Sunteți pe pagina 1din 5

MICROSOFT EXCEL

Subiectul 1
S se creeze tabelul elevi cu urmtoarea structur:
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 elevi, mai puin coloana SITUAIA COLAR
(media general este un numr cuprins ntre 1 i 10, iar dac un elev este corigent la
cel puin o materie atunci media sa general este 0
2. Completarea automat a coloanei SITUAIA COLAR ast!el:
a. dac un elev nu are nici o corigen atunci el este PROMOVAT, iar culoarea !ontului
este verde"
b. dac un elev are cel mult dou corigene atunci el este CORIGET, iar culoarea
!ontului este albastr"
c. dac un elev are cel puin trei corigene atunci el este REPETET, iar culoarea
!ontului este roie
!. #!iarea elevilor dintr$o anumit clas, sortai descresctor dup media lor general
". Calcularea numrului total de elevi promovai, corigeni i respectiv repeteni
#. Calcularea subtotalurilor pe situaii colare i crearea unei diagrame pe baza acestora,
ntr$o nou !oaie de calcul
Subiectul 2
S se creeze tabelul depozit cu urmtoarea structur:
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 materiale, mai puin coloanele TVA i TOTAL
MATERIAL
2. Completarea automat a coloanelor TVA i TOTAL MATERIAL ast!el:
a. ta%a pe valoarea adugat (TVA este 1&' din preul unitar"
b. valoarea total a unui material (coloana TOTAL MATERIAL este egal cu
CATITATE$%PRE UITAR & TVA'
!. #!iarea materialelor sortate cresctor dup valoarea lor total, precum i a valorii
totale a tuturor materialelor e%istente n depozit
". Calcularea materialului care are pre unitar ma%im, respectiv minim
#. Crearea unei diagrame pe baza valorii totale a !iecrui material, ntr$o nou !oaie de
calcul
Subiectul !
S se creeze tabelul (e)*+it cu urmtoarea structur:
ISPECTORATUL COLAR AL MUICIPIULUI ,UCURETI
I-.)ect*/ (e .)ecialitate
P/*ba )/actic0 e1a2e- -ati*-al 2334 5 M*6iu-i (e bi/*tic0
UME I
PRE
U
ME
ELE
V
CLASA UMR
CORIG
EE
ME7IA
GEE
RAL
SITUAIA COLAR
(0 c) * c) 1 n *,+ n
8 c), -./01213#4.,
.C1056784.,
.07/74784.9
7EUMIRE
MATE
RIAL
CATITATE PRE
UIT
AR
TVA TOTAL
MAT
ERIA
L
+0 c) * n 8,+ n 8,+ n 1*,+ n
1
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 produse, mai puin coloana TOTAL PRO7US
2. completarea automat a coloanei TOTAL PRO7US ast!el: valoarea total a unui
produs este egal cu CATITATE$%PRE UITAR & TVA'
!. #!iarea produselor, sortate descresctor dup data la care e%pir, ast!el:
a. denumirile produselor de:a e%pirate vor !i scrise !olosind un !ont cu culoarea roie"
b. denumirile produselor care vor e%pira n cel mult 10 zile vor !i scrise !olosind un !ont
cu culoarea verde"
c. restul produselor vor avea denumirile scrise !olosind un !ont cu culoarea neagr;
". Calcularea valorii totale a produselor de:a e%pirate, precum i valoarea total a tutror
produselor a!late n depozit
#. Calcularea subtotalurilor n !uncie de data e%pirrii i crearea unei diagrame pe baza
acestora, ntr$o nou !oaie de calcul
Subiectul "
S se creeze tabelul 8il2e cu urmtoarea structur:
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 !ilme, mai puin coloana PRE 7E 9C:IRIERE
2. Completarea automat a coloanei PRE 7E 9C:IRIERE ast!el:
a. pentru !ilmele mai vec)i de 10 ani preul de nc)iriere este # RO"
b. pentru !ilmele aprute n ultimii 10 ani, e%cept<nd anul n curs, preul de nc)iriere
este ; RO"
c. pentru !ilmele aprute n acest an, preul de nc)iriere este 13 RO
!. #!iarea !ilmelor n care :oac un anumit actor, sortate cresctor dup anul apariiei
(numele actorilor principali dintr$un !ilm sunt scrise separate prin virgule
". Calcularea numrului de !ilme e%istente dintr$un anumit gen
#. Calcularea subtotalurilor n !uncie de anul apariiei i crearea unei diagrame pe baza
acestora, ntr$o nou !oaie de calcul;
Subiectul #
S se creeze tabelul <*tel cu urmtoarea structur:
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 camere, mai puin coloana TOTAL CAMER
ISPECTORATUL COLAR AL MUICIPIULUI ,UCURETI
I-.)ect*/ (e .)ecialitate
P/*ba )/actic0 e1a2e- -ati*-al 2334 5 M*6iu-i (e bi/*tic0
7EUMIRE
PRO
7US
CATITATE PRE
UIT
AR
7ATA
EXPI
RRI
I
TOTAL
PRO
7US
+0 c) * n 8,+ n zz=ll=aaaa 1*,+ n
UME
F
I
L
M
ACTORI
PRICI
PALI
A
AP
AR
II
E
GEUL
FILMUL
UI
PRE 7E
9C:IR
IERE
+0 c) *0 c) > n 10 c) ( n
CAMERA UMR
PAT
URI
UMR
P
A
T
U
RI
LI
,
E
R
E
PREUL
UU
I
PAT
=>I
TOTAL
CAMER

7ATA
( n 1 n 1 n 10,+ n 1+,+ n zz=ll=aaaa
+
2. Completarea automat a coloanei TOTAL CAMER ast!el: valoarea total a unei
camere este egal cu numrul paturilor ocupate denmulit cu preul unui pat pe zi
!. #!iarea camerelor n care mai e%ist paturi libere i calcularea numrului de camere
cu toate paturile ocupate, respectiv a numrului de camere n care nu este ocupat nici
un pat
". Calcularea valorii totale a tuturor paturilor ocupate
#. Calcularea subtotalurilor n !uncie de dat i crearea unei diagrame pe baza acestora,
ntr$o nou !oaie de calcul
Subiectul 4
S se creeze tabelul )e/.*-al cu urmtoarea structur:
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 anga:ai
2. 2odi!icarea automat a coloanei SALARIU ast!el nc<t anga:ailor care au o vec)ime
mai mare de 10 ani n !irm s li se mreasc salariul cu 10'
!. #!iarea anga:ailor n ordinea descresctoare a salariilor, iar numele anga:ailor cu
v<rsta mai mare de ?0 de ani se va !ace culoarea roie
". Calcularea valorii totale a tuturor salariilor din !irm
#. Calcularea subtotalurilor n !uncie de v<rst i crearea unei diagrame pe baza
acestora, ntr$o nou !oaie de calcul
Subiectul ;
Se creeaz tabelul e1cu/.ie , cu o!erte de e%cursii av<nd urmtoarea structur:
UME LOCALITATE
UMR
>ILE
COST
TOTAL
COST >ILIC
1* c) +n @n
*n

S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu datele pentru 8 destinaii (nu se va completa coloana COST
>ILIC '
2. Calcularea i completarea coloanei COST >ILIC
!. Calcularea numrului ma%im de zile pe care l poate avea o o!ert de e%cursie din
acest tabel i nregistrarea lui n celula urmtoare din coloana UMR >ILE
". 1rdonarea al!abetic a localitilor dup COST TOTAL n mod cresctor
#. 7laborarea unei diagrame convenabil aleas pentru a pune n eviden ponderea
costului total pentru !ecare localitate
Subiectul ?
Se creeaz tabelul e1a2e- cu urmtoarea structur (la cele dou probe se pot nregistra
numai note ntre 1 i 10:
UME
CA7I7AT
PRO,A1 PRO,A2 ME7IE PROMOVAT
ISPECTORATUL COLAR AL MUICIPIULUI ,UCURETI
I-.)ect*/ (e .)ecialitate
P/*ba )/actic0 e1a2e- -ati*-al 2334 5 M*6iu-i (e bi/*tic0
AGA@AT VARSTA 7ATA AGA@RII SALARIU
+0 c) + n zz=ll=aaaa 10,+ n
(
+* c) +n +n *,+ + c) -Aa,8u9
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu datele pentru 8 candidai, !r coloanele ME7IE i
PROMOVAT
2. 8otele de 10 vor !i puse n eviden cu albastru
!. 1rdonarea al!abetic a candidailor dup ME7IE n mod descresctor
". Completarea coloanei PROMOVAT, cu Da sau Nu dup cum candidaii au obinut note
de trecere la ambele probe sau nu au obinut
#. Crearea unei diagrame a concursului
Subiectul B
Se creeaz tabelul 2aCi-i cu urmtoarea structur:
MARC CULOARE
CAPACITATE
CILI7RIC
VITE>A MAXIM
1* c) & c) > n ( n

S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu datele pentru 8 maini
2. Calcularea numrului de maini care au culorile: alb, rou,galben, sau albastru n
celula urmtoare din coloana cul*a/e
!. Calcularea numrului de maini negre care au viteza ma%im +>0, n celula urmtoare
din coloana Dite+a 2a1i20
". 1rdonarea n mod descresctor dup ca)acitate cili-(/ic0
#. 7laborarea unei diagrame corespunztor aleas pentru a pune n eviden ponderea
vitezei ma%ime dup marca mainii
Subiectul 13
Se creeaz tabelul aEe-(a care are urmtoarea structur (unde c<mpul TIP reprezint: 0 B
rud " / B prieten " C B cunotin:
UME PREUME TELEFO TIP
1* c) 1* c) & n 1 c) -0,/,C9

S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu datele pentru 8 persoane (10 instane
2. #spectarea tabelului ntr$un !ormat ales din galeria de modele o!erite de E1cel i
pregtirea lui pentru a !i tiprit centrat n !oaie
!. Sortarea datelor dup caracteristica ti), descresctor
". 5nserarea de subtotaluri n care se calculeaz numrul persoanelor din !iecare ti)
#. Calcularea subtotalurilor pe tipuri i crearea unei diagrame pe baza acestora, ntr$o
nou !oaie de calcul
Subiectul 11
Se creeaz tabelul eleDi care are structura de mai :os iunde:
ME7IER , media la disciplina CDimba i literatura rom<nE, numr real cu dou zecimale
ME7IEM , media la disciplina C2atematicE, numr real cu dou zecimale
ISPECTORATUL COLAR AL MUICIPIULUI ,UCURETI
I-.)ect*/ (e .)ecialitate
P/*ba )/actic0 e1a2e- -ati*-al 2334 5 M*6iu-i (e bi/*tic0
>
ME7IE , media general, numr real cu dou zecimale

U
M
E
P
R
E

U
M
E
C
L
A
S
A
M
E
7
I
E
R
M
E
7
I
E
M
M
E
7
I
E
P
R
O
M
O
V
A
T
1* c) +0 c) ( c) *,+ *,+ *,+ -.promovat., EcorigentE9

S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu datele pentru 8 persoane (se vor presupune minimum dou
clase ;8u se vor completa coloanele 27A57 i /01213#4
2. Calcularea valorilor pentru caracteristicile 27A57 i /01213#4
!. #!iarea unei liste av<nd c<mpurile: 8F27, /078F27, 27A57 n ordinea
descresctoare a mediilor i realizarea unei diagrame corespunztoare
". Calculul mediei generale pe clase i a!iarea !iecrei clase i media acesteia
#. Calcularea pentru !iecare clas a numrului de elevi care au media general mai mic
dec<t media clasei
Subiectul 12
Se creeaz tabelul ca/ti care are urmtoarea structur:
AUTOR TITLU A APARITIE
R.
EXEM
PLAR
E
PRET
1* c) (0 c) > ci!re + ci!re @ ci!re
S se realizeze urmtoarele prelucrri:
1. Completarea tabelului cu datele pentru 8 autori
2. #!iarea crilor aprute ntr$un an ales
!. Calcularea numrului total al crilor aprute ntr$un an ales
". #!iarea pe o pagin a crilor care conin n titlu irul de caractere al. #!iarea va
conine in!ormaiile din coloanele autor, titlu, an aparitie
#. #!iarea pe un r<nd nou a celui mai vec)i titlu care se a!l n tabel
ISPECTORATUL COLAR AL MUICIPIULUI ,UCURETI
I-.)ect*/ (e .)ecialitate
P/*ba )/actic0 e1a2e- -ati*-al 2334 5 M*6iu-i (e bi/*tic0
*

S-ar putea să vă placă și