Sunteți pe pagina 1din 120

ARHITECTUR PEISAGER SI DESIGN FORESTIER

Cap. I. GENERALITATI 1.1. Definitia si obiectul disciplinei


Arhitectura peisager, numit i Arhitectura peisajului sau Proiectarea spatiilor verzi, este disciplina de interferenta ridicat la ran!ul de art i tiinta ce se ocup cu proiectarea i amena"area sistemului de spatii #er$i %n ansamblu i a spatiilor #er$i %n particular dup anumite principii i te&nici prin asocierea elementelor naturale '#e!etatie ap sol roci( cu elementele artificiale 'cldiri ci de circulatie dotri instalatii etc.( cu scopul %ndeplinirii anumitor functii de ctre acestea. Totodat sunt stabilite i metodele de reali$are de %n!ri"ire i de ocrotire a spatiilor #er$i %n conte)tul conditiilor sociale economice i istorice %n acel moment. A amena"a un spatiu #erde nu %nseamn a umple spatiile !oale dintre cldiri cu pietre iarb flori i copaci+ ci %nseamn a or!ani$a a armoni$a i a disciplina formele * #e!etale cromatica dinamic a florilor i frun$elor mobilitatea apei contrastul te)tural al suprafetelor i relieful cu diferite constructii sau dotri.

1.,. Disciplin de interferenta


Ar&itectura peisa!er ca disciplin comple) reunete numeroase aspecte din cele mai diferite domenii pornind de la disciplinele de ba$- istoria artei !rdinilor teoria ar&itecturii peisa"elor proiectarea peisa"elor construirea %n!ri"irea i restaurarea peisa"elor i continu.nd cu/ discipline !rafice- !eometria descripti# i de perspecti# desen te&nic desen artistic compo$itie desi!n0. / tiinte biolo!ice- botanic dendrolo!ie floricultur fi$iolo!ia plantelor fitopatolo!ie entomolo!ie0 / discipline te&nice- topo!rafie constructii ar&itectur drumuri i poduri urbanism amena"area i sistemati$area teritoriului imbunatatiri funciare corectarea torentilor pedolo!ie statiuni climatolo!ie sil#icultur mecani$are %mpduriri0 / discipline sociale- istorie economie filo$ofie sociolo!ie le!islatie specific mana!ement mar1etin!.

1.2. Importanta disciplinei


Crearea de noi $one #er$i prote"area conser#area i e)tinderea celor e)istente repre$int un mi"loc important de combatere a actiunii factorilor poluanti i de ameliorare a mediului de #iata al oamenilor. 3durile i orice fel de spatiu #erde au un rol ecolo!ic esential fiind mari productoare de o)i!en necesar #ietii i contribuie la reducerea polurii fi$ice c&imice i microbiene prin crearea unui microclimat fa#orabil actionand direct asupra #alorilor e)treme ale diferitilor factori de mediu 'temperatur #.nt umiditate atmosferic(. Numeroase spatii #er$i au un rol important %n ameliorarea i #alorificarea terenurilor

de!radate sau a celor cu risc ridicat de ero$iune precum i %n ameliorarea i conser#area peisa"elor. 4patiile #er$i contribuie la imbunatatirea calitatii #ietii omului prin reali$area mediului i cadrului fa#orabil recrerii publice sau pri#ate %n aer liber prin imbunatatirea i infrumusetarea mediului antropic 'localitati unitati industriale( %n care omul traiete i muncete influentand po$iti# starea psi&ic i fi$ic a acestuia. 5nele spatii #er$i au o importanta tiintifica deosebit '!rdini botanice !rdini $oolo!ice re$er#atii parcuri nationale( sau o importanta cultural '!rdini istorice !rdini/mu$eu !rdini e)po$itionale(.

1.6. Notiuni de ba$ definitii


Spatiile verzi sunt teritorii 'suprafete( amena"ate situate %n interiorul sau e)teriorul localitatilor %n care #e!etatia lemnoas i ierboas ocup procente %nsemnate i %n care se !sesc i diferite dotri cu caracter utilitar de recreare sau cultural destinate %ndeplinirii diferitelor functii cu precdere a celor sanitare recreati#e i decorati#e. Unitatea de spatiu verde este delimitat teritorial fiind caracteri$at printr/o serie de elemente i indeplinete cel putin o functie principal a#.nd suprafata #ariabil de la c.te#a $eci de metri patrati p.n la sute de &ectare. Vegetatia este principalul element al spatiilor #er$i fiind constituit din totalitatea plantelor care %mpreun cu elemente biotice animale cu cele fi$ice naturale 'abiotice( i cu cele sociale formea$ mediul. Mediul este ansamblul %n spatiu i timp al factorilor naturali i a celor antropici care influentea$a acti#itatea omului i care este influentata de om. Peisajul este portiunea din natur cuprins %ntr/o sin!ur pri#ire i care formea$ un ansamblu este ansamblul de elemente naturale 'relief sol ap aer #e!etatie( i7sau antropice 'ae$ari constructii e)ploatri industriale( care are functionalitate i care se manifest ca un tot.

Cap. II. AME A!A"EA SPA#II$%" VE"&I ' (I)E"I#E PE"I%A(E IS#%"ICE

3reocupri pri#ind amena"area !rdinilor a spatiilor #er$i %n !eneral au e)istat din cele mai #ec&i timpuri unele popoare str#ec&i a#.nd un cult deosebit pentru acest lucru. 8mul a dorit dintotdeauna s modele$e natura s se %ncon"oare cu elemente din natur 'arbori arbuti specii ierboase st.nci roci ap etc.( s le armoni$e$e i s le inte!re$e %n mediul artificial creat de acesta fapt asupra cruia i/au pus amprenta cultura i traditiile poporului respecti#. Astfel %n decursul istoriei s/au conturat i s/au de$#oltat conceptii i modalitati diferite de amena"are a spatiilor #er$i conceptii ce au e#oluat au disprut au fost re!site au interferat s/au imbo!atit i de$#oltat transmitandu/se de la un popor la altul de la o re!iune la alta dintr/o epoc %n alta contur.ndu/se astfel stiluri i coli bine definite cu principii i modalitati proprii de reali$are a !rdinilor.

*.+. Spatiile verzi ,n Antichitate


Do#e$ile istorice precum- picturile murale basoreliefurile mo$aicurile te)tele istorice #esti!iile constructiilor str#ec&i atest aparitia i de$#oltarea !rdinilor la %nceput %n 8rient 'Asia( i %n nordul Africii 'E!ipt( i mai t.r$iu %n Europa 'Grecia peninsula Italic peninsula Iberic( i %n "urul Golfului 9e)ic. Grdinile din antic&itate au a#ut la %nceput scop utilitar fiind culti#ate numeroase plante cu rol alimentar mai t.r$iu au cptat un caracter reli!ios i de sl#ire a di#initatilor sau un caracter meditati#. :n timp sortimentul de plante s/a lr!it !rdinile au %nceput s capete un caracter ornamental i recreati# oferind umbr i rcoare. :n 8rient datorit climatului cald i #erilor toride dar i a suprafetelor %ntinse de deert i terenuri aride !rdinile erau pri#ite ca ade#rate oa$e de rcoare rela)are repaus i plcere. Crearea acestor !rdini a impus crearea de sisteme de aductiune a apei i de iri!are fiind stimulat i de de$#oltarea ar&itecturii prin crearea de palate temple i reedinte somptuoase. Grdinile din 8rient erau sinonime cu notiunea de 3aradis sau Raiul pe 3m.nt fiind de fapt locuri pri#ile!iate ce ofereau plcere i rela)are prin #erdeata i umbra oferit de numeroasele specii lemnoase miresmele diferitelor specii aromatice sau prin rcoarea apei sub form de cascade sau ba$ine.

,.1.1. 4patiile #er$i din 9esopotamia


9arile ci#ili$atii ale sumerienilor babilonienilor i asirienilor ce s/au de$#oltat %n re!iunea dintre flu#iile Ti!ru i Eufrat se caracteri$ea$ printre altele i prin de$#oltarea marilor orae prin monumentalele constructii ale palatelor i templelor ce cuprindeau %n cadrul incintelor !rdini lu)uriante amena"ate %n str.ns corelatie cu liniile ar&itectonice.

Astfel faimoasele !rdini suspendate din ;abilon 'sec. al <I/lea %.=.( considerate una din cele > minuni ale lumii antice s/a remarcat prin monumentalitatea teraselor prin in!enio$itatea iri!rii tuturor acestor ni#ele i nu %n ultimul r.nd prin abundenta i di#ersitatea mare a speciilor ae$ate conform distributiei naturale altitudinale a acestora. Aceste !rdini fceau parte din palatul re!elui Nabucodonosor al II/lea i erau reali$ate pe o constructie masi# din piatr sub form de terase suprapuse din ce %n ce mai mici a#.nd o inaltime total de cca. ,, m. :ntre!ul ansamblu ce forma un trunc&i de piramid era sustinut de coloane masi#e din piatr ce alctuiau la ba$a edificiului 16 bolti rcoroase dispuse de o parte i de alta a unui culoar boltit. Terasele de form ptrat erau pa#ate cu lespe$i mari de piatr i i$olate cu un strat de bitum i mai multe r.nduri de crmid nears pentru a se %mpiedica infiltrarea apei. Deasupra e)ista un strat drenant peste care era ae$at pm.ntul fertil de la , m !rosime pe prima teras p.n la 1 m pe ultima teras. Apa era diri"at printr/un sistem &idraulic situat sub prima teras fiind adus din r.ul Eufrat printr/un canal de alimentare i condus mai departe prin trei puturi %n!lobate %n constructie. 5n sistem cu lanturi continue ridica apa p.n la ultimul ni#el de unde era diri"at printr/un sistem de "!&eaburi ri!ole ba$ine i cascade asi!ur.ndu/se iri!area tuturor teraselor datorit cur!erii naturale a apei. 3lantatiile erau libere reali$.ndu/se o armonie a liniilor ar&itecturale cu #olumele i formele re!ulate sau nere!ulate ale #e!etatiei. Ca specii folosite se amintesc- curmalii palmieri di#eri arbuti plopi pini lotui sau numeroase specii de flori.

,.1.,. 4patiile #er$i din E!iptul antic


:n E!iptul antic pe malurile Nilului %n mileniul al III/lea %.=. e)istau numeroase terenuri fertile strbtute de canale pentru iri!atie culti#.ndu/se smoc&ini curmali rodii cocotieri sicomori #ita de #ie i numeroase le!ume. 9arile domenii a!ricole ale marilor proprietari locuintele acestora cuprindeau i !rdini de rela)are i plcere. Grdinile locuintelor erau considerate o prelun!ire natural a cldirii fiind %ncon"urate de $iduri sau un !ard masi# din lemn a#.nd %ntotdeauna o form re!ulat 'dreptun!&i(. Grdina a#ea ca element central un canal cu ap sau un ba$in dreptun!&iular alun!it sau %n form de T populat cu peti colorati i %n care erau culti#ati lotui. <e!etatia era distribuit astfel- %n imediata apropiere a canalului sau ba$inului erau dispui arbutii sau arborii de talie mic iar la periferie %n lun!ul unei alei perimetrale erau dispui arborii inalti cu port piramidal. Grdinile mai mari pre$entau unele compartimentri interioare cu $iduri scunde sau cu treia"e pe care se culti#a #ita/de/#ie sau alte specii cu #aloare alimentar. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar i numeroase specii forestiere 'paltinul i plopul( precum i numeroase specii floricole precum- mi)andrele lcrmioarele sau trandafirii.

*.+.-. Spatiile verzi ,n .recia antic


Ci#ili$atia antic din sudul Europei a %nre!istrat o de$#oltare e)traordinar %n toate domeniile arta !rdinritului nefc.nd e)ceptie.

La %nceput !recii au culti#at %n !rdinile lor specii cu rol alimentar- pomi fructiferi #ita/de/#ie i di#erse le!ume. Grdinile au aprut initial pe l.n! temple sau diferite ae$aminte reli!ioase fiind locul %n care se desfaurau ceremoniile de sl#ire a $eilor. Templele %nc&inate diferitelor di#initati erau situate %n peisa"e naturale de o frumusete remarcabil. :n secolele II/I< %.=. e)istau !rdini pe l.n! palate !imna$ii i academii de dimensiuni relati# restr.nse ce a#eau numeroase elemente cu #aloare artistic precum statui f.nt.ni per!ole porticuri elemente ce %ntre!eau #e!etatia abundent. Tot %n aceast epoc au aprut !rdinile publice numite agora, %n care se aflau principalele institutii de cultur i art i cele %n care se tineau adunrile populare. :n acest sens se poate aminti !rdina public 8limpia din 3elepones %n care se desfaurau diferite "ocuri olimpice. 3iata public numit a!ora folosea pentru adunrile populare i %ntrunirile politice era un loc pri#ile!iat unde se culti#au diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite- platanul ulmul plopul slciile pl.n!toare c&iparoii merii perii rodiile mslini 'din cren!ile crora se fceau cununile de laur pentru %n#in!torii %ntrecerilor sporti#e( palmieri dafini smoc&ini trandafiri mirt laur bu)us. Ca specii floricole erau des folosite- crinii panselele !aroafele micsandrele nu/m/uita macii $ambilele st.n"eneii i bu"orii. :n epoca elenistic au aprut i s/au de$#oltat mici !rdini ale locuintelor incluse %n constructie numite grdini patio, %n care erau pre$ente f.nt.nile arte$iene mici canale sau di#erse statui de nimfe.

,.1.6. 4patiile #er$i %n Roma antic


Amena"area !rdinilor la romani a %nre!istrat o de$#oltare important %n timpul Imperiului Roman fiind influentata de arta popoarelor supuse. 4patiile #er$i au aprut pe l.n! palatele imperiale pe l.n! #ilele lu)oase ale patricienilor pe l.n! temple i locurile de adunare. <esti!iile ar&eolo!ice atest e)istenta !rdinilor somptuase %n "urul #ilelor mari situate %n locuri naturale de o mare frumusete terenul fiind amena"at %n terase cu perspecti#e i pri#eliti deosebite dar au e)istat i !rdini mici ale locuintelor. .rdinile din jurul vilelor su/ur/ane, au de#enit ade#rate parcuri sistemati$ate %n diferite sectoare cu diferite constructii i amena"ri. <ila 'locuinta( era %ntotdeauna amplasat pe pantele colinelor %n locurile de unde e)istau cele mai bune #ederi panoramice iar terenul din "ur era amena"at %n terase. Centrul ar&itectonic era constituit din locuinta iar !rdina era o completare i o continuare a casei. 4istemati$area !eneral presupunea e)istenta mai multor sectoare ar&itecturale cu or!ani$are simetric subordonat unei a)e de compo$itie !eneral de c.te un edificiu sau de o constructie decorati# 'canal ba$in colonad( fiind corelate %ntre ele prin $one trasate liber natural alctuind un ansamblu unitar. E)istau numeroase elemente ar&itecturale precum- porticuri per!ole treia"e de lemn statui #ase ornamentale ba$ine canale f.nt.ni pa#ilioane coloane c&iocuri. 4ectoarele principale ale !rdinii erau/ !rdina de a!rement sau $ona pentru plimbare situat %n fata terasei cu alei !eometrice dar nu #i!uros simetrice pa#ate insotite de numeroase coloane i c&iocuri pentru plante a!atatoare #ase i statui0

/ $ona pentru clrit i plimbri cu lectica $on ce era caracteri$at prin e)istenta aleilor lar!i mr!inite cu !arduri #ii0 / parcul sau $ona %n care erau crescute animale slbatice i domestice. Din timpul lui Au!ustus s/a de$#oltat arta tierii arbutilor 'arta topiar( ce #a fi preluat i de$#oltat mai t.r$iu %n !rdinile medie#ale. 4peciile folosite frec#ent %n spatiile #er$i ale reedintelor din timpul Imperiului Roman au fost- ste"ari cu frun$e persistente i caduce pini c&iparoi tei platani lauri smoc&ini du$i tis bu)us trandafiri specii de pomi fructiferi i diferite specii de flori. Grdinile #ilelor mai mici urbane au preluat i amplificat tipul elen de !rdin aceasta fiind inclus %n cldire i fiind %ncon"urat de o !alerie de coloane numit peristil. Central se !sea un ba$in sau un canal ornamental fie o f.nt.n cu un "oc de ap. Erau pre$ente per!olele i coloanele #asele i statuile. Ca specii erau culti#atebu)usul sub form de borduri tunse ro$marinul i mirtul toate dispuse sub forma diferitelor desene %n "urul peristilului sau a ba$inului. De asemenea erau culti#ati trandafiri busuioc lotus sau di#erse flori. E)emple- <illa lui Cicero <illa Lucullus <illa 4allustius <illa 9ecena.

,.,. 4patiile #er$i %n E#ul 9ediu 'sec.</ ?I< d.=.( ,.,.1. 4patiile #er$i din ;i$ant
Imperiul bi$antin ce cuprindea Europa 4ud/estic nordul Africii i Asia 9ic s/a de$#oltat %n traditiile clasice !reco/romane peste care s/au !refat elementele orientale. :n capitala imperiului Constantinopol fastuoasele palate imperiale i locuintele aristocratilor erau insotite de !rdini deosebite. Acestea a#eau de re!ul form ptrat fiind %ncon"urate de un $id de marmur la interior cu ba$ine str"uite de statui sau diferite sculpturi decorati#e insotite de numeroase amena"ri &idraulice. Erau pre$ente i puturi rotunde cu coloane de piatr colorat i marmur toate acestea insotite de o #e!etatie e)uberant.

,.,.,. 4patiile #er$i din Europa occidental


Arta amena"rii spatiilor #er$i %n Europa occidental %n E#ul 9ediu a %nre!istrat un re!res %n interiorul cetatilor i castelelor fortificate terenul disponibil pentru !rdini de#enind foarte limitat a fost utili$at mai mult %n scopuri utilitare. Totui traditia culti#rii diferitelor plante s/a pstrat pe l.n! ae$arile reli!ioase. .rdinile 0onahale erau compartimentate perfect !eometric cu spatii distincte pentru le!ume i pomi fructiferi plante medicinale i aromatice specii floristice. Totui ca urmare a cruciadelor &orticultura a fcut pro!rese prin imbo!atirea sortimentului de specii ornamentale aduse %n urma campaniilor %n 8rientul 9i"lociu 'lalele $ambile crini mimo$e(. 4c&ema modelului !rdinii medie#ale a fost urmat timp de peste dou secole %n occidentul cretin. Aceast sc&em se ba$a pe compartimentarea !rdinii 'ce a#ea form dreptun!&iular( %n sectoare separate de cultur/ !rdina cu pomi fructiferi / arbutii i plantele ornamentale

/ !rdina de le!ume i plante medicinale / !rdina de flori cu functie e)clusi# ornamental. .rdinile locuintelor 0edievale a#eau dimensiuni mai mici fiind plane i %ncon"urate de $iduri. Compo$itia era !eometric monoton caracteri$at de pre$enta careurilor e!ale delimitate de alei de aceeai latime arbuti tuni i !arduri #ii tunse. Arta topiar era folosit %n e)ces iar lipsa arborilor era suplinit prin %mbrcarea $idurilor ce %mpre"muiau !rdina cu plante a!atatoare precum iedera #ita/de/#ie sau trandafiri urctori. 9ai erau folosite di#erse specii floricole i !a$onul. .rdinile regale i cele ale nobililor erau mai mari i %n !eneral compartimentate %n curti !eometrice separate prin !arduri cu di#erse amena"ri pentru amu$amentlabirint mena"erie pa#ilioane pentru petreceri !alerii acoperite de plante cataratoare folosite ca loc de promenad i care fceau le!tura %ntre diferite sectoare ale !rdinii. E)emple- !rdinile de la Lu#ru i 4aint/3ol 'Carol al </lea(.

,.,.2 Grdinile islamice


Ci#ili$atia arab i/a pus amprenta asupra tuturor tarilor ce fceau parte din marele imperiu islamic '%ncep.nd cu sec. al <II/lea d.=.( dar au asimilat elemente i din ci#ili$atia popoarelor supuse. Acest lucru s/a petrecut i %n arta amena"rii spatiilor #er$i !rdinile arabe a#.nd la %nceput o influenta oriental predominant persan apoi au cptat un specific propriu. Locuintele mici a#eau o sin!ur !rdin de form re!ulat iar cele mai mari o suit de !rdini. Grdina era impartita %n 6 parti e!ale compartimentare reali$at acolo unde spatiul permitea prin %ntretierea a dou canale cu ap. Apa era folosit fie %n ba$ine i canale fie sub form de f.nt.ni arte$iene le!ate prin mici canale de teracot sau marmur. 3rintre particularitatile acestor !rdini se numrau i ornamentele bo!ate strlucitoare din placute de ceramic pre$ente pe $iduri ba$ine peretii de fundal. Nu e)istau sculpturi acestea fiind inter$ise %n reli!ia ma&omedan. 5nele arabescuri sau mo$aicuri se re!seau %n modul de aran"are a plantelor. 4peciile folosite erau- c&iparoii citricele bu)usul mirtul ma!noliile adesea aran"ate liber.

,.,.6. Grdinile arabe din 4pania


<estite sunt palatele Al&ambra i Generalife din Granada i !rdina Alca$ar din 4e#illa 'sec. ?III/?I<.d.=.( din timpul dominatiei arabe. Grdinile fie erau interioare situate %n curtile cldirilor fie erau situate %n afara palatelor %ncon"urate de $iduri. Grdinile impresionea$ i ast$i prin simplitatea i sobrietatea ele!ant. Grdinile interioare pre$entau central un ba$in sau canal cu ap %n care se re#rsau mai multe f.nt.ni arte$iene fie a#eau straturi de form ptrat mr!inite de r.nduri de plante tunse. @.nt.nile arte$iene erau folosite i la intersectia aleilor. @iecare f.nt.n a#ea o personalitate aparte. 4peciile folosite- c&iparoi eucalipt palmieri pini ma!nolii leandri laur dispuse adesea %n compartimente !eometrice conturate cu !arduri #ii din bu)us tuns.

,.2. 4patiile #er$i din E)tremul 8rient ,.2.1 4patiile #er$i din C&ina
Arta !rdinilor %n C&ina se pierde %n #ec&ime i reflect puternicul cult al naturii %n str.ns le!tur cu reli!ia. @ilo$ofiile reli!ioase din C&ina promo#ea$ ideea reali$rii comuniunii omului cu natura pentru dob.ndirea perfectiunii morale a linitii sufleteti i a pcii di#ine. Reli!ia a impulsionat crearea spatiilor #er$i i !sirea cadrului natural propice #ietii spirituale %n raport str.ns cu elementele naturii. Ca o caracteristic a tuturor !rdinilor din C&ina indiferent de perioada istoric este mrimea acestora suprafetele foarte %ntinse %n care #e!etatia era dispus natural firesc %n armonie cu peisa"ele naturale. Terasele erau trasate liber nere!ulat a#.nd caracter natural fiind e)cluse liniile drepte i conduceau pri#itorul de la un punct de interes la altul. 3ri#elitile erau oferite treptat i se foloseau scenele *surpri$+ ce erau descoperite brusc la un moment dat. 4e foloseau numeroase elemente decorati#e- pa#ilioane c&iocuri st.nci ba$ine poduri i podete c&eiuri terase !alerii !rote cascade porti $iduri care se inte!rau perfect aspectelor i formelor naturale. Apa era folosit sub form natural 'cursuri de ap cascade naturale( sau %n ba$ine artificiale cu aspect natural. 4peciile folosite a#eau de cele mai multe ori semnificatii aparte astfel- prunii /#estitorii renaterii naturii0 pinii / fermitatea i forta caracterului0 bambuii / prietenia neconditionata0 piersicii ornamentali / 3aradisul0 lotusul / puritatea spiritual i inaltarea sufleteasc. Cri$antemele i bu"orii erau nelipsite i se dispuneau %n !rupuri mari. Toate elementele !rdinii erau aran"ate %n spatiu foarte in!enios cre.nd pri#itorului diferite impresii- de maretie de #eselie de !roa$ de basm. .rdinile de plcere / au fost amena"ate pe domeniile imparatilor 'dinastia =an sec. II/I %.=.( i cuprindeau munti ape plante i animale ser#ind ca loc pentru plimbare odi&n #.ntoare sau di#erse te&nici Ao!a pentru atin!erea diferitelor stri spirituale i fi$ice. .rdinile 0onahale s/au de$#oltat pe l.n! mnstirile budiste situate %n peisa"e naturale remarcabile prin frumusete fiind create mai ales %n sec. I</< d.=. o dat cu de$#oltarea noii reli!ii budismul. :n $onele %n care erau situate aceste m.nstiri au fost create parcuri naturale %n care peisa"ele cptau diferite semnificatii filo$ofice mai ales datorit pre$entei diferitelor constructii ca de e)emplu un pa#ilion pentru meditatie situat pe malul unui lac pe #.rful unei coline sau %n pdure. Parcurile re1edintelor i0periale 1i ale no/ililor au cptat o de$#oltare fr precedent %n sec. <III/I? d.=. 'dinastia Tan!(. Elementele primordiale erau muntii lacurile i r.urile a#.nd ca element primordial al naturii / #e!etatia toate a#.nd diferite semnificatii %n conceptiile filo$ofice ale c&ine$ilor- muntii i masele st.ncoase repre$entau sc&eletul 3m.ntului iar apele arterele pm.ntului. Relieful era foarte #ariat fiind natural modificat sau aparent natural. 3icturile !ra#urile sau scrierile atest frumusetea deosebit a spatiilor #er$i c&ine$eti cu caracteristici proprii subordonate conceptiei de creare a peisa"ului dup modele oferite de natur. Arta !rdinilor din C&ina a influentat !rdinile din Baponia iar %n Europa a stat la ba$a crerii stilului peisa!er i a !rdinilor en!le$e din sec. al ?<II/lea d.=.

Dei %n decursul timpului %n C&ina s/au fcut simtite elemente ale altor culturi #ecine 'India 3ersia Islam( sau din Europa medie#al i renascentist arta spatiilor #er$i la c&ine$i i/a pstrat caracteristicile proprii a#.nd drept concept de ba$ crearea peisa"ului dup modelele oferite de natur.

,.2., 4patiile #er$i %n Baponia


Arta !rdinilor %n Baponia a fost preluat din C&ina fiind ulterior personali$at de#enind o art nationals. 4patiile #er$i mai mari sau mai mici erau pre$ente pretutindeni at.t pe l.n! locuinte c.t i pe l.n! temple sau palate. .rdinile i0periale, erau concepute dup modelul c&ine$esc dar la o scar mai mic 'Nara / capitala tarii i %n CAoto sec. al <III/lea d.=.(. .rdinile te0plelor repre$entau elementul preponderent al cldirii fiind o component a acesteia. 4imbolismul filo$ofic era utili$at la ma)im fiind folosite toate elementele din natur prelucrate dup anumite re!uli compo$itionale i diferite simboluri. :n aceste !rdini fie era reconstituit la o scar redus un peisa" complet cu munti coline lac cu insule p.r.u cu cascad st.nci colturoase pietre rotun"ite nisip pietris. arbori i arbuti di#erse plante cu sau fr flori fie erau create anumite scene de peisa" 'mai de$#oltate %n diferite perioade( precum- !rdin montan !rdin de muc&i !rdin arid. .rdinile 0ari %n care se puteau crea peisa"e complete cuprindeau i diferite constructii sau elemente de ar&itectur- poduri pa#ilioane pentru ceai lanterne din piatr porti aleile erau %nlocuite de lespe$i de piatr nere!ulate ca form cu aspect c.t mai natural 'pasul "apone$(. :n sec. al <III/lea d.=. modelul de amena"are a unei !rdini cuprindea o ceainrie situat pe mar!inea unui &eleteu orientat E/< un r.u sau p.r.u orientat pe directia N/4 peste care erau construite podete curbate sau acoperite cu balustrade ornamentate plus diferite lampadare pasul "apone$ f.nt.ni i foarte mult #e!etatie. 3erioada grdinilor uscate '!rdini de piatr !rdini aride( se remarc prin compo$itii desenate de artiti de presti!iu ai #remii destinate contemplrii din interiorul cldirii sau de pe #erand. Dominant pentru aceste !rdini era suprafata acoperit cu nisip alb ae$at ca #alurile mrii pe care erau dispuse c.te#a st.nci mari su!er.nd insule mai mari sau mai mici 'similare cu caracterul insular al peisa"ului tarii( i relati# putina #e!etatie- muc&i i foarte putini arbori. 3erioada grdinilor 0iniaturale este caracteri$at prin crearea de !rdini foarte mici de 6D/EDm , %n care totul era amena"at la o scar foarte mic miniatural- cursul de ap podurile st.ncile specii lemnoase de talie mic i a arbutilor cu forme ciudate. Astfel %n Baponia din dorinta de a aduce natura %n locuinte au aprut i s/au de$#oltat arta I1ebana i arta ;onsai. I1ebana repre$int arta aran"amentelor florale cu simboluri filo$ofice caracteristice. ;onsai constituie arta culti#rii i reali$rii arborilor %n miniatur imit.nd forma i &abitusul celor din mediul natural. 3rincipiile amena"rii !rdinilor "apone$e/ #e!etatia este perfect inte!rat peisa"ului0 / decorul #e!etal traditional este constituit din anumite specii- pini ienuperi arborele de ceai camelii a$alee bambus feri!i mus)&i0 / toate elementele inerte imit perfect formele de relief naturale0

/ apa era folosit sub form natural cascade ba$ine nere!ulate0 / arbutii sau arborii modelati prin tundere ddeau impresia de natural0 / nu erau folosite alei ci pietre late lespe$i sub forma pasului "apone$. Din sec. al ?<II/lea d.=. %ncep s apar primele !rdini publice ce a#eau un caracter mai detaat de semnificatiile reli!ioase ale celorlalte !rdini. :n !rdinile "apone$e publice moderne a aprut !a$onul ca influenta occidental dar traditia artei "apone$e s/a pstrat. 4pecii folosite erau- pini ienuperi arborele de ceai camelii a$alee bambus ma!nolia cireii !licina.

,.6. 4patiile #er$i %n perioada Renasterii i ;arocului


Renaterea 'sec. ?</?<I d.=.( a fost o perioad de %nflorire a culturii i ci#ili$atiei europene prin reluarea idealurilor antic&itatii clasice din toate domeniileart ar&itectur literatur tiinta. Aceast orientare a aprut la %nceput %n Italia de unde a iradiat apoi %n restul Europei.

,.6.1. 4patii #er$i italiene


:n aceast epoc 'Renaterea( !rdinile italiene au a#ut cea mai mare strlucire i cel mai mare rafinament. 3rincipiile de amena"are ale !rdinilor erau preluate de la !rdinile antice %n special pentru !rdinile #ilelor suburbane precum/ simetria fata de o a) a compo$itiei0 / or!ani$area ar&itectural a spatiilor fata de cldire0 / le!tura dintre cldire i !rdin prin elemente decorati#e construite0 / pre$enta sculpturilor #ase ornamentale parapete ornamentale0 / utili$area #e!etatiei tunse0 / sistemati$area eta"at a !rdinii i subordonarea fata de o a) principal de perspecti# cu sensul descendent al pantei pe terase succesi#e0 / %n lun!ul a)ei dar i pe terase erau create partere decorati#e cu bu)us dispus sub forma diferitelor desene0 / folosirea din abundenta a ba$inelor cu ap a canalelor cascadelor0 / apa aduce micare racorete atmosfera i murmur fr %ncetare fiind diri"at pe pante insotind aleile %n canale %n!uste sau %n cascade cu trepte fie alimentea$ f.nt.nile prin "eturi i "erbe de ap adeseori sub forma unei or!i de ap '<illa dFEste(0 / erau folosite $idurile masi#e de spri"in ornamentate i le!ate prin scri i rampe / #e!etatia era tratat ar&itectural i subordonat compo$itiei !eometrice- plantatii liniare !arduri #ii i borduri tunse arbuti modelati %n #olume !eometrice $iduri %n#er$ite0 / sunt preferate speciile cu frun$e persistente- pini c&iparoi ste"ari meridionali tis bu)us mirt lm.i lauri i portocali. 5nele din marile creatii ale Renaterii din sec al ?<I/lea se pstrea$ i ast$i/ <illa Lante din ;a!nasia 'G terase(0 / <illa dFEste la Ti#oli 'H terase(0 / <illa 9edici %n Roma ', terase(0 / Grdina palatului @arnese din Caprarola.

:n secolul al ?<II/lea d.=. apare stilul baroc %n ar&itectur stil ce ii pune amprenta i %n arta amena"rii spatiilor #er$i. 3rincipiile esentiale s/au mentinut sub aspectul ec&ilibrului i simetriei dar dispare sc&ematismul ri!id traseele rectilinii fiind %mbinate cu linii ample curbe. 4/a adoptat dispunerea liber a arborilor renuntandu/se la ae$area perfect !eometric. 4/au mrit dimensiunile !rdinilor tin$.ndu/se ctre transformarea %n parcuri. @ormele !eometrice mai sobre au fost %nlocuite de elemente cu contururi mai dulci. Au aprut !rotele artificiale f.nt.nile cu stand i teatrele de ap 'statui roci i ap %n micare(. E)emple-/ !rdina <illei Do&ia 3amp&ili / Roma0 / !rdina <illa Aldobraudini / @rascatti0 / !rdinile ;aboli ale palatului 3itti / @lorenta0 / !rdinile Gamberaia / @lorenta0 / !rdina Gar$oni / Collodi0 / !rdinile din Isola ;ella / insul %n lacul 9a!!iore 'cu E terase(.

,.6.,. 4patiile #er$i din @ranta


3rimele !rdini ale Renaterii au fost reali$ate %n @ranta la %nceputul secolului al ?<I/lea d.=. la castelele Amboise ;lois i Gaillon de ctre un ar&itect italian care a adus ca elemente noi terasarea terenului 'cu diferente mici de ni#el( imbo!atirea ornamentatiilor cu f.nt.ni de marmur i introducerea de modele noi ale parterelor 'fata de !rdinile medie#ale(. Abia dup "umtatea sec. al ?<I/lea a %nceput s se sc&imbe radical conceptiile medie#ale de amena"are ale !rdinilor. Astfel dispar fortificatiile oraelor i castelelor france$e cu $iduri i canale de ap la care !rdinile erau %n incint re$ult.nd spatii mult lr!ite. :n unele situatii canalele s/au pstrat a#.nd i functie decorati# i functie utilitar de#enind mai t.r$iu o caracteristic a parcurilor france$e ale Renaterii. Compo$itia !rdinii era sistemati$at %n functie de un a) dominant repre$entat de o alee central. Terenul era modelat %n terase mari cu partere decorate cu flori. :ntre cldiri i !rdin e)ista o coe$iune ar&itectonic. E)istau canale i lacuri imense. E)emple din sec al ?<I/lea/ !rdinile de la castelele <erneiul i C&arle#al / ar&itect peisa!ist Du Cerceau0 / !rdinile castelelor Anet i C&enonceau) / ar&itect peisa!ist Delorne. La sfaritul perioadei Renaterii i %nceputul ;arocului a aprut tipul de parter cu broderie de bu)us ce a %nlocuit desenele !eometrice re!ulate folosite de maetrii italieni 'familia 9ollet I familie de decoratori de !rdini( tip de parter introdus la %nceputul sec. al ?<II/lea. :n prima "umtate a sec. al ?<II/lea creatiile importante au fost/ !rdinile de la castelele Tuilleries @ontainbleau 4aint/German0 / !rdina Lu)embour! din 3aris. :n perioada ;arocului lu)ul i strlucirea %n care triau monar&ul i nobilimea france$ nu s/a reflectat numai %n palatele somptuoase ci i %n !rdinile i parcurile ce le %ncadrau ce constituiau de fapt locul de desfaurare a e#enimentelor i serbrilor fastuoase. Au fost reali$ate decoruri bo!ate cu numeroase statui ba$ine f.nt.ni #ase compo$itii sculpturale cu teme ale!orice inspirate din mitolo!ia !reco/roman. @i!ura cea mai important %n conceperea parcurilor i !rdinilor din aceast perioad a fost Le NJtre '1K12/1>DD( / peisa!er '!rdinar pictor i ar&itect( fa#orit al

re!elui 4oare+/ Ludo#ic al ?I</lea. Le NJtre a transformat clasicismul antic printr/un concept ori!inal cu principii compo$itionale proprii d.nd lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum- <au)/le/<iconte <ersailles C&antillA 4aint/ Cloud 4ceau) i a resistemati$at !rdinile Tuilleriers @ontainbleau 4aint Germain/en LaAe. Caracteristici ale !rdinilor stilului baroc sunt/ compo$itia era tratat ar&itectural pe spatii foarte lar!i0 / palatul constituie capul compo$itiei fiind situat pe terenul dominant0 / toate partile componente sunt ordonate !eometric fata de o a) dominant central respecti# a)a central dominant ce pornete de la palat i se continu pe o mare distanta %n profun$imea peisa"ului constituind totodat i perspecti#a principal0 / perspecti#ele secundare sunt perpendiculare pe cea dominant i sunt construite pe a)e de compo$itie subordonate0 / terenul este modelat %n terase lar!i racordate cu $iduri de spri"in rampe scri balustrade sau cu suprafete plane cu compo$itii !eometrice0 / sunt folosite mai ales pe a)a principal mari partere i %ntinse o!lin$i de ap ba$ine i canale0 / sunt create mari perspecti#e %ncadrate de mari #olume #e!etale0 / simetria fata de a) este reali$at prin simetria perfect a parterelor a ba$inelor sau a diferitelor compo$itii dar i prin ec&ilibrarea unor amena"ri diferite / fapt ce imprim mai mult #ariatie ansamblului0 / $onele din imediata #ecintate a palatului sunt de!a"ate i constituite din partere bo!at ornamentate cu flori borduri sau broderii de bu)us tuns aliniamente de arbuti semper#irescenti tuni sub diferite forme !eometrice 'sfere conuri piramide cuburi( alturi de diferite f.nt.ni ba$ine statui sau #ase toate acestea e#identiind i pun.nd %n #aloare maretia palatului0 / simetric fata de a)ele compo$itiei sunt dispuse plantatii arborescente 'pentru accentuarea !randorii( %ncadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse %n forme !eometrice alctuind $iduri #er$i0 / aleile sunt rectilinii dispuse %n retea !eometric ri!uros trasat0 / sunt pre$ente cu precdere %n centrul ba$inelor sau f.nt.nilor arte$iene compo$itii sculpturale cu persona"e mitolo!ice0 / ca elemente ar&itecturale sunt pre$ente- colonade rocrii treia"e ba$ine cu !rupuri sculpturale #ase %n stil baroc.
*

,.6.2. 4patiile #er$i %n An!lia


Dup E#ul 9ediu %n An!lia dominau !rdinile medie#ale %nc&ise %ntre $iduri cu #e!etatie tuns dispus re!ulat simetric. 5lterior ca i %n restul Europei s/au fcut simtite influentele italian i france$. Dar %n timp ce %n Europa arta !rdinilor e#olua sub influenta puternic a stilului france$ %n An!lia %ncep.nd cu sec. al ?<III/lea sub influenta literaturii picturii de peisa" i a noii micari culturale arta !rdinilor a e#oluat %n directia re%ntoarcerii la natur a renuntarii la ri!iditatea i artificialitatea stilului france$. La %nceput s/a renuntat la tunderea arborilor s/au eliminat $idurile de incint i au fost %nlocuite cu anturi reali$.ndu/se o le!are i o desc&idere spre peisa"ul %ncon"urtor. Dispar parterele acestea fiind %nlocuite de co#oare #er$i '!a$on( se pstrea$ a)a

central dominant dar se introduc poteci erpuitoare cursuri de ap nere!ulate iar #e!etatia este !rupat liber. Reali$ri importante/ Cent 'pictor i ar&itect( / !rdinile Censin!ton i parcul 4toLe parcul Rousleau 'create initial de ;rid!eman(0 / ;roLn / completri la 3arcul 4toLe i transformarea peisa"er a parcurilor ;leu&eim i C&atsLort&0 / Repton a dus la apo!eu arta !rdinilor peisa!ere fiind un practician dar i un teoretician de seam al stilului peisa!er 'la sfaritul secolului al ?<III/lea(. :n secolul al ?I?/lea Loudon 'peisa!ist en!le$( a publicat postum operele lui Repton fiind sustinatorul noului curent numit !ardenesMue NN / ba$at pe principiile compo$itionale ale !rdinii pitoreti enuntate de Repton. Ca urmare a de$#oltrii sociale i economice din secolul al ?I?/lea amena"area !rdinilor a depas.it cadrul particular re$idential i a intrat %n cel urban fiind reali$ate primele spatii #er$i pentru publicul lar!. La sfaritul secolului al ?I?/lea Londra detinea KDD &a de spatii #er$i amena"ate %n stil peisa!er- 4t. Bames 3arc Green 3ar1 =Ade 3ar1 Censin!ton Gardens / situate %n centrul oraului form.nd un lant #erde de peste 6 Cm. La periferie erau- Re!entFs 3ar1 <ictoria 3ar1 i ;attersea 3ar1. :n @ranta la sfaritul secolului al ?<III/lea apar parcurile- 9ere#ille Ermenon#ille 9almaison *Ctunul din Trianon+ 'din domeniul <ersailles( reali$ate sub influenta romantismului. :n secolul al ?I?/lea apar numeroase spatii #er$i sub influenta stilului peisa!erEdomond AndrO a amena"at 4efton 3ar1 'Li#erpool( iar fratii ;P&ler au amena"at parcul TQte dForNN 'LAon(.

,.6.6. 4patiile #er$i %n Europa


Dup prima "umtatea a sec. al ?<II/lea %n Europa 8ccidental s/a de$#oltat rapid arta !rdinilor plec.ndu/se de la coala italian a Renaterii i de la coala france$. Toate creatiile din aceast perioad 'sec. al ?<III/lea( sunt cunoscute sub denumirea de !rdini clasice. / Germania- / parcul Ril&elms&S&e 'l.n! Cassel( / model italian0 / =erren&ausen 'l.n! =anno#ra( / renatere italian Tbaroc france$0 / C&arlottenbur! ';erlin( / model france$0 / NAmp&enbur! '9Pnc&en( / model france$0 / 4anssouci '3otsdam( / renatere italian0 / Austria- / parcul 4c&Snbrunn '<iena( / stil clasic0 / Rusia/ An!lia/ parcul 3etrod#oret 'l.n! Lenin!rad( / model france$0 / !rdinile de la R&ite&all / model italian0 / 4aint/Bames 3ar1 / model france$0 / Grdinile GreenLic& / model france$0 / =ampton Court / model italian apoi france$0 / 3arcul C&atsLort& / stil clasic0

/ 4pania- / !rdinile La Cran"a 'l.n! 4e!o#ia( / model france$0 / Italia- / parcul Reale din Caserta 'l.n! Napoli( / model italian. :n Germania multe parcuri au fost restructurate i reproiectate dup stilul peisa!er respecti# dup principiile !rdinilor en!le$e. Ca e)emple pot fi amintite/ Grdina en!le$ '9Pnc&en( / 3arcul 3ublic @riederic&s&am ';erlin( / 3arcul Ril&elmsbad '@ran1furt( / !rdina peisa!er din parcul 4anssouci '3otsdam( / parcul NAmp&eubur! '9Pnc&en( / parcul Ril&elms&S&e 'Cassel(. :n Italia au aprut #ile cu parcuri romantice precum/ <illa 9el$i ';ella!io( / <illa Carlotta 'Caddenabio( / <illa Carraresi 'Roma( / partile laterale ale 3arcului Re!!io 'Caserta(. :n Rusia s/a reali$at cel mai mare parc peisa!er din Europa / 3arcul 3a#lo#s1 l.n! 4t. 3etersbur! / KDD &a0 3arcul 3u1in 'parc en!le$ Tars1oe 4elo I #ec&ea denumire(. 4uprafata total a parcurilor 9osco#ei era de peste 2DDD &a din care/ 3arcul 4o1olni1i / 6K2 &a / Grdina ;otanic / 2KD &a / 3arcul 9a)im/Gor1i / ,,6 &a. :n 4.5.A. marile orae sunt dotate cu mari parcuri publice i sisteme de $one #er$i. Ca e)emple pot fi amintite/ NeL Uor1 / Central 3ar1 3rospect 3ar1 'peisa!ist 8lmsted(0 / 3&iladelp&ia / @airmount 3ar10 / C&ica!o / 4out& 3ar10 / ;oston / 3ar1 4Astem.

,.G. Amena"area spatiilor #er$i %n Rom.nia


Numeroase i$#oare istorice indic faptul c stramoii notri culti#au diferite specii floricole pomicole forestiere- bu"ori lcrmioare narcisele roinita cimbrul liliacul plopul alb mesteacnul ste"arul molidul bradul. :n interiorul cetatilor e)istau mici !rdini amena"ate %n scop utilitar dar i estetic. E)istau i !rdini cu caracter decorati# %n "urul mnstirilor pe l.n! locuintele boierilor nobililor sau a mes teu!arilor instariti. Ca date istorice mai importante pot fi amintite/ 1GK> la Alba Iulia este amena"at o !rdin cu numeroase terase i decorat cu diferite specii de flori0 / sec. al 2VI 3lea la @a!aras se amena"ea$ un parc0 / sec. al 2VII 3lea / apar numeroase !rdini precum cea a mitropoliei din Tar!o#ite %n 9o!ooaia sau %n @ilipetii de 3dure / proiectate dup modelul celor italiene !rdinile de pe l.n! mnstirile Tismana i Co$ia la Iai / !rdina 3alatului domnesc cu eleteu i pe dealul Galata / !rdinile cu trandafiri crini !aroafe i iasomie0

/ la sfaritul secolului al ?<II/lea apare un nou stil ar&itectural stilul br.nco#enesc ce %mpletea traditiile romaneti cu numeroase elemente din ar&itectura italian i cea oriental 'Curtea <ec&e i palatul 9o!ooaia(. / sec. al 2VIII 3lea / parcul de la A#ri! / 4ibiu 'baroc( al baronului ;ruc1ental0 / parcul de la ;ontida /Clu" al familiei ;auffA0 / parcul de la Gorneti /9ures l.n! castelul familiei Tele1A0 / parcul de la Albes.ti /;rao# l.n! castelul familiei =aller0 3arcurile de la A#ri! ;ontida i Caiuti au fost reamena"ate %n stil peisa!er. / la s4arsitul sec. al 2VIII3lea / ;ucuretiul a#ea cca. HDV din suprafata sa ocupat de !rdini fiind numit ora/!radina dar care %n mare parte erau neor!ani$ate. :n sec. al 2I2 3lea, odat cu de$#oltarea oraelor a fabricilor la periferia acestora i cu aparitia cartierelor de locuinte insalubre 'ma&alale( a aprut necesitatea crerii de $one #er$i dispuse %n $onele fostelor $iduri i anturi ale #ec&ilor fortificatii din feudalism. / %n ;ucureti %n 1H22/1H6D se amena"ea$ oseaua Ciseleff 'prima arter #erde a oras ului(0 / 1H2H / parc promenad / Dumbra#a furnicilor+ in Clu" pe malul 4omes ului0 / 1H66 / infiintarea Grdinii Ciseleff > &a. 'Carl @riederic& =aAer =Srer(0 / 1H62 / amena"area Grdinii Cimi!iu pe un teren mlatinos cu multe balti i i$#oare subterane 'lacul cu insul poduri c&iocuri pentru orc&estre iarna lacul fiind folosit ca patinoar(0 / 1HKD / au %nceput lucrrile la prima !rdin botanic din ;ucureti '5lric& =offman( inclus mai t.r$iu %n !rdina palatului Cotroceni0 / 1HHG / s/a infiintat actuala !rdin botanic i Grdina Icoanei0 / la Craio#a / s/a amena"at !rdina lo!oftului ;ibescu ce ulterior a fost amena"at sub numele de 3arcul ;ibescu / 1,G &a '1HEH( a$i 3arcul Romanescu0 / la ;rila / s/a infiintat o !rdin public i parcul *La 9onument+0 / la Iai / Grdina Copou i Aleea Gri!ore G&ica '1HG,( promenada de pe Dealul Copou0 / 1HGE / !rdina palatului domnesc din Iai0 / la ;rao# / Aleea de sub T.mpa / promenad0 / la 4ibiu / 1HG>/ parcul *4ub arini+ i *Dumbra#a+ / la Timioara / primul parc al oraului '1HGH( / Re!ina 9aria / actual 3arcul Tineretului iar %n 1H>D 3arcul 4cudier / %n pre$ent 3arcul Central. / la 4imeria se pun ba$ele primului parc dendrolo!ic pe cca. >D &a. 'n 5ucure1ti ,n +678 au fost amena"ate/ parcul Carol I 'fost Libertatii( reali$at de E. Redont0 / Grdina Ioanid amena"at tot de Redont / ;d. Dacia0 / 3arcul National '8cta# Doicescu i Reb&un(0 / 3durile parc ;neasa i 4na!o#. 'n alte ora1e9 / ;u$u / 3arcul Cr.n!ul0 / Iai / 3arcul E)po$itiei0 / Clu" / Grdina ;otanic / %nceput %n 1E,2 de Al. ;or$a0 / Timioara / 3arcul Tiselor 3arcul Ro$elor Alpinetul 3durea <erde0 / 4inaia / reamena"area 3arcului Castelului 3ele0 / R.mnicul <.lcea /parcul W#oiul.

(up +6:*3+6:- %n Rom.nia s/a %nre!istrat o re#i!orare a amena"rii spatiilor #er$i prin reconstruirea celor e)istente i amena"area unora noi/ 3arcul 4porti# / >D &a / ;ucures.ti '%n pre$ent 3arcul National(0 / s/a restructurat 3arcul ;a$ilescu 'fost Nicolae ;lcescu(0 / s/a reamena"at 3arcul Libertatii0 / reamena"area 3arcului =erstru 3arcul Tei 3arcul Libertatii0 / s/a infiintat Grdina Circului de 4tat Grdina 3ietei 3alatului i @loreasca0 / s/a infiintat 3arcul E)po$itiei 3arcul Tineretului parcuri %n Titan ;alta Alb Drumul Taberei 3antelimon Colentina Cran!ai0 8rae cu mari suprafete de parcuri i !rdini publice sunt- Timioara Clu"/ Napoca Craio#a 3loieti 8radea Galati 4ibiu Iai Constanta 3iteti. 4/a reali$at sistemul de spatii #er$i de pe litoralul 9rii Ne!re corespun$toare multitudinii de statiuni.

Cap. III )U C#I% A$I#A#EA SPA#II$%" VE"&I


Ion Ionescu de la ;rad este primul care sesi$ea$ i red plastic functiile pdurii respecti#- de productie &idrolo!ic antiero$ional sanitar i estetic. 3rimul Cod sil#ic '1HH1( i ulterior cel din 1E1D introduce notiunea de pduri de protectie. :n 1E2G apare *Le!ea pdurilor de protectie+. 3rofesorul I. 3opescu Weletin concepe un sistem de $onare functionala a pdurilor ba$at pe cele , !rupe- !rupa I cu rol principal de protectie i !rupa a II/a cu rol de productie i protectie. :n pre$ent functiile se consider a fia( functii de productie0 b( functii de protectie i ameliorare a mediului ambiant respecti# cu/ f. &idrolo!ic / f. de protectie a solului / f. de protectie climatic '#ite$a #.ntului umiditatea i temperatura aerului intensitatea radiatiei solare(0 c( f. antipoluant 'f. sanitar(0 d( f. recreati#0 e( f. decorati# 'estetic de impact peisa!er(0 f( f. tiintifica.

-.+. )unctia de productie


@unctia de productie este specific fiecrui tip sau cate!orie de spatiu #erde fiind obtinute diferite cate!orii de produse/ lemn din diferite tipuri de pdure0 / fructe din li#e$i #ii sau di#erse plantatii de arbuti fructiferi 'inclusi# fructele de ctin de pe terenuri de!radate(0 / seminte sau mas #e!etal din diferite culturi a!ricole0 / flori din culturile floricole. :n ca$ul particular al spatiilor #er$i amena"ate cu rol decorati# recreati# sau sanitar aceast functie are un caracter puternic diminuat.

-.*. )unctia de protectie 1i a0eliorare a 0ediului a0/iant


@unctiile de protectie i ameliorare a mediului ambiant sunt multiple re!sindu/se mai mult sau mai putin la diferite cate!orii de spatii #er$i. )unctia hidrologic este asi!urat %n !eneral de toate tipurile de spatii #er$i fiind e)primat prin capacitatea mai mare sau mai mic de retinere a apei din precipitatii i de cedare fie atmosferei sub form de #apori fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre ori$onturile mai profunde constituind un aport important la apro#i$ionarea p.n$elor de ap freatic. Aceast functie &idrolo!ic pre$int caracteristici distincte %n ca$ul spatiilor #er$i urbane 'scuaruri !rdini acoperiuri #er$i( care cu c.t #or a#ea suprafata mai mare cu

at.t #or retine i #or stoca mai mult ap din precipitatii. 4e tie faptul c o mare cantitate a apei din precipitatii este preluat de sistemul de canali$are i eliminat direct %n diferite cursuri de ap cantitatile de ap eliminat prin procesele de e#apo/transpiratie sau de percolatie fiind mult mai mici %n orae datorit marilor suprafete ocupate de diferite constructii 'cldiri trotuare str$i etc. (. )unctia de protectie a solului, se remarc tocmai %n $onele lipsite de #e!etatie sau cu #e!etatie foarte srac %n care procesele de ero$iune sunt #i$ibile. 3rin sistemul de %nrdcinare ce constituie o armtur biolo!ic a solului prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picturilor de ploaie e)ercitat de frun$iul #e!etatiei care este adesea dispus %n mai multe straturi substratul ce constituie suportul #e!etatiei pre$int o stabilitate mecanic fi$ic i c&imic mult sporit. 3re#enirea ero$iunii solului i a alunecrilor de teren se reali$ea$ prin efectul cumulat al lucrrilor te&nice de stabili$are mecanic a terenului dar i prin ale!erea i plantarea corespun$toare a speciilor de arbori i arbuti cu sistem radicular bine ramificat i profund i a speciilor dra"onate. 4ub aspectul proceselor pedo!enetice spatiile #er$i prin stratul arborescent cel arbusti# sau cel ierbos produc mari cantitati de resturi #e!etale fie la suprafata solului 'litier( fie %n sol 'rdcini moarte(. Acestea prin descompunerea de ctre microor!anisme influentea$a po$iti# insuirile fi$ice i fertilitatea solului fapt e)trem de important mai ales %n spatiile #er$i amena"ate pe terenuri srace sau recuperate din diferite acti#itati. 3e l.n! aportul de substante nutriti#e #e!etatia contribuie i la refacerea structurii solului a capacitatii de filtrare i sedimentare la creterea acti#itatii microflorei i microfaunei solului ce duc %n final la ameliorarea fertilitatii solului i la refacerea unor #eri!i importante din circuitul diferitelor elemente %n natur. )unctia de protectie cli0atic este e)ercitat de toate spatiile #er$i sub diferite aspecte- / moderarea amplitudinilor i a #ariatiilor termice / micorarea #ite$ei #.ntului / ameliorarea umiditatii aerului0 / ameliorarea intensitatii radiatiilor solare. 9odelarea amplitudinilor si a #ariatiilor termice diurne si se$oniere de ctre #e!etatie este e)ercitat prin efectul de umbrire prin procesele de e#apo/transpiratie prin albedoul specific sau prin reducerea efectului de rcire a #.ntului. <e!etatia lemnoas prin microclimatul pe care/l reali$ea$ moderea$ temperaturile e)cesi#e astfel temperaturile %n $ilele toride de #ar sunt mai sc$ute %n interiorul masi#elor de arbori a perdelelor de protectie faiilor plantate %n lun!ul str$ilor sau %n apropierea acestora iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorit efectului de diminuare a micarii aerului. 4uprafetele acoperite cu !a$on se %ncl$esc mai putin comparati# cu suprafetele acoperite cu nisip pietris. crmid asfalt sau beton. De e)emplu dac temperatura aerului la suprafata betonului este de 2DXC %n aceleai conditii temperatura la suprafata asfaltului #a fi de 6G XC iar temperatura aerului la ni#elul !a$onului #a a#ea #alori cuprinse %ntre ,,/,6XC. Acest aspect se poate pune uor %n e#identa prin diferentele de temperatur dintre $onele #er$i i a!lomerrile de constructii sau dintre $onele #er$i i $onele desc&ise

lipsite de #e!etatie care se %ncin! %n $ilele toride de #ar i sunt e)puse temperaturilor foarte sc$ute iarna. <ite$a #.ntului sau #ite$a de deplasare a aerului este ameliorat %n special de arbori i arbuti i %n principal de speciile cu frun$i sau coroan dens sau cu frun$i semper#irescent. 3lantatiile i $onele cu #e!etatie lemnoas prote"ea$ %mpotri#a #.nturilor puternice diminu.ndu/le considerabil #ite$a %n $onele adiacente acestea comport.ndu/se nu ca para#ane compacte ce creea$ %n spatele lor curenti turbionari 'ca %n ca$ul cldirilor diferitelor constructii sau $iduri( ci ca ade#rate filtre de atenuare i de de#iere a maselor de aer aflate %n micare. 3erdelele de protectie aliniamentele stradale sau orice alt masi# de arbori sau arbuti fa#ori$ea$ starea de calm a masei de aer at.t %n interiorul acestora c.t i %n $onele %n#ecinate astfel la o distanta de 2D/KD m de la li$ier %n interiorul unei pduri #ite$a #.ntului scade cu 2D/KDV iar la 1,D/,DD m %n interior atmosfera de#ine calm. Aceste #alori #aria$ %n functie de speciile sau specia component #.rsta arboretului structur pe #ertical consistenta ela!a" i anotimp. 5miditatea aerului este direct influentata prin procesele de e#apo/transpiratie specifice plantelor umiditatea relati# a aerului %n parcuri i pduri fiind cu >/16V mai mare dec.t %n $onele lipsite de #e!etatie. :n mediul urban unde aportul &i!rometric al apei din precipitatii este redus datorit sistemului de e#acuare a apei prin canale colectoare %nc&ise #e!etatia 'ierboas i lemnoas( ume$ete atmosfera reali$.nd acel ni#el &i!rometric confortabil al atmosferei urbane %n special %n timpul #erii. De e)emplu se aprecia$ c un arbore de mrime medie dintr/o plantatie stradal poate transpira %ntr/ un se$on de #e!etatie cca. Gm2 . Ameliorarea intensitatii radiatiilor solare este reali$at pe de o parte prin efectul de umbrire datorit frun$iului speciilor arborescente i arbusti#e dar i prin cantitatea de radiatii solare reflectate de #e!etatie 'albedo(. Intensitatea luminii are #alori corespun$toare ce nu deran"ea$ oc&i %n $onele plantate cu #e!etatie ierboas i lemnoas i este suprtoare %n $onele lipsite de #e!etatie %n care abund materialele inerte precum sticla betonul marmura !resia otelul etc.

-.-. )unctia antipoluant ;sanitar<


Aceast functie este %ndeplinit de spatiile #er$i indiferent de mrimea sau natura #e!etatiei acestora sub diferite aspecte/ reducerea polurii fi$ice a atmosferei / reducerea polurii c&imice a atmosferei / reducerea polurii fonice. Reducerea polurii fi$ice este reali$at tocmai prin capacitatea #e!etatiei de retinere fi)are i sedimentare a particulelor aflate %n suspensie %n atmosfer a pulberilor fine sau a fumului. 3rin frun$iul i te)tura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau te)tura diferitelor suprafete cu #e!etatie ierboas prin micorarea #ite$ei de deplasare a aerului #e!etatia retine mari cantitati de particule ce sunt ulterior antrenate de apa din precipitatii la ni#elul solului.

Capacitatea de epurare fi$ic depinde de specie respecti# de mrimea frun$elor pro$itatea acestora durata de #iata a frun$elor etc. De e)emplu o suprafata %n!a$onat retine de 2/K ori mai mult praf i particule solide dec.t o suprafata nud iar un arbore de mrime medie retine de 1D ori mai multe impuritati dec.t suprafata proiectiei coroanei acestuia acoperit cu !a$on. 5n &ectar de pdure de ste"ar poate retine cca. KH t de particule solide i praf %n ca$ul molidului cca. 2D t7&a pinului sil#estru cca. 2G t7&a iar a teiului pucios cca. 6, t7&a. Reducerea polurii c&imice este reali$at de spatiile #er$i %n primul r.nd prin consumarea C8, i producerea de 8, prin fi)area acti# a unor !a$e to)ice re$ultate din diferite acti#itati- arderea combustibililor industria c&imic metalur!ic de prelucrare a petrolului de prelucrare a produselor minerale transportul auto aerian sau diferite acti#itati curente ale populatiei. 4patiile #er$i se comport ca ade#rate filtre biolo!ice ce imbunatatesc insuirile aerului datorit capacitatii de fi)are prin metaboli$area diferitelor !a$e noci#e din atmosfer. Aceast capacitate depinde de specie 'specii mai re$istente i specii mai putin re$istente( de structura spatiului #erde respecti# 'monocultur7amestec ec&ien7plurien arboriTarbutiTspecii de !a$on( dar i de conditiile climatice la un moment dat 'precipitatii radiatie solar in#ersiuni termice ceata umiditate ioni$area aerului(. Actiunea antipoluant a #e!etatiei are anumite limite ce sunt atinse atunci c.nd apar simptomele diferitelor boli specifice 'cloro$e necro$e cderea frun$elor creteri defectuoase( sau c&iar simptomele uscrii fitoindi#i$ilor aspecte e#idente %n ca$ul spatiilor #er$i din "urul surselor de poluare intens. 3oluarea fonic apare ca urmare a diferitelor acti#itati cotidiene %n cadrul localitatilor sau %n afara acestora acti#itati ce !enerea$ $!omote cu intensitati i frec#ente diferite. Cele mai frec#ente surse de $!omot sunt- transportul auto '%n $onele limitrofe autostr$ilor intersectiilor a!lomerate a arterelor principale( transportul aerian '%n $onele limitrofe aeroporturilor( transportul pe ci ferate '%n $onele !rilor i statiilor C@R sau %n $onele %n care se utili$ea$ frec#ent semnali$area sonor( %ntreprinderile industriale antierele etc. W!omotele pot fi atenuate cu a"utorul maselor dense de frun$is ale arborilor i arbutilor dispui sub form de ben$i %n lun!ul portiunilor de drumuri sau de autostr$i ce trec prin $one locuite sau prin reali$area de masi#e dispuse %n "urul %ntreprinderilor ce constituie surse de $!omot sau c&iar a aeroporturilor. 3rin msurtori s/a constatat c o perdea deas de #e!etatie lemnoas ce are latimea de ,DD/,GDm reduce $!omotul cu 2G/6G decibeli ec&i#al.nd cu $!omotul sesi$at la , 1m fata de autostrad %n teren liber fr obstacole cu efect antifonic. :n orae plantatiile stradale plantatiile rare dintre constructii scuarurile cu suprafata mic reduc foarte putin $!omotul 'cu doar 6/G decibeli( a#.nd un efect nesesi$abil. Dar %n parcuri sau acolo unde e)ist plantatii dese perimetrale #i$itatorii resimt efectul antifonic al #e!etatiei prin sen$atia de linite efect ma)im %n se$onul de #e!etatie. 3entru obtinerea efectului antifonic ma)im se combin de re!ul diferite modelri de relief sau diferite panouri cu efect antifonic cu plantatii dispuse %n anumite dispo$iti#e cu rolul de a absorbi i de a disipa undele sonore.

2.6. @unctia recreati#


Recrearea poate fi definit ca o acti#itate practicat de om dup bunul lui plac %n sferele culturii artei sportului di#ertismentului turismului fiind un element compensator al conditiilor de lucru al solicitrii fi$ice intelectuale sau psi&ice la care este supus omul %n #iata cotidian %n !eneral. Cu c.t sunt mai mari aceste solicitri cu at.t mai mare este ne#oia omului de a e#ada din cotidian cele mai multe destinatii %n acest sens fiind $onele cu #e!etatie spatiile #er$i urbane sau e)traurbane. Sarcinile de /az ale recrerii sunt/ destinderea sau rela)area prin care se elimin traumele psi&ice i ner#oase pro#ocate de strile de tensiune sau este eliminat oboseala temporar cau$at de pro!ramul $ilnic de acti#itate0 / di#ertismentul sau amu$amentul prin care se %nltur plictiseala sau efectul automatismelor $ilnice0 / e#adarea prin care indi#idul iese din mediul su obinuit0 / de$#oltarea personalitatii prin care indi#idul se eliberea$ pentru o perioad de timp de automatismele $ilnice a#.nd un comportament i acti#itati creatoare i no#atoare. )actorii care influentea$a recrearea sunt/ Timpul care poate fi/ timp de e)istenta respecti# timpul alocat ser#irii mesei odi&nei prin somn intretinerii personale ser#iciului0 / timp de sub$istenta care este alocat deplasrii la se#ici cumprturilor pentru &ran %mbrcminte etc.0 / timpul liber 'dedicat recrerii( i care este impartit la r.ndul su %n timp liber $ilnic timp liber de Lee1/end i timp liber de lun! durat respecti# concediile #acantele pensia. / Ni#elul de trai %n functie de care sunt mai mult sau mai putin accesibile diferite obiecti#e- statiuni cltorii obiecti#e turistice practicarea diferitelor sporturi. / 9obilitatea ce este asi!urat fie prin autoturismul personal fie prin retelele de transport auto C@R aerian sau na#al. / 9i"loacele de comunicare mass/media 'pres radio tele#i$iune telefonie internet( care furni$ea$ cele mai importante informatii cu pri#ire la destinatiile posibile pentru petrecerea timpului liber. / 9ediul 'urban sau rural( %n care traiete sau ii desfaoara acti#itatea indi#idul respecti#. Cele mai multe medii %n care traiete omul contemporan sunt puternic antropi$ate i lipsite adesea de conditiile oferite de natur. Recrearea %n natur este tot mai mult adoptat i preferat de omul actual din mediul urban datorit mediului $ilnic puternic artificiali$at %n care ii desfaoara acti#itatea dar i datorit presiunii fi$ice i psi&ice la care este supus %n diferite situatii $ilnice. @a$ele acti#itatii de recreare/ pre!tirea presupune bucuria %ntocmirii pro!ramului fiind marcat de di#ertisment i de planificarea e#adrii din cotidian0 / deplasarea presupune rela)area i destinderea indi#idului la ruperea acestuia din mediul $ilnic0 / acti#itati pe loc presupune multumirea i satisfactia indi#idului ce efectuea$ diferite acti#itati dup bunul lui plac- plimbri campin! picnic cules de flori de

ciuperci sau de fructe de pdure canota" alpinism pescuit #.ntoare etc. Aceste acti#itati pot fi acti#e sau pasi#e. / %ntoarcerea presupune comportamente diferite fie satisfactie pentru ceea ce a reali$at sau pentru conditiile !site %n respecti#ul loc fie nemultumirea cau$at de mediul murdar pe care l/a !sit de conditiile de ca$are sau de re$ultatele slabe obtinute. Indiferent de satisfactie sau de nemultumire se adau! oboseala inerent determinat de acti#itatile practicate de conducerea auto#e&iculului de diferite e)cese etc. / amintirea. @ormele de recreare Turismul repre$int actiunea de deplasare de cltorie sau de #i$itare a unor obiecti#e reali$at pentru plcerea proprie a indi#idului. :n sens lar! turismul repre$int ansamblul acti#itatilor umane puse %n practic pentru reali$area unui tip de cltorie. Turismul are caracter recreati# repre$ent.nd de cele mai multe ori parcur!erea pe "os sau cu diferite mi"loace de transport a unor distante pentru #i$itarea unor re!iuni pitoreti obiecti#e culturale economice istorice. Turismul este o necesitate or!anic i spiritual a omului de a e#ada din mediul artificial al oraelor. @actorii care contribuie la de$#oltarea turismului sunt- dorinta omului de a cunoate locuri noi diferite de mediul su plcerea de a admira frumusetea peisa"elor ne#oia de a face micare de a practica un sport sau de a depune efort fi$ic. 8di&na propriu/$is repausul i somnul presupune starea de inacti#itate total sau partiala a omului prin care are loc refacerea fi$ic a or!anismului dup o perioad de acti#itate intens. Aceasta poate fi reali$at at.t %n mediul propriu locuintei dar i %n mediul natural %n statiuni climaterice cu specific sau diferite $one #er$i intra#ilane sau e)tra#ilane. 3icnicul este reali$at de re!ul %n spatiile #er$i e)tra#ilane cele mai apropiate de centrul urban de re!ul la sfaritul sptm.nii sau %n $ilele libere. 3limbrile sunt reali$ate fie $ilnic de re!ul %n $ona #erde urban cea mai apropiat de domiciliu 'la 1D/1G minute distanta( sau la sfaritul sptm.nii %n spatiile #er$i e)traurbane. Alte forme de recreare sunt- #i$ionarea de spectacole practicarea de diferite "ocuri i sporturi sau diferite acti#itati precum !rdinritul apicultura etc.

2.G. @unctia decorati# 'estetic de impact peisa!er(


4patiile #er$i imprim unui teritoriu o #aloare decorati# e)primat prin satisfactia pe care o are omul fata de #e!etatia arborescent arbusti#. floricol sau erbacee care prin diferitele ei componente dau impresia de frumusete. B.8. 4imons definete frumusetea ca fiind *armonia tuturor partilor indiferent de subiectul %n care apare asamblate %ntr/o astfel de proportie i le!tur %nc.t nimic s nu poat fi adu!at diseminat sau modificat dec.t %n dauna operei+. @rumusetea spatiilor #er$i amena"ate este amplificat datorit faptului c frumosului natural i se adau! frumosul artistic unele spatii #er$i fiind caracteri$ate printr/un !rad mai mare de prelucrare artistic '!rdinile parcurile pdurile parc i c&iar pdurile de recreare(. Importanta decorati# a #e!etatiei %n peisa"ul ar&itectural al unui oras este i mai mare %n !eometrismul constructiilor spatiile #er$i introduc.nd #arietate i culoare. 5n ansamblu ar&itectural ii sporete e)presi#itatea artistic dac este %ncadrat sau %ncon"urat de #e!etatie lemnoas !a$on sau o!lin$i de ap.

3lantatiile accentuea$ perspecti#a unui obiecti# ar&itectural sau masc&ea$ diferite aspecte inestetice. Insuirile decorati#e ale #e!etatiei lemnoase 'culoarea frun$iului te)tura coroanei flori fructe lu"eri( sau c&iar a #e!etatiei ierboase #aria$ pe parcursul unui an diferind %n functie de fenofa$ imprim.nd peisa"ului trsturi caracteristice anotimpului respecti#. @unctia decorati# a #e!etatiei forestiere se reali$ea$ prin/ %mbrcarea #ersantilor sau a #ilor / acoperirea $onelor cu terenuri superficiale puternic erodate sau a !ro&otiurilor / %ntreruperea unui teritoriu #ast ocupat de culturi a!ricole / %ncadrarea drumurilor sau a oselelor prin aliniamente / %ncadrarea cursurilor de ap / %mbrcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite plantatii. @unctia decorati# a numeroase $one #er$i este completat i amplificat de o!lin$ile sau de cursurile de ap. Apa folosit %n diferite modalitati 'o!lin$i ba$ine cascade f.nt.ni arte$iene( induce o #ibratie+ proprie ce amplific efectul decorati# al elementelor din cadrul compo$itional respecti#. @unctia decorati# este completat i de estetica sonor a unui spatiu #erde component e)primat prin fonetul frun$elor #.".itul #.ntului prin coroana arborilor murmurul apei ciripitul psrelelor etc. Calitatea estetic 'decorati#( a unui peisa" a unei $one #er$i sau a unui spatiu #erde este de cele mai multe ori o re$ultant obtinuta prin reunirea tuturor componentelor %ntr/un ansamblu peisa!istic ce produce plcere %nc.ntare admiratie neconditionata i care e)ercit o atractie spontan.

2.K. @unctia utilitar


Este %ndeplinit de anumite plantatii reali$ate pentru protectia unor obiecti#e speciale a resurselor &idrolo!ice i a diferitelor cate!orii de terenuri. Astfel $onele industriale sunt pre#$ute cu plantatii speciale pentru diminuarea propa!rii substantelor noci#e ba$inele desc&ise de ap 'acumulrile de ap( i instalatiile de apro#i$ionare cu ap potabil trebuie s fie pre#$ute cu perdele de protectie sanitar unele portiuni de drumuri sau ci ferate cu probleme sunt pre#$ute cu plantatii ce asi!ur consolidarea terenului sau securitatea traficului 'bariere #e!etale antifar ce separ sensurile de circulatie bariere %mpotri#a #.ntului cu efect de para$pe$i(. 3rin aplicarea unor proiecte de de$afectare a unor %ntreprinderi industriale i de redare %n folosinta a teritoriilor respecti#e prin ecolo!i$area spatiilor i prin amena"ri peisa!istice menite s atenue$e impactul #i$ual al instalatiilor i inte!rarea anumitor folosinte specifice spatiilor #er$i.

Cap. IV P"I CIPII$E (E P"%IEC#A"E A SPA#II$%" VE"&I


Atunci c.nd se reali$ea$ un spatiu #erde se tine seama de anumite principii i le!i care conduc %n final la reali$area frumosului. @iecare component #iu sau inert are %n el insui caracteristici potentiate estetice care se pot transforma %n frumos sau frumusete atunci c.nd se or!ani$ea$ unitar mai multe componente. @rumusetea este reali$at prin ordine armonie i proportionalitate elemente care stau la ba$a proiectrii estetice ale unei unitati de spatiu #erde. Le!tura dintre continut i form este indisolubil %n proiectarea spatiilor #er$i. Principiul 4unctionalitatii 'principiul proiectrii or!anice( presupune proportionarea functionala a #olumelor suprafetelor i formelor planului. Notiunea de functionare nu presupune doar alctuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare functionarii lor ci i a conditiilor psi&olo!ice sociale i economice ale unei perioade date. @rumusetea este un element functional. 3rin acest principiu se reali$ea$ ma)imum de armonie a relatiei plan/mediu %n care planul corelea$ optim folosinta cu ambientul. 4istemati$area fiecrui spatiu #erde trebuie s satisfac de$ideratele functionale i s corespund pe deplin cerintelor cate!oriei de public pentru care este destinat sectorul sau $ona respecti#. A fi functional un element %nseamn a fi dimensionat fi$ic at.t fata de omul luat ca indi#id 'banc treapt alee( dar i fata de omul colecti# 'poart de acces ci de acces lar!i sau scri monumentale pentru $onele intens frec#entate cile de e#acuare a publicului unui stadion sau teren sporti#(. @unctionalitatea unei $one sau a unui sector presupune i e)istenta dotrilor necesare acti#itatilor specifice acesteia dar i armoni$area #ecinatatilor %ntre aceste sectoare 'sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi !eneratoare de $!omot nu se #or %n#ecina cu cel destinat odi&nei pasi#e( sau c&iar a %ntre!ului spatiu #erde cu $ona %ncon"urtoare 'un parc destinat rela)rii i odi&nei nu #a fi functional %n #ecintatea unei %ntreprinderi mari !eneratoare de $!omot sau c&iar de poluare(. Principiul co0pati/ilitatii reclam compatibilitatea functiei cu ambientul i presupune ale!erea folosintelor spatiilor #er$i care s se inte!re$e mediului %ncon"urtor 'de e)emplu po$itionarea unei !rdini $oolo!ice nu este compatibil %n sau c&iar l.n! o localitate locuitori din %mpre"urimi fiind deran"ati at.t de $!omotele animalelor c.t i de mirosurile inerente ce apar %n astfel de situatii(. 5tilitatile propuse %ntr/un spatiu #erde trebuie astfel fcute %nc.t peisa"ul modificat obtinut s fie frumos #i$ual i functional. Principiul unitatii presupune contopirea multitudinii de elemente %ntr/un %ntre! pe o conceptie dominant obtinandu/se %n final unitatea %n di#ersitate. Toate elementele unui spatiu #erde 'alei pelu$e plantatii luciuri de ap( trebuie inlantuite i subordonate unele %n raport de altele pentru a se reali$a unitatea ansamblului. :n aceast unitate e)ist un element principal numit centrul compo$itiei sau capul compo$itiei la care sunt subordonate toate celelalte elemente. De la acest element se pornete ordonarea celorlalte elemente ale spatiului #erde 'o cldire dominant intrarea principal un monument(. Grdinile clasice france$e pre$int o unitate perfect centrul compo$itiei repre$entat

printr/un castel sau palat impun.nd i subordon.nd toate celelalte componente ale !rdinii. =ubbard indic trei metode compo$itionale care fa#ori$ea$ crearea unitatii compo$itiei peisa"ului admitand totodat di#ersitatea acestuia respecti# reali$area ec&ilibrului a repetrii i a consec#entei. Echili/rul presupune e)istenta unei a)e #erticale centrale i reali$area %n functie de aceasta a unei compo$itii %n care atentia s se reparti$e$e e!al pe partea dreapt i pe cea st.n!. Ec&ilibrul #i$ual este cel care d sen$atia de ordine i de plcut put.nd fi simetric i asimetric 'ascuns(. Ec&ilibrul simetric este atunci c.nd de fiecare parte a unei a)e optice 'alee potec strad bule#ard ba$in dreptun!&iular puternic alun!it( sau a unui punct de spri"in 'monument cldire( se !sesc mase similare i e!ale. Acest ec&ilibru simetric inspir simtul disciplinei ordinii ma!nificului al fortei sau al monumentalitatii. @iecare compo$itie simetric se afl %n ec&ilibru sau %n repaus. 4imetria poate fi absolut i liber. 4imetria trebuie s fie remarcat dintr/o pri#ire calitate care uneori poate a#ea o latur ne!ati# deoarece un plan perceput deodat %n %ntre!ime este static i odat #$ut interesul scade. 8 compo$itie simetric are de obicei o form !eometric. Ec&ilibrul asimetric 'ec&ilibrul ascuns( se reali$ea$ prin mase nesimilare i ine!ale ec&ilibrate de fiecare parte a unei a)e optice. Ec&ilibrul asimetric poate consta %n dispunerea de obiecte asemntoare dar nesimilar plasate dar alese i aran"ate astfel %nc.t suma atractiilor de o parte a a)ei #erticale s fie ec&i#alent cu suma atractiilor de cealalt parte a a)ei. Asimetria pune omul %n armonie cu natura circulatia este mai liber iar ima!inile percepute de acesta au o #arietate infinit. Ec&ilibrul asimetric se poate reali$a i prin trasarea unei a)e cu mai mult fle)ibilitate e#it.ndu/se astfel monotonia. 3roiectarea asimetric afectea$ %ntr/o msur mai mic peisa"ul natural sau artificial fiind mai putin destructi# i mai bine inte!rat %n mediul %ncon"urtor. 3roiectarea asimetric accentuea$ calitatile plastice ale constructiilor i ale peisa"ului. "epetarea ;rit0ul< repre$int alternarea re!ulat la inter#ale determinate sau dup o re!ul prestabilit a acelorai elemente 'specii !rupuri bnci #ase decorati#e ba$ine( i este caracteri$at prin periodicitatea acestora. 8c&iul omului distin!e un ritm al obiectelor i inter#alelor i o dat perceput re!ula ritmului omul #a anticipa urmtorul obiect sau inter#al fiind mirat c.nd aceast anticipare nu este reali$at. Dac e)ist un spatiu !ol %n acest ritm acesta este perceput ca o imperfectiune a planului respecti# cre.nd sen$atia de de$am!ire. Ritmul sporete de cele mai multe ori e)presi#itatea ansamblului inte!ritatea i calitatea acestuia. Ritmul poate fi- static dinamic simplu compus liniar de form de culoare combinat. Ritmul static se reali$ea$ prin succesiunea la inter#ale e!ale a elementelor identice. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care difer %ntre ele prin dimensiuni 'inaltime latime( sau alte caractere #i$ibile fie sunt amplasate la inter#ale ce cresc sau descresc dup o anumit re!ul 'de e)emplu- creterea i

descreterea constant a inaltimii e)emplarelor dintr/un aliniament sau reducerea i mrirea constant a distantei dintre e)emplarele unui aliniament(. Ritmul simplu const %n repetarea constant a elementelor sau !rupurilor de elemente respecti# unul sau mai multe elemente asemntoare alternea$ constant cu un numr e!al de e)emplare asemntoare %ntre ele dar diferite de primele. Ritmul compus se reali$ea$ prin repetarea periodic a !ruprilor asemntoare din punct de #edere al compo$itiei i al combinrii speciilor. Ritmul liniar se remarc prin repetarea pe #ertical a siluetelor %nalte aa cum sunt tulpinile i coroanele columnare ale plopilor %ntr/un aliniament. Ritmul de form implic repetarea elementelor asemntoare ca form i #olum c&iar dac specia difer 'de e)emplu repetarea bosc&etelor din specii diferite sau din aceeai specie dar care au #olume i form asemntoare(. Ritm de culoare const %n alternarea e)emplarelor cu frun$e de culori diferite 'de e)emplu un aliniament din c&iparoi ar!intii sau albatrii %n alternanta cu c&iparoi #er$i sau aurii(. Consecventa const %n a compune elemente compo$itionale astfel %nc.t trecerea de la o parte la alta a compo$itiei s se fac uor i plcut. Principiul ar0oniei presupune relatia desa#arita a tuturor elementelor dintr/un %ntre! armonia fiind dat de dou le!i- le!ea identitatii i le!ea asemnrii. Le!ea identitatii e)prim faptul c armonia ar&itectural poate fi creat sau perceput %ntr/o compo$itie care a"un!e la ordine prin repetarea acelorai elemente forme sau spatii respecti# printr/un ritm static 'aceast le!e e)prim unitatea sau armonia %n uniformitate(. Le!ea asemnrii implic faptul c armonia ar&itectural poate fi creat sau perceput prin repetarea formelor asemntoare ale elementelor sau spatiilor e)prim.nd de fapt unitatea %n #arietate. Armonia se poate reali$a sub aspectul dimensiunilor formelor dar mai ales a culorilor. Armonia culorilor are o deosebit importanta %n diferitele compo$itii structurale ar&itecturale florale etc. :n functie de culorile care se asocia$ sau se combin se pot deosebi/ compo$itii doar %ntre culorile calde sau acti#e i combinatii doar %ntre culorile reci sau pasi#e ca$ %n care a#em o armonie a comunitatii sau a !eneralitatii0 / compo$itii %ntre culorile complementare %n acest car fiind #orba de armonia contrastului0 / combinatii %ntre culori diferite 'acti#e pasi#e complementare( unificate printr/o culoare neutral ca$ %n care se aplic armonia le!turii. :n proiectarea spatiilor #er$i principiul armoniei se reali$ea$ prin urmtoarele procedee/ abordarea ordonat urmarete ca spatiile parcurse sau tra#ersate de un indi#id s fie amena"ate astfel %nc.t s imprime anticipat sentimente care s a"un! la o intensitate ma)im %n punctul terminus al deplasrii. / succesiunea e)prim o suit de perceptii sau triri care au o anumit continuitate0 %n natur succesiunile sunt %nt.mpltoare 'libere( i pro!resi#e care la r.ndul lor pot fi de ascensiune 'la munte( directionale 'deplasarea %n lun!ul unui curs de ap( i ctre interior 'atunci c.nd se ptrunde dintr/un spatiu desc&is ctre interiorul umbros al unei pduri(0 %n proiectarea unui spatiu #erde succesiunea poate fi

%nt.mpltoare '%n ca$ul %nfloririi speciilor lemnoase dintr/un amestec( i disciplinat 'ca %n ca$ul aran"amentelor cu specii la care perioadele de %nflorire urmea$ succesi#(. / modularea spatiului permite ca prin amena"area unor suprafete sau #olume s se reali$e$e unitate ordine i armonie0 pentru reali$area acestor trei aspecte se pot adopta trei modalitati- conser#area formei naturale 'nu implic nici o sc&imbare( distru!erea formei naturale 'implic transformri totale( alterarea formei naturale 'implic transformri partiale de mic amploare ce nu sc&imb trsturile specifice ale compo$itiei sau ale locului( i accentuarea formei naturale 'de e)emplu plasarea constructiilor %nalte sau a arborilor de mrimea I %n #.rful unei coame sau culmi(. / armoni$area spatiului artificial cu cel natural se poate reali$a fie prin %nlturarea elementelor distonante sau strine dintr/o anumit compo$itie sau prin introducerea unor elemente de accentuare. / %mbinarea armonioas a simplitatii i #arietatii presupune eliberarea sau de!a"area unor spatii de elemente nesemnificati#e care %ncarc i conduc la lipsa de unitate i armonie. Principiul proportionalitatii impune e)istenta unor relatii dimensionale ale componentelor unei compo$itii sau %ntre diferite componente ale aceleai compo$itii. 3roportionalitatea e)prim relatiile dintre mrimile unor elemente i actionea$a direct asupra pri#itorului. 5nele raporturi plac oc&iului mai mult dec.t altele. @ibonacci matematician italian din sec. al ?III/lea a descoperit proportia de aur 'sectiunea de aur( prin care este e)primat cel mai bun raport care poate s e)iste %ntre dou dimensiuni 'lun!ime i latime( aa cum este ca$ul dreptun!&iului de aur ce are laturile %n raport de 1-1 K1H 'apro)imati# 2-G(. Acest raport poate fi obtinut plec.ndu/se de la cifrele 1 i , fiecare nou numr obtinandu/se din suma celorlalte dou precedente- 1 i , apoi 2 G H 12 ,1 26 GG HE etc. Raporturile dintre dou #alori succesi#e din acest ir sunt apropiate de raportul de aur. C.I. 9ollet este primul care a definit diferite proportii %ntre lun!imea aleilor i lr!imea lor astfel pentru o alee de 2DD m latimea optim este de H m iar pentru o alee de ,GD m latimea optim este de G m. :n spatiile #er$i obiectele i elementele componente pot fi proportionate la o anumit scar care fi)ea$ amploarea unei compo$itii %n raport cu omul omul fiind msura comun a oricrei compo$itii. Aceast scar poate fi o scar indi#idual sau o scar monumental. 4cara indi#idual ia %n considerare omul ca indi#id ma"oritatea obiectelor u$uale fiind construite la o scar indi#idual 'bnci mese alee pietonal etc.(. 4cara monumental tine cont de omul colecti# respecti# de masele mari de oameni 'spectatorii unui stadion publicul dintr/un parc participantii la diferite e#enimente de amploare etc.( i e)prim o anumit forta sau putere 'intrrile %n spatiile #er$i scrile de acces de e#acuare %n stadioane sau sli de spectacole aleile din $onele centrale sau din $onele intens frec#entate dintr/un spatiu #erde public etc.(. 3roportionalitatea inter#ine i %n ca$ul raportului dintre o cldire inaltimea e)emplarelor arborescente ce o %ncadrea$ i distanta la care este situat pri#itorul. Astfel pentru ca o cldire sau un e)emplar arborescent s se #ad %n modul cel mai fa#orabil pri#itorul trebuie s fie la o distanta dubl fata de inaltimea obiectului sub un un!&i de cca. ,>X. La o distanta tripl fata de inaltimea obiectului sub un un!&i de cca. 1HX pri#itorul percepe acest obiect ca fc.nd parte dintr/un ansamblu iar la o distanta mai

mare de aceast #aloare cldirea sau arborii respecti#i pierd din predominant lor asupra c.mpului #i$ual. Principiul econo0icitatii impune faptul c mi"loacele materiale i estetice trebuie do$ate cu discernm.nt pentru a satisface utilitatea i frumusetea unui spatiu #erde. Constructia spatiilor #er$i se reali$ea$ folosind solutia economic optim fr a se e)a!era prin risip. Principiul istoric este de fapt principiul %mbinrii creatoare a cunotiintelor actuale cu e)perienta istoric presupun.nd unirea trecutului cu pre$entul. Noile te&nici materiale i noile conceptii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne/a lsat trecutul pentru c *acei care refu$ lectiile istoriei sunt condamnati s o repete+.

Cap. V S#I$U"I =+ .E U"I ' SPA#II$E VE"&I :.+. Stilurile spatiilor verzi :.+.+. .eneralitati
4tilul constituie totalitatea particularitatilor caracteristice unei structuri ci#ili$atii epoci acti#itati le!ate de un anumit loc i o anumit perioad istoric i elaborate sub influenta conditiilor naturale i a factorilor sociali. :n amena"area spatiilor #er$i stilul repre$int modul de armoni$are a elementelor naturale 'relief ap #e!etatie( cu cele artificiale 'alei ba$ine f.nt.ni( %n #ederea reali$rii unei tinute artistice distincte. 4patiile #er$i sunt constituite din mai multe cate!orii de elemente- naturale i artificiale. Cele naturale pot fi elemente ma"ore respecti# formele ma"ore 'lanturi muntoase #ile r.urilor c.mpii etc.( trsturile ma"ore 'temperaturile se$oniere precipitatiile( sau fortele ma"ore '#.nt radiatia solar ero$iunea( dar i elemente minore precum microrelieful #e!etatia r.uri p.raie lacuri 'elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om(. :n functie de stilul adoptat %n compo$itie microrelieful poate fi corectat prin aplanarea nere!ularitatilor accentuarea contrastelor sau c&iar prin transformri profunde. Dup di#eri autori '<ac&erot i =ubbard( spatiile #er$i amena"ate erau !rupate %n functie de dou mari cate!orii- stiluri clasice / ba$ate pe !eometrismul formelor i spatiilor i stiluri romantice / ba$ate pe formele spatial/#olumetrice libere. <. Carma$in/Coco#sc&i deosebete %n cadrul celor dou stiluri mai multe #ariante astfel %n cadrul stilului !eometric se remarc #ariantele- mauric i italo/france$ caracteristice Renaterii i ;arocului iar %n cadrul stilului peisa!er sau liber #ariantele c&ino/"apone$ i cea an!lo/american caracteristice perioadelor Clasicismului i Romantismului. :n ultima perioad 'sec. al ??/lea( s/a conturat stilul mi)t 'contemporan( care presupune %mbinarea armonioas a stilului clasic i a celui peisa!er. :.+.*. Stilul geo0etric Stilul geo0etric ;clasic, arhitectural, 4rancez sau regulat< a stat %n !eneral la ba$a proiectrii !rdinilor reedintelor pturii dominante ale claselor nobiliare. Acest stil pre$int mai multe #ariante caracteristice diferitelor epoci istorice diferitelor sisteme sociale i politice ale popoarelor %n str.ns le!tur cu situatia !eo!rafic i conditiile climatice. E!iptenii sunt cei care au pus ba$ele acestui stil prin ri!iditatea !eometric strict adoptat %n amena"area !rdinilor aspect preluat i de romani. La romani !rdinile %ntotdeauna de form dreptun!&iular erau prelun!iri ale %ncperilor fiind ornate cu statui #ase sau f.nt.ni arte$iene. Grdinile %n stil maur de mai t.r$iu a#eau form ptrat sau dreptun!&iular fiind %ncon"urate din toate laturile de cldiri cu balcoane i !alerii orientate spre curte i a#.nd liniile compo$itionale subordonate formelor !eometrice stricte.

Acest stil a fost perfectionat %n timpul Renaterii italiene c.nd de fapt au i fost create multe din !rdinile capodoper ale epocii unele pstr.ndu/se i %n pre$ent. Aceste !rdini a#eau planul conceput %n functie de constructie palatul i !radina form.nd un ansamblu compus unul pentru altul. Grdina era dispus de cele mai multe ori pe un tren inclinat amena"at %n terase sustinute prin $iduri masi#e i le!ate prin scri monumentale bo!at ornamentate compo$itia fiind %ntre!it de apa folosit din abundenta sub form de f.nt.ni cascade sau ba$ine. 3unctul culminant al rafinamentului !rdinilor amena"ate %n acest stil a fost atins %n ;arocul france$ Le Notre '1K12/1>DD( fiind cel care a stabilit principiile compo$itionale ale proiectrii spatiilor #er$i %n acest stil. 3ractic !rdinile clasice france$e pre$int particularitatile ce caracteri$ea$ complet stilul !eometric aplicat p.n %n pre$ent. :.+.*.+. Principiile de structur ale stilului geo0etric Compo$itia se ba$ea$ pe forme !eometrice stricte re!ulate pe linii drepte i curbe. Toate elementele se ordonea$ perfect unele %n raport cu altele fiind subordonate toate elementului principal. Elementul principal numit i capul de compo$itie dominanta sau centrul compo$itiei este constituit de palat sau castel situat %n po$itie dominant respecti# pe cotele cele mai %nalte ale terenului. 3artile componente sunt ordonate !eometric fata de o a) dominant central ce constituie perspecti#a principal. Aceasta respecti# a)a principal pornete perpendicular din mi"locul fatadei cldirii de$#olt.ndu/se pe o mare distanta %n profun$imea compo$itiei create. 3er spec ti#ele secundare sunt perpendiculare pe cea dominant i de#in a)e de compo$itie subordonate. Wona %n#ecinat palatului sau castelului este de!a"at total de #e!etatie forestier de talie mare pentru a putea fi scoas %n e#identa impo$anta edificiului dar i pentru a asi!ura #i$ibilitatea ma)im asupra !rdinilor din prea"ma acestuia fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori borduri sau broderii artistice din bu)us tuns precum i o!lin$i de ap statui sau #ase sculptate. Aceste elemente sunt urmate de partere %ntinse de !a$on mr!inite de iruri de arbuti semper#irescenti tuni %n forme !eometrice sau de perdele de arbori. Adesea aceste partere %ntinse de !a$on sunt %ntrerupte de ba$ine mari canale sau o!lin$i de ap sau c&iar de bosc&ete de arbori inalti tuni. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspecti#e fie de a le limita pe altele sau de a ser#i drept cadru pentru locurile linitite numite *sli #er$i+. 3erdelele sau bosc&etele de arbori ptrund pe c.mpia i %n masi#ele %n#ecinate. Terenul este transformat i adaptat pentru a se inte!ra armoni$a i proportiona cu cldirea principal fiind ni#elat i modelat %n terase lar!i cu deni#elri mici cu numeroase $iduri de spri"in scri rampe talu$uri balustrade bo!at ornamentate. Traseul !eneral de#ine mai simplu pe msur ce se %ndeprtea$ de dominant iar la limitele parcului se reali$ea$ o le!tur #i$ibil cu $ona %n#ecinat. Apa aduce prospetime lumin i micare repre$ent.nd elementul cel mai bo!at datorit modalitatilor de folosire i combinare cu di#erse alte elemente fiind dispus %n ba$ine cu mar!ini de marmur sau piatr artistic cioplit i finisat cu numeroase !rupuri sculpturale i numeroase combinatii %ntre !rupuri de f.nt.ni arte$iene sau ba$ine cu "ocuri

de ap. ;a$inele se %nscriu %n fi!uri !eometrice simple iar suprafata acestora create pe msur ce se %ndeprtea$ de centrul compo$itional al !rdinii. Aleile sunt rectilinii fiind dispuse %n retea !eometric conduc.nd spre di#erse amena"ri care dau #arietate i fante$ie compo$itiei. :.+.*.*. Stilul "ococo :n secolul al ?<III/lea sub influenta stilului rococo din ar&itectur se de$#olt i %n amena"area !rdinilor stilul rococo cu precdere %n 8landa ca o #ariant ce deri# din stilul !eometric. Grdinile olande$e create %n acest stil a#eau caracteristic folosirea e)cesi# a spalierelor cu plante urctoare a arborilor i arbutilor semper#irescenti taiati cu mult art form.nd diferite siluete de animale sau c&iar fi!uri omeneti. Elementele ce intrau %n compo$itia !rdinii erau dispuse strict simetric %n form de tabl de a&. Toate acestea au fost duse la e)trem iar lipsa de naturalete a fost accentuat mai ales prin folosirea abundent a diferitelor materiale artificiale precum!loburile de sticl colorat %n locul florilor %mpodobirea plantelor perene cu scoici sau c&iar #opsirea arborilor %n auriu. Datorit acestor procedee o astfel de compo$itie de#enea !reoaie fiind obositoare oc&iului abundenta de elemente ce a#ea rolul de a imbo!atii i completa #e!etatia nefc.nd altce#a dec.t s diminue$e rolul estetic al speciilor folosite i al !rdinii respecti#e %n ansamblu.

:.+.-. Stilul peisager Stilul peisager ;li/er, natural, ro0antic sau englez< a aprut %n An!lia %n secolul al ?<II/lea %n conte)tul unei mari micari culturale ce cuta noi forme de e)primare fie sub influenta literaturii noi ce promo#a ideea re%ntoarcerii la natur fie sub influenta pictorilor peisa!iti sau c&iar datorit influentei artei !rdinilor c&ine$eti. :n aceast situatie %n An!lia ca o reactie %mpotri#a !rdinilor france$e arta !rdinilor a cptat o nou orientare renuntandu/se %n primul r.nd la ri!iditatea i artificialitatea impus de !eometrismul !rdinilor clasice. i conditiile climatice tipice tinutului insular al An!liei 'ceata umiditate atmosferic ridicat( ce fa#ori$au de$#oltarea diferitelor specii mai ales a celor de !a$on dar i %ntinderea mare a di#erselor proprietati a#.nd cel mai adesea relief #ariat au fa#ori$at pe de o parte adoptarea acestui stil. Acest stil are ca dominante trasarea liber a aleilor utili$area #e!etatiei %ntr/o manier c.t mai apropiat de cea natural precum i adaptarea constructiilor la formele terenului pentru o reuita armoni$are a artificialului cu naturalul. :.+.-.+. Principiile de structur ale stilului peisager @ormele aran"amentele i asocierile diferitelor elemente componente #or fi c.t mai apropiate de cele din natur compo$itia fiind liber respecti# o compo$itie %n care elementele naturale i cele artificiale 'construite( sunt %mbinate %n peisa"e cu caracter c.t mai natural.

Natura este conductorul ar&itectului peisa!ist toate elementele inclusi# cele naturale %ncon"urtoare fiind le!ate armonios. Impresia !eneral #a fi cea a unui aran"ament pitoresc nere!ulat cu aspect natural %n care adesea se pot reuni elemente de peisa" care %n mod natural sunt dispersate. Aspectul natural trebuie s depaeasca limitele sectorului amena"at le!.nd astfel peisa"ul e)terior cu cel interior. Compo$itia trebuie s fie %n concordanta cu caracterul tinutului iar detaliile acesteia s fie %n concordanta cu caracterul local. 8biecti#ele interesante #or fi accentuate iar cele inestetice #or fi mascate cu #e!etatie. 4imetria i ec&i#alenta sunt e)cluse unitatea reali$.ndu/se prin ec&ilibrarea i compensarea elementelor componente- suprafete #olume lumini i umbre. Aleile au un traseu liber curb sau sinuos ce urmarete formele de relief fiind amplasate astfel %nc.t s nu se suprapun peste liniile de perspecti# i s forme$e itinerarii comode. Curbele i sinuo$itatile aleilor trebuie s fie simple i "ustificate de microrelieful i obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Aleile #or conduce #i$itatorul spre obiecti#e bine definite %n diferite $one ale !rdinii oferindu/i pro!resi# di#erse perspecti#e spre anumite obiecti#e sau diferite *scene+ pe care acesta le descoper la un moment dat. :n "urul cldirii principale atunci c.nd aceasta e)ist se #or folosi specii de talie mic cu %nflorire bo!at frumoas i %ndelun!at pelu$e pa"iti i diferite !rupa"e floricole. Cldirea poate fi %ncadrat pe anumite laturi de masi#e de arbori sau arbuti pentru reali$area unei inte!rri c.t mai bune a constructiei %n peisa". 3lantatiile #or a#ea mar!ini sinuoase i #or fi dispuse %n planurile laterale sau %n culise i #or respecta formele naturale de cretere a #e!etatiei i !ruprile naturale masele #or a#ea conturul nere!ulat #or fi folosite p.lcurile e)emplarele i$olate de arbori i arbuti ce #or completa i #or conferi #arietate co#oarelor de !a$on. Dac %n $onele mai des frec#entate se pot utili$a specii lemnoase dintre cele mai #ariate se recomand ca spre planurile %ndeprtate s se foloseasc arbori din specii indi!ene pentru reali$area le!turii spatiului amena"at cu peisa"ul %ncon"urtor natural. Ga$onul este folosit pe suprafete mari ce se suprapun peste nere!ularitatile terenului renuntandu/se la suprafetele perfect plane cu contur re!ulat. Ga$onul pelu$elor trebuie s fie %n!ri"it adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform %n pete nere!ulate sau eliptice co#oare sau dispersate solitar. 3e suprafete mari de !a$on se plantea$ la distante mari specii lemnoase decorati#e c&iar e)otice. Confi!uratia terenului #a fi cea natural %n linii mari inter#enindu/se totui %n detaliu pentru reali$area armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisa!istice pitoreti. Acolo unde terenul nu pre$int o #ariabilitate prea mare a microreliefului acest lucru se poate compensa prin suprainaltarea anumitor coline sau ad.ncirea unor #i prin aducerea de pietre roci sau st.nci prin accentuarea sau %ndulcirea unor pante sau c&iar prin crearea de acumulri de ap cu aspect c.t mai natural. Rocile pietrele i st.ncile #or fi aran"ate conform modelelor din natur sub form de mase de !rote sau c&iar cascade. Apele fie create fie naturale ocup un rol important %n compo$itie i #or fi armoni$ate cu formele de relief i cu #e!etatia a#.nd un caracter c.t mai naturallacurile i ia$urile #or a#ea un contur nere!ulat sinuos c&iar cu malurile din materiale locale i amena"at cu #e!etatie natural cursurile de ap #or fi a#ea traseul nere!ulat urm.nd caracteristicile terenului.

Constructiile decorati#e sunt folosite %n numr mic limitat i %ntotdeauna %n armonie cu respecti#ul peisa". Confi!uratia terenului este cea care determin amplasarea diferitelor constructii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic 'din piatr crmid sau lemn( c&iocuri sau pa#ilioane rustice f.nt.ni $iduri sau !arduri rustice scri din piatr crmid ars sau lemn trunc&iuri c$ute ruine morminte false temple unele monumente sau !rote. Toate acestea nu #or fi ostentati#e ci #or fi inte!rate c.t mai bine %n peisa"ul creat imprim.nd un anumit caracter *scenei+ respecti#e- romantic rustic pitoresc #istor melancolic de !roa$. Efectul de lumini i umbre #a fi #alorificat din plin a#.nd o deosebit importanta %n crearea diferitelor stri sau emotii astfel constructiile se recomand s fie luminate din fata iar arborii din spate. Apa prin modul diferit %n care poate fi folosit 'cursuri de ap cascade ia$uri lacuri( #a a#ea #alente diferite ale acestui efect fie pe parcursul $ilei fie %n functie de #e!etatia pre$ent. Astfel plantatiile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafetei apei %n anumite momente ale $ilei sau !rupurile abundente de nuferi 'frun$ele nuferilor( diminuea$ mult din strlucirea o!lin$ii apei %n $ilele %nsorite. :.+.-.*. Stilul chino3japonez :n cadrul stilului peisa!er se deosebete o #ariant a acestuia a#.nd anumite particularitati specifice culturilor din E)tremul 8rient fapt ce %i confer c&iar statut de stil aparte de sine stttor. Acest stil se suprapune %n linii mari peste caracteristicile stilului peisa!er folosind #olumele i spatiile libere cu infatiare natural. 3lantatiile terenul apa i st.ncile au forme nere!ulate iar aleile urmea$ strict caracteristicile ternului. 4peciile folosite sunt %ntotdeauna proprii locului a#.nd semnificatii aparte %n putine ca$uri folosindu/se specii e)otice i atunci %n proportii mici. Constructiile decorati#e sunt uoare !ratioase %n form de arc c&iocurile i pa#ilioanele sunt amplasate i construite %n armonie cu #e!etatia i relieful. :n #arianta c&ine$ !rdinile care sunt situate %n special %n $ona de c.mpie #or a#ea dimensiuni mari. :n #arianta "apone$ datorit reliefului muntos dar i datorit spatiului limitat !rdinile sunt miniaturale i foarte #ariate a#.nd %n compo$itia acestora arbori pitici crri de piatr i ia$uri pitoresc mr!inite.

G.1.6. 4tilul mi)t


Stilul 0i>t ;co0pozit< a aprut la sfaritul secolului al ?<III/lea i %nceputul secolului al ?I?/lea mai precis %n perioada c.nd se infiintea$a !rdinile oraeneti i c.nd apare necesitatea re$ol#rii compo$itiei acestora %n ceea ce pri#ete ri!iditatea stilurilor folosite p.n atunci. 4tilul !eometric asi!ura accesibilitatea mare a publicului %n spatiul #erde respecti# dar era costisitor ca in#estitie i intretinere iar stilul peisa!er implica un acces i o folosinta limitate pentru publicul numeros datorit aleilor %n!uste a traseelor neuniforme necorespun$toare primirii publicului precum i necesitatea e)istentei spatiilor #aste pentru reali$area anumitor scene de peisa" natural. Acest stil reunete at.t caracteristici ale spatiilor #er$i re!ulate c.t i ale celor peisa!ere reali$.ndu/se de fapt o %mbinare ale celor dou metode de compo$itie %n cadrul

aceluiai spatiu #erde. 3rimul pas %n acest sens a fost reali$at initial prin unele transformri peisa!ere ale unor #ec&i amena"ri clasice reali$ate %ntr/o compo$itie neunitar dar care au constituit punctele de plecare pentru #iitoarele posibilitati de amena"are %n aceast manier. Din combinarea celor dou stiluri a re$ultat stilul mi)t ce presupune %n esenta tratarea unor parti ale compo$itiei %n stil !eometric i a altor parti %n stil peisa!er astfel %nc.t s se reali$e$e o unitate or!anic. Wonele #er$i amena"ate %n stil mi)t au caracter multifunctional cuprin$.nd numeroase dotri i sistemati$ri secundare cu precdere %n ca$ul suprafetelor mari cu o capacitate mare de primire a #i$itatorilor permitand totodat i o mai mare libertate de adoptare a solutiilor amena"istice. :.+.?.+. Principiile de structur ale stilului 0i>t :n partile centrale ale compo$itiei se folosesc traseele drepte lar!i ce permit accesul publicului lar! tot aici fiind cantonate i cldirile sau edificiile importante. Ca re!ul !eneral e)ist o a) principal de perspecti# dar i a)e secundare toate fiind mai scurte comparati# cu perspecti#ele !rdinilor amena"ate %n stil !eometric. Centrul sau centrele compo$itiei intrrile principale $onele din lun!ul a)ei sau a)elor principale de perspecti# intersectiile importante de alei $onele din #ecintatea cldirilor impo$ante se amena"ea$ %n stil !eometric iar restul compo$itiei %n stil peisa!er. Trecerea de la $ona central tratat %n manier !eometric la cea periferic tratat %n manier peisa!er nu se reali$ea$ ostentati# ci treptat folosindu/se anumite elemente de trecere de le!tur care sunt caracteristice pentru o anumit $on dar care pot fi folosite i pe o anumit portiune din cealalt $on reali$.ndu/se o tran$itie armonioas. :ntre $onele %n care solutiile de amena"are stilistic difer nu e)ist o diferentiere net %n toate aspectele compo$itionale %mbin.ndu/se unele elemente comune amena"rilor peisa!ere sectoarele tratate diferit le!.ndu/se firesc i armonios %ntre ele ordon.nd compo$itia %ntr/o manier mai simpl. :n $onele mai %ndeprtate traseul de#ine sinuos #e!etatia fiind dispus similar cu cea natural cre.ndu/se numeroase colturi linitite. Trasarea cilor de circulatie presupune o %mbinare a formelor !eometrice re!ulate 'mai putine( %n special %n $ona central cu cele libere sinuoase 'mai numeroase( %n special %n $onele periferice. Aleile principale trasate %n stil !eometric lea! cldirea principal cu obiecti#ele importante bo!at ornamentate precum- pa#ilioane f.nt.ni statui monumente etc. Aleile trasate %n stil peisa!er sunt mai %n!uste mai #ariate ca traseu i conduc #i$itatorul spre locuri mai linitite sau spre locuri destinate diferitelor "ocuri. 3lantatiile sunt tratate diferentiat astfel- l.n! cldiri se adopt amena"ri floristice mai bo!ate cu #e!etatie lemnoas scund i numeroi arbori decorati#i0 %n $onele periferice sau %ndeprtate #e!etatia folosit este distribuit c.t mai neuniform d.nd impresia de natural. Apa este folosit at.t sub form de ba$ine f.nt.ni arte$iene dispuse de re!ul %n $ona a)ei principale de perspecti# dar i sub form de mici cderi de ap cascade lacuri sau cursuri de ap distribuite pe toat suprafata compo$itiei.

5n spatiu #erde amena"at %n stil mi)t are mai mult atracti#itate prin #arietatea mare a scenelor de peisa" %n care adesea se %mpletesc aspecte ale *ordinii+ strict !eometrice cu aspecte romantice sau pitoreti ale *de$ordinii+ naturale aparent %nt.mpltoare. 5nitatea compo$itiei se reali$ea$ prin diferite modalitati de or!ani$are spatiala ce implic modelri de relief aran"area plantatiilor reali$area succesiunii $onelor de tran$itie stilistic.

G.,. Genul peisa"ului G.,.1. Generalitati


Genul unui peisa" repre$int caracterul !eneral al e)presi#itatii artistice a acestui peisa" precum i influenta lui asupra strii sufleteti. Genurile peisa"elor sunt multiple iar sentimentele pe care le determin sunt numeroase i diferite %n functie de perceptia indi#idului. :n decursul timpului perceptia asupra !enului peisa"ului a fost diferit at.t %n cadrul istoric c.t i %n cadru !eo!rafic. C&ine$ii deosebeau trei !enuri ale peisa"ului i anume- de #eselie de !roa$ i de basm. =ome considera %n 1>K, c o !rdin poate inspira sentimentele- de !randoare de admiratie de #eselie de melancolie de slbticie de mirare. La %nceputul secolului al ??/lea E. AndrO i <ac&erot deosebeau urmtoarele !enuri de peisa"e- cel al nobletei sau al !randorii cel al #eseliei i cel al pitorescului sau al slbticiei. =ubbard adau! la cele dou !enuri de mai sus !enul de tristete i cel de melancolie. <. Carma$in/Coco#sc&i deosebete dou mari cate!orii de !enuri- !enuri ma"ore i !enuri minore. Genurile ma"ore sunt- inspirator de bucurie #istor i protector iar !enurile minore sunt- calmant i melancolic. :n pre$ent datorit similitudinii sentimentelor de factur apropiat ce !ra#itea$ de fapt %n "urul unui sentiment dominant ce constituie i denumirea !enului respecti# sunt luate %n considerare urmtoarele !enuri- !randios de bucurie romantic i linitit. :.*.*. .enul grandios .enul grandios, inspirator, sole0n sau 0aiestuos, imprim #i$itatorului sentimente de solemnitate de inspiratie de admiratie i respect. Acest !en este caracteristic suprafetelor %ntinse destinate acti#itatilor de mas %n care este pre$ent *omul colecti#+ dar i masi#elor mari de arbori clar conturate formate din arbori inalti dar i arbuti ce dau impresia de compactitate. Aceleai sentimente sunt imprimate i de %ntreruperile mari ale masi#elor sub forma unor poieni lar!i sau pelu$e %ntinse de suprafetele mari ocupate de o!lin$ile apelor stttoare sau c&iar cur!toare. Efectul !randios al unei suprafete #er$i este accentuat prin pre$enta suprafetelor mari acoperite cu specii floricole cu %nflorire abundent cu un efect decorati# deosebit.

:.*.-. .enul de /ucurie .enul de /ucurie, de veselie sau de entuzias0, induce i creea$ #eselie i bun dispo$itie prin diferite combinatii contrastante dar unitare de linii forme #olume culori umbr i lumin. 8 compo$itie reali$at %n acest !en are caracteristice spatiile #er$i desc&ise lar!i %n care sunt plantati arbuti solitari sau sub form de mici !rupuri decorati#i prin frun$iul bo!at sau prin flori numeroase. De asemenea aici se %ncadrea$ i spatiile #er$i lar!i %n care se folosesc speciile floricole %n !rupuri cu flori a#.nd culori calde ce influentea$a acti# buna dispo$itie a omului.

G.,.6. Genul #istor


.enul vistor sau ro0antic determin stimularea fante$iei i predispune la #isare. 4en$atia de mister a peisa"ului amena"at poate fi dat de arborii seculari de luminiurile retrase de st.ncile cascadele trunc&iurile btr.ne de arbori doborati ruinele sau mormintele false ce apar pe neateptate %ntr/o anumit compo$itie pe msur ce #i$itatorul o descoper pro!resi#. @ascinatia e)ercitat de astfel de elemente asupra pri#itorului surpri$a descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic.

G.,.G. Genul linitit


.enul linistit sau cal0ant predispune la repaus i la odi&n at.t sub aspect psi&ic c.t i fi$ic. Acest !en este caracteristic colturilor linitite dispuse %ntr/un masi# pduros sau %n anumite sectoare sau $one mai retrase dar i $onelor situate l.n! suprafetele apelor linitite a#.nd ca fundal ima!ine unor munti inalti a unui masi# pduros sau c&iar albastrul liniei ori$ontului '%n ca$ul peisa"elor mr!inite de imensitatea unui lac unei mri sau ocean(.

Cap. VI CA"AC#E"I&A"EA =+ P"%IEC#A"EA SPA#II$%" VE"&I U"5A E =+ PE"IU"5A E

4patiile #er$i pot fi situate fie %n perimetrul construibil 'intra#ilan( fie %n afara acestuia 'e)tra#ilan(. 5nele spatii #er$i pot fi situate at.t %n intra#ilan c.t i %n e)tra#ilan sau unele din interiorul localitatii se continu cu altele din e)teriorul acesteia fapt ce implic unitatea i continuitatea sistemului de spatii #er$i urban cu cel periurban.

8.+. Siste0ul de spatii verzi


Siste0ul de spatii verzi al unei localitati este constituit din totalitatea unitatilor de spatiu #erde urbane i periurbane ce au relatii de interdependent0Y i care tind s constituie un ansamblu comple) i unitar i care repre$int de fapt *plm.nul #erde+ al localitatii respecti#e ce asi!ur protectia multipl a mediului recrearea i odi&na populatiei. Notiunea de sistem implic at.t repartitia ec&ilibrat a tuturor spatiilor #er$i indiferent de mrime sau cate!orie c.t i le!tura dintre acestea. 4patiile libere plantate trebuie s fac parte din componenta tuturor $onelor functionale ale oraului i s se continue cu masi#ele plantate periurbane. 4patiile #er$i sau alte amena"ri peisa!istice at.t urbane c.t i periurbane sunt "udicios reparti$ate dimensionate profilate i structurate prin solutii de sistemati$are urban. 3roiectarea urban urmarete reali$area unei densitati optime a cldirilor limitarea perimetrului construibil or!ani$area $onelor functionale urbane '$ona re$identiala $ona politico/administrati# $ona industrial retele stradale diferite dotristatie de epurare a apelor mena"ere statii de distributie a apei !a$ului metan ener!iei electrice ener!ie termic etc.(. Ca re!ul !eneral spatiile #er$i se dimensionea$ %n raport cu functiile atribuite cu mrimea i caracteristicile $onei sau $onelor pe care le deser#esc.

8.*. (ispunerea spatiilor verzi


:n interiorul unei localitati unitatile de spatiu #erde pot fi distribuite sub form de pete faii sau mi)t %n functie de sistemati$area centrului populat %n str.ns corelare cu structura urbanistic conditiile topo!rafice i climatice i sistemul stradal. Siste0ul ,n pete este un sistem de spatii #er$i neuniform fiind caracteri$at prin rsp.ndirea i$olat i nere!ulat a unitatilor de spatiu #erde. Acest sistem este specific localitatilor cu retele stradale nere!ulate a $onelor cu teren #ariat sau a $onelor cu teren #iran neocupat %nc de constructii. 4ub form de pete sunt dispuse parcurile !rdinile sau scuarurile. Siste0ul ,n 4a1ii este caracteri$at prin faptul c este un sistem uniform ce reunete spatiile #er$i din lun!ul arterelor de circulatie spatiile #er$i din c#artalele de locuinte sau alte spatii libere plantate dispuse %ntr/o retea continu.

Aceast retea poate a#ea o dispo$itie radial concentric radial/concentric lon!itudinal trans#ersal sau lon!itudinal/trans#ersal %n functie de sistemul stradal al localitatii. Siste0ul 0i>t sau combinat %mbin sistemele precedente asi!ur.nd optimul sub aspectul imbunatatirii microclimatului i reali$rii ambientului plcut pentru populatia respecti# asi!ur.nd o mai bun functionalitate %n ansamblu. Acest sistem este cel mai frec#ent %nt.lnit fiind reali$at din unitati mari de spatiu #erde 'parcuri !rdini sau scuaruri( %ntre care le!tura se reali$ea$ prin plantatii stradale dispuse %n lun!ul unor artere principale sau prin faii #er$i+ lun!i de sute de metri care tra#ersea$ localitatea i care de re!ul fac le!tura i cu centura #erde a oraului constituit din spatii #er$i periurbane.

K.2. Tipuri de spatii #er$i


Cate!oriile de spatii #er$i sunt numeroase fiind diferite ca mrime amplasare dotri i functii. Acestea se pot clasifica %n raport cu mai multe criterii. +. (up pozitie se deose/esc9 3 ur/ane ;intravilane sau ora1ene1ti< %n care intr- parcuri de recreare !rdini publice scuaruri faii #er$i i plantati stradale de aliniament !rdini botanice plantatii de pe l.n! unele dotri publice amena"rile peisa!istice din incintele institutiilor %ntreprinderilor a unitatilor de in#atamant sau a unitatilor social culturale plantatiile din cimitire acoperiurile #er$i0 / periur/ane ;e>travilane sau preora1ene1ti< %n care intr- parcurile de cultur i odi&n $onele de a!rement 'pduri de recreare pduri parc tranduri( !rdini $oolo!ice !rdini botanice plantatii de aliniament %n lun!ul cilor rutiere sau ferate plantatii de protectie 'a localitatilor a solului a apei a statiunilor balneo/climaterice( pepiniere. *. (up accesi/ilitatea populatiei largi9 / cu acces neli0itat, de 4olosinta general, numite i spatii #er$i publice ce sunt administrate de primrii i %n care intr- parcuri !rdini i scuaruri publice spatiile #er$i stradale sau cele din cartierele de locuit pduri de recreare0 / cu acces li0itat, %n care accesul se reali$ea$ conform anumitor re!uli contra cost sau doar pentru o numit cate!orie de oameni unele spatii #er$i a#.nd c&iar caracter pri#at '!rdinile locuintelor indi#iduale( fiind administrate de persoane "uridice sau fi$ice aici fiind cuprinse- spatii #er$i din incinta unitatilor culturale sau de in#atamant a spitalelor a sanatoriilor sau a unitatilor industriale parcurile i ba$ele sporti#e !rdinile botanice i cele $oolo!ice !rdinile locuintelor indi#iduale. / cu acces strict, %n care accesul este permis doar pentru cei ce ii desfaoara acti#itatea %n aceste $one sau %n ca$ul unor studii sau lucrri de profil aici %ncadr.ndu/sestatiuni e)perimentale pepiniere plantatii antiero$ionale de protectie a apelor sau a cilor de circulatie plantatii antiincendiare.

-. (up 4unctii9 / spatii verzi cu rol recreativ9 scuaruri !rdini i parcuri publice pduri parc pduri de a!rement parcurile sporti#e spatiile #er$i pentru copii i tineret0 / spatii verzi cu pro4il specializat9 !rdini botanice parcuri e)po$itionale parcuri i !rdini $oolo!ice parcuri dendrolo!ice ro$arii alpinarii spatiile #er$i din cimitire0 / spatii verzi de in4ru0usetare, cu rol decorativ9 scuarurile decorati#e amena"rile peisa!istice de pe l.n! institutii administrati#e culturale sau de in#atamant spatiile #er$i cu caracter pri#at aferente locuintelor0 / spatii verzi utilitare 1i de protectie9 aliniamentele din lun!ul cilor de circulatie rutier sau fero#iar plantatiile de protectie a cursurilor de ap i a acumulrilor desc&ise de ap plantatii cu efect de para$pe$i perdelele de protectie plantatiile de consolidare antiero$ional pepinierele terenuri de productie floricol sau de !a$on.

K.6. 4cuarul
Scuarul este unitatea de spatiu #erde cu suprafata cuprins %ntre D 2/2 &a situat %n intra#ilan fiind destinat odi&nei de scurt durat asi!urrii circulatiei pietonilor de la o strad la alta asi!urrii unui loc de "oac copiilor de #.rst mic supra#e!&eati de parinti sau bunici sau cu rol estetic/ar&itectural datorit obtinerii unui efect decorati# deosebit i prin punerea %n #aloare a unor edificii sau monumente. :n ca$ul scuarurilor cu functie strict decorati# se accept i suprafete mai mici de D 2 &a. Ra$a de deser#ire a unui scuar este de cca. 6DD m ceea ce corespunde distantei parcurse pe "os de ctre un om cu mers le"er %n cca. K/H minute. 9rimea unui scuar se stabiles te lu.ndu/se %n considerare c ,DV din populatia ce locuiete %n ra$a de deser#ire frec#entea$ simultan acel scuar. Norma pentru un #i$itator este de ,G/2D m, . Numrul scuarurilor se stabilete %n functie de mrimea centrului populat i de pre$enta altor unitati de spatiu #erde. @orma scuarului este dat de po$itia acestuia destinatie confi!uratia terenului i constructiile din "ur. (up durat, scuarurile por fi/ permanente cate!orie %n care intr marea ma"oritate a scuarurilor ce au plantatii arborescente i arbusti#e i toate dotrile pe care le reclam0 / temporare sau pro#i$orii ce se infiintea$a pe terenuri #irane destinate construirii unor cartiere de locuit edificii culturale a#.nd %n componenta lor doar arbuti !a$on aran"amente florale i alei acoperite cu pietris sau dale. (up 0odul de a0plasare, scuarurile pot fi situate/ %n piete / atunci c.nd se suprapun partial sau total cu suprafata acestora piete dispuse de re!ul %n fata unui edificiu important0 / %ncon"urate de str$i sau artere de circulatie ca$ %n care acestea sunt uor accesibile nu asi!ur linitea pe care #i$itatorii o caut i au un !rad mai mare de poluare datorit traficului auto0 / %n interiorul cartierelor de locuit ca$ %n care au un !rad mai mic de poluare i sunt mai linitite0 (up destinatie, scuarurile pot fi/ scuaruri destinate odi&nei i "ocului copiilor de #.rst precolara situate de re!ul %n cartierele de locuinte0

/ scuarurile destinate recrerii i odi&nei de scurt durat %naintea unei actiuni ri!uros planificat situate %n "urul unor institutii publice de in#atamant a obiecti#elor culturale %n "urul !rii sau a statiilor de autobu$0 / scuarurile cu functie prioritar decorati# situate %n fata unui edificiu important sau la intersectia unor artere mari de circulatie %n acest ca$ accesul pietonal ne fiind posibil datorit ine)istentei cilor de acces. 3entru amena"area acestora se adopt frec#ent solutii compo$itionale !eometrice re!ulate %n care speciile semper#irescente au o pondere mai mare. 9rimea unui astfel de scuar se stabilete %n functie de dimensiunile cldirii respecti#e. De e)emplu %n fata unei constmctii monumentale un scuar prea mic este necorespun$tor iar un scuar prea mare diminuea$ din impo$anta edificiului. :n acest sens se recomand ca lun!imea scuarului s fie cel putin e!al cu inaltimea cldirii i cel mult dubl fata de inaltimea constructiei %n fata cruia se amplasea$. 3rimele dou cate!orii de scuaruri pre$int %n componenta lor plantatii de arbori i arbuti pelu$e de iarb aran"amente i decoratiuni florale alei scri '%n ca$ul terenului accidentat( bnci c&iar ba$ine cu ap sau f.nt.ni arte$iene statui c&iocuri pentru odi&n sau c&iar monumente dispuse la incruciarea aleilor frec#ent circulate. Compo$itia unui scuar poate fi !eometric sau liber %n str.ns le!tur cu ansamblul ar&itectural %n#ecinat. Dispo$itia aleilor ce ocup 1G/,DV din suprafata scuarului trebuie s permit flu)ul pietonilor dup directiile dominante de circulatie impuse de obiecti#ele de interes din apropiere. 3lantatiile arbusti#e i arborescente sunt concepute i dispuse sub form de !rupuri bosc&ete %n lun!ul aleilor spre periferia scuarului astfel %nc.t s ofere protectie fata de $onele cu trafic auto intens adpost contra curentilor de aer din directia dominant $one umbrite dar i $one %nsorite. Aceste plantatii ocup o suprafata important.

K.G. Grdina public


Grdina public este unitatea de spatiu #erde %n care #e!etatia lemnoas ocup o pondere important unitate a#.nd suprafata cuprins %ntre 2/,D &a i care asi!ur recrearea i odi&na locuitorilor din $ona %n#ecinat de pe o ra$ de 1/1 G 1m distanta ce poate fi parcurs pe "os %n cca. 1G/,G minute de mers le"er. 9rimea !rdinilor publice se stabiles te consider.nd faptul c 1G/,DV din populatia din $ona deser#it frec#entea$ !rdina %n acelai timp cu o norm pentru fiecare #i$itator de 6D m,. Dat fiind aceast distanta de deser#ire !rdinile se amplasea$ la ni#el de cartier sau comple) de locuit %n cadrul oraelor mari iar %n ca$ul oraelor mici !rdina public indeplinete rolul de parc. Compo$itia peisa!istic este re$ol#at %n stilul mi)t partea central fiind amena"at %n manier !eometric iar spre periferie predomin.nd caracteristicile stilului peisa!er. Grdina este pre#$ut cu o perdea compact de specii lemnoase respecti# arbori i arbuti perdea ce are rol at.t sanitar c.t i decorati#. Intrrile #or fi reduse ca numr respecti# o intrare la cca. 2/6 &a pentru a nu fi tra#ersat de alei de trecere. 4pre deosebire de scuar !rdina public poate fi pre#$ut cu ,/2 sectoare respecti#- sectorul pentru copii cel pentru odi&na pasi# i cel pentru odi&na acti# dar uneori !rdina public poate a#ea doar o sin!ur $on 'sector( %ndeplinind doar o sin!ur functie prioritar.

<e!etatia utili$at %ntr/o !rdin public #a ocupa 6D/>DV din suprafata acesteia fiind format din arbori i arbuti '2D/KDV( !a$on '2,/KKV( i specii floricole '6/HV( din suprafata total. Aceast unitate de spatiu #erde #a cuprinde alei '1D/,DV( i spatii de odi&n locuri de "oac cu dotrile aferente pentru copii bnci constructs utilitare sau pentru a!rement 'c&ioc adpost de ploaie locuri pentru "ocuri statice cofetrie cafenea restaurant( diferite dotri 'cimele RC public( ba$ine sau c&iar un mic lac toate aceste dotri #or ocupa ma)im ,D/6DV din suprafata total a !rdinii publice.

K.K. 3arcul
3arcurile sunt repre$entate prin %ntinderi mari ocupate cu #e!etatie lemnoas i ierboas ce depaesc ,D &a fiind cele mai mari unitati de spatiu #erde urbane destinate at.t pentru odi&na pasi# c.t i pentru diferite manifestri artistice culturale i tiintifice fiind denumite parcuri de cultur i odi&n. 9rimea acestora se stabilete %n functie de mrimea $onei deser#ite i de densitatea populatiei consider.ndu/se c 1DV din populatia oraului frec#entea$ simultan un parc cu o norm de KD m, pentru un #i$itator. 4e recomand dimensionarea sectoarelor astfel %nc.t densitatea ma)im s nu depaeasca 2DD #i$itatori7&a %n $onele de odi&n acti# 'sectoarele sporti#e( %n sectorul pentru copii sau %n sectoarele distracti#e i s nu depaeasca 1KD #i$itatori7&a %n $onele de odi&n pasi# '$onele pentru plimbri sau pentru odi&n propriu/$is respecti# stationare(. Din datele de mai sus re$ult faptul c %n oraele cu peste 2D.DDD de locuitori trebuie s e)iste un parc. :n foarte multe ca$uri datorit suprafetei pe care o reclam parcurile se %ntind %n #ecintatea localitatilor mai ales dac e)ist i #e!etatie lemnoas ce constituie nucleul de constituire a parcului respecti#. Wona %n care este amplasat un parc nu trebuie s fie poluat fonic sau c&imic i dac este posibil s fie situat %n apropierea unei ape cur!toare sau stttoare recomand.ndu/se ca microrelieful acestei unitati de spatiu #erde s fie c.t mai #ariat. 5n parc de cultur i odi&n este caracteri$at %n primul r.nd printr/o #e!etatie bo!at 'KG/>GV( ce cuprinde plantatii mari de arbori i arbuti '2D/KDV( precum i spatii #aste acoperite cu !a$on '2G/K>V(. 3lantele floricole sunt dispuse %n $ona intrrii principale sau %n $onele intens frec#entate ocup.nd doar 2/GV din suprafata total a parcului. Aleile i cile de acces '1D/1GV( #or permite reali$area de trasee pentru plimbare de lun!imi i dificultati diferite. Luciul de ap %mpreun cu alte dotri #or a#ea ponderea de 1G/,DV din suprafata. 3arcurile pre$int diferite dotri ce ofer #i$itatorilor at.t posibilitatea plimbrii sau repausului %n aer liber %ntr/un cadru peisa!istic deosebit c.t i practicarea diferitelor acti#itati cu caracter sporti# '"ocuri sporturi a!rement( sau a unor acti#itati cu caracter cultural 'spectacole e)po$itii manifestri artistice(. Numrul de intrri i amplasarea acestora se stabilete %n functie de afluenta de #i$itatori de directiile dominante de afluenta ce corespund principalelor $one e)terioare deser#ite de reteaua stradal limitrof i de capacitatea proiectat a parcului. Intrarea principal trebuie s corespund cu directia celei mai mari afluente de #i$itatori iar intrrile secundare s fie dispuse %n $one intens frec#entate. Intrrile #or fi pre#$ute cu parcri dimensionate fata de afluenta de #i$itatori i$olate de cile pietonale cu #e!etatie arbusti# i arborescent.

:n proiectarea unui parc se pre#d mai multe $one sau sectoare dispuse unele fata de altele astfel %nc.t s ii poat %ndeplini functiile c.t mai bine pentru ca diferitele acti#itati s nu se contrarie$e conform cu sectori$area functionala. :n functie de mrimea i comple)itatea parcului aceste sectoare sunt- sectorul de odi&n pasi# sectorul pentru distractia adultilor sectorul pentru copii sectorul sporti# sectorul istoric sectorul naturalistic teatrul estrada de concerte sau dans cinemato!raf sli de lectur %n aer liber restaurant pa#ilioane pentru e)po$itii etc. 4ectorul pentru odi&na pasi# nu se #a amplasa l.n! cel sporti# ci c.t mai departe de acesta %n $one linitite ale parcului cu o pondere mare a #e!etatiei forestiere component ce atenuea$ fonic e#entualele $!omote. 8biecti#ele care implic o mare a!lomerare de #i$itatori sau cele care sunt !eneratoare de a!itatie i $!omot precum cinemato!raful teatrul terenurile i dotrile sporti#e $ona pentru distractii sau restaurantele se amplasea$ periferic sau %n locuri uor accesibile la distante con#enabile de sectoarele linitite ale parcului fiind pre#$ute cu alei de acces dimensionate corespun$tor precum i cu parcri e)terioare dispuse la limita parcului. 4ectorul pentru copii se #a amplasa %n apropierea intrrii principale fiind separat de celelalte sectoare prin #e!etatie forestier 'arbori i arbuti( a#.nd c.t mai putine alei pietonale. 4ectorul sporti# poate a#ea %n componenta sa terenuri stadion sau alte amena"ri pentru diferite sporturi. 3a#ilioanele pentru e)po$itii se #or amplasa opus intrrii principale l.n! o intrare secundar iar restaurantele %n locurile intens frec#entate cu acces direct din ora. 3e tot cuprinsul parcului pot fi dispuse c&iocuri iar elementele ornamentale precum f.nt.ni arte$iene statui partere cu flori se #or amplasa %n fata cldirilor sau pa#ilioanelor %n punctele intens frec#entate sau %n lun!ul aleilor principale. Este necesar constituirea i a unui sector administrati#/!ospodresc care s cuprind o pepinier pentru cultura diferitelor specii ornamentale sere rasadnite pentru producerea de rsaduri ane)e sau diferite constructs administrati#e sector care #a fi separat de accesul publicului lar! i care #a a#ea o po$itie limitrof parcului. 4e recomand ca #e!etatia lemnoas i cea ierboas s ocupe suprafetele recomandate pentru a nu se supra%ncrca parcurile cu diferite constructs ii %n detrimentul #e!etatiei constructs care distra! atentia #i$itatorului de la frumusetea naturii pentru care acesta a #enit de fapt.
ta/elul + Procente de repartizare a principalelor co0ponente ale unitatilor de spatiu verde ;scuar, grdin pu/lic 1i parc< destinatia suprafetelor 'V(
Nr. crt. 1. ,. 2. 5nitate de spatiu #erde 4cuar Grdin public 3arc
total
LR5B1

arbori i arbuti ,D/KD 2D/KD 2D/KD

KD/HG 6D/>D KG/>G

#e!etatia specii floricole G/1D 6/H 2/G

!a$on 2D/>G 2,/KK 2G/K>

alei 1G/,D 1D/,D 1D/1G

alte dotri D/,D ,D/6D 1G/,D

K.>. 4patiile #er$i din lun!ul str$ilor bule#ardelor i oselelor


Aceste plantatii ce insotesc adesea cile de circulatie public din interiorul sau din afara localitatilor pot fi de diferite tipuri de la simple aliniamente de arbori sau arbus.ti p.n la ade#rate faii #er$i cu latimi #ariate a#.nd rol decorati# sanitar ecolo!ic de protectie a circulatiei i a drumurilor i c&iar economic. )unctia decorativ este reali$at prin efectul estetic/ar&itectural al acestor plantatii %mbin.ndu/se spatiul artificial cu elementele #e!etale prin aplicarea principiului armoniei. 4peciile lemnoase introduc #arietatea %n uniformitatea constructiilor limitrofe cilor de circulatie prin sc&imbrile fenolo!ice specifice diferitelor anotimpuri- culoarea frun$elor pre$enta florilor sau c&iar a fructelor bo!atia i transparent coroanei te)tura i forma acesteia. <e!etatia lemnoas fie e#identia$a liniile ar&itecturale ale unei constructs sau ale unui ansamblu fie masc&ea$ anumite elemente inestetice din apropierea cilor de circulatie. Aceste plantatii fac de cele mai multe ori le!tura dintre marile unitati de spatiu #erde dintr/o localitate sau le!tura sistemului de spatii #er$i urban cu cel periurban. )unctia sanitar 1i cea ecologic sunt e)ercitate prin reducerea polurii atmosferice 'retinerea prafului a diferitelor pulberi i a no)elor re$ultate din circulatia auto#e&iculelor( ameliorarea microclimatului urban 'umbrirea trotuarelor i partial a carosabilului sporirea umiditatii aerului datorit proceselor de e#apo/transiratie imbo!atirea aerului %n o)i!en modelarea #ite$ei aerului modelarea temperaturilor e)treme( diminuarea polurii fonice reducerea trepidatiilor datorit sistemului radicelar. )unctia de protectie a circulatiei 1i a dru0urilor este reali$at %n primul r.nd prin separarea circulatiei pietonale de cea auto sau #elo prin mrirea confortului optic i a si!urantei circulatiei prin mrirea capacitatii de !&idare a oferului pe timp nefa#orabil prin reducerea strii de oboseal. Gardul #iu din arbuti ce separ %n unele ca$uri ben$ile de circulatie de sensuri opuse %nltur efectul de orbire. :n afara localitatilor plantatiile arbusti#e de pe mar!inea drumurilor reduc ocurile auto#e&iculelor %n ca$ de derapa" sau accident. Numeroase plantatii mresc si!uranta circulatiei %mpotri#a #.ntului i a $pe$ii iar numeroase ramblee i deblee au talu$urile fi)ate i stabili$ate prin astfel de plantatii. 5nele plantatii datorit monotoniei de#in suprtoare i obositoare pentru oc&ii oferului aa cum este ca$ul plantatiilor de plopi columnari. :n acest sens plantatiile din lun!ul cilor de circulatie %n special din afara localitatilor trebuie astfel reali$ate %nc.t s aduc #arietate %n peisa" i nu monotonie. )unctia econo0ic poate fi %ndeplinit atunci c.nd prin anumite e)tra!eri se obtine o cantitate de mas lemnoas ce se poate #alorifica. De re!ul aceast functie este minimali$at. Speciile folosite %n aceste cate!orii de spatii #er$i trebuie s %ndeplineasc unele conditii cum ar fi/ s fie re$istente la no)e 'praf fum !a$e( / s aib o perioad de pre$enta a frun$elor c.t mai lun! i o perioad scurt de cdere a frun$elor / s fie re$istente la di#eri factori de stres 'temperaturi mari #ara datorate %ncl$irii asfaltului secet boli i duntori( / s nu produc fructe sau seminte care s murdreasc carosabilul sau aleile

/ sistemul radicelar s fie profund i nu superficial pentru a nu de!rada cile de acces sau diferite amena"ri / s nu dra"one$e / s aib o cretere rapid / s fie lon!e#i#e / s suporte tunderile %n coroan / s suporte anumite concentratii %n sol de clorur de sodiu pro#enit din amestecurile antiderapante impratiate iarna pe carosabil sau pe cile pietonale. :n ceea ce pri#ete forma coroanei #or fi preferate cele ce au coroana piramidal sau !lobuloas. 4e recomand folosirea speciilor locale precum- paltin de c.mp paltin de munte frasin tei ulmi carpen scorui dar i specii e)otice #i!uroase- castan porcesc platan artarul ar!intiu artarul american salc.m forma umbraculifera sau #arietatea bessoniana. 3entru instalarea unor astfel de plantatii se folosesc puieti de talie mare. 3lantatiile din lun!ul cilor de circulatie pot fi constituite %n principal prin aliniamente care pot fi de mai multe cate!orii- aliniamente simple reali$ate dintr/un sin!ur r.nd de arbori aliniamente multiple reali$ate din , 2 sau 6 r.nduri de arbori aliniamente din arbuti sub forma unor !arduri #ii sau aliniamente mi)te reali$ate din arbori i !ard #iu. Structura 1i 0ri0ea acestor plantatii se stabilete %n functie de latimea i structura str$ii de latimea $onei limitrofe acesteia de intensitatea traficului auto i a traficului pietonal de cadrul ar&itectural al constructiilor limitrofe 'numr de eta"e importanta edificiului accesul la edificiul respecti#( de orientarea str$ii fata de punctele cardinale i nu %n ultimul r.nd de instalatiile i constructiile subterane. ;ule#ardele ce au latimi de 1D/,D m sau c&iar mai mult #or a#ea ben$ile de circulatie auto i #elo separate de cile de circulatie pietonale sau c&iar sensurile opuse ale circulatiei auto prin faii plantate cu arbori i arbuti. Dac latimea str$ii este mai mic i circulatia auto#e&iculelor intens se recomand ca arborii i %n special arbutii s se amplase$e %ntre partea carosabil i trotuar. Dispunerea plantatiilor este diferit put.nd fi- simetric pe ambele parti ale str$ii reali$.ndu/se perspecti#e simetrice lon!itudinale i asimetric sau unilateral %n ca$ul trotuarelor asimetrice %n ca$ul str$ilor orientate pe directia E/< c.nd se recomand plantarea laturii %nsorite sau %n ca$ul drumurilor din afara localitatilor pentru desc&iderea anumitor perspecti#e laterale asupra unui obiecti# 'panoram lac etc.(. Aliniamentele de arbori din interiorul unei localitati sunt alctuite de obicei dintr/ o sin!ur specie specie ce poate fi sc&imbat dup o intersectie sau dup o %ntrerupere a aliniamentului datorit pre$entei unui edificiu. 3ot fi folosite dou sau mai multe specii dar se recomand ca acestea s fie asemntoare ca &abitus talie frun$is. i comportament ecolo!ic. Distanta dintre e)emplare difer %n functie de ritmul static sau cel dinamic put.nd fi e!ale sau #ariabile sau se poate adopta plantarea liber a str$ilor. :n $ona intersectiilor pe o ra$ de cca. ,G m se recomand pstrarea unei $one mai libere sau neplantate pentru asi!urarea #i$ibilitatii asupra arterelor laterale. Inter#alul dintre dou e)emplare arborescente #aria$ %ntre G/1, m %n functie de specie de puterea de cretere de lr!imea coroanei i de inaltimea la care se dorete s a"un! e)emplarele respecti#e. 3lantatiile sub form de aliniamente simple se pot reali$a pe faii de sol liber de 1/ 1 G m latime uneori c&iar , m sau %n spatii indi#iduale circulare sau ptrate de minim , m, dispuse pe trotuar. :n ca$ul aliniamentelor duble latimea minim a faiilor de sol

liber este de 2 G m pentru dispunerea alternati# a e)emplarelor sau de 6 m %ntre r.nduri pentru dispunerea simetric 'c.te doi( a arborilor. Dup desimea acestor plantatii se deosebesc str$i i bule#arde %nc&ise la care arborii 'de talie mare( i arbutii sunt plantati la distante mici i str$i i bule#arde desc&ise la care arborii 'de talie mic( i arbutii au distante mari %ntre e)emplare.

K.H. 4patiile #er$i din cartierele de locuit


Aceste spatii #er$i pot a#ea suprafata structur i folosinta diferite %n functie de tipul de locuinta sau de ansamblu de locuinte pe care %l deser#esc. Astfel se deosebescspatii #er$i ale unui ansamblu de locuinte i !rdinile locuintelor indi#iduale.

K.H.1. 4patiile #er$i ale ansamblurilor de locuinte


Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuinte ale unui c#artal sau ale unui cartier ocup.nd suprafete importante fiind amena"ate i intretinute de administratia local. Au scop sanitar recreati# i decorati#. Aceste $one #er$i ser#esc ca spatii de "oac pentru copii pentru plimbrile locatarilor sau pentru odi&na acestora. :n componenta spatiilor #er$i din cartierele de locuinte intr- suprafete plantate cu arbori i arbuti suprafete %n!a$onate partere cu flori alei pietonale arii de "oac pentru copii bnci sau alte spatii pentru odi&na pasi#. 3rin planurile de sistemati$are ar trebui pre#$ute latimi optime pentru astfel de plantatii interpuse fie %ntre blocurile alturate fie %ntre arterele intens circulate i blocurile de locuinte pentru diminuarea $!omotului a no)elor sau a altor factori de inconfort inerenti %n ca$ul a!lomerrilor de locuinte de acest tip. Ale!erea speciilor i modul lor de !rupare se reali$ea$ %n aa fel %nc.t s se elimine monotonia constmctiilor tipi$ate %n str.ns concordanta cu plantatiile stradale. Astfel se recomand folosirea a ,/2 specii lemnoase care s constituie fondul !eneral sau dominanta i alte multe specii pentru #arietate. 4peciile #or fi alese i amplasate %n functie de po$itia orientarea i inaltimea cldirilor %n functie de po$itionarea ferestrelor balcoanelor sau a intrrilor blocurilor de locuit. Cu a"utorul plantatiilor de arbori se pot ameliora curentii puternici ce se formea$ pe anumite culoare %ntre blocuri pot fi prote"ate anumite laturi de insolatiile puternice din timpul #erii pot fi mascate anumite constmctii utilitare inestetice 'puncte termice punct de distribute a ener!iei electrice parcri tomberoane(. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie s permit crearea de $one umbrite dar i de $one %nsorite s permit un acces facil i o bun #i$ibilitate pietonilor.

K.H.,. Grdinile locuintelor indi#iduale


Aceste tipuri de spatii #er$i repre$int o cate!orie aparte au suprafete #ariabile de la 6D/GD m, p.n la 6DD/1DDD m, pre$ent.nd un acces limitat i fiind de fapt spatii %nc&ise delimitate de %mpre"muiri. Aceste !rdini sunt amena"ate i intretinute de proprietar dup !ustul propriu personal sau cu a"utorul firmelor speciali$ate de profil.

:n functie de po$itia fata de cldire 'locuinta sediu de firm etc.( acestea pot fi!rdina de fatada !rdina din spatele locuintei i !rdina interioar. .rdina de 4atada, aa cum reiese din denumire este situat %n fata locuintei poate a#ea o %mpre"muire '!ard( %nalt "oas sau fr %mpre"muire %n functie de specificul locului i de estetica urban adoptat %n acea $on. Aproape %n toate ca$urile aceast !rdin are doar functie estetic. :n functie de mrimea acesteia respecti# de distanta de la !ard la constructie se poate adopta i solutia de amena"are. Astfel %n ca$ul spatiilor %n!uste se ale!e o compo$itie ba$at %n linii mari pe specii #e!etale de talie mic precum !a$onul specii floricole i arbuti scun$i i pentru accente putine e)emplare de talie mai mare dar care nu #or incomoda prin de$#oltare i umbrire. 3entru spatiile lar!i se pot adopta diferite compo$itii inclusi# cea a unei ecranri #i$uale complete dinspre trotuar fie prin reali$area unui !ard #iu %nalt a unor !rupuri de specii semper#irescente sau a unei perdele de arbuti inalti sau de liane. 4olutia de amena"are adoptat poate fi liber sau !eometric 'simetric sau asimetric( cu o compo$itie relati# simpl uor de intretinut. .rdina din spatele locuintei are at.t o functie estetic dar mai ales functionala fiind de fapt locul %n care proprietarul dorete s aib intimitate i adpost fata de pri#irile indiscrete. :n aceast !rdin locatarii imobilului ii desfaoara unele acti#itati precumodi&na pasi# sau acti# ser#itul mesei acti#itati de !rdinrit cititul diferite "ocuri %ndeletniciri arti$anale de de$#oltare a personalitatii %not '%n ca$ul e)istentei unui ba$in sau a unei piscine( etc. :n functie de mrimea spatiului disponibil de !usturile proprietarului de acti#itatile pe care dorete s le desfaoare !rdina este structurat i amena"at put.nd cuprinde- suprafete i ci de acces suprafete %n!a$onate aran"amente florale arbori arbuti i liane mobilier de !rdin lmpi pitic per!ole i treia"e cu plante cataratoare pentru reali$area umbrei c&ios) de !rdin ba$in cu peti decorati#i piscin barbeMue mini!rdin de $ar$a#aturi minili#ad miniser ma!a$ie de unelte padoc i cuca pentru c.ine. :n ca$ul #e!etatiei speciile cel mai des utili$ate sunt speciile floricole perene !a$onul trandafirii arbutii floriferi sau cei semper#irescenti de talie mic speciile a!atatoare 'liane sau specii anuale #olubile( pentru decorarea $idurilor per!olelor c&iocurilor i treia"elor precum i diferite specii cu port pendent sau specii de rainoase. 4olutia de amena"are se adopt fie la recomandrile ar&itectului cldirii fie la cele ale unui ar&itect peisa!ist de la o firm de profil fie dup propriile idei libertatea de ale!ere fiind total %n acest ca$. .rdinile interioare, sunt mai putin rsp.ndite i cunoscute datorit caracterului special al constructiilor %n care sunt reali$ate. :n ca$ul unor locuinte dar i a unor &oteluri spitale sedii de firme institutii sunt pre#$ute %n ar&itectura acestora unul sau mai multe spatii destinate amena"rilor peisa!istice. Aceste !rdini pot fi amena"ate pentru circulatia interioar sau pot fi amena"ate doar pentru contemplare. 4olutia de amena"are adoptat poate reda cu mult rafinament un colt din natur folosindu/se diferite elemente nati#e- specii ierboase arbusti#e sau lemnoase stand i pietre un mic ba$in cu aspect natural o cascad miniatural. 5nele !rdini pot fi amena"ate sub influenta artei plastice folosindu/se elemente specifice- dale i bnci de o anumit form sau culoare arbuti tuni diferite aran"amente din materiale inerte de te)turi i culori #ariate. 3entru unele !rdini interioare se poate adopta o solutie strict

!eometric sau se pot adopta principiile !rdinilor miniaturale "apone$e astfel %nc.t liniile ar&itecturale ale constructiei s se %mbine plcut cu scena de peisa" creat. :n ca$ul tuturor acestor tipuri de spatiu #erde este necesar de la bun %nceput cunoaterea situatiei 'e)istenta i po$itionarea( tuturor instalatiilor subterane ce deser#esc cldirea 'conducte de ap sau de !a$ metan instalatii electrice canali$ri(.

K.E. Acoperiurile #er$i


Acoperiurile #er$i 'eco/acoperiuri( repre$int un tip aparte de spatiu #erde cu solutii constructi#e i de amena"are comple)e. 4uprafata unei astfel de amena"ri #aria$ de la cati#a metri patrati la $eci sau c&iar sute %n functie de cldirea respecti# i de ceea ce dorete s se reali$e$e. @actorul limitati# pentru reali$area acestor spatii #er$i este panta %n#elitorii acoperiului fiind de ma)im 1D/1GV e)ist.nd totui solutii constructi#e i pentru pante mai mari. 4e prefer totui infiintarea acestora pe acoperiuri de tip teras. 8 prim conditie constructi# obli!atorie este dotarea terasei sau acoperiului respecti# cu o &idroi$olatie e)celent durabil i de bun calitate odat instalat un astfel de spatiu #erde este dificil de a"uns la &idroi$olatie %n #ederea efecturii e#entualelor reparatii. 3este &idroi$olatie se aterne un strat drenant de o constructie special sau un strat mineral de o anumit !ranulatie care s permit eliminarea surplusului de ap din precipitatii. 5rmea$ un strat de separatie format din fibre minerale cu rolul de a retine o oarecare cantitate de ap necesar de$#oltrii plantelor de a e#ita splarea stratului fertil de ctre apa din precipitatii dar i de a constitui o barier pentru rdcinile ce se de$#olt %n profun$ime. 3este acesta se aterne stratul fertil care are compo$itii diferite %n functie de speciile ce doresc a fi culti#ate astfel pentru speciile de plante #i#ace care %n mediul natural se de$#olt pe soluri sc&eletice sau c&iar pe st.ncrii proportia pietriului i nisipului #a fi mai mare %n detrimentul pm.ntului iar dac se culti# specii mai pretentioase acest raport se in#ersea$. 3entru eliminarea efectului mecanic al picturilor de ploaie asupra stratului fertil se recomand acoperirea acestuia printre spatiile rmase libere %ntre plante cu pietris 'de tip sort( sprtur din diferite roci sau cu scoarta de copac tocat. C&iar folosirea rocilor %n di#erse mrimi forme sau pro#eniente poate contribui la estetica compo$itiei alese. :n functie de caracteristicile lor acoperiurile #er$i pot fi intensi#e i e)tensi#e0 cele intensi#e pre$int o !rosime mic a stratului fertil '>/E cm( i plante de talie mic i de re!ul nu sunt destinate accesului publicului i a#.nd doar rol ecolo!ic. Acoperiurile #er$i e)tensi#e sunt asemntoare !rdinilor traditionale cu strat fertil mai !ros cu arbori i arbuti de talie mare alturi de plante cu flori i alei cu un sistem elaborat de iri!atie i drena". Acest tip de acoperiuri este mai dificil se reali$at i are %n !eneral costuri mari. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele re$istente la secet respecti# cele de st.ncrii sau de soluri sc&eletice 'fam. Crassulaceae, fam. Saxifragaceae, unele specii din fam. Brassicaceae sau Campanulaceae), sau numeroase alte specii floricole specii de !a$on 'fam. Poaceae), specii arbusti#e sau plante ierboase #olubile i liane pentru decorarea $idurilor limitrofe acestor terase.

3entru utili$area speciilor arborescente i a lianelor se recomand folosirea unor containere speciale care s asi!ure un #olum edafic i o stabilitate corespun$toare. :n toate ca$urile aceste spatii #er$i #or fi pre#$ute cu sisteme de iri!at pentru perioadele de #ar cu deficit de precipitatii. 4olutiile amena"istice se #or adopta %n functie de cldire de ambient i nu %n ultimul r.nd de functionalitatea spatiului respecti#. Ca i %n ca$ul !rdinilor interioare acoperiurile #er$i pot fi accesibile #i$itatorilor fiind dotate cu mic mobilier de !rdin cre.ndu/se spatii pentru odi&n pentru ser#it ceaiul sau cafeaua etc. sau pot fi amena"ate doar pentru contemplare constituind un ambient deosebit pentru toate %ncperile ce au ferestre spre portiunea respecti# de acoperis.. Rolurile acestor acoperiuri #er$i sunt multiple/ prin crearea de asemenea amena"ri se mares te suprafata acoperit de #e!etatie dintr/un ora un acoperis #erde poate fi uneori aproape e!al ca suprafata c&iar cu cea ocupat de respecti#a cldire fapt foarte important mai ales %n marile a!lomerri urbane0 / acestea retin diferite cantitati de praf diferite pulberi sau no)e contribuind %ntr/o oarecare msur la purificarea atmosferei0 / reduc semnificati# temperatura aerului de la ni#elul acoperiului %n $ilele %nsorite fata de %n#elitorile clasice cu materiale bituminoase sau tabl0 / moderea$ re!imul termic din %ncperile situate la ultimul ni#el comport.ndu/se ca un bun strat termoi$olant. Iarna pierderile de cldur sunt mai mici ceea ce implic o reducere a cantitatii de ener!ie consumat pentru %ncl$irea suplimentar a acestor %ncperi iar #ara este eliminat supra%ncl$irea aerului i automat scderea consumului de ener!ie al aparatelor de aer conditional / influentea$a %n mod po$iti# circuitul apei la ni#elul localitatilor prin retinerea %n procente %nsemnate a apei din precipitatii care %n mod normal era diri"at prin sistemele de captare i scur!ere %n canali$rile de e#acuare a apei plu#iale direct %n r.uri. 3rin punerea acestei cantitati de ap la dispo$itia stratului #e!etal al acoperiurilor #er$i i prin procesele de e#apo/transpiratie specifice plantelor umiditatea aerului este ameliorat semnificati#0 / alturi de celelalte tipuri de spatii #er$i prin dispo$itia acestora la inaltimi diferite acoperiurile #er$i contribuie la mrirea biodi#ersitatii %n localitati prin niele ecolo!ice pe care le constituie pentru di#erse #ietuitoare0 / i nu %n ultimul r.nd prin rolul estetic i peisa!istic deosebit influentea$a benefic confortul #i$ual i cel psi&ic al omului respecti#- al an!a"atului sau functionarului 'firm institutii administrati#e( al bolna#ului sau pacientului 'spitale policlinici cabinete( al muncitorului 'fabrici &ale ateliere( al proprietarului 'locuinta pri#at(.

K.1D. 3arcurile i !rdinile sporti#e


Acestea se amena"ea$ %n cadrul comple)elor sporti#e i constituie unitati de sine stttoare. 4uprafata acestora #aria$ de la 6 &a pentru ,/G mii de spectatori p.n la 6/> G &a pentru G/1D mii de spectatori. Din suprafata acestor comple)e sporti#e spatiile #er$i propriu/$ise respecti# $onele acoperite cu #e!etatie detin minim 2DV i au rolul de a separa diferite sectoare sporti#e de reali$are a unor #olume #e!etale de ec&ilibrare a suprafetelor desc&ise ale terenurilor sporti#e.

4unt utili$ate numeroase plantatii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane #er$i de separare #i$ual precum i numeroase aran"amente decorati#e cu specii floricole !a$on sau arbuti dispuse %n aria intrrilor sau a $onelor intens frec#entate. 4uprafetele %n!a$onate pre$int procente %nsemnate. Amena"rile peisa!istice constituie i locul de odi&n i plimbare a sporti#ilor sau a #i$itatorilor #eniti pentru o anumit manifestare sporti#. Toate aceste amena"ri sunt subordonate or!ani$rii functionale a parcului. 3e c.t posibil plantatiile reali$ate nu trebuie s umbreasc suprafetele de sport i s nu produc fructe ce pot murdri. 4istemati$area !eneral a parcului cuprinde- stadion 'fotbal atletism( terenuri pentru diferite sporturi 'tenis #olei &andbal oin( ba$in acoperit sau %n aer liber '%not polo( diferite sli de sport '!imnastic arte martiale( cldiri administrati#e cldiri pentru #estiare !rupuri sanitare duuri etc. Terenul pe care se infiintea$a un astfel de parc trebuie s fie plan cu solul permeabil iar perimetral se reali$ea$ o perdea de protectie cu precdere %mpotri#a #.nturilor dominante. 4tilul adoptat este cel mi)t cu forme i trasee !eometrice %n "urul terenurilor i constructiilor iar spre periferie se #or adopta trasee libere sinuoase iar #e!etatia dispus liber i constituit din specii locale. 3entru toate sectoarele diferitelor sporturi precum i pentru toate terenurile aleile de acces #or fi dimensionate corespun$tor %n ceea ce pri#ete numrul i latimea %n functie de afluenta mare a publicului %n $ilele de competitii pentru a se reali$a flu)ul c.t mai facil.

K.11. 4patiile #er$i pentru recrearea copiilor


Acestea sunt amena"ri de mrimi diferite %n functie de ambientul %n care sunt amplasate de aria pe care o deser#esc i de cate!oriile de #.rst pentru care sunt dotate. 4uprafata #aria$ de la cca. 1DD m , p.n la c.te#a &ectare c.nd sunt %n afara localitatii ca$ %n care au caracter de tabr. 4patiile #er$i pentru recrearea copiilor cel mai frec#ent se amplasea$ %n interiorul cartierelor sau c#artalelor de locuinte unde distanta parcurs este c.t mai mic i unde copiii sunt feriti de cile de acces auto sau %n cadrul scuarurilor !rdinilor publice sau a parcurilor %n care constituie sectoare de sine stttoare. :n cadrul acestora se recomand amena"area i !ruparea dotrilor pe sectoare specifice diferitelor cate!orii de #.rst respecti#- p.n la 2 ani 2/K ani >/1D ani 11/1G ani separate prin #e!etatie. 4ectoarele pentru precolari #or a#ea minim 6DD m, pentru o capacitate de cca. 2D/6D copii i #or fi dotate cu !roap cu nisip lea!ne balansoare tobo!ane bnci. Wona pentru copiii de >/1D ani #or a#ea cca. 1DDD m , pentru 6D/GD copii cu dotri specifice #.rstei precum i un teren %nierbat pentru "ocul cu min!ea b.rn de ec&ilibru labirint. Wona pentru copiii de 11/1G ani #a a#ea cca. 2GDD m , fiind dotat cu terenuri pentru diferite "ocuri cu min!ea 'fotbal #olei basc&et tenis(. Ca repartitie a suprafetelor pentru elementele constituti#e se consider- GD/KDV pentru #e!etatie ,D/,GV pentru terenurile de "oac H/1DV pentru alei i ,/GV alte constructii. 3entru reali$area unei perdele de protectie se recomand plantarea perimetrului acestor $one cu arbori i arbuti. <e!etatia folosit #a fi constituit din arbuti i arbori de mrimea a III/a liane sau specii #olubile pentru %n#er$irea $idurilor precum i specii floricole i de !a$on. 4unt e)cluse speciile cu re$istenta mecanic mic (Buxus senpervirens), cu !&impi (Berberis

sp., Robinia sp.), cu frun$e flori fructe sau seminte cu !ust i miros neplcute sau care s fie to)ice (Taxus baccata, Laburnum anagyroi es, R!us typ!ina), iritante (Cornus sanguinea) sau care s pte$e ("uglans sp.). Amena"rile peisa!istice sunt reali$ate %ntr/o manier liber i trebuie concepute astfel %nc.t s constituie o ambianta de bun dispo$itie prin #arietatea coloristic pentru anumite $one sau printr/un fond mai neutru pentru $onele cu dotri #iu colorate. :n cartierele de locuit sau %n scuaruri aceste $one au ca dotri i ec&ipamente pe cele obinuite- !ropi cu nisip tobo!ane balansoare lea!ne b.rn pentru ec&ilibru spaliere labirinturi. :n ca$ul taberelor dotrile #or fi mult mai comple)e inclu$.ndterenuri pentru diferite "ocuri sau sporturi e#entual un mic stadion pist pentru aler!are pist pentru patine cu rotile ba$in pentru %not alei pentru biciclete sau trotinete p.rtie pentru sc&iuri bob sau s4niut4 terenuri pentru "ocuri de mas bibliotec #olant teren pentru focul de tabr.

K.1,. 4patiile #er$i de pe teritoriul colilor !radinitelor i creelor


Institutiile de educatie i in#4t4mant pre$int %n incinta aferent pe l.n! constructiile specif ice destinate procesului didactic i spatii #er$i cu diferite amena"ri necesare odi&nei i rela)rii copiilor %n recreatii sau pentru desf4urarea diferitelor acti#itati sporti#e sau didactice. 3erimetrul incintei se recomand s fie plantat cu o perdea #e!etal compact cu rol de protectie %mpotri#a prafului a $!omotului i a !a$elor. 3rin dispunerea #e!etatiei lemnoase se reali$ea$ at.t $one umbrite moderat destinate odi&nei c.t i $one %nsorite. 4tilul adoptat de cele mai multe ori pentru $ona #erde din imediata #ecintate a cldirii principale este cel !eometric cu alei ce con#er! spre intrrile mai importante i o a) principal de compo$itie ce se suprapune peste aleea ce unete intrarea %n incint cu cldirea principal. Dar %n functie de microrelief de cadrul !eneral %n care este situat comple)ul de constructs al institutiei respecti#e se pot adopta diferite alte maniere de amena"are. Ca elemente pre$ente %n aceast $on sunt- pelu$ele de !a$on ronduri rabate sau di#erse aran"amente floristice arbuti semper#irescenti sau floriferi arbori de mrimea a III/a bnci un mic ba$in pre#$ut cu o f.nt.n arte$ian un mic monument sau un bust corpuri de iluminat couri de !unoi etc. Arborii plantati l.n! cldiri #or fi amplasati astfel %nc.t pe partile sudice i #estice ale constructiilor s poat umbri partial clasele prea %nsorite iar pe laturile estice i nordice se #or amplasa %n dreptul portiunilor de $iduri fr ferestre. Terenurile destinate acti#itatilor sporti#e sau pentru diferite "ocuri %n aer liber #or fi amplasate opus fata de slile de clas i #or fi i$olate prin plantatii compacte pentru o reducere c.t mai mare a $!omotului specific acestor acti#itati. 3entru numeroase unitati de in#atamant este necesar infiintarea unui sector pentru tiintele naturii ce poate cuprinde- o mic li#ad arbuti fructiferi !rdina de $ar$a#at plante te&nice medicinale i melifere plante decorati#e sau c&iar o minicolectie dendrolo!ic sau floricol. Din sortimentul de specii folosite %n aceste spatii #er$i se e)clud cele cu !&impi cele cu frun$e flori fructe sau seminte care murdresc care au !ust neplcut sau care sunt iritante sau otr#itoare.

Normele indicate pentru un copil sunt de ,D m , pentru copii mai mici de 2 ani 'cree i cmine( i de ,G m, pentru copii de 2/K ani. :n coli se recomand o norm de G m, spatiu #erde i de 1 G m, de teren sporti# pentru fiecare ele#.

K.12. 4patiile #er$i din incinta %ntreprinderilor


De cele mai multe ori %ntreprinderile dispun de $one lar!i %n care se pot amena"a spatii #er$i ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al cldirilor sau instalatiilor de a diminua poluarea fonic fi$ic i c&imic specific diferitelor %ntreprinderi i de a crea un cadru c.t mai plcut pentru salariati. Amena"area acestor spatii #er$i urmarete reali$area unui ansamblu unitar functional i estetic. Componenta cea mai important cu cel mai mare impact peisa!istic este #e!etatia lemnoas care #a fi dispus pe %ntre! teritoriul iar acolo unde spatiul permite suprafetele cu #e!etatie lemnoas #or fi c.t mai mari i c.t mai compacte. 3arterele cu flori i pelu$ele de !a$on %n alternanta cu diferite !rupuri de arbori i arbuti #or mr!ini aleile pietonale i #or fi dispuse cu precdere %n $onele intens frec#entate respecti# cea a intrrilor birourilor sau a celor re$er#ate pau$elor. Cile de acces auto #or fi mr!inite de arbori cu e)ceptia intersectiilor unde #or lipsi sau #or fi inlocuiti cu arbuti de talie mic pentru mrirea !radului de #i$ibilitate. 4peciile folosite #or a#ea coroana %n!ust i %nalt pentru a nu st.n"eni deplasarea #e&iculelor cu !abarit mare. 4peciile cu coroan lar! #or fi dispuse %n $onele lar!i neconditionate de pre$enta drumurilor de incint. 4peciile floricole se #or ale!e %n functie de specificul proceselor de munc lu.ndu/se %n calcul influenta psi&ic mai ales a cromaticii acestora. Astfel %n %ntreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori #ii diferite cu rol stimulator iar pentru %ntreprinderile cu medii $!omotoase care obosesc ner#ii sau medii cu diferite radiatii luminoase care irit oc&ii se #or folosi plante cu flori ce au culori reci pasi#e cu rol calmant. De asemenea se amena"ea$ i locuri pentru pau$a de mas i odi&n a#.nd ca dotri mese bnci couri de !unoi i cimea cu ap potabil. Aceste $one #or fi pre#$ute cu pelu$e de !a$on rabate de flori !rupuri de arbuti dar i de arbori care #or umbri partial mesele i bncile.

K.16. 4patiile #er$i din incinta spitalelor sanatoriilor i statiunilor


3entru a/i putea %ndeplini c.t mai bine rolul pe care/l au aceste cate!orii de institutii trebuie s dispun de un ambient c.t mai curat i mai sntos. Aceste spatii #er$i trebuie s asi!ure conditii prielnice de recuperare i refacere a sanatatii diferitelor cate!orii de bolna#i. 4olutiile de amena"are #or folosi compo$itii simple cu forme i spatii plcute i confortabile cu specii floricole a#.nd culori linititoare calmante precum i obiecte din materiale calde familiare. Normele recomandate sunt de >D m,7bolna# pentru spitalele urbane i de 1GD m,7bolna# pentru sanatorii sau statiuni balneoclimaterice ce sunt dispuse de re!ul %n afara localitatilor.

<e!etatia lemnoas detine un procent important din suprafata spatiului #erde a#.nd un rol important %n micorarea #ite$ei #.ntului atenuarea $!omotului de la e#entualele surse din "ur purificarea aerului separarea incintei fata de #ecinatatile incompatibile delimitarea i mascarea sectoarelor administrati#e separarea diferitelor amena"ri precum parcri drumuri interioare de acces auto etc. Cu a"utorul #e!etatiei lemnoase sau a diferitelor c&iocuri treia"e sau per!ole acoperite cu liane se reali$ea$ $one umbrite necesare bolna#ilor dispuse %n alternanta cu $onele %nsorite. :n functie de destinatia institutiilor respecti#e de afectiunile care se tratea$ %n cadrul acestora spatiile #er$i aferente #or a#ea un specific propriu. 3entru sanatoriile cardiolo!ice se #a folosi !enul linitit al peisa"ului. Aleile #or fi c.t mai ori$ontale sau #or a#ea o %nclinare mic fa#orabil plimbrilor de fortificare a inimi. 3e suprafata spatiului #erde se #or afla c&iocuri pentru odi&n acoperite cu plante a!atatoare se #or amena"a poieni umbrite sau semiumbrite pre#$ute cu &amacuri sau e$lon!uri. Nelipsite #or fi i suprafetele mari acoperite cu !a$on precum i parterele cu flori ce au efect linititor. :n ca$ul institutiilor curati#e pentru bolna#ii de plm.ni se folosete !enul romantic. Astfel se amena"ea$ $one sau colturi linitite %n mi"locul unor !rupuri de arbori de arbuti sau astfel de spatii %ncon"urate de treia"e cu plante cataratoare. 4e recomand folosirea de arbori i arbuti ce de!a" uleiuri eterice a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice cantonate %n special %n $onele de odi&n pasi# 'bnci c&iocuri(. 3otecile i aleile #or a#ea pante uoare i #or fi partial umbrite. 3entru institutiile %n care sunt tratati bolna#ii ce sufer de surmena" sau de oboseal se amena"ea$ locuri de odi&n cu #ederi panoramice cu o!lin$i de ap ce au efect odi&nitor i rela)ant precum i per!ole cu #ita de #ie !licin sau trandafiri. 3arterele cu flori cu nuante reci pasi#e au un efect psi&olo!ic important asupra pacientilor influentand benefic recuperarea acestora. De asemenea se recomand reali$area de terenuri umbrite sau %nsorite pentru !imnastic sau sporturi uoare ba$in de %not cu pla" %nsorit sau semiumbrit cu band i e$lon!uri. Dac spatiul permite se pot amena"a #oliere cu psri decorati#e sau cu psri c.nttoare.

K.1G. 4patiile #er$i din incinta cimitirelor


Adesea datorit lipsei de spatiu numeroase cimitire au amena"ri peisa!istice sumare reduse doar la aliniamente de arbori dispuse %n lun!ul aleilor principale sau %n "urul edificiului central constituit din biseric capel sau un monument memorial. Cimitirele mari centrale pre$int i o $on bine delimitat numit *cimitirul eroilor+ care are ca dominant un monument dedicat ostailor rom.ni sau de alte nationalitati di#erilor eroi ce au murit pentru o anumit cau$. :n aceast $on sunt pre$ente partere de flori sau c&iar diferite aran"amente floristice mai rafinate. 3lanul de sistemati$are al unui cimitir este bine or!ani$at de re!ul fiind conceput %n manier !eometric cu alei i ci de acces paralele subordonate fata de intrarea principal sau de edificiul cel mai important din incint. Astfel de la intrarea principal sau de la biseric pornesc mai multe alei rectilinii sau %n sens radial flancate de plantatii sobre sub form se aliniamente de arbori sau arbuti sau c&iar !arduri #ii din specii semper#irescente. @rec#ent pentru aceste plantatii sunt folosite specii de tuia c&iparoi cimiir tis molid brad dar i specii de foioase precum- tei castani porceti paltini artar american.

3erimetrul se recomand s fie %mpre"muit cu un !ard #iu din specii semper#irescente i e#entual cu un aliniament de arbori de mrimea a III/a. <e!etatia lemnoas dintre locurile de #eci este constituit din arbus. ti arborii fiind e#itati datorit actiunii nefa#orabile a rdcinilor acestora pe parcursul creterii. Ca specii lemnoase frec#ent folosite %n afar de cele amintite sunt- trandafirii %n special cei urctori i cei din !rupa 3olianta caprifoiul (Lonicera #aponica), iedera ($e era !elix), sasc&iul (%inca minor). Alturi de acestea sunt folosite i numeroase specii de plante floricole perene rustice ce nu necesit conditii deosebite de cultur i %n!ri"ire (&ris sp, Lupinus sp, 'arcissus sp., Paeonia sp, (ster sp., Se um sp., Sempervivum sp, C!rysant!emum sp., Convallaria ma#alis etc.(.

K.1K. 4patiile #er$i cu profil speciali$at K.1K.1. Grdinile botanice


Repre$int teritorii de diferite mrimi situate %n intra#ilan sau %n e)tra#ilan care adpostesc colectii de plante reali$ate %n principal %n scop tiintific dar i cultural/ educati# de recreare sanitar i decorati#. Aici sunt reunite at.t elemente ale florei auto&tone c.t i ale florei e)otice din cele mai %ndeprtate colturi ale Lumii. Reali$area acestor colectii de plante ser#ete- la cunoaterea florei auto&tone i a celei din alte re!iuni la aclimati$area diferitelor specii %n #ederea introducerii %n cultur la instruirea cultural/educati# a populatiei sau la constituirea unui cadru plcut pentru recrearea i odi&na publicului lar!. Conceperea i reali$area !rdinilor botanice sunt reali$ate astfel %nc.t functia tiintifica s se %mbine cu cea educati# sanitar de recreare i decorati#. 3entru reali$area de microstatiuni c.t mai diferite corespun$toare di#erselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambiante care s su!ere$e medii naturale sau scene de peisa" specifice terenul pe care se reali$ea$ o !rdin botanic trebuie s aib un microrelief c.t mai #ariat cu multe deni#elri i obli!atoriu cel putin un curs de ap. :n ca$ul %n care terenul nu este prea frm.ntat se e)ecut lucrri de e)ca#are de talu$are sau de inaltare a unor $one pentru reali$area acestor deni#elri. 9icrorelieful utilitatile i cile de acces influentea$a or!ani$area !rdinii botanice pe sectoare. Amplasarea unei !rdini botanice se #a reali$a %n aa fel %nc.t s fie c.t mai departe de $onele industriale sau de alte elemente inde$irabile '!roap de !unoi &alde surse de $!omot puternic(. Accesul #i$itatorilor trebuie s fie comod s poat fi reali$at pe "os sau dac distanta fata de centrul populat este mai mare s e)iste mi"loace de transport %n comun. 4istemul de drumuri alei i poteci trebuie s asi!ure #i$itatorului accesul %n toate $onele i parcur!erea unor trasee #ariate fr ca acesta s treac de prea multe ori prin acelai loc. :n acest sens este obli!atorie po$itionarea de panouri e)plicati#e mai ales la intrarea principal sau i la intrrile secundare dar i %n punctele c&eie de ma)im circulatie fiecare panou a#.nd o &art clar cu sectoarele i constructiile pre$ente aici precum i cu po$itia %n care se afl #i$itatorul %n acel moment. 8rice !rdin botanic trebuie s aib o sistemati$are "udicioas a teritoriului infiintandu/se %n acest scop diferite sectoare amena"ate dup diferite criterii- dup $onele !eo!rafice ale tarii sau ale Globului dup considerente tiintifice 'ta)onomice( dup importanta decorati# alimentar industrial sau medicinal a plantelor dup conceptiile

i modalitatile de reali$are a !rdinilor unei epoci sau a unei culturi 'tipuri de !rdini( etc. Ca sectoare %nt.lnite cel mai des %n sistemati$area unei !rdini botanice se e#identia$asectorul plantelor decorati#e ro$ariu/ul sectorul florei diferitelor $one !eo!rafice sectorul plantelor spontane folositoare sectorul plantelor de cultur sectorul sistematic sectorul plantelor ac#atice !rdina "apone$ serele sectorul administrati#. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principal fie %n fata cldirilor importante 'birouri mu$eu ierbar( fie se desfaoara %ntre cele dou elemente. Aici sunt culti#ate speciile de plante cu cel mai mare efect decorati# sub form de aran"amente florale minutios concepute precum i arbuti floriferi sau semper#irescenti sau arbori cu efect decorati# deosebit. Reali$area plantatiilor floricole %n acest sector tine cont de asi!urarea continuitati %nfloririi folosindu/se succesi# specii cu %nflorire pre#ernal #ernal esti#al sau autumnal. "ozariu3ul, ro$ariul sau sectorul trandafirilor este reali$at dup principii sistematice e)ist.nd %n cadrul acestuia diferite compartimente precum- compartimentul trandafirilor slbatici sau de peisa" numit i colectia botanic %n care se !sesc speciile spontane ale !enului Rosa, i compartimente ale diferitelor !rupe de soiuri 'nobili en!le$eti urctori 3olianta de parc &ibri$i 3olianta &ibri$i floribunda etc.(. Ca solutii de amena"are se adopt o compo$itie !eometric ar&itectural ce fa#ori$ea$ dispunerea sistemati$at a soiurilor de trandafiri folosindu/se diferite dotri specifice !rupelor de soiuri- spaliere per!ole treia"e di#erse suporturi sau c&iar $iduri. Ansamblul peisa!istic al ro$ariului este reali$at cu a"utorul arborilor i arbutilor ce %ntr %n componenta fundalurilor i %ncadrrilor ce au drept scop e#identierea cromaticii sau &abitusului diferitelor soiuri. 3entru reali$area unei di#ersitati te)turale sau cromatice c&iar %n interiorul colectiei de trandafiri sunt frec#ent utili$ati arbutii semper#irescenti de talie mic sau c&iar mici !rupuri de conifere. Acest sector pre$int un ma)im de interes %ncep.nd cu sfaritul lunii mai i p.n %n octombrie. :n sectorul 4lorei "o0@niei sunt pre$entate plante specifice diferitelor re!iuni forme de relief sau a celor mai importante unitati de #e!etatie. Acest sector pre$int cel mai #ariat microrelief i implicit e)po$itii foarte diferite pentru a face posibil dispunerea fireasc a speciilor mai ales %n ceea ce pri#ete altitudinea. :n sectorul 4lorei .lo/ului, sunt reunite speciile dintr/un anumit continent sau o anumit re!iune 'flora mediteranean flora Asiei etc.(. 3e l.n! marea ma"oritate a speciilor e)otice plantate care re$ist la conditiile climatice locale pot fi culti#ate i specii sensibile la fri! dar %n containere #ara %n!ropate %n sol la e)terior i iarna prote"ate %n spatii adpostite respecti# %n sere %ncl$ite sau semi%ncl$ite. Sectorul plantelor spontane 4olositoare, e#identia$a specii #e!etale #aloroase din tara noastr ce au di#erse intrebuintari. Aici sunt puse %n atentia publicului plante care %n mod normal rm.n neobser#ate %n natur de ctre oameni. Sectorul plantelor de cultur, !rupea$ specii de plante culti#ate ce au intrebuintari %n diferite ramuri ale acti#itatii umane. Aici se re!sesc plante alimentare 'cereale le!uminoase plante aromatice rdcinoase( melifere te&nice medicinale etc. Acest sector este destinat %n principal lectiilor %n natur or!ani$ate de cadrele didactice din coli licee sau a alte unitati de in#atamant dar i publicului lar!. @iecare plant sau !rup de plante pre$int panouri cu e)plicatii cu pri#ire la calitatile i intrebuintarile specifice. :n sectorul siste0atic sunt reunite specii dintre cele mai diferite aran"ate %n functie de ta)onomia re!nului #e!etal de la cele inferioare cu o or!ani$are mai simpl 'de obicei de la muc&i i feri!i( p.n la cele superioare 'ultimele fiind

monocotiledonatele(. Acest sector este destinat cu precdere specialitilor sau ele#ilor i studentilor ce in#ata %n unitati cu profil biolo!ic. Sectorul plantelor acvatice se pre$int sub forma unui ba$in sau comple) de ba$ine %n care sunt create conditii c.t mai propice de$#oltrii speciilor proprii mediului mlatinos sau ac#atic. .rdina japonez, este un sector aproape nelipsit din orice !rdin botanic amena"rile de aici fiind reali$ate %n maniera stilului sino/"apone$ fiind folosite specii lemnoase din E)tremul 8rient ambianta fiind puternic marcat de elemente de ar&itectur proprii acestor culturi- pa#ilion de ser#it ceaiul lanterne de piatr poart torrii pod arcuit din piatr pasul c&ine$esc din dale de piatr e#entual un mic templu i nelipsitul ba$in cu lotui i peti decorati#i. Co0ple>ul de sere, este dispus de re!ul %n apropierea intrrii principale i adapostete colectii de plante e)otice- tropicale subtropicale mediteraneene sau din alte re!iuni calde ale Globului. Acest comple) pre$int sere de dimensiuni diferite %n functie de dimensiunile speciilor !$duite acestea fiind !rupate dup cerintele ecolo!ice. Astfel se deosebesc- sera palmarium sera cactuilor i a plantelor suculente din re!iunile deertice sera or&ideelor i a plantelor epifite sera plantelor din re!iune mediteranean sera a$aleelor i cameliilor sera plantelor ac#atice tropicale sera inmultitor sera colectiilor sera re$er#at e)po$itiilor florale. Acest sector pre$int un interes ridicat %n special iarna c.nd multe din speciile #e!etale tropicale %nfloresc i c.nd celelalte sectoare 'e)terioare( nu mai au atracti#itatea din timpul prim#erii #erii sau toamnei. 3rin structura prin solutiile de amena"are adoptate prin uni#ersul #e!etal pe care %l reunesc cu scopul de a/l oferi #i$itatorilor sub forma diferitelor *spectacole de form i culoare+ !rdinile botanice %mbin functia de conser#are a diferitelor specii #e!etale 'rare sau periclitate( cu cea de educare a publicul i de culti#area acestuia pentru frumos cu cea de recrearea a populatiei i nu %n ultimul r.nd cu functia decorati#.

K.1K.,. 3arcurile i !rdinile dendrolo!ice


3arcurile dendrolo!ice 'arboretumuri( i !rdinile dendrolo!ice repre$int colectii de specii lemnoase 'arbori arbuti i liane( reali$ate %n scop tiintific didactic decorati# i recreati#. 4uprafata acestor colectii #aria$ de la c.te#a &ectare la c.te#a $eci de &ectare i pre$int un microrelief #ariabil pentru reali$area de microstatiuni c.t mai diferite necesare aclimati$rii i culti#rii numeroaselor specii lemnoase auto&tone i e)otice. Cursurile i suprafetele de ap constituie elemente importante %n reali$area de statiuni de lunc sau a unor peisa"e deosebite. Aceste colectii dendrolo!ice constituie locul unde se reali$ea$ primele %ncercri de aclimati$are a speciilor forestiere de interes forestier ornamental industrial sau alimentar. <e!etatia forestier spontan ce a constituit nucleul infiintarii colectiei ocup procente importante i confer nota !eneral a arboretumului. 4istemati$area colectiei implic reali$area diferitelor sectoare ce !rupea$ speciile forestiere %n functie de conditiile ecolo!ice pe care le reclam sau mai rar dup $ona !eo!rafic de pro#enienta. Ca sectoare specifice se pot aminti- #e!etatie initiala pdure de rainoase pdure de foioase pdure mi)t colectie de trandafiri pepinier pa"iti cldiri administrati#e uneori c&iar un miniparc $oolo!ic.

De re!ul solutiile amena"istice adoptate sunt %n maniera stilului peisa!er fiind conditionate de e)istenta #e!etatiei initiate i de microrelieful teritoriului. Dintre cele mai importante parcuri i !rdini dendrolo!ice din tara noastr %n ceea ce pri#ete frumusetea #ec&imea i mrimea colectiilor pot fi amintite/ arboretumul 4imeria '"ud. =unedoara( infiintat la %nceputul sec. al ?<III/lea a#.nd o suprafata de >D &a0 / arboretumul =emeius. '"ud. ;acu( infiintat %n 1HHD a#.nd o suprafata de 6H G &a0 / arboretumul Dofteana '"ud. ;acu( infiintat %n 1EDH cu o suprafata de 26 &a0 / arboretumul ;a$os. '"ud. Timis.( infiintat %n 1EDE cu o suprafata de KD &a0 / !rdina dendrolo!ic 9acea '"ud. Arad( infiintata la %nceputul sec. al ??/lea cu o suprafata de ,D G &a0

K.1K.2. Grdinile i parcurile $oolo!ice


Acestea repre$int teritorii de recomandat c.t mai lar!i care adpostesc colectii de animale din di#erse re!iuni ale Lumii a#.nd %n acest sens %n!rdiri cldiri i instalatii special reali$ate acestui scop. Noile norme de cretere i %n!ri"ire a animalelor slbatice %n !rdinile $oolo!ice inter$ic tinerea acestora %n conditiile improprii ale spatiilor mici str.mte de tipul cutilor cu !ratii i reclam obli!ati#itatea crerii de spatii lar!i de tip *microbiotop sau mini&abitat+ %n care s fie redat c.t mai fidel a unui colt din mediul natural al speciei respecti#e '!rote ba$ine curs de ap st.ncrii #e!etatie specific( i la care separarea fata de #i$itatori s se reali$e$e prin diferente de ni#el sau anturi cu ap. :n ca$ul psrilor $burtoare este necesar construirea de #oliere lar!i care s permit o oarecare micare de $bor acestora. 4copul acestor !rdini sau parcuri $oolo!ice este multiplu- educarea i imbo!atirea cunotintelor oamenilor de orice #.rst satisfacerea curio$itatii oamenilor cu pri#ire la lumea animal aclimati$area unor animale e)otice importante din punct de #edere economic pstrarea unor e)emplare #ii ale unor specii periclitate %n %ncercarea de inmultire %n capti#itate a acestora reali$area de ctre biolo!i a obser#atiilor cu pri#ire la biolo!ia i comportamentul unor specii. 3e ansamblu #e!etatia lemnoas i ierboas trebuie s ocupe suprafete importante pentru a completa ambientul a masca $idurile inestetice constructiile sau $onele administrati#e ce ser#esc la %n!ri"irea animalelor i intretinerea instalatiilor respecti#e. 9ulte spatii destinate animalelor sunt pre#$ute %n mod obli!atoriu cu diferite plantatii de arbori arbuti sau liane pentru crearea unui mediu c.t mai natural speciei respecti#e pentru asi!urarea umbrei pe timp de #ar pentru mrirea #alorii estetice a acestor spatii pentru mascarea adposturilor i refu!iilor unor specii de animale. Delimitrile i separarea %ntre diferite sectoare se reali$ea$ prin plantatii masi#e de arbori i arbuti perdele sau !arduri mascate cu liane. Amplasarea colectiilor de animale se recomand s se reali$e$e %n afara perimetrului construibil de preferabil %ntr/un masi# forestier i %n apropierea unei ape cur!toare care #a fi folosit at.t ca surs de ap c.t i pentru amena"rile specifice faunei ac#atice. <ecinatatile nu trebuie s fie inde$irabile s nu e)iste $one industriale !ropi de !unoi sau instalatii cu influente noci#e asupra faunei adpostite.

Distanta fata de localitate nu trebuie s fie prea mic pentru ca e#entualele mirosuri ur.te sau $!omotele produse de unele animale s nu deran"e$e populatia din mar!inea centrului populat. De asemenea distanta nu trebuie s fie prea mare pentru a nu constitui un impediment %n #i$itarea acesteia pentru #i$itatorii ce ale! accesul pe "os prin plimbare. Accesul trebuie s fie posibil i cu a"utorul mi"loacelor de transport public care asi!ur accesul unui se!ment important de #i$itatori. Numrul i tipurile de sectoare ale unei !rdini $oolo!ice #aria$ %n functie de mrimea teritoriului de numrul de specii de amena"rile respecti#e. @iecare sector #a cuprinde spatii ce adpostesc animale %nrudite 'ierbi#ore mari ierbi#ore mici carni#ore mici !alinacee etc.( sau animale din acelai tip de &abitat 'de balt alpin i subalpin etc.(. 4uprafata unui sector se corelea$ cu talia i numrul ma)im al animalelor ce se urmarete a fi !$duite. 4patiile re$er#ate animalelor #or fi pre#$ute cu #e!etatie %n special forestier c.t mai apropiat de re!iunile de ori!ine ale animalelor. :n ceea ce pri#ete sectoarele ce se pot reali$a pot fi amintite/ sectorul reptilelor constituit dintr/o cldire %n care sunt amena"ate #i#arii unde sunt reproduse conditiile de temperatur umiditate iluminare i c&iar #e!etatia caracteristic mediilor diferitelor specii de- broate testoase oparle i!uane cameleoni erpi sau crocodili0 / sectorul !alinaceelor i columbidelor ce cuprinde #oliere cu fa$ani !ini de ornament puni bibilici porumbei slbatici sau de ornament turturele0 / sectorul psrilor rpitoare cu #oliere pentru rpitoare de $i precum- #ulturi uli oimi i pentru rpitoarele de noapte cum sunt bufnite cucu#ele ciufi0 / sectorul psrilor de balt fie cu #oliere foarte mari pentru speciile slbatice care nu pot prsi incinta 'ber$e st.rci cormorani mici palmipede pescarui etc.( sau spatii desc&ise libere cu luciu de ap i #e!etatie specific pentru speciile care nu pot prsi locul datorit fie dimensiunilor mari 'necesit un spatiu foarte mare pentru decolare( fie faptului c sunt semi%mbl.n$ite precum lebedele pelicanii !atele unele specii de rate. / sectorul strutilor pre#$ut cu tarcuri lar!i descoperite pentru se$onul cald i padocuri acoperite pentru se$onul rece0 / sectorul psrilor tropicale sensibile repre$entat printr/o cldire i c&iar unele sere cu #oliere i #e!etatie pentru mentinerea %n conditii controlate de temperatur i umiditate a diferitelor specii de psri e)otice precum- papa!ali canari cinte$e mierle !rauri etc.0 / sectorul felinelor mari cu $one lar!i amena"ate pentru ti!ri lei pantere pume !&epar$i etc. despartite de #i$itatori prin canale cu ap i diferenta de ni#el0 / sectorul felinelor i carni#orelor mici ce adpostesc pisici slbatice rai #ulpi lupi c.ini din!o "deri etc.0 / sectorul urilor cu microbiotopuri amena"ate cu !rot ba$in st.nci trunc&iuri de arbori pentru diferite specii de uri0 / sectorul marilor ierbi#ore %n care sunt !a$duiti- elefanti dromaderi !irafele bi#oli $imbrii etc./ sectorul cer#idelor i cabalinelor %n care sunt amena"ate tarcuri lar!i cu #e!etatie ierboas i lemnoas care s permit o mare libertate de micare e)emplarelor de cerb carpatin cerb loptar elan ren cprior cai slbatici $ebre asini etc.0 / sectorul re$er#at pentru antilope caprine o#ine lama i alpaca0 / sectorul primatelor ce cuprind at.t spatii adpostite i %ncl$ite pentru tinerea acestora %n se$onul &ibernal c.t i spatii lar!i %n aer liber pentru se$onul esti#al0

3e l.n! aceste dotri %n care #i$itatorul #ede animalele #ii %n micare pot e)ista %n incint i mu$ee a#.nd colectii i e)po$itii de anatomie comparat de $oolo!ie de entomolo!ie etc. Aleile se dimensionea$ %n functie de flu)ul ma)im de #i$itatori pentru e#itarea a!lomeratiei %n $onele intens solicitate iar traseele indicate trebuie s permit publicului #i$ionarea e)ponatelor %ntr/o succesiune lo!ic fr prea multe suprapuneri sau incrucis.ari. :n $ona intrrii principale i nu numai se #or pre#ede spatii lar!i care s permit reali$area de amena"ri peisa!istice corespun$toare crerii unei ambiante c.t mai plcute pentru #i$itatori. Amena"rile necesare odi&nei 'bncile( #or fi pre$ente %n toate sectoarele. :n toate $onele parcului trebuie s prime$e spatiile #er$i acestea fiind cele care contribuie %n cea mai mare msur la frumusetea unei !rdini $oolo!ice indiferent de amena"rile reali$ate i speciile !$duite aici. Wona perimetral se recomand s dispun de o centur #erde format din plantatii forestiere cu rol principal de protectie %mpotri#a #.nturilor dominante a e#entualelor surse de poluare de atenuare a $!omotelor spre incinta i dinspre incinta !rdinii de purificare a aerului etc. C&iocurile cu alimente i rcoritoare se dispun pe tot teritoriul a#.nd produse care s nu dune$e animalelor deoarece multi #i$itatori pentru a atra!e animalele sunt tentati s ofere m.ncare acestora.

K.1>. 3duri de recreare


3durile de recreare sunt situate %n afara perimetrului construibil dar %n ra$a de deser#ire a localitatii i sunt repre$entate prin masi#e forestiere mai mari de 1DD &a %n care sunt reali$ate diferite amena"ri i instalatii necesare recrerii locuitorilor. Amena"rile i transformrile reali$ate %n cadrul acestor pduri se fac cu inter#entii minime asupra elementelor naturale e#it.ndu/se de!radarea cadrului natural sau e#entualele discrepante %ntre acesta i diferite constructii. :n functie de acti#itatile ce urmea$ a se desfaura %n cadrul acestor pduri de recreare i amena"rile pot fi de maniere i comple)itati diferite fapt ce se rsf r.n!e i asupra titulaturii acestor pduri. Astfel se deosebesc- parcul forestier pdurea/parc sau parcul/pdure i pdurea de recreare sau pdure de a!rement. Pdurea3parc 'parcul forestier parcul/pdure( este situat %n imediata #ecintate a perimetrului construibil este constituit dintr/o $on forestier intens frec#entat de locuitorii oraului datorit unui obiecti# interesant sau pitoresc precum- un lac un curs de ap un sit istoric 'ruinele unei cetati( un punct de bel#edere asupra oraului. @rec#entarea acestei pduri de ctre locuitori are ma)imul la sfaritul sptm.nii sau %n $ilele nationale de srbtoare. Aceasta pre$int o retea de drumuri rustice poteci i alei de plimbare care s nu depaeasca 6V. :n unele portiuni ale pdurii/parc mediul este partial artificiali$at prin reali$area de alei pietonale acoperite cu pietre nisip sau alte materiale locale a unor pelu$e %ntinse de !a$on prin reali$area de !rupuri sau a diferitelor compo$itii cu arbori i arbuti ornamentali sau a aran"amentelor florale. Alte amena"ri pot cuprinde c&iocuri pentru odi&n suprafete pentru diferite sporturi sau acti#itati f.nt.ni cimele cu ap potabil toalete ecolo!ice. :n unele situatii poate fi reali$at i un miniparc $oolo!ic care s !$duiasc specii locale de importanta cine!etic.

Capacitatea optim de primire se recomand s nu depaeasca 2D/>D locuitori7&a %n ca$ contrar mediul forestier %nre!istr.nd o puternic de!radare. Distanta la care se recomand a fi situate pdurile/parc fata de centrul populat este de D/,D 1m. Pdurea de recreare, numit impropriu pdure de a!rement cuprinde pe l.n! masi#ele forestiere respecti#e i diferite locuri de a!rement situate pe malul unui lac a unui r.u %n unele $one de interes curati# balnear 'i$#oare minerale i$#oare termale etc.( sau de interes turistic. 3rintre dotrile i comple)ele de a!rement frec#ent %nt.lnite aici pot fi trandurile i campin!urile. Distanta la care sunt situate pdurile de a!rement fata de orae se situea$ %n inter#alul K/GD Cm. Indiferent de specificul pdurilor de recreare de nomenclatura adoptat sau de obiecti#ele de interes aferente acestora se recomand delimitarea urmtoarelor $one$ona de primire i odi&n $ona pentru plimbare i $ona de re!enerare a arboretelor. Norma recomandat pentru fiecare 1DDD de locuitori la aceste pduri se recomand s fie de 1H &a %n ca$ul municipiilor i reedintelor de "udet i de 1, &a pentru celelalte orae.

K.1>.1. Criterii pri#ind ale!erea teritoriilor destinate recrerii


La ale!erea teritoriilor %n #ederea amena"rii %n scopuri recreati#e se prefer $onele cu #e!etatie forestier dar c&iar i %n ca$ul celor fr aceast #e!etatie se pot reali$a plantatii care %n timp ii #or e)ercita functiile specifice. De asemenea se iau %n considerare i posibilitatile reali$rii de amena"ri pentru practicarea diferitelor acti#itati c.t i costurile minime pentru in#estitiile ce trebuie reali$ate %n acest scop. Ca obiecti#e de interes pentru publicul lar! pot fi amena"ate- p.rtii pentru sporturi de iarn terenuri de tenis sau de fotbal lac folosit pentru brci #ara i pentru patina" iarna piste pentru biciclete sau pentru role etc. Amena"rile de tipul campin!urilor picnicurilor sau $onelor pentru plimbri reclam obli!atoriu e)istenta #e!etatiei lemnoase iar cele de tipul &ipodromurilor sau stadioanelor necesit terenuri plane lipsite de #e!etatia forestier. Distanta la care se reali$ea$ aceste amena"ri trebuie stabilit astfel %nc.t timpul de transport cu mi"loacele de transport %n comun s fie de 1 G/, ore iar accesul s fie c.t mai uor i comod. 5n rol important %n ale!erea locului pentru aceste obiecti#e %l au i 4actorii 4izici9 confi!uratia i %nclinarea terenului e)po$itia po$itia pe #ersant topoclimatul solul &idro!rafia i en#ironnement/ul. Confi!uratia si %nclinarea terenului determin %n cea mai mare msur tipurile de amena"ri i costurile pentru constructia acestora. Astfel cu c.t terenul este mai %nclinat costurile in#estitiilor pentru amena"ri #or fi mai mari respecti#- fundatii mai profunde pentru cldiri $iduri de spri"in sau alte sisteme pentru pre#enirea alunecrilor de teren ci de acces cu trasee mai lun!i. Aceste terenuri sunt ideale pentru p.rtiile de sc&i telescaune telecabine puncte de bel#edere etc. Cu c.t terenul are o pant mai mic cu at.t amena"rile #or necesita in#estitii mai mici aceste terenuri fiind indicate pentru campin!uri tabere colare $one de picnic terenuri sporti#e etc. 5nele elemente naturale precum mlas. tinile st.ncile fale$ele sau malurile abrupte $onele nisipoase pot constitui incon#eniente pentru amena"area $onei respecti#e sau dimpotri# c&iar atractii pentru publicul lar!.

E)po$itia terenului influentea$a mersul diurn al temperaturilor locale astfel terenurile cu e)po$itie sudic sunt mai %nsorite i %nre!istrea$ temperaturi mai mari dec.t $onele cu alt e)po$itie. Aceste e)po$itii sunt ideale pentru amena"area trandurilor pla"elor etc. Tot pentru aceste tipuri de instalatii sunt fa#orabile i $onele cu orientare #estic care #or fi puternic %nsorite at.t la amia$ c.t i dup amia$. Terenurile cu e)po$itie estic sunt %nsorite dimineata ceea ce %nseamn c roua se #a ridica mai repede iar pelu$ele sau alte suprafete se #or $#.nta mai uor iar dup amia$a aceste locuri #or fi umbrite. Astfel de locatii sunt potri#ite pentru campin!uri sau tabere colare %n care acti#itatile %ncep frec#ent dimineata de#reme. 8rientarea nordic a unor terenuri a#anta"ea$ instalatiile destinate practicrii sporturilor de iarn datorit persistentei mai %ndelun!ate a $pe$ii sau sunt ideale pentru amena"area punctelor de bel#edere a perspecti#elor sau a teatrelor de #ar datorit faptului c directia ra$elor de soare #a fi din spatele #i$itatorilor. 3o$itia pe #ersant determin micarile $ilnice ale aerului timpul de e)punere la ra$ele 4oarelui i mersul diurn al temperaturii. Treimea inferioar a #ersantilor pre$int un drena" slab al aerului este mai rece i mai umed mai umbrit dar este mai ferit fata de #.nt. 3ortiunea median 'treimea mi"locie( a #ersantului are o bun #entilatie a aerului datorit bri$ei de munte 'curenti ascendenti dimineata i curenti descendenti seara( temperaturile sunt moderate fr e)treme mari iar solul este mai putin umed oferind pe ansamblu cele mai bune conditii de amena"are %n scopuri recreati#e i de odi&n. Treimea superioar pre$int cele mai mari e)treme cu pri#ire la temperatur %nre!istr.ndu/se #alori mari $iua i mici noaptea. Cu pri#ire la micarile aerului aceast $on este cea mai e)pus #.nturilor iar solurile sunt mai uscate dec.t %n treimile inferioare. Temperatura este conditional strict cu e)po$itia !radul de e)punere a teritoriului #.nt altitudine etc. fiind preferate $onele cu amplitudini mici. Cantitatea precipitatiilor i implicit umiditatea atmosferic influentea$a indirect fa#orabilitatea anumitor $one. Acolo unde se %nre!istrea$ cantitati mari de precipitatii apar i fenomene precum- #remea mo&or.t suprafete umede improprii balti noroi alunecri de teren care produc disconfort omului ce dorete s se recree$e. :n $onele %n care aceste aspecte apar frec#ent este necesar construirea diferitelor constructii 'c&iocuri pa#ilioane refu!ii( pentru a oferii adpost sau spatii adpostite destinate practicrii unor acti#itati. Tot %n acest sens este necesar reali$area unei retele de drenare i eliminare a apei %n e)ces. W#.ntarea i uscarea unor suprafete pot fi fa#ori$ate i prin ale!erea de terenuri e)puse ra$elor de soare sau prin %ndeprtarea #e!etatiei forestiere pe anumite $one. La cellalt pol se situea$ $onele %n care se %nre!istrea$ precipitatii foarte putine fapt ce determin aparitia altor factori de disconfort precum- atmosfera %ncrcat cu particule pre$enta prafului temperatura aerului mai ridicat #e!etatia are aspect #ested plantele pre$int creteri foarte mici frun$i srccios frun$e prfuite sau !albene. :n acest sens sunt necesare instalatii de iri!are a suprafetelor %n!a$onate a aran"amentelor florale sau c&iar a !rupurilor de arbuti i arbori. De asemenea se recomand i crearea de suprafete de luciu de ap ce au un efect benefic pentru $onele din "ur. 3re$enta si directia dominant a curentilor de aer determin at.t ale!erea teritoriului destinat acti#itatilor de recreare c.t i amplasarea cldirilor dotrilor sau diferitelor ec&ipamente fiind adaptate uneori c&iar i liniile ar&itecturale ale constructiilor. 3.rtiile de sc&i sau de sanie sunt afectate de #.nt care prin fenomenul de

spulberare capt portiuni de$!olite ce diminuea$ calitatea acestora. 4uprafetele pentru patina" se reali$ea$ %n locurile cele mai ferite de curentii de aer deoarece %n acest ca$ curentii reci de aer produc disconfort sau mresc riscul aparitiei unor afectiuni respiratorii specifice. De re!ul suprafetele e)puse #.ntului sunt e#itate de ctre #i$itatori. Cabanele i cldirile ce adpostesc diferite dotri sau instalatii se recomand s aib intrarea principal orientat opus directiei dominante a #.ntului. =idro!rafia teritoriului este o component de ba$ a unui teritoriu destinat recrerii. 8 $on lipsit de un curs de ap de o acumulare mai mare sau mai mic pre$int o atracti#itate foarte redus i din contr un teritoriu cu numeroase astfel de elemente sau cu o retea &idro!rafic foarte bun #a a#ea o atracti#itate sporit dat mai ales de amena"rile specifice acti#itatilor de %not pescuit plimbri cu barca sau cu &idrobicicleta sc&i nautic etc. 3re$enta unei surse de ap este necesar i pentru acti#itatile cotidiene precum reali$area i!ienei corporale $ilnice prepararea &ranei sau ca surs de ap potabil. :n acest sens apa este important sub aspectul calitatii care este dat de natura sursei 'i$#or p.r.u r.u ia$ lac( de modul de captare filtrare i transport al apei de temperatura acesteia. Natura #e!etatiei e)istente ridic sau diminuea$ calitatea $onei respecti#e. Impactul cel mai mare este dat de ctre #e!etatia lemnoas arborescent urmat de cea arbusti# i %n cea mai mic msur dar nu ne!li"abil de cea ierboas. 8 $on %n care sunt pre$ente masi#e forestiere %ntinse #a a#ea o atracti#itate ridicat comparati# cu o re!iune srac %n #e!etatie lemnoas. En#ironnement/ul situl sau #ecinatatile conditionea$a %ntr/o msur foarte mare calitatea unei $one destinate recrerii i flu)ul de #i$itatori %nre!istrat aici. 4e recomand ca #ecinatatile $onelor de a!rement i de recreare s nu fie inde$irabile incompatibile cu functiile pentru care este amena"at teritoriul respecti# aa cum este ca$ul !ropilor i platformelor de !unoi a $onelor industriale sau a diferitelor instalatii ce poluea$ fi$ic c&imic sau fonic $onele din "ur a fermelor de animale a instalatii de decantare a apelor u$ate etc.

K.1>.,. 4istemati$area pdurilor de recreare


4istemati$area i amena"area pdurilor de recreare sunt reali$ate %n functie de situatia concret din $ona respecti# de potentialul teritoriului. C.nd o pdure de recreare este ec&ilibrat sntoas i este caracteri$at printr/o mare di#ersitate atunci aceasta este i primitoare. Capacitatea de primire a unei pduri sau a unor portiuni din cadrul acesteia este influentata de diferiti factori precum- panta i e)po$itia terenului natura solului pre$enta i repartitia suprafetelor desc&ise libere 'luminiuri poieni li$iere( compo$itia i #.rsta arboretelor re!imul i tratamentul etc. Cu pri#ire la panta i e)po$itia terenului marea ma"oritate a #i$itatorilor #or prefera $onele cu pant mic i cele cu e)po$itii adpostite. :n $ilele clduroase de #ar locurile umbrite i rcoroase #or a#ea cea mai mare cutare iar %n $ilele fri!uroase de toamn iarn i prim#ar #or fi preferate $onele %nsorite. Cei care doresc s se odi&neasc s practice diferite "ocuri sau acti#itati de picnic #or prefera $onele cu soluri bine drenate aerisite pentru instalarea pturilor sau a corturilor respecti# $onele cu mici luminiuri sau poieni.

:n ceea ce pri#ete compo$itia arboretelor publicul lar! le prefer pe cele amestecate %n care #arietatea formelor i te)turii trunc&iurilor a culorii frun$elor etc. dau peisa"elor un pitoresc aparte. Aceste caracteristici difer mult pe parcursul unui an %n functie de fenofa$ele speciilor respecti#e impresia puternic asupra publicului a#.nd/o %n special coloritul de toamn al speciilor de foioase. Iarna se remarc rainoasele mai ales atunci c.nd sunt %ncrcate cu $pad dar %n $ilele !eroase cu c&iciur speciile de foioase cu ramuri subtiri capt *&aine+ deosebite ce au un efect peisa!istic ma"or. <ara aspectul diferitelor nuante de #erde asociat cu $!omotul frun$iului %n adierea #.ntului confer arboretului o estetic #i$ual i sonor aparte ce calmea$ i rela)ea$ #i$itatorul. 3durile de rainoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton ce induce plictiseala i pasi#itatea. 4ub raportul #.rstei pdurile sub 6D de ani au o capacitate de primire nul indiferent de specie datorit densitatii foarte mari de e)emplare i a ela!a"ului ine)istent elemente ce st.n"enesc sau reduc total accesul #i$itatorilor %n pdure. 8 dat cu efectuarea primelor operatiuni culturale care determin o scdere a densitatii o mrire a spatiului dintre e)emplare sau disparitia ramurilor laterale "oase prin fenomenul de ela!are capacitatea de primire %ncepe s creasc. Aceasta capacitate se poate mentine p.n la e)ploatare. Re!imul i tratamentul se adopt pentru fiecare pdure %n functie de acti#itatile ce se urmresc a se desfaura. Codrul re!ulat #.rstnic ce are o densitate mic ',DD/GDD buc.7&a( are aspectul unei pduri falnice i este fa#orabil pentru plimbri datorit #i$ibilitatii foarte bune ce confer #i$itatorilor si!uranta i %nltur sentimentul rtcirii. Arboretele tratate %n cr.n! au o densitate mare fiind de neptruns datorit numrului mare de tulpini subtiri i lstari dar repre$int $one ideale pentru &rana i adpostul faunei din $on de aceea se recomand s se cree$e i astfel de trupuri de pdure. Cr.n!ul compus are re$istenta cea mai mare la actiunile populatiei la a!resiunile #i$itatorilor de aceea se recomand crearea acestora %n $onele intens frec#entate din apropierea centrelor populate. :n orice situatie nu se #a permite intrarea auto#e&iculelor pe o distanta prea mare %n pdure %n acest scop fiind amena"ate locuri speciale de parcare. :n functie de atitudinile i comportamentul #i$itatorilor de moti#atiile i aprecierile lor s/au propus trei mari tipuri de amena"ri recreati#e ale pdurilor cu suprafete mai restr.nse- pduri naturale pduri pentru plimbare i pduri parc. Pdurile naturale sunt acele pduri %n care este pstrat inte!ral specificul arboretului %n care ambianta natural sau aparent natural este conser#at iar amena"rile care se reali$ea$ #or fi foarte sumare. 3rintre aceste amena"ri sumare se numr- potecile pentru plimbare luminiuri pentru odi&n constructii i ec&ipamente uoare necesare pescuitului sau #.ntorii %n perioadele i la speciile permise. Aceste dotri #or fi discrete pentru a nu fi afectat aspectul natural al pdurii. Pdurile pentru pli0/are au dotri mai numeroase i mai elaborate cu o retea bine repre$entat de poteci i locuri pentru stationare cu ec&ipamente i panouri informati#e pentru practicarea diferitelor e)ercitii fi$ice dispuse pe anumite trasee cu luminiuri sau poieni a#.nd dotri pentru practicarea unor "ocuri. Tot aici se reali$ea$ i o retea de ci de acces rutier bine pus la punct cu locurile de parcare aferente. 4e consider c %n orele cu frec#enta ma)im densitatea s nu depaeasca GD #i$itatori7&a. Pdurile parc pre$int un !rad foarte mare de artificiali$are i ec&ipamente ce le apropie de spatiile #er$i urbane.

3durile de recreare se sistemati$ea$ prin impartirea pe anumite $one ce #or fi tratate diferit %n ceea ce pri#ete dotrile amena"rile obiecti#ele etc. Aceste $one sunt$ona de primire i edere $ona de plimbare i $ona de re!enerare. &ona de pri0ire 1i odihn, numit i $on de primire i edere sau $on forestier de tran$itie repre$int cca. 1G/,DV din totalul masi#ului forestier respecti# are un !rad mai mare de artificiali$are i prelucrare fiind astfel or!ani$at %nc.t s primeasc c.t mai bine i un numr c.t mai mare de #i$itatori. Aceast $on este situat %n imediata apropiere a drumurilor principale de acces i pre$int diferite constructii instalatii sau ec&ipamente. :n raport cu %ntrea!a pdure aceast $on de primire i odi&n poate fi dispus %n centrul acesteia sau spre periferie. 4e recomand ca %n acest perimetru s e)iste cel putin un curs de ap sau un luciu de ap i s se urmreasc posibilitatea crerii de numeroase luminiuri mult cutate i apreciate de publicul lar!. :n situatia %n care aceast $on este situat spre periferie se recomand ca li$iera masi#ului s fie c.t mai sinuoas pentru crearea a c.t mai multe intr.nduri 'al#eole( ce sunt mult cutate de !rupurile familiale care #in la picnic. Aceasta este $ona preferat de marele public de cei care e#adea$ din cotidian pentru linite odi&n aer curat destindere i pentru acti#itati de picnic. Aici pot fi practicate i diferite sporturi uoare sau sporturi de mas. De preferat ca aici solul s fie de culoare %nc&is pentru a se %ncl$i uor sub actiunea ra$elor de soare s fie drenat s aib o te)tur uoara. Wonele cu soluri reci i umede soluri sc&eletice $onele cu tantari sau alti factori de disconfort #or fi e#itate de #i$itatori. Arboretele #or a#ea consistenta moderat astfel %nc.t coronamentul s fie uor %ntrerupt acest lucru fa#ori$.nd pe de o parte instalarea unei pturi erbacee continue formate %n special din !raminee i pe de alt parte desfaurarea %n conditii fa#orabile a acti#itatilor de picnic campin! repaus etc. Toat aceast $on #a fi supra#e!&eat i %n!ri"it permanent insist.ndu/se %n mod special asupra curateniei ce trebuie s fie ireproabila a tunderii re!ulate a pa"itilor i pelu$elor cu iarb a str.n!erii tuturor resturilor #e!etale etc. Dotrile pre$ente aici #or fi obli!atoriu- puncte cu ap potabil 'f.nt.ni cimele i$#oare( ec&ipamente sanitare i de i!ien couri de !unoi pre#$ute cu saci mena"eri terenuri de "oac pentru copii. Atracti#itatea acestei $one se reali$ea$ prin aspectul %n!ri"it al tuturor elementelor pre$ente aici dar poate fi mrit prin punerea %n e#identa a unor arbori cu #.rst sau dimensiuni deosebite cu forme interesante sau prin reali$area de amestecuri de specii lemnoase c.t mai #ariate. &ona de pli0/are, pre$int ponderea cea mai mare de cca. >G/HDV din suprafata pdurii i pre$int amena"ri mai modeste cu in#estitii mai reduse pstr.ndu/se nealterat caracterul natural al pdurii. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care/l acord publicul acestei $one frumusetea natural fiind moti#ul principal pentru care oamenii ale! pdurea ca loc de odi&n i refacere. Aici nu sunt necesare amena"ri speciale acestea limit.ndu/se la ec&ipamentele turistice corespun$toare plimbrii informrii turitilor cu pri#ire la e)istenta diferitelor obiecti#e sau puncte pentru repaus sau picnic. Re!imul i tratamentele aplicate #or fi cele specifice tipului respecti# de pdure sau obiecti#elor de productie stabilite recomand.ndu/se e#itarea tierilor rase pe suprafete mari sau aplicarea masi# a unor fitoncide. Circulatia auto este inter$is sau cel mult permis la ni#elul c.tor#a portiuni de drumuri principale %n functie de reteaua de drumuri i de %ntinderea masi#ului.

Wona de re!enerare a arboretelor sau $ona de protectie a e)emplarelor "u#enile este constituit din di#erse suprafete dispersate %n cadrul celorlalte dou $one reunind p.n la GV din suprafata arboretului care sunt inter$ise accesului publicului. 4uprafetele re$er#ate protectiei stratului re!enerati# pot a#ea mrimi de ,/2 &a i #or fi %mpre"muite i pre#$ute cu panouri e)plicati#e pentru informarea publicului lar!. Aceste suprafete pot fi incluse %n $ona de primire sau %n $ona de plimbare fiind total prote"ate cu scopul ca re!enerarea s se reali$e$e %n cele mai bune conditii fiind eliminate tasarea solului circulatia #i$itatorilor sau e#entualele pa!ube inerente re$ultate prin ruperea smul!erea sau tierea puietilor.

K.1>.2. Ec&ipamentul pdurilor de recreare


Totalitatea lucrrilor constructiilor i dotrilor de infrastructur care au ca scop mrirea atracti#itatii sau reali$area diferitelor facilitati care s permit pdurii s %ndeplineasc functiile recreati#e. Aceste ec&ipamente mresc capacitatea de primire a unei pduri prin di#ersificarea acti#itatilor ce pot fi desfaurate de #i$itatori prin creterea accesibilitatii i atracti#itatii pdurii prin optimi$area spatiului %n !eneral. Ec&ipamentele pot fi de dou tipuri- ec&ipamente de ba$ care constituie infrastructura i care mresc atracti#itatea pdurii %n ansamblu i care sunt pre$ente %n toate pdurile de recreare i ec&ipamente speciali$ate %nt.lnite doar %n anumite pduri a#.nd un specific aparte. 3rintre ec&ipamentele de ba$ se numr- cile de acces i circulatie locurile de parcare ec&ipamentele pentru destindere i odi&n pasi# terenurile de "oc. Cile de acces 1i circulatie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere i plimbare au o latime optim de 2 G/6 m sunt desc&ise i circulatiei autoturismelor dar este inter$is accesul auto#e&iculelor !rele cu e)ceptia transportului materialului lemnos pro#enit din e)ploatri. Densitatea optim a acestor drumuri este de 2V respecti# 6/1D 1m71DD &a. Traseul acestor drumuri se recomand s aib caracter de circuit %nc&is i s fie astfel reali$at %nc.t s aib obiecti#e atracti#e precum- puncte de bel#edere #esti!ii ale unui castel sau cetati monumente restaurant caban arbori deosebiti formatiuni !eolo!ice interesante etc. 3otecile sunt destinate doar plimbrilor pe "os asi!ur.nd accesul facil al #i$itatorilor fr riscul de a se rtci spre diferite puncte de interes din pdure. 8bli!atoriu aceste poteci #or porni i se #or sfari %n $ona de primire de la o cldire de interes !eneral 'caban &an restaurant campin!( de la un drum principal sau c&iar de la o parcare mai important. 4e recomand ca fiecare potec sau traseu s fie marcat printr/ un semn un numr sau o emblem. Traseele potecilor #or fi diferite at.t ca lun!ime i c.t i ca itinerar pot a#ea portiuni comune iar la %nceputul fiecrui traseu se #a plasa un panou informati# care s furni$e$e date cu pri#ire la itinerarul !eneral dificultatea lun!imea i durata necesar pentru parcur!erea acestuia. 3otecile #or a#ea traiectorii sinuoase cu c.t mai putine tronsoane liniare 'care sunt monotone i plictisesc #i$itatorul( cu pante domoale nu prea lun!i i nu prea %nclinate. Aceste poteci #or trece pe l.n! punctele de interes 'i$#oare peteri puncte cu #ederi panoramice ruine $one cu fructe de pdure etc.( i #or a#ea amena"ate pe c.t posibil %n

aceste puncte bnci locuri de odi&n sau alte instalatii necesare efecturii de mici popasuri sau acti#itatilor de picnic. :n unele $one pot fi folosite pentru poteci i portiuni de linii parcelare 'somiere( sau de e)ploatare scurte pentru e#itarea monotoniei traseelor rectilinii prea lun!i le!ate printr/o retea de itinerarii i poteci multiple. 3istele pentru clrit #or a#ea trasee diferite fata de potecile destinate plimbrilor pe "os a#.nd o latime mai mare i pant c.t mai mic. 3e parcursul traseului #or fi amena"ate obstacole specifice &ipismului #or fi marcate i semnali$ate mai ales locurile de intersectie cu drumurile desc&ise circulatiei auto sau cu potecile pentru plimbare. De asemenea se pot reali$a portiuni paralele ale traseului pentru clrie cu trasee destinate plimbrii fiind mult apreciate de #i$itatori ce au oca$ia s urmreasc cursele &ipo. $ocurile de parcare, parcrile sau parca"ele sunt dispuse %n punctele c&eie 'caban campin! captul drumului principal( i sunt obli!atorii pentru limitarea circulatiei automobilelor %n pdure i pentru diminuarea polurii cau$at de !a$ele de eapament. 3arcrile pot fi mari pentru a absorbi c.t mai multe auto#e&icule %n ca$ul celor situate %n apropierea campin!urilor cabanelor restaurantelor &anurilor sau c&iar la li$iera pdurii sau pot fi mici atunci c.nd sunt reparti$ate corespun$tor %n interiorul pdurii de re!ul sub diferite !rupuri de arbori pentru a fi umbrite. Este necesar ca parcrile s fie uor accesibile spatioase i capabile s absoarb pe ansamblu un numr c.t mai mare de auto#e&icule. Aspectul i materialele folosite nu #or contrasta cu ambientul #or e#ita pe c.t posibil artificialul formele re!ulate i simetriile. Amena"rile acestora trebuie s e#ite betonul sau asfaltul i s se foloseasc materiale cu aspect natural respecti# nisipul pietriul dalele de piatr %nierbrile sau alternanta portiunilor dalate cu cele %nierbate. Dup dispunere i modul de aran"are a locurilor indi#iduale parcrile pot fi- %n ciorc&ine %n pinten %n de#iatie fata de drum 'paralel cu drumul( i al#eolare 'ce pot !$dui !rupuri mici de auto#e&icule(. 3arcrile #or fi %ncadrate sau se #or masca cu #e!etatie respecti# !rupuri de arbuti ce #or oferi protectie i intimitate pentru !rupurile de #i$itatori cantonate %n #ecinatatile parcrilor. Echipa0entele pentru destindere 1i odihn pasiv sunt ec&ipamente relati# simple ce permit #i$itatorilor o libertate total in ale!erea modului de petrecere a timpului liber. Aici se %ncadrea$ micile terenuri necesare instalrii a una sau dou familii %n #ederea desfaurarii acti#itatilor specifice de picnic terenuri ce au %n componenta lor o suprafata %nierbat pentru instalarea cortului mas cu scaune sau bnci #atr din piatr pentru foc co de !unoi. Aceste terenuri se recomand a fi pre#$ute cu !ard #iu sau !rupuri de arbuti %n special pe latura #.ntului dominant pentru reali$area unui oarecare adpost dar i pentru crearea de intimitate %ntre !rupurile ce ocup suprafete %n#ecinate. Dimensionate la aceste spatii #or fi pre$ente i mici parcri de ,/2 maini dispuse %n apropiere. Tot din aceast cate!orie de ec&ipamente fac parte i mici cabane sau c&iocuri dispersate f.nt.ni sau alte surse de ap RC/uri ecolo!ice loc pentru focul de tabr !roap sau container pentru !unoi etc. Terenurile i dispo$iti#ele de "oc sunt di#erse i #aria$ %n functie de microrelieful specific de amploarea in#estitiilor i pot fi- terenuri de tenis pelu$e pentru !olf miniterenuri de fotbal di#erse amena"ri pentru "ocul copiilor.

:n cate!oria echipa0entelor specializate intr miniparcurile de animale 'miniparcuri $oo( sau parcurile cu specii de #.nat auto&ton cu amena"ri folosite la obser#area acestor specii. Miniparcurile zoo sunt mici comple)e de tarcuri %n care sunt reali$ate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale cu aspect c.t mai natural %n care acestea s aib sen$atia de libertate i %n care animalele trebuie s e#olue$e c.t mai normal. Aceste tarcuri #or fi %mpre"muite cu !ard solid din plas de s.rm a#.nd o inaltime corespun$toare pentru a nu permite e#adarea e)emplarelor din specia respecti#. De asemenea parcurile #or fi pre#$ute cu locuri pentru adpat i &rnire cu porti i ci de acces pentru personalul ce deser#ete aceast $on precum i cu obser#atoare sau diferite amena"ri necesare actiunilor de obser#are pentru publicul lar!.

K.1H. Arii prote"ate


Aria protejat este o arie '$on( terestr i7sau marin special dedicat protectiei i mentinerii di#ersitatii biolo!ice a resurselor naturale i a celor culturale asociate a#.nd un mana!ement ba$at pe instrumente le!ale sau alte mi"loace efecti#e 'definitie /5niunea Internationala pentru Conser#area Naturii / T&e International 5nion for t&e Conser#ation of Nature / I5CN( Cate!orii de arii prote"ateRe$er#atie tiintifica 3arc National 9onument al naturii Re$er#atie natural 3arc Natural Re$er#atie a biosferei Won umed de importanta internationala 4it natural al patrimoniului uni#ersal Arie special de conser#are Arie de protectie special a#ifaunistic

K.1H.1. 3arcurile nationale


Parcul ational este o arie natural prote"at al crui scop este protectia si conser#area unor eantioane repre$entati#e pentru spatiul bio!eo!rafic national cuprin$.nd elemente naturale cu #aloare deosebit sub aspectul fi$ico/!eo!rafic floristic faunistic &idrolo!ic !eolo!ic paleontolo!ic speolo!ic pedolo!ic sau de alt natur oferind posibilitatea #i$itrii %n scopuri tiintifice educati#e recreati#e i turistice. 9ana!ementul parcului national asi!ur mentinerea cadrului fi$ico/!eo!rafic %n stare natural protectia ecosistemelor conser#area resurselor !enetice i a di#ersitatii biolo!ice %n conditii de stabilitate ecolo!ic pre#enirea i e)cluderea oricrei forme de e)ploatare a resurselor naturale i a folosintelor terenurilor incompatibil scopului atribuit. Astfel spus se urmarete ca teritoriul respecti# s fie mentinut %n forma sa natural.

3arcurile nationale sunt teritorii relati# %ntinse %n care/ unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de acti#itatile umane0 / speciile #e!etale i animale unitatile !eomorfolo!ice i biotopurile pre$int un interes deosebit sub raport tiintific educati# i recreati#0 / sunt peisa"e naturale de mare frumusete0 / se pre#d msuri speciale pentru eliminarea e)ploatrilor sau a altor acti#itati umane cu efecte distructi#e0 / #i$itatorii sunt admii %n conditii deosebite %n scop tiintific educati# cultural i recreati#. Conditiile care trebuie s fie %ndeplinite de un parc national/ teritoriul trebuie s fie %ntins i s aib %n cea mai mare parte din suprafata peisa"e naturale de o mare frumusete neatinse de acti#itatile umane0 / s aib formatii !eolo!ice interesante #e!etatie flor i faun intacte0 / s fac obiectul unor msuri speciale de protectie emise de stat sau de un or!anism instituit special %n acest scop0 / s fie desc&is turismului or!ani$at0 / s fie inter$is #.ntoarea pescuitul i e)ploatrile forestiere sau de alt natur. :n Rom.nia este adoptat urmtoarea definitie- *3arcul national cuprinde suprafete de teren i de ape ce pstrea$ nemodificat cadrul natural cu flora i fauna sa destinate cercetrii tiintifice recrerii i turismului+. 4istemati$area unui parc national implic reali$area a trei $one- zona peri4eric 'de preparc( %n care sunt situate mici localitati i %n care ecosistemele sunt mult denaturate zona ta0pon ce %mbrac ultima i cea mai important zona rezervatiilor integrale. :n pre$ent %n tara noastr sunt constituite urmtoarele parcuri nationale- Climani Cea&lu C&eile ;ica$ului / =ama C&eile Nerei / ;eunita Co$ia Domo!led / <alea Cernei 9untii 9cinului 3iatra Craiului Rete$at Rodna i 4emenic / C&eile Caras.ului.

8.+A.*. Parcurile naturale


Parcul natural este un teritoriu de o frumusete aparte care !rupea$ o serie de atractii turistice respecti# fenomene naturale ori!inale elemente de etno!rafie si folclor care ser#esc recrerii populatiei fr a se pre"udicia ec&ilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relati# %ntinse remarcabile prin frumusetea i armonia peisa"elor i sunt constituite dintr/o natur autentic slbatic dar pe suprafete relati# mici sunt incluse i peisa"e transformate de om sate &anuri sau locuinte i$olate. ;iotopurile remarcabile prin flor i faun sunt transformate %n re$er#atii inte!rale sau conduse beneficiind de o protectie suplimentar. 4istemati$area parcurilor naturale implic crearea urmtoarelor $one/ zona e>terioar, %n care se urmarete conser#area aspectului tipic al re!iunii constructiile 'case &oteluri #ile cabane( trebuie s se supun unor re!uli estetice proprii specifice conforme cu peisa"ul0 acti#itatile a!ricole sau cele pastorale se desfaoara normal0 se pot desfaura acti#itati arti$anale sau ale industriei mici dar care s nu dune$e mediului0 acti#itatile de turism #or fi bine or!ani$ate0 se recomand s e)iste o infrastructur bine pus la punct de capacitati de ca$are drumuri mu$ee cu specific local e)po$itii.

/ zona de cal0 1i liniste cuprinde pduri amena"ate normal pentru productia de lemn i pentru turism0 auto#e&iculele circul doar pe anumite drumuri bine preci$ate0 / zona protejat este teritoriul ce cuprinde re$er#atii naturale inte!rale sau conduse %n care scopul principal este cel de a conser#a i prote"a biotopurile cu toate componentele sale0 potecile #or fi bine marcate pentru turiti0 se e#it de!radarea mediului prin orice mi"loc. :n tara noastr sunt constituite %n pre$ent ca parcuri naturale urmtoareleApuseni ;alta 9ic a ;rilei ;uce!i Gradite 9uncelului / Cioclo#ina 3ortile de @ier <.ntori / Neamt.

K.1H.2. Re$er#atiile
Re$er#atiile sunt teritorii "udicios delimitate de importanta deosebit din punct de #edere al formatiunilor !eolo!ice solului #e!etatiei sau faunei. Nomenclatura din tara noastr conform Le!ii nr. E71E>2 clasific ariile prote"ate %n K cate!orii- parcuri nationale parcuri naturale 'tratate %n subcapitolele anterioare( re$er#atii naturale re$er#atii tiintifice re$er#atii peisa!istice i monumente ale naturii. "ezervatiile naturale sunt constituite din suprafete de teren i ape destinate conser#rii unor medii de #iata caracteristice. Acestea pot fi- botanice 'tip b( forestiere 'tip f( !eolo!ice i !eomorfolo!ice 'tip !( limnolo!ice 'tip l( mi)te 'tip m( paleontolo!ice 'tip p( speolo!ice 'tip s( i $oolo!ice 'tip $(. Dup obiecti# re$er#atiile naturale pot fi- re$er#atii naturale cu scop definit i re$er#atii naturale cu caracter !eneral. Re$er#atiile naturale inte!rale fac obiectul unei protectii totale sau absolute %n cadrul acestora nu se recoltea$ lemn sau alte produse nu se impuca i nu au acces dec.t cei ce reali$ea$ obser#atii i studii. Re$er#atiile naturale conduse sau diri"ate fac obiectul unei protectii speciale %n ceea ce pri#ete o anumit specie #e!etal sau animal fapt ce implic inter#entii diri"ate %n acest scop. :n re$er#atiile forestiere este permis e)ploatarea moderat astfel %nc.t s nu fie alterat mediul se promo#ea$ re!enerarea natural sunt admise acti#itati de #.ntoare dar numai pentru obtinerea unei stri corespun$toare de ec&ilibm intre pdure i #.nat. Aceste re$er#atii nu sunt accesibile publicului. "ezervatiile /ios4erei sunt acele arii naturale prote"ate al cror scop este protectia i conser#area unor $one de &abitat natural i a di#ersitatii biolo!ice specifice. Re$er#atiile biosferei se %ntind pe suprafete mari i cuprind un comple) de ecosisteme terestre i7sau ac#atice lacuri i cursuri de ap $one umede cu comunitati biocenotice floristice i faunistice unice cu peisa"e armonioase naturale sau re$ultate din amena"area traditionala a teritoriului ecosisteme modificate sub influenta omului i care pot fi readuse la starea natural comunitati umane a cror e)istenta este ba$at pe #alorificarea resurselor naturale pe principiul de$#oltrii durabile i armonioase. 9rimea re$er#atiilor biosferei este determinat de cerintele de protectie i conser#are eficient a mediului natural i a di#ersitatii biolo!ice specifice sunt arii prote"ate care %mbin conser#area repre$ent.nd ecosistemele ma"ore ale !lobului si de$#oltarea durabila ser#ind ca model de de$#oltare pentru medii particulare. Re$er#atiile biosferei formea$ o retea mondiala pentru cercetarea si monitori$area

ecolo!ica si repre$int $one pentru contienti$are educatie si instruire %n domeniul mediului. "ezervatiile 1tiinti4ice sunt constituite din suprafete de teren i ape destinate cercetrii tiintifice de specialitate i conser#rii fondului !enetic auto&ton. "ezervatiile peisagistice sunt suprafete de teren %n care sunt cuprinse asociatii floristice sau forme de relief de mare #aloare estetic. Monu0entele naturii sunt asociatii sau specii de plante i animale rare sau pe cale de disparitie arbori seculari fenomene !eolo!ice unice 'peteri c&ei( cursuri de ap cascade locuri fosilifere care sunt situate %n interiorul sau la e)teriorul parcurilor nationale parcurilor naturale re$er#atiilor naturale tiintifice sau peisa!istice.

Cap. VI. A$E.E"EA SPECII$%" $EM %ASE PE #"U SPA#II VE"&I


8.+. Avantajele 4olosirii vegetatiei le0noase
:n constituirea diferitelor unitati de spatiu #erde speciile lemnoase '%n principal arbori i arbuti mai rar liane( intr %ntr/o proportie de p.n la >DV 'uneori c&iar mai mult( pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. G / 1DV din suprafata unitatii de spatiu #erde. <e!etatia lemnoas repre$int *materialul principal de constructie+ al unui spatiu #erde material care ii sc&imb #olumul culoarea te)tura i forma pe parcursul unui an sau pe o perioad mai mare de timp. 3rin acest material proiectantul de spatiu #erde creea$ forme #olume compo$itii constituind %n acelai timp i liantul de armoni$are al tuturor elementelor antropice ce #or alctui %n final o unitate. A#anta"ele folosirii #e!etatiei lemnoase re$ult din/ maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase care foarte fi liber 'propriu speciei respecti#e( sau !eometric 'c.nd se aplic anumite tieri pentru obtinerea diferitelor forme dorite(0 / di#ersitatea foarte mare a nuantelor de #erde '#ara( i a celor de !alben ru!iniu rou sau maro 'toamna( la speciile cu frun$e c$toare0 / di#ersitatea foarte mare a ramurilor frun$elor florilor i c&iar a fructelor la anumite specii sau ta)oni 'inclusi# a te)turii suprafetei coroanei(0 / costul mai sc$ut al materialului sditor i al lucrrilor de intretinere %n timp0 / re$istenta mai mare a e)emplarelor speciilor lemnoase la conditiile de mediu0 / %ndeplinirea %ntr/o msur mult mai mare a functiei sanitare comparati# cu speciile floricole sau cu cele de !a$on.

K.,. Criterii de ale!ere a speciilor K.,.1. Cerintele ecolo!ice ale speciilor lemnoase
Cel mai important aspect care trebuie luat %n calcul %n ale!erea speciilor lemnoase este tocmai corelarea conditiilor locale cu cerintele speciilor respecti#e. Astfel trebuie a#ut %n #edere/ cerintele speciilor fata de/ factorii ecolo!ici climatici/ lumin / temperatura aerului / umiditatea atmosferic / #.nt0 / factorii ecolo!ici edafici/ te)tura i profun$imea solului0 / re!imul de umiditate din sol / fertilitatea solului0

/ troficitatea solului0 / continutul de sc&elet0 / factori !eomorfolo!ici/ altitudine0 / e)po$itie0 / pant0 / confi!uratia terenului0 / factori biotici/ animali0 / #e!etali. / factori antropici/ factori poluanti. Aces"ti factori #or fi luati %n considerare %n mod diferit %n spatiile #er$i urbane fata de cele periurbane. Astfel %n spatiile #er$i urbane ce au %ntindere mult mai mic dec.t cele periurbane i %n care utilitatile sunt mai facil de reali$at se poate reali$a o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrri speciale- iri!are fertili$are pre#enirea i combaterea duntorilor etc. 9icro statiunile din $onele urbane sunt mai adpostite datorit pre$entei unor cldiri ce diminuea$ intensitatea #.ntului sau care determin creterea temperaturii aerului prin fenomene de radiatie fapt ce influentea$a scderea amplitudinilor termice $ilnice sau anuale. :n spatiile #er$i periurbane ameliorarea acestor conditii este foarte dificil iar speciile #or fi alese astfel %nc.t aceste conditii s corespund c.t mai bine cerintelor ecolo!ice ale speciilor.

K.,.,. Re$istenta plantelor lemnoase la no)e


:n notiunea de no)e intr toti a!entii abiotici cu actiune duntoare asupra or!anismului uman dar i asupra celui animal sau #e!etal. Dintre acetia / dio>idul de car/on '%n cantitati mici este stimulator al fotosinte$ei dar peste un anumit pra! are actiune in&ibitoare(0 / 0ono>idul de car/on 'apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea C8 , la temperaturi %nalte iar %n do$e mari ucide pe nesimtite animalele i omul(0 / o>izii de sul49 dio)idul i trio)idul de sulf 'determin aparitia de cloro$e(0 / co0pu1i 4luorurati 'pro#oac necro$e pe frun$e numite arsuri(0 / clorul 1i co0pusii si 'determin necro$e la mar!inea frun$elor i cloro$e ale tesutului foliar(0 / 4os4orul 1i co0pusii si 'determin reducerea creterilor a productiei de mas lemnoas(0 / o>idul de sul4, dio>idul 1i trio>idul de sul4, 'produc cderea acelor la rainoase cloro$a tesutului asimilator plantele suculente fiind cele mai sensibile %n comparatie cu speciile de conifere considerate cele mai re$istente(0 / co0pu1ii 4luorurati 'pro#oac necro$e la ni#elul frun$elor numite arsuri determin.nd %n final uscarea arborilor i arbutilor(0 / s0og3ul este un amestec !a$os re$ultat %n urma unor reactii de o)idare i a proceselor fotoc&imice numindu/se i ceata o)idant fiind %nt.lnit %n atmosfera marilor orae i a retelelor de drumuri intens circulate 'smo!ul pro#oac la plante necro$e

pi!mentri reducerea creterilor le$iuni la ni#elul frun$elor sub form de pete c&iar un aspect de bron$are a frun$elor(. / pra4ul re$ult din %ntreprinderile industriale din industria e)tracti# i de prelucrare a materialelor de constructs industria metalur!ic i c&imic din arderea combustibililor soli$i i lic&i$i. 3ulberile acoper initial partile aeriene ale plantelor determin.nd un aspect i un colorit *deosebite+ fenomen insotit mai t.r$iu de nanism i cloro$e pre$enta necro$elor la ni#elul frun$elor determin.nd diminuarea procesului de fotosinte$. Clasificarea plantelor lemnoase %n functie de sensibilitatea acestora fata de a!entii poluanti trebuie reali$at tinandu/se cont de specie subspecie fenotip ecotip stadiu de de$#oltare inter#alul din se$onul de #e!etatie %n care actionea$a poluantul respecti# conditiile de temperatur i umiditatea aerului proportia poluantului %n atmosfer etc. La ale!erea speciilor se recomand s se aib %n #edere interactiunea !rad de poluare / conditii de mediu / specie. In clasificarea speciilor se folosesc ca !rade de sensibilitate/ foarte sensibile / sensibile / mi"lociu re$istente / re$istente E)emple de specii/ re$istente la bio)id de sulf / alunul frasinul $amoita de 4iria0 / re$istente la fluor / mesteacnul platanul corcoduul piracanta bradul de Cauca$ coac$ii0 / re$istente la plumb / pinul sil#estru tuia. :n conclu$ie re$istenta mai mare o au speciile de foioase comparati# cu cele de rainoase arboretele tinere fata de cele mature arboretele cu consistenta plin fata de cele brcuite i cele cu subarboret i cu , / 2 plafoane fata de cele fr subarboret sau cele ec&iene.

K.,.2. 3articularitatile biolo!ice ale speciilor K.,.2.1. Inaltimea e)emplarelor


Aceasta este important %n ale!erea dar mai ales %n combinarea i amplasarea speciilor fiind o caracteristic ce se reali$ea$ %n timp i care nu %ntotdeauna poate fi corectat. :n conceperea unei anumite compo$itii peisa!istul trebuie s *#ad+ %n #iitor cum #or arta ce talie #or a#ea e)emplarele respecti#e cum se inte!rea$ %n respecti#a compo$itie. 4peciile de talie %nalt sunt recomandate pentru/ pdurile de recreare / aliniamente0 / unitatile de spatiu #erde urbane de %ntindere mare0 / mascarea obiecti#elor inestetice '&ale industriale fabrici etc.(0 / umbrirea cldirilor0 / obtinerea unor accente pe #ertical %n diferite compo$itii0 Acestea pot fi folosi sin!ure sau %n combinatie cu alte specii de talie mic sau c&iar arbuti de talie mare.

4peciile de talie mic i arbutii sunt recomandati pentru/ $onele #er$i de mici dimensiuni0 / %n lun!ul arterelor la care se urmarete umbrirea trotuarelor destinate circulatiei pietonale precum i retinerea !a$elor de eapament a prafului etc.0 / reali$area !ardurilor #ii a bosc&etelor0 Arbutii aduc di#ersitate %n unitatea compo$itiei fiind foarte apreciati pentru efectul decorati# deosebit pentru creterea %n !eneral rapid i pentru capacitatea de a %nflori la #.rste mici. Con#entional speciile lemnoase se %mpart %n 2 cate!orii/ ar/ori de mrimea I / peste ,G m a II/a / 1G / ,G m a III/a / > / 1G m. / ar/u1ti, speciile cu inaltimi sub > m cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la ba$ care pot fi- arbuti inalti cu inaltimea %ntre ,/>m arbuti mi"locii 1 / ,m arbuti pitici mai mici de 1m. / liane, speciile lemnoase #olubile cataratoare a!atatoare sau c&iar t.r.toare la care tulpinile pot a#ea lun!imi de la 1/, m p.n la 1D/,D m i c&iar mai mult. 8.*.-.*. )or0a 1i desi0ea coroanei Coroana arborilor se %ncadrea$ mai mult sau mai putin %ntr/o form !eometric dup raportul dintre inaltime i diametru. Astfel se deosebesc tipul de coroancilindric conic sferic o#al obo#oid tabular i cea a#.nd contur sinuos. @orma coroanei se remarc uor %n orice anotimp i influentea$a starea psi&ic a pri#itorului. De e)emplu %n "urul stadioanelor sau %n lun!ul unei osele se #or prefera speciile cu coroan columnar sau conic iar pe o alee cu bnci specii cu coroan sferic sau tabular. :n tabelul nr. 1 sunt date c.te#a e)emple de specii a#.nd coroane de diferite forme. tabelul 1 E)emple de forme de coroan la diferite specii lemnoase @orma coroanei 4pecia 'ta)onul(

T!u#a orientalis, T!u#a occi entalis #ar. fastigiata, L columnara Z . . . .. Populus nigra c#. italica, "uniperus !ibernica. (bies alba, Larix eci ua, conic 'piramidal( Picea abies, Pinus strobus, Populus simonii. (cer pseu oplatanus, !lobular 'sferic( Berberis t!umbergi, )orus alba, Prunus ma!aleb,

Sorbus aucuparia, *lmus minor, #arietatea *Globosa+ la diferite specii. tabular o#oid Pinus sylvestris, Pinus nigra, Robinia pseu oacacia #ar. umbraculifera Carpinus betulus, +agus sylvatica, Populus tremula, Cerasus avium, Tilia cor ata, Salix babilonica, Betula pen ula, forma *pendula+ la diferite specii precum- fa! frasin ulm de munte salcie cpreasc mesteacn cara!an larice dud ne!ru cires. psresc. "uniperus communis ssp. nana, "uniperus !ori-ontalis, "uniperus sabina, Cotoneaster !ori-ontalis.

pletoas

t.r.toare

Dup desimea ramurilor i bo!atia frun$iului 'form mrime i dispunerea frun$elor( se deosebesc specii ce au coroan transparent i specii ce au coroan dens. Aceast caracteristic are rol important %n cadrul compo$itiei mai ales %n diri"area efectelor de lumin / umbr. 4peciile cu coroan dens se folosesc pentru/ pentru crearea fundalurilor necesare altor compo$itii / mascarea obiectelor inestetice0 / la ec&ilibrarea #olumelor cldirilor %n#ecinate0 / aliniamentele stradale pentru protectie %mpotri#a radiatiei solare a prafului i a #.ntului mai ales %n re!iunea de c.mpie i coline. 4pecii cu coroan transparent sunt folosite pentru/ aliniamentele stradale din localitatile din re!iunea de munte0 / l.n! anumite cldiri care nu trebuie mascate dar l.n! care este necesar e)istenta unor e)emplare lemnoase0 / $ona de primire a pdurilor de recreare pentru crearea de arborete multieta"ate sau pentru facilitarea instalrii unui co#or ierbaceu corespun$tor acti#itatilor de picnic. 8.*.-.-. )or0a trunchiului 1i culoarea scoartei Trunc&iul speciilor arborescente este %n !eneral drept a#.nd un aspect mai mult sau mai putin cilindric dar la unele specii c&iar cu o conicitate pronuntata la ba$. E)ist %ns i numeroase specii sau anumite e)emplare la care forma este modificat datorit numeroaselor bifurcatii de la ba$ 'de la o oarecare inaltime( a torsionrii trunc&iului 'castanul porcesc( a aparitiei diferitelor !eli#uri sau alte cau$e.

4unt specii cu tulpini oblice sau ori$ontale sau c&iar t.r.toare acestea din urm fiind folosite pe talu$uri pelu$e sau pentru %ncadrarea st.ncilor mai mari. 4peciile cu tulpini cataratoare a!atatoare sau #olubile se folosesc pentru completarea liniilor i formelor ri!ide ale constructiilor pentru a accentua intrrile sau anumite puncte pentru intensificarea e)presi#itatii cldirii pentru eliminarea monotoniei peretilor sau pentru crearea intimitatii %ntr/un balcon sau c&ioc. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii #or atra!e %ntotdeauna pri#irile mai ales %n se$onul rece c.nd lipsesc frun$ele. Culoarea scoartei #aria$ %n limite destul de lar!i de la albul pronuntat al trunc&iurilor de mesteacn la cenuiu !lbuiul al ritidomului de platan 'plci mari( sau de la albul/cenuiu al trunc&iului de plop alb la scoarta roiatic/carami$ie a pinului comun. 4coarta ne!ricioas pre$int aninului ne!ru ((lnus glutinosa), o scoarta brun #iolacee lucitoare cireul psresc (Cerasus avium), scoarta cenuie o %nt.lnim la fa! '@a!us sAl#atica( i carpen 'Carpinus betulus(. Lu"erii pot a#ea cele mai diferite culori astfel s.n!erul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lu"erii colorati %n nuante de rou artarul american ((cer negun o) are lu"erii #iolet/brumati sau salcia pl.n!toare (Salix babilonica) care are lu"eri !albeni. Trunc&iurile prin forma i culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frun$e semper#irescente sau care au trunc&iuri contrastante. 8.*.-.?. )or0a 1i dispunerea ra0urilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau c&iar de forma ornamentala a acesteia i %n !eneral este %n functie de afinitatea speciei %n !eneral fata de factorul lumin. 4peciile de lumin au ramurile %ndreptate spre #.rful tulpinii unele specii au ramurile de ordinal I i II orientate aproape ori$ontal iar altele au ramurile pendente 'speciile cu port pl.n!tor( precum- Betula pen ula, C!amaecyparis la.soniana #ar. pen ula, Salix babilonica, etc. 4peciile care pre$int o po$itie uniform a ramurilor fie ori$ontal fie #ertical fie pendent imprim un sentiment de linite. Dispunerea #ariat a ramurilor imprim o not pitoreasc peisa"ului. @orma i dimensiunile ramurilor influentea$a starea psi&ic a omului imprim.nd anumite sentimente astfel specii cu ramuri subtiri 'mesteacn salc.m( simboli$ea$ fra!ilitatea iar cele cu ramuri !roase 'ste"ar platan paltin castan( su!erea$ puterea. Ramuri pot fi drepte la marea ma"oritate a speciilor pot fi sinuoase ca la salcia creata (Salix matsu ana f. tortuosa) sau cornul cret (Corylus avelana f. tortuosa) sau pot fi !eniculate ca la tei (Tilia cor ata) sau ulm de munte (*lmus glabra). 8.*.-.:. )or0a, 0ri0ea 1i culoarea 4runzelor @run$ele arborilor i arbutilor #aria$ foarte mult %n ceea ce pri#ete forma mrimea i culoarea acestora. 5nele specii au frun$e simple sau compuse mici sau mari cu limbul de forme i mrimi diferite- cordat romboidal lanceolat o#oid obo#at eliptic etc.

9ar!inea limbului poate fi %ntrea! putin inci$at dau ad.nc inci$at. @oleolele unor frun$e compuse pot fi mici (Sop!ora sp., Robinia sp., /le itsia sp.) sau mari ((ilant!us sp., "uglans sp., (esculus sp.). 4peciile cu frun$e mici cu o form deosebit a limbului sau care au mar!inea sinuat sau laciniat se recomand a fi plantate %n prim plan. 4peciile cu frun$e mari compuse de culori %nc&ise se recomand a fi plantate %n planul %ndeprtat. E)ist specii la care culoarea nu #aria$ prea mult de la un se$on la altul 'tuia biota ienuperii( sau la care #aria$ cel mult nuanta de #erde '#erde crud / #erde %nc&is( aa cum este ca$ul speciilor de rainoase. Dar e)ist numeroase specii la care culoarea #aria$ de la #erde crud luminos 'prim#ara( p.n la #erde intens '#ara( i la !alben/portocaliu/rou 'toamna(. Astfel cireul (Prunus avium) #aria$ de la #erde crud la #erde %nc&is la !alben/rou ru!iniu 'toamna( aninul alb ((lnus incana) de la #erde crud la #erde %nc&id i %n final la ne!ru 'toamna t.r$iu( arborele pa!odelor (/yng0o biloba) de la #erde la !alben auriu 'toamna( ma&onia ()a!onia a1uifolium) de la #erde desc&is la #erde %nc&is 'toamna( i rou !rena 'iarna( pentru ca apoi s rede#in #erde 'prim#ara(. E)ist i numeroase #arietati sau forme 'ta)oni( cu frun$e #arie!ate la care #erdele se combin cu alb !alben sau c&iar ro$ i rou precum cele ale speciilor- (cer negun o, Ligustrum ovalifolius, $e era !elix, 2uonymus europaeus. Nu trebuie ne!li"at nici armonia %ntre culoarea tulpinii i cea a frun$elor ca %n ca$ul mesteacnului ce are scoarta alb i frun$ele de culoare #erde desc&is. :n tabelul nr. , sunt pre$entate cele mai frec#ente culori i nuante precum i diferite e)emple de ta)oni. tabelul , Culori i nuante ale frun$elor la diferiti ta)oni lemnoi Culori i nuante ale frun$elor #erde desc&is specia 'ta)onul(

#erde !lbui/!alben auriu

Larix eci ua, (cer negun o, Carpinus betulus, Robinia pseu oacacia Pinus ban0s iana, T!u#a occi entalis f. *Aurea+ T!u#a orientalis f. 3(urea 4 C!amaecyparis la.soniana var. 3 /ol en4 )agnolia 0obus (bies concolor, 2leagnus angustifolia, Populus alba Picea pungens var. argintea, $ippop!ae r!amnoi es, Pyrus elaeagrifolia, Sorbus aria, Tilia tomentosa "uniperus sabina,

#erde ar!intiu/#erde cenuiu alb tomentos alb ar!intiu cenuiu ar!intiu

#erde albstrui brumat

#erde %nc&is

Picea pungens #ar. glauca, Pinus excelsior, Pseu otsuga glauca, Pinus strobus (bies alba, Picea abies, Pinus cembra, (esculus !yppocastanum, Taxus baccata, (lnus glutinosa, Buxus sempervirens, $e era !elix, "uglans regia +agus sylvatica #ar. purpurea, Berberis vulgaris #ar. atropurpurea, Corylus maxima #ar. purpurea, Prunus cerasifera #ar. pissar ii, )alus pumilla #ar. nie -.et-yana, (cer paltanoi es #ar. purpurea, (cer platanoi es #ar. rubrum

rou purpuriu

8.*.-.8. )or0a 1i culoarea 4lorilor, perioada de ,n4lorire 3entru foarte multe specii arbusti#e dar i arborescente forma culoarea florilor i perioada de %nflorire constituie criteriul principal %n ale!erea acestora. Gama de culori ale florilor este destul de #ariat fiind totui mai frec#ente speciile cu flori albe crem sau !albene. :n tabelul nr. 2 sunt pre$entate culorile florilor unor specii lemnoase. tabelul 2 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia 'ta)onul(

alb

(esculus !yppocastanum, Catalpa bignonioi es, Crataegus sp., 5eut-ia scabra, $ibiscus syriacus, )agnolia 0obus, P!yla elp!us coronarius, Pyrus sp., Prunus avium, Robinia pseu oacacia, Sop!ora #aponica, Spiraea x. van!outtei, Syringa x. !ybri a, Ligustrum vulgare

!alben

Caragana arborescens, Colutea arborescens, Cornus mas, +orsyt!ia sp., 6erria #aponica, Laburnum anagyroi es, Lirio en ron tulipifera (esculus x. carnea, C!aenomeles #aponica, Cotinus coggygria, 5iervilla flori a, $ybiscus syriacus, )alus floribun a $e era !elix, P!ello en ron amurense Spiraea #aponica, Spiraea salicifolia, Syringa vulgaris, Tamarix ramosissima, Prunus armeniaca, Prunus persica, Prunus cerasifera var. pissar i, (morp!a fruticosa, Bu leia avi i, $ibiscus syriacus, 5iervilla flori a,

roie

#erde ro$/liliac&ie

Dintre toate speciile lemnoase cu si!uranta c speciile !enului Rosa, cu toate #arietatile i soiurile sale pre$int cea mai mare #arietate a culorii i formei florilor acoperind o !am fantastic a nuantelor e)cept.nd albastrul pur trandafirul albastru fiind #isul din totdeauna al culti#atorilor de trandafiri. 3erioada de %nflorire este proprie fiecrei specii %n !eneral aceasta se desfaoara prim#ara i #ara putine specii fc.nd e)ceptie de la re!ul. tabelul 6 3erioada de %nflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia 'ta)onul(

prim#ara timpuriu

5ap!ne me-ereum, +orsyt!ia suspensa, C!aenomeles #aponica, Cornus mas, )agnolia 0obus, )agnolia stellata, )agnolia x. soulangeana Prunus sp., Laburnum anagyroi es,

prim#ara

#ara

toamna

)a!onia a1uifolium, Syringa vulgaris, Sop!ora #aponica, 6erria #aponica (esculus sp., Lirio en ron tulipifera, $ibiscus syriacus, Spiraea salicifolia, Spiraea #aponica, 2leagnus angustifolia $e era !elix

@lorile speciilor lemnoase pot fi mari i solitare sau %n mod obinuit de dimensiuni mai mici i !rupate %n numr mare %n inflorescente. 4peciile cu florile %n inflorescenta au un caracter ma"or atribuind ambientului un aspect dispersat nelinitit iritant. E)emplarele cu inflorescenta erecte ca lum.nrile 'castan porcesc budleia lemn c.inesc amorf( constituie un factor stimulator. Inflorescentele sferice mari (%iburnum opulus #ar. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conser#ant. 4peciile cu inflorescente pendente 'salc.m !alben !licin mlin( calmea$ i rela)ea$. 8.*.-.B. )or0a 1i culoarea 4ructelor @ructele au de cele mai multe ori o perioad de pre$enta pe ramuri mai mare dec.t cea a florilor contribuind prin forma mrimea i culoarea lor la %ntre!irea efectului decorati# al unei specii lemnoase %n se$onul esti#al sau autumnal dar mai ales %n perioada &ibernal c.nd frun$ele i florile celor mai multe specii au disprut de mult. Culoarea fructelor a ane)elor crnoase ale semintelor 'arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructificatie 'conuri pseudobace( este #ariat de la specie la specie sau %n cadrul speciei de la #arietate la #arietate. tabelul G Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructificatie roie specia 'ta)onul(

Taxus baccata, Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, Cotoneaster !ori-ontalis, %iburnum opulus, Rosa canina, R!us typ!ina, Sambucus racemosa, Pyracant!a coccinea Symp!oricarpus albus, Ptelea trifoliata, Colutea arborescens

alb

nea!r

maroniu/rocata

albastr brumat

Cornus sanguinea, Cotoneaster nigra, /le itsia triacant!os, Ligustrum vulgare, Lonicera nigra, Robinia pseu o acacia, %iburnum lantana, (bies alba, Picea abies, T!u#a occi entalis, Catalpa bignonioi es, +raxinus excelsior, Platanus sp. )a!onia a1uifolium, Prunus spinosa, )a!onia a1uifolium

5nele specii ii pstrea$ fructele pe ramuri p.n iarna t.r$iu sau c&iar prim#ara obtinandu/se %n acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe $pad. 8.*.-.A. "apiditatea de cre1tere 1i longevitatea Rapiditatea de cretere #aria$ de la o specie la alta rainoasele i cimiirul a#.nd %n !eneral o rapiditate mic de cretere iar plopii slciile i unele liane o rapiditate mare de cretere. De obicei pentru instalarea #e!etatiei lemnoase %ntr/un anumit spatiu #erde i reali$area c.t mai rapid a efectului decorati# specific #e!etatiei lemnoase se prefer ca prim solutie plantarea speciilor cu o cretere rapid %n primii ani- plopul salc.mul mesteacnul diferiti arbuti. Dar se recomand ca %ntotdeauna s se combine speciile cu cretere rapid cu cele cu cretere %nceat sau la care creterea se acti#ea$ mult mai t.r$iu 'dup ,D/2D ani( precum bradul sau ste"arul. E)ist i specii cu cretere foarte %nceat dar care este compensat prin efectul decorati# deosebit pe care %l pot reali$a precum cimiirul i tisa. 4pecii cu ritm de cretere diferit nu se culti# %n amestec intim ci separat pentru a nu se st.n"eni %n de$#oltare i c&iar elimina unele pe altele. 3entru e#identierea sc&imbrilor produse %n timp se recomand reali$area profilelor %n plan #ertical probabile pentru perioade de G 1D ,D 6D ani de la plantare mai ales cu te&nica de ultim !eneratie. :n ceea ce pri#ete lon!e#itatea speciilor se prefer a fi plantate specii c.t mai lon!e#i#e deoarece cele mai putin lon!e#i#e trebuie %nlocuite la inter#ale de timp mai reduse %n comparatie cu primele. Ambientul 'no)e calitatea terenului unii poluanti din aer sau din sol temperaturile( determin scurtarea duratei de #iata a multor specii lemnoase. De e)emplu teiul %n loc de 2DD / 6DD ani %n conditii normale %n ca$ul spatiilor #er$i urbane re$ist doar 1DD / 1GD ani frasinul traiete GD / KD ani %n aliniamentele de pe mar!inea drumurilor 1DD / 1GD ani %n parcuri i !rdini i ,GD / 2DD ani %n conditiile normale din ecosistemele naturale.

Cap. <II. A48CIEREA DI435NEREA 1IN4TALAREA 43ECIIL8R LE9N8A4E >.1. Asocierea i dispunerea speciilor
9odul cum sunt asociate 'combinate( speciile i modul cum sunt amplasate e)emplarele unele fata de altele determin efectul decorati# i cel sanitar pe care/l urmarete ar&itectul peisa!ist. De multe ori asocierea i dispunerea necorespun$toare a speciilor reduc considerabil ansele atin!erii functiilor $onei #er$i sau a compo$itiei respecti#e sau duc la costuri suplimentare care nu se re!sesc %n efectul obtinut. E)emplarele lemnoase fie ele arborescente sau arbusti#e pot fi folosite solitar sau !rupat sub diferite moduri. Ca e>e0plarele izolate ;solitare< se folosesc specii arbusti#e sau arborescente deosebit de atr!toare prin anumite caractere biolo!ice ce reali$ea$ o impresie artistic puternic 'flori frun$e coloritul fructelor(. Arborii solitari se amplasea$ pe pelu$e %n puncte linitite fr a!itatie l.n! cldiri la mar!inea unor masi#e forestiere folosite ca fundal sau c&iar la intrarea %ntr/un spatiu #erde. Cu a"utorul e)emplarelor solitare se poate %nc&ide o perspecti# sau se pot %ntrerupe liniile ar&itecturale ri!ide ale unei cldiri. Ale!erea speciei este determinat i de distanta de la care este pri#it arborele respecti#. 4e recomand ca speciile decorati#e prin frun$e flori sau fructe s se amplase$e la o distanta de ma)imum dou ori mai mare dec.t inaltimea unui om iar cele decorati#e prin trunc&i coroan sau &abitus s se amplase$e la o distanta de peste trei ori mai mare dec.t inaltimea pri#itorului. E)emplarele folosite grupat pot fi dispuse %n- r.nduri curtine labirinturi !arduri #ii !rupuri bosc&ete p.lcuri masi#e. "@ndul de ar/ori este constituit de obicei din e)emplare dintr/o sin!ur specie dispuse la distante e! ale %ntre e)emplare 'ritm simplu(. :n anumite situatii dispunerea e)emplarelor poate fi reali$at i neuniform. Alternarea e)emplarelor a dou specii cu &abitusuri diferite pre$int o #arietate pronuntata care poate fi folosit de la ca$ la ca$.

Curtina este o plantatie dispus pe un sin!ur r.nd constituit dintr/o sin!ur specie arborescent sau arbusti# cu e)emplare foarte apropiate obtinandu/se %n final un perete #erde.

$a/irintul este constituit dintr/o retea de curtine ce are amena"ate numeroase poteci de re!ul bine intretinute i amena"ate i c&iar diferite dotri cu scop distracti#. Ca re!ul !eneral curtinele care intr %n componenta unui labirint sunt intretinute periodic prin tundere.

.arduri vii sunt plantatii din specii arbusti#e sau arborescente dispuse pe unul dou sau trei r.nduri pe un contur drept sau sinuos formate dintr/o specie mai rar dou sau c&iar trei %n aceste ultime ca$uri se ale! specii ce au creteri i comportament similare sau apropiate.. Dup profil !ardurile #ii pot fi- netunse 'profil liber( tunse 'profil !eometric( respecti# paralelipiped trunc&i de piramid sau pot fi cu !arduri #ii cu e)emplarele a#.nd coroana diri"at. '!ard bel!ian sistemul Cossonet(. Dup inaltime !ardurile #ii pot fi- foarte mici 'borduri( & [ D G m mici cu & I D G / 1 m %nalte cu & I 1 / 2 m foarte %nalte cu & \ 2 m.

Dup scop !ardurile #ii pot fi/ !arduri #ii decorative, constituite din specii arbusti#e cu flori i fructe remarcabile prin frumusete sau prin efectul #i$ual sau din specii cu lu"eri subtiri i numeroi cu un aparat foliar bo!at i cu o capacitate puternic de lstrire acestea fiind folosite %n spatiile #er$i de interes public0 / !arduri #ii de ca0u4lare sau de 0ascare, constituite din specii arbusti#e i specii arborescente cu inaltimi diferite i ramificare bo!at de la ni#elul solului folosite frec#ent pentru estomparea efectului #i$ual ne!ati# al diferitelor #ecinatati inde$irabile. / !arduri #ii pentru protejare, formate din specii arbusti#e cu !&impi i spini i coroan bo!at folosite ca !arduri de limit pentru limitarea accesului animalelor %n diferite $one sau c&iar a oamenilor. .rupurile de ar/ori 1i ar/usti pot fi constituite din una sau mai multe specii dar se recomand ca acestea s fie alctuite din ma)im dou/trei specii. 4e poate adopta i #arianta unei di#ersitati mari de specii cu conditia ca %n fiecare sector al spatiului #erde respecti# s predomine o anumit specie care s constituie fondul principal de preferat o specie local iar !ruparea e)emplarelor lemnoase s se reali$e$e astfel %nc.t s dea impresia de natural obtinandu/se %n acest fel unitatea %n di#ersitatea compo$itiei. :n reali$area acestor !rupuri se poate adopta i solutia combinrii speciilor de rainoase cu cele de foioase solutie destul de contro#ersat astfel dup unii autori prin asocierea acestor dou cate!orii de specii s/ar obtine un contrast neplcut dup altii s/ar obtine o not de #eselie prin #erdele crud sau #erdele desc&is al foioaselor %n #erdele trist i monoton al rainoaselor. :n orice ca$ la combinarea rainoaselor cu foioaselor %n cadrul !rupurilor trebuie a#ut %n #edere ritmul de cretere al speciilor alese i distanta la care sunt dispuse e)emplarele unele fata de altele pentru a se e#ita st.n"enirea i c&iar eliminarea unor specii de ctre altele. Grupurile de arbori i arbuti sunt folosite %n scop decorati# sanitar de aprare %mpotri#a #.ntului dominant de mascare de i$olare #i$ual i fonic pentru e#identierea unui anumit punct compo$itional sau pentru reali$area le!turii dintre dou masi#e. 5n efect deosebit %n reali$area !rupurilor se obtine prin plasarea diferitelor !rupuri de foioase %n planurile apropiate pri#itorului i folosirea rainoaselor %n planurile din profun$ime pentru a crea acel fundal %nc&is la culoare ce le e#identia$a pe primele. Ca re!ul se adopt solutia plasrii %ntr/o compo$itie a speciilor cu frun$e mai desc&ise la culoare %n fata speciilor cu frun$e mai %nc&ise la culoare astfel %nc.t culoarea celor din fata este mai e#ident. :n ca$ul plasrii in#erse a speciilor cele cu frun$is. mai %nc&is #or a#ea un contur mai e#ident iar pri#irile #or fi atrase de speciile ce constituie fundalul mai desc&is la culoare. 5n alt efect deosebit se obtine prin combinarea %n acelai !rup a e)emplarelor de inaltimi i #.rste diferite nefiind indicat omo!enitatea #.rstelor i inaltimilor dintr/un !rup. 3e l.n! obtinerea %n#iorrii peisa"ului un alt mare a#anta" al acestor tipuri de !rupuri %l repre$int faptul c e)emplarele btr.ne sau debilitate din diferite cau$e pot fi %nlocuite fr a fi sesi$at lipsa lor. La asocierea arborilor i arbutilor %ntr/un !rup se tine cont i de influenta psi&ic a formei coroanei asupra #i$itatorului. Astfel !rupurile compacte de arbori i arbuti imprim ordine solemnitate i &otr.re cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate i de inaltime !rupurile formate din e)emplare cu coroan sferic tabular sau umbrelat inspir sentimente de calm protectie i linite fiind recomandate %n $onele destinate odi&nei pasi#e %n care sunt pre$ente multe bnci.

Grupurile formate din e)emplare dispuse liber inspir sentimente de #eselie incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la colturile cldirilor cu linii ri!ide i monotone pentru mascarea acestora. :n ca$ul cldirilor monumentale pentru e#identierea liniilor ar&itecturale i a dimensiunilor impuntoare se poate adopta solutia plantrii %n "urul acesteia a unor !rupuri de arbori de talie mic sau mi"locie. Ca numr se recomand adoptarea unui numr impar de e)emplare i dispunerea acestora dup diferite forme !eometrice nere!ulate precum triun!&i patrulater sau penta!on po$itionandu/se e)emplarul sau e)emplarele cele mai %nalte %n $ona centrului de !reutate i cele mai mici spre colturile formei !eometrice respecti#e. :n ca$ul !rupurilor formate doar din dou e)emplare acestea trebuie s fie ec&ilibrate ca inaltime iar %n ca$ul diferentei de inaltime se poate reali$a ec&ilibrarea la ni#elul #olumului.

5n !rup cu un efect deosebit se poate obtine prin folosirea %n centrul acestuia a e)emplarelor arborescente urmate de "ur %mpre"ur de e)emplare arbusti#e de talie mare apoi de cele de talie mic l.n! care s e)iste !rupuri de flori perene tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafata lar! de !a$on bine %n!ri"it e)ist.nd %n apropiere i un luciu de ap. 5oschetul repre$int o #ariant a !rupului repre$ent.nd o !rupare dens de arbori i arbuti dispui inelar %n scopul obtinerii unui spatiu linitit destinat odi&nei pasi#e

care s confere #i$itatorilor ce stationea$a protectie %mpotri#a soarelui i #.ntului cre.ndu/se o stare de calma atmosferic. 4peciile lemnoase se dispun pe 1/, r.nduri circulare concentrice urmate la e)terior de 1/, r.nduri circulare de e)emplare arbusti#e dispuse %n ordine descresctoare a inaltimii pentru %nc&iderea pe #ertical a mar!inii bosc&etului. 5n bosc&et pre$int ,/2 %n mod e)ceptional 6 intrri iar %n interior numeroase bnci de re!ul dispuse circular %n centrul acestuia put.nd e)ista un element ar&itectural 'monument statuie f.nt.n arte$ian(.

P@lcul repre$int un !rup mai numeros de arbori sau arbuti constituit dintr/una sau mai multe specii. Aceste p.lcuri se amplasea$ %n functie de circulatia #i$itatorilor i orientarea fata de lumin iluminarea din spate a#anta".nd speciile cu frun$is %nc&is 'molid lemnul c.inesc cimiir d.rmo)( iar iluminarea lateral a#anta".nd p.lcurile alctuite din specii cu frun$is. mai desc&is la culoare 'plopul mesteacn pinul strob pinul sil#estru(. Masivul este un arboret mai mult sau mai putin compact format dintr/una sau mai multe specii arborescente i arbusti#e. 9asi#ul poate a#ea un profil #ertical i ori$ontal !eometric sau liber. :n spatiile #er$i urbane '!rdini parcuri( masi#ele se situea$ spre periferie pentru reali$area protectiei $onei #er$i respecti#e pentru mascarea limitelor sau pentru reali$area unei c.t mai bune i$olri fonice a spatiului #erde respecti#. La constituirea masi#elor se recomand folosirea de specii #ariate pentru obtinerea de arborete amestecate i multieta"ate cu scopul reali$rii functiei estetice c.t mai bine i nu numai. La mar!inea masi#ului sau %n luminiuri se pot folosi i specii decorati#e adaptate conditiilor locale specii re$istente la #.nt la tasarea i intelenirea

solului cu %nflorire abundent cu fructe i port interesante i care s introduc #arietate %n monotonia e)emplarelor din masi#. :n functie de speciile %nt.lnite %n masi#e acestea pot fi transparente sau opace. 9asi#ele transparente sunt cele lipsite de subarboret i %n care pri#irea poate ptrunde %n ad.ncime cre.ndu/se impresia de monumentalitate. 9asi#ele opace sunt constituite at.t din specii de arbori dispuse %n unul sau mai multe eta"e dar i din specii arbusti#e cu o densitate semnificati# care limitea$ pri#elitea i perspecti#a. Arbutii pot fi distribuiti neuniform astfel %nc.t s se reali$e$e densitati diferite la ni#elul oc&iului pri#itorului iar pri#irea s fie diri"at spre anumite perspecti#e sau dimpotri# s limite$e 'opreasc( pri#irea spre alte $one.

>.,. Instalarea #e!etatiei lemnoase


>.,.1. 3erioada i epoca de plantare
:n spatiile #er$i urbane i periurbane se recomand ca #e!etatia lemnoas s se instale$e dup trasarea cilor de circulatie i dup terminarea e)ecutrii unor constructii pentru e#itarea pa!ubelor pro#ocate de ctre di#erse utila"e. :n !eneral epoca de plantare se recomand a fi prim#ara imediat dup de$!&etul solului dar %n functie de tipul de material sditor #aria$ i epoca de plantare. Astfel puietii cu rdcini nude se recomand a fi plantati prim#ara timpuriu i c&iar toamna insotiti de 1 tutore puietii cu rdcini prote"ate crescuti %n containere sau care sunt scoi cu balot de pm.nt prim#ara sau de cu toamn se pot planta %n tot parcursul se$onului de #e!etatie cu conditia ca balotul de pm.nt s fie mentinut tot timpul umed de la scoaterea din teren i p.n la plantare. Totui i %n acest ca$ perioada optim de plantare rm.ne prim#ara urmat de toamn. 5neori puietii cu balot se sap toamna t.r$iu i se las %n ateptare p.n se produce in!&etul solului dup care se transport la locul definiti# %n !roapa pre!tit %n prealabil %n acest ca$ balul fiind in!&etat se e#it ambalarea.

>.,.,. <.rsta dimensiunile i calitatea materialului de plantat


<.rsta dimensiunile i calitatea materialului de plantat se adopt %n functie de cate!oria spatiului #erde i de scopul urmrit prin instalarea #e!etatiei. Astfel pentru aliniamentele stradale infiintarea scuarurilor a !rdinilor botanice sau a altor unitati de spatiu #erde se folosesc e)emplare de talie mare ale cror dimensiuni i #.rste trebuie s corespund standardelor 'respecti# stasului GE>171EE, pri#ind puietii de arbori i arbuti de talie mare(. Acest 4TA4 cuprinde 6 clase- calitatea @ / e)ceptionala a I/a a II/a i a III/a la care sunt date inaltimea 'cm( i diametrul la colet 'cm(. Dac se urmarete plantarea %n spatiile mari lar!i unde se dorete reali$area unui masi# se folosesc puieti de talie mic dar i acolo unde se dorete reali$area de completri dar nu cu efect imediat ci %n perspecti#. i dimensiunile acestor puieti sunt date tot %n 4TA4/uri.

Ca re!ul !eneral orice puiet cu c.t este mai mare i cu c.t are balul de pm.nt mai mic sau c&iar lips 'rdcini nude( cu at.t mai mare este riscul de nereuita. De asemenea cu c.t plantarea acestora se reali$ea$ mai aproape de mustul $pe$ii cu at.t ansele de prindere sunt mai mari.

>.,.2. 3lantarea puietilor


3rocedeul de plantare utili$at %n spatiile #er$i este cel de plantare %n !ropi ale cror dimensiuni #aria$ %n functie de #.rst inaltimea i !rosimea la colet a materialului de plantat i nu %n ultimul r.nd de dimensiunea containerului sau a balului de pm.nt. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomand/ D 2D 'D 6D( ) D 2D 'D 6D( m pentru puietii de talie mic0 / D KD 'D >D( ) D KD 'D >D( m pentru arbusti '2/G ani(0 / D HD ) D HD m pentru puieti de talie mare 'H/1Dani(0 / 1 D ) 1 D m pentru puieti mai mari de 1D ani i plopi. La e)emplarele cu bal de pm.nt dimensiunile !ropii #or depai cu 1D/1G ',D cm( dimensiunile balului. 3entru !ardurile #ii se e)ecut anturi de D G 'D K( m ad.ncime %n care se aea$a puietii i se acoper cu pm.nt p.n la ,/2 cm deasupra coletului se tasea$ uor i se ud abundent. 3entru plantarea e)emplarelor de talie mare datorit dimensiunilor !reutatii i atentiei deosebite ce o implic sunt necesare mai multe operatiuni/ ale!erea e)emplarelor fie dintr/o pepinier creat %n acest scop fie din natur %n cel din urm ca$ prefer.ndu/se e)emplarele i$olate cu o coroan uniform de$#oltat cu ramuri p.n aproape de sol cu sistemul radicular mai compact situate %n locurile accesibile macaralei camionului remorcii etc. Aceste e)emplare se marc&ea$ i li se notea$ cu #opsea directia nordului pe tulpin deasupra coletului. / e)tra!erea e)emplarului se %ncepe cu sparea unui ant %n "urul tulpinii acestuia la o distanta de H/1D ori mai mare dec.t diametrul tulpinii antul #a a#ea latimea de 6D/ GD cm i ad.ncimea HD/1DD cm 'se #a %ncerca pstrarea a c.t mai multe rdcini( balul de pm.nt se infaoara %n p.n$ de sac plas de nAlon sau de s.rm cu orificii mici sau poate fi captuita cu di#erse materiale0 / transportul se reali$ea$ cu camioane de tona" corespun$tor tinand cont c !reutatea unui e)emplar de talie mare depas.es te adesea 1/1 G t iar inaltimea H/1D m. De asemenea este necesar pre$enta unei macarale pentru a ridica i cobor% arborele. / plantarea se reali$ea$ %n !ropi ce depaesc cu ,D cm dimensiunile balului de pm.nt. Este necesar %nlturarea in#eliului balului de pm.nt dar dac este biode!radabil acesta se poate lsa. 4e are !ri" ca orientarea fata de N s corespund cu cea initiala. 4e asi!ur stabilitatea fie cu un tutore sau cu a"utorul cablurilor ce se prind de arbore cu manon de cauciuc sau burete elastic i de 2 tarui batuti %n pm.nt. 5neori se recomand tierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare 'doar la speciile cu lstrire #i!uroas( pentru restabilirea ec&ilibrului %ntre capacitatea de absorbtie a apei a rdcinilor rmase i transpiratia partilor aeriene ale puietului.

>.,.6. Desimea culturilor


Desimea #aria$ de la ca$ la ca$ %n functie de ceea ce se urmarete s se obtina. 3entru reali$area de !rupuri de arbori i arbuti uor #i$ibile care s reali$e$e %n cel mai scurt timp functiile atribuite se folosete un numr mare la unitatea de suprafata '1DD /6DD puieti de talie mare7&a( urm.nd ca mai t.r$iu %n timp s fie eliminate e)emplarele cu cretere l.nced sau cele ce st.n"enesc de$#oltarea altor specii. 3entru reali$area !ardurilor #ii se ia %n calcul #.rsta 'talia( puietilor numrul r.ndurilor '1 , sau 2( i inaltimea preconi$at a !ardului. Astfel distanta %ntre e)emplarele de pe r.nd #aria$ de la D ,G m pentru !ardurile #ii cu inaltimea sub 1 m i cu , / 6 r.nduri p.n la D G / 1 D m la !ardurile cu inaltimea peste 2 m cu 1 , sau 2 r.nduri.

>.2. :n!ri"irea #e!etatiei lemnoase %n spatiile #er$i >.2.1. @ertili$area iri!area i intretinerea solului
:n foarte multe ca$uri sunt necesare operatiunile de mai sus pentru ca arborii i arbutii s se de$#olte normal. In!raamintele stimulea$ creterea i sporesc re$istenta plantelor la secet i la atacul a!entilor duntori biotici 'insecte ciuperci(. 4e aplic de obicei in!raaminte comple)e pe ba$ de N 3 C cu o proportie mai mare pentru unul din cele trei elemente- N pentru creterea #e!etati# 3 pentru creterea re$istentei fata de !er secet i boli i C pentru fotosinte$ i respiratie. In!raamintele cu actiune rapid se #or aplica prim#ara sau la %nceputul #erii pentru a permite lu"erilor s se li!nifice p.n la #enirea iernii. Aceste in!raaminte nu se #or distribui dispersat uniform ci se #or po$itiona %n !ropi mici dispuse %n $ona sistemului radicular !ropi din care substantele se #or difu$a %n solutia solului. 4e recomand ca impratierea in!raamintelor s nu se reali$e$e pe suprafata solului iar administrarea acestora s se reali$e$e %n str.ns le!tur cu ne#oile plantelor fiind necesar reali$area anali$ei solului respecti# pentru a elimina riscul transformrii in!raamantului %n factor poluant. 4e recomand fertili$area biolo!ic ba$at fie pe in!raaminte naturale fie pe capacitatea unor plante de a reali$a mico$e. Iri!area se recomand a se reali$a %n perioadele lipsite de precipitatii %n medie de dou ori pe sptm.n prin aspersiune cu norme bine stabilite timp de ,/6 ore. 4olul se mobili$ea$ prim#ara i toamna la o ad.ncime de ,D/,G cm.

>.2.,. Tieri de formare a coroanei


:n spatiile #er$i reali$ate %n stil !eometric sau mi)t se folosesc arbori i arbuti cu coroan diri"at artistic ce au un efect estetic deosebit. Aceste e)emplare se amplasea$ fie sub form de !arduri #ii fie %n aliniamente sau ca e)emplare solitare pe pelu$e partere r.nduri sau la incruciarea aleilor. Aceast te&nic de reali$are a diferitelor forme artistice a fost folosit de romani reluat mai t.r$iu %n timpul Renaterii fiind dus la e)trem %n arta topiar caracteristic stilului !eometric %n @ranta.

:n pomicultur se urmarete obtinerea unor forme c.t mai pitice cu ramuri c.t mai multe cu fructificatie c.t mai abundent. :n spatiile #er$i se urmarete at.t obtinerea formelor !eometrice precum cele sferice piramidale columnare cubice dar i reali$area unor forme deosebite cum sunt/ cordonul oblic bilateral '!ard bel!ian( / forma Cossonet / forma literei *5+ / forma <errier / piramida / #asul candelabru )or0a cordon o/lic /ilateral ;gard /elgian< se obtine prin plantarea %n aliniament a e)emplarelor la distanta de KD cm %ntre ele i rete$area acestora la o inaltime de 2D / 6D cm deasupra solului re$ult.nd astfel un trunc&i #ertical scurt.

Gard bel!ian

Din multitudinea de lstari ce se formea$ %n primul an se ale! ultimii doi formati din doi mu!uri opui sau din doi mu!uri alterni c.t mai apropiati 'depinde de specia aleas(. Aceste dou ramuri se %ndreapt %n directii contrare sub un un!&i de 6GX obtinandu/se forma literei < fiind fi)ate pe spaliere formate din G/K fire de s.rm dispuse la 6D/KDcm unele de altele. :n primul an se suprim lstarii cu e)ceptia celor , palisati. :n anii urmtori prelun!irile celor , brate se scurtea$ la 6D/GD cm iar lstarii de !arnisire se ciupesc repetat la ,/2 frun$e. 3e msur ce cresc bratele fiecrui e)emplar se %ntretaie cu bratele e)emplarelor alturate re$ult.nd un !ard continuu alctuit din romburi. )or0a Cossonet se reali$ea$ tot %n aliniament dar e)emplarele #or fi plantate la distanta de ,/, G m %ntre ele. La e)emplarele cu sot pe fiecare s.rm a spalierului se fi)ea$ ori$ontal c.te dou ramuri opuse iar la celelalte e)emplare 'fr sot( se fi)ea$ c.te dou ramuri opuse %nclinate sub un un!&i de 6GX '%ntre ele un!&iul fiind de EDX(. Aceast operatiune se reali$ea$ %n dreptul fiecrei s.rme. Lstarii laterali de pe ramuri se ciupesc pentru reali$area unei bune !arnisiri a acestora. :n final re$ult un !ard format din &aururi #er$i+.

@orma Cossonet Coroan ,n 4or0a literei *5+ se poate obtine at.t la e)emplarele situate %n aliniament c.t i la e)emplarele i$olate. Astfel tulpina unui puiet se taie la 6D cm de la sol deasupra a doi mu!uri opui. Din lu"erii formati se las doar cei doi de la #.rful a)ului ceilalti %ndeprt.ndu/se. Acetia se fi)ea$ initial pe spalier %n po$itie ori$ontal iar dup ce au a"uns la ,G/2D cm lun!ime fiecare se orientea$ #ertical pe doi tutori. :n fiecare an aceti doi lu"eri se scurtea$ cu 2D / 6D cm iar lstarii laterali se ciupesc pentru reali$area !arnisirii uniforme cu rmurele. @orma coroanei %n *5+ poate fi si *5+ dublu.

@orma literei *5+ Reali$area coroanei ,n 4or0a Verrier presupune obtinerea de e)emplarele cu 6 K sau H brate #erticale dispuse %n acelai plan. @iecare perec&e pornete din a)ul principal ce a fost rete$at la 6D HD sau 1,D cm de la sol. Coroana format are forma unui *5+ dublu sau triplu. 4e poate obtine astfel- dup plantare se scurtea$ a)ul la 6D cm de la sol iar dup formarea lstarilor se %ndeprtea$ toti mai putin 2 lstari de la #.rf care se orientea$ unul #ertical pe un tutore i ceilalti doi pe ori$ontal %n directii opuse pe o s.rm

'spalier(. La lun!imea de >D / HD cm acetia se reorientea$ pe #ertical cu a"utorul a doi tutori. 5rmtoarea perec&e se formea$ %n acelai mod dar la o inaltime de HD/ED cm cu o desc&idere a bratelor de GD / KD cm 'sau ,G / 2D cm pentru perec&ea a III/a(.

@orma <errier )or0ele pira0id 1i #as candela/ru se utili$ea$ pentru e)emplarele i$olate situate pe pelu$e i %n centrul r.ndurilor sau a parterelor din spatii #er$i amena"ate %n stil !eometric. 3iramida candelabru se reali$ea$ astfel- a)ul principal se fi)ea$ de un tutore se %nltur lstarii mai putin trei lstari de la ba$ care se directionea$a pe 2 s.rme ori$ontale dispuse la 1,DX una fata de alta la o inaltime de 2D cm. :n al doilea an aceti lstari se scurtea$ la 2D cm iar cei doi lstari terminali ai fiecrui lstar principal se orientea$ tot ori$ontal sub un un!&i de KDX %ntre ei. Dup 2D cm aceti K lu"eri se redirectionea$a pe K s.rme oblice fi)ate de tarui i de #.rful tutorelui a)ului principal. Anual lstarii i ramurile de !arnisire se ciupesc repetat. <asul candelabru se deosebete de precedenta prin faptul c lipsete a)ul principal iar cele ase brate 'sau opt brate( sunt fi)ate fiecare de c.te un tutore #ertical p.n la completa in!roare i li!nificare.

@ormele piramid i candelabru Interventiile ,n coroan presupun %nlturarea ramurilor #tmate i uscate sau crescute defectuos precum i eliminarea diferitelor portiuni pentru obtinerea unei forme urmrite. Tot %n aceast cate!orie intr i tierea %n scaun e)ecutat la o inaltime de ,/2 m '6 m( la e)emplarele plantate %n aliniament pentru obtinerea unei forme sferice a coroanei. Aceasta se e)ecut anual la speciile ce formea$ lstari #i!uroi de 1/, m lun!ime ((cer negun o, Populus sp.) 4e e)ecut prim#ara de#reme mai rar toamna t.r$iu.

>.2.2. Tunderea !ardurilor #ii


Tunderea !ardurilor #ii se recomand s se fac anual pentru obtinerea de forme !eometrice dar i pentru re!larea desimii lu"erilor. :n primul an de la instalare imediat dup plantare se reali$ea$ o toaletare sumar a e)emplarelor scurt.ndu/se puietii 'lstarii( prea inalti sau ramurile rebele. Tunderea se reali$ea$ %ncep.nd cu al doilea an de la instalare prima tundere reali$.ndu/se prim#ara timpuriu la inaltimea de ,D/,G cm pentru a pro#oca lstrirea abundent a foioaselor sau c&iar a rainoaselor 'molid tuie ienupr tis( cu specificatia c la rainoase aceast inaltime se poate ma"ora p.n la 6D/GD cm %n functie de talia puietilor folositi la plantat. La sfaritul #erii se reali$ea$ o toaletare a !ardului #iu prin scurtarea lu"erilor prea lun!i. Tunderea se e)ecut %n anii urmtori la inaltimi din ce %n ce mai mari cu un pas anual de 2D cm ',G sau 6D cm( p.n se obtine inaltimea dorit. Dup atin!erea inaltimii dorite tierea se face cu cca. D G/1 cm mai sus fata de anul precedent.

Tunderea !ardurilor #ii se recomand a se reali$a %n iunie iulie urmate de o toaletare de toamn sau de prim#ar. :n ca$ul %n care un !ard #iu nu a fost tuns un an sau doi se recomand tunderea acestuia prim#ara timpuriu %nainte de intrarea speciei respecti#e %n #e!etatie. Gardurile #ii %mbtr.nite se %ntineresc prin recepare urmate de operatiunile specifice tunderii unui !ard #iu.

Lstarii obtinuti prin recepare sunt de re!ul mult mai #i!uroi a#.nd creteri mult mai mari fata de puietii aceleai specii compens.nd %n cati#a ani lipsa #ec&iului !ard #iu 'cu un aspect necorespun$tor( cu un !ard #iu re%ntinerit i cu o desime mult superioar.

>.2.6. Rrirea culturilor


Rrirea diferitelor culturi 'aliniamente !rupuri masi#e( se reali$ea$ %n functie de !radul de de$#oltare al e)emplarelor i de densitate. De obicei la instalarea unui arboret se plantea$ un numr mai mare de e)emplare pe unitatea de suprafata pentru reali$area rapid a strii de masi# i implicit a efectului decorati#. Rrirea se aplic i %n ca$ul %n care s/a reali$at un amestec de specii repede cresctoare i specii mai %ncet cresctoare. Dup cati#a ani e)emplarele se st.n"enesc reciproc i ii modific portul caracteristic pentru care au fost alese re$ult.nd %n final o %n!rmdire de e)emplare cu coroane %n!&esuite. 4e recomand rrirea periodic astfel %nc.t la fiecare 6/1D ani '%n

functie de specie( s se e)tra! p.n la GDV din e)emplare obtinandu/se un numr optim de e)emplare %n cca. ,D/2D ani.

>.2.G. Lucrri de %n!ri"ire i conducere a pdurilor de recreare 8peratiuni culturale


Acestea presupun un sistem comple) de lucrri i inter#entii sil#ote&nice pri#ind diri"area de$#oltrii pdurii de la %ntemeiere p.n la e)ploatare %n #ederea %ndeplinirii %n c.t mai bune conditii a functiilor atribuite. 3rin aceste operatiuni culturale se urmarete ameliorarea compo$itiei imbunatatirea strii fitosanitare reducerea consistentei re!larea diferitelor raporturi 'inter i intraspecifice( stimularea creterii i de$#oltrii arborilor #aloroi mrirea efectului decorati# al unor e)emplare. :n fa$a de desis se aplic de!a"rile '%n arboretele amestecate( i depresa"ul '%n arboretele pure( cu o periodicitate de 2/G ani. :n fa$a de nuieli/pra"ini se aplic curatirile 'de la ela!a" / la diametrul mediu de 1D cm( pentru %nlturarea e)emplarelor necorespun$toare ca specie i conformare cu o periodicitate de 2/G ani respecti# atunci c.nd se reali$ea$ consistenta plin. Rriturile se efectuea$ %n stadiul de paris. 'diametru mediu 1D/,D cm( cu o periodicitate de 6/K ani la codrior i codru mi"lociu la un inter#al de K/1D ani i %ncetea$ cu 1D/,D ani %nainte de e)ploatabilitate. 4e aplic rrituri mi)te sau combinate %n pdurile ec&iene de codru i cr.n! prin care se elimin e)emplarele duntoare din plafonul inferior i superior ce %mpiedic creterea i de$#oltarea arborilor de #iitor respecti# cei mai #aloroi ca specie i conformare. :n pdurile de recreare se urmresc anumite particularitati/ la desc&iderea perspecti#elor se %nltur e)emplarele care st.n"enesc pri#irea spre obiecti#ul #i$at0 / se urmarete %nlturarea lastariurilor 'semintiurilor naturale din lun!ul crrilor potecilor i drumurilor( ce apar monotone i dau impresia de %n!ustare0 / se reali$ea$ din loc %n loc nie sau porti de intrare spre interiorul arboretului '%n ca$ul de!a"rilor i depresa"ului( mai ales la %ntretierea aleilor i a drumurilor %n apropierea locurilor de stationare0 / monumentalitatea unor arbori '%n pdurile de codru !rdinrit( nu trebuie marcat de lastari sau alte tufe astfel %nc.t se desc&id perspecti#e spre astfel de arbori0 / materialul re$ultat nu se recoltea$ se maruntete i se raspandete pe suprafete c.t mai mari %n nici un ca$ nu se depo$itea$ sub form de !rme$i fiind inestetice. Elagajul arti4icial presupune %ndeprtarea ramurile uscate sau c&iar #er$i de p.n la K cm pe o inaltime de K/1, m de la ba$ din 2/K '1D( ani. 4copul este de a %nltura efectul ne!ati# imprimat de cren!ile uscate i de desc&idere a perspecti#elor a unor poteci. E0ondajul repre$int %nlturarea crcilor lacome aprute din mu!uri dormin$i %n conditii nefa#orabile de #e!etatie.

$ucrrile de igien presupun e)tra!erea arborilor uscati bolna#i rupti sau doborati pentru mentinerea unei stri fitosanitare c.t mai bune %n arboret.

>.2.K. Re!imuri i tratamente


:n tara noastr peste HKV din pduri sunt %ncadrate %n re!imul codrului 'rainoase amestecuri de fa! cu rainoase f!ete marea ma"oritate a pdurilor cu c#ercinee pduri de plopi euroamericani(. 3durile de codru se pretea$ la diferite tratamente respecti# modul %n care se face e)ploatarea i se asi!ur re!enerarea pdurii %n cadrul aceluiai re!im %n #ederea atin!erii unui anumit scop. Anumite tratamente sunt specif ice diferitelor tipuri de pduri cu rol de productie. 3durile tratate %n codru !rdinrit dispun de un mediu foarte bo!at cu foarte multe nie ecolo!ice. Astfel de pduri ofer posibilitate ideal pentru odi&n recreati# i pentru plimbri dar pentru oameni antrenati deoarece circulatia este complicat 'seminti buruieni(. :n functie de acti#itatile ce urmea$ a fi desfaurate de speciile forestiere folosite sau pre$ente de re!imul adoptat i respecti# de #.rsta e)emplarelor se pot adopta diferite tratamente.

Cap. VIII. SPECII$E )$%"IC%$E ' SPA#II$E VE"&I A.+. Criterii de alegere a speciilor
4peciile floricole prin &abitus frun$e i flori alctuiesc un decor temporar al se$onului de #e!etatie constituind elementul principal al #arietatii $ilnice a unui spatiu #erde. Acestea "oac un rol psi&olo!ic fundamental %n sensibili$area oamenilor la frumos contribuind la crearea climatului de rela)are i odi&n pe care/l caut omul %ntr/ un spatiu #erde. 8rice ambianta artificial este mai plcut atunci c.nd sunt pre$ente florile. Caracterul decorati# al plantelor floricole este dat at.t de e)emplarul luat separat c.t i de combinatia dintre e)emplarele din aceeai specie sau din specii diferite. La ale!erea speciilor se au %n #edere diferite criterii precum/ inaltimea / forma tulpinii 'portul( / forma culoarea i mrimea frun$elor / culoarea forma mirosul i modul de asociere ale florilor / forma i culoarea fructelor / ciclul de #iata / cerinte fata de diferiti factori climatici i edafici. A.+.+. inalti0ea tulpinii (up inalti0ea tulpinii se deosebesc/ specii de talie mic G / ,D ',G( cm precum Crocus sp., /alant!us sp., 'arcissus sp., $yacint!us sp., )uscari sp., Lobelia sp. Acestea se folosesc !rupat %n planul apropiat de pri#itor %n componenta bordurilor co#oarelor %n mar!inea rondurilor sau rabatelor precum i %n mo$aicuri. / specii de talie mi"locie ,D ',G( / GD 'KD( cm precum specii ale !enurilor- Petunia sp., Tagetes sp., (geratum sp., Salvia sp., Tulipa sp., Calistep!us c!inensis. Acestea se folosesc pentru rabate partere platbande sau !rupuri pe pelu$e. / specii de talie mare peste GD 'KD( cm precum specii din !enurile- Lilium sp., )alva sp., /la iolus sp., Tulipa sp., 5elp!inium sp. 4e folosesc adesea i$olat sau %n constituirea !ardurilor #ii a rabatelor pe pelu$e %n fata speciilor arbusti#e sau arborescente. A.+.*. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor a modului de cretere i ramificare respecti# de orientarea %n spatiu a acesteia. :n acest sens se deosebesc/ sp. cu port t.r.tor 'sau pendent( / Tropaeolum ma#us, Tra escantia sp., Se um sp, Saponaria ocymoi es., / sp. cu aspect de pernita / /ypsop!ylla repens, (ubrieta sp., , 7 sp. cu tulpini ramificare cu aspect de tuf / Tagetes sp., Salvia splen ens, (geratum mexicanum sp., (lyssum sp.,

/ sp. cu tulpini simple erecte &mpatiens sp., Papaver sp., Ricinus sp., Tulipa sp., Lilium sp., 5elp!inium sp., / sp. cu tulpini #olubile / &pomea purpurea, $umulus lupulus, / sp. cu tulpini cataratoare / Lat!yrus sp, A.+.-. )or0a, culoarea, 0irosul 1i 0odul de dispunere al 4lorilor Culoarea / este impus %n !eneral de petale ce pot a#ea suprafata lucioas sau mat %n ca$ul petalelor tomentoase. 5nele flori pot a#ea culori diferite din momentul desc&iderii p.n la ofilirea acestora la nu/m/uita ()yosotis alpestris) i mierea ursului (Pulmonaria sp.) aceasta se sc&imb de la ro$/liliac&ie la %nceput p.n la albastru la caprifoi (Lonicera #aponica) de la alb la !lbui la unii trandafiri de la !alben la ro$ i apoi la crmi$iu. Nuanta culorii poate fi diferit la florile simple poate fi pal translucid iar la cele in#oalte mai pronuntata. 5nele flori au i caliciu i receptaculul colorate a#.nd un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). )or0a florilor poate fi deosebit precum cele de !ura leului creasta cocoului clopotei motul curcanului lalelele papa!al recomand.ndu/se a se folosi %n planul apropiat. 4imetria florii poate fi actinomorf sau $i!omorf. Mirosul plcut al florilor impresionea$ %n mod deosebit. Aceste specii se #or amplasa %n locurile destinate odi&nei pasi#e 'bnci c&iocuri pentru odi&n( a stationarii %n "urul teraselor locurilor pentru sporturile uoare. 4peciile cu flori parfumate pe timpul $ilei precum #erbena i crinii se #or combina cu specii cu flori parfumate seara precum re!ina noptii i micsandrele. A.+.?. )or0a, 0ri0ea 1i culoarea 4runzelor :n !eneral frun$ele apar %naintea florilor i dispar dup ofilirea florilor 'cu mici e)ceptii( perioad %n care ii %ndeplinesc rolul lor decorati#. 4unt specii la care #aloarea decorati# este dat tocmai de forma mrimea i culoarea frun$elor florile fiind nesemnificati#e. Astfel sunt plante culti#ate la umbr- (s arum sp., Polygonium sp., specii de feri!i dar i numeroase specii culti#ate %n locuri foarte %nsorite- Se um sp., Sempervivum sp., Portulaca sp., (gave sp.. Numeroase sunt i speciile anuale utili$ate cu precdere %n alctuirea mo$aicurilor pentru forma culoarea i abundenta frun$elor dublate de portul t.r.tor sau sub form de mici tufe. Culorile acestora #aria$ de la #erde crud la #erde %nc&is !alben rou !rena ar!intiu sau cenuiu la diferite combinatii precum cele cu frun$e #arie!ate (Coleus sp., Pyret!rum sp., &resine sp., Begonia sp.). Aspectul decorati# de ansamblu este dat adesea de combinatia dintre flori i frun$e astfel la trestia indian (Canna in ica) frun$ele pot fi de la #erde crud la rou sau !rena la soiurile de be!onii (Begonia semperflorens) %nt.lnindu/se #erde ro$ rou sau !rena. 5nele frun$e sunt mari altele sunt mici i mrunte iar altele puternic fidate cu se!mentele filiforme.

A.+.:. )or0a 1i culoarea 4ructelor @orma i culoarea fructelor au o importanta foarte redus la ma"oritatea speciilor floricole ierboase deoarece dup ofilire florile se %ndeprtea$. :n unele situatii cum este ca$ul la rac&itelelor (&mpatiens balsamina) fructele sunt interesante 'fructe ple$nitoare( atr!.nd copii iar la ppdie (Taraxacum officinale) fructele sunt atr!toare fiind o surs de amu$ament pentru copii. 9otul curcanului ((marant!us sp.) are fructe persistente i decorati#e. ;e!onia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsul fiind aripate de culoare roie sau ro$ mentinand efectul decorati# ca o continuare a florilor. A.+.8. Ciclul de viata Dup ciclu de #iata speciile floricole se %mpart %nPlante anuale / speciile care ii desfaoara ciclul complet pe parcursul a c.tor#a luni ealonate %ntr/un sin!ur se$on de #e!etatie. 4emintele acestor specii fie #or fi semnate %n rasadnite sau solarii iar rsadurile #or fi transplantate la loc definiti# fie #or fi semnate la loc definiti# dup trecerea in!&eturilor t.r$ii. Dup re$istenta la fri! plantele anuale pot fi/ plante anuale rustice care se seamn %n c.mp desc&is prin martie/aprilie0 / plante anuale semirustice (Begonia sp., 8innia sp.) nu re$ist la !erurile t.r$ii i se seamn %n sere sau rasadnite reci sau afar e)ceptional %n luna mai dup in!&eturile t.r$ii0 / plante anuale sensibile (Celosia sp., Cineraria sp., Calceolaria sp.) se seamn %n sere calde transplant.ndu/se %n c.mp desc&is %nainte de %nflorire #ara. 3entru prelun!irea perioadei de %nflorire se recomand %ndeprtarea lu"erilor cu flori ofilite pentru stimularea celei de a II/a %nfloriri i c&iar a III/a.

Plante /ienale / speciile care ii desfaoara ciclul complet pe parcursul a c.tor#a luni ealonate pe dou se$oane de #e!etatie. 4emintele se seamn %n iulie/au!ust %n spatii adpostite rsadurile se plantea$ la loc definiti# toamna iar prim#ara #or %nflori.

Plante perene / speciile care re$ist cu a"utorul diferitelor or!ane subterane precum bulbi ri$omi tuberobulbi rdcini tuberi$ate i care %nfloresc i fructific an de an. 3lantele perene pot fi- &emicriptop&ite / ce supra#ietuiesc prin mu!urii de la colet prote"ati de resturile moarte ale plantei ((conitum sp., (1uillegia sp., C!ysant!emum sp., /ypsop!yla sp., $osta plantaginea, Papaver orientalis), !eop&ite / ce au bulbi tuberobulbi ri$omi rdcini tuberi$ate. Acestea pot fi rustice ((nemone sp., Convallaria ma#alis, $yacint!us orientalis, &ris sp., Lolium sp., 'arcissus sp.) respecti# speciile ce re$ist iarna %n teren descoperit

sau semirustice (Canna in ica, 5a!lia sp., /la iolus sp., Polyant!es sp.) respecti# speciile ale cror or!ane subterane trebuie pstrate iarna %n spatii adpostite 'pi#nite cmri depo$ite( ferite de in!&et '6/1D XC(.

A.+.B. Modul de utilizare 4peciile floristice se #or ale!e %ntotdeauna lu.nd %n considerare particularitatile biolo!ice ale acestora precum i cerintele plantelor fata de conditiile stationale. 4peciile floricole pot fi folosite %n !eneral pentru/ decorarea spatiilor #er$i ca e)emplare i$olate sau %n !rupuri %n componenta platbandelor bordurilor rabatelor co#oarelor rondurilor mo$aicurilor %n lun!ul apelor sau pe luciul lor pe st.nci sau pa"iti0 / decorarea balcoanelor ferestrelor "ardinierelor teraselor atunci c.nd sunt plantate %n di#erse suporturi0

/ decorarea st.lpilor per!olelor treia"elor $idurilor c&ios)urilor0 / ca flori tiate %n arta buc&etier sau a aran"amentelor florale.

H.,. Asocierea speciilor floricole


Asocierea speciilor se #a face cu foarte mult !ri" a#.ndu/se %n #edere- ciclul de #iata inaltimea plantelor perioada i durata de %nflorire forma i culoarea florilor mrimea forma i nuanta frun$elor. Monoculturile se reali$ea$ cu specii cu %nflorire %ndelun!at i bo!at de talie %nalt (P!lox paniculata, Ru be0ia sp.), mi"locie (Petunia sp., Tagetes sp., (ntirr!inum ma#us) sau mic (Lobularia maritima, (geratum mexicanum 3nana4, Portulaca gran iflora). 9onoculturile pot a#ea una sau mai multe culori. Aceste monoculturi se reali$ea$ %n functie de ambient astfel %nc.t %n apropierea cldirilor cu fatade complicate 'cu multe detalii i culori( se recomand s se utili$e$e monoculturi dintr/o specie cu o sin!ur culoare a florilor iar dac elementele unei constructs sunt simple acestea #or fi puse %n #aloare prin di#ersitatea de culori ale florilor aceleiai specii. Culturi co0/inate :n functie de ciclul de #iata se pot asocia fie numai plante anuale fie numai specii perene fie mi)t. Culturile cu plante anuale au o perioad mai %ndelun!at asi!urat cu flori fiind amplasate %n locuri intens frec#entate. Culturile cu plante perene au o perioad mai scurt de %nflorire perioad a#ansat sau de#ansat de conditiile atmosferice din acel an. Aceste masi#e de plante perene constituie o pat #erde timp de mai multe luni dar au perioad de %nflorire relati# scurt '1G/,D $ile( / lalele narcise !&iocei cri$anteme st.n"enei bu"ori. 9arele a#anta" al acestor culturi este acela c re$ist mai multi ani fiind eliminat semnatul i plantrile anuale costisitoare specifice plantelor anuale. 8 combinatie foarte reuita o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale 'masi#e mi)te(. Acestea sunt constituite prin suprafete cu plante perene asociate dup inaltime i epoc de %nflorire printre care se introduc plante anuale destinate s complete$e cromatica din afara perioadelor de %nflorire ale speciilor perene %n special lunile de #ar. :n ceea ce pri#ete inaltimea speciilor nu se #or amesteca intim niciodat specii de inaltimi diferite deoarece indi#i$ii mari %i #or inabui pe cei mici i cu si!uranta speciile de talie mic nici nu #or fi obser#ate. Acest tip de amestec intim se poate accepta %n ca$ul %n care se combin o specie peren de talie mare i care are o perioad relati# scurt de #e!etatie i care nu stan"enete prin &abitus cu o specie anual bienal sau peren de talie mic cu port de tuf sau co#oras sau care prin abundenta de e)emplare plantate s reali$e$e efectul de co#or. Aceste dou specii trebuie s se suprapun ca perioad de %nflorire. De e)emplu un soi %nalt sau mi"lociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (%iola x. .itroc0iana), muscari ()uscari sp.), banuti (Bellis perennis), narcise ('arcissus sp.), nu/ m/uita ()yosotis sp.). 4peciile de talie diferit se #or dispune ordonat %n trepte instal.nd specii de talie mic %n prim plan continu.nd cu cele de talie mi"locie i cel de talie mare %n planul %ndeprtat sau %n mi"locul compo$itiei 'ronduri rabate partere(. :n functie de perioada i

durata de %nflorire se recomand asocierile %ntre specii perene cu %nflorire timpurie (Tulipa, $yacint!us, 'arcissus, Crocus, /alant!us) sau bienale (Primula, %iola, )yosotis, Bellis) cu speciile anuale cu %nflorire din aprilie/mai p.n %n octombrie/ noiembrie. 5neori dup %nflorirea speciilor de prim#ar i #ar se e)ecut i o a treia plantare cu specii ce %nfloresc toamna 'cri$anteme brumrele(. :n !eneral la asocierea speciilor se are %n #edere crearea unei mase compacte de culoare ale!.ndu/se specii cu perioade c.t mai lun!i de %nflorire cu o tonalitate a culorii uniform i pur.

H.2. Instalarea speciilor floricole


A.-.+. Pregtirea solului destinat culturii 4lorilor :n !eneral %n functie de solul a#ut la dispo$itie se aplic i lucrrile !enerale de pre!tire a solului- arat desfundat maruntirea bul!rilor ni#elat modelarea terenului mobili$area superficial a solului. :n cultura speciilor floricole se tine cont de particularitatile biolo!ice i a!rote&nice ale acestora. :n multe situatii terenurile %n care urmea$ s se instale$e speciile floricole nu pre$int un strat de sol fertil corespun$tor fiind necesar impratierea unui strat de pm.nt corespun$tor din punct de #edere al proprietatii sale fi$ice i c&imice 'af.nare permeabilitate structur te)tur elemente nutriti#e p= capacitate de retinere a apei(. @iecare specie prefer un anumit tip de sol aceste tipuri de sol fiind cunoscute %n &orticultur sub diferite denumiri/ pm.nturi cu te)tur !rea / preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rdcini !roase suculente (Lilium sp., (maryllis sp., &ris sp., 5iant!us sp., C!eirant!us c!eiri), / pm.nturi cu te)tur uoara 'pm.ntul de frun$e de turb( / pentru plantele cu rdcini mai subtiri superficiale (Primula sp., (sparagus sp., feri!i(0 / pm.nturi cu te)tur mi"locie / suportate bine de ma"oritatea speciilor. Dup #aloarea p=/ului se deosebesc/ soluri neutre / ma"oritatea solurilor / soluri acide / (Coleus sp., 2rica sp., Tra escantia sp., Calluna vulgaris), / soluri alcaline / ((nemone sp., (sparagus sp., /la iolus sp., 5iant!us sp). :n functie de sol p=/ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. :n &orticultur e)ist numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combinatii i care pot s asi!ure plantelor o nutritie corespun$toare. Cele mai frec#ent folosite sunt- mranita telina compostul de !rdin de rasadnita pm.ntul de frun$e pm.ntul de ace de rainoase pm.ntul de turb pm.ntul de ericacee pm.ntul de pdure pm.ntul de lemn la care se poate adu!a i muc&iul de copac rdcinile de feri! i nisipul. Acestea se deosebesc prin p= continutul de substante nutriti#e te)tur etc. Datorit costurilor destul de ridicate pentru pre!tirea i manipularea acestor pm.nturi s/a cutat obtinerea unui pm.nt uni#ersal indicat pentru toate culturile. Astfel s/au obtinut diferite amestecuri dintre pm.ntul lutos perlit i turb %n diferite proportii bine or!ani$ate la care se adau! in!raaminte corespun$toare %n functie de #.rsta plantelor 'stadiul de de$#oltare( i cerintele acestora.

A.-.*. Instalarea plantelor 4loricole ,n spatiile verzi 3lantarea repre$int operatiunea prin care e)emplarele tinere 'rsadurile( de plante anuale bienale sau perene sunt instalate %n terenul atribuit lor unde se #or de$#olta i %nflori. Epoca de plantare difer de la specie la specie %n functie de ciclul de #iata i de cerintele fata de factorul cldur. La %nceputul prim#erii se plantea$ rsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se inmultesc prin separarea or!anelor subterane i care nu i/au %nceput de$#oltarea.'Iris sp., $emerocallis sp., $osta plantaginea, Lilium sp.). :n aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt pretentioase la cldur (5iant!us, )at!iola, Calen ula) sau cele perene semirustice (/la iolus sp.). :n luna mai se plantea$ plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi sc$ute i iubitoare de cldur (Canna, &mpatiens, (marant!us). :n iunie se plantea$ plantele perene crescute la !&i#eci ce pot sta #ara %n teren descoperit ((maryllis, +uc!sia, Begonia). Toamna 'septembrie/octombrie( se instalea$ rsadurile speciilor bienale ce #or %nflori prim#ara timpuriu (Bellis, %iola, 5iant!us, )y os otis). Tot toamna se despart speciile cu ri$omi sau rdcini tuberi$ate aceast operatie fiind indicat %n repausul #e!etati# (&ris, Paeonia). :n octombrie/noiembrie se plantea$ bulbii speciilor perene de prim#ar precum Tulipa, $yacint!us, Crocus, )uscari, 'arcissus, /alant!us, astfel %nc.t p.n la #enirea in!&etului la sol bulbii acestora s se %nrdcine$e. A.-.-. (istanta de plantare Difer i se stabilete %n functie de inaltimea speciilor respecti#e i de &abitusul acesteia astfel %nc.t s nu rm.n spatii libere %ntre ele dar nici s se st.n"eneasc reciproc. Distanta #aria$ de la G cm p.n la 1DD/1GD cm %ntre e)emplare. La speciile cu de$#oltare pe #ertical se adopt o distanta de plantare de cca. 9i din inaltimea medie la maturitate a speciei respecti#e. La speciile cu de$#oltare sub form de tuf se adopt o distanta de plantare mai mare de %i i mai mic dec.t inaltimea medie a speciei. La speciile ce se de$#olt sub form de co#oare (Lobelia, (lyssum, Se um) distantele pot fi mai mari comparati# cu inaltimea plantei astfel %nc.t e)emplarele s reali$e$e relati# repede starea de masi#. La plantare al#eola '!ropita( e)ecutat cu plantatorul trebuie s corespund sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului %n care s/a de$#oltat p.n atunci 'la rsaduri( i s asi!ure acesteia stabilitatea p.n la de$#oltarea de noi rdcini %n noul teren. Dup plantare terenul se ud abundent i se acoper cu un strat de mranita maruntita de cca. , / , G cm !rosime pentru pstrarea umiditatii i pentru e#itarea formrii crustei. 3lantarea se e)ecut din centrul unei compo$itii spre mar!ine. #ransplantarea repre$int operatiunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultur pe altul. La speciile perene transplantarea apare necesar atunci c.nd

datorit inmultirii naturale ale plantelor spatiul de#ine insuficient acestea st.n"enindu/se %n de$#oltare. 5neori transplantarea este necesar i din moti#e fitosanitare. :n functie de specie i de rapiditatea acesteia de cretere i inmultire #e!etati# transplantarea se reali$ea$ la inter#ale de 2/1D ani. Epoca de transplantare cea mai indicat este la sfaritul se$onului de #e!etatie c.nd plantele nu sufer deloc. 3rim#ara i c&iar prim#ara de#reme foarte multe plante %ncep sa/i forme$e rdcini noi intr.nd mai de#reme %n #e!etatie iar dac sunt st.n"enite sau deran"ate unele nu mai %nfloresc %n acel an.

H.6. :n!ri"irea plantelor floricole


:n!ri"irea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrri obli!atorii sau facultati#e cu rolul de a obtine plante #i!uroase cu %nflorire abundent sau cu diferite caracteristici decorati#e deosebite. :n aceast cate!orie intr urmtoarele lucrri/ suprimarea partilor aeriene / tunsul plantelor / tutorarea i palisarea / %nlocuirea speciilor %n timpul se$onului de #e!etatie / aplicarea in!raamintelor / iri!area / mobili$area solului i combaterea buruienilor / combaterea duntorilor biotici / pre!tirea pentru iarn Supri0area partilor aeriene se reali$ea$ pentru/ obtinerea unor forme caracteristice / re!lementarea %nfloritului / stabilirea unui ec&ilibru %ntre partile aeriene i cele subterane. 4e aplic diferentiat %n functie de specie i caracteristicile acesteia de perioada %nfloririi dar i %n functie de capacitatea de refacere a plantei. Astfel la speciile care %nfloresc prim#ara de#reme aceast operatie se aplic dup trecerea florilor i #este"irea partilor aeriene la speciile perene cu %nflorire de #ar sau de toamn partile aeriene se %nltur prim#ara de#reme. :n functie de or!anele aeriene %nlturate se deosebescciupitul copilitul bobocitul suprimarea ti"elor florale #este"ite. Ciupitul repre$int %nlturarea mu!urelui terminal fie al tulpinii principale fie al tulpinilor sau lu"erilor laterali cu cretere #i!uroas pentru a !enera creterea mu!urilor laterali inferiori. 4copul ciupitului este fie obtinerea de tufe bo!ate sau !arnisirea unor ramificatii fie stimularea ramificrii la unele specii ce se ramific !reu. Ciupitul se e)ecut cu un!&ia la ,/2 mm deasupra celei de a III3a p.n la <I/a perec&e de frun$e 'sau nod( pornind de la ba$ sau de la ultima ramificatie. 3entru obtinerea de tufe bo!ate aceast lucrare se poate aplica de ,/2 ori pe se$onul de #e!etatie. Ciupitul determin o %nt.r$iere a %nfloririi de aceea este necesar ca ultima operatie de ciupit s se desfaoare astfel %nc.t s e)iste suficient timp pentru

formarea de mu!uri floriferi i pentru %nflorire. 4e aplic la cri$anteme ur$icuta (Coleus sp.), Petunia sp., Pelargonium sp., &ortensie !ura leului(.

Copilitul presupune %nlturarea tuturor lstarilor de la ba$ 'lstari laterali( %n stadiul %n care sunt ierbacei pentru obtinerea unei sin!ure tulpini neramificate de obicei terminat cu o floare 'cri$anteme !aroafe(.

5o/ocitul 'butonatul( presupune %nlturarea bobocilor laterali la plantele care formea$ concomitent mai multe flori %n #.rful tulpinilor principale sau laterale i se aplic %n scopul de a se obtine flori solitare de dimensiuni mai mari 'cri$anteme trandafiri bu"ori !aroafe oc&iul boului(. 4e poate reali$a i prin %nlturarea bobocului principal atunci c.nd acesta este ru conformat pentru promo#area unui boboc lateral mai #i!uros %n acest ca$ %nt.r$iindu/se %nfloritul.

Supri0area tijelor 4lorale vestejite se reali$ea$ pentru %nlturarea aspectului inestetic al acestora dar i pentru stimularea unei noi %nfloriri.. Nu se aplic la speciile cu fructe decorati#e sau la e)emplarele de la care se #or recolta seminte. #unsul plantelor se aplic la speciile de mo$aic sau la speciile folosite pentru borduri i !arduri #ii la care trebuie mentinuta o anumit form i inaltime. 3rin aceast operatiune se %nlturat toate partile supraterane la o anumit inaltime cu 1/2 cm mai mare de tunsul precedent. Aceast operatie se repet la 1D/1G $ile la plantele de mo$aic i mai rar la cele de bordur i !arduri #ii. #utorarea 1i palisarea se reali$ea$ la speciile urctoare sau la speciile de talie mi"locie sau %nalt cu tulpini subtiri care nu se mentin %n po$itie #ertical mai ales %n perioada de %nflorire abundent.

Tutorii pot fi din lemn trestie mase plastice metal de dimensiuni i tipuri diferite %n functie de specia respecti# dar se are %n #edere ca acestea s nu fie e)a!erate sau inestetice (Clematis, Lat!yrus, &pomea). 5nele specii pot fi sustinute prin retele de fire 'nailon sau sfoar( retele ce pot fi ridicate odat cu de$#oltarea tulpinilor florifere '!ladiole dalii(.

'nlocuirea speciilor ,n ti0pul sezonului de vegetatie Ca re!ul !eneral la amena"area floral a unui spatiu #erde se propun specii ',/2 specii pe aceeai suprafata( ale cror perioade de %nflorire se succed pentru a se reali$a un efect estetic pe o perioad c.t mai mare. 3entru aceasta speciile se #or %nlocui unele cu altele dup trecerea perioadei de %nflorire e)ceptie fc.nd speciile perene cu bulbi '$ambile lalele !&iocei narcise brandue de prim#ar( ce %nfloresc prim#ara de#reme i care pot rm.ne %n sol ,/2 ani. E)emplarele speciilor necesare %nlocuirii se pre!tesc din timp %n $one speciale 'rasadnite sere solarii pepiniere( i se transplantea$ cu tot cu balot de pm.nt. 3lantrile repetate i #aloarea materialului sunt costisitoare fapt ce determin folosirea speciilor perene %n proportie %nsemnat %n diferite compo$itii floristice. Aplicarea ingra1a0intelor E)ist mai multe tipuri de in!raaminte- or!anice c&imice microbiolo!ice. In!raamintele or!anice sunt cele mai recomandate deoarece contin aproape toate elementele indispensabile plantelor. 4in!urul incon#enient al unora este mirosul neplcut pe care/l de!a" i aspectul inestetic. :n aceast cate!orie intr- e)crementele de mamifere de psri mustul de ble!ar fina de oase fina i rostura de coarne etc. In!raamintele or!anice pot fi aplicate %n form solid dup o prealabil uscare i maruntire concomitent cu lucrarea de pre!tire a solului sau %n form lic&id obtinandu/ se solutii prin fermentarea timp de dou sptm.ni a in!raamintelor or!anice solide la care se adau! ap uneori superfosfat cenua. Aceste solutii sunt foarte concentrate i se diluea$ %nainte de folosire cu ap %n proportie de- 1-1D0 1-,D0 -2D. In!raamintele c&imice pot fi bo!ate %n a$ot- sulfatul de amoniu a$otatul de amoniu carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu0 bo!ate %n fosfor- superfosfatul simplu sau dublu0 bo!ate %n potasiu- sarea potasic clorura de potasiu sulfatul de potasiu. Acestea se aplic odat cu lucrarea solului sau ca in!raaminte stadiale %n timpul se$onului de #e!etatie. :n functie de fiecare tip de in!raamant se aplic anumite do$e. In!raaminte microbiolo!ice se pre$int sub forma unor solutii ce contin anumite culturi de microor!anisme 'bacterii ciuperci( ri!uros selectionate cu #alente simbiotice ce au ca efect imbunatatirea microflorei solului pentru reali$area unui circuit optim al elementelor minerale i or!anice. In!raamintele se aplic ca re!ul !eneral %n stadiile de ma)im de$#oltare a plantelor %n cantitati foarte mici la sfaritul #erii i deloc %n timpul strii de repaus. Irigarea Este o lucrare de o deosebit importanta %n perioadele deficitare %n precipitatii %n functie de care se stabilete i frec#enta i norma de udare 'functie de specie temperatura mediului %ncon"urtor intensitatea luminii umiditatea i micarea aerului solul !radul de de$#oltare i fa$a de cretere a plantei(. Iri!area se poate reali$a prin aspersiune recomandat pentru teritoriile mari a#.nd ca a#anta"e- ume$irea i a atmosferei splarea i rcorirea plantelor antrenarea odat cu picturile de ap a o)i!enului bio)idului de carbon i a altor !a$e mrind capacitatea de solubili$are a elementelor minerale din sol0 cu furtunul pentru suprafete mai restr.nse sau cu stropitoarea. Apa folosit la iri!are trebuie s aib o temperatur i un continut %n sruri corespun$toare. Temperatura trebuie s fie apropiat de cea a aerului sau a solului fiind indicat udarea dimineata de#reme ma)im ora 1D i seara dup orele 1H/,D pe rcoare

sau noaptea. 4e e#it total udatul %n orele fierbinti ale amie$ii sau dup amia$a pentru a nu se produce #tmri plantelor. Continutul %n sruri nu trebuie s fie mare iar %n situatia %n care apa ce urmea$ s fie folosit este dur aceasta se poate neutrali$a prin adu!area diferitelor substante %n ea. Mo/ilizarea solului 1i co0/aterea /uruienilor Af.narea solului se reali$ea$ %n terenurile cu plante perene mcar odat pe an %n martie/aprilie dup ce %ncep s apar la suprafata solului partile aeriene ale acestora i peste #ar astfel %nc.t s nu fie #tmate rdcinile bulbii sau ri$omii. Combaterea buruienilor se reali$ea$ ori de c.te ori este ne#oie uneori c&iar sptm.nal manual sau cu a"utorul spli!ilor. ;uruienele au o rapiditate de cretere foarte mare i imprim aran"amentelor florale sau c&iar !a$onului un aspect neplcut. Combaterea mecanic este mai dificil de aplicat ca i cea cu a"utorul erbicidelor. :n ultima #reme se adopt din ce %n ce mai des acoperirea solului din "urul !rupurilor de arbuti sau a speciilor floricole de talie mare i mi"locie cu scoarta de copac 'pin maritim( fra!mente. Acest strat mentine solul umed permite trecerea apei i a aerului spre sol i nu permite aparitia buruienilor. Co0/aterea duntorilor /iotici 4e reali$ea$ prin obser#area atent periodic a diferitelor e)emplare floricole pentru depistarea din timp a e#entualilor duntori 'afidele fiind cele mai frec#ente( i pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere c&imic sau biolo!ic. Pregtirea pentru iarn Difer %n functie de specie la !eofitele semirustice sensibile la temperaturile sc$ute or!anele subterane 'bulbi tuberculi ri$omi rdcini tuberi$ate( se scot toamna din sol i se pun la pstrare %n camere reci '6 / 1D XC( p.n prim#ara. La speciile perene ce re$ist ri!orilor iernii se recomand acoperirea acestora cu pm.nt 'muuroire( frun$e sau tala" pentru o protectie suplimentar peste iarn.

Cap. I2. .A&% U$ ' SPA#II$E VE"&I 6.+. I0portanta si destinatia gazonului
Ga$onul repre$int o suprafata de teren acoperit de #e!etatie erbacee format %n special din !raminee aceasta fiind supus lucrrilor de %n!ri"ire i fiind destinat a %ndeplini anumite functii decorati#e recreati#e sau sanitare. Ga$onul constituie fondul principal al unui spatiu #erde '>G/HDV din suprafata( i e#identia$a caracteristicile diferitelor elemente #ii 'arbori arbuti aran"amente florale masi#e de arbori( sau ne#ii 'st.nci !rupuri statuare elemente ar&itecturale cldiri luciu de ap( reali$.nd unitatea %n di#ersitatea spatiului #erde. Ga$onul repre$int un element cu o #aloare decorati# deosebit imprim.nd o atmosfer de calm i linite datorit nuantelor de #erde %ntinderile mari de !a$on introduc %n peisa" o not de solemnitate i romantism. Temperatura aerului este influentata de suprafetele de !a$on %n $ilele cu temperatur ridicat !a$onul se incal$ete mai putin comparati# cu suprafetele acoperite cu nisip pietris crmid asfalt sau beton. De e)emplu dac temperatura medie a aerului de la suprafata !a$onului este de ,,/,6 XC atunci cea de la suprafata betonului ar fi de cca. 2D XC iar %n ca$ul asfaltului de cca. 6G XC. Calitatile sanitare constau i %n calitatea de purificare a aerului prin retinerea prafului i prin imbo!atirea %n o)i!en a acestuia. Dup destinatie compo$itie i mod de intretinere se distin! mai multe tipuri de !a$on/ pentru pelu$e / pentru terenuri sporti#e / rustic. Peluzele pot fi- pelu$e din parcuri i pelu$e din !rdini. Peluzele din parcuri ocup suprafete %ntinse a#.nd aspectul unor pa"iti naturale fiind constituite din specii de !raminee cu frun$e %n!uste ce infratesc abundent pentru a forma un co#or des. 4e tund de ,/2 ori %n se$onul de #e!etatie. :n acest tip de !a$on pot fi plantate specii perene cu bulbi ce %nfloresc prim#ara pentru mrirea efectului decorati# '!&iocei brandue narcise lalele(. Aceste pelu$e se #or curata prim#ara de#reme i se #or tunde pentru prima dat %n se$onul de #e!etatie cu mult dup %nflorirea acestor specii 'speciile #ernale floricole( pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul urmtor. Peluzele din grdini se deosebesc de precedentele prin compo$itie folosindu/se specii de !raminee mai pretentioase i mai decorati#e. 3entru reali$area unei desimi mai mari se reali$ea$ tunderea acestuia la inter#ale mai mici ',/2 sptm.ni(. :n aceast cate!orie intr i *!a$onul en!le$esc+ alctuit din (grostis tenis i +estuca rubra '%n comert este cunoscut sub denumirea de seminte de !a$on de lu)( !a$on care se tunde la ,/2 $ile odat. Ga$onul pentru terenurile sporti#e pre$int o compo$itie diferit de cea a celorlalte tipuri fiind e#itate speciile cu %nrdcinare superficial ale cror rdcini pot rm.ne descoperite la suprafata terenului. 4unt preferate speciile re$istente la tasare cu

infratire abundent precum Poa annua i Poa pratensis. 4e %nltur pe c.t posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). Inaltimea de tundere a !a$onului poate fi- pentru terenul de fotbal 2 G cm0 ru!bi / K G cm cric&et / , G cm tenis / D G cm.

E.,. 4pecii indicate pentru !a$on


:n practic se folosesc diferite amestecuri de seminte dar speciile se comport diferit %nre!istr.ndu/se %n anii urmtori o sc&imbare a compo$itiei prin eliminarea speciilor #aloroase i sensibile la anumite conditii re$ult.nd %n final pierderea calitatii superioare a !a$onului respecti#. Este necesar corelarea conditiilor ecolo!ice din teren cu cerintele ecolo!ice ale speciilor. Ierburile pentru !a$on se %mpart con#entional %n functie de inaltime mod de infratire i re$istenta la tasare. Dup inaltime/ cu port %nalt 'de eta" superior( ce au drept caracteristici / inaltime mare infratire slab frun$e mari aspre !rosiere sistem radicelar ad.nc de ,G/2D cm uneori 1DD cm (5actylis glomerata, Bromus inermis). / cu port mi"lociu 'de eta" mi"lociu( / formea$ tufe relati# mari de diferite desimi iar dup cosire apar lstarii scurti (+estuca pratensis, (lopecurus pratensis, Lollium perenne, 5esc!ampsia caespitosa, Cynonurus cristatus). 7 cu port pitic 'de eta" inferior( / dup cosit lstresc puternic tufele sunt %n!&esuite foarte mult rdcinile sunt relati# superficiale la 1,/,D cm uneori 6D/GD cm (Poa pratensis, +estuca rubra, (grostis stolonifera, (grostis tenis, Poa annua). Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile sin!ure ci %n amestec de minim 2 specii. Ale!erea combinatiilor are o importanta deosebit pentru obtinerea unui !a$on de bun calitate astfel %nc.t %n unele conditii improprii pentru una din specii aceasta dispare rm.n.nd suprafete nude de pm.nt. La reali$area amestecurilor se are %n #edere- temperamentul speciei cerintele fata de substratul nutriti# umiditatea din sol re$istenta la temperaturi sc$ute la tundere rapiditatea de cretere lstrire re$istenta la bttorire capacitatea de refacere dup tundere. Aceste amestecuri sunt recomandate %n lucrri cu tabele speciale. :n terenuri improprii pentru !raminee se pot folosi specii din flora spontan a re!iunii ce pot acoperi bine solul prin lstrire i aparat foliar. Aceste specii se ale! i %n functie de rusticitatea acestora de re$istenta la bttorire sau tundere. .azonul 0auritan '!a$on %nflorat( este alctuit din specii de !raminee i specii floricole 'anuale sau perene( %n diferite procente a#.nd aspectul unei fanete %nflorite. Dintre speciile frec#ent utili$ate se amintesc- (c!illea sp., (lyssum maritimum, Bellis perennis, Calen ula officinalis, Campanulla sp., /ypsop!ylla muralis, &beris semperflorens, )atricaria c!amomilla, Papaver r!oeas, Rese a lutea, %iola arvensis.

E.2. Instalarea !a$onului


3rincipalele metode de instalare a !a$onului sunt prin semnare i cu a"utorul bra$delor de !a$on. @iecare pre$int a#anta"e i de$a#anta"e date de uurinta instalrii calitatea final a !a$onului i nu %n ultimul r.nd de costurile implicate.

6.-.+. Instalarea gazonului prin se0nare $ucrrile pregtitoare cuprind %nlturarea materialelor inerte precum- pietre crmi$i $!ur molo$ dar i e)ecutarea drenurilor a canali$rilor %n!roparea cablurilor electrice a instalatiilor de iri!are iar %n ca$ul lipsei unui strat de pm.nt corespun$tor aducerea pm.ntului de %mprumut %n strat de 1G/,D cm minim. De asemenea %n ca$ul %n care solul e)istent este corespun$tor se reali$ea$ i mobili$area acestuia pe 1G/,D cm ad.ncime. Se0narea !a$onului se poate reali$a %n mai multe perioade- prim#ara %n mustul $pe$ii 'februarie/martie( toamna %n au!ust/septembrie i nu mai t.r$iu pentru a reali$a o rsrire i o clire a !a$onului dar i #ara dac e)ist sisteme de iri!at. Metode 1i tehnici de se0nare9 / manual %n cruce- %i din seminte %ntr/un sens %i %n cellalt sens 'se aplic %n ca$ul suprafetelor mici(0 / mecanic / cu semntori mecanice 'se aplic %n ca$ul suprafetelor mari i relati# netede(. Ad@nci0ea de se0nat se situea$ %n !eneral %n limitele D G / , G cm fiind %n functie de conditiile de sol i de specie. :n ca$ul solurilor mai uscate 'terenuri mai %nsorite sau soluri uoare( ad.ncimea de semnat #a fi mai mare iar %n ca$ul solurilor mai umede 'terenuri cu e)po$itii nordice sau soluri mai !rele( ad.ncimea de semnare #a fi mai mic. Dup semnarea manual terenul se !rpea$ dup care se nete$ete uor cu un t#lu! uor din lemn i se ud. or0 de se0nat trebuie aleas cu !ri" %n functie de calitatea semintelor de specie amestec i conditiile de sol. Dac norma este prea sc$ut se obtine un !a$on prea rar cu aspect inestetic iar dac norma este prea mare re$ult o competitie %ntre indi#i$ii speciilor diferite o st.n"enire a creterii tuturor indi#i$ilor i o %nrdcinare slab cu un aspect nefa#orabil. Norma de semnat #aria$ %n functie de specie- de la 1>/,G C!7&a la (grostis stolonifera la 16D/,DD C!7&a / Lolium perene. :n diferite tari se aplic norme diferite date de conditiile specifice ale tarii respecti#e de e)emplu- 1, !7m , %n 45A G/1, !7m p.n la 26 !7m, %n Canada %n Germania E/,D !7m, iar %n @ranta 2D/KD !7m,. 6.-.*. Instalarea gazonului cu ajutorul /razdelor de iar/ Aceasta se poate reali$a %n dou moduri/ cu bra$de de iarb e)trase de pe terenurile acoperite natural cu iarb 'specii de !raminee %n cea mai mare parte( modalitate ce are ca a#anta"e- instalarea imediat a !a$onului consolidarea imediat a talu$urilor '%n G $ile rdcinile ptrund %n noul teren( precum i costul mai mic0 ca de$a#anta"e se amintesc- nu se pot ale!e anumite specii de !raminee instal.nd toate speciile crescute natural alturi de care se !sesc numeroase specii de buruieni ce urmea$ a fi e)trase prin pli#iri repetate calitatea final a !a$onului nu este cea mai bun i datorit neuniformitatii !rosimii bra$delor recoltate manual. / cu bra$de de iarb produse %n pepinierele pentru !a$on0 acestea se reali$ea$ pe un strat de G/K cm de pm.nt #e!etal pe care se e)ecut semnturile cu speciile de !raminee dorite. 4ub acest strat se recomand s e)iste un strat de nisip amestecat cu plea# !ros de cca. H cm %n care rdcinile nu ptrund ci cresc lateral. Decaparea

bra$delor se reali$ea$ manual cu a"utorul ca$malelor i lopetilor dar mai frec#ent mecanic cu maini obtinandu/se co#orae+de ,G ) 2G 2D ) 2D 1G ) 2D !roase de 6/G cm 'manual( i respecti# faii de 2D cm ) , m 'mecanic( !roase de ,/6cm care pot fi rulate.

Ae$area bra$delor se poate face liniar %n r.nduri succesi#e %n tabl de a& iar pe #ersantii abrupti bra$dele se fi)ea$ prin ace de lemn sau ipci de lemn.

6.?. Intretinerea 1i ,ngrijirea gazonului


"e,ntinerirea gazonului se reali$ea$ dup G/1D ani i se reali$ea$ prin semnarea de noi cantitati de seminte ale speciilor initiate folosind o norm de semnat de ,G/GD V din cea initiala. "eparatia capital presupune %nlocuirea total a ierburilor ce au constituit #ec&iul !a$on. Toamna se mobili$ea$ solul la 1G/,D cm dup care se spar!e i se maruntete telina se str.n! i se %ndeprtea$ rdcinile de ierburi sau de buruieni. Dup aceste operatiuni prim#ara se reali$ea$ administrarea in!raamintelor i insamantarea. "eparatia partiala presupune refacerea c&eliturilor respecti# a portiunilor mai mari sau mai mici fr !a$on care se #or insamanta cu seminte din aceleai specii de !raminee sau din acelai tip de amestec. Cosirea ;tunderea< se poate reali$a manual cu coasa sau mecanic cu maini speciale care permit re!larea inaltimii de tundere corespun$toare. Tunderea se reali$ea$ %n scopul obtinerii unui !a$on des cu o bun infratire i intelenire. 4e recomand tunderea pe timp ploios ca$ %n care se obtine o infratire abundent deoarece pe timp secetos frun$ele tiate i lstarii se %n!lbenesc. Iarba re$ultat se str.n!e i se %nltur de pe suprafata !a$onului. Aplicarea ingra1a0intelor este necesar deoarece solul saracete relati# repede datorit %nlturrii repetate a partilor aeriene 'frun$ele speciilor de !a$on( iar !ramineele se rresc apar muc&ii i numeroase buruieni care nu sunt pretentioase. 4e prefer in!raaminte minerale 'c&imice( pe ba$ de a$ot fosfor i potasiu %n raport de 1-,-1 'fosforul este foarte important %n de$#oltarea rdcinilor(. Dac solul are o cantitate mare

de calciu trebuie mrit cantitatea de fosfor pentru compensare. Do$ele de in!raaminte #aria$ %ntre limitele 6DD/,,DD C!7&a. Co0/aterea /uruienilor se reali$ea$ pe suprafete mici prin pli#it iar pe suprafete mari se aplic cosirea repetat la ,/G cm de suprafata solului %nainte de %nflorirea buruienilor. 8 alt metod eficient este cea a aplicrii erbicidelor selecti#e. Irigarea este de preferat a se reali$a prin aspersiune '#e$i iri!area la speciile floricole(.

Cap. 2. C% S#"UC#IVE ' SPA#II$E VE"&I


3rin constructs se intele! at.t cldirile c.t i cile de acces o!lin$ile i cursurile de ap 'inclusi# ba$inele( perspecti#ele !rdinile alpine ediculele 'mici dotri ornamentale i utilitare(.

+7.+. Cile de circulatie


Cile de circulatie repre$int o component foarte important a spatiilor #er$i %ndeplinesc multe aspecte decorati#e i permit #i$itatorului s parcur! teritoriul respecti# pe "os clare sau cu bicicleta. Cile de circulatie pot imprima #i$itatorului diferite directii de micare/ micarea ori$ontal care c&iar dac este monoton este mai uoara mai si!ur mai stabil i %n ec&ilibru cu forta !ra#itationala obiectele se remarc mai uor %n timpul deplasrii or!anismul nu depune efort0 / micare ascendent care sporete ener!ia depus de om pentru %n#in!erea !ra#itatiei marete atentia create interesul pentru planurile superioare ale spatiului creea$ impresia de a#ansare de cucerire a spatiului %ncon"urtor influentand sentimentul de #eselie0 / micarea descendent implic o diminuare a efortului ce este bine#oit la %ntoarcerea din plimbare apare un sentiment plcut de protectie de refu!iu de intimitate i uneori de re!res. :n functie de natura circulatiei importanta i latime cile de circulatie se %mpart %n alei 'principale i secundare( i poteci. Aleile sunt mr!inite de re!ul de arbori flori elemente ar&itecturale. Aleile principale lea! intrrile cu punctele de atractie principale sau conduc spre un obiecti# principal important0 sunt de obicei lar!i. Aleile secundare se ramific din cele principale i conduc #i$itatorul spre sectoare sau obiecti#e mai putin importante au o latime mai redus 'minim 1 ,D m(. Potecile 1i crrile sunt reali$ate cu precdere %n spatiile #er$i periurbane a#.nd D G /D > m latime fiind destinate plimbrilor i$olate 'inclusi# pasul "apone$(. Traseul cii de circulatie imprim #i$itatorului un sentiment/ de rela)are / pentru ceea ce este cunoscut i plcut0 / de stimulare de intri!are / pentru ceea ce este nou sau necorespun$tor0 / de plcere / pentru ceea ce se afl %n unitate ordine i proportie0 / de indispo$itie 'de %nc&istare( / pentru ceea ce este ri!id inestetic i nefunctional0 / de amu$ament di#ertisment curio$itate / pentru ceea ce este #iu sau %n sc&imbare. $inia traseului poate fi- direct pentru traseul rectiliniu pentru terenurile ori$ontale pentru stilul !eometric pentru obiecti#e bine determinate0 %n meandre pentru traseele sinuoase pentru terenurile cu deni#elri "ustificate de pre$enta diferitelor obstacole.

Intersectiile repre$int puncte de a!itatie ma)im i trebuie s fie proportionate cu mrimea aleilor ce se %nt.lnesc. A)a fiecrei alei trebuie s treac prin centrul intersectiei. 5neori %n intersectii se amena"ea$ piatete de diferite forme. '0/rc0intea cilor de circulatie trebuie s fie functionala i decorati# corelat cu ambientul. 3entru materialele folosite la %mbrcmintea cilor de circulatie sunt indicate culorile !alben ros)at sau !ri 'culorile %nc&ise se %ncl$esc e)cesi# #ara iar cele desc&ise obosesc oc&ii(. Ca tipuri de %mbrcminte se pot folosi- pm.nt pietris. macadam asfalt turnat sau cilindrat pa#ele dale. 3m.ntul ca %mbrcminte a cilor de circulatie este folosit %n pdurile de recreare i poate fi ameliorat prin adu!area de a!re!ate minerale lianti sau materiale &idrofobi$ate. Are un cost foarte sc$ut dar are i marele de$a#anta" c aceste ci de circulatie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat dup. Cile %mpietruite cu pietris. de carier de r.u sau de concasa" sunt incomode pentru mersul pe "os dar pot fi folosite i pe timp mai ploios. Asfaltul pre$int o durabilitate ridicat i o intretinere uoara dar se incal$ete foarte uor #ara sau %n $ilele %nsorite. Dalele i pa#elele sunt plci din piatr crmid mo$aic beton ceramic sau marmur de forme diferite cel putin cu fata superioar neted. 9odul de dispunere a dalelor i pa#elelor este foarte #ariat/ cele &e)a!onale pot fi dispuse in modul fa!ure0 / cele paralelipipedice %n diferite modele- bradut ptrate tip $idrie dala" antic0 / cele nere!ulate %n *opus incertum+ dala" en!le$esc0 Dalele i pa#elele se dispun pe un strat de G/H cm nisip de r.u i se aea$a uniform 'se folosesc dale de minim 6 cm !rosime(.

5n ca$ aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este *pasul "apone$+ la care dalele de form re!ulat sau nu 'se prefer cele nere!ulate( se aea$a %ntr/un sin!ur r.nd

pe !a$on la o distanta %ntre centrele de !reutate ale fiecrei dale e!al cu lun!imea medie a pasului omului 'D KD/D KG cm(. @olosirea dalelor i pa#elelor pre$int ca a#anta"e- re$istenta la intemperii uurinta intretinerii drena"ul forte rapid al apei din precipitatii 'se usuc foarte repede dup ploaie( se face trecerea mult mai plcut de la constructs la pelu$e au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot %nlocui foarte uor. 9arele de$a#anta" al acestora este pretul destul de ridicat.

1D.,. Amena"area apelor


Efectul estetic al apelor este dat de- suprafata neted i lucitoare sau %n continu micare "ocul de lumin i umbr al obiecti#elor %n#ecinate sen$atia de rcorire i de prospetime de micare. Apele se pot amena"a sub form de- i$#oare f.nt.ni p.raie cderi de ap ia$uri lacuri r.uri %n functie de mrimea spatiului #erde respecti# de formele de microrelief e)istente sau care pot fi create i de debitul sursei de ap. Apele cur!toare pre$int o albie cu at.t mai sinuoas cu c.t panta terenului este mai mic. 9alurile difer %n functie de caracteristicile terenului dar %ntotdeauna #or a#ea un paralelism relati#. 3ot e)ista diferite insule atunci c.nd cursul apei se bifurc. C.nd cursul apei este %nsorit apa de#ine strlucitoare i luminea$ %ntrea!a compo$itie 'se marete aparent suprafata acesteia( iar c.nd se afl %n $one umbrite apa de#ine %ntunecoase i pare mai ad.nc. 9alurile se #or amena"a prin terasare prin desc&ideri de perspecti#e reali$ate de obicei pe st.ncrii %n locurile cu erodare puternic. Apele stttoare 'numite impropriu pentru c apa este primenit pe cale artificial sau natural( pot fi naturale dispuse %n diferite depresiuni ale terenului sau artificiale reali$ate prin sparea terenului i aducerea apei. :ntinderea unei ape stttoare se stabilete %n raport cu ansamblul compo$itiei. @orma lacurilor este determinat de relieful terenului dar poate fi ameliorat conturul acestora este cu at.t mai simplu cu c.t acestea sunt mai mici0 conturul malurilor trebuie s fie alctuit din linii curbe fr fr.nturi asemntor cu malurile opuse dar fr a fi simetrice. Ad.ncimea se recomand a fi de 1m pentru cele spate cu maluri cu talu$uri abrupte '1-1( i captuite cu diferite materiale 'piatr beton( pentru %mpiedicarea creterii plantelor. Debitul sursei ce alimentea$ lacul #a fi %n raport cu mrimea i ad.ncimea lor acesta trebuie s asi!ure primenirea i mentinerea apei la un ni#el constant 'e#aporatie i infiltratie(. <ite$a de cur!ere trebuie s fie destul de redus pentru a permite plimbrile cu barca sau pentru a facilita culti#area unor plante ac#atice 'nuferi trestie Calt!a palustris). 4tratul de pm.nt de sub ap se poate impermeabili$a cu a"utorul asfaltului bitumului prin lutuirea cu ar!il bttorit cu maiul sau prin betonarea fundului. 8!lin$ile de ap 7ba$inele !eometrice ;a$inele !eometrice 'o!lin$ile de ap( / repre$int suprafete linitite de ape mentinute %n ba$ine de form !eometric / rotunde elipsoidale dreptun!&iulare ptrate a#.nd rolul unui factor calmant %n peisa". ;a$inele trebuie pre#$ute cu posibilitatea de e#acuare i aductiune periodic a apei. ;ordura ba$inului poate fi din piatr tiat simplu faltuita !eometric din beton crmid sau c&iar lemn '!rosimi GD/>Dcm(.

5nele o!lin$i de ap se asocia$ cu "eturile de ap ale f.nt.nilor arte$iene la care micarea "eturilor de ap poate #aria combinat cu lumina artificial colorat diferit c&iar. Aceste f.nt.ni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu #e!etatia %ncon"urtoare sau c&iar cu anumite spoturi luminoase folosite pe timp de noapte. E)ist diferite modalitati de amena"are a acestor ba$ine/ ba$in cu cup florentin %n mi"loc / f.nt.n cu cascade %n trepte sub forma unui con / f.nt.n cu talu$ cu cascad ba$in cu "eturi orientate spre mi"loc / ba$in cu "eturi orientate spre periferie. Toate acestea se reali$ea$ proportional cu dimensiunile ba$inului.

1D.2. 3ri#elitea i perspecti#a


3ri#elitea repre$int o scen un fundal pentru o anumit constructie obser#at dintr/un punct a#anta"os. 3erspecti#a repre$int o pri#elite limitat i const dintr/un spatiu peisa!istic alun!it natural sau creat partial sau total prin %ncadrare sau desc&iderea de linii. 3erspecti#a este caracteri$at printr/un punct de obser#atie obiectul 'obiecti#ele( #$ute i un c.mp intermediar. 8 perspecti# bine conceput are ec&ilibru fiind compus dintr/un obiect potri#it pri#it dintr/un loc potri#it situat la o distanta potri#it i %ncadrat potri#it. 3unctul de obser#atie se stabilete astfel %nc.t elementul terminus 'obiectul( s poat fi perceput %n %ntre!ime sau c&iar partial %n mod pro!resi#. 8biectul 'obiectele( #$ute trebuie s fie astfel amplasate %nc.t s poat fi contemplate cu uurinta de pri#itor recomand.ndu/se ca soarele s nu fie %n fata pri#itorului. C.mpul intermediar constituie spatiul liber dintre punctul de obser#atie i obiectele #$ute 'punctul terminus(. 4e recomand ca acest c.mp intermediar s nu depaeasca ,GD/2DD m lun!ime pentru ca perspecti#a s nu de#in obositoare.

1D.6. 4t.ncile i !rdinile alpine


:n unele $one din anumite spatii #er$i se poate recur!e la amplasarea blocurilor de piatr 'st.nci( de di#erse forme mrime i culori. C.nd sunt de dimensiuni mari acestea dau impresia de putere iar c.nd sunt mici i !rupate de solidaritate monumental. 4t.ncile de orice fel dau peisa"ului un pitoresc specific. ;locurile de piatr fie se !sesc pe acel teritoriu ca$ %n care se pot mentine %n forma lor natural fie #or fi aduse. ;locurile aduse pot imita st.nci din natur sau sunt prelucrate sub diferite forme !eometrice. :n unele ca$uri aceste blocuri pot fi acoperite partial cu #e!etatie din specii cu tulpini a!atatoare sau urctoare iar %n unele ca$uri pot constitui suportul pentru diferite cderi de ap. ;locurile de piatr se amplasea$ %n sectoarele mai linitite la o oarecare distanta de cldiri. Grdinile alpine au suprafete #ariabile de la cati#a metri patrati la c.te#a sute i pot fi amena"ate %ntr/un mod special folosindu/se numeroase stnci sau material pietros pe care se instalea$ #e!etatie erbacee sau c&iar lemnoas. Grdinile alpine creea$ %n mod artificial un microrelief accidentat muntos cu o #e!etatie specific.

Locul %n care se #a amena"a o astfel de !rdin se #a %ncadra c.t mai bine %n mediul natural #a fi pe c.t posibil frm.ntat accidentat %n pant sau se #a crea artificial cu mi"loace mecanice o astfel de situatie. E)po$itia terenului se recomand a fi semi%nsorit sau c&iar %nsorit 'pentru plan tele #i#ace sau c&iar re$istente la uscciune(. Grdinile alpine ii !sesc us or locul %n spatii #er$i amena"ate %n stil peisa!er %n care pot fi po$itionate c&iar i %n imediata apropiere a cldirilor. Lucrrile ce trebuie e)ecutate pentru reali$area unei !rdini alpine sunt/ e)tra!erea stratului de pm.nt pe o ad.ncime de GD/KD cm pm.nt folosit ulterior la umplerea spatiului dintre st.nci0 / ae$area unui strat de 2D cm de $!ur0 / ae$area unui strat de nisip de r.u de !ranulatie mare0 / ae$area unui strat de pm.nt de telina cu turb i nisip0 / dispunerea blocurilor de piatr cele mari %n planul din spate ls.nd spatii mari %ntre ele0 / umplerea partiala cu pm.nt a spatiilor dintre blocurile de piatr astfel %nc.t la suprafata s rm.n partile cele mai decorati#e ale blocurilor de piatr. Aceste operatiuni se #or reali$a %ntr/o perioad lipsit de ploi $pad in!&et cu c.te#a luni %nainte de epoca plantrii 'toamna( pentru ca pm.ntul s se tase$e suficient. 4peciile folosite #or fi alese %n functie de caracterul florei ce #a fi pre$entat- alpin subalpin deertic.

+7.:. Constructs utilitare si orna0entale


Constructiile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a %ncadra a mentine a domina a or!ani$a sau a accentua c.t mai bine trsturile sau formele peisa"ului. Toate constructiile pre$ente %ntr/un spatiu #erde trebuie armoni$ate cu peisa"ul %ncon"urtor %n scopul reali$rii unitatii cldirii cu acesta. Armoni$area se poate reali$a prin asemnare sau prin contrast. Constructiile recomandate %n spatiile #er$i sunt- pa#ilioanele c&iocurile scrile balustradele 'parapetele( bel#ederile per!olele treia"ele coloanele arcadele i porticurile suporturi pentru plante podete i poduri bnci i scaune 'mobilier de !rdin( !rupuri sculpturale #ase decorati#e teatrul #erde. Pavilioanele sunt constructs cu ba$ circular ptrat &e)a!onal sau octo!onal destinate adpostirii #i$itatorilor a orc&estrelor sau a fanfarelor. Acestea se pot construi din lemn beton sau crmid %ntr/o form simpl dar estetic fiind amplasate pe esplanade la mar!inea apelor la captul aleilor %n piete sau %n punctele de perspecti#. Chio1curile sunt pa#ilioane mai mici constructs uoare situate %n spatiile #er$i. Acestea pot fi desc&ise %n partea superioar i lateral 'a#.nd %n partea superioar doar bare de metal sau lemn ce ser#esc ca suport pentru plantele a!atatoare numite c&iocuri descoperite 'naturale( i c&iocuri acoperite dar desc&ise lateral. Nu se recomand c&iocuri acoperite i %nc&ise lateral. 5elvederile sunt constitui te de ctre turnuri cu dou sau trei eta"e ce #or fi amplasate %n mod obinuit %n punctele cele mai %nalte ale terenului sau la sfaritul aleilor

lar!i i folosesc pentru obser#area de ctre #i$itatori a unor perspecti#e deosebite asupra $onelor %n#ecinate. Pergolele sunt elemente ornamentale i utilitare ce pre$int ca elemente de sustinere st.lpi #erticali 'piatr fier aluminiu crmid lemn( ce sunt reuniti %n partea superioar printr/o retea de !rin$i ori$ontale i sunt acoperite de re!ul cu plante cataratoare. Acestea permit crearea unor bolti de #e!etatie ce acoper portiuni de alei sau terase oferind refu!iu %mpotri#a insolatiei. #reiajele sunt constructii uoare formate din panouri cu $brele alctuite din lemn sau metal de latime D G/D >m i inaltime ,/, G m folosite pentru decorarea unor pereti mr!inirea unor perspecti#e compartimentarea unui spatiu #erde. 3e aceste treia"e se folosesc specii #olubile sau urctoare de obicei cu %nflorire abundent. Coloanele ser#esc la spri"inirea plantelor a!atatoare i repre$int accente pe #ertical fiind amplasate la captul aleilor la mar!inea teraselor. Acestea se confectionea$a din piatr crmid lemn sculptat sau marmur. Arcadele 1i porticurile se folosesc pentru reali$area unor bolti de #erdeata deasupra aleilor sau teraselor. Scrile sunt constructii utilitare dar i ornamentale folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 1GV. 4crile accentuea$ ori$ontalitatea spatiului %ntrerup uniformitatea i monotonia aleilor sau a $idurilor de spri"in. @orma dimensiunile sau alte caracteristici trebuie s fie corespun$toare %ntre!ului ansamblu a)a scrilor trebuie s fie %n continuare cu a)a drumurilor. 4e recomand ca optim inaltimea treptei de 1G cm i latimea de 2G/6D cm. 9ateriale de constructie folosite- piatr crmid mo$aic beton lemn. 5alustradele ;parapetele< sunt elemente indispensabile ale scrilor teraselor pe l.n! ape sau terenuri accidentate. Acestea trebuie s fie functionale dar i estetice. Podurile 1i podetele au un rol functional i estetic acestea unind de re!ul dou maluri opuse sau c&iar insulitele cu malurile. Acestea desc&id perspecti#e interesante ctre diferite puncte de pe mal i de pe ap 'lemn beton armat metal piatr(. 5ncile 1i scaunele asi!ur loc de odi&n #i$itatorilor dar constituie %n acelai timp i elemente ornamentale. Dimensiunile sunt #ariate dar se recomand pentru bncilun!imea , 6/2 D m inaltimea D 6G m latime D 6/D G m. 3ot fi cu sau fr sptar din diferite materiale de constructie. 4e #or amplasa %n fata unor perspecti#e interesante a unui rond de flori !rup sculptural %n lun!ul aleilor lar!i at.t la soare c.t i la umbr. .rupurile sculpturale sunt confectionate din piatr lemn bron$ font marmur i au un mare efect prin form mrime de$#oltare pe #ertical pe ori$ontal culoarea lor. 4oclul trebuie bine proportionat cu %ntrea!a statuie i corelat cu materialul i culoarea din care este alctuit aceasta.

Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respect o ordine strict re!ulat ci este determinat de %ntrea!a compo$itie a spatiului respecti#. Vasele decorative se confectionea$a din ar!il ars piatr ciment beton sau se poate reali$a din pm.nt ae$at %ntr/un sc&elet metalic decorat cu plante de mo$aic. Acestea se amplasea$ %n mi"locul parterelor %n lun!ul scrilor aleilor $idurilor.