Sunteți pe pagina 1din 185

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTUR ARHITECTUR PEISAGER I DESIGN FORESTI ER SUPORT DE CURS ef lucr. dr.

ing. Cezar Valentin TOMESCU

GENERALIT I 1.1. Defini ia i obiectul disciplinei Arhitectura peisager , numit i Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi , este disciplina de interferen , ridicat la rangul de art i tiin , ce se ocup cu proiectarea i amenajarea sistemului de spa ii verzi, n ansamblu i a spa iilor verzi, n particular, dup anumite principii i tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, ap , sol, roci) cu elementele artificiale (cl diri, c i de circula ie, dot ri, instala ii, etc.), cu scopul ndeplinirii anumitor func ii de c tre acestea. Totodat sunt stabilite i metodele de realizare, de ngrijire i de ocrotire a spa iilor verzi n contextul condi iilor sociale, economice i istorice n acel moment. A amenaja un spa iu verde nu nseamn a umple spa iile goale dintre cl diri cu pietre, iarb , flori i copaci ci nseamn a organiza, a armoniza i a disciplina formele vegetale, cromatica dinamic a florilor i frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor i relieful cu diferite construc ii sau dot ri. 1.2. Disciplin de interferen Arhitectura peisager ca disciplin complex reune te numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de baz : istoria artei gr dinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, ngrijirea i restaurarea peisajelor, i continund cu: - discipline grafice:

geometria descriptiv i de perspectiv , desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - tiin e biologice: botanic , dendrologie, floricultur , fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectur , drumuri i poduri, urbanism, amenajarea i sistematizarea teritoriului, mbun t iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultur , mecanizare, mp duriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specific , management, marketing. 1.3. Importan a disciplinei Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea i extinderea celor existente, reprezint un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, i de ameliorare a mediului de via al oamenilor. Pdurile i orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari produc toare de oxigen necesar vie ii i contribuie la reducerea polu rii fizice, chimice i microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionnd direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatur , vnt, umiditate atmosferic ). Numeroase spa ii verzi au un rol important n ameliorarea i valorificarea terenurilor degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum i n ameliorarea i conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la mbun t irea calit ii vie ii omului prin realizarea mediului i cadrului favorabil recre rii publice sau private n aer liber, prin mbun t irea i nfrumuse area mediului antropic

(localit i, unit i industriale) n care omul tr ie te i munce te, influen nd pozitiv starea psihic i fizic a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan tiin ific deosebit (gr dini botanice, gr dini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan cultural (gr dini istorice, gr dini-muzeu, gr dini expozi ionale). 1.4. No iuni de baz , defini ii Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate n interiorul sau exteriorul localit ilor, n care vegeta ia lemnoas i ierboas ocup procente nsemnate i n care se g sesc i diferite dot ri cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate ndeplinirii diferitelor func ii, cu prec dere a celor sanitare, recreative i decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitat teritorial, fiind caracterizat printr-o serie de elemente, i ndepline te cel pu in o func ie principal , avnd suprafa a variabil de la cteva zeci de metri p tra i pn la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituit din totalitatea plantelor, care mpreun cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) i cu cele sociale, formeaz mediul. Mediul este ansamblul n spa iu i timp al factorilor naturali i a celor antropici, care influen eaz activitatea omului i care este influen at de om. Peisajul este por iunea din natur cuprins ntr-o singur privire i care formeaz un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, ap, aer, vegeta ie)

i/sau antropice (a ez ri, construc ii, exploat ri industriale) care are func ionalitate i care se manifest ca un tot. Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI N DIFERITE PERIOADE ISTORICE Preocup ri privind amenajarea gr dinilor, a spa iilor verzi n general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare str vechi avnd un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna s modeleze natura, s se nconjoare cu elemente din natur (arbori, arbu ti, specii ierboase, stnci, roci, ap , etc.), s le armonizeze i s le integreze n mediul artificial creat de acesta, fapt asupra cruia i-au pus amprenta cultura i tradi iile poporului respectiv. Astfel, n decursul istoriei s-au conturat i s-au dezvoltat concep ii i modalit i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au disp rut, au fost reg site, au interferat, s-au mbog it i dezvoltat, transmi ndu-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epoc n alta, conturndu-se astfel stiluri i coli bine definite, cu principii i modalit i proprii de realizare a gr dinilor. 2.1. Spa iile verzi n Antichitate Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor str vechi, atest apari ia i dezvoltarea gr dinilor la nceput n Orient (Asia) i n nordul Africii (Egipt) i mai trziu n

Europa (Grecia, peninsula Italic , peninsula Iberic ) i n jurul Golfului Mexic. Gr dinile din antichitate au avut la nceput scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai trziu au c ptat un caracter religios i de sl vire a divinit ilor, sau un caracter meditativ. n timp sortimentul de plante s-a l rgit, gr dinile au nceput s capete un caracter ornamental i recreativ, oferind umbr i r coare. n Orient datorit climatului cald i verilor toride dar i a suprafe elor ntinse de de ert i terenuri aride, gr dinile erau privite ca adev rate oaze de r coare, relaxare, repaus i pl cere. Crearea acestor gr dini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei i de irigare, fiind stimulat i de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple i re edin e somptuoase. Gr dinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe P mnt, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau pl cere i relaxare prin verdea i umbra oferit de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin rcoarea apei sub form de cascade sau bazine. 2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor i asirienilor ce s-au dezvoltat n regiunea dintre fluviile Tigru i Eufrat, se caracterizeaz , printre altele, i prin dezvoltarea marilor ora e, prin monumentalele construc ii ale palatelor i templelor, ce cuprindeau n cadrul incintelor, gr dini luxuriante, amenajate n strns corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele gr dini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea .H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irig rii tuturor acestor nivele i nu n ultimul rnd prin abunden a i diversitatea mare a speciilor, a ezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste gr dini, f ceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, i erau realizate pe o construc ie masiv din piatr , sub form de terase suprapuse, din ce n ce mai mici, avnd o n lime total de cca. 22 m. ntregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramid , era sus inut de coloane masive din piatr , ce alc tuiau la baza edificiului 14 bol i r coroase dispuse de o parte i de alta a unui culoar boltit. Terasele, de form ptrat , erau pavate cu lespezi mari de piatr i izolate cu un strat de bitum i mai multe rnduri de c rmid nears , pentru a se mpiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era a ezat p mntul fertil de la 2 m grosime pe prima teras , pn la 1 m pe ultima teras . Apa era dirijat printr-un sistem hidraulic situat sub prima teras , fiind adus din rul Eufrat printr-un canal de alimentare i condus mai departe prin trei pu uri nglobate n construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa pn la ultimul nivel, de unde era dirijat printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine i cascade, asigurndu-se irigarea tuturor teraselor, datorit curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizndu-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele i formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se

amintesc: curmalii, palmieri, diver i arbu ti, plopi, pini, lotu i sau numeroase specii de flori. 2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic n Egiptul antic, pe malurile Nilului, n mileniul al III-lea .H., existau numeroase terenuri fertile, str btute de canale pentru iriga ie, cultivndu -se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi de vie i numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuinele acestora cuprindeau i gr dini de relaxare i pl cere. Gr dinile locuin elor erau considerate o prelungire natural a cl dirii fiind nconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, avnd ntotdeauna o form regulat (dreptunghi). Gr dina avea ca element central un canal cu ap sau un bazin dreptunghiular alungit sau n form de T, populat cu pe ti colora i i n care erau cultiva i lotu i. Vegeta ia era distribuit astfel: n imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispu i arbu tii sau arborii de talie mic , iar la periferie, n lungul unei alei perimetrale erau dispu i arborii nal i cu port piramidal. Gr dinile mai mari prezentau unele compartiment ri interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi -de-vie sau alte specii cu valoare alimentar . Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar i numeroase specii forestiere (paltinul i plopul), precum i numeroase specii floricole precum: mixandrele, l cr mioarele sau trandafirii. 2.1.3. Spa iile verzi n Grecia antic

Civiliza ia antic din sudul Europei a nregistrat o dezvoltare extraordinar n toate domeniile, arta gr din ritului nef cnd excep ie. La nceput grecii au cultivat n gr dinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie i diverse legume. Gr dinile au ap rut ini ial pe lng temple sau diferite aez minte religioase, fiind locul n care se desf urau ceremoniile de sl vire a zeilor. Templele nchinate diferitelor divinit i erau situate n peisaje naturale de o frumuse e remarcabil . n secolele II-IV .H. existau gr dini pe lng palate, gimnazii i academii, de dimensiuni relativ restrnse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistic precum statui, fntni, pergole, porticuri, elemente ce ntregeau vegeta ia abundent . Tot n aceast epoc au ap rut gr dinile publice numite agora , n care se aflau principalele institu ii de cultur i art i cele n care se ineau adun rile populare. n acest sens se poate aminti gr dina public Olimpia din Pelepones, n care se desf urau diferite jocuri olimpice. Pia a public , numit agora, folosea pentru adun rile populare i ntrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, s lciile plng toare, chiparo ii, merii, perii, rodiile, m slini (din crengile c rora se f ceau cununile de laur pentru nving torii ntrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, num-uita, macii, zambilele, stnjeneii i bujorii. n epoca elenistic au ap

rut i s-au dezvoltat mici gr dini ale locuin elor incluse n construc ie numite gr dini patio , n care erau prezente fntnile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe. 2.1.4. Spa iile verzi n Roma antic Amenajarea gr dinilor la romani a nregistrat o dezvoltare important n timpul Imperiului Roman, fiind influen at de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au ap rut pe lng palatele imperiale, pe lng vilele luxoase ale patricienilor, pe lng temple i locurile de adunare. Vestigiile arheologice atest existen a gr dinilor somptuase n jurul vilelor mari situate n locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat n terase cu perspective i priveli ti deosebite, dar au existat i gr dini mici, ale locuin elor. Gr dinile din jurul vilelor suburbane , au devenit adev rate parcuri, sistematizate n diferite sectoare cu diferite construc ii i amenaj ri. Vila (locuin a) era ntotdeauna amplasat pe pantele colinelor n locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat n terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin iar gr dina era o completare i o continuare a casei. Sistematizarea general presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetric , subordonat unei axe de compozi ie general de cte un edificiu sau de o construc ie decorativ (canal, bazin, colonad ) fiind corelate ntre ele prin zone trasate liber, natural, alc tuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de

lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fntni, pavilioane, coloane, chio curi. Sectoarele principale ale gr dinii erau: - gr dina de agrement sau zona pentru plimbare, situat n fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, nso ite de numeroase coloane i chio curi pentru plante ag toare, vase i statui; - zona pentru c lrit i plimb ri cu lectica, zon ce era caracterizat prin existen a aleilor largi m rginite cu garduri vii; - parcul sau zona n care

erau crescute animale s lbatice i domestice. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta t ierii arbu tilor (arta topiar ), ce va fi preluat i dezvoltat mai trziu n gr dinile medievale. Speciile folosite frecvent n spa iile verzi ale re edin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente i caduce, pini, chiparo i, tei, platani, lauri, smochini, duzi, tis , buxus, trandafiri, specii de pomi fructiferi i diferite specii de flori. Gr dinile vilelor mai mici, urbane, au preluat i amplificat tipul elen de gr din , aceasta fiind inclus n cl dire i fiind nconjurat de o galerie de coloane numit peristil. Central se g sea un bazin sau un canal ornamental, fie o fntn cu un joc de ap . Erau prezente pergolele i coloanele, vasele i statuile. Ca specii erau cultivate: buxusul sub form de borduri tunse, rozmarinul i mirtul, toate dispuse sub forma diferitelor desene n jurul peristilului sau a bazinului. De asemenea erau cultiva i trandafiri, busuioc, lotus sau diverse flori. Exemple: Villa lui Cicero, Villa Lucullus, Villa Sallustius, Villa Mecena.

2.2. Spa iile verzi n Evul Mediu (sec.V- XIV d.H.) 2.2.1. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin, ce cuprindea Europa Sud-estic , nordul Africii i Asia Mic , s-a dezvoltat n tradi iile clasice greco-romane, peste care s-au grefat elementele orientale. n capitala imperiului, Constantinopol, fastuoasele palate imperiale i locuin ele aristocra ilor erau nso ite de gr dini deosebite. Acestea aveau, de regul , form p trat , fiind nconjurate de un zid de marmur , la interior cu bazine str juite de statui, sau diferite sculpturi decorative nso ite de numeroase amenaj ri hidraulice. Erau prezente i pu uri rotunde, cu coloane de piatr colorat i marmur , toate acestea nso ite de o vegeta ie exuberant . 2.2.2. Spa iile verzi din Europa occidental Arta amenaj rii spa iilor verzi n Europa occidental , n Evul Mediu, a nregistrat un regres, n interiorul cet ilor i castelelor fortificate terenul disponibil pentru gr dini devenind foarte limitat, a fost utilizat mai mult n scopuri utilitare. Totu i tradi ia cultiv rii diferitelor plante s-a p strat pe lng a ez rile religioase. Gr dinile monahale erau compartimentate perfect geometric, cu spa ii distincte pentru legume i pomi fructiferi, plante medicinale i aromatice, specii floristice. Totu i, ca urmare a cruciadelor, horticultura a f cut progrese, prin mbog irea sortimentului de specii ornamentale, aduse n urma campaniilor n Orientul Mijlociu (lalele, zambile, crini, mimoze). Schema

modelului gr dinii medievale, a fost urmat timp de peste dou secole n occidentul cre tin. Aceast schem se baza pe compartimentarea gr dinii (ce avea form dreptunghiular ) n sectoare separate de cultur : - gr dina cu pomi fructiferi, - arbu tii i plantele ornamentale, - gr dina de legume i plante medicinale, - gr dina de flori, cu func ie exclusiv ornamental . Gr dinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici, fiind plane i nconjurate de ziduri. Compozi ia era geometric , monoton , caracterizat de prezen a careurilor egale, delimitate de alei de aceea i l ime, arbu ti tun i i garduri vii tunse. Arta topiar era folosit n exces, iar lipsa arborilor era suplinit prin mbr carea zidurilor ce mprejmuiau gr dina cu plante ag toare precum iedera, vi a-de-vie sau trandafiri urc tori. Mai erau folosite diverse specii floricole i gazonul. Gr dinile regale i cele ale nobililor erau mai mari i n general compartimentate n cur i geometrice separate prin garduri, cu diverse amenaj ri pentru amuzament: labirint, menajerie, pavilioane pentru petreceri, galerii acoperite de plante c rtoare, folosite ca loc de promenad i care f ceau leg tura ntre diferite sectoare ale gr dinii. Exemple: gr dinile de la Luvru i Saint-Pol (Carol al V-lea). 2.2.3 Gr dinile islamice Civiliza ia arab i-a pus amprenta asupra tuturor rilor ce f ceau parte din marele imperiu islamic (ncepnd cu sec. al VII-lea d.H.) dar au asimilat elemente i din civiliza ia popoarelor supuse. Acest lucru s-a petrecut i n arta

amenaj rii spa iilor verzi, gr dinile arabe avnd la nceput o influen oriental , predominant persan , apoi au cptat un specific propriu. Locuin ele mici aveau o singur gr din , de form regulat iar cele mai mari, o suit de gr dini. Gr dina era mp rit n 4 p ri egale, compartimentare realizat , acolo unde spa iul permitea, prin ntret ierea a dou canale cu ap . Apa era folosit fie n bazine i canale, fie sub form de fntni arteziene, legate prin mici canale de teracot sau marmur . Printre particularit ile acestor gr dini se num rau i ornamentele bogate, str lucitoare din plcu e de ceramic prezente pe ziduri, bazine, pere ii de fundal. Nu existau sculpturi, acestea fiind interzise n religia mahomedan . Unele arabescuri sau mozaicuri se reg seau n modul de aranjare a plantelor. Speciile folosite erau: chiparo ii, citricele, buxusul, mirtul, magnoliile, adesea aranjate liber. 2.2.4. Gr dinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra i Generalife din Granada, i gr dina Alcazar din Sevilla (sec. XIII-XIV.d.H.), din timpul domina iei arabe. Gr dinile fie erau interioare, situate n cur ile cl dirilor, fie erau situate n afara palatelor, nconjurate de ziduri. Gr dinile impresioneaz i ast zi prin simplitatea i sobrietatea elegant . Gr dinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu ap n care se rev rsau mai multe fntni arteziene, fie aveau straturi de form p trat , m rginite de rnduri de plante tunse. Fntnile arteziene erau folosite i la intersec ia aleilor. Fiecare fntn avea o personalitate aparte.

Speciile folosite: chiparo i, eucalipt, palmieri, pini, magnolii, leandri, laur dispuse adesea n compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. 2.3. Spa iile verzi din Extremul Orient 2.3.1 Spa iile verzi din China Arta gr dinilor n China se pierde n vechime, i reflect puternicul cult al naturii, n strns leg tur cu religia. Filozofiile religioase din China, promoveaz ideea realiz rii comuniunii omului cu natura, pentru dobndirea perfec iunii morale, a lini tii suflete ti i a p cii divine. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi i g sirea cadrului natural propice vie ii spirituale n raport strns cu elementele naturii. Ca o caracteristic a tuturor gr dinilor din China, indiferent de perioada istoric , este m rimea acestora, suprafe ele foarte ntinse, n care vegeta ia era dispus natural, firesc, n armonie cu peisajele naturale. Terasele erau trasate liber, neregulat, avnd caracter natural, fiind excluse liniile drepte, i conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. Priveli tile erau oferite treptat i se foloseau scenele surpriz , ce erau descoperite brusc la un moment dat. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane, chio curi, stnci, bazine, poduri i pode e, cheiuri, terase, galerii, grote, cascade, por i, ziduri, care se integrau perfect aspectelor i formelor naturale. Apa era folosit sub form natural (cursuri de ap , cascade naturale) sau n bazine artificiale, cu aspect natural. Speciile folosite

aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte, astfel: prunii vestitorii rena terii naturii; pinii fermitatea i for a caracterului; bambu ii prietenia necondi ionat ; piersicii ornamentali Paradisul; lotusul puritatea spiritual i n larea sufleteasc . Crizantemele i bujorii erau nelipsite i se dispuneau n grupuri mari. Toate elementele gr dinii erau aranjate n spa iu foarte ingenios, crend privitorului diferite impresii: de m re ie, de veselie, de groaz , de basm. Gr dinile de pl cere au fost amenajate pe domeniile mp ra ilor (dinastia Han, sec. II-I .H.) i cuprindeau mun i, ape, plante i animale, servind ca loc pentru plimbare, odihn , vn toare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor st ri spirituale i fizice. Gr dinile monahale s-au dezvoltat pe lng m nstirile budiste, situate n peisaje naturale remarcabile prin frumuse e, fiind create mai ales n sec. IV-V d.H., o dat cu dezvoltarea noii religii, budismul. n zonele n care erau situate aceste mn stiri, au fost create parcuri naturale, n care peisajele c ptau diferite semnificaii filozofice, mai ales datorit prezen ei diferitelor construc ii, ca de exemplu un pavilion pentru medita ie, situat pe malul unui lac, pe vrful unei coline sau n p dure. Parcurile re edin elor imperiale i ale nobililor au c ptat o dezvoltare f r precedent n sec. VIII-IX d.H. (dinastia Tang). Elementele primordiale erau mun ii, lacurile i rurile, avnd ca element primordial al naturii vegeta ia, toate avnd diferite semnifica ii n concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii i masele stncoase reprezentau scheletul P mntului, iar apele, arterele p mntului. Relieful era foarte variat, fiind natural, modificat sau aparent natural.

Picturile, gravurile sau scrierile atest frumuse ea deosebit a spa iilor verzi chineze ti, cu caracteristici proprii, subordonate concep iei de creare a peisajului dup modele oferite de natur . Arta gr dinilor din China a influen at gr dinile din Japonia, iar n Europa a stat la baza cre rii stilului peisager i a gr dinilor engleze din sec. al XVII-lea d.H. De i, n decursul timpului, n China s-au f cut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India, Persia, Islam), sau din Europa medieval i renascentist , arta spa iilor verzi la chinezi i-a p strat caracteristicile proprii avnd drept concept de baz crearea peisajului dup modelele oferite de natur . 2.3.2 Spa iile verzi n Japonia Arta gr dinilor n Japonia a fost preluat din China, fiind ulterior personalizat , devenind o art na ional . Spa iile verzi, mai mari sau mai mici, erau prezente pretutindeni, att pe lng locuin e ct i pe lng temple sau palate. Gr dinile imperiale , erau concepute dup modelul chinezesc dar la o scar mai mic (Nara - capitala rii, i n Kyoto, sec. al VIII-lea d.H.). Gr dinile templelor reprezentau elementul preponderent al cl dirii, fiind o component a acesteia. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim, fiind folosite toate elementele din natur , prelucrate dup anumite reguli compozi ionale i diferite simboluri. n aceste gr dini fie era reconstituit la o scar redus un peisaj complet cu mun i, coline, lac cu insule, pru cu cascad , stnci col uroase, pietre rotunjite, nisip, pietri , arbori i arbu ti, diverse plante

cu sau f r flori, fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate n diferite perioade) precum: gr din montan , gr din de mu chi, gr din arid . Gr dinile mari n care se puteau crea peisaje complete, cuprindeau i diferite construc ii sau elemente de arhitectur : poduri, pavilioane pentru ceai, lanterne din piatr , por i, aleile erau nlocuite de lespezi de piatr neregulate ca form , cu aspect ct mai natural (pasul japonez). n sec. al VIII-lea d.H. modelul de amenajare a unei gr dini cuprindea o ceain rie situat pe marginea unui hele teu orientat E-V, un ru sau pru, orientat pe direc ia N-S, peste care erau construite pode e curbate sau acoperite, cu balustrade ornamentate, plus diferite lampadare, pasul japonez, fntni i foarte mult vegeta ie. Perioada gr dinilor uscate (gr dini de piatr , gr dini aride) se remarc prin compozi ii desenate de arti ti de prestigiu ai vremii, destinate contempl rii din interiorul cl dirii, sau de pe verand . Dominant pentru aceste gr dini era suprafa a acoperit cu nisip alb a ezat ca valurile m rii, pe care erau dispuse cteva stnci mari sugernd insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului rii) i relativ pu in vegeta ie: mu chi i foarte pu ini arbori. Perioada gr dinilor miniaturale este caracterizat prin crearea de gr dini foarte mici de 40-90m 2 n care totul era amenajat la o scar foarte mic , miniatural : cursul de ap , podurile, stncile, specii lemnoase de talie mic i a arbu tilor cu forme ciudate. Astfel n Japonia, din dorin a de a aduce natura n locuin e, au ap rut i s-au dezvoltat arta Ikebana i arta Bonsai. Ikebana reprezint arta aranjamentelor florale, cu simboluri filozofice caracteristice.

Bonsai constituie arta cultiv rii i realiz rii arborilor n miniatur , imitnd forma i habitusul celor din mediul natural. Principiile amenaj rii gr dinilor

japoneze: - vegeta ia este perfect integrat peisajului; - decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini, ienuperi, arborele de ceai, camelii, azalee, bambus, ferigi, mu chi; - toate elementele inerte imit perfect formele de relief naturale; - apa era folosit sub form natural , cascade, bazine neregulate; - arbu tii sau arborii modela i prin tundere d deau impresia de natural; - nu erau folosite alei, ci pietre late, lespezi sub forma pasului japonez. Din sec. al XVII-lea d.H. ncep s apar primele gr dini publice, ce aveau un caracter mai deta at de semnifica iile religioase ale celorlalte gr dini. n gr dinile japoneze publice moderne a ap rut gazonul, ca influen occidental , dar tradi ia artei japoneze s-a p strat. Specii folosite erau: pini, ienuperi, arborele de ceai, camelii, azalee, bambus, magnolia, cire ii, glicina. 2.4. Spa iile verzi n perioada Rena terii i Barocului Rena terea (sec. XV-XVI d.H.) a fost o perioad de nflorire a culturii i civiliza iei europene, prin reluarea idealurilor antichit ii clasice, din toate domeniile: art , arhitectur , literatur , tiin . Aceast orientare a ap rut la nceput n Italia, de unde a iradiat apoi n restul Europei. 2.4.1. Spa ii verzi italiene

n aceast epoc (Rena terea) gr dinile italiene au avut cea mai mare str lucire i cel mai mare rafinament. Principiile de amenajare ale gr dinilor erau preluate de la gr dinile antice, n special pentru gr dinile vilelor suburbane, precum: - simetria fa de o ax a compozi iei; - organizarea arhitectural a spa iilor fa de cl dire; - leg tura dintre cl dire i gr din prin elemente decorative construite; - prezen a sculpturilor, vase ornamentale, parapete ornamentale; - utilizarea vegeta iei tunse; - sistematizarea etajat a gr dinii i subordonarea fa de o ax principal de perspectiv cu sensul descendent al pantei, pe terase succesive; - n lungul axei dar i pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene; - folosirea din abunden a bazinelor cu ap , a canalelor, cascadelor; - apa aduce mi care, r core te atmosfera i murmur f r ncetare fiind dirijat pe pante, nso ind aleile n canale nguste sau n cascade cu trepte, fie alimenteaz fntnile prin jeturi i jerbe de ap , adeseori sub forma unei orgi de ap (Villa dEste); - erau folosite zidurile masive de sprijin, ornamentate i legate prin sc ri i rampe, - vegeta ia era tratat arhitectural i subordonat compozi iei geometrice: planta ii liniare, garduri vii i borduri tunse, arbu ti modela i n volume geometrice, ziduri nverzite; - sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini, chiparo i, stejari meridionali, tis , buxus, mirt, l mi, lauri i portocali. Unele din marile crea ii ale Rena terii din sec al XVI-lea se p streaz i ast zi: - Villa Lante din Bagnasia (5 terase); - Villa dEste la Tivoli (8 terase); - Villa Medici n Roma (2 terase); - Gr dina palatului Farnese din Caprarola.

n secolul al XVIIlea d.H. apare stilul baroc, n arhitectur , stil ce i pune amprenta i n arta amenaj rii spa iilor verzi. Principiile esen iale s-au men inut, sub aspectul echilibrului i simetriei, dar dispare schematismul rigid, traseele rectilinii, fiind mbinate cu linii ample, curbe. S-a adoptat dispunerea liber a arborilor renun ndu-se la a ezarea perfect geometric . S-au mrit dimensiunile gr dinilor, tinzndu-se c tre transformarea n parcuri. Formele geometrice mai sobre au fost nlocuite de elemente cu contururi mai dulci. Au ap rut grotele artificiale, fntnile cu stnci i teatrele de ap (statui, roci i ap n mi care). Exemple:- gr dina Villei Dohia Pamphili Roma; dina Villa Aldobraudini Frascatti; Floren a; Collodi; terase). 2.4.2. Spa iile verzi din Fran a Primele gr dini ale Rena terii au fost realizate n Fran a la nceputul secolului al XVIlea d.H., la castelele Amboise, Blois i Gaillon de c tre un arhitect italian, care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel), mbog irea ornamenta iilor cu fntni de marmur i introducerea de modele noi ale parterelor (fa de gr dinile medievale). Abia dup jum tatea sec. al XVIlea, a nceput s se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale gr dinilor. Astfel, dispar fortifica iile ora elor i - gr

- gr dinile Baboli ale palatului Pitti - gr dina Garzoni

- grdinile Gamberaia Floren a;

- gr dinile din Isola Bella insul n lacul Maggiore (cu 9

castelelor franceze cu ziduri i canale de ap , la care gr dinile erau n incint , rezultnd spa ii mult lrgite. n unele situa ii canalele s-au p strat, avnd i func ie decorativ i func ie utilitar , devenind mai trziu o caracteristic a parcurilor franceze ale Rena terii. Compozi ia gr dinii era sistematizat n func ie de un ax dominant reprezentat de o alee central . Terenul era modelat n terase mari, cu partere decorate cu flori. ntre cl diri i gr din exista o coeziune arhitectonic . Existau canale i lacuri imense. Exemple din sec al XVI-lea: - gr dinile de la castelele Verneiul i Charleval - arhitect peisagist Du Cerceau; - gr dinile castelelor Anet i Chenonceaux - arhitect peisagist Delorne. La sfr itul perioadei Rena terii i nceputul Barocului a ap rut tipul de parter cu broderie de buxus, ce a nlocuit desenele geometrice regulate folosite de mae trii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de gr dini) tip de parter introdus la nceputul sec. al XVII-lea. n prima jum tate a sec. al XVII-lea crea iile importante au fost: - gr dinile de la castelele Tuilleries, Fontainbleau, Saint-German; - gr dina Luxembourg din Paris. n perioada Barocului, luxul i str lucirea n care tr iau monarhul i nobilimea francez nu s-a reflectat numai n palatele somptuoase ci i n gr dinile i parcurile ce le ncadrau, ce constituiau de fapt locul de desf urare a evenimentelor i serb rilor fastuoase. Au fost realizate decoruri bogate, cu numeroase statui, bazine, fntni, vase, compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-roman . Figura cea mai important n conceperea parcurilor i gr

dinilor din aceast perioad a fost Le Ntre (1613-1700) peisager (gr dinar, pictor i arhitect) favorit al regelui Soare- Ludovic al XIV-lea. Le Ntre a transformat clasicismul antic printr-un concept original, cu principii compozi ionale proprii, dnd lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte, Versailles, Chantilly, Saint- Cloud, Sceaux, i a resistematizat gr dinile Tuilleriers, Fontainbleau, Saint Germain-en Laye. Caracteristici ale gr dinilor stilului baroc sunt: - compozi ia era tratat arhitectural, pe spa ii foarte largi; palatul constituie capul compozi iei, fiind situat pe terenul dominant; - toate p rile componente sunt ordonate geometric fa de o ax dominant central respectiv axa central , dominant , ce porne te de la palat i se continu pe o mare distan n profunzimea peisajului, constituind totodat i perspectiva principal ; - perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominant i sunt construite pe axe de compozi ie subordonate; - terenul este modelat n terase largi, racordate cu ziduri de sprijin, rampe, sc ri, balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice; - sunt folosite, mai ales pe axa principal , mari partere i ntinse oglinzi de ap , bazine i canale; - sunt create mari perspective ncadrate de mari volume vegetale; - simetria fa de ax este realizat prin simetria perfect a parterelor, a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar i prin echilibrarea unor amenaj ri diferite fapt ce imprim mai mult varia ie ansamblului; - zonele din imediata vecin tate a palatului

sunt degajate, i constituite din partere bogat ornamentate cu flori, borduri sau broderii de buxus tuns, aliniamente de arbu ti sempervirescen i tun i sub diferite forme geometrice (sfere, conuri, piramide, cuburi), al turi de diferite fntni, bazine, statui sau vase, toate acestea eviden iind i punnd n valoare m re ia palatului; - simetric fa de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) ncadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse n forme geometrice alc tuind ziduri verzi; - aleile sunt rectilinii, dispuse n re ea geometric riguros trasat ; - sunt prezente, cu prec dere n centrul bazinelor sau fntnilor arteziene, compozi ii sculptu rale cu personaje mitologice; - ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade, roc rii, treiaje, bazine cu grupuri sculpturale, vase n stil baroc. 2.4.3. Spa iile verzi n Anglia Dup Evul Mediu, n Anglia dominau gr dinile medievale, nchise ntre ziduri, cu vegeta ie tuns dispus regulat simetric. Ulterior, ca i n restul Europei, s-au f cut sim ite influen ele italian i francez . Dar, n timp ce n Europa arta gr dinilor evolua sub influen a puternic a stilului francez, n Anglia ncepnd cu sec. al XVIII-lea, sub influen a literaturii, picturii de peisaj i a noii mi cri culturale, arta gr dinilor a evoluat n direc ia rentoarcerii la natur , a renun rii la rigiditatea i artificialitatea stilului francez. La nceput s-a renun at la tunderea arborilor, s-au eliminat zidurile de incint i au fost nlocuite cu an uri, realizndu-se o legare i o deschidere spre peisajul nconjur

tor. Dispar parterele, acestea fiind nlocuite de covoare verzi (gazon), se p streaz axa central dominant , dar se introduc poteci erpuitoare, cursuri de ap neregulate iar vegeta ia este grupat liber. Realiz ri importante: - Kent (pictor i arhitect) - gr dinile Kensington i parcul Stowe, parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman); - Brown complet ri la Parcul Stowe i transformarea peisajer a parcurilor Bleuheim i Chatsworth; - Repton a dus la apogeu arta gr dinilor peisagere, fiind un practician dar i un teoretician de seam al stilului peisager (la sfr itul secolului al XVIII-lea). n secolul al XIX-lea, Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton, fiind sus in torul noului curent numit ,,gardenesque bazat pe principiile compozi ionale ale gr dinii pitore ti, enun ate de Repton. Ca urmare a dezvolt rii sociale i economice din secolul al XIX-lea, amenajarea gr dinilor a dep it cadrul particular, reziden ial i a intrat n cel urban, fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. La sfr itul secolului al XIX-lea, Londra de inea 600 ha de spa ii verzi, amenajate n stil peisager: St. James Parc, Green Park, Hyde Park, Kensington Gardens situate n centrul ora ului, formnd un lan verde de peste 4 Km. La periferie erau: Regents Park, Victoria Park i Battersea Park. n Fran a la sfr itul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville, Ermenonville, Malmaison, C tunul din Trianon (din domeniul Versailles), realizate sub influen a romantismului. n secolul al XIX-lea apar numeroase

spa ii verzi, sub influen a stilului peisager: Edomond Andr a amenajat Sefton Park (Liverpool), iar fra ii Bhler au amenajat parcul ,,Tte dor (Lyon). 2.4.4. Spa iile verzi n Europa Dup prima jum tatea a sec. al XVII-lea n Europa Occidental s-a dezvoltat rapid arta gr dinilor, plecndu-se de la coala italian a Rena terii i de la coala francez . Toate crea iile din aceast perioad (sec. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de gr dini clasice. - Germania: - parcul Wilhelmshhe (lng Kassel) model italian; - Herrenhausen (lng Hannovra) rena tere italian +baroc francez; - Charlottenburg (Berlin) model francez; - Nymphenburg (Mnchen) model francez; - Sanssouci (Potsdam) rena tere italian ; - Austria: - parcul Schnbrunn (Viena) stil clasic; - Rusia: - Anglia: - parcul Petrodvore (lng Leningrad) model francez; - gr dinile de la Whitehall model italian; - Saint-James Park

- model francez; - Gr dinile Greenwich model francez; - Hampton Court model italian, apoi francez; - Parcul Chatsworth stil clasic; - Spania: - gr dinile La Cranja (lng Segovia) - model francez; - Italia: - parcul Reale din Caserta (lng Napoli) - model italian.

n Germania, multe parcuri au fost restructurate i reproiectate dup stilul peisager, respectiv dup principiile gr dinilor engleze. Ca exemple pot fi amintite: - Gr dina englez (Mnchen), - Parcul Public Friederichsham (Berlin), - Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt), - gr dina peisager din parcul Sanssouci (Potsdam), - parcul Nympheuburg (Mnchen), - parcul Wilhelmshhe (Kassel). n Italia au ap rut vile cu parcuri romantice precum: - Villa Melzi (Bellagio), - Villa Carlotta (Caddenabio), - Villa Carraresi (Roma), - p rile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). n Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa Parcul Pavlovsk, lng St. Petersburg 600 ha; Parcul Pu kin (parc englez, arskoe Selo = vechea denumire). Suprafa a total a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: - Parcul Sokolniki 463 ha, Gr dina Botanic - 360 ha, - Parcul Maxim-Gorki 224 ha. n S.U.A. marile ora e sunt dotate cu mari parcuri publice i sisteme de zone verzi. Ca exemple pot fi amintite: - New York Central Park , Prospect Park (peisagist Olmsted); Philadelphia Fairmount Park; - Chicago South Park; - Boston Park System. 2.5. Amenajarea spa iilor verzi n Romnia Numeroase izvoare istorice

indic faptul c str mo ii no tri cultivau diferite specii floricole, pomicole, forestiere: bujori, l cr mioare, narcisele, roini a, cimbrul, liliacul, plopul alb, mesteac nul, stejarul, molidul, bradul. n interiorul cet ilor existau mici gr dini amenajate n scop utilitar dar i estetic. Existau i gr dini cu caracter decorativ n jurul m nstirilor, pe lng locuin ele boierilor, nobililor sau a me

te ugarilor nst ri i. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: - 1567 la Alba Iulia este amenajat o gr din cu numeroase terase i decorat cu diferite specii de flori; - sec. al XVI -lea la F gra se amenajeaz un parc; - sec. al XVII lea apar numeroase gr dini precum cea a mitropoliei din Trgovi te, n Mogo oaia sau n Filipe tii de P dure proiectate dup modelul celor italiene, gr dinile de pe lng m nstirile Tismana i Cozia, la Ia i gr dina Palatului domnesc, cu ele teu i pe dealul Galata gr dinile cu trandafiri, crini, garoafe i iasomie; - la sfr itul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural, stilul brncovenesc, ce mpletea tradi iile romne ti cu numeroase elemente din arhitectura italian i cea oriental (Curtea Veche i palatul Mogo oaia). - sec. al XVIII lea parcul de la Avrig Sibiu (baroc), al baronului Bruckental; - parcul de la Bon ida Cluj, al familiei Bauffy; ti Mure , lng castelul familiei Teleky; - parcul de la Gorne - parcul de la Albe ti

Bra ov, lng castelul familiei Haller; Parcurile de la Avrig, Bon ida i C iu i au fost reamenajate n stil peisager. - la sfr itul sec. al XVIII-lea - Bucure tiul avea cca. 80% din suprafa a sa ocupat de gr dini, fiind numit ora -gr din , dar care n mare parte erau neorganizate. n sec. al XIX lea , odat cu dezvoltarea ora elor, a fabricilor la periferia acestora i cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a ap rut necesitatea cre rii de zone verzi, dispuse n zonele fostelor ziduri i an uri ale vechilor fortifica ii din feuda lism.

- n Bucure ti n 1833-1840, se amenajeaz oseaua Kiseleff (prima arter verde a ora ului); - 1838 parc promenad - ,,Dumbrava furnicilor n Cluj pe malul Some ului; - 1844 nfiin area Gr dinii Kiseleff 7 ha. (Carl Friederich, Hayer, Hrer); - 1843 amenajarea Gr dinii Ci migiu pe un teren ml tinos, cu multe b li i izvoare subterane (lacul cu insul , poduri, chio curi pentru orchestre, iarna lacul fiind folosit ca patinoar); - 1860 au nceput lucr rile la prima gr din botanic din Bucure ti (Ulrich Hoffman) inclus mai trziu n gr dina palatului Cotroceni; - 1885 s-a nfiin at actuala gr din botanic i Gr dina Icoanei; - la Craiova s-a amenajat gr dina logof tului Bibescu, ce ulterior a fost amenajat sub numele de Parcul Bibescu 125 ha (1898), azi Parcul Romanescu; - la Br ila s-a nfiin at o gr din public i parcul La Monument; - la Ia i Gr dina Copou i Aleea Grigore Ghica (1852), promenada de pe Dealul Copou; - 1859 gr dina palatului domnesc din Ia i; la Bra ov Aleea de sub Tmpa promenad ; - la Sibiu 1857- parcul Sub arini i Dumbrava - la Timi oara primul parc al ora ului (1858) Regina Maria - actual Parcul Tineretului, iar n 1870 Parcul Scudier n prezent Parcul Central. - la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. 70 ha. n Bucure ti n 1906 au fost amenajate: - parcul Carol I, (fost Libert ii) realizat de E. Redont; - Gr dina Ioanid, amenajat tot de Redont Bd. Dacia; - Parcul Na ional (Octav Doicescu i Rebhun); - P durile parc B neasa i Snagov. n alte ora e: - Buz u Parcul Crngul; - Iai Parcul Expozi iei; - Cluj Gr dina Botanic nceput n 1923 de Al. Borza; - Timi oara Parcul Tiselor,

Parcul Rozelor, Alpinetul, P durea Verde; - Sinaia reamenajarea Parcului Castelului Pele ; - Rmnicul Vlcea parcul Z voiul. Dup 1952-1953 n Romnia s-a nregistrat o revigorare a amenaj rii spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente i amenajarea unora noi: - Parcul Sportiv - 70 ha Bucure ti (n prezent Parcul Na ional); - s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae B lcescu); - s-a reamenajat Parcul Libert ii; reamenajarea Parcului Her str u, Parcul Tei, Parcul Libert ii; - s-a nfiin at Gr dina Circului de Stat, Gr dina Pie ei Palatului i Floreasca; - s-a nfiin at Parcul Expozi iei, Parcul Tineretului, parcuri n Titan, Balta Alb , Drumul Taberei, Pantelimon, Colentina, Crnga i; Ora e cu mari suprafe e de parcuri i gr dini publice sunt: Timi oara, Cluj- Napoca, Craiova, Ploie ti, Oradea, Gala i, Sibiu, Ia i, Constan a, Pite ti. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul M rii Negre, corespunz toare multitudinii de sta iuni. Cap. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizeaz i red plastic func iile p durii, respectiv: de produc ie, hidrologic , antierozional , sanitar i estetic . Primul Cod silvic (1881) i ulterior cel din 1910 introduce no iunea de p duri de protec ie. n 1935 apare Legea p durilor de protec ie. Profesorul I. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare funcional a p durilor, bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie i grupa a II-a cu rol de produc ie i protec ie. n prezent func iile se consider a fi: a) func ii de

produc ie; b) func ii de protec ie i ameliorare a mediului ambiant, respectiv cu: - f. hidrologic , - f. de protec ie a solului, - f. de protec ie climatic (viteza vntului, umiditatea i temperatura aerului, intensitatea radia iei solare); c) f. antipoluant (f. sanitar ); d) f. recreativ ; e) f. decorativ (estetic , de impact peisager); f) f. tiin ific . 3.1. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specific fiec rui tip sau categorie de spa iu verde, fiind ob inute diferite categorii de produse: - lemn din diferite tipuri de p dure; - fructe din livezi, vii sau diverse plantaii de arbu ti fructiferi (inclusiv fructele de ctin , de pe terenuri degradate); - semin e sau mas vegetal din diferite culturi agricole; - flori din culturile floricole. n cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ, recreativ sau sanitar, aceast func ie are un caracter puternic diminuat. 3.2. Func ia de protec ie i ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie i ameliorare a mediului ambiant sunt multiple, reg sindu-se mai mult sau mai pu in, la diferite categorii de spa ii verzi. Func ia hidrologic este asigurat , n general de toate tipurile de spa ii verzi, fiind exprimat prin capacitatea mai mare sau mai mic de re inere a apei din precipita ii, i de cedare fie atmosferei sub form de vapori, fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde,

constituind un aport important la aprovizionarea pnzelor de ap freatic . Aceast func ie hidrologic prezint caracteristici distincte n cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri, gr dini, acoperi uri verzi) care cu ct vor avea suprafa a mai mare cu att vor re ine i vor stoca mai mult ap din precipita ii. Se tie faptul c o mare cantitate a apei din precipita ii este preluat de sistemul de canalizare i eliminat direct n diferite cursuri de ap , cantit ile de ap eliminat prin procesele de evapotranspira ie sau de percola ie fiind mult mai mici n ora e, datorit marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (cl diri, trotuare, str zi, etc. ). Func ia de protec ie a solului, se remarc tocmai n zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte s rac , n care procesele de eroziune sunt vizibile. Prin sistemul de nr dcinare, ce constituie o arm tur biologic a solului, prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al pic turilor de ploaie, exercitat de frunzi ul vegeta iei care este adesea dispus n mai multe straturi, substratul ce constituie suportul vegeta iei, prezint o stabilitate mecanic , fizic i chimic , mult sporit . Prevenirea eroziunii solului i a alunec rilor de teren se realizeaz prin efectul cumulat al lucr rilor tehnice de stabilizare mecanic a terenului dar i prin alegerea i plantarea corespunz toare a speciilor de arbori i arbu ti cu sistem radicular bine ramificat i profund, i a speciilor drajonate. Sub aspectul proceselor pedogenetice, spa iile verzi prin

stratul arborescent, cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantit i de resturi vegetale, fie la suprafa a solului (litier ), fie n sol (r dcini moarte). Acestea, prin descompunerea de c tre microorganisme, influen eaz pozitiv nsu irile fizice i fertilitatea solului, fapt extrem de important mai ales n spa iile verzi amenajate pe terenuri s race sau recuperate din diferite activit i. Pe lng aportul de substan e nutritive, vegeta ia contribuie i la refacerea structurii solului, a capacit ii de filtrare i sedimentare, la cre terea activit ii microflorei i microfaunei solului ce duc n final la ameliorarea fertilit ii solului i la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente n natur . Func ia de protec ie climatic este exercitat de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: - moderarea amplitudinilor i a varia iilor termice, orarea vitezei vntului, - ameliorarea umidit ii aerului; - mic

- ameliorarea

intensit ii radia iilor solare. Modelarea amplitudinilor i a varia iilor termice diurne i sezoniere de c tre vegeta ie este exercitat prin efectul de umbrire, prin procesele de evapotranspira ie, prin albedoul specific, sau prin reducerea efectului de r cire a vntului. Vegeta ia lemnoas , prin microclimatul pe care-l realizeaz , modereaz temperaturile excesive, astfel, temperaturile n zilele toride de var sunt mai sc zute n interiorul masivelor de arbori, a perdelelor de protec ie, f iilor plantate n lungul str zilor, sau n apropierea acestora, iar iarna

temperaturile sunt mai ridicate datorit efectului de diminuare a mi crii aerului. Suprafe ele acoperite cu gazon se nc lzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip, pietri , c rmid , asfalt sau beton. De exemplu, dac temperatura aerului la suprafa a betonului este de 30 0C, n acelea i condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C, iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse ntre 22-24 0C. Acest aspect se poate pune u or n eviden prin diferen ele de temperatur dintre zonele verzi i aglomer rile de construc ii, sau dintre zonele verzi i zonele deschise, lipsite de vegeta ie, care se ncing n zilele toride de var i sunt expuse temperaturilor foarte sc zute iarna. Viteza vntului sau viteza de deplasare a aerului, este ameliorat n special de arbori i arbu ti, i n principal de speciile cu frunzi sau coroan dens , sau cu frunzi sempervirescent. Planta iile i zonele cu vegeta ie lemnoas protejeaz mpotriva vnturilor puternice, diminundu-le considerabil viteza n zonele adiacente, acestea comportndu-se nu ca paravane compacte ce creeaz n spatele lor curen i turbionari (ca n cazul cl dirilor, diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adev rate filtre de atenuare i de deviere a maselor de aer aflate n mi care. Perdelele de protec ie, aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbu ti favorizeaz starea de calm a masei de aer att n interiorul acestora ct i n zonele nvecinate, astfel, la o distan de 30-60 m de la lizier n interiorul unei p duri, viteza vntului scade cu 30-60%, iar la 120-200 m n

interior, atmosfera devine calm . Aceste valori variaz n func ie de speciile sau specia component , vrsta arboretului, structur pe vertical , consisten , elagaj i anotimp. Umiditatea aerului este direct influen at prin procesele de evapo -transpira ie specifice plantelor, umiditatea relativ a aerului n parcuri i p duri fiind cu 7-14% mai mare dect n zonele lipsite de vegeta ie. n mediul urban, unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus, datorit sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare nchise, vegeta ia (ierboas i lemnoas ) umeze te atmosfera, realiznd acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane, n special n timpul verii. De exemplu, se apreciaz c un arbore de m rime medie dintr-o planta ie stradal poate transpira ntr- un sezon de vegeta ie cca. 5m 3. Ameliorarea intensit ii radia iilor solare este realizat pe de o parte prin efectul de umbrire, datorit frunzi ului speciilor arborescente i arbustive, dar i prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). Intensitatea luminii are valori corespunz toare, ce nu deranjeaz ochi, n zonele plantate, cu vegeta ie ierboas i lemnoas , i este sup rtoare n zonele lipsite de vegeta ie n care abund materialele inerte precum sticla, betonul, marmura, gresia, o elul, etc. 3.3. Func ia antipoluant (sanitar ) Aceast func ie este ndeplinit de spa iile verzi, indiferent de m rimea sau natura vegeta iei acestora, sub diferite

aspecte: - reducerea polu rii fizice a atmosferei, - reducerea polu rii chimice a atmosferei, - reducerea polu rii fonice. Reducerea polu rii fizice este realizat tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere, fixare i sedimentare a particulelor aflate n suspensie n atmosfer , a pulberilor fine sau a fumului. Prin frunzi ul i textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboas , prin mic orarea vitezei de deplasare a aerului, vegeta ia re ine mari cantit i de particule, ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. Capacitatea de epurare fizic depinde de specie, respectiv de m rimea frunzelor, prozitatea acestora, durata de via a frunzelor etc. De exemplu, o suprafa ngazonat re ine de 3-6 ori mai mult praf i particule solide dect o suprafa nud , iar un arbore de m rime medie re ine de 10 ori mai multe impurit i dect suprafa a proiec iei coroanei acestuia, acoperit cu gazon. Un hectar de pdure de stejar poate re ine cca. 68 t de particule solide i praf, n cazul molidului cca. 30 t/ha, pinului silvestru cca. 35 t/ha, iar a teiului pucios cca. 42 t/ha. Reducerea polu rii chimice este realizat de spa iile verzi n primul rnd prin consumarea CO 2 i producerea de O 2, prin fixarea activ a unor gaze toxice rezultate din diferite activit i: arderea combustibililor, industria chimic , metalurgic, de prelucrare a petrolului, de prelucrare a produselor minerale, transportul auto, aerian, sau diferite activit i curente ale popula iei. Spa iile

verzi se comport ca adev rate filtre biologice ce mbun t esc nsu irile aerului, datorit capacit ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosfer . Aceast capacitate depinde de specie (specii mai rezistente i specii mai pu in rezistente), de structura spa iului verde respectiv (monocultur /amestec, echien/plurien, arbori+arbu ti+specii de gazon), dar i de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii, radia ie solar , inversiuni termice, cea , umiditate, ionizarea aerului). Ac iunea antipoluant a vegeta iei are anumite limite, ce sunt atinse atunci cnd apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze, necroze, c derea frunzelor, cre teri defectuoase) sau chiar simptomele usc rii fitoindivizilor, aspecte evidente n cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intens . Poluarea fonic apare ca urmare a diferitelor activit i cotidiene n cadrul localit ilor sau n afara acestora, activit i ce genereaz zgomote cu intensit i i frecven e diferite. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (n zonele limitrofe autostr zilor, intersec iilor aglomerate, a arterelor principale), transportul aerian (n zonele limitrofe aeroporturilor), transportul pe c i ferate (n zonele g rilor i sta iilor CFR, sau n zonele n care se utilizeaz frecvent semnalizarea sonor ), ntreprinderile industriale, antierele, etc. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunzi ale arborilor i arbu tilor, dispu i sub form de benzi n lungul por iunilor de drumuri sau de autostr zi ce trec prin zone locuite, sau prin realizarea de masive dispuse n

jurul ntreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. Prin m sur tori s-a constatat c o perdea deas de vegeta ie lemnoas , ce are l imea de 200-250m, reduce zgomotul cu 35-45 decibeli, echivalnd cu zgomotul sesizat la 2 km fa de autostrad , n teren liber, f r obstacole cu efect antifonic. n ora e, planta iile stradale, planta iile rare dintre construc ii, scuarurile cu suprafa mic reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4 -5 decibeli), avnd un efect nesesizabil. Dar n parcuri sau acolo unde exist planta ii dese, perimetrale, vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei, prin senza ia de lini te, efect maxim n sezonul de vegeta ie. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim, se combin de regul diferite model ri de relief sau diferite panouri cu efect antifonic, cu planta ii dispuse n anumite dispozitive, cu rolul de a absorbi i de a disipa undele sonore. 3.4. Func ia recreativ Recrearea poate fi definit ca o activitate practicat de om dup bunul lui plac, n sferele culturii, artei, sportului, divertismentului, turismului, fiind un element compensator al condi iilor de lucru, al solicit rii fizice, intelectuale sau psihice, la care este supus omul n via a cotidian , n general. Cu ct sunt mai mari aceste solicit ri, cu att mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian, cele mai multe destina ii, n acest sens fiind zonele cu vegeta ie, spa iile verzi urbane sau extraurbane. Sarcinile de baz ale recre rii sunt: destinderea sau relaxarea, prin care se elimin traumele psihice i nervoase

provocate de st rile de tensiune, sau este eliminat oboseala temporar cauzat de programul zilnic de activitate; - divertismentul sau amuzamentul, prin care se nl tur plictiseala, sau efectul automatismelor zilnice; - evadarea prin care individul iese din mediul s u obi nuit; - dezvoltarea personalit ii prin care individul se elibereaz pentru o perioad de timp de automatismele zilnice, avnd un comportament i activit i creatoare i novatoare. Factorii care influen eaz recrearea sunt: - Timpul, care poate fi: - timp de existen , respectiv timpul alocat servirii mesei, odihnei prin somn, ntre inerii personale, serviciului; - timp de subzisten care este alocat deplas rii la sevici, cump rturilor pentru hran , mbr cminte, etc.; - timpul liber (dedicat recre rii), i care este mp rit la rndul s u n timp liber zilnic, timp liber de week-end i timp liber de lung durat , respectiv concediile, vacan ele, pensia. - Nivelul de trai, n func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni, c ltorii, obiective turistice, practicarea diferitelor sporturi. Mobilitatea, ce este asigurat fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto, CFR, aerian sau naval . - Mijloacele de comunicare massmedia (pres , radio, televiziune, telefonie, internet), care furnizeaz cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. - Mediul (urban sau rural) n care tr ie te sau i desf oar activitatea individul respectiv. Cele mai multe medii n care tr ie te omul contemporan sunt puternic antropizate i lipsite adesea de condi iile oferite de natur . Recrearea n natur este tot mai mult adoptat i preferat de omul

actual din mediul urban, datorit mediului zilnic puternic artificializat n care i desf oar activitatea, dar i datorit presiunii fizice i psihice la care este supus n diferite situa ii zilnice. Fazele activit ii de recreare: - preg tirea, presupune bucuria ntocmirii programului, fiind marcat de divertisment i de planificarea evad rii din cotidian; - deplasarea, presupune relaxarea i destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic; - activit i pe loc, presupune mul umirea i satisfac ia individului ce efectueaz diferite activit i, dup bunul lui plac: plimb ri, camping, picnic, cules de flori, de ciuperci sau de fructe de p dure, canotaj, alpinism, pescuit, vn toare, etc. Aceste activit i pot fi active sau pasive. - ntoarcerea, presupune comportamente diferite, fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile g site n respectivul loc, fie nemul umirea cauzat de mediul murdar pe care l-a g sit, de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire, se adaug oboseala inerent determinat de activit ile practicate, de conducerea autovehiculului, de diferite excese, etc. - amintirea. Formele de recreare Turismul reprezint ac iunea de deplasare, de c ltorie sau de vizitare a unor obiective, realizat pentru pl cerea proprie a individului. n sens larg, turismul reprezint ansamblul activit ilor umane puse n practic pentru realizarea unui tip de c ltorie. Turismul are caracter recreativ, reprezentnd de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e, pentru

vizitarea unor regiuni pitore ti, obiective culturale, economice, istorice. Turismul este o necesitate organic i spiritual a omului de a evada din mediul artificial al ora elor. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoa te locuri noi, diferite de mediul s u, pl cerea de a admira frumuse ea peisajelor, nevoia de a face mi care, de a practica un sport sau de a depune efort fizic. Odihna propriu-zis , repausul i somnul, presupune starea de inactivitate total sau par ial a omului, prin care are loc refacerea fizic a organismului, dup o perioad de activitate intens . Aceasta poate fi realizat att n mediul propriu locuin ei dar i n mediul natural, n sta iuni climaterice cu specific, sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. Picnicul este realizat de regul n spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban, de regul la sfr itul s pt mnii, sau n zilele libere. Plimb rile sunt realizate fie zilnic, de regul n zona verde urban cea mai apropiat de domiciliu (la 10-15 minute distan ), sau la sfr itul s pt mnii, n spa iile verzi extraurbane. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole, practicarea de diferite jocuri i sporturi, sau diferite activit i precum gr din ritul, apicultura, etc. 3.5. Func ia decorativ (estetic , de impact peisager) Spa iile verzi imprim unui teritoriu o valoare decorativ , exprimat prin satisfac ia pe care o are omul fa de vegeta ia arborescent , arbustiv . floricol sau erbacee, care prin diferitele ei componente dau impresia de

frumuse e. J.O. Simons define te frumuse ea ca fiind armonia tuturor p rilor, indiferent de subiectul n care apare, asamblate ntr-o astfel de propor ie i leg tur , nct nimic s nu poat fi ad ugat, diseminat sau modificat, dect n dauna operei. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificat datorit faptului c frumosului natural i se adaug frumosul artistic, unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistic (gr dinile, parcurile, p durile parc i chiar pdurile de recreare). Importan a decorativ a vegeta iei n peisajul arhitectural al unui ora este i mai mare, n geometrismu l construc iilor spa iile verzi introducnd varietate i culoare. Un ansamblu arhitectural i spore te expresivitatea artistic dac este ncadrat sau nconjurat de vegeta ie lemnoas , gazon sau oglinzi de ap . Planta iile accentueaz perspectiva unui obiectiv arhitectural sau mascheaz diferite aspecte inestetice. nsu irile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzi ului, textura coroanei, flori, fructe, lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase, variaz pe parcursul unui an, diferind n func ie de fenofaz , imprimnd peisajului tr sturi caracteristice anotimpului respectiv. Func ia decorativ a vegeta iei forestiere se realizeaz prin: - mbr carea versan ilor sau a v ilor, - acoperirea zonelor cu terenuri superficiale, puternic erodate sau a grohotiurilor, - ntreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole, ncadrarea drumurilor sau a oselelor prin aliniamente, - ncadrarea cursurilor de ap , - mbr carea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii.

Func ia decorativ a numeroase zone verzi este completat i amplificat de oglinzile sau de cursurile de ap . Apa folosit n diferite modalit i (oglinzi, bazine, cascade, fntni arteziene) induce o vibra ie proprie ce amplific efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. Func ia decorativ este completat i de estetica sonor a unui spa iu verde, component exprimat prin fo netul frunzelor, vjitul vntului prin coroana arborilor, murmurul apei, ciripitul p srelelor, etc. Calitatea estetic (decorativ ) a unui peisaj, a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultant ob inut prin reunirea tuturor componentelor ntr-un ansamblu peisagistic ce produce pl cere, ncntare, admira ie necondi ionat , i care exercit o atrac ie spontan . 3.6. Func ia utilitar Este ndeplinit de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale, a resurselor hidrologice i a diferitelor categorii de terenuri. Astfel, zonele industriale sunt prev zute cu planta ii speciale pentru diminuarea propag rii substan elor nocive, bazinele deschise de ap (acumul rile de ap ) i instala iile de aprovizionare cu ap potabil trebuie s fie prev zute cu perdele de protec ie sanitar , unele por iuni de drumuri sau c i ferate cu probleme sunt prev zute cu planta ii ce asigur consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separ sensurile de circula ie, bariere mpotriva vntului, cu efect de paraz pezi). Prin aplicarea unor proiecte

de dezafectare a unor ntreprinderi industriale i de redare n folosin a teritoriilor respective, prin ecologizarea spa iilor i prin amenaj ri peisagistice menite s atenueze impactul vizual al instala iilor i integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. Cap. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci cnd se realizeaz un spa iu verde, se ine seama de anumite principii i legi, care conduc n final la realizarea frumosului. Fiecare component, viu sau inert, are n el nsu i caracteristici poten iale estetice care se pot transforma n frumos sau frumuse e atunci cnd se organizeaz unitar mai multe componente. Frumuse ea este realizat prin ordine, armonie i propor ionalitate, elemente care stau la baza proiect rii estetice ale unei unit i de spa iu verde. Leg tura dintre con inut i form este indisolubil n proiectarea spa iilor verzi. Principiul func ionalit ii (principiul proiect rii organice) presupune propor ionarea func ional a volumelor, suprafe elor i formelor planului. No iunea de func ionare nu presupune doar alc tuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ion rii lor ci i a condi iilor psihologice, sociale i economice ale unei perioade date. Frumuse ea este un element func ional. Prin acest principiu se realizeaz maximum de armonie a rela iei plan mediu, n care planul coreleaz optim folosin a cu ambientul. Sistematizarea fiec rui spa iu verde trebuie s satisfac dezideratele func ionale i s

corespund pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectiv . A fi func ional un element nseamn a fi dimensionat fizic att fa de omul luat ca individ (banc , treapt , alee) dar i fa de omul colectiv (poart de acces, c i de acces largi sau sc ri monumentale pentru zonele intens frecventate, c ile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune i existen a dot rilor necesare activit ilor specifice acesteia dar i armonizarea vecin t ilor ntre aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor nvecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a ntregului spa iu verde cu zona nconjur toare (un parc destinat relax rii i odihnei nu va fi func ional n vecin tatea unei ntreprinderi mari, generatoare de zgomot sau chiar de poluare). Principiul compatibilit ii reclam compatibilitatea func iei cu ambientul i presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi, care s se integreze mediului nconjur tor (de exemplu, pozi ionarea unei gr dini zoologice nu este compatibil n sau chiar lng o localitate, locuitori din mprejurimi fiind deranja i att de zgomotele animalelor ct i de mirosurile inerente ce apar n astfel de situa ii). Utilit ile propuse ntr-un spa iu verde trebuie astfel f cute nct peisajul modificat ob inut s fie frumos vizual i func ional. Principiul unit ii presupune contopirea multitudinii de elemente, ntr-un ntreg, pe o concep ie dominant , ob inndu-se n final unitatea n diversitate.

Toate elementele unui spa iu verde (alei, peluze, planta ii, luciuri de ap ) trebuie nl nuite i subordonate unele n raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. n aceast unitate exist un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei, la care sunt subordonate toate celelalte elemente. De la acest element se porne te ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o cl dire dominant , intrarea principal , un monument). Gr dinile clasice franceze prezint o unitate perfect , centrul compozi iei reprezentat printr-un castel sau palat impunnd i subordonnd toate celelalte componente ale gr dinii. Hubbard indic trei metode compozi ionale care favorizeaz crearea unit ii compozi iei peisajului, admi nd totodat diversitatea acestuia, respectiv realizarea echilibrului, a repet rii i a consecven ei. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale i realizarea n func ie de aceasta a unei compozi ii n care aten ia s se repartizeze egal pe partea dreapt i pe cea stng . Echilibrul vizual este cel care d senza ia de ordine i de pl cut, putnd fi simetric i asimetric (ascuns). Echilibrul simetric este atunci cnd de fiecare parte a unei axe optice (alee, potec , strad , bulevard, bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument, cl dire), se g sesc mase similare i egale. Acest echilibru simetric inspir sim ul disciplinei, ordinii, magnificului, al for ei sau al monumentalit

ii. Fiecare compozi ie simetric se afl n echilibru sau n repaus. Simetria poate fi absolut i liber . Simetria trebuie s fie remarcat dintr-o privire, calitate care uneori poate avea o latur negativ , deoarece un plan perceput deodat , n ntregime, este static i odat v zut, interesul scade. O compozi ie simetric are de obicei o form geometric . Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizeaz prin mase nesimilare i inegale, echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Echilibrul asimetric poate consta n dispunerea de obiecte asem ntoare dar nesimilar plasate, dar alese i aranjate astfel nct suma atrac iilor de o parte a axei verticale s fie echivalent cu suma atrac iilor de cealalt parte a axei. Asimetria pune omul n armonie cu natura, circula ia este mai liber iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinit . Echilibrul asimetric se poate realiza i prin trasarea unei axe cu mai mult flexibilitate, evitndu-se astfel monotonia. Proiectarea asimetric afecteaz ntr-o m sur mai mic peisajul natural sau artificial, fiind mai pu in destructiv i mai bine integrat n mediul nconjur tor. Proiectarea asimetric accentueaz calit ile plastice ale construc iilor i ale peisajului. Repetarea (ritmul) reprezint alternarea regulat , la intervale determinate sau dup o regul prestabilit , a acelora i elemente (specii, grupuri, b nci, vase decorative, bazine) i este caracterizat prin periodicitatea acestora. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor i intervalelor, i o dat perceput regula ritmului, omul va anticipa urm torul obiect sau interval, fiind mirat cnd aceast

anticipare nu este realizat . Dac exist un spa iu gol n acest ritm, acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv, crend senza ia de dezam gire. Ritmul spore te de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului, integritatea i calitatea acestuia. Ritmul poate fi: static, dinamic, simplu, compus, liniar, de form , de culoare, combinat. Ritmul static se realizeaz prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care difer ntre ele prin dimensiuni (n lime, l ime) sau alte caractere vizibile, fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc dup o anumit regul (de exemplu: cre terea i descre terea constant a n limii exemplarelor dintr-un aliniament, sau reducerea i mrirea constant a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Ritmul simplu const n repetarea constant a elementelor sau grupurilor de elemente, respectiv unul sau mai multe elemente asem ntoare alterneaz constant cu un num r egal de exemplare asem ntoare ntre ele dar diferite de primele. Ritmul compus se realizeaz prin repetarea periodic a grup ri lor asem ntoare din punct de vedere al compozi iei i al combin rii speciilor. Ritmul liniar se remarc prin repetarea pe vertical a siluetelor nalte, a a cum sunt tulpinile i coroanele columnare ale plopilor, ntr-un aliniament. Ritmul de form implic repetarea elementelor asem ntoare ca form i volum, chiar dac specia difer (de exemplu, repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceea i specie, dar care au volume i form asem ntoare). Ritm de culoare

const n alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu, un aliniament din chiparo i argintii sau alba trii n alternan cu chiparo i verzi sau aurii). Consecven a const n a compune elemente compozi ionale astfel nct trecerea de la o parte la alta a compozi iei s se fac u or i pl cut. Principiul armoniei presupune rela ia des vr it a tuturor elementelor dintr-un ntreg, armonia fiind dat de dou legi: legea identit ii i legea asem nrii. Legea identit ii exprim faptul c armonia arhitectural poate fi creat sau perceput ntr-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea acelora i elemente, forme sau spa ii, respectiv printr-un ritm static (aceast lege exprim unitatea sau armonia n uniformitate). Legea asem nrii implic faptul c armonia arhitectural poate fi creat sau perceput prin repetarea formelor asem ntoare ale elementelor sau spa iilor, exprimnd de fapt unitatea n varietate. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor, formelor dar mai ales a culorilor. Armonia culorilor are o deosebit importan n diferitele compozi ii structurale, arhitecturale, florale, etc. n func ie de culorile care se asociaz sau se combin , se pot deosebi: - compozi ii doar ntre culorile calde sau active, i combina ii doar ntre culorile reci sau pasive, caz n care avem o armonie a comunit ii sau a generalit ii ; - compozi ii ntre culorile complementare, n acest car fiind vorba de armonia contrastului ; - combina ii ntre culori diferite (active, pasive, complementare) unificate printr-o culoare

neutral , caz n care se aplic armonia leg turii . n proiectarea spa iilor verzi, principiul armoniei se realizeaz prin urm toarele procedee: - abordarea ordonat urm re te ca spa iile parcurse sau traversate, de un individ, s fie amenajate astfel nct s imprime anticipat sentimente care s ajung la o intensitate maxim n punctul terminus al deplas rii. - succesiunea exprim o suit de percep ii sau tr iri, care au o anumit continuitate; n natur succesiunile sunt ntmpl toare (libere), i progresive care la rndul lor pot fi de ascensiune (la munte), direc ionale (deplasarea n lungul unui curs de ap ) i c tre interior (atunci cnd se p trunde dintr-un spa iu deschis c tre interiorul umbros al unei p duri); n proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi ntmpl toare (n cazul nfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) i disciplinat (ca n cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de nflorire urmeaz succesiv). - modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume s se realizeze unitate, ordine i armonie; pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalit i: conservarea formei naturale (nu implic nici o schimbare), distrugerea formei naturale (implic transform ri totale), alterarea formei naturale (implic transform ri par iale, de mic amploare ce nu schimb tr sturile specifice ale compozi iei sau ale locului) i accentuarea formei naturale (de exemplu, plasarea construc iilor nalte sau a arborilor de m rimea I n vrful unei coame sau culmi). armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin nlturarea

elementelor distonante sau str ine dintr-o anumit compozi ie, sau prin introducerea unor elemente de accentuare. - mbinarea armonioas a simplit ii i variet ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care ncarc i conduc la lipsa de unitate i armonie. Principiul propor ionalit ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau ntre diferite componente ale acelea i compozi ii. Propor ionalitatea exprim rela iile dintre m rimile unor elemente i ac ioneaz direct asupra privitorului. Unele raporturi plac ochiului mai mult dect altele. Fibonacci, matematician italian din sec. al XIII-lea, a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate s existe ntre dou dimensiuni (lungime i l ime), a a cum este cazul dreptunghiului de aur, ce are laturile n raport de 1:1,618 (aproximativ 3:5). Acest raport poate fi obinut plecndu-se de la cifrele 1 i 2, fiecare nou num r ob inndu-se din suma celorlalte dou precedente: 1 i 2, apoi 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 etc. Raporturile dintre dou valori succesive din acest ir sunt apropiate de raportul de aur. C.I. Mollet este primul care a definit diferite propor ii ntre lungimea aleilor i lrgimea lor, astfel pentru o alee de 300 m, l imea optim este de 8 m, iar pentru o alee de 250 m, l imea optim este de 5 m. n spa iile verzi obiectele i elementele componente pot fi propor ionate la o anumit scar , care fixeaz amploarea unei compozi ii n raport cu omul, omul fiind msura comun a oric rei compozi ii. Aceast scar poate fi

o scar individual sau o scar monumental . Scara individual ia n considerare omul ca individ, majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scar individual (b nci, mese, alee pietonal , etc.). Scara monumental ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion, publicul dintr-un parc, participan ii la diferite evenimente de amploare etc.) i exprim o anumit for sau putere (intr rile n spa iile verzi, sc rile de acces de evacuare n stadioane sau s li de spectacole, aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc.). Propor ionalitatea intervine i n cazul raportului dintre o cl dire, n limea exemplarelor arborescente ce o ncadreaz i distan a la care este situat privitorul. Astfel, pentru ca o cl dire sau un exemplar arborescent s se vad n modul cel mai favorabil, privitorul trebuie s fie la o distan dubl fa de n limea obiectului, sub un unghi de cca. 27 0. La o distan tripl fa de n limea obiectului, sub un unghi de cca. 18 0, privitorul percepe acest obiect ca f cnd parte dintr-un ansamblu, iar la o distan mai mare de aceast valoare, cl direa sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra cmpului vizual. Principiul economicit ii impune faptul c mijloacele materiale i estetice trebuie dozate cu discern mnt pentru a satisface utilitatea i frumuse ea unui spa iu verde. Construc ia spa iilor verzi se realizeaz folosind solu ia economic optim , f r a se exagera prin risip .

Principiul istoric este de fapt principiul mbin rii creatoare a cuno tiin el or actuale cu experien a istoric , presupunnd unirea trecutului cu prezentul. Noile tehnici materiale i noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a l sat trecutul, pentru c acei care refuz lec iile istoriei sunt condamna i s o repete. Cap. V STILURI I GENURI N SPA IILE VERZI 5.1. Stilurile spa iilor verzi 5.1.1. Generalit i Stilul constituie totalitatea particularit ilor caracteristice unei structuri, civiliza ii, epoci, activit i, legate de un anumit loc i o anumit perioad istoric , i elaborate sub influen a condi iilor naturale i a factorilor sociali. n amenajarea spa iilor verzi, stilul reprezint modul de armonizare a elementelor naturale (relief, ap , vegeta ie) cu cele artificiale (alei, bazine, fntni) n vederea realiz rii unei inute artistice distincte. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale i artificiale. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase, v ile rurilor, cmpii, etc.), tr sturile majore (temperaturile sezoniere, precipita iile) sau for ele majore (vnt, radia ia solar , eroziunea), dar i elemente minore precum microrelieful, vegeta ia, ruri, praie, lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). n func ie de stilul adoptat n compozi ie, microrelieful

poate fi corectat prin aplanarea neregularit ilor, accentuarea contrastelor sau chiar prin transform ri profunde. Dup diver i autori (Vacherot i Hubbard), spa iile verzi amenajate erau grupate n func ie de dou mari categorii: stiluri clasice bazate pe geometrismul formelor i spa iilor, i stiluri romantice bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. V. Carmazin-Cocovschi deosebe te n cadrul celor dou stiluri mai multe variante, astfel n cadrul stilului geometric se remarc variantele: mauric i italo-francez , caracteristice Rena terii i Barocului, iar n cadrul stilului peisager sau liber, variantele chino japonez i cea anglo-american , caracteristice perioadelor Clasicismului i Romantismului. n ultima perioad (sec. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan), care presupune mbinarea armonioas a stilului clasic i a celui peisager. 5.1.2. Stilul geometric Stilul geometric (clasic, arhitectural, francez sau regulat) a stat, n general, la baza proiect rii gr dinilor re edin elor p turii dominante ale claselor nobiliare. Acest stil prezint mai multe variante, caracteristice diferitelor epoci istorice, diferitelor sisteme sociale i politice ale popoarelor, n strns leg tur cu situa ia geografic i condi iile climatice. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil, prin rigiditatea geometric strict adoptat n amenajarea gr dinilor, aspect preluat i de romani. La romani gr dinile, ntotdeauna de form dreptunghiular , erau prelungiri ale nc perilor, fiind ornate cu statui, vase sau

fntni arteziene. Gr dinile n stil maur, de mai trziu, aveau form ptrat sau dreptunghiular , fiind nconjurate din toate laturile de cl diri cu balcoane i galerii orientate spre curte, i avnd liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. Acest stil a fost perfec ionat n timpul Rena terii italiene, cnd de fapt au i fost create multe din gr dinile capodoper ale epocii, unele p strndu-se i n prezent. Aceste gr dini aveau planul conceput n func ie de construc ie, palatul i gradina formnd un ansamblu compus unul pentru altul. Gr dina era dispus de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat n terase, sus inute prin ziduri masive i legate prin sc ri monumentale bogat ornamentate, compozi ia fiind ntregit de apa folosit din abunden sub form de fntni, cascade sau bazine. Punctul culminant al rafinamentului gr dinilor amenajate n acest stil a fost atins n Barocul francez, Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiect rii spa iilor verzi n acest stil. Practic gr dinile clasice franceze prezint particularit ile ce caracterizeaz complet stilul geometric, aplicat pn n prezent. 5.1.2.1. Principiile de structur ale stilului geometric Compozi ia se bazeaz pe forme geometrice stricte, regulate, pe linii drepte i curbe. Toate elementele se ordoneaz perfect unele n raport cu altele, fiind subordonate toate elementului principal. Elementul principal, numit i capul de compozi ie, dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau

castel, situat n pozi ie dominant , respectiv pe cotele cele mai nalte ale terenului. Prile componente sunt ordonate geometric fa de o ax dominant central , ce constituie perspectiva principal . Aceasta, respectiv axa principal , porne te perpendicular din mijlocul fa adei cl dirii, dezvoltndu-se pe o mare distan n profunzimea compozi iei create. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominant i devin axe de compozi ie subordonate. Zona nvecinat palatului sau castelului este degajat total de vegeta ie forestier de talie mare, pentru a putea fi scoas n eviden impozan a edificiului dar i pentru a asigura vizibilitatea maxim asupra gr dinilor din preajma acestuia, fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori, borduri sau broderii artistice din buxus tuns, precum i oglinzi de ap , statui sau vase sculptate. Aceste elemente sunt urmate de partere ntinse de gazon, m rginite de iruri de arbu ti sempervirescen i tun i n forme geometrice, sau de perdele de arbori. Adesea aceste partere ntinse de gazon sunt ntrerupte de bazine mari, canale sau oglinzi de ap , sau chiar de boschete de arbori nal i tun i. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective, fie de a le limita pe altele, sau de a servi drept cadru pentru locurile lini tite numite s li verzi. Perdelele sau boschetele de arbori p trund pe cmpia i n masivele nvecinate. Terenul este transformat i adaptat pentru a se integra, armoniza i propor iona cu cl direa principal , fiind nivelat i modelat n terase largi, cu denivel ri mici, cu numeroase ziduri de sprijin, sc ri, rampe, taluzuri, balustrade, bogat ornamentate. Traseul general devine mai simplu pe m sur ce se ndep rteaz de dominant iar la limitele

parcului se realizeaz o leg tur vizibil cu zona nvecinat . Apa aduce prospe ime, lumin i mi care reprezentnd elementul cel mai bogat datorit modalit ilor de folosire i combinare cu diverse alte elemente, fiind dispus n bazine cu margini de marmur sau piatr artistic cioplit i finisat , cu numeroase grupuri sculpturale i numeroase combina ii ntre grupuri de fntni arteziene sau bazine cu jocuri de ap . Bazinele se nscriu n figuri geometrice simple iar suprafa a acestora cre te pe msur ce se ndep rteaz de centrul compozi ional al gr dinii. Aleile sunt rectilinii, fiind dispuse n re ea geometric , conducnd spre diverse amenaj ri, care dau varietate i fantezie compozi iei. 5.1.2.2. Stilul Rococo n secolul al XVIII-lea, sub influen a stilului rococo din arhitectur , se dezvolt i n amenajarea gr dinilor stilul rococo, cu prec dere n Olanda, ca o variant ce deriv din stilul geometric. Gr dinile olandeze create n acest stil aveau caracteristic folosirea excesiv a spalierelor cu plante urc toare, a arborilor i arbu tilor sempervirescen i t ia i cu mult art formnd diferite siluete de animale sau chiar figuri omene ti. Elementele ce intrau n compozi ia gr dinii erau dispuse strict simetric, n form de tabl de ah. Toate acestea au fost duse la extrem, iar lipsa de naturale e a fost accentuat mai ales prin folosirea abundent a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticl colorat n locul florilor, mpodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar

vopsirea arborilor n auriu. Datorit acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie, fiind obositoare ochiului, abunden a de elemente ce avea rolul de a mbog ii i completa vegeta ia nef cnd altceva dect s diminueze rolul estetic al speciilor folosite i al gr dinii respective, n ansamblu. 5.1.3. Stilul peisager Stilul peisager (liber, natural, romantic sau englez) a ap rut n Anglia n secolul al XVII-lea, n contextul unei mari mi cri culturale ce c uta noi forme de exprimare, fie sub influen a literaturii noi, ce promova ideea rentoarcerii la natur , fie sub influen a pictorilor peisagi ti, sau chiar datorit influen ei artei gr dinilor chineze ti. n aceast situa ie, n Anglia, ca o reac ie mpotriva gr dinilor franceze, arta gr dinilor a c ptat o nou orientare, renun ndu-se n primul rnd la rigiditatea i artificialitatea impus de geometrismul gr dinilor clasice. i condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea , umiditate atmosferic ridicat ) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii, mai ales a celor de gazon, dar i ntinderea mare a diverselor propriet i, avnd cel mai adesea relief variat, au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. Acest stil are ca dominante trasarea liber a aleilor, utilizarea vegeta iei ntr-o manier ct mai apropiat de cea natural precum i adaptarea construc iilor la formele terenului, pentru o reu it armonizare a artificialului cu naturalul. 5.1.3.1. Principiile de structur ale stilului peisager

Formele, aranjamentele i asocierile diferitelor elemente componente vor fi ct mai apropiate de cele din natur , compozi ia fiind liber , respectiv o compozi ie n care elementele naturale i cele artificiale (construite) sunt mbinate n peisaje cu caracter ct mai natural. Natura este conduc torul arhitectului peisagist, toate elementele, inclusiv cele naturale nconjur toare fiind legate armonios. Impresia general va fi cea a unui aranjament pitoresc, neregulat, cu aspect natural, n care adesea se pot reuni elemente de peisaj, care n mod natural sunt dispersate. Aspectul natural trebuie s dep easc limitele sectorului amenajat, legnd astfel peisajul exterior cu cel interior. Compozi ia trebuie s fie n concordan cu caracterul inutului, iar detaliile acesteia s fie n concordan cu caracterul local. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. Simetria i echivalen a sunt excluse, unitatea realizndu-se prin echilibrarea i compensarea elementelor componente: suprafe e, volume, lumini i umbre. Aleile au un traseu liber, curb sau sinuos, ce urm re te formele de relief, fiind amplasate astfel nct s nu se suprapun peste liniile de perspectiv i s formeze itinerarii comode. Curbele i sinuozit ile aleilor trebuie s fie simple i justificate de microrelieful i obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite, n diferite zone ale gr dinii, oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective, sau diferite scene pe care acesta le descoper la un moment dat. n

jurul cl dirii principale, atunci cnd aceasta exist , se vor folosi specii de talie mic , cu nflorire bogat , frumoas i ndelungat , peluze, paji ti i diferite grupaje floricole. Cl direa poate fi ncadrat pe anumite laturi de masive de arbori sau arbu ti, pentru realizarea unei integr ri ct mai bune a construc iei n peisaj. Planta iile vor avea margini sinuoase i vor fi dispuse n planurile laterale sau n culise, i vor respecta formele naturale de cre tere a vegeta iei i grup rile naturale, masele vor avea conturul neregulat, vor fi folosite plcurile, exemplarele izolate de arbori i arbu ti ce vor completa i vor conferi varietate covoarelor de gazon. Dac n zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate, se recomand ca spre planurile ndep rtate s se foloseasc arbori din specii indigene, pentru realizarea leg turii spa iului amenajat cu peisajul nconjur tor natural. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularit ile terenului, renun ndu-se la suprafe ele perfect plane, cu contur regulat. Gazonul peluzelor trebuie s fie ngrijit, adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform, n pete neregulate sau eliptice, covoare sau dispersate solitar. Pe suprafe e mari de gazon se planteaz la distan e mari, specii lemnoase decorative, chiar exotice. Configura ia terenului va fi cea natural n linii mari, intervenindu-se totu i n detaliu, pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitore ti. Acolo unde terenul nu prezint o variabilitate prea mare a microreliefului, acest lucru se poate compensa prin supran larea anumitor coline sau adncirea unor v i, prin aducerea de pietre, roci sau stnci, prin

accentuarea sau ndulcirea unor pante, sau chiar prin crearea de acumul ri de ap cu aspect ct mai natural. Rocile, pietrele i stncile vor fi aranjate conform modelelor din natur , sub form de mase, de grote sau chiar cascade. Apele, fie create, fie naturale, ocup un rol important n compozi ie i vor fi armonizate cu formele de relief i cu vegeta ia, avnd un caracter ct mai natural: lacurile i iazurile vor avea un contur neregulat, sinuos chiar, cu malurile din materiale locale i amenajat cu vegeta ie natural , cursurile de ap vor fi avea traseul neregulat, urmnd caracteristicile terenului. Construc iile decorative sunt folosite n num r mic, limitat i ntotdeauna n armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determin amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatr , c rmid sau lemn), chio curi sau pavilioane rustice, fntni, ziduri sau garduri rustice, sc ri din piatr , c rmid ars sau lemn, trunchiuri c zute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate ct mai bine n peisajul creat, imprimnd un anumit caracter scenei respective: romantic, rustic, pitoresc, vis tor, melancolic, de groaz . Efectul de lumini i umbre va fi valorificat din plin, avnd o deosebit importan n crearea diferitelor st ri sau emo ii, astfel construc iile se recomand s fie luminate din fa iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit n care poate fi folosit (cursuri de ap , cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie n

func ie de vegeta ia prezent . Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei n anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminueaz mult din str lucirea oglinzii apei n zilele nsorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez n cadrul stilului peisager se deosebe te o variant a acestuia, avnd anumite particularit i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce i confer chiar statut de stil aparte, de sine st ttor. Acest stil se suprapune n linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele i spa iile libere cu nf iare natural . Planta iile, terenul, apa i stncile au forme neregulate iar aleile urmeaz strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt ntotdeauna proprii locului, avnd semnifica ii aparte, n pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, i atunci n propor ii mici. Construc iile decorative sunt u oare, gra ioase, n form de arc, chio curile i pavilioanele sunt amplasate i construite n armonie cu vegeta ia i relieful. n varianta chinez , gr dinile, care sunt situate n special n zona de cmpie, vor avea dimensiuni mari. n varianta japonez , datorit reliefului muntos, dar i datorit spa iului limitat, gr dinile sunt miniaturale i foarte variate, avnd n compoziia acestora arbori pitici, c rri de piatr i iazuri pitoresc m rginite. 5.1.4. Stilul mixt

Stilul mixt (compozit) a ap rut la sfr itul secolului al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea, mai precis n perioada cnd se nfiin eaz gr dinile or ene ti i cnd apare necesitatea rezolv rii compozi iei acestora, n ceea ce prive te rigiditatea stilurilor folosite pn atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului n spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie i ntre inere, iar stilul peisager implica un acces i o folosin limitate pentru publicul numeros, datorit aleilor nguste, a traseelor neuniforme, necorespunz toare primirii publicului, precum i necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reune te att caracteristici ale spa iilor verzi regulate ct i ale celor peisagere, realizndu-se de fapt o mbinare ale celor dou metode de compozi ie n cadrul aceluia i spa iu verde. Primul pas n acest sens a fost realizat ini ial prin unele transform ri peisagere ale unor vechi amenaj ri clasice, realizate ntr-o compozi ie neunitar , dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilit i de amenajare n aceast manier . Din combinarea celor dou stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune n esen tratarea unor p ri ale compozi iei n stil geometric i a altor p ri n stil peisager, astfel nct s se realizeze o unitate organic . Zonele verzi amenajate n stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinznd numeroase dot ri i sistematiz ri secundare, cu prec dere n cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a

vizitatorilor, permi nd totodat i o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structur ale stilului mixt n p rile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate i cl dirile sau edificiile importante. Ca regul general , exist o ax principal de perspectiv , dar i axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele gr dinilor amenajate n stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intr rile principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectiv , intersec iile importante de alei, zonele din vecin tatea cl dirilor impozante, se amenajeaz n stil geometric, iar restul compozi iei n stil peisager. Trecerea de la zona central tratat n manier geometric la cea periferic tratat n manier peisager , nu se realizeaz ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de leg tur , care sunt caracteristice pentru o anumit zon dar care pot fi folosite i pe o anumit por iune din cealalt zon , realizndu-se o tranzi ie armonioas . ntre zonele n care solu iile de amenajare stilistic difer , nu exist o diferen iere net n toate aspectele compozi ionale, mbinndu-se unele elemente comune amenaj rilor peisagere, sectoarele tratate diferit legndu-se firesc i armonios ntre ele, ordonnd compozi ia ntr-o manier mai simpl . n zonele mai ndep rtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispus similar cu cea natural , crendu-se

numeroase col uri lini tite. Trasarea c ilor de circula ie presupune o mbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) n special n zona central , cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) n special n zonele periferice. Aleile principale, trasate n stil geometric leag cl direa principal cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fntni, statui, monumente etc. Aleile trasate n stil peisager sunt mai nguste, mai variate ca traseu i conduc vizitatorul spre locuri mai lini tite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lng cl diri se adopt amenaj ri floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoas scund i numero i arbori decorativi; n zonele periferice sau ndep rtate vegeta ia folosit este distribuit ct mai neuniform, dnd impresia de natural. Apa este folosit att sub form de bazine, fntni arteziene, dispuse de regul n zona axei principale de perspectiv , dar i sub form de mici c deri de ap , cascade, lacuri sau cursuri de ap , distribuite pe toat suprafa a compozi iei. Un spa iu verde amenajat n stil mixt are mai mult atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, n care adesea se mpletesc aspecte ale ordinii strict geometrice cu aspecte romantice sau pitore ti ale dezordinii naturale, aparent ntmpl toare. Unitatea compozi iei se realizeaz prin diferite modalit i de organizare spa ial ce implic model ri de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistic . 5.2. Genul peisajului

5.2.1. Generalit i Genul unui peisaj reprezint caracterul general al expresivit ii artistice a acestui peisaj precum i influen a lui asupra st rii suflete ti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determin sunt numeroase i diferite n func ie de percep ia individului. n decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferit , att n cadrul istoric ct i n cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, i anume: de veselie, de groaz i de basm. Home, considera n 1762 c o gr din poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de s lb ticie, de mirare. La nceputul secolului al XX-lea, E. Andr i Vacherot deosebeau urm toarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei i cel al pitorescului sau al s lb ticiei. Hubbard adaug la cele dou genuri de mai sus genul de triste e i cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebe te dou mari categorii de genuri: genuri majore i genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, vis tor i protector iar genurile minore sunt: calmant i melancolic. n prezent, datorit similitudinii sentimentelor de factur apropiat , ce graviteaz de fapt n jurul unui sentiment dominant, ce constituie i denumirea genului respectiv, sunt luate n considerare urm toarele genuri: grandios, de bucurie, romantic i lini tit. 5.2.2. Genul grandios

Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprim vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie i respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor ntinse, destinate activit ilor de mas , n care este prezent omul colectiv, dar i masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori nal i dar i arbu ti, ce dau impresia de compactitate. Acelea i sentimente sunt imprimate i de ntreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze ntinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor st ttoare sau chiar curg toare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu nflorire abundent , cu un efect decorativ deosebit. 5.2.3. Genul de bucurie Genul de bucurie, de veselie sau de entuziasm , induce i creeaz veselie i bun dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii, forme, volume, culori, umbr i lumin . O compozi ie realizat n acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise, largi, n care sunt planta i arbu ti solitari sau sub form de mici grupuri, decorativi prin frunzi ul bogat sau prin flori numeroase. De asemenea, aici se ncadreaz i spa iile verzi largi n care se folosesc speciile floricole n grupuri, cu flori avnd culori calde, ce influen eaz activ buna dispozi ie a omului. 5.2.4. Genul vis tor

Genul vis tor sau romantic determin stimularea fanteziei i predispune la visare. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dat de arborii seculari, de lumini urile retrase, de stncile, cascadele, trunchiurile b trne de arbori dobor i, ruinele sau mormintele false ce apar pe nea teptate ntr-o anumit compozi ie, pe m sur ce vizitatorul o descoper progresiv. Fascina ia exercitat de astfel de elemente asupra privitorului, surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. 5.2.5. Genul lini tit Genul lini tit sau calmant predispune la repaus i la odihn , att sub aspect psihic ct i fizic. Acest gen este caracteristic col urilor lini tite, dispuse ntr-un masiv pduros, sau n anumite sectoare sau zone mai retrase, dar i zonelor situate lng suprafe ele apelor lini tite, avnd ca fundal imagine unor mun i nal i, a unui masiv pduros sau chiar albastrul liniei orizontului (n cazul peisajelor m rginite de imensitatea unui lac, unei m ri sau ocean).

Cap. VI Caracterizarea i proiectarea spaiilor verzi urbane i periurbane


Spaiile verzi pot fi situate fie n perimetrul construibil (intravilan) fie n afara acestuia (extravilan). Unele spaii verzi pot fi situate att n intravilan ct i n extravilan, sau unele din interiorul localit ii se continu cu altele din exteriorul acesteia, fapt ce implic unitatea i continuitatea sistemului de spaii verzi urban cu cel periurban. 6.1. Sistemul de spa ii verzi

Sistemul de spa ii verzi al unei localit i este constituit din totalitatea unit ilor de spa iu verde urbane i periurbane, ce au rela ii de interdependen i care tind s constituie un ansamblu complex i unitar, i care reprezint de fapt pl mnul verde al localit ii respective, ce asigur protec ia multipl a mediului, recrearea i odihna popula iei. No iunea de sistem implic att reparti ia echilibrat a tuturor spa iilor verzi indiferent de m rime sau categorie, ct i leg tura dintre acestea. Spa iile libere plantate trebuie s fac parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale ora ului i s se continue cu masivele plantate periurbane. Spa iile verzi sau alte amenaj ri peisagistice, att urbane ct i periurbane, sunt judicios repartizate, dimensionate, profilate i structurate prin solu ii de sistematizare urban . Proiectarea urban urm re te realizarea unei densit i optime a cl dirilor, limitarea perimetrului construibil, organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ial , zona politicoadministrativ , zona industrial , re ele stradale, diferite dot ri: sta ie de epurare a apelor menajere, sta ii de distribu ie a apei, gazului metan, energiei electrice, energie termic , etc.). Ca regul general , spa iile verzi se dimensioneaz n raport cu func iile atribuite, cu m rimea i caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. 6.2. Dispunerea spa iilor verzi n interiorul unei localit i, unit ile de spa iu verde pot fi distribuite sub form de pete, f ii sau mixt n func ie de sistematizarea centrului populat, n strns corelare cu structura urbanistic , condi iile topografice i climatice i sistemul stradal. Sistemul n pete este un sistem de spa ii verzi neuniform, fiind caracterizat prin rspndirea izolat i neregulat a unit ilor de spa iu verde. Acest sistem este specific localit ilor cu re ele stradale neregulate, a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat nc de construc ii. Sub form de pete sunt dispuse parcurile, gr dinile sau scuarurile. Sistemul n f ii este caracterizat prin faptul c este un sistem uniform, ce reune te spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie, spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate, dispuse ntr-o re ea continu . Aceast reea poate avea o dispoziie radial, concentric, radial-concentric, longitudinal, transversal sau longitudinal-transversal, n funcie de sistemul stradal al localit ii. Sistemul mixt sau combinat mbin sistemele precedente, asigurnd optimul sub aspectul mbun t irii microclimatului i realiz rii ambientului pl cut pentru popula ia respectiv , asigurnd o mai bun func ionalitate n ansamblu. Acest sistem este cel mai frecvent ntlnit, fiind realizat

din unit i mari de spa iu verde (parcuri, gr dini sau scuaruri), ntre care leg tura se realizeaz prin planta ii stradale, dispuse n lungul unor artere principale sau prin f ii verzi, lungi de sute de metri, care traverseaz localitatea i care, de regul , fac leg tura i cu centura verde a ora ului, constituit din spa ii verzi periurbane. 6.3. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase, fiind diferite ca m rime, amplasare, dot ri i func ii. Acestea se pot clasifica n raport cu mai multe criterii. 1. Dup pozi ie se deosebesc: - urbane (intravilane sau or ene ti) n care intr : parcuri de recreare, gr dini publice, scuaruri, f ii verzi i planta i stradale de aliniament, gr dini botanice, planta ii de pe lng unele dot ri publice, amenaj rile peisagistice din incintele institu iilor, ntreprinderilor, a unit ilor de nv mnt sau a unit ilor social culturale, planta iile din cimitire, acoperi urile verzi; - periurbane (extravilane sau preor ene ti) n care intr : parcurile de cultur i odihn , zonele de agrement (p duri de recreare, p duri parc, tranduri), gr dini zoologice, gr dini botanice, planta ii de aliniament n lungul c ilor rutiere sau ferate, planta ii de protec ie (a localit ilor, a solului, a apei, a sta iunilor balneo-climaterice), pepiniere. 2. Dup accesibilitatea popula iei largi: - cu acces nelimitat, de folosin general , numite i spa ii verzi publice, ce sunt administrate de prim rii, i n care intr : parcuri, gr dini i scuaruri publice, spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit, p duri de recreare; - cu acces limitat, n care accesul se realizeaz conform anumitor reguli, contra cost sau doar pentru o numit categorie de oameni, unele spa ii verzi avnd chiar caracter privat (gr dinile locuin elor individuale), fiind administrate de persoane juridice sau fizice, aici fiind cuprinse : spa ii verzi din incinta unit ilor culturale sau de nv mnt, a spitalelor, a sanatoriilor sau a unit ilor industriale, parcurile i bazele sportive, gr dinile botanice i cele zoologice, gr dinile locuin elor individuale. - cu acces strict, n care accesul este permis doar pentru cei ce i desf oar activitatea n aceste zone, sau n cazul unor studii sau lucr ri de profil, aici ncadrndu-se: sta iuni

experimentale, pepiniere, planta ii antierozionale, de protec ie a apelor sau a cilor de circula ie, planta ii antiincendiare. 3. Dup func ii: - spa ii verzi cu rol recreativ : scuaruri, gr dini i parcuri publice, p duri parc, pduri de agrement, parcurile sportive, spa iile verzi pentru copii i tineret; - spa ii verzi cu profil specializat : gr dini botanice, parcuri expozi ionale, parcuri i gr dini zoologice, parcuri dendrologice, rozarii, alpinarii, spa iile verzi din cimitire; - spa ii verzi de nfrumuse are, cu rol decorativ : scuarurile decorative, amenaj rile peisagistice de pe lng institu ii administrative, culturale sau de nv mnt, spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor; - spa ii verzi utilitare i de protec ie : aliniamentele din lungul c ilor de circula ie rutier sau feroviar , planta iile de protec ie a cursurilor de ap i a acumul rilor deschise de ap , planta ii cu efect de paraz pezi, perdelele de protec ie, planta iile de consolidare antierozional , pepinierele, terenuri de produc ie floricol sau de gazon. 6.4. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprins ntre 0,3-3 ha, situat n intravilan, fiind destinat odihnei de scurt durat , asigur rii circula iei pietonilor de la o strad la alta, asigur rii unui loc de joac copiilor de vrst mic supraveghea i de prin i sau bunici, sau cu rol estetic-arhitectural datorit ob inerii unui efect decorativ deosebit i prin punerea n valoare a unor edificii sau monumente. n cazul scuarurilor cu func ie strict decorativ se accept i suprafe e mai mici de 0,3 ha. Raza de deservire a unui scuar este de cca. 400 m, ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de c tre un om cu mers lejer, n cca. 6-8 minute. Mrimea unui scuar se stabile te lundu-se n considerare c 20% din popula ia ce locuie te n raza de deservire, frecventeaz simultan acel scuar. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m 2. Num rul scuarurilor se stabile te n func ie de m rimea centrului populat i de prezen a altor unit i de spa iu verde. Forma scuarului este dat de pozi ia acestuia, destina ie, configura ia terenului i construc iile din jur. Dup durat , scuarurile por fi: - permanente, categorie n care intr marea majoritate a scuarurilor, ce au planta ii arborescente i arbustive i toate dot rile pe care le reclam ; - temporare sau provizorii, ce se nfiin eaz pe terenuri virane, destinate construirii unor cartiere de locuit, edificii culturale, avnd n componen a lor doar arbu ti, gazon, aranjamente florale i alei acoperite cu pietri sau

dale. Dup modul de amplasare , scuarurile pot fi situate: - n pie e atunci cnd se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora, pie e dispuse de regul n fa a unui edificiu important; - nconjurate de str zi sau artere de circula ie, caz n care acestea sunt u or accesibile, nu asigur lini tea pe care vizitatorii o caut i au un grad mai mare de poluare datorit traficului auto; - n interiorul cartierelor de locuit, caz n care au un grad mai mic de poluare i sunt mai lini tite; Dup destina ie , scuarurile pot fi: - scuaruri destinate odihnei i jocului copiilor de vrst pre colar , situate de regul n cartierele de locuin e; - scuarurile destinate recre rii i odihnei de scurt durat naintea unei ac iuni riguros planificat , situate n jurul unor institu ii publice, de nv mnt, a obiectivelor culturale, n jurul g rii sau a sta iilor de autobuz; - scuarurile cu func ie prioritar decorativ , situate n fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie, n acest caz accesul pietonal ne fiind posibil, datorit inexisten ei c ilor de acces. Pentru amenajarea acestora se adopt frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate, n care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. M rimea unui astfel de scuar se stabile te n func ie de dimensiunile cl dirii respective. De exemplu, n fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunz tor, iar un scuar prea mare diminueaz din impozan a edificiului. n acest sens se recomand ca lungimea scuarului s fie cel pu in egal cu n limea cl dirii i cel mult dubl fa de n limea construc iei n fa a c ruia se amplaseaz . Primele dou categorii de scuaruri prezint n componen a lor planta ii de arbori i arbu ti, peluze de iarb , aranjamente i decora iuni florale, alei, sc ri (n cazul terenului accidentat), b nci, chiar bazine cu ap sau fntni arteziene, statui, chio curi pentru odihn sau chiar monumente, dispuse la ncruci area aleilor frecvent circulate. Compozi ia unui scuar poate fi geometric sau liber , n strns leg tur cu ansamblul arhitectural nvecinat. Dispozi ia aleil or, ce ocup 15-20% din suprafa a scuarului, trebuie s permit fluxul pietonilor dup direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. Planta iile arbustive i arborescente sunt concepute i dispuse sub form de grupuri, boschete, n lungul aleilor, spre periferia scuarului, astfel nct s ofere protec ie fa de zonele cu trafic auto intens, ad post contra curen ilor de aer din direc ia dominant , zone umbrite dar i zone nsorite. Aceste planta ii ocup o suprafa important . 6.5. Gr dina public

Gr dina public este unitatea de spa iu verde, n care vegeta ia lemnoas ocup o pondere important , unitate avnd suprafa a cuprins ntre 3 -20 ha i care asigur recrearea i odihna locuitorilor din zona nvecinat , de pe o raz de 1-1,5 km, distan ce poate fi parcurs pe jos n cca. 15-25 minute, de mers lejer. Mrimea gr dinilor publice se stabile te considernd faptul c 15-20% din popula ia din zona deservit , frecventeaz gr dina n acela i timp, cu o norm pentru fiecare vizitator de 40 m 2. Dat fiind aceast distan de deservire, gr dinile se amplaseaz la nivel de cartier sau complex de locuit, n cadrul ora elor mari, iar n cazul ora elor mici gr dina public ndepline te rolul de parc. Compozi ia peisagistic este rezolvat n stilul mixt, partea central fiind amenajat n manier geometric iar spre periferie predominnd caracteristicile stilului peisager. Gr dina este prev zut cu o perdea compact de specii lemnoase, respectiv arbori i arbuti, perdea ce are rol att sanitar ct i decorativ. Intr rile vor fi reduse ca num r, respectiv o intrare la cca. 3-4 ha, pentru a nu fi traversat de alei de trecere. Spre deosebire de scuar, gr dina public poate fi prev zut cu 2-3 sectoare, respectiv: sectorul pentru copii, cel pentru odihna pasiv i cel pentru odihna activ , dar uneori gr dina public poate avea doar o singur zon (sector), ndeplinind doar o singur func ie prioritar . Vegeta ia utilizat ntr-o gr din public va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia, fiind format din arbori i arbu ti (30-60%), gazon (32-66%) i specii floricole (4-8%) din suprafa a total . Aceast unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) i spa ii de odihn , locuri de joac cu dot rile aferente pentru copii, b nci, construc ii utilitare sau pentru agrement (chio c, ad post de ploaie, locuri pentru jocuri statice, cofet rie, cafenea, restaurant), diferite dot ri (ci mele, WC public), bazine sau chiar un mic lac, toate aceste dot ri vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a total a gr dinii publice. 6.6. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin ntinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoas i ierboas , ce dep esc 20 ha, fiind cele mai mari unit i de spa iu verde urbane, destinate att pentru odihna pasiv ct i pentru diferite manifest ri artistice, culturale i tiin ifice fiind denumite parcuri de cultur i odihn . Mrimea acestora se stabile te n func ie de m rimea zonei deservite, i de densitatea popula iei, considerndu-se c 10% din popula ia ora ului frecventeaz simultan un parc, cu o norm de 60 m 2 pentru un vizitator. Se recomand dimensionarea sectoarelor astfel nct densitatea maxim s nu dep

easc 300 vizitatori/ha n zonele de odihn activ (sectoarele sportive), n sectorul pentru copii sau n sectoarele distractive, i s nu dep easc 160 vizitatori/ha n zonele de odihn pasiv (zonele pentru plimb ri sau pentru odihn propriu-zis , respectiv sta ionare). Din datele de mai sus rezult faptul c n ora ele cu peste 30.000 de locuitori trebuie s existe un parc. n foarte multe cazuri, datorit suprafe ei pe care o reclam , parcurile se ntind n vecin tatea localit ilor, mai ales dac exist i vegeta ie lemnoas ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. Zona n care este amplasat un parc nu trebuie s fie poluat fonic sau chimic, i dac este posibil s fie situat n apropierea unei ape curg toare sau st ttoare, recomandndu-se ca microrelieful acestei unit i de spa iu verde s fie ct mai variat. Un parc de cultur i odihn este caracterizat n primul rnd printr-o vegeta ie bogat (6575%), ce cuprinde planta ii mari de arbori i arbu ti (30-60%), precum i spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). Plantele floricole sunt dispuse n zona intr rii principale sau n zonele intens frecventate, ocupnd doar 3-5% din suprafaa total a parcului. Aleile i c ile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare, de lungimi i dificult i diferite. Luciul de ap mpreun cu alte dot ri vor avea ponderea de 15-20% din suprafa . Parcurile prezint diferite dot ri ce ofer vizitatorilor att posibilitatea plimb rii sau repausului n aer liber, ntr-un cadru peisagistic deosebit, ct i practicarea diferitelor activit i cu caracter sportiv (jocuri, sporturi, agrement) sau a unor activit i cu caracter cultural (spectacole, expozi ii, manifest ri artistice). Num rul de intr ri i amplasarea acestora se stabile te n func ie de afluen a de vizitatori, de direc iile dominante de afluen ce corespund principalelor zone exterioare deservite, de re eaua stradal limitrof , i de capacitatea proiectat a parcului. Intrarea principal trebuie s corespund cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori, iar intr rile secundare s fie dispuse n zone intens frecventate. Intr rile vor fi prev zute cu parc ri dimensionate fa de afluen a de vizitatori, izolate de c ile pietonale cu vegeta ie arbustiv i arborescent . n proiectarea unui parc se prev d mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa de altele astfel nct s i poat ndeplini func iile ct mai bine, pentru ca diferitele activit i s nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ional . n func ie de m rimea i complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihn pasiv , sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, s li de lectur n aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasiv nu se va amplasa

lng cel sportiv, ci ct mai departe de acesta, n zone lini tite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, component ce atenueaz fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implic o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie i zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile i dot rile sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplaseaz periferic sau n locuri uor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele lini tite ale parcului, fiind prev zute cu alei de acces dimensionate corespunz tor, precum i cu parc ri exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa n apropierea intr rii principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestier (arbori i arbu ti), avnd ct mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea n componen a sa terenuri, stadion sau alte amenaj ri pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intr rii principale, lng o intrare secundar iar restaurantele n locurile intens frecventate, cu acces direct din ora . Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chio curi, iar elementele ornamentale precum fntni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa n fa a cl dirilor sau pavilioanelor, n punctele intens frecventate sau n lungul aleilor principale. Este necesar constituirea i a unui sector administrativ-gospod resc, care s cuprind o pepinier pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, r sadni e pentru producerea de r saduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg i care va avea o pozi ie limitrof parcului. Se recomand ca vegeta ia lemnoas i cea ierboas s ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supranc rca parcurile cu diferite construc ii n detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt. tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unit ilor de spa iu verde (scuar, gr din public i parc) destina ia suprafe elor (%) vegeta Nr. ia crt. Unitate de spa iu verde total arbori i arbu ti specii floricole gazon alei alte dot ri 1. Scuar 60-85 20-60 5-10 30-75 15-20 0-20 2. Gr din public 40-70 30-60 4-8 32-66 10-20 20-40 3. Parc 65-75 30-60 3-5 35-67 1015 15-20 6.7. Spa iile verzi din lungul str zilor, bulevardelor i oselelor Aceste planta ii, ce nso esc adesea c ile de circula ie public din interiorul sau din afara localit ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbu ti, pn la adev rate f ii verzi cu l imi variate, avnd rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei i a

drumurilor, i chiar economic. Func ia decorativ este realizat prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, mbinndu-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea n uniformitatea construc iilor limitrofe cilor de circula ie, prin schimb rile fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bog ia i transparen a coroanei, textura i forma acesteia. Vegeta ia lemnoas fie eviden iaz liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie mascheaz anumite elemente inestetice din apropierea c ilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, leg tura dintre marile unit i de spa iu verde dintr-o localitate, sau leg tura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitar i cea ecologic sunt exercitate prin reducerea polu rii atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi i a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor i par ial a carosabilului, sporirea umidit ii aerului datorit proceselor de evapo transira ie, mbog irea aerului n oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea polurii fonice, reducerea trepida iilor datorit sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei i a drumurilor este realizat n primul rnd prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin m rirea confortului optic i a siguran ei circula iei, prin m rirea capacit ii de ghidare a oferului pe timp nefavorabil, prin reducerea st rii de oboseal . Gardul viu din arbu ti, ce separ n unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, nl tur efectul de orbire. n afara localit ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc ocurile autovehiculelor n caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii m resc siguran a circula iei mpotriva vntului i a z pezii, iar numeroase ramblee i deblee au taluzurile fixate i stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorit monotoniei, devin sup rtoare i obositoare pentru ochii oferului, a a cum este cazul planta iilor de plopi columnari. n acest sens planta iile din lungul c ilor de circula ie, n special din afara localit ilor trebuie astfel realizate nct s aduc varietate n peisaj i nu monotonie. Func ia economic poate fi ndeplinit atunci cnd prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de mas lemnoas ce se poate valorifica. De regul , aceast funcie este minimalizat . Speciile folosite n aceste categorii de spa ii verzi trebuie s ndeplineasc unele condi ii cum ar fi: - s fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - s aib o perioad de prezen a frunzelor ct mai lung i o perioad scurt de cdere a frunzelor, - s fie rezistente la diver i factori de stres (temperaturi mari vara

datorate nc lzirii asfaltului, secet , boli i d un tori), - s nu produc fructe sau semin e care s murd reasc carosabilul sau aleile, - sistemul radicelar s fie profund i nu superficial, pentru a nu degrada c ile de acces sau diferite amenaj ri, - s nu drajoneze, - s aib o cre tere rapid , - s fie longevive, - s suporte tunderile n coroan , - s suporte anumite concentra ii n sol de clorur de sodiu, provenit din amestecurile antiderapante mpr tiate iarna pe carosabil sau pe c ile pietonale. n ceea ce prive te forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidal sau globuloas . Se recomand folosirea speciilor locale precum: paltin de cmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoru i, dar i specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul c ilor de circula ie pot fi constituite n principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rnd de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rnduri de arbori, aliniamente din arbu ti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori i gard viu. Structura i m rimea acestor planta ii se stabile te n func ie de l imea i structura str zii, de l imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto i a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (num r de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea str zii fa de punctele cardinale i nu n ultimul rnd de instala iile i construc iile subterane. Bulevardele, ce au l imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto i velo, separate de c ile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin f ii plantate cu arbori i arbu ti. Dac l imea str zii este mai mic i circula ia autovehiculelor intens , se recomand ca arborii i n special arbu tii s se amplaseze ntre partea carosabil i trotuar. Dispunerea planta iilor este diferit putnd fi: simetric pe ambele p ri ale str zii, realizndu-se perspective simetrice longitudinale, i asimetric sau unilateral , n cazul trotuarelor asimetrice, n cazul str zilor orientate pe direc ia E-V cnd se recomand plantarea laturii nsorite sau n cazul drumurilor din afara localit ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoram , lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localit i sunt alc tuite, de obicei, dintr- o singur specie, specie ce poate fi schimbat dup o intersec ie sau dup o ntrerupere a aliniamentului datorit prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite dou sau mai multe specii dar se recomand ca acestea s fie asem

ntoare ca habitus, talie, frunzi i comportament ecologic. Distan a d intre exemplare difer n func ie de ritmul static sau cel dinamic, putnd fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liber a str zilor. n zona intersec iilor pe o raz de cca. 25 m se recomand p strarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilit ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre dou exemplare arborescente variaz ntre 5-12 m, n func ie de specie, de puterea de cre tere, de lrgimea coroanei i de n limea la care se dore te s ajung exemplarele respective. Planta iile sub form de aliniamente simple se pot realiza pe f ii de sol liber, de 1-1,5 m l ime, uneori chiar 2 m, sau n spa ii individuale circulare sau p trate, de minim 2 m 2, dispuse pe trotuar. n cazul aliniamentelor duble l imea minim a f iilor de sol liber este de 3,5 m pentru dispunerea alternativ a exemplarelor, sau de 4 m ntre rnduri pentru dispunerea simetric (cte doi) a arborilor. Dup desimea acestor planta ii se deosebesc str zi i bulevarde nchise, la care arborii (de talie mare) i arbu tii sunt planta i la distan e mici, i str zi i bulevarde deschise, la care arborii (de talie mic ) i arbu tii au distan e mari ntre exemplare. 6.8. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa , structur i folosin diferite, n func ie de tipul de locuin sau de ansamblu de locuin e pe care l deservesc. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e i gr dinile locuin elor individuale. 6.8.1. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e, ale unui cvartal sau ale unui cartier, ocupnd suprafe e importante, fiind amenajate i ntre inute de administra ia local . Au scop sanitar, recreativ i decorativ. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joac pentru copii, pentru plimb rile locatarilor sau pentru odihna acestora. n componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intr : suprafe e plantate cu arbori i arbu ti, suprafe e ngazonate, partere cu flori, alei pietonale, arii de joac pentru copii, b nci sau alte spa ii pentru odihna pasiv . Prin planurile de sistematizare ar trebui prev zute l imi optime pentru astfel de planta ii, interpuse fie ntre blocurile al turate fie ntre arterele intens circulate i blocurile de locuin e, pentru diminuarea zgomotului, a noxelor sau a altor factori de inconfort, ineren i n cazul aglomer rilor de

locuin e de acest tip. Alegerea speciilor i modul lor de grupare se realizeaz n a a fel nct s se elimine monotonia construc iilor tipizate, n strns concordan cu planta iile stradale. Astfel, se recomand folosirea a 2-3 specii lemnoase care s constituie fondul general sau dominanta, i alte multe specii pentru varietate. Speciile vor fi alese i amplasate, n func ie de pozi ia, orientarea i n limea cl dirilor, n func ie de pozi ionarea ferestrelor, balcoanelor sau a intr rilor blocurilor de locuit. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formeaz pe anumite culoare ntre blocuri, pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii, pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice, punct de distribu ie a energiei electrice, parc ri, tomberoane). Amplasarea speciilor lemnoase trebuie s permit crearea de zone umbrite dar i de zone nsorite, s permit un acces facil i o bun vizibilitate pietonilor. 6.8.2. Gr dinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezint o categorie aparte, au suprafe e variabile de la 40-50 m 2 pn la 400-1000 m 2, prezentnd un acces limitat i fiind de fapt spa ii nchise delimitate de mprejmuiri. Aceste gr dini sunt amenajate i ntre inute de proprietar dup gustul propriu, personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. n func ie de pozi ia fa de cl dire (locuin , sediu de firm etc.) acestea pot fi: gr dina de fa ad , gr dina din spatele locuin ei i gr dina interioar . Gr dina de fa ad , a a cum reiese din denumire este situat n fa a locuin ei, poate avea o mprejmuire (gard) nalt , joas sau f r mprejmuire, n func ie de specificul locului i de estetica urban adoptat n acea zon . Aproape n toate cazurile aceast gr din are doar func ie estetic . n func ie de m rimea acesteia, respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta i solu ia de amenajare. Astfel, n cazul spa iilor nguste se alege o compozi ie bazat n linii mari pe specii vegetale de talie mic , precum gazonul, specii floricole i arbu ti scunzi i pentru accente, pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare i umbrire. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii, inclusiv cea a unei ecran ri vizuale complete dinspre trotuar, fie prin realizarea unui gard viu nalt, a unor grupuri de specii sempervirescente, sau a unei perdele de arbu ti nal i sau de liane. Solu ia de amenajare adoptat poate fi liber sau geometric (simetric sau asimetric ), cu o compozi ie relativ simpl , u or de ntre inut. Gr dina din spatele locuin ei are att o func ie estetic dar mai ales func ional , fiind de fapt locul n

care proprietarul dore te s aib intimitate i ad post fa de privirile indiscrete. n aceast gr din locatarii imobilului i desf oar unele activit i precum: odihna pasiv sau activ , servitul mesei, activit i de gr din rit, cititul, diferite jocuri, ndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalit ii, not (n cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. n func ie de m rimea spa iului disponibil, de gusturile proprietarului, de activit ile pe care dore te s le desf oare, gr dina este structurat i amenajat , putnd cuprinde: suprafe e i c i de acces, suprafe e ngazonate, aranjamente florale, arbori, arbu ti i liane, mobilier de gr din , l mpi pitic, pergole i treiaje cu plante c rtoare pentru realizarea umbrei, chio c de gr din , bazin cu pe ti decorativi, piscin , barbeque, minigr din de zarzavaturi, minilivad , miniser , magazie de unelte, padoc i cu c pentru cine. n cazul vegeta iei, speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene, gazonul, trandafirii, arbu tii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mic , speciile ag toare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor, pergolelor, chio curilor i treiajelor, precum i diferite specii cu port pendent, sau specii de r inoase. Solu ia de amenajare se adopt fie la recomand rile arhitectului cl dirii, fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firm de profil, fie dup propriile idei, libertatea de alegere fiind total n acest caz. Gr dinile interioare , sunt mai pu in r spndite i cunoscute, datorit caracterului special al construc iilor n care sunt realizate. n cazul unor locuin e, dar i a unor hoteluri, spitale, sedii de firme, institu ii, sunt prev zute n arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenaj rilor peisagistice. Aceste gr dini pot fi amenajate pentru circula ia interioar sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. Solu ia de amenajare adoptat poate reda cu mult rafinament un colt din natur , folosinduse diferite elemente native: specii ierboase, arbustive sau lemnoase, stnci i pietre, un mic bazin cu aspect natural, o cascad miniatural . Unele gr dini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale i b nci de o anumit form sau culoare, arbu ti tun i, diferite aranjamente din materiale inerte de texturi i culori variate. Pentru unele gr dini interioare se poate adopta o solu ie strict geometric sau se pot adopta principiile gr dinilor miniaturale japoneze, astfel nct liniile arhitecturale ale construc iei s se mbine pl cut cu scena de peisaj creat . n cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesar , de la bun nceput, cunoa terea situa iei (existen a i pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc cl direa (conducte de ap sau de gaz metan, instala ii electrice, canaliz ri).

6.9. Acoperi urile verzi Acoperi urile verzi (eco-acoperi uri) reprezint un tip aparte de spa iu verde, cu solu ii constructive i de amenajare complexe. Suprafa a unei astfel de amenaj ri variaz de la c iva metri p tra i la zeci sau chiar sute, n func ie de cl direa respectiv i de ceea ce dore te s se realizeze. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta nvelitorii acoperi ului, fiind de maxim 10-15%, existnd totu i solu ii constructive i pentru pante mai mari. Se prefer totu i nfiin area acestora pe acoperi uri de tip teras . O prim condi ie constructiv obligatorie este dotarea terasei sau acoperi ului respectiv cu o hidroizola ie excelent , durabil i de bun calitate, odat instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie, n vederea efectu rii eventualelor repara ii. Peste hidroizola ie se a terne un strat drenant de o construc ie special sau un strat mineral de o anumit granula ie care s permit eliminarea surplusului de ap din precipita ii. Urmeaz un strat de separa ie , format din fibre minerale, cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de ap necesar dezvolt rii plantelor, de a evita sp larea stratului fertil de c tre apa din precipita ii dar i de a constitui o barier pentru r dcinile ce se dezvolt n profunzime. Peste acesta se a terne stratul fertil , care are compozi ii diferite n func ie de speciile ce doresc a fi cultivate, astfel, pentru speciile de plante vivace, care n mediul natural se dezvolt pe soluri scheletice sau chiar pe stnc rii, propor ia pietri ului i nisipului va fi mai mare n detrimentul p mntului, iar dac se cultiv specii mai preten ioase acest raport se inverseaz . Pentru eliminarea efectului mecanic al pic turilor de ploaie asupra stratului fertil, se recomand acoperirea acestuia, printre spa iile r mase libere ntre plante, cu pietri (de tip sort), sp rtur din diferite roci sau cu scoar de copac tocat . Chiar folosirea rocilor n diverse m rimi, forme sau provenien e, poate contribui la estetica compozi iei alese. n func ie de caracteristicile lor, acoperi urile verzi pot fi intensive i extensive; cele intensive prezint o grosime mic a stratului fertil (7-9 cm) i plante de talie mic i, de regul , nu sunt destinate accesului publicului i avnd doar rol ecologic. Acoperi urile verzi extensive sunt asem ntoare gr dinilor tradi ionale, cu strat fertil mai gros, cu arbori i arbu ti de talie mare, al turi de plante cu flori i alei, cu un sistem elaborat de iriga ie i drenaj. Acest tip de acoperi uri este mai dificil se realizat i are n general costuri mari. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secet , respectiv cele de stnc rii sau de soluri scheletice (fam. Crassulaceae , fam. Saxifragaceae , unele specii din fam. Brassicaceae sau Campanulaceae ), sau numeroase alte specii floricole, specii de gazon (fam. Poaceae ), specii arbustive

sau plante ierboase volubile i liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. Pentru utilizarea speciilor arborescente i a lianelor se recomand folosirea unor containere speciale, care s asigure un volum edafic i o stabilitate corespunz toare. n toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prev zute cu sisteme de irigat, pentru perioadele de var cu deficit de precipita ii. Solu iile amenajistice se vor adopta n func ie de cl dire, de ambient i nu n ultimul rnd de func ionalitatea spa iului respectiv. Ca i n cazul gr dinilor interioare, acoperi urile verzi pot fi accesibile vizitatorilor, fiind dotate cu mic mobilier de gr din , crendu-se spa ii pentru odihn , pentru servit ceaiul sau cafeaua etc., sau pot fi amenajate doar pentru contemplare, constituind un ambient deosebit pentru toate nc perile ce au ferestre spre por iunea respectiv de acoperi . Rolurile acestor acoperi uri verzi sunt multiple: - prin crearea de asemenea amenaj ri se m re te suprafa a acoperit de vegeta ie dintr-un ora , un acoperi verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa chiar cu cea ocupat de respectiva cl dire, fapt foarte important mai ales n marile aglomer ri urbane; - acestea re in diferite cantit i de praf, diferite pulberi sau noxe, contribuind ntr-o oarecare m sur la purificarea atmosferei; - reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperi ului, n zilele nsorite, fa de nvelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tabl ; - modereaz regimul termic din nc perile situate la ultimul nivel, comportndu-se ca un bun strat termoizolant. Iarna pierderile de c ldur sunt mai mici ceea ce implic o reducere a cantit ii de energie consumat pentru nc lzirea suplimentar a acestor nc peri, iar vara este eliminat supranc lzirea aerului i automat sc derea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat; - influen eaz n mod pozitiv circuitul apei la nivelul localit ilor, prin re inerea n procente nsemnate a apei din precipita ii, care n mod normal era dirijat prin sistemele de captare i scurgere, n canaliz rile de evacuare a apei pluviale direct n ruri. Prin punerea acestei cantit i de ap la dispozi ia stratului vegetal al acoperi urilor verzi i prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor, umiditatea aerului este ameliorat semnificativ; - al turi de celelalte tipuri de spa ii verzi, prin dispozi ia acestora la n limi diferite, acoperi urile verzi contribuie la m rirea biodiversit ii n localit i, prin ni ele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare; - i nu n ultimul rnd, prin rolul estetic i peisagistic deosebit influen eaz benefic confortul vizual i cel psihic al omului, respectiv: al angajatului sau func ionarului (firm , institu ii

administrative), al bolnavului sau pacientului (spitale, policlinici, cabinete), al muncitorului (fabrici, hale, ateliere), al proprietarului (locuin privat ). 6.10. Parcurile i gr dinile sportive Acestea se amenajeaz n cadrul complexelor sportive, i constituie unit i de sine st ttoare. Suprafa a acestora variaz de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori, pn la 4-7,5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. Din suprafa a acestor complexe sportive, spa iile verzi propriu-zise, respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% i au rolul de a separa diferite sectoare sportive, de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizual , precum i numeroase aranjamente decorative cu specii floricole, gazon sau arbu ti, dispuse n aria intr rilor sau a zonelor intens frecventate. Suprafe ele ngazonate prezint procente nsemnate. Amenaj rile peisagistice constituie i locul de odihn i plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumit manifestare sportiv . Toate aceste amenaj ri sunt subordonate organiz rii func ionale a parcului. Pe ct posibil planta iile realizate nu trebuie s umbreasc suprafe ele de sport, i s nu produc fructe ce pot murd ri. Sistematizarea general a parcului cuprinde: stadion (fotbal, atletism), terenuri pentru diferite sporturi (tenis, volei, handbal, oin ), bazin acoperit sau n aer liber (not, polo), diferite s li de sport (gimnastic , arte mar iale), cl diri administrative, cl diri pentru vestiare, grupuri sanitare, du uri etc. Terenul pe care se nfiin eaz un astfel de parc trebuie s fie plan, cu solul permeabil, iar perimetral se realizeaz o perdea de protec ie, cu prec dere mpotriva vnturilor dominante. Stilul adoptat este cel mixt, cu forme i trasee geometrice n jurul terenurilor i construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere, sinuoase iar vegeta ia dispus liber i constituit din specii locale. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum i pentru toate terenurile, aleile de acces vor fi dimensionate corespunz tor, n ceea ce prive te num rul i l imea, n func ie de afluen a mare a publicului n zilele de competi ii, pentru a se realiza fluxul ct mai facil. 6.11. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenaj ri de m rimi diferite, n func ie de ambientul n care sunt amplasate, de aria pe care o deservesc i de categoriile de vrst pentru

care sunt dotate. Suprafa a variaz de la cca. 100 m 2 pn la cteva hectare, cnd sunt n afara localit ii, caz n care au caracter de tab r. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplaseaz n interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e, unde distan a parcurs este ct mai mic i unde copiii sunt feri i de c ile de acces auto, sau n cadrul scuarurilor, gr dinilor publice sau a parcurilor, n care constituie sectoare de sine st ttoare. n cadrul acestora se recomand amenajarea i gruparea dot rilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vrst , respectiv: pn la 3 ani, 3-6 ani, 7-10 ani, 11-15 ani, separate prin vegeta ie. Sectoarele pentru pre colari vor avea minim 400 m 2 pentru o capacitate de cca. 30-40 copii, i vor fi dotate cu groap cu nisip, leag ne, balansoare, tobogane, b nci. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. 1000 m 2 pentru 40-50 copii, cu dot ri specifice vrstei precum i un teren nierbat pentru jocul cu mingea, brn de echilibru, labirint. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. 3500 m 2 fiind dotat cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal, volei, baschet, tenis). Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consider : 50-60% pentru vegeta ie, 20-25% pentru terenurile de joac , 8-10% pentru alei i 2-5% alte construc ii. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomand plantarea perimetrului acestor zone cu arbori i arbu ti. Vegeta ia folosit va fi constituit din arbu ti i arbori de m rimea a III-a, liane sau specii volubile pentru nverzirea zidurilor, precum i specii floricole i de gazon. Sunt excluse speciile cu rezisten mecanic mic ( Buxus senpervirens ), cu ghimpi ( Berberis sp., Robinia sp. ), cu frunze, flori, fructe sau semin e cu gust i miros nepl cute, sau care s fie toxice ( Taxus baccata, Laburnum anagyroides, Rhus typhina ), iritante ( Cornus sanguinea ) sau care s p teze ( Juglans sp. ). Amenaj rile peisagistice sunt realizate ntr-o manier liber i trebuie concepute astfel nct s constituie o ambian de bun dispozi ie, prin varietatea coloristic pentru anumite zone, sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dot ri viu colorate. n cartierele de locuit sau n scuaruri, aceste zone au ca dotri i echipamente pe cele obi nuite: gropi cu nisip, tobogane, balansoare, leag ne, brn pentru echilibru, spaliere, labirinturi. n cazul taberelor, dot rile vor fi mult mai complexe, incluznd: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi, eventual un mic stadion, pist pentru alergare, pist pentru patine cu rotile, bazin pentru not, alei pentru biciclete sau trotinete, prtie pentru schiuri, bob sau s niu , terenuri pentru jocuri de mas , bibliotec volant , teren pentru focul de tab r.

6.12. Spa iile verzi de pe teritoriul colilor, gr dini elor i cre elor Institu iile de educa ie i nv mnt prezint n incinta aferent , pe lng construc iile specifice destinate procesului didactic, i spa ii verzi cu diferite amenaj ri, necesare odihnei i relax rii copiilor n recrea ii, sau pentru desf urarea diferitelor activit i sportive sau didactice. Perimetrul incintei se recomand s fie plantat cu o perdea vegetal compact , cu rol de protec ie mpotriva prafului, a zgomotului i a gazelor. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizeaz att zone umbrite moderat, destinate odihnei, ct i zone nsorite. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecin tate a cl dirii principale este cel geometric, cu alei ce converg spre intr rile mai importante i o ax principal de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce une te intrarea n incint cu cl direa principal . Dar n func ie de microrelief, de cadrul general n care este situat complexul de construc ii al institu iei respective, se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. Ca elemente prezente n aceast zon sunt: peluzele de gazon, ronduri, rabate sau diverse aranjamente floristice, arbu ti sempervirescen i sau floriferi, arbori de m rimea a III-a, b nci, un mic bazin prev zut cu o fntn artezian , un mic monument sau un bust, corpuri de iluminat, co uri de gunoi etc. Arborii planta i lng cl diri vor fi amplasa i, astfel nct pe p rile sudice i vestice ale construc iilor s poat umbri par ial clasele prea nsorite, iar pe laturile estice i nordice se vor amplasa n dreptul por iunilor de ziduri f r ferestre. Terenurile destinate activit ilor sportive sau pentru diferite jocuri n aer liber vor fi amplasate opus fa de s lile de clas , i vor fi izolate prin planta ii compacte, pentru o reducere ct mai mare a zgomotului specific acestor activit i. Pentru numeroase unit i de nv mnt este necesar nfiin area unui sector pentru tiin ele naturii, ce poate cuprinde: o mic livad , arbu ti fructiferi, gr dina de zarzavat, plante tehnice, medicinale i melifere, plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologic sau floricol . Din sortimentul de specii folosite n aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi, cele cu frunze, flori, fructe sau semin e, care murd resc, care au gust nepl cut sau care sunt iritante sau otr vitoare. Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m 2 pentru copii mai mici de 3 ani (cre e i c mine) i de 25 m 2 pentru copii de 3-6 ani. n coli se recomand o norm de 5 m2 spa iu verde i de 1,5 m 2 de teren sportiv, pentru fiecare elev. 6.13. Spa iile verzi din incinta ntreprinderilor

De cele mai multe ori ntreprinderile dispun de zone largi n care se pot amenaja spa ii verzi, ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al cl dirilor sau instala iilor, de a diminua poluarea fonic , fizic i chimic specific diferitelor ntreprinderi i de a crea un cadru ct mai pl cut pentru salaria i. Amenajarea acestor spa ii verzi urm re te realizarea unui ansamblu unitar, func ional i estetic. Componenta cea mai important , cu cel mai mare impact peisagistic, este vegeta ia lemnoas , care va fi dispus pe ntreg teritoriul, iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoas vor fi ct mai mari i ct mai compacte. Parterele cu flori i peluzele de gazon, n alternan cu diferite grupuri de arbori i arbu ti, vor m rgini aleile pietonale i vor fi dispuse cu prec dere n zonele intens frecventate, respectiv cea a intr rilor, birourilor, sau a celor rezervate pauzelor. Cile de acces auto vor fi m rginite de arbori, cu excep ia intersec iilor, unde vor lipsi sau vor fi nlocui i cu arbu ti de talie mic , pentru m rirea gradului de vizibilitate. Speciile folosite vor avea coroana ngust i nalt pentru a nu stnjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. Speciile cu coroan larg vor fi dispuse n zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incint . Speciile floricole se vor alege n func ie de specificul proceselor de munc , lundu-se n calcul influen a psihic mai ales a cromaticii acestora. Astfel, n ntreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii, diferite, cu rol stimulator, iar pentru ntreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irit ochii, se vor folosi plante cu flori ce au culori reci, pasive cu rol calmant. De asemenea, se amenajeaz i locuri pentru pauza de mas i odihn , avnd ca dot ri mese, b nci, co uri de gunoi i ci mea cu ap potabil . Aceste zone vor fi prev zute cu peluze de gazon, rabate de flori, grupuri de arbu ti dar i de arbori care vor umbri par ial mesele i b ncile. 6.14. Spa iile verzi din incinta spitalelor, sanatoriilor i sta iunilor Pentru a-i putea ndeplini ct mai bine rolul pe care-l au, aceste categorii de institu ii trebuie s dispun de un ambient ct mai curat i mai s ntos. Aceste spa ii verzi trebuie s asigure condi ii prielnice de recuperare i refacere a s nt ii diferitelor categorii de bolnavi. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple, cu forme i spa ii pl cute i confortabile, cu specii floricole avnd culori lini titoare, calmante, precum i obiecte din materiale calde, familiare. Normele recomandate sunt de 70 m 2/bolnav pentru spitalele urbane i de 150 m2/bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice, ce sunt dispuse de regul n afara localit ilor.

Vegeta ia lemnoas de ine un procent important din suprafa a spa iului verde, avnd un rol important n mic orarea vitezei vntului, atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur, purificarea aerului, separarea incintei fa de vecin t ile incompatibile, delimitarea i mascarea sectoarelor administrative, separarea diferitelor amenaj ri precum parc ri, drumuri interioare de acces auto etc. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chio curi, treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizeaz zone umbrite, necesare bolnavilor, dispuse n alternan cu zonele nsorite. n func ie de destina ia institu iilor respective, de afec iunile care se trateaz n cadrul acestora, spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul lini tit al peisajului. Aleile vor fi ct mai orizontale sau vor avea o nclinare mic , favorabil plimb rilor de fortificare a inimi. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chio curi pentru odihn , acoperite cu plante ag toare, se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prev zute cu hamacuri sau ezlonguri. Nelipsite vor fi i suprafe ele mari acoperite cu gazon precum i parterele cu flori, ce au efect lini titor. n cazul institu iilor curative pentru bolnavii de pl mni se folose te genul romantic. Astfel, se amenajeaz zone sau col uri lini tite n mijlocul unor grupuri de arbori, de arbu ti sau astfel de spa ii nconjurate de treiaje cu plante c rtoare. Se recomand folosirea de arbori i arbu ti ce degaj uleiuri eterice, a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice, cantonate n special n zonele de odihn pasiv (b nci, chio curi). Potecile i aleile vor avea pante u oare i vor fi par ial umbrite. Pentru institu iile n care sunt trata i bolnavii ce sufer de surmenaj sau de oboseal se amenajeaz locuri de odihn cu vederi panoramice, cu oglinzi de ap ce au efect odihnitor i relaxant, precum i pergole cu vi de vie, glicin sau trandafiri. Parterele cu flori cu nuan e reci, pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor, influen nd benefic recuperarea acestora. De asemenea, se recomand realizarea de terenuri umbrite sau nsorite pentru gimnastic sau sporturi u oare, bazin de not cu plaj nsorit sau semiumbrit , cu b nci i ezlonguri. Dac spa iul permite, se pot amenaja voliere cu p sri decorative sau cu p sri cnt toare. 6.15. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea, datorit lipsei de spa iu, numeroase cimitire au amenaj ri peisagistice sumare, reduse doar la aliniamente de arbori, dispuse n lungul aleilor principale, sau n jurul edificiului central, constituit din biseric , capel sau un monument memorial. Cimitirele mari, centrale, prezint i o zon , bine

delimitat , numit cimitirul eroilor, care are ca dominant un monument dedicat osta ilor romni sau de alte na ionalit i, diver ilor eroi ce au murit pentru o anumit cauz . n aceast zon sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat, de regul fiind conceput n manier geometric , cu alei i c i de acces paralele, subordonate fa de intrarea principal sau de edificiul cel mai important din incint . Astfel, de la intrarea principal sau de la biseric , pornesc mai multe alei rectilinii, sau n sens radial, flancate de planta ii sobre, sub form se aliniamente de arbori sau arbu ti, sau chiar garduri vii, din specii sempervirescente. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia, chiparo i, cimi ir, tis , molid, brad, dar i specii de foioase pr ecum: tei, castani porce ti, paltini, ar ar american. Perimetrul se recomand s fie mprejmuit cu un gard viu, din specii sempervirescente, i eventual cu un aliniament de arbori de m rimea a III-a. Vegeta ia lemnoas dintre locurile de veci este constituit din arbu ti, arborii fiind evita i, datorit ac iunii nefavorabile a r dcinilor acestora pe parcursul cre terii. Ca specii lemnoase frecvent folosite, n afar de cele amintite, sunt: trandafirii, n special cei urc tori i cei din grupa Polianta, caprifoiul ( Lonicera japonica ), iedera ( Hedera helix ), saschiul ( Vinca minor ). Al turi de acestea sunt folosite i numeroase specii de plante floricole perene rustice, ce nu necesit condi ii deosebite de cultur i ngrijire ( Iris sp, Lupinus sp, Narcissus sp., Paeonia sp, Aster sp., Sedum sp., Sempervivum sp, Chrysanthemum sp., Convallaria majalis etc.). 6.16. Spa iile verzi cu profil specializat 6.16.1. Gr dinile botanice Reprezint teritorii de diferite m rimi, situate n intravilan sau n extravilan, care ad postesc colec ii de plante realizate n principal n scop tiin ific, dar i cultural- educativ, de recreare, sanitar i decorativ. Aici sunt reunite att elemente ale florei autohtone ct i ale florei exotice, din cele mai ndep rtate col uri ale Lumii. Realizarea acestor colec ii de plante serve te: la cunoa terea florei autohtone i a celei din alte regiuni, la aclimatizarea diferitelor specii n vederea introducerii n cultur , la instruirea cultural-educativ a popula iei sau la constituirea unui cadru pl cut pentru recrearea i odihna publicului larg. Conceperea i realizarea gr dinilor botanice sunt realizate astfel nct func ia tiin ific s se mbine cu cea educativ , sanitar , de recreare i

decorativ . Pentru realizarea de microsta iuni ct mai diferite, corespunz toare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care s sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice, terenul pe care se realizeaz o gr din botanic trebuie s aib un microrelief ct mai variat, cu multe denivel ri, i obligatoriu cel pu in un curs de ap . n cazul n care terenul nu este prea fr mntat, se execut lucr ri de excavare, de taluzare sau de n lare a unor zone, pentru realizarea acestor denivel ri. Microrelieful, utilit ile i c ile de acces, influen eaz organizarea gr dinii botanice pe sectoare. Amplasarea unei gr dini botanice se va realiza n a a fel nct s fie ct mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groap de gunoi, halde, surse de zgomot puternic). Accesul vizitatorilor trebuie s fie comod, s poat fi realizat pe jos, sau dac distan a fa de centrul populat este mai mare, s existe mijloace de transport n comun. Sistemul de drumuri, alei i poteci trebuie s asigure vizitatorului accesul n toate zonele i parcurgerea unor trasee variate, f r ca acesta s treac de prea multe ori prin acela i loc. n acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative, mai ales la intrarea principal sau i la intr rile secundare, dar i n punctele cheie, de maxim circula ie, fiecare panou avnd o hart clar cu sectoarele i construc iile prezente aici, precum i cu pozi ia n care se afl vizitatorul n acel moment. Orice gr din botanic trebuie s aib o sistematizare judicioas a teritoriului, nfiin ndu-se n acest scop diferite sectoare, amenajate dup diferite criterii: dup zonele geografice ale rii sau ale Globului, dup considerente tiin ifice (taxonomice), dup importan a decorativ , alimentar , industrial sau medicinal a plantelor, dup concep iile i modalit ile de realizare a gr dinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de gr dini) etc. Ca sectoare, ntlnite cel mai des n sistematizarea unei gr dini botanice, se eviden iaz : sectorul plantelor decorative, rozariu-ul, sectorul florei diferitelor zone geografice, sectorul plantelor spontane folositoare, sectorul plantelor de cultur , sectorul sistematic, sectorul plantelor acvatice, gr dina japonez , serele, sectorul administrativ. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principal , fie n fa a cl dirilor importante (birouri, muzeu, ierbar), fie se desf oar ntre cele dou elemente. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ, sub form de aranjamente florale minu ios concepute precum i arbu ti floriferi sau sempervirescen i, sau arbori cu efect decorativ deosebit. Realizarea planta iilor floricole, n acest sector, ine cont de asigurarea continuit i nfloririi, folosindu-se succesiv specii cu nflorire prevernal , vernal , estival sau autumnal . Rozariu-ul , rozariul sau

sectorul trandafirilor este realizat dup principii sistematice, existnd n cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor s lbatici sau de peisaj, numit i colec ia botanic , n care se g sesc speciile spontane ale genului Rosa , i compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili, engleze ti, urc tori, Polianta, de parc, hibrizi Polianta, hibrizi floribunda etc.). Ca solu ii de amenajare se adopt o compozi ie geometric , arhitectural , ce favorizeaz dispunerea sistematizat a soiurilor de trandafiri, folosindu-se diferite dot ri specifice grupelor de soiuri: spaliere, pergole, treiaje, diverse suporturi sau chiar ziduri. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor i arbu tilor, ce ntr n componen a fundalurilor i ncadr rilor, ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. Pentru realizarea unei diversit i texturale sau cromatice chiar n interiorul colec iei de trandafiri, sunt frecvent utiliza i arbu tii sempervirescen i de talie mic sau chiar mici grupuri de conifere. Acest sector prezint un maxim de interes ncepnd cu sfr itul lunii mai i pn n octombrie. n sectorul florei Romniei sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni, forme de relief sau a celor mai importante unit i de vegeta ie. Acest sector prezint cel mai variat microrelief, i implicit expozi ii foarte diferite, pentru a face posibil dispunerea fireasc a speciilor, mai ales n ceea ce prive te altitudinea. n sectorul florei Globului , sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumit regiune (flora mediteranean , flora Asiei etc.). Pe lng marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezist la condi iile climatice locale, pot fi cultivate i specii sensibile la frig, dar n containere, vara ngropate n sol, la exterior, i iarna protejate n spa ii ad postite, respectiv n sere nc lzite sau seminc lzite. Sectorul plantelor spontane folositoare , eviden iaz specii vegetale valoroase din ara noastr , ce au diverse ntrebuin ri. Aici sunt puse n aten ia publicului plante, care n mod normal r mn neobservate n natur de c tre oameni. Sectorul plantelor de cultur , grupeaz specii de plante cultivate ce au ntrebuin ri n diferite ramuri ale activit ii umane. Aici se reg sesc plante alimentare (cereale, leguminoase, plante aromatice, r dcinoase), melifere, tehnice, medicinale etc. Acest sector este destinat n principal lec iilor n natur organizate de cadrele didactice din coli, licee sau a alte unit i de nv mnt, dar i publicului larg. Fiecare plant sau grup de plante prezint panouri cu explica ii cu privire la calit ile i ntrebuin rile specifice. n sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite, aranjate n func ie de taxonomia regnului vegetal, de la cele inferioare, cu o organizare mai simpl (de obicei de la mu chi i ferigi), pn la cele superioare (ultimele fiind

monocotiledonatele). Acest sector este destinat cu prec dere speciali tilor sau elevilor i studen ilor ce nva n unit i cu profil biologic. Sectorul plantelor acvatice se prezint sub forma unui bazin sau complex de bazine, n care sunt create condi ii ct mai propice dezvolt rii speciilor proprii mediului ml tinos sau acvatic. Gr dina japonez , este un sector aproape nelipsit din orice gr din botanic , amenaj rile de aici fiind realizate n maniera stilului sino-japonez, fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient, ambian a fiind puternic marcat de elemente de arhitectur proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul, lanterne de piatr , poart torrii, pod arcuit din piatr , pasul chinezesc din dale de piatr , eventual un mic templu i nelipsitul bazin cu lotu i i pe ti decorativi. Complexul de sere , este dispus de regul , n apropierea intr rii principale, i ad poste te colec ii de plante exotice: tropicale, subtropicale, mediteraneene, sau din alte regiuni calde ale Globului. Acest complex prezint sere de dimensiuni diferite n func ie de dimensiunile speciilor g zduite, acestea fiind grupate dup cerin ele ecologice. Astfel, se deosebesc: sera palmarium, sera cactu ilor i a plantelor suculente din regiunile de ertice, sera orhideelor i a plantelor epifite, sera plantelor din regiune mediteranean , sera azaleelor i cameliilor, sera plantelor acvatice tropicale, sera nmul itor, sera colec iilor, sera rezervat expozi iilor florale. Acest sector prezint un interes ridicat n special iarna, cnd multe din speciile vegetale tropicale nfloresc i cnd celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul prim verii, verii sau toamnei. Prin structura, prin solu iile de amenajare adoptate, prin universul vegetal pe care l reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor spectacole de form i culoare, gr dinile botanice mbin func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate), cu cea de educare a publicul i de cultivarea acestuia pentru frumos, cu cea de recrearea a popula iei i nu n ultimul rnd cu func ia decorativ . 6.16.2. Parcurile i gr dinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) i gr dinile dendrologice reprezint colec ii de specii lemnoase (arbori, arbu ti i liane) realizate n scop tiin ific, didactic, decorativ i recreativ. Suprafa a acestor colec ii variaz de la cteva hectare la cteva zeci de hectare, i prezint un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni ct mai diferite necesare aclimatiz rii i cultiv rii numeroaselor specii lemnoase autohtone i exotice. Cursurile i suprafe ele de ap constituie elemente importante n realizarea de sta iuni de lunc sau a unor

peisaje deosebite. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizeaz primele ncerc ri de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier, ornamental, industrial sau alimentar. Vegeta ia forestier spontan , ce a constituit nucleul nfiin rii colec iei, ocup procente importante i confer nota general a arboretumului. Sistematizarea colec iei implic realizarea diferitelor sectoare, ce grupeaz speciile forestiere n func ie de condi iile ecologice pe care le reclam , sau mai rar, dup zona geografic de provenien . Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ial , p dure de r inoase, p dure de foioase, p dure mixt , colec ie de trandafiri, pepinier , paji ti, cl diri administrative, uneori chiar un miniparc zoologic. De regul , solu iile amenajistice adoptate sunt n maniera stilului peisager, fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale i de microrelieful teritoriului. Dintre cele mai importante parcuri i gr dini dendrologice din ara noastr , n ceea ce prive te frumuse ea, vechimea i m rimea colec iilor, pot fi amintite: - arboretumul Simeria (jud. Hunedoara), nfiin at la nceputul sec. al XVIII-lea, avnd o suprafa de 70 ha; - arboretumul Hemeiu (jud. Bac u), nfiin at n 1880, avnd o suprafa de 48,5 ha; - arboretumul Dofteana (jud. Bac u), nfiin at n 1908, cu o suprafa de 34 ha; - arboretumul Bazo (jud. Timi ), nfiin at n 1909, cu o suprafa de 60 ha; - gr dina dendrologic Macea (jud. Arad), nfiin at la nceputul sec. al XX-lea, cu o suprafa de 20,5 ha; 6.16.3. Gr dinile i parcurile zoologice Acestea reprezint teritorii, de recomandat ct mai largi, care ad postesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii, avnd n acest sens ngr diri, cl diri i instala ii special realizate acestui scop. Noile norme de cre tere i ngrijire a animalelor s lbatice n gr dinile zoologice, interzic inerea acestora n condi iile improprii ale spa iilor mici, strmte, de tipul cu tilor cu gratii, i reclam obligativitatea cre rii de spa ii largi, de tip microbiotop sau minihabitat, n care s fie redat ct mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote, bazine, curs de ap , stnc rii, vegeta ie specific ) i la care separarea fa de vizitatori s se realizeze prin diferen e de nivel sau an uri cu ap . n cazul psrilor zbur toare, este necesar construirea de voliere largi, care s permit o oarecare mi care de zbor acestora. Scopul acestor gr dini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea i mbog irea cuno tin elor oamenilor de orice vrst , satisfacerea curiozit ii oamenilor cu privire la lumea animal , aclimatizarea unor animale exotice importante din

punct de vedere economic, p strarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate n ncercarea de nmul ire n captivitate a acestora, realizarea de c tre biologi a observa iilor cu privire la biologia i comportamentul unor specii. Pe ansamblu, vegeta ia lemnoas i ierboas , trebuie s ocupe suprafe e importante, pentru a completa ambientul, a masca zidurile inestetice, construc iile sau zonele administrative ce servesc la ngrijirea animalelor i ntre inerea instala iilor respective. Multe spa ii destinate animalelor sunt prev zute n mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori, arbu ti sau liane pentru crearea unui mediu ct mai natural speciei respective, pentru asigurarea umbrei pe timp de var , pentru m rirea valorii estetice a acestor spa ii, pentru mascarea ad posturilor i refugiilor unor specii de animale. Delimit rile i separarea ntre diferite sectoare se realizeaz prin planta ii masive de arbori i arbu ti, perdele sau garduri mascate cu liane. Amplasarea colec iilor de animale se recomand s se realizeze n afara perimetrului construibil, de preferabil ntr-un masiv forestier i n apropierea unei ape curg toare, care va fi folosit att ca surs de ap , ct i pentru amenaj rile specifice faunei acvatice. Vecin t ile nu trebuie s fie indezirabile, s nu existe zone industriale, gropi de gunoi, sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei ad postite. Distan a fa de localitate nu trebuie s fie prea mic , pentru ca eventualele mirosuri urte sau zgomotele produse de unele animale, s nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. De asemenea, distan a nu trebuie s fie prea mare, pentru a nu constitui un impediment n vizitarea acesteia, pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos, prin plimbare. Accesul trebuie s fie posibil i cu ajutorul mijloacelor de transport public, care asigur accesul unui segment important de vizitatori. Num rul i tipurile de sectoare ale unei gr dini zoologice variaz n func ie de mrimea teritoriului, de num rul de specii, de amenaj rile respective. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce ad postesc animale nrudite (ierbivore mari, ierbivore mici, carnivore mici, galinacee etc.) sau animale din acela i tip de habitat (de balt , alpin i subalpin etc.). Suprafa a unui sector se coreleaz cu talia i num rul maxim al animalelor ce se urm re te a fi g zduite. Spa iile rezervate animalelor vor fi prev zute cu vegeta ie, n special forestier , ct mai apropiat de regiunile de origine ale animalelor. n ceea ce prive te sectoarele ce se pot realiza, pot fi amintite: - sectorul reptilelor, constituit dintr-o cl dire, n care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatur , umiditate, iluminare i chiar vegeta ia caracteristic mediilor diferitelor specii de: broa te estoase, oprle, iguane, cameleoni, erpi sau crocodili; - sectorul galinaceelor i columbidelor, ce cuprinde voliere cu

fazani, g ini de ornament, p uni, bibilici, porumbei s lbatici sau de ornament, turturele; - sectorul p srilor r pitoare, cu voliere pentru r pitoare de zi precum: vulturi, uli, oimi, i pentru r pitoarele de noapte, cum sunt bufni e, cucuvele, ciufi; - sectorul p srilor de balt , fie cu voliere foarte mari, pentru speciile s lbatice care nu pot p rsi incinta (berze, strci, cormorani, mici palmipede, pesc ru i etc.) sau spa ii deschise, libere, cu luciu de ap i veg eta ie specific , pentru speciile care nu pot prsi locul, datorit fie dimensiunilor mari (necesit un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului c sunt semimblnzite, precum lebedele, pelicanii, g tele, unele specii de ra e. sectorul stru ilor, prev zut cu arcuri largi descoperite, pentru sezonul cald, i padocuri acoperite, pentru sezonul rece; - sectorul p srilor tropicale sensibile, reprezentat printr-o cl dire i chiar unele sere, cu voliere i vegeta ie, pentru men inerea n condi ii controlate de temperatur i umiditate a diferitelor specii de p sri exotice precum: papagali, canari, cinteze, mierle, grauri etc.; sectorul felinelor mari, cu zone largi amenajate pentru tigri, lei, pantere, pume, gheparzi etc., desp rite de vizitatori prin canale cu ap i diferen de nivel; sectorul felinelor i carnivorelor mici, ce ad postesc pisici s lbatice, r i, vulpi, lupi, cini dingo, jderi etc.; - sectorul ur ilor, cu microbiotopuri amenajate cu grot , bazin, stnci, trunchiuri de arbori, pentru diferite specii de ur i; - sectorul marilor ierbivore, n care sunt g zdui i: elefan i, dromaderi, girafele, bivoli, zimbrii etc.: - sectorul cervidelor i cabalinelor, n care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboas i lemnoas , care s permit o mare libertate de mi care exemplarelor de cerb carpatin, cerb lop tar, elan, ren, c prior, cai s lbatici, zebre, asini etc.; - sectorul rezervat pentru antilope, caprine, ovine, lama i alpaca; - sectorul primatelor, ce cuprind att spa ii ad postite i nc lzite, pentru inerea acestora n sezonul hibernal, ct i spa ii largi, n aer liber, pentru sezonul estival; Pe lng aceste dot ri n care vizitatorul vede animalele vii, n mi care, pot exista n incint i muzee, avnd colec ii i expozi ii de anatomie comparat , de zoologie, de entomologie etc. Aleile se dimensioneaz n func ie de fluxul maxim de vizitatori, pentru evitarea aglomera iei n zonele intens solicitate, iar traseele indicate trebuie s permit publicului vizionarea exponatelor ntr-o succesiune logic , f r prea multe suprapuneri sau ncruci ri. n zona intr rii principale, i nu numai, se vor prevede spa ii largi, care s permit realizarea de amenaj ri peisagistice corespunz toare cre rii unei ambian e ct mai pl cute pentru vizitatori. Amenaj rile necesare odihnei (b ncile) vor fi prezente n toate sectoarele. n toate zonele parcului trebuie s primeze spa iile

verzi, acestea fiind cele care contribuie n cea mai mare m sur la frumuse ea unei gr dini zoologice, indiferent de amenaj rile realizate i speciile g zduite aici. Zona perimetral se recomand s dispun de o centur verde, format din planta ii forestiere, cu rol principal de protec ie mpotriva vnturilor dominante, a eventualelor surse de poluare, de atenuare a zgomotelor spre incinta i dinspre incinta gr dinii, de purificare a aerului etc. Chio curile cu alimente i r coritoare se dispun pe tot teritoriul, avnd produse care s nu d uneze animalelor, deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i s ofere mncare acestora. 6.17. P duri de recreare Pdurile de recreare sunt situate n afara perimetrului construibil, dar n raza de deservire a localit ii, i sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha, n care sunt realizate diferite amenaj ri i instala ii necesare recre rii locuitorilor. Amenaj rile i transform rile realizate n cadrul acestor p duri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale, evitndu-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e ntre acesta i diferite construc ii. n func ie de activit ile ce urmeaz a se desf ura n cadrul acestor p duri de recreare, i amenaj rile pot fi de maniere i complexit i diferite, fapt ce se r sfrnge i asupra titulaturii acestor p duri. Astfel, se deosebesc: parcul forestier, p durea-parc sau parcul-pdure, i p durea de recreare sau p dure de agrement. Pdurea-parc (parcul forestier, parcul-pdure) este situat n imediata vecin tate a perimetrului construibil, este constituit dintr-o zon forestier intens frecventat de locuitorii ora ului, datorit unui obiectiv interesant sau pitoresc, precum: un lac, un curs de ap , un sit istoric (ruinele unei cet i), un punct de belvedere asupra ora ului. Frecventarea acestei p duri de c tre locuitori, are maximul la sfr itul s pt mnii sau n zilele na ionale de s rb toare. Aceasta prezint o re ea de drumuri rustice, poteci i alei de plimbare, care s nu dep easc 4%. n unele por iuni ale p durii-parc, mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale, acoperite cu pietre, nisip sau alte materiale locale, a unor peluze ntinse de gazon, prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori i arbu ti ornamentali, sau a aranjamentelor florale. Alte amenaj ri, pot cuprinde chio curi pentru odihn , suprafe e pentru diferite sporturi sau activit i, fntni, ci mele cu ap potabil , toalete ecologice. n unele situa ii poate fi realizat i un miniparc zoologic, care s gzduiasc specii locale de importan cinegetic .

Capacitatea optim de primire se recomand s nu dep easc 30-70 locuitori/ha, n caz contrar mediul forestier nregistrnd o puternic degradare. Distan a la care se recomand a fi situate p durile-parc fa de centrul populat este de 0-20 km. Pdurea de recreare , numit impropriu p dure de agrement, cuprinde pe lng masivele forestiere respective i diferite locuri de agrement, situate pe malul unui lac, a unui ru, n unele zone de interes curativ, balnear (izvoare minerale, izvoare termale etc.), sau de interes turistic. Printre dot rile i complexele de agrement frecvent ntlnite aici, pot fi trandurile i campingurile. Distan a la care sunt situate p durile de agrement fa de ora e se situeaz n intervalul 6-50 Km. Indiferent de specificul p durilor de recreare, de nomenclatura adoptat sau de obiectivele de interes aferente acestora, se recomand delimitarea urm toarelor zone: zona de primire i odihn , zona pentru plimbare i zona de regenerare a arboretelor. Norma recomandat pentru fiecare 1000 de locuitori, la aceste p duri se recomand s fie de 18 ha n cazul municipiilor i re edin elor de jude , i de 12 ha pentru celelalte ora e. 6.17.1. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recre rii La alegerea teritoriilor n vederea amenaj rii n scopuri recreative, se prefer zonele cu vegeta ie forestier , dar chiar i n cazul celor f r aceast vegeta ie se pot realiza planta ii care n timp i vor exercita func iile specifice. De asemenea, se iau n considerare i posibilit ile realiz rii de amenaj ri pentru practicarea diferitelor activit i ct i costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate n acest scop. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: prtii pentru sporturi de iarn , terenuri de tenis sau de fotbal, lac folosit pentru b rci vara i pentru patinaj iarna, piste pentru biciclete sau pentru role etc. Amenaj rile de tipul campingurilor, picnicurilor sau zonelor pentru plimb ri, reclam obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase, iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesit terenuri plane, lipsite de vegeta ia forestier . Distan a la care se realizeaz aceste amenaj ri trebuie stabilit astfel nct timpul de transport cu mijloacele de transport n comun s fie de 1,5-2 ore, iar accesul s fie ct mai u or i comod. Un rol important n alegerea locului pentru aceste obiective l au i factorii fizici : configura ia i nclinarea terenului, expozi ia, pozi ia pe versant, topoclimatul, solul, hidrografia i environnement-ul. Configura ia i nclinarea terenului determin n cea mai mare m sur tipurile de amenaj ri i costurile pentru construc ia acestora. Astfel, cu ct terenul este mai nclinat, costurile investi iilor pentru amenaj ri vor fi mai mari, respectiv: funda ii mai profunde pentru cl diri, ziduri de sprijin

sau alte sisteme pentru prevenirea alunec rilor de teren, ci de acces cu trasee mai lungi. Aceste terenuri sunt ideale pentru prtiile de schi, telescaune, telecabine, puncte de belvedere etc. Cu ct terenul are o pant mai mic cu att amenaj rile vor necesita investi ii mai mici, aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri, tabere colare, zone de picnic, terenuri sportive etc. Unele elemente naturale precum mla tinile, stncile, falezele sau malurile abrupte, zonele nisipoase, pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotriv chiar atrac ii pentru publicul larg. Expozi ia terenului influen eaz mersul diurn al temperaturilor locale, astfel terenurile cu expozi ie sudic sunt mai nsorite i nregistreaz temperaturi mai mari dect zonele cu alt expozi ie. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea trandurilor, plajelor etc. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile i zonele cu orientare vestic , care vor fi puternic nsorite att la amiaz ct i dup amiaz . Terenurile cu expozi ie estic sunt nsorite diminea a, ceea ce nseamn c roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvnta mai u or, iar dup amiaza aceste locuri vor fi umbrite. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere colare, n care activit ile ncep frecvent diminea a devreme. Orientarea nordic a unor terenuri, avantajeaz instala iile destinate practic rii sporturilor de iarn , datorit persisten ei mai ndelungate a z pezii, sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere, a perspectivelor sau a teatrelor de var , datorit faptului c direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. Pozi ia pe versant determin mi crile zilnice ale aerului, timpul de expunere la razele Soarelui i mersul diurn al temperaturii. Treimea inferioar a versan ilor prezint un drenaj slab al aerului, este mai rece i mai umed , mai umbrit dar este mai ferit fa de vnt. Por iunea median (treimea mijlocie) a versantului are o bun ventila ie a aerului, datorit brizei de munte (curen i ascenden i diminea a i curen i descenden i seara), temperaturile sunt moderate, f r extreme mari, iar solul este mai pu in umed, oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare n scopuri recreative i de odihn . Treimea superioar prezint cele mai mari extreme, cu privire la temperatur , nregistrndu-se valori mari ziua i mici noaptea. Cu privire la mi crile aerului, aceast zon este cea mai expus vnturilor, iar solurile sunt mai uscate dect n treimile inferioare. Temperatura este condi ionat strict cu expozi ia, gradul de expunere a teritoriului, vnt, altitudine etc., fiind preferate zonele cu amplitudini mici. Cantitatea precipita iilor i implicit umiditatea atmosferic influen eaz indirect favorabilitatea anumitor zone. Acolo unde se

nregistreaz cantit i mari de precipita ii apar i fenomene precum: vremea mohort , suprafe e umede improprii, b li, noroi, alunec ri de teren, care produc disconfort omului ce dore te s se recreeze. n zonele n care aceste aspecte apar frecvent, este necesar construirea diferitelor construc ii (chio curi, pavilioane, refugii) pentru a oferii ad post, sau spa ii ad postite, destinate practic rii unor activit i. Tot n acest sens, este necesar realizarea unei re ele de drenare i eliminare a apei n exces. Zvntarea i uscarea unor suprafe e pot fi favorizate i prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin ndeprtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. La cel lalt pol se situeaz zonele n care se nregistreaz precipita ii foarte pu ine, fapt ce determin apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera nc rcat cu particule, prezen a prafului, temperatura aerului mai ridicat , vegeta ia are aspect ve ted, plantele prezint cre teri foarte mici, frunzi s rccios, frunze pr fuite sau galbene. n acest sens, sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor ngazonate, a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbu ti i arbori. De asemenea, se recomand i crearea de suprafe e de luciu de ap , ce au un efect benefic pentru zonele din jur. Prezen a i direc ia dominant a curen ilor de aer determin att alegerea teritoriului destinat activit ilor de recreare ct i amplasarea cl dirilor, dot rilor sau diferitelor echipamente, fiind adaptate uneori chiar i liniile arhitecturale ale construc iilor. Prtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vnt, care prin fenomenul de spulberare, cap t por iuni dezgolite, ce diminueaz calitatea acestora. Suprafe ele pentru patinaj se realizeaz n locurile cele mai ferite de curen ii de aer, deoarece n acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau m resc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. De regul , suprafe ele expuse vntului sunt evitate de c tre vizitatori. Cabanele i cl dirile ce ad postesc diferite dot ri sau instala ii, se recomand s aib intrarea principal orientat opus direc iei dominante a vntului. Hidrografia teritoriului , este o component de baz a unui teritoriu destinat recre rii. O zon lipsit de un curs de ap , de o acumulare mai mare sau mai mic , prezint o atractivitate foarte redus , i din contr , un teritoriu cu numeroase astfel de elemente, sau cu o re ea hidrografic foarte bun , va avea o atractivitate sporit , dat mai ales de amenaj rile specifice activit ilor de not, pescuit, plimb ri cu barca sau cu hidrobicicleta, schi nautic etc. Prezen a unei surse de ap este necesar i pentru activit ile cotidiene, precum realizarea igienei corporale zilnice, prepararea hranei, sau ca surs de ap potabil . n acest sens, apa este important sub aspectul calit ii, care este dat de natura sursei (izvor, pru,

ru, iaz, lac), de modul de captare, filtrare i transport al apei, de temperatura acesteia. Natura vegeta iei existente ridic sau diminueaz calitatea zonei respective. Impactul cel mai mare este dat de c tre vegeta ia lemnoas arborescent , urmat de cea arbustiv i n cea mai mic m sur , dar nu neglijabil , de cea ierboas . O zon n care sunt prezente masive forestiere ntinse va avea o atractivitate ridicat comparativ cu o regiune s rac n vegeta ie lemnoas . Environnement-ul , situl sau vecin t ile, condi ioneaz ntr-o m sur foarte mare calitatea unei zone destinate recrerii i fluxul de vizitatori nregistrat aici. Se recomand ca vecin t ile zonelor de agrement i de recreare s nu fie indezirabile, incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv, a a cum este cazul gropilor i platformelor de gunoi, a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce polueaz fizic, chimic sau fonic zonele din jur, a fermelor de animale, a instalaii de decantare a apelor uzate etc. 6.17.2. Sistematizarea pdurilor de recreare Sistematizarea i amenajarea p durilor de recreare sunt realizate n func ie de situa ia concret din zona respectiv , de poten ialul teritoriului. Cnd o p dure de recreare este echilibrat , s ntoas i este caracterizat printr-o mare diversitate, atunci aceasta este i primitoare. Capacitatea de primire a un ei p duri sau a unor por iuni din cadrul acesteia, este influen at de diferi i factori precum: panta i expozi ia terenului, natura solului, prezen a i reparti ia suprafe elor deschise, libere (lumini uri, poieni, liziere), compozi ia i vrst a arboretelor, regimul i tratamentul etc. Cu privire la panta i expozi ia terenului, marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pant mic i cele cu expozi ii ad postite. n zilele c lduroase de var , locurile umbrite i rcoroase vor avea cea mai mare c utare iar n zilele friguroase de toamn , iarn i prim var vor fi preferate zonele nsorite. Cei care doresc s se odihneasc , s practice diferite jocuri sau activit i de picnic, vor prefera zonele cu soluri bine drenate, aerisite, pentru instalarea p turilor sau a corturilor, respectiv zonele cu mici lumini uri sau poieni. n ceea ce prive te compozi ia arboretelor, publicul larg le prefer pe cele amestecate, n care varietatea formelor i texturii trunchiurilor, a culorii frunzelor etc., dau peisajelor un pitoresc aparte. Aceste caracteristici difer mult pe parcursul unui an, n func ie de fenofazele speciilor respective, impresia puternic asupra publicului avnd-o n special coloritul de toamn al speciilor de foioase. Iarna se remarc r inoasele, mai ales atunci cnd sunt nc rcate

cu z pad , dar n zilele geroase cu chiciur , speciile de foioase cu ramuri sub iri cap t haine deosebite, ce au un efect peisagistic major. Vara aspectul diferitelor nuane de verde, asociat cu zgomotul frunzi ului n adierea vntului confer arboretului o estetic vizual i sonor aparte, ce calmeaz i relaxeaz vizitatorul. P durile de r inoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton, ce induce plictiseala i pasivitatea. Sub raportul vrstei, p durile sub 40 de ani au o capacitate de primire nul , indiferent de specie, datorit densit ii foarte mari de exemplare i a elagajului inexistent, elemente ce stnjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor n p dure. O dat cu efectuarea primelor opera iuni culturale, care determin o sc dere a densit ii, o m rire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare, capacitatea de primire ncepe s creasc . Aceasta capacitate se poate men ine pn la exploatare. Regimul i tratamentul se adopt pentru fiecare p dure, n func ie de activit ile ce se urm resc a se desf ura. Codrul regulat vrstnic, ce are o densitate mic (200-500 buc./ha), are aspectul unei p duri falnice, i este favorabil pentru plimb ri, datorit vizibilit ii foarte bune, ce confer vizitatorilor siguran i nl tur sentimentul r tcirii. Arboretele tratate n crng au o densitate mare, fiind de nep truns datorit num rului mare de tulpini sub iri i l stari, dar reprezint zone ideale pentru hrana i ad postul faunei din zon , de aceea se recomand s se creeze i astfel de trupuri de p dure. Crngul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei, la agresiunile vizitatorilor, de aceea se recomand crearea acestora n zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. n orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan prea mare n p dure, n acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. n func ie de atitudinile i comportamentul vizitatorilor, de motiva iile i aprecierile lor, s-au propus trei mari tipuri de amenaj ri recreative ale p durilor cu suprafe e mai restrnse: p duri naturale, p duri pentru plimbare i p duri parc. Pdurile naturale sunt acele p duri n care este p strat integral specificul arboretului, n care ambian a natural sau aparent natural este conservat , iar amenaj rile care se realizeaz vor fi foarte sumare. Printre aceste amenaj ri sumare se num r: potecile pentru plimbare, lumini uri pentru odihn , construc ii i echipamente uoare necesare pescuitului sau vn torii n perioadele i la speciile permise. Aceste dot ri vor fi discrete, pentru a nu fi afectat aspectul natural al p durii. Pdurile pentru plimbare au dot ri mai numeroase i mai elaborate, cu o re ea bine reprezentat de poteci i locuri pentru sta ionare, cu echipamente i panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice, dispuse pe

anumite trasee, cu lumini uri sau poieni avnd dot ri pentru practicarea unor jocuri. Tot aici se realizeaz i o re ea de c i de acces rutier, bine pus la punct, cu locurile de parcare aferente. Se consider c n orele cu frecven maxim , densitatea s nu dep easc 50 vizitatori/ha. Pdurile parc prezint un grad foarte mare de artificializare i echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. Pdurile de recreare se sistematizeaz , prin mp rirea pe anumite zone, ce vor fi tratate diferit n ceea ce prive te dot rile, amenaj rile, obiectivele etc. Aceste zone sunt: zona de primire i edere, zona de plimbare i zona de regenerare. Zona de primire i odihn , numit i zon de primire i edere sau zon forestier de tranzi ie, reprezint cca. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv, are un grad mai mare de artificializare i prelucrare, fiind astfel organizat , nct s primeasc ct mai bine i un num r ct mai mare de vizitatori. Aceast zon este situat n imediata apropiere a drumurilor principale de acces, i prezint diferite construc ii, instala ii sau echipamente. n raport cu ntreaga p dure, aceast zon de primire i odihn poate fi dispus n centrul acesteia sau spre periferie. Se recomand ca n acest perimetru s existe cel pu in un curs de ap sau un luciu de ap i s se urm reasc posibilitatea cre rii de numeroase lumini uri, mult c utate i apreciate de publicul larg. n situa ia n care aceast zon este situat spre periferie se recomand ca liziera masivului s fie ct mai sinuoas , pentru crearea a ct mai multe intrnduri (alveole), ce sunt mult c utate de grupurile familiale care vin la picnic. Aceasta este zona preferat de marele public, de cei care evadeaz din cotidian, pentru lini te, odihn , aer curat, destindere i pentru activit i de picnic. Aici pot fi practicate i diferite sporturi u oare sau sporturi de mas . De preferat ca aici, solul s fie de culoare nchis pentru a se nc lzi u or sub ac iunea razelor de soare, s fie drenat, s aib o textur u oar . Zonele cu soluri reci i umede, soluri scheletice, zonele cu n ari sau al i factori de disconfort, vor fi evitate de vizitatori. Arboretele vor avea consisten moderat , astfel nct coronamentul s fie u or ntrerupt, acest lucru favoriznd, pe de o parte instalarea unei p turi erbacee continue formate n special din graminee, i pe de alt parte desf urarea n condi ii favorabile a activit ilor de picnic, camping, repaus etc. Toat aceast zon va fi supravegheat i ngrijit permanent, insistndu-se n mod special asupra cur eniei, ce trebuie s fie irepro abil , a tunderii regulate a paji tilor i peluzelor cu iarb , a strngerii tuturor resturilor vegetale etc. Dot rile prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu ap potabil (fntni, ci mele, izvoare), echipamente sanitare i de igien ,

co uri de gunoi prev zute cu saci menajeri, terenuri de joac pentru copii. Atractivitatea acestei zone se realizeaz prin aspectul ngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi m rit prin punerea n eviden a unor arbori cu vrst sau dimensiuni deosebite, cu forme interesante, sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase ct mai variate. Zona de plimbare , prezint ponderea cea mai mare, de cca. 75-80% din suprafa a pdurii i prezint amenaj ri mai modeste, cu investi ii mai reduse, p strndu-se nealterat caracterul natural al p durii. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acord publicul acestei zone, frumuse ea natural fiind motivul principal pentru care oamenii aleg p durea ca loc de odihn i refacere. Aici nu sunt necesare amenaj ri speciale, acestea limitndu-se la echipamentele turistice corespunz toare plimb rii, inform rii turi tilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. Regimul i tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de p dure sau obiectivelor de produc ie stabilite, recomandndu-se evitarea t ierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masiv a unor fitoncide. Circula ia auto este interzis sau cel mult permis la nivelul ctorva por iuni de drumuri principale, n func ie de re eaua de drumuri i de ntinderea masivului. Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile, este constituit din diverse suprafe e, dispersate n cadrul celorlalte dou zone, reunind pn la 5% din suprafa a arboretului, care sunt interzise accesului publicului. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea m rimi de 2-3 ha i vor fi mprejmuite i prev zute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. Aceste suprafe e pot fi incluse n zona de primire sau n zona de plimbare, fiind total protejate, cu scopul ca regenerarea s se realizeze n cele mai bune condi ii, fiind eliminate tasarea solului, circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente, rezultate prin ruperea, smulgerea sau t ierea puie ilor. 6.17.3. Echipamentul p durilor de recreare Totalitatea lucr rilor, construc iilor i dot rilor de infrastructur care au ca scop mrirea atractivit ii sau realizarea diferitelor facilit i, care s permit p durii s ndeplineasc func iile recreative. Aceste echipamente m resc capacitatea de primire a unei p duri prin diversificarea activit ilor ce pot fi desf urate de vizitatori, prin cre terea accesibilit ii i atractivit ii p durii, prin optimizarea spa iului n general. Echipamentele pot fi de dou tipuri: echipamente de baz , care constituie infrastructura i care m resc atractivitatea

p durii n ansamblu, i care sunt prezente n toate p durile de recreare, i echipamente specializate , ntlnite doar n anumite p duri, avnd un specific aparte. Printre echipamentele de baz se num r: c ile de acces i circula ie, locurile de parcare, echipamentele pentru destindere i odihn pasiv , terenurile de joc. Cile de acces i circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere i plimbare, au o l ime optim de 3,5 -4 m, sunt deschise i circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele, cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploat ri. Densitatea optim a acestor drumuri este de 3%, respectiv 4-10 km/100 ha. Traseul acestor drumuri se recomand s aib caracter de circuit nchis, i s fie astfel realizat nct s aib obiective atractive precum: puncte de belvedere, vestigii ale unui castel sau cet i, monumente, restaurant, caban , arbori deosebi i, forma iuni geologice interesante etc. Potecile sunt destinate doar plimb rilor pe jos, asigurnd accesul facil al vizitatorilor f r riscul de a se r tci, spre diferite puncte de interes din p dure. Obligatoriu aceste poteci vor porni i se vor sfr i n zona de primire, de la o cl dire de interes general (caban , han, restaurant, camping), de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai important . Se recomand ca fiecare potec sau traseu s fie marcat printr- un semn, un num r sau o emblem . Traseele potecilor vor fi diferite, att ca lungime i ct i ca itinerar, pot avea por iuni comune, iar la nceputul fiec rui traseu se va plasa un panou informativ care s furnizeze date cu privire la itinerarul general, dificultatea, lungimea i durata necesar pentru parcurgerea acestuia. Potecile vor avea traiectorii sinuoase, cu ct mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone i plictisesc vizitatorul), cu pante domoale, nu prea lungi i nu prea nclinate. Aceste poteci vor trece pe lng punctele de interes (izvoare, pe teri, puncte cu vederi panoramice, ruine, zone cu fructe de p dure etc.) i vor avea amenajate pe ct posibil n aceste puncte b nci, locuri de odihn sau alte instala ii necesare efectu rii de mici popasuri sau activit ilor de picnic. n unele zone pot fi folosite pentru poteci i por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte, pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi, legate printr-o re ea de itinerarii i poteci multiple. Pistele pentru c lrit vor avea trasee diferite fa de potecile destinate plimb rilor pe jos, avnd o l ime mai mare i pant ct mai mic . Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului, vor fi marcate i semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru c lrie cu trasee

destinate plimb rii, fiind mult apreciate de vizitatori, ce au ocazia s urm reasc cursele hipo. Locurile de parcare , parc rile sau parcajele sunt dispuse n punctele cheie (caban , camping, cap tul drumului principal), i sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor n p dure i pentru diminuarea polu rii cauzat de gazele de eapament. Parc rile pot fi mari, pentru a absorbi ct mai multe autovehicule, n cazul celor situate n apropierea campingurilor, cabanelor, restaurantelor, hanurilor sau chiar la liziera p durii, sau pot fi mici, atunci cnd sunt repartizate corespunz tor n interiorul pdurii, de regul sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. Este necesar ca parc rile s fie u or accesibile, spa ioase i capabile s absoarb , pe ansamblu, un num r ct mai mare de autovehicule. Aspectul i materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul, vor evita pe ct posibil artificialul, formele regulate i simetriile. Amenaj rile acestora trebuie s evite betonul sau asfaltul, i s se foloseasc materiale cu aspect natural, respectiv nisipul, pietri ul, dalele de piatr , nierb rile sau alternan a por iunilor dalate cu cele nierbate. Dup dispunere i modul de aranjare a locurilor individuale, parc rile pot fi: n ciorchine, n pinten, n devia ie fa de drum (paralel cu drumul) i alveolare (ce pot gzdui grupuri mici de autovehicule). Parc rile vor fi ncadrate sau se vor masca cu vegeta ie, respectiv grupuri de arbu ti, ce vor oferi protec ie i intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate n vecin t ile parc rilor. Echipamentele pentru destindere i odihn pasiv sunt echipamente relativ simple, ce permit vizitatorilor o libertate total in alegerea modului de petrecere a timpului liber. Aici se ncadreaz micile terenuri necesare instal rii a una sau dou familii n vederea desf ur rii activit ilor specifice de picnic, terenuri ce au n componen a lor o suprafa nierbat pentru instalarea cortului, mas cu scaune sau b nci, vatr din piatr pentru foc, co de gunoi. Aceste terenuri se recomand a fi prev zute cu gard viu sau grupuri de arbu ti, n special pe latura vntului dominant, pentru realizarea unui oarecare ad post dar i pentru crearea de intimitate ntre grupurile ce ocup suprafe e nvecinate. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente i mici parc ri, de 2-3 ma ini, dispuse n apropiere. Tot din aceast categorie de echipamente fac parte i mici cabane sau chio curi dispersate, fntni sau alte surse de ap , WC-uri ecologice, loc pentru focul de tab r, groap sau container pentru gunoi etc. Terenurile i dispozitivele de joc sunt diverse, i variaz n func ie de microrelieful specific, de amploarea investi iilor, i pot fi: terenuri de tenis, peluze pentru golf, miniterenuri de fotbal, diverse amenaj ri pentru jocul copiilor.

n categoria echipamentelor specializate intr miniparcurile de animale (miniparcuri zoo), sau parcurile cu specii de vnat autohton, cu amenaj ri folosite la observarea acestor specii. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri n care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale, cu aspect ct mai natural, n care acestea s aib senza ia de libertate i n care animalele trebuie s evolueze ct mai normal. Aceste arcuri vor fi mprejmuite cu gard solid din plas de srm , avnd o n lime corespunz toare, pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectiv . De asemenea, parcurile vor fi prev zute cu locuri pentru ad pat i hr nire, cu por i i c i de acces pentru personalul ce deserve te aceast zon , precum i cu observatoare sau diferite amenaj ri necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. 6.18. Arii protejate Aria protejat este o arie (zon ) terestr i/sau marin special dedicat protec iei i men inerii diversit ii biologice, a resurselor naturale i a celor culturale asociate, avnd un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie - Uniunea Interna ional pentru Conservarea Naturii - The International Union for the Conservation of Nature - IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie tiin ific Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie natural Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zon umed de importan interna ional Sit natural al patrimoniului universal Arie special de conservare Arie de protec ie special avifaunistic 6.18.1. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie natural protejat al c rui scop este protec ia si conservarea unor e antioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional, cuprinznd elemente naturale cu valoare deosebit sub aspectul fizi cogeografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alt natur , oferind posibilitatea vizit rii n scopuri tiin ifice, educative, recreative i turistice. Managementul parcului na ional asigur men inerea cadrului fizico-geografic n stare natural , protec ia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice i a diversit ii biologice n condi ii de stabilitate ecologic , prevenirea i excluderea oric rei forme de exploatare a resurselor naturale i a folosin elor terenurilor, incompatibil

scopului atribuit. Astfel spus, se urm re te ca teritoriul respectiv s fie men inut n forma sa natural . Parcurile na ionale sunt teritorii relativ ntinse n care: - unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activit ile umane; - speciile vegetale i animale, unit ile geomorfologice i biotopurile prezint un interes deosebit sub raport tiin ific, educativ i recreativ; - sunt peisaje naturale de mare frumuse e; - se prev d m suri speciale pentru eliminarea exploat rilor sau a altor activit i umane cu efecte distructive; - vizitatorii sunt admi i n condi ii deosebite, n scop tiin ific, educativ, cultural i recreativ. Condi iile care trebuie s fie ndeplinite de un parc na ional: - teritoriul trebuie s fie ntins i s aib n cea mai mare parte din suprafa peisaje naturale de o mare frumuse e, neatinse de activit ile umane; - s aib forma ii geologice interesante, vegeta ie, flor i faun intacte; - s fac obiectul unor m suri speciale de protec ie, emise de stat sau de un organism instituit special n acest scop; - s fie deschis turismului organizat; - s fie interzis vn toarea, pescuitul i exploat rile forestiere sau de alt natur . n Romnia este adoptat urm toarea defini ie: Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren i de ape ce p streaz nemodificat cadrul natural, cu flora i fauna sa, destinate cercet rii tiin ifice, recre rii i turismului. Sistematizarea unui parc na ional implic realizarea a trei zone: zona periferic (de preparc) n care sunt situate mici localit i i n care ecosistemele sunt mult denaturate, zona tampon ce mbrac ultima i cea mai important , zona rezerva iilor integrale . n prezent, n ara noastr sunt constituite urm toarele parcuri na ionale: C limani, Ceahl u, Cheile Bicazului - H ma , Cheile Nerei - Beu ni a, Cozia, Domogled Valea Cernei, Mun ii M cinului, Piatra Craiului, Retezat, Rodna, i Semenic Cheile Cara ului. 6.18.2. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte, care grupeaz o serie de atrac ii turistice, respectiv fenomene naturale originale, elemente de etnografie si folclor, care servesc recre rii popula iei, f r a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ ntinse, remarcabile prin frumuse ea i armonia peisajelor i sunt constituite dintr-o natur autentic s lbatic , dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse i peisaje transformate de om, sate, hanuri sau locuin e izolate. Biotopurile remarcabile prin flor i faun sunt transformate n rezerva ii integrale sau conduse, beneficiind de o protec ie suplimentar . Sistematizarea parcurilor naturale implic crearea urm

toarelor zone: - zona exterioar , n care se urm re te conservarea aspectului tipic al regiunii, construc iile (case, hoteluri, vile, cabane) trebuie s se supun unor reguli estetice proprii, specifice, conforme cu peisajul; activit ile agricole sau cele pastorale se desf oar normal; se pot desf ura activit i artizanale sau ale industriei mici dar care s nu d uneze mediului; activit ile de turism vor fi bine organizate; se recomand s existe o infrastructur bine pus la punct de capacit i de cazare, drumuri, muzee cu specific local, expozi ii. - zona de calm i lini te cuprinde p duri amenajate normal pentru produc ia de lemn i pentru turism; autovehiculele circul doar pe anumite drumuri bine precizate; - zona protejat este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse, n care scopul principal este cel de a conserva i proteja biotopurile cu toate componentele sale; potecile vor fi bine marcate pentru turi ti; se evit degradarea mediului prin orice mijloc. n ara noastr sunt constituite n prezent, ca parcuri naturale, urm toarele: Apuseni, Balta Mic a Br ilei, Bucegi, Gr di te Muncelului Cioclovina, Por ile de Fier, Vn tori Neam . 6.18.3. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate, de importan deosebit din punct de vedere al forma iunilor geologice, solului, vegeta iei sau faunei. Nomenclatura din ara noastr , conform Legii nr. 9/1973, clasific ariile protejate n 6 categorii: parcuri na ionale, parcuri naturale (tratate n subcapitolele anterioare), rezerva ii naturale, rezerva ii tiin ifice, rezerva ii peisagistice i monumente ale naturii. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren i ape destinate conserv rii unor medii de via caracteristice. Acestea pot fi: botanice (tip b), forestiere (tip f), geologice i geomorfologice (tip g), limnologice (tip l), mixte (tip m), paleontologice (tip p), speologice (tip s) i zoologice (tip z). Dup obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit i rezerva ii naturale cu caracter general. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute, n cadrul acestora nu se recolteaz lemn sau alte produse, nu se mpu c, i nu au acces dect cei ce realizeaz observa ii i studii. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale n ceea ce prive te o anumit specie vegetal sau animal , fapt ce implic interven ii dirijate n acest scop. n rezerva iile forestiere este permis exploatarea moderat astfel nct s nu fie alterat mediul, se promoveaz regenerarea natural , sunt admise activit i de vn toare dar numai pentru ob inerea unei st ri corespunz toare de

echilibru ntre p dure i vnat. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al c ror scop este protec ia i conservarea unor zone de habitat natural i a diversit ii biologice specifice. Rezerva iile biosferei se ntind pe suprafe e mari i cuprind un complex de ecosisteme terestre i/sau acvatice, lacuri i cursuri de ap , zone umede cu comunit i biocenotice floristice i faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ional a teritoriului, ecosisteme modificate sub influen a omului i care pot fi readuse la starea natural , comunit i umane a c ror existen este bazat pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvolt rii durabile i armonioase. Mrimea rezerva iilor biosferei este determinat de cerin ele de protec ie i conservare eficient a mediului natural i a diversit ii biologice specifice sunt arii protejate care mbin conservarea, reprezentnd ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila, servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. Rezerva iile biosferei formeaz o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea ecologica si reprezint zone pentru con tientizare, educa ie si instruire n domeniul mediului. Rezerva iile tiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren i ape destinate cercet rii tiin ifice de specialitate i conserv rii fondului genetic autohton. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren n care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetic . Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante i animale rare sau pe cale de dispari ie, arbori seculari, fenomene geologice unice (peteri, chei), cursuri de ap , cascade, locuri fosilifere, care sunt situate n interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale, parcurilor naturale, rezerva iilor naturale, tiin ifice sau peisagistice. Cap. VI. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6.1. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase n constituirea diferitelor unit i de spa iu verde, speciile lemnoase (n principal arbori i arbu ti, mai rar liane) intr ntr-o propor ie de pn la 70%

(uneori chiar mai mult), pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. 5 10% din suprafa a unit ii de spa iu verde. Vegeta ia lemnoas reprezint materialul principal de construc ie al unui spa iu verde, material care i schimb volumul, culoarea, textura i forma pe parcursul unui an sau pe o perioad mai mare de timp. Prin acest material, proiectantul de spa iu verde creeaz forme, volume, compozi ii, constituind n acela i timp i liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice, ce vor alc tui n final o u nitate. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezult din: - maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase, care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (cnd se aplic anumite t ieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite); - diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) i a celor de galben, ruginiu, ro u sau maro (toamna) la speciile cu frunze c ztoare; - diversitatea foarte mare a ramurilor, frunzelor, florilor i chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei); costul mai sc zut al materialului s ditor i al lucr rilor de ntre inere n timp; - rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu; - ndeplinirea ntr-o m sur mult mai mare a func iei sanitare, comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. 6.2. Criterii de alegere a speciilor 6.2.1. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat n calcul, n alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. Astfel trebuie avut n vedere: - cerin ele speciilor fa de: - factorii ecologici climatici: - lumin , - temperatura aerului, - umiditatea atmosferic , vnt; - factorii ecologici edafici: - textura i profunzimea solului; - regimul de umiditate din sol, - fertilitatea solului;

- troficitatea solului; - con inutul de schelet; - factori geomorfologici: altitudine; - expozi ie; - pant ; - configura ia terenului; - factori biotici: animali; - vegetali. - factori antropici: - factori poluan i. Ace ti factori vor fi lua i n considerare n mod diferit n spa iile verzi urbane, fa de cele periurbane. Astfel, n spa iile verzi urbane ce au ntindere mult mai mic dect cele periurbane i n care utilit ile sunt mai facil de realizat, se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucr ri speciale: irigare, fertilizare, prevenirea i combaterea d un torilor, etc. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai ad postite datorit prezen ei unor cl diri ce diminueaz intensitatea vntului sau care determin cre terea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie, fapt ce influen eaz sc derea amplitudinilor termice zilnice sau anuale. n spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificil iar speciile vor fi alese astfel nct aceste condi ii s corespund ct mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. 6.2.2. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe n no iunea de noxe intr to i agen ii abiotici cu ac iune d un toare asupra organismului uman, dar i asupra celui animal sau vegetal. Dintre ace tia : - dioxidul de carbon (n cantit i mici este stimulator al fotosintezei, dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare); - monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO 2 la temperaturi nalte iar

n doze mari ucide pe nesim ite animalele i omul); - oxizii de sulf : dioxidul i trioxidul de sulf (determin apari ia de cloroze); - compu i fluorura i (provoac necroze pe frunze, numite arsuri); - clorul i compu ii s i (determin necroze la marginea frunzelor i cloroze ale esutului foliar); - fosforul i compu ii s i (determin reducerea cre terilor, a produc iei de mas lemnoas ); - oxidul de sulf, dioxidul i trioxidul de sulf , (produc c derea acelor la r inoase, cloroza esutului asimilator, plantele suculente fiind cele mai sensibile n compara ie cu speciile de conifere, considerate cele mai rezistente); - compu ii fluorura i (provoac necroze la nivelul frunzelor numite arsuri, determinnd n final uscarea arborilor i arbu tilor); - smog-ul este un amestec gazos rezultat n urma unor reac ii de oxidare i a proceselor fotochimice, numindu-se i cea oxidant , fiind ntlnit n atmosfera marilor ora e i a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoac la plante necroze, pigment ri, reducerea cre terilor, leziuni la nivelul frunzelor sub form de pete, chiar un aspect de bronzare a frunzelor). - praful rezult din ntreprinderile industriale, din industria extractiv i de prelucrare a materialelor de construc ii, industria metalurgic i chimic , din arderea combustibililor solizi i lichizi. Pulberile acoper ini ial p rile aeriene ale plantelor determinnd un aspect i un colorit deosebite, fenomen nso it mai trziu de nanism i cloroze, prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinnd diminuarea procesului de fotosintez . Clasificarea plantelor lemnoase n func ie de sensibilitatea acestora

fa de agen ii poluan i trebuie realizat inndu-se cont de specie, subspecie, fenotip, ecotip, stadiu de dezvoltare, intervalul din sezonul de vegeta ie n care ac ioneaz poluantul respectiv, condi iile de temperatur i umiditatea aerului, propor ia poluantului n atmosfer etc. La alegerea speciilor se recomand s se aib n vedere interac iunea grad de poluare - condi ii de mediu specie. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: - foarte sensibile sensibile - mijlociu rezistente - rezistente Exemple de specii: - rezistente la bioxid de sulf alunul, frasinul, z mo ia de Siria; - rezistente la fluor mesteac nul, platanul, corcodu ul, piracanta, bradul de Caucaz, coac zii; rezistente la plumb pinul silvestru, tuia. n concluzie rezisten mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de r inoase, arboretele tinere fa de cele mature, arboretele cu consisten plin fa de cele br cuite i cele cu subarboret i cu 2 3 plafoane fa de cele f r subarboret sau cele echiene. 6.2.3. Particularit ile biologice ale speciilor 6.2.3.1. n limea exemplarelor Aceasta este important n alegerea, dar mai ales n combinarea i amplasarea speciilor, fiind o caracteristic ce se realizeaz n timp i care nu ntotdeauna poate fi corectat. n conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie s vad n viitor cum vor ar ta, ce talie vor avea exemplarele respective, cum se integreaz n respectiva compozi ie. Speciile de talie nalt sunt recomandate pentru: - p durile de recreare, - aliniamente; -

unit ile de spa iu verde urbane de ntindere mare; - mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale, fabrici, etc.); - umbrirea cl dirilor; - ob inerea unor accente pe vertical n diferite compozi ii; Acestea pot fi folosi singure sau n combina ie cu alte specii de talie mic sau chiar arbu ti de talie mare. Speciile de talie mic i arbu tii sunt recomanda i pentru: - zonele verzi de mici dimensiuni; - n lungul arterelor, la care se urm re te umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale, precum i re inerea gazelor de e apament, a prafului, etc.; - realizarea gardurilor vii, a boschetelor; Arbu tii aduc diversitate n unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit, pentru cre terea n general rapid i pentru capacitatea de a nflori la vrste mici. Conven ional speciile lemnoase se mpart n 3 categorii: - arbori de m rimea I - peste 25 m, a II-a - 15 25 m, a III-a - 7 15 m. - arbu ti , speciile cu n limi sub 7 m, cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la baz , care pot fi: arbu ti nal i cu n limea ntre 2-7m, arbu ti mijlocii 1 2m, arbu ti pitici, mai mici de 1m. - liane , speciile lemnoase volubile, c rtoare, ag toare sau chiar trtoare, la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m pn la 10-20 m i chiar mai mult. 6.2.3.2. Forma i desimea coroanei Coroana arborilor se ncadreaz mai mult sau mai pu in ntr-o form geometric dup raportul dintre n lime i diametru. Astfel, se deosebesc tipul de coroan : cilindric , conic , sferic , oval , obovoid , tabular , i cea

avnd contur sinuos. Forma coroanei se remarc u or n orice anotimp i influen eaz starea psihic a privitorului. De exemplu, n jurul stadioanelor sau n lungul unei osele se vor prefera speciile cu coroan columnar sau conic , iar pe o alee cu b nci specii cu coroan sferic sau tabular . n tabelul nr. 1 sunt date cteva exemple de specii avnd coroane de diferite forme. tabelul 1 Exemple de forme de coroan la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) columnar Thuja orientalis , Thuja occidentalis var. fastigiata , Populus nigra cv. italica , Juniperus hibernica. conic (piramidal ) Abies alba , Larix decidua , Picea abies , Pinus strobus , Populus simonii. globular (sferic ) Acer pseudoplatanus , Berberis thumbergi , Morus alba , Prunus mahaleb , Sorbus aucuparia , Ulmus minor , varietatea Globosa la diferite specii. tabular Pinus sylvestris , Pinus nigra , Robinia pseudoacacia var. umbraculifera ovoid

Carpinus betulus , Fagus sylvatica , Populus tremula , Cerasus avium , Tilia cordata ; pletoas Salix babilonica , Betula pendula , forma pendula la diferite specii precum: fag, frasin, ulm de munte, salcie c preasc , mesteac n, caragan , larice, dud negru, cire psresc. trtoare Juniperus communis ssp. nana , Juniperus horizontalis , Juniperus sabina, Cotoneaster horizontalis . Dup desimea ramurilor i bog ia frunzi ului (form , m rime i dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroan transparent i specii ce au coroan dens . Aceast caracteristic are rol important n cadrul compozi iei mai ales n dirijarea efectelor de lumin umbr . Speciile cu coroan dens se folosesc pentru: - pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii - mascarea obiectelor inestetice; - la echilibrarea volumelor cl dirilor nvecinate; - aliniamentele stradale, pentru protec ie mpotriva radia iei solare, a prafului i a vntului, mai ales n regiunea de cmpie i coline. Specii cu coroan transparent sunt folosite pentru: - aliniamentele stradale din localit ile din regiunea de munte; - lng anumite cl diri care nu trebuie mascate, dar lng care este necesar existen a unor exemplare lemnoase; -

zona de primire a p durilor de recreare, pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instal rii unui covor ierbaceu corespunz tor activit ilor de picnic. 6.2.3.3. Forma trunchiului i culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este n general drept, avnd un aspect mai mult sau mai pu in cilindric, dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun at la baz . Exist ns i numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificat datorit numeroaselor bifurca ii de la baz (de la o oarecare n lime) a torsion rii trunchiului (castanul porcesc), a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale, sau chiar trtoare, acestea din urm fiind folosite pe taluzuri, peluze, sau pentru ncadrarea stncilor mai mari. Speciile cu tulpini c rtoare, ag toare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor i formelor rigide ale construc iilor, pentru a accentua intr rile sau anumite puncte, pentru intensificarea expresivit ii cl dirii, pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimit ii ntr-un balcon sau chio c. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage ntotdeauna privirile, mai ales n sezonul rece cnd lipsesc frunzele. Culoarea scoar ei variaz n limite destul de largi, de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteac n, la cenu iu g lbuiul al ritidomului de platan (pl ci mari), sau de la albul-cenu iu al trunchiului de plop alb la scoar a ro iatic-crmizie a pinului

comun. Scoar negricioas prezint aninului negru ( Alnus glutinosa ), o scoar brun violacee lucitoare cire ul p sresc ( Cerasus avium ), scoar cenu ie o ntlnim la fag (Fagus sylvatica) i carpen (Carpinus betulus). Lujerii pot avea cele mai diferite culori, astfel sngerul (Cornus sanguinea ) sau cornul american ( Cornus stolonifera ) au lujerii colora i n nuan e de ro u, ar arul american ( Acer negundo ) are lujerii violet-bruma i sau salcia plng toare ( Salix babilonica ) care are lujeri galbeni. Trunchiurile, prin forma i culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. 6.2.3.4. Forma i dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia i n general este n func ie de afinitatea speciei n general fa de factorul lumin . Speciile de lumin au ramurile ndreptate spre vrful tulpinii, unele specii au ramurile de ordinal I i II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plng tor) precum: Betula pendula , Chamaecyparis lawsoniana var. pendula , Salix babilonica, etc. Speciile care prezint o pozi ie uniform a ramurilor, fie orizontal , fie vertical , fie pendent , imprim un sentiment de lini te. Dispunerea variat a ramurilor imprim o not pitoreasc peisajului. Forma i dimensiunile ramurilor influen eaz starea psihic a omului, imprimnd anumite sentimente, astfel specii cu ramuri sub iri (mesteac n, salcm) simbolizeaz fragilitatea iar cele cu ramuri

groase (stejar, platan, paltin, castan) sugereaz puterea. Ramuri pot fi drepte, la marea majoritate a speciilor, pot fi sinuoase, ca la salcia crea ( Salix matsudana f. tortuosa ) sau cornul cre ( Corylus avelana f. tortuosa ) sau pot fi geniculate, ca la tei ( Tilia cordata ) sau ulm de munte ( Ulmus glabra ). 6.2.3.5. Forma, m rimea i culoarea frunzelor Frunzele arborilor i arbu tilor variaz foarte mult n ceea ce prive te forma, mrimea i culoarea acestora. Unele specii au frunze simple sau compuse, mici sau mari, cu limbul de forme i m rimi diferite: cordat , romboidal , lanceolat , ovoid , obovat , eliptic etc. Marginea limbului poate fi ntreag , pu in incizat dau adnc incizat . Foleolele unor frunze compuse pot fi mici ( Sophora sp., Robinia sp., Gleditsia sp .) sau mari (Ailanthus sp., Juglans sp., Aesculus sp .). Speciile cu frunze mici, cu o form deosebit a limbului sau care au marginea sinuat sau laciniat se recomand a fi plantate n prim plan. Speciile cu frunze mari, compuse, de culori nchise se recomand a fi plantate n planul ndep rtat. Exist specii la care culoarea nu variaz prea mult de la un sezon la altul (tuia, biota, ienuperii) sau la care variaz cel mult nuan a de verde (verde crud verde nchis) aa cum este cazul speciilor de r inoase. Dar exist numeroase specii la care culoarea variaz de la verde crud, luminos (prim vara), pn la verde intens (vara), i la galben-portocaliu-ro u (toamna). Astfel, cire ul ( Prunus avium ) variaz de la verde crud, la verde nchis, la galbenro u ruginiu (toamna),

aninul alb ( Alnus incana ) de la verde crud la verde nchid i n final la negru (toamna trziu), arborele pagodelor ( Gyngko biloba ) de la verde la galben auriu (toamna), mahonia ( Mahonia aquifolium ) de la verde deschis la verde nchis (toamna) i ro u grena (iarna), pentru ca apoi s redevin verde (prim vara). Exist i numeroase variet i sau forme (taxoni) cu frunze variegate, la care verdele se combin cu alb, galben sau chiar roz i ro u, precum cele ale speciilor: Acer negundo , Ligustrum ovalifolius , Hedera helix , Euonymus europaeus . Nu trebuie neglijat nici armonia ntre culoarea tulpinii i cea a frunzelor, ca n cazul mesteac nului, ce are scoar a alb i frunzele de culoare verde deschis. n tabelul nr. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori i nuan e, precum i diferite exemple de taxoni. tabelul 2 Culori i nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemno i Culori i nuan e ale frunzelor specia (taxonul) verde deschis Larix decidua , Acer negundo , Carpinus betulus , Robinia pseudoacacia verde g lbui-galben auriu Pinus banksiana , Thuja occidentalis f. Aurea Thuja orientalis f. Aurea Chamaecyparis lawsoniana var. Golden Magnolia kobus

verde argintiuverde cenu iu Abies concolor , Eleagnus angustifolia, Populus alba alb tomentos, alb argintiu, cenu iu argintiu Picea pungens var. argintea, Hippophae rhamnoides, Pyrus elaeagrifolia, Sorbus aria, Tilia tomentosa verde alb strui brumat Juniperus sabina , Picea pungens var. glauca , Pinus excelsior , Pseudotsuga glauca , Pinus strobus verde nchis Abies alba, Picea abies, Pinus cembra, Aesculus hyppocastanum, Taxus baccata, Alnus glutinosa, Buxus sempervirens, Hedera helix, Juglans regia ro u, purpuriu Fagus sylvatica var. purpurea , Berberis vulgaris var. atropurpurea , Corylus maxima var. p urpurea , Prunus cerasifera var. pissardii , Malus pumilla var. niedzwetzyana, Acer paltanoides var. purpurea , Acer platanoides var. rubrum 6.2.3.6. Forma i culoarea florilor, perioada de nflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar i arborescente, forma, culoarea florilor i perioada de nflorire constituie criteriul principal n alegerea acestora. Gama de culori ale florilor este destul de variat , fiind totu i mai frecvente speciile cu flori albe,

crem sau galbene. n tabelul nr. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) alb Aesculus hyppocastanum, Catalpa bignonioides, Crataegus sp., Deutzia scabra, Hibiscus syriacus, Magnolia kobus, Phyladelphus coronarius, Pyrus sp., Prunus avium, Robinia pseudoacacia, Sophora japonica, Spiraea x. vanhouttei, Syringa x. hybrida, Ligustrum vulgare galben Caragana arborescens, Colutea arborescens, Cornus mas, Forsythia sp., Kerria japonica, Laburnum anagyroides, Liriodendron tulipifera ro ie Aesculus x. carnea, Chaenomeles japonica, Cotinus coggygria, Diervilla florida, Hybiscus syriacus, Malus floribunda verde Hedera helix, Phellodendron amurense roz -liliachie

Spiraea japonica, Spiraea salicifolia, Syringa vulgaris, Tamarix ramosissima, Prunus armeniaca, Prunus persica, Prunus cerasifera var. pissardi, Amorpha fruticosa, Buddleia davidi, Hibiscus syriacus, Diervilla florida, Dintre toate speciile lemnoase, cu siguran c speciile genului Rosa , cu toate variet ile i soiurile sale, prezint cea mai mare varietate a culorii i formei florilor, acoperind o gam fantastic a nuan elor, exceptnd albastrul pur, trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Perioada de nflorire este proprie fiec rei specii, n general aceasta se desf oar prim vara i vara, pu ine specii f cnd excep ie de la regul . tabelul 4 Perioada de nflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) prim vara timpuriu Daphne mezereum, Forsythia suspensa, Chaenomeles japonica, Cornus mas, Magnolia kobus, Magnolia stellata, Magnolia x. soulangeana prim vara Prunus sp., Laburnum anagyroides, Mahonia aquifolium, Syringa vulgaris, Sophora japonica, Kerria japonica vara Aesculus sp., Liriodendron tulipifera, Hibiscus syriacus, Spiraea salicifolia, Spiraea japonica, Eleagnus angustifolia toamna Hedera helix

Florile speciilor lemnoase pot fi mari i solitare, sau n mod obi nuit de dimensiuni mai mici i grupate n num r mare n inflorescen e. Speciile cu florile n inflorescen au un caracter major, atribuind ambientului un aspect dispersat, nelini tit, iritant. Exemplarele cu inflorescen erecte, ca lumn rile (castan porcesc, budleia, lemn cinesc, amorf ) constituie un factor stimulator. Inflorescen ele sferice, mari ( Viburnum opulus var. floreplena ) sau tabulare ( Sambucus nigra ) au un caracter conservant. Speciile cu inflorescen e pendente (salcm galben, glicin , m lin) calmeaz i relaxeaz . 6.2.3.7. Forma i culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioad de prezen pe ramuri mai mare dect cea a florilor, contribuind prin forma, m rimea i culoarea lor la ntregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase, n sezonul estival sau autumnal, dar mai ales n perioada hibernal , cnd frunzele i florile celor mai multe specii au disp rut de mult. Culoarea fructelor, a anexelor c rnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata ) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri, pseudobace) este variat de la specie la specie, sau n cadrul speciei de la varietate la varietate. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) roie

Taxus baccata, Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, Cotoneaster horizontalis, Viburnum opulus, Rosa canina, Rhus typhina, Sambucus racemosa, Pyracantha coccinea alb Symphoricarpus albus, Ptelea trifoliata, Colutea arborescens neagr Cornus sanguinea, Cotoneaster nigra, Gleditsia triacanthos, Ligustrum vulgare, Lonicera nigra, Robinia pseudoacacia, Viburnum lantana; maroniu-ro cat Abies alba, Picea abies, Thuja occidentalis, Catalpa bignonioides, Fraxinus excelsior, Platanus sp. albastr brumat Mahonia aquifolium, Prunus spinosa, Mahonia aquifolium Unele specii i p streaz fructele pe ramuri pn iarna trziu sau chiar prim vara, ob inndu-se n acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zpad . 6.2.3.8. Rapiditatea de cre tere i longevitatea

Rapiditatea de cre tere variaz de la o specie la alta, r inoasele i cimi irul avnd n general o rapiditate mic de cre tere, iar plopii, s lciile i unele liane o rapiditate mare de cre tere. De obicei, pentru instalarea vegeta iei lemnoase ntr-un anumit spa iu verde i realizarea ct mai rapid a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se prefer ca prim solu ie plantarea speciilor cu o cre tere rapid n primii ani: plopul, salcmul, mesteac nul, diferi i arbu ti. Dar se recomand ca ntotdeauna s se combine speciile cu cre tere rapid cu cele cu cre tere nceat sau la care cre terea se activeaz mult mai trziu (dup 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. Exist i specii cu cre tere foarte nceat , dar care este compensat prin efectul decorativ deosebit pe care l pot realiza, precum cimi irul i tisa. Specii cu ritm de cre tere diferit nu se cultiv n amestec intim, ci separat, pentru a nu se stnjeni n dezvoltare i chiar elimina unele pe altele. Pentru eviden ierea schimb rilor produse n timp se recomand realizarea profilelor n plan vertical, probabile pentru perioade de 5, 10, 20, 40 ani de la plantare, mai ales cu tehnica de ultim genera ie. n ceea ce prive te longevitatea speciilor, se prefer a fi plantate specii ct mai longevive, deoarece cele mai pu in longevive trebuie nlocuite la intervale de timp mai reduse n compara ie cu primele. Ambientul (noxe, calitatea terenului, unii poluan i din aer sau din sol, temperaturile) determin scurtarea duratei de via a multor specii lemnoase. De exemplu, teiul n loc de 300 400 ani n condi ii normale, n cazul spa iilor verzi urbane rezist doar 100 150 ani, frasinul tr ie te 50 60 ani n aliniamentele de pe marginea drumurilor,

100 150 ani n parcuri i gr dini i 250 300 ani n condi iile normale din ecosistemele naturale. Cap. VII. ASOCIEREA, DISPUNEREA I INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7.1. Asocierea i dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile i modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa de altele, determin efectul decorativ i cel sanitar pe care-l urm re te arhitectul peisagist. De multe ori asocierea i dispunerea necorespunz toare a speciilor reduc considerabil ansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective, sau duc la costuri suplimentare, care nu se reg sesc n efectul ob inut. Exemplarele lemnoase, fie ele arborescente sau arbustive, pot fi folosite solitar sau grupat, sub diferite moduri. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atr gtoare prin anumite caractere biologice, ce realizeaz o impresie artistic puternic (flori, frunze, coloritul fructelor). Arborii solitari se amplaseaz pe peluze, n puncte linitite, f r agita ie, lng cl diri, la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal, sau chiar la intrarea ntr-un spa iu verde. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate nchide o perspectiv sau se pot ntrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei cl diri. Alegerea speciei este determinat i de distan a de la care este privit arborele respectiv. Se

recomand ca speciile decorative prin frunze, flori sau fructe s se amplaseze la o distan de maximum dou ori mai mare dect n limea unui om, iar cele decorative prin trunchi, coroan sau habitus s se amplaseze la o distan de peste trei ori mai mare dect n limea privitorului. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse n: rnduri, curtine, labirinturi, garduri vii, grupuri, boschete, plcuri, masive. Rndul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singur specie, dispuse la distan e egale ntre exemplare (ritm simplu). n anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizat i neuniform. Alternarea exemplarelor a dou specii cu habitusuri diferite prezint o varietate pronun at care poate fi folosit de la caz la caz. Curtina este o planta ie dispus pe un singur rnd, constituit dintr-o singur specie arborescent sau arbustiv , cu exemplare foarte apropiate, ob innduse n final un perete verde. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine, ce are amenajate numeroase poteci, de regul bine ntre inute i amenajate, i chiar diferite dot ri cu scop distractiv. Ca regul general , curtinele care intr n componen a unui labirint sunt ntre inute periodic prin tundere. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul, dou sau trei rnduri, pe un contur drept sau sinuos, formate dintr-o

specie, mai rar dou sau chiar trei, n aceste ultime cazuri, se aleg specii ce au cre teri i comportament similare sau apropiate.. Dup profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber), tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped, trunchi de piramid , sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele avnd coroana dirijat . (gard belgian, sistemul Cossonet). Dup n lime, gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0,5 m, mici cu h = 0,5 1 m, > 3 m. Dup scop gardurile vii pot fi: - garduri vii decorative , constituite din specii arbustive cu flori i fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual, sau din specii cu lujeri sub iri i numero i, cu un aparat foliar bogat, i cu o capacitate puternic de l st rire, acestea fiind folosite n spa iile verzi de interes public; - garduri vii de camuflare sau de mascare , constituite din specii arbustive i specii arborescente cu n limi diferite i ramificare bogat de la nivelul solului, folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecin t i indezirabile. - garduri vii pentru protejare , formate din specii arbustive cu ghimpi i spini, i coroan bogat , folosite ca garduri de nalte cu h = 1 3 m, foarte nalte cu h

limit , pentru limitarea accesului animalelor n diferite zone sau chiar a oamenilor. Grupurile de arbori i arbu ti pot fi constituite din una sau mai multe specii, dar se recomand ca acestea s fie alc tuite din maxim dou -trei specii. Se poate adopta i varianta unei diversit i mari de specii, cu condi ia ca n fiecare sector al spa iului verde respectiv s predomine o anumit specie, care s constituie fondul principal, de preferat o specie local , iar gruparea exemplarelor lemnoase s se realizeze astfel nct s dea impresia de natural, ob inndu-se n acest fel unitatea n diversitatea compozi iei. n realizarea acestor grupuri se poate adopta i solu ia combin rii speciilor de r inoase cu cele de foioase, solu ie destul de controversat , astfel dup unii autori prin asocierea acestor dou categorii de specii s-ar ob ine un contrast nepl cut, dup al ii s-ar ob ine o not de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor n verdele trist i monoton al r inoaselor. n orice caz, la combinarea r inoaselor cu foioaselor n cadrul grupurilor trebuie avut n vedere ritmul de cre tere al speciilor alese i distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa de altele, pentru a se evita stnjenirea i chiar eliminarea unor specii de c tre altele. Grupurile de arbori i arbu ti sunt folosite n scop decorativ, sanitar, de ap rare mpotriva vntului dominant, de mascare, de izolare vizual i fonic , pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea leg turii dintre dou masive. Un efect deosebit n

realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase n planurile apropiate privitorului, i folosirea r inoaselor n planurile din profunzime pentru a crea acel fundal nchis la culoare, ce le eviden iaz pe primele. Ca regul se adopt solu ia plas rii ntr-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare n fa a speciilor cu frunze mai nchise la culoare, astfel nct culoarea celor din fa este mai evident . n cazul plas rii inverse a speciilor, cele cu frunzi mai nchis vor avea un contur mai evident, iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul, mai deschis la culoare. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea n acela i grup a exemplarelor de n limi i vrste diferite, nefiind indicat omogenitatea vrstelor i n limilor dintr-un grup. Pe lng ob inerea nvior rii peisajului, un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri, l reprezint faptul c exemplarele b trne sau debilitate din diferite cauze pot fi nlocuite f r a fi sesizat lipsa lor. La asocierea arborilor i arbu tilor ntr-un grup se ine cont i de influen a psihic a formei coroanei asupra vizitatorului. Astfel, grupurile compacte de arbori i arbu ti imprim ordine, solemnitate i hot rre, cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate i de n lime, grupurile formate din exemplare cu coroan sferic , tabular sau umbrelat inspir sentimente de calm, protec ie i lini te, fiind recomandate n zonele destinate odihnei pasive, n care sunt prezente multe b nci.

Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspir sentimente de veselie, incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile cl dirilor cu linii rigide i monotone, pentru mascarea acestora. n cazul cl dirilor monumentale, pentru eviden ierea liniilor arhitecturale i a dimensiunilor impun toare, se poate adopta solu ia plant rii n jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mic sau mijlocie. Ca num r se recomand adoptarea unui num r impar de exemplare, i dispunerea acestora dup diferite forme geometrice neregulate precum triunghi, patrulater sau pentagon, pozi ionndu-se exemplarul sau exemplarele cele mai nalte n zona centrului de greutate i cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. n cazul grupurilor formate doar din dou exemplare, acestea trebuie s fie echilibrate ca n lime iar n cazul diferen ei de n lime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului.

Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea n centrul acestuia a exemplarelor arborescente, urmate de jur mprejur de exemplare arbustive de talie mare, apoi de cele de talie mic , lng care s existe grupuri de flori perene, tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa larg de gazon bine ngrijit, existnd n apropiere i un luciu de ap .

Boschetul reprezint o variant a grupului, reprezentnd o grupare dens de arbori i arbu ti, dispu i inelar, n scopul ob inerii unui spa iu lini tit, destinat odihnei pasive, care s confere vizitatorilor ce sta ioneaz , protec ie mpotriva soarelui i vntului, crendu-se o stare de calma atmosferic. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rnduri circulare concentrice, urmate la exterior de 1-2 rnduri circulare de exemplare arbustive dispuse n ordine descresc toare a n limii, pentru nchiderea pe vertical a marginii boschetului. Un boschet prezint 2-3, n mod excep ional 4 intr ri, iar n interior numeroase b nci, de regul dispuse circular, n centrul acestuia putnd exista un element arhitectural (monument, statuie, fntn artezian ). Plcul reprezint un grup mai numeros de arbori sau arbu ti, constituit dintr una sau mai multe specii. Aceste plcuri se amplaseaz n func ie de circula ia vizitatorilor i orientarea fa de lumin , iluminarea din spate av antajnd speciile cu frunzi nchis (molid, lemnul cinesc, cimi ir, drmox), iar iluminarea lateral avantajnd plcurile alc tuite din specii cu frunzi mai deschis la culoare (plopul, mesteac n, pinul strob, pinul silvestru). Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact, format dintr-una sau mai multe specii arborescente i arbustive. Masivul poate avea un profil vertical i orizontal geometric sau liber. n spaiile verzi urbane (gr dini, parcuri) masivele se situeaz spre periferie, pentru realizarea protec iei zonei verzi respective,

pentru mascarea limitelor, sau pentru realizarea unei ct mai bune izol ri fonice a spa iului verde respectiv. La constituirea masivelor se recomand folosirea de specii variate, pentru ob inerea de arborete amestecate i multietajate, cu scopul realiz rii func iei estetice ct mai bine i nu numai. La marginea masivului sau n lumini uri se pot folosi i specii decorative, adaptate condi iilor locale, specii rezistente la vnt, la tasarea i n elenirea solului, cu nflorire abundent , cu fructe i port interesante, i care s introduc varietate n monotonia exemplarelor din masiv. n func ie de speciile ntlnite n masive, acestea pot fi transparente sau opace. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret i n care privirea poate p trunde n adncime, crendu-se impresia de monumentalitate. Masivele opace sunt constituite att din specii de arbori dispuse n unul sau mai multe etaje dar i din specii arbustive cu o densitate semnificativ , care limiteaz priveli tea i perspectiva. Arbu tii pot fi distribui i neuniform astfel nct s se realizeze densit i diferite la nivelul ochiului privitorului, iar privirea s fie dirijat spre anumite perspective, sau dimpotriv s limiteze (opreasc ) privirea spre alte zone. 7.2. Instalarea vegeta iei lemnoase 7.2.1. Perioada i epoca de plantare n spa iile verzi urbane i periurbane se recomand ca vegeta ia lemnoas s se instaleze dup trasarea c ilor de circula ie i dup terminarea execut rii

unor construc ii, pentru evitarea pagubelor provocate de c tre diverse utilaje. n general, epoca de plantare se recomand a fi prim vara, imediat dup dezghe ul solului, dar n func ie de tipul de material s ditor variaz i epoca de plantare. Astfel, puie ii cu r dcini nude se recomand a fi planta i prim vara timpuriu i chiar toamna, nso ii de 1 tutore, puie ii cu r dcini protejate, crescu i n containere sau care sunt sco i cu balot de p mnt prim vara sau de cu toamn se pot planta n tot parcursul sezonului de vegeta ie, cu condi ia ca balotul de p mnt s fie men inut tot timpul umed, de la scoaterea din teren i pn la plantare. Totu i, i n acest caz perioada optim de plantare rmne prim vara, urmat de toamn . Uneori puie ii cu balot se sap toamna trziu i se las n a teptare pn se produce nghe ul solului, dup care se transport la locul definitiv n groapa preg tit n prealabil, n acest caz balul fiind nghe at, se evit ambalarea. 7.2.2. Vrsta, dimensiunile i calitatea materialului de plantat Vrsta, dimensiunile i calitatea materialului de plantat se adopt n func ie de categoria spa iului verde i de scopul urm rit prin instalarea vegeta iei. Astfel pentru aliniamentele stradale, nfiin area scuarurilor, a gr dinilor botanice sau a altor unit i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare, ale c ror dimensiuni i vrste trebuie s corespund standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori i arbu ti de talie mare). Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F excep ional , a I-a, a II-a i a III-a, la care

sunt date n limea (cm) i diametrul la colet (cm). Dac se urm re te plantarea n spa iile mari, largi, unde se dore te realizarea unui masiv, se folosesc puie i de talie mic , dar i acolo unde se dore te realizarea de complet ri dar nu cu efect imediat ci n perspectiv . i dimensiunile acestor puie i sunt date tot n STAS-uri. Ca regul general orice puiet, cu ct este mai mare i cu ct are balul de p mnt mai mic sau chiar lips (r dcini nude) cu att mai mare este riscul de nereu it . De asemenea, cu ct plantarea acestora se realizeaz mai aproape de mustul z pezii cu att ansele de prindere sunt mai mari. 7.2.3. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat n spa iile verzi este cel de plantare n gropi, ale cror dimensiuni variaz n func ie de vrst , n limea i grosimea la colet, a materialului de plantat i nu n ultimul rnd de dimensiunea containerului sau a balului de pmnt. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomand : - 0,30 (0,40) x 0,30 (0,40) m pentru puie ii de talie mic ; - 0,60 (0,70) x 0,60 (0,70) m pentru arbu ti (3-5 ani); - 0,80 x 0,80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani); - 1,0 x 1,0 m pentru puie i mai mari de 10 ani i plopi. La exemplarele cu bal de p mnt dimensiunile gropii vor dep i cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. Pentru gardurile vii se execut an uri de 0,5 (0,6) m adncime n care se a eaz puie ii i se acoper cu p mnt pn la 2-3 cm deasupra coletului, se taseaz u or i se ud abundent. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare, datorit dimensiunilor,

greut ii i aten iei deosebite ce o implic , sunt necesare mai multe opera iuni: - alegerea exemplarelor, fie dintr-o pepinier , creat n acest scop, fie din natur , n cel din urm caz preferndu-se exemplarele izolate, cu o coroan uniform dezvoltat , cu ramuri pn aproape de sol, cu sistemul radicular mai compact, situate n locurile accesibile macaralei, camionului, remorcii, etc. Aceste exemplare se marcheaz i li se noteaz cu vopsea direc ia nordului, pe tulpin deasupra coletului. - extragerea exemplarului se ncepe cu s parea unui an n jurul tulpinii acestuia la o distan de 8-10 ori mai mare dect diametrul tulpinii, an ul va avea l imea de 40- 50 cm i adncimea 80-100 cm (se va ncerca p strarea a ct mai multe r dcini), balul de pmnt se nf oar n pnz de sac, plas de nylon sau de srm cu orificii mici sau poate fi c ptu it cu diverse materiale; - transportul se realizeaz cu camioane de tonaj corespunz tor, innd cont c greutatea unui exemplar de talie mare dep ete adesea 1-1,5 t, iar n limea 8-10 m. De asemenea este necesar prezen a unei macarale pentru a ridica i cobor arborele. - plantarea se realizeaz n gropi ce dep esc cu 20 cm dimensiunile balului de pmnt. Este necesar nl turarea nveli ului balului de p mnt, dar dac este biodegradabil acesta se poate l sa. Se are grij ca orientarea fa de N s corespund cu cea ini ial . Se asigur stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu man on de cauciuc sau burete elastic i de 3 ru i b tu i n p mnt. Uneori se recomand t ierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu l st rire viguroas ) pentru restabilirea echilibrului ntre capacitatea de

absorb ie a apei a r dcinilor r mase i transpira ia par ilor aeriene ale puietului. 7.2.4. Desimea culturilor Desimea variaz de la caz la caz, n func ie de ceea ce se urm re te s se ob in . Pentru realizarea de grupuri de arbori i arbu ti u or vizibile, care s realizeze n cel mai scurt timp func iile atribuite se folose te un num r mare la unitatea de suprafa (100 - 400 puie i de talie mare/ha), urmnd ca mai trziu, n timp, s fie eliminate exemplarele cu cre tere lnced sau cele ce stnjenesc dezvoltarea altor specii. Pentru realizarea gardurilor vii se ia n calcul vrsta (talia) puie ilor, num rul rndurilor (1, 2 sau 3) i n limea preconizat a gardului. Astfel, distan a ntre exemplarele de pe rnd variaz de la 0,25 m pentru gardurile vii cu n limea sub 1 m i cu 2 - 4 rnduri, pn la 0,5 1,0 m la gardurile cu n limea peste 3 m cu 1, 2 sau 3 rnduri. 7.3. ngrijirea vegeta iei lemnoase n spa iile verzi 7.3.1. Fertilizarea, irigarea i ntre inerea solului n foarte multe cazuri

sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii i arbu tii s se dezvolte normal. ngr mintele stimuleaz cre terea i sporesc rezisten a plantelor la secet , i la atacul agen ilor d un tori biotici (insecte, ciuperci). Se aplic de obicei ngr minte complexe pe baz de N, P, K, cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru cre terea vegetativ , P

pentru cre terea rezisten ei fa de ger, secet i boli i K pentru fotosintez i respira ie. ngr mintele cu ac iune rapid se vor aplica prim vara sau la nceputul verii, pentru a permite lujerilor s se lignifice pn la venirea iernii. Aceste ngr minte nu se vor distribui dispersat, uniform, ci se vor pozi iona n gropi mici dispuse n zona sistemului radicular, gropi din care substan ele se vor difuza n solu ia solului. Se recomand ca mpr tierea ngr mintelor s nu se realizeze pe suprafa a solului, iar administrarea acestora s se realizeze n strns leg tur cu nevoile plantelor, fiind necesar realizarea analizei solului respectiv, pentru a elimina riscul transform rii ngr mntului n factor poluant. Se recomand fertilizarea biologic bazat fie pe ngr minte naturale, fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Irigarea se recomand a se realiza n perioadele lipsite de precipita ii, n medie de dou ori pe s pt mn prin aspersiune, cu norme bine stabilite, timp de 2 -4 ore. Solul se mobilizeaz prim vara i toamna, la o adncime de 20-25 cm. 7.3.2. T ieri de formare a coroanei n spa iile verzi realizate n stil

geometric sau mixt se folosesc arbori i arbu ti cu coroan dirijat artistic, ce au un efect estetic deosebit. Aceste exemplare se amplaseaz fie sub form de garduri vii, fie n aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze, partere, rnduri sau la ncruci area aleilor. Aceast tehnic de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosit de romani, reluat mai trziu n timpul Rena

terii, fiind dus la extrem n arta topiar caracteristic stilului geometric, n Fran a. n pomicultur se urm re te ob inerea unor forme ct mai pitice, cu ramuri ct mai multe, cu fructifica ie ct mai abundent . n spa iile verzi se urm re te att ob inerea formelor geometrice precum cele sferice, piramidale, columnare, cubice dar i realizarea unor forme deosebite cum sunt: - cordonul oblic bilateral (gard belgian) - forma Cossonet - forma literei U - forma Verrier - piramida - vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea n aliniament a exemplarelor, la distan a de 60 cm ntre ele, i retezarea acestora la o n lime de 30 - 40 cm deasupra solului, rezultnd astfel un trunchi vertical scurt.

Din multitudinea de l stari ce se formeaz n primul an, se aleg ultimii doi, forma i din doi muguri opu i sau din doi muguri alterni ct mai apropia i (depinde de specia aleas ). Aceste dou ramuri se ndreapt n direc ii contrare sub un unghi de 45 o, ob inndu-se forma literei V, fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de srm dispuse la 40-60cm unele de altele. n primul an se suprim l starii cu excep ia celor 2 palisa i. n anii urm tori prelungirile celor 2 bra e se scurteaz la 40-50 cm, iar l starii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. Pe m sur ce cresc, bra ele fiec rui exemplar se ntretaie cu bra ele exemplarelor al turate, rezultnd un gard continuu alc tui t

din romburi. Forma Cossonet se realizeaz tot n aliniament, dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2,5 m ntre ele. La exemplarele cu so , pe fiecare srm a spalierului se fixeaz orizontal cte dou ramuri opuse, iar la celelalte exemplare (f r so ) se fixeaz cte dou ramuri opuse nclinate sub un unghi de 45 o (ntre ele unghiul fiind de 90 o). Aceast opera iune se realizeaz n dreptul fiec rei srme. Lstarii laterali de pe ramuri se ciupesc, pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. n final rezult un gard format din ha ururi verzi. Gard belgian

Forma Cossonet Coroan n forma literei U se poate ob ine att la exemplarele situate n aliniament ct i la exemplarele izolate. Astfel, tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opu i. Din lujerii forma i se las doar cei doi de la vrful axului, ceilal i ndep rtndu-se. Ace tia se fixeaz ini ial pe spalier n pozi ie orizontal , iar dup ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare, se orienteaz vertical pe doi tutori. n fiecare an ace ti doi lujeri se scurteaz cu 30 - 40 cm iar l starii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu r murele. Forma coroanei n U poate fi i U dublu. Forma literei U

Realizarea coroanei n forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4, 6 sau 8 bra e verticale, dispuse n acela i plan. Fiecare pereche porne te din axul principal, ce a fost retezat la 40, 80 sau 120 cm de la sol. Coroana format , are forma unui U dublu sau triplu. Se poate ob ine astfel: dup plantare se scurteaz axul la 40 cm de la sol, iar dup formarea l starilor se ndep rteaz to i, mai pu in 3 l stari de la vrf care se orienteaz , unul vertical pe un tutore i ceilal i doi pe orizontal n direc ii opuse, pe o srm (spalier). La lungimea de 70 - 80 cm, ace tia se reorienteaz pe vertical cu ajutorul a doi tutori. Urm toarea pereche se formeaz n acela i mod, dar la o n lime de 80-90 cm, cu o deschidere a bra elor de 50 - 60 cm (sau 25 30 cm pentru perechea a III-a). Forma Verrier Formele piramid i vas candelabru se utilizeaz pentru exemplarele izolate situate pe peluze i n centrul rndurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate n stil geometric. Piramida candelabru se realizeaz astfel: axul principal se fixeaz de un tutore, se nl tur l starii, mai pu in trei l stari de la baz care se direc ioneaz pe 3 srme orizontale dispuse la 120 o una fa de alta, la o n lime de 30 cm. n al doilea an, ace ti lstari se scurteaz la 30 cm, iar cei doi l stari terminali, ai fiec rui l star principal se orienteaz tot orizontal, sub un unghi de 60 o ntre ei. Dup 30 cm, ace ti 6 lujeri se redirec ioneaz pe 6 srme oblice, fixate de ru i i de vrful tutorelui axului

principal. Anual l starii i ramurile de garnisire se ciupesc repetat. Vasul candelabru se deosebe te de precedenta prin faptul c lipse te axul principal iar cele ase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de cte un tutore vertical pn la completa ngro are i lignificare.

Formele piramid i candelabru Interven iile n coroan presupun nl turarea ramurilor v tmate i uscate sau crescute defectuos, precum i eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urm rite. Tot n aceast categorie intr i t ierea n scaun, executat la o n lime de 2-3 m (4 m), la exemplarele plantate n aliniament, pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. Aceasta se execut anual la speciile ce formeaz l stari viguro i, de 1-2 m lungime ( Acer negundo, Populus sp .) Se execut prim vara devreme, mai rar toamna trziu. 7.3.3. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomand s se fac anual, pentru ob inerea de forme geometrice dar i pentru reglarea desimii lujerilor. n primul an de la instalare, imediat dup plantare se realizeaz o toaletare sumar a exemplarelor, scurtndu-se puie ii (l starii) prea nal i sau ramurile rebele. Tunderea se realizeaz ncepnd cu al doilea an de la instalare, prima tundere realizndu-se prim vara timpuriu, la n limea de 20-25 cm, pentru a provoca l

st rirea abundent a foioaselor sau chiar a r inoaselor (molid, tuie, ienup r, tis ), cu specifica ia c la r inoase aceast n lime se poate majora pn la 40-50 cm, n func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. La sfr itul verii se realizeaz o toaletare a gardului viu, prin scurtarea lujerilor prea lungi. Tunderea se execut n anii urm tori, la n limi din ce n ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) pn se ob ine n limea dorit . Dup atingerea n limii dorite, t ierea se face cu cca. 0,5-1 cm mai sus fa de anul precedent. Tunderea gardurilor vii se recomand a se realiza n iunie, iulie, urmate de o toaletare de toamn sau de prim var . n cazul n care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi, se recomand tunderea acestuia prim vara timpuriu, nainte de intrarea speciei respective n vegeta ie. Gardurile vii mb trnite se ntineresc prin recepare, urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. Lstarii ob inu i prin recepare, sunt de regul mult mai viguro i, avnd cre teri mult mai mari fa de puie ii acelea i specii, compensnd n c iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunz tor) cu un gard viu rentinerit i cu o desime mult superioar . 7.3.4. R rirea culturilor Rrirea diferitelor culturi (aliniamente, grupuri, masive) se realizeaz n func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor i de densitate. De obicei la

instalarea unui arboret se planteaz un num r mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa , pentru realizarea rapid a st rii de masiv i implicit a efectului decorativ. R rirea se aplic i n cazul n care s-a realizat un amestec de specii repede cresc toare i specii mai ncet cresc toare. Dup c iva ani, exemplarele se stnjenesc reciproc i i modific portul caracteristic pentru care au fost alese, rezultnd n final o ngr mdire de exemplare, cu coroane nghesuite. Se recomand r rirea periodic , astfel nct la fiecare 4-10 ani (n func ie de specie) s se extrag pn la 50% din exemplare, ob inndu-se un num r optim de exemplare, n cca. 20-30 ani. 7.3.5. Lucr ri de ngrijire i conducere a p durilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucr ri i interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvolt rii p durii de la ntemeiere pn la exploatare, n vederea ndeplinirii n ct mai bune condi ii a func iilor atribuite. Prin aceste opera iuni culturale se urm re te ameliorarea compozi iei, mbun t irea st rii fitosanitare, reducerea consisten ei, reglarea diferitelor raporturi (inter i intraspecifice), stimularea cre terii i dezvolt rii arborilor valoro i, m rirea efectului decorativ al unor exemplare. n faza de desi se aplic degaj rile (n arboretele amestecate) i depresajul (n arboretele pure), cu o periodicitate de 3-5 ani. n faza de nuieli -pr jini se aplic cur irile (de la elagaj la diametrul mediu de 10 cm), pentru nl turarea exemplarelor necorespunz toare ca specie i conformare, cu o periodicitate de

3-5 ani, respectiv atunci cnd se realizeaz consisten a plin . Rriturile se efectueaz n stadiul de p ri (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani, la codri or i codru mijlociu la un interval de 6-10 ani i nceteaz cu 10-20 ani nainte de exploatabilitate. Se aplic r rituri mixte sau combinate, n p durile echiene de codru i crng, prin care se elimin exemplarele d un toare din plafonul inferior i superior ce mpiedic cre terea i dezvoltarea arborilor de viitor, respectiv cei mai valoro i ca specie i conformare. n p durile de recreare se urm resc anumite particularit i: - la deschiderea perspectivelor se nl tur exemplarele care stnjenesc privirea spre obiectivul vizat; - se urm re te nl turarea l st ri urilor (semin iurilor naturale din lungul crrilor, potecilor i drumurilor) ce apar monotone i dau impresia de ngustare; - se realizeaz din loc n loc ni e sau por i de intrare spre interiorul arboretului (n cazul degaj rilor i depresajului) mai ales la ntret ierea aleilor i a drumurilor, n apropierea locurilor de sta ionare; - monumentalitatea unor arbori (n p durile de codru gr din rit) nu trebuie marcat de l st ri sau alte tufe, astfel nct se deschid perspective spre astfel de arbori; - materialul rezultat nu se recolteaz , se m run ete i se r spnde te pe suprafe e ct mai mari, n nici un caz nu se depoziteaz sub form de gr mezi, fiind inestetice. Elagajul artificial presupune ndep rtarea ramurile uscate sau chiar verzi de pn la 6 cm, pe o n lime de 6-12 m de la baz , din 3-6 (10) ani. Scopul este de a nl tura efectul negativ imprimat de crengile uscate i de deschidere a perspectivelor, a unor poteci.

Emondajul reprezint nl turarea cr cilor lacome ap rute din muguri dorminzi, n condi ii nefavorabile de vegeta ie. Lucr rile de igien presupun extragerea arborilor usca i, bolnavi, rup i sau dobor i, pentru men inerea unei st ri fitosanitare ct mai bune n arboret. 7.3.6. Regimuri i tratamente n ara noastr peste 86% din p duri sunt ncadrate n regimul codrului (r inoase, amestecuri de fag cu r inoase, f gete, marea majoritate a p durilor cu cvercinee, p duri de plopi euroamericani). P durile de codru se preteaz la diferite tratamente, respectiv modul n care se face exploatarea i se asigur regenerarea p durii n cadrul aceluia i regim, n vederea atingerii unui anumit scop. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de p duri cu rol de produc ie. Pdurile tratate n codru gr din rit dispun de un mediu foarte bogat, cu foarte multe ni e ecologice. Astfel de p duri ofer posibilitate ideal pentru odihn recreativ i pentru plimb ri, dar pentru oameni antrena i, deoarece circula ia este complicat (semin i, buruieni). n func ie de activit ile ce urmeaz a fi desf urate, de speciile forestiere folosite sau prezente, de regimul adoptat i respectiv de vrsta exemplarelor, se pot adopta diferite tratamente. Cap. VIII. SPECIILE FLORICOLE N SPA IILE VERZI 8.1. Criterii de alegere a speciilor

Speciile floricole prin habitus, frunze i flori alc tuiesc un decor temporar, al sezonului de vegeta ie, constituind elementul principal al variet ii zilnice a unui spa iu verde. Acestea joac un rol psihologic fundamental, n sensibilizarea oamenilor la frumos, contribuind la crearea climatului de relaxare i odihn pe care-l caut omul ntr- un spa iu verde. Orice ambian artificial este mai pl cut atunci cnd sunt prezente florile. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat att de exemplarul luat separat ct i de combina ia dintre exemplarele din aceea i specie sau din specii diferite. La alegerea speciilor se au n vedere diferite criterii precum: - n limea, - forma tulpinii (portul), - forma, culoarea i m rimea frunzelor, - culoarea, forma, mirosul i modul de asociere ale florilor, - forma i culoarea fructelor, - ciclul de via , - cerin e fa de diferi i factori climatici i edafici. 8.1.1. n limea tulpinii Dup n limea tulpinii se deosebesc: - specii de talie mic 5 20 (25) cm, precum Crocus sp., Galanthus sp., Narcissus sp., Hyacinthus sp., Muscari sp., Lobelia sp. Acestea se folosesc grupat, n planul apropiat de privitor, n componen a bordurilor, covoarelor, n marginea rondurilor sau rabatelor, precum i n mozaicuri. - specii de talie mijlocie 20 (25) 50 (60) cm, precum specii ale genurilor: Petunia sp., Tagetes sp., Ageratum sp., Salvia sp., Tulipa sp., Calistephus chinensis . Acestea se folosesc pentru rabate, partere, platbande sau grupuri pe peluze. - specii de talie mare, peste 50 (60) cm, precum specii din

genurile: Lilium sp., Malva sp., Gladiolus sp., Tulipa sp., Delphinium sp. Se folosesc adesea izolat sau n constituirea gardurilor vii, a rabatelor pe peluze, n fa a speciilor arbustive sau arborescente. 8.1.2. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor, a modului de cre tere i ramificare, respectiv de orientarea n spa iu a acesteia. n acest sens se deosebesc: - sp. cu port trtor (sau pendent) - Tropaeolum majus, Tradescantia sp., Sedum sp, Saponaria ocymoides.; - sp. cu aspect de perni Gypsophylla repens, Aubrieta sp., ; - sp. cu tulpini ramificare, cu aspect de tuf - Tagetes sp., Salvia splendens, Ageratum mexicanum sp., Alyssum sp .; - sp. cu tulpini simple, erecte Impatiens sp., Papaver sp., Ricinus sp., Tulipa sp., Lilium sp., Delphinium sp. ; - sp. cu tulpini volubile - Ipomea purpurea, Humulus lupulus, - sp. cu tulpini c rtoare - Lathyrus sp, 8.1.3. Forma, culoarea, mirosul i modul de dispunere al florilor Culoarea este impus n general de petale, ce pot avea suprafa lucioas sau mat , n cazul petalelor tomentoase. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii pn la ofilirea acestora, la nu-m-uita ( Myosotis alpestris ) i mierea ursului (Pulmonaria sp .) aceasta se schimb de la rozliliachie, la nceput, pn la albastru, la caprifoi ( Lonicera japonica) de la alb la g lbui, la unii trandafiri de la galben la roz i apoi la c rmiziu. Nuan a culorii

poate fi diferit , la florile simple poate fi pal , translucid iar la cele invoalte mai pronun at . Unele flori au i caliciu i receptaculul colorate avnd un efect cromatic sporit ( Salvia glutinosa ). Forma florilor poate fi deosebit precum cele de gura leului, creasta coco ului, clopo ei, mo ul curcanului, lalelele papagal, recomandndu-se a se folosi n planul apropiat. Simetria florii poate fi actinomorf sau zigomorf . Mirosul pl cut al florilor impresioneaz n mod deosebit. Aceste specii se vor amplasa n locurile destinate odihnei pasive (b nci, chio curi pentru odihn ), a sta ion rii, n jurul teraselor, locurilor pentru sporturile u oare. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei, precum verbena i crinii, se vor combina cu specii cu flori parfumate seara, precum regina nop ii i micsandrele. 8.1.4. Forma, m rimea i culoarea frunzelor n general, frunzele apar naintea florilor i dispar dup ofilirea florilor (cu mici excep ii), perioad n care i ndeplinesc rolul lor decorativ. Sunt specii la care valoarea decorativ este dat tocmai de forma, m rimea i culoarea frunzelor, florile fiind nesemnificative. Astfel, sunt plante cultivate la umbr : Asarum sp., Polygonium sp., specii de ferigi dar i numeroase specii cultivate n locuri foarte nsorite: Sedum sp., Sempervivum sp., Portulaca sp., Agave sp.. Numeroase sunt i speciile anuale utilizate cu prec dere n alc tuirea mozaicurilor pentru forma, culoarea i abunden a frunzelor, dublate de portul trtor sau sub form de mici tufe. Culorile acestora variaz de la verde crud la

verde nchis, galben, ro u grena, argintiu sau cenu iu, la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate ( Coleus sp., Pyrethrum sp., Iresine sp., Begonia sp. ). Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori i frunze, astfel la trestia indian ( Canna indica ) frunzele pot fi de la verde crud la ro u sau grena, la soiurile de begonii ( Begonia semperflorens ) ntlnindu-se verde, roz, ro u sau grena. Unele frunze sunt mari, altele sunt mici i m runte, iar altele puternic fidate, cu segmentele filiforme. 8.1.5. Forma i culoarea fructelor Forma i culoarea fructelor au o importan foarte redus la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece dup ofilire, florile se ndep rteaz . n unele situa ii, cum este cazul la r chi elelor ( Impatiens balsamina ) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atr gnd copii, iar la p pdie ( Taraxacum officinale ) fructele sunt atr gtoare, fiind o surs de amuzament pentru copii. Mo ul curcanului ( Amaranthus sp .) are fructe persistente i decorative. Begonia ( Begonia semperflorens ) are fructele de tip capsul , fiind aripate, de culoare ro ie sau roz , men innd efectul decorativ, ca o continuare a florilor. 8.1.6. Ciclul de via Dup ciclu de via speciile floricole se mpart n: Plante anuale speciile care i desf oar ciclul complet pe parcursul a ctorva luni e alonate ntr-un singur sezon de vegeta ie. Semin ele acestor

specii fie vor fi sem nate n r sadni e sau solarii, iar r sadurile vor fi transplantate la loc definitiv, fie vor fi sem nate la loc definitiv dup trecerea nghe urilor trzii. Dup rezisten a la frig plantele anuale pot fi: - plante anuale rustice, care se seam n n cmp deschis prin martieaprilie; - plante anuale semirustice ( Begonia sp., Zinnia sp. ) nu rezist la gerurile trzii i se seam n n sere sau r sadni e reci sau afar excep ional n luna mai dup nghe urile trzii; - plante anuale sensibile ( Celosia sp., Cineraria sp., Calceolaria sp .) se seam n n sere calde, transplantndu-se n cmp deschis nainte de nflorire, vara. Pentru prelungirea perioadei de nflorire se recomand ndep rtarea lujerilor cu flori ofilite, pentru stimularea celei de a II-a nfloriri i chiar a III-a. Plante bienale speciile care i desf oar ciclul complet pe parcursul a ctorva luni e alonate pe dou sezoane de vegeta ie. Semin ele se seam n n iulie-august n spa ii ad postite, r sadurile se planteaz la loc definitiv toamna, iar prim vara vor nflori. Plante perene speciile care rezist cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi, rizomi, tuberobulbi, r dcini tuberizate i care nfloresc i fructific an de an. Plantele perene pot fi: hemicriptophite ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei ( Aconitum sp., Aquillegia sp., Chysanthemum sp., Gypsophyla sp., Hosta plantaginea, Papaver orientalis ); geophite ce au bulbi, tuberobulbi, rizomi, r dcini tuberizate.

Acestea pot fi rustice ( Anemone sp., Convallaria majalis, Hyacinthus orientalis, Iris sp., Lolium sp., Narcissus sp .) respectiv speciile ce rezist iarna n teren descoperit, sau semirustice ( Canna indica, Dahlia sp., Gladiolus sp., Polyanthes sp. ) respectiv speciile ale c ror organe subterane trebuie p strate iarna n spa ii ad postite (pivni e, cmri, depozite) ferite de nghe (4-10 oC). 8.1.7. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege ntotdeauna lund n considerare particularit ile biologice ale acestora precum i cerin ele plantelor fa de condi iile sta ionale. Speciile floricole pot fi folosite, n general, pentru: - decorarea spa iilor verzi, ca exemplare izolate sau n grupuri n componen a platbandelor, bordurilor, rabatelor, covoarelor, rondurilor, mozaicurilor, n lungul apelor sau pe luciul lor, pe stnci sau paji ti; - decorarea balcoanelor, ferestrelor, jardinierelor, teraselor, atunci cnd sunt plantate n diverse suporturi; - decorarea stlpilor, pergolelor, treiajelor, zidurilor, chio curilor; - ca flori t iate, n arta buchetier sau a aranjamentelor florale. 8.2. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte mult grij avndu-se n vedere: ciclul de via , n limea plantelor, perioada i durata de nflorire, forma i culoarea florilor, mrimea, forma i nuan a frunzelor.

Monoculturile se realizeaz cu specii cu nflorire ndelungat i bogat , de talie nalt ( Phlox paniculata, Rudbekia sp. ), mijlocie ( Petunia sp., Tagetes sp., Antirrhinum majus ) sau mic ( Lobularia maritima, Ageratum mexicanum nana, Portulaca grandiflora ). Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. Aceste monoculturi se realizeaz n func ie de ambient, astfel nct n apropierea cl dirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii i culori) se recomand s se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singur culoare a florilor, iar dac elementele unei construc ii sunt simple, acestea vor fi puse n valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleia i specii. Culturi combinate n func ie de ciclul de via se pot asocia fie numai plante anuale, fie numai specii perene, fie mixt. Culturile cu plante anuale, au o perioad mai ndelungat asigurat cu flori, fiind amplasate n locuri intens frecventa te. Culturile cu plante perene au o perioad mai scurt de nflorire, perioad avansat sau devansat de condi iile atmosferice din acel an. Aceste masive de plante perene constituie o pat verde timp de mai multe luni, dar au perioad de nflorire relativ scurt (15-20 zile) lalele, narcise, ghiocei, crizanteme, stnjenei, bujori. Marele avantaj al acestor culturi este acela c rezist mai mul i ani, fiind eliminat sem natul i plant rile anuale, costisitoare, specifice plantelor anuale. O combina ie foarte reu it o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). Acestea sunt constituite prin suprafee cu plante perene, asociate dup n lime i epoc de nflorire, printre care se introduc plante anuale, destinate s completeze cromatica din afara

perioadelor de nflorire ale speciilor perene, n special lunile de var . n ceea ce prive te n limea speciilor, nu se vor amesteca intim niciodat specii de n limi diferite, deoarece indivizii mari i vor n bu i pe cei mici i cu siguran speciile de talie mic nici nu vor fi observate. Acest tip de amestec intim se poate accepta n cazul n care se combin o specie peren de talie mare i care are o perioad relativ scurt de vegeta ie i care nu stnjene te prin habitus cu o specie anual bienal sau peren de talie mic , cu port de tuf sau covora , sau care prin abunden a de exemplare plantate s realizeze efectul de covor. Aceste dou specii trebuie s se suprapun ca perioad de nflorire. De exemplu un soi nalt sau mijlociu de lalea ( Tulipa gesneriana ) cu un soi unicolor de pansele ( Viola x. witrockiana ), muscari ( Muscari sp .), b nu i ( Bellis perennis ), narcise ( Narcissus sp. ), nu- m-uita ( Myosotis sp .). Speciile de talie diferit se vor dispune ordonat, n trepte, instalnd specii de talie mic n prim plan, continund cu cele de talie mijlocie i cel de talie mare n planul ndep rtat sau n mijlocul compozi iei (ronduri, rabate, partere). n func ie de perioada i durata de nflorire se recomand asocierile ntre specii perene cu nflorire timpurie (Tulipa, Hyacinthus, Narcissus, Crocus, Galanthus ) sau bienale ( Primula, Viola, Myosotis, Bellis ) cu speciile anuale, cu nflorire din aprilie-mai pn n octombrie- noiembrie. Uneori dup nflorirea speciilor de prim var i var se execut i o a treia plantare, cu specii ce nfloresc toamna

(crizanteme, brum rele). n general, la asocierea speciilor se are n vedere crearea unei mase compacte de culoare, alegndu-se specii cu perioade ct mai lungi de nflorire, cu o tonalitate a culorii uniform i pur . 8.3. Instalarea speciilor floricole 8.3.1. Preg tirea solului destinat culturii florilor n general n func ie de solul avut la dispozi ie se aplic i lucr rile generale de preg tire a solului: arat, desfundat, m run irea bulg rilor, nivelat, modelarea terenului, mobilizarea superficial a solului. n cultura speciilor floricole se ine cont de particularit ile biologice i agrotehnice ale acestora. n multe situa ii terenurile n care urmeaz s se instaleze speciile floricole, nu prezint un strat de sol fertil corespunz tor, fiind necesar mpr tierea unui strat de p mnt corespunz tor din punct de vedere al propriet ii sale fizice i chimice (afnare, permeabilitate, structur , textur , elemente nutritive, pH, capacitate de re inere a apei). Fiecare specie prefer un anumit tip de sol, aceste tipuri de sol fiind cunoscute n horticultur sub diferite denumiri: - p mnturi cu textur grea preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rdcini groase suculente ( Lilium sp., Amaryllis sp., Iris sp., Dianthus sp., Cheiranthus cheiri ); - p mnturi cu textur u oar (p mntul de frunze, de turb ) - pentru plantele cu rdcini mai sub iri, superficiale ( Primula sp., Asparagus sp., ferigi); - p mnturi cu textur mijlocie suportate bine de majoritatea speciilor. Dup valoarea pH-ului, se deosebesc: - soluri neutre

majoritatea solurilor, - soluri acide ( Coleus sp., Erica sp., Tradescantia sp., Calluna vulgaris ), - soluri alcaline ( Anemone sp., Asparagus sp., Gladiolus sp., Dianthus sp ). n func ie de sol, pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. n horticultur exist numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii i care pot s asigure plantelor o nutri ie corespunz toare. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a, elina, compostul de gr din , de r sadni , p mntul de frunze, p mntul de ace de r inoase, p mntul de turb , p mntul de ericacee, p mntul de p dure, pmntul de lemn, la care se poate ad uga i mu chiul de copac, r dcinile de ferig i nisipul. Acestea se deosebesc prin pH, con inutul de substan e nutritive, textur , etc. Datorit costurilor destul de ridicate pentru preg tirea i manipularea acestor p mnturi, s-a c utat ob inerea unui p mnt universal indicat pentru toate culturile. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre p mntul lutos, perlit i turb n diferite propor ii, bine organizate, la care se adaug ngr minte corespunz toare, n func ie de vrsta plantelor (stadiul de dezvoltare) i cerin ele acestora. 8.3.2. Instalarea plantelor floricole n spa iile verzi Plantarea reprezint opera iunea prin care exemplarele tinere (r sadurile) de plante anuale, bienale sau perene sunt instalate n terenul atribuit lor, unde se vor dezvolta i nflori. Epoca de plantare difer de la specie la specie n func ie de ciclul de via i de cerin ele fa de factorul c ldur . La nceputul prim

verii se planteaz r sadurile plantelor bienale sau speciile perene care se nmul esc prin separarea organelor subterane i care nu i-au nceput dezvoltarea.( Iris sp., Hemerocallis sp., Hosta plantaginea, Lilium sp .). n aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la c ldur (Dianthus, Mathiola, Calendula ) sau cele perene semirustice ( Gladiolus sp. ). n luna mai se planteaz plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi sc zute i iubitoare de cldur ( Canna, Impatiens, Amaranthus ). n iunie se planteaz plantele perene crescute la ghiveci, ce pot sta vara n teren descoperit ( Amaryllis, Fuchsia , Begonia ). Toamna (septembrie-octombrie) se instaleaz rsadurile speciilor bienale ce vor nflori prim vara timpuriu ( Bellis, Viola, Dianthus, Myosotis ). Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau r dcini tuberizate, aceast opera ie fiind indicat n repausul vegetativ ( Iris, Paeonia ). n octombrie-noiembrie se planteaz bulbii speciilor perene de prim var precum Tulipa, Hyacinthus, Crocus, Muscari, Narcissus, Galanthus, astfel nct pn la venirea nghe ului la sol, bulbii acestora s se nr dcineze. 8.3.3. Distan a de plantare Difer i se stabile te n func ie de n limea speciilor respective i de habitusul acesteia astfel nct s nu r mn spa ii libere ntre ele, dar nici s se stnjeneasc reciproc. Distan a variaz de la 5 cm pn la 100-150 cm ntre exemplare. La speciile cu dezvoltare pe vertical se adopt o distan de plantare de cca. din n limea medie la maturitate a speciei respective. La

speciile cu dezvoltare sub form de tuf se adopt o distan de plantare mai mare de i mai mic dect n limea medie a speciei. La speciile ce se dezvolt sub form de covoare ( Lobelia, Alyssum, Sedum ) distan ele pot fi mai mari, comparativ cu n limea plantei, astfel nct exemplarele s realizeze relativ repede starea de masiv. La plantare, alveola (gropi a) executat cu plantatorul trebuie s corespund sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului n care s-a dezvoltat pn atunci (la r saduri) i s asigure acesteia stabilitatea, pn la dezvoltarea de noi r dcini n noul teren. Dup plantare terenul se ud abundent i se acoper cu un strat de mrani mrun it , de cca. 2 2,5 cm grosime, pentru p strarea umidit ii i pentru evitarea form rii crustei. Plantarea se execut din centrul unei compozi ii spre margine. Transplantarea reprezint opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultur pe altul. La speciile perene, transplantarea apare necesar atunci cnd datorit nmul irii naturale ale plantelor, spa iul devine insuficient, acestea stnjenindu-se n dezvoltare. Uneori transplantarea este necesar i din motive fitosanitare. n func ie de specie i de rapiditatea acesteia de cre tere i nmul ire vegetativ , transplantarea se realizeaz la intervale de 3-10 ani. Epoca de transplantare cea mai indicat este la sfr itul sezonului de vegeta ie, cnd plantele nu sufer deloc. Prim vara i chiar prim vara devreme foarte multe

plante ncep s -i formeze r dcini noi, intrnd mai devreme n vegeta ie, iar dac sunt stnjenite sau deranjate, unele nu mai nfloresc n acel an. 8.4. ngrijirea plantelor floricole ngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucr ri, obligatorii sau facultative, cu rolul de a ob ine plante viguroase, cu nflorire abundent sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. n aceast categorie intr urm toarele lucr ri: - suprimarea p rilor aeriene, - tunsul plantelor, - tutorarea i palisarea, - nlocuirea speciilor n timpul sezonului de vegeta ie, - aplicarea ngr mintelor, - irigarea, - mobilizarea solului i combaterea buruienilor, combaterea d un torilor biotici, - preg tirea pentru iarn Suprimarea p rilor aeriene se realizeaz pentru: - ob inerea unor forme caracteristice, - reglementarea nfloritului, stabilirea unui echilibru ntre p rile aeriene i cele subterane. Se aplic

diferen iat n func ie de specie i caracteristicile acesteia, de perioada nfloririi, dar i n func ie de capacitatea de refacere a plantei. Astfel la speciile care nfloresc prim vara devreme, aceast opera ie se aplic dup trecerea florilor i vestejirea prilor aeriene, la speciile perene cu nflorire de var sau de toamn p rile aeriene se nl tur prim vara devreme. n func ie de organele aeriene nl turate se deosebesc: ciupitul, copilitul, bobocitul, suprimarea tijelor florale vestejite.

Ciupitul reprezint nl turarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale, fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu cre tere viguroas , pentru a genera cre terea mugurilor laterali inferiori. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii, fie stimularea ramific rii la unele specii ce se ramific greu. Ciupitul se execut cu unghia, la 2-3 mm deasupra celei de a III-a pn la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la baz sau de la ultima ramifica ie. Pentru ob inerea de tufe bogate, aceast lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. Ciupitul determin o ntrziere a nfloririi, de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit s se desf oare astfel nct s existe suficient timp pentru formarea de muguri floriferi i pentru nflorire. Se aplic la crizanteme, urzicu ( Coleus sp.), Petunia sp., Pelargonium sp ., hortensie, gura leului). Copilitul presupune nl turarea tuturor l starilor de la baz (l stari laterali) n stadiul n care sunt ierbacei, pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate, de obicei terminat cu o floare (crizanteme, garoafe). Bobocitul (butonatul) presupune nl turarea bobocilor laterali, la plantele care formeaz concomitent mai multe flori n vrful tulpinilor principale sau laterale i se aplic n scopul de a se ob ine flori solitare, de dimensiuni mai mari (crizanteme, trandafiri, bujori, garoafe, ochiul boului). Se poate realiza i prin nl turarea bobocului principal atunci cnd acesta este r u conformat,

pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros, n acest caz ntrziindu-se nfloritul.

Suprimarea tijelor florale vestejite se realizeaz pentru nl turarea aspectului inestetic al acestora dar i pentru stimularea unei noi nfloriri.. Nu se aplic la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. Tunsul plantelor se aplic la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri i garduri vii, la care trebuie men inut o anumit form i n lime. Prin aceast opera iune se nl turat toate p rile supraterane la o anumit n lime, cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. Aceast opera ie se repet la 10-15 zile la plantele de mozaic i mai rar la cele de bordur i garduri vii. Tutorarea i palisarea se realizeaz la speciile urc toare, sau la speciile de talie mijlocie sau nalt , cu tulpini sub iri care nu se men in n pozi ie vertical , mai ales n perioada de nflorire abundent . Tutorii pot fi din lemn, trestie, mase plastice, metal de dimensiuni i tipuri diferite, n func ie de specia respectiv , dar se are n vedere ca acestea s nu fie exagerate sau inestetice ( Clematis, Lathyrus, Ipomea ). Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoar ) re ele ce pot fi ridicate odat cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole, dalii).

nlocuirea speciilor n timpul sezonului de vegeta ie Ca regul general , la amenajarea floral a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceea i suprafa ) ale c ror perioade de nflorire se succed, pentru a se realiza un efect estetic pe o perioad ct mai mare. Pentru aceasta speciile se vor nlocui unele cu altele, dup trecerea perioadei de nflorire, excep ie f cnd speciile perene cu bulbi (zambile, lalele, ghiocei, narcise, brndu e de prim var ) ce nfloresc prim vara devreme i care pot r mne n sol 2-3 ani. Exemplarele speciilor necesare nlocuirii se preg tesc din timp n zone speciale (r sadni e, sere, solarii, pepiniere) i se transplanteaz cu tot cu balot de p mnt. Plant rile repetate i valoarea materialului sunt costisitoare, fapt ce determin folosirea speciilor perene n propor ie nsemnat n diferite compozi ii floristice. Aplicarea ngr mintelor Exist mai multe tipuri de ngr minte: organice, chimice, microbiologice. ngr mintele organice sunt cele mai recomandate, deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. Singurul inconvenient al unora este mirosul nepl cut pe care-l degaj i aspectul inestetic. n aceast categorie intr : excrementele de mamifere, de p sri, mustul de b legar, f ina de oase, f ina i ros tura de coarne, etc. ngr mintele organice pot fi aplicate n form solid , dup o prealabil uscare i mrun ire, concomitent cu lucrarea de preg tire a solului sau n form lichid , ob inndu- se solu ii prin fermentarea, timp de dou s pt mni, a ngr mintelor organice solide, la care se adaug ap , uneori superfosfat, cenu .

Aceste solu ii sunt foarte concentrate i se dilueaz nainte de folosire cu ap n propor ie de: 1:10; 1:20; :30. ngr mintele chimice pot fi bogate n azot: sulfatul de amoniu, azotatul de amoniu, carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu; bogate n fosfor: superfosfatul simplu sau dublu; bogate n potasiu: sarea potasic , clorura de potasiu, sulfatul de potasiu. Acestea se aplic odat cu lucrarea solului sau ca ngr minte stadiale n timpul sezonului de vegeta ie. n func ie de fiecare tip de ngr mnt se aplic anumite doze. ngr minte microbiologice se prezint sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii, ciuperci), riguros selec ionate, cu valen e simbiotice, ce au ca efect mbun t irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale i organice. ngr mintele se aplic , ca regul general , n stadiile de maxim dezvoltare a plantelor, n cantit i foarte mici la sfr itul verii i deloc n timpul st rii de repaus. Irigarea Este o lucrare de o deosebit importan n perioadele deficitare n precipita ii, n func ie de care se stabile te i frecven a i norma de udare (func ie de specie, temperatura mediului nconjur tor, intensitatea luminii, umiditatea i mi carea aerului, solul, gradul de dezvoltare i faza de cre tere a plantei). Irigarea se poate realiza prin aspersiune, recomandat pentru teritoriile mari avnd ca avantaje: umezirea i a atmosferei, sp larea i r corirea plantelor, antrenarea odat cu pic turile de ap a oxigenului, bioxidului de carbon i a altor gaze, m rind capacitatea de solubilizare a

elementelor minerale din sol; cu furtunul pentru suprafe e mai restrnse sau cu stropitoarea. Apa folosit la irigare trebuie s aib o temperatur i un con inut n s ruri corespunz toare. Temperatura trebuie s fie apropiat de cea a aerului sau a solului, fiind indicat udarea diminea a devreme, maxim ora 10, i seara dup orele 18-20 pe r coare, sau noaptea. Se evit total udatul n orele fierbin i ale amiezii sau dup amiaza, pentru a nu se produce v tmri plantelor. Con inutul n s ruri nu trebuie s fie mare, iar n situa ia n care apa ce urmeaz s fie folosit este dur , aceasta se poate neutraliza prin ad ugarea diferitelor substan e n ea. Mobilizarea solului i combaterea buruienilor Afnarea solului se realizeaz n terenurile cu plante perene, m car odat pe an, n martieaprilie, dup ce ncep s apar la suprafa a solului p rile aeriene ale acestora, i peste var , astfel nct s nu fie v tmate r dcinile, bulbii sau rizomii. Combaterea buruienilor se realizeaz ori de cte ori este nevoie, uneori chiar spt mnal, manual sau cu ajutorul s pligilor. Buruienele au o rapiditate de cre tere fo arte mare i imprim aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect nepl cut. Combaterea mecanic este mai dificil de aplicat, ca i cea cu ajutorul erbicidelor. n ultima vreme se adopt din ce n ce mai des, acoperirea solului din jurul grupurilor de arbu ti sau a speciilor floricole de talie mare i mijlocie, cu scoar de copac (pin maritim) fragmente. Acest strat men ine solul umed, permite trecerea apei i a aerului spre sol i nu permite apari ia buruienilor.

Combaterea d un torilor biotici Se realizeaz prin observarea atent , periodic a diferitelor exemplare floricole, pentru depistarea din timp a eventualilor d un tori (afidele fiind cele mai frecvente) i pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimic sau biologic . Preg tirea pentru iarn Difer n func ie de specie, la geofitele semirustice, sensibile la temperaturile sc zute, organele subterane (bulbi, tuberculi, rizomi, r dcini tuberizate) se scot toamna din sol i se pun la p strare n camere reci (4 10 oC) pn prim vara. La speciile perene ce rezist rigorilor iernii se recomand acoperirea acestora cu p mnt (mu uroire), frunze, sau talaj, pentru o protec ie suplimentar peste iarn . Cap. IX. GAZONUL N SPA IILE VERZI 9.1. Importan a i destina ia gazonului Gazonul reprezint o suprafa de teren acoperit de vegeta ie erbacee, format n special din graminee, aceasta fiind supus lucr rilor de ngrijire, i fiind destinat a ndeplini anumite func ii decorative, recreative sau sanitare. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ) i eviden iaz caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori, arbu ti, aranjamente florale, masive de arbori) sau nevii (stnci, grupuri statuare, elemente arhitecturale, cl diri, luciu de ap ), realiznd unitatea n diversitatea spa iului verde. Gazonul reprezint un element cu o valoare decorativ

deosebit , imprimnd o atmosfer de calm i lini te, datorit nuan elor de verde, ntinderile mari de gazon introduc n peisaj o not de solemnitate i romantism. Temperatura aerului este influen at de suprafe ele de gazon, n zilele cu temperatur ridicat , gazonul se nc lze te mai pu in, comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip, pietri , c rmid , asfalt sau beton. De exemplu, dac temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC, atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. 30 oC, iar n cazul asfaltului de cca. 45 oC. Calit ile sanitare constau i n calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului, i prin mbog irea n oxigen a acestuia. Dup destina ie, compozi ie i mod de ntre inere se disting mai multe tipuri de gazon: pentru peluze, - pentru terenuri sportive, - rustic. Peluzele pot fi: peluze din parcuri i peluze din gr dini. Peluzele din parcuri ocup suprafe e ntinse, avnd aspectul unor paji ti naturale, fiind constituite din specii de graminee cu frunze nguste, ce nfr esc abundent, pentru a forma un covor des. Se tund de 2-3 ori n sezonul de vegeta ie. n acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce nfloresc prim vara, pentru m rirea efectului decorativ (ghiocei, brndu e, narcise, lalele). Aceste peluze se vor cur a prim vara devreme i se vor tunde pentru prima dat n sezonul de vegeta ie cu mult dup nflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul urm tor.

Peluzele din gr dini se deosebesc de precedentele prin compozi ie, folosindu-se specii de graminee mai preten ioase i mai decorative. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizeaz tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 s pt mni). n aceast categorie intr i gazonul englezesc alc tuit din Agrostis tenis i Festuca rubra (n comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux), gazon care se tunde la 2-3 zile odat . Gazonul pentru terenurile sportive prezint o compozi ie diferit de cea a celorlalte tipuri, fiind evitate speciile cu nr dcinare superficial , ale c ror r dcini pot rmne descoperite la suprafa a terenului. Sunt preferate speciile rezistente la tasare, cu nfr ire abundent precum Poa annua i Poa pratensis . Se nl tur pe ct posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare ( Trifolium repens ). n limea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3,5 cm; rugbi 6,5 cm, crichet 2,5 cm, tenis 0,5 cm. 9.2. Specii indicate pentru gazon

n practic se folosesc diferite amestecuri de semin e, dar speciile se comport diferit, nregistrndu-se n anii urm tori o schimbare a compozi iei, prin eliminarea speciilor valoroase i sensibile la anumite condi ii, rezultnd n final pierderea calit ii superioare a gazonului respectiv. Este necesar corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. Ierburile pentru gazon se mpart conven ional n func ie de n lime, mod de nfr ire i rezisten la tasare. Dup n lime: - cu port nalt (de etaj

superior) ce au drept caracteristici n lime mare, nfr ire slab , frunze mari, aspre, grosiere, sistem radicelar adnc de 25-30 cm, uneori 100 cm (Dactylis glomerata , Bromus inermis ). - cu port mijlociu (de etaj mijlociu) formeaz tufe relativ mari, de diferite desimi, iar dup cosire apar l starii scur i ( Festuca pratensis , Alopecurus pratensis , Lollium perenne , Deschampsia caespitosa , Cynonurus cristatus ). - cu port pitic (de etaj inferior) dup cosit l st resc puternic, tufele sunt nghesuite foarte mult, r dcinile sunt relativ superficiale, la 1220 cm, uneori 4050 cm (Poa pratensis , Festuca rubra , Agrostis stolonifera , Agrostis tenis , Poa annua ). Asocierea speciilor De

obicei nu se folosesc speciile singure, ci n amestec de minim 3 specii. Alegerea combina iilor are o importan deosebit pentru ob inerea unui gazon de bun calitate, astfel nct n unele condi ii improprii pentru una din specii, aceasta dispare, rmnnd suprafe e nude de p mnt. La realizarea amestecurilor se are n vedere: temperamentul speciei, cerin ele fa de substratul nutritiv, umiditatea din sol, rezisten a la temperaturi sc zute, la tundere, rapiditatea de cre tere, l st rire, rezisten a la b ttorire, capacitatea de refacere dup tundere. Aceste amestecuri sunt recomandate n lucr ri cu tabele speciale. n terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontan a regiunii ce pot acoperi bine solul prin l st rire i aparat foliar. Aceste specii se aleg i n func ie de rusticitatea acestora, de rezisten a la b ttorire sau tundere.

Gazonul mauritan (gazon nflorat) este alc tuit din specii de graminee i specii floricole (anuale sau perene) n diferite procente, avnd aspectul unei fne e nflorite. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp., Alyssum maritimum , Bellis perennis , Calendula officinalis , Campanulla sp. , Gypsophylla muralis , Iberis semperflorens , Matricaria chamomilla , Papaver rhoeas , Reseda lutea , Viola arvensis . 9.3. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin sem nare i cu ajutorul brazdelor de gazon. Fiecare prezint avantaje i dezavantaje date de u urin a instal rii, calitatea final a gazonului i nu n ultimul rnd de costurile implicate. 9.3.1. Instalarea gazonului prin sem nare Lucr rile preg titoare cuprind nl turarea materialelor inerte precum: pietre, crmizi, zgur , moloz, dar i executarea drenurilor, a canaliz rilor, ngroparea cablurilor electrice, a instala iilor de irigare, iar n cazul lipsei unui strat de p mnt corespunz tor, aducerea p mntului de mprumut n strat de 1520 cm minim. De asemenea, n cazul n care solul existent este corespunz tor, se realizeaz i mobilizarea acestuia pe 1520 cm adncime. Sem narea gazonului se poate realiza n mai multe perioade: prim vara n mustul zpezii (februarie-martie), toamna n augustseptembrie i nu mai trziu, pentru a

realiza o r srire i o c lire a gazonului, dar i vara, dac exist sisteme de irigat. Metode i tehnici de sem nare : - manual n cruce: din semin e ntrun sens, n cel lalt sens (se aplic n cazul suprafe elor mici); - mecanic - cu sem ntori mecanice (se aplic n cazul suprafe elor mari i relativ netede). Adncimea de sem nat se situeaz n general n limitele 0,5 2,5 cm, fiind n func ie de condi iile de sol i de specie. n cazul solurilor mai uscate (terenuri mai nsorite sau soluri u oare), adncimea de sem nat va fi mai mare iar n cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele), adncimea de sem nare va fi mai mic . Dup sem narea manual , terenul se gr peaz , dup care se neteze te u or cu un tvlug u or din lemn i se ud . Norm de sem nat trebuie aleas cu grij n func ie de calitatea semin elor, de specie, amestec i condiiile de sol. Dac norma este prea sc zut , se ob ine un gazon prea rar, cu aspect inestetic iar dac norma este prea mare rezult o competi ie ntre indivizii speciilor diferite, o stnjenire a cre terii tuturor indivizilor i o nr dcinare slab , cu un aspect nefavorabil. Norma de sem nat variaz n func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha Lolium perene . n diferite ri se aplic norme diferite, date de condi iile specifice ale rii respective, de exemplu: 12 g/m 2 n SUA, 5 -12 g/m 2 pn la 34 g/m 2 n Canada, n Germania 9-20 g/m 2 iar n Fran a 30-60 g/m 2 . 9.3.2. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarb

Aceasta se poate realiza n dou moduri: - cu brazde de iarb extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarb (specii de graminee n cea mai mare parte), modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediat a gazonului, consolidarea imediat a taluzurilor (n 5 zile r dcinile p trund n noul teren), precum i costul mai mic; ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee, instalnd toate speciile crescute natural, al turi de care se g sesc numeroase specii de buruieni ce urmeaz a fi extrase prin pliviri repetate, calitatea final a gazonului nu este cea mai bun i datorit neuniformit ii grosimii brazdelor recoltate manual. - cu brazde de iarb produse n pepinierele pentru gazon; acestea se realizeaz pe un strat de 5-6 cm de p mnt vegetal pe care se execut sem nturile cu speciile de graminee dorite. Sub acest strat se recomand s existe un strat de nisip amestecat cu pleav , gros de cca. 8 cm n care r dcinile nu p trund, ci cresc lateral. Decaparea brazdelor se realizeaz manual cu ajutorul cazmalelor i lope ilor dar mai frecvent mecanic, cu ma ini ob inndu-se covora ede 25 x 35, 30 x 30, 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual), i respectiv f ii de 30 cm x 2 m (mecanic), groase de 2-4cm, care pot fi rulate.

Aezarea brazdelor se poate face liniar n rnduri succesive, n tabl de ah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixeaz prin ace de lemn sau ipci de lemn.

9.4. ntre inerea i ngrijirea gazonului Rentinerirea gazonului se realizeaz dup 5-10 ani i se realizeaz prin sem narea de noi cantit i de semin e ale speciilor ini iale, folosind o norm de sem nat de 25-50 % din cea ini ial . Repara ia capital presupune nlocuirea total a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Toamna se mobilizeaz solul la 15-20 cm, dup care se sparge i se m run ete elina, se strng i se ndep rteaz r dcinile de ierburi sau de buruieni. Dup aceste opera iuni, prim vara se realizeaz administrarea ngr mintelor i ns mn area. Repara ia par ial presupune refacerea cheliturilor, respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici f r gazon, care se vor ns mn a cu semin e din acelea i specii de graminee sau din acela i tip de amestec. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa, sau mecanic cu ma ini speciale, care permit reglarea n limii de tundere corespunz toare. Tunderea se realizeaz n scopul ob inerii unui gazon des cu o bun nfr ire i n elenire. Se recomand tunderea pe timp ploios, caz n care se ob ine o nfr ire abundent , deoarece pe timp secetos frunzele t iate i l starii se ng lbenesc. Iarba rezultat se strnge i se nl tur de pe suprafa a gazonului. Aplicarea ngr mintelor este necesar deoarece solul s rce te relativ repede, datorit nl tur rii repetate a p rilor aeriene (frunzele speciilor de

gazon), iar gramineele se r resc, apar mu chii i numeroase buruieni, care nu sunt preten ioase. Se prefer ngr minte minerale (chimice) pe baz de azot, fosfor i potasiu, n raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important n dezvoltarea r dcinilor). Dac solul are o cantitate mare de calciu, trebuie m rit cantitatea de fosfor, pentru compensare. Dozele de ngr minte variaz ntre limitele 400-2200 Kg/ha. Combaterea buruienilor se realizeaz pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplic cosirea repetat la 2-5 cm de suprafa a solului, nainte de nflorirea buruienilor. O alt metod eficient este cea a aplic rii erbicidelor selective. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole). Cap. X. CONSTRUC IILE N SPA IILE VERZI Prin construc ii se n eleg att cl dirile ct i c ile de acces, oglinzile i cursurile de ap (inclusiv bazinele), perspectivele, gr dinile alpine, ediculele (mici dot ri ornamentale i utilitare). 10.1. C ile de circula ie Cile de circula ie reprezint o component foarte important a spa iilor verzi, ndeplinesc multe aspecte decorative i permit vizitatorului s parcurg teritoriul respectiv pe jos, c lare sau cu bicicleta. Cile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mi care: - mi carea orizontal , care chiar dac este monoton este mai u oar , mai sigur , mai stabil , i n

echilibru cu for a gravita ional , obiectele se remarc mai u or n timpul deplas rii, organismul nu depune efort; - mi care ascendent , care spore te energia depus de om pentru nvingerea gravita iei, m re te aten ia, cre te interesul pentru planurile superioare ale spa iului, creeaz impresia de avansare, de cucerire a spa iului nconjur tor, influen nd sentimentul de veselie; - mi carea descendent , implic o diminuare a efortului, ce este binevoit la ntoarcerea din plimbare, apare un sentiment pl cut de protec ie, de refugiu, de intimitate i uneori de regres. n func ie de natura circula i ei, importan i l ime, c ile de circula ie se mpart n alei (principale i secundare) i poteci. Aleile sunt m rginite de regul de arbori, flori, elemente arhitecturale. Aleile principale leag intr rile cu punctele de atrac ie principale, s au conduc spre un obiectiv principal important; sunt de obicei largi. Aleile secundare se ramific din cele principale i conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante, au o l ime mai redus (minim 1,20 m). Potecile i c rrile sunt realizate cu prec dere n spa iile verzi periurbane, avnd 0,5 -0,7 m l ime, fiind destinate plimb rilor izolate (inclusiv pasul japonez). Traseul c ii de circula ie imprim vizitatorului un sentiment: - de relaxare pentru ceea ce este cunoscut i pl cut; - de stimulare, de intrigare pentru ceea ce este nou sau necorespunz tor; - de pl cere pentru ceea ce se afl n unitate, ordine i propor ie; - de indispozi ie (de nchistare) - pentru

ceea ce este rigid, inestetic i nefunc ional; - de amuzament, divertisment, curiozitate - pentru ceea ce este viu sau n schimbare. Linia traseului poate fi: direct pentru traseul rectiliniu, pentru terenurile orizontale, pentru stilul geometric, pentru obiective bine determinate; n meandre pentru traseele sinuoase, pentru terenurile cu denivel ri, justificate de prezen a diferitelor obstacole. Intersec iile reprezint puncte de agita ie maxim i trebuie s fie propor ionale cu m rimea aleilor ce se ntlnesc. Axa fiec rei alei trebuie s treac prin centrul intersec iei. Uneori n intersec ii se amenajeaz pia ete de diferite forme. mbr cmintea c ilor de circula ie trebuie s fie func ional i decorativ , corelat cu ambientul. Pentru materialele folosite la mbr cmintea c ilor de circula ie sunt indicate culorile galben, ro cat sau gri (culorile nchise se nc lzesc excesiv vara, iar cele deschise obosesc ochii). Ca tipuri de mbr cminte se pot folosi: p mnt, pietri , macadam, asfalt turnat sau cilindrat, pavele, dale. Pmntul, ca mbr cminte a c ilor de circula ie, este folosit n pdurile de recreare, i poate fi ameliorat prin ad ugarea de agregate minerale, lian i sau materiale hidrofobizate. Are un cost foarte sc zut dar are i marele dezavantaj c aceste c i de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat dup . Cile mpietruite cu pietri de carier , de ru sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite i pe timp mai ploios.

Asfaltul prezint o durabilitate ridicat i o ntre inere u oar , dar se nc lze te foarte u or vara sau n zilele nsorite. Dalele i pavelele sunt pl ci din piatr , c rmid , mozaic, beton, ceramic sau marmur , de forme diferite, cel pu in cu fa a superioar neted . Modul de dispunere a dalelor i pavelelor este foarte variat: - cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure; - cele paralelipipedice n diferite modele: br du , p trate, tip zid rie, dalaj antic; cele neregulate n opus incertum, dalaj englezesc; Dalele i pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de ru i se a eaz uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime).

Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este pasul japonez la care dalele de form regulat sau nu (se prefer cele neregulate) se a eaz ntr-un singur rnd pe gazon, la o distan ntre centrele de greutate, ale fiec rei dale, egal cu lungimea medie a pasului omului (0,60-0,65 cm). Folosirea dalelor i pavelelor prezint ca avantaje: rezisten la intemperii, uurin a ntre inerii, drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usuc foarte repede dup ploaie), se face trecerea mult mai pl cut de la construc ii la peluze, au un efect estetic sporit

iar dalele depreciate se pot nlocui foarte u or. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. 10.2. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a neted i lucitoare sau n continu mi care, jocul de lumin i umbr al obiectivelor nvecinate, senza ia de r corire i de prospe ime, de mi care. Apele se pot amenaja sub form de: izvoare, fntni, praie, c deri de ap , iazuri, lacuri, ruri n func ie de m rimea spa iului verde respectiv, de formele de microrelief existente sau care pot fi create i de debitul sursei de ap . Apele curg toare prezint o albie cu att mai sinuoas cu ct panta terenului este mai mic . Malurile difer n func ie de caracteristicile terenului dar ntotdeauna vor avea un paralelism relativ. Pot exista diferite insule atunci cnd cursul apei se bifurc . Cnd cursul apei este nsorit, apa devine str lucitoare i lumineaz ntreaga compozi ie (se m re te aparent suprafa a acesteia), iar cnd se afl n zone umbrite apa devine ntunecoase i pare mai adnc . Malurile se vor amenaja prin terasare, prin deschideri de perspective, realizate de obicei pe stnc rii, n locurile cu erodare puternic . Apele st ttoare (numite impropriu, pentru c apa este primenit pe cale artificial sau natural ) pot fi naturale, dispuse n diferite depresiuni ale terenului, sau artificiale realizate prin s parea terenului i aducerea apei. ntinderea unei ape st ttoare se stabile te n raport cu ansamblul compozi iei. Forma lacurilor este determinat de relieful terenului, dar poate fi ameliorat , conturul acestora este cu att mai simplu cu

ct acestea sunt mai mici; conturul malurilor trebuie s fie alc tuit din linii curbe, f r frnturi, asem ntor cu malurile opuse, dar f r a fi simetrice. Adncimea se recomand a fi de 1m pentru cele s pate, cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) i c ptu ite cu diferite materiale (piatr , beton) pentru mpiedicarea cre terii plantelor. Debitul sursei ce alimenteaz lacul va fi n raport cu m rimea i adncimea lor, acesta trebuie s asigure primenirea i men inerea apei la un nivel constant (evapora ie i infiltra ie). Viteza de curgere trebuie s fie destul de redus , pentru a permite plimb rile cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi, trestie, Caltha palustris ). Stratul de p mnt de sub ap se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului, bitumului, prin lutuirea cu argil b ttorit cu maiul sau prin betonarea fundului. Oglinzile de ap /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de ap ) reprezint suprafe e lini tite de ape, men inute n bazine de form geometric rotunde, elipsoidale, dreptunghiulare, p trate, avnd rolul unui factor calmant n peisaj. Bazinele trebuie prev zute cu posibilitatea de evacuare i aduc iune periodic a apei. Bordura bazinului poate fi din piatr t iat simplu, f luit , geometric , din beton, crmid , sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). Unele oglinzi de ap se asociaz cu jeturile de ap ale fntnilor arteziene, la care mi carea jeturilor de ap poate varia, combinat cu lumina artificial , colorat diferit chiar. Aceste fntni pot fi asociate cu diferite elemente

sculpturale sau cu vegeta ia nconjur toare sau chiar cu anumite spoturi luminoase, folosite pe timp de noapte. Exist diferite modalit i de amenajare a acestor bazine: - bazin cu cup florentin n mijloc, - fntn cu cascade n trepte sub forma unui con, - fntn cu taluz cu cascad , bazin cu jeturi orientate spre mijloc, - bazin cu jeturi orientate spre periferie. Toate acestea se realizeaz propor ional cu dimensiunile bazinului. 10.3. Priveli tea i perspectiva Priveli tea reprezint o scen , un fundal pentru o anumit construc ie observat dintr-un punct avantajos. Perspectiva reprezint o priveli te limitat , i const dintr-un spa iu peisagistic alungit, natural sau creat par ial sau total prin ncadrare sau deschiderea de linii. Perspectiva este caracterizat printr-un punct de observa ie, obiectul (obiectivele) vzute i un cmp intermediar. O perspectiv bine conceput are echilibru, fiind compus dintr-un obiect potrivit, privit dintr-un loc potrivit, situat la o distan potrivit i ncadrat potrivit. Punctul de observa ie se stabile te astfel nct elementul terminus (obiectul) s poat fi perceput n ntregime sau chiar par ial, n mod progresiv. Obiectul (obiectele) vzute trebuie s fie astfel amplasate nct s poat fi contemplate cu u urin de privitor, recomandndu-se ca soarele s nu fie n fa a privitorului. Cmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie i obiectele v zute (punctul terminus). Se recomand ca acest cmp

intermediar s nu dep easc 250-300 m lungime, pentru ca perspectiva s nu devin obositoare. 10.4. Stncile i gr dinile alpine n unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatr (stnci) de diverse forme, m rime i culori. Cnd sunt de dimensiuni mari, acestea dau impresia de putere, iar cnd sunt mici i grupate, de solidaritate monumental . Stncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. Blocurile de piatr fie se g sesc pe acel teritoriu, caz n care se pot men ine n forma lor natural , fie vor fi aduse. Blocurile aduse pot imita stnci din natur sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. n unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini ag toare sau urc toare, iar n unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite c deri de ap . Blocurile de piatr se amplaseaz n sectoarele mai lini tite, la o oarecare distan de cl diri. Gr dinile alpine au suprafe e variabile, de la c iva metri p tra i la cteva sute, i pot fi amenajate ntr-un mod special, folosindu-se numeroase st nci sau material pietros, pe care se instaleaz vegeta ie erbacee sau chiar lemnoas . Gr dinile alpine creeaz , n mod artificial, un microrelief accidentat, muntos, cu o vegeta ie specific . Locul n care se va amenaja o astfel de gr din se va ncadra ct mai bine n mediul natural, va fi pe ct posibil fr mntat, accidentat, n pant sau se va crea artificial, cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. Expozi ia terenului se

recomand a fi seminsorit sau chiar nsorit (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la usc ciune). Gr dinile alpine i g sesc u or locul n spa ii verzi amenajate n stil peisager, n care pot fi pozi ionate chiar i n imediata apropiere a cl dirilor. Lucr rile ce trebuie executate pentru realizarea unei gr dini alpine sunt: - extragerea stratului de p mnt pe o adncime de 50-60 cm, p mnt folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stnci; - a ezarea unui strat de 30 cm de zgur ; - a ezarea unui strat de nisip de ru de granula ie mare; - a ezarea unui strat de p mnt de elin , cu turb i nisip; dispunerea blocurilor de piatr , cele mari n planul din spate, l snd spa ii mari ntre ele; - umplerea par ial cu p mnt a spa iilor dintre blocurile de piatr astfel nct la suprafa s r mn p rile cele mai decorative ale blocurilor de piatr . Aceste opera iuni se vor realiza ntr-o perioad lipsit de ploi, z pad , nghe , cu cteva luni nainte de epoca plant rii (toamna), pentru ca p mntul s se taseze suficient. Speciile folosite vor fi alese n func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin, subalpin, de ertic. 10.5. Construc ii utilitare i ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a ncadra, a men ine, a domina, a organiza sau a accentua ct mai bine tr sturile sau formele peisajului. Toate construc iile prezente ntr-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul nconjur tor, n scopul realiz rii unit ii cl dirii cu acesta. Armonizarea se poate realiza prin asem nare sau prin contrast. Construc iile

recomandate n spa iile verzi sunt: pavilioanele, chio curile, sc rile, balustradele (parapetele), belvederile, pergolele, treiajele, coloanele, arcadele i porticurile, suporturi pentru plante, pode e i poduri, b nci i scaune (mobilier de gr din ), grupuri sculpturale, vase decorative, teatrul verde. Pavilioanele sunt construc ii cu baz circular , p trat , hexagonal sau octogonal , destinate ad postirii vizitatorilor, a orchestrelor sau a fanfarelor. Acestea se pot construi din lemn, beton, sau c rmid , ntr-o form simpl dar estetic , fiind amplasate pe esplanade, la marginea apelor, la cap tul aleilor, n pie e sau n punctele de perspectiv . Chio curile sunt pavilioane mai mici, construc ii u oare, situate n spa iile verzi. Acestea pot fi deschise n partea superioar i lateral (avnd n partea superioar doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele ag toare, numite chio curi descoperite (naturale), i chio curi acoperite dar deschise lateral. Nu se recomand chio curi acoperite i nchise lateral. Belvederile sunt constitui te de c tre turnuri cu dou sau trei etaje, ce vor fi amplasate n mod obi nuit n punctele cele mai nalte ale terenului sau la sfr itul aleilor largi i folosesc pentru observarea de c tre vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor nvecinate.

Pergolele sunt elemente ornamentale i utilitare, ce prezint ca elemente de sus inere, stlpi verticali (piatr , fier, aluminiu, c rmid , lemn) ce sunt reuni i n partea superioar printr-o re ea de grinzi orizontale, i sunt acoperite de regul cu plante c rtoare. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie, ce acoper por iuni de alei sau terase, oferind refugiu mpotriva insola iei. Treiajele sunt construc ii u oare, formate din panouri cu z brele, alc tuite din lemn sau metal de l ime 0,5-0,7m i n lime 2-2,5 m, folosite pentru decorarea unor pere i, m rginirea unor perspective, compartimentarea unui spa iu verde. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urc toare, de obicei cu nflorire abundent . Coloanele servesc la sprijinirea plantelor ag toare i reprezint accente pe vertical , fiind amplasate la cap tul aleilor, la marginea teraselor. Acestea se confec ioneaz din piatr , c rmid , lemn sculptat sau marmur . Arcadele i porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea deasupra aleilor sau teraselor. Sc rile sunt construc ii utilitare dar i ornamentale, folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Sc rile accentueaz orizontalitatea spa iului, ntrerup uniformitatea i monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Forma, dimensiunile sau alte caracteristici trebuie s fie corespunz toare ntregului ansamblu, axa sc rilor trebuie s fie n continuare cu axa drumurilor.

Se recomand ca optim , n limea treptei de 15 cm i l imea de 35-40 cm. Materiale de construc ie folosite: piatr , c rmid , mozaic, beton, lemn. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale sc rilor, teraselor, pe lng ape sau terenuri accidentate. Acestea trebuie s fie func ionale dar i estetice. Podurile i pode ele au un rol func ional i estetic, acestea unind de regul dou maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. Acestea deschid perspective interesante ctre diferite puncte de pe mal i de pe ap (lemn, beton armat, metal, piatr ). Bncile i scaunele asigur loc de odihn vizitatorilor, dar constituie n acela i timp i elemente ornamentale. Dimensiunile sunt variate dar se recomand pentru b nci: lungimea 2,4-3,0 m, n limea 0,45 m, l ime 0,40,5 m. Pot fi cu sau f r sp tar, din diferite materiale de construc ie. Se vor amplasa n fa a unor perspective interesante, a unui rond de flori, grup sculptural, n lungul aleilor largi, att la soare ct i la umbr . Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatr , lemn, bronz, font , marmur i au un mare efect prin form , m rime, dezvoltare pe vertical , pe orizontal , culoarea lor. Soclul trebuie bine propor ionat cu ntreaga statuie i corelat cu materialul i culoarea din care este alc tuit aceasta.

Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respect o ordine strict , regulat ci este determinat de ntreaga compozi ie a spa iului respectiv. Vasele decorative se confec ioneaz din argil ars , piatr , ciment, beton, sau se poate realiza din p mnt a ezat ntr-un schelet metalic, decorat cu plante de mozaic. Acestea se amplaseaz n mijlocul parterelor, n lungul sc rilor, aleilor, zidurilor.