Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 182 (XXVI) Nr.

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Mari, 7 ianuarie 2014

SUMAR

Nr. HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI 1.156/2013. Hotrre pentru aprobarea aciunilor sanitarveterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor aferente acestora...................................................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE 2.947/2013. Ordin al ministrului mediului i schimbrilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naional de date meteorologice al Administraiei Naionale de Meteorologie .............................................................. ACTE ALE AUTORITII NAIONALE DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI 97/2013. Ordin pentru aprobarea regulilor privind achiziia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reelelor electrice ..............

Pagina

213

1415

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor aferente acestora
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, precum i al art. 15 alin. (5) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art. 1. (1) Se aprob aciunile sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor, prevzut n anexa nr. 1. (2) Se aprob aciunile cuprinse n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, prevzut n anexa nr. 2. Art. 2. Obiectivele programelor prevzute la art. 1 sunt supravegherea i controlul bolilor animalelor domestice i slbatice, stabilirea statusului de sntate a animalelor domestice i slbatice, a corelaiei dintre bolile animalelor i transmiterea acestora la om, precum i asigurarea condiiilor de igien a produselor de origine animal provenite de la acestea i a produselor de origine nonanimal destinate consumului uman, asigurarea sntii publice i protejarea intereselor consumatorilor. Art. 3. (1) Se aprob tarifele aferente aciunilor sanitarveterinare cuprinse n programul menionat la art. 1 alin. (1), prevzute n anexa nr. 3, destinate exploataiilor nonprofesionale, aplicabile i n cazul n care costurile sunt suportate de ctre proprietarii acestora, n condiiile legii. (2) Tarifele prevzute n anexa nr. 3 cuprind contravaloarea manoperei i a tuturor elementelor necesare pentru efectuarea aciunilor sanitar-veterinare, cu excepia contravalorii tuberculinei aviare i mamifere, a vaccinului contra rabiei i a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor i acelor necesare prelevrii probelor de snge, precum i a formularelor tipizate utilizate pentru nregistrarea i raportarea aciunilor sanitarveterinare din cadrul programului prevzut la art. 1 alin. (1). (3) Plata contravalorii manoperei prevzute la alin. (2) realizate de medicii veterinari de liber practic este condiionat direct de nregistrarea corect i la zi n baza naional de date informatice a micrilor i evenimentelor suferite de animalele de la care au fost prelevate aceste probe. Art. 4. (1) Fondurile necesare realizrii n exploataiile nonprofesionale a aciunilor sanitar-veterinare, inclusiv analizele i examenele de laborator aferente, din cadrul programului prevzut la art. 1 alin. (1) se asigur din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, cu ncadrarea n bugetul aprobat cu aceast destinaie, i de ctre proprietari, n condiiile legii. (2) n cazul exploataiilor comerciale, fondurile necesare realizrii aciunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevzut la art. 1 alin. (1) se asigur de ctre proprietarii acestora, n condiiile legii. (3) Contravaloarea tuberculinei aviare i mamifere, a vaccinului contra rabiei i a vaccinului contra antraxului, a vacutainerelor i acelor necesare prelevrii probelor de snge, precum i a formularelor tipizate utilizate pentru nregistrarea i raportarea aciunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevzut la art. 1 alin. (1) se suport din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor. Art. 5. Fondurile necesare realizrii aciunilor din cadrul Programului de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, prevzut la art. 1 alin. (2), se asigur din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, cu ncadrarea n bugetul aprobat cu aceast destinaie, precum i de ctre operatorii economici, n condiiile legii. Art. 6. n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, se aprob normele metodologice de aplicare a programelor prevzute la art. 1, precum i aciunile ale cror costuri sunt suportate din bugetul de stat prin bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor. Art. 7. Aciunile sanitar-veterinare cuprinse n programul prevzut la art. 1 alin. (1), destinate exploataiilor nonprofesionale, sunt realizate de ctre medicii veterinari de liber practic titulari ai contractelor de servicii sau ai contractelor de concesiune, ncheiate cu direciile sanitarveterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, ori de ctre medicii veterinari oficiali din cadrul direciilor sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti. Art. 8. (1) Constituie contravenie la normele sanitarveterinare i se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei nerealizarea, realizarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor de ctre medicii veterinari de liber practic sau de ctre personalul fondurilor cinegetice a aciunilor sanitarveterinare cuprinse n programul prevzut la art. 1 alin. (1), dup caz. (2) Constatarea i aplicarea contraveniilor prevzute la alin. (1) se fac de ctre inspectorii autoritii sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor competente. Art. 9. Prevederile art. 8 referitoare la contravenii se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 10. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezenta hotrre.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 Art. 11. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute

n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 12. Prezenta hotrre intr n vigoare la 10 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaz: Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, Daniel Constantin Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, Vladimir Alexandru Mnstireanu Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice, Daniel Chioiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul sntii, Gheorghe-Eugen Nicolescu Ministrul mediului i schimbrilor climatice, Rovana Plumb p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat Bucureti, 23 decembrie 2013. Nr. 1.156.

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL

aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor CAPITOLUL I Supravegherea, profilaxia i controlul bolilor la animale
SECIUNEA 1 Programe naionale de supraveghere, control i eradicare a bolilor la animale

1. Pesta porcin clasic 2. Influena aviar 3. Salmoneloze zoonotice 4. Bluetongue 5. Encefalopatii spongiforme transmisibile 6. Febra aftoas 7. Tuberculoza 8. Leucoza bovin 9. Pesta porcin african 10. Turbarea sau rabia 11. Antraxul 12. Boala de Newcastle sau pseudopesta aviar 13. Tifoza 14. Puloroza 15. Micoplasmoza respiratorie aviar 16. Boala veziculoas a porcului 17. Stomatita veziculoas 18. Pesta bovin

19. Pesta micilor rumegtoare 20. Pleuropneumonia contagioas bovin 21. Variola ovin i caprin 22. Pesta african a calului 23. Boala Aujeszky 24. Paratuberculoza 25. Bruceloza la bovine 26. Bruceloza la ovine i caprine, respectiv infecia cu Brucella melitensis 27. Bruceloza la ovine, respectiv infecia cu Brucella ovis 28. Bruceloza la suine 29. Campilobacterioza bovin 30. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, psri 31. Rinotraheita infecioas bovinIBR 32. Trichomonoza bovin 33. Artrita encefalit caprin 34. Maedi Visna 35. Echinococoza 36. Durina 37. Anemia infecioas ecvin 38. Morva 39. Infecia cu virusul West Nile 40. Diareea viral a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 23. Brauloza albinelor 24. Ascosferoza i aspergiloza albinelor 25. Puietul n sac i boala botcilor negre 26. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte 27. Aspergiloza viermilor de mtase 28. Listerioza 29. Toxoplasmoza 30. Crbunele emfizematos
SECIUNEA a 4-a Supravegherea, profilaxia i controlul altor boli transmisibile, zoonoze i emergente la animale

41. Septicemia hemoragic viral la salmonide 42. Necroza hematopoietic infecioas a salmonidelor 43. Viremia de primvar a crapului 44. Boala cu virusul herpes koi 45. Necroza pancreatic infecioas a salmonidelor 46. Boala bacterian a rinichiului la salmonide 47. Necroza epizootic hematopoietic 48. Sindromul epizootic ulcerativ 49. Anemia infecioas a somonului 50. Girodactilaza 51. Bonamioza 52. Haplosporidioza 53. Perkinsoza 54. Marteilioza 55. Microcitoza 56. Sindromul taura 57. Boala capului galben 58. Boala petelor albe 59. Acarapioza albinelor 60. Loca american la albine 61. Loca european 62. Nosemoza albinelor 63. Varrooza albinelor 64. Tropilelapsoza albinelor 65. Atacul gndacului mic de stup 66. Poliedria viermilor de mtase 67. Flaeria viermilor de mtase 68. Nosemoza viermilor de mtase 69. Muscardina viermilor de mtase 70. Agalaxia contagioas a oilor i a caprelor 71. Limfoadenita cazeoas a oilor 72. Adenomatoza pulmonar
SECIUNEA a 2-a Supravegherea, profilaxia i controlul la bolile tumorale

1. Oncopatii la psri leucemii i limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori 2. Oncopatii la mamiferele de producie i carnasiere
SECIUNEA a 3-a Supravegherea, profilaxia i controlul bolilor n funcie de antecedentele epizootice la animale

1. Leptospiroza 2. Febra Q 3. Avortul salmonelic al oilor 4. Influena ecvin 5. Rinopneumonia ecvin 6. Arterita viral ecvin 7. Avortul salmonelic al iepelor 8. Tularemia 9. Bruceloza la canide 10. Bruceloza la iepuri 11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida 12. Yersinioza, respectiv boala gura roie, la salmonide 13. Mixosomiaza 14. Boala Columnaris la salmonide 15. Eritrodermatita la ciprinide 16. Ihtioftiriaza 17. Criptobiaza 18. Vibrioza molutelor bivalve 19. Molute gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode 20. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze i microbacterioze 21. Pesta racilor 22. Amibiaza albinelor

1. Bacterioze: a) rujetul b) streptococia c) stafilococia d) yersinioza e) chlamydioza aviar f) colibaciloza 2. Micoze: a) aspergiloza b) dermatomicoza 3. Viroze: a) boala Lyme b) boala de Crimeea Congo c) encefalita japonez d) encefalomielita ecvin venezuelean e) encefalita de cpue f) oncopatii ale animalelor de producie n libertate i exotice g) infecia cu virusul Schmallenberg 4. Parazitoze: a) Cochliomyia hominivorax b) Chrysomya bezziana c) echinococoza/hidatidoza d) cisticercoza bovin e) cisticercoza porcin f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportat de ctre beneficiar, n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare g) leishmanioza h) fascioloza i) filarioze j) ancilostomoza carnivorelor k) balantidioza l) hemosporidioze m) pneumocistoza n) sacrocistoza o) teniaze p) thelazioza q) dermatoze produse de acarieni, paraziii animalelor
SECIUNEA a 5-a Aciuni strategice de supraveghere sanitar-veterinar a reproduciei i a tulburrilor genetice la animale

1. Supravegherea sanitar-veterinar a materialului seminal congelat din import 2. Supravegherea tulburrilor inflamatorii ale glandei mamare
SECIUNEA a 6-a Aciuni de protecie ecologic

1. Ecopatologie i protecia mediului, potabilitatea apei 2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri i iazuri amenajate pentru piscicultur, precum i din ape curgtoare 3. Verificarea eficienei decontaminrii dup evoluia unor boli, de necesitate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014


SECIUNEA a 7-a Aciuni generale de medicin veterinar preventiv, de protecie i bunstare a animalelor i protecie a mediului

1. Urmrirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate 2. Protecia i bunstarea animalelor: 2.1. protecia animalelor din Romnia 2.2. protecia animalelor n timpul transportului 2.3. protecia ginilor outoare 2.4. protecia puilor crescui pentru producia de carne 2.5. protecia porcinelor 2.6. protecia vieilor 2.7. protecia animalelor de ferm din speciile neacoperite de legislaie specific 2.8. protecia animalelor n timpul tierii i uciderii 2.9. protecia animalelor slbatice n captivitate 2.10. protecia animalelor de companie 3. Protecia animalelor utilizate n scopuri experimentale i tiinifice 4. Aciuni generale de medicin preventiv: a) expertiza pajitilor naturale i a punilor b) expertiza parazitologic a pajitilor naturale i a punilor c) expertiza sanitar-veterinar a furajelor care au contribuit la apariia morbiditii i mortalitii crescute d) expertiza sanitar-veterinar a zonelor de recoltare a molutelor bivalve e) aciuni profilactice de decontaminare, deratizare i dezinfecie f) controlul ecarisrii
SECIUNEA a 8-a Supraveghere toxicologic

5. Monitorizarea activitilor i a situaiei sanitar-veterinare la nivel judeean, al institutelor naionale veterinare de referin i al Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, astfel: a) monitorizarea de ctre Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor a bolilor infecioase i parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om b) monitorizarea de ctre Institutul de Diagnostic i Sntate Animal a bolilor infecioase i parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om c) monitorizarea datelor privind ecopatologia i identificarea factorilor de risc pentru sntatea animalelor i sntatea public d) monitorizarea avorturilor la animale e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologic f) monitorizarea unitilor de producere a furajelor g) monitorizarea programului de supraveghere n domeniul sanitar-veterinar, monitorizarea rezistenei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om. CAPITOLUL II Expertiza sanitar-veterinar a furajelor
SECIUNEA 1 Expertiza sanitar-veterinar a furajelor

Obiectiv: supraveghere pasiv prin monitorizarea documentelor i activ prin diagnostic de laborator
SECIUNEA a 9-a Aciuni imunologice obligatorii sau de urgen pentru unele boli la animale

1. Antraxul 2. Boala de Newcastle 3. Turbarea sau rabia Obiectiv: reducerea presiunii infecioase i protecia animalelor din speciile receptive
SECIUNEA a 10-a Activiti de elaborare, omologare, evaluare, pregtire profesional, analiz, monitorizare n domeniul sanitar-veterinar

1. Activitatea de elaborare i difuzare de materiale tiinifice n domeniul sanitar-veterinar 2. Activitatea de instruire i perfecionare continu a specialitilor din cadrul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i din unitile subordonate, pe domeniile de competen, prin organizarea de cursuri pe profil, n ar i n strintate 3. Analize epidemiologice, de statistic medical veterinar, analiz de risc i prognoze sanitare veterinare i protecia consumatorului 4. Aciuni de instruire, informare i educaie sanitar-veterinar a populaiei pentru aprarea sntii publice i protecia consumatorilor

1. Materii prime furajere: a) cereale boabe i subproduse; leguminoase boabe i subproduse; semine ntregi i subproduse oleaginoase b) furaje de origine mineral c) materii furajere obinute prin procesarea petelui sau a vieuitoarelor marine 2. Amestecuri de grune i semine nemcinate pentru psri, porumbei, psri de colivie, psri de expoziie 3. Furaje simple: furaje fibroase i grosiere; murate (nsilozate) i verzi 4. Produse i derivate din lapte, nlocuitori de lapte praf 5. Grsimi i uleiuri vegetale, grsimi animale 6. Aditivi furajeri 7. Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri 8. Furaje combinate pentru psri 9. Furaje combinate pentru rumegtoare 10. Amestecuri de uruieli pentru rumegtoare amestec unic 11. Furaje combinate pentru porci 12. Furaje combinate pentru cabaline 13. Furaje granulate pentru peti de cresctorie 14. Furaje combinate pentru iepuri 15. Probe de praf din etapa de producie primar a furajelor combinate Obiectiv: monitorizarea i controlul furajelor destinate animalelor din exploataiile comerciale i nonprofesionale, n vederea reducerii contaminrii de orice tip pentru meninerea strii de sntate a animalelor i obinerea de produse de origine animal sigure pentru consumul uman
N O T E:

a) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor recoltate sunt suportate din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor. b) Pentru furajele provenite din import, costurile privind prelevarea probelor, transportul i analizarea acestora sunt suportate de ctre operatorul economic.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 CAPITOLUL IV Controlul oficial al unitilor care utilizeaz produse medicinale veterinare 1. Exploataii de animale 2. Uniti de asisten medical veterinar 3. Adposturi pentru animale aflate n grija asociaiilor pentru protecia animalelor 4. Grdini zoologice 5. Direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti Obiective: a) utilizarea de produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare n conformitate cu prevederile legale n vigoare i procurate de la distribuitori autorizai b) utilizarea produselor medicinale veterinare n conformitate cu specificaiile autorizate c) prevenirea utilizrii de produse medicinale veterinare contrafcute sau cu defecte de calitate d) respectarea timpului de ateptare la animalele care au fost tratate cu produse medicinale veterinare ale cror reziduuri se pot regsi n produsele alimentare obinute de la acestea CAPITOLUL V Aciunile privind identificarea i nregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor i ecvideelor 1. Fiecare exploataie de animale va fi nregistrat n Registrul naional al exploataiilor. 2. Fiecrui proprietar de exploataie de animale i se va elibera o carte de exploataie, cu excepia exploataiilor n care se regsesc doar ecvidee. 3. Fiecare animal va fi identificat individual i va fi nregistrat n Sistemul naional de identificare i nregistrare a animalelor, denumit n continuare SNIIA, cu excepia suinelor din exploataiile comerciale industriale i a ecvideelor. 4. Fiecare micare a animalelor, reprezentat de natere, tiere, intrare/ieire n/din exploataia de animale, moarte i dispariie, va fi nsoit de documentaia corespunztoare i va fi nregistrat n SNIIA, cu excepia suinelor din exploataiile comerciale industriale i a ecvideelor. Obiectiv: asigurarea condiiilor de realizare a trasabilitii, n scopul supravegherii sanitar-veterinare i al combaterii bolilor animalelor. CAPITOLUL VI Aciunile privind identificarea i nregistrarea bovinelor 1. Fiecare exploataie de animale va fi nregistrat n Registrul naional al exploataiilor. 2. Fiecrui proprietar de exploataie de animale i se va elibera o carte de exploataie. 3. Fiecare animal va fi identificat individual i va fi nregistrat n SNIIA. 4. Animalelor li se va elibera un paaport. 5. Fiecare micare a animalelor, reprezentat de natere, tiere, intrare/ieire n/din exploataia de animale, moarte i dispariie, va fi nsoit de documentaia corespunztoare i va fi nregistrat n SNIIA. Obiectiv: asigurarea condiiilor de realizare a trasabilitii, n scopul supravegherii sanitar-veterinare i al combaterii bolilor animalelor

c) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistrii unor probe neconforme sunt suportate de ctre operatorul economic. d) Costurile privind msurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de ctre operatorul economic.
SECIUNEA a 2-a Controlul oficial al unitilor din domeniul hranei pentru animale autorizate/nregistrate sanitar-veterinar

1. Uniti productoare de aditivi furajeri 2. Uniti productoare de preamestecuri de aditivi furajeri 3. Uniti productoare de furaje combinate 4. Uniti de ambalare a aditivilor furajeri, preamestecurilor de aditivi furajeri, furaje combinate, materii prime furajere 5. Depozite de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate i materii prime furajere 6. Magazine de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi, furaje combinate i materii prime furajere 7. Uniti comerciale, care pun pe pia aditivi i/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri coninnd aditivi furajeri i alte materii prime destinate hranei animalelor de ferm, furaje combinate 8. Transportatori de hran pentru animale, aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/coninnd aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate 9. Mijloace de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, preamestecuri de aditivi/coninnd aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate 10. Uniti, altele dect cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizeaz subproduse destinate utilizrii n hrana animalelor 11. Exploataii comerciale 12. Exploataii nonprofesionale Obiectiv: asigurarea c furajele produse i puse pe pia nu prezint niciun pericol pentru sntatea public, a animalelor i pentru mediu, respectiv c nu afecteaz negativ producia efectivelor de animale CAPITOLUL III Supravegherea sanitar-veterinar a unitilor care produc, depoziteaz i comercializeaz produse medicinale veterinare 1. Uniti pentru producerea, ambalarea, divizarea i condiionarea produselor medicinale veterinare produse biologice de uz veterinar 2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din ri tere 3. Uniti pentru producerea, ambalarea, divizarea i condiionarea produselor medicinale veterinare 4. Depozite de produse medicinale veterinare 5. Farmacii i puncte farmaceutice veterinare Obiective: a) supravegherea calitii produselor medicinale veterinare plasate pe pia b) verificarea conformitii produselor medicinale veterinare plasate pe pia cu specificaiile autorizate c) verificarea calitii produsului finit pe ntreg lanul de distribuie (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe ntreaga perioad de valabilitate autorizat d) asigurarea c metodele de control sunt corespunztoare e) investigarea, cnd este cazul, a defectelor de calitate sau a reaciilor adverse suspicionate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 CAPITOLUL VII Inspecia exploataiilor nonprofesionale i a animalelor din fiecare exploataie nonprofesional, dispus de direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, i, consecutiv, operarea n baza naional de date a micrilor declarate de deintor cu ocazia inspeciei animalelor I. Inspecia animalelor i a exploataiilor nonprofesionale 1. Inspecia animalelor din fiecare exploataie nonprofesional este realizat de ctre medicii veterinari de liber practic mputernicii, n condiiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, n vederea calificrii i meninerii statusului exploataiilor sub raportul strii de sntate a animalelor, corelat cu activitatea de identificare i nregistrare a animalelor, cu excepia ecvideelor. 2. Inspecia prevzut la pct. 1 are drept obiective realizarea supravegherii pentru identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, ovinelor, caprinelor i suinelor existente n exploataie, corelat cu efectivele exploataiei nregistrate n baza naional de date, precum i ntocmirea fielor de inspecie conform procedurilor. 3. Fiecare exploataie nonprofesional nregistrat n Registrul naional al exploataiilor trebuie inspectat cel puin o dat pe an.

4. Exploataiile nonprofesionale care nu sunt nregistrate n Registrul naional al exploataiilor, dar dein animale la data inspeciei, trebuie inspectate i nregistrate conform legislaiei n vigoare. II. Operarea n baza naional de date a micrilor declarate de deintor cu ocazia inspeciei 1. nregistrarea micrilor care nu au fost notificate de proprietar conform prevederilor legale n vigoare i care au fost declarate de acesta la momentul inspeciei, n vederea corelrii efectivelor existente n exploataie cu cele nregistrate n baza naional de date. 2. Animalele gsite neidentificate n momentul inspeciei, n cazul n care se poate face dovada originii acestora, sunt identificate i nregistrate conform legii. 3. n cazul deinerii bovinelor neidentificate, dac nu se poate face dovada originii animalelor, acestea sunt confiscate i distruse, n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului n ceea ce privete aplicarea sanciunilor administrative minime n cadrul sistemului de identificare i nregistrare a bovinelor. 4. Plata tarifului de inspecie a animalelor i exploataiilor nonprofesionale, prevzut n anexa nr. 3 la hotrre, este condiionat de operarea n baza naional de date a micrilor declarate de deintor cu ocazia inspeciei exploataiei i a animalelor din exploataie.

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL

de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor CAPITOLUL I Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor de origine animal
SECIUNEA 1 Depistarea principalilor ageni zoonotici la animale i n alimente de origine animal SECIUNEA a 2-a Controlul oficial n unitile autorizate sanitar-veterinar

1. Bruceloza 2. Campilobacterioza 3. Echinococoza 4. Listerioza 5. Salmoneloza 6. Trichineloza 7. Tuberculoza produs de Mycobacterium bovis 8. Escherichia coli verotoxigen 9. Rabia 10. Botulismul 11. Leptospiroza 12. Tuberculoza, alta dect cea produs de Mycobacterium bovis 13. Yersinioza 14. Anisakidoza i alte parazitoze la peti 15. Cisticercoza 16. Antraxul Obiectiv: aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om

1. Activiti generale: a) depozit frigorific b) unitate de reambalare c) pia angro 2. Carne de ungulate domestice: a) abator b) unitate de tranare 3. Carne de pasre i de lagomorfe: a) abator b) unitate de tranare 4. Carne de vnat de cresctorie: a) abator b) unitate de tranare a crnii de vnat de cresctorie 5. Carne de vnat slbatic: a) unitate care manipuleaz carnea de vnat slbatic b) unitate de tranare a crnii de vnat slbatic 6. Carne tocat, carne preparat i carne separat mecanic: a) unitate de carne tocat b) unitate de carne preparat c) unitate de carne separat mecanic 7. Produse din carne: unitate de procesare 8. Molute bivalve vii: a) centru de colectare b) centru de purificare 9. Pete i produse din pescuit: a) vas-fabric

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 c) laborator de cofetrie i/sau patiserie d) cofetrie/patiserie e) pensiune turistic n care sunt preparate i servite alimente de origine animal sau nonanimal f) uniti de vnzare prin internet g) depozit alimentar h) hipermarket i) supermarket j) cantin, cu excepia controlului caracteristicilor nutriionale ale alimentelor din blocurile alimentare n spitale, coli, grdinie, centre de recuperare i tabere colare k) magazin alimentar l) punct de vnzare mobil, inclusiv automatele de distribuie a alimentelor 7. Prepararea mncrurilor la comand catering 8. Produse primare destinate vnzrii directe: a) vnat slbatic b) carne de pasre i lagomorfe c) pete proaspt d) melci i molute bivalve e) ou f) miere de albine g) lapte 9. Staie de splare i dezinfecie a mijloacelor de transport al alimentelor de origine animal Obiectiv: aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om
SECIUNEA a 4-a Expertiza sanitar-veterinar a alimentelor de origine animal prin examene de laborator obligatorii

b) vas-congelator c) unitate de produse proaspete din pescuit cherhana d) unitate de procesare a produselor din pescuit e) centru de colectare a petelui f) ferm de acvacultur cu centru de colectare a petelui integrat g) pia de licitaie 10. Lapte crud i produse din lapte: a) centru de colectare a laptelui materie prim b) unitate de procesare a laptelui materie prim c) unitate de procesare a produselor lactate 11. Ou i produse din ou: a) centru de ambalare a oulor b) unitate pentru producerea oulor lichide c) unitate de procesare a oulor 12. Pulpe de broasc i melci: unitate de procesare 13. Grsimi animale, untur, jumri: a) centru de colectare a grsimilor animale b) unitate de procesare a grsimilor animale 14. Stomacuri prelucrate, vezici i intestine: unitate de procesare, inclusiv uniti de obinere a cheagului 15. Gelatin: a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatin b) unitate de procesare a gelatinei 16. Colagen: a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen b) unitate de procesare a colagenului 17. Alte activiti: a) unitate de procesare a mierii de albine i/sau a altor produse apicole b) mijloc de transport al alimentelor de origine animal Obiectiv: aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om
SECIUNEA a 3-a Controlul oficial n unitile nregistrate sanitar-veterinar

1. Carne: a) carmangerie b) mcelrie c) centru de colectare a vnatului slbatic d) centru pentru sacrificarea psrilor i/sau lagomorfelor la nivelul fermei 2. Lapte: a) centru de prelucrare a laptelui integrat n cadrul exploataiei b) centru de prelucrare a laptelui independent c) ferme/exploataii de animale productoare de lapte, care livreaz lapte la unitile de procesare d) automate de vnzare a laptelui crud 3. Pete i produse din pescuit: a) ambarcaiune comercial de pescuit b) punct de debarcare c) magazin de desfacere a petelui pescrie d) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor e) ferm piscicol bazin piscicol, pstrvrie care livreaz pete pentru consum uman 4. Miere: a) centru de extracie i/sau de colectare a mierii i a altor produse apicole b) stupin c) magazin de desfacere a mierii 5. Ou pentru consum centru de colectare a oulor 6. Alimentaie public i alte activiti: a) restaurant i alte uniti n care se prepar i se servesc mncruri gtite b) pizzerie

A. Expertiza sanitar-veterinar a alimentelor de origine animal introduse pe pia i aflate n perioada de valabilitate criterii microbiologice de siguran a alimentelor de origine animal 1. Alimente gata pentru consum destinate sugarilor i produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale 2. Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele dect cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale 3. Alimente gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea L. monocytogenes, altele dect cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale 4. Carne tocat i carne preparat destinate consumului n stare crud 5. Carne tocat i carne preparat de pasre destinate s fie consumate gtite 6. Carne tocat i carne preparat provenite de la alte specii dect psri, destinate s fie consumate gtite 7. Carne separat mecanic 8. Produse din carne destinate consumului n stare crud, cu excepia produselor pentru care procesul de fabricaie sau compoziia produsului elimin riscul de contaminare cu Salmonella 9. Produse din carne de pasre destinate s fie consumate gtite 10. Gelatin i colagen 11. Unt i smntn fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare 12. Lapte praf i zer praf 13. ngheat, cu excepia produselor pentru care procesul de fabricaie sau compoziia produsului elimin riscul de contaminare cu Salmonella

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 14. Produse din ou, cu excepia produselor pentru care procesul de fabricaie sau compoziia produsului elimin riscul de contaminare cu Salmonella 15. Produse alimentare gata pentru consum coninnd ou crude, cu excepia produselor pentru care procesul de fabricaie sau compoziia produsului elimin riscul de contaminare cu Salmonella 16. Crustacee i molute tratate termic 17. Molute bivalve vii i echinoderme, tunicate i gasteropode vii 18. Brnzeturi din lapte crud i din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab dect pasteurizarea 19. Brnzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea 20. Brnzeturi nematurate sub form de past moale brnzeturi proaspete din lapte sau zer care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea 21. Lapte praf pentru sugari i alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni 22. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni 23. Formule de continuare deshidratate 24. Carne proaspt de pasre 25. Produse din pescuit provenite din specii de peti asociate cu cantiti mari de histidin 26. Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor n saramur, fabricate din specii de peti asociate cu cantiti mari de histidin Obiectiv: aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animal B. Expertiza sanitar-veterinar a alimentelor de origine animal la nivelul unitilor de procesare criterii microbiologice de igien a procesului tehnologic de fabricaie a alimentelor de origine animal 1. Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine i cabaline 2. Carcase de psri, respectiv broileri i curcani 3. Carne tocat 4. Carne separat mecanic 5. Carne preparat 6. Lapte pasteurizat i alte produse lactate lichide pasteurizate 7. Brnzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic 8. Brnzeturi din lapte crud i din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab dect pasteurizarea 9. Brnzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea 10. Brnzeturi nematurate sub form de past moale brnzeturi proaspete din lapte sau zer care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea 11. Unt i smntn fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare 12. Lapte praf i zer praf 13. ngheat i deserturi lactate congelate 14. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni 15. Formule de continuare deshidratate 16. Produse din ou

17. Produse decorticate i fr cochilie din crustacee i molute tratate termic Obiectiv: aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animal C. Expertiza sanitar-veterinar prin examene de laborator a alimentelor de origine animal alte criterii microbiologice care nu sunt prevzute n Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificrile i completrile ulterioare 1. Conserve care conin alimente de origine animal 2. Carne proaspt provenit de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile 3. Carne de vnat slbatic 4. Carne de vnat de cresctorie 5. Carne tocat 6. Carne preparat 7. Produse din carne 8. Produse din pescuit proaspete 9. Produse din pescuit preparate D. Expertiza sanitar-veterinar a alimentelor de origine animal introduse pe pia i aflate n perioada de valabilitate prin examene fizico-chimice 1. Pete i produse din pescuit neprelucrate 2. Carne de pasre carcase i pri din carcase 3. Carne tocat 4. Produse din carne, inclusiv conserve 5. Lapte crud 6. Brnzeturi din lapte crud i brnzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab dect pasteurizarea 7. Brnzeturi din lapte care a fost supus pasteurizrii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea 8. Miere de albine E. Expertiza sanitar-veterinar a alimentelor de origine animal la nivelul unitilor de procesare prin examene fizico-chimice 1. Carne de pasre carcase i pri din carcase 2. Carne tocat destinat comercializrii 3. Produse din carne, inclusiv conserve 4. Lapte pasteurizat 5. Miere de albine F. Expertiza sanitar-veterinar a laptelui crud prin examene de laborator 1. Lapte crud de vac provenit din exploataii de vaci productoare de lapte i destinat procesrii sau vnzrii directe ctre consumatorul final prin intermediul automatelor 2. Lapte crud provenit de la alte specii oaie, capr, bivoli din exploataii de animale productoare de lapte i destinat procesrii G. Expertiza sanitar-veterinar a oulor i produselor din ou prin examene de laborator 1. Ou pentru consum 2. Ou destinate procesrii 3. Produse din ou
SECIUNEA a 5-a Determinri rapide efectuate pe autolaborator n zonele de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor

1. Determinri microbiologice 2. Determinri fizico-chimice Obiectiv: aprarea sntii publice

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014


SECIUNEA a 6-a SECIUNEA a 10-a Monitorizarea unor ageni zoonotici n alimente de origine animal, n conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor i a agenilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului i de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului i ale specificaiilor tehnice elaborate de ctre EFSA, precum i conform cerinelor pentru certificarea unor produse de origine animal destinate exportului n ri tere

Supravegherea prin examene de laborator n timpul produciei a altor produse care intr n compoziia materiilor prime i produselor de origine animal sau care vin n contact cu acestea

1. Apa de la punctul de intrare n unitate i utilizat n procesul tehnologic 2. Aditivi alimentari i alergeni 3. Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animal Obiectiv: aprarea sntii publice
SECIUNEA a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienei operaiunilor de igienizare n obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar

Teste de sanitaie Obiectiv: aprarea sntii publice


SECIUNEA a 8-a Controlul eficienei operaiunilor de dezinsecie i deratizare n sectorul sanitar-veterinar

Obiectiv: aprarea sntii publice


SECIUNEA a 9-a

A. Controlul contaminanilor n alimentele de origine animal n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumii contaminani din produsele alimentare, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i conform cerinelor pentru certificarea unor produse de origine animal destinate exportului n ri tere 1. Micotoxine 2. Metale grele 3. Dioxine, furani i PCB-uri asemntoare dioxinelor 4. Hidrocarburi aromatice policiclice 5. Monitorizarea altor grupe de substane n alimentele de origine animal destinate exportului n ri tere, n conformitate cu legislaia rilor importatoare B. Controlul gradului de contaminare radioactiv a produselor de origine animal i a apei utilizate n procesul de producie (radioactivitate cumulat de Cs137 i Cs134), n conformitate cu Ordinul ministrului sntii publice, al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i al preedintelui Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instruciunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului i Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactiv a produselor alimentare i furajere, dup un accident nuclear sau n caz de urgen radiologic, la condiiile speciale de export al produselor alimentare i furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaii de urgen radiologic, precum i la condiiile care guverneaz importurile produselor agricole originare din alte ri, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electric de la Cernobl, precum i conform cerinelor pentru certificarea unor produse de origine animal destinate exportului n ri tere 1. Materii prime i produse de origine animal 2. Apa utilizat ca materie prim Obiectiv: aprarea sntii publice i certificarea unor produse de origine animal pentru export n ri tere

1. Campylobacter spp. 2. Escherichia coli verotoxigen 3. Monitorizarea standardelor de siguran microbiologic (microorganisme patogene) pentru alimentele de origine animal destinate exportului n rile membre ale Uniunii Vamale, n conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011 4. Monitorizarea standardelor de siguran microbiologic pentru alimentele de origine animal destinate exportului n rile membre ale Uniunii Vamale, n conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011 5. Monitorizarea altor ageni zoonotici i altor microorganisme n alimentele de origine animal destinate exportului n ri tere, n conformitate cu legislaia rilor importatoare Monitorizarea unor ageni zoonotici n alimente de origine animal se va realiza n conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentului program, aprobate prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor. Obiectiv: aprarea sntii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consumul de alimente de origine animal i certificarea unor produse de origine animal pentru export n ri tere
SECIUNEA a 11-a Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje i ap

1. Substane cu efect anabolizant i substane neautorizate 2. Produse medicinale veterinare i contaminani Obiective: a) monitorizarea substanelor anabolizante n vederea reducerii efectelor nedorite asupra sntii oamenilor i animalelor b) monitorizarea administrrii produselor medicinale veterinare n vederea reducerii cantitii de reziduuri din produsele de origine animal i a diminurii rezistenei agenilor patogeni la antibiotice c) reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animal destinate consumului uman
SECIUNEA a 12-a Determinarea nivelurilor de contaminare radioactiv a furajelor (radioactivitate cumulat de Cs137 i Cs134)

Furaje gata de consum Obiectiv: monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactiv n vederea protejrii strii de sntate a oamenilor i a animalelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 CAPITOLUL II Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor de origine nonanimal A. Controlul oficial privind coninutul de contaminani n produsele de origine nonanimal 1. Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare de origine nonanimal cu cerinele legislative naionale privind coninutul de contaminani 2. Monitorizarea nivelurilor de contaminani din produse alimentare de origine nonanimal

11

a), b), c), d) a), c), d)

B. Controlul oficial privind coninutul de contaminani n produsele de origine nonanimal la importul n condiii speciale i n cadrul controalelor oficiale consolidate Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare cu cerinele legislative naionale privind condiiile speciale la import i controalele oficiale consolidate C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din i/sau de pe produse alimentare*) Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare cu cerinele legislative naionale privind coninutul reziduurilor de pesticide a), b), c), d) b), c), d)

D. Controlul oficial al unitilor care proceseaz, depoziteaz i valorific produse alimentare de origine nonanimal D1. Criterii microbiologice Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare de origine nonanimal cu cerinele legislative naionale privind criteriile microbiologice a), b), c), d)

D2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienei operaiunilor de igienizare n uniti care proceseaz, depoziteaz i valorific produse alimentare de origine nonanimal Teste de sanitaie E. Controlul oficial privind caracteristicile de calitate ale produselor alimentare Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare cu cerinele legislative naionale privind caracteristicile de calitate a alimentelor F. Controlul oficial al produselor alimentare ecologice 1. Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare ecologice cu cerinele legislative naionale privind coninutul reziduurilor de pesticide*) 2. Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare ecologice cu cerinele legislative naionale privind coninutul de contaminani b), c), d) b), c), d) a), c), d) a), c), d)

G. Controlul oficial al alergenilor din produse alimentare Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare cu cerinele legislative naionale privind coninutul de alergeni H. Controlul oficial al aditivilor/substanelor interzise n alimente Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare de origine nonanimal cu cerinele legislative naionale privind aditivii alimentari a), b), c), d) a), b), c), d)

I. Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactiv a produselor alimentare de origine nonanimal Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare de origine nonanimal cu cerinele legislative naionale privind contaminarea radioactiv a), b), c), d)

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014

J. Controlul oficial privind tratarea cu radiaii ionizante a produselor alimentare i a ingredientelor alimentare de origine nonanimal Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare i a ingredientelor alimentare de origine nonanimal cu cerinele legislative naionale privind tratarea cu radiaii ionizante K. Controlul oficial privind prezena uleiului mineral n uleiul de floarea-soarelui Controlul oficial pentru verificarea conformitii uleiului de floarea-soarelui cu cerinele legislative naionale privind prezena uleiului mineral b), c), d) a), b), c), d)

L. Controlul oficial privind prezena melaminei n produse alimentare originare sau expediate din China **) Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare originare sau expediate din China cu cerinele legislative naionale privind coninutul de melamin M. Controlul oficial al alimentelor i hranei pentru animale modificate genetic Controlul oficial pentru verificarea conformitii produselor alimentare i hranei pentru animale modificate genetic cu cerinele legislative naionale privind trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic
N O T :

a), b), c), d)

a), b), c), d)

a) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor sunt suportate din bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor. b) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor la importul produselor alimentare sunt suportate de ctre operatorul economic. c) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistrii unor probe neconforme sunt suportate de ctre operatorul economic. d) Costurile privind msurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de ctre operatorul economic.
*) Cu excepia alimentelor cu destinaie nutriional special. **) Cu excepia materialelor care vin n contact cu alimentele.

ANEXA Nr. 3

TA R I F E L E

aferente aciunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate exploataiilor nonprofesionale, efectuate de ctre medicii veterinari de liber practic mputernicii
Nr. crt. Aciunea desfurat Tariful, exclusiv TVA

1. 2.

3.

Inspecia animalelor i a exploataiilor nonprofesionale dispus de direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti Examinarea clinic a animalelor a) bovine pentru suspiciunea bolilor majore, b) ecvide dispus conform legislaiei c) ovine, caprine specifice: d) suine e) carnasiere f) psri g) albine, viermi de mtase etc. Recoltri de probe de snge pentru a) animale mari examene de laborator (serologice, b) animale mici i mijlocii, cu excepia suinelor hematologice, biochimice, c) suine virusologice, parazitologice etc.): d) suine cu semne clinice ce pot fi atribuite i pestei porcine clasice e) psri f) alte specii

26 lei/exploataie nonprofesional 2,6 lei/cap de animal 2,6 lei/cap de animal 1,3 lei/cap de animal 3,25 lei/cap de animal 1,95 lei/cap de animal 1,04 lei/cap de animal 1,95 lei/familie 9,1 lei/cap de animal 8,45 lei/cap de animal 9,1 lei/cap de animal 65 lei/cap de animal 2,21 lei/cap de animal 1,3 lei/cap de animal

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014


Nr. crt. Aciunea desfurat

13

Tariful, exclusiv TVA

4.

Recoltarea probelor de organe, esuturi i a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul bolilor, altele dect encefalopatiile spongiforme transmisibile i pesta porcin clasic: Recoltarea probelor pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile i recoltarea probelor de organe, esuturi pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, n vederea diagnosticului pestei porcine clasice la: Activiti de depistare prin examen alergic

a) la animale mari b) la animale mici i mijlocii c) la psri d) alte probe, inclusiv coprologice a) animale mari b) animale mici i mijlocii c) porci domestici d) porci slbatici a) tuberculinare test unic b) TCS c) maleinare d) paratuberculinare

27,3 lei/cap de animal 13,78 lei/cap de animal 9,62 lei/cap de animal 3,12 lei/cap de animal 130 lei/cap de animal 65 lei/cap de animal 65 lei/cap de animal 65 lei/cap de animal 12,35 lei/cap de animal 15,6 lei/cap de animal 1,3 lei/cap de animal 1,3 lei/cap de animal 4,16 lei/prob 6,5 lei/cap de animal 3,51 lei/cap de animal 13 lei/cap de animal 7,41 lei/cap de animal 0,26 lei/cap de animal 0,78 lei/cap de animal 19,24 lei/100 m2 1,95 lei/m2 20,8 lei/cap de animal 4,55 lei/cap de animal 4,55 lei/cap de animal 26 lei/lot de animale 65 lei/lot de animale 130 lei/lot de animale 195 lei/lot de animale 13 lei/lot de animale 26 lei/lot de animale 65 lei/lot de animale 130 lei/lot de animale 260 lei/lot de animale 13 lei/lot de animale 32,50 lei/lot de animale 65 lei/lot de animale

5.

6.

7. 8.

Recoltare probe sanitaie, ap, furaje Activiti imunoprofilactice: a) animale mari b) ovine, caprine c) suine d) carnasiere e) psri oculoconjunctival f) psri injectabil

9.

Lucrri de decontaminare, dezinfecie, dezinsecie, deratizare i de necesitate: Manopera privind identificarea i nregistrarea animalelor, a micrilor i a evenimentelor suferite de acestea, corectarea eventualelor erori: Inspecia animalelor vii n vederea certificrii strii de sntate a acestora*

a) n uniti zootehnice, de industrie alimentar, la gospodriile populaiei b) n camere de incubaie, viermi de mtase etc. a) bovine b) ovine, caprine 2 crotalii c) suine a) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 1 i 5 animale b) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 6 i 10 animale c) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 11 i 20 de animale d) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20 de animale e) ovine, caprine, lot cuprins ntre 1 i 10 animale f) ovine, caprine, lot cuprins ntre 11 i 20 de animale g) ovine, caprine, lot cuprins ntre 21 i 50 de animale h) ovine, caprine, lot cuprins ntre 51 i 100 de animale i) ovine, caprine, lot mai mare de 100 de animale j) suine, lot cuprins ntre 1 i 10 animale k) suine, lot cuprins ntre 11 i 50 de animale l) suine, lot mai mare de 50 de animale

10.

11.

* Tariful este suportat de ctre deintorul animalelor.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMBRILOR CLIMATICE

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naional de date meteorologice al Administraiei Naionale de Meteorologie
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 3.344 din 17 septembrie 2013 al Administraiei Naionale de Meteorologie, n temeiul art. 11 alin. (1) din Regulamentul de organizare i funcionare a Administraiei Naionale de Meteorologie aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.405/2004, cu modificrile ulterioare, i al art. 13 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice i pentru modificarea unor acte normative n domeniul mediului i schimbrilor climatice, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul mediului i schimbrilor climatice emite prezentul ordin. Art. 1. Se aprob Regulamentul de administrare a Fondului naional de date meteorologice al Administraiei Naionale de Meteorologie, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Administraia Naional de Meteorologie va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul mediului i schimbrilor climatice, Rovana Plumb Bucureti, 17 decembrie 2013. Nr. 2.947.
ANEX

REGULAMENT

de administrare a Fondului naional de date meteorologice al Administraiei Naionale de Meteorologie CAPITOLUL I Definiii
Fondul naional de date meteorologice FNDM

Art. 1. (1) Fondul naional de date meteorologice al Administraiei Naionale de Meteorologie, denumit n continuare FNDM, cuprinde totalitatea datelor i informaiilor cantitative i calitative obinute pe teritoriul Romniei n cadrul Reelei naionale de supraveghere meteorologic. (2) FNDM este organizat sub form de arhive de documente de date meteorologice pe suport hrtie i/sau pe suport magnetic. (3) Realizarea, ntreinerea i administrarea FNDM intr, conform reglementrilor legale, n atribuiile Administraiei Naionale de Meteorologie i se realizeaz prin personal calificat, dup metodologii i practici specifice, conform prezentului regulament.
Date meteorologice

Art. 2. (1) Datele meteorologice reprezint valori ale parametrilor meteorologici, fizici i chimici, care, n ansamblu, descriu starea atmosferei ntr-un anumit loc i la un moment de timp dat. Datele meteorologice sunt rezultate din observaii i msurtori efectuate n condiii standard, conform recomandrilor Organizaiei Meteorologice Mondiale, denumit n continuare OMM. (2) Datele meteorologice naionale sunt rezultatul tuturor observaiilor i msurtorilor obinute pe teritoriul Romniei, la staiile meteorologice din cadrul Reelei naionale de supraveghere meteorologic, conform Programului naional de veghe meteorologic.
Tipuri de date meteorologice

b) date meteorologice preliminare rezultate n urma verificrii i validrii operative (n flux rapid) a datelor meteorologice brute; c) date meteorologice primare ce rezult n urma verificrii i validrii finale a datelor meteorologice brute sau preliminare; d) date meteorologice derivate ce rezult din datele meteorologice primare prin aplicarea unor algoritmi specializai. 2. n funcie de momentul de observare i msurare: a) date meteorologice curente date meteorologice brute i preliminare disponibile n timp cvasireal sau care au fost obinute n ultimele 24 de ore; b) date meteorologice recente date meteorologice preliminare i derivate care au fost obinute n ultimele 60 de zile i care nu au fost nc supuse validrii finale, n flux lent. c) date meteorologice istorice date meteorologice primare i derivate, mai vechi de 60 de zile i care n urma validrii finale se includ n Fondul naional de date meteorologice. 3. n funcie de frecvena datelor: a) date meteorologice suborare (mai multe valori pe or); b) date meteorologice orare (o singur valoare pe or); c) date meteorologice zilnice (o singur valoare pe zi); d) date meteorologice lunare (o singur valoare pe lun); e) date meteorologice anuale (o singur valoare pe an).
Informaii meteorologice

Art. 4. Informaiile meteorologice reprezint totalitatea rezultatelor de tip conceptual sau material, analogic sau numeric, diagnostic sau prognostic, care se obin n urma prelucrrii de date meteorologice (primare i/sau derivate) i reprezint informaii meteorologice, indiferent de complexitatea coninutului lor i/sau a procedurii de prelucrare folosite.
Produse meteorologice

Art. 3. Datele meteorologice se mpart n mai multe categorii: 1. n funcie de nivelul de prelucrare: a) date meteorologice brute ca rezultat nemijlocit al activitilor de observare i msurare desfurate n cadrul Reelei naionale de supraveghere meteorologic;

Art. 5. Produsele meteorologice nglobeaz date i informaii meteorologice.


Date meteorologice complete

Art. 6. (1) Pentru orice staie meteorologic, irurile de date complete sunt constituite din valorile msurate i observate ale urmtorilor parametri meteorologici: temperatura aerului, viteza i direcia vntului, umezeal relativ a aerului, presiune

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014 atmosferic, precipitaii, nebulozitate i durata de strlucire a soarelui. (2) Un ir de date meteorologice corespunztor oricrui parametru meteorologic este complet dac valorile lips din ir nu depesc 10% din totalul valorilor corespunztoare perioadei la care se face referire.
Date eseniale de la staiile meteorologice din reeaua RBSN (Regional Basic Synoptic Network)

15

clasa secret de serviciu i sunt protejate/gestionate conform legislaiei n domeniu. (2) De la prevederile alin. (1) se exclud irurile de date eseniale. CAPITOLUL V Furnizarea datelor meteorologice din FNDM Art. 16. Furnizarea de secvene din irurile de date meteorologice din FNDM se face cu titlu gratuit sau contra cost, dup caz. Art. 17. Furnizarea cu titlu gratuit se aplic n urmtoarele cazuri: 1. pentru fundamentarea strategiei naionale n diverse sectoare de activitate se pot furniza iruri de date meteorologice derivate administraiei publice centrale; 2. pentru scopuri de cercetare i cooperare tiinific: a) la nivel internaional se pot furniza, la schimb, date meteorologice n conformitate cu obligaiile asumate n cadrul organismelor internaionale de ctre Romnia prin Administraia Naional de Meteorologie; sau b) la nivel naional, n cadrul consoriilor i colaborrilor cu organisme i institute tiinifice, universiti etc., se pot furniza date meteorologice n volum limitat i stabilit ntre Administraia Naional de Meteorologie i parteneri. 3. n scopuri strict educaionale, se pot furniza date meteorologice n volum limitat, pe baz de convenii de colaborare, unitilor de nvmnt universitar acreditate. Aceste date se furnizeaz pentru elaborarea lucrrilor de finalizare a studiilor, ale cror subiecte sunt din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia, cu condiia interdiciei de redistribuire a datelor meteorologice respective sau a folosirii lor n contracte economice. n acest caz, utilizatorii pltesc strict costurile generate de operaiile de cutare, extragere i livrare a datelor meteorologice din FNDM. 4. pentru scopuri de informare se pot furniza date meteorologice istorice izolate (un an de date lunare, o lun de date zilnice, o zi de date orare i o or de date din 10 n 10 minute) pentru o singur staie meteorologic oricrei persoane fizice sau juridice. Art. 18. Orice alt categorie de utilizatori, persoane fizice sau juridice, care nu se ncadreaz n prevederile art. 17, poate obine datele meteorologice solicitate contra cost conform legislaiei n vigoare i n condiiile prezentului regulament. CAPITOLUL VI Dispoziii finale Art. 19. Extragerea i reutilizarea neautorizate ale ansamblului sau ale unei pri substaniale a coninutului bazei de date din FNDM al Administraiei Naionale de Meteorologie constituie acte care au consecine economice i tehnice grave, astfel nct prezentul regulament reprezint un ghid de adaptare i de protecie a sistemului meteorologic naional. Art. 20. Restriciile de acces i de furnizare a datelor i informaiilor meteorologice prevzute n prezentul regulament decurg din specificul datelor meteorologice ce constituie FNDM i corespund legislaiei naionale privind drepturile patrimoniale i accesul la informaii clasificate. Art. 21. n aria economic european, comercializarea datelor meteorologice este reglementat de ctre grupul de interes economic al serviciilor meteorologice naionale ECOMET (the Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services) din care Administraia Naional de Meteorologie face parte. Art. 22. Schimbul de date n comunitatea meteorologic internaional se face sub incidena Rezoluiei 40 a OMM, adoptat la cel de-al 12-lea Congres meteorologic internaional din anul 1995.

Art. 7. Conform Rezoluiei 40 a OMM, datele eseniale provenite din reeaua naional de supraveghere meteorologic sunt date meteorologice msurate la orele 00, 06, 12 i 18 UTC, de la 23 de staii meteorologice incluse n reeaua RBSN, care se transmit n fluxul internaional de date. CAPITOLUL II Constituirea i organizarea FNDM n baze de date din punctul de vedere al datelor meteorologice Art. 8. Arhivele de date meteorologice pe suport magnetic includ bnci de date, generale sau specializate, i programe de gestionare i securizare a datelor meteorologice. Art. 9. n FNDM pot fi incluse i secvene de date meteorologice provenite din activiti meteorologice complementare desfurate pe teritoriul Romniei, conform legii. CAPITOLUL III Constituirea i organizarea FNDM pe suport hrtie Art. 10. Arhivele meteorologice pe suport hrtie sunt colecii de date meteorologice, organizate pe subdomenii de activitate, i cuprind datele brute i primare, nregistrate ncepnd de la instituionalizarea sistemului meteorologic naional i care formeaz baza Fondului naional de date meteorologice. Art. 11. Arhivele meteorologice sinoptice, climatologice i agrometeorologice naionale s-au constituit i s-au completat permanent de la momentul nfiinrii fiecrei staii din cadrul Reelei naionale de supraveghere meteorologic i se prezint sub form de hri i tabele, stocate fizic ntr-un mod organizat. Art. 12. Arhivele meteorologice pe suport de hrtie sunt documente de uz intern i nu pot fi nstrinate. CAPITOLUL IV Accesul la datele meteorologice din FNDM Art. 13. (1) Accesul la datele meteorologice din FNDM, proprietate intelectual a Administraiei Naionale de Meteorologie, este garantat n sensul c niciunei persoane fizice sau juridice nu i se poate interzice sau refuza accesul cu condiia respectrii legislaiei n domeniul meteorologiei i a prevederilor prezentului regulament. (2) Accesul direct la arhivele meteorologice existente n cadrul Administraiei Naionale de Meteorologie se realizeaz numai prin personal autorizat. (3) Dreptul de acces la datele meteorologice se suspend sau se pierde n toate cazurile n care sunt nclcate prevederile legale n vigoare sau ale prezentului regulament. Art. 14. (1) Accesul la iruri complete de date meteorologice pentru orice staie din reeaua meteorologic naional este restricionat astfel: a) maximum 10 ani pentru date suborare; b) maximum 15 ani pentru date orare; c) maximum 20 de ani pentru date zilnice; d) maximum 50 de ani pentru date lunare i anuale. (2) Pentru irurile de date meteorologice incomplete, n ceea ce privete accesul la acestea, extinderea n timp admisibil nu poate depi cu mai mult de 30% numrul de ani prevzui la alin. (1) lit. a)d). Art. 15. (1) irurile de date meteorologice complete de la orice staie meteorologic cu frecven zilnic, orar i suborar, mai mari de 20 de ani, ce fac parte din FNDM, sunt incluse n

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2014

A C T E A L E A U T O R I T I I N A I O N A L E D E R E G L E M E N TA R E N DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN pentru aprobarea regulilor privind achiziia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reelelor electrice
Avnd n vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) i ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, n temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) i alin. (5) i ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 160/2012, preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Art. 1. (1) Operatorii de reea cumpr energie electric pe termen mediu i lung de pe pieele centralizate ale contractelor bilaterale de energie electric i au dreptul s efectueze operaiuni de vnzare-cumprare pe piaa pentru ziua urmtoare i piaa intrazilnic numai pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, denumit n continuare CPT, aferent reelelor electrice. (2) n sensul prezentului ordin, prin operator de reea se nelege operatorul de transport i de sistem i operatorii de distribuie. Art. 2. (1) Fiecare operator de reea se nregistreaz ca parte responsabil cu echilibrarea distinct pentru achiziionarea energiei electrice pentru acoperirea CPT. (2) n scopul minimizrii costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reea au dreptul s i transfere responsabilitatea echilibrrii oricrei pri responsabile cu echilibrarea care este nregistrat la operatorul de transport i sistem, conform reglementrilor n vigoare. (3) n cazul transferrii responsabilitii echilibrrii, conform alin. (2), partea responsabil cu echilibrarea care preia responsabilitatea echilibrrii unui operator de reea are obligaia de a aviza la Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei procedura de alocare a dezechilibrelor ctre membrii acesteia. Art. 3. Operatorul pieei de energie electric, operatorul de transport i de sistem i operatorii de distribuie duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. Entitile organizatorice din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei urmresc respectarea prezentului ordin. Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, Niculae Havrile Bucureti, 18 decembrie 2013. Nr. 97.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 8/7.I.2014 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|644014]
ISSN 14534495