Sunteți pe pagina 1din 1

Preturi si Concurenta ( max 5 side-uri)

1. Calculul pretului unui bun/serviciu X la o entitate ecoomica. 2. Actualizrea pretului pt. Un bun/serv. X. 3. Stabilirea prretului pt. Prod. / serv. X ce va fi un prod. nou introdus in circuitul economic pein una din urmatoarele metode: a. Pe baza seriilor de pret b. Metoda bazata pe parametri tehnico-functionale c. Met. bazata pe functiile matematice d. Metoda bazata pe preturilr practicate de concurenti 4. Calculul pretului pt. un prod. / serviciu din import. 5. Strategia de pret practicate de societatea X. 6. Calculul evolutiei preturilor unui bun/serv. X cu ajutorul indicilor de pret. 7. Exemplificati un caz de concentrare economica. 8. Exemplificati un caz de concurenta neloiala cercetat de Consiliul Concurentei.