Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT INTRE: I.

PARTILE CONTRACTANTE

Nume Persoan proprietara a spatiului legitimat cu C.I. seria XX, nr XXXXXX eliberata de Instituie eliberare la data de Data Eliberare, CNP XXXXXXXX cu domiciliul n Localitate, Adresa, udetul !udet, "ro"rietar #con$orm Autori%atie de constructie Nr din Data Eliberare & , n calitate de COMODANT si S.C. Denumire Firma SRL-D, cu re%er'are de nume nr Numar re%er'are din data de Data re%er'are eliberata de ($iciul Registrul Comertului de "e langa Tribunalul !udet, re"re%entata de Nume Asociat , in calitate de Asociat si Administrator, identi$icat cu C.I. seria XX, nr. XXXXXX, CNP XXXXXXX, in calitate de COMODATAR am con'enit inc)eierea "re%entului contract de comodat cu res"ectarea urmatoarelor clau%e: II O IECT!L CONTRACT!L!I Art. * . (biectul contractului il constituie $olosinta ca sediu social de catre comodatar a unei camere n su"ra$ata de ..... m * din imobilul situat "n localitatea Localitate# A$resa# %u$eul &u$et , a$lat in "ro"rietatea domnului Nume "ersoana "ro"rietara a s"atiului, "e care comodatarul se obliga sa o $oloseasca "otri'it destinatiei sale. Art. +.,. Comodantul acorda comodatarului $olosinta s"aiului mai sus mentionat, cu ince"ere de la data semnarii contractului "e o "erioada de , #un& an. Art.+.* Durata contractului "oate $i "relungit- "rin acordul "-rilor, "rin act aditional.
I'. O LI(ATIILE PARTILOR III. D!RATA CONTRACT!L!I

/ / / / /

Art. .., Comodantul se obliga: sa dea comodatarului s"re $olosinta s"aiul ce $ace obiectul "re%entului contract0 sa restituie comodatarului c)eltuielile $acute cu intretinerea s"atiului. Art. ..*. Comodatarul se obliga: sa $oloseasca si sa intretina s"atiul, ca un bun "ro"rietar0 sa $oloseasca s"atiul, "otri'it destinatiei stabilite "rin "re%entul contract0 sa restituie la data inc)eierii contractului bunul im"rumutat.

' RASP!NDEREA

Art. 1. Comodatarul ras"unde "entru deteriorarea sau "ierderea 2 in tot sau in "arte 2 a lucrului daca nu do'edeste ca deteriorarea ori "ieirea s/a "rodus $ortuit sau ca deteriorarea este consecinta $olosirii "otri'it destinatiei si $ara cul"a din "artea sa.
'I FORTA MA&ORA

Art. 3 ., 4orta ma ora a"ara de ras"undere "artea care o in'oca. Art.3.* Partea contractanta care in'oca $orta ma ora, o "oate $ace o"o%abila celeilalte "arti cu conditia in$ormarii des"re a"aritia cau%ei de $orta ma ora in cel mult 1 %ile de la a"aritia acesteia adaugand o con$irmare a unor autoritati com"etente care sa certi$ice realitatea si e5actitatea cau%ei.
'II INCETAREA CONTRACT!L!I

Art.6.,. Ra"orturile contractuale incetea%a "rin restituirea lucrului n stare cores"un%atoare la termenul "re'a%ut in contract sau oricand,urmare re%ilierii con'enite de ambele "arti. Art. 6.*. In ca% de neres"ectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul "oate cere re%ilierea contractului, cu o noti$icare "realabilde ,1 %ile.
'III LITI(II

Art. 7. Litigiile dintre "artile contractante, in ca%ul in care nu 'or $i re%ol'ate "e cale amiabila, 'or $i solutionate de instantele udecatoresti com"etente. Pre%entul contract a $ost inc)eiat asta%i, Data inc)eiere, n * e5em"lare originale, dintre care unul ramane la comodant si unul la comodatar. COMODANT# COMODANT COMODATAR# SC Firm SRL-D repre)entata prin Asociat !nic Nume Asociat unic