Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea tefan cel Mare Suceava Facultatea de tiine Economice i Administraie Public Specializare:Finane !

nci An ""#$r% &

Analiza activitii S.C.DUMBRAVA .S.A FLTICENI

Student:'iobanu Amalia Florentina Profesor coordonator:drd% 'ioban Ale(andra )arcisa

Suceava#*+&,

I.Desc ie ea s!cietii c!"e ciale


- Sediul social:Mun%Flticeni#Str%Armatei# nr%,#.ud%Suceava - )umr de telefon:+*,+/0&//& - 'od unic de 1nre2istrare:3,/330 - )r%de ordine 1n 4f% 5e2istrului 'omerului:.,,6&*+6&77& - 'apital social subscris i vrsat:8*8%&&7#3+ lei - 'lasa#tipul# nr% i principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercial: aciuni ordinare pe piaa or2anizat 5AS9A:6;!MS 54M<)"A nr%total de aciuni emise=8%*8&%&73 aciuni

II.Desc ie ea activitii #e $az a s!cietii c!"e ciale

Societatea 9UM!5A>A%S:A are ca activitate de baz producia de mobilier#cod 'AE) ,&+7% ?nfiinat 1n decembrie &77+ conform @$ &*0/6&77+#1n aprilie *++/ are loc divizarea societii 1n trei societi distincte:S'%9UM!5A>A%SA#S'%")AE5M4!"BA%SA i S'%AAP"CE5"E M4!"BD%SA% S'%9UM!5A>A%SA realizeaz urmtoarele produse:mobilier pentru dormitoare#sufra2erii#camere de zi#buctrii% Principalele piee de desfacere sunt:intern prin ma2azinul propriu i prin firme specializate 1n comerul cu mobil i e(port%

III.Sit%aia &inancia 'c!nta$il a s!cietii

S'%9UM!5A>A%SA a desfurat 1n anul *+&* activitate de producie de mobilier realizEnd urmtorii indicatori: venituri totale:78*%8&8 lei cFeltuieli totale:&%&/,%73, lei pierdere brut: &G&%,03 lei impozit pe profit:+ lei pierdere net: &G&%,03 lei Activitatea firmei s a desfurat cu dificultate#datorit conte(tului economic nefavorabil#a lipsei comenzilor i a vEnzrilor slabe% 9atorit condiiilor dificile de pia i a pierderilor 1nre2istrate activitatea de producie a fost 1ntrerupt%Preurile materiilor prime i a materialelor de baz fiind foarte mari au determinat realizarea de produse la costuri ridicate ceea ce a codus la oprirea produciei pentru o perioad de timp% Societatea ii desfoar activitatea 1n condiiile impuse de pia#folosind preuri care 1ncadreaz 1n funcie de standardele de dotare proprii%Aceasta a apelat la finanare e(tern 1n *+&* folosind o linie de credit#care la sfEritul e(erciiului a fost rambursat% Principalele cauze care afecteaz licFiditatea societii sunt: reducerea constant a cererii pt produse finite

societatea deine spaii foarte mari de producie care necesit 1ntreinere i reparaii i care nu pot fi folosite la 1ntrea2a capacitate a acestora nivelul ridicat al preurilor materiilor prime folosite#a costurilor cu ener2ia electric pierderea constant a pieei de desfacere e(tern#cea intern fiind limitat doar la produse mici#pe baz de comand#care necesit cFeltuieli suplimentare concurena micilor 1ntrerinztori din zon

&%Elemente de bilan

"mobilizrile necorporale din *+&* sunt e2ale cu cele din anul precedent#avEnd o valoare de &%,07 lei%"mobilizrile corporale nete au sczut fa de anul trecut prin vEnzarea unor active#cu ,,8%0&0 lei% Stocurile totale au sczut fa de e(erciiul anterior#cu 003%0++ lei%'reanele totale au crescut semnificativ cu **%,+7 fa de e(erciiul anterior% Sumele 1n numerar e(istente 1n cont bancar i 1n casieria societii au crescut la ,&%&*%*+&* valoarea acestora fiind de /,7%+38 lei#datorate vEnzrii activelor% ?n structura datoriilor totale 1n suma ,/&%80G lei#1n scdere cu //H fap de e(erciiul *+&&#ponderea cea mai important o reprezint datoriile ctre furnizori 1n sum de &,+%&/, lei i dividende neridicate din anii precedeni 1n suma de &&*%+3& lei%Ba ,&%&*%*+&* societatea nu 1nre2istra datorii restante ctre bu2etul de stat sau bu2etele asi2urrilor sociale% 'apitalul social al societii la ,&%&*%*+&* este de 8*8%&&7#3+ lei %5ezervele societii la ,&%&*%*+&* sunt de &%7&+%/,/ lei#iar rezervele din reevaluare#care nu au fost incluse 1n capitalul social sunt 1n sum de 073%/08 lei % 5ezultatul e(erciiului *+&* este ne2ativ 1n sum de &G&%,03 lei% i va fi trecut la rezultat reportat% 'apitalurile proprii la ,&%&*%*+&* sunt de *%3/+%30G lei#1n scdere fa de *+&& pe seama pierderilor 1nre2istrate%

*%'ontul de profit i perdere

?n e(erciiul financiar *+&*#cifra de afaceri a sczut cu ,GH fa de e(erciiul *+&&% 'Feltuielile de e(ploatare au sczut deasemenea cu ,0H#obinEndu se la sfEritul anului *+&* o pierdere din e(ploatare de &0&%+73 lei% 5ezultatul financiar ne2ativ 1n suma de ,+%*8+ lei determinat de cFeltuielile cu diferenele de curs#va reduce rezultatul obinut din e(ploatare astfel 1ncEt pierderea brut a e(erciiului la ,& decembrie *+&* este de &G&%,03 lei% ?n e(erciiul financiar *+&* nu s au 1nre2istrat provizioane pentru riscuri sau deprecieri%?ncepEnd cu & noiembrie *+&* activitatea de producie s a suspendat#urmEnd un proces de restructurare a activitii#societatea 1nre2istrEnd venituri doar din vEnzarea mrfurilor i a produselor finite aflate 1n stoc%

,%'asF floI

?n anul *+&* societatea nu a apelat la 1mprumuturi bancare#finanarea activitii s a fcut din surse proprii de finanare % )ivelul numerarului aflat 1n circulaie a crescut fa de 1nceputul perioadei de la &0%7&0 lei #aJun2End la ,&%&*%*+&* la /,7%+38 lei#pe seama 1ncasrilor din vEnzarea unor active% ?n cursul anului *+&* s a 1nceput o investiie constEnd 1n reparaii i modernizri la cldiri 1n suma de G+%3*,% Flu(ul de licFiditi nete al perioadei este ne2ativ i este dat de profitul net i de amortismentele calculate la ,&%&*%*+&* 1n suma de &++%*7G lei#1ncasrile din vEnzarea activelor 1n suma de ,*0%8G3 lei cresc valoarea licFiditilor nete ale perioadei%9ividende nu s au distribuit%

III.Calc%l%l (i analiza ) inci)alil! in#icat! i ec!n!"ic!'&inancia i


&%"ndicatorii de licFiditate
A%Rata curenta=>active circulante/datorii curente=2.086.163/181.144=11,52

Acest indicator msoar capacitatea 1ntreprinderii de a onora obli2aiile pe termen scurt din ansamblul activelor circulante i compar ansamblul licFiditilor poteniale asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente 1ntr un termen de sub un an% PlaJa de referin al indicatorului este cuprins 1ntre minim i inclusiv & i ma(im *%

?n cazul societii comerciale analizate#valoare licFiditii depaete cifra ma(im admis #acest lucru fiind 1n dezavantaJul societii datorit unei 2estiuni necorespunztoare a activelor circulante#1n acest sens vorbind de un 2rad de e(i2ibilitate prea ridicat% B%Rata rapid=>(active circulante- tocuri!/datorii curente=(2.086.163-1.246.015!/181.144= =840.148/181.144=4,64

Acest indicator reflect 2radul de licFiditate cEnd nu se iau 1n considerare stocurile# tiut fiind faptul c sunt mai 2reu de transformat 1n licFiditi% Se observ c la sfEritul anului *+&* licFiditatea rapid era de /#8/# o licFiditate foarte bun inEnd cont de faptul c standardul indicatorului este 1ntre +#0 i l% C%"ic#iditatea i$ediat=>tre%orerie/datorii pe ter$en curt=43&.0'6/181.144=2,42

"ntervalul de referin al acestui indicator este cuprins 1ntre minim i inclusiv +#* i ma(im +#8%>aloarea acestui indicator depaete limita superioar 1n cazul societii 9umbrava fiind 1n defavoarea acesteia datorit unui mana2ement pasiv al disponibilitilor sau#dimpotriv semnul unei 2estiuni eficiente a e(cedentelor de numerar fructificate prin plasamente financiare%

*%"ndicatorii 2radului de 1ndatorare


A%Rata datoriilor=>datorii totale/active totale=341.658/3.082.416=0,11 5ata obli2aiilor totale la total activ msoar procentaJul din totalitatea fondurilor asi2urate de creditori%'reditoriii prefer rate ale obli2ailor sczute deoarece cu cEt este mai sczut rata#cu atEt este mai mare protecia la pierderile creditorilor 1n cazul licFidrii% Societatea analizat are un 2rad de 1ndatorare sczut evideniind un risc financiar sczut%#pentru finanarea activelor mana2ementul companiei utilizEnd resurse proprii% B%(olva)ilitatea patri$onial=>cap.propriu/total pa ive=2.'40.'58/3.082.416=0,8& Acest indicator e(prim capacitatea de autofinanare a societii#precum i msura 1n care poate face fa obli2aiilor sale de plat%>aloarea sczut a acestui indicator semnific o reducere a capacitii de autofinanare a societii%

,%"ndicatorii privind utilizarea activelor


A%Rota*ia tocurilor=>ci+ra de a+aceri/ tocuri='36.233/1.246.015=0,6

Stocurile# normal trebuie rotite cat mai repede posibil% 'ostul stocarii include finanarea# 1nre2istrarea# depozitarea# prezentarea# asi2urarea# pierderea din de2radare# uzura moralK i furturile%

>aloarea rezultat ne arat1 numarul de zile in care stocul se modific# respectiv la cEte zile avem# teoretic# nevoie de un nou stoc% Fireste c# nu ramEne nimeni far marfa i apoi se aprovizioneaz% 4rice firm ii 1nnoieste stocul periodic 1n funcie de vEnzari%

Acest indicator e(prim viteza cu care o companie 1i rotete stocurile necesare pentru a susine o valoare dat a vEnzKrilor% 9e asemenea# arat capacitatea conducerii de a reduce costul# meninEnd fondurile blocate 1n stocuri la un nivel minim%

4biectivul e reprezentat de obinerea unui numKr cEt mai mic de zile#lucru valabil 1n cazul firmei noastre% 4 cretere important# de la o perioad la alta a acestui indicator# poate fi rezultatul deciziei de a cumpra en 2ros pentru a contracara o eventualK 1ntrerupere a aprovizionarii% B%,urata de recuperare a crean*elor=>(total crean*e/ci+ra de a+aceri!-360=(401.0'2/'36.233!-360=1&6,11 "ndic ritmul 1ncasrii creanelor concretizate 1n clieni# debitori%?n cazul firmei analizate mrimea acestui indicator este relativ ridicat evideniindu se faptul c#creanele se 1ncaseaz destul de 2reu%

C.,urata de ra$)ur are a datoriilor=>(total datorii/ci+ra de a+aceri!-360=(341.658/'36.233!-360=16',05

"ndic ritmul acFitrii datoriilor fa de teri ale a2entului economicL valorea ridicat a acestui indicator arat c societatea ii acFit obli2aiile mai lent% D%Rata utili%rii activelor +i.e=>(ci+ra de a+aceri/active +i.e!-1000=('36.233/&&2.432!-1000 = '41,85 Arat cifra de afaceri la &+++ lei acive fi(e%Pentru firma analizat acest indicator este favorabil avEnd 1n vedere faptul c are o valoare ridicat% E%Rata de e+icien* a activelor circulante=>(ci+ra de a+aceri/active circulante!-1000=('36.233/2.086.163!-1000=3536,81 Arat cifra de afaceri la &+++ lei active circulante%"ndicatorul este favorabil datorit valorii mari a acestuia 1n cazul firmei analizate% F%/ite%a de rota*ie a activelor circulante=>(active circulante/ci+ra de a+aceri!-360=(2.086.163/'36.233!-360=1020,02

"ndicatorul acesta are o valoare ridicat% 'u cat numarul de rotaii este mai mare# cu atEt activitatea este mai eficient# deoarece# cu acelai volum de active circulante# se poate realiza un volum mai mare de desfacere de mrfuri i un profit mai mare%

">%"ndicatorii profitabilitii
A%0ar1a pro+itului net=>(pro+it net/ci+ra de a+aceri!-1000=0 B.Rata renta)ilit*ii activelor=>(pro+it net/total active!-1000=0 C.Rata renta)ilit*ii cap.propriu=>(pro+it net/cap.propriu!-1000=0 Societatea 1nre2istreaz pierdere la sfaritul e(erciiului financiar#profitul net fiind +#ceea ce 1nseamn c firma este instabil%

S-ar putea să vă placă și