Sunteți pe pagina 1din 1

ABORDAREA PRIN METODA CAPITALIZARII VENITULUI

Suprafata utila (mp)


cca
. 34,46
Chiria lunara (EUR/luna) 350 10 EURO/MP
Venituri brute potentiale VP (EUR/an) !."00
#otal VP (eur/an) !."00
$ra% %e ocupare &0'
Venituri brute efecti(e VE(EUR/an) ).*+0
#otal VE (EUR/an) ).*+0
Cheltuieli e,ploatare -' 1+&
Co.turi reamena/are (reparatii ) 0
Venit net efecti( (EUR/an) ).-&1
#otal V1E (EUR/an) ).-&1
Rata %e capitali2are conform 3ne,ei 4'
Multiplicator 1454*

Valoare randament (EUR) 59.850
rotun% 60.000
!0!.000 LEI
CALCULUL RATEI DE CAPITALIZARE - CALCULUL RATEI DE CAPITALIZARE - EXEMPLU EXEMPLU
COMPARABILE A B C D E
Chirie lunara solicitata 300 230 210 260 250
Venit Brut Potential (EUR/an) 3!"" #$!" #%#" 3&#" 3"""
Grad de neocupare (15% din VBP) 540 414 378 468 450
Venit Brut E'e(ti) (EUR/an) 3"!" #3*! #&*# #!%# #%%"
Cheltuieli aferente proprietarului (10% din VB) 306 !35 !14 !65 !55
Venit +et ,in E-.loatare (EUR/an) #$%* #&&& &/#0 #30$ ##/%

Valoarea 1oli(itata a .ro.rietatii (EUR) 3*""" #!*"" #33"" #/0"" #/"""

"ata de capitali#are (%) 8$1 8$0 8$3 8$0 7$%
"ata de capitali#are &edie (%) 8$00
Rata ,e (a.itali2are 3 V+E/ V
4e ale5e rata ,e (a.itali2are 06
NOTA6 Se (or ane,a %atele %e i%entificare ale comparabilelor

S-ar putea să vă placă și