Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU

EXECUTAREA SAPATURILOR SI CONSOLIDAREA MALURILOR


SCOPUL :
CUNOASTEREA NORMELOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
A PREVENI ACCIDENTELE DE MUNCA SI BOLILE PROFESIONALE.
DOMENIUL:
SE APLICA TUTUROR LUCRATORILOR CORESPUNZATOR FUNCTIEI EXERCITATE
DOCUMENTE DE REFERINTA:
LEGEA 319/2006 A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA.
H.G. 1425/2006 NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 319/2006.
INSTRUCIUNEA
Prezentele norme specifice, proprii pentru EXECUTAREA SAPATURILOR SI
CONSOLIDAREA MALURILOR, sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. 13 pct. e) din
Legea 319/2006 si se aplica locurilor de munca din cadrul S.C. ........................................... S.R.L.:
Art. 1 Saparea santurilor
Art. 1.1 Inainte de inceperea sapaturilor se va stabili daca in zona de excavare exista alte retele
de utilitati publice (cabluri electrice sub tensiune, cabluri de telefonie, conducte de gaz, conducte de
termoficare, etc.). In cazul existentei acestora se vor instrui muncitorii asupra metodelor ce trebuie
folosite pentru a fi feriti de accidente iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica
permanenta a maistrului care conduce lucrarile si a reprezentatilor furnizorulor de utilitati respective.
Art.1.2 In cazul existentei cablurilor electrice sub tensiune, a conductelor de apa cu presiune
ridicata sau a conductelor de gaz, nu este permisa utilizarea uneltelor de lucru complet metalice.
Art. 1.3 Daca in timpul executiei sapaturii se descopera existenta unor instalatii subterane
neprevazute, se intrerup imediat lucrarile pana la identificarea acestora, luarea tuturor masurilor de
protectie ce se impun si anuntarea tuturor factorilor implicati.
Art. 1.4 In apropierea cablurilor electrice subterane, lucrarile de sapatura se vor putea continua
numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune.
Art. 1.5 La lucrarile executate in apropierea conductelor de gaze sau a canalizarilor unor fabrici
unde sunt posibile emanatii de gaze toxice sau inflamabile, sapatura se va executa cu maxima
precautie, muncitorii fiind dotati cu masti izolante si aparate pentru detectarea gazelor. Daca se
constata emanatia de gaze periculoase muncitorii vor fi de urgenta evacuati pana la inlaturarea
pericolului.
Art. 1.6 Inainte de inceperea sapaturilor se vor lua masuri de indepartare a apelor de suprafata,
pentru a se evita eventuala prabusire a malurilor.
Art. 1.7 Apa subterana aparuta in timpul executiei lucrarilor se evacueaza imediat prin curgere
libera sau pompare pentru a nu produce inmuierea pamantului ce ar conduce la tasari si prabusiri de
maluri.
Art. 1.8 Lucrarile de sapatura ce se executa in zone publice, aglomerate (strazi, piete,
bulevarde) se vor ingradi cu parapete de cel putin 1m inaltime si se vor monta indicatoare de avertizare
(aceste ingradiri vor fi iluminate in timpul noptii).
Art. 1.9 La subtraversari de cai publice, strazi, linii de cale ferata si tramvaie, sprijinirile
peretilor si starea podurilor va fi controlata zilnic de conducatorul lucrarii.
Art. 1.10 Pentru pietoni se vor asigura pasarele de trecere ingradite cu parapeti de ambele parti.
Art. 1.11 Se vor pune indicatoare de avertizare cu inscriptii de prevenire a accidentelor si
restrictii de viteza a autovehiculelor si tramvaielor.

Art. 1.12 Zona de circulatie va fi dirijata de muncitori special instruiti in acest scop iar noaptea
aceste locuri vor fi iluminate.
Art. 1.13 Distanta dintre marginea sapaturii si axa caii ferate sau de tramvai trebuie sa fie de
cel putin 2,5m iar in cazul liniilor inguste de cel putin 2m. Peretii vor fi bine sprijiniti in aceste zone si
starea acestora va fi controlata zilnic.
Art. 1.14 Pentru a evita accidentele provocate de surparea peretilor sapaturii se vor respecta
urmatoarele reguli:
a) Pamantul rezultat din sapatura trebuie depozitat la o distanta de cel putin 0,7 m de marginea
sapaturii;
b) La sapaturile in taluz, cu un unghi mai mare decat unghiul taluzului natural, distanta maxima
intre locul de asezare a pamantului si marginea sapaturii se va stabili prin calcul dar va fi de
cel putin 0,7 m;
c) Depozitarea materialelor in lungul sapaturii se va face la o distanta 0,75 m de marginea
santului;
d) Amplasarea si circulatia vehiculelor si a utilajelor in raza prismei de alunecare a terenului este
interzisa;
e) In cazuri deosebite, la sapaturi cu pereti sprijiniti, se poate permite circulatia vehiculelor cu
viteza maxima de 10km/h si amplasarea utilajelor in raza prismei de alunecare a terenului, cu
conditia verificarii prealabile prin calcul a rezistentei sprijinirilor.
Art. 1.15 Se verifica zilnic starea terenului iar daca se constata aparitia de crapaturi
longitudinale, paralele cu marginea sapaturii, muncitorii si utilajele vor fi evacuati imediat si se vor lua
masuri de consolidare, dupa care se va relua lucrul.
Art. 1.16 Executarea sapaturilor pe cale manuala pe dedesubt in galerie este interzisa.
Art. 1.17 Pentru coborarea muncitorilor in santuri se vor folosi scari mobile rezemate. Este
interzisa coborarea pe spraituri sau pe consolidarile sapaturii.
Art. 1.18 Depozitarea pamantului din santuri amplasate pe strazi se va face astfel incat sa nu se
astupe rigolele, pentru a se asigura in permanenta scurgerea apelor meteorice.
Art. 1.19 Desfacerea pavajului in cazul executarii sapaturilor in santuri pe strazi pavate se face
pe o latime mai mare decat sapatura de fiecare parte (0,4 m la alimentari si 0,6 m la canalizari) pentru a
se evita pericolul de cadere a pietrelor peste muncitorii din sant.
Art. 1.20 Este interzisa aruncarea materialelor in santuri pentru a nu se deteriora si pentru a nu
produce accidente prin lovire.
Art. 1.21 Se interzice stationarea muncitorilor pe marginea sapaturii sau in sant in timpul
executarii lucrarii sau al pauzei de masa.
Art. 1.22 Executarea sapaturilor in apropierea fundatiilor constructiilor existente se face numai
cu pereti sprijiniti, controlati zilnic.
Art. 1.23 Sapaturile executate in terenuri slabe (nisip, pietris, loess) cu umiditate ridicata sau in
apropierea unor umpluturi care nu s-au tasat complet se face numai numai cu pereti sprijiniti, controlati
in permanenta.
Art. 1.24 Saparea santurilor cu adancime mica cu pereti verticali poate fi executata fara sprijiniri,
in terenuri cu umiditate naturala, in care nu exista ape freatice, pana la urmatoarele adancimi maxime:
a) teren usor (nisip, umpluturi) pana la 0,75 m;
b) teren mijlociu (care se sapa cu cazmaua si partial cu tarnacopul) pana la 1,25 m;
c) teren tare (care se sapa cu cazmaua si cu tarnacopul) pana la 2 m;
d) teren foarte tare (care se lucreaza cu ranga, tarnacopul, spitul, barosul) pana la 2 m;
Art. 1.25 Saparea manuala se va folosi numai in cazul santurilor inguste, e existentei unor
numeroase retele de utilitati subterane, la lucrari izolate cu volum mic. In general sapaturile se executa
cu mijloace mecanice.
Art. 1.26 Indepartarea sprijinirilor din santuri se face cu mare precautie deoarece se pot provoca
prabusiri de maluri cu accidente grave.
Art. 1.27 Indepartarea sprijinirilor santurilor se face de jos in sus, pe masura astuparii acestora
cu pamant si sub stricta supraveghere a conducatorului lucrarii. Numarul de dulapi care se indeparteaza
simultan pe verticala va fi de cel mult 3 pe terenuri tari si de cel mult 1 pe terenuri usoare.
Art. 1.28 In timpul indepartarii dulapilor se monteaza spraituri provizorii la sprijinirile orizontale
si cadre de lemn la cele verticale.

Art. 1.29 Daca demontarea sprijinirilor prezinta un pericol pentru muncitori sau constructiile
invecinate, acestea vor fi lasate in pamant.
Art. 1.30 Umplerea santurilor cu pamant se face in straturi de 10-30 cm iar fiecare strat va fi
batut cu maiul si udat pentru ca tasarea ulterioara sa fie mai mica, in special acolo unde se fac
umpluturi pe adancimi mari si sub drumuri cu circulatie intensa.
Art. 2 Sprijinire de maluri
Art. 2.1 Sprijinirea sapaturilor pentru santuri cu o adancime maxima de 5 m trebuie sa se execute
din dulapi si lemn rotund (conform normelor tehnice in vigoare) iar pentru o adancime mai mare de 5
m sprijinirile trebuie facute dupa proiecte special intocmite, calculate sa reziste eventualelor impingeri
ale terenului.
Art. 2.2 In cazul in care se folosesc elemente de sprijinire din inventar, pentru adancimi de pana
la 5 m, se vor respecta urmatoarele conditii:
a) dulapii folositi pentru sprijiniri sa aiba grosimea de cel putin 5 cm iar latimea intre 20-24 cm,
lipiti de peretele sapaturii si presati la fiecare 1,5-2 m cu proptele asezate in aceeasi sectiune
perpendicular si orizontal;
b) dulapii verticali trebuie sa iasa din sant cu cel putin 15 cm, pentru a forma un parapet care sa
previna caderea materialului si a pamantului in groapa
Art. 2.3 Pentru terenuri miscatoare sau cand se intalnesc izvoare de apa subterana, canale vechi,
conducte care ameninta sa se sparga, sprijinirea se face cu palplanse de lemn de minim 6 cm grosime
sau cu palplanse metalice.
Art. 2.4 Executarea sapaturilor in terenuri saturate cu apa (terenuri curgatoare) trebuie facuta
conform proiectelor special calculate, in care se vor prevedea metodele de consolidare a peretilor,
coborarea artificiala a panzei freatice, astfel ca lucrarile sa se poata efectua in conditii de securitate.
Art. 2.5 Sprijinirile trebuie continuu controlate si intretinute, luandu-se masuri imediat ce apar
alunecari, crapaturi, deformatii periculoase sau slabirea spraiturilor.
Art. 2.6 Inainte de montarea sprijinirilor se verifica verticalitatea perfecta a peretilor santului.
Art. 2.7 Nu este permis a se monta sprijiniri la santuri care se largesc spre fund deoarece exista
pericolul prabusirii intregii sprijiniri.
Art. 2.8 In cazul evacuarii apei din sapaturi prin pompare trebuie respectate urmatoarele:
a) pompele trebuie montate pe postamente bine fixate, fara posibilitatea rasturnarii in timpul
exploatarii, la o distanta suficienta de marginea sapaturii;
b) locul unde se afla amplasata pompa va fi ingradit cu balustrade metalice sau de lemn;
c) furtunul de aspiratie al pompei trebuie bine ancorat si sustinut.
Art. 2.9 Exploatarea pompelor se face numai de catre personal calificat.
Art. 2.10 In cazul folosirii pompelor electrice trebuie respectate toate masurile de SSM specifice
prevazute pentru astfel de utilaje (tablouri de distributie, legare la pamant, conductori izolati).
Art. 2.11 Indepartarea apei din epuismente trebuie facuta prin jgheaburi, furtunuri sau conducte,
la distanta mare de marginea santului, la reteaua de canalizare in exploatare sau in locuri joase unde
apa evacuata sa nu produca pagube sau calamitati.
Art. 2.12 Reparatiile sau intretinerea pompei se va face numai in stare de repaus, dupa
deconectarea de la reteaua de alimentare cu energie electrica.
Art. 2.13 Electropompele vor fi protejate de ploaie, zapada sau viscol prin acoperirea cu carton,
tabla, panouri sau acoperisuri in cazul unor perioade mai lungi de lucru.
Art. 3 Lucrari de protectie si consolidare maluri
Art. 3.1 Lucrari cu epiuri
Art. 3.1.1 Executia epiurilor din anrocamente trebuie sa inceapa de la mal catre mijlocul albiei.
Pozitia, marimea si forma lor se stabilesc prin proiect sau conform indicatiilor conducatorului locului
de munca.
Art. 3.1.2 La folosirea roabei pentru transportul anrocamentelor pe coronoment trebuie sa se
amenajeze o cale de dulapi pusi cap la cap, legati astfel incat sa impiedice deplasarea lor.

Art. 3.2. Lucrari de aparare maluri cu casoaie


Art. 3.2.1 In timpul confectionarii ei casoaia trebuie sa fie legata cu cabluri de ancorare
ingropate in mal.
Art. 3.2.2 Fixarea colturilor dinspre mal a casoaielor trebuie sa se faca cu cel putin doua cabluri
pentru fiecare colt.
Art. 3.2.3 In partea superioara a casoaiei, in locurile de lucru si de trecere a salariatilor, trebuie
sa se fixeze podine cu parapete Art. 273. In timpul executarii, bilele (rolele) pe care se asaza fundul
casoaiei trebuie sa fie legate cate doua, prin moazare.
Art. 3.2.4 Miscarea de pe loc a casoaiei, cu bratele, este interzisa; deplasarea casoaiei prin
tragere, in vederea montarii, trebuie efectuata cu mijloace mecanizate.
Art. 3.2.5 Este interzisa prezenta salariatilor pe casoaie inainte de inceperea operatiilor de
lansare si in timpul deplasarii spre locul unde urmeaza a fi amplasata.
Art. 3.2.6 In timpul incarcarii, casoaia trebuie mentinuta pe loc cu ajutorul cablurilor.
Art. 3.2.7 Se interzice executarea casoaiei pe gheata formata deasupra apei.
Art. 3.2.8 In timpul amplasarii casoaiei pe fundul apei, cand aceasta este inghetata, trebuie sa se
ia masuri contra alunecarii executantilor pe gheata si contra caderii acestora in apa, datorita spargerii
ghetii formate deasupra apei.
Art. 3.2.9 Descarcarea materialelor si a pietrei la lucrarile de montare si incarcare a casoaielor
trebuie sa se faca numai in locurile special destinate in acest scop. In locurile cu panta abrupta, precum
si in locurile cu aglomerari de oameni, transportul materialelor trebuie sa se faca pe jgheaburi echipate
in partea lor de jos cu pereti sort.
Art. 3.3 Lucrari de aparare maluri cu piatra si gabioane
Art. 3.3.1 Este interzisa asezarea pietrei cu mana, aceasta operatie facandu-se cu lomuri sau
rangi de pe pozitii stabile.
Art. 3.3.2 La transportul pietrei cu vagonete este interzis accesul persoanelor pe linii si in zona
de descarcare a acestora.
Art. 3.3.3 Este interzisa stationarea persoanelor pe vagoneti sau trecerea persoanelor peste
gramezile de piatra.
Art. 3.3.4 La manipularea pietrei din gramezi, prin aruncare, operatia trebuie sa inceapa din
varful gramezilor spre baza.
Art. 3.3.5 Este interzisa taierea plasei de sarma cu instrumente si dispozitive improvizate.
Art. 3.4. Lucrari cu fascine
Art. 3.4.1 La confectionarea cilindrilor si sulurilor din fascine este interzisa strangerea sarmei cu
mana, aceasta operatie efectuandu-se cu unelte si dispozitive adecvate.
Art. 3.4.2 Trebuie sa se controleze daca nu exista capete de crengi iesite in afara, in special in
dreptul locurilor unde stau salariatii in timpul lansarii.
Art. 3.4.3 Conducatorul locului de munca trebuie sa stabileasca locul fiecarui salariat si locul
unde se fixeaza capatul franghiei. Impingerea sulului pentru lansare trebuie facuta concomitent de toti
salariatii participanti la operatie si numai sub supravegherea si comanda conducatorului locului de
munca.
Art. 3.4.4 Este interzis ca impingerea sulului, in vederea lansarii, sa se faca direct cu bratele.
Art. 3.4.5 Este interzisa stationarea persoanelor pe saltele in timpul transportului si al lansarii
acestora.
Art. 3.4.6 Se interzice stationarea persoanelor sau a unor obiecte in zona de transport si lansare a
saltelelor, sulurilor si cilindrilor in apa.
Art. 3.4.7 In cazul transportului saltelelor, sulurilor sau al cilindrilor cu mijloace mecanice este
interzisa stationarea sau trecerea persoanelor atat pe sub cablurile de tractiune, cat si in zona de actiune
a acestora.
Art. 3.4.8 Este interzisa utilizarea cablurilor de tractiune necorespunzatoare si neatestate de
organele imputernicite in acest scop.
Art. 3.5 Executarea baterii pilotilor si palplanselor
Art. 3.5.1 Pilotii din lemn trebuie sa se extraga din stiva in ordinea inversa asezarii lor.
Art. 3.5.2 Este interzis accesul oricarei persoane in zona de teren unde se efectueaza tragerea
pilotilor cu ajutorul troliilor.

Art. 3.5.3 Capetele deformate ale palplanselor metalice trebuie sa fie retezate pe lungimea
necesara, astfel incat introducerea palplansei in locas sa se faca fara dificultati. Muchiile palplanselor
metalice din locasurile de imbinare trebuie sa fie unse cu ulei.
Art. 3.5.4 Transportul pilotilor trebuie sa se faca prin rostogolire, cu ajutorul tevilor sau al
bilelor; pilotii grei din beton armat trebuie sa fie transportati cu mijloace mecanice.
Art. 3.5.5 Pluta trebuie sa fie prevazuta cu parapet.
Art. 3.5.6 Accesul pe plute trebuie sa il aiba numai personalul care executa lucrarea.
Art. 3.5.7 La folosirea plutelor, acestea trebuie sa se ancoreze in amonte cu doua cabluri fixate
pe trolii. Troliile trebuie sa fie bine fixate in teren si asigurate .
Art. 3.5.8 Este interzisa deplasarea utilajului pe terenuri cu denivelari care pot duce la
rasturnarea acestuia. In cazul cand se fac deplasari pe terenuri mai putin amenajate, trebuie sa se
demonteze coloana (tubulatura) si sa se coboare vibroinfigatorul in partea inferioara.
Art. 3.5.9 Se interzice persoanelor straine sa se apropie de utilaj in timpul pregatirilor de
deplasare.
Art. 3.5.10 Se interzice deplasarea sonetelor pe poduri cu capacitate portanta necorespunzatoare
greutatii si gabaritului acesteia.
Art. 3.5.11 Trecerea peste calea ferata, poduri si viaducte trebuie sa se faca cu viteza I si fara
oprire.
Art. 3.5.12 Prinderea, manipularea si ridicarea pilonilor si a palplanselor trebuie sa se faca
conform prevederilor din Prescriptii tehnice pentru construirea, montarea, exploatarea si verificarea
mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare Rl-87.
Art. 3.5.13 Este interzisa prezenta oricarei persoane in raza de actiune a macaralei.
Art. 3.5.14 Verificarile care trebuie executate inainte de pornirea sonetei in timpul lucrului sau
dupa inceperea lucrului trebuie sa fie executate conform indicatiilor din Cartea tehnica a utilajului.
Art. 3.5.15 Se interzice pornirea vibrogeneratorului cand acesta este in stare suspendata.
Art. 3.5.16 Pornirea vibrogeneratorului este permisa numai cand legatura cu pilotul este rigida,
iar pilotul este fixat 20-30 cm in pamant sub greutate proprie.
Art. 3.5.17 Pornirea vibrogeneratorului fara pilot este admisa numai cand excentricii sunt
asezati in pozitie neutra.
Art. 3.5.18 Este interzisa reglarea manuala a excentricilor.
Art. 3.5.19 Se interzice urcarea pe scara lumanarii in timpul functionarii utilajului.
Art. 3.5.20 In timpul baterii coloanelor (pilotilor) sau palplanselor este interzisa corectarea
pozitiei pilotului ori a palplansei sau orice alta atingere a lor.
Art. 3.5.21 Este interzisa stationarea sub vibroinfigator, atat in timpul ridicarii pe pilot, cat si in
timpul functionarii acestuia.
Art. 3.5.22 Cablurile electrice ale vibroinfigatorului trebuie protejate contra deteriorarilor
mecanice.
Art. 3.5.23 Operatiile de scoatere a palplanselor trebuie sa se execute sub supravegherea si
coordonarea conducatorului locului de munca. 88
Art. 3.5.24 Instalatia trebuie sa se deplaseze in timpul extragerii palplanselor numai pe teren
consolidat.
Art. 3.5.25 Palplansele deteriorate (fisuri, deformari etc.) trebuie sa se extraga numai dupa
remedierea defectelor.
Art. 3.5.26 Dupa scoaterea palplansei, plasarea pe sol a acesteia trebuie sa se faca cu mijloace
mecanice. Se interzice mentinerea ei suspendata in soneta sau caderea ei libera.
Art. 3.5.27 Depozitarea palplanselor trebuie sa se faca in afara razei de actiune a sonetei.

NTOCMIT,

APROBAT,