Sunteți pe pagina 1din 18

Acte necesare pentru eliberarea permisului de port-arm

Registrul National al Armelor


Clasificare arme
Aspecte juridice privind regimul armelor i
muniiilor

Regimul juridic al armelor i muniiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul
armelor i al muniiilor (publicat !n "onitorul #$icial al Rom%niei nr. 5&' din '0 iunie 2004( cu
modi$icrile i completrile ulterioare i de ).*. nr. +'0/2005 pentru aprobarea ,ormelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 (publicat !n "onitorul #$icial al Rom%niei nr. 24+
din 2' martie 2005(- cu modi$icrile i completrile ulterioare- de )* +9+4/200. pentru
aprobarea ,ormelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. /0 din Legea nr. 295/2004
privind regimul armelor i al muniiilor (publicat !n "onitorul #$icial nr.+050 din 29 decembrie
200.( i de #.*. nr.2./200& pentru modi$icarea i completarea Legii nr. 295/2004.
,oile reglementri legale privind regimul armelor i muniiilor au $ost adoptate !n conte1tul
armoni2rii cadrului legislativ naional cu reglementrile internaionale !n acest domeniu.
0mplementarea ac3uis4ului comunitar pe aceast linie are ca obiectiv central implementarea
prevederilor 5irectivei nr. 466/+99+ a 7onsiliului 7omunitii 8uropene- cu privire la controlul
ac9i2iionrii i deinerii de arme- modi$icat i completat de 5irectiva nr. 200&/5+/78 .

:n con$ormitate cu art. ' din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor
0nspectoratul *eneral al ;oliiei Rom%ne este autoritatea competent care e1ercit controlul
privind deinerea- portul i $olosirea armelor i muniiilor- precum i cu privire la operaiunile cu
arme i muniii.

Aspecte generale privind regimul armelor

<rmele militare pot $i deinute i $olosite numai de ctre structurile speciali2ate care au
competene !n domeniul aprrii- ordinii publice i siguranei naionale. <rmele letale pot $i
deinute sau- dup ca2- purtate i $olosite de persoanele $i2ice numai !n ba2a permisului de arm-
iar de ctre persoanele juridice pot $i deinute i $olosite numai !n ba2a autori2aiei eliberate !n
condiiile legii 295/2004.

Condiii de acordare a autorizaiei de procurare a armelor letale (<rt. +5- Legea nr.
295/2004 (=

<utori2aia de procurare a armelor letale se acord persoanelor prev2ute la art. +4 alin. (2(4 (5(-
dac !ndeplinesc- cumulativ- urmtoarele condiii=
a. au !mplinit v%rsta de +& ani>
b. dovedesc necesitatea procurrii armelor- !n $uncie de destinaia acestora- prin documente
justi$icative stabilite !n normele metodologice de aplicare a pre2entei legi>
c. nu au $ost condamnate- prin 9otr%re judectoreasc rmas de$initiv- la o pedeaps
privativ de libertate mai mare de + an- pentru in$raciuni comise cu intenie>
d. nu sunt !nvinuite sau inculpate !n cau2e penale pentru $apte sv%rite cu intenie-
prev2ute !n 7odul penal- ;artea special- titlurile 0 4 000- titlurile ? i ?0 i la art. 2'9- 2.4-
2.. 4 262- 269 4 2&+- '+2 i '+6 4 '22- de #rdonana de urgen a *uvernului nr. +05/200+
privind $rontiera de stat a Rom%niei- aprobat cu modi$icri prin Legea nr. 24'/2002- cu
modi$icrile i completrile ulterioare- de Legea nr. +4'/2000 privind prevenirea i
combaterea tra$icului i consumului ilicit de droguri- cu modi$icrile i completrile
ulterioare- de pre2enta lege- precum i pentru orice alte in$raciuni sv%rite cu violen>
e. sunt apte din punct de vedere psi9ologic i medical i nu su$er de alte a$eciuni stabilite
prin ordin al ministrului sntii- care ar putea pune !n pericol propria via sau a altora-
dac ar deine sau ar $olosi arme i muniii>
$. nu pre2int pericol pentru ordinea public- sigurana naional- viaa i integritatea
corporal a persoanelor- con$orm datelor i in$ormaiilor e1istente la organele competente>
g. au absolvit un curs de instruire teoretic i practic- organi2at de o persoan juridic
autori2at pentru aceast activitate- !n condiiile prev2ute !n normele metodologice de
aplicare a pre2entei legi>
9. nu au sv%rit vreuna dintre contraveniile pentru care legea prevede revocarea dreptului de
procurare- deinere sau- dup ca2- port i $olosire a armelor>
i. nu au pierdut- anterior- arme letale- din motive imputabile lor- procurate !n condiiile
pre2entei legi.

7ererea de eliberare a autori2aiei de procurare a armelor se depune de ctre solicitant la 5irecia
*eneral de ;oliie a "unicipiului @ucureti sau la inspectoratul judeean de poliie !n a crui ra2
teritorial !i are domiciliul i se soluionea2 !n $unctie de cuantumul ta1ei ac9itate.
5ac autoritatea competent cu soluionarea cererii constat c nu sunt !ndeplinite condiiile
legale- solicitantului i se re$u2 autori2area de procurare a armei i i se comunic- !n scris- soluia
adoptat- precum i motivele care au stat la ba2a acesteia. Aoluia este supus controlului
judectoresc- potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/+990- cu modi$icrile ulterioare- i
poate $i atacat !n termen de +5 2ile de la data la care a $ost adus la cunotina solicitantului.

<rmele de aprare i pa2 pot $i procurate numai de ctre urmtoarele categorii de persoane=
demnitarii- magistraii- diplomaii- militarii i poliitii>
persoanele care !ndeplinesc o $uncie ce implic e1erciiul autoritii publice- pe perioada !n
care au aceast calitate>
persoanele incluse !n programe de protecie a martorilor- pe perioada !n care au aceast
calitate.
<rmele de v%ntoare pot $i procurate de ctre v%ntori i colecionarii de arme.
<rmele de tir pot $i procurate de ctre sportivii i antrenorii de tir- precum i de ctre v%ntorii i
colecionarii de arme. /%ntorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.
<rmele de colecie letale- a$late !n stare de $uncionare- pot $i procurate numai de ctre
colecionarii de arme.
;rocurarea armelor se poate reali2a prin cumprare- donaie- motenire- !nc9iriere sau comodat-
dup ca2.

;ersoanele care dein arme letale procurate !n condiiile pre2entei legi le pot !nstrina numai prin
intermediul armurierilor din Rom%nia- autori2ai s comerciali2e2e ast$el de arme.
/i2area permisului de arm. ;ermisele de arm trebuie vi2ate o dat la 5 ani de ctre organul de
poliie competent teritorial- !n perioada stabilit prin ordin al inspectorului general al ;oliiei
Rom%ne. Bitularii permiselor de arme sunt obligai s se pre2inte !n locurile stabilite de ctre
inspectoratele judeene de poliie i de 5irecia *eneral de ;oliie a "unicipiului @ucureti sau-
dup ca2- de 0nspectoratul *eneral al ;oliiei Rom%ne- cu armele !nscrise !n permise- precum i cu
documentele stabilite !n normele metodologice de aplicare a legii.

ACTE NECEARE !ENTR" #$%AREA
!ER&$E'(R )E AR&* +$ A
ATETE'(R )E C('EC,$(NAR

!ermisele de arm i atestatele de colecionar trebuie vizate o dat la - ani.de la data
eliberrii/ respectiv de la data aplicrii ultimei vize0 de ctre organul de poliie competent
teritorial/ 1n perioada stabilit prin ordin al inspectorului general al !oliiei Rom2ne3
!erioada de desfurare a activitii de vizare a documentelor precum i locaiile 1n care se
vor desfura aciunea vor fi aduse la cunotina publicului prin intermediul mijloacelor de
informare3


;entru aplicarea vi2ei !n permisul de arm sunt necesare urmtoarele=
cerere (vi2 permis arm(
permisul de arm i armele !nscrise !n acesta>
actul de identitate>
permisul de v%ntoare i carnetul de membru v%ntor vi2at pe anul 200& (!n ca2ul
persoanelor cu drept de port i $olosire al armelor de v%ntoare>
o $otogra$ie color ( dimensiune 4 1 5 cm(>
atestatul de colecionar- !n ca2ul persoanelor $i2ice care dein arme !n colecie>
certificatul medical tip- din care s re2ulte ca persoana este apt s dein i s $oloseasc
arme si muniii- eliberat de o unitate sanitar speciali2at- cu cel mult . luni !nainte de
depunerea cererii>
avi2 psi9ologic din care s re2ulte ca persoana este apt s dein i s $oloseasc arme si
muniii- eliberat cu cel mult +2 luni !nainte de depunerea cererii de ctre un psi9olog
autori2at pentru ast$el de teste- atestat !n condiiile legii>
adeverin care s ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria 0- pentru persoanele care
dein arme de tir si nu sunt v%ntori autori2ai>
adeverin din care re2ult calitatea con$erit de lege pentru deinerea portul i $olosirea
armelor de aprare i pa2
certi$icat de ca2ier judiciar.

#rice persoan $i2ic sau juridic care !ndeplinete condiiile prev2ute de lege are dreptul s
dein la domiciliul- reedina sau sediul su arme i muniii. ;ersoanele $i2ice i juridice care au
dreptul s dein- s poarte- s $oloseasc- s comerciali2e2e sau- dup ca2- s repare arme sunt
obligate s asigure securitatea acestora. 7ondiiile de asigurare a securitii acestor arme sunt
stabilite prin normele metodologice.

5eintorii armelor letale sunt obligai s anune de !ndat- dar nu mai t%r2iu de 24 de ore- cel mai
apropiat organ de poliie despre dispariia- pierderea sau $urtul acestor arme.
;ersoana care ia la cunotin despre e1istena unei arme militare sau a unei arme letale ori a
muniiilor deinute ilegal- pierdute sau abandonate- este obligat s anune de !ndat cel mai
apropiat organ de poliie.
;ersoana care gsete o arm militar sau o arm letal ori muniii este obligat s le predea sau s
anune la cel mai apropiat organ de poliie- de !ndat ce este posibil- dar nu mai t%r2iu de 24 de
ore.
Rudele sau persoanele care locuiesc !mpreun cu o persoan ce deine !n mod legal arme sau
muniii au obligaia ca- !n ca2ul !n care deintorul decedea2 sau este declarat disprut- s depun
armele i muniiile respective la cel mai apropiat armurier- !n termen de +5 2ile de la data
decesului sau- dup ca2- a rm%nerii de$initive a 9otr%rii judectoreti de declarare a dispariiei.

Autorizarea cltoriilor 1n strintate cu armele letale i muniia corespunztoare3
;ersoana care deine- !n condiiile legii- arme letale i care dorete s cltoreasc !n strintate cu
acestea poate solicita organului de poliie care i4a acordat permisul de arm eliberarea unei
autori2aii !n ba2a creia organele poliiei de $rontier permit ieirea de pe teritoriul Rom%niei cu
armele i muniia !nscrise !n autori2aie- $c%nd meniune despre acestea !n documentul de
cltorie al titularului.
;entru a cltorii cu armele de v%ntoare i tir sportiv !nscrise !n permisul de arm !n spaiul
Cniunii 8uropene- titularul dreptului de port i $olosire este obligat s solicite structurii arme-
e1plo2ivi i substane periculoase- care a eliberat permisul de arm- eliberarea ;aaportului
8uropean pentru <rme de Doc- document- care !nsoit de invitaia de participare la v%ntoare sau
dup ca2 la un concurs de tir sportiv !i con$er titularului dreptul de a cltorii !n interiorul C.8. cu
armele !nscrise !n document.

!rocurarea armelor letale de ctre strinii cu domiciliul sau reedina 1n Rom2nia.
Atrinii care au reedina sau domiciliul !n Rom%nia pot $i autori2ai s procure numai arme de
v%ntoare- de tir sau de colecie. :n sensul legii- sunt considerai c au reedina sau domiciliul !n
Rom%nia strinii titulari ai unui permis de edere temporar sau- dup ca2- permanent- acordat !n
condiiile legii privind regimul strinilor !n Rom%nia- precum i strinii care au dob%ndit o $orm
de protecie !n Rom%nia !n condiiile legii privind statutul i regimul re$ugiailor.

$ntroducerea/ deinerea/ portul i folosirea armelor letale/ pe teritoriul Rom2niei de ctre
cetenii strini3
Atrinii care cltoresc !n Rom%nia pentru a participa la concursuri o$iciale de tir sau pentru a
practica v%ntoarea- !n condiiile legii- pe ba2a unei vi2e de scurt edere ori care bene$icia2 de
scutire de la obligativitatea acestei vi2e- pot $i autori2ai s dein i- dup ca2- s poarte i s
$oloseasc armele de v%ntoare sau de tir pe care le dein- dac armele i muniia sunt !nscrise !n
documentele de trecere a $rontierei.
<vi2ul de introducere a armelor !n ar se poate acorda strinilor de ctre 0nspectoratul *eneral al
;oliiei de Drontier- !n urmtoarele condiii=
$ac dovada deinerii legale a armelor- !n statul de unde provin>
arma s !ndeplineasc condiiile impuse de normele de omologare>
!n ca2ul armelor de v%ntoare- pre2int o invitaie nominal de la o asociaie de v%ntoare
din Rom%nia- legal constituit- ce !i des$oar activitatea con$orm Legii nr. +0'/+99.-
republicat- cu modi$icrile ulterioare- sau de la Regia ,aional a ;durilor4 Romsilva-
pentru a participa la o v%ntoare organi2at- cu respectarea prevederilor legale !n vigoare-
ori- dup ca2- pre2int invitaia unui colecionar de arme rom%n>
!n ca2ul armelor de tir- $ac dovada $aptului c urmea2 s participe la un concurs de tir
organi2at de o asociaie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Dederaia
Rom%n de Bir Aportiv sau de Dederaia Rom%n de Ac9i i @iatlon- ori- dup ca2- pre2int
invitaia unui colecionar de arme rom%n.

!rocurarea i 1nstrinarea armelor neletale3
7etenii rom%ni i strinii cu edere legal !n Rom%nia- care au !mplinit v%rsta de +& ani- pot s
procure arme neletale- precum i muniia a$erent- de la orice armurier autori2at s comerciali2e2e
ast$el de arme- !n condiiile autori2rii (armele prev2ute la categoria 8 din ane1a legii( respectiv a
noti$icrii prealabile (armele prev2ute la categoria D din ane1a legii( a organelor de poliie.
,oti$icarea !n vederea procurrii armelor neletale din categoria D se depune !n $orm scris i
trebuie s $ie !nsoit de actul de identitate- !n original sau !n copie- care s ateste v%rsta
solicitantului- precum i- dup ca2- ederea legal pe teritoriul Rom%niei- i de certi$icatul de
ca2ier judiciar numai pentru procurarea armelor neletale prev2ute la po2iia 2. din ane1a Legii. 4
arme cu ga2e iritant lacrimogene.
5up procurarea armelor neletale prev2ute la categoria D din ane1a legii- solicitantul are
obligaia de a se pre2enta !n termen de 5 2ile la organul competent care a emis dovada noti$icrii
!n vederea eliberrii certi$icatului de deintor (model ane1a +5 din ).* nr. +'0/24.02.2005( i
!nscrierea armei neletale !n acest document. ;entru aceasta va pre2enta urmtoarele acte=
dovada noti$icrii- tampilat si semnat pe verso de armurier- !n ca2ul cumprrii>
$actura de procurarea armei- sau dup ca2=
certi$icat de motenitor>
act de donaie>
c9itan vamal>
ordin/dispo2iie de recompens sau dar- a conductorului instituiei>
arma i muniia procurat.


!R$NC$!A'E'E &()$4$C*R$ !RE#*%"TE )E (3"3 NR3 5675889 :N )(&EN$"'
AR&E'(R NE'ETA'E

+. Armele de autoaprare i de tir/ cu proiectil au fost supuse autorizrii3
:n aceast categorie intr pistoalele cu bil de cauciuc i armele scurte i lungi cu aer comprimat.
;ersoanele $i2ice pot procura arme din aceste categorii numai cu !ndeplinirea cumulativ a
urmtoarelor condiii=
au !mplinit v%rsta de +& ani>
nu au $ost condamnate- prin 9otr%re judectoreasc rmas de$initiv- pentru in$raciuni
comise cu intenie- prev2ute de lege cu pedeapsa !nc9isorii mai mare de 2 ani>
nu sunt !nvinuite sau inculpate !n cau2e penale pentru $apte penale prev2ute cu pedeaps
mai mare de 2 ani>
sunt apte din punct de vedere psi9ologic i medical.

2. $ncriminarea ca infraciune a;
4 deinerii ilegale a armelor neletale (cu !nc9isoare de la ' luni la un an(
4 u2ului de arm neletal (!nc9isoare de la . luni la trei ani(.

:n vederea autori2rii procurrii armelor neletale prev2ute la categoria 8 din ane1a Legii- arme cu
aer comprimat i cu bil de cauciuc- ceteanul rom%n sau strinul cu domiciliul ori cu reedina !n
Rom%nia- trebuie s depun la organul de poliie competent din cadrul inspectoratelor de poliie
judeene- respectiv 5irecia *eneral de ;oliie a "unicipiului @ucureti- !n a cror ra2 teritorial
domicilia2 sau- dup ca2- !i are reedina- un dosar care trebuie s cuprind urmtoarele
documente care s ateste !ndeplinirea condiiilor prev2ute la art. 5& alin. (2( din Lege=
cerere4tip- al crei model este pre2entat !n ane1a nr. +> cererea de arm letal
actul de identitate al solicitantului- !n original i !n copie>
un certi$icat medical eliberat de o unitate sanitar speciali2at cu cel mult . luni !naintea
depunerii cererii- din care s re2ulte c nu su$er de una dintre a$eciunile stabilite de
"inisterul Antii- care $ac imposibil autori2area pentru a deine sau- dup ca2- a purta
i a $olosi arme i muniii- i c este apt s dein ast$el de arme i muniii>
certi$icat de ca2ier judiciar>
avi2 psi9ologic din care s re2ulte c solicitantul este apt s dein- s poarte i s
$oloseasc arme i muniii- eliberat cu cel mult +2 luni !naintea depunerii cererii- de un
psi9olog autori2at pentru e$ectuarea unor ast$el de teste- atestat !n condiiile legii>
dou $otogra$ii color cu dimensiunea 4 1 5 cm>
dovada ac9itrii ta1elor pentru autori2are- prev2ute de legislaia !n vigoare> aceleai ca
pentru armele letale

4 Bermenul de eliberare al autori2aiei de procurare este valabila in $unctie de cuantumul ta1ei
ac9itate- termen ce poate $i prelungit o singur dat pentru aceeai perioad>
4 ;entru $iecare arm din categoria 8 este permis cumprarea a +00 buci muniie>
4 0ntrarea !n Rom%nia cu arme din categoria 8 este inter2is- e1cept%nd ca2urile de participare la
concursuri de tir sportiv sau atunci c%nd un colecionar de arme rom%n $ace invitaie.

;entru obinerea permisului de arm posesorii armelor neletale prev2ute la categoria 8 din ane1a
Legii- vor depune un dosar cuprin2%nd urmtoarele documente care s ateste !ndeplinirea
condiiilor prev2ute la art. 5& alin. (2( din Lege=

cerere de eliberare a permisului de arm>
actul de identitate al solicitantului- !n original i !n copie>
un certi$icat medical eliberat de o unitate sanitar speciali2at cu cel mult . luni !naintea
depunerii cererii- din care s re2ulte c nu su$er de una dintre a$eciunile stabilite de
"inisterul Antii- care $ac imposibil autori2area pentru a deine sau- dup ca2- a purta
i a $olosi arme i muniii i c este apt s dein ast$el de arme i muniii>
certi$icat de ca2ier judiciar>
avi2 psi9ologic din care s re2ulte c solicitantul este apt s dein- s poarte i s
$oloseasc arme i muniii- eliberat- cu cel mult +2 luni !naintea depunerii cererii- de un
psi9olog autori2at pentru e$ectuarea unor ast$el de teste- atestat !n condiiile legii>
dou $otogra$ii color cu dimensiunea 4 1 5 cm>
dovada ac9itrii ta1elor pentru autori2are- prev2ute de legislaia !n vigoare>
certi$icatul de deintor al armelor neletale !n care sunt !nscrise armele pentru care se
solicit eliberarea permisului>

RA)$EREA

a( Aolicitantul se pre2int la organul de poliie competent pentru radierea armelor neletale
prev2ute la categoria D din ane1a legii !n termen de 5 2ile de la !nstrinare cu urmtoarele
documente=
cerere>
$actura de v%n2are a armei neletale eliberat de un armurier- sau dup ca2- act de donaie>
certi$icatul de deintor>
@0/70Eoriginal i copie>

b( Aolicitantul se pre2int la organul de poliie competent pentru radierea armelor neletale
prev2ute la categoria 8 din ane1a legii !n termen de +0 2ile de la !nstrinare cu urmtoarele
documente=
cerere>
$actura de v%n2are a armei neletale eliberat de un armurier- sau dup ca2- act de donaie>
permisul de arm>
@0/70 E original i copie>

(bservaii;

#rice operaiune de v%n2are cumprare a armelor neletale se va $ace numai prin intermediul
armurierilor.
5ovada dob%ndirii4procurrii unei arme neletale se poate $ace i cu actele notariale prev2ute de
lege (certi$icat de motenitor- donaie- etc.(- !n original sau copie autenti$icat.

<rmele neletale nu pot $i !nstrinate sau !mprumutate de ctre posesorii acestora- cu e1cepia
ca2ului !n care acestea sunt depuse la organul de poliie competent- la personalul abilitat prin lege
s pstre2e i s asigure securitatea temporar a armelor- la intrarea !n instituiile publice- !n
mijloacele de transport naval ori aerian- precum i !n alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri-
!n vederea depo2itrii sau !nstrinrii.

Certificatul de deintor3
;ersoanele care au procurat arme neletale din categoria D din ane1a legii au obligaia ca- !n termen
de 5 2ile de la data procurrii- s se pre2inte cu acestea la organele de poliie componente- !n
vederea eliberrii certi$icatului de deintor. 7erti$icatul de deintor con$er titularului dreptul de
deinere- port i $olosire a armelor !nscrise !n acest document.

!ortul armelor neletale destinate pentru autoaprare3
;ersoanele autori2ate au dreptul s poarte asupra lor doar o singur arm neletal destinat pentru
autoaprare. 8ste inter2is portul armelor neletale- destinate pentru autoaprare- !n urmtoarele
condiii=
!n locuri aglomerate- stadioane- sli de spectacol i adunri publice- precum i !n alte locuri
!n care $olosirea acestor arme este inter2is prin lege>
dac deintorul se a$l sub in$luena buturilor alcoolice- produselor sau substanelor
stupe$iante- a medicamentelor cu e$ecte similare acestora ori !n stare avansat de oboseal
sau su$er de a$eciuni temporare- de natur s genere2e o stare de pericol !n condiiile !n
care poart arma asupra sa.

"zul de arm neletal destinat pentru autoaprare3
Bitularii dreptului de a purta i $olosi arme neletale- destinate pentru autoaprare- pot $ace u2 de
arm numai !n poligoanele autori2ate !n condiiile pre2entei legi sau !n ca2 de legitim aprare ori
stare de necesitate. Dolosirea armelor !n poligoanele autori2ate se poate $ace numai !n condiiile
stabilite prin regulamentele de ordine interioar ale acestora.

Categoriile de persoane juridice care pot procura/ deine i folosi arme i muniii;
instituiile publice cu atribuii !n domeniul aprrii- ordinii publice i siguranei naionale>
persoanele juridice de drept public- altele dec%t cele menionate mai sus- precum i
persoanele juridice i unitile subordonate sau a$late !n coordonarea acestora>
persoanele juridice de drept privat.

;ersoanele juridice de drept privat pot $i autori2ate !n condiiile legii- !n $uncie de obiectul lor de
activitate- s procure- s dein i s $oloseasc arme letale i arme neletale- precum i muniia
corespun2toare- pentru=
!narmarea personalului abilitat s des$oare activiti de pa2- dac aceasta se justi$ic
pentru asigurarea pa2ei sediilor- imobilelor sau obiectivelor care le aparin sau crora le
asigur protecie- precum i a pa2ei persoanelor- bunurilor- valorilor sau transportului ori
depo2itrii de valori importante- !n ca2ul societilor al cror obiect de activitate !l
constituie prestarea de servicii !n domeniul pa2ei ori al celor care !i pot asigura pa2a
proprie- !n condiiile legii>
des$urarea activitilor de e1ecutare a tragerilor cu arme !n poligoane special amenajate-
pentru antrenament sau divertisment- precum i organi2area i des$urarea cursurilor>
des$urarea activitilor artistice- !n centrele de producie cinematogra$ic i televi2iune-
precum i !n cadrul spectacolelor de circ i teatru.
mu2eele pot $i autori2ate- !n condiiile pre2entei legi- s procure i s dein arme de
colecie- precum i arme neletale- dup ca2.

;ersoanele juridice strine nu pot $i autori2ate s dein sau s $oloseasc- pe teritoriul Rom%niei-
arme militare i arme letale- precum i muniia corespun2toare acestora.

;e teritoriul Rom%niei- operaiunile cu arme i muniii (producerea- con$ecionarea- modi$icarea-
prelucrarea- repararea- e1perimentarea- v%n2area- cumprarea- !nc9irierea- sc9imbul- donaia-
importul- e1portul- transportul- tran2itul- trans$erul- transbordarea- depo2itarea- casarea i
distrugerea armelor de $oc i muniiilor( pot $i e$ectuate numai de ctre sau prin intermediul
armurierilor autori2ai !n acest sens.


ACTE NECEARE !ENTR" E'$<ERAREA
!ER&$"'"$ )E !(RT- AR&*
!R(CE)"RA )E A"T(R$%ARE A
!ER(ANE'(R 4$%$CE
!ENTR" !R(C"RARE/ )E,$NERE/ !(RT
+$ 4('($RE
A AR&E'(R +$ &"N$,$$'(R 'ETA'E +$
NE'ETA'E


:n vederea autori2rii procurrii armelor letale- cetenii rom%ni sau strinii cu domiciliul ori
reedina !n Rom%nia- trebuie s depun la organul de poliie competent din cadrul inspectoratelor
de poliie judeene- respectiv 5irecia *eneral de ;oliie a "unicipiului @ucureti- !n a cror ra2
teritorial domicilia2 sau dup ca2- au reedina- un dosar care trebuie s cuprind urmtoarele
documente care s ateste !ndeplinirea condiiilor prev2ute la art. +5 alin. (+( din Legea 295/2004=
a. cerere tip- model ane1a nr. + ().*. +'0/2005(>
b. actul de identitate al solicitantului- original i copie>
c. un certi$icat medical eliberat de o unitate sanitar speciali2at- cu cel mult . luni !naintea
depunerii cererii- din care s re2ulte c nu su$er de una din a$eciunile stabilite de
"inisterul Antii care $ac imposibil autori2area pentru a deine sau- dup ca2- purta i
$olosi arme i muniii letale- i este apt s dein ast$el de arme i muniii>
d. certi$icat de ca2ier judiciar>
e. avi2 psi9ologic din care s re2ulte c solicitantul este apt s dein- s poarte i s
$oloseasc arme i muniii letale- eliberat cu cel mult +2 luni !naintea depunerii cererii- de
un psi9olog autori2at pentru e$ectuarea unor ast$el de teste- atestat !n condiiile legii>
$. certi$icatul de absolvire a unui curs de instruire teoretic i practic !n domeniul armelor i
muniiilor- organi2at de o persoan juridic autori2at !n acest sens- !n original i copie>
g. dou $otogra$ii color cu dimensiunea 415 cm>
9. dovada ac9itrii ta1elor pentru autori2are- prev2ute de legislaia !n vigoare>
i. abrogat>
j. carnetul de membru v%ntor- !n original i copie- vi2at pe anul !n curs- eliberat de o
organi2aie v%ntoreasc legal constituit- a$iliat la <sociaia *eneral a /%ntorilor i
;escarilor Aportivi din Rom%nia E pentru arme lungi cu destinaia E v%ntoare sau dup
ca2- tir sportiv sau biatlon- !n ca2ul !n care persoana solicit autori2area procurrii armei !n
scopul portului i $olosirii acesteia>
F. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de <genia ,aional pentru Aport sau
legitimaie de sportiv de tir sau biatlon- vi2at la 2i de Dederaia Rom%n de Bir Aportiv sau
de Dederaia Rom%n de Ac9i i @iatlon- !n original i copie- pentru arme de tir- iar !n ca2ul
!n care persoana solicit autori2area procurrii armei !n scopul portului i $olosirii- trebuie
s pre2inte i o adeverin din partea clubului sportiv la care este legitimat- care s ateste
acordul acestuia cu privire la $olosirea armelor al cror proprietar este solicitantul- !n
cadrul antrenamentelor sau concursurilor o$iciale la care urmea2 s participe>
l. adeverin care atest- !n ca2ul ceteanului rom%n- $aptul c titularul are calitatea prev2ut
la art. +4 alin.(2( lit.a( i b( din Legea 295/2004- eliberat de instituia competent !n acest
sens- !n ca2ul !n care persoana solicit autori2area procurrii armei de aprare i pa2 !n
scopul portului i $olosirii acesteia.


:n vederea autori2rii procurrii armelor neletale prev2ute la categoria 8 din ane1a Legii- arme cu
aer comprimat i cu bil de cauciuc- ceteanul rom%n sau strinul cu domiciliul ori cu reedina !n
Rom%nia- trebuie s depun la organul de poliie competent din cadrul inspectoratelor de poliie
judeene- respectiv 5irecia *eneral de ;oliie a "unicipiului @ucureti- !n a cror ra2 teritorial
domicilia2 sau- dup ca2- !i are reedina- un dosar care trebuie s cuprind urmtoarele
documente care s ateste !ndeplinirea condiiilor prev2ute la art. 5& alin. (2( din Lege=

a. cerere4tip- al crei model este pre2entat !n ane1a nr. +> cererea de arm letal
b. actul de identitate al solicitantului- !n original i !n copie>
c. un certi$icat medical eliberat de o unitate sanitar speciali2at cu cel mult . luni !naintea
depunerii cererii- din care s re2ulte c nu su$er de una dintre a$eciunile stabilite de
"inisterul Antii- care $ac imposibil autori2area pentru a deine sau- dup ca2- a purta
i a $olosi arme i muniii- i c este apt s dein ast$el de arme i muniii>
d. certi$icat de ca2ier judiciar>
e. avi2 psi9ologic din care s re2ulte c solicitantul este apt s dein- s poarte i s
$oloseasc arme i muniii- eliberat cu cel mult +2 luni !naintea depunerii cererii- de un
psi9olog autori2at pentru e$ectuarea unor ast$el de teste- atestat !n condiiile legii>
$. dou $otogra$ii color cu dimensiunea 4 1 5 cm>
g. dovada ac9itrii ta1elor pentru autori2are- prev2ute de legislaia !n vigoare> aceleai ca
pentru armele letale

4 Bermenul de eliberare al autori2aiei de procurare este '0 de 2ile lucrtoare- iar valabilitatea
autori2aiei este de 90 de 2ile- termen ce poate $i prelungit o singur dat pentru aceeai perioad >
4 ;entru $iecare arm din categoria 8 este permis cumprarea a +00 buci muniie>
4 0ntrarea !n Rom%nia cu arme din categoria 8 este inter2is- e1cept%nd ca2urile de participare la
concursuri de tir sportiv sau atunci c%nd un colecionar de arme rom%n $ace invitaie.


ACTE NECEARE :N #E)EREA
(<,$NER$$ !ER&$"'"$ )E TRAN4ER
AR&E +$
&"N$,$$ NE'ETA'E )$NTR-"N TAT
&E&<R" A' "3E3 :N R(&=N$A

cerere4tip- al crui model este prev2ut !n ane1a nr. +9/ )* +9+4/200.
documente- !nsoite de traducerea legali2at !n limba rom%n- prin care se $ace dovada c
sunt autori2ai- de ctre autoritile statului membru pe teritoriul cruia se a$l- s e$ectue2e
trans$erul armelor i- dup ca2- al muniiilor respective>
documente din care s reias c destinatarul din Rom%nia este autori2at s procure i s
dein armele care vor $i trans$erate ctre acesta>
documente din care s reias c pa2a transportului este asigurat pe teritoriul Rom%niei> 4
contract cu o unitate de jandarmi care s aib ca obiect pa2a transporturilor cu caracter
special >
!mputernicirea legal a persoanei care solicit eliberarea permisului de trans$er al armelor i
muniiilor letale- dup ca2.

Bermenul de eliberare al permisului de trans$er este de +0 2ile lucrtoare de la data depunerii
cererii- iar termenul de valabilitate al acestuia este de 90 2ile de la data eliberrii.

:n ca2ul !n care obiectul trans$erului !l constituie arme letale cu eav g9intuit- este necesar ca !n
prealabil s se solicite la <,78? eliberarea permisului de e$ectuarea operaiunilor necomerciale.


ACTE NECEARE :N #E)EREA
(<,$NER$$ !A+A!(RT"'"$
E"R(!EAN !ENTR" AR&E )E 4(C


:n vederea eliberrii paaportului european pentru arme de $oc- cetenii rom%ni sau re2idenii
statelor membre care au reedina sau- dup ca2- domiciliul !n Rom%nia- ce !ndeplinesc condiiile
prev2ute de Lege vor depune- personal sau prin mandatar cu procur special- la organul de
poliie competent care le4a acordat permisul de arm- un dosar cuprin2%nd urmtoarele
documente=
cerere4tip- al crei model este prev2ut !n ane1a nr. 6>
dou $otogra$ii color cu dimensiunea 4 1 5 cm>
documentul de identitate al solicitantului- !n original i !n copie- sau dup ca2- copie
legali2at a documentului de identitate>
permisul de arm al solicitantului- !n original i !n copie- sau dup ca2- copie legali2at a
permisului de arm>
documente prin care se argumentea2 motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor
membre !n perioada cltoriei.

5ocumentele originale prev2ute mai sus se restituie pe loc- dup con$runtarea copiilor cu acestea.
:n situaia !n care solicitantul i4a sc9imbat domiciliul sau- dup ca2- reedina !n ca2ul
re2identului statului membru- de pe ra2a de competen a organului de poliie care i4a acordat
permisul de arm- acesta se pre2int pentru eliberarea paaportului european al armelor de $oc la
organul de poliie competent pe ra2a cruia i4a stabilit noul domiciliu sau reedina i !n evidena
cruia se a$l la data solicitrii.

:n paaportul european pentru arme de $oc se !nscriu numai armele letale pentru care titularul are
drept de port i $olosire.
(+( :n vederea obinerii autori2aiei de introducere pe teritoriul Rom%niei a armelor de $oc-
prev2ut la art. ++6 din Legea nr.295/2004- re2idenii statelor membre care doresc s cltoreasc
!n Rom%nia cu arme de $oc i/sau muniii i au e$ectuat meniunea !n paaportul european pentru
arme de $oc c introducerea armelor respective este supus autori2rii pe teritoriul Rom%niei- vor
depune- personal sau prin mandatar cu procur special- la organul de poliie competent din cadrul
5ireciei *enerale de ;oliie a "unicipiului @ucureti- respectiv al oricrui inspectorat judeean
de poliie sau la 0nspectoratul *eneral al ;oliiei Rom%ne- un dosar cuprin2%nd urmtoarele
documente=
cerere4tip- al crei model este prev2ut !n ane1a nr. 5>
paaportul european pentru arme de $oc al solicitantului- !n original i !n copie- sau dup
ca2 copie legali2at a acestuia>
documentul de identitate al solicitantului- !n original i !n copie- sau dup ca2 copie
legali2at a acestuia.

(2( 5ocumentele originale prev2ute la alin. (+( lit. b( i c( se restituie pe loc- dup con$runtarea
copiilor cu acestea.
7on$orm art. +2 din ).*. nr.+9+4 /200. !n termen de '0 2ile de la data depunerii cererii- organele
de poliie competente prev2ute la art. ++ alin. (+( eliberea2 autori2aia de introducere pe
teritoriul Rom%niei a armelor de $oc- al crei model este prev2ut !n ane1a nr. ..

!rocurarea armelor letale de pe teritoriul Rom2niei

(+( ;rocurarea unei arme letale- precum i a muniiilor corespun2toare- de pe teritoriul Rom%niei-
de ctre re2idenii statelor membre- !n scopul scoaterii acesteia din ar- se poate $ace- !n condiiile
pre2entei legi- numai !n ba2a autori2aiei de procurare a armei sau- dup ca2- a muniiei- eliberat
de 5irecia *eneral de ;oliie a "unicipiului @ucureti- de inspectoratele judeene de poliie !n a
cror ra2 teritorial de competen !i des$oar activitatea de comerciali2are a armelor
armurierul de la care urmea2 s $ie procurat arma- precum i de ctre 0nspectoratul *eneral al
;oliiei Rom%ne.
:n vederea obinerii autori2aiei de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la $ormaiunea
de poliie competent teritorial un dosar ce va cuprinde urmtoarele documente =

cerere4tip>
documentul de identitate al solicitantului- !n original i !n copie sau- dup ca2- copie
legali2at a acestuia- !nsoit de traducerea legali2at !n limba rom%n>
autori2aia prealabil de procurare a armei sau- dup ca2- a muniiilor- eliberat de
autoritile competente ale statului al crui re2ident este solicitantul- !nsoit de traducerea
legali2at !n limba rom%n.

:n termen de '0 2ile de la data depunerii cererii- organele de poliie competente eliberea2
autori2aia de procurare a armei letale- precum i a muniiilor corespun2toare- de pe teritoriul
Rom%niei- !n scopul scoaterii acestora din ar.


ACTE NECEARE !ENTR" A#$%AREA
(!ERA,$"N$'(R )E $&!(RT-E>!(RT
C" AR&E +$ &"N$,$$
C(N)$,$$ :N CARE !ER(ANE'E
?"R$)$CE !(T E4ECT"A (!ERA,$"N$
C" AR&E +$ &"N$,$$
!n obiectul de activitate s aib incluse operaiuni cu arme i muniii>
societatea s $ie autori2at de unitatea de poliie pe ra2a creia !i are sediul- con$orm art.
+0& din Legea nr. 295/2004>
s dein spaiu pentru depo2itare i v%n2are cu respectarea dispo2iiilor Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor i a muniiilor cu modi$icrile i completrile ulterioare>
s dein registru tip pentru evidenierea operaiunilor de v%n2are a armelor i muniiilor-
vi2at de organele de poliie competente>
persoanele care e$ectuea2 operaiuni cu arme i muniii- s pre2inte certi$icat de ca2ier
judiciar din care s re2ulte c nu au $ost condamnate la o pedeaps privativ de libertate
mai mare de + an pentru in$raciuni comise cu intenie.;rin #.C. nr. 2./200& a $ost introdus obligativitatea societilor comerciale autori2ate s
des$oare operaiuni cu arme i muniii de a obine avi2ul 0nspectoratului Beritorial de "unc
pentru spaiile destinate depo2itrii muniiilor- capselor sau pulberilor pentru muniii.


ACTE NECEARE :N #E)EREA
(<,$NER$$ A#$%"'"$ !E '$CEN,E'E )E
$&!(RT-E>!(RT )E C*TRE A@EN,$$
EC(N(&$C$ !ENTR" AR&E )E 4(C +$
&"N$,$$
ACTE NECEARE )E!"NER$$
)(AR"'"$


+. La prima solicitare a unui avi2=

cerere !n care se solicit avi2area- pentru $iecare licen (dublu e1emplar(>
copie dup $actura pro$orm tradus i legali2at>
certi$icat constatator de la Registrul 7omerului>
ca2ierul $iscal al societii care solicit avi2ul pentru operaiuni de import4e1port- eliberat
de 5irecia *eneral a Dinanelor ;ublice>
copie dup statutul societii- !n care s $ie prev2ut- !n mod e1pres $aptul c societatea
des$oar operaiuni cu arme i muniii (comer- import4e1port- con$orm cod 7<8,-
5+46- 524&- 5250- etc.(>
copie de pe autori2aia emis de 0nspectoratele Gudeene de ;oliie sau dup ca2 5.*.;.".@.
!n ba2a art. +0& din Legea nr. 295/2004>
licenele de import / e1port eliberate de "inisterul <$acerilor 81terne 4 5irecia Licene>
copie dup contractul cu unitatea de jandarmi care s asigure pa2a transportului armelor i
muniiilor (con$orm art. 25 (2( din Legea nr. '''/200'- privind pa2a obiectivelor-
bunurilor- valorilor i protecia persoanelor(>
c9itana !n original a plii ta1ei pentru acordarea avi2ului- !n regim normal sau de urgen>
delegaia- !n copie- a persoanei care depune dosarul- emis de societatea care solicit avi2ul-
cu semntura i tampila conductorului unitii.


Av2nd 1n vedere recodificarea activitilor societile comerciale autorizate s desfoare
operaiuni cu arme i muniii au obligaia ca p2n la sf2ritul anului 1n curs s se adreseze
(ficiului Registrului Comerului pentru 1nscrierea noilor coduri CAEN rev353

2. La urmtoarele solicitri=
cerere de avi2are (dublu e1emplar( pentru $iecare licen>
copie dup $actura pro$orm tradus i legali2at>
c9itana !n original a plii ta1ei pentru acordarea avi2ului- !n regim normal sau de urgen>
delegaia- !n copie- a persoanei care depune dosarul- emis de societatea care solicit avi2ul-
cu semntura i tampila conductorului unitii>

(<'$@A,$$'E (C$ET*,$'(R
C(&ERC$A'E )"!* E4ECT"AREA
$&!(RT"'"$


Aocietile comerciale care au obinut avi2ul $avorabil pentru importul sau e1portul de materii
e1plo2ive au obligaia- ca !n termen de '0 2ile de la e$ectuarea importului- s se pre2inte la
5.<.8.A.B. cu urmtoarele documente=
5eclaraiile vamale pentru import>
Dacturile e1terne.

!R(@RA&"' )E )E!"NERE +$ R$)$CARE A )(ARE'(R

5irectorul 5ireciei <rme- 81plo2ivi i Aubstane ;ericuloase 4 "ari= orele +4.'0 4 +..00
Goi= orele +0.00 E ++.'0
5irectorul <djunct al 5ireciei <rme- 81plo2ivi i Aubstane ;ericuloase 4 "iercuri= orele
+4.'04+..00
/ineri = orele +0.004++.'0N(T*=
5osarele de avi2are a licenelor de import4e1port se depun la sediul 0.*.;.R.4 5.<.8.A.;.- prin
serviciul secretariat (tel. 02+/ 20&.25.25/interior 2..049(- !n 2ilele de audien stabilite de
conducerea unitii.
N" E ACCE!T* )E!"NEREA )(ARE'(R :N A'TE C(N)$,$$/ A" !R$N
$NTER&E)$AR$3
N" E ACCE!T* )EC=T )E!"NEREA )(ARE'(R C(&!'ETE/ #$%ATE :N
ACET EN )E "N '"CR*T(R A' ER#$C$"'"$ AR&E )$N CA)R"'
)$RECT$E$ AR&E/ E>!'(%$#$ +$ "<TAN,E !ER$C"'(AE )$N
$N!ECT(RAT"' @ENERA' A' !('$,$E$ R(&=NE3