Sunteți pe pagina 1din 1

DGB331/1996

IDinternunic:286481

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
DISPOZIIENr.331
din22.07.1996
Dispoziie
Publicat:17.10.1996nMonitorulOficialNr.067Promulgat:22.07.1996
1.SeacceptpropunereaMinisteruluinvmntuluiiMinisteruluiCulturii,coordonatcuMinisterulEconomiei,deamajoraplanuldenmatricularen
anul1996aeleviloristudenilorninstituiiledenvmntcufinanareadinbugetuldestat(seciadezi,instruireanlimbarus),aprobatprinDispoziia
GuvernuluiRepubliciiMoldovanr.190din21mai1996,cu165locurininstituiiledenvmntuniversitaricu30locurincolegii.
2.DispoziiaGuvernuluiRepubliciiMoldovanr.190din21mai1996semodificdupcumurmeaz:
1)Primulalineatdinpunctul7seexpunenurmtoarearedacie:
"7.Serezerv,pentruabsolveniicolilordinraioaneledeestalerepublicii,dinmunicipiulBender,cetenideoriginemoldoveneasc(romn)dinfostele
republiciunionale,precumipentruceteniideetniegguz,bulgardinraioaneledesudalerepubliciiiigani,10%dinnumrultotaldelocuriprevzuten
planuldeadmiterentoateinstituiiledestatdenvmntuniversitar,colegial,tehnicoprofesionaliliceal."
2)nanexpoziiile:

"Instituiiledenvmntuniversitartotal7845 6750 1095"


"Ministerulnvmntului
6230 5380 840"
"MinisterulCulturii
290 260 30"
"Instituiiledenvmnttipcolegiutotal 5955 5445 510"
"MinisterulCulturii
260 250 10"
sesubstituierespectivprinpoziiile:

"Instituiiledenvmntuniversitartotal 8010 6915 1095"


"Ministerulnvmntului
6385 5535 840"
"MinisterulCulturii
300 270 30"
"Instituiiledenvmnttipcolegiutotal 5985 5475 510"
"MinisterulCulturii
290 280 10"

PrimMinistrualRepubliciiMoldovaAndreiSANGHELI
Chiinu,22iulie1996.
Nr.331d.