Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

FACULTATEA DE DREPT SIMION BRNUIU


2400 Sibiu, Calea Dumbrvii r!"4, Tel!#$a%& 0'()42"'*0,422+'(
,R-GRA.A ANALITIC/
S0e1iali2area& DREPT
Di31i0li& Drept funciar
Ti4ular 1ur3& Ait! "r"! Circa A"rian
Aul 5e 34u5ii& II # ID
Aul uiver3i4ar& $%%& ' $%%(
-re 5e 1ur3& e)!I# $* +re ,$ +re - ./ 0pt0)1ni2
S160& a3imilarea 1u674i8el6r re9eri46are la 5re04ul 5e 0r60rie4a4e a3u0ra 4ereuril6r 7i
re:imul ;uri5i1 al 1ir1ula8iei a1e346ra!
-bie14ive&
<3u7irea 1u674i8el6r 4e6re4i1e re9eri46are la 5re04ul 9u1iar 1a ramur 5e 5re04=
1u6a74area 96rmel6r 0r60rie48ii a3u0ra 4ereuril6r, 1634i4uirea 7i re1634i4uirea
5re04ului 5e 0r60rie4a4e 0riva4 a3u0ra 4ereuril6r, e%0l6a4area a1e346ra, 1a5a34rul
:eeral=
<3u7irea 1u674i8el6r 0rivi5 m65ali48ile 5e evi5e8iere a im6bilel6r >3i34emele 5e
4ra31ri08iui 7i i31ri08iui 7i 1r8ile 9u1iare?!
+
TE.ATICA CURSURIL-R
NR!CRT
TEMA CURSULUI NR!ORE METODA
.! Dreptu3 funciar ca ra)ur0 "e "rept
+!N68iue, 6bie14 5e re:leme4are
2! I2v6arele 5re04ului 9u1iar
"!N68iuea 5e 965 9u1iar 7i 1la3i9i1area
4ereuril6r
Dreptu3 "e pr+prietate! N+4iune5 caractere5
tructur05 f+r)e
+! N68iue
2! Cara14erul 5re04ului 5e 0r60rie4a4e
"! S4ru14ura 5re04ului 5e 0r60rie4a4e
4! $6rmele 0r60rie48ii&
@! ,r60rie4a4ea 0ubli1
'! D6meiul 0ubli1 !

$

Pre3e6ere
$! +! Re:imul ;uri5i1 al 4ereuril6r 0r60rie4a4e
0ubli1 !
2! .65ali48i 5e e%er1i4are a 5re04ului 5e 0r!
0ubl!
"! D6meiul 0riva4 ! Cri4erii 5e 5i34i18ie !
4! Re:imul ;uri5i1 al 4ereuril6r a0ar8iA5
56m! 0riva4 !
$ Pre3e6ere
7! D+81n"irea pr+priet04ii pri9ate aupra
terenuri3+r
+! Dr! 5e 0r60r! 0riva4 & 1ara14ere ;uri5i1e ,
3ubie18i !
2! Re:imul ;uri5i1 al 4ereuril6r 0r60r! 0riva4
"! C634i4uirea 7i re1634i4uirea 5re04ului 5e
0r60rie4a4e 0riva4
$ Pre3e6ere
/! Pr+ce"ura c+ntituirii :i rec+ntituirii "r! "e
pr+pr! pri9at0 aupra terenuri3+r !
Eliberarea 4i4luril6r 5e 0r60r! 7i 0uerea < 063e3ie
a 0er3! <5re048i4e !
Ialieabili48i 4em06rare a 4ereuril6r a:ri16le!
S6lu8i6area li4i:iil6r ivi4e 1a urmare a a0li1! Le:!
r! +B#+((+!
$ Pre3e6ere
;! +! Li)it0ri a3e "+80n"irii "r! "e pr+pr!
aupra terenuri3+r
2! $6l63irea 4ereuril6r 0e4ru 0r65u18ia
a:ri16l 7i 3ilvi1
"! R30u5erea ;uri5i1 < 5r! 9u1iar!
$ Pre3e6ere
&! E-p3+atarea terenuri3+r a6ric+3e Pre3e6ere
2
+! $6rme 5e e%0l6a4are
2! S61ie48ile a:ri16le! C634i4uire,
9u18i6are, <1e4are
$
(! C+ntractu3 "e aren"are
+! N68iue, 6bie14, <1Ceiere, <1e4are! Are5a
2! Dre04urile 7i 6bli:a8iile 0r8il6r
$
Pre3e6ere
*! Ca"atru3 6enera3 :i pu83icitatea i)+8i3iar0
+! Ca5a34rul :eeral! N68iue, 6r:ai2are
2! Evi5e8a 965ului 9u1iar
"! Cr8ile 9u1iare! N68iue! S4ru14ura 6il6r
1r8i 9u1iare
4! D31rierile < 1ar4ea 9u1iar
$

Pre3e6ere
<! N+t0ri3e =n C!F>
A18iuile 5e C!$!
S4ru14ura 7i a4ribu8iile 0ri1i0ale ale 0er3! bir6uril6r
5e C!$!
$ Pre3e6ere
M+"a3it04i "e 9erificare a cun+:tin4e3+r> E-a)en!
Bi83i+6rafie>
O! UN?UREANU5 Drepturi reale. Curs practic5 E"itura R+etti5 Bucure:ti5 $%%.!
L! POP5 Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale5 E"itura Lu)ina Le-5
Bucure:ti5 $%%.!
R! MOTICA5 A!TRILESCU5 Manual de drept funciar i publicitate imobiliar. Noile
cri funciare5 E"itura A33 Bec@5 Bucure:ti5 $%%.!
F! SCRIECIU5 Tratat teoretic i practic de drept funciar5 9+3 IAII5 E"itura Lu)ina Le-5
Bucure:ti5 $%%.!
I! ALBU5 Noile cri funciare5 E"itura Lu)ina Le-5 Bucure:ti5.<<(!
L! LEFTERACBE5 C!M! CRCIUNESCU5 Legea arendrii nr. 161!!" # comentat i
adnotat5 E"itura A33 Bec@5 Bucure:ti5 $%%%!
M! MICLEA5 Mic le$icon de cadastru i carte funciar5 E"itura A33 Bec@5
Bucure:ti5$%%%!
I!A"a) 5 ,r60rie4a4ea 0ubli1 7i 0riva4 a3u0ra im6bilel6r < R6mAia , E5! ALL Be1E ,
2000!
C!Cu6atru 5 Ui48ile a5mii34ra4iv 4eri46riale! D6meiul 0ubli1 , 56meiul 0riva4 !
Sibiu,
Le14! uiv! 5r5! Cir1a A5ria
"
4

S-ar putea să vă placă și