Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

CAPITOLUL 1- Bazele teoretico-metodologice ale analizei economice 3


1.1 Coninutul i obiectivele analizei economico- financiare 3
1.2. Tiurile !e analiz" economico #financiar" $
1.3 Cla%ificarea factorilor care influeneaz" fenomenele economico-financiare &
1.' (eto!ele analizei economico #financiare )
1.'.1 (eto!ele calitative )
1.'.1.1Comaraia )
1.'.1.2 *iviziunea i !e%comunerea )
1.'.1.3 +ruarea 1,
1.'.1.' +eneralizarea %au %intetizarea 13
1.'.2 (eto!ele cantitative 1-
1.'.2.1 (eto!a %ub%tituirilor .n lan 1/
1.'.2.2 (eto!a balanier" 1&
1.'.2.3 (eto!a in!icatorilor0 in!icilor0 ratelor0 me!iilor 1)
1.'.' (eto!a re1re%iei-corel"rii 2&
1.'.- (eto!a %corurilor 3-
1.- Pro1noza fenomenelor economice 3/
1./ 2unciile analizei economico-financiare 3&
1.$ 3taele roce%ului !e analiz" financiar" 3)
1.& 4i%temul analizei microeconomice '2
CAPITOLUL 2 # Analiza cifrei de afaceri '3
2.1. Analiza !inamicii cifrei !e afaceri '-
2.2. Analiza factorial" a cifrei !e afaceri -'
2.3. Analiza %tructurii cifrei !e afaceri e tiuri !e venituri -)
2.'. Analiza %ezonalit"ii ro!uciei i v5nz"rilor /2
2.-. Princialele con%ecine ale mo!ific"rii cifrei !e afaceri //
CAPITOLUL 3 -Analiza produciei fizice $3
3.1 Analiza realiz"rii ro1ramului !e ro!ucie e total i e %ortimente $'
3.2 Analiza %tructurii ro!uciei i reflect"rii ei .n rincialii in!icatori $)
3.3 Analiza oerativ" a realiz"rii ro1ramului !e fabricaie &1
3.' Analiza calit"ii ro!uciei i influenele calit"ii a%ura in!icatorilor economici i
financiari
&3
3.- Otimul calit"ii !in unct !e ve!ere eal con%umatorului &/
3./ Analiza reflect"rii calit"ii ro!u%elor .n erformanele %ociet"ii comerciale &$
CAPITOLUL '-Analiza resurselor umane ),
'.1 6ece%itatea analizei re%ur%elor umane ),
'.2 Analiza !imen%iunii i %tructurii otenialului uman )2
'.3 Analiza %tabilit"ii er%onalului )$
'.' Analiza conflictualit"ii .n relaiile !e munc" 1,
,
'.- Analiza calific"rii forei !e munc" 1,
22&
1
'./ Analiza utiliz"rii timului !e munc" 1,
3
CAPITOLUL --Analiza productivitii muncii 1,
&
-.1 Analiza ro!uctivit"ii e baza in!icatorilor valorici 1,
&
-.2 Pro!uctivitatea mar1inal" 11
1
-.3 Analiza factorial" a ro!uctivit"ii muncii 11
'
-.' Analiza rezervelor !e cretere a ro!uctivit"ii muncii 11
$
-.1.1 Analiza rezervelor le1ate !e romovarea ro1re%ului et7nic 11
$
-.1.2 Analiza rezervelor le1ate !e romovarea mana1ementului erformant 11
&
-.1.3 Analiza rezervelor le1ate !e aciunea factorilor bio-%7io-%ociolo1ici 11
)
-.-. 8eflectarea mo!ific"rii ro!uctivit"ii muncii .n erformanelor economico-
financiare ale .ntrerin!erii
12
,
CAPITOLUL / -Analiza celtuielilor 12
2
/.1 (eto!e !e calculaie a co%turilor 12
)
/.2 Analiza !inamici c7eltuielilor 13
$
/.3 Analiza factorial" a c7eltuielilor la 1,,, lei cifr" !e afaceri 13)
/.' Analiza co%tului mar1inal 1',
/.- Analza c7eltuielilor fi9e 1'
3
/.-.1 Analiza !inamicii i %tructurii c7eltuielilor fi9e 1'
'
/.-.2 Analiza factorial" a c7eltuielilor fi9e la 1,,, lei C.A 1'
-
/.-.3 3%timarea nivelului c7eluielilor fi9e 1'
$
/./ Analiza c7eltuielilor variabile 1'
&
/./.1 Analiza !inamicii i %tructurii c7eltuielilor variabile 1'
&
/./.2 Analiza factorial" a c7eltuielilor fi9e la 1,,, lei C.A 1-
,
/./.3 Previziunea c7eltuielilor variabile 1-
2
/.$ 3c7ilibrul economic :ra1ul !e rentabilitate; 1-
3
/.$.1 Analiza ra1ului !e rentabilitate .n cazul realiz"rii uni %in1ur ro!u% 1-
22)
3
/.$.2 Analiza ra1ului !e rentabilitate .n cazul realiz"rii mai multor tiurii !e
ro!u%e
1-
)
/.$.3 +ra!ul levierului e9loat"rii 1/
2
/.& Analiza c7eltuielilor cu materiile rime 1/
'
/.&.1 Analiza !inamicii i %tructurii c7eltuielilor materii rime. 1/
-
/.&.2 Analiza factorial" a c7eltuielilor cu materii rime la 1,,, lei C.A 1/
$
/.&.3 Analiza !inamicii c7eltuielilor cu materialele 1$
'
/.&.' Analiza factorial" a c7eltuielilor cu materialele la 1,,, lei C.A 1$
-
/.) Analiza %tocurilor cu materii rime 0materiale0 m"rfurii 1$
$
/.).1 Tiuri !e 1e%tiune a %tocurilor 1&
,
/.).2 Calculul %tocurilor !e ro!ucie 1&
3
/.).3 Analiza %tructural" a %tocurilor !e marf" rin meto!a A.<.C 1)
,
/.1, Analiza c7eltuielilor cu amortizarea 1)
2
/.1,.1 Analiza !inamicii i %tructurii c7eltuielilor cu amortizarea e tiuri !e
utila=e0%ecii0etc
1)
'
/.1,.2 Analiza factorial" a c7eltuielilor cu amortizarea 1)
-
/.11 Analiza c7eltuielilor cu er%onalul>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 1)
/
/.11.1 *inamica c7eltuielilor cu er%onalul>>>>>>>>>>>>>>>>. 1)
&
/.11.2 Analiza factorial" a c7eltuielilor cu er%onalul>>>>>>>>>>>>.. 2,
,
/.11.3 Analiza corelaiei %alariu me!iu 0ro!uctivitatea muncii>>>>>>>>. 2,
$
/.12 Analiza c7eltuielilor cu lucr"ri i %ervicii e9ecutate !e teri>>>>>>>>. 2,
&
CAPITOLUL $-Analiza gestiunii activelor fi!e 21
'
$.1 Analiza !inamicii mi=loacelor fi9e 21
'
$.2 Analiza %tructurii mi=loacelor fi9e 21
$
$.3 Analiza eficentei utiliz"rii a mi=loacelor fi9e 21
&
$.3.1 Analiza timului !e lucru i a ec7iamentelor in!u%tria%le 21
23,
)
$.3.2 Analiza ran!amentului ec7iamentelor in!u%triale 22
,
<I<LIO+8A2I3 22
/
231