Sunteți pe pagina 1din 1

Logistica comerului exterior

Indicatorii statistici ai activitii de comer exterior


1. Valoarea structural
valoare nominal/valoarea total *100%
2. Variaia anual
n-1 perioada precedent
3. Ritmul de cretere fa de anul de referin


n- perioada curent
n* - anul de referinta
4. Soldul balanei comerciale
Sold=Export-Import
5. Gradul de acoperire a importului prin export
Export/Import*100%
6. Gradul de penetrare a exportului unei ri pe o pia
strin7. Gradul de dependen a unei ri fa de o pia extern


Problema logisticii transporturilor
Algoritm:
1. min{

}
2.


3. ). Pentru


dac

- surplus de timp
dac

- dificit de timp
dac

nici surplus nici


dificit de timp

Logistica comerului exterior
Indicatorii statistici ai activitii de comer exterior
8. Valoarea structural
valoare nominal/valoarea total *100%
9. Variaia anual
n-1 perioada precedent
10. Ritmul de cretere fa de anul de referin


n- perioada curent
n* - anul de referinta
11. Soldul balanei comerciale
Sold=Export-Import
12. Gradul de acoperire a importului prin export
Export/Import*100%
13. Gradul de penetrare a exportului unei ri pe o pia
strin14. Gradul de dependen a unei ri fa de o pia extern


Problema logisticii transporturilor
Algoritm:
4. min{

}
5.


6. ). Pentru


dac

- surplus de timp
dac

- dificit de timp
dac

nici surplus nici


dificit de timp