Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre Primria municipiului Chiinu

CERERE
pentru eliberarea autorizaiei funcionare
Subsemnatul_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
_
( investitor, numele, prenumele, directorul)

cu domiciliul / sediul n raionul n municipiul _______________________________________________


oraul _________________________ sectorul _______________________cod potal_______________
comuna ______________________________ satul __________________________________________
strada ___________________________ nr. _________ bloc ______ scara _______et. _____ ap. ______
solicit eliberarea, n conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea funcionrii i
schimbrii destinaiei a construciilor i amenajrilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 306 din 30.04.2000, a autorizaiei de funcionare a construciei (amenajrii)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__ Situat () n
raionul ________________________ oraul ____________________ sectorul ____________________
municipiul
comuna
satul
cod potal_____________ strada ______________________________ nr. _____________ ap. _______
nr. fiei cadastrale _______________________ nr. topografic al parcelei _________________________
nr. fiei funciare
sau identificat prin____________________________________________________________________
Lucrrile au fost executate (activitile au fost suspendate) de_______________________________
cu sediul n judeul __________________________ oraul ____________________________________
municipiul
comuna
sectorul________________ cod potal_________ strada ______________________________ nr. _____
satul
n baza autorizaiei de construire (deciziei de suspendare) eliberat de ______________________
___________________________________________________________________________________
_
Valoarea obiectului este de __________________ lei.
Anexez la prezenta cerere:
1) dovada titlului de proprietate asupra terenului i construciilor (n copie autentificat)____________
___________________________________________________________________________________
2) autorizaia de construire nr. ________ din __________ 199 ____; (n copie)
3) procesul-verbal de recepie la finalizarea lucrrilor nr._____ din ______ 201 _____________;
4) alte documente conform pct. 9 i 10 ale Regulamentului privind autorizarea funcionrii i
schimbrii destinaiei construciilor i amenajrilor.
Declar pe proprie rspundere c datele menionate n prezenta cerere snt exacte i m oblig s
le respect, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea funcionrii i schimbrii
destinaiei construciilor i amenajrilor.

Data _________________201_

________________________
Semntura
Nr. telefon ___________________________
L..

_______________________
( numele, prenumele)