Sunteți pe pagina 1din 298

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Aceast culegere include materiale, publicate n ziare i reviste, pe parcursul anului 2008, care reect diverse aspecte ale realizrii dreptului omului, consnite de Constituie i reglementate de alte acte normative. Evident, materialele poart amprentele cotidianului, faptelor i fenomenelor n evoluie, cu care se confrunt zi de zi ceteanul. E rodul muncii mai multor ziariti i colective redacionale, aai n cutarea Adevrului. Cu unele opinii, expuse n materiale, putem de acord, cu altele nu, cert e c acestea constituie un prilej de meditaie: n ce msur ne cunoatem drepturile, cum ne snt acestea protejate, ce ar trebui s facem mpreun pentru alfabetizarea juridic a cetenilor i edicarea unei democraii reale.

CZU A

Asociaia Obteasc Centrul de Promovare a Libertii de Exprimare i a Accesului la Informaie Acces-info Dreptul, omul i dreptatea n mass-media Apare cu sprijinul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului (Suedia) Centrul Acces-info i Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului (Suedia) nu subscriu i nu rspund de coninutul acestei publicaii. Coordonatori: Vasile Spinei, Elena Vacarciuc, Angela Danilescu Consultani: Alexandru Postica, Mihail Guzun, Tudor Iacenco Au colaborat: Vera Osoianu, Matei Nicolaev, Mariana Tacu, Adelina Carabulea, Sorina Tltu, Natalia Bulai, Ina Cojocaru, Ina Marchitan, Silvia ugui Apare n versiune tiprit i electronic (www.acces-info.org.md). Design, coperta, procesare computerizat: Centrul Acces-info, str. V. Alecsandri 13, of. 26, mun. Chiinu, MD-2009, Republica Moldova e-mail: accesinfo1@yahoo.com Distribuire gratuit Tiraj:

ISBN

Centrul Acces-info

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Chiinu 2009

Cuprins
Ne aliniem la standardele constitu\ionalismului modern .............................8 Este dificil s= convingi instan\a de judecat= s=-l priveze real de libertate pe un func\ionar corupt .............................................. 14 Demnitarii ][i ascund interesele ............................................................. 16 Ilegalit=\i clasate ]n cazul unui ex-ministru............................................ 19 Legile moldovene[ti sunt, aparent, foarte democratice ............................. 22 Ap=rarea drepturilor omului una din sarcinile prioritare ale sistemului judec=toresc ................................................................... 28 Codul penal se umanizeaz=.................................................................... 31 Noul sistem de asisten\= juridic= garantat= de stat ]n Republica Moldova: etape [i perspective .................................. 33 Independen\a justi\iei este ]n pericol? .................................................... 38 }n Moldova, judec=torii continu= s= fie dependen\i de factorul politic ................................................................ 40 Ion Grecu: Reforma at]t de dezb=tut= constituie nu un act de compromis, ci un deziderat al timpului ................................... 42 Curtea de Conturi: ]n ultimii trei ani, din cele nou= dosare intentate, doar unul a ajuns ]n instan\a de judecat= ...................................................... 47 Un milion de lei r=t=cit ....................................................................... 49 Zece mii de cet=\eni au r=mas cu dreptatea doar pe h]rtie ....................... 51 Guvernul Republicii Moldova a mai pierdut un proces la CEDO ............... 54 Luxul ]n \ara s=r=ciei........................................................................... 57 CEDO confirm=: am avut dreptate ]n cazul Skoda! ............................... 59 Afacerile Daac Group cu Guvernul merg strun= ................................... 60 Justi\ia R.M. versus CEDO: R. Moldova a achitat 2,5 mln de euro ........... 62 Tot mai mul\i moldoveni ][i caut= drepturile la Curtea European= ........... 63 Mentalitatea se schimb= cel mai greu .................................................... 64 Justi\ie legat= la ochi .......................................................................... 68 Prezum\ia nevinov=\iei ......................................................................... 74 ? ........................................................... 78 Ucis ]n b=t=i la Tiraspol ....................................................................... 82 Maltratat ]n ]nchisoare ......................................................................... 83 Un b=rbat a fost b=tut la sectorul de poli\ie .......................................... 85 Nu-i dreptate deloc, nu-i judecat=! ..................................................... 86 }n a[teptarea sentin\ei .......................................................................... 87 .............................................................. 88 Interzis acas= ...................................................................................... 92 ............................................................... 96 4
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

................................................... 98 S= fie oare binecuv]ntate de Dumnezeu toate ilegalit=\ile? ..................... 102 Concentrarea mass-media ]n Republica Moldova..................................... 104 Nu e treaba presei s= laude Puterea .................................................... 108 Vinerea controalelor ]n presa local= ..................................................... 111 Cadouri guvernamentale pentru NIT .................................................... 112 Ce urm=re[te Procuratura General=? .................................................... 116 Puterea a declarat r=zboi presei independente ....................................... 118 |ara lui Buratino ............................................................................... 120 Istoria dezintegrat=: }mi doresc s= avem o [tiin\= istoric= modern= ]ntr-un stat cu adev=rat liber [i modern ............................................. 121 Editurile sunt [ocate: statul instituie cenzura [i nimice[te ini\iativa privat= .............................................................. 124 Veniturile demnitarilor, o ecua\ie cu multe necunoscute ........................ 130 Bufonada declara\iilor de avere ........................................................... 132 Transparen\a Guvernului Grecean]i ................................................... 135 Ilegalitate la p=trat............................................................................ 137 Respins= pentru critic= [i pentru credin\a sa ........................................ 142 Raket ]n ]nv=\=m]nt ........................................................................... 145 O genera\ie de analfabe\i .................................................................... 148 Noi am dep=[it teama de a g]ndi [i de a ne exprima liber .................. 152 Am duce-o mai bine dac= am fi un pic mai salariza\i, mai proteja\i, mai tineri... ................................................................ 154 {colile nu pot exista f=r= sus\inerea financiar= a p=rin\ilor ................... 155 Educa\ia superdota\ilor este o chestiune de prim-plan ............................ 156 Bursele cu ghinion ............................................................................. 159 Presa\i de Tiraspol [i ignora\i de Chi[in=u ........................................... 160 : ........................... 161 }n Republica Moldova po\i s= mori cu zile ]n a[teptarea medicului ......... 166 Jum=tate de an de la injec\ia fatal= .................................................... 169 Ziua }nv=\=torului, cu tot mai pu\ini ]nv=\=tori .................................... 171 Profesorul - cal de b=taie ]n toate timpurile ........................................ 172 Reforma ]n medicin= - blocat= de ineficien\a puterii ............................. 175 Calamit=\i naturale? ........................................................................ 180 Nistrul ]ntre grija str=inilor [i indiferen\a b=[tina[ilor .......................... 183 Criz= ecologic= la Solonceni ................................................................ 186 Delapid=ri de milioane la ecologie ....................................................... 189 Partide politice [i alegeri ................................................................... 194 Parada minorit=\ilor sexuale n-a avut loc ............................................. 204 La Briceni, politicienii nu au acces ]n [coli .......................................... 205 }nc=lc=rile legisla\iei se comit cu acordul tacit al salaria\ilor ................. 208 Amputarea degetelor de munc= ieftine .............................................. 209
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

La negru ]n Moldova .......................................................................... 214 Profesorii din capital= au renun\at la grev= ......................................... 218 De ce au renun\at la grev= profesorii? ................................................. 219 Grev= general=? ................................................................................. 220 O servitoare de la autogar= lupt= cu morile de v]nt .............................. 224 Dosarele de la Papur=-Vod=, supuse unei legi ilegale .......................... 227 La un pas de Dreptate ........................................................................ 229 Tronsonul de cale ferat= Cahul Giurgiule[ti, discutat ]n Parlament ..... 231 Cum statul ][i bate joc de agen\ii economici ......................................... 232 Condamna\i la moarte lent= ................................................................ 236 Lege pentru deporta\i ......................................................................... 238 Criza sistemului de pensionare din Republica Moldova........................... 242 Un apartament pentru o via\= de om? ................................................. 246 Academicianul Gheorghe Palade: fa\= ]n fa\= cu declinul demografic ....................................................................... 248 Violen\a ]n familie - o problem= major= de s=n=tate public= .................. 252 Emilia Vovc: Nou= ani ]n mrejele ]ntunericului .................................... 253 Abandona\i de p=rin\i [i de stat .......................................................... 256 ! ........................................................ 260 }n prizonierat la transnistreni ............................................................. 264 Drepturile tinerilor din regiunea de est a Republicii Moldova s]nt ]nc=lcate ]n mod flagrant ............................................................. 265 Func\ionarii implica\i ]n traficul de femei secret de stat .................... 267 Drama celor patru copii fl=m]nzi ......................................................... 269 B=rba\ii pleac= peste hotare. Femeile sap= tran[ee ................................ 271 Va sta o s=pt=m]n= la r=coare pentru maltratarea so\iei [i a copilului ............................................................................ 273 Ce vom sem=na, aceea vom culege ....................................................... 274 Via\a ]n ochii copilului ....................................................................... 276 ........................................................................ 278 ............................................................................... 280 Exila\i ]n [coli pentru retarda\i ........................................................... 284 {i copilul s=n=tos, [i cel aflat ]n suferin\= este o binecuv]ntare de la Dumnezeu ............................................................. 287 Sclavii vremurilor noi ........................................................................ 290 Persoanele cu dizabilit=\i o povar= pentru societate? .......................... 291 Sco[i afar= cu fanfara ........................................................................ 294 Aresta\i pe nedrept ............................................................................ 295 Toamna sinistra\ilor ........................................................................... 297

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 15. Universalitate


Cetenii Republicii Moldova beneciaz de drepturile i libertile consacrate prin Constituie i prin alte legi i au obligaiile prevzute de acestea.

(Constituia Republicii Moldova)

15.
, , .
( )

Ne aliniem la standardele constitu\ionalismului modern


La 27 august 1994 a intrat n vigoare Constituia Republicii Moldova, votat de ctre Parlament pe 29 iulie acelai an. n cele ce urmeaz ne vom referi, pe ct ne permite spaiul rezervat, la preistoria i importana evenimentului, la esena preceptelor constituionale i la problemele constituionalismului autohton n general. Constituia, ca Lege Suprem a statului, marcheaz o anumit etap n evoluia societii, un anumit nivel de maturitate a membrilor ei. Caracterul suprem al Constituiei se deduce nu doar din locul ce-i revine n ierarhia actelor normative, dar i din faptul c ea se a n serviciul ntregului popor, adic nu apr doar interesele unui anumit grup social. Acest act politico-juridic statueaz modul de organizare i exercitare a puterii i, n baza autoritii i forei sale juridice, subordoneaz orice decizie adoptat de instituiile politice supreme ale statului. Or, Constituia este conceput ntr-o viziune mai larg, ce excede juridicului, atestnd o realitate politic i statal ce se identic cu societatea. n orice ar democratic, Constituia este baza care suport povara ntregului sistem de drept. n cazul apariiei unor suri n aceast baz, exist pericolul demolrii ntregului sistem de drept al societii, al formrii unui vid legal, ceea ce, iminent, genereaz instabilitate. Adoptarea Declaraiei de Suveranitate, la 23 iunie 1990, de ctre primul Parlament, constituit prin alegeri libere i democratice, a nscris o nou l n dezvoltarea statalitii Republicii Moldova. Conform Declaraiei, poporul a devenit izvorul i purttorul suveranitii, exercitat prin intermediul reprezentanilor si. Republica Moldova a fost 8 declarat stat unitar i indivizibil, deschis pentru colaborare cu alte state, nzuind spre aderarea la ONU i structurile internaionale, bazndu-i activitatea pe principiile separaiei puterilor n stat i proteciei drepturilor omului. Aceast Declaraie a pus bazele reformei constituionale, stipulnd n ultimul alineat c principiile enunate vor servi ca punct de reper la elaborarea noii Constituii. Principiile organizrii statale, proclamate de Declaraia de Suveranitate, au devenit punctul de plecare pentru instaurarea noii democraii n Republica Moldova, iar Declaraia s-a situat pe o poziie superioar Constituiei din 1978. Spre deosebire de multe state exsocialiste, Republica Moldova nu a marcat dobndirea suveranitii i independenei sale prin adoptarea unei noi Constituii. Dup 1989, n baza Constituiei Moldovei din 1978, prin intermediul reformelor constituionale i legale, s-a instaurat un regim democratic de guvernare. La 26 iulie 1990, bazndu-se pe Declaraia de Suveranitate, Parlamentul a adoptat Legea nr.194-XII, prin care a modicat art.74 din Constituie i a legiferat c, n continuare, actele adoptate de organele puterii de stat ale URSS vor aciona pe teritoriul Moldovei numai dup ce vor raticate de organul legislativ suprem. Cadrul normativ adoptat ulterior a contribuit n mare msur la democratizarea societii i liberalizarea economiei. Menionm n special Codul funciar, legile cu privire la proprietate, la privatizare, la antreprenoriat i ntreprinderi, la investiiile strine, la societile pe aciuni, la partide i alte organizaii social-politice, la alegerea Preedintelui, la Guvern .a. Iat principalele etape n calea spre Constituia de astzi:
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

La 19 iunie 1990, prin hotrrea Sovietului Suprem al RSSM, a fost format Comisia pentru elaborarea proiectului noii Constituii. Comisia a inut cont de prevederile ce i-au gsit reectare n proiectele iniiale propuse de Secia pentru problemele legislaiei i ordinii de drept a Secretariatului Parlamentului, de Guvern, Academia de tiine i de un grup independent de autori. Bineneles, au fost luate n consideraie observaiile i propunerile fcute la edinele Comisiei Constituionale. La 12 mai 1993, n urma dezbaterilor asupra proiectului de Constituie, Parlamentul Republicii Moldova n-a reuit s-l adopte n prim lectur, n schimb a adoptat Hotrrea cu privire la proiectul Constituiei Republicii Moldova, n care se acceptau principiile de baz. La 15 mai 1993 Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova adopt Hotrrea cu privire la msurile n vederea organizrii i desfurrii discutrii Constituiei de ctre ntregul popor. La 29 iulie 1994, dup o serie de dezbateri asupra proiectului, Parlamentul adopt Constituia Republicii Moldova. n aceeai zi, Constituia este promulgat prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova i intr n vigoare (conform art.1 din titlul VII) la 27 august 1994. La aceeai dat, Constituia Republicii Moldova din 15 aprilie 1978 este aprobat n ntregime, celelalte legi i acte normative subordonate legii rmnnd n vigoare n msura n care nu contravin Constituiei. Constituia din 1994 este prima Constituie n istoria statului Republica Moldova, ea instaurnd un regim deplin democratic, bazat pe prioritatea drepturilor i libertilor fundamentale, orientat spre binele cetenilor i al societii. Spre deosebire de Romnia, Rusia, .a., Constituia Republicii Moldova nu a fost un colac de salvare al noii democraii. Majoritatea principiilor i normelor Constituiei erau deja implementate pn la adoptarea ei, pe parcursul a cinci ani de guvernare, n condiiile noii democraii ind ncercate de timp i societate, servind drept reper pentru edicarea noii Constituii. Una din sarcinile principale ale Constituiei din 1994 a fost punerea
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

n valoare a potenialului politic i social deja acumulat. Astfel, Constituia Republicii Moldova a legitimat relaiile sociale fundamentale deja instaurate, servind drept baz pentru reglementarea lor n continuare. Odat cu fundamentarea relaiilor constituionale existente, Constituia a instituit relaii i instituii politice noi, menite s promoveze i s apere ecient drepturile i libertile constituionale. Pentru prima dat n istoria noastr, Constituia a proclamat Republica Moldova ca stat suveran, independent i neutru, stat de drept, fundamentat pe principiile supremaiei Constituiei, separaiei i colaborrii puterii n stat, legalitii, prioritii i proteciei drepturilor omului, pluralismului politic, principii de natur s anihileze orice tentativ de reinstaurare a dictaturii i totalitarismului, de reinstituire a unei ideologii ociale. Constituia a statuat modul de formare, atribuiile i raporturile ntre cele mai importante instituii caracteristice statului de drept: Parlament, Guvern, Preedintele rii i autoritatea judectoreasc. Legea Suprem a instituit atributele statalitii, a stabilit ierarhia actelor legislative adoptate de Parlament, a delimitat competenele ntre instituiile politice supreme ale statului i a specicat domeniile care se reglementeaz prin acte normative de Guvern. Constituia Republicii Moldova a consnit drepturile i libertile fundamentale ale ceteanului proclamate de Declaraia Universal a Drepturilor Omului i de cele dou pacte internaionale n domeniu, dedicndu-le un capitol separat. De fapt, prin aceasta, Declaraia Universal a Drepturilor Omului a fost ridicat la nivelul normelor constituionale. Revizuind relaiile dintre cetean i stat, Constituia a statuat principiul responsabilitii statului fa de cetean, garant al respectrii cruia este Curtea Constituional. ntr-o viziune nou a fost reglementat corelaia ntre dreptul intern i dreptul internaional. Principiul internaional privind dreptul tratatelor a fost aplicat nu numai Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, ci i celorlalte pacte i tratate la care Republica Moldo9

va este parte. Astfel, tratatele internaionale care contravin Constituiei intr n vigoare numai dup revizuirea Constituiei. Declarnd suveranitatea i independena statului nostru, Constituia a acordat reprezentanilor poporului posibilitatea de a soluiona problemele naiunii fr intervenii externe. Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al prestigioaselor structuri internaionale i regionale ONU, OSCE, Consiliul Europei .a. Un loc distinct n Constituie l ocup dispoziiile privind administraia public local. Potrivit lor, administraia public n unitile administrativ-teritoriale se ntemeiaz pe principiile autonomiei locale, ale descentralizrii serviciilor publice, eligibilitii organelor administraiei publice locale i consultrii cetenilor n problemele locale de interes deosebit. Pentru prima dat n istoria statului nostru a fost instituit procedura iniiativei populare de revizuire a Constituiei, ntr-un titlu separat reglementndu-se procedura i limitele revizuirii Constituiei sub controlul riguros al Curii Constituionale. Constituia ndeplinete una din cele mai importante misiuni cea de factor stabilizator al societii. Ea a asigurat tranziia panic la sistemul democratic de guvernare, de la unitarism i monopartidism la pluralismul de opinii i pluripartidism. Graie implementrii normelor constituionale, Republica Moldova are n prezent un sistem juridic de guvernare bazat nu doar pe separaia rigid a puterilor n stat, ci i pe colaborarea ecient a acestora. Sistemul de drept, n mare msur, a fost adus n conformitate cu prevederile normelor internaionale. Pentru optimizarea proteciei drepturilor omului i asigurarea exerciiului pricipiului accesului liber la justiie a fost reformat sistemul judiciar, a fost creat Instituia Avocatului Parlamentar i fondat Centrul pentru Drepturile Omului, s-a deschis calea de acces la Curta European a Drepturilor Omului. Adoptarea Constituiei a impulsionat dezvoltarea proprietii private, a activitii de antreprenoriat i formarea economiei de pia n ansamblu. 10

Constituia a creat un bastion al su Curtea Constituional, delegndu-i astfel de atribuii ca aprarea dispoziiilor constituionale, asigurarea i realizarea principiului separaiei puterilor n stat, garantarea responsabilitii statului fa de cetean, aplanarea conictelor ntre puterile statului. Pe parcursul activitii sale, prin prerogativa sancionrii actelor normative contrare Legii Supreme, Curtea Constituional a format un mecanism ecient de control al constituionalitii legilor. Prin avizele asupra iniiativelor de revizuire a Constituiei i hotrrile de interpretare a dispoziiilor constituionale, ea a contribuit i contribuie mult la perfecionarea i nelegerea sensului adevrat al normelor constituionale. Prin instituirea unei proceduri speciale, Constituia a stabilit un mecanism relativ rigid de modicare a normelor constituionale. Ca urmare, pn n prezent, Constituia a fost completat cu 2 articole noi, iar 33 de norme constituionale, care au vizat cele mai diverse domenii, au fost modicate. Bineneles, nu exist norme de drept ideale, chiar i n statele cu cea mai avansat democraie i bogate tradiii constituionale. Privite printr-o optic obiectiv, unele dispoziii ale Constituiei Republicii Moldova pot interpretate diferit i deci necesit o reevaluare minuioas. Constituia atest i lipsa cadrului normativ de reglementare a unor instituii. n prezent ns, pentru o guvernare mai ecace a societii, este necesar de a pune accentul nu pe lacune, ci pe valoricarea potenialului ei, realizarea deplin a prevederilor constituionale. Republica Moldova, la fel ca oricare alt ar democratic, i dorete o Constituie care prin autoritatea i puterea dispoziiilor sale guverneaz sistemul de drept i menine stabilitatea social. Revizuirile care se fac au i trebuie s aib anume acest scop. Fiind un fenomen social dinamic, dreptul este supus schimbrilor care se produc n societate. Normele i principiile constituionale nu fac excepie de la aceast regul, deoarece ele reprezint norme de drept. Din punct de vedere politic, orice Constituie exprim realitile
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

politice existente la momentul adoptrii sale. Dac au loc schimbri profunde n domeniul relaiilor sociale, este resc s se modice i Constituia. n caz contrar, ea devine un obstacol serios n calea progresului social i politic al statului. Ca exemplu n sensul dat poate servi oportunitatea instituirii accesului direct al persoanei la Curtea Constituional. Sondajele, consultarea specialitilor i savanilor n domeniu, dar mai ales realitatea privind numrul sporit de cereri adresate de ctre cetenii rii noastre la CEDO demonstreaz vdit c modicrile de rigoare n Constituie nu mai sufer amnare. n aceast privin snt deja unanimi i liderii partidelor reprezentate n Parlament, a fost clar exprimat voina politic a conducerii rii. Credem c atribuirea dreptului de sesizare a Curii Constituionale

ecrei persoane care pretinde c i-au fost lezate drepturile i libertile printr-un act emis de o autoritate public va constitui nc un pas important n edicarea statului de drept i democratic. Tendina tot mai accentuat de preuire i respectare a Constituiei n societate este i rodul alinierii jurisdiciei constituionale naionale, pe care o reprezentm, la standardele constituionalismului modern. Aceasta orienteaz clar i univoc Republica Moldova spre acceptarea ferm a rigorilor europene consacrate, care coincid cu aspiraia poporului de ntronare a ordinii i dreptii pe ntreaga vertical a statului de drept. Dumitru Pulbere, Preedintele Curii Constituionale
(Sptmna, 29.08.2008)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

11

12

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 16. Egalitatea


(1) Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial a statului. (2) Toi cetenii Republicii Moldova snt egali n faa legii i a autoritilor publice, fr deosebire de ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen politic, avere sau de origine social.

(Constituia Republicii Moldova)

16.
(1) . (2) , , , , , , , , .
( )

Este dificil s= convingi instan\a de judecat= s=-l priveze real de libertate pe un func\ionar corupt
Interviu cu Boris POIAT, conductorul Procuraturii Anticorupie, realizat n baza ntrebrilor adresate de cititorii suplimentului Obiectiv
- Procuratura Anticorupie are suciente atribuii pentru a putea contracara corupia n cadrul organelor de urmrire penal? Fenomenul corupiei nu a ocolit organele de urmrire penal din R. Moldova, fapt conrmat de sondajele de opinie, dar i de statisticile ociale. Riscul de corupere a oerilor de urmrire penal este mare, deoarece n cadrul procesului penal ei sunt permanent n contact cu infractorii, care uneori ncearc s scape ilegal de rspundere penal. Pentru a nu se lsa ispitii, oerii de urmrire penal trebuie s aib un comportament impecabil i corect. ns, uneori unii mai calc i strmb. Urmrirea penal pe cazurile de corupie comise de oerii de urmrire penal este efectuat de procurori, n special de procurorii anticorupie. ns, Procuratura Anticorupie are i alte atribuii, cum ar controlul modului n care angajaii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC) respect legea n exerciiul funciunii, efectuarea investigaiilor n vederea depistrii cauzelor de corupie i altor infraciuni ce submineaz securitatea i economia statului, reprezentarea nvinuirii de stat n instana de judecat pe cauzele trimise n judecat de ctre procurorii din Procuratura Anticorupie, desfurarea n comun cu alte organe abilitate cu atribuii speciale, precum i cu societatea civil, a msurilor de prevenire a corupiei etc. Potrivit prevederilor Planului Preliminar de ar, n timpul apropiat Procuratura Anticorup14 ie va abilitat cu funcii de investigare operativ a actelor de corupie comise de ctre angajaii CCCEC. Mai mult, n cadrul Procuraturii Anticorupie va creat o subdiviziune specializat care va avea atribuii de efectuare a msurilor operative de investigaii n scopul examinrii sesizrilor privind actele de corupie. - Atribuirea Procuraturii Anticorupie a unor funcii de investigare operativ a actelor de corupie comise de ctre angajaii CCCEC i MAI va ecientiza lupta contra corupiei n cadrul acestor instituii? Pentru a aa despre cazurile de corupie este necesar ca victima actului de corupie sau nsui funcionarul s contacteze organele de drept. Prin urmare, pentru a documenta astfel de cazuri este nevoie de a efectua msuri operative de investigaii (interceptarea convorbirilor, larea etc.). innd cont de faptul c procuratura are sarcina de combatere a corupiei, consider c trebuie s avem atribuiile corespunztoare pentru depistarea i documentarea cazurilor de corupie. n aceeai ordine de idei, a meniona c procurorii sunt obligai s efectueze urmrirea penal n cazurile de corupie comise de angajaii CCCEC sau MAI (care cunosc nu din auzite specicul muncii organelor de drept). Deci, este absolut necesar abilitarea Procuraturii cu atribuii de efectuare a msurilor operative de investigaii, precum i formarea unei subdiviziuni operative n cadrul i n subordinea nemijlocit a Procuraturii.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

- De ce astzi angajaii MAI i CCCEC, nvinuii de infraciuni de corupie, de regul, nu sunt privai real de libertate? Aceast ntrebare e mai potrivit s o adresai judectorilor. A meniona c la aplicarea pedepselor fa de angajaii MAI i CCCEC se ine cont de caracteristicile primite de acetia la serviciu sau la locul de trai. De obicei, ei sunt caracterizai pozitiv, ca ind ceteni loiali care nu prezint pericol pentru societate. La fel, se ine cont i de faptul c inculpaii au familie i copii la ntreinere. innd cont de aceast practica judiciar, este dicil s convingi instana de judecat c este necesar ca funcionarii inculpai s e privai real de libertate. Sunt sigur c ntemniarea angajailor MAI i CCCEC vinovai de comiterea infraciunilor de corupie ar contribui la diminuarea fenomenului corupiei, avnd ca efect prevenirea noilor infraciuni de acest fel. Totodat, noi avem sarcina de a-i exclude din sistemul public pe funcionarii care nu respect principiile anticorupie. De aceea, dac se constat c funcionarul a comis aciuni de corupie, atunci se urmrete n primul rnd privarea acestuia de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumite activiti. Din pcate, i aici legea penal stabilete c persoana condamnat poate privat de acest drept maximum pentru 5 ani. - Ct de des cetenii apeleaz la linia erbinte a Procuraturii Anticorupie? Pe cine de obicei se plng cetenii? Cetenii pot oricnd suna la liniile erbini ale Procuraturii Anticorupie la numerele de telefoane (22) 223-583, (231) 24152 sau (299) 31070. Mai mult, telefoanele de contact ale procurorilor anticorupie au fost plasate n locurile publice n majoritatea raioanelor R. Moldova. Cetenii ne sun des, ns cazurile de care ne povestesc nu se refer la corupie. De fapt, acesta este un specic naional al adresrilor cetenilor ctre organele de drept. Deseori, persoanele nu contest aciunile sau actele autoritilor publice n conformitate cu legislaia n vigoare, calicnd reacia acestora ca ind corupie.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Totodat, cetenii declar despre aciuni care conin elemente de corupere, dar refuz s colaboreze cu organele de drept n procesul de documentare a acestor fapte, prefernd anonimatul. Astfel de cazuri sunt extrem de dicil de investigat, deoarece pentru descoperirea i contracararea faptelor de corupie este necesar de a stabili o colaborare durabil ntre declarant i organul de drept. Dac ne referim la categoriile de funcionari n privina crora parvin plngeri cu privire la faptele de corupie, am constatat c prevaleaz plngerile n privina colaboratorilor de poliie i reprezentanilor administraiei publice locale. - Procuratura Anticorupie este dotat sucient cu echipament special pentru investigarea cazurilor de corupie? Se ntreprind permanent msuri pentru ca la acest capitol Procuratura Anticorupie s corespund cerinelor impuse de realitile de astzi. Dotarea Procuraturii Anticorupie cu echipament special este unul din obiectivele Proiectului comun al Consiliului Europei i Comisiei Europene mpotriva Corupiei, Splrii Banilor i Finanrii Terorismului n Republica Moldova (MOLICO). - Presa din R. Moldova a scris pe parcursul anilor despre presupusele cazuri de corupie n care sunt implicai oameni de stat. Potrivit legislaiei n vigoare, organele de drept ar trebui s se sesizeze i s verice informaiile din articole. n ultimii ani, cte dosare penale n baza materialelor din pres a intentat Procuratura Anticorupie? Potrivit legislaiei procesual-penale n vigoare, organul de urmrire penal poate sesizat despre svrirea sau pregtirea pentru svrirea unei infraciuni prevzute de Codul penal prin plngere, denun, autodenun i prin depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal. Astfel, legislaia nu stabilete obligaia organelor de drept de a se autosesiza i verica informaiile difuzate de mass-media. Prin urmare, urmrirea penal nu poate nceput n temeiul unor astfel de informaii. Totodat, evident c aceste informaii nu rmn n afara vizorului organelor de drept i 15

se examineaz n cadrul investigaiilor care se iniiaz de cele mai multe ori n baza rapoartelor de autosesizare ale organelor de drept sau ale plngerilor parvenite de la persoane. - n opinia Dvs., care sunt cele mai importante realizri ale Procuraturii Anticorupie? Una din realizrile importante este c am reuit s stabilim o interaciune ecient ntre Procuratura Anticorupie i procuraturile teritoriale. Aceasta ne permite s utilizm la maxim potenialul pe care l avem n teritoriu pentru a realiza ecient activiti de combatere a corupiei (investigaii, exercitare a urm-

ririi penale, reprezentare a nvinuirii de stat). Totodat, este important c Procuratura Anticorupie a reuit s stabileasc o comunicare ecient cu cetenii care declar cazurile de corupie. Considerm c aceast legtur n viitor va deveni i mai durabil n contextul forticrii capacitilor procurorilor anticorupie de a interveni rapid i ecient la depistarea i contracararea cazurilor de corupie. V mulumim! Interviu de Dumitru Lazur
(Obiectiv, 31.03.2008) Asociaia Presei Independente,

Demnitarii ][i ascund interesele


Parlamentul a boit Legea cu privire la conictul de interese La adoptarea n lectur nal a Legii cu privire la conictul de interese, Parlamentul practic nu a inut cont de recomandrile organizaiilor naionale i internaionale, inclusiv de obieciile Consiliului Europei. Experii strini, dar i cei locali sunt de prerea c legea n actuala formul nu corespunde nici pe departe standardelor europene, riscnd s rmn un act formal i inecient. n Strategia naional de prevenire i combatere a corupiei scrie negru pe alb c Parlamentul trebuie s adopte Legea cu privire la conictul de interese. Volens-nolens, la 15 martie 2007, proiectul de Lege cu privire la conictul de interese a fost nregistrat n Parlament, iar la 14 iunie anul trecut adoptat n prima lectur. Mai multe organizaii naionale i internaionale au criticat dur coninutul legii, susinnd c nu corespunde standardelor europene. Deputaii s-au artat deschii s accepte propunerile experilor locali i internaionali n vederea perfecionrii proiectului de lege. n toamna 2007, Parlamentul chiar a organizat 16 o conferin internaional la care a discutat comentariile pe marginea proiectului de Lege cu privire la conictul de interese. Atunci Maria Postoico, vicepreedintele Parlamentului, declara: Activitile tuturor organelor de stat i ale ntregii societi sunt aliniate la cursul R. Moldova spre integrare european, ind n permanen axate pe armonizarea legislaiei naionale la cea comunitar. ns, declaraiile nu prea au coincis cu faptele. La 15 februarie a.c., Parlamentul a adoptat legea n lectur nal, iar abia la 30 mai documentul a fost publicat n Monitorul Ocial. Experii care au lucrat la mbuntirea legii au rmas ocai Parlamentul practic nu a inut cont de recomandrile lor. Mai mult, deputaii au ignorat n mare parte i obieciile Consiliului Europei. n nal, ne-am pricopsit cu o lege n stil moldovenesc parc este, dar nu este (vedei opiniile experilor). De ce s-au speriat deputaii? Legea cu privire la conictul de interese i oblig pe demnitari i funcionari s depun, an de an, o Declaraie de interese personale n care s indice expres: a) activitile profeDreptul, omul i dreptatea n mass-media

sionale retribuite; b) calitatea de fondator sau funciile de conducere, administrare, revizie sau control deinute n cadrul unor organizaii necomerciale sau partide politice; c) calitatea de asociat sau acionar al unui agent economic, inclusiv instituiile de credit, organizaiile de asigurare i instituiile nanciare; d) relaiile cu organizaiile internaionale. Declaraia se depune n termen de 15 zile de la data angajrii, validrii mandatului ori numirii n funcie i se actualizeaz anual pn la data de 30 ianuarie. Totodat, funcionarii nu sunt scutii de depunerea Declaraiei cu privire la venituri i proprietate. Probabil, unele informaii din Declaraia de interese s-ar putea regsi n Declaraia cu privire la venituri i proprietate. Aceast coinciden nu va putea folosit ca pretext pentru neprezentarea uneia dintre declaraii. Pentru a amna ziua depunerii primei declaraii de interese, deputaii au recurs la un ir de mecherii. Ei nu au elaborat modelul declaraiei i nici regulamentul de activitate a Comisiei Principale de Etic, organ abilitat de colectarea i vericarea declaraiilor. Mai mult dect att, legea nu a intrat n vigoare odat cu publicarea ei n Monitorul Ocial. Guvernul abia urmeaz n termen de ase luni s prezinte Parlamentului propuneri n vederea aducerii legislaiei n vigoare n conformitate cu legea n cauz. Deci, nu se tie exact cnd demnitarii i funcionarii vor completa primele declaraii de interese, ns, pare-se, abia dup alegerile parlamentare de anul viitor. Chiar dac ntr-o bun zi bugetarii de elit vor ajunge s depun declaraiile de interese, acestea nu vor publicate pe paginile-web ale instituiilor de stat, aa cum se obinuiete n Occident. Totui, potrivit legii, informaiile cuprinse n declaraiile de interese personale au caracter public i pot eliberate la solicitare. Asta ns nu nseamn c vei putea obine copia declaraiilor de interese. Nu te lsa prostit! Suplimentul anticorupie OBIECTIV te ndeamn s-i ajui pe demnitari i funcionarii
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

publici s-i aminteasc de conictele de interese pe care le au. Dac ai aat c un ministru sau un ef de direcie a atribuit un contract direct rmei deinute de ruda sa sau c un funcionar i-a angajat ica sau ul n instituia pe care o conduce, nu ezita s suni la redacia OBIECTIV (la 22-09-96) sau s ne expediezi un e-mail la adresa obiectiv@api.md. Nu-i lsa pe funcionari s te prosteasc i s-i foloseasc banii n interes personal! Nu corespunde standardelor europene OBIECTIV i-a ntrebat pe reprezentanii organizaiilor care au prezentat Parlamentului recomandri de mbuntire a Legii cu privire la conictul de interese: 1. n ce msur s-a inut cont de recomandrile dvs. la adoptarea Legii cu privire la conictul de interese n lectura a doua? 2. Legea cu privire la conictul de interese, n actuala versiune, corespunde n general standardelor europene? Circa 70 la sut din recomandrile Consiliului Europei, respinse Tatiana Cojocaru, consilier juridic, Proiectul mpotriva corupiei, splrii banilor i nanrii terorismului n R. Moldova (MOLICO) al Consiliului Europei 1. Din pcate, circa 70 la sut din recomandrile Consiliului Europei (CE), inclusiv cele fcute de Comisia de la Veneia, au fost respinse de deputaii moldoveni. Unele recomandri se refereau la aspecte eseniale ale Legii cu privire la conictul de interese. De exemplu, la capitolul persoanele fa de care se aplic legea se face o ncercare ambiioas de a reglementa conictul de interese pentru toate categoriile de persoane care dein o funcie public. Conictul de interese ce implic funcionari publici numii n funcii trebuie reglementat diferit comparativ cu funcionarii alei. n special, prevederile de incompatibilitate trebuie s e mai puin stricte pentru funcionarii alei dect pentru 17

funcionarii publici profesioniti, care sunt numii n funcii. n al doilea rnd, includerea judectorilor n lista funcionarilor veridicitatea declaraiilor crora va vericat de Comisia Principal de Etic, n opinia experilor CE, poate constitui o intruziune inacceptabil a puterii legislative asupra judiciarului. CE a recomandat transferarea acestor funcii Consiliului Superior al Magistraturii. La capitolul supravegherea i controlul executrii, legea conine deciene substaniale, prevederile ind prea succinte pentru stabilirea mecanismelor clare de supraveghere i control. Dei din lege reiese c Comisia Principala de Etic joac un rol principal n controlul executrii legii, componena i funciile acesteia nu sunt prevzute n lege, dar rmn a stabilite de un regulament aprobat de Parlament. n opinia experilor CE, regulile de constituire i funciile Comisiei trebuiau prevzute n legea n cauz. Mai mult, este important de a stabili reguli care ar asigura independena Comisiei. La capitolul sanciuni pentru nerespectarea prevederilor legii, legea prevede c nclcarea obligaiei de a informa eful ierarhic superior despre situaia de conict de interese atrage rspundere disciplinar, administrativ, civil sau penal, dup caz. Aceast prevedere se refer la toi funcionarii publici, n afar de preedintele R. Moldova, deputaii n Parlament, membrii Guvernului i conductorii organizaiilor publice, pentru care legiuitorul nu a gsit de cuviin a prevedea posibilitatea tragerii la rspundere. Dei legea deja a intrat n vigoare i din acel moment toi funcionarii publici din Moldova au obligaia s se conformeze prevederilor acesteia, totui pn la momentul aducerii restului actelor legislative i normative n vigoare n conformitate cu aceast lege, introducerii sanciunilor pentru nerespectarea legii, ct i crerii Comisiei Principale de Etic, ne am ntr-un vacuum juridic, deoarece fr amendamentele respective i crearea organului de control nu poate vorba de executarea legii. innd cont de acest fapt, considerm c Guvernul trebuia s elaboreze i s trimi18

t spre examinare n Parlament mpreun cu proiectul Legii privind conictul de interese i proiectul de modicare a actelor legislative n conformitate cu Legea conictului de interese. Legea conine i alte deciene, precum ar deniia conictului de interese, regimul preferenial acordat personalului militar al Serviciului de Informaii i Securitate, vericarea nclcrilor comise de persoanele ce dein funcii publice, publicitatea insucient a declaraiilor i altele. 2. Legea n actuala sa formul nu corespunde standardelor europene din motivele expuse mai sus. Este necesar de menionat c, dei adoptarea Legii privind conictul de interese constituie un pas spre reglementarea ecient a conictului de interese n R. Moldova, totui, problema conictului de interese este rezolvat mai ecient prin combinarea diferitor abordri i c doar legea nu va constitui o baz sucient pentru reglementarea acestui domeniu. Legea privind conictul de interese va mai ecient n contextul altor reglementri i coduri, inclusiv a codurilor de etic pentru categoriile de persoane asupra crora se rsfrnge legea, reglementrilor privind serviciul public n vederea stabilirii posibilitilor clare de carier i bazelor pentru salarii decente etc. Legea trebuie vzut nu ca o soluie n sine, dar ca parte component a unui pachet complex de legislaie, elaborarea creia va la fel de important ca i elaborarea legii nsi. A fost negat experiena internaional Em Obreja, Transparency International Moldova 1. La adoptarea Legii cu privire la conictul de interese s-a inut cont doar de cteva recomandri propuse de Transparency International Moldova. Din pcate, autoritile au ignorat un ir de obiecii importante. Prin urmare, Legea, n actuala sa formul, nu reglementeaz ecient conictele de interese. De exemplu, a fost pstrat deniia incorect a noiunii de conict de interese care, de fapt, reprezint un element de baz al acestei legi,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

neind acceptat deniia propus de Transparency International-Moldova. Noiunea prezentat n lege nu explic clar n ce const conictul de interese i stipuleaz incorect c un conict de interese este situaia n care persoana care deine o funcie public trebuie s ia o decizie (...) sau s ntreprind, n ndeplinirea atribuiilor sale, alte aciuni ce inueneaz sau pot inuena interesele sale personale. La fel, este incorect i noiunea de interes personal. De asemenea, au mai fost omise i alte recomandri importante. 2. Cred c neacceptarea propunerilor noastre este egal cu negarea recomandrilor i experienei internaionale. Asta ar putea diminua capacitatea legii de a-i atinge scopul

de promovare i asigurare a corectitudinii funcionarilor de diferit rang, instituiilor sau organizaiilor publice n procesul de luare a deciziilor ociale i de administrare public, precum i de asigurare a ncrederii publicului n corectitudinea acestora. Sunt de prerea c adoptarea Legii cu privire la conictul de interese reprezint un pas necesar i foarte important pentru activitatea de prevenire a corupiei n R. Moldova, ns, innd cont de faptul c nu s-au luat n calcul toate recomandrile de mbuntire a legii, nu pot spune c ea corespunde ntru totul standardelor europene. Dumitru Lazur
(Obiectiv, Asociaia Presei Independente, 30.06.2008)

Ilegalit=\i clasate ]n cazul unui ex-ministru


n timp ce, ani n ir, sute de mii de oameni ateapt s primeasc o locuin de la stat, unii privilegiai se aleg cu apartamente din bani publici, ocolind rndurile. Asta se ntmpl n timp ce i unii, i alii triesc n aceeai ar, n temeiul acelorai legi. Anatol Cupov, ex-preedinte al Consiliului Judeean Bli, a deinut, n 2002, funcia de ministru al Transporturilor i Comunicaiilor, iar Ion Olaru, ex-poliist al brigzii cu destinaie special Fulger, a participat la luptele de pe Nistru. Ulterior, Anatol Cupov a fost demis, dar i promovat n alt funcie, de acelai Guvern, cruia nu-i pas de problemele i grijile lui Ion Olaru. n prezent, Anatol Cupov administreaz o ntreprindere i locuiete n centrul Chiinului, ntr-un apartament cu trei odi, procurat de stat, pe cnd era ministru, iar Ion Olaru este invalid pe via, locuind cu soia i doi copii ntrun cmin, avnd o singur odaie de 16 m. p. Olaru are o map impuntoare, n care pstreaz toate demersurile trimise pe la instituiile statului, cernd un loc de trai.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Cazul Cupov: apartament din bani publici La sfritul anului 2001, Anatol Cupov a fost promovat n funcia de ministru al Transporturilor i Comunicaiilor. Dup jumtate de an de la instituirea sa n aceast funcie, Guvernul a permis Ministerului Transporturilor i Comunicaiilor (MTC) s procure un apartament n municipiul Chiinu, pentru mbuntirea condiiilor locative ale ministrului Cupov. n raportul Curii de Conturi pentru 2002 este specicat c 517,5 mii de lei au fost transferai pe contul ministrului de la instituiile subordonate acestuia, iar 230 mii de lei din sursele nanciare ale Administraiei de Stat a Drumurilor, n scopul mbuntirii condiiilor de trai ale lui Cupov. Cu acei bani, Cupov a cumprat un apartament cu trei camere, cu o suprafa de 109,7 m. p., n contractul de vnzare-cumprare a locuinei ind indicat suma de doar 53 mii lei. Vecinii fostului ministru i mai amintesc c, la reparaia apartamentului, au lucrat angajai din cadrul MTC. 19

n acelai raport al Curii de Conturi este scris c, din cauza diminurii intenionate a costului locuinei care a condus la evaziuni scale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC) a luat apartamentul sub sechestru, ulterior n contract indicndu-se suma real. n martie 2003, printr-o Hotrre de Guvern, apartamentul urma s e transmis, cu titlu gratuit, de la balana ntreprinderii de Stat pentru exploatarea ediciilor MTC la cea a Cancelariei de Stat. La momentul nalizrii controlului Curii de Conturi, prevederile din hotrre rmneau neexecutate. Ex-ministrul Cupov continu s locuiasc n acest apartament, pe care l-a i privatizat la sfritul anului 2006. Vitalie Zam, jurist n cadrul organizaiei Juritii pentru Drepturile Omului, a spus c, potrivit art. 109 din Codul cu privire la locuine, persoanele care au ntrerupt relaiile de munc cu ., instituia, urmeaz s e evacuate din locuinele de serviciu, fr acordarea altui loc de trai. n acelai timp, potrivit art.5 din Legea privatizrii fondului de locuine, nu pot vndute sau transmise cu titlu gratuit n proprietate privat imobilele care se a n locuinele de serviciu, ai cror locatari au lucrat mai puin de 10 ani la unitatea respectiv. n contextul legislaiei enunate mai sus, este puin probabil ca, la ncheierea contractului de privatizare, s fost respectate exigenele normative, a specicat Zam. Cazul Olaru: cmin pe via pentru un erou n 1992, cnd a nceput conictul transnistrean, Ion Olaru avea 22 de ani, ind angajat n cadrul brigzii cu destinaie special Fulger. Nici nu m-am gndit c a putea s nu m duc s lupt, i amintete Ion. S-a ntors acas rnit i, dup o operaie la cap, s-a ales cu gradul II de invaliditate pe via. La acel moment locuia ntr-o odaie de serviciu, n apropiere de Fulger. Dup operaie, nu eram bun de nimic. Conducerea brigzii m-a rugat s eliberez odaia i mi-a promis un loc de trai n ora. Atept i pn azi. De aco20

lo am plecat. Peste vreun an, m-am cstorit i am trecut cu traiul la soie, ntr-o odaie a unui cmin. La nceput mai era cum era, dar de cnd au aprut cei doi copii, doar noi tim cum ne descurcam, spune Ion. n 1992, m-am nscris ntr-un rnd pentru apartament la Fulger, iar prin 2000 la Pretur. n 2006, cnd a fost construit un bloc nou pentru social vulnerabili, Vasile Ursu, care era atunci la Primrie, mi-a promis c va ine cont de cazul nostru. Att a fost. Cnd m-am adresat la Direcia locuine, s au ce se aude cu apartamentul, nu au gsit dosarul cu documente. Puteam s ateptm mult i bine, adug Olaru. n timp ce Olaru expedia demersuri peste tot, soia sa s-a mbolnvit, ajungnd i ea invalid de gradul II. Toate rspunsurile pe care le primeam erau tare frumoase, dar nu nelegeam nimic din ele, nu ni se spunea nimic concret, povestete Ion. i pn n prezent, toi patru continu s locuiasc n cei 16 m. p., bucurndu-se de reparaia pe care, de curnd, au reuit s o termine cu ajutorul rudelor. Ion Olaru nici nu mai tie ce i de la cine s atepte. Cei care sunt la conducere mi rspund c nu ei m-au trimis la rzboi i dac ne este greu cu copiii s-i dm la internat. Prinii sunt btrni, au i ei nevoie de ajutor. Singurul sprijin, pn acum, l avem de la frai. Bine c nu-s singur, zice Ion. Calea spre un apartament din bugetul statului n 2002, dup 11 luni de lucru, Cupov este nvinuit public de ctre preedintele Voronin de comiterea unor grave crime cu caracter economic, ind destituit. La momentul demiterii sale, n pres circula informaia potrivit creia ministrul ar fost cercetat penal pentru deturnri de fonduri. Aceast informaie pare a conrmat i de datele aceluiai raport al Curii de Conturi, potrivit cruia CCCEC a luat apartamentul sub sechestru. Vadim Tomuz, director adjunct al Direciei generale urmrire penal din cadrul CCCEC, a declarat c doar n cazul dosarelor penale are loc sechestrarea, n scopul asigurrii resDreptul, omul i dreptatea n mass-media

tituirii unor eventuale daune. La solicitarea Asociaiei Presei Independente, n februarie 2004, dup apte luni de ateptare, CCCEC a rspuns c n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare, dosarul penal intentat n privina aciunilor ex-ministrului Transporturilor i Telecomunicaiilor, Anatol Cupov, a fost clasat. Acest proces penal a ncetat din motivul schimbrii situaiei, conform Procuraturii Generale. Stela Barb, anchetatoarea care a instrumentat dosarul i care a adoptat ordonana de ncetare a procesului penal, spune c nu-i mai amintete despre ce era acel dosar i nici ce nseamn schimbarea situaiei. Ea ne-a sugerat s adresm o interpelare. Dup cteva luni de ateptare, am constatat c scrisoarea redaciei nu a ajuns la Procuratura Centru, sugerndu-ni-se s mai scriem o dat, rspunsul urmnd s e n corespundere cu greutatea dosarului. Cu toate acestea, dup mai multe apeluri, Barb a recunoscut c-i amintete despre dosar, doar c nu are niciun drept s vorbeasc. Traseul carierei lui Cupov Dup cteva sptmni de la demitere, Cupov este numit prin hotrrea Guvernului n calitate de manager principal al S Portul maritim comercial Giurgiuleti, unde a lucrat doar cteva luni. Pe cnd era ministru, n pres, dar i n rapoarte internaionale, printre care i cel al Freedom House se scria c Anatol Cupov ar fost implicat n activiti ilegale n timp ce lucra vicepreedinte al Consiliului judeean Bli i c ar abuzat de putere, n cazul unor afaceri legate de Terminalul de la Giurgiuleti, pe cnd era ministru. n acelai raport se mai scrie c, dac Cupov era gsit vinovat, ar fost condamnat la detenie pe o perioad de 1025 de ani. Analistul politic Igor Boan consider c promovarea i protejarea unui ex-ministru compromis se explic doar prin faptul c acesta este parte a echipei, care pedepsete i miluiete dup propria dorin. ntre timp, Cupov i vede linitit de viaa de ex-ministru i de cea de manager, iar Ion
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Olaru, mai puin linitit, i duce viaa de invalid, se lupt cum poate pentru a-i ntreine familia, iar n nopile de insomnie, adic n ecare noapte, ateapt doar s vin dimineaa i nu se mai gndete cnd va primi o cas nou, pentru c aa cum spune el este slab ndejdea. Iar cum preurile sunt att de mari, sunt nebuni s ne dea nou un apartament? - se ntreab Ion. Locuinele de stat o problem care i ateapt rndul Petru Gontea, ef al Direciei gestionare a fondului locativ a Primriei municipiului Chiinu, a declarat pentru Ziarul de Gard c, pentru a primi o locuin de stat, trebuie s depui o cerere la Pretura de sector, iar la momentul drii n exploatare a unui bloc, dosarele primelor persoane nscrise se transmit la Primrie, ind analizate de o comisie special, care decide cine anume va primi apartament. n cadrul Preturilor, solicitanii se nscriu n rndul prioritar sau n cel general. Prioritare sunt 17 categorii de persoane, printre care: participanii la rzboi, deportaii, invalizii, familiile cu muli copii, mamele singure, nvtorii, orfanii. n rndul general sunt inclui cei care nu se regsesc n primul. Cele mai vechi cereri sunt depuse n anii 6667. Sectorul Centru rndul general 1056 cereri, rndul prioritar 837 cereri Sectorul Rcani rndul general 11150 cereri, rndul prioritar 1855 cereri n ultimii trei ani nu s-a mai dat n exploatare niciun bloc locativ pentru aceste categorii de ceteni. Lilian Surlaru, ef al Seciei Coordonare, Imobil i Servicii Comunale, Pretura Rcani, a spus c aceste liste se modic, de cele mai multe ori, cnd persoana se transfer n alt rnd sau cnd decedeaz. (Ziarul de Gard, 25.09.2008, http://garda.com.md) 21

Legile moldovene[ti sunt, aparent, foarte democratice


Nscut la 27 decembrie 1982, absolvent a Facultii de Drept a USM, Janeta Hanganu este un exponent al noii generaii de avocai din RM i reprezint modelul unei cariere de succes. Angajat a Biroului de avocai Hanganu Tnase & partenerii, ea a obinut ctig de cauz n dosare de rezonan la CEDO, cum ar Muuc vs. RM (noiembrie 2007) i MEGADAT.COM vs. RM (8 aprilie 2008)

- Janeta, cum calicai situaia jurisprudenei din RM la ora actual? - Dicil, dac nu deplorabil. Suntem martori, de la 2001 ncoace, la o degradare treptat a independenei judectorilor i a libertii lor de a adopta decizii bazate pe lege i pe propria convingere. Dac din 1996 pn n 2000 judectorii au nceput s contientizeze faptul c sunt independeni, c au anumite garanii prin lege, c sunt numii pe via, c au dreptul la un proces echitabil, n urma epurrilor din 2002-2003 corpul judectoresc s-a modicat substanial. n instanele superioare au mai rmas judectori, dar n instanele Curii de Apel practic au fost numite cadre noi, preedintele RM avnd prioritatea de a stabili cine merit c dein aceast funcie. - Ce ar trebui de fcut ca justiia noastr s e cu adevrat independent? - nainte de toate, n-ar trebui s existe presiuni politice asupra judectorilor. Desigur, corupia este o problem legat de independena judectorilor, dar, dup prerea mea, cea mai grav este presiunea politic i limitarea libertii judectorilor de a judeca dup lege, dar nu conform indicaiilor cuiva. Ar mai i teama judectorului de a nu promovat sau chiar de a dat afar din serviciu pentru faptul c a judecat mpotriva unei autoriti de stat, i asta n poda garaniei de inamovibilitate. 22

- Cum se explic faptul c RM pierde tot mai multe dosare la CEDO? - Exist mai multe explicaii. Noi suntem parte la Convenia European a Drepturilor Omului din 1997. Prima hotrre mpotriva RM a fost adoptat abia n 2001, n cauza Mitropoliei Basarabiei. La scurt timp dup aceasta s-a vzut c exist un mecanism ecient care ofer soluii i evident c mai multe cereri au nceput s e adresate Curii. Prin urmare, parial, creterea numrului de condamnri este proporional cu o cretere a gradului de cunoatere despre Convenia i Curtea European a Drepturilor Omului. E altceva ns n privina arestrilor ilegale. Desigur, i nainte de 2001 erau eliberate mandate de arest, dar din 2004 apariia dosarelor i arestrilor politice au determinat avocaii s caute soluii i dreptate n afara justiiei naionale. Atunci s-a reconrmat eciena justiiei europene a drepturilor omului. n mod logic, toate rile europene care au aderat la Convenie au cunoscut o cretere continu a cererilor adresate mpotriva sa. De fapt, CEDO este victima propriului su succes. Adic, a demonstrat c poate funciona bine i este acum asaltat de tot mai multe cereri. n cazul RM, ns, este curioas natura acestor plngeri. Dac n alte ri avem plngeri repetitive privind dreptul de proprietate - de exemplu, n Romnia, Slovacia, Polonia, unde au existat multe plngeri
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

privind procedura retrocedrii proprietilor -, n cazul RM noi avem cazuri foarte curioase: arestri ilegale, naionalizri, distrugere de afaceri, nclcri evidente ale libertii la expresie etc. n anumite situaii, cazurile moldoveneti aduc ceva nou jurisprudenei de la Curte, prin nemotivarea mandatelor de arest, prin limitarea dreptului la liber exprimare a angajailor. De altfel, cazul Ilacu a ridicat o serie de probleme de drept ce nu fuseser anterior examinate de CEDO. Prin urmare, problema moldoveneasc nu ine de cantitatea de plngeri, ci de coninutul nclcrilor pe care le reclam petiionarii. Judectorii europeni deseori se arat uimii de faptele i justiia moldoveneasc. - Aceasta ar nsemna c trim ntr-un stat cu multe restricii - Cred c trim ntr-un stat n care noi nu putem ntrevedea restriciile pe care ni le impune acest stat. Legile moldoveneti sunt aparent foarte democratice. Avem o groaz de drepturi, posibilitatea de a ne manifesta libera opinie, dar n fond nu avem nimic. Cnd mergem n instan, ncercm s ne aprm aceste drepturi, dar constatm c nici instanele nu ne protejeaz n msura n care legea scrie c trebuie s o fac. Aa cum spunea cndva Soljenin, exist lege i noiune de lege, ultima efectiv substituind-o pe prima. De fapt, la noi legile sunt aplicate defectuos, uneori s-ar prea c intenionat, i acesta e unul din motivele de ce pierdem dosare la CEDO. - De ce chiopteaz tot mai mult justiia noastr? - Exist mai multe probleme, una ind calitatea actului de justiie. Din punct de vedere subiectiv, chiar n cazul n care judectorul emite o hotrre legal, oricum, prile din proces au senzaia c nu li s-a fcut dreptate. Ceea ce este o problem, pentru c, atta timp ct imaginea pe care acest corp de profesioniti i-a creat-o este defectuoas, ceteanul nu crede n justiie, ca instituie a statului. Pe drept motiv Lord Hewart spunea c este de o importan fundamental ca dreptate s se fac, dar ca s se i vad c aceasta s-a fcut. Din punct de vedere obiectiv o problem substanial sunt hotrrile judectoreti ne Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

motivate, cnd prile le citesc i nu neleg cum i de ce s-a ajuns la o anumit soluie. O hotrre neclar, chiar dac i n favoarea unei pri, nu-i servete la nimic dac din cauza neclaritii nu o poate executa. O alt problem ar nsei procesele judectoreti, felul n care acestea se desfoar ori sunt organizate. Este i o problem a administrrii instanelor. Instanele nu dispun de suciente sli de judecat i nici de sucieni bani pentru a amenajate n mod adecvat, pentru a dotate cu mijloace de nregistrare a acestor procese, personal administrativ sucient pentru a asista judectorul n lucrul su. Fr o schimbare mai cardinal ns de mentalitate, remedierea formal a problemelor menionate mai sus nu va aduce schimbarea att de mult ateptat de justiiabili i, aparent, de corpul de judectori. - Cum trebuie, totui, s e legea ca ea s apere interesele cetenilor? - Clar, previzibil i accesibil. Iar n cazul n care nu exist reglementri, s existe mecanisme accesibile de a interpreta legea. Moldova dispune de multe acte normative n continu schimbare i, indiferent ct de instruii sunt judectorii, avocaii i ali juriti, este dicil de a stabili cu certitudine uneori cadrul normativ ce reglementeaz o anumit situaie. Suntem ntr-o curs de modicri legislative: Planul de Aciuni RM-UE, Planul Naional de Dezvoltare, reforma administraiei publice centrale etc. Tot ce se raporteaz sunt legi adoptate. Consider c exist i alt soluie: un judector care tie ce nseamn stare de drept, proces echitabil poate gsi o aplicare corect chiar i a unei legi depite. S dau un exemplu. n Bosnia-Heregovina, Curtea Constituional - care examineaz i plngeri privind nclcarea drepturilor omului - este compus din judectori din state europene numii de Preedintele CEDO. O soluie similar anuna i Mihail Saakavili privind corpul judectoresc al Curii Supreme din Georgia. Astfel, i un sistem potenial defect poate tratat cu o infuzie consecvent de valori democratice n sistemul judectoresc. - Ai aprat mai multe cauze la CEDO. Care dintre acestea a fost mai dicil? 23

- Cam toate au o doz de nedreptate din moment ce am decis s adresm Curii o plngere. Dar i mai mult nedreptate am sesizat atunci cnd Guvernul a pretins n faa Curii c, de fapt, nu ar vorba de vreo nclcare sau spuneau, vehement, c reclamanii i reprezentanii acestora sunt mincinoi, induc deliberat Curtea n eroare i plngerile acestora trebuie respinse ca abuzive. Curtea a respins asemenea acuzaii din partea Guvernului. - n acest sens, ce rol are agentul guvernamental la CEDO? - Agentul guvernamental este reprezentantul statului la CEDO, dumnealui este aanumitul avocat al Guvernului. ns pe lng faptul c el trebuie s pledeze n aprarea Guvernului are un rol mare n prevenirea cazurilor de nclcare a drepturilor omului. Agentul guvernamental, n virtutea statutului su, nu poate i nici nu ar trebui s-i foloseasc experiena pentru a camua nclcrile drepturilor omului din statul pe care l reprezint. Mai simplu spus, funcia sa nu este de a nva poliitii cum s bat fr ca s rmn vnti. - Cum va evolua procesul n cazul MEGADAT.COM vs. RM? Credei c vor reui reclamanii, crora Curtea le-a dat ctig de cauz sptmna trecut, s ajung la un consens cu Guvernul de la Chiinu? - n termen de trei luni noi urmeaz s naintm pretenii privind prejudiciul material, n caz contrar Curtea nici nu le va acorda. Consensul despre care vorbii nseamn o nelegere amiabil dintre Guvern i reclamant. Hotrrea Curii este foarte clar - a avut loc nclcarea Art. 1 al Protocolului 1 pe motiv c lipsirea de licen a fost arbitrar, disproporionat de grav i reprezint un tratament discriminatoriu. Prin urmare, noi o s discutm despre repararea prejudiciului material cauzat prin lichidarea afacerii, nu prin simpla lipsire de licen, pentru c aciunile autoritilor de dup retragerea licenei au dus la nchiderea companiei. n asemenea cazuri, sunt importante evalurile, adic, s se tie ct a costat afacerea la acel moment, planurile de dezvoltare a companiei, ce prot urma s obin dac nu i se lua licena. n 2003 MEGADAT. COM era cel mai mare operator de internet 24

din RM, dup cum a recunoscut i Guvernul, astfel sumele pretinse vor eseniale. Acum depinde cum o s reuim s probm aceste pretenii materiale, indc foarte mult conteaz actele contabile, cele de evaluare, actele de audit etc. - Cum credei, pn cnd va mai pierde RM dosare la CEDO? - Cred c nc mult timp. Chiar i n eventualitatea instaurrii unui sistem democratic, ntotdeauna vor exista nclcri. i acum Germania, Marea Britanie, Frana, Spania au hotrri mpotriva lor, dar ele sunt de ordin juridico-losoc, adic nu este vorba de nclcri evidente ale drepturilor omului. Am impresia c atunci cnd se spune c Moldova a pierdut la Curte nc un dosar, toat lumea este preocupat de suma pe care Moldova a pierduto, iar nu de dreptul sau valoarea democratic - subiect al hotrrii. mi pare ru s constat c aparent ne-am obinuit cu faptul c o hotrre este grav, dac ea cost scump Guvernul RM, iar nu dac se constat o nclcare inacceptabil pentru o societate ce se pretinde democratic. Cred c Guvernul ar trebui s e atent la orice fel de condamnare. Faptul c CEDO a ajuns s constate o condamnare, nseamn c exist o problem. Dac aceast condamnare este prezent n trei, cinci, zece dosare, atunci ea este cu att mai grav. n alte ri o simpl constatare a unei nclcri determin Guvernul la schimbarea unor anumite practici pentru a preveni o condamnare repetat. - Pe ce loc se a RM, dup numrul de dosare, n raport cu alte ri? - Potrivit statisticii, pe primul loc dup numrul condamnrilor se a Rusia, Italia, Polonia - dar este vorba de numrul de persoane i problemele abordate. n Rusia aceste plngeri sunt mult mai grave. n Italia, Polonia este vorba de un numr foarte mare de dosare legat de neexecutri, ceea ce nu poate comparat cu dispariia persoanelor din Cecenia, bunoar. - Dar dup gravitate? - Dup gravitate, Rusia cred c e prima n top. Moldova ocup, la fel, unul dintre primele locuri dup numrul de plngeri pe cap de locuitor, dar poate nu att de grave ca n RuDreptul, omul i dreptatea n mass-media

sia. Cred c ar trebui, totui, s gsim alt ar pentru o comparaie mai potrivit, innd cont de valorile la care aderm i la viitorul pe care vrem s-l realizm - Ce trebuie s facem ca s avem o justiie corect? - S schimbm mentalitatea unor oameni i, dac e posibil, a ntregii societii. Era un banc: moldovenilor li s-au dat trei caliti - s e detepi, s e cinstii i s e comuniti, cu condiia c nu pot avea mai mult de dou caliti n acelai timp. i, curios, dac

moldoveanul este comunist i detept, nicidecum nu poate cinstit, dac este comunist i cinstit nicidecum nu poate detept, iar dac este detept i cinstit, nicidecum nu poate comunist. Sperm s m i detepi i cinstii, astfel excluznd cea de-a treia variant - V mulumim pentru interviu. Nicolae Roibu
(Timpul de diminea, 14.04.2008, www.timpul.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

25

26

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 20. Accesul la justiie


(1) Orice persoan are dreptul la satisfacie efectiv din partea instanelor judectoreti competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libertile i interesele sale legitime. (2) Nici o lege nu poate ngrdi accesul la justiie.
(Constituia Republicii Moldova)

20.
(1) , . (2) .
( )

Ap=rarea drepturilor omului una din sarcinile prioritare ale sistemului judec=toresc
Demnitate i dreptate pentru toi acesta este motto-ul ales de Naiunile Unite pentru aniversarea a 60-a de la adopatrea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului

Istoria drepturilor omului este una pasionant. Ea i trage rdcinile din toate marile sisteme losoce, andu-se la temelia luptei pentru libertate i egalitate, pentru democraie i progres n toat lumea. ns, ideea drepturilor omului a cunoscut cea mai larg popularitate n secolul al XX-lea, n cursul cruia comunitatea internaional s-a dezvoltat i s-a transformat radical, iar odat cu aceasta s-a produs i emanciparea drepturilor fundamentale ale persoanei umane. n prezent exist zeci de documente, la nivel internaional i regional, care vizeaz drepturile omului. ns, documentul de referin rmne Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat i proclamat solemn de ctre Adunarea General a Organizaiei Naiunulor Unite. Declaraia este apreciat unanim ca marcnd nceputul unei noi etape n domeniul drepturilor omului. Este primul document internaional cu caracter general i vocaie universal n acest domeniu, care a contribuit n mod esenial la formarea unor reguli cutumiare n numeroase ri ale lumii. Nu ntmpltor prevederi ale declaraiei au fost ncorporate n constituiile multor state sau au fost invocate n jurispruden, dnd expresia unor standarde comune n domeniul drepturilor omului. Constituia Republicii Moldova, n articolul 4, aaz Declaraia Universal a Drepturi28

lor Omului alturi de tratatele internaionale la care ara noastr este parte i le confer acestora o for juridic deosebit. Acest fapt reiese clar din prevederile Constituiei, potrivit crora: Dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile cetenilor vor interpretate i aplicate n concordan cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. O realizare notorie n domeniu este marcat de cele dou pacte internaionale cu caracter general i cu vocaie universal n materia drepturilor omului. Este vorba de Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice i Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale. Astfel, pactele nominalizate, precum i Protocolul opional la Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, mpreun cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului formeaz aa-numita Cart Internaional a Drepturilor Omului. Pe parcurs, dup Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Adunarea General a ONU a adoptat peste 60 de convenii, pacte i alte documente privind drepturile omului. ndat dup adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, pe plan european a demarat procesul de elaborare a unui sistem regional de protecie a drepturilor omuDreptul, omul i dreptatea n mass-media

lui, principalul document al acestui sistem ind Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale, semnat la Roma la 4 noiembrie 1950 i intrat n vigoare la 3 septembrie 1953. Astfel, Convenia European a instituit un sistem de protecie a drepturilor omului care s-a dovedit a de-a lungul anilor cel mai avansat i mai ecient dintre sistemele elaborate pn n prezent. Pentru asigurarea unei protecii efective a drepturilor omului, este esenial ca statele, prin constituii i alte legi, ct i prin intermediul instituiilor interne, s pun n aplicare practic angajamentele asumate prin tratatele i conveniile referitoare la domeniu. n acest context, este necesar de menionat faptul c, odat cu declararea independenei n 1991, Republica Moldova a iniiat un proces de tranziie complex i ndelungat, marcat prin schimbri social-economice importante spre un regim democratic i o economie de pia. Aceast tranziie a presupus o revizuire fundamental a rolului statului, ct i a drepturilor i obligaiilor ecrui individ. Procesul de tranziie a genarat necesitatea de a identica drepturile omului ca factor de baz n dezvoltarea naional i, n consecin, Republica Moldova a ntreprins eforturi semnicative pentru alinierea legislaiei naionale la normele internaionale cu privire la drepturile i libertile fundamentale ale omului. Aniversarea a 60-a de la adopatarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului este, mai nti de toate, un prilej de a evalua situaia drepturilor omului, de a analiza obstacolele care mpiedic manifestarea lor i de a medita asupra principalelor ci de transpunere n practic pe viitor a drepturilor omului. Se tie c drepturile omului se a la baza constituionalismului, iar principalul scop al unei constituii const n garantarea libertii i securitii inei umane sub toate aspectele sale. Nu ntmpltor chiar din primul articol al Constituiei din 1994 se arm c Republica Moldova este un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i sunt garantate. Legea Suprem a Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

rii prevede respectarea drepturilor i libertilor fundamentale n corespundere cu normele universal acceptate i tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte. Mai mult dect att, articolul 4 din Constituie prevede supremaia instrumentelor internaionale de protejare a drepturilor omului asupra legislaiei naionale. Un pas semnicativ n promovarea drepturilor omului a fost aderarea Republicii Moldova la Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale n anul 1997, care a oferit cetenilor Republicii Moldova accesul la Curtea European a Drepturilor Omului (CEDO) un organ important de jurisdicie internaional. n perioada de dup aderare la Convenie i pn n prezent cetenii Moldovei au depus la CEDO circa 3500 de adresri, Curtea pronunnd peste 110 hotrri, n care a constatat nclcarea cel puin a unui drept garantat de Convenie, i circa 70 de decizii de radiere a cererilor de pe rol. Numrul mare de adresri la CEDO din partea cetenilor ntr-un sens demonstreaz creterea nivelului de contientizare de ctre populaie a problemei cu privire la drepturile i libertile garantate de stat i adoptarea unei poziii mai active n cazul nclcrii acestora. Pe de alt parte, deciziile CEDO n favoarea reclamanilor pot considerate un indicator al decieilor n sistemul judiciar i n domeniul proteciei omului n general. n poda faptului c n ultimii ani n Republica Moldova au fost nregistrate progrese n procesul de ajustare a legislaiei naionale la standardele internaionale, inclusiv n domeniul drepturilor omului i libertilor fundamentale, de consolidare a sistemului judectoresc, se constat existena unor factori obiectivi i subiectivi care duc la nclcarea drepturilor i libertilor omului i la condamnarea statului, fapt ce afecteaz imaginea rii pe plan internaional i slbete ncrederea cetenilor n justiia naional. Analiza acestei situaii se face periodic la toate nivelele statului i societii, o ampl i profund apreciere ind dat n Hotrrea Parlamentului nr.72-XVI din 28 martie 2008 pe marginea audierilor privind hotrrile 29

Curii Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova, executarea acestora i prevenirea nclcrii drepturilor omului i a libertilor fundamentale. n acest document al Legislativului s-a constatat c, n esen, hotrrile CEDO versus Republica Moldova constat nclcarea de ctre autoritile naionale a urmtoarelor drepturi i liberti garantate de Convenie: dreptul la un proces echitabil; dreptul la libertate i siguran; dreptul de a nu supus torturii; dreptul la un recurs efectiv; libertatea de exprimare; dreptul de a sesiza Curtea; dreptul la protecia proprietii; dreptul la respectul vieii private i de familie; libertatea de gndire, contiin i religie; libertatea de asociere. Cauzele principale ale condamnrii Republicii Moldova snt: neexecutarea hotrrilor judectoreti sau durata excesiv a procedurilor judiciare; admiterea cererilor depuse n instane peste termen; casarea neregulamentar a hotrrilor judectoreti; emiterea de hotrri vdit nefondate; arestul i deinerea n arest fr un mandat valabil sau motivat; persecutarea reclamanilor; aplicarea torturii; condiiile inadecvate de detenie; lipsirea, la nivel naional, de dreptul de a cere compensaii pentru violarea Conveniei; examinarea incorect a cauzelor privind aprarea onoarei i demnitii; nenregistrarea unui cult religios. Sntem contieni de faptul c n eliminarea decienilor existente un rol decisiv i revine sistemului judectoreasc care, dei a trecut prin mai multe etape de reformare, se confrunt cu probleme serioase n efectuarea actului de justiie. Una dintre aceste probleme este suprasolicitarea instanelor judectoreti la examinarea cauzelor civile, penale, contravenionale i de alt natur. Astfel, anual n cadrul sistemului judectoresc se examineaz circa 250 mii de dosare, unui judector revenindu-i mai mult de 70 dosare pe lun. n acelai timp, sistemul judectoresc se confrunt cu o serie de probleme practice, cum ar : sedii neadecvate, calitatea proast a infrastructurii i echipamentului instanelor, lipsa sau insuciena slilor de judecat i alte probleme care au impact negativ asupra imaginii i calitii justiiei. 30

Eciena justiiei este afectat, de asemenea, de decitul de resurse umane calicate i necorespunderea personalului din sistemul judectoresc cerinelor actuale. Aceasta se refer att la la corpul judectoresc, ct i la personalul auxiliar. Firete, aceste lacune nu pot n niciun caz s serveasc drept temei de a ndrepti activitatea sub nivelul exigenelor a unor instane sau a unor judectori. Se ntreprind msuri pentru a asigura un comportament responsabil la examinarea dosarelor, excluderea tergiversrilor proceselor de judecat, aplicarea corect i uniform a legislaiei de ctre instanele judectoreti, inclusiv studierea i implementarea n practica judiciar a jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului. n context, este de remarcat faptul c Plenul Curii Supreme de Justiie nc n anul 2000 a adoptat o hotrre explicativ privind aplicarea n practica judiciar a unor prevederi ale Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale. Recent, Plenul PSJ a operat modicri i a introdus completri ntr-o serie din hotrrile sale explicative, reieind din constatrile i aprecierile date de CEDO pe marginea cauzelor examinate la cererile persoanelor zice i juridice din Moldova. Plenul PSJ ine permanent n atenia sa modul n care instanele judectoreti din mun. Chiinu examineaz cauzele penale cu inculpai n stare de arest, orientnd aceast activitate pe fgaul respectrii cu strictee a prevederilor Conveniei i altor tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Ultima dat aceast chestiune a fost reluat n dezbateri de ctre Plen la 16 noiembrie curent. Practica Curii Europene a Drepturilor Omului este pe larg analizat la seminarele zonale cu participarea judectorilor Curii Supreme de Justiie, care, printre altele, are i atribuia de acordare a asistenei metodice judectorilor n chestiunile de aplicare a legislaiei. ntr-un cuvnt, se depun eforturi sporite pentru asigurarea unei justiii calitative, inclusiv pentru protecia mai ecient a drepDreptul, omul i dreptatea n mass-media

turilor omului i a libertilor fundamentale. Aspirnd la apropierea de valorile europene i la integrarea european, sntem datori n plan profesional i moral s urcm pe o treapt superioar n ceea ce privete asigurarea drepturilor omului. Acum, la aniversarea a 60-a de la adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, vedem cu claritate c mai avem multe de fcut pentru a ne apropia de ideile pe care le promoveaz acest document, ind mai

hotri ca oricnd de a implementa principiile declaraiei care garanteaz tuturor drepturile fundamentale, precum i egalitatea i demnitatea inei umane. Raisa Botezatu, vicepreedintele Curii Supreme de Justiie, preedintele Colegiului Penal al Curii Supreme de Justiie
(Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 12.2008)

Codul penal se umanizeaz=


Interviu acordat de ministrul justiiei, Vitalie Prlog
Sptmna trecut, Serviciul de pres al Ministerului Justiiei a difuzat un interviu, n care ministrul Vitalie Prlog povestete despre noile modicri la Codul penal. Am considerat interesant i important acest interviu, nct am decis publicarea lui, cu unele prescurtri. - n ultima perioad, au fost fcute publice mai multe aciuni ale Ministerului Justiiei n domeniul politicii punitive. Ai menionat, cu diferite ocazii, reducerea continu a numrului deinuilor. Ce se urmrete prin aceste aciuni? Vitalie Prlog: - Este vorba de un ansamblu de aciuni. Ne-am propus ca obiectiv elaborarea unor noi standarde naionale n domeniul justiiei penale. M refer la ameliorarea condiiilor de detenie, precum i la proiectele de amendare a cadrului legislativ n domeniul penal. n toate aciunile noastre ne ghidm de angajamentele asumate fa de structurile europene. - Actualul Cod penal a fost modicat relativ recent. Ce anume a determinat aceast necesitate? - Normele Codului penal corespund, n mare parte, standardelor internaionale. Dreptul trebuie ns s in pasul cu realitile soci Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ale pe care le reglementeaz. Pentru a verica dac prevederile Codului penal sunt n armonie cu practicile i standardele europene, am solicitat Consiliului Europei efectuarea unei expertize. Astfel, experii Consiliului Europei au recomandat autoritilor Republicii Moldova s revizuiasc anumite pedepse, considerate prea aspre. Aceste recomandri ne-au determinat s reanalizm anumite prevederi ale Codului penal, innd cont i de practica altor state europene cu tradiii sau situaii similare. - La ce state v referii? Pe ce s-a bazat alegerea acestora? - Principalele criterii de selectare a altor state au fost rata populaiei din penitenciare la 100 de mii de locuitori, dimensiuni similare ale teritoriului i populaiei, accederea recent la Uniunea European, tradiii de lung durat n legislaia penal. Drept rezultat, au fost selectate legile penale ale Sloveniei, Lituaniei, Finlandei, Croaiei, Germaniei i Franei, state membre ale Uniunii Europene, precum i cele ale Norvegiei i Armeniei. Alternativ, pentru anumite categorii de infraciuni, au fost examinate i prevederile legilor penale din Danemarca, Suedia, Polonia, Federaia Rus, Belarus, Bulgaria, Letonia. 31

- Care este situaia Republicii Moldova n domeniul penal, n comparaie cu cea a altor state examinate? - n Republica Moldova exist circa 220 deinui la 100 de mii de locuitori. n statele membre ale Uniunii Europene, acest indice variaz ntre 62 i 150. n ara noastr, populaia din penitenciare s-a diminuat pe parcursul ultimilor ani. Totui, indicele nalt nu se datoreaz numai nivelului de criminalitate, ci i pedepselor aspre, nct pedeapsa medie depete astzi 8 ani. - Care sunt principalele obiective ale proiectului de modicare a Codului penal? - Proiectul vizeaz ajustarea prevederilor legii penale la recomandrile experilor Consiliului Europei i se ncadreaz n obiectivul nostru global de umanizare a politicii punitive a statului. Tranziia Moldovei spre standardele europene n politica penal presupune scderea ponderii deinuilor pn la 100-150 la 100 de mii de locuitori. Numai atunci, Republica Moldova va putea arma c legislaia penal este n conformitate cu ceea ce n majoritatea rilor din Europa de Vest se consider a o politic penal raional i uman. Prin aceasta, Republica Moldova ar putea reduce att cheltuielile ce in de sistemul penitenciar, ct i suferina inutil. - Care sunt principalele nouti pe care le conine proiectul? - Proiectul nainteaz o serie de propuneri. A reine trei provocri majore ale reformei: micorarea limitelor minime i maxime ale pedepselor, excluderea conceptului repetrii infraciunii, precum i ordonarea logic a coninutului Codului penal. - Ce presupune umanizarea sanciunilor penale? Care sunt criteriile aplicate la liberalizarea sanciunilor? - Politica penal poate ferm i, n acelai timp, uman. Acest lucru nu este incompatibil. Dimpotriv, e absolut coerent. Detenia este o sanciune necesar, dar nu este singurul rspuns penal. Trebuie s se neleag c alternativele nchisorii sunt i ele modaliti de sancionare. n acelai timp, pedeapsa penal nu are numai un scop represiv. Ea are i o dimensiune social i uman. Noul proiect propune o umanizare 32

indispensabil, innd cont de valorile actuale i noile realiti. Sanciunile n vigoare, de multe ori nu corespund gradului de pericol social al faptei, ind exagerat de mari sau, din contra, exagerat de mici. De exemplu, furtul n proporii mari, adic n valoare mai mare de 100 de mii de lei, este sancionat de legea penal n vigoare aproximativ la fel ca omorul. n acest context, cea mai mare parte a modicrilor propuse se refer la racordarea sanciunilor penale la standardele medii europene. Avnd la baz practica mai multor state, se propune stabilirea limitelor minime i maxime ale pedepsei cu nchisoarea de la 3 luni pn la 20 de ani. n prezent, aceste limite sunt de minim 6 luni i maxim 25 de ani. Aceast modicare a determinat revizuirea n ansamblu a pedepselor prevzute de majoritatea articolelor din partea special a Codului penal, precum i a clasicrii infraciunilor. - Cea de-a treia provocare a proiectului se refer la ordonarea logic a coninutului Codului penal. Ce modicri se vor produce n legtur cu aceasta? - Ministerul Justiiei este ministerul dreptului. El trebuie s vegheze, n comun cu alte autoriti, ca diversele reglementri s e coerente. Pentru a evita suprapuneri sau contraziceri, a fost efectuat o sistematizare a unor prevederi din Codul penal. Aceasta presupune, pe de o parte, transferul unor componene de infraciune dintr-un capitol n altul, includerea sau excluderea unor componene de infraciune, iar, pe de alt parte, denirea sau concretizarea unor sintagme neclare sau care genereaz interpretri echivoce. - Cum vor implementate noile prevederi ale legii penale? - n proiect este stabilit modul n care va avea loc reexaminarea dosarelor n cazul n care va necesar recalicarea infraciunilor, precum i modul n care vor pregtite materialele pentru a transmise instanei de judecat spre examinare. Deoarece acest proiect de lege va genera un volum de lucru mare pentru toate instituiile implicate n procesul de implementare, precum i n vederea ordonrii activitii de reexaminare a dosarelor, se propune ca termenul de intrare n vigoare a
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

acestei legi s e 1 mai 2009, cu excepia prevederii care stabilete obligaia instituiei care asigur executarea pedepsei de a transmite instanei care a judecat cauza n fond materialele necesare pentru soluionarea chestiunii privind eliberarea persoanelor condamnate pentru faptele care, potrivit modicrilor, nu vor mai considerate infraciuni. - Ce impact credei c va avea adoptarea proiectului de modicare a Codului penal? - Proiectul e o reform de anvergur. E pentru prima dat cnd se realizeaz o reecie de ansamblu asupra dreptului penal. Proiectul de lege implic modicarea a peste 200 de articole i completarea cu cinci noi. El pune bazele concrete ale unei noi politici punitive.

n acelai timp, am ncredere c proiectul va avea un impact benec i asupra mediului economic, pentru c au fost revizuite, de asemenea, o serie de sanciuni aplicate actorilor economici, care, deoarece implicau un risc penal excesiv, acionau ca o frn n dezvoltarea activitilor lor. Aceste riscuri paralizeaz iniiativa economic, n loc, pur i simplu, s o ncadreze pentru a-i evita derivele. Ele apas pe atractivitatea economic a rii, n general, deoarece normele dreptului constituie unul din criteriile atractivitii. - V mulumim pentru interviu i v dorim succese n continuare. (Flux, 07.11.2008, www.ux.md)

Noul sistem de asisten\= juridic= garantat= de stat ]n Republica Moldova: etape [i perspective
Prezentul articol ncearc s explice aspectele-cheie ale noului sistem de asisten juridic garantat de stat, creat prin Legea cu privire la asisten juridic garantat de stat (n continuare AJGS), adoptat la 26 iulie 2007, care a intrat n vigoare la 1 iulie 2008. Considerm oportun utilizarea frazei noului sistem, deoarece pn la adoptarea legii respective, de fapt, un sistem ca atare de acordare a asistenei juridice garantate de stat nu a existat, existnd doar elemente dispersate ale acestuia. n coninut se utilizeaz preponderent noiunea de asisten juridic garantat de stat semnicnd asistena juridic, indiferent de genul acesteia, conform Legii cu privire la avocatur (a se vedea art.7 al Legii cu privire la avocatur, nr.1260-XV din 19.07.2002, MO nr.126-127/ 1001 din 19.09.2002), care este acordat de ctre avocai sau de ali subieci autorizai, persoanelor care nu dispun de
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

mijloace nanciare suciente pentru a achita, total sau parial, serviciile juridice de care au nevoie i la care au dreptul conform legislaiei naionale, costul acestor servicii ind acoperit din contul mijloacelor nanciare destinate AJGS (bugetare i extrabugetare). Astfel, beneciarii acestei asistene juridice snt persoanele srace, care nu dispun de mijloace suciente pentru a angaja un avocat. n Republica Moldova, pn la adoptarea Legii cu privire la AJGS, noiunile utilizate n legislaie pentru a semnica acordarea asistenei juridice din contul mijloacelor de stat sau a subiectelor care acordau astfel de servicii (i anume, granturi n cazul ONG-urilor specializate, i n unele cazuri din contul avocailor care acordau asisten gratuit) snt noiunile de asisten din ociu i asisten gratuit. Noiunea de asisten juridic garantat de stat este mai larg dect aceste 33

noiuni, cupriznd i asistena parial gratuit, precum i acordarea asistenei respective i n alte cauze dect cele care necesit asisten juridic obligatorie pentru care se utilizeaz fraza avocatului din ociu. Noul sistem de AJGS, prevzut prin Legea din 26.07.07, prevede urmtoarele aspecte, pe care le considerm cele mai importante novaii ale legii, care vor contribui la asigurarea unor servicii juridice calitative persoanelor srace. Legea cu privire la AJGS prevede dou tipuri de asisten juridic garantat de stat, i anume: - asistena juridic calicat adic serviciile de consultan juridic i reprezentare n organele de urmrire penal, instanele de judecat sau autoritile publice, care snt acordate de ctre avocai, indiferent de tipul acestora (a se vedea art.2 i 29 al Legii cu privire la AJGS). - asisten juridic primar adic serviciile de informare i asisten la ntocmirea diverselor acte i alte servicii, care nu intr n categoria celei calicate, i se acord de parajuriti sau asociaiile obteti specializate (a se vedea art.2, 15-17 ale Legii cu privire la AJGS). Diferena esenial dintre tipurile de asisten juridic garantat de stat const n obiectul acesteia: la acea calicat se presupune acordarea serviciilor pentru problemele juridice care ntr-adevr necesit implicarea unui avocat calicat. Asistena calicat de asemenea presupune existena unui conict care trebuie soluionat prin intermediul organelor de drept sau al autoritilor publice, n faa crora beneciarul poate reprezentat de avocat. Asistena juridic primar, la rndul ei, presupune acordarea unor servicii de informare juridic, explicaii sau ajutor la ntocmirea unor acte, dar care nu necesit reprezentarea ulterioar a beneciarului n faa instanelor de judecat sau a autoritilor publice. n funcie de tipul asistenei, legiuitorul a stabilit urmtoarele criterii pentru a benecia de AJGS: 1. Asistena juridic primar: Asistena juridic primar se acord pentru orice ntrebare sau adresare a beneciarului, fr a limitat 34

la anumite domenii ale dreptului. Orice persoan poate benecia de servicii de asisten juridic primar. Legiuitorul a ales opiunea unui sistem deschis oricror solicitri deoarece asistena juridic primar se acord imediat sau cel trziu la 3 zile dup solicitare (a se vedea art.18 al Legii cu privire la AJGS), avnd ca scop acordarea rapid a unui ajutor persoanei. De fapt, este vorba de situaii simple de claricare a unor drepturi sau de claricare a necesitii de a se adresa unui avocat. Dac ntrebarea clientului este dicil din punct de vedere juridic, parajuristul sau asociaia obteasc care acord aceste servicii trebuie s informeze imediat clientul despre necesitatea de a obine asisten juridic calicat, i, dac clientul accept, l ajut s completeze cererea de acordare a asistenei juridice calicate, pe care persoana o depune la ociul teritorial. Prin asistena juridic primar statul va putea ridica nivelul de cunotine juridice ale populaiei. De asemenea, unele conicte sau situaii dicile pot evitate dac asistena este acordat la timp, spre exemplu consultarea i instruirea populaiei n vederea ntocmirii testamentului, n special n cazuri de conicte evidente dintre eventualii motenitori. Pornind de la aceste obiective, asistena juridic primar nu necesit dovezi sau criterii ale beneciarului, ci se acord oricrui solicitant. Legiuitorul doar a prevzut, cu scopul de a evita sau diminua adresri abuzive, c o persoan nu se poate adresa cu aceeai problem, cu excepia cazului n care au aprut circumstane noi (a se vedea art.18 alin(3) al Legii cu privire la AJGS). Dar, dei nu este expres prevzut, asistena primar este destinat pentru persoanele srace, care nu-i permit angajarea unui avocat. Pentrua a evita solicitri abuzive, Consiliul Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat va trebui s organizeze o campanie de informare a populaiei despre existena noului tip de asisten, accentund c aceasta este destinat persoanelor srace. 2. Asistena juridic calicat: Asistena juridic calicat se acord n urmtoarele domenii: - cauze penale; - cauze civile;
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

- cauze contravenionale, i - cauze de contencios administrativ (a se vedea art.19 al Legii cu privire la AJGS). Criteriile de eligibilitate pentru a benecia de asistena juridic calicat, prevzute de Legea cu privire la AJGS, pot clasicate n dou categorii: a. criteriul nanciar, i b. criteriul referitor la coninutul cauzei. Criteriul nanciar se aplic pentru toate categoriile de cauze n care persoanele pot benecia de AJGS, asistena juridic calicat acordndu-se doar acelor persoane care nu dispun de mijloace pentru a plti aceste servicii. Pentru a benecia de asisten juridic calicat, beneciarul trebuie s aib un venit mai mic de nivelul stabilit de Guvern pentru beneciere de asisten juridic calicat (a se vedea art.20 al Legii cu privire la AJGS), cu excepia celor pentru care legea prevede acordarea asistenei calicate indiferent de veniturile persoanei. La calcularea veniturilor se iau n consideraie veniturile i ctigurile medii din ase luni calendaristice anterioare lunii n care a fost depus cererea. La momentul scrierii prezentului articol metodologia de calculare a venitului i nivelul venitului ce permite benecierea de asisten juridic calicat, precum i actele doveditoare care trebuie prezentate de solicitant, nu au fost elaborate, acestea urmnd a elaborate de Consiliul Naional cu privire la Asistena Juridic Garantat de Stat i prezentate Guvernului spre aprobare. Legea a stabilit i excepii de la cerina de a corespunde unui anumit nivel de venituri, i anume, a prevzut acordarea asistenei juridice calicate, indiferent de starea nanciar a persoanei, urmtoarelor persoane i n urmtoarele cauze: 1. persoanelor care au nevoie de asisten juridic de urgen n cazul reinerii n cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenionale (a se vedea art.19 alin. (1) lit b) a Legii cu privire la AJGS), 2. persoanelor care au dreptul la asisten juridic obligatorie n temeiul art.69 alin (1) pct.2) - 12) al CPP al Republicii Moldova, i
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

3. persoanelor care au dreptul la asisten juridic obligatorie n temeiul art.304 i art.316 din CPC al Republicii Moldova (a se vedea art.19 alin (1) lit. c) i d) al Legii cu privire la AJGS). Astfel, n aceste categorii de cauze sau etape procedurale, persoana va benecia de asisten juridic indiferent de nivelul veniturilor sale. Legiuitorul, la adoptarea acestei poziii, a inut cont de urmtoarele raionamente: la acordarea asistenei de urgen, dat ind natura de urgen, adic necesitatea de a consulta imediat un avocat, nu este practic de a impune obligaia de a verica starea nanciar a persoanei, deoarece aceast procedur dureaz i nu este n interesul persoanei reinute. Ct privete celelalte cauze obligatorii, raionamentul esenial const n faptul c statul impune reprezentarea obligatorie a persoanei. n cazul refuzului acesteia de a-i angaja un avocat, statul i pune la dispoziie un avocat. Este o prevedere, iari, menit s protejeze mai bine drepturile persoanelor. Dei este o prevedere ludabil, menionm faptul c aceasta implic cheltuieli considerabile din partea statului. n special n baza prevederilor art.69 al CPP, care reglementeaz pe larg cauzele n care participarea aprtorului la examinarea cauzei este obligatorie. Din punctul de vedere al raionalizrii cheltuielilor, este binevenit faptul c legea, cel puin, a exclus pct.1) al alin. (1) art.69 al CPP (la cererea bnuitului, nvinuitului, inculpatului), prevedere care de facto ar extinde obligaia acordrii asistenei juridice calicate din contul mijloacelor destinate acesteia pentru toate cauzele penale, fapt imposibil de realizat din punct de vedere nanciar. Cu timpul, dac se va dovedi c actualele criterii snt prea largi, legiuitorul va putea restrnge categoriile de cauze n care participarea aprtorului este obligatorie, ori va putea include criteriul nanciar i n aceste cauze. Criteriul referitor la coninutul cauzei este prevzut pentru cauze penale, i anume, cnd interesele justiiei o cer, precum i pentru cauzele contravenionale, civile i de contencios administrativ, i anume, dac cauza este complex din punct de vedere juridic sau pro35

cesual (a se vedea alin (1) lit. a) i e) a art.19 al Legii cu privire la AJGS). Ct privete criteriul interesele justiiei o cer pentru cauze penale, explicaia acestuia poate gsit n celelalte prevederi ale Legii cu privire la AJGS, precum i n jurisprudena Curii Europene pentru Drepturile Omului (n continuare CEDO), care de obicei ia n consideraie urmtoarele: gravitatea nclcrilor pretinse i pedeapsa posibil, complexitatea cauzei i posibilitatea persoanei de a se reprezenta ea nsi (a se vedea cauza Quaranta v. Elveia, 24.05.1991). CEDO ulterior a stabilit c atunci cnd este vorba de lipsirea de liberate, interesele justiiei n principiu cer ca persoana s e reprezentat (a se vedea cauza Benham v. Marea Britanie, 10.06.1996). Pornind de la aceast idee i analiznd prevederile Legii cu privire la AJGS referitoare la asistena de urgen i acordarea asistenei juridice calicate n cauzele de reprezentare obligatorie, am putea conchide c asistena juridic calicat se acord n toate cauzele penale cnd persoana este reinut sau risc o pedeaps privat de libertate, sau n care participarea aprtorului este obligatorie. De asemenea, asistena juridic calicat se acord n cauzele cnd persoana este reinut ntr-o procedur contravenional. Din punctul de vedere al corespunderii cu exigenele Conveniei, aceste criterii snt corespunztoare. Ct privete criteriul referitor la complexitatea cauzei din punct de vedere juridic sau procesual n cauzele civile, contravenionale i de contencios administrativ, legiuitorul nu specic coninutul acestuia, ceea ce este acceptabil, dat ind natura general a legii. Pentru aplicarea acestor prevederi urmeaz a elaborate instruciuni pentru ociile teritoriale ale Consiliului Naional pentru AJGS care vor decide asupra solicitrilor cetenilor. De fapt, claricarea criteriilor de eligibilitate n alte cauze dect cele penale constituie unul din cele mai complexe i dicile momente n funcionarea oricrui sistem de AJGS (Marea Britanie, Olanda, Frana, Republica SudAfrican, Lituania .a.), deoarece cerinele populaiei snt, de obicei, n cretere permanent, iar resursele nanciare snt limitate. n 36

Republica Moldova prevederile referitoare la acordarea asistenei juridice calicate referitoare la cauzele contravenionale, civile i de contencios administrativ vor intra n vigoare doar la 01.01.2012 (a se vedea art.37 alin.(1) al Legii cu privire la AJGS), iar pn atunci se vor acumula suciente date pentru a determina mai clar criteriile de eligibilitate i modalitatea lor de aplicare. n funcie de procedura de acordare i etapa la care se acord asistena juridic calicat, aceasta poate clasicat n dou categorii, i anume: o asisten juridic ordinar (Legea nu utilizeaz noiunea de asisten ordinar, dar o utilizm n acest articol pentru a putea mai bine distinge cele dou tipuri de asisten) i o asisten juridic de urgen (a se vedea art.28 al Legii cu privire la AJGS). De fapt aceste dou categorii nu se deosebesc substanial, diferena esenial constnd n modalitatea de acordare a acesteia i etapa procedural. Astfel, asistena juridic de urgen se acord tuturor persoanelor reinute, n cadrul unei proceduri penale sau contravenionale. Asistena de urgen se acord pn la momentul claricrii statutului persoanei: este eliberat sau deinut pentru efectuarea activitilor de investigare, dup care persoana este reprezentat conform regulilor generale aplicabile asistenei ordinare. Menirea asistenei de urgen este de a garanta dreptul fundamental al persoanei reinute accesul promt la avocat, ct mai curnd posibil dup reinerea persoanei. Astfel, asistena juridic de urgen se acord cel trziu la 3 ore din momentul reinerii persoanei: organul care a efectuat reinerea anun imediat, dar cel trziu n decurs de o or din momentul reinerii, organul teritorial al Consiliului Naional pentru AJGS, care urmeaz a numi un avocat imediat, dar nu mai trziu de 3 ore de la solicitarea primit de la organul care a efectuat reinerea (a se vedea art.28 i art.26 al Legii cu privire la AJGS, precum i modicrile Codului de procedur penal, care la momentul scrierii prezentei lucrri au fost prezentate ca proiect Guvernului spre avizare i transmitere Parlamentului spre adoptare). Accesul promt la avocat la aceast
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

etap procedural este deosebit de important, dat ind vulnerabilitatea persoanei n primele momente ale reinerii i nclinarea organului care a efectuat reinerea spre determinarea persoanei s dea dispoziii. Accesul promt la avocat este important i pentru asigurarea bunei administrri a justiiei, i anume, prin naintarea cererilor de ncetare a procedurilor iniiat ilegal sau prin contestarea timpurie a declaraiilor obinute ilegal pot ncetate cauze care nici nu urmau s e pornite. Asistena juridic ordinar se acord n decursul a 3 zile lucrtoare de la obinerea solicitrii de la persoan, rud, organele de urmrire penal sau instana de judecat, prin numirea avocatului de ctre ociul teritorial al Consiliului Naional (a se vedea art.26 i 27 al Legii cu privirea la AJGS). Dup suma acoperit din mijloacele destinate AJGS, asistena de acest tip se mparte n dou categorii, i anume: - asisten juridic calicat gratuit adic atunci cnd costul asistenei juridice acordate se acoper integral din contul mijloacelor destinate AJGS, beneciarul neachitnd nimic, i - asistena juridic calicat parial gratuit, care se acord n cazul n care venitul persoanei este mai mare dect venitul stabilit de Guvern pentru a benecia de asisten juridic n conformitate cu Legea cu privire la AJGS, i persoana este capabil s achite o parte din cheltuielile necesare de asisten juridic, cealalt parte ind acoperit din mijloacele destinate AJGS (a se vedea art.22 al Legii cu privire la AJGS). O astfel de prevedere este util att pentru beneciar, ct i pentru stat, deoarece d posibilitatea acoperirii mai multor necesiti ale populaiei, care dei nu dispune de suciente mijloace nanciare, ar putea contribui parial pentru a benecia de asisten juridic calicat. n nal, inem s menionm c legea prevede i posibilitatea de refuz al acord-

rii asistenei juridice calicate, atunci cnd: cererea este vdit nefondat, persoana nu dispune de dreptul pentru a crui aprare solicit asisten juridic, valoarea aciunii este considerabil mai mic dect cheltuielile de acordare a asistenei juridice calicate, i dac persoana are posibilitatea s acopere cheltuielile de asisten juridic calicat din contul patrimoniului su, cu excepia bunurilor care, conform legislaiei n vigoare, nu pot urmrite (a se vedea art.24 al Legii cu privire la AJGS). Aceste prevederi snt n special relevante pentru cauze contravenionale, civile i de contencios administrativ, menite s limiteze cererile nefondate sau abuzive i n acest fel s verice nivelul de necesiti ale populaiei n probleme de asisten juridic calicat i controlul bugetului destinat acesteia. De asemenea, legea prevede posibilitatea de restituire a cheltuielilor de acordare a asistenei juridice calicate, i anume, n urmtoarele cauze: plata cheltuielilor de acordare a asistenei juridice calicate de ctre persoana care a pierdut procesul n cauze civile sau de contencios administrativ; restituirea cheltuielilor de ctre beneciarul ce a prezentat informaii false despre situaia material; i mbuntirea situaiei materiale care permite achitarea costurilor asistenei calicate acordate, mbuntirea survenit e pe parcursul examinrii cauzei sau pe parcursul executrii acesteia (vezi art.23 al legii cu privire la AJGS). Aceast prevedere este necesar pentru a asigura un control al bugetului pentru acoperirea cheltuielilor de AJGS, important n special pentru cauze civile i de contencios, deoarece n cauze penale procentul de restituire, probabil, va nesemnicativ. Igor Ciobanu, Nadejda Hriptievschi
(Avocatul poporului, 8-9.2008)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

37

Independen\a justi\iei este ]n pericol?


Judectorii vor trai mai uor la rspundere penal Parlamentarii comuniti au votat, la 28 martie a.c., n lectur nal, un proiect de lege prin care Procurorul General va putea ncepe urmrirea penal a judectorilor fr acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cum este n prezent, ci doar va informa CSM despre dosarul intentat unui magistrat. Proiectul de lege a fost anterior criticat att de opoziia parlamentar, societatea civil, ct i de CSM, judectori i juriti, care au atenionat c aprobarea modicrilor va afecta grav principiul de independen a judectorilor. Modicrile vor intra n vigoare dup promulgarea legii de ctre preedintele R. Moldova i publicarea ei n Monitorul Ocial. Potrivit unui studiu efectuat de Centrul de Analiz i Prevenire a Corupiei (CAPC), noile prevederi ale Legii privind statutul i imunitatea judectorilor nu sunt n spiritul recomandrilor Organizaiei Naiunilor Unite. Datele studiului arat c majoritatea specialitilor din jurispruden se opun simplicrii procedurii de urmrire penal a judectorilor. Vor submina sau nu modicrile n cauz independena puterii judectoreti? Care sunt pericolele noilor prevederi ale Legii privind statutul i imunitatea judectorilor? La aceste ntrebri neau rspuns oficiali guvernamentali, deputai, experi independeni i judectori. Va subminat independena puterii judectoreti Lilia Ioni, expert, Centrul de Analiz i Prevenire a Corupiei: Studiind experiena altor ri la acest capitol, am ajuns la concluzia c nu exist nite standarde unitare n acest domeniu. Rmne la discreia fiecrei ri s-i aleag modalitatea de a urmri penal judectorii. n 38 statele tinere membre ale Uniunii Europene i n rile CSI se pstreaz tendina de a le garanta judectorilor inviolabilitatea prin instituirea unei proceduri specifice de pornire a urmririi penale. Pn la faza intentrii unui dosar penal, exist o instituie autorizatoare, care difer de la un stat la altul. n afar de asta, n Irlanda este recunoscut imunitatea absolut a judectorilor. La noi imunitatea nu este absolut, ba mai mult, se ncearc de a submina independena puterii judectoreti. Procurorul va deveni ef al judectorilor Oleg Serebrean, deputat: Esena modificrilor propuse este un atentat la principiul inviolabilitii judectorilor. Asta ar nsemna c judectorul se poate trezi cu anchetatorii n prag. tim bine la indicaia cui activeaz Procurorul General. Judectorilor care nu vor executa indicaiile primite prin telefon, evident li se va gsi nod n papur pentru a li se intenta un dosar. Consiliul Europei de mai mult vreme are pretenii asupra locului procurorului n sistemul justiiar al R. Moldova. Noua redacie a legii sporete atribuiile Procurorului General care devine ntr-un fel ef al judectorilor. Reguli comune pentru toi Nicolae Eanu, viceministru, Ministerul Justiiei: Odat ce Republica Moldova a preluat mecanismele europene cu privire la independena judectorilor, este absolut necesar ca i regulile privind rspunderea judectorilor s corespund standardelor europene. n caz contrar, noi ne pomenim c regulile cu privire la independen sunt europene, iar cele privind rspunderea sau (unii ar putea spune cu privire la lipsa rspunderii) sunt naionale.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Afirmnd c pentru protecia judectorilor este necesar un mecanism suplimentar dect cel stabilit pentru toi cetenii, noi demonstrm c nu avem ncredere n sistemul judectoresc i n capacitatea acestuia de a asigura protecia tuturor cetenilor. n acest caz, cred c cetenii ar putea s ne ntrebe de ce pentru unele categorii de persoane stabilim mecanisme speciale de protecie. Judectorii cinstii nu au de ce se teme Vladimir urcan, deputat: Egalarea statutului de imunitate a judectorilor cu cel al deputailor este un pas n disciplinarea judectorilor i nu poate reprezenta o problem pentru judectorii cinstii. Era necesar de a operate aceste modicri inclusiv pentru a exclude interpretarea eronat a legislaiei ce vizeaz inviolabilitatea judectorilor. Pn astzi era practic imposibil de a ntreprinde unele msuri de investigaie operativ i urmrire penal n privina judectorilor, chiar i n cazurile de infraciune agrant. Va inuena i mai mult independena puterii judectoreti Raisa Botezatu, vicepreedinte, Curtea Suprem de Justiie: Nu susin aceast iniiativ legislativ, pentru c tirbete din independena puterii judectoreti. Judectorul n privina cruia va fi iniiat urmrirea penal nu va fi suspendat din funcie. Care va fi atunci opinia prilor implicate n procesul judecat de un magistrat urmrit penal? Vor fi oare cetenii de acord s fie judecai de un judector care se afl sub urmrire penal? Nu cred c instana poate fi independent i imparial atta timp ct judectorul se va afla sub urmrirea penal. n aceast situaie, magistratul poate fi uor influenat. Suntem mpotriv Vasile Guu, purttor de cuvnt, Consiliul Superior al Magistraturii: Suntem mpotriva modificrilor ce vizeaz schimbarea modului de ncepere a urmririi penale mpotriva judectorilor. Modificarea n cauz va afecta grav principiul de independen a autoritii judectoreti i va
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

tirbi i mai mult autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, organ abilitat prin lege s apere independena judectorilor. Aceast modicare va folosit n mod abuziv mpotriva judectorului Vlad Gribincea, jurist, Asociaia Juritii pentru Drepturile Omului: Curtea European pentru Drepturile Omului a pus n genere sub semnul ntrebrii independena ntregului sistem judectoresc din Republica Moldova. Vreau s cred c noi nu vom trece dintr-o extrem n alta. Faptul c o persoan moare electrocutat, asta nu nseamn c trebuie s se interzic curentul electric. Se gsete un mijloc de compromis. S fim sinceri, toi se tem de faptul c aceast modificare a legislaiei va fi folosit abuziv mpotriva judectorilor. Iar aceste abuzuri nu se aplic la faza judecrii cauzei. Ele se aplic la faza urmririi penale. n cazul n care un judector va putea fi pus sub urmrire penal fr acordul CSM, atunci cred c acest judector ar trebui s fie suspendat din funcie pe perioada urmririi penale. n caz contrar, ar putea aprea probleme. Sistemul judectoresc va i mai dezmembrat Valeria terbe, judector, Curtea Constituional: Unul din scopurile urmrite de acest act legislativ este mbuntirea nivelului de combatere a corupiei n sistemul judectoresc. Eu cred c n R. Moldova corupia se manifest nu doar n acest domeniu. Deci, ar trebui s e ntreprinse msuri n toate domeniile. Prin adoptarea acestui proiect de lege sistemul judectoresc va deveni i mai dezmembrat. n perioada urmririi penale, judectorul i va exercita i n continuare funcia. Ct de credibil va fi un judector care este cercetat penal? ntr-o societate aflat ntr-o perioad de tranziie, cnd nu avem o stabilitate democratic i cnd tocmai justiia trebuie s protejeze cetenii, ne pomenim c anume justiia nu e protejat. Sondaj realizat de Galina Munteanu
(Obiectiv, Asociaia Presei Independente, 30.03.2008)

39

}n Moldova, judec=torii continu= s= fie dependen\i de factorul politic


Experi din cadrul Asociaiei pentru Democraie Participativ ADEPT i Centrul ExpertGrup au declarat, n cadrul unei conferine de pres, n care a fost prezentat cel de-al 11-lea numr al raportului Euromonitor, c reprezentanii Guvernului i partidele de opoziie nu ar trebui s aib divergene n ceea ce privete semnarea noului document cu Uniunea European. n acelai timp, experii, fcnd referin la Raportul din aprilie al Comisiei Europene privind implementarea Planului de Aciuni UE Republica Moldova, au relevat faptul c pentru atingerea obiectivelor acestui document este necesar implementarea adecvat n practic a legislaiei i consolidarea capacitilor administrative n sfera justiiei. Potrivit analistului politic Igor Boan, directorul executiv ADEPT, semnarea acestui document ar trebui fcut ct mai repede i fr speculaii din partea unor partide. Ar bine dac documentul va semnat pn la sfritul acestui an. Dei s-au nregistrat unele progrese la capitolul integrare european, avem, din pcate, i regrese sau stagnare, a declarat Igor Boan. n Moldova, justiia este mai puin important Astfel, n prezent, la capitolul justiie Republica Moldova nregistreaz un numr mare de deciene i probleme. Potrivit raportului lansat de experi, una dintre cele mai mari probleme nesoluionate rmne reforma Procuraturii Generale i asigurarea independenei acesteia. Snt atestate aciuni ale judectorilor care afecteaz ncrederea n justiie i ordinea general de desfurare a proceselor, care snt lipsite, deseori, de solemnitate, unii judectori 40 nu in cont de necesitatea respectrii normelor de etic i obligaia imparialitii. n acelai timp, dependena judectorilor de factorul politic i de puterea executiv plaseaz Republica Moldova printre rile cu o justiie mai puin imparial. De asemenea, pn n prezent, Legislativul i Executivul nu au luat msuri pentru majorarea numrului de judectori, majoritatea instanelor judectoreti ind suprancrcate cu dosare, iar tergiversarea examinrii sporete nemulumirea prilor participante la un proces. n acelai timp, persist cazuri de neaplicare a jurisprudenei i practicii CEDO de ctre instanele judectoreti i angajaii organelor de drept. Spre exemplu, numai n perioad martieiunie a anului curent, Curtea European a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunat 24 decizii n cauze contra Moldovei. n majoritatea cazurilor, Republica Moldova a fost condamnat pentru nclcarea libertii de ntrunire i asociere, drepturilor la un proces echitabil i la un recurs efectiv. Numai n 22 de cauze, sumele despgubirilor pe care Moldova va trebui s le plteasc se ridic la 323.740 de euro, aproximativ 5 milioane de lei. n total, pn n iunie anul curent, CEDO a condamnat Moldova n 123 de cauze. ns, potrivit experilor de la ADEPT i Expert-Grup, la acest capitol, reprezint o evoluie faptul c Parlamentul a adoptat, n primul semestru al acestui an, o hotrre privind cauzele CEDO pierdute la Strasbourg, potrivit creia Guvernul nu a ntreprins toate msurile necesare de ordin normativ i nu sau luat msuri suciente n vederea executrii la timp a hotrrilor judectoreti irevocabile
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

i denitive i faptul c nu au fost sancionai funcionarii publici a cror activitate a generat nclcarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor. Hotrrea constat c principalele cauze ale condamnrii Moldovei la CEDO snt neexecutarea deciziilor judectoreti, casarea neregulamentar a acestora, emiterea de hotrri vdit nefondate, arestul fr mandat valabil sau motivat, maltratarea reclamanilor i aplicarea torturii, precum i condiiile inadecvate de detenie. Fenomenul torturii, doar n atenia ONG-urilor Partea negativ a fenomenului torturii, prezentat n acest raport, este c mai multe organizaii neguvernamentale i asociaii din domeniul respectrii drepturilor omului, dei anun n mod sistematic instituiile de stat despre eventualele nclcri, ele continu s nu e auzite. De asemenea, o problem reprezint i faptul c izolatoarele de detenie provizorie nu au fost transferate, deocamdat, din jurisdicia MAI n cea a Ministerului Justiiei. n acelai timp, una dintre evoluiile din domeniul prevenirii torturii i a drepturilor deinuilor este, n opinia experilor, adoptarea Legii cu privire la probaiune. Organizarea unor mese rotunde i traininguri cu participarea reprezentanilor Centrului pentru Drepturile Omului, Procuraturii, MAI, Ministerului Justiiei i Departamentului Instituiilor Penitenciare, Ministerului Sntii, Centrului de Medicin Legal, ONG-urilor din domeniul aprrii drepturilor omului, care au dezbtut problema torturii n Moldova i au fost familiarizai cu metodologia de monitorizare a locurilor de detenie conform Protocolului Opional la Convenia ONU mpotriva torturii i altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, este un pas important spre prevenirea acestui fenomen prin simpla informare a cetenilor.

Pai concrei pentru umanizarea i decriminalizarea politicii penale La capitolul sistemului instituiilor penitenciare, n prezent, se desfoar manifestri publice privind reforma politicii penale. Centrele de justiie comunitar snt instruite n cadrul unor traininguri specializate, se desfoar campanii de informare i sensibilizare n tematica infracionalitii juvenile. De asemenea, a fost atestat o anumit reducere a numrului de deinui din penitenciare. n acest sens, Departamentul Instituiilor Penitenciare colaboreaz cu organizaii neguvernamentale naionale i internaionale. Este modicat legislaia cu privire la pensionare i peste 200 de condamnai vor benecia de pensii pentru invaliditate i limit de vrst. Astfel, se fac unii pai concrei pentru umanizarea i decriminalizarea politicii penale. Totodat, dei se atest anumite progrese, problemele principale din instituiile penitenciare snt insuciena de mijloace nanciare, suprapopularea, condiiile dezagreabile i chiar periculoase pentru via i anume la capitolul sanitaro-igienic, iluminarea proast i lipsa ventilaiei, necesitatea instruirii personalului, crearea condiiilor de schimbare a atitudinii fa de deinui. Reamintim c numrul de deinui n Moldova este cu mult mai mare peste media european, instituiile penitenciare nu snt concentrate, ceea ce creeaz diculti la administrare i ntreinere, se atest infraciuni comise n penitenciare, inclusiv de ctre angajaii acestor instituii. Potrivit unor date, peste 60 la sut din fotii deinui revin n penitenciare, deoarece nu se pot reintegra n societate i comit noi infraciuni. Victor Tnase
(Flux, 7.07.2008)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

41

Ion Grecu: Reforma at]t de dezb=tut= constituie nu un act de compromis, ci un deziderat al timpului
Problema reformrii Procuraturii, inclusiv n ceea ce privete locul pe care aceast instituie trebuie s-l ocupe, e pstrndu-i statutul actual, e ca parte component a Ministerului Justiiei ori avnd rol de alt structur, este discutat de mai mult vreme att de politicieni, ct i de experii n domeniu.
Oportunitatea acestor schimbri este dictat, n primul rnd, de orientarea politicii externe a Republicii Moldova ctre Uniunea European. Pe de alt parte, vectorul respectiv presupune i asumarea unui ir de obligaiuni crora statul nostru este dator s le fac fa. Abordnd acest subiect, am discutat recent cu Ion Grecu, eful Seciei analiz, prognoz i elaborri din cadrul Procuraturii Generale, consilier juridic de gradul II. - Dle Grecu, vreau s au, de la bun nceput, opinia dumneavoastr vizavi de scopul reformei n cauz. Este ea, oare, binevenit pentru ara noastr? - Vreau s declar din start c nu putem deni reformarea sistemului procuraturii din Moldova ca pe o obligaie asumat n mod incontient. Ea constituie, nti de toate, o necesitate pentru noi. n al doilea rnd, reforma este o parte vital a tranziiei generale, care prevede ajustarea cadrului normativ i structural autohton la normele dreptului internaional. Aici vreau s accentuez c scopul urmrit este de a transforma sistemul juridic, aducndu-l, simplist vorbind, de la o lege absolutist spre o lege similar rilor comunitare, adic specic statelor cu o democraie avansat care au demonstrat secole la rnd ecacitatea acestor activiti. Procuratura General a contientizat faptul c reforma constituie nu un act de compromis, ci un deziderat al timpului. 42 - Care sunt paii pe care trebuie s-i ntreprind Procuratura, pentru a realiza acest deziderat, pornind, mai cu seam, de la recomandrile experilor din domeniul propriu-zis? - Reforma Procuraturii i eliminarea unor neconcordane dintre legislaia naional i cea internaional poate asigurat prin elaborarea unui cadru legislativ adecvat. Spre exemplu, noi am elaborat trei proiecte de lege: Cu privire la organizarea Procuraturii, Cu privire la statutul procurorului i cea Cu privire la Consiliul Superior al Procurorilor. Elaborarea acestora constituie o aciune legislativ semnicativ i este unul dintre principalii sau, dac vrei, esenialii componeni ai pachetului legislativ privind reforma Procuraturii Republicii Moldova. Proiectele au fost realizate pentru facilitarea ajustrii actelor legislative ce reglementeaz activitatea Procuraturii la prevederile celui de-al doilea obiectiv al Programului Naional de Implementare a Planului de Aciuni Republica Moldova - Uniunea European privind revizuirea legislaiei existente n scopul asigurrii imparialitii i ecienei Procuraturii i consolidrii capacitii sale administrative, precum i a domeniului opt, Reforma Procuraturii, din Planul de aciuni de realizare a Proiectului Consiliului Europei Programul Comun al Consiliului Europei i Comisiei Europene
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

privind Sporirea Independenei, Transparenei i Ecienei Justiiei n Republica Moldova. Toate se refer la activitile desfurate de Procuratur, ca organ comun de autoadministrare a procurorilor i garant al independenei acestora. Un alt exemplu ar obinerea de ctre procurori a statutului special, prerogativ caracteristic pentru majoritatea statelor europene. n acest scop, proiectul de lege Cu privire la statutul procurorului vizeaz reglementarea locului i rolului procurorilor, modul de numire n funcie, delegare, detaare, transferul lor, precum i sanciunile ce pot aplicate pentru nclcrile de lege. Prevederile respective sunt n concordan cu recomandrile Consiliului Europei Cu privire la rolul Procuraturii n cadrul sistemului de justiie penal, adoptate de Comitetul de Minitri al Consiliului n anul 2000. - Putei oferi cititorilor detalii privind acest document? - Potrivit recomandrilor amintite, statele membre ale Consiliului Europei trebuie s adopte aciuni corespunztoare pentru a se asigura c procurorii i pot ndeplini misiunile fr vreun amestec nejusticat i fr riscul de a expui nemotivat unei responsabiliti civile, penale sau oricror altor responsabiliti. n contextul conceptului independenei procurorului se nscrie i dreptul discreionar al acestuia. Dreptul nominalizat ine de deciziile adoptate de procurori, referitoare la cauzele crora urmeaz a li se da curs. Principiul discreionar nseamn c decizia poate luat n baza posibilitii de a aciona conform propriei discreii sau hotrri. ntrebarea este dac acest principiu este potrivit pentru Procuratur n luarea deciziilor pe cauze penale, cum ar punerea sub acuzare, folosirea amenzilor sau clasarea cazului. - Apropo, din cte cunosc, aceast problematic este abordat n mod diferit, nu? - Avei dreptate. Spre exemplu, n Statele Unite, Marea Britanie, n rile Baltice etc., n anumite cazuri, procurorii decid oportunitatea nceperii urmririi penale i iniierea cercetrilor. La fel, de dreptul discreionar dispun procurorii din Federaia Rus, care pot nceta
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

urmrirea penal n privina unei persoane, bnuite sau nvinuite de svrirea unei infraciuni uoare sau mai puin grave. Procedura penal a Republicii Armenia stipuleaz dreptul procurorului de a nu ncepe investigaiile n cazul n care le consider neraionale, n legtur cu cauzarea unui prejudiciu nesemnicativ sau suferinele fptuitorului, cauzate de o boal incurabil. Uznd de dreptul discreionar, acetia au posibilitatea de a nu acuza persoana pentru infraciuni minore, n schimbul obinerii unor informaii importante. Astfel, pornind de la faptul c aceste atribuii au fost reectate n recomandrile Comitetului de Minitri al Consiliului Europei, considerm c practica impune necesitatea acordrii unei atenii sporite dreptului discreionar al procurorului. - n ce const aceast atenie sporit? - Problema rezid n faptul c sunt extrem de numeroase cazurile minore, care iau prea mult timp procurorilor. Acesta, de asemenea, include perioada arii n faa instanei de judecat, iar n consecin exist o disproporie vdit ntre infraciune, pe de o parte, i msurile aplicate n corespundere cu legislaia n vigoare, pe de alta. Astfel, apare necesitatea unor modaliti mai simple i mai eciente de a soluiona aceste cazuri minore. Totui, nu trebuie trecut cu vederea nc un aspect: actele legislative aprobate de Parlament prevd faptele care sunt supuse responsabilitii penale i acest lucru trebuie respectat pe deplin. Aceasta nu intr n conict cu cazurile penale minore care sunt soluionate prin msuri minore sau chiar soluionate fr punerea sub acuzare sau amend, dac se depisteaz motive speciale. O modalitate de a soluiona cazul penal este folosirea aa-numitei renunri la urmrire. - Ce spune practica internaional n acest domeniu? - De exemplu, n procedura penal a Norvegiei se aplic aa-numitul sistem de acuzare. Acesta presupune separarea strict a funciilor Procuraturii i judectoriilor, astfel nct instana de judecat acioneaz doar dup transmiterea dosarului de ctre procuror i nceteaz s acioneze n momentul n care 43

dosarul este retras de acesta. Conform acestui sistem, judectorul nu ar trebui s ia parte la obinerea informaiilor i dovezilor necesare pentru cazul respectiv, acest lucru este lsat n seama prilor - Procuratura i persoana acuzat. n Norvegia, multe cazuri minore sunt soluionate prin renunarea la urmrire. Pentru aceasta, de obicei, se ia n considerare vechimea cauzei, vrsta infractorului, dac participarea lui la svrirea infraciunii a fost nesemnicativ, dac infractorul a fost forat s comit fapta de ctre persoane de care era dependent, dac este subdezvoltat mintal, dar totui responsabil de fapta lui sau dac comportamentul criminal a fost o reacie direct la abuzul cuiva asupra lui. Actul prin care s-a renunat la urmrire se perfecteaz n formulare speciale standard, n care, de asemenea, se indic informaii cu privire la drepturile infractorului. Aceste formulare pot prezentate la solicitare. - i despre legislaia privind activitatea procurorilor ce ne putei relata? - n 2006, Parlamentul a adoptat Legea pentru modicarea i completarea Codului de procedur penal, elaborat de Procuratura General n comun cu alte organe de drept din ar. Scopul actului este de a asigura eciena activitii procurorilor. Potrivit acestui document, n scopul ajustrii legislaiei de procedur penal la standardele europene ce in de ecientizarea activitii procurorilor, au fost incluse unele prevederi, cum ar atribuiile procurorului n cadrul urmririi penale, atribuiile procurorului teritorial sau specializat, precum i a adjuncilor lor, n ordine de control ierarhic. - Ce prevede acest control ierarhic conform actului la care v referii? - Aici este vorba despre solicitarea de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, a dosarelor penale, a documentelor, a actelor procedurale i a altor materiale. De asemenea, documentul stipuleaz anularea ordonanelor ilegale i nentemeiate sau soluioneaz autorecuzrile, e recuzrile procurorilor ierarhic inferiori etc. Un alt exemplu ar modul de contestare a deciziilor procurorului n instana judectoreasc, examinarea plngerilor de 44

ctre procuror n cadrul urmririi penale i altele. - Dei n-a vrea s ne oprim prea mult la acest subiect, v rog s ne vorbii despre obiectivul documentului adoptat de Parlament. - Prezentul proiect de lege are ca obiectiv remedierea aspectelor negative constatate prin revizuirea atribuiilor i competenei Procuraturii, a actelor de reacionare a procurorului, restructurarea instituional, stabilirea mputernicirilor bine denite i limitate Procurorului General, precum i a unor principii care ar garanta independena Procuraturii i activitatea ei ecient. De facto, aceasta-i o condiie primordial pentru asigurarea supremaiei legii i a principiilor statului de drept, precum i foarte necesar la crearea unui sistem modern al organelor Procuraturii, capabil s implementeze normele dreptului comunitar i s se adapteze la cerinele Uniunii Europene. - Ca rezultat, putem vorbi cu certitudine despre o ajustare a dreptului naional la cel european? - Vreau s menionez c din start au fost limitate i bine denite funciile Procuraturii, n condiiile normelor dreptului internaional, ind exclus caracterul nedeterminat i extins al domeniului de aplicare a mputernicirilor procurorului, pentru nu a interveni n cazurile de nclcare de lege n sfera intereselor private, n absena criteriului cnd nclcarea atrage dup sine impunerea unei sanciuni penale. Prevederile respective sunt n concordan cu recomandrile Consiliului Europei, potrivit crora, mputernicirile i responsabilitile procurorilor se limiteaz la urmrirea penal a cauzelor penale i la rolul general n aprarea intereselor publice prin intermediul sistemului de justiie penal. - Experii internaionali au atras atenia i asupra relaiilor dintre Procuratur i puterea judectoreasc? - Dup cum s-a enunat n Recomandrile Consiliului Europei, a fost nevoie de a ntreprinde aciunile necesare pentru ca statutul, competena i rolul procesual al procurorilor s e denite prin lege, astfel nct s nu poat afectat independena i imparialitatea
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

judectorilor. Vreau s menionez aici c Moldova i-a onorat obligaia dat, delimitnd clar raporturile dintre procurori i judectori, stabilind astfel atribuiile procurorului ntr-un proces penal, civil sau administrativ n codurile respective. La rndul lor, experii Consiliului Europei au conrmat c nu exist vreo imixtiune a puterilor executiv i legislativ n afacerile proprii Procuraturii, iar natura i domeniul competenei ei sunt precizate de lege. - Exist cumva un anumit program de care v conducei n realizarea tuturor condiiilor pentru reformarea Procuraturii? - Procuratura urmeaz s participe n mod direct i dinamic la activitile de implementare a Planului de Aciuni Moldova - Uniunea European, n legtur cu ceea ce urmeaz s denitiveze obiectivele privind armonizarea legislaiei privind activitatea organelor Procuraturii i de urmrire penal cu cele comunitare, inclusiv implementarea unor msuri ale planului cu caracter conceptual. Unele din acestea in de contribuirea la realizarea efectiv a reformelor politice, economice i instituionale; continuarea ntririi stabilitii i ecienei activitii instituiilor ce garanteaz democraia i supremaia legii; continuarea consolidrii capacitilor administrative i judiciare; accelerarea luptei mpotriva crimei organizate i corupiei, inclusiv a tracului de ine umane; revizuirea legislaiei existente n scopul asigurrii imparialitii i ecienei activitii Procuraturii; mbuntirea instruirii procurorilor n problemele respectrii drepturilor omului; dezvoltarea i implementarea cadrului legislativ adecvat pentru prevenirea i combaterea tracului de ine umane, precum i pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunt victimele tracului; eradicarea maltratrii i a torturii. - Asta ct privete Planul de Aciuni Moldova - Uniunea European. Un alt proiect dup care v conducei, care ar ? - Un alt program ar Proiectul Consiliului Europei, numit Programul Comun al Consiliului Europei i Comisiei Europene Privind Sporirea Independenei, Transparen Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ei i Ecienei Justiiei n Republica Moldova. Totodat, exist i un program intern pe care-l implementm n activitatea noastr. Acesta poart titlul de Strategie de dezvoltare a organelor Procuraturii Republicii Moldova pentru perioada anilor 2005-2010. El prevede accelerarea luptei mpotriva crimei organizate i a corupiei, inclusiv a tracului de ine umane, revizuirea legislaiei existente n scopul asigurrii imparialitii i ecienei activitii Procuraturii, instruirea procurorilor n problemele respectrii drepturilor omului, eradicarea maltratrii i a torturii, asigurarea drepturilor pentru minori i altele. - Care sunt elementele-cheie stipulate n aceast Strategie? - Aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, ajustarea cadrului normativ naional prin care se reglementeaz activitatea noastr la normele de drept i standardele internaionale, ecientizarea i perfecionarea activitii tuturor subiecilor sistemului organelor Procuraturii. Astfel, n cadrul reprezentrii intereselor generale ale societii, aprrii ordinii de drept, a drepturilor i libertilor cetenilor, se presupune un ir de mputerniciri extrajudiciare compatibile cu cerinele naintate de Consiliul Europei, menite s asigure reprezentarea intereselor societii, aprarea drepturilor i libertilor cetenilor, valorilor supreme ntr-o societate democratic i de drept. - Care sunt mputernicirile procurorului, n contextul aprrii drepturilor i libertilor cetenilor? - Statutul procurorului este denit prin prisma atribuiilor de baz cu care-i nvestit Procuratura, prin normele Constituiei. Astfel, vorbim de o persoan cu funcii de rspundere care, n limitele atribuiilor sale stabilite de Legea fundamental, reprezint interesele generale ale societii, apr ordinea de drept, drepturile i libertile cetenilor, conduce i exercit urmrirea penal, reprezint nvinuirea n instanele de judecat, exercit i alte atribuii prevzute de lege, lund n considerare drepturile omului i ecacitatea necesar sistemului de justiie penal. Deniia vizat include conceptual un ir de elemente 45

care determin locul i rolul procurorului n sistemul autoritilor statului i funciilor publice i materializeaz elementele denitorii atribuite funciilor procurorului n recomandrile Consiliului Europei Cu privire la rolul Procuraturii n cadrul sistemului de justiie penal, adoptate de Comitetul de Minitri al Consiliului. Vreau s precizez c, potrivit acestor recomandri, procurorii sunt autoriti publice care, n numele societii i n interes public, asigur aplicarea legii atunci cnd nclcarea acesteia atrage o sanciune penal, lund n considerare att drepturile individului, ct i ecacitatea necesar sistemului de justiie penal. O alt recomandare este c, n toate sistemele de justiie penal, procurorii decid asupra iniierii sau continurii urmririi penale, aduc urmrirea n faa instanei, pot ataca sau dirija atacarea tuturor sau a unora din deciziile instanei. - Pn acum am vorbit despre mputerniciri, dar exist i restricii n ceea ce ine de activitatea procurorilor - Bineneles. Legea stabilete n mod exhaustiv regimul de interdicii cruia sunt supui procurorii. Acetia nu pot participa n procesele de judecat dac el este n relaii de cstorie, rudenie sau de rude aliate pn la gradul II de rudenie cu judectorul, avocatul sau alt participant la proces interesat n rezultatele acestuia. Nu pot s fac parte din partide sau formaiuni politice i nici s desfoare sau s participe la activiti cu caracter politic, iar n exercitarea atribuiilor s exprime sau s manifeste, n orice mod, convingerile lor politice. Ei nu pot lucrtori operativi, inclusiv sub acoperire, informatori sau colaboratori ai serviciilor secrete i de informaii, nu i pot exprima public opinia cu privire la dosarele procese, alte cazuri aate n curs de desfurare sau cu privire la cele despre care dispun de informaie n legtur cu funcia exercitat. De asemenea, nu au dreptul s desfoare activiti de antreprenor sau comerciale, direct sau prin persoane interpuse, s desfoare activiti de arbitraj n litigii civile, comerciale sau de alt natur. Totodat, nu pot acorda consultaii scrise sau verbale n probleme litigioase, chiar dac cauzele sau cazurile res46

pective sunt examinate de alt organ al Procuraturii dect acela n cadrul cruia i exercit funcia, cu excepia soului (soiei), copiilor i prinilor i nu pot ndeplini orice alt activitate care, potrivit legii, se realizeaz de avocat. Sau nu pot s aib calitatea de asociat sau de membru n organele de conducere, administrare sau control la societi comerciale, inclusiv bnci sau alte instituii de credit etc. - Ce cred experii internaionali despre realizrile noastre? Tot aa le numesc i ei succese? - La recenta reuniune de la Bruxelles, Republica Moldova Uniunea European, organizat i desfurat la nivel de experi n domeniul reformei judiciare i combaterii corupiei, unde au participat experi ai Comisiei Europene, Consiliului Europei, OSCE i reprezentantul special al UE pentru Republica Moldova, dl Kalman Mizsei, s-a realizat un schimb de opinii privind evoluiile n domeniul reformei judiciare i prevenirii i combaterii corupiei n conformitate cu standardele europene. La capitolul reformei judiciare au fost discutate evoluiile i aciunile ntreprinse de Republica Moldova n vederea asigurrii independenei justiiei, consolidrii capacitii de administrare a justiiei, acces la justiie i introducerea unui nou sistem de protecia juridic garantat de stat. n acest context, experii Consiliului Europei au apreciat activitatea n derulare viznd reforma Procuraturii n conformitate cu recomandrile Consiliului Europei. n concluzie, prile au remarcat utilitatea discuiilor n vederea promovrii eciente n continuare a reformelor n domeniul justiiei i combaterii corupiei. - Bine-bine, dar cum rmne cu aprecierile experilor? - n cadrul reuniunii, experii internaionali au concluzionat c Moldova a ntreprins unele activiti n scopul ajustrii cadrului legal din domeniul de activitate a Procuraturii la normele dreptului internaional i, n spe, la prevederile Recomandrii Cu privire la rolul Procuraturii n cadrul sistemului de justiie penal, care conine un ir de principii aplicabile sistemului procuraturii statelor membre
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ale Consiliului. De asemenea, s-a menionat i cu alte ocazii c rezultatele obinute de Republica Moldova n ceea ce privete reforma Procuraturii sunt semnicative: au fost ntreprinse aciuni n vederea asigurrii compatibilitii legislaiei n domeniile de activitate a Procuraturii la prevederile normelor dreptului internaional, au fost trasate unele msuri pentru continuarea reformrii Procuraturii n conformitate cu standardele i cele mai avansate practici europene. - Trim cu toii ntr-o nou er. Cei nscui n anul adoptrii Declaraiei de Independen, devin deja maturi. Drept concluzie, care vor schimbrile n domeniul pe care-l reprezentai? - Procurorii din Europa, la ntrunirea lor din anul 2000, de la Strasbourg, i-au pus de atunci aceast ntrebare: Cum trebuie s e procuratura n Europa secolului XXI?. Nu exist i nu s-a dat nc un rspuns concret, sigur i deplin la aceast ntrebare. ns n iulie 2005 a fost creat Consiliul consultativ al procurorilor europeni, n calitate de organ consultativ pe lng Comitetul de

Minitri al Consiliului Europei. A fost adoptat un program-cadru de aciuni, care are drept scop studierea problemelor legate de sarcinile i atribuiile procuraturii n Europa, atenia ind axat nu numai pe cele legate de justiia penal, ci i de mputernicirile procurorului n legislaia civil, din domeniul proteciei muncii, cel economic, social etc. Pornind de la acest program-cadru, de la programele naionale de dezvoltare a organelor de drept, de la programele comune ale Republicii Moldova cu Uniunea European, de la particularitile dezvoltrii acestui organ n Republica Moldova, de tradiiile, specicul naional, social i economic al statului nostru, sunt depuse eforturi la crearea unui organ care s mbine armonios exigenele internaionale cu specicul naional. Procuratura urmeaz a o instituie viabil, apt s apere interesele generale ale societii, legalitatea, ordinea de drept i supremaia legii ntr-un stat de drept i democratic. - V mulumesc mult pentru amabilitate. Petru Poiat
(Flux, 24.01.2008, www.ux.md)

Curtea de Conturi: ]n ultimii trei ani, din cele nou= dosare intentate, doar unul a ajuns ]n instan\a de judecat=
An de an, Curtea de Conturi atenioneaz instituiile de stat c irosesc fr cap milioane i milioane de lei din buzunarul contribuabililor, recomandnd totodat Procuraturii Generale i Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei s-i pedepseasc pe vinovai. ns, pare-se, oamenii legii nu au timp s lupte cu cei care arunc n vnt banii publici. n ultimii trei ani au fost intentate doar nou dosare penale pe numele funcionarilor risipitori i numai unul a ajuns n instana de judecat.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Curtea de Conturi (CC) nu a ascuns niciodat ci bani arunc n vnt ministerul X sau Consiliul raional Y. Le-a fcut din deget celor certai cu bunul-sim, ns cei cu musca pe cciul au continuat s cheltuiasc aiurea milioanele de lei. Potrivit rapoartelor CC, n anul 2005 ministerele i alte instituii de stat au folosit banii publici contrar destinaiei iniiale, au fcut depiri de cheltuieli de buget sau au utilizat fraudulos 68 mln. de lei, n 2006 - 199 mln. lei, iar n 2007 - 219 mln. lei. Conform legislaiei, Curtea 47

nu este n drept s-i trag la rspundere pe funcionarii risipitori, dar este obligat s informeze de ecare dat PG i CCCEC despre rezultatele controalelor nanciare. ns datele statistice demonstreaz c cele dou instituii de drept, intenionat sau nu, trec cu vederea nelegiuirile scoase n vileag de CC. Un dosar n instana de judecat Ne-am propus s am cte dosare penale a intentat CCCEC i, respectiv, PG n baza sesizrilor Curii de Conturi n perioada 2005-2007 i ci funcionari de stat au fost pedepsii. CCCEC ne-a declarat c a pornit apte cauze penale n baza materialelor CC, iar alte trei au fost anexate la dosarele anterior intentate. Astfel c, n 2005, au fost cercetai penal: primarul oraului Criuleni, pentru cauzarea prejudiciului intereselor publice n sum de 453.727 lei; factorii de decizie ai Consiliului de Expertizare Medical a Vitalitii, pentru acordarea ilicit a gradelor de invaliditate; persoane cu funcii de rspundere de la Ministerul Finanelor, pentru ncheierea unui contract de gaj fr a autenticat notarial; contabilul-ef al Asociaiei interraionale de producie, reparaie i exploataie din oraul Hnceti, pentru sustragerea mijloacelor bneti n sum de 7521 lei; factorii de decizie ai Departamentului Agroindustrial Moldova-Tutun, pentru cauzarea prejudiciului n sum de 238.200 lei ca urmare a comercializrii patrimoniului statului; factorii de decizie ai fostului Departament al Privatizrii i Administrare a Proprietii de Stat, pentru cauzarea prejudiciului i intereselor publice la nregistrarea M Air Moldova; persoanelor cu funcii de rspundere din cadrul colii nr. 10 din mun. Chiinu, pentru delapidarea mijloacelor bneti destinate achitrii burselor. Att! Curios este faptul c doar dosarul contabilului-ef al Asociaiei interraionale de producie, exploataie i reparaie din oraul Hnceti a ajuns n instana de judecat. Atenie! Reclamata a prejudiciat bugetul de stat cu 7521 lei. (!) 48

Care este soarta celorlalte dosare intentate de CCCEC? Trei au fost clasate, iar altele trei se prfuiesc i astzi pe mesele angajailor instituiei. Au scpat de rspundere penal oficialii de la Ministerul Finanelor i Departamentul Agroindustrial Moldova-Tutun, pentru c faptele lor nu ntrunesc elementele infraciunii, dar i ex-primarul de Criuleni care ntre timp decedase. Lideri la risipire n lista persoanelor anchetate de CCCEC nu gureaz minitri, ambasadori sau directori de instituii de stat care au folosit banii publici contrar destinaiei iniiale. Nu se tie ci funcionari au fost cercetai penal pentru nclcrile comise n gestionarea fondurilor publice n anul 2006, dar i n 2007. De ce? n cadrul edinelor de lucru a Consiliului Consultativ au fost examinate materialele controalelor CC ce urmeaz a propuse spre remitere dup competena CCCEC, ne-au explicat ocialii de la CCCEC. Potrivit ultimului raport al CC privind gestionarea fondurilor publice n anul 2007, Ministerul Finanelor, misiunile diplomatice, Ministerul Justiiei i Ministerul Educaiei sunt n topul celor care au risipit cei mai muli bani publici. i n aceste cazuri, organele de anchet nc nu i-au dat verdictul. Am solicitat oficial i de la Procuratura General lista dosarelor intentate n baza materialelor Curii de Conturi. Ca rspuns - nimic. i asta chiar dac au trecut mai bine de dou luni. La edina Parlamentului din 3 iulie a.c. Ala Popescu, preedinta Curii de Conturi, a declarat c, n ultimii ani, n baza materialelor instituiei pe care o conduce au fost intentate nou dosare penale. Alte detalii efa CC nu a mai oferit. Dac apte dosare sunt meritul CCCEC, atunci, pare-se, alte dou au fost intentate de Procuratura General. Care e soarta acestor dosare, PG nu a dorit s ne spun. De ce? Nu cumva i acestea nu au mai ajuns n instana de judecat din lipsa elementelor infraciunii?
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Minitri nepedepsii n ultimii apte ani peste 30 de minitri au fost demii din funcie din diverse motive. Muli au fost concediai cu mare scandal, ind acuzai de corupie, incompeten, abuz n serviciu sau pentru trac de inuen. La scurt timp ns majoritatea fotilor minitri au obinut alte fotolii. Printre cei demii pentru abuz de funcie sau comiterea unor furturi din avutul sau bugetul de stat sunt: Anatol Cupov, exministrul Transporturilor i Comunicaiilor; Victor Gaiciuc, ex-ministrul Aprrii; Vasile Iovv, ministru al Transporturilor; Constantin Mihilescu, fostul ministru al Ecologiei i Resurselor Naturale. La una din edinele n plen din anul curent, deputatul Vitalia Pavlicenco a cerut Aparatului Guvernului informaii privind numrul dosarelor intentate pe numele minitrilor care au prejudiciat bugetul public. Ocialii de la Guvern i-au spus c niciunui dintre minitrii demii de la 2001 ncoace nu

i-a fost deschis dosar penal, din motiv c nu a fost depistat implicarea acestora n activiti infracionale, se menioneaz n rspunsul Aparatului Guvernului. Cine, totui, este veriga slab? Mircea Eanu, secretarul Alianei Anticorupie, a declarat c ecare organ de anchet i are rolul su n investigarea i demonstrarea unui caz de fraudare a banilor publici. Astfel c, n opinia lui, dac din numrul total de dosare instrumentate n instana de judecat ajung puine, nseamn c poate considerat vinovat de nepedepsirea funcionarilor hoi att CCCEC, ct i PG. Solicitat de TIMPUL, Ala Popescu a declarat c CC are obligaia s informeze organele de anchet despre nclcrile depistate. De restul rspund organele de anchet. Cu toate acestea, banii publici continu s dispar, iar funcionarii risipitori sunt ocolii de justiie. Irina Codrean
(Timpul de diminea, 05.09.2008, www.timpul.md)

Un milion de lei r=t=cit


Din instana de judecat spre ociul de executare Dup aproape zece ani de judecat, ncheiai cu o hotrre judiciar ce a dispus ncasarea unui venit ratat de aproape un million de lei de la fosta ntreprindere Reelele Electrice Chiinu SA n favoarea SRL Coldin DC, banii, se pare, sau rtcit pe drum. Cu toate c antreprenorul Eugen Colesnicenco a indicat ca suma respectiv s e transferat ntrun cont bancar la Moldova Agroindbank, Ociul de Executare Rcani, contrar prevederilor legale, a dispus ca banii s e direcionai la Mobias Banc. nc n 1998, SRL Coldin DC a ncheiat un contract pentru furnizarea energiei electrice cu Reelele Electrice Chiinu SA, utilizat pentru activarea capacitilor de prelucrare a tutunului din s. Dubsarii Vechi, r. Criuleni. Tot n anul 1998, aceeai ntreprindere a ncheiat un contract de credit
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

cu Mobias Banc. Creditul se acorda pentru nanarea reutilizrii tehnologiei de prelucrare a tutunului n s. Dubsarii Vechi. ntre timp, dei exista acel contract cu Reelele Electrice Chiinu SA, n 1999 furnizarea curentului electric a fost sistat nemotivat. n acele condiii sa alterat tot tutunul, pentru c nu a putut prelucrat n lipsa energiei electrice, i amintete Colesnicenco. Astfel, pentru c, n lipsa curentului electric, ia sistat activitatea, SRL Coldin-DC nu a reuit s ramburseze dect parial datoria la banc. Milion cu ghinion Au urmat adresrile administraiei SRL Coldin DC n instana de judecat. Adevrul, se pare, a fost restabilit abia n 2007, atunci cnd SRL Coldin DC a obinut, printro hotrre judiciar, venitul ratat de 874 436 lei. Dar i aici ghinion. 49

Curtea de Apel Economic i Curtea Suprem de Justiie au dispus ncasarea de la CS RE Chiinu SA, n folosul SRL Coldin DC, a acelei sume. Primind titlul de executare, Ociul de Executare Rcani a transferat suma ncasat de la RE Chiinu SA pe contul 222 4900 498 10 17 la Mobias Banc, ce aparinea cndva SRL Coldin DC, dar care era deja nchis, este specicat ntro hotrre a Judectoriei sect. Rcani. Executorul a nclcat procedura deoarece, conform titlului executoriu, urma s transfere suma ncasat pe contul 225 170 801 3265 n BC Moldova-Agroindbank SA, liala Centru, susine Colesnicenco. Solicitat de Ziarul de Gard, Roman Talmaci, fostul ef al Ociului de Executare Rcani, actualul vicedirector al Departamentului Executare al Ministerului Justiiei, a spus c, n acest sens, exist deja o hotrre judiciar, care nu merit a pus la ndoial. Totodat, nea sugerat s ne adresm la actualul personal al Ociului de Executare Rcani. Rmne pe riscul lui s i ntoarc suma Am solicitat n continuare opinia lui Anatol Chiosa, eful Ociului de Executare Rcani. Care e problema dac un agent economic dispune de mai multe conturi n diferite bnci? A existat o hotrre prin care sa ncasat o sum n beneciul acestuia. Suma a fost transferat la Mobias Banc, innduse cont de faptul c avea datorii fa de aceast instituie. Iam amintit lui Chiosa despre prevederile legale care spun c, n astfel de situaii, Ociile de Executare sunt obligate s transfere suma potrivit datelor oferite de cel cruia iau fost restituii banii. Da, n titlul executoriu era specicat contul de la MoldovaAgroindbank, dar n foaia cu antet era specicat cel de la Mobias Banc, a urmat rspunul lui Chiosa. Persoana cheie n cadrul procedurii de executare este creditorul, ne spune Valeriu Devderea, directorul Departamentului Executare al Ministerului Justiei. n acest caz, toat informaia trebuia prezentat de ctre rma respectiv, inclusiv conturile. Creditorul avea dreptul chiar 50

de la prima dispoziie a executorului judiciar s conteste acest act sau s prezinte n scrisoarea de nsoire ca suma care este ncasat s e transferat la un anumit cont. Aceasta este o cerin fundamental. Dac creditorul nu a specicat acest fapt, rmne pe propriul su risc s i restituie banii, mai adaug Devderea. Banca, contrar prevederilor Dup aproape 10 ani de edine prin instane de judecat, ntradevr, se pare, procedura de restituire a banilor a rmas pe riscul lui Colesnicenco. n articolul Avocaii clandestini aprai n justiie i n Parlament, publicat la 15 mai 2008, Ziarul de Gard a relatat despre contractul ncheiat ntre Eugen Colesnicenco i Sergiu Mocanu, cel care urma s l apere n instana de judecat. Juristul nu la reprezentat n instan pn la nalizarea procesului, ns a solicitat, aa cum prevedea contractul ncheiat ntre cei doi, 25 % din suma ctigat n proces. Prin urmare, pentru c a fost sechestrat suma de peste 270 mii lei, pretins de avocatul Mocanu, Ociul de Executare Rcani a transferat la Mobias Banc suma de 610 195 lei, adic diferena dintre venitul ratat total i onorariul pretins de avocat. Potrivit lui Colesnicenco, banca, ns, nu a nregistrat n aceeai zi suma de 610 195 lei pe contul SRL Coldin DC, dar nici nu a restituit suma la Eximbank, acolo de unde au fost transferai aceti bani. Banca a acionat contrar prevederilor, arm Colesnicenco. n cazul n care banca constat c contul bancar i codul scal al beneciarului din ordinul de plat sunt indicate corect, transferul de credit se consider nalizat, iar banca beneciar trebuie s nregistreze n aceeai zi mijloacele nanciare n contul bancar al beneciarului. Mobias Banc, ns, a nclcat prevederile Regulamentului Bncii Naionale a R. Moldova. Banca nu ma anunat c au parvenit mijloace nanciare destinate rmei. Cont nou cu cod vechi Astfel, dup ce au fost ignorate de ctre personalul bncii mai multe adresri ale lui
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Colesnicenco privind informaia referitoare la suma de 610 mii lei, au urmat mai multe demersuri n scris. Mobias Banc a mpiedicat sub orice form s dispun de acea sum, spune Colesnicenco. Informaia referitoare la acei bani a fost prezentat doar n cadrul examinrii cererii de chemare n judecat. Acum un an, la 1 iunie 2007, ind lipsit de posibilitatea de a se folosi de bani de mai bine de 100 de zile, Colesnicenco se vede nevoit s se adreseze la Mobias Banc cu o cerere de deschidere a unui cont nou. Banca a deschis un cont nou, doar c i atribuie acelai numr pe care l atribuise cu 10 ani n urm. Cu toate c, n 2001, Judectoria Economic de Circumscripie a adoptat o hotrre de ncasare de la SRL Coldin DC n folosul Mobias Banc a sumei de 157 077 lei, Mobias Banc a omis termenul de depunere spre executare a Titlului executoriu care, pn la 20 februarie 2007, era deja prescris. Astfel banca a sustras fr vreun temei legal de pe contul Coldin DC suma de 157 077 lei, spune Colesnicenco.

Litigiile sunt un secret Ociali ai Bncii Naionale neau spus c datoriile pot achitate pe trei ci: cesiunea, compensarea reciproc sau preluarea datoriei, dar pn la urm doar banca vizat ar trebui s spun n ce temei legal a acionat. Acest lucru am i ncercat s l am de la reprezentanii Mobias Banc. Litigiile constituie secretul ntreprinderii, a refuzat s ne spun prea multe Galina Postoronca, efa Departamentului Legalitate din cadrul Mobias Banc. Am insistat s ne comenteze litigiul pe care Mobias Banc l are cu SRL Coldin DC. Tot ce v pot spune este c avem ctig de cauz, iar banca nu a fcut nicio nclcare. Banca este antrenat n multe litigii. Pe de alt parte, dup ce instana de judecat a constatat c SRL Coldin DC ar trebui s benecieze de circa 900 mii lei, echivalentul venitului ratat din cauza deconectrilor abuzive de curent electric, Colesnicenco a reuit s foloseasc doar sub 300 mii lei. Anastasia Nani
(Ziarul de Gard, 19.06.2008, http://garda.com.md)

Zece mii de cet=\eni au r=mas cu dreptatea doar pe h]rtie


La 23 septembrie, pentru a 43-a oar, CEDO a condamnat R. Moldova din cauza neexecutrii deciziilor judiciare. De aceast dat, Guvernul va plti unui fost deportat peste 33 mii de euro. Acum zece ani, instana de fond de la Orhei a obligat Consiliul Local s-i restituie lui Boris Prepeli locuina conscat de autoritile sovietice. Cazul acestuia a avut sori de izbnd doar la Curtea de la Strasbourg. Dup ce obin dreptatea pe hrtie, zeci de mii de ceteni ai R. Moldova nu reuesc s-i
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

pun n practic dreptul ctigat n instana judectoreasc. Anume din acest motiv, R. Moldova a pierdut la CEDO o treime din cele peste o sut de cauze de condamnare. Cei mai muli, ns, nu ajung la Strasbourg, ncercnd s dobndeasc adevrul n instanele naionale. Unii nu mai rezist. Irina Creu, de exemplu, de 97 de ani, din Sngerei, a decedat n luna august 2008, n ateptarea executrii deciziei judiciare luate n favoarea sa acum doi ani. Acum doi ani, n urma unui litigiu funciar, Irina Creu a ctigat n instana de fond dou 51

mii de lei, sum important pentru ea la acel moment. Pe atunci btrna avea 95 de ani. n aceti doi ani reprezentanii Ociului de Executare nu au ntreprins nicio aciune pentru a ndeplini hotrrea instanei, spune nora decedatei, Tamara Creu, de 54 ani, demonstrnd drepturile soacrei sale. Femeia mai spune c, timp de doi ani, s-a plns mai multor autoriti. Toi executorii judiciari ne-au spus c, pn n present, nu au reuit s l gseasc pe Arcadie ru, celui cruia i-am dat n arend loturile de pmnt, mai adaug Tamara Creu. efa Ociului de Executare din r. Sngerei, Lilia Scorici, a conrmat pentru Ziarul de Gard c executorii nu au reuit s l gseasc pe ru. Este o persoan cu probleme, ne-a spus aceasta. El trebuie s execute 30 de decizii judiciare. Pe contul acestuia, ns, nu exist niciun bun, mai adaug ea. Din aceast cauz, titlul executoriu al Irinei Creu va restituit instanei judectoreti. Dar oricnd, timp de trei ani, acesta mai poate prezentat spre executare. De fapt, aa s-a ntmplat i anterior, spune Lilia Scorici. Guvenul nu a contribuit la executarea deciziilor judiciare Irina Creu nu a reuit s ajung la CEDO. Muli ceteni, ns, dac nu reuesc s i pun dreptul n practic, apeleaz la instana de la Strasbourg. Astfel, pn la 30 iunie 2008, neexecutarea sau executarea tardiv a hotrrilor judectoreti a fost constatat n 42 de cauze, ceea ce constituie o treime din toate hotrrile Curii contra R. Moldova. Cele peste 40 de pierderi la CEDO sunt consecina neexecutrii hotrrilor judectoreti privind retrocedarea imobilelor naionalizate, plata unor sume de bani, acordarea spaiului locativ, acordarea unui teren de pmnt sau restabilirea la locul de munc. Acestea mai in i de evacuarea unei persoane din apartamentul reclamanilor, demolarea unei construcii ilegale, imposibilitii de executare a unei hotrri judectoreti privind plata n favoarea reclamantului a unei sume de bani 52

de ctre o ntreprindere, n urma lichidrii acestei ntreprinderi i transferrii proprietii acesteia unei ntreprinderi de stat, fr a achita datoriile. n unele cazuri s-a constatat neonorarea obligaiei pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hotrri judectoreti pronunate n favoarea reclamanilor privind plata unor sume de bani de ctre persoane private. Ministerul Justiiei nu deine informaii despre titlurile executorii Referitor la problema neexecutrii, deputatul Alexandru Lipcan a solicitat Ministerului Justiiei s i prezinte informaie despre numrul de titluri executorii emise pe parcursul ultimilor doi ani n adresa ministerelor i altor organe ale administraiei publice centrale. Deputatul a mai cerut informaie cu privire la conductorii organelor publice centrale care au fost amendai de ctre executorii judiciari pentru ignorare i dosare penale intentate persoanelor cu funcie de rspundere de nivel central. Toate rspunsurile la ntrebrile din interpelarea lui Lipcan spun: Informaia solicitat nu poate fi prezentat deoarece conform legislaiei nu este obligatorie evidena acesteia. Singura informaie, potrivit aceluiai rspuns, pe perioada anilor 2006 2007 au fost nregistrate 5 196 titluri executorii. Cunosc c neexecutarea deciziilor judiciare poart de la o u la alta foarte mult lume, spune Alexandru Lipcan. Cu toate c acest aspect este foarte problematic, paradoxal, toat informaia pe care mi-a prezentat-o Ministerul Justiiei este foarte vag, mai spune el. Primriile s-au pomenit ntr-un cerc vicios Vlad Gribincea, avocat, organizaia Juritii pentru Drepturile Omului, spune c circa 30% din hotrrile pronunate pn acum de CEDO in anume de neexecutarea deciziilor judiciare. Cele mai multe cazuri de neexecutare vizeaz perioada de pn la 2003. La sfritul anului 2003, Ministerul
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Finanelor a executat circa 20 mii de titluri executorii timp de o lun. Dac n cazul Ministerului Finanelor situaia s-a ameliorat, n prezent cele mai multe probleme in de administraia public local. Bugetul acestor instituii nu prevede nicio sum pentru executarea hotrrilor judectoreti. De fapt, este un cerc vicios. Criteriile de nanare stabilite de Ministerul Finanelor nu prevd executarea deciziilor judiciare. Ce se ntmpl? Hotrrea judectoreasc nu se execut. Cazul ajunge la Strasbourg. Decizia Curii este comunicat Guvernului. Suma pe care Guvernul trebuie s o achite pentru executare este comunicat Ministerului Finanelor. Ulterior banii sunt transferai autoritilor publice locale pentru a rezolva problema, mai explic Vlad Gribincea. Un alt aspect, potrivit juristului, ine de inaciunea executorilor judiciari care nu ntreprind msuri pentru a fora neautoritile s i achite datoriile fa de cel care a ctigat un proces. O dat vina executorilor, de 41 de ori vina celorlali Din cele 42 de condamnri la CEDO din cauza neexecutrii deciziilor judiciare, reprezentanii Departamentului de Executare al Ministerului Justiiei recunosc vina doar ntr-un singur caz: Grivneac contra R. Moldova. n acest dosar, Curtea a constatat c, timp de apte ani, Guvernul nu a ndeplinit obligaia de a contribui la executarea unei hotrri judectoreti pronunat n favoarea lui Grivneac. Valeriu Devderea, directorul Departamentului de Executare, spune c marea problem n neexecutarea deciziilor judiciare ine de neasigurarea aciunii. Atunci cnd pornete s i rezolve problema pe cale judiciar, aproape ecare i pune scopul de a vedea doar hotrrea

instanei de judecat, spune Devderea. Problema const n ignorana cetenilor de a face tot posibilul ca s asigure executarea deciziilor judiciare. De multe ori acest fapt se ntmpl din cauza necunoaterii. De multe ori apeleaz, fr un avocat, acolo unde nu ar trebui, mai explic el. Potrivit directorului, executorul este instrumentul folosit pentru aprarea dreptului aprat prin lege. De obicei, cei care au obinut o decizie judiciar n favoarea lor, vin la ociile de executare i arunc pe mas executorului aceast decizie fr s se gndeasc la consecine, mai spune Devderea. Potrivit lui, celor 392 de executori judiciari din R. Moldova, n prima jumtate a anului 2008, le-au revenit s rezolve 185 mii de titluri executorii. Din acestea, doar zece mii nu au fost executate, acesta ind un numr mic n comparaie cu cele aproape 200 mii de titluri, spune Devderea. Potrivit experilor Centrului de Analiz i Prevenire a Corupiei (CAPC), de multe ori, cauza neexecutrii deciziilor judectoreti ine de insuciena diligenei executorilor judiciari. Aceast profesie presupune o reacie deosebit la ceea ce se ntmpl n dosar, explic Galina Bostan, de la CAPC. Executorul ar trebui s e destul de abil i rapid atunci cnd e cazul s execute hotrrile judiciare. Adevrul este c aceast profesie este periculoas, mai ales atunci cnd debitorul, cel care datoreaz anumite bunuri, se dovedete a mult mai puternic dect executorul. n aceste condiii, nici salariul nu este prea motivator. Poate din aceste motive, se ntmpl ca executorul s se neleag cu debitorul despre amnarea executrii deciziei judiciare, mai spune Galina Bostan. Anastasia Nani
(Ziarul de Gard, 25.09.2008, http://garda.com.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

53

Guvernul Republicii Moldova a mai pierdut un proces la CEDO


La 1 iulie 2008, Curtea European a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunat hotrrea n cauza Flux (nr. 5) c. Moldovei (cererea nr. 17343/04). Drept motiv pentru atacarea, de ctre redacie, la forul justiiar de la Strasbourg, a deciziilor instanelor de judecat din Republica Moldova a servit, pentru a cta oar, reproducerea n paginile ziarului a opiniei unei concetence vizavi de felul n care mama sa este tratat de ctre juzii moldoveni.
Nimic mai mult, n condiiile n care dreptul la libera exprimare este garantat de ctre Constituie, dar i de Convenia European a Drepturilor Omului. Precum denot materialele din dosar, reclamantul, ziarul FLUX, a publicat la 15 noiembrie 2002 un articol intitulat Dosarul penal al Eugeniei Duca, ct cinci kilograme de maculatur. Esena litigiului n acest articol, ziarul se referea la evoluia dosarului penal intentat mpotriva dnei Eugenia Duca, un om de afaceri, la acel moment condamnat pentru comiterea unor infraciuni, iar mai trziu achitat integral. La fel, cu caractere italice, a fost reprodus textul unei scrisori deschise adresat de ica dnei Duca Preedintelui Republicii, Preedintelui Parlamentului, Primului Ministru, Consiliului Europei, Misiunii OSCE n Moldova i altor organizaii. n scrisoare, ea se plngea de pretinsele abuzuri comise de Procuratur i de instanele de judecat la ntocmirea i examinarea dosarelor penale mpotriva mamei sale. Articolul coninea, printre altele, urmtorul pasaj: La 10 iulie 2001, adjunctul Procurorului General, Vasile Solomon (concediat ulterior pentru afaceri dubioase), semneaz concluziile de nvinuire pe dosarul penal intentat Eugeniei Duca i-l remite Judectoriei sect. Rcani fr ca mcar nvinuita s ia cunotin de respectivul rechizitoriu. La o dat nespecicat, Vasile Solomon, care ntre timp a fost retrogradat, a naintat o 54 aciune judiciar civil mpotriva ziarului, prin care pretindea c declaraia referitoare la concedierea sa pentru afaceri dubioase nu corespundea realitii i i leza onoarea i demnitatea, solicitnd dezminirea acesteia i compensaii morale pentru defimarea sa. Trei instane de judecat moldovene La 12 februarie 2003, Judectoria sectorului Rcani a admis integral cererea de chemare n judecat, constatnd c declaraia referitoare la concedierea dlui Solomon nu corespundea realitii i era defimtoare. Instana a mai menionat c, la data publicrii articolului, dl Solomon era angajat la Procuratur pentru contribuirea exercitrii justiiei n Curtea de Apel i a obligat ziarul s-i plteasc dlui Solomon MDL 2700 (EUR 178 la acea dat), precum i s publice o dezminire n termen de 15 zile. n cererea de apel mpotriva hotrrii din 12 februarie 2003, ziarul FLUX a susinut, printre altele, c articolul constituia, de fapt, rspndirea declaraiilor icei dnei Duca fcute n scrisoarea sa deschis i a argumentat c el nu putea sancionat pentru rspndirea declaraiilor unui ter. La 29 aprilie 2003, Curtea de Apel Chiinu a respins apelul reclamantului ca nentemeiat i nu a examinat argumentul ziarului privind angajarea responsabilitii lui pentru rspndirea declaraiilor fcute de alte persoane. n cererea sa de recurs, ziarul a argumentat c expresia afaceri dubioase constituia o judecat de valoare. La 19 noiembrie 2003, Curtea Suprem de Justiie a respins recurDreptul, omul i dreptatea n mass-media

sul reclamantului, constatnd c dl Solomon a fost eliberat din funcia sa prin hotrrea Parlamentului fr indicarea motivelor, ulterior acesta continundu-i activitatea n organele procuraturii ntr-o alt funcie. Instana nu s-a pronunat asupra argumentului ziarului privind neasumarea responsabilitii pentru faptul rspndirii declaraiilor fcute de teri. Curtea European a Drepturilor Omului n faa Curii, ziarul FLUX pretindea violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), prin motivarea insucient a hotrrilor judectoreti, precum i violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), prin obligarea sa la plata despgubirilor i publicarea dezminirii n cauz, n defimare intentat de dl Vasile Solomon. Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO. Ea a notat c, n aceast cauz, a existat o ingerin n libertatea de exprimare a ziarului reclamant, care era prevzut de lege i urmrea un scop legitim, ns care nu era necesar ntr-o societate democratic. Curtea a notat c articolul a fost scris de un jurnalist i a reiterat sarcina proeminent a presei ntr-o societate democratic de a comunica idei i opinii cu privire la chestiuni politice i la alte chestiuni de interes public (a se vedea Sunday Times v. the United Kingdom (nr. 1), hotrre din 26 aprilie 1979, Seria A nr. 30, 65). Articolul n cauz era relevant n dezbaterile privind pretinsele proceduri judiciare abuzive i rolul jucat n aceast privin de un procuror. Nu exist nici o ndoial c aceast chestiune este foarte important ntr-o societate democratic i publicul avea un interes legitim de a informat despre aceasta. Ziarul reclamant a fost sancionat la plata despgubirilor pe motiv c nu a putut demonstra corespunderea cu adevrul a declaraiei cu privire la dl Solomon. Declaraia n cauz era, de fapt, o parte a scrisorii deschise, scrise de ica pretinsei victime, a procedurilor penale abuzive adresat politicienilor de rang nalt i organizaiilor internaionale.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Curtea a reiterat c pedepsirea unui jurnalist pentru c a ajutat la rspndirea declaraiilor fcute de o alt persoan ar afecta serios contribuia presei la discutarea chestiunilor de interes public i nu ar trebui s e admis dect dac exist motive deosebit de ntemeiate pentru a face acest lucru (a se vedea Jersild v. Denmark, hotrre din 23 septembrie 1994, Seria A nr. 298, 35; i Thoma v. Luxembourg, nr. 38432/97, 62, ECHR 2001-III). Sanciuni pe potriv n continuare, Curtea a notat c plngerile coninute n scrisoarea deschis cu privire la abuzurile comise de Procuratur i instanele de judecat n privina dnei Duca nu erau lipsite de temei, deoarece mai trziu dna Duca a fost achitat i s-a constatat c ea a fost urmrit penal ilegal (a se vedea Duca v. Moldova , cererea nr. 1579/02, decizia parial cu privire la admisibilitate, 11 aprilie 2006). Curtea a mai notat c, pe durata procedurilor naionale, nu a fost contestat faptul c dl Solomon a fost implicat n procedurile mpotriva dnei Duca n calitatea sa de procuror i c ulterior el a fost retrogradat. n aceste circumstane, i n lumina limbajului declaraiei n cauz, Curtea nu a fost convins c au existat motive deosebit de ntemeiate de a sanciona ziarul reclamant pentru ajutarea icei dnei Duca s rspndeasc scrisoarea ei deschis. Prin urmare, Curtea a conchis c ingerina n libertatea de exprimare a ziarului nu a fost necesar ntr-o societate democratic. n lumina acestei constatri, Curtea nu a gsit necesar s examineze separat pretenia privind nemotivarea hotrrilor judectoreti. Curtea a acordat ziarului Flux EUR 185 (echivalentul n euro la ziua pronunrii hotrrii naionale a compensaiilor acordate dlui Solomon i a taxelor de stat) cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale i EUR 1800, plus orice tax perceput la aceast sum la reclamant, cu titlu de costuri i cheltuieli. Reclamantul a fost reprezentat la CEDO de ctre Vladislav Gribincea, membru al Organizaiei obteti Juritii pentru drepturile omului. 55

Comentariul avocatului Vladislav Gribincea De la bun nceput, in s precizez faptul c, dac e s ne referim la ziarul FLUX, avem de a face deja cu cel de-al aptelea dosar de acest gen. n general, dac e s ne referim la mass-media, este vorba de circa 10 dosare moldoveneti, legate de defimare, care denot c examinarea acestora, n Republica Moldova, a fost departe de standardele Consiliului Europei privind libertatea de exprimare, ne-a declarat Vladislav Gribincea. Din cte cunosc, nici un dosar legat de libertatea de exprimare n-a fost respins ca nentemeiat de ctre CEDO, ceea ce denot faptul c modul de examinare a cazurilor de defimare nfrunt, n Republica Moldova, anumite probleme sistemice grave. i problemele sistemice grave, acute, n cauz, se datoreaz, n mare majoritate, n viziunea mea, sistemului judectoresc din Republica Moldova, deoarece marea parte a reclamaiilor n aceste proceduri naionale au fost de ordin politic. n toate cazurile date, judectorii au emis hotrri fr a oferi o motivare ampl, n favoarea politicienilor respectivi. Ulterior, Curtea European a Drepturilor Omului a constatat c nu exist nici un temei de a le da ctig de cauz acestor politicieni. i nu cred c judectorii ar putea pronuna din mers hotrri de acest gen, a adugat avocatul din cadrul Organizaiei obteti Juritii pentru drepturile omului. Ne furm n continuare propria cciul? Toate erorile judiciare comise de ctre instanele abilitate din Republica Moldova urmeaz a achitate de ctre contribuabili. Printre ei gureaz milioane de oameni nedreptii, dac e s vorbim de felul n care sunt pltii anumii bugetari, nemaivorbind de pensionari i de cei care, nelucrnd la stat, pltesc impozite grele de tot. Iat de ce l-am rugat pe Vladislav Gribincea s se pronune i pe marginea acestui subiect. n ultim instan, contribuabilul trebuie oricum s plteasc pentru greeli. Este altceva c aceste greeli ar putea remediate ulterior 56

la nivel naional, prin intentarea unor aciuni mpotriva reclamanilor nemijlocii, adic, n cazul dat, e mpotriva dlui Solomon, e mpotriva dlui Stepaniuc, e mpotriva dlui Matei, ca s i se restituie statului ceea ce a fost pltit din buget ziarului care nu are nicio vin. Asta-i pe de o parte. Pe de alta, este cazul s se examineze n ce msur erorile judectorilor au fost motivate sau nu. i dac ele au fost comise din intenie sau din culp grav, care nu poate explicat, atunci aceste sume ar putea ncasate de la persoanele care au dispus soluionarea cauzei n folosul politicienilor. Lacune n legislaia moldoveneasc Faptul c tot mai multe publicaii ies nvingtoare la CEDO, dup ani i ani de nervi pierdui, ca s nu mai vorbim de timpul pierdut prin instanele de judecat, dei am impresia c anumii obijduii, realiznd c nu au anse de izbnd, au hotrt s se dedea unor atacuri pur psihologice, pentru a ne dezbate din ritm, m-a fcut s-l ntreb pe dl Vladislav Gribincea dac domnia sa nu ntrezrete un vid legislativ n domeniul respectiv. Exist o problem cu reproducerea de ctre jurnaliti a declaraiilor unor teri. Conform legislaiei Republicii Moldova, jurnalistul trebuie s rspund pentru declaraiile unui ter, pe care el le-a rspndit, n orice circumstane, cu excepia cazurilor cnd aceste declaraii aparin unei persoane ociale sau provin dintrun document ocial. Acest lucru rezult din articolul 27 al Legii presei. CEDO, n principiu, a stabilit c angajarea responsabilitii jurnalistului pentru declaraia unui ter nu trebuie s existe dect n situaii excepionale, cum ar incitarea la vrajb naional, chemarea la violen etc. n alte cazuri, aceast responsabilitate n-ar trebui s survin. Legislaia Republicii Moldova nu conine asemenea prevederi, iat de ce judectorii trec cu vederea acest lucru, pe de alt parte, se ghideaz de normele existente. De aici i trag rdcinile erorile n cauz, ne-a declarat avocatul. Petru Poiat
(Flux, 10.07.2008, www.ux.md)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Luxul ]n \ara s=r=ciei


La licitaia nr. 1654/06 Aparatul Guvernului a favorizat indirect un agent economic Baza auto a Aparatului Guvernului a organizat o licitaie pentru achiziionarea a 15 autoturisme, dar a croit caietul de sarcini astfel nct cerinele s poat ndeplinite practic numai de dealerul autorizat Skoda n R. Moldova. i aceasta nu e singura coinciden. La tender au participat doar rmele care sunt n relaii de rudenie cu grupul DAAC-Hermes. TIMPUL a scris, la mijlocul lunii decembrie, c la 15 noiembrie 2006, Baza auto a Aparatului Guvernului a anunat licitaia nr.1654/06 cu privire la achiziionarea a 15 autoturisme. La licitaie i-au depus ofertele trei companii, iar DAAC Auto a fost desemnat nvingtor, furniznd Guvernului dou autoturisme Skoda Superb 1.8 T i 13 automobile Skoda Octavia Tour. La 7 februarie 2007, guvernul a decis s mai procure dou maini, fr s anunat o nou licitaie, ci pur i simplu majornd suma contractului semnat anterior cu DAAC Auto. n total, pentru cele 17 autoturisme Guvernul a pltit 4969932,00 lei sau 298880 de euro. ntre timp, am reuit s intrm n posesia caietului de sarcini pentru licitaia nr.1654/06 - documentul n care sunt trecute caracteristicile produselor solicitate de organizatorul licitaiei, n cazul nostru ind vorba de autoturisme. Actul a fost ntocmit de reprezentanii Bazei auto i semnat de directorul ei, Ion Ursu. Surpriz! Caietul de sarcini a fost croit astfel nct cerinele s e ndeplinite practic numai de dou modele Skoda, i anume Skoda Superb i Skoda Octavia Tour. Cum altfel se explic faptul c majoritatea parametrilor tehnici ai autoturismelor solicitate de Guvern
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

coincid sut la sut, milimetru la milimetru, cu specicaiile tehnice ale celor dou modele Skoda? De exemplu, Baza auto a cerut dou maini cu masa de 1438 kg, lungimea de 4803 mm, nlimea de 1469-1499 mm, limea de 1765 mm etc. i 13 autoturisme cu 1250 de kg, lungimea de 4507 mm, nlimea de 1431 mm, limea de 1731 mm etc. Ct exactitate, ai zice! Asta ar da de bnuit oricui care se pricepe la maini i care tie c numai unele modele au aceste caracteristici. Coinciden sau nu, ns, potrivit site-urilor de specialitate, anume Skoda Superb i Skoda Octavia Tour se potrivesc cu specicaiile tehnice anunate de Guvern. Deci, capriciile guvernanilor puteau satisfcute, practic, numai de dealerul autorizat Skoda n Moldova - DAAC Auto SRL -, astfel ind favorizat indirect un agent economic. Solicitat de TIMPUL, Ion Ursu nu a dorit s ne explice aceast coinciden miraculoas, negnd chiar faptul c a semnat caietul de sarcini. Deputatul Veaceslav Until ne-a declarat c ar fost corect ca Baza auto s indice parametrii mainilor dorite cu aproximaie, dar nu cu o exactitate de farmacist - milimetru la milimetru i kilogram la kilogram. Astfel, la licitaie ar putut participa mult mai multe companii, unele poate propunnd preuri mai atractive. Putem s admitem c Guvernul i-a dorit cu tot dinadinsul Skode, ns indicnd specicaiile unor anumite modele a descurajat din start alte rme, arm Veaceslav Until. Pe de alt parte, Viorel Furdui, expert la IDIS Viitorul, ne-a declarat c Legea cu privire la achiziii de mrfuri, lucrri i servicii pentru necesitile statului (nr. 1166 din 30.04.97), care, apropo, n 2007 a fost abro57

gat pentru c prevederile sale erau depite, confuze i imprecise, printre altele, meniona c specicaiile mrfurilor, lucrrilor i serviciilor solicitate trebuie s prezinte o descriere exact i complet a obiectului achiziiei. Legea mai stabilea doar c n caracteristicile tehnice nu trebuie s se fac referin la o anumit marc comercial sau la o rm etc., sau la un furnizor concret. Astfel, chiar dac Baza auto a indicat n caietul de sarcini specicaiile exacte ale unui anumit model de autoturism, dar nu a menionat productorul sau marca, atunci din punct de vedere strict juridic nu a nclcat prevederile legislaiei n vigoare. n condiiile legii de atunci este cam dicil s demonstrezi c Baza auto a fcut acest lucru n mod premeditat, arm Viorel Furdui. Firme frai i surori Totui, de ce au aplicat la tenderul din 15 noiembrie 2006 i alte companii, cci au fost trei oferte. Am aat i ntre cine anume s-a dat btlia pentru milioanele de lei publici. Este vorba de SA Revelaie, dealerul Ford, i SA Antares, dealerul Nissan. Am vrut s am de la directorii acestor rme ce modele de maini au propus ele Guvernului i la ce pre, ns nu am mai primit niciun rspuns. Tcerea lor ne-a dat de bnuit. ncercnd c am mai multe detalii despre aceste ntreprinderi, am avut surpriza s descoperim c ambele sunt n relaii de rudenie cu Grupul DAAC-Hermes, al crui preedinte este Vasile Chirtoca. Aceste date pot gsite chiar i pe pagina web a companiei - www.daac.md. Deci, toi participanii la licitaia nr.1654/06 sunt frai i surori. Viorel Furdui consider c organizatorii licitaiei au dat dovad de lips de bun-sim, acceptnd ofertele prezentate de trei rme care fac parte dintr-un grup de companii, ns nu au nclcat expres prevederile legislaiei R. Moldova, n vigoare la data organizrii licitaiei. Dac aceste companii au participat la tender separat i au prezentat oferte distincte n modul stabilit de legislaia de atunci, nu putem vorbi despre anumite nclcri. Totui, autoritile publice nu au inut cont de unele 58

aspecte etice, admind trei oferte de la ntreprinderile-membre ale unui concern. ns, din pcate, acest argument n R. Moldova nu prea rezist criticii cnd la mijloc sunt milioane de lei, susine expertul. Contactat de TIMPUL, Vasile Chirtoca iari a evitat s discute cu noi la acest subiect. Bani din fondul de rezerv n articolul din decembrie ne ntrebam din ce surse Guvernul a procurat aceste Skode. Bnuielile noastre c banii au fost luai din bugetul de stat pentru 2006 i din fondul de rezerv al Guvernului au fost conrmate de Serviciul de pres al prim-ministrului. n scrisoarea primit de la Guvern se menioneaz c autoturismele respective au fost achiziionate n baza Legii nr.252-XVI din 26.07.2006 pentru completarea i modicarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005 i n baza Hotrrii de Guvern nr.135 din 12.02.2007. n primul act normativ nu este menionat expres c sunt alocai 3997350 lei pentru procurarea mainilor de serviciu pentru guvernani. Legea stipuleaz c Aparatul Guvernului va mai primi bani pentru un ir de lucrri i servicii, ns niciun cuvnt despre autoturisme. n Hotrrea de Guvern nr.135 din 12.02.2007, prin care s-au cumprat suplimentar dou Skode, scrie negru pe alb c Ministerul Finanelor va aloca, din fondul de rezerv al Guvernului, Bazei auto a Aparatului Guvernului mijloace nanciare, n sum de 972582 lei, pentru procurarea unitilor de transport. De data aceasta, Executivul a fost onest i a indicat sursa de nanare, ns, potrivit Regulamentului de utilizare a mijloacelor din fondul de rezerv, aceste mijloace nanciare nu pot folosite pentru procurarea mainilor de serviciu. Banii din fondul de rezerv pot alocai pentru nlturarea efectelor calamitilor naturale i avariilor; ca ajutor nanciar acordat autoritilor administraiei publice locale; pentru organizarea de alegeri anticipate, referendumuri etc., precum i pentru alte cheltuieli cu caracter imprevizibil. Probabil, sintagma de la sfritul Regulamentului a
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

fost ca un colac de salvare pentru guvernani, atunci cnd au irosit circa 1 mln. de lei. Maini pentru comunitii docili? Pentru cine au fost cumprate aceste maini? am ntrebat iari Guvernul. Ni s-a rspuns c n baza Dispoziiei de Guvern nr. 18 din 6.02.2007, autoturismele procurate se a n gestiunea economic a Bazei auto a Aparatului Guvernului. Paradoxal, dar aceast dispoziie nu a fost publicat n Monitorul Ocial i nu este clar dac 15 sau 17 autoturisme au fost transmise la balana Bazei auto. Curios e faptul c abia a doua zi dup adoptarea acestei decizii, pe 7 februarie 2007, Baza auto a hotrt s majoreze contractul semnat cu DAAC Auto cu 972582 lei, procurnd nc dou Skode. Unde se a aceste autoturisme? Guvernul a procedat corect Dup o ntlnire a prim-ministrului cu membrii Alianei Anticorupie, Vasile Tarlev

a acceptat s discute cu TIMPUL despre afacerea Skoda. ntrebat despre licitaia din 15 noiembrie 2006, premierul a declarat: O Volg de 10 sau 20 de ani consum 16 litri de benzin, dar Skoda - 9 litri. n condiii climaterice dicile cu Volga pn la Briceni ajungi n ase-apte ore sau chiar ntr-o sutk. Aici se primete ca i-n vorba ceea, zgrcitul pltete triplu sau nzecit. De aceea Guvernul a procedat corect, a anunat licitaie. Dac cunoatei economia de pia, atunci tii c una e s procuri o main i alta e dac cumperi 30. Preul este mai mic i mai convenabil. Experii au conrmat c din punct de vedere tehnic acesta este cel mai convenabil automobil, deci am decis corect. ntrebat ct de corect este ca la o licitaie s participe trei rme nrudite cu acelai holding, Vasile Tarlev a dat un rspuns evaziv. La licitaie poate s participe oricine. Irina Codrean
(Timpul de diminea, 08.02.2008, www.timpul.md)

CEDO confirm=: am avut dreptate ]n cazul Skoda!


Marea Camer a Curii Europene pentru Drepturile Omului a spus un nou nu Guvernului de la Chiinu, ca rspuns la recursul acestuia n dosarul TIMPUL Infomagazin i Alina Anghel vs. RM, ctigat de TIMPUL n noiembrie trecut. Prin refuzul de a examina repetat acest caz, CEDO a reconrmat un adevr evident: TIMPUL a avut dreptate atunci cnd a relatat despre afacerea Skoda. Decizia de a nu accepta recursul Guvernului de la Chiinu a fost luat, sptmna trecut, de ctre un complet de cinci judectori ai Marii Camere a CEDO. Urmnd articolul 44 2 al Conveniei, sentina din 27 noiem Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

brie 2007 devine nal la 2 iunie 2008, se menioneaz n scrisoarea remis avocailor Alexandru Tnase i Janeta Hanganu, care au reprezentat reclamanii la CEDO. Aa cum Guvernul n-a scos o vorb despre aceast nou ratare a sa, vom aminti c, la 27 noiembrie 2007, CEDO a condamnat Moldova n dosarul TIMPUL Info-magazin i Alina Anghel vs. RM. Decizia Curii de la Strasbourg - care a fost cea de-a suta cauz pierdut la CEDO de RM! - a fost fcut public la exact doi ani de la depunerea cererii. Curtea a constatat grave nclcri ale libertii de exprimare, oblignd Guvernul de la Chiinu s achite reclamanilor 13.800 de euro n calitate 59

de prejudicii materiale i morale i cheltuieli de judecat. Pentru c n-a fost de acord cu decizia CEDO, Guvernul a atacat Hotrrea la Marea Camer a Curii. Publicaia TIMPUL Info-magazin i jurnalista Alina Anghel au depus o plngere ocial la CEDO la 28 noiembrie 2005, reclamnd nclcarea dreptului la liber exprimare prin aplicarea unei sanciuni n valoare de 130.000 lei (peste 10.000 USD) pentru articolul Luxul n ara srciei. Publicat la 16 ianuarie 2004, articolul viza relaia dintre Cancelaria de Stat i Compania Daac-Hermes n cazul procurrii a 42 de automobile Skoda Superb pentru ei administraiilor raionale, fr organizarea unei licitaii publice. Decizia CEDO n-a fost pentru noi o surpriz, deoarece, de la bun nceput, am avut convingerea c am procedat corect atunci cnd am publicat articolul Luxul n ara srciei. Condamnarea RM pentru nclcarea art. 10 din Convenie - LIBERTATEA DE EXPRIMARE - dovedete c am avut dreptate n cazul Skoda i c am acionat n spiritul normelor europene, pe care pretinde c le respect i conducerea de la Chiinu. Conform acestor norme, dreptul la informare este unul dintre drepturile primordiale ale unei societi. Noi am uzat de acest drept i ne-am fcut meseria de jurnaliti, de cini de paz ai

societii, nu de duli grai ai regimului, se spune n declaraia fcut de TIMPUL la 27 noiembrie 2007, la care subscriem i astzi. Cazul TIMPUL Info-magazin i Alina Anghel vs. RM nu este singurul la care Guvernul a fcut recurs. Potrivit avocatului Vlad Gribincea, pn acum, Guvernul a depus cerere de retrimitere n Marea Camer pe cinci cauze, patru dintre care au i fost respinse. Faptul c Guvernul nu e satisfcut de decizia Curii nu constituie un temei pentru retrimitere. O cauz poate admis spre examinare dac judectorii ntrunii n prima camer au avut opinii diferite la luarea deciziei. Din cte tiu, n cazul TIMPUL i Alina Anghel prerile au fost unanime. Aa cum Guvernul tie despre asta, e cel puin ciudat c s-a fcut cerere de retrimitere, a menionat Vlad Gribincea. Totodat, juristul Vitalie Nagacevschi, preedintele organizaiei Juritii pentru Drepturile Omului, spune c retrimiterea n Marea Camer a CEDO este un tertip inventat de guvernare pentru a trgna executarea. Din nefericire pentru Executivul de la Chiinu, doar 0,2% din toate cererile sunt acceptate. Alina urcanu
(Timpul de diminea, 10.06.2008, www.timpul.md)

Afacerile Daac Group cu Guvernul merg strun=


Produsele companiei Daac Group se a n topul preferinelor instituiilor de stat. Numai n acest an, diferite instituii subordonate Guvernului au ncheiat zeci de contracte cu rme din cadrul companiei Daac Group. Ca rezultat, ultima s-a pricopsit cu peste 10 milioane de lei. Pe lng automobile, statul a procurat n acest an de la rmele unite sub marca Daac tehnic de calcul n valoare de 60 peste apte milioane de lei. Alte 600 de mii de lei au intrat pe conturile Daac-Hermes pentru reparaia Skodelor procurate n anii trecui de Guvern, Parlament i ministere. nc apte kode noi Potrivit informaiilor publicate n Buletinele Achiziiilor Publice, editate n 2008 de Agenia Rezerve Materiale, Achiziii PubliDreptul, omul i dreptatea n mass-media

ce i Ajutoare Umanitare (ARMAPAU), n acest an apte instituii de stat i-au nnoit garajele cu maini procurate de la compania Daac Auto. La fel ca i n anii precedeni, cumprtorii au optat pentru automobile de marca koda. Contracte de achiziii cu aceast rm au ncheiat pe parcursul acestui an Comisia de stat pentru ncercarea soiurilor de plante din cadrul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, Departamentul Instituii Penitenciare, Dispeceratul Republican de Narcologie, Direcia general Paz de Stat din cadrul Ministerului de Interne, Ministerul Justiiei (care, de altfel, a pltit cel mai scump pentru noua achiziie circa 35,8 mii de euro n.r.). i-au dorit cte o kod i primriile or. Vadul lui Vod i Cricova din mun. Chiinu. n total, pentru automobilele procurate s-au achitat circa 2 milioane de lei, bani publici. Avantajele koda De ce, totui, instituiile de stat prefer automobilele koda, n situaia n care pe pia exist zeci de alte mrci de maini? Solicitat de JURNAL s explice de ce au optat anume pentru aceast marc, primarul or. Vadul lui Vod, Iurie Onofriciuc, ne-a declarat c automobilele koda au mai multe avantaje. n primul rnd, aceste maini deja au fost vericate pe drumurile noastre. Ele nu necesit investiii mari i nici nu sunt att de scumpe ca Toyotele, spre exemplu, ne-a explicat primarul, preciznd c ei au optat pentru o main Octavia Tour. Totui, lucrurile nu se prea leag. Or, potrivit contractului de achiziie ncheiat de primrie la 14 mai cu Daac Auto, pentru automobilul procurat s-au achitat 201.048 lei (circa 15 mii de euro), iar potrivit informaiilor publicate pe site-ul www. skoda.md, cea mai scump koda Octavia Tour cost 13.540 de euro. Sute de mii pentru reparaii Cumprnd automobilele, instituiile publice, ns, abia ncep afacerile cu rmele din grupul Daac. Dup ce expir termenul
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

de garanie al mainilor, proprietarii kodelor merg la centrele de ntreinere a automobilelor deschise de Daac Hermes pentru a le repara. Numai n acest an statul a cheltuit 600 de mii de lei pentru reparaia i deservirea tehnic a kodelor din Bazele Auto ale Guvernului, Parlamentului i Ministerului de Interne. E resc s reparam la ei mainile, din moment ce de la ei le-am cumprat, ne explic eful Bazei Auto a Parlamentului, Vladimir Brgu. Potrivit lui, nu are sens ca mainile s e reparate n alt parte, mai ales c Daac Hermes dispune de piese originale. ntrebat ct de des se stric automobilele cumprate de la Daac Auto, Brgu ne-a asigurat c n general nu are probleme cu ele. Se fac doar reparaii uoare, a spus funcionarul, atenionndu-ne c ei au ncheiate contracte pentru reparaia mainilor i cu alte rme. Tehnic de calcul de la Daac Cei mai muli bani publici au ajuns pe conturile Daac Group pentru tehnica de calcul procurat pe parcursul acestui an de instituiile de stat de la compania Daac System Integrator. Numai Serviciul Vamal a ncheiat la 9 septembrie 2008 un contract de 2,74 milioane de lei cu aceast rm din trustul Daac pentru procurarea unui nod de server oglind. Alte 2,22 milioane de lei le-a primit Daac System de la Ministerul Agriculturii pentru instrumente i servicii integrate pentru crearea sistemului de identicare i trasabilitate a animalelor, se arat n informaia publicat de ARMAPAU. Ultimul contract a fost ncheiat la 24 martie i reprezint un acord adiional. Contractul de baz, din pcate, nu am reuit s-l gsim. Pentru toate contractele ncheiate cu Daac System Integrator, instituiile de stat au achitat n 2008 7,8 milioane de lei. eful e peste hotare La prima vedere, toate contractele ncheiate ntre instituiile de stat i rmele din grupul Daac sunt legale, totui provoac 61

suspiciuni faptul c o bun parte a acestora a fost ntocmit fr licitaii, prin negocieri directe. innd cont c presa de la Chiinu a scris n repetate rnduri despre faptul c preedintele companiei Daac Hermes, Vasile Chirtoca, s-ar aa n relaii prietenoase cu conducerea statului, lucru care explic preferina instituiilor de stat pentru produsele marca Daac, am ncercat s am cum explic conducerea Daac Group numrul mare de contracte pe care l are ncheiat cu

statul. Secretara lui Chirtoca ne-a comunicat ns c eful este plecat peste hotare i ne-a recomandat s vorbim cu responsabilul de la serviciul de pres al companiei, Valeria Sli. Am ncercat n repetate rnduri s lum legtura cu ea, dar pn la nchiderea ediiei Sli nu a fost de gsit. Mariana Ra
(Jurnal de Chiinu, 12.12.2008, www.jurnal.md)

Justi\ia R.M. versus CEDO: R. Moldova a achitat 2,5 mln de euro


Peste 2,5 mln de euro din contul contribuabililor, i nu din contul celor care se fac vinovai de pierderea la Curtea European pentru Drepturile Omului (CEDO) a cazului Oferta Plus, au fost pltii zilele trecute reclamantului. De menionat c aceasta este cea mai mare sum pe care Guvernul a trebuit s o achite ntr-o cauz pierdut la CEDO.
Vom lucra o zi pe gratis Ca s acoperim incompetena legiuitorilor naionali va trebui s lucrm cu toii o zi. Nu este o noutate pentru noi pierderea unui nou dosar la CEDO, ne-am obinuit deja cu asta. Aceste sume sunt achitate din bugetul de stat, dar nu din contul celor care se fac vinovai. Nu am auzit pn acum s e pedepsit vreun judector pentru c s-ar face vinovat de pierderea unui dosar la CEDO. Sunt sigur c aceasta nu este singura cauz la CEDO, n care R. Moldova achit o asemenea sum, n curnd ne putem atepta la despgubiri mult mai mari, a menionat avocatul Vitalie Nagacevschi. Amintim c n anii 1997-1998 SRL Oferta Plus a livrat energie electric n R. Moldova n valoare de peste 33 milioane de dolari. O parte din aceast energie a fost consumat de ctre instituiile bugetare, care au rmas datoare ntreprinderii. Pentru c dator62 nicii refuzau s achite restanele, SRL Oferta Plus a acionat statul n judecat. n 1999, reclamantul a obinut ctig de cauz, iar Ministerul Finanelor a fost obligat s plteasc instituiei suma de 20 de milioane de lei. O decizie ce nu a fost executat nici pn astzi. Mai mult dect att, pentru preteniile naintate n judecat, mpotriva directorului companiei, Cornel urcanu, a fost iniiat un dosar penal, iar timp de mai bine de trei luni acesta a fost inut n detenie. Iat vinovaii Printre cei vinovai de aceast condamnare a R. Moldova la CEDO sunt actualul primministru Zinaida Greciani, ministru al Finanelor pe atunci, Nicolae Oprea, procuror general interimar n acel timp, Natalia Moldovanu, Ion Platon, Nina Cernat, vicepreedinte i, respectiv, judectori, la CSJ, actualul ministru
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

al Justiiei, Vitalie Prlog, agent guvernamental pe atunci, Alexandru Sicinski, procuror-ef adjunct al seciei investigaii nanciar-economice, Procuratura General, actualul procuror general Valeriu Gurbulea, prim-adjunct al Procurorului General n acea vreme, Eugen Bcu, Bogdan Zumbreanu, Vitalie Galeru, oeri de urmrire penal, CCCEC, i Lilian Rudei, procuror, Procuratura Anticorupie, Anatol Bordian, judector de instrucie, Judectoria Rcani, mun. Chiinu, Mircea Roioru, procuror, Procuratura Anticorupie, i Boris Poiat, procuror-ef, Procuratura Anticorupie. nc trei dosare de milioane la CEDO Avocaii Organizaiei Juritii pentru Drepturile Omului susin c, momentan, sunt pe rol alte trei dosare la CEDO, care ar putea obliga Guvernul de la Chiinu s mai achite despgubiri exorbitante, unul din ele ar putea cel al SRL Megadat.Com. n cazul n care CEDO va condamna din nou R. Moldova, aceasta ar putea obligat s achite n aceast cauz, despgubiri n valoare de peste 5 mln USD. n celelalte dou cazuri, este vorba de Hotelul Dacia versus R. Moldova i Air Moldova International versus Moldova. n ecare din aceste cazuri, susin avocaii, preteniile reclamanilor se ridic la milioane de euro.

Cazul Mancevschi Mari, 7 octombrie, CEDO a mai dat ctig de cauz unui reclamant. De data aceasta din buzunarele contribuabililor vor trebui s e achitate avocatului Oleg Mancevschi 4 mii de euro. Acesta a ctigat cauza la CEDO pentru c i-a fost percheziionat ociul i domiciliul fr a se lua msuri de garanie a condenialitii avocat-client. Ulterior, avocatul a depus o plngere la judectoria Rcani n care s-a plns de aciunile ilegale ale oerului de urmrire penal. Dup care a cerut recuzarea judectoarei Elena Cobzac, deoarece a autorizat aceast percheziie. ns solicitarea a fost respins, iar avocatului i-a fost ridicat calitatea de reprezentant, pentru a putea audiat ca martor. CEDO a catalogat drept ilegal eliberarea mandatului de percheziie de ctre judectorul de instrucie. Potrivit deciziei CEDO, mandatul nu indica niciun detaliu referitor la ceea ce urma s e cutat pe parcursul percheziiei i prevedea termeni largi care au permis o discreie nelimitat de urmrire penal. Pn n prezent, R. Moldova a fost condamnat n peste 125 de hotrri de ctre CEDO, ind obligat s achite despgubiri de peste 5 mln de euro. Galina Munteanu
(Jurnal de Chiinu, 10.10.2008, www.jurnal.md)

Tot mai mul\i moldoveni ][i caut= drepturile la Curtea European=


La 1 noiembrie 2008 se mplinesc zece ani de cnd Curtea European pentru Drepturile Omului (CEDO) funcioneaz n actualul format i are un caracter permanent. Cu aceast ocazie, ieri, avocaii Vitalie Nagacevschi (Asociaia Juritii pentru Drepturile Omului), Janeta Hanganu i Alexandru Tnase (biroul de avocai Hanganu,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Tnase & Partenerii) au fcut un bilan pentru R. Moldova. Conform statisticilor Curii, la 1 octombrie a.c., cu 2.350 de cereri, RM se a printre primele 12 ri cu cele mai multe cereri depuse de cetenii si. Dac am raporta la numrul de populaie, R. Moldova ar concura doar cu Federaia Rus i Turcia, lidere n acest clasa63

ment, cu 25.000 i, respectiv, 10.750. De asemenea, se constat o cretere a numrului celor care scriu petiii la CEDO. n 2001 au fost depuse 44 de cereri, n 2002 - 245, n 2005 - 594, n 2007 - 887. n perioada 1 noiembrie 1998 - 1 octombrie 2008, mpotriva R. Moldova au fost adoptate 126 de hotrri, dintre care doar ntr-o hotrre nu s-a constatat violarea Conveniei. Cele mai multe hotrri vizeaz art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil - 71 de cazuri) i art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecia proprietii - 60). Totodat, avocaii au menionat c se observ o cretere a numrului de hotrri de constatare a violrii art. 3 CEDO (interzicerea torturii i tratamente inumane sau degradante - 25), art. 5 CEDO (dreptul la libertate i la siguran - 38) i art. 10 CEDO (libertatea de exprimare - 13). Din pcate, juritii n-au calculat milioanele de euro pe care le-a pierdut RM n aceti zece ani. Ei au menionat c numai n 2008 (pn la 1 octombrie) RM a pierdut, n baza hotrrilor, 2,661 mln. euro, plus alte 320 mii euro - n baza deciziilor. Menionm c, prin decizii, se aprob tranzaciile amiabile. Juritii constat c n loc s-i revad atitudinea n urma acestor decizii, organele de ordine i drept continu s practice aceleai

proceduri. Aresturile ilegale, conscrile de avere i tortura continu s e practicate. i acum, dup attea condamnri, exist hotrri judectoreti denitive la nivel naional pe care Ministerul Justiiei refuz s le execute. Asta demonstreaz nc o dat c nu este o problem de sistem, este o problem a libertilor i democraiei n RM i a modului n care regimul de la Chiinu percepe libertile ceteneti, care sunt garantate de Convenie, a spus Alexandru Tnase. Pentru muli moldoveni Curtea European a devenit o instan superioar de justiie, ceva de genul a patra instan naional. n mod normal, autoritile ar trebuit s-i schimbe comportamentul. Cu prere de ru, ele calc pe aceeai grebl. E vorba i de lipsa responsabilitii personale a factorilor de decizie i a judectorilor. tii ci judectori au fost sancionai pentru faptul c hotrrile lor au generat condamnarea RM la CEDO? tii c neexecutarea unei hotrri judectoreti naionale constituie infraciune conform Codului Penal?, a ntrebat retoric Vitalie Nagacevschi. Valentina Baciu
(Timpul de diminea, 30.10.2008, www.timpul.md)

Mentalitatea se schimb= cel mai greu


Interviu cu JeanPaul COSTA, Preedintele Curii Europene pentru Drepturile Omului
Ai simit vreodat, pe parcursul vieii, gustul injustiiei? Cum ai descrie acest sentiment? Cnd eram copil, am trit ntro ar colonizat Tunisia. n poda eforturilor multor oameni buni, simeam c e ceva incorect n acel sistem colonial, care provoca situaii n defavoarea oamenilor. Acel sentiment, pentru mine, 64 avea gustul injustiiei. Din aceleai considerente, cu civa ani mai trziu, cnd eram student, am militat mpotriva rzboiului din Algeria (chiar dac injustiia i utilizarea violenei se practicau de ambele pri). Ursc injustiia, dar justiia este cel mai complicat lucru din lume Curnd vei mplini 10 ani de activitate n calitate de judector al Curii Europene
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

pentru Drepturile Omului (CEDO). Dac e s analizai plngerile adresate de oameni pe durata ultimului deceniu, cum a evoluat situaia drepturilor omului n statele membre ale Consiliului Europei (CE)? Care dintre drepturi erau mai frecvent nclcate cu zece ani n urm? Care snt abuzate acum? Este dicil s apreciem cum i dac sa schimbat n general respectul pentru drepturile omului n statele membre ale CE. Un lucru pot s arm n majoritatea statelor n care se ine cont de Convenia European pentru Drepturile Omului n activitatea judiciar, cauzele care ajung la CEDO suport doar unele ajustri ale deciziilor naionale. Atunci ns cnd analizm cazuri ce vin din statele care au aderat mai recent la Convenie, descoperim situaii care ne vorbesc despre probleme structurale n sistemul judiciar i care vor genera un numr mare de cauze n anii urmtori. Desigur c multe dintre statele care au aderat la CE n anii 1990 (printre care i Moldova, n.r.) au generat un numr mare de cazuri ce reectau ntreg spectrul de probleme legate de restituirea proprietii. n unele state, legile adoptate n regimurile anterioare ramneau n vigoare i au cauzat diverse probleme, cum ar posibilitatea de a anula deciziile judiciare nale. Vorbind n ansamblu, n ultimii 10 ani am observat tot mai frecvent multiple violri tradiionale sau tehnice ale Conveniei. Aceste abateri pot gsite n practica statelor care au aderat anterior la Comunitatea European. Desigur, snt i excepii. Curtea depisteaz i pn azi nclcri ale drepturilor omului, chiar i n cadrul statelor care au raticat convenia cu 50 de ani n urm. Deci, ntrun anume sens, perioada de 10 ani poate considerat una scurt. Judectorii CEDO snt alei de ctre Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei (APCE) i, uneori, votul n favoarea sau mpotriva unui judector poate unul politic. Unii deputai au armat c, pe parcursul ultimei sesiuni a APCE, reprezentantul R. Moldova la Strasbourg a vizitat personal delegaiile statelor prie Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

tene, solicitndule s voteze pentru favoritul Guvernului de la Chiinu. Dac un judector e ales prin vot politic i nu are abilitile necesare, ce facei ca el s cunoasc procedurile, legile, dar i limbile de lucru ale CEDO? Ce parte din bugetul CEDO este dedicat acestui aspect? n principiu, toi cei trei candidai de pe lista transmis de Guvern trebuie s e pe deplin calicai ca eventuali membri ai CEDO. Cu siguran, APCE a respins multe liste, transmise de diferite guverne, din cauza faptului c nu toi candidaii erau sucient de calicai. Totodat, ecare judector nou trebuie s nvee metodele de activitate ale Curii i s efectueze un training lingvistic n una dintre limbile ociale ale Curii. Nu toi judectorii noi au nivelul solicitat n ambele limbi i acest moment este unul surprinztor, dei nu se limiteaz doar la exemplul R. Moldova. Pentru cursurile de studiere a limbilor avem un buget auster, dar unii judectori nva repede. Personal, am studiat engleza circa patru ani. Apoi am abandonat aceste cursuri, creznd c am devenit uent. Ct de des se discut la CEDO problemele de etic? Ai observat aciuni ale judectorilor, care ar intra n contradicie cu etica judiciar, n special atunci cnd snt examinate cazuri din rile pe care le reprezint? Aspectele etice snt discutate n orice instan judiciar. Actualmente, snt elaborate principii noi, care ar putea incluse ntrun anume cod. Poziia de baz, ns, se a deja n Convenie: acolo se spune c judectorii trebuie s aib un comportament de o inut moral nalt, i c nu trebuie s se angajeze n nici-o activitate calicat drept incompatibil cu independent i imparialitatea. Independena i imparialitatea stau n centrul oricrui sistem judiciar. Acestea snt esenta activitii judiciare ntrun stat dirijat de buchea legii i n orice caz particular important pentru o curte internationala pentru drepturile omului care are de a face cu plngerile individuale mpotriva guvernelor. 65

Pentru mine, independena i imparialitatea snt chestiuni absolut cruciale ale acestei Curi, i, precum se vede din dosarele analizate de Curte, este vorba nu doar de independena i imparialitatea asigurate realmente, ci i de ntrirea ncrederii publicului c acestea exist n permanen i snt meninute n sistem. Personal nu snt mpotriva unui cod al eticii judiciare, dei acesta mi se pare, ntrun fel, de prisos. n privina rolului judectorilor naionali, Convenia spune c acetia devin automat membri ai camerei n examinarea unei plngeri mpotriva guvernului lor. Ideea este c, deseori, o asemenea cauz atrage ntrebri referitoare la proceduri exacte privind legislaia naional i la tradiiile legislative naionale. CEDO nu poate soluiona asemenea cazuri fr s fac referin la contextul naional, dei acest context nu poate decisiv. Precum ai amintit, snt membru al acestei curi de circa 10 ani i pot arma fr ezitare c judectorii naionali nu au un comportament care ar intra n contradicie cu etica. n orice caz, aa ceva nu ar acceptat de ctre colegii lor, iar pentru un judector naional e imposibil s activeze solitar. Dac vom analiza deciziile, vom vedea c n multe cazuri, inclusiv n cazurile foarte sensibile, judectorul naional voteaz mpotriva violrii comise de ctre statul su. Expreedintele CEDO a emis acuzaii c ar fost otrvit n timpul unei vizite de lucru n Rusia. Ct de des judectorii CEDO snt supui presiunilor, intimidrilor sau altor riscuri legate de munca pe care o ndeplinesc? Unele cazuri examinate la CEDO snt foarte complicate, avnd uneori implicaii politice sau geopolitice extinse. n asemenea circumstane, apar diverse zvonuri despre presiuni i intimidri. De asemenea, este adevrat c unele decizii adoptate de CEDO snt n defavoarea guvernelor statelor din care provin cazurile. Cu toate acestea, ar eronat s sugerm c judectorii CEDO snt cu regularitate supui intimidrilor i presiunilor. Nu exclud c, n trecut, au existat ocazii cnd ociali din Guvern decideau s reacioneze agresiv la activitile CEDO sau, pur 66

i simplu, nu realizau c acesta este un corp judiciar independent. Cu toate acestea, ns, nu au existat probleme majore care mar pune pe gnduri n acest sens i, personal, nu am fost vreodat inta unor asemenea probleme. Propun s nu comentm remarcile atribuite predecesorului meu, care, n orice caz, a lsat s se neleag absolut clar c nu are de ce s cread c a fost otrvit. Dac e s raportm numrul de decizii CEDO pentru R. Moldova la numrul de ceteni, Moldova ajunge pe primul loc, cu cte 15 cazuri la un milion de locuitori, n timp ce statele cu cel mai mare numr de cazuri, cum ar Rusia sau Turcia, au doar cate 2-4 cazuri per milion. Ce credei c ar trebui s se fac cu sistemul de justiie dintro asemenea ar? Care ar primii pai ntreprini de Guvernul de la Chiinu n scopul diminurii acestui fenomen? Dac nu ai preedinte al CEDO, ci preedinte al unei asemenea ri, ce ai face? Cu siguran, nu e n poziia preedintelui CEDO s fac comentarii generalizatoare asupra sistemului judiciar al unui stat membru al CE. Cu toate acestea, dac au fost identicate mai multe disfuncionaliti, ne uitm la deciziile CEDO. Voi face, ins, nite comentarii generalizatoare, aplicabile multor state membre ale Conveniei. De exemplu, subvenionarea redus a sistemului de justiie st, deseori, la baza violrii prevederilor Conveniei. De regul, aceste probleme snt legate i de pregtirea judectorilor i a procurorilor n spiritul Conveniei, n special n domeniul drepturilor omului, ceea ce este foarte important. n orice caz, aceasta este ambiia noastr: ca sistemele judiciare naionale s aplice prevederile Conveniei astfel nct Curtea de la Strasbourg, cnd examineaz cauzele, si diminueze eforturile. Un succes n acest domeniu solicit nu doar armonizarea legislaiei, ci i voina politic, nanare, training i chiar schimbri n mentalitate. Uneori, cel de la urm element necesit cel mai mult timp pentru schimbri.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Dac ai ceteanul unui asemenea stat, ai rmne sau lai prsi? Cred profund n integrarea european i n protejarea drepturilor omului ca instrument de integrare, de aceea nu vreau s ncurajez oamenii s se mute dintro parte a Europei n alta. Dimpotriv, ntregul proces european este direcionat ctre atingerea i mprtirea valorilor i a practicilor comune n rndul diferitor ri, astfel nct cetenii s poat conta pe aceleai drepturi fundamentale n comunitatea statelor democrate din Europa. Cred c i cetenii R. Moldova snt foarte ataai de idealul european i, n acelai timp, snt ataai profund i cu mult mndrie de rdcinile lor naionale. Desigur, n unele state europene e mai uor de trit dect n altele, dar continui s cred n progres, iar implementarea ecient a Conveniei Europene pentru Drepturile Omului este o cale spre atingerea acestui scop. Una dintre plngerile cetenilor R. Moldova fa de activitatea CEDO ine de durata procedurilor de examinare a cererilor. n 2007, decizia favorabil la gsit prea trziu pe unul dintre cetenii R. Moldova, Gheorghe David, care decedase deja, la momentul pronunrii deciziei. Stim, Curtea de la Strasbourg e suprancrcat de solicitri. Exist ns ci de a reduce temporar procedura sau, din cauza numrului prea mare de solicitri, aceasta va deveni i mai lung? nelegem c durata procedurilor de examinare la Strasbourg este o problem i c situaia actual este una inacceptabil. Din pcate, noul protocol (nr.14) care ar contribui la accelerarea procedurilor de examinare a fost blocat, din cauza c Federaia Rus nu la raticat. Dac acest Protocol nu va intra n vigoare n curnd, sau chiar dac va intra n vigoare, va trebui s cutm soluii noi, poate i mai radicale. Important e c aceast instan s ntruneasc condiiile care iar permite s adopte decizii adecvate n cazuri foarte serioase, n cazuri care dezvluie grave disfuncii ale sistemului judiciar la nivel naional, astfel nct msurile de corecie s poat aplicate ct mai rapid.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Iari, unul dintre rspunsuri e pentru curile naionale, care ar trebui sai asume un rol complex n sistemul drepturilor stipulate de Convenie, luand decizii n spiritul respectului pentru drepturile omului. Dar realizm ca unele state au nevoie de timp pentru aceasta. Nu trebuie s uitai c un cetean trebuie s depeasc toate instanele naionale nainte de a veni cu un caz la Strasbourg i, adesea, procedurile n ara de origine iau, de asemenea, foarte mult timp. NOT: Protocolul nr. 14 la Convenia European pentru Dreptruile Omului urma s asigure o mai bun ndeplinire a Hotrrilor CEDO n statele de origine a autorilor plngerilor. Acest Protocol a fost semnat de toate statele membre ale CE, cu excepia Rusiei. Din aceast cauz documentul nu a mai intrat n vigoare. Ce ali pai importani ar de ntreprins pentru a mbunti situaia drepturilor omului ntro ar, n afar de implementarea deciziilor CEDO? M voi repeta, spunnd c, dac o instan naional aplic prevederile Conveniei i Curtea de la Strasbourg la fel, atunci, desigur, respectul pentru drepturile omului se va ameliora. Dar, precum am sugerat deja, acest fapt solicit o nanare i o organizare eciente, precum i o voin politic adecvat. Finanarea, n particular, este crucial. Fr salarii bune, corupia devine o tentaie puternic. Multe dintre statele fostei uniuni sovietice au motenit problema corupiei n sistemul judiciar. Ce credei despre o justiie corupt? O justiie corupt nu poate nici independent, nici imparial i este, n fond, o negaie absolut a ceea ce ar trebui s nsemne justiia. Justiia corupt, e de la sine neles, nu se poate numi justiie. Regretai vre-o decizie judiciar pe care ai luato n via Dvs.? Probabil, am comis unele erori, dar nu regret pe deplin o decizie judiciar luat. Cu toate acestea, cea mai dicil decizie 67

pe care a trebuit s o iau a fost n cazul Odievre v. Franta, cand a trebuit s aleg ntre dou drepturi egal de importante. Am optat n favoarea unuia dintre ele, dar cellalt era, repet, egal de important. NOT: Pascale Odievre sa nscut n 1965 la Paris, iar la momentul naterii mama sa a abandonato, solicitnd ca numele ei s rmn anonim n toate actele, fcnd referin la legea care protejeaz anonimatul femeilor n asemenea cazuri. Pascale a fost adoptat ulterior de familia Odievre, numele creia l poart pn acum, dar cnd sa maturizat a vrut s cunoasc familia din care provine. Legislaia naional francez prevede, la cerere, protejarea anonimatului unei femei la abandonarea copilului. Curtea a sesizat faptul c n acest caz snt dou interese n contradicie: pe de o parte, dreptul persoanei de ai cunoate originea de la natere i, pe de alt parte, dreptul unei femei de ai proteja sntatea, acceptnd s nasc n condiii spitaliceti, atunci cnd e nevoit s abandoneze copilul i vrea s rmn anonim.

Cnd avei timp liber de cauzele CEDO, ce facei? Ce cri citii n prezent? Avei unele favorite? Uneori citesc cri de drept sau losoa dreptului. Alteori prefer crile de istorie sau nuvelele. Din cnd n cnd, citesc nuvele cu mister sau romane de senzaie acestea mi duc gndurile mai departe de activitile de judector. n prezent, parcurg istoriile lui tefan Zweig. Am fost cndva un fan al lmelor, dar acum am prea puin timp pentru cinema. n plus, mi place foarte mult muzica, n special muzica clasic: Bach, Mozart, Prokoev, SaintSa?ns. mi plac i plimbrile Ai putea s ne spunei cteva cuvinte despre familia Dvs.? Am o familie foarte numeroas. La momentul acestui interviu am opt nepoi, cu vrste cuprinse ntre 10 ani i 5 luni, i snt foartefoarte fericit cu ei. i mi iubesc soia. Un interviu de Alina Radu
(Ziarul de Gard, 21.02.2008, http://garda.com.md)

Justi\ie legat= la ochi


Un deceniu prin hiurile justiiei Independena justiiei, de rnd cu corupia i libertatea mass-media, potrivit organismelor internaionale, rmn a , de ani buni, domeniile cele mai problematice pentru R. Moldova, iar cel mai des se ncalc dreptul ceteanului la justiie. Realitatea este ns mai dramatic dect rapoartele naionale i internaionale. Mii de ceteni bat zilnic pragurile instituiilor de stat, ale administraiei publice locale i ale instanelor de judecat pentru a-i face dreptate. De multe ori, dup ce schimb instanele pe spitale, cei muli cedeaz. Puini rmn cei care se ncumet s nfrunte caracatia judiciar orice le-ar sta n cale. Centrul de Investigaii Jurnalistice a iniiat o serie de investigaii privind dreptul cetenilor la justiie i corupia din instanele judiciare. 68 Pompierii au venit la incendiu fr scar Un proprietar al unui apartament incendiat din cauza interveniei neprofesioniste a pompierilor ncearc de doi ani s-i recupereze, prin instane, pagubele pricinuite, dar fr rezultat. Tragedia s-a produs, n plin zi, la 6 septembrie 2006. Un incendiu, izbucnic ntrun apartament de la etajul 12, dintr-un bloc situat n sectorul Botanica al mun. Chiinu (bd. Traian 23/1), a afectat foarte repede i apartamentul de deasupra, de la etajul 13. Aceasta n timp ce pompierii, venii la faa locului, constatau c scara incendiar din dotare ajungea doar pn la etajul 10 (!). O alt main, cu o scar mai lung, chemat n ajutor, a ajuns peste circa 40 de minute i nu s-a putut apropia de cldire din cauz c locul cel mai
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

potrivit era deja ocupat de echipajul venit mai nainte, ne-a spus proprietarul apartamentului de la etajul 13, Alexandru Zabelinschi. Pompierii au ncercat s ridice furtunul pe scri, dar acesta s-a dovedit a prea scurt. Cineva i-a amintit c n bloc exist surse speciale de alimentare cu ap n caz de incendiu. Locul de conectare l-au gsit, dar ap n eav nu era. n timp ce dou echipaje de pompieri ncercau, stngaci, s opreasc focul, acesta s-a extins, prin balcon, n apartamentul vecinilor de la etajul imediat urmtor 13, mistuind totul n calea sa. Timp de trei ore, locatarii celor ctorva apartamente curpinse de cri au urmrit neputincioi cum le sunt mistuite toate bunurile. Alexandru Zabelinschi este convins c locuina sa putea salvat de cri dac pompierii ar fost echipai cu cele necesare. Dnsul a solicitat Procuraturii sect. Botanica s iniieze o anchet pentru a stabili cine se face vinovat de incendierea apartamentului su i pentru a-i restituite pagubele cauzate. Potrivit calculelor Institutului de proiectri Ruralproiect, pentru repararea apartamentului incendiat va nevoie de cel puin 200 mii lei (peste 20.000 de dolari). Am decis s acionez n judecat Departamentul Situaii Excepionale, dup ce conducerea acestei structuri a ncercat s-i scoat basma curat pe pompierii, din vina crora focul a distrus tot apartamentul i averea noastr, spune Alexandru Zabelinschi. Concluzii science-ction Concluzia prezentat referitor la acest caz de eful Laboratorului experimental antiincendiar, Sergiu Bulat, pare a rupt din lmele science-ction: incendiul a izbucnit din cauza focului adus de vnt. Potrivit expertului, un muc de igar nestins, aruncat de la unul din balcoanele vecine, putea luat de vnt, trecut prin balcon i aruncat prin ferestruic n camer direct pe un material uor inamabil. Alte supoziii i concluzii avansate n cadrul investigaiei ar i aceea c incendiul s-ar produs din cauza televizorului sau a videomagnetofonului incluse n reea i l Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

sate fr supravehgere. n nici una din ele ns nu era pus la ndoial calitatea interveniei pompierilor. La fel, a fost neglijat un alt detaliu important, vzut de pompieri, inclusiv de eful Laboratorului antiincendiar: la balconul apartamentului n care a izbucnit incendiul au fost gsite resturi de mangal, iar vecinii au conrmat c n ajun acolo s-au fcut frigrui. Coinciden sau nu, proprietarul apartamentului dat este un fost angajat al Ministerului de Interne. Urmrirea penal bate pasul pe loc Potrivit lui A. Zabelinschi, procuratura a avut destule materiale pentru a desfura o anchet obiectiv a celor ntmplate i a stabili vinovaii. Un post de televiziune a lmat intervenia pompierilor i a luat declaraii de la mai muli martori. La fel, unii locatari au nregistrat pe o camer video aciunile pompierilor pe tot parcursul incendiului. Att cei de la procuratur, ct i cei de la departamentul pompieri nu s-a interesat de aceste materiale. Au trecut aproape doi ani de la incendiu i nimeni n-a gsit de cuviin s vorbeasc mcar cu sinistraii, spune proprietarul pgubit. Cu ce s-au soldat ns insistenele sinistratului de a-i face dreptate? Procuratura sectorului Botanica l-a informat c cererea sa a fost readresat comisarului Inspectoratului de Poliie din acelai sector, pe atunci, Grigore Copiimuli. Ce s-a ntmplat mai departe, Zabelinschi nu tie, pentru c nimeni nu l-a mai informat. Dezamgit i neglijat de autoritile responsabile, brbatul a renunat si mai caute dreptate i a nceput ... s caute ajutor (bani, materiale de construcie) pentru a repara din donaii i surse proprii locuina devastat din vina altcuiva. Centrul de Investigaii Jurnalistice a solicitat de la Procuratura sectorului Botanica i de la Direcia municipal de situaii excepionale informaii despre mersul i rezultatele anchetei pe cazul dat. Ultimele dou instituii au neglijat solicitarea noastr de informaii, iar Procuratura Botanica ne-a conrmat c n cazul dat a fost pornit urmrirea penal..., iar ntruct Dvs (adic CIN n.r.) nu 69

avei statut de parte n prezentul proces penal, informaia detaliat poate solicitat doar prin intermediul Serviciului de pres al PG . Serviciul de pres ne-a recomadat s-l solicitm pe procurorul Artur Srcu, care conduce urmrirea penal n acest caz. Ultimul ne-a spus c poliia, Procuratura sect. Botanica, Departamentul Situaii Excepionale continu investigaiile. Pn cnd? Nu se tie.... Mai mult de un deceniu prin instane Cazul lui Mihai Vizitiu este i mai dramatic. La cei 77 de ani pe care-i are a obosit s umble prin instane n cutarea dreptii. La nceputul anilor 80 ai secolului trecut, administraia raionului nou-format oldneti avea nevoie de imobile pentru instituiile i serviciile raionale. Autoritile, conform legislaiei de atunci, procurau imobile de la ceteni i le achitau costul acestora sau le ofereau locuine n blocurile de stat. Casa lui Mihai Vizitiu se aa n centrul localitii, de aceea a fost repede ochit de autoritile locale, care i-au promis proprietarului un apartament la bloc. n ateptarea locuinei promise, Mihai Vizitiu a trecut s locuiasc cu familia ntr-un srai din curtea, care i aparinuse. ns rndul la apartament nu l-a mai ajuns. A locuit n cocioab 15 ani. Nu a mai putut s rabde promisiunile autoritilor i a nceput s bat pragul instanelor, cernd s i se restituie casa. Acolo, ntre timp, se instalase Biroul local de avocai. La insistenele sale, autoritile raionale au eliberat un document, prin care familiei Vizitiu i se restituia casa. Ca s nu achite prejudiciul, avocaii au lichidat biroul Biroul de avocai ns a refuzat s-i restituie omului imobilul. Mihai Vizitiu a scris despre aceast nedreptate la ziarul local Cuvntul . n consecin, ziarul s-a trezit cu un proces n judecat, avocaii pretinznd c li s-a lezat onoarea i reputaia profesional. Vreme de mai multe luni, ziarul i Mihai Vizitiu au tot umblat prin instanele de judecat. ntr-un nal, ziaritii au ctigat procesul, iar M.Vizi70

tiu a trebuit s se judece cu Biroul de avocai nc 10 ani (!). n februarie 2006, Judectoria Floreti a obligat Biroul de avocai din oldneti s elibereze casa, s achite proprietarului un prejudiciu material n valoare de 121.918 lei, iar pentru taxele judiciare - suma de 3.657 lei. ns, i aici, ghinion. Avocaii au avut grij s...falimenteze structura n care lucrau, astfel nct pe contul acesteia nu a rmas nimic. Iar Mihai Vizitiu nu a mai fost despgubit. Primria face crare prin ograda omului Problemele moului ns nu s-au terminat aici. Primria oldneti i condiioneaz eliberarea actelor de proprietate cu cedarea unei poriuni de teren, chipurile pentru a face drum ctre primrie. De aceast trecere aveau nevoie civa angajai ai primriei crora le este lene s mearg cteva sute de metri n plus ca s ajung la serviciu, spune Vizitiu. Responsabilii de la primrie armau c au nevoie de aceast crare din ograda omului pentru a uura accesul cetenilor la primrie. Dup ce ani de zile a luptat pentru ecare bucic de pmnt, Mihai Vizitiu a refuzat s cedeze crarea. Peste un timp, n loc de titlu de autenticare a dreptului de deintor de teren, brbatul primete...citaie n judecat. Dnsul era reclamat c folosete nelegitim 16.9 metri de teren public. n instan, primria a pretins la o fie de teren cu lungimea de 23 de metri i limea de doi metri. La 4 aprilie 2007, Judectoria oldneti a satisfcut n totalitate cererea primriei, iar Curtea de Apel Bli, examinnd recursul lui M.Vizitiu, a lsat n vigoare decizia primei instane. Drum sau crare prin teritoriul gospodriei noastre n-a existat niciodat, lucru conrmat i de paaportul tehnic al gospodriei din 1967, ne explic Mihai Vizitiu. Dup alegerile din iunie 2007, conducerea primriei i componena Consiliului orenesc oldneti s-au schimbat. La o nou solicitare a lui M.Vizitiu de a-i elibera, totui, actele i titlul deintorului de teren, noul primar, Alexandru Tinica, i-a rspuns c nu-l poate ajuta cu nimic, deoarece actele eliberate de fostul primar au fost anulate de judecata din
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

4 aprilie 2007, terenul nominalizat este aferent cldirii primriei, iar aciunile primriei sunt bazate pe Lege. n nal, cazul lui Mihai Vizitiu a fost examinat de Colegiul Civil i de Contencios Administrativ Lrgit al Curii Supreme de Justiie. Instana suprem i-a fcut dreptate omului. n decizia instanei se menioneaz c terenul cu limea de 2 metri la care pretinde primria oldneti se a n imediata apropriere de casele de locuit nregistrate n proprietate privat dup M.Vizitiu i nu poate cedat primriei, deoarece constituie terenul aferent al construciilor menionate, care conform art.11 din Codul Funciar trec n proprietatea cetenilor . Instana de fond i cea de apel, se mai menioneaz n decizia Colegiului, n-au inut cont de faptul c, potrivit art.389 din Codul Civil, nu se admite strmutarea hotarului la o distan mai mic de 2 metri de construcii, deoarece se ncalc normele tehnice de exploatare a construciilor. Aceste norme, se pare, ar trebui s le cunoasc, dar i s le respecte att autoritile publice, ct i instanele judiciare. Dreptate la preul sntii Dei decizia Colegiului este irevocabil din momentul pronunrii i a intrat n vigoa-

re la 28 martie 2008, la sfritul lunii iulie M.Vizitiu nu intrase n posesia titlului de proprietate asupra terenului. Solicitat de noi, primarul de oldneti, Alexandru Tinica, a declarat c decizia despre atribuirea titlului de autenticare a deintorului de teren trebuie luat de Consiliul orenesc, care va examina problema dat la edina urmtoare. Cnd va avea loc edina urmtoare, primarul a evitat s ne spun. Cnd investigaia era pregtit pentru difuzare, am aat c, la 31 iulie, Consiliul orenesc oldneti s-a ntrunit n edin, ns, dup cum nea conrmat consilierul Vadim Matcovschi, problema lui Mihai Vizitiu n-a fost pus n ordinea de zi a edinei. Pe mo Mihai l-am gsit internat n spital. Ne-a spus cu durere c vrea s se vad stpn cu acte n regul pe pmntul, care a aparinut dintotdeauna neamului su. Vrem s credem c mo Mihai Vizitiu va tri i se va vedea ndreptit i n realitate, nu numai pe hrtie. Ce ne facem ns cu sntatea i anii pierdui prin instane? ntr-un stat de drept cineva trebuie s poarte rspundere pentru asta. Tudor Iacenco, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(24.07.2008, www.investigatii.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

71

72

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 21. Prezumia nevinoviei


Orice persoan acuzat de un delict este prezumat nevinovat pn cnd vinovia sa va dovedit n mod legal, n cursul unui proces judiciar public, n cadrul cruia i s-au asigurat toate garaniile necesare aprrii sale.
(Constituia Republicii Moldova)

21.
, , , , .
( )

Prezum\ia nevinov=\iei
Acuzatul se consider nevinovat atta timp ct vinovia lui nu este dovedit pe cale judiciar. Suspiciunile din jur nu snt o dovad a crimei. Nici judecata, nici procurorul, nici anchetatorul i nici persoana care efectueaz cercetarea prealabil nu snt n drept s pun obligaia dovedirii nevinoviei pe seama acuzatului. Probabil, muli au vizionat lmul Clreul fr cap, realizat dup romanul omonim al lui Thomas Mayne Reid. V amintii cum Cassius Colhown l-a mpucat pe tnrul Henry i i-a tiat capul, dup care a ncercat s-l nvinuiasc de acest omor pe Maurice Gerald? Spnzurai-l! striga cu furie gloata, profund convins c ucigaul lui Henry este Maurice Gerald. Iar peste cteva minute simpatiile oamenilor erau deja de partea eroului Mayne Reid i aceeai gloat cu aceeai nfocare cerea executarea adevratului criminal. Te cuprind orii la gndul cte victime nevinovate, viei pierdute, destine frnte, suferine inutile ar fost dac oamenii s-ar cluzit doar de emoii, fr a lua n seam regulile de dovedire a vinoviei persoanei de comiterea crimei. Prezumia nevinoviei este unul din principiile de baz ale justiiei, potrivit cruia acuzatul se consider nevinovat atta timp ct vinovia lui nu este dovedit n modul stabilit de lege. Principiul prezumiei nevinoviei este reectat n Constituia Republicii Moldova. Conform acestui principiu, nimeni nu poate recunoscut vinovat de comiterea crimei, precum i supus pedepsei penale dect prin sentina judecii i n conformitate cu legea. Nici judecata, nici procurorul, nici anchetatorul i nici persoana care efectueaz cercetarea prealabil nu snt n drept s pun obli74 gaia dovedirii pe seama acuzatului. Acuzatul poate, de fapt, s refuze s depun mrturie, s spun adevrul sau s mint, s recunoasc crimele pe care nu le-a svrit niciodat, aceasta neind o dovad c el este vinovat. Practica judiciar cunoate multe cazuri cnd acuzaii recunoteau svrirea crimelor pe care niciodat nu le-au comis. Am vrut s vd cum stau oamenii la nchisoare, de aceea am spus c am comis acest jaf, a declarat la interogatoriu un bnuit minor. Ancheta a stabilit ns s el nu a comis infraciunea. mi amintesc i de alt cauz penal, cea despre asasinarea Galinei Carau, de 17 ani. O voi reda pe scurt. Nu m conduce mai departe, l rug Galina. Vine ultimul troleibuz. Alearg mai iute, c-o s-l scapi Aadar, pn mine? o ntreb Gheorghe. Pn mine, i rspunse Galina i se ndrept cu pai repezi spre scara blocului n care locuia. Gheorghe abia de reui s urice n troleibuz c uile acestuia s-au i nchis. El locuia la cellalt capt al oraului i a ajuns acas dup miezul nopii. n zadar a ateptat-o pe Galina a doua zi. Ea nu a venit. n aceeai zi Gheorghe Smochin a fost reinut i dus la secia de poliie, ind suspectat de violarea i asasinarea Galinei. Cadavrul fetei a fost depistat nu departe de casa n care locuia. Colaboratorii de poliie au avut de a face mai nainte cu Smochin. Pn la majorat Gheorghe se aa n evidena seciei de copii a poliiei. El a fugit, n repetate rnduri, de acas, nu vroia s nvee, nici s munceasc, consuma buturi alcoolice, insulta vecinii de apartament, se purta urt cu mam-sa. Suspiciunea c anume Smochin a omort-o pe Galina s-a ntrit dup ce tatl Galinei i-a adus
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

anchetatorului o scrisoare de-a lui Gheorghe, adresat icei sale. N-am tiut c pot s u att de ru, cnd te-am vzut mpreun cu Vasile. Chiar m-am i speriat, nelegnd c pot s ucid, scria Gheorghe. La ntrebrile anchetatorului Gheorghe rspundea incoerent i confuz. Speriindu-se c el este suspectat de comiterea unei crime grave, el nega categoric c a vzut-o i a petrecut-o pe Galina n ziua omorului. Aceasta a ntrit i mai mult bnuielile. ncurcndu-se cu totul, Smochin tcu i doar se uita posac la anchetator. Iar dup cteva zile a recunoscut comiterea crimei. S-ar prea c cercul dovezilor s-a nchis i criminalul a fost demascat. ns, n poda recunoaterii, anchetatorul Barbari continua s se ndoiasc de vinovia lui Smochin. Paralel, el formula i o alt versiune a omorului Galinei Carau. ndoielile anchetatorului s-au conrmat cnd a fost reinut Castrave, o persoan fr ocupaie i loc de trai, nu demult eliberat din nchisoare. De la Castrave poliia a ridicat un portmoneu din piele care aparinea Galinei. Sub presiunea probelor, el a recunoscut c a violat i omort o fat necunoscut, apoi i-a luat portmoneul, n care se aau opt lei. Portmoneul era scump i criminalul a hotrt s-l pstreze. Circumstanele n care o persoan nevinovat i asum vina altuia sau se autodenun snt diferite. n cazul de fa Smochin considera c mpotrivirile lui snt probe serioase, care nu pot respinse, ei neavnd o alt cale dect s recunoasc c a svrit crima. n opinia lui, aceasta ar putut inuena asupra atenurii vinei la stabilirea pedepsei. Dar i n acest caz, cnd persoana tras la rspundere penal i recunoate vina, i n cazul cnd ea neag vina, organele de anchet i judecat veric i apreciaz probele, cercetnd multilateral i obiectiv circumstanele cauzei. Orice ndoieli n privina vinoviei acuzatului snt interpretate n favoarea acestuia. Chiar i atunci cnd persoana comite infraciunea, dar unele episoade ale crimei nu snt dovedite, ele nu pot puse la baza acuzaiei. Atta timp ct anchetatorul sau persoana care efectueaz cercetarea prealabil nu snt
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ferm convini de vinovia acuzatului, dosarul nu poate remis judecii pentru examinare. Convingerea anchetatorului nu este dect prerea lui personal i nicidecum nu nseamn recunoaterea persoanei ca ind vinovat din numele statului. Numai judecata, prin sentina sa, poate recunoate persoana ca ind vinovat de svrirea infraciunii i poate stabili pedeapsa acesteia. Pn la intrarea n vigoare a sentinei judecii, acuzatul nu poate tratat ca un criminal. Atta timp ct nu a fost pronunat sentina, intrat n vigoare, persoana tras la rspundere penal nu poate concediat de la serviciu pe motivele infraciunii comise. n acelai timp, organele de anchet i judecat snt n drept s aplice fa de cel acuzat de crim msuri coercitive (de constrngere). De exemplu, acuzatul poate arestat temporar. Cititorul e n drept s pun ntrebarea: Snt oare compatibile msurile coercitive, ntreprinse de organele de anchet i de judecat fa de acuzat pn la intrarea n vigoare a sentinei cu principiul prezumiei nevinoviei? Da, snt compatibile. Msura de intervenie preventiv, sub form de detenie provizorie, poate aplicat doar dac snt temeiuri suciente s se presupun c acuzatul se va ascunde de organele de cercetare preliminar i de judecat sau prin comportamentul su va mpiedica cercetarea, sau va continua aciunile sale criminale. Totodat, plasarea n detenie provizorie poate aplicat acuzatului doar pentru crimele pentru care legea prevede pedeapsa sub form de privaiune de libertate. Dar i andu-se n detenie provizorie n perioada de anchet i judecat, acuzatul i pstreaz dreptul la spaiul locativ unde domicilia. Acest drept se pierde la intrarea n vigoare a sentinei i punerea n execuie a sentinei de privaiune de libertate, deportare sau exilare, pe un termen de peste ase luni. Persoanele arestate snt deinute separat de condamnaii prin sentina judecii n aazisa cas de arest. Lor nu li se aplic regimul obligatoriu pentru instituiile penitenciare. Bunoar, acuzaii deinui n casa de arest nu snt obligai s munceasc, lor nu li se aplic msurile corecionale. 75

Prezumia nevinoviei era cunoscut legislaiei noastre penale din primii ani de existen. ns, la o anumit etap de dezvoltare a statului i dreptului nostru, prezumia nevinoviei a fost denaturat i interpretat incorect. n practic s-a armat, de fapt, prezumia nevinoviei, conform creia acuzatul trebuia s-i dovedeasc singur nevinovia. La drept vorbind, trebuie s recunoatem c i astzi se mai ntlnesc nclcri grave ale normelor legalitii. Unii colaboratori ai organelor de drept uzeaz metode nepermise la elucidarea crimelor i la cercetarea dosarelor penale. Abaterea de la principiile legalitii este inadmisibil. Mai ales dac este vorba de persoane chemate

s slujeasc legea. Cci anume lor li s-a ncredinat s hotrasc soarta oamenilor, s apere nu numai interesele de stat i publice, ci i drepturile i interesele oamenilor, s restabileasc dreptatea. Cui i se d mult, i se cere mult. De aceea, pentru tragerea la rspundere penal a unei persoane vdit nevinovate, pronunarea unei sentine vdit nelegitime, arestarea sau reinerea ilegal, constrngerea pentru a obine depoziii, prin ameninare sau alte aciuni ilicite, este prevzut rspunderea penal. Boris Denis, doctor n drept, veteran al procuraturii
(Sptmna, 18.01.2008)

76

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 23. Dreptul ecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatoririle


(1) Fiecare om are dreptul s i se recunoasc personalitatea juridic. (2) Statul asigur dreptul ecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatoririle. n acest scop statul public i face accesibile toate legile i alte acte normative.

(Constituia Republicii Moldova)

23.
(1) . (2) . .
( )

?
29 . , , , (1), (2) (3). , I . 1. . . . 2. . , , , , . 3. , , . , , , . : . , . , , , , . , , . , , , , , . 78 , II 12. , . 3. , , , . . , . , . , . , , , , . ? ? , , , , , . , . ? ? , . , 12. , . 3. - , . : , . .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

, - , , , . , . 32 . , . , - , , . , . , 83 , 12. , , , . , - , . 3. , . , , - , . , . , . , , . , . , , . , , . 17 , . . 1. . . 2. 1991 1993 , .

3. . , , . , , . . , : . , , . , , . - (27 1991 ) , , , , , , - , , . . 29 1994 . , 29 1994 , , 1925, 1938, 1939, 1941, 1978 . , . , , , , .


( , , 30.07.2008, www.gazeta-sp.info)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

79

80

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 24. Dreptul la via i la integritate zic i psihic


(1) Statul garanteaz ecrui om dreptul la via i la integritate zic i psihic. (2) Nimeni nu va supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante. (3) Pedeapsa cu moartea este abolit. Nimeni nu poate condamnat la o asemenea pedeaps i nici executat.

(Constituia Republicii Moldova)

24. ,
(1) . (2) , , . (3) . .
( )

Ucis ]n b=t=i la Tiraspol


Un tnr de 18 ani din satul Lunga, raionul Dubsari (fostul jude Chiinu) a fost adus acas n sicriu, la numai ase zile dup ce fusese nrolat n armata transnistrean. Dei certicatul medical prezentat prinilor acestuia atest o insucien cardiac, corpul biatului era plin de vnti i avea tieturi pe tlpi. Prinii biatului susin c aveau un copil sntos, iar autoritile de la Tiraspol au demarat o anchet s vad cum a fost posibil ca un bolnav de inim s e nrolat n armat. Plin de vnti pe tot corpul, cu un picior i o mn rupte i cu tieturi groaznice pe tlpi. Aa a fost adus acas n sicriu un tnr de 18 ani, cetean al R. Moldova, la ase zile dup ce a fost nrolat n armata aa-zisei republici moldoveneti nistrene. Dei sicriul cu cadavrul tnrului era btut n cuie, iar certicatul de deces eliberat de separatiti atesta cauza morii drept insucien cardiac, prinilor biatului le-a mpietrit inima de durere. Acetia au scos capacul cociugului, dorind s-i ngroape ul n costum de mire, conform tradiiei. Separatitii au luat biatul familiei Mospan din satul Lunga situat n preajma or. Dubsari (fostul jude Chiinu) la 28 decembrie 2007 i l-au ntors acas dup Revelion, la 2 ianuarie. n sicriu, mbrcat n hain soldeasc i nsoit de civa militari de la Tiraspol. Frni de durere, prinii Igor i Svetlana au mai insistat doar s-i petreac pe ultimul drum biatul primenit n haine de mire. Dei militarii s-au opus, rudele n-au inut cont. Dezbrcarea celui care-i mbriase cu doar cteva zile n urm a scos la iveal un adevr i mai crunt - cadavrul era plin de vnti, avea un picior frnt, degetele de la o mn vinete, ca i cum ar fost strnse ntre u, multiple tieturi pe tlpi i picioare. 82 Doar faa era intact Nu era loc nevtmat pe corpul lui. Te cuprindea groaza cnd te uitai, ne-a spus una dintre vecinele familiei Mospan. Toi care eram n cas, pn i femeile care pregteau bucatele, au vzut n ce hal a fost adus. Nu avea vnti doar pe fa, se indigneaz o alt femeie care a srit n ajutor soilor ndurerai. n expertiza medical adus odat cu cadavrul scrie, ns, c Anatol Mospan ar murit din cauza insucienei cardiace. Tolic era sntos, n-a stat niciodat n spital. A trecut comisia medical nainte s-l ia la armat. Oare dac l gseau bolnav, l luau de lng noi?, plnge n hohote mama tnrului. Nu le-au dat nicio explicaie Nimeni nu a venit s le dea vreo explicaie despre cele ntmplate. Cei de la unitatea militar unde s-a ntmplat cazul le-au trimis sicriul i, peste cteva zile, fanfara. n rest, prinii au btut la porile constenilor cutnd bani pentru funeraliile care i-au prins absolut nepregtii. Prinii i fratele mai mare al lui Anatol ar vrut s-i pedepseasc pe cei vinovai, dar, zic ei, nu tiu la cine ar putea s se adreseze, ce ar putea ntreprinde acum, dup ce l-au ngropat pe u i o alt expertiz medical dect cea care a nsoit sicriul nu au efectuat. Era linitit, nu era scandalagiu, avea muli amici i chiar avea prieten. Dac avei copii, s nu-i dai n armat, i tot convinge pe cei care i adreseaz cuvinte de ncurajare tatl biatului decedat. A vrut s e ofer n armat Familia Mospan locuiete n regiunea separatist, iar Anatol visa s ajung ofer. Radiaz i acum n fotograa n care a fost surprins dup ce tocmai fcuse, pentru prima oar, un
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

tur cu motocicleta. Anatol a fost trimis la cursurile de oferie de la Unitatea Militar din or. Dubsari, urmnd ca apoi s lucreze ofer n armat. Prinii nu aveau bani s-l dea la alte cursuri i aceast ofert gratuit l-a bucurat pe biat. Anatol a fost nrolat ntr-un batalion cu destinaie special din Tiraspol. Vntoarea de tineri Ion (nume schimbat n.r.), unul dintre prietenii lui Anatol, lucreaz poliist, dar locuiete n stnga Nistrului. Ca toi locuitorii satului a fost rvit de cele ntmplate. Cu civa ani n urm, a fcut i el armata n aa-zisa rmn. Nu te poi mpotrivi. Te urmresc i i vin pn i noaptea acas, iar dac te opui, riti civa ani de nchisoare, mrturisete el. i prinii sunt persecutai. i-a satisfcut serviciul militar n or. Dubsari i tie care sunt regulile acolo. Eti supus btilor, umilinelor, cei mai vechi n armat estorcheaz bani de la noii venii. Spre exemplu, la jumtate de an, pentru a depi categoria de novice, trebuie s achii o tax de 20 dolari. Am pltit. i nu numai o dat. Uneori, ne trezeau i noaptea din somn i ne trimiteau s gsim bani, zice tnrul. Bani n schimbul serviciului militar Tinerilor nrolai n armata separatist li se insu cu mult srg, spune biatul, doza de pro-

pagand ndreptat mpotriva malului drept al Nistrului. Un alt tnr de 19 ani povestete c a fost reinut ntr-o noapte de forele separatiste. El i fratele su tocmai venise de la Moscova unde fusese la munc. Crede c l-a prt cineva dintre vecini. A fost dus n subsolul sediului miliiei din or. Dubsari, pe motiv c s-a eschivat de la armat. Fratele lui a scpat, pentru c n acel moment nu era acas. Lui nu i s-a pus condiia s e ncorporat, ci s plteasc o anumit sum dac dorete s e eliberat. Caseta Presa transnistrean a scris, cu referire la colegii de armat ai lui Anatol Mospan, c acesta s-a fcut din senin alb la fa i i-a pierdut cunotina. Toate ncercrile de a-l readuce n simiri nu au dat rezultate, iar expertiza medical nu a descoperit nici urm de leziuni pe corpul lui. Potrivit aceleiai surse, procuratura militar de la Tiraspol ancheteaz acest caz. Vom investiga cum a fost posibil ca un tnr bolnav de inim s nimereasc n armat, a declarat procurorul militar de la Tiraspol, Igor Rileanu. n anul trecut, n Transnistria au fost nregistrate alte dou cazuri de deces al ostailor prin mpucare din ntmplare. Svetlana Corobceanu
(Jurnal de Chiinu, 14.01.2008, www.jurnal.md)

Maltratat ]n ]nchisoare
Membrul organizaiei Hyde Park Oleg Brega a fost deinut trei zile ntr-un izolator din cauza c a inut o pancart pe care scria 50 de ani de minciun i a mai strigat: mincinoilor! cu referire la postul public de televiziune Moldova 1 care i srbtorea jubileul. ntr-o declaraie, Oleg Brega descrie condiiile inumane n care a stat nchis i umilinele la care l-au supus gardienii.
Cum am fost maltratat n subsolurile MAI Ministerului de Interne, Procuraturii Generale, Centrului pentru Drepturile Omului De la Oleg Brega, a.n. 1973, dom. s. Pepeni, r. Sngerei
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Vreau sa reclam prin prezenta condiiile de detenie de la Comisariatul General de Poliie (GGP) din Chiinu i maltratrile la care am fost supus de ctre angajai. La data de 8 mai 2008, am fost dus de ctre poliitii CP Buiucani la CGP pen83

tru a ispi o pedeaps administrativ de 3 zile arest, n urma deciziei din aceeai zi a judectorului Diaconu. Aproximativ la ora 18:30, am fost predat mpreun cu ali civa ceteni celor care fceau de gard n izolator. Chiar de la intrare am fost ntmpinai cu ordine zbierate isteric de a ine minile la spate, de a sta cu faa la perete, cu picioarele drepte. Toi cei 4-5 poliiti care fceau de gard erau agresivi i violeni. i mpingeau fr menajamente pe cei arestai, le ddeau ordine strigate, fr s le explice care le sunt drepturile i obligaiile, pe ce se bazeaz interdiciile. Lovit de gardieni Eu am fost luat dup o ua i pus s m dezbrac. Am cerut nti s u dus la toalet pentru necesiti ziologice, dar am fost lovit fulgertor de cel care m percheziiona. Mi-a aplicat o palm puternic peste obraz. Era cel mai scund dintre poliiti, tuns scurt, brunet, cu re albe de pr i cu ochi negri. Striga foarte tare i m njura. Apoi a venit altul, mai nalt i mai corpolent care mi-a tras cu pumnul n cap de sus n jos, ca i cu ciocanul, dar cu partea moale a palmei. Am fost mpins iar n coridor cu un picior n spate pe care n-am vzut cine la tras. n schimb, am observat c erau nc n hol poliitii de la CP Buiucani, care au asistat la aceast scen violent. Am fost dus la medic i m gndeam s m plng de tratamentul aplicat, dar femeia n alb m-a ntmpinat isterizat i rutcioas, mi-a ordonat s stau jos i m-a ntrebat dac nu am pduchi sau rie. M-a cutat n cap i fcea remarci maliioase despre lungimea prului i felul cum arat coafura mea. M-a ntrebat dac am rni pe corp i dac am avut boli venerice, apoi m-a pus s semnez ntr-un proces-verbal i ntr-un registru. Poliistul agresor era n spatele ei i n-am ndrznit s spun dect c m simt prost, am anemie, c am chemat cteva ore mai devreme salvarea i s repet c vreau la toalet. Medicul a zis c va degrab cina i c voi imediat dus la toalet. 84

Condiiile din celul Totui, poliistul m-a bgat ntr-o cuc ngust i m-a ncuiat, ameninnd c urmeaz s u btut ca s-mi vin mintea la cap, dar nti s-i repartizeze pe ceilali. Dup ce au fost percheziionai i li s-au luat amprentele digitale, nu am mai fost violentat zic, ci numai agresat verbal, njurat, ameninat. Astfel, am fost silit s m dezbrac de haine, s fac genuexiuni n pielea goal, apoi s m mbrac la loc. Dar pentru c cerusem iar acces la toalet, mi s-a ordonat s iau hainele n brae i s merg de-a lungul coridorului. n capt, am fost iar pus cu faa la perete i cu minile la spate, mi s-a spus c va trebui s m ridic n picioare de ecare dat cnd se va deschide ua la celul i am fost introdus n camera nr. 12. Acolo, condiiile sunt insuportabile, inumane i degradante pentru 7 persoane, ci am convieuit dou zile, n loc de paturi aveam o scen de lemn de 2x2 metri, un closet murdar care se nfunda mereu, un robinet cu furtun improvizat dintr-o fie de polietilen, un geam mic dublu zbrelit cu o gaur mare n sticl, o gur de ventilare ineficient, din care ne orbea mereu de dup plas un bec electric. Dormeam toi mbrcai i oricum era frig noaptea. Se fuma mereu i gardienii mai aduceau igri i chibrituri cnd acestea se terminau. Hrana n loc de hran se ddea dimineaa i seara o can de ap cald i o bucat de pine. La amiaz, ni se ddea o strachin cu puin ciorb i peste ea aruncat felul doi, tot foarte puin, cu o prjoal care doar mirosea a carne, ntr-o zi chiar a carne stricat, ncrit. Mncarea se transmitea din mn n mn prin geamul mic din cadrul uii, se punea pe patul unde unii urcau nclai i se servea din vase nu tocmai curate, care rmneau pentru a doua zi n praf i mirosul infect de acolo ca s ni se toarne a doua zi tot n ea alt mncare. Am fost scoi de dou ori pentru amprente digitale i de ecare dat a trebuit
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

s ne splm cu ap rece, fr spun, unghia de spun din prima zi s-a terminat i alta nu ne era adus, chiar dac am solicitat. Am ntrebat dac putem cere asta de acas i ni sa spus c numai n zile de lucru se accept colete, iar eu am fost deinut vineri, 9 mai, i smbt. Smbt am fost scoi la plimbare n curte pentru 15 minute, dar dup asta percheziionai din nou tot cu aceeai procedur umilitoare de dezgolire i genuexiuni cu chiloii pe vine. Dup asta am fost dus la du, dar nu era acolo nici spun, nici tergare, nici condiie sanitar sucient pentru igien. n camera pentru necesiti ziologice trebuia s ne expunem colegilor de celul din spatele peretelui de doar un metru i lipsea hrtia igienic sau orice alt fel de hrtie. S e penalizai La eliberare, mi s-au dat obiectele personale, care au fost pstrate n condiii incerte,

fr a sigilate pentru pstrarea secretului corespondentei, a intimitii i vieii private, am fost pus s semnez o list completat n lipsa mea. Am aat dup aceea c rudelor i prietenilor mei nu li s-a spus c sunt acolo i cnd/dac voi eliberat, chit c ei au apelat i la CP Buiucani, i la CGP, i la penitenciarul din ora. Consider c miau fost nclcate n cele trei zile de detenie drepturi garantate de Constituie i protejate de CEDO. Cred c cei responsabili i vinovaii direci de maltratarea mea trebuie s e trai la rspundere penal. Rog s se investigheze acest caz, s e penalizai cei implicai i s u informat despre deciziile adoptate n termenele prevzute de lege. O. Brega
(Jurnal de Chiinu, 11.05.2008, www.jurnal.md)

Un b=rbat a fost b=tut la sectorul de poli\ie


De o lun de zile, dup ce a fost btut mr i torturat de poliiti, chiinuianul Alexandru Lobastov este internat la Spitalul de Urgen. Omul se ntorcea acas seara de la serviciu i, la 50 de metri de blocul su, poliia i-a cerut buletinul pentru stabilirea identitii, dup care a fost reinut, pe motiv c nu avea niciun act. La poliie a fost btut i torturat pn i-a pierdut cunotina. Cum a ajuns la Spitalul de Urgen, nici el nu tie. Ludmila Lobastov, soia ceteanului maltratat, trece printr-un adevrat comar. n seara zilei de 18 februarie, dup ce a aat c soul este reinut la Secia nr.2 de poliie din sectorul Rcani, mpreun cu mama-soacr s-au deplasat la faa locului. M-am revoltat i le-am explicat poliitilor c soul meu nu este un infractor, iar n republic n-a fost
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

anunat situaie excepional. mi ameninau soul c va nchis cu prostituatele. Cel mai agresiv a fost poliistul Viorel Savin. El mi-a spus c soul meu nu se va ntoarce acas, deoarece este blocat drumul, povestete femeia. Ulterior, am fost alungate din biroul respectiv, unde soul meu a rmas i a fost maltratat de poliiti. Ascultam, ngrozite, n coridor cum mai muli indivizi l bteau. Dei am ncercat s-i acordm primul ajutor, am fost refuzate. Am aat apoi c Alexandru a fost supus unor ocuri electrice, susine Ludmila Lobastov. Solicitat de TIMPUL, chirurgul Ion Vlah, care l trateaz pe Alexandru Lobastov, a spus c bolnavul are n prezent o stare de gravitate medie. n urma btii, i-au fost fracturate opt coaste, coloana i toracele. 85

Avocatul victimei, Alexei Frunz, susine c poliitii i-au torturat clientul i i-au depit atribuiile de serviciu. Dei a fost sesizat Procuratura General, care a redirecionat cazul Procuraturii Rcani, nici pn azi nu avem deschis un dosar penal, nici prile n-au fost audiate. Sperm ca mcar Procuratura municipiului Chiinu s reacioneze, a menionat avocatul. Totui, Serviciul de pres al MAI susine c

Direcia securitate intern a ministerului a iniiat o anchet de serviciu cu privire la acest caz. Dac probele vor confirma plngerea reclamantului, procurorul va trebui s cear suspendarea din funcie a poliitilor vizai. Angelina Olaru
(Timpul de diminea, 19.03.2008, www.timpul.md)

Nu-i dreptate deloc, nu-i judecat=!


A fost strigtul lui Sergiu Edu, dup ce s-a aruncat de pe fereastra Judectoriei Omul de afaceri Sergiu Edu, care a srit vineri de la etajul trei al Judectoriei sectorului Rcani, de cinci zile e n com, internat n Secia de reanimare a Spitalului de Urgen din Chiinu. Brbatul e supravegheat de poliie, dei se a sub respiraie articial i e imobilizat la pat. Cnd a fost supus examenului tomograc i avea ambele picioare n ghips, poliitii s-au mpotrivit s-i scoat ctuele. Aceste lucruri se vd din lmrile efectuate de soia lui Edu, Tatiana, de la telefonul mobil. Potrivit lui Vitalie Nagacevschi, preedintele Asociaiei Juritii pentru drepturile omului, n cazul n care deinutul e cu picioarele fracturate i legat de pat, nu e cazul s mai e inut cu ctue. La internare, deinutul i-a explicat decizia de a sri de la etaj prin strigtul: Sunt bolnav psihic. Nu-i dreptate deloc, nu-i dreptate, nu-i judecat. Avocatul i rudele lui Edu sunt de prere c acesta n-a vrut s se sinucid, dar, din disperare, a ncercat s-i arate nevinovia i s protesteze fa de injustiia din RM. Anatol Scripnic, eful Seciei reanimare, arm c Edu a fost internat n stare de oc traumatic depit, ind foarte agitat, dup care a intrat n com. Pacientul este xat la pat, ctuele i-au fost scoase. Se a 86 ntr-o stare extrem de grav, ind transferat la suport ventilator i meninndu-se cu cardiotonice. n urma cderii de la nlime, el a suportat o traum asociat grav, manifestat prin contuzia pulmonilor, a cordului, fractur bilateral a gleznelor, a gambei pe stnga i a femurului i contuzie cranio-cerebral. Totui, e pzit - formalitile se respect, a adugat Anatol Scripnic. ntrebat dac deinutul are anse s supravieuiasc, medicul ne-a rspuns c pulmonii i sunt total afectai i necesit terapie intensiv. Dac-l deconectm de la ventilator, el va muri. La 23 ianuarie 2008, Sergiu Edu a fost condamnat la 12 ani de privaiune de libertate pentru nsuirea n proporii deosebit de mari a bunurilor Nord-Mobil SA i ncasare n beneciul Societii a daunei materiale n sum de 4,5 milioane de lei. Decizia i aparine Curii de Apel Bli, dup ce prima instan l-a achitat, considernd c nvinuirea ce i se aduce e nentemeiat. Apoi, n mod foarte ciudat, o parte din martori i-au schimbat depoziiile contra lui Edu - nu n faa instanei, ci toi la acelai notar. n timpul ct a fost sub arest, rudelor deinutului li s-a interzis s-l viziteze, contrar prevederilor legislaiei. Vinerea trecut, sedina Judectoriei Rcani urma s stabileasc modul de sechestrare de la Edu a celor patru milioane de lei, ns a fost amnat. Soia sa ne spune c, spre
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

sfritul edinei, Sergiu manifesta o stare de nervozitate, frecndu-i des palmele. Cnd escorta l-a scos din sala de judecat, iar gardianul din fa a cotit spre scri, Sergiu a fugit nainte, spre fereastra deschis, i a srit cu capul n jos. Tatiana Edu susine c poliitii le-au interzis rudelor s-i acorde primul ajutor suferindului timp de jumtate de or pn a venit Salvarea, iar acestuia i-au mai pus o pereche de ctue. Potrivit unui act eliberat de Procuratura Anticorupie, Sergiu Edu ntr-adevr este la eviden psihiatric, iar, anul trecut, andu-se la penitenciarul Bli, a fost maltratat. Dup ce Judectoria Dro-

chia l-a achitat, l-am ntrebat cine l-a btut, dar el nu inea minte, ne-a mai spus Tatiana Edu. Rudele deinutului consider c Sergiu este inta unei intervenii murdare din partea unui grup de oameni de afaceri sprijinii de Putere - printre acetia i Anatoli Leibobici, care n 2002 fusese suspectat de trac de copii n Israel -, care au ncercat s-l lipseasc de cotele de participare pe care le deinea n mai multe ntreprinderi. Vom reveni. Pavel Pduraru
(Timpul de diminea, 23.04.2008, www.timpul.md)

}n a[teptarea sentin\ei
eful adjunct al penitenciarului nr. 4 din Cricova, Sergiu Perdeleanu, este nvinuit c ar maltratat doi frai care i ispesc pedeapsa n acest penitenciar. Vasile i Petru Livdari au fost condamnai pentru huliganism i nclcarea ordinii publice. Potrivit acestora, n luna februarie (05.02.08), Perdeleanu i-ar btut cu o srm metalic n biroul su. nscenri, n schimbul libertii Sptmna trecut, n cadrul edinei de judecat, Sergiu Perdeleanu a declarat c nu se aa pe teritoriul penitenciarului n momentul incidentului. El a prezentat instanei toate aciunile din ziua respectiv, preciznd c nici nu i-a vzut pe cei doi frai. Seful adjunct al penitenciarului susine c bieii i-ar provocat rnile singuri, menionnd c totul este o nscenare. Pur i simplu, le ncurc la majoritatea condamnailor. Am o funcie n urma creia condamnaii sufer. Ei trebuie s ndeplineasc anumite obigaii specice pentru regimul din penitenciare, cerute de legislaie. Dar ei vor mai mult libertate. Astfel de nscenri se mai practic i cu ali colaboratori ai
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

penitenciarelor, dar pn la judecat am ajuns doar eu, a declarat Perdeleanu. n acelai timp, mama condamnailor, Maria Livdari, arm c nu este vorba de automutilare i nici de nscenare. Potrivit ei, i ali deinui ar fost maltratai de ctre Sergiu Perdeleanu. Aceast informaie o deine de la condamnaii din penitenciar. Maria Livdari spune c starea sntii copiilor ei este foarte grav. Ea a precizat c, n ziua cnd acetia au fost maltratai, s-a adresat la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CDOM). Cine e de vin? Solicitat de Ziarul de Gard, Alexandru Popa, consultant principal al Serviciului investigaii i monitorizri CDOM, spune c n ziua respectiv (05.02.2008) reprezentanii centrului au mers la penitenciar pentru vericarea plngerii fcute de ctre ceteana Maria Livdari. Acolo, au discutat att cu condamnaii nominalizai, ct i cu administraia penitenciarului. Potrivit lui Popa, la momentul vizitei ambii condamnai erau speriai i aveau semne vizibile de violen i tortur. n aceste condiii, a fost solicitat transferarea 87

lui Livdari Petru i Vasile din Instituia penitenciar nr. 4 din orelul Cricova n Instituia penitenciar nr.16 din municipiul Chiinu pentru tratament medical. Pe de alt parte, avocatul lui Sergiu Perdeleanu, Tudor Suveic, susine c din ziua respectiv exist constatarea a trei medici, care inrm cele spuse de ctre reprezentanii CDOM. Totodat, Suveic precizeaz c, la ora 13.00, fraii Livdari au refuzat s se dezbrace, fapt ce conrm c ei nu erau att de maltratai dup cum susin. Mai apoi, la ora 14.00, ei au fost examinai repetat de ctre aceti medici. Fiind dezbrcai, nu au fost stabilite leziuni corporale, cu excepia cicatricilor la mna stng i a unor urme vizibile n jurul gtului, care erau produse cu mult nainte de acea zi, a mai adugat Suveic. Alexandru Popa mai spune c au fost ntreprinse tentative de muamalizare a acestui caz. El argumenteaz c, la a doua vizit efectuat la penitenciar, condamnaii respectivi erau deja prelucrai. Ei i-au comunicat avocatului parlamentar c sunt silii de ali condamnai s renune la preteniile pe care le au i s arme c leziunile corporale au fost primite n urma automutilrii. Suveic susine ns c toate acestea sunt nite nscociri neconrmate prin nimic,

sunt doar declaraii lipsite de probe. Dei reprezentanii CDOM susin c la 05.02.08 nu au fotograat condamnaii deoarece au mizat pe faptul c eful Instituiei penitenciare nr. 4 din orelul Cricova i va ndeplini obligaiunile de serviciu, acest lucru nu s-a ntmplat. Tudor Suveic, ns, spune c cetenii Livdari, Vasile i Petru, au fost fotograai n ziua respectiv la ora 17.00, ceea ce poate vzut i pe poze, unde este indicat ziua i ora. Pozele sunt anexate i la cauza penal. Solicitat s comenteze acest incident, Vadim Cojocaru, director general adjunct al Departamentului Instituii Penitenciare, a spus c nu poate s se pronune asupra acestui caz pentru a nu inuena ancheta. Vom reveni cu detalii n acest sens dup pronunarea sentinei de judecat. Conform raportului Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, de la nceputul anului pn n prezent au fost semnalate 623 de petiii din penitenciarele R. Moldova. Dintre aceste reclamaii, 12% se refer la cazuri de tortur i tratament inuman i degradant. Veronica Russu
(Ziarul de Gard, 16.10.2008, http://garda.com.md)


, , , . , , - , . 88 . . , . , , . . , 9 .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

, , , , 8 . . , . . , 10 . , . 3 4 . , , . . . , . , . , . . , , , , , . , . , . , . . , , . 2 10 . , . , , , , . ! . . , . , . , $2,2 - .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

. , , . 30 , . , , . . , . . 80 , . : , , , , -. 5 . , 30 . , . , - . , , . ? . . , , . ? , , . , , , 1000 . : , . . ? . , 89

, . . , . . , : - . , . , , - ? , 4 . , 11 , , . ? : 14 . : , , , , , . . , . : , , , , , . $3 . , . ( ). ( ) , , . , , . 90

: . 10 , - . . : , . ? , . . ? , . , , $4 . ? -. , , , , . ? , . . , , , . , . , , . ( ). : , , . , . : , , . , .
( , , 26.03.2008, www.gazeta-sp.info)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 27. Dreptul la libera circulaie


(1) Dreptul la libera circulaie n ar este garantat. (2) Oricrui cetean al Republicii Moldova i este asigurat dreptul de a-i stabili domiciliul sau reedina n orice localitate din ar, de a iei, de a emigra i de a reveni n ar.

(Constituia Republicii Moldova)

27.
(1) . (2) , , .
( )

Interzis acas=
Mai muli ociali de la Chiinu au fost nevoii s parcurg pe jos podul de la Dubsari pentru a ajunge la Corjova, satul de batin al preedintelui Vladimir Voronin, situat pe malul stng al Nistrului. Mainile n care se aau, ieri, Voronin i Mitropolitul Vladimir au fost ntoarse de la vama transnistrean. Acetia urmau s participe la slujba de snire a bisericii din satul Corjova al crei ctitor principal este eful statului.

Preedintele Vladimir Voronin nu a putut participa, ieri, la snirea bisericii din localitatea sa de batin. Convoiul de maini n frunte cu preedintele Vladimir Voronin a fost ntors de la punctul vamal transnistrean din preajma satului Lunca, cu tot cu Mitropolitul Vladimir. Consilierul prezidenial Ilie Telecu, ministrul Culturii i Turismului, Artur Cozma, i deputatul comunist Vasile Iovv au traversat podul de la Dubsari pe jos ca s poat duce mesajul lui Voronin corjovenilor. Dei vameii transnistreni au declarat c vizita lui Voronin nu a fost coordonat din timp cu autoritile de la Tiraspol, ministrul Reintegrrii Vasile ova arm c aceasta a fost aranjat pn n cele mai mici detalii. Mare forfot dis-de-diminea n satul Corjova din Dubsari. Majoritatea familiilor din sat a pus mn de la mn s fac o mas pe cinste pentru oaspeii de la Chiinu care i-au anunat din timp participarea la snirea bisericii al crei ctitor principal este nsui eful statului. n timp ce gospodinele din sat puneau la punct ultimele pregtiri, stenii ateptau cumini oaspeii nali de la Chiinu. Slujba de snire a bisericii din Corjova Adormirea Maicii Domnului a nceput, ns, ntr-un sfrit fr cei doi Vladimiri. Aceasta a fost ociat de arhiepiscopul de Dubsari i Tiraspol Iustinian care le-a spus corjovenilor ct de important a fost contribuia lui Voronin la construirea lcaului. Mirarea oamenilor a fost c arhiepiscopul, care este vorbitor de limba rus, a vorbit mai mult n limba romn. 92

Smirnov e la Moscova Bariera de er de la vama transnistrean nu s-a ridicat, ieri, n jurul orei 9.00, cnd convoiul de maini cu ocialitile de la Chiinu a ajuns la faa locului. Vameii transnistreni ddeau din umeri, armnd c nu au ordin s-l lase pe Voronin liber prin Transnistria i c vizita acestuia nu a fost coordonat din timp cu autoritile de la Tiraspol. Cic, decizia de a-i permite lui Voronin s treac vama ar putea s-o ia doar liderul separatist de la Tiraspol Igor Smirnov care, potrivit www.tiras.ru, se aa la Moscova n acel moment. Mainile cu numere ociale ale R. Moldova nu au zbovit prea mult lng bara de er din preajma satului Lunca din Dubsari i au fcut cale ntoars. Au srbtorit la Cocieri Participarea preedintelui la aceast aciune a fost coordonat n cele mai mici detalii cu administraia transnistrean. Aciunile conducerii transnistrene sunt, desigur, o nou provocare, a comentat ministrul ova. Nici preedintelui raionului Dubsari Grigore Policinschi nu i s-a permis s asiste la eveniment. Nu au avut nicio motivaie plauzibil. Ziceau c autoritile de la Tiraspol nu au acceptat trecerea delegaiei. Dar, pn azidiminea (ieri n.r.), totul era n regul i exista aceast acceptare. Separatitii au blocat toate drumurile i chiar trecerile peste Nistru
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

au fost supravegheate. Nu m-am putut duce la Corjova, a declarat pentru JURNAL Grigore Policinschi. Potrivit lui, primarul de Corjova a organizat n satul Cocieri pentru persoanele care au participat la construcia bisericii, pentru aparatul arhiepiscopului Iustinian i pentru alte ocialiti o mas. Preoi i securitate mult Pensionara Maria Coofan, locuitoare a satului Corjova, sora deputatului comunist Vasile Iovv, era ieri plin de impresii. S-au adunat peste 50 de preoi. Am dat mna cu fratele meu pe care nu l-am mai vzut de mult timp. Trebuia s vin i Voronin, i vldica Vladimir, dar le-au interzis s treac la podul de la Dubsari. Fratele meu a trecut podul pe la Hidrocentral pe jos i m-am bucurat mult s-l vd, cci nu ne vedem prea des cu el. Am organizat aici n sat i o mas frumoas, ine s ne povesteasc Maria Coofan. Ali corjoveni ne-au spus c a fost mult lume la snirea bisericii, dar i muli ageni de securitate transnistreni. Practic, ieri toate forele de securitate separatiste au fost dislocate la Corjova, zic oamenii. Dei n-a participat la eveniment, consteanul lor Vladimir Voronin a transmis n dar, prin intermediul arhiepiscopului de Tiraspol i Dubsari, pentru biserica din sat un set de snte vase euharistice. Snire amnat Protopopul de Criuleni i Dubsari, Teodor Pelin, a declarat pentru JURNAL

c localnicii din Corjova au ateptat cu mult nerbdare evenimentul de sfinire a lcaului sfnt. Este regretabil c s-a fcut politic i n acest caz. Oricum, ne bucur faptul c evenimentul a avut loc, chiar dac la el au asistat foarte muli reprezentani ai securitii de la Tiraspol. La slujb au participat toi preoii din raioanele Criuleni i Dubsari i preoi din stnga Nistrului, susine Teodor Pelin. Sfinirea bisericii din Corjova a fost anunat, iniial, pentru data de 2 noiembrie. Aceasta nu a avut loc, ns, duminic, din cauza c la Corjova i Dubsari este doliu n fiecare an n aceast zi. Asta pentru c aici au fost nregistrate la 2 noiembrie primele victime ale rzboiului de pe Nistru. A treia oar a fost umilit Vladimir Voronin a mers pentru prima dat la Corjova n primvara acestui an, dup ce s-a ntlnit cu Igor Smirnov la Tighina i au promis c aceste ntlniri vor deveni sistematice. Tot n acest an, preedintele a mai vizitat o dat satul de batin i urma s mearg a treia oar la snirea bisericii, lucru care nu s-a mai produs. Corjova este o localitate aat, de jure, sub jurisdicia Chiinului, dar controlat n mare parte de separatitii transnistreni. Svetlana Corobceanu, Raisa Lozinschi
(Jurnal de Chiinu, 04.11.2008, www.jurnal.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

93

94

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 30. Secretul corespondenei


(1) Statul asigur secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare. (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege n cazurile cnd aceast derogare este necesar n interesele securitii naionale, bunstrii economice a rii, ordinii publice i n scopul prevenirii infraciunilor.

(Constituia Republicii Moldova)

30.
(1) , , . (2) (1) , , .

( )


() , , .
, , - . , , . , - . . , - , . 2008 . , . , , 2008 , . , 96 . , . , , , , , , , . , . , , . , , - .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

. , . , 2008 . , : , -. , , . , . . , , , , . , - , , . , , , GPRS . , . : . .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

? - . 2007 , . . , , , - , , , , . , . (Moldcell, Orange, Unite Eventis) , . , Moldtelecom. , , . , , , , , , , 97

. , . , , . , , . . , , , : , , , M ; , - , - ; , , , -

, M , , , . -, - E1- PRI; , , , ; , , , , . : 303 304 - .


( , 07.05.2008, www.vedomosti.md)


. .
: - ? : 4 25 2008 . 98 , , 2, 6, 7 8 45XIII 12 1994 -
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

303 - 122-XV 14 2003 , : 1. - , . 2. , , , , , , , . 3. , , , , , , . , 8 2 - , , , , , , - . . : - - ? : 6 2 -


Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

, , . : - , () ? : 6 8 - 303 , . : - ? : 6 2 - , - , , 2 , - : ) p , pp, p, pp p , , p p, p, p p; ) p , p p , , p; ) , , , . , 7 3 45-XIII/1994 , - , , : a) , ; b) 99

, , ; c) - , ; d) - ; e) . , - , .

: - , . , (1-2 )? : 10 3 , 7 2 982-XIV 11 2000 , - . , .


( , 28.05.2008, www.vedomosti.md)

100

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 31. Libertatea contiinei


(1) Libertatea contiinei este garantat. Ea trebuie s se manifeste n spirit de toleran i de respect reciproc. (2) Cultele religioase snt libere i se organizeaz potrivit statutelor proprii, n condiiile legii. (3) n relaiile dintre cultele religioase snt interzise orice manifestri de nvrjbire. (4) Cultele religioase snt autonome, separate de stat i se bucur de sprijinul acestuia, inclusiv prin nlesnirea asistenei religioase n armat, n spitale, n penitenciare, n aziluri i n orfelinate.
(Constituia Republicii Moldova)

31.
(1) . . (2) . (3) . (4) , , , , , .
( )

S= fie oare binecuv]ntate de Dumnezeu toate ilegalit=\ile?


Printele Pantelimon de la Mnstirea Sf. Gheorghe din Ungheni, susinut de cei inclui n lista ctitorilor mnstirii respective, dar i de o parte din populaia cartierului Tineretului, i dorete o bisericu chiar n parcul din preajma Liceului Gheorghe Asachi. Iniial, au vrut s construiasc acest lca de cult ntr-o curte mprejmuit de blocuri locative din acea regiune. Apoi n parcul din preajma Liceului Gheorghe Asachi. Acolo, cndva au fost plantai pomi, dar pinii i brazii care trebuiau s formeze un cerc, nu s-au prins. A rmas un loc gol, explic viceprimarul Ghenadie Moroi, preedintele comisiei pentru probleme urbanistice i funciare. Referindu-se la acest teren, printele Pantelimon a remarcat, n cadrul edinei Consiliului orenesc din 7 noiembrie, c parc este binecuvntat de Dumnezeu acel loc pentru o bisericu. Unde mai pui c, potrivit domniei sale, snt adunate isclituri de la prinii elevilor Liceului Gheorghe Asachi, de la pedagogi i copiii care au atins vrsta majoratului. n total, susine printele, au fost colectate peste 1000 de semnturi. Oare dumneavoastr socotii c problema bisericii ar trebui s rmn pe ultimul plan? Socotii c ai putea manevra cu unele preri ntr-o comisie, neinnd cont de doleana oamenilor din acel cartier?, s-a adresat dnsul consilierilor. ntr-adevr, comisia de specialitate a dat aviz negativ acestei cereri. De ce? n planul urbanistic general al oraului Ungheni nu este prevzut o asemenea construcie, susine Ghenadie Moroi. n apropiere se a un restaurant, o instituie colar i ar putea s apar, ulterior, anumite probleme. Or, treburile bisericeti nu se prea leag cu activitile dintr-o coal sau dintr-un local de agrement. Imaginai-v o situaie cnd e vorba de o nmormntare, iar n curtea colii are loc un careu festiv. Potrivit preedintelui comisiei respective, toi membrii acesteia, prezeni la edin, inclusiv reprezentanii serviciilor de specialitate (pompieri, ecologiti, sanepid) s-au pronunat mpotriva alocrii terenului cu pricina pentru construirea lcaului. Nu este un refuz. Venim cu propunerea de a examina un alt loc, a menionat Ghenadie Moroi. i totui, chestiunea a fost introdus n ordinea de zi a edinei Consiliului orenesc. Cu majoritatea voturilor, s-a decis de a forma acest teren ca bun imobil, ceea ce nseamn c ulterior poate scos la licitaie sau poate oferit de ce nu? i pentru construcia unei biserici. E o situaie delicat. De obicei, dac nu se accept de ctre comisia pentru probleme urbanistice i funciare, nu se purcede la formarea bunului imobil, susine Ghenadie Moroi. Contactat telefonic, Maria Buruian, director educaional la Liceul Gheorghe Asachi, ne-a spus c ea personal a adunat cele peste 1000 de semnturi, dar c este mpotriva faptului ca biserica s e construit n parcul din preajm. Am rmas ocat cnd am auzit unde cere printele Pantelimon s e construit biserica. Mie mi-a spus c se dorete construirea unei biserici n faa parcului, i nu n parc. Reiese c am indus lumea n eroare, a zis dnsa. Acum, profesorii de la Liceul Gheorghe Asachi au fcut o nou scrisoare, prin care cer ca parcul s nu e atins. A mai rmas o oaz verde pentru populaia din acest cartier i pe ea vrem s-o distrugem. Pentru biseric poate gsit un alt loc, dar n afara parcului, a menionat Maria Buruian. Reamintim c acum civa ani, Primria a oferit una dintre grdiniele din ora, chiar n preajma parcului central, pentru mnstire. Cam tot n aceeai zon a fost nceput ilegal! construcia unui ediciu impuntor pentru protopopiat. Nu exist nici-o decizie pentru atribuirea terenului, nemaivorbind de autorizaie pentru construcie. Conform legislaiei, n asemenea cazuri, construcia se demoleaz, iar cei ce au nceput-o snt amendai. Primria, deocamdat, nu a recurs la nici un fel de msuri. La ora actual, n Ungheni funcioneaz, pentru cretinii ortodoci, dou biserici i o mnstire care, dac e s m sinceri cu noi nine, snt pline doar n cazul unor botezuri, cununii sau nmormntri, precum i cu ocazia unor srbtori mari religioase. n 1999, a nceput construcia unei biserici n cartierul Bereti, dar care aa i nu a fost dus la bun sfrit. n 2006, fusese alocat un teren n centrul oraului pentru construirea Bisericii Sf. Andrei, dar care ulterior a fost retras fr nici o explicaie. Lucia Bacalu
(Expresul de Ungheni, 21.11. 2008)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

102

Articolul 32. Libertatea opiniei i a exprimrii


(1) Oricrui cetean i este garantat libertatea gndirii, a opiniei, precum i libertatea exprimrii n public prin cuvnt, imagine sau prin alt mijloc posibil. (2) Libertatea exprimrii nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie. (3) Snt interzise i pedepsite prin lege contestarea i defimarea statului i a poporului, ndemnul la rzboi de agresiune, la ur naional, rasial sau religioas, incitarea la discriminare,la separatism teritorial,la violen public, precum i alte manifestri ce atenteaz la regimul constituional.
(Constituia Republicii Moldova)

32.
(1) , , , . (2) , . (3) , , , , , , , , .
( )

Concentrarea mass-media ]n Republica Moldova


n ultimii ani, sistemul mass-media din Republica Moldova a nceput s se dezvolte. E adevrat, ritmul de dezvoltare nu este spectaculos, dar lucrurile se schimb. Au aprut posturi noi de televiziune, de radio, ziare nu prea, dar cele existente au nceput s lanseze tot felul de produse pe pia, iar n sistemul mass-media din Republica Moldova i-a fcut loc i jurnalismul on-line. n plus, n Republica Moldova au aprut n ultimul timp trusturi media, chiar dac noiunea de trust plete mult n faa a ceea ce se ntmpl n alte ri n acest domeniu. Aici, unele mass-media care s-au grupat slujesc, de obicei, unui sau altui partid. Acest lucru l conchidem mai mult din politica editorial a instituiilor, indc transparena proprietii mass-media rmne o lecie nc nenvat n Republica Moldova.
I. Trustul comunist Cel puin 10 instituii media Cele mai multe instituii mass-media adunate grmjoar aparin actualei puteri din Republica Moldova. Dei preedintele Vladimir Voronin a anunat la ultimul congres al Partidului Comunitilor, din 15 martie 2008, c dintre cele 30 de ziare existente n Republica Moldova, comunitii au patru, iar din cele apte televiziuni una, trustul comunist este mult mai mare. Att doar c patronii posturilor de televiziune sau ai ziarelor snt alii, nite persoane interpuse, dar toi ca unul snt deli politicii actuale de stat. Timpul de emisie sau paginile de ziar sau internet ale acestora snt doldora de pretinsele realizri ale guvernanilor. Am numrat cel puin 10 instituii media conduse din umbr de Partidul Comunitilor. Este vorba de posturile de televiziune NIT i N4, cele de radio Antena C i Serebreani dojdi, ziarele Moldova Suveran, Nezavisimaia Moldova, Comunistul, Puls i ageniile de pres Novosti Moldova i Basa-press. Pe cele publice Radio Moldova, Moldova 1 i agenia Moldpres nu le adugm aici, dei acestea 104 de asemenea lustruiesc imaginea actualei guvernri care dispune de suciente prghii pentru a numi ei acestor instituii. Patronii la vedere Postul de televiziune NIT, unde obinuiete s mearg des preedintele Vladimir Voronin s dea interviuri, aparine rmei M Noile Idei Televizate SRL, al crei director a fost pn nu demult Sergiu Batog, fostul angajat al serviciului de pres prezidenial i exdirectorul postului public Radio Moldova. Informaia aceasta poate gsit pe site-ul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA). NIT-ul nu are nc o pagin electronic. Aceeai rm deine pachetul majoritar al ziarelor deetatizate Moldova Suveran i Nezavisimaia Moldova. Cei care naneaz aceste mass-media nu snt nici pe de parte magnai de pres, aa cum e cazul lui Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vntu, Dan Voiculescu, Adrian Srbu, care dispun de mijloace de informare n mas importante n Romnia. Agenii economici din Republica Moldova deseori snt silii de situaie s naneze mass-media, pentru ca s le e lsate n pace afacerile sau indc fac parte din cercul guvernrii. Potrivit
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

unor surse bine informate, injeciile nanciare la instituiile mass-media comuniste vin de la trei ageni economici mari din republic, printre care i patronul hotelului Jolly Alon. La ziarele Comunistul i Puls patronul este la vedere Partidul Comunitilor i, respectiv, Uniunea Tineretului Comunist. Instituii diferite aceiai conductori n cazul celorlalte instituii mass-media ce aparin aceluiai trust, nu exist o transparen a proprietii. Totui, unele conexiuni indic acelai proprietar. De exemplu, dei pe site-ul ageniei Novosti Moldova, care a aprut la 1 iunie 2003, nu scrie cui aparine instituia, aceasta public anunuri ale Uniunii Tineretului Comunist. n plus, directorul general al ageniei, Margarita vic, mai este, conform unei tiri din 29 aprilie 2008 difuzate de Novosti Moldova, conductor al postului de televiziune NIT. De la o agenie la alta n cazul postului de radio Antena C, lucrurile snt cunoscute coaliia majoritar format din consilierii comuniti i cei ai PPCD din fostul Consiliu Municipal Chiinu au nstrinat posturile municipale de televiziune i radio i le-au mprit. Radio a revenit comunitilor, iar ef a fost pus Veaceslav Stnic, fost angajat al Radio Moldova avansat de Sergiu Batog atunci cnd acesta se aa la crma radioului public. Formal Antena C a fost cumprat la 27 ianuarie 2007 de ctre o persoan zic Dumitru Liuticov, cu un milion 50 de mii de lei. Dar coninutul buletinelor de tiri nu se deosebete de al celorlalte instituii din trustul de pres comunist. Aici a fost atras i agenia de pres Basa-press, cumprat de o rm oarecare. Aceasta deine 99 la sut din aciunile ageniei, iar fostului acionar majoritar, Valeriu Reni, actualul director al Ageniei Informaionale de Stat Moldpres i fost purttor de cuvnt al preedintelui Voronin, i-a rmas un singur procent. Noul director al ageniei a fost numit Serghei Reazanev. Acesta este un jurnalist care a ac Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

tivat anterior la agenia Novosti Moldova, iar, dup ce Cornel Mihalache a plecat la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) din funcia de redactor-ef al ziarului Puls, Reazanev a trecut n locul acestuia la ziarul Uniunii Tineretului Comunist din Republica Moldova. Membru de partid, director de televiziune Postul de radio Serebreani Dojdi aparine Companiei Ploaia de argint SRL, director Ion Mardeasov. Sediul postului de radio se a pe os. Hnceti 59/1. Adic, exact pe aceeai adres ca i postul de televiziune NIT. Cldirea de la acea adres aparine Guvernului care a dat toi chiriaii afar i a scos sediul la privatizare. Pe oseaua Hnceti 59/1 a rmas ns acest post de radio i NIT-ul care, potrivit unor surse, are toate ansele de a acapara cldirea. La postul de televiziune N4, cel care vegheaz ce informaie se d pe sticl nu este altcineva dect fostul consilier prezidenial i purttor de cuvnt al Partidului Comunitilor din Republica Moldova (PCRM) n campania electoral din 2005, Alexandru Petcov. ntreprinderea fondatoare a postului N4 este Selectcanal, condus de Andrei Borevici. O voce feminin din anticamera PCRM ne-a rspuns la telefon (23 46 14) c Alexandru Petcov nu a plecat de la partid, dar nu st acolo, pentru c lucreaz n alt parte. N4 intete obinerea unei acoperiri naionale. PCRM a nceput s creeze liale ale ziarului de partid Comunistul n raioane, cum ar ziarul Ecoul de la Nisporeni, care aparine comitetului raional al PCRM. n plus, publicaia Gazeta.md de la Bli, care este o afacere privat, dar care aparine unei persoane apropiate actualei puteri, intenioneaz s formeze o reea n toat republica. Pe lng trust Exist i alte instituii mediatice care pot suspectate de relaii cu trustul comunist. Postul de televiziune Prime, care retransmi105

te postul rus ORT n Republica Moldova, aparine SC Prime SRL al crei director este Petru Jelihovschi. Numai avnd sprijinul puterii a putut Prime s pun mna pe aceast reea de stat cu acoperire naional aparinnd Analitic Media-Grup SA, deinut n acel moment de unul dintre ii fostului preedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi. La 18 octombrie 2005, la propunerea Departamentului Dezvoltrii Informaionale, condus de dl Vladimir Molojen, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis, fr vreun motiv clar, s retrag licena Analitic Media-Grup SA i s o transmit SA Media Satelit, format de curnd. Protestul i declaraia ORT c nu a ncheiat nici un contract cu Media Satelit nu a fost luat n seam. La nceputul lunii noiembrie, reprezentanii diplomatici ai rilor UE i-au exprimat ngrijorarea n legtur cu acest fapt i au atras atenia autoritilor asupra lipsei de transparen n chestiunile repartizrii frecvenelor i acordrii de licen de ctre Consiliul Coordonator al Audiovizualului. i postul 2 Plus care a inrat n posesia licenei pentru reeaua de stat nr. II, prin care era transmis postul public de la Bucureti TVR 1, poate trecut la acest capitol. Organizaiile neguvernamentale de media i de domeniul drepturilor omului, care monitorizeaz activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, au considerat drept ilegal scoaterea la concurs la propunerea aceluiai Departament devenit Minister al Dezvoltrii Informaionale, condus de dl Vladimir Molojen a frecvenelor repartizate Societii Romne de Televiziune (SRTv) pentru canalul 1 i, n consecin, drept nelegale rezultatele acestui concurs. SRL Telefe M International, care a ctigat licena respectiv, fusese fondat doar cu o lun nainte de a anunat concursul. Intermediarul, Teodor Guu, e un fost angajat de la Moldova 1. Iar postul de radio Noroc este condus de Nichifor Bnzaru, care nu este altcineva dect un fost subaltern al lui Vladimir Molojen, fostul ministru al Dezvoltrii Informaionale i un apropiat al peedintelui Voronin. 106

II. Trustul lui Roca i liderul Partidului Popular Cretin Democrat, Iurie Roca, depune eforturi pentru a deveni o for mediatic n Republica Moldova. Conform declaraiilor sale de la Comisia Central de Control al averilor demnitarilor, el deine aciuni la ziarele Flux, ara, agenia de pres Flux i la tipograa Prag-3. n urma pactului cu comunitii n fostul Consiliu Municipal, postul de televiziune Euro TV, numit acum Eu TV, i-a revenit lui Roca. Formal, postul de televiziune a fost cumprat de o persoan zic Igor Boldureanu, fost coleg de clas cu Iurie Roca. Recent, acesta a nlturat din funcia de director (dei, ocial, televiziunea i aparine lui (!) nota red.) i a fost nlocuit cu vrul liderului PPCD, Iacob Roca. Totui, nu este dicil s-i dai seama cui aparine Eu TV - angajaii ziarului Flux prezint emisiuni la aceast televiziune pe care le traduc apoi i le public n ziar, iar liderii PPCD sunt nelipsii din programele Eu TV. Recent, CCA a oferit licene pentru frecvenele disponibile din Cahul, Ungheni, Drochia i tefan-Vod postului Radio 10. Este un post nou care nu emite deocamdat, dar care are susinere evident de la CCA, din moment ce a luat din prima attea frecvene, dei alte posturi de radio existente se chinuiesc de ani de zile s-i extind aria de acoperire (cazul postului de radio Vocea Basarabiei este relevant aici n.r.). Persoana care reprezint administraia viitorului post este dl Sergiu Rileanu, iar persoane din anturajul lui Iurie Roca se laud c liderul PPCD are deja i un post de radio. Acest fapt este conrmat i de alte surse. CCA contribuie la concentrarea proprietii mass-media n ultimii ani, CCA acord frecvene doar celor aai la guvernare i celor care i susin pe acetia (PCRM i PPCD). ntr-o edin recent, Consiliul a acordat cele mai multe licene posturilor NIT i Eu TV. Astfel, NIT poate emite pe canalele din Chiinu,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Cahul, Edine, Comrat, Varnia, Ungheni, Nisporeni, Soroca, Cimilia, Cueni, Trifeti i Criuleni. Postul Eu TV s-a ales cu licene pentru canale de televiziune disponibile n Briceni, Cantemir, Comrat, Drochia, Fleri, Glodeni, Sngerei, tefan-Vod i Taraclia. n acea edin, posturile Pro TV i TV Dixi nu au obinut nicio licen pentru canalele solicitate. Potrivit Lilianei Viu, expert n domeniul mass-media, partizanatul politic al CCA este poate cea mai grav problem a spaiului mediatic la aceast or. De la ignorarea plngerilor venite de la telespectatori privind limbajul licenios promovat la scar naional n emisiunea Poveti cu mti (NIT) pn la eliberarea licenelor de emisie ctre posturile cu o poziie loial guvernrii, majoritatea membrilor CCA arat c servesc pe post de gurani, limitdu-se la ridicarea minii ntru susinerea unor decizii luate n afara instituiei. Un singur exemplu de la ultima edin a acestui organ PRO TV Chiinu nu a obinut nici o frecven din cele apte solicitate, n timp ce Euro TV i-a fost oferite nou, iar NIT s-a ales cu dousprezece frecvene ridic mai multe ntrebri privind imixtiunea n activitatea CCA. Aceasta trebuie curmat, dac se dorete funcionarea Consiliului ca unul care asigur pluralismul i evit instituirea monopolului i concentrarea proprietii n mass-media (Codul Audiovizualului). Pluralismul media trebuie s in cont nu de diversitatea coninutului (intern), dar i de cel al formei de proprietate (extern), pe motiv c o concentrare nerestricionat a presei n minile ctorva oameni ar putea pune capt aces-

tuia, dar i liberei competiii pe pia, dup cum sugereaz un raport recent al Parlamentului European. III. Alte trusturi Celelalte trusturi media sunt mult mai mici dect cele despre care am scris pn acum. Unul dintre ele ar cel n care apare i numele preedintelui Uniunii Jurnalitilor din Republica Moldova, Valeriu Saharneanu, care se numr printre fondatorii postului de radio Vocea Basarabiei i de televiziune Eutonova de la Nisporeni. Val Butnaru, directorul publicaiei Jurnal de Chiinu, mai deine un post de televiziune pe internet, Jurnal TV, i este fondator al ziarului economic Eco. De asemenea, n viitorul apropiat, s-ar putea contura o reea de posturi de televiziune locale private ce vor colabora cu postul DTV de la Chiinu care va emite prin satelit. Este vorba de cel puin 16 posturi locale. Potrivit unor surse, DTV este apropiat liderului Alianei Moldova Noastr, Seram Urechean, partid care mai editeaz i ziarul Moldova Noastr. Un ir de instituii mass-media din Republica Moldova sunt fondate e de agenii economici privai (mai multe la nivel local), e de primriile locale, e sunt subredacii locale ale unor instituii din strintate (Pro TV, BBC, Europa Liber etc.). Raisa Lozinschi
(Revista analitic Mass-media, Centrul Independent de Jurnalism, iunie 2008)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

107

Nu e treaba presei s= laude Puterea


n ultimle zile ale lui ianuarie 2008 la redacie ne-a parvenit urmtorul text, pe care l publicm integral. Declaraie a fraciunii Partidului Comunitilor din Republica Moldova n Consiliul Raional Rezina Noi, cei 18 consilieri alei n Consiliul Raional pe lista PCRM, suntem indignai de modalitatea n care directorul sptmnalului independent Cuvntul, Tudor Iacenco, reect realitatea din raion n paginile ziarului. Materialele sunt scrise unilateral, cu pronunat tent de denigrare a puterii din raion, reprezentat de PCRM. Orice aciune a administraiei raionului este tratat doar negativ, orice s-ar face, nu este bine. Pe cnd 4 ani de guvernare a PCRM n raion ne-a dat cldur n coli, grdinie redeschise, instituii medicale renovate i asigurate cu agent termic, btrni adpostii i nclzii n Casa bunicilor. Nu negm faptul c exist i neajunsuri, mai rmn multe de fcut, dar cele obinute deja sunt simite i nelese de oameni. n favoarea acestui fapt vorbesc i rezultatele alegerilor din 11 noiembrie, cnd, din 15 concureni electorali, alegtorii au dat preferin PCRM. Chiar n sptmna de dup alegeri, n paginile Cuvntul-ui, acest segment al electoratului (care a votat cu PCRM) s-a transformat n oi, iar fraciunea comunist n lup. Astfel reiese chiar din titlul articolului, publicat n prima pagin a ziarului Cuvntul, nr.45, din 16.11.2007 Stpn la oi tot lupul a rmas. Nu-i st bine jurnalistului Tudor Iacenco s foloseasc asemenea etichetri n adresa oamenilor. ntr-o ar cu adevrat democrat opiunea politic a ceteanului este stimat, oare nu cunoate acest lucru dl Iacenco? 108 n continuare ne dorim i cerem o reectare veridic i multilateral a realitii din raion n paginile sptmnalului independent Cuvntul. Membrii fraciunii PCRM din Consiliul Raional Rezina: (Urmeaz 15 semnturi, care nu tim cui aparin deoarece nu sunt alturi i numele respectivilor) Preteniile fraciunii PCRM sunt simptomatice i nu pot trecute cu vederea. Dar s le lum pe rnd. Materialele sunt scrise unilateral, cu pronunat tent de denigrare a puterii din raion, reprezentat de PCRM. Citind fraza de mai sus mi-am amintit de anul 1995, cnd pe motive similare, fraciunea majoritar (PDAM) din Consiliul Raional Rezina, a decis s-l pun la respect pe T. Iacenco i echipa ziarului raional. Peste patru ani o parte din membrii acelei fraciuni i-au cerut iertare n faa subsemnatului pentru acea decizie nelegitim i neomeneasc. Nu i-am acuzat, ci le-am mulumit: drept urmare n Rezina a aprut sptmnalul CUVNTUL, una din primele publicaii independente n presa local din R.Moldova. Astzi autorii acelei decizii, deja sub drapelul PCRM, opereaz cu acuzaii similare. Ei, srmanii, aa i nu au neles nc lucrul c misiunea presei este nu de a face imagine puterii, ci de-a ajuta societatea s in autoritile sub un control permanent i ecient. Publicaiile CUVNTUL-ui, convenional, pot mprite n patru categorii: tiri de la evenimentele mai relevante din teritoriu i republic; publicaii de diferite genuri, n fond, cu caracter pozitiv, despre oameni i faptele lor; investigaii, articole de problem; publicitate.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

tirile despre aciunile care se desfoar n teritoriu nu pot categorisite n pozitive sau negative: aces-tea sunt doar o reecie a celor ntmplate. Interviurile, istoriile de succes, alte tipuri de prezentare a unor persoane i fapte ieite din comun de asemenea nu pot unilaterale din simplul motiv c vizeaz aciuni, persoane, domenii foarte diferite din toate punctele de vedere. n raionul Rezina se fac multe lucruri frumoase i CUVNTUL se strduie s le oglindeasc n paginile sale. Ca dealtfel i pe autorii acestora. Dar nu noi suntem de vin c, de cele mai multe ori, autoritile nu au nicio atribuie la aceste fapte. Spre exemplu, care a fost rolul fraciunii PCRM din Consiliul Raional sau a executivului n succesele nregistrate anul trecut de Lafarge Ciment SA (Moldova), SRL Confectal, SRL MAXVictor sau alte ntreprinderi industriale i din sfera social, despre care a scris ziarul? Ori n faptul c G Grlea Andrei, SRL Mobagro, SRL Surinmih .a., n poda tuturor dicultilor, nu numai c au supravieuit, dar au reuit chiar s-i consolideze poziiile economice, s fac noi pai pe calea dezvoltrii durabile? Am adresat aceste ntrebri unora dintre liderii colectivelor nominalizate mai sus, laureai ai premiului tradiional al CUVNTUL-ui Omul Anului. Rspunsul a fost aproape identic: nu ne-au ncurcat n msura n care puteau s-o fac. Pe cnd 4 ani de guvernare a PCRM n raion ne-a dat cldur n coli, grdinie redeschise, instituii medicale renovate i asigurate cu agent termic, btrni adpostii i nclzii n Casa bunicilor. Noi nelegem c autorii declaraiei vor s e ludai. Dar pentru ce? n ultimii cinci ani conducerea raionului, cea legal i cea din umbr, cu susinerea tacit a fraciunii majoritare din Consiliul raional, au avut o singur grij: mprirea banilor, acumulai din sudoarea contribuabililor. Da, ncasrile n buget au crescut considerabil, dar e meritul contribuabililor care i-au dezvoltat afacerile sau au apucat drumul pribegiei peste hotare ca s-i ntrein familiile i s plteasc impozitele. Autoritile
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

s-au ocupat doar de mprirea banilor. Recunoatem, a mpri banii publici nu-i un lucru chiar uor. Mai ales cnd interesele i disciplina de partid te impun s votezi nite decizii evident ilegale sau certate cu legile elementare ale omeniei. Dar nu CUVNTUL i jurnalitii sunt vinovai c o parte din aleii poporului activeaz n asemenea condiii. Noi suntem datori s spunem cititorilor adevrul, ori de cte ori cei cu pinea i cuitul procedeaz greit. Ct privete meritele nominalizate n fraza de mai sus, de ce fraciuniea PCRM i le-ar atribui? Doar nu domniile voastre ai organizat i ai efectuat lucrrile de reparaie, gazicare. Fraciunea PCRM doar a repartizat bani din bugetul public pentru aceste lucrri, de cele mai multe ori innd cont de propriile interese. Cine ca cine, dar membrii fraciunii, probabil, cunosc bine acest adevr, iar celor care se ndoiesc, noi le putem prezenta dovezi incontestabile. Nu e treaba presei s laude Puterea. Cu prere de ru, acest lucru l practic ziarele de buzunar i cele de partid i unii funcionari ncep s cread c anume aa ar trebui s e. Orice aciune a administraiei raionului este tratat doar negativ, orice s-ar face, nu este bine. Este foarte discutabil aceast armaie. O echip de analiti competeni care a monitorizat reectarea n sptmnalul CUVNTUL a campaniei electorale din a. 2007, bunoar, a apreciat activitatea redaciei drept echilibrat i imparial. Nu negm faptul, c unele aciuni ale autoritilor trec pe lng CUVNTUL. Dar problema ine n totul de comportamentul acestora. Jurnalitii de la CUVNTUL, de regul, nu sunt invitai la aciunile desfurate sub egida autoritilor raionale. Iar atunci cnd vrei s obii o informaie despre activitile acestora, eti plasat de la un funcionar la altul pn i trece pofta s mai ai ceva. Ar fost bine ca autoritile s organizeze, cel puin lunar, nite conferine de pres cu care ar putea prinde doi iepuri: s-i promoveze propriile activiti i interese i s lrgeasc accesul la informaia de interes public a populaiei. La Rezina propunerea dat a fost lansa-t de mai multe ori, dar nu i acceptat. 109

Marele Eminescu arm c e uor a scrie versuri, cnd nimic nu ai a spune. n cazul nostru se poate arma c pentru a scrie ode i articole de laud la adresa puterii, a observa numai aciunile pozitive ale autoritilor nu-i nevoie de mari eforturi i curaj. Dar cum s procedezi astfel cnd deontologia profesional i cere s i obiectiv i s spui lucrurilor pe nume? Cum s lauzi ex-conducerea oraului Rezina, spre exemplu, care n patru ani a prejudiciat bugetul urbei de zeci de milioane de lei i a comis attea abuzuri i frdelegi, c organelor de drept le vor trebui nc muli ani pentru a descurca iele? Fraciunile PCRM din Consili-ul orenesc i cel raional, n loc s-i pun la punct pe cei cu mna lung, i-au susinut i le-au autorizat frdelegile, ncercnd chiar s nvinuiasc CUVNTUL de defimare. Dar n cazul cu repartizarea seminelor din ajutorul acordat ast toamn din fondul de rezerv al Guvernului, n zeci de alte cazuri similare n care conducerea raionului i fraciunea majoritar din consiliu nu a procedat corect, ca s nu spun altfel? Apropo, jurnalitii nu dein adevrul n ultima instan, nu judec pe nimeni. Jurnalitii doar informeaz publicul despre ceea ce se ntmpl n societate i participanii la aceste ntmplri. CUVNTUL a fost ntotdeauna deschis pentru toi cititorii i cele mai diverse opinii. De multe ori am propus conductorilor raionului, liderilor organizaiilor din teritoriu ale tuturor partidelor s ia cuvntul n paginile ziarului. Muli au dat curs invitaiei, alii au venit i cu replici. Dna S.Borgan, primul secretar al CR al PCRM, unul din semnatarii declaraiei de mai sus, niciodat n-a utilizat aceast posibilitate.

Nu-i st bine jurnalistului T.Iacenco s foloseasc asemenea etichetri (Stpn la oi tot lupul a rmas) n adresa oamenilor. Nu-i cazul, cred, s le explic aici autorilor declaraiei esena, caracteristica, rolul i valoarea expersiilor idiomatice n orice limb, dar i n felul de a tri, a gndi i a se exprima a ecrui popor. Voi aminti doar ce scria savantul romn Vasile Breban despre expresii i locuiuni: Principala caracteristic a expresiilor idiomatice const n cuvintele cu un neles deosebit (gurat) pe care aceste construcii le conin... Utilizarea expresiilor i a locuiunilor n exprimare are, de obicei, un efect mai puter-nic asupra asculttorilor (cititorilor) i suscit interes fa de cele relatate. n aceeai ordine de idei Dicionarul de expresii i locuiuni editat n colecia Dicionare colare la editura tiina din Chiinu n 2004 precizeaz c atunci cnd se folosete expresia a da oile n paza lupului nu-i vorba nici de lupi, nici de oi, ci de a lsa pe cineva la discreia dumanului. Precizez, este vorba despre nite lucruri ce in de programa colar, i dac cineva nu le cunoate, chiar dac din ironia soartei a ajuns mare demnitar, e problema sa. n ncheiere vreau s repet: CUVNTUL a fost, este i va n serviciul cititorilor si, a comunitii regiunii Orhei. De fapt, consilierii tot comunitile care i-au ales ar trebui s serveasc. Comunitile, dar nu partidele. La noi se ntmpl altfel. i atta timp ct se va proceda astfel, concepiile noastre n ce privete reectarea veridic i multilateral a realitii vor continua s difere. Tudor Iacenco
(Cuvntul, Rezina, 08.02.2008)

110

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Vinerea controalelor ]n presa local=


Majoritatea redaciilor ziarelor locale editate din bani de la bugetul de stat au fost vericate pe 17-18 aprilie de Curtea de Conturi (CC). Redactorii publicaiilor susin c funcionarii de la CC au fost interesai n special de modul de nanare a ziarelor. Dei nu cunosc cu certitudine motivul controalelor, unii redactori susin c au auzit c acestea au fost fcute n urma unei interpelri fcut n Parlament de ctre un deputat cretin-democrat. Niciun responsabil de la CC nu a vrut s ne comunice de ce s-a recurs la aceste controale-fulger. Contactai de JURNAL, redactorii mai multor ziare ale administraiei publice locale din diferite raioane ne-au comunicat c au avut la sfritul sptmnii trecute controale de la CC. Potrivit spuselor ziaritilor, reprezentanii instituiei au venit, au efectuat de urgen vericri i au plecat fr a le explica lor motivul pentru care s-au efectuat vericrile. Controlorii erau interesai de situaia noastr nanciar, ne-a declarat Ludmila Zveaghinev, redactor al ziarului Drapelul muncii din Anenii Noi. Iar Tamara Borosan, redactor al ziarului Meridian de Ocnia, ne-a comunicat c, din informaiile neociale de care dispune, controlul a fost efectuat la cererea unei fraciuni parlamentare, mi se pare c PPCD. Controale la comand? Potrivit deputatului AMN, Gheorghe Susarenco, care a dat citirii ieri n Parlament unei declaraii cu privire la aceste controale ale CC, regimul antidemocrat aat la guvernare folosete CC n calitate de instrument de nbuire a libertii presei. Fcnd referire la nite surse de-ale sale de la CC, deputatul a precizat c vericrile nu au fost planicate i au fost comandate de actuala guvernare. Sdnd Constituia i legea, CC a nceput vntoarea de strigoi prin toate redaciile, cutnd nod n papur mai ales jurnalitilor care expun puncte de vedere diferite de cele ale regimului actual, a precizat Susarenco. Solicitai de JURNAL pentru a explica motivul controalelor de la sfritul sptmnii trecute, responsabilii de la CC au refuzat s vorbeasc, pasndu-ne de la un funcionar la altul. Mariana Ra
(Jurnal de Chiinu, 25.04.2008, www.jurnal.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

111

Cadouri guvernamentale pentru NIT


Un off-shore i doi aliai ai Partidului Comunitilor acetia sunt, conform actelor, proprietarii postului de televiziune NIT, care a beneciat pe parcursul ultimilor patru ani de mai multe faciliti din partea statului: frecvene, staii TV i sediu.
Pe parcursul ultimilor patru ani, postul de televiziune NIT a beneciat de mai multe faciliti din partea statului. Numai din 2004 pn n prezent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) i-a oferit canalului zece frecvene TV care i-au asigurat acoperire pentru aproape 80 la sut din teritoriul republicii. Un numr att de mare de frecvene nu a obinut de la CCA pn la acest moment niciun post privat de televiziune din republic. n 2004, Radiocomunicaii i-a vndut postului la pre diminuat emitoare i antene de care acesta avea nevoie, iar un an mai trziu, NIT a primit de la Guvern un sediu confortabil fosta cldire cu nou etaje n care se aa Biroul Naional de Statistic. Cine sunt adevraii proprietari ai NIT? nainte de a dezvlui afacerile ncheiate ntre NIT i diferite instituii de stat, merit s spunem cteva lucruri despre proprietarii postului de televiziune. Potrivit informaiilor oferite de Camera nregistrrii de Stat, cele mai multe dintre aciunile .M. Noile Idei Televizate SRL, fondatoarea postului de televiziune NIT, aparin S.A. Advac Associates Ltd, o rm off-shore din Insulele Virgine Britanice. Aceasta deine, n prezent, 94,15 % din aciunile NIT, cele mai multe dintre care (89,97 %) le-a obinut n 2006 de la o alt companie off-shore din Insulele Virgine Britanice World Group Assets Limited. NIT a ajuns n minile unor rme off-shore nc n 1997, la doar un an de la fondarea sa. De atunci i pn n prezent, acionari majoritari ai postu112 lui de televiziune au fost, pe rnd, cinci rme off-shore din SUA, Irlanda, Canada i Insulele Virgine Britanice. Doi acionari comuniti Nu am reuit s am cine sunt acionarii respectivelor rme strine, or, accesul la orice fel de informaii despre rme off-shore este aproape imposibil. n schimb, am reuit s am cine sunt ceilali acionari (ce-i drept mai mici n.r.) ai NIT. 5,83 la sut din aciunile rmei fondatoare a postului TV aparin bine cunoscutului Serghei Drobot, fost redactor-ef al ziarului Kiinevskie Novosti, ex-membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului n perioada cnd NIT a obinut cele mai multe dintre frecvenele pe care le deine acum i candidat din partea Partidului Comunitilor la ultimele alegeri locale pentru funcia de consilier municipal n Chiinu. Drobot a devenit acionar al .M. Noile Idei Televizate n 2002, la un an dup ce comunitii au obinut majoritatea mandatelor n Parlament, iar Vladimir Voronin a devenit preedintele republicii. Pe atunci, Drobot deinea 10 % dintre aciunile rmei, pe care le-a obinut de la un off-shore din Irlanda. Cel de-al treilea acionar al NIT este Compania Novost SRL, care deine 0,02 % din aciunile rmei fondatoare a postului. Potrivit unui extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, SRL Novost are un singur acionar Alina Russu, despre care se tie c a activat pn acum cteva luni n calitate de ef a Direciei generale a Aparatului Preedintelui R. Moldova, este membr a Comitetului Central al Partidului
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Comunitilor i a gurat n 2005 n lista candidailor pentru funcia de deputat la alegerile parlamentare din partea PCRM. Amintim, n context, c preedintele Voronin obinuiete s ia jurnalitii de la NIT n toate vizitele ociale pe care le ntreprinde peste hotare. NIT este i singurul post TV care realizeaz o emisiune dedicat lui Voronin Ora preedintelui, de la care eful statului arunc periodic acuzaii la adresa oponenilor si politici. Frecvene electorale Pn n noiembrie 2004, NIT era un post privat de televiziune ca i toate celelalte (PRO TV Chiinu, TVC 21), difuznd doar n raza municipiului Chiinu. Afacerea n urma creia NIT i-a extins aria de difuzare pe mai mult de jumtate din teritoriul republicii s-a fcut pe 16 noiembrie 2004, la doar patru luni nainte de alegerile parlamentare n care Partidul Comunitilor a obinut din nou majoritatea mandatelor n Legislativ, iar Voronin a fost reales preedinte. Atunci, CCA i-a oferit postului TV toate cele ase frecvene pe care aceasta le solicitase. Pentru extinderea NIT au votat la acel moment toi cei apte membri ai Consiliului prezeni la edin. Unul dintre ei ind Serghei Drobot, despre care menionam mai sus c gureaz nc din 2002 printre acionarii postului TV. Dei prezena lui Drobot n CCA reprezenta o nclcare a Codului Audiovizualului, nici preedintele CCA de atunci, Ion Mihailo, nici autoritile centrale nu au ntreprins vreo msur pentru a nltura ilegalitatea. Ba mai mult, Mihailo (care, de asemenea, a votat atunci pentru acordarea celor ase licene postului NIT n.r.) refuz s vorbeasc i n prezent despre cele ntmplate n 2004 n Consiliu. Contactat de noi, fostul preedinte al CCA a declarat c este la pensie i are tot dreptul s tac. Am promis atunci cnd mi-a expirat mandatul n Consiliu c nu voi face ulterior declaraii despre activitatea mea de acolo, a spus categoric Mihailo, adugnd c nu ine minte de ce a votat la acel moment pentru extinderea NIT-ului.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Extindere planicat Dar aceasta nu e tot. Dup ce s-a fcut cu frecvene noi, postul TV avea nevoie i de echipament tehnic pentru a putea difuza. Ultimul i-a fost vndut de .S. Radiocomunicaii, chiar dac, conform regulamentului de activitate, aceast instituie nu are dreptul s comercializeze, ci doar s nchirieze posturilor de televiziune i radio emitoare i antene. Echipamentul tehnic necesar NITului a fost pregtit de Radiocomunicaii chiar cu cteva luni nainte ca CCA s anune concursul de frecvene TV. La 27 iulie 2004, ministrul Transporturilor i Comunicaiilor, Vasile Zgardan (care cu un an nainte de asta candidase pentru funcia de primar al mun. Chiinu din partea Partidului Comunitilor n.r.) a solicitat printr-un ordin .S. Radiocomunicaii, subordonat pe atunci acestui minister, extinderea serviciilor de televiziune i radiodifuziune n R. Moldova. Ca urmare a comenzii primite, Radiocomunicaii a cumprat ase emitoare TV i a instalat ase staii de televiziune, exact attea cte frecvene solicitase ulterior i obinuse NIT. La nici o sptmn de la concursul CCA, postul de televiziune s-a adresat Radiocomunicaiilor cu propunerea de a cumpra echipamentul tehnic proaspt construit. Staii vndute ca active neutilizate Decizia de comercializare a noilor staii ale .S. Radiocomunicaii a fost luat n regim de urgen. Pentru a obine acordul de vnzare a echipamentului tehnic, Radiocomunicaii s-a adresat Ministerului Transporturilor i Comunicaiilor, iar ultimul a dispus convocarea unei edine de lucru a Comisiei pentru control selectiv al contractelor de arend i problemelor de conict. Anume n edina acestei comisii a fost luat decizia de vnzare a celor ase staii TV construite de Radiocomunicaii prin negocieri directe i la preul de comercializare a activelor neutilizate n procesul tehnologic (!). Potrivit procesului-verbal al edinei cu pricina, Victor Bdulescu, directorul general al .S.Radiocomunicaii, 113

a propus vnzarea staiilor TV pe motiv c plile serviciilor de difuzare prin aceste staii vor permite recuperarea investiiilor ntr-un termen foarte lung. Fr acceptul Departamentului n hotrrea cu privire la comercializarea staiilor TV solicitate de NIT, ministrul Zgardan fcea referire la Regulamentul cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate n procesul tehnologic, preciznd c anume n conformitate cu acest document are loc tranzacia. Lucrurile ns nu stteau chiar aa. Potrivit actului menionat de Zgardan, drept criterii de determinare a activelor neutilizate n procesul tehnologic sunt neutilizarea de lung durat a activelor, folosirea nerentabil a acestora n legtur cu modicarea condiiilor de exploatare i lipsa de lung durat a volumelor de comenzi i producere pentru unele uniti de active. Cele ase staii vndute NIT-ului erau ns nou-noue, iar reprezentani ai mai multor posturi de televiziune ne-au spus c .S.Radiocomunicaii ar gsit fr probleme clieni pentru nchirierea acestora. O alt prevedere legal din acelai regulament, ignorat de Radiocomunicaii i MTC, dicteaz c vnzarea activelor prin negocieri directe se efectueaz doar dup ce ntreprinderea obine permisul Departamentului privatizrii. MTC, ns, nici nu s-a adresat departamentului, lund pe proprie rspundere decizia de a vinde proprietile statului. Tranzacie la pre diminuat Potrivit unor rspunsuri ociale primite de la Ministerul Dezvoltrii Informaionale (cruia i se supune n prezent .S.Radiocomunicaii n.r.), NIT a pltit pentru toate cele ase staii TV ale Radiocomunicaii 5 milioane i 234 mii de lei, ceea ce la acel moment echivala cu aproximativ 327 de mii de euro. Experii arm ns c preul real al acelor echipamente tehnice era atunci mai mare cu cteva zeci de mii de euro. Un tehnician de la Radiocomunicaii ne-a spus c o staie pentru o frecven TV de 47 dBW (parame114

trii frecvenei pentru Cahul pe care a primit-o n 2004 NIT de la CCA n.r.), care include o anten, un emitor i alt echipament tehnic, ar costa n prezent cel puin 80 de mii de euro. Preul unei staii pentru o frecven de 30 dBW este de aproximativ 50 de mii de euro. NIT a cumprat atunci de la Radiocomunicaii dou staii pentru frecvene cu asemenea parametri (frecvenele pentru Bli i Bender). i nc trei staii pentru frecvene cu parametrii de 54 dBW, 23 dBW i 25 dBW, care, spune specialistul .S.Radiocomunicaii, ar costa nc vreo 200 de mii de euro. n total, cele ase staii cumprate de NIT n 2004 ar trebui s coste minim 380 de mii de euro, sau cu 53 de mii de euro mai mult dect a pltit NIT. Iar calculele fcute de specialistul de la Radiocomunicaii nu includ i cheltuielile ntreprinderii de stat pentru lucrrile de construcie a staiilor. Preedintele Asociaiei Presei Electronice, Alexandru Dorogan, ne-a atenionat i asupra altui detaliu. Potrivit lui, faptul c NIT care a semnat contractul de vnzare-cumprare a acestor echipamente tehnice la sfritul lui decembrie 2004, a reuit s nceap s difuzeze pe noile frecvene chiar din primele zile ale lui 2005 demonstreaz c antenele i emitoarele cumprate au fost instalate pe frecvenele NIT-ului cu mult nainte ca postul TV s devin posesorul acestora. Bdulescu recunoate, dar nu tot Solicitat de JURNAL s explice condiiile n care au fost vndute cele ase staii TV construite de Radiocomunicaii cu patru ani n urm, fostul director al ntreprinderii, demis cu cteva sptmni n urm, Victor Bdulescu, ne-a atenionat c tranzacia din 2004 pe care au avut-o cu NIT a fost una protabil. Noi am construit cele ase staii TV din proprie iniiativ, pentru a extinde serviciile de televiziune i pentru a ne majora protul, ne-a declarat Bdulescu. n timp ce Radiocomunicaii era preocupat de procurarea emitoarelor, de la CCA a venit o solicitare de creare a unei reele nestatale de televiziune (pn la acel moment existau
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

doar trei reele de stat TV pe una difuza Moldova 1, pe alta ORT Moldova, iar pe a treia TVR1 n.r.). Atunci ne-am spus, de ce nu. O reea nestatal ne-ar putea aduce bani n plus. Pentru c noi urma s acordm servicii de deservire a acestora, arm fostul director al .S.Radiocomunicaii, recunoscnd c, tiind despre concursul CCA pentru acordarea de frecvene TV care urma s se desfoare n cteva luni, ntreprinderea chiar a instalat din timp staiile TV pe frecvenele scoase la concurs. Bdulescu susine c nu tia cine va obine licen pentru acele frecvene atunci cnd construiau i instalau staiile. Totui, fostul funcionar nu a putut explica de unde a tiut c toate cele ase frecvene pentru care ei au construit staii n reea vor acordate unei singure televiziuni. Ct privete faptul c Radiocomunicaii nu are dreptul de a comercializa staii TV, Bdulescu arm c aceast interdicie a fost introdus abia n aprilie 2008. Bdulescu ne mai asigur c staiile TV au fost vndute NITului la pre bun, drept c, recunoate el, protul Radiocomunicaii nu a fost att de mare. Niciun refuz de la CCA n acest an, NIT a mai obinut de la CCA patru frecvene noi, adic exact ct a solicitat. Vlad urcanu, fost membru al Consiliului pn acum cteva luni, susine c instituia nu a refuzat niciodat nicio solicitare venit de la acest post de televiziune. Niciun post TV privat nu beneciaz de un asemenea tratament din partea CCA. Spre exemplu, PRO TV Chiinu n-a obinut n acest an nicio frecven din cele solicitate. Este cert c tot ce se face pentru NIT reprezint o comand de sus, susine membrul Consiliului care nu a votat niciodat pentru acordarea de benecii postului procomunist. Analiznd rapoartele de activitate ale CCA, am stabilit c, din 2001 ncoace, NIT nu a primit niciun refuz din partea acestei instituii. Consiliul i-a acordat postului toate frecvenele TV pe care acesta le-a solicitat n cadrul concursurilor publice. Lucru care nu i-a reuit pn la acest moment niciunui post privat de televiziune.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Fugrii de ochii lumii La un an de la reuita afacere cu antene i emitoare, NIT a mai beneciat de o facilitate din partea statului. Este vorba despre actualul sediu al postului de televiziune, cldirea cu nou etaje din os. Hnceti 53. Pn n decembrie 2005, ediciul se aa n gestionarea Biroului Naional de Statistic (BNS). Pe lng BNS i NIT, care nchiria pe atunci mai mult de jumtate din spaiul de la etajul nou al cldirii, acolo se aau cu chirie nc vreo zece ageni economici. n noiembrie 2005, Guvernul, n gestiunea cruia se aa ediciul, a luat decizia de a evacua de acolo toi chiriaii. Cu mare scandal a fost dat afar i BNS, cruia statul i-a gsit un nou sediu ntr-o cldire aat n paragin i pentru reparaia cruia din bugetul de stat s-au alocat n ultimii trei ani mai bine de apte milioane de lei. Mihai Vieri, ef adjunct al Aparatului Guvernului, motiva atunci necesitatea eliberrii cldirii din os. Hnceti 53 prin optimizarea folosirii suprafeelor de serviciu. Executivul a expediat atunci i NIT-ului cteva avertizri de eliberare a spaiilor nchiriate, ameninnd postul cu judecat n cazul neconformrii. Stpni neociali De atunci, au trecut, ns, trei ani i NIT nu a fost nici acionat n judecat i nici nu a plecat din cldire. Potrivit unor informaii pe care le-am primit de la Direcia general administrarea cldirilor Guvernului (DGACG), n prezent, n ediciul de pe os. Hnceti 53 se a o cantin (la care iau masa angajaii NIT), dou bancomate i desigur NIT. Spaiile nchiriate de primii trei chiriai sunt ns incomparabil mai mici fa de cele ocupate de NIT 207,7 m.p. fa de 3665,5 m.p. (!). Din 2005 i pn n prezent, postul TV i-a mrit de peste cinci ori spaiile nchiriate, ocupnd acum aproape jumtate din suprafaa total a cldirii. n prezent, n studiourile NIT se fac reparaii serioase, investindu-se milioane de lei. Asta n condiiile n care, arm Nicolae Malacinschi, prim-vicedirectorul DGACG, soarta cldirii din os. Hnceti 53 115

este nc incert. Solicitat s explice de ce Guvernul nu a acionat pn acum n judecat postul de televiziune NIT pentru refuzul de a elibera n 2005 spaiile nchiriate, Malacinschi ne-a rspuns c n anul 2005, Direcia general a dispus evacuarea tuturor arendailor amplasai doar la etajul nti (!). Barbov s-a rzgndit s vorbeasc Contactat de JURNAL pentru a explica mai multe lucruri care in de aciunile NITului expuse mai sus, administratorul postului de televiziune Alexandru Barbov a refuzat s ne vorbeasc, scuzndu-se c este n funcie de puin timp i nu cunoate multe detalii care in de activitatea postului. Asta dei, iniial (pn a aa despre ce vrem s l ntrebm n.r.), Barbov acceptase cu mare plcere s se ntlneasc cu noi. tiu c este obligaia dvs s m ntrebai. Dar eu prefer s nu rspund

la ntrebri. Nu sunt funcionar public i nu m putei obliga s v vorbesc, ne-a declarat administratorul postului, menionnd totodat c el este singurul din cadrul instituiei abilitat de a rspunde la ntrebrile jurnalitilor. Mariana buleac
(Jurnal de Chiinu, 05.12.2008, 09.12.2008, www.jurnal.md)

Acest articol este un produs al Programului de Stagii Promotori ai Transparenei i a fost publicat n cadrul Programului Consolidarea Capacitii de Monitorizare a Societii Civile din Moldova (CCMSCM), implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaional (AED). Programul este nanat de Corporaia Provocrile Mileniului (MCC) i administrat de Agenia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) n cadrul Planului Preliminar de ar (PP) al Republicii Moldova. Coninutul articolului este responsabilitatea autorului i nu reect n mod necesar viziunea AED, MCC sau USAID.

Ce urm=re[te Procuratura General=?


Declaraia directorului cotidianului TIMPUL, Constantin Tnase
1. Conform unui Comunicat de pres al PG, ieri a fost pornit mpotriva mea urmrirea penal pe faptul aciunilor intenionate ndreptate spre aarea vrajbei sau dezbinrii naionale, rasiale i religioase (art. 346 CP). Drept pretext pentru aceasta au servit, chipurile, ndemnurile mele publice ndreptate spre aarea vrajbei i dezbinrii naionale, precum i limitarea direct a drepturilor reprezentanilor naiunii ruseti din RM. Iat, de fapt, ce am declarat eu la mitingul din 3 februarie: Moldova trebuie s scape nu doar de Voronin i de comuniti, ci i de rui. Atta timp ct Moldova nu va scpa de inuena negativ a Rusiei, noi vom continua s facem mitinguri aici nc 20 de ani. Contextul dezbaterilor era de aa natur - se discuta despre problema neutralitii i a aderrii RM la 116 NATO (vedei Declaraia mea din 6 februarie Rusia dezinformeaz i manipuleaz). 2. Aadar, nicio aluzie la minoritatea rus din RM, cu att mai mult de ndemnuri la aarea vrajbei i dezbinrii naionale. Dimpotriv, n situaia prezenei armatei ruseti pe teritoriul nostru naional, ieirea RM din sfera inuenei Moscovei este o condiie a dispariiei vrajbei naionale i consolidrii unitii naionale a statului RM. Ct privete concluzia PG, potrivit creia chemrile mele ar adus atingere relaiilor sociale privind buna convieuire a cetenilor statului, au lezat onoarea i demnitatea reprezentanilor naiunii ruseti, punnd n pericol securitatea public, m ntreb: cum s-a putut ntmpla aa ceva? Ce s-a ntmplat n RM dup cuvntarea mea la mitingul din 3 februarie?
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

S-au nchis colile i grdiniele ruseti, li s-a interzis etnicilor rui s vorbeasc n limba lor, au fost alungai din serviciu, li s-au nchis afacerile, le-au fost conscate averile, au fost demolate Memorialele nchinate ostailor rui de la erpeni i de la Chiinu? i apoi, ce nseamn expresia reprezentanii naiunii ruseti? Cine sunt minoritarii rui din RM: ceteni ai RM de etnie rus sau REPREZENTANI speciali ai naiunii ruseti n RM? 3. Aciunea Procuraturii Generale este de fapt o punere n aplicare a indicaiilor lui Voronin date SIS-ului - de a se ocupa de partidele i presa nanate ilegal din exterior. tiind foarte bine c nu vor gsi nereguli la acest capitol, au inventat acest pretext. Scopul urmrit este de a discredita una dintre cele mai importante publicaii de limba romn din RM - iar prin aceasta, ntreaga pres independent i toat breasla jurnalitilor independeni din RM - i de a acuza Romnia c, chipurile, sprijin nanciar publicaii xenofobe, care a vrajba. Ar un subiect bun pentru Voronin ca s mai mearg o dat la Bruxelles cu jalba n proap mpotriva Romniei. Alt scop urmrit este reducerea la tcere a celor cteva voci din presa RM care nu se a sub controlul Clanului Voronin. Dup distrugerea postului de radio Antena C i a postului EURO TV, acum urmeaz s i se nchid gura Cotidianului TIMPUL, singura publicaie independent care apare de cinci ori pe sptmn i are cel mai mare tiraj din RM. Dup noi, vor urma ceilali 4. Acuzaiile ce mi se aduc trebuie redirecionate spre conducerea de vrf a RM i preedintele Voronin, indc, n realitate, nu eu, ci V. Voronin a vrajba i ura, dezbin societatea moldovean prin crearea unor uniuni scriitoriceti i jurnalistice de alternativ. Nu eu, ci Voronin a declarat rzboi Mitropoliei Basarabiei, etnicilor romni majoritari din RM, intelectualitii pro-romne pe care a etichetat-o drept clic unionist .a.m.d. Voro-

nin poart rzboi cu Romnia, cu romnii din RM, cu limba romn i istoria romnilor, cu brazii, cu administraiile locale necontrolate de comuniti, cu ploile care vin de peste Prut .a.m.d., i toate acestea le face ca s rmn n graiile Moscovei, n sperana c ruii i vor oferi azil politic cnd vor veni vremuri triste pentru el i Familia sa. Ceea ce a fcut Voronin n aceti apte ani n direcia dezbinrii societii moldovene este o grav infraciune de stat. Astfel, nu de mine trebuie s se ocupe PG, ci de Voronin i Familia sa. 5. Nu declaraiile mele xenofobe l-au deranjat pe Voronin, ci politica independent a Ziarului TIMPUL i ntlnirile care se organizeaz n ecare duminic n scuarul Teatrului de Oper. Aciunile PG dovedesc c astzi, n RM, nu mai avem a face cu nevinovate derapaje, cum ncearc s le prezinte unii opozani, ci cu grave i periculoase disfuncionaliti ale democraiei. Astfel, problema nu e a mea personal sau a unui ziar, ci a ntregii societi. Trebuie s realizm cu toii c asistm, de fapt, la asasinarea ultimelor vlstare ale pluralismului politic n RM. Astzi, cu un an naintea alegerilor parlamentare, toat presa e concentrat n minile unui singur om, Voronin. n RM presa nu mai e - mai treac mearg - mcar a Guvernului sau a Parlamentului, ci doar i numai a preedintelui. Orice alt fel de pres nu are dreptul la existen n RM. Iat, de fapt, spre ce e orientat aciunea PG. n aceste condiii nimeni nu se a n afara pericolului, de aceea, ca niciodat, e nevoie de solidaritatea jurnalitilor din presa democratic. Sperm, totodat, c ambasadele strine i organismele internaionale urmresc ceea ce se ntmpl legat de libertatea de exprimare n RM i c monitorizeaz toate aceste derapaje.
(Timpul de diminea, 13.02.2008, www.timpul.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

117

Puterea a declarat r=zboi presei independente


Redacia Cotidianului TIMPUL i-a expus, ieri, ntr-o conferin de pres, poziia fa de pornirea de ctre Procuratura General a urmririi penale n legtur cu declaraiile fcute de vorbitori, inclusiv directorul publicaiei noastre, Constantin Tnase, la dezbaterile publice n aer liber, din 3 februarie 2008. Redacia a luat atitudine public, deoarece crede c aciunea PG intete nu doar n directorul publicaiei, ci e o manevr ndreptat mpotriva Cotidianului TIMPUL i a presei independente n general i reprezint, de fapt, punerea n aplicare a indicaiilor lui V. Voronin ctre SIS - de a se ocupa de partidele i presa nanate din exterior. Am decis s organizm aceast conferin de pres nu pentru a ne justica pentru ceva, nu pentru c ne-am simi intimidai. Pur i simplu, dorim nc o dat s aducem la cunotin public punctul de vedere al redaciei noastre n ceea ce privete libertatea de exprimare n RM, a menionat C. Tnase. Redactorul-ef coordonator al publicaiei, Sorina tefr, a accentuat c felul n care s-au derulat evenimentele arat c totul a fost regizat foarte bine: de la plasarea n mediile ruseti a unor tiri-reacii la nivel nalt la declaraiile lui C. Tnase - rupte din context i redirecionate n albia relaiilor interetnice, pn la autosesizarea PG, care nu a inut cont de precizrile fcute de directorul TIMPULUI n declaraia publicat la 6 februarie. Este un procedeu cunoscut n tehnica dezinformrii se rupe din context, se interpreteaz n direcia voit sau pur i simplu discuia se mut n alt albie. n loc s se discute despre neutralitate, aderarea RM la NATO i prezena armatei ruseti pe teritoriul RM, problema a fost mutat n contextul relaiilor interetnice din interiorul RM, a spus C. Tnase. Trezete mari semne de ntrebare operativitatea cu care s-a autosesizat PG n acest caz, n timp ce numeroase dezvluiri de pres pe cazuri de corupie, delapidri de fonduri i abuzuri comise de reprezentani ai guvernrii sunt lsate fr reacie. Adresm i din paginile ziarului ntrebrile formulate ieri ctre procurorul general Valeriu Gurbulea: de ce PG nu a reacionat la fel de prompt cnd a fost atacat TIMPUL, la 15 ianuarie 2007, de ctre pretini credincioi care nu doar ne-au insultat i ne-au devastat redacia, ci ne-au i ameninat cu rfuial zic? De ce nu se autosesizeaz PG pe faptul nclcrii de ctre o bun parte dintre demnitari a legislaiei lingvistice, care prevede sanciuni pentru limitarea utilizrii i schimonosirea limbii de stat? Subliniem, totodat, mesajul transmis n conferina de pres: TIMPUL nu se las intimidat i rmne o publicaie naional independent. Linia editorial a redaciei nu se schimb. Rmnem tot aa, poate chiar i mai coloi, a accentuat Constantin Tnase. Alina urcanu
(Timpul de diminea, 13.02.2008, www.timpul.md)

118

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 33. Libertatea creaiei


(1) Libertatea creaiei artistice i tiinice este garantat. Creaia nu este supus cenzurii. (2) Dreptul cetenilor la proprietatea intelectual, interesele lor materiale i morale ce apar n legtur cu diverse genuri de creaie intelectual snt aprate de lege. (3) Statul contribuie la pstrarea, la dezvoltarea i la propagarea realizrilor culturii i tiinei naionale i mondiale.
(Constituia Republicii Moldova)

33.
(1) . . (2) , , , . (3) , .
( )

|ara lui Buratino


Motto: Astzi este ultima noapte, cnd poi semna. Ctre diminea vei strnge o grmad de baniBuratino a spat o groap mic, a pus banii A luat din bltoac puin ap, a udat. i a nceput s atepte cnd va crete copacul (A. Tolstoi, Cheia de aur sau aventurile lui Buratino) n Monitorul Ocial din 25 ianuarie 2008 a fost publicat o hotrre privind modicarea i completarea Acordului de parteneriat dintre Guvern i Academia de tiine a Moldovei pentru anii 2005-2008, care ne prezint detaliat ci bani i pentru ce va primi AM n 2008. S analizm ce prezint n sine acest parteneriat i ce se ntmpl cu banii alocai de buget pentru tiin i inovare. Pn n 2004, AM primea anual n jur de 1% din bugetul de stat. La 15 iulie 2004 a fost adoptat Codul cu privire la tiin i inovare, iar nanarea AM a crescut considerabil: n 2004-2008, AM i s-a alocat peste un miliard de lei, inclusiv 368 mln. lei pentru anul curent. Ponderea cheltuielilor pentru cercetare n bugetul de stat a sporit de la 1,3%, n 2004, la 2,8%, n 2008. Ca cercettor tiinic, ar trebui s m bucur c, uite, este susinut tiina. Dar Partea proast a lucrurilor este c marea majoritate a cadrelor tiinice, care efectueaz cercetri i contribuie la dezvoltarea tiinei, nu sunt n AM, ci n instituiile de nvmnt, precum i n sectorul privat, n cel asociativ, care ns nu primesc absolut nimic din suma alocat pentru tiin. n 2004, n raportul pentru activitatea mea de cercetare din acel an am indicat c am elaborat 16 lucrri tiinice i am participat la zece conferine internaionale. Ca mai trziu s au c realizrile mele i ale colegilor mei din instituiile de nvmnt superior au intrat n raportul de activitate al AM. Pn n prezent nimeni nu-mi poate explica: ce au cercetrile mele cu banii cheltuii de Academie? n toat lumea, catedrele universitare dispun de bani pentru cercetare, pentru administrarea tiinei. La noi, ns, de la bugetul de stat nu se d nimic pentru instituiile de nvmnt superior. Profesorii universitari sunt izolai de mediul tiinic internaional, nu au posibilitatea nanciar de a merge mcar de 120 dou-trei ori pe an la conferine internaionale, nu pot efectua cele mai elementare cercetri care necesit minimum 10-20 mii de lei. Le rmne doar studierea crilor, de aceea i specialitii care ies din sistemul nostru de nvmnt superior nu tiu dect s citeasc i s reproduc manuale i conspecte.Recent am avut o ntlnire cu civa oameni de afaceri, care mi povesteau cu ct efort introduc n Moldova tehnologii moderne de conservare a energiei, cum, din banii lor, particip la diverse ntruniri internaionale, cu ct greu se reduce decalajul din dezvoltarea tehnologic a Moldovei fa de UE. Acelai lucru l vor conrma i cei din industria construciilor, care - lent, pe banii proprii, experimenteaz i implementeaz cele mai noi tehnologii. n timp ce banii pentru cercetri i primesc cu totul alte persoane, iar rezultatele multor cercetri sunt ndoielnice i neaplicabile. n 2006-2007, IDIS Viitorul a fost implicat n scrierea a cinci proiecte de legi, experii notri au participat la zeci de reuniuni - fr vreo remunerare. mi este oarecum s-i refuz pe deputaii care m roag prietenete s pregtesc avize la anumite proiecte de legi. Cred c ar normal ca, din banii alocai pentru tiin, fraciunile parlamentare s aib posibilitatea s contracteze de la instituii specializate proiecte alternative de lege i avize profesioniste la legi. Votez cu amndou minile pentru suplimentarea n continuare a alocaiilor bugetare pentru tiin i inovare. Doar c nu trebuie de confundat AM cu activitatea de cercetare din RM. Pentru c, dac tiina va nanat aa i n continuare, vom avea rezultate exact atunci cnd va crete copacul cu bani al lui Buratino. Veaceslav Ioni
(Timpul de diminea, 30.01.2008, www.timpul.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Istoria dezintegrat=: }mi doresc s= avem o [tiin\= istoric= modern= ]ntr-un stat cu adev=rat liber [i modern
Interviu cu dr. prof. Demir Dragnev, istoric, membru corespondent al Academiei de tiine a Moldovei
Demir (Pantelimon) Dragnev este o victim a timpului n care i-a fost scris s vad lumina zilei i, deopotriv, a tiinei pentru care a avut chemare i pe care a mbriato - Istoria. Vremurile nvlmite superbia Romniei Mari, eliberrile succesive i rzboiul, stalinismul, dezgheul hruciovist, brejnevismul, perestroika i aceast nesfrit tranziie i-au marcat linia vieii, care nu e una tras cu rigla. Cu toate acestea, pasiunea sa pentru cercetare a rmas una statornic, mereu egal cu ea nsi. i acum, la senectute, ca i cum s-ar revana, savantul semneaz, coordoneaz, editeaz o mulime de cri ce probeaz contiina noastr istoric, prezena romneasc n acest spaiu. Aceasta i face s turbeze pe cinii imperiali ai moldovenismului din presa hrnit de Putere. - n ultimele luni, suntei inta predilect a unor atacuri repetate de pres, n special ale ziarelor proguvenamentale. Care ar motivele pentru care suntei lovit, dle profesor? Orice cititor avizat care urmrete aceast pres poate s-i dea seama lesne c ne am n toiul unei campanii de intimidare a tuturor celor ce se opun romnofobiei. n spe, a celor care scot ziare, reviste i cri sprijinite de instituii culturale romneti. i cum, ncepnd cu anul 2004, am editat mai multe studii de istorie susinute de aceste instituii, iar mai nainte am publicat manuale de Istoria Romnilor (cu sprijinul Bncii Mondiale),
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

am nimerit, dup cum se vede, n a lor list neagr. Totodat, am resimit o marginalizare puternic n activitatea mea de cercettor. ns aceasta li se pare prea puin. La o comand special, de activitatea mea se ocup o ntreag echip de mercenari. Sunt persoane lipsite de orice scrupule care, n cele mai pure tradiii staliniste, i demasc pe toi cei pe care i consider neloiali ideologiei stataliste. E o adevrat inchiziie ce execut cu deosebit zel comenzi venite de sus, n agrant contradicie cu Constituia republicii, care nu permite o ideologie de stat. - i cum se manifest aceste presiuni la modul concret? Am fost prevenit c dac voi continua s editez cri cu sprijin dinafar voi atacat nc n cteva articole demascatoare, dup care vor urma consecine drastice. n acelai timp, se organizeaz scrisori anonime, expediate n instane. Campania are, desigur, i un executor principal (un gde), care ip cu orice ocazie O s-l desinm pe Dragnev!. Nu m-am gndit vreodat c, ajungnd la vrsta de 72 de ani, s u inta acestor atacuri agresive, pe care le consider amorale i pe care le gestioneaz urmaii totalitarismului. Apoi, n baza unor memorii ale unor persoane strine de realitile anilor 50 din RSSM, se declar ritos c nc n anul 1959 eram un ideolog al regimului, c dirijam istoria i literele. Acetia uit ns c pe atunci eram un tnr stagiar de 23 de ani, care abia i fcea ucenicia, ind inclus de e ntr121

un colectiv ce promova concepii ce m depeau. Se pune accentul pe greelile mele din unele articole publicistice, dar se trece cu vederea c pe parcursul anilor 60-70 am publicat i lucrri tiinice fundamentale, viabile i astzi. C am participat cu referate la numeroase reuniuni tiinice n mai multe ri ale Europei (Polonia, Frana, Iugoslavia, Bulgaria, Romnia), ind nalt apreciat de specialiti. Critica tendenioas se nvedereaz mai ales atunci cnd greelile comise de autorii crilor pe care le-am coordonat mi sunt atribuite. Nemaivorbind c multe dintre aceste greeli sunt inventate sau c gravitatea lor este mult exagerat. - Vi se incrimineaz, de asemenea, c ai contribuit la elaborarea manualelor de istorie integrat... E ultima lor provocare! O minciun sfruntat! Dragnev a participat discret la scrierea manualelor de istorie integrat, strig fariseii. Domnilor falsicatori, dac participam la scrierea lor, acestea n-ar cuprins attea gogomnii! Este adevrat, am participat la discutarea manuscriselor, la Academie, i n-am putut s le dau dect o not extrem de proast. - V considerai un istoric fr de prihan? Cum apreciai atunci activitatea dvs tiinic din perioada sovietic? Ca om de tiin, disting aici dou aspecte. Primul: cred c munca mea academic i didactic a fost una fructuoas i c este valabil i astzi, n cea mai mare msur. Al doilea: activitatea mea publicistic a constituit, din pcate, un tribut pltit vremurilor i mi fac, iat, mea culpa. - Putei un pic mai explicit?... Ei bine, privite sub primul aspect, cercetrile mele de atunci erau, n linii mari, la nivelul tiinei din fosta Uniune. La acelai nivel predam studenilor istoria naional, adic istoria Moldovei, n contextul spaiului romnesc i universal. Cei care mi-au ascultat prelegerile nu vor nega acest lucru. Sub conducerea acad. L. Cerepnin (care inea prelegeri i la Sorbona), eminent savant rus cu viziuni disidente, am reuit s-mi nsuesc metodica cercetrii tiinice. La Chii122

nu, Eugen Russev, membru corespondent al A, mi-a pus la dispoziie literatur tiinic romneasc, nsueindu-mi dragostea fa de istoria naional. Consider ca ind reuite monograile mele, scrise atunci, privind istoria agriculturii Moldovei medievale, evoluia economiei naionale, studiile privind structura proprietii funciare, reformismul fanariot . a. Consider c am reuit s formulez unele concepii tiinice privind structura sistemului agrar n zonele economico-geograce ale rii Moldovei, s elaborez o metod nou de alctuire a statisticilor privind proprietatea funciar n sec. XV-XVII, evoluia demograc a localitilor rii pe parcursul epocii medievale. De asemenea, pn la nceputul anilor 90, am reuit s public mpreun cu un grup de colaboratori ase volume de documente inedite slavo-romne, descoperite n arhivele de la Moscova, Leningrad, Kiev, Varovia i n alte orae. Primul document din aceast prestigioas colecie - Moldova n epoca feudalismului - dateaz din 1432. De asemenea, pn n anii 90, am creat propria coal tiinic de studiere a epocii medievale tardive. O coal recunoscut n mediul academic, avnd n prezent 11 doctori n istorie i 5 doctori habilitai. Pentru aceste osteneli i pentru alte realizri mi s-a decernat Premiul de stat, patru premii ale AM, medalia Dimitrie Cantemir . a. - E faeta roz, luminoas, a lucrurilor. Au existat ns la AM i spaii ale ntunecimii, cuiburi cu dinozauri i cu balauri titrai. Vorbii-ne despre ele. Au existat. i, din pcate, mai exist. Pn la 1989, rezultatele tiinice au fost obinute n condiii extrem de potrivnice. Puterea cerea conrmarea permanent a loialitii cercettorului. Dac la Moscova se mai ngduia o anumit marj de disiden, la noi tot ce se publica era cenzurat i analizat cu lupa. Degajarea intelectual a anilor 60 a prins a ncremeni, a se vesteji n perioada lui Brejnev, mai ales dup invazia sovietic n Cehoslovacia. Istoriograa de la Chiinu mbria tot mai mult romnofobia. Critica denat, defimarea, expresiile de mahala la adresa istoricilor occidentali, burghezi, aceasta era metoda
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

i limbajul practicat. Treptat, am ajuns ntr-o izolare total, complet aservii ideologiei comuniste. - n anii 1983-1984, Institutul de Istorie a fost inta unor nvinuiri de antisovietism venind din partea KGB-ului. Ai avut de suferit i dvs? Mi s-a transmis c sunt denunat i eu, c ntrein relaii cu istorici romni, crora le-a transmis cri i documente prin intermediul Institutului. Ca istoric, am neles atunci c regimul e n agonie. - i cum ai procedat? n acele mprejurri, am ales o cale oportunist de a amortiza loviturile ce veneau din partea tabilor de partid. mpreun cu un grup de colaboratori, am publicat diverse articole de popularizare, n spiritul timpului i al istoriograei ociale. De, omul supt vremi! Naiv, mi se prea c gsisem un paliativ pentru a-mi putea continua n pace cercetrile academice. Pentru acest tribut pltit regimului am suportat, la nceputul anilor 90, reprourile unor colegi. Personal, m-am dezis public de acele texte propagandistice nc n 1990, la Congresul I al Istoricilor din Moldova. Am scris despre aceasta n revista Asociaiei tinerilor cercettori (2003), n Caiete de istorie (2004). M-am dezis de aceste scrieri, cu att mai mult cu ct ele erau comandate de CC. Fiind director adjunct al Institutului, numele meu trebuia s gureze obligatoriu sub aceste atitudini colective, redactate cu participarea direct a celor care le comandau. Dac refuzai s semnezi, erai exclus pe loc din activitatea tiinic. - Un istoric onest i-ar dat demisia... Desigur. A putut prsi eu Institutul, aa cum au procedat unii colegi. ns pasiunea mea pentru cercetare m-a determinat s procedez anume n acest mod. Aveam pe atunci n fa i un exemplu, un om cruia i purtam un respect deosebit. E vorba de Eugen Russev. n activitatea sa publicistic, acesta glorica colaborarea milenar moldo-rus, rolul benec al culturii ruse etc., dar, n acelai timp, publica studii fundamentale despre marii notri cronicari. n 1952, la indicaia conducerii de partid, a fost umilit ntr-un ar Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ticol din Sovietskaia Moldavia, semnat de un oarecare edov, un jurnalist aventurier de prin Ucraina, pripit la noi. ntr-un stil incalicabil, edov i batea joc de eminentul savant, nvinuindu-l c semnase un studiu despre boierul exploatator, feudalul Grigore Ureche. Mai mult, l denuna c este u de duman al poporului, c tatl su, Mihai Russev, a fost director general n guvernul Republicii Democratice Moldoveneti n 19171918, n ne, c Eugen Russev a fost elevul marelui istoric romn P. P. Panaitescu, care n 1952 era nc la nchisoare... Savantul a fost, n 1952-1953, expulzat din Academie i a fost o minune c a scpat nedeportat. Azi ali pripii, ali edovi ciocnesc stuciesk, acesta e cuvntul! compuneri la computere. Istoria se repet, ns ca fars! Ca s vezi!!! - Ce preuire dau istoricii din Romnia operei dvs tiinice? Cnd ai nceput a colabora cu ei? L-am cunoscut, n 1960, pe eminentul istoric basarabean Al. Gona, iar la Iai pe profesorul universitar C. Cihodaru. ns abia n 1973 am legat relaii permanente cu istorici ieeni i bucureteni. Am acceptat s particip la editarea documentelor medievale n faimoasa colecie Documenta Romaniae Historica. Aici, ca s nu dau impresia c m laud, s-l citm pe istoricul V. Spinei, membru corespondent al Academiei Romne, care scrie: n perioada comunist, dnd dovad de un ludabil spirit colegial, transmitea unele acte cercettorilor din Romnia, implicai, de asemenea, n proiecte de editare a izvoarelor diplomatice, dar care aveau un acces restrns n arhivele din spaiul sovietic. De altfel, cooperarea sa pe plan profesional cu colegii de la Iai i Bucureti (...), nfruntnd riscurile de rigoare, msurile prohibitive impuse de autoritile sovietice, s-au dovedit a cu adevrat benece. - Cum ai cptat granturi dinafar pentru a edita studii i manuale de istorie? Cercetarea tiinic, ndeosebi n ultimele decenii, se bazeaz tot mai mult pe proiecte nanate din credite nerambursabile. Specialitii, rete, caut s participe la ct mai multe concursuri. mpreun cu colegii mei, 123

am ctigat mai multe granturi republicane i internaionale. Astfel, am realizat proiectul Domnii rii Moldovei (2002-2003), nanat de Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic. Beneciind de un grant internaional, am nfptuit un proiect mpreun cu Institutul de Istorie Universal al Academiei Federaiei Ruse (2005-2006), altul - cu Asociaia Democraia Iai (2004), iar n prezent beneciem de o nanare a Departamentului pentru romnii de pretutindeni, proiectele ind coordonate prin intermediul editurii Civitas. Acest sprijin n-a fost condiionat de promovarea unor anumite idei, publicarea lucrrilor avnd avizul i aprecierile specialitilor din R. Moldova. Declar cu fermitate c speculaiile despre autori angajai politic i lucrri pltite, cu coninuturi cenzurate de ctre cei ce

scot banul sunt pure invenii. Ele aparin unor persoane ru-intenionate, care refuz s neleag c scopul urmrit de aceste granturi este includerea tiinei din R. Moldova, inclusiv a tiinei istorice, n circuitul academic european i universal. Cnd ne vom debarasa de suspiciunile motenite de la regimul totalitarist, de sindromul cetii asediate, abia atunci vom face un pas important spre reala integrare european. n ce m privete, mi doresc s avem o tiin istoric modern ntr-un stat cu adevrat liber i modern. - V mulumesc i v doresc mult sntate i multe cri noi. Igor Nagacevschi
(Jurnal de Chiinu, 29.07.2008, www.jurnal.md)

Editurile sunt [ocate: statul instituie cenzura [i nimice[te ini\iativa privat=


Instituiile editorial-poligrace din republic sunt bulversate de dou documente aprobate n luna iunie 2008 de guvernanii comuniti - proiectul de lege privind modicarea Legii activitii editoriale i Hotrrea nr. 753 a Guvernului privind evaluarea i selectarea manualelor pentru nvmntul preuniversitar. Despre motivele care au condus la adoptarea acestor acte juridice i impactul lor asupra politicii naionale de promovare a crii am discutat n cadrul unei mese rotunde cu reprezentanii celor mai importante edituri din R. Moldova.
- Cum credei, de ce a fost nevoie ca Parlamentul s fac modicrile la Legea activitii editoriale? Ct de plauzibile sunt argumentele autoritilor? Gh. Erizanu, directorul Editurii Cartier: Am fost surprins s au n sfrit motivul care a condus la modicrile din Legea activitii editoriale. Potrivit lui Victor Ciobanu, reprezentantul Ministerului Culturii i Turismului, la o tipograe din Chiinu urma s e tiprit constituia Transnistriei i asta i-a fcut pe demnitari s se ntrebe cum pot stopa 124 asemenea aciuni antistatale pe viitor Pi, cum altfel - introducnd cenzura! Cu alte cuvinte, dac n RM ar identicat un criminal, atunci ecare cetean ar trebui suspectat de crim. Poate doar cu excepia feelor nelepte care ne conduc Iurie Brsa, directorul Editurii ARC: n opinia mea, prin aceste modicri Puterea comunist vrea s ne intimideze. S-a pus baza juridic a unor eventuale procese de judecat n care vom implicai. i este introdus cenzura, chiar n condiiile n care legea fundamental o exclude.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Mircea Ciobanu, redactor-ef al Editurii tiina: Se tie c, la noi, legea se aplic selectiv. De aceea ar trebui s lum aceast lege ca pe un avertisment. Pentru c ea l va viza i l va amenina doar pe cel care va trebui s e vizat sau ameninat. n ultim instan, aa cum interpreteaz ei lucrurile, orice carte care iese dintr-o editur ar putea conine ceva care cade sub incidena acestei legi. Din varii considerente. Eugen Lungu, redactor-ef al Editurii ARC: Modicrile la lege camueaz, de fapt, nite intenii ideologice. Este vorba de reintroducerea controlului ideologic asupra a tot ce poate iei dintr-o editur. Anatol Vidracu, directorul Editurii Litera: Eu cred c apariia actelor respective este generat de campania electoral, care i-a cam ameit pe unii i de aceea au i votat cu atta repeziciune acest proiect de lege. Oleg Bujor, directorul Editurii Epigraf: M ntreb, dup ce legea va promulgat de preedintele Voronin, eu, la editura mea, voi mai putea publica o carte ce ar conine critici n adresa partidului comunist? i mi rspund: NU, pentru c, potrivit acestei legi, ar nsemna c subminez statalitatea. Prin urmare, convingerea mea este c, prin modicrile la Legea activitii editoriale, comunitii se ngrijesc de imaginea lor n perspectiva alegerilor din 2009. A. Vidracu: Eu mi iubesc poporul, m iertai pentru patos, i, cum spunea Pukin, a capabil s scot ochii oricui va vorbi de ru despre poporul meu. Dar, dac Dru i-a intitulat romanul Povara buntii noastre, eu i-a zice Povara prostiei noastre Prea multe rbdm i suportm. Iar statul ne ine prea din scurt. Dac editura mea ar ncerca s publice o carte cu un astfel de titlu, nu ne-ar permite legea. Sau, un alt moment. n timp ce moldovenii, n anii 90, mrluiau sub conducerea lui Roca pe toate strzile, ruii din RM preluau prghiile economice din republic. Astzi ei sunt stpni pe economia noastr, iar moldovenii lucreaz la ei. Ei, bine, nu poi s scrii nici despre aceste lucruri, din aceleai considerente. Potrivit modicrilor la Legea activitii editoriale, orice editor este pasibil
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

de pedeaps. Pentru c toate lucrurile sunt interpretabile, iar cei care le interpreteaz sunt la putere. Gh. Erizanu: Cel mai grav e c ministerul interpreteaz dup bunul plac Constituia. El declar c vrea s ia msuri fa de eventualele nclcri ale art. 32, alin. 3, n scopul evitrii apariiei literaturii (sublinierea noastr) cu caracter interzis de Constituie. n realitate, ns, art. 32 nu se refer la literatur, ci la libertatea de exprimare, iar alin. 3 stipuleaz urmtoarele: Sunt interzise i pedepsite prin lege contestarea i defimarea statului i a poporului, ndemnul la rzboi de agresiune, la ura naional, rasial sau religioas, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violen public, precum i alte manifestri ce atenteaz la regimul constituional. Din cte vedei, altceva se are n vedere. Ministerul introduce cu de la sine putere, n acest context, cuvntul literatur. - Apropo de Constituia RM, la literatur se refer articolul imediat urmtor, nr. 33, care n alin. 1 prevede: Libertatea creaiei artistice i tiinice este garantat. Creaia nu este supus cenzurii Gh. Erizanu: Exact. Numai c pentru autorii modicrilor tot ce este tiprit nseamn literatur. n acest sens, cum am putea s publicm n manualele de limba francez Imnul Franei, care cheam la rsturnarea sistemului? M. Ciobanu: Dac ne conducem de logica acestei legi, nu numai Imnul Franei, dar nici Internaionala nu am putea s-o editm, pentru c ea cheam la schimbarea ordinii sociale Gh. Erizanu: Sunt de acord cu Mircea, legea se va aplica selectiv. Vor avea de ptimit editorii incomozi, care vor inui n ah permanent. - Ce spun instituiile europene despre aceste acte juridice care v vizeaz direct? Gh. Erizanu: Legiuitorii notri fac trimitere la expertizele organizaiilor europene, dar modicrile n cauz contravin acestor norme europene. Legislaia european nu calic drept delict defimarea unei entiti neanimate, se are n vedere statul, naiunea, eroii etc., pentru c astfel de entiti nu au contiin. 125

Iu. Brsa: Toate evoluiile i involuiile noastre sunt urmrite de colegii din strintate. Prima reacie la aceste modicri, precum i la hotrrea Guvernului au fost n limba englez: It is shocking!. Adic, e ocant - nu este posibil aa ceva. M. Ciobanu: ntr-un Raport asupra Moldovei, fcut de Comisia European mpotriva Rasismului i a Intoleranei, manualele de istorie integrat, tiprite la noi, conin remarci rasiste. Deci, primele care ar trebui s cad sub incidena acestei legi ar chiar aceste manuale, elaborate de comuniti. Dar, repet, legea se va aplica selectiv, de aceea, de manualele n cauz nu se va atinge nimeni, dup cum nimeni nu va ine cont nici de sesizrile experilor europeni. - Cine a propus modicrile la lege, i cunoatei pe autori? Gh. Erizanu: Iniiativa este a Ministerului Culturii M. Ciobanu: Iar responsabilitatea e a deputailor care le-au votat. O. Bujor: Eu cred c principala rspundere o poart cei care au dat indicaie s se fac modicrile n cauz. Iu. Brsa: tim cu toii cine este ideologul principal n aceast ar - de acolo vine i iniiativa. Gh. Erizanu: Dl Bujor are dreptate. Din cte tiu, proiectul n cauz se aa la Ministerul Culturii de doi, trei ani, iar faptul c a fost votat att de repede de Parlament - n decurs de numai dou sptmni, n dou lecturi - d de bnuit. Un Parlament care nu ar vota legile pe band rulant i-ar pune nite ntrebri. Iulian Filip, poet: Este important s identicm mecanismul - a cui este iniiativa modicrii legii i care e scopul ei. Care e oportunitatea acestei iniiative, pentru c legea exist din anul 2000 i, de bine de ru, funciona - n timp ce Parlamentul a votat modicrile la Legea activitii editoriale, Guvernul a aprobat un nou regulament de elaborare a manualelor colare, care de asemenea lovete n edituri Credei c e vorba de nite aciuni bine coordonate de guvernani? 126

O. Bujor: Ceea ce urmrete Guvernul prin noul regulament de elaborare a manualelor, care nltur din acest proces editurile, este grav: el vrea s distrug concurena, pentru c atunci cnd exist concuren nu mai poi deine monopolul. n regulamentul vechi, punctul forte a fost anume principiul concurenei. La ecare disciplin existau cel puin trei-patru oferte, uneori chiar ase. Iar concurena nu permitea ca n nal s ajung manuale slabe. Mai mult dect att, existau manuale de alternativ. Andrei Braicov, ef departament manuale, Editura Prut Internaional: Guvernul chiar nu a avut niciun motiv s scoat editurile din procesul de elaborare a manualelor, pentru c munca noastr a fost recunoscut la toate trgurile internaionale de carte, la expoziiile i saloanele de prol. La Frankfurt sau la Moscova, producia noastr editorial era foarte apreciat. M. Ciobanu: Da, Andrei, noi suntem singurul stat din lume care mergem la Trgul Internaional de carte de la Frankfurt ca iniiativ privat. Iu. Brsa: Eu am ncercat s confrunt regulamentul Guvernului cu Legea activitii editoriale n vigoare, fr modicrile votate de Parlament. Cel mai mult m-a deranjat faptul c n art. 1, p. 5 al regulamentului, la concursurile de manuale sunt admii numai autorii sau colectivele de autori, nu i editurile. n art. 2, p. 1 al Legii activitii editoriale citim: Sistemul editorial poligrac i de comercializare a crii din RM este constituit din edituri, tipograi etc. Deci, nainte de toate, din edituri. Or, regulamentul Guvernului exclude editurile din acest proces. E o contradicie cras ntre lege i regulament. Un alt moment - legea spune: politica de stat n domeniul activitii editoriale se bazeaz pe principiile neadmiterii monopolizrii. Or, acelai punct 1, art. 5 al regulamentului Guvernului admite monopolizarea procesului de elaborarea a manualelor. O alt contradicie ntre cele dou documente: legea stipuleaz c politica de stat n domeniul activitii editoriale este orientat spre susinerea editrii crii naionale, inclusiv prin asigurarea cu manuale a instituiilor
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

de nvmnt. Deci, n timp ce legea ne garanteaz anumite drepturi, regulamentul Guvernului le ncalc n mod grosolan. - Ct de mult sunt afectate editurile private de documentele n cauz? E. Lungu: Vom pierde specialitii pe care i-am format n aceti ani. Se tie c un redactor bun de carte se formeaz n 15 ani A. Braicov: Sunt foarte alarmai i tipograi. Ne-au telefonat de la toate tipograile s ne ntrebe: ce se aude, cnd ne aducei comenzile? Cine va rspunde n faa legii pentru faptul c editurile nu-i vor putea onora prevederile din contractele ncheiate? Tipograi au fcut investiii, au cumprat hrtie, tiind c au de editat manualele de clasa 11, de exemplu. Acest regulament a bulversat situaia din ntreaga ramur editorial. Ei distrug aceast ramur cu bun tiin. Iu. Brsa: Ne afecteaz n cel mai grav mod. De fapt, prin introducerea cenzurii economice i ideologice, ei vor s nimiceasc editurile private. i asta n poda faptului c editurile din RM sunt printre puinele instituii care produc ceva, nu doar consum. Mai mult dect att, ncercm chiar s exportm aceast producie, n valut forte, care apoi intr n ar. Scopul lor nu e cel declarat, s asigure o mai bun funcionare a Legii activitii editoriale, dar desinarea acestui sector al economiei. n curnd, o s ajungem s introducem cenzura i n agricultur, s nlocuim denumirile unor soiuri de porumb, sau vi-de-vie, dac ele nu vor pe placul guvernanilor. A. Vidracu: Dar am i ajuns. tii c denumirea de coniac Basarabia a fost interzis?! E. Lungu: Este regretabil c se nimicete iniiativa privat. Exist cteva sute de edituri n republic, dar viabile sunt doar cteva. i ele fac o cota-parte a manualelor foarte esenial, de la 80 la 90 la sut. Or, dac Guvernul schimb Regulamentul de elaborare a manualelor, banii acetia vor redirecionai spre nite instituii editoriale loiale Puterii. Sigur c, n acest fel, editurilor private li se va tia entuziasmul. Cineva dorete ca noi, ncet, ncet s disprem. Mai exist i un alt aspect: n aceste edituri, care editau manua Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

le, s-a acumulat o experien extraordinar n ultimii zece ani. n trecut, dup cum se tie, manualele care se editau la o singur editur, Lumina, de fapt, se reeditau i se traduceau, ind preluate din Rusia. Pn a aprea noi, nu existau tradiii autohtone n acest domeniu. Am nvat cu toii pe parcurs. Autorii - s scrie manuale, noi - s le facem. Am reuit destul de bine, dac unele au fost apreciate i n Europa, i n Rusia. Iar astzi, prin acest regulament, statul vrea s spun c nu are nevoie de experiena noastr. Ea este anulat i dispare complet de pe pia. A. Vidracu: Cele dou documente ne afecteaz enorm. Unele edituri vor supravieui, altele i vor canaliza eforturile n alt direcie. N-o s murim de foame, c nici pn acum nu am trit numai din pomana statului. Mai grav e c hotrrea Guvernului i va afecta pe copii. Chiar dac regulamentul va abrogat atunci cnd la putere vor veni ali oameni, el va avea un impact negativ timp ndelungat, copiii vor rmne civa ani fr manuale. Or, cei de la putere sunt foarte interesai ca oamenii s rmn inculi, s nu nvee, s nu e informai, s nu judece. Ei ar vrea ca i generaiile tinere s nu gndeasc, s ias la vot i s-i aleag tot pe ei. - Cum credei c vor evolua lucrurile n continuare? Ce scenarii intuii, n spatele acestor acte ale guvernanilor? E. Lungu: Eu cred c echipele de autori deja sunt formate, bineneles, din persoane loiale Puterii. Ele vor face un manual la comand, pe care l vor tipri, bnuiesc, la o tipograe care a mplinit nu tiu ci ani recent i era foarte vehiculat n cadrul Salonului de Carte. Iar toate mijloacele nanciare prevzute pentru manuale se vor canaliza n direcia editurilor de stat. M. Ciobanu: Iar prerea mea este c totul se face pentru a se plti nite polie cuiva, i anume, oamenilor care le-au fcut comunitilor anumite servicii. Cu alte cuvinte, pentru a proteja nite edituri sau tipograi, pentru c sunt ale noastre, adic ale comunitilor. Am ncercat s discut i cu unii funcionari de la minister, care mi-au spus: Nu depinde de noi, cineva de mai sus vrea s fac asta. 127

Iu. Filip: E oportun o publicaie, o foaie a editorilor, care ar aborda aceste probleme - V-au fost nclcate n mod agrant drepturile. Ce putei face n aprarea dumneavoastr? A. Vidracu: Nu stm cu minile n sn. Atenionm opinia public din RM i cea internaional. O s avem procese rsuntoare, s tii. Noi o s-i dm n judecat pentru violarea drepturilor omului, o s ajungem la CEDO. Mai mult dect att, a vrea s-i avertizez i pe unii autori care au lucrat cu editurile, i-au scris aici manualele i care o s i le retrag pentru a participa cu ele la concursul de la minister. i o s ncerce s ctige licitaia S ctige sntoi, dup aceea noi o s-i dm n judecat, o s le cerem s ne ntoarc toate cheltuielile de pregtire i editare a manualelor, o s-i cerem i ministerului despgubiri. Gh. Erizanu: Hotrrea lor cu privire la manuale e ca i cum cineva ar scoate o lege ca n RM s e creat nava spaial Moldova 1, care trebuie s zboare n cosmos n 2009 S nu uitm c tot comunitii s-au apucat i de o alt himer - Enciclopedia

Moldovei. Bineneles, noi putem ncerca s discutm, dar pe ei nu-i intereseaz nimic. Un grup de parlamentari ar putea face o interpelare la Curtea Constituional, pentru a semnala contradiciile acestor acte cu prevederile Constituiei. Dar, orice am ntreprinde, problema nu poate soluionat repede, n regim de urgen, totul va dura n timp. n afar de monitorizarea pe care o va face Asociaia Internaional a Editorilor, aceste legi vor monitorizate i de Freedom House. Or, asta nseamn c viitoarele acorduri dintre RM i Uniunea European sau Banca Mondial sau BERD etc. vor condiionate. Despre aceste dou acte au fost informai i deputaii din Parlamentul European, alte structuri internaionale. Iu. Brsa: Da, va trebui s treac timp, pn s ni se fac dreptate. Dar s nu uitm c oamenii din edituri, dac nu vor primi salariul dou-trei luni, vor pleca n Portugalia sau n Italia s-i ctige existena... Tatiana Corai
(Timpul de diminea, 12.09.2008, www.timpul.md)

128

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 34. Dreptul la informaie


(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaie de interes public nu poate ingrdit. (2) Autoritile publice, potrivit competenelor ce le revin, snt obligate s asigure informarea corect a cetenilor asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes personal. (3) Dreptul la informaie nu trebuie s prejudicieze msurile de protecie a cetenilor sau sigurana naional. (4) Mijloacele de informare public, de stat sau private, snt obligate s asigure informarea corect a opiniei publice. (5) Mijloacele de informare public nu snt supuse cenzurii.
(Constituia Republicii Moldova)

34.
(1) , , . (2) . (3) , , . (4) , , , . (5) .
( )

Veniturile demnitarilor, o ecua\ie cu multe necunoscute


Averea de la vedere i de la nevedere. Campania Avere la vedere demonstreaz c Legea privind declararea veniturilor este strmb i c trebuie revzut. Timp de un an, un deputat, mpreun cu soia lui, ctig ntre 105.000 lei i 186.000 lei, ceea ce constituie cam 9.000-15.500 lei lunar, cel puin aa rezult din primele patru declaraii ale parlamentarilor notri care au acceptat s-i fac publice veniturile pentru anul trecut. n perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2007 cel mai mult, din cei patru curajoi, a ctigat comsomolistul Grigore Petrenco 186.136,52 lei (15.511,37 lei lunar), venitul obinut la locul de munc de baz. Chiar dac este doar preedinte de comisie parlamentar, Petrenco are un venit mai mare din salariu dect cel al preedintelui Legislativului Marian Lupu, care a declarat doar 182.748 lei (15.229 lei lunar), i al vicepreedintelui Maria Postoico - 105.865 lei (8822 lei). Lupu ns a mai spus c a obinut nc 113.420 lei - venit din valori mobiliare, imobiliare i cote de participare n capitalul agenilor economici, iar Postoico a nregistrat un venit suplimentar din activitate de creaie - 5798 lei - i pensie - 54.572 lei. Dac e s credem declaraiilor, nici Petrenco, nici Lupu nu dein case i maini. Maria Postoico a declarat c are un apartament la bloc n valoare de (Atenie!) 350 lei, o csu de livad, n Streni, procurat n 2002, n valoare de 137 lei, un garaj de 27 lei, 1,16 ha de teren la Bueni, Hnceti, lsat n motenire, i un autoturism marca VAZ, procurat n 1989. Dumitru Braghi, cel de-al patrulea deputat care i-a fcut public venitul pentru anul trecut, a declarat c a obinut de la locul de munc de baz 118.180,98 lei, ceea ce consti130 tuie 9848 lei pe lun. Braghi, n schimb, zice c n ultimul an a mai obinut alte 705.000 lei din vnzarea unui automobil i a unui lot de pmnt. n plus, el mai deine trei maini, o vil i un teren la Prta, un garaj i angajamente nanciare. Ct primete pe lun un deputat? Publicarea celor patru declaraii a trezit numeroase discuii pe forumuri i grupuri de discuii. Oamenii se ntreab cum se explic faptul c un preedinte de comisie are un venit anual mai mare dect cel al spicherului, cine dintre cei doi minte i de ce sumele obinute lunar de deputai sunt mai mari dect cele indicate n Legea salarizrii? Am readresat aceste ntrebri contabilitii Parlamentului. Responsabili de aici, care nu au vrut s-i aeze identitatea, ne-au spus c pn n decembrie 2007 salariul deputailor a constituit 80% din suma indicat n lege i c abia ncepnd cu 1 decembrie 2007 se pltete suma integral. Asta nseamn c un deputat simplu pn n luna decembrie n loc de 7100 de lei pe lun, cum era indicat n ultima majorare, a primit 5680 lei, respectiv, un preedinte al comisiei parlamentare, membru al Biroului permanent, a primit nu 7700, ci 6160 de lei, vicepreedinii - nu 8000, ci 6400 lei, iar preedintele Parlamentului nu 8800, ci 7040 lei. Dac nmulim 6160, ct a fost salariul lui Petrenco pn n decembrie, cu 11, plus salariul majorat de 7700 pentru luna decembrie vom obine 75.460 lei, dar nicidecum 186.136,52 lei, aa cum a declarat acesta. Atunci, de fapt, care e salariul real al deputailor?, i-am ntrebat pe contabilii din Parlament, care au accentuat c diurnele i deplasrile nu sunt pli salariale, deci nu
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

intr n aceast sum. Poate Petrenco are i alte venituri? au spus contabilii. Salariul preedintelui Parlamentului este mai mare dect cel al unui preedinte de comisie. La insistena noastr acetia i-au mai adus aminte c pe perioada anului trecut deputaii au mai ridicat i dou prime, una de Pati i alta de Crciun, dar s-au fcut a nu ine minte mrimea respectivelor premii. Una din explicaiile de pe forum zice c poate soia lui Petrenco ctig mai mult dect el, astfel nct ambele salarii nsumate s dea acea suma frumuic. Ar trebui s e publicate pe site-ul Parlamentului i ali deputai pe care i-am contactat zilele trecute i scriau declaraiile. Valeriu Cosarciuc, preedintele Comisiei pentru agricultur i industrie alimentar, ne-a spus c i va face public i el venitul pentru anul trecut. Problema e c nu toat lumea va sincer. Ar trebui ca aceste declaraii s e publicate pe site-ul Parlamentului, aa cum e n Romnia, a menionat Cosarciuc. Acum deputaii prezint veniturile obinute la o comisie special de pe lng Ministerul Finanelor, iar publicarea lor e o chestie personal. Dac vrem s avem o clas politic i demnitari care activeaz transparent ar trebui ca aceste declaraii s e obligatoriu publicate pe site-uri, iar informaia s e nnoit anual. S vad i omul simplu cum se mic averile, consider Cosarciuc. Vrful aisbergului La dou sptmni de la lansarea campaniei Avere la vedere, experii Asociaiei Presei Independente (API) i ai Alianei Anticorupie i ndeamn n continuare pe ali demnitari si fac publice averile obinute pe parcursul anului trecut. Noi suntem contieni de faptul c asta e doar vrful aisbergului. Nu tim ct de onest se declar toate proprietile, cele trei declaraii pe care le-am primit pn acum demonstreaz acest lucru. Important e s se fac un pic de agitaie n jurul acestei legi pentru
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

c este o lege strmb care trebuie revzut, ne-a spus Petru Macovei, directorul API. Potrivit sursei citate, campania nu se limiteaz numai la demnitarii din Chiinu. Prin intermediul ziarelor locale, membre ale API, vor fcute publice i declaraiile primarilor i ale preedinilor consiliilor raionale. Ct despre demnitarii din Guvern, Macovei nu tie dac vor reaciona, dar zice c a primit promisiunea ex-procurorului general Valeriu Balaban, care e preedintele grupului de monitorizare a implementrii Planului preliminar de ar privind corupia, c i cei din Executiv vor face declaraii. Experii susin c, n actuala formul, Legea privind declararea veniturilor las loc pentru tot felul de interpretri i de abuzuri. Ei cer revizuirea legii astfel nct s existe un mecanism de control public i un control foarte riguros asupra celor declarate. Un alt demnitar care i-a fcut public venitul este primarul general al capitalei Dorin Chirtoac. Acesta a declarat c n 2007 a obinut la locul de munc 67.156 lei (5596,33 lei lunar). Chirtoac mai deine 1/3 din casa de la Colonia, n valoare de 167.000 lei i un Opel Astra. Conform Legii privind declararea i controlul veniturilor i al proprietii demnitarilor de stat, pe lng deputai i aleii locali, cei care trebuie s-i fac publice veniturile i averile sunt: preedintele RM, membrii Guvernului, judectorii Curii Constituionale, Curii Supreme de Justiie, curilor de apel, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judectorii, procurorul general, procurorii i adjuncii acestora, viceminitrii, directorii departamentelor, centrelor i adjuncii acestora, ei serviciilor de stat i adjuncii acestora, ei punctelor vamale i adjuncii acestora, directorii ageniilor de stat i adjuncii acestora etc. Ai auzit vreodat de dosare instrumentate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i a Corupiei pe motiv c demnitarii nu i-ar declarat averile? Noi, ziaritii, nu. Valentina Baciu
(Timpul de diminea, 19.02.2008, www.timpul.md)

131

Bufonada declara\iilor de avere


Pn miercuri, 30 ianuarie, deputaii, minitrii, judectorii i alte persoane cu funcii de rspundere trebuiau s-i actualizeze declaraia cu privire la venituri i proprietate. Ce avere au agonisit oamenii de stat n 2007 vom aa abia la mijlocul lunii martie, atunci cnd Comisia Central de Control (CCC) a declaraiilor cu privire la venituri i proprietate promite s le fac publice. Declararea i controlul averilor demnitarilor ar putea un mecanism ecient de combatere i prevenire a corupiei. Din pcate, n R. Moldova el exist de facto, nu i de jure. De aceast prere sunt experii independeni, dar i unii deputai (vedei sondajul de mai jos). Dac n 2006, CCC a fcut publice extrasele din declaraiile de avere a principalilor actori politici, atunci anul trecut - a tcut mlc. Solicitat de OBIECTIV, Vadim Enicov, secretarul CCC, a declarat c extrasele din declaraiile cu privire la venit i proprietate pentru 2006 nu au fost fcute publice pe motiv c nu au suferit multe schimbri. De fapt, persoanele care ne-au rugat s le oferim extrasele din declaraii, leau primit. Probabil, cel trziu la mijlocul lunii martie declaraiile pentru 2007 vor vericate de Comisie i imediat vom publica extrasele, ne-a mai spus Vadim Enicov. Articolul 13 din lege prevede c declaraiile se public anual n mijloacele de informare n mas, ns, punctul (2) din acelai articol stipuleaz c se public urmtoarele informaii i date din declaraii: a) valoarea total a proprietii declarate; b) lista tuturor bunurilor ce constituie proprietate a subiectului declarrii, cu indicarea dac aparine cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosin, inclusiv a celor aate n afara rii. Adic, o nimica toat, dac inem cont c informaia din compartimentele venituri, angajamente nanciare i cota-parte a valorilor mobiliare n capitalul agenilor economici sunt strict secrete. 132 Lege cioprit n mai 2004, Parlamentul a modicat legea, schimbndu-i, de fapt, caracterul n esen: - a fost exclus noiunea de proprietate, depunerile bancare i hrtiile de valoare, ceea ce nseamn c acestea nu au fost i nu vor mai declarate vreodat; - a fost exclus obligaia de a declara toate veniturile obinute pn la data depunerii declaraiei, rmnnd a declarate doar cele obinute pe parcursul ultimului an; - a fost exclus obligaia de a declara cotele pri n capitatul agenilor economici ale membrilor familiilor declaranilor; - a fost stabilit c vor declarate bunurile mobile ale cror valoare depete 50.000 lei, celelalte nu; - a fost exclus rspunderea penal pentru nerespectarea dispoziiilor legii; - a fost exclus orice fel de rspundere pentru neprezentarea declaraiei de venit n termen etc. n opinia experilor, n condiiile n care nu putem ti cel puin ce conturi au aleii poporului, ce cote pri din capitalul agenilor economici dein membrii familiilor lor, ce venituri au n general declaranii (nu doar cele din ultimul an) nu mai putem vorbi despre declaraii de avere relevante. Opinia experilor Un act formal i inecient Comentariul Centrului de Analiz i Prevenire a Corupiei Legea privind declararea i controlul veniturilor i a proprietii demnitarilor de stat este un act formal i inecient, care nu poate asigura atingerea scopului declarat al actului normativ instituirea msurilor de prevenire i de combatere a mbogirii fr just cauz a demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Problema e c datele din declaraii nu corespund realitii, iar gradul de transparen a autoritilor publice este minim, la fel ca i eciena activitii CCC. Din pcate, Comisia nu ntocmete documente integrale pe care s le publice periodic, astfel ca datele din declaraii s poat comparate de public. Posibilitatea estimrii veridicitii i prezentarea datelor din declaraii rmne o problem major dei, formal, att declaranii, ct i Comisia au o acoperire legal pe care nu ezit s o invoce. De facto, sunt date publicitii date care nu sunt considerate condeniale, iar evaluarea proprietii oamenilor de stat se efectueaz prin indicarea valorii (costului) menionate n documentul care certic proveniena proprietii (nstrinare, schimb, donaie, motenire, privatizare etc.). Adic nicidecum costul lor real la zi. Totui, legea nu mpiedic demnitarii s dea dovad de iniiativ proprie i s-i publice independent declaraiile de venituri i averi. Legea stabilete c estimarea se face conform actelor de provenien a proprietii, pe cnd simplul cetean a primit deja n anul 2005 ntiinri de la organul cadastral c apartamentul su, evaluat recent de Ociul cadastral, se estimeaz la cteva sute de mii de lei. Autoritile au fost cele care au iniiat evaluarea imobilelor la preuri reale pentru a asigura impozitarea acestora reieind din respectivele valori, deci n declaraie ar trebui de inclus preul de cost al imobilelor. Ce trebuie s modicm? Sergiu Grosu, expert ADEPT: Pentru ca Legea privind declararea i controlul veniturilor i a proprietii demnitarilor de stat s e funcional este nevoie de revizuit cadrul legislativ i normativ privind declararea i controlul veniturilor i averilor demnitarilor. n primul rnd, este necesar de schimbat modelul declaraiilor, aa nct s e asigurat prezentarea informaiilor depline despre averile, veniturile, cheltuielile i circulaia anual a bunurilor valoroase. n al doilea rnd, trebuie s e respectate strict termenele de prezentare a declaraiilor, ind publicate integral, inclusiv pe Internet. n al
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

treilea rnd, declaraiile urmeaz a vericate minuios i calitativ, ind revizuit modul de formare i activitate a comisiilor abilitate cu acest drept. Comisia ar trebui s confrunte datele din declaraii cu alte informaii deinute de instituiile publice abilitate (Inspectoratul Fiscal, MDI, Serviciul vamal, organele cadastrale etc.). Totui, numai aceste msuri nu sunt suciente. Este necesar de revizuit reglementrile ce stabilesc sanciuni pentru nclcarea termenelor i procedurilor de depunere a declaraiilor, de publicare a acestora. Ar trebui de nsprit sanciunile pentru abateri repetate i grave. n plus, e importat s e creat un mecanism de monitorizare independent a veniturilor i cheltuielilor demnitarilor publici. Demnitarii nu-i declar sincer averile? Obiectiv i-a rugat pe mai muli demnitari s rspund la urmtoarele ntrebri: 1. n opinia dvs., Legea privind declararea i controlul veniturilor i a proprietii demnitarilor de stat stabilete mecanismele eciente de combatere i prevenire a corupiei? 2. V-ai actualizat declaraia pe venit i proprietate? 3. Ce schimbri a suferit declaraia dvs. pentru 2007 comparativ cu anul 2006? Srcia nu e o virtute Vitalia Pavlicenco, deputat: 1. Aceast lege nu este funcional i nu contribuie la combaterea corupiei. Dincolo de faptul c demnitarii nu-i declar sincer averile, folosind diferite tertipuri pentru a le ascunde, nu cred c declaraiile sunt vericate. n plus, cred c, dac legea ar aplicat n sensul verificrii declaraiilor, astzi aceasta s-ar face selectiv. Cel puin, aa va fi ct la putere se va afla un singur partid. 2. Mersi c mi-ai amintit. Merg imediat s fac asta. ns nu am ce declara dect salariul de deputat, care nu mai tiu cum s-l mpart pentru activitatea mea politic 3. Srcia nu e o virtute. Bunicii mei nu au fost sraci, ci dezmotenii i nsrcii cu bun 133

tiin de regimul comunist. Am rmas orfani de tat i soul, i eu, nu am avut averi nici pn n 1991, nici dup. Nu am nici un fel de schimbri nu c din 2006 sau 2005, ci de prin 1999. Trim cu soul din salariu i, ncepnd cu anul trecut, din ceva onorarii ale soului, pentru un manual de literatur universal. Ne mai ajut fiica, aflat n prezent peste hotare. Fa de 1998, cnd am procurat un automobil Volkswagen Jetta, producie 1990, pe care l folosesc i azi, am cumprat de la o verioar 30 de ari de pmnt. Anul acesta trebuia s-l donez altei verioare, surorii primei. n 2007 am mai fcut doar o fntn la csua de vacan pe care, n sfrit, am perfectat actele, nregistrnd i noua fntn. Cea veche a secat vara trecut. Dac ar funciona, guvernanii ar suporta consecinele Dumitru Braghi, deputat: 1. Am impresia c aceast lege n varianta ei actual, de altfel ca i multe alte acte normative, a fost elaborat i aprobat nu pentru a combate corupia, ci doar pentru a fi inclus n drile de seam privind realizarea reformelor democratice. Din acest motiv legea nici nu poate fi funcional i nu contribuie cu nimic la combaterea corupiei. Dac ar fi s lucreze, cred c cei care ar avea de suportat consecinele legii ar fi nti de toate guvernanii. 2. Desigur, n conformitate cu prevederile legislaiei. 3. n fond, mari schimbri nu a suferit. n 2007 mi-am vndut automobilul BMW.

O lege cu prevederi formale Vlad Filat, deputat: 1. Legea nu permite scoaterea n eviden a veniturilor i proprietii demnitarilor. Este o lege cu prevederi formale i nicidecum nu contribuie la combaterea corupiei. 2. nc nu am actualizat-o, dar urmeaz s-o fac n urmtoarele zile. 3. Atunci cnd o voi depune, vei aa toate detaliile. Nu am procurat sau vndut bunuri care cad sub incidena Legii Vasile Tarlev, prim-ministru: 2. n conformitate cu legislaia n vigoare, am prezentat declaraia pentru 2007 la Comisia central de control a declaraiilor cu privire la venituri i proprietate. 3. n anul 2007, nu am procurat/vndut bunuri/proprietate ce cad sub incidena Legii privind declararea i controlul veniturilor. NOT: Pn la nchiderea ediiei, preedintele Vladimir Voronin i spicherul Marian Lupu nu au rspuns la ntrebrile noastre. Deputatul Iurie Roca a refuzat s ne rspund, iar parlamentarii Seram Urechean i Oleg Serebrian nu au fost de gsit, ind plecai n deplasri de serviciu. Sondaj realizat de Galina Munteanu
(Obiectiv, Asociaia Presei Independente, 30.03.2008)

134

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Transparen\a Guvernului Grecean]i


Recent, preedintele Voronin i premierul Greceani i-au ndemnat pe funcionari s e ct mai deschii cu presa i s perceap colaborarea cu mass-media drept o component foarte important i responsabil a atribuiilor de serviciu. Pentru a ne convinge c acetia i-au nvat lecia, am contactat mai multe ministere, solicitnd interviuri de la noii minitri. Publicm rspunsurile cu mici redactri.
Serviciul de pres al Ministerului Aprrii - Am dori s realizm un interviu cu ministrul Vitalie Vrabie. - Voi vorbi cu domnul ministru i dac va de acord, o s v solicit, evident, ntrebrile. Pentru orice eventualitate, dvs. pregtii ntrebrile i expediai-le pe adresa noastr. Dac acestea vor ntr-un context normal, nu va o problem. Dac va accepta un interviu cu dvs., rspunsurile vor date n scris. Secia informaie i analiz a Ministerului Reintegrrii - Am vrea s-i solicitm ministrului Vasile ova un interviu. - Domnul ministru e ocupat. Avei un ir de ntrebri? Am s-l consult i v vom da un rspuns. Serviciul de protocol al Ministerului Finanelor - Cum o putem gsi pe doamna ministru Mariana Durleteanu, pentru un interviu? - E foarte dicil s facei un interviu cu doamna ministru, pentru c este venic n micare. E ministru nou i e prea devreme pentru un interviu. Dac va vreo conferin de pres, acolo, probabil, vei putea s realizai. Anticamera Ministerului Justiiei - V rugm s ne facei legtura cu ministrul Vitalie Prlog pentru un dialog. - Nu e pe loc. S-ar putea s facei, dar mai nti v-a sftui s-l contactai pe consultantul su, Anatolie Simionov, care acum e n deplasare.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Serviciul de pres al Ministerului Afacerilor Interne - Ne putei ajuta s-l gsim pe domnul ministru Valentin Mejinschi pentru a-i solicita un interviu? - n ce tem? Cred c e posibil, dar depinde de disponibilitatea domnului ministru. E foarte ocupat i nu cunosc agenda dumnealui. Am s-l ntreb i am s v spun. Serviciul de pres al Ministerului Economiei i Comerului - Vrem s discutm cu domnul ministru Igor Dodon - Ce ntrebri dorii s-i adresai? Ai mai scris despre economie? Domnul ministru e la Kiev. Cnd se va ntoarce, am s-i comunic despre intenia dvs. i, dac va de acord, bine, dac nu, v vom propune un viceministru. Anticamera Ministerului Ecologiei i Resurselor Naturale - Avem nevoie de doamna ministru Violeta Ivanov pentru un interviu. - Doamna ministru nu este. Discutai cu domnul Nicolae Vrednic de la Serviciul relaii cu publicul. Acesta, ns, n-a fost de gsit. Anticamera Ministerului Culturii - V solicitm un interviu cu domnul ministru Artur Cozma. - Ai fcut o adresare n scris ctre domnul ministru n care s explicai ce subiect va avea interviul? 135

- Nu am fcut. E necesar? - Dumnealui este acum n teritoriu. Azi toi minitrii sunt n teritoriu. V rugm s ne trimitei prin fax solicitarea dvs. n care s indicai i tema discuiei. - Nu putem s v adresm direct ntrebrile? - Da, dai-ne ntrebrile i vei primi rspunsurile. Anticamera viceministrului Dezvoltrii Informaionale - Am putea realiza un interviu cu domnul viceministru? - Hmmm Cred c da, dar numai cnd va . El la ora 13.00 a intrat n edin. Cum iese, v fac legtura. V rugm s lsai telefonul i o s v cutm. Anticamera Ministerului Educaiei i Tineretului - V solicitm un interviu cu doamna ministru Larisa avga. - Contactai-o, v rog, pe consilierul Elena Petrov. Doar ea v poate ajuta. Doamna consilier nu a fost de gsit. Anticamera Ministerului Transporturilor i Dezvoltrii Teritoriului - Vrem s realizm un interviu cu ministrul Vasile Ursu.

- Care este tema? - Despre infrastructura drumurilor i despre alte probleme spinoase - Ministrul pleac la Minsk i va tocmai luni. - Putei s ne expediai prin fax agenda vizitei domnului Ursu n Belarus? - ncercai s m sunai mai trziu. Putei telefona la doamna Iuliana Stasiuc, efa Seciei relaii internaionale i integrare european, care ar putea s v spun mai mult. Funcionara nu a fost de gsit. Dei are dou numere de mobil, domnul Vasile Ursu nu a rspuns la niciunul. Serviciul de pres al Ministerului Afaverilor Externe i Integrrii Europene - Putei s ne organizai o ntlnire cu domnul Andrei Stratan, n vederea realizrii unui interviu? - Teoretic da, dar practic nu este posibil, deoarece domnul ministru e plecat n Bulgaria pe dou zile. Imediat cum va reveni din Bulgaria, am s-i transmit rugmintea dvs. Nu v pot da un rspuns categoric acum. Sondaj realizat de Angelina Olaru i Nicolae Roibu
(Timpul de diminea, 21.05.2008, www.timpul.md)

136

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Ilegalitate la p=trat
Ce ascund demnitarii moldoveni atunci cnd refuz s-i fac publice declaraiile pe avere? Ce venit a avut preedintele Romniei n 2007? 67.097 lei romneti (19.000 de euro). Ce venit a avut preedintele Republicii Moldova n 2007? Pentru a lua cunotin de declaraia cu privire la venit ar cazul s v adresai Comisiei centrale de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate. Nu este un banc. Este o realitate i un rspuns umbrel n spatele cruia demnitarii din Republica Moldova i tinuiesc veniturile. Matematica secretizrii informaiei Centrul de Investigaii Jurnalistice n colaborare cu Centrul Acces info a testat transparena tuturor instituiilor publice centrale i locale din republic n ce privete declaraiile pe venit ale conductorilor instituiilor. Neam propus s am care a fost venitul demnitarilor i al altor persoane cu funcii de rspundere n 2005, 2006, 2007 i am expediat, n decembrie 2007, solicitri de informaii la 1.325 de instituii centrale i locale: Parlament, Preedinie, Guvern, ministere, consilii raionale, judectorii, procuraturi, subdiviziuni ale poliiei, primrii etc. Majoritatea lor au neglijat cererea de acces la informaii. Ne-au rspuns mai puin de un sfert din instituii 276 - dintre care doar 46 au fcut publice veniturile obinute de conductorii instituiei n ultimii trei ani. Este un act condenial, sunt date personale, solicitai de la Comisia central de control al declaraiilor cu privire la venituri i proprietate, cu ce scop avei nevoie de aceast informaie?, acesta este paravanul dup care prefr s-i tinuiasc venitul funcionarii, pltii din banii publici.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Doar 8 din 57 de instituii naionale sunt transparente Din structurile naionale - Parlament, Preedinie, ministere, agenii, departamente .a. - 57 la numr, doar opt au prezentat mrimea veniturilor conducerii acestora. n lista celor care au preferat s nu rspund la demersul nostru sunt Parlamentul, cel care acum opt ani a adoptat Legea privind accesul la informaie, i Curtea Constituional, care, astfel, a nclcat ea nsi Constituia. Au neglijat demersul Centrului de Investigaii Jurnalistice i Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul Dezvoltrii Informaionale, Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, Biroul Naional de Statistic, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, Agenia Moldova-Vin, Agenia Moldsilva .a. Cei mai deschii dintre cei nstrii Cel mai nstrit dintre funcionarii care nu i-au ascuns venitul dup perdea este actualul director al Ageniei pentru Proprietate Intelectual, Dorian Chiroca, care, n 2007, a acumulat un venit total de 262.265 lei. El este urmat de colegul su de la AGEPI, Ion Daniliuc, vicedirector, cu un venit anual de 201.927 lei i de Ion Corobcean, eful Marelui Stat Major, cu un venit anual de 114.062 lei. Dintre minitrii care ne-au prezentat declaraiile pe venit, mai bogai sunt Vasilii ova, ministru al Reintegrrii, cu un venit, n 2007, de 111.579 lei, Artur Cozma, ministru al Culturii cu 88.723 lei ctigai anul trecut i Vitalie Vrabie, ministru al Aprrii cu un venit de 82.388 lei. Ministrul administraiei Publice Locale, Valentin Guznac, a agonisit anul trecut 80.810 lei, iar ministrul Proteciei Sociale, Familiei i Copilului, Galina Balmo - 79.641 lei. i directorul Ageniei Proprietii Publice, Igor Grigoriev, i-a fcut public venitul pentru 2007 care se cifreaz la 80.222 137

lei. Un venit puin mai mic - de 79.578 lei l-a avut directorul adjunct al Ageniei Apele Moldovei, Mihai Pencov. Viceminitrii Proteciei Sociale, Familiei i Copilului, Lucia Gavrili i Victor Mndru, au obinut n 2007 un venit de 50.770 i , respectiv, de 42.195 lei. Iar Veaceaslav Iordan, directorul Apele Moldovei, a agonisit n 2007 un venit de 37.141 lei. Rspuns fr rspuns Multe instituii centrale (34 la numr), dei au dat curs solicitrii de informaii, nu au prezentat ns informaia solicitat. CCA, bunoar, a trimis o mostr de rspuns fr rspuns: funcionarii publici din CCA prezint datele cu privire la venituri...n strict conformitate cu legislaia n vigoare ... instituiilor special constituite n acest sens, iar Agenia Naional pentru Protecia Concurenei i-a exprimat refuzul prin faptul c nu am argumentat scopul utilizrii informaiei i temeiul legal de solicitare. Cele mai multe instituii publice, ntre care Guvernul, Aparatul Preedintelui, Curtea Suprem de Justiie, Curtea de Conturi, Procuratura General, Curtea de Apel Economic, Serviciul de Informaie i Securitate, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Finanelor, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei .a., ne-au redirecionat la Comisia central de control al declaraiilor cu privire la venit i proprietate (CCCD). Pn i ex-ministrul Finanelor, Mihai Pop, ne-a spus c datele despre venitul su se a la Comisie (CCCD) al crei preedinte era chiar el n data n care a rspuns demersului. Veniturile demnitarilor snt considerate secret de stat Conducerile Serviciului Vamal, Ageniei Sportului i Ageniei Rezerve Materiale, Achiziii Publice i Ajutoare Umanitare susin c informaiile privind declaraiile pe venit sunt condeniale i nu pot date publicitii. Ministerul Industriei i Infrastructurii consider c declaraiile pe venit sunt date cu caracter personal i accesibilitate limitat, iar Comisia Naional a Pieei Financiare susine c declaraiile cu privire la venituri i proprietate reprezint un act personal, irevocabil i condenial. 138

Doar primarii sraci au anexat copiile declaraiilor pe venit Dei din totalul de 895 de primrii crora le-a fost expediat solicitarea de informaii, au rspuns solicitrii doar 56, dintre care 29 au prezentat informaia solicitat, primarii au fost singurii funcionari care au anexat i copiile declaraiilor lor pe venit, nu doar informaia despre veniturile din salarii. Ct privete instituiile descentralizate n teritoriu comisariate de poliie, judectorii, inspectorate scale etc. - acestea s-au dovedit i mai secretoase. n majoritatea cazurilor, respondenii ne-au redirecionat la instituia central n subordinea creia se a. i dac de la celelalte instituii din teritoriu am primit cte cel puin un rspuns, fr a obine, n mare, informaia solicitat, atunci de la Casele Naionale de Asigurri Sociale nu am primit nici un rspuns, ele ind instituiile care au neglijat n totalitate cererea noastr. Legea oblig funcionarii s-i publice veniturile Legea privind declararea i controlul veniturilor i al proprietii demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcie de conducere nr. 1264/19.07.2002 oblig urmtorii demnitari s publice declaraiile sale pe venit n pres: Preedintele Republicii Moldova, deputai, membrii Guvernului, Preedintele Curii Constituionale, Preedintele Curii Supreme de Justiie, Procurorul General, Preedintele Curii de Conturi, Guvernatorul Bncii Naionale a Moldovei, Directorul Serviciului de Informaii i Securitate, primarii din orae, sate (comune) i preedinii consiliilor raionale. Acest articol oblig n mod expres publicarea urmtoarei informaii, care nu constituie informaie condenial: a) valoarea total a proprietii declarate; b) lista tuturor bunurilor ce constituie proprietate a subiectului declarrii, cu indicarea dac aparine cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosin, inclusiv a celor aate n afara rii. Demnitarii care nu sunt inclui n lista de mai sus, dei nu au obligaia, dispun de dreptul de a face public aceeai informaie privind veniturile sale, a declarat, solicitat de CIN, jurista Janeta Hanganu. Juristul calic,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

de asemenea, ilegal solicitarea demnitarilor ca Centrul de Investigaii Jurnalistice s-i justice interesul pentru informaia solicitat, ntruct Articolul 10 al. 3 al Legii privind accesul la informaie absolv solicitantul de obligativitatea unei asemenea justicri. 29 deputai i 5 minitri nu i-au fcut publice declaraiile pe venit Majoritatea demnitarilor i alte persoane cu funcii publice i-au argumentat refuzul de a ne da declaraiile pe venit prin faptul c le-au depus la Comisia central de control al declaraiilor pe venit i proprietate. La cteva luni de la demersul nostru, n aprilie curent, Comisia a fcut public averea unor deputai, minitri i a altor persoane cu funcii de rspundere. Nu tim de ce, Comisia a trecut cu vederea 29 de deputai i 5 minitri, care, pn n prezent, dei a trecut jumtate de an, nu iau fcut publice averile. i nici un organ de resort nu le-a cerut socoteal pentru c sdeaz cu obrznicie legea. Secretarul Comisiei nu tie cine sunt membrii acesteia Despre eciena comisiei respective, care, este abilitat prin lege, i acest lucru se vede i din denumirea ei, cu controlul declaraiilor pe venit i proprietate, nu mai vorbim. Secretarul acestei comisii, Vadim Enicov, el ind i reprezentantul Preediniei n comisie, nu tie mcar cine sunt membrii acesteia. Solicitat de noi, pe 8 iulie, s ne dea lista i coordonatele membrilor comisiei, Enicov ne-a spus c are treburi mai importante de rezolvat la moment. Totui, la insistena noastr, a numit civa membri, printre care Ivan Clcic, Ion Untu i Dumitru Prijmireanu, persoane, care, dup cum aveam s constatm dup o zi de cutri, nu sunt membri ai acestei comisii din anul 2006 (!). Mai mult, Enicov ne-a spus c ultima edin a comisiei a avut loc aproximativ acum 2 sptmni, iar singurul membru al comisiei pe care l-am gsit disponibil, deputatul Ion Guu, ne-a spus c a fost chemat la o edin a comisiei acum dou luni, dar nu a fost prezent, deoarece se aa ntr-o deplasare. Ultima edin a comisiei la care dnsul a participat a avut loc n luna februarie.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Membrii Cabinetului demis au plecat fr s-i prezinte declaraiile pe avere Potrivit buchiei legii, dup demiterea Guvernului toi minitrii trebuie s prezinte Comisiei informaii despre averea agonisit de la nceputul anului pn la demitere. Comisia, la rndul ei, trebuie, n termen de 30 de zile, s verice corectitudinea declaraiilor. nturct Guvernul Tarlev i-a prezentat demisia la 31 martie curent, am solicitat de la Comisie informaia despre declaraiile pe care trebuiau s le depun membrii Cabinetului demis, mai ales c termenul n care Comisia trebuia s verice declaraiile a expirat pe 3 iulie. Rspunsul secretarului a fost c membrii Comisiei nu au procesat nc toat informaia i nu cunoate dac toi minitrii Guvernului demis au prezentat noile declaraii pe venit i avere. Acestea sunt doar cteva din exemple care pun la ndoial eciena Comisiei Centrale de Control a declaraiilor de venit i proprietate. Centrul de Investigaii Jurnalistice monitorizeaz, n prezent, activitatea ei i va reveni cu o investigaie la tem. Organele de drept nu sunt sesizate Chiar dac o treime din deputai i civa minitri nu au prezentat conform legii declaraiile pe avere, organele de drept nu au fost sesizate. Procurorul anticorupie, Boris Poiat, ne-a declarat c la Procuratura Anticurupie nu a parvenit nici o sesizare pentru a verica anumite declaraii pe avere ale demnitarilor. Procurorii au iniiat n trei cazuri vericri ale veniturilor unor funcionari, dintre care dosarul unui poliist de la Hnceti a fost trimis n judecat. Legislaia privind declararea averilor din Moldova este imperfect, a inut s precizeze Boris Poiat, subliniind c dac n alte state, cum ar Letonia, bunoar, demnitarul este obligat s fac dovada c a obinut averea n mod legal, la noi totul se prezum i organele de drept trebuie s dovedeasc c demnitarul s-a mbogit ilicit. Centrul de Investigaii Jurnalistice
(24.07.2008, www. investigatii.md)

139

140

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 35. Dreptul la nvtur


(1) Dreptul la nvtur este asigurat prin nvmntul general obligatoriu, prin nvmntul liceal i prin cel profesional, prin nvmntul superior, precum i prin alte forme de instruire i de perfecionare. (2) Statul asigur, n condiiile legii, dreptul de a alege limba de educare i instruire a persoanelor. (3) Studierea limbii de stat se asigur n instituiile de nvmnt de toate gradele. (4) nvmntul de stat este gratuit. (5) Instituiile de nvmnt, inclusiv cele nestatale, se nineaz i i desfoar activitatea n condiiile legii. (6) Instituiile de nvmnt superior beneciaz de dreptul la autonomie. (7) nvmntul liceal, profesional i cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe baz de merit. (8) Statul asigur, n condiiile legii, libertatea nvmntului religios. nvmntul de stat este laic. (9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine prinilor.

(Constituia Republicii Moldova)

35.
(1) , , , . (2) . (3) . (4) . (5) , , . (6) . (7) , . (8) . . (9) .
( )

Respins= pentru critic= [i pentru credin\a sa


n cele circa trei decenii de activitate n pres nu mi s-a ntmplat s vd scrisori att de voluminoase, ca cele trei primite de la Climuii de Jos. Pe zeci de foi, autoarea, Elena Diozu, scrie despre multiple nereguli, care, n opinia sa, au loc n activitatea grdiniei de copii din localitate. Tonul scrisorilor nu este agresiv. Autoarea, deja fost angajat a grdiniei, i d cu prerea ce ar bine de ntreprins ca grdinia s devin pentru micui a doua cas. M-am strduit s vin n ajutor administraiei Elena Diozu ne scrie: Chiar din prima lun dup angajare la grdinia Nistru, am observat c se comit nclcri grave ale drepturilor copiilor, despre care tia i efa grdiniei, Marcela Lisnic. M-am strduit s vin n ajutor administraiei, propunnd i soluii concrete. Deoarece problema inea i de competena conducerii comunei, am apelat la primar. Starea de lucruri de la grdini nu s-a schimbat. Am discutat la tem cu mai multe mame. Unele m-au prentmpinat: vezi s nu ai probleme. Totui, civa prini, inclusiv Paulina Pascari i Silvia Cazac, membre ale comitetului printesc, Tamara Maciuca, nvtoare, au susinut iniiativa de a face ordine. De fapt, este vorba de nclcrile admise la evidena frecvenei copiilor, nerespectarea gracului de servire a dejunului i alte chestiuni privind alimentarea copiilor i calcularea taxei pentru frecventarea instituiei, iluminarea i nclzirea ncperilor, pstrarea cureniei i respectarea igienei personale a copiilor, constata Elena. n continuare, pe vreo 30 de pagini, dnsa aducea dovezi. La 3 septembrie 2007 Marcela Lisnic a dispus ncadrarea mea n calitate 142 de educatoare la grupa pregtitoare. Dar, dup ce am nceput s-i spun adevrul, doamna ef a pornit lupta mpotriva mea. Astfel, pentru faptul c n programul matineului consacrat srbtorilor din preajma Anului Nou nu am inclus poezii i cntece despre Mo Crciun i brad, chiar n timpul prezentrii, M.Lisnic a chemat civa prini n sala cu lavoare, ndemnnu-i s semneze o plngere prin care s-i exprime nemulumirea de modul cum a fost pregtit matineul. Prinii au refuzat s semneze hrtia. Mai trziu, la 9 ianuarie 2008, la grdini au venit 12 prini i m-au anunat c efa intenioneaz s m elibereze din funcie. O cauz ar fost, chipurile, apartenena mea la o alt confesiune religioas. Revoltai, prinii au semnat o declaraie n care scriau c nu sunt de acord ca eu s u concediat. Tot atunci ei au mers la primar i l-au avertizat c nu este legal s concediezi pe cineva doar din cauz c are alt credin. La mijlocul lui ianuarie, efa a emis un ordin prin care mi-a fost aplicat o prentmpinare pentru felul cum am pregtit matineul. Aceasta n condiiile n care educatorul este liber n alegerea programului oricrei festiviti i prinii au rmas satisfcui de srbtoare. efa grdiniei a implicat mai multe persoane n campania pornit mpotriva mea: angajai ai primriei, Centrului de Medicin Preventiv i Direciei nvmnt, chiar i preotul din sat, scrie Elena Diozu. Din cele trei scrisori mai am c: n septembrie 2007, cnd am fost angajat, nu s-a vorbit despre un termenlimit. De fapt, atunci nu am semnat vre-un contract n care s fost stipulate careva condiii. Iar pe la jumtatea lui ianuarie 2008 efa m-a chemat n biroul ei i mi-a cerut s semnez nite contracte. Deoarece contractul era voluminos, iar copiii stteau afar, n frig i fr supraveghere, am rugat-o pe dna Lisnic
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

s mi-l dea s-l citesc. efa a refuzat, menionnd c ceilali lucrtori au semnat fr s-l citeasc i, deci, aa pot s fac i eu. Seara, mpreun cu efa, am fost invitat la primarul comunei, Sergiu Melnic. Din discuie am neles c primarul a fost informat c mama mea a fost la eful Direciei nvmnt i i-a povestit despre starea de lucruri de la grdini. Dup o discuie aprins, ne-am desprit, efa grdiniei rmnnd n birou cu primarul. Peste puin timp, n prezena mea, primarul a avertizat-o pe mama, angajat a primriei, s nu mai calce pe la grdini. Cu mare greu am aat ce salariu trebuie s primesc. Doar dup ce am apelat la Ministerul Educaiei am aflat c primria trebuie s-mi plteasc o anumit sum, care mi-a fost reinut nelegitim. Drept urmare, la 23 mai 2008, toi angajaii grdiniei au fost chemai la ef, care au citit ordinul conform cruia, ncepnd cu 3 iulie curent, eu urma s u concediat. Mi s-a mai spus s semnez ordinul, deoarece contractul meu expir la 3 septembrie 2008. Iubit de copii, nu i de e La redacie a parvenit i o scrisoare, semnat de Tamara Maciuca, nvtoare la gimnaziul din Climuii de Jos, din care am: n anul de studii 2007-2008, copiii din grupa pregtitoare din satul Climuii de Jos veneau la grdini cu dispoziie pozitiv, ardeau de nerbdare s se ntlneasc cu educatoarea lor, Elena Diozu. Ei cu o deosebit plcere i povesteau dumneaei noutile, i mprteau impresiile. Veneau i cu ori pentru educatoare, alii aduceau i dulciuri pentru doamna Elena. Lucrez n nvmnt i, ind limitat n timp, nu am fost n stare s acord mai mult atenie copilului n a-l pregti pentru coal. Acest lucru ns l-a fcut de minune educatoarea Diozu. La sfrit de an am constatat c copilul meu cunoate literele i le poate uni n silabe, face ncercri de a citi, tie foarte multe poezii i cntece. El mi poate explica toate sarcinile efectuate la grdini pe parcursul anului, de minune povestind despre ecare lucrare scris n caiet la grdini. Se descurc i la matematec. mpreun cu ali prini,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

asistnd la dou activiti educative, nu am putut s nu observ lucruri frumoase. Fiecare copil a spus cte trei poezii. Minunat a fost prezentarea teatralizat a Cenuresei. Este foarte important c doamna educatoare Diozu muncete cu ecare copil n mod individual, innd cont de capacitile ecruia. i mai interesant a fost prezentarea consacrat Zilei Internaionale a Ocrotirii Copilului. n cadrul acestei activiti copiii au scris, au recitat poezii i au participat la diverse jocuri interesante. Faptul c, ind n vacana de var, copilul meu vroia s se vad cu educatoarea, s-i deseneze o scrisoare, mi dovedete c Elena Diozu a dus o activitate pedagogic pozitiv cu aceti copii i merit s lucreze. Din convorbirile cu ali prini am tras concluzia c ei sunt satisfcui de pregtirea pe care o au copiii lor, menioneaz Tamara Maciuca. ntr-un demers, prinii Natalia Rusu, Tamara Maciuca, Elena Macovei, Paulina Pascari i Silvia Cazac menioneaz c majoritatea prinilor, ai cror copii au fost instruii n grupa pregtitoare de educatoarea Elena Diozu, o recomand i altor prini ca o educatoare interesant, cu cele mai nalte virtui, pe primul loc ind mrinimia, sinceritatea, omenia. Concediere n grab ncepnd cu 1 septembrie curent, la grdinia din Climuii de Jos nu mai funcioneaz grupa pregtitoare. Dei n localitate sunt vreo 50 de pici, grdinia este frecventat de doar 15 copii. Acetia, inclusiv 6 de vrst precolar, sunt adunai ntr-o singur grup. Att efa grdiniei, Marcela Lisnic, ct i contabilul-ef al primriei, Lilia Boldescu, susin c lichidarea grupei pregtitoare a fost coordonat cu primarul i Direcia General nvmnt, Tineret i Sport oldneti pe motiv c nu sunt bani sucieni n bugetul local. Potrivit calculelor oferite la contabilitatea primriei, pentru ntreinerea grupei pregtitoare sunt necesari circa 30 mii lei anual, or, n acest caz regulamentul prevede includerea n state a nc patru angajai: educatoare, ef de gospodrie (0,5 salariu), conductor muzical 143

(0,25 salariu) i spltoreas (0,25 salariu). Dar la grdinia din satul Cot, cea de-a doua localitate din componena comunei Climuii de Jos, care-i frecventat doar de 8 copii n vrst de 6-7 ani, s-au gsit bani pentru grupa pregtitoare. Nimeni nu mi-a prezentat nici un calcul privind activitatea grdiniei de copii, ne spune Sergiu Melnic, primarul comunei Climuii de Jos. Dnsul, venit la primrie din funcia de director al colii din s.Cot, cunoate bine rolul pregtirii copiilor pentru coal. Referindu-se la conictul dintre administraia grdiniei i educatoarea E. Diozu, primarul a zis: Le-am spus s fac tot posibilul ca copiii s nu sufere, nu am nevoie de ceart, cu att mai mult c prile implicate n conict sunt rude. Cu bun seam, Elena Diozu este rud cu Marcela Lisnic. Dar, dup cum arm efa grdiniei, nu acest fapt a stat la baza angajrii Elenei. Am cunoscut-o ca pe un specialist cu pregtire bun, cinstit, ordonat, cu responsabiliti, care iubea copiii. Dar de la un timp Elena era preocupat de alte griji. La observaiile mele reaciona bolnvicios, nu lua n seam indicaiile mele. Pn la urm m-am vzut nevoit s spun despre aceasta conducerii primriei, ne-a declarat efa grdiniei, atenionndu-ne c Diozu a fost concediat n legtur cu expirarea contractului. Ce-i drept, efa grdiniei s-a eschivat de la ntrebarea din care motiv nu a ncheiat contractul respectiv la momentul angajrii i din care considerente a dispus concedierea educatoarei E.Diozu nainte de a expira contractul de munc. Am rugat-o pe Marcela Lisnic s ne spun de ce Elena Diozu a fost concediat n conformitate cu art. 86, dar i cu art. 82 (aa este indicat n carnetul de munc), ultimul stipulnd ncetarea contractului de munc n circumstane ce nu depind de voina prilor. efa s-a grbit s ne combat, aducndu-ne registrul grdiniei. Atunci am constat c, potrivit ordinului din registru, Elena Diozu a fost concediat conform art. 86 p i g, iar n carnetul de munc sunt indicate punctele p, e i g, care prevd, respectiv, p nclcarea grav, chiar i o singur dat, a obligaiilor de munc de ctre conductorul unitii, de ctre adjuncii si sau de ctre contabilul-ef, e 144

constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate, conrmate prin hotrrea comisiei de atestare i g nclcarea repetat, pe parcursul unui an, a obligaiilor de munc, dac anterior au fost aplicate sanciuni disciplinare. Solicitat s comenteze faptul, M.Lisnic a spus: E scrisul meu, dar nu neleg de ce aa este indicat n carnetul de munc. coala rmne fr copii Potrivit datelor DGTS, n anul curent n raionul oldneti sunt 470 copii n vrst de 6 ani i 435 copii n vrst de 5 ani. i mai mic este numrul copiilor care vor completa instituiile de nvmnt n anii urmtori. Situaia este caracteristic i pentru comuna Climuii de Jos. Spre exemplu, actualmente, n clasa nti a gimnaziului din Climuii de Jos fac primii pai n lumea cunotinelor 18 copii. La anul viitor s-ar putea ntmpla ca gimnaziul s nu aib clasa nti. Petru Cioban, directorul gimnaziului e de prere c unii din actualii elevi din clasa nti ar trebuit s mai mearg la grdini. Copiii i-ar consolidat cunotinele i ar existat posibiliti ca i la anul s se completeze o clas. De situaia creat este ngrijorat i Valentina Popuoi, unica educatoare de la grdinia din localitate: Am i eu copil de cinci ani i mi-i team c s-ar putea ntmpla ca el s nu poat merge la coal, cci ce fel de clas poate cu vreo cinci-ase elevi?. Solicitat s-i expun opinia referitor la concedierea educatoarei E.Diozu, Valentina Popuoi a menionat: Voi insista s ne deschid grup pregtitoare i voi insista s u eu educatoare, am destul experien pentru a munci cu copiii. Ea reprezint alt credin... Investignd litigiul de la Climuii de Jos, am discutat cu mai multe persoane, inclusiv factori de decizie din comun i centrul raional. De la profesorii gimnaziului am aat c nu toi picii venii la coal au pregtirea necesar. Unii interlocutori consider c acesta este i
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

un neajuns al grdiniei, alii sunt de prerea c mult depinde de capacitile copiilor. Se mai spunea c E.Diozu prea mult i ddcea pe micui, i servea cu dulciuri aduse de acas. Dar cea mai aspr nvinuire, auzit n cancelarie, era c ea le permitea copiilor s e prea de sine stttori i ca rezultat acetea nu-i ddeau ascultare. S-a ajuns pn la aceia c ea le vorbea copiilor despre drepturile lor, care, se ntmpl s e nclcate chiar i la grdini, se revolta o profesoar care, la un moment, a declarat: -apoi dnsa este de alt credin! Elena Diozu a atenionat asupra mai multor nereguli, comise la grdini. Drept urmare, a fost concediat din instituie. Asta ns nu nseamn c acolo lucrurile ar putea s

se schimbe n bine. Cu att mai mult c, dup cum au menionat i nite ceteni, care nu au dorit s-i spun numele, despre situaia din grdini se tie att n sat, ct i la raion. Pur i simplu, oamenii nu mai cred c adevrul ar putea triumfa: prea bine sunt primii i petrecui controlorii. Spusa i aparine unei doamne, care s-a recomandat drept Svetlana Popuoi. Vzndu-m de mai multe ori n vizit ba la primrie, ba la grdini, dnsa mi-a i reproat: nu cred c scrisorile Elenei Diozu i comentariile corespunztoare vor tiprite n ziar. Consemnare: Victor Sofroni
(Cuvntul, Rezina, 24.10.2008)

Raket ]n ]nv=\=m]nt
Dei nu este prevazut de lege, colectarea lunar a fondului colii sau a fondului clasei exist. La aceste cheltuieli, mai adunm o cutie de bomboane, n semn de atenie, o braar de aur, c e ziua dirigintei, taxa de nscriere la studii, care depete mia de lei, meditaiile obligatorii, i ajungem la concluzia c, n R. Moldova, nvmntul e gratuit pe banii prinilor. Taxele liceelor i grdinielor difer, de la 50 la 150 de lei. Elevii susin c nimeni nu i oblig s vin lunar cu banii de acas, ns dac nu o fac, profesorii se uit la ei strmb. Astfel, elevii se obinuiesc de mici s dea indirect profesorilor bani, dac vor s e tratai cu prviri mai ngduitoare. Potrivit unui studiu din 2007, Plile informale n instituiile de nvmnt preuniversitar, (http://www.ipp.md/biblioteca1.php?1=ro&id=139), realizat de Institutul de Politici Publice, prinii snt nevoii s contribuie prin nite pli suplimentare la cele prevzute de lege, pentru a le asigura copiilor o not mai mare i condiii mai bune de studii. Studiul evalueaz c suma total a cheltuielilor suportate de prini pentru educaia
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

copiilor n nvmntul primar i secundar, timp de un an colar, e de circa 1.687 mil. lei i depete resursele nanciare alocate de stat n acest domeniu. Cadouri de 25 milioane pentru profesori n plus, prinii cheltuiesc anual 118 mil. lei pentru lecii suplimentare, dintre care 92 mil. pentru lecii individuale i 26 mil. pentru lecii n grup. Pentru cadourile profesorilor prinii pltesc 25 mil. lei, iar pentru examene 6 mil. lei. n opinia prinilor, cauzele principale de rspndire a fenomenului plilor suplimentare snt nanarea insucient a instituiilor de ctre stat, salariile mici ale profesorilor i dorina elevilor i a prinilor de a avea note mari, n special la testri i examene. n 2001, Ministerul nvmntului de atunci a adoptat Hotrrea privind instituirea asociaiilor obteti ale prinilor n sprijinul nvmntului. Fr a ine cont de anumite puncte care reglementeaz procedura de colectare a banilor, membrii consiliului de administrare a asociaiilor, n cele mai dese 145

cazuri prini care vroiau s se pun bine pe lng profesori, obligau, pur i simplu, elevii s contribuie benevol cu anumite sume de bani. Asta, dei statutul asociaiilor n cauz, citm din punctul 4.8, interzice aciunile de forare a prinilor privind aderarea lor la asociaia obteasc, implicarea elevilor n procesul de colectare a banilor i acumularea banilor de la prini n alte scopuri, neprevzute de prezentul Statut (fondul clasei, fondul colii, cadouri cu ocazia diferitelor ceremonii). M-ta nu-i d bani, n-ai s i nvat Eugenia P., fosta profesoar este mama a doi copii. Ambii frecventeaz o grdini din Chiinu. tiu despre existena asociaiilor obteti ale prinilor n sprijinul nvmntului, nsa nu cred c acestea au fost ninate n toate instituiile de nvmant n care se colecteaz bani. Lucrul care m indigneaz cel mai mult este faptul c, dei directorii de coli i grdinie n cele mai dese cazuri snt iniiatorii sau cei care permit colectarea plilor neformale, lng biroul lor poi vedea scris cu litere de-o chioap: Se interzice colectarea banilor de la prini!. Situaia educatorilor copiilor mei este una jalnic. Deseori ei snt nevoii s cereasc bani. Taxa pentru copil e de 90 de lei pentru o lun, dintre care 20 snt pentru fondul grdiniei, restul banilor se mpart ntre dou educatoare i o ddac. Pltesc, pentru c mi dau seama c niciun educator n ziua de azi nu poate supravieui cu un salariu de 500 de lei. Deoarece am doi copii care merg la aceeai grdini, am un rabat de 20 de lei. Snt indignat de faptul c, uneori, dei achitm lunar bani n acest fond, sntem forai s suportm i cheltuieli imprevizibile, cum ar cele destinate vopsirii gardurilor, procurrii draperiilor etc. De cnd pltesc fondul grdiniei, nu am primit niciun bon care ar demonstra c am achitat aceti bani! Eugenia susine c, la capitolul pli neformale, situaia din grdinie e mai blnd dect n coli i licee, deoarece educatorii, spre deosebire de profesori, snt mai tolerani. 146

Acum civa ani, am lucrat n calitate de psiholog colar. O profesoar teroriza elevii cu fraze de tipul: M-ta nu-i d bani, n-ai s i nvat. Estorcarea de bani, legalizat de Guvern n general, banii n instituiile de nvmnt se colectau i pn la crearea asociaiilor obteti ale prinilor n sprijinul nvmntului. De fapt, prin constituirea acestor asociaii a fost legalizat estorcarea de bani n coli i grdinie, snt de prere juritii din cadrul Centrului de Analiz i Prevenire a Corupiei (CAPC). Potrivit statutului asociaiilor n cauz, prinii snt cei care ar trebui s convin de comun acord asupra mrimii cotizaiilor i, respectiv, ecare dintre ei s e invitat s contribuie cu o anumit sum de bani, procedura neind obligatorie. Majoritatea prinilor, ns, contieni de faptul c aceast plat este una benevol, snt siguri c, n momentul n care vor refuza s plteasc, copilul lor va marginalizat. Potrivit juritilor CAPC, una dintre probleme e i lipsa unor bonuri de cas care ar demonstra c banii au fost investii pentru mbuntirea calitii studiilor. De cele mai dese ori, banii se duc ntr-o gaur neagr. Cel mai straniu este faptul c, n anumite instituii de nvmnt, fondul colii este sprijinit chiar i atunci cnd copiii snt n vacan. Pe lng cotizaiile pe care le achit prinii, mai apar tot felul de urgene imprevizibile. Ministerul Educaiei tolereaz corupia n cadrul CAPC funcioneaz linia erbinte (92-79-79), la care pot apela persoanele care cunosc cazuri de corupie. Mai multe cazuri sesizate de ceteni se refer la colectarea ilicit a banilor n instituiile de nvmnt. Un printe a doi copii ne-a telefonat indignat c elevilor li s-au cerut cte 50 de lei pentru a schimba ua de la cabinet. Un alt caz, destul de bizar, se refer la un profesor de zic care le-a solicitat copiilor din toate
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

clasele s colecteze bani pentru a-i cumpra computer. Poate e o chestie motivat, deoarece profesorul vrea s se cultive, dar ea nu trebuie s e fcut din contul elevilor, cel mai urt n toat aceast chestie e faptul c s-a cerut lista elevilor care au achitat bani. De fapt, pltind aceti bani, cumperi bunvoina educatorului sau a profesorului, lucru care este ngrozitor, deoarece realizezi c, n lipsa acestor pli, copilul tu va neglijat i marginalizat. ntr-o coal snt destul de muli elevi. Dac analizezi ci bani se adun n ecare lun, realizezi c snt sume impresionante, fr a putea aa cum anume snt cheltuii aceti bani. Ori de cte ori ne-au fost adresate astfel de telefoane, am sesizat Centrul de Combatere a Crimelor Economice i Corupiei (CCCEC) i Ministerul Educaiei i Tineretului (MET). Dac CCCEC ne ofer nite rspunsuri ablonate, n care ne asigur c Aspectele expuse (n sesizare, - n.r.) nu au fost conrmate, din care motiv investigaiile au fost sistate, atunci de la MET nu primim niciun rspuns, susin experii CAPC. Porivit juritilor CAPC, deseori, problema cea mai important n investigarea cazurilor de acest gen este c prinii care se adreseaza la centru ezit s-i dezvluie identitatea, prefernd anonimatul. Pentru iniierea unei proceduri penale, nsa, ar trebui s existe o plngere concret. De obicei, oerii CCCEC menioneaz n rspunsurile adresate la sesizrile CAPC despre oportunitatea de a convinge prinii care semnaleaz corupia n sistemul educaional s conlucreze cu subdiviziunile CCCEC pentru documentarea faptelor, ceea ce ar determina minimalizarea fenomenului. Solicitat de Ziarul de Gard, efa Direciei nvmnt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaiei i Tineretului, Nadejda Velisco, oferindu-ne Hotrrea privind instituirea asociaiilor obteti ale prinilor n sprijinul nvmntului, a menionat c orice informaie referitoare la subiectul n cauz poate solicitat doar n scris, de la consilierii ministrului vircun.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Recompense ilicite i mit Potrivit studiului Plile informale n instituiile de nvmnt preuniversitar, afecati de plile din nvmnt snt: familia, deoarece banii se iau din buzunarul prinilor, i acest lucru se resimte n special n familiile cu venituri mici; profesorii, care snt impui s cereasc bani, din cauza salariilor mici; i copiii, pentru c, de multe ori, chiar dac familia pltete bani, acetia snt investii n ediciile instituiilor, i nu n mbuntirea calitii studiilor. n aceeai ordine de idei, pe parcursul anilor 20052006, CCCEC a intentat 68 de cauze penale privind infraciunile comise n nvmnt, dintre care 34 de dosare au fost trimise n instana de judecat. Dosarele penale au fost deschise pentru abuz de serviciu, trac de inuen, folosirea documentelor ociale false, primirea de recompense ilicite i darea de mit. n anul 2007, CCCEC a intentat mpotriva angajailor din nvmnt 57 de cauze penale pentru aceleai infraciuni. n majoritatea cazurilor dosarele penale au fost intentate conductorilor instituiilor de nvmnt care abuzeaz de postul pe care l dein n scopuri personale. Au fost i cteva situaii n care prinii ne-au sesizat privitor la cazurile cnd au fost forai s dea bani profesorilor. Schema n aceste cazuri este destul de lucrativ, noi primim adresarea din partea printelui, e fcut prin linia erbinte, e chiar prin solicitare n scris. Apoi, colaboratorul operativ, n conformitate cu prevederile Codului de Procedur Penal, ia toate msurile operative, de la documentare pn la reinere. Pentru obinerea unei baze bune de probe, ca dosarul s ajung n instana de judecat, de obicei se organizeaz agrantul, a declarat pentru Ziarul de Gard Alexandru Gsc, oer de pres al CCCEC. Elevii indicatorul averii prinilor Psihologul Angela Nicolau susine c problemele de sistem snt cele care genereaz corupia. E adevrat c, n prezent, salariul unui profesor e mizer, dar oare persoana care 147

a ales profesia n cauz nu tia despre acest lucru? Care au fost criteriile ce au determinat-o s fac aceast alegere - posibilitatea de a obine un loc de studii achitat de stat (n cazul facultilor de matematic, zic, chimie, biologie etc.) sau, din start, presupunea c viitoarea profesie i va oferi posibilitatea de a obine un venit n plus? Spunnd acest lucru, nu vreau s jignesc pe nimeni, ns nu e un secret c n instituiile de nvmnt este instituit un sistem de remunerare benevol, aici se includ fondul colii, orele suplimentare contra plat, reparaia slilor de clas, zilele de natere ale profesorilor etc. Situaia a fost creat, pe de o parte, de condiiile proaste de salarizare a profesorilor, iar pe de alt parte, de ctre parini, care uneori accept situaia, chiar exagernd-o. De la nceput, profesorul accept banii cu sal, mai trziu ns, simindu-le gustul, ncepe s cear deschis acest lucru. n consecin, elevul care nu ofer bani este intimidat. innd

cont de atmosfera din coli, unde elevii snt indicatorul averii prinilor, iar telefoanele mobile i hainele snt mai importante dect cunotinele, copiii care refuz s dea bani devin inta batjocoririlor din partea profesorilor n clasele de liceu i din partea colegilor, n clasele primare. Ca rezultat, un astfel de elev, pe lng faptul c are posibiliti nanciare limitate, devine complexat i din cauza faptului c este izolat de ctre colegi, ceea ce poate cauza un comportament agresiv fa de acetia. S ne ntrebm dac pot puse pe aceeai balan necesitile materiale i personalitatea copiilor notri. Profesorul trebuie s rmn acel care seaman nelepciune i buntate, i nu s devin un exemplu al mercantilismului acestei societi. Diana Rilean
(Ziarul de Gard, 24.01.2008, http://garda.com.md)

O genera\ie de analfabe\i
n R. Moldova exist zeci, dac nu chiar sute de copii de vrsta lor care nu tiu a citi i a scrie. Spre deosebire de eroii notri care, ntr-un trziu, au revenit la coal, muli tineri analfabei nu mai ajung s nvee literele pentru c le este jen s stea ntr-o banc cu elevi din clasele primare i pentru c viaa i vrsta pe care o au le dicteaz alte interese. nainte de a elabora strategii de computerizare a colilor, Guvernul ar trebui s le asigure copiilor dreptul la nvtur. Problema colarizrii copiilor se a n vizorul mai multor structuri - Ministerul Educaiei i Tineretului, direciile raionale de nvmnt, primriile, asistenii sociali, administraiile colare, comisiile pentru minori. Cu toate acestea, R. Moldova continu s se confrunte cu un fenomen ruinos - cel al abandonului colar. Este greu de perceput, dar n secolul al XXI-lea, la noi sute de copii 148 i adolesceni nu merg la coal i nu pot s scrie i s citeasc. Analizele ministerului de prol arat c, n majoritatea cazurilor, aceti copii provin e din familii n care prinii sunt plecai s munceasc la negru peste hotare, e aate la limita subzistenei sau n care prinii sunt alcoolici. La 15 ani - n clasa II De dou ori mai nali i mai n vrst dect ceilali colegi de clas, Dumitru i Ion, doi frai de 15 i 14 ani din Orhei, sunt astzi elevi n clasa a II-a. Dup o pauz de apte ani, fraii au revenit pe bncile colii tot n clasa pe care nu au putut-o absolvi cu ani buni n urm. Ali doi frai de-ai lor, Grigore, de 13 ani, i Nicolae, de 11 ani, nva n clasa I, la aceeai instituie: gimnaziul internat din or. Orhei. n timp ce copiii de seama lor nsuesc teorema
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

lui Pitagora i legea gravitaiei, cei patru frai abia au nvat alfabetul i ncearc s citeasc pe silabe. Cazul acestor copii nu este singular. n R. Moldova exist zeci, dac nu chiar sute de copii de vrsta lor care nu tiu a citi i a scrie. Spre deosebire de eroii notri care, ntr-un trziu, au revenit la coal, muli tineri analfabei nu mai ajung s nvee literele pentru c le este jen s stea ntr-o banc cu elevi din clasele primare i pentru c viaa i vrsta pe care o au le dicteaz alte interese. Din clasa a IV-a - la armat... Dup clasa a IV-a ar putea s m ia la armat, ne spune Dumitru, elev n clasa a II, care peste o lun va mplini 16 ani. Acum cteva zile, biatul a fost luat la evidena comisariatului militar i n doi ani este ateptat s fac armata. n timp ce copiii de vrsta lui vor intra la facultate, Dumitru i fratele lui Ion abia vor absolvi clasele primare. Conform Legii nvmntului, frecventarea obligatorie a colii nceteaz la sfritul anului de nvmnt n care elevul atinge vrsta de 16 ani. n cazul lui Dumitru, administraia colii va face o excepie i i va permite s rmn n coal nc doi ani, pn la majorat. Ce se va ntmpla dup aceasta? Singura posibilitate oferit de legislaia n vigoare este s frecventeze coala seral, pentru a obine diploma de studii gimnaziale. n R. Moldova exist doar apte coli serale. Pentru Dumitru, ca i pentru ceilali frai ai si, dar i pentru ali copii analfabei provenii din familii srace, coala seral este un lux de nepermis. Ion i Dumitru sunt dintr-o familie numeroas. Mama lor, Ecaterina, o femeie de vreo 45 de ani, a adus pe lume opt copii, trei dintre care sunt deja cstorii. E nevoit s lupte de una singur cu greutile vieii. Soul a prsit-o, speriat de avalana de probleme. Femeia muncete cu ziua ca s-i ntrein copiii, dei uneori nu le poate da nici mcar o coaj de pine la micul dejun. Iarna e un adevrat blestem pentru familie - nu au pe ce cumpra lemne i sunt nevoii s ndure frigul. Nenorocirile familiei au nceput acum apte ani
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

cnd casa n care s-au nscut i au copilrit s-a ruinat. Dup prbuirea casei, copiii n-au mai mers la coal. n scurt timp, familia a prsit satul de batin i cu toii au trecut cu traiul la ora, n Orhei. Aici, zice mama copiilor, sunt mai multe posibiliti de ctig. Preocupai de grijile cotidiene, ea a uitat s-i nscrie pe copii la coal. Pentru c familia st la Orhei neocial - nu au viz de reedin i nici domiciliu permanent - cei patru frai nu gurau ocial n listele copiilor colarizai sau necolarizai. Cei patru frai au ajuns pe bncile colii n urma interveniei angajailor Seciei de asisten social din Orhei, care i-au gsit, au aat necazurile lor i i-au nscris la coal. Autoritile se supr atunci cnd abordm problema abandonului colar i nrutim statisticile privind colarizarea. Avem ns o realitate pe care nu o putem ascunde: unii prini nu-i dau copiii la coal e din cauza srciei, e a iresponsabilitii. Este un fenomen complex care trebuie abordat n ansamblu, susine Elizaveta Iurcu, specialist principal n cadrul Seciei de asisten social i protecie a familiei din raionul Orhei. De multe ori, familiile srace i pun copiii s munceasc n loc s-i dea la coal. Ele nu au bani s cumpere rechizite colare i s achite taxele de nchiriere a manualelor. Ajutorul din partea statului se rezum la 100 de lei, o sum mizer n condiiile n care pregtirea copilului pentru coal te cost de 10-15 ori mai mult. n unele cazuri, nici aceti bani nu ajung la familiile care au cu adevrat nevoie de ajutor bnesc. Este i cazul dnei Ecaterina care nu tia c, n calitatea sa de mam solitar cu muli copii, trebuie s benecieze de ajutor pentru colarizare, dar i de scutirea plilor pentru nchirierea manualelor. Dac mi spunea cineva c nu va trebui s pltesc pentru cri i rechizite, i dam demult la nvtur, spune dna Ecaterina. La coal - pentru o porie de mncare Tmrica este o excepie norocoas a familiei sale care locuiete tot n Orhei. Ea este singura din cele patru surori care a mers la coal la vrsta i n clasa potrivit, adic la 149

apte ani i n clasa I. n aceeai clas cu ea nva alte dou surori - Nina (de 13 ani) i Diana (de 11 ani). Cristina, cea mai mare, care va mplini n curnd 15 ani, ateapt de pe o zi pe alta s i se perfecteze actele ca s poat merge i ea n clasa I. La nceput, nici nu vroia s aud de coal, ducndu-le ns pe cele mici la lecii i asistnd uneori la ore, Cristina a prins gustul crii i acum este nerbdtoare s nvee a scrie i a citi. Mama lor, dna Elena, spune c de cnd i-a dat fetele la coal e mai mpcat cu sine nsi, pentru c acolo fetele stau la loc cald i sunt hrnite la timp. Srcia i nesigurana zilei de mine planeaz de mai muli ani asupra acestei familii n care mama ine locul ambilor prini. Lucrez cu ziua i cnd fac un ban, au i copiii mei de mncare, spune femeia. Specialitii de la Direcia de nvmnt i cei de la asistena social din Orhei ne-au asigurat c au ncercat de mai multe ori s o conving pe femeie s-i nscrie fetele la coal, dar fr niciun rezultat. Grijile mamei se reduceau la bucata de pine pe care trebuia s le-o pun seara pe mas i la tavanul casei, care st s cad. n ajun de 1 septembrie, ea a fost chemat la primrie, unde i s-a dat un ajutor de cte o sut de lei pentru ecare copil pe care urma s-l nscrie la coal. Abia a reuit s le cumpere fetelor nite rochie ieftine i lapi de gum ca s aib cu ce merge la lecii. Un argument n favoarea colarizrii a fost i faptul c nu a trebuit s plteasc pentru cri i caiete. Dac ar fost necesare atare cheltuieli, le-ar luat napoi acas - n-o mai inea buzunarul. Crile i ziarele - bune doar pentru rsucit igri... Virgiliu i Victor, doi gemeni de 14 ani din raionul Soroca, au abandonat coala nainte de a prinde gustul nvturii i a nva s citeasc. Acum fac haz de sora lor geamn, care se ine de carte. Prinii lor s-au nfrit de mult cu paharul i nu au un loc stabil de lucru. Ca s se ntrein, cei doi biei muncesc cu ziua pe la constenii mai nstrii. Vara pasc vitele satului sau presc, iar toamna adun roadele 150

i sap grdinile. Fraii sunt la mare cutare i nu accept orice ofert. Iarna le vine mai greu cu de-ale gurii pentru c nu prea au de lucru. Crile i ziarele le servesc numai la rsucit igri. Visul lor cel mai mare este s poat agonisi nite bani ca s plece n Ucraina, acolo unde muncesc de civa ani fraii lor mai mari, care, la fel, au abandonat coala nc din clasele primare. Primria i amintete de ei, mai ales n prag de an colar, cnd i cheam pe prini la covor. Ca s justice ajutorul primit de la primrie, Virgiliu i Victor mai treceau pe la coal n primele zile de septembrie, dup care uitau de ea pentru nc un an. Dui la coal cu poliia n raionul Cahul erau nregistrai la nceputul acestui an de studii 51 de copii necolarizai. Unii dintre acetia nu frecventau coala pentru c mai aveau de lucru pe cmp, alturi de prini, alii pentru c nu aveau cu ce se mbrca. Statistica era completat i de copiii plecai pentru perioada de var la prinii lor care muncesc peste hotare. Acum, n raion sunt nregistrate trei cazuri de necolarizare i 13 - de abandon colar. Specialitii Direciei de nvmnt din Cahul ne-au spus c i-au mbuntit statisticile i datorit ajutorului oferit de poliie. Oamenii legii mpreun cu reprezentanii comisiei pentru minori au mers n ecare familie i i-au convins pe prini s-i dea copiii la coal. Am fost nevoii s le citim legislaia i s-i prevenim c ar putea amendai. Totui, penalizrile nanciare nu sunt cea mai bun practic, innd cont de faptul c e vorba de familii srace, spune Ludmila Drucinschi, specialist la Direcia de nvmnt din raionul Cahul. Categoric mpotriva colii Unul dintre cazurile de necolarizare din raionul Cahul este cel al lui Artur, un biat de 15 ani, care nu a mers niciodat la coal pentru c mama sa este categoric mpotriv. Femeia spune c nimeni n-o poate convinge s-i dea copilul la carte i c, impunndu-i
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

acest lucru, autoritile de fapt ncalc drepturile copilului. Primria i administraia colii sunt obligate prin lege s cear colarizarea copilului pn cnd acesta mplinete 16 ani, adic, n cazul lui Artur, nc un an, dup care situaia sa este la discreia familiei. Tot la Cahul, un alt biat, Oleg, a renunat la studii pentru c trebuie s munceasc ca s se ntrein. El locuiete de mai muli ani de unul singur n casa prinilor. Acetia l-au abandonat dup ce au divorat i s-au recstorit, andu-se acum n diferite raioane ale republicii. Directorul colii l-a chemat la lecii, dar biatul nu calc pragul colii pentru c se stingherete s nvee alturi de copii cu mult mai mici dect el. Din clasa I - la nchisoare Zeci de adolesceni din R.Moldova ajung s nvee alfabetul la... nchisoare. Printre copiii aai n conict cu legea, numrul celor care nu au stat nicio zi pe bncile colii depete 10%, ne-a relatat Igor Cepraga, ef-interimar de direcie la Departamentul instituii penitenciare. Atta timp ct se a n detenie preventiv minorii nu frecventeaz coala. Dup pronunarea sentinei, bieii condamnai sunt transferai la penitenciarul de la Lipcani, unde pot s termine gimnaziul. Fetele condamnate sunt transferate la penitenciarul de femei de la Rusca, unde nu au posibilitatea s-i continue nvtura. Administraia nchisorii de la Rusca spune c numrul fetelor condamnate este mult mai mic n comparaie cu cel al bieilor i de aceea nu-i permite luxul s deschid o coal i s angajeze profesori. Dei majoritatea bieilor care nimeresc la penitenciarul din Lipcani au trecut de mult de vrsta elevilor din clasele primare, acum doi ani aici a fost deschis n premier clasa I. Tineri de 13-15 ani nva s scrie i s citeasc, apoi trec direct n clasele gimnaziale din cadrul penitenciarului. Anual, de serviciile de alfabetizare beneciaz circa 15-20 de deinui de la Lipcani, ne-a spus Igor Cepraga. Absolvenii clasei a IX-a susin o testare, la fel ca toi elevii din instituiile preuniversita Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

re din republic. ncolo se deplaseaz chiar i asisteni de la Ministerul Educaiei i Tineretului. Diploma pe care o obin le permite s nsueasc o profesie la o coal profesional sau s-i continue studiile. Cei care sunt mai srguincioi pot iei la libertate avnd specialitatea de lemnar sau lctu, nvat aici. Avem o legislaie prea blnd Potrivit informaiilor oferite de Ministerul Educaiei i Tineretului, n acest an de studii n R. Moldova sunt nregistrai 28 de copii necolarizai. Ct privete statistica privitoare la copiii care abandoneaz coal, specialitii de la minister ne-au spus c nu au sistematizat nc aceste date. Anual, sute de copii se las de studii, pe fundalul srciei tot mai pronunate, dar i al unei legislaii permisive, prea blnde. Analizele ministerului arat c, de obicei, abandoneaz coala copiii ai cror prini sunt plecai peste hotare, sau care provin din familii socialmente vulnerabile. Adesea acetia au prini alcoolici, a declarat Ala Nichitcenco, ef adjunct de direcie la Ministerul Educaiei i Tineretului, preciznd c fenomenul abandonului colar are un caracter sezonier i ia amploare odat cu rcirea vremii. Riscul abandonului colar este mare i n cazul copiilor nevoii s mearg la coal n localitile vecine. Potrivit datelor Ministerului Educaiei i Tineretului, circa zece mii de copii fac zilnic naveta n alte localiti pentru c n satele n care locuiesc nu exist coli. Aceste categorii de copii renun, de regul, la coal pe timp de iarn i reiau nvtura abia dup ce se desprimvreaz. n nal, i ei pot completa rndurile copiilor care abandoneaz coala. Exist, precum spuneam, i cazuri n care copiii sunt impui s renune la coal de ctre prinii lor. Legislaia n domeniul nvmntului prevede penalizarea unor astfel de prini, ei pot amendai sau chiar deczui din drepturile printeti. n realitate, ns, acest lucru nu se ntmpl pentru c, de regul, familiile sunt foarte srace, iar privarea de drepturi printeti ar nsemna o nou problem pentru autoriti. Specialitii Ministerului 151

Educaiei i Tineretului nu ne-au putut spune dac aceste prevederi ale legii au fost puse n aplicare mcar ntr-un singur caz. n concluzie Aadar, cine se face vinovat de generaia de analfabei care crete astzi n R. Moldova? E o ntrebare ce necesit un rspuns colectiv. Cert ns e faptul c o bun parte din vin ar trebui s i-o asume autoritile locale i, nu n

ultimul rnd, responsabilii din domeniul educaiei. E bine c Guvernul elaboreaz strategii de computerizare a colilor, dar de ce nu le asigur mai nti copiilor dreptul la carte? De ce nu ar aduce, nainte de toate, ecare copil n coal i abia dup asta s aduc n ecare coal cte un calculator? Natalia Porubin, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(11.02.2008, www.investigatii.md)

Noi am dep=[it teama de a g]ndi [i de a ne exprima liber


Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului teoretic tefan cel Mare din or. Grigoriopol cu sediul la Dorocaia
- Stimat dn Eleonora Cercavschi, n scurt timp vei avea ase ani de cnd v deplasai cte 34 km tur-retur spre liceul unde v aai n gazd. Cum vedei Dvs. aceast situaie de refugiu? - n prezent avem statut de liceu care azi poart numele lui tefan cel Mare i Sfnt i aici nva 171 copii. Avem 23 profesori cu gradul didactic superior, I i II. Ne deplasm n trei autocare, zilnic. n cldire snt dou licee: liceul din s. Dorocaia care studiaz n prima jumtate a zilei i noi care nvm n schimbul doi, aici exist dou biblioteci, dou administraii. Dac n primii ani ne confruntam cu probleme la trecerea prin posturi militare, se arunca cu pietre dup noi, auzeam njurturi cnd traversam strada ori la coad n magazin, acum lucrurile s-au schimbat spre mai bine. Oamenii s-au obinuit cu aceast stare de lucruri, nu mai sntem terorizai, telefonai ca s auzim replici urte la telefon, nici nu mai suntem chemai la sediul miliiei ori alte organe de control. A zice c pe alocuri ura s-a transformat n respect, iar prinii sunt recunosctori pentru lupta pe care am dus-o n aceti ani mpreun i susinui de ei, ca 152 feciorii, icele lor s benecieze de studii de calitate. Ne mndrim c 90 la sut din absolvenii notri azi i fac studiile n instituiile de nvmnt superior din Republica Moldova i din Romnia. - Cum vedei viitorul celorlali copii care de-a lungul acestor ani studiaz din manuale n graa chirilic: limba i literatura moldoveneasc, istoria Transnistriei i alte cri retiprite la Tiraspol? - Anual ase, apte copii de diferite categorii de vrst vin nsoii de prini cu rugmintea de a nscrii la liceul nostru. Evident, calitatea cunotinelor pe care o au e sub orice critic. Vin copii din Grigoriopol, Crasnogorca, Delacu. Ajutai de prini, care contientizeaz starea real de lucruri, i de profesori, copiii se pot ncadra treptat n procesul nostru de studii. Pe lng calitatea dubioas a cunotinelor, acolo s-a pstrat i un mod de educaie mai agresiv. Venind aici sunt surprini, noi punem accent pe educaia prin vorb bun, pe atitudinea tolerant, n liceu nu se ip, profesorul are menirea s comunice cu elevul nu s strige la el. Ct privete ceilali copii care studiaz n regiunea separatist, depinde mult de prinii
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

acestora. Ministerul Educaiei i Tineretului de la Chiinu prevede anumite avantaje pentru ei, dac exist dorina vor avea i o diplom de studii, dac dorina e nsoit i de eforturile necesare atunci tinerii se pot reabilita n perioada studiilor la un colegiu sau alte instituii de nvmnt pentru a ajunge profesioniti. E tragic faptul ns c muli copii din familii lipsite de posibiliti vor rmne agramai. - n ce mod organizai ntlniri cu prinii elevilor care studiaz la liceul tefan cel Mare? - Organizm o ntlnire cu ei la nceputul i alta la sfritul anului. n rest, ntreinem legtura la telefon, stabilim ntlniri dac e cazul n orel. Nu au cum se deplasa, de la serviciu nu-i pot cere voie c nimeni nu le va permite s plece. n ultimii doi ani nu mai avem cazuri de antaj cu demiterea pe motiv c copiii nva n liceul nostru, fapt care ne bucur, dar muli prini sunt plecai peste hotare, ceea ce ne pune n dicultate cnd trebuie s lum legtura cu persoana n grija creia copilul rmne. Nu avem asociaie de prini, dar uneori mai organizm cte ceva cu sprijinul i ajutorul lor. - Cine i unde le acord asisten medical profesorilor de la liceul Dvs.? - E o problem, pentru c nici un medic de la Grigoriopol nu are voie s ne elibereze foi de boal, nici s ne consulte. Trebuie s ne deplasm cu poliele de asigurare la instituia medico-sanitar de la Conia, iar dac e nevoie de spitalizare la Criuleni ori Chiinu. Ne mai descurcm graie faptului c unii medici snt prinii copiilor pe care i nvm i atunci ei ne ajut. - Ai refuzat s predai limba moldoveneasc n grae chirilic, s predai istorie din manuale tiprite n perioada sovietic. ntre timp, la Chiinu au mai fost publicate cri cu un coninut similar. Cte dintre ele au trecut pragul bibliotecii liceului? - n prezent mi este ruine de manualele de istorie integrat. Cred c este inutil s comentez. - n viziunea Dvs., n ce msur intelectualitatea de la noi ezit s spun cu voce tare adevrurilor pe nume?
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

- Evident, oricine va spune c n societatea noastr exist cenzur. Dar cred c o problem mai grav este cea de autocenzur, cenzura la nivelul contiinei, alimentat de frica de a pierde sprijinul unor suspui, a unui post de lucru ntr-o lume unde persist omajul, sau a unor bunuri. Astfel mi explic starea de lucruri spre exemplu cnd la televizor apare o mare personalitate din domeniul muzicii, blbindu-se, zicnd limba noastr cu jumtate de gur, apoi tot el corectndu-se c ar limba moldoveneasc. Nu prea convins de ceea ce spune. Dac ne deplasm de ase ani alturi de elevi dintr-o localitate n alta, e pentru c noi ne-am expus gndurile, am pus accentele pe un adevr care pe atunci n-a convenit autoritilor separatiste i nici acum nu convine. Am trecut deja prin coala fricii, am depit teama de a gndi i de a ne exprima liber. Cnd am plecat mpreun cu elevii i profesorii, am demonstrat c avem demnitate, c dorim s nvm n limba romn i nu mai dorim s schilodim suetele copiilor aa cum s-a procedat cu noi n perioada sovietic. Sperm ca i copiii pe care i-am nvat s ne preia exemplul, s rmn demni aa cum i vedei acum, pentru c ei au pltit ceva mai mult pentru a-i asigura dreptul la studii. - Auzii ce vorbesc oamenii n zona separatist, auzii discursul politicienilor de la Chiinu, ce i-ai spune despre ara n care trii unui prieten de peste hotare pe care nu l-ai vzut de mult timp? - mi este mai uor s-i zic Republica Moldova, cu toate problemele pe care le are ea, si zic stat, att timp ct nc nu am certitudinea c sntem ar. I-a spune c avem poei de talia lui Grigore Vieru, c avem interprei care azi ne duc faima n lume, c avem copii, tineri talentai, nu i politicieni abili, i-a spune lucruri bune despre noi, care sntem oameni cu suet mare, dar care nc n-am descurcat toate iele n problema legat de identitatea noastr. - V dorim succese i v mulumim pentru interviu. Svetlana Corobceanu
(Est-Curier, Criuleni, 9.05.2008)

153

Am duce-o mai bine dac= am fi un pic mai salariza\i, mai proteja\i, mai tineri...
Tema conferinelor pedagogilor, conform directivei Ministerului Educaiei din acest an, a fost Modernizarea multiaspectual i consecvent a sistemului de educaie asigurarea bunstrii ceteanului, o tem provocatoare, care a generat dezbateri aprinse n rndul profesorilor din r. Criuleni.
eful Direciei Generale nvmnt Criuleni, Vladimir Soltanici, a abordat n raportul su mai multe probleme, ntre care plile neformale care dezumanizeaz procesul de studii, austeritatea suportului didactic, sntatea psihozic a elevilor i altele. n nalul acestui discurs a rsunat expresia: Am duceo mai bine dac am un pic mai salarizai, mai protejai, mai tineri, tem care a generat o serie de dezbateri n rndul profesorilor prezeni n sal. Majorarea salariilor profesorilor o glum Svetlana Bor, preedintele organizaiei sindicale din Liceul Teoretic din s. Bocana, a declarat c cea mai stringent problem cu care se confrunt azi profesorii e cea a salarizrii. Potrivit discursului Svetlanei Bor, majorarea salariului profesorilor efectuat la 1 ianuarie a fost de fapt o glum. Majorarea preurilor, plilor pentru servicii scot n eviden micimea salariului de profesor. Cum s ne ntreinem familiile noastre cu cei 10001400 de lei, iar educatorii cu cei 1095 de lei, ca s nu mai vorbim de personalul tehnic, care primete 485 de lei, cnd minimul de existen este de 1315 lei? Privim cu invidie la colegii de peste Prut care primesc salarii de 300 500 euro i mai primesc 100 de euro anual pentru materiale didactice. La noi aa ceva e un vis. Codul Muncii spune c indemnizaia de concediu se pltete nainte de plecarea n 154 concediu. De ce concediul profesorilor, care ncepe la 1 iunie, este pltit abia la sfritul lunii ori chiar n luna iulie? La fel stm i cu plata pentru cursurile de reciclare. De ce cadrelor didactice li se calculeaz o pensie n mrime de 42 %, iar unui funcionar public de circa 3 ori mai mult? Nu avem un statut al cadrului didactic, legi care s ne protejeze. Profesorii sunt implicai n procesul de reparaii i tot ei trebuie s poarte discuii cu familiile copiilor care nu frecventeaz coala, s poarte rspundere pentru adolescenii care n lipsa prinilor plecai peste hotare manifest un comportament deviat. Avem nevoie de adoptarea codului legal n domeniul nvmntului i a statutului cadrului didactic, a spus profesoara, care a enumerat i alte revendicri care vor naintate de profesori n timpul pichetrii Guvernului n perioada 1 5 septembrie i la mitingul de protest din scuarul Teatrului de Oper i Balet la 17 septembrie. Profesorii i menin starea de spirit, dar cedeaz moral i zic Ecaterina Porubin, profesoar de limba i literatura romn, L.T. Boris Dnga, Criuleni, a remarcat n cadrul conferinei: Patriot nu este cel ce strig n gura mare, dar cel care respect legile acestui stat, inclusiv limba acestui pmnt. De ce unii demnitarii i permit s schimonoseasc limba? Rolul profesorului de limba romn i de istorie e s promoveze adevrul n coal i n societate.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Prin declaraii i srbtori propuse de sus, fr coninut, nu promovm cu adevrat valorile neamului nostru. Am fost ocai de conferina cu genericul Basarabia n btlia de la Stalingrad, organizat la nivel republican, i de alte manifestri dedicate unor evenimente strine, n timp ce au fost ignorate evenimente cum ar 80 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romnia i altele. Dac, spiritual, profesorul continu s reziste, atunci zic i moral el cedeaz. Muncete mult, dar se alege cu un salariu modest. Mai e i asaltat cu diferite controale, fcute de urgen. Majoritatea profesorilor e bolnav i salariul abia dac i mai ajunge n situaia n care s-a pomenit. Noi, cadrele didactice de la Liceul Teoretic Criuleni, aproape n ecare lun suntem nevoii s adunm de dou, trei ori bani pentru a oferi un ajutor profesorilor aai n dicultate. Este de neconceput aceast situaie, a spus Ecaterina Porubin. Materiale didactice, uzate i inutile Andrei Zgrcu, directorul Liceului Teoretic din s. Dubsarii Vechi, a remarcat c aceleai probleme sunt puse n ecare an, dar ele rmn fr rspuns. Am vzut n cadrul conferinei cte lucruri utile i practice se pot

demonstra cu un calculator i un proiector. De ce nu sunt dotate cu mijloace tehnice moderne i cabinetele profesorilor? Operm cu aceleai hrtiue pe tabl ca acum 20 de ani. Pentru ce ctigm proiecte, dac ni se dau materiale de care nu avem nevoie, uzate, scoase de prin depozite? Ni le aduc i ni le dau pentru cabinetul de zic, sala de sport. O parte din acestea le-am ntors deja c nu le mai puteam folosi. De ce colile, cabinetele nu sunt dotate cu mijloace moderne care ar capta atenia auditoriului? Suntem n srcie, de aceea cei care gestioneaz banii trebuie s chibzuiasc mult mai mult cum trebuie s-i distribuie ca s e de folos societii noastre. Muli dintre pedagogii notri au lsat lucrul i au luat calea strintii, unii lucreaz slujitori n casa unor profesori italieni sau portughezi la pensie. Uite acel pensionar, care a lucrat o via pedagog n Italia sau Portugalia, i poate permite s plteasc un muncitor venit de la noi care, la rndul lui, i mai ntreine i familia din acei bani. Nu poi s nu te ntristezi vznd situaia n care ajung profesorii notri la pensie, a remarcat directorul Zgrcu. Svetlana Corobceanu
(Jurnal de Chiinu, 02.09.2008, www.jurnal.md)

{colile nu pot exista f=r= sus\inerea financiar= a p=rin\ilor


Prin anii 90, n colile din R. Moldova a nceput s e ntrebuinat o noiune mai nou - asociaiile de prini, a cror menire a fost s contribuie nanciar la susinerea nvmntului, pe care statul l lsase de izbelite. La nceput, dirigintele clasei aduna bani de la copii, apoi i transmitea directorului, care-i gestiona dup bunul su plac. Mai trziu ns, procuratura a calicat aceast activitate ca o nclcare a legii i a pornit sute de dosare Dar,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

deoarece fr surse adugtoare multe coli ar degradat de tot, asociaiile printeti au fost legiferate. Astzi, majoritatea asociaiilor de prini sunt nregistrate la Ministerul Justiiei sau primrie, au statut, consiliu de administrare, regulament de funcionare etc. Lunar, prinii achit cotizaia de membru al asociaiei. Primele asociaii de prini au aprut n capital. La Liceul Spiru Haret, asociaia de prini a fost fondat i nregistrat la Ministerul Justiiei n 1996. Altfel nu puteam exista. Avem 155

un consiliu de coordonare care ine evidena tuturor banilor adunai pe cont. Anual, se organizeaz adunarea general, unde se face o dare de seam - n ce scopuri au fost folosite mijloacele bneti. Cu aceste surse nanciare, n afar de faptul c ne permitem s nnoim baza tehnico-material a liceului, mai oferim ajutoare nanciare familiilor vulnerabile, burse i premii pentru cei mai srguincioi liceeni, ne-a spus Victor Ambroci, directorul Liceului Spiru Haret din capital. Deoarece necesitatea acestor structuri a fost pus de mai multe ori la ndoial, anul trecut, Asociaia obteasc Pro comunicare, lectur i scriere reexiv a efectuat un studiu, pentru a stabili care e raportul dintre nanele acordate colilor i liceelor de ctre stat i de ctre asociaiile printeti. Am constatat c statul asigur mai puin de 70% din necesitile instituiilor preuniversitare, restul 30% ind acoperite de prini, ne-a spus Sergiu Lsenco, preedintele asociaiei sus-numite. De obicei, banii parvenii din buget sunt destinai pentru salariile pedagogilor i lucrtorilor tehnici, pentru achitarea energiei electrice i celei termice, pentru ap etc. Celelalte cheltuieli sunt lsate pe seama prinilor. Vasilia Ilu, specialist n cadrul Direciei de nvmnt a mun. Chiinu, ne-a declarat c exist un statut- model de activitate a asociaiilor de prini, doar c ecare are specicul su, n funcie de prioriti. De exemplu, noi am ncercat s reglementm mrimea cotizaiei lunare, ns juritii ne-au atenionat c nu putem include n regulament valoare cotizaiei, deoarece n-

vmntul preuniversitar, conform Constituiei, e obligatoriu i gratuit. Din acest motiv, a rmas la discreia asociaiilor s-i stabileasc valoarea cotizaiei. Dei exist multe discuii n contradictoriu, un lucru e cert: n coal nu se poate face educaie de calitate fr sprijinul prinilor. Un exemplu pozitiv n acest sens este Liceul Gaudeamus din Chiinu. Datorit susinerii prinilor, acolo sunt organizate tabere de var, s-au procurat calculatoare, s-a fcut reparaie etc., a menionat V. Ilu. i IDIS Viitorul a abordat problema necesitii existenei asociaiilor de prini, n studiul Finanarea educaiei preuniversitare, lansat recent. n opinia experilor, prin asociaiile de prini se legalizeaz acumulrile care oricum se fceau n anii trecui, pn la apariia Regulamentului cu privirea la funcionarea asociaiilor de prini. Solicitat de TIMPUL, Igor Munteanu, director executiv la IDIS Viitorul, ne-a spus c o soluie ar diversicarea sistemului de coli preuniversitare. S existe coli private unde s-i dea copiii prinii care-i permit s plteasc. Iar colile publice s e deschise pentru oameni mai sraci, unde nvmntul s e nanat n totalitate de ctre stat. n urma efecturii studiului, s-a constatat c n cea mai jalnic situaie se a colile unde nu exist asociaii de prini sau acele unde asociaiile nu sunt nregistrate i nimeni nu tie ce se face, de fapt, cu banii. Natalia Hadrc
(Timpul de diminea, 18.09.2008, www.timpul.md)

Educa\ia superdota\ilor este o chestiune de prim-plan


n luna septembrie, n capital a fost deschis primul liceu pentru copiii superdotai din RM. Sute dintre cei mai ambiioi elevi din republic au concurat la examenele de admitere pentru a studia la o instituie de prestigiu 156 - Liceul Academiei de tiine din Moldova (AM). Scopul fondrii instituiei este aplicarea, n premier, a unor programe colare netradiionale, cu sprijinul unor savani din ar i din afar.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

- Doamn Perciuleac, exist n RM o categorie de elevi cu un coecient nalt de inteligen. Graie acestora, imaginea noastr n lume devine mai atractiv. n ce situaie se a aceti copii astzi? - Desigur, rezultatele excepionale ale unor asemenea elevi la diverse discipline (matematic, zic, informatic, chimie, biologie etc.) dovedesc c RM are talente, doar c ele necesit a valoricate cu investiii importante. S-au luat unele msuri n acest sens, prin aprobarea Programului Copii dotai i Regulamentului Cu privire la susinerea elevilor dotai. Deseori, ns, totul se limiteaz la organizarea olimpiadelor naionale, susinerea elevilor de succes la competiiile din ar i de peste hotare, pregtirea loturilor olimpice etc. Totui, educaia acestei categorii de copii e o problem de prim-plan. Elaborarea programelor speciale, implicarea tinerilor dotai n activiti de cercetare, formarea cadrelor specializate rmn n afara msurilor de guvern. Anume pe acest fundal a aprut necesitatea de a nina Liceul Academic al AM, care i-a propus crearea unor condiii favorabile de dezvoltare a capacitilor intelectuale ale copiilor dotai. - Ce statut are Liceul Academic i cine are anse s nvee aici? - Instituia noastr ofer o ans n plus copiilor dotai din toat ara, ind una public, cu statut naional i cu nvmnt gratuit. Noi nu selectm copiii bogai sau sraci, dar pe cei merituoi. Ne bucur enorm faptul c anul acesta proporia elevilor din mediul rural este de aproximativ dou treimi - nc o dovad c Lucian Blaga avea dreptate cnd spunea c venicia s-a nscut la sat.... Noi tindem spre standardele europene nu n vorbe, ci n fapte. Avem obligaia s pregtim viitoarele generaii de inventatori, oameni de tiin, care s contribuie substanial la prosperarea moral i material a naiunii. Nicio ar, cu att mai mult una srac, nu-i poate permite s iroseasc talentele sale, s risipeasc resursele sale umane, care constituie capitalul cel mai preios. Amintii-v c dup rzboi Germania i Japonia s-au ridicat din ruine graie minilor luminate ale oamenilor de tiin...
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

S formm o generaie de oameni capabili s rezolve problemele rii - n RM nvmntul nanat de stat e la pmnt. Cum vedei n aceste condiii subvenionarea ori supravieuirea nvmntului de excelen? - Desigur, ntreg sistemul de nvmnt necesit investiii mari. Cu att mai mult, trebuie s se investeasc n instruirea copiilor dotai, pentru c astfel procedeaz i rile occidentale, marile capitale ale lumii fcnd eforturi nanciare i intelectuale considerabile n aceast direcie. Or, natura se schimb continuu i apar provocri crora riscm s nu le putem face fa, precum ecologia, alimentaia, sntatea populaiei. Pornind de la ideea c progresul societii se bazeaz pe creativitate, implicare personal, realizri valoroase, educaia copiilor supradotai devine un obiectiv esenial pentru toate statele care vor s investeasc n viitor. Dac dorim s formm o generaie de ceteni capabili s rezolve problemele de prim importan ale statului, este n interesul nostru s identicm viitoarele personaliti i s le punem n valoare. A compara ceea ce facem noi cu aciunile unui om pragmatic, care depune ntr-o banc o sut de lei i tie c peste puin timp va scoate de acolo un milion. Altfel spus, investiiile de azi ale statului vor recuperate cu vrf i ndesat. Copiii dotai se caracterizeaz prin inteligena i puterea de a atinge scopul propus. AM vede soluionarea problemelor vizate n crearea clusterului educaional (liceu-universitate-doctorat-postdoctorat), care prin continuitatea studiilor la diferite niveluri, mbinarea instruirii teoretice cu activiti practice de cercetare, va spori esenial calitatea serviciilor educaionale i formarea profesional bazat pe competene. - La etapa de nceput, ci elevi avei i ce condiii de studii le oferii la modul real, n comparaie cu alte instituii preuniversitare din capital? - n acest prim an, la Liceul AM i fac studiile 44 de elevi, urmnd ca n urmtorii ani efectivul complet s e de 200 de elevi. Toi elevii nmatriculai n 2008, n clasa 157

a X-a, la prolurile real i umanist au susinut dou probe de concurs (scris i oral) n faa Comisiei de examinare, constituit din savani i cadre didactice cu renume. n vederea obiectivitii, notele au fost puse prin metoda electronic. Pentru c sediul nostru nc nu a fost nisat, iar noi nu am dorit s pierdem un an de zile, leciile se desfoar n slile de studii i n laboratoarele oferite de ctre Centrul de instruire universitar, postuniversitar i perfecionare, de unele institute ale AM. Totodat, elevii beneciaz de Biblioteca tiinic Central, cu lialele ei, i de mediatec, unde au acces liber la Internet, la bazele de date ale publicaiilor electronice tiinice din toat lumea. Corpul didactic al liceului este format din profesori performani, cu grade tiinice. Sunt autori de manuale, au experien n pregtirea elevilor superdotai pentru competiiile naionale i internaionale. Savanii cu renume, precum Ion Tighineanu, Boris Gin, Leonid Culiuc, Mihail Popa, Valentin Dergaciov sunt doar cteva nume. Avem i discipline noi, precum Iniiere n lucrul tiinic, Retorica i dezbateri, Cultura comunicrii, Tehnologii informaionale de comunicare etc. Elevii au creat diferite cercuri de interese i dezbateri n domeniul muzicii, teatrului, coregraei, astrologiei, arheologiei .a. Discipolii notri realizeaz o revist, intrnd n concuren direct. Odat cu inaugurarea sediului nostru, elevii vor benecia de un complex sportiv bine dotat, or, aa precum spuneau latinii - ntr-un corp sntos, o minte sntoas... Dincolo de faptul c studiile i activitile extracurriculare sunt fr plat, elevii liceului sunt asigurai n mod gratuit cu uniform, cmin i mas. Nu cred c exist o alt instituie preuniversitar n capital care ar putea oferi astfel de condiii. - tim c v-ai propus identicarea i mbuntirea calitii vieii i studiilor tinerilor supradotai, aa cum se ncearc n societate

protejarea persoanelor aate n dicultate. Cum o vei face n continuare? - Conform datelor statistice, copiii dotai constituie circa 2-6% din populaie. Supradotaii educai sunt cea mai valoroas resurs uman, n timp ce supradotaii needucai au un indice de risc social ridicat. Liceul AM ofer ansa unei mpliniri profesionale efective, posibilitatea de a n pas cu tehnologiile informaionale aate ntr-o evoluie permanent. Instituia noastr ofer excelena n instruire i educaie, iniiaz i ncadreaz elevii n cercetri tiinice, elaboreaz strategii educaionale moderne, educ personalitatea elevilor n spiritul valorilor umane naionale i universale. Recunoatem c suntem la un nceput de cale, deloc uoar, dar sunt sigur c vom reui. Analizm experiena n gestionarea instituiilor de prol, aliate universitilor i centrelor academice din SUA, Canada, Australia, Rusia, Estonia, Serbia, Israel, Italia, Germania, Romnia i Ucraina. Cu unele dintre acestea deja am stabilit relaii de colaborare i sperm c, n curnd, vom avea i proiecte comune. - Ce le-ai spune prinilor care refuz s-i dea copiii cu rezultate bune la nvtur n coli mai performante? - Stimai prini, cnd copilul dvs. este primul n clas, dac el vrea s-i valorice potenialul intelectual, acordai-i o ans. tiu c muli prini nu-i pot permite nanciar s-i trimit copilul la o coal bun, de aceea, repet, la Liceul AM totul se ofer n mod gratuit, dar n baza unei selecii riguroase pe criteriul intelectual. Prinii interesai ne pot contacta oricnd la tel.: 21.04.93 sau pot gsi informaia necesar pe www.liceu. asm.md. Angelina Olaru
(Timpul de diminea, 23.10.2008, www.timpul.md)

158

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Bursele cu ghinion
Civa tineri care au dorit s se nscrie la studii postuniversitare oferite de guvernul italian s-au artat nemulumii de felul n care au fost tratai de ctre responsabilii de la Ministerul Educaiei i Tineretului de la Chiinu, ce n-au fost explicii n ceea ce privete coninutul dosarelor pe care trebuiau s le prezinte, din care cauz n-au mai ajuns la studii n Italia. Dei partea italian ofer burse ncepnd cu anul 2000, tinerilor care pentru prima oar au aplicat pentru burse n strintate nici mcar nu li s-a sugerat c e necesar apostilarea documentelor la MJ, atunci cnd i-au depus dosarele la MET spre a transmise la Bucureti. La rndul lor, responsabilii de la minister au motivat c ministerul nu este responsabil de felul cum sunt completate dosarele. Tinerii au aplicat pentru burse la studii postuniversitare oferite de Guvernul Italiei prin intermediul Institutului Italian de Cultur Vitto Grasso din Bucureti i al Ministerului Educaiei i Tineretului de la Chiinu. Gabriela Rotaru, lector universitar, ne spune c s-a prezentat la interviu n luna iunie i tot atunci i s-a spus s prezinte n regim de urgen setul de documente necesar la MET. Dup interviu mi s-a spus c, n cteva zile, dosarul trebuie trimis la Bucureti. Leam explicat c e nevoie de timp pentru a perfecta ntreg setul de documente obligatorii pentru partea italian. Avusesem o burs similar n 2007 i cunoteam procedura. Era necesar apostilarea la Ministerul Justiiei a scrisorilor de angajament traduse n dou limbi, a procurilor, a certicatului medical internaional. Leam rugat s ne dea timp mcar 10 zile. Mi-au rspuns brutal c trebuia s-l perfectez din timp dac am tiut de concurs. Dar cum puteam eu s pregtesc toate aceste acte netiind dac voi printre cei admii? Am cheltuit n jur de 3000 de lei ca s fac totul n regim de urgen, a mai spus ea.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

n timp ce atepta invitaia la studii, tinerei i-a telefonat la nceputul lui septembrie o angajat a MET care, spre surprinderea ei, o invita s se prezinte la interviu. Gabriela i-a explicat c a ctigat deja concursul i c a aplicat dosarul. Abia atunci am aat c dosarul a fost returnat din cauza c au aplicat doar trei persoane, pentru c, bnuiesc, oferta n-a fost ndeajuns mediatizat, cci sunt destui doritori. Mi s-a spus c va avea loc o nou etap a concursului pentru a se completa grupul i c vom primi rspunsul abia dup 12 septembrie. Au depus actele i alte persoane, n total un grup de 10 oameni. n ecare zi, mergeam la pot, ateptam rspunsul pentru c, din octombrie, trebuia s nceap cursurile, spune Gabriela. Vznd c nu primesc rspuns, tinerii au telefonat iari la minister, responsabilii de acolo ns i-au sftuit s ia legtura cu Institutul de la Bucureti. N-au tiut ce documente s prezinte Maria Pantea, o alt tnr care a participat la concurs, ne spune c Adina Teodorescu, de la Institutul Italian de Cultur din Bucureti, i-a adus la cunotin c pachetul de documente este incomplet i c cei mai muli i-au trimis dosarul cu acte neapostilate. Nu tiu cum a fost posibil, deoarece Guvernul italian ofer burse n ecare an, era poate cazul ca angajaii de la MET s tie ce documente trebuie s prezentm i s ne atenioneze c dosarul este incomplet nainte de a-l trimite la Bucureti. Personal, nu tiam ce documente trebuie s prezint, spune Maria. Dna Teodorescu a dat numrul meu de telefon mobil la toi membrii grupului ca eu s-i informez ce documente trebuie s ataeze la dosar. Nu neleg de ce? Pachetul meu era n regul, n luna octombrie trebuia s m prezint la studii, dar din cauza c ceilali au ntrziat, a fost respins cu n159

treg pachetul i candidatura mea, ne spune Gabriela. Ceilali tineri au cheltuit n jur de 10000 de lei ecare, ca s-i perfecteze n regim de urgen documentele, inclusiv declaraia de valoare, un document costisitor care nu se cerea n anii precedeni. La 10 decembrie, responsabilii de la Institut i-au informat pe tineri c data limit pentru depunerea actelor a fost cea de 15 septembrie i c nu se mai poate face nimic ca acetia s ctige bursele. Neau chemat la interviu la 12 septembrie. Nu neau spus nimic despre aceast dat limit. Am cheltuit bani, timp, ne fceam planuri, unii din noi i cutau deja gazd n Italia, ca pn la urm s nelegem c toate acestea nu-i mai aveau rostul, se revolt tinerii. Dosarele au fost incomplete Solicitat de JURNAL, Ludmila Pavlov, efa Direciei relaii internaionale i integrare european, a regretat cele ntmplate: Primim oferta de burse prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. De obicei, ara care o nainteaz ataeaz o scrisoare n care se spune ce documente trebuie s prezinte cel care aplic pentru burse. Cu regret, Italia nu

a prezentat niciodat aceste date, mai mult dect att, n ecare an solicit unele noi, n acest an declaraia pe valoare. N-am fost informai despre data limit de 15 septembrie. Avem o not informativ de la Institutul din Bucureti primit la 11 noiembrie n care ni se sugereaz s mai completm cutare sau cutare dosar. Nu neg c au fost scpri i din partea angajailor Ministerului nostru, dar i din partea tinerilor, c nu s-au informat cum trebuie, a mai spus responsabila de la minister. Potrivit unor persoane responsabile de la Institutul Italian de Cultur Vitto Graso din Bucureti, tinerii n-au ctigat bursele pentru c dosarele au fost incomplete. De regul, are loc o edin mixt italo-moldav la MET, dar au primit invitaia prea trziu, vineri pentru luni, i nimeni din reprezentanii institutului n-au putut s se deplaseze, altfel ar observat la timp c dosarele sunt incomplete i tinerii n-ar fost n situaia de a purtai pe drumuri fr rost. Svetlana Corobceanu
(Jurnal de Chiinu, 19.12.2008, www.jurnal.md)

Presa\i de Tiraspol [i ignora\i de Chi[in=u


Mii de elevi, ceteni ai R. Moldova, studiaz astzi din manuale sovietice n grae chirilic n colile din localitile din stnga Nistrului. Problemele acestor copii, ale sediilor pentru instituiile cu predare n limba romn din Transnistria, lipsa dialogului ntre administraiile acestor licee i conducerea Ministerului Educaiei i Tineretului de la Chiinu au fost abordate mari n cadrul unei conferine de pres la care au participat directorii liceelor din Rbnia, Grigoriopol i cel al gimnaziului din s. Corjova, raionul Dubsari, fostul jude Chiinu. Potrivit Eugeniei Halus, directoarea Liceului Teoretic Evrica din or. Rbnia, anii trecui din bugetul de stat al R. 160 Moldova au fost cheltuii n jur de 10 milioane de lei pentru construcia blocului liceului. Dei construcia a fost nisat nc n 2004, li s-a interzis intrarea n aceast instituie, autoritile separatiste invocnd motivul c administraia liceului refuz s treac la predarea n graa chirilic. Azi, pltim circa 350 000 de lei (33 000 de dolari) anual pentru arenda unei grdinie aparinnd SA Uzina Metalurgic din or. Rbnia. Am naintat mai multe scrisori Misiunii OSCE, Guvernului, dar problema noastr rmne nesoluionat. n ecare an, rennoim contractul de arend, chiar dac slile nu snt adaptate cerinelor unui liceu, nu avem o bibliotec cu strictul necesar, nu avem o sal
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

de sport, ncperile pentru clase au ieire una n alta, a mai spus directoarea liceului. Totodat, dnsa a descris situaia copiilor din apte coli din localitile Stroieti, Jura, Ofatini i altele unde copiii din familiile de moldoveni studiaz n coli cu predare n grae chirilic, dup manuale sovietice. Mai mult dect att, o coal de acest gen a fost deschis n or. Rbnia, ca alternativ la Liceul Evrica i n ea studiaz n prezent vreo 20 de copii. Nu se simte o grij a autoritilor de la Tiraspol pentru copiii din familiile de moldoveni, ci e mai mult o formalitate. Total diferit este atitudinea acestora fa de instituiile de nvmnt cu predare n limba rus i n limba ucrainean. Au biblioteci bine dotate i toate condiiile necesare pentru buna asigurare a procesului de studii. Din aceast cauz, muli prini aleg anume aceste instituii pentru copiii lor. Dac prin anul 2000 aveam nmatriculai 800 de elevi, acum avem 345 de liceeni, n clasa I avem n ultimii ani cte 1314 copii. Nu avem nimic mpotriva colilor cu predare n limba ucrainean sau rus, ci dorim ca autoritile R. Moldova s contribuie la mbuntirea calitii studiilor i a condiiilor pentru copiii, ale cror drepturi snt astzi lezate, a mai spus Eugenia Haluz. n acelai context, Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului Teoretic tefan cel

Mare din or. Grigoriopol cu sediul la Dorocaia, a vorbit despre localitile ipca, Hlinaia i altele. Snt localiti unde copiii studiau ntr-o limb romn intens rusicat, n grae chirilic. Acele coli au fost nchise i au fost nlocuite cu coli cu predare n limba rus, a mai spus ea. Potrivit armaiilor directorilor, dac, acum civa ani, n cele opt instituii de nvmnt din Transnistria cu predare n limba romn studiau n jur de 5000 de copii, acum numrul acestora a sczut n jumtate. ntoars recent de la Washington unde i s-a nmnat premiul pentru democraie Ion Raiu, Eleonora Cercavschi a precizat c printre cei prezeni n sal foti ambasadori ai Statelor Unite n R. Moldova, reprezentani ai Misiunii OSCE, au rmas libere n primele rnduri dou scaune care trebuiau s e ocupate de reprezentanii Ambasadei R. Moldova n SUA. Sntem ignorai de actuala conducere de la Chiinu i presai de regimul de la Tiraspol. Premiul Ion Raiu aparine tuturor copiilor din Transnistria i profesorilor care lupt pentru drepturile acestora din stnga Nistrului. Cred c la aceast srbtoare trebuia s simim i susinerea autoritilor de la Chiinu, a mai spus Cercavschi. Svetlana Corobceanu
(Jurnal de Chiinu, 19.12.2008)

:
, . .
, , 1 2007 . (5) Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

16 . , , Pentium I. ( , , - ). 161

, , . , 2007 10 Pentium V. . 110 . . , . 2005 SALT (), , Pentium IV. , : , , , . . . , -. , . , . . . . , 7 . , Ofce (Word, Excel) . 9 . . ( , -, ) . , , . 162

. , , . . . , . , , . . , IT-. . , . , , . , , - . ? () , , . , , , . . -. , , , , Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

. , . . , . . , ( - ), - . , . . ? -. : , , , , , , . , , . , , . . . 100% , , , . , . , : . . .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

, 20-25 . , , . 9 , . , , ( ), , . , . , , , , . ? . - Pentium V, -, Pentium II . . , . , . ? ? ., VIII : , . , , , , -, . . , . , Photoshop. , , , . 163

, , . ., VIII : . , , , , . Photoshop, . ., XII : , , . . ., XII : . , . ,

, . , . . , , , , . ., XII : , . , . , - , - , , . , , .
( , , 16.01.2008)

164

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 36. Dreptul la ocrotirea sntii


(1) Dreptul la ocrotirea sntii este garantat. (2) Minimul asigurrii medicale oferit de stat este gratuit. (3) Structura sistemului naional de ocrotire a sntii i mijloacele de protecie a sntii zice i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice.
(Constituia Republicii Moldova)

36.
(1) . (2) . (3) , , .
( )

}n Republica Moldova po\i s= mori cu zile ]n a[teptarea medicului


Peste 300 de sate din RM nu au medic de familie, iar sute de ceteni nu au acces la serviciile medicale primare. n unele raioane un singur medic de familie deservete cinci-ase sate. Oamenii glumesc c ar trebui, probabil, s se mbolnveasc pe grac, ca s poat benecia de consultaie medical. Chiar dac toi absolvenii din acest an cu specialitatea medic de familie ar merge s lucreze la sate, criza oricum ar rmne, pentru c cererea e de cteva ori mai mare. Medicul de familie e o persoan foarte solicitat n orice localitate, i nu doar pentru a acorda primul ajutor sau a prescrie un tratament n caz de boal. Tot medicul de familie este cel care elibereaz ndreptrile pentru spitalizare sau pentru efectuarea unor investigaii specializate la centrele de sntate raionale. Fr un astfel de document chiar i persoanele care au poli de asigurare ar nevoite s achite integral costul serviciilor medicale. Dar, de multe ori, ca s obin o ndreptare, oamenii ateapt sptmni n ir s vin medicul n sat sau sunt nevoii s mearg la el acas, n alt localitate. Raza de deservire a centrelor de sntate din localitile rurale constituie, n medie, cinci km, n unele cazuri ns aceast distan este de cteva ori mai mare. Potrivit unui studiu efectuat de Ministerul Sntii, n doar 73% din localitile unde sunt amplasate centrele de sntate i ociile medicilor de familie exist transport public. Ca s ajung la medic, pacienii din satele fr transport public trebuie s se deplaseze pe jos sau cu crua. n total, reeaua de asisten medical primar din ar include 1226 de instituii. Unele dintre acestea ns i deschid uile doar de cteva ori pe lun, cnd medicul de familie are ore de primire. Oamenii se revolt, n timp 166 ce autoritile consider c un atare grac este unul normal. Cel mai mare decit de medici de familie se atest n raioanele Cantemir, Rezina, Cimilia, care sunt asigurate cu astfel de specialiti n proporie de numai 50-60 la sut. Media pe ar la acest capitol e de circa 90 la sut, ns acest indicator, relativ bun, este obinut din contul unor raioane din nordul republicii afectate ntr-o msur mai mic de exodul medicilor. Potrivit datelor Ministerului Sntii (MS), numrul medicilor de familie descrete cu zecile n ecare an. Absolvenii facultilor de medicin nu se grbesc s completeze locurile vacante, iar eforturile autoritilor de a soluiona aceast problem nu prea dau rezultate. ntr-un raport al MS se arat c din cei 331 medici de familie care au absolvit facultatea prin rezideniat (nou ani de studii) ntre anii 2002-2007 au acceptat repartizarea n cmpul muncii doar 207. Nu se tie ci dintre acetia au rmas s activeze la locurile de munc impuse de stat. Un medic la opt mii de oameni n raionul Hnceti sunt 18 locuri vacante pentru medicii de familie. Patru dintre acestea sunt la Centrul de Sntate din satul Nemeni, care deservete i alte cinci sate vecine. Astfel, medicul-ef al centrului, Grigore Slonovschi, este (deja al aselea an) i singurul medic de familie de aici, avnd n grij sntatea a peste opt mii (!) de locuitori din Nemeni, Celeni, Obileni, Cotul Morii, Srteni i Ivanovca. Conform unui grac ntocmit de responsabilii de la raion, medicul merge n ecare localitate de dou ori pe lun - n una din zile consult adulii, iar n alta - copiii. n restul zilelor, cei care se mbolnvesc sau au
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

nevoie de o ndreptare la medicii din raion, se vd nevoii s-l caute prin satele vecine. Oamenii pierd zile ntregi pentru a ajunge s fac o investigaie medical. Bunoar, de la Celeni pn la Nemeni e o distan de 17 km, pe care bolnavii trebuie s-o parcurg pe jos, cu crua sau, n cel mai bun caz, cu o main de ocazie. n anumite situaii, aceast trgnare poate fatal, mai ales cnd tratamentul nu sufer amnare. Gr. Slonovschi a fcut un apel i prin intermediul radioului naional c poate se gsete vreun absolvent dornic s munceasc la Nemeni. Dar nu-i sigur c argumentele sale i vor convinge pe tinerii specialiti s se angajeze n acest sat ndeprtat. Medicul-ef i amintete cu nostalgie c, acum patru ani, civa absolveni ai USMF N. Testemianu au lucrat un timp foarte scurt n dou dintre ociile medicilor de familie i i-au fost de mare ajutor. Pentru moment, singurele ajutoare de la Centrul de Sntate Nemeni sunt dou asistente medicale, care, ns, tot sunt cu gndul la duc. Cu o experien profesional de 35 de ani, dintre care un sfert de veac lucrat numai la Nemeni, Gr. Slonovschi, din cauza efortului pe care-l depune zilnic, a ajuns s aib mari probleme de sntate, suferind ceva timp n urm i un atac de cord. Nu sunt mulumit de calitatea serviciilor prestate, dar, zic, nu reuesc s u alturi de toi acei care au nevoie de mine, spune dl Slonovschi. n cinci ani, niciun tnr specialist ntr-o situaie similar sunt i locuitorii din satele Mingir i Voinescu, cu un numr total de circa 8600 de locuitori. La Centrul de Sntate din Mingir, care deservete ambele localiti, singurul medic de familie este Simion Mu, tot el i medic-ef. Ca i colegul su de la Nemeni, n afar de consultarea bolnavilor, S. Mu are de rezolvat zilnic o sumedenie de chestiuni administrative, astfel nct, dup cum recunoate el nsui, pacienii obin cu greu o consultaie la medicul de familie. n zilele cnd este chemat la adunri n raion sau la Chiinu bolnavii l ateapt n zadar ore n ir. Iar cnd medicul pleac n concediu oa Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

menii sunt nevoii s se deplaseze la Centrul de Sntate din Crpineni, care e la 16 km de Mingir i 21 km de Voinescu. innd cont de numrul populaiei, n cele dou sate ar trebui angajai cel puin cinci medici de familie. Dar, de cinci ani, nu a venit niciun tnr specialist, nici mcar la practic, susine S. Mu. Decitul de cadre medicale se resimte acut i n raionul Fleti. Instituiile de aici sunt asigurate cu medici n proporie de doar 65 la sut, ind vacante 26 de posturi de medici de familie. Noroc de pensionari i medicii care accept s ia o sarcin dubl sau chiar tripl. Nina Botnariuc e medic de familie la Centrul de sntate din Ciolacul Nou. De cteva luni, dup ce un coleg de-al su s-a mbolnvit grav, dumneaei deservete ase sate din raion, cu o populaie total de peste 4200 de locuitori. Nu trece o zi ca s nu e chemat n afara orelor de program la pacieni care au nevoie de ajutor medical de neamnat. Nu am nici zile de odihn, nici concedii, nici srbtori. Duminica trecut am avut 13 solicitri. Avem noroc de asistena medical de urgen, care rspunde prompt la apelurile noastre, spune dna Botnariuc. Dei e trecut de 60 de ani i de mai bine de cinci ani e pensionar, N. Botnariuc nu poate renuna la serviciu pentru c nu ar mai avea cine lucra: M-a duce i eu la odihna binemeritat, ca i ali colegi de-ai mei, dar mi-e mil de oameni. Dac pensionarii ar lsa lucrul ar rmne raionul fr medici. Btrnii i invalizii sunt cei mai afectai Cei mai afectai de insuciena lucrtorilor medicali la sate sunt btrnii, oamenii care sufer de boli cronice i bolnavii intuii la pat. Medicul de familie merge la domiciliul bolnavului numai la cererea acestuia. Btrnii, mai ales cei intuii la pat i cei singuri, care, de cele mai multe ori, nu au nici telefon, nu au cum s le solicite ajutorul i, astfel, nu sunt vizitai de medic nici n cazurile grave, susine Claudia Botnaru, asistent de proiect la Asociaia neguvernamental Neoumanist din Streni. De aproape doi ani, asociaia dezvolt un proiect de asisten medical i 167

social la domiciliu pentru invalizi i btrni. Pn acum proiectul a ncadrat 42 de beneciari, ase dintre acetia ind bolnavi intuii la pat. Raportat la numrul celor care ar avea nevoie de astfel de servicii, numrul beneciarilor e destul de mic, dar pentru unii dintre ei aceast asisten e singura la care pot spera. Ioana R., o btrn de 70 de ani din raionul Streni are o plag purulent la un picior, care o chinuiete de mai mult timp. Rana s-a adncit att de tare, nct femeia a ajuns s nu se mai poat deplasa. Viorica Srbu, asistentul social care o viziteaz pe btrn la domiciliu mpreun cu asistentul medical, ne-a spus c au ncercat s o interneze la un spital, dar de ecare dac administraia de acolo invoc acelai motiv - nu sunt locuri. Nici medicii de la salvare nu vor s aud de pacient - rana e nvechit i, deci, nu poate vorba de o internare de urgen. Asistenii medicali de la Neoumanist o viziteaz pe femeie o dat pe sptmn, i panseaz rana i ncearc s-i uureze cumva durerile. Starea ei ns se agraveaz pe zi ce trece. Dar nici n aceste condiii nu a putut benecia de suportul medicului de familie din localitate. Btrna nu-i amintete ca acesta s-i btut vreodat la u. Ne rugm Domnului s nu ne mbolnvim Stenii de la Srata-Rzei, r-l Leova, nu au medic n sat de civa ani. Specialistul din satul vecin trece pe aici o dat pe lun. Oamenii s-au obinuit s se descurce singuri atunci cnd se mbolnvesc, fr s apeleze la ajutorul medicului. Punctul medical din sat st mai mult nchis - nu are cine lucra. Pentru o injecie oamenii trebuie s mearg pn la Leova sau n satul vecin, aat la civa kilometri deprtare. Cel mai greu le vine celor care au de fcut proceduri ce se efectueaz numai de ctre specialiti calicai - injecii intravenos, perfuzii etc. Pentru c nu au alt soluie, oamenii sunt nevoii s se interneze n spital. Pe timp de iarn, drumul spre satul nostru devine impracticabil i ne rugm cu toii la Dumnezeu s nu ne mbolnvim, cci nu avem de unde atepta ajutor. Nici mcar 168

salvarea nu poate ajunge la noi toamna trziu sau iarna, spune Nina Mantea, profesoar de limba i literatura romn la coala medie din Srata-Rzei. N. Mantea i amintete c acum civa ani a fost atacat de un roi de albine: Dac nu era asistenta medical alturi, ca s-mi acorde primul ajutor, astzi nu a mai fost n via. Singura speran a celor de la Srata-Rzei e anume asistenta medical, care ns deservete cteva sate din raion. De aceea, locuitorii de la Srata - Rzei fac coad la punctul medical marea i joia, cnd asistenta medical are ore de primire n satul lor. O momeal de 800 de lei pe lun Potrivit unui ordin al ministrului Sntii, n anul curent urmeaz s e repartizai n cmpul muncii 32 de medici de familie care vor absolvi rezideniatul. Aceti specialiti ar putea acoperi necesarul de cadre doar n dou-trei raioane, cu condiia c vor accepta s mearg la lucru n sate. Or, momeala pe care a inventat-o Guvernul nu prea i convinge. Acum doi ani, executivul a decis s le achite tinerilor medici care merg s lucreze conform repartizrii o ndemnizaie unic de 30 de mii de lei. Decizia a fost adoptat ulterior i de parlament printr-o modicare la Legea privind ocrotirea sntii. Conform legii, tinerii medici vor primi indemnizaia dac vor activa pe parcursul a trei ani ntr-o instituie medical de la sate. Nu vor primi ns toi banii odat, ci n mod ealonat, pe parcursul a trei ani de zile, astfel nct tinerii nu vor izbuti s-i rezolve vreo problem major cu aceast sum, cum ar s nceap construcia unei case. Primii 7500 de lei sunt achitai dup prima lun de activitate, ceilali bani urmnd s e mprii egal i achitai la nceputul ecrui an. Dac facem un simplu calcul: mprim cele 30 de mii de lei la 36 (numrul de luni pe care e obligat s le lucreze tnrul specialist la sat), observm c suma lunar e destul de modest. innd cont de faptul c salariul unui tnr specialist n medicin e de circa 1000 de lei, chiar i cu acest supliment - de circa 800 de lei pe lun, medicul abia de va reui s acopere coul minim de consum.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Fr ap, gaz i condiii elementare de munc Salarizarea mizer i lipsa asistenei sociale adecvate din partea statului nu sunt singurele cauze ale exodului de medici. Dup nou ani de studii la USMF N. Testemianu, unde metodele i tehnicile de instruire se modernizeaz constant, tinerii medici sunt impui s se angajeze n nite condiii mizere, or, n multe puncte medicale din ar lipsesc condiiile elementare, utilajele sunt nvechite moral i zic, iar ediciile necesit reparaii capitale. Potrivit unui studiu de fezabilitate, efectuat de MS n baza unei nanri japoneze, foarte puine edicii medicale corespund cerinelor vremii. Astfel, 74 la sut dintre ediciile de asisten medical primar sunt amplasate n cldiri adaptate. Majoritatea acestor cldiri - circa 80 la sut - nu dispun de canalizare i apeduct, astfel c medicii i asistentele medicale sunt nevoii s care ap de la fntn. Doar 15 la sut dintre edicii sunt conectate la reeaua de gaze, iar majoritatea se nclzesc cu sobe. Cel mai grav este c, potrivit studiului, majoritatea ediciilor - 80 la sut - nu dispun de echipamentul medical necesar i nici de mobilier. Ce va arta evaluarea calitii? Recent, MS a lansat un sondaj printre pacieni privind gradul de satisfacie fa

de serviciile medicale, acesta fiind primul sondaj de acest fel organizat la nivel naional de ctre autoriti, care spun c sper s sporeasc calitatea serviciilor medicale. Viceministrul Sntii, Mircea Buga, a declarat recent n cadrul unei conferine de pres c nu este mulumit de calitatea actual a serviciilor medicale. n ultimii ani, chiar dac finanarea instituiilor medicale a crescut de cteva ori, calitatea serviciilor las de dorit. La fel, nivelul corupiei n instituiile medicale este deocamdat destul de nalt, a spus viceministrul. Chestionarea pacienilor a nceput la 21 iulie i se va desfura pn n ianuarie 2009. MS i-a anunat intenia de a chestiona peste 20 de mii de pacieni, beneficiari ai serviciilor medicale oferite de 96 de instituii medicosanitare publice. Ei vor fi ntrebai despre perioada de ateptare n faa uii medicului, plile neoficiale, calitatea serviciilor medicale, condiiile din spitale i amabilitatea medicilor. n multe cazuri oamenii nu vor ti ce s rspund la aceste ntrebri, din simplul motiv c asistena medical rmne pentru ei inaccesibil, iar medicul e o persoan incognito. Natalia Porubin, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(15.08.2008, www.investigatii.md)

Jum=tate de an de la injec\ia fatal=


S-a dus la un cabinet stomatologic privat s-i trateze un dinte i, dup o injecie administrat de medic, a intrat n oc analactic, iar peste cteva zile a murit. Elena, n vrst de opt ani, era unicul copil al familiei Morrescu din oraul Orhei. Prinii acesteia, rpui de durere, i doresc ca cei care le-au ucis copilul s primeasc pedepse bine meritate. Numai c din luna martie, cnd s-a ntmplat tragedia, i pn n prezent, organele de drept sunt abia la faza de anchet
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

care a intrat n impas, iar medicul bnuit de moartea copilei lucreaz nestingherit mai departe. Fetia era atunci la bunici, n Rezina. O dureau dinii i s-a dus s-i lecuiasc la cabinetul sta privat, chipurile, particularii fac mai bine. Aici lucreaz soul cu soia i ul lor. n prima zi, i-a fcut o injecie cu lidocain i i-a plombat un dinte. Peste dou zile, i-a spus s vin pentru a i-l trata i pe cellalt. Numai c dup ce i-au fcut a doua injecie, fetia a intrat n oc analactic. Medicii de aici nu aveau 169

trusa necesar cu medicamente de urgen, iar salvarea a venit peste 40 de minute. Indiferena medicilor i setea lor de bani mi-au vrt copilul n pmnt. Copilul era sntos i mi l-au omort, i plnge copilul Ion Morrescu. Bani pentru a ajunge la Chiinu Tatl era convins c fata lui o s scape cu via, indc, odat internat n secia de reanimare de la Rezina, Elena respira ajutat de aparate. A doua zi, am telefonat s vin aviaia sanitar. Au venit doi medici, dar au spus c fetia nu e transportabil i nu pot s o ia la Chiinu. A treia zi, copilul se simea mai bine. Respira de sine stttor i iar am insistat s-l ducem la Chiinu, unde sunt mai multe aparate performante i, respectiv, erau mai multe anse s-i revin. Greu am convins medicii de acest lucru, dar acceptase pn la urm, cu condiia s achit eu combustibilul pentru maina salvrii. Am pltit pentru asta 250 de lei. n timp ce copilul era n interiorul mainii ntr-o stare grav, noi stteam la rnd la Orhei s alimentm salvarea. Apoi, i medicul reanimatolog i-a mai cerut soiei nc 250 de lei i i-a dat, zice printele care n acel moment era de acord s-i dea i viaa numai s-i e salvat copilul. A decedat la cinci zile Cnd au ajuns la Centrul Mamei i Copilului din Chiinu, aparatele de care avea nevoie Elena nu erau puse n funciune, indc mai multe ncperi de aici erau n reparaie. Fetia trebuia s treac un aparat la cap, dar nu era nimic pregtit i nici ascensorul nu funciona. Copilul suferea fr s i se acorde vreun ajutor. Cu mare greu am trecut aparatul i fetia urma deja s mearg n secia de reanimare. Acolo, lucrrile de reparaie erau pe ultima sut de metri i iari nimic pregtit. Toi se pregteau s vin camerele de luat vederi s-i lmeze pe conductorii din Guvern care trebuiau s taie panglicile roii. n a cincea zi, fetia a decedat. Atunci am neles i am vzut ct neglijen i indiferen total au cei care au depus jurmntul lui Hipocrat fa de viaa unui copil nevinovat, aa a scris tatl micuei Ministerului Sntii, solicitnd conducerii acestuia s nineze o comisie care s determine vina ecrui medic n parte n acest caz. 170

Au greit medicii Ministerul a creat comisia i i-a rspuns familiei Morrescu c, dup examinarea documentelor medicale, decesul Elenei a survenit n urma introducerii lidocainei urmat de oc analactic, moarte clinic (17 minute) cu dezvoltarea hipoxiei cerebrale.... Potrivit comisiei de la MS, medicul care i-a fcut copilului injecia a procedat conform normelor, dar atunci cnd acestuia i s-a fcut ru nu i-a acordat asistena medical necesar. Iar felcerul care a venit cu salvarea i-a aplicat un tratament care nu corespunde standardelor. Apoi, susine MS, medicii i-au fcut contiincios treaba, numai c fetia nu a mai avut cum salvat. Medicii care au partea lor de vin n acest caz urmeaz s e sancionai disciplinar. Ct despre bani, oamenii n halate albe inrm faptul c ar luat de la familia Morrescu. Ancheta n impas Imediat dup acest caz, procuratura din Rezina a iniiat un dosar penal pe numele lui Mihai Radu, medicul-patron care i-a administrat fetei injecia fatal. Ancheta, ns, a intrat n impas. Solicitat de JURNAL, procurorul Oleg Veretino ne-a spus c ateapt acum rezultatele comisiei formate din medici specialiti care s elucideze toate aspectele decesului copilului. Comisia lucreaz de dou luni deja, susine Veretino. ntrebat de ce medicului bnuit i se mai permite s activeze, procurorul a spus c trebuie s-l punem sub nvinuire ca s-i suspendm activitatea. Iar asta se va ntmpla numai dup ce acea comisie va da verdictul. Directorul Centrului de Medicin Legal, Andrei Pdure, eful acestei comisii, ne-a spus c efectuarea expertizei a fost stopat momentan, indc organul de urmrire penal nu a prezentat toate documentele necesare. Acum, comisia le ateapt. Potrivit anchetatorilor care se ocup de acest caz, dac instana l va gsi vinovat, Mihai Radu risc pn la cinci ani de nchisoare. Acesta nu a fost de gsit pentru a-i expune poziia. Raisa Lozinschi
(Jurnal de Chiinu, 05.09.2008, www.jurnal.md)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Ziua }nv=\=torului, cu tot mai pu\ini ]nv=\=tori


Cu ani n urm, nvtorul era printre cele mai respectate persoane din localitate. Oricare trector l saluta i i se nchina. Dar srcia n care l-a bgat statul a fcut ca acesta s piard i principala sa bogie - respectul. Se ntmpl astfel pentru c nvtorii nu mai au timp s se dedice profesiunii lor. Mai ales dasclii de la sate sunt nevoii, dup ore, s pun mna pe sap, ca s nu moar de foame. Aa stnd lucrurile, muli tineri cu vocaie de pedagog abia ateapt momentul potrivit pentru a-i abandona meseria. Faptul c majoritatea nvtorilor sunt femei nu mai mir - un brbat cu salariu de pedagog nu-i poate ntreine familia. Calitatea nvmntului nu poate la nivelul exigenelor moderne fr un personal calicat i bine salarizat, susine Serama urcanu, efa Direciei nvmnt preuniversitar a Sindicatului educaie i tiin din cadrul Confederaiei Naionale a Sindicatelor din RM. Astzi, 15,6% dintre profesorii din nvmntul preuniversitar sunt pensionari. Tinerii specialiti reprezint doar 8% din numrul total, dar i acetia se angajeaz doar pentru indemnizaiile de 30 mii de lei. Dup care pleac dup primul an de munc, speriai de salariile foarte mici. Peste dou mii de locuri rmn vacante n coli i licee. Discipline precum informatica sau biologia sunt predate de persoane care au doar studii medii. Un profesor cu studii superioare este remunerat pentru o norm cu 785 de lei pe lun. 57% dintre profesori sunt nevoii s lucreze cu norm majorat (1,5-1,75) pentru a supravieui. n aceste condiii, profesorii devin prea obosii ca s poat ntotdeauna receptivi i ateni, consider Serama urcanu.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Au plecat peste hotare cu tot cu banii Guvernului Acum trei ani Guvernul, pentru a-i determina pe tinerii specialiti n pedagogie s mearg n localitile rurale, a adoptat o lege prin care acestora li se ofer 30 mii de lei, cu condiia s lucreze acolo cel puin trei ani. Intuind c cineva ar putea disprea cu tot cu bani, Guvernul a decis s le dea ajutorul n trei trane. La nceputul primului an de lucru - apte mii, n al doilea - zece mii i n al treilea an - 13 mii de lei. Mai muli tineri, neavnd alternativ, dup absolvirea facultii au acceptat s predea n colile rurale. Totui, unii au luat o parte din banii statului, ca, mai apoi, dezamgindu-se, s-i cumpere bilete spre Italia, Portugalia etc. De exemplu, anul trecut a disprut fr urm, dup ce i-a ridicat a doua tran de bani, un profesor din s. Selite, r-l Nisporeni. Un alt coleg de al su a prsit coala din s. Brtuleni, dup ce a luat a treia tran. Nu sunt singurele cazuri. Cei plecai la munci peste hotare, dac vor gsii, vor obligai s ntoarc statului banii. Bunoar, raionul Nisporeni mai are nevoie de 50 de pedagogi. n gimnaziul din s. Pruceni sunt 39 de ore vacante. Acum elevii din clasele gimnaziale nva n schimbul doi, indc sunt profesori care vin din localitile nvecinate. N-are cine preda matematica, zica, romna. Anul acesta, la Nisporeni au venit 18 specialiti tineri. Ca s-i convingem s se rein ct mai muli ani n colile unde au fost repartizai, am discutat cu primarii s-i ajute s-i gseasc gazd, s-i susin cnd nevoile vor da peste ei, ne-a spus Maria Ciobanu, efa Direciei generale nvmnt, tineret i sport din Nisporeni. Criza de cadre didactice se face simit i n Chiinu. Maria Gartea, directoarea Liceului 171

Onisifor Ghibu, ne-a spus c astzi n coli vin tineri dornici de a munci, dar, dup un an de zile, vznd c nu pot ine piept srciei, i gsesc de lucru la instituii private, unde sunt mai bine pltii. n ecare an suntem n criz de pedagogi. Avem probleme la zic i la informatic. Pentru a primi un salariu de 1200 lei, un specialist tnr trebuie s-i ia foarte multe ore suplimentare. i-a gsit un mire i a rmas n sat Pe Viorica Petic am ntlnit-o la coala din Condria, mun. Chiinu. Este nvtoare la clasele primare. Anul trecut, ind n mare criz de specialiti, directorul Anatol Maxim a solicitat de la Universitatea Pedagogic Ion Creang doi studeni din anul IV, pentru a-i nva pe micuii dintr-a ntia. Acetia, chiar de la nceputul anului colar, au fost trimii n vacan, indc nu aveau nvtor. Copiii din Condria au avut noroc - una dintre studente s-a ndrgostit de un biat de la ei din sat. Se pare c Viorica Petic va rmne la ei pentru mult timp. Luna aceasta fac nunta. coala ns mai are nevoie de profesor de educaia zic, de informatic. Ca elevii s nu rmn n

urm, o dat pe sptmn, ei pleac la cursurile respective la coala din satul vecin. coala din s. Triei, r-l Teleneti, de vreo 20 de ani nu are profesor la limba strin. Pred obiectul respectiv profesoara de romn, Larisa Ostrovari, care curnd va pleca la pensie. Cnd l-am ntrebat de ci ani n-a mai angajat un specialist tnr, directorul Mihai Smolevschi a stat un pic pe gnduri: Cam demultior... Cinci ani n urm, au venit dou persoane, una la clasele primare i alta - s predea istoria. i cam att. n ecare an facem demersuri la Ministerul Educaiei, la universitile pedagogice, dar nimeni nu vrea s vin. Colectivul a mbtrnit, vrsta medie a cadrelor didactice ind de 45-50 de ani. Cteva fete din sat au nvat la pedagogie, dar s-au mritat i au plecat. Ce s fac la noi un specialist tnr cu 500 de lei pe lun? Dac i n Chiinu e criz de pedagogi, ce s mai vorbim de un sat uitat?, se ntreba directorul ngndurat... Natalia Hadrc
(Timpul de diminea, 03.10.2008, www.timpul.md)

Profesorul - cal de b=taie ]n toate timpurile


Treptele degradrii nvmntului preuniversitar din R. Moldova Astzi, situaia din nvmnt a atins punctul critic: profesorii au ieit n strad si apere dreptul la un salariu decent, prinii se plng c programele de studii sunt suprancrcate, iar elevii, n secolul internetului, nu mai au interes pentru coal. Totui, aceast situaie n-a aprut din senin, exist cauze concrete care au condus la degradarea nvmntului. n cele ce urmeaz vom ncerca s ne referim la ele. Prima eroare: Toi copiii sunt la fel. ntiul pas spre degradarea colii a fost intro172 ducerea concepiei care spune c toi copiii sunt la fel, iar dezvoltarea lor intelectual depinde numai de nvtor. Dac nu obineau toi nivelul de cunotine i educaie prevzut de programa de nvmnt - vinovat era profesorul. Autorii acestei teorii nu cunoteau legile lui Mendel i, cu att mai mult, teorema lui Cantor, a segmentelor introduse. Conform acestor legi, dac am aeza oamenii ntr-un rnd, la un capt s-ar aa individul cu capaciti limitate, la cellalt capt - geniul, iar ntre cele dou extreme se a o mare consecutivitate de oameni, diferii dup gradul de capaciti. coala, familia, societatea pot dezvolta doar capacitile native ale copilului, dar
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

nu le pot nate. Cu alte cuvinte, elevul nu poate asimila mai mult dect i permit posibilitile intelectuale. Din cauza egalitarismului, ci dintre noi, profesorii, au fost nvinuii de neprofesionalism, numai pentru c elevii slabi nu reueau s asimileze volumul de cunotine din programele de nvmnt? Eram criticai c nu cunoatem metodele de predare, c nu lucrm independent, individual, cu prinii . a. m. d. Autorii acelor strategii greite nu recunoteau faptul c pedagogii nu pot ,,turna minte, educaie n capul elevilor, ei i pot doar ajuta, ndruma cum s obin cunotine. Dac educaia n familie e incorect, coala puin poate schimba n educaia copilului. Educaia prinilor e mai inuent dect a colii, dar de instruire i educaie a rspuns i rspunde numai coala, familia nu. De multe ori eram chemai de autoritile locale s dm explicaii noi, nu prinii vinovai de proasta educaie a copiilor. Organele respective nu luau msuri cu aceti prini, n locul lor erau ,,btui profesorii. Aceeai situaie e i astzi. Iluzia studiilor medii obligatorii. Urmtorul pas spre degradare a fost trecerea la nvmntul mediu obligatoriu. Nici autorii acestei strategii nu cunoteau pedagogia, indc omului poi s-i ei cu de-a sila, dar nu s-i dai. Dac pn atunci pe unii i duceam n crc pn n clasa a IX-a, acum trebuia si trim pn n clasele a X-a - a XI-a. Muli refuzau s vin la coal. Organizam grupe de pedagogi i umblam pe la casele lor, vorbeam cu prinii, dar efectul era nul. ntr-o zi ploioas (numai atunci poi gsi prinii i copiii mpreun acas), a pornit directorul cu un grup de profesori prin sat. A ajuns la o familie, erau toi acas, tata sttea ntins pe divan i privea televizorul. Feciorul, de pe cuptor, privea i el. S-a nceput munca de convingere, ct de necesar este nvtura, ce viitor poate avea copilul dac nu va nva etc. Dup vreo jumtate de or, tata i spune feciorului: Vezi? Dac ai s mergi la coal, ai s trieti ca ei. Dar dac asculi de mine, ai s trieti ca tata, aa c, f cum vrei. Tot mai muli copii ajungeau repeteni, abandonau coala. Ministerul nu punea la ndoial strategia, dar i critica pe profesori.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ei direciilor raionale de nvmnt i chemau la covor pe directori, acetia, la rndul lor, pe profesori i dirigini. Drept rezultat, au nceput misticrile, ascunderea adevrului, amgeala Absenele elevilor nu mai erau incluse n catalog, pentru a avea unde pune note din pod i a-i trece clasa. Acest lucru l cunoteau cu toii, dar l treceau cu vederea. Dac cineva ncerca s-i ndeplineasc cinstit datoria era criticat la conferinele din august Aa era discreditat pedagogul n faa societii. Prestigiul profesiei noastre a suferit enorm, iar interesul pentru carte a sczut. Nu avea rost s mai nvei: oricum, profesorul era obligat s te promoveze n clasa urmtoare. A trebuit s treac mult timp ca ministerul s neleag c a dat cu oitea n gard i s treac la nvmntul obligatoriu de 9 clase. Cinci zile de studii n loc de ase. Foarte mult ru a fcut nvmntului preuniversitar reducerea sptmnii de studii de la ase la cinci zile, pstrnd acelai volum al programei de nvmnt. Nu ntmpltor prinii se plng c astzi programele sunt suprancrcate. Dac funcionarii de la minister ar pui n situaia elevilor, timp de un an de zile, s asculte cte ase-apte lecii pe zi i s se pregteasc de lecii conform cerinelor, ei ar nelege la ce m refer. Elevii, chiar cei mai buni, cnd vd c nu sunt n stare s fac fa cerinelor, pierd ncrederea n sine i nu mai continu chinul nvatului. Exact ca i sportivul, cruia i se pun sarcini imposibil de realizat - ori iese din curs, ori nu se prezint la ea. Deschiderea, cu hurta, a liceelor. Un alt pas spre degradare a fost apariia liceelor. Trebuia mai nti s e creat baza tehnicomaterial a liceelor - blocuri de studii, cantine, cmine, sli de clas nzestrate cu cele necesare. Apoi, admiterea n licee s se fac prin concurs, cu examene. La noi, colile medii au fost transformate, cu hurta, n licee, a fost schimbat numai tblia de la intrare Din cauz c n licee vin mai muli cei care nu merit, iar uneori noi i aducem cu de-a sila, ca s avem numrul necesar pentru a deschide clase liceale, majoritatea elevilor nu nsuesc programa. BAC-ul a devenit o formalitate, 173

ind mai mult pentru profesori, dect pentru elevi. ntr-o clas liceenii scriu lucrarea, iar n alta aceeai lucrare o scriu profesorii, care le transmit apoi testele rezolvate. A devenit o mod i strnsul banilor de la prini nainte de BAC, suma ajunge uneori la cte 1500-1800 de lei. Se adun bani i de la elevi, la ecare examen. Anul acesta, presa a scris despre un caz din raionul Cahul, n care un absolvent se plngea c notele la BAC sunt cumprate i, n acest fel, numai cei care au bani pot obine o diplom bun Din pcate, aa se ntmpl n ntreaga republic. Nu numai la BAC, dar i la examenele gimnaziale. Poi s le vorbeti elevilor despre echitate, cinste demnitate toi cei 12 ani, dar n timp de trei ore, ct ine un examen de BAC, sunt distruse toate aceste valori morale. Iar prinii analizeaz, cu nume i cifre concrete, pe la petreceri, n autobuze - cine i ct a dat pentru o not bun la examene. Mai mare ruine nu se poate! Comparai notele de la examene cu cele obinute de elevi n clasele superioare la aceleai obiecte. Vei vedea ct de mare e diferena. n 2007 am avut un contigent foarte slab de elevi n clasa a XI-a. I-am ntrebat cum vor susine examenele dac nu cunosc materia de studiu. Un elev mi zice: ,,Punei-ne cte un cinci, ca s ajungem la examene, mai departe o s ne descurcm. Spre surprinderea mea, toi au obinut note foarte bune. De ce se ntmpl astfel? Pentru c, la sfritul ecrui an de nvmnt, ministerul totalizeaz rezultatele examenelor i aranjeaz raioanele ntr-un top, dup punctajul acumulat de absolveni. Evident, nimeni nu vrea s e pe ultimul loc. Apoi, notele excelente la BAC i pot asigura pe absolveni cu locuri n universiti. n concluzie, 12 ani poi s nu nvei nimic, dar, dac ajungi la examene, le cumperi i eti student. Culmea culmilor: cele mai mici salarii le primesc profesorii. O tactic greit a fost de a-i considera pe pedagogi ca fcnd parte din sfera neproductiv. Aceast concepie putea s-o formuleze numai nite agramai, pentru c produsul care iese din minile pedagogului este cel mai important - noi furim calitile umane, pregtim ingineri, medici, minitri, 174

preedini de ar, muncitori de diferite profesii. Producem tot ce e mai scump, dar suntem remunerai cel mai prost. n consecin, muli profesori s-au reprolat, iar alii au abandonat coala pentru totdeauna. Numai din Grimncui au plecat, n ultimul timp, zece profesori, ase dintre ei avnd un stagiu de munc de la trei la ase ani. Pentru a supravieui, suntem nevoii s cretem porci, vaci, s lucrm cote de pmnt. Am vzut nvtori care muncesc prin sat cu ziua. Numai din salariu nu poi tri, dar s-i mai formezi o familie, s creti copii, s-i construieti o cas Nici cele 30 de mii de lei nu-i ademenesc pe tinerii profesori s vin la ar, nici plata contractelor de studii de ctre primrii n-a rezolvat problema cadrelor. La nceput sunt atrai, dar cnd vin i vd situaia real - prsesc domeniul. Din cei 31 de copii ai profesorilor din liceul nostru, cinci au urmat pedagogia, dar numai trei continu s lucreze n acest domeniu. Dac aceast profesie ar fost apreciat de stat, ar mbriat-o mai muli. Cei doi copii ai mei mi-au spus deschis c nu vor s e robi ca prinii lor. Ei au vzut chinul nostru, cum controlam caiete, fceam planuri, munceam din noapte n noapte pentru un salariu de nimic. Nu-i doresc o astfel de soart. Dup 45 de ani de munc, dintre care 28 n calitate de director, am ieit la pensie cu 307 lei, alii cu i mai puin. Funcionarii publici ies la pensie cu cte 1500-2500 de lei, dar noi primim o indemnizaie de omer! n concluzie. Auzim n ecare an, la conferinele din august, declaraiile demnitarilor precum c coala este baza societii. Dar aceiai demnitari uit c instituiile de nvmnt ar trebui s constituie preocuparea principal a statului. Din pcate, noi, profesorii, am fost i suntem importani pentru stat doar la nivel de declaraii. n realitate, coala n-a avut parte nici de strategii judicioase, nici de concepii normale, nici de reforme eciente. Ea a cobort, timp de decenii, toate treptele degradrii, ajungnd astzi la un punct critic, dincolo de care nu se mai poate merge. Gheorghe Ciobanu
(Timpul de diminea, 10.10.2008, www.timpul.md)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Reforma ]n medicin= - blocat= de ineficien\a puterii


Discuiile privind reformarea sistemului de sntate, cu vechime de mai bine de zece ani de zile, sunt mai actuale ca niciodat, pe fundalul a mai mult de trei sute de sate moldoveneti fr doctori, din cele peste o mie de localiti din republic. n contextul declaraiilor triumfaliste ale actualei puteri, referitoare la creterea calitii serviciilor medicale, dr. hab. Vladimir Hotineanu, eful Catedrei Chirurgie a Universitii de Stat de Medicin i Farmacie (USMF), ne declar c sntatea nc nu este o prioritate a R. Moldova.
Peste trei sute de sate fr doctori - Domnule profesor, recent a fost constituit o asociaie a medicilor i farmacitilor liberal-democrai, al crei preedinte ai fost ales. Aceasta reunete cadre medicale care aduc critici dure pretinsei reforme din sntate. De ce nu depim odat criza din medicin? - Nu cred c exist ri unde oamenii s e pe deplin satisfcui de nivelul asistenei medicale. Conform ultimelor evaluri ale OMS, Frana ocup primul loc n ceea ce privete calitatea serviciilor medicale. SUA se a pe locul 40 din cele aproape dou sute de ri ale lumii. Chiar i n aceste condiii, francezii se plng de multiple probleme ale sistemului lor sanitar, de exemplu, cele cu privire la asistena btrnilor. E i normal s e aa, pentru c exigenele fa de sfera sntii cresc concomitent cu evoluiile mondiale. Iar R. Moldova, care se a pe ultima poziie n Europa dup nivelul de trai, cum ar putea s se laude c nregistreaz progrese spectaculoase n asistena medical? Desigur, s-au ntreprins i la noi unele msuri reformiste. n 1990, odat cu trecerea la economia de pia, cnd s-a renunat la nanarea total a sistemului sanitar de ctre stat, s-a ncercat instituirea sistemului asigurrilor medicale, prin care ecare om este obligat s contribuie la formarea fondu Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

lui de asigurri n medicin. Aceast micare, ns, a fost inecient. O perioad ndelungat s-a elaborat Legea cu privire la asigurrile medicale, adoptat abia n 1998, ca apoi, tocmai n 2001, s e constituit i Compania de asigurri medicale. Astfel, declarata reform n sntate se desfoar extrem de lent i pe bani puini. Cu toii simim pe propria piele precaritatea sistemului nostru de sntate. Iar cnd se vehiculeaz n permanen informaii de tipul c doctorul cutare e corupt, de ce nu ne ntrebm ce neajunsuri are sistemul n sine? Medicina primar este cea mai afectat de lipsa de viziune i inconsistena politicilor guvernamentale. Sa ajuns deja c i n oraele mari, precum sunt Chiinu, Bli, Soroca, Orhei, Cahul, Ungheni, se resimte lipsa cadrelor medicale. Iar n circa 14 raioane necesarul de specialiti este acoperit n proporie de numai 60-70 la sut. Medicii de familie sunt suprasolicitai, iar birocratizarea excesiv a sistemului medicinii primare afecteaz calitatea serviciilor acordate la acest nivel. Lipsa unei conlucrri eciente ntre Compania Naional de Asigurri n Medicin i medicina primar blocheaz dezvoltarea acesteia i implicit are consecine negative asupra strii generale de sntate a cetenilor. n tentativa de a rezolva o serie din aceste probleme, Ministerul Sntii a recurs la formarea verticalei administrative n 175

asistena medical primar, ceea ce, de fapt, va mri substanial cadrul administrativ i va reduce banii alocai pentru asistena primar. Demnitarii se trateaz n strintate - i n spitale se nregistreaz servicii proaste i costisitoare. Cum ne convingei c declaraiile medicilor unii n jurul dvs. cu privire la ieirea din criz nu sunt populiste? - i medicina clinic e la pmnt. S-a declarat mult despre standarde, s-au perindat conduceri la Ministerul Sntii i tot cu declaraii, dar fr rezultatele ateptate. Att la nivelul raional, ct i la cel republican, asistena medical specializat e n stare critic. n schimb, guvernanii ies din situaie, i rezolv problemele de sntate peste hotare, n special, n Cehia, Frana, Germania, Austria etc., n uniti medicale cu tehnic performant. Chiar i Elin s-a operat n ara lui. La noi pilde de felul acesta nu exist, nici din partea actualilor i nici a fotilor demnitari. nainte de toate, sntatea trebuie declarat prioritatea prioritilor statului, ceea ce nu a fcut actuala guvernare. Am rmas satisfcut c preedintele PLDM, Vlad Filat, a plasat sntatea pe locul I, n faa nvmntului. - De fapt, rile dezvoltate investesc prioritar n educaie i sntate, n vederea mbuntirii vieii oamenilor - O societate nu poate prosper, dac are un mare numr de oameni bolnavi. Pentru soluionarea problemelor complexe, cu care se confrunt sistemul ocrotirii sntii, Asociaia Medicilor i Farmacitilor Liberal Democrai pledeaz pentru majorarea alocrilor bugetare pentru sntate pn la 7% din PIB; reformarea sistemului actual de retribuire a muncii i majorarea salariilor cadrelor medicale pn la nivelul salariului mediu pe economie; schimbarea paradigmei n politicile de sntate prin transferarea centrului de greutate de la tratament la prolaxia maladiilor i ncurajarea unui mod sntos de via etc. - Dac ai ministrul Sntii, ce msuri de prim-plan ai lua? 176

- nti de toate, se cere denitivarea reformei asistenei medicale primare. n opinia mea, actuala guvernare a luat varianta simplist a nanrii sistemului de sntate. S-au instituit cele 2% din valoarea salariilor pentru asigurrile medicale i cu asta basta. Nimeni nu analizeaz necesitile reale ale sntii oamenilor. Cum funcioneaz acest sistem, de ce baz tehnico-material dispune, care este nivelul tehnicii medicale? Statul a format Compania de asigurri medicale i nu mai e responsabil de nimic. Aceasta naneaz doar serviciile medicale. De fapt, statul i administraiile publice locale sunt responsabili de crearea bazei tehnico-medicale i meninerea acesteia la nivel modern. O msur important ar reutilarea instituiilor sanitare nu n vorbe, dar n fapte. La Spitalul Republican s-a deteriorat litotripterul (aparatul de distrugere a pietrelor n rinichi). Ministerul Sntii a organizat mai multe licitaii, care au fost anulate pn n momentul cnd acesta a fost procurat de o rm privat, aat sub gestiunea cpeteniilor comuniste i bolnavul de la ar este nevoit s plteasc n acest cabinet o avere agonisit de-o via. Programul prezidenial cu privire la reutilarea unitilor medicale a fost o declaraie i atta tot. S-au adus noi utilaje pe alocuri, ns acestea nu pot utilizate. Nu a existat un program complex i consecvent realizat. eful statului a participat cu mare tam-tam la reutilarea i renovarea terapiei intensive din Spitalul Republican, care este unic n RM, dar aceast secie nu poate face fa nici mcar necesitilor Chiinului. Doar atragerea investiiilor externe ne-ar scoate din criz - Nu credei c nivelul de pregtire a multor cadre medicale las de dorit, iar noi deplngem numai subnanarea acestei sfere? - Exist discrepane mari ntre nivelul pregtirii medicilor i capacitatea sistemului de a le oferi locuri de munc bine nzestrate. Eu, n calitate de profesor, activez ntr-o clinic universitar unde am anumite condiii tehnice de
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

activitate. Un coleg chirurg din provincie, din Teleneti, de exemplu, poate avea doar analiza de snge i urin i nicio alt investigaie n plus. i atunci, cum a putea s-l acuz c este un doctor incompetent? Nu pot spune c doctorii notri sunt slab pregtii. Sunt buni, sunt mai puin buni, sunt foarte buni. - Din ce categorie fac parte medicii emigrani? - Cine pleac, de regul? Cei care risc, nu cei mai buni. Unii s-au adaptat n strintate, alii, care nu au reuit acolo, au revenit acas. Mai puini sunt dintre cei care au putut s-i echivaleze studiile n Italia, Spania, Portugalia. Mai muli sunt angajai n Romnia. Unii doctori au ajuns s practice meserii care nu au nimic n comun cu medicina. E tragedia noastr naional c statul a investit mult n formarea acestor specialiti (studii de zece ani!), care lucreaz pentru alte ri. Anual, universi-

tatea noastr are cte cinci sute de absolveni, admiterea a crescut la peste nou sute! De obicei, n ecare an, cam o sut dintre mediciniti se angajeaz n RM i restul pleac. - E posibil stoparea acestui exod? - Am face atractive locurile de munc pentru medici prin acordarea unor indemnizaii substaniale. n localitile rurale am crea un mediu propice pentru profesarea medicinii i manifestarea potenialului lor intelectual. Or, azi, ecare tnr cunoate n ce condiii triesc i activeaz semenii si din Suedia, Elveia, SUA etc. Doar atractivitatea locului de munc ar reine tinerii doctori acas i le-ar reda i prestigiul profesiunii. Doar prin atragerea investiiilor din exterior s-ar putea remedia mai rapid aceast stare de lucruri. Angelina Olaru
(Timpul de diminea, 31.10.2008, www.timpul.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

177

178

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 37. Dreptul la un mediu nconjurtor sntos


(1) Fiecare om are dreptul la un mediu nconjurtor neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru via i sntate, precum i la produse alimentare i obiecte de uz casnic inofensive. (2) Statul garanteaz ecrui om dreptul la accesul liber i la rspndirea informaiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiiile de via i de munc, la calitatea produselor alimentare i a obiectelor de uz casnic. (3) Tinuirea sau falsicarea informaiilor despre factorii ce snt n detrimentul sntii oamenilor se interzice prin lege. (4) Persoanele zice i juridice rspund pentru daunele pricinuite sntii i avutului unei persoane, ca urmare a unor contravenii ecologice.
(Constituia Republicii Moldova)

37.
(1) , . (2) , , . (3) . (4) , .
( )

Calamit=\i naturale?
Sugestii pentru proiectul de strategie naional cu privire la riscurile naturale
Dou decenii de strigte n pustiu Acum 19 ani, cnd imperiul rului se mai mpotrivea s piar, dup o cltorie n Carpaii ucraineni, am vorbit la Kiev, la un Forum al ecologitilor, c n regiunile Cernui, Lvov, Ivano-Francovsk i Transcarpatia se observ cu ochiul liber o ofensiv a agenilor economici asupra pdurilor montane, pduri care pstreaz echilibrul ecologic n bazinele hidrograce ale Nistrului, Prutului, Siretului i Tisei, c sute i mii de hectare de foioase i conifere snt defriate de afaceriti, c n cazul n care procesele distructive nu vor curmate i reglementate la nivel regional, att Ucraina Apusean, ct i R. Moldova i Romnia vor suporta cheltuieli uriae pentru a reface natura dezechilibrat de oameni. De pe atunci era clar pentru ecologiti c raderea versanilor carpatini va genera alunecri de teren, c zeci de localiti cu mii de oameni vor trebui s e evacuai sau strmutai, c ploile vor spla i dezgoli munii, c fr arbori i vegetaie apele din precipitaii vor nvli peste sate i vor face prpd n calea lor, c inundaiile de proporii vor deveni inevitabile i vor avea un impact de mari proporii la nivel regional. mpreun cu ecologitii din Ucraina, la acel ndeprtat forum, am abordat i alte probleme de mediu, cum ar un Acord bilateral de protejare a uviului Nistru, o informare reciproc asupra proiectelor antiecologice din bazinele Dunrii, Nistrului i Prutului, dar am observat c reprezentanii Radei (parlament) i Guvernului se plictiseau, ar noi vorbeam la perei, strigam n pustiu, cci demnitarii de la Kiev aveau i au o capacitate uluitoare de a privi n gol i a nu face nimic cnd e vorba de natur. Este adevrat c pe atunci, n 1990, dup ntruniri i dezbateri, la recepii, ocialii ucraineni, ca i cei moldoveni, o fceau 180 pe democraii i artau cu degetul n sus, adic ei gndesc ca i noi, dar nu pot mbunti starea de lucruri n domeniul mediului, din cauza Moscovei. Dup prbuirea URSS am trit iluzia c ecologitii ucraineni i moldoveni vor face un front comun pentru a scpa de motenirea sovietic i c se va reui nverzirea conducerilor de la Chiinu i Kiev. Dar, cu excepia unor mici proiecte educative ntre organizaiile neguvernamentale, politicile de mediu transfrontaliere moldo-ucrainene nu au depit faza declaraiilor, nu au rodit, iar problemele motenite de la sovietici s-au tot agravat i s-au nnoit cu cele ale tranziiei spre economia de pia. Treptat, dup ce Ucraina i-a declarat independena, o parte din ecologiti au intrat n corul puterii, s-au transformat n patrioi i au nceput s justice proiectele antiecologice ale ministerelor de la Kiev de felul canalului Bstroe, reconstrucia hidrocentralei de la Novodniestrovsk, tierea pdurilor carpatine, braconajul legalizat n limanul Nistrului i Delta Dunrii, exploatarea ariilor protejate etc. Dei ara vecin a avut personaliti inuente i o puternic micare verde, numrul organizaiilor neguvernamentale nealiate se micoreaz, ca i al ecologitilor care apr deschis resursele naturale, bogiile i frumuseile extraordinare ale patrimoniului natural din Ucraina. Boala de a ascunde un ir lung de crime ecologice sub haina interesului naional a contaminat structuri, servicii i instituii de stat chemate s apere mediul nconjurtor. Toate rile vorbesc despre protecia mediului, dar ecare i face interesul su economic, a replicat expreedintele L. Cucima la protestele internaionale mpotriva construirii canalului Bstroe. Aceast mentalitate s-a inltrat n instituiile de stat i a deschis drumul rechinilor economici i proiectelor de exploatare i degradare a naturii.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

n orice situaie ecologic, dac se produce un impact regional, autoritile ucrainene procedeaz ca cele sovietice, care refuzau s spun adevrul i ddeau vina pe vecinii sau pe dumanii din afara rii. A vorbi astzi la Chiinu despre jaful din pdurile din Ucraina Apusean echivaleaz cu un act neprietenesc sau cu un amestec n treburile interne ale statului vecin. Tot mai greu snt tolerate opiniile ecologitilor oneti din Ucraina i de peste hotare. Iar n februarie 2006, la Conferina Internaional de la Odesa ce viza Delta Dunrii i canalul Bstroe, guvernatorul regiunii Odesa s-a suprat ru pe ecologitii moldoveni, reprondu-le c n timp ce Ucraina susine integritatea teritorial a Moldovei, ecologitii de la Chiinu le picheteaz ambasada i snt mpotriva canalului Bstroe. Se fcea a nu nelege c noi eram nu mpotriva canalului, c el nu se construiete de la sine, ci mpotriva canaliilor care distrugeau Delta Dunrii, fr s-i asume responsabilitatea pentru integritatea celui mai valoros monument natural din Europa. Atitudinea autoritilor din Ucraina fa de ecologiti i fa de mediu nu difer cu mult de cea din R. Moldova, cci i aici ecologitii adeseori strig ca n pustiu, vocea lor ind bruiat sau neluat n seam. Inundaiile aduc adevrul n vzul tuturor Firete, nu poi ascunde adevrul la innit. Numai c ntrzierea adevrului cost foarte mult, adeseori chiar i viei omeneti. Primul bilan al inundaiilor din Ucraina Apusean developeaz un tablou cutremurtor: 34 de oameni necai, 619 localiti sub ape, 40 de mii case inundate, 35 mii de ha de terenuri agricole compromise, cam 25 mii de persoane strmutate sau evacuate, circa 700 km de drumuri auto distruse etc. (Dac am aduga la acest prim bilan i pagubele uriae provocate de viituri n aval, n R. Moldova i Romnia, autoritile ar obligate s-i schimbe atitudinea fa de pdurile montane i fa de natura sensibil a Carpailor ucraineni). Probabil, dimensiunea incredibil a potopului i nenorocirile abtute peste populaie, au zmuls din gura responsabililor mai multe adevruri dect vorbe de comptimire. De ast dat factorii de decizie
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

nu mai aveau cum s dea vina numai pe natur, s ascund adevrul, indc inundaiile au aruncat n aer tomurile de rapoarte mincinoase, declaraiile sforitoare ale demnitarilor despre grija statului fa de mediu i pduri, strategiile de pe hrtie ale birocrailor de la Kiev. Nu avem nici cea mai mic satisfacie c, n sfrit, ecologitilor li se d dreptate, mai ca totdeauna post-factum. Vladimir andra, ministrul Situaiilor Excepionale din Ucraina, a recunoscut public n interviul din 1 august curent (revista Corespondent) c principala cauz a inundaiilor se a n atitudinea noastr fa de natur, iar tierea pdurilor i-a spus cuvntul. Victor Baloga, eful Secretariatului Preedintelui Ucrainei, s-a exprimat critic la adresa Guvernului care demonstreaz c face eforturi mari s lichideze consecinele dezastrului, dar nu a fcut din timp cele necesare pentru a evita tragedia. Adic, Guvernul nu putea opri ploile, dar era dator s opreasc mcelul din pdurile carpatine. Se aud i alte voci de sus, care nu se mai ascund dup deget, tradiional dnd vina pe natura dezlnuit, ci ncearc s spun adevrul. Iar s spui adevrul despre maa pdurilor Ucrainei nu e un lucru fr risc, indiferent de postul ocupat. Vladimir Boreico, directorul Centrului ecologic-cultural din Kiev, un ecologist cu multe merite n protecia mediului nconjurtor din Ucraina, autorul mai mult cri i studii de mediu, aduce dovezi incontestabile c inundaiile recente snt un rezultat direct al distrugerii pdurilor din Carpai: Am studiat arhivele i pot conrma n baza documentelor c pn la al doilea rzboi mondial nu au fost inundaii n Carpaii notri. Prima inundaie este nregistrat n anul 1948 dup ce s-au fcut mari tieri de pdure. Paralel cu defririle s-au nmulit i inundaiile. Dac n anii 50 n Carpai se producea o inundaie la 10 ani, atunci n perioada 1980-1990 deja nregistrm cte dou inundaii mai, iar n 1998 i 2001 am nregistrat inundaii similare cu cea din 2008. S-ar putea ca argumentele ecologitilor i societii civile s e, n sfrit, auzite i s intre ntr-un Program concret de salvare i regenerare a pdurilor carpatine, dar este mai mult dect clar c reelele economice obscure care i storc protul din vnzarea lemnului vor corupe i vor da 181

milioane ca s nu se schimbe nimic pn nu va dobort ultimul arbore din Carpai. n acest context reinem constatarea lui Iliko Kuceriv, directorul fondului Iniiative Democratice: n Ucraina atestm un foarte sczut nivel de contiin juridic, iar corupia prosper. Dac n Ucraina ar valabile standardele Uniunii Europene i NATO, o asemenea catastrof ecologic nu s-ar produs. Politici de mediu regionale sau trei ntr-o barc Nu cred c prin inundaiile devastatoare natura s-a rzbunat pe Ucraina, R. Moldova i Romnia. A fost, mai degrab, un avertisment c nepsarea autoritilor i comportamentul oamenilor a generat un dezechilibru ecologic regional, c vechea politic sovietic de a nvrjbi popoarele i a da vina pe vechi a falimentat, c povestea cu fratele mai mare este lipsit de perspectiv, c indiferent ct de mult ne iubim sau ct de adnci snt rnile istorice, sntem condamnai, cel puin geograc, s inem cont unii de alii. Peste voina i vrerea lui Dumnezeu de a aeza lucrurile i istoria nu va trece nimeni i snt total neproductive dumniile articiale nscute de mentalitile de ieri. Exist probleme reale ntre cele 3 state, dar ar nelept i n favoarea popoarelor noastre, s nu trm i problemele de mediu n mizeria ciorovielilor politice de la Kiev, Bucureti sau Chiinu. Indiferent de cine dezlnuie o calamitate natural regional, inundaiile au demonstrat c ne am n aceeai barc i c nu avem anse s ne salvm separat. n faa provocrilor tot mai frecvente, Conveniile internaionale de mediu nu snt suciente, se cer noi abordri i noi viziuni asupra ecosistemelor comune, administrate de dou sau mai multe state, e necesar ca n prim-plan s apar nu despgubirile ecologice ca o consecin a unor derapaje sau abuzuri, ci prevenirea catastrofelor naturale generate de om. ns, s nu pornim la un drum nou cu unitatea de msur de astzi i cu mentaliti de ieri, cnd ne apucm s combatem un cataclism i generm altele mult mai grave. Propunerile recente care au rsunat la Kiev, Bucureti i Chiinu de a garanta prin lege asigurarea lo182

cuinelor i a populaiei din zonele cu risc sporit, de a construi unele reele hidrotehnice de reinere a apelor, snt un paleativ i nu rezolv problema inundaiilor. Autoritile se spal pe mini. Se vor mbogi companiile de asigurri i rmele de hidroconstrucii. Dramele umane vor continua, ca i calamitile naturale. La fel, va continua, prin mit sau relaii, acapararea de terenuri din luncile rurilor, se vor da autorizaii de construcie n arealele supuse inundaiilor, pdurile din Carpai vor doborte n continuare, interesele egoiste ministeriale, departamentale, corporative, transnaionale vor mai presus dect interesul comun i dect durerile oamenilor, se va elabora un pienjeni de reele hidrotehnice, care vor aduna resursele acvatice n amonte i i vor lsa fr ap pe cei din aval, dezechilibrnd i mai grav natura. Se va face tot posibilul i imposibilul ca ecologitii din cele 3 state s nu se uneasc, ci s se dumneasc, se va face un lobby puternic al rechinilor economici ca autoritile centrale de mediu s e ineciente la nivel regional, se vor scoate n prim-plan chestiuni de ordin politic i nu ecologic. Dei cunosc muli ecologiti din cele trei 3 state dornici s schimbe spre bine politicile de mediu din rile lor, mi vine greu s-mi imaginez capacitatea lor de cooperare pentru a inuena i a avea politici de mediu regionale, mai ales pe ecosistemele i bazinele hidrograce comune. Dar, pur i simplu, o alt alternativ benec pentru oamenii din cele 3 state nu exist. Diagnosticul calamitilor a fost stabilit corect de ministrul ucrainean: principala cauz a inundaiilor se a n atitudinea noastr fa de natur. Societatea civil, dar i oamenii din cele 3 state vor avea oare voin s se schimbe, s elaboreze politici de mediu regionale comune, care s nu e conscate sau dictate de rechinii economici transnaionali, politici chemate s apere interesul general singurele n msur s pstreze natura i s micoreze numrul de drame umane din Carpai i pn la Marea Neagr? Alecu Reni, preedintele Micrii Ecologiste din Moldova
(Natura, septembrie 2008)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Nistrul ]ntre grija str=inilor [i indiferen\a b=[tina[ilor


Reconstrucia obiectivelor industriale i construirea celor noi se va face astfel nct materialele reziduale provenite de la aceste obiective s e obligatoriu diversate n depozitele de ap ce ar putea folosite ca rezerv de ap potabil pentru populaie (lacuri, ruri, pnze freatice etc). (Art.29 din instruciunea NKVD-ului sovietic ntitulat Indicaia NK/003/47 i pus n aplicare la 2 iunie 1947 pe teritoriile nou anexate la URSS dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial). Rul, jertf a politicii Staiile de epurare a apelor reziduale din oraele Soroca, Rezina, Criuleni etc., situate pe malul drept, au fost construite pe malul stng al Nistrului, la o deprtare solid, conductele ind trecute pe fundul rului. n complex cu Uzina de ciment din Rezina, pe malul drept al Nistrului a fost construit o staie de captare de mare capacitate, care trebuia s aprovizioneze cu ap potabil, pompat din Nistru, uzina de ciment, oraele Rezina, Rbnia, iar n perspectiv apeductul urma s ajung pn la Orhei-Teleneti. Dar ulterior staia a fost transmis n proprietate nu Uzinei de ciment din Rezina, ci celei metalurgice din Rbnia. S-a ntmplat acest lucru la nceputul anilor 90. Unii consilieri de Rezina au ncercat s protesteze. Dar de la Chiinu s-a spus clar i rspicat c aa trebuie i oamenii s-au linitit. Esena acestor aciuni ciudate a devenit clar dup destrmarea Uniunii Sovietice. Aceste legturi, care la prima vedere ar trebuit s consolideze relaiile dintre tritorii de pe cele dou maluri ale Nistrului, n realitate s-au transformat n motive de discordie i in Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

strumente de antaj. Pn la urm toate oraele de pe malul drept au rmas fr staii de epurare a apelor reziduale, activitatea crora, sub diferite motive, a fost sistat. La Soroca autoritile discut, iar Nistrul nghite reziduuri Opt ani, zilnic, or. Soroca vars n Nistru pn la 5 mii m3 de ape reziduale, aceast cantitate ind n cretere pe an ce trece. Staia de epurare din ekinovka, Ucraina, care deservea or. Soroca, a fost nchis din 2001, la insistena locuitorilor satului. Cu timpul conducta, care trecea pe fundul Nistrului i prin centrul satului, s-a spart n mai multe locuri i reziduurile din Soroca au inundat fntnile din ekinovka. n afar de aceasta, administraia oraului era datoare localitii ucraineti o sum solid pentru arenda terenului, energia electric pe care nici pn astzi nu a achitat-o, mai ind datoare s evacueze nmolul depus n cele 3 bazine ale staiei din ekinovka. Cu mari diculti administraia oraului a nceput s construiasc o staie nou de epurare n satul Egoreni, la civa kilometri de ora. Dar autoritile i populaia din Egoreni sunt categoric mpotriva acestui proiect, ind susinui i de un grup de consilieri de Soroca. n opinia lor, staia, cu lacurile sale de acumulare, ar putea o surs de rspndire a narilor i a mirosului neplcut. Exprimarul de Soroca, Mihail Popovschi, susine c locul de lng satul Egoreni a fost considerat de autoriti i autorii proiectului drept cel mai reuit. De-a lungul Nistrului, mai la vale de ora, s-ar putea construi staia doar n locul actualei zone de odihn, care va trebui s dispar, sau tocmai lng satul 183

Vrncu, dar e prea departe, spunea M.Popovschi. Actualul primar, Victor Su, este de prerea c lacurile biologice oricum vor o surs de miros neplcut pentru ora. Soroca are nevoie neaprat de o staie de epurare, dar ea trebuie s e modern i s nu creeze probleme cetenilor, spune V.Su. Discuiile despre destinul staiei de epurare la Soroca continu i deocamdat nu se tie care va rezultatul. ntre timp, Nistrul continu s nghit zilnic poria de peste 5000 m3 de reziduuri. Autoritile promit i nu fac Cam tot pe atunci a rmas fr staie de epurare i or. Rezina. Mai nti s-a invocat motivul c eava s-a spart n mai multe locuri i reparaia ei necesit timp i cheltuieli solide. Apoi s-a dovedit c Rezina a acumulat datorii mari, pe care nu poate s le achite. La nceput autoritile din Rezina, ecologitii i fceau griji, oricum, s tratezi zilnic mediul, inclusiv Nistrul, cu 700-1000 m3 de reziduuri, nu-i glum, buchia legii prevede pentru asemenea fapte pedepse aspre. Chiinul era bombardat cu demersuri i rugmini de a ajuta la construcia n ora a unei staii noi de puricare a apelor uzate. La un moment insistena autoritilor rezinene parc luase foc: primria a informat orenii c nite investitori italieni sunt predispui s naneze construcia staiei, a fost determinat locul i a nceput proiectarea obiectului. Dup antireforma teritorialadministrativ investorii italieni au disprut, oraul rmnnd doar cu proiectul. Noile autoriti, care au venit la putere n 2003, au schimbat prioritile. Dei la insistena rezinenilor, n Hotrrea Guvernului Cu privire la situaia social-economic n raionul Rezina, adoptat n august 2004, a fost inclus i un punct ce prevedea construirea i punerea n funciune, pn n 2006, a staiei oreneti de puricare a apelor reziduale, mai departe de promisiuni nu s-a mers. Mai mult, ntre timp, la Penitenciarul nr.17 din Rezina, situat chiar pe malul Nistrului, a 184

fost amenajat un spital pentru deinuii bolnavi de tuberculoz. Rezinenii au ncercat s conving Chiinul c aceast instituie nicidecum nu poate amplasat pe malul Nistrului, care este sursa principal de aprovizionare au ap potabil a mai mult de jumtate din populaia republicii, dar i ntr-o zon cu un potenial turistic deosebit cum este RezinaSaharna-pova. Conducerea Departamentului Instituiilor Penitenciare n-a luat n seam protestele rezinenilor, dei conform legii obiectele periculoase pentru sntatea populaiei sunt amplasate doar cu acordul autoritilor publice i populaiei din teritoriu, motivnd c proiectul a fost avizat pozitiv de Ministerul Sntii i de Guvern i c reziduurile de la acest spital nu vor ajunge n Nistru. Astzi raionul Rezina ocup unul din primele locuri n republic n ce privete incidena mbolnvirilor de tuberculoz. Dl Petru Peru, directorul Centrului Medicilor de Familie Rezina, consider spitalul de la Penitenciarul 17 o bomb cu efect ntrziat pentru regiunea Rezina i rul Nistru. Iar dl Grigore Talp, eful inspeciei ecologice Rezina, ne-a spus c nu deine nici o informaie despre calitatea puricrii reziduurilor de la penitenciar i spitalul de tuberculoz, aceste obiecte ind monitorizate de servicii speciale, toate datele ind secrete. Dl Talp a mai adugat c practic toate sistemele de puricare a apelor uzate din raion nu funcioneaz conform normelor; c zilnic n Nistru mai sunt vrsate, direct i mpreun cu apele auienilor lui, sute de tone de reziduuri i dijecii de origine animal, ecologitii neind n putere s opreasc acest dezastru. Constatri alarmante i indiferen total n ultimii ani ecologitii din Rbnia au organizat cteva expediii pe rul Nistru, de ecare dat constatnd aceleai probleme: malurile rului, mai ales n localitile situate n zona riveran, sunt mpnzite cu gunoiti neautorizate, n multe locuri pe aceste terenuri sunt cultivate culturi agricole tratate cu chimicale i ngrminte. Cu apele de ploaie o mare parte din deeuri i chimicale ajung n
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Nistru. Potrivit ecologitilor, localitile Erjovo, Ghidirim, Ofatini, Popenchi, Jura, dar i or. Rbnia pot declarate zone ale dezastrului ecologic. Apele de ploaie din zonele industriale ale Rbniei se scurg n ru necurate. n majoritatea localitilor din raionul Rbnia sistemele de epurare a apelor reziduale de la ntreprinderi i instituii nu funcioneaz, nimeni nu controleaz componena reziduurilor, care se inltreaz n apele freatice sau se vars n Nistru. i pe malul stng, ca i pe cel drept, n multe locuri, terenurile din zona riveran, contrar legislaiei, sunt arate i sute de tone de sol anual sunt splate de apele de ploaie n ru. Aceasta, plus ncetinirea cursului apei condiionat de barajul de la Dubsari, au dus la nmolirea albiei Nistrului. Pe tot cursul rului de la Soroca pn la Dubsari n ultimele 2-3 decenii au aprut o sumedenie de insule i peninsule, acoperite cu vegetaie. nainte pe acest segment lucrau n permanen mai multe agregate de curire a albiei de nmol. De vre-o dou decenii n acest domeniu nu se face nimic. Nu mai puin periculoase, att pentru mediu, ct i pentru populaie, sunt emisiile de praf i gaze eliminate de ntreprinderile din regiune. n ianuarie 2008, de exemplu, teritoriul satului Solonceni, raionul Rezina, situat vizavi de s. Erjovo, raionul Rbnia, a fost acoperit de un strat gros de praf crmiziu. Btinaii au observat acest lucru numai datorit faptului c n ajun ninsese i depunerile crmizii erau evidente pe albul imaculat al zpezii. Specialitii Inspectoratului Ecologic de Stat din Chiinu, invitai la faa locului, au luat probe de zpad cu depuneri din mai multe locuri, inclusiv de pe malul Nistrului. Rezultatele analizelor s-au dovedit a ocante: n probele luate la Solonceni normele piscicole erau depite la cupru de 18750 ori, er de 800 ori, substane suspendate de peste 700 ori, produse petroliere - de 40 de ori etc. Sptmnalul CUVNTUL a btut atunci alarma, solicitnd autoritile i serviciile specializate de stat s ancheteze minuios cazul pentru a depista sursele acestor atacuri (locuitorii satului, dar i Departamentul Situaii Excepionale din Chiinu au conrmat c aa
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ceva se ntmpl cel puin de 4-5 ori pe an), dar mai departe de nite constatri superciale lucrurile nu au mers. n vorbe toat lumea nelege c ceea ce se ntmpl nu este bine i chiar tie cum ar trebui s se procedeze. La Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale al R.Moldova ne-au spus c problemele ecologice-sanitare, specice regiunii Rezina-Rbnia, ar putea soluionate numai cu eforturile comune ale ecologitilor i autoritilor de pe ambele maluri ale Nistrului. De aceeai prere sunt i ecologitii din Rbnia, preciznd c aceste servicii, de fapt, ar trebui s e mai presus de problemele politice, indc politicienii i partidele vin i se duc, iar pierderile de ordin ecologic i sanitar, de cele mai multe ori, sunt irecupe-rabile. Dar mai departe de constatri tot nu se merge Pentru via, dar nu pentru cimitire Rul degradeaz vznd cu ochii i fauna lui de asemenea. Au disprut nisetrul, morunul, alte specii preioase de pete, care populau ndeosebi segmentul Camenca-Dubsari. Acum cel mai des se ntlnete carasul, pltica, tiuca, molitrul etc. Petele este vnat fr nici un discernmnt, dei nimeni nu poate arma cu certitudine ct de comestibil este el, dup ce-i tratat periodic cu doze mari de cupru, er, produse petroliere i alte substane nocive de tipul celor depistate ast iarn la Solonceni. n ultimii ani s-a nregistrat doar un caz cnd la pieele din Tighina i Tiraspol a fost scoas din vnzare o partid de caras de Nistru pentru c era infectat cu vibrioni de holer. De regul, petele din Nistru se vinde i se consum fr nici o vericare. Depistarea substanelor nocive n probele de la Solonceni a fost posibil doar n laboratorul Centrului de Investigaii Ecologice al Ageniei Ecologice Chiinu. Laboratoarele Centrelor de Medicin Preventiv, cele de la pieele din provincie sunt absolut neputincioase la acest capitol. Acum tot mai rar poi vedea oameni scldndu-se n Nistru, chiar i pe timp de ari. Serviciile sanitare de pe ambele maluri reco185

mand populaiei s evite scldatul, apa rului ind mbxit cu o microor nociv. Apa captat din Nistru, trece o cale lung de prelucrare pn a deveni potabil. i, totui, medicii susin c poate utilizat doar n stare art. Majoritatea consumatorilor aa i procedeaz. Dar tabloul morbiditii populaiei n regiunea Rezina-Rbnia pe an ce trece devine tot mai sinistru. La Rbnia indicatorul mbolnvirii de urotiliaz (piatr la rinichi) este de trei ori mai mare dect la Dubsari sau Tiraspol. La Solonceni (Rezina) prevalena morbiditii populaiei este de dou ori mai nalt ca cea medie pe raion. Oraul Rbnia de mai muli ani deine ntietatea n republic la morbiditatea de cancer, incidena ind de dou ori mai mare ca media pe ar. Serviciile de stat, responsabile de aceste domenii, cunosc bine situaia. Dar nu se grbesc s stopeze dezastrul ecologic i sanitar

din regiune. Autoritile locale, susinute de cele centrale, sunt n drept i ar putea s le impun s-i fac datoria. Dar i acestea prefer s nu-i fac griji. Cuvntul hotrtor rmne s-l spun comunitile. Dac in la aceste meleaguri i vor s le lase urmailor pentru via, dar nu pentru cimitire... Tudor Iacenco, Cuvntul, Ludmila Pitaciuc, Novaia Gazeta, Vadim tirbate, Observatorul de Nord
(Cuvntul, Rezina, 27.06.2008)
Acest articol apare n cadrul proiectului Poduri peste Nistru: aciuni comune ale mass-media n vederea soluionrii conictului transnistrean, implementat de Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) n parteneriat cu BBC World Service Trust, cu susinerea nanciar a Fondului Global pentru Prevenirea Conictelor al Guvernului Marii Britanii. Opiniile exprimate n articol aparin autorilor i nu reect neaprat punctul de vedere al donatorului, al CIJ sau al BBC World Service Trust.

Criz= ecologic= la Solonceni


n loc de oxigen, oamenii respir gaze i metale grele Pe 16 ianuarie, tot satul Solonceni, raionul Rezina, a fost nins cu o substan de culoare crmizie. Praful depus pe case, pmnt, copaci a speriat i ngrozit btinaii: oamenii au nceput s respire mai greu, s tueasc, s aib ameeli i chiar greuri. Incidentul din 16 ianuarie nu este singurul produs n s. Solonceni n acest an. i n noaptea dintre 7 i 8 ianuarie, covorul de zpad se transformase din alb n cafeniu-roietic. Localnicii ne-au spus c asemenea fenomene se ntmpl des, acum ele devenind mai evidente datorit zpezii. Autoritile evit, deocamdat, s fac publice cauza i sursa polurii. Experii independeni presupun c praful rou a fost urmarea unei erupii (emisii) produse la una din uzinele aate la doar civa kilometri de sat: uzina de ciment sau cea metalurgic de la 186 Rbnia (controlate de autoritile separatiste din stnga Nistrului). Despre straniul incident produs la Solonceni, primarul s. Solonceni, Anatol Chirtoac a anunat Inspecia ecologic raional, invitnd specialitii la faa locului. Acetia au venit pe 11 ianuarie, insoii de o echip de la Chiinu, condus de Mihai Mustea, eful Seciei inspectare a resurselor acvatice i aerului atmosferic din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat. Atentat la sntatea populaiei i a mediului Deocamdat, singurele analize efectuate la Solonceni au fost cele ale Centrului de Investigaii Ecologice, fcute la solicitarea Inspectoratului Ecologic de Stat. Rezultatele analizelor preluate din zpad i din ap snt ocante. Ele constat depiri ale concentraDreptul, omul i dreptatea n mass-media

iilor maximal admisibile pentru piscicultur de 18.750 ori la cupru, de 814 ori la er, de 918 ori la substane suspendate, de 40 de ori la produse petroliere i la alte substane chimice. Autorii investigaiilor ecologice - V. Ceban, ef-adjunct al Ageniei Ecologice Chiinu, i Gh. Copacinsci, eful Centrului Investigaii Ecologice - susin c substanele depistate n pulberea sedimentat la Solonceni reprezint deeuri de la fabrica de ciment de pe malul opus al Nistrului, situat la o deprtare de 5 km, dar i deeuri de producie de la uzina metalurgic din Rbnia. Medicii susin c o asemenea concentraie de metale grele i substane chimice n mediu reprezint un atentat la sntatea populaiei din regiune. Infecii respiratorii acute, bronite, afeciuni endocrinologice snt cteva din maladiile ce pot contractate de locatarii Solonceniului. Ecologitii snt i mai alarmai: depunerile de metale grele i alte substane chimice vor conduce la degradarea orei i faunei, poate i la dispariia unor specii de plante i vieti acvatice. Autoritile comunei Solonceni conrm ngrijorarea medicilor. Doar n prima jumtate a lunii ianuarie 2008, la Centrul de sntate din localitate s-au adresat dup ajutor 84 de persoane, jumtate dintre ei ind tineri de pan la 20 de ani. O treime din pacieni au fost diagnosticai cu infecii respiratorii acute, alt treime cu oreion, o bun parte cu hipertensiune arterial, a declarat pentru CIN primarul comunei Anatol Chirtoac. Autoritile nu fac public sursa polurii Ce au ntreprins autoritile pentru a proteja mediul i sntatea oamenilor din Solonceni? Care este, totui, sursa polurii, consecinele ei asupra mediului i a sntii oamenilor? La solicitrile noastre de informaie, Centrul de Medicin Preventiv din Rezina, Centrul Naional-tiinic de Medicin Preventiv i Ministerul Sntii s-au eschivat de la rspuns sau au dat un rspuns formal, poziie care ngrijoreaz i mai mult. Centrul de Medicin Preventiv din Rezina a refuzat
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

s comenteze rezultatele analizelor efectuate de ecologiti. Cine a fcut analizele, acela i s le comenteze. Nimeni nu ne-a chemat la Solonceni. Pentru a face nite concluzii, avem nevoie de studii de durat. Dar asta ine de competena Chiinului, a declarat mediculef al Centrului de Medicin Preventiv din Rezina, Nicolae Bencheci. i Ministerul Sntii a evitat s ia atitudine. Viceministrul Sergiu Ra, tot el medic ef-sanitar de stat al R. Moldova, susine c cercetrile Centrului de Investigaii Ecologice s-au efectuat prin metode neadecvate sarcinii, iar concentraiile maximal admise, expuse pentru apreciere, snt valabile pentru sursele de ap predestinat pisciculturii i difer de cerinele Normelor sanitaro-igienice stabilite pentru sursele acvatice. Poziia Centrului Naional-tiinic de Medicin Preventiv a fost similar. Pentru a stabili impactul acestor atacuri ecologice este nevoie de un studiu complex, de durat. Noi am putea efectua asemenea investigaii, dac ar exista o indicaie concret de la Guvern i s-ar aloca nanele respective, a declarat Dumitru Sireeanu, specialist la CNSMP. Cum rmne ns cu oamenii care, n timp ce autoritile nu pot decide s fac sau nu studii complexe, la Rezina respir zi de zi acelai aer poluat, mnnc legume i fructe crescute pe un pmnt mbibat de substane chimice i metale grele, beau apa din fntni poluate? Trim n netire. n ecare diminea ieim afar pentru a vedea dac iari ne-a nins cu praf rou. Ce e asta? De unde vine? E dunator sau nu sntii i vieii noastre? Nu ne spune nimeni nimic, zice Victor Bordian, locuitor din Solonceni. Autoritile comunei Solonceni constat c n ultimii ani sntatea populaiei s-a nrutit considerabil. n total stau la eviden, cu diferite boli, circa 300 de persoane, o treime din populaia satului, din care 107 sufer de hipertonie, 20 de tuberculoz, 23 - de boli endocrinologice, 25 - de boli ale aparatului respirator i bronite cronice etc. La noi mortalitatea depete cu mult natalitatea. n 2006, bunoar, n 187

sat s-au nscut 16, dar au decedat 33 de persoane. Noi credem c pentru o localitate cu o populaie de circa o mie de oameni aceste cifre snt critice, spune primarul comunei, A. Chirtoac. La Rezina, oamenii se mbolnvesc pe un cap, iar statistica arat c ei snt sntoi tun i autoritile oraului i raionului Rezina snt ngrijorate de creterea simitoare a numrului de persoane care sufer de boli ale aparatului respiratoriu i ale tractului digestiv, de cancer, boli cardio-vasculare. Vina principal de aceast stare de lucruri, potrivit autoritilor, o poart uzina metalurgic i cele dou uzine de ciment din regiune, care, protnd de lipsa unui control ecologic-sanitar, rmn a o surs periculoas de poluare a mediului. Incredibil, dar statistica ocial arat contrariul. Indicii sntii populaiei din raionul Rezina, unul poluat din cauza ntreprinderilor din localitate i regiune, snt mai buni dect n localitile situate n inima Codrilor Orheiului. Totodat, cu referire la Rbnia, situat la o deprtare de doar civa kilometri de la Rezina, aceeai surs arat o situaie radical opus: la Rbnia, incidena bolilor oncologice, la 100 mii de locuitori, este de dou ori mai mare ca media pe Moldova, iar mortalitatea de tumori maligne de dou ori mai mare dect n Rezina. n ultimii 10-15 ani n Rezina nu au fost fcute studii serioase privitoare la starea sntii populaiei, la impactul produs de grangurii industriali din regiune asupra mediului ambiant. Cine i de ce tinuiete adevrul? Cui i convine s nu descopere adevarata stare de lucruri i s nu protejeze oamenii de atacul anti-ecologic la care snt supui cu regularitate? Or, cazul de la Solonceni nu este singular. Zi de zi, casele, fntnile, solul din s. Mateui, precum i o parte a or. Rezina snt acoperite cu straturi de praf cenuiu. Oamenii de aici respir mai degrab un amestec de gaze, ciment i metale grele dect aer. 188

Cine, totui, pune n pericol sntatea populaiei? n lipsa informaiei ociale, am ncercat de unii singuri s am cine, totui, pune n pericol sntatea populaiei i starea mediului n regiune: Uzina de ciment de la Rezina sau uzinele de ciment i metalurgic de la Rbnia? Responsabili de la uzinele de ciment i cea metalurgic din Rbnia ne-au relatat, prin intermediul colegilor de la sptmnalul Dobri deni, c i declin orice responsabiliti, deoarece n emisiile ntreprinderilor date nu pot produse petroliere, cupru i alte metale grele, descoperite n covorul rou de la Solonceni. n opinia lor, norul nociv ar putut ajunge la Solonceni de la Uzina de ciment din Rezina sau de undeva din... Ucraina. Administraia Uzinei de ciment de la Rezina, Lafarge Ciment Moldova SA, susine c ntreprinderea respect normele privitoare la cantitatea i calitatea emisiilor de gaze i praf, mai ales dup ce n ultimii ani a investit mai multe milioane de euro n modernizarea procesului de producie i a utilajului, n special a ltrelor. Datele staiei automate de control a calitii aerului din zona sanitar a Uzinei, ce funcioneaz din mai 2007, conrm, n mare parte, poziia administraiei uzinei. n plus, ncepand cu 23 decembrie 2007 i pn la 1 martie 2008, procesul de producie la uzina de ciment din Rezina este suspendat. Ct privete versiunea norilor de praf rou venii din Ucraina seamn mai degrab cu o poveste. Or, nu putea vntul s semene praf rou doar n Solonceni. Alecu Reni, preedintele Micrii Ecologiste din Moldova, calic drept revolttoare i inadmisibil atitudinea Ministerului Sntii fa de nelinitile i ngrijorrile cetenilor afectai de poluare. Ministerul Sntii este dator s fac investigaiile de rigoare la Solonceni i n arealul afectat, informnd corect populaia i instituiile statului. Amintesc celor care se fac a nu vedea drama locuitorilor din Solonceni prevederile art. 37 din Constituia R. Moldova: Statul garanteaz ecrui om dreptul la accesul liber i la rspndirea
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

informaiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiiile de via i munc, la calitatea produselor alimentare. Tinuirea sau falsicarea informaiilor despre factorii ce snt n detrimentul sntii oamenilor se interzice prin lege. Care este, totui, sursa polurii? Pn unde trebuie s degradeze mediul din regiune i ct de mult trebuie s e afectat sntatea oamenilor pentru ca autoritile s ia atitudine, s ntreprind aciuni pentru a stopa i preveni asemenea cazuri, dar i ce este, la fel de important, s informeze oamenii despre ceea ce se ntmpl n jurul lor? Preedintele raionului Rezina, Valeriu Ciorici, a declarat c va expe-

dia n scurt timp un demers ocial din partea autoritilor raionului ctre Ministerul Sntii i cel al Ecologiei i Resurselor Naturale prin care va solicita efectuarea unor investigaii complexe a impactului emisiilor de gaze i pulbere de la ntreprinderile industriale din teritoriu asupra mediului i sntii populaiei. Pn atunci, rmne s ghicim: astzi n ce regiune din Rezina va ninge cu er, cupru, produse petroliere sau cine tie ce alte substane chimice? Tudor Iacenco, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(21.02.2008, www.investigatii.md)

Delapid=ri de milioane la ecologie


Att timp ct ministru al Ecologiei i Resurselor Naturale n Guvernul Tarlev a fost Constantin Mihilescu, bugetul acestei instituii a fost golit de cel puin 13 milioane de lei. Banii au fost e fcui cadou unor rme private, e au fost risipii pe concedii medicale sau deplasri de serviciu, fr documente justicative. Organele de drept nc mai investigheaz aceste fapte reprobabile ale fostei conduceri ministeriale.
Sume importante de bani transferate aiurea pe conturile unor rme private n lipsa unor proiecte sau n baza unor contracte inexistente, majorri nentemeiate ale plilor pentru servicii, cheltuieli nejusticate pentru deplasri de serviciu i concedii medicale, salarizarea unor angajai ai Ministerului Ecologiei i Resurselor Naturale (MERN) care l deserveau pe fostul ministru din bugetul a dou instituii. Acestea sunt doar cteva abateri care au prejudiciat bugetul MERN i pe cel al Fondului Ecologic Naional (FEN) cu cel puin 13 000 000 de lei pe timpul ministrului demis prin ordin prezidenial, Constantin Mihilescu. Fostul ministru al Ecologiei i Resurselor Naturale, Constantin Mihilescu, a fost demis prin ordinul preedintelui Voronin la 26 februarie curent, ind nvinuit de abuz n ser Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

viciu. Presa de la Chiinu vehicula ideea c acesta ar contribuit la deturnarea e a trei milioane de lei, e a ase din bugetul Fondului Ecologic Naional. Calculele noastre fcute n baza raportului Curii de Conturi (CC), ntocmit dup un control la MERN, arat c, n perioada anilor 2006 2007, din bugetul acestui minister i cele ale instituiilor subordonate au fost splate peste 13 milioane de lei. Iar, potrivit legislaiei n vigoare, responsabil de asemenea nereguli este nsui ministrul. Peste 10 milioane cadouri pentru rme private Grosul banilor deturnai a fost, evident, din FEN. n anul 2007, potrivit Curii de Conturi, la 16 ageni economici le-au fost transferate nejusticat mijloace bneti n 189

valoare de 3,745 de milioane de lei, rmelor revenindu-le de la 100 pn la 420 de mii de lei. Totodat, altor cinci rme le-au fost transferate 135,7 mii lei pentru procurarea unor mrfuri, bunuri care nu au mai fost nregistrate la intrri n evidena contabil a MERN. n 2006, nc 1,455 de milioane de lei fuseser risipite prin conturile bancare a ase rme. Din Fondurile Ecologice Locale au mai fost alocate 2,785 de milioane de lei n lipsa documentelor justicative, 350 de mii de lei dintre care la dou rme care primiser anterior un milion din bugetul FEN. Controlul CC a scos la iveal faptul c mijloacele transferate erau nregistrate la cheltuieli n lipsa drilor de seam despre executarea lucrrilor i mijloacele folosite, iar la decontarea banilor erau indicate proiecte i contracte care nu coincideau cu cele menionate n dispoziiile de plat. Mai mult, ca s legalizeze aceste furturi din banii publici, responsabili de la MERN indicau proiecte i contracte ale unor beneciari legali ai fondurilor FEN. Mihilescu dirija operaiunea? Documentele bancare prin care banii erau donai rmelor au fost semnate de efa Direciei planicare, nane i eviden contabil a MERN, Lora Ceban, care scria ntr-un registru cu creionul i mai modica pe parcurs datele. Banii din FEN erau alocai fr controlul Consiliului de administrare, componena cruia nu a fost schimbat o dat la doi ani, aa cum prevede legislaia. Totodat, ministrul Mihilescu i-a subordonat ilegal prin ordin cei trei angajai din Serviciul de eviden i control al FEN, al crui specialist principal ndeplinea i funcia de contabil i avea drept de semntur bancar pe documentele de plat ale FEN. Cine-s rmele norocoase? Dup controalele efectuate la agenii economici norocoi, organele de drept au stabilit c banii alocai nejusticat de la FEN erau 190

utilizai n interesele rmelor, n special pentru stingerea datoriilor acestora ctre persoane zice sau juridice. Solicitai de JURNAL, responsabili de la instituiile de drept care investigheaz aceste fraude au refuzat s fac publice numele rmelor care au beneciat ilegal de bani publici. Din acelai fond naional, au fost premiai specialiti cu 1,6062 de milioane de lei fr documente justicative i au fost majorate nejusticat fondurile pentru educaia ecologic cu 366,7 de mii de lei. Ministrul i mimaurile Controlul CC a mai depistat faptul c 79,6 mii de lei au fost scoase din circuit nentemeiat sub pretextul achitrii serviciilor prestate de Moldtelecom i cheltuieli la Pensiunea din Holercani. Alte 32,2 mii de lei au fost cheltuite pentru benzin fr documente justicative, iar 29,1 mii de lei au fost pltite eronat pentru indemnizaiile de concediu medical ale unor angajai MERN. Totodat, oferul, secretara i o alt persoan, toate trei angajate n aparatul central al MERN, mai primeau salarii i din bugetul Inspectoratului Ecologic de Stat. Acest lucru a umat nejusticat bugetul Inspectoratului cu 88 mii de lei. Deplasri ilegale la IES CC a stabilit nereguli i la instituiile din subordinea MERN. La Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), de exemplu, 97,8 mii de lei au intrat n buzunarele a opt angajai, inclusiv ase din secia de nane, chipurile pentru deplasri de serviciu. Astfel, arat i un control al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice, contabilul-ef al instituiei, N. Pohil, s-a aat n deplasri n 90 la sut din zilele lucrtoare pe parcursul a nou luni ale anului trecut (173 de zile din 194!), iar eful adjunct al IES, D. Osipov, n 98 la sut (201 din 206 zile lucrtoare!). La ordinele de deplasare nu a fost anexat niciun document justicativ privind cheltuielile efectuate, iar n majoritatea ordinelor de deplasare lipsete
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

semntura directorului IES. Unor angajai li se achitau cheltuieli pentru deplasri exact n perioadele cnd acetia se aau n concedii medicale. Prime grase la SHS La Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) angajaii primeau remunerri suplimentare i premii cu nclcarea legislaiei. Angajaii cu funcii de rspundere au primit n 2007 bani suplimentari pentru cumularea de funcii n orele de program n valoare de 21,9 mii de lei. Apoi, n lipsa ordinului efului SHS, angajaii instituiei au primit suplimentar alte 72,1 mii de lei pentru munca peste norma stabilit. Iar directorul SHS a ncasat 17,9 mii de lei drept

spor la salariu pentru pstrarea secretului de stat i premii lunare. i ali hidrometeorologi au pstrat secretul de stat pentru 15,7 mii de lei. n total, 127,6 mii de lei au ncput n buzunarele angajailor de la SHS cu nclcarea legislaiei. Solicitat de mai multe ori de JURNAL s comenteze nvinuirile aduse, fostul ministru Constantin Mihilescu a refuzat s-o fac. Att Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice, ct i Procuratura General au anunat c nc mai ancheteaz faptele reprobabile depistate la MERN. Raisa Lozinschi
(Jurnal de Chiinu, 26.08.2008, www.jurnal.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

191

192

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 38. Dreptul de vot i dreptul de a ales


(1) Voina poporului constituie baza puterii de stat. Aceast voin se exprim prin alegeri libere, care au loc n mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret i liber exprimat. (2) Cetenii Republicii Moldova au drept de vot de la vrsta de 18 ani, mplinii pn n ziua alegerilor inclusiv, excepie fcnd cei pui sub interdicie n modul stabilit de lege. (3) Dreptul de a alei le este garantat cetenilor Republicii Moldova cu drept de vot, n condiiile legii.
(Constituia Republicii Moldova)

38.
(1) . , , . (2) , 18- , , , . (3) , , .
( )

Partide politice [i alegeri


Sindromul democraiei imitative La fel ca i alte democraii est-europene n tranziie, cea moldoveneasc este o democraie imitativ. Termenul respectiv este consacrat, indicnd inadecvarea formelor de mprumut la fondul autohton. n acest sens orice model constituional mprumutat parlamentar, semi-parlamentar sau prezidenial n ri precum Republica Moldova etc., se va manifesta de o manier specic, printr-o democraie dirijat, suveran sau ealonat, n care domin dictatura legii axat pe verticala puterii. i mai ru e cnd societile lunec spre haos i confruntare, crend cercuri vicioase. De fapt, faza imitativ este inevitabil pentru societile subdezvoltate, ns, dup un timp, modelele imitate ar trebui s cultive reexe. Chiar dac aceste reexe, deocamdat, condiionate de momeli i supravegheate de monitori externi, mai trziu ele ncep a funciona adecvat, necondiionat. n Republica Moldova, democraia este n proces de edicare de 17 ani i reexele democratice s-au prolat deja. Ele se manifest, ca pretutindeni n zonele aate n tranziie, odat cu apropierea alegerilor, e parlamentare sau prezideniale. Exemplele Rusiei i Ucrainei snt elocvente n acest sens. i n Republica Moldova apropierea alegerilor a generat de cele mai multe ori iniiative de modicare a Constituiei, sistemului electoral, legislaiei referitoare la partide etc. Aa s-a ntmplat naintea parlamentarelor anticipate din 1994, lucru absolut normal la acea etap. Aa a fost i n preajma prezidenialelor din 2000, cnd s-a dorit ajustarea Constituiei la interesele gruprilor politice, genernd o criz constituional i alegeri parlamentare anticipate. Ceva oarecum similar se pregureaz acum, cnd au nceput pregtirile pentru parlamentarele din 2009. 194 n decembrie 2007, majoritatea parlamentar a adoptat o nou lege a partidelor, a interzis dreptul de intrare n competiia electoral pentru deintorii dublei cetenii, a dat start modicrii legislaiei electorale pentru a-i crea avantaje pe seama partidelor de opoziie. Drept rspuns, opoziia, mai exact o parte a ei, a lansat iniiative care vin, oarecum, n contrasens. Ea i-a anunat intenia de a modica norma constituional referitoare la alegerea efului statului, precum i de a modica sistemul electoral pentru alegerea Parlamentului, repetnd, de fapt, unele iniiative mai vechi ale opoziiei rodate. Eforturi similare s-au fcut i mai nainte: la nceputul anilor 90 cnd a fost elaborat Constituia sau cnd s-a procedat la revizuirea acesteia, proces n care au fost implicai i fotii preedini Mircea Snegur i Petru Lucinschi. Efectul a fost prsirea prematur a circuitului politic autohton. Nu este exclus c i liderii actualului partid de guvernmnt vor regreta multe din lucrurile pe care le-au fcut n anii cnd au deinut puterea absolut. Ei au preferat s-i creeze privilegii n detrimentul opoziiei i a consolidrii instituiilor democratice. Aciunile lor, invocate mai sus, snt mai mult dect elocvente n acest sens. Cea mai bun soluie, probabil nerealizabil n actualul context politic, ar ca partidul de guvernmnt i formaiunile de opoziie s ntreprind, cel puin, un efort comun pentru consolidarea partidelor i a sistemului electoral. La aceast etap, se pare c nici noua lege a partidelor, nici modicrile legislaiei electorale, n curs de realizare, nu snt suciente pentru forticarea instituiilor democratice.

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Cum i compileaz partidele listele de candidai? Dup alegerile parlamentare din 2005, instituiile internaionale specializate au recomandat Republicii Moldova s adopte o nou lege a partidelor care ar contribui la consolidarea acestora i la diminuarea corupiei politice. De asemenea, a fost recomandat modicarea legislaiei electorale pentru a elimina normele generatoare de nencredere ntre partide. Proiectul noii legi a partidelor a strnit dezbateri controversate, iar varianta ei nal s-a remarcat printr-o modicare neateptat mrirea de zece ori a sumei anuale alocate din bugetul de stat pentru susinerea activitii partidelor de la 0,02%, ct se prevedea n proiectul legii, pn la 0,2%, nsemnnd aproximativ 30 milioane de lei. Un ir de recomandri, inclusiv cele referitoare la partidele regionale, au fost ignorate. Suma prevzut anual pentru ntreinerea partidelor n Republica Moldova este prea mare ca s nu e corelat cu nite cerine legitime de performan. Oricine se poate ntreba: pentru ce merite deosebite li se ofer partidelor 0,2% din bugetul public anual, dac tocmai partidele snt instituiile cu cel mai sczut rating de ncredere, aproximativ 20%? Singura explicaie este c, n Republica Moldova, la fel ca i n societile avansate, pe care le imitm, partidele ar trebui s joace un rol crucial n asigurarea relaiei dintre societate i organele puterii reprezentative. De fapt, cetenii moldoveni au fost determinai s crediteze n avans partidele, fr s existe garanii c acestea vor deveni mai responsabile i credibile. n aceste circumstane merit discutate principalele probleme ale partidelor. Studiile cele mai recente cu privire la evoluia partidelor n zonele de tranziie arat c n democraiile imitative cele mai presante probleme snt instituionalizarea partidelor i volatilitatea electoral. Se are n vedere c, n mod normal, partidele ar trebui s devin instituii viabile, care s depeasc starea de subordonare fa de liderii pretenioi sau fa de gruprile care le-au creat pentru scopuri instrumentale. Dac va soluionat problema
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

instituionalizrii, va rezolvat i cea a volatilitii electorale. Abia atunci partidele vor putea capabile s-i ndeplineasc nciile consacrate: a) de determinare i articulare a intereselor unor grupuri mari de ceteni; b) de integrare i mobilizare a maselor de alegtori; c) de structurare a voturilor alegtorilor; d) de contribuie la dezvoltarea culturii politice; e) de identicare, recrutare i promovare a cadrelor noi; f) de elaborare i implementare a unor programe social-economice i politice; g) de organizare a administraiei de stat etc. Contribuabilii moldoveni care vor trebui s susin anual aproximativ 2/3 din cele peste 30 de partide nregistrate, care dein mandate parlamentare i de consilieri locali, snt n drept s se ntrebe: Cte partide pot rspunde sarcinilor identicate mai sus? Dac partidele ar obligate s prezinte listele guvernelor din umbr, am descoperi c i aa-zisele partide mari ar ntmpina, realmente, mari diculti pentru a-i convinge pe contribuabili c vor putea guverna ecient. Cel mai probabil, aceiai tehnocrai ar gura pe mai multe liste; Ce chestiuni importante rezolv liderii partidelor, cnd decid scindarea sau fuzionarea lor, dac tiu c tocmai acest gen de comportament conduce la volatilitatea electoral i la distorsionarea reprezentrii ca urmare a redistribuirii proporionale a voturilor partidelor mici? De fapt, evoluia politic recent a Republicii Moldova a artat c am avut i mai avem de a face cu categorii specice de lideri. Cei ai dreptei naionale, de la declararea independenei Republicii Moldova, nu au mai apucat s clarice pn la urm care dintre ei poart rspunderea pentru eecul n atingerea scopurilor formulate nc n 1990. Unii dintre acetia s-au compromis i au fost eliminai din viaa politic, iar cei care au tiut s se menin pe linia de plutire snt atacai pentru trdare. Pe de alt parte, liderii celor mai puternice dou formaiuni din ar, recunoscnd c au fost cndva prieteni, i-au extins relaiile personale degenerate asupra formaiunilor pe care le conduc, iar cetenii trebuie s admit c e vorba despre lupta opoziiei cu puterea; 195

Ce se poate ntreprinde pentru ca banii publici, distribuii partidelor, s e folosii la instituionalizarea acestora, astfel nct, atunci cnd va veni vremea plecrii prinilor fondatori de la crma partidelor, acestea s nu sucombe, ba dimpotriv, s poat cunoate o ascensiune? Eventualele rspunsuri la ntrebrile de mai sus nu pot triviale. Finanarea partidelor dup criteriul performanei electorale (determinate de numrul mandatelor parlamentare i ci consilieri locali au), aa cum prevede noua lege a partidelor, este un lucru necesar, dar insucient. Din considerente de ordin practic, ar trebui diversicate criteriile de nanare, fr a mri suma total. Pare a normal ca un cuantum de resurse s e oferit partidelor asociate internaionalelor doctrinare, cu reprezentare n Parlamentul European, pentru stimularea comunicrii cu acestea. Abordarea respectiv ar putea avea efecte multiple, contribuind i la montarea lor n circuitul european. Partidele ar motivate s se uneasc pe criterii doctrinare pentru a face fa parteneriatului cu internaionalele respective. i cetenii ar putea nelege mai lesne de ce snt necesare partidele doctrinare, care, prin liera internaionalelor respective, ar putea valorica experiena secular a socialitilor, liberalilor, cretin-democrailor europeni etc. Sarcina instituionalizrii partidelor ar putea realizat i prin impunerea unei transparene mai mari a activitii acestora. n acest sens, ar putea exista dou abordri. Prima s-ar reduce la a face publice criteriile de identicare i naintare a candidailor partinici la funciile elective. Cea de a doua abordare, cu un impact mai mare i mai larg, ar viza modalitatea distribuirii mandatelor parlamentare n cadrul actualului sistem electoral proporional, aplicat cu anumite modicri. Impactul sistemului electoral asupra partidelor Este o axiom c sistemul electoral are un impact determinant asupra sistemului de partide. Curnd Parlamentul va vota n lectura a 196

doua noile modicari la Codul electoral, care nu ating esena sistemului electoral. n acelai timp, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) intenioneaz s iniieze un referendum privind modicarea sistemului electoral. Aa stnd lucrurile, merit s e discutate unele eventuale soluii, cu un grad mai nalt de realizare i cu un eventual impact pentru instituionalizarea i forticarea partidelor. Din experiena Republicii Moldova, putem constata c sistemul electoral proporional absolut (o ar o circumscripie electoral), introdus n 1993, nu a fost cea mai bun alegere; Majoritatea partidelor, cu mici excepii, care au ieit nvingtoare i au participat la guvernare, ulterior au degradat. Una din principalele cauze ale acestei evoluii este legat de modul de selectare i promovare a candidailor. Tot ea e i pricina volatilitii electorale. Listele nchise de partid, compilate de ctre lideri, dup criterii nu tocmai transparente, au fost printre principalii factori care au condus la scandaluri i scindri; Constatarea rupturii dintre candidaii alei pe liste nchise i electorat a devenit o banalitate. n acest sens, nu e de mirare c partidele politice se identic cu liderii si, iar majoritatea celorlali membri, chiar dac devin deputai, rmn n mare parte nite anonimi politici. Aceasta este cauza instituionalizrii slabe a partidelor; Un alt handicap al actualului sistem ine de faptul c n Parlament snt reprezentate n proporie de aproximativ 70 la sut elitele partinice din Chiinu; n cei optsprezece ani de pluripartitism au fost foarte puine exemple de schimbare statutar a liderilor partidelor, schimbare ce ar di avut efect benec asupra dezvoltrii ulterioare a partidelor. Pentru c iniiativa PLDM de modicare a sistemului electoral oricum a generat dezbateri, merit s e menionate criteriile de baz pentru alegerea unui sistem electoral adecvat: asigurarea unei reprezentri adecvate a forelor politice; asigurarea unei relaii ct mai strnse ntre deputai i alegtori pentru responsabilizarea primilor; meninerea unei proDreptul, omul i dreptatea n mass-media

ceduri de vot ct mai simple pentru ca alegtorii s poat s-i exercite lesne dreptul de vot; contribuirea la instituionalizarea unor partide puternice i responsabile; promovarea intereselor minoritilor; contribuirea la eliminarea tensiunilor prin impunerea compromisurilor; promovarea intereselor opoziiei parlamentare; asigurarea unei guvernri stabile dup alegeri. Unele din aceste principii consacrate snt concureniale, ns gradul lor de mpcare indic asupra gradului maturitii democraiilor respective. Fr o estimare serioas a posibilelor implicaii asupra acestor principii, un sistem electoral, care funcioneaz de bine de ru, e de dorit s nu e modicat. n situaia creat, n Republica Moldova pare, mai degrab, binevenit adecvarea sistemului electoral proporional existent la cerinele invocate mai sus. O propunere similar a fost fcut n octombrie 2001, dar a fost ignorat atunci. n prezent exist condiii mai bune pentru promovarea iniiativei respective cu impact pozitiv pentru instituionalizarea partidelor. Se are n vedere c votarea n prima lectur a modicrilor la Codul electoral, care interzic constituirea blocurilor electorale i prevd numerotarea buletinelor de vot pentru circumscripiile electorale administrative, ar facilita eventuala lor implementare. Pentru a evita opunerea liderilor partidelor care s-au obinuit cu beneciile actualului sistem, acetia trebuie convini c exist posibilitatea forticrii partidelor fr a submina poziiile liderilor. Pentru aceasta snt necesare modicri minimale ale sistemului existent pentru alegerea Parlamentului. Iat care snt acestea: innd cont de faptul c se aleg 101 deputai, teritoriul rii se divizeaz n 100 de circumscripii electorale administrative (n prezent este divizat n 33); Cele 100 de circumscripii administrative se constituie n cadrul celor 32 de uniti teritorial-administrative de nivelul doi; Numrul de alegtori n ecare din circumscripiile administrative trebuie s e aproximativ egal, permindu-se o variaie n limitele acceptate de OSCE de 10%;
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

La constituirea circumscripiilor administrative se vor lua n calcul interesele minoritilor naionale, astfel ca localitile n care locuiesc acestea s nu e diluate articial cu localitile populate de majoritar; n ecare circumscripie administrativ, ecare partid va desemna, n conformitate cu procedurile interne, cte un candidat; Fiecare partid va nregistra la Comisia Electoral Central lista de candidai, ordinea nscrierii crora nu va conta pentru distribuirea mandatelor n eventualitatea trecerii pragului electoral; Pentru ecare din circumscripiile administrative vor tiprite buletine de vot aparte n care vor inserate, n mod ordonat, n chenare separate, simbolul i denumirea ecrui partid, numele liderului i numele candidatului desemnat special pentru circumscripia n cauz; Dup alegeri, chiar dac au trecut pragul electoral, liderii partidelor vor rmne oricum primii pe listele de candidai (aceasta explic de ce e vorba despre 100 de circumscripii administrative pentru alegerea a 101 deputai), iar ordinea celorlali candidai va stabilit n funcie de procentajul electoral obinut de acetia n circumscripiile administrative. Distribuia mandatelor de deputat va avea loc n baza ordinii de pe aceast list; Toate celelalte proceduri de distribuire a mandatelor i de alctuire a listei candidailor supleani rmn neschimbate. Efectele unor astfel de modicri par a evidente: Se mbin, de fapt, avantajele celor dou sisteme electorale de baz proporional i majoritar. Astfel, conteaz orice vot acumulat de formaiunile politice i nu vor exista voturi pierdute ca n cazul sistemului majoritar; Pentru alegtori procedurile de vot vor rmne aceleai, semnicaia votului lor ns va dubl. Votnd partidul respectiv, ei vor contribui i la alegerea candidatului din circumscripia respectiv; Liderii partidelor vor motivai s desemneze n ecare circumscripie administrativ candidaii cu cele mai mari anse. Lucru care, n consecin, va asigura mult rvnita relaie strns ntre deputai i alegtori; 197

Liderii partidelor nu vor mai putea stabili i schimba n mod arbitrar sau contra mit (cum s-a ntmplat adeseori) ordinea candidailor pe list. Aceast ordine va stabilit de alegtorii nii; Liderii politici cu domiciliul n capital ar putea motivai s intre n competiia pentru conducerea unor liale teritoriale ale partidelor, aceasta obligndu-i s se ae pe teren o bun parte de timp i s contribuie n mod real la forticarea lialelor; Membrii i simpatizanii ecrui partid, din diferite circumscripii administrative, se vor aa ntr-o competiie nu numai cu adversarii lor politici din alte formaiuni, ci i cu camarazii de partid, desemnai n alte circumscripii. Fiecare va lupta pentru un procentaj mai mare, care s-l ridice n topul listei, spre deosebire de situaia actual, cnd cei care consider c nu snt plasai destul de sus n lista de candidai n-au nici o motivaie s lupte pentru cei din topul listei nchise; Reprezentanii minoritilor naionale vor motivai s intre n circuitul politic naional, dat ind faptul c i liderii partidelor vor motivai s numeasc candidaturile reprezentanilor minoritilor n circumscripiile n care acestea au anse reale de a acumula ct mai multe voturi. Aceasta ar soluiona n mod automat problema invocat de ctre autoritile gguze care vor s li se permit efectuarea alegerilor pentru Parlament n circumscripii locale; Candidaii alei de o astfel de manier vor avea tot temeiul pentru a participa la conducerea formaiunii, pe motiv c contribuia lor la victoria partidului este msurabil i nu obscur, nu se datoreaz aezrii lor n topul listei de ctre liderul formaiunii; Liderii partidelor de pe acelai segment doctrinar, cu anse mici de a trece pragul electoral, ar motivai s fuzioneze cu partidele nrudite mai robuste, obinnd posibiliti reale de a se promova cu demnitate n circumscripiile administrative n care consider c au cei mai muli susintori, fr a ceri locuri n topul listei de candidai; Partidele mari ar interesate s le conving pe cele mai mici, de aceeai orientare doc198

trinar, s fuzioneze, dat ind faptul c este extrem de dicil de a compila o list de candidai capabili s lupte de la egal la egal n toate cele 100 de circumscripii administrative. Factorii menionai mai sus snt sucient de semnicativi pentru a pune bazele unei instituionalizri adecvate a partidelor politice, ncurajnd competiia intern pentru leadership n baza principiilor axate pe ideea de merit. Singurul neajuns evident al acestor modicri eventuale ar c n anumite circumscripii administrative alegtorii ar descoperi c snt reprezentai n Parlament nu de candidatul care a acumulat cele mai multe voturi, ci de altul, cu voturi mai puine, dar al crui partid a acumulat un procentaj mai nalt pe ntreaga ar. Reexele vechi vs cele noi nainte de modicarea sistemului electoral trebuia de precizat ce e primar: modalitatea de alegere a efului prin vot direct sau asigurarea rolului de mediator ecient al activitii instituiilor statului, indiferent de modul de alegere a efului statului? Ce rol le revine partidelor n echilibrarea activitii instituiilor respective? Privite prim prisma interesului forticrii rolului partidelor i instituionalizrii acestora ar logic ca, pe de o parte, s e eliminate unele norme legale, iar, pe de alt parte, s e prevzute altele care s mpiedice partidele ajunse la guvernare s mai poat construi verticale ale puterii. Acestea din urm nu fac dect s politizeze i s corup organele de ocrotire a normelor de drept, s avantajeze guvernanii n detrimentul opozanilor, contribuind, n denitiv, i la degenerarea sistemului de partide. O prim aciune sucient, n acest sens, ar ca prin lege, pe perioada exercitrii mandatului, s e prevzut suspendarea calitii de memnru de partid pentru eful statului. Exist premise de ordin istoric i moral pentru a proceda astfel. E vorba despre faptul c printre cele trei acte constitutive ale statului independent Republica Moldova, alturi de declaraiile de suveranitate i indeDreptul, omul i dreptatea n mass-media

penden, se numr i Decretul cu privire la puterea de stat nr. 201-XII, din 27.07.1990, care prevedea n mod expres c nu se admite cumularea funciilor de conducere n organele puterii de stat i administraiei de stat cu orice alt post n organizaiile de stat i cooperatiste, n partidele politice i n organizaiile i micrile social-politice. n prezent, aplicarea deplin a acestei norme ar contraproductiv i imposibil, ns la momentul adoptrii ei, cnd Partidul Comunist era singura for politic instituionalizat, ea s-a dovedit a necesar. Dup (re)venirea Partidului Comunitilor din Republica Moldova (PCRM) la guvernare n 2001, n calitate de partid dominant, necesitatea unei asemenea norme, cel puin cu referire la funcia de ef al statului, a devenit acut. Acest lucru a fost invocat de Partidul Popular Cretin Democrat (PPCD) n aprilie 2001, cnd preedintele PCRM, Vladimir Voronin, a fost ales n funcia de ef al statului, i de Partidul Democrat (PD), atunci cnd a condiionat realegerea liderului PCRM n funcia de ef al statului, n aprilie 2005. Condiionarea a avut drept motivaie construirea de ctre preedintele Republicii Moldova a verticalei puterii de stat cu scopul de a i-o supune n loc s medieze activitatea instituiilor statului. Dei lucrurile nu trebuie absolutizate i generalizate, n cazul Republicii Moldova, dubla calitate de ef de stat i de partid a asigurat funcionalitatea faimoasei verticale. Este cel mai elocvent exemplu cnd reexele autoritariste vechi au prevalat asupra reexelor imitative, ale perioadei de tranziie. Din acest punst de vedere, sarcina demontrii verticalei puterii pare a mai uor realizabil, dect iniiativa de modicare a Constituiei n vederea alegerii efului statului prin vor direct. Ea ar putea susinut de ctre actualul partid de guvernmnt, cel puin dup expirarea mandatului actualului ef al statului. Un argument n plus n defavoarea alegerii directe a efului statului este c ea diminueaz rolul partidelor, fcndu-le vulnerabile n faa unor politicieni populiti, dar carismatici. ntr-o societate divizat pe multiple criterii, cum este cea moldoveneasc, este preferabil
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ca eful statului s e ales totui printr-un compromis al fraciunilor parlamentare, cu un vot calicat. n acelai timp, pentru evitarea votrii de nevoie, cum a fost cazul votului din 4 aprilie 2005, merit modicat Constituia n vederea eliminrii clauzei referitoare la dizolvarea Parlamentului n cazul imposibilitii alegerii efului statului. O astfel de iniiativ a fost propus de PPCD n aprilie 2005, iar revenirea la ea ar putea contribui la forticarea rolului i responsabilitii partidelor cnd e vorba de cutarea unor soluii de compromis, n lipsa unor presiuni de ordin artcial. Reformarea eichierului politic Fezabilitatea listelor comune Modicarea Codului electoral i adoptarea noii legi privind partidele politice impunea, de fapt, reformatarea eichierului politic. Nu exist o alt soluie ecient mpotriva pragului electoral exagerat de 6% i a interzicerii alianelor preelectorale dect urgentarea procesului de consolidare a forelor politice pe anumite criterii de compatibilitate, e doctrinare sau programatice. Aparent, cea mai simpl soluie era participarea mai multor partide la alegeri pe liste comune de candidai, sub auspiciile unuia dintre ele. Declataiile optimiste ale unui ir de politicieni de opoziie, referitoare la consolidarea forelor, s-au concentrat n special asupra acestei variante. ns aceste mesaje optimiste au fost combtute imediat de mesaje ce veneau s le inrme. Probabil, prevederile noii legi a partidelor, referitoare la nanarea de la bugetul public a formaiunilor cu reprezentare parlamentar i/sau cu un anumit nivel de reprezentare regional, a complicat procesul de consolidare a forelor politice, indc impunea i fuzionarea, partidele politice ind puse n condiii inegale dup alegerile parlamentare din 2009. Cele foarte puine, care au obinut mai mult de 6% din voturi, vor nanate de la bugetul de stat, iar celelalte nu. n acest sens, nanare de la bugetul de stat ar obine doar formaiunile parlamentare sub auspiciile crora s-ar format liste comune. Evident, pentru partidele cu rating comparabil era dicil s ajung la un consens n privina candidailor 199

de pe lista comun. Dar asta nu e singura complicaie. Articolul 41 alin. (2) din Codul electoral, modicat la 10 aprilie 2008, stabilete c partidele politice pot desemna drept candidai att pe membrii lor de partid, ct i pe persoanele fr apartenen politic. Pentru a forma liste comune, membrii altor partide dect cele sub auspiciile crora s-au ntocmit acestea ar trebui s-i suspende apartenena partinic. Dac n Rusia nemembrilor de partid li se permite s devin preedini ai acestora, de ce n Moldova, n condiiile acelorai norme legale, s nu li se permit membrilor de partid, din raiuni de ordin practic, s-i suspende temporar calitatea respectiv? Acest lucru nu ar complicat pentru membrii de rnd ai partidelor. Problema este c, de fapt, liderii partidelor pot avea cel mai mare interes pentru listele comune, iar, n cazul lor, suspendarea calitii de membri de partid ar prezentat un risc pentru revenirea la crma formaiunilor. Anume din aceste considerente era logic s se arme c formarea listelor comune nseamn, de fapt, o fuzionare amnat, lucru de care s-au temut, probabl, liderii partidelor mici. De fapt, mai e ceva timp pentru tot felul de experimente. Este sucient ca cei interesai de listele comune s modice statutele sau chiar s nu intreprind nimic, dac statutele nu prevd n mod expres c doar membrii de partid por reprezentai n organele lor de conducere. innd cont de decitul de timp, doar varianta suspendrii temporare a calitii de membri de partid ar mai putea menine interesul pentru listele comune. Articolul 7 al Legii privind partidele politice prevede n mod expres c: aderarea la un partid politic, precum i pierderea calitii de membru al acestuia nu pot servi pentru acordarea de privelegii sau pentru limitarea drepturilor i ndatoririlor fundamentale; orice membru al oricrui partid poritic poate renuna la aceast calitate depunnd o cerere scris; dobndirea i pierderea calitii de membru al partidului politic se reglementeaz prin normele interne de partid, prevzute de statutul partidului. 200

Dac autoritile ar ncerca s ridice impedimente, atunci s-ar putea apela la justiia naional i nu numai pentru a contesta nclcarea dreptului de vot pasiv. Aceste aciuni s-ar nscrie n formula de aur doar drepturile revendicate pot aprate. Fezabilitatea fuzionrii partidelor n noile condiii impuse de legislaie, fuzionarea partidelor mici este lipsit de sens dac nu asigur depirea pragului electoral de 6% de ctre entitatea rezultant, ba este chiar duntoare. Fuzionarea partidelor mici cu partidele mari sau cu cele ale cror anse snt la limita trecerii pragului electoral ar avut sens dac se fcea rapid, n grup, prin absorbia celor mici de ctre cele mari, fr precondiii exagerate. Altfel, eforturile nu se nscriu n limitele fezabilitii. Absorbiile efectuate n preajma alegerilor nu snt inofensive, ele pot crea tensiuni n cadrul formaiunilor absorbante. Problema const n listele inchise de candidai, care pot suferi modicri n sensul recompensrii liderilor formaiunilor absorbite cu locuri de trecere. Experiena anterioar, dar i cea mai recent, legat de modalitatea constituirii coaliiei majoritare din municipiul Chiinu, nu las loc pentru iluzii c exist alte criterii dect cele referitoare la distribuirea locurilor de frunte sau a portofoliilor. Un alt factor este c eventualele absorbii, chiar necondiionate, nu garanteaz absolut nimic. Riscul apariiei unor confuzii i neclariti va persista, discreditnd att procesul n sine, ct i pe participanii la acest proces. Din aceast perspectiv, ar avea sens s se discute doar despre eventualele avantaje de pe urma fuzionrii partidelor cu ratinguri comparabile, estimate a , cel puin, n proximitatea nivelului pragului electoral. Aparent favorabile se prezint eventualele fuzionri n vederea crerii polurilor socialdemocrat i liberal, dar i aici exist factori ce reduc succesul. Nu ncape ndoial c reticena liderilor partidelor invocate fa de eventualele fuzionri va alimentat de: resuscitarea animozitilor i conictelor mai vechi;
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

condiionri excesive i aproape imposibil de realizat; vehicularea rumorilor referitoare la inuene i legturi obscure cu grupri politico-economice din umbr, interne sau externe; iluzii c ansele formaiunilor pe care le reprezint snt mai mari dect ale partenerilor, care dac s-ar prbui la viitoarele alegeri ar lsa mai mult spaiu pentru recucerirea ntregului segment pe care se poziioneaz etc. Afar de aceasta, este aproape cert c presa aliat oponenilor politici va depune toate eforturile pentru ca breele existente n relaiile potenialilor parteneri s devin prpastii. Concluzii Dup toate aparenele, modicarea Codului electoral a fost fcut i cu luarea n consideraie a capacitii slabe de negociere a majoritii partidelor. A fost vizat i experiena negativ a alianelor i fuzionrilor din perioada 2002-2005. Totui, reformatarea spectrului politic este inevitabil, ea oricum se va realiza, pe cale natural, prin autoexcluderea din circuitul politic a partidelor mici, fr anse i fr nanare de la buget. Acestea din urm se mai iluzioneaz c ar mai avea timp pentru gsirea unor soluii de coalizare ntre ele sau cu partidele mari. Respectarea termenelor pentru xarea datei alegerilor parlamentare i pe cele pentru alegerea efului statului pune opoziia n criz acut de timp. n aceste circumstane prioritatea pregtirii propriilor garnituri n vederea participrii la alegeri prevaleaz asupra negocierilor cu potenialii parteneri. Partidele mari au avut dou opiuni s fac propuneri i eforturi de consolidare cu partidele mici sau s mizeze pe apelul ctre alegtori de a vota util, adic partidele cu anse mari, pentru a nu irosi voturile. Cum resursele mediatice snt mai cooperante cu partidele mari, acestea au nclinat spre cea de a doua opiune. Partidul de guvernmnt a fcut mai tot ce se putea pentru a-i crea condiii favorabile de a benecia de pe urma redistribuirii voturilor partidelor incapabile s treac pragul electoral. La rndul lor, partidele de opoziie s-au artat incapabile s rspund adecvat pentru a
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

mpiedica partidul de guvernmnt s benecieze de pe urma dispersrii forelor opoziiei. n acest sens, partidele de opoziie snt, oarecum, coautoare ale procesului de forticare a poziiilor partidului de guvernmnt. Lamentrile partidelor de opoziie, precum c Partidul Comunitilor din Republica Moldova (PCRM) ar o stavil n procesul democratizrii rii, nu mai pot luate n serios. Dac dominaia PCRM ar amenina cu adevrat soarta rii, atunci obligaia iminent a opoziiei dispersate ar s se consolideze mpotriva acestei ameninri. Cum partidele de opoziie nu se consolideaz, permindui luxul de a lupta ntre ele, acestea nu snt deranjate cu adevrat de pericolul perpeturii dominaiei PCRM. Din cele expuse, reiese c este inoportun i incorect s se condiioneze nceperea negocierilor unui acord juridic nou ntre UE i Republica Moldova, prin modalitatea desfurrii alegerilor n primvara lui 2009. Comportamentul opoztiiei reprezint implicit una din principalele stavile n procesul de integrare european a Republicii Moldova. Problema e c cei care pierd vor invoca ntotdeauna nclcarea regulilor de ctre nvingtori. n condiiile care s-au creat, viitorul european al Repblicii Moldova nu poate subminat de incapacitatea opoziiei democratice de a se consolida. De aceea, ar mai bine dac negocierile ar ncepe ct mai curnd posibil, chiar naintea alegerilor. Sigur, calitatea alegerilor trebuie s determine limitele ofertei europene pentru Republica Moldova. Hotrri pentru aprobarea unor proiecte de acte legislative: privind prevenirea i combaterea infraciunilor svrite prin intermediul sistemelor informaionale; pentru modicarea i completarea legii privind alocaiile sociale de stat pentru unele categorii de ceteni (majorarea alocaiilor acordate persoanelor care ngrijesc invalizi la domiciliu i pentru invalizii din copilrie de gradul III). Guvernare i Democraie, nr.1, 2008
(Revist simestrial de analiz i sintez, ADEPT)

201

202

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 40. Libertatea ntrunirilor


Mitingurile, demonstraiile, manifestrile, procesiunile sau orice alte ntruniri snt libere i se pot organiza i desfura numai n mod panic, fr nici un fel de arme.
(Constituia Republicii Moldova)

40.
, , , .
( )

Parada minorit=\ilor sexuale n-a avut loc


Ieri, sute de combatani, preoi i enoriai au mpiedicat desfurarea, n centrul capitalei, a paradei gay-ilor, lesbienelor, bisexualilor i transsexualilor. Autobuzul cu participanii la mar a fost blocat, pancartele cu inscripii - sechestrate i clcate n picioare, iar reprezentanii minoritilor sexuale - njurai i huiduii.
Ieri, circa 30 de reprezentani ai minoritilor sexuale din RM au dorit s desfoare un mar sub genericul Toi sunt diferii, toi sunt egali!. ns, cu o or nainte de desfurarea paradei, cteva sute de enoriai ai Bisericii baptiste s-au adunat n faa Guvernului, pentru a protesta mpotriva inteniei Asociaiei GenderDoc-M de a organiza aceast manifestare. n acelai timp, n faa monumentului lui tefan cel Mare i Sfnt, s-au adunat mai muli combatani ai rzboaielor din Afganistan i din Transnistria, preoi i enoriai ai Bisericii ortodoxe din Moldova i reprezentani ai Federaiei naionale de taekwondo - n total, vreo 300 la numr. Acetia au blocat toate cile de acces n Piaa Marii Adunri Naionale, ateptnd s riposteze apariiei gay-lor i lesbienelor. n jurul orei 11.00, un preot i-a anunat c autobuzul minoritilor sexuale s-a oprit n faa Bibliotecii Naionale. Combatanii s-au ndreptat rapid spre locul cu pricina, pentru a mpiedica participanii la parad s vin n faa Guvernului. Autobuzul a fost nconjurat de combatani, enoriai, preoi i oameni simpli, care i-au njurat ca la ua cortului pe reprezentanii minoritilor sexuale, cerndule acestora s plece i s nu mai e vzui niciodat. n timpul altercaiilor, nimeni din cei vreo 30 de participani la parada gay-ilor i lesbienelor n-a ieit din autobuz. Ca s aplaneze spiritele, membrii Asociaiei GenderDoc-M i-au predat unui combatant toate pancartele i baloanele cu inscripii pregtite pentru parad. Cnd combatantul golea autobuzul de materiale promoionale, protestatarii se mbulzeau s sparg baloanele i s rup pancartele, sechestrnd totodat drapelele RM i cel al UE. Pancartele au fost rupte n buci i clcate n picioare, iar femeile enoriae, ncercnd s prind baloanele scpate, strigau n gura mare: Nu permitei murdriei, necureniei i curviei s urce la cer!. ntre timp, gloata lovea cu picioarele i pumnii n vehiculul minoritarilor Lupta cu minoritile sexuale a durat vreo 30 de minute, dup care autobuzul a plecat, huiduit i njurat de mulime. n timpul altercaiilor, poliitii n-au intervenit ca s aplaneze conictul, dei se aau chiar n spatele Palatului Naional. Reprezentanii minoritilor sexuale n-au oferit niciun comentariu. Irina Codrean
(Timpul de diminea, 12.05.2008, www.timpul.md)

204

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

La Briceni, politicienii nu au acces ]n [coli


Dei garantat prin Constituie i prin multe alte legi naionale i internaionale, libertatea ntrunirilor este, totui, limitat la Briceni. Contrar prevederilor legale, efa Direciei generale raionale nvmnt, tineret i sport din Briceni a dispus, la nceputul acestei luni, interzicerea organizrii ntlnirilor dintre reprezentanii partidelor politice i populaie n incinta instituiilor de nvmnt din raion. Ordinul funcionarei a venit la cteva zile dup ce reprezentanii unui partid politic au avut ntlniri cu locuitorii din mai multe sate din Briceni. Potrivit ordinului emis de Direcia general raional nvmnt, tineret i sport din Briceni, la data de 1 decembrie a.c., este interzis desfurarea n incinta unitilor colare de toate tipurile a adunrilor, ntlnirilor cu caracter de orice propagand politic, naionalist, ovin, religioas i militarist. De asemenea, este strict interzis darea n arend a localurilor instituiilor colare pentru desfurarea diverselor ntlniri, congrese, simpozioane etc., fr acordul organelor de conducere ale direciei. Potrivit documentului, indicaiile trebuiesc respectate avnd n vedere c se intensific presingul politic din partea unor partide, fraciuni i blocuri asupra conductorilor i cadrelor didactice din coli n perioada preelectoral. Executat fr ovial Dup ce a fost emis, ordinul a fost semnat de conductorii tuturor instituiilor de nvmnt din raion. Un director de coal din Briceni, care iniial a refuzat s semneze documentul, susine c a fost nevoit s se conformeze. La noi n coal deja de mai muli ani se organizeaz ntlniri cu
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

alegtorii. Reprezentanii partidelor vin i ne roag s le oferim sala i noi o facem, indiferent de culoarea politic a formaiunii. Evident, respectm condiiile legale. Permitem desfurarea ntlnirilor doar dup finisarea orelor sau n zilele de odihn, de aceea nu am neles de ce ni se impun aceste restricii i am vrut s protestez, dar nu am ndrznit, ne-a declarat directorul unei coli din Briceni care de frica persecuiilor ne-a rugat s-i pstrm anonimatul. Eleonora Ivanov, directoarea Liceului teoretic din satul Larga, crede c ordinul direciei este un lucru firesc. La noi n liceu niciodat nu s-au organizat ntlniri ale politicienilor cu alegtorii. Pentru aceasta avem n sat Casa de cultur. Reprezentanii partidelor se adreseaz administraiei locale care pregtete sala. La liceu nici nu s-a adresat nimeni cu rugmintea de a permite organizarea unor ntlniri cu caracter politic, ne-a spus Ivanov. Restricie doar n timpul orelor? Dei n ordinul Direciei de nvmnt Briceni scrie clar c nu se admite categoric organizarea ntlnirilor cu caracter de propagand politic, solicitat de noi, efa instituiei, Ludmila Rusnac, ne-a declarat c de fapt nu se admite organizarea adunrilor cu caracter politic n timpul orelor. Avem lecii pn la 17.00. Dup aceasta, poftim! Se pot organiza ntlniri n coal i n zilele de odihn, ne explic Rusnac, ncercnd, totui, s ne conving c propaganda politic n coli este interzis prin Legea nvmntului. Nu vom permite ntlniri n coli nici n timpul campaniei electorale. E de competena primriei fiecrei localiti ca s reglementeze modul de desfurare a ntlniri205

lor cu alegtorii, a mai precizat funcionara, declarnd c nu tie cum se procedeaz n acest sens n alte raioane, dar la Briceni e aa. Ordin, dar nu pentru toi Aa e, ns, i n alte raioane, unde reprezentanii direciilor de nvmnt susin c au emis asemenea ordine la indicaia Ministerului Educaiei i Tineretului. Avem un asemenea ordin nc de prin noiembrie. Am primit ordin de sus s interzicem organizarea ntlnirilor cu alegtorii n coli, a recunoscut un inspector de la Direcia de nvmnt a raionului Anenii Noi. eful Direciei de nvmnt din Criuleni susine ns c nu a auzit de un asemenea ordin de sus. La noi n raion se interzice propaganda politic n coli cu participarea elevilor. Dac nu sunt implicai minori, m rog, se pot organiza ntruniri i n coli, dar acest lucru l decide administraia local, susine funcionarul. Dac particip doar maturi, nu vd nicio problem Pentru a verifica ce spune, totui, legea despre modul i locul de desfurare a ntlnirilor n timpul campaniei electorale, dar i n afara ei, l-am contactat pe preedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC). Eugeniu tirbu ne-a declarat c la acest moment toa-

te ntlnirile dintre reprezentanii partidelor politice i populaie se organizeaz n baza Legii ntrunirilor, care nu prevede interzicerea desfurrii ntlnirilor publice n coli. Administraia local este cea care stabilete localurile n care se desfoar ntlnirile i orarul acestora, ne-a explicat tirbu. Ion Creang, analist electoral al Coaliiei Civice pentru Alegeri Libere i Corecte COALIIA 2009, ne-a declarat c dup ce se nregistreaz la CEC, concurenii electorali intr n campania electoral i au dreptul s organizeze ntlniri cu alegtorii. Ct privete perioada preelectoral, nu exist nicio restricie legal de desfurare a ntlnirilor cu cetenii. Evident, este interzis propaganda politic n coli cu participarea elevilor. Dac, ns, la ntlniri particip doar maturi profesori sau ali oameni din localitate, nu vd nicio problem. Doar c acest lucru trebuie convenit cu administraia public local, a mai menionat Ion Creang. Potrivit juristului, exist, totui, cazuri cnd primriile refuz s pun la dispoziia partidelor politice un local pentru organizarea ntlnirilor sau percepe taxe pentru organizarea acestora. Ct de des se comit astfel de nclcri, Creang susine ns c nu tie. Mariana Ra
(Obiectiv, Asociaia Presei Independente, 26.12.2008)

206

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 43. Dreptul la munc i la protecia muncii


(1) Orice persoan are dreptul la munc, la libera alegere a muncii, la condiii echitabile i satisfctoare de munc, precum i la protecia mpotriva omajului. (2) Salariaii au dreptul la protecia muncii. Msurile de protecie privesc securitatea i igiena muncii, regimul de munc al femeilor i al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condiii grele, precum i alte situaii specice.
(Constituia Republicii Moldova)

43.
(1) , , , . (2) . , , , , , , .
( )

}nc=lc=rile legisla\iei se comit cu acordul tacit al salaria\ilor


n 2007, la 40 de uniti economice din republic inspectorii muncii au depistat 140 de persoane care lucreaz fr contracte de munc. Dumitru Stvil, inspector general al muncii, susine c majoritatea nclcrilor se comit cu acordul tacit al salariailor. Nina Vrabie i Ion Arhire au ajuns n strad, fr salariu, dup ce au muncit la negru la rma Mez-Delicates din comuna Trueni, mun. Chiinu. Femeia a lucrat un an i jumtate, iar brbatul - ase luni de zile, fr contracte de munc. Dei au apelat la Procuratura General i la Inspecia Muncii, oamenii solicit ajutorul TIMPULUI ca s revin la locurile de munc i s-i ia lefurile. n aceeai situaie s-au pomenit mai muli salariai, ntre care Ion Paraschiv, Avram Gobruja, Ecaterina Grosu etc. Ion Arhire susine c proprietara rmei, Aliona Ionescu, nu i-a pltit salariul pe patru luni i l-a dat afar, fr ca s-i restituie buletinul de identitate. Dei am solicitat, n repetate rnduri, s m angajai cu acte n regul, proprietara de ecare dat ne ruga s mai ateptm, pn ne va lua n eviden carnetele de munc i ne va oferi polie de asigurare medical. Iar ct privete salariile, ne spunea c nu are bani, a menionat Ion Arhire. Fotii lucrtori ai Mez-Delicates arm c, de fapt, Aliona Ionescu exploateaz de mai mult timp oamenii i nimeni nu-i gsete ac de cojoc. Nici chiar Inspecia Muncii, dup un control inopinat la ntreprindere, nu poate demonstra c mai muli ptimii au lucrat ntr-adevr acolo, deoarece actele corespunztoare lipsesc. Proprietara schimb n permanen personalul. Pe unii i angajeaz pentru cteva luni, iar apoi i concediaz, fr s le achite salariile promise. Solicitat de TIMPUL, Aliona Ionescu a negat c ar avut relaii de munc cu persoanele vizate. Dup plngerea omerilor, Inspecia Muncii a gsit cldirea rmei ncuiat. Trei persoane ns au conrmat faptul c lucreaz acolo fr contracte individuale de munc. n cazurile n care nu dispunem de actele necesare, le recomandm celor nedreptii, ale cror drepturi nu sunt respectate, s apeleze la instana de judecat, unde s demonstreze cu martori apartenena lor la o ntreprindere sau alta. Doar printr-o decizie judiciar de restabilire la locul de munc ei i pot obine drepturile n modul stabilit de legislaie, a relatat inspectorul general Dumitru Stvil. Echipele noastre reacioneaz prompt atunci cnd sunt sesizate i se deplaseaz n toate localitile republicii pentru a lua msurile de rigoare. Mai grav este c majoritatea oamenilor apeleaz la noi prea trziu. Persoanele care muncesc la negru ajung deseori n accidente de munc i, din cauz c nu sunt asigurate social i medical, le rmn copiii pe drumuri, a explicat Dumitru Stvil. Angelina Olaru
(Timpul de diminea, 06.03.2008, www.timpul.md)

208

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Amputarea degetelor de munc= ieftine


Dup doar trei luni de activitate n calitate de lemnar la SA MaTomis, Ghenadi Tuzlucov a fost disponibilizat pe motiv c nu mai este apt de munc: ia amputat degetele de la mna dreapt. Luni, 22 octombrie 2007, Ghenadi Tuzlucov, lemnar la SA MaTomis, sa trezit de diminea i, plin de energie, a plecat la munc, pentru a ncepe o nou sptmn la noul su serviciu, unde se angajase cu puin timp n urm. M gndeam c am pit pe calea cea dreapt. Mam lsat de but i am nceput s lucrez ca toi oamenii normali, i amintete Ghenadi. Zi cu ghinion Ghenadi Tuzlucov relateaz c, n acea zi cu ghinion, directorul ntreprinderii, Vasile Srbu, ia ordonat s prelucreze nite deeuri lemnoase la ferstrul electric. n timpul lucrului, o pies sa rupt i Ghenadi Tuzlucov a nimerit cu mna dreapt direct n lam ferstrului. ntro clip a rmas fr dou degete (II i III). Cu automobilul propriu, directorul ntreprinderii la transportat pe angajat, mna cruia sngera, la Spitalul de Urgen, unde ia fost acordat primul ajutor medical. Dei Ghenadi Tuzlucov arma c accidentul a avut loc n prezena maistrului de secie i a ctorva colegi, n certicatul de concediu medical seria 07 nr. 279868, eliberat pe numele su, este menionat faptul c iar amputat dou degete n condiii casnice. Din explicaia lui Ghenadi Tuzlucov reiese c tragedia pe care a suportato sa produs la locul de munc, n timpul ndeplinirii obligaiunilor de serviciu, ns la momentul de fa presupuii martori, care ar putea conrma faptul c incidentul din 22 octombrie
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

2007 a avut loc n condiiile descrise de ctre Tuzlucov, nu au fost de gsit. E nevoie de mai mult timp pentru a depistai martorii, explic Dumitru Stvil, inspector general de stat la Inspecia Muncii. Martori orbi, surzi i mui Cinei prost s recunoasc c a vzut cum miam tiat degetele? Ar concediat pe loc, n carnetul de munc scriinduise exact cum miau scris i mie: c am demisionat din proprie dorin. E mult mai uor i mai sigur s zici c nu ai vzut i nu ai auzit nimic, spune Tuzlucov. Medicul curant, I. Chicu, a menionat n trimitereaextras ctre Inspectoratul Muncii c Ghenadi Tuzlucov, anduse la serviciu, sa ales cu o traum n timp ce efectua unele operaiuni cu ferstrul electric. n urma accidentului, Tuzlucov a rmas fr dou degete la mna dreapt. De urgen, a fost internat la CNSPMU (Centrul Naional tiinticoPractic Medicin de Urgen). Examinarea clinic a depistat deformarea bonturilor degetelor II i III, la nivelul falangelor proximale. Conform prevederilor pct. 9 din Hotrrea Guvernului nr. 1361 din 21 decembrie 2005, dac accidentul sa produs la locul de munc, directorul ntreprinderii trebuie s informeze imediat Inspecia Muncii i Casa Naional de Asigurri Sociale (CNAS), lucru pe care directorul SA MaTomis, Vasile Srbu, nu la fcut. Compensaia pe care trebuie s o achite angajatorul n urma accidentelor de munc constituie nu mai puin de zece salarii medii ale salariatului. n cazul accidentelor grave, ntreprinderea este obligat s plteasc despgubiri n mrime de un salariu mediu pentru ecare procent al pierderii capacit209

ii de munc, plus cheltuielile de tratament. Adesea angajatorii, speriai de compensaiile impuse de Inspecia Muncii i CNAS, prefer s ascund accidentele de munc, ncercnd s cumpere tcerea persoanelor care au avut de suferit la locul de munc. Din acest motiv, numrul accidentelor de munc crete pe zi ce trece, ns puine dintre acestea snt cunoscute i anchetate de organele specializate precum Inspecia Muncii i CNAS. Dumitru Stavil, inspector general de stat la Inspecia Muncii, a constatat c mai mult de 60% din accidentele de munc au loc din vina angajatorilor i administraiei ntreprinderii. Vasile Srbu, director al ntreprinderii SA MaTomis, la concediat pe Tuzlucov, refuzand sai achite vre-o compensaie. Mai mult dect att, el refuz categoric s abordeze acest caz. Adresai toate ntrebrile la Inspecia Muncii. Ei au investigat cazul i a fost demonstrat c Tuzlucov nu ia tiat degetele la locul de munc, ci n condiii casnice, fapt adeverit i de certicatul eliberat de Spitalul de Urgen, arm Angela Srbu, manager la intreprinderea SA MaTomis. Alcoolicii brae de munc ieftine E ingrozitor s vezi cum o persoan degradeaz pe zi ce trece. Cand sa angajat, parc mai semna a om, dei l mai vedeam din cnd n cnd n stare de ebrietate. Cred c directorul a vrut s economiseasc pe munc prestat de Ghenadi i sa ales cu acest accident la locul de munc. Oare chiar directorul cela nu tie c omul care se zgrcete achit dublu? Soul meu spune c tare muli e angajeaz, n lipsa unor contracte de munc, persoane vulnerabile, uneori alcoolizate, exploatndule dup cum le place n schimbul unor salarii formale, spune Valentina, vecina lui Tuzlucov. Din carnetul de munc al lui Tuzlucov: Ordinul 50 din 21 august 2007. Ghenadi Tuzlucov este angajat prin cumul, cu 0,25 de salariu, n calitate de lemnar la ntreprinderea SA MaTomis. Conform ordinului 81, din 14 noiembrie 2007, ntreprinderea desface 210

contractul individual de munc i, n baza art. 85 al. 1 (demisia salariatului din proprie iniiativ), l elibereaz pe Ghenadi Tuzlucov din funcia de lemnar. Azi nul mai vezi treaz. E mereu cu creierii amorii de butur. Iar apartamentul n care locuiete sa transformat ntro spelunc pentru boschetari, se plng vecinii pe schimbrile care se produc n viaa lui Tuzlucov dup ce a fost eliberat din lucru. Btlie pe cmpul muncii, cu mori i rnii Pe parcursul anului 2007, Inspecia Muncii a anchetat mai mult de 100 de cazuri de accidente la locul de munc. Cele mai multe tragedii au implicat persoane care activeaz n domeniul agriculturii: 19 accidente grave i trei mortale. Pe locul doi se plaseaz industria prelucrtoare, care nregistreaz 15 accidente de munc grave i 4 fatale. n construcii au avut loc 15 accidente de munc, dintre care 10 snt grave, 5 persoane decednd pe antier. Urmeaz industria transporturilor, cu 4 accidente grave i 4 decesuri; alte domenii - 19 grave i 10 mortale. n realitate, numrul persoanelor care au avut de suferit accidente n cmpul muncii e mult mai mare. Am btut la ua lui Ghenadi Tuzlucov, una dintre persoanele care au suportat accidente la locul de munc. Ua sa deschis de la sine, deoarece nu avea lact. Sticle de votc peste tot, nite haine zdrenuite pe paturi, n loc de perne i cearafuri, o cpn enorm de varz, n mijlocul mesei, i un miros neptor. Aici triete fostul angajat al SA Ma Tomis, care n urma accidentului de munc a fost aruncat n strad exact cum ai arunca un lucru netrebnic. Pe 22 octombrie, nu miam tiat doar dou degete, eu am murit ca om. Acum nu mia rmas dect s fac praznic, n ecare zi, de suetul meu. Cui mai trebuiete un invalid, fr degetele la mn dreapt? se ntreab cu disperare Tuzlucov. La vrsta de 36 de ani, Ghenadi Tuzlucov a ajuns s numere zilele care iau mai rmas pn la moarte.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Fr propria familie: Ghenadi nu a fost cstorit i nu are copii. Fr prini: tatl, acum 3 sptmni, a decedat, iar mama, dupa cum spun vecinii, de scrb a fugit la Moscova. Fr respect din partea oamenilor din preajma sa, care se tem s dea ochii cu un vecin aat mereu n stare de ebrietate. Fr serviciu, dar i lipsit de orice posibilitate de a se angaja n cmpul muncii, deoarece nimeni nu vrea s angajeze un invalid fr degete la mna dreapt. Accidentul pe care la suportat Ghenadi Tuzlucov la tiat de la via. A rmas doar

cu credina n Dumnezeu i cu o cas plin de boschetari, uile creia snt mereu deschise pentru ei. P.S. Inspecia de Stat a Muncii atenioneaz toate persoanele care au avut de suferit din cauza accidentelor de munc s apeleze la aceast instituie, deoarece Inspecia Muncii este competent s ancheteze asemenea cazuri, i nu instana de judecat, precum era anterior. Svetlana Pana
(Ziarul de Gard, 31.01.2008, http://garda.com.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

211

212

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 44. Interzicerea muncii forate


(1) Munca forat este interzis. (2) Nu constituie munc forat: a) serviciul cu caracter militar sau activitile desfurate n locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu; b) munca unei persoane condamnate, prestat n condiii normale, n perioada de detenie sau de libertate condiionat; c) prestaiile impuse n situaia creat de calamiti ori de alt pericol, precum i cele care fac parte din obligaiile civile normale, stabilite de lege.
(Constituia Republicii Moldova)

44.
(1) . (2) : ) , ; b) , ; ) , , , .
( )

La negru ]n Moldova
De ce salariile neociale se cifreaz la 50 mlrd. de lei anual? Sute de mii de moldoveni muncesc la patron sau cu ziua fr contract i carte de munc, fr poli de asigurare medical i fr a benecia de facilitile sociale oferite de stat. Pentru unii munca la negru nu e dect un venit suplimentar, din care nu trebuie s plteasc impozite, pentru alii ns e singura ans de a ctiga un ban. i ntr-un caz, i n altul, bugetul de stat este vduvit de miliarde de lei Pe parcursul anului 2007, Inspecia Muncii a efectuat controale la 6362 instituii de stat i ageni economici, acestea reprezentnd doar 5% din totalul celor 150 de mii care activeaz n republic. Inspectorii au depistat 63.728 nclcri ale legislaiei muncii i abateri - n medie, cam zece n ecare unitate supus controlului. Dar, potrivit inspectorului general Dumitru Stvil, organelor procuraturii, poliiei i Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei le-au fost remise spre examinare doar 78 de sesizri privind nerespectarea legislaiei muncii. Totodat, la solicitarea noastr, MAI i CCCEC au rspuns c nu au investigat astfel de cazuri. Anul trecut inspectorii de la Inspecia Muncii au reuit s depisteze doar 140 de salariai la negru, la 40 de uniti economice. E foarte greu s identici persoanele angajate neocial, spune D. Stvil, pentru c patronii convin cu angajaii respectivi s le plteasc ocial un salariu de cteva sute de lei, iar suplimentar - cteva mii Aceti bani nu sunt impozitai, nu trebuie s-i declari la Fisc i salariailor le convine asta. Cetenii ajung s se plng doar dac angajatorul nu respect nelegerea sau n cazul accidentelor de munc. Un caz relevant n acest sens este accidentul de la restaurantul Slaveanskii traktir din Complexul comercial Jumbo unde, n urma 214 unei explozii, au fost rnite 11 persoane. Cteva dintre ele, care lucrau la restaurant, au declarat c nu aveau contract de munc. Cazul e cercetat de Inspecia Muncii, ns, din cauz c documentele care s ateste raporturi de munc lipsesc, accidentul dat nu poate considerat accident de munc, fapt ce i-ar putea permite proprietarului s-i decline responsabilitatea fa de victimele accidentului, angajate ilegal. Potrivit inspectorilor, n caz de accidente, salariaii fr contract de munc pot obine anumite despgubiri de la patroni doar prin judecat. Dar cazurile n care cei angajai nelegal i acioneaz patronii n judecat i i cer drepturile sunt destul de rare. De vin e sistemul scal? Politica scal neadecvat i veniturile prea mici sunt cauzele ce i determin pe agenii economici s utilizeze pe larg munca la negru, consider reprezentanii Confederaiei naionale a patronatului din Moldova (CNPM). Suntem categoric mpotriva economiei informale, dar trebuie s recunoatem c relaiile de munc neociale sunt greu de evitat ntr-un mediu de afaceri asemeni celui din RM. Unii patroni aleg varianta mai puin legal pentru c aceasta i ajut s depeasc mai uor perioadele de criz, susine preedintele CNPM, Adrian Axente. Analistul economic Veaceslav Ioni este ns de alt prere: Problema nu ine, neaprat, de povara scal pe care o invoc agenii economici. Comparabil cu alte state, aceasta e mult mai mic. Managementul prost al afacerilor este cel care cauzeaz o incapacitate de plat. Astzi n RM cam 7-8% din venituri sunt orientate spre plata salariilor, or, acest coecient ar trebui s e de trei ori mai mare. Muli dintre cei care muncesc la negru nui dau seama c le sunt nclcate drepturile.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Mariana lucreaz de cinci ani ca vnztoare de ngheat n unul din chiocurile de pe bd. tefan cel Mare din capital, proprietate a unei rme autohtone de ngheat, i este mulumit c are un loc de munc bine pltit. M-am apropiat de ea, spunndu-i ca sunt n cutarea unui serviciu. Am aat c s-a angajat la recomandarea unei prietene. Cnd am ntrebat-o dac a ncheiat cu patronul un contract de munc, mi-a spus c nu are contract, dar c nu tie la ce i-ar folosi. Este mulumit de condiiile de munc, pentru c salariul este la timp i pot s-mi iau zile libere cnd vreau. La stpn, cu ziua Cel mai mult munca la negru este utilizat n agricultur, iar aa-zisa munc cu ziua este foarte greu de depistat i de controlat, susine inspectorul general D. Stavil. Dei, nc la 2 iunie 2008, au intrat n vigoare modicrile n Codul Muncii care prevd obligativitatea ncheierii contractelor individuale de munc de ctre gospodriile rneti, nregistrarea acestora la primria din localitate i prezentarea ulterioar a copiilor la inspectoratele teritoriale de munc, pn n prezent nu a fost nregistrat niciun contract de acest fel. Directorul general adjunct al Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, Ion Holban, crede ns c este relativ simplu s faci cercetri i s-i obligi pe proprietarii de terenuri s le deschid carnete de munc ranilor care lucreaz pmnturile. Nu-i greu si dai seama c o familie, avnd n proprietate sau gestiune vreo 300 de ha, nu le poate lucra singur i e clar c apeleaz la for de munc sezonier, pe care o angajeaz fr niciun fel de contracte. i n construcii, mai ales n cazul caselor particulare, unde angajatorul este persoan zic, se utilizeaz abuziv fora de munc la negru. Potrivit Codului Muncii, nu doar persoanele juridice, dar i cele zice care nimesc lucrtori sunt obligate s ncheie contracte individuale de munc, s le nregistreze la organele publice locale i s respecte toate cerinele impuse de legislaie. n prezent ns nici zece la sut din lucrrile la case particulare nu
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

sunt executate n baz de contracte de munc. Vitalie, care e ef de antier la o rm de construcii, arm c jumtate din cei 30 de muncitori care lucreaz la aceast rm sunt angajai la negru. Lui personal i s-a perfectat un contract de munc abia dup apte ani de lucru la acest patron. De doi ani sunt angajat ocial, dar oricum nu chiar legal, pentru c salariul real pe care l am este mult mai mare dect cel ocial. n special, tinerii accept s se angajeze la negru n construcii, pentru c nu contientizeaz riscurile pe care i le asum. Tineri ind, puini dintre ei se gndesc c trebuie s-i asigure o pensie sau c, n caz de accident la locul de munc, ar putea lsai de patron s-i achite singuri tratamentul. Alexandru Popa a fost angajat la rma Standart fr a i se perfecta un contract individual de munc, pentru c nu avea buletinul de identitate n original, ci doar o copie. La 6 decembrie 2005, Alexandru a suferit un accident grav, cznd de la nlimea de ase metri n timp ce monta un panou publicitar. Orfan ind, nu avea de la cine s atepte ajutor. A avut totui noroc de un patron nelegtor. n baza copiei buletinului de identitate, directorul Andrei Ceaglei l-a angajat ocial pe Alexandru, care se aa n stare grav la spital, i i-a perfectat poli de asigurare medical. Probabil, Alexandru ar muncit nc mult timp la negru, dac nu s-ar accidentat. Salarizarea, la discreia patronului n cazul muncitorilor la negru, salariul se negociaz i se xeaz verbal, arm Vitalie. Se stabilete costul pentru volumul de lucru executat i se mparte la numrul de muncitori, n funcie de calicarea i specicul muncii ecruia. Condiia este ca salariul s nu depeasc 25 de lei pe or. Ca ef de antier, calculez salarizarea i o prezint efului. El ns nu ine cont ntotdeauna de calculele mele - accept, scade sau adaug dup bunul su plac, bazndu-se de cele mai multe ori pe factori subiectivi. Exist i un soi de gril de salarizare, dar n nal tot eful decide, spune Vitalie. Chiar i n cazul celor care muncesc legal, salariul ocial difer considerabil de cel 215

real. Din rapoartele contabile rezult c salariul unui muncitor n construcie nu depete 1000 de lei. De facto ns acetia primesc 4000-7000 de lei sau chiar mai mult. Actualmente, n construcie, salariul minim - neocial - e de vreo 3000 de lei. Nu doar patronii autohtoni angajeaz la negru, ci i strinii. Un cetean al Arabiei Saudite, pe nume Ahmed, a luat de curnd cu chirie mcelria ce aparine SRL Serioja din or. Rezina. Ahmed a promis celor 15 muncitori un salariu de 1500-2000 de lei pe lun, dar fr s le perfecteze contracte de munc. Dup doar o lun, Ahmed a disprut, iar cei 15 muncitori au rmas fr salariu i fr lucru. Marcel, care a fost ef timp de o lun, l tot sun de jumtate de an pe Ahmed i i cere s le plteasc salariile. S-a adresat i la Inspecia Muncii, care i-a promis s se implice Noi l-am solicitat telefonic pe Ahmed, dar acesta s-a prefcut c nu prea nelege romna Circa 600 mii de muncitori la negru Analistul Veaceslav Ioni susine c veniturile din munca la negru n RM s-ar cifra la 50 mlrd. de lei. Din totalul de 2,3 mln. de persoane apte de munc din RM lucreaz 1,2 mln., ceva mai mult de un milion au ocupaii necontrolate, dintre care circa 400-600 de mii sunt cei plecai peste hotare. Dintre cele 1,2 mln. de persoane ce lucreaz n RM, doar 620

mii sunt salariai ocial - 270 mii activeaz n sectorul bugetar i primesc anual n jur de 5 mlrd. de lei, iar 350 mii activeaz ocial n sectorul real al economiei. Prin urmare, 600 mii de persoane muncesc neocial, adic la negru. Potrivit statisticilor, cetenii RM ctig ocial 14 mlrd. de lei anual, dar cheltuiesc cam 40 mlrd. Mai mult, Ioni susine c, n realitate, suma cheltuielilor e de dou ori mai mare. Dac nsumm venitul anual al angajailor din sfera bugetar (5 mlrd. de lei), al celor angajai ocial n sectorul real al economiei (9-10 mlrd.) i cele 17-18 mlrd. care vin de la moldovenii ce lucreaz n strintate, obinem 31-32 mlrd. de lei. Aceast sum reprezint veniturile ociale ale cetenilor RM. i dac inem cont de faptul c se cheltuiesc vreo 80 mlrd de lei, rezult c la negru se nvrt venituri de 50 mlrd. Din aceast sum, vreo 5 mlrd. de lei sunt venituri obinute de bugetari, cum ar taxele pentru meditaii la pedagogi sau cele percepute neocial de medici. Alte 7 mlrd. sunt banii primii de ctre angajaii din sectorul real al economiei suplimentar la salariul de baz, n plic. Restul, adic vreo 38 mlrd., l constituie ctigul obinut din muncile prestate de ctre cele circa 600 mii de persoane care lucreaz la negru. Olga Ceaglei, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(15.03.2008, www.investigatii.md)

216

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 45. Dreptul la grev


(1) Dreptul la grev este recunoscut. Grevele pot declanate numai n scopul aprrii intereselor profesionale cu caracter economic i social ale salariailor. (2) Legea stabilete condiiile de exercitare a dreptului la grev, precum i rspunderea pentru declanarea nelegitim a grevelor.
(Constituia Republicii Moldova)

45.
(1) . . (2) , .
( )

Profesorii din capital= au renun\at la grev=


n timp ce profesorii din raioane au intrat de ieri n grev, colegii lor din colile municipiului Chiinu au renunat la aceast msur de protest. Potrivit cadrelor didactice din capital, acest lucru s-a ntmplat din cauza unei nenelegeri ntre liderii sindicali municipali i cei republicani, dar i din motivul c greva nu a fost pregtit din punct de vedere juridic. Potrivit preedintei Consiliului municipal al Sindicatului Educaiei i tiinei, Galina Talai, responsabil de pregtirea tuturor documentelor a fost Comitetul Sindical Republican, ns, pe ultima sut de metri, acesta a spus c doar susine desfurarea acestei greve, fr a-i asuma responsabiliti. Potrivit Biroului Executiv, anume ei erau responsabili pentru desfurarea acestei greve. Juristul Confederaiei Sindicatelor, Ion Preguza, ne-a atenionat despre consecinele care ar putea dup desfurarea unei greve ce nu este pregtit din punct de vedere juridic. Ne-am revoltat de ce n-am fost prevenii cu ceva timp nainte. Comitetul Sindical Republican, n ultimul moment, ne-a spus c ei doar susin aceast grev, ns organizatorii acesteia sunt cei care poart rspundere n caz de neclariti. Atunci, am decis s-o amnm, pentru a pregti ntre timp toate documentele necesare, aa cum prevede Codul muncii, susine Talai. Sindicalitii nu-i asum rspunderea De aceeai prere este i preedinta Comitetului sindical de la Liceul Vasile Vasilache, Nelea Sochirc. Vineri, Comitetul Sindical Republican a anunat despre faptul c el doar ne susine, dar toat responsabilitatea o poart organizatorii. Acum, cred c vor avea loc iari discuii cu guvernanii pe marginea acestui subiect, dei asta trebuia s se ntmple mai devreme, pentru c noi cerem acest lucru de la 1 septembrie, dar, deocamdat, nu tim de ce documentele nu au fost pregtite de Comitetul Sindical Republican. Noi lucrm acum. Suntem revoltai, pentru c am protestat, ulterior am luat anumite hotrri, dar acum aa s-a ntmplat ca mai departe s facem ce vrem. Vrei lucrai, vrei nu lucrai. Toat responsabilitatea este a noastr. Avem impresia c totul este fcut special. n coal este frig. Copiii nghea, n slile de clas nu poi sta. Asta nu este nvtur, ateptm mai repede cnd se vor sfri orele. Profesorii susin c au renunat la grev, ns, dac liderii de sindicat vor soluiona aceast problem i vor decide s-o reia, vor participa i ei. Solicitat de Jurnal TV, preedintele Consiliului Republican al Sindicatului, Ion Bulat, a armat c nu ne poate spune cu certitudine cte coli din republic au intrat n grev i cte nu, pentru c nu dispune de aceast informaie. Totodat, potrivit liderilor sindicali, miercuri, 12 noiembrie, urmeaz s aib loc o nou edin n cadrul creia va pus n discuie situaia creat. Acetia au anunat c vor renuna la grev doar n cazul n care guvernarea va da curs solicitrii lor. n caz contrar, ar putea relua greva peste dou luni. Galina Munteanu
(Jurnal de Chiinu, 11.11.2008, www.jurnal.md)

218

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

De ce au renun\at la grev= profesorii?


Majoritatea profesorilor din R. Moldova a renunat la greva general anunat ncepnd cu sptmna trecut, pentru c au fost ameii cu chichie juridice i, pn la urm, minii de conducerea sindicatelor naionale. n timp ce liderii Confederaiei Naionale a Sindicatelor (CNSM) se spal pe mini de responsabilitate i arat cu degetul la sindicatul de ramur, acesta din urm arm c a gsit soluia negociaz cu Guvernul. Cei prostii au rmas tot profesorii.
Dei lunea trecut toi profesorii urmau s fac grev n instituiile n care lucreaz, numai a cincea parte dintre cadrele didactice existente n R. Moldova a recurs la aceast metod de protest. Numai cu o zi nainte, Consiliul republican al Sindicatului Educaiei i tiinei i-a anunat pe preedinii organizaiilor sindicale c doar i susine, iar responsabilitatea pentru organizarea grevelor le aparine n totalitate. Potrivit unor sindicaliti, acetia au fost ameninai c profesorii risc s e demii dac ndrznesc s fac grev (aa cum i ameninase mai nainte i vicepremierul Victor Stepaniuc pe directorii de licee pe care i-a convocat ntr-o edin n.r.). La edina Consiliului a fost invitat i juristul de la CNSM, Ion Preguza, care i-a pus la curent cu urmrile aciunii de protest care, n opinia Confederaiei, nu putea avea loc. i asta dup ce conducerea sindicatelor naionale i a celui de ramur se fcea c susine n totalitate revendicrile profesorilor de a le majorate salariile. Laudele lui Manea Solicitat de JURNAL s spun de ce majoritatea profesorilor nu a mai fcut grev, preedintele CNSM, Leonid Manea, ne-a rspuns c cel mai bine e s-l ntrebm pe Ion Bulat, preedintele Sindicatului Educaiei i tiinei. Noi am susinut profesorii, am ieit cu ei la greve, dar cnd toate problemele profesorilor au fost soluionate de ctre Guvern, e adevrat
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

fr a indica procentul majorrii, am spus c suspendm. Totul a rmas la discreia sindicatului de ramur, ne-a spus Manea, ncepnd s enumere toate realizrile actualului Guvern. Cic, dei n acest an n bugetul de stat nu erau prevzute surse nanciare, Guvernul a gsit soluii s majoreze cu 18 la sut salariile a 180 de mii de profesori. Din 90 n-a fost fcut aa ceva!, exclam Manea. i bursele au fost majorate, continu s enumere preedintele CNSM paii constructivi ai Guvernului care a fcut foarte mult, chiar dac nu e de ajuns. iretlic juridic eful Departamentului juridic de la CNSM, Ion Preguza, are i el o explicaie. Juristul motiveaz inaciunile sindicatelor printr-o chichi juridic. Desfurarea unei greve la nivel republican nu a fost posibil pentru c nu exist mecanismul adecvat pentru organizarea acesteia, arm Preguza, preciznd c ar fost nevoie de o convenie colectiv la nivel de ramur care ar determinat i declanat greva. Iniiativa pentru adoptarea conveniei, ns, crede juristul CNSM, ar trebuit s vin de la Guvern. Tot cu lipsa conveniei i acoper Preguza i ameninrile de concediere a profesorilor care vor participa la grev. Totui, susine juristul, la nivel de unitate grevele se puteau desfura. Preguza este mulumit c Consiliul republican al Sindicatului Educaiei i tiinei nu s-a implicat n organizarea gre219

velor, lund o decizie chibzuit de a continua negocierile. A fost o fars Fostul preedinte al Sindicatului Educaiei i tiinei, Dumitru Ivanov, actualmente deputat, este ns de alt prere. n opinia fostului sindicalist, conducerea sindicatelor a fcut nite cedri care nu trebuiau fcute n faa guvernrii, iar profesorii care s-au pornit s fac grev mai au mentalitatea ceea c cineva trebuie s le rezolve situaia, mai ales cei de la Chiinu. Ivanov crede c problemele legate de salarizarea lucrtorilor din nvmnt pot rezolvate numai prin i cu deplina participare a Guvernului. Iat de ce, ne asigur deputatul, orice grev pe care ar putea-o face profesorii la locul de munc nu ar nsemna nimic. Profesorii aveau dreptul s fac grev i Preguza a indus lumea n eroare. Aceasta a fost o fars. Nu exclud c juristul a fost constrns s fac acest lucru. Dumneavoastr tii foarte bine cui i slujete conducerea Confederaiei. Nu cred c o s reueasc o nbuire total. Profesorii au priceput deja ce se ntmpl, a declarat pentru JURNAL Ivanov.

Am ncercat s-l ntrebm i pe Bulat de ce sindicatul pe care l conduce a renunat, n ultimul moment, s i asiste pe profesorii care intenionau s organizeze greve, dar el s-a scuzat c este ocupat i a cerut s revenim mai trziu, dup care nu a mai rspuns la telefon. 40 de mii de profesori i educatori din peste 1300 de coli, licee i grdinie din 25 raioane ale republicii au ieit n grev la nceputul sptmnii trecute (pe 10 noiembrie n.r.), cernd majorarea categoriei I de salarizare pn la 900 de lei, ncepnd cu ianuarie 2009 i pn la nivelul minimului de existen, ncepnd cu iulie 2009. Profesorii se arat nemulumii de majorrile salariale de 18 la sut, operate de Guvern, considerndu-le mizere i inechitabile, deoarece doar o parte din cadrele didactice a primit salarii mai mari. Totui, peste trei zile de grev, cadrele didactice i-au suspendat protestul n legtur cu iniierea negocierilor privind majorrile salariale dintre Guvern i sindicatul de ramur. Raisa Lozinschi
(Jurnal de Chiinu, 18.11.2008, www.jurnal.md)

Grev= general=?
Dei Guvernul a decis, miercuri, s le majoreze salariile cu 18 la sut, profesorii din toat republica susin c nu se mulumesc cu osul aruncat de cei de la conducere. Acetia au cerut la unison, ieri, n cadrul unui miting de protest organizat n scuarul Teatrului de Oper i Balet, declanarea grevei generale n nvmnt. Dac va sau nu grev, urmeaz s se decid n timpul apropiat.
Cadrele didactice vor grev general Cadrele didactice din toat republica s-au inut de cuvnt i au organizat ieri un miting de protest n scuarul Teatrului de Oper i Balet. Asta chiar dac, miercuri, Guvernul a acceptat majorarea salariilor pedagogilor cu 18 la sut. Profesorii ns susin c nu se mul220 umesc cu osul aruncat de cei de la conducere. S triasc guvernanii bine ca poporul!, le-a mulumit pentru majorare guvernanilor Nazarie Petracu, profesor de limb francez din Ialoveni. Aa salariu majorat s-l aib ei, nu noi. Eu le propun s ne schimbm rolurile noi s primim salariile lor, i ei pe al nostru, a mai adugat profesorul Nazarie. Colegul de
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

la disciplina de biologie a avut un comentariu mai scurt. Aciunea de ieri nu este altceva dect o btaie de joc fa de noi i o ncercare de a ne mnji ochii, a comentat profesorul Leonid Postic din Ialoveni. O simpl indexare Profesorii dau din umeri i nu pricep rostul acestei majorri pe care o numesc absolut inecient. 18 la sut nseamn c odat cu majorarea salariului se mrete i impozitul pe venit i respectiv rmnem cu aceiai bani mizeri pe care i-am avut i pn acum, comenteaz profesoara de clasele primare Ina Carp. Preedintele Sindicatului pentru Educaie i tiin (SE), Ion Bulat, nu recunoate aa-zisa majorare de salarii a bugetarilor. Ceea ce numesc guvernanii majorare este mai degrab indexare de salarii, obligatorie, dar care nu se face. Majorrile pe care le-am cerut noi erau i ele minime, de 30-36 la sut, dar cel puin, din 15 la sut care merg la inaie profesorilor le rmne restul de 20 la sut. Nu s-a ntmplat de fapt nimic, a declarat Ion Bulat, preedintele SE.

Mai departe decid pedagogii Participanii la miting au cerut la unison declanarea grevei generale n sectorul didactic. Rezoluia adoptat ieri, ns, nu a prevzut i acest punct. Sindicatul de ramur urmeaz s se ntruneasc pentru a decide ce vor face profesorii n continuare. Dac va sau nu grev, vor decide instituiile de nvmnt. O grev general ar un lucru foarte bun n aceast situaie, dar, dac vom avea parte doar de nite aciuni sporadice n cteva instituii de nvmnt, vom profana ideea i nu vom avea niciun rezultat. Vom cumpni foarte bine nainte de a nainta aceast propunere i numai dup ce ne vom convinge c la aciuni va participa o majoritate de 60-70 la sut din instituii, vom decide s o pornim, a declarat Ion Bulat, preedintele SE. Marina Suruceanu
(Jurnal de Chiinu, 26.10.2008, www.jurnal.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

221

222

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 46. Dreptul la proprietate privat i protecia acesteia


(1) Dreptul la proprietate privat, precum i creanele asupra statului snt garantate. (2) Nimeni nu poate expropriat dect pentru o cauz de utilitate public, stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire. (3) Averea dobndit licit nu poate conscat. Caracterul licit al dobndirii se prezum. (4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infraciuni ori contravenii pot conscate numai n condiiile legii. (5) Dreptul de proprietate privat oblig la respectarea sarcinilor privind protecia mediului nconjurtor i asigurarea bunei vecinti, precum i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului. (6) Dreptul la motenire a proprietii private este garantat.
(Constituia Republicii Moldova)

46.
(1) , , , . (2) . (3) . . (4) , , , . (5) , , . (6) .
( )

O servitoare de la autogar= lupt= cu morile de v]nt


La 53 de ani, mam cu patru copii, servitoarea Larisa Slivciuc, care activeaz la Autogara Sud-Vest de 20 de ani, s-a trezit cu un dosar administrativ. Aceasta pentru c spun adevrul n fa i tiu s-mi apr onoarea i dreptatea, susine doamna. Cu toate c judecata nu i-a dat ctig de cauz, aceasta lupt n continuare cu corupia i cu inegalitile din societate. tie s-i cear drepturile La 21 aprilie, Larisa Slivciuc i-a povestit fostului ministru al Transporturilor, Vasile Ursu, despre ilegalitile salariale observate la Autogara Sud-Vest. Ca rspuns, pe 15 mai, Larisa a fost chemat la o ntrevedere cu Alexandru Citrea, juristul .S.Grile i Staiile Auto, pentru a-i oferi explicaii pe marginea plngerilor, la care aa i nu a mai gsit rspuns. n discuie a intervenit Vera Strtil, ef de Gospodrie de la Autogara Central, care a provocat-o la o ceart. efa nu a fost mulumit de faptul c servitoarea Slivciuc depune plngeri nefondate mpotriva administraiei i c i bag nasul n afaceri care nu o privesc. Vera Strtil arm c la acea ntrevedere a ntrebat-o pe servitoare de ce o blastm i o vorbete de ru n rndurile colegilor. Conictul dintre cele dou femei se trage de acum zece ani, cnd eful Autogrii Centrale, Izberschi, i-ar achitat Larisei costul pentru cheltuielile de transport n Israel n valoare de 600 USD. Acolo urma s-i vindece unul dintre copii, acesta ns s-a ntors acas n sicriu. Vera Strtil se artase mirat c o servitoare, n loc s e recunosctoare pentru ajutoarele acordate de ctre administraie, se vaicr. Actualul ef al .S. Grile i Staiile 224 Auto, Veaceslav Tizu, i-a dat un rspuns ocial Larisei Slivciuc, care, ns, spune c nu a beneciat de aceste ajutoare. Larisa a comunicat c singurul ajutor primit de la adiministraia autogrii a fost n timpul inundaiilor, cnd apele i-au drmat acoperiul casei. Ajutorul e mult mai mic dect cele 50% din costurile achitate de adiministraia grii pentru cooperativa unde locuiete Strtil, se plnge Larisa. Vera Strtil a respins aceste acuzaii, spunnd c ajutorul acordat de ntreprindere a fost ntors, conform noii Legi privind privatizarea, ea ind nevoit s plteasc ntreaga suma de 20.000 de lei. Alt subiect complicat, despre care nu nceteaz s vorbeasc Larisa Slivciuc, este cel legat de lipsa contractelor de munc semnate de administraia Autogrii Sud-Vest i angajaii acesteia. Deoarece adiministraia .S. Grile i Staiile Auto a refuzat s-i pun la dispoziie contractul, Slivciuc a trebuit s bat la ua altor instituii. n cele din urm, Inspecia Muncii a sesizat c au fost nclcate drepturile angajailor. Administraia a fost avertizat, iar lucrtorii au primit abia n august contractele de angajare. Laptele pentru munc n condiii nocive, nchis n biroul efei Larisa Slivciuc s-a mai plns administraiei c att ea, ct i celelalte servitoare de la Autogara Sud-Vest nu au primit cantitatea necesar de lapte pentru munca n condiii nocive. Ea presupune c Vera Strtil i ine pic pentru c primete mustrri de la ei ei mai mari. Acum nu mai merge s-i cear laptele, pentru c, dup conictul din luna mai, crede c, ntr-o bun zi, laptele o va otrvi. efa seciei de gospodrie a ntreprinderii a
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

spus c laptele se distribuie n mod centralizat. n timpul discuiei cu Vera Strtil, s-au apropiat dou servitoare de la liala Autogrii Sud-Vest, colege de lucru cu Larisa Slivciuc, s-i ridice laptele din biroul efei pentru gospodrie. Au zis c nu doresc s e prtaele Larisei n aciunile i acuzaiile pe care le aduce la adresa elor. Noi ne facem treaba i nu vrem s m implicate cu ea. Este o femeie care caut scandal. Persoanele incomode sunt accidentate din ntmplare Larisa Slivciuc a adresat o plngere ctre Procuratur, unde se spune c la 15 mai, n timpul ntrevederii cu juristul autogrii, dna ef Strtil s-a rstit la servitoarea Slivciuc din cauza unui interviu la EU TV, unde a depus mrturii despre omorul lui Victor Cucer n propriul su birou. La fel, c dna Strtil i-a reproat c ar trebuit s e recunosctoare pentru ajutoarele acordate de ctre administraie. Ameninrile, n cultura organizaional a acestei ntreprinderi, au devenit o normalitate. Imediat dup incidentul dintre cele dou femei din biroul juristului Citrea, mai muli angajai ai lialei Autogara Sud-Vest au descris momentul n care Larisa, revenind n acea zi la serviciu, a fost gsit fr cunotin n faa staiei din apropierea Autogrii Sud-Vest. Medicii de la salvare au determinat la faa locului c Larisa a suportat un insult, femeia ind dus de urgen la spital. Unii dintre martori au fost ameninai prin telefoane anonime. n Moldova, toate ntmplrile par a coincidene. Ateptnd n staie, din spate, persoana a fost lovit de o ambulan. Unii funcionari, care au devenit victime ale unor confruntri cu ei, vorbesc despre nedreptatea care exist n aceast ar. La ntreprindere se simte o presiune psihologic, iar oamenii ezit s spun lucrurilor pe nume deoarece se tem c vor ajunge ca dl Cucer sau accidentai din ntmplare. Nu suntem liberi, n ecare zi se simte o presiune. Dac a avea posibilitate, a pleca din ar, sunt curioas s vd cu ce se va Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

naliza acest caz. Larisa Slivciuc s-a artat a mai curajoas dect toi, pentru c scrie prin instane i nu i este fric s declare despre neregulile de la ntreprindere, dar zice c dup aceste incidente, pe la spate, i se pregtete o lovitur: de a declarat dement la spitalul din Costiujeni, astfel nct s-i e gsite motive de a o nltura de la ntreprindere. Judectorul a fost cumprat cu bani grei Cnd Larisa era internat la Spitalul de urgen, copiii ei au scris o plngere ctre Procuratur despre acest caz. n patru luni de zile, timp n care s-a lecuit bolnava, pensia i salariul de peste 1000 de lei nu au fost sucieni pentru a acoperi costurile tratamentului. Soul Larisei, invalid i inapt de munc, mpreun cu cei patru copii, printre care i un minor, au trit clipe grele. S-au vzut nevoii s se mprumute de la banc pentru a putea achita tratamentul administrat, care a costat-o pe femeie cca 10.000 lei. Acum de unde s iau bani ca s ntorc creditele?, se plnge Larisa. Poate mi achit Vera Strtil din salariul ei de 9.000 de lei i tratamentul, i educaia copiilor, i nclzirea? Procuratura General a examinat plngerea i a refuzat pornirea urmririi penale. n schimb, a pornit o procedur administrativ prin care judectorul Niu, la 6 octombrie, a dat ctig de cauz Verei Strtil, iar Larisa Slicviuc a fost amendat cu 200 de lei. Femeia nu poate nelege cum s-a ntmplat c, ind victima unei torturi psihologice, judecata a luat o decizie mpotriva ei. Este convins c Strtil, mpreun cu avocatul Brezu, l-au cumprat cu bani grei pe judectorul . Niu. Tatiana Tmpei, avocatul Larisei Slivciuc, a rmas nedumerit de decizia judectorului. n cel mai ru caz, trebuiau s e amendate ambele femei pentru insultare reciproc, susine avocatul. Judectorul le-a dat crezare martorilor oculari, Anatol Leahu i Alexandru Citrea, colegi de breasl ai Larisei Strtil, care au aprat-o pe coleg n instana de judecat. Amintim c judecata nu a inut cont c, n acea zi de ceart, Larisa Slivciuc a fost 225

internat n Spitalul de urgen i c conictul i-ar provocat acel insult. Vera Strtil nu crede celor spuse, poate s-o certat cu cineva n autobuz spre servici Veaceslav Lungu, locotenent de poliie al autogrii, a solicitat un raport care s conrme c n urma investigaiilor medicale efectuate Larisei Slivciuc nu au fost stabilite leziuni corporale. Investigaiile medicale, conform crora Slivciuc a fost diagnosticat n acea zi cu insult tranzitoriu, nu au fost examinate. Ludmila Gmuraru, medicul de familie al Larisei Slivciuc, a conrmat c aceasta se trateaz n urma unui insult tranzitoriu. Acum doamna se simte mai bine, i-a revenit. Atunci i s-a administrat un tratament de reabilitare. Acest insult este unul tranzitoriu. A avut noroc c i-a fost acordat ajutor prompt. Dna Slivciuc nu a suferit de insulturi similare anterior, a mai comunicat medicul de familie. Acest tratament o cost ct salariul lunar de servitoare, care mergea nainte la ntreinerea ntregii familii. Cererea depus la Procuratur, prin care Slivciuc a solicitat nlocuirea lui Veaceslav Lungu pentru c acesta s-ar aa n relaii de rudenie cu Vera Strtil, a fost respins. Din aceast cauz, Larisa crede c intervenia acestuia n procesul de judecat a fost una subiectiv. Strtil, care activeaz la ntreprindere de 33 de ani, a negat aceste presupuneri, spunnd c ne cunoatem cu poliistul n calitate de colegi de serviciu. Dreptatea cutat la CEDO Potrivit avocatei Tmpei, la Curtea de Apel s-au depus dou cereri de recurs: una mpotriva deciziei de eliberare a Verei Strtil de rspundere administrativ i alta mpotriva deciziei de a o penaliza pe Larisa Slivciuc. Curtea de Apel s-a pronunat doar la una dintre acestea, clasnd cazul mpotriva Larisei Slivciuc drept unul corect. Larisa Slivciuc a revenit la serviciu acum o lun, ns, zice ea, nu-i poate gsi locul att timp ct nedreptatea triumf. Nu pot s nchid ochii la frecven-

tele nereguli din cadrul insituiei. Consider c i cunoate drepturile, iar faptul c este o simpl servitoare nu o face s se simt cu nimic mai prejos dect ceilali. Cu cteva zile n urm, Larisa a depus o mrturie adresat dnei prim-ministru, Zinaida Greceani, spernd c n acest fel va gsi rspuns la alte probleme ce o frmnt n ecare zi. Larisa este de prere c dreptatea o va obine la Curtea European pentru Drepturile Omului, unde intenioneaz s dea n judecat decizia. Cndva se spunea despre ministrul Transporturilor c este corupt, dar n-am crezut pn nu m-am confruntat cu realitatea. Minitrii se schimb peste noapte, azi e aici, mine e n alt parte. M ntreb unde e dreptatea i de ce la noi n Moldova nu-s oameni cinstii. Chiar poi cumpra orice dac ai bani?, a scris Larisa la redacie. Despre corupia n sistemul de justiie i n sistemul transporturilor s-a vorbit mult, dar se face puin. Suntem n ateptarea deciziilor Curii Europene pentru Drepturile Omului la alte dosare intentate la cererile funionarilor care au activat la aceeai ntreprindere. Natalia Ghilascu
(Ziarul de Gard, 11.12.2008, http://garda.com.md)

Acest articol a fost scris n cadrul proiectului Sporirea ncrederii cetenilor n capacitatea mass-media de a lupta cu corupia, implementat de Ziarul de Gard, cu susinerea Academiei pentru Dezvoltare Educaional (AED) i cu suportul tehnic din partea Consiliului pentru Cercetri i Schimburi Internaionale (IREX), n cadrul Programului Consolidarea Capacitii de Monitoring a Societii Civile n Republica Moldova (CCMSCM), desfurat n baza acordului de cooperare cu Agenia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID) nr. 121A-00-07-00707. Programul CCMSCM este nanat de Corporaia Provocrile Mileniului (MCC) i administrat de Agenia Statelor Unite Pentru Dezvoltare Internaional (USAID), n cadrul Planului Preliminar de ar al R. Moldova (PP). Opiniile exprimate aparin autorilor i nu reect n mod necesar cele ale AED, IREX , USAID sau MCC.

226

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Dosarele de la Papur=-Vod=, supuse unei legi ilegale


Pentru a-i recpta averea, deportaii trebuie s respecte un cadru legislativ ilegal. Cel puin aa insist ministrul Justiiei, Vitalie Prlog. n acelai timp, funcionari MAI, instituie care pstreaz o parte din arhiva represiunilor staliniste, habar nu au de dosarele de la Papur-Vod. n iunie 2006, Parlamentul R. Moldova a adoptat Legea nr. 186. La prima vedere, aceasta ar veni n sprijinul deportailor decii s-i recupereze averea. Actul, intrat n vigoare la 1 ianuarie 2007, promite c n cazul n care bunurile conscate, naionalizate sau scoase n orice alt mod din posesie n legtur cu represiunile politice nu pot restituite, valoarea acestora se recupereaz prin achitarea de compensaii, n baza cererii depuse de persoanele reabilitate sau de motenitori. n mod prioritar doar pe hrtie Totodat, potrivit legii, cu acordul persoanelor supuse represiunilor politice i ulterior reabilitate sau al motenitorilor acestora, restituirea n natur a caselor de locuit poate nlocuit prin recuperarea valorii lor, evaluate prin aplicarea preurilor de pia n vigoare la data satisfacerii cererii, sau prin acordarea, n mod prioritar, a unui spaiu locativ amenajat. Abia peste jumtate de an de la intrarea n vigoare a Legii nr. 186, Guvernul R. Moldova adopt un regulament privind achitarea compensaiilor persoanelor supuse represiunilor politice, precum i n cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, regulament care instituie procedura de recptare a bunurilor pierdute n anii deportrilor. Pentru deportaii rmai n via, procedurile de reabilitare sunt anevoioase. Ei sunt nevoii s fac rost de c Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

teva acte, cum ar decizia de reabilitare i actele de evaluare a bunurilor conform preurilor de pia n vigoare la data examinrii cererii, dac solicitantul nu a depus o cerere prin care s solicite comisiei determinarea valorii bunurilor n baza actelor de expertiz de care dispune comisia, cu condiia c rapoartele respective conin informaii cu privire la bunurile invocate de ctre solicitant. Cea mai mare btaie de cap rmn a actele ce atest conscarea, naionalizarea bunurilor sau scoaterea lor n orice alt mod din posesie, eliberate de arhive i de alte instituii abilitate, i certicatul de motenitor i actele ce conrm starea de rudenie cu persoana supus represiunilor politice, dac cererea este depus de motenitorii acesteia. Judectorii dau din umeri Gheorghe Tataru, de 74 de ani, din Clrai, deportat n 1949 mpreun cu familia sa, i-a pierdut ntreaga avere. Chiar de la intrarea n vigoare a Legii 186, brbatul i-a dat seama c aceasta este moart. Pentru a obine un certicat de motenitor, Tataru a fcut sute de drumuri i a btut la numeroase ui. Singura soluie ar s l scot pe tata din mormnt, spune indignat Tataru. i la arhiva MAI, acolo unde se a dosarul su, pentru a face rost de certicatul de conscare a averii, brbatul a mers de mai multe ori. Suntei reabilitai, dar date despre avere nu avem, este explicaia celor de la MAI. i la birourile notariale, pentru a face rost de certicatul de motenitor, Tataru s-a adresat de mai multe ori. Pentru a recpta aceste acte, el a depus o cerere n instan. Guvernanii notri au creat astfel de legi intenionat, consider Gheorghe Tataru. Ei ateapt s 227

moar toi deportaii, ca s poat scpa mai uor de noi. Pentru a-i recpta bunurile,Valentina Sturza, preedinta Asociaiei fotilor deportai i deinui politici din R. Moldova, ajunge a patra oar la Curtea Suprem de Justiie. E regretabil c pn azi guvernanii nu au adoptat dect o lege care nu funcioneaz, spune Sturza. Aceste acte adoptate de guvernare conin cerine imposibile. Un exemplu ar certicatul de motenitor greu de obinut. Chiar dac Ministerul Justiiei a emis un regulament prin care notarii s elibereze astfel de certicate, ei refuz s o fac. Ajuni n instan, ne pomenim cu judectori care dau din umeri i spun c nu tiu cum s procedeze. Arhivele au indicaii de sus Astfel, prima instan a dispus ca Valentinei Sturza s i se restituie doar 4% din totalul averii evaluate la peste 2 milioane de lei. E o decizie debil, crede Sturza. Toi par a mpotriva noastr. i Valentinei Sturza arhiva SIS, acolo unde se a dosarul su, nu i-a eliberat certicatul de conscare a averii. Potrivit acesteia, n 1941, regimul sovietic nu a eliberat astfel de certicate. Datorit Romniei, la 27 august 1941, dup ce Basarabia a fost eliberat de sub jugul sovietic, s-a format o comisie care a fcut inventarierea bunurilor rmase de la deportai i refugiai. n prezent, doar cteva persoane represate au obinut certicatul respectiv. Sturza crede c arhivele au primit indicaii de la guvernani ca s nu mai elibereze astfel de acte. Acum arhivarii spun c n dosare lipsesc acele certicate. E o minciun. Atunci, n 1941, ele au fost eliberate tuturor familiilor. n cazul n care deportaii decid s-i revendice drepturile n judecat, se vd obligai s se adreseze n instana din localitatea din care au fost deportai. Dac locuieti la Chiinu, trebuie s mergi la Soroca sau n alte localiti. V imaginai ci bani sunt cheltuii pe drum?, ntreab Sturza, fcnd calcule din compensaiile lunare de 540 lei pe care i are un deportat. 228

tii unde sunt dosarele de la PapurVod? Dosarele deportailor se a la arhivele MAI i SIS. Am contactat biroul de pres al MAI, s ne informm despre arhiva care pstreaz dosarele din 1941, 1945 i 1951. Ala Meleca, efa biroului de pres, habar nu avea despre aceast arhiv. tii unde sunt dosarele de la Papur-Vod?, i-a ntrebat ea colegii. Vera vigunov, efa arhivei MAI, ne-a declarat c instituia n care este angajat nu s-a ocupat de conscarea averii i, prin urmare, nici nu dispune de acte de conscare a averii, chiar dac deportaii susin contrariul. Totui, pn la urm, vigunov ne-a spus c astfel de certicate exist doar n unele dosare. Alexandra Vidracu, efa direciei notariat i avocatur din cadrul Ministerului Justiiei, arm c, ocial, niciun notar nu are dreptul de a refuza eliberarea certicatelor de motenitor. Dac notarii nu elibereaz certicatele, nseamn c nu exist acte care ar justica legtura de rudenie, ne-a spus Alexandra Vidracu. Prlog respect doar opinia Solicitat de Ziarul de Gard s comenteze situaia deportailor care, de ani de zile, ncearc s i recapete bunurile pierdute, Vitalie Prlog, ministrul Justiiei, ne-a spus c, n acest sens, exist o procedur stabilit prin lege. E o procedur distinct, dac nu e posibil de restabilit averea deportailor n natur, ne-a spus ministrul, sugernd c toi ar trebui s respecte exigenele prevzute de lege i de regulamentul Guvernului. I-am spus ministrului c, anume din cauza acestei legi, deportaii nu-i pot obine averea. Fiecare are dreptul la prere, a rspuns ministrul. Respect punctul lor de vedere, dar trebuie s nelegem i s ne conformm. Regulamentul aprobat e unul uman, care acord posibiliti tuturor, spune Prlog despre regulamentul considerat de ctre deportai un document mort, deoarece conine un ir de prevederi care fac imposibil aplicarea sa. Chiar dac deportaii nu ncearc dect s i recapete
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

averea de care au fost desproprietrii abuziv, Prlog spune c organizaiile de deportai ar putea s prote de situaia social-politic, conferindu-le problemelor de care se preocup aspecte care urmresc un alt scop. O lege ilegal i va duce pe deportai la CEDO i viceprim-ministrul Victor Stepaniuc spune c exist legislaie, iar aceast problem ine de sistemul judectoresc. l informm pe viceprim-ministru c deportaii ntmpin probleme anume n instana de judecat. R. Moldova e un stat de drept i exist separarea puterilor, care i ndeplinesc funciile. Numai sistemul judectoresc ar putea hotr problema. Despre Legea nr. 186 deputata Valentina Cunir spune c este o ilegal, pentru c fotii deportai nu pot s obin certicate de

motenitor, contrar regulamentului Guvernului. Cei care au fost deportai n Siberia nu au putut s le lase copiilor certicate de motenitor, spune deputata, conrmnd c n arhive lipsete informaia despre averea conscat de la deportai. Pentru c le lipsesc aceste acte, deportaii nu vor reui s-i recapete bunurile, chiar dac n buget ar prevzui bani pentru ei. Acest fapt s-a fcut intenionat. Cunir amintete c sub incidena Legii nr. 186 nu cad persoanele care au fost despgubite prin 1990, primind sume exagerat de mici. Li s-au dat despgubiri n ruble, cu doar cteva zile nainte de schimbarea banilor. Desigur, au pus banii la crticic, unde s-au transformat n nimic. Acest cadru legislativ ar putea s duc toi deportaii la CEDO. Anastasia Nani
(Ziarul de Gard, 10.07.2008, http://garda.com.md)

La un pas de Dreptate
La 7 octombrie 2008 Tecla Afteni din Dubsarii Vechi a mplinit 75 de ani. A i uitat n acea zi c e srbtorit, cci mai umbla pe drumuri n cutarea dreptii. Vroia s e aplicat legea i n raport cu familia sa, dei calvarul prin care au trecut nu poate estimat n valori materiale.
Viaa n-a cruat-o din pruncie i a supus-o mai multor ncercri. La numai dou luni a rmas orfan de mam. O ngrijeau fraii mai mari i s-a fcut copcel. Copilria-i a luat sfrit la 6 iulie 1949, cnd a fost dus mpreun cu tatl Florea Procop i fratele minor Florea Tihon n regiunea Irkutsk, pentru c fusese declarai dumani ai poporului. Familia lui Procop Florea era una numeroas, el avnd ase copii, patru dintre care erau la acel moment cstorii, deja cu familii. Tecla era mezina familiei, pn cnd tatl su nu i-a gsit o femeie, i ea cu un bieel, cu care n 1949 ncercau s fac gospodrie comun. n noaptea cnd au fost deportai, femeia a reuit s fug, iar Florea Procop, mpreun cu Te Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

cla i cu ul concubinei, pe nume Tihon, au fost dui la munc n Siberia, alturi de ali deportai din Dubsarii Vechi, Blbneti, Mereni Acolo, n regiunea Irkutsk, Procop l-a nat pe biat, dndu-i numele su Florea. Exilul a durat pn la 2 iulie 1958, rstimp n care Tecla a lucrat de rnd cu brbaii maturi: 4 ani la tiat i adunat crengi i ali 5 ani a fost ajutor de tractorist, ind strigat n ecare sear la apel sto deveanosto cetre (194). Pn n prezent, atunci cnd povestete despre viaa sa, opereaz cu termenii, pe care i-a nvat n tineree, acolo, n pdure, cum ar valka lesa (tiatul pdurii) sau vvozka lesa (transportarea lemnului), ine minte i marca tractorului DT-25, cu care a lucrat. 229

Arm c i acum, dac ar avea unul, ar ti cum s-l mnuiasc Mtua Tecla i amintete cu durere c n noaptea, n care i-au ridicat, i-au luat de acas cum i-a gsit timpul, n cmi, fr haine groase. Ajuni n Irkutsk, au fost silii s fac ncperi de locuit, c numai case nu se puteau numi. Ca s le poat construi, au tiat copaci, au curat terenuri, au cutat pe la ali deinui ca i ei niscaiva haine s se mbrace, cci frigurile iernii, iar vara narii de prin pdurea nmltinit le fceau viaa insuportabil. - Ne-au deportat, pentru c tata a muncit mult i avea avere, gospodrie. Acolo ne numeau zakliucennie.La nceput cram crengi i brne cu minile, apoi ne-au adus cai i crue, c mainile i tractoarele nu puteau intra n acele mlatini pe jumtate ngheate i amintete mtua Tecla. Cnd ne-au anunat c ne elibereaz i ni se permite s plecm acas, n Moldova, un ef la statul major a zis c eu snt otlicinia i a spus s rmn acolo, c acolo salariul e mai mare. Eu am refuzat, c vroiam s vin la batin, la frai i surori. Le-am spus c m-am sturat de moroz i de mokara ale lor - deapn rul amintirilor mtua Tecla. Reabilitai politic, dar tot marginalizai de nomenclaturiti nainte de plecare spre cas ne-au avertizat c nu avem dreptul, la ntoarcere, s ne cutm averea ce ni s-a luat. Chiar i n alt localitate ne trimiteau, la Grigoriopol, dar tata a spus c vrea s mearg la satul de batin, s-i vad copiii. Odat ce s-a vzut la batin, a cumprat un loc de cas, a ridicat o cas dup puteri i pn azi triesc n ea. Casa printeasc nu ne-au reparat-o nici cnd colhozul a scos-o de vnzare, n ea locuind pe rnd toi specialitii venii n sat: agronomi, preedini de colhoz, un specialist pe ap - povestete Tecla Afteni. Cnd am vzut c este de vnzare casa printeasc, i-am spus preedintelui de soviet stesc c vreau s o cumpr pentru ul meu, care ntre timp se nsurase, c dau eu bani pe dnsa, nu paie El a spus c e vndut, apoi a zis c nu are dreptul s mi-o vnd 230

Funcionarii de la primrie niciodat nu m-au ajutat, c aveam i eu nevoie de lemne, transport, crbune, nici chiar documentele care trebuiau s mi le dea, nu le ddeau sub diferite pretexte Reabilitarea Dup eliberare familia lui Procop Florea s-a angajat s lucreze n colhoz, la vie, la livad, pe unde se putea. Tecla i-a ntemeiat o familie, a nscut doi copii. A lucrat n total 47 de ani n gospodrie. Doi ani n urm i-a decedat ica n vrst de 44 de ani. Azi, mpreun cu soul su, Afteni Alexandru, despre care spune c a spat mai toate fntnile din sat, primesc drept pensie n total 1000 de lei. Anii lucrai n pdurile din Irkutsk i salariul de acolo nu s-au luat n consideraie. La 16 ianuarie 1989 Florea (Afteni) Tecla a fost reabilitat n conformitate cu hotrrea sovietului de minitri al ex-Uniunii Sovietice. La 8 decembrie 1992 a fost adoptat Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. 1225-XII. n 2007, la 5 iunie, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotrrea nr. 627, care stabilete Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaii persoanelor supuse represiunilor politice. n 1996 o hotrre a Consiliului Raional Criuleni stipula c persoanele, care au suferit de pe urma deportrilor, pot benecia de compensare a pagubelor materiale, pricinuite de ctre regimul sovietic de ocupaie, n valoare de 200 de lei. Afteni Tecla, mpreun cu reprezentantul legal al acesteia Ion Ojoga, au adunat probe, prin care au demonstrat c nici dumanul poporului Florea Procop, de cedat n 1967, nici urmaii acestuia, n-au beneciat de despgubirile, care li se cuveneau, dup lege. Se ntmplase asta, pentru c Afteni Tecla, ica lui Procop Florea, urma s primeasc despgubirea din mijloacele colhozului, ns adunarea colhoznic a hotrt c proprietatea colhoznic este a lor personal, iar deportailor statul le-a luat averea, statul s le-o restituie. Deoarece Consiliul Raional Criuleni a refuzat restituirea pagubei materiale pe motiv c ar fost despgubit anterior,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

n luna mai 2008 Tecla Afteni s-a adresat n instana judiciar. La 7 octombrie 2008 Judectoria Criuleni i-a dat ctig de cauz cet. Afteni din Dubsarii Vechi, stabilind s ncaseze de la Consiliul Raional Criuleni, adic de la stat, n favoarea reclamantei 115 mii lei. Suplimentar, judectoarea Elena Roibu a stabilit c Consiliul Raional este obligat s-i restituie cet. Afteni i paguba moral n valoare de 15 mii lei. Hotrrea respectiv, ns, nu este denitiv i mai poate atacat n instana superioar de ctre reprezentanii statului. Mai lungete-le, Doamne, zilele Preedintele raionului Criuleni, Dumitru Simon, ne informeaz c pe parcursul a doi ani comisia special de pe lng Consiliul Raional a examinat 68 de adresri-cereri de despgubire, parvenite de la persoanele supuse represiunilor politice sau urmaii acestora. Doar 10 cereri au fost acceptate. Dup acceptare cetenii au evaluat averile conscate n baza certicatelor, care conrmau conscarea, iar n baza actelor de evaluare se stabilea suma prejudiciului material, care urmeaz s e achitat. Celelalte persoane, care au primit refuzul autoritilor, sau nu au prezentat setul de documente necesar n termenii stabilii, sau au fost deja despgubii, ncepnd cu 1992.

Aceeai surs ne informeaz c suma total, pe care statul o datoreaz persoanelor respective n calitate de despgubire se ridic la aproximativ 1,5 mln. lei n raionul Criuleni, bani de care Consiliul Raional nu dispune n bugetul pe anul 2008 i nu este clar dac-i va avea n 2009. Dumitru Simon menioneaz c persoanele date vor totui despgubite cndva, i c situaia nu este unic n raionul Criuleni, ea persist practic n toate raioanele. Hotrrea Guvernului din 5 iulie 2007 stipuleaz c dac raionul nu dispune de surse pentru achitarea sumelor respective, se face apel la Ministerul Finanelor, care va onora datoriile respective. Ministerul ar putea propune o schem mai nou, pentru anul 2009, de ndeplinire a hotrrilor judectoreti n vederea despgubiilor, oferite persoanelor reabilitate: 50% din sum din mijloacele bugetului raionului, cealalt jumtate de la Ministerul Finanelor. Mtua Tecla Afteni din Dubsarii Vechi nu cunoate ns aceste subtiliti, la 7 octombrie suetul ei era att de rvit, nct uitase i cnd a venit pe lume, iar banii zicea c vrea s-i dea feciorului su i nepoatei de la fratele adoptiv s nu uite de chinul prin care a trecut familia Florea Svetlana Cernov
(Est-Curier, Criuleni, 17.10.2008)

Tronsonul de cale ferat= Cahul Giurgiule[ti, discutat ]n Parlament


ranii din lunca Prutului snt somai s-i sacrice gospodriile n interes naional Majoritatea comunist din Parlament a votat joi, n prima lectur, un proiect de lege prin care proprietarii de pmnt din zona de construcie a tronsonului de cale ferat Cahul-Giurgiuleti vor obligai s-i vnd terenurile. Mai muli localnici din lunca Prutului, care se opun deciziei Guvernului, au declarat c snt
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

indignai de iniiativa legislativ, menionnd c vor aciona statul n judecat. Proiectul de lege prevede c autoritile de stat au dreptul s exproprieze proprietarii de pmnt, pentru construcia tronsonului de cale ferat Cahul-Giurgiuleti, declarat de deputaii comuniti unitate public i de 231

interes naional. Aleksandr Bannicov, directorul general al Ageniei Relaii Funciare i Cadastru, a menionat c necesitatea acestui proiect de lege const n aceea c mai muli rani din satele prin care trece calea ferat refuz s vnd loturile sau nainteaz cerine exagerate. Oamenii trateaz cu indiferen eforturile conducerii rii de a mbunti condiiile de utilizare raional a Portului Internaional Liber Giurgiuleti, susine el. Pn azi, 490 de rani i-au vndut loturile de pmnt, urmnd ca ali 56 s fac acelai lucru. Din acetia, trei refuz oferta Guvernului, opt pun condiii exagerate, iar restul au probleme cu actele. Bannicov a precizat c, n cazul dat, proprietatea va expropriat, iar ranii despgubii cu circa 56 mii de lei pentru un hectar. E o ofert bun. Pe republic, preul unui hectar de pmnt este de cinci-apte mii lei, a mai spus Bannicov. Opoziia a criticat dur iniiativa legislativ, menionnd c, dup exproprierile sovietice, vin cele post-sovietice. Ei au menionat c respectiva iniiativ legislativ va genera o serie de condamnri a Guvernului

la CEDO. Deputatul AMN, Leonid Bujor, a acuzat autoritile comuniste c ar nclcat Constituia atunci cnd au pornit lucrrile de construcie a cii ferate. nainte de aceasta, Guvernul trebuia s discute i s negocieze cu localnicii, apoi s nainteze un proiect de lege. Parlamentarul PCRM, Anatol Zagorodni, le-a cerut colegilor din opoziie s nu politizeze problema. Tronsonul de cale ferat va dat n exploatare n august 2008. El va trece prin terenurile agricole i peste casele ranilor din cteva sate ale raionului Cahul Crihana Veche, Manta, Vadul lui Isac, Colibai, Brnza, Vleni, Slobozia Mare, Clia-Prut i Giurgiuleti. Mai muli localnici snt indignai de votul comunitilor. Am agonisit o via i acum statul mi ia bunurile cu fora! Vom lupta cu statul prin judecat i nu vom permite s ne ia pmntul, a declarat Maria Nedelcu, locuitoare a satului Vadul lui Isac. Irina Codrean
(Timpul de diminea, 07.04.2008, www.timpul.md)

Cum statul ][i bate joc de agen\ii economici


Prin august 2001, n cadrul unei ntruniri la Rezina, Evghenii Pisov, pe atunci prefect al judeului Orhei, le-a propus agenilor economici din sectorul agrar s achite impozitul funciar i contribuia n Fondul Social cu cereale, preciznd c barterul este autorizat de Guvern. Mai muli ageni economici au acceptat propunerea i au dus grul n contul impozitelor la liala din Orhei a Combinatului de Produse Cerealiere Cereale. Combinatul ns nu s-a grbit s respecte condiiile contractului nici fa de stat i nici fa de furnizorii de cereale. Drept urmare, unii ageni economici s-au trezit cu citaii de la Fisc, pentru a plti impozitele restante. 232 Gru n contul datoriilor Gospodria rneasc Grlea Andrei P, care, la fel ca i ali ageni economici din raionul Orhei, a dat gru n contul impozitelor, s-a vzut nevoit s achite impozitele cu bani. Ca s-i recupereze banii pentru cele 20 tone de gru, transmise CPC Cereale, care n anul 2001 costau peste 150 mii de lei, a trebuit s umble prin instanele de judecat tocmai 6 ani. Liderul gospdriei, Andrei Grlea, ne-a spus c ncercrile sale de a soluiona problema la prefectul de atunci al judeului, cruia i
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

i aparinea iniiativa, E.Pisov, au euat. Dup un an de umbltur i umilire n faa demnitarilor, A. Grlea a acionat CPC Cereale n judecat. La 19 iunie 2002, Judectoria Economic Chiinu a dat ctig de cauz G Grlea Andrei P., oblignd CPC Cereale s achite suma de 153.384 lei (la preul de 0,9 lei/kg) pentru gru. Aceasta ns nu s-a grbit s respecte decizia judecii. Banii au ajuns n conturile Gospodriei rneti tocmai peste ... cinci ani, cnd preul unui kilogram de gru era de 3,5 lei pentru un kg, de patru ori mai mult dect costa n 2001. Pentru ca aceasta s se ntmple ns a fost nevoie de peste 20 procese de judecat, sute de drumuri Chiinu, timp pierdut prin procese de judecat etc. Peregrinri prin instane Colaboratorii Ociului de executare Ciocana din Chiinu motivau c nu sunt n stare s execute decizia judecii deoarece CPC Cereale nu dispunea de mijloace bneti i bunuri pe adresa indicat n documentul executoriu. i ali demnitari de rang republican la care s-a adresat dup ajutor administraia G Grlea Andrei P. armau acelai lucru. Victoria Iftodi, pe atunci ministru al Justiiei, solicitat vizavi de acest litigiu, remarca c executorii judiciari au ntreprins toate msurile pentru a executa deciziile judecii, dar CPC Cereale nu dispune de mijloace nanciare la cont i nici de patrimoniu care ar putea urmrit n contul achitrii datoriei. Ulterior executorii judiciari, mai arma ministrul, au stabilit c debitorul deine un pachet de aciuni n SA Glia Bulboaca, au aplicat sechestru pe acest pachet i au ncheiat contract de servicii de brocheraj cu Banca Victoriabank SA n scopul realizrii aciunilor, dar acestea nu se vnd din lipsa cumprtorilor. A.Grlea, la rndul su, susine c ntreprinderea, practic, ntotdeauna a avut bani, la cele cteva zeci de conturi, deschise n diferite bnci. Dar pentru a duce n eroare creditorii, dar i n alte scopuri, care ar trebuit s devin obiect de investigaii pentru organele de resort, administraia combinatului, de cteva ori n perioada 2001-2007 a schimbat
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

titulatura ntreprinderii. Un timp combinatul a fost n componena SRL Picom, apoi a fost trecut n .S.Moldresurse. Fostul contabilef al combinatului pe cnd era ntreprindere de sinestttoare, Leonida Gladchi a devenit director al SRL Picom, rmnnd n aceast funcie i dup ce ntreprinderea a trecut n componena .S.Moldresurse. Potrivit lui A.Grlea, anume dna L.Gladchi, a jucat un rol decisiv n aceast istorie, declarndu-i odat franc c nu recunoate datoria i nu are de gnd s-o achite. Dup ecare schimbare a rmei, A.Grlea era nevoit s mearg n judeact cu o nou aciune, ctre noul proprietar al combinatului ca s obin nc un titlu executoriu, dar nu i datoria. Odat, arma dnsul, am aat c la unul din multiplele conturi ale SRL Picom a venit un milion de lei. Imediat am rugat executorii judiciari, ociul crora se a n aceeai cldire cu Judectoria Ciocana, s intervin. Executorii au reacionat operativ, dar n loc de suma real n documentele de sechestru, din greeal, au indicat o sum mai mare. SRL Picom, desigur, n aceeai zi a protestat, iar Judectoria Ciocana, examinnd n regim de urgen (!?) protestul, a ridicat sechestrul i noi am rmas cu buzele umate. Alt dat Inspectoratul Fiscal Rezina a ncercat s aplice sechestru pe contrurile SRL Picom pentru a trece suma datoriei fa de G Grlea Andrei P. n contul achitrilor acesteia cu bugetul. Imediat asupra inspectoratului s-a nceput o presiune nemaipomenit din diferite structuri suspuse, nsoite de avertizri i ameninri. Conducerea inspectoratului a cedat. ntre timp, combinatul s-a rspltit cu toate gospodriile din raionul Rezina care n 2001 au urmat propunerea prefectului. Lui A.Grlea ns i s-a dat de neles c poate n genere s nu-i vad banii, chiar dac toate judecile vor de partea lui. Cu alte cuvinte, i s-a dat de neles c n Moldova nu Legea st n capul mesei Legea lsat la cheremul funcionarilor Litigiul dat a umblat prin procese cinci ani. De ecare dat judecata i ddea ctig de 233

cauz G Grlea Andrei P., dar deciziile rmneau doar pe hrtie. nelegnd c a nimerit ntr-un cerc vicios bine coordonat i controlat, A.Grlea a apelat de cteva ori dup ajutor la prim-ministrul Vasile Tarlev. Deoarece CPC este o ntreprindere de stat, scria el, V rog s m ajutai s-mi recuperez cumva banii, mcar sub form de careva produse, motorin sau suma respectiv s e trecut n contul datoriilor gospodriei fa de buget. Ajutorul nu a ntrziat. Ministrul Justiiei l-a informat despre imposibilitatea achitrii datoriei. Pe de alt parte, colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei au ridicat toate documentele gospodriei ce vizau relaiile cu CPC Cereale, SRL Picom pe care nu le-au ntors nici pn azi. n primvara lui 2007 Curtea de Apel Economic adopt o decizie irevocabil prin care oblig CPC Cereale s restituie G Grlea Andrei P. preul grului primit n vara lui 2001, la preul de la data livrrii (0,9 lei/kg). La acel moment stpn de-facto al combinatului era .S.Moldresurse, administraia creia, n sfrit, s-a conformat deciziei judecii. Andrei Grlea este de prerea c asta s-a ntmplat numai datorit faptului c Andrei Diaconu, directorul .S.Moldresurse, a vrut s procedeze aa. Dar putea s nu vrea, cum nu au vrut, de voie sau inuienai de cineva, ceilali parteneri de litigiu, ind siguri c nu vor trai la rspundere, a remarcat dumnealui. Fiindc n Moldova demnitarii de stat, sau cei cu spete la Palat, n mod contient interpreteaz legea i actele judiciare cum le convine. n Moldova au obligaiuni fa de lege numai muritorii de rnd, a mai adugat A. Grlea, preciznd c aceasta i multe alte probleme cu care se confrunt de la 2000 ncoace au o singur motivaie - concepiile sale politice pe care le promoveaz n mod deschis i care difer cardinal de cele ale guvernanilor. Controale cu duiumul Armaiile lui A.Grlea sunt conrmate de mai multe documente care au ajuns n posesia noastr. ntr-o not de la Procuratura General din martie 2006 se spune c n perioada de referin 234

(2003-2007), la indicaia secretarului Consiliului Suprem de Securitate, Procuratura General, prin intermediul Procuraturii Rezina a efectuat mai multe controale la G Grlea Andrei P. pentru a depista n activitatea ei abuzuri n ce privete gestionarea pmntului, nclcri ale legislaiei. Procurorii au stabilit c nimeni nu s-a adresat n organele procuraturii cu careva pretenii fa de G Grlea Andrei P. , c Inspectoratul Fiscal de Stat a controlat n repetate rnduri legalitatea activitii gospodriei date, dar n-a depistat careva nclcri. Dar, se menioneaz mai departe n document, n baza indicaiei Preedintelui Republicii Moldova i Secretarului Consiliului Suprem de Securitate, procuratura va continua controalele, deoarece s-a considerat oportun de a se aduna noi probe, prin organizarea unei vericri suplimentare a situaiei real existente n G Grlea Andrei P.. 105 zile din an n procese de judecat n perioada vizat au fost intentate 4 dosare penale mpotriva gospodriei rneti. Procuratura, Poliia, Centrul de Combatere a Crimelor Economice i Corupiei, Inspectoratul Fiscal, Inspecia Muncii etc au controlat gospodria i pe liderul ei A.Grlea, consilier raional PLDM, de zeci de ori. A.Grlea a calculat c numai n anii 2007-2008 s-a aat prin judeci, controale i instanele de stat 105 zile, ca s se apere i s demonstreze c este nvinuit pe nedrept. Gospodria noastr gestioneaz circa 3000 ha, este cea mai mare n raionul Rezina i este una din cele mai mari n regiunea Orhei. Noi pltim statului sute de mii de lei pentru ntreinerea aparatului birocratic, menirea principal a cruia este s contribuie la dezvoltarea economiei, s apere interesele i drepturile productorilor. n realitate se ntmpl invers. Cei care trebuie s ne ajute i s ne apere, de multe ori i bat joc de noi n sensul direct al cuvntului. Din an n an persist aceleai probleme Spicuiri din rapoartele anuale privind respectarea drepturilor omului n R.Moldova
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

prezentate Parlamentului de avocaii parlamentari. Anul 2005 n anul de referin, din numrul total de petiii parvenite la Centrul pentru Drepturile Omului, n circa 27,7 la sut este invocat problema accesului liber la justiie. Cu regret, ea rmne a acut, nregistrndu-se aceleai impedimente, cu mici excepii, la fel ca i n anii precedeni: tergiversarea cauzelor penale i civile; lipsa mijloacelor bneti pentru achitarea taxei de stat ntru iniierea procesului civil sau naintarea cererilor de apel i de recurs, angajarea unui avocat; accesul condamnatului aat n detenie la serviciile avocatului din ociu; dreptul la un recurs efectiv; dreptul la un proces echitabil; neexecutarea hotrrilor judectoreti. Cu toate c la 01 iulie 2005 a intrat n vigoare Codul de executare, sarcina cruia este de a apra i a realiza drepturile i libertile persoanelor zice i juridice prin executarea silit a hotrrilor, deciziilor, ncheierilor, ordonanelor, sentinelor cu caracter civil ale instanelor de judecat, problemele la acest capitol nu s-au diminuat. Dimpotriv, pentru creditori n unele cazuri situaia a devenit mai complicat. Anul 2006 Din pcate, reformele implementate nu au sporit ncrederea populaiei n sistemul judectoresc. Aceasta o demonstreaz adresrile frecvente ale cetenilor. Sistemul judectoresc este conceput de populaie mai mult ca o piedic la realizarea drepturilor lor pe mai multe motive: nivelul corupiei din sistem; accesul limitat la serviciile unui avocat calicat; tergiversarea examinrii cauzelor; diverse forme de presiune din partea judectorilor asupra participanilor la proces; calitatea hotrrilor judectoreti i neexecutarea acestora. n circa 25% din adresrile ctre avocaii parlamentari, este invocat problema accesului liber la justiie i dreptului la un proces echitabil. Neexecutarea hotrrilor judectoreti rmne, ca i n anii precedeni, o problem stringent.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Anul 2007 Analiza comparativ a datelor statistice denot faptul c situaia privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova nu a suferit modicri radicale. Cel mai frecvent rmn a nclcate dreptul la proprietate, dreptul la asisten i protecie social, accesul liber la justiie, libertatea individual i sigurana persoanei. Ca i n anii precedeni, n circa un sfert din adresrile ctre avocaii parlamentari este invocat problema accesului liber la justiie i dreptului la un proces echitabil. Subiectele plngerilor parvenite demonstreaz c sistemul judectoresc continu s e conceput de populaie mai mult ca o piedic la realizarea drepturilor lor pe mai multe motive: nivelul corupiei din sistem; accesul limitat la serviciile unui avocat calicat; tergiversarea examinrii cauzelor; calitatea hotrrilor judectoreti i neexecutarea acestora. La Centrul pentru Drepturile Omului nu a fost nregistrat niciun rspuns parvenit de la organul de autoadministrare judectoreasc, n care s se menioneze precum c faptele invocate de petiionari s-au conrmat, c s-au efectuat vericrile solicitate de avocaii parlamentari, c s-au stabilit nclcri ale disciplinei i eticii din partea judectorilor sau c acestora le-au fost aplicate sanciuni disciplinare etc. n alt ordine de idei, continu s persiste atitudinea formal a executorilor judiciari fa de exercitarea atribuiilor de serviciu i practica de restituire a titlurilor executorii fr executare, pe motivul imposibilitii executrii acestora. Sunt relevante cazurile n care, chiar i n poda faptului c creditorul prezint informaii utile pentru executarea hotrrii, executorii nu in cont de aceasta, nu utilizeaz toate prghiile atribuite prin Codul de Executare al Republicii Moldova. Cele mai multe dosare pierdute la CEDO Organizatia obteasca Juritii pentru Drepturile Omului, la rndul ei, susine, referindu-se la analiza efectuat i mediatizat 235

n 2008, c aproape 50 la sut dintre dosarele pierdute de R.Moldova la Curtea European a Drepturilor Omului (CEDO) sunt din cauza nclcrii dreptului la protecia proprietii. Pn la 30 iunie 2008, ara a fost condamnat n total n 123 de cauze, dintre care n 59 de hotrri a fost constatat cel puin o nclcare a dreptului la protecia proprietii. Neexecutarea sau executarea tardiv a hotrrilor judectoreti a fost constatat n 42 de cauze, spun juritii. Conform lor, termenul de neexecutare a unei hotrri judectoreti executorii ce depete 12 luni este considerat de CEDO ca ind nerezonabil. n cauzele moldoveneti n care curtea s-a pronunat, pn la 30 iunie 2008, din motivul eexecutrii unei hotrri ju-

dectoreti, termenul de neexecutare a variat de la 12 luni la 20 de zile. Tudor Iacenco, Victor Sofroni, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(28.08.2008, www.investigatii.md)
Investigaia a fost realizat n cadrul proiectului Jurnalitii mpotriva corupiei, implementat de Centrul de Investigaii Jurnalistice n cadrul Programului Consolidarea Capacitilor de Monitorizare a Societii Civile din Moldova (CCMSCM), nanat de Guvernul SUA prin intermediul Corporaiei Provocrile Mileniului i administrat de USAID n cadrul Programului Preliminar pe ar (PP) pentru Moldova, componenta II. Programul CCMSCM este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaional (AED), cu suportul tehnic din partea IREX.

Condamna\i la moarte lent=


Locatarii caselor avariate din Chiinu risc s rmn n drum n 2001, cnd au nceput construciile n apropierea blocului nostru locativ, ne-am adunat toi vecinii i am protestat mpotriva aciunilor abuzive ale constructorilor. Apartamentele noastre sunt ntr-o stare avariat, iar amplasarea la o distan foarte mic a dou edicii enorme, provoac ruinarea lor denitiv. Familii ntregi vor rmne fr spaiu locativ. Ei ne-au ameninat c, dac nu ncetm protestele, ne vor urca pe toi ntr-o main i nimeni nu ne va da de urm. n cel mai bun caz, ne vor amenda pentru stoparea lucrrilor de construcie. De trei ani de zile, locatarii unui imobil de pe str. A. Hajdeu sufer din cauza umiditii, a lipsei de ventilaie i de lumin. Ei arm c aceast stare degradant a spaiilor lor locative este cauzat de amplasarea la o distan prea mic a unui magazin de mrfuri industriale (beneciar Natalia Timofei) i a centrului comercial cu prestri de servicii (beneciar I. Petucan). Potrivit legii, distana dintre imobile trebuie s e de cel puin 1,5 metri. 236 Control la faa locului Inspecia de stat n construcii, solicitat de aceti locatari, a efectuat un control, constatnd c amplasamentul construciilor aate n vecintate cu imobilul din str. A Hajdeu 71 nu contravine cerinelor de insolaie prevzute de pct.2.12 al SniP 2.07.01-89, deoarece distana pn la peretele mejie al casei de locuit din adresa nominalizat constituie 1,5 m i peretele n cauz este lipsit de ferestre. Elena Duliga, locatara ap. 6, a msurat, n prezena reporterului de gard, distana de la peretele apartamentului su pn la peretele magazinului. Sunt 98 cm distan. Reprezentanii Ageniei Construcii i Dezvoltare a Teritoriului, venind la faa locului, au recunoscut c umiditatea pereilor din apartamente ar putea cauzat de apropierea nemijlocit a magazinului. Apartamentele date nu corespund cerinelor normative pentru locuine, avnd defecte i neconformiti nelichidabile cum ar umiditatea peretelui pe toat suprafaa din partea magazinului nou construit, lipsa insolaiei i ventilaiei, cota pardoselilor este mai joas
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

dect suprafaa terenului, structura i rezistena apartamentului dispune de un grad considerabil de uzur zic. Dar, mbuntirea condiiilor locative ine de competena Administraiei publice locale, la care aceti locatari ar trebui s se adreseze, arm Anatol urcanu, vicedirector general al Ageniei Construcii i Dezvoltare a Teritoriului, n rspunsul su pentru proprietarii apartamentelor din casa 71 de pe str. Hajdeu, trimis pe 08.08.2007. n aprilie am fcut reparaie. Nu a trecut o lun, c peretele a mucegit. Nu mai vorbesc de podul apartamentului care, n orice clip, poate s cad peste oricine. Cine e vinovat? De la cine s cerem dreptate? Cnd ne vor oferi spaiul locativ pe care ni-l promit de atia ani? Apartamente periculoase pentru sntate Locatarii au adresat repetate plngeri la Pretura responsabil de soluionarea problemei. La 9 iulie 2007, s-a format o alt comisie special, din 4 membri: V. Ghincul, vicepretor de Rcani, L. Surlaru, ef al seciei coordonare imobil i servicii comunale, i doi specialiti coordonatori. Locuina este amplasat mai jos de nivelul solului cu 30 cm (demisol). Peretele lateral este parial umed, acoperit cu mucegai, ceea ce prezint pericol pentru sntatea locatarilor, a concluzionat comisia. Umiditatea din apartamente a agravat simitor sntatea mai multor locatari. De un an i jumtate, Elena Duliga a ieit la pensie. Pentru c e mai mult timp acas, i-a distrus sistemul respirator, ind internat la spital de opt ori. Ultima diagnoz stabilit de medic astm bronic mixt persistent. Medicul mi-a spus c, dac nu-mi schimb locul de trai, tratamentul pe care-l primesc este zadarnic. Lunar cheltui pe leacuri peste 1500 de lei, pe cnd pensia mea de profesor e de 1114 lei. Timp de 43 de ani am predat limba romn i acum, ind pensionar, sunt nevoit s-mi triesc viaa n condiii inumane, se plnge Elena Duliga. nc din 1994, prin decizia Preturii Rcani, apartamentele n cauz, construite n 1918,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

au fost calicate drept inutilizabile pentru trai, fapt constatat i de Agenia Construcii i Dezvoltare a Teritoriului. Proprietarii apartamentelor din casa nr. 71, str. A. Hajdeu, au fost nregistrai, la Pretura Rcani, n rndul persoanelor ce domiciliaz n case inutilizabile. Codul locativ, art. 37, prevede acordarea unor locuri de trai cetenilor care se a la eviden n vederea mbuntirii condiiilor, potrivit ordinii de succesiune stabilite n liste speciale. O mn pe alta se spal n Chiinu n ecare secund se construiesc imobile neautorizate. Nu suntem n stare s le urmrim pe toate, ne spunea, ori de cte ori venea pe la noi, pretorul de Rcani, Ion Paladi, i amintesc locatarii de pe str. Hajdeu. Ei presupun c dezinteresul Preturii este cauzat de faptul c soul Nataliei Timofei, beneciara magazinului i directoarea Liceului Mihail Koglniceanu, este judector la Judectoria sectorului Rcani. O mn pe alta se spal. Pretorul nu se va ridica mpotriva judectorului, consider locatarii. Am ncercat s solicitm opinia judectorului Ion Timofei referitor la legalitatea amplasrii magazinului soiei sale n apropierea imobilului din str. Hajdeu, dar am constatat c judectorul e n vacan. 35 de ani n rnd dup apartament Din 1973 stau n rnd dup spaiu locativ. Astzi, ridicnd arhiva, m-am regsit n list, a 257-a, ica mea, pe care am nscris-o n rndul general n aceeai zi, e a 586-a, vorbete Elena Duliga despre viteza trecerii rndului. i Direcia general Locativ-Comunal i Amenajare a examinat petiia colectiv a locatarilor de pe str. A. Hajdeu, constatnd c, n municipiul Chiinu s-a creat o criz acut de spaiu locativ, deoarece procesul de privatizare a redus considerabil fondul locatuiv de stat, iar bugetul municipal nu a beneciat, pe parcursul ultimilor ani, de mijloace nanciare destinate construciei de locuine. Problema locatarilor de pe str. Hajdeu e la eviden. Ei 237

vor evacuai cnd vom avea fond locativ disponibil. Alte modaliti de soluionare a problemei nu exist. Pretura Rcani e mai sceptic i mai categoric. Primria nu dispune de spaiu locativ corespunztor nici pentru soluionarea problemelor extrem de compicate (evacuarea cetenilor din ncperile avariate, asigurarea cu locuine a famiiilor cu trei i mai mui copii, a invalizilor). Prin urmare, problema abordat de locatarii blocului de pe str. A. Hajdeu e una fr soluii. Rspunsul este nsoit i de o list a cetenilor care au nevoie de ameliorarea condiiilor de trai din fondul de stat. Lista include 1187 de persoane: 12 invalizi de rzboi, 5 familii ale ostailor czui, 33 invalizi din copilrie, l72 grav bolnavi, 39 familii cu 5 i mai muli copii etc. Dintre persoanele incluse n list cele mai multe sunt familiile domiciliate n

case inutilizabile pentru trai, 527 persoane, printre care este i familia Duliga. Cnd mai putea oprit construcia ediciilor, toi s-au fcut c nu ne aud. Acum, dei recunosc c exist probleme, ne acuz c nu ne-am adresat la timp, spunnd c e ireal s cear demolarea magazinului i a centrului comercial. Noi, care locuim n spatele acestor edicii, suntem condamnai la moarte lent. Nu cred c voi mai n via pn va ajunge i rndul nostru pentru a primi apartamente de la stat. Pereii din apartamentele noastre se ruineaz tot mai mult din cauza umiditii, iar noi riscm s rmnem n drum, spune decepionat Elena Duliga, spitalizat din nou deoarece a suferit o criz de astm. Svetlana Pana
(Ziarul de Gard, 17.07.2008, http://garda.com.md)

Lege pentru deporta\i


n 2008 - ca i n 1960 o vac i un purcel Era 6 iulie 1949, ora 3.00 noaptea, cnd 23 de familii de la Ungheni ateptau nspimntate s fie urcate ntr-un vagon pentru vite. Acel transport avea destinaia Siberia, aflat la mii de kilometri de cas. Btrni, copii sau femei nsrcinate, toi erau tratai n acea noapte de var mai ru dect animalele, fiind etichetai dumani ai poporului. Mihai Macovz abia mplinise 13 ani. mpreun cu prinii i surorile, el a fost urcat n noaptea aceea de 6 iulie 1949 ntr-un tren ce a luat-o ntr-o direcie absurd, n aceeai direcie fiind dus adolescena i ntreaga lui via. Dei au trecut peste 60 de ani, crima acelei nopi nu a fost ndreptit pentru el i pentru celelalte 22 de familii aflate n acea noapte pe acelai peron. 238 Peste noapte tiubeiele au devenit cutii Am stat acolo 9 ani i 14 zile, i amintete cu exactitate Mihai Macovz din or. Ungheni, astzi preedintele Asociaiei Victimelor Regimului Comunist de Ocupaie i a Veteranilor de Rzboi ai Armatei Romne din R. Moldova. Prinii si au revenit la civa ani dup decesul lui Iosif Stalin, conductorul URSS. Mihai Macovz a fost eliberat mai trziu, reuind s se ntoarc acas n 1958. Nici el i nici prinii si nu au avut voie s revin n locul natal, or. Ungheni. Motivul pentru care li s-a pus condiia s prseasc timp de 24 de ore batina era faptul c Ungheniul este un ora de frontier. Familia Macovz a fost obligat s-i gseasc un loc de trai pe malul Nistrului, n localitatea Vadul lui Vod. De ajutor le-a fost o medalie pe care a cptat-o tatl su pentru munca grea depus n lagr, care a fcut posibil revenirea n Ungheni a familiei lui Mihai Macovz pe
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

parcursul a 6 luni. Nici medalia, ns, nici destrmarea URSS nu l-au ajutat s-i recapete averea conscat de sovietici. De atunci, din 1960, Mihai Macovz lupt pentru acest drept al su. n acea noapte de iulie a fost ntocmit un proces-verbal n care erau indicate toate bunurile care ne-au fost conscate, spune Macovz. Dar peste cteva zile de la deportarea noastr a fost ntocmit un alt proces-verbal. n acel act, tiubeiele s-au transformat n iaciki (lzi), iar 7 ari de pmnt, n 5 ari de pmnt, mai spune btrnul, care tie cu exactitate ce au avut prinii si i c n 1960, drept despgubire, familiei Macovz i s-a dat o vac i un purcel. Din cele dou case ale familiei sale, s-au ales cu clubul satului, loc n care era aproape imposibil s se stabileasc cu traiul. Cealalt cas a devenit grajd pentru caii din colhozul satului. 100 de lei din partea R. Moldova Mihai Macovz ns a continuat s cear proprietatea conscat n anii represiunilor staliniste. Astfel, imediat dup declararea independenei, autoritile de la Chiinu au stabilit c toat averea jefuit de comuniti a valorat ,nici mai mult, nici mai puin, 100 de lei. Bineneles c am refuzat acea btaie de joc de 100 de lei, numit despgubire material, explic Mihai Macovz. Acum cteva zile btrnul a primit un rspuns de la Ministerul Justiiei, prin care i se spune negru pe alb c e dicil s i se ntoarc averea conscat n 1949. Totodat, la cteva sptmni de la publicarea articolului Dosarele de la Papur-Vod, supuse unei legi ilegale, viceministrul Justiiei, Nicolae Eanu, a reacionat printr-o scrisoare de dou pagini. n acel articol publicat la 10 iulie 2008, Ziarul de Gard a armat ipoteza potrivit creia, pentru a-i recpta averea, deportaii trebuie s respecte un cadru legislativ ilegal. Cea mai mare btaie de cap rmn a actele ce atest conscarea, naionalizarea bunurilor sau scoaterea lor n orice alt mod din posesie, eliberate de arhive i de alte instituii abilitate, precum i certicatul de motenitor i actele ce conrm starea de rudenie cu persoana supus repre Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

siunilor politice, dac cererea este depus de motenitorii acesteia. Viceministrul da, deportaii ba Chiar dac Ziarul de Gard a venit cu exemple concrete ale persoanelor supuse represiunilor care ncearc de zeci de ani s-i recapete averea conscat, scrisoarea viceministrului ne asigura c situaia ar alta. Motenitorilor persoanelor reabilitate li se restituie bunurile sau li se recupereaz valoarea acestora, ori li se achit compensaii doar n situaia cnd acetia prezint certicatul de motenire ori alte documente, care adeveresc legalitatea motenirii. n scrisoare e vorba anume despre acel certicat care, pentru muli, este aproape imposibil de a-l cpta. n vederea obinerii certicatelor de motenitor, motenitorii persoanelor reabilitate urmeaz s se adreseze notarului pentru deschiderea procedurii succesorale , se spune mai departe n scrisoare, fr s se aminteasc de acele cazuri n care cei supui represiunilor se pomenesc n ociile notarilor, iar acetia refuz s le dea actul de motenitor. Aa cum i s-a ntmplat lui Gheorghe Tataru, de 74 de ani, din Clrai, deportat n 1949 mpreun cu familia sa, dar i n zeci de alte cazuri, despre care a amintit Valentina Sturza, preedinta Asociaiei Fotilor Deportai i Deinui Politici din R. Moldova. Dosarele de la Papur-Vod, pstrate la MAI Scrisoarea viceministrului continu cu un minicapitol despre arhiva dosarelor deportailor de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Persoanele reabilitate i motenitorii lor sunt n drept s obin manuscrisele, fotograile i documentele personale ce s-au pstrat, spune reprezentantul Justiiei, remarcnd c aceast prevedere este strict executat de ctre colaboratorii Arhivei centrale a MAI. Remarcm c anterior, la solicitarea noastr cu privire la aceste arhive, la biroul de pres al MAI ni s-a spus c-s dosarele de la Papur-Vod. Totodat, scrisoarea viceministrului Eanu noteaz 239

c pentru achitarea compensaiei persoanelor supuse represiunilor, n Legea bugetului de stat pentru anul 2008 sunt prevzute mijloace nanciare de aproape 25 milioane lei, aceeai sum ind preconizat i pentru bugetul de stat din 2009. Dosarele deportailor duc la CEDO n scrisoarea sa, Nicolae Eanu a fcut trimitere i la Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, adoptat n iunie 2006. La prima vedere, aceasta ar veni n sprijinul deportailor decii s-i recupereze averea. Actul, intrat n vigoare la 1 ianuarie 2007, promite c n cazul n care bunurile conscate, naionalizate sau scoase n orice alt mod din posesie n legtur cu represiunile politice nu pot restituite, valoarea acestora se recupereaz prin achitarea de compensaii, n baza

cererii depuse de persoanele reabilitate sau de motenitori. Despre aceast lege deputata Valentina Cunir spune c este una ilegal, pentru c fotii deportai nu pot s obin certicate de motenitor, contrar regulamentului Guvernului. Cei care au fost deportai n Siberia nu au putut s le lase copiilor certicate de motenitor, spune deputata, conrmnd c n arhive lipsete informaia despre averea conscat de la deportai. Pentru c le lipsesc aceste acte, deportaii nu vor reui s-i recapete bunurile, chiar dac n buget ar prevzui bani pentru ei. Acest lucru s-a fcut intenionat, iar cadrul legislativ respectiv ar putea s duc toi deportaii la CEDO. Anastasia Nani
(Ziarul de Gard, 11.09.2008, http://garda.com.md)

240

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 47. Dreptul la asisten i protecie social


(1) Statul este obligat s ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent, care s-i asigure sntatea i bunstarea, lui i familiei lui, cuprinznd hrana, mbrcmintea, locuina, ngrijirea medical, precum i serviciile sociale necesare. (2) Cetenii au dreptul la asigurare n caz de: omaj, boal, invaliditate, vduvie, btrnee sau n celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzisten, n urma unor mprejurri independente de voina lor.
(Constituia Republicii Moldova)

47.
(1) , , , , , . (2) , , , , .
( )

Criza sistemului de pensionare din Republica Moldova


Astzi, un salariat asigur pensia unui btrn, raport catastrofal, media normal ind de 3 salariai la un pensionar. Potirivit Organizaiei Internaionale a Muncii, orice pensionar din Republica Moldova trebuie s primeasc o pensie de cel puin 40 % din salariul mediu pe ar. Asta nseamn c n 2007 cea mai mic pensie urma s e de 1.000 lei. Realitatea ns arat altfel. n 2007, pensia medie pe ar a fost de 550 lei i acoperea doar 28 la sut din bugetul minim de consum. Dei sunt foarte mici, Guvernul nu majoreaz pensiile, limitndu-se doar la indexarea lor anual. Republica Moldova are nevoie de o reform a sistemului de pensionare. Banca Mondial a chemat de mai multe ori Guvernul s schimbe din temelie modalitatea de calculare a pensiilor n R. Moldova. Autoritile ns au rspuns cu tcere. Ne am n pragul unei crize a sistemului de pensionare. Din cauza exodului masiv al moldovenilor n strintate, autoritile pierd oameni care contribuie la formarea Bugetului asigurrilor sociale de stat, sursa principal de plat a pensiilor. Astzi, un salariat asigur pensia unui btrn, raport catastrofal, media normal ind de 3 salariai la un pensionar. n urmtorii ani, situaia ar putea s se complice i mai tare, deoarece n sistemul de pensii vor intra persoanele nscute n anii 1948 -1950, care numeric depesc numrul de pensionari din prezent. Din ce resurse i ce pensii va plti Guvernul acestor oameni? Ce soluie va gsi i pentru actualii pensionari de rnd medici, profesori, savani, agricutori - care cu o pensie de doar 500-900 de lei triesc ntr-o srcie cumplit? Unii din pensionarii sraci ncearc disperat s obin rspuns la ntrebarea: de 242 ce dup ce am muncit mult pentru a ctiga un salariu ct mai mare i am pltit impozite pe potriva salariului, am ajuns s primesc o pensie de nimic? Vedei mai jos istoria unei foste directoare de coal care a btut n uile tuturor instanelor pentru a aa rspuns la aceast ntrebare. Ai salariu mare, primeti pensie mic Elena Sparionoapte din satul Trifeti, Rezina, s-a pensionat la 2 mai 2004. Dup 30 de ani 4 luni i 2 zile de munc n calitate de profesoar (13 ani) i director al colii medii (17 ani) dumneaei s-a ales cu o pensie de doar 318 lei i 85 bani. La nceput, am crezut c e o greeal, pentru c un coleg de coal, pensionat cu trei luni mai nainte i care avuse un salariu mai mic, a primit o pensie mai mare. Salariul mediu lunar al meu a fost cu 27% mai mare ca al colegului i coecientul individual utilizat la calcularea pensiei era, la fel, mai mare, ne spune Elena Sparionoapte. La solicitarea fostei directoare de coal de a verica corectitudinea calculrii pensiei, Casa Naional de Asigurri Sociale din Rezina a rspuns c i ntr-un caz i n altul pensiile au fost calculate corect. Potrivit directorului lialei Rezina a Casei Naionale de Asigurri Sociale (CNAS), Tatiana Batist, pensia colegului dnei Sparionoapte a fost calculat i recalculat n baza coecientului individual al salariului calculat pe o perioad mai favorabil (octombrie 1988 septembrie 1993). n plus, deoarece pensia colegului ei a fost stabilit pn la 1 aprilie 2004 dnsul mai beneciaz i de recalcularea fcut de la aceast dat, care de asemenea inueneaz pozitiv cuantumul pensiei dumnealui, a explicat dna Batist.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Cine trebuie s descurce, ncurc i mai mult iele Dup primirea acestui rspuns, familia Sparionoapte a ncercat s caute dreptate la CNAS republican. n decembrie 2004, A. Sci, pe atunci director al Departamentului pensii i indemnizaii la CNAS, scria acelai lucru: pensia de 318,85 bani a fost calculat just, n conformitate cu legislaia n vigoare. Femeia nu s-a oprit aici. S-a adresat cu o petiie la Ministerul Muncii i a Proteciei Sociale. Rspunsul a fost operativ, dar acelai ca i coninut. La noi, cnd oamenii nu mai tiu cum s rezolve o problem, se adreseaz preedintelui V. Voronin, spernd c mcar astfel dreptatea va triumfa. Aa a procedat i familia Sparionoapte. Reproducnd esena problemei, E. Sparionoapte meniona: Nu neg corectitudinea calculrii pensiei. Dar mi se pare c formulele aplicate nu-s n favoarea celor ce muncesc. Ele nu reect contribuia cetenilor n propirea rii, las impresia unui instrument de manipulare cu asigurrile sociale ale populaiei. i aici cercul s-a nchis. De la Preedinie scrisoarea a fost expediat la Guvern, de acolo iari la CNAS care a conrmat: Aa prevede Legea! n august 2004, n cadrul unei edine lrgite a Guvernului de la Rezina, solicitat la tem, ex-ministrul Anatol Revenco a recunoscut c problema exist, dar, pentru a soluionat, trebuie modicat legea. Au trecut patru ani, timp n care Legea privind pensiile de asigurri sociale de stat a fost modicat de mai multe ori, dar nesemnicativ. n 2007, cetenilor li s-a oferit posibilitatea s depun cereri la CNAS ca s li se recalculeze pensiile. Au prezentat documentele i cei doi colegi-profesori din satul Trifeti. n urma recalculrii, Elena Sparionoapte s-a ales cu o pensie de 800 de lei, iar colegul ei cu una de ... 900 lei. Solicitat s comenteze situaia, viceministrul Proteciei Sociale, Familiei i Copilului, Iurii Bucinschi, de asemenea, ne-a comunicat c cuantumul pensiei este direct proporional venitului mediu asigurat i stagiului total de
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

cotizare; c n urma modicrilor aplicate la Legea privind pensiile de asigurri sociale de stat s-au schimbat condiiile de calcul a coecientului individual al pensionarului. Dac pn la modicare baza temporal de calcul a coecientului individual era de 36 de luni consecutive din ultimii 5 ani pn la intrarea n vigoare a Legii privind pensiile, apoi, dup modicare, coecientul reprezint raportul dintre suma salariului pentru oricare 60 de luni consecutive din ultimii 15 ani de munc anteriori intrrii n vigoare a Legii i suma salariului mediu pe ar pentru aceast perioad. n opinia lui I. Bucinschi, n urma creterii perioadei de calcul, pensionarii au ctigat, deoarece pot s benecieze de alegerea celei mai favorabile perioade din stagiu, iar pensia va corespunde realitii ocupaionale a pensionarului. Avem cele mai mici pensii din Europa i CSI Explicaiile demnitarilor sun frumos, dar nu prea convingtor. Republica Moldova continu s aplice metode discriminatorii de calculare a pensiilor n urma crora decalajul dintre pensia oamenilor de rnd i a demnitarilor este considerabil. Astzi, pensia medie n R. Moldova este de circa 550 lei i cea mai mic n Europa de Sud-Est i CSI. Asemenea pensii primesc majoritatea pensionarilor care au lucrat n nvmnt, medicin, agricultur, industrie etc. Dar sunt i unele categorii de angajai, precum deputaii, membrii Guvernului, judectorii, procurorii, funcionarii publici, pensiile crora se stabilesc dup alte criterii. Ca urmare a modicrilor operate de Parlament, n 2003, n Legea nr. 156-XIV din 1998, pensia efului statului este de cca 7500 lei, a procurorilor i judectorilor 4452 lei, a deputailor 4300 lei etc. Pentru comparaie vom meniona c, dup indexarea din 1 aprilie 2008, mrimea pensiei minime pentru limit de vrst este de 475 lei, pentru lucrtorii din agricultur - 422 lei, pensia de invaliditate de gradul I a ajuns la 337 lei, de gradul II - la 326 lei, de gradul III la 229 lei. 243

Potrivit expertului IDIS Viitorul, Alexandru Gamanji, una din cauzele acestei situaii rezid n sistemul actual de asigurare cu pensii, care se aseamn mai mult cu un sistem scal, deoarece contribuiile de asigurare ale companiilor nu se bazeaz pe evaluarea riscurilor sociale, adic nu mai poart un caracter de asigurare. Gamanji consider c actualul sistem de pensii i-a epuizat toate rezervele, nclcnd drepturile omului la o via i o btrnee asigurat. Demnitarii primesc pensii de 80% din propriul salariu, iar pensionarii de rnd de nici 40% din salariul mediu pe ar. Solicitat de CIN, deputatul Valentina Stratan, membru al Comisiei parlamentare pentru protecie social, a conrmat colapsul sistemului de pensionare. Regretm c pn la moment, Guvernul, care, de fapt, rmne responsabil pentru aceast reform, doar a conrmat necesitatea ei, dar nu a ntreprins nimic pentru aceasta. Pn la moment Guvernul doar constat necesitatea reformei, limitndu-se la indexarea anual a pensiilor, fapt care nu rezolv problema majoritii

pensionarilor care continu s primeasc o pensie mult mia mic dect minimul de existen din R. Moldova. Potrivit Valentinei Stratan, una din condiiile reformei sistemului de pensii ar trebui s e reducerea substanial a categoriilor de pensionari privilegiai. Pensia deputailor i membrilor de Guvern constituie, ncepnd cu decembrie 2007, 80% din mrimea nominal minim deplin a salariilor de funcie i se modic odat cu majorarea lelor respectivilor n exerciiu. Funcionarii publici pot benecia de pensii cu 5 ani mai nainte de a atinge vrsta general de pensionare i primesc 70 la sut din salariul mediu care l-au avut. Prin contrast, salariile demnitarilor sunt de 70-80% din propriul salariu care, oricum, este simitor mai mare dect salariul mediu pe ar. La cellalt capt al sistemul se a pensionarii de rnd care nu primesc nici 40% din salariul mediu pe ar. Tudor Iacenco, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(13.06.2008, www.investigatii.md)

244

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 48. Familia


(1) Familia constituie elementul natural i fundamental al societii i are dreptul la ocrotire din partea societii i a statului. (2) Familia se ntemeiaz pe cstoria liber consimit ntre brbat i femeie, pe egalitatea lor n drepturi i pe dreptul i ndatorirea prinilor de a asigura creterea, educaia i instruirea copiilor.
(Constituia Republicii Moldova)

48.
(1) . (2) , , , .
( )

Un apartament pentru o via\= de om?


O ceart i o btaie ntre doi soi din municipiul Bli s-a sfrit cu moartea soiei care a czut de la etajul patru al blocului n care locuiau. Rudele Liliei, care avea 33 de ani i a lsat n urm trei copii orfani, cred c soul ei, Gheorghe Dodu, ar omort-o, dup care ar aruncat-o pe geam ca s ascund urmele crimei. Brbatul neag acuzaiile, dei a recunoscut c i-a btut n acea noapte soia, iar Judectoria Bli l-a obligat recent s achite statului 10 000 de lei pentru faptul c ar determinat-o pe femeie s se sinucid. Apropiaii Liliei cred c fostul so al acesteia ar scpat cu o pedeaps uoar, dup ce i-a dat unul dintre apartamente pe mna justiiei de la Bli. Tragicul eveniment s-a ntmplat n noaptea de 22 spre 23 mai curent. Pe 22 mai fusese hramul municipiului Bli i soii Dodu au avut oaspei n apartamentul de pe str. Conev. Unii au rmas s doarm la ei peste noapte, dar acetia susin c nu au auzit nimic din cearta celor doi. Noaptea trziu, pe la 3.00, ul Liliei din prima cstorie se ntorsese acas, dar tatl su vitreg nu l-a lsat s intre. Stelian era singurul care locuia alturi de mam, celelalte dou surori mai mici ale lui andu-se la bunica, indc Gheorghe nu-i permitea acesteia s-i in copiii cu ea. I-a spus biatului cu cuvinte necenzurate s se duc unde vrea i s uite ua acestui apartament, a declarat pentru JURNAL Lucia Braoveanu, sora Liliei. Stelian a cobort i a fost abordat de doi tineri care i-au cerut telefonul mobil s sune la Salvare, indc tocmai vzuse o femeie czut de la etaj. Stelian i-a descoperit mama ntins la pmnt i fr suare. Btut nainte de cderea de la etaj n instana de judecat, soul femeii a spus c aceasta a reuit s se ncuie n salon 246 n timp ce el a mers s vad cine suna la u i atunci s-ar aruncat de la etaj. Rudele Liliei sunt convinse ns c aceasta a fost aruncat pe geam. Ea a fost btut cu dou ore nainte s e aruncat pe fereastr. Nu neleg cum oamenii care erau n cas atunci zic c nu au auzit nimic, dei erau obiecte stricate pe jos. Atunci, la 2.15 noaptea, soul Liliei l-a sunat pe eful ei. El era tare gelos, iar cnd se mbta o i btea, mai spune Lucia. Prietena defunctei, Ludmila, conrm c, n ultimul timp, erau tot mai dese cazurile cnd Lilia nu dormea pe acas. Dac l suna i simea c a tras la msea, nu se mai ducea acas, indc o btea. Acetia i-au legalizat relaia n noiembrie 2007. Tot aurul de pe ea era scos i pus pe mas grmjoar. Avea i un deget rupt. Dei expertiza medico-legal arat c sora mea a fost btut crunt cu dou ore nainte de a aruncat de la etajul patru, aceasta nu a fost ataat la dosar, adaug Lucia n timp ce ne prezint un teanc de documente i poze. Leziuni corporale uoare Raportul medicului legist Laureniu Grecu de la Centrul de Medicin Legal arat c femeia avea vnti la ochi i brbie, snge n esuturile mucoasei bucale i n regiunea lombar, toate provenite de la lovituri care au fost aplicate cu o or sau dou nainte de deces. Totodat, femeia avea snge revrsat cu mai bine de jumtate de or nainte de deces n esuturile moi ale spatelui i n cel hepatic. n decizia de judecat pronunat pe 16 septembrie 2008 este scris c n noaptea de 23 mai, aproximativ la ora 3.00, Gheorghe Dodu i-a aplicat Liliei cteva lovituri n regiunea feei, producndu-i acesteia lovituri corporale uoare, adic vnti la ambii ochi i pe un deget al minii drepte, un hematom la barb, iar aceasta a determinat-o pe femeie s se
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

arunce pe fereastr, sinucigndu-se. Gheorghe i-a recunoscut vina, se mai arat n decizia judecii, i pentru c a fcut-o de bun voie va trebui s plteasc statului 10 000 de lei. Decizia poate atacat la Curtea de Apel Bli numai dac au fost nregistrate greeli de procedur. Adic, pedeapsa primit de Gheorghe Dodu nu mai poate revzut. ntre timp, cei trei copii ai Liliei cresc cu mama ei care este btrn i bolnav. Am avut comoie De ce nu i-a dat voie ului s intre n cas? nseamn c ea era deja moart. M-am consultat i cu criminaliti de la Moscova care au vzut pozele i mi-au spus c un om viu nu cade aa de la nlime cum Lilia. n expertiza medico-legal este constatat faptul c sora mea a fost lovit peste rinichi, dar instana a calicat acest lucru ca ind leziuni corporale uoare. i, dei la edina de judecat de la mijlocul lunii septembrie au srit rudele lui Gheorghe s m bat, vicepreedintele Judectoriei Bli striga s-mi e arestat ul care mi-a luat aprarea. Explicaia e la suprafa, zice Lucia. Asta pentru c avocata lui Gheorghe, Angela Gherasim este nimeni alta dect soia vicepreedintelui Judectoriei Bli, Dumitru Gherasim. Solicitat de JURNAL, Angela Gherasim ne-a spus c rudele decedatei au fost cele care au tbrt n sala de judecat, dei nu aveau voie, l-au btut pe Dodu i au dobort-o la podea i pe avocat. Am stat o lun la spital i pn acum sunt cu piciorul legat. Chiar am avut comoie, susine Gherasim. Acum, pe marginea acestui caz este demarat o anchet penal. Ct privete cazul clientului su, avocata susine c decizia

instanei a fost corect, indc sunt martori care au vzut cum ea de sine stttor a srit peste geam. Totodat, au fost fcute expertize care au dovedit c trupul femeii nu a fost aruncat. Tranzacie dubioas n perioada ct a durat procesul legat de decesul Liliei, a avut loc o tranzacie dubioas legat de un apartament cu trei camere.Eu personal am fost cu Lilia la apartamentul de pe strada Decebal 170 care era al lui Gheorghe. E adevrat, imobilul nu era scris pe numele lui, indc acesta nu vroia s-l mpart cu prima lui soie de care a divorat, i era scris pe altcineva. Acolo stteau nite tineri la gazd care pot gsii i ntrebai cum Gheorghe le-a luat odat hainele i chiar lenjeria de pe pat pentru c nu achitau chiria. Lilia a fost la Moscova s lucreze i a bgat muli bani n acel apartament. Toi tiau despre asta, zice prietena defunctei, Ludmila. Curios este c acest apartament a fost cumprat pe 8 august curent de Natalia i Mihai Bejenari. n plus, potrivit datelor Ociului Cadastral Teritorial Bli, acest imobil a fost pus n gaj la Banca de Economii n schimbul a 140 000 de lei care, atenie!, au fost eliberai de banc exact n ziua cnd a fost pronunat verdictul n cazul lui Gheorghe Dodu, adic pe 16 septembrie 2008 (!). Angela Gherasim a declarat pentru JURNAL cu nu-i cunoate pe noii proprietari ai apartamentului din str. Decebal. Raisa Lozinschi
(Jurnal de Chiinu, 17.10.2008, www.jurnal.md)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

247

Academicianul Gheorghe Palade: fa\= ]n fa\= cu declinul demografic


Problema demograc este una vital pentru republica noastr. Perspectiva dezvoltrii rii depinde de promovarea unei politici demograce nelepte, politic care atinge interesele ceteanului, familiei, statului, Bisericii i ale oricrei comuniti, ale generaiilor de azi i, n egal msur, ale generaiilor de mine. S m oneti i mrinimoi, s nu punem pe spatele acestora din urm greul soluionrii marilor provocri. 2-2,1 copii de la ecare mam acesta ar colacul de salvare. Altfel ne ateapt cteva decenii de deert demograc. Acad. Gh. Palade a avut pe tematica dat apariii n pres pe parcursul anilor 2004-2006, Domnia sa cutnd s sensibilizeze conducerea rii asupra pericolului ce ne pate... - Domnule academician, anul trecut Secia Cercetri Socio-Demograce ale Familiei din cadrul Academiei de tiine a Moldovei a scos de sub tipar volumul Transformri demograce, viaa familial i sntatea populaiei, monograe aprut sub ngrijirea Dvs., care chiar de la apariie s-a recomandat ca un eviniment editorial. Cartea este recenzat de profesorul bucuretean Vasile Gheu, expert al ONU n domeniul demograei, directorul Centrului de cercetri demograce al Institutului naional de cercetri economice al Academiei Romne. Domnia sa este de prere c lucrarea dat ar putea contribui la elaborarea unei strategii naionale n domeniul populaiei, atunci cnd i clasa politic va realiza complexitatea acestei situaii i pericolele care se ntrevd. Pe scurt: care snt referinele (recomandrile) Dvs. pe marginea apariiei acestui volum? - Avem aici rezultatele cercetrilor din ultimii ani efectuate de colaboratorii Seciei nominalizate, structur a Institutului de Filozoe, Sociologie i tiine Politice din cadrul AM, precum i de cercettorii de la catedra Geograe a ASEM, n persoana profesorului Constantin Matei, de la USMF Nicolae Testimieanu, n persoana profesorului Dumitru Tintiuc, etc. n lucrare este reectat evoluia proceselor demograce din a doua jumtate a secolu248 lui XX i nceputul secolului XXI, cercetri efectuate n context global, dar mai detaliat n context republican. n monograe snt prezentai toi indicatorii principali cu privire la micarea populaiei, cu excepia proceselor emigraionale n adevrata lor amploare, deoarece, cu regret, nu dispunem de numrul concret al persoanelor plecate la munc peste hotarele republicii. M refer la emigranii legali i ilegali. Ultimii constituie, dup unele calcule, aproape dou treimi din numrul total al persoanelor plecate peste hotarele rii. Materialul factologic adunat n pagini constituie o surs suplimentar de informaie pentru factorii de decizie din conducerea republicii, precum i pentru cei ce activeaz n adminitraia public local preedini de raioane, primari, directori de coli, medici-e i chiar medici de familie etc. ntr-un cuvnt, pentru toi acei care gestioneaz resursele umane. Fie c te ai la Edine, e c activezi n Cahul, odat ce lucrezi cu oamenii, trebuie s cunoti aceste date, fapte, fenomene, pentru a putea prognoza mai uor diferite aciuni, a corecta situaia n perspectiv. - Ce tendine se fac observate n micarea populaiei din ultima jumtate de secol? Dispunei de anumite analize la nivel republican? - Criza demograc actual, care a cuprins majoritatea rilor lumii, se face simit din
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

plin i n Republica Moldova. Evoluia acestor fenomene constituie un subiect important nu numai de discuie, ci i de adoptare a unor msuri necesare att n prezent, ct i n viitor. Scderea fr precedent a ratei natalitii, fertilitii, sporului natural al populaiei, evoluia accelerat a procesului de mbtrnire conduc la schimbri eseniale, de dimensiuni covritoare ale ntregii construcii demograce. De la 90 mii de nateri anuale n anii 70-80 ai secolului trecut, am ajuns la 37 de mii n primii ani ai secolului XXI. Rata natalitii a cobort pn la 10,5 la 1000 de populaie, sporul negativ constituind minus 1,5 la 1000 de locuitori. Declinul demograc n Republica Moldova este o realitate i urmrile ce pot surveni snt subestimate. Au fost deschise hotarele, oamenii au plecat i continu s plece masiv n strintate...Unii gsesc acest fenomen negativ, alii pozitiv. Lumea ctig bani, acumuleaz experien, i lrgete orizontul cultural e bine. Pe de alt parte, avem copii ai nimnui, divoruri, familii destrmate e ru. n aceste aspre realiti te gndeti: a fost distrus industria, pus pe brnci agricultura ce putea face acea puzderie de lume aici? Deci, emigrarea apare ca o salvare de la situaia catastrofal concret. Dar ea nu e un panaceu, deoarece provoac adnci suferine, dureri, pe muli dintre oamenii acetia i pierdem pentru totdeauna, ei aducndu-i prinosul braelor i al mini altor ri; femeile fertile nascnd copii care nu mai snt ai rii noastre, pierderile ntrec evident avantajele. S ne imaginm c nu sntem n tranziie, c hotarele snt nchise, c avem acele 90 de mii de nateri anuale ce ne-am face? Cu ce s-ar ocupa acest numr de oameni? Cu hoia, cu banditismul la drumul mare, criminalitatea ar lua proporii inimaginabile. Deci, tot rul spre bine, orice b are dou capete, ca s folosim aceste zicale. n prezent nasc femeile care s-au nscut n anii 70-80 ai secolului trecut, cnd a existat acel boom de 90 de mii de nateri anuale, rata natalitii ind de 21-22 la 1000 de locuitori, sporul natural ind de plus 8 persoane la aceeai mie de locuitori. Deci, femeile nscute atunci mai menin n prezent natalitatea. Dar iat c pe scena vieii intr
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

generaiile de la 1990 ncoace: situaia negreit va alarmant. Astzi tinerii de care vorbim au 17 ani, abia pesc n etapa reproductiv a vieii. Se vor nate, aadar, cu mult mai puini: rata natalitii a mai multe generaii urmeaz sa e destul de redus. Pentru a menine numrul copiilor nounscui n prezent, pe perioada anilor 20082025, este necesar s e mrit fertilitatea de la 1,2 la 1,8-2 copii la o mam. Dac rmnem la nivelul de 1,2 nateri la o femeie, vom ajunge la o reducere dramatic a persoanelor apte de munc i la o cretere mpovrtoare a numrului oamenilor de vrsta a treia. Se va produce o dereglare a raportului dintre persoanele apte de munc i cele mbtrnite: reiese c ceea ce am considerat de la 1989 ncoace drept avantaj, devine cu timpul dezavantaj. Se produce un dezechilibru n ntreaga construcie demograc. Sntem n al 18-lea an de natalitate sczut; perioada aceasta att de lung ne permite s estimm cu mare precizie ce efect va avea scderea natalitii asupra numrului de nscui n urmtorii 25 de ani. Dac n 2005 am avut 100 de persoane apte de munc la 24 de oameni vrstnici, apoi n 2025 numrul vrstnicilor se va dubla. La cei 50 de batrni se mai adaug un numr impuntor de copii i adolesceni, aa c raportul va crete simitor: este greu de intuit cum vor putea s suporte persoanele apte de munc (20-60 de ani) acea povar economic mereu n cretere?! Problema este extrem de acut, dac ne gndim c numrul persoanelor active din punct de vedere economic va permanent n descretere. S nu uitm c aici intervine, n forma sa activ, i procesul emigraional. - Deci, procesele emigrrii continu s aib un impact negativ asupra proceselor demograce? Snt emigrrile obiectiv sau nu? - Incontestabil, da. Migrarea nu este fenomen nou, este de cnd lumea, dar punctul culminant l-a atins, se pare, la nceputul acestui secol. n anul 2005 au fost nregistrai 191 milioane de oameni care nu triesc n rile de origine. Peste 61 la sut dintre acetia triesc n rile economic dezvoltate. Dac i-am aduna la un loc, ar putea s existe o ar a 249

emigranilor, ar care ar ocupa locul al cincilea din lume dup populaie. Dar aici nu snt luai n considerare emigranii ilegali ei snt destul de muli. Din anul 1960 numrul emigranilor s-a majorat de 2,5 ori, creterea anual ind de 1,9 ori, ceea ce ntrece numrul nou-nscuilor pe Terra. n rile dezvoltate 77% din creterea general a populaiei se datoreaz factorului emigraional. SUA anual crete astfel cu 1,3 milioane de oameni. Conform statisticilor ONU, rile Uniunii Europene completeaz anual reducerea populaiei apte de munc cu 1 mln de emigrani. Dinamica acestor procese se va pstra pn n anii 2050. Snt surse parvenite de la ONU, care menioneaz c pn n 2025 Rusia trebuie sa importe anual cte 1,5-1,7 mln de imigrani. Pentru Republica Moldova emigrrile constituie un element nou. Cu regret, nu exist, cum menionm mai sus, date statistice reale, credibile referitoare la acest fenomen. Momentul negativ este c pleac persoanele apte de munc (ntre 20 i 40 de ani), inclusiv femeile de vrst fertil, factor care determin nivelul natalitii n republic. Emigrrile ne cost mult, ele dezechilibreaz i perecliteaz multe lucruri stabilite deja n tradiie i trai. Atta timp ct va exista un decalaj economic ntre Republica Moldova i statele dezvoltate, tendinele emigraionale se vor pstra. Politicile emigraioniste dure promovate de ctre rile UE nu vor face dect s schimbe emigraia legal n una ilegal, cu sporirea evident a costurilor acesteia i cu mai multe consecine social-economice nedorite att pentru migrani, ct i pentru ar. Cine duce evidena emigranilor i imigranilor la noi? Cu aceasta se ocup mai multe instituii statale: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe i al Integrrii Europene, Ministerul Dezvoltrii Informaionale, Serviciul de Grniceri, Centrul Interpol... Instituii snt multe, a crescut simitor numrul lor, dar situaia referitoare la controlul i dirijarea proceselor migraioniste este nesatisfctoare. Exist prea mult paralelism i prea puin coordonare n activitatea multiplelor instituii, de aici i aceste rezul250

tate: majoritatea problemelor ramn nesoluionate. Sntem unica ar de pe continentul nostru unde de problemele emigrrii se ocup ministerele de for. De aici i accesul limitat la informaia ampl i detaliat asupra problemei. Dup dizolvarea Biroului Naional de Migraie (6 mai 2006), funciile respective au fost partajate, coordonarea activitilor i accesul la informaie a fost ngrdit n mare msur. Actualmente viaa cere sa e fcut monitorizarea uxurilor migraionale, asigurarea evidenei persoanelor care au plecat i pleac peste hotarele rii. Muli dintre emigrani nu mai fac parte din numrul populaiei RM, datele despre acetia, deci, nu corespund realitii. Dac se ntmpl c unii decedeaz acolo ca migrani ilegali, nici un fel de date despre ei nu se pstreaz. Aa c nici nivelul mortalitii, nici chiar cel al natalitii nu snt estimate corect. - Recent, la solicitarea Fondului ONU pentru populaie (UNFPA), Moldova a fost vizitat de o mare somitate n problemele demograce, savantul Serghei Scerbov, care activeaz la Institutul Demograc din Viena al Academiei de tiine din Austria. Domnia sa a avut ntlniri la instituiile de stat, ministerele i departamentele care n activitatea lor, direct sau indirect, gestioneaz resursele umane. A rmas surprins cnd a descoperit pretutindeni lipsa unor prognoze demograce. ntr-adevr asta e situaia? - Da, cu regret, asta e realitatea. Nu exist prognoze bazate pe cercetri tiinice moderne privitoare la grupuri de vrst, la sistemele de asigurri sociale pentru viitorul apropiat i mai ndeprtat. Concluzia Domniei sale c fr prognoze demograce nu exist economie este foarte corect. Doresc s menionez c Moldova este n stare s redreseze situaia la acest capitol. Pentru aceasta ministerele respective (Ministerul Educaiei i Tineretului, Ministerul Proteciei Sociale, Familiei i Copilului, Ministerul Economiei i Comerului etc.) trebuie s contientizeze importana acestor probleme, s intervin cu solicitarea comenzilor ctre structurile tiinice pentru efectuarea prognozelor demograce, fr de care nu se
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

poate gestiona ecient nici o ramur. Este necesar de stabilit din timp sursele de nanare pentru atare servicii. Dar, vorba ceea, la noi, cnd ajungi s ceri bani, se rupe aa oricrei logici... - Credei c AM ar n stare s raspund acestui imperativ al timpului, s elaboreze prognozele necesare? - Academia de tiine a Republicii Moldova este forul suprem care se ocup cu efectuarea cercetrilor n toate domeniile. Astzi cercetarea Academiei i-a determinat prioritile. Am ferma convingere c i problemele micrii populaiei din Republica Moldova merit s e examinate ca ind cea mai actual problem. Demograa este o tiin multidisciplinar i studiile urmeaz s e efectuate n diverse structuri tiinice, tematica crora ar reecta diferite aspecte ale acestei probleme. Dup cum am menionat, Secia Cercetri Socio-Demograce ale Familiei din cadrul AM are o anumit experien n domeniul respectiv. Toi experii internaionali care au luat cunotin de situaia demograc din Republica Moldova au opinat c actualmente este necesar de a organiza un Centru tiinic, Centru coordonator n realizarea acestei importante tematici naintate de timp. - Reiese c organizaiile abilitate de stat nu i-au gsit locul n soluionarea acestor probleme de importan vital? - Ba situaia a nceput s se schimbe: n anul 2007 a fost instituit i funcioneaz la scar republican Comisia Naional pentru Populaie i Dezvoltare (CNPD), care dispune de un Regulament, de planuri de activitate. n atribuiile acesteia intr coordonarea unui ir de activiti ce in de politicile demograce, evaluarea tendinelor demograce, inclusiv consecinele sociale, procesele privind natalitatea, sntatea poporului, mbtrnirea, emigrarea, mortalitatea etc. Se lucreaz la elaborarea seturilor de indicatori i recomandri pentru studiile demograce. Este format grupul de lucru care depune eforturi susinute n vederea elaborrii Crii Verzi a populaiei Republicii Moldova. - Cartea Verde va constitui, se vede, acea radiograe (biblie) a tuturor problemelor
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

demograce la nivel de republic, n ea vor elucidate i sarcinile de azi i de mine, aa e? - Ai intuit corect: materialele coninute i recomandrile din aceasta vor sta, dup cum am spus, la baza elaborrii Strategiei Securitii Demograce a Republicii Moldova. n fond, Cartea va prezenta o analiz succint a situaiei demograce din Republica Moldova, care reect rezultatul transformrilor economice, sociale, politice i demograce n perioada 1990-2007. Ea are drept scop sensibilizarea societii, a factorilor de decizie de toate nivelurile fa de problemele demograce existente, de consecinele acestora, n cazul n care nu se va examina problema n complexitatea sa. Republica Moldova a adoptat Programul Conferinei pentru Populaie i Dezvoltare de la Cairo (1994). Pentru asigurarea recomandrilor acesteia se cere elaborarea unei politici active i coerente de redresare a situaiei, reieind din complexitatea i specicul problemelor demograce prezente la noi. Cartea Verde a Populaiei va sta la baza elaborrii urmtoarelor documente importante: a) Strategia naional n domeniul securitii demograce n Republica Moldova; b) Programul Naional n domeniul securitii demograce n Republica Moldova; c) se va argumenta necesitatea elaborrii prognozelor demograce i corelarea politicilor de ordin socioeconomic cu potenialul posibil al resurselor umane. Un rol important n realizarea multiplelor obiective demograce, i nu numai, la acest nceput de mileniu l are reprezentana Fondului ONU pentru populaie (UNFPA) n Republica Moldova coordonator de programe dl Boris Glc. Cu sprijinul UNFPA au fost iniiate mai multe studii n domeniul demograei, au fost organizate dou conferine internaionale pe tematica dat, mese rotunde i conferine de pres. Fondul ONU pentru Populaie a invitat n Republica Moldova experi n domeniu din Romnia, Rusia, Austria, rile Baltice, recomandrile crora constituie un suport pentru iniierea unor activiti importante. n derularea cu succes a acestor activiti un rol important l are CNPD. n cadrul e251

dinelor sale, Comisia a examinat mai multe probleme importante. La propunerea acesteia, prin hotrre de Guvern, a fost adoptat Planul de msuri urgente n domeniul demograc. Guvernul a desemnat autoritatea public central responsabil de elaborarea politicilor demograce coordonate Ministerul Economiei i Comerului (coordonator viceministrul Sergiu Sainciuc), i instituia tiinic responsabil de determinarea indicatorilor de monitorizare a evoluiei componentelor demograce i a securitii demograce. Un aspect important este instruirea funcionarilor publici. n acest scop a fost elaborat Curricula Demograa, a fost lansat un ciclu special de lecii n cadrul cursurilor de perfecionare a cadrelor la Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele RM. CNPD va avea o susinere logistic continu, exist premise c i mass-media, societatea civil i vor aduce aici mai consistent contribuia.

Pe parcursul anului curent este prevzut organizarea n Republica Moldova a unei conferine internaionale, unde savanii din diferite ri vor face schimb de preri n chestiunile demogragiei. Echilibrul n dinamica micrii populaiei este determinat de trei factori majori: fertilitatea, mortalitatea i procesul de emigrare acetia trebuie s se ae continuu n vizorul cercettorilor. Numai cunoscnd situaia demograc din prezent i viitor vom putea lansa politici socioeconomice i culturale eciente, vom putea soluiona probleme de integrare european a rii noastre. n ncheiere, in s-mi exprim convingerea c Republica Moldova este n stare s dezvolte politici inteligente, care s ne fereasc de cataclismul demograc din viitor, punnd astfel generaiile care vin ntr-o stare de optimism social. Ion Stici
(Sptmna, 28.02.2008)

Violen\a ]n familie - o problem= major= de s=n=tate public=


n ecare a patra familie din RM, reprezentantele sexului frumos ntre 16-35 de ani sunt supuse violenei, arat sondajul Femeile aate n situaii de risc n RM. Acestea suport violen zic, sexual, psihologic sau violen instigat de nevoi economice. n majoritatea cazurilor, agresorul este un brbat. n cazul femeilor tinere ntre 16-24 de ani, agresorul este, cel mai des, tatl. n cazul femeilor ntre 25-35 de ani, acesta este soul sau partenerul de via. Violena nu are limit de vrst sau limite economice i geograce. Consiliul de Minitri al Comisiei Europene denete violena n familie ca ind orice act sau omisiune comis n interiorul familiei de ctre unul din membrii acesteia i care aduce atingere vieii, integritii corporale sau psihologice sau libertii altui membru al acelei familii i vatm n mod serios dezvoltarea personalitii lui/ei. Cercetrile ntreprinse n diferite ri au scos la iveal proporia ngri252 jortoare a violenei n familie. S-a stabilit c numrul cel mai mare de abuzuri au loc acas, c n confruntarea dintre femei i brbai victime sunt mai ales femeile, iar autorii sunt n majoritatea cazurilor brbaii. Dobash&Dobash au constatat c n 91% din cazurile de violen domestic autorii sunt brbai, iar femeile reprezint doar 9%. n cazurile de violen n familie 76% din victime sunt femei, 11% - copii i 1% - brbai. Autoritile romne ne sprijin n eradicarea fenomenului Reieind din aceast situaie, un grup de experi guvernamentali au efectuat o vizit de studiu la Trgu-Mure i la Bucureti, n contextul proiectului Dezvoltarea unui sistem integrat de informaii pentru gestionarea datelor despre violena n familie n RM. Experii de la noi au luat cunotin de experiena
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

avansat a colegilor de peste Prut n domeniul gestionrii datelor despre violena n familie. Specialitii au avut un dialog intens cu autoritile romne referitor la dezvoltarea sistemului integrat de informaii cu privire la violena domestic. n judeul Mure exist un sistem de protecie a victimelor violenei n familie. Specialitii notri cred c aceast zon este una model pentru RM n ceea ce privete practicile de colectare, monitorizare i raportare a datelor folosite n comun de poliie, serviciile sociale, Centrul pentru prevenirea, monitorizarea i combaterea violenei n familie i de adpostul pentru victime, precum i de sistemul de medicin de urgen i medicin legal. Specialitii moldoveni au decis crearea i dezvoltarea unei baze de date pentru gestionarea datelor de violen n familie n dou raioane-pilot - Drochia i Cahul. Va exista i la noi un sistem informaional integrat, creat de instituiile abilitate cu funcii de prevenire i combatere a violenei n familie. S schimbm mentalitile Combaterea violenei n familie este un obiectiv esenial al politicii naionale. Pericolele acestui fenomen mobilizeaz autoritile n vederea dezrdcinrii lui. Aceast ngrijorare este mprtit de UNFPA i de alte organisme internaionale. Ele acord asisten pentru crearea unui sistem instituional de protecie a victimelor i contribuie la schimbarea mentalitilor i excluderea cazurilor de

violen domestic. Violena domestic afecteaz grav sntatea femeii. Societatea sufer zilnic din cauza problemelor politice, corupiei, srciei, a omajului, a serviciilor publice neadecvate, a multiplelor cazuri de migraie i a destrmrii familiilor. Nu este surprinztor faptul c anume femeile i copiii devin victime ale violenei: acas i n societate, n general. Ar cazul ca oamenii s contientizeze c prin toate formele de violen se ncalc drepturile omului i libertile fundamentale. Unul dintre obstacolele principale n combaterea violenei n familie este lipsa contientizrii sociale asupra acestei probleme. Un alt obstacol este reprezentat de imposibilitatea victimelor de a raporta comiterea infraciunii din raiuni de ruine sau din team c vor supuse represaliilor i mai violente din partea agresorilor lor. Un alt motiv este ineciena msurilor de securitate. Autoritile romne au menionat disponibilitatea de a acorda asistena necesar pentru continuitatea acestui proiect. Este important de remarcat deschiderea colegilor din Romnia. Cu aceast ocazie, grupul de participani la vizita de experien aduce mulumiri deosebite i toat recunotina tuturor colegilor i autoritilor romne care ne ajut. Svetlana Rusnac, dr. n psihologie, ULIM, expert Gender-Centru
(Timpul de diminea, 01.08.2008, www.timpul.md)

Emilia Vovc: Nou= ani ]n mrejele ]ntunericului


Pn a v povesti despre trista poveste a familiei Vovc din satul Egoreni, trebuie s fac patru precizri. Unu: pensionarii Vera i Gheorghe Vovc nu s-au adresat la redacie dup ajutor, or, noi am aat ntmpltor de acest caz, poate unic din Republica Moldova. Doi: n poda ntunericului n care i duc zilele, aceti oameni snt mai luminai la cuget
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

i la suet dect muli alii, care nici nu-i pot imagina c omul poate tri i n astfel de condiii. Trei: de situaia lor nu se face nimeni vinovat nici Primria, nici Consiliul raional, nici Reelele Electrice i nici Dumnezeu de sus. Patru: scopul acestui material este de a ateniona societatea civil i de a sensibiliza organele puterii de stat poate, mpreun, reuim 253

254

s aducem n casa acestor oameni lumina, la propriu, indc la gurat aceasta n-a fost lips niciodat. ...S-au stabilit n aceast cas cu vreo nou ani n urm. Prini ai cinci fete, Vera i Gheorghe Vovc, pentru a lega tei de curmei, i-au lsat casa din sat uneia dintre ice, care tocmai se cstorise i au cumprat cldirea fostei brigzi de tractoare din fostul sovhoz Ovocevod. Din erbineal sau poate din cauza c, n acea perioad, i la palate mai mari curent electric mai mult nu era dect era, oamenii nici n-au dat vreo atenie faptului c acea cas fusese deconectat de la reelele electrice. Tlharii au furat srmele de pe stlpi, dar nimeni n-a fost tras la rspundere, chiar dac, dup cte auzisem, civa rufctori au fost depistai. Pe urm, reeaua de curent electric a fost trecut de la balana Primriei la balana RE Soroca, dar situaia nu s-a mai mbuntit, spune domnul Gheorghe. De atunci lumnarea i candela le snt scparea. Gazul lampant este greu de gsit, iar motorina este scump. Numai s nu credei c toi aceti ani am stat cu minile n sn i am ateptat man cereasc, continu stpnul casei. Am fost, n repetate rnduri, la toi cei patru e care s-au perindat pe la Reelele Electrice din Soroca, i la ei lor de la Dondueni, dar mi s-a spus c nu exist posibiliti tehnice pentru a rezolva problema. Ce-i drept, la cteva zeci de metri de cas trece o linie de tensiune nalt, dar, cu adevrat, este imposibil s putem conectai la aceasta. i, cum nu exist problem fr rezolvare, cazul nostru nu este o excepie. Unica i cea mai apropiat linie de curent electric se gsete la 1,5 km, chiar pe malul Nistrului. Stpnul acesteia, rma Kernel-grup, s-a dovedit a nelegtor i a rspuns armativ la rugmintea familiei Vovc de a i se permite conectarea , dar, i n acest caz, electricarea casei rmne de domeniul fantasticului. Or, pentru a aduna suma necesar la efectuarea proiectului i desfurarea lucrrilor circa 150.000 lei pensionarilor le-ar mai trebui nc vreo 15 ani. S am eu aceti bani, a cumpra un motora i nu mi-a face griji n plus, zice mo Gheorghe. Dac ar vorba numai despre noi, doi btrni, ar mai calea-valea, dar m doare inima pentru cei cinci nepoi, care locuiesc mpreun cu noi. Prinii lor au plecat la munci grele n Italia i la Moscova, iar noi, buneii, nu suntem n stare s le asigurm o copilrie mcar ct de ct normal. tiu c se vorbete mult despre viitorul rii, despre grija de copii, despre unele proiecte i programe sociale, dar noi nu prea simim efectul acestor vorbe. De cnd ne inem minte,

am muncit n sudoarea frunii i nici prin cap s ne treac ce ncercri ne pregtete viaa. Vara mai este cum mai este, iar iarna, cnd copiii stau mai mult timp n cas, ne vine foarte greu. Doresc i ei s priveasc un lm cu desene animate, dar... de unde? Avem noi un televizor i un acumulator mic, dar n afar de Mesager nu puteam privi nimic. Ca s nu v mai ntreb cum poate tri o familie contemporan fr main de splat sau frigider..., zice doamna Vera. Nu astfel de btrnee a visat aceast familie. Domnul Gheorghe a muncit 42 de ani n gospodria colectiv, a trecut peste attea greuti i nevoi ca acum, la pensie, s se loveasc cu capul de perei cnd merge la culcare. Nu astfel de copilrie merit i cei cinci nepoi, care vd lumina electric doar la coal sau vecini. M tem, ns, c aceti oameni s-au deprins cu ntunericul i nu mai cred c cineva cndva le poate aprinde becul n odaie. Nu ntmpltor doamna Vera a glumit sinistru: Dei sntem nc vii, de nou ani ne tot deprindem cu ntunericul venic... Am putea trece cu toii pe lng aceast cas situat la jumtate de drum ntre Soroca i Egoreni, ne-am putea preface c nu se ntmpl nimic ieit din comun i c lipsa curentului poate un lucru obinuit n mileniul trei, n plin desfurare a mreului program Satul moldovenesc. Am putea, dar nu cred c este omenete s-o facem. Seara, cnd oraele i satele Moldovei se umplu, n msura posibilitilor i n dependen de aezarea geograc, de lumin, numai cei doi btrni i cinci copii din Egoreni stau neputincioi la lumina opaiului sau privesc cu nesa Mesagerul. Se bucur, probabil, de succesele rii n cale spre integrarea european, se mndresc cnd politicienii se ceart, se amuz de vreo fraz aruncat la ntmplare de vreun ef de conjunctur i nici prin cap s le treac c durerea lor ar interesa pe cineva... Victor Mutruc, primar de Egoreni: Cunosc foarte bine problema familiei Vovc, dar nu avem posibiliti nanciare pentru a o rezolva. l vd aproape zilnic pe domnul Gheorghe cum duce n crucior dou-trei acumulatoare la ncrcare sau de la nclcare. Apropo, cnd n aceast cas era amplasat brigada de tractoare, exista un trasformator care asigura cu curent electric mai multe subdiviziuni, dar dup lichidarea gospodriei colective acest trasformator a fost sechestrat de Reelele electrice. Dei acesta a fost procurat nu pe banii lor. Victor Cobsneanu
(Observatorul de Nord, Soroca, 25.01.2008)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 49. Protecia familiei i a copiilor orfani


(1) Statul faciliteaz, prin msuri economice i prin alte msuri, formarea familiei i ndeplinirea obligaiilor ce i revin. (2) Statul ocrotete maternitatea, copiii i tinerii, stimulnd dezvoltarea instituiilor necesare. (3) Toate preocuprile privind ntreinerea, instruirea i educaia copiilor orfani i a celor lipsii de ocrotirea prinilor revin statului i societii. Statul stimuleaz i sprijin activitile de binefacere fa de aceti copii.
(Constituia Republicii Moldova)

49. -
(1) . (2) , . (3) , , , . .
( )

Abandona\i de p=rin\i [i de stat


Absolvenii caselor de copii de tip familial rmn pe drumuri din cauz c nu li se respect dreptul la o locuin
Anul trecut, n Republica Moldova au fost create 22 de case de copii de tip familial. Atunci, 68 de copii abandonai sau neglijai/ abuzai de propriii prini au regsit cldura unei noi familii. A fost un rezultat record prin care a fost dublat numrul caselor de copii de tip familial, acesta ind astzi de 44. n civa ani, peste o sut de copii vor absolvi casele de copii de tip familial. Ce se va ntmpla cu aceti copii? Unde vor reveni ei? Buchia legii sun frumos: autoritile locale asigur absolvenilor caselor de copii de tip familial spaiu locativ sau teren pentru construcii i intermediaz acordarea de credite pe termen lung i fr dobnd. Realitatea ns este mult mai trist i tragic chiar. Tudor i Elena Onofrei din satul Hjdieni, raionul Orhei, i-au deschis uile casei pentru copiii abandonai sau neglijai, abuzai de propriii prini acum 17 ani. n aceti ani, 13 copii, adic trei generaii, au absolvit aceast cas de copii de tip familial. Nici unul dintre ei ns nu a revenit n casa printeasc, nu a primit teren i nici credit pentru construcia unei noi case. Fetele au avut norocul s se cstoreasc cu brbai cu casa motenit, iar majoritatea bieilor au plecat la munci n strintate pentru a-i ctiga dreptul de a avea acoperi deasupra capului. Unii dintre copiii notri care au prini n via nu au dorit s revin n satul de batin pentru a nu se ntlni cu cei care le-au dat via, dar i-au abandonat. n satul nostru n-am ncercat ns s obinem case sau teren pentru construcii. Nu am tiut c exist asemenea posibiliti. Nimeni dintre autoriti nu a venit s ne propun un col de cas sau de pmnt pentru copilai, spune Tudor Onofrei. 256 Mort nainte de a-i vedea visul mplinit: cel de a avea o cas 12 copii s-au descurcat cum au putut, dei nu toi au astzi acoperi deasupra capului. Cel de-al 13-lea ns, Valeriu, i-a gsit moartea nainte de a-i vedea visul mplinit: de a om cu cas i mas. Valeriu a fost primul copil adus n casa familiei Onofrei. l vd i acum, micu, alergnd spre noi cnd am venit s-l lum acas: Mam, uite, eu am buba aici... i-a spus soiei mele i a cuprinso strns de picior, i amintete Tudor Onofrei de aceast ntlnire cu Valeriu. Dup ce a mplinit majoratul, biatul a decis s plece la munci n Rusia s ctige bani pentru a avea cas. Dup cteva luni de munc, Valeriu sa necat ntr-un ru din apropierea localitii Soleanskoie. S-a stins din via la doar 21 de ani. Cine poart rspundere pentru viaa lui? Tudor Onofrei spune c Valeriu nu ar plecat la munci n strintate dac ar avut o cas n Moldova. Casa de copii de tip familial reprezint o familie complet care ngrijete n propria cas de la 3 pn la 7 copii, inclusiv cei biologici. Copiii dein calitatea de membru al Casei de copii de tip familial pn la mplinirea a 18 ani, iar n cazul continurii studiilor - pn la 23 de ani. Dup aceast vrst, prinii educatori nu poart nici o responsabilitate pentru copii, statul nu mai pltete indemnizaii i nici salariu. Singura responsabilitate a autoritilor rmne asigurarea acestor copii cu spaiu locativ. Obligaia legal a statului rmne ns buchie moart. n schimb, prinii educatori din obligaie moral fa de copii ncearc s le ajute cum pot.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Dac am da credite la ecare orfan, bncile ar falimenta Familia lui Petru i Ana Furtun din oraul Drochia i-a transformat locuina, n ultimii 18 ani, n cas de copii de tip familial. 7 copii au mplinit deja majoratul i ncearc s supravieuiasc cum pot. Dup numeroase solicitri fcute la primria din Drochia, soii Furtun au obinut loturi de teren doar pentru 2 copii. Construcia nu a nceput nc pentru c necesit cheltuieli enorme. Cei doi biei care au primit terenuri, stau n chirie acum mpreun cu soiile i copiii. Formula matematic a existenei lor e simpl i dureroas totodat: din salariul de 1.500 de lei, ei pltesc 600 de lei chiria, plus 400 serviciile comunale. Rmn cu 500 de lei, bani din care trebuie s supravieuiasc el, soia i copilul. Cum? Soul a bttorit pragurile tuturor bncilor din Drochia i a fost tratat cu refuz. Dac nu avei ce pune n gaj, nzadar venii la noi, acesta era verdictul spus de toate bncile, ne spune Ana Furtun. Dac am avea ce pune n gaj nu am umbla dup ajutor, dar le-am da copiilor tot ce avem. La ecare ntlnire avut cu ex-premierul Vasile Tarlev (i fcuse o tradiie din a se ntlni n ecare an cu prinii educatori), el era ntrebat despre problema spaiului locativ al copiilor dup absolvirea CCTF. Ca rspuns, premierul ar spus: Da, noi avem muli copii orfani i dac am da credite la ecare bncile ar falimenta. Casa copiilor vndut fr tirea i acceptul lor Mihai, Tatiana i Anioara sunt frai i s-au nscut n satul Cimea, raionul Streni. La scurt timp, tatl i-a prsit, iar mama lor s-a dedat beiei. Copiii au ajuns s triasc n condiii mizerabile. Nu aveau ce mnca, cu ce se mbrca, iar iarna ngheau de frig. Firete, aceti copii nu puteau tri n propria familie. Soluia era s e plasai n internat. Datorit soilor Ion i Galina Mura ns ei au fost salvai de internat, regsindu-i cldura unei noi familii n casa de copii de tip familial din s. Jeloboc, raionul Orhei. n timp ce copiii se adaptau noii viei ntr-o nou familie, casa printeasc a fost vndut la pre de nimic fr tirea i acceptul lor. Po Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

trivit legislaiei n vigoare, autoritatea tutelar trebuie s asigure exercitarea controlului asupra folosirii i pstrrii corecte a patrimoniului copiilor orfani i celor rmai fr ocrotire printeasc, aai n casa de copii de tip familial, pn la atingerea de ctre acetia a vrstei de 18 ani. n cazul dat ns autoritatea local a avizat tranzacia ilegal, privndu-i pe copii de propria cas. Tranzacia s-a fcut acum 7-8 ani de zile. Casa se aa ntr-o stare avariat i a fost vndut mai degrab terenul dect construcia propriu-zis, a declarat actualul secretar al primriei comunei Pelivan care include i satul Cimea, Nadejda Paa, care n acel an nu era angajat n aceast funcie. Primarul responsabil de aceast tranzacie este pensionat acum. Actualul primar, Grigore Barb, a declarat c n sat nu avem nici o cas liber. Singura posibilitate pentru aceti trei copii ar s ncercm s le gsim teren pentru construcie. Mihai, Tatiana i Anioara i-au ntemeiat deja familii, toi au copii, dar nici unul nu are cas. Galina Mura a depus cerere la primria din Jeloboc n sperana c va obine un teren mcar pentru unul dintre ei. Acum n casa familiei Mura triesc ali 7 copii, de aceast dat toi originari din Chiinu i toi cu prini condamnai n nchisoare. Mama lui Sergiu, Nadejda i Anioara este deinut la Rusca i peste 2 ani de zile va iei la libertate. Pn a ajunge dup gratii, Ludmila (mama copiilor) locuia cu ei ntr-un apartament cu 2 camere din str. Calea Orheiului. Acum, apartamentul lor este ocupat de persoane strine. Am mers acum 2 ani, mpreun cu Anioara, mezina, s vedem n ce stare e apartamentul. Mare a fost mirarea cnd am aat c el are deja noi proprietari. i acetia au fost uimii s-o vad n via pe Anioara. Probabil, potrivit actelor, copilul gura ca i mort, ne spune Galina Mura. Istoria acestor copii este una clasic pentru Chiinu. n capital orice petec de pmnt este la preul aurului i n cazuri de excepie copiii abandonai revin n casele ce au aparinut prinilor acestora. Potrivit datelor ociale, n septembrie 2007, n mun. Chiinu, la evidena Direciei municipale pentru protecia drepturilor copilului, se aau 300 de copii i tineri orfani lipsii de spa257

iu locativ. Numrul real al acestora este mult mai mare. Unde locuiesc aceti copii acum: n strad, subsoluri, centre de plasament? Cum i revendic ei dreptul la propria cas, aai n partea a doua a investigaiei. Nici un absolvent al Caselor de copii de tip familial nu a acionat autoritile n judecat Adopia ns nu a privat statul de responsabilitatea de a le asigura acestor 5 copii spaiu locativ dup mplinirea majoratului. Or, potrivit Regulamentului Casei de copii de tip familial Prinii educatori au dreptul prioritar la adopia copiilor aai n propria cas de copii de tip familial cu pstrarea statutului acesteia (cap. IV, art.35). Copiii au mplinit deja majoratul. Autoritile ns nu doar c nu au ntreprins nici o iniiativ pentru a le soluiona problema locativ, ci au i rspuns cu refuz la orice iniiativ privitoare la aceast Cas de copii de tip familial. Att la demersul Direciei municipale pentru protecia copilului, ct i la cel al Organizaiei Copil. Comunitate. Familie , singura din Moldova specializat n crearea i aprarea drepturilor prinilor educatori i a copiilor din Casele de copii de tip familial, Primria din Sngera a spus un categoric NU. De ce? Pentru c nu sunt cstorii i pentru c o parte dintre ei se a la munci peste hotare i deci nu locuiesc n Sngera, ceea ce nseamn c nu au nevoie de spaiu locativ. Acest rspuns a vizat i prima generaie de absolveni ai familiei Zlati. Ambele argumente invocate de autoritatea local nu trag la cntarul lui Themis: 1) copiii nu sunt cstorii: aceast prevedere a fost stabilit de edilii locali din Sngera printr-un regulament intern, valabil doar pe teritoriul orelului Sngera, care ns nu poate contravine i nu poate mai presus de Regulamentul privind Casele de copii de tip familial, aprobat prin hotrre de Guvern. Acesta din urm, cere autoritilor locale s asigure absolvenilor caselor de copii de tip familial cas/apartament sau lot pentru construcii - credit bancar fr dobnd i pe un termen lung. 258

2) copiii sunt plecai peste hotarele rii: nu este un motiv pentru autoriti de a se eschiva de la responsabilitile legale. Copiii au plecat la munci s ctige bani pentru a-i cumpra o cas din cauz c autoritile nu le asigur dreptul la spaiu locativ. Astzi, n casa de la Sngera triesc doar civa absolveni ai acestei Case de copii de tip familial, care, ntre timp, s-au cstorit i-i cresc acum copii. Ceilali membri ai familiei Zlati,mpreun cu prinii Ana i Mihai, au plecat n strintate unde adun ban cu ban pentru a le da un acoperi deasupra capului celor care au fost abandonai de propriii prini, dar i de stat. Ei nelegeau criza pmntului din mun. Chiinu i nu pretindeau la cte un lot de teren pentru ecare copil. S-ar mulumit i cu dou terenuri pe care ar construit o cas mare n care s ncap ecare copil. Pn azi, nici un absolvent al Caselor de copii de tip familial nu a acionat n judecat autoritile pentru nclcarea dreptului la locuin. Nu avem un asemenea precedent care ar responsabiliza mai mult autoritile n efortul de a garanta acestor copii dreptul la spaiu locativ i, totodat, la un start bun n via. Din pcate, cea mai mare responsabilitate cade pe umerii prinilor educatori, susine Liliana Rotaru, preedintele Copil. Comunitate. Familie. 225 de copii domiciliai pe str. Alexandru Vlahu nr. 3 i dac n cazul absolvenilor Caselor de copii de tip familial prinii educatori sunt cei care cer autoritilor s-i respecte obligaiunile, ce se ntmpl cu absolvenii de internate care ntr-o bun zi se pomenesc de unii singuri ntr-o lume pe care nu au mai cunoscut-o pn atunci de dup zidurile internatului? Toi aceti copii se a la evidena Direciei municipale pentru protecia copilului, care, mpreun cu celelalte autoriti locale, este responsabil de revendicarea dreptului la spaiul locativ ce a aparinut prinilor lor sau s le asigure spaiu locativ temporar sau permanent. n septembrie 2007, n mun. Chiinu, la evidena direciei noastre se aau 300
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

de copii i tineri orfani lipsii de spaiu locativ. La fel, erau nregistrate 8 cupluri familiale i 8 mame solitare, toi rmai fr acoperi deasupra capului. Majoritatea acestor copii sunt absolveni de internate, ne declar Svetlana Chifa, efa Direciei municipale pentru protecia drepturilor copiilor. Pn se rezolv cazurile copiilor n instanele de judecat, acetia se aleg cu viz de domiciliu pe adresa Direciei: str. Alexandru Vlhu 3. Astzi, pe aceast adres triesc ocial 225 de tineri. De ce le dau viz ntr-un spaiu care oricum nu le servete drept cas? Pentru c datorit vizei de domiciliu i pot gsi un loc de munc. Astfel, pot ctiga bani i .... cine tie, poate ntr-o zi i vor putea cumpra un col de cas. Pn n prezent, Direcia municipal a reuit s rezolve pozitiv cazurile ctorva copii privai pe nedrept de propria cas. n cazul ctorva copii orfani, au fost oferite camere de cmin sau apartamente sociale. Acestea le ofer acoperi deasupra capului, dar temporar i fr drept de proprietate. Cea mai bun soluie pentru copiii orfani este s le oferim apartamente sociale. Gsisem la un moment dat o soluie. Blocul nenisat al unui spital din str. Nicolae Costin urma s e reproiectat i construite apartamente sociale pentru copii abandonai sau orfani. Sute de copii i-ar regsit un acoperi deasupra capului. Se pltise 500.000 lei pentru lucrrile de reproiectare. n nal, ns, n august 2007 Guvernul decide c acest teren este proprietate de stat, i nu municipal, i l scoate la licitaie. Astfel, 500.000 de lei au fost aruncai n vnt, explic S. Chifa. Centrul VATRA cas provizorie pentru copiii orfani n lipsa propriei case, a unui apartament social, cei mai muli copii continu s rmn pe drumuri. Pentru o parte dintre ei, Centrul VATRA din Chiinu nseamn cas i ultim refugiu. Acesta este un centru de plasament temporar pentru absolvenii de internat, copiii trebuind s stea potrivit regulamentului jumtate de an. Puini sunt cei care reuesc s-i gseasc o cas i un rost n via n aceste
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ase luni. Majoritatea tinerilor stau aici ani ntregi, iar cei care pleac de multe ori revin la VATRA. Astzi, 33 de tineri triesc aici. Fiecare dintre ei viseaz la propriul acoperi deasupra capului. Ana Popov are 24 de ani. De mic a fost plasat la casa de copii, pentru c mama ei era bolnav de tuberculoz. Dup casa de copii a urmat internatul. Cnd a revenit la Chiinu, Ana a devenit un copil al strzii. Maic-sa murise, iar n casa lor locuia un poliist, mpreun cu familia. Judecata a dat dreptate Anei i a cerut evacuarea poliistului. Tot judecata a restabilit dreptul la cot parte din apartamentul bunicii sale, la fel din Chiinu. n nal, feta a obinut apartamentul mamei i jumtate din apartamentul bunicii, n valoare de 9.000 USD. Ana a decis ns s plece din Chiinu. A vndut casa printeasc. S-a ales n nal cu o sum bunioar. Pe aceti bani i-a cumprat apartament la Teleneti. S-a ndrgostit de un biat de la care a nscut un copil. Acesta a prsit-o ntre timp. Acum e mam solitar i rmas fr nici o cas. Ea, mpreun cu copilul triesc la Centrul VATRA, unde nu va putea sta o venicie. Cine-i va mai da o cas? O va pstra oare? Cazul ei nu este singular. Astzi, la VATRA locuiesc mai muli tineri care din naivitate i lips de deprinderi de via i-au pierdut casa ctigat cu mare efort. n schimbul a 200 de lei, a devenit proprietar al unei rme cu datorii de un milion Ruslan i Alexandru sunt doi frai i, la fel ca ceilali copii de la VATRA, nu au cas. Ambii nu au amintiri frumoase despre mama i tata lor. Ei in minte cum tata se mbta i i btea, iar mama disprea de acas cu zilele. Nemaiputnd suporta o asemenea via, Alexandru a fugit de acas - dintr-o camer de cmin din str. Maria Drgan 26/2 - atunci cnd avea ase ani. Ruslan a devenit i el copil al strizii la 9 ani. Pn la umr ambii au ajuns la internat de unde, la fel, au fugit. La 15 ani, lui Ruslan i-a fost intentat un dosar penal: pentru furt care l-a costat 6 luni de nchisoare. Ieit la libertate, a aat c tatl su murise, iar 259

mama st n nchisoare. A mers la cminul n care locuise o vreme, cel de pe str. Maria Drgan. Pentru c prinii nu au privatizat aceast odaie, acum fraii nu-i pot revendica dreptul de a locui n ea. Dei nu au cas, Ruslan, n schimb, este milionar n acte. Ce-i drept, din acel milion n buzunarul lui au ajuns doar 200 de lei. A venit ntr-o zi la mine un biat care a trit aici la VATRA. Mi-a zis s-i dau buletinul i s semnez nite acte i aa voi ctiga 200 de lei. Nu te teme, mi-a spus, c totul este legal. El tot aa a fcut, ne povestete Ruslan care l-a crezut pe acesta, i-a dat actele i a semnat oriunde i s-a spus. Doar c pe lng cei 200 de lei ctigai, Ruslan s-a ales i cu un milion de lei credit la banc. Biatul a devenit proprietarul unei rme n prag de faliment care luase anterior acest credit i nu putea s-l restituie. El a fost ocat cnd peste cteva sptmni de la tranzacie la Vatra a venit s-l caute poliia. ..... Ruslan trebuia s aleag ntre dou, ambele rele: ori d milionul bncii ori merge n nchisoare. De unde s iau acum atia bani? n viaa mea nu am visat s am aa bani, ne spune Ruslan speriat de gndul c ar putea ajunge dup gratii. nchisoarea i va asigura un acoperi deasupra capului, dar dect sta mai bine copil al strzii. Nemaiputnd rezista presiunii psihologice, n una din zile, Ruslan a

ncercat s-i pun capt zilelor. A fost salvat de colegii de la centru. Fratele su mai mare, Alexandru, este acum cel care l ncurajeaz i care lupt pentru libertatea lui Ruslan. Mihai Mndru ncearc s obin prin judecat lotul de pmnt ce a aparinut cndva prinilor lui. n sectorul Schinoasa, ntr-o csu veche, el tria mpreun cu taic-su. Mihai este singurul copil la prini. Tatl a murit, iar la scurt timp casa lor a ars. Biatul a fost plasat la coala internat nr.1 din Chiinu. Acum, pe acest pmnt, i-a construit cas altcineva. Biatul vrea cota lui parte. Admitem c o va obine. De unde va ctiga el zeci de mii de dolari pentru a-i construi cas? La VATRA Mihai st deja de 2 ani. Lucreaz ca mturtor la piaa de pe str. Sarmizegetuza i ctig foarte puin. Cu banii ctigai, Mihai evadeaz n lumea Internetului. Zilele i nopile le pierde n Internet cafe unde comunic pe chat cu zeci de tineri, fete i biei. n lumea internetului el poate s se dea bogat, frumos, inuent, cu cas i muli prieteni. n lumea real, ns, el, la fel ca ali mii de absolveni de internate i case de copii de tip familial, este un copil abandonat de prini i de stat... Centrul de Investigaii Jurnalistice
(04.04.2008; 07.04.2008, www.investigatii.md)

!
, : , . 260 , 17- . , , , . Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

, . , . , , . , : . , , . . : - . : . . . . (. 80 ), -

, . , , . , . , , , , . 74 ( ) . 7 ( ). , , , , : , , , : ? , . . .
( , , 20.02.2008)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

261

262

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 50. Ocrotirea mamei, copiilor i a tinerilor


(1) Mama i copilul au dreptul la ajutor i ocrotire special. Toi copiii, inclusiv cei nscui n afara cstoriei, se bucur de aceeai ocrotire social. (2) Copiii i tinerii se bucur de un regim special de asisten n realizarea drepturilor lor. (3) Statul acord alocaiile necesare pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea copiilor bolnavi ori handicapai. Alte forme de asisten social pentru copii i tineri se stabilesc prin lege. (4) Exploatarea minorilor, folosirea lor n activiti care le-ar duna sntii, moralitii sau care le-ar pune n primejdie viaa ori dezvoltarea normal snt interzise. (5) Autoritile publice asigur condiii pentru participarea liber a tinerilor la viaa social, economic, cultural i sportiv a rii
(Constituia Republicii Moldova)

50. ,
(1) . , , . (2) . (3) , . . (4) , , , . (5) , , .
( )

}n prizonierat la transnistreni
Dup aproape dou luni din ziua n care a fost rpit din centrul s. Dorocaia, tefan Berzan n vrst de 26 de ani continu a n arestul organelor neconstituionale din Transnistria. Dnsul a fost rpit la 29 mai de ctre angajai ai organelor neconstituionale i dus la sediul miliiei din or. Grigoriopol ind acuzat de punerea n circuit a 100 de dolari fali. Tnrul este angajat al Departamentului Situaii Excepionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne unde activeaz n calitate de pompier n sectorul Centru al capitalei. Procuratura General a ntreprins unele aciuni pentru a-l readuce pe tnr acas, ns reprezentanii organelor de miliie refuz s discute ori s transmit dosare. Am apelat la Comisia Unicat de Control, dar n-am primit nici un rspuns pn n prezent. A fost pornit o cauz penal de urmrire a persoanelor care l-au rpit pe tefan Berzan, ne spune Valeriu Smochin, procurorul raionului Dubsari. Att doar c identitatea celor doi miliieni care l-au nsoit pe tnr din centrul satului la sediul miliiei din Grigoriopol este nc neidenticat. Dac e vinovat, s e judecat de ctre organele noastre de drept Tatiana Berzan, mama lui tefan Berzan, ne informeaz c n aceste dou luni a avut doar dou ntrevederi cu ul ei. C tefan a fost minit la schimbul banilor i la rndul lui a ncercat s scape de bancnota fals. Mai nti la o benzinrie din Transnistria, apoi la un bar, dar acolo au observat falsul. O prieten de-a biatului a ncercat s schimbe banii la ociul potal i cei de aici n scurt timp au anunat miliia. Tnra, originar din Grigoriopol, a mrturisit cine i-a transmis banii. Mama biatului ne spune c miliienii i-au vizitat iniial la domiciliu. L-au cutat cte264 va zile la rnd, dar n-au vrut s spun din ce cauz i nici cine snt. Fr s bnuiesc ceva i-am chemat n cas i le-am permis s-l sune pe tefan la telefonul mobil. El era la serviciu. Au stabilit s se ntlneasc. n ziua cnd a fost luat m-a sunat din rutier, spunndu-mi c vine acas, dar n-a mai ajuns acas. Abia seara am aat c este arestat la Grigoriopol. Dac e vinovat, atunci doresc s e judecat n dreapta Nistrului, de ctre organele noastre de drept. Doresc s mi se permit s-l pot vedea, spune printre lacrimi dna Tatiana. Nu l-am nsoit la Grigoriopol Mama biatului susine c tefan i-a povestit c a fost escortat la Grigoriopol de doi miliieni i de poliistul de sector care l-ar fi lsat n pragul sediului miliiei de acolo. Contactat de noi, poliistul de sector, Sergiu Moscaliuc, a respins acuzaiile aduse de mama tnrului. Nu l-am nsoit pe tefan nici mcar pn la prag i nu tiu dect din cele spuse de el c cineva l atepta afar. tefan mi-a spus c a venit s se consulte. Tot el m-a informat c a ncercat s introduc n circuit o bancnot fals, m-a ncredinat c se va descurca. I-am zis: Atunci du-te i te lmurete c nu-i nimic stranic, ne spune Sergiu Moscaliuc. Poliistul ne mai asigur c anul trecut a avut de suferit n urma altercaiilor de la Corjova, nu snt prieten cu miliienii, nu am nici-o legtur cu ei, spune el. Radu Gojan, procuror n procuratura raionului Dubsari, care se ocup de anchetarea acestui caz ne informeaz c, dei numele poliistului gureaz n dosarul penal, nu este nc clar gradul de vinovie al acestuia.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Risc pn la apte ani de nchisoare Mama lui tefan Berzan ne-a informat c nu i se permite s se ntlneasc cu ul ei. C n cadrul celor dou ntrevederi scurte a observat urme de btaie pe corpul lui, c a fost ameninat de miliieni s-i in limba dup dini. N-a fcut nimic ru n viaa lui. Lucra contiincios, a scpat pn i copii de la incendii, are o mulime de diplome. Doresc doar smi vd ul, s am posibilitatea s vorbesc cu el. Singurele lucruri pe care i le-a cumprat snt un televizor i un centru muzical, nu este un escroc, ne ncredineaz femeia. n prezent tefan se gsete n izolatorul de detenie preventiv din Hlinaia. Dac va judecat pentru punerea n circuit a unei bancnote false, risc pn la apte ani de nchisoare, conform legislaiei statului nerecunoscut. Valeriu Lapin, comisar adjunct pentru activitate operativ n cadrul Comisariatului de poliie Dubsari, ne informeaz c dac autoritile transnistrene l-ar fi predat pe tefan organelor de drept din dreapta Nistrului, tnrul ar fi cercetat aici penal i, dac vina lui ar fi ntr-adevr demonstrat, el ar risca o pedeaps similar.

Asociaia Promo-Lex investigheaz i monitorizeaz evoluia acestui caz, precum i a altor dosare similare. Juritii din cadrul acesteia i exprim ngrijorarea privind libertatea i securitatea persoanelor reieind din modul liber de aciune al reprezentanilor structurilor de miliie, procuratur i securitate din regiunea transnistrean n teritoriul controlat efectiv de organele constituionale. Astfel de cazuri, potrivit reprezentanilor Asociaiei Promo-Lex, de petrecere a aciunilor de urmrire penal de ctre aa-zisele organe de for din regiunea transnistrean pe teritoriul controlat de organele constituionale snt multiple. Mai mult, nu este clar dac ele snt petrecute cu sau fr participarea, acordul organelor constituionale. Juritii Promo-Lex consider necesar implicarea activ i ecient a tuturor instituiilor statului, n special a MAI, al crui colaborator a fost rpit i privat de libertate, n procesul de examinare imparial i obiectiv a incidentului pentru a apra drepturile i interesele victimei. Svetlana Corobceanu
(Est-Curier, Criuleni, 28.07.2008)

Drepturile tinerilor din regiunea de est a Republicii Moldova s]nt ]nc=lcate ]n mod flagrant
Situaia militar a locuitorilor regiunii transnistrene rmne dicil. Fenomenul nrolrii forate n armat este completat cu cel al dezertrii n mas a tinerilor din armata transnistrean. Numai n octombrie 2007, potrivit informaiilor ociale, se aau n cutare 701 persoane care au prsit unitatea militar. Dei legislaia regiunii de est a republicii prevede, n unele cazuri, scutirea tinerilor de serviciul militar n termen, n
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

realitate situaia este cu totul alta. Din cauza refuzului majoritii tinerilor de a se nrola, autoritile transnistrene recurg la diferite tertipuri i recruteaz cu fora tinerii care pot sau trebuie scutii de serviciul militar. Acest fapt este remarcat n studiul Obligaiile militare ale locuitorilor regiunii transnistrene a Moldovei, realizat de Asociaia Promo-Lex i fcut public n cadrul unei conferine de pres. 265

Tinerii snt nrolai forat Potrivit preedintelui Promo-Lex, Ion Manole, pentru a nrola n armat tinerii, funcionarii militari din regiune i vneaz aproape pe toi bieii de pe malul stng al Nistrului. Astfel, autoritile publice locale ntocmesc nite liste cu numele tinerilor care refuz ori se eschiveaz de la serviciul militar i le transmit la toate posturile de control din regiune. Au fost nregistrate cazuri n care tinerii reinui au fost obligai s se nroleze direct de la posturile vamale n structurile paramilitare. Iar dac se opuneau, erau ameninai cu iniierea unui dosar penal. ns din aceste structuri paramilitare lipsesc copiii i rudele funcionarilor i a oamenilor de afaceri locali. Mai mult dect att, regimul separatist anun nsprirea controlului asupra populaiei regiunii, prin introducerea aa-numitului sistem automatizat de eviden a populaiei Sprut. Noul sistem are menirea de a controla migraia persoanelor supuse militar din i spre regiunea controlat de regimul separatist. O alt concluzie, n acest sens, este faptul c numrul militarilor din Transnistria este unul exagerat, raportat la potenialul uman i economic al regiunii, a remarcat Manole. Potrivit acestuia, nsui aa-zisul ministru al aprrii din Transnistria a recunoscut c n armata transnistrean snt nrolate persoane cu antecedente penale, persoane condamnate condiionat sau care au fost cercetare pentru diverse fapte ilegale. Majoritatea soldailor provin din familii vulnerabile. Alt factor important al indisciplinei n aceste structuri paramilitare este considerat faptul c circa 60 la sut din persoanele ncorporate au absolvit cel mult 9 clase, n timp ce numai 3-4% au studii superioare. n acelai timp, peste 90 la sut dintre acetia snt nrolai din strad, adic dintre cei care muncesc i nu studiaz la o facultate, i nu sunt deprini cu disciplina. mecherii se fac i la controlul medical Contra unei sume de bani, tinerii api pentru serviciul militar obin certicate medicale cu concluzii false, n timp ce persoanele care au probleme de sntate snt examinate supercial sau nrolate fr o examinare medical corespunztoare. Potrivit unor informaii neociale, preul unui certicat medical fals

variaz n dependen de zon. Astfel, dac n zonele rurale preul este de circa 300 de euro, atunci n zonele urbane acesta poate ajunge i la 1000 de euro, susine Manole. Mai mult, potrivit studiului n cauz, snt nregistrate situaii n care, n perioada satisfacerii serviciului militar n structurile paramilitare, sntatea tinerilor a fost grav afectat. Spre exemplu, un tnr a fost nevoit s poarte n perioada serviciului militar nclminte cu o mrime mai mic, dect cea necesar, fapt ce a afectat oasele picioarelor. Snt supui i la munc forat O alt problem, n opinia aceleiai surse, este munca forat la care sunt supui ostaii armatei transnistrene. Mai muli beneciari ai Promo-Lex au declarat c ostaii transnistreni presteaz munc pentru diverse gospodrii agricole, persoane zice sau juridice din regiune. De obicei, acetia particip la construcia, repararea sau deservirea vilelor sau caselor funcionarilor publici, a oerilor etc. Pentru a ascunde acest fenomen ostaii poart haine civile, iar accidentele de munc snt imediat muamalizate. Nu s-au nregistrat plngeri cu privire la acest abuz, deoarece situaia convine, n mare parte, tuturor prilor. n primul rnd, n astfel de situaii tinerii snt alimentai divers i mult mai calitativ, pot mai liber vizitai de ctre prini i rude, spune Ion Manole. Totodat, susine sursa numit, dei numrul persoanelor care vorbesc despre problemele din structurile militare ilegale este mare, puini au curajul s parcurg etapele necesare pentru aprarea drepturilor lezate. Faptul se explic att prin lipsa tradiiilor democratice n regiune, ct i prin lipsa ncrederii populaiei n eciena sesizrii instituiilor i autoritilor constituionale sau internaionale. Recomandm instituiilor guvernamentale din Chiinu s adapteze mecanismele naionale n aa mod nct toi cetenii Republicii Moldova s poat avea acces liber la instituiile guvernamentale, s creeze condiii pentru evidena militar a tinerilor, recruilor i a rezervitilor, precum i s garanteze respectarea tuturor drepturilor acestei numeroase categorii de persoane, a conchis Ion Manole. Stelina Ciobanu
(Dreptul, 15.08.2008)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

266

Func\ionarii implica\i ]n traficul de femei secret de stat


La dou sptmni de la lansarea raportului Departamentului de Stat al SUA, au fost condamnai membrii unei grupri criminale i liderul acesteia Alexandru Covali (alias alun) pentru trac cu ine umane, trac cu copii, proxenetism etc. Despre ex-angajaii MAI care au activat n cadrul subdiviziunilor specializate n combaterea TFU care ar favorizat aceast lier, Procuratura General nu a oferit informaii. Ni s-a spus c este format un grup multidisciplinar care lucreaz la anchetele respective, iar despre nalizarea anchetei se va anuna la sfritul urmririi penale. Viorel Ciobanu a explicat c dosarele penale pe numele ex-angajailor MAI nu s-au deschis odat cu dosarul alun deoarece nu erau acumulate suciente dovezi pentru pornirea urmririi penale. Iurie Ursan, eful seciei analitice din cadrul Centrului CTP de la MAI, a spus c exist cazuri cnd unii funcionari sunt implicai n organizarea migraiei ilegale. Dac persoana a fost complice sau un simplu transportator, sau un intermediar care ajuta la eliberarea unui act fals sau certicat, atunci persoana respectiv poate primi o pedeaps mai blnd, amend sau suspendarea activitii pentru o perioad anume. Conform Codului Penal, pedepsele pentru tracul de ine umane sunt destul de dure: de la 7 la 25 de ani. Funcionarii tracani, fr nume i cazier La momentul scrierii acestui articol, am insistat mult s ni se ofere date cu privire la funcionarii publici implicai n cazuri de trac. Ni s-a relatat cu mult greu despre un singur caz n care un funcionar public este nvinuit de implicare n organizarea migraiei ilegale. Este vorba de un primar din raionul Streni, acuzat de obinerea unor documente n mod
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

ilegal printr-o nelegere cu alte persoane pentru trecerea ilegal a frontierei de ctre un cetean. Primarul se presupune c a beneciat n acest context de suma de 3800 euro i a fost reinut n octombrie 2007 n momentul cnd primea aceti bani. n prezent, cauza penal e abia n proces de anchetare. Alte cazuri nu ne-au fost puse la dispoziie. Mai mult chiar, ni s-a sugerat c situaia descris n raportul Departamentului de Stat al SUA ar exagerat i nu trebuie luat n calcul. nsui Victor Stepaniuc, preedintele Comitetului Naional pentru Combaterea tracului de ine umane, a declarat dup publicarea acestui raport c va demonstra contrariul. Iat ns c acest contrar nu a fost demonstrat, cci peste alte cteva zile preedintele Voronin a declarat pentru prima dat n 8 ani c cei care erau pltii din buget s sombat tracul de femei, l favorizau de fapt. n context, au fost prezentate date care vdesc existena unor grave lacune n funcionarea Centrului pentru Combaterea Tracului de Persoane (CCTP), ceea ce a permis crearea, cu implicarea i protecia Centrului, a unor scheme criminale de transportare a cetenilor moldoveni la munc n strintate. Astfel, unii colaboratori ai CCTP, ignornd n mod agrant atribuiile i responsabilitile de serviciu, au acordat, contra unor retribuii bneti, diverse servici tracanilor de persoane, printre care neintentarea sau clasarea dosarelor penale pentru fapte de trac de ine umane, muamalizarea probelor etc. O mie de euro pentru ecare persoan tracat Cele mai rspndite liere de transportare a cetenilor moldoveni peste hotare au 267

devenit unele agenii de turism, care au creat o adevrat reea de colectare a banilor. Conform informaiei enunate, Republica Moldova este ara cu cele mai nalte taxe n spaiul CSI pentru organizarea plecrii cetenilor n migraiune de munc, 20 la sut din sumele estorcate de tracani de la migranii ilegali ind transmise unor colaboratori ai Centrului pentru Combaterea Tracului de Persoane, se spune ntr-un comunicat de pres remis de Preedinia R.Moldova la finele lunii iunie. Presa mai este nc n ateptarea unor nume concrete ale persoanelor care au colectat cte 20 la sut din banii colectai de la cetenii plecai n strintate. n prezent, rmele turistice ofer vize Schengen contra sumei de 4-5 mii de euro. Asta nseamn c de la ecare cetean colaboratorii Centrului ar primit cte 1000 de euro. n ultimii ani din Moldova au emigrat aproape un milion de oameni. Statul nu numr victimele i nu le previne despre pericole i de activitile de prevenire a TFU se pare c se ocup doar ONG-urile din domeniu. Aceste organizaii desfoar activiti de informare prin coli i localiti pentru a informa populaia despre pericolul acestui agel. Potrivit Anei Revenco, tema prevenirea TFU a fost inclus n disciplina Deprinderi de via, dar cartea a fost scoas din uzul colar. Ion Vzdoag, directorul Centrului pentru prevenirea tracului de femei, menioneaz c statul pare lipsit de dorin n acest sens, pentru c de aici se vede implicarea lui n combaterea acestui agel. Potrivit Anei Revenco, managerul Centrului La Strada, n Moldova nu exist o instituie care s generalizeze statistica privind victimele TFU. La capitolul managementul datelor stm prost, i aceasta prezint un minus foarte mare pentru RM. Fiecare organizaie, asociaie care are activiti de asisten i protecie a victimelor tracului prin regiunile rii duce o eviden proprie, dar nimeni nu colecteaz aceste date la nivel de stat. La sfritul anului, doar OIM-ul face calcule, 268

pentru a exclude dublarea i pentru a oferi date corecte, precizeaz Ana Revenco. Statistica OIM arat c n anul 2007 au fost nregistrate 273 cazuri noi de trac vs 295 n anul 2006. Dou treimi dintre acestea au fost supuse exploatrii sexuale. Guvernul SUA ateapt roade ncercrile noastre de a obine un rspuns din partea Guvernului RM n ce privete pregtirea raportului de rspuns la solicitarea Guvernului SUA s-a soldat cu eec. Am ncercat s stabilim un dialog cu vicepremierul Victor Stepaniuc, care este i preedintele Comitetului naional pentru combaterea tracului de ine umane. Viorel Zabolotnic, consilierul viceprim-ministrului, a repetat n nenumrate rnduri c agenda dlui Stepaniuc este foarte ncrcat. Potrivit lui, Guvernul va organiza sptmnal ntlniri i seminare cu participarea mass-mediei i ONG-urilor, unde se vor oferi informaii despre pregtirea pentru raportul de rspuns Departamentului de Stat al SUA. La fel i din anticamera viceprimministrului mi s-a spus c V. Stepaniuc este ocupat, are nenumrate edine i c nu poate s-mi ofere o declaraie n acest sens. Ateptnd pre de cteva sptmni, am neles c nu a fost organizat nici o conferin de pres cu Victor Stepaniuc, dar rezultatele Raportului Departamentului de Stat al SUA au avut totui un efect asupra Guvernului.. Victor Lutenco este de prere c raportul SUA nu este fcut pentru ca altcineva s scrie un alt raport pentru a se ndrepti. Acest raport este un act prin care, conform legislaiei, SUA ncearc s monitorizeze i s coordoneze n ce msur statele crora ei le ofer asisten nanciar se conformeaz cu anumite principii i standarde pe care SUA le cere vis-a-vis de combaterea TFU. Lutenco spune c este o procedur normal, mai ales c raportul face nu doar constatri, ci i recomandri, iar Guvernul ar putea s le ia n considerare, n cazul n care SUA au oferit ani n ir asisten anume pentru cunoaterea i soluionarea problemei tracului.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Guvernul e de acord c avem victime Serviciul de pres al Ambasadei SUA precizeaz c n cazul n care Guvernul Moldovei nu dovedete nelegerea problemei i nu i arat deschiderea de a contribui la stoparea aciunilor de vnzare de oameni, RM ar putea s se confrunte cu opunerea SUA fa de asistena venit de la instituiile nanciare internaionale precum FMI i Banca Mondial direcionate pentru soluionarea acestor probleme sociale. n situaie de risc ar nanarea oferit prin intermediul Programului Provocrile Mileniului, USAID. Nici o decizie nal privind sanciunile nu va luat nainte de a examinat cu atenie progresul Moldovei timp de 60 de zile, a menionat Serviciul de pres al Ambasadei SUA. n timp ce Guvernul SUA ateapt anumite roade i respectarea anumitor standarde pentru nanarea pe care o acord, iat c Guvernul a i fcut primii pai pentru recunoaterea statutului victimelor. Dei de ani de zile organizaiile internaionale au btut alarma cu privire la situaia victimelor, la necesitatea n-

inrii unui adpost i a unor servicii medicale, sociale, psihologice, de profesionalizare a victimelor, carul nu s-a micat din loc. n schimb dup ce Departamentul de Stat al SUA i-a artat deschis nedumerirea, n doar cteva zile Guvernul a emis o hotrre Cu privire la crearea Centrului de asisten i protecie a victimelor i potenialelor victime ale tracului de ine umane. Necesitatea adoptrii acestui document este explicat n primul paragraf n scopul executrii legii privind combaterea tracului de ine umane, adoptat n 2005. Timp de trei ani de la adoptarea legii n cauz nu s-au ntmplat prea multe, totul a venit dup Raportul critic din SUA. Deocamdat, aceast hotrre prevede gestionarea n comun cu OIM a centrului deschis i nanat din 2001 din asisten internaional. Dup publicarea acestei hotrri de Guvern ar trebui s urmeze aciunile. Noi vom urmri aceats tem n continuare.
(Ziarul de Gard, 17.07.2008, http://garda.com.md)

Veronica Russu

Drama celor patru copii fl=m]nzi


Nu e rzboi, dar noi suferim de foame mai ceva ca pe timpul rzboiului, spune mama copiilor
Incredibil! Dei suntem n mileniul trei, o familie din Chiinu triete n vremuri medievale. Pentru ea, noiunea de viitor devine ceva abstract i un privilegiu al celor care au avut noroc s aib o soart mai bun. Viaa este cumplit de grea n familia DuaBort. nghesuii ntr-o cmru de cmin de 18 metri ptrai, din sectorul Botanica, cei patru frai i mama lor au nvat s se mulumeasc ntotdeauna cu extrem de puin. Niciodat nu se ridic stui de la mas, iar dac au o jucrie, trebuie s-o mpart toi.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Supravieuiesc cu 350 de lei pe lun Valentina Bort are 42 de ani i n 1998 a divorat de soul su. De atunci, ntr-o srcie lucie, i crete de una singur cei patru copii: Rodica (12 ani), Tatiana (13 ani), Dumitru (18 ani) i Svetlana (20 de ani). i, ca i cum nu ar destul, una dintre icele sale era ct pe ce s-i piard un picior. Pe 26 august curent, Tatiana a clcat ntr-un ciot de copac care i-a intrat pn la glezn, a fost internat, dar rana s-a infectat i, timp de dou luni, a fost supus la dou intervenii chirurgicale care s-au n269

cheiat cu bine. Din acest motiv fata, care este n clasa a VI-a, nc nu i-a nceput cursurile i nici nu ar avea cum, din moment ce nu are rechizite i hinue groase. Mama copiilor, Valentina, este o femeie credincioas i, aa cum a nvat de la prini, le rsdete n suet credina n Dumnezeu i copiilor si. De patru ani, femeia sufer de scleroz multipl, o boal care i atroaz muchii i oasele i i d dureri de cap, slbiciune, oboseal. O boal care necesit tratament, dar pe care nu are cum s-l fac din cauza srciei. Este invalid de gradul II i pensia de numai 350 lei este unica surs de existen pentru cele cinci suete chinuite. ntrebat cu ce i hrnete copiii, femeia spune c adesea i ea se ntreab cu ce i ntreine. Mncm doar ca s nu murim de foame: un bor chior i un terci, i mergem nainte, ne spune cu lacrimi n ochi femeia. Fata cea mare a Valentinei lucreaz ajutor de educatoare la o grdini din capital, iar din salariul foarte mic pe care l are nu i permite s-i ntrein familia. Dei nu mplinise nc 18 ani, Dumitru, biatul i tot spijinul Valentinei, a muncit n aceast var la cules de roii la Bcioi, dar acum o lun, pe cnd mergea la sora sa la spital, a alunecat i a fost nevoit s stea cu mna n ghips trei sptmni i s abandoneze munca la cmp. Cnd mi s-a depistat boala am stat la pat o perioad i mi-am dat seama c am fcut bine c mi-am nvat copiii s fac curenie i mncare, cu toate c lumea m vorbea urt c pun copiii la munc, mai zice femeia, accentund c nainte era mai rzbttoare, dar, de cnd este bolnav, cnd aude ceva de ru se blocheaz i nu mai poate vorbi. i-au unit srciile Poate singura salvare i alinare, n afar de copii, este vecina i prietena dnei Valentina, Natalia Bordeianu, o femeie de 40 de ani care sufer de aceeai boal ca i ea. i-au unit srciile i, astfel, reuesc, spun ele, s ntrein, n total 8 copii: patru ai Valentinei, doi ai Nataliei, o nepoat a acesteia i nc o fat srman care le ajut n cas. n total, 10 suete 270

care fac foamea mai ceva ca n vremurile de rzboi. n ecare zi, venim la Natalia, i ei nu i este mai uor, dar punem la un loc ce avem i facem cte o mncare. Ne e tare greu, explic dna Valentina, dezvluind c copiii merg dimineaa la coal nemncai, iar dup lecii i pn seara mnnc o dat sau, n cel mai bun caz, de dou ori pe zi. Natalia Bordeianu este invalid de gradul I, are o pensie de 500 de lei i este imobilizat ntr-un scaun cu rotile. n apartamentul de dou camere pe care l-a primit, pe vremuri, de la stat pentru c este orfan, avea mari probleme cu mucegaiul. Din cauza asta mereu ne mbolnveam i am fost nevoii s ne mprumutm mpreun cu soul ca s facem reparaie. Nu am putut restitui banii, iar soul a plecat la munc la Moscova. Nu i-a mers, n-a avut bani nici cu ce s se ntoarc acas, a fost nevoit s descarce un vagon ca s ajung acas. Acum e plecat de cteva luni n Cehia, n sperana c va putea s adune banii pentru a da datoria, explic femeia care a cunoscut familia Valentinei acum patru ani, cnd femeia a fost internat la spital, iar copiii au rmas singuri i neputincioi. Atunci i s-a fcut mil de bieii copilai i i-a adpostit la ea i tot de atunci, cele dou familii s-au mprietenit i i duc povara mpreun. Copii umilii Cele dou fetie mai mici ale Valentinei sunt colege de clas la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu. Fetelor le place dansul i i doresc s frecventeze coala de muzic sau un liceu cu prol sportiv, ns, din lips de bani, mama lor nu le poate oferi ceea ce merit. Copilele se plng c la coal adesea sunt umilite de condiia lor social. Unii copii ne rd c suntem sraci sau c nu venim cu mncare la pacheel, ni se destinuie Tatiana, care, cu o sinceritate debordant, ne-a mrturisit i alte probleme cu care se confrunt la coal dar, pentru c mama sa a promis s cear explicaii de una singur i ne-a rugat s nu le facem publice pentru a nu le crea probleme fetelor sale, i vom respecta dorina. Adesea vin plngnd de la coal. Fata cea mic mi-a spus c ea, cum ajunge la coal, numai la mncare
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

se gndete i mi reproeaz de ce le cer s aduc de la coal note bune dac i trimit mnzi i ameii de foame. Nu e rzboi, dar noi suferim de foame mai ceva ca pe timpul rzboiului, mai spune femeia, recunoscnd c nu mai are putere s le zic copiilor si s rabde de foame. Dor de mncare i jucrii Dei veseli, vorbrei, zburdalnici, copiii simt c viaa poate nsemna i altceva dect umilin. Sper c poate cei mai binecuvntai nanciar de Dumnezeu i vor ajuta. Deocamdat ei rmn la mila unor credincioi, care le dau de poman dulciuri, hinue i, uneori, cte 1 leu. Atunci cnd ctigm cte o hain, o mbrcm pn se face mic. Iar lumea m condamn, cci spune c suntem sraci, dar bine mbrcai. Lumea nu are de unde s tie c hainele acestea sunt primite de poman. De multe ori m ntreb de ce, dac trim greu, copiii n-au dreptul s mbrace o hinu mai bun pe care au ctigat-o? Ce, dac suntem sraci, trebuie s umblm murdari i

rufoi?, se ntreab cu durere femeia ai crei copii au nevoie de hran, jucrii, hinue groase, rechizite etc. Cel mai mare ajutor, ns, pe care l-ar putea primi familia Dua-Bort ar produsele alimentare i o locuin social pentru copiii si. A vrea s u ajutat de autoriti cu un spaiu locativ mai mare pentru c copiii sunt mari i nu avem posibilitatea s locuim cu toii n 18 m ptrai. Permanent cnd fetele vor s se schimbe l dm pe biat dup u. Ct erau mai mici, nu se simea incomoditatea asta. Nu avem nici ap cald i nici aragaz pentru a gti de mncare. Noroc de Natalia, c la ea gtim din ce avem i splm hainele tot la maina ei. Nici nu tiu unde s m adresez. Camera din cmin nu este privatizat, mai spune plngnd femeia, preciznd c s-a adresat i la Guvern, i la Asistena Social, dar a primit foarte rar un ajutor, mai mult haine second-hand. n ultimul an, nici n-a mai cerut nimic de la stat. Alina Guu
(Jurnal de Chiinu, 31.10.2008, www.jurnal.md)

B=rba\ii pleac= peste hotare. Femeile sap= tran[ee


Cot la cot cu copiii, femeile din Antoneti, tefan-Vod, fostul jud. Tighina, au executat o excavaie cu o lungime de 7 km 917 m. Majoritatea brbailor api de munc din s. Antoneti e plecat la munc peste hotare. Rmase acas, pe lng grija pentru copii i lucrul n gospodrie, femeile de aici au nvat s cldeasc, s tencuiasc, s nfunde i s desfunde poloboace i mai nou, s sape tranee. Femeile au pus mna pe trncoape i hrlee, dup ce primria a ctigat un proiect de aprovizionare cu ap potabil acordat de Guvernul Romniei implementat prin intermediul PNUD Moldova. Unde i unde se gsea cte un brbat, dar majoritatea eram femei
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

i copii. Am spat anul, apoi a venit o ploaie i acesta s-a nfundat, a fost nevoie s-l mai spm o dat, i amintete Lidia Malancea, una din brigadiri, mai marele pe un grup de 12 femei. Erau murdare de parc ar ieit din blrii, brbaii lor s-ar crucit vzndu-le, nu se reine s-i expun observaiile Alexandru Be, preedintele Asociaiei utilizatorilor de ap din localitate. Mahalaua vdanelor Pe mtua Antonina din Antoneti o ntlnim la poart. Dnsa caut n lungul drumului, aa cum avea s am mai trziu, dis271

de-diminea pndete dac nu trece vreun brbat pe strad, s-l cheme s-i asambleze o mas. Am nite vecini foarte buni. Brbaii, ns, sunt dui peste grani, numai pe Andrei l avem, dar el nu-i acas. El pentru noi e ca tatl nostru. Are o vdan dup cas i pe mine n stnga, i pe Maria n faa casei sale, al crei brbat e plecat i el peste hotare. Are s se duc pe o insul din cauza noastr, va lepda satul, zu. Brbat n-am, dar mi trebuie. S-mi ncuie un urub, s-mi bat un chiron, toate ne ducem cu rugmini la Andrei. Mna mea e de femeie, desprinzndu-i-le din olduri i demonstreaz minile cu pielea cutat de vreme mtua Antonina. El se mai supr uneori. i zic f ce vrei, dar s vii s m ajui. Iat azi caut s prind vreun brbat pe drum, dar nc n-a aprut niciunul, ni se mai plnge ea. Cucoan la btrnee ntrebat ce schimbri mai afecteaz n ultima vreme viaa oamenilor din Antoneti, btrna decide s-i prseasc postul de observaie i ne invit la un pahar cu ap n cas, or, cea mai impresionant schimbare pentru Antoneti e schimbarea gustului apei. Apa era cu sruri i o aduceam de departe. Mulumim la acei biei care ne-au dat parale, cci am ajuns i avem ap n cas, le mulumete mtua Antonina bieilor din Guvernul Romniei n timp ce deschide robinetul. Deseori beam agheasm. Afar ploua sau era gheu i mi era greu s merg la fntn, aveam borcanul cu agheasm i mi turnam cte un pahar. Vecina mi spune, trebuia s ceri ap de la mine, dar atunci nu aveam telefon. Acum am telefon, i gaz, i ap n cas. ncetul cu ncetul, m fac oreanc, numai c mi pare ru c sunt btrn, unde face mtua Antonina, acum i iorganul mi pare greu cnd l trag peste mine. n timp ce vorbete ea se laud cu lucrurile noi aprute n cas economiile nnodate pentru moarte le-a cheltuit ca s triasc ceva mai bine.

Brbaii trimit bani, femeile construiesc Consteanca ei, Maria Malancea, ne spune c dup ce soul ei a plecat peste hotare a nvat s fac tot lucrul brbtesc prin gospodrie. Nu avem locuri de munc. Brbaii trimit bani, iar femeile repar, construiesc. Deoarece au ap n cas, acum majoritatea i fac bi, ne informeaz ea. Alturi de femeile din sat a participat i ea la spturi. Femeile se implic activ n toate proiectele implementate la noi n sat, ne mai spune ea. Primarul localitii, Anatol Srbu i exercit funcia deja al treilea mandat. Dnsul conrm c jumtate din populaia apt de munc a luat calea strintii. Viticultura i agricultura sunt domenii nu prea rentabile i oameni iau calea strintii, ne spune edilul. Dnsul ne mai informeaz c anul acesta n localitate sunt implementate proiecte n valoare de 1mln 800 mii lei, inclusiv 700 mi lei contribuia oamenilor i a administraiei publice locale. Oamenii se implic activ n realizarea proiectelor reale care i motiveaz s participe. Bugetul proiectului de extindere a sistemului de aprovizionare cu ap a fost de 379 835 lei. Contribuia localitii a constituit 50 % i a fost posibil extinderea apeductului pn la 7917 m, pentru c oamenii au fost cointeresai. Secarea fntnilor, apa poluat din fntnile de min constituia una din cele mai mari probleme cu care ne confruntam n ultima vreme, ne mai spune primarul. Alexandru Ursu, managerul de proiect n cadrul PNUD, ne-a informat c, pn n prezent, n cadrul Proiectului de Ap n localitile rurale au fost aprobate 5 proiecte care se implementeaz cu suportul nanciar al Guvernului Romniei, n cinci localiti care au avut de suferit mai mult n urma secetei din anii trecui. Svetlana Corobceanu
(Jurnal de Chiinu, 31.10.2008, www.jurnal.md)

272

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Va sta o s=pt=m]n= la r=coare pentru maltratarea so\iei [i a copilului


ntoars din Italia, o femeie a decis s-i nvee minte soul care manifest un caracter violent fa de ea i copil, nu-i gsete un loc de munc, face abuz de alcool i nu-i onoreaz datoria de printe. Nevasta l-a acionat n judecat dup ce, revenind n concediu acas, a fost supus btilor ea i ul lor n vrst de 13 ani.
Soul aplica violena i nainte ca dnsa s ia calea strintii, dar atunci femeii nu-i ajungea curaj s apeleze la organele de drept. Anul trecut, dup concediul petrecut n Moldova, femeia ne spune c a pornit la drum cu multiple vnti pe fa i pe corp. n perioada concediului din acest an, ns, confruntndu-se cu acelai comportament, a decis s-i pun soul la respect. L-a acionat n judecat mai nti pentru provocarea leziunilor corporale i, un alt proces, pentru nclcarea drepturilor i intereselor legitime ale copilului. Femeia a acceptat s ne vorbeasc cu condiia c i vom pstra anonimatul. Credea c de vin e srcia Tamara (nume schimbat) ne spune c avea parte de acelai tratament i nainte de a pleca n Italia, dar atunci credea c de vin e srcia, neajunsurile din familie. N-am apelat niciodat la poliie. Lovea cu pumnii i cu picioarele din rsputeri, arunca n mine cu tot ce nimerea, nu-i cntrea loviturile nainte s le aplice. Nu chemam poliia pentru c mi era ruine de ce va spune lumea din sat sau c l voi nri i mai mult. Mi-am asumat riscul de a pleca peste hotare, ca s ieim din srcie, dar nici acest fapt nu i-a schimbat atitudinea, ni se destinuie femeia revoltat. Brbatul nu este angajat i, potrivit soiei, o cauz a agresivitii acestuia ar consumul alcoolului. n perioada ct femeia se a peste hotare, copilul rmne n grija unei mtue.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Copilul e mai scump ca orice Venit n concediu din Italia, brbatul s-a aruncat cu un nou val de furie snopind femeia i copilul n btaie. Trimit bani ca s nism construcia casei, nu am unde m duce. N-am mai rezistat s umblu fugar, s bat copilul i am chemat poliia, apoi l-am acionat n judecat. n prezent, brbatul i ispete pedeapsa arest administrativ pe o perioad de 7 zile n baza art. 47 /1 alin. 1, pentru provocarea leziunilor corporale conform sentinei Judectoriei raionului Criuleni. Totodat soia a decis s-l trag la rspundere i pentru violena aplicat asupra copilului. Copilul e mai scump ca orice, dect casa i dect aparena unei familii sntoase. n Italia femeile nu rabd violena psihologic, verbal, zic, aa ca femeile din Moldova. Dac un vecin sesizeaz un act de violen, chiar dac printele i lovete cu vrgua copilul, acela anun poliia i se isc un mare scandal. La noi astfel de cazuri sunt multiple. Chiar dac soul i ucide soia sau copiii n bti, vecinii, rudele se prefac c nu vd, prefer s nu se amestece. E un mod greit de gndire prin care ncurajm violena, conchide ntristat mama copilului. Potrivit lui Octavian Vdeanu, inspector superior al serviciului minori i moravuri din cadrul Comisariatului de poliie Criuleni, e primul caz cnd un printe l acioneaz n judecat pe cellalt printe pentru maltratarea 273

copilului. Tatl copilului risc s e tras la rspundere n baza art.170/2 al CCA, pentru nclcarea drepturilor i intereselor legitime ale ului su i, dac va gsit vinovat de ctre instana de judecat, risc nc o pedeaps administrativ (amend de 25 salarii minime, circa 450 lei). Sentina n-a decepionat-o Tamara ne spune c sentina n-a dezamgit-o i c de fapt n-a intenionat s-l pun pe so la rcoare, ci doar s-i arate c exist

pavz i pentru frdelegile comise de el. E decis s divoreze. Pentru c nu e ncredinat c cele ntreprinse de ea l-ar putea calma pe so, femeia a decis s nchirieze un apartament unde se va refugia ea i copilul atunci cnd acesta se va ntoarce acas dup ce i va ispi pedeapsa. Cel mai mult i dorete s-i petreac linitit timpul alturi de copil. Svetlana Corobceanu
(Jurnal de Chiinu, 12.08.2008, www.jurnal.md)

Ce vom sem=na, aceea vom culege


Am absolvit facultatea i nu-mi pot gsi loc de lucru. Snt tnr specialist, am puin experien i un salariu mic, care abia mi ajunge s exist. Triesc la gazd, care m cost scump, i nu tiu cnd voi avea posibilitatea s-mi cumpr o csu a mea... Bnuiesc c muli sau chiar majoritatea dintre cei care vor citi aceste rnduri se vor regsi n ele. Nu vreau s u pesimist, dar haidei s recunoatem c tinerii de astzi au destule probleme ca s le poat da de capt fr susinerea i ncurajarea apropiailor, a statului, a instituiilor sociale abilitate i chiar a companiilor din sectorul privat. S nu credei c insist acum asupra ideii ca tinerii s e susinui nanciar, adic s li se dea bani aa, pur i simplu, chiar mi pare absurd, cci orice bnu trebuie ctigat de pe urma muncii proprii. M refer acum mai mult la susinerea tinerilor prin diferite programe i proiecte sociale care, n rile europene, snt lansate de ctre companiile comerciale cu scopul de a rezolva anumite probleme din societate, dar, n acelai timp, i cu scopul de a se promova direct sau indirect. De ce nu?! Sofocle spunea: Orice binefctor se gndete puin i la el nsui. Snt de acord! Nu poi face bine cuiva fr s-i faci bine mai nti ie nsui. Cu toate acestea, consider c companiile comerciale care implementeaz anumite proiec274 te sociale au un business responsabil i contribuie esenial la susinerea i dezvoltarea societii. Peste hotare, a te implica ntr-un proiect social nu mai reprezint o favoare pentru societate, ci o atitudine corect i responsabil i fa de businessul propriu. Dar avem noi astfel de companii n Moldova? Nu vreau s enumr o list de companii, nu cred c gsesc attea, dar, personal, am simit o susinere din partea unei instituii bancare atunci cnd am luat decizia de a ncepe o afacere proprie. Da, muli dintre aa-numiii prieteni m-au ncurajat i mi-au dorit binele, spunndumi c nu o s reuesc, c o s-mi pierd banii, c nu merit s risc i nici mcar o persoan nu mi-a zis: ncearc!. Dar mi-am zis eu singur, dei nu eram foarte ncrezut n forele proprii. Deci, dup cum spuneam, am hotrt s-mi deschid propria afacere, doar c nu tiam nici de unde s ncep i nici ce trebuie s fac ca s reuesc... ntre timp, am auzit de seminarele Cum s lansezi o afacere proprie iniiate de ctre Victoriabank i, fr s stau pe gnduri, am decis s merg, cu att mai mult cu ct erau gratuite. Aceste seminare m-au ajutat, n adevratul sens al cuvntului, s pun lucrurile cap
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

la cap, s-mi fac ordine n idei, s scriu un business-plan i... s fac primii pai n lansarea afacerii. Mai mult dect att, n cadrul acestor cursuri am cunoscut tineri ca i mine, cu o dorin enorm de a-i materializa ideile, tineri cu care comunic i astzi, facem schimb de idei i sfaturi care ne ajut s ne micm nainte. i snt sigur c dac n ziua aceea nu ddeam peste anunul de organizare a acestor seminare pe www.victoriabnk.md, poate i astzi balansam ntre dorina de a face ceva i nencrederea n forele proprii. Noi, tinerii, avem puin experien de via Noi, tinerii, avem puin experien de via, de multe ori ne trezim la rscruce i nu tim ncotro s-o apucm, cum e mai bine s procedm n anumite situaii. i consider c anume n aceste momente companiile trebuie s intervin cu anumite proiecte i programe sociale, aa cum a fost n cazul meu cu Victoriabank. De fapt, am auzit c aceast banc se implic mult n susinerea tinerilor prin participarea n organizarea anumitor evenimente pentru ei. Nu demult vorbeam cu cineva dintre colegii mei despre responsabilitatea social-corporativ, care mi aduse ca exemplu de companie autohton social-responsabil pe Victoriabank, zicndu-mi c n 2007 copilul ei a ctigat la Olimpiada Republican de Matematic un certicat bancar de depozit n sum total de 6000 lei de la aceast banc, iar din anul acesta comunic cu toi prietenii si interesai de matematic i particip la Olimpiad prin intermediul unui blog, creat tot cu susinerea Victoriabank. n acel moment m gndeam n sinea mea c un blog nu este mare treab, pe urm, ns, mi-am dat seama c este o investiie ecient n potenialul tinerei generaii pentru dezvoltarea capacitii de comunicare. Dect s stea pe diferite site-uri de jocuri, aceti copii i pot petrece timpul discutnd pe blog, informndu-se despre anumite lucruri ce in de obiectul lor preferat matematica, crendu-i noi prieteni care au aceleai interese ca i ei. Ascultam colega, care era att de entuziasmat de ceea ce s-a fcut pentru copilul ei, i mi-am dat seama c investiiile companiilor n proiectele sociale le pot aprecia la justa valoare mai nti cei care snt direct vizai prin aceste proiecte.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

De asemenea, doar pot s-mi nchipui ct bucurie a fost n suetele copiilor care au primit de la Victoriabank premii bneti i cri pentru faptul c nva bine, n cadrul campaniei de susinere a elevilor srguincioi. Este o stimulare enorm. Pe cnd eram eu elev, dei nvam foarte bine, nimeni nu m-a premiat pentru aceasta. Sau dac vorbim de campania Pune mintea n micare, susinut de Victoriabank n scopul de a reduce copiatul n rndurile studenilor, ca acetia s nvee s e coreci, s studieze n mod independent, cptnd ncredere n forele proprii, campanie la care au participat studeni din cadrul a 12 instituii de nvmnt superior din Moldova, putem s ne dm seama la cte persoane a ajuns mesajul acestei campanii, ci tineri au fost sensibilizai de ideea c plagiatul nu te face mare i nu te ajut s devii cineva n societate. Mai mult chiar, ctigtorii au primit, n calitate de premii, calculatoare, memorii ash i alte premii. A vrea i eu un calculator, cci nu am copiat ct am fost student! Ci copii pot ctiga bani de pe urma muncii lor? Ctor copii care provin din pturile social vulnerabile l s-a oferit vreodat posibilitatea s ctige bani de pe urma muncii lor? Aceast ntrebare mi-am adresat-o atunci cnd am auzit de campania social Susinem tradiiile moldoveneti, n cadrul creia copiii din familii social vulnerabile au confecionat mrioare dup imaginaia lor, care au fost, ulterior, cumprate de Victoriabank i druite oamenilor cu ocazia sosirii primverii, iar aceti copii s-au simit fericii i utili c au putut contribui, prin munc proprie i cinstit, la bugetul familiilor lor. Snt nc muli copii i tineri care ateapt susinere i ajutor! i aici vreau s fac un apel ctre companiile autohtone: Haidei s m mai responsabili fa de cei care ateapt susinerea noastr i pe care i putem ajuta, i s nu ne pese doar de cifrele de afaceri ale business-ului propriu. Orice iniiativ care face un tnr s capete ncredere n forele proprii i s ia o decizie corect pentru viitorul su ori un copil s zmbeasc o dat n plus merit apreciat. Poate aa vom deveni mai optimiti, vom avea copii mai fericii i un viitor mai colorat. Anastasia Ciuleac
(Sptmna, 14.11.2008)

275

Via\a ]n ochii copilului


Dreptul la o familie ntregit este cel mai nclcat drept al copiilor din Republica Moldova
Dreptul la un mediu familial favorabil, la educaie, la intimitate i dreptul la exprimare sunt cele mai nclcate drepturi ale copiilor din Republica Moldova. Despre acest fapt a comunicat, n cadrul unei conferine de pres, un grup de copii care a participat la elaborarea primului Raport al copiilor despre respectarea Conveniei privind Drepturile Copilului n Republica Moldova, realizat de Centrul de Informare i Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC). Migraia prinilor acioneaz grav asupra psihicului copiilor Potrivit acestora, principala cauz a nerespectrii dreptului minorilor la un mediu familial este migraia n mas a prinilor determinat de srcia familiilor. Cel mai des migreaz mamele, ceea ce acioneaz i mai grav asupra copiilor. Chiar dac copilul rmne n ngrijirea unei rude, aceast persoan, care de cele mai dese ori este n vrst, nu-i poate asigura educaia de care el are nevoie. Unii copii rmn n grija buneilor, ns la aceast vrst ei au nevoie s e alturi de prini. De cele mai multe ori, sunt pui la munci casnice, rpindu-li-se astfel din copilrie. Dei prinii au grij s le trimit regulat bani, acetia nu suplinesc dragostea i educaia celor care le-au dat via, a remarcat Adriana Roca, primarul Consiliului Local al Copiilor i Tinerilor din Zgrdeti, raionul Teleneti, fostul jude Orhei. Copiii nu pot s-i exprime opiniile Potrivit copiilor, un alt drept nclcat este cel al libertii de exprimare. Gradul de rea276 lizare a libertii de expresie ca i dreptul la asociere variaz n diferite comuniti. Dei, n ultimii ani, libertatea cuvntului copiilor se mbuntete, rmne nc mult de lucrat n aceast direcie. Pentru ca tinerii s vin si spun toate doleanele, opiniile, trebuie s e create diferite cluburi de dezbateri n care s aib acces toi copiii i la care s participe i reprezentani ai autoritilor publice locale. De cele mai multe ori suntem oprii i lipsii de dreptul de a ne exprima liber, de a ne da prerea n legtur cu ceea ce ne privete, spun copiii. Privarea de drepturi la exprimarea opiniei are consecine negative asupra copiilor. Potrivit psihologului Viorica Maftei, copiii cnd nu sunt ascultai se inhib, devin agresivi, violeni, fricoi i nesiguri. Acetia nu se dezvolt normal, pierd ncrederea n forele proprii i nu vor s mai activeze. Abuzul fa de copii alt problem stringent Copiii au mai remarcat c semenii lor din Republica Moldova snt supui violenei i abuzului. Potrivit acestora, sunt familii n care se folosesc metode abuzive de educaie. Pedeapsa zic este un fenomen destul de frecvent. Asemenea cazuri au loc i n relaiile copiilor cu persoanele n supravegherea crora rmn atunci cnd prinii sunt plecai la munc peste hotare. Prinii, dac nu le-a plcut ceva, i bat pe copii. Dup ce sunt btui, copiii se gndesc c toat lumea o s se poarte aa cu ei. Unii semeni ni s-au plns c i profesorii i maltrateaz. S-a nregistrat un caz cnd profesorul a luat o bucat de cablu i l-a lovit pe elev, iar biatul a doua oar a prins cablul i l-a lovit
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

pe profesor, a specicat Ala Rotaru, educator De la egal la egal din Hrtopul Mare, raionul Criuleni, fostul jude Chiinu. Educaia un alt drept nclcat Dreptul copilului la educaie este realizat n mare msur datorit caracterului obligatoriu i gratuit al nvmntului primar. Totodat, n unele comuniti sunt copii care rmn neintegrai n sistemul educaional. Exist cazuri n care copiii sunt nevoii s frecventeze instituia de nvmnt din localitatea vecin, ceea ce creeaz incomoditi i limiteaz implicarea lor n activitile extracurriculare, se mai arat n raport. Copiii trebuie ascultai Potrivit preedintelui CIDDC, Cezar Gavriliuc, consultrile cu copiii n privina respectrii drepturilor lor ar trebui s e permanente. Copiii tiu cel mai bine de ce au ne-

voie. i de asta trebuie s-i ascultm mereu. CIDDC a decis s creeze o echip de copii cu vrsta cuprins ntre 13 i 17 ani, din 14 raioane ale Republicii Moldova, care, timp de doi ani, vor monitoriza respectarea Conveniei privind Drepturile Copiilor n Republica Moldova. Iar recomandrile fcute de ei vor ncerca s le pun n agenda autoritilor publice locale, a conchis Gavriliuc. Una dintre recomandrile fcute deja de copii este elaborarea i implementarea unor strategii de protecie i integrare social a tuturor copiilor. Raportul n cauz a fost prezentat Comitetului pentru Drepturile Copilului de la Geneva care urmeaz s-l examineze n paralel cu raportul Guvernului Republicii Moldova i raportul complementar al organizaiilor neguvernamentale despre respectarea Conveniei privind Drepturile Copilului n ara noastr. Stelina Ciobanu
(Dreptul, 22.08.2008)

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

277


, , . , . . -. . 1998 40, 2001 . . - . 2003 , . , 2003 400 - 18 . . 30 - . 2005 . . , , . 278 UNICEF . , . , , , , . : . , . , . . , . , . , , , . 7 . . ,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

- : , - , , .. , . , , . , , . -, , . . . , . . , . , . , , . , , , . , . , , ( ) . , , 7 .
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

. , . . . , - . , . . e . . , . e , . , , e . , e. , . e . , , , e . . 25279

e . , . , - e . e : , , , , . e e 14 . e 5 . e, e . , . e ,

, . . . , , , . , . , . . , . , . , , .
( , , 11.06.2008)


, , . , . , , , . . , . , 30 , 24 . , . . . , , , , . 280 : , , , . . , : , , , . Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

. . , , 13 . , . , . . , . - . : , , , , . . - . , , . , - . , . , , . ( 8 ). . . - , . , - . , , . , . , . , , . , ,
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

, , , : - , , . , , , . . - , . , , , , - . , , , . , . , . , , , , , . . 168 , , 30 , 19 . 20% , , . , - . . .
( , , 27.02. 2008)

281

282

Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Articolul 51. Protecia persoanelor handicapate


(1) Persoanele handicapate beneciaz de o protecie special din partea ntregii societi. Statul asigur pentru ele condiii normale de tratament, de readaptare, de nvmnt, de instruire i de integrare social. (2) Nimeni nu poate supus nici unui tratament medical forat, dect n cazurile prevzute de lege.
(Constituia Republicii Moldova)

51. ,
(1) , . , , , . (2) , .
( )

Exila\i ]n [coli pentru retarda\i


Copiii-problem An de an zeci de copii sntoi sunt plasai n colile auxiliare, destinate celor cu retard mintal. Nepsarea sau neglijena autoritilor i condamn s triasc ntr-un mediu n care degradeaz din punct de vedere intelectual, indu-le pecetluit pentru totdeauna viitorul. n mare parte, copiii sntoi ajung n colile auxiliare doar pentru c provin din familii degradate, pentru c sunt considerai copiiproblem i pentru c autoritile locale sau pedagogii nu vor s-i complice viaa cu astfel de cadre. Pe de alt parte, n unele coli auxiliare copiii sunt adui i pentru a completa numrul de elevi, astfel nct s e meninut (ba chiar sporit) salariul cadrelor i instituia s funcioneze. Debil pentru toat viaa Ci copii au fost i sunt exilai pe nedrept n astfel de instituii? Investigaia noastr a artat c n ecare coal auxiliar exist copii plasai nu pe motiv de boal, ci din cauza srciei familiei sau a abandonului prinilor. La fel, n colile auxiliare cresc un numr mare de copii cu retard mintal uor, care poate recuperat printr-un efort al profesorilor din colile generale, dar i al prinilor. De exemplu, n coala auxiliar din s. Crihana Veche, r-l Cahul, doar 3% de copii din cei 112 plasai au retard mintal sever. Sistemul este cel care favorizeaz izolarea de lume a oricrui copil cu probleme, e i minore. Plasarea lui n instituie rezidenial nu nseamn ns recuperarea copilului, ci degradarea lui. Copiii nu au un program individual de educaie, dezvoltare. Dei colile auxiliare au angajat cel mai numeros personal din tot sistemul rezidenial, n multe dintre ele nu exist psihologi i nici ali specialiti care 284 ar oferi servicii de psihoprolaxie i psihocorecie necesare pentru copil, sunt cteva din rezultatele evalurii fcute n 2007 n toate colile auxiliare, cu sprijinul UNICEF i al UE. Copiii plasai n colile auxiliare nu sunt ajutai s se dezvolte, s se salveze de retardul mintal, ci sunt lsai s degradeze, urmnd s poarte pentru tot restul vieii stigmatul de debil. Dup absolvirea a opt clase, timp n care nva dup o program simplicat, ei obin un certicat care nu le permite s-i continue studiile n licee, colegii sau universiti. Ion a ajuns la coala auxiliar din s. Visoca, r-l Soroca, pe cnd era n clasa V-a, la insistena administraiei colii n care nva. Era un copil dicil, motiv din care a fost transferat dintr-o coal n alta, n total adunndu-se vreo cinci la numr. De la cinci ani, el i sora lui au crescut cu bunica, deoarece ambii prini erau deinui n nchisoare. Pe cnd nvam la Visoca, aveam impresia c majoritatea copiilor sunt sntoi vorbeam cu ei i vedeam c sunt detepi. Ce-i drept, n ecare clas erau i civa copii cu care nu aveam despre ce discuta, care triau ntr-o lume a lor, i amintete biatul de cei civa ani petrecui n coala auxiliar. n nal, Ion a fugit din coala auxiliar cnd era n clasa absolvent. Acum, ncearc s obin cu disperare un act de studii, fr de care nu poate gsi un loc de munc. Am rmas debil pentru toat viaa. Nu a avut cine s m ndrume s m in de carte. Poate nu mai ajungeam la Visoca i eram i eu om n rnd cu lumea, spune Ion cu un zmbet trist. Acum, biatul lucreaz cu ziua. Anul trecut a murit bunic-sa, iar iarna aceasta i-a ars casa. Astzi, el i cu sora lui au rmas copii ai nimnui: fr cas i fr ncredere n ziua de mine.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Comisii incomplete decid soarta copiilor-problem Potrivit datelor Ministerului Educaiei i Tineretului (MET), actualmente n cele 27 de coli auxiliare triesc i nva peste 3,5 mii de copii. Copiii ajung n colile auxiliare n urma evalurii unei comisii specializate, numit medico-psihopedagogic, existent pe lng toate direciile raionale de nvmnt, tineret i sport. Conform regulamentului, din componena acestor comisii trebuie s fac parte logopezi, psihopediatri, oligofrenopedagogi, psihologi colari i nvtori de clasele primare. Deoarece majoritatea specialitilor enumerai sunt decitari, MET a emis o circular prin care permite comisiilor respective s activeze chiar dac n componena lor exist doar trei specialiti. Membrii acestor comisii nu sunt remunerai suplimentar pentru activitatea respectiv. Fiecare al doilea copil este sntos... n colile auxiliare chiar i copiii cu retard mintal uor degradeaz, astfel nct peste un timp diagnoza lor trebuie schimbat n una mai agravant. Experiena mi permite s spun c jumtate din copiii plasai n colile auxiliare sunt sntoi sau pot uor recuperai i trebuie s frecventeze colile obinuite, susine Alexandra Grjdian, managerul Centrului pentru copii cu cerine educative Sperana din oraul Criuleni. A. Grjdian a fost timp de apte ani preedinte al Comisiei medico-psihopedagogice din raionul Criuleni. n ultimii trei ani, graie centrului Sperana, copiii cu retard mintal uor nu sunt plasai n instituii rezideniale, n ecare caz cutndu-se posibiliti de ncadrare a acestora n nvmntul general. n Occident, copiii cu astfel de diagnoze merg la colile din comunitate i obin la absolvire o diplom de studii care le permite s obin o profesie. Deoarece n R. Moldova schimbarea se face cu viteza melcului, angajaii Sperana prefer s nu treac copiii cu handicap mintal uor prin comisia medico-psihopedagogic, deoarece o asemenea diagnoz e ca o und verde pentru plasarea ntr-o coal auxiliar. E o nclcare, poate, dar una care se face n interesul copiilor, spune Alexandra Grjdian.
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

Dui la coala auxiliar pentru c aveau prini alcoolici colile auxiliare sunt o soluie i la ndemna primarilor n cazul copiilor din familiile dicile sau celor rmai fr ngrijirea prinilor. n lipsa serviciilor de alternativ instituiilor rezideniale i a celor de sprijin familiar bine dezvoltate, autoritile locale gsesc drept soluie pentru muli copii-problem plasarea n colile auxiliare. Astfel, autoritile locale nu mai poart nicio rspundere pentru copilulproblem. Ion i Marina, doi frai din Srata Galben, Hnceti, au ajuns n coala auxiliar din acest sat pentru c prinii lor se ineau de but i nu aveau grij de ei. Ambii au nvat primele trei clase n coala din comunitate, ceea ce conrm faptul c ei sunt copii sntoi. Cei doi copii stau la coala auxiliar doar pe parcursul zilei, iar seara merg la bunica. Prinii lor au ars de vii acum doi ani, ntr-un incendiu care le-a mistuit casa. Att Marina, ct i Ion nu au prieteni n instituia n care nva. Nu prea avem interese comune i nici ce discuta, ne spune Ion care va absolvi anul acesta coala auxiliar. El i dorete s fac studii n construcii, iar Marina, care mai are de nvat doi ani, se viseaz buctreas. O organizaie neguvernamental a lansat recent o campanie de colectare a fondurilor pentru a le cumpra o cas. Paradoxul este c statul putea face acest lucru de mult, pe banii pe care i-a cheltuit pentru ntreinerea timp de civa ani a celor doi frai n coala auxiliar. Majoritatea copiilor sunt nscrii n colile auxiliare cu statut de plasament temporar, dar rmn acolo pn la absolvire. Dosarele lor nu sunt revzute cu anii i nici situaia familiei nu este reevaluat. n unele cazuri, situaia familiilor nu este evaluat nici la nscrierea copiilor n instituii. n dosarele copiilor din Srata Galben era prezent un numr foarte mare de acte, dar care nu determin obiectivitatea plasamentului copilului n instituie, arat rezultatele evalurii fcute n aceast coal n 2007, care a artat c doar n 24 de cazuri din cele circa 130, la dosar era anexat un act despre situaia prinilor. 285

Sute de mii de lei curg anual n sistemul auxiliar de educaie colile auxiliare, rmase motenire de la sistemul sovietic de educaie, nu sunt altceva dect nite ghetouri pentru copiii cu nevoi speciale. Acestea nghit partea leului n bugetul destinat instituiilor rezideniale. Pentru ntreinerea unui copil din astfel de instituii, statul cheltuiete anual peste 30 de mii de lei. Dei enorm la prima vedere, doar ase mii de lei din toat suma constituie cheltuieli directe pentru copil, restul banilor ind dai pentru ntreinerea blocurilor, reparaii, salarizarea personalului etc. Ca i n ntregul sistem rezidenial, mrimea salariilor personalului acestor instituii e n funcie de numrul de copii. n aceste condiii, managerii i n mare parte personalul acestor instituii sunt interesai s menin, ba chiar s sporeasc numrul elevilor i nu caut posibiliti pentru reintegrarea acestora n familie. Implicarea asistentului social - decisiv Specialitii de la Secia de asisten social din Ungheni au solicitat de mai multe ori s e inclui n componena comisiei medicopsihopedagogice, pentru a putea evalua copiii i familiile i a gsi o soluie mai bun dect coala auxiliar. Graie interveniei prompte a specialitilor seciei nominalizate, numai n anul curent mai muli copii nu au fost plasai n instituia rezidenial i cresc acum n familia lor extins sau ntr-un serviciu de alternativ apropiat mediului familial. Este i cazul a dou surori, de apte i opt ani, care s-ar aat azi la coala auxiliar din s. Sculeni, r-l Ungheni, dac asistenii sociali nu ar intervenit. Doi frai de-ai fetelor nva de mai muli ani n aceast instituie. Primria din satul de batin era gata s trimit i fetele ncolo, dup ce mama lor a disprut din sat, povestete Larisa Bubnova, specialist principal n problemele copilului i a familiei n dicultate la Secia de asisten social din Ungheni. Fetele nu frecventau coala i grdinia, erau mereu mnde, pentru c tatl lor se inea de but. Comisia de specialitate a decis s le plaseze la coala auxiliar pe motiv c ele rmneau n urm cu dezvoltarea - ceea ce nu e de mirare, innd cont de faptul c nimeni nu avea grij de educaia lor. 286

Pentru nceput, cele dou surori au fost plasate ntr-un centru de zi, rstimp n care s-a gsit o familie dispus s le ofere adpost, grij i educaie. Acum, fetiele cresc n familia unui asistent parental profesionist. Una dintre ele frecventeaz coala din comunitate, iar cealalt merge n grupa pregtitoare. Admitem c se comit gafe... Din cauza reevalurii sporadice a dosarelor copiilor plasai n colile auxiliare este dicil s ai numrul real al copiilor sntoi plasai n colile destinate copiilor cu retard mintal. Solicitat de reporterul CIN, Nelea Bulgaru, efa Consultaiei republicane medico-psiho-pedagogice a Ministerului Educaiei i Tineretului, a recunoscut c n colile auxiliare sunt plasai i copii sntoi, dar a declinat orice responsabilitate a ministerului. Structurile medico-psihopedagogice raionale sunt responsabile de orice copil nscris n asemenea instituii. Admitem c se comit anumite gafe. Din lips de timp, mergem rar cu vericri n colile auxiliare. Am avut cazuri n care am scos din coala auxiliar copii de 16 ani i care mai trziu au mers la olimpiadele raionale pentru colile generale. De multe ori schimbm i diagnosticul pus de psihiatri i, astfel, l plasm pe copil n coala de cultur general, susine N. Bulgaru. Am ajuns ntr-o situaie aproape paradoxal. Ministerul Educaiei, singura autoritate central responsabil de activitatea colilor auxiliare, recunoate c n aceste instituii cresc i copii sntoi, dar nu intervine din ... criz de timp. Din acelai motiv, aprob spre plasament n coli pentru retardai i copii sntoi, distrugndu-le astfel copilria, dar i viaa. Or, odat plasat n aceste instituii, copilul are anse mici de recuperare. El nu are un program individual de educaie, dezvoltare. Dei colile auxiliare au angajat cel mai numeros personal din tot sistemul rezidenial, n multe dintre ele nu exist psihologi i nici ali specialiti care ar oferi servicii de psihoporolaxie i psihocorecie necesare pentru recuperarea copilului. Copilul nu este ajutat s se dezvolte, s scape de retardul mintal, ci este conservat i lsat s degradeze. Natalia Porubin, Centrul de Investigaii Jurnalistice
(24.05.2008, www.investigatii.md)
Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

{i copilul s=n=tos, [i cel aflat ]n suferin\= este o binecuv]ntare de la Dumnezeu


Copilul orb vrea s vad, cel mut vrea s vorbeasc, cel intuit n crucior vrea s mearg pe picioarele lui... Iar mamele acestor copii snt gata s fac orice, numai s-i vad copilul zmbind. Ar da i cas, i mas numai s-l vad sntos... Maria Leco este una din multele mame care crete i ngrijete un copil suferind. Ea este i vicepreedintele Asociaiei de Susinere a Persoanelor cu Dizabiliti Treapt cu treapt. Vorbii-ne mai nti despre Asociaia Treapt cu treapt. Acum opt ani, noi, un grup de prini din Soroca, care avem copii nscui cu diferite afeciuni, am hotrt s constituim aceast organizaie nonguvernamental, pentru ca mpreun s ne e mai uor s ne rezolvm problemele. n 2001, ne-am nregistrat la Ministerul Justiiei ca Asociaie de prini cu copii cu dizabiliti zice i intelectuale. Din 2003 pn n 2007, am fost preedintele Asociaiei. Gndindu-ne c aceti copii suferinzi cresc, vor deveni i ei maturi, din acest an am schimbat denumirea organizaiei, adic n loc de prini cu copii cu dizabiliti am pus persoane cu dizabiliti ca s putem sprijini nu doar copiii, ci toate persoanele btute de soart. Obiectivele n fond rmn aceleai: susinerea familiei, prinilor care au n ngrijire copii i persoane mature cu dizabiliti; integrarea social a acestor persoane; integrarea colar a copiilor, pentru c e o problem foarte mare, i egalizarea anselor copiilor cu dizabiliti n societate. Un obiectiv care presupune foarte mult lucru cu societatea: i propagarea toleranei, i acceptarea acestor persoane pn la schimbri legislative. n ce s-a concretizat activitatea dvs. de pn acum? Mai nti am fcut o campanie de contientizare printre prini, fcndu-i s neleag c singur nu reueti. E nevoie s ne unim, s analizm problemele, s vedem care snt soluiile. Pentru c trind cu aceste proble Dreptul, omul i dreptatea n mass-media

me, cunoti mai bine situaia dect cei de sus. i atunci indici tu cile de rezolvare. Or, cei care ne conduc, de multe ori nu ne ajut nu de aceea c nu vor s o fac, dar nu tiu cum s o fac. O atenie mare o acordm comunicrii. Am zic c e bine ca prinii s nvee cum s comunice cu copilul lor. i n acest aspect noi avem dou activiti coala prinilor i Clubul prinilor. n cadrul colii se fac seminare pentru prini, ncepnd cu tematica crizei din familia n care s-a nscut un copil cu dizabiliti. Deoarece mai multe studii ne demonstreaz c mai cu seam primul an dup naterea copilului e cel mai greu pentru familie. Iar statistica ne ofer cifre ngrijortoare. Doar 30 % din asemenea familii rezist. n rest, ele se destram. Fie c micuul nevinovat este abandonat, e c rmne n seama unui printe (de obicei, a mamei). De aceea la seminare nvm cum s purtm de grij copilului cu dizabiliti, cum s-l inem n familie, cum s-l nvm s se mbrace singur, s fac patul singur, s-i fac toaleta. Adic abilitile care le are s e dezvoltate i pstrate. i dac la coala prinilor facem instruire, apoi la Clubul prinilor organizm ntlniri neformale, unde ne sprijinim suetete. Am mai organizat i un ir de seminare prin coli, informnd elevii despre problemele copiilor cu dizabiliti i povestindu-le cum ar trebui s se comporte cu ei. Am fcut acest lucru pentru a-i pregti pe copiii sntoi s-i poat accepta n mediul lor i pe cei cu dizabiliti. Ne-au sprijinit organizaia olandez 287

Ianivo i Asociaia de Caritate i Asisten Social Acas. Dar ci membri ntrunete Asociaia dvs.? Acum, dup renregistrare, avem 25 de prini care au copii cu dizabiliti. Din cte neleg, pn acum i n continuare accentele le punei mai mult pe copii. Am zis c ncepem cu copiii, ncercnd s le rezolvm problemele, pentru c problemele celor mai mari snt mult mai mari. Acolo e i viaa independent, despre care la noi lumea nici mcar nu accept gndul c o persoan cu dizabiliti ar putea tri independent. Cci vorbind despre egalarea anselor, v pot spune c n rile dezvoltate nici un om cu dizabiliti nu mai triete cu mama i cu tata ca s-l ddceasc pn la 50 de ani. Nu pot s-mi imaginez cum s-ar putea n condiiile noastre s-l lai singur pe un asemenea om? Pi avem servicii sociale. De asta i egalm ansele, adic oferim persoanei ceea ce ea nu poate face singur. De exemplu, o persoan cu dizabiliti nu poate deretica prin cas, este lucrtorul social care poate s vin s-i fac acest lucru. La noi deocamdat ce avem? Ori e neglijat persoana, ori e hipertutelat. Printele face tot pentru ea pn la 30 de ani. Nu-i mai dm voie s se mbrace singur, c nu poate, srmana. Alearg n jurul ei, o ncal, o mbrac. De aceea asemenea persoane la noi nu se pot integra n societate. Pentru c nu toi o s-l ddceasc n societate ca mama i tata. i o s-i e foarte greu, o s-i fac cucuie. Dac-i cretem pe copiii cu dizabiliti n condiii de ser, apoi nu-i mai poi da n lume. Fetia dvs. merge la coal? Merge. Anul trecut am dat-o la coal. Ne-a fost foarte greu. O lun am plns n toat ziua. E o situaie de stres. Cnd te duci i vezi c toi copiii i pot iscli caietele, dar copilul tu nu poate ine pixul n mn, apoi... Dar deja toate acestea au rmas n urm. Fetia mea a nvat s scrie, a nvat s citeasc. Comunic foarte bine. Asta e cea mai ma