Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Subiectele pentru evaluare final (examen):


1. Noiunea de expertiz judiciar
2. Principiile de activitate n domeniul expertizei judiciare
3. Tipurile de expertiz judiciar
4. Generaliti privind expertul judiciar
5. repturile !i o"li#aiile expertului.
$. %ecuzarea expertului.
&. 'ali(icarea !i ate)tarea experilor judiciari
*. Temeiurile pentru di)punerea expertizei
+. ,odalitatea de di)punere a expertizei judiciare
1-. Procedura de e(ectuare a expertizei judiciare
11. Noiunea de urm. 'la)i(icarea urmelor
12. .rmele in)trumentelor de )par#ere
13. /arcinile expertizei criminali)tice a urmelor in)trumentelor de )par#ere
14. .rmele de (orare a )i#iliilor
15. .rmele de incendiu.
1$. .rmele create de explozii
1&. .rmele create de mijloacele de tran)port
1*. /arcinile expertizei criminali)tice a urmelor de dini !i "uze
1+. Noiuni #enerale cu privire la relie(ul papilar
2-. 'ercetarea urmelor de mini
21. 0denti(icarea per)oanelor dup urmele de mini.
22. 'aracteri)ticile urmelor de picioare.
23. /arcinile expertizei dactilo)copice
24. /arcinile !i po)i"ilitile expertizei #ra(o)copice
25. Gra(olo#ia !i expertiza #ra(ic
2$. Procedee de (al) material n acte
2&. 1xpertiza te2nico3criminali)tic a documentelor )u)pectate de (al)
2*. Noiunea !i o"iectul expertizei "ali)tice
2+. 'la)i(icarea armelor de (oc
3-. Prile componente ale unei arme de (oc
31. .rmele create de arme.
32. 1tapele expertizei "ali)tice
33. /arcinile expertizei p)i2olo#ice
34. Tipurile de expertiz p)i2olo#ic judiciar
35. Procedura e(ecturii expertizei p)i2olo#ice judiciare
3. Algoritmul calculrii notei la examen
Pentru un )cor total de 1--4 5 r)pun)ul la ntre"area de nivelul 0 va con)titui 2-46 la
ntre"area de nivelul 00 7 3546 la ntre"area de nivelul 000 7 454.
1--4 3 nota 8zece8 5-4 3 nota 8cinci8
+-4 3 nota 8nou8 4-4 3 nota 8patru8
*-4 3 nota 8opt8 3-4 3 nota 8trei8
&-4 3 nota 8!apte8 2-4 3 nota 8doi8
$-4 3 nota 8!a)e8 1-4 3 nota 8unu8
Explicarea procentajului pe parametri
Evaluarea competenelor:
9 1xpunerea lo#ic !i con)ecvent a materialului din pro#ram 7 1-4:
9 ;r#umentarea opiniilor !tiini(ice cu re(erine la doctrin. ;naliza )u"iectului n "aza
re#lementrii juridice6 cu re(erire la practica judiciar !i doctrin 7 354:
9 .tilizarea propriilor ar#umente n "aza cercetrilor individuale7 454:
9 Nivelul lin#vi)tic al expunerii <)tilul6 utilizarea corect a terminolo#iei juridice= 7 1-4.