Sunteți pe pagina 1din 62

Capitol 1

1.1 Prezentare generala


Pachetul de programe software Selirom MISTRAL, oferit de firma
noastra, reprezinta un sistem integrat pentru gestiunea si managementul
magazinelor, a restaurantelor si hotelelor indiferent de dimensiunea acestora
sau amplasarea in diferite zone. Acesta se imparte in doua module
principale: modulul Magazie si modulul anzari! tradus in termeni uzuali
prin "ac#office si $rontoffice. Pachetul este un comple% de programe,
module, sau plug&in&uri specializate controlate prin intermediul celor doua
module prezentate mai sus. 'onstruit pe platforma solida S(L, cu suport
client&ser)er, sistemul este dez)oltat continuu de catre specialisti si are la
*aza peste +,,, de instalari su* di)erse )ariante in "ulgaria si acum si in
Romania.
Acest manual de utilizare se adreseaza operatorilor din magazin,
restaurant precum si celor din industria hoteliera. -e asemenea poate fi
folosit, ca sursa operati)a de informare si de catre personalul de
administrare si control al acti)itatilor )anzare din magazine, hoteluri si
restaurante.
1.2 Pregatirea sistemului
Pentru a putea rula in conditii ideale, pachetul software Selirom
MISTRAL necesita o pregatire a formatelor de numere, timp si data ale
sistemului de operare .I/-0.S, dar si instalarea suportului *azei de date.
Astfel, tre*uie realizati urmatorii pasi in ordinea prezentata in continuare:
'lic# Start 1 Run 1 control intl.cpl 1 02
In fereastra deschisa, Regional and Language Options, se da clic# pe
*utonul Customize si se )or schim*a in ta*&ul Numbers: Decimal symbol:
3 . 4 5punct6
In ta*&ul Currency: Decimal symbol: 3 . 4 5punct6
In ta*&ul Time: Time format: 3 HH:mm:ss 4
In ta*&ul Date: Sort date format: 3 dd.MM.7777 4 si Date separator: 3 .
4 5punct6
Se da un clic# pe *utonul !pply iar optional sistemul poate fi repornit.
Se lanseaza in e%ecutie $ire*ird&8.,.9.98:;;&9&.in<8.e%e
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 1
Instructiuni asupra
formatului de
date a
sistemului
Instructiuni de instalare
Firebird
Database
Server
Se urmareste derularea ferestrelor cu parametrii impliciti, iar ordinea clic#&
urilor este urmatoarea: 02 /e%t I accept the agreement /e%t
/e%t /e%t /e%t -on=t create an7 items /e%t /e%t Install
ne%t $inish
Se inchide fereastra iar optional sistemul poate fi repornit.
Rularea pachetului software Selirom MISTRAL nu presupune o
instalare in preala*il a )reounui fisier e%ecuta*il de tip setup ca la alte
aplicatii software. Asadar, modulele acestuia pot fi lansate in e%ecutie din
orice locatie a hard dis#&ului. Acest format de program este foarte util in
conditiile in care sistemul de operare .I/-0.S )a necesita o reinstalare.
La implementarea sistemului de gestiune&)anzare se creeaza o *aza de date
in care )or fi sal)ate tot timpul toate configurarile si modificarile aparute pe
parcursul utilizarii. Astfel fisierul cel mai important din tot pachetul
software este *aza de date, fisierul cu e%tensia .fdb.
Singura conditie necesara o reprezinta e%istenta cheii fizice de
acti)are, pe interfata seriala sau us*, in sistemul pe care se doreste utilizarea
pachetului>modulului.
-eoarece pachetul de programe nu presupune instalare prin
sistemul de operare acesta nu )a necesita dezinstalare. In cazul in care se
doreste dezinstalarea software&ului se )a sterge directorul Mistral ce contine
si fisierul cu *aza de date.
1.3 S#urta prezentar a mo$ulelor
apli#atiei so"t%are MISTRAL
$isierele e%ecuta*ile ale pachetului software Selirom MISTRAL
sunt urmatoarele:
9. "istral.e#e 1 modul *ac#office in regim de utilizare! in regimul de
ser)ice se pot realiza operatiile de incarcare, creare, transferare,
)erificare, inde%are si precompilare a *azei de date.
8. "istral$os.e#e 1 modul )anzare in regim de utilizare! in regimul
de ser)ice al acestui modul se sta*ileste modul de lucru Restaurant,
Magazin sau 'omenzi, se definesc echipamentele fiscale, scanner&
ele de coduri de *are, cantarele, dar si setarile pentru Touch Screen,
Touch Ta*les si MistralMR 5functia de in)entarere automata6.
<. "istralHotel.e#e 1 modul pentru managementul hotelier in regim
de utilizare! in regimul de ser)ice se pot realiza operatiile de
incarcare, creare, transferare, )erificare, inde%are si precompilare a
*azei de date.
?. "istral%.e#e 1 modul pentru crearea, modificarea si imprimarea
etichetelor de raft.
;. "istral&ac'up.e#e 1 modul pentru arhi)area automata sau
manuala a *azei de date $ire*ird, cu posi*ilitati de *ac#up automat
si arhi)are in retea.
+. "istral%#port.e#e 1 modul pentru e%portul de date catre aplicatii
conta*ile conta*ilitate sau alte sisteme de prelucrare a datelor.
@. "istralSyncronize.e#e 1 modul pentru sincronizare 5transferare6
a datelor la distanta, intre un punct central 5modulul de *ac#office6
si mai multe puncte de )anzare dispersate teritorial.
2 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Instalare Dezinstalare
:. "istral"Ser(er.e#e 1 modul pentru lucrul cu dispoziti)ele
mo*ile.
A. "istralT.e#e 1 modul fereastra terminal 5touchscreen6 pentru
)izualizarea comenzilor in regimul de lucru restaurant 5inlocuieste
imprimantele de sectie dar necesita un P'6.
9,. "istralTelCentral.e#e 1 modul pentru lucrul cu centrale
telefonice in regim hotelier 5Panasonic T-&9;, T-&<,, 2B&
TCM:8;, 2B&TCS:8?6.
99. )orComSer(er.e#e 1 modul pentru lucrul cu )erificatoare
automate de pret, aflate intr&un supermar#et>hipermar#et.
98. Te#t$rint*.e#e 1 modul destinat creerii de documente sau a unui
*uffer de documente ce sunt destinate imprimantelor matriceale sau
a altor sisteme de imprimare, fiind necesar indeose*i printarii pe
imprimantele de sectie.
Capitol 2 Sistemul &a#'!""i#e
2.1 Prezentare generala
Pachetul software Selirom MISTRAL prezinta doua moduri
principale de lucru: *ac#office 5 Mistral.e%e 6 si frontoffice
5 MistralP0S.e%e 6. Regimul de lucru *ac#office creeaza si monitorizeaza
toate actiunile dorite, respecti) efectuate, si duce la *una desfasurare a
acti)itatilor legate de managementul locatiei5iilor6 in care a fost
implementat pachetul. Printre principalele functii ale acestui regim de lucru
se numara: personalizarea in functie de locatie, definirea echipamentelor
periferice, definirea di)erselor nomenclatoare, acti)area modulelor, etc.
Interfata modulului Mistral.e%e este conceputa pentru a a)ea acces
cat mai direct la functiile de *aza si nu numai. Astfel in acest su*capitol )or
fi prezentate functiile programului dupa cum apar pe interfata, urmand a fi
dez*atute pe larg in restul manualului. Pentru a putea deschide aplicatia este
ne)oie de creearea unei *aze de date sau incarcarea uneia e%istente.
Premergator punerii in functiune a pachetului software inter)ine
configurarea nomenclatoarelor si a unor setari au%iliare. Pachetul software
nu o*liga in nici un fel administratorul desemnat sa defineasca toti
parametrii posi*ili, ei putand fi adaugati pe parcursul utilizarii dupa
necesitati. 'alitatea acti)itatii )a fi mult im*unatatita daca in faza initiala, la
proiectarea *azei de date si la parametrizarea software&ului se sta*ilesc toate
elemente dorite sau cea mai mare parte a acestora.
$ereastra interfetei regimului *ac#office este impartita in:
"ara de meniu a aplicatiei 5$ig.96
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 3
"ara cu *utoane permanente cu acces functiile de *aza
Dona utilizatorului
"ara de stare cu urmatoarele zone: -ata curenta, 0ra curenta, Etilizator,
-ata si ora ultimei accesari a functiei utilizate.
$ig. 9
Ermatoarele elemente tre*uiesc definite in mod succesi):
/omenclatoare
0peratii
Setari
Rapoarte > documente
/omenclatoarele aFuta la crearea si sta*ilirea elementelor ce )or fi
utilizate ulterior in acti)itatile de )anzare 5prin intermediul modulului
MistralP0S.e%e 6 si de gestiune prin crearea si )izualizarea rapoartelor
necesare. 0 parte dintre aceste nomenclatoare pot fi create>introduse in *aza
de date cu aFutorul functiei de import e%istente in program. Astfel datele
precum articolele, persoane de contact si parteneri pot fi inregistrate in *aza
de date prin intermediul unor fisiere te%t, respectand o anumita ordine a
campurilor.
In cadrul operatiilor se realizeaza toate actiunile legate de
managementul si gestiunea entitatilor definite in *aza de date pana in
prezent. Astfel acti)itati precum receptia marfurilor 5intrari6, in)entarierea,
transferul de marfa, sta*ilirea re*uturilor, etc., se e%ecuta doar din acest
su*meniu. In functie de modulele achizitionate pot e%ista si alte functii
corespunzatoare acestora.
Setarile reunesc functii precum sta*ilirea datelor firmei, definirea
imprimantelor ce )or fi folosite, importul>e%portul de date, atasarea grupelor
de TA, dar si acti)area modulelor periferice in *aza de date curenta.
2.2 A$ministrarea utilizatorilor
Pentru utilizarea pachetului software este necesara definirea
utilizatorilor si a drepturilor de acces ale acestora la diferite functii ale
programului. Pentru usurarea acti)itatilor de creare si parametrizare a *azei
de date, respecti) a sistemului de lucru, intr&o noua *aza de date )a e%ista
implicit utilizatorul !dministrator cu parola numerica 3+45unu6. Pentru
e)itarea e)entualelor erori de utilizare>configurare se recomanda schim*area
acestei parole inainte de a fi lansat in e%ploatare programul catre alti
operatori. Pachetul software permite definirea unui numar nelimitat de
( Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
utilizatori. La crearea>definirea acestora se poate sta*ili tipul:
!dministrator sau Client. Administratorii au drepturi depline si nu pot fi in
nici un fel limitati, pe cand tipului 'lient i se )or configura drepturi in
*ac#office si in )anzari 5frontoffice6. -repturile administrate in acest
moment )or a)ea efect asupra functionarii intregului sistem. Astfel,
accesand din fereastra principala meniul Nomenclatoare ,tilizatori )a
putea fi )izualizata lista tuturor utilizatorilor. Actiunile ce pot fi realizate se
)or definii din cele ? *utoane de control 5Nou, Anulare rand, Redactare,
Nivel de intrare6. /umele utilizatorului poate fi copus din ma%im ;, de
caractere si in general se utilizeaza o parola numerica deorece interfata
touch&screen permite doar numere de la , la A. En element important la
crearea unui nou utilizator il reprezinta schim*area tipului din
3administrator4 5optiune implicita, in fereastra la crearea unui nou utilizator6
in 3client4 daca este cazul. Atasarea unei structuri monetare unui utilizator
permite )erificarea detaliata a situatiei incasarilor ale acestuia in Raportul
fondurilor, in caz contrar )izualizarea se )a face doar pe tipurile de plata
create.
Pentru sta*ilirea drepturilor de acces tip Client se alege utilizatorul
din lista, dupa ce a fost creat, si se da clic# pe *utonul $ermisiuni 5*utonul6
"agazie 5*ac#office6 respecti) -anzari 5frontoffice6. In regimul *ac#office
orice act)itate *ifata, permite accesul utilizatorului la acea functie, respecti)
cele ramase ne*ifate nu )or fi acti)e si nici afisate. In cazul drepturilor
acodate la )anzare, procedeul este acelasi, doar ca in interfata de )anzare nu
)or mai fi afisate *utoanele functiilor. Toate drepturile posi*ile atri*uite
unui operator sunt: *ifat G functie acti)a, ne*ifat G functie inacti)a
-anzare! permite acti)itatea de )anzare, iar la inchiderea *onului necesita
introducerea unei parole de administrator.
Raport ecipam. fiscal! afiseaza *utonul de control al unei imprimante
fiscale, in cazul in care se foloseste un astfel de echipament fiscal.
Raport operator! permite utilizatorului accesul la *utonul de )erificare a
sumelor incasate pana in momentul respecti) prin echipamentul fiscal
5imprimanta, casa6 prin tiparirea raportului B pe operator, in cazul in care se
foloseste un astfel de echipament fiscal.
$ret (anzare modificat! permite operatorului schim*area in timpul )anzarii
a pretului articolului 5coloana P.E.6. Acest lucru nu schim*a pretul de
)anzare atri*uit articolului la crearea initiala a acestuia.
"odifica cantitatea! permite modificarea cantitatii>numarului de *ucati ale
articolului )andut. Aceasta functie este asemanatoare cu
introducerea>scannarea de mai multe ori a respecti)ului articol.
-anzari descise! permite multiple *onuri deschise ale aceluiasi operator si
este utilizat in modul de lucru restaurant, unde operatorul preia comenzi de
la mai multe mese.
$rofit! permite )izualizarea )eniturilor pe operatori, )aloarea totala a
)anzarilor detaliate si a *onurilor emise, rapoarte ce au posi*iliatea de
filtrare>insumare pe un inter)al de timp. Prin accesarea *utonului de profit
din modulul )anzari se )a deschide o noua fereastra ce )a contine
documentele disponi*ile, create initial de catre un administrator si sal)ate si
pentru ceilalti operatori.
Clienti! permite doar selectia unui partener>client definit deFa in *aza de
date de catre un administrator.
"utarea notei! permite mutarea sau impartirea unei
note>comenzi>consumatii catre alte mese li*ere. "utonul este acti) doar in
regimul de lucru restaurant.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 5
Stornare! permite stergerea>anularea unui rand sau a intregului *on in cazul
unei erori. -aca aceasta functie nu este acti)a, programulsolicita inter)entia
unei persoane care are autorizarea de a elimina un rand sau a anula intregul
*on.
-anzari cu cantitate negati(a! optiune ce permite )anzarea articolelor cu
cantitati negati)e. Se foloseste doar in cazul stornarii 5returnarii6 de articole,
deoarece casele si imprimatele fiscale nu permit aceasta functie. $unctia de
stornare tre*uie acti)ata din regimul de ser)ice.
"onitorizare! permite )izualizarea intr&un inter)al de timp a situatiei
*onurilor inchise 5cu continutul acestora6 si a )anzarilor neinchise inca.
0ptiunea este acti)a doar in regimul de lucru restaurant si se foloseste in
general de catre administratori.
Reducere (anzare! permite operatorului aplicarea unui discount procentual
la un articol selectat sau la intregul *on. $unctia de reducere introduce un
nou camp 5coloana6 .TO in lista de articole in care de asemenea se poate
introduce )aloare procentului.
)unctionare fara touc screen! functie ce in)alideaza )izualizarea
*utoanelor de cautare si selectie rapida a articolelor, doar in situatia in care
in *aza de date, articolele sunt grupate printr&un nume de grupa.
$rintare bon fiscal de la o nota de plata (ece! permite utilizatorului
imprimarea pe casa>imprimanta fiscala a unui *on fiscal inregistrat anterior
si care nu a fost inregistrat fiscal.
%ditare nota de plata (ece! permite incarcarea unui *on deFa inchis si
sal)at in *aza de date cu scopul de a )inde din nou aceleasi articole>cantitati
sau adaugarea altora noi. Aceasta actiune presupune cautarea numarului
intern atri*uit al acestui *on prin )izualizarea rapoartelor de )anzari.
/umarul atri*uit *onului in Mistral nu este acelasi cu cel printat de catre
casa>imprimanta fiscala.
/ncidere nota de plata! permite utilizatorului inchiderea *onului fiscal
pentru a fi deduse articolele din stocul e%istent fara a fi tiparit pentru
moment pe casa fiscala. $unctia, denumita si arhi)are a *onului, permite
tiparirea ulterioara, din arhi)a a *onului fiscal.
Setari imprimare bon client! acti)eaza aparitia *utonului de tiparire a
do)ezii de stoc, functie care necesita acti)are anterioara din regimul de
ser)ice.
.ser(icii! permite doar in regimul de lucru restaurant sta*ilirea si tiparirea
unui procent din suma totala de plata atri*uit ser)iciilor chelnerului.
aloarea procentului se sta*ileste doar din regimul de ser)ice iar )alorii
calculate se )a aplica cota de TA.
Scimb utilizator! permite, doar in regimul de lucru restaurant, mutarea
unei consumatii>note de la un utilizator la un altul.
/mprimare bon fiscal! permite utilizator inchiderea *onul fiscal. In caz
contrar, la inchiderii *onului este ne)oie de o persoana care sa introduca o
parola.
Cauta! permite o cautare rapida a articolului dorit dupa cantitatea e%istenta,
ultimul pret de intrare sau pret de )anzare in cazul unui numar mare de
articole definite in *aza de date.
"odifica monetar! permite modificarea monetarului e%istent in momentul
incasarii>emiterii *onului fiscal. In caz contrar este necesara inter)entia
unuei persoane cu drept de acces prin parola.
Retragere monetar! permite aparitia unui *uton 3RulaF pe operator4, pe
interfata de )anzare prin intermediul caruia se pot retrage sume din
fondurile e%istente.
) Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Accesul la program dupa lansarea in e%ecutie a modulelor si
identificarea operatorilor definiti se face doar prin introducerea parolelor
atasate fiecaruia. -aca, in orice moment, un alt operator doreste sa utilizeze
aplicatia atunci din fereastra curenta se )a utiliza *utonul 3Schim*are
utilizator45in regimul "ac#0ffice6 sau 30perator45in regimul de )anzare6.
"utoanele au ca pictograma: sau . In acelasi mod se )a re)eni la
utilizatorul anterior.
Aplicatia contine doua stiluri grafice de lucru diferentiate doar
prin pictogramele butoanelor. Implicit se utilizeaza stilul 2, configurabil in
orice moment al utilizarii modulelor de lucru.
In cazul in care sistemul hardware este pre)azut cu cititor de card
magnetic sau scanner de coduri de *are, atunci utilizatorilor li se )or putea
aloca carduri cu *anda magnetica 5parola reprezentand sirul de caractere
e%istent deFa pe acel card6 sau un cod de *are tiparit. Aceasta functie nu
necesita in preala*il acti)are. Asadar se )a selecta utilizatorul dorit, se apasa
*utonul 3Redactare4, se *ifeaza optiunea 3Inlocuire parola4, se da clic# in
campul 3Parola noua4, se trece cardul magnetic sau se scaneaza codul de
*are operatie ce se repeta pentru campul 3'onfirmare parola4. In final se
apasa *utonul 3Inregistrare4.
-upa definirea unui operator nou este necesara intodeauna alocarea
drepturilor acestuia conform tipurilor de plata disponi*ile in sistem. In
aceasta functie se aFunge prin: 3/omenclatoare4 3Alte4 3Tipuri de
plata4. -upa selectia tipului de plata din fereastra, se apasa pe *utonul
3/i)el intrare45 ), se *ifeaza operatorul dorit. 0peratia se repeta pentru
restul tipurilor de plata. In final prin intermediul *utonului 3Setari4 se aloca
tipul de plata implicit utiliza*il de catre operatori.
2.3 Con"igurarea mo$ulelor
&a#'!""i#e* ront!""i#e
-upa instalare cat si in timpul utilizarii ulterioare, programul este
complet configura*il, dupa necesitatile clientului si solutia aleasa.
'onfigurarea se poate realiza doar de catre un utilizator cu drepturi de
access de tip Administrator si de o persoana responsa*ila cu asigurarea
ser)ice&ului sistemului. 'onfigurarea modulelor Mistral.e%e, respecti)
MistralPos.e%e, se face independent. Sunt disponi*ile urmatoarele functii:
Personalizare *ac#office:
Informatii pri)ind ser)erul de *aze de date si *aza de date!
Informatii generale ale magazinului>restaurantului!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e +
Intro$u#ere
$unctii e%istente si acti)are module au%iliare!
'onstante glo*ale ale programului!
'oduri de *are articole si coduri de cantar!
0ptiuni implicite!
-repturi de access ale operatorilor!
Personalizare solutii fiscale utilizate in modulul de )anzare:
'ase de marcat cu conectare prin dri)erul uni)ersal e%istent in modulul de
)anzare!
'ase de marcat cu conectare prin dri)erul proprietar!
Solutie omologata cu imprimanta fiscala!
Personalizare documente eli*erate:
/ote de Intrare Receptie
A)iz de insotire a marfii > a)iz de transfer marfa!
$acturi fiscale!
Cchipamente periferice:
Sta*ilire imprimante pentru tiparirea de documente>rapoarte!
Setari parametri imprimante de coduri de *are 5MistralC.e%e6!
Setari parametri de lucru cu scannere de coduri de *are!
Setari parametri de lucru cu afisoarele client!
Integrarea cu modulul de sincronizare:
Modul de lucru intre *azele de date!
Metoda de sincronizare!
Plugin&uri e%istente:
C%portul>Importul de date in>din fisiere tip!
Setari destinate programarii articolelor si lucrului cu cantare digitale!
Etilizarea si configurarea terminalului de in)entariere!
Etilizarea si configurarea terminalelor de comenzi mo*ile!
Etilizarea si configurarea modulului touch screen.
Pentru a putea rula cu success pachetul software Selirom
MISTRAL tre*uie instalat mai intai suportul local al ser)er&ului $ire*ird
S(L. Ser)er&ul de *aza de date )a rula, dupa instalare, in permanent pe
sistemul de operare e%istent. In cazul in care din anumite moti)e acesta nu
ruleaza in momentul lansarii in e%ecutie a unui modul se )a afisa pe ecran o
eroare H$ire*ird IJ J KLMNLONMI4 5$ire*ird nu este in e%ecutie6 de tipul celei
afisate in figura alaturata. In acest caz tre*uie )erificata disponi*ilitatea
acestuia, accesand Start Settings 'ontrol Panel $ire*ird 8., Ser)er
Manager. Alt caz posi*il este acela ca in timpul operarii sistemului ser)er&ul
de *aza de date sa se *locheze, caz in care )a fi afisata o alta eroare ce )a
face referire la adresa IP de unde se foloseste *aza de date. In cele mai multe
cazuri este utilizata adresa locala 98@.,.,.9 . Aplicatia )a afisa in acest caz o
, Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Server si &aza $e
$ate
e%plicatie in lim*a engleza prin care specifica o eroare la scrierea datelor
catre aceasta cone%iune.
In acest caz rezol)area )a fi intotdeauna inchiderea fortata a aplicatiei, chiar
cu aFutorul managerului sistemului de operare 5accesat prin com*inatia de
taste 'trlPAltP-elete6. Acest lucru proteFeaza integritatea scrierii pe *aza de
date in cazul unei erori a ser)erului.
'alea catre *aza de date ce se doreste a fi utilizata se sta*ileste
intotdeauna la pornirea oricarei aplicatii 5Mistral.e%e, MistraPos.e%e,
MistralQotel.e%e6 dupa cum urmeaza:
In modulul *ac#office 5Mistral.e%e6 si in cel de hotel 5MistralQotel.e%e6 se
alege regimul de lucru ser)ice prin apasarea imediata dupa e%ecutarea
aplicatiei a tastei functionale $: aflata pe orice tastatura 5in cazul in care
e%ista si alte aplicatii care ruleaza in paralel pe sistem se )a da un clic# pe
fereastra aplicatiei in care este afisata )ersiunea si apoi se apasa tasta $:6.
Parola implicita a regimului de lucru ser)ice este sirul de carcatere: 3
ser(ice 4 5Atentie: Aplicatia este de tip case sensiti)e 1 )erificati starea
situatiei de scriere cu litere de tipar.6 /ici un modul nu )a putea fi lansat in
e%ecutie daca parola nu corespunde cu cea sta*ilita anterior. Se alege calea
catre *aza de date, se apasa *utonul /ncarca, se )erifica locatia si in final
pot fi )izualizate datele referitoare la tipul si proprietatile *azei de date
respecti)e. Se inchide fereastra si se lanseaza din nou aplicatia.
In modulul frontoffice alegerea *azei de date ce se )a utiliza se face in
acelasi mod ca la modulul *ac#office doar ca fereastra ce se deschide in
urma accesarii regimului de ser)ice este diferita. In acest regim de ser)ice
nu mai e%ista posi*ilitatea modificarii *azei de date e%istente sau a crearii
uneia noi. In regimul de ser)ice )or putea fi configurate caracteristicile
punctului de )anzare si a echipamentelor utilizate in acesta.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e -
Pentru punctele de lucru ce folosesc o *aza de date aflata pe un alt
punct de lucru sau pe un ser)er central local sau aflat la distanta, calea catre
*aza de date )a tre*ui completata manual de forma:
RIPS:Rcale *aza de dateS
Exemplu: :A.9<9.88A.9,,:C:TMISTRALT-"T-"U"EDAE.$-"
Aplicatia permite utilizarea>accesarea unei *aze de date aflate
oriunde pe glo*, conditia necesara fiind doar de a e%ista un IP real unic pe
P'&ul pe care se afla *aza de date. iteza de acces catre acest P' depinde
strict de capacitatea liniilor de comunicatie 5internet6 utilizate.
-upa lansarea aplicatiei este necesara definirea utilizatorului legal
al produsului. Informatii ce )or identifica spre e%emplu magazinul ce
lucreaza cu aceasta aplicatie. Aceste informatii sunt necesare deoarece )or
aparea pe unele rapoarte generate de program. In regimul *ac#office prin
accesarea functiei Setari -atele firmei se deschide o fereastra in care pot
fi introduse mai multe date. In imaginea urmatoare sunt e%emplificate doar
elementele cele mai des utilizate, necesare a fi introduse.
1. Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
In"ormatii generale
i$enti"i#are
"irma
-upa introducerea datelor, se da clic# pe *utonul /nregistrare si se
inchide fereastra prin *utonul /esire. -upa cum se o*ser)a se pot crea mai
multe profile de firme, daca e%ista aceasta situatie. MaForitatea datelor din
aceste campuri sunt utilizate in formatul facturii emise de catre regimul de
)anzare.
Starea setarilor e%istente>disponi*ile in aplicatie se regaseste in mai
multe locuri si poate fi schim*ata in orice moment al utilizarii de catre un
operator cu drepturi de administrator. Pachetul achizitionat include toate
functiile>operatiile posi*ile. Cste necesara selectarea tipul de *aza de date
utilizat si plug&in&urile speciale acti)ate. Astfel, functiile disponi*ile din
modulul de *ac#office se regasec in functia Setari Acti)are.
In su*fereastra Generale se regasesc urmatoarele functii disponi*ile
5acti)area lor facandu&se prin simpla *ifare corespunzatoare6:
Scanner 1 utilizarea unui cititor de coduri de *are 5functia se acti)eaza in
cadrul meniul peratii !agazie "od de bare6!
$lati intarziate 1 se utilizeaza in cazul in care se folosesc platile
esalonate>intarziate catre distri*uitori si de la clienti!
Consignatie 1 utilizarea regimului de consignatie 5functia se acti)eaza in
cadrul meniului peratii "onsignatie6!
Specificatie 1 functie de atasare la un articol a unei specificatii 5o*ser)atii6
de orice gen 5peratii !agazie #pecificatie6!
Sa se specifice data si ora 1 functia afiseaza pe tot parcursul functionarii
aplicatiei data si ora preluata de la sistem de operare in partea de Fos a
ferestrei!
Cantare 1 se acti)eaza cu: peratii "antare si #etari "antare si se
utilizeaza pentru lucrul cu articole cantari*ile, respecti) legarea sistemului la
un cantar!
$lata cu card client 1 se utilizeaza in cazul in care sistemul de restaurant
este legat cu modulul de hotel si platile se fac la momentul eli*erarii
camerei de hotel!
Retetar 1 functie utiliza*ila in regimul de gestiune cu mai multe magazii
cum ar fi un restaurant in care se definesc retete 5Nomenclatoare
Retetar6!
$acete de articole0Reteta in reteta 1 pentru crearea unor retete de
produse ce contin alte retete 5Nomenclatoare Reteta in reteta6!
$ret reteta dupa pret mediu de intrare 1 calculul costului de productie a
unei retete sa fie facut dupa pretul mediu de achizitie al articolului!
$reparate 1 functie ce permite crearea de preparate realizate din articolele
e%istente deFa 5Nomenclatoare $reparate6!
!mbala1 1 permite folosirea si definirea procesului de am*alare a anumitor
produse!
Dezambalat 1 permite folosirea si definirea procesului de dezam*alare a
articolelor 5peratii %ezambalari6!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 11
un#tii si operatii
a#tivate si
mo$ule
au/iliare
Modulul BackOffice
Redacatare blocata la preparate 1 *locheaza redactarea preparatelor
e%istente!
Descarcare blocata la preparate 1 *locheaza stergerea preparatelor
e%istente!
/ntroducere cu minus preturi de (anzare 1 permite definirea unor preturi
negati)e de )anzare a articolelor!
/ndica cantitatea cautata 1 functia afiseaza la selectia articolelor 5e%.
intrari, re*uturi, etc6 si o coloana cu cantitatea articolelor!
-izualizare pret de (anzare in timpul cautarii & functia afiseaza la
selectia articolelor 5e%. intrari, re*uturi, etc6 si o coloana cu pretul de
)anzare al articolelor!
!rata pret de li(rare cautat & functia afiseaza la selectia articolelor 5e%.
intrari, re*uturi, etc6 si o coloana cu pretul de achizitie al articolelor!
/ntroducere0redacatare grupe de marfa 1 functia *locheaza crearea si
redactarea grupelor de articole!
$rotocol 1 functia permite sta*ilirea articolelor scoase din stoc prin operatia
de protocol 5peratii !agazie $rotocol6!
/mprimanta fiscala 1 functia permite operarea unei imprimante fiscale din
modulul de *ac#office, scoaterea rapoartelor B si D si a rapoartelor detaliate
si totalizatoare pe o perioada. -oar daca imprimanta fiscala permite acest
lucru 5peratii Raport ec&ipament fiscal si #etari Imprimanta
fiscala6!
/nregistrare sold pe magazii 1 permite acti)area unui nou tip de raport pe
magaziile definite in program 5Rapoarte #old magazii6!
&locare introducere noi retete 1 functia *locheaza crearea de noi retete!
&locare redactare retete 1 functia *locheaza redactarea retetelor e%istente!
&locare descarcare retete 1 functia *locheaza stergerea retetelor!
&locare introducere noi preparate 1 functia *locheaza definirea de noi
preparate!
$ozitionarea automata pe coloana cantitate 1 functie ce permite
pozitionarea automata, dupa introducerea articolului in lista, prin tastarea
numelui si selectare cu tasta Cnter, pe coloana cantitate!
Lucrul cu coduri de articole pe produse 1 acti)eaza functia de atasare a
unui cod>numar al articolului pro)enit de la un furnizor de la care au fost
achizitionate articolele 5peratii Articole parteneri6!
Cantitatea pe locatii 1 acti)eaza functia de )izualizare a cantitatilor de
articole in modul de lucru cu sincronizare a *azelor de date, pentru
)erificarea situatiei stocului articolelor selectate 5peratii "antitatea pe
locatii6!
-alidare C,/ 1 afiseaza un mesaF de )erificare al formatului codului unic
de inregistrare 5'EI>'I$6.
In ta*&ul 3"aza de date4 se poate schim*a parola implicita
al utilizatorului SVS-"A din momentul crearii *azei de date.
Aceasta parola nu are nici o legatura cu parolele utilizatorilor
definiti in *aza de date si nici cu parola regimului de ser)ice. -e
asemenea langa aceasta zona e%ista un *uton 3Arhi)are4 ce )a
aFuta ser)is&antul la depanarea pro*lemelor aparute in su*solul
*azei de date. Se poate o*ser)a si calea completa catre *aza de date
utilizata.
12 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Ta*&ul denumit 3-ispoziti)e periferice 5module64 contine
campurile de acti)are ale modulelor 5addon&uri6 disponi*ile. In
functie de configuratia dorita, aceste module se acti)eaza in orice
moment al utilizarii aplicatiei si sunt generate in functie de cheia
hardware utilizata.
Modulele au%iliare, suplimentare disponi*ile sunt: Scale
5Modul cantar6, -ata collector 5Terminal de colectare a datelor6,
Mistral La*el 5Modul etichetare6, Touch Screen 5Modul de lucru
prin atingerea ecranului6, Mistral -ispla7 5Modul de lucru cu
afisoare client legate la sistem6, MistralMR W MistralM 5module
comenzi mo*ile 1 restaurant, respecti) modul in)entariere la
distanta 6.
$unctiile disponi*ile
modulul de )anzare se regasesc
in procent de A,X in regimul
de ser)ice, accesa*il prin tasta
functionala $:. Parola implicita
este 3ser)ice4 si este accesa*ila
imediat dupa lansarea in
e%ecutia a aplicatiei
MistralPos.e%e.
-upa cum se o*ser)a
e%ista mai multe su*ferestre
5Yenerale, Cchipamente
fiscale, 'od de *are>Afisor
client, Imprimare, Magazin sau
Restaurant6.
Modul de utilizare al
regimului de )anzare poate fi
sta*ilit din zona 3Regim de
lucru4 si influenteaza ultima
su*fereastra. Astfel sunt
utiliza*ile doar modul de
)anzare restaurant si cel
magazin.
0ptiunile disponi*ile in su*fereastra 3Yenerale4 se )or pastra
intotdeauna si nu sunt influentate de regimul dorit. Prin *ifarea optiunii
3$ara *on fiscal4 )a fi influentata e%istenta sau nu a unui *uton denumit
3Inregistrare4 5 6, prin intermediul caruia se pot inchide *onuri sau note
de plata intr&un regim de plati intarziate. $unctia )a stoca informatiile in
*aza de date intr&o arhi)a pentru ca ulterior in orice moment sa poate fi
emise prin casa sau imprimanta fiscala atasata punctului de )anzare. $unctia
responsa*ila cu afisarea *utonului de )izualizare si emitere fiscala a acestor
*onuri>note este afisata pe ecran prin *ifarea 3izualizare *uton ".$.
Arhi)a4 si are ca pictograma & Imprimare bon fiscal din nota. Prin
*ifarea campului 3'onfirma4 la utilizarea functiei se )a afisa un mesaF de
confirmare de tip -a>/u a utilizarii functiei pentru e)itarea pro*lemelor
legate de neatentia operatorilor ce au access la aceasta functie.
0ptiunea 3$ermite vanzari cu pret zero4 permite transmiterea catre
casele de marcat sau imprimantele fiscale atasate sistemului a articolelor cu
pretul de )anzare null>zero. In unele cazuri, anumite case de marcat pot
interpreta gresit articolul primit si>sau se pot *loca. In cazul utilizarii
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 13
Modulul FrontOffice
imprimantei fiscale Acti)a Smart, omologata a fi utilizata>comercializata cu
aplicatia de )anzare articolele cu pretul zero sunt imprimate pe *onul client.
-e e%emplu in cazul in care se doreste informarea clientului asupra unui
produs achizitionat primit ca si *onus sau gratuit.
3Atentionare la vanzarea cu pierderi4 si 3Interzisa vanzarea cu
pierderi4 se refera la afisarea unui mesaF de atentionare sau de interzicere a
)anzarii articolului ce a intrat sau intra, prin )anzarea cantitatii introduse,
intr&un stoc negati).
3Nu inc&ideti contul cu cantitatea mai mare de:4 face trimitere la
posi*ilitatea de *locare a numarului de *ucati>cantitate incarcate intr&o
singura )anzare 5nota>*on6 dorite de un client.
3Interzisa vanzarea peste valoarea de4 este un caz general care
poate pre)eni o greseala de operare, prin care un )anzator, din neatentie,
poate schim*a sau introduce o cantitate )alorica mai mare decat cea dorita
de client. C%emplul din imagine 5AAAAAA.AA6 cu o )aloare ma%ima permisa a
fi incarcata la un moment dat in imprimanta fiscala, @ caractere pana la
)irgula zecimala, )a *loca imprimanta fiscala.
0ptiunea 3Interzis scriere simbol cu
zecimale4 *locheaza tiparirea zecimalelor de
dupa )irgula pentru o anumita unitate de masura
definita in *aza de date. In cele mai multe cazuri
unitatea de masura folosita in acesta situatie este
*ucata 5*uc.6.
"utonul 3#etari tabela4 face referire la modul grafic
5culoare, font6 al zonei din fereastra de )anzari in care se incarca
articolele. Astfel se pot controla culorile randului impar si a celui
par din lista, e%istenta unei sageti tip indicator pentru o mai *una
)izualizare a articolului selectat, culoarea de fond si fontul dorit
5caractere, marime, culoare6.
0ptiunea de 3Ascundere 'as(bar4 )a ascunde pe toata
perioada utilizarii aplicatiei de )anzare tas#*ar&ul 5*ara de
)izualizare a aplicatiilor e%istente in e%ecutie a sistemului de
operare6 caz in care singura posi*ilitate a comutarii intre aplicatia
de )anzare si o alta, este com*inatia de taste AltPTa* de la
tastatura.
Selectia lim*ii utilizate in interfata de )anzare si stilul grafic al
*utoanelor se face prin alegerea acestora din cele doua zone, inchiderea
ferestrei si repornirea aplicatiei. Stilul grafic este momentan disponi*il doar
in doua )ariante.
Se pot schim*a numarul de sim*oluri dupa punctul zecimal in
coloana cantitate si pret de )anzare prin simpla modificare a numarului
5intre , si ?6.
Inter)alul codurilor, se refera la codurile articolelor ce pot fi
incarcate la )anzare si aflate intr&un inter)al dorit 5de la & la6 si>sau doar o
anumita grupa de produse. 0data sta*ilite aceste inter)ale, )or putea fi
)andute doar articolele aflate in inter)alul definit si>sau articolele care
apartin grupei selectate.
'ampurile Nume $# si )ocatie fac distinctie intre mai multe
puncte de )anzare aflate in aceeasi locatie sau puncte de )anzare ce lucreaza
prin modulul de sincronizare. -aca intr&un magazin se utilizeaza o singura
*aza de date care este accesata prin retea de catre mai multe puncte de
)anzare 5P0S 1 point of sale6 atunci indicat este ca fiecare P0S sa ai*Z un
nume propriu. MaForitatea rapoartelor contin coloana de )izualizare a
numelui P0S&ului de pe care s&a facut )anzarea si>sau numele locatiei de
unde a fost li)rata marfa.
1( Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Parola utilizata pentru accesarea regimului de ser)ice pentru *aza
de date incarcata se poate schim*a usor introducand o noua parola in zona
destinata acestei functii.
Restul de functii )or fi prezentate pe scurt in lista urmatoare:
#tergere articol cu *ac(space! permite utilizarea tastei "ac#space din
tastatura pentru stergerea unui articol selectat in lista!
+tilizare tasta Enter pentru pozitionare automata pe coloana cantitate!
pentru introducerea manuala a articolelor dorite si pentru usurarea utilizarii
tatstaturii!
Interzisa stergerea unui rand din bon! *locheaza stergerea unui rand
corespunzator unui articol din lista de articole selectate!
Interzisa stergerea intregului bon! *locheaza posi*ilitatea stergerii
intregului *on>note incarcate!
Afisare si tiparire sold pentru plata in avans! permite afisarea detaliilor
referitoare la *alanta de de*it al unui partener selectat!
'iparire sold pe bonul fiscal pentru plata in avans! tipareste *alanta de de*it
a clientului pe *onul fiscal 5suma ramasa de plata6!
Redactare nota! afiseaza pe interfata un nou *uton, a)and pictograma
, ce )a permite operatorului sa redacteze o nota>*on emis anterior. Aflarea
numarului intern al *onului emis se face prin cautarea acestuia dupa data si
ora, in modulul de *ac#office in rapoartele de )anzare. $unctia se utilizeaza
doar in cazurile in care clientul aduce *onul fiscal si doreste o factura
fiscala. -upa emiterea facturii folosind tasta $+ 5introducerea datelor
clientului, apasarea tastei de tiparire, selectarea imprimantei si a numarului
de copii6 in fereastra de selectare a modalitatii de plata se apasa tasta Iesire
si in final tasta $98 pentru deschiderea altui *on>note. A)and in )edere ca a
fost incarcata nota>*onul deFa emis, pentru calculatia curenta nu mai e
ne)oie de inchiderea acesteia prin *on fiscal sau inregistrare, iar anularea
prin utilizarea *utoanelor de anulare rand sau anulare *on se )a anula acel
*on din *aza de date, schim*and astfel situatia rapoartelor de )anzare.
Iesire automata dupa emitere bon fiscal!
Inaintea inc&iderii calculatiei selectati casa! optiune o*ligatorie in cazul in
care punctul de lucru poate incasa contra)aloarea articolelor cu mai multe
tipuri de plata 5/EMCRAR, 'AR-, TI'QCT6. In caz contrar e%ista
posi*ilitatea atasarii unui anumit tip de plata implicit la fiecare
utilizator>operator al punctului de )anzare.
%econectarea automata a casei!
Iesire automata dupa terminarea operatiei!
$uncte bonus! acti)eaza *utonul de utilizare al punctelor *onus, dupa
selectia partenerului caruia i&au fost alocate acestea. "utonul este denumit
pe interfata "onus Points.
#e interzice introducerea cantitatii[, *locheaza redactarea sau introducerea
manuala a cantitatii articolului incarcat!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 15
-izualizare buton *...Ar&iva! afiseaza pe interfata, *utonul denumit
3Imprimare *on fiscal din nota4.
0ptiunile disponi*ile in fereastra 3Cchipamente fiscale4 corespund
parametrilor tipurilor de case fiscale sau imprimanta fiscala Acti)a Smart
folosite. Asadar, numele echipamentului este initial denumit generic
3-efault4 si poate fi redenumit din modulul de *ac#office 5/omenclatoare
Alte Cchipam. fiscale6. Aplicatia Mistral Selirom lucreaza cu o gama
larga de producatori si modele de case fiscale. Modele de case fiscale si
parametrii acestora )or fi e%plicate in cadrul solutiilor fiscale ce )or urma a
fi descrise.
$ereastra 3'od de *are>Afisor client4 include parametrii de
legatura si functionali ai unor asemenea echipamente cu aplicatia de
)anzare. Tot aici )a putea fi configurat si displa7&ul>afisorul client atasat
punctului de )anzare.
Eltima functie ce
necesita parametrizare in
conform necesitatilor
clientului, este cea de
Magazin > Restaurant. 0data
sta*ilit in prima su*fereastra
regimul de lucru Magazin,
interfata )a aparea ca in figura
alaturata.
-aca )a fi *ifata
optiunea 3Imprimare facturi4
)a aparea pe fereastra *utonul
$A'TERA. Accesand acest
*uton , se poate sta*ili
imprimanta pe care se )or
emite facturi, numarul de copii
tiparite si alti parametri.
'alculatia proforma se foloseste doar in regimul de
magazin si are ca scop emiterea unui *on nefiscal, pe imprimata
sau casa fiscala, cu )aloarea si lista articolelor ce se doresc a fi
achizitionate de catre un client. -upa apasarea *utonului
3'alculatie proforma4 de pe interfata de )anzare se )a tipari
documentul nefiscal iar apoi )a aparea fereastra de selectie a tipului
de plata. Se apasa pe inregistrare, nu se )a scoate *on fiscal, acesta
putand fi regasit in cadrul arhi)ei de *onuri fiscale. -aca s&a dat
inregistrare atunci cantitatile au fost scoase din stocul de marfa. In
cazul in care nu se doreste inregistrarea se apasa tasta Iesire dar
cantitatile de articole au fost e%trase din stoc. $ormatul si
campurile ce se doresc a fi tiparite pe acest document proforma, se
pot sta*ili din *utonul de setare aflat in dreapta functiei. 0ptiunile
disponi*ile sunt: imprimare nume client pe *on, imprimare date
li)rare 5imprimarea denumirei firmei si a 'EI &ului6, numerotare
consecuti)a 5se poate introduce numarul de la care sa inceapa
numerotarea in campul 3-e la nr46, numerotarea randurilor,
coloana cu pret fara discount 5daca articolele au intrat su* incidenta
unui discount6, imprimare documente generate 5*ifata, functia
foloseste unul din documentele creata cu aFutorul generatorului de
documente6. Se poate crea un format de factura proforma cu
aFutorul generatorului de documente, la cererea clientului.
1) Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
In cazul in care functia se utilizeaza doar pentru a oferi clientului
un *on proforma ce nu )a modifica stocul iar articolele incarcate necesita
anulare atunci optiunea 3Inchidere dupa imprimare do)ada de stoc>*on
proform4 nu tre*uie sa fie acti)ata5*ifata6.
Stornarea articolelor, returnarea contra)alorii achitate anterior si
reintroducerea in stoc a produselor se poate acti)a din cadrul functiei
3anzari cu cantitate negati)a5Storno64. Situatiile de acest gen se )or
inchide prin functia de inregistrare si nu prin *on fiscal deoarece casele sau
imprimantele fiscale )or intra in eroare, nestiind sa interpreteze sumele
negati)e. Simplul fapt de a incarca articolele ce se storneaza si introducerea
unei cantitati negati)e, folosind semnul minus in fata cantitatii duce la
cresterea cantitatii articolelor si scaderea monetarului e%istent. $iscal,
scoaterea sumelor de *ani din structura fiscala se face doar prin intermediul
unor note conta*ile.
$unctia 3Plata cu card client4 este utilizata in cazul in care in
aplicatie au fost definite carduri pentru clientii definiti in *aza de date in
*ac#office, sistemul fiind pre)azut cu un cititor de carduri 5MSR6. In caz
contrar, la accesarea *utonului 3clienti4 de pe interfata de )anzare, )a fi
afisata fereastra din care se selecteaza clientul dorit.
-e multe ori se doreste )erificarea cantitatilor e%istente in stoc si a
preturilor de intrare, fara a deschide aplicatia de *ac#office. Pentru acest caz
a fost creata functia 3#a se afiseze informatia privind cantitatea disponibila
in magazie4 care )alideaza pentru *ifare urmatoarele optiuni: 3"amp cu
preturi de vanzare4, 3Informare pret mediu intrare4, 3#a nu se arate ultimul
pret redus4 si 3)a afisarea cantitatii din stoc sa se afiseze si toti
parametrii4. -isponi*ilitatea acestora poate fi regasita e%ecutand un clic#
du*lu pe articolul incarcat sau oriunde in fereastra cu lista de produse
afisandu&se intr&o fereastra denumita "antitate disponibila.
Prin *ifarea optiunii 3-izualizare butoane functii4 )a aparea pe
interfata frontoffice o *ara de *utoane in partea dreapta a ferestrei si )a
inclunde functii precum $lata esalonata, $uncte *onus, Rezervare articole,
etc.
Aplicatia permite introducerea sumei primite de la client pentru a
putea fi tiparit pe *onul fiscal )aloarea restituita. Pentru acest lucru este
necesar a introduce in campul SEMA PRIMITA aflat pe interfata in partea
de Fos aferestrei. Pentru a nu se omite acest aspect, utilizatorii aplicatiei pot
fi o*ligati dupa ce au selectat articolele sa introduca suma primita inainte de
a emite *onul fiscal. Pentru aceasta situatie tre*uie *ifata optiunea
3-erificare suma inainte de plata4.
$unctia 3-izualizare cantitate disponibila4 introduce o coloana
noua in ta*ela de produse cu cantitatea e%istenta in stoc a articolului
selectat.
Interfata de )anzare permite afisarea unei zone cu date referitoare
la numele utilizatorului curent si despre articolul selectat 5Articol nume,
cantitate, pret )anzare, suma6. 0ptiunea este denumita generic 3-izualizare
campuri cu informatii despre articol4.
"utonul de calculator )alutar, folosit in cazul con)ersiilor )alutare
sau a con)ersiei tichetelor de masa in numerar pentru a informa clientul
asupra numarului de tichete necesare se acti)eaza prin optiunea 3'alculator
)alutar4.
Regimul de )anzari permite influentarea )alorii de plata a
produselor la depasirea unei )alori de sta*ilite. Se lucreaza cu aFutorul unor
liste de preturi speciale care se acti)eaza in momentul atingerii unui prag
sta*ilit. C%. daca )aloarea totala a unui *on atinge sau depaseste suma de
;,, R0/ atunci toate produsele )or primi un discount sta*ilit la crearea
unei liste de preturi speciala. 0ptiunea este denumita 3Reduceri procentuale
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 1+
penste o anumita suma4 si se configureaza din *utonul ce apare in dreapta,
la *ifarea functiei.
En mod uzual de utilizare a reducerilor procentuale de pret este
acela prin care unui articol sau intregului *on i se aplica un discount.
0ptiunile 3"amp pentru introducere discount4 si 3procentul se aplica la
pretul fara '-A4 sunt pentru aceasta situatie. In ta*ela de produse )a e%ista
o coloana denumita XT0 in cadrul careia se poate introduce )aloarea unui
procent de discount pentru fiecare articol in parte.
Interfata de )anzare, utilizeaza in permanenta
anumite taste functionale de accesare rapida a celor mai
importanta functii. Alocarea functiilor unei anumite taste
functionale $9&$98 se face prin folosirea sagetilor al*astre
mutand functiile e%istente la tasta functionala dorita.
Implicit ele sunt organizate ca in figura alaturata iar tasta
$9 accesata de pe interfata frontoffice )a afisa in orice
moment situatia alocarilor.
'u aFutorul *utonului Touch Screen se
organizeaza interfata grafica, se introduc grupele de
marfa, se sta*ilesc fonturile, culorile folosite, etc.
$unctiile )or fi dez*atute pe larg in capitolul despre
sistemul $rontoffice.
-aca )or fi *ifate campurile 3#electie gresita dupa nume4 si
3#electie gresita dupa cod4 atunci niciun utilizator nu )a putea introduce
manual codul de )anzare al articolului sau numele articolului.
$unctia de cautare si selectie, respecti) *utonul "auta de pe
interfata, a articolelor din lista completa de articole e%istente se acti)eaza
pentru fiecare utilizator in parte si poate a)ea ca si campuri: cantitate,
ultimul pret de intrare si pret )anzare. -upa ne)oie se *ifeaza in zona
delimitata 3'auta4 doar ce se doreste a fi afisat din aceste < posi*ilitati.
Dona delimitata Setari include configuratii ale ta*elei cu articole
5*utonul 'ampul6 si configuratii de aranFare ale *utoanelor.
Prin accesarea *utonului Campul apare posi*ilitatea de ordonare a
ordinii coloanelor si )izualizarea sau ascunderea acestora 5afisate fiind doar
pentru cele *ifate6 si posi*ilitatea de redenumire si dimensionare a
coloanelor. -upa modificarile realizate, se apasa *utonul Inregistrare sau
pentru aducerea setarilor la starile lor initiale se apasa *utonului Revenire.
Prin accesarea *utonului &utoane se poate realiza afisarea sau
ascunderea anumitor *utoane si ordonarea acestora dupa preferintele
utilizatorilor. In fereastra aparuta, e%ista doua su*meniuri, fiecare apartinand
1, Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
*utoanelor din *ara principala respecti) *utoanelor din *ara din dreapta.
Prin selectia unui *uton si apasarea pe *utonul In sus sau In /os i se )a
schim*a pozitia, iar prin defifare acel *uton nu )a mai fi afisat pe interfata.
-aca in prima su*fereastra denumita 3Yenerale4 )a fi selectat
regimul de lucru Restaurant atunci ultima functie afisata )a include
configurarile legate de interfata de restaurant.
Astfel primele functii
disponi*ile sunt cele de
3Anulare rand 0#tornare14
pentru a transmite comenzile
catre imprimantele de *ar
si>sau *ucatarie. -aca se )a
*ifa 3Numai dupa comanda4
atunci la anularea unui produs
de pe interfata, se )a scoate pe
imprimanta pe care tocmai a
fost transmisa comanda, un *on
de storno.
$unctia 3#etari
imprimare comenzi4 contine
optiunile asupra formatului
tiparit pe *onurile de comanda
catre, e%. *ar si *ucatarie.
3#etari imprimare bon client4 reprezinta configurarea aspectului
notei de plata proforme, selectand imprimanta folosita pentru a emite aceste
note din primul *uton, si modificarea formatului *onului printat din al doilea
*uton.
In am*ele cazuri, imprimare comenzi si imprimare *on client, se
pot tipari pe *on mai multe informatii, printre care se regasesc: imprimarea
sumelor totale din ziua curenta 5)aloarea cumulati)a pana in momentul
emiterii *onului6, afisarea pretului de )anzare, imprimarea numarului de
masa, imprimarea totalului de plata, imprimarea numelui de operator,
imprimarea reducerii atasate articolelor.
In cazul in care este necesara folosirea unui ser)iciu adaugat ce )a
fi tiparit si inclus pe *onul fiscal )a tre*ui *ifata functia 32#ervice4 si
introdusa )aloarea procentuala.
Ra*atul comercial reprezinta discountul posi*il aplicat in regimul
de lucru de restaurant si poate fi aplicat intregii cantitati inregistrate in note
sau doar unui articol>retete.
Ermatoarele sase functii controleaza modul de lucru cu aplicatia
astfel:
Schim*are operator dupa imprimare comanda 1 dupa ce au fost
selectate produsele dorite de client si s&a trimis comanda catre
*ar>*ucatarie aplicatia )a afisa fereastra de introducere parola
utilizator!
Imprimare comanda cand se schim*a operatorul 1 daca operatorul
introduce comanda preluata de la client si iese accesand functia de
schim*are operator, atunci automat )or fi transmise catre
imprimantele de sectie comenzile!
Imprimare comanda cand se schim*a masa 1 in acelasi mod ca
functia anterioara doar ca in acest moment operatorul apasa
*utonul de alegere al altei mese!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 1-
Imprimare comanda inainte de *onul client 1 daca au fost
introduse comenzile si nu s&au transmis catre imprimantele de
sectie atunci la momentul emiterii notei de plata proforme se )or
scoate automat si aceste comenzi!
Imprimare *on client inainte de comanda 1 cazul in)ers fata de cel
anterior doar ca dupa emiterea notei de plata proforme )or fi
scoase si comenzile.
Imprimare comanda inaintea *onului fiscal 1 ofera posi*ilitatea
imprimarii comenzii preluate la momentul inchiderii mesei prin
*on fiscal.
-aca unele articole au fost definite si cu al doilea nume, atunci,
pentru a fi tiparit pe nota de comanda catre *ar sau *ucatarie tre*uie *ifata
functia 3'iparire al doilea nume al articolului in comanda4.
'onstantele glo*ale controleaza modul
general de functionare al programului si
influenteaza, intr&o mare masura aplicatia. La
crearea unei *aze de date noua se sta*ileste
numarul de zecimale la preturi si numarul de
zecimale la cantitate, ca in figura alaturata.
Pentru un calcul mai e%act este recomandata
folosirea unui numar ma%im posi*il de zecimale
5?6 la preturi.
-aca se doreste scaderea articolelor din
stoc in ordinea in care au fost receptionate dupa
sistemul primul intrat primul iesit atunci la
crearea *azei de date tre*uie *ifata optiunea
$I$0.
'rearea initiala a unei *aze de date
poate fi de tip monomagazie 5implicit6 sau
multimagazie 5prin *ifarea 3regim de lucru
multimagazie46. -e asemenea in cazul unui
magazin, articolele pot a)ea atri*ute pana la +
atri*ute, e%. culoare, marime, forma, etc. -aca nu
a fost initial *ifata functia 3Atribute articole4
atunci nu )a mai putea fi ulterior acti)ata.
Posi*ilitatea utilizarii unui stoc negati)
pana la incarcarea intrarilor de marfa in aplicatie
si egalizarea stocului se parametrizeaza din
cadrul optiunilor ferestrei de creare a unui articol
nou 5*ac#office 1 3-anzarea este interzisa sub
cantitatea46 si din regimul de ser)ice al
modulului de )anzare.
Solutia Mistral permite definirea automata de coduri CA/9<
interne pentru identificarea automatizata a articolelor la )anzare si
in)entariere. Aceste coduri )or fi tiparite pe etichete. 'odul de *are atri*uit
2. Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Constante globale Coduri de bare
implicit prin folosirea pictogramei din dreapta campului 3'od de *are4 )a
incepe cu prefi%ul <:. Etilizarea acestui tip de coduri, CA/9<, permite
crearea de coduri ce includ greutatea cantarita, generate si de cantarele cu
etichetare 5recomandat prefi% 8, & 8A6, si emiterea unei game largi de coduri
de produs pentru identificarea unica la )anzare. Pentru articolele cantari*ile,
etichetele de coduri de *are fiind generate de cantar, solutia la )anzare ar fi
crearea unui filtru in cadrul setarilor modulului de )anzare ca in figura
urmatoare.
'onfigurarea formatului etichetei si a parametrilor se face folosind
aplicatia realizata de producatorul cantarului utilizat.
Incarcarea>transmiterea articolelor la cantar se face prin intermediul
modulului *ac#office doar in cazul acti)arii modulului au%iliar de cantar.
In cadrul programului, in modulul *ac#office 5Mistral.e%e6, se pot
defini drepturi nu doar asupra operatiilor de )anzare ci si asupra functiilor
disponi*ile in gestiune. Implicit, utilizatorii cu drepturi de administrator nu
sunt restrictionati in nici un fel. Pe de alta parte daca a fost creat un
utilizator de tipul client, acesta pentru inceput nu poseda nici un drept de
acces. Lista cu ni)elul de acces la toate functiile disponi*ile apar acti)ate in
fereastra, prin simpla *ifare a celor dorite. A)and aceste posi*ilitati de
control se pot defini utilizatori cu drepturi doar de ser)ice, doar de gestiune,
doar de )anzare, etc. 5Nomenclatoare +tilizatori Nivel intrare6.
In aceasta sectiune se seteaza configuratia de lucru a
programului cu di)erse echipamente fiscale. Acestea pot fi case de
marcat sau imprimante fiscale, putandu&se lucra simultan cu oricate
direste clientul 5in cazul in care mai multe firme utilizeaza aceeasi
aplicatie6. -upa instalarea si crearea *azei de date initiala,
inainte>ulterior introducerii de articole este necesara definirea
numelor acestora. Etilizarea echipamentelor definite este in stransa
legatura cu atri*uirea articolelor catre acestea. In final, in regimul
frontoffice 5MistralPos.e%e6, se sta*ilesc setarile de lucru cu
echipamentele fiscale 5port serial, )iteza6.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 21
Accesul operatorilor
Solutii "is#ale
Yrupa caselor de marcat online include maForitatea modelelor
e%istenete pe piata romaneasca la ora actuala, definite si care se conecteaza
cu calculatorul prin dri)erul uni)ersal implementat in program. Pana la
crearea acestei )ersiuni de manual de utilizare, e%istau urmatoarii
producatori si modele de case fiscale 5in paranteza6 integrati in aplicatie:
Datecs 5MP;,, MP;;, MP;;", MP;;M, -P;,, -P;,-, MP;,,, MP;,,T,
MP;,,TR, MP;,,,, $P<;<,, $P;;, $P;;,, $P;;,$, $P;;,$&?,, $P9,,,,
$P<,,, $MP 9,&,86, %lectroni'a 5,<-, ,<S, ,?, ,?M, ,?M&@, $P,<T,
$P,;T6, %ltrade 5A9,,, A<,,, A<,,-, A;,,, A@,<, A:,,, A:,,S,
$PP:,,6, /SL 5<:99, <:9:, <A99, <A9+ Amadeus, <A?,.,9, 6, Orgtecni'a
5Cl#a micro ,<, Cl#a micro ,?, Cl#a @,,T, Cl#a @,<, Cl#a @,?, Cl#a @?<,
Cl#a @;8, Cl#a @;8&,8, Cl#a @;8&,<, Cl#a :,<, Cl#a A?<, Cl#a A;8 Ma%i,
Cl#a A;<, Cl#a 8,,,, 0rgtech Mico6, Daisy 5Clit Micro MT, Clit Micro LT,
Clit @,,,S, -ais7 $B98,,6, 2/T 5%,,9, 8,,;, <,,@6, Tremol 5De#a M,
De#a M&C, De#a $P,9, De#a $P,<, De#a <s, Tremol M,<, Tremol M,8,
Tremol $P,;6, 3arat 5Prima, Partner, $a)orite, Perfect, $a)oriteR,
PerfectR6, /ncote# 599?M, 99:M, 9<,$6, Sapel 5Smart 8;:6, $osifle# 5PP
@,,,6.
Pentru echipamentele de tip
casa fiscala, aplicatia )erifica
cone%iunea cu modelul de casa,
transmite articolele si din acest moment
a incheiat acti)itatea online. Inchiderea
*onului si afisarea restului de elemente
fiscale este realizata de catre
echipament.
$iecarui
producator>echipament ii )or
corespunde anumite functii e%tra, cum
ar fi tiparirea operatorului, imprimarea
grupelor din care fac parte articolele in
locul numelui articolelor, imprimarea
doar a )alorii *onului, imprimarea
numelui de client inregistrat,
imprimarea discountului 5)erificati
disponi*ilitatea6, etc.
In cele mai multe cazuri selectia modului de imprimare se face prin
Mistral 5dri)er uni)ersal6 sau prin aplicatia e%terna ce necesita a fi pornita la
momentul emiterii *onului fiscal care )a intermedia transmiterea la un
dri)er aferent tipului de casa fiscala. Mai multe despre acest mod de lucru in
urmatorul su*capitol in care este prezentat ca si e%emplu lucrul cu casa
fiscala Sapel, model Smart 8;:.
0ptiunile o*ligatorii sunt cele de setare a '0M&ului 5portul serial
al P'&ului la care este atasata casa6 si )iteza de lucru 5in cele mai multe
cazuri fiind implicit A+,, *ps6.
0 solutie, in cazul utilizarii unui model de casa fiscala ce nu este
implementata sau nu functioneaza la parametrii optimi prin intermediul
dri)erului uni)ersal din Mistral, este cea de lucru folosind aplicatia
Te%tPrint<.e%e. Aplicatia gestioneaza tiparirea catre imprimantele de sectie
si>sau crearea de fisiere de tip *on.t%t in directorul gestionat de dri)erul
casei, actionand ca un *uffer pentru transferul de date.
22 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Case de marcat online Case de marcat
conectate prin
driver propriu
Pentru o mai *una e%emplificare a acestei solutii a fost conectarea
si utilizarea casei fiscale Sapel, model 8;:.
In *ac#office se creeaza un nou echipament fiscal 5/omenclatoare
Alte Cchipam.fiscale6 denumit Sapel 8;:. In regimul de ser)ice,
accesa*il prin tasta $: in momentul lansarii in e%ecutiei a e%ecuta*ilului
MistralPos.e%e, se alege su*fereastra Cchipam.fiscale. Se alege numele
Sapel 8;: din lista, se alege producatorul Sapel si ca echipament Smart8;:.
Selectia imprimarii )a fi implicit Te%t Print <, adresa locala 98@.,.,.9, portul
8,;+, si dri)erul ASI- Plus 8,. In acest caz nu mai este necesara setarea
portului serial si ale )itezei deoarece acestea )or fi configurate in dri)erul
ASI-, propriu modelului de casa.
Se instaleaza dri)erul ASI-, dupa
indicatiile producatorului si se acti)eaza. Se
configureaza in acesta lungimea sirului de
caractere la 8: si se copiaza calea directorului de
unde )or fi preluate *onurile in format te%t.
Se lanseaza in e%ecutie Te%tPrint<.e%e,
se apasa *utonul Setari, in campul 3'ale dri)er
casa fiscala4 se introduce calea copiata anterior,
si se poate *ifa 3Pornire automata4. Se inchide
fereastra si se apasa *utonul Pornit, )erificandu&
se ca am*ele cercuri sa fie colorate )erde.
In acest moment daca se lanseaza
aplicatia MistralPos.e%e si se doreste emiterea
unui *on fiscal, daca toti pasii au fost urmati
indeaproape *onul fiscal )a fi tiparit. C%istenta
cu)antului A/DARC in fata fiecarui articol
este o situatie normala pentru acest model de
casa fiscala.
Solutia fiscala integrata Mistral 1 imprimanta fiscala !cti(a
Smart4 a)iza din data de 8@.,?.8,,A, ofera ca principale a)antaFe garantia
eliminarii e%ploatarii defectuoase sau incorecte de catre utilizatori a
diferitelor tipuri de case fiscale si gestionarea corecta a reducerilor>discount&
urilor aplicate. Sistemul a)izat include imprimanta fiscala, displa7&ul client
5optional la )ersiunea de restaurant6 si aplicatia Mistral P0S 5point of sale 1
punct de )anzare6.
-upa ce in preala*il a fost fiscalizata imprimanta, configurarea
acesteia in aplicatia de )anzare implica setarile legate de producator,
echipament, port serial si )iteza ca si la celelalte caselele de marcat. In plus
tre*uie *ifate functiile din campul imprimantelor fiscale: )erificare stare
casa fiscala, calculare reducere de pret de la imprimanta, lucru cu operatorul
si )erificare imprimanta la pornire. 0 atentie sporita tre*uie acordata
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 23
Solutie omologata cu
imprimanta
fiscala
)erificarii corespondentei intre tipurile de plata si )aloarea grupelor de TA
dintre imprimanta si aplicatie.
En a)antaF important al imprimantei fiscale este acela ca poate fi
folosita si ca imprimanta de sectie pentru *onurile de comanda la *ar sau
*ucatarie si chiar pentru emiterea notelor de plata. Pentru a putea functiona
cu ma%ima siguranta, au fost tratate si stestate toate erorile posi*ile, de la
lipsa cone%iunii pana la *locarea acesteia. In cele mai multe cazuri este
necesara )erificarea pro*lemei afisate si confirmarea erorii sau oprirea si
repornirea imprimantei si apoi confirmarea erorii.
-upa selectarea imprimantei din lista echipamentelor fiscale 5regim
de ser)ice 1 MistralPos.e%e6, )a aparea printre *utoanele interfetei un *uton
nou a)and urmatoarea pictograma 5Raport echipament fiscal6.
Etilizarea acestuia ofera o fereastra ca in imaginea alaturata. 'u aFutorul
*utoanelor 3Raport 34 si 3Raport 44 se poate inchide ziua fiscala sau se
poate )erifica situatia monetarului incasat pana la un moment dat. $unctia
3Intrarile si iesirile de serviciu al banilor4 este utilizata in cazul in care este
necesara cunoasterea situatiei *anilor e%istenti in sertarul de *ani in orice
moment al zilei. Sumele introduse nu )or intra in cadrul fiscal al raportului
D si nici iesirile de *ani nu )or influenta )aloarea inchiderii raportului de
)anzari. Raportul detaliat si cel sumar interogheaza memoria fiscala si
tipareste un raport pe perioada sta*ilita 5de la data 1 la data6. Raportul
operator este utilizat in momentul in care la acelasi punct de )anzare
lucreaza mai multi operatori, imprimanta acceptand un numar de ma%im A
operatori pe un inter)al de 8? de ore. $iecare operator poate sa&si )erifice
incasarile din ziua curentasi in orice moment. 'a urmare a unor fluctuatii de
tensiune, in unele situatii e%ista posi*ilitatea dereglarii orei si datei
imprimantei. In aceste situatii, daca apar neconcordante, se )a schim*a data
si ora, inaintea emiterii unui *on pe casa fiscala 5de regula dimineata, la
deschiderea zilei6. La fiecare pornire a aplicatiei se )erifica data e%istenta in
imprimanta fiscala cu cea din calculator. Atentie: inaintea modificarii orei si
datei imprimantei, verificati corectitudinea acestora deoarece exista
posibilitatea dereglarii datei si orei sistemului 0baterie slaba, socuri de
curent, etc.1 si nu se recomanda introducerea unei date eronate pe
imprimanta fiscala. Acest caz poate duce la *locarea memoriei fiscale si
necesitatea inlocurii acesteia.
C%ista < tipuri de documente fiscale disponi*ile si create prin
intermediul unui generator de documente: factura fiscala, a)iz de insotire a
marfii si nota de intrare receptie. $orma acestora poate fi personalizata la
cerere. In plus se pot crea documente de tip fisa de magazie pe produs,
definire re*uturi si definire retur marfa de la client. 0ptiunea este
disponi*ila pentru functiile ce contin, in cadrul setarilor, un *uton denumit
3Generator de documente4. -ocumentele a caror formate e%ista deFa le sunt
atri*uite fisiere si sunt stocate in directorul $rintReport.
$actura fiscala se poate configua si modifica doar din interfata de
)anzare, prin accesarea *utonului $actura 5in regim restaurant6 sau tastei
functionale $+ 5in regim magazin6. Accesarea acestor *utoane, duce la
aparitia unei ferestre de introducere a datelor clientului si selectie a
elementelor de facturare. Prin accesare 3setari4, )a fi afisata o noua fereastra
in care apare *utonul 3Yenerator de documente4. Implicit e%ista doua tipuri
de facturi create, factura fiscala si factura storno, in cadrul carora e%ista
2( Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
0o#umente "inan#iar1
#onta2ile
Factura fiscala
campuri ce tre*uiesc modificate referitor la seria si numarul de la care
incepe emiterea.
A)izul este definit in cadrul functiei de transfer de marfa 50peratii
Magazie Transfer marfa6 in *ac#office 5Mistral.e%e6. A)izul se emite
dupa introducerea articolelor prin apasarea *utonului aferent documentului.
-e asemenea, tre*uie modificata seria si numarul documentului.
/ota de intrare 1 receptie este o*ligatorie in orice acti)itate
gestionara dintr&un magazin>resturant. $ormatul acestui document este creat
este identic cu formularul tipizat utilizat in mod curent. In functia intrare de
marfa 50peratii Magazie Intrari6 se )or introduce articolele in ordinea
din factura de achizitie 5cantitate, pret achizitie, )aloare totala6, apoi se
introduce originea marfii. Toate aceste operatii sunt o*ligatorii pentru
finalizarea unui /IR. Pentru realizarea unei gestiuni corecte, introducerea
preturilor de intrare ale produselor>articolelor e%istente este o*ligatorie.
Pachetul de programe permite definirea si utilizarea imprimantelor
conectate la sistemul de calcul, imprimante de sectie si chiar a imprimanta
fiscale sau case fiscale utilizate in regim de lucru nefiscal. -upa ce au fost
initializate aceste echipamente, se pot tiparii, documentele dorite.
'onfigurarea initiala a acestor echipamente se face din *ac#office. Astfel,
utilizand functia Setari Imprimante /ume se defineste un nume
generic al imprimantelor utilizate. In cadrul modulului *ac#office 5Setari
Imprimante Alte6 se alege numele imprimantei anterior definit, tipul de
imprimare grafic>te%t>modelul de imprimanta de sectie si setarile acestora.
-upa cum se o*ser)a si in imaginile de mai sus, se pot defini ?
tipuri de imprimante:
imprimare intr&un fisier de tip .t%t sau .%ls 5fisier te%t, fisier C%cel6!
imprimare grafica utilizand o imprimanta uzuala conectata la sistem!
imprimare utilizand imprimanta sau casa fiscala!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 25
Aviz de insotire a marfii Nota de intrare
receptie
3#4ipamente
peri"eri#e Imprimante
imprimare pe una din imprimantele de sectie implementate in aplicatie
5CP;,, Cpson, "irch, Tremol CP&;:;,, De#a, etc.6.
In maForitatea cazurilor suportul )izual tipari*il al rapoartelor,
documentelor fiscale este doat pentru tipul de imprimare graphics si in te%t
file 5fisiere te%t>e%cel6. La tiparirea oricarui tip de raport )a aparea fereastra
de selectie a imprimantei iar prin *ifarea casutei -ie5 se poate )izualiza
aranFarea in pagina a continutului si se )a alege pagina portret sau peisaF
5Portrait>Landscape6 si la final se apasa pe *utonul imprimare.
-aca au fost definite cu un anumit nume in regimul *ac#office,
imprimantele utilizate tre*uie setate identic si in frontoffice. In regimul de
ser)ice, in su*fereastra denumita imprimare, prin accesarea pictogramei
se pot defini imprimantele utilizate. In regimul de lucru restaurant
)or mai tre*ui sta*ilite imprimantele utilizate pentru emiterea notelor de
plata 5proforma6 si a comenzilor catre sectii 5*ar, *ucatarie, etc.6.
Aplicatia MistralC.e%e permite editarea formatului>continutului
etichetelor cu coduri de *are si tiparirea acestora pe o imprimanta
specializata, conectata in sistem. Modulul de etichetare articole>rafturi
necesita in preala*il o acti)are si lucreaza direct cu aceeasi *aza de date
utilizata in frontoffice si *ac#office. -upa acti)area modului in *ac#office
se lanseaza aplicatia utilizandu&se tasta functionala $:, pentru regimul de
ser)ice, urmand a fi selectata *aza de date utilizata.
Pasii ce tre*uie urmati pentru a tipari etichete pentru articole sau
etichete de raft sunt urmatorii:
introducerea articolelor pentru care se doreste tiparirea etichetelor se poate
realiza in urmatoarele )ariante:
introducere de la tastatura prin scrierea inceputului denumirii si selectia
articolului cautat, numarul de etichete dorite in campul 3numerar4!
utilizarea functiei 3"auta4 pentru selectia articolelor prin e%ecutarea unui
clic# du*lu pe articolele dorite si inchiderea ferestrei!
2) Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Imprimare coduri de
bare
!Mistral"#e$e%
incarcarea tuturor articolelor apartinand unei grupe prin apasarea *utonului
3introducere articole din grupe4 si selectia grupei din noua fereastra!
accesand *utonul 3incarcare articole4, fapt ce )a incarca toate articolele la
care a fost *ifata functia 3Imprimare etichete4!
incarcarea tuturor articolelor dintr&o intrare anterioara, prin accesarea
*utonului 3incarcare articole din intrari4, cea ce )a incarca automat si
numarul de etichete utilizand cantitatea intrata!
scanarea codurilor de *are de pe etichetele care se doresc a fi duplicate cu
aFuorul unui scanner de coduri de *are!
crearea unui sa*lon de eticheta si sal)area acestuia!
imprimare!
)izualizarea formatului si selectia imprimantei utilizate.
Aplicatiile de *ac#office si frontoffice permit efectuarea operatiilor
de identificare a articolelor ce contin codurilor de *are, utilizand direct un
scanner conectat la portul serial sau ES" al calculatorului P'.
Aplicatia functioneaza doar cu scannerele care au fost in preala*il
setate 5cali*rate6 prin anumiti parametri si necesita alegerea unui *7te de
inceput in functie de modelul dispoziti)ului si documentatia tehnica
aferenta. In maForitatea functiilor e%istente, cum ar fi intrare de marfa,
transfer de marfa, etc., se pot introduce 5selecta6 articole in liste, prin simpla
scanare a codului de *are sau in cazul in care nu este disponi*il un asemenea
dispoziti), prin apasarea tastei functionale $A. In cadrul functiei Setari
Scanner, se defineste *7te&ul de inceput si daca a fost setat corect la
inceputul campului de test, la scanarea oricarui cod de *are se )a afisa
cu)antul 02. In acelasi mod se configureaza si scanerul in regimul
frontoffice in su*fereastra denumita 3'od de *are>Afisor client4.
Etilizarea unui afisor client este necesara in modulul de )anzare.
Pe displa7&ul afisorului )or putea fi )izualizate date in despre articolele
tiparite in *onul client 5denumire, cantitate, pret unitar, )aloare, etc.6.
Setarea echipamentului afisor 5formatul de date, standardul pentru alfa*etul
utilizat, )iteza de lucru6 se face cu aFutorul manualului tehnic specific
fiecarui dispoziti) si nu din pachetul de programe software Mistral Selirom.
-aca configuratia sistemului utilizat include o imprimanta fiscala
atunci afisorul client )a fi direct legat la aceasta si nu tre*uie configurat din
aplicatie. In caz contrar, din regimul de ser)ice al modulului de )anzare se
*ifeaza in su*fereastra 3'od de *are>Afisor client4 functia 3-ispla7
independent4, se alege modelul 5de cele mai multe ori de tip -ATC'S6, se
alege portul serial la care este conectat la sistem si in final te%tul tip reclama
ce )a fi afisat pe dipla7, in momentele in care nu se realizeaza )anzari.
Pachetul de programe Mistral permite crearea unui sistem
sincronizat de date e%istente in lanturile de magazine ce comercializeaza
aceleasi produse, utilizand reteaua internet. Astfel, )a e%ista o *aza de date
principala 5un *ac#office regional6 si un numar nelimitat de puncte de
)anzare 5*aze de date secundare6 aflate in diferite locatii. Sincronizarea
*azelor de date se poate realiza intr&un anumit moment, la cerere sau
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 2+
Scanner de coduri de
bare
Afisor&displa' client
Integrarea #u mo$ulul
$e sin#ronizare
a 2azelor $e
$ate
automat la un anumit inter)al de timp. 'ominicatia este de tipul client&
ser)er, unde ser)er&ele permanente )or fi punctele de lucru din fiecare
magazin iar clientul )a fi reprezentat de *iroul central ce )a opera in aceste
puncte de lucru.
'ontrolul e%ercitat de locatia principala )a fi deplin, e%istand multe
restrictii in aplicatiile frontoffice>*ac#office ce utilizeaza *azele de date de
tip secundare. Implicit, controlul unitar este conditionat de utilizarea unui
nomenclator unic de produse in intreaga retea creata, operatii ce )or fi
efectuate doar de catre *iroul central, fiind transmise prin intermediul
modulului de sincronizare. Aplicatia principala poate fi comutata )irtual in
orice moment, dupa sincronizarea initiala, in modul de lucru al oricarui
magazin secundar. -e asemenea centralizarea toturor operatiilor inregistrate
)a fi accesi*ila doar punctului central. -oar o parte din acti)itatile de
gestiune )or putea fi e%ecutate in punctele secundare, definite anterior, cum
ar fi intrarile de marfa, transferul de articole, etc. $unctia de sincronizare
asigura de la distanta un control permanent si sigur al intregii acti)itati.
Pentru o operare corecta a functiei de sincronizare, structura *azelor de date
)a tre*ui realizata in prima faza de configurare a intregului sistem.
Pentru crearea unui sistem sincronizat este necesara crearea *azei
de date de tip principala si a celor secundare, sta*ilite initial. Ermeaza
inregistrarea>declararea>definirea tuturor acestora in *aza principala. In final
se instaleaza si configureaza punctele de )anzare, se definesc retelele locale
pentru a permite accesul de la distanta si se lanseaza in e%ecutie modulul de
sincronizare in regim de ser)er. 'u aFutorul modului de sincronizare in
regim client se definesc IP&urile si porturile locatiilor secundare si perioada
de sincronizare automata, daca este cazul. -upa *ifarea *azelor secundare
care se doresc a fi sincronizate se acceseaza *utonul 3Sincronizare4.
-upa aceste configurari
primare se )a incepe editarea si
configurarea aplicatiei principale,
putand oricand pe parcursul acti)itatilor
actualizarea celor secundare.
Pentru e%portul de date, intr&un format dorit de utilizator ce pot fi
prelucrate intr&un alt program, a fost creata functia de e%port de date cu
urmatoarele functii: e%port retetar, e%port magazie si e%port preturi
)anzare5EM, cod de *are6. Prin acceasarea functiei 5Setari C%port de
date6 si prin simpla apasare a *utoanelor reprezentate prin sagetile gal*ene
)a fi creat un fisier de tip te%t. -e asemenea aplicatia permite e%portul
oricarui tip de raport ales si aranFat dupa ne)oi, intr&un fisier te%t sau C%cel,
prin crearea unei imprimante de tip te%t si utilizarea acesteia.
2, Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Modul de lucru intre&cu
bazele de date
Plugin1uri e/istente
"$port&Import date
C%portul de date este utilizat, in cele mai multe cazuri, pentru
transferarea datelor catre programele de conta*ilitate ce suporta functii de
import. $iind intr&o constanta si continua adaptare la cerintele clientilor,
aplicatia )a permite in )ersiunile )iitoare e%istenta unui modul separat
pentru selectarea e%porului automat de date, catre o serie de aplicatii de
conta*ilitate, cele mai frec)ent utilizate.
Importul de date intr&o *aza de date noua sau aflata in lucru se
poate realiza doar folosind date dintr&un format de fisier te%t si care )a
tre*ui sta*ilit su* o anumita forma 5ordonarea coloanelor6. -elimitatorul
utilizat de aplicatie este TA". C%ista + forme de a import pentru diferite date
in *aza de lucru Mistral: importul de articole, import de persoane de contact,
import de firme, import de )anzari, import de intrari, import de coduri de
*are. 'rearea fisierelor de import se face utilizand structura de campuri
e%istenta in *ac#office pentru fiecare functie 5semnul minus 3&4 utilizat in
e%emplificare inlocuieste caracterul TA"6 si tre*uie intotdeauna ca primul
rand sa fie li*er.
C%: import de articole: nr.articol&nume articol&E.M.&cantitate&ultimul
pret de intrare&pret )anzare&cod de *are
In cazul in care articolele )or fi introduse direct la )anzare directa
atunci se *ifeaza 3anzare directa4. Atentie: tre*uie )erificate numerele de
articol si numele ce )or fi importate deoarece aplicatia nu )erifica e%istenta
deFa a acestor numere si )a putea altera informatiile e%istente in *aza de
date.
In cazul in care la P', repecti) retea, sunt conectate unul sau mai
multe cantare digitale si se doreste programarea anumitor articole in
memoria acestora, se realizeaza urmatorii pasi: Setari 'antare si 0peratii
'antare. Pentru utilizarea acestei functii este ne)oie de acti)area modului
de cantare.
-efinirea tipului de cantar se face din functia
Setari 'antare, prin crearea unui nume de cantar nou,
selectarea modelului, a numarului de logaritm utilizat,
numarul portului serial utilizat si )iteza de lucru. 'a si
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 2-
Setari articole in lucrul
cu cantare
digitale
functie suplimentara, daca modelul de cantar este conectat
intr&o retea interna se poate configura adresa de IP al
acestuia si portul utilizat sau, daca este conectat la portul
unui P' din retea. Modelele implementate la momentul
redactarii acestui manual sunt: -atecs -T9;, -atecs
-"S9;, Clicom CL9;, Clicom CL9; platforma,
Clicom CTS, -igi, "izer*a, 'AS Lp, 'AS Lp 9,,,/,
Mettler Toledo, Mettler Toledo LPe, "izer*a CS&"S&S'&
'S, 'AS 'L;,,, si A)er7 "er#el M?,,.
-upa definire si inregistrarea modelului se
sta*ilesc articolele care )or fi incarcate in cantar 50peratii
'antareArticole pe cantare6. Se incarca lista de
articole, iar pe coloana 3'antare4 in dreptul articolelor se
selecteaza si se apasa tasta Space pentru schim*area din
campului din /E in -A. Articolul )a primi un numar
automat de PLE. -aca se doreste schim*area numarului
se alege campul cu numarul de PLE din dreptul articolului
si se apasa din nou tasta Space.
In final se acceseaza functia de e%port catre cantar
50peratii'antareC%port la cantare6. Se )erifica starea cantarului, se
incarca articolele in cantar si se apasa *utonul de e%port. -aca se doreste sa
se )erifice situatia articolelor e%istente deFa in cantarul utilizat se apasa
*utonul 3Incarca4.
2.( un#tii $e 2aza
In acest su*capitol )or fi prezentate functiile si posi*ilitatile
sistemului *ac#office, modul de lucru si integrarea acestuia intr&un sistem
sincronizat de magazine. Sistemul este foarte fle%i*il a)and foarte multe
optiuni, inclusi) si o serie de module e%terne ce se pot achizitiona separat
chiar si dupa inceperea lucrului cu *aza de date.
-efinirea cotelor de TA se face accesand functia Grupe '-A
astfel: 3/omenclatoareAlteYrupe TA4. In cazul in care aplicatia
utilizeaza o casa sau imprimanta fiscala aceste cote definite tre*uie sa fie
programate identic si in aceste echipamente. Aplicatia permite in prezent
lucrul cu + cote de TA 5A, ", ', -, C& fara TA, $&alte ta%e6.
Recomandam utilizarea imprimantei fiscale omologate Acti)a Smart pentru
ca aceasta lucreaza cu toate cele + cote de TA spre deose*ire de casele de
marcat traditionale care lucreaza doar cu cele ? cote standard de TA.
Yrupele de TA pot fi modificate doar de catre o persoana de tipul
administrator.
Pentru editarea unei grupe de TA se e%ecuta operatiile:
se selecteaza o grupa de TA din lista si se apasa *utonul Redactare!
se completeaza in campul "aza fiscala )aloarea. 5-aca nu e%ista nici o cota
implicita aceasta se poate introduce6!
se apasa *utonul Inregistrare.
3. Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Intro$u#ere
Cotele de ()A
5omen#latoare
-efinirea unitatilor de masura se face accesand formularul de
unitati de masura astfel: 3/omenclatoareE.M.4. Enitatile de masura pot fi
adaugate, modificate sau sterse din fereastra corespunzatoare. Acest lucru
poate fi realizat doar de catre un administrator.
Pentru adaugarea unei noi unitati de masura este necesara
parcurgerea urmatorilor pasi:
Se e%ecuta un clic# in campul /ume si se completeaza!
Se e%ecuta un clic# in campul 'antitate si se completeaza!
Se *ifeaza daca unitatea introdusa este numara*ila sau nu!
Se e%ecuta un clic# pe *utonul inregistrare.
Pentru stergerea si>sau editarea unei
unitati de masura e%istente se selecteaza unitatea
dorita si se apasa pe *utonul Stergere, respecti)
Redactare.
Prin accesarea functiei
3/omenclatoareYrupe articoleYrupe
articole4 se definesc grupele, departamentele cu
care se lucreaza. Yrupele reprezinta o
centralizare a articolelor dupa diferite
caracteristici 5raioane de )anzare, tipuri, etc.6
conform specificului de organizare al unitatii.
/umarul de grupe ce poate fi creat este nelimitat.
-enumirile acestora poat contine din ma%im 8,
de carcatere fara carcaterul 3>4 pentru a nu se
crea confuzii.
Yrupele reprezinta cea mai eficienta
functie pentru functionarea optima a
magazinelor, respecti) restaurantelor cu
implicatii directe in cresterea )itezei de )anzare.
En numar mare de grupe usureaza in)entarierea articolelor, pe
cand un numar mare de articole ce apartin unei grupe )a determina o )iteza
scazuta de in)entariere. Yrupele sunt des utilizate in program in cadrul
rapoartelor cum ar fi: tiparirea stocului pe grupe, in)entar, situatia
)anzarilor, etc.
Yrupele pot fi adaugate, editate sau sterse din cadrul functiei
corespunzatoare. -e asemenea pot fi create su*grupe fara limitare de ni)el.
Pentru adaugarea unei noi grupe se e%ecuta urmatoarele operatii:
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 31
*nitati de masura *#M#
+rupe de articole
Se apasa *utonul /ou si se completeaza cu numele dorit!
Se apasa *utonul Inregistrare, aflat in dreapta campurilor!
Pentru adaugarea unei su*grupe ce apartine unei grupe se e%ecuta
urmatoarele operatii:
Se selecteaza grupa ce )a contine su*grupa prin clic# du*lu!
Se pasa *utonul su*grupa noua, )izualizandu&se deasupra numele grupei ce
)a contine su*grupa!
Se introduce numele su*grupei si se apasa Inregistrare.
-aca se doreste mutarea anumitor articole ce apartin unei grupe
5acti)itate realizata la crearea articolului sau introducerea in campurile -e la
nr. 1 La nr. a seriei de numere de articole6 in alta grupa se realizeaza
urmatoarele operatii:
Se e%ecuta un clic# du*lu pe grupa sau su*grupa selectata!
Se *ifeaza articolele ce )or fi mutate din cadrul grupei curente!
Se da un clic# pe grupa in care se )or muta articolele!
Se apasa *utonul Inlocuire grupa articole.
Articolele pot fi impartite pe diferite clase e%istente 5parametri6 si
care nu reprezinta campuri o*ligatorii de configurat. -intre parametrii
principali se recunosc: producatorul 5/omenclatoareAlteProducatori6,
statul de pro)enienta5/omenclatoareAlteTari6, felul de
produs5/omenclatoareAlte$eluri produse6 si conditii de
depozitare5/omenclatoareAlte'onditii depozitare6. Aceste clase se
configureaza in acelasi fel, prin accesarea functiei si introducerea numelui.
Adaugarea unui nou producator se face astfel:
Se apasa *utonul /ou si se apasa *utonul cu pictograma pentru primirea
unui numar automat!
Se introduce /umele si e)entual numarul de partida de marfa!
Se apasa Inregistrare.
La redactare se alege producatorul si se apasa *utonul Redactare. In
aceleasi mod se pot crea si restul de clase ale unui produs. Aceasta separare
logica poate fi utilizata in cadrul diferitelor rapoarte prin filtrarea unor
campuri si>sau ascunderea altora.
32 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
,roducator&Stat&Fel de
produs&Conditii
depozitare
In cazul in care se doreste ca la )anzarea articolelor sa poata fi
gestionata automat situatia *onurilor>tichetelor de masa, atunci este necesara
definirea listei de )alute utilizate in program. Acest lucru se face accesand
nomenclatorul de )alute astfel: 3/omenclatoarealute4.
Pentru definirea numelui de )alute se e%ecuta operatiile:
Se acceseaza *utonul alute!
In noua fereastra se apasa *utonul /ou, se introduce numele si
se apasa Inregistrare!
Se inchide fereastra.
Pentru crearea unor rate de schim* )alutar se e%ecuta
operatiile:
Se apasa *utonul 'amp nou!
Se apasa tasta Space pana la selectia )alutei!
'ampul in )aluta se alege la fel, prin tasta Space si in campul
cursuri se introduce )aloarea ratei de schim*.
In orice configuratie a programului este necesara definirea tipurilor
de plata utilizate. Yestionarea se face din formularul de forme>tipuri de plata
astfel: 3/omenclatoareAlteTipuri de plata4.
Pentru adaugarea unei noi forme de plata se e%ecuta operatiile:
Se introduce numele generic al tipului de plata!
Se alege tipul de plata din cele ? disponi*ile!
Se apasa *utonul Inregistrare !
Se apasa *utonul /i)el acces pentru alocarea drepturilor asupra
utilizatorilor!
Se apasa *utonul Setari pentru sta*ilirea tipului implicit alocat utilizatorului.
Pentru stergerea sau modificarea tipurilor se utilizeaza *utoanele
Stergere, respecti) Redactare.
-upa crearea unui utilizator nou tre*uie alocate drepturile acestuia
pe tipurile de plata e%istente si tipul implicit utilizat de acesta.
Cchipamentele fiscale utilizate pot fi definite su* un nume generic
si li se pot atri*ui denumiri su* care )or fi utilizate. Acest lucru se face
accesand nomenclatorul de echipamente fiscale astfel:
3/omenclatoareAlteCchipamente fiscale4. La initializarea unei noi
*aze de date e%ista implicit un nume 3-efault4 atri*uit automat articolelor
noi create. Alegerea companiei se poate realiza doar daca au fost in preala*il
introduse datele firmei.
Pentru adaugarea unui nou echipament fiscal ce )a fi utilizat se
e%ecuta operatiile:
Se apasa *utonul /ou si se introduce numele generic!
0ptional se alege numele firmei utilizatoare!
Se apasa *utonul Inregistrare!
Se apasa *utonul Cchipament implicit, pentru a fi atri*uit implicit oricarui
articol nou creat.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 33
)alute (ipuri de plata "c-ipamente fiscale
Listele de pret utilizate atat in frontoffice cat si in *ac#office.
Etilizand atri*uitele articolelor definite initial se pot realiza automat
reduceri procentuale sau reduceri de preturi in anumite inter)ale orare. In
perioadele cu reduceri schim*area automata a preturilor reprezinta un mare
aFutor pentru a ne redacta indi)idual fiecare articolelor. 'u aFutorul lor se
mai pot crea liste speciale de reduceri aplica*ile doar clientilor fideli,
definiti in aplicatie.
In *aza de date initiala e%ista doar o singura lista de
preturi denumita 3Lista preturi4. Pentru modificarea si crearea unor
noi liste este necesara accesarea functiei din meniul:
3/omencaltoareListe pret4.
Pentru crearea unei noi liste se apasa *utonul de control
/ou, se introduce numele generic al listei, se *ifeaza calculul ca
procent din alta lista de preturi, se alege lista initiala, se introduce
)aloarea procentului 5pana la )aloarea ma%ima AA6 si se alege
Reducere. Se apasa *utonul Inregistrare. -aca se apasa *utonul
Setari se poate alege timpul de acti)are 5de la ora>data la ora>data6
sau inter)alul orar zilnic in care sa fie acti)a o lista de preturi.
C%ista si posi*ilitatea comercializarii produselor e%istente
la )aloarea de achizitie a acestora sau la pretul mediu de achizitie,
prin *ifarea campului 3Eltimul pret de intrare4 sau 3Pret mediu
intrare4. -e asemenea se poate crea o lista ce )a fi )ala*ila doar
pentru o articolele ce apartin unei magazii 5in cazul unui restaurant
de e%emplu, se pot configura reduceri procentuale doar pentru
articolele oferite de la *ucatarie6.
0rganizarea listei de articole reprezinta elementul esential in
aplicatia Mistral iar cautarea este optimizata pentru o*tinerea in timpul cel
mai scurt al informatiilor referitoare la un articol. Pentru accesarea listei de
articole in *ac#office se alege din meniul 3/omeclatoareArticole4.
Inregistrarea articolelor se realizeaza, de fiecare data, dupa apasarea
*utonului Incarca 5 6.
3( Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
.iste de pret
Intretinerea si
organizarea
listei $e
arti#ole
Lista articolelor ce apartin unei magazii )a fi intotdeauna afisata
implicit in ordinea introducerii articolelor in *aza de date, dar prin
efectuarea unui clic# pe orice articol din coloana Articol si apoi apasarea
oricarei taste se )or rearanFa articolele in ordine alfa*etica. In partea de Fos a
ferestrei pot fi regasite numarul de articole, )aloarea totala de achizitie a
articolelor si totalul preturilor de )anzare.
-aca se doreste )izualizarea doar a articolelor ce apartin unei grupe
de marfa, se apasa *utonul grupe articole, se selecteaza grupa si se apasa
*utonul Incarca. 0rdinea coloanelor si numele acestora din lista afisata
poate fi editata folosind *utonul de setari de pe al doilea rand de *utoane
grafice 5 ). -in noua fereastra se acceseaza *utonul 'ampul. $iltrarea
articolelor se poate realiza prin apasarea *utonului de filtrare 5 6 si
configurarea acestuia 5folosind operatiile de control6. Pentru anulare este
necesar reaincarcarea listei sau anularea filtrelor prin tasta cu pictograma B.
Pentru introducerea de articole noi se poate apasa *utonul /ou 5
6 sau se poate da clic# dreapta oriunde in ta*el si din meniul aparut sa
se selecteze /ou. In aceleasi moduri se )a putea redacta orice articol.
'autarea poate fi realizata si utilizand un scanner
de coduri de *are, sau prin introducerea manuala prin tasta
functionala $A, in cazul unei liste cu multe articole.
-upa apasarea *utonului /ou )a aparea o
fereastra ca in figura alaturata. Pentru a finaliza crearea
unui articol nou se )or urma pasii:
Se alege magazia in care se )a defini articolul!
Se aloca un numar de articol automat sau se introduce
manual, folosind pictograma din dreapta!
Se introduce numele articolului!
Se alege unitatea de masura utilizata pentru articol!
0ptional se poate introduce un minim de cantitate,
folosit in special de catre functia de comenzi de
articole!
0ptional se introduce cantitatea disponi*ila
5cantitatea articolului pentru comanda ma%ima 6!
'ampurile 3Eltimul pret de intrare4 si 3Pret mediu
intrare4 )or fi automat completate la realizarea
intrarilor de marfa!
Se *ifeaza functia 3anzare directa4 daca articolul nu
)a fi folosit in retete! 5in imagine este prezentata o
*aza de date de tip monomagazie, caz in care toate
articolele )or fi implicite la )anzare directa 1 regim
magazin6!
0ptiunea 3Imprimare etichete4 se )a acti)a doar
pentru articolele pentru care se doreste imprimarea de
etichete!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 35
Se introduce manual sau automat codul articolului la )anzare, prin apasarea
pictogramei atasate campului!
Se introduce pretul de )anzare!
Se introduce codul de *are, manual de la tastatura, automat printr&
un scanner sau automat din *utonul cu pictograma!
Se alege grupa de stoc din fereastra noua accesata prin apasarea *utonului
cu pictograma atasat!
-in zona parametrilor generali un camp necesar este grupa de TA, care )a
fi sta*ilita implicit! Se poate alege Producatorul, Statul, $elul de produs,
'onditii depozitare.
-aca se introduce o )aloare in campul 3anzarea este interzisa su*
cantitatea4 atunci modulul de )anzare nu )a permite )anzarea articolului pe
stoc negati).
In ta*&ul 3'oduri de *are>'antare4 se pot atri*ui mai multe coduri
de *are aceluias articol si selectia cantarului pe care )a fi incarcat articolul.
In ta*&ul 3Setari4, articolului i se poate acti)a un pret promotional la )anzare
pe o anumita perioada de timp. -e asemenea poate fi definit un pret de
achizitie fi% in inter)alul sta*ilit. "locarea articolului la intrare si la )anzare
se poate sta*ili din zona 3Articole *locate4 sau incarcand lista completa a
articolelor prin functia 30peratiiMagazieArticole *locate4.
Pentru redactarea unui articol se alege articolul si printr&un clic#
du*lu din mouse sau clic# dreapta din mouse sau apasarea *utonului
Redactare 5 6, se )a alege functia Redactare articol.
Alte *utoane e%istente in aceasta fereastra sunt :
Programul pune la dispozitie si posi*ilitatea de a modifica mai
multe articole la o )aloare comuna intr&un singur pas. Prin operatia de
modificare multipla se pot schim*a urmatoarele caracteristici ale articolelor:
Pretul de )anzare 50peratiiModificare pret6!
'odul de *are 50peratiiMagazieIntroducere cod de *are6!
Specificatia 50peratiiMagazieSpecificatie6!
"locarea articolelor la )anzare sau intrare 50peratiiMagazieArticole
*locate6.
In cadrul acestor functii, se incarca lista, se na)igeaza in liste prin
intermediul sagetilor de pe tastatura, se modifica )alorile dorite si in final se
3) Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Modificarea multipla a
articolelor
apasa *utonul Inregistrare. -aca functiile nu sunt disponi*ile in meniuri
atunci ele tre*uie acti)ate din functia de Setari.
Ta*ela cu articole din functia 3/omenclatoareArticole4 poate fi
tiparita pe orice imprimanta de preferinta in mod grafic pentru un mai *un
control. -aca e%ista mai multe magazii atunci dupa selectia magaziei dorite
se apasa *utonul de imprimare. Rezultatul tiparit )a fi de forma unei ta*ele
de produse cu campurile aferente fiecarei linii: /umar 1 Articol 1 EM 1
'antitate 1 P.E. 1 Suma! la final )aloarea totala pret\cantitate si numarul de
articole e%istente.
Supra)egherea )anzarilor efectuate de regimul de )anzare se
realizeaza prin rapoarte. In cadrul sistemului integrat, punctele de )anzare
de tip P0S, se poate opera in doua moduri distincte: online si sincronizat. La
operarea in timp real, online, P0S&urile utilizeaza aceeasi *aza de date ca in
*ac#office, cu inregistrare automata in *aza de date prin reteaua LA/ 5daca
P0S&ul acceseaza o *aza de date aflata pe un ser)er6. In cazul operarii in
regim sincronizat, P0S&ul lucreaza cu *aza de date secundara, independenta
de cea principala. 'omunicarea intre cele doua *aze de date se face
sec)ential automat la un inter)al de timp sau manual, la cerere.
Indiferent de solutia aleasa, modul de operare al interogarilor in
*aza de date de catre *ac#office este transparent pentru utilizatorii
frontoffice&ului. 0rice *aza de date poate fi accesata in acelasi timp din mai
multe locatii 5daca este asigurat accesul la reteaua de internet pe acel
P'>ser)er6 de catre toti utilizatorii inregistrati si cu drepturi de acces.
Listarea )anzarilor din frontoffice se poate face doar din functia Profit, dupa
ce au fost in preala*il configurate rapoartele posi*ile.
Sistemul de )anzare se poate adapta specificului orcarui
magazin>restaurant. Sistemul permite implicit )anzarea cu cantitati negati)e
pana la momentul incarcarii stocului prin adaugarea intrarilor de marfa
moment in care se )a egaliza automat stocul de produse.
Lista clientilor ofera informatii despre despre acestia. Pentru
deschiderea ferestrei de )izualizare>introducere a clientilor se acceseaza
functia din meniul /omenclatoareParteneri. /otiunea de parteneri include
clientii finali dar si partenerii>distri*uitorii de la care se achizitioneaza
marfa. Pentru delimitarea acestora tre*uie create tipuri de parteneri
5/omenclatoareAlteTip parteneri6 si inainte de definirea acestora se
selecteaza tipul 5e%: 'lient, 'lient IP, -istri*uitor6.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 3+
.istarea informatiilor
despre articole
Supraveg4erea
vanzarilor
Clientii si sistemul $e
"i$elizare
'onform celor doua ferestrele de mai sus, pentru introducerea unui
client nou ce )a putea a)ea acces la o lista de preturi speciala si e)entual )a
fi fidelizat cu aFutorul punctelor *onus, se e%ecuta urmatoarele operatii:
Se alege tipul de parteneri 'lienti!
In ta*&ul Pers. contact se atri*uie un numar, numele clientului si e)entualele
datele acestuia!
Se apasa *utonul Inregistrare!
In ta*&ul Setari se alege Pers. contact, clientul dorit!
Se alege o lista de preturi, definita anterior in cadrul listelor de preturi!
Se poate introduce un numar, numar de card, prin care se )a identifica
automat acel client, sta*ilind daca e ne)oie o )ala*ilitate sau o
disponi*ilitate a cardului intr&un inter)al de timp!
0ptional clientul poate a)ea posi*ilitatea de a achita )aloarea *onurilor la o
alta data prin intermediul *ifarii 3Plati intarziate4!
Situatia punctelor *onus acumulate poate fi )izualizata oricand in campul
puncte *onus.
Se apasa *utonul Inregistrare pentru sal)area modificarilor.
Lista de furnizori ofera informatii despre toti furnizorii cu care
magazinul>restaurantul lucreaza la un moment dat. Pentru deschiderea
functiei de introducere>redactare>stergere e%ista doua posi*ilitati: accesati
din meniul /omenclatoare functia Parteneri pentru definirea partenerilor in
a)ans sau la receptia de marfa prin optiunea 0riginea marfii. In ta*&ul
-atele firmei se pot introduce datele firmelor distri*uitoare pentru a fi
folosite ulterior in procedura de receptie de marfa.
2.5 0o#umente si operatiuni
primare
-eschiderea unei receptii de marfa se face din meniul
0peratiiMagazieIntrari. a fi afisat un ta*el a)and campurile goale
unde se )or incarca articolele. Se acceseaza *utonul 0riginea marfii 5 6
pentru completarea datelor de li)rare. In aceasta fereastra se )or introduce:
3, Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
urnizorii Re#eptia $upa
$o#umentele
primare #u
emiterea 5IR1
ului
Desc-iderea receptiei
in campul ] numarul>seria facturii sau a)izului, data de pe factura, se alege
tipul de document si )aloarea facturii.
Se alege cu aFutorul pictogramei distri*uitorul>furnizorul de la care
se primeste marfa 5daca nu e%ista se poate crea folosind *utonul /ou6, se
*ifeaza optiunea Plati intarziate daca o parte din contra)aloarea totala a
facturii ii )a fi achitata furnizorului la o data scadenta aleasa, se alege casa
de la care se face plata 5de cele mai multe ori /EMCRAR6, se alege
operatorul care inmaneaza )aloarea furnizorului si in final se poate
introduce o o*ser)atie. 0peratia se incheie prin clic# pe *utonul de
Inregistrare.
Sta*ilirii originii marfii nu este o*ligatorie, dar pentru un control
mai *un asupra receptiei>intrarilor de marfa tre*uie a)ute in )edere toate
detaliile. -atele completate sunt modifica*ile pana in momentul inchiderii
receptiei moment in care raman definiti)e si )or finaliza receptia. In cazul in
care nu au fost introduse, prin omisiune, unele date, se pot completa ulterior
prin redactarea receptiei prin introducerea numarului inregistrat in program
a)and datele facturii>a)izului respecti).
Programul permite deschiderea mai multor receptii in acelasi timp.
-aca in timpul introducerii articolelor, dupa ce in preala*il au fost sta*ilite
datele de deschidere a receptiei, se doreste )erificarea altor functii ale
programului, se pot accesa alte functii>rapoarte din program, chiar se poate
inchide aplicatia, si intotdeauna la reaccesarea functiei
0peratiiMagazieIntrari )or fi afisate intrarile neterminate. In cazul in
care au fost introduse doar datele in campurile functie de sta*ilire a originii
marfii, fara a fi introdus nici un articol, intrarea nu )a mai putea fi
reaccesata, necesitand reintroducerea datelor. 0peratia de receptie este
permisa utilizatorilor de tip administratori implicit, iar celor de tip client
doar daca au acest drept.
'hiar daca au fost introduse initial datele referitoare la originea
marfii sau nu, operatiunea de introducere a articolelor ce )or fi incarcate
este posi*ila. Asupra articolelor dintr&o receptie se pot efectua operatiile:
Adaugare articol e%istent 1 se adauga un articol in lista!
'reare articol nou 1 se creeaza un articol nou daca nu e%ista definit deFa in
*aza de date!
Redactare articol e%istent 1 un articol deFa definit ce contine date eronate!
Stergere articol din lista 1 se sterge un articol din receptia curenta.
Incarcarea articolelor in lista de receptie se poate face in ? moduri:
introducand manual numarul sau numele articolului 5sau o parte din nume si
selectia cu sagetile6, incarcand un fisier dintr&o alta *aza de date, folosind
functia de cautare prin alegerea articolelor sau prin simpla scanare a
codurilor de *are cu aFutorul unui scanner 5sau $A manual6.
Prin apasarea *utonului de Setari se poate sta*ili imprimanta pe
care )a fi tiparit documentul de intrare, denumit generic /IR.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 3-
/eceptia articolelor
-upa )erificarea datelor de pe factura>a)iz cu cele introduse in
aplicatie se apasa *utonul Inregistrare. In cazul in care partenerul are *ifata
functia de plata intarziata )a aparea o noua fereastra, ca cea din figura
alaturata in care poate introduce suma partiala platita acestuia si data
scadenta pana la care )a fi achitata integral. Introducand in primul camp
numarul de zile pana la plata scadenta, data )a fi calculata automat. Se
e%ecuta clic# pe *utonul Inregistrare. -aca anterior, din cadrul *utonului
Setari 5 6 a fost acti)ata functia ca in imaginea de mai Fos atunci
finalizarea operatiunilor )a fi incheiata cu un mesaF ce afiseaza numarul
receptiei de marfa sal)at in aplicatie.
(. Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
-aca documentul /IR se doreste a fi tiparit atunci inaintea
inchiderii receptiei de marfa se utilizeaza *utonul de imprimare. In urma
accesarii acestuia )a aparea o*ligatoriu fereastra de introducere a originii
marfii, ce )a tre*ui completata. -upa inregistrare )a aparea o fereastra
denumita Yenerator de documente din care se )a selecta documentul /IR,
se apasa *utonul -A, ceea ce )a duce la tiparirea documentului.
In cazul in care s&a omis tiparirea acestui document este necesara
procedura de redactare a unei intrari. $unctia este accesata din meniu
0peratiiRedactareIntrari. In cazul in care nu se cunoaste numarul
intrarii, tre*uie )erificat in cadrul rapoartelor de intrari: RapoarteIntrari.
$unctia de redactare intrari are aceleasi *utoane de comanda ca si functia de
receptie cu e%ceptia unui *uton denumit 3Introducere numar de intrare
pentru redactare4, recunoscut prin pictograma . -upa accesarea
acestuia se introduce numarul intrarii in campul destinat.
!tentie: La redactarea unei intrari se pierd datele referitoare la
numarul de factura, data facturii, tipul de document, suma documentului si
data scadenta de plata. $unctia este creata pentru redactarea unor intrari de
marfa cu date de factura si cantitati>)alori eronate. Asadar datele tre*uie
reintroduse daca s&a redactat o receptie anterioara. Tot prin redactarea unei
intrari se poate sterge integral o receptie gresita, astfel: se incarca intrarea
anterioara, se apasa *utonul anulare si se confirma actiunea.
Pentru modificarea de pret la un singur articol se selecteaza
respecti)ul articol din lista de articole 5/omenclatoareArticole6 si se
apasa pe *utonul Redactare. Schim*area pretului nu implica si schim*area
pretului la )anzare, e%. daca articolul este incarcat intr&un *on client cu
pretul <8R0/ si in *ac#office se schim*a acest pret la ?,R0/, a*ia la
urmatoarea incarcare in *on a articolului )a primi )aloarea de )anzare
?,R0/. Se recomanda ca schim*area de preturi sa se faca in afara orelor de
lucru sau dupa )erificarea in preala*il a situatiei din modulul de )anzare.
Toate preturile de )anzare introduse in aplicatie )or a)ea TA&ul inclus.
Pentru modificarea facila a tuturor preturilor de )anzare se
acceseaza functia 0peratiiModificare pret dupa care se incarca lista de
articole. C%ista trei metode de schim*are a preturilor de )anzare, pentru
marfuri intrate:
Prin simpla parcurgere a listei pe coloana pret )anzare si modificarea
)alorilor!
Prin introducerea )alorii de adaos ce pentru fiecare articol in parte 5in
coloana 'astig6, schim*andu&se automat pretul de )anzare!
Prin introducerea )alorii de adaos in procente 5in coloana Adaos X6!
0 a*ordare automata a intregii liste de articole, in cazul in care
e%ista preturi de intrare pentru toate articolele e%istente se poate realiza
folosind *utonul . "ifandu&se 3$ormare din pret li)rare4 si introducand
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e (1
Inc-iderea receptiei si
listarea NI/
ului
Mo$i"i#area integrata
a preturilor $e
vanzare
)aloarea adaosului, pretul de )anzare al tuturor articolelor )a fi recalculat
a)and la *aza pretul de achizitie al acestora.
-e asemenea, prin *ifarea functiei 3$ormare din pret de )anzare4
se pot maFora 5e%. <,6 sau micsora5e%. &;6 procentual, preturile de )anzare
e%istente cu )aloarea dorita.
Listele de preturi pot fi e%portate intr&un fisier specific aplicatiei
prin utilizarea *utonului e%port si introducerea unui nume. Aceasta functie
da posi*ilitatea reintroducreii automate, dupa o perioada de timp de
modificare a preturilor initiale prin functia de Import.
Articolele afisate pot fi filtrate 5 6 sau selectate dupa
apartenenta la grupele de articole5 6.
Atentie: /ici o modificare nu )a fi operata pana nu a fost *utonul
*utonul de Inregistrare.
-upa inregistrare lista poate fi tiparita, e%act cum apare in
fereastra.
Initierea unui retur de marfa la furnizor se face din meniul
0peratiiMagazieRetur marfa furnizor. Cste afisat modulul Retur marfa
cu urmatorul continut:
$unctia necesita introducerea articolelor ce )or fi e%pediate inapoi
la furnizor, prin introducere manuala 5dupa numar sau numele articolului6
folosind tastatura. La apasarea *utonului de Inregistrare, apare fereastra de
(2 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Returul $e mar"a la
"urnizor
introducere a datelor furnizorului, numarului de document, data la care se
face returul 5ca la originea marfii din receptie6. -aca se doreste tiparirea
unui document de insotire a marfii e%pediate catre furnizor, atunci inainte de
inregistrare se apasa *utonul Imprimare. Acest tip de document tre*uie creat
in preala*il folosind generatorul de documente.
Actualizarea stocului la adaugarea articolelor pe retur de face, din
punct de )edere cantitati), imediat dupa apasarea *utonului de intregistrare.
-upa inchiderea returului de marfa tre*uie creat un a)iz de insotire
a marfii accesat din meniul 0peratiiMagazieTransfer marfa. Interfata
functiei de transfer marfa arata ca in figura de mai Fos:
-upa ce au fost introduse articolele se tipareste nota de transfer,
introducand mai intai datele primitorului 5in fereastra de tip 0riginea marfii
se selecteaza sau se creeaza un nou furnizor daca nu e%ista deFa6.
-ocumentul tiparit )a a)ea formatul din imaginea urmatoare, si poate, la
cerere, fi reeditat dupa cerintele clientului ce utilizeaza aplicatia.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e (3
Aviz $e insotire mar"a
Se o*ser)a ca datele furnizorului nu au fost introduse in totalitate si
seria si numarul de a)iz poate fi editata.
2.) Inventariere
Aplicatia *ac#office, permite efectuarea operatiei de in)entariere a
magazinului>restaurantului cu scopul de a corecta stocul. Accesul la operatia
de in)entar se face din meniul 0peratiiMagazieIn)entar. -aca se
doreste )izualizarea unui in)entar efectuat anterior, se alege functia In)entar
din meniul Rapoarte.
-eschiderea unui in)entar se poate face in orice moment, fara a
tine cont de alte documente in curs de completare 5/IR, transfer de marfa,
retur, etc.6. In)entarierea se poate realiza pentru fiecare magazie in parte,
pentru o anumita grupa de produse si prin calcul comparati) pentru ultimele
preturile de intrare, la preturile medii de intrare sau la preturile de )anzare
curente. Modurile de selectie se sta*ilesc inaintea inceperii in)entarierii.
Pentru deschiderea unui in)entar nou se parcurg urmatoarele etape:
se apasa *utonul in)entar nou, se alege modul de calcul al
pierderilor>castigurilor prin calcul comparati), )or fi incarcate articolele
apartinand magaziei implicite, se tipareste lista articolelor incarcate, se
completeaza la fata locului coloana stoc cu cantitatea gasita faptic, se
introduc datele in campul stoc in aplicatie si se inchide in)entarul prin
inregistrare.
(( Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Introducerea stocului faptic se poate face si prin scanarea codurilor
de *are 5sau manual cu $A6 pentru o regasire mai precisa a articolelor. Prin
utilizarea *utonului de anulare a cantitatilor de articole ne)erificate se )a
introduce automat )aloarea zero in coloana Stoc 5faptic6 pentru articolele ce
nu au fost in)entariate.
-upa reglarea stocului faptic din lista de in)entar cu cel scriptic din
*aza de date, se )a inchide in)entarul. In caz contrar, daca se acceseaza alta
functie a aplicatiei si se re)ine ulterior la meniul in)entar, )a fi afisata o
fereastra in care se )a intre*a daca in)entarul este actual. Se )a apasa
*utonul -A si se )a reselecta calcularea pretului comparati). In cazul in
care se apasa /E, atunci )a aparea o fereastra de interogare pentru
confirmarea stergerii in)entarului actual.
In timpul operatiunii de in)entariere nu se pot e%ecuta alte operatii
pe magazie, fapt e%primat printr&un mesaF de terminare sau anulare a
in)entarului inceput si care )a deschide automat fereastra de in)entariere.
2.+ Rapoarte si situatii operative
Regimul *ac#office pune la dispozitia utilizatorului o multitudine
de rapoarte necesare urmaririi acti)itatilor din cadrul magazinului.
Rapoartele pot fi o*tinute atata in format tipari*il direct la imprimanta, cat si
intr&un alt format dorit de utilizator 5te%t, e%cel, pdf, etc.6. -upa alegerea
raportului dorit, tre*uie selectata perioada pentru care sa fie afisat raportul.
Rapoartele e%istente in functia de raportare sunt: Intrari, Profit,
Re*uturi, anzari, Transfer marfa, Protocol, In)entar, Anulari, -etaliere
)anzari, Pret modificat, Lista de produse, 'omanda, Stoc, 'heltuieli,
anzari deschise, Magazii, Plati intarziate, Iesire consignatie, 0peratii cash,
0peratii articole, Marfa retur, Parteneri, 'omenzi si Alte. In cadrul acestora
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e (5
Intro$u#ere
e%ista implicit modele, precedate de sim*olul 3SSS4, din care pot fi create
noi tipuri prin ascunderea sau comasarea coloanelor.
Pentru a intelege mai clar modul de realizarea a rapoartelor, prezentata
imaginea urmatoare esteAstfel in orice tip sau raport e%ista *utonul Setari 5
6. Acesand acest *uton )a aparea o fereastra ca in imaginea:
Procedeul de rearanFare a )izualizarii raportului curent 5creare
raport nou6 este urmatorul:
-in ta*&ul 'oloane se *ifeaza doar coloanele ce )or fi )izi*ile in raport,
implicit toate coloanele sunt *ifate!
-in *utoanele de mutare se rearanFeaza ordinea celor ramase *ifate!
-aca se doreste urmarirea dupa )alorile unui parametru atunci se *ifeaza un
singur Parametru 5caz in care raportul se )a afisa doar dupa )alorile
apartinand acelei coloane6!
-aca se doreste filtrarea )alorilor dupa un anumit camp sau mai multe
atunci din ta*&ul $iltrare se alege campul, operatorul 5mai mare 3S4, mai
mic 3R4, egal 3G4, diferit 3R S4 1 afiseaza toate )alorile in afara celei
selectate, mai mare sau egal 3SG4, mai mic sau egal 3RG46, si din *utonul de
autoselectie se aleg )alorile!
Se apasa *utonul , pentru sal)area filtrului!
-in ta*&ul Iesiri se pot crea noi coloane folosind formule matematice intre
cele e%istente 5e%. total intrare G cantitate\pret unitar6 astfel: se introduce un
nume in campul /ume camp, se apasa clic# du*lu pe coloana dorita, se
introduce din tastatura operatorului matematic, se alege cu clic# du*lu alta
coloana!
Se apasa *utonul , pentru sal)area filtrului!
In ta*&ul Insumare se pot *ifa coloanele pentru care se doreste insumarea pe
coloana, fapt ce )a afisa la sfarsitul ta*elului suma pe coloana!
() Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
In ta*&ul Setari se pot sta*ili: lungimea campurilor afisate, ascunderea sau
nu a coloanei, inter)alul orar implicit ce )a fi folosit de respecti)ul raport
creat, imprimanta implicita utilizata si ni)elul de acces al operatorilor!
Se apasa *utonul de Inregistrare din partea de sus a ferestrei, se introduce
numele generic al raportului si ni)elul de intrare al utilizatorilor.
In acelasi mod de lucru se pot defini noi tipuri de rapoarte in cadrul
rapoartelor selectate. Stergerea unor asfel de rapoarte nou create se face prin
apasarea *utonului de Anulare, din fereastra principala, si *ifarea celor care
)or fi sterse. Prin parasirea ferestrei denumita Rapoarte cele *ifate )or fi
sterse.
C%ista ? tipuri de rapoarte implicite, precedate de sim*olul 3SSS4,
denumite Intrari, $urnizori pe documente, $urnizat la data si $urnizori pe
produse. In cadrul acestui tip de raport poate fi )izualizata situatia
receptiilor de articole. $iecare tip de raport implicit contine campuri diferite.
-in cele ? modele implicite se pot crea rapoarte: Receptie de
marfa, Receptie de marfa la data si Receptie de marfa pe produse.
'oloanele disponi*ile, dupa tipul implicit sunt urmatoarele:
555 /ntrari 555 )urnizori pe doc. 555 )urnizat la data555 )urnizori pe produse
Locatie Locatie Locatie Locatie
Intr. ] Intr. ] -ata Magazie
-ata -e la Magazie /umar
Magazie Magazie Suma Articol
/umar /umar Tip E.M.
Articol Articol 'antitate
E.M. E.M. P.E.
'antitate 'antitate Suma
P.E. P.E.
Pret )anzare Pret )anzare
Partener $urnizor
Loc & partener -in doc.nr.
Pers.contact -ata inscrierii
-in doc.nr. 0perator
-in doc.data Tip doc.
0perator $urnizat de
Tip doc. Tip
Tip ala*ilitate
ala*ilitate $el produs
$el produs Pastrare
Pastrare Producator
Producator 0ra
0ra -ocument
-ocument Loc & partener
Yrupe articol Yrupe articol
Prod.nr. Prod.nr.
Tip transport Tip transport
/ume scurt partener/ume scurt partener
R&no R&no
Suma ramasa Suma ramasa
Scadenta Scadenta
$urnizor Tip *aza
Tip *aza La casa
0*ser)atie
Suma document
/umarul documentului de egalizare
Tipul documentului de egalizare
-ata documentului de egalizare
Suma de egalizare document
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e (+
Raport intrari
'ampurile disponi*ile creerii de noi coloane sunt urmatoarele:
555 /ntrari 555 )urnizori pe doc. 555 )urnizat la data555 )urnizori pe produse
Intr. ] Intr. ] Suma /umar
/umar /umar 'antitate
'antitate 'antitate P.E.
P.E. P.E. Suma
Pret )anzare Pret )anzare
-in doc.nr. -in doc.nr.
XT0 Suma document
-upa ortografie /umarul documentului de egalizare
Suma document Suma de egalizare document
/umarul documentului de egalizare
Suma de egalizare document
$olosind aceleasi metode sunt prezentate in ta*elele ane%ate
coloanele disponi*ile pentru fiecare raport in parte.
Capitol 3 Sistemul
ront!""i#e
3.1 Prezentare generala
P0S&ul, prescurtarea de la Point 0f Sale 5Punct de )anzare6 din
lim*a engleza, este un sistem comple%, destinat efectuarii si inregistrarii
)anzarilor in magazine sau restaurante. Clementele din care se compune un
P0S sunt:
En calculator P' dedicat!
0 imprimanta sau o casa pentru *onuri cu memorie fiscala conectata la P'!
En displa7 client pentru afisarea produselor )andute pentru client 5conectat
la P' sau la imprimanta6!
En program destinat operarii )anzarilor denumit $ront0ffice
5MistralPos.e%e6!
In general sistemul P' poate fi de orice tip, respectandu&se doar o
configuratie minima necesara, a)an in )edere ca ultimele < componente au
un regim special, reglementat de legislatia in )igoare. In cazul de fata
sistemul de tipul MISTRAL, modelul Acti)a Smart in cadrul unei
configuratii de genul aplicatie P', a)izat cu numarul ,?:9>8@.,?.8,,A,
autorizeaza distri*utia sistemului in aceasta configuratie. Etilizarea unui
(, Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
afisor client este o*ligatorie doar la regimul de magazin, prin conectarea
directa la imprimanta fiscala.
'onfiguratia recomandata pentru functionarea corecta a punctului
de )anzare se recomanda a fi:
Procesor Intel 'eleron A,, MQz sau echi)alent!
Memorie minim 98: M" RAM!
Qard&dis# de 9, 1 9; Y*!
Minim 8, < porturi seriale 5unul utilizat de imprimanta fiscala6!
Placa )ideo ce permite o rezolutie minim de :,,%+,, cu 9+ milioane de
culori!
Adaptor LA/ 9,>9,, M"!
Sistem de operare: .indows BP 5Qome>Pro6> .indows 8,,,> .indows
/T.
Solutia fiscala Mistral P0S model A'TIA SMART contine
urmatoarele componente:
Aplicatie software $ront0ffice
Pachet software configura*il pentru punctele de )anzare. Permite operarea
in regim online cu un ser)er central de S(L 5$ire*ird6. 0fera o gama )ariata
de posi*ilitati de utilizare in regim magazin sau restaurant, cautare in lista
de produse, interfatare cu orice model de cititor de coduri de *are
5respectand o configurare preala*ila a scanner&ului6, gestionarea elementelor
ce apar pe *on, etc. $unctionalitatea este garantata 9,,X cu orice
echipament de tip touch&screen 5dupa acti)area in preala*il a modulului6.
"onul este emis in timp real, concomitent cu reintoarcerea in starea de
asteptare pentru reluarea procedurilor de )anzare pentru urmatorul client.
Imprimanta fiscala A'TIA SMART
Imprimanta fiscala este un dispoziti) ce include un modul fiscal, memorie
fiscala si periferice, controla*ile de catre acesta. Imprimanta nu are program
de aplicatie propriu si se interfateaza ca echipament periferic cu un sistem
de calcul, cu structura hardware si program aplicati) identifica*il, impreuna
cu care formeaza ansam*lul aparatului de marcat electronic fiscal.
-ispla7&ul client atasat imprimantei
-ispla7&ul client este un dispoziti) alfanumeric de afisare atasat la
imprimanta fiscala. Acesta permite afisarea pe doua randuri a cate 8, de
caractere pe rand.
Pentru instalarea aplicatiei din pachetul furnizat impreuna cu
imprimanta fiscala pe P'&ul ales a fi punct de )anzare se e%ecuta
urmatoarele operatiuni:
Se )erifica situatia formatului de data a sistemului!
Se )erifica e%istenta ser)erului S(L 5$ire*ird6!
Se )erifica e%istenta cheii hardware in unul din porturile disponi*ile 5RS8<8
sau ES"6!
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e (-
Componentele Mistral
P!S
Instalarea pun#tului
$e vanzare
Se )erifica disponi*ilitatea e%ecuta*ilului MistralPos.e%e si a *azei de date
create in *ac#office!
Se sta*ileste calea catre *aza de data si setarile regimului necesar de lucru
5restaurant sau magazin6 prin intermediul regimului de ser)ice!
In preala*il se recomanda )erificarea sistemului de operare 5de prefera*il
reinstalarea acestuia6 si montarea unui anti)irus pentru securitatea *azei de
date. Sistemul )a fi utilizat doar cu aplicatia de )anzare e)itand astfel
*locarea sau distrugerea unor fisiere sau a sistemului de operare.
3.2 Implementare si utilizare in
regim $e vanzare
Pachetul software Selirom MISTRAL permite administrarea
acti)itatilor din domeniul retail 5magazine, supermar#et&uri, etc.6,
alimentati)e pu*lica 5restaurante, *aruri, cafenele, pizzeria, fast&food&uri,
etc.6, hoteluri, pensiuni si puncte de )anzare dn clu*uri, discoteci, unitati
SPA, etc.
Etilizarea pachetului presupune anterior sta*ilirea parametrilor de
functionare, definirea nomenclatoarelor 5articole cu )anzare directa, retete,
unitati de masura, tipuri de plata, liste de preturi, grupe de TA, etc.6 si
definirea echipamentelor utilizate in procesul de )anzare 5casa>imprimanta
fiscala, imprimanta de sectie, scanner de coduri de *are, cantare, etc.6.
Aceste etape se e%ecuta in modulul *ac#office, reprezentat prin e%ecuta*ilul
Mistral.e%e.
anzarile se realizeaza folosind modulul > e%ecuta*ilul
"istral$os.e#e. Acest modul, de asemenea, tre*uie configurat>particularizat
dupa anumite cerinte>ne)oi. Acti)area functiilor se face doar din regimul de
ser)ice al acestui modul, regim aflat su* parola selecta*ila de administrare.
C%istenta a mai multor utilizatori se sta*ileste pe *aza drepturilor, complet
personaliza*ile, acordate fiecaruia si supra)egherea de catre o persoana
responsa*ila cu administrarea pachetului software. -efinirea
persoanei>persoanelor cu drepturi de administrator a programului este un
punct important pentru desfasurarea in conditii normale a acti)itatilor.
Interfata regimului de )anzare are la *aza urmatoarele elemente de
identificare, prezentate mai Fos.
5. Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Imaginea reprezinta o )anzare realizata intr&un magazin de
decoratiuni inaintea inchiderii *onului fiscal. Toate articolele afisate sunt
introduce in *aza de date su* grupa A de TA 9AX. -upa )erificarea
)izuala a )alorilor si a cantitatii de produse cumparate se )a e%ecuta un clic#
pe *utonul *on fiscal ca in figura urmatoare.
In urma acestei actiuni )a aparea pe ecran o noua fereastra unde se
)a introduce tipul>tipurile de plata dorite de client ca in figura urmatoare. In
e%emplul de fata clientul doreste sa plateasca cu numerar suma de ;,, R0/
si restul sumei, reprezentand in acest caz ?+<.;, R0/ utilizand cardul.
Modalitatile de plata se creeaza si se acti)eaza indi)idual pentru fiecare
operator in parte.
C%ecutandu&se un clic# pe *utonul de selectie informatiile )or fi
trimise spre tiparire la imprimanta fiscala. Rezultatul este un *on fiscal
prezentat in figura alaturata.
Imprimanta si aplicatia permit sta*ilirea si utilizarea a pana la ?
tipuri de plata concomitent sau in orice com*inatie posi*ila intre ele.
La inchiderea programului de )anzare fiecare agent comercial are
o*ligatia de a emite un raport de )anzari zilnic, raport 3D4. Spre deose*ire
de lucrul cu casa de marcat fiscala, emiterea raortului 3D4 cu imprimanta
fiscala se realizeaza din modul de )anzari. 0peratia este foarte simpla si este
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 51
realizata prin intermediul accesarii *utonului , denumit HRaport
echipament fiscal4. -in fereastra ce se )a deschide singura operatie necesara
este cea de apasare a *utonului denumit Raport 2 6anulare memorie7.
In cazul in care in timpul zilei se doreste )erificarea monetarului
poate fi scos un raport B, din aceeasi fereastra prin apasarea *utonului
denumit Raport 8.
$unctiile de comanda ale casei fiscale se regasesc acti)e si pot fi
utilizate doar in modulul de )anzare. $ereastra ce permite lucruul cu
imprimanta fiscala arata ca in figura de mai Fos.
In aceasta
fereastra sunt
delimitate < ru*rici,
/ncideti ziua,
/ntrari sau iesiri de
ser(iciu ale banilor,
Raport.
Prima ru*rica
foloseste pentru
modelul curent de
imprimanta doar
functiile>*utoanele de
raportare D si B.
$unctiile de
imprimare C2L si
iesire C2L 5control
electronic al hartiei6
sunt utiliza*ile doar
daca tipul de
imprimanta sau
modelul prezinta o
singura rola de hartie,
rola client. Rola Furnal se foloseste astfel de rola client doar in cazul in care
sunt e%ecutate aceste functii din interfata programului.
Acti)itatile de retragere sau introducere de sume de *ani in
imprimanta fiscala se desfasoara doar prin intermediul celei de a doua
delimitari. Se introduce suma dorita dupa care se e%ecuta functia /ntrare
sau /esire. Imprimanta )a tipari un *on cu desfasuratorul acestor actiuni. In
general agentul comercial introduce in casa o anumita suma de *ani pe care
ii )a retrage inainte de a scoate raportul D.
$unctia de raportare oferita de aplicatie este acti)a doar dupa ce
imprimanta>memoria a fost fiscalizata si se doreste o )erificare a unor
cantitati de monetar intrate>e%istente>iesite intr&o anumita perioada.
Imprimanta nu )a tipari nimic daca prima data calendaristica este mai mica
decat cea la care s&a realizat fiscalizarea imprimantei.
Restul functiilor e%istente in modulul de )anzare al regimului lucru
magazin sunt e%plicate in ta*elul urmator.
"uton $unctie
perator 1 in cazul in care e%ista mai multi operatori ai
acestei aplicatii, aceasta functie permite schim*area
operatorului! functia poate fi restricti)a, o*ligand utilizatorul
actual sa inchida *onul fiscal inainte de a schim*a operatorul.
52 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Inregistrare 1 in cazul in care operatorul are
dreptul>permisiunea de a inchide *onul fiscal fara a scoate un
*on pe echipamentul fiscal la un moment sta*ilit, aceasta
functie stocheaza informatiile de tre*uiesc trimise la
imprimanta fiscala! inregistrarile sunt utilizate in cazul in care
managerul magazinului emite o factura cu plata prin ordin de
plata, monetar ce nu tre*uie trecut inca odata prin imprimanta
fiscala.
%escarcare 1 in cazul in care operatorul a introdus spre
)anzare un articol sau clientul nu mai doreste achizitionarea
acestui articol, functia permite stergerea singulara a unei
inregistrari din *onul curent.
Anulare 1 functie ce )a anula toate articolele introduse in
*onul curent.
"lienti 1 daca punctul de )anzare are definiti in *aza de date
clienti, aceasta functie permite afisarea si selectarea unuia
dintre acestia! functie utiliza*ila in special in programe de
fidelizare a clientelei.
Bon fiscal 1 functie ce inchide *onul fiscal si il transmite spre
tiparire! seta*il pentru alegerea tipului de plata 5e%.
/EMCRAR > 'AR- > TI'QCTC6 printr&o fereastra ce )a fi
afisata si unde )or fi introduse sumele corespunzatoare.
$rofit 1 functie ce afiseaza date referitoare la incasarile din
ziua respecti)a sau pe o anumita perioada de timp! astfel
profitul 5)eniturile6 pot fi )erificate de catre )anzator in
timpul programului de lucru nemaifiind necesara deschiderea
modulului de *ac#office! headerul coloanelor afisate poate fi
personalizat in functie de ne)oile celui ce opereaza la punctul
de lucru.
Raport echipament fiscal 1 *uton ce deschide fereastra de
interfata cu imprimanta fiscala.
"alculator valutar 1 functie folosita in cazul in care punctul
de lucru incaseaza tichete de masa, iar )anzatorul este
chestionat asupra numarului tichetelor necesare acoperirii
unei sume de *ani! functia apare si la momentul inchiderii
*onului fiscal in fereastra de selectie a tipurilor de plata
folosite de cumparator! functia poate fi e%trasa grafic din
interfata daca nu este necesara.
Rabat comercial 1 functie ce permite introducerea unui
discount, in procente, aplicat pe un anumit produs selectat sau
la intreaga )aloare a )anzarii! afisarea sumei su*stituite prin
acest discount pe *onul fiscal se tipareste pe acesta doar in
cazul ra*atului comercial pe intreaga )aloare de plata a
produselor achizitionate de client.
Imprimare bon fiscal din nota 1 functia afiseaza )anzarile
efectuate cu aFutorul functiei de inregistrare a *onului fiscal!
aceste inregistrari pot fi sterse>anulate doar prin
emiterea>tiparirea acestora pe echipamentul fiscal ane%at
punctului de )anzare.
Incarcare nota pentru redactare 1 functie ce permite
recreeare unei )anzari identice cu una efectuata anterior,
stiindu&se numarul )anzarii>*onului! aplicatia Mistral include
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 53
un istoric al )anzarilor, )izi*il in rapoartele modulului de
*ac#office.
Iesire 1 inchiderea modulului de )anzare.
A/utor 1 functie ce deschide, utilizand *rowserul instalat
odata cu sistemul de operare, o pagina locala de tip html in
care se regasesc pe scurt e%plicatii>informatii asupra functiilor
principale.
Modulul de )anzare al regimului de lucru de tip MAYADI/
foloseste taste functionale, in cazul in care la unitatea centrala pe care
ruleaza aplicatia este conectata o tastatura. Astfel prin apasarea tastei
functionale )+ )or aparea pe interfata 3scurtaturile4 catre functiile
implementate. Singura functie care nu este implementata pe interfata de
)anzare este cea de emiterea a facturii. Pentru acest lucru, a fost definita
tasta functionala )9 ce deschide o fereastra pentru introducerea datelor
clientului. -atele firmei ce )inde articolele sunt deFa introduse in fereastra.
$actura este un tip de document ce este implementat in cadrul aplicatiei
printr&un generator de documente. Modificarea formatului sau introducerea
de noi campuri pe factura se realizeaza doar din aceasta fereastra 5$+
Yenerator de documente6.
Aplicatia permite emiterea facturii doar inaintea emiterii *onului
fiscal. Astfel, se completeaza datele de factura ale clientului>cumparatorului,
se inregistreaza datele clientului in *aza de date daca se doreste, se
apasa *utonul de imprimare , se selecteaza imprimanta si numarul de
copii, tipul de plata utlizat de client si se trimite spre imprimare *onul fiscal.
Astfel s&a efectuat o )anzare la care s&a atasat si o factura.
0 interfata mai comple%a apare la regimul de lucru de tip
restaurant. -iferentele sunt alcatuite din urmatoarele elemente:
selectia mesei de la care se preia comanda!
e%istenta articolelor ce intra in componenta unei retete, articole ce
nu sunt cu )anzare directa!
apartenenta articolelor cu )anzare directa si a retetelor la grupe
definite, si care )or facilita preluarea comenzilor pe un monitor cu
modul de touch&screen acti)at!
*uton de tiparire a comenzii culese pe imprimanta de sectie aflata
spre e%emplu in *ucatarie!
0 astfel de interfata este afisata in imaginea urmatoare.
5( Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Primul rand de *utoane ofera functiile principale de realizare a
)anzarii cu diferenta fata de cele de la regimul de lucru magazin, ca e%ista in
plus *utonul de trimitere a comenzii, preluarea comenzii de catre alt ospatar,
monitorizarea )anzarilor pe mese, mutarea notei de plata pe alta masa. Al
doilea rand de *utoane ofera informatii referitoare la mesele ocupate,
permite introducerea numarului de client de la o masa, modificarea cantitatii
articolelor, schema saloanelor cu e)ident meselor ocupate iar primul *uton
denumit /ntroducere afiseaza mai detaliat situatia articolelor comandate.
0peratiile se desfasoara in urmatoarea ordine: autentificarea
ospatarului, selectia salonului si a mesei de la care preia comanda, preluarea
comenzii prin selectia grupei de produse si a produselor, trimitrea comenzii
catre imprimantele aflate la *ar si *ucatarie, imprimarea notei de plat ape
*utonul nota si la final imprimarea *onului fiscal sau inregistrarea notei
daca comanda a fost de tip protocol. Masa )a fi astfel eli*erata si )a putea fi
folosita si de alti ospatari. -reptul de preluare a comenzilor pentru fiecare
masa poate fi alocat indi)idual sau mai multor ospatari in functie de
configuratia si de numarul acestora.
Pentru a fi afisa te aceste interfete configurarea tipului dorit se
face din modul de ser)ice, dupa lansare in e%ecutie se apasa repetat tasta
functionala $:. a aparea o fereastra de introducere a parolei, unde se
introduce de la tastatura 3ser)ice4. -aca totul a decurs *ine pana in acest
moment )a aparea pe ecran o fereastra ca in figura urmatoare:
Regimurile de lucru magazin, respecti) restaurant )or fi detaliate
in continuare. Situatiile concrete sunt, de regula, intalnite in timpul utilizarii
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 55
aplicatiei si pentru care aplicatia are o adapti*ilitate ridicata. In orice
moment aplicatia poate fi inchisa, chiar cu *onuri>note deschise, si
schim*ate optiunile necesare. Regimurile de lucru sunt in general identice
ca si interfete doar ca in cadrul regimului restaurant e%ista si interfata cu
pozitionarea meselor. Afisarea grupelor, su*grupelor, a)and optiunea de
touchscreen acti)ata, este identica in am*ele cazuri.
Regimul de lucru magazin contine maForitatea elementelor
necesare procesului de )anzare intr&un magazin>supermar#et>etc. In acest
sens e%ista mai multe metode de realizare a unei )anzari:
prin selectia articolelor dorite din interfata de tip touch&screen!
prin alegerea articolelor cu aFutorul functiei de cautare!
prin scanarea articolelor cu aFutorul unui scanner de coduri de *are 5sau prin
introducerea manuala a codului de *are cu aFutorul tastei functionale $A6!
prin introducerea in lista de articole a numelui sau a numarului articolului.
-repturile utilizatorilor asupra operatiilor disponi*ile se sta*ilesc
din *ac#office pe fiecare utilizator de tip 'lient in parte. Etilizatorii
desemnati ca fiind administratori )or putea )izualiza toate
*utoanele>functiile de control disponi*ile regimului magazin cu e%ceptia
unora ce tre*uie acti)ate din ser)ice. 0 interfata minimala pentru regimul de
magazin este prezenta in figura urmatoare:
5) Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Regimul MA6A7I5
In cazul cel mai comple%, interfata de )anzare fiind pre)azuta cu
modulul de touch screen si a)and definit un cantar atasat de la care se )a
aduce cantitatea cantarita, interfata )a arata ca in imaginea urmatoare:
$unctiile e%istente in *ara din dreapta pot fi utilizate doar dupa ce a
fost ales sau creat un client>partener. Astfel, dupa selectia>introducerea
articolelor in lista de articole se selecteaza clientul>partenerul care se )a
folosi de functiile e%istente pentru retinerea articolelor pana la re)enirea in
magazin, fidelizarea prin puncte *onus sau plata intarziata a articolelor
achizitionate la>dupa o anumita data sta*ilita de comun acord.
Interfata touchscreen poate fi utilizata facil doar in cazurile in care
articolele sunt ordonate in grupe clar definite si numarul acestora nu este
foarte mare. Afisarea articolelor pe interfata touch&screen se face manual,
articol cu articol, in cazul in care nu e%ista grupe definite sau automat prin
selectarea grupelor in care se regasesc articolele.
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 5+
-aca au fost indeplinite conditiile de acti)are a modulului de
touchscreen, in regimul de ser)ice se incepe procedura de incarcare a
grupelor in interfata. -in regimul de ser)ice 5tasta functionala $: dupa
momentul lansarii in e%ecutie a aplicatiei6, in su*fereastra 5Ta*&ul6 denumita
Magazin se apasa *utonul Touch Screen. a aparea o fereastra noua ca in
imaginea urmatoare:
In cele mai multe cazuri se doreste initial introducerea grupelor pe
interfata. Acest lucru se face urmand pasii:
Apasare *uton nr.9: Introducere grupa noua!
Apasare *uton nr.?: Inregistrare.
In acelasi mod se redacteaza o grupa sau se scoate o grupa de pe interfata. In
cazul in care se doreste ascunderea anumitor articole apartenente unei grupe
de pe interfata initiala se acti)eaza functia 3Articole inchise4 ce )a acti)a un
*uton nou, denumit 3Selectie4 de unde se )or alege articolele.
0rdonarea grupelor pe interfata se face selectand grupa introdusa si
utilizand *utoanele al*astre 59A. 0rdonare grupe6.
5, Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
In cazul lucrului cu regimul de restaurant diferenta principala a
modului de lucru o reprezinta situatia meselor. Astfel mesele tre*uie definite
in *ac#office, numeric, /omenclatoare Alte Mese, dupa care )or fi
redefinite in modulul frontoffice. -e asemenea in modulul de restaurant )or
fi create de regula 8 sau mai multe magazii cu articole 5e%. *ar, *ucatarie,
etc.6. Pentru delimitarea stricta a comenzilor catre *ar si *ucatarie )or tre*ui
parametrizate imprimante. Acti)area acestora tine de acti)area in preala*il
a modulului de touchscreen si *ifarea functiei de restaurant.
Regula de utilizare a interfetei de restaurant este dupa cum
urmeaza: introducerea parolei corespunzatoare operatorului 5doar numerica
daca se foloseste tastatura de pe interfata grafica6, selectarea mesei
corespunzatoare comenzii preluate, incarcarea articolelor utilizand *ara de
grupe pentru incarcarea articolelor>retetelor, transmiterea comenzilor catre
imprimantele de sectie aflate la *ar respecti) *ucatarie, scoaterea unei note
nefiscale pentru informarea clientului asupra )alorii consumatiei efectuate,
emiterea *onului fiscal pentru inchiderea unei mese 5intre*and anterior
modul de plata dorit de client6.
Interfata completa a modului de restaurant este ca in figura
urmatoare:
'uloarea fundalului poate fi schim*ata, *utoanele pot a)ea culori
distincte sau imagini pentru o mai *una aplica*ilitate si tastatura numerica
poate fi e%trasa urmarind mai *ine articolele incarcate in nota. -iferentele
fata de regimul de magazin in primul rand de *utoane sunt reprezentate prin
urmatoarele functii:
"utonul 3'omenzi4 1 ce )a transmite comenzile de articole incarcate in lista
catre imprimantele corespunzatoare,
"utonul 3/ota4 1 )a tipari nota de plata proforma,
"utonul 3$actura4 1 )a emite o factura cu consumatia realizata de catre
client,
"utonul 3Mutare /ota4 1 )a muta o parte din articolele incarcate sau pe
toate pe o alta masa incarcata sau nu,
"utonul 3Monitor4 1 )a incarca o fereastra de monitorizare a situatiei
meselor deschise,
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e 5-
Regimul
R3STA8RA5T
"utonul 3Schim* utilizator4 1 prin care se )or putea schim*a utilizatorii
meselor deFa deschise,
Pe al doilea rand de *utoane, e%ista urmatoarele functii:
"utonul 3Introducere4: & )a ascunde interfata touch&screen si se )or putea
urmari mai multe detalii asupra articolelor!
"utoanele 3Masa anterioara4 si 3Masa urmatoare4: & este folosit in cazul in
care utilizatorul mai are mese deschise si doreste incarcarea si a altor
produse pe acestea!
"utonul 3Masa4: & ofera utilizatorului o fereastra de introducere directa a
numarului de masa pe care o )a deschide 5utiliza*ila in cazul in care e%ista
multe mese definite6!
"utonul 3'antitate4: & modifica cantitatea unui produs selectat!
"utonul 3Ascuns4: & )a ascunde articolele de pe interfata pana la selectia
unei grupe!
"utonul 3Modificator4: & )a introduce in comenzi anumiti modificatori de
reteta, ce au fost definiti anterior in program!
"utonul 3Indicatii4: & )a tipari pe *onul de comanda mesaFe generice,
definite anterior, e%. intarziere 9; minute, desert inainte de aperiti), etc.
"utonul 3Schema4: afiseaza situatia meselor.
Mesele in cadrul regimului de ser)ice se creeaza dupa urmatorii
pasi: 'reare masa noua, introducere numar salon, introducere numar de
masa, dimensionare, inregistrare.
). Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5
Cuprins
CAPITOL 1 .............................................................................. 1
1.1 PREZENTARE GENERALA.......................................................1
1.2 PREGATIREA SISTEMULUI......................................................1
1.3 SCURTA PREZENTAR A MODULELOR APLICATIEI SOFTWARE
MISTRAL..................................................................................2
CAPITOL 2 SISTEMUL BACKOFFICE ................................ 3
2.1 PREZENTARE GENERALA.......................................................3
2.2 ADMINISTRAREA UTILIZATORILOR..........................................4
2.3 CONFIGURAREA MODULELOR BACKOFFICE, FRONTOFFICE....7
INTRODUCERE.............................................................................7
SERVER SI BAZA DE DATE...........................................................8
INFORMATII GENERALE IDENTIFICARE FIRMA................................10
MISTRAL manualul utilizatorului v5 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e )1
FUNCTII SI OPERATII ACTIVATE SI MODULE AUXILIARE..................11
SOLUTII FISCALE........................................................................21
DOCUMENTE FINANCIAR- CONTABILE..........................................24
ECHIPAMENTE PERIFERICE.........................................................25
INTEGRAREA CU MODULUL DE SINCRONIZARE A BAZELOR DE DATE
................................................................................................27
PLUGIN-URI EXISTENTE..............................................................28
2.4 FUNCTII DE BAZA................................................................30
INTRODUCERE...........................................................................0
NOMENCLATOARE.....................................................................0
INTRETINEREA SI ORGANIZAREA LISTEI DE ARTICOLE...................4
SUPRAVEGHEREA VANZARILOR..................................................7
CLIENTII SI SISTEMUL DE FIDELIZARE..........................................7
FURNIZORII...............................................................................8
2.5 DOCUMENTE SI OPERATIUNI PRIMARE..................................3
RECEPTIA DUPA DOCUMENTELE PRIMARE CU EMITEREA NIR-ULUI
................................................................................................8
MODIFICAREA INTEGRATA A PRETURILOR DE VANZARE................41
RETURUL DE MARFA LA FURNIZOR..............................................42
AVIZ DE INSOTIRE MARFA...........................................................4
2.! IN"ENTARIERE.....................................................................44
2.7 RAPOARTE SI SITUATII OPERATI"E.......................................45
INTRODUCERE...........................................................................45
RAPORT INTRARI.......................................................................47
CAPITOL 3 SISTEMUL FRONTOFFICE ............................ 4
3.1 PREZENTARE GENERALA.....................................................4
COMPONENTELE MISTRAL POS.................................................4!
INSTALAREA PUNCTULUI DE VANZARE.........................................4!
3.2 IMPLEMENTARE SI UTILIZARE IN REGIM DE "ANZARE.............50
REGIMUL MAGAZIN.................................................................5"
REGIMUL RESTAURANT.........................................................5!
CUPRINS ............................................................................... !1
)2 Capitol 3 Sistemul ront!""i#e Mistral manualul utilizatorului v5