Sunteți pe pagina 1din 2

Prin dispozitia de santier se mentioneaza ce lucrari nu se mai executa , se executa in

plus sau modificat.


Deci trebuie o descriere a lucrarilor prin text, iar in planse trebuie aratat lucrul acesta
(situatia existenta si situatia propusa).
In cazul tau, (TopSpeed) pe situatia existenta arati ce se modifica, iar la situatia
propusa arati cum va fi in final.
Modificarea pe care ai facut-o la biroul din spate, nu se poate face cu dispozitie de
santier, pentru ca .....vezi anexa trimisa, art.62/ORD1430


Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Ordinul
839/2009)

(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (151) si (153) din Lege, orice modificare
adusa documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
nainte de nceperea sau pe parcursul executarii lucrarilor este supusa reluarii
procedurii de autorizare daca modificarile nu se ncadreaza n limitele avizelor,
acordurilor si actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente.
Verificarea ncadrarii modificarilor n limitele avizelor si acordurilor se face de catre
structurile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice competente, precum si
de verificatorii de proiecte atestati n conditiile legii, cu participarea reprezentantilor
institutiilor avizatoare, iar verificarea ncadrarii modificarilor n limitele actului
administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se realizeaza de catre
aceasta potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului.

Art. 67: Schimbarea solutiilor tehnice din proiect pe parcursul
executiei

(1) n situatia n care, nainte de nceperea executarii lucrarilor de constructii sau pe
parcursul derularii acestora, devine necesara modificarea solutiilor tehnice din
documentatia tehnica - D.T. autorizata, beneficiarul / investitorul / administratorul /
managerul de proiect are obligatia de a nu ncepe sau, de a opri lucrarile, dupa caz, si
de a solicita emiterea unei noi autorizatii de construire corespunzator modificarilor
aduse proiectului, materializate prin documentatii - piese scrise si desenate -, cu
conditia ca documentatia tehnica - D.T. astfel modificata sa se ncadreze n prevederile
documentatiilor de urbanism aprobate, urmnd sa se aplice n mod corespunzator
prevederile art. 54 alin. (6). n aceste conditii, taxa de autorizare se va regulariza dupa
receptia la terminarea lucrarilor de constructii, potrivit legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pe baza de dispozitie de santier
data de proiectantul lucrarilor si verificata de catre un verificator de proiecte
atestat n conditiile legii, precum si cu acordul scris al beneficiarului / investitorului /
administratorului / managerului de proiect, dupa caz, se pot admite modificari locale ale
solutiilor tehnice din documentatia tehnica - D.T. autorizata fara emiterea unei noi
autorizatii de construire, daca:
a)nu se modifica functiunea consemnata n autorizatia initiala;
b)se asigura respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al
autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale actului administrativ al
acesteia dupa caz, anexe la autorizatia initiala;
c)se asigura respectarea prevederilor Codului civil;
d)nu se modifica conditiile de amplasament (regim de naltime, POT, CUT,
aliniament, distantele minime fata de limitele proprietatii, ori aspectul constructiei);
e)nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor nvecinate;
f)se asigura respectarea prevederilor reglementarilor tehnice n domeniul
securitatii la incendiu.
g)se asigura economia de energie.

(3) Se ncadreaza n prevederile alin. (2) si lucrarile devenite necesare n cazuri
speciale determinate de luarea n considerare a unor situatii imprevizibile la faza de
proiectare (ca urmare a unor decopertari, relevee de fundatii etc.), care se executa la
constructii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale
Ministerului Culturii si Cultelor).

(4) n situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea
tehnica a solutiei modificatoare apartine proiectantului, n solidar cu
verificatorul/verificatorii de proiect, iar titularul autorizatiei are obligatia de a depune (n
copie) la emitentul autorizatiei documentatiile si/sau documentele specificate, ca martor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------