Sunteți pe pagina 1din 26

ORDIN Nr.

5397 din 5 noiembrie 2013


pentru modificarea i completarea Metodologiei privind formarea continu a personalului
din nvmntul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5.561/2011
EMITENT: MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 14 noiembrie 2013

n baza prevederilor art. 242 i 243 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 185/2013
privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei Naionale, cu modificrile i
completrile ulterioare,

ministrul educaiei naionale emite prezentul ordin.

ART. I
Metodologia privind formarea continu a personalului din nvmntului preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5.561/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 767 i 767 bis din 31
octombrie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(1) Formarea continu se realizeaz n principal prin:
a) programe i activiti de perfecionare a pregtirii tiinifice, psihopedagogice i
didactice;
b) programe de formare n domeniile conducerii, ndrumrii i evalurii nvmntului;
c) cursuri de pregtire i susinerea examenelor de obinere a gradelor didactice II i I;
gradele didactice pot fi obinute la una dintre specializrile nscrise pe diploma/diplomele
pe care candidatul o/le deine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate
preda conform Centralizatorului privind disciplinele de nvmnt, domeniile i
specializrile, precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personalului
didactic din nvmntul preuniversitar, denumit n continuare Centralizator;
d) programe de conversie profesional;
e) studii corespunztoare unei specializri din alt domeniu de licen."
2. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) perioada de suspendare a contractului individual de munc din iniiativa salariatului,
conform prevederilor legale n vigoare, nu se consider vechime la catedr, ci doar vechime
n nvmnt; n aceast perioad nu se efectueaz inspecii curente/speciale i nu se susin
probe de examen;".
3. La articolul 9, alineatele (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(4) Specializrile absolvenilor cu studii universitare de lung/scurt durat sau care au
finalizat ciclul I de studii universitare de licen, care se nscriu la examenul pentru
obinerea gradelor didactice II i I, care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii
nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea

diplomelor, republicat, trebuie s se regseasc att n Centralizator, n vigoare n anul
colar respectiv, ct i n hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare
provizorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de
stat i particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de
absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor
universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i
specializrile universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile
de nvmnt superior, emise dup data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializrile
autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, precum i forma de nvmnt pentru care
au fost autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii
universitare care a nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993, republicat,
trebuie tratat individual raportat la coninutul hotrrii Guvernului valabile la momentul
nscrierii la facultate.
(5) Lista cuprinznd hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare provizorie
sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i
particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de
absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor
universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i
specializrile universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile
de nvmnt superior poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educaiei Naionale
www.edu.ro"
4. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 10
(1) Inspeciile colare curente, conform art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, vor fi programate dup cum urmeaz:
a) prima dintre cele dou inspecii curente se va programa, la solicitarea cadrelor
didactice, n anul colar premergtor nscrierii pentru susinerea gradului didactic II, pe
baza unei cereri;
b) a doua inspecie curent se va programa n intervalul de la nscriere pn la susinerea
inspeciei speciale.
(2) Pentru profesorii documentariti ncadrai n centrele de documentare i informare
procedura de desfurare a inspeciilor curente i speciale pentru acordarea gradului
didactic II este prevzut n anexa 1 la prezenta metodologie.
(3) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspeciile curente se efectueaz de
inspectorii colari de specialitate de la inspectoratele colare sau de ctre cadre didactice
din corpul de metoditi ai inspectoratului colar, prin delegare de atribuii.
(4) Cadrele didactice care efectueaz inspeciile curente trebuie s aib cel puin gradul
didactic II i specializarea identic cu cea n care candidatul i susine inspecia curent
sau s poat preda specializarea celui inspectat, conform legislaiei n vigoare.
(5) Pentru personalul didactic din palate i cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul
Naional al Copiilor, inspeciile curente se efectueaz de ctre inspectori colari de
specialitate/inspectorul colar responsabil cu activitatea extracolar sau de ctre cadre
didactice din corpul de metoditi ai inspectoratului colar, prin delegare de atribuii.

(6) Inspeciile curente constau n asistena i evaluarea a 4 activiti didactice la una
dintre specializrile de pe diplom/diplome sau la specializarea/specializrile pe care cadrul
didactic o/le poate preda conform legislaiei n vigoare. n situaia n care candidatul este
ncadrat pe una dintre specializrile de pe diplom/diplome sau pe una dintre specializrile
pe care o poate preda conform legislaiei n vigoare, inspecia curent se efectueaz la
specializarea pe care cadrul didactic este ncadrat n anul colar respectiv.
(7) Fia de evaluare a activitii didactice n cadrul inspeciilor curente este prevzut n
anexa 2 la prezenta metodologie.
(8) La inspeciile curente se ncheie un raport scris dup modelul prevzut n anexa 3 la
prezenta metodologie. Raportul de inspecie va fi consemnat n registrul de inspecii al
unitii de nvmnt, n aceeai zi n care se desfoar inspecia.
(9) Pentru profesorii documentariti, dup efectuarea inspeciilor curente i speciale, se
ncheie un raport scris dup modelul prevzut n anexa 4 la prezenta metodologie.
(10) Calificativul minim de promovare la inspecia curent este bine. Calificativul
acordat la inspeciile curente nu poate fi contestat.
(11) Inspeciile curente promovate sunt valabile n ultimii 4 ani colari de activitate
didactic mplinii la data finalizrii examenului de acordare a gradului didactic II.
(12) Rspunderea pentru planificarea, monitorizarea i evidena efecturii inspeciilor
colare curente revine inspectoratelor colare, prin inspectorii colari pentru dezvoltarea
resurselor umane i prin inspectorii de specialitate."
5. La articolul 11, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(1) nscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face n perioada 1 - 31 octombrie.
Candidatul depune la conducerea unitii de nvmnt dosarul de nscriere, care conine
urmtoarele documente:
a) fia de nscriere completat, confirmat de conducerea colii, conform anexei 5 la
prezenta metodologie;
b) copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu originalul de ctre
conducerea unitii de nvmnt unde candidatul are norma de baz: buletin/carte de
identitate, certificat de natere, certificat de cstorie, document privind schimbarea
numelui - dup caz;
c) copii legalizate ale diplomelor de studii, nsoite de foaia matricol/suplimentul la
diplom;
d) copia de pe certificatul de acordare a definitivrii n nvmnt, semnat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii; n cazul schimbrii specialitii fa
de examenul de definitivare n nvmnt, se vor depune n copie, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii, diploma de licen i suplimentul la
diplom pentru noua specializare;
e) dovada privind calificativele acordate la evalurile anuale din ultimii 2 ani colari;
f) dovada privind calificativele acordate la inspeciile colare din ultimii 2 ani colari;
g) recomandare scris asupra activitii candidatului din partea consiliului profesoral al
unitii de nvmnt unde este ncadrat;
h) copia de pe autorizaia de funcionare provizorie/acreditarea colii, pentru cadrele
didactice care funcioneaz n unitile de nvmnt particular."

6. Articolul 17 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 17
(1) Componena comisiei de examinare la testul din metodica specialitii i la proba
oral din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II este urmtoarea:
a) preedinte: profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor,
provenii din catedra de metodica specialitii sau pedagogie;
b) membri examinatori:
- profesori universitari, confereniari universitari sau lectori universitari doctori, avnd
specialitatea la care candidaii susin testul din metodica specialitii;
- profesori universitari, confereniari universitari sau lectori universitari doctori, avnd
specialitatea pedagogie.
(2) Prin excepie, pentru educatori/educatoare, nvtori/nvtoare, institutori,
profesori pentru nvmntul primar i precolar, maitri-instructori, antrenori i alte
categorii de cadre didactice cu studii medii din nvmntul de mas i nvmntul
special, n comisia pentru obinerea gradului didactic II pot fi numite i cadre didactice
avnd specialitatea n care candidaii susin examenul sau, dup caz, limba romn,
matematic, pedagogie, psihopedagogie, psihologie, psihopedagogie special i care au
gradul didactic I sau titlul tiinific de doctor.
(3) Pentru testul din metodica specialitii vor fi 2 examinatori. Preedintele poate fi i
examinator la specialitatea sa.
(4) Pentru nvtori, educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul primar i
precolar, numrul profesorilor examinatori la testul din metodica specialitii se stabilete
n funcie de numrul disciplinelor aferente testului (4 sau 6 membri).
(5) Componena comisiilor de examinare se propune de centrele de perfecionare i se
nainteaz spre aprobare Ministerului Educaiei Naionale pn la data de 1 iunie a fiecrui
an, conform anexei 5^1 la prezenta metodologie."
7. Articolul 18 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 18
(1) Subiectele pentru probele de examen pentru obinerea gradelor didactice, inclusiv
pentru colocviul de admitere, se stabilesc n plenul comisiei de examinare, pe baza unei
tematici i bibliografii din programele n vigoare, aprobate prin ordin al ministrului
educaiei naionale.
(2) Pentru cadrele didactice ncadrate n nvmntul primar i precolar, probele
prevzute la art. 242 alin. (4) lit. b) i c) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, constau n:
a) pentru nvtori/institutori/profesori pentru nvmntul primar din nvmntul de
mas, din unitile colare cu limba de predare romn:
1. proba scris: metodica predrii limbii i literaturii romne, metodica predrii
matematicii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
b) pentru educatoare/institutori/profesori pentru nvmntul precolar din nvmntul
de mas, din unitile precolare cu predare n limba romn:

1. proba scris: metodica predrii limbii romne i literaturii pentru copii, metodica
predrii activitilor instructiv-educative n grdinia de copii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
c) pentru nvtori/institutori/profesori pentru nvmntul primar din nvmntul de
mas, din unitile colare cu limba de predare n una dintre limbile minoritilor:
1. proba scris: metodica predrii limbii i literaturii romne i universale pentru copii,
metodica predrii limbii materne, precum i metodica predrii matematicii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
d) pentru educatoare/institutori/profesori pentru nvmntul precolar din nvmntul
de mas, din unitile precolare cu limba de predare n una dintre limbile minoritilor:
1. proba scris: metodica predrii limbii i literaturii romne i universale pentru copii,
metodica predrii limbii materne, precum i metodica predrii activitilor instructiv-
educative n grdinia de copii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
e) pentru cadrele didactice ncadrate n nvmntul special - nivel primar din unitile
colare cu limba de predare romn:
1. proba scris: metodica predrii psihopedagogiei speciale;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
sau:
1. proba scris: metodica predrii limbii i literaturii romne i metodica predrii
matematicii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
f) pentru cadrele didactice ncadrate n nvmntul special - nivel precolar din
unitile precolare cu limba de predare romn:
1. proba scris: metodica predrii psihopedagogiei speciale;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
sau:
1. proba scris: metodica predrii limbii romne i literaturii pentru copii, metodica
predrii activitilor instructiv-educative n grdinia de copii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
g) pentru cadrele didactice ncadrate n nvmntul special - nivel primar din unitile
colare cu limba de predare n una dintre limbile minoritilor:
1. proba scris: metodica predrii psihopedagogiei speciale;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
sau:
1. proba scris: metodica predrii limbii i literaturii romne la clasele cu predare n
limbile minoritilor, metodica predrii limbii materne, precum i metodica predrii
matematicii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;
h) pentru cadrele didactice ncadrate n nvmntul special - nivel precolar din
unitile precolare cu limba de predare n una dintre limbile minoritilor:
1. proba scris: metodica predrii psihopedagogiei speciale;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional;

sau:
1. proba scris: metodica predrii limbii i literaturii romne i universale pentru copii,
metodica predrii limbii materne, precum i metodica predrii activitilor instructiv-
educative n grdinia de copii;
2. proba oral: pedagogie i elemente de psihologie i de sociologie educaional.
(3) Perioada de susinere a probelor scrise i orale pentru toate categoriile de cadre
didactice este ultima sptmn din luna august. Unitile de nvmnt - centre de
perfecionare vor stabili i vor afia anual n aceast perioad graficul desfurrii probelor
de examen.
(4) Membrii comisiei de examinare se ntrunesc cu cel puin o or naintea desfurrii
testului din metodica specialitii i propun minimum 3 variante de subiecte.
(5) Preedintele comisiei de examinare extrage o variant de subiecte dintre cele 3
propuse, care va constitui subiectul de examen pentru toi candidaii de aceeai specializare
i din aceeai categorie de personal didactic. Celelalte dou variante rmase sunt
considerate variante de rezerv.
(6) Varianta extras este multiplicat ntr-un numr de exemplare egal cu numrul
candidailor la examen. Acestea sunt nchise n plicuri pe care se aplic tampila
facultii/departamentului/unitii de nvmnt i pe care se scrie ora la care vor fi
desfcute. Plicurile sunt preluate de ctre profesorii asisteni responsabili de sal i
transmise n fiecare sal de examen.
(7) Baremul de evaluare va fi afiat imediat dup ncheierea probei."
8. Articolul 23 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 23
(1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie
s obin cel puin nota 8 (opt) la testul din metodica specialitii i, respectiv, la proba
oral de pedagogie. Candidaii care nu obin nota minim la o prob nu se pot prezenta la
probele urmtoare.
(2) Media general de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este
media aritmetic a notei de la proba scris i a notei de la proba oral.
(3) Media general de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de
cel puin 8 (opt).
(4) Candidaii declarai respini la examenul de acordare a gradului didactic II se pot
renscrie pentru susinerea examenului prin depunerea unui nou dosar de nscriere i cu
parcurgerea tuturor etapelor precizate n prezenta metodologie.
(5) Candidaii nscrii la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut
susine testul din metodica specialitii i/sau proba oral de examen datorit unor motive
obiective, susinute cu documente, i au fost declarai neprezentai, pot solicita aprobarea
pentru susinerea acestor probe n sesiunea urmtoare, cu aprobarea consiliului de
administraie al inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti. Aprobarea se
poate acorda n condiiile refacerii inspeciei speciale.
(6) Inspectoratele colare, prin inspectorul colar pentru dezvoltarea resurselor umane,
vor informa instituiile de nvmnt - centre de perfecionare cu privire la
aprobarea/neaprobarea amnrii susinerii probelor."

9. La articolul 24, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic II,
instituiile de nvmnt - centre de perfecionare transmit direciei de specialitate din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale, n termen de 15 zile de la ncheierea examenului,
tabelele nominale cu candidaii admii, ntocmite dup situaia extras din cataloagele de
examen, n dou exemplare, att pe suport hrtie, potrivit modelului prevzut n anexa 7 la
prezenta metodologie, ct i n format electronic (Excel). Acestea vor fi nsoite de:
a) subiectele de la testul din metodica specialitii i baremul de corectare, cu
specificarea programelor de examen din care au fost elaborate subiectele;
b) o informare sintetic privind modul de organizare i desfurare a examenului,
precum i situaia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic II,
respectiv admii, respini, neprezentai (centralizator pe specializri), conform anexei 7^1
la prezenta metodologie;
c) propuneri pentru optimizarea activitii de perfecionare prin acordarea gradului
didactic II.
(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic II se face de
ctre Ministerul Educaiei Naionale, prin ordin al ministrului, pe baza documentelor
primite de la centrele de perfecionare."
10. La articolul 28, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Pentru aprobarea nscrierii la examenul de obinere a gradului didactic I, candidatul
trebuie s se remarce prin prestaii didactice de calitate, prin competen didactic de nalt
nivel, dovedit prin rezultatele obinute n procesul de nvmnt, prin preocupri i
realizri de cercetare i inovare a procesului de nvmnt, prin iniiativ i
responsabilitate n dezvoltarea culturii calitii n organizaia colar, prin conduit etic i
deontologic ireproabil."
11. Articolul 29 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 29
(1) Inspeciile colare curente, conform art. 242 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, vor fi programate dup cum urmeaz:
a) prima dintre cele dou inspecii curente se va programa, la solicitarea cadrelor
didactice, n anul colar premergtor nscrierii pentru susinerea gradului didactic I;
b) a doua inspecie curent se va programa n intervalul de la nscriere pn la susinerea
inspeciei speciale;
c) candidaii care au obinut media 10,00 la examenul de acordare a gradului didactic II
au dreptul de a susine inspecia curent I n perioada de nscriere la gradul didactic I.
(2) Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale i doresc s se nscrie la
examenul pentru acordarea gradului didactic I vor depune la conducerea unitii de
nvmnt o cerere n perioada octombrie - noiembrie a anului premergtor depunerii
dosarului de nscriere.
(3) Conducerile unitilor de nvmnt vor nainta cererile ctre inspectoratul colar
judeean/al municipiului Bucureti, unde vor fi supuse validrii consiliului de administraie.
(4) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspeciile curente se efectueaz de
inspectorii colari de specialitate de la inspectoratele colare sau, prin delegare, de ctre

cadre didactice din corpul de metoditi ai inspectoratului colar. Cadrele didactice care
efectueaz inspeciile curente trebuie s aib gradul didactic I i aceeai specializare cu
aceea n care candidatul i susine inspecia curent sau s poat preda specializarea celui
inspectat, potrivit legislaiei n vigoare.
(5) Pentru personalul didactic din palate i cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul
Naional al Copiilor, inspeciile curente se efectueaz de ctre inspectori colari de
specialitate/inspectorul colar responsabil cu activitatea extracolar sau de ctre cadre
didactice din corpul de metoditi ai inspectoratului colar, prin delegare de atribuii.
(6) Inspeciile curente constau n asistena i evaluarea a 4 activiti didactice la una
dintre specializrile de pe diplom/diplome sau la specializarea/specializrile pe care cadrul
didactic o/le poate preda conform legislaiei n vigoare. n situaia n care candidatul este
ncadrat pe una dintre specializrile de pe diplom/diplome sau pe una dintre specializrile
pe care o poate preda conform legislaiei n vigoare, inspecia curent se efectueaz la
specializarea pe care cadrul didactic este ncadrat n anul colar respectiv.
(7) Fia de evaluare a activitii didactice n cadrul inspeciilor curente este prevzut n
anexa 8 la prezenta metodologie.
(8) Pentru profesorii documentariti, fia de evaluare a activitii didactice n cadrul
inspeciilor curente este prevzut n anexa 9 la prezenta metodologie.
(9) La inspeciile curente se ncheie un raport scris dup modelul prevzut n anexa 10 la
prezenta metodologie. Raportul de inspecie va fi consemnat n registrul de inspecii al
unitii de nvmnt.
(10) Calificativul de promovare la inspecia curent este foarte bine. Inspeciile
curente promovate sunt valabile n ultimii 4 ani colari de activitate didactic calculai la
data finalizrii examenului. Calificativul acordat la inspeciile curente nu poate fi contestat.
(11) Rspunderea pentru planificarea, monitorizarea i evidena efecturii inspeciilor
colare curente revine inspectoratelor colare, prin inspectorii colari pentru dezvoltarea
resurselor umane i prin inspectorii de specialitate."
12. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu originalul de ctre
conducerea unitii de nvmnt unde candidatul are norma de baz: buletin/carte de
identitate, certificat de natere, certificat de cstorie, document privind schimbarea
numelui - dup caz;".
13. La articolul 30 alineatul (2), dup litera b) se introduce o nou liter, litera
b^1), cu urmtorul cuprins:
"b^1) copii legalizate ale diplomelor de studii, nsoite de foaia matricol/suplimentul la
diplom;".
14. La articolul 31 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) directorii unitilor de nvmnt vor transmite inspectoratelor colare, pn la data
de 7 iunie a fiecrui an, rapoartele scrise de inspecii curente, n copie autentificat prin
tampila i semntura conductorului unitii colare n care s-a efectuat inspecia; fiecare
raport scris va fi nsoit de documente din care s rezulte vechimea la catedr a cadrului
didactic i calificativele anuale pentru ultimii 3 ani colari."
15. Articolul 34 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"ART. 34
(1) Colocviul de admitere se susine pe baza unei tematici i a unei bibliografii, aprobate
anual de fiecare centru de perfecionare abilitat de Ministerul Educaiei Naionale, din
programele n vigoare - aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale pentru fiecare
specialitate n parte. Tematica va fi alctuit, n mod echilibrat, din dou arii tematice,
respectiv:
a) teme privind metodologia cercetrii pedagogice i tehnica elaborrii unei lucrri
metodico-tiinifice;
b) teme privind domeniul de specialitate i didactica acestuia.
(2) Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative,
respectiv admis/respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.
(3) Candidaii declarai respini la colocviul de admitere se pot renscrie pentru
susinerea examenului n anul colar urmtor. Renscrierea se face prin depunerea unui nou
dosar i parcurgerea tuturor etapelor precizate n prezenta metodologie.
(4) Candidaii care nu s-au prezentat la colocviul de admitere datorit unor motive
obiective, susinute cu documente, i au fost declarai neprezentai se pot prezenta pentru
susinerea acestei probe a examenului n sesiunea imediat urmtoare, cu aprobarea
consiliului de administraie al inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti.
(5) Componena comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pe funcii
didactice, este urmtoarea:
a) pentru profesori din nvmntul de mas i nvmntul special, antrenori i cadre
medicale cu studii superioare:
- un profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, avnd
specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie;
- un profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, avnd
specialitatea n care candidaii susin examenul, dac a desfurat activiti de formare
iniial sau de formare continu a cadrelor didactice n domeniul respectiv de specializare
ori a finalizat studii de doctorat n tiinele educaiei;
b) pentru profesorii cu specialitatea pedagogie:
- 2 profesori universitari, confereniari universitari sau lectori universitari doctori, avnd
specialitatea pedagogie;
c) pentru educatoare/nvtori/institutori i profesori pentru nvmntul
precolar/primar:
- un profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, avnd
specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie;
- un profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor ori un
profesor cu gradul didactic I, avnd specializarea care corespunde disciplinelor din planul
de nvmnt al specializrii de licen pedagogia nvmntului primar i precolar, dac
a desfurat activiti de formare iniial sau continu a personalului didactic din
nvmntul primar i precolar;
d) pentru nvtori-educatori, nvtori, nvtori itinerani, institutori i educatoare-
institutor n nvmntul special:

- un profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, avnd
specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie;
- un profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, avnd
specialitatea psihopedagogie special sau un profesor cu gradul didactic I, avnd
specializarea pedagogie sau psihopedagogie special, dac a predat discipline tiinifice sau
metodice din domeniul nvmntului special ori a participat ca formator n cadrul
programelor de perfecionare/formare continu a personalului didactic din nvmntul
special;
e) pentru maitri-instructori, antrenori i cadre medicale cu studii medii:
- un cadru didactic universitar avnd specialitatea n care candidatul susine examenul,
respectiv profesor, confereniar, lector doctor, sau un inspector de la inspectoratul colar,
cu gradul didactic I, avnd specialitatea n domeniul de specializare n care candidaii
susin examenul ori pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie;
- un cadru didactic metodist cu gradul didactic I n specialitatea candidatului.
(6) Componena comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se stabilete
de ctre instituiile de nvmnt - centre de perfecionare i se aprob de ctre conducerile
acestora."
16. La articolul 35, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Lucrarea metodico-tiinific se elaboreaz sub ndrumarea unui conductor
tiinific desemnat de instituia de nvmnt - centru de perfecionare care organizeaz
examenul. Conductorul tiinific poate fi:
a) pentru profesori din nvmntul de mas i nvmntul special, antrenori i cadre
medicale cu studii superioare: profesor universitar, confereniar universitar sau lector
universitar doctor, avnd specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie
special, psihologie sau avnd specialitatea n care candidaii susin examenul, dac a
desfurat activiti de formare iniial ori de formare continu a cadrelor didactice n
domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat n tiinele educaiei;
b) pentru educatoare/nvtori i profesori pentru nvmntul precolar/primar:
profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, profesor din
nvmntul liceal cu gradul didactic I, avnd specialitatea pedagogie, psihopedagogie,
psihopedagogie special, psihologie sau avnd specialitatea corespunztoare disciplinelor
din planul de nvmnt al specializrii de licen pedagogia nvmntului primar i
precolar, dac a desfurat activiti de formare iniial ori de formare continu a cadrelor
didactice din nvmntul primar sau precolar;
c) pentru nvtori-educatori, nvtori, nvtori itinerani, institutori i
educatoare/institutori din nvmntul special: profesor universitar, confereniar
universitar sau lector universitar doctor, avnd specialitatea pedagogie sau psihopedagogie
special, ori un profesor cu gradul didactic I, avnd specializarea pedagogie sau
psihopedagogie special, care pred n nvmntul special ori a participat ca formator n
cadrul programelor de perfecionare/formare continu a personalului didactic din
nvmntul special;
d) pentru maitri-instructori, antrenori i didactice medicale cu studii medii: profesor
universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor, avnd specialitatea n care

candidaii susin examenul ori o specializare din acelai domeniu, sau un profesor din
nvmntul liceal cu gradul didactic I, cu studii superioare n domeniul de specializare n
care candidaii susin examenul ori pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special,
psihologie."
17. La articolul 36, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Inspecia special i susinerea lucrrii metodico-tiinifice se desfoar n aceeai
zi, n prezena unei comisii de examinare alctuite din preedinte i 2 membri, potrivit
precizrilor menionate n prezenta metodologie. Componena comisiilor pentru efectuarea
inspeciei speciale i pentru susinerea lucrrii metodico-tiinifice se propune de ctre
conducerea instituiei de nvmnt - centru de perfecionare care organizeaz examenul i
se aprob de ctre Ministerul Educaiei Naionale. Pentru aprobare, propunerile de comisii
vor fi naintate Ministerului Educaiei Naionale pn la data de 20 septembrie a anului
colar n care se efectueaz inspecia special, conform anexei 11^1 la prezenta
metodologie."
18. Articolul 37 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 37
Componena comisiei de examinare pentru inspecia special i susinerea lucrrii
metodico-tiinifice, pe categorii de personal didactic, este urmtoarea:
1. pentru profesori din nvmntul de mas i nvmntul special, antrenori i cadre
medicale cu studii superioare:
a) preedinte: profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor,
avnd specialitatea n care candidatul susine inspecia special sau avnd specialitatea
pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie;
b) conductorul tiinific al lucrrii metodico-tiinifice;
c) un inspector colar de specialitate de la inspectoratele colare sau un cadru didactic
metodist, cu delegaie, avnd specialitatea n care candidatul susine inspecia special i
lucrarea metodico-tiinific, precum i gradul didactic I n nvmntul preuniversitar sau
funcia didactic de cel puin lector universitar doctor n domeniul respectiv de
specializare;
2. pentru educatoare/nvtori i profesori pentru nvmntul precolar/primar:
a) preedinte: profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor
ori profesor din nvmntul preuniversitar, avnd gradul didactic I, avnd specialitatea n
care candidatul susine lucrarea metodico-tiinific sau avnd specialitatea pedagogie,
psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie, dac a desfurat activiti de
formare iniial ori de formare continu a cadrelor didactice din nvmntul precolar i
primar;
b) conductorul tiinific al lucrrii metodico-tiinifice;
c) un inspector colar de specialitate de la inspectoratele colare sau un cadru didactic
metodist de specialitate, cu delegaie, avnd gradul didactic I n nvmntul
preuniversitar;
3. pentru nvtori-educatori, nvtori, nvtori itinerani, institutori i
educatoare/institutori n nvmntul special:

a) preedinte: profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor,
avnd specialitatea pedagogie sau psihopedagogie special, ori profesor cu gradul didactic
I, avnd specializarea pedagogie sau psihopedagogie special, dac pred n nvmntul
special ori a participat ca formator n cadrul programelor de perfecionare/formare continu
a personalului didactic din nvmntul special;
b) conductorul tiinific al lucrrii metodico-tiinifice;
c) un inspector colar de specialitate de la inspectoratele colare sau un cadru didactic
metodist de specialitate, cu delegaie, avnd gradul didactic I n nvmntul
preuniversitar;
4. pentru maitri-instructori, antrenori i cadre didactice medicale cu studii medii:
a) preedinte: profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor,
avnd specialitatea n care candidatul susine inspecia special ori avnd specialitatea
pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie special, psihologie, sau profesor cu gradul
didactic I, avnd specialitatea n care candidatul susine inspecia special;
b) conductorul tiinific al lucrrii metodico-tiinifice;
c) un inspector colar de specialitate de la inspectoratele colare sau un cadru didactic
metodist de specialitate, cu delegaie, avnd gradul didactic I n nvmntul
preuniversitar."
19. La articolul 40, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n caz de nepromovare, examenul pentru obinerea gradului didactic I poate fi reluat
dup un interval de cel puin 2 ani colari, prin depunerea unui dosar de nscriere i
parcurgerea tuturor etapelor."
20. La articolul 41, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I,
instituiile de nvmnt - centre de perfecionare transmit direciei de specialitate din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale, pn la data de 1 iulie a anului colar n care s-au
desfurat inspecia special i susinerea lucrrii metodico-tiinifice, tabelele nominale cu
candidaii admii, n dou exemplare, att pe suport hrtie, potrivit modelului prevzut n
anexa 17 la prezenta metodologie, ct i n format electronic (EXCEL). Acestea vor fi
nsoite de o informare sintetic privind modul de organizare i desfurare a examenului,
de situaia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv
admii, respini, neprezentai (centralizator pe specializri), conform anexei 7^1 la prezenta
metodologie, precum i de propuneri pentru optimizarea activitii de perfecionare prin
acordarea gradului didactic I.
(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I se face de
ctre Ministerul Educaiei Naionale, prin ordin al ministrului, pe baza documentelor
transmise de centrele de perfecionare."
21. Articolul 42 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 42
(1) Personalul didactic ncadrat n nvmntul preuniversitar care a obinut titlul
tiinific de doctor i ndeplinete condiiile prevzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, poate solicita acordarea gradului didactic
I n urmtoarele condiii:

a) a obinut definitivarea n nvmnt;
b) a obinut calificativul foarte bine la evalurile anuale din ultimii 2 ani de activitate
la catedr premergtori nscrierii;
c) a susinut o inspecie curent la care a obinut calificativul foarte bine.
(2) n acest scop, candidatul va depune la inspectoratul colar un dosar cuprinznd
urmtoarele documente:
a) cerere adresat conducerii inspectoratului colar;
b) copie conform cu originalul a certificatului de natere i, dup caz, copii conforme cu
originalul ale documentelor care atest schimbarea numelui;
c) copie legalizat a diplomei de doctor;
d) copie legalizat a diplomei de studii, nsoit de foaia matricol/suplimentul la
diplom;
e) document legalizat din care s rezulte c sunt ndeplinite condiiile legale privind
pregtirea psihopedagogic i metodic;
f) copie legalizat a certificatului/adeverinei privind obinerea definitivrii n
nvmnt;
g) document/decizie de repartizare emis de inspectoratul colar din care s rezulte
ncadrarea n nvmntul preuniversitar, n original sau copie conform cu originalul,
dup caz;
h) adeverine conforme cu originalul privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii
2 ani de activitate la catedr;
i) copie conform cu originalul a procesului-verbal ncheiat n urma efecturii inspeciei
curente, din registrul de procese-verbale al unitii colare.
(3) Inspectorul colar pentru dezvoltarea resurselor umane supune spre aprobare
consiliului de administraie al inspectoratului colar dosarele candidailor.
(4) Inspectorul colar pentru dezvoltarea resurselor umane transmite instituiilor de
nvmnt superior - centre de perfecionare dosarele candidailor aprobate n consiliul de
administraie al inspectoratului colar."
22. Articolul 43 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 43
(1) Instituiile de nvmnt superior - centre de perfecionare nregistreaz dosarele
candidailor n propriile documente de eviden i transmit spre aprobare Ministerului
Educaiei Naionale propunerile de comisii pentru efectuarea inspeciei speciale.
(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare candidat,
nsoite de documentele menionate la art. 42 alin. (2) lit. b) - i).
(3) Instituiile de nvmnt superior - centre de perfecionare pstreaz dosarul pentru
fiecare candidat n copie conform cu originalul.
(4) Comisiile au urmtoarea componen:
a) preedinte: profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar doctor,
avnd specialitatea n care candidatul susine inspecia special sau cu specialitatea
pedagogie;
b) membru: un inspector colar de specialitate de la inspectoratele colare sau din
Ministerul Educaiei Naionale ori un cadru didactic metodist cu delegaie, avnd

specialitatea n care candidatul susine inspecia special, precum i gradul didactic I n
nvmntul preuniversitar, sau un cadru didactic cu titlul tiinific de doctor n domeniul
corespunztor specializrii candidatului.
(5) Modificarea componenei comisiei se poate realiza n cazuri bine justificate, numai
cu aprobarea Ministerului Educaiei Naionale."
23. Articolul 44 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 44
(1) Inspecia special de acordare a gradului didactic I pe baza titlului tiinific de doctor
se efectueaz n perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului colar, n unitatea de nvmnt n
care candidatul este ncadrat sau, cu avizul inspectorului colar pentru dezvoltarea
resurselor umane i al directorului unitii colare respective, ntr-o alt unitate.
(2) Inspecia special se desfoar la 4 activiti didactice n prezena comisiei aprobate
de Ministerul Educaiei Naionale.
(3) La inspecia special se ncheie un raport scris dup modelul prevzut n anexa 14 la
prezenta metodologie. Raportul de inspecie va fi consemnat n registrul de inspecii al
unitii de nvmnt unde se desfoar inspecia.
(4) Inspecia special nu poate fi efectuat n perioada concediului de cretere a copilului
i a concediului fr plat.
(5) La inspecia special poate asista directorul unitii de nvmnt. Acesta poate s
fac observaii i aprecieri privind activitile didactice asistate, dar nu acord not.
(6) Activitatea cadrului didactic se evalueaz de fiecare membru al comisiei. Media
aritmetic a notelor acordate de ctre acetia reprezint nota la inspecie.
(7) Nota minim de promovare a inspeciei speciale este 9 (nou).
(8) Candidaii care nu au primit nota minim se consider respini i pot relua examenul
de acordare a gradului didactic I pe baza titlului tiinific de doctor n anul colar urmtor.
(9) Nota acordat la inspecia special nu poate fi contestat.
(10) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza
titlului tiinific de doctor se face de ctre Ministerul Educaiei Naionale, prin ordin al
ministrului, dup transmiterea de ctre centrele de perfecionare a raportului de inspecie
special consemnat n registrul de procese-verbale al unitii colare, n copie certificat
pentru conformitate cu originalul de directorul unitii de nvmnt n care s-a desfurat
inspecia.
(11) Ordinul ministrului educaiei naionale pentru acordarea gradului didactic I pe baza
titlului tiinific de doctor se elibereaz individual i reprezint documentul n baza cruia
titularul beneficiaz de drepturile salariale corespunztoare ncadrrii n nvmnt ca
profesor cu gradul didactic I.
(12) Ordinul ministrului educaiei naionale se transmite titularului de ctre centrele de
perfecionare n exemplar original.
(13) Drepturile salariale se acord de la data emiterii ordinului ministrului educaiei
naionale pentru acordarea gradului didactic I.
(14) n cazul cadrelor didactice cu o vechime n nvmnt mai mic de 6 ani,
salarizarea se face la nivelul corespunztor tranei de vechime 6 - 10 ani.

(15) Cadrelor didactice crora li s-a acordat gradul didactic I pe baza titlului tiinific de
doctor li se consider ndeplinit condiia de participare periodic la programe de formare
continu."
24. Anexa 5 "Fi de nscriere" se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1, care face
parte integrant din prezentul ordin.
25. Dup anexa 5 se introduce o nou anex, anexa 5^1 "Propuneri privind
componena nominal a comisiilor pentru susinerea examenelor n vederea acordrii
gradului didactic II", prevzut n anexa nr. 2, care face parte integrant din
prezentul ordin.
26. Anexa 7 "Tabel nominal cuprinznd personalul didactic care a promovat
examenele pentru obinerea gradului didactic II" se modific i se nlocuiete cu
anexa nr. 3, care face parte integrant din prezentul ordin.
27. Dup anexa 7 se introduce o nou anex, anexa nr. 7^1 "Centralizator
cuprinznd situaia rezultatelor candidailor la examenele de acordare a gradelor
didactice II i I", prevzut n anexa nr. 4, care face parte integrant din prezentul
ordin.
28. Anexa 11 "Fi de nscriere" se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 5, care
face parte integrant din prezentul ordin.
29. Dup anexa 11 se introduce o nou anex, anexa 11^1 "Propuneri privind
componena nominal a comisiilor pentru efectuarea inspeciilor speciale i susinerea
lucrrilor metodico-tiinifice n vederea acordrii gradului didactic I", prevzut n
anexa nr. 6, care face parte integrant din prezentul ordin.
30. Anexa 17 "Tabel nominal cuprinznd personalul didactic care a promovat
probele pentru obinerea gradului didactic I" se modific i se nlocuiete cu anexa nr.
7, care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. II
Direcia general resurse umane i reea colar naional din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale, inspectoratele colare, casele corpului didactic i instituiile de
nvmnt - centre de perfecionare a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

p. Ministrul educaiei naionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucureti, 5 noiembrie 2013.
Nr. 5.397.

ANEXA 1
(Anexa 5 la metodologie)________________________________________
| Inspectoratul colar al Judeului
|
Unitatea de nvmnt | ......................................
|
| La 31 august*) .....................
|
.............................. | candidatul(a) are o vechime efectiv
n|
| activitatea de predare de ........
ani,|
Judeul | ............ luni, .............. zile
|
| de la acordarea definitivrii n
|
.............................. | nvmnt.
|
| Inspectorul colar pentru dezvoltarea
|
Nr. ............/............. | resurselor umane
|
| Numele i prenumele ..................
|
| Semntura
|
| ......................................
|
| Data ................................
|
| (Se completeaz de inspector.)
|

|________________________________________|

FI DE NSCRIERE

la probele pentru obinerea gradului didactic II n anul (sesiunea)
.........................,
n funcia didactic **) .........................., specialitatea
...........................
Numele i prenumele

..............................................................................
..
(numele de pe diploma de studii, iniiala tatlui, prenumele, numele dup
cstorie - cu majuscule)***)

------------
*) Se indic anul finalizrii examenului de definitivare n nvmnt.
**) Conform art. 247 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
***) Pentru persoanele care i-au schimbat numele se trece numele de pe
diploma de absolvire (exemplu: POPESCU V. MARIA cs. DUMITRIU).

Instituia de nvmnt absolvit ................................. cu
durata de ........ ani
Specializrile obinute prin studii
...........................................................

Anul obinerii examenului de definitivat ........, n sesiunea
............., cu media ........
Seriile n care s-a mai prezentat la probele pentru obinerea gradului
didactic II:

..............................................................................
.................

______________________________________________________________________________
| Optez pentru centrul de perfecionare de la Universitatea
|
| .................................... din ...................................
|
|_____________________________________________________________________________
_|

M oblig ca pn la data de 06.06. ...............................
(anul finalizrii examenului)
s completez dosarul cu raportul scris de inspecie curent 2, raportul scris
de inspecie special i adeverina din care rezult vechimea la catedr de la
acordarea definitivrii n nvmnt i pn la

31 august ..........................................
(anul finalizrii examenului)

mi asum rspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta fi.

Data .............. Semntura candidatului
.................

Se certific datele din prezenta fi de nscriere, se adeverete c,
potrivit nscrisurilor din cartea de munc/REVISAL, dl/(dna)
................................................... a funcionat n nvmnt
de la data obinerii examenului de definitivare n nvmnt pn n prezent
i va funciona n continuare pn la finalizarea examenului, dup cum
urmeaz:

______________________________________________________________________________
|Nr. | Unitatea de | Funcia |Perioada: |Vechimea
efectiv|Observaii|
|crt.| nvmnt | didactic|de la .......|la catedr*) |
|
| | | |pn la |_________________|
|
| | | |31 august | ani | luni| zile|
|
| | | |.............| | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|

|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
| | | | | | | |
|
|____|___________________|__________|_____________|_____|_____|_____|_________
_|
TOTAL: | | | |
|_____|_____|_____|

n anul colar**) ............ este ncadrat la unitatea noastr n
funcia de***) ....................... cu activitatea de baz (norma
ntreag)****) ...................., avnd ................. ore/sptmn.

Director, Data ................
...................................
(semntura i tampila n original)


Observaie: Directorul unitii colare i asum rspunderea exactitii
datelor nscrise n prezenta fi i are obligaia de a urmri ndeplinirea
condiiilor de vechime efectiv la catedr pe care o va acumula candidatul de
la data nscrierii pn la data finalizrii examenului.

------------
*) Se trece vechimea efectiv la catedr de la data acordrii
definitivrii n nvmnt.
**) Se indic anul curent.
***) Conform art. 247 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
****) n nvmnt sau cadru didactic asociat cu ...........
ore/sptmn.

ANEXA 2
(Anexa 5^1 la metodologie)


UNIVERSITATEA ..................................
Departamentul de pregtire a personalului didactic
Nr. ......................../..............

Categoria de personal
didactic:
Sesiunea:

PROPUNERI
privind componena nominal a comisiilor pentru susinerea examenelor n
vederea acordrii gradului didactic II
_____________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria de |Prob scris/ |Numele i |Specializarea |Gradul
|
|crt.|personal |oral |prenumele |nscris pe |didactic/
|
| |didactic/ |disciplina de |preedintelui|diploma de |titlul
|
| |specializarea |examen |i ale |studii/licen
|tiinific|
| |personalului | |membrilor |a preedintelui|
|
| |didactic | |comisiei |i a fiecrui |
|
| | | | |membru din |
|
| | | | |comisie |
|
|____|_______________|_______________|_____________|_______________|__________
|
| 1 | Profesor/ | Metodica | Preedinte: | | -
|
| | specialitatea | predrii | Membru: | | -
|
| | | specialitii/| Membru: | | -
|
| | | scris | | |
|
| | | Pedagogie/oral| Membru: | - pedagogie | -
|
|____|_______________|_______________|_____________|_______________|__________
|
| 2 | | | | |
|
|____|_______________|_______________|_____________|_______________|__________
|
| 3 | | | | |
|
|____|_______________|_______________|_____________|_______________|__________
|

Rector, Director,
.............. .......................

Secretar-ef,
........................

ANEXA 3
(Anexa 7 la metodologie)


TABEL NOMINAL
cuprinznd personalul didactic care a promovat examenele pentru obinerea
gradului didactic II

........................ Anul colar ................
(unitatea de nvmnt/ Sesiunea ...................
centru de perfecionare) Categoria de personal didactic .......
Specializarea ........................

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Metodica predrii specialitii - scris
B - Pedagogie - oral
C - Anul
D - Luna
E - Ziua
F - Nota

______________________________________________________________________________
__________________________
|Nr. |Numele, |Unitatea de |Definitivarea|Vechimea la |Inspecia |Note
obinute|Media |Observaii/|
|crt.|iniiala |nvmnt |n nvmnt|catedr |special |la
examen |general |meniuni |
| |prenumelui|la care |obinut |(ani, luni)
|___________|_____________|de | |
| |tatlui i|funcioneaz| |de la |Data | A |
B |promovare| |
| |prenumele |i | |obinerea |efecturii | |
| | |
| | |localitatea,| |definitivrii| | |
| | |
| | |judeul | |n nvmnt| | |
| | |
| | | |_____________|_____________|___________| |
| | |
| | | |n | Cu | | C| D| E| F| |
| | |
| | | |anul | media | | | | | | |
| | |
|____|__________|____________|_____|_______|_____________|__|__|__|__|______|_
_____|_________|___________|
| | | | | | | | | | | |
| | |
|____|__________|____________|_____|_______|_____________|__|__|__|__|______|_
_____|_________|___________|
| | | | | | | | | | | |
| | |
|____|__________|____________|_____|_______|_____________|__|__|__|__|______|_
_____|_________|___________|
| | | | | | | | | | | |
| | |
|____|__________|____________|_____|_______|_____________|__|__|__|__|______|_
_____|_________|___________|

Figura 1Lex: Tabel nominal

Tabelul nominal este alctuit n conformitate cu datele din rapoartele de
inspecie special, cu fiele de nscriere i cu catalogul candidailor care
au promovat probele pentru obinerea gradului didactic II i se nainteaz

Ministerului Educaiei Naionale n dou exemplare, nsoit de adres de
naintare, informare sintetic, centralizator privind rezultatele, att pe
suport hrtie, ct i n format electronic (Excel).


Rector, Director, Secretar,
............... ................ ...............

ANEXA 4
(Anexa 7^1 la metodologie)


UNIVERSITATEA ..............................
Anul colar ................................
Seria/Sesiunea .............................

CENTRALIZATOR
cuprinznd situaia rezultatelor candidailor la examenele de acordare a
gradelor didactice II i I
__________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria |Specializarea|Nr. cadre|Nr. cadre |Nr. cadre |Nr. total|
|crt.| de personal| |didactice|didactice |didactice |cadre |
| | didactic | |nscrise |prezentate|neprezentate|didactice|
| | | | | | |admise |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|
| | TOTAL: | | | | | |
|____|____________|_____________|_________|__________|____________|_________|

Rector, Director,
.......................... .....................

ANEXA 5
(Anexa 11 la metodologie)


________________________________________
| Inspectoratul colar al Judeului
|
Unitatea de nvmnt | ......................................
|
| La 31 august*) .....................
|

.............................. | candidatul(a) are o vechime efectiv
n|
| activitatea de predare de ........
ani,|
Judeul | ............ luni, .............. zile
|
| de la obinerea gradului didactic II.
|
.............................. | Inspectorul colar pentru dezvoltarea
|
| resurselor umane
|
Nr. ............/............. | Numele i prenumele ..................
|
| Semntura
|
| ......................................
|
| Data ................................
|
| (Se completeaz de inspector.)
|

|________________________________________|

FI DE NSCRIERE

la probele pentru obinerea gradului didactic I n anul (sesiunea)
..........................,
n funcia didactic **) .........................., specialitatea
...........................
Numele i prenumele

..............................................................................
..
(numele de pe diploma de studii, iniiala tatlui, prenumele, numele dup
cstorie - cu majuscule)***)
Instituia de nvmnt absolvit ................................. cu
durata de ........ ani
Specializrile obinute prin studii
..........................................................
Anul obinerii gradului didactic II ............., n sesiunea
.............., cu media ......
Seriile n care s-a mai prezentat la probele pentru obinerea gradului
didactic I:

..............................................................................
................

------------
*) Se indic anul finalizrii examenului.
**) Conform art. 247 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
***) Pentru persoanele care i-au schimbat numele se trece numele de pe
diploma de absolvire (exemplu: POPESCU V. MARIA cs. DUMITRIU).


______________________________________________________________________________
| Optez pentru centrul de perfecionare de la Universitatea
|

| .................................... din ...................................
|
|_____________________________________________________________________________
_|

M oblig ca pn pe data de 06.06. ...............................
(anul finalizrii examenului)
s completez dosarul cu raportul scris de inspecie curent 2, raportul scris
de inspecie special i adeverina din care rezult vechimea la catedr de la
acordarea gradului didactic II i pn la

31 august ..........................................
(anul finalizrii examenului)
mi asum rspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta fi.

Data ............ Semntura candidatului
...............

Se certific datele din prezenta fi de nscriere, se adeverete c,
potrivit nscrisurilor din cartea de munc/REVISAL, dl (dna)
................................ a funcionat n nvmnt de la data
obinerii gradului didactic II pn n prezent i va funciona n continuare
pn la finalizarea examenului, dup cum urmeaz:
___________________________________________________________________________
|Nr. | Unitatea de | Funcia | Perioada: |Vechimea efectiv |Observaii|
|crt.| nvmnt | didactic | de la ..... |la catedr*) | |
| | | | pn la |___________________| |
| | | | 31 august | ani | luni | zile | |
| | | | ........... | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
| | | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____________|_____|______|______|__________|
TOTAL: | | | |
|_____|______|______|


n anul colar**) ..................... este ncadrat la unitatea noastr
n funcia de***) ............................ cu activitatea de baz (norm
ntreag)****) ...................., avnd ................. ore/sptmn.

Director, Data ................
...................................

(semntura i tampila n original)

Observaie: Directorul unitii colare i asum rspunderea exactitii
datelor nscrise n prezenta fi i are obligaia de a urmri ndeplinirea
condiiilor de vechime efectiv la catedr pe care o va acumula candidatul de
la data nscrierii pn la data finalizrii examenului.

------------
*) Se trece vechimea efectiv la catedr de la data acordrii gradului
didactic II.
**) Se indic anul curent.
***) Conform art. 247 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
****) n nvmnt sau cadru didactic asociat cu ...........
ore/sptmn.

ANEXA 6
(Anexa 11^1 la metodologie)

PROPUNERI
privind componena nominal a comisiilor pentru efectuarea inspeciilor
speciale i susinerea lucrrilor metodico-tiinifice n vederea acordrii
gradului didactic I

______________________________________________________________________________
_______
|Nr. |Numele, |Unitatea |Specializarea/|Numele i
|Specialitatea|Gradul |
|crt.|iniiala |la care |Specializrile|prenumele |nscris pe
|didactic |
| |tatlui i |funcioneaz,|nscris/ |preedintelui|diploma de
|sau titlul|
| |prenumele |localitatea/ |nscrise pe |i ale |studii a
|tiinific|
| |candidatului|judeul |diploma de |membrilor
|preedintelui|pentru |
| | | |studii a |comisiei |i a
fiecrui|preedinte|
| | | |candidatului |Unitatea |membru al |i
fiecare|
| | | | |colar sau |comisiei
|membru al |
| | | | |instituia n|
|comisiei |
| | | | |care | |
|
| | | | |funcioneaz | |
|
|____|____________|_____________|______________|_____________|_____________|__
________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|____|____________|_____________|______________|_____________|_____________|__
________|
| 1.| | | | | |
|
|____|____________|_____________|______________|_____________|_____________|__
________|

| 2.| | | | | |
|
|____|____________|_____________|______________|_____________|_____________|__
________|
| 3.| | | | | |
|
|____|____________|_____________|______________|_____________|_____________|__
________|

Director, Secretar,
................... .................
Departamentul pentru pregtirea
personalului didactic/Centru de perfecionare

ANEXA 7
(Anexa 17 la metodologie)

TABEL NOMINAL
cuprinznd personalul didactic care a promovat probele pentru obinerea
gradului didactic I

.............................. Anul colar .......................
(unitatea de nvmnt/ Sesiunea (seria) ..................
centru de perfecionare) Categoria de personal .............
Nr. ....../............ Specializarea .....................

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Observaii, meniuni
B - Media obinut
C - n anul
D - Cu media
E - Ziua
F - Luna
G - Anul
H - Nota medie

______________________________________________________________________________
__________________________
|Nr. |Numele, |Unitatea |Gradul |Vechimea |Inspecia|Recenzia |
Susinerea lucrrii |Nota de | A|
|crt.|iniiala |de |didac- |la |special |lucrrii |
metodico-tiinifice|promovare | |
| |prenumelui|nvmnt |tic II |catedr | |metodico- |
|a | |
| |tatlui i|la care |obinut|(ani, | |tiinifice|
|examenului| |
| |prenumele |funcioneaz| |luni)
|_________|___________|_____________________| | |
| | |i | |de la |Data | B| Nota | Data
|Nota | | |
| | |localitatea | |obinerea|efec- | | acordat |
|acordat | | |
| | | | |gradului |turii| | | |
| | |
| | | | |didactic | | | | |
| | |
| | | | |II | | | | |
| | |

| | | |_______|_________|______| |
|______|______________| | |
| | | | C | D | | E|F|G| | |
E|F|G|*1)|*2)|*3)| H| | |
|____|__________|____________|___|___|_________|__|_|_|__|___________|__|_|_|_
__|___|___|__|__________|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|____|__________|____________|___|___|_________|__|_|_|__|___________|__|_|_|_
__|___|___|__|__________|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|____|__________|____________|___|___|_________|__|_|_|__|___________|__|_|_|_
__|___|___|__|__________|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|____|__________|____________|___|___|_________|__|_|_|__|___________|__|_|_|_
__|___|___|__|__________|__|
*1) Preedinte.
*2) Conductor tiinific.
*3) Inspector de specialitate/metodist.

Figura 2Lex: Tabel nominal

Tabelul nominal este alctuit n conformitate cu datele din rapoartele de
inspecie special, cu fiele de nscriere i cu catalogul candidailor care
au promovat probele pentru obinerea gradului didactic I i se nainteaz
Ministerului Educaiei Naionale n dou exemplare, nsoit de adres de
naintare, informare sintetic, centralizator privind rezultatele, att pe
suport hrtie, ct i n format electronic (Excel).

Rector, Director, Secretar,
................... ................... ...................

---------------