Sunteți pe pagina 1din 4

BURLACU RADU Avizat Director, Avizat responsabil comisie,

Disciplina: ISTORIE Ciauu !iena Burlacu Ra"u


Clasa: a !#a
$r% "e ore pe s&pt&m'n&: (
)LA$I*ICARE CALE$DARISTIC+
A$UL ,COLAR -.(/#-.(0
SE1ESTRUL I
$r%
crt%
Unitatea "e
2nv&3are
Competen3e Speci4ice Con3inuturi $r%ore S&pt&m'na Obser
va3ii
1.
Test predictiv
INTRODUCERE
N STUDIUL
ISTORIEI
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei!
"reistoriei #i epocii antice! $n diferite sit%a&ii de
com%nicare scris' sa% oral'
(.1. Identificarea #i clasificarea s%rselor istorice
Om%l #i medi%l
)arile zone de apari&ie a
civiliza&iei
1
1
S1 * S+
+.
"REISTORI,
U),NIT-.II
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei!
"reistoriei #i epocii antice! $n diferite sit%a&ii de
com%nicare scris' sa% oral'
(.+. Sta/ilirea! pe /aza s%rselor istorice! a elementelor
evol%&iei r%p%rilor %mane #i civiliza&iei omene#ti
,pari&ia! evol%&ia #i
r'sp0ndirea r%p%rilor
%mane
+ S( 1 S2
(. ORIENTUL
,NTIC
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei!
"reistoriei #i epocii antice! $n diferite sit%a&ii de
com%nicare scris' sa% oral'
(.(. Localizarea $n timp #i spa&i% a faptelor istorice din
,ntic3itate! pe /aza s%rselor istorice
O)UL 4I )EDIUL
"opoarele Orient%l%i ,ntic 1
S5
(.1. Identificarea #i clasificarea s%rselor istorice
(.(. Localizarea $n timp #i spa&i% a faptelor istorice din
,ntic3itate! pe /aza s%rselor istorice
DE L, OR,4E*ST,TE L,
I)"ERII
Reconstit%irea istoriei %n%i
ora#*stat
Reate #i imperii din
Orient%l ,ntic.
St%di% de caz 6 Eipt%l.
"ersia
1
1
S7 1 S8
(.+. Sta/ilirea! pe /aza s%rselor istorice! a elementelor
evol%&iei r%p%rilor %mane #i civiliza&iei omene#ti
)O4TENIRE,
CULTUR,L- ,
S9
1
$r%
crt%
Unitatea "e
2nv&3are
Competen3e Speci4ice Con3inuturi $r%ore S&pt&m'na Obser
va3ii
+.1. Cooperarea $n vederea realiz'rii %nei mape istorice ORIENTULUI ,NTIC
4coala! literat%ra!
c%no#tin&ele #tiin&ifice! arta.
St%di% de caz6 "iramidele
1
2. :RECI,
,NTIC-
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei!
"reistoriei #i epocii antice! $n diferite sit%a&ii de
com%nicare scris' sa% oral'
(.(. Localizarea $n timp #i spa&i% a faptelor istorice din
,ntic3itate! pe /aza s%rselor istorice
O)UL 4I )EDIUL
:recia ar3aic' +
S; 1 S1<
(.(. Localizarea $n timp #i spa&i% a faptelor istorice din
,ntic3itate! pe /aza s%rselor istorice
(.7. Utilizarea informa&iilor istorice selectate dintr*o
s%rs' istoric'! $ntr*o e=p%nere scris' sa% oral'
>OR),RE, "OLIS*ULUI 4I
, DE)OCR,.IEI.
COLONI?,RE, :RE,C-
)area colonizare reac' 1
S11
(.2. Relatarea %n%i fapt istoric din ,ntic3itate! %tiliz0nd
informa&ii selectate din s%rse istorice! c%nosc%te sa% la
prima vedere
(.7. Utilizarea informa&iilor istorice selectate dintr*o
s%rs' istoric'! $ntr*o e=p%nere scris' sa% oral'
LU)E, :RE,C- ,
SECOLULUI ,L @*LE,
.AR.
R'z/oaiele medice.
St%di% de caz6 )arat3on
"ericle #i epoca sa
+
S1+ 1 S1(
5.
LU)E,
ELENISTIC-
(.2. Relatarea %n%i fapt istoric din ,ntic3itate! %tiliz0nd
informa&ii selectate din s%rse istorice! c%nosc%te sa% la
prima vedere
2.1. Ela/orarea de instr%mente rafice folosind
informa&ii referitoare la timp #i spa&i%
LU)E, ELENISTIC-
Imperi%l )acedonean.
St%di% de caz6 ,le=andr% cel
)are
1 S12
(.+. Sta/ilirea! pe /aza s%rselor istorice! a elementelor
evol%&iei r%p%rilor %mane #i civiliza&iei omene#ti
+.+. )anifestarea interes%l%i pentr% valorile l%mii
antice prin realizarea %n%i proiect istoric
CULTUR, :RE,C- 4I
ELENISTIC-
Descrierea %n%i templ% 1
S15
7.
LU)E,
TR,CO*:ETO*
D,C-
2.1. Ela/orarea de instr%mente rafice folosind
informa&ii referitoare la timp #i spa&i%
2.+. Utilizarea s%rselor istorice $n vederea il%str'rii
%n%i fapt istoric
Raport%rile eto*dacilor c%
l%mea reac' #i c% cea
roman'
1 S17
+
$r%
crt%
Unitatea "e
2nv&3are
Competen3e Speci4ice Con3inuturi $r%ore S&pt&m'na Obser
va3ii
Recapit%lare semestrial' 1 S19


SE1ESTRUL II
8.
LU)E,
RO),N-
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei!
"reistoriei #i epocii antice! $n diferite sit%a&ii de
com%nicare scris' sa% oral'
(.(. Localizarea $n timp #i spa&i% a faptelor istorice din
,ntic3itate! pe /aza s%rselor istorice
O)UL 4I )EDIUL 1 S1
(.5. Sta/ilirea %nor asem'n'ri #i a %nor deose/iri $ntre
civiliza&iile ,ntic3it'&ii! pe /aza s%rselor istorice date
(.7. Utilizarea informa&iilor istorice selectate dintr*o
s%rs' istoric'! $ntr*o e=p%nere scris' sa% oral'
RE"UBLIC, RO),N-
Roma6 De la realitate la
rep%/lic'
+
S+ 1 S(
(.2. Relatarea %n%i fapt istoric din ,ntic3itate! %tiliz0nd
informa&ii selectate din s%rse istorice! c%nosc%te sa% la
prima vedere
+.+. )anifestarea interes%l%i pentr% valorile l%mii
antice prin realizarea %n%i proiect istoric
I)"ERIUL RO),N
"rincipat%l
ntinderea #i oranizarea
Imperi%l%i
1
1
S2 1 S5
+.1. Cooperarea $n vederea realiz'rii %nei mape istorice
(.5. Sta/ilirea %nor asem'n'ri #i a %nor deose/iri $ntre
civiliza&iile ,ntic3it'&ii! pe /aza s%rselor istorice date
CULTUR, RO),N-
Infl%en&a c%lt%rii #i
civiliza&iei romane $n l%me
1
S7
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei!
"reistoriei #i epocii antice! $n diferite sit%a&ii de
com%nicare scris' sa% oral'
2.1. Ela/orarea de instr%mente rafice folosind
informa&ii referitoare la timp #i spa&i%
DECLINUL I)"ERIULUI
RO),N
Criza Imperi%l%i Roman.
Cre#tinism%l de la
Constantin cel
)are la T3eodosi%s I
)en&inerea Imperi%l%i
Roman de R's'rit
1
1
S8 1 S9
(
$r%
crt%
Unitatea "e
2nv&3are
Competen3e Speci4ice Con3inuturi $r%ore S&pt&m'na Obser
va3ii
S'pt'm0na
C4coala altfelD
C4coala altfel6 S' tii mai m%lte! s' fii mai /%nED
C4coala altfel6 S' tii mai
m%lte! s' fii mai /%nED
S;
8*11 I@
9. :ENE?, LU)II
N )ILENIUL I
D.AR.
(.(. Localizarea $n timp #i spa&i% a faptelor istorice din
,ntic3itate! pe /aza s%rselor istorice
(.2. Relatarea %n%i fapt istoric din ,ntic3itate! %tiliz0nd
informa&ii selectate din s%rse istorice!
c%nosc%te sa% la prima vedere
CONSTITUIRE,
RE:,TELOR RO),NO*
:ER),NE
>ormarea de noi popoare
e%ropene
Imperi%l Carolinian
1
1
S1< 1 S11
+( 1 +5 I@
+9I@ 1 + @
2.1. Ela/orarea de instr%mente rafice folosind
informa&ii referitoare la timp #i spa&i%
(.7. Utilizarea informa&iilor istorice selectate dintr*o
s%rs' istoric'! $ntr*o e=p%nere scris' sa% oral'
ETNO:ENE?,
RO)FNE,SC-. "RI)ELE
>OR),.IUNI ST,T,LE
Etnoeneza rom0neasc'.
"rimele forma&i%ni politice
rom0ne#ti
1
1
S1+ 1 S1(
(.+. Sta/ilirea! pe /aza s%rselor istorice! a elementelor
evol%&iei r%p%rilor %mane #i civiliza&iei omene#ti
2.+. Utilizarea s%rselor istorice $n vederea il%str'rii
%n%i fapt istoric
LU)E, SL,@-
L%mea slav' $n secolele
@II*G.
1
S12
(.+. Sta/ilirea! pe /aza s%rselor istorice! a elementelor
evol%&iei r%p%rilor %mane #i civiliza&iei omene#ti
2.+. Utilizarea s%rselor istorice $n vederea il%str'rii
%n%i fapt istoric
LU)E, ,R,B-
>ormarea #i e=pansi%nea
stat%l%i ara/
1
S15
;. 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronoloiei! "reistoriei #i epocii antice!
$n diferite sit%a&ii de com%nicare scris' sa% oral'
2.1. Ela/orarea de instr%mente rafice folosind informa&ii referitoare la
timp #i spa&i%
E%ropa de la c'derea Romei
la an%l 1<<<
1 S17
1<. Recapit%lare semestrial' 1 S18
11. Recapit%lare final' 1 S19
2