Sunteți pe pagina 1din 4

CECCAR FILIALA BACAU

Stagiu PSC RAPORT NR 4


26 noiembrie 2012
Nume si prenume stagiar : MANEA VICTOR
Subiecte Raport 4 - Consultan fiscal
1. SC ICS nregistreaz n anul 2011 venituri n sum de 127.000 lei (reprezentnd n totalitate cifra de
afaceri). Cheltuielile sunt urmtoarele:
- cheltuieli cu materiile prime i materialele 29.000 lei;
- cheltuieli de personal 44.000 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit 3.100 lei;
- cheltuieli de reclam si publicitate 2.500 lei;
- cheltuieli cu amortizarea contabil a mijloacelor fixe 11.000 lei (amortizarea fiscal 10.000 lei);
- cheltuieli cu sponsorizri 2.000 lei.
Calculati impozitul pe profit datorat pentru anul 2011.
Cheltuieli deductibile :
- cheltuieli cu materiile prime i materialele 29.000 lei;
- cheltuieli de personal 44.000 lei;
- cheltuieli de reclam si publicitate 2.500 lei;
- cheltuieli cu amortizarea fiscala a mijloacelor fixe 10.000 lei
Cheltuielile nedeductibile:
- cheltuieli cu impozitul pe profit 3.100 lei
- cheltuieli cu amortizarea contabil a mijloacelor fixe 11.000 lei
- cheltuieli cu sponsorizri 2.000 lei(acestea diminueaza impozitul pe profit de plat, n limita minim
dintre : 3 din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat);
Profitul impozabil: 127.000-(29.000+44.000+2.500+10.000)+3.100+11.000+2.000=57.600
Impozitul pe profit : 16%*57.600 = 9.216
20% din 9216 = 1.843,2
3 din cifra de afaceri = 381 lei
Impozit pe profit datorat 9.216-381=8.835 lei

2. Se consider urmtoarele date:


- capitalul social al unei ntreprinderi este de 250.000 lei, iar mrimea rezervelor legale existente 10.000 lei;
- pe parcursul exerciiului financiar N s-au nregistrat venituri totale de 1.100.000 lei, din care venituri
neimpozabile 20.000 lei, iar cheltuielile totale (altele dect cele cu impozitul pe profit) sunt n sum de
800.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei.
Se cer:
a) mrimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N (n limita maxim admis din punct de vedere
fiscal);
b) calculul rezultatului impozabil, impozitului pe profit i a rezultatului net n situaia constituirii rezervelor
legale determinate la punctul precedent.
Profitul contabil brut:
Venituri totale - Cheltuieli totale = 1.100.000 - 800.000 = 300.000 lei
a) Suma maxim admis pentru constituirea fondului de rezerv legal pentru anul curent :
5% * 300.000=15.000 lei
Fondul de rezerv legal maxim deductibil: 250.000 * 20%=50.000 lei
Marimea rezervelor legale care se constituie pe ntru anul N este de 15000 deductibila integral.
b) Profitul impozabil (Pf.iz.) = (V.t. V.niz.) (C.t. C.ned.) = (1100.000 20.000) (800.000 30.000)
=1.090.000 770.000= 320.000 lei.
Impozitul pe profit: 16% * 320.000 = 51.200
Rezultatul net (Pf.ctb.net) = Pf. ctb.br. Im.pf. = 300.000-51.200 = 248.800 lei
3. O persoan fizic, arhitect, i nfiineaz n luna februarie 2011 un birou de avocatur, prin care i
desfoar activitatea n mod independent. Nu este nregistrat n scopuri de TVA. La nceputul activittii,
contribuabilul a estimat un venit net anual de 10.000 lei si, n consecint, a pltit n cursul anului, sub forma
plilor anticipate, un impozit pe venit n sum de 1.600 lei. Veniturile i cheltuieli realizate efectiv n anul
2011 sunt urmtoarele:
- venituri din prestarea serviciilor 82.000 lei, venituri din sponsorizri 9.000 lei;
- cheltuieli cu rechizite 18.000 lei, cheltuieli cu chiria spatiului 12.000 lei, cheltuieli cu personalul angajat
21.000 lei, cheltuieli cu utilittile 2.300 lei, cheltuieli de protocol 1.500 lei.
Se cer: impozitul pe venit datorat pentru anul 2011, diferena de impozit de plat sau de recuperat de la buget
rezultat n urma definitivrii impozitului anual, precum si obligatiile declarative ale contribuabilului
respectiv.

Cheltuielile de protocol sunt deductibile, n limita unei cote de 2% aplicat asupra diferenei dintre totalul
veniturilor impozabile i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele dect cheltuielile de
protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit:
Venituri impozabile Ch aferente veniturilor impozabile:
82.000+9.000 - (18.000+12.000+21.000+2.300) = 37.700 lei
2% din 37.700 = 754 lei
Din suma de 1500 lei - ch de protocol doar 754 lei e deductibila.
Profitul impozabil (Pf.iz.) = (V.t. V.niz.) (C.t. C.ned.)=
82.000+9.000-[(18.000+12.000+21.000+2.300+1.500)-754]=36.954 lei
Impozitul pe profit: 16% * 36.954= 5.913 lei
Diferenta impozit de plata 5.913-1.600 = 4.313 lei
Obligatiile declarative: trimestrial, pentru obligaiile de plat reprezentnd:
a) pli anticipate, n contul impozitului pe profit anual, datorate de societi comerciale bancare,
persoane juridice romne, i de sucursalele din Romnia ale bncilor, persoane juridice strine (trimestrele I
IV )
4. Popescu Ion este angajat la SC Alfa (unde are funcia de baz), cu un salariu lunar de baz de 2.240 lei i
la SC Beta unde are un salariu de 1.120 lei. Are n ntretinere 1 persoan. Nu beneficiaz de sporuri i nici de
alte sume impozabile. Completai statele de salarii la cei doi angajatori.
Deducerea personala se aplica numai pentru salariul de baza si cum este vorba de o suma cuprinsa
intre 1000 si 3000 lei cota de deducere e degresiva si se calculeaza dupa formula:
350*[1-(vbl-1000)/|2000]=350*[1-(2240-1000)/2000]=133
SC ALFA
NR

SALARIU

SALARIUL

CAS

SOMAJ

CONTRIB

VENIT

DEDUC

VENIT
BAZA

IMPOZIT

SALARIU

CRT

INCADRARE

REALIZAT

SALARIAT

SALARIAT

SANATATE

BRUT

PERS

CALC.

SALARIU

NET

2240

2240

235

11

123

1870

133

1737

278

1592

2240

2240

235

11

123

1870

133

1737

278

1592

SC BETA
NR

SALARIU

SALARIUL

CAS

SOMAJ

CONTRIB

VENIT

DEDUC

VENIT
BAZA

IMPOZIT

SALARIU

CRT

INCADRARE

REALIZAT

SALARIAT

SALARIAT

SANATATE

BRUT

PERS

CALC.

SALARIU

NET

1120

1120

118

62

935

935

150

786

1120

1120

118

62

935

935

150

786

5. SC Beta a realizat n cursul anului 2011 urmtoarele operaiuni:

- livrri de bunuri (taxabile) 80.230 lei;


- prestri de servicii scutite fr drept de deducere 21.800 lei;
- prestri servicii scutite cu drept de deducere 36.200 lei;
- achiziii de bunuri si servicii 117.750 lei.
Sumele menionate nu includ TVA. Cota de TVA este 24%. Pro-rata definitiv declarat de SC Beta pentru
anul 2010 a fost 70 %. Calculati TVA colectat, TVA deductibil, TVA dedus n cursul anului 2011, pro-rata
definitiv pentru anul 2011 si diferenta de regularizat pentru TVA dedus.
Calculul pro-rata,
Venituri din operatiuni ce permit exercitarea dreptului de deducere
------------------------------------------------------------------------------------------------ =
Venituri din operatiuni ce permit exercitarea dreptului de deducere + Venituri din operatiuni ce nu permit
exercitarea dreptului de deducere
Valoarea din livrari de bunuri taxabile+ prestari servicii cu drept de deducere
----------------------------------------------------------------------------------- =
Valoarea din livrari de bunuri taxabile+ prestari servicii cu drept de deducere+valoarea prestarilor scutite,
fara drept de deducere
80.230+36.200
---------------------------------------- = 0,84 (prorata din anul 2011)
80.230+36.200+21.800
Tva colectata 80.230*24%=19.255,2 lei
Tva deductibila 117.750*24%=28.260 lei
Tva dedusa in cursul anului 19.255,2*70%(prorata din anul anterior)=13.378,7 lei
Conform proratei din anul 2011 tva dedusa 19.255,2*84%=16.174,4 lei
Diferenta de regularizat pentru tva dedusa 16174,4-13378,7=2795,7 lei

S-ar putea să vă placă și