Sunteți pe pagina 1din 2
Beneficiari: Serviciul Român de Informaţii Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Afacerilor Interne Administraţia
Beneficiari: Serviciul Român de Informaţii Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Afacerilor Interne Administraţia

Beneficiari:

Serviciul Român de InformaţiiBeneficiari: Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Afacerilor Interne Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Ministerul Apărării NaţionaleBeneficiari: Serviciul Român de Informaţii Ministerul Afacerilor Interne Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Ministerul Afacerilor InterneRomân de Informaţii Ministerul Apărării Naţionale Administraţia Naţională a Penitenciarelor Informa ţii

Administraţia Naţională a PenitenciarelorApărării Naţionale Ministerul Afacerilor Interne Informa ţii privind admiterea pot fi obţinute atât de la

Informaţii privind admiterea pot fi obţinute atât de la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, cât şi de la Direcţiile Judeţene de Informaţii ale SRI.

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”

ADMITERE 2014 Studii universitare de licenţă

(ILUSTRAŢIE pe fundal fotografic în tonuri închise)
(ILUSTRAŢIE
pe fundal fotografic
în tonuri închise)

Titlu rândul 1 - Arial Bold 18 pt

Adresa: Şoseaua Odăi nr. 20-22, sector 1, Bucureşti Web: www.animv.ro E-mail: ani@sri.ro

Excelenţă în educaţia pentru intelligence şi securitate

Telefon:

021-303.46.57

Web: www.animv.ro E-mail: ani@sri.ro Excelen ţă în educaţia pentru intelligence şi securitate Telefon: 021-303.46.57
Academia Na ţională de Informaţii „Mihai Viteazul” este o instituţie militară de învăţământ superior, care

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” este o instituţie militară de învăţământ superior, care formează ţională de Informaţii „Mihai Viteazul” este o instituţie militară de învăţământ superior, care formează ofiţeri, pe parcursul a trei ani de studii, în specializările:

„Psihologie-informaţii” „Studii de securitate şi informaţii”

Dacă vrei să ni te alături, îţi propunem un program de formare distinct, care îmbină teoria cu practica. El a fost conceput nu doar pentru a transfera bagajul de cunoştinţe necesar, ci şi pentru formarea tinerilor în spiritul valorilor corpului ofiţerilor de informaţii: loialitatea, tăria de caracter, curajul, voinţa, adaptabilitatea, competitivitatea.„Studii de securitate şi informaţii” Vei învăţa să-ţi cunoşti calităţile şi defectele,

Vei învăţa să-ţi cunoşti calităţile şi defectele, să-ţi depăşeşti limitele, să fii mai bun în tot ceea ce faci şi să răspunzi oricăror provocări profesionale.curajul, voinţa, adaptabilitatea, competitivitatea. Definitorii dinamismul, răspunsul profesiei de ofiţer de

ce faci şi să răspunzi oricăror provocări profesionale. Definitorii dinamismul, răspunsul profesiei de ofiţer de

Definitorii

dinamismul,

răspunsul

profesiei de ofiţer de informaţii.

pentru

proactiv

pregătirea

oferită

sunt

şi

specifice

flexibilitatea,

la

creativitatea

cerinţele

Vei participa la interviul de selecţie şi evaluarea psihologică preliminară, în localitatea de domiciliu. ţie şi evaluarea psihologică preliminară, în localitatea de domiciliu.

Vei fi planificat pentru evaluarea psihologică complexă / testul de inteligenţă şi examinarea medicală, în Bucureşti.psihologică preliminară, în localitatea de domiciliu. Pentru preg ătirea exame nelor de limbă străină şi a

Pentru pregătirea exame nelor de limbă străină şi a probelor scrise vei avea în vedere bibliografia ătirea examenelor de limbă străină şi a probelor scrise vei avea în vedere bibliografia recomandată de Ministerul Educaţiei Naţionale la examenul de bacalaureat, sesiunea 2014.

Odată cu publicarea ofertei educaţionale a Academiei, vei afla modalitatea de calcul a mediei finale de admitere.Naţionale la examenul de bacalaureat, sesiunea 2014. Vei participa la concursul de admitere, la sediul Academiei,

Vei participa la concursul de admitere, la sediul Academiei, ce constă în:vei afla modalitatea de calcul a mediei finale de admitere. Probe eliminatorii - test grilă la

Probe eliminatorii

- test grilă la limbă străină

- verificare medicală

- probă sportivă, ale cărei baremuri pot fi consultate pe pagina web a Academiei

- probă de creativitate

Probe scrise

- specializarea „Psihologie-informaţii”:

Psihologie şi Limba şi literatura română

- specializarea „Studii de securitate şi informaţii”: Limba şi literatura română şi Istoria României

În perioada susţinerii concursului de admitere, Academia nu asigură cazarea şi hrănirea candidaţilor.Limba şi literatura română şi Istoria României Pentru alte detalii referitoare la concursul de admitere,

Pentru alte detalii referitoare la concursul de admitere, scanează codul de mai jos, prin care vei putea accesa pagina noastră de internet.României În perioada susţinerii concursului de admitere, Academia nu asigură cazarea şi hrănirea candidaţilor.

referitoare la concursul de admitere, scanează codul de mai jos, prin care vei putea accesa pagina