Sunteți pe pagina 1din 12

in Sericiul Roman de Inormaii

M
O R
I S I
E
R A
V
M
I
R C
O I
U
F L
N I R
E O
M D N
0ac ohserr| amaaate, te|efoaeat
0am po}| f| de fo|os
l|a|ete|efoa|cgrata|t
peatrasemaa|arear|scar||or teror|ste
Persoane care maniesta interes pentru Staionarea indelungata si nejustiicata a unor
procurarea de substane care ar putea i olosite autoturisme in apropierea unor zone de
in scopuri teroriste, importana deosebita, misiuni diplomatice sau
alte locaii in care prezena populaiei este
Persoane care conecioneaza, dein, transporta numeroasa,
sau manipuleaza ilegal armament, muniii,
substane care ar putea i olosite in scopuri Interesul unor persoane pentru studierea
teroriste, insistenta a unor locuri aglomerate ,gari
eroiare sau de metrou, aerogari, mari centre
Prezena repetata sau prelungita a unor comerciale, obiectie turistice, sportie sau
persoane neautorizate in zona unor obiectie culturale,,
care ar putea constitui inte ale unor atacuri
teroriste ,misiuni diplomatice straine, sedii ale Chestionarea nejustiicata in legatura cu
unor instituii internaionale etc.,, subiecte care, la prima edere, nu ar prezenta
interes ,programul de uncionare al unor
Interesul nejustiicat al unor persoane pentru instituii, momente ale zilei de maxima
studierea sau obinerea de date reeritoare la aglomeraie, momentul schimbarii personalului
obiectie importante, care asigura paza la ambasade,,
1endina unor persoane de a otograia sau Interesul unor persoane pentru studierea
ilma obiectie importante sau zone insistenta a cailor de acces eroiar, rutier,
aglomerate, subteran, aerian, ara a aea motie plauzibile in
acest sens.
Telefon cu acces gratuit. Alarmarea fr un motiv ntemeiat a organelor de specializate se
pedepsete cu nchisoarea de la J an la 3 ani, conform Legii S3S/2004.

ncadrarea personalului Serviciului Romn de Informaii


I. Aspecte generale privind selecia de personal n vederea ncadrrii
n Serviciul Romn de Informaii
Recrutarea si selecia de specialisti in ederea incadrarii in Sericiul Roman
de Inormaii se realizeaza prin promoarea publica a oertei de posturi, cu
asigurarea dreptului de inscriere pentru toi cei care indeplinesc criteriile stabilite, in
mod nediscriminatoriu, precum si a posibilitaii de documentare cu priire la
condiiile, etapele de selecie si statutul dobandit in perioada scolarizarii si dupa
incadrarea in instituie.
Serviciul Romn de Informaii ofer noilor ncadrai:
posibilitatea desasurarii unei actiitai dinamice intr-o instituie de
prestigiu,
aloriicarea superioara a aptitudinilor personale intr-un mediu stabil,
promoarea in cariera pe baza competenelor si perormanelor proprii,
ormarea proesionala complexa,
asistena medicala si posibilitai aantajoase de recuperare
medicala si odihna,
pachet salarial motiant si recompensarea perormanelor proesionale
prin acordarea de prime sau sporuri.
ncadrrile n Serviciul Romn de Informaii se fac n funcie de
nevoile Serviciului, cu respectarea preederilor l.G. nr. 585,2002 priind
elementele de incompatibilitate pentru accesul la inormaii secrete de stat.
Specificul Serviciului impune capacitate de adaptare, rezistena la stres in
regim de program prelungit, atenie concentrata si distributia de niel ridicat,
perseerena, dorina de perecionare continua, un bun echilibru psiho-emoional,
abilitai de comunicare.
Procesul de selecie const n parcurgerea unor etape eliminatorii,
care presupun susinerea interiurilor de selecie si a examinarilor proesionale,
psihologice, medicale si pentru ealuarea cunostinelor de limbi straine, de cultura
generala si de utilizare a calculatorului.
Reperele deontologice ale personalului Serviciului sunt: loialitatea aa
de ara, aa de principiile si alorile democraiei si statului de drept si respectarea
legilor arii.

Angajaii Sericiului trebuie sa accepte interzicerea sau restrangerea exerciiului


unor drepturi si libertai, potriit preederilor legale, sa pastreze conidenialitatea in
legatura cu actiitatea desasurata si sa adopte un comportament care nu aecteaza
interesele si imaginea instituiei.
II . Condiiile generale de ncadrare
Candidaii trebuie:
sa aiba cetaenia romana si domiciliul in ara ,atat candidaii, cat si
soii,soiile acestora,,
sa cunoasca oarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si
corect in limba romana,
sa aiba pregatirea corespunzatoare corpului militar in care urmeaza sa ie
incadrai conorm Legii priind statutul cadrelor militare si o expertiza
adecata in domenii de interes pentru Sericiul Roman de Inormaii,
media absolirii si rezultatele obinute pe parcursul anilor de studiu pot
reprezenta criterii de departajare,
sa ie api medical pentru corpul militar in care urmeaza sa ie
incadrai,
sa ie api psihologic pentru corpul militar in care urmeaza sa ie
incadrai,scolarizai,
pentru incadrarea ca oier, sa cunoasca cel puin o limba straina ,alta
decat limba materna, si sa aiba studii superioare,
sa aiba cunostine de operare PC,
sa probeze o conduita ciica si morala corespunzatoare,
sa nu i ost condamnai penal printr-o hotarare judecatoreasca
ramasa deinitia pentru o inraciune saarsita cu intenie sau sa i
executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a saarsirii unei
inraciuni din culpa, sa nu ie in curs de cercetare sau judecata,
sa nu ie inscrisi in partide sau organizaii politice sau sa declare, sub
semnatura, ca, odata cu incadrarea, or renuna la aceasta calitate,
sa nu ie asociai unici si sa nu participe direct la administrarea ori
conducerea unor societai comerciale sau sa declare, sub semnatura, ca,
odata cu incadrarea, or renuna la aceste calitai si,sau preocupari,
sa ie dispusi sa-si indeplineasca actiitatea in orice zona a teritoriului
naional, potriit intereselor si neoilor instituiei,
sa accepte eriicarile de securitate preazute in l.G. nr. 585,2002
pentru determinarea eentualelor elemente de incompatibilitate priind
accesul la inormaii secrete de stat.
Veriicarea modului in care sunt respectate angajamentele si responsabilitaile
asumate nu inceteaza dupa incadrare.

III. Personalul Serviciului Romn de Informaii


n conormitate cu preederile Legii priind organizarea si uncionarea
Sericiului Roman de Inormaii, personalul acestuia se compune din cadre militare
si salariai ciili, care indeplinesc atribuii operatie, tehnice si administratie,
precum si din soldai si gradai oluntari.
Potriit criteriilor de management al carierei, in uncie de postul ocupat si
domeniul de actiitate, de capacitaile indiiduale si necesitaile instituiei, in
Sericiul Roman de Inormaii se aplica principiul ormarii continue a angajailor,
prin angrenarea acestora in dierse orme si programe de pregatire.
Cadrele militare ale Sericiului Roman de Inormaii au toate drepturile si
obligaiile preazute de reglementarile legale, statutul si regulamentele militare.
Salariaii ciili sunt supusi dispoziiilor Codului muncii si celorlalte preederi
legale si regulamentare ale Sericiului Roman de Inormaii.
Soldaii si gradaii oluntari constituie un corp distinct de personal militar,
recrutat pe baza de oluntariat si situat la baza ierarhiei militare.
Potriit gradelor pe care le au, cadrele militare ale Sericiului sunt constituite pe
urmatoarele corpuri: al oierilor, al maistrilor militari si al suboierilor.
IV. Modaliti de asigurare a personalului Serviciului
A. Pentru completarea eectielor de oieri in actiitate, Sericiul Roman de
Inormaii dispune de urmtoarele modaliti:
cursuri universitare de licen pentru ormarea oierilor operatii de
inormaii,
cursuri universitare de masterat pentru ormarea oierilor operatii
de inormaii,
ncadrarea direct a unor specialiti in domenii de interes pentru
actiitatea instituiei.
J. Cursurile universitare de licen pentru formarea ofierilor
operativi de informaii
n conormitate cu preederile l.G. nr. 1418,2006 pentru aprobarea
Metodologiei de ealuare externa a standardelor de reerina si a listei indicatorilor
de perormana a Ageniei Romane de Asigurare a Calitaii si naamantului
Superior` ,ARACIS,, Academia Naional de Informaii "Mihai Viteazul"
organizeaz cursuri universitare de licen, orma de inaamant zi`, in cadrul
lacultaii de Inormaii, in specializarile Psihologie - inormaii` si Comunicare si
relaii publice - inormaii`.

Durata acestor cursuri este de 3 ani, ulterior pregatirea iind completata si


aproundata sub orma studiilor uniersitare de masterat si a studiilor de doctorat.
La aceste cursuri se pot inscrie exclusi absolenii inaamantului liceal, cu
diploma de bacalaureat, care au arsta maxima de 23 ani implinii in anul organizarii
concursului.
Condiiile de inscriere si detaliile priind numarul de locuri, programul de
desasurare a concursului si coninutul probelor sunt comunicate prin oerta de
scolarizare a Sericiului pentru anul uniersitar in care se organizeaza examen de
admitere pentru inaamantul uniersitar de licena, publicata in presa si pe site-ul
instituiei ,www.sri.ro,.
2. Cursurile universitare de masterat pentru formarea ofierilor
operativi de informaii
n conormitate cu preederile l.G. nr. 404,2006, Sericiul Roman de
Inormaii organizeaza anual, prin Academia Naionala de Inormaii "Mihai
Viteazul", concursuri de admitere la cursurile uniersitare de masterat
Managementul actiitaii de inormaii pentru securitate naionala`, cu durata de 1
an si 5 luni.
Oerta se adreseaza exclusi absolenilor inaamantului superior, cu examen
de licena sau de diploma, care indeplinesc condiiile generale pentru incadrarea in
Sericiul Roman de Inormaii si accepta sa lucreze in unitaile in care or i
repartizai conorm neoilor Sericiului.
Condiiile de inscriere si detaliile priind programul de desasurare a
concursului, numarul de locuri si coninutul probelor sunt comunicate anual, prin
oerta de scolarizare a Sericiului, publicata in presa si pe site-ul instituiei
,www.sri.ro,.
3. ncadrarea direct ca ofieri a unor specialisti in domenii de interes
pentru actiitatea instituiei se realizeaza in uncie de neoile iecarei unitai, cu
respectarea condiiilor preazute in Legea priind statutul cadrelor militare si a celor
generale de incadrare.
Candidaii trebuie sa ie absoleni ai inaamantului superior, cu examen de
licena sau de diploma, cu experiena in domeniul in care s-au specializat. Media de
absolire si rezultatele obinute pe parcursul anilor de studiu pot reprezenta criterii
de departajare.

B. Lfectivele de maitri militari ale Serviciului Romn de


Informaii se completeaz cu:
absoleni ai instituiilor de inaamant pentru ormarea maistrilor
militari,
maistri militari transerai de la alte instituii militare pe specialitaile
necesare Sericiului,
maistri militari in rezera care au promoat testele de aptitudini si
indeplinesc condiiile legale, precum si pe cele stabilite prin dispoziii
interne priind rechemarea in randul cadrelor actie.
C. Lfectivele de subofieri ale Serviciului Romn de Informaii se
completeaz cu:
absoleni ai instituiilor de inaamant pentru ormarea suboierilor,
suboieri transerai de la alte instituii militare pe specialitaile
necesare Sericiului,
soldai si gradai oluntari ai Sericiului care indeplinesc condiiile
generale, promoeaza testele de aptitudini si concursul,examenul
susinut in scopul incadrarii ca suboieri,
suboieri in rezera care au promoat testele de aptitudini si indeplinesc
condiiile stabilite prin reglementarile interne pentru rechemarea in
actiitate,
alte persoane cu experiena proesionala si cu pregatire pe specialitaile
necesare Sericiului, care au promoat testele de aptitudini si
indeplinesc condiiile generale pentru incadrare ca suboieri.
D. Salariaii civili din Serviciul Romn de Informaii au statut de
personal contractual si sunt supusi dispoziiilor Codului muncii si celorlalte
preederi legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
Angajarea acestora se eectueaza in conormitate cu preederile Codului
muncii si ale reglementarilor Sericiului Roman de Inormaii.
L. Soldaii i gradaii voluntari constituie un corp distinct de personal
militar proesionist, recrutat pe baza de oluntariat.
Candidaii trebuie sa aiba memorie izuala, o buna percepie asupra spaiului si
timpului, aptitudini de comunicare, capacitate de a ealua si lua decizii, iteza buna
de reacie.
De asemenea, trebuie sa ie api din punct de edere psihologic, medical si al
pregatirii izice.
Acestia sunt angajai pe baza unui contract, cu respectarea legislaiei in
domeniu.

Daca abilitaile si calitaile dumneaoastra corespund condiiilor prezentate mai


sus si dorii sa participai la ormele de scolarizare organizate de Academia Naionala
de Inormaii "Mihai Viteazul" sau sa ii incadrai in Sericiul Roman de Inormaii,
indierent de categoria de personal ,militar sau ciil,, a putei adresa conducerii
instituiei cu o cerere scrisa, care a i insoita de un Curriculum Vitae. Documentele
or i depuse sau trimise prin posta la Biroul de Relaii cu Publicul, din Bucuresti,
Bdul. Libertaii nr. 14D - sector 5 ori la sediul Direciilor Judeene de Inormaii ale
Sericiului, corespunzatoare domiciliului, respecti locului de munca pe care il aei.
Cererea de ncadrare - semnat olograf - i Curriculum Vitae (completat
obligatoriu la toate rubricile) vor fi redactate n limba romn, conform
modelelor de pe pagina web a Serviciului Romn de Informaii (www.sri.ro).
Acestea vor fi nsoite de copii ale documentelor de studii, stare civil i
vechime nmunc.
Prezentarea unui Curriculum Vitae incomplet va atrage dup sine
nenregistrarea cererii formulate .

NTRLBARI IRLCVLNTL PRIVIND NCADRARLA


N SLRVICIUL ROMN DL INIORMA[II
J. ncadrarea barbailor in Sericiul Roman de Inormaii mai este
condiionata de indeplinirea stagiului militar
Rspuns: Nu.
2. Unde pot i solicitate detalii suplimentare in legatura cu oportunitaile de
incadrare in Sericiul Roman de Inormaii
Rspuns: Detalii suplimentare in legatura cu oportunitaile de incadrare
in Sericiul Roman de Inormaii pot i solicitate la Biroul de
Relaii cu Publicul, din Bucuresti, Bd. Libertaii nr. 14 D - sector 5
sau la sediile Direciilor Judeene de Inormaii ale Sericiului,
corespunzatoare domiciliului, respecti locului de munca al
solicitantului.
3. Nu am cetaenie romana si locuiesc de mult timp in Romania. Lxista
posibilitatea angajarii mele in Sericiul Roman de Inormaii
Rspuns: Cererea de incadrare nu poate i soluionata aorabil intrucat, in
conormitate cu preederile art.16 alin. 3 din Constituie,
unciile si demnitaile publice, ciile sau militare pot i ocupate,
in condiiile legii, de persoanele care au cetaenie romana si
domiciliul in ara`.
4. Care sunt sansele unei persoane de a i incadrata in Sericiul Roman de
Inormaii
Rspuns: Pot deeni cadre ale Sericiului Roman de Inormaii persoanele
care indeplinesc condiiile preazute de legile in igoare, cu
pregatire adecata domeniului in care se intenioneaza
incadrarea, promoeaza testele de aptitudini si intrunesc
condiiile stabilite pentru acordarea autorizaiei de acces la
inormaii clasiicate.

S. Cat dureaza procedurile de selecionare,eriicare pentru


incadrarea in Sericiul Roman de Inormaii
Rspuns: Aand in edere complexitatea etapelor ce trebuie parcurse,
in uncie de domeniul in care se intenioneaza incadrarea,
durata este cuprinsa, de regula, intre 6 si 9 luni. n termen de
30 zile de la depunerea, respecti inregistrarea cererii, petenii
sunt contactai in ederea programarii la un interiu sau, dupa
caz, or primi un raspuns din partea Biroului de Relaii cu
Publicul al instituiei.
6. n ce consta procesul de selecie
Rspuns: Procesul de selecie consta in parcurgerea unor etape
eliminatorii, care presupun susinerea interiurilor de selecie
si a examinarilor proesionale, psihologice, medicale si pentru
ealuarea cunostinelor de limbi straine, de cultura generala si
de utilizare a calculatorului.
www.sri.ro
www.sri.ro
www.sri.ro
w
w
w
.
s
r
i
.
r
o
www.sri.ro
w
w
w
.
s
r
i
.
r
o
www.sri.ro

Sericiul Roman de Inormaii


Biroul de Relaii cu Publicul,
Bucuresti,
B-dul. Libertaii nr. 14 D, sector 5
1el.: 021.410.60.65
lax: 021.410.25.45
relaiisri.ro

Academia Naionala de Inormaii


"Mihai Viteazul"
Bucuresti, Str. Odai nr.20
anisri.ro, masterproesionalsri.ro
licentasri.ro
1el.,lax: 021.310.4.50

S-ar putea să vă placă și