Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa: a XI-a B

Nume i prenume:
EVALUARE
I. ncercuii rspunsurile corecte:
Total 20 p
1. Secia servicii bancare face parte din:
a) Biroul arife !i documentare c) Biroul "ublicitate
b) Biroul ra#c accesoriu d) Biroul $ifu%are !i #!ier &eneral
'. Biroul care (nc)eie contracte !i elaborea%* planuri de promovare
publicitare este:
a) Biroul "ublicitate c) Biroul arife !i documentare
b) Biroul urism d) Biroul ra#c-accesoriu
+. Biroul care se ocup* cu elaborarea pro&ramelor turistice este:
a) Biroul urism c) Biroul arife !i documentare
b) Biroul ransporturi d) Biroul ra#c-accesoriu
,. Biroul care vinde polie de asi&urare este:
a) Biroul $e%voltare c) Biroul arife !i documentare
b) Biroul ransporturi d) Biroul ra#c-accesoriu
II. Completai spaiile punctate cu rspunsurile
corecte: Total 20p
Biroul urism este or&ani%at pe urm*toarele o#cii i sec-ii:
.#ciul.................................................
Sec-ia...........................................
Sec-ia............................................
Sec-ia............................................
.#ciul..................................................
Sec-ia............................................
Sec-ia.............................................
Sec-ia.............................................
III. Asociai irourile a!eniei "in coloana A cu
operaiunile te#nice "es$%urate &n ca"rul
acestora "in coloana . Total '(p
A. IR)URILE A*E+,IEI B. )-ERA,IU+I TE.+ICE
/E0123URATE + CA/RUL
ACE0T)RA
1. Biroul urism a) /ntocmete calcula-ia de pre-
'. Biroul arife i documentare b) 01pedia%* documenta-ia2
materialele publicitare i
coresponden-a
+. Biroul Secretariat c) 0mite i vinde poli-e de
asi&urare
,. Biroul ra#c-3ccesoriu d) /nc)eie contracte i elaborea%*
planuri de promovare
4. Biroul ransporturi e) 5edactea%* i e1pedia%*
coresponden-a 6prin fa12 e-mail2
pot*)
7. Biroul "ublicitate f) /ntocmete2 tip*rete i
difu%ea%* #e de documentare
pentru #ecare localitate de
interes turistic
8. Biroul $ifu%are i #ier &eneral &) Stabilete condi-iile i tarifele de
v9n%are a biletelor2 precum i
comisioanele practicate de
a&en-ie
:. Biroul $e%voltare
IV. Carateri4ai iroul Transporturi .
Total 5(p


imp de lucru: 4; minute
)6ciu 50p
ARE7 /E C)RECTARE 3i +)TARE
I. 0e acor" 08( puncte pentru 6ecare rspuns corect.
Total 20p
1. b) ;24p
'. a) ;24p
+. a) ;24p
,. d) ;24p
II. 0e acor" 50 puncte pentru 6ecare o6ciu %i seciile a$erente.
Total 20p
Biroul urism este or&ani%at pe urm*toarele o#cii i sec-ii:
.#ciul "roduc-ie ,p
Sec-ia pro&rame 'p
Sec-ia operativ* 'p
Sec-ia con&rese 'p
.#ciul 5ecep-ie ,p
Sec-ia contracte 'p
Sec-ia receptiv* &eneral* 'p
Sec-ia operativ* 'p
III. 0e acor" ( puncte pentru 6ecare asociere corect.
Total '(p
1-nu are corespondent2 '-f2 +-e2 ,-c2 4-&2 7-d2 8-b2 :-a
IV. 0e acor" 5( puncte pentru un rspuns complet care s
cuprin": Total 5(p
<urni%ea%* informa-iile necesare conceperii pro&ramelo turistice
4p
3si&ur* i (nc)iria%* mi=loacele de transport solicitate din parcul auto
propriu 4p
/nc)eie contracte cu diferite #rme de transport2 la solicitarea biroului de
turism 4p


)6ciu 50p