Sunteți pe pagina 1din 458

Pr. lect. dr.

Teofil Tia
Noiuni generale de
PSIHOLOGIE PASTORAL
1
Alba Iulia
2004-2005
Noiuni generale de
PSIHOLOGIE PASTORAL
Pe robul nelept l vor sluji oamenii liberi.
.

Introducere: Fizionomia Psiholoiei Pastorale
Psihologia pastoral este o ramur! a "siholoiei
care are #n obiecti$ "rocesele "siholoice inerente
acti$it!%ii "astorale. &a este o disci"lin! sectorial!
recent! a teoloiei 'care se ancoreaz! #n dialoul
tradi%ional interdisci"linar dintre teoloie (i "siholoie)
2
consist*nd #n aplicarea principiilor psihologice, a
metodelor psiho-diagnostice i psiho-terapeutice,
precum i a demersurilor experimentale de cercetare i
de interpretare psihologic, la ntreaga serie de
probleme privitoare la teologia i practica pastoral.
+efini%ia aici "ro"us! reu(e(te #ntr-o anumit!
m!sur! s! delimiteze sectorul propriu psihologiei
pastorale, #ntruc*t defini%ia oric!rei disci"line
"siholoice trebuie s! includ! sectorul s"ecific c!ruia i
se adreseaz! 'de e-em"lu, psihologia religiei studiaz!
fenomenele reliioase ca e-"erien%! subiecti$!.
psihologia educaiei studiaz! "rocesele "siholoice
inerente "racticii educati$e etc.). Psiholoia "astoral! se
intereseaz! deci de procesele psihologice care au loc
ntr-un context pastoral
1
, respectiv situaiile n care sunt
angajate dou sau mai multe persoane (una dintre
acestea fiind de obicei "reotul "!stor
2
, ntr-un dialog
care presupune relaia cu !umne"eu.
Psiholoul francez /.-0. Pohier a obser$at c!
1reliia a #nce"ut s! utilizeze #n $ederea realiz!rii
1
2Putem $orbi de un conte-t "astoral atunci c*nd se instaureaz! o rela%ie inter-"ersonal! #ntre un "reot (i una sau
mai multe "ersoane '1subiec%i "astorali1) deschii prezenei transcendenei. Psiholoia "astoral! ca nou!
disci"lin! teoloic! a fost im"us! de e-ien%ele concrete ale muncii "!storului de suflete. 0embrii clerului sunt
chema%i s! fac! fa%! multor roluri #ntr-o societate democratic!: "reo%i, "rofesori, asisten%i sociali, administratori,
3urnali(ti etc. +incolo de rolurile 1tradi%ionale1, ast!zi de$ine tot mai solicitat "reotul #n calitatea lui de 1sf!tuitor1,
c!ruia credincio(ii s! i se "oat! adresa #n momentele de criz! ale $ie%ii lor 'conflicte con3uale (i familiale, decizii
ma3ore de luat #n $ia%!, doliu, "robleme etc.)4, cfr. 5iuse""e 6o$ernio, #a persona e l$a"ione del mediatore
pastorale. %spetti personali, ed. FTI6, Pado$a, 1778, ". 8
2
2&-ist! o $arietate de roluri sau de func%ii c!rora trebuie s! le fa%! fac! cu com"eten%! "reotul: "redicator,
duho$nic, "!stor, #n$!%!tor-"rofesor, oranizator, administrator. 9nul din rolurile tot mai "retinse "reotului #n
e-ercitarea res"onsabilit!%ii lui #n le!tur! cu comunitatea este acela de sftuitor. :n trecut, aceasta este #n str*ns!
cone-iune cu aceea de vindecare a r!nilor interioare. Aceste dou! com"eten%e erau nedeta(abile #n trecut,
0*ntuitorul #nsu(i a$*nd simultan "e am*ndou!. :n istoria recent! ele a"ar se"arate: "reotul se ana3eaz! #n mod
s"ecial #n acti$itatea "astoral!, #n tim" ce diferi%i al%i s"eciali(ti 'medici, "sihotera"eu%i, "siholoi) se dedic!
$indec!rii 'fizice (i mentale)4, &bidem, ". 7.
;
"ro"riilor obiecti$e, tehnici ale "siholoiei. acest uz este
#n "rimul r*nd "ractic, dar acesta "resu"une im"licit o
acce"tare a conce"telor (i teoriilor "siholoice1.
;
:n
e"oca contem"oran!, #n care oricare (tiin%! trebuie s!
res"ire aerul inter-disci"linarit!%ii, teoloia la r*ndul ei,
colaboreaz! cu alte (tiin%e, "recum "siholoia
4
,
socioloia (i antro"oloia cultural!. <a"ortul care se
stabile(te #ntre "siholoie
5
(i teoloie, aranteaz! "e de o
"arte, independena celor dou! (tiin%e (i speci'icul
metodei de cercetare a fiec!reia, iar "e de alt! "arte
"ermit o fertil! colaborare #ntre s"eciali(tii acestora.
:n istoria (tiin%elor, "utem $orbi des"re e-isten%a a
trei mari modele de ra"ort #ntre "siholoie (i teoloie:
modelul ierarhic (1) modelul utilizrii funcionale (!)
i modelul dialogului interdisciplinar ("). Primul dintre
aceste modele de ra"ortare, cel ierarhic, este anacronic,
#ntruc*t acesta considera teoloia dre"t (tiin%a su"rem!
care ofer! tuturor celorlalte (tiin%e bazele ultime (i
cadrul ideoloic su"rem, #n limitele c!ruia ele #(i "ot
formula i"otezele (i teoriile. Ast!zi nici un "siholo, ca
ade$!rat om de (tiin%!, nu ar mai acce"ta o astfel de
;
/.-0. Pohier #n $olumul: (sihologie i )eologie, Paoline, Torino, 1771
4
Ast!zi, teoloia se orienteaz! s"re "siholoie, socioloie (i alte (tiin%e, #ntruc*t dez$oltarea acestora #n cadrul
culturii contem"orane este ca"abil! s! ofere noi instrumente de #n%eleere a mesa3ului lui +umnezeu "entru lumea
de ast!zi. Toate aceste (tiin%e desco"er! noi dimensiuni ale realit!%ii umane, modific! "ers"ecti$a din care omul se
"ri$e(te "e sine #nsu(i (i lumea #n care tr!ie(te, "ermi%*nd astfel o mai "rofund! (i mai detaliat! #n%eleere a
"lanului lui +umnezeu cu umanitatea contem"oran!.
5
Putem a"recia c! (i "siholoia are ne$oie de teoloie #ntr-o anumit! m!sur!. Aceasta "entru c! (i "siholoia, ca
(tiin%! antro"oloic!, vehiculeaz o anumit viziune despre om i lucreaz cu o anumit teorie a valorilor# deci,
ea #nse(i este condi%ionat! de o anumit! antro"oloie (i de o anumit! etic!, "e care cel mai adesea o #m"rumut!
din cultura $remii #n care se dez$olt!. =ri, #n ad*ncul culturii euro"ene bate o inim! #n mod inconfundabil
cre(tin!. Iar "siholoia, dac! dore(te s! #n%elea! #n "rofunzime antro"oloia, etica (i mentalitatea lumii moderne,
trebuie s! cerceteze bazele cre(tine ale culturii contem"orane.
4
limitare a libert!%ii sale de cercetare (i de e-"erimentare.
Pericolul de a "une (i azi #n a"licare acest ra"ort
"*nde(te totu(i "e s"eciali(tii ambelor (tiin%e, atunci
c*nd ace(tia 'fie ei "siholoi, fie teoloi) absolutizeaz!
'mai mult sau mai "u%in con(tient) "ro"ria (tiin%!,
consider*nd-o dre"t unica cu ade$!rat 2(tiin%ific!4 (i
desconsider*ndu-le "e celelalte. Aceasta atitudine
1#n*mfat!1 face im"osibil! o ade$!rat! colaborare #ntre
aceste dou! (tiin%e.
*odelul utili"rii 'uncionale este foarte $echi.
Potri$it lui, o (tiin%! asum! rezultatele unei alte (tiin%e,
"un*ndu-le la baza cercet!rilor din "ro"riul sector de
interes, recunosc*nd $aliditatea metodei (tiin%ifice a
celeilalte (tiin%e. :n acest caz deci, o (tiin%! se consult!
cu cealalt!, f!r! ca una s! abandoneze rolul ei de
1informatoare1 iar cealalt! "e cel de 1ascult!toare1.
Potri$it acestui model #ns!, cele dou! (tiin%e nu intr!
#ntr-un autentic dialo, deoarece fiecare #(i acce"t!
definiti$ rolul asumat din start.
*odelul dialogului interdisciplinar "resu"une ca
cele dou! (tiin%e s! #(i schimbe rolurile, fiecare de$enind
1ascult!toare1 (i res"ecti$ 1informatoare1. >ine#n%eles c!
e-ist! anumite condi%ii f!r! de care nu se "oate instaura
un ade$!rat dialo interdisci"linar #ntre teoloie (i
"siholoie: #n "rimul r*nd, at*t teoloul c*t (i "siholoul
trebuie s! renun%e la "reten%ia c! (tiin%a #n care fiecare
dintre ei este s"ecialist constituie unica ra"ortare
(tiin%ific! $alid! la realitate. #n al doilea r*nd, s"eciali(tii
5
celor dou! (tiin%e trebuie s! fie 1bilin$i1, adic! trebuie
s! $orbeasc! (i s! #n%elea!, "e l*n! limba3ul (tiin%ific
al "ro"riei (tiin%e (i "e al celeilalte, cunosc*ndu-i #ntr-o
anumit! m!sur! metodoloia (tiin%ific!. #n al treilea
r*nd, cele dou! (tiin%e trebuie s! aib! un teren comun de
interes, #n care s! se #nt*lneasc!.
$erenul comun de interes at*t al teoloiei c*t (i al
"siholoiei #l constituie omul, ambele fiind (tiin%e
antro"oloice, chiar dac! teoloia este "rin e-celen%! o
(tiin%! 1teo-loic!1. ?eea ce le diferen%iaz! este, de fa"t,
metoda de cercetare "ro"rie fiec!reia. Aceste (tiin%e $or
r!m*ne "ermanent distincte, dac! fiecare #(i $a "!stra
fidelitatea la "ro"ria metod! de cercetare.
@
1. Imagini false ale lui Dumnezeu
A
ce troneaz !n su"con#tientul omului contem$oran
+el inteligent i ndreapt de'ectul privind
de'ectul altuia.
,x vitio alterius sapiens emendat suum.
Imagini %emonice su"con#tiente %es$re
Dumnezeu
Pentru #nce"ut ne $om ocu"a de imaginile false ale
lui %umnezeu e&istente n subcontientul
contemporanilor notri, imaini frec$ent #nt*lnite de
c!tre "siholoi, "sihotera"eu%i (i "reo%i #n acti$itatea lor.
Pe l*n! 2dumnezeul "ede"sitor4, (i 2dumnezeul
mor%ii4, sunt des #nt*lnite imainile unui 2dumnezeu
contabil4 (i ale unui 2dumnezeu al eficien%ei4 'care
"retinde eficien%!). Au fost de asemenea #nt*lnite
imainile unui 2dumnezeu #n(el!tor4, 2dumnezeu tiran4
sau dumnezeu 2dis"re%uitor de oameni4. Toate aceste
imaini sunt corelate celei de -!umne"eu aspru
judector4 care "une "ermanent la #ncercare oamenii, #i
"ede"se(te "entru "!catele lor "rin tot felul de suferin%e
"e acest "!m*nt, iar "entru lumea de dincolo contureaz!
"ers"ecti$a unei $e(nice os*nde.
?onfiurarea #n mintea multora a imainii unui
+umnezeu care "ede"se(te #n mod r!zbun!tor este
im"utabil! unei doctrine a m.ntuirii patronat de logica
dreptii punitive. 2=rdinea tulburat! de om "rin re$olta
lui "!c!toas! #m"otri$a lui +umnezeu "oate fi restabilit!
8
numai ra%ie unei "ede"se cores"unz!toare4. :n loica
"!cat-"edea"s! a doctrinei 2satisfac%iei4 din teoloia
romano-catolic! B de e-em"lu B "ede"sirea de$ine
modul de restabilire a ordinii ontoloice, "rin
intermediul c!reia fiec!ruia #i $ine dat ceea ce merit!.
Aceast! idee des"re +umnezeu, s"ecific!
soterioloiei catolice, a fost #nsu(it! de cultura
occidental! secularizat!. +octrina 2satisfac%iei4 este
com"let str!in! de soterioloia ortodo-!. :n =rtodo-ie
troneaz! imainea unui +umnezeu definit de "!rintele
6iluan Athonitul dre"t 2iubirea care nu ne "oate refuza
nimic4.
@
?u toate acestea, imainea unui +umnezeu
"ede"sitor a "!truns (i #n s"a%iul ortodo-, odat! cu
#nsu(irea de acesta a culturii occidentale secularizate.
Presiunea acestui ti" de cultur! asu"ra celei locale, est-
euro"ene a fost at*t de "uternic! #nc*t a ie(it biruitoare
asu"ra $echii culturi orientale #n care trona o imaine
des"re un +umnezeu 2iubire4 dezinteresat! fa%! de
oameni.
:n teoloia romano-catolic! contem"oran! este #ns!
#n act o schimbare fundamental n paradigmele
doctrinei m'ntuirii. Actualmente soterioloia romano-
catolic! nu se mai fundamenteaz! "e o 2dre"tate4 di$in!
"ede"sitoare (i r!zbun!toare, ci este orientat! s"re
iubirea transformatoare, transfiuratoare (i creatoare a
lui +umnezeu fa%! de #ntreaa crea%ie. Pentru c! Iisus
Cristos a e-"erimentat iubirea Tat!lui "*n! la moarte, &l
#i cheam! "e to%i oamenii s ias din spirala rzbunrii
@
?u$. 6iluan Athonitul, /ntre iadul de"ndejdii i iadul smereniei, ed. +eisis, Alba Iulia, 1774, ". 145.
7
invit'ndu(i s intre n )*mpria+ n care este
suveran iubirea.
A
Iubirea autentic! nu ia #n considerare "rinci"iul
echi$alen%ei sau al com"ensa%iei '2+au "entru ca s!
"rimesc #n schimb4).
8
&ubirea divin nu este n mod
simplu remunerativ, ci #l "rime(te (i #l acce"t! "e om
a(a cum el este. +umnezeu $a ac%iona #n $irtutea iubirii
sale infinite chiar (i la 3udecata final! (i nu $a %ine cont B
"ede"sind sau r!s"l!tind B doar de un trecut "ietrificat #n
cli"a mor%ii #n mod ire$ersibil. &l $a "urifica "e oameni
"rin re$elarea misterului s!u intim, "rin in$itarea tuturor
de a "artici"a la iubirea sa di$in!.
Du arareori situa%iile dificile, bolile, moartea,
handica"ul, crizele de orice fel din $ia%! sunt "erce"ute
(i inter"retate de unii oameni ca fiind efecte ale
)dreptii punitive sau rzbuntoare+ a lui %umnezeu.
,
?*nd e-"erien%ele neati$e sunt #n%elese (i inter"retate #n
lumina +umnezeului-iubire, omul se "oate #ntreba: ?e
"ot #n$!%a din aceast! e-"erien%! traumatic! din $ia%a
meaE ?e mesa3 "ot s! tra din aceastaE 6ub acest as"ect,
2dre"tatea necru%!toare4 a lui +umnezeu "oate con%ine
A
Fia%a (i fa"tele 0*ntuitorului de$in astfel "unctul de referin%! (i criteriul de 3udecat! "ri$itor la "!cat, (i #n
acela(i tim" manifest! un nou mod de a concepe iubirea lui !umne"eu, ce $rea s! se e-tind! la to%i oamenii (i la
$ia%a lor social!. A se $edea #n acest sens 5iordano Frosini, )eologia oggi. 0na sintesi aggiornata e attuali""ata,
ed. +ehoniane, >olona, 177@, cu "rec!dere ca"itolele &l peccato originale '111-1;0) (i #a gra"ia di +risto '".
18;-208).
8
&-"resia 2+!ruind $ei dob*ndi4 a fost totu(i cu mare ecou #n lumea ortodo-!, e-"rim*nd #ns! ade$!rul c!
realit!%ile materiale concrete "ot fi transferate #n lumea $alorilor s"irituale eterne. P!rintele Dicolae 6teihardt are
chiar un $olum astfel intitulat, a"!rut #n edi%ia a "atra la editura +acia, ?lu3 Da"oca, 2000.
7
2+ac! se "ri$esc #ns! lucrurile mai #n "rofunzime, se $a $edea c!, "e l*n! c*te$a elemente ine-"licabile, e-ist!
multe fa"te, e-terne sau interne, care sunt consecine ale unor comportamente sau moduri de via nrdcinate
n cuvintele sau n -mesajele cheie negative1 ale oricrei persoane umane1, Garl Frielinsdorf, *a !io non e$
cosi$. 2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache di !io, ed. 6an Paolo, 0ilano, 1775, ". @@.
10
#n sine un a3utor considerabil "entru a continua cu a$*nt
drumul s"re o 2$ia%! abundent!4.
Trebuie deci s! lu!m #n considerare toate as"ectele
$ie%ii noastre, chiar (i cele neati$e, n lumina imaginii
globale a lui %umnezeu ce se desprinde din revelaia
lui %umnezeu. ?itind cu aten%ie 6f*nta 6cri"tur!, nu ne
este reu s! des"rindem din Fechiul Testament o
imaine des"re un +umnezeu Tat! as"ru, aresi$ (i
$iolent, care "retinde e$reilor s! treac! "rin ascu%i(ul
s!biei "e to%i locuitorii "!m*ntului ?anaan, #nchin!tori la
idoli.
10
Pe de alt! "arte #ns!, aceast! imaine trebuie s-o
corel!m celei neotestamentare, conturate de 0*ntuitorul
Iisus Cristos, care ne-a s"us 2ultimul cu$*nt4 "ri$itor la
ade$!rata identitate a lui +umnezeu Tat!l.
&maginile demonice ale lui !umne"eu se reali"ea"
i se stabili"ea" atunci c.nd 3 n mod absolut
incontient 3 sunt absolutizate emoional anumite
interpretri ale lui %umnezeu ast'el nc.t una dintre
acestea ajunge s domine un individ, 'r s mai 'ie
niciodat relativi"at, integrat sau deschis spre
realitatea complex i global a autenticului !umne"eu,
+are este un !umne"eu al vieii i al iubirii. ?eea ce se
e-"erimenteaz! #n situa%iile dificile din $ia%a unui om
este inter"retat mai mult #n baza sentimentului dec*t al
ra%iunii.
0en%ion!m acum c! imainea des"re +umnezeu
"oate fi rezultatul unei e&periene emotive sau o
10
A se $edea #n acest sens 5urie 5eoriu B ?ristian Tia, !espre m.ntuirea su'letului n era post-industrial, ed.
Info, ?raio$a, 2000, ". 17.
11
simpl achiziie intelectual. Prin educa%ie reliioas!,
omul "oate dob*ndi cuno(tin%e des"re +umnezeu,
a3un*nd s! cunoasc! multe lucruri des"re &l, dar
aceasta nu este o cunoa(tere real! a 6a, #ntruc*t
constituie o sim"l! 2instruc%ie4 teoretic!. Ade$!rata
imaine des"re +umnezeu este cea dob*ndit! #n urma
unei e-"erien%e emoti$e, adic! a unor tr!iri duho$nice(ti.
?hiar dac! un om, din "unct de $edere teoretic, acce"t!
(i m!rturise(te c! +umnezeu este bun, dre"t, sf*nt,
iubitor, este "osibil ca el s! nu 2cread!4 realmente acest
lucru, #ntruc*t m!rturisirea lui nu este rezultatul unei
e-"erien%e interioare, duho$nice(ti. :n acest caz, #n
momentul #n care omul se $a confrunta cu o criz!
"rofund! #n $ia%!, imainea teoretic! des"re un
+umnezeu 2bun4 se $a dizol$a ra"id, se $a zudui din
temelii, iar el $a r!m*ne cu imainea des"re +umnezeu
dob*ndit! #n trecut, #n co"il!rie, #n urma unor e-"erien%e
emoti$-sentimentale. =mul este minte (i inim!, ra%iune
(i sentiment, (i acestea am*ndou! au c*te un cu$*nt reu
de s"us #n conturarea imainii des"re +umnezeu a unui
indi$id.
?u facilitate se uit! adeseori c! diferitele imaini ale
lui +umnezeu sunt doar ni(te buc!%i din imensul i
grandiosul mo"aic4icoan repre"ent.ndu-l pe
!umne"eu, mozaic destinat s! r!m*n! "entru totdeauna
incom"let, #ntruc*t #ns!(i e-isten%a $e(nic! a omului este
un s"a%iu de continu! re$elare a lui +umnezeu omului,
12
niciodat! nea3un*ndu-se ca omul, fiin%! creat!, s!
cunoasc! e-hausti$ Fiin%a necreat!.
Dumnezeul care &u%ec #i $e%e$se#te
Imainea demonic! a lui 2+umnezeu care 3udec! (i
"ede"se(te4, st!"*ne(te din "!cate #n min%ile (i sim%irile
multora. &ste 3udec!torul amenin%!tor "e care
"sihanalistul T. 0oser #n $olumul s!u )-nto&icarea cu
%umnezeu+ #l descrie astfel: -Noi trebuie s ne temem
dar i s-l iubim pe !umne"eu1.
11
Fom #ncerca s! lectur!m (i analiz!m c*te$a
m!rturisiri care dez$!luie hido(enia unei astfel de
imaini des"re +umnezeu, "recum (i eneza acesteia.
N-am fost niciodat altceva dect unul
dintre cei apte frai i surori ai prinilor
mei i cred c expresia care defnete
perfect situaia mea este: unul ntre
atia. Cu alte cuvinte eu ca persoan n-
am fost niciodat altceva dect un anonim
dei se spune c !u m-ai c"emat pe nume i
te-ai #ndit n mod special la mine. $entru
tatl meu de exemplu eu existam % ca de
altfel toi ceilali frai ai mei % doar ca o vie
confrmare a potenei lui con&u#ale i
fortifcare a conceptului de sine. 'n ciuda
11
Garl Frielinsdorf, *a !io non e$ cosi$. 2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache di !io,
ed. 6an Paolo, 0ilano, 1775, ". 17.
1;
aerului autoritar ce-l avea i a (ravurii pe
care o manifesta n profesie ca om era sla(
i frmntat de an#oase. )cesta proftnd
de autoritatea sa de tat nu a pierdut nici o
oca*ie s-mi frn# spinarea n (ti. !oate
mi&loacele erau pentru el le#itime n
atin#erea scopului pe care-l avea i fcea
totul % declara el % n numele lui
+umne*eu i pentru (inele nostru. Ce
ne(unie,
Ni l-a (#at pe #t pe +umne*eu cu
&oarda i (astoanele i tot cu (astonul ne
smul#ea i declaraia pcatelor. - fric
mortal m cuprindea cnd se apropia seara
i % n mod special eu cel ce tre(uia s
devin preot % tre(uia s n#enunc"e*
naintea lui pentru a-i mrturisi ne(uniile
din cursul *ilei. .a sfrit primeam do*a
corespun*toare de (astoane pe spate sau
n palme. +e cte ori n-am primit o
pedeaps ar(itrar i nedreapt provocat
de distracia mamei mele care i spunea
totul. !re(uia s sufr totul fr s
(enefcie* de vreo aprare din partea cuiva
n timp ce !u +umne*eule al (tilor i al
(at&ocoririi mele erai pro(a(il spectator la
toate acestea r*nd cu sarcasm n
ateptarea de a face din mine un preot (un
14
i supus. Ca al aptelea nscut eram dator
s complete* numrul sfnt de apte copii.
$n acum am cre*ut ntotdeauna c tu
eti (unul +umne*eu care nele#e nevoile
mele cruia i pot ncredina suferinele i
crucea mea care m primete cu
(untate i mil care m c"eam pe nume
i n apropierea crui pot s m manifest
aa cum realmente sunt cu toat fora i
sl(iciunile mele. +ar acum te-am
identifcat cu adevrat... eti mult mai ru
dect propriul meu tat... el cel puin a
recunoscut c a fost un tiran tu n sc"im(
m-ai nelat ntr-o manier pervers i
infam proclamndu-mi-te tat (un i
milostiv. 'n realitate eti !u cel care m-ai
persecutat anulat i ne#at pentru c tatl
meu nsumi m pedepsea n numele tu.
.a picioarele tale leapd acum partea
din viaa mea pe care tu ai ruinat-o cci
restul de acum ncolo l iau n propriile
mele mini. 'mi pare ru de anii n care te-
am servit tiran nemilos... /i cnd m
#ndesc c n ciuda incertitudinilor a
du(iilor i a fricii pe care uneori le
experimentam continuam s te proclam
(unul pstor, 'ncepnd din copilrie m-ai
a(andonat n mre&ele acelui lup odios care
15
era tatl meu ce a vrut s m omoare i s
m distru#. +ar am supravieuit i de acum
nainte doresc s-mi triesc propria via.
0ai (ine fr tine +umne*eu capricios i
ar#os, 0ulumesc lui +umne*eu... c mi s-
au desc"is la vreme oc"ii...
0!rturisirea aceasta este luat! #ntr-un moment de
ma-im! tr!ire emoti$!, de 2r!fuial!4 cu +umnezeu.
Autorul ei tr!ie(te o "rofund! criz! determinat! de
radicala o"ozi%ie #ntre imainea teoretic! a lui
+umnezeu "e care o a$ea '+umnezeu bun, dre"t, sf*nt,
iubitor) format! din co"il!rie ca urmare a educa%iei
reliioase "rimite, (i e-"erien%a lui de $ia%!, #nce"*nd
din co"il!rie, care #i rele$a un +umnezeu rece, distant,
dis"re%uitor, 2r*z*nd cu sarcasm4 de nefericirea
oamenilor.
Autorul sufer! "rofund "entru fa"tul c! nu a fost
recunoscut niciodat! ca o "ersoan! unic!, ire"etabil!, cu
o identitate "recis!, ci a fost considerat 2unul dintre cei
(a"te fra%i4, 2unul #ntre at*%ia4, $enit "e lume nu "entru
el #nsu(i, ci 2"entru a com"leta num!rul sf*nt de (a"te
co"ii4. &l nu a fost iubit (i stimat "entru el #nsu(i, #n
calitatea lui de dar al lui +umnezeu oferit "!rin%ilor, ci
mai mult acce"tat, "entru c! su"ersti%ia s"unea c!
num!rul 2(a"te4 este sf*nt, (i deci a a$ea (a"te co"ii
"oate s! aduc! noroc.
1@
Imainea unui +umnezeu 3udec!tor "uniti$ i s-a
format autorului acestei m!rturisiri #n co"il!rie, #n urma
unor e-"erien%e traumatice, iar "este aceast! imaine s-
au su"ra"us ulterior imainile teoretic im"use de-a
lunul "rocesului educati$, dar acestea din urm! fiind
rezultatul unei instruc%ii teoretice, iar nu a unor
e-"erien%e interioare, s-au "r!bu(it #ntr-un moment de
criz! e-isten%ial!: $n acum am cre*ut
ntotdeauna c tu eti (unul +umne*eu
care nele#e nevoile mele cruia i pot
ncredina suferinele i crucea mea care
m primete cu (untate i mil care m
c"eam pe nume i n apropierea crui pot
s m manifest aa cum realmente sunt cu
toat fora i sl(iciunile mele. (Aceasta este
imainea teoretic!, "oziti$! des"re +umnezeu,
dob*ndit! #n urma educa%iei reliioase realizate #n
(coal!.) +ar acum te-am identifcat cu
adevrat... eti mult mai ru dect propriul
meu tat... 'Aceasta este imainea demonic! a lui
+umnezeu, idolul c!ruia i s-a #nchinat continuu f!r! s!-
(i dea seama, imaine dob*ndit! #n urma unei e-"erien%e
emoti$e traumatice, (i care a r!mas semnificati$! "entru
restul $ie%ii).
12
12
2)endina a atribui evenimentelor neplcute din via (i realitilor care le cau"ea" scopul de a pedepsi
individul pentru vreo transgresiune comis, a fost numit! de unii "siholoi 2animismul "ede"sei4. Animismul
recom"ensei tinde #n schimb s! atribuie e$enimentelor fericite '(i realit!%ilor "oziti$e care le cauzeaz!) inten%ia de
a "rote3a indi$idul (i de a-l premia pentru buna sa conduit. = mentalitate a-reliioas! atribuie fa"tul de a fi
"ede"sit unor for%e indistincte, confuze, oculte, sau unui destin im"lacabil, #n tim" ce o mentalitate reliioas!
atribuie totul lui +umnezeu. ?*nd se dez$olt! un animism religios general, %umnezeu este vzut ca poliistul
lumii, sau a3utorul umanit!%ii #n caz de ne$oie4, &bidem, ". 2;.
1A
%ceast imagine demonic despre !umne"eu se
ascunde ntotdeauna dup o imagine aparent po"itiv
despre !umne"eu. +emascarea acestei false imaini
des"re +umnezeu de obicei are loc #ntr-o faz! ce
antici"eaz! desco"erea 2formulei maice4, res"ecti$ a
mesa3ului 2cheie4 mo(tenit de la "!rin%i. ?u aceast!
ocazie interesa%ii a3un s! "un! #n ura demonului
mesa3ele neati$e "rimite de la "!rin%i (i con(tientizeaz!
ulterior acest lucru '2transfer4). Adesea se obser$! (i o
anumit! cores"onden%! #ntre caracteristicile "!rin%ilor (i
acelea a demonilor.
1;
= (i mai aresi$! imaine neati$! des"re
+umnezeu a$em atunci c*nd el este e-"erimentat ca un
%umnezeu arbitrar un despot care nainte de toate este
imprevizibil, condamn*nd f!r! moti$ tot astfel cum ofer!
#n mod arbitrar (i clemen%a sa. =mul este deci la
dis"ozi%ia sa. Persoanele #n aceast! situa%ie reu(esc cu
mare dificultate s! se "ercea"! ca destinatari a
"romisiunilor biblice ale lui +umnezeu (i de aceea au
1;
2&-"erien%a "siho-tera"eutic! ne #n$a%! c! "entru a lu"ta #m"otri$a tulbur!rilor de natur! "siholoic! a$em la
dis"ozi%ie un sinur mi3loc: a descoperi adevrul despre istoria unic i irepetabil a copilriei noastre. Du
"utem s! schimb!m nici m!car o $irul! din trecutul nostru, nici (tere traumele suferite #n co"il!rie. Putem #ns!
s! analiz!m mai de a"roa"e e$enimentele trecutului care au fost memorizate n fiina noastr, "entru a le aduce
din subcontient n contient. &ste o #ntre"rindere dificil!, dar este unica care ne $a da "osibilitatea de a sc!"a
din captivitatea invizibil i crud a copilriei (i de a ne transforma din victime incontiente ale trecutului #n
indivizi responsabili care #(i cunosc realmente istoria (i s-au conciliat cu ea. 0a3oritatea "ersoanelor ac%ioneaz!
din nefericire e-act in$ers. Du $or s! rememoreze nimic din trecutul lor (i f!r! s!-(i dea seama, astfel sunt
condamna%i s! fie #ncontinuu influen%a%i (i condi%iona%i de "ro"riul trecut, tr!iesc din anumite "uncte de $edere
#ntr-o situa%ie infantil! neli3at!. Du (tiu s! e$ite "ericolele care c*nd$a erau reale, dar care de mult tim" nu mai
sunt. 6unt condi%iona%i de amintiri incon(tiente (i de sentimente re"rimate, care, at't timp c't rm'n n
subcontient i nu sunt analizate refle&iv i emotiv condiioneaz tot ceea ce ei fac. Acestea condi%ioneaz! nu
doar $ia%a indi$idului ci (i tabu-urile unei societ!%i. *n copilrie i afund rdcinile ntreaga e&isten a unui
om. &-"erien%ele co"il!riei supravieuiesc n incontient cu o intensitate e&traordinar. .&perienele
traumatice ale fiecrui copil rm'n nvluite n obscuritate ascuns rm'n'nd i )cheia+ de nelegere a
ntregii viei ulterioare+. ?fr. Alice 0iller, &l dramma del bambino dotato e la ricerca del vero se$. 2iscrittura e
continua"ione, ed. >ollati >orinhieri, Torino, 177A, ". 12.
18
mare ne$oie de siuran%e (i certitudini rituale, cu care s!
"oat! s!-l mani"uleze "e +umnezeul cel ca"ricios. :n
aceast! situa%ie, "ostul, ru!ciunea, "artici"area la
slu3be, constituie 2tehnici4 de mani"ulare a di$inului.
14
Alte "ersoane aflate #n obiecti$ul cercet!rilor "siho-
"astorale, au #ncercat s! ob%in! #ndurarea 3udec!torului
"rin acte auto-"uniti$e. 0*nia acumulat! "entru fa"tul
de a nu "utea fi a(a "recum (i-au imainat, nu o re$!rsau
#n e-terior asu"ra lui +umnezeu sau asu"ra semenului,
ci asu"ra lor #n(i(i: $entru c nici alii i nici
+umne*eu nu m consider demn de a tri
nici de a f iu(it m pedepsesc i m distru#
pe mine nsumi. Hi sub as"ect reliios deci, ei #(i
confiureaz! $ia%a #ntr-o astfel de manier! #nc*t recad #n
"ozi%ia neati$! obi(nuit!: Nu merit s triesc
nici s fu iu(it. C"iar i +umne*eu nu face
altceva dect s m tolere*e.
6itua%ia de$ine mai dificil! c*nd "ersoanele
"ersecutate de aceast! imaine neati$! a lui +umnezeu
se refuiaz! #n a(a-zisa asce" negativ. :n radicala lor
ne#ncredere fa%! de /udec!torul cel nemilos ce nu
cunoa(te #ndurarea, ce $rea s! umileasc! "!c!tosul (i s!-l
fac! s! "l!teasc! "entru "!catele sale, acest tip de
persoane se pedepsesc pe ele nsele, *ndind c! astfel
14
2Ia urma urmelor, acest ti" de "ersoane cred, dar cu mari rezer$e. Acest ti" de com"ortament se na(te c*nd
persoanele au e&perimentat n copilria lor c't de dureros de periculos i de dezamgitor este s depinzi de
alii. +e aceea au #n$!%at s!-(i tr!iasc! e-isten%a #ntr-o manier! inde"endent!, astfel #nc*t s! nu de"ind! de
nimeni4, Garl Frielinsdorf, *a !io non e$ cosi$. 2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache di
!io, ed. 6an Paolo, 0ilano, 1775, ". 2A.
17
"l!tesc cu antici"a%ie "re%ul cerut. o fac "entru a "utea
continua s! tr!iasc!, "entru a e$ita lo$iturile lui
dureroase (i "ede"sele sale cr*ncene: 1mi n
an#oasele i depresiile tale perseverea* n
ele nu te n#ri&i de cau*ele lor. 'n faa
tronului ceresc acestea vor conta ca
pedeaps de&a reali*at vor f trecute n
contul iertrii tale.
= alt! modalitate "entru a se sustrae se$erului (i
"ericulosului +umnezeu 3udec!tor este acela de a lua
distanele fa de .l. +umnezeu este considerat de acest
ti" de "ersoane un b!tr*n cu barba alb!, care nu este
cazul s! fie luat #n serios. &l a creat lumea, dar nu se mai
#nri3e(te de lume, ci a abandonat-o #n $oia "ierdut! a
destinului. Du demonstreaz! nici un fel de aten%ie nici
fa%! de oameni, nici fa%! de mersul societ!%ii, astfel #nc*t
de$ine 3ustificat! o stare de total! sus"iciune: 26! ai
#ncredere doar #n tine #nsu%i, dac! nu $rei s! a3uni s! te
sim%i #n(elat (i abandonatJ4
= alt! $ariant! a lui +umnezeu este 2+umnezeul
Tat! se$er (i omni"otent4, care dis"une du"! bunul s!u
"lac de fiii s!i, #n fa%a c!reia omul "oate doar s!
manifeste obedien%!. 6"irala distructi$! a auto-"ede"sirii
(i a refuzului $ie%ii $a "utea fi #nfr*nt! numai #n
momentul #n care unilaterala imagine a lui %umnezeu
cel crud care judec va fi demascat ca demonic i
substituit cu imaginile pozitive ale lui %umnezeu din
re$ela%ia biblic!. 0*ntuitorul rele$! un tat! milosti$ care
20
se r!be(te la #nt*lnirea cu fiul cel risi"itor. ?ondi%ie
deci "entru $indecare (i m*ntuire este credin%a c!
+umnezeu $rea s! $indece $ia%a omului #n ciuda tuturor
deficien%elor (i im"erfec%iunilor, (i-i iart! re(elile astfel
ca el s! "oat! re#nce"e o nou! $ia%!. omul trebuie s! se
"redea cu #ntreaa sa $ia%! #n m*inile 6ale. :n m!sura #n
care, "rin intermediul credin%ei, aceasta de$ine realitate,
se $a sim%i eliberat (i nu $a mai a$ea ne$oie s! oscileze
#ntre auto-re"ro(uri distructi$e (i "reten%ii morale
e-cesi$e.
Dumnezeul mor'ii
&ste un demon care nu na(te $ia%a, ci moartea, (i
"*n! #n cli"a #n care nu $ine demascat ca 2duh r!u4 este
ca"abil s!-(i e-ercite imensa sa influen%! distructi$!,
tocmai "entru c! este #n mod incon(tient considerat un
2duh bun4, d!t!tor de $ia%!. Aceast! imaine demonic!
des"re +umnezeu #%i achizi%ioneaz! forma (i #(i e-ercit!
influen%a #ntr-o str*ns! cone-iune cu deciziile "!rin%ilor
B #n s"ecial a mamei B "ri$itoare la $ia%a sau moartea
co"ilului 'aceasta #nce"*nd de la z!mislire). +uhul r!u
se folose(te cel mai mult de mesa3ele ce neau $ia%a (i
dre"tul la $ia%! al co"ilului transmise de c!tre mam!, ca
de e-em"lu: 2Tu nu trebuie s! tr!ie(tiJ4. 2&ra mai bine
dac! nu te-ai fi n!scut4. 2Du meri%i s! tr!ie(ti4.
15
15
2Prin aceast! referin%! reliioas!, mesa3ele mortificante "rimesc un caracter absolut. &-em"le ti"ice de un refuz
emo%ional (i adesea incon(tient al $ie%ii, transformat ulterior #n acce"tare 2din draoste de +umnezeu4, sunt
ultimii co"ii din c!s!toriile credincio(ilor "ractican%i 'co"iii 2de bab!4) atunci c*nd "re$enirea na(terilor era
considerat! un "!cat la fel de mare ca (i 2refuzul datoriei con3uale4, Garl Frielinsdorf, *a !io non e$ cosi$.
2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache di !io, ed. 6an Paolo, 0ilano, 1775, ". 10@.
21
Psihologia prenatal confirm! fa"tul c!
e-"erien%ele esen%iale (i atitudinile fundamentale $iza$i
de $ia%! #nce" #nc! din momentul #n care co"ilul este #n
s*nul matern (i c! nimic nu este "ierdut din e-"erien%ele
neati$e sau "oziti$e tr!ite #n acea "erioad!. :ntre mam!
(i co"il are loc, de atunci, o interac%iune intens! (i
com"le-!, nu doar fizioloic! ci (i "sihic!. 2:n "erioada
"renatal! co"ilul "artici"! la uni$ersul sentimental al
mamei. 6t!rile mamei de tensiune, de stres, fric!, durere
(i ru(ine, se comunic! co"ilului nen!scut "rin
intermediul a nenum!rate canale4.
&ste deosebit de im"ortant! deci atitudinea "oziti$!
a mamei fa%! de "ro"ria stare de ra$iditate. ?o"iii
nedori%i sunt mult mai mult e-"u(i la riscul s! fie n!scu%i
"rematur, bolna$i, subdez$olta%i. A fi nedorit "oate duce
chiar la st!ri "rofunde de"resi$e, la com"ortamente
ne$rotice, la boli "siho-somatice. Femeile ce (i-au
refuzat cu antici"a%ie "ro"riul co"il, nu sunt ca"abile s!-i
transmit! acestuia certitudinea c! este iubit (i bine $enit
"e aceast! lume. Du se "oate deci dez$olta #n el
#ncrederea fundamental! indis"ensabil! "entru ca el s!
se "oat! abandona total mamei #n chestiunile ce %in de
$ia%! (i de moarte. /eaciile emotive ambivalente ale
mamei care se manifest n grija i protecia e&cesiv
i apoi se pot transforma n severitate e&agerat i
pedepse nejustificate ajung s(l dezorienteze pe copil
erod'ndu(i ncrederea n sine nsui i n alii.
22
Aceste rezultate ale "siholoiei "renatale #(i !sesc
confirmarea #n diferite scrieri autobiorafice, #n s"ecial
ale co"iilor nedori%i. Pentru 80K dintre "ersoanele
inter$ie$ate de "reo%ii "siholoi a fost "osibil s! fie
$erificat! e-"erien%a 2cheie4 de3a #n faza "renatal!.
0esa3ul decisi$, ostil $ie%ii care, de e-em"lu, "urta
co"ilul la "ozi%ia cheie 2mort $iu4, mama #l comunica
fetusului cu "rima ei reac%ie s"ontan!: 2Du, nu te $reauJ
Tu nu ai dre"tul s! mai tr!ie(ti #n mineJ4. ?hiar dac!
amenin%area cu moartea nu este "urtat! "*n! la ultimele
consecin%e, totu(i co"ilul o e-"erimenteaz! ca "e o sabie
a lui +amocles ce se #n$*rte amenin%!tor deasu"ra
"ro"riului ca", sabie ce "oate fi #nde"!rtat! doar "rin
ni(te 2strateii de su"ra$ie%uire4 cores"unz!toare.
?onsecin%ele se re"ercuteaz! asu"ra co"ilului "*n! la
$*rsta adult!, manifest*ndu-se, de e-em"lu, #n
dificultatea de a a$ea #ncredere #n al%ii, #n $ia%! (i #n
+umnezeu.
1(
1@
Iat! dou! "rinci"ii esen%iale ale "siholoiei "ost-natale:
1. = e-ien%! elementar! a co"ilului este aceea de a fi luat n serios de la #nce"ut, "entru ceea ce
el este #n fiecare moment al cre(terii lui.
2. Dumai #ntr-o atmosfer! de "re%uire (i toleran%! "entru sentimentele sale, co"ilul "oate s!
renun%e, #n 2faza se"ara%iei4, la 2simbioza cu mama4, (i s! fac! "a(ii care se im"un #n direc%ia
autonomiei.
Pentru ca s! fie "osibile aceste "remise ale unei dez$olt!ri normale a co"ilului, ar fi trebuit ca (i
"!rin%ii, la r*ndul lor, s! fi crescut #ntr-un mediu analo. Dumai #n acest caz "!rin%i reu(esc s! transmit! co"ilului
lor siuran%a (i "rotec%ia care s! aranteze co"ilului #ncredere. P!rin%ii care nu au beneficiat de un astfel de mediu,
triesc ei nii ntr(o stare de caren afectiv ceea ce nseamn c vor cuta tot restul vieii ceea ce lor nii
prinii lor nu le(au oferit la momentul oportun5 cine$a care s! se dedice interal lor, s! #i #n%elea! com"let (i
s! #i ia #n serios. &ste $orba #ns! de o situa%ie iremediabil "ierdut!, adic! "rima "erioad! de du"! na(tere. ?el care
are #n sine o ne$oie nesatisf!cut! (i incon(tient! B de care de altfel se ascunde B $a dori "ermanent s o satisfac
pe ci substitutive, "*n! ce $a cunoa(te istoria real! a "ro"riei $ie%i. Ia un astfel de sco" se "reteaz!, mai mult ca
oricine altul, "ro"riii co"ii. Dou-n!scutul de"inde de "!rin%i. Hi deoarece e-isten%a lui de"inde de #nri3irea
"!rinteasc!, co"ilul $a face totul "entru ca s! nu r!m*n! "ri$at de aceasta. Precum o "lant! se #ntoarce du"! soare,
la fel co"ilul, din "rima zi de $ia%!, #(i $a "une #n b!taie toate resursele "entru a su"ra$ie%ui.
2;
Acest demon al mor%ii c!ruia nu trebuie s! i se
acorde #ncredere este "rezent cu r!suflarea sa malefic! #n
ma3oritatea cazurilor e-aminate. :n fa%a lui se "oate sal$a
numai cine nu se re$olt!, st! #n lini(te (i se men%ine
calm. cel care face ascultare acestui demon #n mod
incondi%ionat, #n definiti$, cel care este dis"us s! tr!iasc!
B ca #n s*nul matern B #ntr-un morm*nt. C"iar dac
pe scena vieii i n profesiune dau impresia
de a f mulumit i plin de via - scrie o
nvtoare de 23 de ani a crei cuvnt
c"eie este uitat % n intimitatea mea cea
mai profund m simt ca ntr-un mormnt.
4iaa mea este asemeni unui dans peste o
piatr de mormnt. 5n altul mrturisete:
)cest +umne*eu de-a(ia ateapt un
moment ca eu s comit vreo #reeal care
s m poat costa viaa. )teapt ca eu s
m mpovre* cu ceva #reeli pentru ca mai
apoi r*nd sadic s m &udece. Atitudinea
#n fa%a $ie%ii a acestor "ersoane a"are li"sit! de orice
#ncredere, dis"erat!: 4iaa mea nu are nici o
valoare i nici un sens. Nu este nimeni care
s poat i s vrea s sc"im(e ceva. 'n ceea
ce m privete sper doar ca totul s ai(
ct mai repede un sfrit. .ucrul cel mai
(un pe care +umne*eul l poate face ar f s
nimiceasc lumea i pe om. +e altfel dac
se privete cu mare atenie i ceea ce pare
24
la prima vedere po*itiv ascunde n spate
ceva ne#ativ. /i va f totdeauna aa,
0ul%i caut! o cale de ie(ire din dis"erarea lor "rin
intermediul unor com"ortamente for%ate, care ar trebui
s!-i "rote3eze #n fa%a atacurilor acestui dumnezeu al
mor%ii. &ste $orba de obicei des"re per'ecionism6 al%ii
"refer! s! tr!iasc! o 2e-isten%! catale"tic! #n obscuritatea
mor%ii, #n morm*nt, #nro"a%i de $ii4. Hi mai e-ist!
"ericolul ca, ced*nd unui distructi$ instinct de
r!zbunare, s! se asume acest criteriu de fond: 2s! ucizi
"entru a nu fi ucis4.
!amara clu#ri (olnav de anorexie
se declar o fic nedorit n mod a(solut.
0ama ei prin comportamentul cotidian i
trimitea astfel de mesa&e: )r f fost mult
mai (ine dac tu nu ai f fost: 'n#roap-te
tu pe tine nsi pentru ca eu s nu am nici
o vin. Nscut n afara cstoriei !amara
era considerat fic a pcatului i era
considerat o ruine pentru prini.
6ntrarea ei n mnstire a interpretat-o ca o
tentativ inutil de a #si si#uran i
cldur ntr-un sn matern i astfel de a
expia pcatul i ruinea pe care o aruncase
asupra prinilor. ?eea ce se im"unea era de fa"t o
confruntare clarificatoare cu trecutul. 'n ela(orarea
ima#inii despre +umne*eu ea spuse:
+umne*eu este de fapt unicul meu punct
25
de spri&in. 7r 8l eu nu a f nimic.
'ncercnd printr-o repre*entare corporal
s-i exprime starea interioar ea se
nc"ipuia a#at disperat de #tul lui
+umne*eu. Curnd nelese c i n privina
lui +umne*eu ea experimenta mai mult
nencredere de ct ncredere altfel nu s-ar
f inut att de strns de el.
&-"erien%a confirm! c! to%i aceia care, de3a #n
"*ntecul mamei, au oscilat #ntre $ia%! (i moarte fiind
destinatari ai unor sentimente confuze, oscilante #ntre
afirm!ri ale $ie%ii (i "resiuni ale mor%ii, ace(tia tr!iesc (i
su"ra$ie%uiesc, chiar f!r! s!-(i dea seama, #n umbra
mor%ii (i stimatiza%i de aceasta.
1)
Frica mortal! a acestor
"ersoane 2nedorite4 se reflect! adesea #n $isele lor:
amenin%!ri cu moartea, drumuri f!r! nici o ie(ire,
morminte (i "r!"!stii abisale, scene de e-ecu%ie ca"ital!,
etc. 9nica "osibilitate "entru a sf!r*ma aceast! s"iral! a
mor%ii este con'runtarea clari'icatoare cu propriul trecut
1A
2:n "rima "arte a co"il!riei, "entru a se conforma a(te"t!rilor aceluia care are ri3! de el, copilul trebuie s(i
nbue setea de iubire. Trebuie s!-(i re"rime reac%iile emoti$e la refuzurile "e care le "rime(te, ceea ce duce la
im"osibilitatea de a tr!i anumite sentimente. 9nii co"ii au dez$oltat o ade$!rat! art! de a %ine de"arte
sentimentele. ?o"ilul, de fa"t, "oate tr!i sentimentele numai dac! e-ist! o "ersoan! care cu aceste sentimente #l
acce"t!, #l #n%elee (i #n secondeaz!. +ac! li"sesc aceste condi%ii, dac! co"ilul "entru a tr!i un sentiment risc! s!
"iard! iubirea mamei 'sau a fiurii materne substituti$e), atunci nu "oate tr!i sentimentele #n secret, (i le
#nde"!rteaz!. &le $or r!m*ne #nscrise #n tru"ul s!u, memorizate ca informa%ii. ?a urmare, #n $ia%!, acele
sentimente $or "utea s! renasc! f!r! s! mai fie #n%eles conte-tul oriinar. 6! lu!m ca e-em"lu sentimentul de a fi
abandonat. De *ndim la sentimentul co"ilului mic, ale c!rui comunic!ri $erbale sau "re$erbale nu au a3uns
"!rin%ii. Hi nu "entru c! "!rin%ii erau r!i, ci "entru c! ei #n(i(i a$eau caren%e afecti$e, erau ei #n(i(i #n c!utarea unei
"ersoane dis"onibile: copilul este disponibil. +opilul putem s-l educm ntr-un mod de a-l 'ace s devin cum ne
place nou. !e la copil se poate obine respect, n 'aa lui putem s prem puternici, c.nd suntem obosii l putem
ncredina altora, graie lui putem s ne simim n centrul ateniei1, cfr. Alice 0iller, &l dramma del bambino
dotato e la riceca del vero se$, ed. cit., ". 15.
2@
(i cu mesa3ele contrare $ie%ii, urmate de o"%iunea
con(tient! "entru $ia%a "romis! de +umnezeu.
1*
+e&a din pntecele mamei mele m-ai
damnat morii
/i astfel tre(uii s-mi conduc existena
ca ntr-un mormnt: n#ropat de vie.
!u mi-ai ales n locul meu prinii ce mi-
au dat viaa
- mam denaturat ce vroia s m
constrn# s m auto-avorte*
$entru ca ea s fe fr nici o pat pe
contiin9
Nu pot dect s numesc toate acestea
perversitate sadism.
Ce s mai *ic de acel tat infam ce a
a(u*at de mine...
'n aceast lume rece a datoriilor
&alonat de #fielile morii
:unt asfxiat inima mea s-a fcut de
piatr.
$entru a supravieui am ndeplinit toate
datoriile cerute de toi pentru toi
Cu excepia celor ctre mine nsmi: cci
acestea ar f fost e#oism.
18
Garl Frielinsdorf, *a !io non e cosi$, ". @2.
2A
+e ce m-ai fcut s cred c aceasta era
voina ta;
m-ai condus la ruin n loc s-mi f de
folos.
0-ai fcut s confund ntunericul cu
lumina
i c"iar i a*i triesc n o(scuritate.
+e cte ori m-ai nelat trdat i
de*am#it
'n timp ce eu disperat m ineam
a#at la #tul tu.
)vnd atta nevoie de un spri&in n
an#oasa mortal ce-o experimentam.
)i exploatat fr ruine frica mea de
moarte
/i m-ai dresat spre (ine: s slu&esc
multora s m las a(u*at de muli.
0i-ai dat i sentimente;
:entimentele erau rele i inimile de
piatr n aceast lume n care m-ai trimis.
C"iar i ast*i eu sunt nc n du(iu dac
am sau nu o inim
care s fe capa(il de iu(ire.
!u caui fructul n ramul de smoc"in
<0c. ===>?
28
7r s iei n considerare dac este sau
nu anotimpul propice fructelor
!u ai doar pretins ateptat i dorit s
recolte*i
)colo unde nu ai semnat.
/i cred c !u ai fost acela care m-ai
inspirat
: nu *ic Nu niciodat nimnui dect
mie nsmi.
)stfel am devenit ceea ce sunt: cu
adevrat nimic de excepie sau demn de a f
ludat.
- escroc"erie, +e nenumrate ori am
experimentat c tu neli
!re*eti false sperane propui false
idealuri
+ar nu lumine*i pe om n momentul
oportun. /i ce (ine este acesta;
8u nu cred c este virtute aceea care se
edifc doar pe durere i pe suferin
/i aceasta cu att mai mult dac
suferina i durerea se pot evita
'ntruct nu aduc un folos nimnui.
Nici mcar n ful tu cel preaiu(it
crucifcat nu-mi este posi(il s recunosc
iu(irea.
27
0ie-mi pare totul ar(itrariu.
'n aceast credin deformat am
m(trnit
6ar forele acum mi sunt cu adevrat
sl(ite.
6ar acum cnd trupul i inima-mi sunt
o(osite
1ecunosc c am parcurs o strad #reit
$entru ntrea#a mea via.
-" dac a f putut s evolue* ntr-o alt
direcie
+ac nu a f fost att de naiv.
!ot *elul meu n-are importan dac cel
de acas sau din mnstire
Nu a fost cu adevrat luat n serios nici
fructifcat.
+ar cum cre*i c m simt acum ca o
marionet trdat i umilit;
$iosul psalmist nu-i pune ntre(ri
similare.
)ceia care ndr*nesc s se ridice
mpotriva ta sunt repede califcai
sn#eroi i sacrile#i.
8ti tu dumanul meu duman mortal;
:unt eu dumanca ta victima ta;
;0
+e mii de ori eu m ntre( mii de
cuvinte mi a&un# drept rspunsuri
.e-am nvat pe toate dar nu-mi a&un#
la inim.
8ste oare acest o(scur a(is locul n care
mi-ai promis s fi cu mine;
8ti oare acum ntru mine;
@@@
!e simt aproape n profun*imea
suAetului meu.
!u eti +umne*eul meu i printele meu
cel (un
Care m-a nsoit c"iar dintru nceput.
!u nu mpari moarte. !u druieti viaa.
)&ut-m pentru ca s pot crede aceasta.
P!rin%ii care refuz! co"ilul #i transmit acestuia nu
doar mesa3e neatoare de $ia%!, dar (i un ol de sens #n
ra"ort cu $ia%a. Peste enera%ii sunt tr!ite (i trimise
ma-ime ca aceasta: .a urma urmelor viaa nu
are nici un sens9 este doar c"in frmntare
o(oseal i nefericire suporta(il doar dac
priveti recompensa ce a fost promis
pentru lumea de dincolo. 0imo*a o femeie
de B2 de ani suferea de atacuri de panic
puternic noaptea care a&un#eau pn la
tensiunea unei an#oase existeniale ce-i
;1
crea sentimentul de moarte. +e o(icei erau
asociate unor ocuri cardiace care i
*#uduiau ntrea#a parte superioar a
corpului find nsoite de vise lu#u(re.
0imo*a era fructul a(solut nedorit al unei
cstorii de necesitate. ) reuit s
depeasc cteva tentative de avort voite
de mam i de tat care vroiau s se
descotoroseasc de (astard pentru a nu f
constrni s se cstoreasc. +up
naterea prematur a fost ncredinat
(unicilor i apoi reprimit n cas pe la
patru ani pentru a se n#ri&i de ali friori
mai mici sosii ntre timp. 8a a suferit multe
maltratri corporale resemnndu-se
fcndu-se util i refu#iindu-se ntr-o lume
fantastic pe ln# (unul +umne*eu. +e
la *mislire rmase expus presiunilor de
moarte fcute de prinii ei. .a sfrit #si
po*iia ei c"eie: moart vie.
:n "ers"ecti$a "siholoiei "astorale, demonii
o"ereaz! utiliz*nd (i f!c*nd "ro"rii mesa3ele de moarte
ale "!rin%ilor, determin*nd oamenii la o o"%iune "entru
moarte, ceea ce se traduce adesea #ntr-o $ia%! mizerabil!,
continuat! "recar doar "rin strateii de su"ra$ie%uire.
1+
17
2?a"acitatea de ada"tare a co"iilor 2nedori%i4 'de "!rin%i "e lume) se dez$olt! #ntr-at*t #nc*t ace(tia se
transform! #n ade$!rate 2mame4 'confiden%i, sf!tuitori, sus%in!tori) ai "ro"riilor lor mame (i #n a3ut!tori care #(i
asum! res"onsabilitatea fra%ilor mai mici. .i dezvolt o sensibilitate special pentru semnalele incontiente ale
nevoilor altora. +re"t consecin%!, $or alee B #n marea ma3oritate B meserii de a3utoare a altora. :n formarea (i
"erfec%ionarea acestei sensibilit!%i fine B care o $reme l-a a3utat "e co"il s! su"ra$ie%uiasc! (i care #l #m"ine ca
adult s! #mbr!%i(eze o "rofesie destinat! a a3uta "e al%ii B se afl! r!d!cinile tulbur!rilor interioare. 0ceast
;2
?hiar (i mesa3ele 2cheie4 (i cu$intele 2cheie4 care #n
mod direct "ar a nu a$ea nici o le!tur! cu moartea, "ot
s! con%in! din 2$eninul4 acesteia: cu$inte "recum 2fiu
mult dorit4, 2micul meu diamant4, 2marele meu
oroliu4, 2sensul $ie%ii mele4, e-"rim! f!r! dubiu o
atitudine "oziti$! fa%! de co"il, dar care #n $ia%a concret!
adesea semnific! o determinare din e-terior (i o
asimilare a 2fiului4, fa"t ce face dificil! o e$olu%ie a
identit!%ii lui "ersonale.
Dumnezeul conta"il #i legalist
+umnezeul contabil este un demon "ri$at de
sentimente (i f!r! inim!, un 2dumnezeu robot4 care ia #n
calcul orice eroare (i orice re(eal! "e care omul o
comite, orice $iolare a leii, (i o #nreistreaz! "entru
contul final din ziua de a"oi: 2Atunci $a fi deschis!
cartea #n care totul este semnat, "entru 3udecata lumii4.
,-
:nsu(i simbolul ochiului este adesea "erce"ut ca o
amenin%are sau un control abuzi$ din cauza uzului
im"ro"riu care i s-a f!cut #n educa%ia reliioas!.
0ama mea mi-a repetat ntotdeauna c
+umne*eu vede i ascult toate cunoate
c"iar i #ndurile cele mai ascunse. C"iar
dac nimeni nu va vedea niciodat pcatele
sensibilitate l determin pe copilul ajuns adult s caute s(i satisfac aspiraiile nemplinite n copilrie pe
persoane substitutive+ cfr. Alice 0iller, &l dramma del bambino dotato e la riceca del vero se$, ed. cit., ". 2A.
20
52K dintre "artici"an%ii la testele "siho-"astorale au desco"erit #n ei #n(i(i aceast! imaine des"re +umnezeu:
un controlor obsedat, 2marele Frate care te "ri$e(te4, ochiul care $ede totul (i "enetreaz!, 2lealistul "rudent care
trece totul cu "recizie #n contul $ie%ii4, 2"oli%istul "lanetar4, 2caracati%a cu tentaculele sufocante4, Garl
Frielinsdorf, *a !io non e cosi$. 2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache di !io, ". 12;.
;;
tale +umne*eu le cunoate i te va
pedepsi. :n acest mod mul%i co"ii dob*ndesc o
asemenea fric! de "!cat, #nc*t cresc scru"ulo(i. +u o
ast'el de ba" educativ, a 'i cretini poate s nsemne
sclavia ntr-o pdure slbatic plin de precepte i de
porunci ncurcate, care niciodat nu vor putea 'i
integral mplinite. +e aici rezult! deci c! oricum ai
"roceda, $or r!m*ne multe conturi deschise, care la
r*ndul lor $or enera sim%!minte de cul"! (i "ot
transforma $ia%a #ntr-un iad.
Ieile di$ine (i "!catele nu mai sunt deci $!zute #n
sens "oziti$, ca o c!l!uz! (i a3utor "entru o $ia%! reu(it!,
ci ca instan%e autonome de control ale unui su"er-&u
care, #n numele lui +umnezeu, declar! omul $ino$at (i #l
condamn!. :n acest sens, chiar (i "salmii (i ru!ciunile
"ot s! dob*ndeasc! un caracter de amenin%are, ca de
e-em"lu "rima "arte a "salmului 1;8: 2!oamne,
cercetatu-m-ai i m-ai cunoscut. )u ai cunoscut ederea
mea i scularea mea6 )u ai priceput g.ndurile mele de
departe. +rarea mea i 'irul vieii mele )u le-ai
cercetat i toate cile mele mai dinainte le-ai v"ut. +
nc este cuv.nt pe limba mea. 7i iat, !oamne, le-ai
cunoscut pe toate i pe cele din urm i pe cele de
demult. *inunat este tiina )a, mai presus de mine.
,ste nalt i n-o pot ajunge. 0nde m voi duce de la
!uhul tu, i de la 'aa )a unde voi 'ugi8 !e m voi sui
n cer, )u acolo eti. !e m voi cobor n iad, de 'a
eti. !e voi lua aripile mele de diminea i de m voi
;4
ae"a la marginile mrii, i colo m.na )a m va povui
i m va ine dreapta )a (.... Nu sunt ascunse de )ine
oasele mele, pe care le-ai 'cut ntru ascuns, nici 'iina
mea pe care ai ur"it-o ca n cele mai de jos ale
pm.ntului. cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii
)i i n cartea )a toate se vor scrie. 9i de "i se vor
sv.ri i nici una din ele nu va 'i nescris (....
+ercetea"-m !oamne, i cunoate inima mea6
ncearc-m i cunoate crrile mele. 7i ve"i de este
calea 'rdelegii n mine i m ndreptea" pe calea cea
venic.
$ovestea unui preot Calta*ar de D= de
ani extrem de scrupulos este un ca*
paradi#matic pentru persoanele c*ute
victim ale unui dumne*eu conta(il.
$rintele Calta*ar care era extrem de
deprimat i disperat i expuse istoria vieii
care era plin de traume. Ca ultim nscut
era un copil nedorit: un incident pentru c
nu am fost ateni cum i spusese mama lui.
$entru ea care avea atunci BB de ani
#raviditatea i naterea au fost extrem de
difcile. +up ce l-a adus la existen a
tre(uit s mai petreac cteva *ile n spital
i ca urmare a naterii moteni o parali*ie
facial pe care ea o considera extrem de
deformant. 'n timpul sarcinii a fost i
;5
o(iectul unor #lume din partea vecinilor
mirai de faptul c la acea vrst se mai au
nc nevoi sexuale i se mai poate rmne
nsrcinat. 'i era deci ruine i se m(rca
astfel nct s se vad ct mai puin starea
ei de #raviditate. 7cu aceast promisiune
lui +umne*eu: +ac va f (iat va tre(ui
s-i aparin o +oamne ca preot.
'n cutarea po*iiei c"eie Calta*ar
recunoscu c aceast consacrare n snul
mamei ei a fost dac nu un avort
premeditat o ndeprtate mascat de
autentica devoiune. !atl ran i om
credincios coment astfel vestea surpri* a
sosirii lui pe lume: Cum a putut s se
ntmple una ca aceasta; +ar nu te neliniti
dra# l primim pe copil ca pe un dar al lui
+umne*eu. 5nde s-au sturat cinci copii
acolo este loc pentru nc unul. 0area
pro(lem pentru Calta*ar era c mama lui
pe tot parcursul copilriei sale l considera
responsa(ilul (olii ei i pretindea
recunotin pentru toate cte a fcut i
suportat pentru el.
'n primii ani ai vieii Calta*ar a fost
extrem de (ulversat de o alternare continu
de atenii speciale i de refu*uri. $e de o
parte mama - poate din cau*a contiinei
;@
ncrcate % l umplea cu #in#aii i sruturi
viciindu-l pe de alta era sever i l educa
ntr-o cert manier pentru a face din el
un (un preot. .a trei ani primi o stranic
(taie pentru c nu era capa(il s se in
curat.
Dumnezeul eficien'ei .care $retin%e eficien'/
9n +umnezeu care "retinde eficien%!: tocmai
aceast! "reten%ie constituie latura demonic! a unui
dumnezeu #n a"aren%! bun. :ndemn*ndu-l "e om s! fac!
e-ces de o acti$itate bun! #n sine, acest dumnezeu
reu(e(te s! ob%in! auto-distrugerea i deci moartea
omului, care de alt'el crede c triete -ntru mplinirea
voii lui !umne"eu1. +.nd diavolul nu reuete s
seduc o persoan 'c.ndu-i ru pe o cale direct, l
ndeamn s 'ac binele 'r msur.
6-a constatat c! cea mai mare "arte a celor obseda%i
de acest demon erau n!scu%i #n "erioada de re-
construc%ie de du"! cel de-al doilea r!zboi mondial, c*nd
"!rin%ii au de"us eforturi uria(e "entru a asiura fiilor lor
un $iitor luminos, "entru ca ei 2s! tr!iasc! #ntr-o situa%ie
mai bun! dec*t a noastr!4. &i concretizau un model de
$ia%! ce "unea "e "rimul "lan munca, eficien%a (i
succesul. ?u toate c! #ncercau s! fac! totul "entru fiii
lor, "u%ini "!rin%i (i-au dat seama c! tocmai c.nd acetia
erau neglijai, privai de timp, de grij i de iubirea
necesar erau "ri$a%i de esen%ialul $ie%ii. :n societatea
;A
actual!, aceast! tendin%! eficientist! continu! s! fie
dominant!: ea se dez$olt! "lec*nd de la (coal!, "rofesie,
$ia%! "ri$at! etc.
Pri$itor la #ntrebarea referitoare la "riorit!%ile
"!rin%ilor lor, mul%i inter$ie$a%i au r!s"uns: 2?*t
"roduci, at*t $alorezi4. 20unca este totul #n $ia%!4,
20unca #ndulce(te $ia%a4, 20unca este cel mai bun
medicament4: 2&ficien%a (i succesul fac $aloarea unui
om4. Foarte adesea aceste "rinci"ii de$enite sloane
erau afi(ate la $edere "e "ere%i, (i astfel, enera%ii de-a
r*ndul le-au asimilat ca criteriu al "ro"riei $alori: -,u
valore" numai n msura n care sunt e'icient i am
succes1.
&. &riLson atrae aten%ia asu"ra fa"tului c! aceast!
strateie de su"ra$ie%uire cores"unz!toare dumnezeului
eficien%ei, se instaurea" deja n 'raged copilrie, n
timpul 'a"ei autonomiei copilului, dup principul
contra-schimbului (-/i dau, pentru ca tu s-mi dai1.
Acelora c!rora chiar din co"il!rie le-a fost inoculat acest
model eficientist (i de succes, $or "l!ti scum" "entru
aten%iile (i cadourile 2cum"!rate4 de la "!rin%i:
scru"ulozitate, "erfec%ionism, diferite constr*neri.
Toate sunt consecin%e ale pedagogiei e'icienei.
&ndependena i autonomia persoanei sunt n mod
special puse n pericol c.nd mama reproea" copilului
propriile atenii i aa-numita -dragoste1 ca pe o
datorie de contra-schimb
!1
, pretin".nd etern
21
2Ada"tarea la ne$oile "!rin%ilor conduce adesea la formarea 2falsului sine4. Indi$idul dez$olt! o atitudine (i o
strateie #n care se limiteaz! s! a"ar! a(a cum al%ii a(tea"t!, cum 2trebuie4 s! fie, (i se identific! totalmente cu
;8
recunotin apel.nd la porunca a patra. Nu sunt puini
aceia care su'er de puternice remucri pentru c au
re"istat la aceast identi'icare -datorie-gratitudine1
pentru a-i apra dreptul la propria via. 6ur"rinde B
#n urma cercet!rilor "siho-"astorale B c! num!rul
"rimilor-n!scu%i care au ado"tat aceast! strateie de
su"ra$ie%uire fundamentat! "e eficientism (i succes este
e-trem de mare. Au trebuit foarte de tim"uriu s!-(i
asume res"onsabilitatea altor fra%i (i surori, s!
colaboreze "entru a-(i c*(tia stima altora (i dre"tul la
$ia%!: o "reten%ie e-aerat! care i-a #m"iedicat s! aib! o
co"il!rie liber! (i f!r! *nduri. 'n faa o(li#aiei de
a f prea de timpuriu activi i responsa(ili
(ieii de ndat ce cresc se refu#ia* ca
reacie n lene i sedentarism n timp ce
fetele de o(icei rmn fdele principiului
efcienei. )cest tip de femei vor a&un#e s
aduc pe lume muli copii par neo(osite i
se consum mult n favoarea altora dar mai
apoi se simt sin#ure i i*olate su( toate
aspectele. C"iar dac pot f po*itive n
activitatea lor i n auto-druirea de sine n
existena lor unilateral i exclusiv n
sentimentele "e care le arat!. Ade$!ratul s!u 2sine4 nu "oate s! de dez$olte. P!rin%ii de fa"t au !sit #n falsul sine
al co"ilului o confirmare "e care o c!utau, (i co"ilul, care nu a "utut s!-(i construiasc! o siuran%! "ro"rie, $a
de"inde #n mod con(tient, (i ulterior #n mod incon(tient, de "!rin%i. De"ut*nd s! se abandoneze sentimentelor
"ro"rii (i nea$*nd e-"erien%a acestora, el nu(i cunoate adevratele nevoi i este alienat de sine nsui la
ma&imul grad posibil. :n aceast! situa%ie, nu "oate s! se se"are de "!rin%i, (i $a de"inde (i ca adult de
confirm!rile "ersoanelor care re"rezint! "!rin%ii, "recum 2"artenerul4, ru"ul sau 2fiii4. 0o(tenire de la "!rin%i
sunt amintirile incon(tiente, refulate, care ne constr*n s! ascundem #n "rofunzime ade$!ratul 2sine4 #n fa%a
noastr! #n(ine. Fa"t "entru care solitudinea e&perimentat n casa prinilor mai t'rziu va fi urmat de izolarea
n noi nine+ cfr. Alice 0iller, &l dramma del babino dotato e la ricerca del vero se$, ". 25.
;7
favoarea altora nu #sesc timp pentru ele
nsele pentru propria via. .e lipsete deci
o iu(ire de sine autentic spre care ar
putea s se oriente*e iu(irea nermurit
fa de semen.
?u$intele-cheie ale unor astfel de "ersoane sunt:
-'r valoare1, -gunoi1, -re'u"at1, -copil model1,
-exploatat1, -aruncat la co1, -lichidat1 etc.
?el care a fost crescut cu aceast! filosofie a
eficien%ei transfer! "ro"riile e-"erien%e asu"ra lui
*ndindu-se c! (i iubirea 6a trebuie c*(tiat! (i meritat!
"rin eficien%!, cu efort (i chin. :n cores"onden%! cu
aceste "ozi%ii 2cheie4 neati$e, se formeaz! imaginile
demonice ale -idolilor e'icienei1, care sunt ne-stuli i
triesc ca para"ii pe spatele oamenilor. :n scrierile
autobiorafice, #n $ise, (i #n s"ecial #n "ozi%iile cheie,
ace(ti demoni #(i rele$! toat! monstruozitatea. -
clu#ri de DE de ani scrie: )cest
+umne*eu exploatator proft fr pudoare
de persoanele pe care le-a sedus lsndu-se
servit n sc"im(ul iu(irii ce pretinde c o
mparte. 8ste imposi(il s-l mulumeti i
pretinde tot mai mult9 )lii l percep pe
acest +umne*eu ca pe un vampir ce su#e
sn#ele ce a(soar(e toat ener#ia vital
dup ce recit partea prietenului
afecionat dup ce l-a fcut pe om
dependent. 'n repre*entarea trupeasc a
40
acestui dumne*eu apare de o(icei un
persona& ce ade pe un &il imens care nu
nvrednicete de nici o privire pe om pn
ce acesta nu depune la picioarele sale
tri(utul o(li#atoriu. +oar atunci i arunc o
privire i acord o oarecare atenie pentru
o clip i apoi din nou i orientea*
privirea n alt parte. )lii se repre*int pe
ei nii n #enunc"i n timp ce ofer ca
sacrifciu efciena i succesul lor.
+umne*eu accept cu n#duin aceste
oferte pentru ca apoi s priveasc cu un
nou interes altundeva pentru a-i f rennoit
oferta.
Aceast! s"iral! "er$ers! a 2eficien%eiM"remiului4 nu
"oate nicidecum s! conduc! la un conce"t "oziti$ des"re
"ro"ria $aloare. Persoana r!m*ne tot tim"ul determinat!
din e-terior (i de"inde de aten%iile lui +umnezeu (i ale
altora. ?*nd mai a"oi, a"ar frustr!rile, nu r!m*ne alt!
solu%ie dec*t s! de$in! tot mai eficient, dac! $rea s! fie
obiectul unor tot mai mari aten%ii.
,,
+emascarea demonicului dumnezeu al eficien%ei
este dificil! atunci c*nd, ra%ie unei "edaoii cre(tine
fals #n%eleas!, fie #n familie, fie #n catehez!, fie #n
22
2= $ariant! s"ecial! a temei 2eficien%! (i succes4 este activismul spiritual, foarte r!s"*ndit #n mediile reliioase
(i adesea confundat cu iubirea de semen. 'ntr-un curs frecventat de clu#rie-staree provenite
de pe ase continente fecare a fcut o list cu prioritile din cursul unei *ile normale.
7oarte multe maici au fost mirate s o(serve c ntre prioriti nu apreau acele valori
care pentru ele ar f tre(uit s fe foarte importante ca de exemplu timp re*ervat
ru#ciunii linitii meditaiei sau :fntelor !aine cfr. Garl Frielinsdorf, *a !io non e cosi$.
2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini demoniache di !io, ". 125.
41
seminar, a 'ost ideali"at n mod unilateral abnegaia i
absoluti"at ca virtute iubirea de"interesat de semen.
+e aici ma-ima: 2Iube(te-l "e semen mai "resus de
orice, dar nu te iubi "e tine #nsu%i4. = educa%ie reliioas!
unilateral! s"re altruism, #n numele unui dumnezeu al
eficien%ei, nu %ine cont de fa"tul c! 2"o%i le"!da falsul
sine4 numai atunci c*nd e-ist! 2un ade$!rat sine4.
,0
:n
radicalitatea (i unilateralitatea ascetic!, o astfel de
formulare reliioas! "oate a$ea efecte auto-distructi$e.
#n "lus, constituie unul din moti$ele tendin%ei cresc*nde
de autorealizare narcisist! (i indi$idualist!, ti"ic!
tim"urilor noastre.
,1

+u"! ce o "ersoan! (i-a e-aminat (i re-elaborat
#ntre trecutul, are "osibilitatea de a da #n mod con(tient
o alt! intona%ie $ie%ii. Acum se "oate B #n de"lin!
cuno(tin%! de cauz! B "e de o "arte s! se "!streze
as"ectele "oziti$e ale "rinci"iului 2eficien%!4, iar "e de
alt! "arte, s! se identifice (i s! contrabalanseze as"ectele
neati$e cu elemente corecti$e. +e aceea este necesar! o
disci"linat! draoste de sine, care "retinde anumite
2;
20omentul esen%ial al tera"iei "siho-s"irituale este con(tientizarea (i e-"erimentarea emoti$! a fa"tului c!
#ntreaa 2iubire4 "e care a 2achizi%ionat-o4 #n co"il!rie cu at*ta dificultate (i renun%*nd la e-"rimarea "ro"riului
sine nu-l "ri$ea de fa"t "e indi$idul care era el #n realitate. Admira%ia era "entru 2"resta%ii4 nu "entru co"il4,
&bidem, ". 2;.
24
2Foarte com"licat! a fost confruntarea clarificatoare cu idolul eficien%ei de c!tre "reo%ii (i im"lica%i e-cesi$ #n
acti$it!%i "astoral-administrati$e, care interpretau apariia unor simptoame de boal psiho-somatic ca pe o
-participare la patimile lui :ristos1. +emonul eficien%ei, #n mod incon(tient adorat, "oate asuma (i o conota%ie
maic!: iat!, de e-em"lu, ce scrie doamna <o-ana: 2!oar activismul mi poate obine de la !umne"eu un premiu
de recunoatere. ?u c*t mai mare este efortul meu, cu at*t mai mare $a fi recom"ensa. +hiar i !umne"eu este
condiionat de aceast lege a lui -a da1 i -a primi1. :n fond, harul (i m*ntuirea trebuiesc meritate4.
De#ncrederea incon(tient! a acestor "ersoane #n ra"ort cu +umnezeu, este astfel c!, "rin s"irala eficien%ei, se
"oate a3une la "r!"astia auto-distruerii4, cfr. Garl Frielinsdorf, *a !io non e cosi$. 2icerca di psicoterapia
pastorale sulle immagini demoniache di !io, ". 128.
42
momente de lini(te (i calm, "erce"erea "ro"riilor ne$oi
(i dorin%e.
8xerciiul corporal care i-a a&utat pe
muli a discerne spiritele este urmtorul: un
#rup formea* un cerc n &urul lui )ntonio
cel invadat de (oala efcienei. 8l st n
centrul #rupului i toi i ntind minile
spre el ntr-un act de cerere i ru#ciune
pentru ca )ntonio s le satisfac dorina. Cu
pai leni el mer#e de la unul la altul i le
pune n mini ceva sim(olic nsoind #estul
cu o scurt privire. +ar mai apoi mersul lui
)ntonio devine tot mai rapid pn cnd
prins de ameeli se oprete. 'ntrea(: Ce s-
ar ntmpla dac ai continua s facei acest
tur n continuare; $resupun c a cdea &os
fr suAare. /i ce ar face atunci ceilali;
Cred c m-ar a(andona &os pentru simplul
fapt c eu nu le mai pot oferi nimic nu le
mai pot f de nici o utilitate.
&-em"lul rele$! #n mod dureros tendin%a
autodistructi$! a unei iubiri de sine fals #n%eleas!,
neechilibrat! de o autentic! iubire de sine: 2o iubire de
semen care #n r!d!cin! este doar o form! de a se "une "e
sine #nsu(i #n centru, o #n$*rtire #n 3urul t!u #nsu%i, care
4;
nu mul%ume(te "e nimeni, nici "e cine d!, nici "e cine
"rime(te4.
6ub "resiunea continu! a acestui idol al eficien%ei,
unii caut! #n mod instincti$ s! se elibereze de acest
dumnezeu im"osibil de s!turat #nde"!rt*ndu-se.
:nceteaz! s! se mai roae (i s! mai mediteze, nu mai au
tim" "entru +umnezeu. ?*te unul abandoneaz! #n mod
ostentati$ >iserica. Acesta de$ine criteriul lor: dec.t s
continui a o'eri e'iciena i succesul meu la acest
!umne"eu, 'r sperana de a-l mulumi vreodat,
pre'er s-mi implic e'orturile pentru propriile mele
interese i s am grij de mine nsumi. +in toate acestea
nu este absent! ideea unei auto-realiz!ri (i auto-
m*ntuiri, "otri$it c!reia omul este ca"abil de a face totul,
intr*nd #n concuren%! cu +umnezeu. 6e m*ntuie(te (i se
elibereaz! "e el #nsu(i, lui +umnezeu re$enindu-i doar
rolul B "oate nici acesta B de fiin%! transcendent! (i
#nde"!rtat!. Aceast! tentati$! unilateral! de autorealizare
"ro$oac! multe dezam!iri (i frustr!ri: de fa"t, elanul
c!tre eficien%! de$ine (i mai irezistibil. Acum totul
de"inde de om care, auto-"roclam*ndu-se +umnezeu,
este constr*ns s! dea tot mai mult, condamn*ndu-se la
faliment.
%nex5
$est psihologic
44
pentru identificarea imaginii demonice care ne
condiioneaz e&istena
!1
0ama Tata
&u
1. ?aracteriza%i #n mod s"ontan, fiura mamei (i a
tat!lui dumnea$oastr! "rin 5-10 adjective
definitorii. Face%i acela(i lucru (i "entru
dumnea$oastr!.
2. ?e sfaturi $! d!dea de obicei mama (i tat!l
dumnea$oastr! c*nd era%i co"ilE ?are erau lucrurile
interzise cu mare rigurozitateE +intre toate acestea,
ce a r!mas (i azi $alabil #n $ia%a dumnea$oastr!E
;. &(ti un fiu dorit sau nuE :nce"utul $ie%ii tale a fost
marcat de un radical (i clar 2+aJ4, sau de un 2DuJ4,
sau de un ambiuu 2da (i nu4 '2meri%i sau nu s!
tr!ie(ti "otri$it rilei de inter"retare a $ie%ii a
"!rin%ilor t!iE) ?e emo%ii au e-"erimentat (i ce
sentimente au manifestat "!rin%ii t!i c*nd s(a pus
problema venirii tale n lume2 ?um au reac%ionat
tat!l t!u (i mama ta, c*nd luar! "entru "rima dat!
cuno(tin%! des"re e-isten%a taE
4. Ni-a fost #n!duit! e-isten%a doar n anumite
condiii8 +e e-em"lu:
a"o%i s! tr!ie(ti doar cu condi%ia s asculi i s
te supui anumitor prescripii6
25
Preluat din Garl Frielinsdorf, *a !io non e$ cosi$. 2icerca di psicoterapia pastorale sulle immagini
demoniache di !io, ed. 6an Paolo, 0ilano, 1775, ". 154-15@.
45
beste 3ustificat s! tr!ie(ti numai dac ai succes i
eti -productiv16
c "o%i s! tr!ie(ti cu condiia s-i reprimi
sentimentele: de e-em"lu, m*nia, frica, ura,
ne#ncrederea, sentimentele de $ino$!%ie, etc..
dalte condi%ii "entru a-%i fi tolerat! e-isten%a ta....
5. ?aut! mesa3ul esen%ial 'cu$*ntul esen%ial-cheie) care
la #nce"ut sau mai t*rziu l-ai "rimit de la "!rin%ii t!i,
(i care chiar (i ast!zi condiioneaz n mod
incontient viaa ta. ?!uta%i s! descrie%i (i "ozi%ia
cheie n!scut! din acest mesa3 (i sentimentele
fundamentale cores"ondente ei '(i "e care continui
s! te s"ri3ine(ti #n situa%iile dificile, "entru a-%i
continua $ia%a "e mai de"arte).
@. ?are era atitudinea "!rin%ilor t!i "ri$itoare la
universul interior al sentimentelorE :(i manifestau
sentimenteleE 'de e-em"lu: m*nia, bucuria,
triste%ea, frica, "l*nsul, etc.). +ac! da, #n ce modE
?are erau sentimentele "redominanteE P!rin%ii t!i
(tiau s! admit! sl!biciunile, ne"utin%ele (i erorile
taleE Acce"tau criticaE IertauE Predomina #n ei
#ncrederea sau ne#ncredereaE
A. ?are era rela%ia dintre "!rin%ii t!iE +e e-em"lu:
indiferent!, tensionat!, deta(at!, cald!, cordial!,
rece, fidel!, aresi$!, tandr!, #ncrez!toareE ?um era
rela%ia: de a"ro"iere sau de distan%!E
8. ?are era atitudinea "!rin%ilor t!i "ri$itor la trup, la
sexualitate8 ?um te-au informat #n "ri$in%a
4@
acesteiaE ?um ai "erce"ut "e tat!l (i "e mama ta #n
calitate de b!rbat (i de femeieE ?u 3udeci
caracteristicile lor feminine (i masculineE
7. +in "artea "!rin%ilor t!i ai "rimit cu "rec!dere laude
sau mai cu seam! critic! neati$! (i re"ro(uriE 0i
fost iubit pentru tine nsui sau dac! nu, "rin
intermediul c!ror 2"resta%ii4 ai reu(it s! ob%ii (i s!
c*(tii aten%ia necesar!E 'de e-em"lu, ra%ie
docilit!%ii, ca"acit!%ii de ada"tare, succesului de la
(coal!, bolii, refuzului, etc.).
10. P!rin%ii se influen%au reci"roc sau erau
condi%iona%i mai mult din e-teriorE ?um califici
ideea de 2sine4 "e care o a$eau "!rin%ii t!iE ?um se
com"ortau "!rin%ii t!u #n situa%ie de conflict sau de
criz!E
11. ?are era sensul $ie%ii "e care-l "roclamau
"!rin%ii t!iE ?e "riorit!%i a$eauE ?are era lucrul cel
mai im"ortant "entru eiE &numera%i 5-10 dintre
"riorit!%ile lor 'a se distine #ntre dorin%e (i
realit!%i).
12. 6crie%i "rinci"iile (i criteriile de $ia%! mai
semnificati$e ale "!rin%ilor t!i. +e e-em"lu:
- 2Falorezi at*t c*t reu(e(ti s! "roduci4
- 2Trebuie nea"!rat #n $ia%! s! ai succesJ4
- 20unca e cel mai im"ortant lucru #n
$ia%!4
- 2Trebuie s! e-i(ti doar "entru ceilal%i4.
4A
- 2Trebuie s!-i iube(ti "e semenii t!i mai
mult dec*t "e orice, dar nu te iubi "e tine
#nsu%i4
- 2Fia%a este f!r! nici un sens4.
- 2Trebuie s! te (tii bucura de $ia%!4.
- 2& bine c*teodat! s! tr!ie(ti (i "e s"inarea
altora4.
- 29nele lucruri trebuie s! le faci cu orice
"re%4.
- 26tai deo"arte (i ada"teaz!-te la orice
conte-t4.
- 2Du te l!sa niciodat! b!tut4.
- 2A3ut!-te c! (i +umnezeu te $a a3uta4.
- 2?redin%a este sinura sus%inere #n $ia%!4.
- 2Fia%a este ce$a insu"ortabil4.
- 20erit! s! tr!ie(ti4.
1;. 3riteriile de via ale "!rin%ilor t!i se
diferen%iauE ?are dintre ele erau contrastanteE
14. 3e importan avea credina n viaa prinilor
ti2 ?um "racticau ei credin%aE &rau #ncrez!tori #n
+umnezeu sau tr!iau totu(i cu sentimentul fricii de
"osibila lui m*nieE
15. ?e imaine des"re +umnezeu 'con(tient! sau
nu) demonstrau c! au "!rin%ii t!iE :ncearc! s! descrii
sumar imainea incon(tient! a lui +umnezeu
'cores"ondent! "ozi%iei tale 2cheie4).
1@. ?um se com"ortau "!rin%ii t!i #n postura lor de
priniE &rau de "referin%! cordiali, iubitori, fideli,
48
con(tien%i de "ro"riile res"onsabilit!%i sau a$ari,
orolio(i, deta(a%i de toate, im"re$izibili #n ac%iuniE
1A. +um ai reuit s-i manevre"i pe prinii ti i
deopotriv cum te-au manipulat ei pe tine8 +e
e-em"lu, cu sentimente de cul"abilitate, de critic!,
de retraere #n sine, false com"limente, amenin%!ri,
boli, etc.E
18. +e-i plcea mai mult la mama taE +ar la tat!l
t!uE ?e detestai (i urai mai mult la eiE 'ma-im!
obiecti$itate)
17. &-"une sintetic mesa3ele neati$e cele mai
"uternice care chiar (i ast!zi te limiteaz! (i-%i
obstacoleaz! e-isten%a (i e$olu%ia normal!.
20. Atitudinea fundamental! a "!rin%ilor t!i era
"re"onderent "oziti$! sau neati$!E :n fa$oarea
$ie%ii sau dim"otri$!E ?onciliant! sau nuE ?um te
manifestai tu #n co"il!rie #n aceast! direc%ieE
21. ?um e-"rimau "!rin%ii t!i dragostea de
%umnezeu dragostea de semen dragostea de sineE
3are dintre acestea trei era cea mai neglijatE
22. ?e bilan% sintetic ai "utea da asu"ra $ie%ii (i
succesului mamei tale (i a tat!lui t!uE +ar asu"ra
$ie%ii taleE 'inscri"%ie funebr!).
2;. +u"! moarte, ce crezi c! $a zice lumea des"re
mama ta, tat!l t!u, (i des"re tine #nsu%iE
Acum re-"arcure%i cu aten%ie r!s"unsurile de "e
st*na "ainii '"!rin%ii) (i confrunta%i-le cu cele de "e
"artea drea"t!, reflect*nd cu aten%ie:
47
- :n care "uncte eu nu 'ac altceva dec.t s-
mi imit priniiE ?e atitudini,
com"ortamente, norme, "rinci"ii de $ia%!,
moduri de a crede, imaini ale lui
+umnezeu am motenit n mod contient
de la ei8
- +e c*nd am a3uns la maturitate, care
dintre aceste lucruri le-am a"rofundat,
re$!zut, reformulat (i deci #n mod
con(tient acce"tat de la "!rin%ii mei 'sau
le-am modificat #n "ro"ria mea $ia%!E)
- +u"! aceast! confruntare, analizeaz! care
sunt "unctele "roblematice #n c!utarea
"ro"riei tale identit!%i (i credin%e, "uncte
ce #ntr-o manier! substan%ial! #%i
obstacoleaz! e-isten%aE
;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
50
,. Profilul $si2ologic #i $astoral al $reotului
autentic
- o"acitate (i trans"aren%! -
<rice lucru decade din cau"a propriului su
de'ect
i tot ce aduce stricciune pornete din
interior.
Persoana (i "rofilul interior al "reotului constituie o
$ariabil! de o im"ortan%! e-ce"%ional! #n "rocesul
"astoral (i tera"eutic. De $om limita la c*te$a as"ecte
ale "rocesului de formare a "reotului.
3unoa#tere %e sine
< corespun"toare i obiectiv cunoatere de sine
este "rima e-ien%! "e care trebuie s-o #nde"lineasc! un
"!stor.
2@
Aceast! cunoa(tere de sine este "asul absolut
necesar "entru o clar! identitate "astoral!. P!storul
trebuie s! r!s"und! cu com"eten%! la #ntrebarea: 2?ine
suntE4 dac! $rea s! inter"reteze corect cores"onden%a
2@
26ubiecti$ismul obstacoleaz! e$olu%ia s"iritual!. +in "unct de $edere "siholoic se "oate o"era o distinc%ie
#ntre subiecti$ism (i subiecti$itate: #n tim" ce aceasta din urm! ar e-"rima ceea ce "ersoana este #n interioritatea
ei #n $irtutea unicit!%ii 'instan%! absolut necesar! "entru cre(terea (i e$olu%ia s"iritual!), subiecti$ismul ar
constitui o manifest! rebel!, unilateral!, a fiin%ei umane, manifestare ce nu recunoa(te $aloarea #n sine realit!%ilor
e-terioare. Adeseori, oamenii "ri$ind #n ei #n(i(i consider! c! doresc s! de$in! ceea ce dorin%ele lor suereaz!. :n
eneral, nu intuiesc c ar trebuie s se realizeze n baza unor valori obiective. ?on(tientizarea lor de acest fa"t
constituie o sarcin! de ma-im! dificultate a "!storului. &-"erien%a cre(tin! ne s"une c! trebuie s! lu!m ca element
oranizator al $ie%ii o $aloare obiecti$!, adic! o $aloare $alid! "rin ea #ns!(i. +ac! se dore(te dez$oltarea $ie%ii
s"irituale (i maturizarea $oca%ional! a omului nu trebuie s! se "ri$easc! doar #n interiorul uman ci (i #n afar!,
"entru a se realiza o ancorare #ntr-o $aloare obiecti$!. A r!m*ne doar #n interior #nseamn! de fa"t a falimenta.
Aceasta #nseamn! c! omul accept s se vad chemat spre o realitate care l depete i care i este
transcendent. <ezult! deci c! "ersoana nu se "oate considera centrul lumii "otri$it mentalit!%ii radicale libertine,
ci viaa sa are o semnificaie n msura n care ncorporeaz o valoare obiectiv i e&terioar ei 4, cfr. Iuii 0.
<ulla s.3., (sicologia del pro'ondo e voca"ione. #e persone, ed. 0arietti, 17A5, ". 2@.
51
#ntre realizarea de sine ca "ersoan! (i realizarea #n
misiunea sa "astoral!. :n al doilea r*nd, cunoa(terea de
sine este o condi%ie "entru a te ra"orta la cel!lalt ca la un
2altul4, adic! 'r a-i impune cu autoritate propriile
exigene. A-l #nt*lni "e un altul nu este "osibil c*nd, de
e-em"lu, pstorul se pune n relaie cu el ca i cum ar 'i
o extensiune a lui nsui. :n aceste condi%ii, chiar (i c*nd
se $orbe(te de iubire, de dis"onibilitate, de altruism,
semnifica%ia acestor cu$inte "oate fi anulat! de
com"ortamentul concret al "reotului.
= inadec$at! con(tientizare a "asiunilor care-l
chinuiesc, a moti$a%iilor inautentice, a ne$oilor
incon(tiente, a tendin%elor ne$rotice, a emo%iilor
necontrolate, a dubiilor (i conflictelor latente, "ot a$ea
#n "reot ra$e consecin%e neati$e, "recum:
- "roiectarea asu"ra altora a anumitor sl!biciuni ale
"ro"riei "ersoane 'sentimente, ne$oi etc.) "e care
el nu reu(e(te s! le acce"te #n sine #nsu(i.
- contaminarea diferitelor situa%ii "astorale cu
"ro"riile tendin%e narcisiste.
- mani"ularea "ersoanelor #nt*lnite sub im"ulsul
unei e-cesi$e "reocu"!ri de a se afirma.
- utilizarea unor atitudini defensi$e "entru a %ine la
distan%! interlocutorii.
9nul dintre conflictele interioare cele mai des
#nt*lnite la "ersoanele im"licate #n acti$itatea "astoral!
este dorina de a-i ajuta pe alii corelat cu nevoia de a
'i ajutat. Ia ni$elul subcon(tientului, este u(or s! s"eri
52
c! vei merita ajutorul stima respectul i prestigiul "rin
intermediul "ro"riei dis"onibilit!%i sau "rin "restarea
unui a3utor cui$a. Fan Gaam descrie cu fine%e subtilele
manifestri ale egocentrismului n relaia pastoral. &l
se #ntreab! #n ce m!sur! este "osibil s! fii un "!stor sau
un tera"eut realmente dezinteresat: 2Pot oare dori s!
realizez ce$a bun "entru credincio(i, f!r! ca estul meu
s! fie (i un mod concret de a m! auto-realiza (i auto-
"erfec%ionaE4
2A
Prezen%a mai mult sau mai "u%in masi$! a
obstacolelor enumerate mai sus l-ar face "e pstor
prizonier ntr(o reea paralizant care(i mpiedic
nt'lnirea i dialogul cu sine nsui i cu cellalt.
!4
Inima "!storului, care este r!d!cina #ntreii sale fiin%e, n-
ar mai fi o lentil! trans"arent! "rin intermediul c!reia
realitatea celuilalt s! fie $!zut! ca unic! (i distinct!.
=biecti$ul de a face lumin! asu"ra 2lui #nsu(i4 nu
im"lic! B "entru "!stor B recursul la mi3loace
e-traordinare, ca de e-em"lu "sihotera"ia, dar "retinde
totu(i curajul de a se privi introspectiv, utiliz*nd acele
o"ortunit!%i "e care $ia%a cotidian! le face "osibile. F!r!
aceast! for%! interioar! nu este "osibil s! ini%iem acel
proces de schimbare, care n termeni teologici se
numete -convertire1, re"ultat al aciunii harului lui
2A
2&ste clar c! dorin%a (i a3utorarea credinciosului este #n acela(i tim" #m"linirea celei mai "rofunde $oca%ii a
"!storului. Totu(i aceast! 2#m"linire4 nu trebuie s! constituie o moti$a%ie a ac%iunii "astorale: s-ar $orbi atunci, de
o motivaie egocentric, capabil s diminue"e e'icacitatea relaiei pastorale '?*nd "!storul este "rofund
influen%at de ideea c! el trebuie s!-(i e-ercite misiunea "entru a se realiza mai bine din "unct de $edere
"rofesional, atunci ra"ortul "astoral dintre el (i credincios este "rofund $iciat)4, cfr. Adrian Fan Gaam, 2eligione
e personalita$, &d. Ia 6cuola, >rescia, 17A2, ". 52.
28
&-ist! un "rofund (i "er"etuu dialo interior "e care "!storul B ca de altfel fiecare om B #l realizeaz! cu sine
#nsu(i. A se $edea astfel lucrarea lui 0ihai Hora, !espre dialogul interior, ed. Cumanitas, >ucure(ti, 1775. .
5;
!umne"eu i al nclinaiilor po"itive ale persoanei
umane.
Integrarea 4negati5ului6 #i concilierea cu
4um"ra6
9n obiecti$ care este esen%ial #n "rocesul de formare
a "!storului este constituit de interarea neati$ului. ?u
acest termen se indic! toate acele aspecte ale persoanei
umane contrastante cu imaginea pe care individul o are
despre sine nsui. +incolo de limitele fizice leate de
natura finit! a omului, sunt cu"rinse #n 2neati$4:
slbiciunile, imaturitile, traumele, care nu depind
ntotdeauna de responsabilitatea noastr '"recum
instinctualitatea, care se e-"rim! "rin "atimi,
aresi$itate, eoism, in$idie, elozie, "!cat). Pun
utiliza termenul de 2umbr!4 "entru a defini neati$ul.
Fiecare dintre noi #(i are deci "ro"ria sa 2umbr!4.
27
-=reelile mele cine le va pricepe8 !e cele ascunse
ale mele curete-m. 7i de cele strine 'erete pe robul
)u6 de nu m vor stp.ni, atunci 'r prihan voi 'i, i
m voi curi de pcate mari 'Psalmul 18,14-15).
5ecunoaterea )umbrei+ nu servete nicidecum la
neutralizarea ei. ?el mai adesea aceasta se manifest! #n
reac%iile noastre $iolente (i incontrolate la
com"ortamentele celor "e care nu reu(im s!-i su"ort!m.
Parabola scri"turistic! a $ame(ului (i a fariseului rele$!
#n mod clar mecanismul de "roiec%ie e-istent #n cine nu
(tie s! admit! neati$ul din "ro"ria $ia%!.
27
cfr. Anelo >rusco, #a rela"ione pastorale d$aiuto. +amminare insieme, ed. ?amilliane, Torino, 177;, ". 48.
54
A #n$!%a s! recunoa(tem "ro"ria umbr! cu sco"ul de
a o acce"ta (i intera "resu"une detronizarea imaginii
cu care vrem s aprem n faa altora. :nseamn! s!
renun%!m la propriile 'alsi'icri ale 'iinei noastre
interioare. Astfel, de e-em"lu, identificarea (i
acce"tarea "ro"riei dimensiuni egoiste com"ort!
renun%area la "reten%ia de un absolut altruism. 6fin%ii au
a$ut cura3ul de a #nfrunta "ro"ria umbr! (i acce"t*nd-o,
au dob*ndit (i ca"acitatea de a o transforma. 2?el care
tr!ie(te #ntru ade$!r a$*nd con(tiin%a "ro"riei falibilit!%i,
f!r! s! se ascund! de sine #nsu(i, este #n condi%iile
o"timale "entru a sim%i acea ne$oie fundamental! de
reconciliere cu sine #nsu(i ce doar #n +umnezeu "oate fi
#n mod de"lin #m"linit!.
7m$ro$rierea %imensiunii contra8se9uale
>iserica a fost #n e"oca noastr! e-trem de acuzat!
c! este 2maschilist!4. Prin aceasta se dorea s"une c! n
6iseric nu sunt suficient de prezente acele resurse de
care sunt purttoare femeile5 receptivitate,
disponibilitate, ospitalitate, capacitate de a asculta,
intuiie, inteligen contextual, capacitate de a asuma
i re"olva problemele altora, nclinaia spre a o'eri
ajutorul propriu. ?eea ce este $alabil la ni$el
institu%ional, este u(or de obser$at (i la ni$el de indi$izi:
"entru a a3une interarea calit!%ilor contra-se-uale,
"!storul trebuie mai #nainte de toate s!-(i realizeze
"ro"ria identitate de b!rbat, e$iden%iind (i dez$olt*ndu-i
55
caracteristicile fundamentale, adic!: ra%ionalitatea,
sim%ul datoriei (i al res"onsabilit!%ii, $oin%a, ini%iati$a,
consec$en%a s"re #m"linirea sco"ului, "uterea de auto-
transcendere. -ntegrarea aspectelor feminine nu
constituie nicidecum o diminuare a masculinitii ci o
mbogire a acesteia, #ntruc*t a3ut! s! fie de"!(it!
unidimensionalitatea com"ortamentului.
:n "rocesul de cre(tere (i de formare, indi$idul
!se(te adeseori dificil! aceast! sarcin! de interare a
dimensiunii contra-se-uale. Aceast! dificultate se "oate
manifesta #n diferite moduri, (i #n "rimul r*nd atunci
c*nd "!storul se demonstreaz! a fi inca"abil s! intre #n
contact (i dialo cu "ro"ria dimensiune feminin!.
&fectele com"ortamentale sunt diferite: indi$idul se
manifest! "rin duritate insensibilitate superficialitate,
gol interior. ?hiar atunci c*nd #(i face "ro"ria datorie, el
simte nelini(te interioar!, fu! de sine #nsu(i, izolare. :n
rela%iile inter"ersonale se e$iden%iaz! anumite
manifest!ri de agresivitate rigiditate rceal.
Ia ni$el comunitar (i oranizati$ el de"une un
accent e-cesi$ "e autoritatea ierarhic!, "e ordine,
institu%ie (i lee. <a"ortul s!u cu femeia este caracterizat
de r!ceal! (i #n acela(i tim", de im"ulsuri instinctuale
e-trem de "uternice. 9n astfel de "!stor "oate c!dea
u(or #ntr-o spiritualitate 'ormalist, #n care este "u%in
"rezent! c!ldura s"iritului iar contem"la%ia este "u%in
a"reciat!. /n exercitarea misiunii preoeti el este
5@
nclinat s pun un deosebit accent pe activismul
practic, n dauna contemplaiei.
;0
9n al doilea caz concludent este acela c*nd
dimensiunea 'eminin a individului invadea" omul,
mpiedic.ndu-l s ajung la autonomia speci'ic
brbatului. &ste cazul "reo%ilor care nu au abandonat
terenul cald i protejat al copilriei. 6unt tot tim"ul #n
c!utare de siuran%!, de sus%inere, cu alte cu$inte, #n
c!utarea unui 2s*n matern4 "e care, adesea, #l !sesc #n
institu%ie, #n biseric!. +e"enden%i, inca"abili de a
#nfrunta realitatea, e$it! "ermanent o"ozi%ia, refuz! s! ia
decizii im"ortante, nu (tiu s! conduc!.
?el care, #n schimb, este ca"abil s!-(i intereze
2umbra4, beneficiaz! de "ace (i de senin!tate. :n rela%iile
sale inter"ersonale, cura3ului (i determin!rii li se adau!
#n%eleere, tandre%e, com"asiune. :n ra"ort cu femeia,
este caracterizat de o e$olu%ie ce "oart! "roresi$ la
utilizarea resurselor interioare oferite de aceasta, reu(ind
s! transceand! a"elurile imediate ale im"ulsurilor.
Iu!rile sale de "ozi%ie sunt caracterizate de o aten%ie
s"ecial! la nuan%e. :n "lan s"iritual, el caut!
contem"la%ia 'ochiul 2inimii4 $ede (i acolo unde lumina
ra%iunii nu a3une sau nu reu(e(te s! lumineze suficient).
7'ntuitorul nsui se demonstreaz capabil de
agresivitate i tandree, de ra%ionalitate (i sentiment, de
dre"tate (i iertare, de for%! (i $ulnerabilitate. &ste
;0
2Aceasta (i din cauza fa"tului c!, din "!cate, ast!zi #n >iseric! e-ist! foarte mul%i dintre aceia care vor s dea
mai nainte de a fi primit. Ior le "lace mai mult s! $orbeasc! dec*t s! asculte. Iau ini%iati$a s! "redea ceea ce nu
au #n$!%at. +e(i se demonstreaz! inca"abili s! se u$erneze "e ei #n(i(i, ei se r!besc s!-i #n$e%e "e al%ii4, cfr.
Anelo >rusco, #a rela"ione pastorale d$aiuto, ed. cit., ". 5;.
5A
e-ient, dar (tie (i s! a(te"te. Ac%iunea #l "reocu"! dar
(tie s! nu renun%e la indispensabilele momente
contemplative. Atent la mi(c!rile s"iritului, #ntre%ine
intact! dis"onibilitatea fa%! de $oin%a Tat!lui.
+eschiz*ndu-se unui "roces de cre(tere #n acest
sector, "!storul $a "utea s! im"rime comunic!rii sale
inter"ersonale o su"erioar! entile%e, un duh mai uman
(i mai boat, de$enindu-se ca"abil de os"italitate, de
fle-ibilitate, de nuan%!ri, de intui%ii (i de em"atie. Pentru
a se realiza #n mod de"lin, (i femeia este chemat! s!
intereze "ro"ria dimensiune contrase-ual!.
;1
3alitatea rela'iilor inter8umane
?om"eten%a 2rela%ional!4, adic! ca"acitatea
"reotului de a instaura rela%ii de calitate #ntre oameni
este un alt sector #n care este chemat "reotul s!-(i
dez$olte ana3area formati$!. Im"ortan%a acestui sector
deri$! din fa"tul c! rela%ia "astoral! constituie o
rezonan%!, un ecou al ra"ortului lui +umnezeu cu omul.
Afirm*nd c! #n rela%iile "reotului cu "ersoanele #nt*lnite
trebuie s! se e-"rime o 2draoste autentic! "entru
oameni4, 2o "unere #n act a lui agapi4, subliniem c!
acesta este "unctul de sosire al unui lun "arcurs de
auto-educa%ie. =mul, "rin natura lui c!zut! #n "!cat, este
;1
2:n cultura noastr!, femeile sunt adesea obliate de conte-t s! re"rime anumite caracteristici com"ortamentale,
"recum atitudinea autoritar!, intelien%a, "uterea, ca"acitatea oranizati$!, "entru c! sunt considerate ti"ice
b!rbatului. ?*nd caut! s! se afirme, se simt $ino$ate de aceasta. Hi aceast! m!sur! "oate s! fie inadec$at! "rin
deficit sau "rin e-ces. :ntr-o femeie ce nu intr! #n contact cu "ro"ria dimensiune masculin! se "oate u(or obser$a,
"e de o "arte, e-cesi$ul accent "e sentiment (i "e emo%ie, abunden%a eneraliz!rilor, sc!zuta ca"acitate de a
distine. ?*nd #n schimb dimensiunea masculin! 2in$adeaz!4 o femeie, reduc*ndu-i contactul cu feminitatea sa,
rezult! o femeie(masculinizat cstorit cu propria(i carier, ca"abil! de succes, dar s!rac! #n $alorile inerente
condi%iei sale feminine4, &bidem, ". 55.
58
eocentric "rin tendin%a eneral! a firii sale, a3un*nd s!
se orienteze oblati$ numai #ntr-o manier! "roresi$!, sub
im"ulsul "oziti$ al harului.
Prin intermediul unei rela%ii autentice, "reotul #(i
manifest! maturitatea sa afecti$!
;2
#n ra"ort cu
credinciosul, a3un*nd s! se e-"rime #n acea form! de
iubire care se nume(te agapi. %gapi nu de"inde #n mod
cert de nici o lee "siholoic!, ci este dar ratuit al lui
+umnezeu. Totu(i elementele "siholoice "ot 2dis"une4
fiin%a uman! s"re "rimirea darului di$in. Practica iubirii
autentice implic abandonul posesivitii capacitatea
de a da fr a atepta recompense, dis"onibilitatea (i
deschiderea fa%! de to%i. !ac iubirea agapic nu
angajea" n mod necesar componenta emotiv i
sentimental, aceasta nu nseamn c o exclude.
;;

Preotul $stor: un %octor "olna5;
Paradima doctorului bolna$ r!stoarn! multe
scheme "astorale, #ntruc*t identific! #n vulnerabilitatea
;2
Amintim aici un fa"t interesat: Alice 0iller, "siholo (i "sihotera"eut de la Qurich, alc!tuie(te un "ortret "sihic
robot al celor care o"teaz! "entru "rofesiuni orientate s"re a3utorarea semenului: #n acest "ortret este "rezent!
#ntotdeauna o mam nesigur n plan emotiv, care pentru propriul echilibru a'ectiv depindea de un anumit
comportament sau mod de a 'i al copilului. Aceast! nesiuran%! "utea fi ascuns! "ersoanelor din 3urul ei #n s"atele
unei fa%ade de duritate autoritar sau chiar totalitarism. Ia aceast! ne$oie a mamei cores"undea o
sur"rinz!toare capacitate a copilului de a percepe i de a rspunde intuitiv, de a asuma incontient 'uncia care i
era pretins. :n acest fel co"ilul #(i asiura 2iubirea4 mamei. .l sesiza c de el era nevoie i acest fapt i legitima
e&istena i ddea dreptul la via cfr. Alice 0iller, &l dramma del babino dotato e la ricerca del vero se$, ". 1;.
;;
2:n cultura noastr!, femeile sunt adesea obliate de conte-t s! re"rime anumite caracteristici com"ortamentale,
"recum atitudinea autoritar!, intelien%a, "uterea, ca"acitatea oranizati$!, "entru c! sunt considerate ti"ice
b!rbatului. ?*nd caut! s! se afirme, se simt $ino$ate de aceasta. Hi aceast! m!sur! "oate s! fie inadec$at! "rin
deficit sau "rin e-ces. :ntr-o femeie ce nu intr! #n contact cu "ro"ria dimensiune masculin! se "oate u(or obser$a,
"e de o "arte, e-cesi$ul accent "e sentiment (i "e emo%ie, abunden%a eneraliz!rilor, sc!zuta ca"acitate de a
distine. ?*nd #n schimb dimensiunea masculin! 2in$adeaz!4 o femeie, reduc*ndu-i contactul cu feminitatea sa,
rezult! o femeie-masculinizat!, c!s!torit! cu "ro"ria-i carier!, ca"abil! de succes, dar s!rac! #n $alorile inerente
condi%iei sale feminine4, &bidem, ". 5A.
57
pstorului una din iz$oarele esen%iale ale eficacit!%ii lui
"astorale. <!nile lui "ot de$eni iz$or de $indecare
"entru al%ii. Cristos este $indec!torul r!nit "rin
e-celen%!. ?are este strateia de a"licat "entru a face din
"ro"ria suferin%! un iz$or de a3utor "entru al%iiE :n fa%a
r!nilor B ce sunt leate de finitudinea condi%iei umane '(i
care au diferite nume: sinur!tate, fric!, roaz! de
moarte, se"ara%ie, boal!) B "!storul "oate a$ea trei
atitudini diferite:
1. Prima ar fi aceea de a le ignora sau nega.
?onsecin%ele unei astfel de atitudini se e-"rim! #n
modul de ra"ortare al "!storului la "ersoanele
care sufer!. reac%iile lui $or fi defensi$e, de
a"!rare '"recum distan%area sa de situa%ie, fua)
concretiz*ndu-se #n inter$en%ii orale care tind s!
minimalizeze suferin%a celuilalt, sau #n recursul
sim"list la sfaturi, la solu%ii imediate, la
stereoti"uri (i 3ustific!ri ne"otri$ite. 0nde este
pretenia de invulnerabilitate i negaie a
durerilor i dureroaselor realiti ale vieii, nu
exist spaiu pentru compasiune.
2. A doua "ozi%ie ar fi ti"ic! "!storilor care chiar
dac! se simt $ino$a%i de "ro"riile r!ni, r!m*n
dezarmai n faa acestora. A"ro"iindu-se de
aceia care sufer!, ei au tendin%a s!-(i e-"un! (i
arate autocom"!timitor "ro"riile "l!i, *ndind #n
mod eronat c! o astfel de ini%iati$! ar "utea a$ea
efecte tera"eutice. Du-(i dau seama c! #n realitate
@0
nu fac altce$a dec*t s! adaue o ran! "este o alta,
o dis"erare "este o alta, "u%in! credin%! "este
"u%in! credin%!.
;. A treia "ozi%ie, este aceea a $indec!torului r!nit.
?on$ins c! dac! $rea s! fie cu ade$!rat de a3utor
celorlal%i trebuie n mod necesar s ia n atenie
propria suferin el (tie c! nu e-ist! #n$iere f!r!
a e-"erimenta mai #nt*i "rofunda obscuritate a
morm*ntului.
+in toate cele scrise "*n! acum rezult! cu claritate
c! "!storul nu "oate (i nu trebuie s! aib! "reten%ia c!
este un model de "erfec%iune absolut!
;4
, #n toate
;4
Perfec%ionismul este o maladie #n acti$itatea "astoral!. &l "oate fi definit dre"t c!utarea cu #nd*r3ire a
"erfec%iunii "entru ea #ns!(i. .roul grec 8isif este un model de autodistrugere, un model al $iolen%ei "e care
fiin%a uman! este ca"abil! s! o foloseasc! #m"otri$a ei #n(i(i. :n miturile rece(ti #nt*lnim imagini de violen
mpotriva sinelui. &roii reci, a c!ror $ia%! se sf*r(e(te "rintr-o "ede"sire adesea inuman!, sunt "aradime ale
auto-distruerii umanit!%ii din ei. Actul lor "uniti$ este re"rezentati$ "entru modul #n care o concepie greit
despre via poate s distrug persoana uman des"re cum fiin%ele umane B conduc*ndu-se du"! norme re(ite
B "ot s! se ruineze sinure. Actul "uniti$ "resu"une un riorism e-cesi$, care "e termen lun este un obstacol
ma3or #n calea maturiz!rii "ersoanei. ?eea ce $echii reci au descris #n leende "utem ast!zi s! obser$!m
"retutindeni #n societate. &-ist! destui eroi care "rin riorismul (i 2duritatea4 lor se distru "e ei #n(i(i.
6isif trebuie s! #m"in! #n sus, "*n! la $*rful unui munte, o "iatr! enorm!. ?u "u%in mai #nainte de a
a3une la $*rf, reutatea de$ine at*t de insu"ortabil! c! el nu mai reu(e(te s! duc! "iatra (i aceasta se rostoole(te
la $ale. Atunci 6isif se re"une "e treab! "entru a se sustrae destinului mortalit!%ii. +ar soarta cea crud! continu!
s! se re"ete. Incom"rensibilitatea situa%iei #l face "e 6isif tot mai #nd*r3it, dar (i tot mai descura3at. &l este #ntru"at
#n acele "ersoane care dau im"resia de a fi dinamizate de eroism, dar simultan sunt resemnate (i de"rimate.
"ersoane care nu-(i "ierd niciodat! controlul de sine, (i cu toate acestea, de-a lunul $ie%ii lor continu! s! aib!
nenum!rate e-"erien%e neati$e 'ru"tur! a rela%iilor, falimente "rofesionale etc., adic! e$enimente #n care tot ceea
ce a fost #ndelun (i #n mod dificil construit, "e ne"re$!zute, se sf!r*m! (i se distrue). Aceste "ersoane de"un
eforturi imense "entru a-(i "une "ro"ria $ia%! sub control. 0ai radicale dec*t altele, acestea #(i "ierd controlul
dintr-o mi(care.
+uritatea care se manifest! #n fiura lui 6isif este controlul de sine #nsu(i, care are B #n ciuda
tuturor eforturilor B unicul rezultat de a "ierde controlul #ntreii $ie%i. +ontrolul nu duce la via, ci obstacolea"
viaa. 3el care trebuie s(i controleze propriile sentimente i aciuni consum e&trem de mult energie pentru
sine nsui. A"oi #i li"se(te eneria "entru a #m"ine "iatra "*n! sus (i cedeaz! "u%in mai #nainte de a a3une la
$*rf, rostoolindu-se #na"oi. Ast!zi "utem obser$a acest mecanism #n multe "ersoane.
Procust, #n schimb, este un bandit "ericulos ce ia "rizonieri trec!torii, a"oi #i #ntinde "e "ro"riul
"at. +ac! "rizonierul este "rea mic, #i #ntinde "icioarele "*n! c*nd a3un lunimea "atului. +ac! #n schimb este
"rea #nalt, #i taie "icioarele. =ricum, bietul trec!tor #(i !se(te moarte #n m*inile lui. Patul lui Procust a de$enit
"ro$erbial "entru a indica o schem predeterminat, un ablon #n care cine$a constr*ne "e al%ii 'sau "e sine
#nsu(i) s! intre. Procust este simbolul 2"erfec%ionistului4 care $iolenteaz! tot ceea ce nu intr! #n cadrul s!u mental
riid. Acest pat al lui (rocust este imaginea ideal pe care ne-am construit-o, c!reia dorim s! ne conform!m cu
for%a. De #ntindem "*n! #n "unctul #n care a3unem dimensiunea noastr! ideal!, "atul nostru lui Procust, (i
eliminm tot ceea ce nu corespunde acestei imagini sau ce-o de"!(e(te.
@1
sectoarele e-isten%ei. ?eea ce #i este lui cerut este de a se
demonstra permanent deschis schimbrii i procesului
de evoluie i de cretere, fiind atent la tres!ririle
"ro"riei fiin%e la $ocea sua$! a +uhului 6f*nt.
Pentru o cunoa#tere %e sine real:
Fereastra lui /ohari este un instrument elaborat de
doi "siholoi americani, /oe Iuft (i Carri Inham,
"entru analizarea com"ortamentului "ersonal. Fereastra
este com"us! din "atru sectoare
;5
:
sectorul $izibil
sectorul orb
sectorul secret sectorul
necunoscut
6ectorul $izibil5 repre"int acele lucruri "e care eu
le (tiu des"re mine (i le cunosc, de asemenea, (i al%ii.
,ste "ona caracteri"at de un liber schimb de in'ormaii
ntre mine i alii. +omportamentele descrise n acest
sector sunt "ublice, oricine poate lua cunotin de
acestea.
6ectorul orb: re"rezint! "artea din noi #n(ine care ne
este necunoscut!, dar care nu sca"! aten%iei altora. Pot
a$ea un anumit obicei, anumite moduri de a ac%iona (i de
a reac%iona de care nu sunt con(tient, dar care #n schimb
nu sca"! aten%iei altora.
;5
Anelo >rusco, #a rela"ione pastorale d$aiuto. +amminare insieme, ". @1.
@2
6ectorul secret: con%ine ceea ce noi cunoa(tem
des"re noi #n(ine, dar ce %inem secret din diferite moti$e,
uneori 3ustificat, alteori nu.
6ectorul necunoscut: re"rezint! acele as"ecte ale
com"ortamentului care ne sunt necunoscute at*t nou!,
c*t (i altora.
=rice "!stor care dore(te s! e$olueze s"re o
maturitate duho$niceasc! real!, trebuie s! de"un!
eforturi "entru dilatarea sectorul $izibil, m!rindu-(i
cunoa(terea de sine (i f!c*ndu-se tot mai mult cunoscut
de c!tre al%ii. ?u c*t ne cunoa(tem mai mult, cu at*t
suntem #n radul de a ne asuma res"onsabilitatea
"ro"riului mod de a ac%iona. ?u c*t al%ii ne cunosc mai
mult, cu at*t (tiu unde ne situ!m #n ra"ort cu ei. Pentru a
atine acest obiecti$ trebuie s! reducem sectorul secret
orb (i secret. 9nul din metodele cele mai eficiente
"entru a reduce sectorul orb consist! #n cunoa(terea,
analizarea (i acce"tarea "ers"ecti$ei altora asu"ra
noastr! 'feed-bacL). Prin intermediul acestuia, al%ii ne
comunic! "erce"%iile lor asu"ra modului nostru de a fi (i
de a ac%iona.
Pentru a reduce sectorul secret este necesar! auto8
re5elarea sau re$elarea de sine.
;@
Auto-re$elarea nu
;@
2/n exercitarea misiunii sale pastorale, $reotul $oate s se ascun% !n s$atele urmtoarelor m#ti< care l
mpiedic s 'ie el nsui, n contact cu propriile sentimente5
- masca se"ar!rii aroante5 pstorul se simte o persoan -aparte1, situat ntr-o po"iie
privilegiat6
- masca func%iei rituale5 rugciunile tipi"ate i ritualurile liturgice tradiionale 'ac posibil o
relaie pastoral 'r o autentic angajare personal6
- masca limba3ului "roclamati$5 expresii stereotipe i impersonale uneori constituie mai mult un
"id de separare dec.t o punte de dialog6
- masca $e(m*ntului sau a uniformei (reverenda6
@;
trebuie #ns! s! fie sc!"at! de sub control, nici for%at!, ci
conform! situa%iei duho$nice(ti #n care se afl!
interlocutorii. &-ist! lucruri care se "ot comunica
tuturor, altele care sunt rezer$ate unui mic ru", altele
limitate doar la c*te$a "ersoane, iar altele la una sinur!
sau chiar la nici una. ?u c*t mai mult se reduce sectorul
orb (i secret, cu at*t cre(te #n dimensiuni sectorul $izibil
(i automat se restr*ne sectorul necunoscut. 0 deveni o
persoan transparent este un obiectiv e&igent dar
remunerativ ntruc't este eliberator.
0. Pe crrile $si2ologice ale interiorit'ii
- &rori frec$ente #n acti$itatea "astoral! -
*ediocritatea ne ndeamn s ne 'acem o
onoare din de'ectele
pe care nu voim s le ndreptm.
Nous essa>ons de nous 'aire honneur des
d?'auts
@ue nous ne voulons pas corriger.
:n e-ercitarea misiunii "astorale "reotul trebuie s!
e$ite anumite erori care "ot com"romite succesul
acesteia. :n $ederea unei acti$it!%i "astorale fertile, este
masca acti$it!%ii5 unii pstori lucrea" i-i consolidea" cu elan imaginea unor persoane 'oarte
importante, absorbite de obligaii -pro'esionale1, pe care le ntrerup doar pentru a 'i drgui printr-o vi"it la un
bolnav sau la un muribund6 ei sunt persoane importante, care totui 'ac c.teodat concesii muritorilor de r.nd1,
cfr. P. >olech, !al gioco delle maschere alla comunica"ione tra persone5 il malato e suoi curanti, #n #$operatore
pastorale nel mondo danitario, oggi, 6alcom, Farese, 1781, ". A7.
@4
im"ortant ca fiecare "!stor s! acorde o im"ortan%!
deosebit! acelor sectoare din acti$itatea "astoral! #n care
e-ist! un mai mare risc de a re(i. &rorile curente ar fi
urm!toarele:
1. 4Profesionalizarea6 $astora'iei .acti5itatea
$astoral re%us la o sim$l o"liga'ie
$rofesional/
:n acest caz, rela%ia inter-"ersonal! care se
instaureaz! #ntre "!stor (i credincios nu este dinamizat!
de "atos misionar. ?am aceasta este monoloul interior
care sur"rinde situa%ia de care $orbim: 2Fac ceea ce fac
nu din pasiune pentru chemarea de sus pe care o am, ci
pentru c aceasta-mi este datoria de preot1.
+raostea "!storului trebuie s!-l a3un! "e
credincios acolo unde acesta este, (i a(a cum acesta este.
Princi"alele indicatoare ale $oca%iei "astoral-misionare
ale "reotului sunt: a fi atent la cel!lalt, a nu trece cu
$ederea elementele "oziti$e "rezente #n el indiferent de
radul de dec!dere moral! #n care este "osibil s! se afle,
a-i res"ecta autonomia, a e-"rima (i manifesta "ro"ria
stim! (i dis"onibilitate #n ra"ort cu el. & de datoria
"reotului s! identifice eneza 2$oin%ei4 sale de iubire:
adeseori B din nefericire B aceasta se na(te din ne$oia
unei auto-afirm!ri. &-ist! deci iubire din com"asiune (i
e-ist! iubire din recuno(tin%!, tot a(a "recum e-ist!
iubire din eoism.

@5
,. =oti5a'ia interioar egoist
:n aceast! situa%ie ac%iunea "astoral! este dinamizat!
de dorin%a de a beneficia ulterior de mul%umirea
interlocutorului, sau de a se sim%i im"ortant, de a se
sim%i #n rolul de 2binef!c!tor4. +ac! moti$a%ia
fundamental! este aceasta atunci pstorul urmrete de
fa"t s beneficieze el nsui de o satisfacie interioar,
"un*nd "e un "lan secundar mplinirea de sine a
interlocutorului. At*t tim" c*t "!storul a(tea"t! ce$a de
la interlocutorul s!u, el nu demonstreaz! o
disponibilitate pastoral realmente gratuit. De$oile
eocentrice #l deta(eaz! de cel!lalt (i #l fac s! se
concentreze asu"ra lui #nsu(i.
:n ordinea fireasc! a lucrurilor, mulumirea i
satisfacia interioar trebuie s fie un fruct al
dragostei iar nu un obiectiv al lucrrii pastorale. ?eea
ce #l #nnobileaz! cu ade$!rat "e "reot este gratuitatea.
Trebuie, #ncet, #ncet, ca cellalt s fie iubit pentru el
nsui, "entru ceea ce el este, (i a(a cum el este, (i nu
"entru noi #n(ine. '&ste foarte interesat un test "e care
"!storul (i-l "oate face lui #nsu(i: s! se *ndeasc! cum
reac%ioneaz! el #nsu(i #n contact cu o draoste interesat!,
ne-ratuit!E)
0. Alienarea sau %ominarea cre%inciosului
:n acti$itatea "astoral!, adeseori "reotul "oate fi
"ro$ocat #n direc%ia unei abdicri interioare n 'aa
nevoilor celuilalt. +e fa"t, #n m!sura #n care "!storul nu
@@
este el #nsu(i liber i autonom n planul interioritii, are
anumite nevoi pasive ne(contientizate. Atunci, foarte
u(or va lua hotr.ri plec.nd de la ateptrile celuilalt,
se $a 2$inde4 ne$oilor celuilalt, (i se $a l!sa ca urmare (i
mani"ulat de cel!lalt, de 2amenin%!rile4 sau temerile lui,
im"licite sau e-"licite. 6unt amenin%!ri care intr! #n
scurt-circuit cu "ro"riile ne$oi interioare disonante.
?el!lalt are #ntotdeauna ne$oi (i e-ien%e "ro"rii, (i $a
c!uta #ntr-un mod mai mult sau mai "u%in subtil de a-(i
mani"ula "!storul. = astfel de ne$oie este de e-em"lu
2de"enden%a4 afecti$! 'sau dominarea). 9neori "reotul
$rea s!-(i im"un! "ro"riul "unct de $edere, sau dore(te
s! e-ercite o "utere asu"ra altuia, sau o influen%!, un
control, a c!ror enez! nu a con(tientizat-o. +irec%ia de
e$olu%ie este s"re mani"ularea "ro"riu-zis! a celuilalt,
foarte adesea f!cut! #n mod incon(tient, sub 'orma
dominrii.
Prin dominare, se tr!ie(te - con(tient sau nu - ca
proprietar al celuilalt i stp'n al relaiei pastorale.
+oar #n momentul #n care cel!lalt 2fue4 sau c*nd rela%ia
nu mai e$olueaz! #n direc%ia #n care am fi $rut noi,
de$enim con(tien%i de eroare. &chilibrul se "oate
redob*ndi acce"t*nd un mai mare respect pentru
libertatea celuilalt, mai e-act o draoste autentic!.
Tendin%a interioar! de dominare se na(te "ornind de
la eu(l egocentric ce vrea s(i impun punctele sale de
vedere pentru a se auto(fortifica. 0i(carea de dominare
"oate a$ea ini%ial bune inten%ii: "reotul crede c! are
@A
dre"tate, dorind 2educarea4 s"iritual! a celuilalt. F!r! s!-
(i dea seama #ns!, el poate tri cu o fals concepie
despre responsabilitate #ncerc*nd astfel s!-l substituie
"e cel!lalt, "entru a-i im"une solu%ia "e care o consider!
o"tim!. Tendin%ele de dominare a celuilalt #(i au de
obicei r!d!cinile #n suferin%ele (i traumele tr!ite de "reot
#n "ro"riul lui trecut.
Preotul trebuie s! aib! o imaine obiecti$! asu"ra
naturii relaiei pastorale. 9 relaie este confluena a
dou liberti iar nu o fuziune. Acestea trebuie
"ermanent s! r!m*n! distincte, chiar dac! #n anumite
momente "ar s! coincid!. <ela%ia autentic! nu este
fuziunea dintre dou! libert!%i nici m!car atunci c*nd este
$orba des"re o "rietenie intim! sau de un cu"lu. &a este
#ntotdeauna un parcurs n doi, #n care fiecare r!m*ne
liber #n deciziile sale, chiar dac! adeseori e-ist!
con$eren%e #n o"%iuni.

1. Gra"a %e a8l 5e%ea $rogres>n% $e cre%incios
?el!lalt nu 2cre(te4 niciodat! cu $iteza cu care noi
am $rea, #ntruc*t fiecare om are propriul ritm de
evoluie. Foarte adesea "!storul are tendin%a de a for%a
cre(terea s"iritual! a "!storitului, "rintr-un e-ces de
sfaturi, "ro"un*ndu-i "a(i "e calea auto-form!rii mult
"rea mari dec*t #i este "osibil acestuia s! fac!. ?auzele
acestui mod malformat de a se ra"orta la idealul de atins
al interlocutorului sunt diferite:
@8
- "oate "!storul a c!zut "rad! tendin%ei
1eficientismului1 educati$.
- "oate tinde s! re"roduc! #n $ia%a celuilalt, f!r!
modific!ri, "ro"ria e-"erien%!.
&ste ne$oie ca "reotul s nainteze spre ideal cu
pasul celuilalt, #m"reun! cu el
;A
, conform ritmului
acestuia, f!r! a-l for%a "e acesta s! de"rind! "asul
educatorului.
?. =oralismul $erfec'ionist
&ste $orba de orientarea aten%iei "reotului s"re
normele "ractice de #nde"linire a idealului cre(tin de
"erfec%iune, inor*nd fa"tul c! urcuul spiritual este
gradual cunosc'nd suiuri i cobor'uri cu
sinuoziti inevitabile. :n s"atele atitudinii moraliste st!
sindromul adolescentin marcat de idealism (i
"erfec%ionism ce #l #nchid "e "!stor #n scheme riide.
Preotul moralist #(i ascult! doar su"erficial
interlocutorul, are "redis"ozi%ia de a-l incul"a, fiind
"u%in tolerant cu erorile (i limitele 2celui chemat4.
(. O"iecti5ismul %octrinar
;A
0n exemplu concludent este cel al unei tinere pro'esoare de liceu, care se pre"int la preot pentru un colocviu
duhovnicesc, 'iind pro'und "guduit de vestea c tatl ei este bolnav de cancer. ,a are n centrul ateniei
incon'ortul interior pe l-a generat situaia i nicidecum nu prevede pentru ea nsei un parcurs duhovnicesc.
(reotul ns i conturea" din start o strategie urgent de progres spiritual, un numr de norme ce trebuie de
acum ncolo s le respecte, o serie de prescripii de nclcarea crora o averti"ea" c se 'ace vinovat p.n n
pre"ent etc. /ntruc.t preotul nu a sesi"at exact natura relaiei lor i 'ragilitatea ei, 'aptul c 'emeia nu a venit
nsetat de a-i nsui elemente de doctrin ci dornic de a 'i ascultat i 'orti'icat printr-o acceptare
clduroas, 'inalul nt.lnirii a 'ost ne'ericit5 ndeprtarea de Aiseric a persoanei care cuta un ajutor concret i
care a rmas de"amgit de incapacitatea preotului de a vibra interior la su'erina ei i de a identi'ica terapia
ideal pentru drama ei.
@7
=biecti$ismul B #n sensul etimoloic "rimar -
e-"rim! tendin%a de ra"ortare la "ersoane ca (i cum
acestea ar fi doar ni(te lucruri, tendin%! ce se "oate
manifesta chiar (i #ntr-un ra"ort reliios. Ia baza lui st!
frica de a intra n contact cu lumea interioar afectiv
at*t "ro"rie, c*t (i a celorlal%i. &ste $orba des"re o
aten%ie acordat! cu "rec!dere ade$!rului #n sine #nsu(i,
e&actitii formulelor i a enunurilor, modului de a
e-"rima #n cu$inte anumite realit!%i s"irituale. Fictima
acestei tendin%e se fortific! "e el #nsu(i "e "ozi%ia "e care
se afl! invoc'nd mereu adevrul obiectiv n dauna
evoluiilor continue din via multicolore i
discontinue. &-ist! tendina n acest caz s se
vorbeasc foarte mult i cel mai adesea n dauna
ascultrii celuilalt. Interlocutorul este tratat "recum un
recipient care trebuie umplut "u%in c*te "u%in, care
trebuie #ndoctrinat. Tr!irile celuilalt au foarte "u%in!
rele$an%! #n acest caz "entru "!stor.
). Insuficienta acce$tare a $ro$riilor limite
:n tim" ce se desco"er! "roresi$ dez$oltarea
"oziti$! a "ro"riei "ersonalit!%i trebuie #n mod necesar
s! fie con(tientizate (i "ro"riile limite. Aceasta este de
fa"t (i defini%ia #n%ele"ciunii. Pentru a "roresa din "unct
de $edere duho$nicesc este necesar s fie asumate
propriile limite, s! se ia contact at*t cu creati$itatea, dar
mai ales cu $ulnerabilitatea "ro"rie. +ac!
con(tientizarea "ro"riilor limite deran3eaz!, ener*nd
A0
incomfort interior, #nseamn! c! e-ist! o ran! interioar!,
foarte adesea necon(tientizat!, care obstacoleaz!
"roresul "astoral.
&-ist! o solitudine e-isten%ial! a "ersoanei umane #n
calitatea ei de fiin%! unic! (i ire"etabil!, ana3at! "e o
traiectorie unic! #n $ia%!. ?*nd aceast! solitudine este
e-"erimentat! "ermanent ca durere, #nseamn! c! #n
res"ecti$a "ersoan! e-ist! r!ni deschise. :nicitatea este
perceput atunci ca izolare dificil de su"ortat, sau ca
refuz al altora, ca o fractur! rela%ional! cu semenii.
*. @egati5ismul $e%agogic
?onsist! #ntr-o obsedant punere n eviden a
negativului, f!cut! cu buna inten%ie de a-l stimula "e
cel!lalt s"re #naintarea #n ceea ce este realmente s"re
binele s!u, cu dorin%a de a-l fi-a "e o c!utare a
"erfec%ion!rii de sine sau de a-l descura3a. Ii"se(te o
suficient! ancorare #n "oziti$ul "rezent #n interlocutor
"ornind de la care s-ar "utea elabora o nou! identitate de
sine.
3oncluzie:
Pentru a "utea e$ita erorile enumerate "*n! acum,
este necesar #n "rimul r*nd a le cunoa(te, im"un*ndu-se
o munc educativ constant asupra propriului sine.
&ste necesar! deci cunoa(terea mecanismelor
"siholoice ale ra"orturilor inter-"ersonale (i a leilor
e$olu%iei umane (i s"irituale. &ste contra-"roducti$! #n
A1
schimb caren%a de em"atie fa%! de credincios care #l
"oate determina "e "!stor s! nu mai $ibreze la
"roblemele interioare ale celuilalt.
Preotul des!$*r(it este omul care opune constant
spiritul critic nregimentrilor de orice fel care prefer
dezbaterea i respinge rechizitoriul care opteaz
pentru nuan n detrimentul simplificrii pentru
moderaie n defavoarea radicalismului (i B e$entual B
pentru ironie n locul ncr'ncenrii. &l este "ri$it #n
mod constant cu ostilitate sau m!car cu circums"ec%ie de
to%i "ractican%ii "artizanatelor ne%!rmurite. :i irit! "e
fanatici, #i nelini(te(te "e 2"osesorii4 ade$!rurilor
absolute, #i traumatizeaz! intelectual "e semidoc%i.
A2
1. Dinamica $si2ologic a %ialogului $astoral
&l est plus 'acile de paratre digne des emplois
@u$on n$a pas @ue de ceux @ue l$on exerce.
,ste mai uor s prem demni de 'unciunile la
care aspirm
dec*t de acelea "e care le e-ercit!m.
+ialo#ul dintre preot i credincioi
pentru a f realmente pastoral tre(uie s
ndeplineasc urmtoarele funcii
psi"olo#ice:
a) ;uncia de susinere afectiv sau de
acceptare a interlocutorului.
b) ;uncia psiho(directiv numit! (i de
conducere sau de cluzire duhovniceasc a
credinciosului.
c) ;uncia mistagogic sau de )mijlocire+
(intermediere) mistic#
<ela%ia "astoral! 'rela%ia dintre un "reot (i un
credincios) de"!(e(te bine#n%eles cu mult sim"la rela%ie
A;
"siholoic!. ?u toate acestea, este "osibil! o autentic!
(sihologie (astoral ca tiin i ca tehnic #ntruc*t
relaia pastoral se 'undamentea" i pe norme generale
care se "ot studia, "un*ndu-se astfel #n ac%iune
mecanisme "sihice "rezente #n mod constant #n "reotul
"!stor "recum (i #n cei care a"eleaz! la el.
Inten%ion!m acum s! reflect!m asu"ra
atitudinilor psihologice care stau la baza unei relaii
pastorale autentice, res"ecti$ corect 'undamentat i
bine structurat. 6ubliniem dintru #nce"ut c! exist o
diversitate in'init de situaii n care se reali"ea"
lucrarea pastoral a preotului 'e-. la casa "arohial!, la
s"ital, #n biseric!, "e strad! etc.). &$ident, psihologia nu
posed nici o reet prefabricat pentru a(l ajuta pe
preot s nfrunte fiecare dintre situaiile posibile. &a #l
in$it! #n schimb s! reflecteze mai #nt*i, "ersonal, la
reac%iile interioare "e care descrierea acestor situa%ii le-a
"ro$ocat imediat #n el (i s! le confrunte cu atitudinile "e
care o rela%ie "astoral! autentic! le "retinde.
I. Aunc'ia $si2ologic %e sus'inere afecti5 #i %e
acce$tare a cre%inciosului
+ialoul "astoral trebuie mai #nainte de toate s!
ofere fiec!rei "ersoane o ocazie unic poate de a fi
neleas i acceptat aa precum ea este n
integralitatea fiinei ei afective morale i intelectuale.
Htim din &$anhelie c! harul lui +umnezeu "oate
A4
"!trunde fiin%a uman! #n orice moment al e$olu%iei ei (i
#n orice situa%ie '1Dici eu nu te condamn...1 B Ioan 8,11 a
s"us 0*ntuitorul femeii adultere). %devratul pstor nu
este doar acela care este dis"us s!-(i dea $ia%a "entru
oile sale, ci (i acela care le cunoate n profunzime
frm'ntrile i rnile interioare fiind plin de
sensibilitate fa de drama fiecrei )oi+ pstorite.
Aceast! acce"tare afecti$! a "ersoanei cunoa(te
multi"le as"ecte:
a) :n "rimul r*nd, a accepta persoana, a(a cum ea
se "rezint! la #nt*lnirea cu noi, ca "ersoan! liber!,
acce"t*ndu-i continuu "roresele (i limitele "e care ea
#ns!(i le fi-eaz! #n cursul dialoului. +ialoul "astoral
'care adeseori #nce"e din ini%iati$a celui care cere
a3utorul) se $a "utea desf!(ura doar acce"t*nd libertatea
interlocutorului (i va fi mutilat de ndat ce pstorul va
e&ercita o anumit presiune (direct sau indirect)
pentru a fora intimitatea interlocutorului.
"4

b) 0 nelege "ersoana #n unicitatea ei de
e-ce"%ie, insubstituibil!, #n unicitatea destinului ei
"ro$iden%ial 'fa"t ce trebuie s! i se fac! cunoscut). 10
nelege< nu este n aceast privin sinonim n mod
necesar cu <a aproba<. :nseamn!, de fa"t, a vedea
pre"entul aa precum l vede i-l percepe interlocutorul,
a-l citi n lumina trecutului pentru a-i identifica $aloarea
"roiectat! #n $iitor.
38
2Prima e-ien%! "siholoic! deci B e-ien%! fundamental! (i adeseori e-trem de dificil! B const! #n a respecta
natura relaiei propus de interlocutor. Acce"tarea aceasta #ns! nu este nicidecum doar o stare de rece"ti$itate
"asi$!, ci una dinamic!4, cfr. %ndr? =odin, #a rela"ione umana nel dialogo pastorale, ed. >orla, Torino, 17@4, ".
;8-5;.
A5
Aceasta este deci atitudinea de fond "e care trebuie
s! o aib! "!storul: s!-l acce"te "e interlocutorul s!u a(a
"recum este, s! lase s! se maturizeze ra"ortul "astoral cu
acesta #n ritmul "e care acesta #l decide (i B #n "lus B s!-l
fac! con(tient de aceast! acce"tare.
0naliz psihologic=
Ioana are 25 de ani, este prima nscut
ntr-o familie cu trei copii. Murindu-i mama,
rmne cu tatl i cu doi frai. u patru luni
n urm i-a murit i tatl. Ioana, mai nti
prin scrisoare, apoi prin telefon, a dorit o
ntlnire cu preotul !pentru a "or#i despre
reli$ie i despre moartea tatlui meu!. %e
pre&int la casa paro'ial i este primit de
printele ('elasie, suplinitorul printelui
Ioan, paro'ul titular. Iat, dup cte"a
formule de curtoa&ie, nceputul
con"ersaiei)
2F

Ioana: +oream att de mult s v
vor(esc $rinte pentru aceasta: de cnd a
murit tatl meu viaa mi-a devenit extrem
de difcil. .a nceput a f fost n stare de
orice pentru a-l a&un#e pe tata din urm... 8
att de simplu: se n#"it cteva dia*epame
i se dispare repede ntr-o lume fr urm.
+ar iat <cu un surs &enat?: a f fcut-o
;7
Preluat! (i "relucrat! din AndrR 5odin, #a rela"ione umana nel dialogo pastorale, ed. >orla, Torino, 17@4, ".
;@.
A@
dac a f fost si#ur c a f a&uns n acelai
loc cu el...G
= anumit! t!cere a Ioanei #i indic! cu certitudine
"!rintelui 5helasie c! ea nu $a continua "*n! ce nu $a fi
"rimit o reac%ie c*t de mic! din "artea lui. 9 prezen
atent i n linite este primul i cel mai preios dar pe
care un preot l poate oferi unei fiine umane ce
a"eleaz! la el. ,ste necesar s se intuiasc, n mod
a'ectiv, momentul n care tcerea devine inoportun,
arid, parali"ant, pun.nd n di'icultate interlocutorul,
(i trebuie intuit acest moment #n func%ie de interlocutor,
iar nu #n func%ie de noi #n(ine. 6tatisticile ne arat! c! #n
cinci cazuri din zece intervenia preotului este
prematur, precipitat, din cauza st!rii de tensiune "e
care "!storul #nsu(i o e-"erimenteaz!: arde de dorin%a de
a $orbi, de a inter$eni, "entru c! adeseori el #nsu(i nu
este suficient de familiarizat cu sensibilitatea uni$ersului
interior uman.
Indic!m diferite r!s"unsuri "e care un "reot le-ar
da #n acest caz:
1 =. )i fcut foarte (ine c nu ai dat
curs acestei idei9
1 >. 7etia mea toi tre(uie cteodat
s suportm situaii similare9
1 2. !atl dumneavoastr i-a trit
propria via iar dumneavoastr tre(uie s
v-o trii la rndul dumneavoastr pe a
dumneavoastr,
AA
1 B. /i atunci ce ai fcut;
1 D. 'n mod cert ai trecut printr-o
situaie extrem de difcil9
/ncercm acum s anali"m posibilele implicaii ale
'iecrui rspuns i s identi'icm nuan%ele "siholoice
care a'ectea" po"itiv sau negativ calitatea dialogului
pastoral.
1 =. )i fcut foarte (ine c nu ai dat
curs acestei idei9
&lementul esen%ial al acestei inter$en%ii
demonstreaz! o atitudine critic. Ioana 2a f!cut bine4... .
Imediat ea #(i $a da seama c! se afl! #n fa%a unuia care
c'ntrete din punct de vedere moral ceea ce ea zice. &l
lectureaz realitatea prin grila seac a unei morale
legaliste. Hi "robabil c! $a resim%i o u(oar! dificultate de
acum #nainte #n a manifesta ac%iuni, *nduri sau idei
care vor trebui s treac prin ciurul critic al preotului
"redis"us s"re analiz! critic! (i 3udecat!. &-"resia
folosit! nu demonstreaz! deloc o acce"tare interal! a
Ioanei.
Trebuie s! fie clar c! #n dialoul "astoral nu este
vorba de o excludere complet a atitudinii critice, care
'ace parte integrant i de drept din 'uncia de
mrturisire pastoral. Preotul re"rezint! (i ordinea
obiectiv de valori i datorii morale. 6ubliniem #ns! c!
acesta nu este r!s"unsul cel mai fericit acum, ci
A8
dim"otri$!, este #n contrasens cu conte-tul: Ioana nu
$orbea #n mod serios de sinucidere, f!cea doar o aluzie,
pentru a evidenia intensitatea dramei ei interioare.
<!s"unsul "reotului demonstreaz! c! a #n%eles re(it
sensul cu$intelor Ioanei, nereu(ind s! obser$e realitatea
#n com"le-itatea ei. Poate a r!mas blocat de aluzia la
sinucidere, sau "oate c!, obosit (i "lictisit, a gsit o
uoar fug n atitudinea moralistului banal.
1 >. 7etia mea toi tre(uie cteodat
s suportm situaii similare,
:n "rimul r*nd, "reotul folose(te aici un ton de
e&cesiv afectivitate patern demonstrat de discutabilul
termen 1feti%o1. Acest r!s"uns este noci$ afectat de
tendin%a generali"atoare. ?!ut*nd s! calmeze, s!
#ncura3eze, "reotul eneralizeaz!, banaliz*nd: at*tea alte
"ersoane au suferit acelea(i "robleme.
&ste ade$!rat c! uneori, o e&presie
generalizatoare poate avea un efect tranchilizant.
Trebuie #ns! bine conte-tualizat! o astfel de e-"resie
#ntruc*t nu este o"ortun! #ntotdeauna. :n cazul nostru,
Ioana nu a a$ut #nc! tim"ul s! se e-"rime (i rspunsul
preotului i reprim acesteia av'ntul n e&teriorizarea
propriilor stri interioare. :n "lus, orice inter$en%ie care
tinde s! eneralizeze poart cu sine un teribil coeficient
de banalizare5 10ul%i al%ii #naintea $oastr!, au a$ut
aceea(i dificultate. nu este cazul s! $! alarma%i1. cu alte
cu$inte, 26unte%i un caz comunJ4. Iar credinciosul are
A7
sentimentul de a fi, neacce"tat, ne#n%eles (i tratat
su"erficial. ?hiar de la #nce"ut rspunsul preotului nu
'ace altceva dec.t s ignore i s nege ceea ce este unic
n situaia dat. +atoria "reotului ar fi aceea de a
acce"ta (i de a in$ita 'sau m!car a crea conte-tul "entru
ca) "ersoana s! $orbeasc! mai mult des"re drama ei
interioar. +esiur aceast! eroare "astoral! nu este
fatal!, rela%ia "astoral! nu este com"romis! definiti$, dar
"retinde s! fie corectat!, "entru ca relaia
duhovniceasc dintre cei doi s se maturi"e"e progresiv.
1 2. !atl dumneavoastr i-a trit
propria via iar dumneavoastr tre(uie s
v-o trii la rndul dumneavoastr pe a
dumneavoastr,
Iat! din nou tendina spre s'aturi, spre ndemnuri,
cu alte cu$inte, o "redic!. >orbria mult a pstorului
vrea s mascheze lipsa lui de vibraie interioar la
problemele e&puse. &-ist! infinite r!s"unsuri din
cateoria acestuia, unele de o rar! "rofunzime teoloic!:
1Prin #ncercarea "e care a%i suferit-o "rin moartea tat!lui,
"ute%i desco"eri sensul $ie%ii1. sau: 1Trebuie s! $!
abandona%i #n bra%ele (i $oia lui +umnezeu1. sau:
1Cristos cel #n$iat ne #n$a%! s! acce"t!m at*t moartea
altora, c*t (i "e a noastr!1. Toate aceste r!s"unsuri sunt
ade$!rate, au o deosebit! $aloare #n teorie, sunt e-acte
din "unct de $edere teoloic, sunt sublime, sunt "oate
chiar "retinse de moartea tat!lui Ioanei. 9nica "roblem!
80
ar fi c! n acest conte&t aceste ndemnuri i aceste
ncurajri de rar densitate teologic nu i au locul
lor, deoarece nu #nde"linesc func%ia de acce"tare "e care
o im"une dialoul "astoral, sau mai bine s"us, $in mai
#nainte ca aceast! func%ie s! fie realizat!.
6ubliniem deci c! "reotul, mai #nainte de a rosti
aceste cu$inte (i a s"era #n eficien%a lor, trebuie s 'i
dob.ndit o anumit autoritate duhovniceasc n raport
cu interlocutorul5 trebuie cu alte cu$inte s! fi reu(it s!
stabileasc! un ra"ort destul de solid "e "lanul
comunic!rii umane (i al #n%eleerii celuilalt. Nu de
cuvinte deosebite are &oana acum nevoie: le $a acce"ta
ulterior, dac! $a a$ea "osibilitatea s! se e-"rime.
1 B. /i atunci ce ai fcut;
Iat! rspunsul - #n a"aren%! neutru - de o
revolttoare ariditate, #n care nu re!sim cldura
interesului pentru soarta celuilalt. +in nefericire, 77K
de astfel de inter$en%ii au loc #n con$ersa%iile
interumane. Du trebuie uitat fa"tul c! preotul care 'ace
s supravieuiasc o conversaie doar graie strategiei
ntrebrilor 'unii au o tendin%! #nn!scut! #n aceast!
direc%ie), nu $a "utea determina "roresul con$ersa%iei,
(i se $a demonstra a fi inca"abil de a #ncro"i o rela%ie
"astoral! "rofund!.
Aceast! inter$en%ie in$it! credincioasa s se
concentreze pe o e&punere a aciunii evit'nd astfel
versantul sentimentelor, "reotul demonstr*nd-(i
81
#nclina%iile 2acti$iste4. &-ist! (i alte r!s"unsuri cu
$aloare (i as"ect de #ntrebare: 1Poate dori%i s!-mi $orbi%i
mai mult des"re ceea ce a%i sim%it atunci1. Aceast!
in$ita%ie "resant! orienteaz! s"re sectorul sentimental (i
emoti$ '1ceea ce a%i sim%it1), dar $a fi li"sit! de inciden%!
"oziti$!: Ioana a $enit tocmai "entru a discuta des"re
aceasta, iar cu$intele "reotului nu #mbo!%esc deloc
ra"ortul de "rim contact ce se stabile(te #ntre ei.
1 D. 'n mod cert ai trecut printr-o
situaie extrem de difcil...
?u$inte sim"le, "rimitoare (i "lin! de c!ldur!,
dotate de o afec%iune sur"rinz!toare. <ecitind cu$intele
Ioanei, ne $om da seama de fa"tul c! ea a fost nu doar
ascultat ci i acceptat i neleas n profunzimea
dramei ei interioare dincolo de cu$intele "e care le-a
rostit. Preotul a #n%eles ceea ce ea #ncerca s! comunice
#ntr-un mod im"recis 'cu o sinistr! aluzie la o "osibil!
sinucidere), a identificat sensul e-act al cu$intelor ei, a
reflectat cu e-actitate asu"ra lor, cu calm (i f!r!
e-aerare. Aceasta este tehnica esenial a oricrei
comunicri reale ntre oameni5 re'lecia duhovniceasc.
Pentru a reu(i s! reflectezi duho$nice(te cu
ade$!rat, este necesar! o "ermanent! aten%ie, o
deschidere afecti$! deosebit! (i o dis"onibilitate mental!
"er"etu! s"re ceilal%i, dis"onibilitate "e care "u%ini
oameni reu(esc s! o dob*ndeasc! (i s! o men%in!. .ste
vorba de a asculta ceea ce a fost spus i de a penetra cu
82
intuiia n fiecare moment al dialogului tonalitatea
afectiv a ceea ce se spune.
&ste e$ident c! rspunsul preotului nu are nimic
absolut n el nsui, e-ist*nd alte nenum!rate e-"resii
diferite, reflect*nd aceea(i acce"tare afectuoas!: 1Du $-
a%i re$enit #nc! din aceast! e-"erien%! (ocant!1 sau 1A%i
trecut "rintr-o "erioad! cu ade$!rat roaznic!1. 1:n cazul
dumnea$oastr!, "ierderea tat!lui a fost o #ncercare cu
ade$!rat teribil!1.
8voluia dialo#ului:
:ncura3at! de r!s"unsul "reotului '<. 5), Ioana $a
continua cu mai mult elan dialoul, fiind "uternic
marcat! fa"tul c! a fost acce"tat!.
>? )cum lucrurile puin s-au mai ae*at.
+ar nu mai tiu n ce s cred i nici la ce s
m #ndesc. !otul era clar pn nu a murit
tatl meu. 8u sunt credincioas printe
dumneavoastr tii asta9 dar am impresia
c credina mea nu a avut niciodat
fundamente puterniceG.
=bser$!m aici c!, #n loc s! a(te"te de la "reot o
#ncura3are, ea #ns!(i #l asiur! c! acum 1lucrurile s-au
mai a(ezat1. Pe l*n! aceasta, din proprie iniiativ
aduce n discuie imediat aspectul religios al dramei
sale. ;iind acceptat n suferina ei psihologic nu se
oprete aici ci nfrunt direct problema credinei ei n
%umnezeu. = face #ns! tem*ndu-se de un re"ro( din
8;
"artea "reotului: 1&u sunt credincioas!, "!rinte,
dumnea$oastr! (ti%i asta...1. +in nou este deci necesar! o
inter$en%ie realmente "astoral!, care s! e$iden%ieze o
acceptare integral a ei de c!tre "reot. Iat! deci
inter$en%ia "astoral!:
1 =. G:untei acum ntr-o stare de
ndoial i de incertitudine...G
<!s"unsul "reotului este "erfect din "unctul de
$edere al acce"t!rii "oziti$e care ne intereseaz! aici.
Preotul accept integral ceea ce ea s(a limitat a zice
doar cu reticen%!. Pe ne"re$!zute deci, sim%indu-se
#n%eleas!, Ioana continu! con$ersa%ia (i descrie mai #n
detaliu situa%ia ei "siholoic! (i s"iritual!.
2? +a e adevrat sunt n ndoial. 0
ndoiesc de tot de via de mine nsmi. Nu
cred c a putea s triesc sau s acione*
ca mai nainte. Nu mai am ncredere n
nimic pentru a putea face fa vieii. Nu
cred c a mai putea crede cum am fcut-o
n trecut. <perioad de linite...? 8ste
#roa*nic cnd i dai seama c credina pe
care o aveai la nceput nu mai servete la
nimic nu i mai sporete cura&ul <perioad
de linite...?. )cas nu pot *ice nimic din
toate acestea9 nu este uor s vor(eti
despre lucrurile acestea cu mem(rii familiei
<o linite prelun#it...?.
84
P!rintele 5helasie:
- /i astfel ai simit nevoia s vor(ii
despre toate aceste lucruri cu cineva,
Ioana:
- 'ntocmai, 6deea de a v vor(i mi-a
venit alaltieri cnd n predic ai
fcut referin la Gcredina mpotriva
oricrei mpotriviriG: credina acelor
persoane care cred i atunci cnd au
pierdut orice si#uran interioar
orice raiune orice (ucurie de a crede.
8u tiam c acest lucru este vala(il
pentru preoi. Credei c au am a&uns
la acest punct;
6us"end!m aici dialoul. Fiecare dintre noi a$em
la dis"ozi%ie "entru a comunica o #ntrea! 2cla$iatur!4
de "osibilit!%i, dar adeseori ne limit!m s! folosim doar
c*te$a taste: ndemnuri, cuvinte de ncurajare, ordine,
'ormule teologice sau morale, poate i de a'eciune, de
simpatie uman etc. :ntre "roresul #n dialoul "astoral
const! #n a #nmul%i "roresi$ tastele ce le a$em la
dis"ozi%ie (i a folosi tasta aceasta sau cealalt n
funcie de interlocutor iar nu n funcie de propriile
noastre dispoziii subiective.
Reflec'ii teologico8$astorale asu$ra %ialogului
+e remarcat este rapiditatea cu care este
nfruntat tema central= problematica religioas. +in
85
"atru schimburi de cu$inte se a3une #n inima "roblemei
(i dialoul de$ine imediat "astoral. 6e mere deci direct,
ferm (i calm la ceea ce merit! aten%ie, res"ecti$ la
"reocu"!rile reliios-teoloice care intr! #n com"eten%a
"reotului. Acesta este rezultatul concret al tehnicii
1refle-iei duho$nice(ti1 (i a atitudinii de acce"tare "e
care le-am "resu"us ca fiind esen%iale #nce"utului
oric!rui dialo "astoral.
+ac! recitim cu aten%ie r!s"unsurile "reotului
'1:n mod cert, a%i trecut "rintr-o situa%ie e-trem de
dificil!1. 1+umnea$oastr! sunte%i acum #ntr-o stare de
#ndoial! (i de incertitudine...1. 1Hi astfel a%i sim%it ne$oia
s! $orbi%i des"re toate aceste lucruri cu cine$aJ1)
obser$!m c! doar #n c*te$a minute, aceste trei
rspunsuri au creat o atmosfer de ncredere pentru
c erau integral orientate spre interlocutor spre
nevoile aspiraiile i situaia lui concret.
?@
3onversaia pastoral cu -oana a progresat rapid
spre obiectivul ei religios pentru c atitudinea
interioar a pstorului a fost corect. Pentru a a"recia
cu mai mult! obiecti$itate im"ortan%a acestei atitudini,
este suficient s! fie "us! #n confruntare cu alte
r!s"unsuri "osibile. Fom e-amina doar "atru, alese
dintre cele mai curente, #ncerc*nd s! le analiz!m din
"unctul de $edere al im"lica%iilor "siholoice e-istente:
40
?hiar (i din "unct de $edere ramatical, cele trei r!s"unsuri denot! o atitudine (i o 1tehnic!1 corect!: #nce" toate
cu termenul 1dumnea$oastr!1, demonstr*nd astfel c! centrul de interes al "!storului #l constituie interlocutorul.
>ine#n%eles c! nu "oate fi com"letamente e-clus din dialoul "astoral "ronumele 2eu4. <euli artificiale de acest
en nu sunt deloc utile. ?ercet!rile "siholoice do$edesc #ns! c! "ersoanele 2"line de sine4 (i eocentrice
folosesc cu e-trem de mare frec$en%! fraze #n care fac referin%! la ei #n(i(i. :ntr-o e"oc! #n care critica literar!
utilizeaz! semantica "entru a "une #n e$iden%! lumea interioar! a marilor autori, nu este ne"otri$it s! in$it!m
"reo%ii s! se "erfec%ioneze utiliz*nd cu com"eten%!, #n folos "astoral, formele moderne de e-aminare a con(tiin%ei.
8@
=. :per c nu vei rmnea prea
mult timp n du(iile pe care le avei
acum...
Aceast! formul! ar fi constituit o adevrat
catastrof psihologic. Ioana ar fi "ierdut dre"tul de a
a$ea (i de a-(i manifesta "ro"riile "robleme. Preotul se
"une #n "rimul "lan '2s"er4) moraliz*nd (i eneraliz*nd
#n acela(i tim". Du ar fi !sit o e-"resie mai bun! dec*t
aceasta dac! (i-ar fi "ro"us s! #ncheie discu%ia cu Ioana
#n trei minute (i s-o trimit! acas!.
>. 7iico credina este un dar al lui
+umne*eu pe care noi n-avem
dreptul s-l punem la ndoial.
Aceast! formul! "are #nce"utul unui semitratat de
teoloie sau o "redic!. +ar inciden%a acestor formule
asu"ra $iitorului reliios al Ioanei "are cu ade$!rat
neli3abil. Acest r!s"uns, din "unct de $edere obiecti$
ade$!rat, nu com"ort! nici cel mai mic indiciu de
#n%eleere a situa%iei dramatice a Ioanei. +eci #n de(ert a
folosit "reotul termenul 2fiico4, care are o clar! trimitere
la discutabila "reten%ie de "aternitate "e care unii "!stori
(i-o aro!.
2. 4rei s spunei c c"iar de pe
timpul n care tatl dumneavoastr
era n via credina dumneavoastr
nu era puternic; sau: Ce nele#ei
8A
prin expresia: Credina mea nu era
puternic;
Aceste dou! e-"resii demonstreaz! o "seudo-
acce"tare de c!tre "reot a interlocutorului. Asu"ra Ioanei
cade res"onsabilitatea unei situa%ii "e care "reotul B f!r!
#ndoial!, bun teolo B a "erce"ut-o #ntr-o lumin! radical
intelectualist!. ?ine de fa"t $a "utea s"une dac! credin%a
Ioanei, din tim"ul $ie%ii tat!lui ei, era o credin%! real!E Hi
de ce s! se "un! acum aceast! "roblem! "siho-teoloic!,
mai #nainte de a se fi creat cadrele necesareE
B. )i putea s-mi explicai n ce mod
v-au venit aceste du(ii;
A"arent, acesta ar fi un r!s"uns "oziti$, cel "u%in
sub as"ectul modului direct de a "une #ntrebarea. &a
e-"rim! #n%eleere, interes fa%! de "roblema Ioanei, de(i
"ers"ecti$a este "siholoizant! (i intelectual!, fiind mai
com"atibil! cu un e-amen "siho-tera"eutic dec*t cu un
coloc$iu "astoral. %e altfel este ntotdeauna mai bine
ca credinciosul s se e&plice de la sine graie
instaurrii ntre preot i credincios a unei relaii de
comuniune interioar dec't s fie solicitat direct.
D. /i astfel ai simit nevoia s vor(ii
despre toate acestea cu cineva,
P!rintele 5helasie s-a demonstrat un bun "!stor
numai #n m!sura #n care a reu(it s-o "re!teasc! "e Ioana
s! se #ndre"te s"re Acela care "oate s! fie P!storul
interior ultim (i su"rem.
88
Conclu*ii
Am #nt*lnit aici "rinci"alele obstacole #n calea
acce"t!rii "oziti$e5 1. atitudinea critic# !.
)moralizarea+ sau ndemnurile morale abstracte# ".
generalizarea care tinde s diminueze specificitatea i
unicitatea cazului# ?. interogatoriul intelectual (sau
psihologic).
&-"erien%a demonstreaz! c! acest ti" de analiz!
a3ut! #n mod eficace "e "reo%ii care doresc realmente s!-
(i #mbun!t!%easc! "ro"ria ac%iune "astoral!, cu condi%ia
#ns! s nu se abandoneze unei v'ntori de prescripii
proceduri sau tehnici psihologice pre(confecionate.
?hiar (i o metod! "siholoic! at*t de eficient! ca
2r!s"unsul duho$nicesc refle-i$4 r!m*ne "ri$at! de
eficacitate c*nd nu e-ist! din "artea "reotului ca"acitatea
de a-l "erce"e "e cel!lalt a(a cum acesta se "erce"e el "e
el #nsu(i 'em"atie) (i de a a$ea o atitudine de
rece"ti$itate necondi%ionat! #n ra"ort cu ceilal%i. Aceast!
tehnic!, ca toate tehnicile folosite #n rela%iile inter-
umane, este insuficient! (i chiar d!un!toare dac! nu este
fundamentat! "e o atitudine de 2os"italitate4
duho$niceasc!.
Atitudinea deschis! este "astoral! "rin e-celen%!. &a
in$it! "e fiecare s! ias! din solitudine, s! se e-"lice, s!
se $ad! (i s! se acce"te #n fa%a altei fiin%e umane.
Aceast! atitudine de$ine tot mai "re%ioas! #n educa%ia de
mas!. +ac! "u%in c*te "u%in, aceast! acce"tare "oziti$! a
celuilalt ar dis"!rea din e"oca noastr! tehnoloizat! (i
87
com"uterizat!, fiin%a uman! ar suferi o traum!
catastrofal! (i s-ar r!t!ci definiti$.
II. Res$onsa"ilitatea %irecti5 a $reotului
8 func'ia $si2o8%irecti5 8
Precum orice alt om, preotul n dialogul pastoral
pledeaz 8 cu fa"ta (i cu cu$*ntul - pentru anumite
valori. F!r! a a$ea "reten%ia c! reu(e(te #ntotdeauna #n
mod adec$at s! de"un! m!rturie cu "ro"ria $ia%!,
oricum, "rin haina sa "reo%easc! "ro"une con(tiin%elor
ade$!ruri reliioase (i im"erati$e morale care solicit!
adeziunea credincio(ilor: 20eri, dar s! nu mai
"!c!tuie(tiJ4 a s"us 0*ntuitorul, f!r! s! mai adaue $reo
condamnare.
+e o deosebit! im"ortan%! este deci dimensiunea
spiritual(educativ '#n "lan moral (i reliios) a
dialogului pastoral. +e altfel, aceasta este misiunea "e
care "reotul o realizeaz!, #n mod s"ontan, cel mai des (i
"e care ma3oritatea credincio(ilor o "retind de la el.
+ificultatea esen%ial! #n e-ercitarea acestei func%ii o
constituie armonizarea ei cu celelalte dou!: acce"tarea
interal! (i intermedierea.
Func%ia directi$! a dialoului "astoral nu trebuie
nicidecum s! "re$aleze asu"ra celorlalte (i $a trebui s!
%in! seama de urm!toarele "rinci"ii:
1. +ialoul "astoral nu se realizeaz!
niciodat! #ntre doi "oli asimetrici dintre care
70
unul este superiorul ce deine puterea de a
comanda sau de decizie asupra
comportamentului altora< #n for%a unei "retinse
e-ien%e de obedien%! reliioas!. Pe l*n!
aceasta, de cele mai multe ori dialoul "astoral
's"re deosebire de s"o$edanie) nu ia #n aten%ie
"!cate (i nici "robleme de con(tiin%! a c!ror
mod de solu%ionare s! fie e$ident. +ialoul
"astoral "resu"une o cutare atent i o
selecie prudent ntre multe i diferite
moduri a aciona. :n aceast! c!utare #n doi,
"reotul trebuie s! a"lice strategia
clarificrilor< e-amin*nd #m"reun! cu
credinciosul diferitele solu%ii "osibile (i
acce"tabile, oferindu-i cura3 (i contribuind
substan%ial la maturizarea lui duho$niceasc!,
fr a eroda autonomia deciziilor
interlocutorului su. P!storul care dore(te s!
fie un autentic "!stor, #n sensul s"iritual (i
reliios al termenului, $a trebui s! se ab%in! de
la a #m"!r%i 2sfaturi4.
,. +ialoul "astoral nu trebuie nicidecum s!
se bazeze "e constr'ngere moral sau
presiune psihologic, nici m!car acolo unde
$alorile morale "ar a im"une o anumit! linie de
conduit!. Pstorul propune iar nu impune. .l
mizeaz pe farmecul irezistibil al %uhului
8f'nt i nicidecum pe violene mai mult sau
71
mai puin subtile. :n cazuri rare 'de e-em"lu
c*nd o "ersoan! aduce #n discu%ie "ers"ecti$a
suicidului sau face aluzie la $reo decizie
"ersonal! care ar a$ea re"ercusiuni sociale
catastrofale) este clar c! "!storul $a in$esti
toate eforturile #n $ederea con$inerii
interlocutorului s!u. &ste $orba de ni(te
2m!suri coerciti$e "ro$izorii4. :n nici un caz
#ns! nu $a "utea a"ela la aceste m!suri #n mod
normal, #n ra"ort cu anumite "ersoane
echilibrate ce recur la a3utorul s!u. 6ubliniem
deci #nc! o dat! c! rostul pstorului 'ra%ie
res"onsabilit!%ii lui directi$e) este nu doar
acela de a-l feri "e credincios de
com"ortamente e-terne "e care normele morale
nu le "ermit, ci a reu(i s! con$in! "e
credincios, ra%ie arumentelor s"irituale solide
"e care el le $a "une #n discu%ie. 0 maturiza
raiunile de a crede i de a aciona n spirit
cretin a oferi o anumit )inteligen+
credinei este tot at't de important c't a
obine un comportament e&terior moral.
0. :n al treilea r*nd, func%ia "siho-directi$! a
dialoului "astoral nu trebuie nicidecum s! dea
na(tere #n credincios unei dependene unei
pasiviti n luarea deciziilor care la urma
urmelor ar )aliena+ contiina moral (i ar
com"romite "roresul reliios al
72
credinciosului. Pericolul #i "*nde(te #n s"ecial
"e "reo%ii care sunt #nclina%i a a$ea o atitudine
dominatoare autoritar i paternalistB #n
3urul acestora $a ra$ita mul%imea imens! a
scru"ulo(ilor (i a tem"eramentelor slabe care
de-abia a(tea"t! o ocazie "entru a se elibera
2de ei #n(i(i4, "entru a e$ita astfel 2"o$ara4
res"onsabilit!%ii #naintea lui +umnezeu
'2"o$ar!4 ce trebuie s! o simt! orice om
de$enit adult din "unct de $edere "siholoic).
A treia e-ien%! a func%iei "siho-directi$e a
dialoului "astoral este deci aceea de a
dezvolta autonomia psihologic a
credinciosului dar n asemenea direcie nc't
el s se supun tot mai mult planului divin (i
s! ado"te ca "unct de referin%! iubirea lui
+umnezeu. 6co"urile care trebuiesc atinse "rin
aceast! func%ie sunt: 1. *ncurajarea
credinciosului pentru ca s ia n mod liber
deciziile necesare# !. 8 i se dea posibilitatea
s se e&prime ntr(un climat de armonie# ".
-nstalarea unui raport de dependen
spiritual nu fa de pstor ci fa de valorile
i principiile cretine.
?1
Fom #ncerca acum s! $erific!m a"licarea "astoral! a
func%iei "siho-directi$e analiz*nd c*te$a e-trase de
*+
cfr. %ndr? =odin, #a rela"ione umana nel dialogo pastorale, ed. >orla, Torino, 17@4, ". 5;.
7;
dialo, alese la #nce"utul, #n tim"ul (i la sf*r(itul unui
coloc$iu "astoral obi(nuit.
Analiz $si2ologic: cerere %e sfat
Au fost alese aceste e-trase de dialo "entru c!
cererea f!cut!: 1) este realmente com"le-!. 2) sca"!
unui criteriu moral coerciti$ care s! se im"un! #n mod
clar. ;) tinde s! suscite #n "!stor o o"inie "ersonal!
fa$orabil! unei solu%ii a"arent mai bun! #n sine, dar care,
#n calitate de "reot $a trebui s! e$ite a o im"une. +e
altfel, nu $rem s! s"unem c! #n mod necesar "!storul nu
trebuie s!-(i e-"rime aceast! o"inie. el "oate s! (i-o
manifeste #n mod util #n m!sura #n care autoritatea "e
care credinciosul o atribuie "!storului nu este e-cesi$!.
:n acest dialo, eforturile "!storului de a res"ecta
moti$a%iile credinciosului (i de a le l!sa s! se maturizeze
de la sine $or a"!rea #n toat! leitimitatea lor la sf*r(itul
coloc$iului, c*nd interlocutorul, "robabil f!r! s!-(i dea
seama #n mod clar, va multiplica insistenele pentru a
obine de la preot o prere clar e&primat, care s!-l
scuteasc! de povara unei hotr'ri proprii.
,omnul -raian, in$iner de 3. de ani,
este tat a trei copii. Mer$e s se consulte
cu un preot #trn, fost profesor de-al su
de reli$ie, printele /asile, ntr-o pro#lem
ar&toare. ,up salutul iniial i formulele
normale de curtoa&ie, nfrunt su#iectul
pentru care a "enit.
74
- 0u tiu dac l-ai "&ut "reodat pe 1ul
meu 2cta"ian. 3re +* ani i n curnd "a
ncepe liceul. 4oate nu " "ine s credei dar
din acest moti" am a"ut numeroase
pro#leme cu printele paro' de la noi din
paro'ie. 5u a "rea ca el s studie&e la
6iceul de 6im#i lasice, liceu a7at la cinci
minute de casa noastr. ,ar preotul o ine
mori c eu, un cretin ortodo8 practicant,
tre#uie s-mi dau 1ul la %eminarul -eolo$ic
din Iai, adic la peste trei&eci de minute de
mers cu trenul, i aceasta fr ca el s ai#
certitudinea "ocaiei sale preoeti. 5u cred
c aceast perspecti" nu mi o#li$ deloc
contiina. ,umnea"oastr, ce m sftuii9
B>
Fom analiza deci diferite moduri de a r!s"unde la
aceast! #ntrebare.
=. Nu cred c preotul dumneavoastr a
vrut s fac din aceasta o o(li#aie de
contiin.
>. Nu sunt la curent cu pro(lematica. 0ai
dai-mi cteva informaii referitoare la
:eminarul de la 6ai. Cunoatei profesorii;
:au pe printele director;
2. 'mi dau seama. 8ste o pro(lem clasic
cnd se vor(ete de un viitor seminarist.
*2
Ins"irat! (i "relucrat! din %ndr? =odin, #a rela"ione umana nel dialogo pastorale, ed. >orla, Torino, 17@4, ".
58.
75
0uli ali elevi s-au #sit ntro situaie
asemntoare. $e (a*a experienei lor vom
putea re*olva pro(lema.
B. Ceea ce #ndesc eu nu este cu adevrat
important. Ceea ce contea* este ceea ce
#ndii dumneavoastr i soia
dumneavoastr,
D. +umneavoastr v aAai deci n faa unei
deci*ii importante pe care tre(uie s-o luai
iar prerea dumneavoastr nu coincide cu
cea a paro"ului. /i atunci v-ai "otrt s
cerei sfatul (trnului dumneavoastr
profesor de reli#ie,
6! #ncerc!m deci s! identific!m ins"ira%ia ascuns!
'(i tehnica im"licit!) care "are s! dinamizeze fiecare
r!s"uns:
=. Nu cred c preotul dumneavoastr a
vrut s fac din aceasta o o(li#aie de
contiin.
P!storul *nde(te clar (i $orbe(te du"! cum
*nde(te. &l risc! s! fie cateoric f!r! s!-(i dea seama.
+e fa"t ce (tie el des"re inten%iile "arohuluiE /spunsul
su trdeaz dorina de a rezolva el nsui problema.
?redinciosului nu-i mai r!m*ne dec*t s!-i e-"un!
detaliile "roblemei: r!s"unsurile $or $eniJ 9lterior, el $a
trebui s! le "un! #n a"licare.
>. Nu sunt la curent cu pro(lematica. 0ai
dai-mi cteva informaii referitoare la
7@
seminarul de la 6ai. Cunoatei profesorii;
:au pe printele +irector;
Rs$uns %e son%a&. P!storul este acum mai "rudent.
<ecunoa(te c! situa%ia este com"le-! (i cere alte
informa%ii. <!s"unsul im"lic! totu(i ideea c cercetarea
circumstanelor referitoare la rezolvarea problemei
intr n propria(i competen. :n orice caz, credinciosul
#n%elee chiar din acest "rim r!s"uns c pstorul ia n
propriile m'ini chestiunea. A3une s! se simt! ca un
martor care este interoat. +ac! dialoul continu! #n
aceast! direc%ie, este foarte "robabil c! credinciosul
cur'nd se va auto(izola pasiv pe banca interogailor.
2. 'mi dau seama. 8ste o pro(lem clasic
cnd se vor(ete de un viitor seminarist.
0uli ali elevi s-au #sit ntro situaie
asemntoare. $e (a*a experienei lor vom
putea re*olva pro(lema.
Generalizare ce s8ar %ori a fi o !ncura&are. P!storul
se laud! cu e-"erien%a sa, sim"lific! "roblema,
eneraliz*nd-o, orienteaz! s"re o soluie care ns nu va
ine cont de singularitatea cazului de caracterul su
personal (i "oate de dimensiunea reliioas! a "roblemei.
:n ciuda formulei la "lural 2$om "utea rezol$a
"roblema4, este e$ident fa"tul c! solu%ia la "roblem! "are
s! $in! doar de la "!storJ
B. Ceea ce #ndesc eu nu este cu adevrat
important. Ceea ce contea* este ceea ce
7A
#ndii dumneavoastr i soia
dumneavoastr.
E9$lica'ie teoretic influen%at! neati$ de a"elul
direct la o tem! "e care credinciosul nu a introdus-o
'26o%ia dumnea$oastr!4). Iocul de solu%ionare al cazului
r!m*ne #n "!stor, ca (i #n "recedentele dou! r!s"unsuri.
+e altfel, ideea acestuia din urm! este e-act!. +ar ar fi
mult mai o"ortun s! fie "us credinciosul #n situa%ia de a
se con$ine sinur, concret, c! 2ceea ce conteaz! nu este
ceea ce *ndesc eu4.
D. 4 aAai deci n faa unei deci*ii
importante pe care tre(uie s-o luai iar
prerea dumneavoastr nu coincide cu cea
a paro"ului. /i atunci v-ai "otrt s cerei
sfatul (trnului profesor de reli#ie,
Tri"ticul refle9ie .1/< sintetizare .,/ #i clarificare .0/
a situa%iei este e$ident. & de subliniat fa"tul c! nucleul
r!s"unsului se fundamenteaz! "e #ns!(i moti$ul "entru
care domnul Traian a $enit s! cear! sfat.
- +ar ceea ce face mai dificil! "roblema este fa"tul
c! ne$asta mea se las! intimidat! de "aroh. Iar #n
cazul #n care ulterior nu $a mai studia teoloia, ci
se $a decide "entru o carier! laic!, dac! cum$a nu
$a reu(i #n aceast! carier!, toat! $ina $a c!dea
asu"ra mea.
OOOOOOOOOOOOOOOO
=. Normal n doi tre(uie s luai aceast
deci*ie.
78
<e!sim aici aprecierile rigide categorice i
banale. +in nou "!storul crede c! *nde(te clar (i deci
$orbe(te du"! cum *nde(te. :n realitate, el uit! un
as"ect foarte im"ortant al "roblemei: rela%ia cu "arohul,
deci un as"ect al "roblemei e-"licit reliios. Inor! #n
schimb com"letamente latura emotiv a domnului
Traian, tem"eramentul $ulcanic al so%iei lui (i frica lui
de a fi acuzat de ea.
>. 'n mod normal ar tre(ui s fu mai n
detaliu informat asupra po*iiei soiei
dumneavoastr. ) acceptat complet
punctul de vedere al paro"ului;
Rs$uns son%a&: cu alte cu$inte, 2continua%i s!-mi
furniza%i tot mai multe detalii '(i #n mod s"ecial "e cele
"e care eu, "reotul, $i le cer) (i solu%ia $a $eni, #n mod
siur, ulterior4.
2. +esi#ur acesta este un tip de
deci*ie n care femeia are deseori fric s
se implice pentru a-i re*erva pentru mai
tr*iu dreptul la critic. +ar celui care ia
oportunele precauii i acionea* cum
este mai (ine nu i se poate reproa nimic
ulterior.
Generalizare. (storul se ascunde aici n spatele
unor principii generale, abstracte (i ireale. :n "lus de
aceasta, se demonstreaz! aresi$ #n ra"ort cu femeia.
ocazie pierdut de a prelua o nelinite a soului i de a(
l apropia de soie.
77
B. Cau*a perplexitii dumneavoastr
ar f deci n mod special prerea soiei...
E9$licare teoretic: "!storul trae acum ni(te
concluzii "ri"ite, crez*nd c! a atins nucleul
"roblematicii. Astfel r!s"unsul s!u constituie o
inter"retare a situa%iei ce neli3eaz! un conflict
"siholoic "robabil mult mai com"le-.
D. +esi#ur c n deci*ia pe care
tre(uie s-o luai acum v temei de
viitoarele repercusiuni ne#ative asupra
relaiei cu soia dumneavoastr.
Acce$tare #i clarificare a unui nou as"ect al st!rii
de indecizie a credinciosului: o indecizie referitoare la
$iitorul rela%iei con3uale.
=bser$!m deci aici mai multe ti"uri de r!s"uns: 1.
-nvestigaia categoric# !. Aeneralizarea# ".
.&plicarea teoretic (interpretarea)# ?. 3larificarea.
Fiecare dintre aceste ti"uri de r!s"uns "roduce #n
interlocutor o reac%ie diferit!.
- 'n realitate sunt contient de faptul c
deci*ia aceasta tre(uie luat nu ca
reacie la prerea soiei mele excesiv
de inAuenat de paro" ci n funcie
de viitorul reli#ios al fului meu.
!ocmai aici am nevoie de a&utorul
dumneavoastr. +eoarece n .iceul de
.im(i Clasice se aA un profesor de
100
reli#ie de renume naional de o
formaie du"ovniceasc excepional
care l-ar putea inAuena po*itiv pe ful
meu. Nu credei c fcnd ucenicie la
acest profesor deose(it i se va putea
limpe*i viitorul;
- 'n mod si#ur nu, - educaie reli#ioas
autentic presupune un context
special nu doar nite ore de reli#ie
reali*ate cu competen. +e exemplu
este a(solut necesar ca i materiile
reli#ioase s fe predate ntr-o manier
reli#ioas. Credei c prednd de
exemplu istoria sau literatura poi f
neutru din punct de vedere reli#ios
i du"ovnicesc; !re(uie s m credei:
dac vrei s inei cont de amploarea
factorului reli#ios n viaa individului
este mai (ine ca (iatul s mear# la
:eminar.
- $oate c da din punctul de vedere al
contextului reli#ios de via. +ar mai este i
pro(lema navetei *ilnice a antura&ului
nepotrivit din tren a c"eltuielilor fnanciare
adiacente a timpului pierdut a o(oselii
copilului...
&roarea "astoral! a acestui r!s"uns se r!zbun!.
8usin'ndu(i cu nd'rjire propriul punct de vedere
101
pstorul a ajuns s pun n eviden aspectele pozitive
ale prerii contrare. ?u c*t "!storul $a "leda 'in$oc*nd
noi arumente) "entru 6eminar, cu at*t mai mult tat!l
ele$ului $a !si arumente "entru Iiceul de Iimbi
clasice. Iat! deci care este rezultatul unei poziii rigide
luate de "!stor. relaia pseudo(pastoral astfel
instaurat se va construi pe schema afirmaie(obiecie.
Ia orice afirma%ie a "reotului, interlocutorul $a formula
o obiec%ie. Hi aceasta din cauza li"sei de tact "astoral (i
a deficitului de intelien%! demonstrate "rin atitudinea
"!storului. <olul lui era de a conduce s"re solu%ia ideal!,
iar nu de a impune o pseudo(soluie pripit i ne(
duhovniceasc. +eznod!m*ntul acestei direc%ii de
e$olu%ie a dialoului este clar: fiecare se $a fortifica "e
"ro"riile "ozi%ii.
=. Cine este oare printele director de la
:eminarul din 6ai; ) putea s-i aran&e* o
ntlnire fului dumneavoastr cu el...
- 4-a mulumi foarte mult. 8l i va
putea spune cu si#uran prerea asupra
viitorului reli#ios al fului meu dac va reui
la seminar.
&roarea a"ar%ine de aceast! dat! tat!lui ele$ului.
:ncerc*nd "ermanent detalii specifice e&terne
motivaiilor eseniale ale deciziei care trebuie luat, el
a a3uns s! se substituie "reotului c!ruia i-a cerut sfatul.
+e aceast! dat! ncredineaz decizia viitorului fiului
102
su n m'inile unei a treia persoane, str!ine de dialoul
de "*n! acum, care de fa"t este mult mai "u%in calificat!
#n cunoa(terea conte-tului com"le- al $ie%ii ele$ului
c!ruia i se hot!r!(te soarta. <ezultatul normal al
dialoului care a$anseaz! #n direc%ia cercetrilor
minuioase ale circumstanelor externe este
#ncredin%area radual! a deciziei finale unor elemente
'circumstan%e sau "ersoane) ce nu fac "arte din rela%ia
"!stor-credincios. ?redinciosul este re-orientat s"re o
alt! situa%ie f!r! ca s! beneficieze #n "realabil de o real!
2iluminare4. +im"otri$!, a3une s! fie in$itat la
abandon, a3une s! se arate dis"us la luarea unei decizii
sub im"ulsul unei instan%e e-terne. Aceast! alienare face
s! se "iard! #nsu(i sco"ul #nt*lnirii (i dimensiunea
"siho-directi$! a dialoului "astoral.
>. :n eneral, e-ist! un consens eneral asu"ra
fa"tului c! $ia%a duho$niceasc! este mai bine
realizat! (i "rote3at! #n 6eminar. ?hiar recent citeam
un studiu referitor la $ia%a s"iritual! #ntr-un
seminar...
- +ar cred c nu tre(uie s uitm c la
.iceul de lim(i clasice profesorul de reli#ie
este un om cu adevrat excepional. )cesta
va reui s imprime copilului un spirit
special...
5eneralizarea "e care a realizat-o "!storul creeaz! o
anumit! insatisfac%ie interioar! #n interlocutor care simte
ne$oia s! sublinieze c! situaia luat n obiectiv este cu
10;
adevrat unic. 5eneralizarea #nseamn! de cele mai
multe ori "ierderea ocaziei de a lua #ntr-o analiz!
com"etent! (i detaliat! arumentele "ro (i contra unei
anumite "ozi%ii. &a atrae du"! sine fragilizarea relaiei
interpersonale, care de obicei se fundamenteaz! "e '(i
este consolidat! de) ceea ce este unic (i ire"etabil #n
$ia%a fiec!rui indi$id.
2. +umneavoastr v-ai atepta ca eu s
iau vreo po*iie mpotriva :eminarului
teolo#ic sau mpotriv paro"ului
dumneavoastr;
- Cate#oric nu, +esi#ur... nu. Cer scu*e.
8ste adevrat. Nu m-am #ndit c
dumneavoastr niv ai fost pentru scurt
timp profesor ntr-un seminar teolo#ic.
Preotul nostru (i-a "ierdut "restiiul de atent analist
al dinamicii psihologice a comportamentului uman. +in
nefericire el a uitat s priveasc problema din punctul
de vedere al interlocutorului su i s caute s
aprofundeze i s neleag motivaiile i raiunile lui.
&l are o "ozi%ie a lui riid!, cu antici"a%ie luat!, iar
interlocutorul s!u se simte 3enat de li"sa de intui%ie ce a
demonstrat-o. P!storul a tr!dat de dou! ori "rin
atitudinea sa e-ien%ele unui dialo "astoral autentic: #n
"rimul r*nd, "entru c! a ncetat s caute mpreun cu
interlocutorul su soluia ideal# #n al doilea r*nd,
#ntruc*t a compromis o relaie de ncredere avut cu
104
un om care crezuse c! "oate a"ela la el e-"un*ndu-(i o
"!rere diferit! de a "arohului s!u. Astfel, i(a trdat
vocaia de preot pastor cluzitor.
1. +umnea$oastr! #mi cere%i deci s! 3udec!m
#m"reun!, "ri$ind situa%ia din "unctul de
$edere al interesului reliios al b!iatului,
a$anta3ele (i deza$anta3ele #nscrierii lui la
6eminar.
- +a... 6at adeseori se spune c ora de
reli#ie nu este esenial nici sufcient
pentru o educaie cretin autentic a
copilului. 8 necesar s lum n calcul i
contextul social-spiritual n care ali
profesori i predau propriile materii etc.
0 ntre( dac acest aspect este nu este cu
adevrat fundamental mai important dect
ceea ce se poate distru#e ntr-un tnr
printr-un antura& murdar prin naveta cu
trenul etc.
- $entru dumneavoastr preocuparea
pentru o educaie autentic din punct de
vedere reli#ios are mai mult importan...
Tocmai datorit! fa"tului c! a urm!rit cu aten%ie linia
*ndirii interlocutorului s!u, "entru c! l(a neles
susinut iluminat, el aude de la interlocutorul s!u ceea
ce #ncercase r!s"unsul nr. 1 s! "un! #n e$iden%! #n sens
contrar. 0ceast micare precis prin intermediul
creia interlocutorul nsui i enun motivele tot mai
105
profund elaborate ale unei decizii prudente 'elimin*nd
tendin%ele sterile "rin care fiecare se riidizeaz! "e
"ozi%ia sa) este fructul cel mai preios al funciei psiho(
directive a dialogului pastoral. :n ultima inter$en%ie a
"!storului obser$!m (i echilibrul n maniera lui de a
trage concluziile i de a formula alternativele. Cc.nd
ast'el, este evitat pericolul de a 'i acu"at c a 'cut o
alegere n numele altuia, alegere care nu avea dreptul
s o 'ac.
6f*r(itul con$ersa%iei
- 'mi pare ru s a(u*e* nc o dat de
timpul i de r(darea domniei voastre. +ar
cu dumneavoastr se poate discuta. :oia
mea se va (ucura enorm cnd i voi repeta
ceea ce mi-ai spus. $e scurt dup prerea
dumneavoastr ce este cel mai (ine pentru
ful nostru;
- +e fapt noi am discutat mai mult
despre ceea ce ai putea face
dumneavoastr cu doamna pentru a
asi#ura fului o educaie realmente cretin
i a-i #aranta un viitor potrivit aspiraiilor i
nclinaiilor sale.
- +ac am neles (ine m lsai s
acione* dup cum cred eu de cuviin.
- +esi#ur pentru c dumneavoastr
vrei (inele acestui copil.
10@
- +a i m #ndesc c educaia lui
reli#ioas nu va avea nimic de pierdut dac
nu va mer#e la :eminar ci la acest liceu din
aproprierea casei noastre unde profesorul
de reli#ie % de-a lun#ul a patru ani - l va
putea contienti*a de autenticele sale
nclinaii i de eventuala lui vocaie
preoeasc. )stfel va putea urma ulterior
teolo#ia fr s se mai ndoiasc de vocaia
sa.
- +eci ai a&uns i la conclu*ia c n
ca*ul nostru contiina nu v impune s
cedai insistenelor paro"ului; +up toate
cele care s-au spus aici sunt si#ur c vei
lua deci*ia fnal n deplin cunotin de
cau*9
- +iscutnd cu dumneavoastr mi dau
seama c intr n &oc mult mai multe
elemente de cte #ndeam la nceput. 8ste
destul de difcil.
- 'n fond exist dou mari posi(iliti:
a-i oferi (iatului atmosfera seminarului
teolo#ic dar cu riscul de a-l corupe din
cau*a antura&ului pe care-l va avea fcnd
naveta sau a-i #aranta o (un formaie
du"ovniceasc i reli#ioas #raie uceniciei
fcute pe ln# acel profesor de reli#ie
deose(it de la .iceul de .im(i Clasice.
10A
0odul optimal de a lua cea mai (un
deci*ie este acela de a reAecta profund
asupra am(elor alternative i a cere
clu*irea lui +umne*eu spre ceea ce este
realmente mai (ine pentru copil.
- Ne vom #ndi pe mai departe. 4 vom
aduce la cunotin deci*ia noastr fnal.
0ulumim foarte mult. 0-ai a&utat enorm
s clarifc situaia care m preocupa att de
mult. : lsm n seama lui +umne*eu tot
restul.
&ste de obser$at cum toate tentati$ele domnului
Traian de a ob%ine de la "rofesorul s!u luarea unei
"ozi%ii clare nt'lnesc atitudinea prudent corect i
duhovniceasc a acestuia de refle&ie clarificare
sintetizare punctualizare i de evideniere a
alternativelor.
Sintez:
Analiza acestui dialo, care ia na(tere #n momentul
#n care cine$a cere un sfat, scoate #n e$iden%!
inconvenienele rspunsurilor critice curioase i
generalizante. Du trebuie bine#n%eles e-cluse sistematic
din dialoul "astoral, cum s-ar "utea face #n anumite
ti"uri de rela%ie "siho-tera"eutic!. +ar trebuie reflectat
cu aten%ie ca nu cum$a dialoul "astoral #nsu(i s! fie
articulat '(i im"licit #m"iedicat) #n baza unor
automatisme obi(nuite care cu tim"ul $or "ro$oca #n
108
credinciosul dornic de c!l!uzire reac%ii de opoziie
defensiv dependen pasiv insatisfacie afectiv (i
#n cele din urm!, ruptur a relaiei.
&-aminarea r!s"unsurilor de ti" refle-i$ (i
e-"licati$ ne demonstreaz! a"ortul "oziti$ al acestor
r!s"unsuri: siguran nsuirea unor argumente
serioase mature independen a deciziei finale de
circumstanele pur e&terioare n raport cu tere
persoane. &ste de subliniat c! Ssiuran%a4 de care se
dis"une este condi%ionat! de "osibilitatea de manifestare
#n mod autentic a o"iniilor (i a dis"ozi%iilor interioare
ale interlocutorului. &a nu d! na(tere #n mod necesar
Slini(tii4 interioare #n ra"ort cu decizia de luat.
dim"otri$!, "oate chiar cre(te nelini(tea din cauza
fa"tului c! nu se gsete un preot-s'tuitor care s
sugere"e n mod clar sau decis soluia Dexact1. +ar
oare, aceast! Sanoas!4 de fond nu este condi%ia #ns!(i a
libert!%ii noastreE Hi nu este oare mijlocul ideal i cel
mai puternic pentru ca contiina s se adreseze lui
%umnezeu (i s! se re!seasc! #n &l "rin intermediul
ru!ciuniiE Iat! de ce trebuie s! i se rezer$e un loc de
"rim "lan #n "siholoia "astoral!.
3luzirea celui care vine s cear un sfat nu se
reduce deci la o dirijare a comportamentului su. A-l
sf!tui, nu #nseamn! #n "rimul r*nd a-i furniza idei,
"rinci"ii, scheme sau solu%ii, ci #nseamn! a(i asigura o
progresiv sensibilizare a personalitii i a libertii
sale n faa valorilor obiective ale moralei (i ale reliiei.
107
Cuncia psiho-directiv ar 'i deci extrem de
simpli'icat i grav mutilat n ca"ul n care ar 'i
orientat totalmente spre explicaii intelectuale, spre
directive ba"ate pe principii, chiar dac acestea ar 'i
optime. Aten%ia noastr! $a trebui deci orientat! s"re
realitatea de dincolo de cuvintele pe care le pronun
credinciosul (i dincolo de con%inutul material a ceea ce
$ine e-"us, asu"ra naturii moti$a%iilor sale B latente sau
manifeste B (i asu"ra "osibilit!%ilor (i limitelor unei
libert!%i care se $rea c*t mai cores"unz!toare e-ien%elor
di$ine.
III. Aunc'ia $si2ologic %e interme%iere
A(a "recum ac%iunea (i dialoul "astoral nu au
#nce"ut dintr-o ini%iati$! "ur uman!, tot astfel ele nu se
epui"ea" ntr-un in'lux psihologic sau pedagogic pe
care un om l exercit asupra altuia. -dealul este ca
aciunea lui %umnezeu s o substituie progresiv pe cea
a omului. +ac! acest lucru nu se realizeaz!, se cade 'ie
n psihologism, 'ie n moralism pseudo-pedagogic.
6f*ntul A"ostol Pa$el sublinia contrastul dintre acestea
din urm! (i ins"ira%ia realmente "astoral!: 2Pute%i s!
a$e%i mii de #n$!%!tori #n Cristos, dar nu a$e%i mul%i
"!rin%i4 '1 ?or. 4,15). 6"re +uhul lui +umnezeu trebuie
deci condus! inima (i intelien%a credinciosului.
4;
*3
cfr. AndrR 5odin, #a rela"ione umana nel dialogo pastorale, ed. >orla, Torino, 17@4, ". A0.
110
P!storul nu "oate s! se a"ro"ie de om ca un "rieten
afectuos dec*t cu condiia s(l orienteze spre o alt
-ubire superioar. &l nu "oate s! constituie o c!l!uz!
iluminat! dac! nu se retrae f!c*nd s! fie cunoscut
iz$orul unei alte Iumini, "recum odinioar! Ioan
>otez!torul: 2Foi #n(i$! #mi sunte%i martori c! am zis:
Nu sunt eu :ristosul, ci sunt trimis naintea #ui. +el ce
are mireas este mire, iar prietenul mirelui, care st i
ascult pe mire, se bucur cu bucurie de glasul lui. !eci
aceast bucurie a mea s-a mplinit. %cela trebuie s
creasc, iar eu s m micore"1 'Ioan ;, 28-;0).
Acesta este nucleul central ce "ermite celorlalte
func%ii s!-(i conser$e orientarea s"re sco". +is"ozi%ia
"siholoic! cerut! este cea mai delicat!: ea "retinde ca
"reotul s! se "un! #ntr-un constant contact cu iz$orul de
la care #(i trae "ro"ria ac%iune "astoral!, ce urm!re(te
formarea (i e$olu%ia s"iritual! a credinciosului. Pe
"lanul dis"ozi%iilor "siholoice, se "are c! func%ia
"siholoic! de intermediere "retinde:
1. Infinit r"%are. 2+umnezeu este "lin de
r!bdare4 '&cleziast 18,11). &ste necesar ca "!storul s!
(tie s! a(te"te (i s! res"ecte libertatea celorlal%i.
2+raostea e r!bd!toare4 '1 ?orinteni 1;,4). Trebuie, de
asemenea, s! i se dea de #n%eles credinciosului c! o"era
de m*ntuire este una de durat!, ce $a "roresa de-a
lunul anilor, fiind ini%iat! de chemarea lui +umnezeu (i
continuat! de efortul "ro"riu #n colaborare cu harul
di$in.
111
2. 7ncre%ere !n mi&loacele naturale #i
su$ranaturale ce 5or ac'iona !n cre%incios. =rice
afirma%ie (i orice influen%! $enite din "artea "reotului,
$or fi doar 2tentati$e4 destinate falimentului, dac! nu
$or a$ea #n fundal lucrarea +uhului 6f*nt.
;. Este im$ortant #i a #ti trimite cre%inciosul la
exigenele propriei contiine, la propria deci"ie ce
trebuie s! se maturizeze "roresi$ #n intimitatea fiin%ei
umane. 0ul%i dintre cei care cer sfaturi se tem c! "reotul
#i $a #ntoarce s"re ei #n(i(i, #ns"re libertatea lor #nc!
incert!, s"re ins"ira%ia di$in! "e care nu (tiu #nc! s! o
sesizeze cu certitudine.
;uncia psihologic de intermediere a pstorului
ar fi mplinit n mod superficial i eronat dac
pstorul s(ar limita doar la a rezolva din punct de
vedere material problema credinciosului 'a3utor #n
bani, inter$en%ie "e l*n! un so% nedisci"linat, trimiterea
unui ne$rotic la un tera"eut com"etent etc.). *n acest caz
preotului i(ar scpa B sub a"aren%a unui act de caritate
realizat B ocazia de e&cepie de a(l orienta pe
credincios spre sensul profund i spiritual al
ncercrii al conflictului sau al bolii care a intervenit
n e&istena sa.
+e asemenea, s-ar com"romite ac%iunea de
intermediere dac! am intra #n dialoul "astoral cu
intenia de a cuta n noi nine (n propria
inteligen n propria e&perien n propriile
inspiraii naturale sau supranaturale) solu%ia (i
112
sfaturile ce trebuiesc date la conflictele e-"use de
credincios. :n schimb, #ntreul nostru efort trebuie s! se
concentreze asu"ra interlocutorului, deoarece numai (i
numai #n el se "ot identifica (i "roresi$ e-"licita
orient!rile "otri$ite situa%iei. +e fa"t tocmai de la el le
$om "rimi noi #n(ine, #ntr-un sens mult mai clar dec*t #(i
#nchi"uie cei ce se afl! la "rimele e-"erien%e de
2mi3locire4 "astoral!. +uhul lui +umnezeu ac%ioneaz!,
"rin intermediul harului #n #ns!(i rela%ia dintre "!stor (i
credincios.
+ac! rela%ia "astoral! s-ar limita la a #n%elee (i a
acce"ta "oziti$ "e cel!lalt, s-ar reduce la o sim"l!
ac%iune "siholoic! (i "entru aceasta ar fi suficiente
utilizarea c*tor$a metode de ac%iune "siho-tera"eutic!.
+ac! ac%iunea "astoral! s-ar mul%umi s! indice calea ce
trebuie urmat! (i ar da for%a "entru a o urma, suestiile
morali(tilor (i ale "edaoilor ar conduce-o la bun
sf*r(it. +e fa"t, #n teoloia "astoral! cele trei func%ii
men%ionate se #m"letesc (i nu "ot fi se"arate. Fiecare
"reot este dator #naintea lui +umnezeu s!-(i e-amineze
"ro"ria $ia%! "entru a obser$a care dintre aceste trei
'uncii i este mai 'amiliar (i c!reia el #i este mai
tributar. Astfel, fiecare $a "utea s!-(i concentreze
metodic eforturile #n direc%ia echilibr!rii #n "ro"ria
acti$itate "astoral! a acestor trei func%ii "siholoice.
11;
?. Do%iuni elementare de $si2ologie $astoral sanitar
8 Pastora'ia "olna5ilor terminali 8
-+hiar de-ar 'i s umblu n valea umbrei morii,
nu m tem de nici un ru, cci )u eti cu mine1.
'Psalmul 2;,4)
BuelCue heureu& Cue soit lDEtat oF se trouvent
114
les hommmes ne sont jamais sans CuelCue dDEsir.
2=ric*t de fericit! sau de nefericit! ar fi situa%ia #n
care se !sesc,
oamenii nu sunt niciodat! f!r! $reo dorin%!4.
!ialogul pastoral cu bolnavii 'oarte grav, a'lai
ntr-o 'a" terminal a vieii sau muribun"i, ocup un
loc 'oarte important n cadrul obligaiilor ce revin unui
preot pstor, implicat sau nu n lumea sanitar.
&ste im"osibil ca un om tr!ind "e acest "!m*nt, s!
nu e-ercite o influen%! '"oziti$! sau neati$!) asu"ra
altor "ersoane. Pri$ind cu aten%ia #n 3ur, toate domeniile
e-isten%ei (i #n toate sectoarele de acti$itate 'locul de
munc!, cercuri culturale (i sociale, cluburi recreati$e sau
s"orti$e, ru"uri de tineri) ne putem da seama c.t de
mult viaa noastr depinde de modul n care harisma
conducerii este e&ercitat i acceptat.
De $om o"ri acum asu"ra celei mai sim"le structuri
#n care 2conducerea4 'c!l!uzirea) are un rol: #nt*lnirea
dintre dou! "ersoane. :n acest ra"ort este bine s! fie
con(tien%i ambii "arteneri ai dialoului c*t de mult se
influen%eaz! unul "e altul. Poate nu este necesar s!
amintim de Citler sau de 5andhi "entru a demonstra c't
de distructiv sau de constructiv poate fi
responsabilitatea cluzitoare.
?hiar (i #n cea mai sim"l! form! de con$ersa%ie
dintre dou! "ersoane c!l!uzirea "oate s! fie o chestiune
de $ia%! (i de moarte. +e fa"t, #n acest ti" de #nt*lnire, se
115
rele$! c*te$a principii cretine de concretizare a
cluzirii cretine.
I.
Plec!m de la con$ersa%ia dintre un "acient al unui
s"ital (i un "reot, $izitator de-al s!u.
44
(acientul, Ealer,
este un ran de BF de ani, 'r mult coal, puin
obinuit s se exprime n cuvinte. (rovine dintr-o 'oarte
srac 'amilie de munte i se simte complet de"orientat
n spital, la ora, unde a 'ost adus pentru o operaie la
picioare. Gu'er de o 'uncionare insu'icient a
arterelor. Ei"itatorul, &on Aob, este un preot t.nr, care
'ace o perioad de practic pastoral n mediile
sanitare de la ora, sub clu"irea unui preot mai n
v.rst i cu o vast experien, responsabil de acest
spital.
,ste vorba despre a doua vi"it pastoral la acest
pacient. (acientul st pe mijlocul coridorului, ntr-un
scaun cu rotile. *ai sunt i ali pacieni n jur, care
vorbesc ntre ei. &at conversaia5
4r.) ,omnule /aler, eu... "-am fcut o
"i&it, alaltieri, dac " mai amintii...
/. ,a, mi amintesc.
4r.) um " mer$e9
>. 3ine tie2 8ptm'na trecut prea c vor s m
opereze. 7(au adormit m(au dus sus i apoi mi s(a
44
Preluat din Cenri /.0.DouTen, &l guaritore 'erito. &l mionistero nella societa$ contemporanea, ed. Uueriniana,
>rescia, 177@, ". 47.
11@
oprit inima. 0stfel s(au g'ndit c nu o s rezist
ocului. 7(au trimis iar aici jos i se pare c m'ine
m vor opera.
4r.) :i atunci inima dumnea"oastr a
pornit din nou...
/. ,a... %-au $ndit c n acel moment
era prea periculos s fac ce"a. (pau&;
M $ndesc c acum sunt pre$tit
pentru operaie. red c "oi reui...
4r.) ,eci acum " simii n stare s o
suportai.
/. Mda... ,ar de moarte nu m simt
pre$tit< dac operaia este necesar, o
fac totui, altfel mi pierd picioarele.
4r.) ,eci de moarte nu " simii
pre$tit, dar operaia simii c tre#uie
s-o facei, pentru a " sal"a picioarele<
/. ,a... (apro#nd cu capul;. 4entru c
dac "ine sfritul, ceea ce se pierde
este tot ceea ce este aici...
4r.) onsiderai deci cau&a pierdut dac
nu reuii s depii momentul
operaiei<
/. ,a... ei de acolo &ic c nu este un
mare lucru... m ntind aici i m in
pn n momentul n care m operea&.
=ic c mi "or pune tu#uri de plastic prin
picioare i acelea mi "or sal"a
11A
picioarele. 3cest picior, pri"ii (i d >os
ciorapul;... ,e$etul acesta de"ine ne$ru
cnd stau n picioare.
4r.) Merit s facei operaia, dac "ei
putea apoi folosi picioarele.
/. ,a... 0ici prin cap nu-mi trece s mor
su# operaie. Mai #ine o moarte
natural, dect atunci cnd te adorm ei...
4r. Ion) 3'... "-au spus deci c este
posi#il ca su# operaie s e8iste pericolul
morii9 ,ar unicul mod pentru a "
"indeca este s facei operaia.
/. ,a...
4r. Ion) e " ateapt cnd "ei iei din
spital9
/. 0imic i nimeni?
4r. Ion) ,oar munc i iar munc9
/. ,a... ,esi$ur, dac mi "oi relua
forele. ,ar "oi 1 pre$tit pentru cnd "a
1 recolta tutunului.
4r. Ion) /ei mer$e s muncii la recolta
de tutun.
/. ,a... @ncepe prin au$ust.
4r. Ion) e frumos.... ,a, domnule /aler,
sper ca mine, dup operaie, totul s 1e
foarte #ine...
/. Mulumesc pentru "i&it.
4r. Ion) 6a re"edere. 4e curnd.
118
/. 6a re"edere...
(reotul &on nu a mai vorbit niciodat cu Ealer. /n
"iua ulterioar, Ealer a murit n timpul operaiei. (oate
ar 'i mai corect a "ice5 -nu s-a mai tre"it din aneste"ie1.
#ui &on i s-a cerut s 'ie clu" duhovniceasc ntr-un
moment e&trem de critic i de delicat5 a conduce un
anumit pacient (cu o istorie individual unic spre un
alt -m.ine1 dec.t cel care se pro'ila la ori"ont. +e
nsemna de 'apt acest -m.ine18 (entru Ealer era
nceputul rentoarcerii la recolta tutunului.... sau
ntrarea n *mpria 7orilor.
Pentru a #n%elee mai #n "rofunzime semnificaia i
importana cluzirii psiho(pastorale $om analiza
#nt*lnirea dintre t*n!rul "reot Ion (i Faler. :nainte de
toate $om e-amina con%i'ia lui Caler '1), a"oi ne $om
#ntreba asu"ra modului #n care "!storul ar fi "utut s!-l
conduc! s"re un alt fel %e 4m>ine6 '2) "e acesta. A"oi
$om insista asu"ra celor mai im"ortante $rinci$ii ale
cluzirii %u2o5nice#ti ';) care s-au conturat #n tim"ul
#nt*lnirii.
1. 3on%i'ia lui Caler
T*n!rul "reot Ion, la #nt*lnirea cu b!tr*nul "reot al
6"italului, s-a ar!tat ner$os (i su"!rat. I se "!rea c! Faler
nu a a"reciat nicidecum $izita lui "astoral!, (i nu a ezitat
s!-l caracterizeze "e acesta ca fiind o persoan
117
imposibil, adic! una care 2nu "romitea absolut nimic4
din "unctul de $edere al asistenei pastorale sanitare.
<eac%ia lui este "oate "u%in de #n%eles. ?a "reot t*n!r
absol$ent de teoloie, el s"era #ntr-un dialog dens i
semnificativ cu pacientul, #n cursul c!ruia ar fi "utut s!-
i ofere s"eran%! (i consolare. :n schimb, s-a sim%it
frustrat, inca"abil de a realiza ce$a. &l s"era s!-l
conduc! "e "acient pe crrile raionalitii i ale
argumentrilor sistematice, #n schimb interlocutorul s!u
nu se "reta la un astfel de demers. 6itua%ia concret!
"retindea de la "reotul "!stor o cultur a inimii.
+oar c*nd #nce"u s! reflecteze "rofund asu"ra
condi%iei lui Faler con(tientiz! starea traic! #n care se
afla acesta. :n%elese atunci c! Faler se !sea #ntr-o
situaie mecanic impersonal, ngro"it c va muri, dar
i n'ricoat i obosit de ideea c s-ar putea s mai
triasc pe mai departe. &ra de datoria duho$niceasc! a
t*n!rului "reot s! intuiasc! condiia paralizant a lui
Faler, s! o #n%elea! (i a"oi s!-(i armonizeze la aceasta
inter$en%ia "siho-"astoral!.
a. =e%iul im$ersonal
Pentru un %!ran de munte situaia de a se afla n
mijlocul tehnocraiei unui spital modern era e&trem de
traumatic. &ra ca (i sosit de pe o alt planet, #n care
lumea se #mbr!ca, $orbea, reac%iona #ntr-un mod e-trem
de diferit de cel cu care el era obi(nuit. Infirmierele #n
alb, at*t de eficiente #n a s"!la, a hr!ni (i a #mbr!ca
120
"acien%ii. medicii #narma%i cu diarame, dis"u(i
"ermanent s! ia noti%e. ma(inile com"le-e, reu de
identificat, #nzestrate cu tuburi (i sticlu%e (i at*t de multe
mirosuri stranii. sunetele ciudate, m*ncarea deosebit!,
toate i-au dat %!ranului Faler senza%ia c! este un copil
pierdut ntr(o pdure nfricotoare. Du era nimic aici
din ceea ce lui #i era familiar (i accesibil. Pe
ne"re$!zute, acest om robust capabil s(i menin
independena muncind dur s-a desco"erit victima
pasiv a unor persoane i activiti care i erau complet
strine. Hi-a "ierdut st!"*nirea de sine. 9n ru" anonim
dintre 2aceia4 i-au im"us o serie de comandamente: 2m-
au f!cut s! dorm, m-au "urtat sus, m-au adus iar 3os4 etc.
Iimba3ul demonstreaz! c! Faler a$ea sentimentul c!
fore strine l(au privat de propria identitate. <peraia
de la picioare a devenit prilejul unei misterioase
manipulri a lui de ctre o lume di'erit. :ns!(i "rezen%a
lui #n acest "roces nu era cerut!: 20i-au s"us c! #mi "un
tuburi de "lastic. mi-au zis c!...4. Pentru Faler, 2aceia4
lucrau ca i cum pre"ena lui ar 'i 'ost doar un 'apt
accidental. -niiativa personal nu era nici cerut i
nici apreciat. Du a(te"tau #ntreb!ri (i nu ofereau nici
r!s"unsuri, cu alte cu$inte, nu se res"ecta (i nici nu se
stimula $reun interes din "artea "acientului. &l a #n%eles
c! 2o f!ceau ei4.
". Arica %e a muri
121
Analiz*nd retroacti$ lucrurile, #n tim" ce studia
te-tul coloc$iului cu Faler, "reotul Ion desco"eri c!
moartea era de fa"t n centrul angoasei pacientului.
:ntr-o oarecare m!sur!, Faler (i-a dat seama c! situa%ia
sa era foarte dificil!, trat*ndu-se de fa"t de o chestiune
de via i de moarte. %e trei ori n timpul
conversaiei >aler i(a manifestat frica de a muri dar
preotul continua s evite subiectul, sau cel "u%in s!
neli3eze dureroasa "ers"ecti$!. Astfel "reotul (i-a
do$edit "ro"ria li"s! de maturitate duho$niceasc!: el se
temea s! abordeze cel mai "rofund (i mai im"ortant
subiect al $ie%ii duho$nice(ti: moartea. Hi aceasta #ntr-un
moment #n care interlocutorul s!u a$ea ne$oie strinent!
s! cunoasc! c*te ce$a des"re aceast! realitate, #ntruc*t
sim%ea c! #l "*nde(te.
Faler se temea de o moarte impersonal de o
moarte la care el nu ar fi participat de care nu (i-ar fi
dat seama. &l sim%ea c! o astfel de moarte i-ar nea
"osibilitatea de a muri b!rb!te(te. 0ai (tia c! #n mediul
mecanic #n care 2aceia4 l-au adus, moartea ar fi fost
doar un element al procesului de manipulare uman
cruia el i era obiectul. :n dis"erata lui inter"retare a
realit!%ii, au e-istat momente de "rotest. &l, %!ran de
munte, care muncea dur "entru a-(i c*(tia "*inea, (tia
c! are dre"tul la o moarte natural!, #ntru totul 2a sa4.
Froia s! moar! du"! cum a (i tr!it. Gtia c dac ar fi
murit sub anestezie, ar fi fost absent n momentul
crucial al e&istenei umane.
122
+ar dincolo de toate acestea, mai e-ista ce$a. >aler
nu era pregtit s moar. %e dou ori a ncercat s(i
comunice aceasta preotului -on n absoluta lui
disperare dar preotul nu a neles aceasta. ?*nd
"reotul a s"us -+onsiderai c suntei pregtit1,
neleg.nd prin aceasta operaia, >aler a dezvluit ceea
ce avea realmente n minte= )... s mor nu sunt
pregtit. (entru c dac vine s'.ritul, se pierde tot ceea
ce este aici...1. 6e "oate doar imaina ce se afl! #n
s"atele acestor cu$inte dis"erate, rele$ante ale unei
agonii 'r speran. Pentru "reot constituia ce$a "rea
dificil s! $orbeasc! des"re aceasta, tocmai de aceea el a
diluat (i #nmuiat mesa3ul lui Faler evit'nd confruntarea
cu agonia personal a pacientului. Preotul Ion nu a fost
deci la #n!l%imea e-ien%elor momentului, iar #nt*lnirea
cu %!ranul Faler rele$! toat! frailitatea (i
su"erficialitatea sa duho$niceasc!.
9 posibil retrospectiv n trecutul pacientului
Dimeni nu "oate #n%elee toate im"lica%iile %i"!tului
interior al lui Faler: 2Pentru c! dac! $ine sf*r(itul, se
"ierde tot ceea ce este aici4. Ia 48 de ani, f!r! familie (i
f!r! "rieteni, f!r! a a$ea "e nimeni care s!-i $orbeasc!,
#n fa%a mor%ii, el se afla cu spatele ngreunat de un trecut
dureros. 9n om solitar (i dis"erat ca el nu a$ea "robabil
nicidecum ansa de a se ancora n propriul trecut
pentru a dob'ndi contiina dragostei lui %umnezeu. :n
"lus de aceasta, dac moartea readuce adeseori
12;
memoria muribundului reactuali".ndu-i chiar amintirile
primei copilrii, este foarte "osibil ca s!-i fi re$enit #n
memorie tocmai "redicile auzite #n 2"rima co"il!rie4 (i
educa%ia de la (coal! amenin%!toare 'condamnarea
$e(nic! a omului "l!cerilor 2terestre4). = astfel de
2reamintire4 nu "utea face altce$a dec*t s!-l constr*n!
s! se identifice cu omul care 2"ierde4. Poate c! Faler nu
a mai fost #n biseric! de ani de zile, poate c nu a mai
vorbit cu un preot de c'nd era copil. &ste "robabil c!
atunci c*nd "reotul a a"!rut al!turi de Faler, #n mintea
acestuia, s! fi rea"!rut a$ertismentele, interdic%iile,
a$ertiz!rile din co"il!ria sa, f!c*nd ca #n mintea lui s!
dob*ndeasc! o mai mare am"loare transresiunile
$*rstei adulte, "erce"*ndu-le ca "e o reutate mai mare,
care nu "utea s! conduc! altunde$a dec*t #n infern.
Du (tim ce se #nt*m"la cu ade$!rat #n mintea lui
Faler. =ricum, nu e&ist motive pentru a subaprecia
tensiunea (ncrctura de angoas) care este
observabil n cuvintele sale= 2+e moarte nu sunt
"re!tit...4. Aceasta #nseamn! c! Faler nu era pregtit
pentru un act ncreztor de predare lui %umnezeu. Du
era "re!tit s-i abandone"e viaa n credin i
speran. Gu'erinele lui pre"ente erau nimic raportat la
ceea ce tia el c urmea" dup aceast via. Faler se
temea de moarte ntr(o manier e&istenial. +ar oare,
s! tr!iasc!, doreaE
c. Arica %e a tri
124
Pu%ini sunt "acien%ii care nu s"er! s! se $indece
atunci c*nd acce"t! o inter$en%ie chirurical!. ?om"le-a
industrie sanitar! e-ist! "entru a $indeca, "entru a
#nri3i, "entru a readuce "ersoanele 2la $ia%a normal!4.
=ricine a $izitat un s"ital (i a $orbit cu "acien%ii (tie c!
-m.ine1 nseamn de 'apt o "i mai aproape de cas, de
prieteni, de locul de munc, de existena cotidian.
6"italele sunt #n eneral locuri pe care lumea dorete s
le abandone"e c.t mai repede posibil. :n acest conte-t,
un rol terapeutic de excepie i revine speranei.
9n om care nu $rea s! abandoneze s"italul nu
colaboreaz n vederea mplinirii scopului ultim al
instituiei "un*nd astfel limite "uterii celor care $or s!-l
a3ute. Faler de"unea oare eforturi #n $ederea $indec!riiE
Htim c! #i era fric! de moarte, dar aceasta nu #nsemna c!
dorea realmente s! tr!iasc!. :n "arte, #ntoarcerea la $ia%a
normal! nsemn de obicei ntoarcere la cei care te
ateapt. +ar cine #l a(te"ta "e FalerE Preotul i-a
"erce"ut solitudinea c*nd l-a #ntrebat: 2?e $! a(tea"t!
c*nd $e%i ie(i din s"italE4 :ntrebarea atinse o ran
deschis (i Faler r!s"unse: 2Dimeni (i nimic4.
&ste foarte dificil dac! nu chiar im"osibil ca un om
t*n!r (i s!n!tos s! "oat! s! #n%elea! ce nseamn s nu
ai pe cineva pentru care e&istena ta s aib vreo
importan sau pentru care s conteze dac tu mori
sau trieti. -zolarea este una dintre cele mai mari
suferine umane< (i "entru un t*n!r ca "reotul Ion
e-"erien%a izol!rii era infinit de de"arte. :l a$ea "e
125
su"eriorul s!u cu care s! $orbeasc!, a$ea "rieteni cu care
s!-(i dezbat! ideile, a$ea o familie (i "e to%i aceia care
#ntr-un mod sau altul se interesau de bun!starea lui. ?e
este $ia%a #n schimb "entru unul "e care nimeni nu-l
a(tea"t!, care are la orizont doar o munc! dur! #n
culti$area tutunului, "entru care unicul moti$ de
$indecare ar fi redob*ndirea for%elor "entru anotim"ul
recolteiE Pentru acesta viaa nu e&ercita nici un apel
viguros. !e ce Ealer ar trebui s revin la viaa activ8
!oar pentru a mai petrece c.iva ani lupt.nd sub un
soare ar"tor pentru a c.tiga su'icient pentru a se
hrni, sau pentru a se mbrca, p.n n momentul n
care va 'i cali'icat inapt pentru munc i va putea muri
de moarte natural8 7oartea poate constitui n acest
caz infernul dar viaa nu este mai puin infernal.
:n realitate, Faler nu mai dorea s! tr!iasc!. 8e temea
de viaa care(i ddea at't de puin fericire i at't de
mult durere. Picioarele #i f!ceau r!u (i (tia c! f!r!
"icioare "entru el nu ar mai fi e-istat ade$!rat! $ia%!. ?u
toate acestea, "icioarele nu-i mai "uteau aduce lini(te, ci
#i "uteau "romite doar munc!, (i acesta era un alt g'nd
paralizant pentru el.
+e aceea "reotul Ion l-a !sit "e Faler #ntr-o situa%ie
foarte dificil!: #ntr-un mediu im"ersonal, #nrozit de
moarte, dar la fel de mult #nfrico(at (i de "ers"ecti$a de
a mai tr!i. Du (tim c*t de ra$! #i era boala, sau c*te
(anse a$ea de a trece cu bine o"era%ia. +ar Faler nu era
"re!tit. Du #n%eleea ce se "etrece #n 3urul s!u, nu
12@
dorea nici s triasc nici s moar. A a3uns prizonier
ntr(un teritoriu capcan. =rice o"%iune i-ar fi fost
fatal!, condamn*ndu-l fie la iad, fie la chin "!m*ntesc.
Aceasta era situa%ia lui. ?a mul%i al%ii, el suferea de
o paralizie psihic #n care aspiraiile sale cele mai
profunde erau distruse dorinele sale blocate i
eforturile sale frustrate voina sa nlnuit. A devenit
o victim pasiv, inca"abil! de a da un sens clar
propriului su destin final. ?*nd m*inile medicilor
atin un om #ntr-o astfel de situa%ie, atin de fa"t un om
care 2nu mai $orbe(te nici o limb!4 (i care a renunat la
orice form de colaborare. Acel om nu "oate s! lu"te
"entru a #n$ine b!t!lia e-isten%ei sau "entru a se "reda
#n "ace dac! s"eran%ele de $ictorie se do$edesc a fi $ane.
Faler a de$enit un cor" anonim, care (i-a "ierdut #ns!(i
ca"acitatea de a tr!i.
Faler nu constituie nicidecum un caz izolat. 7ulte
persoane sunt prizoniere ale propriei lor e&istene.
?ondi%ia lui Faler este aceea a tuturor celor care nu
#n%ele lumea #n care se !sesc (i "entru care moartea i
viaa au o ncrctur teribil de teroare. +e asemenea,
sunt foarte multe "ersoane de ti"ul "reotului Ion: oameni
intelien%i (i ideali(ti, dornici de a-i elibera "e al%ii
"entru a-i conduce s"re un $iitor mai luminos. +ar cum
s! eliberezi de "aralizie "ersoane similare lui Faler (i s!
le conduci s"re un 2m*ine4 #n care s! se "oate #nce"e o
$ia%! nou!E
12A
,. Pers$ecti5e $entru Caler
Preotul a mers #n $izit! la Faler. *ntrebarea
fundamental este aceasta= ce ar fi putut s fac sau
ar fi trebuit s fac pentru >aler2 +ondiiile lui Ealer
nu erau clare i uor de intuit la prima vedere. ?hiar
du"! o analiz! minu%ioas! a dialoului dintre cei doi,
a$em "oate o imaine "ar%ial! des"re ceea ce se "etrecea
#n sufletul "acientului. Poate este re(it s! critic!m
r!s"unsurile "reotului "entru a $edea c*t de mult a re(it
el #n "rocesul a"ro"ierii lui de Faler. +e fa"t, am asistat
la o tentativ contiincioas a preotului de a(l asculta
pe >aler (i de a aplica regulile dialogului psihologic
non-directiv #n$!%ate #n facultate. &ste $orba de o
tentati$! academic!, "lin! B #n mod e$ident B de ezit!ri
(i bloca3e, de confuzie, de "reocu"are (i de deta(are.
Preotul Ion (i Faler re"rezint! dou lumi diferite prin
istoria lor personal prin modul de g'ndire i de
simire. nu am fi reali(ti dac! am crede c! s-ar "utea
#n%elee aceste dou! lumi #n urma unei sim"le
con$ersa%ii. Ar fi de asemenea ambi%ioas! "reten%ia c!
noi, ra%ie distinc%iilor noastre academice, am "utea
#n%elee cine era realmente acel %!ran de munte (i #n ce
manier! #nfrunta el frica de moarte. 7isterul unei
persoane umane este prea mare i profund pentru ca
s poat fi e&plicat e&haustiv de un alt individ. Hi totu(i
cum "utea fi a3utat FalerE
?u c*t este mai "rofund! $oin%a unui om de e
"enetra #n condi%ia dureroas! "ro"rie (i a altora, cu at*t
128
mai mult $a "utea e-ercita func%ia de c!l!uzire
duho$niceasc!, conduc*ndu-l "e cel!lalt '(i "e sine
#nsu(i), 2#n afara de(ertului4, s"re 2"!m*ntul
f!!duin%ei4. Nu este ca"ul s punem n eviden modul
incom"etent #n care "reotul a #ncercat s!-l a3ute "e Faler,
ci s identi'icm #n condi%ia lui Faler aonia umanit!%ii,
stri!tul dis"erat al omului "entru a ob%ine un r!s"uns
uman din "artea fratelui. (oate c preotul nu ar 'i putut
'ace mai mult dec.t a 'cut n timpul dialogului pastoral
cu Ealer, dar o examinare a acelei tragice condiii omeneti
ar putea releva c ntr-adevr, rspunsul semenului la
anumite probleme poate deveni o chestiune de via i
de moarte. 2spunsul la ndem.na tuturor ar 'i o
atitudine realmente uman!, "ersonal!, #ntr-un conte-t
im"ersonal.
:n rspuns personal
+e utilitate au oare, pentru un om 'r cultur,
a'lat ntr-o su'erin agoni"ant, ndemnurile, s'aturile
i argumentrile unui intelectual teolog8 Ar fi oare
cine5a ca$a"il s sc2im"e i%eile< sentimentele<
$ers$ecti5ele unui om cu $u'ine ore !nainte %e
moarte; , sigur c BF de ani de via este greu s-i
reciteti sumar utili".nd grila interpretativ a unui
student bine intenionat.
(utem s ne ntrebm5 nu ar 'i 'ost mai bine dac
preotul ar 'i stat departe de Ealer, l-ar 'i lsat singur,
mpiedic.ndu-l ast'el s 'ac n mintea lui asociaii
127
stranii, la apariia preotului8 %r 'i 'ost at.t de bine dac
n anonimatul provocat de mediul sanitar Ealer ar 'i
nt.lnit un om care ar fi fost cu ade$!rat dornic de 2a-l
#nt*lni4, "entru a-i de$eni realmente frate. Golul
trecutului #i al 5iitorului nu se 5a $utea nicio%at
um$le $rin cu5inte< ci %oar cu $rezen'e umane.
(entru c doar atunci se va putea nate sperana care
ar putea 'i o excepie la -nimeni i nimic1 al
protestului6 o speran care ar putea produce
murmurul5 -(oate, dup ce vor trece toate, cineva m
ateapt1.
A a(te"ta #n $ia%!
Nimeni nu va putea clu"i din punct de vedere
spiritual o alt persoan - adic s-o determine s ias
din anonimatul i din indi'erena mediului 3 'r a
contura "osibilitatea unei "rietenii. (reotul &on cum ar 'i
putut oare s-l conduc pe Ealer spre o speran real
ntr-un -m.ine1 luminos8 (utem observa c nici &on, i
nici unul din toi ceilali care l nconjurau pe >aler
nu i doreau acestuia rul. (rin operaie se urmrea
salvarea picioarelor sale. !e aceea, una din datoriile
pastorale ale preotului era aceea de a revitaliza dorina
de vindecare e&istent n pacient de a ntri energiile
sale sczute n lupta pentru via.
+um8 < demonstrea" 'alsa i periculoasa
generali"are a lui Ealer, rspuns la ntrebarea cine l
ateapt la ntoarcerea din spital5 -Nimeni i nimic1,
1;0
care demonstrea" o auto-com"!timire "aralizant!. 0n
atac 'rontal mpotriva 'alsului concept de sine nsui
demonstrat de Ealer aici ar 'i un rspuns practic al
preotului de genul5 -(rivete-m i ncearc acum s
rspun"i din nou - ochii mei i vor demonstra c ai
greit6 eu sunt aici ca s te atept, voi 'i aici m.ine i
poim.ine1...
Dimeni nu "oate r!m*ne #n $ia%! dac! nu #l a(tea"t!
cine$a. =ricine se #ntoarce dintr-o c!l!torie lun! (i
dificil!, caut! "e cine$a care s!-l a(te"te #n sta%ie sau la
"oart!. 9n om "oate s!-(i "!streze ra%iunea (i s! r!m*n!
#n $ia%! at*t tim" c*t e-ist! cel "u%in o "ersoan! care s!-l
a(te"te. 7intea uman poate da ordine trupului chiar
i atunci c'nd lipsete complet sntatea fizic 'o
mam! muribund! "oate s!-(i am*ne momentul mor%ii
"*n! ce-(i $a re$edea fiul. un soldat "oate e$ita
com"leta eroziune "sihic! (i fizic! dac! (tie c! so%ia (i
co"iii #l a(tea"t!). +ar c'nd )nimeni i nimic+ nu te
ateapt nu este speran s nvingi btlia cu viaa.
Faler nu a$ea moti$e s! ias! din anestezie, dac!
#ntoarcerea la starea de con(tiin%! #nsemna a a3une #ntr-
o sta%ie unde mii de "ersoane se #mbulzesc #ncoace (i
#ncolo, dar unde nimeni nu ar #n!l%a m*na "entru a se
a"ro"ia (i a-%i sur*de, a te recunoa(te, s"un*ndu-%i un
2bun re-$enit4 #n lumea celor $ii. 0 te ntoarce la via
este de fapt un cadou pentru cei care te ateapt. 0ii
de "ersoane se sinucid "entru c! nimeni nu le a(tea"t!.
1;1
5u ai nici un motiv s trieti dac nu e&ist cineva
pentru care s trieti.
Du trebuie sube$aluat nici fa"tul c! o rela%ie de
"rietenie ca"abil! s! sal$eze o $ia%! de om nu se
realizeaz! facil #ntr-o or!. Totu(i, c*nd o "ersoan! este #n
aonie, o "ri$ire, o str*nere de m*n!, "ot s! #nlocuiasc!
"rietenii de lun! durat!. %ragostea nu doar dureaz o
venicie dar are nevoie de o clip pentru a se nate.
Preotul ar fi a$ut (ansa de a-i sal$a $ia%a lui Faler, dac!
i-ar fi conferit "ers"ecti$a unui 2m*ine4 luminos.
A(te"t*nd moartea
Findecarea lui Faler nu era deloc un fa"t cert. :nsu(i
Faler (tia aceasta. :n dialoul lor, se $ede totu(i c! >aler
se temea de moarte mai mult dec't de ntoarcerea la
via. Hi atunci, "rezen%a #ncrez!toare a "reotului nu ar fi
fost ridicol! #n fa%a omului care "robabil #n ziua
urm!toare nu $a mai fiE 7uli pacieni au fost nelai
cu povestea vindecrii sau a unei e-isten%e mai bune, #n
tim" ce puini consolatori credeau n ceea ce spun. ?e
sens are s! $orbim des"re a(te"tarea zilei de m*ine c*nd
aceste cu$inte ar "utea fi ultimele zise unui bolna$E &ste
leitim din "unct de $edere duho$nicesc ca un "reot s!
dea s"eran%e de(arte de $indecare unui "acient aflat "e
"atul mor%iiE
Aici atinem "unctul cel mai sensibil al #nt*lnirii
dintre "reot (i Faler. +e ce un t*n!r 'chiar "reot fiind) cu
as"ect atr!!tor, s!n!tos, intelient, ar trebui s! se
1;2
"reocu"e de un om #n care acti$eaz! de3a for%ele mor%iiE
?e #nseamn! "entru un muribund s! se !seasc! #n fa%a
unei "ersoane care abia a #nce"ut s! tr!iasc!E De "utem
*ndi (i la o 2tortur! "siholoic!4 "rin care un t*n!r
aminte(te unui muribund c! e-isten%a lui "utea fi
diferit!, dar c! acum este "rea t*rziu "entru a mai
schimba ce$a.
:n societatea noastr! ma3oritatea "ersoanelor nu $or
s! fie atinse de ideea mor%ii. 8e vrea ca omul s moar
fr s neleag c moare i nici c moartea se
apropie. *n aceste condiii moartea l va prinde n mod
sigur pe om nepregtit. Preotul nu "utea s!-l orienteze
"e Faler s"re $iitor f!r! a "ri$i situa%ia lui cu
obiecti$itate (i cu sinceritate, altfel l(ar fi rtcit n loc
s(l cluzeasc. I-ar fi furat dre"tul uman la moarte.
Faler se temea de moarte "entru c! se temea de o
condamnare etern care ar fi fost o "relunire a izol!rii
lui "!m*nte(ti. +ac! ar fi "utut acce"ta "rezen%a
"reotului "oate ar fi sim%it c! #n ora mor%ii nu este sinur.
2Te $oi a(te"ta4 #nseamn! mult mai mult dec*t 2dac! $ei
sc!"a de o"era%ie $oi fi aici "entru a r!m*ne cu tine4. Du
$a mai fi un 2dac!4. 2Te $oi a(te"ta4 mere dincolo de
moarte (i este cea mai "rofund! e-"resie a fa"tului c!
sperana i credina vor trece n timp ce iubirea
rm'ne pentru totdeauna. 2Te $oi a(te"ta4 este o
e-"resie de solidaritate care #n$ine lan%urile mor%ii. :n
acel moment Faler nu ar mai fi un om #n dubiu dac! $a
reu(i sau nu s! de"!(easc! o"era%ia. iar "reotul nu ar mai
1;;
fi un sim"lu teolo dornic de a oferi sfaturi conform
reulilor dialoului "astoral. ar fi fost doi oameni care
trezesc unul #n altul cea mai "rofund! intui%ie uman!: c!
viaa este etern i nu poate s fie distrus de un
proces biologic.
=mul "rotesteaz! #n eneral #m"otri$a mor%ii "entru
c! nu este mul%umit doar cu o am*nare a e-ecu%iei.
Tocmai acest "rotest ar fi "utut s! mobilizeze #n Faler
at*t ca"acitatea de a $indeca "recum (i "e aceea de a
d!r*ma zidul fricii, f!c*nd din moarte intrarea #ntr-o $ia%!
unde era a(te"tat. +e aceea, Ion ar fi "utut s!-l
c!l!uzeasc! "e Faler s"re un 2m*ine4 f!c*ndu-se "rezent
#n $ia%a lui (i a(te"t*ndu-l #n $ia%! (i #n moarte. +oar
"rintr-o asemenea "artici"are "ersonal! el ar fi "utut s!-l
elibereze "e Faler de "aralizie, f!c*ndu-l res"onsabil de
"ro"ria istorie indi$idual!. :n acest sens ar fi "utut
realmente s!-i sal$eze $ia%a lui Faler, f!r! ca aceasta s!
im"lice #n mod obliatoriu $indecarea. +ac! preotul ar
fi acionat realmente )ntru %uhul 8f'nt+ chirurgul
nu ar fi acionat asupra unei victime pasive, ci asu"ra
unui om ca"abil s! ia decizii im"ortante.
?ondi%ia lui Faler este mai mult dec*t condi%ia unui
anume indi$id #ntr-un anume s"ital. #n realitate, este o
imagine a condiiei umane n general. :n "lus,
c!l!uzirea duho$niceasc! nu este doar o "osibilitate
realizabil! de un teolo bine instruit, ci o
res"onsabilitate a oric!rui cre(tin.
1;4
". Principii pentru o cluzire duhovniceasc
autentic
Du se "oate realiza o c!l!uzire duho$niceasc! f!r! a
vorbi n mod e&plicit de Hristos, de crucificarea Iui, de
moartea (i :n$ierea Iui, "entru c! &l 2a fost cu noi
dintru #nce"ut4. :n%eleerea condi%iei lui Faler (i c!utarea
unui r!s"uns creati$ la "roblemele sale trebuiau
fundamentate "e re$ela%ia lui +umnezeu #n Iisus Cristos.
Aceast! re$ela%ie demonstreaz! #n "aralizia lui Faler
condi%ia umanit!%ii #nde"!rtate de +umnezeu. De mai
rele$!, de asemenea, (i "osibilitatea de a-l urma "e
Cristos #ntr-o a(te"tare #ncrez!toare a altuia dincolo de
frontierele care se"ar! $ia%a de moarte.
+e aceea, #n #nt*lnirea dintre Faler (i "reot este
"osibil s! desco"erim "rinci"iile fundamentale ale
c!l!uzirii cre(tine: mai #nt*i, interesul "ersonal al omului
"entru semenul s!u, care trebuie s! mear! "*n! la 3ertfa
$ie%ii. a"oi, o credin%! "uternic! #n $aloarea (i
semnifica%ia $ie%ii, chiar (i #n momentele de 2noa"te
obscur!4. #n al treilea r*nd, o s"eran%! $ie, ancorat! #n
t!r*mul de dincolo de moarte. Hi toate aceste "rinci"ii
trebuiesc fundamentate "e convingerea ferm c de
c'nd %umnezeu s(a fcut om omul a dob'ndit puterea
de a(l cluzi pe semenul su spre libertate i
nemurire.
Interesul constant fa%! de "ersoana semenului
constituie o e-ien%! ma3or! a acti$it!%ii "!storului. ?eea
ce #l r!ne(te cel mai mult "e semenul nostru este
1;5
deta(area noastr! afecti$! fa%! de "ersoana sa:
dezinteresul.
!ra#edia cea mare <ce determin
sc"imonosirea ima#inii pu(lice a pstorului?
este c foarte muli semeni i se adresea* n
momentele de mare nevoie solicitnd s fe
ascultai sau avnd sete doar de o
m(riare de o mn ferm de un surs
#entil sau c"iar i de o (l(it mrturisire
a incapacitii de a face mai mult pentru ei
i pe nesimite semenii se descoper n faa
unui pstor detaat rece superior distant
aro#ant indiferent. $aradoxul const deci
tocmai n faptul c cei care pretind c
slu>esc pe toi, pe 1ecare n parte i pe
AoricineB, adeseori se demonstrea& a 1
incapa#ili s se apropie de indi"idul sin$ur,
trist i prsit. !re(uie s su(liniem
principiul fundamental c nimeni nu poate
s "or#easc cu un altul fr s se implice,
fr s participe cu ntrea$a sa 1in la
situaia lui dureroas, fr s e8iste riscul
de a se rni el nsui n acel raport.
)devratul martira& nseamn de fapt
mrturisirea care ncepe cu disponi(ilitatea
de a pln#e cu cei ce pln# de a rde cu
cei ce rd i a pune la dispo&iia tuturor
1;@
propria e8perien de durere sau de #ucurie
ca ans pentru alii de clarifcare i de
nele#ere a propriei viei. ine poate s
sal"e&e din 7cri un copil fr s suporte el
nsui riscul focului9 ine poate s nelea$
durerea fr s participe el nsui la ea9
7area iluzie creia i cad prad muli dintre
preoii de azi este aceea c omul ar putea fi cluzit
afar din deert de cineva care n(a fost vreodat n el.
0ul%i credincio(i au #ncredere #n acel "!stor care cu cel
"u%in unul dintre ei, #n momentele de ma-im! criz!, a
mers "*n! la ca"!t, cercet*ndu-i rana (i oferindu-i
alinare. &-"resia: 2se "reocu"! cu ade$!rat de noi4 $rea
s! s"un! c! adeseori pstorul care i uit pe cei muli
pentru unul singur czut< constituie un ade$!rat
e-em"lu de c!l!uz! duho$niceasc!.
45

?redin%a #n $aloarea (i #n semnifica%ia $ie%ii, chiar (i
#n fa%a dis"er!rii (i a mor%ii, este cel de-al doilea
"rinci"iu "entru c!l!uzirea cre(tin!.
0n alt treilea principiu, ar 'i sperana. (reotul
autentic este un om al speranei, a crui 'or, n ultim
45
2Am desco"erit c! tocmai sentimentul care mi se "!rea cel mai intim, cel mai "ersonal (i deci cel mai "u%in
com"rensibil "entru ceilal%i, s-a do$edit a fi sentimentul ce a !sit cea mai mare rezonan%! #n sufletele tuturor.
Acest lucru m-a dus la concluzia c! ceea ce este #n fiecare din noi mai "ersonal, mai intim, realmente unic, este
"robabil elementul care, #m"!rt!(it (i e-"rimat altora, este cel mai r!itor "entru al%ii. Aceasta m-a a3utat s!-i
#n%ele "e "oe%ii (i "e arti(tii care #ndr!zneau s! se e-"rime "e ei #n(i(i (i erau at*t de a"recia%i de to%i4 - afirm!
?arl <oers. A se $edea >runo 5iordani, #a psicologia in 'un"ione pastorale. *etodologia del collo@uio, ed.
6cuola >rescia, 1781, ". 174.
1;A
anali", nu re"id n el nsui, ci ntr-o promisiune care i-
a 'ost 'cut omului de !umne"eu.
--.
Fom analiza #n continuare coloc$iul "astoral dintre
un "reot (i o bolna$! canceroas!.
1. Persoana #nt*lnit!
&ste $orba des"re o femeie de ;A de ani, "e nume
0aria, bolna$! de cancer (i internat! la salonul de
chimiotera"ie. +urata dialoului "astoral este de
a"ro-imati$ 20 de minute.
2. Planul "astoral
P!storul este con(tient de fa"tul c! bolna$ele
internate aici sunt lo$ite de un r!u care nu iart! (i, din
cauza tera"iei #nse(i, au o stare e-trem de alterat!, at*t
din "unct de $edere fizic c*t (i moral. 0ai #nainte de a le
#nt*lni fizic, "reotul trebuie s! fie dis"us s! le
#nt*lneasc! din "unct de $edere "siholoic. AMai
nainte de a intra n salon, fac o scurt
ru$ciune cernd lui ,umne&eu o mare
capacitate de a le asculta i mult cldur
su7eteasc pentru ca, prin intermediul meu,
ele s simt pre&ena iu#itoare a 6ui4 B
declar! un "!stor cu $echime #n "astora%ia bolna$ilor.
2#ser"aie)
1;8
5ste necesar formularea unuia sau a
mai multor o#iecti"e $enerale, sau mai mult
sau mai puin precise la intrarea ntr-un
astfel de salon. ,e e8emplu, acestea ar
putea 1 pentru nceput) oferirea propriilor
ser"icii reli$ioase, manifestarea
disponi#ilitii de a le a>uta etc.
H. +olocviul pastoral5 (b. I bolnava
Pr. >un! seara, doamn!J ?um $! mereE
b. 'cu o "ri$ire trist!): <!u, foarte r!u... '"auz!
scurt!). +umnezeu e-ist! cu ade$!ratE
(r. ,ste di'icil s simi pre"ena lui !umne"eu aici
unde este at.ta su'erin... (intervenie
fericit prin intermediul creia se evit
cderea ntr-o polemic arid iar n
sc"im( pstorul dovedete c a surprins
starea interioar critic a pacientei care
a #enerat ntre(area?.
b. <ridic privirea i l fxea* pe preot ca
i cum ar dori s se asi#ure c este cu
adevrat un preot?: !a, pentru c dac ar
exista, nu ar permite o via ca aceasta. *ai bine
s mori dec.t s trieti ast'el.
(r. !ec.t s continuai a tri aa pre'erai s
murii... <aceast afrmaie a&ut pacienta
1;7
s-i clarifce i s-i personali*e*e mai
mult afrmaia?.
b. !a, dar mi-e 'ric de moarteJ <linite?. G
existe oare cu adevrat !umne"eu8
(r. !umneavoastr ce g.ndii8 <$reotul
rspunde prin aceast intero#aie doar
la &umtate din frmntrile pacientei.
:e axea* pe a doua ntre(are uitnd-o
pe prima care poate este mai
important. )r f tre(uit poate s se
opreasc asupra fricii de moarte a
acesteia. 7rica ei de moarte este le#at
ntr-o mare msur de faptul c pentru
moment ea nu poate do(ndi
certitudinea dac +umne*eu exist sau
nu?.
b. (entru mine !umne"eu nu exist. !ac ar 'i
existat, i-ar 'i amintit i de mine i nu a 'i trit o
via precum am dus. %ceasta nu este viaJ
(r. K. +red c ai avut o via plin de su'erin,
realmente dur...
b. !ur8 &numanJ +u adevrat insuportabilJ ,u
nu am trit niciodat cu adevrat. %m 'ost aproape
tot timpul bolnav. <7emeia are deci mari
difculti n a-i accepta propria via.?
!e mic copil am 'ost supra-solicitat 'i"ic. %m
140
'cut naveta5 nu la serviciu, ci la spital. %m trecut
prin at.tea. %cum cred c am ajuns la s'.rit.
(r. L 7i g.ndul la moarte v preocup... <#ndul
la morte este le#at de pre*ena
preotului de (oala ei lucru &ustifca(il?9
b. !a, 'oarte mult. ,u nu am trit niciodat cu
adevrat6 nu am 'cut niciodat ceva ce merita n
mod real osteneala, i acum mi-am pierdut toate
speranele, mi-e tot mai ru, nu mai reuesc s m
t.rsc pe mai departe. (iciorul m doare tot mai
ru, nu mai pot s umblu, nu mai re"ist nici e"ut
n pat, dorm doar cu medicamente. /n 'iecare "i 'ac
chimioterapie i mi este tot mai ru. (rivii bine ce
po"iie chircit am ca s-mi stp.nesc durerea. 7i
n 'iecare "i, tot timpul singur, g.ndindu-m la
aceleai lucruri...
(r. M 7i ai dori s spui <imprevi*i(il preotul
trece de la persoana a doua plural la
sin#ular? toat su'erina ta, toat tristeea ta
cuiva...
b. !ar lucrurile acestea eu nu le pot spune
nimnui...
(r. F %cum mi le spui mie... <ultimele dou
intervenii par a avea scopul de a
su(linia pre*ena pstorului i
participarea lui la solitudinea femeii iar
141
pe de alt parte a face contient
(olnava de ceea ce ea face n momentul
pre*ent. 6ntervenii corecte c"iar dac
par puin seci fapt demonstrat apoi de
expresia pacientei: +a ...dar...?.
b. !a, dar eu am ntotdeauna un nod n g.t.
(rinii m-au uitat, i toi s-au plictisit de mine...
am rmas singur. /n ultimii ani, iat n s'.rit pe
cineva, un preot care m ascult puin.... dac l-a
'i gsit c.nd eram mai t.nr, c.nd aveam i mai
mare nevoie... poate a 'i 'ost a"i di'erit...
(r. N Captul c poi s vorbeti despre tine, despre
su'erina ta, te 'ace s te simi mai bine...
b. !aJ <sc"ind un surs palid?. !ar simt c
m ndrept cu pai repe"i spre moarte. ()poi l
fxea* pe preot cu privirea?9 *ie mi este
'ric de moarte. !umneavoastr nu8
(r. 1O *oartea este un pas serios n viaa cuiva.
+red c la ea ne g.ndim uneori toi. <8xtrem de
#ritor despre personalitatea sa este
faptul c preotul rspunde la o ntre(are
existenial cu o #enerali*are...
$ersonali*area ce a caracteri*at
interveniile sale precedente s-a pierdut
pe parcurs se teme de provocarea
direct ce i se face?.
142
b. <fxndu-l pe pstor5 Eedei c i
!umneavoastr g.ndii ca i mine8
(r. 11 )ocmai pentru 'aptul c moartea este un
lucru extrem de serios i de important, cred c
pentru a o n'runta cu senintate este nevoie de
pregtire.
b. 7i eu m rog uneori, dar deseori nu pot i m
enerve". !e ce totul s mi se nt.mple tocmai mie8
!ac !umne"eu exist, de ce m 'ace s su'r at.t8
!e ce permite o via precum a mea8 ,ste oribil,
insuportabil, aceast via nu este via, este un
in'ern. Gpunei-mi, de ce toate acestea8
(r. 1P Eedei, !oamn, este di'icil s spunem de ce
at.ta su'erin6 eu tiu c a tri nsemn i a su'eri,
a 'i a"i mulumit i m.ine trist, a-i 'i bine a"i, iar
m.ine s-i 'ie ru, s 'ii bolnav... <aici preotul
cade n a(stract. )ceste ultime
intervenii evidenia* reacii mai puin
controlate determinate n pstor de
realitatea morii. $acienta i-a impus o
confruntare cu propria moarte i acest
fapt a avut un impact emotiv puternic
fcndu-l mai puin atent la tririle
interioare ale pacientei. +e exemplu el
ne#li&ea* complet a#resivitatea
14;
mpotriva lui +umne*eu evideniat la
nr. == i =>?.
b. !ar eu niciodat nu m-am simit bine, viaa mea
a 'ost doar su'erin5 un in'ernJ
(r. 1H +red c pentru a duce o via ca a
dumneavoastr, este necesar 'oarte mult
credin.
b. &ar eu am puin, dac nu am pierdut-o cu totul
<scurt perioad de linite9 devine
trist?. +u puin timp n urm m-am rugat lui
!umne"eu s 'iu eliberat din acest in'ern i s mi
se dea acea 'ericire 3 'ie aici, 'ie dincolo 3 pe care
niciodat p.n acum nu am experimentat-o. %ici,
mi se pare cu nu mai este posibil acest lucru. *i-o
va da, sper, n cealalt via (ncepe a pln#e.
(r. 1B !orii s 'ii 'ericit n cealalt via din
moment ce aici nu ai putut s 'iiJ <$reotul
preia controlul situaiei?.
b. Gper, cu adevrat.
(r. 1K +red c a vorbi puin despre moarte ar putea
'ace bine su'letului i ar 'i un ajutor pentru a o
n'runta cu senintate.
b. (cu oc"ii roii de plns i sc"ind un
surs5 !a, vreau s m pregtesc s mor...
<cererea pacientei mer#e mult dincolo
144
de simplul discurs despre moarte9 ea
dorete c"iar s se pre#teasc de acest
eveniment. 8ste un detaliu ce nu tre(uie
ne#li&at pentru c el pro(a(il indic
re*istena pstorului la un an#a&ament
pe calea acompanierii acestei persoane
pe linia de ea indicat...?.
(r. 1L %tunci, cur.nd m voi ntoarce i vom vorbi
puin despre moarte, da8
b. *ulumesc <i surde.
$e ansam(lu este vor(a despre o
ntlnire pastoral reuit n care pstorul
se demonstrea* capa(il s fe n sintonie
suAeteasc cu pacienta a&utnd-o s-i
exteriori*e*e emoiile i sentimentele care o
terori*au. 'n a doua parte a colocviului
pstorul are mari difculti care merit s
fe anali*ate atent pentru c depirea lor
ar f necesitat o pre#tire special.
B. %nali"
a%specte teologice
Ti"ul de rela%ie "e care 0aria #l are cu +umnezeu se
deduce n mod clar din c.teva expresii 'olosite (.... /n
mod evident, nu este $orba des"re o rela%ie de
2"rietenie4. ,ste vorba de o imagine a lui !umne"eu
145
care generea" 'ric, un !umne"eu care pedepsete,
care trimite boala sau sntatea, 'ericirea sau
ne'ericirea. !umne"eul iubirii, al iertrii, al milei, n-a
'ost experimentat de pacient n viaa ei, simindu-se
permanent lovit de !umne"eu cu neca" i ne'ericire. Ge
simte vinovat naintea lui !umne"eu pentru c #-a
blestemat, pentru c s-a revoltat, neaccept.ndu-i soarta.
Dolna5a noastr nu a reu#it s %esco$ere c suferin'a
are o 5aloare m>ntuitoare.
Maniera Mariei de a-i tri credina i
relaia ei cu ,umne&eu are repercusiuni
asupra tipului de relaie pe care pstorul o
reali&ea& cu ea. 4storul este condiionat
mult de situaia concret. ,in nefericire,
muli pstori se poart cu afecti"itate fa
de un #olna" numai n msura n care
acetia i-au $arantat anterior AcredinaB lor.
2ri disponi#ilitatea spre comuniune a
pstorului face parte din condiia lui de
preot, i nu tre#uie s 1e condiionat
nicidecum de starea moral a
interlocutorului su.
0naliz psihologic
*aria se simte -ru, 'oarte ru1. &ste aresi$! (i se
re$olt! #m"otri$a ei #n(i(i, a lui !umne"eu i a altora.
%r vrea s triasc, dar i d seama c pentru ea totul
este s'.rit6 ar vrea s triasc, ns viaa ei nu este o
14@
via autentic, ci un iad. Nu vrea s accepte n nici un
'el 'aptul c este bolnav, i nu i asum n nici un 'el
situaia. Neg.nd momentul pre"ent, se re'ugia" ntr-un
-dincolo1, dar imaginea morii o nspim.nt.
!e aici angoasa ei, agresivitatea, dependena, 'rica,
sentimentele de culp, negativismul. Du se acce"t! "e ea
#ns!(i, (i, corelati$, nu se simte acce"tat! nici de
+umnezeu nici de al%ii. ?u "rezen%a sa atent! dar nu
li"sit! de c!ldur!, "reotul trebuie s! o fac! s! #n%elea!
c! ceea ce tr!ie(te este foarte im"ortant. +ac! el o
ascult!, o acce"t! (i o #n%elee, ea #ns!(i trebuie #n
consecin%! s! se res"ecte, s! se acce"te (i s! se iubeasc!,
(i astfel se $a sim%i acce"tat! (i iubit! de :nsu(i
+umnezeu.
Analiz sociologic
>olna$ii sf*r(esc "rin a constitui o reutate (i o
oboseal! "entru to%i, (i cu at*t mai mult 0aria, bolna$!
dintotdeauna. To%i au uitat de ea: se simte sinur!, doar
cu ea #ns!(i, cu suferin%a ei, cu frica ei. de"arte de
"rieteni (i de rude, #n afara lumii (i a conte-tului social.
7aria sufer de fapt i din cauza morii sociale
moartea unei lumi care nu(i mai aparine i care(i
urmeaz propria curs construindu(se )fr+ ea (i
2#n ciuda4 ei 'care este o reutate "entru ea #ns!(i (i
"entru al%ii). Frica de moarte a de$enit iantic! din
cauza acestei solitudini, ea "erce"*ndu-se inorat! de
+umnezeu (i de oameni.
14A
Scurt comentariu $si2o8$astoral
=bser$!m c! "roblemele "use de 0aria sunt foarte
im"ortante: e-isten%a lui +umnezeu, $ia%a, moartea,
iadul. P!storul a tr!it #n tim"ul dialoului "astoral
momente dificile 'unele de sur"riz!), dar la e-terior a
reu(it s!-(i disimuleze incertitudinea (i sur"riza cu
senin!tate. ?u #ntreaa sa "ersoan! a reu(it s! manifeste
fa%! de 0aria respect i cldur interioar. Pauzele, #n
schimb, "erioadele de lini(te "relunite au fost mai
numeroase dec*t era indicat, chiar dac! nu erau "auze
oale sau su"ortate, ci tr!ite intens at*t de 0aria c*t (i
de "!stor. :ntreb!rile "use de 0aria erau foarte e-iente
(i nu "uteau fi a"rofundate #ntr-o sinur! #nt*lnire.
P!storul a r!mas uneori la su"rafa%a "roblemelor, f!r! a
le a"rofunda.
P!storul ar fi "utut s! o a3ute s! reflecteze mai mult
asu"ra sensului $ie%ii (i asu"ra $alorii suferin%ei. <olul
e-ercitat de "!stor #n aceast! #nt*lnire este acela al unei
"ersoane "line de res"ect (i discrete, care a tiut s intre
n lumea 7ariei i s se sintonizeze cu sentimentele ei
chiar dac nu totdeauna a gsit cuvintele i
formularea cea mai fericit. 0aria nu a dizol$at #ntre
2nodul4 ce-l a$ea #n *t, dar "oate a !sit "e cine$a care
"u%in c*te "u%in #i ofer! aceast! "osibilitate. Pentru
0aria se "are c! "reotul a fost un "rieten ca"abil de a o
asculta, ca"abil de a o #n%elee (i a o #nso%i cu iubire,
148
reflect*nd astfel imainea lui +umnezeu care este
#nainte de toate un 2tat!4, un "!rinte.
P!storului "oate i-a sc!"at rolul neati$ 3ucat de
fric! (i de ansie #n "artea a doua a coloc$iului. &ste
$orba totu(i de un lucru esen%ial: doar acion'nd asupra
lui nsui asupra propriei frici n raport cu moartea
pstorul va putea s ajung acea libertate care l va
abilita prin harul divin s acompanieze pacientul n
aceast faz a vieii n care crarea conduce spre
)valea morii+.
K. <portuniti pastorale
(entru pstor s-ar impune unele msuri5
- G re'lecte"e asupra sensului vieii, valori".nd
momentul pre"ent6
- G n'runte cu curaj realitatea crud a morii
ncerc.nd s evidenie"e 'aptul c i su'erina are
o mare valoare, ntruc.t puri'ic i m.ntuiete6
- G medite"e asupra strategiei oportune pentru
clari'icarea i puri'icarea imaginii lui !umne"eu
n su'letul pacientei6
I. 3oncluzie:
+ialoul "astoral eficace cu bolna$ii #n faz!
terminal! (i cu muribunzii este #n mod cert fructul unei
atitudini interioare speciale fecundate de harul
supranatural. &l este totu(i (i o art! (i ca atare, se #n$a%!
(i se culti$! "rin intermediul unei necesare disci"line
147
"astorale orientate s"re eliberarea "!storului de toate
obstacolele care ar "utea s!-l #m"iedice s! fie el #nsu(i #n
acom"anierea bolna$ului, sau care ar "utea s!-l
#m"iedice s!-i comunice bolna$ului iubirea m*ntuitoare
a +omnului Cristos.
---
Eom anali"a acum un alt dialog pastoral
BL
5
,omnul /ictor, de 82 de ani, a fost
n"tor. @n aparen, era o persoan nc
n #un form, att su# pro1l 1&ic ct i
mintal. 3nul trecut, a participat c'iar la un
pelerina> du'o"nicesc pe la mnstirile din
0ordul Moldo"ei. 4reotul l-a ntlnit prin
intermediul ,irectoarei de la asa de
Ctrni unde acum locuia. 5l a fost cel care
i-a spus directoarei c ar "rea s mear$ un
preot la el n "i&it, i c ar "or#i cu plcere
i interes cu un preot, prefernd ns unul
mai tnr.
,iscuia a fost iniiat a#ordndu-se
pro#lema condiiilor de "ia din minul de
#trni ('rana &ilnic, relaiile dintre
#trni;< apoi preotul a su#liniat
di1cultatea, $reutile i suferinele care
4@
Preluat din Isidor >A905A<TD&<, (sicologia (astorale, >orla, <oma, 177;, ". 7A.
150
sunt inerente oamenilor care nu mai au
rudenii apropiate i i duc &ilele ntr-un
cmin de #trni.
%poi btr.nul a spus5
- Hti%i, la $*rsta mea #nce"e omul s! se *ndeasc!
tot mai mult la moarte, (i de asemenea, mediteaz!
mult mai mult la reliie. Du mi-ar "lace s! mor "e
ne"re$!zute...
- Fre%i s! s"une%i c! dorin%a dumnea$oastr! ar fi ca
moartea s! $! !seasc! "re!tit (i de"lin con(tient
de ceea ce se #nt*m"l!E
- Fratele meu a murit cu "u%in tim" #n urm!, f!r! s!
fi a$ut tim"ul s! se "re!teasc!.
- :mi "are foarte r!u...
- 6o%ia mea #n schimb, a murit doar du"! foarte
multe suferin%e. ?ele trei luni de aonie ale ei au
fost o "erioad! cu ade$!rat e-trem de traumatic!.
= $izitam la s"ital #n fiecare zi. Ia #nce"utul
bolii, f!ceam "roiecte de $iitor (i $orbeam des"re
multele c!l!torii "e care le $om face de #ndat! ce
$a fi $indecat!. +octorul mi-a s"us #ns! cur*nd c!
ea nu se $a mai $indeca niciodat!: astfel, ori de
c*te ori ie(eam din camera ei, nu f!ceam altce$a
dec*t s! "l*n, #n tim" ce #n salonul ei, continuam
s!-i fac cura3. 6iur c!, s"re final, a #n%eles c!
trebuia s! moar!...
151
'ntrerupem aici frul dialo#ului. $reotul
nu-i mai amintete ce a spus cu exactitate
atunci dar oricum nu ceva adecvat
momentului. :e pare c l-a ntre(at dac nu
era mai (ine s-i f spus de ndat adevrul.
:pre sfritul dialo#ului au povestit
despre ceilali internai n Cmin i despre
faptul c toat *iua nu aveau nimic de fcut.
$reotul s-a declarat nesatisfcut de colocviu
i a declarat c reuete cu difcultate s-l
catalo#"e*e drept un dialo# pastoral.
A te a"ro"ia afecti$ de un alt semen nu este un lucru
u(or. ?u at*t mai dificil este #n cazul nostru, c*nd
domnul F. m!rturise(te c! se *nde(te adeseori la moarte
(i deci (i la 2reliie4. Termenul de 2moarte4 este reluat
de "reot #ntr-o #ntrebare: 2Fre%i s! s"une%i c! dorin%a
dumnea$oastr! ar fi aceea de a ...E4. +e ce nu #l
2electrizeaz!4 (i termenul de 2reliie4E +ar ce altce$a ar
$rea acel b!tr*n s! $orbeasc! cu "l!cere cu un "reot dac!
nu des"re 2reliie4, des"re credin%! (i des"re stadiul
credinei care ar trebuie s(l ajung un om n
apropierea morii2 Preotul B din "!cate B mu%e(te
a"roa"e com"let c*nd domnul #i "o$este(te des"re
moartea so%iei (i des"re cum el, acum, du"! 11 ani, nu
reu(e(te s!-(i re!seasc! "acea.
Fa"tul c! "reotul nu reu(e(te s! se demonstreze
familiarizat (i s! fructifice B #n cursul dialoului cu
152
b!tr*nul dasc!l B ceea ce constituie raiunea de a tri i
vocaia lui principal de preot J religia ntrebrile
ultime credina< - este un fa"t ce d! de *ndit. 6unt aici
#n lucrare ni(te for%e ascunse foarte "uternice, care
reu(esc s! anuleze com"let bunele sale inten%ii de a-l
a3uta "e b!tr*n (i a-l #nso%i "e c!rarea cunoa(terii lui
+umnezeu.
Iat! c*te$a din e-ien%ele esen%iale ale acti$it!%ii
"astorale:
- a-l a3uta "e semen, aduc*nd #n sinur!tatea $ie%ii
sale "rezen%a lui +umnezeu.
- a face #n a(a fel ca oamenii s! simt! c! >iserica le
este a"roa"e (i c! 3oac! un rol s"ecial #n $ia%a lor.
- a-i #ncredin%a "e oameni c! #ntotdeauna moartea
este condi%ie 2sine Vua non4 "entru #n$iere.
- a #nso%i oamenii (i, citindu-le 6cri"tura, a le
e-"lica lor $ia%a din "unctul de $edere di$in.
- a tr!i #m"reun! cu oamenii, a-i a3uta s! desco"ere
(i s!-(i identifice "ro"ria lor 2istorie4 a m*ntuirii.
Asisten%a "astoral! sanitar! de"inde e-trem de mult
de modul n care se cerceteaz p'n n ad'ncuri
laturile incontiente ale propriei personaliti, ale
"ro"riei 2orbiri4 sau 2#ntrist!ri4.
P!storul "oate desco"eri #n el #nsu(i unele scuze
care ascund #n s"ate "robleme #n "ro"ria formare
duho$niceasc! "recum:
- 26unt #nc! "rea t*n!r, astfel c! moartea r!m*ne #n
afara razei mele de obser$a%ie4.
15;
- 2:n ciuda studierii teoloiei, sunt (i eu B normal B
e-"onent al celor care se tem de moarte (i alun!
*ndul ei4.
- 26imt c!, #n cazul +omnului F, nu a3une s! s"un
ceea ce am #n$!%at #n teoloie "e aceast! tem!, ci
trebuie s!-mi e-"rim "ro"ria con$inere "ersonal!
'unde teoloia este, ine$itabil, inclus!).
- 20i-e fric! s!-mi ar!t "ro"ria 2reliie4. 5iciodat
nu am nvat p'n acum s(mi e&prim credina
mea personal. 0i-e fric! s! nu fiu r!nit de $reo
critic!, de $reun refuz sau chiar de a m! face
ridicol dac zic ceea ce dincolo de rolul meu de
teolog cred+.
- 2:n fa%a mor%ii m! simt ne"utincios, chiar "reot
fiind, (i cred c! nu trebuie s! las s! se $ad!
aceasta. 5eacord'nd atenie unor cuvinte cheie
din discursul interlocutorului meu vreau de
fapt s salvez imaginea pe care o au alii despre
mine, (i cu care #mi "lace s! "ozez altora:
imainea unui om "uternic, ca"abil, st!"*n "e
situa%ie. Altfel nu mai sunt demn de a fi iubit4.
?*nd +omnul F. $orbe(te des"re refle-iile sale tot
mai frec$ente des"re moarte, des"re reliie (i des"re
cum fratele s!u a murit com"let ne"re!tit, el a(tea"t! de
fa"t un r!s"uns em"atic, care s! nu neli3eze cu$intele
2moarte4 (i 2reliie4. &$itarea acestor termeni 2cheie4
este de fa"t un clar r!s"uns #ntr-o alt! direc%ie: 2Du am
154
reu(it #nc!, nici #n mine #nsumi, nici #naintea lui
+umnezeu, s! acce"t (i s! m! #m"ac cu ideea mor%ii4.
+e ce oare domnul F. dore(te at*t de mult s!-i
$orbeasc! "reotului, "o$estindu-i e-"erien%a - "entru el
r!$!(itoare - a mor%ii so%iei, #nt*m"lat! 11 ani #n urm!E
?e este aici ne$indecat, #n ciuda fa"tului c! au trecut
at*%ia aniE Aici este de fa"t obstacolul care #l #m"iedic!
"e "reot s! se lase condus #n lumea interioar! a
domnului F. (i s! acce"te in$ita%ia de a $izita 2casa4
$ie%ii sale. +omnul F. (tia c! so%ia lui trebuia s! moar!.
2Htiu, dar nu reu(esc s! i-o s"un4. .l nu este capabil s
fie sincer cu ea p'n n ultima clip i tocmai n
momentul n care ea avea mai mare nevoie de el el o
abandoneaz. Totodat! acea "ledoarie "entru cura3 s-a
do$edit a fi inutil!. &l nu mai era 2#m"reun!4 cu ea. 5u
ea murind l(a lsat pe el ci el pe ea nc de pe c'nd
ea era nc n via.
?e umbre nu "roiecteaz! acest abandon "este anii
de fidelitate reci"roc!E Poate este aceasta lumea
interioar! a domnului F, "e care el ar $rea s-o re"un! #n
ordine, #nchiz*nd definiti$ acest ca"itol, c*nd cere s!
$orbeasc! cu un "reot. Preotul i-ar "utea r!s"unde.
2+ra! domnul F, (tiu bine c! dumnea$oastr! a%i $rea s!-i
"ute%i s"une so%iei ceea ce-mi zice%i #n aceste momente
mie4: 2Htiam c! trebuia s! mori (i te-am l!sat sinur!
tocmai atunci4. ?e-a%i mai $rea s!-i mai s"une%iE (6at
deci c iertciunile de la nmormntrile
din mediul rural au o dimensiune
155
terapeutic pentru cei vii i o semnifcaie
psi"olo#ic aparte;.
P!storul se "une deci la dis"ozi%ia domnului F.
"entru ca acesta s! $orbeasc! cu el ca (i cum ar fi fost
so%ia lui. &l #l stimuleaz!, "entru ca s! duc! la sf*r(it
asu"ra "ro"riei "ersoane ceea ce nu a reu(it s! fac! cu
so%ia sa, (i astfel f!c*nd, #i "ermite domnului F. s!
transfere asu"ra lui #ntreaa cul"! (i auto-acuz! "e care
o e-"erimenteaz! #n ra"ort cu so%ia. P!storul
#nde"line(te astfel o func%ie "rin e-celen%! tera"eutic!.
Princi"iul "siho-tera"eutic aici folosit ar "utea fi
urm!torul: 25u trebuie s te condamni la infinit pentru
erorile tale. 5ici mcar %umnezeu nu o face4. +u"!
necesara "erioad! de "oc!in%!, trebuie s! de$ii con(tient
de iertarea di$in!.
Preotul i bolnava anti(clericalist
9rm!torul dialo are loc #ntr-un salon de s"ital.
Preotul dore(te s! fac! o $izit! "astoral! la un s"ital.
&ste #mbr!cat cu re$erenda a$*nd un "atrafir "e bra%.
Intr! #ntr-un salon (i este astfel #nt*m"inat de o "acient!
'de a"ro-imati$ 4A de ani)
4A
:
- 4oi preoii i maicile nu tii altceva
dect s *icei oamenilor simpli ce tre(uie
s fac pentru a a&un#e n rai. Cte predici
inutile cci oricum fecare face ceea ce
dorete, Ce credei c nu-i aa;
4A
Preluat, tradus (i "relucrat du"! Anelo >rusco, #a rela"ione pastorale di aiuto. +amminare insieme, ed.
?amilliane, Torino, 177;, ". 1;A.
15@
- +esi#ur c nu este deloc plcut s te
simi tratat ca un copil: f aceasta s nu
faci aceea...
- Nu e plcut; 0i-mi vin nite nervi...ce
drept au alii s se amestece n tre(urile
mele; : se #ndeasc fecare la tre(urile
sale.
- 0 pune cu adevrat pe #nduri
a#resivitatea dumneavoastr. Nu credei c
m-ai luat prea tare;
<!s"unsul "reotului este cu ade$!rat ins"irat. +e
fa"t, cum se $a $edea #n continuare, femeia a$ea o
reac%ie $iolent! (i ne$rotic! nu la "ersoana "reotului, "e
care de altfel nu a$ea de unde s!-l cunoasc!, ci la haina
acestuia, la re$erend!, care era un simbol clerical.
Aceast! hain! near! ar!ta c! omul din s"atele ei
desf!(oar! un rol anume, acela de re"rezentant al lui
+umnezeu. Acel om nu $enea #n numele lui, ci al lui
+umnezeu (i al unei institu%ii, >iserica. <eac%ia ei
ne$rotic! se e-"lic! "rintr-un trecut traumatic, leat de
2fe%ele biserice(ti4. <!s"unsul "reotului este ideal,
#ntruc*t, luminat de +uhul 6f*nt, el intuie(te aceasta.
Tocmai de aceea, "rin cu$intele sale, las! s! ias! la
i$eal! omul din s"atele re$erendei. Du se ascunde du"!
rolul de "reot "e care #l #nf!%i(eaz! #n acest moment,
"entru c! simte c! ideea de "reot este com"romis! #n
mintea (i inima acestei femei. Tocmai de aceea (tie c!
15A
(ansa lui este s! o cucereasc! "rin "ersoana sa, iar nu
"rin rolul "e care #l #nde"line(te #n numele institu%iei.
- 0 iertai printe. +ar eu cnd vd
preoi sau maici nu tiu dar instinctiv
reacione* poate pentru c mi amintesc de
lucruri extrem de neplcute.
- - acum m simt mai linitit. 'nele#
c "aina nea#r ce o port v deran&ea* iar
nu persoana mea. 'mi dau seama totui c
tre(uie s f trit nite experiene ne#ative
n le#tur cu vreun preot sau vreo maic
ce ai ntlnit.
- 0da... ast*i poate nu mai interesea*
pe nimeni dar n urm cu 2D de ani cnd
mi-am lsat vec"iul so i am plecat cu un
altul preotul din (iseric a fcut la o slu&(
la care participam o predic cu un
asemenea coninut c toi au neles c se
vor(ea de mine. :atul acela era mic i toi
ne cunoteam. +in acea *i potrivit prerii
lui eu sunt damnat infernului i atunci eu
am nceput s m ndeprte* de (iseric.
C"iar dac cineva #reete eu nu cred c
este permis s-i (ai &oc de el ntr-o
asemenea manier. 5nele lucruri nu se pot
uita...
158
- )cum nele# suprarea
dumneavoastr... nu se poate tri (ine cu
aceste amintiri traumatice i cu aceste
sentimente ne#ative. $oate c #reesc
totui a dori s v spun ceea ce eu
#ndesc: mi se pare c am o(servat n
dumneavoastr i o imens sete de a v
sc"im(a ima#inea social ifonat atunci...
- 8i sinceritate pentru sinceritate: eu
nu m voi mai ntoarce niciodat la preot
pentru a face pace cu el. Cu toate acestea
cu timpul eu mi-am neles #reeala9 nu a
fost corect ceea ce am fcut dar mai cred
c dac exist un +umne*eu iu(ire infnit
el nu m va arunca n iad aa precum prin
cuvinte o fac cu mult satisfacie unii
preoi...
- 'mi dau seama c din *iua n care v-ai
lsat soul ai parcurs un lun# drum de
consolidare a credinei de revi*uire a
#ndirii un drum de pocin... cred c tot
acest drum nu a fost deloc uor.
- 4 #arante* c nu a fost deloc uor s-
mi recunosc #reeala. /i de fapt acum este
pentru prima dat cnd recunosc aceasta n
faa unei alte persoane. 0i se pare c m-am
eli(erat de o mare #reutate.

157
&-"erien%a "reotului a f!cut-o "e bolna$! s! fac! un
"as enorm s"re reconcilierea cu +umnezeu (i cu
>iserica: o m!rturisire "e care nu a mai f!cut-o
niciodat! "*n! atunci.
- 8 minunat ceea ce-mi spunei. )m
certitudinea c dumneavoastr acum v
mpcai cu dumneavoastr niv i puin
c"iar i cu... "aina mea nea#r...
- +a m simt mult mai senin... n ceea
ce privete "aina nea#r va mai f nevoie
de puin timp9 dar nu se tie niciodat...ar
tre(ui s-mi clarifc mai nti cu
dumneavoastr attea lucruri...
@@@@@@@@@@@@
4si'olo$ie pastoral clinic
Dn preot tnr i propune s mear$ s
"i&ite&e un pacient, credincios din paro'ia
sa, a7at ntr-o fa& terminal a #olii sale.
5ste "or#a despre o persoan a crui "ia
e8trem de di1cil a fost ntotdeauna
iluminat de credin. @n camer se a7 sora
#olna"ului, nsoit de o prieten de familie.
%ora "or#ete despre atitudinea de
resemnare a fratelui a7at att de aproape de
moarte, si$ur c-i "a ntlni n paradis soia
1@0
i ali mem#ri ai familiei. 4rietena, ce
rmsese s asculte n linite, inter"ine pe
nepre"&ute, an$a>ndu-se n dialo$ul
pastoral.
*8
<$.H preotul +. Hdoamna I. H #a*da
sora (olnavului?
+. 8i cel puin are credina ca punct de
susinere,
$. 4rei s spunei c dumneavoastr nu
credei n +umne*eu;
+. )" (a da n +umne*eu cred nu cred
ntr-o alt via dincolo. +up viaa aceasta
nu mai urmea* nimic i este mai (ine s
mori dect s trieti aa...
I. 8a <vor(ind despre prieten? ) v*ut
attea... prea multe...
$. <adresndu-i-se doamnei? Cred c ai
trit n via experiene foarte #rele.
+. )m avut o via plin de suferine de
c"in de amar i presupun c nc nu s-au
terminat. )proape niciodat un moment de
pace de (ucurie autentic. )ceasta nu este
via,
$. <sora credinciosului se apropie de pat.
$reotul rmne sin#ur cu doamna. )mndoi
48
Preluat (i "relucrat du"! Anelo >rusco, &l collo@uio con i malati gravi e in 'ase terminale, #n %nime e corpi
118'1785), ". 1@A-1AA.
1@1
se aea*?. )i suferit i continuai s
suferii foarte mult nu;
+. Niciodat nu pare s se sfreasc
suferina. Nu cred n paradis exist prea
mult suferin pe pmnt parc nu va f
niciodat pace pe pmnt. Nu cred c va f
un loc unde totul s fe linitit i frumos. +ar
dumneavoastr credei cu adevrat n
aceasta;
$. +esi#ur. /i aceasta mi confer un
sentiment de mare senintate i linite
interioar. )ttea #reeli de pe pmnt
attea suferine pot f redimensionate. 4om
putea n sfrit s trim o fericire de durat
profund. )ceasta-mi d o mare speran i
un nou avnt n nfruntarea difcultilor.
+. )" dup un anumit timp nu mai
exist fore nici resurse pentru a nfrunta
difcultile...
$. 8ste adevrat. 5neori ntr-adevr te
simi strivit de ncercrile vieii.
+. Cnd sunt strivit de ncercri m
revolt (lestem. +ac exist un +umne*eu
nu poate s permit aceast suferin i
nc la aceeai persoan.
$. 4 simii lovit n mod ne&ustifcat i
deci v revoltai...
+. Ce a putea s fac;
1@2
$. +up prerea mea facei totui (ine.
8ste un sentiment profund i acela al
revoltei. 'n Ci(lie exist un persona&
cele(ru care ca i dumneavoastr se revolta
mpotriva lui +umne*eu n faa nedreptii:
6ov.
+. /i +umne*eu ce i rspunde;
$. Nu-i rspunde n mod clar dar i spune
c suferina sa are un sens c"iar dac el nu
l nele#e pe loc.
+. Nu-i nele# sensul nici eu... i acesta
este un lucru tra#ic.
$. Cred c considerai mai difcil de
suportat faptul c nu nele#ei dect
durerea nsi ce o experimentai.
+. -" da desi#ur. !oi mai devreme sau
mai tr*iu tre(uie s suferim dar de ce
sunt copii care mor de foame; +ac este
r*(oi se nele#e9 este rutatea cuiva este
voit de oameni. +ar cei care sunt inoceni
nu au nici o vin de ce tre(uie s moar;
Nu nele#.... :unt revoltat i uimit...
:punei-mi printe spunei-mi...
1@;
(. 3ulisele $si2ice ale se9ualit'ii
Per$ersiunile se-uale (i "atoloia familiei contem"orane
=aturitatea $si2o8afecti5
?a"acitatea de a tr!i o $ia%! se-ual! normal!
"resu"une o personalitate psihic matur, rezultat al
echilibr!rii (i maturiz!rii diferitelor instincte infantile
elementare e-istente #n omul #n momentul $enire sale "e
lume. 7aturitatea psiho(afectiv a individului este
punctul de sosire al unei lente evoluii marcat! de mai
multe eta"e.
1@4
&-ist! #n noi, #nce"*nd de la na(tere, tendin%e
"rimiti$e fundamentale, de a c!ror e-isten%! (i
manifestare "utem s! nu fim con(tien%i. &le se reduc,
"otri$it "siholoiei, la dou! instincte fundamentale,
,rosul 3 sau instinctul erotic-se-ual (i )anatos 3 sau
instinctul de distruere: de la o form! elementar!,
"rimiti$!, e-"lozi$!, indi$idul trece, "rin mecanisme
incon(tiente de sublimare, la ca"acit!%i constructi$e (i,
dre"t urmare, "oziti$e.
47
-nterferene din interiorul dar mai ales din
e&teriorul mediului familiar i social asupra normalei
dezvoltri a copilului pot s ntrerup procesul de
maturizare i s fac astfel ca instinctele elementare
ale copilului s nu se integreze n mod armonios ntr(o
afectivitate i o se&ualitate matur. ?*nd aceste
im"ulsuri "rimiti$e infantile se descarc! #n adult #n
forme izolate, de$enind sco"uri #n ele #nsele, a$em de-a
face cu "er$ersiunile
50
. "er$ers este deci adultul
dezechilibrat, imatur, deoarece factori circumstan%iali B
foarte adesea enera%i de mediu B au #ncetinit, blocat sau
chiar f!cut s! rereseze la eta"e "recedente, e$olu%ia
sa.
K1
47
2+e o im"ortan%! fundamental! este fuziunea im"ulsurilor aresi$e cu cele se-uale: #n tim" ce #n ra"orturile inter-
"ersonale aresi$itatea este limitat!, ea "oate de$eni dominant! dac! nu este com"ensat! de ,ros. Instinctele aresi$e
deci, (i nu doar cele se-uale, sunt la oriinea tuturor "er$ersiunilor. 6atisfac%ia care deri$! din "racticile de sadism (i
masochism B de e-em"lu B este #n mare "arte o manifestare a agresivitii. Im"ro"riu ar fi deci termenul de "er$ersiuni
se-uale 'ale se-ului), mai e-act ar fi s! fie numite 2"er$ersiuni ale instinctelor4, ale modului de a sim%i4. ?fr. 5iacomo
+acVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2, ". 1;.
50
Folosim termenul nu #n acce"%iunea lui moral!, ci "sihiatric!, adic! #n sensul de impulsuri sexuale in'antile care
poart adultul la orgasm.
51
2:n eneral, "er$ersiunile se-uale sunt caracterizate de un interes erotic(agresiv imatur persistent i devenit
obinuit, "entru un indi$id sau de acela(i se-, sau de se- o"us dar ne"otri$it "entru o rela%ie de acest en 'debil mintal,
incon(tient tem"orar, imatur se-ual), sau mort, sau "entru un animal sau un obiect f!r! $ia%!4, &bidem, ". 70.
1@5
1. Inter8se9ualitatea: c>n% "iologicul #i
$si2ologicul nu coinci%
8e&ul oricrui individ trebuie considerat sub dou
aspecte diferite= biologic i psihologic. 6e-ul bioloic
este rezultatul unei serii de factori 'cromozomi B adic!
se-ul enetic. testicule sau o$are B adic! se- onadic.
situa%ie hormonal! etc.). Gexul psihologic #n schimb
corespunde comportamentului individului i este
re"ultatul experienei educative 'amiliale i sociale. /n
majoritatea indivi"ilor sexul biologic i cel psihologic
coincid 'b!iatul este 2masculin4 iar fata este
2feminin!4), dar e-ist! (i cazuri, chiar dac! rare, care
"rezint! nu doar un contrast #ntre se-ul bioloic (i cel
"siholoic, dar (i discre"an%e de com"ortament #ntre
ele.
52
0alforma%iile de natur! fizic! care "ro$ocau #n
trecut erori #n dianosticarea se-ului la na(tere "ot s! fie
corectate ast!zi chirurgic, dar nu este $orba de o real!
schimbare de se-, cum $ine uneori considerat!, chiar
dac! este necesar! modificarea reistrelor anarafice.
&ste $orba, de fa"t, des"re o t*rzie (i artificial! adec$are
a indi$idului la caracterele anatomice "e care le "osed!
chiar de la na(tere.
5;
52
= e$entualitate fizioloic! este hermafroditismul autentic e-trem de rar. ?ores"unde coe-isten%ei caracterelor
enitale B "u%in diferen%iate B at*t masculine c*t (i feminine, #n acela(i indi$id. &ste frec$ent #ntre animalele inferioare
#n scara zooloic!. 0ai frec$ent este pseudo(hermafroditismul #n care se "osed! un a"arat enital "erfect diferen%iat, #n
tim" ce oranele enitale "rezint! caractere mi-te ale ambelor se-e, #n diferite combina%ii. Pseudo-hermafroditismul se
#m"arte #n dou! cateorii 'feminin sau masculin) #n func%ie de cazul #n care subiectul "osed! realmente se- masculin
sau feminin 'b!iatul "oate "rezenta la na(tere un "enis mic (i un scrot di$izat, fa"t "entru care #n mod u(or "oate fi
calificat de se- feminin. feti%a "oate a$ea un clitoris foarte dez$oltat (i un $ain redus, care o fac s! fie considerat! de
se- masculin). &bidem, ". 71
5;
&bidem, ". 78.
1@@
:n lumea noastr! se $orbe(te des"re transe&ualism
#n cazul #n care se&ul biologic i cel psihologic nu
coincid. Transe-ualii sunt indi$izi care ado"t!
com"ortamentul (i caracteristicile "siholoice de se-
contrar (i care caut, prin intermediul unor ngrijiri
hormonale i chirurgice, o trans'ormare a propriului sex
biologic n cel opus, "entru a-l armoniza cu cel
"siholoic. 6unt a"roa"e #ntotdeauna indi$izi de se-
masculin care se simt "siholoic femei.
54
Genez: :n ma3oritatea cazurilor, transe&ualitatea
este consecina unor alterri ale dezvoltrii psiho(
afective din primii ani de via, a$*nd cauze familiale
sau con3uncturale care au derelat normala e$olu%ie a
heterose-ualit!%ii. Persoana #n cauz! nu este deci
res"onsabil! de "ro"ria situa%ie, necesit*nd o aten%ie
"astoral! s"ecial!.
55

%ac copilul nu achiziioneaz o clar identitate
se&ual din motive conjuncturale sau biologice
dob'ndete o anumit incetitudine psihologic i o
anumit ambiguitate privitoare la propria se&ualitate
care pot s se menin latente sau ca urmare a unor
circumstan%e dezl!n%uitoare 'traume, frustr!ri etc.) s
duc la transe&ualitate.
54
=anifestare: Transe-ualul B care este #ntotdeauna un tra$estit B refuz! se-ul s!u bioloic (i #i ur!(te atributele:
e-"erimenteaz! un sentiment de re"unan%! "entru oranele enitale "ro"rii, "entru barba sa etc., uneori a3un*nd la
automutilare. &ste "osibil s! se #nsoare '5AK conform lui <andell) dar matrimoniul se #ncheie cel mai adesea "rin
se"ara%ie sau "rin di$or%. #n tim"ul sarcinii sau a maternit!%ii so%iei se simte inhibat (i #n com"eti%ie, deoarece consider!
inferior rolul s!u fa%! de cel al consoartei. Ibidem, ". 77
55
2+ontiina propriei identiti sexuale este achi"iionat de copil n primii P-H ani de via, (i elementele care
contribuie la aceasta "ot fi de natur! conte-tual!: de fa"t, com"ortamentul "siholoic al unui indi$id este consecin%a
unor intros"ec%iuni care s-au stratificat #n "sihic de-a lunul cre(terii, "rin suestii, instruc%ii, no%iuni "e care mediul de
$ia%! i le-a furnizat #n ra"ort cu se-ul de a"artenen%!: b!ie%elul dintru #nce"ut este #mbr!cat #n albastru nu #n ro(u, #ns!(i
mama com"ort*ndu-se #n mod diferit B at*t con(tient, c*t (i incon(tient B #n func%ie de se-ul co"ilului4, &bidem, ". 100.
1@A
3auzele familiale ale transe-ualit!%ii sunt foarte
diferite. %ac prinii nu accept se&ul fiului ncep'nd
de la natere ei "ot determina astfel #n co"il o
in$ersiune "siholoic!. +ac! mama este "osesi$! (i tat!l
este absent din "unct de $edere "siholoic, sau "erce"ut
ca "ersecutor, fiul "oate s! se re"lieze "e un rol "asi$-
feminin, "entru c! a interiorizat modelul matern iar nu
pe cel patern. Imainea matern!, "u%in c*te "u%in,
in$adeaz! "sihicul fiului (i un 2eu4 feminin se substituie
2eu4-lui masculin, "*n! ce (i 2eu4-l cor"oral 'sau
con(tiin%a "ro"riului cor") se transform!, iar $iitorul
adult a3une s! 2simt!4 ca o femeie. interesele hetero-
se-uale sunt slabe, e-ist*nd caren%e de autostim! (i de
autoafirmare, "recum (i dorin%e homose-uale "asi$e.
Tera$ie. :n cazurile de transe-ualitate, "acien%ii
recur actualmente la tratamente hormonale (i
chirurice. Tratamentele hormonale 'testosteron) se
con3u! de obicei cu in3ectarea de substan%e "entru a
m!ri $olumul s*nilor, chiar dac! e-ist! riscul
degenerrii n tumoare canceroas a %esuturilor
mamare. Tera"ia chiruric! const! #n eliminarea
oranelor enitale (i #n construirea unui oran feminin
im"ro$izat. acest lucru nu este "ri$at de riscuri, (i
semnific! de fa"t doar o 2tra$estire4 anatomic!, o
a"aren%! a se-ului o"us, cu o limitat! satisfac%ie se-ual!
(i #nso%it! de sterilitate. :n cazul o"era%iilor, adeseori
castrarea chirurical! determin! dificulti psihologice
privitoare la integrarea social a noului rol i
1@8
deteriorarea personalitii6 s-au $erificat cazuri #n care
au fost "retinse ulterioare inter$en%ii, mai drastice, sau s-
a dorit reluarea "recedentei anatomii se-uale.
:n &uro"a unicul stat care a "ermis #n mod leal
castrarea chiruric! "entru transe-uali a fost +anemarca.
ileal s-a "racticat (i #n 0aroc (i 6tatele 9nite.
Actualmente, cadrul 3uridic este mult mai fle-ibil.
Persoanele cu acest en de "robleme necesit! o grij
pastoral special n urma creia s(i poat asuma
chiar dac cu mare nt'rziere rolul se&ual pe care l
au prin natur. +in "unct de $edere s"iritual se "oate
recu"era tim"ul "ierdut, traumele suferite "ot fi
$indecate, iar r!nile interioare cicatrizate.
5@

A$em deci #n obiecti$ bolnavi care nu au dob'ndit
identitatea se&ual legitim i natural voit de
%umnezeu# ei a"ar%in doar din "unct de $edere
"siholoic se-ului o"us, (i o manifest! #n o"%iunea
$estimentar!, #n modul de a munci etc. :n tim" ce
tra$estitul cu haine feminine caut! "rintr-o identificare
cu mama, obiecte de iubire masculine, tra$estita cu
haine masculine tinde s! fie b!rbat, #n tentati$a de a se
iluziona (i de a induce #n eroare c! "osed! caractere
masculine.
Ia ni$el social, #n lumea contem"oran! (i n istoria
umanitii s(a nregistrat o tendin de
)masculinizare+ a femeii i de )feminizare+ a
5@
26! nu se confunde #n schimb transe-ualitatea cu travestimentul care se limiteaz! la tendin%a de a #mbr!ca haine ale
se-ului o"us. Poate fi #n cauz! len3eria intim! 'tra$estire interioar!) sau #ntreaa #mbr!c!minte 'tra$estire total!).
Tra$esti%ii nu sunt #n mod absolut necesar transe-uali. uneori tra$estirea face "arte dintr-un ritual erotizant, acom"aniat
de autoerotism. Frec$ent #n "rostitu%ie $ine asumat rolul se-ului contrar celui bioloic4, &bidem, ". 101.
1@7
brbatului. Aceasta demonstreaz! c!, la ni$el colecti$,
au a$ut loc anumite traume ce au alterat identitatea
feminin! (i masculin! din societate. Femeia, de-a lunul
modernit!%ii, a o"tat "entru "antaloni, #n tim"urile mai
recente "entru scurtarea "!rului imit*nd tunsura
masculin!, "relu*nd unele obiceiuri a"ar%in!toare #n
trecut e-clusi$ b!rba%ilor, "recum fumatul sau s"orturile
masculine 'bo-ul, fotbalul). >!rbatul societ!%ii
"ostmoderne, #n schimb, are la r*ndul s!u tendin%e ti"ic
feminine: #(i $o"se(te "!rul, demonstr*nd astfel o
"reocu"are e-aerat!, ti"ic feminin!, "entru as"ectul
e-terior, "oart! cercei B elemente ce #n unele culturi,
"recum cea latino-american! constituie un element
definitoriu al feminit!%ii '0aica +omnului din icoanele
latino-americane "oart! #n mod obliatoriu cercei) B etc.
6ocietatea noastr! "rezint! simptomele clare ale unei
crize a rolului social at't al femeii c't i al brbatului.
,. Homose9ualitatea E o $atologie e9clusi5
$si2ic
&ste definit! homose-ualitate atracia afectivo(
se&ual ntre persoane de acelai se&. &ste o "roblem!
e-trem de $eche, la care se fac referiri #n 6f*nta
6cri"tur! a Fechiului Testament, (i mul%i occidentali
"refer! s! nu o mai numeasc! 2in$ersiune4 se-ual!,
#ntruc*t termenul ar a$ea o semnifica%ie rasist!,
discriminatorie, de e-cludere, #n tim" ce femeile (i
1A0
b!rba%ii care a"ar%in acestei cateorii, din "unct de
$edere bioloic, a"ar%in fie se-ului masculin, fie
feminin.
Comose-ualii sunt, a"roa"e #n totalitate, indi$izi cu
echilibrul hormonal "erfect, iar din "unct de $edere
anatomic (i fizioloic normali. Perversiunea lor nu este
aproape niciodat de origine ereditar i nici mcar
organic ci n mod esenial psihic. :nseamn!, de fa"t,
su"ra$ie%uirea #n adult a unor elemente, chiar dac!
elaborate (i rafinate, ale unor tendin%e se-uale infantile.
5A
0bsolut cert este c orientarea psiho(afectiv a
homose&ualului brbat sau femeie se decide n primii
I ani ai vieii.
14
Comose-ualitatea nu este, "recum unii
consider!, o "roblem! 2intelectual!4 sau 2artistic!4
'dac! un homose-ual este artist, este #n ciuda
"er$ersiunii sale (i nicidecum homose-ualitatea nu
constituie oriinea talentului s!u), sau o depire a
heterose&ualitii. = "ersoan! care atine o
heterose-ualitate matur! nu caut! nicidecum s! se
2$indece4, (i cu at*t mai "u%in s! o de"!(easc!, c!ut*nd
homose-ualitatea. :n "lus de aceasta, #n tim" ce e-ist! o
e$olu%ie #ntre heterose-ualitatea unui adolescent (i aceea
a unui adult, nu se constat! aceast! dinamic! #n
homose-ual, #n care o constant imaturitate psiho(
afectiv su"ra$ie%uie(te #n ciuda #naint!rii #n $ia%!.
5A
A nu se #n%elee "rin aceasta c! #n dez$oltarea "siho-afecti$! a indi$idului ar e-ista o eta"! homose-ual! "ro"riu-zis!.
&bidem, ". 102
58
&bidem, ". 102
1A1
a/ Homose9ualitatea masculin
?+
8 erotismul
e9acer"at
Ra%iograma genezei $er5ersiunii. Aceasta
cu"rinde, "otri$it unor statistici, un "rocent de ;-5K din
"o"ula%ia masculin!. Homose&ual poate fi definit J din
"unct de $edere "siholoic B adultul nematurizat n
sens psiho(afectiv din cauze familiale sociale i B
foarte rar B organice. Prin 2cauze familiale4 #n%eleem o
criz a raportului dintre fiu i prini< #ntr-o familie #n
care a"roa"e #ntotdeauna se impune mama care este
dominatoare )viril+ i tatl este absent realmente, sau
din "unct de $edere "siholoic slab. sau "redomin! tat!l
"rea autoritar, care este "erce"ut de fiu ca re"resi$,
r!zbun!tor sau 2castrator4.
@0
+ac! $om e-amina triunhiul familial, com"us din
tat!, mam! (i fiul $iitor homose-ual, constat!m c!
raporturile dintre ei sunt de obicei tipizabile. Aceasta
#nseamn! c! "reotul care cunoa(te o anumit! familie (i
ra"orturile interfamiliale "oate ra"id identifica condi%iile
enezei "er$ersiunii #n co"ii. Ie!tura mam!-fiu este
caracterizat! #n aceste cazuri de o intimitate e&cesiv
'adesea dorm #m"reun! #n aceea(i camer! "*n! c*nd fiul
a3une adolescen%a), posesivitate i hiper(protecie
matern (i complicitate mam(fiu #n dauna tat!lui.
0ama #l hi"er-"rote3eaz! "e fiu, nu #i #ncura3eaz!
com"ortamentele b!rb!te(ti '2$irile4), tocmai "entru c!
se teme de se-ualitatea b!rbatului #n eneral, (i deci (i
57
9n studiu deosebit de com"etent, accesibil #n limba rom*n! a"ar%ine lui William >asil Qion, ,ros i trans'igurare, ed.
2entregirea, Alba Iulia, 2001, #n traducerea lui Ioan =$idiu >ob!il!, "ainile 2;5-2@4.
@0
5iacomo +acVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2, ". 102.
1A2
de aceea a fiului. #i re"rim! interesele hetero-se-uale: #l
2castreaz!4 din "unct de $edere "siholoic.
@1
:n ra"ortul so%ie-so%, mama $iitorului homose-ual
este de obicei o 2friid! "uritan!4, care-(i domin i
dispreuiete soul, men%in*ndu-l #ntr-un rol secundar
fa%! de fiu. Fiura so%ului este mai mult aceea a unui
brbat care se repliaz pe munc (profesie)< care
"roduce bani (i care las! conducerea familiei mamei,
fa"t "entru care ra"ortul tat!-fiu este a"roa"e
#ntotdeauna neinteresant (i adeseori de ostilitate
reci"roc!. Ie!tura intens! dintre mam! (i fiu
alimenteaz! #n fiu dorin%a de a a$ea o mam! #n
e-clusi$itate, accentu*nd ri$alitatea aresi$! cu tat!l. din
cauza acestui conflict, fiul pierde necesarul model de
identificare masculin se identific cu mama unicul
model prezent i acceptabil, (i are dificult!%i s! se
#nde"!rteze de aceasta, din cauza unei tot mai mari
dependene patologice. De-2$irilizat4, fiul r!m*ne
condi%ionat, fi-*ndu-(i iubirea sa "e mam!. frustrarea n
raportul cu tatl determin o )foame afectiv+ de
iubire patern "e care homose-ualul "asi$ #ncearc! s! o
com"enseze ulterior "rin c!utarea unui "artener
masculin. :n "lus de aceasta, li"sa identific!rii (i a
reconcilierii incon(tiente cu tat!l "ro$oac! #n
homose-ual "ersisten%a aresi$it!%ii s"re fiura "atern!,
aresi$itate "roiectat! a"oi "e orice autoritate 'nu sufer!
nici un fel de 2su"erior4).
@1
&bidem, ". 10;.
1A;
A$em deci de a face cu o situa%ie dramatic!
com"le-!, care se cere a fi analizat! "rofund (i care
"retinde solu%ii "astorale clare. = sim"l! atitudine de
refuz a homose-ualilor nu e"uizeaz! nicidecum
com"le-itatea "roblematicii.
3om$ortamente. Adeseori homose-ualii, "entru un
fel de 2alibi interior4 se las! #nso%i%i de femei frumoase,
"entru c! ele sunt "entru ei 2din "unct de $edere se-ual
neinteresante4 deci 2ne-"ericuloase4. sunt #nso%itoare
care, "u%in feminine, a"roa"e #ntotdeauna friide, au un
rol "seudo-matern. Comose-ualul "oate a$ea (i ra"orturi
heterose-uale, dar doar ca o activitate mecanic fr
erotism tandree afeciune# o necesar formalitate 'a
se $edea "ozi%ia comunist!
@2
). +in acest "unct de $edere,
a$em de a face realmente cu un handica", iar din "unct
de $edere "astoral trebuie s! lu!m #n calcul acest fa"t.
LH
Homose&ualitatea nu este o opiune voluntar=
persoana n cauz nu se vrea a fi aa ci se descoper
astfel. Du se "oate $orbi des"re $iciu, "entru c! nu este
ce$a dorit sau inten%ional. &ste o "siho"atie (i, ca toate
bolile, necesit! mai mult #nri3iri, (i mai "u%in critici
@2
Iucr!rile des"re se-ualitate a"!rute #n "erioada comunist! #ncearc! s! mascheze fenomenul homose-ualit!%ii
masculine $orbind des"re 2cazurile4 b!rba%ilor care #ntre%in le!turile con3uale din familie ca "e ni(te sim"le
2oblia%ii4 familiale, f!r! s! simt! nici un fel de "l!cere. A se $edea #n acest sens Fasile Di%escu, %dolescena.
Gexualitate ntre normal i patologic, ed. 7tiini'ic i enciclopedic, >ucure(ti, 1785.
@;
Comose-ualul "oate uneori s! se #nsoare, #n s"eran%a nai$! c! matrimoniul #i $a $indeca "er$ersiunea, (i "oate a$ea B
bine#n%eles B (i fii. %ar capacitatea sa reproductiv (fizic) nu corespunde unei maturiti psiho(afective fapt pentru
care falimenteaz at't ca so c't i ca tat. &l este imatur din punct de vedere afectiv tr!ind ra"orturile sale cu al%ii la
un ni$el infantil, (i este inca"abil s! comunice cu lumea adul%ilor, #n s"ecial cu cea feminin!. 8e mulumete cu
schimburi afective precare adeseori amestecate cu elemente sado(masochiste cu colegii de aceeai )v'rst psihic1
'b!ie%i sau adul%i r!ma(i la o $*rst! infantil!) #n care el, de fa"t, se olinde(te (i se caut! "e sine #nsu(i. Partenerul nu
este niciodat un adevrat )altul+ ci un )alter ego+. 0 se integra cu un adevrat )altul+ diferit de )sine+ nseamn
de fapt a iei din egocentrismul infantil+ cfr. 5iacomo +acVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2,
". 10A.
1A4
morale. Iar ri3a su"rem! de care trebuie s! beneficieze
este una "astoral!.
Presa homose&ual i asociaiile de acelai gen
pretind s justifice homose&ualitatea afirm'nd c
)omul se nate homose&ual+ consider'nd aceast
perversiune un capriciu al naturii un destin inevitabil
i incurabil. For s! fac! s! se cread! c! este natural a fi
2homose-ual4, la fel cu a fi 2hetero-se-ual4. :m"otri$a
acestei "!reri, >iserica trebuie s! ia o atitudine clar!, nu
nea"!rat absolutiz*nd arumentele sale teoloice, c*t
coaliz'ndu(se cu ultimele descoperiri ale psihologiei
care infirm! aceast! "!rere 2ideoloic!4, (i "led*nd
"entru o se-ualitate natural!.
@4

Factori socioloici, "recum o anumit! literatur!
docil!, anumite filme care, masc*nd cu estetism aceast!
"er$ersiune, tind s! o e-"un! ca semn al elevaiei i al
rafinamentului pot s(i favorizeze e&tinderea.
Comose-ualitatea este deci e&presia simptomatic a
unei familii i a unei societi bolnave.
I1
Canonul >F <Canoanele :fntului 6oan
)&untorul?: osnda desfrului cu (r(ai
33
@4
2<areori aceast! "er$ersiune se "oate trata cu medicamente sau inter$en%ii chiruricale (i hormoni. Du se "oate
afirma cu absolut! siuran%! dac! homose-ualitatea este a"i mai rsp.ndit ca n trecut, chiar dac! actualmente, #n
conte-tul de emanci"are se-ual!, este mai evident, mai ostentativ. +u"! "ublicarea ra"ortului GinseX, atitudinea
homose-ualilor, #n s"ecial #n mediul urban #n 6tatele 9nite, s-a schimbat: la #nce"ut se sim%eau o minoritate, acum au
con$inerea de a fi foarte mul%i, (i ca atare, au de$enit militan%i, consider*ndu-se 2normali4, (i chiar normativi pentru
alii4, &bidem, ". 108.
@5
A6?=<, :omosexualitatea, propagand a degenerrii umane, >ucure(ti, 1774.
@@
?fr. Arhidiacon "rof. dr. Ioan D. Floca, +anoanele Aisericii <rtodoxe. Note i comentarii, ed. Arhie"isco"iei 6ibiului,
1771, ". 41A.
1A5
Canonul B al lui Iri#ore de Nissa
exclude de la mprtanie pentru =J ani pe
cel ce comite necuviin cu (r(aii9 iar
canonul 3> al lui 4asile cel 0are pentru =D
ani. Noi ns socotim c pentru 2 ani s se
exclud de la mprtanie unul ca acesta
pln#nd i a&unnd i spre sear mncnd
mncri uscate i >EE de metanii fcnd. 6ar
dac se ded mai mult trndviei s
mplineasc =D ani.
<Canoanele :fntului 6oan )&untorul?:
Canonul D2: desfrnarea nefreasc ntre
frai
+e va face cineva sodomie cu fratele
su se pedepsete cu J ani mncnd uscat
dup ceasul al noulea din *i i fcnd n
fecare *i BEE de metanii.
Canonul DB
+ac vreun frate mai mic ar suferi
sodomie de la cel mai mare fr s fac el
sodomie se pedepsete 2 ani mncnd
uscat dup ceasul al noulea din *i i fcnd
=EE de metanii.
"/ Homose9ualitatea feminin sau 4com$ensa'ie
afecti56 cu orice $re'
&ste frec$ent! "recum cea masculin!. ra"ortul
GinseX consider! c! se #nt*lne(te la "o"ula%ia feminin!
1A@
din 6tatele 9nite cu o frec$en%! de ;K, dar consider*nd
(i cazurile de homose&ualitate latent, de ;0K.
6ube$aluat! de o"inia "ublic! (i neli3at! de studiile
(tiin%ifice, aceast! "er$ersiune, de(i este adesea e$ident!
(i chiar e&pus ostentativ, este mai "u%in luat! #n
considerare dec*t cea masculin!, mai "u%in sus"ectat! (i
incriminat!. Aceasta (i "entru c! #n ra"ortul hetero-
se-ual normal, femeii re$enindu-i #n eneral un rol
"asi$, b!rbatul denaturat, #n su"erficialitatea sa, nu
consider! "roblematic sau nesatisf!c!tor ra"ortul s!u cu
o femeie lesbianc!.
:n ra"ortul homose-ual feminin componenta
afectiv prevaleaz asupra celei se&uale< constituind
"unctul de "lecare mai u(or "entru c!utarea unei
"artenere (i ini%ierea unei le!turi. /aportul
homose&ual feminin poate s se e&teriorizeze pe un
plan afectiv fr s se genitalizeze, sau se-ualizarea
acestui ra"ort "oate s! se realizeze abia #ntr-o a doua
eta"!. Im"ortant din "unct de $edere "astoral este fa"tul
c! primeaz afectivitatea asupra patimii trupeti iar
aceast! afecti$itate, #n urma unui efort "astoral sus%inut,
"oate fi sublimat! (i orientat! s"re un sco" mai nobil.
@A
Partenerele tr!iesc #m"reun!, 2c!s!torite4, #ntr-un
ra"ort mam!-fiic!. &nstinctul matern al lesbienelor este
mult mai "uternic dec*t instinctul "atern al
homose-ualilor, fa"t "entru care recur la ado"%ii
@A
2?u"lul lesbi este format de un element de ti" aresi$ cu rol masculin, care #l "redomin! "siholoic "e cel!lalt de ti"
"asi$, cu rol feminin. :n ceea ce "ri$e(te acti$itatea se-ual! #n schimb, ra"orturile au loc cu roluri "asi$e sau acti$e, (i
3ocul se-ual are loc la ni$el de "reludiu doar 'arareori recur la mi3loace instrumentale care simuleaz! oranul
masculin) (i de aceea este frustrant pentru c este incomplet i anti(fiziologic+ cfr. 5iacomo +acVuino,
,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2, ". 107.
1AA
clandestine de co"ii, sau cresc co"ii dob*ndi%i #n urma
unor rela%ii heterose-uale, c!utate anume cu acest sco".
Ie!tura dintre lesbiene este mult mai stabil! (i mai
"relunit! #n tim" dec*t a homose-ualilor, cu toate
acestea, continuitatea este foarte rar deoarece sunt tot
timpul prezente ambivalene afective instabilitate
depresie trdri gelozii= caracteristici constante n
orice raport afectiv imatur. Acest fa"t "oate fi deci
e-"loatat din "unct de $edere "astoral, ar!t*ndu-li-se
"ersoanelor #n cauz! c! nu au a3uns maturitatea afecti$!
necesar!, (i nici nu o "ot a3une continu*nd s! a$anseze
#n direc%ia "e care au "ornit. 0aturitatea afecti$! "oate fi
atins! (i la o $*rst! adult! "rintr-o "ractic! s"iritual!
constant!.
-ncontientul are un rol mai important dec't
contientul n aceast perversiune, care $ine dob*ndit!
#n co"il!rie ca urmare a unor tulbur!ri ale e$olu%iei
"siho-afecti$e. :n co"il!rie se #nreistreaz! o blocare a
cre(terii "siholoice, "ersist*nd (i #n femeia adult! o
le!tur! afecti$! de ti" infantil cu tat!l, fa"t ce face
im"osibil un ra"ort inter-"ersonal matur.
@8
Geneza $er5ersiunii. 9 mam ostil dominant
tiranic n raport cu fiica, face im"osibil! identificarea
acesteia cu modelul matern. Aresi$itatea #n ra"ort cu
mama "ro$oac! #n fiic! neacceptarea propriei
feminiti. Aceea(i e$iden%! "oate s! se #nt*lneasc! (i cu
un ti" de mam! slab!, $ictim! (i scla$! a so%ului. acel
model matern neati$ nu doar deran3eaz! identificarea
@8
&bidem, ". 110.
1A8
cu mama, dar fa$orizeaz! e-cesi$a identificare cu
modelul $iril "atern, fa"t "entru care fiica "oate asuma
"e $iitor rolul de lesbian! acti$!. 9 mam apoi cu
atitudine ostil fa de brbai "oate re"rezenta o cauz!
determinant! a homose-ualit!%ii fiicei, care se aliniaz!
astfel anti-hetero-se-ualit!%ii materne. la fel se "oate
#nt*m"la cu o mam care reprim feminitatea fiicei
pentru c o percepe ca pe o figur competitiv i
devalorizant.
@7
7otivaiile incontiente ale homose&ualitii
feminine sunt deci multiple. Aceste imaturit!%i "siho-
afecti$e determin! inhibi%ii ale im"ulsului hetero-se-ual
(i fobie de hetero-se-ualitate, manifest*ndu-se "rin fu!
de b!rbat, fric! de deflorare, de maternitate, de boli
se-uale etc.
0oti$a%ii e-terioare, ca li"sa unei iubiri hetero-
se-uale, o deluzie afecti$!, chiar con3ual!, "ot s! duc!
la homose-ualitate, ca compensaie afectiv= este un
reres la un stadiu "recedent de dez$oltare "siho-
afecti$!, (i "resu"une o "redis"ozi%ie latent!. Aceste
circumstan%e e-terne, de fa"t, sunt doar cauza
dezl!n%uitoare a homose-ualit!%ii "rofunde, care #(i trae
oriinea din "rimii ani de $ia%!. ?hiar (i alegerea unui
tip de activitate profesional deriv uneori dintr(o
@7
2Hi rolul "atern are o im"ortan%! deosebit! #n dez$oltarea "siho-afecti$! a fetei. :n tat slab dominat de soie
detaat psihologic dedicat completamente muncii fr nici o implicare afectiv n familie, nu ofer! un ideal de
$irilitate c!ruia fiica s! i se "oate lea #n "erioada #n care fiica necesit! o "rim! orientare heterose-ual!. Acela(i lucru se
"oate s"une de un tat violent, represiv i care blochea" 'eminitatea 'iicei '#m"iedic*ndu-i un anumit mod de a se
$esti, de a se truca, etc.): dac! o fiic! se simte refuzat! de tat! ca femeie, este u(or ca ea s proiecteze aceast frustrare
n viitor pe ntreaga linie masculin de care nu se simte acceptat (i s! se re"lieze "e o rela%ie homose-ual!, "entru a-
(i desc!rca tensiunile afecti$o-se-uale. 9n tat! cu o atitudine seduc!toare, erotizant! sau matern! s"re fiic! are ca efect
fa"tul c! fiica a3uns! adult!, $a tr!i orice ra"ort heterose-ual incon(tient "rohibit "entru tabu-ul incestului '#ntruc*t #l
"roiecteaz! "e tat! #n orice b!rbat) cu "rofunde sentimente de cul"! (i de inhibi%ie se-ual!4, &bidem, ". 111.
1A7
latent predispoziie homose&ual: uneori unele "rofesii
ca infirmier!, "aznic #n #nchisori, #n$!%!toare, $in alese
incon(tient #ntruc*t favorizeaz contactul direct cu
acelai se& n medii mono(se&uale. Hi anumite atitudini
feministe e-aerate "ot camufla o homose-ualitate
latent!, mascat! de o 'inalitate-alibi, care are valide
raiuni sociale.
MO
Psihiatrul este arareori consultat #n cazurile de
homose-ualitate feminin!, at*t "entru c! aceast!
"er$ersiune are sim"tome ne$rotice mai "u%ine fa%! de
cea masculin! '(i deci mai "u%ine moti$a%ii "entru a
c!uta tratamente) (i "entru c! este tr!it! cu mai "u%ine
sentimente de cul"!, deci e mai "u%in cauz! de anoase,
#ntruc*t prevaleaz n ea legtura afectiv asupra celei
se&uale. "oate (i "entru c! o"inia "ublic! acce"t! mai
mult con$ie%uirea a dou! femei dec*t a doi b!rba%i. din
"unct de $edere leislati$, cu e-ce"%ia Austriei, 5reciei,
Finlandei (i &l$e%iei, homose-ualitatea feminin! a fost
com"let inorat! #n trecut, #n tim" ce leisla%ia a fost
foarte re"resi$! cu cea masculin! a"roa"e #n toate %!rile.
". Pe%ofilia E $er5ertirea inocen'ei
Ke prEte&te ordinaire de ceu& Cui font
le malheur des autres este CuDils veulent leur
bien
A0
2Adeseori lesbienele nu se consider bolnave, chiar dac su'er de tulburri nevrotice i 'olosesc psiho-
'armaceutice. &le doresc s! ias! din clandestinitate, s! fie considerate normale, s! tr!iasc! nederan3ate. :n acest sco" se
reunesc #n ru"uri sau asocia%ii ce militeaz! "entru dre"turile lesbiencelor4, &bidem, ". 112.
180
'Prete-tul obi(nuit al celor care fac nenorocirea altora
este c! le $oiesc binele.)
Fau$enarues
6e define(te astfel interesul afectivo(se&ual din
partea adulilor pentru copii sau adolesceni de
am'ndou se&ele. Acest interes se "oate limita la
ra"orturi afecti$e "latonice, sau "oate a3une chiar la
manifest!ri se-uale fa%! de "artenerul t*n!r, la ade$!rate
coru"%ii morale (i se-uale, iar #n cazuri e-treme, chiar
omucideri. &ste o "er$ersiune care a"ar%ine adul%ilor,
at*t homese-uali c*t (i heterose-uali. e-ist! b!rba%i care
ademenesc feti%e (i, chiar dac! mai rar, (i femei care
ademenesc b!ie%i.
Geneza $er5ersiunii. Adeseori "edofilul este fiul
unui tat absent din viaa afectiv a familiei i al unei
mame dominatoare care asum un rol erotizant dar i
inhibant i castrant. +in cauza imaturit!%ii sale "siho-
afecti$e, pedofilul refuz s accepte situaia de adult i
triete n propriul trecut# tinde s fug de timpul care
trece i caut o etern tineree n cei de aceeai )v'rst
psihic+ cu el. Identific*ndu-se cu mama (i nu cu tat!l,
adeseori se comport aa precum atunci c'nd era mic
ar fi dorit s se poarte mama cu el= i iubete deci pe
copiii pe care i simte similari lui nsui i i
)cadorisete+ cu acea tandree matern pe care el nu a
avut(o. 3eea ce a fost i ceea ce ar mai vrea nc s fie
formeaz nucleul perversiunii lui= perversiune
181
narcisist care l duce la o opiune narcisist unde
partenerul este substituit n care el se iubete pe el
nsui. Pedofilul staneaz! deci #n aceast! situa%ie de
imaturitate, r!m*n*nd #ns! sinur, #ntruc*t orice obiect
de iubire este #ntotdeauna numai (i numai o olind! care
reflect! imainea lui: cel care se caut! #ntotdeauna "e
sine #nsu(i nu "oate dec*t s! r!m*n! sinur.
A1
F!r! #ndoial!, pedofilia este cea mai periculoas
dintre perversiuni din punctul de vedere al vieii
sociale.
MP
Adeseori, situa%ia "siholoic! s"ecial! a
minorului este cea care face "osibil! aceast! ademenire.
+ac! e-cludem cazurile de $iolen%! fizic! 'situa%ii uneori
e$itabile dac! fiul este educat din tim" de "!rin%i #n
"ri$in%a "ericolelor de acest fel), "edofilii (tiu s!-(i
selecteze $ictimele: subiec%i rece"ti$i, "asi$i. .ste
vorba despre copii care nu au avut o relaie solid i
valid cu tatl sau cu mama lor i sunt n mod
incontient n cutarea unui substitut. :n a"ro"ierea
afecti$! de "edofil ei caut protecie i cldur i
ncearc s cunoasc secretele acelei brbii sau
acelei feminiti de care au fost privai. .ste vorba
despre o foame incontient de model patern i matern
)"rimus mo$ens4 care-i "oart! la rela%ia cu "edofilul.
?!utarea de interese materiale (i "rostitu%ia "entru bani
"ot s! aib! loc abia #ntr-o a doua eta"!, ser$ind adeseori
ca rzbunare pe adult, "entru a se auto-$aloriza,
reacion.nd deci la sentimentele de culpabilitate cu care
A1
&bidem, ". 112.
A2
:n Italia de e-em"lu, se calculeaz! c! a"ro-imati$ 20.000 de minori au fost ademeni%i de adul%i "er$er(i #n ultimul
deceniu. &bidem, ". 11;
182
prinii i mpovrea". cu alte cu$inte, "entru a se sim%i
2ca cei mari4.
A;
+in "unct de $edere "astoral, co"ilul trebuie s! se
afle #ntr-o continu! aten%ie a "reotului. Acesta din urm!
"oate s! de$in! realmente un 2"!rinte4 substitut al
"!rin%ilor denatura%i care uit! s!-(i hr!neasc! co"ilul cu
cel mai eficient nutriment "osibil: draostea matern! (i
"atern!. :n acest caz, "rintr-o rela%ie de a"ro"iere de
familia cu "robleme, "reotul "oate de$eni un 2membru4
s"ecial al acesteia, ata s! inter$in! #n momentele
critice, #n$!luind #n iubirea di$in! co"ilul care este
"ri$at de aceasta "rin neli3en%a sau incon(tien%a
"!rin%ilor.
Canonul 2E <Canoanele :fntului 6oan
)&untorul?: copiii pn#rii nu pot f
clerici
KB
Copilul de se va pn#ri de cineva s
nu intre n preoie. Cci dei acela din cau*a
nevrstniciei nu a pctuit dar vasul s-a
sfrmat i netre(nic s-a fcut pentru sfnta
slu&(. 6ar dac pe coapse a primit
scur#erea canonisindu-se potrivit nu se va
opri s se aduc la preoie.
A;
2= educa%ie se-ual! autentic!, care s! informeze co"ilul asu"ra "ericolului "edofilei, este cea mai bun profila&ie
"*n! ce minorii se $or (ti sinuri a"!ra. :n cazul unui 2incident4, este de dorit s! nu fie dramatizat, "entru a nu
traumatiza mai mult co"ilul. 6! nu uit!m fa"tul c! o seducie su'erit n copilrie din partea unui pedo'il, nu trebuie
considerat o catastro' iremediabil: chiar dac! rscolete lumea emotiv a minorului, nu determin! nicidecum #n
mod iremediabil un com"ortament "er$ers de $iitor al acestuia4, &bidem, ". 11;.
A4
Arhid. Prof. dr. Ioan D. Floca, &dem, ". 411.
18;
1. Sa%ismul E 5oca'ia %e criminal
Termenul este "reluat du"! autorul romanelor
marchizului francez +onatien Al"honse de 6ade '1A40-
1814), #n care sunt "o$estite istorii de o rar! $iolen%!
se-ual!. Aceast! "er$ersiune afecteaz! #n s"ecial se-ul
masculin (i este caracterizat de dorina nsoit de
plcerea se&ual de a face s sufere n sens fizic i
moral obiectul se&ual. 9neori "l!cerea se na(te din
re"rezentarea fantastic! a "ro$oc!rii suferin%ei, sadicul
mul%umindu-se cu fantezii. 9neori #ns! necesit! o
ac%iune real! cu un "artener, "e care sadicul #l su"une la
acte $iolente, a3un*nd "*n! la omucidere 'fa"t
demonstrat de cazurile de delic$en%! sadic! "e care
istoria criminoloiei le #nreistreaz!).
*n timpul dezvoltrii psiho(afective normale
ncrcturile agresive sunt neutralizate de cele erotice
amestec'ndu(se cu acestea. %ac cauze
circumstaniale deranjeaz aceast fuziune a
instinctelor primare impulsul erotic i cel distructiv se
disociaz. %ac deci instinctul distructiv al copilului
nu este sublimat i nu se integreaz n se&ualitate se
manifest n adult ca perversitate sadic 'o anumit!
doz! de aresi$itate r!m*ne totu(i #n b!rbat #n tim"ul
ra"ortului se-ual normal (i constituie un element
erotizant). Aresi$itatea sadicului se descarc! "e un "lan
"rimiti$, infantil (i $ine actualizat! doar "entru a c!uta
"l!cerea se-ual!.
A5
A5
5iacomo +acVuino, &dem, ". 114.
184
6adicii sunt de obicei "ersoane labile, care au o
sc!zut! e-"erien%! #n $ia%a de rela%ie (i care doar
2stric*ndu-i4 "e al%ii "ot s! com"enseze (i s! anuleze
"ro"riul sentiment de inferioritate. Adeseori trecutul lor
este marcat de un e-cesi$ riorism, care se e-ercit! ca
re"rimare "atoloic! asu"ra instinctului aresi$: tat
tiranic violent mam hiper(moralist perfecionist.
LI
Hi #n cazul acestei "er$ersiuni aciunea pstorului
ar trebuie s fie mai mult profilactic< res"ecti$ ar
trebuie s! se concentreze asu"ra co"ilului tocmai la
$*rsta c*nd este "osibil s! ia na(tere aceast! "er$ersiune.
?o"ilul trebuie a3utat s!-(i st!"*neasc! instinctul
distructi$ (i ie(irile $iolente, "entru ca acestea odat!
sublimate, s! "oat! fi transfiurate. :n cazul "ersoanelor
"entru care aceast! "er$ersiune a de$enit de3a o a doua
natur!, atitudinea "!storului trebuie s! de$in! de3a
"ersonalizat!, res"ecti$ s! ia #n calcul #n mod concret
fiecare caz #n unicitatea (i concrete%ea lui. 6e "oate
ac%iona radual, "roresi$, #n m!sura #n care "ersoana
sau "ersoanele #n cauz! sunt dis"use schimb!rii #n bine.
?. =asoc2ismul E auto8%istructi5itatea %emonic
Termenul de masochism deri$! de la numele
romancierului austriac Ieo"old 6acher-0asoch '18;@-
1875) care "ri$ileia #n nara%iunile sale multe as"ecte ale
acestei "er$ersiuni. 0ceast const n dob'ndirea
A@
2Per$ersiunea sadic! este #nso%it! #ntotdeauna de masochism, deoarece im"ulsul distructi$ care induce indi$idul s!-i
fac! "e al%ii s! sufere, se reflect! (i asu"ra "ro"riei "ersoane, (i #i "ro$oac! im"ulsuri incon(tiente auto-lezioniste, auto-
distructi$e. 6e $orbe(te deci cel mai adesea de sado-masochism4, &bidem, ". 115.
185
plcerii se&uale prin intermediul cutrii formelor de
suferin fizic i moral.
0asochistul #(i orienteaz! "ro"riul instinct aresi$
nesublimat #ns"re sine #nsu(i, diri3*nd adic! im"ulsurile
sadice #m"otri$a "ro"riului 2eu4, #ntr-o combina%ie de
durere (i "l!cere, de "l!cere #n durere. 0ceast auto(
distructivitate incontient este consecina unui 8uper(
)eu+ hipertrofiat sever i tiranic care mpiedic
atingerea plcerii altfel dec't prin suferin.
0asochistul trebuie s! sufere o 2daun!4, "entru a-(i
lini(ti e-ien%ele auto-"uniti$e. urm!re(te "l!cerea, dar
nu "oate s! se bucure de ea din cauza anoasei care s-ar
na(te din e-"erimentarea ei, (i doar suferin%a "are s!
estom"eze aceast! anoas!, eliber*ndu-l de
sentimentele de cul"! care-l "*ndesc (i-l inund!.
Geneza $er5ersiunii. 0oti$a%iile acestei dinamici
incon(tiente sunt frustraiile i represiunile familiale.
:n printe rigid i frustrant 'cel mai adesea mama)
face astfel ca fiul s(i modeleze i concentreze 8uper(
)eu+(l asupra lui nsui i s continue i ca adult s
caute pedeapsa pe care a suferit(o tot timpul copilriei.
0asochistul este adeseori un indi$id "u%in masculin,
care caut! e-"erien%e "asi$o-feminine. uneori caut!
suferin%e doar morale, insuccese sau umiliri, care "ot s!
se concretizeze #n e-"resii ascetice.
AA
AA
+inamica incon(tient! a masochismului este la baza multor boli 'ulcer astric sau duodenal, astm, colit! etc.), zise
2"siho-somatice4, a c!ror $indecare necesit! (i o inter$en%ie "siho-tera"eutic!. 0asochismul este acom"aniat adeseori
de sadism, dar uneori se "oate uni cu e-hibi%ionismul (i cu feti(ismul. &bidem, ". 11@.
18@
(. Aeti#ismul E erotismul 4o"iectual6
:n tim" ce "entru "o"oarele "rimiti$e feti(ul era un
obiect din lemn sau din "iatr! $enerat ca simbol al
di$init!%ii sau for%! a naturii, n psihopatologia se&ual
el se reduce la un obiect sau la un comple& de obiecte
care pentru pervers au o funcie erotizant
independent de persoana care le posed sau le
mbrac.
L4
Feti(istul are o asemenea atrac%ie "atoloic! intens!
"entru obiectul res"ecti$, c! uneori recure la
cle"tomanie sau la acte criminale din dorin%a obsesi$! de
a-l colec%iona. .l este izvor de erotism i are un rol de
protagonist iar nu de obiect intermediar ntre pervers
i partener, care este re"rezentat! (i simultan
#nde"!rtat!.
A7
Aceast! "er$ersiune demonstreaz! #n mod clar lipsa
de maturitate psiho(afectiv a celui stp'nit de ea.
P!storul trebuie s! se ra"orteze la ace(ti indi$izi cu
mult! ri3! "astoral!, "recau%ie (i com"asiune, fiind
con(tient de fa"tul c! ei trebuie s! e$olueze constant
s"re o maturizare "siho-afecti$! la care nu a a$ut ocazia
s! a3un! "*n! #n momentul #nt*lnirii cu "reotul "!stor.
A8
Feti(i(tii, de obicei b!rba%i, "ot fi clasifica%i du"! obiectul "er$ersiunii lor. &-ist! "er$er(i erotiza%i de obiecte
substituti$e femeii, ca part>-doll '"!"u(a de 1@5 cm de #n!l%ime, de material "lastic moale, onflabil!, uzat! #n "ri$at de
unii bolna$i americani). al%ii de obiecte feminine ca ciora"i, "a"uci, len3erie intim! etc.. al%ii de un "articular anatomic,
care #n mod normal nu are $aloare erotizant!, "recum "!rul, m*inile, "icioarele, din%ii etc. %lii n schimb, sunt excitai
sexual de parteneri care pre"int de'ormaii psiho-'i"ice6 "e l*n! aceasta, unii feti(i sunt solicita%i erotic de stimul!ri
olfacti$e aberante. &bidem, ". 11A
A7
Psiholoia consider! c! moti$a%ia incon(tient! a acestei de"las!ri de interes erotic este com"le-ul de castrare care nu
a fost de"!(it. Feti(istul e$it! contactul direct cu femeia, "e care el o consider! castrat! (i cu tendin%! castrant!. Dearea
defensi$! a ra"ortului direct cu femeia are ca efect o acti$itate se-ual! cu "rec!dere auto-erotic!. A"roa"e #ntotdeauna
feti(ismul se acom"aniaz! altor "er$ersiuni.
18A
). CoFeurismul E 4s$iona&ul6 $si2o8$atologic
&ste o "er$ersiune #n care plcerea se&ual deriv
din observarea sau studierea atitudinilor erotice ale
altor persoane. Pentru adolescent este o normal!
e-ien%! instincti$!, nu doar curiozitatea de a cunoa(te
fa"tele se-uale, ci (i de a le $edea. :n cazul #n care este
traumatizat #n satisfacerea acestei e-ien%e, "oate s!
men%in! o patologic curiozitate vizibil i ca adult.
FoXeuristul caut! s! spioneze cuplurile #n tim"ul
ra"ortului se-ual, sau o "ersoan! #n tim" ce se dezbrac!.
#i sunt indiferente "ersoanele, "l!cerea dob*ndit! este
insa%iabil! (i #l e-"une la osteneli (i ne"l!ceri e$idente.
Ac%iunii se-uale i se substituie "ri$itul, deoarece a r!mas
fi-at "e anoasa infantil! a 2scenei "rimare4, "e care a
e-"erimentat-o #ntr-o manier! e-cesi$ de erotizant (i de
traumatizant. ?u aceast! "er$ersiune $oXeuristul caut! #n
mod incon(tient o fortificare a acelei tensiuni infantile
ne-de"!(it!.
0dultul normal prezint o anumit doz de
voMeurism, care se satisface #n "reludiul se-ual, f!r! s!
interfereze cu com"letarea ra"ortului. <eintr! #n schimb
#n "atoloie cazurile "ersoanelor interesate de s"ectacole
de 2strea"tease4 '2s"oliarello4).
*. E92i"i'ionismul E ofensa im$u%ic
Psiho"atoloiei se-uale #i a"ar%ine (i
e-hibi%ionismul, "er$ersiune care "ri$e(te a"roa"e
e-clusi$ se-ul masculin. ?o"ila(ul !se(te "l!cere #n
188
e-"unerea oranelor enitale (i i controleaz aceast
tendin prin intermediul normelor educative.
&-hibi%ionistul, care nu a de"!(it aceast! situa%ie
infantil!, care "rad!, #n schimb, (i la maturitate, la acest
im"uls.
80
Geneza. 0oti$a%ia incon(tient! a acestei "er$ersiuni
este com"le-ul de 2castrare4 ne-de"!(it.
&-hibi%ionistului, #n mod incon(tient, #i este fric! de a fi
castrat, (i trebuie s(i verifice virilitatea prin
e&punerea simbolului esenial al acesteia, e-"un*ndu-(i
oranele "entru a-(i lini(ti anoasa "rofund! ce-l
st!"*ne(te. Prin intermediul reac%iei de fric! "e care o
"ro$oac! #n $ictimele sale, 2s"ectatoare4 de ocazie, care
iau cuno(tin%! #ntr-o manier! barbar! de $irilitatea sa, el
$rea s! se con$in! '#n urma reac%iei lor de roaz!) c! nu
e castrat, dob*ndind astfel o fortificare interioar!. Acest
ti" de "er$ersiune "rezint!, de asemenea, o dimensiune
sadic care se manifest prin a face s sufere victima
ofens'ndu(i pudoarea.
41
Per$ersiunea se "oate manifesta (i la o $*rst!
matur!, du"! c!s!torie. &ste B #n eneral B cazul
2c!s!toriile materne4, cu femei mai #n $*rst! at*t fizic
c*t (i "siholoic, "entru c! de obicei indi$idul
80
2Acest act "er$ers reu(e(te e-trem de dificil s! satisfac! realmente "ersoana #n cauz!: e-"unerea scandaloas! trebuie
re"etat! de nenum!rate ori, de fiecare dat! cresc*nd tensiunea se-ual!, iar orasmul final fiind atins doar "rintr-o auto-
masturbare. Im"ulsul obsesi$ #l determin! "e "er$ers s! re"ete adeseori actele sale, f!c*ndu-l chiar im"rudent4,
5iacomo +acVuino, &dem, ". 117.
81
2&-hibi%ionistul reac%ioneaz! la nesiuran%a "rofund! ce-l st!"*ne(te #ncerc*nd s! o #ns"!im*nteze "e $ictim! de
de"arte, (i se mulumete cu o iubire de la distan deoarece se teme c! un ra"ort se-ual normal cu o "artener! l-ar
"utea castra. +e fa"t, dac victima accept provocarea, acce"t! actul e-hibi%ionist (i se arat! a fi dis"onibil! "entru un
ra"ort se-ual, el nu mai e-"erimenteaz! B #n mod subit B "l!cere, nu acce"t! actul se-ual, din cauza fricii lui de $ain,
"erce"ut ca un oran "ericulos. +e aceea de cele mai multe ori "refer! s"ectatoare tinere, chiar co"ile,
nee-"erimentate4. ?fr. 5iacomo +acVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2, ". 124.
187
e-hibi%ionist este "u%in $iril sau b!rb!tesc. Acesta e$it!
e-hibi%ionismul #ntre cunoscu%i sau familiari, (i "refer!
s! se e-"un! de la o fereastr! sau #n locuri "ublice.
82
&-ist! #n schimb (i un e&hibiionism verbal, care se
manifest! #n a da telefoane altora transmi%*nd fraze
obscene. ?hiar (i a scrie sau a desena obsceniti n
locurile publice are semnifica%ie ostentati$! de
descrcare agresiv= e-hibi%ionistul dob*nde(te o
plcere pervers la g'ndul reaciilor emotive ale
cititorului sau privitorului.
A"roa"e #ntotdeauna e-hibi%ionismul se
acom"aniaz! de narcisismul e&cesiv, deoarece brutala
e-hibi%ie are (i finalitatea de a satisface o nevoie de a fi
sesizat. :n "lus de aceasta, orice e-hibi%ionist este (i un
$oXeur.
:n eneral, cei afecta%i de ti" de "er$ersiuni arareori
a3un la "reot "entru a-(i m!rturisi fa"tele. +ac! o fac, o
fac la o $*rst! la care "er$ersiunile res"ecti$e nu mai
sunt acti$e, (i la care "ersoanele au suferit un relati$
"roces de con$ertire interioar!. P!storului #i re$ine #n
schimb sarcina de a a$ertiza asu"ra neati$it!%ii acestora
tinerii afla%i la #nce"utul e-"erien%elor se-uale.
+. Auto8erotismul mastur"atoriu E 4a5enturi6
erotice imaginare
82
2= anumit! doz! de e-hibi%ionism este "rezent! #n adultul normal, dar se distine de cel "atoloic "entru c! nu este
limitat la oranele enitale, are loc #ntr-un reci"roc consens cu "artenera, (i constituie de obicei un "reliminar al
ra"ortului se-ual. :n femeie a"oi, e-ist! o anumit! tendin%! e-hibi%ionist!, care este satisf!cut! "rin intermediul modei,
care #i "ermite s expun pri ale corpului ei cu un scop po"itiv-erotic #ns!, nicidecum din dorin%a de a-l traumatiza "e
b!rbat4, &bidem, ". 12A.
170
0ul%i "siholoi sus%in c! auto-masturbarea ar
constitui o manifestare normal! #n e$olu%ia "siho-
afecti$! a indi$idului, dar o dat! continuat! la $*rsta
adult!, #n condi%ii care "ermit ra"ortul hetero-se-ual, ar
de$eni o "er$ersiune. :n auto-erotismul masturbator,
numit im"ro"riu 2onanism4, adultul substituie auto-
masturbarea ra"ortului hetero-se-ual normal, (i aceasta
din cauza unei stagnri n evoluia sa psiho(afectiv 'e
$orba de #m"otmolirea #n faza auto-erotic! infantil!).
+iferite moti$e #l determin! s! fu! de hetero-se-ualitate
(i s! se re"lieze "e c!utarea "l!cerii se-uale la ni$el
infantil (i adolescen%ial, #nso%ind auto-masturbarea cu
fantezii hetero-se-uale normale sau sadice.
Factori "recum obiceiul, intensitatea is"itei se-ule (i
$ehemen%a "ro"aandei erotice 'stimuli (i factori
"roduc!tori de tensiune ce fa$orizeaz! #ntr-o mare
m!sur! e-cita%ia se-ual!) "ri$eaz! "ersoana uman! de
con(tiin%a (i libertatea de"lin!. Tradi%ia ortodo-! a "us
accentul "e caracterul nenatural al masturb!rii, care
#ncalc! sco"ul facult!%ilor se-uale, ar!t*nd c! ea este o
"oart! lar deschis! s"re "atimile tru"e(ti.
8;
William
>asil Qion afirm! c! 2cu c*t mai t*rziu a"are c!s!toria #n
societatea noastr!, cu at*t mai mare $a fi dificultatea (i
#nclina%ia s"re masturbare ca form a unei satisfacii
substitutive+. &a este semnul unei se-ualit!%i #n deri$!.
84
8;
F.F. Qeno$sLX, +onvorbiri cu tinerii despre sexualitate, ed. >izantin!, >ucure(ti, 1778, ". 40.
84
William >asil Qion, ,ros i trans'igurare, sexualitate i cstorie, &d. <e#ntreirea, Alba Iulia, 2002, ". 21A.
171
Canoanele =E i == <Canoanele :fntului
6oan )&untorul?: canon pentru mala"ie:
Cel ce a fcut mala"ie BE de *ile se
pedepsete cu mncare uscat "rnindu-se
i n fecare *i fcnd =EE de metanii. 6ar
amestecare cu alii fcnd ca una ce face
mala"ia ndoit primete epitimia artat
pn la JE de *ile.
Canonul F
6ar cel ce s-a ntinat detept find cu
trupul apte *ile se oprete de la
mprtanie cntnd n fecare *i $salmul
DE i fcnd BF de metanii <B +ion. )lex.9 =
)tanasie9 => tim. )lex.?
Canonul =2 <pentru fapte asemenea
mala"iei?
4a primi epitimia ns pentru mala"ie i
ntre femei aceea care s-a srutat i pipit
cu un (r(at dar nu a fost stricat.
JD
1-. Incestul E %esfr>ul in%ecen'ei
6e #n%elee "rin incest raportul se&ual ntre
cons'ngeni. &ste #nt*lnit cel mai adesea #ntre tat! (i fiic!
'tat!l #n acest caz "rezint! ra$e derel!ri "sihice sau
into-ica%ii alcoolice) (i creeaz! #n fiic! ra$e sentimente
de cul"! incon(tiente (i con(tiente, care se manifest!
adeseori #n tendine auto(punitive i depresive pentru
85
Arhid. Prof. dr. Ioan D. Floca, &dem, ". 412.
172
toat viaa. +in "unct de $edere moral este un "!cat
e-trem de ra$, care trebuie tratat cu ma-im! se$eritate.
5ri3a "astoral! const! #n a3utarea fiicei s! se elibereze de
sentimentele de cul"! (i de"resie c!rora le este $ictim!,
iar #n cazul tat!lui, "reotul $a ac%iona conform
conte-tului concret al e$enimentelor.
Canonul >B <Canoanele :fntului 6oan
)&untorul?: osnda mpreunrii ntre frai.
)ceia dintre cei ce au c*ut n incest
care a comis necuviin cu sora sa proprie
dup 4asile cel 0are se exclude pentru =D
ani de la mprtanie. 6ar noi rnduim ca
acesta s se nvredniceasc de
mprtanie dup 2 ani dac n fecare *i
va posti pn seara i va mnca mncare
uscat i va face n fecare *i DEE de
metanii.
Canonul DD <Canoanele :fntului 6oan
)&untorul?: pctuirea cu fica sa
J3
+e va pctui cineva cu fica sa o dat se
pedepsete cu D ani. 6ar dac de mai multe
ori cu 3-K ani mncnd uscat dup a noua
or din *i i fcnd n fecare *i DEE de
metanii.
11. Goofilia E $asiunea animalic
8@
&bidem, ". 41;.
17;
&ste o "er$ersiune rar! care const! #n a a$ea
ra"orturi se-uale cu animalele. Qoofilul este de obicei un
indi$id b!d!ran, incult, adeseori retardat din "unct de
$edere "sihic, care #(i descarc! instinctele se-uale "e
animalele domestice 'bo$ine, suine etc.). >!rbatul are #n
aceste cazuri un rol acti$, #n tim" ce femeia, care alee
cel mai adesea c*inii sau maimu%ele, are un rol "asi$.
Qoofilia "oate s! se manifeste #ntr-o manier!
tranzitorie #n tim"ul tinere%ii, #n indi$izi care au contacte
cotidiene cu animalele '%!rani, ciobani, cresc!tori de
animale etc.) sau #n situa%ii de abstinen%! se-ual! for%at!,
datorat! caren%ei unor contacte hetero-se-uale normale,
"recum #n r!zboi. %evine perversiune constant c'nd
se prefer raportul zoofil celui natural. Hi aceast!
"er$ersiune const! #ntr-un com"ortament de 2re"liere4,
datorat unor conflicte incon(tiente nede"!(ite.
8A
Canonul DF <Canoanele :fntului 6oan
)&untorul?:
+e va pctui cineva de mai multe ori cu
do(itoc avnd i soie se pedepsete cu J
ani iar de nu are femeie i a pctuit o dat
8A
@ecrofilia. Per$ersiune e-trem de rar!, #n care satisfac%ia se-ual! se realizeaz! cu un cada$ru sau #ntr-un conte-t
funerar. Decrofilul, care adeseori face o acti$itate "rin care intr! #n contact cu mor%ii, se masturbeaz! #n "rezen%a
mor%ilor, (i #n cazuri mai rare, "oate realiza contact se-ual cu femeile sau fetele moarte. +ificult!%i de ordin "siholoic
'anoas! "rofund! de castrare) sunt la baza acestei "er$ersiuni.
3o$rofilia. &ste numit! astfel e-cita%ia se-ual! "ro$ocat! de func%ia e-cretorie "ro"rie sau a altora. Per$ersiune
foarte rar! care deri$! dintr-o fi-are infantil! #ntr-o e"oc! foarte "recoce '"rimul sau al doilea an de $ia%!), adeseori
aceasta constituie simptomul unei foarte grave boli mintale. Anumite "reocu"!ri (i interese ciudate "ot tr!da e-isten%a
latent! a acestei "er$ersiuni 'a se $edea #n acest sens discursul 2literar4 al lui 6al$ador +ali des"re -%rta p.rului1 #n
$olumul Qurnalul unui geniu - Cumanitas, >ucure(ti, 2001 - care "e "arcursul a ;5 de "aini '20;-2;8) are #n centrul
aten%iei 2delire intestinale4, declar*nd c! 2mirosurile tru"e(ti au a3uns "entru mine un fel de chestii cu semnifica%ii
liturice...4.
174
sau de dou ori iar de mai mult de trei ori
nu a pctuit se pedepsete pe 2 ani
mncnd uscat dup ceasul al noulea din
*i i fcnd 2EE de metanii. )ceste epitimii
le va primi i femeia care a pctuit cu
do(itoc.
JJ
3oncluzii
?ercet!rile "siholoice e$iden%iaz! fa"tul c!
"er$er(ii "rezint! #ntotdeauna un 2eu4 slab, "asi$, f!r!
ini%iati$!, cu li"s! de sim% al realit!%ii, cu o insuficient!
sublimare a instinctelor infantile, cu sc!zute sentimente
de cul"!, adeseori insuficient con(tien%i de "er$ersiunea
lor, chiar dac! #n mod con(tient manifest! o anumit!
"udoare social!.
Perversul J din cauza unor incidente sau traume
de natur psihologic (influene educative negative
familiale sau sociale) J nu a ajuns o maturitate psiho(
afectiv sau a a3uns-o #ntr-o form! "recar!, doar
a"arent!, care n urma traumelor psihologice poate
regresa n adult la acele forme de instincte pariale
primitive care au oferit n trecut o satisfacie sigur.
0oti$a%iile incon(tiente ale "er$ersiunilor nu
cores"und doar im"ulsurilor instincti$e infantile,
deoarece e-ist! o hi"ertrofie a unui instinct "ar%ial care
se substituie unei se-ualit!%i interale a adultului. :n "lus
de aceasta, mai multe dinamici "rofunde "ot s!
88
Arhid. Ioan D. Floca, &dem, ". 41@.
175
determine o "er$ersiune, deoarece fiecare indi$id la
$*rsta e$oluti$! reac%ioneaz! #ntr-o manier! diferit! la
situa%ii traumatice diferite.
Perversiunile nu sunt fructul unor opiuni
voluntare (i adeseori sunt sim"tomele unei "siho-
ne$roze, deoarece, dac! indi$idul normal este diri3at de
"ro"riile im"ulsuri normale s"re un ra"ort hetero-se-ual
matur, "er$ersul are im"ulsuri anormale "e care nu le
"oate satisface dec*t #ntr-un mod anormal. &l a
actualizat #n mod incon(tient un mecanism defensi$, care
s-a structurat "atoloic de-a lunul dez$olt!rii sale
"siho-afecti$e, (i care #i consimte s!-(i descarce
instinctele doar #n "er$ersiune.
87
8pecific perverilor este i diminuarea capacitii
lor sociale n familie i la munc nu doar ca o reac%ie
neati$! a mediului ce-i #ncon3oar!, dar (i din cauza
imaturit!%ii lor intrinseci. :neori capacitile lor
intelectuale i culturale pot s fie mai mari fa de
norm pentru a compensa incontient deficitul psiho(
afectiv sau cantitatea de munc! realizat! "oate s! fie
mai mare "entru a neutraliza #n mod auto-"uniti$
sentimentele "rofunde de cul"! are acestora.
Frec$en%a mai mare cu care #nt*lnim "er$ersiunile
masculine se e-"lic! "rin su"erioara intensitate cu care
sunt tr!ite traumele de ace(tia. 5ra$itatea "atoloic! a
"er$ersiunilor este #n ra"ort cu ni$elul de maturizare
87
6"ecific diferitelor "er$ersiuni este tensiunea "aro-istic! care #i obli! "e ace(ti imaturi s! re"ete actul "er$ers
deoarece sunt "olariza%i "e "l!cerea "reliminar! ra"ortului se-ual (i nu gsesc adevrata satisfacie tipic raportului
se&ual normal. ?hiar dac! a3un orasmul de"!(ind conflictele interne (i $icisitudinile e-terne, senza%iile lor libidonale
sunt minore. ?fr. 5iacomo +acVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2, ". 1;5.
17@
"siho-afecti$! a3uns de cel bolna$. Frontierele dintre
normalitate se-ual! (i "er$ersiune sunt foarte labile,
"recum cele dintre boal! (i s!n!tate, fiind condi%ionate
de diferitele medii (i structuri sociale #n care indi$idul
tr!ie(te.
70
9(oare urme de tendin%e "er$erse sunt "rezente #n
orice indi$id matur, ca urmare e "ersisten%ei unor
tendin%e instincti$e infantile, deri$ate din anumite faze
ale dez$olt!rii sale. :n tim"ul "reludiului, adultul hetero-
se-ual cu "artenera "otri$it! "oate satisface acte cu
valene imature perverse dar ntruc't acestea nu sunt
scopuri n ele nsele, nu e-clud o #ncheiere natural! a
ra"ortului afecti$-se-ual. Totu(i aceste framente de
imaturitate nu sunt definite (i oranizate ca #n "er$er(i,
adic! nu sunt "re"onderente (i ca"abile de a #nde"!rta
indi$idul de la finalitatea biologic a procreaiei.
,1
Du trebuie deci s! fie izolat "er$ersul, este necesar
#n schimb s! e$it!m a-l face s! a3un! astfel. +is"re%ul,
ostracismul sau stimularea (de c'iva ani perversiunile
au ieit din domeniul psiho(patologiei i intereseaz
comerul industrial) "e care societatea #l re$ars! asu"ra
"er$er(ilor nu le fa$orizeaz! re-interarea #n societate ci
70
Anumite "ractici "er$erse "recum homose-ualitatea, sadismul etc., frec$ent #nt*lnite la unele "o"ula%ii "rimiti$e
'triburi din Doua 5uinee, Australia ?entral!, 0aroc, Indonezia), sunt tran"itorii n de"voltarea psiho-sexual a
individului (i nu #l frustreaz! de o ulterioar! acti$itate se-ual! normal! (i matur!. re"rezint! #n schimb un sistem de
virili"are a adolescenilor e-"rim*nd radul de maturitate al acestor societ!%i, r!mase infantile sub multe as"ecte. ?fr.
5iacomo +acVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva, ed. >orla, Torino, 17A2, ". 140.
71
+eoarece dez$oltarea "siho-afecti$! a co"ilului "oate trece "rin diferite faze care cores"und diferitelor "er$ersiuni
ale adultului, din aceast! dinamic! #(i trae oriinea intoleran%a $iolent! fa%! de "er$ersiuni manifestat! de mul%i
indi$izi "rin condamnare "ublic! (i militantism, din cauza fricii incon(tiente de a nu fi contaia%i ei #n(i(i 'condamn!
deci $iolent (i $irulent "ro"riile $alen%e imature). ?ondamnarea "e care o face o societate fa%! de "er$ersiuni re"rezint!
deci o 'orm de auto-aprare. +e3a Freud afirma B d*nd un e-em"lu B c! "ersoanele cele mai ostile fa%! de
homose-uali sunt acelea care au o mai mare tendin%! incon(tient! s"re homose-ualitate: condamn! deci "e ace(tia ca
urmare a unei reac%ii de a"!rare aceia care au o doz! mai mare de homose-ualitate latent!, &bidem, ". 141.
17A
le m!resc izolarea. Aceast! strateie nu contribuie deloc
la #nfruntarea (i rezol$area "roblemei acestor bolna$i,
care sufer ntruc't se simt e&clui de la unul din
raporturile umane cele mai semnificative< acela dintre
un b!rbat (i o femeie.
+eoarece "er$ersiunile de"ind de e-"erien%e
infantile (i deoarece "er$ersul stabile(te un ra"ort inter-
"ersonal bolna$ cu ceilal%i semeni, care deri$! dintr-o
rela%ie re(it! cu "!rin%ii, doar o educaie psiho(afectiv
a fiilor poate s fie o aciune preventiv i eficace
mpotriva perversiunilor (i c!l!uzire chiar din fraed!
"runcie "entru canalizarea eneriei instinctuale s"re o
s!n!toas! maturizare "siho-afecti$!.
Pentru o igien mintal
- Psihodinamica lui ,ros (i a lui )anatos-
Primul stadiu de e$olu%ie al lui &ros este acela
autoerotic, care #nce"e de la na(tere la @ ani fiind
caracterizat de ca"acitatea de a dob*ndi "l!cerea "rin
stimularea senzorial! a "ro"riului cor". Are loc #n 3urul
unor zone ale cor"ului #n care co"ilul !se(te e-cit!ri
senzoriale: zona oral!, anal! (i enital!. :n aceast!
"erioad! este "rezent! (i orientarea hetero-erotic!, ca
transferare (i dislocare a afectelor asu"ra "ersoanelor
a"ro"iate, #n mod s"ecial "!rin%ii: de la ; la @ ani c*nd B
consider! "siholoia B co"ilul "rezint! un interes
afecti$o-se-ual #ns"re "!rintele de se- o"us, (i o anumit!
178
ri$alitate fa%! de cel de acela(i se-. &ste $orba #ns! de o
iubire interesat ntruc't copilul iubete obiectul din
afara sa nu )pentru el nsui+ ci pentru satisfacia pe
care i(o poate oferi. &ste de fa"t eocentric (i narcisist.
+u"! @ ani, iubirea fa%! de al%ii se manifest! #ntr-o
form! socializat!: b!iatul, dincolo de rela%iile cu "!rin%ii,
caut! ra"orturi afecti$e cu cei de $*rsta lui, cu
comunitatea, cu societatea care #l #ncon3oar!. :n acest
stadiu de iubire socializat! predomin nc interesul
personal dar este vorba totui de o socialitate
egocentric.
De afl!m deci la o $*rst! de fortificare a propriului
)eu+ (i a identit!%ii co"ilului. Ia aceast! $*rst!, ar fi o
mare eroare "astoral! s! i se "retind! co"ilului un
com"ortament de iubire 2oblati$!4, de iubire
dezinteresat! a celuilalt, #ntruc*t acest lucru ar a$ea
efecte neati$e #n "erioada ulterioar! a $ie%ii sale. &ste
"erioada de fortificare a 2eu4-lui s!u interior, (i deci
"rinci"ii ca 2renun%area la sine4, 2iubirea a"roa"elui4
etc., sunt #n%elese de co"il #ntr-o manier! e-trem de
reducti$!.
=rientarea afecti$! s"re 2al%ii4 se concretizeaz!
odat! cu adolescen%a: t'nrul pierde individualitatea
egocentric i egoist pentru a trece la o
individualitate social. Ias! din 2sine4 "entru a
transforma ra"ortul cu un 2altul4 #ntr-o rela%ie altruist!,
s"ecific! adultului: este stadiul iubirii oblati$e.
72
72
&$olu%ia lui &ros se actualizeaz! "rin intermediul unei raduale (i "roresi$e "erfec%ion!ri a acestui instinct "rimiti$
(i cores"unde atinerii unei ca"acit!%i de iubire oblati$!, "rin intermediul unei "ar%iale deta(!ri a subiectului de sine
177
6tadiul iubirii absolute nu e-clude ra"orturi inter-
"ersonale, "recum cel al iubirii oblati$e nu #l e-clude "e
+umnezeu. nu constituie o contradic%ie cu $ia%a
con3ual!, ci un stadiu de evoluie psiho(afectiv
superioar. ?!s!toria (i celibatul nu sunt deci #n
antaonism, ci sunt dou! stadii distincte ale dez$olt!rii
"siho-fizioloice at*t ale indi$idului care are o acti$itate
afecti$o-se-ual!, c*t (i a aceluia care tr!ie(te #ntr-o
com"let! castitate, c*nd aceste situaii sunt determinate
nu de motive nevrotice ci de opiuni derivate dintr(o
maturitate psihologic.
0utentica castitate este de fapt realmente o
harism, ce$a acce"tat cu #ntreaa fiin%! (i nicidecum o
consecin%! a unei im"uneri 3uridice '"recum #n dre"tul
canonic romano-catolic "ri$itor la sacerdo%iu), a unei
dis"re%uiri sau a unei fui de se-ualitate: este ultima
eta"! a unei dez$olt!ri "rofunde, o iubire mult mai
oblati$! dec*t cea con3ual!.
1. Primul stadiu al e$olu%iei aresi$it!%ii este acela
autodistructiv. ?oincide cu faza oral! '"rimul an de
$ia%!) #n tim"ul c!reia co"ilul are ca tendin%! satisfacerea
imediat! (i obedien%a necondi%ionat! la "rinci"iul
"l!cerii, manifest*nd o aresi$itate "rimiti$! (i $iolent!
nu doar s"re obiectele e-terioare, ci (i #ns"re sine
#nsu(i.
7;
#nsu(i, ra%ie unor sublim!ri mai mult sau mai "u%in con(tiente. = ulterioar! (i su"erioar! sublimare a &rosului B care s-
ar "utea denumi stadiul iubirii absolute 3 le realizeaz! #ntr-o e&presie e&clusiv spiritual= este nivelul dificil de a fi
ajuns al unei sntoase i echilibrate cuceriri a fazelor precedente. ?ores"unde fecioriei consacrate, celibatului
sacerdotal (i reliios, dedic!rii (tiin%ei sau "roblemelor sociale, renun%*nd la o $ia%! se-ual!. &bidem, ". 70
7;
?fr. 5iacomo +acVuiono, op. cit., ". 145.
200
2. 9lteriorul stadiu este acela posesiv, care coincide
cu faza anal! 'al doilea an de $ia%!), #n tim"ul c!ruia
co"ilul tr!ie(te ra"ortul cu adul%ii acce"t*ndu-i "entru c!
#l ratific!, refuz*ndu-i c*nd este frustrat, cu acelea(i
modalit!%i "e care le actualizeaz! "ri$itor la con%inuturile
intestinale, #n care !se(te sentimente de "l!cere fie c*nd
le elimin!, fie c*nd le re%ine.
;. 6uccesi$ul stadiu de aresi$itate este competitiv,
de la ; la @ ani, coincide cu faza falic!. :n aceast!
"erioad! co"ilul se confrunt! #n ra"orturile cu al%ii cu
sentimentul ri$alit!%ii, al com"eti%iei (i al cuceririi.
74
4. 9ltimul este stadiul aresi$it!%ii enitale, care
intereseaz! adolescen%a (i $*rsta matur!. Inter$ine
fuziunea dintre instinctul afecti$ (i cel se-ual (i aresi$:
Tanatos se une(te cu &ros, se sublimeaz! de$enind
constan%!, ini%iati$!, autosiuran%!, res"onsabilizare (i
ca"acitate de colaborare.
75
&$olu%ia instinctului aresi$, "recum aceea a lui
&ros determin! #n om un traseu ascendent: de la o form!
"rimiti$!, distructi$!, se trece, "rin intermediul
mecanismelor incon(tiente de sublimare la ca"acit!%i
constructi$e (i "oziti$e.
7@
?o"ilul, de-a lunul co"il!riei (i adolescen%ei,
e$olueaz! de la un stadiu aresi$ "osesi$ la unul oblati$,
de la de"enden%! la autonomie, de la eocentrism la
socializare. Totu(i fazele e$oluti$e ale lui &ros (i
74
&bidem, ". 14@.
75
&bidem, ". 14A.
7@
9n chirur de e-em"lu, "oate s! fi fost condi%ionat #n aleerea sa "rofesional! de o moti$a%ie aresi$! unit! cu
sentimente oblati$e, altruiste. $*n!toarea, a c!rei finalitate este uciderea, re"rezint! o sublimare a aresi$it!%ii.
201
Tanatos "ot s! nu urmeze aceast! dinamic!, deoarece
fi-!ri, de$ia%ii (i rerese din fazele "recedente "ot s!
determine "rezen%a unor caracteristici imature ale
"ersonalit!%ii adultului. Du este $orba #n mod necesar de
o imaturitate lobal!, care in$este(te #ntre
com"ortamentul, ci de sectoare de imaturitate #n
straturile "rofunde ale "ersonalit!%ii, adic! #n tendin%e
afecti$e (i aresi$e. 9 blocare a adultului ( de e&emplu
( n starea auto(erotic poart la un infantilism
afectiv la dorina nsetat de a dob'ndi iubire i
admiraie la dificulti n raporturile afectivo(se&uale
mature la instrumentalizarea partenerului.
:nce"*nd de la na(tere, indi$idul se !se(te #n
conflict #ntre sentimente de iubire (i sentimente ostile (i
tocmai de"!(irea acestui conflict marcheaz! maturitatea
"siholoic!. &ste matur dac! a interat tendin%ele sale
instincti$e, f!r! s! le re"rime #n mod incon(tient. Pentru
aceasta este necesar s! aib! #n tim"ul co"il!riei o relaie
valid cu am'ndoi prinii a cror datorie este nu de a
accentua n mod patologic reprimarea tendinelor
instinctive i ce a favoriza evoluia i sublimarea lor.
,L
Trebuie, #n "lus de aceasta, s! nu se confunde
aresi$itatea cu ostilitatea, "entru a se e$ita s!
reac%ion!m aresi$ 'adic! ostil) fa$oriz*nd re"rimarea
acestui instinct, #m"iedic*ndu-i necesara interare,
#ncura3*nd #n acest mod "asi$itatea. 5u toi prinii simt
7A
0aturizarea afecti$o-se-ual! nu se ob%ine cu hi"er-"rotec%ie sau cu autoritarism '"re$en%ie, dis"re% sau fu! de
se-ualitate), ci fa$oriz*nd interarea licit! cu se-ualitatea "entru a achizi%iona $irilitatea sau feminitatea (i "re$enind
interarea ilicit!, cu educarea s"re res"onsabilitate, sacrificiu, control al "ro"riilor instincte. &bidem, ". 71
202
necesitatea de a favoriza mpreun cu sntatea i
dezvoltarea fizic i dezvoltarea psihic a copiilor:
adeseori neli3eaz! "unerea #n $aloare a factorilor "sihici
(i recunoa(terea normelor esen%iale ale iienei mintale.
#ectur5
Licit #i ilicit< moralitate #i $er5ersiune !n 5ia'a
con&ugal
+*
Prezent!m un scurt dialo din $olumul -&l sesso nel
con'essionale1, a"!rut #n Italia, #n anul 17A;. Folumul
"rezint! o serie de dialouri duho$nice(ti din tim"ul
s"o$edaniei. &ditorii $olumului au fost foarte critici la
a"ari%ia c!r%ii, acuz*nd fa"tul c! >iserica nu ar a$ea o
"ozi%ie foarte clar! #n "ri$in%a frontierelor dintre ceea ce
este licit (i ilicit #n $ia%a con3ual!. ?u alte cu$inte,
>iserica ar fi relati$ist! la acest ca"itol, "reo%ii din Italia
a$*nd "ozi%ii diferite fa%! de "robleme identice "use de
credincio(i.
Preotul: P.. Femeia care se s"o$ede(te: F.
(. !e c.t timp nu v-ai mai spovedit8
C. +am de patru luni...
(. +u ce ai mai greit ntre timp8
C. Nu tiu... dar mi se pare c mai nou soul meu i-a
pierdut interesul 'a de mine... Nu tiu ce a putea s
78
Preluat (i "relucrat din $olumul: -&l sesso nel con'esionale1 ed. 0arsilio, Pado$a, 17A;, ". 11A.
20;
'ac... poate pentru c sunt puin cam retras n
raporturile conjugale, nu tiu... % vrea s tiu ce am
voie s 'ac... ce este licit...
(. &-ai dat vreun motiv soului s se ndeprte"e de
dumneavoastr, i-ai re'u"at ceva8
C. Nu, nu... eu am 'ost tot timpul normal. /ns, poate...
tii... eu sunt o 'ire timid, i nu tiu, poate ar trebui s
iau iniiativa i s 'ac anumite lucruri... nu tiu bine.
Aiserica permite anumite lucruri8
(. !a, n special dac este vorba despre salvarea
cstoriei. )rebuie s 'ii mai a'ectuoas, mai expansiv
n anumite momente... %i re'u"at vreodat obligaiile
conjugale sau nu8
C. Nu, nu, dar la nceput poate am e"itat, m ruinam...
ns acum, mi se pare... pot s-mi deschid su'letul, nu8
(. !esigur... cred c nu este lucru mai 'rustrant pentru
un so n cstorie dec.t s nu simt nici o participare a
soiei... !eci i dumneavoastr trebuie...
C. Nu pot s "ic c-mi displace, dar am un sim al
pudorii...
(. %m neles. Nu trebuie s credei c acest sim al
pudorii nu-i place soului. !ar trebuie s participai la
actul conjugal. %sta nu nseamn c trebuie s-l cerei
dumneavoastr soului...
C. !ar eu... uite... e destul timp de c.nd el nu...
(. )rebuie s tii c e bine s investii e'orturi n
aceast direcie nu numai n acel moment, ci ntreaga "i,
de diminea chiar... %i neles doamn8 )rebuie s 'ii
204
mai linitit... !e diminea s v aranjai, s v 'acei
'rumoas...
C. *ie mi-e 'ric c i-a gsit vreo alt 'emeie...
nelegei8
(. !e acest lucru v vei da seama mai t.r"iu, dac
aceast rceal va continua. G nu-i 'acei n schimb
scene de gelo"ie de-acum...
C. Nu, aceasta nu. % vrea n schimb s tiu dac pot
ncepe s...
(. G-i tre"ii interesul...
C. !ac pot 'ace unele lucruri cum am v"ut la
televi"or...
$. )r tre(ui s v controlai modul de a v
m(rca s nu-i ne#li&ai pre*ena (ine; :
fi tot timpul ele#ant atr#toare altfel el
va f tentat s priveasc dup altele. /i
lucrurile cele mici dincolo de actele f*ice l
fascinea* pe (r(at.
C. ,u a vrea s tiu dac atunci c.nd suntem numai noi
doi, seara t.r"iu, pot s m apropii de el, s caut s...
(. !esigur.
C. !ar dac iau iniiativa nu este pcat8
(. NuJ !ar cine v-a "is una ca asta8 (recum ia iniiativa
brbatul, doamn, la 'el i 'emeia poate s o 'ac. Nimic
nu inter"ice ca mplinirea datoriei conjugale s o
provocai dumneavoastr.
C. 7tii, dintotdeauna eu mi-am inter"is anumite jocuri
pentru c mi se preau, s "ic aa, imorale... ... ... .
205
6ubiecte "ro"use "entru e-amen:
1. ?aracteriza%i din "ers"ecti$! "siho-"astoral!
un anumit ti" de "er$ersiune se-ual!.
2. &-"une%i din "unct de $edere "siho-"astoral
eneza "er$ersiunilor se-uale.
;. Puncta%i sintetic fazele "siho-se-uale ale
e$olu%iei unui indi$id din co"il!rie la
maturitate.
4. +in e-"erien%a $oastr! de "*n! acum 'ceea
ce a%i $!zut #ntr-un film, ceea ce a%i #nt*lnit
mai mult sau mai "u%in accidental) "relua%i (i
analiza%i din "unct de $edere "siho-"astoral
un caz macrosco"ic de "er$ersiune se-ual!.
20@

). 3urs $astoral %e 4onestitate< cu5io#ie #i "un
sim'6
*nelepciunea
ne mpiedic s judecm dup simple aparene
s credem tot ce auzim
s facem tot ce putem
s spunem tot ce tim
20A
i s cheltuim tot ce avem.
<xenstierna, <efl. 41;
I. ?om"ortamente d!un!toare dialoului "astoral
?omunicarea dintre "ersoane "oate fi condi%ionat!
neati$ de "rezen%a unor obstacole sau im"edimente de
natur! "siholoic!, legate de realitatea psiho(emotiv i
social a persoanelor implicate #n dialo. Pentru a
fa$oriza (i a dez$olta o comunicare clar!, coerent! (i
facil!, este necesar s! reducem la minim (i s! elimin!m
factorii "siholoici neati$i. 6e im"un anumite strategii
de comportament alternative, care, chiar dac! uneori nu
elimin! com"let obstacolul, consimt o bun! comunicare
#ntre interlocutorii dialoului "astoral.
/elaia pastoral este una comunicativ prin
e&celen. P!storul are de comunicat interlocutorului s!u
nu doar un mesa3 2cu un con%inut informa%ional4, ci 2o
stare a inimii4, o stare de suflet. Pentru aceasta este
absolut necesar s! cunoasc! mecanismele interioare ale
psihicului uman. 9rice conduit comportamental
trebuie privit sub aspectul dimensiunii ei
comunicative. =mul, "un*nd #n a"licare anumite
com"ortamente, comunic altuia sau altora nu doar un
coninut teoretic, ci i consideraia pe care o are despre
sine nsui i pe aceea pe care o are despre altul. ?hiar
dac! orice eneralizare este su"us! riscului de a neli3a
situa%iile concrete, $om #ncerca s! analiz!m
com"ortamentele care #n rela%iile inter-"ersonale
208
ac%ioneaz! #n mod neati$, com"ortamente ce odat!
identificate (i analizate, "ot fi modificate. Toate aceste
com"ortamente sunt e-trem de "ericuloase #n cazul #n
care sunt "use #n act de un "reot, #ntruc*t au ca"acitatea
de a degrada dialogul pastoral la nivelul unei discuii
banale ntre doi indivizi, "reotul "ierz*ndu-(i
demnitatea nobil! de c!l!uzitor duho$nicesc a
interlocutorului s!u.
77
1. .gocentricul
:n%eleem "rin eocentrism atitudinea aceluia care
tinde s vorbeasc e&trem de mult despre sine
conduc*nd orice subiect de discu%ie s"re sine #nsu(i (i
s"re situa%ia concret! a lui. 0esa3ul care $ine comunicat
#n mod im"licit "rintr-un astfel de com"ortament este de
ti"ul: 1&u sunt "ersoana cea mai im"ortant!. tu nu meri%i
considera%ia "e care #n schimb o merit eu1, cre*nd #n
interlocutor un sentiment de 'rustrare, de re'u", uneori
de in'erioritate, cu succesive tendine de de"agregare a
relaiei. Indi$idul care $orbe(te "rea mult des"re sine
comunic! de fa"t un fel de nevoie continu de a fi luat
n consideraie, fa"t ce "oate tr!da com"le-e de
inferioritate, insecuritate, neada"tare, sau de"resie.
Atitudinea eocentric! este d!un!toare #n orice ti" de
rela%ie (i #n mod s"ecial #n cea "astoral!.
77
A se $edea $olumul lui 6tefano 0ambriani, #a comunica"ione nelle rela"ioni di aiut"o, ed. ?ittadela, Assisi,
1774, cu "rec!dere "ainile 80-112.
207
!. $aciturnul
&ste com"ortamentul celui care se mulumete s
realizeze intervenii verbale puine i esenializate
adeseori doar ca rspuns la provocri e&plicite. &l se
izoleaz! de mediul #n care tr!ie(te (i "une obstacole
subtile unei e$entuale ana3!ri #n rela%ii inter-"ersonale.
?om"ortamentul acesta B ca de altfel toate celelalte
com"ortamente analizate aici B "oate s! fie doar
momentan, consecin%! a unor situa%ii tem"orare "e care
indi$idul le tr!ie(te 'de e-em"lu: a se !si #ntr-un
conte-t nou, cu oameni necunoscu%i, sau a a$ea *nduri
(i "reocu"!ri de "referat a le "!stra #n intimitate) sau
"oate fi o stare eneral! a s"iritului s!u. :n acest din
urm! caz, se im"une o riuroas! munc! de analiz! de
sine (i de auto-corec%ie.
". Kimbutul
Iimbut este acela care $orbe(te a"roa"e #n continuu,
fiind im"osibil de st!$ilit, adesea o"rindu-l "e altul
"entru a se "utea e-"rima el (i inor*nd toate semnalele
care-i sunt trimise de al%ii #n #ncercarea lor dis"erat! de
a-l o"ri din insistentul su monolog. Adeseori limbutul,
dac! "ri$im lucrurile din "ers"ecti$a subiectului
discursului B "ierde firul loic al discu%iei sale. &l "oate
chiar s! a3un! s(l )paralizeze psihologic+ pe cellalt
s(l anihileze complet. Interlocutorul, la r*ndul lui, se
simte acostat i agresat de limbut, "oate s! aib! clare
st!ri de oboseal! fizic! (i "sihic!, (i astfel dore(te B
210
ine$itabil - s! "un! ca"!t c*t mai re"ede dialoului (i
a"oi rela%iei.
?om"ortamentul limbutului "oate fi #ns! doar
tem"orar, ca urmare a ne$oii de a-(i desc!rca stresul, sau
"entru a com"ensa situa%ii momentane de dificultate la
ser$iciu sau #n familie. :n ciuda a"aren%elor, acest
com"ortament demonstreaz! o redus! "osibilitate sau
ca"acitate de e-"resi$itate (i de comunicare #n eneral.
Poate s! fie (i o atitudine cronic, ce se dez$olt! "e un
substrat similar celui al eocentricului: complex de
in'erioritate, nesiguran de caracter, di'iculti n
n'runtarea relaiilor cu alii, depresii mascate etc. Ia
toate acestea limbutul r!s"unde 2ascunz*ndu-se4,
"roduc*nd fluvii de cuvinte ce au drept scop mascarea
propriilor probleme i ndeprtarea posibilitii ca un
alt individ s intre n propriul univers interior. Hi
limbu%ia trebuie cu mult! "recau%ie e$itat! #n rela%ia
"astoral!, din moment ce foarte u(or enereaz! 2fua4
celuilalt, #i limiteaz! ini%iati$ele (i #i anuleaz
participarea la dialog.
?. :moristul
:n eneral, umorist este cel "reocu"at de a "ro$oca
r*sul sau sur*sul altora. #n cazul nostru, se #n%elee "rin
umorism comportamentul celui care cu prea mult
frecven i n mod premeditat transform sau ar vrea
s transforme comunicarea proprie i a altuia n ocazii
pentru a crea momente de spirit. 9morist este acela
211
care #n rela%iile normale demonstreaz! o tendin%!
e-cesi$! s"re a sublinia un as"ect umorist #n subiectele
"e care el #nsu(i sau al%ii le trateaz!.
:n o"tica #n care #l analiz!m noi, umorismul nu
trebuie #n%eles ca acea calitate - at.t de apreciat - de a
se arta simpatic. ?hiar (i aceast! tendin%! "oate de$eni
obositoare (i deran3ant!. 9morismul constituie un
obstacol #n comunicare "entru c! cel!lalt
e-"erimenteaz! un fel de devalorizare a ceea ce zice '(i
deci im"licit a lui #nsu(i). Aceasta este cu at*t mai
$alabil cu c*t conversaia poate s se axe"e pe
argumente ce au de-a 'ace cu su'erina, sau cu
"roblemele dramatice, de diferite ti"uri, ale "ersoanei. :n
acest caz, a face uz de ironie este cu ade$!rat d!un!tor:
umoristul orienteaz! s"re ce$a ridicol ceea ce "entru
interlocutor nu este deloc astfel, (i dre"t urmare acesta
se simte ne#n%eles, neacce"tat, sau chiar ridiculizat.
:n acest ti" de ra"ortare la cel!lalt nu se !se(te
em"atia (i comuniunea care #n situa%iile de suferin%! sunt
absolut necesare (i benefice. 9moristul, "rin aceast!
modalitate de relaionare, im"licit determin! #n al%ii
construc%ia unei imaini limitate (i defa$orizante lui. +e
obicei este perceput ca un individ superficial, inca"abil
s! #nfrunte "roblemele de "rofunzime. +re"t consecin%!,
nu este luat #n calcul sau este e-clus din dezbateri atunci
c*nd acest lucru se demonstreaz! necesar 'de e-em"lu,
#n cadrul unui ru", c*nd se ia o decizie im"ortant!, sau
c*nd se discut! un subiect delicat (i com"le-). 9moristul
212
"oate #n "lus s! fie "erce"ut ca insensibil sau neserios,
mai ales dac!-(i e-teriorizeaz! umorismul #ntr-un
conte-t ino"ortun.
3eea ce st n spatele comportamentului
umoristului este n realitate o dezvoltare anormal a
personalitii sale care se traduce ntr(o incapacitate
de relaionare ntr(o manier specific adultului.
9morismul are deci semnifica%ia unei strategii de
aprare, ra%ie c!reia individul e&pune din sine doar o
parte parte care este mai superficial i mai puin
vulnerabil, cea care B #n a"aren%! B "are mai "l!cut!
altora, cea care de fa"t faciliteaz cel mai mult
detaarea i ne(angajarea. Acest com"ortament "oate
constitui (i o strateie de ti" reacti$, adic! o mascare a
unor triri i situaii de ne'ericire, insatis'acie
existenial i su'erin psihic. 9moristul "are s! fie
determinat, #n acest e-cesi$ com"ortament al s!u, de o
)foame+ de acceptare, consideraie i recunoatere,
creia i sub"ist 'rica incontient de excludere i
marginali"are (precum i complexe de in'erioritate. *n
orice caz comportamentul e&cesiv umoristic
acioneaz n direcia limitrii relaiei pastorale
ntruc't aproape ntotdeauna se oprete la un nivel
superficial evit'nd o angajare emotiv real i
profund.
1. ;alsul
21;
3omportamentul de falsitate const n a prezenta
altora o realitate ine&istent cu intenia e&plicit sau
implicit de a o face s fie crezut adevrat sau real.
Arareori falsitatea se e-"lic! #n invenia complet a unei
realiti sau situaii, iar #n cazul acesta trebuie
considerat! un comportament patologic, indiciu al unui
psihic pro'und tulburat. #n schimb, aproape ntotdeauna
falsitatea se manifest prin manevrarea i
manipularea doar a unor aspecte ale realitii
obiective.
:n ceea ce "ri$e(te re"ercusiunile asu"ra
comunic!rii (i asu"ra rela%iei "astorale, com"ortamentul
acesta de$ine d!un!tor #n momentul (i #n m!sura #n care
interlocutorul #(i d! seama, sau sus"ecteaz!, c! cel!lalt
minte. #n absen%a acestei situa%ii, comunicarea "oate fi
considerat! normal! #n toate "ri$in%ele, cel "u%in #n ceea
ce "ri$e(te binomul 2falsitate-sinceritate4.
9nul din moti$ele "siholoice care stau #n s"atele
unei atitudini de falsitate "oate fi setea de consideraie
pe care o are individul, sete ce adeseori ascunde 'rica de
excludere i complexe de in'erioritate. :n "lus de
aceasta, falsitatea "oate fi considerat! un mecanism de
a"!rare, #n sensul c! individul se servete de ea pentru a
nfrunta situaii pe care nu reuete s le controleze n
alt mod. :n sf*r(it, uneori falsitatea "oate s! fie
instrumental!, adic! folosit! doar "entru atinerea unui
anumit obiecti$ B considerat im"osibil de atins cu
mi3loacele normale de care res"ecti$ul indi$id dis"une.
214
.fectele "e care atitudinea de falsitate le "roduce #n
rela%ia "astoral! sunt catastrofale. ?el mai im"ortant
const! #n schimbarea de opinie pe care o operea" cel
care devine victima 'alsi'icrii n raport cu
'alsi'icatorul. Falsul este #n eneral "erce"ut ca o
"ersoan! "u%in credibil!. Indi$izii cu care el intr! #n
rela%ie nu se hazardeaz! s! ofere altora informa%iile (i
$e(tile ob%inute, #ntruc*t sunt con(tien%i de riscul "e care
acest fa"t #l com"ort!.
9n alt efect "e care atitudinea de falsitate #l "oate
a$ea este acela de a face s! se nasc! #n interlocutor
suspiciunea de a fi considerat naiv sau prost. &l "oate
foarte bine s! *ndeasc! c! dac! falsul continu! la infinit
s!-i e-"un! minciunile, este "entru c! #l consider! at*t
de nai$, #nc*t le-ar "utea crede, iar aceasta d!uneaz!
e-trem de mult comunic!rii inter-"ersonale.
5umeroase sunt deci cauzele i numeroase
efectele falsit!%ii. &a obstacoleaz! comunicarea real!
dintre dou! "ersoane (i mineaz! la fundament rela%ia
"astoral!.
I. *ng'mfatul J 0titudinea de superioritate
Prin superioritate se nelege comportamentul
celui care #ntr-un ra"ort inter-"ersonal, subliniaz
verbal sau non(verbal propria diferen n raport cu
altul ncerc'nd s evidenieze faptul c aceast
diferen l pune pe un nivel social i cultural superior.
Poate mai mult dec*t celelalte atitudini, superioritatea
215
este mani'estat ntr-o manier selectiv, adic n
anumite contexte relaionale 'de e-em"lu, un medic de
s"ital "oate s!-(i manifeste cu insisten%! su"erioritatea
fa%! de un infirmier, dar s! se com"orte ca subaltern
directorului s"italului unde lucreaz!). 6u"erioritatea este
deci o atitudine "e care indi$idul o manifest! adeseori #n
func%ie de conte-tul #n care #(i desf!(oar! acti$itatea.
,xist indivi"i extrem de nclinai spre a sublinia
propria superioritate de ndat ce au posibilitatea. +e
obicei, o astfel de atitudine se concretizeaz! "rin uzul
frec$ent al unor 2semnale4 bine definite, emise at*t la
ni$el $erbal c*t (i non-$erbal, mimic, estual etc. Aceste
semnale sunt rapid decodi'icate de interlocutori, care
deduc ti"ul de considera%ie "e care su"eriorul #l are fa%!
de sine #nsu(i (i fa%! de indi$izii cu care intr! #n rela%ie.
0titudinea de superioritate demonstreaz de obicei
o mare sete de dominare de omnipoten de
consideraie a crei substrat pot fi anumite sentimente
de inferioritate. &ste o e-"erien%! comun! aceea a
aversiunii pe care o creea" individul care cu arogan
ncearc s-i pun n eviden presupusa superioritate.
reac%ia imediat! "e care o enereaz! este aceea de refuz,
iar ambi%ia ce se na(te #n interlocutor este aceea de a-i
demonstra c! atitudinea sa este inadec$at!. Aceast!
atitudine este "rofund d!un!toare dialoului "astoral,
#ntruc*t #m"iedic! na(terea (i instaurarea unei rela%ii
confiden%iale #ntre "!stor (i credincios.
21@
L. -nferiorul J atitudinea de inferioritate
0titudinea de inferioritate const n a recunoate
n continuu superioritatea altuia n a accepta tot
timpul i fr discernm'nt cererile altuia n a te des(
personaliza pentru a demonstra c't este el de
important i n a(l pune n mod constant pe
interlocutor n centrul ateniei. Atitudinea de
inferioritate are multe "uncte #n comun cu adularea, cu
"ermisi$ismul f!r! limite, cu li"sa de "ersonalitate sau
de "uncte de $edere indi$iduale. &ste ti"ic! "ersoanelor
care au un s"irit rear sau demonstreaz! inca"acitate de
a de"!(i contrastele, sl!biciune de caracter, deficit de
siuran%! (i li"s! de modele de referin%!. ?hiar dac! cel
care demonstreaz! o dis"onibilitate necondi%ionat! (i o
toleran%! deosebit! este 'oarte uor acceptat, nu este
e-clus ca, #ntr-un termen de tim" mai lun, s! de$in!
$ictima unor "rofitori care s!-l instrumentizeze,
consider*ndu-l "ri$at de "ersonalitate (i de caracter.
*n relaia pastoral este indubitabil c n centrul
interesului trebuie pus persoana celui care primete
ajutorul. ?u toate acestea, este cert c! a demonstra
inferioritate #n ra"ort cu acesta "oate s! duc! la un
anumit servilism d!un!tor rela%iei, #ntruc*t "reotul nu $a
mai a"!rea ca un individ dotat cu idei i puncte de
vedere proprii, cu for%! (i ca"acitate de a de$eni un
"unct de referin%! "uternic: #n mod dificil deci #n aceste
condi%ii cel care are o atitudine de inferioritate reu(e(te
s! comunice siuran%!, fermitate (i decizie.
21A
4. Arbitul
Prin grab se nelege comportamentul aceluia
care e&teriorizeaz o constant lips de timp
evideniind tendina s limiteze sau s accelereze
schimburile verbale. :n fiecare zi este #nt*lnit acest
com"ortament, mult mai mult ca #n e"ocile trecute.
=raba se mani'est at.t ca reducere a timpului dedicat
relaiilor cu alii, c.t i ca accelerare a schimburilor
verbale, care devin eseniali"ate, uneori excesiv de
sintetice. 7oderna cultur eficientist a fcut din
grab un mit o valoare asociat utilizrii raionale i
economice a timpului. 0ai mult ca niciodat!, e-"resia
american! 2)he time is mone>4 !se(te ast!zi #n $ie%ile
oamenilor o #m"linire de e-ce"%ie, mul%i $!z*nd #n
economisirea tim"ului o ade$!rat! economie de bani.
+ac! se e-amineaz! #ns! consecin%ele "e care raba
le "oate a$ea, se obser$! c! doar #n "u%ine cazuri ea se
demonstreaz! a fi realmente util!. :n cea mai mare "arte
a conte-telor rela%ionale, graba limiteaz cantitatea
mesajelor i informaiilor pe care indivizii le schimb.
:n "u%in tim" nu se reu(e(te a se comunica tot ceea ce ar
trebui s! fie comunicat (i foarte u(or unele lucruri sunt
"ierdute sau uitate, sau #n mod inten%ionat e$itate, din
fric! c! interlocutorul ar "utea continua discu%ia "e mai
de"arte le*ndu-se de ideea nou men%ionat!.
:n al doilea r*nd, comunicarea grbit rezult a fi
marcat negativ i din punct de vedere )calitativ+=
218
r!bitul tinde adesea a $orbi cu a"ro-ima%ie, im"recis,
re"ede, (i toate acestea n dauna inteligibilitii
mesajului su. +re"t consecin%!, informa%iile transmise
sunt r!u #n%elese, deformate. cel care ascult! este
constr.ns a asimila ntr-un timp extrem de restr.ns un
numr mare de mesaje, care din cauza modului #n care
sunt transmise sunt insuficient de clare.
= a treia consecin%! neati$! const! #n 2reducia
emotiv4 de care se face $ino$at! rela%ia "astoral! #n
care raba este "rezent!: interlocutorul destinatar al unei
comunic!ri r!bite, obser$! sc"utul interes pe care cel
care vorbete l mani'est n raport cu sine. /educia
cantitativ i calitativ precum i detaarea emotiv
reprezint consecinele cele mai vizibile ale
comunicrii realizate n grab iar nocivitatea lor n
raportul inter(personal este ntr(un raport direct cu
percepia pe care interlocutorul o are despre motivul
grabei. +u c.t mai puin acesta nelege i poate
justi'ica raional comportamentul grbitului, cu at.t mai
mari vor 'i e'ectele negative ale comportamentului
acestuia.
&fectele cele mai nefa$orabile ale rabei se $!d #n
rela%iile "astorale, adic! #n acele conte-te #n care e-ist! o
persoan ntr-o situaie de nevoie 'i"ic, psihic i
emotiv (i un "!stor de la care "rimul a(tea"t! o
oarecare form! de a3utor (i de sus%inere. :n aceste cazuri,
"!storul care are o atitudine r!bit!, comunic! im"licit
un mesa3 de ti"ul: 2Du am $reme s! stau s! te ascult4.
217
+estinatarul, #n mod automat inter"reteaz! acest mesa3
ca o lips de interes n ceea ce-l privete (i vede grbitul
ca pe un individ care nu intenioneaz s intre ntr(un
raport semnificativ din punct de vedere emoional. /n
plus de aceasta, se percepe pe sine nsui n urma
acestei relaii ca 'iind nesemni'icativ, neglijabil, privat
de importan i de valoare.
=rice indi$id care inten%ioneaz! s! se fac! util n
plan psiho(emotiv i afectiv "rin intermediul
comunic!rii, trebuie s! de$in! con(tient de fa"tul c!
e&teriorizarea grabei este unul dintre erorile cele mai
grave pe care le poate comite. +im"otri$!, a oferi tim"
celuilalt, confer! destinatarului "osibilitatea s!
e-"erimenteze sentimentul de acce"tare (i de calm care
fa$orizeaz! dialoul (i ra"ortul "astoral.
,. 0nticipatorul (pripitul)
)0nticiparea+ const n formularea concluziilor
sau a coninutului sintetic al unui discurs mai nainte
ca interlocutorul s fi terminat s vorbeasc.
%nticipatorul este deci acela care l precede pe altul
ntr-o manier adesea inva"iv, ncerc.nd s
demonstre"e c tie ceea ce acesta vrea s "ic (sau
cunoate conclu"iile la care ajunge6 #n acest mod,
comunicarea este ntrerupt fiindu(i anticipat
momentul ei esenial, noutatea i originalitatea ei.
=riinile acestui ti" de com"ortament "ot fi foarte
diferite: cine #l "une #n act "oate fi determinat de dorin%a
220
de a-(i demonstra "ro"ria 2abilitate4 'comunic*nd un
mesa3 de ti"ul: 2mi-am dat eu repede seama de ceea ce
tu vrei s spui4). :n cele mai multe cazuri, anticiparea
are un rol limitativ n comunicare: cel!lalt tinde s!-(i
reduc! "ro"riile inter$en%ii $erbale, $!z*nd "ro"ria
comunicare $erbal! olit! de utilitate, de interes (i de
noutate de c!tre antici"ator. Du !se(ti mult! satisfac%ie
interioar! #n a zice lucruri (i a comunica e-"erien%e "e
care cel c!ruia #i sunt destinate le cunoa(te de3a. doar #n
cazurile #n care antici"atorul este animat de inten%ii
"oziti$e #n ra"ort cu interlocutorul, com"ortamentul s!u
"oate s! aib! efecte "oziti$e "entru rela%ia "astoral!, cu
condi%ia s! nu fie o tentati$! de e-teriorizare a
su"eriorit!%ii.
Trebuie subliniat fa"tul c! #n rela%ia "astoral!,
com"ortamentul antici"ati$ "oate fi u(or "us #n act cu
inten%ia clar! de a-l face "e interlocutor s! #n%elea! c!
ceea ce zice el a fost #n%eles, acce"tat (i #m"!rt!(it. !ar
i n acest ca" este uitat 'aptul c uzul limbajului
e&primarea are efecte purificatoare i eliberatoare, i
deci este bine s(i oferim ansa celui care triete
e&periene neplcute s le e&teriorizeze, s le
-verbali"e"e1 aa -precum1 i -c.t1 dorete, chiar
dac ceea ce "ice este banal i previ"ibil de ctre
pstorul care se a'l pe po"iia de asculttor. Du
folose(te deci deloc s!-l #ntreru"em "e interlocutor
"entru a-i s"une: 2Htiu...4, cu at*t mai mult dac! se ia #n
considerare fa"tul c! a-l #ntreru"e "e cel!lalt #n tim" ce
221
$orbe(te re"rezint! #ntotdeauna un semn de "roast!
cre(tere. Indicat este s! se ac%ioneze cu calm, s! se
a(te"te s!-(i termine "ro"ria inter$en%ie, "entru a-i zice
e$entual la sf*r(it: 2:n%ele4.
1@. -nvadentul.
3omportamentul de invaden const n
intervenia violent n discursul altuia #n mod
indecent, de e-em"lu 2ridic*nd $ocea4, sau
#ntreru"*ndu-l #n mi3locul discursului "e cel care
$orbe(te, cu scopul de a impune, sau oricum, pentru a
exprima ntr-o manier 'ocoas propria po"iie. &-ist! o
clar! distinc%ie #ntre com"ortamentul antici"ator (i cel
in$adent. :n cazul nostru, "rin in$adent se #n%elee
com"ortamentul ce const! #n #ntreru"erea celui ce
$orbe(te "entru a afirma "ro"riul "unct de $edere,
indiferent dac! acesta este #n acord sau #n dezacord cu
cele afirmate.
3omunicarea ntre indivizi este dirijat de reguli
adeseori nescrise (i ine-"licite: orice indi$id "artici"! la
con$ersa%ii (i la comunicarea cu al%ii res"ect*nd aceste
reuli chiar dac! nu le-a con(tientizat. 9na dintre aceste
reuli "rescrie ca, cu rare e-ce"%ii, s! se lase tim"ul
necesar interlocutorului s-i ncheie intervenia,
respectiv s-i expun p.n la capt propriile idei. +oar
#n anumite cazuri este "ermis! transresarea acestei
reuli, (i #n aceast! situa%ie, "ot e-ista consecin%e
neati$e asu"ra calit!%ii rela%iei inter-"ersonale.
222
?om"ortamentul de in$aden%! este "erce"ut de
interlocutor ca un semnal de respect redus fa de
propria(i persoan. 0esa3ul in$adentului este de ti"ul:
2&u sunt mai im"ortant dec*t tine (i am deci dre"tul de a
te #ntreru"e "entru a-mi afirma "unctul de $edere, care
este mai im"ortant dec*t al t!u.4
11. -ncoerentul
3omportamentul sau atitudinea aceasta const n
a declara i susine idei opinii puncte de vedere ntre
ele contrastante sau contradictorii. Incoerent este acela
care demonstreaz! c! nu "osed! o logic clar n
momentul n care de"bate anumite problematici, (i care,
#n diferite conte-te rela%ionale, #(i schimb! frec$ent
o"iniile (i atitudinile. Aceast! e$azi$itate "oate "ri$i at*t
o"iniile referitoare la realitate, "recum (i "e cele
"ri$itoare la rela%iile inter-"ersonale (i deci la "ersoane.
:n "rimul caz, incoeren%a se manifest! #n lipsa unui
punct de vedere stabil i sigur privitor la anumite teme
de discuie 'reliie, "olitic!, cultur! etc.).
:n al doilea caz, mai d!un!tor "entru calitatea
rela%iei, incoeren%a se manifest! "rin schimbarea
atitudinii fa de persoane, oferindu-le a"recieri diferite
(i e$iden%iind diferite ni$eluri de considera%ie, #n func%ie
de indi$izii cu care este #n rela%ie #n acel moment 'de
e-em"lu: a ar!ta unui "rieten mult! considera%ie #ntr-un
dialo "ri$at, (i a"oi a-l critica as"ru c*nd sunt de fa%!
mai multe "ersoane). &ncoerena relev un caracter
22;
instabil i volubil, tipic persoanelor nesigure i
nesincere. :n rela%iile inter"ersonale incoeren%a
ac%ioneaz! #n direc%ia reducerii stimei tuturor fa%! de
acea "ersoan! care o "une #n act (i enereaz! #n al%ii B
lucru e-trem de ra$ c*nd #n cauz! este un "reot B o
substan%ial! ne#ncredere (i 2%inere la distan%!4.
<e"rezint!, #n eneral, un com"ortament ce se
re"ercuteaz! neati$ asu"ra calit!%ii unei rela%ii. :n
conte-tul rela%iei "astorale, incoeren%a limiteaz! drastic
"oten%ialul duho$nicesc al rela%iei #nse(i. se "oate crea
un ra"ort de #ncredere numai (i numai dac! cei doi
"arteneri ai dialoului se consider! reci"roc coeren%i (i
de #ncredere.
1!. /ecitatorul
/ecitarea poate fi definit drept comportamentul
const'nd n accentuarea n mod e&cesiv i artificial a
unor conotaii para(verbale ale vocii fc'nd(o n mod
forat e&presiv bogat n infle&iuni i coloraturi n
contrast evident cu naturalitatea pe care vocea
normal o posed. +ac! #n schimburile $erbale dintre
adul%i se tinde a se insista "rea mult "e anumite
infle-iuni "ara-$erbale, cel care ascult! "erce"e un fel de
for%are inten%ionat! din "artea $orbitorului, (i o
discre"an%! #ntre ceea ce afirm! (i ceea ce simte (i
*nde(te realmente. 9rmarea unei astfel de atitudini este
sc!derea calit!%ii rela%iei "astorale. Acest com"ortament
224
obstacoleaz! deci instaurarea unei rela%ii autentice (i
sincere #ntre dou! "ersoane.
1". 0bsolutistul
3omportamentul acesta const n prezentarea
propriilor opinii ca i cum ar fi absolute i
indiscutabile# cel care are o ast'el de atitudine se
consider deintor sau posesor e&clusiv al adevrului,
adevr pe care nu intenioneaz s(l pun n dezbatere
i pe care l impune altora cu violen. Adeseori, acest
com"ortament este asociat unei deosebite ca"acit!%i de
comunicare $erbal!, sau chiar unei ca"acit!%i deosebite
#n demonstrarea (i 3ustificarea "ro"riilor con$ineri. ?el
ce "une #n act acest com"ortament reu(e(te uneori s!-(i
demonstreze "ro"riile moti$a%ii, i ast'el i demotivea"
interlocutorul de a conversa, sau de a pune n discuie
puncte de vedere divergente6 comunicarea va fi deci
limitat ntruc't tinde s se priveze de aportul
celuilalt. 6entimentele acestuia din urm! sunt de
frustrare '1) (i de neare de sine '2): frustrare'1), ca
urmare a dificult!%ii sale de a face s!-i fie acce"tat B
m!car "ar%ial B "ro"riul "unct de $edere, de a-l "une cel
"u%in ca alternati$! la arument!rile celuilalt indi$id.
neare de sine '2), dre"t consecin%! a "erce"%iei "ro"riei
inferiorit!%i intelectuale.
:n toate ti"urile de rela%ie, com"ortamentul
absolutist are re"ercusiuni neati$e, fa$oriz*nd a"ari%ia
225
#n interlocutor a unor sentimente de anti"atie (i de refuz
fa%! de cel care #l "une #n act.
1?. %esconsideratorul
3omportamentul de desconsideraie const n a nu
da importana cuvenit la ceea ce altul zice la
punctele lui de vedere la participarea sa la un dialog.
,ste un comportament care vine pus n act mai ales n
relaiile dintre trei sau mai muli participani: doi dintre
ace(tia conduc o rela%ie sau un schimb comunicati$ #ntre
ei, e-cluz*ndu-l "e al treilea, care se simte marinalizat
(i inorat. +esconsiderarea B re"rezent*nd de fa"t o
form! radical! de e-cludere B nu are niciodat! efecte
"oziti$e #ntr-o rela%ie de ti" "astoral.
HHH
6intetiz*nd afirm!m c! #n rela%ia "astoral! B "recum
#n orice alt! rela%ie B e-ist! com"ortamente care, dac (i
c.nd sunt "use #n act de c!tre "!stor, determin! o
limitare a comunic!rii (i dre"t consecin%! au efecte
negative asupra calitii relaiei. Aceste com"ortamente
ac%ioneaz! #n direc%ia anul!rii anumitor "oten%ialit!%i ale
ra"ortului "astoral, (i deci a unei "!r%i semnificati$e a
dimensiunii "astorale a ra"ortului. &ste deci
indis"ensabil ca "!storul s! ia #n considera%ie (i s!
analizeze critic re"ercusiunile "e care "ro"riul
com"ortament le "oate a$ea asu"ra interlocutorilor s!i.
%nex5
22@
3aracterele
- Teofrast ';A2-28A #.e.n.) -
7elior est puer pauper et sapiens
rege sene et stulto
Cui nescit praevidere in posterum.
2&ste mai "resus un b!iat s!rac (i #n%ele"t
dec.t un rege btr.n i neghiob,
care nu tie s prevad viitorul1.
:n continuare ne $om o"ri asu"ra c*tor$a caractere
aflate #n aten%ia lui Teofrast
100
. Analiza lui, #n ciuda
muta%iilor culturale inter$enite de-a lunul istoriei, este
e-trem de actual! (i "lin! de semnifica%ie "entru oamenii
lumii noastre. 0ulte din esturile sur"rinse cu m!iestrie
(i ridiculizate de Teofrast sunt actualizate de
contem"oranii no(tri #ntr-un alt reistru com"ortamental
(i cultural.
0en%ion!m (i noi, al!turi de &rasm
101
: %dmonere
voluimus, non mordere6 prodesse, non laedere6
consulere moribus hominum, non o''icere (%m vrut s
atragem atenia oamenilor, nu s le dunm6 s le 'im
de 'olos, nu s-i jignim6 s ndreptm moravurile
oamenilor, nu s le 'acem ru1.
100
Te-tul de baz! folosit este cel "ublicat #n Ia >ruXYre, +aracterele sau moravurile acestui veac, ed. 2Pentru
literatur!4, >ucure(ti, 17@8, ". 28-A@.
101
&rasm, Gcrisori, I1@42, cartea ZZZI, scrisoarea 42.
22A
Prefcutul
Am putea nfia cusurul acesta ca find
o lips de sinceritate att n ceea ce
spunem, ct i n ceea ce facem. Prefcut
este omul care de fa cu dumanii lui se
ferete s le arate ura ce le-o poart. n tain
se npustete asupra lor, iar cnd sunt de
fa i ridic n slvi. Cnd dumanii lui au
pierdut un proces, prefcutul este gata s le
arate prerea lui de ru. Nu se arat c ar
ptimi din pricina celor ce-l rfesc, iar
!orele lor de ocar pare c nu le pune la
inim. "orete cu lndee cu cei
nedreptii i care !in la el s-i arate
nemulumirea. Celor ce !in cu alte treuri le
recomand s nu-l ocoleasc. Nu
destinuie altora nimic din ceea ce
pune la cale, ci spune c mai are de gndit.
Cnd este rugat s spri#ine un prieten a$at la
ne!oie, ca s-l mprumute, spune c are ce
!inde pentru a-l a#uta, i c%iar dac nu are ce
!inde, susine c are. Cnd a afat o veste,
se face c n-a afat& tgduiete c-ar a!ea
cunotin de unele lucruri& 'ice c nu-i
amintete s f a#uns la o nelegere. (neori
rspunde c prolema l preocup, alteori c
%aar n-are de ea, sau c i se pare ciudat
228
ca'ul, iar alteori, n sfrit, c i el a a#uns s
fe acum de aceeai prere.
ntr-un cu!nt, putem spune c e diaci
n a nscoci rspunsuri de felul acesta) *+a
drept !orind, nu mi-a pre'entat lucrurile
astfel,& *Nu m las inima s-i dau ie
cre'are, dar nici s-l condamn pe el,. *-ii cu
gare de seam. Nu f prea credul,. .at ce
fel de !ore i de !icleuguri tie s
descopere omul prefcut i cum se de'ice el.
Linguitorul
Linguirea ar putea f defnit ca o
comportare lipsit de demnitate, de pe
urma creia ns, linguitorul are
partea lui de folos. /ergnd pe drum
alturi de un altul, linguitorul este capail s-
i spun) Bagi de seam cu ct
admiraie se uit lumea la tine? Nu e om
n cetate cu care s se petreac lucrurile
aidoma. Ai fost la nlime ieri n agora. rau
acolo adunai peste !" de oameni #i care
mai de care vor$eau despre cel mai $rav
dintre ceteni. Cel dinti nume pomenit a
fost al tu, #i tot el a struit pe $u%ele lor
pn la urm&. 0i n timp ce linguitorul
rostete astfel de cu!inte, se face c
scutur o scam de pe haina celui
227
linguit, iar dac vntul i-a suat vreun
fulg pe pr, se gr!ete s-l ia
spunndu-i sur"nd# $%irele de pr al!
demonstrea" nelepciune&.
Cnd cel linguit !orete, linguitorul
poruncete celorlali s tac' cnd
cnt, i aduce laude, iar atunci cnd a
ncetat, l aplaud strignd# $Bravo(&.
)ac a fcut o glum nei"!utit,
linguitorul rde n hohote i aduce %aina
n dreptul gurii, prefcndu-se c nu-i poate
stpni rsul. Pe drum, face semn
trectorilor s se opreasc spre a trece
*onoratul domn,. Cnd trguie din pia
mere i pere pentru odraslele prietenului, le
aduce i le mparte de fa cu tatl lor, a i
i mriea' pe copii, spunndu-le) *Ce
copii uni, i cum mai seamn cu tatl lor1,.
Cnd se ntmpl s-i cumpere nclminte
amndoi, i spune c piciorul lui are o linie
mai frumoas dect g%eata, iar dac se duce
n !i'it la un prieten, linguitorul alearg s
duc tirea *"ine la tine,, i apoi se ntoarce
ca s-i spun *.-am dat de !este,. +a mas
este cel dinti dintre in!itai care laud !inul
i nu uit s adauge# $*ncai cu atta
graie&. 2ustnd din untile de la mas,
l ndeamn) *3 delicios,.
2;0
ntre timp, are gri+ s l ntre!e dac
nu cumva i e rece i dac n-ar f !ine
s i pun hain pe spate. ,i cnd
rostete aceste cuvinte i i pune o
hain pe el. 4e pleac apoi s-i opteasc
ce!a la urec%e. Cnd !orete cu alii, l
urmrete cu pri!irea. La teatru, se
gr!ete s ia pernele din mna
sclavului ca s le ae"e pentru
prietenul su. i mai spune c are o
locuin cldit dup un plan minunat, c are
o grdin ngri#it i c portretul i
seamn leit.
ntr-un cu!nt, linguitorul spune i
pune la cale numai lucruri prin care
!nuiete c poate f cuiva pe plac.
%lecarul
%lecreala este o nirare lung de
vor!e fr rost. -lecar este omul care,
stnd alturi de un necunoscut, ncepe s-#i
laude nevasta, i povestete ce-a visat, i
nir untile cu care s-a osptat la cin.
5Apoi, ntin'ndu-se la !or, 'ice) *6amenii
din 'ilele noastre sunt mai !icleni ca cei de
pe !remuri,) *Nu s-a ieftinit grul de pe
pia,& *3 plcut s cltoreti pe mare,& *+a
anul mi !oi semna singur ogorul,& *6
2;1
po!ar mare este !iaa,. -lecarul !orete
apoi de numrul coloanelor 6deonului, mai
spune c a a!ut !rsturi, c nu tie ce 'i
este.7 )ac se ncumet cineva s-l
asculte, ecarului nu-i vine s plece de
lng el.
8ac nu !rei s te apuce durerea de cap,
e ine ca pe fecar s-l alungi din prea'ma ta,
#i s-o iei la picior, cci este greu s faci pe
plac unor oameni care nu tiu ct preuiete
munca, nici odi%na1
-rosolanul
-rosolnia pare s fe
necunoaterea !unei-cuviine.
2rosolanul este omul care !ine la adunarea
pulic c%iar i n 'iua n care s-a mtat cu
cea mai rneasc uic 5sau *a fumat cele
mai puturoase i mai ru mirositoare
traucuri,7. 3ste omul care poate s
susin c parfumul nu este mai plcut
la miros ca usturoiul. Poart nclminte
mai mare dect piciorul lui. "orete cu glas
tare tot timpul. Nu are ncredere n prieteni
#i n rude, n sc(im$ destinuie slu'itorilor lui
cele mai importante secrete.
Cnd se aea' pe scaun, ridic %aina
mai sus de genunc%i i i se !ede goliciunea.
2;2
Pe strad, admir i nu rmne mirat de
nimic, dect numai dac d cu oc%ii de !reun
ou, un mgar sau un ap. Atunci se oprete
i rmne cu oc%ii pe ei. n cmar, muc
grit de ici de colo. -ace curte slu#nicei care
frmnt pinea, dar se ferete s fe !'ut&
apoi i d o mn de a#utor ca s macine
fina treuincioas pentru el i ai lui. Cnd
ate cine!a la u, alearg el cel dinti&
c%eam cinele i, apucndu-l de ot, spune)
*+ui i-am ncredinat spre pa' moia mea i
casa,. .nd primete !ani de la cineva,
se uit la ei cu nencredere, de team
s nu fe fali& pretinde apoi alii. 8ac a
dat cui!a n mprumut un plug, un co, o
coas sau un sac, nu-l prsete gndul
nici noaptea i nu poate dormi. 4e scoal
din aternut i pleac n cutarea lor. Cnd
cooar la ora ntrea pe fecare drume
ct cost petele, cu ct se !nd pieile& la
!aia pu!lic, i vine s cnte.
Neo!r"atul
/nseamn neo!r"are ndr"neala pe
care o ari spunnd i fcnd lucruri
de"gusttoare. Neor'at este cel care
#ur cu uurin pentru orice $eac i se las
lesne defimat i ocrt, are o fre #osnic i
2;;
este n stare de orice nesimire. 4 nu te
mire faptul c se apuc s danse"e n
mod denat mai nainte de a f
ameit. +a serrile de la lci se pune ine
cu spectatorii, doar o face rost de ce!a ani.
Neo!r"atul se ia la ceart cu cei fr
!ilet, care dau nval s vad un
spectacol gratuit. Nu se d n lturi s
desc%id o crcium, o cas de desfru, s
strng drile, i nu este nici o meserie att
de #osnic de care s nu se apuce.
Neor'atul face pe crainicul pulic, face
pe uctarul i #oac la #ocurile de noroc.
0efu" s-i ntrein mama, este urmrit
pentru furt i-i petrece timpul mai mult n
pucrie dect acas. n #urul lui, lumea se
adun ca la lci& unii !in, alii pleac, fr
s-l ia n seam. (nii ascult nceputul
$ecrelii, alii cte!a cu!inte, iar ci!a doar
sfritul. Neor'atul crede de cu!iin s-i
dea n !ileag nemernicia ca s-o cunoasc
lumea, ca la un spectacol. 3 mereu n proces
9 cnd acu'ator, cnd acu'at. Cnd este
prt, #ur strm. Cnd acu', !ine la
proces innd n piept cutia cu dosare i cu
minile pline de %rtiue. i place s fe n
fruntea unor gur-casc, le d ani cu
mprumut, cernd o dond de trei #umti
2;4
de ool la o dra%m pe 'i. 8onda o
ncasea' colindnd ct e 'iua de mare prin
crciumi, prin %alele cu pete proaspt ori
srat, iar !anii adunai de pe urma
mecheriilor i !ag n gur 5oicei al
oamenilor din popor ironi'at adesea de ctre
scriitorii comici7.
Astfel de oameni sunt oositori, a!ia
ateapt prile+ul s te ocrasc i strig
ct i ine gura, fcnd 'ar! prin ateliere i
piee.
-uralivul
8ac am !rea s defnim nra!ul acesta,
am putea spune c este neputina de a-i
stpni gura, iar gurali!ul este omul care
indiferent de ce i-ar spune cel ce-i iese n
cale, i rspunde c nu repre'int
importan, c el le tie pe toate i c-i st la
dispo'iie cu informaii.
Cnd cine!a !rea s continue
con!ersaia, gurali!ul l ntrerupe 'icndu-i)
*Bag de seam s nu uii ceea ce aveai
de gnd s spui&' *i mulumesc c mi-ai
amintit tocmai ceea ce intenionam eu s-i
comunic,. *Ce mult ai de ctigat cnd mai
stai cu cine!a de !or,. *(itasem tocmai de
acest lucru,. *Ai sesi'at repede totul,. *:e
2;5
urmresc de mult ca s !d dac !ei a#unge
la aceleai conclu'ii cu mine,. 2urali!ul se
pricepe s fac #i altfel de intervenii
asemntoare #i nu ngduie celor cu
care se ntreine nici s rsue. 0i dup
ce a plictisit, rnd pe rnd, pe fecare,
este n stare s se ndrepte i spre
oamenii pe care-i vede adunai n grup
i-i o!lig s se mprtie, mcar c
aveau de discutat lucruri importante.
2urali!ul i face drum prin coli i
palestre, tulur leciile copiilor, pl!rgind
cu profesorii. 1e cei ce invoc un motiv ca
s se despart de el, este n stare s-i
nsoeasc pn acas. 3 destul s-i pui o
singur ntreare, i e capail s nire nu
numai ce s-a petrecut n adunarea poporului,
ci s-i po!esteasc i de disputa dintre cei
doi oratori de pe !remea lui Aristop%on i
despre succesul discursurilor sale n faa
poporului.
ntre timp, nu uit s strecoare cte!a
ocri la adresa mulimilor, olignd n felul
acesta pe asculttori s nu-i mai dea atenie.
(nii adorm, iar alii pleac, lsndu-l singur.
Cnd face parte dintr-un 'uriu de 'udecat,
mpiedic cu plvrgelile lui pe colegii lui s
'udece) dac asist la un spectacol,
2;@
mpiedic pe ceilali s priveasc, iar
dac se a la o mas cu un altul, nu-i
d rga" s mnnce' susine c tcerea e
o pedeaps pentru gurali! i c lima lui
alunec aa cum alunec petele n ap, i n-
ar putea s tac, c%iar dac-ar f s a#ung mai
gure dect rndunelele. *uralivul ndur
pn #i $at'ocura copiilor lui+ voind s
adoarm, i cer s le spun o poveste+
,ticule, spune-ne o poveste ca s adormim
mai degra$&.
Nscocitorul de tiri
Nravul aceste te ndeamn s
plsmuieti tiri i fapte care s fe
luate drept !une de alii. Nscocitorul este
omul care ntlnindu-i un prieten #i sc(im$
glasul #i-l ntrea$ cu sursul pe $u%e)
*8incotro;, *Ce mai 'ici;, *Ce nouti;,
*Cum se face c n-ai nici o !este un;, *0i
cu toate acestea, se aud lucruri une,. -r
s atepte un rspuns, continu) *Ce spui;
Cum de n-ai au%it nimic; /i se pare c acum
o s te saturi de nouti,. ncepe apoi s
po!esteasc c tot ce va spune sunt
lucruri au"ite de la un soldat ori de la
scla!ul $autistului Asteion. 4ursele lui de
informaii sunt de aa fel, nct nimeni n-ar
2;A
putea s le atace. Pe a'a acestor informaii
po!estete c cutare a ctigat o mare
tlie, iar cutare este pri'onier. .ar dac
vreunul dintre asculttori intervine
ntre!ndu-l# $2u cre"i n toate
acestea3& el rspunde# $4 un lucru pe
care-l tie toat lumea' !estea s-a
rspndit pretutindeni i toi po!estesc la fel.
-iecare tie amnunit cum s-a dat lupta i
c a fost o ade!rat !rsare de snge,.
Apoi cere asculttorului s pstre"e
taina pentru el. 0i tot el alearg s
mprtie noutile prin tot oraul.
Aceti nscocitori de tiri nu doar c spun
lucruri false, dar mai au de tras i ponoase.
4-a ntmplat de multe ori ca astfel de
oameni s -e ncon'urai de mulime n $ile
pu$lice #i n timpul acesta s rmn fr
(aine. Alii au fost condamnai n lips,
pentru c n timpul #udecrii lor se a$au n
Portic, unde nirau i'n'ile repurtate pe
mri i pe uscat de un oarecare. Alii au uitat
de mas, cucerind cu !ora cetile.
Apuctur mai rea ca aceasta nu gseti.
3<ist oare, !reo pr!lie, !reun colior n
pia, n care s nu-i piard !remea
nscocitorul de tiri; 4l nu face dect s-i
o!oseasc pe cei ce-l ascult i s-i
2;8
plictiseasc de moarte prin minciunile
lui.
5!ra"nicul
ncercnd s cuprindem ntr-o defniie
nra!ul or'niciei am putea s spunem c
este o nesocotire a !unului nume, n
vederea unui ctig. -irea ora'nicului l
mpinge s cear $ani cu mprumut de la un
cunoscut pe care l-a mai n#elat cndva 5...7,
apoi, dup ce a adus #ertf 'eilor, pune la
pstrat n sare carnea animalelor sacrifcate
.o parte din carnea provenit din animalele
'ert-te tre$uia s -e servit la osp, iar o
alt parte era trimis prietenilor/ iar el se
duce la mas n alt parte. Acolo, cheam i
pe sclavul lui, i d o !ucat de carne i
una de pine i-l ndeamn, ca s aud
i ceilali# $*nnc, 2i!ios, i satur-
te&. .nd se a la pia dup trguieli,
aduce aminte mcelarului c i-a fcut
cndva un !ine' apoi, dnd trcoale pe
lng cntar, arunc pe taler o !ucat
de carne ori un ciolan pentru o cior!.
8ac i'utete, e mulumit. 8ac nu, ia de
pe tara!a mcelarului o legtur de
mae i pleac r"nd. Cnd cumpr
$ilete de teatru pentru strinii pe care-i
2;7
g%duie#te, #i face #i el rost de un $ilet fr
$ani. A doua 'i aduce la repre'entaie i pe
copii mpreun cu pedagogul lor. .nd a
c un cunoscut a trguit lucruri ieftine,
i cere s-i dea i lui ceva. 5!ra"nicul d
!u"na n case strine, ia cu mprumut
or" fn i pretinde s-i fe aduse i
acas.
Cnd vine la $aie, se spal singur) #i
umple cldru#a #i nu ia n seam protestele
$ie#ului. 0a plecare i spune c s-a splat
singur #i nu uit s adauge+ $Nu poi spune
c i-am rmas dator&.
6grcitul
6grcenia este o economie ce
ntrece orice msur. 1grcit este omul
care nainte de a se - mplinit luna, $ate la
u#a datornicului #i-i cere do$nda, c(iar
dac aceasta nu face mcar o 'umtate de
o$ol. Cnd se a$ la o mas pregtit pe
socoteala celor ce iau parte la ea, %grcitul
numr cte pa(are a $ut -ecare, iar 'eiei
Artemis i #ertfete mai puin dect oricare
altul dintre cei pre'eni. 2ac un cunoscut i-
a procurat un o$iect pe un pre sc%ut,
%grcitul consider c e ngro%itor de scump.
)ac sclavul i-a spart o oal ori o
240
farfurie, i scade din hran. 8ac ne!asta
a pierdut un nu, cotroie prin oale,
rscolete paturile, l'ile, caut pn i n
aternuturi. 8ac are ce!a de !n'are,
pretinde un pre aa de ridicat, nct
cumprtorul aproape nu are nici un folos.
8in grdina 'grcitului nu poi lua nici mcar
o smoc%in. Nici pomeneal s te lase s
treci prin li!ada lui sau s ridici de #os o
smoc%in sau o curmal. 6i de "i este cu
ochii pe semnele de hotar i st cu
frica-n sn s nu i le mite careva din
loc. Cum a trecut termenul don'ii, ncepe
s urmreasc pe datornic i-i pune la
socoteal dond peste dond. Cnd are
la mas in!itai din acelai sat cu el, are gri#
s taie carnea n uci ct mai mrunte. 7e
duce n pia cu gndul de a trgui, dar
se ntoarce cu mna goal. Nu ngduie
nevestei s dea cuiva cu mprumut
sare, un capt de ftil, un vrf de
chimin' mcar c e vor!a de nimicuri,
i face socoteala c ele valorea" mult
la sfritul unui an.
Casele zgrciilor de genul acesta
sunt doldora de bani. Mucegitul st
prins pe ele, iar pe chei s-a pus rugina.
241
*o+icul
Nu e greu s cuprin'i n cte!a cu!inte
nra!ul acesta. /o#icia este, de pild, o
glum necuviincioas, spus pe fa,
fr ocoliuri i care se cu!ine
condamnat. /o#ic este omul care atunci
cnd se af n tovr#ia unor femei de
condiie li$er, este capa$il s-#i ridice (aina
s i se vad goliciunea. La spectacol, e
singurul care continu s aplaude
atunci cnd toi ceilali spectatori s-au
oprit, #i tot el este cel ce fuier pe actorii
pe care ceilali spectatori i urmresc cu
admiraie. .nd n teatru domnete
tcerea, mo+icul i d capul pe spate i
sughite, atrgnd atenia celor din +ur.
Cnd trgul este n toi, mo#icul se apropie de
taraa unde se !nd nucile. 4t n picioare,
se apuc s ronie nuci i caut prile# de
!or cu negustorul. 1e unii dintre
trectori pe care a!ia i-a cunoscut i
strig pe nume. )ac-i vede gr!ii, i
o!lig s-l atepte. 3 n stare s se duc i
s strng mna unuia care a pierdut un
proces de seam c%iar n clipa cnd omul
prsete triunalul. Proptit n faa unei
fri'erii sau parfumerii, po!estete c are de
gnd s se mete.
242
8noportunul
8noportunitatea nseamn o
intervenie fcut ntr-un moment att
de puin potrivit, nct indispune pe cei
cu care vii n contact. .noportunul este
omul care vine s-i cear sfatul tocmai
cnd nu-i ve"i capul de tre!uri.
-sete nimerit s fac o serenad unei
curte"ane tocmai cnd ea "ace n pat cu
temperatur. 3retinde unui girant
condamnat de 'ustiie s dea c(e%#ie #i
pentru el.
8ac este in!itat la o nunt, !orete de
ru tot *neamul femeilor,. 4nvit la o
plim$are pe 'os oameni a$ia sosii de la un
drum lung. 2sete cumprtor care s ofere
un pre mai mare pentru oiecte !ndute. 5n
adunare, se ridic #i vor$e#te lund-o de la
nceput despre lucruri de'a au%ite #i
cunoscute de toat lumea. 3ste gata s-i
ofere ser!iciile pe care nu i le-a solicitat
nimeni i care nu pot f refu'ate. "ine s
cear donda de la datornici tocmai cnd
au adus #ertfe 'eilor i se a$ la osp. Cnd
un scla! este tut n faa lui, po!estete c
a a!ut i el cnd!a un scla! i c s-a
spn'urat din pricina tii. .a ar!itru,
24;
ntrt prile care erau pe punctul de
a cdea la o nelegere.
1ripitul
1ripeala nseamn manifestarea
unui interes puternic fa de alii, prin
vor!e i fapte. 5mul pripit este n stare
s fgduiasc lucruri pe care nu este
n stare s le duc la ndeplinire. 8ac
se pune n discuie o c(estiune recunoscut
de toi ca dreapt, el este de prere opus,
dar este comtut. 8ac doi s-au luat la
taie, el pete n mi#locul lor i-i desparte,
c%iar dac nu-i cunoate. 2e clu"ete pe
un drum necunoscut, pentru ca pn la
urm s nu descopere drumul adevrat.
n a#unul unei lupte, ntrea pe comandant
cnd !a intra n dispo'iti!ul de lupt i ce
ordine !a da peste dou 'ile. 6e duce #i
veste#te pe tatl su c mam-sa a #i a'uns
n iatacul ei. Nesocotete prescripiile
medicului i d unui !olnav cu
temperatur vin, susinnd c vrea s
ncerce dac nu cumva l poate vindeca.
2ac s-a prpdit nevasta unui prieten, i
gravea% o inscripie pe mormnt, n care
pomene#te numele $r$atului ei, al tatlui #i
al mamei, numele decedatei, locul ei de
244
$a#tin, $a mai adaug c erau cu toii
oameni de trea$ .considerndu-i pe toi
mori, de#i triau/. .nd urmea" s +ure
ntr-un proces, spune celor de fa#
$9m mai +urat de attea ori pn
acum&.
1rostnacul
Cutnd s defnim prostia, am putea
spune c este o ncetineal a minii
e:teriori"at prin vor!e i fapte.
Prostnacul este omul care socotete cu
socotitoarea, face suma ntregului dar
ntrea! totui pe cel de alturi ct
face. 8ac este citat ntr-un proces ca
acu'at, el uit i pleac la ar. Cum l lai
singur la teatru, l cuprinde somnul.
*nnc pn se m!ui!, se tre"ete
din somn, iese afar pe ntuneric i este
mucat de cinele vecinului. 8a un lucru
i-l pune la loc sigur, ca apoi s-l caute
fr s-i mai dea de urm. 9nd de
decesul unui prieten, se duce la
nmormntare cu faa posomort, cu
ochii n lacrimi i spune# $7 fe ntr-un
ceas !un&. .nd primete o datorie de
la cineva, e n stare s-i aduc martori.
5n toiul iernii, #i do'ene#te sclavul -indc nu
245
i-a cumprat castravei. i isto!ete copiii,
punndu-i s fac e<erciii de gimnastic i
alergare. .nd e la ar i pune linte la
fert, o srea" de dou ori de n-o mai
poate mnca nimeni.
Brutalul
=rutalitatea se manifest prin folosirea
unui ton aspru, iar $rutal este omul pe
care dac l-ai ntre$at 7nde e cutare& #i d
replica+ Ce m ntre$i pe mine?&. )e-l
salui, nu-i rspunde. )e are ceva de
vndut, nu anun cumprtorilor
preul, ci i ntrea! pe ei ct valorea"
o!iectul. Celor ce-l aprecia' i-i trimit
daruri de srtori, le rspunde c
darurile primite nu rmn fr rsplat.
:rece cu !ederea greeala de a atinge, a
mpinge sau a clca pe picior pe cine!a.
.nd l rogi s a+ute cu !ani pe un
prieten, la nceput refu", pentru ca
apoi s-i aduc !anii' nu uit ns s
se plng c sunt !ani aruncai pe
grl. 2ac s-a mpiedicat pe drum, e n
stare s $lesteme piatra de care s-a poticnit.
)ac ai ntr"iat, nu te ateapt deloc
peste ora sta!ilit. 3 n stare s nu se
roage nici 'eilor.
24@
Nemulumitul
Nemulumirea este su!estimarea
fr o cau" ntemeiat a darurilor
primite. Nemulumitul este omul care
atunci cnd un prieten i trimite $unti de
la un osp spune aductorului+ Nesuferit
om e stpnul tu+ nu m-a invitat la mas ca
s nu gust #i eu cior$a #i cu vini#orul lui&. n
locul mririlor, spune %etairei
>?@
) nu-mi
vine s cred c m iu!eti din toat
inima. Nemulumitul crtete mpotri!a lui
Aeus, nu findc nu trimite ploaie, ci pentru
c ploaia !ine cu ntr'iere. )ac gsete
pe drum o pung de !ani, spune# $N-am
avut norocul s dau nicicnd peste o
comoar&. )ac a cumprat un sclav la
un pre ieftin, n urma struinelor
vn"torului, nemulumitul "ice# $*-a
mira s fe !un la ceva, cci prea e
ieftin&. 8ar fa de acela care-i aduce
vestea !un c a do!ndit un fu, are
replica# $)ac ai avea ncredere c
odat cu acest eveniment, s-a dus pe
grl +umtate din averea mea, ai
spune adevrul&. )up ce a ctigat un
102
Cetaira era o femeie de mora$uri u(oare care B f!r! a fi o "rostituat! "ro"riu-zis! B era o concubin! sau
curtezan!. :n mentalitatea reac!, este o"us! aceleia de so%ie leitim!. Cetairele nu erau dis"re%uite #n societate.
adesea, femei culte (i de s"irit, erau foarte c!utate. 6itua%ia de inferioritate a femeilor leitime fa%! de hetaire a
fost subliniat! de unii scriitori antici.
24A
proces - i nc cu ma+oritate de voturi -
nvinuiete pe acela care i-a compus
discursul c a scpat din vedere multe
argumente care i-ar f venit n spri+in.
;<=
2ac l felicit cineva pentru c a nceput o
afacere datorit prietenilor, care au pus mn
de la mn s-i vin n a'utor, nemulumitul
rspunde+ pot oare s -u vesel, de vreme ce
am datoria s napoie% -ecruia $anii #i le
rmn pe deasupra #i recunosctor?&
Nencre"torul
Nencrederea este convingerea
greit c toi ne neal. Nencre%tor
este omul care dup ce i-a trimis
sclavul dup trguieli trimite pe un
altul pe urma lui, ca s controle"e ct a
pltit. n timpul cltoriei i pstrea' anii
la el 5n mod o$i#nuit, $anii erau ncredinai
unui sclav/, i din cnd n cnd se opre#te
s-i numere ca s vad ci sunt. )up ce
s-a suit n pat i ntrea! nevasta dac
a ncuiat ldia, dac a pecetluit
dulapul, dac a tras "vorul porii de la
ograd. C%iar dac femeia l asigur c a
nc%eiat peste tot, omul nencre'tor
10;
Ieea "re$edea la Atena ca fiecare cet!%ean s!-(i sus%in! sinur dre"tatea. +ar cei mai mul%i a"elau la ser$iciile
unui looraf, adic! ale unui "rofesionist, care #n schimbul unei retribu%ii, redacta discursul, iar cel #n cauz! urma
s!-l #n$e%e #n fa%a forului 3udec!toresc.
248
prse#te a#ternutul #i, a#a de%$rcat #i
descul, aprinde lampa, colind #i cercetea%
-ecare loc#or cu gri'. 0i cu toate acestea,
aia-l prinde somnul.
Cere ca donda s i se plteasc de fa
cu martori, pentru ca datornicii s nu poat
tgdui condiiile. Nu d haina la curat
meseriaului celui mai priceput, ci
aceluia care l poate despgu!i mai
!ine. 8ac !ine cine!a s-i cear cu
mprumut cte!a pa%are de argint, de oicei
refu'& dac este !ora de o rud sau de un
prieten apropiat, le mprumut, dup ce a
ncercat mai nti metalul n foc, dup ce le-a
pus pe cntar& parc-ar f !rut i o garanie
pentru ele. Poruncete scla!ului care duce
pa%arele s nu mearg n urma lui, ci s
treac nainte, ca s fe cu oc%ii pe el, de
team s nu fug pe drum. Celor ce au
cumprat un o$iect de la el #i-i cer s
preci%e%e locul unde s depun $anii,
nedispunnd n momentul acela de timp, le
rspunde+ Nu - ngri'orat de acesta, cci te
voi urma pn vei gsi rga%ul necesar&.
Nesimitul
Nepsarea fa de curenia
propriului trup care produce altora
247
de"gust se numete nesimire.
Nesimitul este n stare s ias la plimare
cu plgi de lepr pe el, cu pete de pecingine
sau cu unghiile murdare. Nesimitul se
#ustifc n faa tuturor c sunt $oli
mo#tenite, c de ele au ptimit i unicul i
tatl lui i c fr semnele olilor acestora cu
greu ar putea cine!a a!ea pretenia c face
parte in familia lui. C%iar dac are ue la
genunc%i i rni la degete, nu-i pas. +e
negli#ea' pn nu se mai pot !indeca. 8inii
i sunt negri i gunoi i i-e greu i cu totul
neplcut s stai n apropierea lui. 1e lng
alte cusururi l are i pe acela c-i
su nasul n timpul mesei>(3(? cnd
vor!ete te stropete, iar cnd !ea
sughite& se culc alturi de ne!ast pe un
aternut murdar, iar la !aie i unge
corpul cu un ulei rnced. Cnd toi ascult
cntecul e<ecutat de $autist, se tre'ete
aplaudnd, face 'gomot, acompania' n
surdin i ocre#te cntreaa c a sfr#it
prea devreme. /ncearc s scuipe pe
deasupra mesei i nimerete pe
paharnic drept n fa.
250
/nfumuratul
/nfumurarea este goana dup
onoruri ctigate pe urma unor lucruri
meschine. nfumuratul este omul care
invitat la un osp caut cu orice pre s se
a#e%e n apropierea ga%dei. i duce singur
feciorul la templu la 8elf 5sediul celui mai
cunoscut oracol al lui Apolo7 ca s-i tund
pletele 5era un oicei la !ec%ii greci ca n
pragul adolescenei s-i tund pletele,
nc%inndu-le unei di!initi, de cele mai
multe ori 'eului Apolo de la 8elf& ulterior, pe
!remea lui :eofrast, oiceiul a fost
aandonat din pricina difcultilor unei
cltorii la 8elf. nfumuratul pre'entat de
:eofrast persevera n vechiul o!icei7.
Cnd sacri-c un $ou, l leag de coarne
cununi mari #i atrn cpna animalului de
stlpul porii, pentru ca cei venii s-#i dea
seama c a 'ert-t un $ou. .ar dac aduce ca
dar de nc%inare n templul lui Asclepios un
deget de aram, se duce 'i de 'i s-l
mpodoeasc cu cununi i s-l ung cu
uleiuri parfumate.
4e tunde des, are gri# ca dinii s-i fe
ali, i sc%im %ainele, dei le-ar mai putea
purta& se parfumea' e<agerat& la
repre"entaiile de la teatru i caut loc
251
n apropierea tri!unei ofciale. Are acas
i o mic palestr cu nisip i un loc amena#at
pentru #ocul cu mingea, loc pe care-l pune la
dispo'iia softilor 5softii 9 cei dinti
n!ai care pun prolema cunoaterii 9 erau
propagatori ai unor teorii sociale pentru
emanciparea indi!idului din legturile lui
gentilice. Cu e<cepia ctor!a, a!eau o
concepie materialist despre lume. 3i au
inaugurat dialectica i au rmas celeri prin
latura negati! a acti!itii lor) au'ul de
permise false i de silogisme greite7.
.rpnosul
.rpnoia este lipsa de
genero"itate n faa cheltuielilor.
Crpnosul este omul care dup succesul
repurtat la concursurile tragice 5n calitate de
organi'ator al corului i al repre'entaiei
dramatice7 consacr 'eului 8ionisos o plac
de lemn pe care i-a gra!at doar numele lui.
.u prile+ul coti"aiilor fcute n
adunarea poporului, crpnosul
prsete locul fr s scoat un
cuvnt. Cnd #i mrit fata, vinde carnea
animalelor aduse 'ertf, afar de cea
re%ervat preoilor, iar pe servitorii tocmii cu
acest prile' i anga'ea% cu (rana de acas.
252
Cnd comand coraia pe care el nsui a
a!ut sarcina s-o ec%ipe'e
>?B
, se culc pe
punte pe aternutul crmaciului, n timp ce
pe al lui l pune la pstrare. La sr!toarea
*u"elor >sr!toare consacrat colii,
prile+uind +ocuri i sacrifcii organi"ate
prin coti"aiile elevilor? de team de nu
plti ta:a impus, nu-i trimite copiii la
coal, prete:tnd c sunt !olnavi.
Aduce el de la pia carnea i legumele, pe
care le ascunde n faldurile !emntului.
6rind de departe pe un prieten cu care
a avut prile+ul s stea de vor! mai
nainte i care face o colect de !ani, se
a!ate din drum, ocolete i se duce
acas.
Nevestei nu-i ia slu'nic, mcar c i-a
adus o %estre mare, ci-i tocme#te o feti
care s-o nsoeasc. .rpnosul poart o
nclminte peticit, dar susine c e
tot att de !un ca i una nou.
8imineaa, deretic singur prin cas i face
paturile. Cnd !ine la teatru, se aea' pe o
%ain !ec%e i ntoars pe #os, pe care i-a
adus-o singur.
104
&chi"area sau #ntre%inerea unei corabii cu cheltuieli "ro"rii sau #n comun era o sarcin! im"us! de cetate
cet!%enilor #nst!ri%i.
25;
Ludrosul
9 f ludros nseamn a face ca" de
caliti ine:istente. 0udros este omul
care se a#ea% pe digul 3ireului .digul
portului, loc o$i#nuit de plim$are pentru
atenieni/ #i n#ir strinilor c a investit
sume mari n mprumuturi maritime, arat
amnunit ce pro-turi pot re%ulta de pe
urma unor astfel de tre$uri, ct avere a
reali%at #i ce pagu$ a avut, iar n timp ce
spune aceste enormiti #i trimite sclavul s
ridice $ani de la $anc, de#i nu are nici o
depunere.
Cltorind pe mare, e n stare s-i
amgeasc to!arul de drum, spunndu-i
c a participat la e8pediie alturi de
Ale8andru 9acedon, c s-a ucurat de atenii
din partea lui, c la ntoarcerea din e<pediie
a adus o sumedenie de cupe ncrustate cu
pietre preioase, c pe meleagurile Asiei ai
s gseti meteri mai iscusii ca cei din
3uropa. :oate acestea le deitea' un om
care n-a pit nicicnd dincolo de 'idurile
cetii lui. Aminte#te c pe vremea cnd a
$ntuit foametea a c(eltuit : dac-ar - s i se
dea cre%are : peste cinci talani cu
concetenii lui sraci, pe care nu s-a ndurat
s-i lase fr a'utor.
254
!ndu-se "n #i$locul unor
necunoscui, "ndea#n pe unul dintre
acetia s-i fac fa%orul de a socoti cu
pietricele ce su# a cheltuit, i pune o
parte din acestea pe sea#a unor
pretini datornici, pentru a & #ai uor
de crezut. Calculnd astfel, cheltuielile
se ridic la zece talani. daug "ns c
aceste cheltuieli n-a fost pre%zut dect
a$utorul dat prietenilor, c n-a inut
socoteala de cheltuielile i#puse de
echiparea corabiilor sau alte sarcini
publice.
7e ndreapt apoi spre cei ce vnd
cai i se preface c ar vrea s cumpere
i el unul. A'ungnd n dreptul prvliilor cu
m$rcminte, cere (aine care s nu coste
mai mult de doi talani #i la urm l ceart pe
sclavul care l nsoe#te c n-a luat $anii cu
el. )ei st n chirie, ncearc s-l
conving pe cel ce nu-l cunoate c
locuiete n casa lui printeasc i c
are de gnd s-o vnd findc e
nencptoare fa de mulimea
musafrilor pe care-i primete.
255
/ngmfatul
/ngmfarea nseamn dispreuirea
tuturor celorlali, n afar de propria-i
persoan. ngmfatul este omul care spune
celui ce vine s-i vor$easc c nu poate -
disponi$il dect dup mas, la ora plim$rii.
/ergnd pe strad, e<pedia' fr prea
mult taie de cap pricinile n care a fost
desemnat aritru 5n mod oinuit, edinele
se ineau n templu7. Cnd este numit ntr-o
slu'$ pu$lic, refu% sarcina #i susine su$
prestare de 'urmnt c nu dispune de timp
5ceteanul desemnat s ndeplineasc o
sarcin de interes pulic putea in!oca o
oal, o cltorie pentru a f elierat de
oligaii, dar treuia s-i susin declaraia
prin #urmnt7. Cnd d un osp pentru
prietenii si, nu se aea' la mas, ci
poruncete unuia dintre oamenii lui s le
poarte de gri#. 8ac e !ora s !i'ite'e pe
cine!a, trimite !estea mai nti 517. 5n
corespondena pe care o ntreine nu
ntre$uinea% formulele o$i#nuite, ca de
pild mi-ar face plcere&, ci scrie) 3retind
s se e8ecute&, Am trimis la tine ca s ia&,
Ct mai urgent&.
25@
Laul
Laitatea pare s fe o sl!iciune a
suetului, provocat de fric. +a este
omul care, cltorind pe mare, ridic oc%ii
spre cer i ntrea pe crmaci dac e cu
putin s se a!nte n larg 5departe de
rm, na!igaia de!enea periculoas, din
pricina furtunilor7 i ce-au pre!estit 'eii.
:o!arului de drum i destinuie c l-a
cuprins spaima n urma unui !is. 3ornind la
r%$oi #i afnd c s-a dat ordin ca
pedestrimea s ias la atac, la#ul c(eam
oamenii din aceea#i trup cu el #i i
ndeamn s stea pe lng el, ateni la
-ecare mi#care, prete8tnd c nu poate
recunoa#te u#or pe vr'ma#i. .nd aude
strigte i vede soldaii pr!uindu-se
la pmnt, destinuie celor din +ur c a
plecat n gra! mare i a uitat sa!ia&
apoi o ia la fug spre cortul lui i d porunc
scla!ului s oser!e n ce parte se a$
dumanii. /n acest timp i ascunde sa!ia
su! pern, iar apoi i irosete vremea
prefcndu-se c o caut prin cort. 2ac
%re#te vreun prieten rnit, i iese n cale,
ncearc s-l m$r$te%e, l ridic pe sus #i-l
duce n cort. Aici i d ngri'irile necesare, l
#terge de snge, se a#ea% alturi de el i-i
25A
apr rana de mute. ,i nu e lucru pe
care s nu-l fac, numai i numai s nu
dea ochii cu vr+maii.
Cnd trompetul a sunat marul de r'oi,
laul strig din cort) */nca-te-ar corii, c
nu dai pace omului s adoarm din pricina
semnalelor tale att de dese,. Mn$it cu
sngele scurs din rnile altuia, alearg
"naintea celor ce se "ntorc din lupt i
po%estete c 'i-a sal%at prietenul,
punndu-i %iaa "n #are cu#pn(.
Apoi nsoete pe cunoscuii i concetenii
rnitului pn la patul lui de suferin i nu
uit s spun fecruia cum l-a dus n cort pe
raele lui.
5ligarhul
)tarea de spirit oligarhic ar putea &
caracterizat ca dorina de a te i#pune,
"n %ederea obinerii puterii i a unor
ctiguri. Poate f numit oligar% omul care
la propunerea Adunrii Poporului 5organul
suprem de conducere a statului, ce %otra
asupra prolemelor fundamentale ale cetii)
pacea, r'oiul, apro!i'ionarea oraului cu
alimente, drile de seam ale magistrailor
ieii din funcii i altele7 de a & supuse
discuiei persoanele care %or "ngri$i
258
"#preun cu arhontele de pregtirea
unei cere#onii, se nfi#ea% cu pretenia
ca %iitorii alei s se bucure de puteri
depline. Apoi, dac s-au fcut 'ece
propuneri, el are pregtit replica) *3ste de
a#uns un singur om, numai s fe un om
ade!rat, i spune aceasta a'ndu-se pe
singurul !ers din Comer pe care-l cunoate)
*Du e cnd domnii sunt muli, numai unul
s fe-ntre oameni, poruncitor i stpn...,.
8e celelalte !ersuri ale lui Comer nici n-a
au'it mcar. -r ndoial c are la ndemn
formule de felul acesta) *A!em datoria de a
ne ntruni noi ntre noi, spre a %otr cele
necesare& s ne descotorosi# odat de
gloat. n felul acesta, nu %o# #ai & nici
ocri de #uli#e, nici copleii de
onoruri.
6ligar%ul iese la plimare numai la ora
mesei. Poart mantia frumos prins pe umr,
are ara tiat potri!it i ung%iile deoseit
de ngri#ite. Pete ra! i declar pe un ton
emfatic) *"iaa n cetate a de!enit de
nesuferit din pricina delatorilor 5deletorii se
ndeletniceau cu denunarea persoanelor
care adunaser a!eri pe ci nepermise7.
daug de ase#enea* 'M surprinde
faptul c #ai sunt pe lu#e oa#eni care
257
u#bl dup de#niti publice. Ce
ur#resc, ce interese au+ ,ecunotina
celor #uli+ Acetia sunt totdeauna de
partea celor ce dau sau mpart mai mult,.
n adunare, oligarhului "i este ruine
s stea alturi de un srac.
Brftorul
-rfeala este nra%ul care te
"#pinge s-i defi#ezi pe alii. 2ac
ntre$i pe $r-tor Ce %ici de cutare&, i va
rspunde+ ;oi face nceputul la fel cu cei ce
ntocmesc genealogii, amintind mai nti de
neamul din care se trage. :atl lui purta la
nceput numele de 4osias, apoi, n !remea
ct a fcut ser!iciul militar, i-a sc%imat
numele n 4osistratos .numele pe care
$r-torul l atri$uie victimei sale sunt un
indiciu c acesta fusese eli$erat din situaia
de sclav/. /ama lui este o trac de neam
mare 5femeile din :racia erau considerate
printre femeile cele mai liere ca mod de a
se comporta7. n ara lui, femeile cu un astfel
de nume sunt socotite de neam, iar el,
descendentul unor astfel de prini, e un
netrenic i un dec'ut.
Cnd i se adreseaz cine%a, cerndu-i
s-i spun ce tie despre femeile care
2@0
locuiesc ntr-un loc oarecare, este "n stare
s rspund astfel* 'Le tiu bine i nu
# pot "nela(. Apoi d amnunte+ 6unt
dintre acelea care-i trag de mnec pe
trectori,, sau *.e#eile acele "i ridic
poalele. /u nu-i spun %orbe goale. /le
se dau "n dru# ca nite cele. 0ntr-un
cu%nt, toate sunt puse s %neze
brbaii i cnd bate cine%a "n poart
sar chiar ele s deschid.
1ac unul brfete, br&torul se
aliaz cu el. *Pe acest om l-am urt mai
mult dect pe oricare altul. 3 respingtor ca
nfiare, iar ca rutate nu are perec%e. "rei
o do!ad; Ne!estei, cu toat 'estrea pe care
i-a adus-o i care se ridic la atia i atia
talani, i cu toate c i-a druit un fu, i d
trei nui de aram drept c%eltuial pe 'i i
o silete s se scalde "n ap rece i "n
ziua lui Poseidon .femeia tratat astfel era
considerat ca o sclav, ntruct numai
sclavele se m$iau n ap rece. 6r$toarea
lui 3oseidon era cele$rat n cursul lumii
ianuarie/. 2ac cel ce st alturi de el se
ridic s plece, e n stare s-l vor$easc de
ru. <i, o dat fcut nceputul, nu-i vine greu
s $rfeasc ntreaga familie. 2orbete de
ru prietenii i rudele, nu-i iart nici pe
2@1
#ori 3defi#area #orilor era o
atitudine conda#nat prin lege4.
ceast co#portare a lui o nu#ete
sinceritate, spirit de#ocratic i
libertate i nu cunoate desftare pe
lu#e #ai #are ca aceasta. Aceast poft
de $rfeal supr pe oameni #i-i scoate din
srite.
*ediocrul - 1rietenul celor
netre!nici
Prietenia cu cei netrenici do!edete o
nclinare ctre stricciune. Prietenul celor
netrebnici este o#ul cruia "i place s-i
duc %iaa "n #i$locul celor care,
suferind o conda#nare "ntr-un proces,
au fost supui degradrii ci%ice. 3l
consider c n prea#ma acestor oameni poi
dobndi o e5perien #ai %ast. Cnd
!ine !ora despre netrenici, el
argumentea' c toi oamenii sunt la fel.
3ste plin de ironie fa de omul moral, iar
despre netrebnic a&r# c este un o#
lipsit de pre$udeci. 2ac un netre$nic
este acu%at, el recunoa#te c societatea are
dreptate cnd l osnde#te pentru unele din
pcatele lui. Celelalte pcate nu i le
recunoa#te. Crede despre ticlos c e
2@2
inteligent, c are dragoste pentru
prieteni, c e priceput, c n-a "ntlnit
unul #ai capabil dect el.
/ste bine%oitor fa de netrebnicul
ce se apr "n faa adunrii sau cnd
acesta apare n faa tri$unalului. / "n stare
s spun aprtorilor dreptii c nu
o#ul trebuie $udecat, ci aciunile lui. 0i
adaug c netrebnicul %egheaz ca un
cine neador#it la aprarea intereselor
poporului.
Cel cruia i place tovr#ia cu cei
netre$nici se eri'ea% n aprtorul lor cnd
sunt acu%ai de afaceri du$ioase. 4ar dac
este 'udector ntr-un proces este n stare s
interprete%e n sensul cel mai ru acu%aiile
prilor. 5ntr-un cuvnt, to%ria cu cei
netrebnici do%edete ade%rul
pro%erbului care spune c cei ce se
asea#n se adun.
.alicul
Calicia const "n ur#rirea unor
ctiguri "n$ositoare. Calic este omul care
nu pune la dispo'iia oaspeilor pine
ndea#uns. ste omul n stare s ia ani cu
mprumut de la cine!a care se a$ g'duit la
el. Cnd "#parte carnea la o #as,
2@;
spune c celui ce "#parte i se cu%ine o
porie dubl i face "ntoc#ai cu# a
spus. Cnd are %in de %nzare,
prietenilor le %inde %inul a#estecat cu
ap. 4e duce cu copiii la teatru numai cnd
organi'atorii las intrarea lier. Plecnd din
cetate ntr-o delegaie cu caracter ofcial,
las acas diurna de deplasare pus la
dispo'iie de cetate i se mprumut cu ani
de la ceilali memri ai delegaiei. 4cla!ului
nsoitor, i d o po!ar mai mare dect
aceea pe care o poate duce, iar de mncat i
d mai puin dect oricare altul. Pretinde o
parte din darurile delegailor i apoi le !inde.
Cnd se a! la baie i %rea s se ung
cu uleiuri parfu#ate, se adreseaz
scla%ului, i#putndu-i c a cu#prat un
ulei rnced nu#ai i nu#ai ca s ia din
uleiul %ecinului. 8ac slu#itorii lui au gsit
ntmpltor pe strad nui de aram, e
capail s cear partea ce i se cu!ine,
susinnd c 'eul Cermes e ine!oitor cu
toi.
Calicul nu d haina la splat i
"#pru#ut pentru el o alta, de la un
cunoscut& o ine la el, tot a#nndu-i
"napoierea, pn "ntr-o zi, cnd "i este
cerut. <i mai pune la cale #i alte lucruri de
2@4
felul acesta. Daiile cu!enite scla!ilor le
msoar cu 'grcenie i se ser!ete de o
msurtoare rupt, a!nd gri# s n-o umple
ine. Cnd i se pare c un prieten !rea s-i
!nd !reun oiect cu un pre sc'ut, l
cumpr, dar are gri# s-l dea mai scump.
Cnd are de ac(itat o datorie de trei%eci de
mine, o restituie reinnd din ea patru
dra(me.
8ac din ntmplare s-au moln!it
copiii calicului i nu se pot duce la coal,
scade o sum proproional din ta<a la care
e oligat, iar n cursul lunii feruarie cnd
sunt multe srtori, nu-i trimite la coal,
numai ca s nu plteasc. Atunci cnd
pregte#te un $anc(et prin contri$uia
participanilor, cere o parte pentru scla!ii lui
#i ine cont de cele mai mici lucruri
procurate de el, ca lemne, linte, sare i c(iar
#i de undelemnul turnat n opai. 8ac un
prieten de-al lui este pe punctul de a se
nsura sau de a-i cstori fica, calicul are
gri# s plece de acas mai de!reme, spre a
nu f oligat s-i fac dar de nunt. 6a de la
prieteni cu "#pru#ut obiecte pe care nu
nu#ai c nu le #ai cere ni#eni "napoi,
ci chiar dac le "napoiaz proprietarului,
acesta refuz s le #ai pri#easc.
2@5
1rost-crescutul
Cutnd o defniie pentru proasta-
cretere, am putea spune c este o
co#portare suprtoare, dar nu
duntoare. Prost crescut este cel care
intr "n casa o#ului "ndat ce a ador#it
i-l trezete ca s-i spun ce%a. 8ac eti
pe punctul de a porni ntr-o cltorie, se
ntinde la !or cu tine i te face s ntr'ii.
Celor ce %in "n %izit la el le reco#and
s-l atepte pn se %a "ntoarce de la
pli#bare. 7#ul prost crescut ia copilul
din braele doicii, "i d "n gur resturi
#estecate de el #ai "nti, "l alint
strngnd din buze i-l nu#ete
'odorul tatei(.
Cnd se af la mas poveste#te c a luat
un ele$or .plant cu efect purgativ, $un #i
ca leac mpotriva ne$uniei/ c l-a servit de
minune #i c -erea evacuat o dat cu
resturile era mai neagr ca sosul din farfurie.
7#ul prost crescut e "n stare s "ntrebe
de fa cu scla%ii* 'Micu, ce-ai si#it
i ce zi era cnd te-au cuprins durerile
naterii i #-ai adus pe #ine pe lu#e+(
n locul mamei, rspunde tot el, c la natere
a simit ucurie, i durere i c ane!oie poi
2@@
a$a pe lume un om care s nu f a!ut parte
de amndou.
Cnd e invitat la un osp, poveste#te c
are acas un re%ervor cu ap rece, o grdin
cu $el#ug de %ar%avaturi fragede, un $uctar
nespus de di$aci n pregtirea $ucatelor,
casa lui geme de musa-ri, iar prietenii pe
care-i are sunt la fel cu un $utoi fr fund.
Nu-i poate mulumi, oricte atenii ar avea
fa de ei. tunci cnd are el prile$ul s
ofere un osp, nu #ai contenete
ludndu-i bufonul pentru ghiduiile
lui. Einnd n mn pa%arul, i ndeamn
in!itaii s ea, dndu-le asigurri c s-a
ngri#it ca petrecerea lor s fe ct mai
reuit, c e de a$uns un singur se#n din
partea lor pentru ca scla%ul s i alerge
la pr%lia 'negustorului de fete(.
2@A
*. Psi2ologia 5>rstei a treia
- Pastorala "ensionarilor -
0otto: *odul de comportare cu btr.nii
este un indiciu al gradului de umanitate
al 'amiliei, al parohiei i al societii.
-. Intro%ucere: Lumea %e m>ine E lumea 5>rstei
a treia
=mul este mamiferul cel mai lone$i$, "oate "entru
c! dez$oltarea sa este lent! (i tardi$! fa%! de cea a
2@8
animalelor. =rice alt mamifer, chiar de talie net
su"erioar! lui, tr!ie(te mai "u%in: 40 de ani cim"anzeul,
50 de ani hi"o"otamul (i balena, A0 de ani elefantul.
?iclul $ital uman a fost #m"!r%it de bioloi #n trei
faze: v'rsta evolutiv ()creterea+ ( de la @ la !1 de
ani) etapa adult (!1(I1 de ani) i btr'neea (de la I1
de ani n sus). Aceasta din urm! cunoa(te dou!
subdi$iziuni: $*rsta a treia 'de la @5 de ani la 85 de ani)
(i $*rsta a "atra 'du"! 85 de ani). Imediat du"!
#ncheierea eta"ei e$oluti$e, de la 25 de ani, #nce"e o
lent! "erioad! de #mb!tr*nire, caracterizat! de
"roresi$e "rocese in$oluti$e. Aceast! di$iziune "e
ru"uri de $*rst! este #ns! relati$!.
6e "resu"une c! de-a lunul mileniilor durata $ie%ii
omului s-a m!rit: s-a trecut de la 20 de ani #n "erioada
neolitic!, la ;0 de ani #n e"oca roman!, la 40 de ani #n
&$ul 0ediu, la 50 de ani #n secolul al ZIZ-lea (i la @0 de
ani #n 1770 'aceasta "entru c! s-au creat condi%ii
fa$orabile "relunirii $ie%ii, diminu*ndu-se factorii de
risc solda%i cu moartea). Po"ula%ia lumii #mb!tr*ne(te, #n
toate "!r%ile lumii. Proresele medicinii (i (tiin%ei au
"ermis o dublare a duratei $ie%ii medii, de la 40 la 80 de
ani. :ntre cauzele "rinci"ale ale acestei lone$it!%i
s"orite sunt de amintit: declinul natalit!%ii, controlul
mortalit!%ii "renatale (i infantile, #mbun!t!%irea nutri%iei
(i a condi%iilor sanitare #n eneral, controlul bolilor
infec%ioase (i contaioase etc.
2@7
Astfel, popoarele bogate au devenit cele mai
mbtr'nite. Pentru ele, durata medie de $ia%! este de
a"ro-imati$ A@ de ani, #n tim" ce "entru cele s!race nu
de"!(e(te @1. 6e tr!ie(te mai "u%in #n 5uinea '41 de ani),
#n Anola (i Afanistan '42 de ani), #n 0auritania (i
0ozambic '45 de ani). :n >oli$ia 'unde e-ist! @
milioane de locuitori "e un teritoriu a"roa"e de "atru ori
c*t <om*nia) este 2o fericire4 s! mori la ;5 de ani.
%ac secolul NN a fost cel al creterii
demografice secolul al NN-(lea este cel mbtr'nirii
ca efect al declinului cifrei de fecunditate i
mortalitate. :n lumea occidental!, "o"ula%ia b!tr*n!
cre(te "ro"or%ional cu c*t scade cea infantil!. 6e na(te
mai "u%in (i se moare mai "u%in. Aceasta este situa%ia
demorafic! #n %!rile dez$oltate, cu o #nalt! tehnoloie,
unde la #nce"utul secolului ZZ e-istau @ co"ii la un
b!tr*n, iar acum, la #nce"utul secolului ZZI, situa%ia este
in$ers!: @ b!tr*ni la un co"il.
Longe5itatea la feminin. :n societatea noastr!
maschilist!, a te na(te femeie com"ort! multe
deza$anta3e, dar nu (i "e acela al lone$it!%ii: se-ul
feminin tr!ie(te cu A-8 ani mai mult dec*t cel masculin.
>!rbatul este deci, din acest "unct de $edere, ade$!ratul
2se- slab4 al s"eciei 2sa"iens4. Femeile tr!iesc #n medie
mai mult dec*t b!rba%ii #ntruc*t sunt din punct de vedere
psihologic mai puternice. +e e-em"lu, rezist mai mult
la durere i sunt mai puin fragile n sens emotiv.
Astfel, dac! AK dintre $!du$e mor #n "rimul an du"!
2A0
moartea so%ului, #ntre $!du$i moartea la mai "u%in de un
an de la moartea so%iei se #nreistreaz! #ntr-un "rocenta3
de 22K. >!rba%ii nu sunt deci 2se-ul "uternic4, ci acela
mai "u%in ada"tat la su"ra$ie%uire, #n fiecare eta"! a
$ie%ii, de la z!mislire la 100 de ani.
:n concret, "utem s"une c! %!rile boate, (i #n
s"ecial .uropa au devenit pe nesimite 3asa de
6tr'ni a $errei.
Gerontofo"ia
Tr!im #ntr-o societate care "e b!tr*ni #i doar
tolereaz!, iar "e tineri #i "ri$ileiaz!. Diciodat! de-a
lunul istoriei, tinerii n-au beneficiat de at*ta
considera%ie ca #n e"oca noastr!, #n care au de$enit o
categorie privilegiat de mass(media i de lumea
politic. Publicitatea e-alt! tinere%ea (i frumuse%ea ca (i
c*nd ar fi unica moned! de schimb "re%ioas!. &ste
e-altat! tinere%ea ca mitic! condi%ie de $ia%! #ntr-o
societate #n care domin! conce"tul de "resta%ie, de
hedonism, de consumism. 6e dore(te totul, (i imediat.
<!bdarea e considerat! un cusur al b!tr*nilor.
*n secolele trecute btr'nul era aproape
)divinizat+ foarte respectat i aceasta poate pentru c
era )rar+ o fericit e&cepie. 0 mbtr'ni era foarte
dificil dar foarte prestigios. :n societatea "remodern!
b!tr*nul #(i "ierdea for%a muscular!, dar r!m*nea cu
e-"erien%a, un 2de"ozit4 "re%ios care era transmis #n
serile de iarn! c*nd fiura "atriarhului reunea #n 3urul
2A1
s!u fiii, ne"o%ii (i str!ne"o%ii "entru a le dest!inui
secretele trecutului (i ale "!m*ntului. 5ra%ie sfaturilor
cum trebuie #nri3i%i "omii (i cum trebuie s! fie
res"ectate fazele lunii "entru #ns!m*n%at, sau cum s! se
#mbutelieze $inul, "este secole s-a transmis cultura
aricol!.
Actualmente b!tr*nul nu mai este utilizat ca un
)depozit+ de tiin agricol #ntruc*t "entru a culti$a
"!m*ntul se studiaz! aronomia (i se consult!
"roramele com"uterizate. Ast!zi, c*nd btr'neea este
un fenomen de mas, nimeni nu mai are tim" s!-l
asculte "e 2mo(u4. Proresul tehnoloic l-a "ri$at de
$aloare. 0ctualmente depozitarii e&perienei sunt
crile microfilmele memoriile electronice. :n actuala
societate industrial! nu mai este ne$oie de e-"erien%a
trecutului, #ntruc*t aceasta de$ine a"roa"e instantaneu
de"!(it!. Du mir! "e nimeni deci c! astzi btr'nii nu
mai au nimic de zis tinerilor, care cred c! (tiu de3a totul
(i $or s! re(easc! du"! cum li se "are loc mai
interesant. Pe mul%i tineri nu-i mai intereseaz! trecutul,
deoarece a lua con(tiin%! de c*t de dificil! a fost c*nd$a
$ia%a constituie un re"ro( $iu la $oin%a lor de a $rea
2totul, "e loc4.
+ac! mai demult societile au fost gerontocratice
actualmente cea occidental este gerontofobic.
>!tr*nii focalizeaz! asu"ra societ!%ii roaza #mb!tr*nirii.
&i sunt concretizarea a ceea ce nu se $rea a de$eni.
2A2
1. Primul $as !n 5>rsta a treia: 4ie#irea %in
societate6
0otto: )rebuie s ne dorim
nu doar s adugm ani vieii,
ci i s dm via anilor.
2!esociali"area4 este fenomenul #n urma c!ruia o
"ersoan! iese din c*m"ul muncii reulate, abandon*nd
toate rela%iile sociale "e care aceasta le "resu"unea. ?eea
ce "*n! acum a constituit ritmul e-isten%ei B trezirea de
diminea%!, de"lasarea la locul de munc!, colaborarea cu
coleii, subordonarea fa%! de un (ef #n tim"ul ser$iciului,
#ntoarcerea acas! du"!-masa B totul acum este schimbat.
6e im"une un nou mod de sistematizare a zilei, trebuie
!site alte ru"uri de referin%! (i alte modalit!%i de auto-
realizare.
:ntr-o "rim! faz!, 2ie(irea din societate4 este
"erce"ut! de mul%i ca o e-"erien%! dureroas! sau
o"rimatoare. "entru al%ii constituie o ocazie de bucurie
'2Nu vom mai 'i constr.ni la o "i dur de munc1). :n
"rimele s!"t!m*ni du"! "ensionare se trece "rin
momente de nesiuran%!, de nelini(te, de e-"erimentare.
Aceste momente, #n care trebuie stabilit un nou tip de
raport cu timpul disponibil din abunden, de$in cu
at*t mai luni (i mai nelini(titoare cu c*t subiectul n
chestiune i(a gsit n trecut satisfacia aproape
e&clusiv din propria munc.
2A;
:ntr-un alt doilea caz, 2ie(irea din societate4 a a$ut
loc de3a, de-a lunul ultimilor ani, cu mult #naintea
"ension!rii. &ste $orba des"re constatarea fa"tului c! fiii
au abandonat definitiv casa prinilor (i (i-au format o
familie "ro"rie. 0omentul decisi$ "oate fi definit acela
#n care fiii nu mai simt nevoia prinilor, #n s"ecial a
mamei. +e acum #nainte, ri3a lor ne#ntreru"t! nu $a mai
fi cerut!. P!rin%ii $or trebui s! fie dis"onibili e$entual
"entru sfaturi sau "entru $reun a3utor cerut e-"res de fii.
?um se (tie, familiile tinere a"reciaz! mult "e tat!l sau
"e mama care locuiesc #n a"ro"iere, (i care din c*nd #n
c*nd #nde"linesc ratuit rolul de bab> sitter. :n acest caz
e valabil principiul )aproape dar la ndeprtare+
()>ecini dar la distan+). +e fa"t, o con$en%ie de acest
ti" aranteaz! "rocesul de eliberare a "!rin%ilor
restituindu-le "ro"ria $ia%!.
= alt! form! a 2ie(irii din societate4, radical! (i
traumatic! de cele mai multe ori, este re"rezentat! de
intrarea ntr(un cmin pentru btr'ni. 9nii b!tr*ni
"refer! s! duc! o e&isten asistat sub #nri3irea altor
"ersoane, "entru a beneficia #n fiecare moment de
asisten%! (i de hran!. +eoarece $ia%a #ntr-un c!min de
b!tr*ni este foarte lini(tit!, ei #i este asociat! ideea de
2ie(ire din societate4, #ntruc*t aici btr.nii sunt sustrai
mediului normal de via (i ra"orturilor obi(nuite dintre
oameni. &i sunt "u(i #n situa%ia de a se confrunta #ntr-o
m!sur! mai mare cu semeni similari, de aceea(i
cateorie B tr!ind, cu alte cu$inte, 2u(! #n u(!4 B fiind
2A4
mai de"enden%i unii de al%ii. 6im"lul fa"t c! #ntre
"ro"riile mobile trebuie s! fie alese doar unele care $or
"utea fi duse #n noua 2locuin%!4 (i c! mare "arte din ele
$or trebui s! fie #nstr!inate sau aruncate, determin! o
ran! "rofund! #n inima b!tr*nilor. Aceast! muta%ie
com"ort! at*t c*(tiuri c*t (i "ierderi.
<e%eaua de rela%ii sociale #n care "ersoana este
ana3at! sufer! cu trecerea anilor muta%ii at*t sub as"ect
cantitati$ c*t (i calitati$, de e-em"lu, "rin detaarea de
viaa pro'esional, prin moartea celor de aceeai v.rst,
prin schimbrile intervenite n viaa de 'amilie.
1. Precum demonstreaz! erontoloia, b!tr*nii care
tr!iesc sinuri consider! 2timp liber4, tim" al
rela-!rii (i al bucuriei de a tr!i, doar acea "arte a
tim"ului "e care nu trebuie s! o foloseasc!
f!c*nd de m*ncare, s"!l*nd sau c!lc*nd hainele,
sau "entru cur!%enia din domiciliu.
2. :n fa%a fenomenului de cre(tere a coeficientului
$ie%ii medii a "o"ula%iei #n eneral (i al
#mb!tr*nirii e-cesi$e a societ!%ii '20K dintre
ermani au "este @0 de ani) doar o analiz!
di$ersificat!, "e 2f*(ii4 de $*rste, $a "utea
identifica s"ecificul (i "roblemele reale ale
$*rstei a treia. 6e $orbe(te azi de 2b!tr*ni4,
2b!tr*ne4 sau de 2mo(i4 (i de 2babe4. 3riteriul
ce fi&eaz terminologia poate fi at't v'rsta
biologic cronologic c't i )gradul de
capacitate de care dispune nc o persoan
2A5
pentru a conduce o e&isten auto(suficient+.
A $orbi #n eneral de 2b!tr*ni4 este "rea
sim"lificant (i ni$elator, neli3*nd com"le-itatea
situa%iei.
&-ist! dou grupuri de probleme de care o
)pastoral a v'rstei a treia+ trebuie s se ocupe= "e de
o "arte sunt b!tr*nii s!n!to(i, care nu $or absolut deloc
s! fie asista%i (i care sufer! de stresul pensionarului 'o
e-isten%! nelini(tit!). "e de alt! "arte, b!tr*nii bolna$i.
0ul%i b!tr*ni sunt #n condi%ia de demen%! senil!, deci au
ne$oie de ri3i intense, nefiind con(tien%i de ceea ce li se
#nt*m"l!.
Pentru orice form! de #mb!tr*nire se "une problema
di'icultii tran"iiei (i marea sfidare este aceea de a !si
o nou structur a "ilei. Iiena "ro"rie (i cur!%enia casei
sunt considerate momente de munc!, "recum (i $izitele
medicale. Pensionarul "oate s"une: 2Ast!zi $oi "rofita
de tim"ul frumos "entru a m! "limba4. 2Ast!zi $oi
r!m*ne #n "at "*n! t*rziu, "entru c! nu am chef s! m!
ridic din "at4. Aceast! suveranitate asu"ra tim"ului face
"osibil! o $ia%! #n dou lumi diferite: #n aceea a or%inii,
care aminte(te de zilele de ser$iciu, (i #n aceea a
li"ert'ii #n care "ensionarul #(i este 2"ro"riul lui ree4.
Totu(i, mai #nainte de a !si un echilibru, el $a trebui s!
iroseasc! zile sau s!-(i "l!teasc! c!utarea cu ore de
"lictis.
2A@
,. Efectele 4societ'ii tim$ului li"er6
0otto: /n ultima etap a vieii,
nu mai contea" at.t
-ce 'aci1, ci ceea -ce eti1.
= societate a tim"ului liber s-a "utut na(te doar
c*nd tim"ul liber (i inacti$itatea au #ncetat s! mai
constituie "ri$ileii ale claselor selecte, du"! ce
sindicatele '#n America de Dord, #n 18@@) au ob%inut
oficial a"robarea unei zile lucr!toare de 8 ore. +iferite
cuceriri ale tehnicii au a$ut un rol fundamental #n
crearea de tim" liber.
7ulte persoane i e&trag sensul autentic al
e&istenei lor din activitile pe care le desfoar n
timpul liber (i din "restiiul "e care #l dob*ndesc "rin
s"ort, art!, munci artizanale, $*n!toare sau r!din!rit.
6er$iciul "ro"riu-zis le folose(te doar "entru a dob*ndi
un salariu "entru sus%inerea familiei. .i nu pun munca
n relaie cu sensul vieii, chiar dac! muncitorul, #n
calitatea lui de fiin%! uman!, realizeaz! o munc! ce este
$aloroas! #n ea #ns!(i, care contribuie la binele #ntreii
comunit!%i. 0unca are, realmente, o $aloare "entru
autorealizarea omului, de aici n!sc*ndu-se dre"tul la
munc! al omului.
?alitati$, tim"ul liber este "us deasu"ra tim"ului de
munc!, fa"t ce #n trecut nu era "osibil. :ntr-un studiu al
lui Corst W. ="aschoTsLi, cu titlul 2Tim"ul liber al
anului 20014, se s"une: 2De afl!m #n faza de tranzi%ie
2AA
s"re un nou mileniu care va fi i o epoc a timpului
liber de mas. A(a am $rut noi s! fie. Trebuie s! facem
astfel ca #n $iitor s! a$em nu doar timp pentru a munci
ci i pentru a ne bucura de via+.
Ritmurile tim$ului li"er. Tim"ul liber "oate fi
cateorisit #n 2tim" liber de seara4, de 2sf*r(it de
s!"t!m*n!4, tim" 2al concediului anual4 arantat de
contractul de munc! (i tim" liber de care dis"un b!tr*nii.
Fiecare dintre aceste 2tim"uri libere4 are im"ortan%a lui.
'+e e-em"lu, tim"ul liber al serii e util "entru a reenera
eneriile consumate de-a lunul zilei.) Tim"ul liber este
#n eneral "etrecut acas!, #n familie. :n acesta,
tele$iziunea are azi un rol esen%ial: )elevi"iunea a redus
cercul 'amiliei la un semicerc. Acest tim" liber seral #n
cazul b!tr*nilor este de$orat de tim"ul liber a"roa"e
nelimitat de care dis"un. 6f*r(itul s!"t!m*nii, care
uneori dureaz! de Fineri du"!-masa "*n! Iuni
diminea%a, ofer! "osibilitatea unor e-cursii care se
constituie #n scurte $acan%e. :n ma3oritatea cazurilor,
dorina de odihn cedeaz n faa dorinei de noi
e&periene sau de divertisment. >!tr*nii mai s!n!to(i se
asociaz! $oluntar la e-cursiile enera%iilor mai tinere,
c*nd "rimesc in$ita%ii #n acest sens. ?oncediile de
odihn! arantate de contractele de munc! #m"!r%ite #n
dou! faze '$ara (i iarna) sunt de obicei folosite "entru a
c!l!tori. :n occident, #n "erioadele de $acan%! (colar!
e-ist! un ade$!rat turism de mas.
2A8
3onsumul !n tim$ul li"er. :n tim"ul liber, omul
contem"oran cheltuie(te mai mul%i bani dec*t #n restul
tim"ului. 6uma consumat! de o familie #n fiecare lun! #n
lumea occidental! a crescut de la 1@ de dolari n 1,I1 la
"1@ de dolari n 1,,@, deci a"roa"e de (a"te ori mai
mult. Piaa timpului liber im"lic! multe cheltuieli,
accesorii s"ort, $alize, costume de baie etc. Pia%a e
influen%at! de mod! (i #nreistreaz! o cifr! de afaceri de
miliarde. Aici trebuie ad!uate "rodusele cosmetice (i
medicamentele. Pentru tinerele enera%ii, cheltuielile
"entru tim"ul liber constituie o com"onent! im"ortant!
#n "roiectele de $ia%!. Aceasta (i "entru c! nu este $orba
doar de di$ertisment, ci (i de "restiiul social al cui$a.
Sensul tim$ului li"er. ?um se "oate intera tim"ul
liber #n totalitatea e-isten%eiE Pentru ca $ia%a s! nu se
scindeze #n dou! "!r%i B "e de o "arte munca, "e de alta
tim"ul liber B trebuie s! e-iste un sens care s!
#mbr!%i(eze #ntreaa totalitate. 7unca i timpul liber
constituie dou aspecte ale aceleiai realiti, momente
diferite ale unui ritm care tinde spre plenitudine.
0unca este util! at*t auto-realiz!rii, c*t (i colecti$it!%ii.
6uccesul (i bucuria de a tr!i iz$or*te din tim"ul liber (i
din munc! sunt #ntr-o rela%ie reci"roc!. 0mbele
contribuie la reuita unei viei. Pensionarul tr!ie(te, la
r*ndul lui, #n lume iar nu #ntr-o insul!, (i #n aceast! lume
oamenii se dedic! adeseori doar unei frenetici cutri a
plcerii i a divertismentului '26! ne distr!mJ4) "e care
le-ar "utea !si #n tim"ul liber. >!tr*nii nu $or "utea
2A7
u(or s! fac! abstrac%ie de sensul vieii pe care(l
proclam societatea vremii lor, "e care l-au urm!rit (i ei
"*n! acum, tr!ind #ntre ceilal%i.
0. 3oor%onate ale $astoralei tim$ului li"er
0otto: 0na dintre responsabilitile comunitii cretine
este promovarea unei arte de a mbtr.ni.
Pastorala timpului liber nu are alte scopuri dec't
acela de a duce la bun sf'rit e&istena unui om
determin'ndu(l s se ntoarc la %umnezeu i s
triasc o e&isten fericit o $ia%! de"lin!, tr!it! din
abunden%!, du"! cu$intele 6f*ntului &$anhelist Ioan
'Ioan 10,10): 2=amenii trebuie s! aib! $ia%! (i s-o aib!
din bel(u4.
Fericirea sau nefericirea "ro"riei $ie%i "oate fi
con(tientizat! tocmai #n s"a%iul oferit de tim"ul liber.
=dihna #nseamn! reconstituirea omului #n for%ele (i #n
eneriile sale, red*ndu-i acestuia cura3 (i lini(te. :n acest
"roces se e-"erimenteaz! (i 2fericirea4, care nu "oate fi
deta(at! de libertate (i de demnitate. Acestea sunt #n
antitez! cu fenomenele neati$e care "ot a"!rea #n
tim"ul liber: "lictiseala, aresi$itatea, $iolen%a, ne$roza
de duminic!, consumismul (i criminalitatea. Aceste
manifest!ri din societate demonstreaz! c! oamenii
aspir la tot ceea ce este superlativ= frumuse%ea la
su"erlati$, $iteza ma-im!, ceea ce este cel mai costisitor
etc. Incom"leta satisfacere a acestor dorin%e randioase
280
$a determina continuu sentimente de frustrare. &l este o
fiin%! orientat! (i #nsetat! de infinit, (i cu c*t #(i $a
orienta aceast! sete s"re lucruri create, cu at*t #i $a mai
im"osibil s! de$in! satisf!cut. 2Patimile sunt elanuri
infinite s"re realit!%i finite4 B s"unea "!rintele 6t!niloae.
:ntruc*t adeseori contactul cu transcendena are
loc tocmai n timpul liber, se "une chestiunea "ri$itoare
la sensul religios al acestui timp. >!tr*ne%ea este leat!
de e-"erien%e de limitare (i declin. >!tr*ne%ea B s"unea
<omano 5uardini B este moartea prelungit de(a
lungul anilor. :n acest mod, tim"ul b!tr*ne%ii
dob*nde(te o im"ortan%! s"ecial!, care se manifest!
diferit, de la "ersoan! la "ersoan!. Ar "utea fi aici
men%ionate: "ierderea memoriei, sl!biciunea fizic!,
inca"acitatea de concentrare, de a se mi(ca, de a $edea (i
de a auzi, (i multe alte e-"erien%e dureroase. 0cceptarea
acestui declin progresiv face mai uoar btr'neea.
=amenii r!m*n fiin%e finite, #n ciuda as"ira%iilor lor
infinite.
Potrivit analizelor psihologice nu se poate
demonstra c btr'nii sunt mai sensibili dec't tinerii
din punct de vedere religios. Pentru a demola aceast!
"re3udecat!, "utem analiza diferite biorafii umane, care
se #ncheie "oziti$ sau neati$. <omano 5uardini afirm!
c! 2% mbtr.ni 'r credina n !umne"eu este ru1.
Aceasta "entru c! realitatea di$in! deschide noi
dimensiuni momentului #n care scurerea $ie%ii de$ine
e$ident!. 5uardini afirm!: -Nucleul vieii btr.nului
281
poate s 'ie doar rugciunea, sub orice 'orm ar 'i
reali"at aceasta1. ?um se "oate a"rofunda aceast!
perioad de ntrebri ultime, trezind s"eran%aE A "une
"roblema lui +umnezeu este un lucru absolut necesar
i urgent la btr'nee. Totu(i trebuie s! ne a"ro"iem de
aceast! realitate #ntr-o manier! delicat!, dac! nu dorim
s! suscit!m reac%ii de "rotest sau de triste%e.
Gustarea satisfac'iilor 5>rstei
>!tr*ne%ea "oart! cu sine oportunitatea de a putea
arunca o privire napoi s"re e-isten%a trecut!, (i de a
usta cu mul%umire ceea ce este reu(it #n ea. 6atisfac%iile
"ot fi date de "ro"riii fii (i ne"o%i, de lucr!rile duse cu
bine la sf*r(it. Trebuie s! #m"!rt!(im altora bucuria unei
$ie%i reu(ite, s! ne minun!m de darurile "rimite.
Trei im"erati$e suereaz! ="aschoTsLi "entru
cheltuirea tim"ului liber de c!tre b!tr*ni: s g.ndeasc
po"itiv, s 'ie activi, s triasc complex. Fia%a se
realizeaz! continuu, (i la $*rsta a treia, iar finalitatea
oricrei pastorale este #m"linirea de sine, (i acesteia i
sunt dedicate predica $ainele i ntreaga slujire a
6isericii.

?. Dtr>nul #i familia
0otto: /n lumea noastr, a prea btr.n,
nu este deloc un compliment.
282
:n trecut, c'nd lumea avea un metabolism cultural
lent cunotinele unei generaii erau folosite de
generaiile succesive. Trecerea de la societatea static!
'familial!, aricol! (i "atriarhal!) a secolului al ZIZ-lea,
la aceea dinamic! 'industrial!, indi$idualist! (i
eficientist!) de azi, a anulat greutatea tradiional a
e&perienei calific'ndu(i pe btr'ni )inutili+.
?*nd$a, familia #n!duia cu dra #n s*nul ei at*t "e
cel care se n!(tea '(i care nu "roducea) c*t (i "e cel care
murea. Actualmente, familia mononuclear!, nu este
deschis! fa%! de mai multe enera%ii. ocu"! @0 de m
2
(i
cunoa(te o mi(care centrifual! "e "arcursul #ntreii zile
'determinat! de studiul celor tineri (i de munca celor mai
#n $*rst!) membrii ei "etrec*nd mai mult tim" #n afara
casei dec*t intra muros. Familia de ast!zi este marea
bolna$! a societ!%ii noastre. este #n criz! "entru c!
membrii ei se su"ort! tot mai reu #ntre ei.
Acest modus vivendi conduce la o framentare a
ra"orturilor (i la o dureroas! ru"ere a le!turilor
afecti$e: este $orba de o nou form de solitudine, o
nou! form! de a se sim%i sinuri, #n ciuda $ecin!t!%ii
rudeniilor a"ro"iate. &ste fructul )civilizaiei+ post(
sentimentale n care progresul tehnico(tiinific nu a
fost acompaniat de o real mbuntire a condiiei
umane. Ast!zi lumea este mai bogat din punct de
vedere economic, dar mai srac n sentimente.
3apacitatea de a iubi a adultului este consecina
dragostei pe care a primit(o la r'ndul lui #n s"ecial
28;
c*nd era co"il. Familia este locul #n care el #n$a%! ce
#nseamn! s! fii iubit (i s! iube(ti. 9neori adultului i se
"are c! "runcul nu ascult! (i nu $ede, dar de fa"t acesta
simte, $ede, a"rofundeaz!, interiorizeaz!. :(i $a aminti
de toate m*ine, c*nd $ia%a #i $a rezer$a acelea(i
"robleme "e care "!rin%ii le #nfrunt! ast!zi.
:ntr-o diminea%!, un co"il #l $ede "e tat!l s!u, st*nd
"e "ris"!, scobind #ntr-un trunchi de lemn o aur! (i #l
#ntreab!: 2?e faci, tat!E4 Tat!l r!s"unde: 2Fac o can! de
lemn "entru bunicul. Acum #i tremur! m*inile (i "e cea
de "or%elan o s"are4 '#n acele $remuri nu e-ista #nc!
"lasticul). Atunci co"ilul comenteaz!: 2F!-o trainic!,
tat!, astfel #%i $a fi util! (i %ie c*nd $ei fi b!tr*nJ4
3opiii vd cum tatl i mama l trateaz pe bunici.
?a adul%i, se $or com"orta similar cu "!rin%ii lui a3un(i
b!tr*ni, "entru c! i(au nsuit modelele lor. &ste
im"ortant deci ca "!rin%ii s! nu aib! crize ne$rotice #n
ra"ort cu bunicii, "entru ca fiii lor, s! nu aib! amintiri
neati$e din care s! se ins"ire (i "e care s! le
reactualizeze ulterior. 3eea ce se seamn aceea se
culege= fiii no(tri ne $or trata, c*nd $om fi b!tr*ni, cum
ne-au $!zut trat*ndu-ne "!rin%ii, adic! "e bunicii lor.
Pre!tim deci 2cana4 de lemn "entru b!tr*nii no(tri, dar
trebuie s-o facem trainic!, "entru c! $om bea noi #n(ine
din ea.
>!tr*nii constituie totu(i un de"ozit de #n%ele"ciune
"entru restul membrilor familiei. Totul este ca acest
de"ozit s! fie folosit. &-ist! un "ro$erb din QimbaTue
284
care s"une: 9rice btr'n care moare este o bibliotec
care arde. Pre(edintele din statul Genia "oart! titlul
foarte suesti$ de 2b!tr*n4.
Genera'ia 4san%Iic26
>!tr*nii sunt de obicei a3uta%i de fiii a3un(i la $*rsta
de mi3loc. Hi deoarece ma3oritatea dintre ace(tia lucreaz!
(i trebuie s! aib! ri3! (i de ne"o%ei, ri3a de "!rin%i
constituie o res"onsabilitate familial! foarte dificil!, #n
s"ecial dac! "!rin%ii b!tr*ni sunt bolna$i (i au ne$oie de
#nri3iri continue. Persoanele de ?@(1@ de ani poart
deci greutile generaiei care le(a precedat i pe cele
care le urmeaz. 6unt #n cauz! #n s"ecial femeile, care
du"! ce (i-au dedicat 20 de $ia%! "entru cre(terea fiilor,
mai dedic! al%i 20 "entru a #nri3i b!tr*nii familiei.
>!rba%ii se limiteaz! de obicei la a da o contribu%ie
economic!.
F*rsta de mi3loc este o "erioad! critic!. Acum a"ar
sin"tomele care anun%! "ierderea tinere%ii 'ridurile (i
hi"otonia muscular!). As"ectul fizic este #ns! doar un
"rete-t, deoarece factorii "sihici datora%i tensiunilor
familiale sunt cei care "reocu"! realmente.
*n jurul v'rstei de ?1 de ani se realizeaz adesea o
restructurare e&istenial datorat! bolii (i mor%ii
"!rin%ilor, deta(!rii de fii (i de familie sau "ierderilor
afecti$e. :n deceniul al 4-lea sau al 5-lea al $ie%ii, mul%i
se !sesc #n situa%ia de a asuma un rol 'nu filial) ci
a"roa"e "seudo-"arental fa%! de "!rin%ii a3un(i #n ne$oie
285
de asisten%!. +atoria cea mai dificil! a b!tr*nilor este
tocmai aceea de #n$!%a 'de(i sunt "!rin%iJ) s! fac! "e fiii,
adic! s! acce"te s! treac! de la o situaie de
independen la una de dependen din )capi+ de
familie n )meninui+ de fiul care c'tig mai mult.
0stzi puterea i respectul st n m'inile celui care
muncete. Acest 2eu lucrez4 care d! toate dre"turile #n
lumea noastr! nu este o realitate u(or de acce"tat, #n
s"ecial dac! b!tr*nul a e-ercitat dintotdeauna o "utere
des"otic!, tinz*nd s! %in! cu cris"are #n m*ini conturile
financiare ale familiei (i estiunea "atrimoniului.
Genera'ia %e mi&loc trebuie s! #nfrunte (i
contrastele cu fiii adolescen%i, tr!ind astfel #ntre dou!
focuri, sufocat! de preteniile ncruciate ale
ascendenilor i ale descendenilor. +ac! se mai adau!
aici tensiuni 'ine$itabileJEJ) #ntre so%i (i la locul de
munc! 'salar mic, (ef autoritar etc.) se obser$! c!
"erioada de mi3loc a $ie%ii nu este deloc 2de re"aus4.
?*nd b!tr*nii #(i men%in o anumit! eficien%!
colaboreaz! cu fiii (i ne"o%ii. Du toate "ersoanele mai #n
$*rst! doresc re"aus (i inacti$itate, multe se simt fericite
dac devin utile. A3ut! la muncile casnice la #nri3irea
co"iilor. 6e stabile(te astfel un raport inter(
generaional de interdependen #n care "!rin%ii
b!tr*ni, fiii adul%i (i ne"o%ii beneficiaz! de a3utor
reci"roc.
28@
(. Coca'ia %e 4"unic6
0otto: /n lumea noastr,
contactele umane i raporturile sociale
sunt substituite tot mai mult
de intervenii tehnice i mecanice.
<a"ortul bunic-ne"ot este util am*ndoura: bunicii
dau ne"o%ilor ritmul enera%iilor (i le transmit anumite
valori culturale precum acelea care consimt
conservarea memoriei colective. +in "artea lor, nepoii
comunic bunicilor bucurie de a tri dinamism
entuziasm, f!c*ndu-i s! se simt! im"ortan%i nu doar
"entru rolul de bab>-sitter "e care-l "resteaz!, ci (i
"entru c! a"reciaz! lucrurile "e care ei le "o$estesc,
tim"ul "e care li-l dedic! lor, second*ndu-i #n 3ocurile (i
#n fanteziile lor infantile.
>unicii sunt "entru ne"o%ei o "rezen%! $ie, o
companie cald. Oocurile i televiziunea nu pot s
umple anumite goluri afective. Fascina%ia unei "o$e(ti
"e $iu este su"erioar! celei "ro"use de orice mi3loc
mass-media, iar co"iilor nu le li"se(te niciodat!
curiozitatea de a cunoate cum se petreceau c'ndva
lucrurile. Iar bunicii sunt afectuo(i (i r!bd!tori, nu
"recum "!rin%ii stresa%i de munc!, "u%in dis"onibili (i
a$*nd tendin%a de a educa #ntr-o manier! se$er!, "entru
a-(i "rote3a lini(tea.
:n schimb, raportul dintre bunici i nepoi nu este
poluat de condiionri sociale colare i psihologice,
28A
"recum cel dintre "!rin%i (i co"ii. +e aceea, bunicii, care
foarte adesea au fost se$eri cu fiii, nu mai sunt la fel cu
ne"o%ii. :ntre ei se creeaz! o complicitate bazat pe
afeciune o alian solidar mpotriva generaiei de
mijloc, #n s"ecial c*nd b!tr*nii "un mai mult "re% "e
iubirea ne"o%ilor dec*t "e cea a fiilor. ?*nd co"iii sunt
mai lea%i afecti$ de bunici dec*t de "!rin%i, se manifest!
o rivalitate i gelozie ntre prini i bunici. 6e"ararea
sau di$or%ul dintre "!rin%i #i "ri$eaz! "e ne"o%i de
com"ania multor bunici (i de (ansa de a fi r!sf!%a%i.
?*nd$a, fiii #i onorau "e cei b!tr*ni. Iocul din ca"ul
mesei era rezer$at bunicului. Atunci b!tr*ne%ea
constituia echivalentul unui doctorat n e&perien de
via (i #n%ele"ciune ancestral!. Astfel, se "utea "o$esti
mult ne"o%eilor, care (tiau s! asculte. :n societatea
contem"oran!, figura bunicului i(a pierdut harisma.
+e obicei este considerat inca"abil s! educe "otri$it
"rinci"iilor "edaoiei moderne (i s! "re!teasc! ne"o%ii
"entru realitatea dinamic! a $ie%ii.
+in nefericire, n familia mononuclear nepoii nu
triesc cu bunicii ci doar mer duminica s!-i $iziteze,
lu*nd #m"reun! c*te un "r*nz ocazional. >unicii nu mai
a"uc! s! le s"un! "o$e(ti. 2A fost odat! ca niciodat!4 a
fost substituit de filmele $ideo, iar ne"o%ii, "rea ocu"a%i
"entru a 2sorbi4 "roramele micului ecran, nu mai
comunic! cu ei. >iitorul oricrei societi presupune o
punte ntre btr'ni i tineri. &ste necesar s! fie
eliminate anumite bariere enera%ionale (i s! se re"un!
288
#n $aloare statul de 2bunic4. %ac acest raport ar fi
recuperat ar fi mai puin arogani copiii care tiu deja
totul i care sunt despoi ai e&istenei adulilor. Ar fi
mai "u%in adolescen%i #n criz! (i mai "u%in to-ico-
de"enden%i.
Acest lucru trebuie s!-l (tie #ns! (i acei bunici care
tr!iesc izola%i eoist (i se lamenteaz! mai a"oi de "ro"ria
solitudine. 6unt "ersoane hedoniste care nu $or s! fie
tulburate de ne"o%i, dar a c!ror libertate #nseamn!, de
fa"t, solitudine eoist!.
). A$ro$ia'i fizic< !n%e$rta'i afecti5
0otto: +alitatea relaiilor 'amiliale
este exprimat de modelul
-apropierii interioare1 i
al simultanei -distanri exterioare1,
sau de cel opus,
al -distanei interioare1 i al -apropierii exterioare1.
:n mediile urbane (i industrializate, adul%ii muncesc
(i nu au "osibilitatea de a-i asista "e b!tr*ni. ?*nd
"rezen%a acestora este 2ne"roducti$!4, de$in incomozi (i
deran3an%i "entru cei care 2"roduc4. -ntolerana
familialilor se manifest n special c'nd apare o boal
invalidant care l face pe btr'n s nu mai fie auto(
suficient. Atunci izbucnesc #nc!rc!turi aresi$e latente,
subterane, ascunse. :n asemenea cazuri membrii familiei
se com"ort! ca locatarii unui bloc #n (edin%! de reie,
287
familia transform*ndu-se #ntr-un s"a%iu de ceart!, de
discu%ii a"rinse, de nemul%umiri.
:n aceste cazuri, b!tr*nul este maltratat sau
abandonat. +e$ine o $ictim! care nu "oate s! se a"ere
din sl!biciune sau din fric! de re"resalii. Pri$itor la
$iolen%a #m"otri$a b!tr*nilor se estimeaz! c! 10K dintre
americanii de "este @5 de ani au fost maltrata%i de
familialii lor.
:n factor care declaneaz violena este srcia
economic. Alte moti$a%ii sunt dificult!%ile de
comunicare dintre enera%iile diferite, ra"ortul bolna$ de
cu"lu #ntre fii, consecin%ele unor conflicte nerezol$ate
#ntre co"ii (i "!rin%i. 0 fi btr'ni nseamn de fapt a
ajunge n situaia de a i se ntoarce ceea ce ai dat. Fiii
trateaz! "!rin%ii cum au fost, la r*ndul lor, trata%i. Astfel,
"!rin%ii care au fost i"oafecti$i, autoritari(ti sau $iolen%i
a3un s! "l!teasc! "entru aceasta. &-ist! co"ii care #(i
ironizeaz! "!rin%ii, chiar r*d de ei, le fur! ochelarii,
"rotezele dentare sau a"aratele acustice, #i lea! de "at,
le refuz! medicamentele sau uneori chiar hrana, iar
uneori #i chiar lo$esc. Al%ii #i e-"loateaz!, iar du"! ce nu
mai au ce ob%ine de "e urma lor, ru" rela%iile cu ace(ti
2"!rin%i-st!"*ni4.
?u e-ce"%ia cazurilor de $iolen%! e-"licit!, este
frec$ent (i cazul persoanelor btr'ne e&pulzate din
familie #n anumite "erioade ale anului. &ste o $iolen%!
afecti$! care este consumat! de obicei, $ara, #n tim"ul
concediului. Atunci spitalele sunt locuri potrivite
270
pentru a(i plasa pe btr'ni, care nu au dre"tul la o
$acan%! #ntruc*t 2odihnesc #ntre anul...4. ?*nd
"roblemele b!tr*nilor intr! #n conflict cu aspiraiile de
comoditate ale descendenilor btr'nii sunt e&pediai
la ospiciu.
Ii"sa de afec%iune manifestat! de familiali #ntr-o
"erioad! a $ie%ii #n care se are mare ne$oie de aceasta
din cauza "ierderii "ar%iale a autosuficien%ei, #i face "e
b!tr*ni s! se simt! sinuri, uneori chiar dis"era%i, din
cauza im"osibilit!%ii lor de remedia situa%ia.
8ingurtatea poate fi frumoas pentru o sear sau o
sptm'n dar devine un infern dac e prelungit
prea mult n timp. >!tr*nului sinur (i ne"utincios,
"rizonier al amintirilor (i al nostaliilor, nu-i mai r!m*ne
dec*t t!cerea.
5u este necesar s trieti izolat pentru a te simi
singur. Po%i s! te sim%i sinur (i #n familie, iar #n acest
caz sinur!tatea este (i mai dis"erat!. &-ist! o lini(te
uci!toare, o durere care deschide r!ni necicatrizate (i
care obli! la se"ararea domiciliar!. &-ist! o intensitate
#n toate, inclusi$ #n durere. Tr!darea fiului sau a fiicei
este "e "rimul loc #n acest caz. *ndeprtarea fizic este
mult mai puin grav dec't cea afectiv.
?u trecerea tim"ului, ra"ortul reu(e(te s! se
re#nnoade, cel "u%in formal, cu condi%ia ca ambele
enera%ii s! tr!iasc! se"arat #n locuin%e (i #n mena3.
Astfel b!tr*nii asum! rolul de $izitatori din c*nd #n c*nd:
271
o relaie afectiv potrivit formulei= )intimitate dar la
distan+.
Araie medicinii i tehnologiei btr'nii n(au fost
niciodat at't de numeroi i at't de singuri. :n %!rile
euro"ene, doar 2K dintre b!tr*ni tr!iesc #m"reun! cu
fiii. Adeseori anumite drame familiale sunt rezultatul
caren%ei de locuin%e, a dificult!%ilor economice, a
mobilit!%ii s"orite im"us! de locul de munc!. Astfel,
familia mononuclear!, dimensiunile limitate ale
a"artamentelor, ritmul muncii, "reocu"!rile feminine
e-tracasnice, tensiunile (i conflictele interenera%ionale
#l e-"ulzeaz! "e b!tr*n din lumea familial! unde, mai
demult, res"ectat (i "rote3at, #(i #ncheia e-isten%a.
*. A"sen'a fiilor
=otto: Gub pro'il juridic i social 'iii abandonea"
ast"i mult mai repede dec.t n trecut casa prinilor.
Gub aspect economic n schimb, o 'ac mult mai lent.
Adeseori b!tr*nii s"un "reotului: 26! nu s"une%i
asta fiilor mei, oricum ei nu ar lua m!suri, (i eu a( a$ea o
durere #n "lus...4. &-ist! cazuri dureroase care
demonstreaz! cum adeseori tat!l (i mama nu ar trebui s!
a(te"te recuno(tin%! de la "ro"riii fii. =rice "!rinte
trebuie s!-(i aminteasc! c! uneori egoismul filial este
feroce, iar el nu "oate conta "e consolare din "artea
fiilor, cel "u%in "*n! #n momentul #n care ace(tia de$in la
272
r*ndul lor "!rin%i. +oar atunci co"iii de$in capabili a da
nu doar a lua.
9neori co"iii cresc #ntr-o via de familie care
acord puin atenie calitii relaiilor inter(umane.
P!rin%ii doresc binele co"iilor, dar aceast! dorin%! este
estionat! re(it, "reocu"*ndu-se doar de bun!starea lor
material!. Acest com"ortament este #n acord cu actuala
societate consumist!, care tinde, mai #nainte de toate, s
asigure odraslei un anumit nivel economic i social.
Du este a"oi de mirare c! tinerii $or satisface, la r*ndul
lor, doar ne$oile materiale (i nu cele afecti$e ale
b!tr*nilor.
*n alte cazuri fiii nu cresc i nu se maturizeaz
din punct de vedere psihologic din vina prinilor care
favorizeaz i promoveaz dependena acestora
ntruc't dependena acestora i face pe prini s se
simt importani. +oar c*nd a3un la b!tr*ne%e, "!rin%ii
"retind, "e nea(te"tate, ca fiii s! fie inde"enden%i (i
autonomi. +ar ace(tia au dob*ndit mentalitatea celui
care "rime(te doar, f!r! s! dea, deoarece au fost crescu%i
#ntr-o continu! a(te"tare #n ra"ort cu $ia%a.
0 tri doar pentru copii este o mare eroare:
d!un!tor "entru to%i. ?*nd ace(tia se simt 2lea%i4 de
sacrificiul "!rin%ilor, ace(tia nu reu(esc s! se
autonomizeze, adic! s! se maturizeze "siholoic. :n
"rofesia de "sihotera"eut se #nt*lnesc adeseori cazuri
c*nd se "rime(te $izita unei "ersoane de ;5-40 de ani
#nso%it! de o mam! b!tr*n! care se lamenteaz! astfel:
27;
2*i-ar plcea s nchid ochii i s tiu c 'iul acesta al
meu se va descurca pe propriile picioareJ1 &ste $orba
des"re prini care nu au transmis fiului lor
convingerea c poate gsi n sine nsui soluiile la
propriile probleme. Du au luat niciodat! distan%a fa%! de
dificult!%ile lui. 6-au im"licat #ntotdeauna "rea de$reme,
f!r! s!-l lase s!-(i rezol$e "roblemele sinur.
Printele trebuie s aib puterea s suporte
detaarea de fiu. = mam! trebuie s!-(i controleze
inconfortul interior ce-l enereaz! constatarea fa"tului
c! 2co"ila(ul4 ei a "lecat #n lume f!r! s! mai aib! ne$oie
de a3utorul ei. +oar #n aceste condi%ii ea nu-l $a "ierde.
&ste a"oi normal dac! fiul, "entru a se elibera de o
mam! "osesi$!, este uneori se$er, chiar dur. Hi c*nd i se
re"ro(eaz!: 27i c.te am 'cut eu pentru tine...1 B se tinde
a-l cul"abiliza, "entru a ob%ine ceea ce dore(te.
8entimentul de culp este de fapt un puternic
combustibil pentru a ine vie flacra dependenei. ?hiar
dac! "!rintele a f!cut ce$a 2#n interesul4 fiului, nu are
merite, "entru c! (i-a #nde"linit doar datoria. Procrea%ia
este un act $oluntar c!ruia "ersoana res"onsabil! #i
acce"t! riscurile (i e$entualele dezam!iri.
3opilul mai nainte de a se nate din p'ntecul
mamei trebuie s se nasc n psihicul viitorilor
prini. +ar uneori fiul se na(te din re(eal!, adic! dintr-
o eroare contrace"ti$!. alteori dintr-un "rofund eoism.
5re(it se crede c! iubirea "!rin%ilor este totalmente
dezinteresat!: se "oate face un co"il nu "entru a-i da
274
$ia%!, ci pentru a putea conta pe )un baston+ la
btr'nee, "entru a a$ea un s"ri3in #n cli"ele de restri(te.
3opiii pretind timp atenie dialog. Pun #ntreb!ri (i
"retind r!s"unsuri. Du doresc 2"redici4, ci
dis"onibilitate. :nainte de toate doresc ca "!rin%ii lor s!
fie realmente "!rin%i: #i deran3eaz! c*nd tat!l (i mama nu
#(i men%in rolul. ?*nd li"se(te materialmente un "!rinte
sau fiura lui este absent! din "unct de $edere
"siholoic, sau "u%in semnificati$!, adic! 2"eriferic!4,
fiii sunt irascibili #n fa%a reulilor, au com"ortamente
rebele (i adeseori de$iate. Achizi%ionarea indi$idualit!%ii
este de fa"t un "roces "siholoic e-trem de com"le-.
.ste iluzoriu s pretinzi o etic centrat pe implicare i
angajare c'nd simul datoriei a fost substituit de
permisivism onestitatea cu disponibilitatea spre
nelare spiritualitatea cu hedonismul.
:n acestea (i #n alte cazuri, nu este sur"rinz!tor c!
fiii, de$eni%i adul%i, nu consoleaz! 2c!runte%ile4
b!tr*nilor. Anumite com"ortamente ale lor fa%! de "!rin%i
nu sunt altce$a dec*t un fel de r!zbunare "entru ceea ce
nu au "rimit c*nd erau co"ii. Der$ozitatea lor are
r!d!cina #n insatisfac%iile din co"il!rie. 0 provoca
suferina prinilor a(i pedepsi este de fapt un obiectiv
incontient.
De#n%eleerea "!rin%ilor de c!tre fii este o constant!
"siholoic!. +e3a #n lucr!rile lui Platon #nt*lnim
lament!rile unor "!rin%i de tratamentul "e care fiii li-l
rezer$!. Aceasta se #nt*m"l! "entru c! se tinde a se iubi
275
#n termeni de "rofit, "entru a dob*ndi adic! un a$anta3.
.ste o voin de bine narcisist ntruc't se iubete
ceea ce ne este asemntor sf'rind astfel prin a ne
iubi pe noi nine n alii.
Du este u(or s! fii 2fiu ascult!tor4, "entru c! orice
ra"ort afecti$, chiar (i cel de mam!-fiu, este ambi$alent,
cu sentimente contradictorii, de interes (i de indiferen%!,
de res"ect (i dis"re%, de iubire (i ur!. <eac%ia ne$rotic! a
celor 2mai "u%in b!tr*ni4 fa%! de cei 2mai b!tr*ni4 deri$!
(i din fa"tul c! ace(tia reprezint imaginea a ceea ce nu
se dorete a deveni. :n cadrul familiei to%i se *ndesc
mai #nt*i la co"il (i mai a"oi la bunic. se sacrific! "entru
fii, dar nu "entru "!rin%ii b!tr*ni. 6"ecia trebuie s! se
"er"etueze: mai bine s! fa$oriz!m 2$iitorii4 dec*t
2su"ra$ie%uitorii4.
+. C>rsta a III8a:
o continu %e$en%en' emoti5o8afecti5
Prima parte a vieii este caracterizat de nevoia de
dezrdcinare de eliberare i de autonomie# a doua
parte a vieii de urgena de a recupera rdcinile i de
a le afunda pentru a avea puncte stabile de siguran
'cazul emiran%ilor). >!tr*nul dob*nde(te o de"enden%!
economic! '"ensie mic!), fizioloic! '#mboln!$irea
a"aratului locomotor (i a oranelor senzoriale), "sihic!
'deficit de memorie, "ierderea orient!rii s"a%iale (i
tem"orale) social! '"ierderea rolului (i a ra"orturilor de
27@
orice fel). +ar mai "resus de toate, persoana n v'rst
sufer de o dependen emotivo(afectiv.
0feciunea constituie seva vieii i cutarea ei este
motorul direct sau indirect al majoritii actelor pe
care le facem. >!tr*nul, "recum (i co"ilul, are o mare
ne$oie de o #n%eleere afectuoas! din "artea familialilor,
de a e-"erimenta senzaia linititoare de a fi acas de a
fi acceptat protejat.
Du este u(or s! acce"%i o "limbare cu un b!tr*n, s!-i
oferi tim", un est de "rietenie, s!-i str*ni cu draoste
m*inile tremur*nde. Du este u(or s!-i #n%elei ne$oia de
solidaritate afecti$!. +ac! afec%iunea altora nu este
manifestat! #ntr-o manier! e-"licit!, b!tr*nul a3une la
concluzia: 25imeni nu mi vrea bineleP+ &l
con(tientizeaz! fa"tul c! nimeni nu are ne$oie de el, se
simte inutil (i tinde s! se izoleze tot mai mult, construind
o barier! defensi$! #ntre el (i lume, fa"t ce #i faciliteaz!
dec!derea (i declinul "sihic.
8usinerea afectiv determin o cretere a
autostimei reduce simptomele depresive i diminueaz
riscul de mortalitate. 5ri3a continu! (i afectuoas! a
familialilor sunt indis"ensabile "entru a #mb!tr*ni bine.
6tudiile "siholoice demonstreaz! c! a beneficia de o
reea de raporturi afective garanteaz longevitatea.
0a-ima lone$itate se "oate a3une doar #ntr-un mediu
o"timal.
Fiii, #n s"ecial, trebuie s! in$esteasc! #n sus%inerea
emoti$! a b!tr*nilor, oferindu-le o asisten%! mai "resus
27A
de cea economic!. Du este suficient a %ine fotorafia
tat!lui sau a mamei "e o mobil!. Trebuie s! le fii
a"roa"e, mai ales s!-i res"ec%i.
6ubstituirea b!tr*nului #n lucrurile "e care el le-ar
"utea face "ro$oac! rerese, deoarece blocheaz!
ini%iati$a "ro"rie (i determin! infantilizarea celui care
"rime(te a3utorul. 0inoritatea "sihic! a b!tr*nilor nu
este cauzat! doar de $iolen%a social! 'casele de b!tr*ni)
ci (i de aceea familial!, e-cesi$ de "rotecti$!. Du este
bine s! fie trata%i b!tr*nii ca ni(te obiecte ires"onsabile,
deoarece 2infantilizarea4 lor enereaz! rerese.
Toamna 5ie'ii
- = in$ita%ie la reflec%ie -
1. 4E9ilul6 "tr>nilor
?asa #nseamn! e-trem de mult "entru fiin%a uman!,
#n s"ecial "entru b!tr*ni. :mb!tr*nind, omul are o tot mai
mare dorin%! de a se 2#ntoarce acas!4, sim%ind mai mult
ne$oia refuierii #n familie. 6ociet!%ile a$ansate din
"unct de $edere tehnoloic tind #ns! s!-i #nde"!rteze "e
b!tr*ni de cas!. '&-ist! ora(e #ntrei locuite e-clusi$ de
b!tr*ni #n ?alifornia (i Florida, iar 3a"onezii 2e-"ort!4
278
b!tr*ni, deschiz*nd colonii "entru ei "e coastele
s"aniole, canadiene sau australiene.)
;iii i e&ileaz pe btr'ni care astfel sunt e&clui
din lumea la a crei construire au contribuit. +ar
fiecare om reu(e(te s!-(i !seasc! "ro"ria identitate
"ersonal! "ornind de la modul #n care este "erce"ut #n
cadrul familiei, (i de modul #n care este iubit.
>!tr*nul acumuleaz! #n inima "ro"rie suferin%a (i o
e-"rim! cu dificultate. 9neori rereseaz!, #n ne$oia sa
de afec%iune (i de asisten%!, la o nou! co"il!rie, iar cei
tineri nu $oiesc s!-l ierte "entru dec!derea sa (i s!-i
scuze declinul "roresi$, ned*ndu-(i seama c! el are
ne$oie de cura3ul lor "entru a continua s! tr!iasc!.
?*nd fiii nu de$in un "unct de siuran%! "entru
desc!rca tensiunii (i a fricii interioare, btr'nul
utilizeaz durerea corporal pentru a atrage atenia.
+e aceea, in$oc! dureri, sa lamenteaz! de consti"a%ie,
diaree, astenie, e-"rim*nd, de fa"t, o durere afectiv
cauzat de solitudine. 8imptomele fizice i psihice sunt
limbajul incontient utilizat pentru a cere cldur
uman. +in "!cate, "entru un b!tr*n, adeseori a fi
bolna$ nu #nseamn! a beneficia de ri3! (i de tandre%e,
cum se #nt*m"l! cu un co"il, ci reac%ii aresi$e.
+e asemenea, tot ne$oia de "rotec%ie declan(eaz! #n
b!tr*ni 2na$eta4 de la un medic la altul, sau de la o
clinic! la alta. :n aceste cazuri, medicamentele (i
"sihotera"ia sunt utile, dar este necesar! mbuntirea
condiiilor de via psiho(afectiv ale btr'nului. 9n
277
sur*s "lin de bun!$oin%! a3ut! mai mult dec*t multe
medicamente.
Fiecare dintre noi ar trebui s!-(i re"ro(eze multe
"ri$itor la "ro"riii "!rin%i. Pri$itor la ra"ortul cu ei, ne
!sim, cel mai adesea, scuze, 3ustific!ri, ra%ionaliz!ri. De
iert!m cu u(urin%!. +ar $a sosi tim"ul #n care
sentimentul cul"ei $a fi reu de st!$ilit, #ntruc*t este
im"osibil s! mai a3ut!m un mort. 6e $a tr!i de atunci
#ncolo cu sentimentul trist de a nu fi fcut )mai
nainte+ ceea ce nu mai este posibil s facem )dup+.
0 nu fi stat aproape )de tata i de mama+ n
special n ultimii ani ai vieii genereaz n fii
sentimente de vinovie. 9neori o $ia%! "etrecut! cu ei
nu a fost suficient! "entru a-i cunoa(te #n "rofunzime.
0puc s moar fr s fi fost nelei si iubii pentru
ceea ce erau realmente. Du s-a #n%eles, de e-em"lu, c!
nimeni nu i este suficient lui nii, c! btr'nii au
nevoie de afeciunea fiilor, c! orice printe viseaz ca
fiul s(i vrea numai binele fr rezerve. Adeseori fiii
#n%ele aceste lucruri doar du"! moartea "!rin%ilor, c*nd
este "rea t*rziu "entru a remedia ce$a.
Fiii #(i dau seama c!, atunci c*nd tru"ul de$ine
du(man deoarece se "ierde st!"*nirea lui "*n! #ntr-at*t
#nc*t trebuie cerut a3utorul cui$a (i "entru a efectua cele
mai elementare acte ale $ie%ii cotidiene, b!tr*nul se
simte atins #n demnitatea (i identitatea lui, trec*nd u(or
de la de"resie la iritabilitate, de la ceart! la izolare.
;00
Fiii trebuie s! #n%elea! c! prinilor nu le este
suficient pietatea social care distribuie bnci n
parcuri pentru btr'ni. Hi chiar o "ensie demn! nu
aranteaz! #m"otri$a de"resiei. 9n sur*s oferit f!r!
moti$ (i f!r! rab! b!tr*nilor lor "oate s!-i a3ute enorm,
un cuv'nt de(al lor poate avea o valoare terapeutic
sau un efect to&ic.
,. Dtr>nul ca e%ucator
>!tr*nul, c*nd are harism!, care este (i rezultatul
unui efort "ersonal, "oate s! constituie o persoan
depozitar de certitudini deci s! re"rezinte un "unct de
siuran%!. Pentru baa3ul s!u "re%ios de e-"erien%e,
"entru $*rsta care #l "une #n radul de a #n%elee #ntr-o
manier! su"erioar! $ia%a, "entru fa"tul de a fi mai puin
angajat n competiia social, poate s(i ajute pe tineri
s se construiasc ca persoane. Poate s! constituie un
punct orientativ pentru o generaie destinat s lupte
pentru a se afirma pe piaa de munc i apoi s fie
sacrificat carierei consumului ostentativ efemerului.
Hi, de fa"t, tocmai #n tineri #nt*lnim o ne$oie de
a"artenen%!, o nostalie du"! siuran%!, o necesitate de a
(ti unde st! binele (i r!ul, ce #nseamn! 3ust sau in3ust
"entru a se "rote3a #n fa%a de$ian%elor tehnoloiei,
ca"italismului, bioeneticii.
Tinerii #nt*lnesc mari dificult!%i s! se identifice cu
modele pozitive, deoarece cele "ro"use sunt adeseori
marcate de imaturitate "siho-afecti$!. :ntr-o societate
;01
care a fcut din violen o cultur de comportament
prevaleaz agresivitatea. +in cauza in$ers!rii $alorilor
(i a incertitudinii normelor, ast!zi e-ist! un cult al
transresiunii.
?riza $alorilor denot! o li"s! de educa%ie
fundamentat! "e anumite mesaje pseudo(educative care
pun banii i succesul n fruntea piramidei valorilor. :n
trecut, una din res"onsabilit!%ile b!tr*nilor era educa%ia
tinerelor enera%ii. +e c*te$a decenii, "ierz*nd rolul "e
care-l "osedau #n sistemul familial al societ!%ii
"reindustriale, au fost "ri$a%i (i de aceast! im"ortant!
func%iune. Ast!zi, lumea i-a "us deo"arte, din rab! sau
din #n*mfare. 8unt o voce intrat n trecut un capital
uman neutilizat un depozit de e&periene i de
nelepciune abandonat.
6tr'nii pot constitui o msur n via. Pot s!-i
#n$e%e "e tineri c! 2ismele4 care au "arazitat anii [80,
'comunism, hedonism, consumism etc.) nu au ser$it
neamului omenesc, c! nsui triumfalismul adic a
vrea s nvingi cu orice pre este e&trem de periculos
c nu trebuie s devii puternic profit'nd de
slbiciunile altora. $ot de la btr'ni tinerii pot nva
c goana spre fericirea e&terioar este adeseori cauz
de nefericire interioar c! a te l!sa sedus de
"romisiunile "e care le fac s"oturile "ublicitare
echivaleaz cu nstrinarea de propriul sine cu
"ierderea identit!%ii. ?hiar dac! #n actuala societate
narcisist! $ia%a $aloreaz! #n func%ie de ceea ce se "osed!,
;02
tinerii nu trebuie s! fie educa%i #n s"iritul setei de "utere,
de succes (i de 2realizare "rofesional!4. +ac! aceste
obiecti$e #l $or hi"notiza "e om, cei care nu $or a$ea
(ansa s! le #m"lineasc! #n "ro"ria $ia%! $or r!m*ne
dezam!i%i, cu riscul de a se into-ica, uci*nd sau
sinuci*ndu-se.
>!tr*nii sunt anticor"i "edaoici im"ortan%i
#m"otri$a bacteriilor declinului.
0. Pensionarea: ocazie %e traume $si2ice
:mb!tr*nirea fizioloic! "resu"une "ierderi sociale
leate #n s"ecial de "ensionare, care const! #n #ncetarea
acti$it!%ii stabilit! "rin norme 3uridice.
?*nd $ia%a medie era mult mai scurt! dec*t cea
actual!, momentul #ncet!rii muncii "receda cu "u%in
momentul mor%ii. *n lumea agricol din trecut,
btr'nul nu abandona niciodat complet activitatea
men%in*nd astfel o $aloare #n nucleul "roducti$ al
familiei. *n economia rural nu se vorbete deci de o
)depire+ a v'rstei productive.
:n societatea industrial!, #n care accelerarea
e$olu%iei tehnoloice face re"ede de"!(ite com"eten%ele
dob*ndite (i unde metrul(valoare este constituit de
productivitate, omul de @0 de ani este #m"ins de-o "arte.
+e aici se declan(eaz! o criz! determinat! de "ierderea
rolului profesional economic i social.
Pensionarea provoac uneori grave traume
psihice, deoarece determin! o schimbare "rofund! a
;0;
stilului de $ia%!. +u"! o "erioad! de entuziasm, #n care
neo"ensionatul #(i um"le tim"ul cu $reun hobbX sau cu
2interese4 neli3ate #n trecut, $ia%a este in$adat de "lictis,
de sentimente de inferioritate fa%! de cei care #nc!
lucreaz! (i de nostalie fa%! de acti$itatea din trecut.
Pensionatul i d seama c %uminica nu mai este
frumoas dac este generalizat n toate zilele
sptm'nii (i c! a nu a$ea nimic de f!cut echi$aleaz! cu
o stare de inutilitate. Ie(irea la "ensie semnalizeaz!
rani%a dintre $*rsta matur! (i b!tr*ne%e, (i aceasta
inde"endent de #mb!tr*nirea bioloic!.
Pe l*n! "ierderea rolului "rofesional, #nde"!rtarea
de munc! "resu"une "ierderea "uterii economice,
deoarece "ensia este #ntotdeauna inferioar! salariului, iar
costul $ie%ii, #n continu! cre(tere, s!r!ce(te. :n societatea
noastr!, #n care se im"une un rasism economic care d
valoare vieii conform cu ceea ce se posed )cine nu
are+ devine sinonim cu )cel ce nu e+.
:n "lus de aceasta, #n str!fundurile ci$iliza%iei
occidentale care se e-tinde tentacular (i #n lumea
noastr!, sunt "rezente asocierile= bogie Q reuit
srcie Q faliment ca (i cum succesul economic ar
constitui "ermanent o $aloare. Aceast! mentalitate face
ca "ensionatul s! se simt! un 2s!rac falit4 un 2client
anti-economic4. Acesta este un as"ect al crizei de $alori
s"ecifice ci$iliza%iei tehnoloice. Pensionaii sunt doar
)btr'ni sraci+ anonimi eroi cotidieni ai
supravieuirii condamnai la renunare. Du este $orba
;04
doar de cer(etorul care caut! #n co(urile "ublice de
unoi, sau de b!tr*nica care recu"ereaz! $erde%urile
aruncate #n containerele "ie%ei de zarza$at, ci de acei
"ensionari c!rora s!r!cia nu le "ermite s!-(i "etreac!
lunile no"%i de insomnie cu lumina a"rins!, de frica
"l!%ii de #ntre%inere.
&ste $orba adeseori de o srcie timid solitar
silenioas pudic chiar deoarece n opulenta
societate venerat de lumea noastr acest lucru este
ruinos, deci trebuie ascuns. Tr!im #ntr-o societate care
din cauza miturilor eficienei i productivitii
culpabilizeaz pensionarul. ?*nd se $orbe(te de costul
"ensiilor, se tinde #ntotdeauna s! li se im"ute $ina de a
mai su"ra$ie%ui. 6e afirm! #ntr-o manier! "u%in corect!,
c! fiecare muncitor activ trebuie s menin un
pensionar inor*nd fa"tul c! de fa"t "ensionarul c*nd
muncea, a "l!tit #n fiecare lun! contribu%ia "entru
$iitorul s!u.
1. Pier%eri afecti5e
>!tr*ne%ea constituie o faz! dificil! a $ie%ii, nu doar
"entru deficitul fizic (i intelectual ce se #nreistreaz!
acum, ci (i "entru "ierderea le!turilor afecti$e, tocmai
#n anii #n care se are mai mare ne$oie de "uncte siure
de referin%!.
:n cu"lul de b!tr*ni, momentul "ericulos este
re"rezentat de "ensionare, care, "e l*n! reducerea
"restiiului "ersonal (i a "uterii economice, "oate
;05
determina scderea calitii relaiilor familiale i
sociale. Acest e$eniment modific! radical $ia%a unei
"ersoane, care dob*nde(te, "e ne"re$!zute, tim" mult
"entru a-l ocu"a.
:nde"!rtarea de munc! "oate s! fie traumatic! (i
c*nd so%ul sau so%ia, "entru "rima dat! se re!sesc
#m"reun! #ntr-o con$ie%uire str*ns! cu care nu mai sunt
obi(nui%i (i de care nu sunt "re!ti%i. 0unca, absorbind
enerii (i emo%ii, nu ar fi trebuit niciodat! s!-i izoleze de
familie. 9nii #ns! sacrific viaa privat carierei. Al%ii,
mai "u%in ambi%io(i dar mai ne$rotici, i triesc munca
ca pe un drog: a face "entru a nu *ndi '-Noi muncim,
nu g.ndimJ1), a face "entru a nu se "ri$i #n olind!,
"entru a nu e-"erimenta anumite emo%ii care nu se $rea
a fi e-"erimentate, "entru a nu c!dea #n de"resie. 6unt
persoane care au trit permanent n funcie de munc,
care s-au m!surat doar cu ceea ce f!ceau, care au fost
"ermanent #n c!utarea unei eficien%e care le-a izolat.
Pensionarea so%ului, (i deci continua sa "rezen%! #n
cas!, "oate s! declan(eze conflicte latente "e care
absen%a lui "recedent! le absorbea. 9rmeaz! o
deteriorare afecti$!. Atunci pensionarea care implic o
restructurare a raportului cu partenerul, conduce la
separe i la divor.
Fia%a #nseamn! adeseori "ierdere, abandonarea a
ce$a: "ersoane, lucruri, locuri, "!r%i din noi, etc. Trecem
"rin multe deta(!ri, multe se"ara%ii: de cor"ul mamei, de
familie "rin frec$entarea (colii. De se"ar!m de cas! (i
;0@
c*nd "lec!m de acas! "entru munc!. A"oi, o dat! cu
moartea "!rin%ilor, ne "ierdem r!d!cinile. Fia%a noastr!
este f!cut! din "lec!ri 'A "leca este un fel subtil de a
muri), uneori f!r! #ntoarcere. 7aturizarea noastr
psihoafectiv este fcut cu preul acestor progresive
detari de diferitele obiecte ale iubirii. +oar #n
momentul #n care a reu(it s! se interiorizeze, omul $a fi
ca"abil s! su"orte deta(area succesi$!, inclusi$ deta(area
definiti$!, se"ararea final!, care este moartea.
Anoasa abandonului ne #nso%e(te toat! $ia%a, "oate
din cauza se"ar!rii "rimiti$e de cor"ul matern. Hi de
fiecare dat! c*nd r!m*nem sinuri '"rin moartea
"!rin%ilor, a fra%ilor, sau a altor "ersoane drai) ne
sim%im 2desco"eri%i4. Pierderea unei persoane iubite i
taie celui rmas pofta de a tri. ?hiar "ierderea unui
animal "oate constitui o dureroas! caren%! afecti$!. ?u
trecerea tim"ului, se diminueaz! fle-ibilitatea (i
ca"acitatea de ada"tare la diferitele e-ien%e emoti$e,
de$enind tot mai dificil s metabolizm durerea.
?. Pier%eri rela'ionale
Prin #mb!tr*nire rela%ionalitatea tinde s! se reduc!
#n cantitate (i #n calitate, din cauza unui anumit
eocentrism. <eferitor la "ro"ria bun!stare fizic! (i
"sihic!, "ersoana #n $*rst! tinde s! se *ndeasc! mai
mult la ea #ns!(i dec*t la al%ii, adic! "ractic! o retraere
emoti$!, substituind e-ien%ele sociale cu cele
"ersonale.
;0A
9neori, pensionarea mpinge spre izolare.
?re(terea duratei de $ia%! (i r!s"*ndirea familiei
nucleare "oart! B (i $a "urta (i #n $iitor B la dureroasa
"roblem! a b!tr*nilor care tr!iesc sinuri. 8olitudinea
nu nseamn doar absena celuilalt ci incapacitate de
a comunica cu altul. Hi mul%i oameni sunt condamna%i
s! tr!iasc! alturi dar nu laolalt aproape dar nu
mpreun. 6unt so%i m!rini%i de "ro"ria sinur!tate (i
care cu tim"ul #(i de$in strini unul altuia.
6inur!tatea, alt! 2s!r!cie4 a omului de azi, este marea
boal! a b!tr*ne%ii. :n urma #nsinur!rii, ziua "oate
de$eni o #ns"!im*nt!toare dilatare a olului afecti$ din
interior.
9n zid de indiferen%! #l "oate izola "e b!tr*n (i
drama sa este constituit! tocmai de e-cludere. >!tr*nul
este redus la o ramur! uscat!. Ia acest de(ert afecti$ se
adau! adeseori o "recoce 2moarte "sihic!4, care "oate
antici"a moartea fizic!: tot mai adesea ziarele ne
informeaz! de !sirea $reunui cada$ru de b!tr*n #ntr-o
cas! urban!, unde se "oate muri, chiar "utrezi, f!r! s! fii
desco"erit s!"t!m*ni #ntrei.
(. Toamna 5ie'ii
>iaa nu este static ci un flu& dinamic ntr(o
continu devenire. &-ist! o continu! necesitate de
definire a "ro"riei identit!%i, a rolului "ro"riu, a
semnifica%iei "ro"rii, (i "entru a sal$a interitatea
"ersoanei de mediul e-terior.
;08
Du doar anii #i #mb!tr*nesc "e oameni. 9n om se
"oate sim%i 2b!tr*n4 nu at*t din cauza unor factori lea%i
de $*rsta bioloic! sau de condi%iile de s!n!tate, c*t din
moti$e "siholoice "ri$itoare la "ierderea "artenerului,
"ensiei, "ierderii "uterii de seduc%ie etc. 9mul care se
simte btr'n intr ntr(o stare de nencredere fa de
sine nsui c*nd #(i "ierde din $italitatea, o"timismul (i
s"eran%a care #n mod normal #l sus%in.
+in "!cate, adeseori omul ajunge s se ntrebe
asupra sensului vieii doar atunci c'nd parado&al i(a
cheltuit ntreaga via. 6e #ntreab! dac! merita s!
de"un! at*ta efort "entru cariera "rofesional! (i se
*nde(te cu 3ind la at*%ia ani cheltui%i #n munc!. >a! de
seam! c! a tr!it r!u sau c! nu a tr!it deloc, (i are
remu(c!ri "entru faptul de a fi lsat timpul s treac
fr s iubeasc ndeajuns. <eret! c! nu a fost mai
eneros, c! a fost "rea confiscat de continent, "rea
hi"notizat de ambi%ie.
9 anumit solitudine este condiia natural a
omului, o condi%ie structural! a $ie%ii. Acce"tarea
acesteia, face "arte din maturitatea "siholoic!, "entru
c! o anumit! dificultate #n ra"ortul cu al%ii a fost
#ntotdeauna "rezent!. 7ai repede sau mai t'rziu
sosete pentru toi o zi n care se constat c s(a rmas
singur. +ar la fiecare $*rst! ne este fric! de "ro$izoriu,
de nesiur, de ol: ne e fric! de sinur!tate.
Autonomia "siholoic! este un obiecti$ care trebuie
cucerit, #n s"ecial #n anumite "erioade ale anului. ':n
;07
zilele care "reced! Da(terea +omnului (i <e$elionul,
cine este sinur se simte (i mai sinur, "entru c! (i-i
imaineaz! "e al%ii #n mi3locul familiei, #ncon3ura%i de
cei drai, ferici%i (i mul%umi%i.) +in acest moti$, n a
doua jumtate a lui decembrie n orice spital psihiatric
crete depresia i angoasa pacienilor. 7area lor
majoritate este )singur+ din punct de vedere emotiv
deci dis"erat!, "lin! de fri interior, cu "u%in! $oin%! (i
elan de a tr!i. Toate acestea sunt mai bine "use #n
e$iden%! de ade$!ratele 2orii4 de fals! c!ldur!, de fals!
iubire, "e care "ublicitatea mass-mediei le "ro"a!.
Fiecare om simte ne$oia unui loc unde s! se simt!
2acas!4, #ntrei cei care-l iubesc, #ntre neamuri, fra%i,
"rieteni. &ste $orba des"re un s"a%iu #n care s! se simt!
iubire (i c!ldur! (i s! se #m"art! afec%iune.
). S !m"tr>nim 4inteligent6
0otto: !irecia de mar a pastoralei v.rstei a treia
este indicat de aceste patru categorii5
1. Corti'icarea credinei6
P. )erapie duhovniceasc6
H. +onsolare6 B. +lu"ire.
>!tr*ne%ea are at*t as"ecte neati$e, c*t (i "oziti$e:
ea nu este sinonim! cu infirmitatea mental i fizic
chiar dac! se constat! o diminuare a ca"acit!%ii de
concentrare (i de memorie, fiind "rezent! #n "lan fizic o
anumit! stare de oboseal! (i e-ist*nd o mai lent!
;10
recu"erare du"! ac%iunile care obosesc 'de e-em"lu,
urcarea sc!rilor).
Anii trec f!r! ca omul s!-(i dea seama (i la un
moment, "ri$indu-se #n olind!, se #ns"!im*nt!. Atunci
se na(te frica de $iitor, de tim"ul care trece "rea re"ede.
:(i d! seama omul c! de la tineree a trecut la btr'nee
fr s triasc perioada maturitii, (i n loc s
priveasc la viitor cu entuziasm se g'ndete la trecut
cu nostalgie. 6e a3une astfel la o v'rst n care omul
ncepe s se nutreasc cu amintiri sf'rind n
bilanuri. Adeseori omul a3une la b!tr*ne%e desco"erind
c! a trit ca i cum ar fi fost nemuritor, cheltuindu-(i
anii #n furtuni hormonale, $aluri afecti$e (i e-"lozii
emoti$e. A tr!it f!r! a usta lucrurile #n "rofunzime, f!r!
a r*de (i a se bucura realmente, f!r! a fi #n$!%at a "l*ne.
:n anumite cazuri, omul "oate desco"eri #n "ro"ria
lui $ia%! un trecut #necat #n falimente, "oate desco"eri c!
viaa lui a constituit un enorm efort av'nd un rezultat
minim c nu ai ce recolta la btr'nee dac nu ai
semnat la tineree c cu c't se nainteaz n v'rst cu
at't mai mult trecutul se rzbun. :n "lus, omul
e-"erimenteaz! (i anoasa #ntre$ederii zilei #n care $ia%a
$a fi la a"us.
6olitudinea (i olul e-isten%ial #i lo$e(te #n eneral
"e aceia care nu s-au "re!tit anterior "entru b!tr*ne%e,
"lanific*ndu-(i b!tr*ne%ea "rintr-o #mbo!%ire a
"atrimoniului mental (i afecti$. &ste indis"ensabil!
realizarea acelei maturiti psihologice care s permit
;11
nu doar acceptarea btr'neii, ci (i de a conser$a
interesele 'sau a !si altele noi), de a "artici"a la lumea
care se transform! cu fle-ibilitate. 5u se pot avea la
btr'nee bun sim msur toleran nelepciune
dac aceste capaciti nu au fost e&ercitate mai nt'i.
*. Deri5ele 5>rstei: A 5oi cu e9as$erare s fii
t>nr
0otto: &storia unei viei nu este
doar re"ultatul unor condiii obiective,
ci i accentul subiectiv pus pe anumite evenimente i
relaii.
= "ersoan! matur! (tie c! fiecare v'rst trebuie
trit pentru ceea ce ea este f!r! e-cesi$e nostalii.
Trebuie s! e-iste cura3ul #mb!tr*nirii. Fine, "entru toate
femeile, momentul #n care, este mai bine s! se renun%e la
fardurile e-cesi$e (i la $e(mintele de adolescent!, "entru
a nu se "une #n e$iden%!, #n loc s! se ascund!, daunele
tim"ului.
Fia%a este un mi&t de evenimente senzaii i emoii
care sunt interiorizate de$enind "arte ale "ro"riei
structuri interioare. &-ist! deci chi"uri umane care
reflect! o #nc!rc!tur! de sentimente "oziti$e, #n tim" ce
altele m!rturisesc dezastre afecti$e, frustra%ii
neacce"tate, ur! "rofund!. Astfel, fiecare btr'n are
faa pe care o merit.
Acce"tarea b!tr*ne%ii este #n mare "arte leat! de
ti"ul de e-isten%! a$ut!. 6atisfac%ia de a fi a3uns anumite
;12
obiecti$e afecti$e (i "ractice faciliteaz! conser$area
"ro"riei identit!%i. 3'nd e&ist o imagine pozitiv
despre sine omul este capabil s nfrunte sfidrile
mbtr'nirii.
0 ti s mbtr'neti este deci rezultatul unei
maturiti psiho(afective, chiar dac! stereotipurile
negative identi'ic btr.neea cu trecerea de la
capacitate la incapacitate, de la activitate la pasivitate,
de la mobilitate la imobilitate, de la independen la
dependen, de la apartenen (la 'amilie, la un grup,
la excludere.
+. Longe5itatea #i mitul eternei tinere'i
:n societatea contem"oran!, care este o societate a
imaginii< continu! rzboiul declarat v'rstei i domin
mitul eternei tinerei. :n era cultului extrem adus
corporeitii, a nu mbtr.ni este de 'apt, a 11-a
porunc divin. +e aici se na(te o lupt nevrotic
mpotriva schimbrilor corporale care a'ectea"
estetica.
6ecretul lone$it!%ii trebuie c!utat #n factorii
indi$iduali (i de mediu. Factorul bioloic-enetic, adic!
ereditar, este #n noi #n(ine, #n celulele noastre, #n enele
noastre, astfel c! a muri echivaleaz cu a epuiza
rezerva de via motenit de la natere. Doi suntem
deci "rorama%i "entru a muri. &ste ca (i cum #n tru"ul
nostru ar e-ista un 2oroloiu al mor%ii4, introdus #n codul
enetic. Influen%a factorului bioloic-enetic se
;1;
e$iden%iaz! #n lone$itatea fiilor care au "!rin%i ce au
tr!it #ndelun. Fiecare "oate s"era s! tr!iasc! c*t media
istoric! a familiei sale.
:mb!tr*nirea este (i rezultatul declinului celulelor,
cauzat de factori interni de uzur! care se dez$olt! #n
oranismul nostru "recum to-inele metabolice sau de
factori de uzur! e-terni, "recum smoul, aditi$ii
alimentari, ti"ul de munc!, fumatul etc.
Demurirea cu tru"ul. ?onform actualelor statistici,
doar o persoan dintr-o mie atinge NO de ani. Du s-a
!sit deocamdat! nici un mi3loc ca"abil s! influen%eze
sau s! sto"eze "rocesul bioloic al #mb!tr*nirii. Du
e-ist! "e "!m*nt $reo "ersoan! care s! fi de"!(it $*rsta
de 115 ani (i aceast! $*rst! constituie deocamdat! durata
ma-im! de $ia%! #n %!rile #n care #nreistrarea na(terilor
este obiecti$!.
OOO
5erontoloia este (tiin%a care #n$a%! cum s!
#mb!tr*ne(ti. = b!tr*ne%e fericit! este arantat! de
as"ectul "sihic, care #(i afund! r!d!cinile #n
dis"onibilitatea afecti$! dob*ndit! #n rela%ia fiu-"!rin%i,
dis"onibilitate care a"oi $a condi%iona omul "e durata
#ntreii $ie%i. ;iecare deci este responsabil de
btr'neea sa. 0ulte "robleme se nasc din fa"tul de a nu
fi (tiut ado"ta m!surile "otri$ite "entru a elimina factorii
care d!uneaz! "sihic (i fizic. Platon afirma #n 2epublica
c! b!tr*ne%ea este condi%ionat! de ti"ul de $ia%! a$ut la
tinere%e (i la maturitate.
;14
A a$ea con(tiin%a "ro"riei $*rste (i acce"tarea
acesteia are ca efect #nri3irea "ro"riului cor". 0spectul
e&terior are repercusiuni asupra raportului cu noi
nine (i asu"ra ra"orturilor sociale. = #mbun!t!%ire
estetic! "oate s! a3ute la de"!(irea unei crize sau la
mascarea ei. A #mbun!t!%i "ro"ria imaine fizic! nu a3ut!
doar s!-%i "laci %ie #nsu%i, ci s! "laci (i altora. +in
nefericire, b!tr*nul, deoarece manifest! ne#ncredere #n
func%ionarea "ro"riului cor", tinde s!-l de$alorizeze at*t
sub as"ectul e-tern c*t (i #n cel intern.
1-. Sntatea social
Pentru a a$ea o b!tr*ne%e senin! este necesar s!
men%inem un anumit ni$el al acti$it!%ii fizice (i "sihice,
adic! a rm'ne inserat ntr(o comunitate integrat ntr(
un mediu social. Adultul matur nu se izoleaz!, ci
continu! s! comunice cu lumea #ncon3ur!toare. :n "lus,
b!tr*nul nu trebuie doar s! "rimeasc!, ci s! ofere
rela%ionalitate. +oar a(a se $a sim%i $iu, util. Trebuie s!
$ibreze la dramele altora, "entru a e$ita s! a3un!
"recum acei b!tr*ni care, (ezu%i la col%ul str!zii, salut! "e
to%i "entru a comunica cu cine$a.
+in nefericire, e-"erien%a deri$at! din mul%imea
anilor, nu #ntotdeauna constituie un 2certificat de
maturitate psihologic4. Trecutul, #n sine, nu
#mbo!%e(te dac! nu este interat (i re-elaborat. &ste
cazul celui care parcurge propria e&isten ca un
spectator fr s reflecteze niciodat asupra
;15
e&perienelor avute, care ar fi trebuit s!-i ser$easc!
dre"t #n$!%!minte.
&-ist! (i btr'ni care nu au simul e&perienei
care se simt )posesori+ de nelepciune i )depozite+ de
adevr fr s fie. 8unt persoane care se cred
importante doar pentru c au trit mai mult dec't
altele care se g'ndesc c au nvat s triasc doar
ntorc'nd paginile unei cri fr s o citeasc care
consider c pot s critice totul i pe toi. &le au o
3udecat! domatic!, care nu admite inter"ret!ri sau
medieri. 0 fi btr'n nu constituie o medalie de merit de
agat n piept. Astfel *ndesc doar b!tr*nii bolna$i de
2diaree4 $erbal!, care "refer! s! #n(ire banalit!%i,
"reten%iile lor de a rezol$a totul fiind do$ezi concrete ale
omni"oten%ei infantile nede"!(ite.
$oi avem c'te un gram de imaturitate psihologic,
dar indi$idul realmente matur nu-(i "ierde echilibrul (i
bunul sim%, ci dob*nde(te o #n%ele"ciune (i o
enerozitate a inimii "entru c! (tie s! se "un! #n locul
altora, (tie s!-i asculte, s! dialoheze cu ei. -maturul, #n
schimb, nu tie s se iubeasc nici pe sine nsui
realmente nici pe cei care(l nconjoar. Pentru c! este
li"sit de altruism (i de 2umanitate4, are "u%ine de oferit.
9it! c! e-ist! 2ceilal%i4, cu dorin%ele lor, ne$oile lor,
a(te"t!rile lor. ?el mai adesea el #i folose(te "e ceilal%i,
desc!rc*ndu-(i asu"ra lor m*nia sau ura.
8tratagemele pentru descrcarea agresivitii sunt
multe. Aceasta se "oate face #n mod subtil, "u%in
;1@
e-"licit, e$iden%iind, de e-em"lu, inealit!%i estetice (i
sociale. 6e "ot chiar masca cu un fals com"liment: -+e
bine ari a"iJ (arc te-ai ngrat chiar...16 sau:
2%st"i eti chiar drguJ /n s'.rit, te-ai dus la coa'orJ
Aravo, a"i eti mai elegant1. 6unt fraze #n a"aren%!
"oliticoase, dar boate #n aresi$itate, (i care creeaz!
inconfort destinatarului lor.
>!tr*nul aresi$ este #nd*r3it #m"otri$a celorlal%i, #n
s"ecial #m"otri$a celor care sunt mai dr!u%i (i mai
dis"onibili fa%! de el. Prizonier al propriei uri, este
inca"abil s! acce"te realitatea. "lin de zbucium, convins
c a suferit toate nedreptile lumii, este #ntr-un
continuu conflict cu familia, cu cei de o $*rst! cu el (i cu
alte enera%ii. %escrc'ndu(i agresivitatea asupra
altora evit s o ntoarc spre sine nsui i s cad
astfel n depresie. *i critic pe toi ncerc'nd s(i
regseasc ncrederea n sine prin dispreuirea i
devalorizarea altora. +ar aceast! strateie, "e l*n!
fa"tul c!-i transform! $ia%a #ntr-un infern, este destinat!
falimentului. Pentru c! #n s"atele a ceea ce el consider!
r!utatea altuia, se ascunde o ran! de-a lui, o team!, o
fric! imens!. .l dorete s par ceea ce nu este
)pretinde+ ceea ce poate s fie primit doar )n dar+.
>!tr*nul nu trebuie s! fie obiectul "asi$ al
ini%iati$elor altuia, ci o "ersoan! acti$!, ce "oate oferi o
m*n! de a3utor altora. &neriile (i com"eten%ele lui "ot
s! fie de folos unei #ntrei colecti$it!%i. Hi cu c't va fi
pus n condiia de a participa la viaa social cu at't
;1A
mai mult i va pstra sntatea. Im"ortant este s! fie
util, s! se simt! util (i res"ectat, dar s! nu fie 2utilizat4.
6enza%ia "oziti$! de a face ce$a ce i-a fost cerut (i mai
ales considera%ia altora c! este ca"abil realmente s! fac!
ce$a util, ofer! b!tr*nului ustul de a tr!i. +e fa"t,
ncrederea pe care alii i(o pun n noi este propria
noastr for.
?u trecerea anilor, se tinde a se diminua
comunicarea cu lumea e-terioar!. +orin%a de 2retraere4
se manifest! "rin dorin%a de a se o"ri, de a se izola, de a
se 2#ntoarce #n "*ntecele matern4. ;iecare v'rst are o
funcie specific n societate. >!tr*nii trec de la o
"roducti$itate economic!, la una social!, "un*nd la
dis"ozi%ia comunit!%ii '(coal!, asocia%ii, biseric!)
"ro"riul ca"ital de e-"erien%!. Po%i de$eni util
im"lic*ndu-te #n asisten%a social! sau sanitar!, #n
"rotec%ia ecoloic! din teritoriu, #n asisten%a bolna$ilor, a
handica"a%ilor sau a marinaliza%ilor. ;iecare nt'lnire
cu alii este o ocazie de drui i a te drui. .ste
dramatic s ajungi la concluzia c nu mai eti util
nimnui.
11. Sntatea s$iritual
=mul de dez$olt! (i e$olueaz! "e #ntre cursul
e-isten%ei: la tinere%e este "redominant! "asiunea, la
maturitate lu"ta, iar la b!tr*ne%e medita%ia. +u"! be%ia
narcisist! (i omni"otent! a co"il!riei, du"! #n*mfarea
mealoman! a adolescen%ei, du"! ambi%ioasa ana3are #n
;18
munc! de la maturitate, sose(te b!tr*ne%ea, (i trebuie s!
se dea socoteal! de sensul $ie%ii (i s! #nfrunte "ro"ria
realitate s"iritual!.
?!utarea de sens este conatural! fiin%ei umane, este
normal!, maturiz*ndu-l "e om. Du este #ns! u(or, #ntr-o
societate secularizat!, s! !se(ti r!s"unsuri e-hausti$e.
3redina n tiin a substituit(o pe aceea n
supranatural. 8ocietatea noastr a distrus trirea
religioas dar nu a fost capabil s o nlocuiasc cu
alte valori. <!s"*ndirea de ast!zi a $r!3itoarelor, a
"racticilor maice, a filosofiilor orientale sunt tentati$e
de a um"le acest ol. 0a3oritatea oamenilor de azi au
pierdut consolarea credinei fr a gsi ns alte
alternative. 20istica4 "uterii (i a succesului nu ratific!
"recum cea su"ranatural!.
Pentru tineri, sensul timpului este mulumitor
pentru c viitorul pare nelimitat. Pentru cei #n $*rst!, #n
schimb, este frustrant, "entru c! sunt mai "u%in "uternici,
mai len%i, cu dificult!%i de a %ine "asul cu ritmurile ra"ide
de azi. $inerii pot s )consume azi i s plteasc
m'ine+ cei #n $*rst! #ns! nu "ot am*na "lata. Ia o
anumit! $*rst!, omul ncepe s se g'ndeasc mai mult
la timpul care rm'ne dec't la acela care a trecut.
=mul obser$! c! nu mai are mult tim" "entru a 2"rofita4
de $ia%!, (i #i $ine s"ontan ideea de a folosi cu ma-im
folos ceea ce i-a mai r!mas.
?onstatarea tim"ului scurt care a mai r!mas "oate
declan(a o stresant! com"eti%ie #m"otri$a tim"ului. Ia o
;17
anumit! $*rst!, cre(te stimulul s"re reflec%ie, e-ist*nd
"osibilitatea de a "ri$i "ro"ria $ia%! #ntr-o manier! mai
am"l!. 6e a3une astfel la o su"erioar! con(tientizare a
"ro"riei interiorit!%i. ?*nd s-au atenuat emoti$itatea (i
"asiunea, o nou! res"ira%ie s"iritual! se na(te din
ad*ncuri. = dat! de"!(ite obstacolele "roducti$it!%ii
cotidiene, diminua%i fiind stimulii e-terni (i tensiunile
instinctuale, din subteranul min%ii se elibereaz!
religiozitatea aceast instan natural prezent n
fiecare individ.
Ia o anumit! $*rst!, se acce"t! ideea de
su"ranatural cu mai mult! umilin%!: e-"erien%a de $ia%!
conduce la concluzia c! nu e-ist! doar ceea ce este
m!surabil. e-ist! altce$a, deasu"ra e$iden%elor obi(nuite,
deasu"ra as"ectelor institu%ionale (i deasu"ra (tiin%ei. Ia
o anumit! $*rst! omul a3une la con(tiin%a c! metoda
tiinific nu este unicul mod de cutare al adevrului
"entru c! a g'ndi n mod doar raional nseamn a
limita psihicul la contient. 3hiar dac tiina a adus
umanitii mari avantaje cunoaterea nu se epuizeaz
n )tiinific+ ci cuprinde dimensiuni de o importan
fundamental pentru echilibrul psihic precum
metafizica i arta.
?redin%a reliioas! are (i o func%ie de semnifica%ie,
deoarece ne a3ut! s! desco"erim sensul $ie%ii. <a"ortul
cu ce$a e-tern (i su"erior re"rezint! as"ira%ia fiin%ei
umane care, tocmai "entru c! este limitat! #n tim" (i
s"a%iu, este #nsetat! de absolut (i de infinit. 6"eran%a #ntr-
;20
un 2dincolo4 diminueaz! (i lini(te(te anoasa
e-isten%ial! com"ort*nd (i o su"erioar! acce"tare a
durerii fizice 'boala) (i "sihice '"ierderea unei "ersoane
drai).
&-isten%a #n aceast! lume de$ine o faz! tranzitorie
#n a(te"tarea trecerii s"re o $ia%! mai bun!, 2ade$!rata
$ia%!4. 6tatisticile socio-reliioase indic! c! tocmai cei
de @0 de ani, #nce" un "roces de reluare a reflec%iilor
s"irituale (i o relansare a "racticilor "ioase (i meditati$e,
cunosc*nd deci un fel de reintegrare n circuitul
religios.
Frica de moarte "oate s! fortifice $iziunea
reliioas!. Adeseori #ns! #m"ro"rierea cu imaturitate a
$alorilor reliioase este un factor destabilizant care "oate
s! deraieze #n fobia de infern. Pentru mul%i b!tr*ni e-ist!
anoasa infernului, adic! roaza de "edea"sa etern!.
De$roticul care sufer! de aceast! anoas! nu a #n%eles
conce"tul cre(tin de +umnezeu al draostei (i al iert!rii.
6tr'neea deci ne ajut s(K nelegem mai bine pe
%umnezeu.
1,. Iu"irea: unica energie a "tr>ne'ii
Hi la b!tr*ne%e omul are nevoie s iubeasc i s se
simt iubit. ?a"acitatea afecti$! nu este condi%ionat! de
#mb!tr*nirea bioloic!. +e fa"t, ade$!rata maturitate
"resu"une e-"erien%a "oziti$! de a te sim%i dis"onibil
"entru iubire, de a te recunoa(te #nsetat de a fi iubit,
#nsetat de #n%eleerea, stima (i iubirea altora. >!tr*nul nu
;21
face e-ce"%ie de la aceast! reul!, ci dim"otri$!,
ncrctura afectiv crete odat cu trecerea anilor. :n
s"ecial atunci c*nd r!m*ne sinur, i redescoper un
mare potenial emotiv liber i simte o mare nevoie de a(
l reinvesti.
>!tr*ne%ea nu este deci o eta"! a $ie%ii "ri$at! de
iubire. ?hiar dac! iubirea este f!cut! din sentimente care
nu-(i "ierd niciodat! frumuse%ea (i nu sunt erodate de
trecerea tim"ului, #n societatea noastr! "roblema afecti$
a $*rstei a treia este sube$aluat!. Hi aceasta tocmai de
c!tre cei care nu (tiu s! iubeasc!, inor*nd fa"tul c! n
inima omului se slluiete pentru ntreaga via
dorina unei iubiri intense i infinite.
9mul este un animal afectuos "oate din cauza
fa"tului c! are o lun! "erioad! de de"enden%! infantil!.
Frica de a nu fi iubit #i creeaz! anoas!. %oar n braele
care l iubesc el redevine un copil senin ntr(un loc
sigur. *n cultura noastr e&ist tendina de a
condiiona stima de sine de iubirea care se primete de
la ceilali.
8ub crusta cotidian a vieii se scurge limfa
iubirii. 6e *nde(te re(it c! maia iubirii este
circumscris! $*rstei de 20 de ani, c! doar atunci oamenii
se "ot #ndr!osti, (i c! odat! cu trecerea tim"ului
amor%esc com"letamente "asiunile erotice, instal*ndu-se
#n om un fel de anestezie. :n realitate, chiar la b!tr*ne%e,
se continu! s! se caute iubirea. %ac tinereea este
dominat de pasiune i maturitatea de dragoste
;22
btr'neea este etapa tandreei. Ia $*rsta a treia se
iube(te #ntr-o manier! nou!, mai "rofund! (i mai
sensibil!, #ntruc*t la aceast! $*rst! omul este mai
tolerant (i mai #n%ele!tor. reuete s detaeze i s
purifice iubirea de pasiune care de$ine mai "u%in
tru"easc!. >!tr*nul este mai dis"onibil "entru intimitate,
care nu #nseamn! 2ra"ort intim4 ci comunicare "rofund!,
ri3! de cel!lalt, sintonizare cu el.
Ia o anumit! $*rst! este mai u(or s comunici prin
limbajul inimii printr(o tcere afectuoas. &-ist! t!ceri
mai calde (i mai afectuoase dec*t multe cu$inte.
+raostea care e-ist! #ntre doi b!tr*ni este ce$a care
im"resioneaz!. :ns! nu to%i b!tr*nii au un "artener de
$ia%!, ma3oritatea tr!ind sinuri. 6e #nt*m"l! #ns! tuturor
s! desco"ere #ntr-o zi c! (i-au "ierdut "uterea de
seduc%ie, c! nu mai beneficiaz! de considera%ia de care
se bucurau mai demult. 6e accentueaz! astfel contrastul
ntre )cum se simte dinuntru+ i cum este perceput de
alii )din afar+# se desco"er! astfel e&istena unei
inimi tinere prizonier ntr(un trup btr'n. ?onstatarea
"ierderii "uterii seducti$e, leat! de modific!rile
fizioloice s"ecifice #mb!tr*nirii, determin! b!tr*nul la
o progresiv retragere din viaa de relaie.
+ar la iubire nu trebuie s se renune indiferent
de v'rst. Iubirea re#ntinere(te, face s! se "iard!
no%iunea de 2tim"4. Tr!ind o "o$este de draoste, omul
#n$a%! s! tr!iasc! mai bine "rezentul, s! (tie usta mai
bine cotidianul.
;2;
Filosofia iubirii de azi este caracterizat! de sim%ul
tranzitoriului (i de su"rae$aluarea "rezentului. >!tr*nul
#n schimb, deoarece se teme de $iitor, "refer! stabilitatea
"rezentului. ?u tim"ul, se schimb! durata ra"orturilor: #n
locul rela%iilor scurte, s"ecifice tinerilor, b!tr*nii doresc
le!turi de durat! (i "rofunde, dorind s! #mb!tr*neasc!
#m"reun! #ntr-o "rotec%ie reci"roc!. Hi aceasta intr! #n
loica "siholoiei e$oluti$e: t'nrului i este fric de
stabilitate i dorete schimbri# btr'nul dimpotriv
caut eternul n locul contingentului certitudinea n
locul dubiului.
+e la o anumit! $*rst!, nu se mai dore(te o "ersoan!
cu care 2s! se fac! se-4 sau s! se "etreac! sf*r(itul
s!"t!m*nii, ci un "artener "e care s!-l "!strezi "entru
totdeauna. +oar la o anumit! $*rst! se con(tientizeaz!
fa"tul c! solitudinea este to&ic c! r!sf!%atul nu este o
sim"l! sl!biciune. ?*nd se a3une la #nseratul $ie%ii, se
#n%elee c! ceea ce conteaz nu sunt aparenele ci
realitatea din spatele lor# se va privilegia astfel
interiorul n dauna e&teriorului reflecia n dauna
activismului profunzimea n dauna superficialului
tcerea n dauna cuv'ntului.
=dat! cu trecerea anilor, omul de$ine mai selecti$ (i
mai e-ient, mai interesat de calitatea dec't de
cantitatea legturilor afective. 6imultan #ns!, se teme s
renune la raionalitate pentru emotivitate. Adeseori #(i
"une sta$il! sentimentelor "entru a nu se destabiliza
"sihic.
;24
Ia b!tr*ne%e nu este u(or s! ini%iezi o "rietenie. :n
s"ecial este dificil s! !se(ti un "artener care s! tr!iasc!
acelea(i emo%ii, care s! fi a$ut acela(i "arcurs #n $ia%!, s!
fi #nt*lnit acelea(i obstacole. .&ist o imens cerere de
iubire dar o foarte mic ofert. Femeile, care tr!iesc
mai mult dec*t b!rba%ii, r!m*n sinure (i sufer! "entru
c! nu !sesc un "artener care s! se abandoneze #n
uni$ersul draostei f!r! s! se lase confiscat de munc!
sau s! se lase ca"turat de se-. +e fa"t, enera%ia
masculin! de du"! r!zboi simte doar e-ien%ele lui
2trebuie4 (i este tentat s urmreasc scopuri care
pretind reprimarea emoiilor. Ace(ti b!rba%i de$in
$ictime ale unei etici sacrificaile, ale unei tendin%e
"rofunde s"re renun%are, s"re sinur!tate afecti$!.
>iaa este vrednic de a fi trit la orice v'rst ne(
am afla pentru c n ea ne este dat s iubim. ;r
iubire suntem deja btr'ni fr s ne dm seama=
btr'ni devenim c'nd ncetm s mai iubim. Kumea
crede c mbtr'nete pentru c triete n realitate
mbtr'nete pentru c nu mai iubete.
#ectur5
Gabin <lea (1NOM-1NFB5 < biogra'ie sub semnul
normalitii
-,ste necesar s se arunce o privire scurt asupra
mediului socio-religios n care s-a 'ormat Gabin <lea,
chestiune 'r de care nu se poate nelege dinamica
atmos'erei con'esionale a satului +ib. 0n aspect
;25
'undamental din viaa comunitii cibiene este acela al
rolului central pe care l hrzeau localnicii preotului=
)$otul se nv'rtea n jurul bisericii+. /nc n secolele
RE&&-RE&&& preoii 3 aa cum reiese din documente 3
erau n general lipsii de nvtur, ns de educaia i
de cultura lor liturgic se ocupau preoii btr'ni. G-a
coagulat ast'el o tradiie preoeasc transmis din
generaie n generaie, care surprinde dimensiunile unui
modul mentalitar conform cruia naintaii cptau o
valoare special, lucru con'irmat i de mrturia
preotului Gabin <lea5 -+u nermurit recunotin, n
memoria scumpilor mei prini5 (etru <lea lui %ronu
popii i %na, nscut (cu, de la care am primit cea
dint'i coal a vieii i am nvat a 'i om cinstit,
perseverent n munc i iubitor de neam i trecutul lui 3
ca )ata, i curajos n munc cinstit ca *amaJ1.
(+olecia mu"eal -Gabin <lea1
Eei cunoate, btr.n 'iind, c.t de greu e s nvei la
aceast v.rst, c.nd se cere s 'ii deja nelept.
AeschXilus
Atr.neea este o mutilare a corpului, care rm.ne
ntreg5 toate le are i la toate lipsete c.te ceva.
!emocritus
;2@
Nu-i btr.n cel cu capul albit, chiar dac are o sut
de ani. %cela-i btr.n ntre oameni a crui minte e mai
matur.
>\thlinL
%cesta-i lucrul cel mai dureros la btr.nee5 s
simi la v.rsta aceasta c eti nesu'erit altuia.
?aecilius
0rm.ndu-ne n 'ug, nu demult copii, nu demult
tineri, pe neg.ndite ne-a ajuns din urm btr.neea.
?icero
Nimeni nu este at.t de btr.n, nc.t s nu spere pe
drept la nc o "i de via.
6eneca
!orina de plceri a ncetat, stima oamenilor s-a
dus, cel de-o v.rst cu noi au plecat la cer, i-n cur.nd
nu vor mai 'i nici prietenii dragi ca viaa. Ne ridicm cu
ajutorul toiagului5 ochii sunt acoperii de ntuneric
ad.nc, corpul, vai, e g.rbovit. 7i totui tremur s nu-l
surprind moarteaJ
>hartrhari
+.t suntem n stare s dob.ndim avere, cei din
jurul nostru ne arat simpatie. !ar dup ce corpul
;2A
nostru s-a g.rbovit de btr.nee, nimeni nu mai
ntreab de casa noastr.
0ohamudara
0n btr.n este de dou ori copilJ
%n old man is tSice a childJ
6haLes"eare
(uini oameni tiu s 'ie btr.niJ
(eu de gens savent Ttre vieux.
Ia <ochefoucauld
)oat lumea e de acord c nebunia este
inseparabil de tineree. %tunci ce s g.ndim despre
btr.nii care caut s par tineri sau crora le pare ru
c nu mai sunt8
=-enstierna
;28
;27
+. Te2nic $si2ologic #i trire %u2o5niceasc !n
%emersul $astoral
- Im"ortan%a metodoloiei #n coloc$iul "astoral -
Problema metodei 'sau a tehnicilor) de ac%iune
"astoral! #n rela%iile inter"ersonale este e$aluat! diferit
de nenum!ratele (colile "siholoice e-istente. +ac! "e
de o "arte sunt acele curente de g'ndire care
supraevalueaz importana aparatului tehnic
'conferind o im"ortan%! absolut! schemei de inter$en%ii a
interlocutorului, folosirii unor instrumente etc.), "e de
alta, sunt acelea care subevalueaz aspectul
metodologic ne*nd "osibilitatea identific!rii unor piste
operative concrete. Fom oferi c*te$a reflec%ii care
urm!resc s! "un! #n $aloare at*t "oten%ialul tehnicilor
coloc$iului "astoral, c*t (i limitele lui.
1. Caloarea #i limitele te2nicilor %e ac'iune
$astoral
Arunc*nd o "ri$ire sintetic! asu"ra bibliorafiei
"ri$itoare la ra"ortul "siho-"astoral #n diferitele lui
finalit!%i 'tera"eutic!, educati$!, de consultare
"astoral!), se obser$! o multitudine dezorientant! de
tehnici metodoloice (i o sczut importan acordat
;;0
dispoziiilor interioare ale preotului. Du trebuie, deci,
s! ne situ!m nici de "artea celor care manifest! o
#ncredere e-aerat! #n tehnici, nici a celor care le e-clud
com"let, #n numele unui a(a-zis spontaneism, ci trebuie
s! "reciz!m locul "e care tehnicile trebuie s!-l aib! #ntr-
un ra"ort "astoral autentic. Astfel $om analiza natura
tehnicilor (i func%ia "e care ele le au, "recum (i
atitudinea "e care "reotul trebuie s! o asume #ntrun
coloc$iu "astoral.
8impla aplicare a anumitor reguli nu este
nicidecum suficient pentru a garanta eficacitatea
unui colocviu pastoral. +e aceea, este re(it! tactica de
a #n$!%a, la ni$el descri"ti$, "rin e-erci%ii "ractice,
tehnica coloc$iului "astoral, f!r! a o insera #n conte-tul
"rinci"iilor care o 3ustific! (i f!r! a ilustra dis"ozi%iile de
fond interioare din care ea se na(te (i c!rora ea trebuie s!
le ser$easc! dre"t instrument. $ehnica este necesar
dar este ambivalent duplicitar.
:n alte sectoare ale e-isten%ei dec*t cel al
ra"orturilor interumane, semnifica%ia tehnicilor este u(or
de definit. Prin defini%ie, tehnica "resu"une o
multitudine de mi3loace, alese #n mod liber, care
aranteaz! o anumit! func%ionalitate o"erati$!. A a"lica
acest conce"t la ra"orturile inter"ersonale ar echi$ala cu
considerarea "ersoanelor dre"t obiecte. :n "lus, ar
rezulta "ractic im"osibil de utilizat 2tehnica4, dat! fiind
continua (i ine$itabila interac%iune care anim! o #nt*lnire
duho$niceasc! dintre un "reot (i un credincios,
;;1
determin*nd #ntr-un mod mai mult sau mai "u%in
con(tient, reac%iile reci"roce ale celor doi interlocutori.
<ezult! deci c! #n (tiin%ele umane no%iunea de
2tehnic!4 de inter$en%ie are o dubl! conota%ie: "e de o
"arte ea e necesar!, "e de alta este ambi$alent!. &ste
necesar! "entru c! e-"erien%a imediat! a "reotului "siho-
tera"eut nu este se"arabil! de acti$itatea discursi$! (i
o"erati$! concret!, adic! de o tehnic! con(tient! "e care
o a"lic! #n situa%iile concrete (i #n care e-"erien%a #ns!(i
se e-"rim! #ntr-un mod mai autentic dec*t #n tumultul
emo%iei. :n acest caz, tehnica este realmente e&presiv
i creatoare a unui raport uman interpersonal pozitiv.
&a, cu toate acestea, este #ns! ambi$alent!, deoarece
orice acti$itate tehnic!, fie ea la nivel de raiune fie pe
plan operativ creeaz o diafragm #ntre "reotul
tera"eut (i realitatea imediat!. Tehnica #i obiecti$izeaz!
'#ntr-un anumit sens) "e cei doi interlocutori, are
tendin%a de cuantifica dinamismul rela%iilor
inter"ersonale. Aceast! ambi$alen%! este at*t de
conatural! tehnicii a"licate rela%iilor inter"ersonale, #nc*t
nu "oate fi eliminat!. 9nica condi%ie eficace "entru a
reduce la minim ambi$alen%a ei este gradul de armonie
i de fuziune dintre g'ndirea tehnic i realitatea
imediat.
a. Rolul te2nicii !n $si2ologia lui Jarl Rogers
Analiz*nd e$olu%ia *ndirii lui Garl <oers (i
"ractica tera"eutic! cores"unz!toare ei, obser$!m c!,
;;2
sub as"ectul folosirii tehnicilor, "siholoia "astoral! a
trecut "rin intermediul a diferite stadii care "ot s! fie
astfel sintetizate:
- Ini%ial acesta a oferit o mare importan
aparatului tehnic, consider*nd tehnica absolut
necesar! "entru a structura corect o rela%ie
inter"ersonal! (i "entru a facilita "rocesul
tera"eutic.
- :ntr-un al doilea moment, ea a accentuat
importana dispoziiilor interioare ale preotului
"siho-tera"eut "un*nd #n umbr! tehnicile.
- :n sf*r(it, ea a declarat #n mod r!s"icat c! tehnicile
au doar o importan relativ, a$*nd $aloare doar
n msura n care servesc pentru a comunica
credinciosului strile interioare ale terapeutului.
6e "oate afirma c! actualmente R. /ogers ofer
ma&imum de relevan personalitii terapeutului i
dispoziiilor sale interioare, #n tim" ce tehnicilor le
confer doar un rol pur funcional acela de a vehicula
i e&prima ntr(un mod de adecvat i eficace
dispoziiile lui interioare. :n metoda roersian! a"aratul
metodoloic este sim"lu (i fle-ibil, coerent (i eficace.
stilul (i for%a inter$en%iei sunt foarte im"ortante, "oate
sunt mai im"ortante chiar dec*t con%inutul mesa3ului,
#ntruc*t ele transmit dis"ozi%iile interioare ale
tera"eutului, condi%ia absolut necesar! (i suficient! a
tera"iei.
;;;
+ac!, "e de o "arte, <oers consider! c! tehnicile
nu sunt strict necesare #n rela%ia "astoral!, "e de alta el
sus%ine cu fermitate necesitatea ca terapeutul s tie s(
i e&prime i s comunice n mod eficace propriile
dispoziii interioare. 6e "oate #nt*m"la ca aceste
dis"ozi%ii sincere (i autentice s! fie e-"rimate de
tera"eut #ntr-un mod inadec$at, ambiuu, fa"t ce
"aralizeaz! comunicarea unor tr!iri duho$nice(ti ce ar
"utea a$ea efect tera"eutic asu"ra credinciosului.
". A%a$tarea la situa'ie
?el care acti$eaz! #n domeniul "astoral (tie c! dac!
dore(te s!-(i e-"un! (i #nreistreze minu%ios
com"ortamentul din tim"ul unui dialo "astoral, nu $a
reu(i s!-l traduc! #n termeni de 2tehnic!4 sau s!-i fac! o
descriere analitic! e-hausti$!. &l e con(tient de fa"tul c!
la baza propriului comportament st un factor greu de
nregistrat, care se situeaz! #n "unctul de #nt*lnire dintre
modul de a "erce"e situa%ia (i a"aratul tehnic din care el
se ins"ir!. &l (tie c! "ro"riile inter$en%ii $erbale sau
non$erbale sunt caracterizate de o continu! mi(care,
"entru a se ada"ta la situa%ia fluid! concret!. Acest mod
concret de a ac%iona este analizat din e-terior. Dumai cel
care conduce coloc$iul hr!nindu-se din "ro"ria
e-"erien%! interioar! "oate s! "ercea"! forele i
orientrile care se trezesc n el (i care-l fac s! asume
atitudini care #nso%esc, urmeaz! (i sunt determinate cli"!
de cli"! de starea sufleteasc! a interlocutorului.
;;4
,. @on%irecti5itatea
:n "rezentul "araraf ne o"rim asu"ra conce"tului
de nondirecti$itate cum a fost formulat (i #n%eles de G.
<oers, #n ra"ort cu acti$itatea tera"eutic!. Prin
termenul de 2non-directive therap>4 el $rea s!
defineasc! o atitudine s"ecific! "e care "reotul tera"eut
trebuie s! o aib! #n fa%a credinciosului: este $orba de o
atitudine pe baza creia preotul refuz s orienteze
persoana ntro direcie predeterminat i evit s(l
conduc pe individ s g'ndeasc sau acioneze n
locul lui potrivit unei reete sau scheme universale.
Acest as"ect neati$ din definirea nondirecti$it!%ii
trebuie corelat cu cel "oziti$ care s-ar "utea e-"rima
astfel: asum*nd o atitudine nondirecti$!, "reotul #(i
m!rturise(te #n mod "ractic "ro"ria #ncredere #n
ca"acitatea de auto-direc%ionare cu care fiecare "ersoan!
uman! este dotat! de +umnezeu.
Termenul non-directi$itate, "oate fi #n%eles (i #n
moduri foarte diferite de acela al lui G. <oers. 9n alt
autor, P. 6aint-Arnaud, suereaz! ca preotul
psihoterapeut s maturizeze n sine o dispoziie de fond
din care s izvorasc n mod natural atitudinea non(
directiv. &l nume(te aceast! dis"ozi%ie ignoran
creativ. Aceast! inoran%! se refer! la sectorul
"erce"ti$ al interlocutorului, adic! la semnificaia pe
care situaia e&pus o are pentru el. &a nu se refer!,
bine#n%eles, la adevrul care trebuie proclamat valorile
;;5
care trebuiesc propuse riscurile n care persoana ar
putea s naufragieze indicaiile operative care se
eman inevitabil din dialog. +ac! "reotul este
2inorant4 din "unctul de $edere al acestor con%inuturi,
nu "oate nicidecum califica aceast! inorant! dre"t
2creatoare4.
Alt! atitudine re(it! #n a"licarea nondirecti$it!%ii
este aceea de a o considera dre"t "ur! tehnic!. +intr-un
sonda3 realizat #n clerul &"isco"iei de 0ontreal, a reie(it
c! ma3oritatea "reo%ilor care sim"atizeaz! (i a"lic!
coloc$iul nondirecti$, se preocup mai mult de a nva
aparatul metodologic dec't s maturizeze ei nii
dispoziii de fond n primirea acceptarea credincioilor.
?ercetarea a e$iden%iat c! acest mod mecanic de a a"lica
nondirecti$itatea #l conduce "e "reot s! fie #n mod
"ractic, "arado-al, foarte directi$.
5ondirectivitatea trebuie s se nasc dintr(un mod
de a fi al preotului i dintr(o convingere profund a
lui i nu este rodul unei nvri mecanice fa"t
reconfirmat de at*tea ori de <oers. Inter"elat #ntr-un
inter$iu "entru ca s! s"ecifice condi%iile necesare "entru
a face o"erant! nondirecti$itatea (i "entru a e$ita
abuzurile facile la care ea se "reteaz!, r!s"unse: 2+e
fa"t, eu consider c! nondirecti$itatea nu "oate s! fie
eficace dec*t atunci c*nd face "arte interant! din
filozofia '(i $iziunea des"re $ia%! a) "ersoanei care o
a"lic!. Du este $orba, de fa"t, de o tehnic! care s-ar
"utea #n mod sim"lu #n$!%a, ado"ta (i a"oi res"ine.
;;@
+ac! cine$a o utilizeaz! ca o ustensil! oarecare, e-ist!
riscul de a se bloca #n ea. &u cred c! trebuie s! o
utiliz!m cu "recau%ie (i s! "re!tim lumea mai #nainte de
a-i "ermite s! fac! aceast! e-"erien%!4.
0. Inter5en'iile ina%ec5ate
P!str*nd #n aten%ie "rinci"iile de ins"ira%ie (i
indica%iile metodoloice "rezentate "*n! acum, $om
ilustra c*te$a forme de inter$en%ie care nu a"lic! #n
"ractic! orient!rile "ro"use. &ste $orba de modalit!%i des
#nt*lnite #n orice ti" de rela%ie inter"ersonal! 'de la
sim"la con$ersa%ie "rieteneasc! "*n! la (edin%ele
"sihotera"eutice sau la coloc$iul "astoral). Du $rem s!
calific!m dre"t d!un!toare orice ti" de inter$en%ie care
$a fi analizat!, ci (i doar s! le ar!t!m ca fiind incoerente
cu conceptul pozitiv de )personalitate+ propus de
psihologia umanist (i contrastant cu "rinci"iile
o"erati$e "ro"use "entru coloc$iul nondirecti$.
Prezent!m deci (ase ti"uri de inter$en%ii "astorale
re(ite. Ia acestea $om ad!ua o scurt! "rezentare de
ti"ul inter$en%iei considerat! adec$at! (i care $a fi
clasificat! cu termenul de 2com"rensi$!4, em"atic!.
Pentru a e-"une mai clar semnifica%ia diferitelor ti"uri
de inter$en%ie (i "entru a ne obi(nui s! distinem #ntre
ele, "rezentul "araraf se $a #ncheia cu c*te$a e-em"le
"ractice "e diferite ti"uri de inter$en%ie.
;;A
a. Re$lica estimati5
Acest ti" de r!s"uns e-"rim! o opinie privitoare la
meritul utilitatea sau e&actitatea a ceea ce
credinciosul a afirmat. :ntr-un mod mai mult sau mai
"u%in directi$ (i e-"licit, "reotul indic! interlocutorului
cum ar putea sau cum ar trebui s acioneze. Preotul
pune deci situaia e&pus de ctre credincios n raport
cu o serie de norme i valori "e care el le %ine #n mare
stim!, (i alunec!, chiar dac! nu #n mod e-"licit, #n sfaturi
(i indica%ii morale sau moralizatoare care a3un s! fie
considerate ade$!rate (i $alide de c!tre credincios.
". Re$lica inter$retati5
:ntr-un anumit sens, acest r!s"uns are scopul de a
ajuta persoana s devin contient de situaia n care
se afl fiind $orba des"re o form de diagnosticare
spiritual a situa%iei credinciosului. :ntr-un mod mai
mult sau mai "u%in e-"licit "reotul #i indic! indi$idului
cum ar putea sau cum ar trebui s re(e&amineze
situaia.
:n eneral credincio(ii "un accent "e ce$a anume,
adic! subliniaz! im"ortan%a unui anumit as"ect al dramei
lor, acela care, "otri$it 3udec!%ii lor, este mai im"ortant.
Acest accent se "une fie reflect*nd acel as"ect, fie
inter"ret*nd #ntreaa situa%ie #n lumina lui. &ste clar,
deci, c! f!c*nd astfel, "reotul e-"une (i im"une modul
s!u "ersonal de a $edea lucrurile.
;;8
c. Re$lica asigurati5
<ecur*nd la acest ti" de inter$en%ie, "reotul caut!
s infuzeze siguran n sufletul credinciosului s!-l
ridice din anuoas!, s!-l calmeze (i s!-l consoleze.
Indirect, "reotul minimalizeaz! reac%ia credinciosului,
"rezent*nd-o ca dis"ro"or%ionat! la "roblem! (i "oate
chiar ca ne3ustificat!. ?u acest ti" de r!s"uns, preotul i
propune s ncurajeze subiectul, s!-l sus%in! cu o
"ro"tea care, de fa"t, const! #ntro solidaritate
emoional 'sau doar $erbal!, "rin cu$inte eneroase (i
o"timiste, dar adeseori "ronun%ate f!r! con$inere
interioar!). &l se for%eaz! s!-l asiure "e interlocutor, s!-
l consoleze, minimaliz*nd drama e-"us! (i inor*nd
e$entualele reac%ii ale "ersoanei. &ste e$ident c! este
$orba de o atitudine paternalist care nu fa$orizeaz!
cre(terea (i autonomia "ersoanei.
%. Re$lica 8 .%e ti$/ interogatoriu
:n eneral, aceast! inter$en%ie const! #n ntrebri
mai mult sau mai puin e&plicite care urmresc s
descopere elemente noi a"te s! $erifice sau s!
a"rofundeze situa%ia e-"us! de interlocutor. :n acest
mod, "reotul #l face s! #n%elea! "e subiect c! el "oate (i
trebuie s! e-amineze mai de a"roa"e diferitele as"ecte
ale "roblemei.
?u un anumit ti" de indi$izi (i #n determinate
momente, "oate s! fie a$anta3os recursul la ntrebri n
scop informativ, pentru a facilita e&punerea a ceea ce
;;7
ei intenioneaz s comunice. :ns! dac! "reotul recure
deseori, #n s"ecial #n "rimele #nt*lniri, la #ntreb!ri
e-"licite, e-ist! riscul de a-l descura3a "e credincios, sau
de a anula tentati$ele acestuia de a lua ini%iati$a #n
comunicare, sau de a o"ri "rocesul de autonomizare. =
#nt*lnire fundamentat! "e #ntreb!ri se aseam!n! mai
mult unui interoatoriu dec*t unui coloc$iu "astoral.
Preotul trebuie s! e$ite #n mod s"ecial s! "un! #ntreb!ri
"ri$itoare la realit!%i de care "ersoana se ru(ineaz! sau
are dificult!%i s! $orbeasc!, #ntruc*t ar "ro$oca reac%ii de
a"!rare.
e. Re$lica rezoluti5 .rezol5ati5/
9nii "reo%i suereaz! du"! e-"unerea f!cut! de
credincios, a"roa"e instantaneu, o solu%ie la "roblema
"ro"us!. Aceast! reac%ie este #n mod clar directi$!.
Preotul are tendina s ncadreze n anumite structuri
problema prezentat de interlocutor fc'nd presiune
spre rezolvarea problemei ntro anumit direcie.
Adeseori, solu%ia #ntre$!zut! (i "ro"us! este mai
"otri$it! "entru "ersoana "reotului dec*t "entru aceea a
credinciosului. 9neori aceast! atitudine "oate s! deri$e
dintr-o con$inere sincer! de a face ce$a util, dar cel
mai adesea re"rezint! un mod eleant de a #nchide cazul
(i de a #ncheia discu%ia. &ste e$ident! #n aceast! situa%ie
am"renta de autoritarism (i nota de directi$itate.
f. Re$lica %e confruntare
;40
9neori "reotul consider! c! "oate s! fa$orizeze
#n%eleerea de c!tre credincios a situa%iei sau "oate crea
o stare de suflet a"t! s! de"!(easc! dificult!%ile,
e&pun'nd e&periene proprii 'sau a altor "ersoane) mai
mult sau mai "u%in similare celei "rezentate de
credincios. Pe l*n! a indica un sc!zut indice de
ascultare em"atic! din "artea "reotului, aceast!
inter$en%ie nu res"ect! "rinci"iul fundamental "otri$it
c!ruia orice e&perien este irepetabil sub aspectul ei
subiectiv. Pentru aceasta, e-"erien%a tr!it! de un altul,
chiar dac! din "unct de $edere e-terior este identic! cu
cea a credinciosului, #i este acestuia total str!in! #n
nucleul ei intim, "entru c! nu este lecturat! "rin
intermediul "ro"riei "ersonalit!%i.
OOO
?ele (ase atitudini enumerate mai sus sunt ins"irate
dintr-un "rinci"iu de baz!: acela de a oferi
credinciosului ceva valid din e&periena duhovniceasc
a preotului. Preotul trebuie s! e$ite s! demonstreze
ne#ncredere #n resursele altuia. Du trebuie s!-i fie e-"use
interlocutorului structuri "entru a se #n%elee "e sine, #n
loc s! i se ofere elementele de la care el #nsu(i s!-(i
dob*ndeasc! cunoa(terea de sine. ?*nd "reotul asum!
aceast! atitudine se $orbe(te de com"ortamente
structurante, care denun%! "rezen%a nesiuran%ei #n sine
#nsu(i #n fa%a "roblemelor "use (i constituie un act de
ne#ncredere #n "osibilit!%ile subiectului de a-(i rezol$a
"roblemele, bloc*nd libera e-"resie a st!rii lui de suflet.
;41
Adeseori este $orba des"re proiecia nevoilor
nesatisfcute ale preotului asupra interlocutorului mai
mult dec*t "reocu"area "entru soarta credinciosului. De
afl!m deci #n fa%a unui sistem ins"irat din ne$oia de a
crea (i de a men%ine o "ozi%ie de siuran%!. Preotul
men%ine subiectul #ntro stare de de"enden%!, "entru a
controla situa%ia. Interlocutorul se autoiluzioneaz! c! $a
!si ceea ce caut! #ncredin%*ndu-se autorit!%ii "reotului
(i renun%*nd s!-(i asume res"onsabilitatea de decizie (i
s! #ncea"! "rocesul de dez$oltare a "ro"riei autonomii.
1. Rs$unsul com$rensi5
?*nd "reotul inter$ine, du"! ce a ascultat (i a #n%eles
cu em"atie drama credinciosului, ra"ort*ndu-se la el cu
sincer! acce"tare (i autenticitate, este u(or ca el s!
reu(easc! s! formuleze un r!s"uns com"rensi$,
#n%ele!tor, em"atic. ?u acesta "reotul rele$! (i reflect!
credinciosului ade$!rata dimensiune a situa%iei lui,
"!trunde semnifica%ia afecti$! (i "ersonal! a
comunic!rii. Acest r!s"uns este "erce"ut de credincios
ca rezultatul unei afectuoase aten%ii a "reotului, interesat
s! neleag n mod corect semnificaia situaiei i s
desprind componenta ei afectiv chiar dac! ea nu este
$erbalizat!.
Acum $om e-"une c*te$a cazuri "entru a ilustra #n
mod "ractic cele (a"te ti"uri de r!s"uns "osibil.
= fat! de 17 ani:
;42
- E spun c-l detest pe tatl meuU l ursc, l
ursc, l urscJ 7i 'r nici un motiv. )atl meu
este preot. ,ste un om drept i bun. Nu m-a btut
niciodat i n ciuda acestui 'apt, 'a de el am un
sentiment de re'u" i chiar o sete de violen, dar
nu gsesc nici un motiv logic pentru a-l detesta.
7tiu c este 'oarte ru s-i urti tatl, n mod
special c.nd nu ai nici un motiv. %sta m
preocup 'oarte mult.
1. <!s"unsul estimati$
- &at o problem care trebuie re"olvat realmente.
2aporturile dintre prini i copii sunt un lucru 'oarte
preios nu doar la v.rsta ta, ci i pentru viitor, tocmai de
aceea este necesar s ne preocupm de strile taleU
P. <!s"unsul inter"retati$
- /neleg. !esigur c dumneavoastr v reproai
acest 'apt cu at.t mai mult cu c.t nu exist nimic care s
poat justi'ica sentimentele ce le avei. !ar, pe de alt
parte, vei descoperi c sub aceast ur se ascunde o
anumit dragoste 'a de tatl dumneavoastr. %ceast
dragoste este demonstrat de sentimentul de vinovie
ce-l avei.
;. <!s"unsul asiurati$ 'reconfortant sau fortificant)
- +red c toi trecem ntr-o anumit perioad a
vieii prin ast'el de situaii5 ne detestm unii pe alii sau
;4;
pe prinii notri. ,ste un 'enomen 'oarte rsp.ndit.
%parent, desigur, o mare parte dintre noi reuete s
gseasc metode prin care s depeasc aceast
perioad.
4. <!s"unsul interoatoriu
- ,ste important s descoperim cau"a acestui
sentiment. Eorbii-mi despre tatl dumneavoastr,
despre tot ceea ce g.ndii despre el. !umneavoastr
spunei c nu v-a btut niciodatU !ar poate s se 'i
nt.mplat ca el s v 'i mpiedicat s 'acei ceva ce ai 'i
dorit 'oarte mult. Nu v amintii nimic de acest 'el8
5. <!s"unsul rezoluti$ 'rezol$ati$)
- %i putea ncepe s v g.ndii la buntatea tatlui
dumneavoastr, pe care chiar dumneavoastr l de'inii
-un om bun i drept1. 7i s ncercai s demonstrai
aceast disponibilitate 'a de el, s v artai drgu
n raport cu el.
@. <!s"unsul de confruntare
- !a, mi-amintesc un ca" ca cel al dumneavoastr.
7i-n acela era vorba de o t.nr, care n-avea PO de ani,
care-i ura tatl...
A. <!s"unsul em"atic 'sau #n%ele!tor)
;44
- Captul de a experimenta 'r nici o justi'icare
acest sentiment v creea" un sentiment de "bucium
interiorU
?azurile e-"use succint mai 3os fac referin%! la
diferite situa%ii "astorale. :n "rimul e-em"lu este e-"us!
inter$en%ia unui credincios urmat! de diferitele "osibile
r!s"unsuri ale "reotului, care sunt notate cu un anumit
calificati$, care este #n ra"ort cu "rinci"iile coloc$iului
nondirecti$. Terminoloia nu o reflect! #n mod e-act "e
aceea "rezentat! deasu"ra "entru a indica cele (a"te
ti"uri de inter$en%ie.
9n t*n!r:
- (rinte, c.nd am a'lat c ea m prsete, m-am
g.ndit chiar la treang. !up aceea, m-am g.ndit s m
nrole" n regiunea strin, s plec undeva n r"boiU
s mor undeva departe dar s se vorbeasc de mine ca
de un martirU Eroiam chiar s 'ac ast'el. G-i par ru
c m-a abandonatU s tie c.t de mult preuiescU E
nchipuii, acum se a'iea" cu un altulU
Posibilele r!s"unsuri ale "reotului:
1. <!s"uns directi$
- )rebuie s-i dai seama c 'c.nd ast'el i
dune"i ie nsuiU
2. <!s"unsul dianostic
;45
- E lipsete simul valorii personaleU
H. <!s"unsul inter"retati$Mcritic
- %cest mod de a aciona mi se pare c este dovada
unei imaturiti interioareU
B. <!s"unsul moralizator
- Nu este oare ru s te g.ndeti aa de puin la
propria persoan8
K. <!s"unsul domatizator
- %cest mod de a reaciona este oare expresia unei
iubiri 'a de aproapele cum cere Aiserica sau este o
'orm ra'inat de iubire de sine8
L. <!s"unsul com"rensi$
- +u alte cuvinte, te-ai simit at.t de traumati"at i
atins n 'ibrele ad.nci ale su'letului tu de plecarea ei,
c pe moment te-ai g.ndit la orice pentru ca s-i
domoleti durerea interioarU
;;;
9n alt caz este oferit de o doamn! care se !se(te #n
s"ital. Preotul, care nu o cuno(tea #nainte, se a"ro"ie de
"at (i #i zice:
- Pot s fac ceva pentru dumneavoastr2
&a, #ntr-un anumit sens incert! (i timid!, #i
r!s"unde:
;4@
- 0 vrea s v rugai mpreun cu mineP
Posibile r!s"unsuri ale "reotului:
a) +u plcere. G-mi spunei, ns, care rugciuni s
le 'acemU 'el r!s"unde la con%inutul cererii, nu la
setea de sentiment cu care cererea a fost f!cut!).
b)0neori este di'icil s gsim cuvintele potrivite
pentru a ne rugaU're"lic! eneralizatoare)
c) !esigur, dumneavoastr ai avut un anumit mod
de a g.ndi, de a re'lectaU 'r!s"uns inter"retati$
care conduce s"re o dianosticare a situa%iei)
d)(cat c nu nvm s ne rugm c.nd suntem
sntoi6 n momentele n care avem nevoie, nu
mai reuim '<!s"uns moralizator)
e) 2ugciunea, c.nd ne a'lm n momente di'icile,
repre"int un optim ajutor pentru a crede
'<!s"unsul domatizant (i eneralizator)
f) Gimii c dac eu m rog mpreun cu
dumneavoastr, v-ai simi mult mai bineU
'Preotul #n%elee em"atic (i reflect! starea de
suflet a "acientei)
- 7'ine voi fi operat i(mi este fricS
Posibile r!s"unsuri ale "reotului:
a) G punem aceste di'iculti naintea lui
!umne"eu prin rugciune] 'neli3eaz! sentimentele)
;4A
b) %st"i medicii sunt at.t de competeni, 'apt
pentru care nu trebuie s v preocupai prea mult
'minimalizare).
c) *ultora le este 'ric mai nainte de a 'i operai,
chiar i c.nd este vorba despre o intervenie de nimic...
'<!s"uns eneralizator)
d) E este di'icil s v resemnai n 'aa realitii i
'a de ceea ce v-a 'ost propusU 'dianostic)
e) %deseori aceast 'ric i are originea n
copilrie, deriv din amintiri sau drame ale copilriei]
'<!s"uns care inter"reteaz!)
)=.ndul c vei 'i operat m.ine, v
nspim.ntU '<eflect! sentimentul)
( /esimt ca pe o vinovie faptul c acum nu mai
am suficient credin]
Posibile r!s"unsuri ale "reotului:
a) !ar nu numai dumneavoastr vi se nt.mpl
aceasta. Gunt destui oameni care n aceast
situaie n-ar mai putea s "ic c au o credin
puternic. =.ndii-v la *.ntuitorul n grdina
=hetsimani. '<!s"uns eneralizator)
b)Nu este apoi aa de grav s simii dubii n
aceast situaie '<!s"uns minimalizator)
c) Nu uitai c n =hetsimani i :ristos s-a rugat ca
s nu mai 'ie nevoie s bea din acel potirU
'<!s"uns domatizant)
;48
d)%r trebui s v g.ndii tot timpul la altceva i s
'ii mai puin suspicioas n 'aa acestei
operaii] '<!s"uns moralizator (i "aternalist)
e) E simii aproape vinovat c n aceast situaie
credina dumneavoastr nu este su'icient de
puternic, nu v ajut su'icient... '<eflectare a
st!rii sufletului ei)
( 3e o s g'ndeasc despre mine %umnezeu
vz'ndu(m c mi pierd puterea2 3 nu mi mai
mplinesc datoriile fa de .l2
Acum "reotul "oate s! alea! #ntre dou! inter$en%ii
diferite:
1) 6! reflecteze asu"ra sentimentului de nesiuran%!
(i de anoas! al "acientei (i s! zic!:
- 2!umneavoastr v ntrebai dac !umne"eu
poate s v acu"e pentru angoasa i 'rica pe care
le experimentai n 'aa operaiei, pentru 'aptul
c nu avei su'icient credin4. +ar acest fa"t ar
"utea s! nu cores"und! ade$!ratei st!ri interioare
a "ersoanei care ar "utea s! reac%ioneze, zic*nd:
2Nu, cred c !umne"eu m consider nc o
creatur a Ga i tocmai pentru c m a'lu n
aceast stare de slbiciune, m va ierta4.
P6! r!s"und! la #ntrebarea concret!, cu un rspuns
de credin:
;47
- * g.ndesc c rugciunea lui :ristos din grdina
=hetsimani ne indic calea corect de urmat n acest
moment.
OOO
Acum a$em #n aten%ie o doamn! b!tr*n!,
nec!s!torit!, care s-a ana3at s!-l #nri3easc! "e fratele ei
#n ultimii ani ai $ie%ii lui. 9n an du"! moartea fratelui ei,
ea cere s! se #nt*lneasc! cu "reotul. :nce"e "rintr-o
ezitare:
- !omnule preot, m tem c o s m judecai, o s
m considerai poate chiar nebun. !ac v povestesc
motivul pentru care am venit i care m supr.
Posibile r!s"unsuri ale "reotului:
a) *uli se tem c dac i expun propriile
probleme vor 'i considerai deplasai de
ceilaliU 're"lic! eneralizatoare)
b) #a v.rsta dumneavoastr nu ar trebui s v mai
temei s v exprimai liber propriile nevoiU
're"lic! moralizatoare)
c) (utei s ncepei linitii s vorbii, o s vedei
c lucrurile vor merge de la sine. '<!s"uns
directi$)
d) ,ste vorba deci despre ceva care v deranjea".
!ar v temei c o s v judecU Gtai linitit,
nu e ca"ulU '<!s"unsul em"atic)
;50
( 5u mai reuesc s depesc durerea cauzat de
moartea fratelui meuP
Posibile r!s"unsuri:
a) *uli au di'iculti similare n ast'el de situaii]
'<e"lic! eneralizatoare)
b)(oate este o caracteristic a personalitii
dumneavoastr de a nu reui s v detaai de
persoane care au avut o semni'icaie relevant n
propria via. '<!s"uns dianostic)
c) #a distan de un an de un asemenea eveniment,
ar trebui s ncepei s v preocupai i de alte
lucruri '<!s"uns moralizator)
e) %cesta nu este oare un indiciu clar al 'aptului c
!umne"eu a implementat 'oarte ad.nc n noi
nevoia de a iubi8 '<!s"uns domatizant)
f) (oate c pot s ncerc s gsesc o 'amilie care
v va ajutaU '<!s"uns directi$)
) E simii jenat de 'aptul c nc avei
di'iculti s acceptai moartea propriului
'rateU '<!s"unsul em"atic)
( Pentru mine este ca i cum viaa nu ar mai avea
sensS
Posibile r!s"unsuri:
;51
a) !up dispariia cuiva drag, adeseori suntem
npdii de ast'el de g.nduriU '<!s"uns
eneralizator)
b) %cesta mi se pare un indiciu c v g.ndii prea
mult la propria persoan] '<!s"uns
inter"retati$-critic)
c) N-ar 'i mai bine oare ca dumneavoastr s v
ocupai mai puin de trecut8 '<!s"uns
moralizator)
d) !umne"eu este un !umne"eu al viilor, nu al celor
moriJ '<!s"uns domatizator)
e) %vei sentimentul c viaa i-a pierdut sensul
pentru dumneavoastr. '<!s"uns em"atic)
( 3'nd m(ntorc acas am un sentiment de mare mare
gol interiorS
Posibile r!s"unsuri ale "reotului:
a) +.nd o persoan iubit nu mai este printre noi,
chiar i casa pare c este pustieU 'eneralizator)
b)+red c starea dumneavoastr de spirit este
generat de 'aptul c v g.ndii prea mult la
propriul 'rate. '<!s"uns dianostic)
c) )rebuie s cutai s 'ii mai curajoas. '<!s"uns
moralizator)
d)7i ast'el este goal casa c.nd lipsete o primire
a'ectuoas... '<!s"unsul em"atic.)
;52
( %omnule printe dar o fi pcat dac eu zic
aceste lucruri2S
<!s"unsurile "reotului:
a) * g.ndesc c, n realitate, poate 'i chiar aa,
depinde de cum experimentai dumneavoastr
interior aceast stare. 'Preotul se o"re(te asu"ra
con%inutului)
b)0nii, n 'aa a unor ast'el de ntrebri, disting
ntre iubirea proprie i pcat. '<!s"uns
domatizator)
c) %deseori se nasc ast'el de interogative n
persoanele care au experiena dureriiU '<!s"uns
eneralizator)
d)<amenii care au preocupri duhovniceti nu ar
trebui s 'oloseasc at.t de uor termenul
-pcat1U 'moralizator)
e) !umneavoastr avei impresia c trebuie s
luptai mpotriva propriei persoane i v temei
s nu cdei ast'el n pcat. '<!s"uns dianostic)
f) E temei c !umne"eu v va judeca aspru
pentru c avei di'iculti n a continua s trii
dup moartea 'ratelui] '<!s"uns em"atic)
9n ultim e-em"lu "entru a ilustra cel mai ra$
deser$iciu "e care-l "oate face "reotul, #n ciuda inten%iei
"oziti$e, c*nd este "rea siur de sine, este s! recur! la
rspunsul estimativ. &ste $orba des"re o t*n!r! de 20 de
;5;
ani, care de mult tim" se *nde(te s! intre #n m!n!stire,
dar care are serioase dubii #n "ri$in%a $oca%iei ei.
<ecure deci la un "rofesor de reliie care o a"reciaz!
mult, "e care ea #ns!(i #l a"reciaz! mult, (i c!ruia #i
m!rturise(te:
- !umneavoastr tii n mod cert, desigur, c eu
am intenia s intru n mnstire. % 'i at.t de mulumit
s pot s v vorbesc puin despre vocaia meaJ
Preotul, care o cunoa(te ca o ele$! foarte bun!,
continu! #ndat!:
- ,i bine, mi 'ace mare plcere s te revd. +hiar
cunosc.ndu-te doar de la coal, ndr"nesc s a'irm,
dup convingerea mea, c eti realmente potrivit
pentru mnstire. !a, da, nu trebuie s te roeti. ,u
cunosc puine 'ete care pot s intre cu at.ta convingere
n perioada de veri'icare anterioar clugririi. +rede-
m, vei 'i o clugri de excepie. !esigur este nevoie
s rspun"i n mod necondiionat la exigenele vieii
religioase. Eiaa monahal presupune mari sacri'icii.
!ar cel care este generos, i tu eti, indubitabil, accept
cu bucurie i cu solicitudine -provocarea1. Gunt sigur,
vei corespunde deplin chemrii divine. !umne"eu te va
binecuv.nta i ntreaga ta via va 'i binecuv.ntat, i-o
spun n mod sigurJ
&ste e$ident c! t*n!ra nu a mai a$ut cura3ul s!
insiste asu"ra dubiilor ei, chiar dac! acestea au
determinat-o s! doreasc! #nt*lnirea cu "rofesorul de
reliie. 0cest tip de intervenie estimativ poate s
;54
creeze interlocutorului o siguran provizorie dar nu
$a maturiza o stare a sufletului credinciosului. %ac
certitudinile ezitrile dubiile vor fi reprimate iar nu
rezolvate mai repede sau mai t'rziu se vor ntoarce
vulcanic, #ntr-un mod mai acut, mai $i3elios (i mai
distructi$ dec*t "rima dat!.
?. Aormarea $reotului $entru un coloc5iu
$astoral a%e5rat
+e cur*nd, s-a introdus "siholoia "astoral! #n
curriculum universitar de "re!tire "entru "reo%ie
deoarece #n ultimii ani a crescut interesul "entru
psihologia aplicat la aciunea pastoral. Fiind $orba
des"re o formare care trebuie s! se traduc! #n mod direct
#n "lan o"erati$, este clar c!, "e l*n! o e-"unere de
"rinci"ii "siholoice ins"iratoare a metodelor dialoului,
este necesar s! fie oferit! "reo%ilor ocazia de a e&ercita
n mod practic n seminarii i n grupuri organizate
aceast aptitudine.
N!rile #n care tehnicile "siholoice ale lui G. <oers
sunt a"licate la "astoral! sunt Anlia, =landa, Fran%a,
>elia (i 5ermania. Publica%iile s"ecifice "e aceast!
tem!, oranizarea de cursuri, seminarii, dezbateri,
centrele de a3utor "astoral sunt nenum!rate, chiar dac!
insuficiente, "entru a satisface toate a(te"t!rile (i
necesit!%ile. ?ea mai mare (i mai ra$! lacun! este
re"rezentat! de li"sa cursurilor (i seminariilor "ractice
de ini%iere a $iitorilor "reo%i la ser$iciul calificat (i
;55
"re%ios al 2#nt*lnirii duho$nice(ti4 cu credincio(ii.
Aceast! lacun! este cu at*t mai ra$! cu c*t "entru alte
cateorii de "ersoane 'tera"eu%i, "siholoi clinici,
"sihotera"eu%i, consilieri, animatori de ru") care se
dedic! rela%iei de a3utore a semenilor este #n act de mult
tim" o "roram! de "re!tire teoretico-"ractic! de
e-ce"%ie. ?riteriile care au determinat aleerea metodei
sunt urm!toarele:
1)0etoda s! fie ins"irat! dintr-un curent psihologic
care are o concepie pozitiv despre persoana
uman, "entru ca astfel s! "un! #n $aloare
dimensiunea ei s"iritual! (i s! fie deschis! s"re
$alorile care-l transcend "e om.
2)?a aparatul metodologic s fie simplu i uor de
asimilat i de cei care nu au foarte vast
pregtire n psihologie. Aceste lucruri se
#nt*lnesc #n metoda "siholoului american Garl
<oers, chiar dac! se im"une s! le inter!m cu
noi ti"uri de inter$en%ie (i s! corect!m matricea
lor imanentist!.
Acela(i lucru s-ar "utea zice de metoda idealizat! de
<obert ?arcuf, care, #n com"ara%ie cu G. <oers se
distine "rintr-o mai mare oranicitate #n treceri (i se
rele$! mai incisi$! #n "rocesul de dob*ndire a
atitudinilor constructi$e.
OOO
= +oamn! #n $*rst! de a"ro-imati$ 40 de ani mere
s!-l #nt*lneasc! "e un "reot "e care l-a cunoscut cu un an
;5@
#n urm!. &l o face "u%in s! a(te"te, "entru c! fiind Fineri,
trebuia s! slu3easc! sf*nta Iiturhie. +ialoul lor, la
biroul "arohial, este urm!torul:
- Kuai loc %oamn. 3um v merge2
- 0-am calmat "u%in #n tim"ul slu3bei. Poate $!
aminti%i c! #n urm! cu un an mi-a%i s"us c! dac! $oi
a$ea ne$oie, s! $in la dumnea$oastr!, (i acum, c*nd
realmente sunt #n derut!, m-am *ndit s! dau curs
in$ita%iei.
- *mi face plcere s tiu c v pot fi util. *mi pare
ns ru c v(am fcut s ateptai...
- Am sim%it c! se "r!bu(e(te #ntre cerul "este mine
c*nd, 3oia trecut!, c*nd m-am #ntors din concediul
"etrecut #n Thailanda cu so%ul meu, la aero"ort, fiul
meu #mi s"une c! s-a iubit cu o fat! iar "!rin%ii ei l-
au denun%at la "oli%ie... P!rinte, s"une%i-mi ce
trebuie s! facE &ra un b!iat de aur, nu ne-a creat
niciodat! nici o "roblem!, (i acum, a(a dintr-o
dat!... ?e s! m! facE
- .i mi se pare ntr(adevr ocant ceea ce s(a
nt'mplat... e zguduitor s descoperi c fiul este
altfel de cum credeai...
- Hi sunt acum a(a de distrus!J Du (tiu ce s! fac. +e
aceea am $enit la dumnea$oastr!. Fiul meu e un
b!iat frumos, are 24 de ani. 0ai li"se(te un an (i
de$ine licen%iat #n medicin!. :n%elee%iE 9n an (i
a3une medicJ +intru #nce"ut a fost cuminte,
c!l!uzindu-se du"! "rinci"ii deosebite. Dumai un
;5A
as"ect s! $! s"un: diminea%a ne aducea cafeaua la
"at (i discutam micile "robleme. c*nd doream s!-i
cum"!r o hain! sau "antofi, #mi s"unea c! nu
trebuie, c!ci sunt buni cei "e care-i are deoarece
cost! "rea mult s!-l %in la (coal!, nu trebuie
cheltuieli #n "lus... :n%elee%i ce b!iat cuminteE &u o
iubesc mult (i "e fiica mea, (i "e so%ul meu, dar el
ocu"! un loc s"ecial #n inima mea. Acum ce "ot s!
mai facE
- %eci pe de o parte suntei m'ndr de fiul
dumneavoastr n cur'nd medic pe de alta
suntei dezamgit de gestul lui.
- I-am oferit at*t de mult. Am f!cut multe sacrificii,
dac! nu am fi a$ut credin%!, nu (tiu cum am fi
de"!(it anumite momente. Freau s! fac tot ceea ce
este omene(te "osibil s!-l scot din #ncurc!tura
aceasta. Frea s! se #nsoare cu fata asta de 25 de ani,
am #n%eles c! se #nt*lneau de mai bine de un an, (i
eu nu (tiam nimic. P!rin%ii ei l-au "*r*t la "oli%ie
zic*nd c! el ar fi $iolat-o. Ieri, #m"reun! cu so%ul
meu, ne-am dus la comisarul de "oli%ie care ne-a
s"us c! mama ei e o nebun!, iar tat!l un alcoolic.
+oamne, "!rinte, #n%elee%i "e m*inile cui a a3uns
fiul meuE Du meritam una ca asta. Fiul meu $rea s!
#ntreru"! studiile, acum c!-i a"roa"e medic. Totul a
intrat #n cea%!. ?e trebuie s! facE Am $enit tocmai
"entru a "rimi un sfat.
;58
- ;iul acesta mi se pare c este e&trem de important
pentru dumneavoastr i nu v vine s credei c
v(a trdat ncrederea. 8untei dezamgit2
- +ac! m! *ndesc bine, daJ Parc! m-am trezit dintr-
un $is feeric. Faci at*ta "entru a crea un $iitor fericit
co"iilor, (i #n schimb... crede%i-m!, "!rinte, #n zilele
acestea mi-a $enit chiar *ndul s! m! duc #n lume,
s! m! duc unde$a, retras!, nu (tiu unde... a( face
bineE 6unt hot!r*t! s! fac ceea ce #mi zice%iJ
- 9 v mulumesc pentru ncrederea pe care mi(o
acordai. 7 investii cu o responsabilitate
enorm aceea de a alege n locul dumneavoastr.
8igur n dezamgirea dumneavoastr v simii
singur i cutai s fii neleas pentru ca s
redob'ndii siguran de sine. %ar m g'ndesc c
deja v(a venit vreo idee de aciune.
- 0*ine $oi mere s! $orbesc cu un a$ocat "entru
"roblema denun%ului la "oli%ie. ?e-a "utut faceJ
- 8untei suprat tare pe el2
- +a, am fost foarte su"!rat!. Hi (ti%i ce mi s-a
#nt*m"latE Fata, s-a mutat #n cas! la fiica mea care e
c!s!torit!. 6-a mutat "ro$izoriu] zice. Hti%i,
alalt!ieri, m-am "omenit cu ea #n fa%!. D-am a$ut
cura3ul s-o "ri$esc #n fa%!. +e ce "!rinteE & mai
"uternic! dec*t mine, nu reu(esc s-o "ri$esc #n ochi.
+e ceE
- 7i(e greu s v rspund. Poate dumneavoastr o
considerai responsabil de opiunea fiului
;57
dumneavoastr= v(a luat biatul din brae i
dumneavoastr nu putei fi indiferent la acest
fapt.
- +ar mie nu mi se "are c! sunt o mam! "osesi$!, sau
ca"abil! de o ur# "e cine$a...
- Poate avei dreptate... sau e dificil s(i dai seama
de acest lucru...
TTT
=bser$!m c! "reotul nu d! curs "ro$oc!rilor doamnei
de o oferi o soluie imediat "roblemelor ei. Ascult*nd-o
2acti$4, o ajut s devin contient de sentimentele
proprii i s e&ploreze problema care o fr!m*nt!.
Preotul trebuie deci s! fie un factor de discernm'nt,
adic! s! culea! cu r!bdare din discu%ie acele elemente
care "ermit s! fie de"!(it! starea de confuzie (i
ambiuitatea situa%iei "entru a a3une la o clarificare
ferm! a dramei. :ntr-o "ers"ecti$! "astoral! deci,
ca"acitatea de discern!m*nt a "reotului #nseamn! a face
"osibil! (i a "ermite lucrarea +uhului 6f*nt care face
lumin! asu"ra a ceea ce interlocutorul tr!ie(te.
;@0
1-. =eto%ologia coloc5iului $astoral
'ins"irat! din metoda lui Garl <oers)
1. Reformularea
Am e$iden%iat anterior rolul "e care tehnicile #l au #n
metoda roersian!: ele o funcie instrumental, aceea a-
l a3uta "e "reot #n transmiterea #n mod clar (i eficace a
st!rilor sale duho$nice(ti autentice. este o func%ie care
nu trebuie nicidecum neli3at!. +ac! este ade$!rat c!, "e
de o "arte, "reotul trebuie s!-(i culti$e "ro"riul 2sine4
"*n! #n a traduce #ntro 2filozofie4 'conce"%ie des"re
lume (i e-isten%!) a "ro"riei $ie%i dis"ozi%iile sale de
em"atie (i de autenticitate, "e de alta, este necesar ca el
s cunoasc modalitile cele mai potrivite pentru a
comunica credinciosului aceste dispoziii, #ntr-un mod
clar (i con$in!tor. +e fa"t, se "oate #nt*m"la ca
dis"ozi%ia sa cea mai "rofund! s! fie manifestat! #ntro
manier! ne"otri$it!, inadec$at! situa%iei #n care se
!se(te interlocutorul s!u #n acel moment.
;@1
Aceste considera%ii fac e$ident! necesitatea ca
"reotul s! #n$e%e liniile directi$e ale unei metode de3a
a"reciat! (i stimat! de decenii, astfel ca s! a3un! mai
re"ede (i f!r! e(ecuri inutile sau d!un!toare la un dialo
"astoral fertil. A-*ndu-ne deci "e principiul
nondirectivitii al rolului principal oferit
interlocutorului al nelegerii empatice, obser$!m c!
"reotul "!stor trebuie s! #n%elea! fa"tul c! forma
fundamental! a metodei roersiene o constituie
reformularea.
Reformularea "resu"une #n%eleerea a ceea ce
credinciosul a e-"rimat '"e cale $erbal! sau non$erbal!)
(i ree-"rimarea cu claritate a con%inutului mesa3ului s!u.
Acest ti" de inter$en%ie #i aranteaz! credinciosului
fa"tul c! preotul particip profund la e&periena lui nu
doar g'ndete teoretic ceea ce el a e&primat. Acest mod
de mpreun-ptimire are efect benefic (i stimulator
asu"ra indi$idului. &l are certitudinea c! este realmente
ascultat (i #n%eles #ntr-un mod foarte "rofund. +esco"er!
c! reu(e(te s!-(i e-"rime anumite st!ri ale sufletului s!u
neclare lui #nsu(i. 6e simte astfel dinamizat s ptrund
n propria lui lume interioar ncurajat de o prezen
cald asidu nelegtoare i binevoitoare.
:n "lus de aceasta, reformularea "ermite o
continu verificare de ctre preot a ceea ce a #n%eles din
ceea ce credinciosul a e-"us. Prin reformulare
credinciosul este continuu solicitat s se confrunte cu
ceea ce preotul a neles, cu ceea ce "reotul #i comunic!
;@2
#n reformulare, !sindu-se astfel #ntr-o situa%ie care-i
faciliteaz! at*t confirmarea c*t (i corectarea a ceea ce
"reotul a #n%eles. +iferitele ti"uri de reformulare care $or
fi "rezentate mai 3os nu constituie nicidecum ni(te
tehnici sistematice (i riide, ci re"rezint! c*te$a "osibile
forme (i $aria%ii ale e-"resiei $erbale care se nasc
s"ontan #n "reotul "rofund animat de acele dis"ozi%ii
interioare "e care tr!irea lui +umnezeu i le confer!.
:ntr-un mod mai s"ecific, reformularea traduce #n
"ractic! atitudinea "reotului care #(i "ro"une s! se
elibereze de "ro"ria schem! de referin%! cu sco"ul de a
intra n mod gradual n modul subiectiv de g'ndire i
trire al celuilalt "entru a-i #n%elee drama (i suferin%a.
Princi"alele forme de reformulare sunt: re"etarea,
restructurarea "lanului subiecti$ (i reflectarea
sentimentului.
a/ Re$etarea. &ste $orba des"re o form!
elementar! de reformulare (i "ri$e(te con%inutul e$ident
al comunic!rii interlocutorului. &a este #n mod eneral
scurt! (i-i propune s(l asigure pe interlocutor c ceea
ce el e&pune este perceput corect de preot. &-ist!
diferite forme de re"etare: repetarea ecou (1) repetarea
rezumativ (!) sau folosirea e&presiilor echivalente (").
<!s"unsul 2ecou4 const! #n re"etarea ultimelor cu$inte
"ronun%ate de interlocutor mai #nainte de "auz!. 9neori
acest fa"t este suficient "entru a face s! se simt! c! este
atent la "o$estirea narat!. Acest ti" de r!s"uns trebuie
uzat doar din c*nd #n c*nd, #ntr-un conte-t de #n%eleere
;@;
facil!, cu un ton de "artici"are acti$! (i sensibil!. +ac!
"reotul abuzeaz! sau o face "e un ton monoton (i absent,
interlocutorul "oate s!-l "ercea"! "e "reot ca fiind
dezinteresat de ceea ce s"une.
"/ E9$resiile ec2i5alente. Preotul "oate s! reflecte
interlocutorului ideea e-"us! de acesta folosind alte
cu$inte, care s! nu altereze #ns! semnifica%ia a ceea ce el
a zis.
c/ Sinteza. :n acest caz, "reotul #ncearc! s
identifice ceea ce a perceput ca fiind esenial din ceea
ce interlocutorul s!u a s"us. +!m un e-em"lu de astfel
de r!s"unsuri:
?redinciosul: * simt 'oarte descurajat, nu pot s
mai continuiU
Preotul: !eci simii c ai ajuns la limita
suportrii.
6au: Nu mai putei, se pare c acesta este
sentimentul dominant n acest moment.
?redinciosul: Nu este doar o chestiune de moment,
nu este vorba de un sentiment pasager.
Preotul: !up prerea dumneavoastr nu este
vorba doar despre o situaie tran"itorie, ci de ceva mult
mai pro'und.
6au: !umneavoastr suntei convins c acest
sentiment nu va trece uor. !eci nu putei s v
redob.ndii curajulU
+iferitele moduri de re"etare dau interlocutorului
siuran%a c! este ascultat cu interes (i #n%eles corect.
;@4
Aceste inter$en%ii ale "reotului "ot s trezeasc n
credincios un sentiment de mulumire i de uurare
"entru c! a reu(it s!-(i e-"rime starea sufleteasc!, s-o
comunice altuia. Pe l*n! sentimentul de eliberare,
"ersoana se $a sim%i #ncura3at! s!-(i continue e-"unerea.
,. Restructurarea. :n anumite momente, "reotul
"oate s! inter$in! "entru a restructura sau reformula
"lanul "erce"ti$ al credinciosului #n structura 2eu4-lui (i
a imainii de sine. ?u acest ti" de inter$en%ie preotul
urmrete s descopere credinciosului un aspect nou
nesesizat anterior ascuns sau latent al strii lui de
suflet.
Psiholoia formei studiaz! leile care
relementeaz! raportul dintre figur i fundal #n
anumite desene. &ste binecunoscut fa"tul c! #n arta
fotorafic!, o fotorafie bun! este condi%ionat! nu doar
ceea ce reu(e(ti s! sur"rinzi #n cadru, ci (i de ceea ce (tii
s! la(i afar!. Preferin%a unuia sau a altuia, deci a celor
dou! "!r%i consecuti$e ale "lanului "erce"ti$, de"inde de
factori subiecti$i (i obiecti$i. Ieile din "lanul
"erce"%iei non$izuale sunt acti$e (i #n "lanul *ndului (i
al sentimentului.
:n "rocesul care se dez$olt! #n con(tiin%a
interlocutorului #n tim"ul coloc$iului se #nt*m"l! ce$a
analo. Prin intermediul inter$en%iilor "reotului,
credinciosul obser$! #n sine un constant "roces de
modificare a "lanului "erce"%iei, #n s"ecial al sectorului
central, cores"unz!tor structurii 2eu4-lui. Pe m!sur! ce
;@5
are loc interac%iunea, unele elemente ale e&perienei
care fac parte din fundal sunt integrate n figur (i
"roduc modific!ri care enereaz!, la r*ndul lor, noi
modific!ri. Acestea din urm! "retind ca alte elemente s
se detaeze din fundal i s intre n figur.
&-ist! diferite metode de inter$en%ie "otri$it c!rora
repetarea sau reformularea conduce la o restructurare
a planului perceptiv interior. 9neori, "reotul se
limiteaz! s! sublinieze fiura cum este ea "erce"ut! de
credincios cu sco"ul de a o "une #n e$iden%!. Alteori, o
"oate clarifica instaur*nd un contrast ntre diferitele
coninuturi e&puse de credincios. &l "oate, de
asemenea, s! modifice "erce"%ia "e care subiectul o are
des"re el #nsu(i (i des"re situa%ia e-"us!, am"lific*nd
semnifica%ia a ceea ce a zis sau schimb*nd ordinea
im"ortan%ei diferitelor elemente e-"use de credincios.
Fom da dou! e-em"le "entru a ilustra fenomenul
restructurrii planului perceptiv, care const! #n
focalizarea unui aspect particular a situaiei #n modul
de a conduce individul s dob'ndeasc o optic
diferit de aceea a$ut! "*n! #n acel moment.
.&emplu (Pr. Q preotul# 3r. Q credinciosul)
?redinciosul:
- <raul %lba &ulia, unde locuiesc, este o adevrat
pustietate neagr5 un deert intelectualJ /ntre cei
aproape FO de mii de locuitori nu este nici mcar
unul cu care s se poat ntreine un discurs, un
;@@
dialog simplu i inteligent. Nu am "is interesant, ci
n mod simplu, c.t de c.t inteligent.
(reotul5
- !in anumite puncte de vedere, precum cel al
inteligenei, dumneavoastr vi se pare c v simii
singur la %lba &uliaU
-ntervenia preotului pune n lumin atitudinea
individului ls'nd n fundal cei L1.@@@ de locuitori
care sunt caracterizai de acesta subtil i implicit
lipsii de inteligen. *n acest mod el focalizeaz
atenia asupra poziiei intransigente i arogante a
interlocutorului fa de concetenii si.
Alt e-em"lu
'= student! se adreseaz! unui "reot tera"eut, care
nu este american de oriine, ea fiind american!)
6tudenta:
- Cemeile americane poate c sunt doamnele cele
mai graioase din lume. Gunt de acord. !ei nu este
prea uor s stabilim acest 'apt. , o chestiune de
gust. Gunt 'oarte ngrijite, trebuie s o recunosc.
!ar nu au nici o personalitate, nici o
individualitate. Gunt goale n interior. Nu poi s-i
gseti o prieten ntre ele. Nu au nimic de a o'eri
prietenilor. Gunt de o srcie interioar care-i 'ace
'ric.
Preotul:
- Guntei deci 'ericit c nu suntei americanU
;@A
Hi aici se obser$! o rsturnare de poziie. Persoana,
#n realitate, nu $orbe(te des"re femeile americane, ci
des"re propriul comple& de superioritate.
:n aceste dou! e-em"le, accentul "us de "reot nu a
eliminat nimic din e-"unerea f!cut! de interlocutoare,
dar a pus n lumin un aspect care p'n n acel
moment nu a fost contientizat de c!tre subiect. Doua
dimensiune a3uns! #n "lan "erce"ti$, "ermite
interlocutorului s! obser$e #ntr-un mod interal (i realist
starea de suflet "ro"rie (i reac%iile fa%! de situa%ia
e-"us!. :n tim" ce, la #nce"ut, interlocutorul era
prizonier al unui aspect dominant al realitii acum se
elibereaz! de acesta (i-l "oate obser$a nuan%at, din
anumite "uncte de $edere. 9neori, noua "erce"%ie "oate
s! fie foarte ino$ati$!. Preotul trebuie s! e$ite (ocul #n
cazul acestei schimb!ri de con(tiin%!. Prezentarea trebuie
f!cut! cu radualitate (i #n mod em"atic. Trebuie
obser$at c! modificrile i schimbrile planului
aperceptiv interior sunt rezultatul unui proces care are
loc n individ (i numai la dorin%a lui, chiar dac!
stimul!rile $in din e-terior.
0. Eluci%area. Aceast! modalitate de inter$en%ie
urm!re(te s! identifice #n credincios anumite elemente
care n(au fost n mod e&plicit formulate (i care "oate
nu intr! #n mod clar #n "lanul lui "erce"ti$, ci #i e-ercit!
un influ-. Prin elucidare, "reotul urm!re(te s! rele$e
sentimente i atitudini neformulate de interlocutor dar
;@8
care pot s fie deduse n mod raional din discursul sau
din conte-tul #n care acesta se mi(c!.
&lucidarea se a"ro"ie foarte mult de deduc%ie (i de
inter"retare. As"ectul deducti$ "une #n relief o anumit!
fine%e intelectual! (i aceasta fa$orizeaz! atitudini
"articulare, at*t #n "reot, c*t (i #n credincios. Preotul, #n
mod s"ecial la #nce"utul acti$it!%ii sale, se simte tentat
s"re acest ti" de inter$en%ie, "oate "entru ca s!-(i afirme
"ro"ria su"erioritate intelectual!. este n mod facil
animat de o mare ncredere n componenta raional a
relaiei pastorale. :n interlocutor acest ti" de r!s"uns
suscit! adeseori un $iu interes "entru c! #l simte ca cel
mai acti$ (i mai substan%ial. :n "lus de aceasta, #l
consider! ca o atestare a competenei preotului. +ar,
tocmai de aceea, este u(or ca #n el s! fie dez$oltat! o
atitudine de de"enden%! de "reot, sau s! se instaureze un
fenomen de transfer.
&lucidarea, #ntruc*t con%ine elemente de
inter"retare, "oate s! fie mai "u%in neutr! (i risc! s!-l
determine "e credincios s lase pe seama preotului
descifrarea i rezolvarea situaiei.
.&emplu=
- Eeriorul meu este un tip extrem de pretenios.
(otrivit a ceea ce el "ice, ceea ce contea" este
doar el. !oar el are ceva de "is. /n momentul n
care el intr n scen, conversaia este
monopoli"at de el. *ie nu-mi rm.ne dec.t s-l
salut i s m duc.
;@7
Preotul:
- !ac am neles bine, esena problemei nu const n
modul lui de a aciona, consist mai ales n 'aptul
c modurile lui de aciona, ntr-un 'el sau n altul,
v sunt de'avorabile i ajung p.n la urm s v
elimine din compania lui.
Pentru a atenua riscul inter"ret!rilor ne"otri$ite, este
o"ortun s! introducem inter$en%ia cu c*te$a fraze apte
s e&prime semnificaia categoric pe care
interlocutorul ar trebui s o atribuie interveniei.
Astfel de fraze ar "utea s! se asemene urm!toarelor:
2+ac! am #n%eles bine4, 20i se "are4, 2Poate inten%iona%i
s! s"une%i]4.
+ac! dorim s! ilustr!m eficacitatea reformul!rii #n
con(tientizarea credinciosului, este foarte "otri$it!
imainea lui Ginet. Potri$it acesteia, reformularea ar
#nde"lini aceea(i func%ie "e care o realizeaz! punctarea
bine inserat ntr(un fragment conclusiv repetitiv
dezorganizat i haotic. Adeseori, e-"unerea realizat! de
cine$a este confuz! (i inconcludent!, dificil de re%inut.
6curtele inter$en%ii de reformulare constituie deci "uncte
de referin%! esen%iale care orienteaz! "rocesul de
oranizare (i de reordonare.
Reflec'ia sentimentului. Ti"urile de reformulare
e-"use "*n! acum "ri$esc coninutule obiective ale
comunicrii credinciosului (i urm!resc s stimuleze o
contientizare de sine tot mai clar. 0ai #nainte de a
clarifica rolul "e care reflec%ia sentimentului #l are #n
;A0
coloc$iul "astoral, este necesar s! "unct!m acce"%iunea
care dorim s! o atribuim termenului 2sentiment4 cum
este ea e-"rimat! de Ginet. Noiunea de -sentiment1
nu doar presupune experiene de natur emotiv sau
a'ectiv, angoas, ruine, invidie, iubire, dorin,
plcere, ur i altele. Ge extinde la tot ceea ce relev
unghiul de percepie personal, subiectiv, n mod
particular al experienei care se re'er la propriul -eu1.
&nteniile, impresiile, credinele, atitudinile intr toate n
noiunea de -sentiment1. Eiceversa, noiunea de
-'apte1 se re'er la elementele mai mult sau mai puin
secundare, materiale sau sociale, care 'olosesc drept
-vehicul1 sau -coninut1 sentimentul.
&ste $orba, deci, de a face s! trans"ar!
dinamismele de fond ale com"ortamentului indi$idului.
:ntorc*ndu-ne la terminoloia noastr!, se "oate zice c!
sco"ul "e care "reotul (i-l "ro"une folosindu-se de
reflec%ia sentimentului const! #n iluminarea fundalului
comunicrii astfel ca s! "ermit! subiectului s!
con(tientizeze dac! e-ist! elemente susce"tibile de a fi
interate #n 2fiur!4, s! le modifice (i s! le "un! #n
e$iden%!. <efle-ul tinde s! fa$orizeze e$olu%ia fiurii #n
sensul c! tinde s! o am"lifice, s! o diferen%ieze, s! o
corecteze.
Putem ilustra aceste "rinci"ii e-"un*nd un dialo
dintre un co"il (i tat!l s!u.
?o"ilul:
- )oi colegii mei de coal au biciclet.
;A1
Tat!l:
- %tunci eti tu singur cel care nu are o biciclet8
- !a, doar eu.
- Gpune-mi un pic, nu-i place deloc 'aptul acesta,
aa-i8
- Nu, nu-mi place.
- ,u neleg asta, nelegi &onu8
- 7i ei merg i 'ac ntreceri dup lecii i se distrea"
at.t de bine, i apoi povestesc tot ceea ce au 'cut i
cum au 'cut i c.t de bine s-au distrat.
Tat!l:
- 7i asta nu-i deloc distractiv pentru tine.
?o"ilul:
- Nu, i-mi spun5 -!e ce tatl tu nu-i cumpr i
ie o biciclet81
- %, "ic i asta8
- !a.
- %aa...
- Nu a putea s am o biciclet8
- <U tiu, &onu, copilaule, c tu ai vrea s ai o
biciclet. 7i eu a vrea s ai. !ar n acest moment
nu reuesc s i-o cumpr. %vem prea multe lucruri
de re"olvat acum, lucruri de cumprat, lucruri de
care avem nevoie i noi i tu. /nelegi8
?*nd interlocutorul con(tientizeaz! c! este $orba
des"re un sentiment foarte puternic este necesar s(l
acceptm ndat i s(l formulm. +ac! se face
abstrac%ie de acesta, alte sentimente se $or na(te (i #n
;A2
mod dificil se $a mai controla din "unct de $edere
afecti$ situa%ia.
&-ist! o mare diferen%! #ntre formularea verbal a
unei reacii emotive i atitudinea afectiv profund
care genereaz reacia.
:n tim" ce subiectul e-"une situa%ia se "oate a$ea
im"resia c! fa"te (i "ersoane care sunt e$ocate "rezint!
"u%ine "uncte comune #ntre ei. &-aminate mai #n
"rofunzime, se "oate obser$a un nucleu de natur
emoional n jurul cruia se rotete totul. 6ubiectul, #n
eneral, "erce"e, chiar dac! confuz, aceast! referin%! la
un "unct unic care se !se(te #n interiorul lui.
Ia acest nucleu "rofund trebuie s! a3un! subiectul cu
a3utorul "reotului. Acesta este unul din res"onsabilit!%ile
cele mai dificile ale "reotului. $rebuie depit
coninutul verbal e&primat de credincios pentru ca s
se ajung la strile emotive i la motivaiile
fundamentale. ?*nd "reotul este destul de siur c-a
a3uns la o stare de suflet interioar! a credinciosului, se
"oate $erifica "e sine cu fraze de sonda3 de enul:
2Poate c! a$e%i im"resia c!]4 sau s!-(i focalizeze
aten%ia #n mod e-"licit "e res"ecti$a stare emoti$!: 2:mi
"ari nelini(tit], nedecis], ostil], "oate "entru c!]4.
A a3une s! recuno(ti o stare emoti$! "rezent! #n
com"ortamentul nostru sau s! #n%elei ra"ortul cauzal
#ntre emo%ie (i ac%iune constituie o relevant cucerire n
cunoaterea i stp'nirea de sine. :n acest mod, de fa"t,
se obser$! dinamismul $ie%ii afecti$e, care are o
;A;
inciden%! determinant! asu"ra "erce"%iei subiecti$e a
e$enimentelor cotidiene (i deci, elementul care d!
$aloare (i o anumit! semnifica%ie fa"telor tr!ite.
3omponenta afectiv este cea care cluzete persoana
uman n modul ei de a percepe de a nelege de a
reaciona i a valoriza. &a este cea care sensibilizeaz!
subiectul #n anumite situa%ii (i care creeaz! #n el tendin%a
de a reac%iona altc*nd$a #n acela(i mod.
?. Alte mo%alit'i
:n sectorul metodoloiei intr! (i situa%ii #n fa%a
c!rora "reotul trebuie s! ia "ozi%ie. For fi acum analizate
acelea care se #nt*lnesc cel mai frec$ent #n coloc$iile
"astorale (i $om da c*te$a indica%ii "ractice "entru a le
rezol$a #n mod "oziti$.
a/ Pauza. 0omentele de lini(te sunt #n mod eneral
e-"resia suferin%ei interlocutorului. Preotul $a "utea s!
se !seasc! #n dificultate dac! tolereaz! momente de
lini(te care constituie un simptom al propriei
incapaciti de a anima colocviul pastoral. :n acest caz,
este u(or ca el s!-i comunice credinciosului "ro"ria
ansie. Pauzele "ot s! constituie momente intense (i
fructuoase de e$olu%ie c*nd sunt e-"resia reflec%iei, a
lini(tii interioare, a libert!%ii, #n determinarea ritmului
coloc$iului.
Preotul "oate s! introduc! cu succes "auze c*nd
simte c! nu are siuran%a de a face inter$en%ia adec$at!
sau c*nd intuie(te c! credinciosul (tie inter"reta "oziti$
;A4
lini(tea res"ecti$!, sau c*nd obser$! c! interlocutorul nu
este suficient de calm (i dis"us s!-l asculte. Iini(tea are
efecte diferite asu"ra credinciosului, #n func%ie de modul
#n care el o "erce"e. = "oate inter"reta (i ca refuz sau ca
echi$alent al unei obser$a%ii critice cu care "reotul $rea
s!-l fac! s! #n%elea! c! zice lucruri irele$ante. +ac!
credinciosul tr!ie(te o stare emoti$! "uternic!, lini(tea
"reotului #i faciliteaz! o interoa%ie asu"ra "ro"riilor
sentimente.
P!storul $a c!uta s! um"le "auzele 'referindu-se la
con%inutul de3a e-"rimat sau la st!rile de suflet "rezente)
numai #n cazul #n care "erce"e c! linitea e&terioar l
conduce pe credincios la o nelinite interioar steril.
&ste e$ident c! (i credinciosul "oate s! introduc! #n
coloc$iu "auze care "ot a$ea diferite semnifica%ii.
Iini(tea "oate fi e-"resia ne$oii de a reflecta asu"ra a
ceea ce a fost e-"us "*n! #n acel moment sau asu"ra a
ceea ce dore(te s! mai zic!, a dificult!%ii sau o"ozi%ia de
a continua, a ne$oii de a elabora noi moduri de a "erce"e
"ro"ria situa%ie etc.
"/ Pl>nsul. &l trebuie considerat un mi3loc de
comunicare cum sunt (i cu$*ntul sau lini(tea. &ste u(or
ca "reotul s! se afle #n dificultate #n fa%a unei "ersoane
care "l*ne. &l greete dac se preface c nu(i d
seama sau dac continu s vorbeasc schimb'nd
vorba sau dac! #ncearc! s! o consoleze demonstr*ndu-i
sim"atie. 9nica atitudine acce"tabil! este aceea de a fi
"rezent "rintr-o stare em"atic!, manifest*nd o
;A5
dis"onibilitate lini(tit!. +ac! credinciosul este cunoscut
bine de "reot, se "oate recure la o confruntare #ntre
"l*ns 'reac%ia emoti$!) (i realitate.
c/ E9$unerea scris. 9nii "reo%i suereaz! s! fie
a(ternute #n scris im"resiile (i diferitele st!ri ale
sufletului care se nasc de la un coloc$iu la altul. Aceast!
metod! "oate s! reu(easc! s! fie eficace at*t c*t
credinciosul #ncearc! s! intre #n sine #nsu(i "entru a-(i
obser$a "ro"riile reac%ii, c*t (i "entru c! el ofer!
"reotului "osibilitatea de a cunoa(te anumite as"ecte ale
$ie%ii credinciosului, care altuia r!m*ne necunoscute.
&-ist! #ns! "ericolul de a transforma #nt*lnirile #ntr-un
studiu de caz sau de a aluneca #n discu%ii teoretice.
%/ 7nregistrarea. Acurate%ea documenta%iei (i
cunoa(terea #n "rofunzime a mi(c!rilor interioare ale
sufletului din #nt*lnirile "astorale re"rezint! o condi%ie
fundamental! "entru reu(ita "astoral!. 0odul cel mai
"ractic (i mai adec$at "oate fi #nreistrarea cu
manetofonul sau casetofonul. &ste necesar #ns! dintru
#nce"ut s! ne "unem de acord cu credinciosul "entru a-i
ob%ine consensul. +ac! credinciosul se o"une, nu trebuie
insistat. Du este deloc "otri$it s! fie ascuns microfonul
"entru #nreistrarea discu%iei, f!r! s! (tie credinciosul.
9nii "reo%i iau noti%e #n tim"ul coloc$iului "astoral.
+e(i acest sistem este suerat de c*%i$a "sihotera"eu%i
'"recum G. <oers) este "u%in "ractic, constituind un
obstacol #n calea e$olu%iei normale a dialoului. +ac! nu
;A@
se "oate #nreistra, este preferabil s fie luate notie
imediat dup colocviu.
Atmosfera !ncon&urtoare. &ste necesar ca biroul
unde are loc discu%ia s! fie "rimitor (i lini(tit. :n eneral,
se folosesc fotolii aezate ntr(un unghi de I@U astfel ca
interlocutorul s! "oat! fi u(or #nt*lnit cu "ri$irea, f!r!
#ns! ca interlocutorii s! fie constr*n(i s! se "ri$easc!, ca
#n cazul #n care fotoliile ar sta fa%!-n fa%!. Du este
con$enabil nicidecum ca cei doi s! stea la o mas!
am*ndoi, c!ci aceasta ar constitui o barier! des"!r%itoare
care #m"iedic! ra"ortul firesc. &ste #ns! indicat s! e-iste
m!su%! #n fa%a celor dou! fotolii.
Arec5en'a #i %urata. 6e "are c! ritmul ideal al
nt'lnirilor trebuie s fie sptm'nal. Aceast! "erioad!
este suficient! "entru a nu fa$oriza #n credincios
tendina spre dependen (i #n acela(i tim" #l stimuleaz!
s! fie acti$ #n "rocesul de clarificare a "ro"riei situa%ii,
oferindu-i-se totodat! tim" "entru a reflecta asu"ra
"roblemelor e-"use #n #nt*lnire. %urata nt'lnirii
trebuie s fie ntre "1(I@ minute, tim" ce "oate fi
scurtat cu "ersoanele foarte tinere, sau c*nd indi$idul
este ner$os (i nelini(tit. &ste im"ortant s! se #n%elea!
mai #nainte cu credinciosul "ri$itor la tim"ul fiec!rei
#nt*lniri. Aceasta nu #nseamn! "recizie cronometric!,
#ntruc*t coloc$iul "astoral constituie un ra"ort uman, nu
o chestiune mecanic!. Fle-ibilitatea #n "ri$in%a duratei
#nt*lnirii este bine$enit!, durata acesteia fiind
condi%ionat! de ne$oile concrete ale credinciosului.
;AA
Discre'ia. ?redinciosul trebuie s poat conta cu
absolut certitudine interioar pe secretul
)profesional+ al preotului. Acest secret trebuie men%inut
cu oricine are "reotul de-a face. :n cazul #n care o a treia
"ersoan! este ana3at! #n e$enimentul e-"us de
credincios, membri ai familiei, colaboratori, com"lici,
sau c*nd autorit!%ile "ublice "retind s! fie informate
"entru a inter$eni #ntr-un mod constructi$ #n situa%ie,
"reotul trebuie s! fie e-trem de rezer$at. :n astfel de
cazuri, "reotul trebuie s! se "un! mai #nainte de acord cu
interesatul, "entru a $edea #n ce limite colaborarea sau
comunicarea nu-l $a deran3a "e credincios.
E9em$le %e coloc5iu $astoral
1) :nt*lnirea are loc la casa "ersoanei interesate, la
care "reotul nu s-a mai dus de a"ro-imati$ 2 ani. :n
aceast! familie s-a n!scut recent un co"il, dar "!rin%ii nu
l-au botezat (i nici nu s-au dus $reodat! la casa "arohial!
"entru a-(i manifesta o astfel de inten%ie. 9n consilier
"arohial s-a dus s! fac! o $izit! la aceast! familie. Tat!l
co"ilului i-a deschis (i l-a #nt*m"inat cu aceste cu$inte:
- %J8JU !umneavoastr... ,ste prima dat n via
c.nd vd pe cineva de-al bisericii n casa mea.
)rebuie s recunosc c este 'rumoas -asociaia1
voastr. !e P ani locuiesc aici i nimeni nu s-a mai
ngrijit de noi, dec.t atunci c.nd venea ca s ne
cear bani. %tunci reuii s m gsii ntotdeauna.
;A8
- Guntei de"amgii c ai v"ut c Aiserica nu v-a
demonstrat interes personal, nici pentru
dumneavoastr, nici pentru 'amilia dumneavoastr
i nu a venit deloc s v cercete"e dec.t atunci c.nd
cuta bani...
- (oate exagere", uneori au venit s ne vi"ite"e, dar
tii, am trit at.tea de"amgiri din cau"a Aisericii
i n mod special cu preotul din vechea parohie,
care m-a lsat singur n clipele de maxim
di'icultate. (entru aceea nu sunt ntotdeauna
obiectiv sau corect 'a de Aiseric.
- !eci vi se pare c din cau"a unor situaii trite n
trecut avei motiv de a 'i indignat acum, dar gsii
di'iculti n a gsi modul corect de a aciona.
- !esigur, sunt mulumit c dumneavoastr suntei
aici pentru c, sincer, nevasta mea i eu ne-am
g.ndit s vorbim cu dumneavoastr re'eritor la
bote"ul copilului nostru, pentru ca s tim ce se
pretinde de la noi. +e-mi putei "ice re'eritor la
aceasta8
- !a, este posibil i de dorit s-l bote"ai c.t mai
cur.nd.
OOO
2. &ste $orba des"re un coloc$iu "astoral dintre doi
tineri loodnici (i "reotul lor.
0aria, ?arol (i "arohul.
*aria5
- (rinte paroh a vrea s v pun o ntrebare.
;A7
(reotul5
- 9icei-mi. Gunt pregtit s v ascult.
*aria5
- +e este mai grav din punct de vedere teoretic, a nu
respecta datoriile 'a de condiia noastr
ele"ialU, sau a avea raporturi conjugale cu un
prietenU8
(reotul5
- ,ste di'icil s rspundem ntr-un cuv.nt la o ast'el
de ntrebare. /n am.ndou ca"urile, dac este
deplin libertate, este vorba de pcat. /ntr-un ca"
neglijen, n altul, pcat mpotriva castitii.
*aria5
- !e acord, dar care dintre ele este mai grav8 G
presupunem c un om trebuie s decid.
(reotul5
- 7tii bine c a pctui este o 'orm de ndeprtare
de !umne"eu, de rnire a propriei noastre prietenii
cu !umne"eu. Gt.nd ast'el lucrurile, nu are mult
importan s tim care dintre cele dou ne
ndeprtea" mai mult de !umne"eu.
*aria5
- !ar este o problem care mi se pune n 'iecare "i i
nu tiu cum s rspund. )ocmai de aceea atept un
s'at.
(reotul5
- N-a ti nici eu s rspund. !epinde de situaie i
de circumstane. !ac vrei s vorbim mai pe
;80
ndelete despre aceasta, venii dup G'.nta
#iturghie.
*aria5
- Corte bine printe. (ot s vin mpreun cu
logodnicul meu8
(reotul5
- !esigur. Eenii cu el.
+u"! Iiturhie #n birou:
- !eci dumneavoastr avei di'iculti.
*aria5
- !a.
- !ac am neles bine problema este aceasta5 dac
ar 'i de ales ntre dou ipote"e este mai bine s
renuni la propria datorie 'a de stat sau s
pctuieti mpotriva castitii8
*aria5
- !ar noi nu vrem s pctuim. Gituaia noastr este
di'icil. +um a putea s v-o descriu8
(reotul5
- E gsii deci ntro mare di'icultate am.ndoi.
*aria5
- !a, suntem logodnici i nu putem s ne cstorim
dec.t peste un oarecare numr de ani.
(reotul5
- 7i situaia v pune n di'icultate.
*aria5
- )otul a mers 'oarte bine p.n anul acesta.
#ogodnicul meu studia tiinele politice. )otul
;81
mergea 'oarte bine la munca lui. %cum, n schimb,
nu mai reuete s studie"e. Nu a mai promovat la
c.teva examene. 9ice c i-ar 'i necesar s aib
relaii intime cu mine pentru a putea s munceasc
i s nvee. !ar mama mea mi spune, dimpotriv,
aproape tot timpul, c este nevoie s 'im 'oarte
prudeni pentru a avansa n acest plan i, i eu cred
la 'elU
?arol, care asculta atent, d! semne de ner$ozitate:
- *unca mea intelectual nu merge cum ar trebui
pentru 'aptul c nu am nici un mijloc pentru a m
elibera de tensiunea sexual.
(arohul5
- (entru dumneavoastr pare o situaie 'oarte
di'icil.
+arol5
- !ar este o dilem 'r soluie. %m vorbit cu aceasta
i cu prietenii i cu unii medici i toi mi spun c
trebuie s caut o oarecare satis'acie sexual.
(arohul5
- 7i atunci ce ai 'cut8
+arol5
- % vrea s am relaii intime cu *aria, dar ea se
opune, spun.nd c este pcat.
*aria5
- Ereau s m pregtesc pentru nunt menin.nd
toat puritatea posibil i salv.nd prietenia mea cu
;82
!umne"eu. +u toate acestea vd i pericolul de a-l
pierde pe +arol pentru c l contra"ic tot timpul.
(arohul5
- !eci n esen, avei am.ndoi di'iculti, chiar dac
di'erite, i nu tii cum s le re"olvai. , adevrat8
+arol5
- ,xact. Cr dubiu, a putea s 'recvente" o alt 'at
pentru a gsi aceast detensionare, dar ar 'i o
in'idelitate 'a de adevrata mea iubit, *aria.
(arohul5
- ,ste mai corect s rm.i ast'el 'idel propriei
logodnice. !ar n-ar 'i mai simplu s anticipai, s
grbii nunta8
- %r 'i o lips de responsabilitate din partea mea.
+arol5
- Nu a putea, n realitate, s garante" traiul "ilnic al
soiei i al copiilor care vor veni, i prinii notri
nu sunt deloc bogaiU
- %tunci, trebuie s gsii o soluie cretin la aceast
problem, care s nu 'ie ns raporturile conjugale.
- !esigurU !eci, printe, ai putea s ne spunei cu
mai mult preci"ie ce este de 'cut n situaia
noastr8
:n acest moment s-au clarificat multe lucruri #ntre
cei doi. Au a3uns s! cear! sfat de la cine$a care le "oate
clarifica situa%ia cu com"eten%! (i luciditate. Acum este
momentul #n care "reotul "oate s! comunice celor doi
mesa3ul e$anhelic, s! "rezinte $alorile morale
;8;
autentice, s!-i orienteze "e cei doi s"re solu%ionarea
"roblemei.
2A a3uta4 este actul de "romo$are #ntr-o "ersoan! o
schimbare constructi$! de com"ortament, astfel ca s!
aib! loc o fortificare a dimensiunii afecti$e a $ie%ii
credinciosului (i de a oferi un control "ersonal mai mare
#n acti$it!%ile "e care credinciosul $a trebui s! le
desf!(oare4.
Procesul de e$olu%ie se fundamenteaz! "e mai multe
"rinci"ii:
1. :n "rimul r*nd, persoana trebuie s devin tot
mai contient at't de resursele care e&ist n
ea c't i de carenele proprii. Astfel, se a3une la
#n%eleerea ne$oilor de fond care de$in astfel
factori dinamici #n realizarea de sine.
2. 9n alt "rinci"iu fundamental al "siholoiei
umaniste este afirmarea valorilor. +oar #n ra"ort
cu acestea omul "oate inter"reta #ntreaa
e-isten%!. &l trebuie s! se ra"orteze "ermanent la
$alori, s!-(i oranizeze com"ortamentul #n
func%ie de acestea. +in "unct de $edere o"erati$,
?arLhuff suereaz! s pretindem de la noi nine
i de la ceilali ma&imul pe care(l putem oferi
#ncerc*nd s! cre(tem constant e-ien%ele.
;. 9n alt "rinci"iu aminte(te c! e$olu%ia armonioas!
a "ersoanei umane "retinde s! fie "romo$at!
dezvoltarea diferitelor funcii psihice umane=
intelectuale afective sociale morale. =rice nou
;84
achizi%ie intelectual! trebuie s! com"orte o
schimbare de com"ortament.
?arLhuff consider! c! schimbarea de sine este
ntotdeauna opera unei persoane este nceput
ntotdeauna de ea iar instituiile i structurile au un
rol secundar. ?arLhuff demonstreaz! o mare #ncredere
#n resursele "ersoanei umane (i #n ca"acitatea "ersoanei
umane de a ini%ia #n sine un "roces de transformare (i de
#mbun!t!%ire.
Aten'ia ce tre"uie acor%at interlocutorului
Aten%ia const! #n "rimul r*nd #n #n%eleerea
com"ortamentelor non-$erbale ale credinciosului, "entru
a #n%elee "rofund starea lui interioar!.
2=bser$area4 are #n obiecti$ #ntreaa "ersoan! a
interlocutorului: aspectul 'i"ic 'modul de a se e-"rima (i
esticula, ri3a "e care o are fa%! de "ro"ria #nf!%i(are),
cel intelectual 'interesul, "recizia (i ordinea #n e-"unere,
"rom"titudinea de a #n$!%a), componenta a'ectiv
'intensitatea sentimentelor, coeren%a acestora cu mimica
facial! (i cu mi(c!rile cor"ului, libertatea de e-"rimare),
modul de a instaura relaia interpersonal 'este
interesat, indiferent, dificil, #ncrez!tor, "osesi$ etc.).
Psiholoia mai s"une c! nimeni nu poate s
menin pe termen lung o stare de atenie nentrerupt,
nici s! #n%elea! e-hausti$ tot ceea ce se #nt*m"l!.
Pentru a obser$a com"ortamentul unei "ersoane, "reotul
trebuie s!-(i men%in! o stare de aten%ie $ie, dar nu
;85
cris"at!, "entru ca s! nu-i sca"e elementele cele mai
semnificati$e. Aceast! aten%ie a "reotului "oate fi
asem!nat! cu lectura pe care radarul o face n c'mpul
su de aciune: a"aratul semnaleaz! doar obiectele sau
fenomenele 2alarmante4.
Ascultarea
Ascultarea "resu"une s!-%i aminte(ti c*t mai fidel
"osibil ceea ce altul a "o$estit, re%in*nd c*t mai multe
am!nunte din ceea ce a "o$estit. A nu re%ine multe
elemente de am!nunt este do$ada li"sei de aten%ie sau a
sc!zutului interes "entru interlocutor sau "entru
con%inutul e-"unerii sale.
Preotul "oate s!-(i "erfec%ioneze ca"acitatea de a
asculta urm*nd urm!toarele indica%ii "ractice:
- s! $erifice constant im"resia f!cut! la "rima
#nt*lnire, confrunt*nd-o cu datele care reies din
e-"unerea ulterioar!.
- s! urm!reasc! e-"unerea credinciosului folosindu-
se de o ril! de inter"retare com"us! din c*te$a
2$ariabile situa%ionale4, care e-"rim! "rinci"alele
modalit!%i ale oric!rui e$eniment e-isten%ial. 0ceste
variabile se pot e&prima prin termenii= cine ce
unde c'nd cum de ce#
- 6! e$ite orice "re3udecat! sau reac%ie care s-ar na(te
s"ontan fa%! de credinciosul din fa%a lui, #n urma a
ceea ce aude de la el, "entru a "utea s! #n%elea!
ceea ce i se comunic!.
;8@
- 6!-(i aminteasc! #n s"ecial tonul $ocii, e-"resia
chi"ului, #nc!rc!tura sentimental! a cu$intelor.
?redinciosul, sim%indu-se "rimit cu bun!tate (i
ascultat cu aten%ie (i interes sincer, are e-"erien%a
concret! de a se sim%i demn de considera%ie (i $a fi
interesat s! continue coloc$iul (i stimulat s!-(i
de"!(easc! dificult!%ile. Preotul trebuie, de asemenea,
s!-l stimuleze "e credincios s!-(i e-"loreze "ro"ria lume
interioar!.
+u"! ce a ascultat anumite as"ecte ale situa%iei,
"reotul crede c! (tie de3a destul "entru a o #n%elee
de"lin, "entru a 2dicta4 c*te$a sfaturi. &ste o iluzie
rosolan!, #n care cade cel care neli3eaz! dou! "rinci"ii
elementare, din "!cate #n eneral inorate:
1. -nterpretarea i semnificaia unei situaii
e&isteniale este determinat de percepia pe care
o are despre aceasta individul n cauz# el este
e-"ertul #n cauza "ro"rie. doar el deci ne-o "oate
comunica.
P. 8faturile inspirate din )nelepciunea+ preotului
i datele care nu se sintonizeaz profund cu
planul perceptiv i a'ectiv al credinciosului risc
s se reduc la o pur proiecie a lumii subiective
a preotului.
Pentru a intra #n comunicare cu o "ersoan! este
necesar s! r!s"undem la orice interoati$ sau dificultate
"e care aceasta o "une. &ste "otri$it s! #nce"em
r!s"unz*nd doar la con%inutul a ceea ce "ersoana
;8A
res"ecti$! comunic!, e$it*nd orice inter"retare,
comentariu sau 3udecat!, orice tentati$! de a 2hici4
ceea ce nu a fost s"us. 9lterior, de "oate r!s"unde la
sentimentele "rezente #n credincios #n tim" ce acesta
$orbe(te. :n sf*r(it, "reotul $a #ncerca s! r!s"und! at*t la
con%inut c*t (i la sentiment, "un*ndu-le #n rela%ie #ntre
ele. Fom analiza aceste trei momente:
<!s"unsul la con%inut:
Acest ti" de inter$en%ie const! #n sur"rinderea
con%inutului a ceea ce o "ersoan! a comunicat, (i #n
reformularea acestui con%inut "rin e-"resii (i fraze
echi$alente. Aceast! reformulare trebuie f!cut! a$*nd
harisma "artici"!rii (i intuind "unctele 2cheie4 ale
comunic!rii, f!r! a-i ad!ua nici 2intui%ii4 nici
2comentarii4. :n "rimele inter$en%ii, #n eneral, nu se
r!s"unde la st!rile de suflet ale interlocutorului. Pentru a
facilita acest r!s"uns se "ot folosi formule de ti"ul: 2:mi
s"ui deci c!]4. 26"ui c!]4.
Rs$unsul la sentimente
<!s"unsul la starea afecti$! a "ersoanei este "erce"ut!
ca o "artici"are "rofund! a "reotului la $ia%a indi$idului,
intensific*nd deci rela%ia, fa$oriz*nd em"atia (i
"oten%ialul de #ncredere (i de dis"ozi%ie s"re im"licare
concret!. Faloarea acestui ti" de r!s"uns const! #n
abilitatea #n a identifica sentimentele s"ecifice "e care
"ersoana le tr!ie(te #n acele momente, (i #n a le
;88
comunica interlocutorului "entru ca acesta s! le "oat!
$erifica (i recunoa(te "recizia.
Rs$unsul at>t la sentimente c>t #i la con'inut
Prin acest r!s"uns "reotul comunic! credinciosului
2nodul cauzal4 "e care l-a identificat #n tim"ul
coloc$iului, dintre situa%ia obiecti$! 'con%inut) (i reac%ia
emoti$! 'sentiment). Astfel, "reotul a3ut! credinciosul s!
de$in! con(tient de moti$ul care st! la baza st!rii sale de
suflet. Aceasta s! o semnifica%ie ra%ional! sentimentelor,
"ersoana reu(ind s! #n%elea! cu claritate "ro"riile
reac%ii, s! le #nfrunte, s! #m"r!(tie anoasa. ?redinciosul
se $a sim%i astfel #ncura3at s! se auto-e-"loreze tot mai
mult, facilit*nd astfel "rocesul de de"!(ire a
dificult!%ilor.
;87
11. 3>te5a elemente %e psihoterapie pastoral
8 3ltorie %u2o5niceasc s$re su"con#tient 8
0ai #nainte de a intra #n "roblematica
com"onentelor biorafice ale "ersonalit!%ii "!storilor
care inter$in #n falimentarea coloc$iilor "astorale, $rem
s! studiem #ntr-un caz concret modurile de manifestare
ale li"sei de succes a ac%iunii "astorale. Fom $edea astfel
cum sco"ul nobil de a a3uta, de a se a"ro"ia (i de a se
ata(a afecti$ e(ueaz! adeseori "e ne"re$!zute (i #n mod
in$oluntar. 0oti$ul acestui e(ec "astoral st! #n fa"tul c!
multe dintre preioasele motivaii contiente ale
"reotului de a ajuta credinciosul sau interlocutorul
sunt nsoite de motive colaterale incontiente e&trem
de discutabile. :n orice caz, doar strada s"re &maus, s"re
descoperirea ascunziurilor propriei personaliti $a
"ermite "!storului s! se a"ere de formele multi"le (i
subtile de #nstr!inare, de deta(are sau de indiferen%! din
cadrul unei rela%ii "astorale, (i $a #m"iedica moti$ele
colaterale ale anoasei s!-i determine cursul.
;70
Dificultatea %e a te a$ro$ia afecti5 %e cine5a:
-Nu mai vd aproape nimicJ1
!e aproape trei luni !oamna *aria este membr
colaboratoare a unei asociaii care se dedic ajutorului
btr.nilor, i pentru nceput i-a 'ost ncredinat sarcina
de a o asista (din punct de vedere pastoral, social,
economic etc. pe btr.na :areta. !oamna *aria o
vi"itea" regulat pe btr.n o dat pe sptm.n, dar
nt.lnirile sunt at.t de puin satis'ctoare, c ea are
serioase dubii n privina continurii acestei relaii
pastorale. Gurprindem unul din dialogurile lor5
E. Ei"itatoarea, !oamna *aria
=. =a"da, doamna :areta.
- =. =.ndii-v puin, joia trecut medicul mi-a "is c
operaia la ochi nu se mai poate 'ace. !up cum
tii bine, am cataract la am.ndoi ochii i vederea
mi se nrutete tot mai mult. Nu mai vd aproape
nimic i nu pot iei din cas singur. %utomobilele,
de exemplu, nu le mai vd, i pot chiar s m calce.
7i s 'ac cumprturile mi este imposibil. *ai
demult, da, mai demult se puteaU !ar acum nu mai
pot iei din cas. 7iU
- E. !ar, doamn, pentru a 'ace cumprturile sunt
aici eu, am s le 'ac o dat pe sptm.n pentru
dumneavoastr. 7i am s v aduc tot ceea ce v
lipsete.
;71
- !ar, dar venii doar o dat pe sptm.n, i vedei,
ntre timp este nevoie de at.tea alte lucruri
mrunte, i nu este nimeni pe care s pot s-l trimit
s le cumpere, i dac vreau s cumpr un covora,
o periu etc., dumneavoastr nu putei veni at.t de
des la mine.
- E. !ar, drag doamn, nu trebuie s v 'acei at.tea
scrupule, chemai o vecin i sunt sigur c lumea
va 'i dispusU
- :. %, vecina, tii, la aceea nu trebuie s-i ceri
niciodat nimic. Eine ntotdeauna, da, dar nu-mi
place6 n-o cunoatei6 at.ta disponibilitate c.nd
sunt alii de 'a, i apoi, c.nd am realmente nevoie,
nu-i mai dai de urm. Nu, la aceea nu vreau s-i
cer absolut nimic, i alii n schimb nu se arat
niciodat pe aici.
- !ar, doamn, nu demult a trecut pe la
dumneavoastr doamna de la Gibiu, i cu ea ai
mers chiar i la cimitir6
- :. %h, da, dar aceea vine 'oarte rar. !a, a venit o
dat. *ai apoi, cu o sptm.n n urm, mi-a spus
c va veni, dar cu toate acestea n-a mai venit. (e ea
nu se poate conta. 7i apoi, tii, se lamentea" at.ta
c este bolnav, c.nd, de 'apt, e sntoas, i mie
nu-mi place acest lucru. ,u, n schimb, sunt
bolnav cu adevrat, i aceasta o adeverete i
medicul, i de aceea toate scenele ei nu-mi plac. Ge
crede 'oarte important, i apoi, mi spune c
;72
tremur tot timpul5 g.ndii-v, "ice c are o boal
ur.t dar de 'apt nimic nu e adevrat.
- E. !ar este bine ca aceast 'emeie s vin. %st'el
dumneavoastr avei cel puin o persoan
acompaniatoare6
- +e mai companieJ %ceea nu 'ace altceva dec.t s
vorbeasc despre boala ei, i apoi vine 'oarte rar6
de dou ori pe an. 7i ast'el, sunt de 'apt tot timpul
singur, 'r posibilitatea de a merge s vi"ite" pe
cineva.
- E. !ar nu a 'ost adineauri aici o 'at care s-a artat
dispus s mearg s v 'ac cumprturile8
- :. %, da, n timpul concediului, n timp ce
dumneavoastr lipseai, a venit una i i-am spus c
o voi plti cu PKO.OOO de lei pe lun dac mi va
'ace cumprturile o dat pe sptm.n. % 'ost aici
doar o singur dat, i apoiU dorea prea mult. %
'cut cumprturi de la maga"inul central care e
'oarte scump. N-a cheltuit singur mai mult de
POO.OOO de lei, dar eu i-am 'ost dat PKO.OOO, iar ea
a pretins c i-a cheltuit pe toi. /n plus de aceasta
mi-a "g.riat vasul de ceramic de la intrare care
este extrem de preios i la care in 'oarte mult.
=.ndii-v5 alaltieri m-am lsat nsoit acas de
un domn6 n-ar 'i trebuit, o tiu6 dar uneori sunt
extrem de epui"at de drum6 acest domn m-a purtat
acas cu maina lui, i a intrat apoi puin, i mi s-a
'cut 'oarte 'ric de el. * privea 'oarte ciudat, i
;7;
n plus, mi-a cerut bani pentru ca s-i cumpere o
cartel tele'onic. *-a cuprins o mare 'ric, cci
m-am g.ndit c vrea s vad unde in banii. %poi,
inea o serviet n m.n ntr-un mod 'oarte ciudat,
i mi se prea c ascunde un revolver. %tunci i-am
spus c nu in bani n cas niciodat din motive de
securitate6 m-a ntrebat dac n-am s-i schimb o
bancnot de KOO.OOO de lei, i i-am spus c eu
niciodat nu am inut n m.ini o ast'el de bancnot,
i c doar 1O.OOO pot s-i dau c at.t amU el
continua s in servieta aceea n m.ini i mi-era o
'ric nebun. * g.ndeam c acum, acum m
omoarU
- !ar, doamn :areta, nu trebuie s v g.ndii
ntotdeauna la ceea ce este mai ruU dac cineva
vine la dumneavoastrU
- !ar l-am v"ut 'oarte bine pe acest domn cu
servieta luiU
- !ar atunci nu trebuie s v mai ncredei n nimeni6
vreau s "ic5 lumea e at.t de rea, trebuie s stai
mai atent6
- #-am v"ut 'oarte bine, inea servieta 'oarte
ciudatU
- !ar tii, i eu in c.teodat geanta mea ntr-un
mod mai straniu. (oate am ceva i nu vreau s se
verse. Nu trebuie s 'ii at.t de nencre"toare. !ar
nu trebuie s 'ii nici imprudent. (oarta trebuie s-o
inei tot timpul nchis, i trebuie s nu deschidei
;74
p.n c.nd nu ntrebai cine este. +red c aceasta
trebuie s 'acei, dar mai cred c nu trebuie s 'ii
nici prea nencre"toare.
- !ar televi"iunea tot timpul s 'im ateni cu poarta,
s nu lsm s intre pe nimeni, i vedei, cu toate
acestea, tot mereu vin repre"entani de la ga", ap,
curent, cablu, i chiar dac le "ic c nu am nevoie
de nici un control, m ntreab de ali vecini de
bloc, dac sunt acas, dac nu au ei nevoie etc.,
ncerc.nd s n'iripe"e o discuie, poate, poate
reuesc s pun un picior n u i apoi s intre cu
'ora.
- !ar doamn, dai prea mult cre"are la tot ce se
spune la televi"iune. ,u nu i-a da nici un 'el de
cre"are celui de la emisiunea -&n'raciuni1.
- !ar a spus-o el de at.tea ori, i totul s-a dovedit a
'i adevrat. ,u nu scap nici una dintre aceste
emisiuni.
- E. +red c totui mult lume ar merita ncrederea
noastrU
- :. !ar dumneavoastr nu cunoatei viaa. ,ste
rea, i n mod special aceia care se pre"int la
poarta ta. ,xist i tineri 'oarte drgui, adeseori
studeni, care te ajut s poi traversa strada.
- E. !ar mai sunt i ali oameni buni, nu trebuie s
'ii at.t de drastic. ,ste at.ta lume drgu i
dispus s v ajute. !ar trebuie ca i
dumneavoastr s venii puin n nt.mpinarea
;75
acestor persoane, s cerei ceea ce avei nevoie. /n
acest bloc se gsete sigur cineva dispus s v
aduc c.te ceva de la maga"in. !ar dac nu cerei,
lumea nu vine din proprie iniiativ.
- NuU pe acetia din bloc nu vreau s-i deranje"U
nu vor nici ei, de 'apt,U nuU
Pentru a "utea #n%elee, #n acest coloc$iu, ce
cauzeaz! iritarea celor dou femei care caut n zadar
s se nt'lneasc, "are o"ortun s! analiz!m starea
psihologic a doamnei :areta. 6e obser$! citind cu
aten%ie anumite afirmaii contradictorii ale acesteia. 6e
lamenteaz! c! nu mai $ede, c! $a orbi #n cur*nd com"let
#ntruc*t o"era%ia nu mai este "osibil!, #n schimb
urm!re(te "roramele de tele$iziune, distine
bancnotele, obser$! #n detaliu "ozi%ia ser$ietei din m*na
domnului. #n "lus, #n ciuda st!rii ei de orbire Vuasi-
total!, "orne(te totu(i la drum de una sinur!. Aceast!
contradicie ntre imaginea pe care o creea" despre
sine nsi i modurile concrete, e'ective de a se
comporta este evident. +esco"erim astfel #n orbirea ei
nu doar o infirmitate fizic= la sl!birea $ederii se
adau! #n mod clar unele probleme de natur psihic.
+ac! lu!m serios #n calcul (i #n analiz! refle-ele amare
(i de"rimate #m"otri$a semenilor "e care le are,
obser$!m c! orbirea ei are ni(te contururi clare,
rele$*ndu-se a fi simbol fizic al unei suferine i a unei
amrciuni de natur psihic= ea nu mai poate vedea
pe nimeni pentru c a vzut deja destule. &a #(i
;7@
#ntoarce "ri$irea de la umanitate, care a r!nit-o "rofund
(i a ofensat-o. Astfel, cauza st!rii ei de s"irit nu este
nicidecum doamna de la 6ibiu, sau b!rbatul care a
#nso%it-o "*n! #n cas!, sau studenta care i-a z*riat $asul
de ceramic!. /ana ei este mult mai profund iar
ultimele e$enimente nu fac altce$a dec*t s! o
redeschid!. +e$enind 2oarb!4, ea #(i e-"rim! refuzul
total fa%! de aceast lume care i-a rmas datoare cu
multe din lucrurile pe care o persoan le poate atepta
de la semenii si. &a este o fiin%! dezamgit nsetat
afectiv i niciodat satisfcut. =rbirea ei este (i este (i
un a"el, o in$ocare, o cerere insistent! de a3utor de la
lume, "entru a "rimi aten%ia (i afec%iunea de care
niciodat! nu s-a bucurat.
+oar acum (i astfel, a3uns! oarb!, merit! aten%ie (i
ri3! din "artea semenilor. Hi realmente, sunt at*%ia care
sar #n a3utorul b!tr*nei: $ecina, b!rbatul de "e strad!,
studen%ii, femeia de la 6ibiu (i $izitatoarea noastr!. +ar
cu toate acestea, toate aceste "ersoane dis"use s! a3ute,
nu reu(esc s! satisfac! e-isten%ele b!tr*nei. +im"otri$!,
#n ciuda #ntreii aten%ii "e care i-o acord!, #i ofer!
b!tr*nei doar motive de dezamgire i prilejuri de
acuze. Astfel, oricine aude strigtul ei interior i tainic
de ajutor sf'rete prin a ajunge pe banca acuzailor.
?hiar (i c*nd re"ro(eaz! $izitatorilor ei c! sunt "rea
"u%in "rezen%i sau c! au inten%ii rele, 2orbirea4 ei se
manifest!: "e de o "arte, ei sunt cei care ar trebui s! fie
#n!duitori cu ea '"entru c! e bolna$! (i b!tr*n!). +re"t
;7A
consecin%!, toate aceste "ersoane se simt 'rustrate de
continuele reprouri nedrepte, (i de la un moment dat nu
$or mai $eni. Hi aceasta nu $a face altce$a dec*t s!
confirme "erce"%ia trecut! (i "rezent! "e care b!tr*na o
are des"re umanitate #n eneral, c! nu se poate conta pe
nimeni i pe nimic# n nimeni nu trebuie s te ncrezi
oricum $ei a3une abandonat!.
0esa3ul ei subtil (i duho$nicesc "entru $izitatoare
'sau "entru "reotul care-(i $a !si tim" s! o $iziteze)
este acesta: 0m fost foarte ofensat de oameni i nu
mai vreau s vd i s nt'lnesc pe nimeni. !ar poate
se mai gsete cineva s-mi o'ere o 'r.m de speran
d.ndu-mi atenia pe care dintotdeauna am ateptat-o.
)u poi 'i aceasta. !ar 'ii atent5 te voi ncrca cu toate
su'erinele mele. Gper c eti su'icient de puternic ca
s supori amrciunea mea, n special atunci c.nd,
drept remuneraie pentru gesturile tale pozitive te voi
acuza pe nedrept. Ereau ns s 'ii o surs de iubire
pentru mine. Ereau s-mi cobori n inim toat
a'eciunea pe care o poate revrsa +erul asupra meaJ
*i-e sete de iubireJ1
Aorme %e ignorare a %ramei "tr>nei
?um reac%ioneaz! $izitatoarea #n aceast! situa%ieE
:n%elee mesa3ul b!tr*neiE Du cum$a ea gsete motive
pentru a se detaa afectiv de drama ei2 Identific!m trei
moduri diferite de reac%ie a acesteia.
;78
1. 3onfruntarea cu %ate o"iecti5e
T*n!ra-asistent pastoral este e$ident preocupat de
a da o viziune corect a lucrurilor 'deoarece atunci
c*nd b!tr*na se "l*ne c! nimeni n-o $iziteaz!, o
corecteaz!). *n lumea interioar a psihicului conteaz
ns nu faptele ci interpretrile subiective care se dau
faptelor. &"icur a declarat: -Nu lucrurile n sine ne
preocup, ci opinia pe care o avem despre ele. ?u alte
cu$inte, adeseori nu conteaz realitatea ci
interpretarea ei. &"icur e-"rima deci o intui%ie care este
confirmat! de "siholoia contem"oran! a "erce"%iei:
realitatea pe care o trim este construit subiectiv #n
sensul c! fa"tele (i e$enimentele sunt inter"retate
subiecti$ de fiecare om. )rirea noastr interioar este
alctuit dintr-o pluralitate de structuri care 'iltrea",
ordonea", dar i distorsionea" 'aptele obiective. +ac!
b!tr*nica tr!ie(te cu im"resia c! nimeni nu o a3ut! B #n
ciuda numeroaselor $izite "e care le "rime(te reulat B
atunci trebuie s(i respectm aceast interpretare a
realitii. 0sistentul pastoral trebuie s mearg dincolo
de simplele cuvinte (i s!-(i dea seama de realitatea "e
care b!tr*nica o "l*ne, adic! fa"tul c! contractele "e
care le are 'inclusi$ cel cu asistentul "astoral) nu sunt
ca"abile s! elimine senzaia de singurtate i de
abandon pe care o are.
+ac! aceast! senza%ie subiecti$! este neat!
constant "rin a"elul la fa"te obiecti$e, se #nt*m"l! ceea
ce am obser$at #n dialoul nostru: colocviul pastoral al
;77
celor dou interlocutoare derapeaz ntr(un duel
dialogic n jocul de cuvinte= )%a da sigur nsS+
care "oate continua la infinit. Prin acest 3oc, unul
propune sfaturi iar cellalt le respinge sistematic.
6f*r(itul acestui 3oc $a fi, ine$itabil, #ntreru"erea
definiti$! a ra"ortului dintre cei doi. +e fa"t, #n acest caz
fiecare i are propriul monolog n dou sectoare
diferite ale realitii= b!tr*nica la ni$elul senza%iilor ei
subiecti$e, asistentul "astoral la ni$elul fa"telor
obiecti$e, f!r! ca s! se #ntrez!reasc! $reo "unte #ntre ele.
+esiur, "reotul trebuie s! fie din "rinci"iu,
)avocatul adevrului+ dar aceasta nu #nseamn! c!
trebuie im"us! interlocutorului o $iziune 2obiecti$!4
asu"ra tuturor fa"telor. ?once"tul de 2realitate4 "retinde,
de fa"t, a lua cuno(tin%! de traumele ascunse ale
trecutului "ro"riu, (i a o"era o reconciliere a noastr! cu
"ro"riul destin care ne-a dezam!it 2"reten%iile
iantice4 "e care le-am a$ut #n co"il!rie. +in acest
"unct de $edere, ar fi fost mult mai im"ortant ca
asistentul "astoral s respecte lumea interioar a
btr'nei e&periena subiectiv a acesteia de
singurtate. Forma "oziti$! de confruntare, #n cursul
tera"iei "astorale, consist! tocmai #n confruntarea cu
realitatea dureroas i ca atare ascuns a trecutului,
care este limitat! la lumea interioar!.
,. Sfaturi #i solu'ii 4%uioase6
400
= atitudine deseori #nt*lnit! #n coloc$iile "astorale
este constituit! de tentati$a, "lin! de bune inten%ii, de a
oferi soluii celui care caut rezolvarea propriilor
probleme. Hi #n cazul nostru doamna-asistent pastoral
a"eleaz! la sfaturi. 6e "are chiar c! la lament!rile
b!tr*nei doamna o"une "ro"uneri de solu%ionare a
situa%iei. A considera dialoul "astoral o niruire de
cereri creia i vor fi corelate o suit de propuneri este
re(it. Acest ti" de dialo nu este capabil s satisfac
e&igenele psihologice interioare ale celui care cere
sfat. Trebuie ca "reotul, #n eneral s! fie echilibrat cu
2oferta4 lui de sfaturi, deoarece:
- "ro"unerile de solu%ionare a situa%iilor adeseori nu
iau #n considerare cutrile adeseori anevoioase
realizate deja de interlocutor "entru a ie(i din
criz!. +esiur c! el a cheltuit de3a o mare cantitate
de enerie "sihic! #n c!utarea unei solu%ii. +ac!
"reotul ofer! o solu%ie #ntr-un tim" record, #nseamn!
c! declar! indirect c! interlocutorul s!u este "rost,
sau inca"abil de a tr!i. solu%iile ra"ide dis"re%uiesc
eforturile "recedente ale credinciosului (i-l "ot r!ni.
- cu fiecare "ro"unere de solu%ie, preotul i asum o
responsabilitate de care apoi va da socoteal. &l se
transform! #ntr-un 2e-"ert #n biorafia altuia4, (i
#m"iedic! sau descura3eaz! auto-reflec%ia "ersonal!
a celuilalt.
- "ro"unerile de solu%ie fa$orizeaz! #n interlocutor
sentimente i atitudini de confuzie neputin i
401
dependen. Interlocutorul a3une s! tr!iasc!
ra"ortul cu "reotul "recum medicul cu "acientul,
unde se #nt*lne(te un s"ecialist cu un laic inorat.
Acti$itatea (i eforturile tera"eutice sunt astfel
deleate totalmente e-"ertului #n medicin!,
"siholoie sau teoloie. Interlocutorul se retrae #n
sine "refer*nd rolul "asi$ de obser$ator e-terior
care a(tea"t! solu%ii, "recum (oferul care, #ntr-un
service auto, "ri$e(te re"ararea "ro"riului
automobil.
- Pro"unerile de solu%ie e-ercit! o anumit presiune
asupra interlocutorului. &l se !se(te #n condi%ia de
a se teme c! nerespectarea s'atului aduce cu sine
respingerea sa de ctre preot. ?*nd credinciosul
obser$! c! solu%ia "ro"us! "oate fi chiar im"osibil
de a"licat, el "oate chiar a3une s! fac! totul "entru
a-l 2con$ine4 "e "reot de "roresele ine-istente "e
care le-a f!cut. Aceast! li"s! de onestitate $a crea B
ine$itabil B sentimente de cul"!.
- 6faturile "ot lua #n ochii credinciosului forma
prescripiilor ordinelor sau interdiciilor, care se
adau! la cele ce B de-a lunul e$olu%iei sale "sihice
B l-au #mboln!$it: restricii i sanciuni datorii
directive i orientri.
Preotul trebuie s! fie con(tient c! sfaturile au o putere
terapeutic(pastoral e&trem de limitat. =amenii lumii
noastre au nevoie nu at't de sfaturi c't de putere.
0area eroare "edaoic! din lumea noastr! este o"inia B
402
foarte r!s"*ndit! B c ceea ce conteaz, inclusi$ #n "lan
s"iritual, )este ceea ce se tie+. Aceast! o"inie este
#n(el!toare (i se aseam!n! anumitor teorii ale
"ersonalit!%ii "otri$it c!rora aciunile noastre ar fi
dirijate numai i numai de ceea ce cunoatem
(teoretic). +ar o "ri$ire sim"l! #m"re3ur ne
demonstreaz! c! nu este a(a: de e-em"lu, fumatul este
un $iciu foarte r!s"*ndit, (i to%i cunosc fa"tul c! el este
foarte d!un!tor at*t fum!torului "ro"riu-zis, c*t (i celor
din 3ur. ?u toate acestea, "u%in sunt cei care-l
abandoneaz!. .&ist deci muli ali factori capabili s
influeneze aciunile noastre care nu(i au originea n
sfera cognitiv# e-ist! mul%i al%i factori incon(tien%i, dar
care sunt determina%i #n ac%iunile noastre.
9n alt moti$ "entru care strateia sfaturilor este
nesatisf!c!toare se situeaz! #n "ersonalitatea "reotului. A
fi inter"elat #n calitate de 2e-"ert4 "oate suscita dorina
neduhovniceasc incontient i narcisist de a fi
stimat. Preotul trebuie s! refuze rolul, "ro"us subtil de
credincios, de a ac%iona #n ra"ort cu el ca un e-"ert.
+ialoul "astoral are succes numai (i numai dac! "reotul
"ractic! o foarte vigilent abstinen n raport cu
dorinele lui incontiente, de a fi a"reciat, de a fi $orbit
ulterior de bine, de a fi "lin de 2"utere4 #n ra"ort cu
credinciosul.
0. Generalizare< minimalizare< criticare<
ironizare
40;
&-ist! alte multe forme de inter$en%ie #n dialo,
incom"atibile cu un ra"ort tera"eutic-"astoral corect. +e
e-em"lu, asistentul nostru "astoral r!s"unde de frica
b!tr*nei de ho%i cu o constatare generalizatoare i
minimalizatoare. ?u alte cu$inte, nu ia #n serios frica
b!tr*nei, senza%ia ei subiecti$!, o"un*ndu-i su"erficial o
e-"erien%! eneric! de $ia%!. Deluarea #n seam! a
e-ien%elor b!tr*nei blocheaz! ra"ortul (i #nde"!rteaz!
interlocutorul de e-"erien%ele sale concrete s"re o
discu%ie eneral! (i "ur teoretic!, sau B #n cazul nostru B
o "une sub "resiune im"un*ndu-i s!-(i 3ustifice senza%ia
"ersonal!.
&-ist! (i 2eneralizarea "oziti$!4, dar aceasta, #n
"siholoie, nu #ncearc! s! de$alorizeze e-"erien%a
"ersonal!, ci s! o "un! #n $aloare. Preotul trebuie s!-l
#ncura3eze "e credincios s(i aprofundeze tot mai mult
e&perienele subiective. ?*nd "reotul eneralizeaz!,
minimalizeaz!, critic! sau ironizeaz!, se #ntreab! la
nesf*r(it, demonstreaz! c! vrea s pstreze distanele
fa de cellalt. 0oti$ele "rofunde ale acestei distan%!ri
sunt de c!utat #n "ersonalitatea sa, care nu su"ort!
a"ari%ia sau e-isten%a anumitor sentimente, conflicte sau
atitudini.
4Pasageri clan%estini6 !n cltoria tera$eutico8
$astoral
6e cu$ine s! trecem acum de la ni$elul su"erficial al
ac%iunii, la dimensiunile "rofunde ale acesteia. Putem
404
desco"eri astfel c! nu suntem capabili s suportm sau
s trecem cu vederea neglijarea noastr de ctre alii
eneraliz!rile sau #n$!%!mintele "e care al%ii $or s! ni le
dea. 6untem, cu alte cu$inte, "rizonieri ai no(tri #n(ine.
"rizonieri a anumitor scheme "edaoice, a unor roluri
auto-im"use. Fiura de mai 3os ilustreaz! le!tura dintre
reac%iile 2su"erficiale4 (i moti$a%iile mai "rofunde.
?on(tien
t
Inter$en%ii 6! ascul%i, s! #ntrebi, s!
eneralizezi
<ol 0edic, e-"ert, "!stor
6! a3u%i, s! c!l!uze(ti, s!
con$erte(ti
6ubcon(t
ient
6tructura
"ersonalit!%ii
Fric! de a re(i, sentimente
de cul"!, de"resie
5raficul ilustreaz! cum, "entru a modifica ni$elurile
su"erficiale de ac%iune, sunt necesare cele aflate la
"rofunzime. Di$elul moti$a%iilor incon(tiente 'dorin%e,
traume, ofense etc.) "retind o anumit! auto-e-"erien%!
"entru a "utea a3uta (i #nso%i afecti$ semenul aflat #n
ne$oie. Cermann 6tener $orbe(te de 2"asaeri
clandestini4 care trebuie s! fie desco"eri%i, adu(i la
su"rafa%! (i "u(i #n slu3ba noastr!, dac! dorim ca baraca
noastr! de sal$are s! fie utilizabil!. <eferindu-se la
"astora%ia indi$idual!, el identific! trei "osibili 2"asaeri
clandestini4.
405
1. Ten%in'a %e a8i %omina $e al'ii
Potri$it unor "siholoi contem"orani 'e-. Cermann
6tener) aceast! tendin%! deri$! #n mod s"ecial din
e&igen nesatisfcute n prima copilrie (i este
rede(te"tat! de situa%ii care, "rin natura lor, includ
atitudini de su"unere (i de su"erioritate. :ntre acestea se
situeaz! (i ra"ortul dintre "!stor-credincios, medic-
"acient, "rofesor-ele$, (ef-subordonat etc.
<ecunosc*ndu-se "e sine #nsu(i #n "ozi%ia de
su"erioritate "e care i-o confer! res"onsabilitatea
sacramental! "e care o are, preotul trebuie s(i
controleze eventuala tendin de a se nstp'ni asupra
altora. P!storul "oate face aceasta recunosc*ndu-se "e
sine #nsu(i dre"t 2medic-bolna$4. +e la 0*ntuitorul
Cristos "!storul "oate #n$!%a ce #nseamn! renunarea la
putere renun%are care #i "ermite a"oi s! ac%ioneze #ntr-
un mod eficace.
,. Dorin'a %e a %o">n%i recunoa#tere $u"lic #i
a$reciere .4iu"ire6/
<ela%ia "astoral! cunoa(te riscul ca "!storul s! se
situeze "e o "ozi%ie de e-"loatare, "retinz*nd cu sete de
la interlocutorul s!u recunoa(tere (i stim!. Te-tul biblic
men%ioneaz! cu$intele lui Iisus: -*ai 'ericit este a da,
dec.t a lua1 'F.A".20, ;5). Aceste cu$inte nu $or s!
suereze c! 2a "rimi4 nu creeaz! un sentiment real de
mul%umire (i fericire, ci c! a 2da4 creeaz! o stare
su"erioar!, mai intens!, dec*t cea creat! de 2a "rimi4.
40@
Preotul trebuie s! constate c! 2a da4 (i 2a "rimi4 nu sunt
o"use, enerozitatea (i iubirea de sine nu sunt #n
antaonismul. &l trebuie #ns! s! recunoasc!, s! identifice
(i s! "un! limite dorin%ei interioare de a fi iubit, stimat (i
a"reciat "entru calit!%ile sale. +ialoul "astoral cunoa(te
deci riscul de a e-"loata "ozi%ia "e care o ai "entru a
dob*ndi recunoa(tere (i iubire "e 2s"atele4 celui care
caut! a3utor.
?*te$a fraze ale $izitatoarei se nasc din urm!torul
monolo interior: 2Aceast! +oamn! Careta, c*nd s"une
c! nu este nimeni care s! o #n%elea! sau #n care s! "oat!
a$ea #ncredere, se refer! tocmai la mine. +ar asta s i(o
permit s mi(o spun. Fa trebui s! obser$e c! sunt aici
tocmai "entru ea, (i c! (i alt!dat! am #ncercat s-o a3ut,
du"! cum "ot. A nu $rea s! $ezi aceasta mi se "are "ur!
r!utate. +e aceea, n(o s(mi mai pierd timpul cu ea ca
s!-mi re"ro(eze a"oi, c! fac "u%in "entru ea. Am (i
altce$a mai bun de f!cutJ4
+oamna asistent-pastoral se simte ofensat! "ersonal
de ceea ce doamna Careta a zis. +ar b!tr*na Careta, din
cauza profundei amrciuni i dezamgiri care sunt n
ea nici m!car nu este #n stare s! $orbeasc! astfel
$izitatorilor ei. Fiecare a3une s! fie t'r't de ea n
drama cusut cu lamentri i acuze. Prin aceste
lamenta%ii (i acuze, b!tr*na "une din nou #n scen!
dezam!irile (i r!nile tr!ite cu mult tim" #n urm!, "e
care nu le-a de"!(it #nc!.
40A
Asistentul "astoral, aresat (i ofensat, se a"!r! (i o
lo$e(te "e b!tr*n! cu noi r!ni, a"el*nd la obser$a%ii
dis"re%uitoare sau ironice. +rama a a3uns astfel scopul
pe care btr'na Hareta i l(a prefi&at acela de a(i fi
confirmat ideea ei $eche: -Nimeni nu reuete s m
neleag, n nimeni nu m pot ncrede, toi p.n la
urm m abandonea"J1
+e ce $izitatoarea se las! ofensat! at*t de tare de
susce"tibilitatea b!tr*neiE <!s"unsul trebuie s!-l c!ut!m
#ntre 2"asaerii ei clandestini4. &a este de fa"t victim a
unei dorine necontientizate de recunoatere. +e mai
multe ori o #ndeamn! "e b!tr*n! s! aib! 2mai mult!
#ncredere4 #n $izitatori (i #n ea #ns!(i. dorin%a ei de a
"rimi o 2com"ensa%ie4 de la b!tr*na Careta a condi%ionat
foarte tare im"licarea ei #n a3utorarea b!tr*nei, f!r! s! fi
con(tientizat aceasta. &a ar trebui, #n schimb, s aib
puterea s suporte deziluzia s! fie con(tient! de fa"tul
c! dialogul pastoral nu trebuie s se transforme ntr(
un spaiu de realizare a propriilor dorine sau aspiraii
necontientizate de laud! sau a"robare. +ac! n-ar a$ea
a(te"t!ri "sihice de confort #n ra"ort cu b!tr*na Careta,
ar "utea #n%elee adevrata semnificaie a lamentrilor
i a acuzelor ei.
Ten%in'a %e a reac'iona< !ntr8o situa'ie nou .#ntr-
o #nt*lnire, #ntr-un dialo B de e-em"lu) cu mo%ele %e
com$ortament #i sentimente care %eri5 %intr8o
situa'ie .!nt>lnire< %ialog/ trit cu mult tim$ !n
urm< !n tinere'e sau co$ilrie c2iar< se nume#te
408
transfert. Persoane care #n co"il!ria lor au fost adeseori
abandonate, $or #nce"e orice rela%ie cu certitudinea
interioar! c! $or fi din nou abandonate. Putem chiar
afirma c!, ncep'nd cu cel de(al 1!(lea an de via
orice nt'lnire pe care o are o persoan este de fapt o
a doua nt'lnire.
Iat! cum define(te Anelo >rusco trans'ert-ul:
2Forbim de trans'ert c*nd o "ersoan! reac%ioneaz!
emoti$ la #nt*lnirea 'sau #n dialoul) cu alta ca (i c*nd
interlocutoarea ar fi o fiur! re"rezentati$! a trecutului
ei 'tat!l, mama, fratele, sora), "erce"*nd-o re(it (i
a$*nd reac%ii emoti$e necores"unz!toare noii situa%ii.
)rans'ert-ul constituie un fenomen spontan
omniprezent n viaa cotidian. Fiecare om, de fa"t, a
#n$!%at s! tr!iasc! (i (i-a #nsu(it anumite maniere de a
reac%iona #n co"il!rie, cu "ersoanele semnificati$e ale
trecutului s!u.
Iat! deci c! (i "reotul este subiect al reac%iilor de
acest ti", fa%! de "ersoanele care #i cer a3utorul. Aceste
reac%ii "ot a$ea o confiura%ie dubl!: "rima are loc
atunci c*nd preotul interacioneaz ntr(o manier
imatur cu interlocutorul ra"ort*ndu-se la el 'sau
consider*ndu-l) ca la o "ersoan! ireal!, iar a doua const!
#ntr-o reacie nepotrivit la relaia de transfert a
credinciosului. :n aceast! a doua situa%ie, "reotul nu-(i
d! seama c! afeciunea sau ura manifestat de
credincios nu sunt ndreptate realmente spre el ci fa
de persoana tatlui 'sau a mamei, sau a fratelui) pe care
407
el o ntrupeaz #n acel moment. +ac! nu-(i d! seama de
aceasta, reac%ioneaz! emoti$ re(it, a$*nd o atitudine
riid! de refuz.
=bser$!m deci c! (i "reotul are aceast! tendin%!
s"re trans'ert, "entru c! (i el este o fiin%! limitat! (i
$ulnerabil!, cu sentimente, conflicte (i e$enimente
dureroase #n trecut. Pentru a de$eni un "reot bun,
teoloul nu trebuie doar s! elimine situa%iile nerezol$ate
ale "ro"riei biorafii, ci trebuie s! dez$olte un sistem
"ro"riu de identificare a 2"unctelor slabe4, (i a
2umbrelor4 lui, "entru ca s! nu-i 2infecteze4 #n mod
incon(tient "e interlocutorii s!i. 9rm!toarea list! a
formelor de trans'ert ar "utea fi util! "entru a identifica
"ro"ria tendin%!:
- c*nd am un foarte "uternic sentiment de triste%e,
dis"erare, ne"l!cere, sau din contr!, e-taz (i
hi"ersensibilitate fa%! de credinciosul din fa%a mea.
- c*nd desco"!r #n mine un elan ne"re$!zut de interes
sau de refuz #n #nt*lnirile cu el, sau discut cu el
#ndelun sau foarte dinamic.
- c*nd criticile sau re"ro(urile lui m! r!nesc "rofund.
- c*nd simt o satisfac%ie "rofund! "entru laudele
e-"licite "e care mi le face, "entru sim"atia
demonstrat!.
- c*nd nu sunt ca"abil s!-i refuz o atitudine 's!-l
#ncura3ez, s!-l laud, s!-l cert) "e care o a(tea"t! de
la mine.
410
- dac! m! interesez continuu de buna reu(it! a cazului
s!u, dac! el urmeaz! sau nu sfaturile mele. dac!
doresc s! "relunesc c*t mai mult ra"ortul cu el.
- dac! #l $isez "e interlocutor.
3a$acitatea $reo'ilor %e a se a$ro$ia afecti5 %e
cre%incio#i
6tructura "ersonalit!%ii "reo%e(ti
:ntr-un studiu em"iric au fost e-aminate 21@
"ersoane '82 de candida%i la "reo%ie, 2A "reo%i, @2
studen%i la teoloie laici) (i s-a recurs la urm!toarele
"roceduri "siho-dianostice:
1. 32estionarul %e incertitu%ine. Prin acesta este
m!surat! 2an-ietatea4, clasificat! "rin: 2fric! de
insucces4, 2fobie a contactului4, 2inca"acitatea de
a s"une nu1, sentimente de cul"!, corectitudine de
com"ortament.
,. In5entarul $ersonalit'ii. Acest test obiecti$ al
"ersonalit!%ii con%ine 12 ni$ele bi"olare:
ner$ozitate, aresi$itate, de"resie, irascibilitate,
sociabilitate, tendin%! s"re '"re)dominare,
inhibi%ie, e-tro$ertire, sinceritate, labilitate
emoti$! 'ne$roz!), masculinitate.
0. Test %e frustrare. Acest test urm!re(te s!
identifice tendin%ele de com"ortament
incon(tiente #n situa%iile conflictuale cotidiene.
>aza "siholoic! a testului este constituit! de
411
dou! com"onente ale "siholoiei 2aresiune-
frustrare4.
Rezultatele unor teste $si2o8%iagnostice
referitoare la "ersonalitatea "reotului
1. Preo%ii (i studen%ii teoloi analiza%i au demonstrat
o e$ident! )fric de a face impresie proast
fric de insucces de critic sau de opinia
public+= -/ntr-o discuie sau de"batere,
argumentele cele mai solide mi vin ntotdeauna
prea t.r"iu, dup ncheierea discuieiJ16 -/n
pre"ena unor persoane cu o personalitate
puternic, ntotdeauna m pierd16 -/mi lipsete
ncrederea n mine nsumiU1
2. &i au dificulti s spun )nu+. Acest fa"t
demonstreaz! o "rea mare "redis"ozi%ie de a ceda
la "reten%iile altora sau de a se 2"reda4 la
e-ien%ele altora. +iscu%iile sunt e$itate 2din
dorin%a de a-(i "!stra lini(tea sufleteasc!4 (i
2iritarea este "!strat! #n sine (i nu este manifestat!
#n e-terior4. &ste $orba de 2hi"erada"tare4 (i
2fric! de a se lea4: -,vit tot ceea ce ar putea 'i
pricin de contradiciiJ1 -,vit, pe c.t posibil,
discuiile neplcute, chiar dac ar 'i necesare16
-+.nd sunt di'erene de opinie, sunt ntotdeauna
eu primul care cedea"U1
412
;. Au tendin%a de a e&perimenta sentimente de
culp dac! nu satisfac e-ien%ele altora, #n s"ecial
ale "ersoanelor aflate #n ne$oie.
4. +au o mare im"ortan%! )corectitudinii
comportamentale+ care se e-teriorizeaz! #ntr-o
res"ectare foarte riuroas! a normelor.
OOOOO
1. Preoii demonstreaz prin cuv'nt i manifestri
c sufer de insuficiene fizice i tulburri psiho(
somatice ntr(o manier mai evident dec't alte
persoane.
Preo%ii, "otri$it unor statistici, sufer! mai mult dec*t
alte cateorii "rofesionale de dureri de stomac, oboseal!,
aritmie cardiac!, dificult!%i res"iratorii, derel!ri ale
somnului etc. &i se demonstreaz! deci ne#ncrez!tori #n
2fratele tru"4, fa"t incom"atibil cu mesa3ul cre(tin al
m*ntuirii #ntreii fiin%e umane, at*t a sufletului c*t (i a
tru"ului. +umnezeu #nsu(i 2s-a f!cut tru"4. :ntru"area
deci ridic! tru"ul uman la demnitatea de tru" di$in, (i
"retinde s"eran%! #ntr-o continu! "erfec%ionare a
acestuia, iar nicidecum #ntr-o eliberare de acesta.
?re(tinul ade$!rat trebuie s! acce"te necondi%ionat de
acesta. ?re(tinul ade$!rat trebuie s! acce"te
necondi%ionat "ro"riul cor", f!r! s! simt! ne$oia de a-l
mortifica sau demoniza, sau a-l combate "rintr-o ascez!
re(it #n%eleas!. Problema consist aici nu n lipsa unei
doctrine teologice referitoare la trup ci n lipsa unei
41;
transpuneri a acesteia n psihicul uman individual. :n
ne"utin%ele tru"ului, omul duho$nicesc "oate inter"reta
acce"tarea insuficien%ei umane de c!tre +umnezeu.
!. Preoii sunt subieci mai introvertii dec't alii
cu o sczut nevoie de contacte sociale
Acesta este un fa"t reconfirmat de nenum!rate
dianostic!ri "astoral-"siholoice. Preo%ii tind s!
"!streze distan%ele fa%! de oameni, nu se simt atra(i
e-cesi$ de contactele sociale (i manifest! o sc!zut!
ne$oie de rela%ii sociale. Acest fa"t este #ns! #n e$iden%!
contradic%ie cu e-ien%ele "rofesiei "astorale (i cu
2datoria rela%iilor4 cu semenii.
". Preoii sufer de )an&ietate social+ ntr(o
msur mai mare dec't restul oamenilor. .i sunt
continuu marcai de o )fric de insucces i de critic+
hiper(cortezie inhibiie n contactele sociale unit cu
sentimente de culp.
+ianosticul "siho-"astoral confirm! o dis"ozi%ie
e-aerat! de ada"tare la reulile sociale, "*n! la o
su"unereMca"itulare fa%! de "ersonalit!%ile autoritare.
-0n mare numr de teste psihologice au revelat o
realitate unic privitoare la seminaristul american tipic5
n timp ce el are o 'oarte mare dorin de a-i ajuta pe
ceilali, este caracteri"at totodat de o inhibiie care-l
mpiedic s intre n contact 'r di'iculti cu alte
persoane. /n timp ce justi'ic opiunea lui pro'esional
414
prin dorina de a se apropia a'ectiv de alii, el consider
aceast apropiere 'oarte di'icil, pentru c este timid i
puin sigur de colegii si. !e aceea, seminaristul
aprecia" mult autocontrolul i stp.nirea de sine.1
Aceste rezultate "ri$itoare la an-ietate social! a
"reo%ilor sunt de mare im"ortan%! "entru "ractica
"astoral!. Iat! c*te$a "ericole:
- "reo%ii consider! contactele cu semenii dificili (i
obositoare, de aceea adeseori caut! s! le e$ite, ei se
limiteaz! la contactele "astorale de birou.
- #n dialourile "astorale, ei #ncearc! s! se refuieze
#n inter$en%ii distan%atoare, "recum: instruire,
confruntare cu date obiecti$e, im"unere de solu%ii,
comunicare #ntr-un mod im"ersonal, folosind
"ronumele 2noi4. Ie este fric!, #n tim"ul dialoului,
s! se a"ro"ie "rea mult de cel!lalt.
- #nt*lnirea de suflet dintre "reot (i o alt! "ersoan! nu
"oate a$ea loc deoarece adeseori preotul i
ascunde chipul n spatele unei mti masca
)rolului+.
?. Preoii au dificulti n a contientiza propriile
slbiciuni i erori i a vorbi )cu sinceritate+ despre
acestea
Potri$it "siholoiei "rofunzimilor, aceast! tendin%!
de ascundere #(i !se(te oriinea #n anumite r!ni
interioare "rimite #n co"il!rie. 9n astfel de "reot $a a$ea
mari dificult!%i #n a"ro"ierea afecti$! de ceilal%i semeni,
415
#ntruc*t interlocutorul nu $a recunoa(te #n el un om
limitat, frate cu omul. &l nu $a "utea fi deschis fa%! de
durere, la ne"utin%! (i la dorin%ele semenilor, #ntruc*t are
refle-ul de a res"ine 2"ro"ria umbr!4, adic! orice
defect.
1. Preoii au tendin de a elimina din contient
tendinele agresive fa de ceilali. .i ntorc
agresivitatea nspre propria persoan sub form de
sentimente de culp de tip depresiv.
&-ist! o str*ns! le!tur! reci"roc! #ntre absorb%ia
aresi$it!%ii dins"re e-terior (i de"resie. ?ercet!rile
contem"orane asu"ra de"resiei au demonstrat c!
absorb%ia aresi$it!%ii este #ntr-o le!tur! direct! cu
de"resia (i cu dis"re%uirea de sine.
Psi2ogeneza $ersonalit'ii $reotului
De $om o"ri "u%in asu"ra biorafiei "reo%ilor. &ste
im"ortant stilul "edaoic "racticat #n familia de
"ro$enien%! a $iitorului "reot.
1. <a"ortat la al%i oameni, "reo%ii cresc de obicei #n
familii unde mama re"rezint! "ersoana de rela%ie (i
forul "edaoic dominant "entru co"il. Tat!l este
absent din "unct de $edere "siholoic: el las!
educa%ia a"roa"e com"let "e seama mamei. Acest
fa"t conduce la o legtur puternic ntre copil i
mam.
41@
2. Preo%ii "ro$in din familii #n care "!rin%ii i(au
introdus fiii mai repede i ntr(o manier mari
ridicat n rolul de aduli (i i-au conectat mai de
tim"uriu la $alorile corelate lumii adul%ilor. :n
aceste familii co"iii au fost #ndemna%i de tim"uriu s!
fie 2cumin%i4, s! aib! ri3! de fra%ii mai mici, s! fie
ascult!tori, s! se com"orte bine, s! e$ite "rieteniile
rele. Du rareori aici 2+umnezeu4 a fost in$ocat ca
instan%! amenin%!toare "ede"sitoare, "entru a
disci"lina co"ilul.
;. Ace(ti co"ii, defini%i 2mici adul%i4, e-"erimenteaz!
"recoce fa"tul c! capacitile dob'ndite de ei nu i
fac simpatici printre cei de aceeai v'rst cu ei.
Astfel, "entru a se sim%i (i ei unde$a iubi%i (i
acce"ta%i, se #ncredin%eaz! tot mai mult familiei. :n
familie #ns! domin! "rinci"iul c! -dragostea se
poate primi doar dac se pltete un pre1, sub
forma unor contra"resta%ii '"recum 2a fi cuminte4).
&i trebuie s! se ada"teze la idealurile i valorile
familiei. :n acest conte-t, al "rimirii iubirii doar
dac! e-ist! o "resta%ie antici"at!, sunt eliminate
"recoce atitudinile neadmise, "recum: aresi$itatea,
neascultarea, #m"linirea dorin%elor "ro"rii,
dezordinea. <e"rimarea acestor realit!%i 'care au
dre"t finalitate autonomia) echi$aleaz! cu o
$ulnerabilitate "sihic! "rimordial!, #n care durerea,
su"!rarea trebuie s! fie eliminate "rintr-o idealizare
41A
a "!rin%ilor, "entru a "utea su"ra$ie%ui ca fiu care
de"inde de ei.
4. :n anii adolescen%ei, ace(ti fii sunt lea%i de "!rin%i,
reu(ind s! se 2dezlee4 cu mare dificultate. Acum se
obser$! cum ei nu au nici o e-"erien%! de a fi
2neascult!tori4 f!r! a fi "enaliza%i "rin "ierderea
iubirii altuia. Du au deci cura3ul de a-i 2abandona4
"e "!rin%i (i toate 2"reten%iile4 acestora.
E9em$le %e transfert J transferul psiho(emotiv
V *aria, o 'emeie de HO de ani, de-a lungul
copilriei ei a avut permanent impresia c mama ei l
pre'era pe 'ratele ei, care ulterior a devenit preot. %vea
impresia clar c mama ei o neglijeaz. +.nd i
exprima vreo prere sau 'ormula vreo sugestie, mama ei
n-o lua n considerare, ca i c.nd nu ar 'i spus nimic.
!ac, n schimb, sugestia venea din partea 'ratelui ei,
mama ei lua n seam sugestia cu mult cldur i
entu"iasm6 acest 'apt o rnea grav interior. %ceste 'apte
i validau ideea c nu este iubit, ci doar acceptat,
tolerat, n schimb 'ratele era 'avori"at. Ge simea ca o
or'an. +.nd, ulterior, intr ntr-o relaie cu un preot
psihoterapeut, n mod incontient, instaur cu el un
raport similar celui existent n copilrie ntre ea i
mam5 l acuza continuu c nu(i acord suficient
atenie c nu se intereseaz de ea i de sentimentele ei.
+el mai mic gest al preotului din timpul dialogului
pastoral ea l interpreta ca dovad a 'aptului c el e
distras, neinteresat de ceea ce spune, i drept urmare, se
418
enerva. (reotul juca n acest raport pastoral rolul
mamei, iar *aria retria n acest raport durerea i
sentimentul de prsire pe care l-a experimentat din
copilrie n propria 'amilie.
$ransfert $oziti5:
V 2obert, un preot de HK de ani, i-a trit copilria
ntr-o continu -oprimare1 din partea prinilor si,
care pretindeau de la el s 'ie -cel mai bun1. el i-a
trit copilria cu 'rica permanent c nu va reui s
corespund exigenelor prinilor si. *ama lui nu era
niciodat mulumit de ceea ce 'cea, n ciuda
e'orturilor disperate pe care el le depunea pentru a
corespunde ateptrilor ei5 notele lui erau cele mai
bune, camera lui ntr-o ordine desv.rit, rspunsurile
lui la orice solicitare, prompteU 2obert a experimentat
sentimente trans'ereniale 'a de superiorii si din
seminar5 8ugestiile lor constituiau pentru el porunci i
ncurajrile lor erau percepute ca cereri de a da mai
mult i mai bine. /n seminar, tria ns, precum n
copilrie, sentimente de 'rustrare, de lips de pace
interioar, de nemulumire de sine, precum n copilrie.
?onstituind un fenomen rela%ional "rofund,
trans'ert-ul cunoa(te o mare $arietate de nuan%e emoti$e,
care, #n eneral, sunt orientate s"re "ersoanele cu
autoritate din $ia%a fiec!ruia 'tat!l sau mama, bunicul
sau bunica, "ersoanele de referin%! din co"il!rie),
417
"ersoanele destinatare ale afec%iunii din co"il!rie.
Tr!irile interioare (i sentimentele "ot fi at*t "oziti$e
'afec%iune, draoste, siuran%!, de"endin%! constructi$!)
c*t (i neati$e 'ostilitate, du(m!nie, autonomie
se"ara%ionist!, res"inere).
Doi $om ru"a aceste sentimente #n trei mari
cateorii:
1. 8entimente ambivalente= dependen i
ostilitate. Aceste "ersoane demonstreaz! o
de"enden%! total!, cer insistent s! fie #ndrumate
din "unct de $edere duho$nicesc. :n acela(i tim"
#ns!, "ot demonstra ostilitate "entru c! se simt
obliate s! se manifeste a(a cum sunt.
!. 8entimente de afeciune. Atitudinea de #n%eleere
(i acce"tare manifestat! de "reot fa%! de aceste
"ersoane fa$orizeaz! a"ari%ia acestor sentimente.
?redincioasa "oate r!s"unde "rin sentimente
intense de "rietenie, a3un*ndu-se chiar la
#ndr!ostire. Persoana celuilalt este idealizat!.
". 8entimente de agresivitate i ostilitate. ?el care
are sentimente neati$e fa%! de autoritate $a fi
determinat #n mod incon(tient s! inter"reteze
orice est al interlocutorului ca o im"unere
insu"ortabil!, "erce"*ndu-l ca 3udec!tor (i tiran,
(i demonstr*ndu-se ne#ncrez!tor fa%! de acesta.
Orientri tera$eutice
420
Potri$it "siholoiei umaniste 'Garl <oers) "reotul
tera"eut nu trebuie s! fa$orizeze a"ari%ia trans'ert-ului,
dar #l "oate considera material im"ortant c*nd acesta
a"are, trat*ndu-l "recum "e alte sentimente. Ado"t*nd o
atitudine obiecti$!, r!s"unde la 2"roiec%iile4
credinciosului #ntr-o manier care nu este repetitiv a
e&perienelor traumatice ale trecutului. +ac!, de
e-em"lu, credinciosul era obi(nuit s! fie neglijat sau
chiar dispreuit el nu se $a conforma, desiur, acestui
fa"t, ci $a manifesta acceptare i cordialitate. ;a de
un credincios obinuit s fie instrumentizat i
e&ploatat va manifesta atenie i consideraie. Aceast!
atitudine de aten%ie fa%! de sentimentele (i e-"erien%ele
trecute ale credinciosului este cel mai "otri$it mi3loc
"entru a suscita #n el sentimente de #ncredere care #i $or
"ermite s! #nde"!rteze sau s! dilueze senza%iile
ne"l!cute ale acestuia, determin*ndu-l s! se a-eze "e
"roblemele "rezentului.
F!c*nd astfel, "reotul #i $a desco"eri subtil
credinciosului c! problema este n el nsui iar nu n
afara lui #n ceilal%i. &ste efectul de interiorizare
determinat de orice r!s"uns-reflu-. +e fa"t,
ner!s"unz*nd cu ur! c*nd i se cere iubire, nici cu
res"inere c*nd i se cere s"ri3in, "reotul #l $a determina
s!-(i re$izuiasc! atitudinile interioare ale trecutului (i
reac%iile din "rezent. Preotul "oate s! clarifice situa%ia,
conduc*ndu-l "e credincios s!-(i inter"reteze situa%ia:
2Ast!zi se "are c! $! r!zboi%i cu mineJ F-a%i *ndit de ce
421
se #nt*m"l! aceastaE4 +eci, "e de o "arte, "reotul nu
r!s"unde la aresi$itatea credinciosului, dar nici nu o
res"ine critic, "e de alt! "arte, e-"loreaz! atent
atitudinea sa (i #i ofer! o"ortunitatea de a interioriza,
analiza (i inter"reta "ro"riile sentimente.
Lumea $ier%ut a sentimentelor
:n "rima "arte a co"il!riei, "entru a se conforma
a(te"t!rilor aceluia care are ri3! de el, copilul trebuie
s(i nbue setea de iubire. Trebuie s!-(i re"rime
reac%iile emoti$e la refuzurile "e care le "rime(te, ceea
ce duce la im"osibilitatea de a tr!i anumite sentimente.
9nii co"ii au dez$oltat o ade$!rat! art de a ine
departe sentimentele. ?o"ilul, de fa"t, "oate tr!i
sentimentele numai dac! e-ist! o "ersoan! care #l
acce"t! cu aceste sentimente, #l #n%elee (i #l secondeaz!.
+ac! li"sesc aceste condi%ii, dac! co"ilul pentru a tri
un sentiment risc s piard iubirea mamei 'sau a
fiurii materne substituti$e), atunci nu "oate tr!i
sentimentele #n secret, (i le #nde"!rteaz!. &le $or r!m*ne
#nscrise #n tru"ul s!u, memorizate ca informa%ii. ?a
urmare, #n $ia%!, acele sentimente $or "utea s! renasc!
f!r! s! mai fie #n%eles conte-tul oriinar. 6! lu!m ca
e-em"lu sentimentul de a fi abandonat. De *ndim la
sentimentul co"ilului mic, ale c!rui comunic!ri $erbale
sau "re$erbale nu au a3uns la "!rin%i. Hi nu "entru c!
"!rin%ii erau r!i, ci pentru c ei nii aveau carene
422
afective, erau ei #n(i(i #n c!utarea unei "ersoane
dis"onibile: copilul este disponibil. +opilul putem s-l
educm ntr-un mod de a-l 'ace s devin cum ne place
nou. !e la copil se poate obine respect, n 'aa lui
putem s prem puternici, c.nd suntem obosii l putem
ncredina altora, graie lui putem s ne simim n
centrul ateniei. ?o"ilul "oate de$eni o unealt! de
satisfacere a "ro"riilor "asiuni necon(tientizate]
Alice 0iller
'"siholo (i "sihotera"eut de la Qurich)
2Ada"tarea la ne$oile "!rin%ilor conduce adesea la
formarea 2falsului sine4. Indi$idul dez$olt! o atitudine
(i o strateie #n care se limiteaz s apar aa cum alii
ateapt cum )trebuie+ s fie, (i se identific!
totalmente cu sentimentele "e care le arat!. Ade$!ratul
s!u 2sine4 nu "oate s! de dez$olte. P!rin%ii de fa"t au
!sit #n falsul sine al co"ilului o confirmare "e care o
c!utau, (i co"ilul, care nu a "utut s!-(i construiasc! o
siuran%! "ro"rie, $a de"inde #n mod con(tient, (i
ulterior #n mod incon(tient, de "!rin%i. De"ut*nd s! se
abandoneze sentimentelor "ro"rii (i nea$*nd e-"erien%a
acestora, el nu(i cunoate adevratele nevoi i este
alienat de sine nsui la ma&imul grad posibil. :n
aceast! situa%ie, nu "oate s! se se"are de "!rin%i, (i $a
de"inde (i ca adult de confirm!rile "ersoanelor care
re"rezint! "!rin%ii, "recum 2"artenerul4, ru"ul sau
2fiii4. 0o(tenire de la "!rin%i sunt amintirile
42;
incon(tiente, refulate, care ne constr*n s! ascundem #n
"rofunzime ade$!ratul 2sine4 #n fa%a noastr! #n(ine. Fa"t
"entru care solitudinea e&perimentat n casa
prinilor mai t'rziu va fi urmat de izolarea n noi
nine+.
Dramele ascunse ale co$ilriei noastre
&-"erien%a "siho-tera"eutic! ne #n$a%! c!, "entru a
lu"ta #m"otri$a tulbur!rilor de natur! "siholoic!, a$em
la dis"ozi%ie un sinur mi3loc: a descoperi adevrul
despre istoria unic i irepetabil a copilriei noastre.
Du "utem s! schimb!m nici m!car o $irul! din
trecutul nostru, nici (tere traumele suferite #n co"il!rie.
Putem #ns! s! analiz!m mai de a"roa"e e$enimentele
trecutului care au fost memorizate #n fiin%a noastr!,
"entru a le aduce din subcon(tient #n con(tient. &ste o
#ntre"rindere dificil!, f!r! #ndoial!, dar este unica care
ne $a da "osibilitatea de a sc!"a din captivitatea
invizibil i crud a copilriei (i de a ne transforma din
victime incontiente a trecutului #n indi$izi res"onsabili
care #(i cunosc realmente trecutul (i s-au conciliat cu el.
0a3oritatea oamenilor ac%ioneaz!, din nefericire,
e-act in$ers. Du $or s! rememoreze nimic din trecutul
lor (i, f!r! s!-(i dea seama, astfel sunt condamna%i s! fie
#ncontinuu influen%a%i (i condi%iona%i de "ro"riul trecut,
tr!iesc din anumite "uncte de $edere #ntr-o situa%ie
infantil!, nerezol$at! (i neli3at!. Du (tiu s! e$ite
"ericole care c*nd$a erau reale, dar care de mult tim" nu
424
mai sunt. 6unt condi%iona%i de amintiri incon(tiente (i de
sentimente re"rimate, care, at*t tim" c*t r!m*n #n
subcon(tient (i nu sunt analizate refle-i$ (i emoti$, #i
condi%ioneaz! #n tot ceea ce fac.
Potri$it o"iniei comune a multor oameni care #n
co"il!rie erau considera%i 2oroliul "!rin%ilor4, co"iii
trebuie s! aib! o "uternic! con(tiin%! a "ro"riei $alori. :n
realitate, totul este in$ers. Ia nimic nu le folose(te s!
#ncerce cu dis"erare s! #m"lineasc! tot ceea ce se
"retinde de la ei, s! fie chiar admira%i (i in$idia%i. :i $a
"*ndi "ermanent de"resia, auto-alienarea, sentimentul de
absurditate a "ro"riei e-isten%e.
Acestea condi%ioneaz! nu doar $ia%a indi$idului ci (i
tabu-urile unei societ!%i. 0ceasta pentru c n copilrie
i afund rdcinile ntreaga e&isten a unui om.
&-"erien%ele co"il!riei supravieuiesc n incontient cu
o intensitate e&traordinar. .&perienele traumatice
ale fiecrui copil rm'n nvluite n obscuritate. Gi
ascunse rm'n i )cheile+ de nelegere a ntregii viei
ulterioare.
Alice 0iller,
"siholo (i "sihotera"eut de la Qurich
Folumul &l dramma del bambino dotato e la ricerca
del vero s?
&ditura Aollati Aoringhieri, '6eria Gaggi
psicologici, Torino, 177A
425
42@
%nex
?ontra-misiunea "reotului "rin incultur!
-!omnilor (arlamentari,
despre problemele acestea importante ce le discutm
s nu(i ntrebm numai pe intelectuali
ci i pe ofieri i pe preoi...+
'un "arlamentar al <om*niei "ost-re$olu%ionare)
?unoa(terea normelor elementare de ramatic! (i
ortorafie constituie un criteriu "rioritar "entru
confirmarea statutului de intelectual al "reotului (i al
"rofesoarei de reliie. :n societatea noastr! secularizat!,
neli3area acestui as"ect constituie o form! $irulent! de
contra-misiune, #ntruc*t lumea intelectualit!%ii nu "une
"re% "e mesa3ul "e care-l "oate a$ea "entru lume un
aramat, cu at*t mai mult dac! acesta "retinde c!
42A
mesa3ul lui $ine de dincolo de lume, dar scandalizeaz!
con(tiin%ele intelectualit!%ii acestei lumi.
-. .&presii handicapate i formulri agramate
Gcrisoarea unui preot ortodox plecat n <ccident la
munc,
ctre ierarhul su de acas
5re(it: +u fiiasc supunere, > aduc la cunotin
despre activitatea mea des'urat...
?orect: +u fiasc supunere, > aduc la cunotin
activitatea mea des'urat...
5re(it: !up cum v-am spus i /nalt (rea G'iniei
Eoastre, mi(am cerut permisiunea s plec n <ccident
pentru a lucra, dar i dac am posibilitatea s i slujesc
n duminici i srbtori, fapt care m(i sa i nplinit.
?orect: !up cum tii, am cerut permisiunea /nalt (rea
G'iniei Eoastre s plec n <ccident pentru a lucra, cu
ngduina de a sluji n duminici i srbtori.
5re(it: fapt care m(i sa i nplinit.
?orect5 fapt care mi s(a i mplinit
<eul!: :ntotdeauna #nainte de consoanele 2"4 (i
2b4 #n limba rom*n! se scrie 2m4 de(i se aude 2n4.
428
26-a4 c'nd nu este pronume posesiv 'mama sa,
bunica sa, sora sa) se scrie cu liniu%! de des"!r%ire,
#ntruc*t este $orba de obicei des"re dou! "!r%i de $orbire
diferite: 2 s4 B "ronume refle-i$ 'forma abre$iat!: "e
sine, se, s-) (i 2a #m"linit4 B $erb.
5re(it: <ccidentul m-a schimbat puin i pe mine, aici
oameni s'nt mai disciplinai iar mentalitatea de
g'ndire este de tip occidental.
?orect: <ccidentul m-a schimbat puin, aici oamenii
sunt mai disciplinai iar mentalitatea este de tip
occidental.
5re(it: (rinte, eu am venit n &talia s lucre", s mi
ajut 'amilia, ci nu s i(au locul nimnui...
?orect: (rinte, eu am venit n &talia s lucre", s mi
ajut 'amilia, nu s iau locul cuiva....
20entalitatea4 este "rin defini%ie 2un mod de a
*ndi4, deci e-"resia 2mentalitatea de *ndire4 este un
"leonasm 2schizofrenic4, adic! o modalitate stu"id! de a
s"une acela(i lucru cu dou! e-"resii diferite, tautoloice.
5re(it: 7i aici n <ccident, oamenii au nevoie de hran
spiritual, pentru c aa precum i ngrijete biserica
ortodox pe fii iei duhovniceti, nu tot aa stau lucrurile
i cu credincioi catolici.
427
'a se obser$a "ermanent e-"rimarea e-trem de
handica"at!)
?orect: 7i aici n <ccident, oamenii au nevoie de hran
spiritual. Gpre deosebire de Aiserica <rtodox care are
grij de fiii ei duhovniceti, Aiserica +atolic este 3
dup prerea mea - mai neglijent.
<bservaii5
:ntotdeauna sunt de "referat #n e-"rimare mai multe
"ro"ozi%ii sim"le unei fraze reoaie, incorecte (i doar
a"arent academic!.
Pronumele eu, ea, el, ei, ele, nu se scrie niciodat!
antici"at de un 2i4, de(i #n "ronun%ie se aude cel mai
adesea astfel 'ieu, iel, ia.
Scrierea cu unul< cu %oi sau cu trei 4i6 a
su"stanti5elor
&-. 2co"iii4 B ultimul )i+ este articolul# penultimul
)i+ este semnul pluralului# antepenultimul )i+ este din
rdcina cu$*ntului 2co"il4. 'co"iii aceia. acei co"ii).
&-. membru 'cu$*nt care nu are nici un 2i4 #n
r!d!cin!)
*embrii (oamenii sectelor se ajut ntre ei.
!i'eriii membri (oameni ai +onsiliului (arohial nu o
'ac n schimb, ci se ceart n public, 'c.nd de ruine
parohia i bisericaJ
4;0
:n acest caz, "entru a identifica scrierea corect! se
"oate recure la o strataem! sim"l!: substituirea
cu$*ntului 2membru4 cu un alt cu$*nt, "entru a $edea
cum se com"ort! acest nou cu$*nt #n $echiul conte-t (i
a"licarea ortorafiei cores"unz!toare.
=bser$a%ie: dac! a"el!m doar la 2cum se aude4, nu
"rimim nici un indiciu referitor la scrierea corect! a
acestor cu$inte. ?heia descifr!rii dilemei noastr! st! #n
analiza loic! a situa%iei.
5re(it: Aiserica <rtodox din )orino este plin n
dumineci i srbtori, se simte aceea cldur spiritual
care eman din su'letele credincioilor notrii.
?orect: Aiserica <rtodox din )orino este plin n
duminici i srbtori, simindu-se n ea acea cldur
spiritual care eman din su'letele credincioilor notri.
=bser$a%ie: #n limba rom*n! e-ist! minunata
solu%ie, "entru a facilita (i fluidiza e-"rimarea, de a
folosi un erunziu #ntr-o a doua "arte a comunic!rii, fa"t
ce are efecte benefice asu"ra clarit!%ii e-"rim!rii.
<euli: 0bsolut ntotdeauna )notri+ i )votri+
se scriu cu un singur )i+.
4;1
Pronumele demonstrati$ de #nde"!rtare 2aceea4 nu
trebuie niciodat! confundat cu ad3ecti$ul "ronominal
2acea4. Iat!-le declinate:
Pronumele demonstrati$ de #nde"!rtare:
Acela 'masculin sinular: (e acela l-am declarat
-persona non grata1
Aceea 'feminin sinular: %ceea este autentica
icoan 'ctoare de minune de la Nicula
Acelea '"entru fete)
Aceia '"entru mai mul%i b!ie%i) 'masculin "lural:
2(reoii au 'ost ntotdeauna aceia care au srcit
norodul...1
A se o"era deci distinc%ia clar! #ntre aceea J aceia
Pronumele demonstrati$ de a"ro"iere
Acesta< sta
Pronumele demonstrati$ de identitate
Acela#i E aceea#i
4@u le 5enea s crea% c era aceea(i "iseric %e
%inainte %e restaurare6 (pronume la singular
feminin).
-+redincioilor nu le venea s cread c sunt
aceiai preoi pe care i nt.lniser n tren1 (pronume la
plural masculin.
4;2
II. =rtorafia "rin com"ara%ii
0ltfel J 0lt fel
?u$*ntul 2altfel4 este con3unc%ie (i se scrie leat ori
de c*te ori se "oate #nlocui cu 2altminteri4 'Nu l-am
v"ut niciodat mbrcat alt'el. :n restul cazurilor, c*nd
se refer! la alte feluri, alte moduri de a trata un lucru, se
scrie des"!r%it '20nii spuneau ntr-un 'el, alii n alt 'el,
i multe se "iceau pe seama 'iicei popii.1
Dec>t E %e c>t
4O s8'i art< cu5ioase Antonie< c sunt al'ii mai
sfin'i %ec>t tine6.
?*nd are #n%elesul de 2ca4 , 2dec*t4 este ad$erb (i se
scrie leat. ?*nd se refer! #n schimb la o cantitate
'(reotul tremura tot de c.t 'rig acumulase la umblatul
cu crucea se scrie des"!r%it.
%emult J de mult
?*nd este ad$erb de tim", 2demult4 se scrie leat.
atunci "oate fi #nlocuit cu termenul 2odinioar!4:
2!emult, 'etele nt.mpinau la poart, cu m.ncare i
ap, pelerinii ce mergeau la Nicula1.
:n restul cazurilor, c*nd se refer! la o bun! bucat!
de $reme de c*nd ce$a nu s-a mai realizat, se scrie
4;;
dezleat: +%e mult timp, printe, nu ai mai clcat n
umilul meu bordeiJ1 'atunci r!s"unde la #ntrebarea: de
c*ndE)
5umai J nu mai
2Dumai4 c*nd este con3unc%ie, se scrie #ntr-un
cu$*nt:
-)oat lumea are c.te ceva, numai popa se pl.nge
c n-are, n-are1.
-+.nd ajunse cuitul la os, baba nu mai putu i
ncepu s blesteme1. ?*nd este $orba des"re o nea%ie,
de un $erb la neati$, cu$intele aflate #n aten%ia noastr!
se scriu des"!r%it.
9dat J o dat
?*nd se "oate #nlocui cu 2c*nd$a4, atunci termenul
nostru este ad$erb de tim" (i se scrie leat. 2% 'ost odat
ca niciodat...1. ?*nd se refer! la o ac%iune realizat! o
sinur! dat!, nu de mai multe ori 'fiind #n acest caz
numeral ad$erbial), atunci cu$intele se scriu des"!r%ite:
-(ro'esoara l mai salut o dat pe printe i plec
mulumit1.
0ltdat J alt dat
2Alt!dat!4 se scrie #ntr-un cu$*nt c*nd se refer! la
un tim" anume, "ut*nd fi #nlocuit cu 2c*nd$a4:
4;4
2%ltdat preoii nu 'umau i spuneau c aceasta este
mare pcat1. :n restul cazurilor, c*nd are #n%elesul de
alt oca"ie, se scrie des"!r%it: -#ele Eeronic, alt dat
o s-i iau banii, dar acum tiu c eti necjit, aa c
re"olv-i cu ei neca"ul1.
Alte situa%ii dilematice:
c8i E ciB c8ai E caiB c8ar E carB ce8ai E ceaiB
c(or J cor# de(al J deal# du(ne J dune#
n(ai J nai# n(a J na# ne(a J nea#
ne(am ( neam# n(or J nor# al ( al#
(ale J ale# te(i J tei# v(ar J var# l(a J la#
/egula de aur general valabil:
3'nd avem de(a face cu un substantiv '"recum o
"arte din cele de deasu"ra) este clar c ortografia
impune scrierea lui ntr(un singur cuv'nt. ?*nd #ns!,
din con%inutul "ro"ozi%iei rezult! clar c! nu este $orba de
un substanti$ '(al, nai, neam, dun! etc.) ci de o aciune
e&primat prin alturarea a dou pri de vorbire
diferite de obicei un $erb (i un "ronume, atunci
cuvintele se scriu desprite.
4;5
l(ai J lai# m(oi J moi#
<eula de mai sus este $alabil! (i c*nd nu este
$orba de un substanti$ ci de un ad3ecti$ '"recum cele
dou! e-em"le de mai sus B doi covrigi lai, dou piersici
moi) sau un "ronume '"recum mai 3os).
n(oi J noi# l(or J lor# v(oi J voi#
Alte distinc%ii ce trebuiesc o"erate:
Ad$erbul mai 'mai bine, mai r!u etc.) nu trebuie
confundat cu 3u-ta"unerea dintre un $erb (i un "ronume
#n form! abre$iat!: 27(ai nnebunit, cioroiuleJ1
Pre"ozi%ia )la+ nu trebuie niciodat! confundat! cu
ru"ul )l(a+ des"!r%it "rin liniu%! #ntruc*t este $orba de
dou! "!r%i de $orbire diferite '2Ka Aetleem colo-n jos...1
3 K(a btut p.n l-a prpdit....
Ia fel stau lucrurile #n cazul ad$erbului cam care
trebuie distins de ru"ul c(am: 2Iaca "ozn!, c-am sc!"at-
oJ4
4@u #tiu care $i-i leaculK6B 4Tu !ns< "a%e
G2eorg2e< s $ii %egra" la mine s ne sftuim<
$>n8i mai $rin%em $iiK
:n "rimul caz, a$em de a face cu un "ronume
al!turat unui $erb 'Nu tiu care v este leaculJ, #n al
doilea caz, a$em de-a face cu $erbul 2a $eni4 la
4;@
"ersoana a doua sinular, modul im"erati$, scriindu-se
ca a tare cu doi 2i4. :n al treilea caz, este $orba de
ad3ecti$ul 2$iu4, la "lural '#n o"ozi%ie cu 2mort4).
6crierea cu ma3uscul!
6e scriu cu ma3uscule zilele de s!rb!toare na%ional!,
interna%ional!, sau bisericeasc!: 1 +ecembrie, 1 0ai, 20
Iulie B 6f*ntul Ilie. <estul zilelor se scrie cu ini%ial!
mic!: 2; auust, 15 se"tembrie, 2 octombrie etc.
Ad3ecti$ul "ronominal
Acea 'fat!)
Acel 'b!iat)
Acele 'fete)
Acei 'b!ie%i)
Pronumele (i ad3ecti$ul relati$:
3are< cine< ce
Alte erori:
5re(it: %atorit necunoaterii legislaiei italiene n
privina emigraiei era s 'iu expul"at...
?orect: %in cauza necunoaterii legislaiei italiene
n privina emigraiei era s 'iu expul"at...
=bser$a%ie: ?u$*ntul 2datorit!4 nu "oate fi
echi$alat cu e-"resia 2din cauza4. 2+atorit!4 "resu"une
4;A
o ac%iune "oziti$!, "e c*nd 2din cauza4 suereaz! o
ac%iune cu efecte neati$e. &-em"lu: 2+atorit! mie (i
ne$estei mele a$e%i $oi tele$izor colorJ4 este o formulare
corect!. &-"resia 2din cauza mea (i a so%iei mele
m*nca%i $oi tortul4 B este re(it!.
5re(it: *ntro "i o 'emeie italian m-a ntrebat dac
s'nt preot i ia(m rspuns c s'nt...
?orect: *ntr(o "i o 'emeie italian m-a ntrebat
dac sunt preot i i(am rspuns c sunt...
:n limba rom*n! $erbul 2a fi4 se con3u! corect la
modul indicati$ "rezent astfel:
.u sunt 'iar nu: ieu s*nt)
Tu e(ti 'niciodat!: tu ie(ti)
&l 'ea) este
5oi suntem 'nu: noi s*ntem)
>oi suntei 'nu: $oi s*nte%i)
&i 'ele) sunt 'nu: ele s*nt)
)*ntr(o+ se scrie #ntotdeauna des"!r%it de liniu%!. la
fel )ntr(un+# #n schimb, cu$intele )vreun+ )vreo+ se
scriu leat.
5re(it: (reotul trebuie s de(a dovad c e
'amiliari"at cu chestiunile gramaticale elementare6
4;8
?orect: (reotul trebuie s dea dovad c e
'amiliari"at cu chestiunile gramaticale elementare6
=bser$a%ie: *ntotdeauna c'nd este vorba despre
verbul )a da+ indiferent de conjugare ortografia
impune scrierea lui ntr(un singur cuv'nt= eu dau
do$ad!, el s! dea do$ad!.
&-"resiile com"use #n schimb 'de-a rostoolul, de-a
$alma, de-a dre"tul, de-a dura, de-a sila, de-a "ururi
etc.,) se scriu des"!r%ite.
6itua%ie similar! este cea a $erbului a lua: (reoteasa
d 'uga 'ugua la cote s vad c.te ou i(a 'cut gina.
(reotul las atunci lucrul nceput, ia cheile bisericii i
se duce suprat la vecernie.
=bser$a%ie: Absolut #ntotdeauna c*nd este $orba de
$erbul 2a lua4, cu$*ntul se scrie leat: 0ite, "u, acum
iau seama, c-mi st bine-n cap n'rama1
?onfuzii mai "oate crea $erbul 2a s!ri4 'eu sar, tu
sari) care nu trebuie nicidecum confundat cu e-"resia
com"us! 2s-ar4: 2G-ar cuveni s demonstre"e mai mult
respect pentru enoriaii si1, sau $erbul 2a %ine4: -!e
vine aceast mthal de om la colindat, apoi s te
iiJ1, care este diferit de 2%i-i4: -Wi-i greu s te rogi8
%tunci meditea"J1.
4;7
5re(it: /nalt (rea G'inite (rinte, venind la mine n
parohie ve(i vedea c.t de mult m cinstete lumea i
poporul v(a vedea c i dumneavoastr m preuii...
?orect: /nalt (rea G'inite (rinte venind la mine n
parohie vei vedea c.t de mult m cinstete lumea i
poporul va vedea c i /nalt (rea G'inia Eoastr m
preuii...
/egul elementar: niciodat! $iitorul '2$a fi4, 2$a
$edea4 , 2$a r!s"l!ti4 etc.,) nu se scrie cu liniu%! de
des"!r%ire. ?*nd nu este $orba #ns! de $iitor, #n eneral
2$4-ul se des"arte de restul cu$intelor, "entru c! el este
"ronume #ntr-o form! abre$iat!, iar restul cu$intelor sunt
$erbe 'e-em"lu: -&ubii credincioi, cine v(a condiionat
existena mai mult dec.t propriile pcate81.
5re(it: -/n "ilele noastre Aiserica prin ierarhi i
preoi (i mplinete misiunea de a pstorii -turma lui
:ristos1 i de ai duce pe calea m.ntuirii1.
?orect: -/n "ilele noastre Aiserica prin ierarhi i
preoi i mplinete misiunea de a pstori -turma lui
:ristos1 i de a(i duce pe calea m.ntuirii1.
=bser$a%ii:
5iciodat un verb la infinitiv 'e $orba de $erbele
din a(a-numita con3uare a "atra) nu se scrie cu doi )i+
'a $orbi, a cle$eti, a b*rfi, a "!stori, a blaoslo$i, a
440
des!$*r(i, a mo(teni) chiar dac! 2du"! auz4 se "are c!
a(a s-ar scrie.
?u$*ntul )ai+ se scrie leat c*nd face referin%! la
"osesie 'ai mei, ai t!i, ai s!i) iar #n restul cazurilor, c*nd
a$em de-a face cu dou! "!r%i de $orbire diferite, $erbul
2a duce4 B #n cazul de sus (i "ronumele 2"e ei, #i, -i4 se
scrie des"!r%it.
2:(i4 se scrie #ntotdeauna leat, #ntruc*t este o
sinur! "arte de $orbire, "ronumele refle-i$.
2!ei student eminent ajuns n anul &E, vedea n
examenul de licen un pericol iminent+.
?u$intele 2iminent4 'foarte a"ro"iat, de nee$itat) (i
2eminent4 'str!lucit, de e-ce"%ie) sunt paronime,
deosebindu-se, #n afar! de sensul lor, "rintr-o sinur!
liter!Msunet '$ocalele 2e4 (i 2i4).
Alte "aronime: propo"iie 3 prepo"iie6 prenume 3
pronume6
III. &-"resii memorabile, culese din lucr!rile scrise
ale altor enera%ii:
2< problem mare la preoi este c vorbete cu un
bolnav sau credincios de r.nd prea 'iloso'ic i atunci
credinciosul se de"amgete n preot1.
441
-(reotul trebuie s 'ie cel care lmurete toate
ntrebrile ce i vin1.
-0n rol deosebit l are preotul ca i cldura cu care
-i (JJJ tratea" credincioi (JJJ si. !ac preotul nu
comunic creia" (JJJ o stare de separare care poate
aprea oric.nd con'licte ntre credincioi1.
=bser$a%ie:
Ferbul 2a crea4 se con3u! f!r! nici un fel de 2i4
intercalat #ntre r!d!cin! (i termina%ie:
.u creez
$u creezi
.l ea creeaz
5oi crem
>oi creai
.i ele creeaz
#a conjunctiv5
,u s cree"6 )u s cree"i6 el s cree"e6
Noi s crem6 voi s creai6 ei s cree"e.
Alte erori curente:
( >zutu(l(ai ce mi(a f!cutE Du mi-a "l!tit
contribu%ia de 10 ani (i acum sunt obliat s!-l #nro"
c!ci au rezemat ardul casei "arohiale cu el...
442
- 9 aceeai greeal mi creeaz mereu problemeP
Aten%ie:
?orec%i #n limba rom*n! sunt termenii: )greeal+
)greeli+ nicidecum 2re(al!4, 2re(ale4, #n ciuda
fa"tului c! #n multe biserici se s"une 2(i ne iart! nou!
re(alele noastre4.
6ufi-e 'ru"uri de cu$inte a(ezate la sf*r(itul unui
cu$*nt)
-ean, -eal!, - ea%!.
Aceste sufi-e se scriu (i se "ronun%! cu 2ea4 du"!
consoane 'chiar (, 3: ie(ean, clu3ean, bl!3ean, mure(ean),
nicidecum doar cu 2a4 'clu3an). aceste sufi-e #n schimb
du"! $ocale se scriu (i se "ronun%! -ian, -ial!: buzoian
'nu bu"oean croial! 'nu croeal.
2D4 dublat
/n anul HK d. :r., &rod dispune ca %ristobul s 'ie
necat n baie, tocmai c.nd era oaspete n palatul su...
:ntotdeauna cu$*ntul 2#necat4 se scrie cu un sinur
2n4. 6e scriu cu doi 2n4 acele cu$inte care sunt com"use
din "refi-ul 2#n4 urmat de un alt cu$*nt care #nce"e cu
litera 2n4. &-em"lu: nnmolit (#n^n!mol). nnorat
(nXnor6 nnoit (nXnou6 nnodat (nXnod.
44;
-!e la s'.nta spovedanie m-am ntors nnoit i
simt c am rennodat 'irul rupt cu Aiserica n tinereile
mele "burdalnice...1
>eni 7aria cu copiii ei proprii i eu i z'mbii
dulce...
0sta(i casa unD mi(i drag cu garoafe prinse(n
pragP
%ragu(mi(i cu cine joc c miroase(a busuiocP
8pusu(i(am totul i(i era ruine de tot ceea ce(a
aflatP
Hi-i B Ia con3unc%ia 2(i4 este ane-at uneori
"ronumele 2lui, #i, -i4 (i fiind deci $orba de dou! "!r%i de
$orbire diferite, se scriu obliatoriu cu liniu%! de
des"!r%ire.
)7odel+ de hrisov i invitaie
5re(it: +u prilejul sfiniri 6iserici cu hramul -8fini
0rhanghelii *ihail i =avriil1 din localitatea
=l.mboaca, noi, credincioi ortodoci E invitm s
luai parte la evenimentele...
?orect: +u prilejul sfinirii 6isericii cu hramul -8finii
0rhangheli *ihail i =avriil1 din localitatea
444
=l.mboaca, noi, credincioii ortodoci E invitm s
luai parte la evenimentele...
Pronumele de #nt!rire
Ia feminin:
.u nsmi 'un "reot nu $a "utea zice deci niciodat!
2eu #ns!mi4)
$u nsi 'c*nd interlocutorul este o femeie sau fat!,
"reotul folose(te acest "ronume)
Ea !ns#i
5oi nsene 'c*nd este $orba de un ru" de fete)
>oi nsev '#nsu(i "reotul folose(te acest "ronume
c*nd are #n fa%! un ru" alc!tuit e-clusi$ din fete: Eoi
nsev trebuie s c.ntai la liturghie, nu bunicile
voastre...)
Ele !nsele
Ia cazurile 5eniti$ (i +ati$ a$em o $aria%ie '#nsemi,
#nse%i, #nse(i) a acestui "ronume:
>ianca declar!: /mi ddu mie nsemi (cui8 cheile
de la sicriaul cu s'inte moateJ
- Wie nsei2
- !aJ (reoteasa nsei cred c a devenit
invidioasJ
445
Pentru masculin
.u nsumi
$u nsui
.l nsui
5oi nine 'folosit (i atunci c*nd un b!rbat se afl!
#ntr-un ru" alc!tuit numai din fete, cu e-ce"%ia
$orbitorului, #ntruc*t 2se-ul tare4 r!stoarn! "ozi%ia de
ma3oritate a femeilor im"un*nd folosirea "ronumelui
masculin).
>oi niv
.i nii
+es"!r%irea cu$intelor #n silabe:
?*nd un cu$*nt nu se termin! #ntr-un r*nd, se vor
trece n r'ndul urmtor numai silabe ntregi. :ntruc*t
calculatorul nu cunoa(te aceast! des"!r%ire, se im"une o
mare aten%ie. calculatorul o"ereaz! automat des"!r%iri
eronate #n cazul "rezen%ei liniu%ei de des"!r%ire
'e-em"lu: *-
ai 'ermecat).
+es"!r%irea #n silabe a cu$intelor se face astfel:
1. +ac! $ocala este urmat! de o sinur!
consoan!, aceasta trece la silaba urm!toare:
le-e. o-r!.
P. +intre dou! $ocale succesi$e care nu
formeaz! difton, "rima a"ar%ine silabei
44@
dinainte, a doua celei urm!toare: ce-re-a-le6
lu-a6 i (i u #ntre dou! $ocale, trec la silaba a
doua: ba-ia6 no-u6
H. +ac! $ocala e urmat! de dou! sau mai multe
consoane, "rima consoan! trece la silaba
dinainte, cealalt! sau celelalte la silaba
urm!toare: ac-tiv, as-t"i6 mul-te6 as-pru6
con-tra6 os-ci-la-tor6 mons-tru.
B. &-ce"%ie: ?*nd "rima consoan! este b, c, d, ',
g, h, p, t, v, iar a doua este l sau r, am.ndou
consoanele trec la silaba urmtoare5 a-bre-vi-
a6 a-cru6 co-dru6 a-gro-nom6 su-plu6 a-tlet6
li-tru6 de-vre-me6
K. 5ru"urile ct, c (i pt, p "recedate de consoane
se des"art: punc-taj6 'unc-i-e6 sanc-i-u-ne6
somp-tu-os.
L. ?u$*ntul jert' se des"arte astfel: jert-'6
M. Ia cu$intele com"use (i la cele deri$ate cu
"refi-e "recum (i la unele deri$ate cu sufi-e
des"!r%irea #n silabe se face, de "referin%!,
in'ndu(se seama de prile componente
atunci c'nd cuv'ntul e analizabil: de-spre
(nu des-pre, drept-unghi (nu drep-tunghi6
in-egal (nu i-negal6 ne-stabil (nu nes-tabil6
sub-linia (nu su-blinia v.rst-nic (nu v.r-
stnic.
44A
6crierea (i "ronun%area numelor "ro"rii (i comune
str!ine:
Dumele "ro"rii str!ine se scriu cu ortografia
limbilor respective, atunci c*nd acestea folosesc
alfabetul latin: GhaYespeare, Niet"sche, Zall Gtreet,
Zashington, Zagner (i se "ronun%! ca #n limba din care
"ro$in: 7ecspir, Nice, 0lstrit, 0aintn, Zagner etc..
?u$intele str!ine se scriu potrivit cu vechimea
intrrii lor n limb= cele vechi i cu o circulaie mai
larg se reproduc fonetic: fotbal, lider, mitin. cele mai
noi i de circulaie limitat se scriu i se pronun ca n
limba de origine: coS-bo> etc.
6crierea unor cu$inte com"use:
Pre"ozi%iile, con3unc%iile (i ad$erbele compuse n
care fuziunea prilor componente e de mult
desv'rit, se scriu #ntr-un cu$*nt: nspre, dinspre,
despre, mpotriva, mprejurul, ast'el, deasupra, 'iindc,
ntruc.t, aadar, ast"i, bunoar, dedesubt, dinainte,
dincoace, devreme, ntotdeauna, laolalt, deopotriv,
nadins, dinadins etc.
&-em"lu de scrisoare de draoste c!tre o curtezan!:
Guntei unsoareJ *a 'ermecatJ
448
=o%urile ne$re%icati5e ale 5er"ului
Aten%ie: o re(eal! foarte frec$ent! este formularea
de "reot a unor 2"ro"ozi%ii4 f!r! "redicatJ +e fa"t o
condi%ie "entru ca o "ro"ozi%ie s! e-iste este s! aib!
"redicat (i subiect 'cel "u%in sub#n%eles unul dintre
acestea) adic! $erbul ei s! fie la unul din modurile
"redicati$e. Iat! e-em"le de erori:
3dind printele prin biseric. (reoteasa spl'nd
hainele la cimeaua din spatele casei. 0 m'nca numai
m.ncruri ra'inate. %e privit imagini indecente. Gtoars
de vlag doamna preoteasa n urma pregtirilor de
+rciun.
Toate $erbele men%ionate #n e-em"lele de mai sus
sunt la moduri ne"redicati$e, deci nu "ot forma sinure
o "ro"ozi%ie.
Cii credincios, nu 'i necredinciosJ
Im"erati$ul "oziti$ al $erbului 2a fi4 ';iiP) se scrie
deci cu doi 2i4 '"rimul a"ar%in*nd r!d!cinii, al doilea
fiind desinen%a "ersoanei a II-a sinular) iar im"erati$ul
neati$ se scrie cu un sinur 2i4 'nu 'i I nu 3 adverb6 'i
3 'orma indicativului.
Ferbul 2a fi4 ca au-iliar "entru formarea unor
moduri (i tim"uri '"recum $iitorul anterior B voi fi fost#
con3uncti$ul "erfect - s fi fost# condi%ionalul o"tati$
447
"erfect B a fi fost# infiniti$ul "erfect B a fi fost) nu se
scrie niciodat! cu doi de 2i4.
0odel de cerere:
/nalt (rea G'inite (rinte
%rhiepiscop,
Gubsemnatul, (numele,
prenumele, student n anul & la
Cacultatea de )eologie a 0niversitii
-1 !ecembrie 1N1F1 din %lba &ulia,
secia ...., E rog s binevoii a-mi
aproba....... (E rog s binevoii a
dispune eliberarea unei adeverine
din care s re"ulte c....
*enione" c aceasta mi este
necesar la ..........
%l /nalt (rea G'iniei Eoastre,
................
%lba &ulia, P 'ebruarie POOP
/nalt (rea G'iniei Gale,
450
/nalt (rea G'initului (rinte %ndrei
%rhiepiscopul %lba &uliei
!ecanul Cacultii de )eologie
>ibliorafie
>A0>&<5&< /ohn, #a religione [ un$illusione8
#a s'ida di Creud alla teologia, ?oncilium _it.` 4
'177@) 101- 11@.
>A905A<TD&< Isidor, (sicologia pastorale, &d.
>orla, Torino, 177;.
><96?= Anelo, #a rela"ione pastorale d$aiuto,
camminare insieme, ed. ?amilline, Torino, 177;.
?AFAII&TI 6ofia, &l poten"iale religioso del
bambino, Paoline, <oma, 17A7.
451
?&D?IDI Amedeo, %merai !io con tutto il cuore.
(sicologia dell$incontro con !io, ed. +ehoniane,
>olona, 178@.
?IAD Iuciano, #a rela"ione di aiuto, elementi
teorico-pratici per la 'orma"ione ad una corretta
comunica"ione interpersonale, &d. &lle di ?i,
Torino, 1772.
?=9<T=I6& 5aston, (er Driuscire1 con i
'anciulli, &d., >rescia, 17A2.
?=0=III 5ian 0aria e Italo 0onticelli 'a cura
di), *anuale di (astorale Ganitaria, &dizoni
?amilliane, Torino, 1777.
+A?U9ID= 5iacomo, ,duca"ione psicoa''etiva,
&d. >orla, Torino, 17A2.
Idem, Eivere il piacere, &d. Internazionale, Torino,
1784.
F<I&IID56+=<F Garl, *a !io non [ cosi, ed.
Paoline, <oma, 177;.
Idem, Eivere non sopravivere, salute psicologica e
'ede, &d. ?itta[ Duo$a, <oma, 177;.
5A<?IA-0=D5& /osY, &l dialogo spirituale e la
terapia, S?oncilium4 _it.` 10 '17A4) A4-8@.
5I=<+ADI >runo, &l collo@uio psicologico nella
!ire"ione spirituale, &d. <oate, >rescia, 1775.
Idem, &l collo@uio psicologico nell$a"ione
spirituale, &d. Ia 6cuola, >rescia (i &d.
Antonianum, <oma, 17A8.
Idem, #a psicologia in 'un"ione pastorale,
metodologia del collo@uio, &d. Ia 6cuola &ditrice,
>rescia (i &d. Antonianum, <oma, 1781.
5=+ID AndrR, #a rela"ione umana nel dialogo
pastorale, &d. >orla, <oma, 17@@.
5=<+=D Thomas, =enitori e''icaci, educare 'igli
responsabili, &d. 0eridiana Potenza, >ari, 177A.
452
Idem, &nsegnanti e''icaci, &d. 5iunti Iiscioni,
Firenze, 177@.
5=<<&6 Albert, <ACD&< Garl, &l male, le
risposte della psicoterapia e del cristianesimo
'?uneo 177@).
5<=&6?C&I /. >enedict, (assaggi dello spirito,
la psicologia dello sviluppo spirituale 'Pado$a
177A).
5<=PP= 5iuse""e, (sicologia e teologia5 modelli
di rapporto, S=rientamenti "edaoici4 5 '1780)
A8;-A87.
5<9D Anselm, +omme essere in armonia con se
stessi, &d. Uueriniana, >rescia, 177A.
C=I+&FI?I Irina, ,lemente de psihoterapie, ed.
All, >ucure(ti, 177@.
C=6TI& <aXmond, &l sacerdote, consiliere
spirituale, &d. >orla, Torino, 17@@.
I0=+A Franco, %spetti del dialogo tra le scien"e
umane e pedagogiche e la dimensione teologica,
S6eminarium4 1 '1774) 87-10@.
D)roppa1 psicologia8, S?onsacrazione e ser$izio4
4@ '177A) ;5-4@.
I=&W /acVues, &l contatto pastorale personale con
l$1incredulo1, 4?oncilium4 _it.` ; '17@A) 118-12@.
0AD&DTI Alessandro, )eologia e psicologia5 il
metodo interdisciplinare, S<i$ista di teoloia
morale4 A@ '178A) A1-82.
0AQQ=?AT= 5iuse""e, (sicologia e pastorale,
urgen"e pratiche e @uestioni teoriche, STeoloia4 2
'177@) 1AA-214.
0III&< Alice, &l drama del bambino dotato e la
ricerca del vero s?, &d. >orinhieri, Torino, 177A.
0IT<=FAD Iolanda, <rientarea experienial n
psihoterpie, ed. 6"er, >ucure(ti, 2000.
45;
D=9W&D Cenri, &l guaritore 'erito, il ministero
nella societ\ contemporanea, &d. Uueriniana
'?olec%ia Gpiritualita$ 22, >rescia, 1782.
Idem, *inistero creativo '?olec%ia Gpiritualita$ 20),
>rescia, 1781.
PI5DATI&II= 0. Iuii, +omunicare la 'ede,
saggi di teologia pastorale, &d. Paoline, Torino,
177@.
PI& Albert, *utamento di posi"ione della chiesa di
'ronte alla psicoanalisi, S?oncilium4 _it.` 7 '17A4)
157-1@5.
<=5&<6 ?., GID5&T 0., (sicoterapia e rela"ioni
umane, &d. >orinhieri, Torino, 17A0.
6=F&<DI5= 5iuse""e, ,ducare alla 'ede.
,lementi per un progetto educativo-pastorale, &d.
+ehoniane, >olona, 1775.
Idem, #$aiuto psicologico nella crescita spirituale,
S+redere oggi4 ; '177;) 7A-117.
Idem, Eivere la carit\, matura"ione rela"ionale e
vita spirituale, &d. +ehoniane, >olona, 177A.
0ihalX 6Q&DT0b<T=DI, +amminare insieme.
(sicologia pastorale, #d. 6an Paolo, 0ilano, 2001.
T&<<ID Aldo Datale, #eiturghia, dimensione
'enomenologica e aspetti semiotici, &d. Uueriniana,
>rescia, 1788.
FAD GAA0 Adrian, &l counseling, una moderna
terapia esisten"iale, &d. ?itta Duo$a, <oma, 1785.
F&<5=T& Antonio, (er una 'ede adulta, SIumen
$itae4 ; '17@8) 4;1- 444.
QAFAII=DI <oberto, &l consiliere pedagogico. #a
rela"ione d$aiuto nell$educa"ione, &d. Ia 6cuola,
>rescia, 17A7.
Alte lucr!ri:
454
5iaccomo d[AcVuino, ,duca"ione psicoa''ettiva,
ed. >orla, Torino, 17A2
/ulius &$ola, *eta'i"ica sexului, ed. Cumanitas,
>ucure(ti, 1774
5eores Cabra, &ubire i sen"ualitate, ed. Anastasia,
>ucure(ti, 1774
F. QenLo$sLX, +onvorbiri cu tinerii despre
sexualitate, ed. >izantin!, >ucure(ti, 1778
A6?=<, Comose-ualitatea, "ro"aand! a
deener!rii umane, >ucure(ti, 1774.
Arhid. Prof. +r. Ioan D. Floca, +anoanele Aisericii
<rtodoxe. Note i comentarii, ed. 0itro"oliei, 6ibiu,
1771
/ean-0arie A9>&<T, +ompendio della morale
cattolica, ed. Paoline, 0ilano, 1787
William >asil Qion, ,ros i trans'igurare, ed.
<e#ntreirea, Alba Iulia, 2001.
455
? 9 P < I D 6
Noiuni generale de
P6IC=I=5I& PA6T=<AIc
Introducere: Fizionomia Psiholoiei Pastorale
1. Imaini false ale lui +umnezeu ce troneaz! #n
subcon(tientul omului
contem"oran]]]]]]]]]]]]]8
Ane-!: Test "siholoic "entru identificarea
imainii demonice care ne condi%ioneaz!
e-isten%a]]]2;
P. Profilul "siholoic (i "astoral al "reotului autentic
#ntre o"acitate (i
trans"aren%!]]]]]]]]]]]]]]]
..2@
H. Pe c!r!rile "siholoice ale interiorit!%ii. &rori
frec$ente
#n acti$itatea
"astoral!]]]]]]]]]]]]]]]]]
].;;
B. +inamica "siholoic! a dialoului
"astoral]]]]]]]]]]..;A
K. Do%iuni elementare de "siholoie "astoral!
sanitar!.
45@
Pastora%ia bolna$ilor
terminali]]]]]]]]]]]]]]]..54
L. ?ulisele "sihice ale se-ualit!%ii. Per$ersiunile
se-uale
(i "atoloia familiei
contem"orane]]]]]]]]]]]]]...A5
M. ?urs "astoral de 2onestitate, cu$io(ie (i bun sim%4
]]]]]]]..7;
%nex5 ?aracterele Teofrast ';A2-28A #.e.n.)
]]]]]]]]101
F. Psiholoia $*rstei a treia. Pastorala "ensionarilor.
Toamna $ie%ii: o in$ita%ie la
reflec%ie]]]]]]]]]]]]..114
N. Tehnic! "siholoic! (i tr!ire duho$niceasc!
#n demersul "astoral. Im"ortan%a metodoloiei
#n coloc$iul
"astoral]]]]]]]]]]]]]]]]]
]...141
1O. *etodologia colocviului pastoral ins"irat! din
metoda lui Garl
<oers]]]]]]]]]]]]]]]]]..1
55
11. &lemente de (sihoterapie (astoral. +ltorie
duhovniceasc
prin subcontient
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]...1@
8
45A
Ane-!:
+ontra-misiunea prin incultur 'curs obliatoriu
"entru to%i studen%ii) ]]]].185
458