Sunteți pe pagina 1din 174

Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT

Prof.univ.dr. Emil MOLCU


ISTORIA DREPTULUI ROMNESC
Note de cur !entru "nv#$#m%ntul l& dit&n$#
Universitatea din Bucuresti
Editura CREDIS
2007
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Acet m&teri&l ete detin&t u'ulului tuden$ilor Univerit#$ii
din (ucure)ti* form& de "nv#$#m%nt l& dit&n$#.
Con$inutul curului ete !ro!riet&te& intelectu&l# &
&utorului+&utorilor, dei-nul* m&c.et&re& )i tr&n!unere& "n
form&t electronic &!&r$in De!&rt&mentului de /nv#$#m%nt l&
Dit&n$# &l Univerit#$ii din (ucure)ti.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
Univerit&te& din (ucure)ti
Editur& CREDIS
Bd. Mihail Koglniceanu, Nr. 36-46, Corp C, Etaj I, Sector
Tel! "#$%& 3% '# () "#$%& 3%% #( 3*, #3% 4# *( 4#, #*$3 $* 33 4*
0&1! "#$%& 3% '# (6
Em&il! credi+,credi+.ro
2tt!!--....credi+.ro
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Cu!rin
TITLUL I. R3D3CINILE DACO4ROMANE ALE STATULUI 5I
DREPTULUI ROMNESC
C&!itolul I. Or-&ni'&re& oci&l# & -eto4d&cilor "n e!oc& !ret&t&l# 6-entilic#7
/////////////////////////////...6
C&!itolul II. St&tul )i dre!tul -eto4d&c
Sec$iune& I. St&tul -eto4d&c//////////////////%#
Sec$iune& & II4&. Dre!tul -eto4d&c//////////////./%$

C&!itolul III. St&tul )i dre!tul "n D&ci& !rovincie rom&n#
Sec$iune& I. Evolu$i& conflictelor dintre d&ci )i rom&ni//////..%
Sec$iune& & II4&. Contituire& )i tructur& !rovinciei D&ci&/..///.%
Sec$iune& & III4&. Or-&nele centr&le &le !rovinciei////////..%6
Sec$iune& & I84&. Sitemul fin&nci&r//////////////.%*
Sec$iune& & 84&. Or-&ni'&re& loc&l# & !rovinciei/////////.%'
Sec$iune& & 8I4&. Dre!tul "n D&ci& !rovincie rom&n#///////.$#
Sec$iune& & 8II4&. Tri!ticele din Tr&nilv&ni&//////////.$3
TITLUL II. STATUL 5I DREPTUL ROMNESC /N E8UL MEDIU
C&!itolul I. Or-&ni'&re& o9)tei #te)ti. Normele de conduit# &le o9)tei
#te)ti "n !erio&d& cu!rin# "ntre ecolele I8 )i 8III e. n.
Sec$iune& I. Or-&ni'&re& o9)tei #te)ti/////////////..$(
Sec$iune& & II4&. Normele de conduit# "n c&drul o9)tei #te)ti//./..33
C&!itolul II. A!&ri$i& !rimelor form&$iuni t&t&le de ti! feud&l
6form&re& $#rilor7////////////////////////..3*
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C&!itolul III. Le-e& $#rii )i intitu$iile &le
Sec$iune& I. 0orm&re&* fer& de cu!rindere )i definire& Le-ii #rii//4#
Sec$iune& & II4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& domnie* Sf&tul
domnec )i dre-#torii///////////////////////4$
Sec$iune& & III4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& or-&ni'&re& 9iericii./..46
Sec$iune& I8. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& or-&ni'&re& fic&l#////4*
Sec$iune& & 84&. Di!o'i$iile Le-ii #rii cu !rivire l& or-&ni'&re& &rm&tei//4(
Sec$iune& & 8I4&. Or-&ni'&re& &dminitr&tiv4teritori&l# & $#rilor rom%ne "n
conformit&te cu di!o'i$iile Le-ii $#rii//////////////////
4(
Sec$iune& & 8II4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& dre!tul de
!ro!riet&te///////////////////////////..3
Sec$iune& & 8III4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& t&tutul :uridic &l
!ero&nelor//////////////////////////./..6#
Sec$iune& & I;4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& rudenie* f&milie )i
ucceiuni////////////////////////////./..6
Sec$iune& & ;4&. Di!o'i$iile Le-ii $#ri cu !rivire l& r#!undere&
colectiv#////////////////////////////.*#
Sec$iune& & ;I4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& o9li-&$iile i'vor%te din
contr&cte/////////////////////////////.*3
Sec$iune& & ;II4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii "n domeniul dre!tului !en&l//.. .*'
Sec$iune& & ;III4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& !rocedur& de :udec&t#
)i !ro9e//////////////////////////////'%
C&!itolul I8. A!&ri$i& )i con$inutul !r&vilelor 9ierice)ti
Sec$iune& I. A!&ri$i& !r&vilelor 9ierice)ti///////////..'4
Sec$iune& & II4&. Pr&vilele crie "n lim9& l&von#////////..'
Sec$iune& & III4&. Pr&vilele crie "n lim9& rom%n#////////'
Sec$iune& & I84&. Con$inutul !r&vilelor 9ierice)ti////////.'6
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C&!itolul 8. A!&ri$i& )i con$inutul !r&vilelor l&ice < Cartea romneasc
e !n"#t$r )i %nreptarea &egii/////////////////./.'*
C&!itolul 8I. St&tul )i dre!tul "n !erio&d& re-imului turco4f&n&riot
Sec$iune& I. Conte1tul !olitic intern&$ion&l///////////..(%
Sec$iune& & II4&. Or-&ni'&re& de t&t "n !rim& f&'# & re-imului turco4
f&n&riot/////////////////////////////..(%
Sec$iune& & III4&. Dre!tul "n !rim& f&'# & re-imului turco4f&n&riot///($
Sec$iune& & I84&. Or-&ni'&re& de t&t "n & dou& f&'# & re-imului turco4
f&n&riot////////////////////////////./..(
Sec$iune& & 84&. Dre!tul "n & dou& f&'# & re-imului turco4f&n&riot///..(*
C&!itolul 8II. St&tul )i dre!tul "n !erio&d& =>?=4=>@>
Sec$iune& I. Pro-r&mul revolu$iei de l& =>?=//////////.%#6
Sec$iune& & II4&. Or-&ni'&re& de t&t & Moldovei )i & #rii Rom%ne)ti/..%#*
Sec$iune& & III4&. Evolu$i& dre!tului "n &r& Rom%ne&c# )i "n Moldov&/..%#(
C&!itolul 8III. Or-&ni'&re& de t&t & Moldovei )i & #rii Rom%ne)ti "n
!erio&d& =>@>4=>A>///////////////////////.%%3
TITLUL III. STATUL 5I DREPTUL ROMNESC MODERN
C&!itolul I. Reformele )i o!er& le-il&tiv# "nf#!tuite de Ale1&ndru
Io&n Cu'&
Sec$iune& I. Reformele lui Ale1&ndru Io&n Cu'&////////.%%'
Sec$iune& & II4&. O!er& le-il&tiv# & lui Ale1&ndru Io&n Cu'&///%$%
C&!itolul II. St&tul )i dre!tul modern "n !erio&d& =>BB4=C=>
Sec$iune& I. Or-&ni'&re& de t&t///////////////.%$
Sec$iune& & II4&. Evolu$i& dre!tului//////////////%$6
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
%. 0reptul con+titu1ional 2i dreptul ad3ini+trati4/////////%$6
$. 0reptul ci4il//////////////////////..%$*
3. 0reptul penal/////////////////////./%$(
4. 0reptul proce+ual////////////////////..%$(
. 5egi+la1ia 6n4oielilor agricole////////////////%3#
TITLUL I8. ORDANIEAREA DE STAT 5I DREPTUL /N
TRANSIL8ANIA /N PERIOADA CUPRINS3 /NTRE SECOLUL AL ;4LEA 5I
ANUL =C=>
C&!itolul I. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d& ecolul ;4=C=>
Sec$iune& I. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d& voievod&tului
6ecolul ;4=A@=7//////////////////////////
%3$
Sec$iune& & II4&. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d& !rinci!&tului
de!endent de Turci& 6=A@=4=B>F7//////////////////./..%36
Sec$iune& & III4&. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d& !rinci!&tului
de!endent de Autri& 6=B>F4=>@>7///////////////////.%3'
Sec$iune& & I84&. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d&
=>@>4=>BG////////////////////////////..%4%
Sec$iune& & 84&. Tr&nilv&ni& "n !erio&d& du&limului &utro4un-&r///.%43
C&!itolul II. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& ecolul ;4=C=>
Sec$iune& I. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& voievod&tului/////%4
Sec$iune& & II4&. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& !rinci!&tului de!endent de
Im!eriul Otom&n 6=A@=4=B>F7///////////////////.. /.%46
Sec$iune& & III4&. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& !rinci!&tului de!endent
de Autri& 6=B>F4=>@>7////////////////////////%4*
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Sec$iune& & I84&. Dre!tul Tr&nilv&niei "n !erio&d& =>@>4=C=>//..%%
Sec$iune& & 84&. Lu!t& rom%nilor din Tr&nilv&ni& "m!otriv& du&limului
&utro4un-&r///////////////////////////%$
TITLUL 8. STATUL 5I DREPTUL ROMNESC /N PERIOADA =C=>4
=CF>
C&!itolul I. 0#urire& t&tului n&$ion&l unit&r rom%n//////..%6
C&!itolul II. Evolu$i& dre!tului
Sec$iune& I. Unific&re& le-il&tiv#///////////////%*
Sec$iune& & II4&. Dre!tul contitu$ion&l////////////..%*
Sec$iune& & III4&. Dre!tul &dminitr&tiv////////////.%'
Sec$iune& & I84&. Dre!tul civil////////////////.%6#
Sec$iune& & 84&. Dre!tul !en&l///////////./////%64
Sec$iune& & 8I4&. Procedur& civil#//////////.////..%64
Sec$iune& & 8II4&. Procedur& !en&l#//////////////%64
(i9lio-r&fie//////////////////////////
%6*
Copyright DEPARTAMENT ID 2007

Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT


TITLUL I
7808CINI5E 09C:-7:M9NE 95E S;9;<5<I =I 07E>;<5<I
7:M?NESC
C&!itolul I. Or-&ni'&re& oci&l# & -eto4d&cilor
"n e!oc& !ret&t&l# 6-entilic#7
Str3o2ii no2tri, geto-dacii, dup cu3 a@ir3 printele i+toriei, Aerodot,
apar1ineau etniei tracilor, iar tracii erau etnia cea 3ai nu3eroa+ dup cea indian
2i dac nu +-ar @i l+at antrena1i 6n lupte interne ar @i @o+t de ne6n@rBnt.
9ria de eCtindere a ace+tei etnii ajungea, 6n nord, pBn la 3la2tinile >ripetului
"6n >olonia de a+tDi&, 6n +ud, pBn la Marea Egee, 6n 4e+t, pBn la 0unrea panonic
"6n <ngaria de a+tDi&, iar 6n e+t pBn la @lu4iul Bug.
0in ra3urile ce au apar1inut ace+tei etnii, geto-dacii +-au re3arcat prin
i3portante realiDri pe plan politic, econo3ic, cultural. >reDen1a con+tant a geto-
dacilor 6n +pa1iul carpato-danuEiano-pontic e+te ate+tat 6nc din pri3a ju3tate a
3ileniului I 6. e. n. 9utorii greci 6i de+e3nau pe +tr3o2ii no2tri prin ter3enul de
ge1i, iar ro3anii le +puneau daci. <nii autori a@ir3 c dacii triau 6n Dona
intracarpatic, iar ge1ii 6n Dona eCtracarpatic. 0ar StraEo a@ir3 c ge1ii 2i dacii
4orEe+c aceea2i li3E 2i +unt acela2i popor. 9ce+tea +unt ra1iunile pentru care
i+toriogra@ia 3odern 6i denu3e2te pe +tr3o2ii no2tri geto-daci.
ID4oarele latine 2i grece2ti ne-au tran+3i+ in@or3a1ii pre1ioa+e pri4ind 3odul de
4ia1 a geto-dacilor, cu pri4ire la +i+te3ul de conducere +ocial, precu3 2i cu pri4ire la
ni4elul de deD4oltare econo3ic atin+. Spre eCe3plu, Aerodot, 6n Istoriile +ale ne
de+crie a3nun1it eCpedi1ia 6ntreprin+ de ctre regele 0ariu+ I al per2ilor, 6n
6ncercarea de a-i +upune pe +ci1i. 9r3ata per+an 6nainta prin partea 4e+tic a >ontului
EuCin "0oErogea de a+tDi& pentru a trece 0unrea. Fn calea lor toate triEurile trace +-
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
au +upu+, cu eCcep1ia ge1ilor, care, de2i au opu+ o reDi+ten1 6ndratnic, @ur +upu2i de
6ndat, cu toate c +unt cei 3ai 4iteji 2i drep1i dintre traci.
9rrian 2i StraEo ne 6n@1i2eaD ca3pania lui 9leCandru cel Mare 6n nordul
0unrii din anul 33 6. e. n. 9ce+te relatri +unt de3ne de 6ncredere, 6ntrucBt +e
6nte3eiaD pe 6n+e3nrile @cute la @a1a locului de ctre unul dintre generalii lui
9leCandru, >tole3eu al lui 5ago+, care a @ondat 6n Egipt dina+tia 5agiDilor. 0in
ace+te 6n+e3nri reDult c @alanga 3acedonean a 6naintat cu di@icultate prin
ne+@Br2ite lanuri de grBu, a a4ut de 6n@runtat o ar3at G circa 4### de clre1i 2i
%#### de pede+tra2i G , a ocupat un ora2 6ntrit 6n care +e a@la o popula1ie @oarte
nu3eroa+ 2i 6n care au @o+t de+coperite podoaEe de 3are pre1, care au @o+t ulterior
tran+portate 6n +udul 0unrii de doi generali ai lui 9leCandru cel Mare.
0iodor din Sicilia, >au+ania+ 2i >olHaino+ ne preDint con@lictul dintre 5i+i3ah
2i 0ro3ihete, regele ge1ilor. 0in relatrri reDult c ace+t con@lict +-a declan2at 6n jurul
anului 3## 6. e. n. 9ce+t con@lict a durat pBn 6n jurul anului $($ 6. e. n. 2i +-a @inaliDat
cu 6n@rBngerea 3acedonenilor, ocaDie cu care 5i+i3ah a @o+t luat priDonier. 9tunci,
o2tenii lui 0ro3ihete au cerut ca 5i+i3ah + @ie uci+, 6ntrucBt, +puneau ei, o2tenii care
62i pri3ejduie+c 4ia1a 6n lupt au dreptul + decid 6n toate pri4in1ele. 0ar 0ro3ihete a
a4ut un alt punct de 4edere, +u+1inBnd c e+te 3ai Eine ca 5i+i3ah + @ie eliEerat,
opinie ce a @o+t 6n+u2it de ctre o2tenii regelui 0ro3ihete.
Men1ion3 2i relatrile lui Iu+tinu+ cu pri4ire la con@lictul dintre ge1ii regelui
:role+ 2i Ea+tarni, care +-a derulat 6n +ecolul III 6. e. n. Fntr-o Etlie, ge1ii au @o+t
6n4in2i de ctre Ea+tarni. Cu acea+t ocaDie, :role+ i-a pedep+it pe o2tenii +i
oEligBndu-i + @ie +er4itorii @e3eilor lor pBn cBnd i-au 6n4in+ pe Ea+tarni 6ntr-o nou
lupt. 0e a+e3enea, e+te 3en1ionat 2i in+crip1ia de la Ai+tria, care 3en1ioneaD c 6n
+ecolul III 6. e. n. regii ge1i Jal3odegiKo+ 2i 7he3aCo+ eCercitau o autoritate de
neconte+tat a+upra cet1ilor grece2ti din >ont. Fn @ine, >o3peiu+ ;rogu+ ne 4orEe2te
de+pre incrementa dacorum per Rubobostem regem "6ntrirea puterii dacilor unde4a
6n ;ran+il4ania +uE puterea regelui 7uEoEo+te+&. 9ce+te relatri ne @ac + con+tat3 c
6n epoca pre+tatal G 6nainte de +ecolul I 6. e. n. G geto-dacii erau un popor +tatornic,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
care pro3o4a pe +car larg culturile agricole "eC G lanurile ne+@Br2ite de grBu&,
6nl1au con+truc1ii ci4ile 2i puElice de 3ari propor1ii, di+puneau de ar3ate puternice
Eine echipate) de a+e3enea, produc1ia de 3r@uri 2i econo3ia de +chi3E au cuno+cut
o deD4oltare ne3ai6ntBlnit la alte popoare trace de atunci. Conducerea politic era
eCercitat prin @or3e @r caracter +tatal, 6n +i+te3ul de3ocra1iei 3ilitare, +i+te3
caracteriDat prin @aptul c toate hotrBrile cu pri4ire la de+tinul co3unit1ii erau
adoptate de poporul 6nar3at. ;otu2i, +unt unele indicii din care reDult c atunci, 6n
+pecial dup +ecolul al IL-lea 6. e. n., apar pri3ii ger3eni ai organiDrii +tatelor, cci
+e oE+er4 autoritatea pe care o eCercitau regii ge1i a+upra poporului, cu3 ar @i caDul
lui 0ro3ihete.
Fn acea+t perioad, 4ia1a +ocial a @o+t regle3entat prin nor3e @r
caracter juridic "oEiceiuri nejuridice&, pentru c ace+te nor3e nu erau i3pu+e
printr-un aparat de con+trBgere, ci erau re+pectate de Eun-4oie. ID4oarele i+torice
ne-au tran+3i+ in@or3a1ii cu pri4ire la oEiceiurile practicate 6n 4ia1a de @a3ilie,
+tpBnirea Eunurilor, 6ncheierea con4en1iilor, +olu1ionarea litigiilor. Multe dintre
ace+te oEiceiuri 4or @i ulterior reg+ite 6ntr-o nou @or3 6n E4ul Mediu ro3Bne+c,
@eno3en de natur a con@ir3a continuitatea ro3Bnilor.
Fn 4irtutea ace+tor oEiceiuri @r caracter juridic ale geto-dacilor, a2a cu3 ne
arat Aerodot, la 3oartea 2e@ului de @a3ilie @iii de @a3ilie a4eau dreptul + cear
ie2irea din indi4iDiune. 0e aici reDult c 6n epoca pre+tatal apru+e stpnirea
individual a+upra Eunurilor, ca o pri3 etap 6n proce+ul @or3rii propriet1ii
pri4ate.
ECi+t 2i in@or3a1ii cu pri4ire la @aptul c la geto-daci furtul era con+iderat
in@rac1iunea cea 3ai gra4.
Alte izvoare vorbesc despre conveniile dintre pri, 63Ercate
6n @or3a jur3intelor religioa+e. Aerodot e+te cel care ne relateaD 3odul de
6ncheiere a con4en1iilor, 6n 4irtutea unui ritual eCtre3 de co3plicat. 9+t@el pr1ile
turnau 4in 6ntr-un 4a+ de lut, +e cre+tau cu un cu1it 2i picurau din +Bngele lor 6n acel
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
4in, 3uiau apoi ar3ele lor 6n acel 4in "o Eard, o +uli1, +ge1ile&, ro+teau jur3inte
religioa+e, dup care Eeau 4inul din 4a+ul de lut.
Suge+ti4e +unt 2i in@or3a1iile pri3ite tot de la Aerodot, cu pri4ire la obiceiul
jurmintelor pe vetrele regale "jur3Bntul pe Deit1ile palatului regal&, ritual
reg+it 6n E4ul Mediu cu @unc1ie proce+ual de acea+t dat. Fn ipoteDa 6n care regele
+e 63Eoln4ea, erau che3a1i trei ghicitori dintre cei 3ai de 4aD. Ei hotrau cine a
jurat +trB3E pe 4etrele palatului regal, lucru care a condu+ la 63Eoln4irea regelui. Cel
de+coperit era adu+ 6n @a1a regelui. 0ac recuno2tea @apta i3putat, ace+ta era
decapitat. 0ac nu con@ir3a acuDa1iile, era adu+ un nu3r duElu de ghicitori. 0ac
ace2tia con@ir3au deciDia pri3ilor, 4ino4atul era decapitat, a4erea ace+tuia era
con@i+cat 2i atriEuit pri3ilor trei ghicitori. 0ac cei 2a+e ghicitori in@ir3au prerea
pri3ilor trei, erau adu2i doi+preDece ghicitori. 0ac dou rBnduri de ghicitori,
con+ecuti4, con@ir3au ne4ino41ia MinculpatuluiN, pri3ii trei ghicitori ur3au a @i
decapita1i.
9lte teCte pri4e+c relaiile din snul familiei, autoritatea ErEatului
a+upra @e3eii. Se a@ir3a de ctre unii autori, ce analiDau o perioad 3ai 4eche, c
geto-dacii cuno2teau poliga3ia. 9l1i autori, care +e re@ereau la o perioad 3ai
apropiat, a@ir3au c geto-dacii cuno2teau 3onoga3ia.
0e a+e3enea, 9ri+totel +pune c la agatBr2i "+e pare c ace2tia triau 6n
Dona Mun1ilor 9pu+eni& oEiceiurile care gu4ernau 4ia1a +ocial erau 6n41ate pe
de ro+t 2i cBntate, 6n +e3n de a@ec1iune @a1 de ele.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C&!itolul II. St&tul )i dre!tul -eto4d&c
Sec$iune& I. St&tul -eto4d&c
Statul geto-dac a @o+t @ondat 2i +-a con+olidat +uE do3nia lui BureEi+ta "'$-44 6. e. n.&.
Saltul calitati4 de la +ocietatea gentilic la cea politic a @o+t deter3inat de
acu3ulrile produ+e 6n plan econo3ic 2i +ocial.
>e plan econo3ic, 6n +ecolul I 6. e. n., geto-dacii practicau pe +car larg
prelucrarea 3etalelor @ieroa+e, precu3 2i alte 3e2te2uguri. >e ace+t @ond de deD4oltare
a produc1iei +-a deD4oltat co3er1ul intern 2i eCtern, 6n +pecial cu grecii 2i cu ro3anii,
do4ad nu3rul 3are de 3onede ro3ane 2i grece2ti din acea perioad.
:dat cu deD4oltarea econo3iei de +chi3E +-a produ+ proce+ul de
+trati@icare +ocial, ate+tat de Eogatul in4entar al unor 3or3inte, de nu3rul 3are
de teDaure, de con+truc1iile ci4ile de 3ari propor1ii. Strati@icarea +-a realiDat @ie prin
acapararea p3Bnturilor oE2tilor +te2ti de ctre ari+tocra1ie, @ie prin 6n+u2irea
prDii de rDEoi +au prin eCtinderea do3eniilor pri4ate.
>e de alt parte, @or3area +tatului a @o+t in@luen1at 2i de conjunctura eCtern,
a4Bnd 6n 4edere c dup ce +ci1ii, grecii 2i 3acedonenii au decDut6n ur3a luptelor cu
ro3anii, la +udul 0unrii +e pro@ila pericolul ro3an. 7o3anii au +upu+ pe rBnd Orecia
2i Macedonia. Pa1 de i3inen1a ace+tui pericol, triEurile geto-dace +-au unit. 0e alt@el,
StraEo a@ir3 c BureEi+ta i-a adunat pe to1i geto-dacii +uE autoritatea +a, i-a
di+ciplinat 2i i-a deprin+ cu a+cultarea poruncilor 6nte3eind o 3are +tpBnire de care
+e te3eau to1i 4ecinii, inclu+i4 ro3anii, a@la1i 6n plin eCpan+iune.
;ot a2a, 6n teCtul in+crip1iei de la 0Honi+opoli+ "localitatea Balcic de a+tDi,
a@lat 6n Bulgaria&, de la 3or3Bntul lui 9cornion, ni +e tran+3it in@or3a1ii cu pri4ire
la +tatul condu+ de ctre BureEi+ta. 9cornion a @o+t un 3agi+trat din 0Honi+opoli+,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
tri3i+ de ctre concet1enii +i pe lBng regele BureEi+ta, pentru a proteja a+t@el
intere+ele cet1ii lor. 5udBnd @aptele lui 9cornion, teCtul 3en1ioneaD c BureEi+ta a
ajun+ cel 3ai 3are dintre regii traci, +tpBn al tuturor 1inuturilor de dincolo 2i de
dincoace de 0unre, cci +tatul lui BureEi+ta era 3rginit la +ud de Mun1ii Balcani, la
nord de Carpa1ii >duro2i, la 4e+t de 0unrea panonic, iar la e+t de Dona cuprin+
6ntre Bug 2i Ni+tru.
;oate cet1ile grece2ti de la :lEia la 9ppolonia erau integrate 6n +tatul lui
BureEi+ta, inclu+i4 0Honi+opoli+.
E+en1a +tatului geto-dac decurgea din eCi+ten1a propriet1ii pri4ate 2i din
eCploatarea 3uncii +cla4ilor, de2i la geto-daci +cla4ia nu a atin+ niciodat ni4elul cla+ic,
6n +en+ul c produc1ia nu +-a 6nte3eiat, 6n principal, pe 3unca roEit, ci pe cea liEer.
Scla4ia +-a practicat 6n +pecial pe propriet1ile pri4ate 2i 6n eCploatrile 3iniere. Fn
paralel, oE2tea +tea+c integrat 6n +tatul geto-dac a +upra4ie1uit 6n lupta cu +tatul, 2i-a
p+trat 2i cri+taliDat caracterele, pe care le-a p+trat 4re3e de 3ilenii. Fn unele regiuni ale
1rii "Lrancea& ace+te caracteri+tici +-au oE+er4at pBn la 6nceputul +ecolului QQ.
Fn legtur cu +trati@icarea +ocial, autori precu3 0io Ca++iu+, 0io
Cri+o+to3ul 2i Iordane+ ne arat c 6n +tatul geto-dac eCi+t o cla+i@icare a
per+oanelor 6n oa3eni liEeri 2i +cla4i, iar oa3enii liEeri, la rBndul lor, +e cla+i@icau
6n taraEo+te+ "pileati& - noEilii G 2i co3ati "capileati& G oa3enii liEeri, dar +raci.
;ot ace2ti autori ne arat c dregtorii erau pro3o4a1i doar din rBndul taraEo2tilor,
care eCercitau 6n acela2i ti3p proprietatea pri4at a+upra 3arilor do3enii ci4ile.
Cu pri4ire la organiDarea +tatului, la ni4el central, puterea 6n +tat era
eCercitat de ctre rege, a@lat 6n 4Br@ul ierarhiei noEiliare. 7egele eCercita atriEu1ii
legi+lati4e, ad3ini+trati4e, 3ilitare 2i judectore2ti. Lechii autori ne arat c la
geto-daci a4eau 4oca1ie la +ucce+iunea tronului @iii regelui, @ra1ii regelui, 3arii
preo1i. 9+t@el, BureEi+ta 2i 0eceEal au @o+t @ii de regi, 0iurpaneu+ a 4enit la
+ucce+iunea lui Scorrilo 6n calitate de @rate al regelui, 0eceEal, @iul lui Scorrilo, l-a
3o2tenit pe unchiul +u, 0iurpaneu+, iar 0eceneu a 4enit la +ucce+iunea lui
BureEi+ta 6n calitate de 3are preot. 7e1ine3 c la geto-daci atriEu1iile laice 2i
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
religioa+e, la ni4el central, erau eCercitate @ie de aceea2i per+oan @ie de ctre
per+oane di@erite. 9+t@el, 0eceneu 2i Co3o+icu+, erau 6n acela2i ti3p 2i regi 2i 3ari
preo1i, pe cBnd 6n ti3pul lui BureEi+ta 3are preot era 0eceneu, iar 6n 4re3ea lui
0eceEal 3are preot era Le+ina+.
Monarhia geto-dac +e 3ai caracteriDeaD 2i prin caracterul ei pronun1at
3ilitar, @a1 de @aptul c @unc1ia de aprare a +tatului de4eni+e preponderent 6n
condi1iile eCpan+iunii ro3ane. Con@or3 relatrilor lui StraEo, dacii a4eau o ar3at
de pe+te $##### de lupttori, care a i3pre+ionat pe to1i conte3poranii, cci 4re3e
de dou +ecole nu a putut @i 6n@rBnt.
7egele geto-dac era 2i proprietarul 3inelor de aur.
;ot la ni4el central 62i de+@2ura acti4itatea 2i un aparat de dregtori, pro4eni1i
din rBndul ari+tocra1iei, aparat ierarhiDat, ce de+@2ura o acti4itate continu. Fn ace+t
+en+, 3en1ion3 c 6n in+crip1ia de la 0Honi+opoli+ +e +pune de+pre 9cornion c era
cel dintBi 2i 6n cea 3ai 3are cin+te 6n ari+tocra1ia geto-dac. >e de alt parte, Iordane+
2i 0io Ca++iu+ arat c la geto-daci 3arele preot eCercita atriEu1ii @oarte i3portante.
Marele preot era un ade4rat 4icerege, pentru c la geto-daci +-a acreditat ideea c
dreptul e+te de origine di4in, iar interpretul 4oin1ei di4ine e+te 3arele preot, care recurgea
chiar 2i la 3agie pentru a-i deter3ina pe +upu2i + re+pecte di+poDi1iile nor3elor de drept.
9l1i autori, +pre eCe3plu Suida+ 2i Kriton, ne 4orEe+c de+pre organiDarea local
6n +tatul geto-dac. Con@or3 ace+tor autori, unii dintre noEili erau pu2i 3ai 3ari pe+te
treEurile agricole, iar al1ii, din jurul regelui, erau 63pr1i1i la paDa cet1ilor. 0e aici
reDult c eCi+ta un aparat ad3ini+trati4, la ni4el local, ce coordona acti4itatea
econo3ic, 6n +pecial cea agricol, 2i un aparat ad3ini+trati4, tot la ni4el local, cu
atriEu1iuni 3ilitare. 0e aici reDult, pe de o parte, i3portan1a acordat agriculturii de
ctre +tatul geto-dac, iar, pe de alt parte, c geto-dacii a4eau un 4a+t +i+te3 de aprare
6n centrul cruia +e a@lau cet1ile.
0in datele i+torice reDult c +ocietatea geto-dac a @o+t organiDat 6n epoca
i+toric +ituat 6ntre do3nia lui BureEi+ta 2i cea a lui 0eceEal 6ntr-un +i+te3 de +ine
+tttor, a4Bnd la EaD criteriul +trati@icrii +ociale 2i cel al teritorialit1ii. >roce+ul
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
de con+olidare a +tatului geto-dac a @o+t 6ntrerupt de ocupa1ia ro3an, dar eCi+ten1a
+a a a4ut puternice ecouri 6n i+toriogra@ia epocii.
Sec$iune& & II4&. Dre!tul -eto4d&c
Fn ceea ce pri4e2te dreptul geto-dac, ace+ta a @o+t eCpri3at @ie 6n @or3a
ne+cri+ a oEiceiului juridic, @ie 6n @or3 +cri+, 6ntrucBt o +erie de oEiceiuri "acelea
care erau con4enaEile cla+ei do3inante& au @o+t preluate 2i +anc1ionate de ctre
+tatul geto-dac, de4enind nor3e de drept. Fn paralel, 6n proce+ul di4er+i@icrii 2i
con+olidrii +i+te3ului +cla4agi+t, +-au @or3at noi oEiceiuri, care au @o+t
+anc1ionate de ctre +tat 2i au doEBndit pe acea+t cale 4aloare juridic. 0e
a+e3enea, a2a cu3 +pune Iordane+, geto-dacii au cuno+cut 2i dreptul +cri+. 9cea+t
idee +e EaDeaD pe relatrile lui Iordane+, con@or3 crora regele BureEi+ta a dat
poporului +u legi +cri+e, care nu erau codi@icri ale oEiceiurilor juridice, ci erau
porunci ale regelui. Iordane+, care a trit 6n +ecolul LI e. n., 3rturi+e2te c a citit
acele legi, ce @u+e+er tran+3i+e din genera1ie 6n genera1ie. 0ar, din ne@ericire, ele
+-au pierdut, a+t@el 6ncBt recon+titui3 @iDiono3ia in+titu1iilor juridice geto-dace @ie
pe EaDa unor iD4oare indirecte, @ie pe EaDa ur3elor l+ate de ctre ace+te in+titu1ii
a+upra dreptului no+tru de 3ai tBrDiu.
Cert e+te c n materia bunurilor, geto-dacii au cuno+cut proprietatea
pri4at, ce +e eCercita a+upra unor eCploatri 3iniere, 4ite, +cla4i, unele do3enii
ci4ile 2i pri4ate. ;otodat, ei au cuno+cut 2i proprietatea oE2tei teritoriale, oE2te care
eCercita o proprietate colecti4 a+upra p3Bntului 63pletit cu @olo+in1a indi4idual,
a2a cu3 reDult din a III - a od a lui Aora1iu G Bine-i sciilor cei din cmp/ Care
au din strmoi carele drept sla;/ Geii aspri au traiul bun:/ Roat dnd belug
glia cea r! de "at/ #trng recolte obteti cu srg$/ Iar pe ogor nu-i mai prin%i anul
de cum s-a dus&/ #oru-i ace egali 'n drept:/ (reaba i-ai ispr)it* +ltul s )in-n
loc,&
0e aici pute3 trage unele concluDii!
- Aora1iu 6i con@und pe ge1i cu +ci1ii, ceea ce nu treEuie + ne +urprind,
deoarece ;ucidide a@ir3a c ge1ii 2i +ci1ii au acelea2i oEiceiuri)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- 6n oE2tea +tea+c +e eCercita proprietatea colecti4, deoarece ge1ii strng
recolte obteti cu srg,)
- @olo+in1a are caracter indi4idual, cci terenul oE2tei +te2ti era 63pr1it 6n
loturi indi4iduale, atriEuite anual @iecrei @a3ilii, prin +i+te3ul +or1iului G iar
pe ogor nu-i mai prin%i anul de cum s-a dus,&
;ot Aora1iu ne tran+3ite in@or3a1ii cu pri4ire la viaa de familie!
Blnd-i soaa cea de a do! a)nd /Gri-a pruncilor mici r de mam! a-uni&/
.estrea-i nu-l ace rob pe so/ (raiu!n dar nu i-l d tnrului cel stricat&/ Cci
)irtutea e %estrea ei:/ Iubitoare-i de so$ potele 'nrnnd&/ Crim-i patul cel
pngrit$/ /apta are ca pedeaps moartea$ din moi-strmoi,&
0e aici reDult c!
- geto-dacii cuno2teau @a3ilia 3onoga3)
- 3onoga3ia era pDit +tra2nic, de 4re3e ce adulterul era pedep+it cu 3oartea)
- geto-dacii cuno2teau in+titu1ia dotei "De+trei&, de2i nu Eunurile erau
principala De+tre, ci 1inuta ei 3oral G %estrea-i nu-l ace rob pe so 012 cci
)irtutea e %estrea ei,&
9lte di+poDi1ii pri4e+c materia obligaiilor. 0in +ur+ele indirecte reDult
c oEliga1iile iD4orau @ie din contracte, @ie din delicte.
Contractele a4eau caracter +ole3n 2i erau de dou @eluri!
- contracte +ole3ne 6n @or3 religioa+)
- contracte +ole3ne 6n @or3 +cri+.
n domeniul dreptului penal, cele 3ai i3portante di+poDi1ii
incri3inau in@rac1iunile contra +tatului, propriet1ii pri4ate 2i per+oanei
Cu privire la sistemul judiciar (procesual), atriEu1iunile pri4ind
+olu1ionarea litigiilor au @o+t preluate de organele +pecialiDate ale +tatului. Fn
@runtea ace+tui aparat +e a@la @ie regele, @ie 3arele preot. Nu 2ti3 cu eCactitate dac
6n 4Br@ul ierarhiei judiciare +e a@la regele +au 3arele preot, pentru c 6n unele
iD4oare ale 4re3ii +e 3en1ioneaD c la geto-daci Co3o+icu+ a @o+t judector
+upre3, dar nu +e preciDeaD dac 6n calitate de rege +au 6n calitate de 3are preot.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
ID4oarele i+torice ne 3ai rele4 c +-au p+trat ur3e ale rDEunrii pri4ate 6n @or3a
legii talionului 2i +i+te3ul duelului judiciar.
Oeto-dacii au cuno+cut 2i norme de drept internaional public, pe
care le aplicau 6n rela1iile cu alte popoare, 6n +pecial cu ocaDia 6ncheierii
con4en1iilor cu alte +tate.
C&!itolul III. St&tul )i dre!tul "n D&ci& !rovincie rom&n#
Sec$iune& I. Evolu$i& conflictelor dintre d&ci )i rom&ni
Con@lictul dintre daci 2i ro3ani +-a declan2at 6nc de la 6nceputul +ecolului I e. n.
2i a ajun+ la apogeu 6n perioad cuprin+ 6ntre anii ' 2i %#6 e. n.
>erioada de apogeu cunoa2te dou perioade!
- '-'( e. n.)
- %#%-%#6 e. n.
0up rDEoaiele 6ncepute 6n anul ' e. n., +-a 6ncheiat un tratat de pace 6n anul '(
e. n. 6ntre ro3ani, repreDenta1i de 63pratul 0o3i1ian, 2i geto-daci, repreDenta1i de
0iegi+, @ratele lui 0eceEal. Con@or3 di+poDi1iilor ace+tui tratat, 0acia a de4enit un +tat
clientelar, deoarece prin clauDele tratatului dacii le per3iteau ro3anilor +
con+truia+c @orti@ica1ii 6n nordul 0unrii 2i + tra4er+eDe teritoriul +tatului geto-dac
+pre nord-4e+t, 6n 4ederea luptelor cu RuaDii 2i 3arco3anii. Fn +chi3E, ro3anii +e
oEligau a plti dacilor +uE+idii anuale, + le dea ajutoare 6n 3e2teri con+tructori 2i
tehnic de con+truc1ie.
;raian a con+iderat ace+t tratat ca @iind u3ilitor perntru 7o3a, 6ncBt a declan2at cele
dou rDEoaie, la @inele crora, prin 4ictoria ro3an, +-a @or3at pro4incia 3acia /eli4.
Sec$iune& & II4&. Contituire& )i tructur& !rovinciei D&ci&
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Fn ur3a cuceririi 0aciei de ctre ro3ani, nu toate teritoriile locuite de ctre daci au
@o+t inclu+e 6n pro4incia ro3an 0acia, ci doar o parte dintre ace+tea. 9+t@el, Dona
tran+il4an dintre :lt 2i Carpa1i, Muntenia de a+tDi, +udul Modo4ei erau 2i ele teritorii
+upu+e ro3anilor, dar nu @u+e+er inclu+e 6n 0acia ;raian, ci 6n pro4incia 5oesia
Inerior. 0e aceea, nu treEuie + ne +urprind @aptul c au @o+t ro3aniDa1i 2i geto-dacii ce
nu +e a@lau 6n pro4incia 0acia, pentru c 2i ei +e a@lau +uE +tpBnire ro3an. Aotarele
pro4inciei 0acia 6ncep, la 4e+t, de la con@luen1a 0unrii cu ;i+a "6n Banatul +BrEe+c de
a+tDi&, apoi urc3 pe Lalea ;i+ei pBn la con@luen1a Mure2ului cu ;i+a, apoi la nord
ur33 linia Mure2ului 6n a3onte pBn la 0e4a, de unde urc prin Mun1ii 9pu+eni pBn
lBng Jalu, dup care ur33 o linie paralel cu Lalea So3e2ului pBn la pa+ul :ituD.
5a e+t a4e3 4er+antul tran+il4an al Carpa1ilor :rientali. 9poi, coEorB3 +pre +ud pBn la
iD4oarele :ltului, ur33 Lalea :ltului pBn la con@luen1a :ltului cu 0unrea. 5a +ud
urc3 pe Lalea 0unrii pBn la punctul de plecare.
CBt 4re3e a trit 63pratul ;raian, pro4incia a a4ut o conducere 2i o
organiDare unitar. 0up 3oartea lui ;raian "%%* e. n.&, 63pratul Aadrian a
reorganiDat pro4incia. 9+t@el, pe la %%' e. n., Aadrian a de+prin+ Dona tran+il4an
dintre :lt 2i Carpa1i din 5oesia Inerior, a unit-o cu :ltenia de a+tDi 2i a
@or3at pro4incia 3acia Inerioar. Celelalte teritorii ale @o+tei pro4incii au
@or3at 3acia #uperioar. Fn anul %$4 e. n., Aadrian a de+prin+ din 3acia
#uperioar partea a@lat la nord de Mure2ul +uperior 2i de 9rie2, @or3Bnd 3acia
6orolissensis. <r3toarea re@or3 a @o+t 6n@ptuit de ctre Marc 9ureliu, care,
6n anul %6' e. n., a unit 3acia Inerioar cu 3acia #uperioar, @or3Bnd 3acia
+ppulensis. Fn anul %6( e. n., Marc 9ureliu a de+prin+ din 3acia +ppulensis
partea din 4e+tul Banatului, @or3Bnd 3acia 5al)ensis. 3acia 6orolissensis a
r3a+ 6n acelea2i grani1e.
Sec$iune& & III4&. Or-&nele centr&le &le !rovinciei
Conducerea pro4inciei 2i apoi, a pro4inciilor, a e4oluat 6n @unc1ie de
organiDarea teritorial. 9+t@el, cBt 4re3e 0acia a @o+t o pro4incie unitar, ea era
condu+ de un gu4ernator nu3it legatus augusti pro consule "legat i3perial de
ordin +enatorial 2i de grad con+ular&. 9ce+t gu4ernator eCercita depline puteri pe
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
plan ad3ini+trati4, judiciar 2i 3ilitar. 94ea 6n +uEordine 3ai 3ulte legiuni "I
+diuti4, I7 /la)ia /eli4 2i 8III Gemina&, 6ntrucBt la ro3ani gu4ernatorii de rang
con+ular a4eau dreptul de a conduce 3ai 3ulte legiuni.
0up re@or3ele lui Aadrian, 3acia #uperior era condu+ de ctre un
legatus augusti pro praetore, dar de data acea+ta, de rang pretorian, adic un @o+t
pretor la 7o3a. 9ce+t gu4ernator eCercita 2i el 6n 3acia #uperior atriEu1ii
ad3in+trati4e, judiciare 2i 3ilitare, dar el a4ea dreptul de a conduce o +ingur
legiune "8III Gemina&. 3acia Inerior 2i 3acia 6orolissensis erau condu+e de
gu4ernatori de rang in@eriori G procuratori preDidiali. Ei pro4eneau din rBndurile
ca4alerilor "ordinul ec4e+tru& 2i eCercitau 6n pro4inciile condu+e atriEu1ii
ad3ini+trati4e, 3ilitare 2i judiciare.
0up re@or3ele lui Marc 9ureliu gu4ernatorul 3aciei +ppulensis
doEBnde2te atriEu1ii de coordonare, @iind denu3it legatus augusti pro consule
daciarum trium "legatul i3perial al celor trei 0acii&. El redoEBnde2te rangul
con+ular. 9re 6n +uEordine dou legiuni "7 5acedonica 2i 8III Gemina& 2i
+upra4egheaD acti4itatea gu4ernatorilor din 3acia 5al)ensis 2i 3acia
6orolissensis, deoarece 3acia 5al)ensis era condu+ tot de ctre un procurator
preDidial, pe cBnd 3acia 6orolissensis era condu+, 6ncepBnd din anul %6' e. n., de
co3andantul 5egiunii a L-a Macedonica.
;ot la ni4el central +e 6ntrunea Consiliul celor trei Dacii "Concilium
pro)inciae +au Concilium 3aciarum trium&, @or3at din repreDentan1ii 3unicipiilor 2i
coloniilor. 9ce+t con+iliu +e 6ntrunea o dat pe an 2i a4ea rolul de a pro3o4a intere+ele
co3unit1ilor locale pe lBng gu4ernator. 94ea inclu+i4 dreptul de a +e plBnge
63pratului pentru e4entualele aEuDuri ale gu4ernatorului, de2i, 6n realitate, ace+t
con+iliu 6ndeplinea rolul de a pro3o4a cultul i3perial, per+oana 63pratului
+i3EoliDBnd unitatea i3periului, do4ad c ace+t con+iliu era condu+ de un sacerdos
arae augusti "preot al cultului i3perial&.
Sec$iune& & I84&. Sitemul fin&nci&r
CBt 0acia a @o+t pro4incie unitar, atriEu1iile @inanciare erau eCercitate la ni4el
central de ctre un procurator @inanciar, +uEordonat ne3ijlocit gu4ernatorului. 0up
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
re@or3ele lui Aadrian, 6n 3acia #uperior a continuat + eCi+te un procurator @inanciar,
iar 6n 3acia Inerior 2i 6n 3acia 6orolissensis atriEu1iile @i+cale erau eCercitate de
gu4ernatori "procuratorii preDidiali&. 0up re@or3ele lui Marc 9ureliu, 6n 3acia
+ppulensis eCi+ta un procurator @inanciar +uEordonat gu4ernatorului, 6n 3acia
5al)ensis atriEu1iile @inanciare re4eneau gu4ernatorului, iar 6n 3acia 6orolissensis
eCi+ta un procurator @inanciar de +ine +tttor, 6ntrucBt la ro3ani co3andan1ii legiunilor
nu a4eau dreptul + eCercite atriEu1iuni @i+cale.
Fn 0acia ;raian eCi+tau trei tipuri de i3poDite!
- impozitul direct "tributa& G +e pltea pe propriet1ile @unciare 2i pe
cldiri)
- impozitul pe persoan 0tributum capitis2)
- impozitele indirecte ")ectigalia& G +e plteau pe deDroEirile de +cla4i,
pe +ucce+iuni, pe 4BnDarea de Eunuri 3oEile "+cla4i& 2i i3oEile.
Sec$iune& & 84&. Or-&ni'&re& loc&l# & !rovinciei
9cea+ta a cuno+cut o anu3it e4olu1ie, a+t@el 6ncBt, dup 3oartea lui ;raian,
con+tat3 c eCi+t localit1i urEane 2i localit1i rurale cu regi3uri juridice di@erite.
5ocalit1ile urEane erau coloniile 2i 3unicipiile.
Fn epoca 7epuElicii ro3ane, di+tinc1ia dintre 3unicipii 2i colonii era clar, 6n
+en+ul c toate coloniile erau @ondate de cet1eni ro3ani, care +e Eucurau de
plenitudinea drepturilor. <nele dintre ace+tea +e Eucurau de @ic1iunea lui ius
italicum, con@or3 creia teritoriul coloniilor era con+iderat ca @cBnd parte din
teritoriul Italiei. >e acea+t cale, terenul ace+tor colonii nu era +upu+ i3poDitelor.
Municipiile erau @ondate de latini, a4eau +tatut juridic in@erior, dar, cu ti3pul,
acea+t di+tinc1ie +-a e+to3pat, do4ad c 6n 4re3ea 0aciei ;raiane di+tinc1ia dintre
3unicipii 2i colonii +e @cea 3ai degraE pe criteriul deD4oltrii econo3ice 2i culturale.
5ocalit1ile urEane din 0acia ;raian au @o+t 4echi a2eDri ale autohtonilor
ridicate prin hotrBri ale 63pratului la rangul de 3unicipii 2i 3ai tBrDiu colonii, cu
eCcep1ia capitalei, deoarece ;raian a di+tru+ 4echea capital a 0aciei, con+truind o
nou capital 6n apropierea celei 4echi G Colonia 9lpia (raiana +ugusta 3acica, la
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
care 63pratul Aadrian a adugat 2i 4echea denu3ire G #armi%egetusa. 9ce+t ora2
a @o+t @ondat prin coloniDarea cet1enilor ro3ani "cca $#### de locuitori& 2i a4ea o
+upra@a1 de circa 3$ ha. Fn acea+t colonie +e a@la ad3ini+tra1ia central, precu3 2i
cele 3ai i3portante in+titu1ii @inanciare 2i judiciare.
0e a+e3enea, cu dou eCcep1ii, a4e3 6n 4edere capitala 2i 7o3ula,
3unicipiile 2i coloniile din 0acia ;raian au purtat denu3irile tradi1ionale geto-
dace! 3robeta, +ppulum, :apoca, 6otaissa, au ajun+ la rangul de colonii, alturi de
Romula 2i Colonia 9lpia (raiana +ugusta 3acica #armi%egetusa. 9lte ora2e au
r3a+ la ni4elul de 3unicipii! 6orolissum, 3ierna, +mpelum, (ibiscum.
Coloniile 2i 3unicipiile din 0acia ;raian a4eau o conducere aproape identic.
Papt e c 6n centrul +i+te3ului de conducere local +e a@lau a2a-Di+ele senate
municipale G ordo decurionum G , organiDate dup 3odel ro3an, 6ntrucBt, a2a cu3
+punea 9ullu Oeliu, toate coloniile 2i 3unicipiile din pro4incii erau organiDate dup
3odelul 7o3ei, @iind con+iderate 3ici e@igii ale 7o3ei. Nu3rul 3e3Erilor ace+tora
"decurionii& era @iCat prin hotrBrea prin care 63pratul 6n@iin1a ora2ul re+pecti4 2i
o+cila 6ntre 3# 2i #.
Me3Erii +enatelor locale, a2a-Di+ele 3unicipale, erau de+e3na1i dintre cet1enii
ro3ani ingenui ce a4eau cel pu1in $ de ani 2i o a4ere de 3ini3u3 %##### de
+e+ter1i. 0in +enatele 3unicipale @ceau parte de drept to1i @o2tii 3agi+tra1i locali.
9ce+t +enat!
- conducea 6ntreaga acti4itate ad3ini+trati4 2i @inanciar din ora2)
- reDol4a proEle3ele edilitare cu pri4ire la con+truc1ii)
- hotra cu pri4ire la atriEuirea de terenuri)
- organiDa jocurile puElice)
- 6ntre1inea cultul i3perial 6n cadrul ora2ului)
- 6i alegea pe to1i 3agi+tra1ii laici 2i +acerdotali.
0intre 3agi+tra1ii laici a3inti3 pe cei care eCercitau atriEu1ii judiciare 2i
care, pe acea+t cale, organiDau judecarea proce+elor, 2i anu3e @aDa in iure. Fn
cadrul coloniilor, ace2ti 3agi+tra1i erau duum)iri iure dicundo "cei doi ErEa1i
care + +pun dreptul&, iar 6n 3unicipii ace+te atriEu1ii erau eCercitate de
;uator)iri iure dicundo "cei patru ErEa1i care + +pun dreptul&.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
;ot din categoria 3agi+tra1ilor laici @ceau parte 2i edilii, care!
- a+igurau ordinea puElic 2i apro4iDionarea ora2elor)
- +e ocupau de ad3ini+trarea tBrgurilor 2i pie1elor)
Sue+torii erau acei 3agi+tra1i care coordonau acti4itatea @i+cal.
Fn +uEordinea ace+tor 3agi+tra1i +e a@la un aparat de @unc1ionari in@eriori G
apparitores.
Magi+tra1ii +acerdotali erau de trei @eluri!
- ponti@ii)
- @la3inii)
- augurii.
;otodat, 6n @iecare ora2 +e alegea un ordin al augustalilor "al
4eneraEililor& dintre per+oanele care nu a4eau acce+ la ordo decurionum. 9ce+t
organi+3 colecti4 a+igura 2i el pro3o4area cultului i3perial.
Fn toate coloniile 2i 3unicipiile +e organiDau asociaii G colegia G pe criterii
pro@e+ionale, etnice +au religioa+e. Conductorii lor erau denu3i1i prefeci +au
magistri.
5ocalit1ile rurale erau de dou @eluri. <nele erau organizate dup
model roman, iar altele erau organizate dup modelul getodac. Cele
organiDate dup ni4el ro3an erau, la rBndul lor, de dou @eluri! pagus 2i )icus.
Se nu3eau pagi localit1ile rurale @ondate pe teritoriile dependente de ora2e. Erau
condu+e de pre@ec1i, care erau 6n acela2i ti3p 2i 3e3Eri ai +enatelor 3unicipale "decurioni&.
Se nu3eau )ici localit1ile rurale @ondate pe teritorii ce nu depindeau de ora2e
+au care +e a@lau 6n Done unde nu eCi+tau ora2e. 9ce+tea a4eau conducere proprie.
5ocalit1ile rurale organiDate dup 3odelul geto-dac +e nu3eau oE2ti +te2ti
"teritoriale&. 0e2i ele erau integrate 6n pro4incie, a4eau dreptul de a +e autoconduce
6n +i+te3ul de3ocra1iei oE2te2ti.
Mai eCi+tau 2i alte localit1i cu regi3 juridic di@erit G canabae. Ele erau
locuite de 4eterani, 3e3Erii @a3iliilor 3ilitarilor, negu+tori, etc. <nele dintre ele +-
au deD4oltat, cu3 ar @i cea a@lat lBng +mpulum, care a de4enit ora2.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
<n regi3 juridic di@erit a4eau 2i localit1ile Ealneare, dintre care o a3inti3
pe cea de la +;uae&
Sec$iune& & 8I4&. Dre!tul "n D&ci& !rovincie rom&n#
E4olu1ia dreptului ne ate+t @aptul c 2i pe plan juridic, 6n 0acia ;raian, a
a4ut loc un proce+ de +inteD, 6n cadrul +inteDei produ+ pe plan etnic 2i
in+titu1ional. Fn cadrul ace+tui proce+ e4oluti4, ini1ial, 6n 0acia ;raian +e aplicau
rBnduieli juridice paralele G dreptul geto-dac, pe de o parte, 2i dreptul ci4il ro3an
2i dreptul gin1ilor "ius gentium&, pe de alt parte.
Nor3ele de drept ci4il +e aplicau, 6n principiu, nu3ai cet1enilor ro3ani a@la1i
6n pro4incie, care +e Eucurau, ca orice cet1ean ro3an, de toate drepturile ci4ile 2i
politice G ius commercii$ ius conubii$ ius suragii$ ius militiae$ ius "onorum.
0reptul gin1ilor +e aplica 6n rela1iile cet1eni-latini-peregrini +au 6n rela1iile
dintre peregrini.
Fn rela1iile dintre daci +e aplica cutu3a geto-dac.
Cu ti3pul 6n+, 6n ur3a deD4oltrii econo3ice 2i culturale, 6n ur3a +inteDei 6n
planul organiDrii ad3ini+trati4e 2i +uE pre+iunea cerin1elor econo3iei de +chi3E
a+i+t3 la un proce+ de 63pletire a celor trei rBnduieli juridice. >e acea+t cale iau
na2tere noi in+titu1ii juridice, care nu core+pund nici cerin1elor dreptului ro3an, nici
celor ale dreptului local, ci au o @iDiono3ie original, cci 6n proce+ul 63pletirii
in+titu1iilor ro3ane cu cele locale iau na2tere noi in+titu1ii juridice, 6n cadrul crora
di+poDi1iile de drept ro3an au doEBndit @unc1ii 2i @inalit1i noi. Noul +i+te3 juridic
a+t@el reDultat e+te denu3it dreptul daco-ro3an. El cuprinde di+poDi1ii cu pri4ire la
Eunuri, per+oane, +ucce+iuni 2i, 3ai ale+, cu pri4ire la oEliga1ii.
n materia bunurilor con+tat3 c dreptul daco-ro3an con+acr trei @or3e
di+tincte de proprietate! proprietatea !uiritar, proprietatea provincial 2i
proprietatea peregrin.
>roprietatea pro4incial a luat na2tere 6n legtur cu regi3ul juridic pe care
6l a4eau teritoriile cucerite de ro3ani. 9cele teritorii treceau 6n ager publicus.
Statul atriEuia apoi acele terenuri +pre @olo+in1 pro4incialilor. 9cea+t @olo+in1 era
de+e3nat de ro3ani prin +intag3a Mpossessio )el usuructusN "uDu@ruct +au
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
po+e+iune&, pe cBnd 3odernii de+e3nau acea+t @olo+in1 prin +intag3a Mproprietate
pro4incialN, 6ntrucBt acea @olo+in1 preDenta tr+turile unui drept real, era un
4eritaEil drept real, deoarece pro4incialii puteau di+pune de acele terenuri prin acte
inter )i)os "6ntre 4ii& 2i mortis causa "pentru cauD de 3oarte&, le puteau gre4a cu
+arcini, le puteau ur3ri 6n ju+ti1ie printr-o ac1iune in rem "real& creat dup 3odelul
ac1iunii 6n re4endicare "rei )indicatio&, 6ntrucBt 6n @or3ula acea+tei ac1iuni +e
introducea @ic1iunea c pro4incialul e+te cet1ean ro3an, a+t@el 6ncBt 2i peregrinul
putea intenta ac1iunea 6n re4endicare. ;otodat, proprietatea pro4incial putea @i
doEBndit 2i printr-o 4ariant a uDucapiunii ro3ane, cuno+cut 6n 0acia ;raian +uE
denu3irea de prescriptio longi temporis. >ro4incialul recuno2tea proprietatea
+upre3 a +tatului ro3an a+upra acelui p3Bnt prin plata anual a unei +u3e de Eani
nu3it tributum "stipendium&.
;otodat 6n pro4incia 0acia +-a putut eCercita 2i proprietatea Ruiritar, pe
EaDa @ic1iunii lui ius italicum, 6ntrucBt proprietatea Ruiritar putea @i eCercitat doar
de ctre cet1enii ro3ani 2i purta a+upra lucrurilor ro3ane "res romana&, or
terenurile din pro4incii nu +e Eucurau de regi3ul juridic al res romana, ci doar cele
din Italia. 0e aceea, pe EaDa lui ius italicum, +e con+idera c teritoriile dependente
de anu3ite colonii +e a@l 6n Italia. >e acea+t cale acele terenuri de4eneau lucruri
ro3ane, +u+ceptiEile de apropriere +uE @or3a propriet1ii Ruiritare. 9cea+t
proprietate era eCercitat doar de ctre cet1enii ro3ani a@la1i 6n 0acia.
0e a+e3enea, a @o+t cuno+cut 2i proprietatea peregrin, di+tinct de cea
pro4incial, 6ntrucBt ea purta doar a+upra con+truc1iilor 2i a Eunurilor 3oEile. Era
+anc1ionat printr-o ac1iune in rem +pecial.
n materia persoanelor +e aplicau di+poDi1iile dreptului ro3an, dar
nu3ai 6n pri3ele decenii de la @ondarea pro4inciei. Fn pri3ele decenii, ca3 pBn 6n
4re3ea do3niei lui 9ntonin >iul "%3'-%6$ e. n.&, per+oanele a4eau un regi3 juridic
+tatutar, @iind con+iderate categorii +ociale 6nchi+e 2i ereditare.
Cet1enii ro3ani +e Eucurau de plenitudinea drepturilor ci4ile 2i politice.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
5atinii din 0acia +e Eucurau doar de ius commercii. Pceau parte din
categoria latinilor @icti4i, 6ntrucBt +e Eucurau de latinitate doar din punct de 4edere
juridic, nu 2i din punct de 4edere etnic, deoarece nu erau rude de +Bnge cu ro3anii.
>eregrinii +e 63pr1eau 6n dou categorii! oEi2nui1i 2i dediticii.
>eregrinii oEi2nui1i a4eau acce+ la ius gentium 2i la cutu3a local.
>eregrinii dediticii a4eau o condi1ie juridic in@erioar, pentru c +-au opu+
cu ar3a eCpan+iunii ro3ane, iar ro3anii le-au di+tru+ cet1ile. 9ce2ti peregrini nu
puteau doEBndi cet1enia ro3an, @iind eCcepta1i de con+titu1iunea lui Caracalla.
9ce2tia nu puteau 4eni la 7o3a @r a nu cdea 6n +cla4ie.
Cu ti3pul, pe @ondul uni@icrii in+titu1iilor juridice, a+i+t3 la un proce+ de
uni@icare a condi1iei juridice a per+oanelor, 6n 6n1ele+ul c a+i+t3 la o tendin1
con@or3 creia to1i oa3enii liEeri din 0acia ;raian doEBnde+c aceea2i condi1ie
juridic. 9ce+t proce+ +-a de+4Br2it 6n anul $%$ e. n. cBnd, prin edictul lui Caracalla,
to1i locuitorii liEeri din 0acia ;raian au de4enit cet1eni ro3ani, doEBndind a+t@el
acce+ la dreptul ci4il ro3an, cu eCcep1ia peregrinilor 2i a latinilor iuniani.
n materie succesoral, pBn 6n 4re3ea do3niei lui 9ntonin >iul, au @o+t
aplicate rBnduieli paralele, 6n+, 6ncepBnd din 4re3ea do3niei lui Marc 9ureliu "%6$-%'3 e.
n.& con+tat3 c 2i di+poDi1iile dreptului +ucce+oral cuno+c un proce+ de uni@icare, 6ntrucBt
oa3enii liEeri din 0acia ;raian doEBnde+c testamenti actio "capacitate te+ta3entar&.
0ar cele 3ai i3portante di+poDi1ii ale dreptului daco-ro3an +unt n
domeniul obligaiilor, a4Bnd 6n 4edere @aptul c 6n 0acia ;raian produc1ia 2i
econo3ia de +chi3E au cuno+cut o deD4oltare @r precedent, or in+titu1iile din
do3eniul oEliga1iilor treEuie + regle3enteDe acea+t categorie de rela1ii. 9ce+te
in+titu1ii juridice ne +unt cuno+cute a3nun1it, cci @iDiono3ia lor juridic ne-a @o+t
tran+3i+ pe cale direct, prin inter3ediul tripticelor din ;an+il4ania.
Sec$iune& & 8II4&. Tri!ticele din Tr&nilv&ni&
Sunt docu3ente epigra@ice de o 4aloare ine+ti3aEil, deoarece ele +unt
cercetate de ctre @ilologii, i+toricii 2i juri2tii din 6ntreaga lu3e. Pilologii cerceteaD
tEli1ele cerate pentru a recon+titui latina 4ulgar "latina 4orEit 6n pro4incii&.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
I+toricii le cerceteaD pentru a recon+titui 3odul de 4ia1 al daco-ro3anilor 6n
co3para1ie cu locuitorii din alte pro4incii. Iuri2tii le cerceteaD 6n 4ederea
recon+tituirii in+titu1iilor juridice daco-ro3ane din do3eniul oEliga1iilor.
9ce+te docu3ente au @o+t con@ec1ionate din +cBnduri de Erad de di3en+iunea unei
pal3e "$C' c3&, +coEite u2or 6n interior, apoi +e aplica un +trat de cear, pe care +e aplica
o +criere cur+i4 cu ajutorul unui oEiect a+cu1it "+tilet&. 9ce+te tEli1e cerate au @o+t utiliDate
pe 6ntreg teritoriul I3periului 7o3an. <nele tEli1e erau +uprapu+e, legate cu un 2nur de
3ta+e pe care +e aplicau +igiliile 3artorilor. Piind +uprapu+e dou cBte dou, ele +e
nu3eau duplice "+pre eCe3plu, duplicele Kai3er 2i 9lEertini, EoteDate dup nu3ele celor
ce le-au de+coperit 6n 9@rica&. Spre deo+eEire de duplice, tripticele +unt +uprapu+e trei cBte
trei, legate cu un 2nur de 3ta+e, pe care erau aplicate 2apte +igilii din cear. 0uplicele +unt
+cri+e pe dou @e1e "@e1ele interioare&. ;ripticele +unt +cri+e pe patru @e1e "taEli1a din interior
era +cri+ pe a3Eele @e1e, pe cBnd celelalte dou tEli1e laterale erau +cri+e pe @e1ele
interioare&. ;Eli1ele de+coperite 6n ;ran+il4ania @ceau parte din categoria tripticelor.
;ripticele din ;ran+il4ania au @o+t de+coperite la +lburnus 5aior "7o2ia
Montan&, 6ntr-o 3in pr+it. Ele au @o+t de+coperite pe rBnd, @iind a+cun+e 6n
locuri di@erite, 6ntre anii %*'6 2i %'. Fn total erau $ de tEli1e, dintre care %4
erau liDiEile, iar %% nu.
I+toricul tEli1elor a @o+t @cut de 3ai 3ul1i autori. >ri3ul ro3Bn care le-a
+tudiat 2i co3entat a @o+t ;i3otei Cipariu, care a donat trei a+e3enea docu3ente
epigra@ice MuDeului Epi+copal de la Blaj. ;heodor Mo33+en a@ir3 c tEli1ele
cerate +-au a@lat 6n p+trarea notarului din +lburnus 5aior 2i c 6n anul %6* e. n. a
a4ut loc o in4aDie a 3arco3anilor 6n Dona Mun1ilor 9pu+eni, de tea3a crora
locuitorii +-au depla+at 6n alte regiuni, a+cunDBnd docu3entele 6n 3ina de aur. Cel
3ai recent act e+te datat $( 3ai %6* e. n., cBnd 3arco3anii au atacat Dona
Mun1ilor 9pu+eni, dup care 3ina de aur a @o+t pr+it. Mai plauDiEil e+te 6n+
teoria con@or3 creia acele docu3ente au @o+t a+cun+e de una +au 3ai 3ulte
per+oane care au plecat 2i nu +-au 3ai 6ntor+, @iind greu de creDut c eCploatarea
3inei de aur ar @i @o+t aEandonat.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
;ripticele din ;ran+il4ania cuprind patru contracte de 4BnDare, trei contracte de
loca1iune, dou contracte de 63pru3ut, un contract de depoDit, un contract de
+ocietate, un proce+-4erEal prin care +e con+tat de+@iin1area unui colegiu @unerar, li+ta
cheltuielilor nece+are pentru organiDarea unui Eanchet 2i o declara1ie de garan1ie.
CercetBnd @iDiono3ia ace+tor acte juridice, juri2tii au con+tatat c ele nu
core+pund pe de-a 6ntregul nici cerin1elor dreptului ci4il ro3an, nici cerin1elor dreptului
gin1ilor, nici cerin1elor dreptului local. Ele +unt elaEorate prin preluarea 2i 63pletirea
unor ele3ente eCtra+e din toate cele trei rBnduieli juridice. Spre eCe3plu, 6ntr-unul din
contractele de mprumut calitatea de creditor o are o @e3eie peregrin "+nduena
lui Bato&, or acel contract de 63pru3ut nu putea @i 6ncheiat con@or3 di+poDi1iilor
dreptului ro3an, 6ntrucBt, datorit di+poDi1iilor dreptului ci4il 2i celor ale dreptului
gin1ilor, @e3eia nu a4ea capacitate juridic 2i nu putea 6ncheia contracte 6n nu3e
propriu. 0e aceea, e cert c re+pecti4ul contract a @o+t 6ncheiat 6n con@or3itate cu
cerin1ele dreptului local, deoarece, con@or3 di+poDi1iilor dreptului geto-dac, @e3eia
putea 6ncheia acte juridice 6n nu3e propriu.
9poi, 6n caDul unui alt contract de mprumut, +e altur o +i3pl
con4en1ie de Eun-credin1 prin care deEitorul 62i a+u3 oEliga1ia de a plti
doEBnDi. 9cea+t con4en1ie nu re+pect cerin1ele dreptului ci4il ro3an, 6ntrucBt, 6n
dreptul cla+ic ro3an, oEliga1ia de a plti doEBnDi nu putea @i a+u3at printr-o
+i3pl con4en1ie de Eun-credin1, ci doar printr-o +tipula1iune +pecial, care era
un act +ole3n - stipulatio usurarum "+tipula1iunea unei doEBnDi&. Fn legtur cu
acea+t con4en1ie, ea pare a @i 6ncheiat 6n con@or3itate @ie cu dreptul local, @ie cu
dreptul grec.
Contractul de depozit e+te 6ncheiat ad probationem, adic e+te 6ncheiat cu
+copul de a +e @ace do4ada unei oEliga1ii reDultate dintr-un alt contract 6ncheiat
anterior. Nici ace+t contract nu re+pect cerin1ele dreptului ci4il ro3an, 6ntrucBt 6n
dreptul ro3nan contractul de depoDit e+te doar generator de oEliga1ii 2i nu +e 6ncheie
ad probationem. 0e aici reDult c 2i ace+t contract +-a 6ncheiat 6n con@or3itate cu
di+poDi1iile dreptului local.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Men1ion3, de a+e3enea, trei opera1iuni juridice 6ncheiate prin intermediul
stipulaiunilor. E+te 4orEa de a+u3area oEliga1iei de a plti capitalul, a+u3area oEliga1iei
de a plti doEBnDi la acel capital 2i oEliga1ia de garan1ie. 9ce+te trei oEliga1ii au @o+t a+u3ate
6n tEli1ele cerate prin +tipula1iuni, care +unt contracte 4erEale, 6ncheiate prin 6ntreEare 2i
r+pun+. :r la 7o3a, 6n epoca cla+ic, ace+te opera1iuni juridice nu +e 3ai realiDau prin
+tipula1iuni, ci prin alte contracte 3ult 3ai e4oluate, contracte +anc1ionate prin inter3ediul
dreptului pretorian, +pre deo+eEire de +tipula1iuni, care intrau 6n +@era dreptului gin1ilor.
9cea+t +tare de lucruri ne @ace + a@ir33 c 6n 0acia ;raian dreptul gin1ilor a4ea
prioritate @a1 de dreptul pretorian.
Poarte +uge+ti4 e+te tEli1a cerat care cuprinde un contract de munc 2i
care cuprinde o clauD +pecial pri4itoare la ri+curi. 0ar ce +e 6n1elege prin ri+c 6n
contractT E+te acea +itua1ie 6n care una dintre pr1i treEuie +-2i eCecute oEliga1ia de2i
cealalt parte nu-2i poate eCecuta oEliga1ia, @r 4ina +a, datorit @or1ei 3ajore. Fn
dreptul cla+ic ro3an, ri+cul 6n contractul de 3unc re4enea patronului. 9cea+t
di+poDi1ie +-a 6ndeprtat de la concep1ia originar, +tr4eche, con@or3 creia ri+cul
re4enea lucrtorului. Se pare c acea+t e4olu1ie +-a datorat unor con@licte i4ite 6ntre
lucrtori 2i patroni +pre +@Br2itul epocii 4echi, a+t@el 6ncBt ro3anii au ad3i+ ca ri+cul +
re4in patronului. 9cea+ta 6n+e3na c atunci cBnd lucrtorul nu 62i putea eCecuta
oEliga1ia @r 4ina +a, patronul a4ea, totu2i, oEliga1ia de a-i plti ace+tuia +alariul. Fn+,
6n 0acia ;raian, con+tat3 c acea+t nou regul, con+acrat 2i 6n dreptul cla+ic, nu +e
aplic, pentru c prin clauDa +pecial alturat contractului de 3unc, lucrtorul 62i
a+u3 ri+curile pentru ipoteDa 6n care nu-2i putea eCecuta oEliga1ia @r 4ina +a "+pre
eCe3plu, 6n caDul inundrii 3inei&. Iat cu3 6n 0acia ;raian regula con@or3 creia 6n
contractul de 3unc ri+curile re4in patronului e+te ocolit prin inter3ediul unei clauDe
+peciale aneCat contractului de 3unc.
Poarte +uge+ti4 e+te @iDiono3ia contractelor de vnzare, cci tEli1ele
cerate cuprind patru a+e33enea contracte. ;rei dintre ele +e re@er la 4BnDri de
+cla4i, iar unul +e re@er la 4BnDarea unei pr1i de ca+. CercetBnd ace+te contracte,
ro3ani2tii au con+tatat c ele core+pund cerin1elor dreptului ci4il ro3an 6n pri4in1a
e@ectelor, dar nu core+pund cerin1elor ace+tuia 6n ceea ce pri4e2te @or3a. 94e3 6n
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
4edere @aptul c, 6n 4irtutea dreptului ci4il ro3an, 4BnDtorul are ur3toarele
oEliga1ii! de a p+tra lucrul, de a preda lucrul, de a garanta pentru e4ic1iune 2i de a
garanta pentru 4icii. Cu3prtorul are oEliga1ia de a plti pre1ul. =i 6n dreptul daco-
ro3an, con@or3 con1inutului tripticelor din ;ran+il4ania, pr1ile au acelea2i oEliga1ii,
de unde reDult c e@ectele +unt identice, pe cBnd @or3a 63Ercat de ace+te contracte
e+te di@erit, 6n dreptul daco-ro3an, +pre deo+eEire de dreptul ci4il ro3an, 6ntrucBt 6n
dreptul ro3an toate oEliga1iile pr1ilor iD4or+c dintr-o +ingur con4en1ie de Eun-
credin1, pe cBnd la daco-ro3ani @iecare e@ect 6n parte iD4or2te dintr-o con4en1ie
di+tinct. 92adar, la ro3ani, a4e3 o +ingur con4en1ie 2i 3ai 3ulte e@ecte, pe cBnd la
daco-ro3ani a4e3 atBtea oEliga1ii cBte con4en1ii +unt.
0eo+eEit de original e+te @igura juridic a unei 4BnDri realiDat prin inter3ediul
3ancipa1iunii 2i a unei con4en1ii de Eun-credin1, ceea ce 6n+e3an c o +ingur
opera1iune juridic +-a realiDat prin dou acte juridice di+tincte. 9cea+t practic e+te
ne@irea+c, 6n pri3ul rBnd, pentru c pr1ile au recur+ la 3ancipa1iune @r a re+pecta
condi1iile nece+are 3ancipa1iunii, deoarece 3ancipa1iunea e+te un act de drept ci4il, @iind
acce+iEil doar cet1enilor ro3ani, pe cBnd la daco-ro3ani 3ancipantul 2i accipiens +unt
peregrini. Fn al doilea rBnd, 3ancipa1iunea poart doar a+upra unor lucruri ro3ane, pe
cBnd la daco-ro3ani ea poart a+upra unui lucru nero3an, dup cu3 nu e+te
re+pectat nici condi1ia cBntririi 3etalului pre1 2i nu +e pronun1 nici @or3ula
+ole3n +peci@ic 3ancipa1iunii. >e de alt parte, acea+t practic e+te ne@irea+c,
6ntrucBt o +ingur opera1iune juridic nu +e realiDeaD prin inter3ediul a dou acte
di@erite, ci prin unul +ingur. 9cea+t ano3alie juridic a @o+t eCplicat 6n di@erite
3oduri. <nii autori au a@ir3at c ne a@l3 6n @a1a unei +uE+tituiri de ter3eni, 6n +en+ul
c pr1ile au realiDat opera1iunea juridic prin inter3ediul tradi1iunii, in+titu1ie juridic
acce+iEil 2i peregrinilor, dar a @o+t @olo+it ter3enul de M3ancipa1iuneN. 9l1i autori
a@ir3 c acea+t practic e+te datorat necunoa2terii cerin1elor dreptului ro3an de
ctre autohtoni. S-a 3ai +u+1inut 2i teoria con@or3 creia +-ar @i recur+ la acea+t
@or3ul pentru 3ai 3ult +iguran1.
Fn realitate, acea+t practic ne@irea+c 3archeaD trecerea de la 4BnDarea
generatoare de oEliga1ii la 4BnDarea tran+lati4 de proprietate, ce +-a practicat 6n dreptul
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
@eudal ro3Bne+c. Paptul c ace+te acte nu core+pund 6n 6ntregi3e nici cerin1elor
dreptului ci4il ro3an, nici celor ale dreptului gin1ilor, nici celor ale dreptului geto-dac a
@o+t eCplicat 6n di4er+e chipuri. Cei 3ai 3ul1i autori au con+iderat c, de 4re3e ce
ace+te acte +-au 6ncheiat 6n 0acia ;raian 2i nu core+pund cerin1elor dreptului ro3an
+unt nule. : a+e3enea prere e+te @unda3ental gre2it, 6ntrucBt porne2te de la @al+a
pre3i+ c 6n 0acia ;raian +-au aplicat doar di+poDi1iile dreptului ci4il ro3an, iar
di+poDi1iile dreptului geto-dac au @o+t @ie de+@iin1ate, @ie au cDut 6n de+uetudine. Fn
realitate, 6n pro4incia 0acia, ca 2i 6n celelalte pro4incii, a+i+t3 la o 63pletire 6ntre
4alorile juridice ro3ane cu cele locale, a+t@el 6ncBt, pe EaDa ace+tei 63pletiri +-a n+cut
dreptul daco-ro3an, ale crui di+poDi1ii +unt originale, a+t@el 6ncBt in+titu1iile juridice
daco-ro3ane nu treEuie raportate la cerin1ele dreptului ro3an, ci treEuie raportate la
cerin1ele dreptului daco-ro3an, care e+te di@erit atBt @a1 de dreptul ro3an cBt 2i @a1 de
dreptul local.
/ntre9#ri )i tete
Enun1a1i i+toricii care @ac re@eriri 6n +crierile lor la organiDarea +ocial a
geto-dacilor 6n epoca pre+tatal 2i ce concluDii +e de+prind din ace+te +crieri.
7elatri cu pri4ire la con@lictul dintre ge1ii regelui :role+ 2i Ea+tarni din
+ecolul al III-lea 6. e. n. a @cut unul din ur3torii i+torici!
a& 9rrian)
E& Iu+tinu+)
c& StraEoT
CBnd +-a @ondat +tatul geto-dac 2i care +unt @actorii care au in@luen1at
@or3area ace+tuiaT
Care a @o+t @or3a de eCpri3are a dreptului geto-dac 2i cu3 era
regle3entat proprietateaT
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9rta1i organiDarea 0aciei pro4incie ro3an 2i 3odi@icrile ulterioare
produ+e 6n acea+t organiDare.
Care a @o+t organiDarea local a 0aciei pro4incie ro3anT
Care au @o+t @or3ele de proprietate con+acrate de dreptul daco-ro3anT
Ce +unt 2i ce cuprind ;ripticele din ;ran+il4aniaT
TITLUL II
S;9;<5 =I 07E>;<5 7:M?NESC FN EL<5 ME0I<
C&!itolul I. Or-&ni'&re& o9)tei #te)ti. Normele de conduit# &le o9)tei
#te)ti "n !erio&d& cu!rin# "ntre ecolele I8 )i 8III e. n.
Sec$iune& I. Or-&ni'&re& o9)tei #te)ti
9cea+t perioada e+te denu3it, 6n 3od gre2it, de regul, epoca 3igra1iunii
popoarelor. ;er3enul e+te gre2it pentru c epocile i+torice nu +e de@ine+c 6n raport
cu @actorii eCterni, ci 6n @unc1ie de @or3ele de@initorii ale organiDrii interne 6n acea
perioad. Iat de ce acea+t perioad nu e+te epoca 3igra1iunii popoarelor, ci a
oE2tei +te2ti, 6ntrucBt oE2tea +tea+c a @o+t unica @or3 de organiDare cuno+cut
de poporul no+tru a@lat atunci 6n plin proce+ de etnogeneD.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
:E2tea +tea+c a @o+t leagnul poporului no+tru, 6n +en+ul c poporul no+tru,
cu p+ihologia +a de oE2te "Mpopor genero+N& +-a @or3at 2i cre2tinat 6n cadrul oE2tei
+te2ti, oE2tea @iind cadrul +ocial 6n care +-a @or3at 2i de+4Br2it etnogeneDa 2i
proce+ul cre2tinrii. 0up retragerea aurelian ad3ini+tra1ia central din 0acia +-a
de+@iin1at, alt ad3ini+tra1ie central ne3ailuBnd locul celei anterioare. Fn ace+te
condi1ii au r3a+ nu3ai @or3ele locale de organiDare. 9+t@el ora2ele au continuat
+ eCi+te, dar +e con+tat decderea treptat a ace+tora. 0up in4aDia de4a+tatoare a
hunilor din anul 3*6 e. n. pe ruinele ora2elor +-a 6ntin+ lu3ea +atelor, care au pri3it
noi denu3iri. Satele au continuat + +e deD4olte, r3BnBnd @or3a predo3inant de
organiDare ad3ini+trati4. Spturile arheologice au con@ir3at c '#U din +atele
eCi+tente 6n +ecolul al QIL-lea datau 6nc din epoca 0aciei ro3ane
Fn perioada la care ne re@eri3 in@luen1a ro3an a continuat + +e 3ani@e+te prin
+chi3Euri co3erciale, prin capetele de pod con+truite de ctre ro3ani, unde +ta1ionau
trupe ro3ane. 0e a+e3enea, chiar 2i 6n :ltenia de a+tDi, pBn la EraDda lui No4ac, erau
cantonate trupe ro3ane. I+toricul Eu+eEiu ne 4orEe2te de+pre recucerirea 0aciei 6n
4re3ea 63pratului Con+tantin cel Mare, care a con+truit un nou pod pe+te 0unre. S-a
inten+i@icat propaganda cre2tin din+pre I3periul 7o3an. 0e aceea a@ir33 c proce+ul
de de+4Br2ire a etnogeneDei are loc 6n cadrul oE2tei +te2ti.
Caracterul teritorial al oE2tei +te2ti, 6n acea+t perioad, e+te ate+tat prin
di4er+e argu3ente. 0ou dintre ace+tea +unt 3ai +e3ni@icati4e! cel de ordin
ling4i+tic 2i docu3entele +cri+e.
>e plan ling4i+tic, con+tat3 c 6n 0acia ro3an localit1ile rurale erau
de+e3nate prin ter3enii generici 2i nejuridici de M+atN 2i MctunN. ;er3enul de
M+atN 4ine de la latine+cul ossatum,. Fn +chi3E, cu4Bntul MctunN e+te de origine
trac. Cei doi ter3eni G M+atN 2i MctunN G +unt @olo+i1i 2i 6n epoca @eudal cu
acela2i 6n1ele+, chiar 2i 6n Dilele noa+tre. 0e aici reDult c 2i 6n epoca i+toric dintre
cele dou +i+te3e G +cla4agi+t 2i @eudal G localit1ile rurale ro3Bne2ti au
+upra4ie1uit, pentru c alt@el cei doi ter3eni ar @i di+prut din 3e3oria poporului.
9cea+ta e+te metoda retrospectiv, con@or3 creia o in+titu1ie care e+te
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
3en1ionat 6n dou 3o3ente di+tan1ate ti3p a eCi+tat 2i 6n inter4alul de ti3p
cuprin+ 6ntre cele dou 3o3ente. Fn ace+t +en+ e+te de 3en1ionat +itua1ia denu3irii
ora2elor din 0acia traian, care au @o+t di+tru+e de ctre EarEari. Ca atare, nu3ele
lor a pierit din 3e3oria poporului, a+t@el 6ncBt ora2ele noa+tre 3edie4ale poart noi
denu3iri, lucru ce nu +-a 6ntB3plat cu apele 2i 3un1ii, ele3ente ce +-au Eucurat de
continuitate 2i care nu 2i-au p+trat denu3irile originare.
>e de alt parte, 6n 0acia ;raian, cu4Bntul M3o2N, de origine trac,
de+e3neaD proprietatea a+upra hotarului +atului, proprietatea a+upra unui teren din
hotarul +atului +au dreptul de @olo+in1 a+upra unui teren din hotarul +atului. 9cela2i
6ntele+ 6l a4ea 2i cu4Bntul MEtrBnN, care +e trgea din latine+cul )eteranus,.
Cu4intele M3o2N 2i MEtrBnN +unt utiliDate 6n E4ul Mediu ro3Bne+c cu acela2i 6n1ele+,
de unde reDult c proprietatea colecti4 a+upra hotarului +atului, proprietatea 2i
@olo+in1a indi4iduale a+upra unui teren din hotarul +atului au continuat + eCi+te 2i 6n
epoca oE2tii +te2ti, pentru c, alt3interi, ace2ti ter3eni ar @i di+prut.
0ar caracterul teritorial al oE2tii +te2ti e+te ate+tat 2i de docu3ente +cri+e.
Men1ion3, 6n ace+t +en+, o +cri+oare eCpediat de ctre o co3unitate cre2tin din 0acia
gotic, 6n +ecolul al IL-lea e. n., unei co3unit1i cre2tine din Cappadocia. Fn acea+t
+cri+oare +unt 6n@1i2ate pti3irile S@. Sa4a Ootul, care a trit 6ntr-un +at din Dona BuDului
de a+tDi 2i, totodat, +e @ac re@eriri la @aptul c la nordul 0unrii trie2te o popula1ie
+tatornic, care practica agricultura 2i p+toritul 6n localit1i rurale a2eDate pe 4ile rBurilor
2i con+tituite 6n oE2ti 2i la un 6nceput de di@eren1iere +ocial 6ntre Eoga1i 2i +raci. <n alt
docu3ent +cri+ ce ate+t ace+t lucru e+te o lucrare, nu3it #trategi<onul, redactat de ctre
63pratul EiDantin Mauriciu+, 6n care e+te 3en1ionat popula1ia ro3anic din nordul
0unrii, care 4orEea li3Ea latin, cu +ate a2eDate de-a lungul rBurilor, a4Bnd ca ocupa1ie
agricultura 2i cre2terea 4itelor, iar ca 3od de organiDare oE2tile agricole.
9ce+te iD4oare ne arat c dup retragerea autorit1ilor ro3ane popula1ia
autohton a continuat + tria+c 6n +ate pe EaDa unor puternice rela1ii de
+olidaritate 6ntre 3e3Erii ace+tora.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Satul, pri4it ca o totalitate a locuitorilor +i 2i ca teritoriu apar1inBnd
ace+tora, a @or3at 6nc 6nainte de cucerirea ro3an o oE2te +tea+c. >rin oE2tea
+tea+c 6n1elege3 o @or3 de organiDare +ocial 6n 4ederea de+@2urrii 6n cele
3ai Eune condi1ii a 3uncii 2i a 4ie1ii. :E2tea +tea+c a4ea un caracter teritorial.
:E2tea +tea+c +e deo+eEe2te de oE2tea gentilic prin aceea c oE2tea gentilic era
organiDat pe criteriul rudeniei de +Bnge, 6n +en+ul c @ceau parte din oE2tea
gentilic to1i cei care erau rude de +Bnge, pe cBnd din oE2tea +tea+c @ac parte to1i
cei care locuie+c pe acela2i teritoriu, indi@erent dac +unt +au nu rude de +Bnge.
Me3Erii oE2tei +te2ti +e nu3e+c 3egie2i "4ecini&, adic per+oane care locuie+c pe
acela2i teritoriu cu 4ecinii lor. 0ar oE2tea +tea+c preDint 2i o tr+tur co3un
cu oE2tea gentilic, pentru c nici una, nici cealalt nu cuno+c +trati@icarea +ocial.
Fn al doilea rBnd, oE2tea +tea+c preDint un ele3ent co3un cu +tatul,
pentru c 2i oE2tea +tea+c 2i +tatul +unt organiDate con@or3 criteriului teritorial.
0ar +e deo+eEe2te, 6n raport cu +tatul, prin aceea c +tatul cunoa2te +trati@icarea
+ocial, pe cBnd oE2tea +tea+c nu.
Modul de organiDare a oE2tei +te2ti a putut @i recon+tituit pe EaDa 3etodei
retro+pecti4e. >e acea+t cale +-a oE+er4at c in+titu1iile proprii oE2tei +te2ti
eCi+tau atBt 6n 4re3ea dacilor, cBt 2i 6n 1rile ro3Bne 6n E4ul Mediu. 0in acea+t
con+tatare reDult c oE2tea +tea+c a continuat + eCi+te 2i 6n inter4alul de ti3p
dintre retragerea aurelian 2i @or3area +tatelor @eudale. 0i3itrie Ou+ti, 6n deceniul
al patrulea al +ecolului al QQ-lea a con+tatat, 63preun cu +tuden1ii +i, 6ntr-o +erie
de +ate din +udul Moldo4ei eCi+ten1a unor in+titu1ii +peci@ice oE2tilor +te2ti.
0in datele oE1inute reDult c oE2tea +tea+c a4ea o organiDare proprie,
caracteriDat prin eCercitarea dreptului de autoconducere. :rganele ce eCercitau ace+t
drept erau 9dunarea 3egie2ilor, S@atul oa3enilor Euni 2i EtrBni 2i judele +atului.
Adunarea megie"ilor hotra 6n toate proEle3ele i3portante pri4ind
de+tinul co3unit1ii prin 4ot de+chi+. 5a lucrrile ei participau @ie doar ErEa1ii, @ie
doar @e3eile, @ie ErEa1ii 2i @e3eile. 9dunarea era con4ocat prin 4iu grai, de regul,
du3inica la Ei+eric, dup +lujE, +au 6n Dilele de tBrg. 9cea+t adunare alegea un
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
con+iliu cu acti4itate per3anent G #fatul oamenilor buni "i btrni G ce
eCercita, 6n principal, atriEu1iuni juri+dic1ionale 6n +en+ 3eta@oric, deoarece nor3ele
de conduit ce regle3entau 4ia1a oE2tei +te2ti nu a4eau caracter juridic. 9ce+t
con+iliu eCercita 2i atriEu1iuni de ordin ad3ini+trati4. 5ucrrile +@atului erau condu+e
de ctre un jude, ale+ de ctre 9dunarea 3egie2ilor, care eCercita, pe lBng
atriEu1iuni juri+dic1ionale, 2i atriEu1iuni 3ilitare 2i ad3ini+trati4e. Cu4Bntul MjudeN
4ine de la -ude4,$ iudicis,, adic judecat, eti3ologie de natur a +uElinia 6nc o
dat @aptul c cele 3ai i3portante atriEu1ii ale judelui erau de ordin judiciar. Mai
tBrDiu, 6n @eudali+3ul ti3puriu, cu4Bntul MjudeN de+e3na conductorul unei
@or3a1iuni +tatale de tip 6nceptor. Fn @eudali+3ul deD4oltat "adic dup 6nte3eiere&
MjudeN 63Erac @or3a $judec%, ce a4ea 6n1ele+ul de proprietar 2i o3 liEer. 0e aceea,
proprietatea pri4at a+upra p3Bntului, a+upra cruia nu +e eCercitau i3unit1i +e
nu3ea judecie. ;ot 6n @eudali+3ul deD4oltat, a aprut de la MjudeN 2i cu4Bntul
$jude%, care 6l de+e3neaD @ie pe conductorul unei unit1i ad3ini+trati4-teritoriale
din Vara 7o3Bnea+c, @ie unitatea ad3ini+trati4-teritorial ca atare. 0e a+e3enea,
a4Bnd 6n 4edere c to1i 3e3Erii oE2tei erau egali 6n drepturi, oricare dintre ace2tia
putea pri3i anu3ite +arcini din partea 9dunrii 3egie2ilor.
;otodat, oE2tile +te2ti erau organiDate, 3ai ale+ dup +ecolele al LII-lea 2i
al LIII-lea e. n. 6n uniuni de ob"ti "oE2ti de oE2ti&, care erau con+tituite pe
teritorii unitare din punct de 4edere econo3ic, geogra@ic. Ele erau condu+e de un
&are #fat al oE2tii de oE2ti, @or3at din repreDentan1ii oE2tilor co3ponente.
Sec$iune& & II4&. Normele de conduit# "n c&drul o9)tei #te)ti
Lia1a +ocial din cadrul oE2tei +te2ti era regle3entat prin nor3e de
conduit @r caracter juridic, adic nor3e de conduit care nu erau i3pu+e prin
@or1a de con+trBngere, pentru c nu eCi+ta aparatul de +tat care + eCercite o
a+e3enea con+trBngere. 0e aici pute3 trage concluDia c acele nor3e erau
re+pectate de Eun-4oie, 6ntrucBt ele eCpri3au intere+e co3une.
Fn legtur cu 4aloarea ace+tor nor3e de conduit, dup retragerea aurelian,
nor3ele dreptului daco-ro3an 2i-au pierdut caracterul juridic. Cele din do3eniul
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
33
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
dreptului puElic nu +-au 3ai aplicat 2i au pierit din con2tiin1a poporului no+tru, pentru c
nor3ele de drept puElic regle3enteaD organiDarea de +tat, rela1iile dintre +tat 2i cet1eni,
or dup retragerea aurelian +tatul +-a de+co3pu+ 2i odat cu el 2i nor3ele juridice care 6l
organiDau, pe cBnd nor3ele dreptului pri4at, adic cele din oE2tea +tea+c a@ltoare pe
teritoriul 0aciei ;raiane 6n+ +-au p+trat, dar 2i-au pierdut caracterul juridic. 9+t@el, +-au
p+trat nor3ele pri4ind +tpBnirea p3Bntului, nor3ele de 3unc, cele cu pri4ire la
rela1iile dintre per+oane, cu pri4ire la 6ncheierea con4en1iilor, cele ce regle3entau
repri3area delictelor din cadrul oE2tei +te2ti, precu3 2i acele nor3e ce regle3entau
+i+te3ul de +olu1ionare a litigiilor. Ele au @o+t preluate, o dat cu apari1ia pri3elor
@or3a1iuni politice de tip @eudal, au @o+t +anc1ionate de ctre +tatul @eudal 2i pe acea+t
cale 2i-au redoEBndit caracterul juridic. Iat dar c oE2tea +tea+c e+te 4ehiculul i+toriei
prin care toate nor3ele de conduit ce au regle3entat 4ia1a din cadrul ace+teia 6n 0acia
;raian au @o+t tran+portate 6n +ocietatea @eudal.
n materia bunurilor, hotarul +atului +e identi@ica cu 3o2ia oE2tei
+te2ti, care era +tpBnit 6n de4l32ie. 9ce+t lucru +-ar traduce prin @aptul c
a+upra p3Bntului oE2tei purta un drept de proprietate colecti4 "M+tpBnire de-a
4al3aN&. 0in ace+t +tpBnire de4l3a2 +-a de+prin+ 6nc din epoca +tatului geto-
dac +tpBnirea indi4idual a+upra terenurilor de+tinate agriculturii. Fn perioada cuprin+
6ntre +ecolele IL 2i LIII e. n., pri3a de+prindere din @ondul de4l3a2 a @o+t locul pe care
3e3Erii oE2tei 2i-au 6nte3eiat casa "i curtea. <lterior, din cB3pul de cultur oE2tea a
atriEuit pentru totdeauna @iecrei @a3ilii un lot de p3Bnt denu3it $sor%, care 62i are
originea 6n latine+cul sortis,, ce de+e3neaD o parte atriEuit cui4a. 5otul a@lat 6n
+tpBnirea indi4idual purta 2i denu3irea de racl (lot matc), deoarece doar aceia
care +tpBneau un lot 3atc, adic practicau agricultura 6n +at, a4eau acce+ 2i la Eunurile
a@late 6n +tpBnire de4l3a2. StpBnirea indi4idual putea @i eCtin+ prin deseleniri 2i
defri"ri, ce puteau @i 6ntreprin+e nu3ai cu acordul 9dunrii 3egie2ilor. 9cele +tpBniri
doEBndite prin 3unc proprie purtau denu3irea de stpniri locure"ti. 0e
a+e3enea, tot 9dunarea 3egie2ilor +e pronun1a cu pri4ire la trecerea unor loturi de
p3Bnt 6n +tpBnirea 2i @olo+in1a per+onal, oE2tea p+trBnd a+upra ace+tora un drept
+uperior de +upra4eghere 2i control. Cu ti3pul acea+t +tpBnire doEBnde2te caracter
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
34
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
per3anent, 3ani@e+tBndu-+e ca un e3Erion al propriet1ii pri4ate a+upra p3Bntului. ;ot
cu titlu de @olo+in1 indi4idual erau eCploatate terenurile din vatra satului, pe
cBnd pdurile' p"unile' apele "i subsolul, din care +e eCploatau 3inereuri, au
r3a+ 6n +tpBnirea de4l3a2.
>entru c oE2tea era, 6n principal, o co3unitate de 3unc, 3ulte din nor3ele
de conduit regle3entau relaiile de munc. :E2tea +tea+c a4ea un caracter
agrar 2i pa+toral. Nor3ele din ace+t do3eniu regle3entau, 6n principal, agricultura
2i p+toritul. ECi+tau 6n+ 2i nor3e care regle3entau 4Bntoarea 6n co3un,
3ineritul, precu3 2i de+@2urarea unor acti4it1i 3e2te2ugre2ti de ctre 3e3Erii
oE2tei.
Fn legtura cu practicarea agriculturii, +-au aplicat nor3e pri4ind +i+te3ul
a+ola3entului, repartiDarea loturilor de cultur, de+tina1ia loturilor de cultur, 6nceperea
lucrrilor agricole, +trBngerea recoltelor, @or3area reDer4elor oE2tei pentru anii cu recolte +laEe.
Fn legtur cu p+toritul a4e3 nor3e pri4ind locurile de p2unat, +er4itutea
de p2unat 3o2tenit, 6n +en+ul c dup +trBngerera recoltelor tur3ele indi4iduale
puteau @i p+cute pe terenurile din hotarul oE2tei, ca o r32i1 a propriet1ii
colecti4e. ECi+tau 2i nor3e cu pri4ire la dru3urile oilor, pornirea tur3elor, acea+ta
6ntrucBt +e practica 2i p+toritul tran+hu3ant.
Fn ceea ce pri4e2te practicarea unor 3e2te2uguri de ctre 3e3Erii oE2tei
+te2ti, nor3ele de conduit recuno2teau celor care au deprin+ anu3e 3e+erii,
precu3 olari, 3orari, @ierari, etc., dreptul a+upra Eunurilor produ+e, precu3 2i
po+iEilitatea de a lucra pentru al1ii contra plat.
(ormele de conduit privind statutul persoanelor +e 6nte3eiaD pe
principiul egalit1ii, egalitate ce reDulta din +tpBnirea de4l3a2 a terenurilor 2i din 3unca 6n
co3un. Conductorii oE2tei +te2ti erau ale2i doar 6n @unc1ie de calit1ile indi4iduale, do4ad
c +@atul oE2tei era @or3at din oa3eni Euni 2i EtrBni) de a+e3enea, a2a cu3 a3 3ai artat,
9dunarea 3egie2ilor putea atriEui anu3ite +arcini unor per+oane din cadrul oE2tei.
9ceea2i egalitate se manifesta "i n relaiile din cadrul familiei'
6n +en+ul c 6ntre +o1i, pe de o parte, prin1i 2i copii, pe de alt parte, eCi+ta
oEliga1ia reciproc de 6ntre1inere. 9cea+t oEliga1ie iD4ora din @aptul c patri3oniul
@a3iliei era reDultatul 3uncii colecti4e a @a3iliei. C+toria +e realiDa prin
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
con+i313Bntul 4iitorilor +o1i, ur3at de Einecu4Bntarea prin1ilor 2i a Ei+ericii.
0i4or1ul putea @i oE1inut 6n condi1ii egale de a3Eele pr1i, deoarece, 6n oE2tea
+tea+c, pBn 6n a doua @aD a regi3ului turco-@anariot, di4or1ul putea @i oE1inut
prin repudiere "+e a@ir3a de @a1 cu 3artori @ie c @e3eia nu +e 3ai re6ntoarce la
do3iciliul conjugal, @ie c acea+ta nu 3ai e+te pri3it 6n do3iciliul conjugal&.
ECi+ta egalitate 2i pe plan succesoral, 6n +en+ul c de+cenden1ii, @ii +au
@iice, au 4oca1ie +ucce+oral egal la 3o2tenirea de@unctului, dup cu3 4oca1ie
+ucce+oral la 3o2tenirea de@unctului are 2i +o1ul +upra4ie1uitor.
n materia conveniilor, opera1iile de +chi3E de Eunuri +au de +er4icii
+e realiDau pe EaDa unor con4en1ii de 3ult practicate, cuno+cute 6nc din epoca
0aciei ;raiane, cu deo+eEirea c acele con4en1ii nu 3ai pre+upuneau @or3e
+ole3ne laice, ca 6n dreptul daco-ro3an, ci +unt 63Ercate 6n @or3a jur3Bntului
religio+. Fn cadrul oE2tei +te2ti eCi+ta o +inoni3ie 6ntre +intag3ele Mlege
cre2tinea+cN 2i Mlege ro3Bnea+cN. LBnDarea era contractul cel 3ai r+pBndit 2i
a4ea ca e@ect tran+3iterea propriet1ii prin +i3plul con+i313Bnt al pr1ilor.
;otodat +e practica +chi3Eul, dat @iind caracterul natural al econo3iei. 9+e3enea
acte a4eau loc atBt 6n interior, cBt 2i 6n tBrgurile de grani1 de pe linia 0unrii
9lte nor3e de conduit +e re@er la reprimarea delictelor n snul
ob"tei ste"ti. Ca o re3ini+cen1 a practicilor pre+tatale, con+tat3 c +e 3ai
aplica legea talionului. Fn+, 6n paralel cu acea+ta, +e aplica 2i +i+te3ul co3poDi1iunii
4oluntare, ca un corecti4 adu+ +i+te3ului rDEunrii pri4ate. Fn +i+te3ul co3poDi1iunii
4oluntare, 4icti3a delictului putea renun1a la dreptul de rDEunare 6n +chi3Eul unei +u3e
de Eani, pe care o 4a plti delinc4entul. 9cea+t +u3 de Eani ce ur3a a @i pltit 4icti3ei
repreDenta echi4alentul dreptului la rDEunare 2i +e +taEilea prin con4en1ia pr1ilor. 9ce+t
+i+te3 a e4oluat dup apari1ia pri3elor @or3a1iuni +tatale, 4aloarea r+cu3prrii
dreptului de rDEunare ne3ai@iind +taEilit de ctre pr1i, ci de ctre +tat. 9ce+t +i+te3
purta nu3ele de co3poDi1iune 4oluntar "+ecolele QI 2i QIII e. n.&. 9lt3interi, litigiul
e+te +olu1ionat @ie prin dreptul de rDEunare, @ie prin co3poDi1iunea 4oluntar, @ie prin
hotrrea S@atului oa3enilor Euni 2i EtrBni, @ie pe EaDa +olidarit1ii rudelor. >edeap+a
pentru @aptele gra4e con+ta din alungarea din cadrul oE2tei +te2ti a 4ino4atului
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
36
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
S@atul oa3enilor Euni 2i EtrBni soluiona litigiile din toate do3eniile 4ie1ii
+ociale "cu pri4ire la patri3oniu, la integritatea 2i onoarea per+oanelor, etc.&, ocaDie cu care
pr1ile ad3ini+trau proEele. Cele 3ai i3portante proEe erau proEa cu 3artori 2i
jur3intele.
Fn paralel cu ace+tea +e aplicau 2i ordaliile, ca o re3ini+cen1a a +i+te3ului
pri3iti4, deoarece toate popoarele pri3iti4e au practicat ordaliile. >rin ordalii, de
regul, are loc o +lujE religioa+ 6n 4ederea in4ocrii 4oin1ei di4ine, pentru ca
di4initatea + inter4in 2i + arate de partea cui e+te dreptatea 6n acel litigiu. Spre
eCe3plu, EaEilonienii au practicat ordalia apei, con@or3 creia, dac o @e3eie
c+torit era Enuit de in@idelitate, @e3eia era cu@undat 6n apele rBului nu3rBndu-+e
pBn al %##. Catolicii practicau ordalia )erului ro"u. 5a daci 2i la ro3Bni +-a
aplicat ordalia pmntului 6n proce+ele de hotrnicie. Con@or3 ace+tei ordalii,
una dintre pr1i +au o ter1 per+oan 62i pre+ra p3Bnt pe cap +au pe u3eri, in4ocBnd
di4initatea p3Bntului, +trEtea hotarul terenului 6n litigiu 2i jura c acela e+te
ade4ratul hotar. Fn :ltenia, p3Bntul era purtat 6n trai+t. 0up 3oartea celui ce
jura+e, di4initatea ur3a a +e pronun1a 6n legtur cu jur3Bntul @cut. Celui ce jura+e
drept ur3a a-i i rna uoar,. 0ac jurtorul 3in1i+e, Deitatea p3Bntului +e
rDEuna, aruncBndu-l a@ar din 3or3Bnt G cum de te ine pmntul,.
C&!itolul II. A!&ri$i& !rimelor form&$iuni t&t&le de ti! feud&l
6form&re& $#rilor7
Fntre +ecolele LIII 2i IQ e. n. a+i+t3 la un proce+ de de+tr3are a oE2tilor
+te2ti, 6n +en+ul c 6n unele oE2ti +te2ti ale2ii oE2tei, prin aEuD, acapareaD
p3Bnturile 3egie2ilor 2i le tran+@or3 6n proprietate pri4at, care cu ti3pul +e 4a
tran+@or3a 6n @eud "3are do3eniu @eudal&. >entru a-2i apra 2i con+olida
+tpBnirea pri4at ace2ti ale2i ai oE2tei +-au 6nconjurat de un aparat de +lujitori, 6n
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
care 4ede3 e3Erionul +tatului @eudal. >rin con+olidarea +tpBnirii pri4ate 2i
deD4oltarea aparatului de +lujitori iau na2tere @or3a1iunile +tatale de tip 6nceptor G
cneDate, 4oie4odate, cB3pulunguri, jupanate, etc. 0ar ace+te @or3a1iuni +tatale +unt
de+e3nate prin ter3enul generic de $ar%. Cu4Bntul M1arN 4ine de la latine+cul
MterraN, dar la alte popoare latine, de pild la @ranceDi, cu4Bntul M1arN e+te utiliDat
cu +en+ul lui 3aterial G Mp3BntN G , pe cBnd la ro3Bni MterraN e+te utiliDat 6n +en+
politic, de+e3neaD o @or3a1iune +tatal, iar Mp3BntN, 6n +en+ 3aterial, 4ine de la
latine+cul Mpa)imentumN. Celelate popoare latine denu3e+c M1araN 6n al1i ter3eni G
pa=s, "Pran1a&, paese, "Italia&, care 62i au originea 6n latine+cul pagus,.
Fntre +ecolele QI 2i QIII e. n. +unt 3en1ionate o +erie de 1ri, 3ai ale+ prin Cronica
notarului anoni3, Cronica lui Ne+tor "+ecolele QI 2i QII e. n.& 2i Cronica lui Si3on de
KeD+a "Gesta "ungarorum et "unorum&. 9+t@el, 6n ;ran+il4ania +ecolelor Q-QI e. n.,
eCi+tau Vara Cri2anei "condu+ de ctre Menu3orut&, Vara 4oie4odului Olad, ducele
Banatului, Vara Jarandului, (erra 9ltrasil)ana "condu+ de Oelu&, Vara Pgra2ului,
Vara 7odnei, Vara Aa1egului. 5a e+t de Carpa1i +unt 3en1ionate Vara Brodnicilor, Vara
Boloho4enilor. 5a +udul Carpa1ilor +unt 3en1ionate Vara lui Sene+lau, Vara Se4erinului,
Vara lui Ioan, Vara Lla2ca, Vara 7o3ana1i, Vara lui 5ito4oi, etc.
Se poate oE+er4a c ace+te 1ri +unt de+e3nate prin!
- deter3inati4e de ordin geogra@ic "eC. G Vara 5o4i2tei&)
- deter3inati4e de ordin etnic "eC. G Vara Ll+iei&)
- nu3ele conductorilor "eC. G Vara lui 5ito4oi&.
:rganiDarea ace+tot 1ri preDint tr+turi co3une, dar 2i nuan1e +peci@ice.
9+t@el, cneDatele puteau cuprinde unul +au 3ai 3ulte +ate, iar cneaDul putea @i
proprietarul teritoriului pe care 6l conducea politic, @iind 6n acela2i ti3p 2i @eudal.
0e a+e3enea, cneaDul putea @i 2i un ale+ dintre 3icii proprietari a@ltori 6ntr-un +at.
El eCercita atriEu1iuni ad3ini+trati4e, 3ilitare 2i judiciare. Cu4Bntul McneaDN 4ine
@ie de la cu4Bntul MKoenigN, de origine 4iDigot, @ie de la latine+cul cuneus,.
9lte 1ri erau condu+e de 4oie4oDi, care eCercitau atriEu1ii +uperioare celor
ale cneDilor, 6n +en+ul c 4oie4odul era co3andantul 3ilitar al tuturor cneDatelor
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
inclu+e 6n 4oie4odat, dar eCercita 2i atriEu1iuni ad3ini+trati4e 2i judiciare. CneaDul,
deci, 6i era +uEordonat 4oie4odului. Cu4Bntul M4oioe4odN e+te de origine +la4,
nu3ai c in+titu1ia e+te ro3Bnea+c, deoarece la +la4i 4oie4odul eCercita doar
atriEu1iuni 3ilitare, 2i era +uEordonat cneaDului.
9lte @or3a1iuni +tatale erau condu+e de juDi, iar altele de jupani. ;er3enul
de MjupanN +e pare c 4ine de la tracul Mdiurpaneu+N.
S-a +u+1inut 6n 3od gre2it c rela1iile de tip @eudal +unt de +orginte ger3an
2i c ro3Bnii ar @i preluat rela1iile de tip @eudal 6n plan econo3ic, +ocial 2i politic
de la ger3ani, prin @ilier 3aghiar. S-a de3on+trat @al+itatea ace+tei teoriei
toc3ai 6n EaDa in@or3a1iilor care ne-au @o+t tran+3i+e prin 0iplo3a Ioani1ilor din
anul %$4* e. n. 9cea+t diplo3 e+te un contract 6ncheiat la $ iunie %$4* e. n.
6ntre regele <ngariei, Bela al IL-lea, 2i 7e3Ealdu+, preceptorul :rdinului
:+pitalier "Ioanit&.
:rdinul Ioani1ilor a4ea o organiDare 3ilitar 2i prin acea+t diplo3 2i-a
a+u3at oEliga1ia de a apra Dona din +udul Carpa1ilor de n4lirile ttare.
5a rBndul +u, regele <ngariei 2i-a a+u3at anu3ite oEliga1ii @a1 de ca4alerii ioani1i.
0iplo3a a @o+t 6ncheiat 6n pri3ul 3o3ent 6n care ungurii au 4enit 6n
contact cu ro3Bnii din +udul Carpa1ilor. Fn acel 3o3ent, 6n +udul Carpa1ilor, erau
@or3ate rela1iile econo3ice @eudale, +tructurile +ociale +peci@ice 2i organiDarea
politic de tip @eudal. 9ce+t @apt reie+e din diplo3a 3en1ionat, 6n care regele
<ngariei pro3ite ca4alerilor o+pitalieri c 62i 4or putea 6n+u2i o parte din 4eniturile,
+lujEele 2i @oloa+ele care +e percepeau de pe 3arile do3enii @eudale din Vara
Se4erinului, Vara lui Parca2, Vara lui 5ito4oi 2i Vara lui Sene+lau. :r 4eniturile,
+lujEele 2i @oloa+ele 3en1ionate 6n diplo3 nu +unt altce4a decBt cele trei @or3e ale
rentei de tip @eudal. 9ce+tea de+e3neaD renta 6n Eani, 6n 3unc 2i 6n produ+e.
7eDult deci c eCi+t la +ud de Carpa1i 3ari do3enii de pe care +e percepeau
ace+te @or3e ale rentei. 0iplo3a 6n cauD 6i de+e3neaD pe 3arii proprietari
@unciari ca M3ai 3arii p3BntuluiN, iar 1ranii +unt denu3i1i Mru+ticii 4alahiN.
0iplo3a 4orEe2te de+pre eCi+ten1a unor 1ri a@late +uE conducerea unor 4oie4oDi.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9ce+te date ne +unt con@ir3ate 2i de alte docu3ente.9+t@el, 6ntr-o +cri+oare
adre+at de ctre o co3unitate cre2tin din +udul Moldo4ei 6n +ecolul al QIL-lea
>apei Inocen1iu al III-lea, +e 4orEe2te de+pre 3arii proprietari de p3Bnt care erau
nu3i1i Mcei puterniciN.
C&!itolul III. Le-e& $#rii )i intitu$iile &le
Sec$iune& I. 0orm&re&* fer& de cu!rindere )i definire& Le-ii #rii
Lechiul drept ro3Bne+c, a2a cu3 preciDeaD 2i 0i3itrie Cante3ir, a @o+t ius
non scriptum, adic un dreptul ne+cri+. 5a rBndul +u, Nicolae Blce+cu a@ir3a c,
dup 6nte3eiere, 1rile ro3Bne nu au cuno+cut legile +cri+e, c pBn la ju3tatea
+ecolului al QLII-lea dreptul no+tru co3un a @o+t oEiceiul juridic con+tituit 6ntr-un
4eritaEil +i+te3 de drept. :Eiceiul juridic repreDint o regul ne+cri+, care aplicat
6n 3od continuu 2i ti3p 6ndelungat capt @or1 juridic oEligatorie.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
ECi+ten1a dreptului ro3Bne+c ne+cri+ cu o puternic identitate a @o+t
recuno+cut 2i de ctre 4ecinii no2tri. 9+t@el oEiceiul juridic ro3Bn+c a @o+t
denu3nit 6n docu3entele o@iciale redactate 6n li3Ea latin de ctre cancelariile
+trine ius )alac"icum, pe cBnd 6n docu3entele cancelariilor do3ne2ti ale 1rilor
ro3Bne, oEiceiul juridic era denu3it 5egea Vrii "oEiceiul p3Bntului&. Fn
+intag3a MoEiceiul p3BntuluiN, ter3enul de Mp3BntN e+te utiliDat cu 6n1ele+ul de
M1arN. ECpre+ia de M5egea 1riiN de+e3neaD cel 3ai Eine con1inutul oEiceiului
juridic ro3Bne+c. 0o4ad 6n ace+t +en+ e+te 2i @aptul c +intag3a M5egea 1riiN nu
e+te 6n+o1it de un alt deter3inati4. Fn toate 1rile ro3Bne di+poDi1iile 5egii 1rii au
@o+t acelea2i.
Fn doctrina ro3Bnea+c +-au @or3ulat di@erite teorii cu pri4ire la originea 5egii 1rii.
9+t@el, 6ntr-o pri3 opinie, pro@e+orul Ioan >eretD a@ir3 c dreptul no+tru ar
@i de origine ro3an. 9ce+ta +u+1ine c, a2a cu3 a3 preluat li3Ea latin, tot a2a a3
preluat 2i di+poDi1iile dreptului ro3an. 9cea+t teorie a @o+t deD4oltat de
pro@e+orul 9ndrei 7dule+cu 6ntr-o co3unicare +u+1inut 6n anul %(3' la 9cade3ia
7o3Bn, 6n care a cutat + do4edea+c identitatea de @iDiono3ie a in+titu1iilor
5egii 1rii cu cele ale dreptului ro3an.
Fntr-o alt opinie, pro@e+orul Oheorghe Potino a +u+1inut c 5egea 1rii ar @i de
origine trac.
9 @o+t @or3ulat 2i o a treia teorie, 6n 4irtutea creia pro@e+orul Con+tantin
0i++e+cu a a@ir3at c 5egea 1rii a @o+t de origine +la4.
;oate cele trei teorii le con+ider3 3oni+te, deoarece 4d originea 5egii 1rii
6ntr-un +ingur +i+te3 de drept. ;otodat, ace+te teorii +unt 2i eCclu+i4i+te, deoarece
pleac de la pre+upunerea c +tr3o2ii no2tri ar @i renun1at la tradi1iile lor juridice
2i au preluat @ie dreptul ro3an, @ie dreptul trac, @ie dreptul +la4.
Fn contra+t cu ace+te +u+1ineri, Nicolae Iorga +uEliniaD originalitatea 5egii 1rii,
artBnd c acea+ta e+te o crea1ie ro3Bnea+c, iD4orBt din 3odul de 4ia1 al +tr3o2ilor
no2tri. 9cea+t a+er1iune +e EaDeaD pe realitatea con@or3 creia 5egea 1rii +-a @or3at pe
@ondul juridic daco-ro3an. 9+t@el, 6n epoca 0aciei 7o3ane, popula1ia daco-ro3an a
creat un +i+te3 de drept nou, original G dreptul daco-ro3an G , 6n care in+titu1iile juridice
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
ro3ane au doEBndit @unc1ii 2i @inalit1i noi. 0up retragerea aurelian, in+titu1iile juridice
daco-ro3ane au @o+t preluate 6n oE2tea +tea+c 2i adaptate noilor realit1i. 0ar 6n oE2tea
+tea+c 2i-au pierdut 4aloarea juridic oEligatorie pentru c, o dat cu de+co3punerea
+tatului, nu +-au 3ai aplicat prin @or1a de con+trBngere a ace+tuia.
0up @or3area +tatelor @eudale, ace+te nor3e 2i-au redoEBndit 4aloarea
juridic, adic 2i-au redoEBndit caracterul oEligatoriu, @iind acu3 +anc1ionate de
ctre +tat. ;otodat, 6n proce+ul cri+taliDrii rela1iilor de tip @eudal, @ondul juridic
daco-ro3an +-a 63Eog1it cu noi regle3entri deter3inate de realit1ile +ocial-
econo3ice ale acelor 4re3uri.
0octrina juridic ro3Bnea+c a deDEtut 2i proEle3a +@erei de aplicare a 5egii 1rii.
9+t@el, pro@e+orul Oheorghe Potino a a@ir3at c 5egea 1rii a regle3entat
doar dreptul de proprietate i3oEiliar.
Nicolae Iorga a +u+1inut c 5egea 1rii a regle3entat toate realit1ile +ociale
cu caracter agrar 2i pa+toral.
9. 0. Qenopol a a@ir3at c 5egea 1rii a @o+t un drept cneDial, care a
regle3entat organiDarea pri3elor @or3a1iuni politice de tip +tatal.
Fn de@inirea +@erei de aplicare a 5egii 1rii treEuie pornit de la +pu+ele lui
Nicolae Blce+cu con@or3 crora 3ult 4re3e la ro3Bni 5egea 1rii a inut loc i
de constituiune politic i de condic ci)il i de condic criminal,.
SintetiDBnd ace+te +u+1ineri, pute3 de@ini 5egea 1rii ca @iind un +i+te3 de
drept atotcuprinDtor, @or3at din totalitatea nor3elor de drept ne+cri+, ce
regle3enteaD organiDarea +tatelor @eudale la ni4el central 2i local, regi3ul juridic
al propriet1ii, +tatutul juridic al per+oanelor, organiDarea @a3iliei, +ucce+iunile,
contractele, r+punderea colecti4 6n 3aterie penal 2i @i+cal, repri3area @aptelor
in@rac1ionale 2i judecarea proce+elor.
Sec$iune& & II4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& domnie* Sf&tul
domnec )i dre-#torii
Fn 4irtutea di+poDi1iilor 5egii 1rii, +tatele @eudale ro3Bne2ti erau condu+e de
ctre do3ni, S@atul do3ne+c 2i dregtori.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Domnul era 2e@ul +tatului, +e a@la 6n 4Br@ul ierarhiei @eudale 2i eCercita
atriEu1ii de ordin ad3ini+trati4, 3ilitar, judiciar 2i legi+lati4. 9+t@el, 6n plan
ad3ini+trati4, do3nul hotra cu pri4ire la organiDarea ad3ini+trati4 teritorial,
+taEilea i3poDitele, nu3ea 2i 6i re4oca din @unc1ie pe 6nal1ii dregtori, a4ea dreptul de
a Eate 3oned, 6ncheia tratate interna1ionale, declara +tarea de pace +au de rDEoi.
;otodat do3nul eCercita tutela a+upra Ei+ericii. 0up cderea
Con+tantinopolului Ei+erica de4ine dependent @a1 de do3n. 0o3nul con@ir3a
3itropoli1ii, epi+copii 2i egu3enii. >e acea+t cale Ei+erica a @o+t dependent @a1 de
+tat 2i a ac1ionat prin autoritatea +a +piritual 6n direc1ia pro3o4rii intere+elor politice
ale +tatului. Sprijinul reciproc 6ntre +tat 2i Ei+eric a @o+t nece+ar pentru c 2i ungurii 2i
poloneDii, cBnd doreau + +upun 1rile ro3Bne, o @ceau +uE preteCtul catoliciDrii.
9cea+t +itua1ie +e eCplic prin aceea c 6n 1rile din 4e+tul Europei +tatul depindea de
Ei+eric, iar >apa eCercita tutela a+upra conducerilor politice ale +tatelor catolice.
5inia politic a ace+tor +tate era +taEilit de ctre papalitate, care a pro3o4at 6n 3od
con+tant eCpan+ioni+3ul +tatelor catolice a+upra +tatelor ortodoCe.
Fn acela2i ti3p, do3nul era conductorul ar3atei. 5a 6nceputul in+titu1iei
do3niei, rolul 3ilitar al do3nului con+ta 6n coordonarea ar3atei @or3at din
+teagurile Eoierilor. FncepBnd din +ecolul al QL-lea, ca eCpre+ie a centraliDrii
puterii, do3nul 62i creeaD ar3ata proprie condu+ de ctre dregtori cu atriEu1ii
+peciale 6n ace+t +en+.
Fn calitate de 2e@ al +tatului, do3nul 6ncheia tratate de alian1 +au co3erciale
cu alte +tate 2i declara pacea +au +tarea de rDEoi. 0e a+e3enea, do3nul era
judectorul +upre3. Fn acea+t calitate el putea judeca orice pricin, ci4il +au
penal, 6n pri3 +au 6n ulti3 in+tan1. >roce+ele erau judecate de ctre do3n
63preun cu S@atul do3ne+c, dar hotrBrile erau pronun1ate 6n nu3e propriu 2i nu
+e Eucurau de autoritatea lucrului judecat. 9+t@el c ur3torii do3ni puteau
rejudeca proce+ul 2i da hotrBri contrare celor anterioare.
0o3nul eCercita 2i atriEu1ii de ordin legi+lati4, prin inter3ediul hri+oa4elor.
0o3nul putea e3ite dou categorii de hri+oa4e!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
43
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- *risoave cu caracter individual G erau acte de aplicare a dreptului
la anu3ite +itua1ii concrete. 9ce+tea nu erau iD4oare de drept 6n +en+ @or3al.
- *risoave cu caracter general G prin inter3ediul lor +e introduceau
noi regle3entri juridice. >urtau denu3irea de hri+oa4e legi+lati4e 2i erau iD4oare
de drept 6n +en+ @or3al.
9ce+te iD4oare legi+lati4e erau adoptate, de regul, cu acordul S@atului
do3ne+c 2i al dregtorilor.
Succe+iunea la tron a4ea la EaD +i+te3ul electi4o-ereditar. 0o3nul era ale+
de ctre Var, adic de ctre adunarea 4Br@urilor +ociet1ii @eudale G Eoieri, cler,
co3andan1ii ar3atei. Se cerea ca 4iitorul do3n + @ac do4ada c e+te de o+
do3ne+c "e+te rud 6n linie direct +au 6n linie colateral cu unul dintre do3nii
anteriori&. Se 3ai cerea ca do3nul + @ie ro3Bn, cre2tin ortodoC 2i + nu @ie
6n+e3nat "adic + nu aiE 4reo in@ir3itate&.
Boieri3ea, 6n +copul pro3o4rii intere+elor +ale, condi1iona alegerea do3nului
de re+pectarea pri4ilegiilor Eoiere2ti, iar controlul re+pectrii de ctre do3n a ace+tor
pri4ilegii 2i i3unit1i @eudale era a+igurat de ctre Eoieri prin inter3ediul #fatului
domnesc. >rin S@atul do3ne+c, Eoierii participau la conducerea +tatului.
S@atul do3ne+c era un organi+3 colecti4, care 62i de+@2ura acti4itatea pe lBng
do3n. Era @or3at din repreDentan1ii 3arii Eoieri3i 2i ai clerului. Nu3rul 3e3Erilor
S@atului do3ne+c o+cila 6ntre %$ 2i $. S@atul era con4ocat 6n locuri 2i la date @iCate de
ctre do3n. Fn cadrul atriEu1iilor +ale, ace+t organi+3 6l +@tuia pe do3n 6n proEle3e
de +tat, con@ir3a titlurile de proprietate, 6ntrea daniile do3ne2ti, precu3 2i acordarea
de i3unit1i 2i pri4ilegii @eudale, dBnd garan1ia re+pectrii ace+tora. 0e a+e3enea,
S@atul do3ne+c participa la judecarea proce+elor, dBndu-2i acordul @a1 de +olu1ia
pronun1at de do3n. ;otodat S@atul do3ne+c era cel care garanta re+pectarea de ctre
do3n a tratatelor interna1ionale.
Co3ponen1a 2i co3peten1a S@atului au cuno+cut 2i ele o anu3it e4olu1ie. 9+t@el,
6n pri3ele decenii de la @or3area +tatelor @eudale ro3Bne2ti, S@atul do3ne+c a @o+t @or3at
doar din Eoieri de 1ar, adic din Eoieri @r dregtorii. 9ce+t @apt +e eCplic prin aceea c
do3nia a @o+t crea1ia Eoierilor. Boierii l-au ale+ pe do3n 2i tot ei 6i controlau acti4itatea
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
44
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
pentru ca do3nul + nu le 6ncalce drepturile 2i pri4ilegiile. 9+t@el c pBn +pre ju3tatea
+ecolului al QL-lea raportul de @or1e dintre do3n 2i S@atul do3ne+c a @o+t @a4oraEil
ace+tuia din ur3. 0ar, treptat, 6n S@atul do3ne+c au intrat 2i dregtorii, adic Eoierii ce
eCecutau poruncile do3ne2ti. Ilu+trati4 e+te +itua1ia de la 6nceputul do3niei lui
9leCandru cel Bun cBnd un +ingur 3e3Eru al S@atului do3ne+c era dregtor "pan >an
4ornicul&, pentru ca la +@Br2itul do3niei ace+tuia raportul + @ie in4er+. 9cea+t e4olu1ie a
co3ponen1ei 2i co3peten1ei S@atului do3ne+c +e re@lect 2i 6n @iDiono3ia hri+oa4elor
do3ne2ti. 9+t@el, 6n pri3ele decenii dup 6nte3eiere do3nii 2i Eoierii hotrau 63preun,
iar Eoierii 62i puneau pece1ile pe hri+oa4ele do3ne2ti, pro3i1Bnd 6n ace+t @el c a+igur
aplicarea 6n practic a acelor hri+oa4e. Mai tBrDiu, Eoierii din S@atul do3ne+c +e reDu3au
nu3ai a lua act de hotrBrea do3nea+c, @r a 3ai eCercita controlul a+upra acti4it1ii
do3nului, care 6ncepe + gu4erneDe ca un ade4rat 3onarh.
Dregtorii erau 6nal1i de3nitari ai +tatului ce eCercitau atriEu1ii de ordin 3ilitar,
ad3ini+trati4 2i judectore+c. 0regtoriile +-au @or3at +uE in@luen1a EiDantin, 3ai 6ntBi 6n
Vara 7o3Bnea+c 2i apoi 6n Moldo4a, +uE do3niile lui Mircea cel BtrBn 2i, re+pecti4
9leCandru cel Bun. >entru c 6n +ocietatea @eudal nu erau clar deli3itate @or3ele de
acti4itate 6n cadrul +tatului, 2i co3peten1a dregtorilor +e caracteriDa prin con@uDia de
atriEu1ii.
Fn perioada i3ediat ur3toare 6nte3eierii, cBnd do3nia 6nc nu +e
con+olida+e, dregtorii 6ndeplineau anu3ite atriEu1ii 6n cadrul cur1ii, atriEu1ii ce
erau legate de per+oana do3nului. 0ar treptat, paralel cu 6ngrdirea pri4ilegiilor 2i
i3unit1ilor Eoiere2ti, precu3 2i o dat cu 6ntrirea aparatului central de +tat,
dregtorii au preluat 6n nu3ele do3nului conducerea e@ecti4 a treEurilor +tatului.
Ei erau nu3i1i de ctre do3n, @a1 de care depuneau un jur3Bnt de credin1.
>uteau @i oricBnd re4oca1i 2i nu erau re3unera1i pentru acti4itatea de+@2urat. 0ar
ei Eene@iciau de danii do3ne2ti pentru dreapt 2i credincioa+ +lujE 2i, totodat, li
+e concedau 4eniturile unor teritorii 2i pri3eau daruri de la +uEalterni. Erau
con+idera1i 3ari dregtori cei care @ceau parte din S@atul do3ne+c, pe cBnd 3icii
dregtori erau con+idera1i +uEalternii lor.
Erau con+idera1i 3ari dregtori!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- banul G era cel 3ai i3portant dregtor 6n Vara 7o3Bnea+c) a4ea atriEu1ii
+i3ilare celor ale do3nului 6n dreapta :ltului) ad3ini+tra :ltenia, co3anda ar3ata
2i judeca proce+ele) dac acea+t dregtorie era 6ntBlnit doar 6n Vara 7o3Bnea+c,
pe celelalte le 4o3 6ntBlni 6n a3Eele 1ri ro3Bne)
- logoftul G era 2e@ul cancelariei do3ne2ti, p+tra 2i aplica +igiliul
do3ne+c pe actele o@iciale. 94ea 2i unele atriEu1ii judiciare)
- vornicul G era conductorul +lujitorilor cur1ii do3ne2ti) a+igura paDa
hotarelor) judeca anu3ite proce+e penale. Fn Vara 7o3Bnea+c 62i eCercita
atriEu1iile doar 6n +tBnga :ltului. Fn Moldo4a erau doi 3ari 4ornici, cel al Vrii de
+u+ 2i cel al Vrii de jo+)
- postelnicul < era tl3aciul do3nului 2i +@etnicul de tain al ace+tuia)
coordona rela1iile cu alte +tate 2i eCercita juri+dic1ia a+upra @unc1ionarilor in@eriori de
la curtea do3nea+c)
- vistiernicul G r+pundea de +trBngerea 4eniturilor +tatului 2i de
a+igurarea 3ijloacelor nece+are pentru 6ntre1inerea cur1ii 2i a ar3atei) judeca
proce+ele cu pri4ire la +taEilirea 2i perceperea drilor) dup in+taurarea do3ina1iei
oto3ane coordona 2i +trBngerea haraciului&)
- cmra"ul G ad3ini+tra 4eniturile do3nului) acti4itatea +a 6ncepe din
+ecolul al QLIII-lea, cBnd 4i+tieria +tatului a @o+t +eparat de c3ara +tatului&)
- sptarul G p+tra +pada do3nea+c, iar 6n anu3ite +itua1ii de rDEoi
prelua co3anda ar3atei)
- *atmanul G e+te co3andantul ar3atei 6n Moldo4a) e+te 3en1ionat 6n
docu3entele i+torice din 4re3ea do3niei lui Iere3ia Mo4il&)
- stolnicul G ad3ini+tra grdinile, c3rile 2i pe+criile do3ne2ti)
- pa*arnicul G a4ea 6n grij pi4ni1ele do3ne2ti)
- comisul < r+pundea de grajdurile do3ne2ti.
Mai eCi+tau 2i al1i dregtori care nu @ceau parte din S@atul 0o3ne+c 2i care
eCercitau atriEu1ii legate de per+oana +au intere+ele do3nului!
- arma"ul < eCecuta +entin1ele pronun1ate de ctre do3n
- "etrarul G a4ea 6n grij corturile do3ne2ti 6n 4re3e de rDEoi)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
46
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- clucerul G apro4iDiona curtea do3nea+c cu grBne)
- slugerul G apro4iDiona curtea do3nea+c cu carne)
- pitarul G apro4iDiona curtea do3nea+c cu pBine)
- cminarul G +trBngea drile cu4enite do3nului)
- jitnicerul G a4ea 6n grij 3agaDiile cu grBne ale cur1ii do3ne2ti.
Sec$iune& & III4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& or-&ni'&re& 9iericii
7eligia cre2tin a @o+t a+i3ilat de ctre poporul ro3Bn 6n proce+ul
etnogeneDei prin propagarea de la o3 la o3. Fnceput 6n 4re3ea do3ina1iei
ro3ane, cre2tinarea daco-ro3anilor a continuat 2i dup retragerea aurelian 6ntre
+ecolele III 2i Q e. n. >ri3ul +trat al ter3inologiei religioa+e e+te @or3at din
ter3eni latine2ti. 0ar dup @or3area +tatelor +la4e 6n +ud, in@luen1a >atriarhiei de la
Con+tantinopol +-a eCercitat prin @ilier +la4. 9ce+t @apt eCplic 2i li3Eajul
Ei+ericii ortodoCe ro3Bne, @or3at din ter3eni de origine latin, greac 2i +la4.
5i3Ea +la4on a de4enit li3Ea de cult, cu toate c poporul 2i nici 3car to1i preo1ii
nu o cuno2teau. Ilu+trati4 6n ace+t +en+ e+te >ra4ila de la >utna din %'%, +cri+ 6n
+la4on, ce are 2i o traducere interliniar 6n li3Ea ro3Bn.
>Bn 6n +ecolul al QIL-lea Ei+erica ortodoC ro3Bn nu a a4ut o clar organiDare
ierarhic. Fn %3( +e @ondeaD Mitropolia Vrii 7o3Bne2ti de la Curtea de 9rge2, dependent
de >atriarhia de la Con+tantinopol. 9poi au @o+t @ondate Epi+copiile Se4erinului, de
7B3nicu-LBlcea 2i BuDu. Fn Moldo4a, Mitropolia a @o+t @ondat 6n %3'' 2i a depin+, 3ai
6ntBi, de Mitropolia Aaliciului. 0in %4#% Mitropolia Moldo4ei a de4enit dependent de
Con+tantinopol. 9poi au @o+t 6n@iin1ate Epi+copiile de 7o3an, 7du1i 2i Au2i.
Pondarea 3itropoliilor 2i a epi+copiilor a condu+ la o organiDare ierarhic a
Ei+ericilor 2i 3n+tirilor, precu3 2i a clerului. Fn @runtea Ei+ericii +e a@la
3itropolitul, ur3at pe +cara ierarhic de epi+copi, protopopi, +tare1i 2i preo1i.
Mitropolitul @cea parte din S@atul do3ne+c, a@lBndu-+e 6n @runtea ace+tuia.
0o3nul eCercita tutela a+upra Ei+ericii, con@ir3a 3itropolitul, epi+copii 2i
egu3enii. ;otodat do3nul, 6n 4irtutea lui dominium eminens "dreptul +upre3 al
do3nului a+upra 6ntregului teritoriu al +tatului&, eCercita dreptul de control a+upra
patri3oniului Ei+ericii. 0o3nii 1rilor ro3Bne, precu3 2i Eoierii, au donat Ei+ericilor
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
6ntin+e 3o2ii, pe acea+t cale @or3Bndu-+e 3arile do3enii @eudale Ei+erice2ti, lucru
care a con@erit Ei+ericii o poDi1ie pri4ilegiat 6n cadrul +tatului @eudal.
Sec$iune& I8. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& or-&ni'&re& fic&l#
Fn legtur cu organiDarea @i+cal, 6n 1rile ro3Bne do3nul eCercita un drept de
proprietate +upre3 a+upra 6ntregului teritoriu al +tatului G dominium eminens. 0in
ace+t drept de proprietate +upre3 decurgea dreptul do3nului de a percepe i3poDite
"dri& de la +upu2ii +i. Vranii a+er4i1i, 6n+, a4eau a+e3enea oEliga1ii atBt @a1 de +tat,
cBt 2i @a1 de Eoieri. 9ce+te i3poDite erau percepute 6ntr-un +i+te3 ce ddea eCpre+ie
celor trei @or3e ale rentei de tip @eudal G renta 6n natur, renta 6n 3unc 2i renta 6n
Eani. Pa1 de @aptul c pBn prin +ecolul al QLI-lea econo3ia 1rilor ro3Bne a @o+t
predo3inant natural, predo3inau i3poDitele 6n natur 2i 6n 3unc. Mai tBrDiu, 6n
+ecolele QLII 2i QLIII trec, treptat, pe pri3ul plan i3poDitele 6n Eani.
I3poDitele 6n natur +e nu3eau dijme domne"ti. 7epreDentau a Decea
parte din produ+ele ani3aliere 2i cerealiere, din produ+e pi+cicole 2i din alEinrit.
0e aceea +e 3ai nu3eau zeciuial "6n Vara 7o3Bnea+c& 2i deseatin "6n
Moldo4a&. 0in +ecolul al QLI-lea, unele oEliga1ii 6n natur au @o+t tran+@or3ate 6n
Eani.
0rile 6n 3unc erau denu3ite slujbe. Con+tau din di@erite pre+ta1ii
e@ectuate dup o anu3it plani@icare la con+truc1ia +au la repararea cet1ilor,
dru3urilor +au podurilor do3ne2ti, e@ectuarea de tran+porturi, gDduirea curierilor
do3ne2ti 2i procurarea pentru ace2tia a cailor de olac "de po2talion G 4ine din
turce+cul MulaKN&. 0in +ecolul al QLIII-lea unele 3unci puteau @i r+cu3prate
prin plata unor +u3e 6n Eani, pe cBnd altele au @o+t tran+@or3ate 6n oEliga1ii
Ene2ti.
I3poDitele 6n Eani erau 4enituri con+tituite din o dare pe cap de per+oan,
din di@erite taCe 2i din r+cu3prarea drilor 6n natur +au 6n 3unc. Ini1ial +e
nu3eau dare +au dajdie, pentru ca 3ai tBrDiu + +e nu3ea+c biruri. >Bn 6n
+ecolul al QLI-lea Eoierii nu plteau i3poDite. 0in +ecolul al QLI-lea au @o+t
i3pu2i 2i ei, de2i +e Eucurau de unele +cutiri.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9nu3ite categorii +ociale +e Eucurau de unele +cutiri. Era caDul dregtorilor,
curtenilor 2i al negu+torilor.
Fn 1rile ro3Bne, i3poDitele 6n Eani erau +taEilite pe grupe @i+cale. 9ce+te
grupuri @i+cale erau alctuite pe criterii teritoriale, +ociale, econo3ice, etnice +au
chiar religioa+e. 9+t@el +e +taEileau +u3e gloEale pentru jude1e +au 1inuturi, ora2e
+au +ate, 3o2ii indi4iduale +au grupe de 3o2ii, cele pltite de ar3eni +au cele
pltite de catolici. 9ce+te +u3e gloEale +e 63pr1eau apoi pe unit1i i3poDaEile, 6n
@unc1ie de puterea econo3ic a go+podriilor +au a 3arilor do3enii. >otri4it
Catastielor lui 6etru >c"iopul reDulta c @iecare +at a4ea de pltit o +u3 gloEal,
63pr1it apoi pe go+podrii 6n @unc1ie de puterea lor econo3ic, 6ntrucBt, 6n
4irtutea ace+tor cata+ti@e, 1ranii 6n+tri1i "1ranii de i+to4& plteau i3poDite 3ai
3ari, pe cBnd 1ranii +raci "+iro3ahii& plteau i3poDite 3ai 3ici. >uterea
econo3ic a @iecrei go+podrii era apreciat 6n @unc1ie de nu3rul 4itelor de
3unc. Starea 3aterial a Eoierilor 6n 4ederea i3poDitrii era apreciat dup
6ntinderea 3o2iilor culti4ate prin 3unca 1ranilor a+er4i1i. 0ar ace+te i3poDite erau
percepute 6n sistemul cislei "62i are originea 6n +la4one+cul Mci+loN, care
6n+ea3n nu3r&, gu4ernat de principiul r+punderii +olidare 6n 3aterie @i+cal,
cci dac un 3e3Eru al oE2tei +te2ti +e do4edea a @i in+ol4aEil, Eirul +u trecea
a+upra +tenilor, 6n pri3ul rBnd a+upra rudelor 2i 4ecinilor. : dat cu in+taurarea 2i
6n+prirea do3ina1iei oto3ane, cBnd Eirurile +poreau de Deci de ori, 1ranii ddeau
Eir cu @ugi1ii, @iind in+ol4aEili. Cei r3a2i 6n +at a4eau oEliga1ia de a plti +u3a
gloEal, a+t@el 6ncBt, 6n 3od @rec4ent, 6n +ecolele QLI 2i QLII, nu3eroa+e oE2ti
+te2ti de4in in+ol4aEile neputBnd plti +tatului i3poDitele. 9cele oE2ti, ca ur3are a
nepl1ii Eirului, erau a+er4ite @ie ctre do3nie, @ie ctre Eoierul din 4ecintate care
prelua plata i3poDitului. >e acea+t cale, 3ulte dintre +atele liEere au ajun+ + @ie
a+er4ite @ie ctre do3n, @ie ctre Eoieri.
Fn acela2i ti3p, +tatul @eudal a @iCat 2i o +erie de taCe cu3 erau cele pe
co3ercialiDarea produ+elor 2i pe eCploatarea +uE+olului.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Sec$iune& & 84&. Di!o'i$iile Le-ii #rii cu !rivire l& or-&ni'&re& &rm&tei
Fn pri3ele decenii de la 6nte3eiere, do3nia era +laE, aparatul central al
+tatului era 6n cur+ de con+tituire, a+t@el 6ncBt cele 3ai i3portante @unc1ii ale
+tatului, inclu+i4 cele 3ilitare, erau eCercitate de ctre Eoierii 6n4e+ti1i cu i3unit1i
+au pri4ilegii. 9ce2ti Eoieri erau Eoierii de 1ar "nea3uri&. ;er3enul de Mnea3N
4ine de la latine+cul gentiles,, a4Bnd 6n1ele+ul de @ondatori. Ei a4eau ar3ate
proprii "+teaguri& cu care r+pundeau la che3rile do3niei 6n 4irtutea rela1iilor de
4a+alitate. Cu ti3pul do3nia +-a con+olidat "6n 4re3ea lui Mircea cel BtrBn 2i a
lui 9leCandru cel Bun& 2i a+t@el do3nii 2i-au @or3at o oa+te proprie (oastea cea
mic), @or3at din curteni, 3ica noEili3e, or2eni 2i 1rani liEeri.
Fn 3o3ente de pri3ejdie era con4ocat oastea ce mare, la care
participau to1i locuitorii 1rii, inclu+i4 1ranii a+er4i1i.
Fn +en+ @or3al, co3anda ar3atei era eCercitat de ctre do3n. Fn @apt, do3nii
delegau co3anda ar3atei @ie 3arelui +ptar, @ie 3arelui 4ornic, @ie 3arelui Ean, @ie 3arelui
hat3an. ECi+tau 6n+ 2i @or3a1iuni 3ilitare cu co3and proprie, eCercitat de ctre cpitani,
ag +au de ctre po+telnic. 0in +ecolul al QLII-lea cre2te i3portan1a 3ercenarilor 6n
ar3atele 1rilor ro3Bne, de2i erau @oarte co+ti+itori. Fn +ecolele QLII 2i QLIII a+i+t3 la un
proce+ de de+tr3are, pBn la di+pari1ie, a ar3atelor din 1rile ro3Bne.
Sec$iune& & 8I4&. Or-&ni'&re& &dminitr&tiv4teritori&l# & $#rilor
rom%ne "n conformit&te cu di!o'i$iile Le-ii $#rii
Fn Vara 7o3Bnea+c 2i 6n Moldo4a au @o+t cuno+cute 3ari +uEdi4iDiuni
ad3ini+trati4-teritoriale. 9+t@el, 6n Vara 7o3Bnea+c di+tinge3 6ntre partea din +tBnga
:ltului "Muntenia& 2i :ltenia. Fn Moldo4a, di+tinge3 6ntre +ara de sus 2i +ara
de jos. :ltenia 2i Vara de jo+ +e Eucurau de o larg autono3ie. Fn ace+t +en+, 3arele
Ean, care era cel 3ai i3portant dregtor din Vara 7o3Bnea+c eCercita 6n :ltenia
atriEu1ii +i3ilare celor ale do3nului, putBnd pronun1a chiar pedeap+a cu 3oartea. Fn
Moldo4a, Vara de jo+ era condu+ de un 3are 4ornic, care era cel 3ai i3portant
dregtor 3oldo4ean) ace+ta 62i a4ea re2edin1a la Bacu. 9ce+te +uEdi4iDiuni au luat
na2tere 6n legtur cu de+4Br2irea 6nte3eierii, pentru c partea din dreapta :ltului 2i
+udul Moldo4ei au @o+t inclu+e 3ai tBrDiu 6n ace+te +tate @eudale.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
>e de alt parte, teritoriul Vrii 7o3Bne2ti era 63pr1it 6n jude1e, iar cel al
Moldo4ei 6n 1inuturi. Iude1ele 2i 1inuturile +-au @or3at pe teritoriile @o+telor cneDate,
4oie4odate, etc., adic pe teritoriul pri3elor @or3a1iuni de tip +tatal. 9ce+te unit1i
ad3ini+trati4-teritoriale +-au con+tituit 6n 4ederea con+er4rii unei pr1i din atriEu1iile
eCercitate 6nainte de 6nte3eierea acelor @or3a1iuni @eudale. Ini1ial pro3o4au intere+e
locale. Cu ti3pul, 6n+, 6n proce+ul con+olidrii do3niei, ace+te unit1i ad3ini+trati4e
au @o+t integrate 6ntr-un +i+te3 ad3ini+trati4 ierarhiDat 2i +upu+e ad3ini+trrii unor
dregtori do3ne2ti.
Iude1ele 2i 1inuturile erau condu+e de dregtori locali G judei' sudei "62i
are originea 6n +la4one+cul M+udN, care de+e3na judectoria&, prclabi'
vornici. 0e aici pute3 oE+er4a c unele dregtorii, de2i au denu3iri identice, au
un con1inut ad3ini+trati4 di@erit. Lornicul, +pre eCe3plu, poate eCercita atriEu1iuni
ad3ini+trati4e la ni4elul conducerii unui +at, jude1, ora2 +au pe lBng do3nie. Nu
6ntB3pltor, 6n docu3entele 3edie4ale, +e preciDeaD c 6nal1ii dregtori 62i
eCercitau atriEu1iunile la ni4el central 2i erau de+e3na1i prin apelati4ul de M3areN.
0enu3irile jude1elor 4in, de regul, de la denu3irile rBurilor care le
tra4er+eaD "+pre eCe3plu, 0olj 4ine de la 3ole -e, care 6n+ea3n MIiul de cB3pieN)
Oorj 4ine de la Gore -e, care 6n+ea3n MIiul de 3unteN&) 6n Moldo4a, 1inuturile 2i-au
preluat denu3irea de la nu3ele capitalelor "+pre eCe3plu, Sucea4a, Ia2i, etc.& .
Conductorii de jude1e 2i 1inuturi eCercitau atriEu1ii ad3ini+trati4e, 3ilitare 2i
judiciare. Erau ajuta1i de un aparat propriu, @or3at din globnici "erau 6n+rcina1i cu
+taEilirea 2i 6nca+area a3enDilor penale) denu3irea 62i are originea 6n +la4one+cul
MgloEaN, care are 6n1ele+ul de a3end&, vta) "erau conductorii +lujEa2ilor
do3ne2ti&, birari "erau 6n+rcina1i cu @iCarea 2i +trBngerea Eirului&. Spre +@Br2itul
+ecolulului al QLI-lea +-au +uprapu+ ace+tora repreDentan1ii do3niei, care pro3o4au
o politic de centraliDare, pentru ca 6n +ecolul al QLII-lea + con+tat3 +uprapunerea
celor dou aparate 6ntr-unul unic, a@lat 6n dependen1 @a1 de puterea central.
Fn jude1e 2i 6n 1inuturi eCi+tau localit1i rurale 2i urEane.
:ra2ele au aprut 6nc 6nainte de 6nte3eiere, cci unele +ate +-au tran+@or3at
6n tBrguri, iar unele tBrguri au de4enit ora2e. 0enu3irile 6n+ nu core+pund celor
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
din 4echea 0acie ;raian. 94Bnd 6n 4edere c dup retragerea aurelian 4ia1a
urEan a 6ncetat, ora2ele au @o+t di+tru+e, nu3ele lor di+prBnd din 3e3oria
ro3Bnilor. ;reEuie oE+er4at 6n legtur cu ace+t @eno3en c unii +u+1in o teorie,
potri4it creia popula1ia daco-ro3an din +pa1iul carpato-danuEiano-pontic a
di+prut de@initi4 dup retragerea aurelian, de 4re3e ce ora2ele @eudale ro3Bne2ti
nu poart denu3irea celor din 0acia ;raian. 9ce+t argu3ent e+te @al+, deoarece
denu3irile ora2elor din 0acia ;raian au di+prut o dat cu ora2ele, pe cBnd
denu3irile 3un1ilor, ale apelor, ale localit1ilor rurale +-au p+trat. <nele ora2e +-au
@ondat 6n legtur cu acti4it1i co3erciale "+pre eCe3plu, BBrlad&, eCploatri
3iniere "+pre eCe3plu, Baia de 9ra3&, na4iga1ie @lu4ial "+pre eCe3plu, Brila&,
organiDarea 1inuturilor +au a jude1elor +au cu @ondarea unor epi+copii. 0up
6nte3eiere, nu3rul ora2elor a +porit, cci do3nii, 6n 4irtutea lui dominium
eminens @ondau ora2e noi @ie pe teritoriile @r +tpBn, @ie pe 3o2iile lor. 0e
a+e3enea, 2i unii Eoieri @ondau ora2e pe 3o2iile lor "+pre eCe3plu, Craio4a 2i
;Brgu Iiu au @o+t o 4re3e 6n proprietatea Eoierilor BuDe2ti&. Statutul ora2elor era
+taEilit @ie prin hri+oa4e do3ne2ti, @ie con@or3 oEiceiului locului, adic con@or3
di+poDi1iilor 5egii 1rii. Fn EaDa ace+tor +tatute, ora2ele +e Eucurau de o anu3it
autono3ie ad3ini+trati4, cci a4eau organe proprii de conducere.
Conducerea unui ora2 era eCercitat de ctre Adunarea general a
or"enilor, care +e 6ntrunea cel pu1in o dat pe an. 9dunarea general a
or2enilor +olu1iona proEle3ele 3ajore ale ora2ului 2i alegea 3e3Erii
Consiliului or"enesc. Mandatul 3e3Erilor Con+iliului or2ene+c era de un
an. Fn Moldo4a, ora2ele erau condu+e de un con+iliu ale+, @or3at din un "oltuz "i
,- prgari. Fn Vara 7o3Bnea+c, ace+t con+iliu era @or3at dintrt-un jude "i
,- prgari.
9ce+t con+iliu eCercita pe plan local atriEu1ii relati4 cuprinDtoare!
- organiDa +trBngerea i3poDitelor)
- decidea cu pri4ire la atriEuirea de terenuri)
- reDol4a proEle3ele edilitare)
- a4ea atriEu1ii judiciare)
- organiDa 2i a+igura 6ntre1inerea ar3atei ora2ului)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- a+igura rela1iile cu do3nia)
- 6ntoc3ea acte o@iciale 2i, 6n ace+t +en+ di+punea de o pecete proprie)
- iar unele ora2e, 3ai deD4oltate, a4eau chiar dreptul de a Eate 3oned
proprie "+pre eCe3plu, BBrladul&.
FncepBnd din +ecolul al QLI-lea, o dat cu centraliDarea puterii, pe+te aparatul
local al ora2elor +e +uprapune un aparat @or3at din dregtori do3ne2ti G pristav
"anun1a 2tirile o@iciale&, staroste "conducea un 1inut a@lat la 3arginea 1rii&,
vame" "6nca+a 4eniturile 43ii&, vornicul de ora" "eCercita atriEu1ii
judectore2ti&. Cu ti3pul, acea+t dependen1 a ora2elor @a1 de do3nie +pore2te,
dar, cu toate ace+tea, ora2ele din 1rile ro3Bne 2i-au p+trat o anu3it autono3ie
pBn la @or3area +tatului na1ional ro3Bn 3odern.
;eritoriul unui ora2 cuprindea trei Done!
- vatra ora"ului G era @or3at din cldiri)
- *otarul ora"ului G era @or3at din terenurile din jurul ora2ului, culti4ate
de ctre or2eni)
- ocolul ora"ului G era @or3at dintr-un anu3it nu3r de +ate.
FncepBnd din +ecolul al QLI-lea, cu aproEarea do3nului, or2enii +e puteau
organiDa 6n bresle.
5ocalit1ile rurale erau de dou @eluri!
- +ate liEere)
- +ate a+er4ite.
Satele liEere erau organiDate dup @or3ula tradi1ional 6n oE2ti +te2ti
"liEere&. Satele liEere +e nu3eau mo"nene"ti 6n Vara 7o3Bnea+c 2i rze"e"ti
6n Moldo4a. 0up 6nte3eiere, ace+te +ate +-au integrat 6n +i+te3ul @eudal de +ine
+tttor, iar unele dintre atriEu1iile tradi1ionale de autoconducere au @o+t preluate de
ctre +tat, 2i anu3e cele 6n 3aterie ad3ini+trati4 2i judiciar. Cu toate ace+tea,
oE2tile +te2ti au continuat + eCercite chiar 2i 6n epoca @eudali+3ului deD4oltat o
+erie de atriEu1ii pri4ind +olu1ionarea litigiilor dintre +teni, 6n+trinarea p3Bntului
din oE2tea +tea+c 2i r+punderea colecti4 6n 3aterie penal 2i @i+cal.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Satele a+er4ite +e a@lau pe do3eniile @eudale 2i nu +e Eucurau de
autoconducere. 0i3potri4, erau ad3ini+trate de un repreDentant al Eoierului,
nu3it vtaf +au vataman.
Sec$iune& & 8II4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& dre!tul de !ro!riet&te
Fn +ocietatea @eudal, cel 3ai i3portant oEiect al dreptului de proprietate a @o+t
p3Bntul, care, con@or3 dreptului 3edie4al din 6ntreaga Europa, inclu+i4 con@or3
di+poDi1iilor 5egii 1rii, con+acra proprietatea di4iDat a+upra p3Bntului. Fntregul
teritoriu al +tatului +e a@la 6n proprietatea do3nului 6n 4irtutea lui dominium eminens.
>e de alt parte noEilii, clerul, 1ranii liEeri, precu3 2i 1ranii a+er4i1i eCercitau o
proprietate +uEordonat, denu3it dominium utile. 9ce+t +i+te3 al propriet1ii di4iDate
62i are originea 6n organiDarea propriet1ii din pro4inciile ro3ane.
ECi+ten1a lui dominium eminens, ca proprietate +upre3, e+te ate+tat prin
nu3eroa+e in+titu1ii juridice regle3entate de ctre di+poDi1iile 5egii 1rii. Spre
eCe3plu, con@or3 dreptului de predalic (preadalic) do3nul, 6n calitate
de proprietar +upre3, a4ea dreptul de a re4oca toate dona1iile pe care le-a @cut
4a+alilor +i, 6n ipoteDa 6n care acei 4a+ali 2i-au 6nclcat oEliga1ia de dreapt 2i
credincioa+ +lujE @a1 de do3nie. Fn al doilea rBnd, do3nul a4ea dreptul + 4in
la +ucce+iunea tututor propriet1ilor @unciare r3a+e @r 3o2tenitori. 9poi do3nul
a4ea un drept +upre3 de control a+upra tuturor actelor prin care +e tran+3itea
dreptul de proprietate a+upra p3Bntului, cu3 ar @i contractele de dona1ie 2i
contractele de 4BnDare, 6ntrucBt a+e3enea contracte produceau e@ecte juridice
nu3ai dac erau con@ir3ate prin hri+o4 do3ne+c, ocaDie cu care pr1ile
contractante a4eau oEliga1ia de a-i drui do3nului o cup con@ec1ionat dintr-un
3aterial pre1io+ +au un cal de ra+. 9cea+t oEliga1ie purta nu3ele, dup caD, de
dare a calului +au a cupei, iar prin eCecutarea ei +e recuno2tea autoritatea +upre3 a
do3nului. 0o3nul putea @onda pe terenurile pu+tii +au pe cele pu+tiite noi
localit1i, putea decide cu pri4ire la organiDarea ad3ini+trati4-teritorial, dup cu3
a4ea 2i dreptul de a con@i+ca 3o2iile Eoierilor hicleni.
>roprietatea +uEordonat G dominium utile ? era eCercitat, 6n pri3ul rBnd,
de ctre noEili, cler +au chiar de ctre do3n, 6n calitate de per+oan particular.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Cu privire la proprietatea boiereasc au eCi+tat di+cu1ii, pentru c +-a
+u+1inut c proprietatea Eoierea+c a putut + apar nu3ai dup 6nte3eiere, nu 2i 6nainte,
pentru c Eoieria e+te un titlu noEiliar, titlu care nu decurge din calitatea de 3are proprietar
@unciar, ci +e acord prin hri+o4 do3ne+c. 9+t@el, dac Eoieria, ca titlu noEiliar, e+te
po+terioar 6nte3eierii, +-a con+iderat pe cale de con+ecin1 c 2i proprietatea Eoierea+c e+te
po+terioar 6nte3eierii 2i c pro4ine din danie do3nea+c. 9ce2ti autori nu au @cut di+tinc1ia
6ntre calitatea de Eoier 6n +en+ econo3ic 2i calitatea de Eoier 6n +en+ politic, deoarece Eoier 6n
+en+ econo3ic poate @i con+iderat orice 3are proprietar @unciar, pe cBnd Eoierul 6n +en+
politic e+te acel 3are proprietar @unciar care a @o+t 6nnoEilat de ctre do3n prin hri+o4
do3ne+c. >rin ur3are, Eoieri 6n 6n1ele+ econo3ic au eCi+tat 2i 6nainte de 6nte3eiere, a2a cu3
a eCi+tat 2i 3area proprietate @unciar. 0e pild, Con+tantin Cpitanul 2i-a dat +ea3a c
Eoierii +unt 3ai 4echi decBt in+titu1ia do3niei, cci +pune 6n legtur cu 6nteneierea Vrii
7o3Bne2ti ur3toarele! atunci s-au adunat boieri de au ost de neam mare i puser
bano) un neam de le %ice Basarabi,. 0e a+e3enea, Ioan de ;Brna4e a@ir3 c Eoierii din
Moldo4a +-au 6ntrunit 2i au hotrBt + 6l che3e pe Bogdan din Mara3ure2 2i +-l aleag
do3n al Moldo4ei. :E+er43 deci c Ioan de ;Brna4e 2i Con+tantin Cpitanul recuno+c
celor ce +-au +trBn+ 6n jurul lui Ba+araE 2i a celor ce l-au che3at pe Bogdan calitatea de
Eoieri. 0e aici reDult c 3area proprietate Eoierea+c e+te anterioar 6nte3eierii. 0up
6nte3eiere, proprietatea Eoierea+c putea iD4or6 2i din dania do3nea+c. Ini1ial, ace+te dona1ii
a4eau caracter 4iager, pentru ca, 6ncepBnd din +ecolul al QL-lea + de4in ereditare.
;r+tura do3inant a 3arii propriet1i @eudale e+te i3unitatea de tip @eudal.
Fn 4irtutea ace+tor i3unit1i, Eoierii puteau eCercita pe teritoriile lor o parte din
@unc1iile +tatului, 6n +en+ul c Eoierii 62i ad3ini+trau do3eniile prin aparatul
propriu de +lujitori, a+igurau +trBngerea i3poDitelor pentru do3nie, 6ntre1ineau o
ar3at proprie, judecau proce+ele pe do3eniile lor. ECi+ten1a ace+tor i3unit1i +e
eCplic, 6n pri3ul rBnd, prin @aptul c 3arii Eoieri "Eoierii de 1ar& +unt
6nte3eietorii 1rilor ro3Bne. Ei au creat +tatul @eudal, unindu-+e 6n jurul unui
4oie4od pe care l-au ale+ do3n 2i cruia i-au tran+3i+ o parte din atriEu1iile lor
3ilitare, ad3ini+trati4e 2i judiciare, atriEu1ii pe care do3nul ur3a + le eCercite
prin aparatul propriu, central, la ni4elul 6ntregului +tat @eudal proa+pt @or3at. Fn
Copyright DEPARTAMENT ID 2007

Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT


acela2i ti3p, 6nte3eietorii au 6n1ele+ + p+treDe 2i pentru ei o parte din 4echile
atriEu1ii eCercitate odinioar ca 2i 4oie4oDi, juDi, cneDi, jupani, etc., pe care le-au
eCercitat, 6n calitate de Eoieri de 1ar, dup 6nte3eiere, 6n @or3a i3unit1ilor de tip
@eudal. Fn al doilea rBnd, i3unit1ile con+acrate prin di+poDi1iile 5egii Vrii +e
eCplic 2i prin @aptul c, 6n pri3ele decenii, aparatul central nu era +u@icient de
puternic 2i de Eine organiDat pentru a putea eCercita toate @unc1iile +tatului, a+t@el
6ncBt 6n pri3ele decenii dup 6nte3eiere, @unc1iile +tatului au @o+t 63pr1ite 6ntre
do3n 2i Eoierii de 1ar 6n4e+ti1i cu i3unit1i 2i eCercitate 6n paralel de ctre ace2tia.
Fn li3Eajul 5egii 1rii, 6n Vara 7o3Bnea+c i3unit1ile erau de+e3nate prin
o*ab "62i are originea 6n +la4one+cul MohaEaN, care are 6n1ele+ul de 3o2ie ereditar&,
iar 6n Moldo4a prin uric "e+te de origine 3aghiar, MoroKN a4Bnd 6n1ele+ul de 3o2ie
ereditar&. Ini1ial, ace+te i3unit1i erau acordate de ctre do3n Eoierilor de 1ar printr-o
@or3ul concentrat, de natur + ne arate c Eoierul de 1ar putea + eCercite pe
do3eniul +u toate atriEu1iile de tip +tatal, de unde reDult c i3unitatea nu decurgea
din calitatea de 3are proprietar @eudal, ci +e acorda de ctre do3nie prin hri+o4
do3ne+c. Fn Vara 7o3Bnea+c +e utiliDa @or3ula s-i ie de ocin i o"ab,
"cu4Bntul MocinN 62i are originea 6n +la4one+cul MocinaN, care 6n+ea3n proprietate&,
iar 6n Moldo4a +e utiliDa @or3ula s-i ie uric cu tot )enitul,. Cu ti3pul 6n+, dup
do3niile lui Mircea cel BtrBn 2i 9leCandru cel Bun, puterea central +e con+olideaD
"6n ti3pul do3niilor lui Llad Vepe2 2i =te@an cel Mare&, do3nii @iind 6n 3+ur +
eCercite @unc1iile +tatului. 9+i+t3, a+t@el la un proce+ de re+trBngere a i3unit1ilor,
6ncBt 6n 4re3ea lui =te@an cel Mare, de regul, i3unit1ile de tip @eudal +e acordau
printr-o @or3ul de+cripti4, artBndu-+e eCpre+ ce anu3e atriEu1ii poate eCercita
Eoierul de 1ar pe do3eniul +u, atriEu1ii 6n+ preci+ deter3inate. Mai 3ult decBt atBt,
+e con+tat c 6n +ecolul al QL-lea unii Eoieri de 1ar eCercit i3unit1ile nu doar
a+upra do3eniilor lor, ci 2i a+upra unor +ate liEere din 4ecintate, ceea ce nu 6n+ea3n
c ace+te +ate au de4enit dependente, pentru c ele nu 2i-au pierdut dreptul de
proprietate a+upra p3Bntului, ci doar dreptul de a +e autoad3ini+tra. 9ce+te caDuri
erau 3en1ionate 6n docu3ente 2i +e caracteriDau prin aceea c +e preciDa c i3unitatea
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
+e eCercit acolo unde a @o+t cneaD +au jude o anu3it per+oan "+pre eCe3plu, s-i
ie de uric acolo unde a ost cnea% 3ragomir,&.
9pare 2i proprietatea bisericeasc, ce 62i are originea eCclu+i4 6n daniile
@cute de ctre do3n +au de ctre particulari. 9ce+te danii erau @cute 6n +copuri
pioa+e, iar Eunurile care @cu+er oEiectul lor nu puteau @i 6n+trinate @r
con+i313Bntul eCpre+ al donatorilor. Fnaltul cler +e Eucura pe do3eniile +ale de
i3unit1i 3ult 3ai largi decBt cele acordate Eoierilor, 6n +pecial 6n 3aterie judiciar,
pentru c aici 6naltul cler +e Eucura de o deplin autono3ie @a1 de do3ni. Cu ti3pul,
a 6nceput + +e practice 6nchinarea 3n+tirilor ctre Muntele 9tho+, a+t@el 6ncBt cele
3ai 3ulte dintre 4enituri nu au 3ai @o+t utiliDate 6n +copuri pioa+e.
Dar "i domnul avea domeniile sale private, ce a4eau regi3ul
propriet1ii noEiliare, pe care do3nul le doEBndi+e @ie 6nainte de 6n+cunare, @ie
ulterior 6n+cunrii. 0o3nul, 6n calitate de 3are proprietar @unciar, putea eCercita
pe do3eniile +ale i3unit1i de tip @eudal.
Fn +@era lui dominium utile intr 2i proprietatea ranilor liberi,
organiDa1i 6n oE2ti. 0i+poDi1iile 5egii 1rii cu pri4ire la @iDiono3ia dreptului de
proprietate a+upra 3o2iei oE2tei +te2ti poart a3prenta +tr4echilor tradi1ii, 6n
+en+ul c oE2tea +tea+c eCercita chiar 2i 6n @eudali+3ul deD4oltat un drept
+uperior de +upra4eghere 2i control a+upra 6ntregului hotar al oE2tei, 6n ciuda
@aptului c, dup 6nte3eiere, +tr4echea @olo+in1 pe care o eCercitau +tenii a+upra
4etrei +atului "@or3at din ca+ele, cur1ile 2i grdinile 1ranilor& 2i terenurilor araEile
+e deD4olta+e 6ntr-o 4eritaEil proprietate pri4at. 9cea+ta, con@or3 +tr4echii
tradi1ii, putea @i eCtin+ prin 3unc proprie, prin de+1eleniri 2i de@ri2ri. 9ce+te
eCtinderi ale propriet1ii pri4ate treEuiau aproEate de ctre 9dunarea 3egie2ilor
+au de ctre do3n, dac era 4orEa de terenurile ni3nui. 9+t@el, +-au @or3at, pe
lBng loturile 3atc, pri+cile, 4iile, poienile, @Bne1ele, Erani2tile, grdinile de
legu3e, 4adurile de 3oar 2i 3orile.
.adurile de moar, atunci cBnd apa +e a@la 6n proprietatea oE2tei, puteau
@i atriEuite unuia dintre 3e3Erii oE2tei. Fn ipoteDa 6n care 3arile ape, care erau 6n
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
proprietatea do3nului, treceau prin hotarul oE2tii, 4adul de 3oar putea @i atriEuit
unuia dintre 3e3Erii oE2tii prin hri+o4 do3ne+c.
;oate ace+te +tpBniri pri4ate a4eau un regi3 juridic di@erit, regle3entat prin
nor3e de +ine +tttoare. 0e aceea, 6n ter3inologia noa+tr 3edie4al, 6ntBlni3
ter3eni ca legea pri+cilor, legea 4iilor, legea Erani2telor, etc.
0i+poDi1iile cu pri4ire la oE2tea +tea+c au con+acrat atBt proprietatea
pri4at, cBt 2i +tpBnirea de4l3a2. >roprietatea pri4at purta a+upra 4etrei +atului,
a+upra terenurilor de+tinate agriculturii "1arini G ter3en ro3Bne+c& 2i a+upra
terenurilor doEBndite prin 3unc proprie, iar p2unile, podurile 2i apele +e a@lau 6n
+tpBnirea de4l3a2, con@or3 4echilor tradi1ii ro3Bne2ti.
Cei ce de1ineau p3Bnt cu titlu de proprietate pri4at a4eau acce+ 2i la eCploatarea
Eunurilor a@late 6n de4l32ie, cu condi1ia de a nu le +chi3Ea de+tina1ia. 0ar 6n ciuda
@aptului c teritorii 6ntin+e din 3o2ia oE2tei +e a@lau 6n proprietate pri4at, totu2i oE2tea
+tea+c a p+trat 2i eCercitat un drept +uperior de +upra4eghere 2i control a+upra
6ntregului hotar al oE2tei +te2ti, adic a+upra 6ntregii 3o2ii a oE2tei, 6n 4ederea a+igurrii
unit1ii econo3ice a oE2tei +te2ti. Fn ace+t +en+, a4e3, 3ai 6ntBi, 6n 4edere @aptul c
3egie2ii, 6n calitatea lor de proprietari a+upra p3Bntului, a4eau dreptul de di+poDi1ie,
a+t@el 6ncBt a aprut pericolul ca terenuri din hotarul oE2tei + @ie tran+3i+e unor per+oane
+trine de oE2tea +tea+c, @eno3en de natur a a@ecta unitatea econo3ic a oE2tii. 0e
aceea, di+poDi1iile 5egii 1rii au preluat din dreptul ro3ano-EiDantin un procedeu juridic
nu3it dreptul de protimis (dreptul de precumprare "i
rscumprare). Fn 4irtutea dreptului de precu3prare pe care 6l puteau eCercita
3egie2ii din oE2te 2i, 6n pri3ul rBnd, rudele 2i 4ecinii aceluia care dorea +-2i
4Bnd ocina "proprietatea ereditar&, treEuia @cut puElic inten1ia de 4BnDare @ie
la trei tBrguri +ucce+i4e, @ie trei du3inici la rBnd, 6n Ei+eric, dup +lujE. 0ac +e
6ndeplineau ace+te @or3e de puElicitate 2i nici un 3e3Eru al oE2tei nu dorea +-2i
eCercite dreptul de precu3prare "de pree31iune&, atunci terenul putea @i 6n+trinat
unei per+oane din a@ara oE2tei. 0ac terenul era 4Bndut @r re+pectarea dreptului
de precu3prare, actul re+pecti4 era nul. 0ac 6n+ terenul @u+e+e 6n+trinat cu
re+pectarea @or3elor de puElicitate unei per+oane din a@ara oE2tei, 6n ter3en de un
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
an de la data 4BnDrii, oricare 3e3Eru al oE2tei +e putea rDgBndi 2i putea +
eCercite dreptul de r+cu3prare, adic 6ntorcea pre1ul cu3prtorului +trin de
oE2te. >e acea+t cale terenul re4enea 6n +tpBnirea unui 3e3Eru al oE2tei.
>e de alt parte, 5egea 1rii a creat un procedeu juridic de natur + anihileDe
dreptul de proti3i+, 6ntrucBt dreptul de proti3i+ doEBndi+e o @unc1ie original, 6n
+en+ul c a @o+t utiliDat cu precdere 6n 4ederea a+igurrii +olidarit1ii oE2tei +te2ti.
>entru a contracara un a+e3enea drept, @a4oraEil 1ranilor liEeri, 5egea 1rii a creat
o in+titu1ie @a4oraEil Eoierilor G nfrirea pe mo"ie.
Lechile popoare au practicat 6n@r1irea ca pe o @or3 de creare a rudeniei
arti@iciale, ca o reac1ie la @eno3enul de+co3punerii gin1ilor, pentru c gin1ile erau
co3unit1i 6nte3eiate pe rudenia de +Bnge. Fn 3o3entul 6n care ginta 6ncepe + +e
de+co3pun 6n 3ari @a3ilii patriarhale, oa3enii 6ncep + aiE +enti3entul iDolrii,
6ncBt apare 6n@r1irea prin a3e+tecul +Bngelui ca @or3 arti@icial a crerii rudeniei
de +Bnge. <lterior 6n@r1irea a e4oluat 6n +en+ul c 6n epoca @eudal +e practica
nfrirea pe biblie, de4enind @ra1i de cruce.
0ar pe lBng acea+t @or3 a 6n@r1irii 3o2tenit de de3ult, 5egea 1rii a
creat o nou 4ariant a in@r1irii, 2i anu3e nfrirea cu efecte
patrimoniale. Con@or3 ace+tui procedeu, dou +au 3ai 3ulte per+oane +e
6n@r1eau pe anu3ite Eunuri, 6n +en+ul c 6n@r1i1ii puneau 6n co3un acele Eunuri 2i
de4eneau @ra1i nede+pr1i1i "coproprietari ai acelor Eunuri&. Cu3, de regul, +e
puneau 6n co3un 3o2ii, 6n@r1irea cu e@ecte patri3oniale a @o+t regle3entat de
5egea 1rii +uE denu3irea de nfrirea pe mo"ie. 0e regul, cei 6n@r1i1i
puneau 6n co3un 3o2iile lor, 6n 6n1ele+ul c @iecare 4enea cu 3o2ia proprie.
<neori, 6n@r1irea +e realiDa 6ntre 3ai 3ulte per+oane pe 3o2ia unei +ingure
per+oane, a+t@el 6ncBt cei 6n@r1i1i de4eneau coproprietarii unei 3o2ii. Boierii
ro3Bni au recur+ la @or3a 6n@r1irii pe 3o2ie, deoarece Eoierul +e 6n@r1ea cu
1ranul din oE2te pe p3Bntul ace+tuia din ur3. >e acea+t cale, Eoierul 6n@r1it
de4enea rud cu 1ranul 2i coproprietar. Ca atare, putea + eCercite dreptul de
precu3prare 2i de r+cu3prare, 6ntrucBt era con+iderat 3e3Eru al oE2tii. >rin
achiDi1ii +ucce+i4e, Eoierii reu2eau + doEBndea+c toate terenurile din hotarul
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
oE2tei +te2ti 2i, pe cale de con+ecin1, + 62i a+er4ea+c oE2tile liEere. Iat cu3, 6n
e4olu1ia +a +ecular, dreptul de proti3i+ co3Einat cu 6n@r1irea pe 3o2ie +-a
tran+@or3at 6ntr-o puternic ar3 juridic 6ndreptat 63potri4a 1ranilor liEeri.
>e lBng proprietatea noEiliar 2i cea a 1ranilor liEeri, di+poDi1iile 5egii 1rii
au con+acrat 2i proprietatea ranilor aservii. Vranii a+er4i1i +e a@lau pe
do3eniile noEiliare, +e a@lau 6n dependen1 @a1 de noEili +au @a1 de cler 2i a4eau
un +tatut juridic in@erior. 9cea+t proEle3 treEuie oE+er4at 6n paralel cu 3odul 6n
care era +tructurat orice do3eniu @eudal.
0o3eniile @eudale cuprindeau dou pr1i!
- dou trei3i din do3eniu erau atriEuite +pre @olo+in1 1ranilor a+er4i1i)
- rezerva boiereasc, care cuprindea o trei3e din do3eniul @eudal, +e
a@la 6n proprietatea aE+olut a @eudalului.
Vranii a+er4i1i a4eau oEliga1ia de a 3unci 6ntreaga 3o2ie. 7ecolta de pe reDer4a
Eoierea+c apar1inea noEilului, iar recolta oE1inut de pe terenul dat 6n @olo+in1 era
63pr1it, deoarece 1ranul a+er4it re1inea nou Deci3i din acea+ta, iar Eoierul re+tul de
%#U din recolt +uE @or3a Deciuielii. 92adar, 1ranii a+er4i1i +tpBneau p3Bntul cu titlu
de @olo+in1. 9ce+t drept de @olo+in1 a+upra terenului +e eCercita pe EaDe legale, 2i nu pe
EaDe contractuale, deoarece, con@or3 di+poDi1iilor 5egii 1rii, Eoierii a4eau oEliga1ia +
pun la di+poDi1ia 1ranilor a+er4i1i dou trei3i din 3o2ie. 0ac Eoierii nu re+pectau
acea+t oEliga1ie ce reDulta din di+poDi1iile 5egii 1rii, ace2tia puteau @i che3a1i 6n @a1a
do3niei 2i pedep+i1i pentru 6nclcarea 5egii 1rii.
Fn +ecolul al QLIII-lea, prin re@or3ele 6n@ptuite de ctre Con+tantin
Ma4rocordat, +-a de+@iin1at +i+te3ul a+er4irii 1ranilor, 6ncBt de atunci ei doEBndeau
dreptul de @olo+in1 a+upra p3Bntului Eoiere+c prin contract) Eoierii, pro@itBnd de
+itua1ia 6n care +e a@lau 1ranii, le i3puneau prin contract oEliga1ii 3ult 3ai grele
decBt cele care reDultau din 5egea 1rii. Iat de ce +-a a@ir3at c prin de+@iin1area
a+er4irii 1ranilor 2i prin 6nlocuirea regi3ului legal cu cel contractual 1ranii
a+er4i1i au a4ut nu3ai de pierdut.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
;otodat, 5egea 1rii le recuno2tea 1ranilor a+er4i1i dreptul de a eCercita o
+tpBnire per+onal a+upra terenurilor de@ri2ate +au de+1elenite doar cu acordul Eoierului,
precu3 2i a+upra unor +upra@e1e de p3Bnt +ituate 6n a@ara do3eniilor @eudale.
5a rBndul lor, con@or3 oEiceiului, 2i or"enii e/ercitau un drept de
proprietate' cci ora2ele noa+tre 3edie4ale cuprindeau 4atra +atului, ocolul 2i
hotarul ora2ului. Latra ora2ului era Dona 6n care +e con+truiau cldiri, ateliere,
loca2uri de co3er1 2i de cult. Aotarul ora2ului cuprindea terenurile culti4ate de
ctre or2eni, iar ocolul, a2a cu3 a3 3ai artat, cuprindea un nu3r de +ate
dependente de ora2. :r2enii ce practicau 3e2te2ugurile eCercitau proprietatea
a+upra atelierelor 2i 3r@urilor produ+e, negu+torii eCercitau proprietatea a+upra
loca2urilor de co3er1 2i a+upra 3r@urilor. Fn acela2i ti3p, 2i unii 2i al1ii eCercitau
proprietatea a+upra p3Bntului, pentru c unii dintre ace2tia practicau agricultura.
0i robii e/ercitau un drept de proprietate, recuno+cut de 5egea
1rii, do4ad c eCi+tau dregtori in@eriori G juzii de igani G ce +trBngeau
i3poDitele pltite de roEi pe +la2urile lor. 0e a+e3enea, cei care practicau unele
3e2te2uguri, eCercitau 2i un drept de proprietate a+upra uneltelor de lucru.
Sec$iune& & 8III4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& t&tutul :uridic
&l !ero&nelor
>er+oanele au capacitate de drept 2i capacitate de @apt.
Capacitatea de drept de+e3neaD aptitudinea @iin1elor u3ane de a @i +uEiecte de drept.
Capacitatea de @apt de+e3neaD aptitudinea @iin1ei u3ane de a a4ea
repreDentarea con+ecin1elor actelor 2i @aptelor +ale.
Fn dreptul 3odern, capacitatea per+oanelor e+te unitar, pe cBnd 6n dreptul
+cla4agi+t era @oarte di4er+i@icat. Fn +ocietatea @eudal capacitatea per+oanelor era
regle3entat printr-un +i+te3 al ca+telor de tip @eudal, ca+te care repreDentau
categorii +ociale 6nchi+e 2i ereditare 2i care au un +tatut juridic de +ine +tttor.
Con@or3 5egii 1rii, eCi+tau cinci a+e3enea ca+te!
- Eoierii)
- 1ranii liEeri)
- 1ranii a+er4i1i)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- or2enii)
- roEii.
Conceptul de $boier% are, 6n i+toria noa+tr +ocial, dou accep1iuni!
una econo3ic 2i una politic.
0in punct de 4edere econo3ic, erau con+idera1i Eoieri 3arii proprietari @unciari.
0in punct de 4edere politic, erau con+idera1i Eoieri doar 3arii proprietari
@unciari care @u+e+er 6nnoEila1i de ctre do3n prin hri+o4 do3ne+c.
Fn docu3entele 4re3ii redactate 6n +la4on, 6n Vara 7o3Bnea+c Eoierii
erau denu3i1i jupani, pe cBnd 6n Moldo4a erau nu3i1i pani. Fn docu3entele
redactate 6n latin erau denu3i1i barones +au bo=arones.
Boierii erau de 3ai 3ulte @eluri.
Con@or3 unui pri3 criteriu, Eoierii +e cla+i@icau 6n!
- dregtori do3ne2ti)
- Eoieri de 1ar.
9lt criteriu ne @ace + deli3it3 Eoierii 3ari de Eoierii 3ici.
Ini1ial, Eoierii de 1ar au 63pr1it cu do3nul eCerci1iul @unc1iilor +tatului,
prin inter3ediul S@atului do3ne+c. 7aportul de @or1, 6n+, +-a +chi3Eat, a+t@el
6ncBt odat cu centraliDarea, atriEu1iile Eoierilor de 1ar au @o+t preluate de ctre
dregtorii do3ne2ti "Eoierii de +lujEe&. 7ela1iile dintre do3n 2i Eoieri erau
regle3entate 6n +i+te3ul 4a+alit1ii, 6n +en+ul c rela1iile do3n-Eoieri +e +taEileau
pe EaDe contractuale, cu drepturi 2i oEliga1ii reciproce, 2i con+tituiau EaDa politic a
+i+te3ului @eudal. Boierii a4eau oEliga1iile de a r+punde cu +teagurile lor la
che3area do3niei, de a duce la 6ndeplinire poruncile do3ne2ti 2i de a pre+ta o
dreapt 2i credincioa+ +lujE. 0o3nul a4ea oEliga1iile de a-i proteja pe Eoieri @a1
de pericolele interne 2i eCterne 2i de a-i 3ilui "a le @ace dona1ii& pentru dreapt 2i
credincioa+ +lujE.
Fn practica @eudal +-a con+tatat c doar Eoierii +-au Eucurat de plenitudinea
drepturilor politice 2i ci4ile, pe cBnd celelalte categorii +ociale a4eau un +tatut juridic in@erior.
+ranii liberi triau @ie 6n oE2ti +te2ti liEere, @ie 6n a@ara oE2tilor +te2ti.
Cei ce triau 6n a@ara oE2tilor +e nu3eau cnezi (judeci), cci dup 6nte3eiere
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
unii dintre cneDi "judeci& +-au tran+@or3at 6n Eoieri, pe cBnd al1ii au decDut 6n
rBndurile 1ranilor liEeri. 0e aceea, 6n epoca @eudali+3ului deD4oltat 1ranii liEeri
+unt de+e3na1i prin ter3enul de MjudecN.
:E2tile +te2ti liEere eCercitau 2i pe 3ai departe un drept de autoconducere, 3ai
re+trBn+, @a1 de @aptul c oE2tea liEer a @o+t inclu+ 6n +tat, iar o parte dintre atriEu1iile ei
de autoconducere au @o+t preluate de ctre organele +pecialiDate ale +tatului.
+ranii aservii, 6n +ecolele QL 2i QLI, erau denu3i1i rumni 6n Vara
7o3Bnea+c, vecini 6n Moldo4a 2i iobagi 6n ;ran+il4ania.
<nii autori au +u+1inut c eCi+ta un drept di+tinct ce regle3enta +tatutul juridic
al ru3Bnilor 2i care nu +e con@unda cu 5egea 1rii. 9cea+t teorie a @o+t +u+1inut de
pro@e+orul Con+tantin Oiure+cu. Fn docu3entele noa+tre 3edie4ale, ter3enul de
Mru3BnN are 2i 6n1ele+ etnic 2i 6n1ele+ +ocial, a+t@el 6ncBt dreptul ru3Bne+c la care +e
re@erea pro@e+orul Con+tantin Oiure+cu, care 6l con+idera ca @iind di@erit de 5egea 1rii,
e+te de @apt un drept al ro3Bnilor, deoarece +intag3a de Mdrept ru3Bne+cN nu
de+e3neaD un drept +ocial, ci unul etnic. >rin @or1a argu3entului +e poate oE+er4a cu
u2urin1 c dreptul ru3Bne+c +e con@und cu 5egea 1rii, ceea ce nu 6n+ea3n c
5egea 1rii nu cuprindea 2i nor3e aplicate doar 1ranilor a+er4i1i.
Statutul juridic al 1ranilor dependen1i era de@init, 6n pri3ul rBnd, prin
dreptul de proprietate inco3plet pe care Eoierii 6l eCercitau a+upra lor, deoarece ei
puteau @i 4Bndu1i doar odat cu 3o2ia. ;otodat, ei a4eau @a1 de Eoieri oEliga1iile
care decurgeau din cele trei @or3e ale rentei de tip @eudal, precu3 2i dreptul de a
pri3i p3Bnt 6n @olo+in1 2i de a p+tra o parte din recolt.
>roce+ul de a+er4ire a 1ranilor a cuno+cut dou 3o3ente principale. >ri3ul
e+te dependen1a per+onal, iar al doilea legarea de p3Bnt a 1ranilor.
0ependen1a 1ranilor e+te cuno+cut 6nc din epoca 6nte3eirii, @iind 3ai
tBrDiu co3pletat cu legarea de p3Bnt. >rin ur3are, nu treEuie con@undat
conceptul de Ma+er4ireN a 1ranilor cu dependen1a per+onal, cci a+er4irea
pre+upune 6ntrunirea 2i a dependen1ei per+onale, 2i a legrii de p3Bnt. >Bn +pre
+@Br2itul +ecolului al QLI-lea, 1ranii +e a@lau 6n dependen1 per+onal @a1 de
Eoieri, cci a4eau oEliga1ia de a eCecuta poruncile Eoiere2ti. Fn caD contrar puteau
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
63
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
@i certa1i, adic pedep+i1i, de ctre do3n +au de ctre Eoieri. 0ac 62i eCecutau
oEliga1ia de a+cultare, precu3 2i oEliga1iile pecuniare @a1 de Eoieri, +e puteau
3uta oricBnd pe alt 3o2ie. 9Eia la +@Br2itul +ecolului al QLI-lea dependen1a
per+onal a @o+t co3pletat cu legarea de p3Bnt.
5egarea de p3Bnt a @o+t pu+ 6n 3od gre2it pe +ea3a lui Mihai LiteaDul,
6ntrucBt ace+ta, 6n toa3na anului %(, dup Etlia de la Clugreni a dat un
a2eD3Bnt cuno+cut +uE denu3irea de @egtura lui 5i"ai. >rin ace+t a2eD3Bnt +-a
preciDat care pe unde )a i s ie )ecin pe )eci,& 0e aici +-a tra+ concluDia c
Mihai LiteaDul i-ar @i legat pe 1ranii a+er4i1i de p3Bnt. Nu3ai c, acea a@ir3a1ie a
lui Mihai, care, de @apt, e+te un ordin, a @o+t +coa+ din conteCt. 94e3 6n 4edere
@aptul c dup Clugreni, Mihai +-a retra+, iar 1ranii a+er4i1i au 6nceput a @ugi de
@rica turcilor 6n :ltenia, iar Eoierii din Muntenia 2i-au eCercitat dreptul de a-i
ur3ri pe 1ranii @ugari 2i de a-i readuce pe 3o2ii. Fn acele condi1ii, Mihai a dat
a2eD3Bntul cu pricina, prin care le-a interDi+ Eoierilor +-i ur3rea+c pe 1ranii
@ugari 2i + 6i readuc pe 3o2ii, a+t@el 6ncBt acei 1rani au r3a+ 6n :ltenia. >e
acea+t cale, 1ranii au @o+t deDlega1i de p3Bnt 6n Muntenia, @iind lega1i de p3Bnt
6n :ltenia. 9cea+ta nu 6n+e3an c Mihai LiteaDul a creat in+titu1ia legrii de
p3Bnt a 1ranilor a+er4i1i, deoarece Eoierii, a2a cu3 +-a artat, a4eau dreptul de a-i
ur3ri pe 1ranii @ugari 2i 6naintea 1egturii lui &i*ai. 0in acel 3o3ent, 6n
docu3entele 4re3ii acei 1rani +unt nu3i1i $rumni de legtur%.
9+er4irea 1ranilor +-a realiDat, la origine, prin +il 2i cotropire, adic prin
3ijloace 4iolente. Mai tBrDiu, dup 6nte3eiere, 5egea 1rii a creat procedee juridice
prin inter3ediul crora 1ranii liEeri puteau @i a+er4i1i, cuno+cute +uE denu3irea de
M@or3e de cdere 6n ru3BnieN.
: pri3 @or3 e+te contractul de 4BnDare, cci, 6n 3od relati4 @rec4ent,
1ranii liEeri 62i 4indeau unui Eoier p3Bntul 2i liEertatea. 9lt@el +pu+, 6n+trinarea
p3Bntului nu atrgea dup +ine cderea 6n ru3Bnie, pentru acea+ta @iind nece+ar
o clauD eCpre+ care + pre4ad 6n+trinarea liEert1ii.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
64
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9lt @or3 de creare a ru3Bniei era contractul de dona1ie. >e acea+t cale, 1ranul
dona Eoierului p3Bntul odat cu liEertatea. ClauDa prin care +e 6n+trina liEertatea treEuia
+ pre4ad 6n 3od eCpre+ ace+t lucru, ca 2i 6n caDul contractului de 4BnDare-cu3prare.
Vranii liEeri puteau cdea 6n ru3Bnie 2i prin e@ectele produ+e de contractul
de 63pru3ut. Vranii liEeri care contractau 63pru3uturi Ene2ti de la Eoieri
includeau la +@Br2itul contractului o clauD eCpre+, prin care +e pre4edea c, dac
deEitorul nu plte2te la +caden1, 4a cdea auto3at 6n ru3Bnie.
Vranii liEeri 3ai cdeau 6n ru3Bnie prin e@ectele hotrBrilor judectore2ti.
>recu3 2ti3, 6n cadrul oE2tilor +te2ti liEere a @unc1ionat principiul r+punderii
colecti4e 6n 3aterie @i+cal 2i 6n 3aterie penal. Fn 4irtutea ace+tui principiu, dac
3e3Erii oE2tii nu puteau plti +u3a gloEal, era a+er4it Eoierului ce pltea acea
+u3 +au de ctre do3nie.
Fn 3aterie penal, r+punderea colecti4 reDulta din @aptul c, dup
6nte3eiere, oE2tea +tea+c a pierdut dreptul de a judeca @aptele penale, dar a p+trat
dreptul de a-i ur3ri pe in@ractori 2i de a-i preda +lujitorilor do3ne2ti, pentru ca
+tatul + 6i judece 2i + 6i pedep+ea+c. 0ac oE2tea nu 62i 6ndeplinea oEliga1ia de a
depi+ta in@ractorul, era conda3nat la plata unei a3enDi penale. Fn caD de neplat a
a3enDii, oE2tea era a+er4it @ie ctre do3nie, @ie ctre Eoierul care pltea a3enda.
Fn 3od +i3etric, 5egea 1rii a creat 2i procedee prin care +e putea oE1ine ie2irea din
ru3Bnie. Men1ion3 r+cu3prarea din ru3Bnie prin plata unor +u3e de Eani, iertarea
de ru3Bnie 2i hotrBrea judectorea+c* deoarece uneori S@atul do3ne+c judeca proce+ele
dintre Eoieri 2i 1ranii a+er4i1i 2i, con+tatBndu-+e c 1ranii au @o+t a+er4i1i prin +il, li +e
ddea dreptate 2i, pe acea+t cale, 62i redoEBndeau liEertatea 2i p3Bntul.
n ceea ce prive"te statutul juridic al or"enilor, 5egea 1rii le
recunoa2te un drept de autoconducere eCercitat prin 9dunarea or2enilor, Con+iliul
or2ene+c 2i prin Ere+lele de 3e2te2ugari, ace+tea din ur3 6ncepBnd a @i organiDate
6nc din +ecolul al QLI-lea 6n ora2e.
:r2enilor nu li +e aplica, potri4it di+poDi1iilor 5egii 1rii, un +tatut unitar,
deoarece conceptul de Mor2eanN are un con1inut neo3ogen.
:r2enii erau 63pr1i1i 6n trei categori!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- patriciatul ora"elor, care era @or3at din pri4ilegia1ii care eCercitau
conducerea ora2elor)
negustorii "i me"te"ugarii2
- agricultorii, care lucrau terenurile a@late 6n hotarul ora2ului. 9ce2tia
puteau @i liEeri +au a+er4i1i.
3obii au un statut juridic regle3entat prin di+poDi1iile 4olobs5oe
pravo "dreptul holoEilor +au al roEilor&, nor3e ce apar1ineau 5egii Vrii. 5a
origine, roEii pro4eneau dintre pecenegi 2i cu3ani, 3ai tBrDiu dintre ttari 2i 1igani.
0e aici pute3 trage concluDia c un cre2tin nu putea @i roE 6n +tatele @eudale
ro3Bne2ti. 0in punct de 4edere juridic, roEul nu era con+iderat a @i per+oan, nu a4ea
capacitate juridic, nu era con+iderat +uEiect de drept, era a+i3ilat Eunurilor. Cu
toate ace+tea, +pre deo+eEire de +cla4, care putea @i uci+, roEul nu putea @i uci+ de
ctre +tpBnul +u @r ca ace+ta din ur3 + nu r3Bn nepedep+it. Fn +chi3E, roEul
putea @i +upu+ unor corec1ii @iDice. Fn caDul 6n care roEii ar @i co3i+ 4reun delict,
+tpBnul 6i putea aEandona 6n 3Binile 4icti3ei delictului pentru ca 4icti3a + 62i
eCercite a+upra lor dreptul de rDEunare, dup cu3 +tpBnul putea de+pguEi pe
4icti3a delictului prin plata unei +u3e de Eani. Nea4Bnd capacitate juridic, roEul
nu putea 6ncheia acte juridice 6n nu3e propriu, dar, dup 3odelul ro3an, putea
6ncheia acte juridice 63pru3utBnd capacitatea +tpBnului +u cu condi1ia ca, prin
e@ectele produ+e de acele acte, +itua1ia +tpBnului +u + de4in 3ai Eun. ;otodat,
6n 4ederea +taEilirii @ilia1iei, roEilor li +-a recuno+cut dreptul de a 6ncheia o c+torie
in@erioar, dup cu3 li +-a recuno+cut 2i dreptul de a eCercita un drept de proprietate
a+upra +la2ului 2i a+upra uneltelor de 3unc. 7oEii puteau @i do3ne2ti, Eoiere2ti +au
3n+tire2ti. Statutul de roE putea 6nceta @ie prin deDroEire, care putea @i cu titlu
onero+ +au cu titlu gratuit, @ie prin denun1area +tpBnului pentru hiclenie +au pentru
calpuDanie. Fncetarea +tatutului de roE a4ea ca e@ect cre2tinarea.
Sec$iune& & I;4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& rudenie* f&milie
)i ucceiuni
6amilia era @or3at din rudele cele 3ai apropiate, a4Bnd ca nucleu prin1ii 2i
copiii. Era con+acrat o anu3it egalitate 6ntre +o1i, deter3inat de condi1iile de 4ia1
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
66
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
+peci@ice oE2tii +te2ti. 9+t@el, a3Eii +o1i eCercitau puterea printea+c a+upra copiilor,
iar +o1ia +upra4ie1uitoare putea eCercita +ingur puterea printea+c a+upra copiilor
3inori. Fn cadrul @a3iliei eCi+ta oEliga1ia reciproc de 6ntre1inere 2i protec1ie
Con@or3 di+poDi1iilor 5egii 1rii, rudenia e+te de trei @eluri! de +Bnge, prin
alian1 2i duho4nicea+c "+piritual&.
7udenia de +Bnge e+te legtura dintre per+oanele care de+cind din acela2i autor. 5egea
1rii di+tinge 6ntre rudenia de +Bnge 6n dreapt linie, 6n +u+ 2i 6n jo+ 2i rudenia de alturi.
9lian1a e+te legtura dintre rudele unui +o1 2i rudele celuilalt +o1.
7udenia +piritual, 6n con@or3itate cu di+poDi1iile 5egii 1rii, reDulta din
tainele EoteDului 2i ale cununiei) practic, 6n +@era +a de cuprindere includea rela1iile
dintre na2i 2i @ini.
5egea 1rii pre4ede, totodat, gradele de rudenie, nu3erotate dup nu3rul
genera1iilor ce +e interpun 6ntre rudele re+pecti4e. Fn @unc1ie de gradul de rudenie, erau
+taEilite drepturi 2i oEliga1ii de ajutor reciproc 2i 6ntre1inere, precu3 2i drepturi
+ucce+orale. Cele 3ai i3portante e@ecte patri3oniale le genereaD rudenia de +Bnge,
pentru c acea+ta con+tituia @unda3entul +ucce+iunii. 0e a+e3enea, rudenia de +Bnge
6n linie direct con+tituie 2i piedic la c+torie la in@init, pe cBnd rudenia de +Bnge 6n
linie colateral con+tituia piedic la c+torie pBn la gradul al patrulea.
5egea 1rii cunoa2te 2i alte @or3e de rudenie, precu3 rudenia deri4at din
6n@r1ire 2i rudenia deri4at din 6n@iere.
Con@or3 di+poDi1iilor 5egii 1rii, c+toria con+tituia o rela1ie 3arital 6ntre
+o1i, cu drepturi 2i oEliga1ii reciproce pentru ace2tia. C+toria era pri4it ca un act
religio+ EaDat pe liEerul con+i313Bnt al 4iitorilor +o1i. >entru a +e con+idera 6ncheiat
c+toria, treEuiau parcur+e 3ai 3ulte etape. Con@or3 oEiceiului, 3ai 6ntBi a4ea loc
3o3entul cunoa2terii 4iitorilor +o1i G vederea n )in. 0ac 4iitorii +o1i +e
agreeaD, +e trece la urmarea de vorb, etap caracteriDat prin tratati4ele
prin1ilor cu pri4ire la De+trea 4iitorilor +o1i. FncepBnd din +ecolul al QLII-lea,
datorit @aptului c De+trea +e con+tituia nu3ai pentru @ete, +e contureaD o nou etap,
2i anu3e ntocmirea foii de zestre. 0up ace+te etape ur3a binecuvntarea
prinilor 2i binecuvntarea religioas, deoarece c+toriile erau con+iderate
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
a @i 6ncheiate 6n cer. Cu acea+t ocaDie, la o@icierea c+toriei 6n Ei+eric nu +e 6ncheia
un act +cri+.
0in #tatutele Arii /graului reDult c Einecu4Bntarea religioa+ nu
putea @i dat 6n lip+a Einecu4Bntrii printe2ti. 0e aceea, prin inter3ediul Statutelor
Vrii Pgra2ului a @o+t con+acrat cstoria cu fuga. >e acea+t cale, atunci
cBnd prin1ii re@uD + 6i Einecu4BnteDe pe cei doi tineri, are loc un +i3ulacru de
rpire, ocaDie cu care 4iitorul +o1 rpe2te 4iitoarea +o1ie cu 4oia ei, dup care
plte2te o a3end +i3Eolic. 9cea+tr a3end ce era pltit, 6n 3od +i3Eolic, de
ctre 4iitorul +o1, producea acelea2i e@ecte ca 2i Einecu4Bntarea printea+c.
0in cere3onialul c+toriei, din procedura pe1itului 2i din con+tituirea
De+trei reDult c tinerii treEuiau + 1in +ea3a 2i de 6n4oirea prin1ilor. Cu ocaDia
6ncheierii c+toriei +e con+tituia De+trea tinerilor c+tori1i. 5a origine, a4Bnd 6n
4edere caracterul de3ocratic al @a3iliei, a3Eii +o1i erau 6nDe+tra1i de ctre prin1i
ca o recunoa2tere a 3uncii depu+e 6n +Bnul @a3iliei. Je+trea +porea prin darurile
@cute de 4ecini 2i prieteni cu ocaDia +rEtoririi nun1ii. FncepBnd din +ecolul al
QLII-lea au aprut @oile de De+tre, deoarece dota "De+trea& era con+tituit doar din
Eunurile cu care 4enea 6n c+torie @e3eia. ;ot din acea perioad 6ncep a @i
3en1iona1i 4Bntorii de De+tre. 0e aceea, prin1ii @etelor luau di@erite 3+uri
juridice pentru protejarea integrit1ii De+trei.
9lturi de rudenia de +Bnge, un alt i3pedi3ent la c+torie era 2i +tarea de
roEie a unuia dintre +o1i, care atrgea cderea 6n roEie atBt a +o1ului liEer, cBt 2i a
copiilor reDulta1i dintr-o a+e3enea c+torie.
0i4or1ul putea @i oE1inut @ie 6n Ei+eric, @ie prin repudiere. BrEatul 62i putea
repudia +o1ia, dup cu3 2i +o1ia 62i putea repudia ErEatul. 0ac di4or1ul +e
pronun1a din 4ina +o1iei, De+trea r3Bnea la ErEat.
5egea 1rii a con+acrat, din punct de 4edere juridic, ur3toarele categorii de copii!
- copii )re"ti "legiti3i&)
- copii din 7ori "naturali& G erau n+cu1i 6n a@ara c+toriei)
- copii de su7et "adopta1i&)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- *ia"trii "copiii 4itregi& G apar1ineau unuia dintre +o1i dintr-o alt
c+torie)
- copiii dobndii prin efectul nfririi8
Fn li3Eajul 5egii 1rii, succesiunile +unt de+e3nate prin ter3enul de
M3o2tenireN. 9ce+t ter3en 62i are originea 6n tracul M3o2N, con@or3 @or3ulei
M3o2ie 3o2tenitN. 0i+poDi1iile legii 1rii 6n 3aterie regle3enteaD 3o2tenirea @r
te+ta3ent "3o2tenirea legal& 2i 3o2tenirea te+ta3entar.
Mo2tenirea @r te+ta3ent e+te a+t@el denu3it pentru c e+te de@erit 6n
con@or3itate cu di+poDi1iile 5egii 1rii 6n caDul 6n care nu eCi+t 3o2tenitori
te+ta3entari, @ie pentru c nu eCi+t te+ta3ent, @ie pentru c ace+ta nu a @o+t 4alaEil
6ntoc3it. Mo2tenirea @r te+ta3ent e+te de+e3nat 2i prin +intag3a de M3o2tenire
legalN, 6ntrucBt +ucce+orii 4in la 3o2tenire potri4it legii.
0i+poDi1iile 5egii 1rii din Moldo4a a+igur o egal 4oca1ie +ucce+oral 2i
pentru @ii 2i pentru @iice. 0ar 6n Vara 7o3Bnea+c e+te con+acrat privilegiul
masculinitii, 6n +en+ul c ocinele "propriet1ele @unciare ereditare& nu puteau
@i doEBndite de ctre @ete, ci doar de ctre Eie1i. Petele puteau 3o2teni Eunuri
3oEile "Eani, etc& 2i p3Bnturi de cu3prtur "p3Bnturile cu3prate, iar nu
ocinele&. ;otu2i, prin utiliDarea procedeului juridic al 6n@r1irii pe 3o2ie, 6n Vara
7o3Bnea+c @etele erau 6n@r1ite cu Eie1ii, 6ncBt @etele de4eneau pe cale arti@icial
Eie1i. >entru a produce e@ectele +contate, 6n@r1irea treEuia aproEat prin hri+o4
do3ne+c. 9+t@el +e pre4alau de ace+t pri4ilegiu 1ranii 6n Vara 7o3Bnea+c.
Fn Vara 7o3Bnea+c 2i 6n Moldo4a, 6n Vara Pgra2ului 2i 6n Mara3ure2,
copiii legiti3i 2i cei adopta1i a4eau depline drepturi +ucce+orale @a1 de a3Eii
prin1i. Copilul natural 4enea doar la +ucce+iunea 3a3ei, iar copilul 4itreg 4enea
doar la +ucce+iunea printelui Eun, nu 2i la 3o2tenirea +o1ului +au +o1iei ace+tuia.
;otodat, 5egea 1rii ad3itea 2i +i+te3ul repreDentrii 6n 3aterie +ucce+oral, ceea
ce 6n+e3na c nepo1ii din @ii 4eneau 2i ei la +ucce+iune 6n pri3a categorie de
3o2tenitori dac tatl lor predeceda+e Eiunicului 2i urcau 6n rangul +ucce+oral al
tatlui lor doEBndind partea din +ucce+iunea care +-ar @i cu4enit tatlui lor dac
ace+ta ar 3ai @i trit. Spre eCe3plu, dac 4eneau la 3o2tenire doi @ii 2i doi nepo1i
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
6(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
din @iu, 3o2tenirea +e 63pr1ea 6n trei pr1i, nepo1ii din @iu ur3Bnd a doEBndi pe
acea+t cale 63preun o trei3e din 3o2tenire, pentru c atBt +-ar @i cu4enit tatlui
lor dac ace+ta ar 3ai @i trit.
Se recuno2tea 2i +o1ului +upra4ie1uitor 4oca1ia +ucce+oral, chiar 6n concur+
cu de+cenden1ii. 5a 3o2tenitori +e tran+3iteau atBt Eunurile +ucce+orale, cBt 2i
drepturile de crean1 2i datoriile de@unctului. Mo2tenitorii r+pundeau pentru datoriile
+ucce+orale intra )ires "ereditatis "6n li3itele acti4ului +ucce+oral&.
Mo2tenirea te+ta3entar era de@erit pe EaDa te+ta3entului. Fn concep1ia
5egii 1rii, te+ta3entul e+te actul de ulti3 4oin1 prin care o per+oan, nu3it
te+tator, in+tituie unul +au 3ai 3ul1i 3o2tenitori. ;e+ta3entul putea @i 6ntoc3it 6n
@or3 +cri+ G diat "4ine de la grece+cul MdiataN, care are 6n1ele+ul de
te+ta3ent&G +au 6n @or3 4erEal 9 cu limb de moarte.
0iata era +cri+, datat 2i +e3nat de ctre te+tator, nu3ai c ur3a a +e
6ntoc3i 6n preDen1a 3artorilor.
;e+ta3entul cu li3E de 3oarte con+ta dintr-o declara1ie 4erEal, @cut 6n
preDen1a 3artorilor. Cu3 3ul1i nu 2tiau carte, de+eori te+ta3entul oral 63Erca
@or3a hri+o4ului do3ne+c. S-a con+tatat c te+ta3entul preDint unele puncte
co3une cu hri+o4ul do3e+c, pentru c a3Eele erau 6n+o1ite de un Ele+te3 care
ur3au + 6i lo4ea+c pe aceia care nu 6ndeplineau cea din ur3 4oin1 a
te+tatorului. 5egea 1rii per3itea prin1ilor + deD3o2tenea+c pe @iii ru@ctori
+au pe @iii lip+i1i de re+pect.
>e de alt parte, 5egea 1rii nu a con+acrat instituia majoratului, de
aceea ea a con+acrat in+titu1ia @ideico3i+ului 2i +uE+titu1iunea @ideico3i+ar, cci 6n
Europa apu+ean, 6n +pecial 6n Oer3ania, era cuno+cut in+titu1uia 3ajoratului,
con@or3 creia proprietatea @unciar e+te inalienaEil 2i putea @i doEBndit doar de
ctre pri3ul n+cut ErEat, ceea ce i-a 6ndrept1it pe unii + a@ir3e c la ger3ani,
nu nu3ai c proprietatea @unciar r3Bnea 6n +Bnul @a3iliei, ci ea di+pune de
proprietari, 6n +en+ul c de4ine proprietar acela care prin accidentul natrurii +e
na2te pri3ul 2i ErEat.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
0eoarece 5egea 1rii nu cuno2tea 3ajoratul, +-a recur+ la @ideico3i+.
Pideico3i+ul e+te actul de ulti3 4oin1 prin care o per+oan, nu3it di+ponent
"di+puntor&, roag o alt per+oan, nu3it @iduciar, + tran+3it un anu3it Eun +au
chiar o parte din 3o2tenire unei alte per+oane, nu3it @ideico3i+ar. >e lBng
@ideico3i+ul oEi2nuit, 5egea 1rii a con+acrat 2i @ideico3i+ul de @a3ilie
"+uE+titu1iunea @ideico3i+ar&, in+titu1ie 6nte3eiat pe un 3ecani+3 con@or3 cruia
Eene@iciarul, nu3it @ideico3i+ar, de4ine la rBndul +u @iduciar 2i treEuie +
tran+3it un anu3it Eun, de regul, o +upra@a1 de p3Bnt altei per+oane din
aceea2i @a3ilie, care 4a de4eni la rBndul ei @iduciar..
Sec$iune& & ;4&. Di!o'i$iile Le-ii $#ri cu !rivire l& r#!undere& colectiv#
9ce+t tip de r+pundere eCi+ta 6n 3aterie @i+cal, penal, 2i 6n do3eniul
raporturilor juridice care intrau 6n +@era de regle3entare a dreptului interna1ional pri4at.
Fn i+toria dreptului european +-au cuno+cut dou tipuri de r+pundere juridic!
- r+punderea colecti4 "+olidar&)
- r+punderea indi4idual "per+onal&.
7+punderea colecti4 e+te proprie +ociet1ilor pri3iti4e, 3ai pu1in e4oluate.
0e regul, nor3ele care o gu4erneaD 63Erac haina oEiceiului juridic.
7+punderea indi4idual apare, de regul, 6n cadrul +ociet1ilor e4oluate, iar
regulile care gu4erneaD acea+t 3aterie +unt con+acrate 6n @or3a dreptului +cri+.
5egea 1rii con+acr un +i+te3 3iCt al r+punderii juridice, 6n +en+ul c
r+punderea +olidar +e 63plete2te cu r+punderea indi4idual.
Fn ceea ce pri4e2te rspunderea colectiv n materie )scal,
con@or3 5egii 1rii, i3poDitele erau percepute 6n +i+te3ul ci+lei. Con@or3 ace+tui
+i+te3, +e @iCa o +u3 gloEal care apoi era 63pr1it pe unit1i i3poDaEile "pe
@a3ilii&, 6n @unc1ie de puterea econo3ic a ace+tora, de ctre rbojari, pe EaDa unor
recen+3inte e@ectuate din trei 6n trei ani. 0ac unii 1rani erau in+ol4aEili +au dac
@ugeau din +at, pentru c nu-2i puteau plti i3poDitele, @apt artat 6n docu3entele
4re3ii prin eCpre+ia au dat bir cu ugiii,, datoriile lor ur3au a @i preluate de ctre
co3unitate. Cei ce plteau a4eau dreptul de a +e de+pguEi pe +ea3a Eunurilor celor
@ugi1i +au a celor a@la1i 6n +tare de in+ol4aEilitate. 0ac 6ntreaga oE2te +tea+c nu
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
putea 63plini +u3a gloEal, ur3a a @i a+er4it ctre do3nie +au ctre Eoierul ce pltea
+u3a de Eani 6n cauD.
0ar r+punderea +olidar a eCi+tat 2i n materia dreptului penal. 9
aprut 6n legtur cu repri3area unor delicte, 3ai ale+ a celor de 4t3are corporal,
a4Bnd 6n 4edere c la origine, 6n epoca pre+tatal, delictele de 4t3are corporal erau
pedep+ite con@or3 legii talionului "+i+te3ul rDEunrii +Bngelui&. Fntr-un +tadiu 3ai
a4an+at, odat cu trecerea +pre +ocietatea organiDat politice2te delinc4entul putea +
r+cu3pere dreptul de rDEunare a 4icti3ei prin plata unei +u3e de Eani, care era
@iCat prin acordul pr1ilor. 9ce+t +i+te3 poart denu3irea de co3poDi1iune 4oluntar.
Mai tBrDiu, dup @or3area +tatului, dac 4icti3a accepta + renun1e la dreptul +u de
rDEunare 6n +chi3Eul unei +u3e de Eani, cuantu3ul +u3ei de Eani era +taEilit de
ctre +tat 6n @unc1ie de gra4itatea delictului. Noul +i+te3 e+te cuno+cut +uE denu3irea
de co3poDi1iune legal. 0up con+olidarea +tatului +e i3pune un nou +i+te3, con@or3
cruia +tatul e+te acela care +anc1ioneaD pe cei ce +4Br2e+c @apte penale prin
inter3ediul organelor +ale +pecialiDate.
Fn caDul poporului no+tru, 6nainte de @ondarea +i+te3ului @eudal, @aptele penale
erau judecate de ctre organele oE2tii +te2ti, 2i anu3e S@atul oa3enilor Euni 2i EtrBni
6n @runte cu judele. 0up @or3area +tatului @eudal, atriEu1iile judiciare din do3eniul
penal al oE2tii +te2ti au @o+t preluate de ctre +tatul @eudal, a+t@el 6ncBt oE2tea +tea+c
nu 3ai putea +olu1iona proce+ele penale. ;otu2i oE2tea 2i-a p+trat, pe linia tradi1iei,
atriEu1iunea de a-l depi+ta pe in@ractor 2i de a-l preda +lujEa2ilor do3ne2ti, pentru ca
ace2tia +-l judece 2i +-l pedep+ea+c.
Fn legtur cu eCercitarea ace+tei atriEu1ii a oE2tii +te2ti, treEuie +
di+tinge3 6ntre dou +itua1ii!
- in@rac1iunea a @o+t co3i+ 6n cadrul hotarului oE2tii +te2ti de ctre un 3e3Eru
al oE2tii)
- in@rac1iunea a @o+t co3i+ 6n a@ara oE2tii +te2ti de ctre o per+oan +trin
de oE2tea +tea+c, dar care ptrundea 6n hotarul oE2tii.
Fn pri3a ipoteD, cBnd in@rac1iunea era co3i+ 6n cadrul hotarului oE2tii
+te2ti de ctre un 3e3Eru al oE2tii, eCi+tau dou po+iEilit1i!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- infractorul s )e identi)cat "i predat dregtorilor domne"ti, caD 6n
care oE2tea +tea+c era eConerat de r+punderea penal, de 4re3e ce r+punderea ap+a
a+upra in@ractorului.
- infractorul s nu )e depistat, 63prejurare ce atrgea r+punderea
colecti4 a oE2tii +te2ti pe trB3 penal, 6n 6n1ele+ul c 6ntreaga oE2te era conda3nat a
plti o a3end penal nu3it gloab "du2eguEin&. 9ce+te a3enDi erau pltite, de
regul, 6n 4ite 3ari 2i toc3ai de aceea, 6n a@ar de +en+ul de a3end penal, ter3enul de
MgloaEN 3ai a4ea 2i 6n1ele+ul de M4it +laEN. ;er3enul de Mdu2eguEinN 4ine din
+la4one+cul M2uguEinN 2i are 6n1ele+ul de pcat 3are, de pierdere a +u@letului, @rdelege.
Fn ipoteDa 6n care in@rac1iunea era co3i+ 6n a@ara oE2tii de o per+oan
+trin de oE2te, dar autorul ptrundea 6n hotarul oE2tii, in@ractorul era ur3rit de
gonitorii din urm "+lujEa2i do3ne2ti ce a4eau atriEu1ii 6n ace+t +en+& pBn la
hotarul oE2tii, 3o3ent 6n care atriEu1iile lor 6ncetau. 0in ace+t loc, ur3rirea
in@ractorului era preluat de repreDentan1ii oE2tii.
Fn ace+t caD, +e puteau contura trei po+iEilit1i!
- infractorul este depistat "i predat gonitorilor din urm. Fn
ace+t caD, oE2tea era eConerat de r+pundere.
- ob"tea steasc s dea urm, adic + arate gonitorilor din ur3
locul prin care in@ractorul a pr+it hotarul oE2tii, loc din care ur3rirea era reluat
de ctre gonitorii din ur3. 9cea+ta e+te o alt +itua1ie 6n care oE2tea +tea+c era
eConerat de r+punderea penal.
ob"tea steasc nu identi)ca infractorul "i nici nu ddea
urma slujba"ilor domne"ti. Fn acea+t +itua1ie treEuia a plti gloaEa 2i,
6ntrucBt, de regul, a3enDile erau @oarte grele, 6n 3od @rec4ent oE2tile +te2ti erau
a+er4ite ctre do3n +au ctre Eoierul care prelua plata a3enDii.
7+punderea colecti4 eCi+ta 2i n domeniul relaiilor
internaionale. 94e3 6n 4edere ipoteDa 6n care +upu+ul unui +tat nu-2i eCecut
oEliga1ia pe care o are @a1 de +upu+ul unui alt +tat. Fn acea+t +itua1ie, orice
cona1ional al deEitorului care +e a@l pe teritoriul +tatului creditorului poate @i +upu+
eCecutrii +ilite a+upra Eunurilor, 6n 6n1ele+ul c autorit1ile din +tatul creditorului 6i
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
con@i+c Eunurile, ca ur3are a do4eDilor preDentate de ctre creditor, dup care 6i
eliEereaD acte care + do4edea+c 3oti4ul eCecutrii +ilite. Fntor+ 6n 1ar, cel +upu+
eCecutrii +ilite +e preDint cu actele do4editoare 6n @a1a do3niei, iar do3nul, prin
+lujEa2ii +i, 6l de+pguEea pe +ea3a Eunurilor deEitorului care nu 2i-a eCecutat
oEliga1ia @a1 de +upu+ul altui +tat. 9ce+t +i+te3 a @o+t con+acrat de di+poDi1iile
5egii 1rii prin denu3irea de $despgubirea de la altul%) el a @unc1ionat 2i 6n
alte +i+te3e judiciare. Spre eCe3plu, epi+copul de Cenad, care era 6n pelerinaj 6n
Italia, a @o+t +upu+ eCecutrii +ilite 6n >ado4a pentru c epi+copul de :radea nu-2i
plti+e datoriile @a1 de negu+torii din >ado4a.
Sec$iune& & ;I4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& o9li-&$iile i'vor%te
din contr&cte
5egea 1rii a con+acrat 2i r+punderea indi4idual 6n 3ateria oEliga1iilor,
oEliga1ie ce reDulta @ie din contracte, @ie din delicte.
Ca 2i la ro3ani, 2i 6n 5egea 1rii contractele au @o+t principalul iD4or de oEliga1ii.
Contractele +unt acte juridice con+tituti4e de drepturi 2i oEliga1ii pentru pr1ile
contractante. Fn dreptul no+tru @eudal cele 3ai 3ulte dintre contracte poart acelea2i
denu3iri ca 2i 6n dreptul 3odern. ;otu2i, condi1iile +peci@ice @eudali+3ului le-au
deter3inat anu3ite particularit1i. 0ac 6n+ 6n dreptul ro3an di+pune3 de criterii
+igure pentru a di+tinge 6ntre contractele reale, contractele con+en+uale 2i contractele
nenu3ite, 5egea 1rii nu o@er a+e3enea criterii. Ca do4ad, 6n 4irtutea di+poDi1iilor
5egii 1rii, 4BnDarea con+en+ual ia na2tere prin con4en1ia pr1ilor, 6n+o1it de re3iterea
3aterial a lucrului, de unde reDult c 5egea 1rii nu @cea o di+tinc1ie clar 6ntre
contractele con+en+uale 2i contractele reale. >e de alt parte, la 4BnDarea ro3an, pre1ul
con+ta 6ntotdeauna dintr-o +u3 de Eani "pecunia numerata&, pe cBnd 6n 5egea 1rii
pre1ul putea con+ta 2i dintr-un alt Eun, de unde reDult c 4BnDarea con+en+ual +e poate
con@unda cu +chi3Eul, care e+te un contract nenu3it.
Cele 3ai a3nun1ite regle3entri ale 5egii 1rii au 6n 4edere contractul
de vnzarecumprare. 9ce+t contract +e realiDa prin con4en1ia pr1ilor cu
pri4ire la oEiect 2i pre1. Fncheierea unui contract de 4BnDare-cu3prare pre+upunea,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
ca 2i la ro3ani, 6ntrunire a trei ele3ente e+en1iale G con+i313Bntul, oEiectul 2i
pre1ul.
Cu pri4ire la con+i313Bnt, ace+ta era conceput ca @iind 3ani@e+tarea de 4oin1 a
4BnDtorului 6n +en+ul dorit de ctre cu3prtor. Con+i313Bntul treEuia + @ie liEer,
ne4iciat 2i ire4ocaEil. >utea @i 4iciat @ie prin 4iolen1a p+ihic +au @iDic, @ie prin dol
"6n2elciune&. Con@or3 concep1iei de+pre r+punderea indi4idual, pentru ca acea+ta +
opereDe era +u@icient con+i313Bntul pr1ilor. Fn 4irtutea dreptului de proti3i+, dac +e
6n+trina un teren din hotarul oE2tii, era nece+ar con+i313Bntul tuturor 3e3Erilor oE2tii.
Fn ipoteDa 6n care +e tran+@era dreptul de proprietate a+upra unei 3o2ii era nece+ar 2i
con+i313Bntul do3nului, eCpri3at printr-un hri+o4 do3ne+c de con@ir3are, ocaDie cu
care pr1ile 62i eCecutau oEliga1ia de dare a calului +au de dare a cupei.
:Eiectul 4BnDrii, 6n 5egea 1rii, putea @i un lucru 3oEil +au un lucru i3oEil.
7oEii puteau @i 4Bndu1i +eparat de 3o2ie, pe cBnd tranii a+er4i1i nu puteau @i
4Bndu1i +eparat, ci nu3ai 63preun cu 3o2ia de care erau lega1i. Fn plu+, 5egea
1rii a ad3i+ 2i 4BnDarea liEert1ii per+oanei, do4ad c 1aranii liEeri de4eneau
ru3Bni +au 4ecini doar dac 62i 4indeau liEertatea odat cu ocina. :Eiectul cel 3ai
@rec4ent al 4BnDrii era p3Bntul. ;erenurile erau deter3inate 6n contract prin
+e3ne de hotar, precu3 +tBlpi, Eorne, 6ngrdiri. Supra@a1a 3+urat a terenului era
rareori 3en1ionat 6n contract.
>re1ul putea + con+tea dintr-o +u3 de Eani, dar 2i din alte Eunuri, do4ad
c 5egea 1rii nu di+tingea 6n 3od clar 6ntre contractul de 4BnDare-cu3prare 2i
contractul de +chi3E. 9tunci cBnd pre1ul con+ta dintr-unul +au 3ai 3ulte Eunuri, 6n
contract treEuia eCpri3at 6n @or3 Enea+c. >re1ul treEuia + @ie real, + nu @ie
+i3ulat, + nu @ie @icti4, pentru c atunci contractul de 4BnDare-cu3prare +-ar @i
con@undat cu contractul de dona1ie. 0e a+e3enea, pre1ul treEuia + @ie 2i deter3inat
+au cel pu1in deter3inaEil. 0up cu3 3ai reDult din unele teCte, pre1ul treEuia +
@ie 2i echitaEil, adic + @ie 6n linii generale aproape de 4aloarea co3ercial,
aprecierea @cut 6n con@or3itate cu oEiceiul locului.
0ac re3iterea lucrului treEuia @cut chiar 6n 3o3entul 6ncheierii con4en1iei,
pre1ul putea @i pltit ulterior ace+tui 3o3ent, +uE +anc1iunea reDilierii. Fn+ pr1ile puteau
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
introduce 6n cuprin+ul contractului o clauD, prin care oEliga1ia de a plti pre1ul la un
anu3it ter3en treEuia a+igurat de cu3prtor printr-un Dlog +au prin cheD2ie.
Fn contractul de 4BnDare-cu3prare puteau @i 3en1iona1i, de regul, 2i
3artorii, care a+i+ta+er la 6ncheierea contractului, precu3 2i ald32arii. 9ce2tia
din ur3 erau ade4ra1i 3artori precon+titui1i, care, cu ocaDia 6ncheierii
contractului, 6nchinau un pahar de Eutur cu pr1ile. ;er3enul de Mald32arN 62i
are originea 6n cu4Bntul Malda3oN, de origine 3aghiar, ce are 6n1ele+ul de Eutur
+er4it 6n anu3ite 63prejurri. 9ld32arii puteau @i che3a1i 6n calitate de 3artori,
6n caDul 6n care +e n2tea un litigiu din acel contract, pentru a relata a+pectele
cuno+cute cu pri4ire la 6ncheierea actului.
Contractul de 4BnDare-cu3prare +e realiDa @ie 6n @or3 +cri+, @ie 4erEal.
Contractul 6n @or3 +cri+ purta denu3irea de $zapis% 2i 3ai cuprindea 2i nu3ele
2i preDen1a pr1ilor, plata integral +au par1ial a pre1ului de ctre cu3prtor, garan1iile
reale +au per+onale pentru plata pre1ului, predarea actelor de proprietate de ctre 4BnDtor.
CBnd contractul era 6ncheiat 6n preDen1a autorit1ilor +tatului G do3n, S@atul do3ne+c +au
alte @oruri ad3ini+trati4e ori religioa+e G 3ai cuprindea nu3ele do3nului 2i co3ponen1a
S@atului do3ne+c, certi@icarea cu pri4ire la autenticitatea con1inutului, cererea adre+at
do3nilor ur3tori de a re+pecta actul 6ncheiat, 3en1iunea cu pri4ire la predarea calului +au
a cupei. Ari+o4ul do3ne+c de con@ir3are a 4BnDrii +e putea oE1ine 2i ulterior 6ncheierii
contractului, pe EaDa preDentrii Dapi+ului 2i a celor ce au a+i+tat la 6ntoc3irea lui.
Contractele di+tru+e +au pierdute puteau @i recon+tituite de ctre do3n 2i S@atul
do3ne+c pe EaDa jur3intelor 2i a 3artorilor.
1ocaiunea, 6n 4echiul drept ro3Bne+c, 63Erca 3ai 3ulte @or3e. 0e
aceea, 5egea 1rii de@inea loca1iunea ca @iind o con4en1ie prin care o parte +e oEliga
+ procure @olo+in1a unui lucru, +er4iciile +ale +au + eCecute o lucrare deter3inat
6n +chi3Eul pre1ului, pe care cealalt parte +e oElig a-l plti.
>rin ur3are, loca1iunea 63Erca trei @or3e 6n dreptul @eudal ro3Bne+c!
- loca1iunea unui lucru)
- loca1iunea de +er4icii)
- loca1iunea unei lucrri deter3inate.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Fn caDul loca1iunii unui lucru, una dintre pr1i procur @olo+in1a unui teren "e+te
4orEa de+pre un contract de arendare& +au a unei locuin1e "e+te 4orEa de+pre un contract
de 6nchiriere& 6n +chi3Eul pre1ului, pe care cealalt parte +e oElig a-l plti.
Fn caDul loca1iunii de +er4icii, un o3 liEer 62i o@er +er4iciile +ale 6n +chi3Eul unui
pre1, iar loca1iunea unei lucrri deter3inate +e 6ncheia 6ntre client 2i 6ntreprinDtor. <n
eCe3plu ilu+trati4 de loca1iune a unei lucrri deter3inate con+t din contractul 6ncheiat
6ntre proprietarul unui teren, 6n calitate de client, 2i un arhitect, 6n calitate de
6ntreprinDtor, contract prin care arhitectul +e oElig a-i con+trui pe un teren apar1inBnd
clientului o cldire.
5oca1iunea pre+upune eCi+ten1a con+i313Bntului, a oEiectului 2i a pre1ului.
>re1ul, +pre deo+eEire de contractul de 4BnDare-cu3prare, preDint particularitatea c
nu treEuie + @ie echitaEil, loca1iunea putBndu-+e realiDa 6n +chi3Eul oricrui pre1.
Donaia e+te contractul prin care o parte, nu3it donator, tran+3ite
proprietatea a+upra unui lucru cu titlu gratuit unei alte per+oane, nu3it donatar. 9ce+t
contract 63Erac @or3a unei +i3ple con4en1ii, ce +e putea 6ncheia @ie 6ntre do3n 2i
4a+alii +i, @ie 6ntre per+oane @iDice, @ie 6ntre per+oane @iDice 2i 3n+tiri. 0e regul,
dona1iile @cute de do3n Eoierilor, precu3 2i cele @cute de per+oanele @iDice
3n+tirilor, +e 6ncheiau +uE condi1ie. 9+t@el 3iluirea "dona1ia do3nea+c& putea @i
re4ocat dac Eoierul donatar nu 62i 6ndeplinea oEliga1ia de dreapt 2i credincioa+
+lujE @a1 de do3nie. >er+oanele @iDice care @ceau dona1ii 3n+tirilor condi1ionau
6ncheierea actului de 3en1ionarea nu3elor lor 6n po3elnice +au de ne6n+trinarea lor,
do4ad c donatorii, de2i erau ter1e per+oane 6n ceea ce pri4e2te actele ce ar @i @o+t
6ncheiate de ctre donatari ulterior cu pri4ire la Eunul 6n cauD, puteau re4oca
e4entualele 6n+trinri ale Eunurilor donate 3n+tirilor. Fn ceea ce pri4e2te dona1iile
6ncheiate 6ntre per+oane @iDice, donatarul 62i lua angaja3entul @a1 de donator de a-l
6ngriji 6n ti3pul 4ie1ii, iar dup 3oarte de a-i @ace po3eni.
Ca 2i 6n caDul contractului de 4BnDare-cu3prare, oEiectul dona1iei putea @i 2i
per+oana u3an, cBnd 1ranul liEer +e 6nchina cu +u@letul 2i a4erea unui @eudal +au
cBnd roEii erau drui1i de ctre +tpBnii lor. 0ona1iile, pentru a @i 6ntrite, erau @cute
6n @a1a do3nului 2i a S@atului do3ne+c.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
**
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Contractul de sc*imb a4ea ca oEiect acelea2i Eunuri ca 2i contractul de
4BnDare-cu3prare. <neori, oEiectul +chi3Eului era @or3at din +ate +au din pr1i
de +ate ori din terenuri pe care erau a3pla+ate con+truc1ii +au din terenuri culti4ate.
Contractul era 6ncheiat, de regul, 6n @or3 +cri+. CBnd +chi3Eul a4ea ca oEiect
+ate +au pr1i de +ate ori terenuri, Dapi+ele treEuiau a @i preDentate do3nului +pre a
@i 6ntrite prin hri+o4 do3ne+c.
Depozitul e+te contractul prin care o per+oan, nu3it deponent, tran+3itea
deten1iunea unui lucru a+upra unei alte per+oane, nu3it depoDitar, tran+3itere 6n+o1it
de o con4en1ie prin care depoDitarul pro3itea a re+titui lucrul la cererea deponentului.
Comodatul e+te contractul ce lua na2tere prin tran+3iterea unui lucru cu titlu de
deten1iune de ctre o per+oan, nu3it co3odant, unei alte per+oane, nu3it co3odatar,
tran+3itere 6n+o1it de o con4en1ie prin care co3odatarul pro3itea a re+titui lucrul la
ter3enul +taEilit, dup ce 6l 4a @i @olo+it con@or3 6n1elegerii dintre pr1i. Co3odatul +e
deo+eEe2te de loca1iunea unui lucru prin @aptul c e+te un 63pru3ut de @olo+in1 cu titlu
gratuit, ceea ce 6n+ea3n c ace+t contract +e na2te unilateral, 6n +en+ul c 6n 3o3entul
@or3rii contractului nu3ai co3odatarul are oEliga1ia de a re+titui lucrul la ter3enul
+taEilit prin con4en1ia pr1ilor. 0ac co3odatarul @ace cheltuieli pe cont propriu 6n
4ederea con+er4rii lucrului, contractul de4ine Eilateral, 6ntrucBt co3odatarul are dreptul
de a cere de+pguEiri de la co3odant.
&utuum "63pru3utul de con+u3a1iune& e+te contractul prin care deEitorul
pro3ite a re+titui lucruri de aceea2i calitate 2i 6n aceea2i cantitate cu cele pe care le-
a pri3it 6n 4ederea con+u3a1iunii. 0e regul, a+e3enea 63pru3uturi a4eau ca
oEiect +u3e Ene2ti. 9+e3enea datorii erau garantate prin Dlog +au prin cheD2ie.
:logul e+te garan1ia real ce +e @or3eaD prin tran+3iterea unui lucru cu
titlu de po+e+iune de ctre deEitor creditorului +u, tran+3itere 6n+o1it de o con4en1ie
prin care creditorul pro3ite a retran+3ite lucrul dac deEitorul 62i plte2te datoria la
ter3en. 0ac deEitorul nu pltea la ter3en, Dlogul de4enea +tttor, adic r3Bnea la
creditor. ;otu2i pr1ile puteau 6ncheia o con4en1ie +pecial prin care creditorul
doEBndea dreptul de a 4inde Dlogul. 0ac pre1ul oE1inut era 3ai 3are decBt 4aloarea
datoriei garantate, di@eren1a 6i era re3i+ deEitorului.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C*eza"ii +unt garan1i per+onali care pro3iteau creditorului ceea ce a
pro3i+ 2i creditorul principal. 0ac deEitorul principal +e do4edea in+ol4aEil,
creditorul 62i 4alori@ica dreptul de crean1 pe +ea3a cheDa2ilor. 0ac erau 3ai 3ul1i
cheDa2i, r+punderea era +olidar, 6n +en+ul c oricare dintre cheDa2i putea @i
ur3rit pentru 6ntreaga datorie, dar a4ea dreptul de a +e 6ntoarce 63porti4a
celorlal1i cheDa2i 2i de a le cere cota-parte contriEuti4.
Sec$iune& & ;II4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii "n domeniul dre!tului !en&l
>rin di+poDi1iile de drept penal, 5egea 1rii apra 4alorile 2i rela1iile care
intere+au ordinea @eudal. 9ce+te dipoDi1ii a4eau un caracter di+cri3inatoriu. Fn
pri3ul rBnd, pentru c acelea2i @apte erau pedep+ite di@erit 6n @unc1ie de categoria
+ocial din care @cea parte in@ractorul 2i, 6n al doilea rBnd, pentru c in@rac1iunile,
de regul, puteau @i r+cu3prate prin plata unei +u3e de Eani.
5a origine, 6nainte de 6nte3eiere, 6n epoca 1rilor, in@rac1iunile erau
de+e3nate prin ter3enii de MgloaEeN +au Mdu2eguEiniN. 0up 6nte3eiere, +en+ul
celor dou cu4inte +-a +chi3Eat, deoarece ele de+e3nau a3enDile penale, iar
in@rac1iunile erau denu3ite M4iniN +au M@apteN.
In@rac1iunile erau de dou @eluri!
- @apte 3ari)
- @apte 3ici.
Cea 3ai gra4 in@rac1iune era *iclenia, adic trdarea do3nului de ctre
Eoieri. 0o3nul repreDenta +tatul, iar Eoierii, prin trdare, 6nclcau jur3Bntul de
credin1 pre+tat la 6n+cunarea do3nului.
Erau con+iderate ca intrBnd 6n +@era de cuprindere a hicleniei ur3toarele @apte!
- ridicarea 63potri4a do3nului pentrun a-l detrona, a-i lua locul +au pentru a
in+tala un alt do3n 6n locul lui)
- 6n+u2irea pe nedrept a Eanilor 4i+tieriei, a Eirului +au a haraciului)
- @uga 6n 1ar +trin @r 6ncu4iin1area do3nului)
- +u+tragerea +au di+trugerea Eunurilor do3ne2ti.
Era o in@rac1iune care putea @i co3i+ doar de ctre Eoieri 2i era pedep+it
in4ariaEil cu 3oartea 2i con@i+carea total a a4erii. Bunurile con@i+cate de la Eoierii
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
*(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
hicleni erau atriEuite, de regul, de ctre do3n Eoierilor +i credincio2i +au
3n+tirilor. Fn plu+, 6n 3od eCcep1ional, acea+t in@rac1iune nu putea @i
r+cu3prat prin plata unei +u3e de Eani. >edeap+a cu 3oartea aplicat Eoierilor
hicleni era eCecutat de ctre do3n prin lo4irea cu EuDduganul. 0ar au @o+t do3ni
care au aplicat Eoierilor hicleni 2i pedep+e precu3 tierea capului +au
+pBnDuratoarea, pedep+e care erau aplicate, de oEicei, oa3enilor de rBnd.
9lt @apt 3are e+te oslu*ul "nea+cultarea&. 0enu3irea 4ine de la
+la4one+cul Mo+luhN, care 6n+ea3n nea+cultare. 9cea+t in@rac1iune putea @i
co3i+ de orice per+oan, inclu+i4 de ctre 1ranii a+er4i1i. 0e regul, dac era
co3i+ de ctre 1ranii a+er4i1i, @pta2ii erau @ie conda3na1i la plata unor a3enDi,
@ie erau +upu2i unor corec1ii @iDice eCecutate de ctre do3ni +au Eoieri. 0ac
in@rac1iunea era co3i+ de ctre un Eoier, nu eCi+tau criterii de di+tinc1ie 6ntre
hiclenie 2i o+luh, iar @apta era pedep+it cu 3oartea.
;ciderea era o alt @apt 3are. Se pedep+ea cu 3oartea. 0ac autorul nu
era de+coperit, +e aplica du2eguEina a+upra proprietarului locului unde +-a petrecut
@apta +au a+upra +atului, dac @apta @u+e+e co3i+ 6n hotarul oE2tii +te2ti.
5egea 1rii con+acra 2i nor3e ce incri3inau @aptele 63potri4a propriet1ii.
6urtul, care con+ta din luarea pe a+cun+ a unui Eun apar1inBnd altei
per+oane, era pedep+it cu 3oartea prin +pBnDuratoare la locul +4Br2irii in@rac1iunii,
de @a1 cu 3artori, cBnd ho1ul era prin+ a+upra @aptului. 6urtul 7agrant era
con+acrat de di+poDi1iile 5egii 1rii +uE denu3irea de @urt @a1. 6urtul ne7agrant
era pedep+it cu gloaEe "a3enDi& 2i de+pguEiri.
<l*ria era con+iderat 6n 5egea 1rii ca @iind @urtul co3i+ cu 4iolen1, 6n
Eand, cu ar3e la dru3ul 3are +au prin ptrunderea cu @or1a 6n ca+. Se pedep+ea
cu 3oartea, prin +pBnDurtoare, la locul @aptei.
;ot cu 3oartea erau pedep+ite 2i in@rac1iunile 6ndreptate 63potri4a religiei 2i
3oralei, precu3 sodomia' bigamia' rpirea de fecioare co3i+ de ctre
@iii de Eoier) 6n caDul 6n care cel care co3i+e+e in@rac1iunea de rpire de @ecioare nu
@cea parte din cinul Eoiere+c, pedep+ele con+tau din a3enDi. =rezia, care con+ta
din aEaterea de la nor3ele religioa+e, 2i ierosilia, care con+ta din @urtul de lucruri
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
+@in1ite din loc +@in1it, erau +anc1ionate cu pedep+e duho4nice2ti, precu3 po+turi,
3tnii, etc.
Paptele 3ici +unt ur3toarele!
4 sudalma cea mare, a4ea drept core+pondent 6n dreptul 3odern
in@rac1iunea de denun1are calo3nioa+. Se aplica 6n ace+t caD legea talionului, 6n
+en+ul c denun1torului calo3nio+ i +e aplica pedeap+a ce +-ar @i aplicat celui
denun1at dac denun1ul ar @i @o+t 6nte3eiat.
- limba strmb, care a4ea drept core+pondent 6n dreptul 3odern
in@rac1iunea de 3rturie 3incinoa+, era pedep+it cu a3enDi 2i cu 63Eourarea,
adic prin arderea pe @a1 cu @ierul ro2u.
- ucisturile' care a4eau a4ea drept core+pondent 6n dreptul 3odern
in@rac1iunea de lo4ire, erau pedep+ite cu a3enDi. 0ac lo4irile cauDa+er 3oartea
4icti3ei, pedeap+a era 3oartea 2i con@i+carea a4erii.
- injuria* nu3it 6n 5egea 1rii sfad, era pedep+it cu a3enDi.
*otrnicia fals 2i mutarea semnelor de *otar 6n +copul
6n+u2irii p3Bntului altuia, erau pedep+ite cu a3enDi 2i de+pguEiri.
distrugerile cauzate avutului altuia prin incendiere +au prin orice
alte 3ijloace erau pedep+ite cu a3enDi. 0e a+e3enea, cel care +u@eri+e paguEa
treEuia + pri3ea+c de+pguEiri.
5egea 1rii per3itea ca cele 3ai 3ulte dintre in@rac1iuni, chiar dintre cele
care erau pedep+ite cu 3oartea, cu eCcep1ia hicleniei, + poat @i r+cu3prate prin
plata unei +u3e de Eani.
>edep+ele erau de trei @eluri!
- privative de libertate G ocna, +urghiunul la 3n+tire)
- pedepse )zice < tierea capului, +pBnDurtoarea 2i Etaia)
- pedepse infamante "+upunerea oproEiului puElic& G purtarea prin tBrg
+au pe uli1a +atului a in@ractorului, Etaia 6n tBrg +au pe uli1a +atului a in@ractorului)
- amenzile penale.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
>edeap+a cu 3oartea putea @i pronun1at de ctre do3n, 3arii 4ornici,
3arele Ean, precu3 2i de ctre organele +pecialiDate ale 3n+tirilor 6n4e+tite prin
hri+o4 do3ne+c cu co3peten1a de a judeca 6n +atele lor orice 4in 3are +au 3ic.
>entru ur3rirea in@ractorilor 2i pentru a+igurarea eCecutrii pedep+elor +-a
con+tituit un aparat +pecial de +lujitori G du"egubinari "+taEileau 2i 6nca+au
du2eguEina&, oslu*ari, prip"ari "+taEileau +tricciunile produ+e de ani3ale 6n
recoltele altora, precu3 2i de+pguEirile acordate&, gonitori din urm
"ur3reau in@ractorii dup ur3ele l+ate&.
Sec$iune& & ;III4&. Di!o'i$iile Le-ii $#rii cu !rivire l& !rocedur& de
:udec&t# )i !ro9e
5egea 1rii a regle3entat 2i co3peten1a in+tan1elor de judecat, de+@2urarea
proce+elor, precu3 2i 3ijloacele de proE.
Fn cadrul +atelor, unele proce+e erau +olu1ionate de S@atul oa3enilor Euni 2i
EtrBni. Fn ora2e, +olu1ionarea proce+elor in+tra 6n +@era de atriEu1ii a Con+iliilor
or2ene2ti pe+te care +-au +uprapu+, cu ti3pul, organele de +tat, 6n +pecial
dregtorii G 4ornicii, pBrclaEii 2i Eanii din conducerea jude1elor 2i 1inuturilor.
9ce2tia a4eau o co3peten1 general, atBt 6n 3aterie penal cBt 2i 6n 3aterie ci4il.
0e a+e3enea, dregtorii eCercitau atBt atriEu1ii ad3ini+trati4e, cBt 2i
judectore2ti. <nii dintre ei a4eau o co3peten1 general, iar al1ii a4eau o
co3peten1 +pecial, 6n +en+ul c puteau judeca anu3ite proce+e. Boierii 2i
3n+tirile puteau judeca anu3ite proce+e, co3peten1a lor @iind preciDat 6n
hri+oa4ele do3ne2ti prin care li +e con@ereau atriEu1ii judectore2ti. 0e a+e3enea,
pr1ile a@late 6n litigiu puteau alege de co3un acord unul +au 3ai 3ul1i Eoieri care
+ judece di@erendele dintre ele. Fn calitate de 2e@ al +tatului, do3nul putea judeca
orice proce+ ci4il +au penal.
5egea 1rii nu cuno2tea calea de atac a apelului. 0ar partea ne3ul1u3it de
hotrBrea judectorea+c putea rede+chide proce+ul la aceea2i in+tan1 +au la
organele de +tat +uperioare, precu3 S@atul do3ne+c +au do3nul 1rii.
Nu eCi+ta principiul autorit1ii lucrului judecat, ceea ce 3en1inea o +tare de
ne+iguran1 6n rela1iile judiciare. >entru contracararea ace+tei +itua1ii, +-a +taEilit c
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
partea care 4a rede+chide proce+ul 4a plti o taC nu3it zaveasc. 0e
a+e3enea, +e practica feria, care con+ta dintr-o +u3 de Eani pe care cB2tigtorul
proce+ului o depunea 6n 4i+tieria do3nea+c, ur3Bnd ca 6n caD de rejudecare,
partea care 4a pierde proce+ul + 6napoieDe cB2tigtorului +u3a depu+.
Fn 4irtutea 5egii 1rii, proEele puteau @i orale +au +cri+e.
>roEele +cri+e puteau @i o@iciale +au pri4ate. 9ctele o@iciale erau cele care
e3anau de la do3n, nu3ite hri+oa4e, dire+e +au cr1i do3ne2ti. 0ac ace+te acte erau
pierdute +au deteriorate, puteau @i recon+tituite de ctre S@atul do3ne+c pe EaDa
depoDi1iilor 3artorilor.
9ctele +cri+e particulare purtau denu3irea de Dapi+e particulare.
>roEele orale erau! proEa cu jurtori, 3rturia +i3pl 2i jur3Bntul cu EraDda.
>roEa cu jurtori a4ea cea 3ai 3are @or1 juridic. Se nu3ea lege. CBnd una
dintre pr1i +olicita ad3ini+trarea ace+tei proEe +e utiliDa @or3ula a cerut lege,.
0ac do3nul acorda acea+t proE +e utiliDa @or3ula i-am dat lege,.
>roEa cu jurtori era o proE de creditate 2i nu una de 4eritate, deoarece
jurtorii nu +e eCpri3au 6n legtur cu 63prejurrile cuno+cute de ei prin propriile
+i31uri, ci 6n legtur cu crediEilitatea pr1ilor a@late 6n proce+. Ei jurau c partea
re+pecti4 e+te de3n de creDare. Iurtorii erau, la 6nceput, per+oane din aceea2i
categorie +ocial cu partea pentru care jurau, pentru ca, 3ai tBrDiu, + @ie, cu
precdere, doar dintre Eoieri.
0ac do3nul acorda acea+t proE, @iCa 2i nu3rul jurtorilor, care putea @i de 6,
%$, $4 2i 4'. 9ce2tia treEuiau + 4in la proce+ 63preun cu partea pentru care jurau.
Cel care cB2tiga pe acea+t cale proce+ul era con+iderat c s-a apucat de
lege,. Cel ce pierdea proce+ul 6n ur3a ad3ini+trrii ace+tei proEe +e con+idera c
a rmas de lege,. Cel ce pierdea proce+ul putea cere lege peste lege,, adic
+olicita do3nului + ad3it ad3ini+trarea proEei cu un nu3r duElu de jurtori.
Fn ceea ce pri4e2te 3rturia +i3pl, 3artorul @cea relatri 6n legtur cu
63prejurrile con+tatate prin propriile +i31uri. >entru ca 3rturia + produc e@ecte
juridice, era nece+ar ca acea+ta + @ie 63Ercat 6n @or3 religioa+ 6n Ei+eric.
Iur3Bntul cu EraDda "jur3Bntul cu EraDda 6n cap& era o proE practicat de
ctre ortodoc2i, prin care era in4ocat di4initatea p3Bntului. 9cea+t proE era
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
ad3ini+trat 6n proce+ele de hotrnicie, adic 6n proce+ele pentru deli3itarea
propriet1ilor @unciare. >artea care +u+1inea un anu3it hotar 62i pre+ra 1rBn pe cap 2i
pe u3eri, luat din p3Bntul care +u+1inea c e+te al +u, dup care ro+tea un jur3Bnt
religio+ 2i parcurgea apoi hotarul de+pre care +u+1inea c e+te cel ade4rat. Mai tBrDiu,
1rBna era pu+ 6ntr-o trai+t purtat pe u3r de cel 6n cauD, pentru ca apoi Ei+erica +
inter4in 2i + pun 6n 3Bna celui care parcurgea hotarul o carte de rugciuni.
Se 3ai recurgea 2i la proEe precon+tituite, precu3 pruirea copiilor la
+e3nul de hotar +au clugrirea copiilor la +e3nul de hotar, pentru ca ace2tia, cBnd
4or @i 3ari, + 2tie c acolo e+te hotarul 3o2iei printe2ti.
Catolicii practicau ordalia @ierului ro2u. 9+t@el, judectorul care a4ea anu3ite
incertitudini 6n legtur cu +inceritatea depoDi1iei unei pr1i la proce+, tri3itea acea parte la
Epi+copia ro3ano-catolic de la :radea, unde, dup o +lujE religioa+, cel tri3i+ purta 6n
3Bn un @ier 6nro2it 6n @oc de circa un Kilogra3 pe o di+tan1a de '-%# pa2i. 9poi 3Bna era
Eandajat, iar Eandajul +igilat. 0up ' Dile, era de+@cut Eandajul iar dac rana era 4indecat
+e con+idera c cel 6n cauD a a4ut dreptate. 0ac rana nu era 4indecat, +e aprecia c
depoDi1ia celui tri3i+ nu @u+e+e ade4rat. Fn +ecolul al QIII-lea au @o+t con+e3nate 4##
a+e3enea caDuri.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C&!itolul I8. A!&ri$i& )i con$inutul !r&vilelor 9ierice)ti
Sec$iune& I. A!&ri$i& !r&vilelor 9ierice)ti
>Bn 6n +ecolul al QL-lea, 5egea 1rii a @o+t +ingurul iD4or de drept 6n 1rile
ro3Bne. 0in +ecolul al QL-lea, alturi de 5egea 1rii, +-au adoptat 2i legiuirile +cri+e.
>ri3ele noa+tre legiuri +cri+e au @o+t pra4ilele Ei+erice2ti. 9cea+ta pentru c 6n politica
+a de centraliDare 2i con+olidare a puterii, do3nia +-a +prijinit pe Ei+eric. 9ce+t +prijin
era, 6n pri3ul rBnd, datorit @aptului c Ei+erica a4ea autoritatea +piritual nece+ar
pentru a-i deter3ina pe cet1eni + re+pecte di+poDi1iile dreptului +cri+. Fn al doilea
rBnd, Ei+erica a4ea organiDarea ierarhic la +cara 6ntregului +tat, @iind a+t@el 6n 3+ur
+ a+igure aplicarea legi+la1iei +cri+e pe 6ntregul teritoriu al +tatului.
>ra4ilele Ei+erice2ti au a4ut un caracter o@icial, pentru c au @o+t elaEorate
din ini1iati4a do3nilor 2i a 3itropoli1ilor, precu3 2i pe cheltuiala ace+tora.
>ra4ilele Ei+erice2ti cuprind di+poDi1ii atBt 6n do3eniul religio+, cBt 2i 6n cel juridic.
Fn concep1ia de atunci, nor3ele de drept 1ineau de do3eniul religio+. >ri3ul
+trat al ter3inologiei religioa+e e+te latine+c. 0ar 6n epoca @eudali+3ului ti3puriu, 6n
+udul 0unrii +-au @or3at +tatele +la4e. 9cea+ta eCplic in@luen1a cre2tin a BiDan1ului
eCercitat prin @ilier +la4. :dat cu 6nte3eierea +tatelor @eudale ro3Bne2ti a @o+t
con+acrat regula dup care toate regle3entrile Ei+ericii ortodoCe treEuiau + aiE ca
3odel no3ocanoanele EiDantine "colec1ii de legi i3periale EiDantine 2i de hotrBri ale
+inoadelor Ei+ericii ortodoCe de la Con+tantinopol&. 0o3nii 1rilor ro3Bne au
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
re+pectat acea+t regul, dar au preluat no3ocanoanele EiDantine nu direct, ci prin
inter3ediul +tatelor +la4e, deci 6n li3Ea +la4on. 5i3Ea +la4on a de4enit li3Ea
cancelariei do3ne2ti 2i a cultului religio+. 92a +e @ace c pri3ele pra4ile Ei+erice2ti au
@o+t +cri+e 6n li3Ea +la4on, cu toate c poporul 2i nici 3car to1i preo1ii nu cuno2teau
acea+t li3E.
>e la ju3tatea +ecolului al QLI-lea, pra4ilele Ei+erice2ti au 6nceput a @i
redactate 2i 6n li3Ea ro3Bn. >ra4ilele Ei+erice2ti +cri+e atBt 6n +la4on, cBt 2i 6n
ro3Bn, au @o+t ini1ial 3ultiplicate 6n 3anu+cri+, pentru ca 6ncepBnd din +ecolul al
QLII-lea + apar pri3ele pra4ile tiprite.
Sec$iune& & II4&. Pr&vilele crie "n lim9& l&von#
Cea 3ai 4eche pra4il +cri+ 6n li3Ea +la4on e+te >ra4ila de la ;Brgo4i2te,
+cri+ 6n anul %4$ de ctre gr3ticul 0rago3ir din porunca do3nitorului
Lladi+la4. Fn %4*4 a @o+t elaEorat >ra4ila de la Mn+tirea Nea31ului de ctre
iero3onahul Oher4a+ie. 94e3 apoi >ra4ila de la Bi+ericani din %%$ "6n 1inutul
Nea31ului&, iar apoi cea de a doua >ra4il de la Mn+tirea Nea31ului din %*,
>ra4ila de la >utna din %'%, >ra4ila de la Mn+tirea Bi+tri1a a Moldo4ei din
%6%', >ra4ila de la Mn+tirea Bi+tri1a a :lteniei din %636.
9ce+te pra4ile, +cri+e 6n li3Ea +la4on, +e caracteriDeaD prin unitate de
con1inut, pentru c au a4ut la EaD acelea2i iD4oare, dintre care 3en1ion3! teCte
ale unor legiuiri EiDantine, lucrri ale prin1ilor Ei+ericii, di+poDi1ii re@eritoare la
organiDarea ierarhic a Ei+ericii ortodoCe, precu3 2i Sintag3a al@aEetic a lui
Matei Lla+tare+. 9cea+ta din ur3 a @o+t +cri+ 6n %33 la Salonic 2i cuprindea o
6n2iruire de nor3e de co3portare 6n +ocietate, precu3 2i nor3e de drept. S-a
Eucurat de o larg circula1ie 2i a @o+t @oarte apreciat 6n rBndul ortodoc2ilor.
Sec$iune& & III4&. Pr&vilele crie "n lim9& rom%n#
0in a doua ju3tate a +ecolului al QLI-lea apar pri3ele pra4ile Ei+erice2ti
+ri+e 6n li3a ro3Bn.
9ce+tea au @o+t!
>ravila #)nilor Apostoli, +cri+ 2i tiprit la Bra2o4 de ctre
diaconul Core+i 6ntre anii %6# 2i %'#. Se 3ai nu3e2te 2i >ra4ila de la Ieud,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
deoarece un @rag3ent din acea+t pra4il a @o+t de+coperit 6n %($%, la Ieud, 6n
Mara3ure2)
>ravila #)nilor dup nvtura marelui .asile, aprut 6n
Moldo4a la 6nceputul +ecolului al QLII-lea, pra4il care are un con1inut aproape
identic cu cel al >ra4ilei de la Ieud.)
>ravila aleas a @o+t +cri+ 6n %63$ de ctre logo@tul 0rago2 Eu+tra1ie, 6n
Moldo4a.
- >ravila de la ?ovora, cuno+cut 2i +uE denu3irea de >ra4ila cea 3ic,
a @o+t +cri+ 6n %64# din porunca lui Matei Ba+araE.
:dat cu apari1ia pra4ilelor Ei+erice2ti +cri+e 6n li3Ea ro3Bn, i3portan1a
dreptului +cri+ a cre+cut, iar +@era +a de aplicare +-a eCtin+. >ra4ilele Ei+erice2ti +cri+e 6n
li3Ea ro3Bn au un con1inut unitar, pentru c au @olo+it iD4oare co3une 2i +-au adre+at
aceluia2i popor. 9ce+te pra4ile au circulat 2i +-au aplicat 6n toate cele trei 1ri ro3Bne.
Sec$iune& & I84&. Con$inutul !r&vilelor 9ierice)ti
;oate pra4ilele Ei+erice2ti, atBt cele +cri+e 6n li3Ea +la4on, cBt 2i cele +cri+e
6n li3Ea ro3Bn, cuprind regle3entri cu caracter juridic, dar 2i teCte @r caracter
juridic re@eritoare la i+toricul Sinoadelor, prin1ii Ei+ericii, @rag3ente de cronici,
taEele pentru calcularea ti3pului 2i @or3ulare pentru redactarea unor acte o@iciale.
0i+poDi1iile cu caracter juridic nu +unt +i+te3atiDate pe 3aterii, a+t@el 6ncBt
di+poDi1iile de drept ci4il alterneaD cu cele de drept penal +au de drept proce+ual,
iar nor3ele de drept canonic alterneaD cu cele de drept laic.
Cele 3ai 3ulte dintre teCtele juridice +e re@er la per+oane, organiDarea
@a3iliei, logodn, c+torie, di4or1 2i rudenie.
>revederile referitoare la contracte +unt identice cu cele din
dreptul EiDantin.
Dispoziiile de drept penal +unt 3arcate de concep1ia Ei+ericii cu pri4ire la
in@rac1iuni 2i pedep+e. 9+t@el, 6n concep1ia Ei+ericii, in@rac1iunile +unt con+iderate pcate, iar
pedep+ele +e con+ider a @i aplicate 6n +copul i+p2irii pcatelor. 0e pild, o3uciderea e+te
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
denu3it pcatul uciderii. >edep+ele pre4Dute 6n ace+te pra4ile erau! @iDice G Etaia,
3utilarea 2i pedeap+a capital G +au duho4nice2ti G 3tniile, rugciunile 2i po+turile.
:dat cu elaEorarea pra4ilelor Ei+erice2ti +e recepteaD cel de al doilea +trat
al in@luen1ei dreptului ro3an. 0ar +pre deo+eEire de 5egea 1rii, care a receptat
in@luen1a ro3an pe cale direct, 6n pra4ilele Ei+erice2ti in@luen1a ro3an +-a
eCercitat 6n 3od indirect prin @ilier EiDantin, 6n pri3ul rBnd prin inter3ediul
no3ocanoanelor 2i al legiuirilor 63prte2ti, ce au adaptat di+poDi1iile dreptului
ro3an la realit1ile @eudale ale +ociet1ii EiDantine.
C&!itolul 8. A!&ri$i& )i con$inutul !r&vilelor l&ice < Cartea romneasc
e !n"#t$r )i %nreptarea &egii
5a 3ijlocul +ecolului al QLII-lea au @o+t adoptate pra4ilele laice. >ri3a pra4il
laic 6n i+toria dreptului no+tru e+te Cartea romneasc de nvtur.
9cea+t legiuire a @o+t elaEorat de ctre logo@tul 0rago2 Eu+tra1ie din ordinul
do3nitorului La+ile 5upu 2i tiprit 6n %646 la tipogra@ia Mn+tirii ;rei Ierarhi din
Ia2i.
ID4oarele ace+tei legiuri au @o+t!
1egea rii2
basilicalele (legiuirile mprte"ti)2
legea agrar bizantin, aprut 6n +ecolul al LIII-lea +uE do3nia
lui 5eon I+aurul)
- tratatul modern de drept penal "i de procedur penal +cri+
de italianul >ro+per Parinnaci la 6nceputul +ecolului al QLII-lea, tratat care +e
Eucura de o 3are @ai3 6n Europa acelei 4re3i.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
''
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
<nii autori au a@ir3at 6n 3od gre2it c acea+t legiuire ar @i a4ut un +cop
didactic, 6ntrucBt au interpretat 6n 3od eronat ter3enul de M6n41turN. Fn realitate,
ter3enul de M6n41turN a @o+t utiliDat cu 6n1ele+ul de nor3 juridic. 0e alt@el,
logo@tul Eu+tra1ie preciDeaD 6n introducere c to1i cei care nu 4or ur3a acele
6n41turi 4or @i lo4i1i de urgia do3nea+c.
Fn anul %6$ a @o+t tiprit la ;Brgo4i2te ndreptarea legii, denu3it 2i
>ravila cea mare, din porunca do3nitorului Matei Ba+araE. 9utorul ace+tei
legiuiri e+te clugrul 0aniil >anoneanul, ajun+ 3ai tBrDiu 3itropolit al 9rdealului.
Fndreptarea legii e+te, 6n e+en1, o 4er+iune a Cr1ii ro3Bne2ti de 6n41tur, dar
cuprinde, 6n plu+, 2i unele traduceri 2i prelucrri din no3ocanoanele EiDantine, precu3
2i unele proEle3e de intere+ general din do3enii precu3 religia, 3edicina, gra3atica
2i @ilo+o@ia.
93Eele legiuri au o +tructur a+e3ntoare, di+poDi1iile lor @iind
+i+te3atiDate 6n capitole "pricini&, +ec1iuni "glave& 2i articole "zaciale&.
0i+poDi1ile din cele dou legiuri pot @i cla+i@icate 6n dou categorii!
- di+poDi1ii re@eritoare la rela1iile din agricultur)
- di+poDi1ii de drept ci4il, penal 2i proce+ual.
Dispoziiile cu privire la relaiile din agricultur regle3entau legarea
1ranilor de p3Bnt, dreptul Eoierilor de a-i ur3ri pe 1ranii @ugari 2i de a-i readuce pe
3o2ii, interdic1ia de a pri3i 1rani @ugari pe do3eniile @eudale, precu3 2i oEliga1ia de a-i
preda ade4ra1ilor +tpBni, oEliga1iile 1ranilor a+er4i1i @a1 de Eoieri 2i con+ecin1ele
ne6ndeplinirii ace+tora, paDa Eunurilor agricole 2i pedep+ele aplicate celor care di+trugeau
+au +u+trgeau a+e33ena Eunuri, precu3 2i nor3ele dup care treEuiau + +e de+@2oare
rela1iile din agricultur.
Dispoziiile de drept civil regle3enteaD in+titu1ii precu3 proprietatea,
per+oanele, @a3ilia, oEliga1iile 2i +ucce+iunile.
n materia proprietii, Eunurile +unt cla+i@icate 6n Eunuri 3oEile 2i
Eunuri i3oEile, cu preciDarea c Eunurile i3oEile +unt 3ai 4aloroa+e 2i, ca atare,
protejate cu o aten1ie +porit. ECi+t 2i o cla+i@icare a Eunurilor 6n 3irene2ti 2i
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
'(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
+@in1ite. Bunurile 3irene2ti apar1ineau laicilor, pe cBnd cele +@in1ite apar1ineau
Ei+ericii. Se preciDeaD c ac1iunea 6n re4endicare e+te i3pre+criptiEil, ceea ce
6n+ea3n c acea+t ac1iune putea @i intentat oricBnd.
n materia persoanelor, oa3enii +unt cla+i@ica1i pe criteriul +itua1iei
+ociale 6n liEeri 2i roEi. :a3enii liEeri +e cla+i@icau, la rBndul lor, 6n Eoieri, 1rani 2i
+raci.
Boierii care de1ineau anu3ite dregtorii +e nu3eau oa3eni do3ne2ti, iar
Eoierii care nu de1ineau dregtorii erau nu3i1i rud Eun, alea+, de @olo+ 1rii.
Vranii erau de+e3na1i prin ter3eni ca M1ranul gro+N, Mne6n1elegtorN 2i Mo3
de gio+N.
7oEii erau a+i3ila1i lucrurilor 2i con+tituiau ele3ente ale patri3oniului
+tpBnilor. 9+upra roEilor, +tpBnii ace+tora a4eau un larg drept de corec1ie. 7oEii
puteau doEBndi liEertatea prin deDroEire +au prin denun1area +tpBnului care
co3itea anu3ite in@rac1iuni.
Majoratul era @iCat la 4Br+ta de $ de ani, iar r+punderea per+oanelor pentru
@aptele proprii era +taEilit la 4Br+ta de %' ani.
3eglementrile privind organizarea familiei au la EaD
di+poDi1iile preluate din pra4ilele anterioare.
C+toria continua a @i un act religio+. Se 6ncheie 6n Ei+eric.
5ogodna produce anu3ite e@ecte juridice.
BrEatul eCercita puterea printea+c a+upra de+cenden1ilor 2i puterea
3arital a+upra +o1iei, inclu+i4 un larg drept de corec1ie. 0e a+e3enea, ErEatul
eCercita 2i dreptul de a ad3ini+tra Eunurile dotale.
0e+@acerea c+toriei putea @i @cut de ctre Ei+eric +au prin repudiere
pentru @aptele artate eCpre+ 6n pra4ile, precu3 adulterul, 4rjitoria, rudenia 2i
Etaia pe+te 3+ur. Fn ce pri4e2te Etaia pe+te 3+ur, practica era ca + nu +e
rup E1ul.
n materia obligaiilor +e preciDeaD c datoriile 2i crean1ele pot iD4or6
din contracte 2i din delicte.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Contractele pre+upun acordul pr1ilor. Con+i313Bntul nu treEuie 4iciat prin
+il "4iolen1& +au prin a3gire "dol&. :rice contract poate @i 6ncheiat @ie de ctre
pr1i, @ie de ctre repreDentan1ii ace+tora. Fn pra4ile +unt pre4Dute contractele de
4BnDare-cu3prare, 6nchiriere, 63pru3ut 2i dona1ie. Sunt 3en1ionate, de a+e3enea,
2i garan1iile per+onale "cheD2ia& 2i garan1iile reale "Dlogul&.
n materia succesiunilor a @o+t con+acrat atBt 3o2tenirea @r
te+ta3ent, cBt 2i 3o2tenirea te+ta3entar.
;e+ta3entul 6n @or3 +cri+ +e nu3ea zapis. ;e+ta3entul 6ncheiat 6n @or3
oral +e nu3ea testament cu limb de moarte. Se preciDeaD care +unt cauDele
care i3plic deD3o2tenirea. 9+t@el, nu puteau 4eni la 3o2tenire cei conda3na1i pentru
in@rac1iuni contra 3oralei, nu3i1i ne4olnici, precu3 2i a+a+inii celor care ur3au a @i
3o2teni1i.
Mo2tenitorii legali +e cla+i@icau 6n de+cenden1i 2i colaterali. Copiii naturali
4eneau nu3ai la +ucce+iunea 3a3ei. Se preciDa care era reDer4a +ucce+oral pe
care o puteau doEBndi doar 3e3Erii @a3ilei 2i care era cota di+poniEil, pe care o
puteau doEBndi 2i per+oanele +trine de @a3ilie.
n materia dreptului penal g+i3 cele 3ai e4oluate regle3entri din
cele dou legiuri, deoarece au @o+t in+pirate din tratatul lui >ro+per Parinnaci,
con+iderat cel 3ai 6naintat din punct de 4edere juridic al dreptului penal la acea
4re3e. In@rac1iunile erau nu3ite vini. In@rac1iunile gra4e erau nu3ite 4ini 3ari, iar
cele 3ai pu1in gra4e erau nu3ite 4ini 3ici.
Fn aprecierea @aptei penale erau luate 6n con+iderare a+pectul inten1ional,
locul 2i ti3pul co3iterii @aptei, precu3 2i caracterul @lagrant +au ne@lagrant al
in@rac1iunii. >entru pri3a dat au @o+t utiliDate concepte 3oderne de drept penal,
precu3 tentati4a, concur+ul de in@rac1iuni, co3plicitatea, recidi4a.
Sunt artate @aptele care 6nlturau r+punderea penal G neEunia, legiti3a
aprare, 4Br+ta +uE 2apte ani 2i ordinul +uperiorului G , precu3 2i @aptele ce
3ic2oreaD r+punderea penal! ignoran1a$ 3Bnia$ pa+iunea$ +o3na3Euli+3ul 2i
gre2eala @r 6n2elciune.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
>edep+ele pre4Dute erau @iDice G decapitarea, +pBnDuratoarea, tragerea 6n
1eap, arderea 6n @oc 2i 3utilarea G , pri4ati4e de liEertate G ocna, te3ni1a 2i
+urghiunul la 3Bn+tire G , a3enDile, eCpunerea in@ractorului oproEiului puElic G
purtarea prin tBrg G , aplicarea 6n anu3ite caDuri a legii talionului, denu3it +u@let
pentru +u@let, pedep+e religioa+e G a@uri+enia, po+turi, 3tnii 2i rugciuni.
0intre in@rac1iunile regle3entate 6n acele dou legiuiri a3inti3! hiclenia,
calpuDania "@al+i@icarea de 3oned, 62i are originea 6ntr-un ter3en din li3Ea turc&,
o3orul, @urtul, 3rturia 3incinoa+, rpirea de @ecioar +au de @e3eie, ince+tul,
Eiga3ia, adulterul, iereDia, iero+ilia "+@era in@rac1iunii de iero+ilie +e lrge2te,
incluDBnd 2i 63preunarea trupea+c cu o clugri1 +au 63preunarea trupea+c 6n
Ei+eric, @apte pedep+ite cu 3oartea&.
C&!itolul 8I. St&tul )i dre!tul "n !erio&d& re-imului turco4f&n&riot
Sec$iune& I. Conte1tul !olitic intern&$ion&l
5a %6'3, ;urcia a 6nregi+trat un e2ec la a+ediul Lienei. 0in acel 3o3ent, raportul
de @or1e dintre ;urcia 2i 7u+ia 6n +ud-e+tul Europei +-a +chi3Eat 6n @a4oarea 9u+triei,
do4ad c ;ran+il4ania a trecut de +uE +uDeranitate oto3an +uE cea haE+Eurgic. Fn
noile condi1ii, ;urcia a 6n+prit regi3ul de eCploatare a 1rilor ro3Bne, 6ncBt ace+tea +-
au apropiat de 7u+ia, do4ad c 0i3itrie Cante3ir +-a aliat cu >etru cel Mare. >entru a
cur3a acea+t tendin1, ;urcia a introdu+ 6n 1rile ro3Bne regi3ul turco-@anariot,
caracteriDat, 6n pri3ul rBnd, prin @aptul c do3nii nu 3ai erau ale2i 2i con@ir3a1i, ci erau
nu3i1i de ctre ;urcia, de regul, din rBndul grecilor din Panar, iar, 6n al doilea rBnd,
prin @aptul c autono3ia 1rilor ro3Bne a @o+t gra4 6nclcat. Cu toate ace+tea, 1rile
ro3Bne nu au @o+t pa2alBcuri turce2ti, ci au a4ut legi 2i in+titu1ii proprii.
Fn Moldo4a regi3ul turco-@anariot a @o+t in+taurat 6n anul %*%%, iar 6n Vara
7o3Bnea+c 6n anul %*%6. 9 durat pBn la %'$%.
9 e4oluat 6n dou @aDe!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
($
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- %*%% "%*%6& G %**4 ">acea de la KuciuK-Kainardji&)
- %**4 G %'$%.
Sec$iune& & II4&. Or-&ni'&re& de t&t "n !rim& f&'# & re-imului turco4f&n&riot
Fn pri3a parte a ace+tui regi3 a a4ut loc o +erie de tran+@or3ri 6n organiDarea
+tatului, atBt la ni4el central, cBt 2i la ni4el local.
9+t@el, la ni4el central instituia domniei +-a tran+@or3at, 6n +en+ul c do3nul
era nu3it de ctre ;urcia, ocaDie cu care do3nii 1rilor ro3Bne, la 6n4e+titur, plteau
+u3e 3ari de Eani) de a+e3enea, +u3e 3ari de Eani treEuiau pltite 2i cu ocaDia
re6n4e+tirii, a+t@el 6ncBt do3nii @anario1i de4eni+er agen1i @i+cali ai >or1ii. 0atorit ace+tor
intere+e, do3niile ereau @oarte +curte, 3edia @iind, de regul, de doi ani 2i ju3tate.
Si+te3ul a a4ut 6n+ 2i a+pecte poDiti4e, deoarece do3nii @anario1ii ereau @rec4ent 3uta1i
dintr-o 1ar 6n alta. 9cea+t practic ate+ta @aptul c ;urcia recuno2tea identitatea
in+titu1ional a 1rilor ro3Bne. Fn al doilea rBnd, 6n EaDa ace+tei practici, do3nii @anario1i,
6n +pecial Con+tantin Ma4rocordat, @iul lui Nicolae Ma4rocordat "pri3ul do3n @anariot&,
au pro3o4at acelea2i re@or3e 6n 1rile ro3Bne, contriEuind la pregtirea terenului 6n
4ederea unirii >rincipatelor ro3Bne.
Cu pri4ire la S@atul do3ne+c, noua denu3ire a ace+tui organ al +tatului era de
Divan domnesc. Nu3rul 3e3Erilor +i +-a re+trBn+, odat cu atriEu1iile +ale, de
aceea do3nii @anario1i nu +e +prijineau pe ele3entul politic local, ci pe clientela lor
politic.
Dregtoriile au r3a+ acelea2i, p+trBndu-2i 4echile co3peten1e, 6n+
nu3rul dregtorilor a +porit, deoarece do3nii @anario1i erau con+trBn2i + +ati+@ac
intere+ele clientelei lor politice prin acordarea de dregtorii, 6ncBt +-a ajun+ la
duElarea +au triplarea unor dregtorii. Spre eCe3plu, 6n anul %'#$ erau ' co3i2i 6n
Vara 7o3Bnea+c. 0e a+e3enea, +-au creat 2i noi dregtorii. Spre eCe3plu, 6n Vara
7o3Bnea+c +-a creat 4ornicia de +u+, iar 6n Moldo4a a @o+t introdu+ Enia. >e de
alt parte, +-au @cut unii pa2i i3portan1i 6nainte 6n +en+ul +pecialiDrii
dregtoriilor, o 3ai Eun @iCare a co3peten1elor, precu3 2i introducerea +i+te3ului
re3unerrii dregtorilor.
Sec$iune& & III4&. Dre!tul "n !rim& f&'# & re-imului turco4f&n&riot
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9lte tran+@or3ri au @o+t introdu+e prin re@or3ele realiDatre de ctre
Con+tantin Ma4rocordat, cci prin a2eD3inte +ucce+i4e ace+ta a reorganiDat
ad3ini+tra1ia local, ad3ini+trarea Ei+ericii, a 3odi@icat +i+te3ul @i+cal 2i a adu+
3odi@icri +tatutului juridic al Eoierilor. 9ce+te re@or3e au @o+t codi@icate 6n
+e%mntul din BCDE, al crui teCt a @o+t puElicat 6n %*4$ 6n Pran1a.
n cea ce prive"te reforma administraiei locale, Con+tantin
Ma4rocordat a nu3it la conducerea @iecrui jude1 2i, ulterior, la conducerea
@iecrui 1inut cBte doi i+pra4nici, care erau +uEordona1i 3arelui 4i+tiernic 2i
do3nului) unul dintre cei doi i+pra4nici eCercita atriEu1iuni ad3ini+trati4e, iar
cellalt atriEu1iuni judiciare. 0e aceea, +-a a@ir3at c 6n 4re3ea lui Con+tantin
Ma4rocordat +-au @cut pri3ii pa2i 6n direc1ia +eparrii puterilor 6n +tat, a2a cu3
acea+ta a @o+t conceput 6n :ccident, 6n +en+ul c prin nu3irea celor doi i+pra4nici
cu co3peten1e di@erite +-a realiDat +epararea puterii ad3ini+trati4e de cea
judectorea+c.
n ce prive"te reforma din domeniul bisericesc, Ma4rocordat a
introdu+ epitropiile mnstire"ti "cu4Bntul MepitropieN 62i are originea 6n
grece+cul MepitropN, care are 6n1ele+ul de ad3ini+trator& care, +uE autoritate
do3nea+c, ad3ini+trau patri3oniul Ei+ericii. 9triEu1iunile juri+dic1ionale ale
clerului au @o+t re+trBn+e pBn la de+@iin1are 2i +-a hotrBt ca preo1ii + @ie recruta1i
doar din rBndul 2tiutorilor de carte) 6n +chi3E, clerul a @o+t +cutit de plata
i3poDitelor.
>e plan )scal, unele dintre nenu3ratele i3poDite percepute au @o+t +upri3ate,
pe cBnd altele au @o+t uni@icate 6ntr-unul +ingur, nu3it sama ob"teasc, i3poDit
repartiDat pe @a3ilii +au pe localit1i G idule de bir. 9ce+t i3poDit con+ta din %# taleri,
care treEuiau plti1i 6n patru +@erturi, adic 6n patru rate. Fn Dece ani, i3poDitele au cre+cut
4ertigino+, ajungBndu-+e la plata ace+tora 6n %$ +@erturi. Punc1ionarii puElici ce erau
63puternici1i a +trBnge i3poDitele erau plti1i dintr-un @ond +pecial, nu3it casa
rsurilor.
#a modi)cat "i statutul boierilor8
ECi+tau dou categorii de Eoieri!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- boierii velii G erau 3arii dregtori, ce nu plteau i3poDite) cu4Bntul
M4eli1iN 62i are originea 6n +la4one+cul M4elN, care are 6n1ele+ul de 3are)
- boierii mazili G erau Eoieri 3ai pu1in i3portan1i, +cuti1i de plata unor
i3poDite) cu4Bntul M3aDiliN 4ine de la turce+cul M3aDurN, care are 6n1ele+ul de +co+ din
@unc1ie.
<lterior, Eoierii 4eli1i erau de dou @eluri.
Fn pri3 a@aD a regi3ului turco-@anariot nu +-au elaEorat coduri de legi,
datorit opoDi1iei ;urciei, care nu 4edea cu ochi Euni elaEorarea unui +i+te3 juridic
3odern 6n 1rile ro3Bne. Iat de ce iD4oarele dreptului din pri3a @aD a regi3ului
turco-@anariot 2i-au g+it eCpre+ia 6n re@or3ele lui Con+tantin Ma4rocordat.
Fn 92eD3Bntul din %*4# nu +e 4orEe2te de+pre @a4oriDarea 1ranilor a+er4i1i,
ci +e +pune c i+pra4nicii 2i Eoierii treEuie + aiE grij ca 1ranii a+er4i1i + 62i
6ndeplinea+c oEliga1iile, 6n +en+ul 6n+pririi eCploatrii 1ranilor a+er4i1i prin
interDicerea +tr3utrii de pe 3o2ii, precu3 2i din introducerea unor noi pre+ta1ii 6n
3unc, @r +taEilirea 4reunei li3ite.
7eDultatele recen+3Bntului realiDat 6n %*46 au de3on+trat c 6n perioada
%*4%-%*46 ju3tate din 1ranii a+er4i1i au @ugit din 1ar, neputBnd plti Eirurile, @ie
6n +udul 0unrii, 3ai eCact 6n ;i3oc, @ie 6n ;ran+il4ania, a+t@el 6ncBt econo3ia
agrar era a3enin1at cu @ali3entul.
9tunci, 6n perioada 6n care do3nea 6n Vara 7o3Bnea+c, la % 3artie %*46,
Con+tantin Ma4rocordat a dat un a2eD3Bnt "hri+o4&, prin care a deci+ c to1i 1ranii
a+er4i1i care +e 4or 6ntoarce 6n 1ar 4or @i eliEera1i din ru3Bnie, ur3Bnd ca 1ranii
6ntor2i 6n 1ar + pri3ea+c o carte "un docu3ent& de eliEerare din ru3Bnie pe EaDa
creia +e puteau a2eDa pe orice 3o2ie doreau, iar @o2tii +tpBni nu a4eau dreptul +-i
ur3rea+c) de a+e3enea, 6n ur3toarele 2a+e luni dup 6ntoarcere erau +cuti1i de
plata oricror i3poDite. 0ar ace+t a2eD3Bnt a @o+t pro+t redactat, 6ntrucBt nu +-a
preciDat pBn la ce dat pot re4eni 6n 1ar 1ranii @ugari 2i, 6n al doilea rBnd, pentru c
nu +-a preciDat care 4a @i +tatutul celor r3a2i 6n 1ar, a+t@el 6ncBt e@ectul
a2eD3Bntului a @o+t 6n +en+ in4er+, deoarece 2i cei r3a2i au 6nceput a @ugi pentru a
+e Eucura de iertarea de ru3Bnie.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9tunci, con+trBn+ de 63prejurri, la augu+t %*46 Con+tantin Ma4rocordat a
dat un nou a2eD3Bnt prin care a de+@iin1at ru3Bnia, >rin al doilea a2eD3Bnt,
Con+tantin Ma4rocordat le-a reco3andat Eoierilor + 6i ierte pe 1ranii 6ntor2i 6n 1ar
de ru3Bnie. 0ac Eoierii nu ddeau cur+ ace+tei reco3andri, 1ranii 62i puteau
r+cu3pra liEertatea prin plata +u3ei de %# taleri.
: re@or3 +i3ilar a ini1iat Con+tantin Ma4rocordat 2i 6n Moldo4a 6n anul
%*4(, pe cBnd era do3n al Moldo4ei, nu3ai c di+poDi1ia a4ea caracter i3perati4, 6n
+en+ul c Eoierii erau oEliga1i a eliEera 1ranii din 4ecinie. 0up re@or3ele lui
Con+tantin Ma4rocordat, 6n docu3entele redactate, 1ranii a+er4i1i erau nu3i1i
rani clca"i +au lcuitori pe mo"ii.
7ela1iile dintre Eoieri 2i clca2i +e +taEileau pe EaDe contractuale, 6n +en+ul
c, cel pu1in teoretic, clca2ul putea 6ncheia cu orice Eoier pe 3o2ia cruia +e a2eDa
o tocmeal "un contract&. >rin contractele 6ncheiate, Eoierii +e oEligau a atriEui
+pre @olo+in1 clca2ilor anu3ite +upra@e1e de p3Bnt pBn la un anu3it ter3en, iar
clca2ii +e oEligau + pltea+c anu3ite +u3e de Eani. 0up eCecutarea acelor
oEliga1ii, clca2ii, dac doreau, +e puteau 3uta pe alte 3o2ii. Pa1 de acea+t
tran+@or3are a raportului juridic 1rani-Eoieri, +-a con+tratat c Eoierii i3puneau
clca2ilor condi1ii 3ult 3ai grele decBt cele ce decurgeau din 5egea 1rii, cci pBn
6n 3o3entul realiDrii re@or3elor lui Con+tantin Ma4rocordat, rela1iile Eoieri-
1rani a+er4i1i +e +taEileau pe EaDe legale, 6n +en+ul c, 6n 4irtutea 5egii 1rii,
Eoierul treEuia + pun la di+poDi1ia 1ranilor a+er4i1i dou trei3i din 3o2ie, iar
1ranul a+er4it treEuia + pltea+c Deciuiala. Fn noua +itua1ie, pro@itBnd de +tarea de
con+trBngere 6n care +e a@lau clca2ii, Eoierii le i3puneau orice condi1ii. 92a +e
eCplic @aptul c do3nii @anario1i au cur3at 6ntr-o oarecare 3+ur aEuDurile
Eoiere2ti prin anu3ite hri+oa4e, denu3ite ponturi 2i urbarii, prin inter3ediul
crora +-au @iCat oEliga1iile 3ini3e ale Eoierilor 2i oEliga1iile 3aCi3e ale clca2ilor.
Vranii clca2i +tpBneau p3Bnturile Eoiere2ti cu titlu de deten1iune, titlu
juridic tran+3i+ prin contractul de arendare. 0e aceea, la %'6$, tentati4a lui Mihail
Koglniceanu de a-i 63proprietri pe 1ranii clca2i +uE cu4Bnt c ei ar @i uDucapat
p3Bnturile Eoiere2ti a @o+t dejucat de ctre BarEu Catargiu, deoarece clca2ii nu
puteau uDucapa ace+te p3Bnturi, 6ntrucBt pri3a condi1ie a uDucapiunii era po+e+ia,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
or 1ranii a+er4i1i, ca 2i clca2ii, erau +i3pli detentori precari. Fn %'64 a @o+t lan+at
teoria con@or3 creia Eoierii 2i 1ranii +tpBneau p3Bntul 6n indi4iDiune, iar plata
p3Bnturilor 63Erca @or3a pl1ii Dilelor de clac.
Sec$iune& & I84&. Or-&ni'&re& de t&t "n & dou& f&'# & re-imului turco4f&n&riot
0up %**4 au a4ut loc unele tran+@or3ri 6n planul organiDrii de +tat pentru
+taEiliDarea do3niei, 6n +copul con+olidrii autono3iei 1rilor ro3Bne, cci, dac 6n
pri3a @aD a regi3ului turco-@anariot do3nii 1rilor ro3Bne au pro3o4at cu docilitate
politica ;urciei, 6n cea de a doua @aD do3nii @anario1i ai 1rilor ro3Bne au pro3o4at o
politic proprie, pro3o4Bnd o diplo3a1ie ocult, de pendulare 6ntre ;urcia 2i 7u+ia,
@iindc dup %**4 raportul de @or1e dintre ;urcia 2i 7u+ia tinde + +e +chi3Ee 6n
@a4oarea 7u+iei, 3ai ale+ 6n ti3pul do3niei Ecaterinei a II-a. 0e aceea, do3nii @anario1i
pro3o4au 6n +ecret intere+ele Oreciei, cu +prijinul 7u+iei, pentru e3anciparea grecilor
de +uE turci, iar 1rile ro3Bne treEuiau + @ie o tra3Eulin grecea+c.
>rin tratatele de la KuciuK-Kainardji "%**4& 2i de la Ia2i "ianuarie %*($&,
precu3 2i prin hati2eri@uri, +-a deci+ ca durata do3niei + @ie de * ani, iar do3nii +
@ie 6nltura1i doar pentru aEuDuri gra4e, con+tatate de ctre ;urcia. 0e aceea, la
pre+iunea 7u+iei, 6n %'#$ +-a dat un nou hati2eri@ prin care +-a con+acrat 6nc odat
durata de * ani a do3niei, iar aEuDurile do3nilor puteau @i con+tatate doar de ctre
7u+ia, care doEBndi+e un drept de interce+iune "un drept de inter4en1ie& 6n +prijinul
1rilor ro3Bne, deoarece 7u+ia +e erija 6n aprtoarea ortodoCiei 6n Balcani. 92a +e
@ace c, ulterior, rolul do3niei tinde + +porea+c, do3nii eCercitBnd atriEu1ii
legi+lati4e, eCecuti4e 2i judiciare 6ntr-un cli3at de autono3ie +porit.
>e plan legi+lati4, domnii erau cei care pro3ulgau iD4oarele dreptului
+cri+, +taEileau ierarhia iD4oarelor de drept, precu3 2i care dintre di+poDi1iile 5egii
1rii +e aplicau alturi de di+poDi1iile dreptului +cri+.
>e plan eCecuti4, do3nul nu3ea 2i re4oca 6nal1ii dregtori, @onda noi a2eDri
urEane +au rurale 2i eliEera pa2apoarte. Pire2te, de2i 6n acea perioad nu erau
pa2alBcuri, 1rile ro3Bne nu eliEerau pa2apoarte proprii, ace+tea +e eliEerau de aEia
din 4re3ea lui 9leCandru Ioan CuDa, dar, ca o eCpre+ie a recunoa2terii autono3iei,
pa2apoartele din 1rile ro3Bne erau eliEerate de ctre do3n, nu de ctre
@unc1ionarii turci, 2i a4eau ruErici di+tincte, @iind eliEerate 6ntr-o @or3 proprie.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
(*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
>e plan judiciar, do3nul e+te pre2edintele 0i4anului do3ne+c, 6n calitate de
in+tan1 +upre3.
naltul divan eCercita 2i el atriEu1ii legi+lati4e, ad3ini+trati4e 2i judiciare.
;oate a2eD3intele do3ne2ti intrau 6n 4igoare dup rati@icarea 0i4anului do3ne+c.
>e plan ad3ini+trati4, 0i4anul a+igura aplicarea 6n practic a di+poDi1iilor
legale, 6n@iin1a +er4iciile puElice, aproEa i3poDitele @iCate de ctre do3nie.
>e plan judiciar, 0i4anul do3ne+c, 6n @runte dcu do3nul, era in+tan1a +upre3.
S-au 6n@iin1at epitropii ale ob"tirilor' ce 62i de+@2urau acti4itatea 6n
capitale 2i 6n ora2ele din jude1e 2i 1inuturi 2i eCercitau, dup 3odel @ranceD, atriEu1ii
ad3ini+trati4e pri4ind 6n413Bntul, +ntatea, indu+tria, co3er1ul 2i lucrrile puElice.
n ceea ce prive"te dregtoriile, apare o ino4a1ie. 9cea+t ino4a1ie
con+ta din introducerea dregtoriilor @r +lujEe. 0e aici reDult c titlul de Eoier
echi4ala cu cel de dregtor 2i c dregtoria +e putea cu3pra, chiar dac nu a4ea
oEiect. >e acea+t cale, o +erie de per+oane +e 6nnoEilau, de2i nu eCercitau @unc1ii 6n
+tat, cu3 a @o+t caDul c3inarului O. I3ino4ici.
Cu privire la sistemul )scal, eCi+tau dou tipuri de i3poDite!
- directe, care cuprindeau la rBndul lor capitaia "i3poDitul pe per+oane& 2i
a-utorinele "i3poDitele cu caracter eCcep1ional&)
- indirecte, care pro4eneau din taCe pe co3er1ul intern 2i eCtern.
ContriEuaEilii erau de dou @eluri!
- bresle2
- birnici, care puteau @i 1rani liEeri, 1rani clca2i, etc.
n domeniul organizrii bisericii au aprut regle3entri noi, Ei+erica
a@lBndu-+e +uE autoritatea do3nului, din punct de 4edere ad3ini+trati4, 2i +uE
autoritatea >atriarhiei de la Con+tantinopol, din punct de 4edere +piritual.
Mitropolitul treEuia con@ir3at de ctre do3n 2i ocupa cel 3ai de +ea3 loc 6n
cadrul 0i4anului 0o3ne+c. Epi+copii care a4eau eparhii pri3eau cBrja epi+copal
de la do3n 2i a4eau unele atriEu1iii judiciare 6n eparhiile lor. 0in punct de 4edere
ierarhic, +uE epi+copi +e a@lau protopopii, +tare1ii 2i preo1ii. ECi+tau epi+copii 6n
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
('
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Moldo4a la 7o3an, 7du1i 2i Au2i, iar 6n Vara 7o3Bnea+c la 7B3nic, BuDu 2i
9rge2.
Poarte i3portant a @o+t reforma judiciar. 9cea+ta a @o+t realiDat de
9leCandru Ip+ilanti, 3ai 6ntBi 6n Vara 7o3Bnea+c, iar apoi, u2or 3odi@icat, 6n
Moldo4a.
>ri3a in+tan1 era judectoria dup la jude "judectoria de jude1&,
care +olu1iona litigiile dintre 1rani, precu3 2i unele pricini penale 3ai 3runte.
9poi erau departamenturile, care erau 6n nu3r de trei, dintre care dou erau
ci4ile 2i unul cri3inalice+c. <r3torul ni4el era ocupat de departamentul
veliilor boieri, care judeca 6n pri3 in+tan1 litigiile dintre Eoieri 2i 6n apel
hotrBrile celor trei departa3enturi. In+tan1a +upre3 era Divanul domnesc,
care judeca orice pricin ci4il +au penal @ie 6n pri3 in+tan1, @ie 6n apel.
Sec$iune& & 84&. Dre!tul "n & dou& f&'# & re-imului turco4f&n&riot
Fn do3eniul dreptului, autono3ia doEBndit de 1rile ro3Bne +-a oglindit 2i 6n
elaEorarea unor coduri de lege, de+e3nate prin ter3enii McodN, McodicN, McondicN. 9pari1ia
ace+tor coduri 3archeaD 6nceputul 3oderniDrii dreptului no+tru 2i, totodat, 6nceputul
+i+te3atiDrii +ale pe ra3uri de drept, 6n principal +uE in@luen1 @ranceD 2i au+triac.
5a %** +-a adoptat 6ra)ilniceasca condic, la %'#6 6andectele pa"arnicului
(oma Carra, la %'%4 5anualul -uridic al lui +ndronac"e 3onici, la %'%* Codul
Calima" 0Condica i)il a 5oldo)ei2, la %'%', 6n Vara 7o3Bnea+c, @egiuirea 0Codul2
Caragea.
>ravilniceasca condic a @o+t ne3ijlocit eCpre+ia tendin1ei 1rilor ro3Bne
+pre autono3ie juridic, pentru c la acea epoc, 6n 3o3entul inten+i@icrii rela1iilor
cu cet1enii din 4e+tul Europei, ;urcia pretindea c acelor +trini + li +e aplice
regi3ul capitula1iilor, dup cu3 pretindea ca acela2i regi3 al capitula1iilor + +e aplice
2i 6n 1rile ro3Bne. 0up o +erie de di+pute +-a deci+ c, deopotri4, cet1enii +tatelor
din 4e+tul Europei + +e Eucure de regi3ul capitula1iilor 6n I3periul :to3an, adic +
@ie judeca1i pe teritoriul I3periului :to3an dup legile lor, +uE 3oti4ul c principalul
iD4or de drept era Coranul, pe cBnd ei a4eau alt religie. 0ar cet1enii din :ccident au
pretin+ ca regi3ul capitula1iilor + +e aplice 2i 6n 1rile ro3Bne.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
((
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9leCandru Ip+ilanti, 6n replic, a r+pun+ c 6n 1rile ro3Bne nu +e aplic
Coranul, deoarece, 6n pri3ul rBnd, au alte iD4oare de drept 2i nu +unt inclu+e 6n
I3periul :to3an, ci +unt doar 4a+ale ace+tuia. 5a ace+t r+pun+, repreDentan1ii +tatelor
occidentale au pretin+ aplicarea regi3ului capitula1iilor, pe 3oti4 c procedura de
judecat era 6napoiat. 9tunci, 9leCandru Ip+ilanti a 3odi@icat organiDarea in+tan1elor
2i procedura de judecat dup 3odel european.
5a %**, 6n Vara 7o3Bnea+c, a @o+t adoptat 2i pro3ulgat >ra4ilnicea+ca
Condic, intrat 6n 4igoare aEia 6n %*'#, datorit opoDi1iei ;urciei. >rin acea+ta +-a
organiDat +i+te3ul judiciar 6n patru trepte 2i +-a introdu+ o procedur de judecat
3odern +uE in@luen1 au+triac. 0e a+e3enea, >ra4ilnicea+ca condic cuprindea 2i
di+poDi1ii 6n do3eniul dreptului ci4il 2i al dreptului ad3ini+trati4, precu3 2i
regle3entri cu pri4ire la rela1iile dintre Eoieri 2i 1rani. 0enu3irea de
M>ra4ilnicea+ca condicN e+te con4en1ional. Fn @apt, +e nu3ea 5ica rnduial
-uridic) a @o+t redactat 6n li3Ea ro3Bn 2i 6n li3Ea greac.
0ar e+te de re1inut c edi1ia 6n li3Ea greac aEund 6n ter3eni juridici
ro3Bne2ti, de unde +-a tra+ concluDia c autorii au @o+t ro3Bni.
>ra4ilnicea+ca condic a @o+t elaEorat pe EaDa 5egii 1rii, a Ea+ilicalelor, a
practicii judiciare interne 2i eCterne 2i a doctrinei juridice occidentale. Se pare c
autorul a @o+t Ienchi1 Lcre+cu.
>andectele pa*arnicului <oma Carra, redactate 6n %'#6, 63Ercau
@or3a un proiect de Cod ci4il +tructurat 6n trei pr1i! persoane, lucruri 2i
aciuni, nu3ai c a @o+t elaEorat doar pri3a parte, pri4ind per+oanele, dup
3odelul Codului ci4il @ranceD "%'#4&, r3a+ 6n+ 6n 3anu+cri+.
&anualul juridic al lui Andronac*e Donici a aprut 6n %'%4. Cel
3ai 3are pra4ili+t "juri+t& 3oldo4ean, 9ndronache 0onici, a alctuit un Cod ci4il
dup 3odelul Codului ci4il @ranceD din %'#4 2i al Codului ci4il au+triac din %'%%.
0e2i ace+t cod a @o+t @oarte apreciat, el nu a @o+t niciodat pro3ulgat de ctre
do3nie. ;otu2i, datorit 4alorii +ale, el a @o+t aplicat 6n practica in+tan1elor de
judecat.
Codul Calima* a @o+t elaEorat 6n %'%*, 6n Moldo4a, din ordinul
do3nitorului Scarlat Cali3ah, ordin ce @u+e+e dat 6nc de la %'%3. 9 @o+t puElicat
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%##
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
6n dou edi1ii. Edi1ia din %'%* a @o+t redactat 6n li3Ea greac, iar cea din %'33 6n
li3Ea ro3Bn. >rincipalii autori ai edi1iei 6n li3Ea greac au @o+t! 9ndronache
0onici, 9nania CuDano+ 2i Cri+tian Plechten3acher. 9utorii 4er+iunii 6n li3Ea
ro3Bn au @o+t! Cri+tian Plechten3acher, 0a3a+chin Bojinca 2i >etrache 9+achi.
9ce+t cod cuprinde doar di+poDi1ii de drept ci4il. 9utorii +-au in+pirat din 1egea
rii, din basilicale, din Codul civil francez 2i din Codul civil austriac.
Cu pri4ire la di+poDi1iile din 5egea 1rii, ele nu +-au 3ai aplicat 6n @or3a
tradi1ional 6n care +e a@lau, ci au @o+t integrate eCpre+ 6n di+poDi1iile Codului.
Codul Cali3ah e+te @or3at dintr-o pre@a1, trei pr1i 2i dou aneCe. Mai 3ult chiar,
6n pre@a1 +e 3en1ioneaD c ori de cBte ori judectorul con+tat o lacun a Codului,
4a aplica di+poDi1iile 5egii 1rii, ce continu a @i 6n continuare dreptul no+tru
co3un, chiar 2i 6n acea perioad.
>ri3a parte +e re@er la Dritul persoanelor, partea a doua +e re@er la
Dritul lucrurilor, iar partea a treia la nmrginiri ce privesc dritul
persoanelor dimpreun cu cel al lucrurilor. Cele dou aneCe cuprind
di+poDi1ii de drept co3ercial, re@eritoare la licitaie 2i faliment.
1egiuirea Caragea +-a puElicat 6n Vara 7o3Bnea+c 6n %'%'. E+te
denu3it 2i Codul Caragea, deoarece a @o+t elaEorat din ordinul do3nitorului
Ioan Oheorghe Caragea. >rincipalii autori au @o+t! logo@tul Ne+tor, care a @o+t
pri3ul pro@e+or ce a predat dreptul 6n li3Ea ro3Bn, 9thana+ie Ari+topol 2i
+tolnicii Con+tantin 2i Ioni1 Blceanu. Cuprinde di+poDi1ii de drept ci4il 6n
pri3ele patru pr1i, di+poDi1ii de drept penal 6n partea a cincea 2i di+poDi1ii de drept
proce+ual 6n partea a 2a+ea.
Cele 2a+e pr1i ale Codului Caragea erau a+t@el intitulate!
- >artea 6ntBia G >entru obraze (persoane))
- >artea a doua G >entru lucruri)
- >artea a treia G >entru tocmeli (contracte)2
- >artea a patra G >entru daruri (donaii) "i mo"teniri)
- >artea a cincea G >entru vini)
- >artea a 2a+ea G Despre ale judecilor.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
:E+er43 c pri3ele patru pr1i ale Codului Caragea @or3eaD un ade4rat
cod ci4il, partea a cincea un cod penal, iar partea a 2a+ea un cod de procedur.
>ra4ilnicea+ca condic, Codul Cali3ah 2i 5egiuirea Caragea au @o+t
aErogate 6n %'6, 3o3ent 6n care a intrat 6n 4igoare Codul ci4il ro3Bn.
9ce+te coduri cuprind di+poDi1ii re@eritoare la! proprietate, per+oane, organiDarea
@a3iliei, rudenie, +ucce+iuni, oEliga1iuni, dreptul penal 2i dreptul proce+ual.
Cu privire la dreptul de proprietate codurile 3en1ionate au con+acrat
dreptul aE+olut de proprietate, @cBnd di+tinc1ie 6ntre proprietatea aE+olut 2i proprietatea
di4iDat.
Fn caDul propriet1ii aE+olute, nu3it 2i de+4Br2it +au ne63pr1it, toate
atriEutele dreptului de proprietate +unt eCercitate de ctre aceea2i per+oan.
Fn caDul propriet1ii di4iDate, atriEu1iile dreptului de proprietate +e 63part
6ntre dou per+oane di+tincte, 2i anu3e o per+oan care eCercit dritul )inei
lucrului, care +e nu3e2te nud proprietar, 2i o alt per+oan care eCercit dritul
folosului lucrului.
Codurile 6n cauD +taEile+c c raporturile dintre Eoieri 2i 1rani +e +taEile+c 6n
EaDa contractului de arendare.
<nii dintre do3nii @anario1i 2i-au propu+ + de+@iin1eDe drepturile +tr4echi
de proprietate ale Eoierilor 2i 1ranilor prin interpretarea tenden1ioa+ a unor
in+titu1ii juridice din ace+te coduri. 9+t@el, Scarlat Cali3ah, do3nul Moldo4ei, a
+u+1inut c, la origine, toate p3Bnturile ar @i apar1inut do3nului 2i, ca atare, nu
poate eCi+ta proprietate pri4at a+upra p3Bntului @r hri+o4 de danie do3nea+c,
iar p3Bnturile +tpBnite @r un a+e3enea hri+o4 ur3au a trece 6n +tpBnirea
do3nului 6n calitate de titular al lui dominium eminens. 9cea+t interpretare a @o+t
re+pin+ de S@atul de oE2te, argu3entBndu-+e c, potri4it Ea+ilicalelor opereaD
pre+crip1ia achiDiti4, adic uDucapiunea de 4# de ani, care +e aplic 2i i3oEilelor
do3ne2ti. 9+t@el, chiar dac +-ar ad3ite c ini1ial toate p3Bnturile au @o+t do3ne2ti 2i c
ele au ajun+ 6n +tpBnirea Eoierilor +au 1ranilor @r hri+o4 do3ne+c, totu2i, nu puteau @i
preluate de ctre do3n, 6ntrucBt @u+e+er doEBndite prin uDucapiune.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
n materia persoanelor, oa3enii erau cla+i@ica1i 6n liEeri, roEi 2i
deDroEi1i. Fn categoria oa3enilor liEeri erau inclu2i 2i 1ranii clca2i. Era +taEilit
nu3rul 3ini3 al Dilelor de clac la 2a+e, iar 3aCi3 la doi+preDece 6n
>ra4ilnicea+ca condic, pe cBnd 5egiuirea Caragea pre4edea nu3rul 3ini3 al
Dilelor de clac la doi+preDece. Fn perioada 6n care au @o+t 6n 4igoare ace+te coduri a
cre+cut nu3rul po+lu2nicilor 2i al +cutelnicilor, care +e a@lau 6n dependen1
per+onal @a1 de Eoieri, dar care nu a4eau oEliga1ii @a1 de +tat.
0intre 1rani, aproCi3ati4 ju3tate +e a@lau 6n +tare de dependen1 direct
@a1 de Eoieri 6n calitate de +cutelnici +au de po+lu2nici, pe cBnd ceilal1i depindeau
de Eoieri 6n 3od indirect, 6n calitate de clca2i.
7oEii erau a+i3ila1i lucrurilor. ;otu2i, li +-a recuno+cut o anu3it capacitate
juridic, putBnd repreDenta pe +tpBnii lor 6n rela1iile cu ter1e per+oane.
>er+oanele juridice +unt de+e3nate prin ter3enul de $tovr"ie% 6n
>ra4ilnicea+ca condic 2i 6n 5egiuirea Caragea, 2i prin +intag3a $persoane
moralice"ti% 6n Codul Cali3ah. Se pre4d regle3entri a3nun1ite cu pri4ire la
ad3ini+trarea, 6n@iin1area, r+punderea 2i +tingerea per+oanei juridice, precu3 2i
pri4itoare la @or3area capitalului 2i 63pr1irea cB2tigului.
3eglementrile privind familia' rudenia "i cstoria +unt, 6n
general, con@or3e di+poDi1iilor din pra4ilele anterioare. Se con+acr principiul
r+punderii per+onale. 9+t@el, +e preciDeaD c +o1ia nu r+punde pentru @aptele
+o1ului 2i c nici prin1ii nu r+pund pentru @aptele copiilor lor 3ajori.
Sunt interDi+e c+toriile 6ntre cre2tini 2i necre2tini, precu3 2i cele 6ntre
oa3enii liEeri 2i roEi.
Copilul reDultat din unirea unei per+oane liEere cu una a@lat 6n roEie e+te
6ntotdeauna un o3 liEer.
:Eliga1ia de 6nDe+trare a @etelor la 3ritat re4ine prin1ilor 2i @ra1ilor, 6n
4irtutea di+poDi1iilor din >ra4ilnicea+ca condic 2i 5egiuirea Caragea, pe cBnd
Codul Cali3ah o pre4ede doar 6n +arcina prin1ilor. Je+trea @etelor treEuia
apreciat 6n Eani 6n 3o3entul con+tituirii ei, pentru ca, la un e4entual di4or1 din
4ina ErEatului, @e3eia + doEBndea+c Eunuri 6n aceea2i 4aloare cu De+trea a4ut.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
0i4or1ul datorat adulterului +o1iei a4ea ca e@ect pierderea De+trei, ce trecea 6n
proprietatea ErEatului.
Sunt regle3entate 2i adop1ia, tutela 2i curatela dup 3odelul legiuirilor europene.
7udenia putea @i de +Bnge +au duho4nicea+c. 7udenia de +Bnge era 6n linie
dreapt +uitoare 2i coEorBtoare, precu3 2i 6n linie lturalnic +au de alturi. Piecare
genera1ie 6n+e3na un grad de rudenie.
n materie succesoral, +unt regle3entate atBt 3o2tenirea legal, cBt 2i
3o2tenirea te+ta3entar.
Se preciDeaD care e+te reDer4a +ucce+oral, adic partea din 3o2tenire care
poate @i doEBndit doar de ctre 3e3Erii @a3iliei, 2i care e+te cota di+poniEil, adic
partea din 3o2tenire care putea @i doEBndit 2i de ctre per+oanele +trine de @a3ilie.
Loca1ia +ucce+oral apar1ine celor trei categorii de rude de +Bnge! a+cenden1i,
de+cenden1i 2i colaterali. Copiii naturali 4eneau la 3o2tenire 6n concur+ cu cei legiti3i,
6n 4irtutea di+poDi1iilor Codului Cali3ah, pe cBnd 6n 4irtutea di+poDi1iilor Codului
Caragea 4eneau doar la +ucce+iunea 3a3ei. So1ul +upra4ie1uitor doEBndea uDu@ructul
unei pr1i din Eunuri cBnd 4enea 6n concur+ cu copiii, adic pri3ea +pre @olo+in1 2i
culegerea @ructelor o parte din 3o2tenire egal cu cea care re4enea unui copil, ur3Bnd
ca la 3oarte acele Eunuri + intre 6n proprietatea e@ecti4 a copiilor. So1ul +upra4ie1uitor
doEBndea 6n deplin proprietate o cot 4ariind 6ntre o 2e+i3e 2i o trei3e cBnd 4enea 6n
concur+ cu copii dintr-o alt c+torie a +o1ului de@unct +au cBnd nu eCi+tau copii. So1ul
+upra4ie1uitor doEBndea 6ntreaga 3o2tenire 6n lip+a rudelor +ucce+iEile. Fn lip+a oricrui
3o2tenitor, 3o2tenirea era declarat 4acant 2i culea+ de ctre +tat.
7egle3entrile 6n cauD con+acrau 2i trimiria, care repreDenta o trei3e din
3a+a +ucce+oral, de+tinat cheltuielilor de 6n3or3Bntare 2i de po3enire a celui
decedat.
n materia obligaiilor, 6n cele trei legiuiri +unt cuprin+e regle3entri
3oderne. E+te de@init conceptul de MoEliga1ieN, +unt artate iD4oarele oEliga1iilor, e+te
de@init contractul, +unt artate ele3entele e+en1iuale ale contractului, +unt
regle3entate tran+@erul 2i +tingerea oEliga1iilor, precu3 2i garan1iile reale 2i per+onale.
Ca iD4oare ale oEliga1iilor, cele trei legiuiri pre4d legea, contractul 2i delictul.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Contractele +unt cla+i@icate dup @or3 6n contracte +cri+e 2i contracte ne+cri+e, iar
dup e@ecte 6n contracte unilaterale 2i Eilaterale. Se preciDeaD c un contract, pentru a @i
4alaEil 6ncheiat, treEuie + @ie con@or3 cu di+poDi1iile legii 2i Eunelor 3ora4uri.
Con+i313Bntul, ca ele3ent e+en1ial al contractului, pentru a @i 4alaEil, treEuie + @ie lip+it de
+il "4iolen1& +au de 4icle2ug "dol&. :Eiectul contractului, ca ele3ent e+en1ial al ace+tuia,
treEuie + @ie un lucru a@lat 6n co3er1, adic + @ie un lucru ce poate @ace parte din patri3oniul
unei per+oane. Capacitatea juridic, pre4Dut pentru pri3a dat ca ele3ent e+en1ial al
contractului, e+te 3en1ionat ca @iind egal pentru to1i, artBndu-+e 6n Codul Cali3ah, 6n 3od
eCpre+, c tot omul se socotete a i )rednic de a-i ctiga drituri 'n condiiile legii,&
Fn cele trei legiuiri, +unt regle3entate a3nun1it contractele de 4BnDare-
cu3prare, 6nchiriere, arendare, +chi3E 2i co3odat.
0intre ace+tea, cel 3ai 6n detaliu regle3entat e+te contractul de 4BnDare-
cu3prare. Se preciDa c un a+e3enea contract putea @i 6ncheiat @ie 6n @or3 +cri+, @ie
6n @or3 oral. CBnd oEiectul contractului era @or3at din Eunuri i3oEile +au roEi, +e
cerea @or3a +cri+ a contractului. Fn caDul p3Bntului, treEuiau re+pectate regulile cu
pri4ire la dreptul de proti3i+. ;otodat, era ad3i+ +tricarea 4BnDrii, adic anularea
contractului, cBnd +e con+tat c ulterior 6ncheierii contractului, pre1ul repreDenta 3ai
pu1in de ju3tate din 4aloarea real a lucrului, @apt ce era denu3it leDiune.
Contractul de 63pru3ut putea @i 6ncheiat doar 6n @or3 +cri+ 2i 6n preDen1a a
cel pu1in trei 3artori.
Jlogul putea @i +co+ la 4BnDare doar la cererea creditorului prin hotrBre judectorea+c.
CheDa2ii +e Eucurau de Eene@iciul de di+cu1iune. Con@or3 ace+tui Eene@iciu,
garantul ur3rit 6n ju+ti1ie de ctre creditor putea cere ace+tuia + +e 6ndrepte 3ai
6ntBi a+upra deEitorului principal 2i nu3ai dac deEitorul principal +e do4ede2te a @i
in+ol4aEil + +e 6ndrepte a+upra +a.
0oEBnda legal a @o+t @iCat 6n cele trei legiuri la %#U cu interDicerea
antoci+3ului, precu3 2i prin interDicerea ca3etei.
n domeniul dreptului penal, cele trei legiuiri preiau 6n linii 3ari
di+poDi1iile din pra4ilele anterioare, 6ndeo+eEi din Cartea romneasc de
nvtur 2i ndreptarea legii. In@rac1iunile +unt nu3ite 6n cele trei legiuiri
vini 2i +unt cla+i@icate dup gra4itatea lor 6n 4ini 3ari 2i 4ini 3ici. :E+er43 din
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
regle3entrile 6n cauD c no1iunea de in@rac1iune nu +e de+prinde 6nc de per+oana
in@ractorului. 9+t@el, nu +unt artate ele3entele con+tituti4e ale in@rac1iunii, ci +e
@ac re@eriri doar la categoriile de in@ractori, precu3 uciga2i, tBlhari, ho1i,
pla+togra@i, etc.
>entru pri3a dat 6n legi+la1ia noa+tr +unt incri3inate @aptele +lujEa2ilor 2i
dregtorilor, precu3 aEuDurile judectorilor @a1 de pr1i, aEuDurile i+pra4nicilor
@a1 de cet1eni, nedreapta luare din partea agen1ilor eCecutori 2i nedreapta luare de
ctre 4ornici a a3enDilor de la 1rani.
94Bnd 6n 4edere noul +i+te3 de proEa1iune EaDat 6n ju+ti1ie pe 6n+cri+uri 2i
3rturii, erau a+pru pedep+i1i pla+togra@ii "@al+i@icatorii de acte&, precu3 2i 3artorii
3incino2i. >la+togra@ii erau pedep+i1i cu tierea 3Binii, iar 3artorii 3incino2i cu
a3enDi 2i cu trecerea 6n Condica "ireilor, care con+tituia un 6nceput de caDier
judiciar, pentru a nu 3ai @i che3a1i a depune 3rturie 6n 4iitor.
Fn 4ederea con+olidrii econo3iei de +chi3E erau pedep+i1i cei care, 6n 3od
@raudulo+, declarau c +unt 6n +tare de 6ncetare a pl1ilor pentru a nu-2i plti datoriile.
9ce2ti @ali1i @raudulo2i erau nu3i1i 6n legiuirile de re@erin1 mo7uzi mincino"i.
;er3enul M3o@luDN e+te de origine turcea+c, a4Bnd 6n1ele+ul de a da @ali3ent.
Mo@luDii 3incino2i erau conda3na1i 63preun cu cei care au tinuit Eunurile lor +au
care au pretin+ 6n 3od @al+ c +unt 2i ei creditori ai ace+tora.
Fn +i+te3ul pedep+elor 3en1ion3 pedeap+a capital pentru hiclenie, o3or 2i
tBlhrie. 94e3 2i 3utilarea, ce +e putea realiDa prin tierea 3Binii pentru pla+togra@ie
+au pentru @urt, Etaia cu nuiele la +pate, Eiciuirea 6n tBrg a in@ractorului. ECi+tau 2i
pedep+e in@a3ante, precu3 darea in@ractorului prin tBrg, tun+oarea, tierea na+ului
pentru ince+t, eCpunerea @e3eii 4ino4ate de adulter 6n pia1a puElic. 0e a+e3enea,
eCi+tau 2i pedep+e pri4ati4e de liEertate, precu3 ocna, te3ni1a 2i +urghiunul la
3n+tire. ECi+tau 2i a3enDile penale 2i de+pguEirile.
n domeniul dreptului procesual, pre4ederile celor trei coduri 6n
cauD au ur3rit 3oderniDarea organiDrii in+tan1elor 2i a procedurii de judecat.
Fn ace+t +en+ 3en1ion3!
- introducerea condicelor de judecat la toate in+tan1ele)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- @or3ularea 6n +cri+ a hotrBrilor judectore2ti 2i 3oti4area lor 6n +cri+ cu
artarea capului de pra4il)
- introducerea repreDentrii 6n ju+ti1ie prin 3andatari nu3i1i vec*ili 2i prin
a4oca1i, nu3i1i vec*ili de judeci)
- ierarhiDarea proEelor 6n ju+ti1ie cu accent pe proEele +cri+e, declara1iile
3artorilor 2i cercetrile in+tan1ei, nu3ite do4eDi cu 3e2te2ug)
- introducerea puElicit1ii tranDac1iilor i3oEiliare, prin 1inerea la
judectoriile de la jude1e de condici +peciale pentru 4BnDrile de p3Bnt 2i cldiri,
precu3 2i pentru te+ta3ente 2i @oile de De+tre.
;otodat 6ntBlni3 regle3entri +peciale cu pri4ire la licita1ie, cuno+cut +uE
denu3irea de Mvnzare la mezat%, procedura @ali3entului 2i judecarea
co3ercian1ilor de ctre arEitri.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C&!itolul 8II. St&tul )i dre!tul "n !erio&d& =>?=4=>@>
Sec$iune& I. Pro-r&mul revolu$iei de l& =>?=
7e4olu1ia condu+ de ;udor Lladi3ire+cu a a4ut un duElu caracter, unul +ocial 2i
unul na1ional. 0in de+@2urarea re4olu1iei 2i din actele adoptate 6n decur+ul ei reDult c +-
a ur3rit de+@iin1area dependen1ei @eudale, cur3area aEuDurilor, 6nlturarea do3ina1iei
oto3ane 2i re4enirea la do3niile p3Bntene. Fntre $' ianuarie 2i $* 3ai %'$% puterea
politic a @o+t de1inut de ctre ;udor Lladi3ire+cu 2i ar3ata re4olu1ionar con+tituit 6n
Adunarea poporului. ;udor Lladi3ire+cu a recuno+cut Divanul boieresc drept
organ al ad3ini+tra1iei 1rii, ur3Bnd ca ace+ta, prin aparatul de care di+punea, +-i aduc
la 6ndeplinire toate di+poDi1iile. 9cea+t 3+ur a @o+t con+iderat ca @iind te3porar,
deoarece +e preconiDa introducerea unui regi3 con+titu1ional 3odern.
>rogra3ul re4olu1iei de la %'$% a @o+t eCpri3at 6n 3ai 3ulte acte, 2i anu3e!
6roclamaia de la (ismana, cuno+cut 2i +uE denu3irea de 6roclamaia de la 6ade, dat la
6nceputul re4olu1iei, Cererile norodului romnesc$ 6roclamaia de la Bolintin$ 6roclamaia
de la Bucureti. 0intre ace+tea, Cererile norodului ro3Bne+c "MnorodN 6n li3Ea +la4on are
6n1ele+ul de popor& a con+tituit un ade4rat proiect de con+titu1ie, con@or3 cruia +tatul ur3a
+ @ie o 3onarhie con+titu1iuonal, iar do3nul treEuia + jure c 4a re+pecta Con+titu1ia. Fn
dregtoriile de +tat 2i cele Ei+erice2ti nu3irile ur3au a +e @ace nu3ai dup 3erit. 9cordarea
de ctre do3n a titlurilor noEiliare depindea de eCercitarea unei @unc1ii 6n cadrul aparatului de
+tat. Se 3ai pre4edea reorganiDarea +i+te3ului judiciar prin reducerea taCelor 2i acce+ul
tuturor locuitorilor la in+tan1ele de judecat, 6n@iin1area unei ar3ate na1ionale, +uEordonarea
Ei+ericii +tatului 2i legilor 1rii, alegerea 3itropolitului de ctre popor, 6n@iin1area de 2coli cu
predare 6n li3Ea ro3Bn pentru to1i tinerii, indi@erent de +itua1ia +ocial, 6n condi1ii de deplin
gratuitate, de+@iin1area 43ilor din interiorul 1rii 2i 3en1inerea doar a celor de la grani1,
de+@iin1area pri4ilegiilor 2i +cutirilor acordate negu+torilor +trini, re4enirea la +i+te3ul pl1ii
i3poDitelor 6n patru rate, alungarea din 1ar a Eoierilor 4ino4a1i de gra4e aEuDuri, preluarea
p3Bnturilor Eoierilor care +-au pronun1at 63potri4a re4olu1iei. Se 3ai pre4edea c
p3Bnturile doEBndite de Eoieri prin aEuD 2i 6n2elciune ur3au a @i 6napoiate 1ranilor.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Sec$iune& & II4&. Or-&ni'&re& de t&t & Moldovei )i & #rii Rom%ne)ti
Ca ur3are a re4olu1iei de la %'$% 2i a plBngerilor adre+ate de ctre Eoierii
ro3Bni tuturor cancelariilor din Europa, ;urcia hotr2te 6n %'$$ ca 6n 1rile
ro3Bne + +e re4in la tradi1ia do3niilor p3Bntene. :rganiDarea de +tat a 1rilor
ro3Bne a @o+t +taEilit prin Con4en1ia de la 9cKer3an din %'$6, con4en1ie ce nu a
putut @i aplicat datorit noului rDEoi ru+o-turc. Si+te3ul do3niilor p3Bntene a
@o+t +u+pendat 6n %'$', cBnd, 6n ur3a rDEoiului ru+o-turc, 1rile ro3Bne au @o+t
ocupate de ctre trupele 1ari+te. 7egi3ul de ocupa1ie 3ilitar a durat pBn 6n %'34,
ti3p 6n care 1rile ro3Bne au a4ut regi3ul unor protectorate, iar conducerea lor era
eCercitat de ctre un gu4ernator nu3it de ctre 1ar.
Con@or3 di+poDi1iilor Con4en1iei de la 9cKer3an 2i ale ;ratatului de la
9drianopol din %'$(, 6n 1rile ro3Bne ur3au a +e adopta 7egula3ente organice 6n
+copul 3oderniDrii 4ie1ii +ociale 2i de +tat. 7egula3entele organice au @o+t
aproEate 6n anul %'3# de ctre 9dunrile oE2te2ti eCtraordinare, 2i apoi au @o+t
6ntrite de ctre >oart. 7egula3entele organice pentru Vara 7o3Bnea+c au intrat
6n 4igoare 6n %'3%, iar cele pentru Moldo4a 6n %'3$.
Fn doctrina juridic ro3Bnea+c +-a a@ir3at 6ntr-o opinie c cele dou
7egula3entele organice ar @i ade4rate con+titu1ii. Fn realitate, ele +unt acte cu
caracter con+titu1ional, care dau o regle3entare unitar organiDrii +tatului.
7egula3entele organice nu +unt con+titu1ii 6n +en+ 3odern, pentru c au @o+t
adoptate din ini1iati4a unor puteri +trine 2i nu con1in di+poDi1ii cu pri4ire la
drepturile 2i liEert1ile cet1ene2ti.
Con@or3 di+poDi1iilor 7egula3entelor organice, domnia era electi4,
noEiliar 2i 4iager. Era a+t@el deoarece do3nul era ale+ pe 4ia1 de ctre 9dunrile
oE2te2ti eCtraordinare doar din rBndul Eoierilor. 0o3nul ale+ treEuia + @ie 6n4e+tit
de ;urcia 2i con@ir3at de 7u+ia. Cu toate ace+tea, +-a hotrBt, 6n 3od eCcep1ional,
ca pri3ii do3ni + @ie nu3i1i pe ter3en de 2apte ani prin acordul ;urciei 2i 7u+iei.
Fn 4irtutea di+poDi1iilor 7egula3entelor organice, do3nul eCercita conducerea
+tatului 6n con@or3itate cu legile, a4Bnd atriEu1ii legi+lati4e, eCecuti4e 2i judectore2ti.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Fn 4irtutea ace+tor atriEu1ii, do3nul a4ea ini1iati4a legi+lati4, iar legile 4otate de
9dunarea oE2tea+c oEi2nuit "ordinar& puteau @i aproEate +au re+pin+e de ctre
do3n. 0o3nul era co3andantul ar3atei na1ionale. El nu a4ea dreptul de a judeca,
ci nu3ai de a 6ntri hotrBrile judectore2ti r3a+e de@initi4e. ;otu2i, 6n Moldo4a
do3nul preDida 2edin1ele in+tan1ei +upre3e, care era 0i4anul do3ne+c.
Con@or3 7egula3entelor organice, dregtoriile au @o+t organiDate 6ntr-un
+i+te3 unitar, pe do3enii de acti4itate, ca o eCpre+ie a tendin1ei ctre +pecialiDarea
lor 2i a principiului +epara1iei puterilor 6n +tat. 9+t@el, do3eniul internelor era condu+
de marele vornic al treburilor dinluntru. 0o3eniul ju+ti1iei era condu+ de
marele logoft al dreptii. 0o3eniul cultelor era condu+ de marele
logoft al treburilor biserice"ti. 0o3eniul aprrii era condu+ de marele
sptar, cel al @inan1elor de marele vistiernic. 0o3eniul eCternelor era condu+
de ctre marele postelnic, c3ara do3nea+c +e a@la 6n r+punderea marelui
cmra", iar poli1ia a4ea ca 2e@ pe marele ag.
Marii dregtori +e reuneau periodic +uE pre2edin1ia do3nului 2i hotrau a+upra
3+urilor ad3ini+trati4e 2i a+upra proiectelor de lege pe care do3nul inten1iona + le +upun
aproErii Adunrii ob"te"ti obi"nuite. >roEle3ele curente ale +tatului erau +olu1ionate
de ctre #fatul administrativ, care era a+e3ntor unui Con+iliu de 3ini2tri de a+tDi,
6ntr-o @or3 re+trBn+, co3pu+ din 3arele 4ornic, 3arele 4i+tiernic 2i 3arele po+telnic.
Divanul domnesc 2i-a re+trBn+ treptat atriEu1iile legi+lati4e, preluate de
ctre 9dunarea oE2tea+c oEi2nuit, precu3 2i cele ad3ini+trati4e, care au @o+t
preluate de ctre S@atul ad3ini+trati4. 9+t@el c 6n epoca regula3entar, 0i4anul
do3ne+c eCercita doar atriEu1ii judectore2ti 6n Moldo4a, 6n calitate de in+tan1
+upre3.
Adunarea ob"teasc e/traordinar era @or3at 6n 3ajoritate din
Eoieri, dar 2i din negu+tori 2i 3e2te2ugari. 94ea ca atriEu1ii alegerea do3nului, iar
dup alegere +olicita >or1ii oto3ane 6n4e+tirea do3nului 2i 7u+iei con@ir3area
do3nului.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Adunarea ob"teasc obi"nuit era @or3at doar din repreDentan1i ai
Eoierilor 2i ai clerului. Era un parla3ent 6n @or3 e3Erionar, a4Bnd ca atriEu1ii
adoptarea legilor la propunerea do3nului, adoptarea Eugetului, eCercitarea
controlului a+upra 4eniturilor 2i cheltuielilor +tatului, do3nul a4Bnd oEliga1ia de a
da +ocoteal pentru cheltuielile +tatului 6n @a1a ace+tuia. 9cea+t adunare propunea
do3nului 3+uri nece+are 6n di@erite do3enii precu3 agricultura, indu+tria,
co3er1ul 2i a+igurarea ordinii puElice. 0ac 6ntre 9dunarea oE2tea+c oEi2nuit 2i
do3n inter4eneau di4ergen1e, ele treEuiau + @ie +olu1ionate de ctre ;urcia 2i
7u+ia.
n ce prive"te organizarea armatei, +-a pre4Dut nece+itatea
@or3rii ar3atei na1ionale. 7ecrutarea o+ta2ilor +e @cea dintre 1rani, cu arcanul,
pe 2a+e ani. S-a renun1at de@initi4 la +i+te3ul angajrii de 3ercenari. Co3anda
+upre3 a+upra ar3atei apar1inea do3nului.
>rin 7egula3entele organice, instanele de judecat au @o+t
reorganiDate 2i 3oderniDate, pe EaDa principiilor ierarhiDrii 2i +pecialiDrii.
Si+te3ul judiciar introdu+ prin inter3ediul 7egula3entelor organice era @or3at din
tribunalul stesc, @or3at din preot 2i din trei repreDentan1i ai 1ranilor,
ispravnicii judeelor "i inuturilor, tribunalele poliiei
ndrepttoare' tribunalele judeene sau de inut' divanurile
judectore"ti' tribunalele apelative de comer' naltul divan'
Divanul domnesc, care eCi+ta doar 6n Moldo4a 2i era preDidat de ctre do3n, 2i
nalta Curte de 3evizie, care @unc1iona doar 6n Vara 7o3Bnea+c.
n domeniul organizrii administrativteritoriale, prin
7egula3entele organice, +-au luat 3+uri 6n direc1ia centraliDrii puterii de +tat. 9+t@el
au @o+t de+@iin1ate 3arile +uEdi4iDiuni ad3ini+trati4-teritoriale! Vara de +u+, Vara de
jo+. Fn re+t, organiDarea ad3ini+trati4-teritorial a r3a+ ne+chi3Eat, cu preciDarea
c +-au redu+ nu3rul jude1elor 2i al 1inuturilor.
Sec$iune& & III4&. Evolu$i& dre!tului "n &r& Rom%ne&c# )i "n Moldov&
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
0eD4oltarea econo3ic 2i inten+i@icarea co3er1ului 6n acea+t perioad au i3pu+
noi regle3entri. Fn ace+t +cop a @o+t preluat eCperien1a legi+lati4 a +tatelor europene
a4an+ate, 6ndeo+eEi cea @ranceD. 0e a+e3enea, a @o+t organiDat 6n413Bntul +uperior
juridic ro3Bne+c 2i au @o+t tri3i2i tineri ro3Bni la +tudii juridice 6n +trintate. Fn
acea+t perioad +-au cri+taliDat ra3urile dreptului, caracteriDate prin unitate de principii
2i di@eren1ierea regle3entrilor pe in+titu1ii juridice.
Cele 3ai i3portante regle3entri au inter4enit 6n 3ateria dreptului con+titu1ional,
a dreptului ci4il, a dreptului co3ercial, a dreptului penal 2i a dreptului proce+ual.
(ormele de drept constituional +unt cuprin+e 6n 7egula3entele
organice, care au dat celor dou 1ri ro3Bne aceea2i organiDare politic.
0i+poDi1iile pri4itoare la organiDarea +tatului din 7egula3entele organice au
introdu+ pri3ele principii de drept con+titu1ional din i+toria legi+la1iei noa+tre.
0intre ace+tea 3en1ion3!
- di+tinc1ia dintre no1iunea de M+tatN 2i per+oana do3nului)
- principiul +epara1iei puterilor 6n +tat, +epararea 4eniturilor +tatului de
cele ale do3nului)
- +i+te3ul contaEilit1ii puElice)
- di+tinc1ia dintrre dreptul puElic 2i dreptul pri4at.
7egula3entele organice au con+acrat un +tatut juridic unitar pentru ro3Bnii
din Vara 7o3Bnea+c 2i din Moldo4a. 9ce2tia puteau circula liEeri dintr-o 1ar 6n
alta 2i puteau doEBndi Eunuri de orice @el 6n oricare dintre cele dou 1ri. 0in ace+te
a+pecte, reDult c ro3Bnii erau +ocoti1i cet1eni ai aceluia2i +tat.
n domeniul dreptului civil +-au aplicat 6n continuare Codul Cali3ah 2i
5egiuirea Caragea. 7egula3entele organice pre4edeau c toate proce+ele ci4ile 4or @i
judecate dup cele dou coduri. 7egle3entrile de drept ci4il erau aproape identice 6n
cele dou 1ri ro3Bne, 6ntrucBt codurile 3en1ionate erau 6n 3ulte pri4in1e
a+e3ntoare. 0e a+e3enea, 2i 7egula3entele organice cuprindeau di+poDi1ii de drept
ci4il, care erau identice. 9+t@el, 7egula3entele organice au con+acrat drepturile +@inte
ale proprietarilor, preciDare de natur + +uElinieDe 6nc odat caracterul +acru 2i
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
aE+olut al dreptului de proprietate. ;otodat, +-a generaliDat rolul actelor +cri+e 6n
rela1iile ci4ile prin oEligati4itatea 6nregi+trrii contractelor de ipotec 2i a celor de
dot, precu3 2i a actelor de +tare ci4il. S-a +uEliniat caracterul r+punderii ci4ile
per+onale, @iind aErogate @or3ele de r+pundere colecti4. 0e a+e3enea, a @o+t
de+@iin1at dreptul de proti3i+, el ur3Bnd a @i aplicat doar la propriet1ile de4l3a2e ale
1ranilor.
0eD4oltarea co3er1ului a i3pu+ crearea unei noi ra3uri de drept, 2i anu3e
dreptul comercial. 7+punDBnd ace+tor cerin1e, 6n Moldo4a, Iaco4ache Lei+a 6n
%'33 2i E3anoil 0rghici 6n %'4% au tradu+ Codul co3ercial @ranceD. Fn %'4#, 6n Vara
7o3Bnea+c, tot pe EaDa Codului co3ercial @ranceD, Si3ion Marco4ici a 6ntoc3it un
Cod co3ercial cu aneCele +ale, intitulat Condica de comerciu. 9ce+t cod +-a aplicat 6n
practica in+tan1elor de judecat din Vara 7o3Bnea+c 2i din Moldo4a.
Codul 6n cauD cuprindeau trei cr1i, care regle3enteaD!
- Cartea I G Actele de comer n general)
- Cartea a II-a G 6alimentul "i procedura falimentului2
- Cartea a III-a G (egoul 7uvial "i maritim' precum "i regimul
vaselor maritime.
Fn rela1iile co3erciale +-au aplicat 6n paralel cu ace+t cod 2i di+poDi1ii din
Codul Cali3ah 2i din 5egiuirea Caragea cu pri4ire la concur+ul creditorilor,
precu3 2i cele din 7egula3entele organice cu pri4ire la organiDarea co3er1ului.
n domeniul dreptului penal +e re3arc apari1ia 6n Moldo4a a unui
Cod penal 2i de procedur penal +uE denu3irea de Criminaliceasca condic.
>ri3a parte a ace+tui cod a aprut 6n %'$# 2i cuprindea un Cod de procedur
penal, iar partea a doua 6n %'$6 2i cuprindea un Cod penal.
Con@or3 concep1ie legiuitorului de atunci, toate in@rac1iunile +unt
con+iderate cri3e, iar ace+tea erau 63pr1ite 6n dou 3ari grupe!
- crime mpotriva ordinii ob"te"ti G rD4rtirea 63potri4a
autorit1ilor, etc.)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- crime mpotriva persoanei "i a avutului personal G uciderea,
pruncuciderea, rnirea, 4iolul, pla+togra@ia, @urtul, tinuirea, tulEurarea +tpBnirii
3o2iei +au a ca+ei.
>entru unele in@rac1iuni +-a pre4Dut pre+crip1ia. Spre eCe3plu, ter3enul de
pre+crip1ie pentru @urt era de 3# de ani, pentru adulter de trei luni.
Fn %'% a aprut 6n Vara 7o3Bnea+c Condica criminaliceasc, identic 6n
denu3ire 2i con1inut cu cea din Moldo4a.
@rganizarea armatei naionale a i3pu+ adoptarea de codici 3ilitare
prin care + @ie +anc1ionate aEaterile di+ciplinare 2i in@rac1iunile co3i+e de ctre
3ilitari. 9+t@el, 6n %'3$ +-au adoptat pri3ele Coduri 3ilitare! +e%mntul
ostesc pentru stra-a pmnteasc a 7ala"iei 6n Vara 7o3Bnea+c 2i Condica
militar 6n Moldo4a. 0intre in@rac1iunile cuprin+e 6n ace+te coduri 3en1ion3
ne+upunerea, care a4ea drept core+pondent 6n dreptul 3odern in+uEordonarea, @uga
de +ine 2i deprtarea de +lujE, care a4ea drept core+pondent 6n dreptul 3odern
deDertarea, 6ntreEuin1area +olda1ilor 6n intere+ particular, nepDirea 2i +u+tragerea
3uni1iilor 2i lucrrilor de rDEoi. In@rac1iunile erau judecate de in+tan1e +pecialiDate G
judecata cea mare. Erau pedep+ite cu de+tituirea, 3unca +ilnic +au Etaia.
9Eaterile di+ciplinare, con@or3 ace+tor coduri, puteau @i +i3ple +au gra4e) erau
judecate de un Con+iliu 3ilitar @or3at din trei o@i1eri) erau pedep+ite cu are+t.
n domeniul dreptului procesual a continuat 63Eunt1irea de+@2urrii
proce+elor 2i a organiDrii judectore2ti. Men1ion3 di+poDi1iile cu pri4ire la +epararea
in+tan1elor judectore2ti de cele ad3ini+trati4e, +pecialiDarea in+tan1elor, organiDarea
procedurii +cri+e, organiDarea a4ocaturii, procedura apelului 2i a re4iDuirii hotrBrilor
judectore2ti, deli3itarea co3peten1ei in+tan1elor ci4ile de cea a in+tan1elor
Ei+erice2ti, +upra4egherea ac1iunii penale de ctre procuror, garantarea in4iolaEilit1ii
per+oanei prin introducerea 3andatului de a are+tare 2i a oEliga1iei de a +e proceda la
cercetarea celui are+tat 6n $4 de ore de la aducere, regle3entarea regi3ului
proEelor +cri+e, al actelor de notariat 2i al celor de +tare ci4il, ina3o4iEilitatea
judectorilor 2i egalitatea tuturor 6n @a1a legilor. >rin 7egula3entele organice +-a
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
introdu+, pentru pri3a dat 6n legi+la1ia ro3Bnea+c, principiul autorit1ii lucrului
judecat, dar ace+t principiu +e aplica doar hotrBrilor judectore2ti pronun1ate de
ctre 0i4anul do3ne+c 2i con@ir3ate de ctre do3n. 0eoarece ace+te hotrBri erau
de@initi4e, nu puteau @i 3odi@icate nici de ctre do3nul care le-a con@ir3at, nici de
ctre do3nii ur3tori.
C&!itolul 8III. Or-&ni'&re& de t&t & Moldovei )i & #rii Rom%ne)ti "n
!erio&d& =>@>4=>A>
7e4olu1ia de la %'4' a preDentat, la ro3Bni, o +erie de particularit1i,
deter3inate de +peci@icul de+tr3rii @eudali+3ului 2i a a@ir3rii rela1iilor de tip
capitali+t 6n toate cele trei 1ri ro3Bne.
7e4olu1ia de la %'4' a a4ut un caracter unitar, do4edind @or1a con2tiin1ei
na1ionale a tuturor ro3Bnilor, idealurile lor co3une, hotrBrea de a lupta pentru
liEertate 2i unitate na1ional.
Caracterul unitar al re4olu1iei 6n 1rile ro3Bne2ti reDulta din progra3ul
re4olu1iei, eCpu+ 6n 3ai 3ulte docu3ente! 6etiia proclamaie, 3orinele partidei
naionale, 6etiia naional adoptat de Marea 9dunare de la Blaj 2i 6roclamaia
de la Isla%& 0in ace+te docu3ente reDult principalele oEiecti4e pe care re4olu1ia
le-a ur3rit! realiDarea unui +tat unitar 2i independent, 3oderniDarea 4ie1ii politice
2i econo3ice, crearea unei pie1e interne unice care + per3it realiDarea unei
produc1ii de 3r@uri deD4oltate, de+@iin1area grani1elor dintre teritoriile locuite de
ro3Bni, unirea celor trei 1ri ro3Bne2ti 6ntr-un +ingur +tat, unirea 2i nea3e+tecul 6n
treEurile interne, re+pectarea drepturilor ro3Bnilor de a-2i organiDa +inguri 1ara
con@or3 cerin1elor 2i ne4oilor lor, egala 6ndrept1ire a tuturor na1ionalit1ilor,
de+@iin1area clcii, 63proprietrirea 1ranilor @r 4reo de+pguEire, de+@iin1area
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
pri4ilegiilor, de+@iin1area cor4eDilor, contriEu1ia @i+cal general, de+@iin1area
rangurilor @eudale, egalitatea politic a tuturor cet1enilor 2i na1ionalit1ilor,
garantarea drepturilor 2i liEert1ilor, 6n@ptuirea unor re@or3e de3ocratice cu
pri4ire la organiDarea ad3ini+tra1iei, ju+ti1iei 2i a ar3atei, introducerea 2i
re+pectarea 3onarhiei con+titu1ionale, +epara1ia puterilor 6n +tat, egalitatea tuturor
6n @a1a legilor.
0up 6n@rBngerea re4olu1iei pa2opti+te, 1rile ro3Bne au @o+t +upu+e unui regi3
de ocupa1ie 3ilitar turco-1ari+t. 9cea+t ocupa1ie a luat +@Br2it dup doi ani 2i
ju3tate, dar pentru +curt ti3p, pentru c 6n perioada rDEoiului Cri3ei 1rile ro3Bne
au @o+t ocupate pe rBnd de 7u+ia 2i 9u+tria. Fn aprilie %'4(, prin Con4en1ia de la
Balta-5i3an, 6ncheiat 6ntre 7u+ia 2i ;urcia, +-a i3pu+ Vrii 7o3Bne2ti 2i Moldo4ei
un +i+te3 politic cu ele3ente tipic @eudale. Fn+ prin @elul 6n care au @o+t @or3ulate,
3ai ale+ prin @elul 6n care au @o+t interpretate, pre4ederile ace+tei con4en1ii o@ereau
po+iEilitatea unor tran+@or3ri 6n @a4oarea 1rilor ro3Bne. 9+t@el, con4en1ia 6n cauD
pre4edea reintroducerea 7egula3entelor :rganice, dar cu o +erie de +chi3Eri,
l+Bndu-+e po+iEilitatea 3odi@icrii lor 6n 4iitor. Por3al, 7egula3entele organice
con+tituiau legea @unda3ental a celor dou 1ri ro3Bne2ti, dar, 6n @apt, nu +-a re4enit
la regi3ul regula3entar anterior.
9+t@el, a @o+t 3odi@icat 4echiul +i+te3 pri4itor la instituia domniei, care
nu 3ai era nici 4iager, nici electi4. 0o3nii erau nu3i1i de ctre puterea +uDeran 2i
de ctre puterea protectoare pe o perioad de 2apte ani, dintre Eoierii credincio2i lor.
Fn perioada %'#-%'6 au @unc1ionat Divanurile ob"te"ti. 9ce+tea erau
co3pu+e din repreDentan1i ai Eoierilor 2i ai clerului 2i a4eau 6n co3peten1
adoptarea legilor, adoptarea Eugetului, controlul a+upra conducerii ad3ini+trati4e a
+tatului 2i a ora2elor, controlul a+upra @inan1elor puElice. 9ce+te co3peten1e au
6n+e3nat pa2i 6n direc1ia li3itrii puterii do3nului, precu3 2i 6n direc1ia +eparrii
puterilor 6n +tat.
Armata a @o+t de+@iin1at, deoarece +-a alturat re4olu1iei.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
n privina administraiei +-a introdu+ o nou ter3inologie. Lechile
dregtorii au @o+t nu3ite departamente +au ministere cu co3peten1e Eine
preciDate. Spre eCe3plu, 3ini+terul de interne +e ocupa de a+igurarea ordinei puElice,
de agricultur, +ntate 2i lucrri puElice. :rganiDarea ad3ini+trati4 teritorial +-a
3en1inut, conductorii jude1elor 2i 1inuturilor @iind denu3i1i ocrmuitori,
re+pecti4 prclabi.
>re4ederile Co4en1iei de la Balta-5i3an au @o+t co3pletate de altele,
6n@ptuie @ie pe EaDa unor acte interna1ionale, @ie pe EaDa unor hotrBri interne.
9+t@el, prin ;ratatul de pace de la >ari+ din %'6, protectoratul ru+e+c a+upra
Moldo4ei 2i Vrii 7o3Bne2ti a @o+t 6nlturat, >rincipatele ro3Bne r3BnBnd doar
+uE +uDeranitatea turcea+c. >rin acela2i tratat, partea de +ud a Ba+araEiei, re+pecti4
cele trei jude1e de pe 3arginea 0unrii G Cahul, I+3ail 2i Bolgrad G au @o+t
re+tituite Moldo4ei. Con@or3 aceluia2i tratat, 7egula3entele organice ur3au a @i
de+@iin1ate 2i 6nlocuite cu o legiuire alctuit de 3arile puteri, 1inBndu-+e +ea3a 2i
de dorin1ele ro3Bnilor.
>entru eCpri3area ace+tor dorin1e au @o+t con4ocate Adunrile ad*oc,
care au @unc1ionat 6n perioada +epte3Erie-dece3Erie %'*. 9dunrile ad-hoc,
eCpri3Bnd 4oin1a ro3Bnilor, au adoptat hotrBri @unda3entale cu pri4ire la 4ia1a de
+tat a 1rilor ro3Bne, deci+i4e pentru 4iitorul lor politic. 9ce+te hotrBri pre4edeau
recunoa2terea autono3iei 2i neutralit1ii >rincipatelor, unirea Vrii 7o3Bne2ti 2i a
Moldo4ei 6ntr-un +ingur +tat +uE nu3ele de 3omnia, aducerea unui principe
dintr-o @a3ilie do3nitoare +trin, @or3area unui gu4ern repreDentati4 2i
con+titu1ional. 9ce+te hotrBri, 63preun cu un raport al Co3i+iei europene, au
@o+t tri3i+e repreDentan1ilor >uterilor garante, care +-au 6ntrunit la >ari+ 6n 3ai
%''.
Con@erin1a de la >ari+, ce 2i-a de+@2urat lucrrile 6n perioada 3ai-augu+t %''
a +taEilit printr-o con4en1ie +tatutul interna1ional 2i 4iitoarea organiDare intern a
>rincipatelor. 7e@lectBnd di4ergen1ele dintre cele 2apte puteri, Con4en1ia de la >ari+ a
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
@o+t plin de eDitri 2i de contradic1ii, pe care 6n+ oa3enii politici ro3Bni, ani3a1i de
un pro@und patrioti+3, au 2tiut + le dep2ea+c 6n @a4oarea unirii.
Con4en1ia de la >ari+ pre4edea! cele dou 1ri ro3Bne2ti ur3au a purta denu3irea
de >rincipatele ;nite ale &oldovei "i +rii 3omne"ti, dar cu o organiDare
+eparat, cu do3ni di@eri1i, cu adunri legiuitoare 2i capitale di@erite. 0e a+e3enea,
pre4edea crearea Comisiei Centrale de la 6oc"ani' care + elaEoreDe proiecte de
legi co3une, o Curte de Casaie unic, conducerea unitar a ar3atei de ctre un
co3andant ale+ prin rota1ie din cele dou 1ri. ;otodat +e reco3anda punerea pe EaDe noi
prin 3odi@icarea legi+la1iei, a rela1iilor dintre Eoieri 2i 1rani. Con4en1ia a4ea aneCat 2i
legea electoral, care introducea un +i+te3 cenDitar, prin care 3o2ieri3ea era 6n 3od
4dit @a4oriDat.
Con4en1ia de la >ari+, @r a r+punde 6n totalitate a+pira1iilor de atunci ale
ro3Bnilor, a @o+t pri3a recunoa2tere interna1ional a dreptului ro3Bnilor de a tri
uni1i 6ntr-un +tat unitar.
/ntre9#ri )i tete
Ce e+te oE2tea +tea+c 2i care erau organele de conducere din cadrul
ace+teiaT
Ce caracter a4eau nor3ele de conduit din cadrul oE2eti +te2ti 2i la ca +e
re@ereau ace+teaT
Ce +unt 1rile 2i cu3 +-au @or3atT
0e@ini1i 5egea 1rii 2i arta1i +@era de cuprindere a ace+teia.
9rta1i di+poDi1iile 5egii 1rii cu pri4ire la do3nie, S@atul do3ne+c 2i dregtorii.
9rta1i organiDarea @i+cal potri4it 5egii 1rii.
>reDenta1i organiDarea ad3ini+trati4-teritorial a 1rilor ro3Bne 6n
con@or3itate cu di+poDi1iile 5egii 1rii.
ECpune1i di+poDi1iile 5egii 1rii cu pri4ire la proprietate.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Enun1a1i categoriile +ociale +taEilite prin +tatutul juridic al per+oanelor 6n
con@or3itate cu 5egea 1rii.
;rata1i di+poDi1iile 5egii 1rii cu pri4ire la +ucce+iuni.
ECpune1i di+poDi1iile 5egii 1rii cu pri4ire la r+punderea colecti4.
9rta1i regle3entarea contractului de 4BnDare-cu3prare potri4it
di+poDi1iilor 5egii 1rii.
;rata1i di+poDi1iile 5egii 1rii 6n do3eniul dreptului penal.
>reDenta1i procedura de judecat 2i proEele potri4it di+poDi1iilor 5egii 1rii.
7elata1i apari1ia 2i con1inutul pra4ilelor Ei+erice2ti.
Care din ur3toarele pra4ile au @o+t +cri+e 6n li3Ea +la4on!
a& >ra4ila de la Mn+tirea Nea31ului "%4*4&)
E& >ra4ila de la Bi+ericani "%%$&)
c& >ra4ila S@in1ilor 9po+toli "%6#-%'#&)
d& >ra4ila de la >utna "%'%&)
e& >ra4ila S@in1ilor dup 6n41tura 3arelui La+ile "6nceputul
+ecolului al QLII-lea&T
;rata1i apari1ia 2i con1inutul pra4ilelor laice Cartea ro3Bnea+c de
6n41tur 2i Fndreptarea legii.
9rta1i re@or3ele lui Con+tantin Ma4rocordat.
Care din ur3torii au @o+t autorii Codului Cali3ah +cri+ 6n li3Ea ro3Bn!
a& Cri+tian Plechten3acher)
E& 9ndronache 0onici)
c& 0a3a+chin Bojinca)
d& 9nania CuDano+)
e& >etrache 9+achiT
Enu3era1i di+poDi1iile din >ra4ilnice+ca Condic, Codul Cali3ah 2i
5egiuirea Caragea cu pri4ire la proprietate, per+oane, @a3ilie, rudenie, dreptul
penal 2i procedura de judecat.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9rta1i care +unt noile coduri elaEorate 6n perioada %'$%-%'4'.
Ce hotrBri au adoptat 9dunrile ad-hoc care au @unc1ionat 6n perioada
+epte3Erie-dece3Erie %'*T
TITLUL III
S;9;<5 =I 07E>;<5 7:M?NESC M:0E7N
C&!itolul I. Reformele )i o!er& le-il&tiv# "nf#!tuite
de Ale1&ndru Io&n Cu'&
Sec$iune& I. Reformele lui Ale1&ndru Io&n Cu'&
<nirea >rincipatelor, realiDat prin duEla alegerea a lui 9leCandru Ioan CuDa a
@o+t ur3at de realiDarea unui progra3 de re@or3e de3ocratice. >entru 6n@ptuirea
ace+tora, 9leCandru Ioan CuDa 2i colaEoratoriii +i, 6n @runte cu Mihail Koglniceanu,
au procedat 3ai 6ntBi la organiDarea +tatului 6ntr-o @or3 care + a+igure o autentic
unitate politic a na1iunii 2i cadrul ini1ierii re@or3elor de3ocratice.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9+t@el, trecBnd pe+te di+poDi1iile Con4en1iei de la >ari+, care pre4edea
organe ad3ini+trati4e, 9dunri electi4e 2i gu4erne +eparate, 9leCandru Ioan CuDa a
realiDat uni@icarea treptat a organelor centrale ale +tatului. Fn ace+t +cop, 6n @iecare
gu4ern a nu3it per+oane originare din a3Eele +tate, 3ini+terele de la Ia2i au @o+t
tran+@or3ate 6n directorate ale 3ini+terelor de la Bucure2ti, 6n 9dunrile electi4e
ale @iecrui >rincipat au @o+t ale2i deputa1i din a3Eele >rincipate, a organiDat
pregtirea 2i co3anda unic a ar3atei, a creat o re1ea co3un de po2t, telegra@,
+anitar 2i de tran+port, a di+pu+ + +e practice core+ponden1a direct 6ntre organele
centrale ale ad3ini+tra1iei 2i nu prin inter3ediul 3ini+terelor de eCterne.
Fn acela2i ti3p, Ei+erica a @o+t reorganiDat, au @o+t 6nltura1i egu3enii greci
2i +-a trecut la +eculariDarea a4erilor 3n+tire2ti.
>e plan eCtern, au @o+t uni@icate repreDentan1ele diplo3atice, iar celelalte 1ri
tri3iteau repreDentan1e diplo3atice unice. ;oate ace+te 3+uri au @o+t aproEate la
Con@erin1a de la Con+tantinopol din +epte3Erie %'6%, dar cu 4alaEilitate doar 6n
ti3pul do3niei lui CuDa. Ca ur3are, 9leCandru Ioan CuDa a procla3at con+tituirea
7o3Bniei 2i a uni@icat gu4ernele 6n dece3Erie %'6% 2i 9dunrile electi4e 6n ianuarie
%'6$. >entru a+igurarea autono3iei judectore2ti, 7o3Bnia a re+pin+ regi3ul
capitula1iilor. ;otodat, +tatul ro3Bn a luat 3+ura interDicerii acti4it1ii judiciare a
con+ulatelor +trine 2i a trecut la punerea 6n eCecutare a +entin1elor date de ctre
in+tan1ele ro3Bne2ti 6n cauDele 6n care erau i3plica1i 2i +trini.
Fn 4irtutea +u4eranit1ii 3ani@e+tate, +tatul ro3Bn a 6nceput a 6ncheia
con4en1ii cu alte +tate, @r a recurge la +er4iciile Mini+terului de ECterne turce+c.
Fncheierea 2i recunoa2terea unor a+e3enea con4en1ii a 6n+e3nat i3plicita
recunoa2tere din partea altor +tate a +u4eranit1ii tBnrului +tat ro3Bn.
CuDa 2i Koglniceanu, con+tatBnd c 9dunarea electi4, @or3at 6n
3ajoritate din 3o2ieri, re+pinge toate proiectele de re@or3 2i +chi3E gu4ernele la
dou-trei luni, opunBnd 4otul de Ela3, au @cut pregtirile nece+are pentru
introducerea unui regi3 de putere per+onal. >rilejul +-a i4it la $ 3ai %'64, cBnd
9dunarea electi4 a re@uDat + 4oteDe proiectul de lege electoral. 9tunci
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Koglniceanu a preDentat 3ecretul pentru di%ol)area +dunrii electi)e, dup care a
@o+t adre+at o procla3a1ie ctre popor, ocaDie cu care a @o+t preDentat teCtul
proiectului #tatutului de%)olttor al Con)eniei de la 6aris 2i al noii legi electorale,
care treEuiau aproEate prin pleEi+cit. >leEi+citul, care a a4ut loc 6ntre %# 2i %4 3ai
%'64, a con@ir3at pe deplin adeDiunea poporului la actele preDentate.
Statutul deD4olttor al Con4en1iei de la >ari+ a @o+t con+iderat noua
con+titu1ie a 1rii. Con@or3 ace+tuia, do3nul cu3ula atriEu1ii legi+lati4e 2i
eCecuti4e, putBnd e3ite decrete @r con+ultarea >arla3entului ori de cBte ori
+itua1ia i3punea 3+uri deo+eEite. >arla3entul de4ine Eica3eral) era @or3at din
Adunarea electiv "9dunarea deputa1ilor& 2i Corpul >onderator "Senatul&.
>uterea puElic e+te 6ncredin1at do3nului, +enatului 2i 9dunrii 0eputa1ilor.
Ini1iati4a legi+lati4 apar1inea do3nului, care pregtea proiectele de legi cu
+prijinul Consiliului de #tat, organi+3 nou creat, @or3at doar din juri2ti.
>rin noua lege electoral +-a lrgit con+ideraEil dreptul de 4ot, prin 6nlturarea
pri4ilegiilor co3erciale ale 3o2ierilor, per3i1Bnd acce+ul larg al EurgheDiei. 5egea
electoral pre4edea c alegtorii +unt @ie pri3ari, @ie direc1i. Erau alegtori pri3ari cei
care plteau un anu3it i3poDit. CinciDeci de alegtori pri3ari nu3eau un alegtor
direct. >uteau @i alegtori direc1i cei care a4eau un 4enit anual de 3ini3 %## de
galEeni, preo1ii, conductorii unor in+titu1ii 2i cei cu +tudii +uperioare. 9legtorii din
a3Eele categorii treEuiau + aiE cel pu1in $ de ani.
>uteau @i ale2i 6n 9dunarea electi4 cet1eni ro3Bni care a4eau cel pu1in 3#
de ani 2i un 4enit 3ini3 anual de $## de galEeni.
Corpul >onderator era co3pu+ din 3itropolitul 1rii, epi+copii eparhiilor,
pre2edintele Cur1ii de Ca+a1ie, cel 3ai 4echi general 6n acti4itate 2i 64 de 3e3Eri
nu3i1i de ctre do3n.
Statutul deD4olttor al Con4en1iei de la >ari+ pre4edea 3ecani+3ul adoptrii
legilor de ctre cele dou ca3ere 2i +anc1ionarea ace+tora de ctre do3n, precu3 2i
3odalit1ile de punere 6n aplicare a legilor. 9ce+t Statut, con+iderat noua lege
@unda3ental a +tatului, 6nltura Con4en1ia de la >ari+, oprind a+t@el dru3ul
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
in+taurrii unui regi3 de tutel al 3arilor puteri, con+olidBnd autono3ia,
de+chiDBnd noi per+pecti4e luptei pentru independen1a aE+olut, precu3 2i dru3ul
6n@ptuirii re@or3elor de3ocratice.
0intre re@or3ele realiDate 6n ti3pul do3niei lui CuDa, cea 3ai i3portant a
@o+t reforma agrar, 6n@ptuit prin legea pro3ulgat la %4 augu+t %'64.
Con@or3 ace+tei legi, stenii clcai sunt i rmn deplini proprietari pe locurile
supuse posesiunii lor 'n 'ntinderea ce se "otrte prin legea 'n iin,& Supra@a1a de
p3Bnt a+upra creia +e recunoa2te dreptul de proprietate al 1ranilor era @iCat 6n
@unc1ie de nu3rul de 4ite pe care ace2tia le +tpBneau. ;otodat, legea 6n cauD a
de+@iin1at regi3ul clc2iei 6n +chi3Eul unei de+pguEiri, pe care 1ranii ur3au a o
plti prin +u3e repartiDate anual, 4re3e de % ani. >rin 6n@ptuirea re@or3ei agrare,
dou trei3i din p3Bnturile 3o2ierilor au trecut 6n proprietatea 1ranilor, dBndu-+e
a+t@el o puternic lo4itur poDi1iei econo3ice a Eoieri3ii. ;otodat, +-au de+chi+ largi
per+pecti4e deD4oltrii capitali+te, creBndu-+e condi1ii pentru accelerarea progre+ului
+ociet1ii ro3Bne2ti.
0eo+eEit de i3portante au @o+t 2i celelalte acte nor3ati4e cu caracter re@or3ator
adoptate 6n perioada de re@erin1. 0intre ace+tea a3inti3! 5egea pentru con+iliile
jude1ene 2i 5egea co3unal din %'64, prin care +-a regle3entat 3odul de con+tituire,
organiDare 2i @unc1ionare a co3unelor 2i jude1elor. 0e a+e3enea, 3en1ion3 5egea
pri4ind organiDarea ar3atei, care +uElinia teDa 6nar3rii, la ne4oie, a 6ntregului popor,
precu3 2i 5egea cu pri4ire la organiDarea judectorea+c, 6n care erau artate in+tan1ele
judectore2ti! judectoriile de pla+, triEunalele jude1ene, cur1ile de apel, cur1ile cu juri 2i
Fnalta Curte de Ca+a1ie 2i Iu+ti1ie. 0eo+eEit de i3portante pentru deD4oltarea +ociet1ii au
@o+t 2i legile cu pri4ire la in+truc1iunea puElic, cu pri4ire la pen+ii, cu pri4ire la
contaEilitate, precu3 2i 5egea de 6n@iin1are a Ca+ei de 0epuneri 2i Con+e3na1iuni.
Sec$iune& & II4&. O!er& le-il&tiv# & lui Ale1&ndru Io&n Cu'&
0e nu3ele lui 9leCandru Ioan CuDa +unt legate 2i Codul ci4il, Codul de
procedur ci4il, Codul penal 2i Codul de procedur penal, elaEorate 6n 4re3ea 2i
din di+poDi1ia lui CuDa. 9ce+te coduri au con+tituit +i+te3ul de drept EurgheD, au
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
creat cadrul juridic nece+ar deD4oltrii legi+la1iei ro3Bne2ti. >rin adoptarea ace+tor
coduri, 7o3Bnia a intrat 6n rBndul 1rilor cu cea 3ai 6naintat legi+la1ie. :pera
legi+lati4 a lui 9leCandru Ioan CuDa a in@luen1at poDiti4 teoria 2i practica juridic,
a +ti3ulat deD4oltarea 6n413Bntului juridic, a 2tiin1ei dreptului, a du+ la a@ir3area
gBndirii juridice ro3Bne2ti 6n 1ar 2i pe+te hotare.
Codul civil a @o+t redactat de Co3i+ia Central de la Poc2ani din ordinul lui
CuDa. Co3i+ia, ale crei lucrri au durat pBn 6n %'64, a @olo+it ca principale iD4oare
legiuirile ro3Bne2ti anterioare, Codul ci4il @ranceD din %'#4, care +e Eucura la acea
4re3e de un i3en+ pre+tigiu 2i care +er4i+e drept 3odel celor 3ai 3ulte coduri
EurgheDe, proiectul Codului ci4il italian >i+aneli, care @u+e+e atunci elaEorat 2i care +e
Eucura 6n Europa acelor 4re3uri de o deo+eEit apreciere, legi+la1ia ci4il a Belgiei 2i
doctrina juridic a 4re3ii. Codul ci4il ro3Bn a @o+t adoptat 6n %'64 2i a intrat 6n
4igoare la % dece3Erie %'6. Fn 3o3entul puElicrii, +-a nu3it Codul ci4il 9leCandru
Ioan, iar dup aEdicarea lui CuDa +-a repuElicat +uE titlul de Codul ci4il ro3Bn.
5egi+latorii lui CuDa au a4ut ca principal +ur+ de in+pira1ie Codul ci4il @ranceD, dar
principiile 2i di+poDi1iile ace+tuia nu au @o+t preluate 6n 3od 3ecanic, ci +electi4, prin
adaptarea lor la realit1ile ro3Bne2ti. Codul ci4il elaEorat 6n 4re3ea lui CuDa a preluat
6n 3od +electi4 2i di+poDi1ii din alte coduri +trine 2i a a4ut per3anent 6n 4edere
di+poDi1iile din legiuirile ro3Bne2ti anterioare, de +orginte EiDantin. 0reptul EiDantin
a @o+t dreptul ro3an adaptat la condi1iile @eudali+3ului.
Codul ci4il ro3Bn e+te @or3at dintr-un prea3Eul, care +e re@er la lege 6n
general, precu3 2i la aplicarea ei 6n ti3p 2i +pa1iu, din trei cr1i 2i din partea pri4itoare
la Dispoziiile )nale. >ri3a carte era con+acrat per+oanelor, cea de a doua era
con+acrat Eunurilor, iar ulti3a 3odurilor de doEBndire 2i tran+3itere a propriet1ii.
Codul penal a @o+t puElicat 6n %'6 2i a r3a+ 6n 4igoare pBn 6n %(3*. 5a
elaEorarea ace+tui cod, legi+latorii lui CuDa +-au in+pirat din legiuirile ro3Bne2ti
anterioare, din Codul penal @ranceD din %'%# 2i din Codul penal pru+ian din %'%.
5a EaDa Codului penal ro3Bn a @o+t pu+ concep1ia cla+ic a dreptului penal,
pro@und indi4iduali+t, care 6l pri4e2te pe o3 ca pe o @iin1 aE+tract, de+prin+ din
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
3ediul 6n care 62i de+@2oar acti4itatea. 9cea+t concep1ie pri4e2te in@ractorul ca
pe un o3 ra1ional, con2tient de ur3rile @aptei +ale, care are porniri anti+ociale,
3oti4 pentru care treEuie a @i eCclu+ din +ocietate prin aplicarea pedep+elor cu un
pronun1at caracter de inti3idare. 9Eia 3ai tBrDiu, odat cu apari1ia noilor concep1ii
cu pri4ire la @apt 2i @ptuitor, precu3 2i cu pri4ire la rolul pedep+elor, au 6nceput a
@i lua1i 6n con+iderare 2i @actorii +ociali care deter3in co3porta3entul u3an, ceea
ce a du+ la o +erie de 3odi@icri ale codului 6n cauD, cu accent pe nece+itatea
reeducrii in@ractorilor 6n 4ederea reintegrrii lor 6n 4ia1a +ocial.
Codul penal de la %'6 a @o+t +tructurat 6n trei cr1i!
- Cartea I G Dispoziii cu privire la pedepse "i la felul lor2
- Cartea a II-a G (orme cu privire la crime "i delicte2
- Cartea a III-a G Contravenii8
In@rac1iunile cuprin+e 6n cod erau de trei @eluri!
- crime G erau +anc1ionate cu pedep+e cri3inale)
- delicte G erau +anc1ionate cu pedep+e corec1ionale)
- contravenii G erau +anc1ionate cu pedep+e poli1iene2ti.
Fn Codul penal de la %'6 +unt con+iderate ca @iind cele 3ai gra4e, a4Bndu-+e
6n 4edere gradul lor de pericol +ocial, in@rac1iunile contra +tatului! r+turnarea
ordinii de +tat 2i trdarea. 9poi ur3eaD 6n @unc1ie de gra4itatea lor in@rac1iunile
contra Con+titu1iei! @aptele contra +i+te3ului parla3entar 2i a celui electoral. Sunt
apreciate ca @cBnd parte din categoria in@rac1iunilor 3ai gra4e in@rac1iunile contra
intere+elor puElice, care pri4eau eCercitarea @unc1iilor ad3ini+trati4e de ctre
@unc1ionari! aEuDul de putere 2i delapidarea. 9lte inraciuni +unt 6ndreptate
63potri4a @unc1ionarilor puElici! ultrajul, opunerea @a1 de ordinele autorit1ilor.
Cele 3ai 3ulte dintre in@rac1iunile cuprin+e 6n codul penal de la %'6 erau cele
6ndreptate 63potri4a 4ie1ii, a integrit1ii corporale, a onoarei 2i a patri3oniului.
Codul de procedur civil a @o+t elaEorat 2i a intrat 6n 4igoare odat
cu Codul ci4il. >lecBnd de la concep1ia @unda3ental, con@or3 creia nor3ele de
procedur ci4il +unt cele care dau 4ia1 6ntregului +i+te3 de drept pri4at,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
legi+latorii lui CuDa au acordat o aten1ie deo+eEit elaEorrii ace+tui cod. >entru
acea+ta, +-au in+pirat din Codul de procedur ci4il @ranceD, Codul de procedur
ci4il Eelgian, precu3 2i din legiuirile ro3Bne2ti anterioare.
Codul 6n cauD e+te +tructurat 6n 2apte cr1i!
- Cartea I G >rocedura naintea judectorului de plas2
- Cartea a II-a G <ribunalele de jude2
- Cartea a III-a G Curile de apel2
- Cartea a IL-a G Arbitri2
- Cartea a L-a G =/ecutarea silit)
- Cartea a LI-a G >roceduri speciale2
- Cartea a LII-a G Dispoziii speciale8
>rocedura de judecat e+te oral, puElic 2i contradictorie. Codul arat c 6n
proce+ul ci4il pot @i ad3ini+trate ca proEe actele +cri+e, 3artorii, eCpertiDele,
jur3Bntul judiciar 2i preDu31iile. Erau pre4Dute ur3toarele ci de atac! apelul,
cBnd +e proceda la o nou judecat de @ond, opoDi1ia, care +e utiliDa 63potri4a
hotrBrilor date 6n lip+, conte+ta1ia 2i recur+ul. >rin recur+ +e +taEilea dac legea a
@o+t Eine interpretat 2i aplicat.
Codul de procedur penal a @o+t elaEorat 2i a intrat 6n 4igoare odat
cu Codul penal. >rincipalele +ur+e de in+pira1ie pentru legi+latorii lui CuDa au @o+t
legiuirile ro3Bne2ti anterioare, Codul de in+truc1ie cri3inal @ranceD din %'#' 2i
doctrina juridic a 4re3ii.
Codul 6n cauD pre4edea c proce+ul penal cuprindea dou @aDe. >ri3a @aD,
cea pre3ergtoare judec1ii, a4ea ca oEiecti4e de+coperirea, ur3rirea 2i in+truc1ia
in@ractorilor. PaDa a doua era cea a judec1ii.
Codul de procedur penal era +tructurat 6n dou cr1i, core+punDtoare celor
dou @aDe ale proce+ului. >ri3a @aD a proce+ului era realiDat de ctre o@i1erii de
poli1ie judiciar, care a4eau ca +arcin de+coperirea in@rac1iunilor, de ctre
procurori, care a4eau ca +arcin ur3rirea in@ractorilor 2i de ctre judectorii de
in+truc1ie, ce a4eau ca +arcin anchetarea in@ractorilor, nu3it in+truc1ie.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
PaDa a doua a judec1ii era realiDat de ctre judectoriile de pla+, triEunalele
jude1ene, cur1ile cu juri 2i de ctre Fnalta Curte de Ca+a1ie 2i Iu+ti1ie. 0atorit lip+ei
per+onalului cali@icat, judectoriile de pla+ nu au @unc1ionat, atriEu1iile lor @iind
6ncredin1ate +uEpre@ec1ilor ce ad3ini+trau pla+a re+pecti4. Fn co3peten1a triEunalelor
intrau delictele, iar 6n co3peten1a cur1ilor cu juri intrau cri3ele.
Cur1ile cu juri erau @or3ate dintr-un co3plet de judectori 2i dintr-un juriu
co3pu+ din cet1eni.
Iuriul era che3at + r+pund prin da +au nu la dou 6ntreEri!
- Dac persoana este sau nu vinovatA Fn ipoteDa 6n care per+oana
era g+it 4ino4at, +e proceda la a doua 6ntreEare.
- Dac acea persoan merit sau nu circumstane
atenuanteA 0ac juriul r+pundea a@ir3ati4 la pri3a 6ntreEarea, judectorii
@ceau 6ncadrarea @aptei 6n teCtul de lege core+punDtor 2i @iCau pedeap+a 6n @unc1ie
de di+poDi1iile legii 2i de prerea juriului 6n ceea ce pri4e2te circu3+tan1ele
atenuante.
C&!itolul II. St&tul )i dre!tul modern "n !erio&d& =>BB4=C=>
Sec$iune& I. Or-&ni'&re& de t&t
Fn perioada %'66-%(%' @or3a de gu4ern3Bnt a @o+t cea a 3onarhiei con+titu1ionale.
Fn cadrul ace+teia, locul central 6n 4ia1a de +tat era de1inut de ctre do3n,
de4enit apoi rege, Ou4ern 2i >arla3ent.
>rin Con+titu1ia din %'66 +e con+acra principiul +epara1iei puterilor 6n +tat.
9+t@el, domnul nu 3ai putea cu3ula puterea eCecuti4 2i legi+lati4. 9triEu1iile
pre4Dute de Con+titu1ie con@ereau do3nului o 3are autoritate 6n +tat.
0o3nul!
- a4ea ini1iati4 legi+lati4)
- +anc1iona legile)
- 6ncheia con4en1ii cu alte +tate)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- nu3ea 2i re4oca pe 3ini2tri)
- a4ea dreptul de a3ni+tie)
- era 2e@ul ar3atei)
- con@erea gradele 3ilitare)
- con@erea decora1ii.
0up procla3area independen1ei de +tat a 7o3Bniei 2i dup procla3area
regatului, 6n %''%, 2i 3odi@icarea 6n ace+t +en+ a Con+dtitu1iei din %''4, puterile
regelui, 6n calitate de 2e@ al +tatului, au +porit 2i 3ai 3ult.
?uvernul era propu+ de ctre rege 2i a4ea o poDi1ie preponderent 6n
raport cu >arla3entul, datorit +i+te3ului de rela1ii eCi+tente 6ntre rege, parla3ent
2i gu4ern. 9+t@el, regele putea diDol4a parla3entul, iar apoi nu3ea un nou gu4ern
care organiDa noi alegeri.
Con@or3 Con+titu1iei din %'66, >arla3entul era @or3at din Senat 2i
9dunarea deputa1ilor.
>uterea legi+lati4 era eCercitat de ctre do3n 63preun cu >arla3entul.
Sec$iune& & II4&. Evolu$i& dre!tului
=. Dre!tul contitu$ion&l )i dre!tul &dminitr&tiv
Fn perioada %'66-%(%', principalele iD4oare ale dreptului au @o+t Con+titu1ia
din %'66 2i codurile adoptate 6n epoca lui 9leCandru Ioan CuDa, care au con+tituit
te3elia +i+te3ului de drept 3odern. 9lturi de ace+te iD4oare +-au adoptat o +erie
de alte acte nor3ati4e, ca eCpre+ie a dina3icii rela1iilor +ociale.
Con+titu1ia adoptat la % iulie %'66 +-a aplicat cu unele 3odi@icri pBn 6n
anul %($3. 9 @o+t pri3a Con+titu1ie a 7o3Bniei. Con+acrBnd @urirea +tatului
na1ional ro3Bn, procla3Bnd 3onarhia con+titu1ional pe te3eiul principiului
+epara1iei puterilor 6n +tat, precu3 2i drepturile 2i liEert1ile cet1ene2ti, prin
con1inutul 2i @or3a +a, ea poate @i con+iderat o con+titu1ie de3ocratic, 3odern.
9+t@el, 6n titlul re@eritor la puterile +tatului, +e pre4ede c puterea legi+lati4
+e eCercit de ctre do3n 2i 7epreDentan1a na1ional, pe cBnd puterea eCecuti4 era
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
6ncredin1at do3nului, care o eCercita prin organele ad3ini+trati4e. >uterea
judectorea+c re4enea in+tan1elor judectore2ti.
Se preciDa c acti4itatea legi+lati4 +e eCercita nu3ai prin acordul dintre
do3n 2i 7epreDentan1a na1ional, @or3at din 9dunarea deputa1ilor 2i din Senat.
Se Eucurau de ini1iati4 legi+lati4 @iecare dintre cei trei @actori! do3nul,
9dunarea deputa1ilor 2i Senatul. 5egea, dup ce era di+cutat 2i 4otat de
3ajoritatea 3e3Erilor celor dou adunri, era propu+ +anc1iunii do3nului.
0i+poDi1iile pri4ind co3punerea 2i alegerea 3e3Erilor parla3entului erau
cuprin+e 6n Con+titu1ie 2i 6n 5egea electoral. 9ce+te di+poDi1ii pre4edeau
63pr1irea alegtorilor 6n patru colegii, dup 4enit. Fn anul %''4, cele patru colegii
au @o+t redu+e la trei. Fn ti3pul pri3ului rDEoi 3ondial a @o+t 3odi@icat Con+titu1ia
prin introducerea 4otului oE2te+c, direct, egal 2i +ecret.
>otri4it Con+titu1iei, acti4itatea eCecuti4 era eCercitat de ctre do3n prin
inter3ediul Ou4ernului. Ou4ernul era @or3at dintr-un nu3r de 3ini2tri a@la1i +uE
pre2edin1ia pri3ului 3ini+tru. Mini2trii erau nu3i1i 2i puteau @i re4oca1i de ctre
do3n 2i ddeau +ea3a 6n @a1a do3nului pentru acti4itatea lor. Mini2trii r+pundeau
2i pentru actele care e3anau de la do3n 2i pe care ei le contra+e3nau. 0o3nul, ca
2i @iecare dintre cele dou adunri, a4ea dreptul de a-i acuDa pe 3ini2tri 2i de a-i
tri3ite 6n @a1a Fnaltei Cur1i de Ca+a1ie 2i Iu+ti1ie +pre a @i judeca1i.
>arla3entul controla acti4itatea Ou4ernului, precu3 2i a @iecrui 3ini+tru 6n
parte. 9dunarea deputa1ilor 2i Senatul a4eau dreptul la anchet, oricare parla3entar
putea + 6i interpeleDe pe 3ini2tri, care a4eau oEliga1ia + r+pund 6ntreErilor pu+e.
Fn anul %(%* a @o+t nece+ar 3odi@icarea Con+titu1iei, pentru a @ace po+iEil
re@or3a agrar pro3i+ pe @rontul din Moldo4a, 6ntrucBt caDurile de eCpropriere erau
li3itate la utilitatea public legalmente constatat i dup o dreapt i prealabil
despgubire,& :r, 6n +@era no1iunii de Mutilitate puElicN intrau nu3ai lucrrile de
co3unica1ii 2i +aluEritate puElic, precu3 2i lucrrile de aprare a 1rii "art. %(&.
>entru a +e da o EaD juridic eCproprierii, ace+te di+poDi1ii au @o+t 3odi@icate prin
introducerea no1iunii de Mutilitate na1ionalN. 5egiuitorul a4ea 6n 4edere @aptul c re@or3a
agrar 4a +olu1iona o gra4 proEle3 +ocial, ceea ce repreDenta un caD de utilitate na1ional.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Cu pri4ire la organiDarea ad3ini+trati4-teritorial, Con+titu1ia din %'66 pre4edea c
teritoriul 7o3Bniei era 63pr1it 6n jude1e, jude1ele 6n pl2i, iar pl2ile 6n ora2e 2i co3une.
Fn cadrul jude1elor, puterea eCecuti4 era de1inut de ctre pre@ect, nu3it
prin decret regal, la propunerea Mini+terului de Interne.
Fn @iecare jude1 @unc1iona cBte un Con+iliu jude1ean, care a4ea dreptul, 6n
calitate de organ deliEerati4, de a +e pronun1a a+upra proEle3elor de intere+ local.
:ra2ele 2i co3unele erau condu+e de ctre pri3ari 2i de ctre con+ilii
or2ene2ti, re+pecti4 co3unale, 6n calitate de organ deliEerati4.
?. Dre!tul civil
Fn perioada %'66-%(%', regle3entrile de drept ci4il au a4ut la EaD Codul
ci4il ro3Bn, adoptat 6n 4re3ea lui CuDa.
0eD4oltarea produc1iei 2i a circula1iei 3r@urilor a nece+itat noi regle3entri
6n do3enii precu3 proprietatea, condi1ia juridic a per+oanei 2i contractele.
n materia proprietii, +tatul a 3ani@e+tat o preocupare +pecial pentru
deD4oltarea 6ntreprinderilor indu+triale. 0intre legile +peciale, adoptate 6n ace+t +en+,
le a3inti3 pe cele din anii %''* 2i %(%$ cu pri4ire la 6ncurajarea indu+triei na1ionale.
0e a+e3enea, 6n 4ederea aprrii 3rcilor de @aErica1ie 2i co3er1 +-a adoptat
5egea din anul %'*(, iar pentru aprarea propriet1ii intelectuale, 6n anul %(#6, a
@o+t adoptat 5egea a+upra Ere4etelor de in4en1ie.
Noi regle3entri au @o+t elaEorate 2i cu pri4ire la proprietatea 3inier.
9+t@el, prin 5egea din %'( +-a ad3i+ +epararea propriet1ii +olului de cea a
+uE+olului, +tatul de4enind proprietarul +uE+tan1elor 3iniere.
Fn anul %''* a @o+t adoptat noul Cod co3ercial, care cuprindea patru cr1i!
- Cartea I G Despre comer n general)
- Cartea a II-a G Despre comerul maritim "i despre navigaii)
- Cartea a III-a G Despre faliment)
- Cartea a IL-a G Despre aciunile comerciale "i durata lor.
9ce+t cod, a4Bnd drept 3odel cele 3ai 6naintate legi+la1ii 6n 3aterie din Europa
"Oer3ania, Belgia, Italia&, acorda o 3are liEertate 6n@iin1rii de a+ocia1ii cu +cop lucrati4.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Fn anul %(#$ +-a dat o lege prin care +e recuno2tea dreptul 3uncitorilor de a
organiDa +indicate, dar nu3ai 63preun cu patronii, dar la conducerea ace+tor
+indicate ur3au a @i nu3i1i 2i repreDentan1i ai +tatului, care a4eau drept de control.
5egea pentru organiDarea 3e+eriilor, a creditului 2i a a+igurrilor +ociale,
dat 6n anul %(%$, a regle3entat o nou @or3 de r+pundere pentru accidentele de
3unc. 0e data acea+ta, culpa patronului era preDu3at, ne3aitreEuind a @i
do4edit, con@or3 +i+te3ului pro3o4at de Codul ci4il. >entru a opera r+punderea
patronului, 3uncitorul treEuia + @ac doar do4ada accidentului 2i a in4alidit1ii
+ale. >rin aceea2i lege +-a dat o regle3entare unitar regi3ului pen+iilor pentru
EtrBne1e, pentru pierderea capacit1ii de 3unc 2i pentru Eoal.
n materia contractelor 3en1ion3 noile 3odi@icri adu+e
contractului de arendare, regle3entat +u3ar de ctre di+poDi1iile Codului ci4il, prin
5egea re@eritoare la 6n4oielile agricole din anul %'66.
: +erie de acte nor3ati4e au @o+t adoptate 6n legtur cu regi3ul
contractului de 3unc, 6ndeo+eEi cu pri4ire la durata Dilei de 3unc, repau+ul
du3inical, con@lictele colecti4e de 3unc 2i juri+dic1ia 3uncii.
9+t@el, pentru lucrtorii 3ajori nu +-au +taEilit li3ite ale Dilei de 3unc,
a+t@el 6ncBt acea+ta +e putea prelungi pBn la %6 ore. 7epau+ul du3inical a @o+t
introdu+ 6n anul %'(* 2i a @o+t @iCat la o ju3tate de Di.
Cu pri4ire la con@lictele colecti4e de 3unc, 6n anul %(#( +-a interDi+
3uncitorilor 2i @unc1ionarilor +tatului + organiDeDe gre4e, iar 6n anul %(%$ +-a dat
patronului po+iEilitatea + de+@ac oricBnd contractul de 3unc, dac 3uncitorii
Mpri3ejduiauN+itua1ia @aEricii. Con@lictele de 3unc dintre patroni 2i 3uncitori
erau de co3peten1a unor co3i+ii de 63pcare. Fn ipoteDa 6n care pr1ile nu +e
63pcau, litigiul era judecat de ctre in+tan1ele de judecat.
F. Dre!tul !en&l
Fn do3eniul dreptului penal, principalul iD4or de drept l-a con+tituit Codul
penal din %'6, la care +-au adugat unele legi +peciale.
0intre ace+tea, 3en1ion3!
- 5egea din %(#6 prin care +-a interDi+ lucrtorilor din 3ine + participe la gre4e)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- 5egea +indicatelor, a+ocia1iilor pro@e+ionale ale @unc1ionarilor +tatului,
jude1elor, co3unelor 2i +taEili3entelor puElice, dat 6n anul %(#(, prin care
6ncetarea lucrului din cauDa gre4ei a @o+t cali@icat in@rac1iune 2i pedep+it cu
pri4area de liEertate pBn la doi ani)
- 5egile cu pri4ire la +ecuritatea intern 2i eCtern a +tatului, date 6n
perioada pri3ului rDEoi 3ondial, prin care erau incri3inate @apte precu3
+pionajul, trdarea de patrie 2i nere+pectarea oEliga1iilor cu pri4ire la p+trarea
+ecretului de +tat. >rin inter3ediul acelora2i legi au @o+t luate 3+uri pri4ind
organiDarea in+tan1elor 3ilitare pe ti3p de rDEoi.
@. Dre!tul !roceu&l
Fn perioada de re@erin1 au continuat + +e aplice codurile de procedur ci4il
2i penal, adoptate 6n 4re3ea lui CuDa. 0ar au @o+t adoptate 2i legi noi prin care +-au
introdu+ 2i unele proceduri +peciale.
9+t@el, n domeniul procedurii civile, i3portante 3odi@icri au @o+t
introdu+e 6n anul %(##, cu ocaDia repuElicrii Codului din %'6, prin care au @o+t
adu+e unele preciDri 2i au @o+t rede@inite no1iunile, principiile 2i in+titu1iile
procedurale.
n materia dreptului procesual penal +-a introdu+ o procedur +pecial prin
5egea pri4itoare la in+truc1iunea 2i judecarea 6n @a1a in+tan1elor corec1ionale a @lagrantelor
delicte, adoptat 6n anul %(%3, cuno+cut 2i +uE denu3irea de @egea micului parc"et. >otri4it
di+poDi1iilor ace+tei legi, per+oanele prin+e 6n 3o3entul co3iterii unor in@rac1iuni de drept
co3un puteau @i are+tate pe loc 2i adu+e 6n @a1a procurorului, care le interoga 2i le tri3itea 6n
@a1a judectorilor de ocoale +au a triEunalelor, che3ate + pronun1e o hotrBre urgent de
judecare 6n aceea2i Di. S@era de aplicare a ace+tei legi a @o+t eCtin+ 6n practic 2i 6n do3eniul
rela1iilor dintre 3uncitori 2i patroni, al de3on+tra1iilor, 3ani@e+ta1iilor de +trad +au gre4elor.
>otri4it di+poDi1iilor din 5egea pentru organiDarea judectorea+c din anul
%(#(, in+tan1ele de judecat erau!
- judectoriile de ocoale)
- triEunalele de jude1)
- cur1ile de apel)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- cur1ile de jura1i)
- Curtea de Ca+a1ie.
A. Le-il&$i& "nvoielilor &-ricole
Fn legi+la1ia ro3Bnea+c din perioada analiDat, un loc aparte l-a ocupat 5egea
6n4oielilor agricole din %'66.
9cea+t lege, care +e aplica 1rni3ii, deci 3ajorit1ii popula1iei, a@ecta pro@und
condi1ia juridic a ace+teia, precu3 2i +tarea ei 3aterial. 5egea regle3enta contractele +au
6n4oielile dintre 3o2ieri 2i 1rani, care a4eau ca oEiect arendarea unor +upra@e1e de p3Bnt.
Fn4oiala 6ncheiat 6ntre 3o2ier 2i 1ran era tran+cri+ 6ntr-un regi+tru +pecial
1inut de ctre pri3ria co3unei. 0in 3o3entul tran+crierii, contractul de4enea
autentic 2i era 6n4e+tit cu @or3ul eCecutorie, la +i3pla cerere a 3o2ierului.
>ri3arul 6l punea 6n eCecutare @r 4reo judecat, printr-un +i+te3 care +e aEtea 6n
3od 4dit de la di+poDi1iile Codului ci4il 2i ale Codului de procedur ci4il.
Fn anul %'*$ +-a adu+, prin 3odi@icarea legii, o preciDare i3portant, con+tBnd 6n
aceea c, pentru a-i deter3ina pe 1rani +-2i 6ndeplinea+c oEliga1ia de a 3unci pe 3o2ia
Eoierului, autorit1ile ad3ini+trati4e locale pot recurge la con+trBngerea cu @or1a ar3at.
0up 3area r+coal a 1ranilor din %(#*, au @o+t adu+e 5egii 6n4oielilor
agricole 3ai 3ulte 3odi@icri.
0intre ace+tea 3en1ion3!
de+@iin1area dijmei la tarla "@or3 de arendare pe care 1ranii erau
ne4oi1i + lucreDe pentru 3o2ieri o +upra@a1 de teren egal cu cea arendat&)
- dreptul 1ranului de a conte+ta, 6n ter3en de Dile, la judectoria de ocol,
hotrBrea autorit1ilor ad3ini+trati4e)
- +taEilirea anu3itor li3ite la pre1urile pltite pentru p3Bnt 2i pentru 3uncile agricole)
- controlul re+pectrii di+poDi1iilor legale 6n rela1iile dintre 3o2ieri 2i 1rani
de ctre in+pectori regionali)
- 6ncheierea contractelor potri4it unor @or3ulare 63pr1ite de 3ini+terul
9griculturii 2i autenti@icate de ctre pri3ar, a+i+tat de ctre eCecutorul co3unal.
/ntre9#ri )i tete
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%33
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Ce pre4edea Statutul deD4olttor al Con4en1iei de la >ari+T
Care au @o+t re@or3ele lui 9leCandru Ioan CuDaT
ECpune1i opera legi+lati4 a lui 9leCandru Ioan CuDa.
Ce atriEu1ii a4ea do3nul con@or3 Con+titu1iei din %'66T
Ce pre4edea Con+titu1ia din %'66 cu pri4ire la puterea legi+lati4 2i
puterea eCecuti4T
9rta1i +tructura Codului co3ercial din %''*.
Ce pre4edea 5egea +indicatelor, a+ocia1iilor pro@e+ionale ale @unc1ionarilor
+tatului, jude1elor, co3unelor 2i +taEili3entelor puElice, dat 6n anul %(#(!
a& interDicea lucrtorilor din 3ine + participe la gre4e)
E& cali@ica drept in@rac1iune, pedep+it cu pri4area de liEertate pBn la
doi ani, 6ncetarea lucrului din cauDa gre4ei)
c& interDicea participarea +indicatelor la acti4it1i politiceT
Care erau in+tan1ele de judecat potri4it 5egii pentru organiDarea
judectorea+c din anul %(#(T
Men1iona1i principalele 3odi@icri adu+e 5egii 6n4oielilor agricole dup
3area r+coal a 1ranilor din %(#*.
TITLUL I8
:7O9NIJ97E9 0E S;9; =I 07E>;<5 FN ;79NSI5L9NI9 FN
>E7I:909 C<>7INS8
FN;7E SEC:5<5 95 Q-5E9 =I 9N<5 %(%'
C&!itolul I. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d& ecolul ;4=C=>
Sec$iune& I. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d&
voievod&tului 6ecolul ;4=A@=7
>roce+ul @or3rii +tatului tran+il4an a durat cBte4a +ecole.
Fn +ecolul al Q-lea, cBnd a 6nceput in@iltrarea ungurilor 6n ;ran+il4ania,
ro3Bnii erau deja organiDa1i 6n 4oie4odate. 0ocu3entele i+torice 3en1ioneaD
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%34
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
4oie4odatele lui Olad, Oelu 2i Menu3orut, precu3 2i reDi+ten1a ace+tora 63potri4a
ptrunderii ungurilor 6n ;ran+il4ania.
Fn +ecolele QI 2i QII regii <ngarirei au procedat la coloniDri inten+e 6n
;ran+il4ania. Cu toate ace+tea, popula1ia ro3Bnea+c a continuat + @ie 3ajoritar
2i +-2i apere drepturile.
>Bn +pre +@r2itul +ecolului al QII-lea, do3ina1ia 3aghiar +e eCercita nu3ai
a+upra unei pr1i din nord-4e+tul ;ran+il4aniei. 9ce+t teritoriu +e a@la +uE conducerea unui
principe, care 62i a4ea +ediul la curtea regala 3aghiar. Celelalte Done ale ;ran+il4aniei erau
condu+e de ctre juDi 2i 4oie4oDi ro3Bni. Con+tatBnd c nu 62i pot +uEordona ;ran+il4ania
prin @or1, ungurii au @o+t ne4oi1i + accepte unele @or3e de organiDare tradi1ionale ale
ro3Bnilor 2i + colaEoreDe cu noEili3ea autohton. 92a +e @ace c +tatul @eudal de +ine
+tttor al ;ran+il4aniei a 63Ercat @or3a unui 4oie4odat prin preluarea @or3elor de
organiDare ro3Bne2ti 2i prin eCtinderea lor la +cara 6ntregii ;ran+il4anii.
>ri3ul conductor al ;ran+il4aniei e+te de+e3nat 6n anul %%*6 prin ter3enul
de 4oie4od 5eu+tachiu+ "Eu+ta1iu&.
0up con+tituire, +tatul tran+il4nean a a4ut in+titu1ii politice 2i juridice
proprii, di+tincte de cele ale <ngariei, a@lBndu-+e totu2i 6ntr-o +tare de 4a+alitate @a1
de regele <ngariei.
>e plan central, puterea politic era de1inut de ctre 4oie4od, care eCercita
atriEu1iuni 3ilitare, ad3ini+trati4e 2i judiciare. >Bn la ju3tatea +ecolului al QL-lea,
atriEu1iile 4oie4odului ;ran+il4aniei au @o+t par1ial 6ngrdite. >e de o parte, prin
6ncercarea regelui <ngariei de a +e a3e+teca 6n treEurile interne ale ;ran+il4aniei,
iar pe de alt parte datorit @aptului c 6n ;ran+il4ania Ei+erica catolic, care era
+prijinit de papalitate, +e Eucura de o larg autono3ie. 0e a+e3enea, de o larg
autono3ie +e Eucurau unit1ile ad3ini+trati4-teritoriale ale +a2ilor 2i +ecuilor, iar
6ntin+e 1inuturi, precu3 Vara 93la2ului, Vara Pgra2ului, Ciceiul 2i Cetatea de
Balt erau @eude ro3Bne2ti, +tpBnite de ctre do3nii Vrii 7o3Bne2ti 2i ai
Moldo4ei.
7aportul de @or1e dintre regele <ngariei 2i 4oie4odul ;ran+il4aniei a e4oluat
con+tant 6n @a4oarea 4oie4odului ;ran+il4aniei, care 3ani@e+ta 4eleit1i de independen1
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
6ntr-un +tat cu preten1ii de +u4eranitate, nu3it Regnum (ransil)aniae. 0e re1inut c 6n
li3Eajul 3edie4al, ter3enul de MregnumN de+e3neaD un +tat de +ine +tttor.
5a ni4el central, 4oie4odul era ajutat de ctre un 4ice4oie4od, care era nu3it
de ctre 4oie4od.
>rincipalii dregtori a@la1i pe lBng 4oie4od erau judele 4oie4odal, care eCercita
atriEu1ii +i3ilare celor ale 4ornicului, 2i notarul 4oie4odal, +i3ilar logo@tului.
Cele 3ai i3portante prerogati4e 6n 3aterie legi+lati4 re4eneau Congregaiei
nobililor "congregatium generalis nobilium&. 9cea+t adunare repreDentati4 era
con4ocat periodic de ctre 4oie4odul ;ran+il4aniei 2i adopta hotrBri 6n di4er+e do3enii.
Paptul c ;ran+il4ania era un +tat de +ine +tttor era ilu+trat 2i de +i+te3ul
adoptrii legilor. 9+t@el, legile aplicaEile 6n ;ran+il4ania erau adoptate de ctre
Congrega1ia noEililor, iar decretele regelui <ngariei nu puteau @i aplicate 6n
;ran+il4ania dac nu erau 6n 3od eCpre+ adoptate de ctre Congrega1ia noEililor.
5a lucrrile Congrega1iei noEililor au participat 2i noEilii ro3Bni pBn 6n anul
%$(%, ocaDie cu care ace2tia +unt 3en1iona1i pentru ulti3a dat 6n calitate de
participan1i la Congrega1ia noEililor G uni)ersis nobilibus #a4onis$ #iculis et
Flac"is "9dunarea +a2ilor, +ecuilor 2i 4alahilor din ;ran+il4ania&.
Mai 3ult decBt atBt, 6n anul %43* +-a @or3at 9nio trium nationum, adic
alian1a politic a celor trei na1iuni 3inoritare din ;ran+il4ania, 6ndreptat 63potri4a
ro3Bnilor 3ajoritari, care din acel 3o3ent au @o+t total eCclu2i din 4ia1a politic.
n ceea ce prive"te organizarea bisericii, 6nc 6nainte de 4enirea
ungurilor, 6n ;ran+il4ania Ei+erica ortodoC era organiDat la ni4elul 6ntregului
teritoriu. Cu toate ace+tea, datorit opre+iunii 3aghiare, 6n epoca 4oie4odatului ea
nu +-a putut con+titui 6ntr-un +i+te3 ierarhic.
Armata din <ransilvania era co3pu+ din dou corpuri di+tincte! ar3ata
4oie4odului, pe de o parte, 2i o ar3at local organiDat de ctre noEili, pe de alt parte.
n ce prive"te organizarea )scal, 6n epoca 4oie4odatului ro3Bnii 2i
ungurii plteau un i3poDit nu3it lucrum camerae, ini1ial 6n natur, iar 3ai tBrDiu 6n
Eani. "lucru3WEene@iciu, cB2tig&. Vranii ro3Bni 2i unguri plteau un i3poDit nu3it
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%36
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
terragium, care apoi a @o+t eCtin+ 2i a+upra or2enilor. Fn condi1ii eCcep1ionale, erau
pltit un i3poDit +upli3entar, nu3it subsidia, care 4ine din latine+cul subsideo,,
care 6n+ea3n a @i de reDer4. Fn plu+, ro3Bnii care erau 2i p+tori plteau
;uin;uagesima o)ium "o oaie 2i un 3iel din #&.
Secuii erau +cuti1i de plata i3poDitelor, 6ntrucBt 6ndeplineau oEliga1ii
3ilitare. ;otu2i, la 6ncoronarea regelui, la pri3a +a c+torie, precu3 2i la na2terea
pri3ului +u copil, erau oEliga1i la darea boilor "un Eou de @iecare @a3ilie&.
Sa2ii a4eau 6ndatorirea de a plti o taC anual, la S@Bntul Martin, de ## de
3rci de argint, prin contriEu1ia tuturor go+podriilor, nu3it 2i darea #fntului
&artin.
n ceea ce prive"te organizarea administrativteritorial, 6n
epoca 4oie4odatului ;ran+il4ania era 63pr1it 6n di+tricte ro3Bne2ti, co3itate
ungure2ti, +caune +ecuie2ti 2i +caune ++e2ti. 0i+trictele ro3Bne2ti +-au Eucurat pBn 6n
+ecolul al QIL-lea de o total autono3ie. Fn Mara3ure2 au eCi+tat opt di+tricte
autono3e ro3Bne2ti, care a4eau un 4oie4od propriu, precu3 2i in+tan1a lor de
judecat. Fn acela2i ti3p, Vara Pgra2ului a @o+t organiDat pBn la ju3tatea
+ecolului al QL-lea 6ntr-un di+trict autono3 cu in+tan1 de judecat proprie.
Nu3eroa+e di+tricte ro3Bne2ti au eCi+tat, de a+e3enea, 2i 6n Banat, Vara Aa1egului, 6n
1inutul 7odnei 2i 6n Dona Aunedoarei.
Fn regiunile 6n care printre ro3Bni au ptrun+ 2i ungurii, ace2tia din ur3 +-au
organiDat 6n co3itate, unit1i ad3ini+trati4-teritoriale condu+e de ctre co3i1i, care
erau ajuta1i de 4iceco3i1i. Co3i1ii erau nu3i1i de ctre 4oie4odul ;ran+il4aniei.
Piecare co3itat era 63pr1it 6n 3ai 3ulte pl2i, condu+e de ctre pretori, ale2i din
rBndurile 3icii noEili3i locale.
Scaunele +ecuie2ti, 6n Dona de +ud-e+t, unde +-au a2eDat +ecuii, +-au @or3at
+ucce+i4. Fn +ecolul al QL-lea erau 2apte a+e3enea +caune cu capitala la
:dorhei, @or3Bnd @b"tea secuilor "9ni)ersitas #iculorum&. 9cea+t oE2te
era condu+ de ctre un co3ite nu3it de regele <ngariei, dar 4oie4odul
;ran+il4aniei, 6n tendin1a lui de centraliDare a puterii, 2i-a a+u3at 2i calitatea de
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
co3ite al +ecuilor. Piecare +caun era condu+ de ctre un cpitan de +caun, care
eCercita atriEu1ii ad3ini+trati4e, 3ilitare 2i judectore2ti. 9ce+ta era ajutat 6n
proEle3ele juridice de ctre un jude +cunal. FncepBnd din anul %4$6, co3itele
+ecuilor era repreDentat 6n @iecare +caun de ctre un jude regal, cu atriEu1iuni de
control judiciar.
Scaunele ++e2ti +-au con+tituit 6n pri3a ju3tate a +ecolului al QIL-lea,
6n cadrul unei unit1i ad3ini+trati4-teritoriale autono3e, nu3it 9ni)ersitas
#a4onum, adic @b"tea sa"ilor, cu capitala la SiEiu. Fn plu+, 3ai eCi+tau 6nc
dou di+tricte ++e2ti care nu depindeau de acea oE2te, 2i anu3e di+trictul
Banatului 2i di+trictul Bi+tri1ei. :E2tea +a2ilor +e a@la +uE conducerea unui
co3ite. Piecare +caun era condu+ de ctre un jude regal, ajutat de un 4icejude,
a3Eii a@la1i 6n dependen1 @a1 de organele centrale. >e de alt parte, locuitorii
+caunelor ++e2ti a4eau dreptul +-2i aleag cBte un jude +cunal, care + le
repreDinte intere+ele.
:ra2ele din ;ran+il4ania +e Eucurau de o autono3ie pronun1at. Conducerea
ora2ului era eCercitat de ctre un jude, 63preun cu un Con+iliu 3unicipal @or3at din
doi+preDece jura1i. 9triEu1iile ace+tora erau @iCate prin acte +peciale de pri4ilegii.
Satele ro3Bne2ti erau condu+e de ctre cneDi, care eCercitau atriEu1iuni
judiciare, +trBngeau i3poDitele 2i che3au oa3enii la oa+te.
Sec$iune& & II4&. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d&
!rinci!&tului de!endent de Turci& 6=A@=4=B>F7
Fn perioada anilor %4%-%6'3, ;ran+il4ania a @o+t organiDat ca principat,
a@lat 6n dependen1 @a1 de i3periul :to3an. 9cea+t organiDare a @o+t ur3area
cuceririi Belgradului de ctre turci 6n anul %$% 2i a 4ictoriei ace+tora de la Mohac+
6n anul %$6, cBnd +tatul ungar 2i-a 6ncetat eCi+ten1a. Fn ace+te condi1ii,
;ran+il4ania a de4enit principat autono3 a@lat +uE +uDeranitatea >or1ii.
>rin hotrBrile 0ietei din %4$ 2i %4, ;ran+il4ania +-a tran+@or3at 6n
principat +uE conducerea unui principe 4a+al ;urciei.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
>e plan central, 6n acea+t perioad, ;ran+il4ania era condu+ de ctre un
principe ale+ de 0iet 2i con@ir3at de +ultan. 0ar +pre deo+eEire de do3nii Vrii
7o3Bne2ti 2i ai Moldo4ei, principii ;ran+il4aniei nu erau oEliga1i + +e depla+eDe
la I+tanEul pentru a pri3i +teagul de do3nie. Steagul de do3nie era tri3i+ de ctre
+ultan prin inter3ediul unui repreDentant al +u 6n ;ran+il4ania.
Fn perioada de re@erin1, autoritatea principelui tinde + +e con+olideDe deoarece
principii ;ran+il4aniei au pro3o4at 6n 3od con+tant un regi3 centraliDator.
>e de alt parte, 3agna1ii, Earonii 2i gro@ii, cuno+cu1i 2i +uE denu3irea generic de
Mne3e2iN, 62i pro3o4au intere+ele lor 2i 3ilitau pentru un regi3 noEiliar. 0e alt@el,
0ietele din %4$ 2i din %4 condi1ionau alegerea principelui de re+pectarea tuturor
pri4ilegiilor noEili3ii. 0e aceea, +e a@ir3, pe drept cu4Bnt, c 6n acea+t epoc regi3ul
politic al ;ran+il4aniei a o+cilat 6ntre +i+te3ul aE+oluti+t 2i cel noEiliar.
n calitate de "ef al statului, principele eCercita atriEu1iuni 3ilitare,
ad3ini+trati4e 2i judectore2ti, 6ncheia tratate interna1ionale 2i dirija politica
eCtern, declara +tarea de pace 2i de rDEoi. >rincipele ;ran+il4aniei a participat 6n
calitate de 2e@ al unui +tat +u4eran la >acea Xe+t@alic de la %64'.
Dieta <ransilvaniei era un organi+3 care 62i de+@2ura acti4itatea ni4el central.
5a lucrrile ei a4eau acce+ nu3ai 4Br@urile do3inante ale celor trei na1iuni pri4ilegiate.
9cea+ta era @or3at din $##-$# per+oane 2i de+@2ura o acti4itate legi+lati4 per3anent.
NoEili3ea, 6n +copul controlrii acti4it1ii principelui, a creat Consiliul
intim' care de+@2ura pe lBng principe o acti4itate cu caracter per3anent. 9ce+t
con+iliu, @or3at din %#-%$ 3e3Eri, a4ea oEliga1ia de a-l +@tui pe principe, con@or3
legilor, iar principele treEuia + 1in +ea3a de ace+te +@aturi.
@rganizarea armatei a r3a+ aceea2i, 6n +en+ul c @iecare noEil treEuia +
6ntre1in o ar3at proprie 2i + r+pund la che3area principelui. :ra2ele, +a2ii 2i +ecuii
a4eau oEliga1ii 3ilitare +peci@ice. Vranii din regiunile de 3argine +e Eucurau de unele
6nle+niri, 6n +chi3Eul oEliga1iei de a a+igura paDa hotarelor. Fn acea+t epoca a cre+cut
nu3rul 3ercenarilor, care erau dependen1i de ctre principe.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
n ceea ce prive"te biserica, odat cu trecerea ;ran+il4aniei +uE
in@luen1a oto3an, autoritatea Ei+ericii catolice a @o+t 3ult di3inuat. Fn perioada
pe care o analiD3, 6n ;ran+il4ania erau patru religii recuno+cute de ctre +tat!
catolic, re@or3at, cal4in 2i luteran. 9ce+tea erau nu3ite religii recepte.
Bi+erica ortodoC a @o+at con+iderat +chi+3atic. ;otu2i, ea a pro@itat de +lEirea
autorit1ii papale 2i +-a organiDat ierarhic. 9u @o+t create 3ai 3ulte epi+copii! Lad,
Oeoagiu, Ineu 2i Sil4a2 2i +-a @or3at Mitropolia de la 9lEa Iulia pentru to1i ro3Bnii
din ;ran+il4ania, dependent la un 3o3ent dat de 3itropolia Vrii 7o3Bne2ti.
Mihai LiteaDul, ca principe al ;ran+il4aniei, a @ondat Mitropolia Blgradului,
Ladului, Sil4a2ului, Pgra2ului, Mara3ure2ului 2i Vrii <ngure2ti.
Fn perioada 3en1ionat, toate cele trei 1ri ro3Bne2ti +e a@lau 6n dependen1
@a1 de ;urcia.
Fntre principii ;ran+il4aniei 2i do3nii din Vara 7o3Bnea+c 2i din Moldo4a
au eCi+tat rela1ii de colaEorare 2i +prijin reciproc, care uneori au 63Ercat @or3a
unei ade4rate con@edera1ii.
<nirea celor trei 1ri ro3Bne2ti realiDat de ctre Mihai LiteaDul a @o+t o
+trlucit eCpre+ie a 4oin1ei tuturor ro3Bnilor de a tri 6n unitate 2i independen1.
Paptele lui Mihai LiteaDul, +i3EoliDBnd con2tiin1a originii co3une a
poporului, hotrBrea +a ne+tr3utat de a tri 6n unitate 2i liEertate, au de4enit
lu3ina cluDitoare a ro3Bnilor 6n +ecolele de lupt care au ur3at.
Sec$iune& & III4&. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d&
!rinci!&tului de!endent de Autri& 6=B>F4=>@>7
Fn perioada %6'3-%'4', ;ran+il4ania a @o+t organiDat ca principat dependent de
9u+tria. 9cea+ta a @o+t con+ecin1a 6n@rBngerii ;urciei din anul %6'3 la a+ediul Lienei,
63prejurri 6n care ;ran+il4ania a @o+t ocupat de ctre trupele haE+Eurgice 2i
declarat 4a+ala 9u+triei. 0ependen1a ;ran+il4aniei @a1 de I3periul AaE+Eurgic a @o+t
con+@in1it prin 3iploma leopoldin din BGHB, care a r3a+ 6n 4igoare pBn la %'4'.
>rin 0iplo3a leopoldin, 63pratul 9u+triei 62i a+u3a oEliga1ia de a re+pecta
legile 2i in+titu1iile ;ran+il4aniei. 9cea+t diplo3 a @o+t recuno+cut pe plan
interna1ional prin ;ratatul de la Carlo.itD "%6((&.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
;ran+il4ania a @o+t organiDat 6n @or3a principatului pBn 6n anul %*6, cBnd a
@o+t declarat Mare principat, preciDBndu-+e c nu e+te +upu+ 4reunui regat 2i c +e 4a
conduce dup legile +ale, a4Bnd in+titu1ii proprii. 0ependen1a ;ran+il4aniei @a1 de
9u+tria a durat pBn 6n anul %'6*, iar de la acea+t dat 2i pBn 6n anul %(%' a @o+t
6ncorporat <ngariei, care, la rBndul +u, @cea parte din I3periul 9u+tro-ungar.
0ieta con4ocat la Pgra2 6n anul %6'' a acceptat dependen1a ;ran+il4aniei
@a1 de 9u+tria, cu condi1ia ca principele + @ie ale+ potri4it 4echilor regle3entri.
>rin 0iplo3a leopoldin, principele ;ran+il4aniei a @o+t recuno+cut ca 4a+al
al 63pratului 5eopold I. Fn ciuda ace+tor pre4ederi, 6n anul %6(( Mihai 9pa@@H al
II-lea @o+t con+trBn+ + renun1e la drepturile +ale, iar 0ieta l-a recuno+cut ca
principe al ;ran+il4aniei pe 63pratul 9u+triei. >e acea+t cale +-a realiDat uniunea
per+onal dintre 9u+tria 2i ;ran+il4ania.
Fn anul %*$$, 0ieta a aproEat 6ragmatica sanciune, prin care au @o+t
aErogate 4echile regle3entri cu pri4ire la alegerea principelui. S-a +taEilit c titlul
de principe al ;ran+il4aniei ur3a + @ie doEBndit con@or3 regulilor care gu4ernau
+ucce+iunea la tronul 9u+triei.
Fn anul %*6, ;ran+il4ania a @o+t procla3at Mare >rincipat, a+t@el c 63pratul
9u+triei a de4enit 2i 3are principe al ;ran+il4aniei, pro3o4Bnd o politic de
centraliDare a puterii.
Fn calitate de principe 2i apoi de 3are principe, 63pratul eCercita conducerea
central, 6i nu3ea pe 6nal1ii @unc1ionari, 6ncheia tratate interna1ionale 6n nu3ele
;ran+il4aniei, nu3ea a3Ea+adorii ;ran+il4aniei 2i eCercita tutela a+upra Ei+ericii.
>entru eCercitarea e@ecti4 a ace+tor atriEu1ii 6n cadrul Cancelariei aulice de la Liena
+-a creat o Ca3er aulic tran+il4an, care @unc1iona +eparat de aceea a <ngariei.
>e de alt parte, 6n ;ran+il4ania eCi+ta 2i un gu4ern local, nu3it ?uberniu,
6n @runtea cruia +e a@la gu4ernatorul ale+ de ctre 0iet 2i con@ir3at de ctre
63prat. 0in OuEerniu 3ai @ceau parte co3andantul general al ar3atei,
cancelarul, teDaurarul, pre2edintele +taturilor 2i un organ colecti4, nu3it Concilium
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
duodecem)irale. 9cti4itatea OuEerniului era +upra4egheat de Cancelaria aulic de
la Liena.
;ot la ni4el central @unc1iona Co3i+ariatul pro4incial, care a4ea atriEu1iuni
@i+cale, 7e4iDoratul de cr1i penEtru cenDur, 0irec1ia de edile, Congre+ul
3edicinal 2i ;aEla ju+ti1iar, ca in+tan1 de apel.
Fn anul %*(#, 0ieta a legi@erat din nou +tatutul autono3 al ;ran+il4aniei 6n care +-a
preciDat c, la urcarea pe tron, 3arele principe treEuie + recunoa+c eCpre+ printr-un re+cript
i3perial drepturile ;ran+il4aniei, a2a cu3 au @o+t ele @or3ulate prin 0iplo3a leopoldin.
Fn perioada de re@erin1, 0ieta ;ran+il4aniei a continuat + @unc1ioneDe, dar au @o+t
perioade 6n care lucrrile ace+teia nu au 3ai @o+t con4ocate decenii de-a rBndul de ctre
principe, 6ntrucBt, pe de o parte, 0ieta +e opunea i3iCtiunii principelui 6n treEurile
;ran+il4aniei, iar, pe de alt parte, 0ieta re@uDa 6n 3od +i+te3atic + pro3o4eDe acele
diplo3e i3periale care 4eneau 6n +prijinul ioEagilor 2i na1iunii ro3Bne.
;reEuie totu2i 3en1ionate hotrBrile 0ietei din perioada %*(#-%*(4, 6n care +-a
+uEliniat c ;ran+il4ania e+te un +tat de +ine +tttor, di+tinct de <ngaria, 2i c haE+Eurgii
nu au dreptul + ia nici o 3+ur prin care + 4iDeDe unirea ;ran+il4aniei cu <ngaria.
@rganizarea )scal a p+trat unele ele3ente ale +i+te3ului anterior, dar
a introdu+ 2i unele ele3ente noi.
Cele 3ai +e3ni@icati4e re@or3e 6n do3eniu au @o+t realiDate de ctre Io+i@ al II-lea, care!
- a trecut Eunurile Ei+ericii 6n ad3ini+trarea +tatului)
- a 6ncercat + 6i +upun pe noEili la plata i3poDitului)
- a @cut di+tinc1ie 6ntre oEliga1iile @a1 de noEili 2i oEliga1iile @a1 de +tat)
- a i3pu+ un i3poDit pe a4ere 2i unul pe per+oan, di@erit de la o categorie
+ocial la alta.
n ceea ce prive"te organizarea armatei, 6n perioada pe care o
analiD3, 6n ;ran+il4ania +e a@lau!
- trupe imperiale, a@late +uE co3anda unui general au+triac)
- trupe locale, condu+e de ctre un co3andant general.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Fn acea+t epoc au @o+t create regimentele de grani, @or3ate din
ro3Bni 2i +ecui. 9r3ata ro3Bnea+c de grani1 era @or3at din dou regi3ente, cu
re2edin1a la :rlat 2i la N+ud. ;eritoriile pe care +e a@lau ace+te regi3ente
con+tituiau di+tricte 3ilitare de grani1, 6n care +e aplica o legi+la1ie +pecial, nu
nu3ai pe plan 3ilitar, ci 2i pe plan ci4il, EucurBndu-+e de o larg autono3ie.
n ceea ce prive"te organizarea bisericii, haE+Eurgii au @olo+it din
plin propaganda religioa+ pentru a-2i con+olida do3ina1ia 6n ;ran+il4ania.
5a 6nceputul ace+tei perioade +-a 6n@ptuit unirea unei pr1i a Ei+ericii
ortodoCe cu Ei+erica catolic. Ini1iati4a a apar1inut 63pratului 5eopold, 6ntrucBt
prin re@or3a religioa+ 3area 3ajoritate a catolicilor din ;ran+il4ania au de4enit
re@or3a1i. Fn acela2i ti3p, 6n 9u+tria predo3inau catolicii, 6ncBt 63pratul 5eopold
62i 4edea +lEit poDi1ia ideologic 6n ;ran+il4ania.
7o3Bnii din ;ran+il4ania, care con+tituiau 3ajoritatea popula1iei,
4edeau 6n Ei+erica ortodoC, 6n tradi1iile lor religioa+e, puternice ar3e de
aprare a identit1ii na1ionale. 0e aceea, pro@itBnd de +itua1ia deo+eEit de grea
6n care +e a@lau ro3Bnii, inclu+i4 preo1ii lor, 63pratul le-a propu+ + treac la
catolici+3 +uE @or3a indirect a MuniriiN Ei+ericii ortodoCe cu 7o3a. Fn
4ederea atingerii ace+tui +cop, +-a pro3i+ ro3Bnilor c Ei+erica unit 4a @i
recuno+cut de ctre +tat 2i c preo1ii uni1i +e 4or Eucura de a4antajele
catolicilor. Pa1 de ace+te pro3i+iuni, o parte din clericii ro3Bni, 6n @runte cu
epi+copii ;eo@il 2i 9tana+ie 9nghel, au hotrBt, dup 3ai 3ulte 6ntruniri, 6n
octo3Erie %6(', unirea cu 7o3a.
Ca ur3are, 63pratul 5eopold a e3i+, 6n anul %*#%, o diplo3 prin care li +e
recuno2tea ro3Bnilor uni1i cu catolicii toate a4antajele pro3i+e. 0ar acea+t
diplo3 i3perial a @o+t re+pin+ de ctre 0ieta ;ran+il4aniei, 6ncBt +itua1ia uni1ilor
nu +-a +chi3Eat cu ni3ic.
Fn ciuda atitudinii potri4nice a 0ietei, de di+pre1, 3ani@e+tat @a1 de ro3Bni,
@runta2ii Ei+ericii unite, 6ntre care +e re3arc @igura de 3are patriot a lui Ioan
Inochentie Micu Klein, au luptat @r preget pentru recunoa2terea drepturilor
pro3i+e 2i, 6n pri3ul rBnd, pentru recunoa2terea o@icial a na1iunii ro3Bne.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%43
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
E+te i3portant de +uEliniat @aptul c unirea Ei+ericii ortodoCe cu 7o3a nu a
@o+t aceptat de 3area 3ajoritate a preo1ilor 2i credincio2ilor ro3Bni, 3oti4 pentru
care au @o+t +upu2i unei prigoane +i+te3atice. 92a +e eCplic @aptul c pBn la %*6%
ortodoc2ii nu au a4ut un epi+cop. 9Eia 6n ace+t an +-a ad3i+ alegerea unui epi+cop,
dar nu ro3Bn, ci +BrE G Sa4a Branco4ici. 9Eia 6n anul %'#( a @o+t ale+ ca epi+cop al
Ei+ericii ortodoCe din ;ran+il4ania ro3Bnul La+ile Moga.
Sec$iune& & I84&. Or-&ni'&re& de t&t & Tr&nilv&niei "n !erio&d& =>@>4=>BG
0up re4olu1ia de la %'4', 9u+tria a introdu+ 6n ;ran+il4ania un regi3
politic neoaE+oluti+t, care +-a do4edit a @i ne4iaEil, 6n condi1iile accenturii
@r3Bntrilor interne generate de a+uprirea +ocial 2i na1ional. >entru reorganiDarea
i3periului, 6ntr-o @or3 care + 6i a+igure +upra4ie1uirea, 63pratul a con4ocat la
Liena, la 6nceputul anului %'6#, Senatul i3perial, 6n co3ponen1a cruia intrau
repreDentan1i ai tuturor na1ionalit1ilor, inclu+i4 ai ro3Bnilor. >e EaDa propunerilor
@cute de ace2tia, 63pratul 9u+triei a dat la $# octo3Erie %'6# 3iploma imperial
pentru reglementarea raporturilor de drept public 'n 5onar"ie.
9ce+t act con+titu1ional recuno2tea tuturor na1iunilor din i3periu dreptul de
a-2i p+tra indi4idualitatea i+toric 2i politic, printr-o organiDare ad3ini+trati4
proprie, prin p+trarea legilor 2i a a2eD3intelor proprii.
>rin @or3a de organiDare care +-a realiDat, ca 2i prin +e3ni@ica1ia legilor
adoptate, perioada cuprin+ 6ntre anii %'6% 2i %'6* a @o+t nu3it perioada
liEerali+3ului. Fn acea+t perioad, pri3a 0iet cu 3ajoritate ro3Bnea+c G 0ieta
de la SiEiu G a @o+t pri3ul @or politic 6n care +-au adoptat legi de egal 6ndrept1ire,
ptrun+e de +pirit de3ocratic, 6n net opoDi1ie cu hotrBrile di+cri3inatorii ale
dietelor anterioare, do3inate de na1iunile pri4ilegiate.
Fn@ptuirea organiDrii de +tat a ;ran+il4aniei pe noile EaDe con+titu1ionale 2i,
6n +pecial alegerile pentru 0iet, au prilejuit o +erie de di+pute 2i con@runtri, 6n
cadrul crora +-au conturat dou poDi1ii dia3etral opu+e!
- repreDentan1ii na1iunii ro3Bne pro3o4au principii de3ocratice, 6nte3eiate
pe egalitatea na1ionalit1ilor 2i pe repreDen3tarea propor1ional)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%44
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- 6n ti3p ce repreDentan1ii ungurilor +e cra3ponau de regi3ul di+cri3inatoriu
i3pu+ de noEili3e, regi3 ale crui caractere +unt eCpri3ate 6n dou acte +i3Eolice! 9nio
trium nationum din %43* 2i hotrBrea de unire a ;ran+il4aniei cu <ngaria din %'4'.
5a 6nceputul anului %'6% +-a 6ntrunit Con@erin1a na1ional a ro3Bnilor de la
SiEiu, unde +-au cerut!
- anularea tuturor legilor care prejudiciau na1iunea ro3Bn)
- egalitatea politic a na1iunii ro3Bne cu celelalte na1iuni)
- recunoa2terea li3Eii ro3Bne ca li3E o@icial)
- 0iet de3ocratic)
- congre+ na1ional.
;otodat, +-a hotrBt de a nu per3ite noEili3ii 3aghiare + 6n@ptuia+c o
re+taura1ie a +itua1iei de la %'4', cBnd acea+ta a cerut unirea ;ran+il4aniei cu <ngaria.
Ca ur3are a e@orturilor depu+e de ctre repreDentan1ii ro3Bnilor, +-a elaEorat
un nou regula3ent electoral, care a +taEilit 6n 3ai 3are 3+ur principiul
repreDentrii propor1ionale, ceea ce a du+ la +chi3Earea +tructurii +ociale 2i
na1ionale a organului legiuitor.
0ieta ;ran+il4aniei, alea+ 6n iunie-iulie %'63 pe EaDa noului regula3ent
electoral, 2i-a de+chi+ lucrrile la SiEiu, la % iulie %'63, @iind pri3a 0iet cu
3ajoritate ro3Bnea+c, @apt ce a con+tituit 6n epoc un 3are e4eni3ent politic.
0intre hotrBrile 3en1ionate de ace+t @or legi+lati4 3en1ion3!
- recunoa2terea autono3iei >rincipatului ;ran+il4aniei)
- dreptul 0ietei de a legi@era)
- nulitatea legii din %'4' prin care +e hotra unirea ;ran+il4aniei cu <ngaria)
- egalitatea li3Eilor ro3Bn, 3aghiar 2i ger3an 6n 4ia1a puElic "5egea
din $( +epte3Erie %'63&)
- anularea 0iplo3ei leopoldine)
- adoptarea unei noi diplo3e care + garanteDe autono3ia ;ran+il4aniei.
Sec$iune& & 84&. Tr&nilv&ni& "n !erio&d& du&limului &utro4un-&r
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
7egi3ul duali+t a con+tituit @or3ula politic prin care cercurile conductoare
din 9u+tria 2i <ngaria 2i-au pro3o4at intere+ele prin a+uprirea na1ional a
popoarelor cuprin+e 6n hotarele i3periului.
In+taurarea regi3ului duali+t a 6n+e3nat pentru ;ran+il4ania 6nceputul unei
perioade de cu3plit opri3are, cci prin integrarea +a @or1at 6n cadrul +tatului
ungar, 2i-a pierdut identitatea politic proprie, de care +e Eucura, iar na1iunii
ro3Bne 3ajoritare i +-au negat toate drepturile.
In+taurarea duali+3ului 2i 6ncorporarea ;ran+il4aniei de ctre <ngaria au
@o+t pregtite printr-o +erie de acte care +-au +uccedat 6ntre %'6 2i %'6*.
9+t@el, 6n +epte3Erie %'6 0ieta de la SiEiu a @o+t de+@iin1at, iar 6n
luna noie3Erie a aceluia2i an a @o+t con4ocat o nou 0iet la Cluj, alea+ pe
EaDa unei legi @eudale din anul %**%, pro@und de@a4oraEil ro3Bnilor.
Con+tituit 6n ace+te condi1ii, noua 0iet, a4Bnd o 3ajoritate 3aghiar, a
4otat, 6n dece3Erie %'66, aneCarea ;ran+il4aniei la <ngaria, 6n ciuda
prote+telor 4ehe3ente ale ro3Bnilor.
>rin 5egea din dece3Erie %'6' 0ieta 3aghiar a hotrBt anularea tuturor
in+titu1iilor autono3e ale ;ran+il4aniei 2i 6ncorporarea +a la <ngaria.
0uali+3ul au+tro-ungar a @o+t o@icial creat prin acordul 6ntre 9u+tria 2i
<ngaria din @eEruarie %'6* 2i 6n ur3a 6ncoronrii lui PranD Io+e@ I al 9u+triei ca
rege al <ngariei 6n iunie %'6*. 9cea+t uniune per+onal era co3pletat cu
ele3ente de uniune real, con+tBnd 6n eCi+ten1a unor 3ini+tere co3une! Mini+terul
de ECterne, Mini+terul de 7DEoi 2i Mini+terul de Pinan1e. Fn acela2i ti3p, dou
delega1ii, de+e3nate de ctre 0ieta 3aghiar 2i de >arla3entul din Liena, +e
6ntruneau 6n cele dou capitale, 6n 3od alternati4, pentru a eCa3ina di@eritele
a+pecte ale acti4it1ii celor dou corpuri legiuitoare.
:dat cu 6ncorporarea 6n cadrul regatului ungar, ;ran+il4ania nu 3ai a4ea
organe proprii de conducere, deoarece 0ieta 2i gu4ernul au @o+t de+@iin1ate.
;ran+il4ania a4ea nu3ai dreptul de a-2i tri3ite repreDentan1ii 6n >arla3entul de la
>e+ta. ;ran+il4ania a @o+t 6ncorporat <ngariei pBn la % dece3Erie %(%', cBnd
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%46
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Marea 9dunare Na1ional de la 9lEa-Iulia a hotrBt 9nirea romnilor din
(ransil)ania$ Banat i Aara 9ngureasc i a tuturor teritoriilor locuite de dnii
cu Romnia,&
C&!itolul II. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& ecolul ;4=C=>
Sec$iune& I. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& voievod&tului
9pari1ia 2i e4olu1ia dreptului 6n ;ran+il4ania preDint un anu3it +peci@ic.
9ce+t +peci@ic +-a datorat, pe de o parte, intere+ului regelui <ngariei de a i3pune
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
decretele +ale 2i 6n ;ran+il4ania, iar, pe de alt parte, opoDi1iei @actorilor locali @a1
de aplicarea decretelor regale 6n ;ran+il4ania, care +e Eucura de o larg autono3ie.
Fn ace+te condi1ii +peci@ice, 6n ;ran+il4ania au luat na2tere dou rBnduieli
juridice di+tincte. >e de o parte +-a @or3at un drept +cri+, i3pu+ de ctre cele trei
na1iuni pri4ilegiate, iar, pe de alt parte, popula1ia ro3Bnea+c 3ajoritar a4ea un
+i+te3 de drept propriu, cuprin+ 6n 5egea 1rii. 92a +e eCplic @aptul c 6n
;ran+il4ania +-au aplicat pu1ine decrete regale, iar ace+tea au ocupat un loc
+ecundar 6n +i+te3ul de drept al ;ran+il4aniei.
Men1ion3 6n ace+t +en+!
- 0ecretul regelui 9ndrei al II-lea din anul %$$$ cu pri4ire la pri4ilegiile noEili3ii)
- 0ecretul lui Carol 7oEert re@eritor la organiDarea @inanciar)
- 0ecretul lui 5udo4ic I din anul %3% pri4ind organiDarea ar3atei 2i
oEliga1iile ioEagilor.
<nii regi ai <ngariei au ini1iat 2i codi@icri ale dreptului +cri+ 2i ne+cri+!
- 6n anul %4'6, din ordinul lui Matei Cor4in, +-a elaEorat o pri3 codi@icare
+uE denu3irea de 3ecretum maius)
- 6n anul %%*, din ordinul regelui Lladi+la. al III-lea, a @o+t 6ntoc3it o
colec1ie de drept, intitulat Codul 7erbIc%i. 9ce+t cod a @o+t pro3ulgat o@icial aEia
6n anul %6(% prin 0iplo3a leopoldin. Fn ace+t cod +unt cuprin+e di+poDi1ii cu
pri4ire la pri4ilegiile noEililor, oEliga1iile ioEagilor, procedura de judecat, +tatutul
ora2elor liEere 2i dreptul aplicat 6n pro4inciile dependente de <ngaria. Fn ace+t cod
+e preciDeaD c ;ran+il4ania are un +i+te3 juridic propriu. FntrucBt ace+t cod a @o+t
63pr1it 6n trei pr1i, a @o+t nu3it 2i 3ecretum tripartitum.
NoEili3ea celor trei na1iuni pri4ilegiate G ungurii, +a2ii 2i +ecuii G au
6ncercat + i3pun 6n ;ran+il4ania un +i+te3 de drept di+cri3inatoriu, 6nte3eiat pe
9nio trium nationum, 6n 4irtutea cruia ro3Bnii erau eCclu2i de la 4ia1a politic 2i
erau declara1i dumanul r%)rtitor din ar,&
7o3Bnii din ;ran+il4ania 2i-au aprat 2i pro3o4at 4echiurile oEiceiuri 2i
tradi1ii juridice. Fntre re4endicrile @or3ulate de ro3Bnii din ;ran+il4ania a @o+t 2i
cea re@eritoare la recunoa2terea 2i codi@icarea 4echilor oEiceiuri juridice ro3Bne2ti.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
9cea+t re4endicare a @o+t +ati+@cut 6n anul %#', cBnd au @o+t redactate #tatutele
Arii /graului 6n li3Ea latin. Ele cuprindeau oEiceiurile juridice ro3Bne2ti
6ntr-o @or3 @idel, dar concentrat, con+iderBndu-+e c +unt cuno+cute @oarte Eine
de popula1ia ro3Bnea+c, din genera1ie 6n genera1ie.
0e alt@el, 6n cuprin+ul Statutelor Vrii Pgra2ului +e arat 6n 3od eCpre+ c
ele au @o+t elaEorate la propunerea ro3Bnilor 2i c nor3ele cuprin+e 6n acea+t
codi@icare +unt 4echi oEiceiuri ro3Bne2ti.
Statutele Vrii Pgra2ului cuprind nor3e de drept ci4il, de drept penal 2i de
procedur. ;er3inologia 2i con1inutul ace+tora +unt +i3ilare cu cele din Vara
7o3Bnea+c 2i din Moldo4a, ceea ce ilu+treaD unitatea de con1inut a oEiceiului juridic
ro3Bne+c aplicat de to1i ro3Bnii din toate cele trei 1ri, 6n ciuda 4ici+itudinilor i+torice.
Nu3eroa+e di+poDi1ii regle3enteaD relaiile de familie! c+toria,
di4or1ul, regi3ul Eunurilor dotale.
5a 6ncheierea c+toriei era nece+ar con+i313Bntul prin1ilor. Je+trea
4iitoarei +o1ii treEuia + @ie con+tituit de ctre prin1i, iar 6n lip+a ace+tora de
ctre @ra1i. C+toria puteau @i de+@cut prin di4or1 2i prin repudiere. 0ac
de+@acerea c+toriei +e @cea din 4ina +o1iei, Eunurile dotale r3Bneau 6n
+tpBnirea +o1ului.
0e a+e3enea, +e con+acr +i+te3ul r+punderii colecti4e 6n 3aterie penal.
7egle3entrile +unt identice cu cele din Vara 7o3Bnea+c 2i 6n do3eniul
+ucce+oral, precu3 2i 6n do3eniul penal.
Sec$iune& & II4&. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& !rinci!&tului de!endent
de Im!eriul Otom&n 6=A@=4=B>F7
5egile adoptate de 0ieta ;ran+il4aniei 6n +ecolele QLI 2i QLII cu pri4ire la
organiDarea de +tat, procedura de judecat, organiDarea Ei+ericii, dreptul ci4il 2i dreptul
penal au @o+t +i+te3atiDate 6n +ecolul al QLII-lea 6n colec1ii, denu3ite +pprobatae
constitutiones ? cuprindea legile adoptate 6ntre %4% 2i %63 G 2i Compilatae
constitutiones ? cuprindea legile adoptate 6ntre %63 2i %66(. 93Eele colec1ii au @o+t
reunite 6ntr-o lucrare denu3it +pprobatae et compilatae constitutiones.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Mihai LiteaDul, dup 6n@ptuirea unirii celor trei 1ri ro3Bne, a adoptat unele
3+uri legi+lati4e la cererea 1ranilor ro3Bni, prin care a con+acrat anu3ite
di+poDi1ii ale oEiceiului ro3Bne+c. 9+t@el, la propunerea lui Mihai LiteaDul, 0ieta
din iulie %6##, a recuno+cut drepturile ro3Bnilor de a-2i pa2te 4itele 6n hotarele
+atelor ++e2ti 2i ungure2ti, potri4it 4echilor oEiceiuri. 0e a+e3enea, preo1ii ro3Bni
au @o+t +cuti1i de oEliga1iile 6n 3unc.
Nor3ele de drept ale ora2elor ++e2ti au @o+t codi@icate 6n #tatutele
municipale sseti, care au @o+t adoptate 6n adunrile +a2ilor din anii %*# 2i %'#
2i aproEate de principele ;ran+il4aniei 6n anul %'3. 9ce+te +tatute cuprind nor3e
de drept ci4il, penal 2i proce+ual.
9lte culegeri de drept au @o+t #tatutele Fdor"eiului 2i #tatutele .arandului,
ca ur3are a autono3iei locale de care +e Eucurau ace+te unit1i ad3ini+trati4e.
Sec$iune& & III4&. Dre!tul "n Tr&nilv&ni& "n !erio&d& !rinci!&tului
de!endent de Autri& 6=B>F4=>@>7
0up anul %6'3, deD4oltarea econo3ic 2i +ocial 6n ;ran+il4ania au i3pu+
regle3entri juridice noi. 0ar, 6n acela2i ti3p, au continuat + +e aplice 2i 4echile
regle3entri. 92a +e @ace c dreptul 6n ;ran+il4ania dup anul %6'3 e+te eCtre3 de
eterogen 2i lip+it de unitate.
0e aceea, +e con+tat 2i dup anul %6'3 eCi+ten1a a dou rBnduieli juridice!
- oEiceiul juridic, creat 2i aplicat de popula1ia 3ajoritar ro3Bnea+c)
- un drept +uprapu+, creat prin hotrBri ale Cur1ii de la Liena 2i a 0ietei ;ran+il4aniei.
Ca ur3are a legilor pri4ind organiDarea judectorea+c 2i de+@2urarea
proce+elor, i3pu+e de 3onarhia haE+Eurgic 2i de 0ieta ;ran+il4aniei, oEiceiul
juridic ro3Bne+c nu +-a 3ai putut aplica 6n practica tuturor in+tan1elor, ci nu3ai 6n
aceea a in+tan1elor in@erioare. Fn ace+t @el, aplicarea o@icial a oEiceiului juridic
ro3Bne+c +-a li3itat la proce+ele de 3ai 3ic i3portan1, judecate potri4it
procedurii orale.
9plicat +i+te3atic 6n co3unit1ile +te2ti, oEiceiul juridic ro3Bne+c nu 2i-a
pierdut i3portan1a de odinioar, @iind 6n acela2i ti3p 2i un @actor de p+trare a
4alorilor tradi1ionale 2i a 3odului de 4ia1 ro3Bne+c.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Fn di+trictele 3ilitare de grani1 +-a aplicat o legi+la1ie +pecial, atBt 6n
do3eniul 3ilitar, cBt 2i 6n do3eniul ci4il, precu3 2i oEiceiul juridic local.
>entru grnicerii ro3Bni, deo+eEit de i3portant e+te 6atenta din BCGD,
co3pletat cu un regula3ent de organiDare a regi3entelor ro3Bne2ti. 9ce+te acte
con+tituiau @unda3entul liEert1ii per+onale 2i a autono3iei de organiDare +ocial a
unei 6n+e3nate pr1i a ro3Bnilor din ;ran+il4ania.
: alt categorie de nor3e juridice e+te @or3at din di+poDi1iile pe care
3onarhia haE+Eurgic le-a dat cu pri4ire la organizarea de stat a
<ransilvaniei +au la raporturile dintre noEili 2i 1rani. 9ce+te di+poDi1ii +unt
cuprin+e 6n diplo3e, patente, re+cripte 2i ordonan1e.
9ctele nor3ati4e e3i+e de ctre 0ieta ;ran+il4aniei erau +upu+e
con@ir3rii 63pratului.
Fn anul %'4*, +uE pre+iunea 3a+elor 1rne2ti 2i la cererea Cur1ii
i3periale, 0ieta a @o+t con4ocat + +e pronun1e a+upra unui proiect de
mproprietrire a ranilor. 0ar hotrBrea adoptat de 0iet pre4edea,
contrar a2teptrilor 1ranilor, c 6ntregul p3Bnt apar1inera noEililor, iar dreptul
de @olo+in1 al 1ranilor a+upra oricrui teren ur3a a @i doEBndit nu3ai pe EaDa
contractului 6ncheiat cu noEilii.
(obilimea, ale crei pri4ilegii au @o+t recuno+cute prin 0iplo3a
leopoldin, a cutat +-2i apere 2i +-2i con+olideDe poDi1iile, 6n ciuda 6ncercrilor
63pratului Io+i@ al II-lea de a le di3inua. Fntre actele care @iCau +tatutul juridic al
noEililor +unt de 3en1ionat diplo3ele date de Maria ;ereDa 6n anii %*46, %*4* 2i
%*6* prin care +e recuno2tea noEililor ro3Bni uni1i dreptul de a ocupa @unc1ii
puElice.
0eD4oltarea econo3ic 2i a co3er1ului a du+ la con+olidarea poDi1iilor
EurgheDiei 6n ciuda o+tilit1ilor 2i di+pre1ului noEililor.
Categoria social a ranilor liberi a de4enit 3ai nu3eroa+ 2i 3ai
puternic, odat cu organiDarea regi3entelor de grani1. Ornicerii a4eau dreptul
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
de a po+eda p3Bnt 2i alte Eunuri i3oEile 6n di+trictele de grani1, a4eau acce+ la
@olo+in1a pdurilor 2i p2unilor 2i pri3eau o anu3it re3unera1ie.
Fn ace+t @el, a +porit nu3rul 1ranilor liEeri ro3Bni 2i +-a creat cadrul
nece+ar a@ir3rii lor 6n ar3at, 6n ad3ini+tra1ie 2i 6n 6n413Bnt.
#ituaia ranilor iobagi a @o+t unul dintre 3oti4ele de ten+iune dintre
haE+Eurgi 2i noEili3ea din ;ran+il4ania. >entru atenuarea con@lictelor +ociale,
haE+Eurgii au preconiDat anu3ite re@or3e 2i conce+ii @a1 de 1rani ioEagi. 9+t@el,
Maria ;ereDa, printr-o patent din anul %*6(, a regle3entat 6n a3nunt drepturile 2i
oEliga1iile ioEagilor @a1 de noEili. Io+i@ al II-lea, prin patentele din anii %*'3, %*'
2i %*(# a de+@iin1at dependen1a per+onal a 1ranilor.
>rin ace+te patente, 1ranii, care pBn atunci +-au a@lat 6n +tare de ioEgie, au doEBndit!
- dreptul de proprietate)
- dreptul de a +e 3uta de pe un do3eniu pe altul)
- liEertatea de a +e c+tori)
- dreptul de a 6n41a)
- dreptul de a eCercita arte 2i 3e+erii.
;otodat, noEilii nu 3ai a4eau dreptul de a-i 3uta cu @or1a pe 1rani de pe o
3o2ie pe alta +au de a le pretinde pl1i +upli3entare.
n relaiile de familie re3arc3 re@or3a lui Io+i@ al II-lea, care a per3i+
c+toria 1ranilor chiar @r con+i313Bntul noEilului pe a crui 3o2ie +e a@lau.
C+toria pe teritoriul regi3entelor de grani1 era condi1ionat de oE1inerea unei
autoriDa1ii.
<ot pe teritoriul regimentelor grnicere"ti a @o+t introdu+
+i+te3ul co3unit1ii do3e+tice care con+ta din crearea de @a3ilii 3ari,
cuprinDtoare, @or3ate din prin1i, copii, gineri, nurori, nepo1i, care +e a@lau +uE
autoritatea unui pater amilias.
7egulile pri4itoare la rudenie erau co3une cu cele din Vara 7o3Bnea+c 2i
din Moldo4a, ca o eCpre+ie a unit1ii dreptului 6n cele trei 1ri ro3Bne.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
3egimul bunurilor era regle3entat prin 4echile iD4oare. 7e@or3ele 6n
pri4in1a raporturilor dintre noEili 2i 1rani nu au 3odi@icat +i+te3ul de +tpBnire a
Eunurilor i3oEiliare.
7eguli +peciale regle3entau regi3ul Eunurilor a@late 6n +tpBnirea 1ranilor
din regi3entele grnicere2ti!
- p3Bntul putea @i po+edat 2i @olo+it cu condi1ia 6ndeplinirii oEliga1iilor 3ilitare)
- grnicerii a4eau nu3ai po+e+ia a+upra lotului de p3Bnt, proprietatea
apar1inBnd 3onarhului)
- p3Bntul putea @i tran+3i+ 3o2tenitorilor nu3ai pe linie 3a+culin 2i
nu3ai cu condi1ia prelurii oEliga1iilor 3ilitare.
0e re3arcat e+te @aptul c 6n ;ran+il4ania a eCi+tat o e4iden1 @unciar urEan
6nc din +ecolul al QL-lea 2i o e4iden1 @unciar rural din +ecolul al QLII-lea.
0in +ecolul al QLIII-lea au @o+t introdu+e cr1ile @unciare grnicere2ti, care
cuprindeau ele3ente de identi@icare a terenului, 2i anu3e!
- nu3rul curent)
- nu3ele po+e+orului terenului)
- @elul terenului 2i 3ri3ea +a)
- terenurile 6n4ecinate 2i +tpBnii ace+tora.
n materia obligaiilor, deD4oltarea rela1iilor capitali+te au produ+ o
+erie de 3odi@icri. 9+t@el, 6n ti3pul Mariei ;ereDa, +-a introdu+ 6n ;ran+il4ania
legi+la1ia co3ercial, precu3 2i cea pri4ind @ali3entul 2i Eancruta @rauduloa+
"@ali3ent 6n+o1it de nereguli @inanciare @cute 6n dauna creditorului&.
0e a+e3enea, 6n @iDiono3ia contractelor, 6ndeo+eEi a celui de 4BnDare, de
arendare, de 6nchiriere 2i de 63pru3ut, au inter4enit i3portante 3odi@icri
9doptarea Codului ci4il au+triac din %'%% a eCercitat o puternic in@luen1
a+upra dreptului oEliga1ional, cu toate c acel cod +-a aplicat e@ecti4 6n ;ran+il4ania
nu3ai dup %'4'.
0i+poDi1ii +peci@ice regle3entau relaiile din districtele
grnicere"ti.
9+t@el!
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%3
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
- Eunurile 3oEile nu puteau @i 4Bndute 6n a@ara di+trictului, @r aproEarea
organelor 3ilitare +uperioare)
- 4BnDarea p3Bntului "a +e+iilor& era interDi+)
- Dlogirea p3Bntului era per3i+ nu3ai @a1 de un alt grnicer 2i nu3ai cu
aproEarea co3andantului)
- +-a interDi+ o@i1erilor + ia 6n arend p3Bnturi apar1inBnd grnicerilor)
- grnicerii +raci puteau pri3i 63pru3uturi pe ter3en +curt cu o doEBnd de 6 U)
- grnicerii lo4i1i de cala3it1i puteau pri3i 63pru3uturi @r doEBnd)
- la 6ncheierea contractelor de ctre grniceri, ca de eCe3plu cele de
63pru3ut 2i de loca1iune, autorit1ile 3ilitare eCercitau un drept de +upra4eghere 6n
+copul pre4enirii aEuDurilor.
n materie succesoral +e re3arc patenta lui Io+i@ al II-lea din anul
%*', prin care ioEagii au doEBndit dreptul de a di+pune de Eunurile lor prin
te+ta3ent.
7egle3entri +peciale eCi+tau 2i 6n pri4in1a +ucce+iunii 6n di+trictele de grani1.
9+t@el!
- grnicerii puteau di+pune prin te+ta3ent nu3ai de Eunuri i3oEile)
- p3Bntul re4enea pri3ului n+cut ErEat)
- 6n lip+a de+cenden1ilor, p3Bntul re4enea rudei celei 3ai apropiate de +eC
3a+culin, cu condi1ia ca acea+ta + @igureDe 6n +Bnul @a3iliei)
- @e3eile puteau 4eni la 3o2tenirea p3Bntului nu3ai 6n lip+a unui
3o2tenitor de +eC 3a+culin.
n domeniul dreptului penal, 6n ;ran+il4ania, +pre +@Br2itul +ecolului al
QLIII-lea 2i 6nceputul +ecolului al QIQ-lea, au aprut 3ai 3ulte legi 2i coduri penale.
0intre ace+tea, 3en1ion3!
- 0ecretul Mariei ;ereDa din anul %**6)
- Codul penal al lui Io+i@ al II-lea "Io+e@ina&)
- Codul penal au+triac din anul %'#3.
Sunt incri3inate noi @apte, precu3 Eancruta @rauduloa+ +au deDertarea 3ilitarilor.
Fn 3ateria pedep+elor, +e con+tat nuan1area ace+tora +uE a+pectul 6ncadrrii.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%4
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
Sec$iune& & I84&. Dre!tul Tr&nilv&niei "n !erio&d& =>@>4=C=>
5egile adoptate dup %'6* 2i aproEate 6n ;ran+il4ania au ur3rit
3aghiariDarea @or1at 2i deDna1ionaliDarea ro3Bnilor 6n 4ederea o3ogenit1ii
<ngariei 3ari.
9+t@el, 5egea din %'6' care con+acra 6ncorporarea ;ran+il4aniei la <ngaria
2i legea, din acela2i an, cu pri4ire la +tatutul na1ionalit1ilor, au creat cadrul juridic
de 6nnEu2ire a oricror 6ncercri ale ro3Bnilor de a +e 3ani@e+ta ca o entitate
na1ional de +ine +tttoare.
5egea cu pri4ire la +tatutul na1ionalit1ilor din %'6' pre4edea c 6n <ngaria
eCi+t o +ingur na1iune, cea 3aghiar, care era declarat unic 2i indi4iDiEil. Era
+ocotit 6n a@ara 4ie1ii politice orice per+oan +au grupare etnic ce nu recuno2tea
c apar1ine na1iunii 3aghiare. >e acea+t cale +-a ur3rit de+na1ionaliDarea tuturor
popoarelor +uEjugate. ;oate ac1iunile prin care +e cereau drepturi pentru
na1ionalit1i erau cali@icate atentat 63potri4a +tatului.
>rintr-o +erie de legi cu pri4ire la oraganiDarea 6n413Bntului din perioada
%'6'-%'(3 li3Ea 3aghiar a @o+t introdu+ 6n toate 2colile, iar progra3ul de
6n413Bnt era +taEilit de ctre Mini+terul In+truc1iunii.
9ce+te 3+uri au @o+t 6n+o1ite de interDicerea +au +upra4egherea
poli1ienea+c a 6ntrunirilor ro3Bne2ti, de interDicerea i3portului de cr1i +au re4i+te
din 7o3Bnia, de cenDurarea tuturor 3anualelor.
5egea pre+ei din %'*$ a introdu+ procedura potri4it creia cBte un eCe3plar
din @iecare puElica1ie treEuia depu+ la triEunal 2i la procuratur, precu3 2i la
Mini+terul de Interne.
I3portul +au 4BnDarea unor puElica1ii prin care +e aprecia c +tatul 3aghiar a
@o+t leDat erau pedep+ite cu a3end 2i pri4a1iuni de liEertate
Sec$iune& & 84&. Lu!t& rom%nilor din Tr&nilv&ni& "m!otriv&
du&limului &utro4un-&r
5upta ro3Bnilor @a1 de 6ncorporarea la <ngaria a ;ran+il4aniei 2i @a1 de
regi3ul di+cri3inatoriu la care au @o+t +upu2i a 63Ercat @or3e 4ariate 2i +-a
Eucurat de puternice ecouri de +i3patie 2i +olidaritate atBt 6n 7o3Bnia, cBt 2i pe
plan interna1ional. 9+t@el, la nu3ai cBte4a Dile dup ce 0ieta de la Cluj a hotrBt
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
6ncorporarea ;ran+il4aniei la <ngaria "3% dece3Erie %'66&, O. Bari1iu 2i I. 7a1iu au
6ntoc3it un 3e3oriu +e3nat de %4(3 intelectuali 2i de repreDentan1i ai altor
categorii +ociale, care a @o+t 6naintat 63pratului pentru a +e re+pinge 6ncorporarea
;ran+il4aniei. Me3oriul a @o+t larg r+pBndit 6n ;ran+il4ania 2i la Liena, a+t@el 6ncBt +-a
declan2at prigoana 63potri4a +e3natarilor lui.
5a 3 3ai %'6', cu prilejul ani4er+rii a $# de ani de la re4olu1ia de la %'4', a
@o+t organiDat o 3are adunare popular de prote+t la Blaj. Miile de repreDentan1i
ai ro3Bnilor, a4Bnd 3andate din partea adunrilor pro4inciale, au adoptat
6ronunciamentul de la Bla-, care era un prote+t colecti4 prin care +e a@ir3au
drepturile ro3Bnilor 2i +e cerea re+pectarea ace+tora.
Fn anul %''% +-a 6ntrunit Con@erin1a Na1ional a ro3Bnilor din Banat 2i
;ran+il4ania la SiEiu, pentru uni@icarea partidelor politice 2i a liniei tactice. Cu acea
ocaDie +-a con+tituit >artidul Na1ional al 7o3Bnilor din ;ran+il4ania, Banat 2i <ngaria.
>rogra3ul ace+tui partid pre4edea!
- autono3ia ;ran+il4aniei)
- introducerea li3Eii ro3Bne 6n ad3ini+tra1ie 2i ju+ti1ie)
- alegerea @unc1ionarilor puElici din rBndul ro3Bnilor)
- lupta 63potri4a opri3rii na1ionale)
- 3odi@icarea 5egii na1ionalit1ilor)
- de3ocratiDarea +i+te3ului electoral.
;otodat, Con@erin1a i-a 6ncredin1at pre2edintelui partidului, Licen1iu BaEe2,
3andatul de a 6ntoc3i un 3e3oriu de+tinat 63pratului 2i opiniei puElice
interna1ionale 6n care + +e preDinte prigoana de+@2urat de ctre <ngaria
63potri4a ro3Bnilor din ;ran+il4ania 6n +copul de+na1ionaliDrii lor. Me3oriul,
puElicat 6n anul %''$ 6n li3Eile ro3Bn, 3aghiar, ger3an 2i @ranceD, a @o+t
reprodu+ de ctre aproape 6ntreaga pre+ ro3Bnea+c 2i de ctre nu3eroa+e Diare
+trine, repreDentBnd un ade4rat act de acuDare al poporului ro3Bn 63potri4a
a+upririi +ale.
5a con@erin1a na1ional a partidului din %''* +-a hotrBt elaEorarea unui
5emorandum. 7edactat de ctre Iuliu Coroianu 2i de@initi4at 6n anul %'($,
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
3e3orandu3ul a @o+t +e3nat de ctre pre2edintele partidului, Ion 7a1iu, ca 2i de ctre
@runta2ii politici! O. >op de B+e2ti, E. Brote, L. 5ucaciu, S. 9lEini 2i I. Coroianu.
Me3orandu3ul a @o+t redactat 6n li3Eile ro3Bn, 3aghiar, ger3an, italian 2i
@ranceD 2i populariDat 6n ;ran+il4ania, 6n 7o3Bnia, precu3 2i 6n 6ntreaga Europ.
>rote+tul 2i re4endicrile ro3Bnilor au @o+t 6nte3eiate pe dreptul i+toric, pe
ponderea nu3eric, pe argu3ente de ordin etnic 2i geogra@ic, pe contriEu1ia adu+ de
popula1ia ro3Bnea+c 3ajoritar la 4ia1a econo3ic 2i +ocial a ;ran+il4aniei. ;otodat,
au @o+t +upu+e unui a3plu rechiDitoriu di+poDi1iile di+cri3inatorii 4iDBnd de+@iin1area
na1iunii ro3Bne, din legea electoral, legea na1ionalit1ilor, legile 2colare, legile agrare 2i
legea pre+ei.
7+pun+ul Ou4ernului <ngariei a @o+t prigoana organiDat 63potri4a
@runta2ilor politici ro3Bni, care a 63Ercat @or3a unor ac1iuni penale, +uE 3oti4ul
c ace2tia au atentat 63potri4a +tatului 3aghiar.
>roce+ul 3e3orandi2tilor, de+@2urat la Cluj 6n 3ai %'(4, a dat ro3Bnilor
prilejul + 62i a@ir3e unitatea 2i 6ncrederea 6n cauDa na1ional.
5upta ro3Bnilor din ;ran+il4ania, +u+1inut de ctre toate categoriile +ociale,
a4Bnd ca principal 1el a@ir3area @iin1ei 2i unit1ii na1ionale, a du+ 6n @inal la
realiDarea <nirii ;ran+il4aniei cu 7o3Bnia la % dece3Erie %(%'.
/ntre9#ri )i tete
Care au @o+t @actorii de conducere ai ;ran+il4aniei 6n perioada 4oie4odatuluiT
Fn perioada 4oie4odatului ;ran+il4ania era 63pr1it 6n!
a& di+tricte ro3Bne2ti)
E& co3itate ungure2ti)
c& jude1e)
d& +caune +ecuie2ti)
e& +caune ++e2ti.
Ce atriEu1ii eCercita principele ;ran+il4aniei 6n perioada principatului
a@lat 6n dependen1 @a1 de I3periul :to3anT
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
0ependen1a ;ran+il4aniei @a1 de I3periul AaE+Eurgic a @o+t con+@in1it prin!
a& >rag3atica +anc1iune din %*$$)
E& 0iplo3a leopoldin din %6(%)
c& AotrBrea 0ietei con4ocat la Pgra2 6n anul %6''!
9rta1i actele care +-au +uccedat 6ntre %'6 2i %'6* prin care au @o+t
pregtite in+taurarea duali+3ului au+tro-ungar 2i 6ncorporarea ;ran+il4aniei de
ctre <ngaria.
Care au @o+t pri3ele codi@icri ini1iate 6n ;ran+il4aniaT
;rata1i Statutele Vrii Pgra2ului "apari1ie, con1inut&.
Ce drepturi au doEBndit 1ranii a@la1i 6n +tare de ioEgie prin patentele lui
Io+i@ al II-lea din anii %*'3, %*' 2i %*(#T
Men1iona1i principalele di+poDi1ii +peci@ice care regle3entau rela1iile din
di+trictele grnicere2ti.
Men1iona1i principalele ac1iuni care au 3arcat lupta ro3Bnilor din
;ran+il4ania 63potri4a duali+3ului au+tro-ungar.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
TITLUL8
S;9;<5 =I 07E>;<5 7:M?NESC FN >E7I:909 %(%'-%(3'
C&!itolul I. 0#urire& t&tului n&$ion&l unit&r rom%n
S@Br2itul pri3ului rDEoi 3ondial a du+ la 63plinirea nDuin1ei de 4eacuri a
poporului ro3Bn, 2i anu3e unitatea politic pe 6ntregul +u +pa1iu de deD4oltare i+toric.
Statul na1ional unitar ro3Bn a @o+t @urit 6n cadrul unui proce+ re4olu1ionar,
prin lupta eroic a 6ntregii na1iuni, din 4echea 7o3Bnie, din ;ran+il4ania 2i din
Banat, din Ba+araEia 2i Buco4ina.
9dunrile legi+lati4e 2i gu4ernele pro4iDorii con+tituite de ctre repreDentan1ii
poporului, care au eCercitat atriEu1iuni de conducere politico-ad3ini+trati4 6n perioada
de tranDi1ie ctre @or3area unui aparat de +tat unic, +-au Eucurat de concur+ul 6ntregii
popula1ii 6n a+igurarea ordinii puElice 2i a Eunei de+@2urri a 4ie1ii +ocial-econo3ice.
AotrBrile de unire a celor trei +tr4echi pro4incii ro3Bne2ti au @o+t
pro3ulgate ulterior prin decrete regale!
- la $* noie3Erie pentru Ba+araEia)
- la %' dece3Erie pentru Buco4ina)
- la $4 dece3Erie pentru ;ran+il4ania.
Si+te3ul tratatelor de la Ler+aille+ a con+@in1it unirea 6ntregii na1iuni ro3Bne
6ntr-un +ingur +tat unitar 2i independent, a dat recunoa2tere interna1ional operei
6n@ptuite de ctre poporul ro3Bn.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C&!itolul II. Evolu$i& dre!tului
Sec$iune& I. Unific&re& le-il&tiv#
Fn perioada %(%'-%(3' proEle3a @unda3ental care +-a pu+ pe planul
regle3entrii juridice a @o+t aceea a uni@icrii legi+lati4e, pentru a +e realiDa
acordul nece+ar dintre unitatea politic 2i cea juridic.
>roce+ul uni@icrii a @o+t de lung durat, 6n unele do3enii prelungindu-+e
pBn 6n preaj3a celui de al doilea rDEoi 3ondial.
Statul ro3Bn a realiDat uni@icarea legi+lati4 prin dou 3etode!
- pri3a 3etod a con+tat 6n eCtinderea aplicrii unor legi din 4echea
7o3Bnie pe cuprin+ul 6ntregii 1ri)
- cea de a doua 3etoda +-a 6n@ptuit prin elaEorarea unor noi acte nor3ati4e,
unice, prin care +-au 6nlturat regle3entrile paralele anterioare.
Fn proce+ul uni@icrii legi+lati4e, 3etoda eCtinderii a @o+t @olo+it 6ndeo+eEi
6n do3eniile dreptului con+titu1ional 2i al dreptului penal.
7egle3entarea paralel +-a 3en1inut 3ai 3ult 4re3e 6n dreptul ci4il 2i 6n
unele ra3uri ale dreptului proce+ual.
;otodat, au @o+t adoptate nu3eroa+e legi +peciale unice 6n toate ra3urile dreptului.
>rin 63Einarea celor dou 3etode a @o+t creat +i+te3ul de drept al 7o3Bniei.
Sec$iune& & II4&. Dre!tul contitu$ion&l
Fn 3ateria dreptului con+titu1ional a r3a+ 6n 4igoare Con+titu1ia din %'66
pBn 6n anul %($3, cBnd a @o+t adoptat o nou Con+titu1ie. 9cea+ta a @o+t
pro3ulgat la $' 3artie 2i puElicat la $( 3artie %($3.
Fn proce+ul de elaEorare a noii con+titu1ii +-a pornit de la teCtele Con+titu1iei
din %'66, dintre care aproCi3ati4 6#U au @o+t preluate. 0e aceea, 6n doctrina
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
juridic +-a a@ir3at c, 6n realitate, Con+titu1ia din %($3 e+te doar o 3odi@icare a
celei din %'66.
Con+@in1ind @urirea +tatului na1ional unitar ro3Bn, Con+titu1ia pre4edea c
Romnia este un stat naional$ unitar i indi)i%ibil, 2i c teritoriul Romniei este
inalienabil,&
Con+titu1ia a con+@in1it regi3ul parla3entar de3ocratic, a recuno+cut drepturile
2i liEert1ile cet1ene2ti 2i a con+acrat principiul +epara1iei puterilor 6n +tat.
>otri4it Con+titu1iei, acti4itatea legi+lati4 ur3a a @i eCercitat de ctre rege
2i 7epreDentan1a na1ional "@or3at din Senat 2i Ca3era 0eputa1ilor&, cea
eCecuti4 de ctre rege 2i Ou4ern, iar cea judiciar de ctre in+tan1ele judectore2ti.
Ini1iati4a legi+lati4 apar1inea @ie regelui, @ie uneia dintre cele dou adunri
ale 7epreDentan1ei na1ionale. 0up aproEarea de ctre 3ajoritatea 3e3Erilor
a3Eelor adunri, legile ur3au a @i +anc1ionate de ctre rege.
Con+titu1ia din %($3 a introdu+ controlul con+titu1ionalit1ii legilor, eCercitat
de ctre Fnalta Curte de Ca+a1ie 2i Iu+ti1ie, care a4ea dreptul + declare inaplicaEile
legile contrare Con+titu1iei, dar nu3ai cu pri4ire la caDul judecat.
0e a+e3enea, a @o+t introdu+ 2i principiul controlului legalit1ii actelor
ad3ini+trati4e, potri4it cruia in+tan1ele judectore2ti puteau cenDura actele
e3anate de la ad3ini+tra1ia de +tat 2i puteau oEliga +tatul la plata unor de+pguEiri
ctre per+oanele particulare.
>rin 5egea electoral din 3artie %($6 +-a regle3entat, pe larg, dreptul de a alege
2i de a @i ale+, de+@2urarea alegerilor, +tructura 9dunrii 0eputa1ilor 2i a Senatului.
Fn perioada %($*-%(3# a @unc1ionat, con@or3 pre4ederilor con+titu1ionale,
instituia regenei. In+tituirea regen1ei a @o+t deter3inat de renun1area lui
Carol, @iul cel 3are al regelui Perdinand, la prerogati4ele de 3o2tenitor al
tronului. Fn ianuarie %($6 Corpurile legiuitoare au rati@icat actul renun1rii,
procla3Bndu-l 3o2tenitor pe Mihai, @iul lui Carol. ;otodat, a @o+t creat o
regen1, @or3at din trei per+oane, care ur3a a-2i eCercita prerogati4ele, 6n
e4entualitatea 6n care Mihai ar @i ajun+ rege 6naintea 3ajoratului. 7egen1a a
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
6nceput + 62i eCercite atriEu1iile din iunie %($*, ca ur3are a 3or1ii regelui
Perdinand. Fn anul %(3# Carol a re4enit 6n 1ar 2i +-a procla3at rege
"re+taura1ia&, a+t@el 6ncBt regen1a 2i-a 6ncetat acti4itatea.
Sec$iune& & III4&. Dre!tul &dminitr&tiv
Fn perioada de re@erin1 au @o+t adoptate noi legi de organiDare ad3ini+trati4
atBt pe plan central, cBt 2i pe plan local.
Men1ion3 6n ace+t +en+ 5egea pentru organiDarea 3ini+terelor din $ augu+t
%($(, prin care +-a creat cadrul general de organiDare al 3ini+terelor 6ntr-un +i+te3
unitar. >otri4it ace+tei legi, regele de+e3na per+oana care ur3a + @or3eDe
Ou4ernul, 6i nu3ea 2i 6i re4oca pe 3ini2tri. 5egea 3ai pre4edea 6n@iin1area
0irectoratelor 3ini+teriale locale, 6n nu3r de 2apte, pentru @iecare 3ini+ter, ca
centre de ad3ini+tra1ie 2i in+pec1ie local.
5a %4 iunie %($ a @o+t adoptat 5egea pentru uni@icarea ad3ini+trati4, prin
care +-a +taEilit un +i+te3 unitar de organiDare teritorial a +tatului na1ional 2i +-a
pre4Dut con+tituirea organelor locale eligiEile. Con@or3 legii, teritoriul 7o3Bniei
+e 63pr1ea din punct de 4edere ad3ini+trati4, 6n jude1e 2i co3une. Co3unele erau
de dou @eluri! rurale 2i urEane. Co3unele rurale +e puteau @or3a din unul +au 3ai
3ulte +ate, 6n @unc1ie de nu3rul locuitorilor pe care 6l a4eau. Co3unele urEane
erau centre de popula1ie recuno+cute ca atare prin lege) la rBndul lor, ele +e
63pr1eau 6n co3une re2edin1 de jude1 2i co3une nere2edin1 de jude1. <nele
co3une urEane re2edin1 de jude1, de 3ai 3are i3portan1, puteau @i declarate prin
lege ca 3unicipii.
Iude1ele erau 63pr1ite 6n pl2i, iar co3unele urEane 6n +ectoare.
9d3ini+tra1ia jude1ului +e a@la +uE conducerea per@ectului, nu3it prin decret
regal, la propunerea Mini+terului de Interne.
Fn @runtea ad3ini+tra1iei co3unale +e a@la pri3arul, care eCecuta hotrBrile
Con+iliului local 2i ale 0elega1iei per3anente co3unale. >ri3arul era ale+ de ctre
Con+iliul co3unal.
Conducerea pl2ii era eCercitat de ctre un pretor, nu3it prin deciDie 3ini+terial.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6$
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
5a ni4elul co3unelor 2i jude1elor @unc1ionau con+ilii 2i delega1ii per3anente,
co3petente + decid potri4it legii.
>rin 5egea pentru organiDarea ad3ini+tra1iei locale din 3 augu+t %($( +-au adu+
o +erie de 3odi@icri +i+te3ului organiDrii ad3ini+trati4e. 9cea+t lege pre4edea c
toate co3unele, urEane +au rurale, puteau @i 63pr1ite 6n +ectoare 2i c +e Eucurau de
per+onalitate juridic atBt jude1ele 2i co3unele, cBt 2i +ectoarele co3unale.
Satele care @ceau parte dintr-o co3un rural eru con+iderate ca @iind
+ectoare ale ace+teia 2i a4eau conducere proprie.
Fn perioada de re@erin1, au @o+t adoptate o +erie de legi pri4ind crearea!
- Con+iliului 5egi+lati4)
- Con+iliului Superior 9d3ini+trati4)
- Ca+ei >en+iilor)
- Ca3erelor 9gricole)
- Ca3erelor de Munc)
- precu3 2i reorganiDarea Ca3erelor de Co3er1 2i Indu+trie.
0e a+e3enea, a @o+t adoptat Statutul @unc1ionarilor puElici.
Sec$iune& & I84&. Dre!tul civil
Fn do3eniul dreptului ci4il a r3a+ 6n 4igoare codul adoptat 6n anul %'64, dar
+-au aplicat 2i unele legi +peciale, a cror adoptare a @o+t i3pu+ de tran+@or3rile
econo3ico-+ociale.
<ni@icarea legi+la1iei ci4ile +-a realiDat 6n 3od treptat 2i di@eren1iat de la o
pro4incie la alta. 9+t@el, dac la +@Br2itul deceniului al treilea, 6n 4echea 7o3Bnie 2i
6n Ba+araEia +e aplicau acelea2i nor3e de drept ci4il, 6n ;ran+il4ania au continuat
+ +e aplice unele nor3e +peci@ice pBn 6n ti3pul celui de al doilea rDEoi 3ondial.
Fn anu3ite do3enii ale dreptului ci4il au inter4enit noi regle3entri 2i au @o+t
introdu+e noi principii. 9+t@el, 6n 3ateria propriet1ii, dac potri4it concep1iei cla+ice,
eCpri3at 6n art. 4'# din Codul ci4il, dreptul de proprietate are un caracter aE+olut,
Con+titu1ia din %($3 2i legi+la1ia ci4il +pecial au con+acrat concep1ia propriet1ii ca
@unc1ie +ocial. >e acea+t cale +-a creat EaDa juridic 6n 4ederea eCproprierii pentru cauD
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%63
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
de utilitate na1ional. >rin Con+titu1ia din %($3 a @o+t re@or3ulat conceptul de Mutilitate
puElicN, dBndu-i-+e o accep1iune 3ult 3ai larg @a1 de cea con+acrat prin Con+titu1ia
din %'66. >e acea+t EaD au @o+t adoptate o +erie de 3+uri 6n 4ederea li3itrii dreptului
de proprietate aE+olut. 9ce+te 3+uri au @o+t nece+are, 6ntrucBt, potri4it concep1iei
ro3ane cla+ice, preluat de codurile ci4ile EurgheDe, proprietarul unui teren a4ea drepturi
depline atBt a+upra +uE+olului, cBt 2i a+upra +pa1iului aerian a@lat a+upra acelui teren.
Con+titu1ia din %($3 a pre4Dut, 6n+, c Eog1iile +uE+olului trec 6n proprietatea +tatului,
ceea ce echi4aleaD cu o na1ionaliDare a +uE+olului. 0e a+e3enea, +-au adu+ 6ngrdiri cu
pri4ire la dreptul a+upra +pa1iului aerian, 6n intere+ul +ociet1ilor de na4iga1ie aerian.
;otodat, +-a procedat la na1ionaliDarea unor 6ntreprinderi de ar3a3ent 2i a
unor uDine 3etalurgice. Fn @apt, dup na1ionaliDare au @o+t trecute 6n @olo+in1a unor
particulari, +uE preteCtul c particularii pot pune 3ai Eine 6n 4aloare decBt +tatul
Eog1iile +uE+olului 2i 6ntreprinderile.
Cu pri4ire la proprietatea @unciar +-a adoptat o +erie de legi pentru
6n@ptuirea re@or3ei agrare. 9ce+te legi au @o+t di+tincte pentru 4echea 7o3Bnie 2i
pentru 4echile pro4incii.
3eforma agrar, legi@erat 6n anul %($%, a pre+upu+ dou opera1ii
di+tincte.
>ri3a opera1ie a @o+t aceea a trecerii terenurilor eCpropriate 6n proprietatea
+tatului, cu plata unor +uE+tan1iale de+pguEiri. >re1ul r+cu3prrii era egal cu
pre1ul regional al arendei 6n3ul1it cu 4# 6n 4echea 7o3Bnie, 2i cu $# pentru re+tul
1rii. 9cea+t pri3 opera1ie +-a putut e@ectua 6ntr-o perioad +curt de ti3p, cu atBt
3ai 3ult cu cBt de+pguEirile ur3au a @i pltite de ctre +tat.
Cea de a doua opera1iune con+ta 6n 4BnDarea p3Bnturilor de ctre +tat 1ranilor.
9cea+t @or3ul juridic prin care +-a @cut 63proprietrirea a a4ut 3enirea +
dea i3pre+ia c p3Bnturile nu au trecut din proprietatea 3o2ierilor 6n cea a 1ranilor, ci
c au @o+t 4Bndute de ctre +tat. 5egile de 63proprietrire au pre4Dut c p3Bnturile
repartiDate 1ranilor nu puteau @i 4Bndute +au ipotecate 6nainte de +tingerea datoriilor
ctre +tat.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%64
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
3egimul juridic al proprietii asupra subsolului a @o+t +taEilit
prin 5egea 3inelor din 3 iulie %($4. 9cea+t lege a rea@ir3at principiul
con+titu1ional pri4ind proprietatea +tatului a+upra Eog1iilor +uE+olului, cu unele
eCcep1ii. 9+t@el legea a recuno+cut drepturile cB2tigate a+upra Eog1iilor +uE+olului,
cuno+cute 2i eCploatate 6n acel 3o3ent, ceea ce a con+tituit o i3portant li3it a
regle3entrii. 92a +e @ace c di+poDi1iile legii ur3au a +e aplica integral nu3ai
pentru conce+ionarea terenurilor a@late 6n reDer4a +tatului 2i pentru terenurile
per+oanelor particulare care nu puteau eCploata +uE+olul pe teren propriu.
3egimul juridic al proprietii statului a +u@erit o +erie de 3odi@icri prin
5egea pentru eCploatarea 3inelor din $( 3artie %($( 2i prin 5egea pri4itoare la
co3ercialiDarea 2i controlul 6ntreprinderilor econo3ice ale +tatului din 6 iunie %($(.
>re4ederile ace+tor legi au @o+t a+t@el @or3ulate 6ncBt + @a4oriDeDe capitalul pri4at, inclu+i4
capitalul +trin. 92a, de pild, propor1ia participrii capitalului pri4at nu era @iCat, a+t@el 6ncBt
ace+ta, 6n EaDa unei participri +i3Eolice, doEBndea acce+ la eCploatarea Eunurilor +tatului.
Fn perioada de re@erin1, pre4ederile dreptului ci4il cu pri4ire la condiia
juridic a persoanei au @o+t co3pletate cu noi regle3entri.
Men1ion3 6n ace+t +en+!
- 5egea din %($' cu pri4ire la actele de +tare ci4il)
- 5egea din %($( a+upra contractelor de 3unc)
- 5egea din %(3$ cu pri4ire la ridicarea incapacit1ii @e3eii 3ritate.
>rin ace+te legi +-a atenuat inegalitatea dintre ErEat 2i @e3eie 6n do3eniul dreptului
ci4il. 9+t@el, +-a pre4Dut c @e3eia nu 3ai treEuie + cear con+i313Bntul +o1ului 6n
4ederea 6ncheierii unei con4en1ii de 3unc 2i c @e3eia are dreptul de a-2i 6nca+a +alariul 2i
de a di+pune de el, precu3 2i dreptul de a-2i 6n+trina Eunurile @r autoriDa1ia +o1ului.
n materia persoanelor juridice, au inter4enit 3odi@icri i3pu+e de
tran+@or3rile din 4ia1a +ocial-econo3ic. 9+t@el, prin 5egea din $6 3ai %($% +e
autoriDa organiDarea +indicatelor, cu condi1ia ca ace+tea + +e preocupe nu3ai de
proEle3ele cu caracter +trict pro@e+ional, econo3ic, +ocial 2i cultural ale 3e3Erilor
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
lor. Se interDicea +indicatelor de+@2urarea oricrei acti4it1i politice, ca 2i dependen1a
@a1 de 4reun partid politic.
>rin 5egea pentru per+oanele juridice din 6 @eEruarie %($4, 4echiul +i+te3,
potri4it cu care per+onalitatea juridic +e acorda prin lege, a @o+t 6nlocuit cu
+i+te3ul acordrii per+onalit1ii juridice pe EaDa unei proceduri +peciale, care +e
de+@2ura 6n @a1a in+tan1elor judectore2ti.
7egle3entrile noi ce au inter4enit n materia obligaiilor au dat
+tatului po+iEilitatea de a dirija raporturile dintre creditori 2i deEitori, 3ai ale+ 6n
perioada criDei econo3ice. Men1ion3 6n ace+t +en+ 5egea din $# augu+t %($(
pentru liEera circula1ie a Eunurilor agricole "@egea 5i"alac"e&, prin care loturile
pro4enite din 63proprietriri puteau @i +coa+e la 4BnDare de ctre creditori.
>entru +olu1ionarea datoriilor agricole ale 1ranilor, care au generat adBnci
ne3ul1u3iri, +tatul a inter4enit cu o +erie de 3+uri 4iDBnd reducerea datoriilor
1ranilor, prelungirea +caden1elor pentru datoriile care 3ai r3Bneau de pltit,
organiDarea creditului agricol 2i +u+pendarea eCecutrii +ilite a+upra 1ranilor.
9+e3enea di+poDi1ii cuprind 5egea pentru a+anarea datoriilor agricole din %(
aprilie %(33, 5egea pentru regle3entarea datoriilor agricole 2i urEane din %4 aprilie
%(3$, precu3 2i 5egea con4er+iunii datoriilor agricole din * aprilie %(34.
Fn perioada de re@erin1 au inter4enit 3odi@icri 2i 6n @iDiono3ia contractului
de vnzarecumprare. >otri4it codului ci4il, contractul de 4BnDare-cu3prare
era tran+lati4 de proprietate, @apt care, 6n condi1iile criDei, genera +erioa+e incon4eniente
pentru capitali2ti. 9cea+ta 6ntrucBt, 6n 3o3entul @ali3entului, Eunurile a@late 6n
3agaDinele co3ercian1ilor erau 4Bndute la licita1ie, iar +u3a reDultat era 63pr1it 6n
3od propor1ional 6ntre creditorii @alitului. Fn practica rela1iilor co3erciale, 3r@urile
erau procurate periodic prin contractul de 4BnDare-cu3prare, iar plata ur3a a +e @ace la
+caden1ele pre4Dute! 3arii co3ercian1i de4eneau proprietari ai 3r@urilor 6n 3o3entul
pri3irii lor, chiar dac pre1ul nu era pltit. Iar dac 3r@urile r3Bneau ne4Bndute, 6n
condi1iile generate de criDa econo3ic, co3ercian1ii cu a3nuntul ddeau @ali3ent, iar
creditorii le +coteau Eunurile la 4BnDare pentru a +e de+pguEi. <r3area era c
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%66
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
indu+tria2ii 2i angro+i2tii nu-2i 3ai puteau 4alori@ica drepturile de crean1 n+cute din
contractele 6ncheiate cu 3icii negu+tori, a2a 6ncBt ddeau 2i ei @ali3ent. >entru a +e e4ita
a+e3enea con+ecin1e +-a recur+ la 4BnDarea Eunurilor @r tran+@erul dreptului de
proprietate, dac pre1ul nu era pltit 6n 3o3entul re3iterii 3r@urilor.
n domeniul relaiilor de munc au @o+t adoptate, 6n acea perioad, noi
regle3entri, inclu+i4 de uni@icare legi+lati4. 9u @o+t adoptate o +erie de legi care
cuprindeau di+poDi1ii cu pri4ire la +olu1ionarea con@lictelor colecti4e de 3unc, la repau+ul
du3inical, la durata Dilei de 3unc, ocrotirea 3inorilor 2i a @e3eilor, la contractele de
3unc, la juri+dic1ia 3uncii.
Sec$iune& & 84&. Dre!tul !en&l
Fn do3eniul dreptului penal a r3a+ 6n 4igoare codul adoptat 6n anul %'64.
0up @urirea +tatului na1ional unitar ro3Bn +-a trecut la elaEorarea unui nou
cod penal, care a @o+t adoptat, dup 6ndelungate tergi4er+ri, la %' 3artie %(36 2i a
intrat 6n 4igoare la % ianuarie %(3*.
Noul cod penal a @o+t +i+te3atiDat 6n trei pr1i!
- Cartea I G Dispoziii generale)
- Cartea a II-a G Dispoziii privitoare la crime "i delicte2
- Cartea a III-a G Dispoziii privind contraveniile8
Fn perioada la care ne re@eri3 au @o+t adoptate 2i o +erie de legi penale
+peciale care +e re@ereau la aprarea lini2tii 2i creditului 1rii "%(3#&, la repri3area
concuren1ei neloiale "%(3$&, la repri3area unor in@rac1iuni contra lini2tii puElice
"@egea 5r%escu - %($4&, la aprarea regi3ului 3onarhic din 7o3Bnia "%($*&, la
introducerea +trii de a+ediu "%(33& 2i la aprarea ordinii "%(34&.
Sec$iune& & 8I4&. Procedur& civil#
Fn do3eniul procedurii ci4ile a continuat + +e aplice codul adoptat 6n anul %'64.
<ni@icarea legi+lati4 6n acea+t 3aterie +-a realiDat atBt prin eCtinderea
unor di+poDi1ii de procedur ci4il din 4echea 7o3Bnie 6n noile pro4incii, cBt 2i
prin adoptarea unor noi legi. Men1ion3 6n ace+t +en+ 5egea din din %( 3ai
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6*
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
%($, care 4iDa uni@icarea unor di+poDi1ii de procedur ci4il 2i co3ercial,
6nle+nirea 2i accelerarea judec1ilor, precu3 2i co3peten1a judectorilor.
Sec$iune& & 8II4&. Procedur& !en&l#
=i 6n do3eniul dreptului proce+ual penal a r3a+ 6n 4igoare 4echiul cod.
Fn anul %(3, la %( 3artie, a @o+t adoptat un nou cod de procedur penal,
care a intrat 6n 4igoare la % ianuarie %(3*.
Noul cod a preluat nu3eroa+e di+poDi1ii din cel anterior, dar a pre4Dut 2i
unele regle3entri noi.
HHH
Fn +copul crerii unui cadru unitar pentru aplicarea dreptului a @o+t dat, la
$ ianuarie %($4, 5egea pentru uni@icarea organiDrii judectore2ti.
Con@or3 di+poDi1iilor ace+tei legi, in+tan1ele judectore2ti erau con+tituite 6ntr-
un +i+te3 @or3at din!
- judectorii)
- triEunale)
- cur1i de apel)
- cur1i cu juri)
- Curtea de Ca+a1ie.
Iudectoriile erau rurale, urEane 2i 3iCte.
Fn @iecare jude1 @unc1iona un triEunal, co3pu+ din una +au 3ai 3ulte +ec1iuni.
Cur1ile de apel, 6n nu3r de %4, erau co3pu+e din una +au 3ai 3ulte +ec1iuni.
Cur1ile cu juri judecau nu3ai proce+e penale.
In+tan1a +upre3 era Curtea de Ca+a1ie.
Fn 4ederea uni@icrii 3odului de co3punere a corpului de a4oca1i +-a dat o
lege +pecial 6n anul %($3, 3odi@icat 6n anul %($.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6'
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
/ntre9#ri )i tete
>rin ce 3etode a realiDat +tatul ro3Bn uni@icarea legi+lati4 dup %(%'T
>otri4it Con+titu1iei din %($3, ini1iati4a legi+lati4 apar1inea!
a& regelui)
E& Ou4ernului)
c& 7epreDentan1ei Na1ionale "@or3at din Senat 2i Ca3era
0eputa1ilor&)
d& Fnaltei Cur1i de Ca+a1ie 2i Iu+ti1ie.
Con@or3 5egii din %4 iulie %($, teritoriul 7o3Bniei +e 63pr1ea, din
punct de 4edere ad3ini+trati4, 6n!
a& jude1e)
E& pl2i)
c& ora2e)
d& co3une)
e& +ectoare)
@& +ate.
Ce 3odi@icri au @o+t adu+e 6n 3ateria propriet1ii prin Con+titu1ia din
%($3 @a1 de Con+titu1ia din %'66T
Care au @o+t cele dou opera1ii di+tincte pre+upu+e de re@or3a agrar
legi@erat 6n %($%T
Ce pre4d 5egile din %($' "cu pri4ire la actele de +tare ci4il&, din %($(
"a+upra contractelor de 3unc& 2i din %(3$ "cu pri4ire la ridicarea incapacit1ii
@e3eii 3ritate& prin care +-a atenuat inegalitatea dintre ErEat 2i @e3eie 6n
do3eniul dreptului ci4ilT
5egea din $6 3ai %($% interDice +indicatelor!
a& acti4it1i politice)
E& acti4it1i +ociale 2i culturale)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%6(
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
c& dependen1a @a1 de 4reun partid politic)
d& acti4it1i econo3ice.
Care erau in+tan1ele judectore2ti +taEilite prin 5egea din $ ianuarie
%($4 pentru uni@icarea organiDrii judectore2tiT
(i9lio-r&fie
EMI5 CE7NE9, EMI5 M:5C<V, Istoria statului i dreptului romnesc,,
Editura >re++ Mihaela, Bucure2ti, $##%)
C. A9M9NOI<, Codul general al Romniei,, 3' 4ol., Bucure2ti, %(#*-%(4#)
S;. >9SC<, L5. A9NO9, Crestomaie pentru studiul istoriei statului i
dreptului romnesc,, 3 4ol., Bucure2ti, %(-%(63)
C:5EC;IL, coordonat de I. CE;E7CAI, Istoria dreptului romnesc,, 3 4ol.,
Editura 9cade3iei 7. S. 7., Bucure2ti, %('#-%('4)
9. 780<5ESC<$ 6agini din istoria dreptului romnesc,, Bucure2ti, %(*#)
9. 780<5ESC<, 7iaa -uridic i administrati) a satelor,, Bucure2ti, %($*)
9. 780<5ESC<, Curs de istoria dreptului romn,, Bucure2ti, %($6)
I. >E7E;J, Curs de istoria dreptului romn,, Bucure2ti, %($6)
O. P:;IN:, 6agini din istoria dreptului romnesc,, Bucure2ti, %(4#)
I. B95;97I<, (ripticele din (ransil)ania,, 9iud, %(3#)
0. PI7:I<, Istoria statului i dreptului romnesc,, Bucure2ti, %(*6)
5ILI< >. M97C<, Istoria dreptului romnesc,, Bucure2ti, %((*)
OA. C7:NV, 6ra)ila de la Go)ora din BGDE,, Bucure2ti, %(6%)
YYY - Cartea romneasc de 'n)tur,, Bucure2ti, %(6%)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%*#
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
YYY - Jndreptarea legii,, Bucure2ti, %(6$)
YYY - 6ra)ilniceasca condic,, Bucure2ti, %(*)
YYY - Codul Calima",, Bucure2ti, %(')
I. M<797<, Constituiile romne,, Bucure2ti, %('#)
N. B85CESC<, Fpere,, 4ol. I, Bucure2ti, %(3)
C. 09IC:LICI< 2i C:5EC;IL, 3in istoria (ransil)aniei,, Bucure2ti, %(63)
C. OI<7ESC<, Contribuii la studiul marilor dregtori 'n secolele 8I7-87,,
Bucure2ti, %(6$)
N. I:7O9, @es origines et l!originalitK du droit roumain,, %(3)
N. I:7O9, Istoria poporului romnesc,, %(')
S;. >9SC<, 7oie)odatul (ransil)aniei,, Cluj-Napoca, %(*%)
OA. >59;:N, Istoria modern a Romniei,, Bucure2ti, %(')
I. SC<7;<, 7iaa politic din Romnia BHBL-BHDD,, Bucure2ti, %('$)
I. SC<7;<, 7iaa cotidian a Romnilor 'n perioada interbelic,, Editura
79:, Bucure2ti, $##%)
95EQ9N07< M90OE97<, Romnii 'n opera notarului anonim,,
Punda1ia Cultural 7o3Bn, Cluj-Napoca, $##%)
;E:C;IS;, >atriarhul Bi+ericii :rtodoCe 7o3Bne, 6e treptele slu-irii
cretine,, Bucure2ti, $##%)
OA. JB<CAE9, F istorie a romnilor din peninsula balcanic& #ecolul
87III-88,, Bucure2ti, %((()
I. L97;9, Re)oluia de la BLDL 'n Arile Romne& 3ocumente inedite din
ar"i)ele ruseti,, Editura 97C, Chi2inu, %((')
C:5EC;IL, coordonat de P. ;<C8, MEEE de ani de stabilitate$ cretinism
i cultur 'n spaiul romnesc& Repere cronologice sau picturi din istoria
neamului,, Bucure2ti, $###)
M97I9N S;7:I9, Romnii$ marile puteri i sud-estul Nuropei, "%'##-%'3#&,
Bucure2ti, $##$)
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%*%
Universitatea din Bucureti Facultatea de DREPT
C:5EC;IL, coordonator B. M<7OESC<, Istoria Romniei 'n te4te,,
Bucure2ti, $##%.
Copyright DEPARTAMENT ID 2007
%*$

S-ar putea să vă placă și