Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str."i#$ie%ti.Sector 2
F$&$: PT+DE+CS
3.'.P()*" DE C(+T(, PE F*-E DETE".+*+TE
n conformitate cu prevederile Legii 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii (! nr" #$#/199%& 'i (rocedurii privind
controlul statului n fa)ele de e*ecuie determinante pentru re)istena 'i sta+ilitatea construciilor, se sta+ile'te pre)entul program de control la lucrarea,
-Co/01et$re %tr$&i2inc13%i!e 4r$n%$/ente %i r$cord3ri 0$n$ 1$ 1i/it$ de 0ro0riet$te5-E6tindere rete$ de c$n$1i&$re 013!i$1$-Str."i#$ie%ti2Sector
2."3nici0i31 73c3re%ti

(articipanii la recepia lucrrilor vor fi anunai cu 10 )ile nainte de a.ungerea n fa)a de e*ecuie determinant sau care se recepionea), prin gri.a
antreprenorului"
+r.
crt
Den3/ire$ 13cr8ri1or ce %e rece09ione$&8 %$3 :$&$ de
e6ec39ie deter/in$nt8 0entr3 re&i%ten9$ ;i
%t$4i1it$te$ <n con%tr3c9ii
P$rtici0$n9i:
-..S.C.S2.73c: .-7
-.n!e%titor: .
-E6ec3t$nt: E
-Proiect$nt: P
+3/8r ;i d$t$:
-Proce% !er4$1 de rece09ie c$1it$ti!8 (PVC)
-Proce% !er4$1 de rece09ie $ 13cr8ri1or <n :$&e
deter/in$nte (PVCFD)
.-7
. E P
0 1 2 3 ' = >
1. .. E?E,E E@TE.(*E C*+*, S. *C(DA.
1"1 (redare amplasament si trasare * * (/R0
1"# 0ontrolul e*ecutiei sapaturilor pentru po)area retelelor
de,
1canali)are pluviala
1camine
1racorduri la gurile de scurgere
* * * (/R0
1guri de scurgere cu sifon si depo)it
1"2
0ontrolul po)arii conductelor pentru retelele de,
1canali)are pluviala
1camine
1racorduri la gurile de scurgere
1guri de scurgere cu sifon si depo)it
* * * (/R0
1"%
3fectuarea pro+elor de etanseitate la conductele de
1canali)are pluviala
1racorduri la gurile de scurgere
3fectuarea controlului calitatii lucrarii cu camera video
* * * * (/045
1"5
Recepia la terminarea lucrrilor de reele de canal si
racorduri
* * * * (/R0
(roiectant,
6(07 6897:L:;66 6"9"0"<ucuresti 9ector #
6nspector specialitate
ing 7eodor 5umitrescu
6nvestitor