Sunteți pe pagina 1din 1

Angajator .............................................................................................

C.U.I. ....................................................................................................
Adresa ..................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

Decizie modificare salariu minim brut


Nr . / Data

Avand in vedere prevederile _________________________________________________________,


incepand cu data de _________ salariul de baza minim brut lunar (in suma de _____ RON ) se
schimba dupa cum urmeaza:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nume si Prenume

Salariul vechi
(RON)

Salariul nou
(RON)

Administrator / Director .
(nume, prenume, semnatura, stampila societatii)

S-ar putea să vă placă și