Sunteți pe pagina 1din 54

Studenta: Stan

Andreia
Grupa: 3156

P loiesti
2012 -2013

1| P a ge

Anul: IV

2| P a ge

Tema proiectului:

Calculul tehnologic al
serpentine cuptorului de
piroliza a benzinei

3| P a ge

CUPRINS

l.Obiectivul proiectului.Date initiale de proiectare ...................................................................... 4


2. Consideratii generale privind procesul de piroliza .................................................................. 8
3. Calculul proprietatilor materiei prime ................................................................................... 10
3.1. Densitati ..................................................................................................................... 10
3.2. Temperaturi medii de fierbere functie de temperatura de fierbere
(ASTM) medie volumetrica ............................................................................................... 11
3.3. Factor de caracterizare (Watson) ............................................................................... 12
3.4. Masa molara medie ...................................................................................................... 12
3.5. Raport^....................................................................................................................... 13
3.6. Curba VE (vaporizare la echilibru) ............................................................................ 13
3.7. Curba VE la presiune diferita de cea atmosferica ...................................................... 15
3.8. Vascozitati .................................................................................................................. 17
4. Calculul serpentine in ZR
5.

Compozitia

amestec de reactie(gaz cracat),a entalpii de functie de x,T.

6.

Calculul

serpentine in ZR

7.

Discutia

rezultatelor.Concluzii.

Anexe
Bibliografie

4| P a ge

1. OBIECTIVE:
Stabilirea numarului de serpentine in paralel;
Dimensionarea serpentinei: determinarea lunigimii acesteia in ZC, ZR;
numar coturi;
bilanturi masice, termice pe serpentina;
determinarea parametrilor de functionare (presiune, temperatura) de-a
lungul serpentinei;
estimare VV (LHSV, h-1) si a timpului total de stationare in zona de
reactie.

DATE INITIALE DE PROIECTARE:


*

1) Caracteristici ale materiei prime (benzina)


- curba de distilare ASTM (STAS):

5| P a ge

Nr.Crt.
1
2
3

%Vol. distilat
0
5
10

Temperatura, C
55
63
70

4
5

20
30

79
87

6
7
8

40
50
60

94
101
108

9
10

70
80

115
122

11
12
13

90
95
100

130
136
145

Curba ASTM

20

60

40

80

100

120

% vol distilat

Figl.Curba de distilare ASTM (STAS)

Densitate (relativa): d\0 = 0,730

2) Parametri de functionare a cuptorului


Capacitate de prelucrare: 120 000 t/an;
Durata anuala de functionare: 8 000 h/an;
Temperatura in alimentarea cuptorului: tiC= 95C;
Presiunea in alimentarea cuptorului: piC = 5,5bar;
Temperatura la care incep reactiile (temperatura la intrare in zona de reactie): tiR = 650T;
Abur

> Rapor^^;- (la intrarea in ZR): ra = 0,62 kg/kg;


> Tensiuni termice in zona de convectie (ZC): Ot c = 79 620 kcal
>
>
> Tensiuni termice in zona de radiatie (ZR): Ot R = 318 470

m2*h'
kcal
m 2 * h;

> Sarcina maxima pentru o serpentina: Smax = 2 500 kg/h;


Conversie finala (la iesire din ZR): xcf = 0,84;
Se admite o distributie a produsilor de reactie constanta de-a lungul serpentine in ZR
> (deci dependenta de conversia xc) si identica cu cea de la iesirea din ZR.

>
>
>
>

6| P a ge

Tabel.Compozitie efluent (gaz cracat uscat") ZR.


Nr.
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hidrogen
Metan
Acetilena
Etena
Etan
Propena
Propan
C4''
(C3H4; C4H4; 1-C4H6; 1,2-, 1,3-C4H6)
Butene
(1-C4'; cis-, trans-2-C4'; i-C4')
Butan (n+i)
Benzina
Combustibil lichid greu

H2
CH4
C2H2
C2H4
C2H6
C3H6
C3H8
C4H5

Compozitie,
%masa
0,50
5,20
0,40
25,00
4,10
18,40
2,60
7,70

Masamola
ra
2,016
16,043
26,038
28,054
30,070
42,081
44,097
53,084

C4H8

7,40

56,108

C4H10
-

4,70
16,00 (xcf)
8,00

58,123
(MP)
250

Pentru fractia combustibil lichid" rezultata din reactie se cunosc:


O
comb = 0,859 si KWcomb = 11.8 (mai exact 0.85872 si respectiv 11.8118).

3) Caracterisitici constructive
Dimensiuni tuburi:

Diametru interior

di = 80 mm

Diametru exterior
Lungime

de = 100 mm
Lu = 8 m

4) Cinetica
Se admite o cinetica aparenta (globala) de ordin I pentru piroliza benzinei:
vR = k * Cb z
TT

. kmolbztransf

Unde: vR - viteza de reactie, --------------3: ------- ;


m *s

Cbz - cencentratie materie prima (benzina), -^-.


Ecuatia cinetica se poate scrie sub forma integrata:
ln f) = k * x, sau xc = 1 e _ -*x
Vl-xc/

Unde: xc - conversia benzinei;


x - timp, s;
k - constanta de viteza, s-1;
Respecta o dependenta Arrhenius de temperatura, cu:

7| P a ge

A = 1,778 * 101V1 ; Ea = 210,03^-;


mol

Dependenta ce poate fi redata si sub forma din relatia urmatoare:


10970
lg(k) = 11,25 ------------
5) Proceduri de calcul. Prezentarea proiectului.
Se folosesc proceduri de calcul simplificate, de exemplu cea pentru serpentine in zona de
radiatie.Pentru materii prime hidrocarburi inferioare sau fractiiusoare, la calculul ZR se pot
folosi si modele mai simple sau modele cinetice detaliate si procedurile avansate de calcul
oferite de programe specializate precum ChemKin.

8| P a ge

2. Consideratii generale privind procesul de piroliza


Piroliza,cunoscuta si sub denumirea de cracare termica la presiuni joase,este procesul de
descompunere termica a hidrocarburilor,care se desfasoara in fazavapori la temperaturi mai mari
de 800C,la presiuni joase,sub 5atm,in scopul obtinerii olefinelor inferioare folosite ca materii
prime in petrochimie.
Materiile prime constau din etan,propan,n-butan si amestecuri ale acestora;bezine
primare(nafta);rafinatul liber de aromatice al benzinelor din RC;benzene hidrogenate provenind
din procesele de cracare termica(reducerea de vascozitate,cocsare),motorine DA si
motorineDV,ca atare sau dezamortizate si desulfurizate partial prin hidratare.In unele din
procesele de piroliza neconventionale se urmareste piroliza titeiului si a produselor reziduale
rezultate din prelucrarea acestuia.
Materia prima se caracterizeaza prin continutul de componenti puri,in cazul alimentarii
cu C2,C3,C4 sau cu amestecuri ale acestora.

INSTALATIA DE PIROL IZA


Schema unei instalatii de piroliza a benzinei,redusa la partile component esentiale,este
redata in figura urmatoare ,distingandu-se sectia calda si sectia rece a instalatiei.

Fig. Schema de principiu,redusa a unei instalatii tipice de piroliza,cu indicarea


sectiei
calde
si reci.
1cuptor
2generator
abur
3coloana
fractionare
4compresor
5sectie de
fractionare

9| P a ge

de
de

Instalatia cuprinde urmatoarele sectii principale:


-sectia de piroliza propriu-zisa;
-sectia de pretratare si comprimare a gazelor de piroliza;
-sectia de recuperare a produselor utile din gazele de piroliza.
Dupa mpdul in care se asigura caldura necesara reactiilor de piroliza,instalatiile industrial pot fi:
-instalatii cu cuptor tubular;
-instalatii cu purtator de caldura in strat mobil;
-instalatii cu purtator de caldura in strat fluidizat.
In prezent cele mai raspandite sunt instalatiile cu reactor de tip tubular care permit utilizarea unei
game largi de materii prime(gazoase si lichide) si o variatiel arga a parametrilor
de
functionare.
12345678910111213-

serpentina de reactie
serpentina de preincalzire
arzatoare laterale
arzatoare de podea
zidarie
refractara
schelet
de rezistenta
podet de deservire
scara de acces arzatoare
suspensie tevi radiatie
gura de acces
clanpeta de observatie
tevi
princalzire apa demineralizata
tevi
preincalzirea buri

Sectiune tipica unui cuptor de piroliza

141516-

racitor
colector
ghidaj

10 | P a g e

de gaz cracat
de abur

3. Calculul proprietatilor materiei prime


3.1 Densitati
*

Convertirea unei densitati relative in alta poate fi facuta cu una din ecuatiile:
df = 0,730
d }5;6 = 0,9952 * dl0 + 0,00806 => d 1= 0,73456
d gg = 1,001 * dl5,6
d }5;6 = 0,9915 * p20 + 0,00 8 0 6
20

p este densitatea produsului petrolier in stare lichida, g/ml, la 20C.


Densitatea API se determina in functie de densitatea relativa d cu relatia:
141,5
API = - 131,5 => API = 61.133
d ,

Variatia densitatii, pL, kg/m , a unei fractiuni petroliere sau a unui titei in faza lichid
temperatura poate fi estimata cu functia:
p (d ,t
(1000 d
2,29 - 6,34 * d| 0 + 5,965 * (dl 0)2)
L 4 ) = 4 *
Tabelul 1 ..
Nr. Crt
%Vol.distilat
Temperatura, C
Temperatura, K
T,K(VE)
t,0C(VE)
1
0
55
328.15
352.501
79.351
2
10
70
343.15
358.422
85.272
3
30
87
360,15
359.577
86.427
4
50
101
374,15
363.052
89.902
5
70
115
388,15
373.408
100.258
6
90
130
403,15
380.013
106.863
7
100
145
418,15
380.668
107.518
55 20
PL(d40, ^ = 0,730 * (1000 - 2,29-6,34. 0,730 + 5,965 . 0,7302) = 699576 ^
70 20
P, (dl 0 ,t 1 0 %vol) = 0,730 * (1000 - ^7^7^7:7) = 686.537kg/ m 3
U
B/
L410
%vo
V 2,29 - 6,34 * 0,730 + 5,965 * 0,7302/
87 20
P, (dl 0 ,t 3 0 %vol) = 0,730 * (1000 - r ^ r n ^ n , ) = 6 7 1 . 7 5 9 k / m 3
2
U
Ll30
%vo
V 2,29 - 6,34 * 0,730 + 5,965 * 0,730 J
'
t
101-20
\
P, (dl 0 ,t 50 %vol) = 0,730 * (1000 - ^ r ^ r , ) = 6 5 9 . 5 9 1 k / m 3
2
Ll50
voU
%
V 2,29 - 6,34 * 0,730 + 5,965 * 0,730 J
'
115 20
0 730
P L ^WD = ,
* I1000' 2,29 - 6,34 * 0.730 + 5,965 * 0,7302) = 647-421kg/m3
130 20
(10006 4
k /m3
(d20 t
)
PL , l = 0,73 *
2,29-6,34 * 0,730+ 5,965 * 0,7302) = 3 .382 g
/ 7n

PL

(dl0 t

11 | P a g e

, i00%vol

730

(1000 -

145 - 20
\
621343 k/m3
)
2,29-6,34* 0,730 +5,965 * 0,7302 =

cu

Fig.Variatia densitatii unei fractiuni petroliere in faza lichid cu temperatura.

3.2.Temperaturi medii de fierbere functie de temperatura de fierbere


(ASTM) medie volumetrica

Panta: pa = t^4 => pa = 0,75^

80

55 + 70 + 87 + 101 + 115 + 130 + 145


tmVf = -------------------------------- ----------------------------- = 100.6( - 1, 1 80 97 0 * 1 0" 2 * t m Vf?+3,70687*pa3 )

tmMf = tmVf0,3161379 *eV

( - 1, 1 8 0970 * 1 0 " 2 *( 1 0 0,6)3 +3,70687*(0,75)3 )

= 100,6 0,3161379 * eV

/= 93.54( - 2, 70 642 1 * 1 0 " 2 * t m Vf3 +5,163875*pa4 )

tmWf = tmVf + 2,599348 * 10 * eV


-2

( - 2, 7 0642 1 * 1 0" 2*(1 0 0 .6)3+ 5, 1 63 8 75 *(0, 7 5)4

= 100,6 + 2,599348 * 10-2 * eV


= 102.379/

tmCf = tmVf 0,4388152 * eV

= 100,6 0,4388152 * eV

12 | P a g e

( - 8,997 0 3 1 * 1 0" 2 * t m Vf2o +2,456791* p a 2 o


9

9 '

( - 8,9970 3 1 * 1 0 " 2 *( 1 0 0,6)2 o+ 2,4 56 79 1 *(0, 75)2 o '

98.744-

tmMef = tmVf 0,2161448 * e"

- 1,2 79964* 1 0" 2 * t m Vf3 + 3,6467 79* p a 3


/
II
( - 1,279964* 10" 2 *( 1 0 0,6)3+ 3,646 779* (0, 75) 3

= 100,6 0,2161448 *eV


= 100.422C
tmMf + tmCf 92.54 + 98.744
tmMef = ------------ -------- = ------------- ---------- = 95.642C
22
tmVf este temperature medie volumetrica (ASTM);
tmMf este temperature medie molara;
tmWf este temperature medie greutate (masa, ponderata");
tmCf este temperature medie cubica;
tmMef este temperatura de fierbere medie a mediilor.

3.3.Factor de caracterizare (Watson)


Relatia recomandata in prezent pentru stabilirea factorului de caracterizare este:
[1,8 * (tmMef + 273,15)]3 [1,8 * (95.642 + 273,15)]3
K

"

= -------------------- ---------------------- = ---------------- 073456 ---------------- = 11'875

3.4.Masa molara medie


Masa molara medie a unei fractiuni petroliere se

poate determina cu relatia:

Mm(d 1|6, TmMef) =


1 5 6\4,983 0 8

= 42,9654 * TmMef ^6 0 0 7 * (d 1 5,6)


^ (2, 0 97 * 1 0 " 4 * Tm M e f- 7, 78 7 1 2 * d { | +2,

0 84 76 * 1 0 " 3 * Tm M e f* d { | \ )

600 7
= 42,9654 * 368.729^
* (0,73456) ,983 08
4

^ e(2,0 97 * 1 0 " * 3 68. 792 - 7, 7 87 12 * 0, 7 34 56+2, 0 84 76 * 1 0 "3 * 3 68. 792 * 0, 7345 6) _ gg gg^

TmMef = tmMef + 273,15 = 95.642 + 273,15 = 368.792 K


Astfel, relatia se poate utilize pentru TmMef cuprinsa intre 305 K si 838 K (32-565 C),
d 15,6intre 0,63si 0,97si Mm = 70 - 700, cu o eroare de max. cca 7%.

13 | P a g e

3.5.RaportC

Raportul masic- din molecula medie de hidrocarbura se poate determina cu relatia:


H

RWC

= 8,7743 * 10_ 1 0 * e( 7' 1 76* 1 " 3 *Tb+3 0'06242 <5,6 -7,35*10"3*Tb*d^) * Tb 0,98445
_ (A 1 5,6\- 1 8,2 7 5 3

* 15,6)
= 8 7743 * 10- 10 * e( 7, 1 76 * 1 0 " 3 * 3 74. 1 5+3 0, 0 6242 * 0, 7 34 56 - 7, 3 5 * 1 0" 3 * 3 74. 1 5 * 0, 7345 6)
* 3 74.15 - 0,98445 * (0,7 3 4 56)- 18,2753 = 6.2 2 6
Tb = t5 0 o/oVol + 273,15 = 101 + 273,15 = 374,15 K

c
Cunoscand raportul masic raportul dintre numarul de atomi de H si cel de C5 poate fi calculat
H

cu relatia:
A c 1 12,011 1
RaH = * ---------- = -------------* ----------= 1 794
c A Rwc 1,008 6.642 .
H

Unde Acsi AH sunt masele atomice ale carbonului, respective hidrogenului.


A c = 12,011 si A = 1,008
H

3.6.Curba VE (vaporizare la echilibru)

Curba VE a fractiunii petroliere se poate determina prin calcul, pe baza curbei de distilare
ASTM, cu ajutorul metodei Riazi-Daubert. Aceasta foloseste urmatoarele relatii pentru gasirea
temperaturilor, TiVE, K, de pe curba VE, plecand de la temperaturile TiASTM, K, de pe curba
ASTM.
T

i V E = A i * (TiA S T M)B 1 * (d 15,6)

Coeficientii Ai, Bi si Cisunt dati in urmatorul tabel.

14 | P a g e

Tabel 2.Coeficienti din relatie pentru convertirea curbei de distilare ASTM la curba VE.
I
Ai
Bi
Ci
Domeniu de temperatura
%Vol.
1
2
3
4
5
6

distilat
0
10
30
50
70
90

2,9747
1,4459
0,8506
3,2680
8,2873
10,6266

0,8466
0,9511
1,0315
0,8274
0,6871
0,6529

0,4209
0,1287
0,0817
0,6214
0,9340
1,1025

(ASTM), C
10 - 265
60 - 320
90 - 340
110 - 355
130 - 400
160 - 520

100

7,9952

0,6949

1,0737

190 - 430

T1VE = 2,9747 * (55 + 273,15)' 8466 * 0,7 3 4 56'4209 = 352.501 K


T2VE = 1,4459 * (70 + 273,15)0'95 11 * 0,73456' 1287 = 358.422 K
T3VE = 0,8506 * (87 + 273,15) 1 0315 * 0,7 3 4 56 00 81 7 = 359.577 K
T4VE = 3,2680 * (101 + 273,15)82 74 * 0,73456,6214 = 3 6 3.0 5 2 K
T5 ve = 8,2873 * (115 + 273,15),6871 * 0,7 3 4 5 609340 = 3 7 3.40 8 K
T6VE = 10,6266 * (130 + 273,15),6529 * 0,734561 1025 = 380.013 K
T7VE = 7,9952 * (145 + 273,15),6949 * 0,7 3 4 5 6 10 73 7 = 380.668 K

Tabel 3
%Vol.
distilat
0
10
30
50
70
90
100

15 | P a g e

Temperatura pe curba VE la
presiunea atmosferica, K
352.501
358.422
359.577
363.052
373.408
380.013
380.668

Temperatura pe curba VE la
presiunea atmosferica, C
79.351
85.272
86.427
89.902
100.258
106.863
107.518

120
100
80 +

a>
a.

60

E
40
20
0
0

20

40

80

60

100

120

% Volum

Fig.Curba VE la presiune atmosferica.

3.7.Curba VE la presiune diferita de cea atmosferica


bar,

Relatia urmatoare poate fi utilizata pentru determinarea curbei VE la diferite presiuni p,


pe
baza
curbei
VE
la
presiune
atmosferica.

Tnf-41 1393 - Tf
Log(p) = 3,2041 * (1 0,998

Tf 41 1393
Tnf 1393
Tnf 41

1393 _i_ 41 * (log(p) 1)


1393
_ 0,998 * (3,2041 1)

1393
41

16

_ 0,998 * (3,2041 1) * Tnf


|

Page
Presiunea:
p = 5,5 bar

1)

)
Tnf

41
/log,
0(5,5)
0,998 * ( 3,2041
1
/log , o(5,5) \
1
0,998 *( 3,2041 x)
, 41 * (log 1 o(5,5)
1393
1393
_ 0,998 * ( 3,2041 1) *
1393

Tf

Tf

17 | P a g e

1
/log, o(5,5)
0,998 *( 3,2041

1) * 352.501 1393
352.501 41

1)

352.501 1393
352.501 41
* 358.422 1393
358.422 41
358.422 1393
358.422 41

= 414.431K

= 426.078 K

1 = ___________ 0,998 V 3,2041 -y 359 577 -41 = 427.399 R


1393 +

JL * (

l0g

"ffi) - l) * 359'577 ~ 1393

/logi0(5,5) \
( 3,2041 1)
. 1 /logio(5,5) \ 359.577 1393
1
+ 0,998 *( 3,2041 1) * 359.577 41
, 41 * (logi o(5,5) A * 363.052 1393
+ 0,998 ( 3,2041 1) 363.052 41 _
, , 1 /logio(5,5)
363.052 1393 431.301 K
1
+ 0,998 *( 3,2041
1
) * 363.052 41
1393

Tf _
114

1393

1393

+ 41 * /logi o(5,5)

373.408 1393

/log i o(5,5) \

0,998 *( 3,2041 1) * 373.408 41


Tf
= 443 025 K
115 c =------------------ -------- - ----------------- ---------------------------, , 1 /log i o(5,5)
373.408 1393 443.25 K
1
+ 0,998 *( 3,2041 1) * 373.408
41
1393

+ 41 * * * /log i o(5,5) . 380.013 1393/log i o(5,5) \

___________ 0,998 *( 3,2041 ____________ 1) * 380.013 41 _150151 K


, , 1 /logi o(5,5)
380.013 1393 450.45
1
(
+ 0,998 *
3,2041 1) *
380.013
380.668 1393
41
f=
116

1202{

41 ; /log! o(5,5)

/log i o(5,5) \
1)
0,998
*(
3,2041
*
380.668

117
, , 1 /log i o(5,5)
380.668 1393 451.335 K
1
+0,998 *( 3,2041 1) * 380.668 41
Tabel

18 | P a g e

41

4.

%Volum
0
10
30
50
70
90
100

19 | P a g e

Temperatura pe curba VE la
presiunea de 5,5 bar, K
414.431
426.078
427.399
431.301
443.025
450.451
451.335

Temperatura pe curba VE la
presiunea de 5,5 bar, C
141.281
152.928
154.249
158.151
169.875
177.301
178.185

%Volum

Fig.Curba VE la presiunea de 5,5 bar

3.8.Vascozitati
t,
v

Vascozitatea cinematica, vL, m /s, a unei fractiuni petroliere lichide la diferite temperaturi
C,
se
poate
exprima
cu
relatia:

L(d 15,6'KW't)

(d15:6 * K W )

2 --------------------------- * e 154.249+2 73
779.487

20 | P a g e

10 - 6 2 K W

101,766
- 29,263
0, 5 2 5

xv(di5:6, K W )

xv(di 5;6:Kw)

* e t+2 7 3

Unde:
xv(d15;6, KW) el17 1 7+0;
Relatie valabila pentru:

0029254 (d

- S6-

w)S]

^ xv(d15:6: K ) 779.487
W

(K * d 15,6) < 10,74 => (11.875 * 0,73456) < 10,74 => 8.723 < 10.74 (F)
W

101,766
(0,73456 11,875) ,
3.376* 10 - 7 m2/s
101,766
,

(0,73456 11,875)
3.207 * 10 - 7 m2/s
101,766

L(d 15,6, K W , t30%vol)

[(0,7 3 45 * 11,87 5)0,525


3.189* 10 - 7 m2/s
10 -6 * 11.875 779.487
* --------------------------- * e. 14 1.2 8 1+2 7 3
779.487
10 - 6 * 11,87 5 779.487

L(d

15,6,

W,

0%vol)

L(d 15,6, KW, t10%vol)

29,263

29,263

29,263

21 | P a g e

L(d

W't

15,6'

(d

5 0%vol)

[(0,73456 * 11,875),5 2 5
36 7 2
= 3.136 * 10- m /s
=
101,766
7 0%vol)

L 15,6' W't

L(

1 '6'

101,766

[(0,73456 * 11.875), 5 2 5
= 2.990 * 10-7 m2/s
101,766
)
Kw't 90%vol

1(0,73456 * 11,875),
= 2.904* 10 m2/s
101,766
)

525

- 29,263

29,263

10 -6 * 11,875 779.487
-------------------------- * e 1 5 8. 1 5 1+2 7 3
779.487
10 - 6 * 11,87 5 779.487
-------------------------- * e 169. 87 5+2 73
779.487
10 - 6 * 11,875

- 29,263

779.487

779.487
* e 1 7 7. 3 0 1+2
73

-7

L(d 15,6'

Kw,

100%vol

L(0,73456 * 11.875), 5 2 5
-7
= 2.895 * 10 m2/s

- 29,263

10 -6 * 11,875 779.487
-------------------------- * e 1 7 8. 1 8 5+2 73
779.487

Metoda permite determinarea vascozitatii cinematice, cSt, a unei fractiuni petroliere lichide pe
baza t50%
vol. distilate:
v L = Ay * e
(Tb)

Unde: Av =

(91,83 * Tb - "A75 - 29,2 63) * =


By

g = e4, 7 1 7+0, 0 0 52 6*Tb


Tb este temperatura, K, la 50% vol. distilate.
Tb 374.15 K

Av = (91,83 * 3 74.15- 0, 175 - 29,2 6 3) *


( B^

Bv = e4, 7 1 7+0, 0 0 52 6* 3 74. 1 5 = Bv = 800.334


11,875
A 0,0489
{ 80 0. 3 34 800.334
zBBv X

/800.334 A

v L = Av * e(Tb) = vL = 0,0489 * e( 3 74. 1 5) = v L = 0,415 cSt

22 | P a g e

4.Calculul de dimensionare al cuptorului de piroliza


4.1. Zona de convectie
10 serpentine in paralel
G M p=G^p^= 1500^g
kg kg abur
kg
G a = G M p * ra = 1500-^*0,62^ ------------------- = 930-^
h
g mp
h
Impartim serpentina in trei zone:
Zona in care au loc fenomene fizice - incalzirea benzinei in stare lichida pana la t0%vE la
p=5,5 bar;
Zona de vaporizare si incalzire a benzinei pana la t100%VE la p=5,5 bar;
Zona de serpentina in care are loc incalzirea benzinei in stare vapori.

4.1.1.Calculul serpentine fnsectorul 1 din zona de convectie (ZC)


tic=950C
pic=5,5 bar
ti2c=t0%VE(5.5)= 141.281C
p

p
ppp

Ecuatia de bilant termic pe sectorul 1: G Mp * h^cp + Qfl c = G Mp * h^p


= tc * n * de * L l c
Entalpia amestecurilor complexe de hidrocarburi (fractiunilor petroliere) in stare lichid, kJ/kg, la
0 temperatura t, C, se poate stabili cu ecuatia simpla:
Q

fi c

tK ,t)

L(d

= [(2,964 - 1,332 * d l *;) * t + (0,003074 - 0,001154 * d

g) * t ]
3

* (0,0538 * Kw + 0,3544)
'
Cu originea IL=0 pentru lichid la 0C
1 (d
L 15,6' Kw- ti2c)
= [(2,964 - 1,332 * 0,73456) * 141.281 + (0,003074 - 0,001154 * 0,73456)
* 141.2812] * (0,0538 * 11,875 + 0,3544) = 322.775 kJ/ kg
GMP
1c

* (h^p - hjfp) 1500 * (322.775 - 217.178)


71 * d e * Otc
71* 0,1* 79620

952] * (0,0538 * 11.875 + 0,3544) =217.178 kJ/kg

23 | P a g e

Caderea de presiune, Ap, pentru curgerea la interiorul conductei poate fi determinate cu ajutorul
ecuatiei:
Lp *w2
Ap = X * * -
d2
Coeficientul k de rugozitate
pentru conductele
de otel in exploatare are valoarea: k=5 m
/k\0 3 14
( 5 \ 0 3 1 4
X=0,01*( ) = 0,01*() = 0,0366
d
0,08
3

Variatia densitatii, p L, kg/m , a unei fractiuni petroliere se calculeaza cu relatia:


p L(d4 ,t)
= d4 * (1000 - 2,29 - 6,34 * d| 0 + 5,965 * (d4 )2)
95 20
p M p ,c(d2 0 ,tic) = 0,730 *(1000 -2,29 - 6,34 * 0,730 + 5,965 * (0,730)V
= 664.864 kg/m
pMp

(d4 ,
i2 c

141.281 20
^ 2 c) = 0,730 * (1000 - 2,29 - 6,34 * 0,730 + 5,965 * (0,730)2)
= 624.669 kg/m 3
p

+ p M pi 2 c 664.864 + 624.669 3
P m 1 c = ----------- 2----------= ---------------- 2 ------------- = 64.766 kg/m 3
pi c

MP

_
ic

124

pi c _____________________ ________
2

* G M p ________

__ _____________

4G

4 1500

3600 * 71 * d * p..1DM 3600 * 71 * (0,08) * 624.669 ,


2

^i2C

wi c + wi 2 c 0,124 + 0,133
W1 c = i c 2 i 2 c =------------------------2 --------- = 0.1285 m/s

24 | P a g e

* 1500

_______________ __

7i * d 3600 * 71 * d * p.i - p 3600 * 71 * (0,08) * 664.864 ,


3600*L

w*i 2 c

_ Q ^33

m/s

* w'

Ap 1 c X * ^ *

dj * Wj c* p

Re mlC

9
v

m1C

0,08 *

0,12852

15.421 Pa

118.141 C

101,766

L(d 15,6, Kw, tm1C)

10 -6 * 11,875 8 12,344
* --------------------------- * e 1 1 8. 14 1+2 7 3
812,344

29,263

[(0,73456 * 11.875)05 2 5
1.025 * 10 - 7 m2/s

Re mlC

miC

644.766

mlC

t, c 95C
t, 2 c 141.281C
_ tjc + tj2 c _ 95 + 141.281
t

6.332

mlC

di*wlC

Re mlC

0,0366 *

d j * W-. c 0,08*0,1285
----------- -------- - -------- 1002926.829 >> 2300 = Regim turbulent, chiar rugoz
1.025 10
"mlC

Qf1 c Otc * % * de * L 1 c 79620 * % * 0,1 * 6.332 1.583 * 105 kJ/h

4.1.2. Calculul serpentine in sectorul 2 din zona de convectie (ZC)


ti2c=141.281C
Pi2c=5.499 bar
ti3c=tioo%vE= 178.185 0C
pi3c=5.261 bar
Ap 1 c 15.421 Pa 1.542 * 10-4 bar
Pi 2 C P, C - Ap 1 c 5,5 - 1.542 * 10-4 5,499 bar
O t c * % * d e * L2 C G M P * (H MP C - hM2p)
!v(d Kw, ti3c)
= 532,17 - 210,61 * 0,73456 + (1,8213 - 0,45638 * 0,73456) * 178.185
+ (0,0023447 - 0,00059037 * 0,73456) * 178.1852
+ (4,187 * 178.185 - 837) * (0,07 * 11,875 - 0,84) = 643.054 kJ/ kg
<Dtc * 71 * d e * L 2 c = G M P * (H MP " - h MP ) 79620 * 71 * 0,1 * L 2 c
1500 * (703.005 - 322.775) => L 2 c = 22.802 m
=
Numar de coturi:

L
75 d
Lech2C = L2 c + n2 c *

* _ ^ .

L ech

25 | P a g e

2C

. Pm 2 c

nic=0
n2c=3

75
* (Wm 2 c)2

di

22.802

75

0,08

40.802m

Ap

2c

=X^*

2
p i2C = 624.669 kg/m 3
p

Pi3C

i3c

* M M P (pi 2 c - Ap2 c) * MM p
R * Ti 3 c
Pj2C

P m2C

Pj3C

2
_ Wi 2 c + Wi 3 c

m2c

"2
p

X * L ech 2C

GMP

3600

* Ti 3 c

+
"12C

100 M (p 10 p )
R

* Ti 3 c
R

+
P

* Ti 3 c

* M M P * (pi 2 c - 10 5 * Ap2 c)
0,0366 * 40.802 * 15002
36002 * 7t2 * 0,08 5
i2C

100

100 * 102,481 * (5,5 - 10-5


624.669 +
1
[624.669 100 * 102,481 * (5,5 - 10-5 * Ap2 c)
+

Ap2 c = 23827.5 Pa = 0.238 bar

Wi 3 c =

*GMP

P i 3 c*rc*d2

4 1500

*GMP

* 3600 p Pi 3c * M M P * 71 * d2 * 3600
R * li Q r
1

-------------------------------------------- = 5.757 m/s


r o /ri

0,083 * 451.185 * 102,481 * * * O,082 * 3600


p)
8,314*451.185
8,314*451.185

26 | P a g e

w
i 2 c + wi 3 c 0,133 + 5.757
wm2 c = i 2 C i 3 C = ------------------------- ^---------- = 2.945 m/s
22

(Pi 2 c - Ap2 c) * M M p _ (5,499 - 0.238 ) * 102,481

Pi3C

R* T3 c = 0,083 *451.185

= 14.397 kg/m 3

p i2C + p i3C 624.669 + 14.397


m2C

319.533 g/m

m2C

^ 2 c = 141.281C
^ 3 c = 178.185C

10 "6 * 11,875 812, 344


*---------------------------- * e 1 5 9. 73 3+2 73
812,344

ti2 c + ^ 3 c 141.281 + 178.185


tm2 c = c , i 3 c =----------------------------- = -------------= 159.733C
2
2
[(0,73456 * 11,875), 5 2 5
= 3.226* 10-7 m2/s
-29,263
d i * w2c 0,08 * 2.945
= 730316.2 >> 2300 = Regim turbulent
3.226 10

Re

Qf2c = ^tc * % * de * L 2 c = 79620 * % * 0,1 * 22.802 = 5.703 * 10 5 kJ/h

L(d 15,6, Kw, ^m2c) =

101,766

4.1.3. Calculul serpentine in sectorul 3 din zona de convectie (ZC)


ti3c=178.1850C
pi3c=5.261 bar
tiR=650C
Pi 3 c = Pi 2 c - Ap2 c = 5,499 - 0,238 = 5,261 bar
Otc * % * d e * L 3 c = G M P * (H Sp - H^)
!v(d 15,6,

Kw, ti3c)
= 532,17 - 210,61 * 0,73456 + (1,8213 - 0,45638 * 0,73456) * 178.185
+ (0,0023447 - 0,00059037 * 0,734456) * 178.1852
+ (4,187 * 178.185 - 837) * (0,07 * 11.875 - 0,84) = 703.729 kJ/ kg

!v(d 15,6, Kw, ^ R )

27 | P a g e

= 532,17 - 210,61 * 0,73456 + (1,8213 - 0,45638 * 0,73456) * 650


+ (0,0023447 - 0,00059037 * 0,73456) * 6502 + (4,187 * 650 - 837)
* (0,07 * 11,875 - 0,84) = 2134.328 kJ/kg

28 | P a g e

<Dtc * 71 * d e * L 3 c G M P * (H MP H MP*) ^ 79620 * 7 * 0,1 * L 3 c


= 1500 * (2134.328 - 703.729) => L 3 c 85.790m
n 3 c 12 coturi
L

75

e c h co t =
Lech3C = L 3 c

*di
+ n 3 c * 75 * d i 85.790 + 12 * 75 * 0,08 157.79

P3c
100 * 36002 *

X*R*G

jy[ P*L e ch 3 c

I+
72 * d 5 * M MP VT 3 c

Ap 3 c

^451.335
* I _____ +

5,261

Ap

3 cN

iR

0,0366*8,314*

/451
I
5,2

10

TT --- *

ZTi
3
c
* I -------1p

p 10 p

/ pi 3 c pi 3 C

15002 * 151.79 / 5,261 5,261 10-5 *

* I
100 * 36002 * 772 * 0,085 * 102,481 \451.335

923,15

5,261

10

Ap 3 c 28074.9Pa 0,281 bar


4

*GMP

Wi 3 c
P

* 3600

Pi

*GMP

* M M P * 77 * d2 * 3600
i
R * li ^ r
4 1500
- - - ,26
- K J Z ] ------------------------------------------------- 5.759 m/s
2
n
nQ3 i Q Q C * 102,481 * 7 * 0,08 * 3600
0,083
451.335

i 3 c*7*d2

3c

Pi3 c
5,261
_
M

102 481 14392 k /m3


Pi 3c RT^* MP 0,083 * 451.335 * ,

h 3 c 178.185C
^ R 650C
ti 3 c + ti R 178.185 + 650
tm 3 c i 3 c2 i R ------------------- ^ ---------- 421,674C => T3 m c 503.185 K

Pentru determinarea vascozitatii dinamice a unei fractiuni petroliere vapori, pv, la presiuni joase
(sub 5-10 bar) se poate utilize relatia:
0,0092696 + ^0,001383 5,9712 * 10-5 * M MP2) * T2 + 1,1249 * 10-5

pv(MMP, T)
MP
M- V (M M P

, T3 m c)
0,0092696 + ^0,001383 5,9712 * 10-5 * 102,4812) * 503.1852

29 | P a g e

+ 1,1249 * 10-5 * 102,481 0.0093 cP 0.934 * 10-5 kg/m * s

30 | P a g e

pv(M Mp ,T R) = -0,0092696 + (0,001383 - 5,9712 * 10-5 * 102,481^) * 503.185^


+ 1,1249 * 10-5 * 102,481 = 0.00935 cP = 0.935 * 10-5 kg/m * s
, TR ) 0.934 * 10-5 + 0.935 * 10- 5
=
2
= 0.9345 * 10-5 kg/m * s

M- V (M M p,
p

m3c

=2

T3m c) + M-

(M M p

Pi R = Pi 3 c - Ap 3 c = 5,261 - 0,281 = 4.98 bar


4

WiR

*GMP

*GMP

p i R * 7t * df * 3600 Pi R * MMP * 71 * df * 3600


i
K*TR
4 1500
= ----------Too ----------------------------------------------------- = 6.783 m/s
4,98
* 102,481 * n * 0,082 * 3600
0,083 503.185

W W 6.783 5.759
Wm3 c = --------- 2 ------- = ------------2 --------- = 6.27 m/s
(Pi 3 c - Ap 3 c) * M MP (5,214 - 0,301) * 102,481
P

K*^

iR

,3
,

0,083 *923,15

g/m

i3C

iR

5,261

6,571

5.916 g/m

5m3

=2=

6.27 5.916
^ . = 3969322.63
0.9345 * 10- 5

Ke 3 c = di * ----------------- = 0,08 *
3ci
pm3C
i:

Mpi3c=GMp*Hi3c

Mpec=GMp*Hec

f3 c = tc * * de * L 3 c

e:

tc * * de * L 3 c + G M p * Hi 3 c = G M p * He c

Qf3c = Otc * n * d e * L 3 c = 79620 * n * 0,1 * 151.79 = 3.797 * 106 kJ/h


!v(d

6,

Kw, ^i3c)
= 532,17 - 210,61 * 0,73456 + (1,8213 - 0,45638 * 0,73456) * 178.185
+ (0,0023447 - 0,00059037 * 0,73456) * 178.1852
+ (4,187 * 178.185 - 837) * (0,07 * 11,875 - 0,84) = 694.729 kJ/ kg

31 | P a g e

GM

Hi

1500

694.729

0.974

106

kJ/kg

!v(d 15,6'

Kw, tec)
= 532,17 - 210,61 * 0,73456 + (1,8213 - 0,45638 * 0,73456) * 650
+ (0,0023447 - 0,00059037 * 0,73456) * 6502 + (4,187 * 650 - 837)
* (0,07 * 11.875 - 0,84) = 2134.328 kJ/kg

Q M p e c = G M p * He c = 1500 * 2134.328 = 3201492 kJ/ kg

5.Zona de radiatie (ZR)


MP(0,84g) - H2(0,005g) + CH4(0,052g) + C2H2(0,004g) + C2H4(0,25g) + C2H6(0,041g)
+ C 3H6(0,184g) + C 3H8(0,026g) + C4H s(0,077g) + C4H8(0,074g)
+ C4H10(0,047g) + comb"(0,08g)
C

7, 2 4H 1 5,4 1

Compozitie, entalpie amestec de reactie functie de conversia curenta.


I
ig
Comp
Mi
gfi (xcf=0,84)
gfi
n fi
g/mol
g/g MP alim
=Mi
10-3mol/g
MP alim
1
0
H2
2,016
0,005
2,480
2

CH4

16,043

0,052

3,241

C2H2

26,038

0,004

0,153

C2H4

28,054

0,250

8,911

C2H6

30,070

0,041

1,363

C3H6

42,081

0,184

4,372

C3H8

44,097

0,026

0,589

C4H5

53,084

0,077

1,450

C4H8

56,108

0,074

1,318

10

C4H10

58,123

0,047

0,808

MP
benzina

102,481

0,160
(1-xcf)

1,561

11

32 | P a g e

gi(xc)

(X )
f.gi c
ni i(Xc) =
Mi

= *x c
Xcf
g/g MP alim
0,005
0,84 *X c
0,052
0,84 *X c
0,004
0,84 *X c
0,250
0,84 *X c
0,041
0,84 *X c
0,184
0,84 *X c
0,026
0,84 *X c
0,077
0,84 *X c
0,074
0,84 *X c
0,047
0,84 *X c
1-Xc

0,005 Xc
0,84 2,016
0,052 Xc
0,84 16,043
0,004 Xc
0,84 26,038
0,250 Xc
0,84 28,054
0,041 X c
0,84 30,070
0,184 X c
0,84 42,081
0,026 Xc
0,84 44,097
0,077 X c
0,84 53,084
0,074 X c
0,84 56,108
0,047 X c
0,84 58,123
1-Xc
102,481

12

Comb

250

0,080

0,320

13

H2O

18,015

0,600
(ra)
1,600
(1+ra)

33,305

ra

59,871

1,600
(1+ra)

ts p(xc)

0,080 xc

0,080
0,84 *X c

0,84 250
ra
18,015
0,020016 *x c
+ 0,0430635

= 0,020016 * xc + 0,0430635 mol/g MP alim

Mm=f yi*Mi = ^-n^XC\*Mi


n (xc)
1 + ra

1 + 0,62

1,62

M (xc)
n (xc) 0,020016 x 0,0430635 0,020016 x 0,0430635

5.1.Entalpia de reactie. Entalpia amestecului de reactie

AHi(T) = AHf25T + [ Cpi(T) dT * ^


298

Cpi(T) = ai + bi * T + c i * T2
Kw Co m b = 5.8
d comb = 0.859 =. dj ^ c o m b = 0.863

Cp i(T) = 27,7047 + 3,38985 * 10-3 * T


T

AH?., (T) = 0 + | (27,7047 + 3,38985 * 10-3 * T)dT *

r1

100
1000

298

= 1,69493 * 10-6 * T2 + 0,0277047 * T - 8,40652 kJ/mol


Cp2(T) = 22,3479 + 48,1275 * 10-3 * T
T

AH?2(T) = -74,52 + | (22,3479 + 48,1275 * 10-3 * T)dT *


2 98

_____________ = 0,0000240637 * T2 + 0,0223479 * T - 83,3166 kJ/mol


Cp 3(T) = 27,9609 + 60,2362 * 10-3 * T - 19,46762 * 10-6 * T2
T

AH?t33W(T) = 228,2 + | (27,9609


+ 60,2362 * 10-3T - 19,46762 * 10-6 * T2) dT * ----------------------------------v
y
J
1000
298

= -6,48921 * 10-9T3 + 0,0000301181T2 + 0,0279609 * T


_____________ + 217,365 kJ/mol ________________________________________________________
Cp4(T) = 10,8667 + 121,6808 * 10-3 * T - 37,56525 * 10-6 * T2 ___________________________________

33 | P a g e

AH?4(T) = 52,51 + |(10,8667 + 121,6808 * 10-3T - 37,56525 * 10-6T 2 ) dT *


298

= -1,25217 * 10 - 8T3 + 0,0000608404T2 + 0,0108667 * T


_____________ + 44,2002 kJ/mol ____________________________________________________________
Cp 5(T) = 10,2338 + 158,1230 * 10-3 * T - 45,56065 * 10-6 * T2
T

AHf05(T) = -83,82 + |(10,2338 + 158,1230 * 10-3T - 45,56065 * 10-6T 2 ) dT *


298

= -1,51869 * 10-8T3 + 0,0000790615T2 + 0,0102338 * T


_____________ -93,4888 kJ/mol _____________________________________________________________
Cp6(T) = 13,4925 + 190,9726 * 10-3 * T - 59,16355 * 10-6 * T2
T

AHf6(T) = 19,71 + |(13,4925 + 190,9726 * 10-3T - 59,16355 * 10-6T 2 ) dT *


298

= -1,97212 * 10-8T3 + 0,0000954863T2 + 0,0134925 * T


_____________ + 7,73156 kJ/mol ____________________________________________________________
Cp 7(T) = 10,8549 + 237,6317 * 10-3 * T - 72,91123 * 10-6 * T2
T

AHf7(T) = -104,68 + |(10,8549 + 237,6317 * 10-3T - 72,91123 * 10-6T 2 ) dT *


298

_____________ = -2,43037 * 10-8T3 + 0,000118816T2 + 0,0108549 * T - 117,823 kJ/mol


Cp 8(T) = 24,6162 + 185,6805 * 10-3 * T - 60,87526 * 10-6 * T2
T

AHf8(T) = 186,11 + | (24,6162 + 185,6805 * 10-3T - 60,87526 * 10-6T2) dT *


298

= -2,02918 * 10-8T3 + 0,0000928403T2 + 0,0246162 * T


_____________ + 171,067 kJ/mol ____________________________________________________________
Cpg(T) = 16,9533 + 258,8119 * 10-3 * T - 79,77959 * 10-6 * T2
T

AHfg(T) = - 9,01 + | (16,9533 + 258,8119 * 10-3T - 79,77959 * 10-6T2) dT *


298

_____________ = -2,65932 * 10-8T3 + 0,000129406T2 + 0,0169533 * T - 24,8501 kJ/mol


Cp ! f(T) = 15,5790 + 312,0373 * 10-3 * T - 98,17201 * 10-6 * T2
T

AH?! f (T) = -129,985 + |(15,5790 + 312,0373 * 10-3T - 98,17201 * 10-6T 2 ) dT *


298

= -3,2724 * 10-8 * T3 + 0,000156019 * T2 + 0,015579 * T


_____________ - 147,617 kJ/mol ____________________________________________________________

34 | P a g e

T
n
AHfMp(T)

MMpf
= AH X(T) = -100 + * J Cp(t) dT
1000
n

298

= -100
T

_
,
1000 J

[f

P
r

, r. r.

MP

( -1'69578 + 0,29309KW - 0,45638d15;6) dT +


298
T

* 10 - 3 J (4,6894 - 1,18074d 1 |6)(T - 273) dT


298

= -100
102,481
+ ------------- | (-1,69578 + 0,29309 * 11,791 - 0,45638 * 0,745)dT
1000
298

102,481
+ ------------- * 10 - 3 I (4,6894 - 1,18074 * 0,745)(T - 273) dT
1000
298

______________ = 0,000195213 * T2 + 0,0389407 * T - 128,94 kJ/mol_______________________


AHf0Com b(T) = AHf0i2(T)
T

M
1000

= 100+1^ J ( -1,69578 + 0,29309K W Com b - 0,45638d 15,6 Comb) dT


298
T

298
M

T
-3

10 J (4,6894 - 1,18074d 1 5;6comb)(T - 273) dT

H --------- *

1000
298

250
= 100 + 1000 I ( -1,69578 + 0,29309 * 11,1685 - 0,45638 * 0,9189) dT
298

250
f
+ ---------* 10 - 3 | (4,6894 - 1,18074 * 0,9189)(T - 273) dT
1000
298

= 0,000450552 * T2 + 0,0435555 * T + 47,0096 kJ/mol


Cp 1 3 H2O(T) = 34,4 + 0,62775 * 10-3 * T + 5,6079 * 10-6 * T 2
Q

T2

abur

= 77 --------

JC

p(T)

dT

A 2 *

Ti

T2

= ---------- | (34,4 + 0,62775 * 10-3 * T + 5,6079 * 10-6 * T2 ) dT


18,015 J
Ti

i -7 ^ T 3 _ n n n n m 7/199 - T2

= -1,03764 * 10-7 * T3 - 0,000017423 * Tf - 1,90952 * T + 1,03764


* 10 - 7 * Tf + 0,000017423 * T? + 1,90952 * T2 kJ/kg ___________________________

Comp

35 | P a g e

AHf

2 5C

AHf (T)

kJ/mol
1
2
3

H2
CH4
C2H2

0
-74,52
228,2

C2H4

52,51

C2H6

-83,82

C3H6

19,71

C3H8

-104,68

C4H5

186,11

C4H8

-9,01

10

C4H10

-129,985

11

-100

12

MP
benzina
Comb

kJ/mol
1,69493 * 10- * T + 0,0277047 * T 8,40652
0,0000240637 * T2 + 0,0223479 * T 83,3166
6,48921 * 10-9T3 + 0,0000301181T2 + 0,0279609 * T
+ 217,365
1,25217 * 10 - 8T3 + 0,0000608404T2 + 0,0108667 * T
+ 44,2002
1,51869 * 10-8T3 + 0,0000790615T2 + 0,0102338 * T
93,4888
-8 3
1,97212 * 10 T + 0,0000954863T2 + 0,0134925 * T
+ 7,73156
-8 3
2,43037 * 10 T + 0,000118816T2 + 0,0108549 * T
117,823
-8 3
2,02918 * 10 T + 0,0000928403T2 + 0,0246162 * T
+ 171,067
-8 3
2,65932 * 10 T + 0,000129406T2 + 0,0169533 * T
24,8501
3,2724 * 10-8 * T3 + 0,000156019 * T2 + 0,015579 * T
147,617
0,000195213 * T2 + 0,0389407 * T 128,94

100

0,000450552 * T2 + 0,0435555 * T + 47,0096

13

H2O

-241,814

Comp

AH fj * 1000 * nj (xc)
xc
kJ / kg MP reactionata

H2

CH4

C2H2

C2H4

C2H6

C3H6

36 | P a g e

5A,
* [1,69493 * 10-6 * T2 + 0,0277047 * T 8,40652]
0,84*2,016 L J
52 ,
-------------------- * [0,0000240637 * T2 + 0,0223479 * T 83,3166]
0,84 * 16,043 L J
4
-------------------- [(6,48921) * 10-9T3 + 0,0000301181T2 + 0,0279609 * T
0,84 * 26,038 7
+ 217,365]
250
---------------- [(1,25217) * 10- 8T3 + 0,0000608404T2 + 0,0108667 * T
0,84 * 28,054 7
+ 44,2002]
41
------------------ [(1,51869) * 10-8T3 + 0,0000790615T2 + 0,0102338 * T
0,84 * 30,07 7
93,4888]
184
-------------------- [(1,97212) * 10-8T3 + 0,0000954863T2 + 0,0134925 * T
0,84 * 42,081 7
+ 7,73156]

C3H8

C4H5

C4H8

26
- [ (
2 , 4 3 0 3 7 )
*
1 0 - 8 T 3
0 , 0 0 07 1 1 8 8 1 6 T 2
+
0 , 0 1 0 8 5 4 9
0,84 * 44,097
- 117,823]
77
---------- -------- [( - 2,02918) * 10-8T3 + 0,0000928403T2 + 0,0246162 * T
0,84 * 53,084 7
171,067]
74
99

0 84 * 56 108 [( - 2,65932) * 10-8T3 + 0,000129406T2 + 0,0169533 * T


10

C4H10

11

MP
benzina
Comb

12

' ' - 24,8501]


47
---------- -------- [( - 3,2724) * 10-8 * T3 + 0,000156019 * T2 + 0,015579 * T
0,84 * 58,123 7
- 147,617]
1000 ,
--------------- * (0,000195213 * T2 + 0,0389407 * T - 128,94)
102,481 v 7
80 _
* (0,000450552 * T2 + 0,0435555 * T + 47,0096)

Q84^25Q

13

H2O
-3,86691 * 10-7 * T3 + 0,000238042 * T2 + 0,10363 * T + 1358,52

AH R s p(T) = -3,86691 * 10-7T3 + 0,000238042 * T2 + 0,10363T + 1358,52

i
1

Comp
H2

CH4

C2H2

C2H4

C2H6

C3H6

C3H8

37 | P a g e

H s p i(x c, T) = 1000 * ni(xc) * AH


kJ / kg MP alim sau kJ / kg prod de reactie
5*xc,_

* [1,69493 * 10-6 * T2 + 0,0277047 * T - 8,40652]


0,84*2,016 L J
52 * x c
------------- c ----- * [0,0000240637 * T2 + 0,0223479 * T - 83,3166]
0,84 * 16,043 L J
4*xc_,_
------------ c ------ * [ - 6,48921 * 10-9T3 + 0,0000301181T2 + 0,0279609 * T
0,84*26,038 L
+ 217,365]
250 *xc
-------------- * [ -1,25217 * 10 - 8T3 + 0,0000608404T2 + 0,0108667 * T
0,84*28,054 L
+ 44,2002]
41 * xr
------------- c ----- * [ -1,51869 * 10-8T3 + 0,0000790615T2 + 0,0102338 * T
0,84* 30,070 L
- 93,4888]
184 * x c
-------------- c * [ -1,97212 * 10-8T3 + 0,0000954863T2 + 0,0134925 * T
0,84*42,081 L
+ 7,73156]
26 * x c _ , _
8
2
--c * [ - L2,43037 * 10- T3 + 0,000118816T + 0,0108549 * T
0,84*44,097
- 117,823]

C4H5

C4H8

10

C4H10

11

MP
benzina
Comb

12
13

77 *x c
---------- c ----- * [2,02918 * 10-8T3 + 0,0000928403T2 + 0,0246162 * T
0,84*53,084 L
+ 171,0671
74 *x c _ _ _
2
-8 3
-c-^ * [ 2,
L 65932 * 10 T + 0,000129406T + 0,0169533 * T
0,84*56,108
24,85011
47 * xr
---------- c ----- * [ 3,2724 * 10-8 * T3 + 0,000156019 * T2 + 0,015579 * T
0,84* 58,123 L
147,6171
1000 *(1 xc) ,
----------- ------- * [0,000195213 * T2 + 0,0389407 * T 128,94]
102,481 L J
80 * x c
----------- c * [0,000450552 * T2 + 0,0435555 * T + 47,0096]
0,84*250 L J

H2O
3,86691 * 10-7 * T 3 * x c + 0,00023804 * T2 * x c + 0,00190487 * T2
+ 0,10363 * T * x c + 0,37998 * T + 1358,52 * x c 1258,18

Entalpia amestecului la o anumita temperatura:


Hh s P(xc, T) = -3,86691 * 10-7 * T3 * x c + 0,00023804 * T2 * x c + 0,00190487 * T 2
+ 0,10363 * T * x c + 0,37998 * T + 1358,52 * x c
1258,18 kJ/ kg MP alim sau kJ/ kg prod de reactie

6.Calculul sperpentinei in sectorul 1 din zona de reactie (ZR)


= 650C = 923,15 K
Pi R = 6,571 bar
G M p = 1500 kg/h
ra = 0,62
R

Bilant termic pe sector:


H
G
h i R = M P * Hh s p(x c, Ti R)
H

hiR

= G M P * Hh s p(x qR, Ti R )
= 1500
* (3,86691 * 10-7 * 923,153 * 0 + 0,00023804 * 923,152 * 0
+ 0,00190487 * 923,152 + 0,10363 * 923,15 * 0 + 0,37998 * 923,15
+ 1358,52 * 0 1258,18) = 1,07391004 * 106 kJ/h

38 | P a g e

tj 2 R = 725C
Presupunem:
AxC]_ = 0,106382
xcj 2 = 0 + Axc 1 = xcj2 = 0,106382
H

h ci 2

MP

h s p( xc i 2

, Ti 2 R)

= 1500
* ( -3,86691 * 10-7 * 998,153 * 0,106382 + 0,00023804 * 998,152
* 0,106382 + 0,00190 487 * 998,152 + 0,10363 * 998,15 * 0,106382
+ 0,37998 * 998,15 + 1358,52 * 0,106382 - 1258,18)
= 1,738158 * 106kJ/h
Q

72 5+2 73, 1 5

ab1

= G M P * ra * j Cp H2 O (

T)

dT

6 5 0+2 7 3, 1 5

= 1500 * 0,60
* ( -1,03764 * 10-7 * T3 - 0,000017423 * T2 - 1,90952 * T + 1,03764
* 10 - 7 * T| + 0,000017423 * T22 + 1,90952 * T2 )
= 1500 * 0,60
* ( -1,03764 * 10-7 * 923,153 - 0,000017423 * 923,152 - 1,90952 * 923,15
+ 1,03764 * 10-7 * 998,153 + 0,000017423 * 998,152 + 1,90952 * 998,15)
= 150553,08 kJ/h

RI

MP

/650 + 725 \
* Axci * H R sp ( -------------------- 2 -------- ^ 273,15)
= 1500 * 0,106382
* ( -3,86691 * 10-7 * 960,653 + 0,0002 3 8042 * 960,652 + 0,10363 * 960,65
+ 1358,52) = 213019,42 kJ/h

Calculam lungimea sectorului pe baza ecuatiei de bilant termic:


HQHQQ
1,07391004 * 106 + Qf 1 R = 1,738158 * 106 + 150553,08 + 213019,42 = Qf 1 R
= 1,02782 * 106 kJ/h

f1R

= R * 6 * de * L 1 R
H

+ Qab 1 + Q R 1 - Hh ci

Li R
7t * de * Ot R
_ 1,738158 * 106 + 150553,08 + 213019,42 - 1,07391004 * 106

6 * 0,1 * 318470
= 10,273 m

39 | P a g e

c1R 7
L e ch 1R L1R

+ n c 1 R * 75 * d i 10,273 + 1 * 75 * 0,08 16,273 m


1,6
Mm s(xq R )
0,020016 0 0,0430635
M

m s(xc i 2)

0,020016 * 0,106382 + 0,0430635

37,154
1,6
35,403

R*L e ch 1 R * G 8 P(1 + ra)2

d 3600
Pi R * 100 * M m s(XCi R ) (109 * Pi R - Ap 1 R ) * M m s(XCj 2)
Ap 1 R X*

1.781 g/m
R

* Ti 2 R

p iR + p i2R 3.186 + 1,968


"22
4 * G M p * (1 + ra) 4 * 1500 * (1 + 0,62)
WiR

3600 * p iR * n * d2 3600 * 3.186 * n * 0,08 2


4 * G M Pp * (1 + ra) 4 * 1500 * (1 + 0,62)
wi 2 R
75.399 m/s
3600 * p i2R * n * d2 3600 * 1.781 * n * 0,08 2
Wi R + Wi 2 R 42.149 + 75.399
----- 58.774 m/s
mlR
8
Wm 1 R 58.774

40 | P a g e

1000 * T J 2 R TiR

1000 T

+ TjR

* 100 * M m s(xc iR ) (10 5 * Pi R - Ap 1 R )


* M m s(xq 2 ).
8,314 * 16,273 * 15002 * (1 + 0,62)2
0,0366
*---------------------36002 * %2 , 0,085-----------------------4,913 * 100 * 37,154 + (10 5 * 4,913 - Ap 1
R) * 35,403
1000 * 998,15 923,15
1000*998,15
L pi R

923,15

(105 * 4,913 - Ap 1 R) *

[4,913 * 100 * 37,154


35,403
Ap 1 R 74692 Pa 0.746 bar

pi R * M ms(0) 6,571 * 37,154


/
D T
n n o o Q - IO 1 c 3.186 kg m 10
R * T R 0,083 *923,15
(pi R PiR

Ap 1 R ) * M m s(xc i2) (4,913 - 0.746) * 35,403


i2R

0,083 998.15
2.577 kg/m 3

mlR

)
42.149 m/s

2
L

Ti =

41 | P a g e

10.273

Verificarea presupunerii facute:


10970
lg(K) = 11,25 -----------
650 + 725
Tm x R = ---------- ------- + 273,15 = 960,65 K
10970
lg(K) = 11,25 - -------- ------ => K(Tm 1 R ) = 0,677
T

Axcx v = 1 - e "K(Tm 1 r) *Tl = 1 - e - 0'67 7* 0166 = 0,106 2 9 7


Pres u pus: Axc x = 0,106382

6.1 Calculul serpentine in sectorul 2 din zona de radiatie (ZR)


G M p = 1500 kg/h
T 2 R = 998,15 K
Hh ci2 = 1,738158 * 106kJ/h
Pi 2 R = Pi R Ap x R = 4,913 0.746 = 4.167bar
xc 0 xc 0 0,106382 0,106382
Presupunem: ti 3 R = 761C
Axc2 = 0,430083
xci 3 = xci2 + Axc2 = 0,106382 + 0,430083 = 0,536465
Bilant termic pe sector:
l: H
G
h ci 2 = M p * Hh s p(xc i2 , Ti 2 R)
H
G
h ci 2 = M P * Hh s p(xc i2 , Ti 2 R)
= 1500
* (3,86691 * 10-7 * 998,153 * 0,106382 + 0,00023804 * 998,152
* 0,106382 + 0,00190487 * 998,152 + 0,10363 * 998,15 * 0,106382
+ 0,37998 * 998,15 + 1358,52 * 0,106382 1258,18)
= 1,738158* 106kJ/h
G
H
H
hci 3 = M P * h s p(xc i3 , Ti3 R)
= 1500
* (3,86691 * 10-7 * 1034,153 * 0,536465 + 0,00023804 * 1034,152
* 0,536465 + 0,00190 487 * 1034,152 + 0,10363 * 1034,15 * 0,536465
+ 0,37998 * 1034,15 + 1358,52 * 0,536465 1258,18)
= 2,798098* 106kJ/h

42 | P a g e

ab2

MP

76 1+2 73, 1 5
j C
dT
p H 2 O (T)
72 5+2 7 3, 1 5

*ra*

= 1500 * 0,60
* ( -1,03764 * 10-7 * T3 - 0,000017423 * T-2 - 1,90952 * T + 1,03764
* 10 - 7 * Tf + 0,000017423 * T22 + 1,90952 * T2 )
= 1500 * 0,60
* ( -1,03764 * 10-7 * 998,153 - 0,000017423 * 998,152 - 1,90952 * 998,15
+ 1,03764 * 10-7 * 1034,153 + 0,000017423 * 1034,152 + 1,90952
* 1034,15) = 73431,04 kJ/h

R2

725 761
= G M P * ^xc2 * H R s p ( - I" 273,15)
= 1500 * 0,430083
* ( -3,86691 * 10-7 * 1016,153 + 0,000238042 * 1016,152 + 0,10363
* 1016,15 + 1358,52) = 841168,85 kJ/h

Calculam lungimea sectorului pe baza ecuatiei de bilant termic


H

hci2

T
L

+ Q f 2 R = Hh c i 3 + Q ab 2 + Q R2

_ Hh ci 3
2R=

+ Qab 2 + Q R2 - Hh ci 2
j

71 * de * Ot R
_ 2,798098 * 106 + 73431,04 + 841168,85 - 1,738158 * 106 _
71 * 0,1 * 318470
n

=2
L e ch 2 R = L 2 R + n c 2 R * 75 * d i = 19,73 + 2 * 75 * 0,08 = 31,73 m
c2R

1,6
Mm s (xc j 2 ) = ----------------------------------------------------- - = 35,403
m sV i 2
^ 0,020016* 0,106382 + 0,0430635
W / ^
1,6
^0^700
Mm s(xCi3)

= 0,020016 * 0,536465 + 0,0430635 = 29,739

De continuat

43 | P a g e

Ap

2R ^ :

* L e ch 2 R * G M P(1 + ra)2
%11 * d5 * 36002
Pi 2 R * 100 * M m s(xc i 2) (Pi2 R * 10 5 - Ap2 R ) * M m s(xq 3)

11

44 | P a g e

i2R

i2R

T 3 R * 1000
T

)(

i3R

Lpi2 R * 100 * M m s XC i2 Pi 2 R * 10 - Ap2 R * Mm s(xq 3 ).

8,314 * 31,73 * 15002 * (1 + 0,62)2


,366 * -------------------- 36002 , *2 , 0,085 ------------------------4.167 * 100 * 35,403 (105 * 4,606 - Ap2 R) * 29,739

998,15

1000

998,15

1034,15

1000 1034,15

+
[4.167 * 100 * 35,403 (10 *4,606 - Ap2 R) * 29,739j
5

Ap2 R 848032.2 Pa 0,848 bar


(pi R - Ap ! R ) * M m s(xc i2) (4,913 - 0.746 ) * 35,403

1.781 kg/m 3

Pi2R

R * T2 R

0,083 * 998,15

(p p ) M (xc ) 1.781 29,739


Pi

3R

* Ti 3 R

0.617 kg/m 3

0,083 1034,15

1.781 0.617

------- 2^ ------------- 2 --------- 1.199 kg/m 3

4 * G M p * (1 + ra) 4 * 1500 * (1 + 0,62)

+ P; 75.399 m/s

Wi 2 R

217.645 m/s
Wi 3 R

3600

d 3600 1.781 0,08

i2R

m2R

4 * G

* (1 + ra) 4 * 1500 * (1 + 0,62)

3600 * p i3R * n * d2 3600 * 0.617 * n * 0,08 2


Wm2R

wi

wi

75.399

L2R
T2

19.73
0.1065 s
wm 2R 184.2215
Verificarea presupunerii facute:
10970
lg(K) 11,25 ---------
725 761
Tm 2 R ------- - ------ +

45 | P a g e

273,15

1016,15

217.645

10970
lg(K) = 11,25 - -------- ------ => K(Tm 2R) = 2,846
T

Axc2v = (1 - xq2) * (1 - e - K( T 2 ^ = (1 - 0,106382) * (1 - e -2,846* ,2 32 ) = 0,431876


Presupus: Axc2 = 0,430083

6.2 Calculul serpentine rnsectorul 3 din zona de radiatie (ZR)


G M p = 1500 kg/h
T 3 R = 1034,15 K
Hh ci3 = 2,798098 * 106 kJ/h
Pi 3 R = Pi 2 R - Ap2R = 1.781 - 0,848 = 0.933 bar
xq 3 = 0 + AxC]_ + Axc2 = 0,106382 + 0,430083 = 0,536465
Presupunem: teR = 828,622C
Ax c 3 = xcf - xci3 = 0,84 - 0,536465 = 0,303535
te R = 828,622C => TeR = 828,622 + 273,15 = 1101,772 K
Bilant termic pe sector:
H
G
h ci 3 = M p * Hh s p(xci 3 , Ti 3 R)
H
G
h ci 3 = M p * Hh s p(xci 3 , Ti 3 R)
= 1500
* ( -3,86691 * 10-7 * 1034,153 * 0,536465 + 0,00023804
* 1034,152 * 0,536465 + 0,00190487 * 1034,152 + 0,10363
* 1034,15 * 0,536465 + 0,37998 * 1034,15 + 1358,52 * 0,536465
- 1258,18) = 2,798098 * 106 kJ/h
H

G H (xc , T )
= 1500
* ( -3,86691 * 10-7 * 1101,7723 * 0,84 + 0,00023804 * 1101,7722 * 0,84
+ 0,00190487 * 1101,7722 + 0,10363 * 1101,772 * 0,84 + 0,37998
* 1101,772 + 1358,52 * 0,84 - 1258,18) = 3,777234 * 106 kJ/h
82 8,622+2 7 3, 1 5

ab2

= G M P * ra * j Cp H 20(T) dT

76 1+2 7 3, 1 5

= 1500 * 0,60
* ( -1,03764 * 10-7 * T3 - 0,000017423 * Tx2 - 1,90952 * T + 1,03764
* 10 - 7 * T| + 0,000017423 * T22 + 1,90952 * T2 )
= 1500 * 0,62
* ( -1,03764 * 10-7 * 1034,153 - 0,000017423 * 1034,152 - 1,90952
* 1034,15 + 1,03764 * 10-7 * 1101,7723 + 0,000017423 * 1101,7722
+ 1,90952 * 1101,772) = 140092,80 kJ/h

46 | P a g e

R 3 G M P * AxC 3 * H R s p (

761 + 828,622
2

,15)
+ 273,15

1500 * 0,303535
* ( -3,86691 * 10-7 * 1067,9613 + 0,000238042 * 1067,9612 + 0,10363
* 1067,961 + 1358,52) 578088,14 kJ/h
Calculam lungimea sectorului pe baza ecuatiei de bilant termic
H

hci3

+ Q f 3 R Hh c e R + Q ab 3 + Q R3

2R

+ Qab 3 + Q R3 - Hh ci 3
71 * d e * O t R
_ 3,777234 * 106 + 140092,80 + 578088,14 - 2,798098 * 106 16,964 m
71 * 0,1 * 318470
H

h ce R

c3R

L e ch 3 R L 3 R + n c 3 R * 75 * d i 16,964 + 2 * 75 * 0,08 28,964 m


M

1,6

m s(xc i 3)

29,739

0,020016 0,536465 0,0430635


M
Ap

26,721

1,6
m s(xc^

0,020016 * 0,84 +

3R ^ *

0,0430635
* e ch 3 R * G M P(1 + ra)2
7I2 * d 5 * 36002
Pi 3 R * 100 * M m s(XC i 3) (Pi 3 R * 10 5 - Ap 3 R ) * M m s(xCf>
R

i3R

i3R

TeR * 1000
T

eR

* 100 * M m s(XC i3 ) (Pi 3 R * 10 5 - Ap 3 R ) * M m s(XCf).


8,314 * 28,964 * 15002 * (1 + 0,62)2
0,0366
*
36002 * 7i2 * 0,08 5
3,754
* 100 * 29,739 (105 * 3,754 - Ap 3 R) * 26,721
L pi 3 R

1000 1101,772

1034,15

1000* 1101,772

1034,15

[3,754

* 100 * 29,739 (105 * 3,754 - Ap 3 R) *

26,721
Ap 3 R 101291 Pa 1.013 bar
Pi3R

(pi 2 R - Ap2 R ) * M m s(xCi 3 ) (4.167 - 0,848 ) * 29,739


1.149 kg/m 3

R * T 3 R 0,083 * 1034,15
(pi 3 R Ap 3 R) * Mm s(xCf) (3.754 - 1.149) * 26,721 _ o, / 3
Pe R ------------------ ------------------------------ --------- ^77^7uni nnn---------------- 0.76118kg/m 3

47 | P a g e

R * TeR
m3R

1.149 0.76118

1.5296 g/m
2

48 | P a g e

0,083 * 1101.772

4 * G M p * (1 + ra) 4 * 1500 * (1 + 0.62)


W ^ R = ^nn P ------------------- 12 = oAnn 11AQ ---------------------^ = n6.873 m/s
3600 * p i3R * 7i * d2 3600 * 1.149 * n * 0.08 2

8R

4 * G M p * (1 + ra) 4 * 1500 * (1 + 0.62)


3600 * p eR * n * d2 3600 * 0.76118 * n * 0,082

w
i 3 R + w8 R 116.873 + 176.419
wm3 R = -----------^^ --------------------------------------- = 146.65 m/s

L3 16,964
= = TTTTc = 0.115 s
Wm3R 146.65
R

Verificarea presupunerii facute:


10970
lg(K) = 11,25 -----------
761 828,622
Tm 3 R = ------------- - ----------+ 273,15 = 1067,961 K
10970
lg(K) = 11,25 - -------- ------ => K(Tm 3 R ) = 9,508
T

Axc3v = (1 - xci3 ) * (1 - e - K(T^^ * x 3) = (1 - 0,536465) * (1 - e -9 5 0 8 * 0 1 12 ) = 0,303725


Presupus: Axc2 = 0,303535

49 | P a g e

Anexe

Nr. Crt
1

2
3
4
5

6
7

%Vol.distilat
0
10
30
50
70

Temperatura, C
55
70
87
101
115

Temperatura, K
328.15
343.15
360,15
374,15
388,15

T,K(VE)
352.501
358.422
359.577
363.052
373.408

t,0C(VE)
79.351
85.272
86.427
89.902
100.258

90
100

130
145

403,15
418,15

380.013
380.668

106.863
107.518

%Vol.
distilat

Ai

Bi

Ci

Domeniu de temperatura
(ASTM), C

1
2
3
4
5
6

0
10
30
50
70
90
100

2,9747
1,4459
0,8506
3,2680
8,2873
10,6266
7,9952

0,8466
0,9511
1,0315
0,8274
0,6871
0,6529
0,6949

0,4209
0,1287
0,0817
0,6214
0,9340
1,1025
1,0737

10 - 265
60 - 320
90 - 340
110 - 355
130 - 400
160 - 520
190 - 430

%Vol.
distilat
0
10
30
50
70
90
100

50 | P a g e

Temperatura pe curba
VE la presiunea
atmosferica, K
352.501
358.422
359.577
363.052

Temperatura pe curba
VE la presiunea
atmosferica, C
79.351
85.272
86.427
89.902

373.408
380.013

100.258
106.863

%Volum
0
10
30
50

Temperatura pe curba VE la
presiunea de 5,5 bar, C
141.281

426.078
427.399
431.301

152.928
154.249
158.151

450.451
451.335

177.301
178.185

o
r-

Temperatura pe curba VE la
presiunea de 5,5 bar, K
414.431

90
100

Proprietatile zonei de convectie:


Sector
1

Parametru
ti,C
pi, bar
Ap, bar
L, m
nc, coturi
L

ech,

95
5,5
1.542
6.332
0

Qf, kJ/h

1002926.829
1.583 *105

Proprietatile zonei de radiatie:


Sector
1

Parametru
ti,C
pi, bar
Ap, bar
L, m
nc, coturi
Lech, m
T, S
Axc
Axcv

51 | P a g e

650
6,571
0.746
10.273
1
16,273
0.175
0,106382
0,106297

141.281
5,499
0.238
22.802
3
40.802m
730316.2
5.703*105

178.185
5,261
0,281
85.790
12
157.79
3969322.63
3.797*106

725
1.781
0,848
19,73
2
31,73
0.1065
0,430083
0,431876

761
0.933
1.013
16,964
2
28,964
0.115
0,303535
0,303725

Tf
1

, 1 ,(log(P)

),Tnf1
* e 1 5 2.92 8+2 7 3

779.487

10 - 6 * 11,8 7 5 779.487
L(dl * , Kw, ti c) = [(2,964 - 1,332 * 0,73456) * 100 + (0,003074 - 0,001154 * 0,73456) *

52 | P a g e

L(d 1 5,6,

Kw, ti2C)
[(2,964 - 1,332 * 0,73456) * 141.281 + (0,003074 - 0,001154 * 0,73456)
* 141.281 2 ] * (0,0538 * 11.875 + 0,3544) 322.775 kJ/kg

Pentru fractiuni petroliere vapori, entalpia specifica, kJ/kg, se poate calcula cu relatia:
iv(d15:6,Kw,t)
532,17 - 210,61 * d1 |6 + (1,8213 - 0,45638 * d 1 |6) * t
+ (0,0023447 - 0,00059037 * d g6) * t2 + (4,187 * t - 837)
* (0,07 * Kw - 0,84)

53 | P a g e

1R
0.175s

54 | P a g e

184.2215 m/s

S-ar putea să vă placă și