Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN nr.

27 din 6 iunie 2011 privind aprobarea


criteriilor microbiologice i de igien care se aplic
produselor alimentare altele dec!t cele men"ionate #n
Regulamentul $%&' nr. 2.07()200* al %omisiei din 1*
noiembrie 200* privind criteriile microbiologice pentru
produsele alimentare
Forma sintetic la data 09-Oct-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.
$z%nd &eferatul de a'ro(are nr. 113 din 2) ianuarie 2011* +ntocmit de
,irec-ia general 'entru siguran-a alimentelor*
+n (aza 're.ederilor art. )
3
lit. (/* i/ i 0/ i art. 10 lit. (/ din Ordonan-a
1u.ernului nr. +2)200+ 'ri.ind organizarea acti.it-ii sanitar-.eterinare i
'entru siguran-a alimentelor* a'ro(at cu modificri i com'letri 'rin 2egea
nr. 21*)200+* cu modificrile i com'letrile ulterioare*
a.%nd +n .edere 're.ederile art. 2 i 23 din 2egea nr. 1*0)200+ 'ri.ind
siguran-a alimentelor i a hranei 'entru animale* re'u(licat*
+n temeiul art. 3 alin. 43/ i al art. 3 alin. 43/ din 5otr%rea 1u.ernului nr.
1.+1*)200, 'ri.ind organizarea i func-ionarea Autorit-ii 6a-ionale
Sanitare $eterinare i 'entru Siguran-a Alimentelor i a unit-ilor din
su(ordinea acesteia* cu modificrile i com'letrile ulterioare*
preedintele -utorit"ii Na"ionale .anitare /eterinare i pentru
.iguran"a -limentelor emite urmtorul ordin7
-rt. 1
$1'Se a'ro( criteriile micro(iologice i de igien care se a'lic 'roduselor
alimentare* altele dec%t cele men-ionate +n &egulamentul 489/ nr.
2.0:3;200< al 8omisiei din 1< noiem(rie 200< 'ri.ind criteriile micro(iologice
'entru 'rodusele alimentare* 're.zute +n ane=.
$2'8riteriile 're.zute la alin. 41/ se a'lic 'entru 'rodusele fa(ricate 'e
teritoriul na-ional.
-rt. 2
>ermenilor utiliza-i +n ane= li se a'lic defini-iile 're.zute +n &egulamentul
489/ nr. 2.0:3;200< al 8omisiei din 1< noiem(rie 200< 'ri.ind criteriile
micro(iologice 'entru 'rodusele alimentare* 'u(licat +n ?urnalul Oficial al
@niunii 9uro'ene nr. 2 33A;1 din 22 decem(rie 200<* cu modificrile
ulterioare.
-rt. (
8riteriile micro(iologice i de igien 're.zute +n ane= sunt orientati.e
'entru o'eratorii din sectorul alimentar i 'ot fi utilizate la .erificarea
func-ionrii corecte a 'rocedurilor lor (azate 'e 'rinci'iile 'ri.ind analiza
riscurilor i 'unctele critice de control 45azard AnalBsis and 8ritical 8ontrol
Coint - 5A88C/ i de (un 'ractic de igien.
-rt. +
8riteriile i metodele analitice de referin- i limitele sta(ilite +n ane= sunt
utilizate de Autoritatea 6a-ional Sanitar $eterinar i 'entru Siguran-a
Alimentelor 'rin structurile su(ordonate* 'recum i de alte la(oratoare
s'ecializate.
-rt. *
,irec-iile sanitar-.eterinare i 'entru siguran-a alimentelor 0ude-ene*
res'ecti. a munici'iului Ducureti* la(oratoarele sanitar-.eterinare i 'entru
siguran-a alimentelor 0ude-ene* res'ecti. al munici'iului Ducureti* structurile
Autorit-ii 6a-ionale Sanitare $eterinare i 'entru Siguran-a Alimentelor i
cele din su(ordinea acesteia* alte la(oratoare s'ecializate i acreditate*
'recum i o'eratorii din sectorul alimentar* du' caz* .or duce la +nde'linire
're.ederile 'rezentului ordin.
-rt. 6
Autoritatea sanitar .eterinar i 'entru siguran-a alimentelor com'etent .a
.erifica a'licarea 're.ederilor 'rezentului ordin.
-rt. 7
- Ane=a face 'arte integrant din 'rezentul ordin.
-rt. 0
Crezentul ordin se 'u(lic +n Eonitorul Oficial al &om%niei* Cartea F* i intr +n
.igoare +n termen de 10 zile de la 'u(licare.
-GGGG-
Creedintele Autorit-ii 6a-ionale Sanitare $eterinare i 'entru Siguran-a Alimentelor*
Radu Roati %1e"an
-N&234 %RI5&RII microbiologice i de igien care se
aplic produselor alimentare altele dec!t cele men"ionate
#n Regulamentul $%&' nr. 2.07()200* al %omisiei din 1*
noiembrie 200* privind criteriile microbiologice pentru
produsele alimentare
6r.
crt.
8ategoria de
'roduse
alimentare
Eicroorganisme
Clan de
'rele.are
de 'ro(e
2imite
Eetoda
analitic de
referin-
G/
9ta'a cruia i
se a'lic
Ac-iune +n cazul
rezultatelor
nesatisfctoare
n c m E
1. Eargarin de
consum
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
10
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
2. >orturi i
'r0ituri cu
creme* fric*
fructe
9ntero(acteriaceae < 2 10
cfu;g
sau ml
100
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
3. Eaionez*
maionez 'raf i
al-i +nlocuitori de
maionez
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
< cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
3. Sosuri de
condimentare
ne'asteurizate
9ntero(acteriaceae < 2 10
cfu;g
sau ml
100
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
<. Sosuri de
condimentare
'asteurizate
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
< cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
). 2egume
congelate
9ntero(acteriaceae < 2 10
cfu;g
sau ml
100
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100 <00 S& FSO Sf%ritul Ameliorarea
cfu;g cfu;g 21<2:;1 'rocesului de
fa(rica-ie
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
:. 2egume
deshidratate
Fructe
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
< cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
<00
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
A. Crafuri de
(udinci i creme
deshidratate*
+nlocuitori de
fric* 'ul(eri de
sucuri
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
< cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
<00
cfu;g
S& FSO
21<2:;2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
9. Caste finoase
4inclusi. cu
um'luturi/
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
< cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
<00
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
10. %ondimente
i
amestecuri
de
condimente
&nterobacteriaceae * 2 100
c6u)g
sau
ml
1.000
c6u)g
sau
ml
I.O
21*2071
sau 2
.6!ritul
procesului
de
6abrica"ie
-meliorarea
igienei
produc"iei i
a selec"iei
materiilor
prime
Dro8dii i
mucegaiuri
* 2 10
*

c6u)g
10
6

c6u)g
.R I.O
21*27)1
sau 2
.6!ritul
procesului
de
6abrica"ie
-meliorarea
igienei
produc"iei i
a depo9itrii
11. Duturi
rcoritoare
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
10
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
12. Sucuri de
legume i fructe
'asteurizate
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
10
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
13. 6ectaruri 9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
10
cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
13. Sucuri
concentrate i
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g
sau ml
10
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
'iure de fructe i
legume* altele
dec%t formulele
de +nce'ut*
deshidratate* i
'rodusele
alimentare
dietetice 'entru
sco'uri medicale
s'eciale
destinate
sugarilor su( )
luni
sau ml fa(rica-ie i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
1<. Dere
'asteurizat
9ntero(acteriaceae < 0 1 cfu;g
sau ml
< cfu;g
sau ml
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i igienei
+m(utelierii
,ro0dii i mucegaiuri < 2 1
cfu;ml
10
cfu;ml
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei
'roduc-iei* a
de'ozitrii i
igienei
+m(utelierii
1). Croduse de
'anifica-ie
sim'le
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
i igienei
de'ozitrii
1:. Croduse de
'anifica-ie cu
um'luturi
9ntero(acteriaceae < 0 1 cfu;g < cfu;g FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
1A. Croduse de
'anifica-ie i de
'atiserie
congelate
9ntero(acteriaceae < 0 10
cfu;g
100
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
Stafilococ coagulazo-
'oziti.
< 2 100 10.000 96;FSO
)AAA-2
Hn tim'ul
'rocesului de
fa(rica-ie*
c%nd se
'reconizeaz
c numrul de
stafilococi este
cel mai ridicat
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime.
Hn cazul +n care
se detecteaz
.alori I 10
<

ufc;g* lotul de
'rodus tre(uie
testat 'entru
enteroto=ine
stafilococice.
19. Finuri 'entru
'anifica-ie
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
1.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
i igienei
de'ozitrii
20. Finuri cu grad
de e=trac-ie mic
4sortiment fin
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
1.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;2
Sf%ritul
'rocesului
tehnologic
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
al( 3A0*
sortiment fin
al( <<0*
sortiment fin
al( )<0/
21. Finuri cu grad
de e=trac-ie
mare
4sortimente de
fin cu grad de
e=trac-ie mai
mare de )<0/
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
10.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;2
Sf%ritul
'rocesului
tehnologic
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
22. ,eri.ate din
cereale 4fulgi de
gr%u* 'orum(*
orez* 'roduse
e='andate/
9ntero(acteriaceae < 0 1 cfu;g < cfu;g FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
23. Discui-i* (iscui-i
glazura-i* 'aleuri
4fursecuri/*
na'olitane cu
diferite creme*
nuga
9ntero(acteriaceae < 1 10
cfu;g
100
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
,ro0dii i mucegaiuri < 1 100
cfu;g
1.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
materiilor 'rime
23. 8iocolat*
(om(oane de
ciocolat
9ntero(acteriaceae < 1 10
cfu;g
100
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 1 100
cfu;g
1.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
2<. 8iocolat
um'lut
9ntero(acteriaceae < 1 10
cfu;g
100
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 1 100
cfu;g
1.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
2). Dom(oane*
altele dec%t de
ciocolat
9ntero(acteriaceae < 1 10
cfu;g
100
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
2:. ?eleuri* rahat*
gemuri*
marmelade*
er(eturi*
dulce-uri* fructe
confiate
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g < cfu;g FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei am(alrii
i a selec-iei
materiilor 'rime
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
20. -rome
alimentare
naturale i
sintetice
&nterobacteriaceae * 1 10
c6u)g
100
c6u)g
I.O
21*2071
sau 2
.6!ritul
procesului
de 6abrica"ie
-meliorarea
igienei
produc"iei i a
selec"iei
materiilor
prime
Dro8dii i mucegaiuri * 1 100
c6u)g
1.000
c6u)g
.R I.O
21*27)1
.6!ritul
procesului
-meliorarea
igienei
sau 2 de 6abrica"ie produc"iei i a
depo9itrii
29. 9mulsii 'entru
(uturi
rcoritoare
9ntero(acteriaceae < 1 100
cfu;g
1.000
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei am(alrii
i a de'ozitrii
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
30. 8oncentrate
alimentare
4su'e* cu(uri din
carne* legume/
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
i de'ozitrii
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
31. Eutar alimentar ,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
32. Alune* nuci
4miez/
,ro0dii i mucegaiuri < 2 100
cfu;g
<.000
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului
tehnologic
Ameliorarea
igienei am(alrii
i a de'ozitrii
33. O-et alimentar ,ro0dii i mucegaiuri < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
33. 8eai 4'lant
'entru infuzie/
9ntero(acteriaceae < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului
tehnologic
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului
tehnologic
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
3<. @leiuri rafinate*
uleiuri
nerafinate* unt
de arahide*
'ast de susan
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
3). Dor 9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g 10
cfu;g
FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a de'ozitrii
3:. "etchu' ,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
cfu;g
100
cfu;g
S& FSO
21<2:;1
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
3A. Sand.iuri*
m%ncruri ti'
fast-food i alte
're'arate
culinare gata de
consum
9ntero(acteriaceae < 2 1 cfu;g < cfu;g FSO 21<2A-
1 sau 2
Sf%ritul
'rocesului de
fa(rica-ie
Ameliorarea
igienei am(alrii
i a de'ozitrii
(,. -midon :acillus cereus $spori' * 2 10
c6u)g
100
c6u)g
.R I.O
7,(2
.6!ritul
procesului
de 6abrica"ie
-meliorarea
igienei
produc"iei i a
selec"iei
materiilor
prime
30. Semin-e de
consum
,ro0dii i mucegaiuri < 2 10
3

cfu;g
10
<

cfu;g
S& FSO
21<2:;1 sau
2
Sf%ritul
'rocesului
tehnologic
Ameliorarea
igienei 'roduc-iei
i a selec-iei
materiilor 'rime
&ste inter9is utili9area pentru consum uman a alimentelor care
pre9int semne de in6estare cu para9i"i $ou larve 6orme adulte vii
sau moarte' resturi sau semne ale activit"ii acestora urme de
contact cu ro9toarele pre9en"a vi9ibil a levurilor i a
mucegaiurilor precum i semne organoleptice de alterare.
6 J numrul de unit-i care constituie 'ro(a.
c J numrul de unit-i de 'ro( care dau .alori +ntre m i E.
8riterii de inter'retare a rezultatelor7
&ezultatul analizei 'oate fi7
- satisfctor* +n cazul +n care toate .alorile o(-inute sunt K mL
- acce'ta(il* +n cazul +n care numrul ma=im al .alorilor c din .alorile n
o(-inute se situeaz +ntre m i E* iar restul .alorilor o(ser.ate sunt K mL
- nesatisfctor* +n cazul +n care una sau mai multe .alori o(-inute sunt I E
sau dac .alorile situate +ntre m i E sunt mai mari dec%t .aloarea c.
MMMMMMMM
G/
Se folosete edi-ia cea mai recent a standardului.
Cu(licat +n Eonitorul Oficial cu numrul 33< din data de 22 iunie 2011
Forma sintetic la data 09-Oct-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.