Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul II Servirea preparatelor si bauturilor

Clasa a X a
Cadru didactic -
U.C.20 Pregtirea slii de servire
C.1. Creaz ambientul pentru primirea consumatorilor;
C.2. Eectueaz mise-en-place-ul
Criterii de acordare a notelor
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
Identifica obiectele de inventar
Clasifica obiectele de inventar
in functie de materialul din care
sunt confectionate .
Identifica obiectele de inventar
Clasifica obiectele de inventar in
functie de materialul din care
sunt confectionate .
Descrie obiectele de inventar
tinand cont de modul de utilizare
in realizarea mise-en-place-ului
Identifica obiectele de inventar
Clasifica obiectele de inventar in
functie de materialul din care sunt
confectionate .
Descrie obiectele de inventar tinand
cont de modul de utilizare in
realizarea mise-en-place-ului
Precizeaza etapele realizarii mise-
en-place-ului inainte de sosirea
clientilor .
Identifica obiectele de inventar
Clasifica obiectele de inventar in
functie de materialul din care sunt
confectionate .
Descrie obiectele de inventar
tinand cont de modul de utilizare in
realizarea mise-en-place-ului
Precizeaza etapele realizarii mise-
en-place-ului inainte de sosirea
clientilor
Realizeaza mise-en-place-ul
pentru diferitele tipuri de meniuri .
Utilizeaza lexicul de specialitate .
Modulul II Servirea preparatelor si bauturilor
Clasa a X a
Cadru didactic -
U.C.21 Servirea n uniti de alimentaie
C.1. Serve!te preparate "n unit#i de alimenta#ie public
Criterii de acordare a notelor
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
Identifica sistemele de servire
Clasifica sistemele de servire.
Identifica sistemele de servire
Clasifica sistemele de servire.
Descrie fiecare sistem de servire
in functie de specificul acestuia.
Identifica sistemele de servire
Clasifica sistemele de servire.
Descrie fiecare sistem de servire in
functie de specificul acestuia.
Precizeaza avantajele si
dezavantajele sistemelor de servire .
Identifica sistemele de servire
Clasifica sistemele de servire.
Descrie fiecare sistem de servire
in functie de specificul acestuia.
Precizeaza avantajele si
dezavantajele sistemelor de
servire .
Efectueaza servirea preparatelor
in functie de sistem,ul de servire
dat.
Utilizeaza lexicul de specialitate .

S-ar putea să vă placă și