Sunteți pe pagina 1din 2

MODUL INDICATIV, TIMPUL TRECUT

Clasa a V-a
La modul indicativ, timpul trecut ntlnim patru forme:
1. Imperfectul
2. Perfectul simplu
3. Perfectul compus
. !ai mult ca perfectul
1."impul I!P#$%#C":
&e'prim( o ac)iune desf(*urat( n trecut, &momentul vor+irii: sunt, ncepe &dup( momentul vor+irii
neterminat( n momentul vor+irii la care
se refer( vor+irea: veneam, avea, privea
a nva a vedea a trece a cobor
pers. I Eu nv()am vedeam treceam co+oram
num(rul sin,ular pers. a II-a Tu nv()ai vedeai treceai co+orai
pers. a III-a El/Ea nva)a vedea trecea co+ora
pers. I No nv()am vedeam treceam co+oram
num(rul plural pers. a II-a Vo nv()a)i vedea)i trecea)i co+ora)i
pers. a III-a E/Ele nv()au vedeau treceau co+orau

Cu ro*u sunt scrise desinen)ele care indic( persoana *i numrul.
Cu al+astru sunt scrise sufi'ele care indic( timpul.
Desineele sunt sunete sau ,rupuri de sunete care, n ca-ul ver+ului, indic( persoana *i num(rul.
2."impul P#$%#C" .I!PL/:
*e'prim( o ac)iune desf(*urat( n trecut &momentul vor+irii: sunt, ncepe &dup( momentul vor+irii
*i terminat(: deschise, apru, ceru, spune
a nva a vedea a trece a cobor
pers. I Eu nv()ai v(-ui trecui co+ori
num(rul sin,ular pers. a II-a Tu nv()a*i v(-u*i trecu*i co+or*i
pers. a III-a El/Ea nv()( v(-u trecu co+or
pers. I No nv()ar(m v(-ur(m trecur(m co+orr(m
num(rul plural pers. a II-a Vo nv()ar()i v(-ur()i trecur()i co+orr()i
pers. a III-a E/Ele nv()ar( v(-ur( trecur( co+orr(

Cu ro*u sunt scrise desinen)ele care indic( persoana *i numrul.
Cu al+astru sunt scrise sufi'ele care indic( timpul.
Desineele sunt sunete sau ,rupuri de sunete care, n ca-ul ver+ului, indic( persoana *i num(rul.
"impul imperfect TIMPUL P!E"ENT "impul viitor
"impul perfect simplu TIMPUL P!E"ENT "impul viitor
3."impul P#$%#C" C0!P/.:
*e'prim( o ac)iune desf(*urat( n trecut &momentul vor+irii: sunt, ncepe &dup( momentul vor+irii
*i terminat(: am vzut, am dus, am plecat
Perfectul compus se formea-( cu a1utorul unor forme ale ver+ului a avea 2 am, ai, a, am, a)i, au3 a*e-ate
naintea unui ver+ la modul participiu 2nvat, vzut, trecut, cobort3. 4e aceea se spune c( este un timp
compus.
a nva a vedea a trece a cobor
pers. I Eu am nv()at am v(-ut am trecut am co+ort
num(rul sin,ular pers. a II-a Tu ai nv()at ai v(-ut ai trecut ai co+ort
pers. a III-a El/Ea a nv()at a v(-ut a trecut a co+ort
pers. I No am nv()at am v(-ut am trecut am co+ort
num(rul plural pers. a II-a Vo a)i nv()at a)i v(-ut a)i trecut a)i co+ort
pers. a III-a E/Ele au nv()at au v(-ut au trecut au co+ort

Cu ro*u sunt scrise desinen)ele care indic( persoana *i numrul.
Cu al+astru sunt scrise sufi'ele care indic( timpul.
Desineele sunt sunete sau ,rupuri de sunete care, n ca-ul ver+ului, indic( persoana *i num(rul.
."impul !5I !/L" C5 P#$%#C"/L:
*e'prim( o ac)iune desf(*urat( n trecut, &momentul vor+irii: sunt, ncepe &dup( momentul vor+irii
terminat( naintea altei ac)iuni trecute:
lovise, spulberase.
a nva a vedea a trece a cobor
pers. I Eu nv()asem v(-usem trecusem co+orsem
num(rul sin,ular pers. a II-a Tu nv()ase*i v(-use*i trecuse*i co+orse*i
pers. a III-a El/Ea nv()ase v(-use trecuse co+orse
pers. I No nv()aser(m2-m3 v(-user(m2-m3 trecuser(m2-m3co+orser(m2-m3
num(rul plural pers. a II-a Vo nv()aser()i2-)i3 v(-user()i2-)i3 trecuser()i2-)i3 co+orser()i2-)i3
pers. a III-a E/Ele nv()aser( v(-user( trecuser( co+orser(

Cu ro*u sunt scrise desinen)ele care indic( persoana *i numrul.
Cu al+astru sunt scrise sufi'ele care indic( timpul.
Desineele sunt sunete sau ,rupuri de sunete care, n ca-ul ver+ului, indic( persoana *i num(rul.
"impul perfect compus TIMPUL P!E"ENT "impul viitor
"impul perfect compus TIMPUL P!E"ENT "impul viitor