Sunteți pe pagina 1din 3

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 2: Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. Tranziia de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: GeoTurismPractic
ID: POSDRU/109/2.1/G/81724; CONTRACT nr.: CNDIPT OI/13589/08.12.2011

FORMULAR DE NREGISTRARE N GRUPUL INT


Formular individual de nregistrare

ID proiect: POSDRU/109/2.1/G/81724
Titlu proiect: GeoTurismPractic
Reprezentant legal: Conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Manager proiect: Lect.univ.drd. Marin CRUCERU
Axa Prioritar 2: Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul Major de Intervenie: 2.1. Tranziia de la coal la viaa activ

Not: Datele cuprinse n acest formular vor fi tratate confidenial, n conformitate cu


prevederile Directivei CE/95/46 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, transpus prin
Legea nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circulaie a acestor date cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i
protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, transpus prin Legea nr.
506/2004.

I. Informaii personale:
I.1.Nume/prenume participant ________________________________________________
CNP_____________________________,Jude:___________________________________
Localitate____________________________Strada__________________________nr.___
Telefon:_________________________________E-mail:___________________________
I.2. Gen: Masculin

Feminin

alta (specificai) ________________________________

Page1

I.3. Naionalitate: romn

I.4. Vrst (vrsta n ani mplinii)


sub 15 ani
15 24 ani
25 54 ani
55 - 64 ani
peste 64 ani

I.5. Locul de reedin rural

urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituii de nvmnt absolvite)


Studii postuniversitare (ISCED 6)
Studii universitare de doctorat (ISCED 6)
Studii universitare de masterat (ISCED 5)
Studii universitare de licen (ISCED 5)
coal postliceal(ISCED 4)
Liceu ciclul superior (clasele XI-XII)(ISCED 3)
Liceu tehnologic ciclul superior (clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)(ISCED 2)
coal de arte i meserii (ISCED 2)
coala secundar superioar (clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED 2)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)(ISCED 2)
coal de arte i meserii (ISCED 2)
coala secundar superioar (clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED 2)
coal secundar inferioar (clasele V-VI)(ISCED 1)
coal primar(clasele I-IV)(ISCED 1)
nvmnt precolar (ISCED 0)

Page1

Fr studii absolvite

III. Statutul pe piaa muncii


Angajat
Angajat pe cont propriu
omer
omer de lung durat
Persoane inactive
Persoan inactiv din domeniul educaiei i formrii

IV. Apartenena la un grup vulnerabil:


Minoriti
Minoriti de etnie rom
Emigrani
Persoane cu dizabiliti
Alte categorii de persoane vulnerabile

V. Apartenena la grupul int eligibil al proiectului


Personal din ntreprinderi cu atribuii de tutori/maitri de ucenicie/mentori
Studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant

Prin completarea prezentului formular individual de nregistrare, subsemnatul mi exprim


consimmntul expres i neechivoc, explicit i informat asupra colectarii, prelucrrii i
utilizrii tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu caracter special prevazute de art.
7, 8 si 9 din Legea nr. 677/2001 de catre Beneficiarul acestui proiect.

..........................................................

Data:
.............................
Page1

Semntura,