Sunteți pe pagina 1din 16

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

coala cu cls. I-VIII George Cobuc, Nr 14 Baia Mare


Profesor Corina Pacaniuc
Clasa a V-a

P l a n i fi c a r e
Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

Aviz director
Aviz ef catedr

calendaristic

Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

Obs.

Organizarea mediului construit


Prezentarea disciplinei
1.

Prezentarea
disciplinei

Evaluare ini ial


2.2

Norme de sntate i

2 6

7 9

10 12

Nr.

Spt.

securitate n munc la
orele de ET, prevenirea
i stingerea incendiilor.
Activit i specifice

2.

Localitatea

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
4.1

localit ii
Organizarea localit ii:
cldiri; reguli de
urbanism
Reele de utilit i
Activit i specifice
Prezentare referat:
Localitatea mea

3.

Locuin a

2.1
2.2
2.3
3.1
4.1

Destina ia locuin ei
Interioare. Confort
ambiental
Plan Planul locuinei
Schem funcional

4.

coala

2.1
2.2
2.3
3.1
4.1

Amplasare i alctuire
constructiv
Scheme funcionale.
Planuri Planul clasei

Nr.

Unitatea de

CS

Coninuturi

Obs.
- 1 -

Planific ri Educaie Tehnologic

crt.

nvare

ore
1.2
2.2

5.

An colar 2011 - 2012

Mediul construit

2.3
3.1
4.1

Dezvoltarea mediului
construit
Conservarea mediului

13 15

1 - 3

construit
Combaterea polurii

Vacan a

de

Crciun

Consolidarea

Consolidarea
cunotin elor
1.

anterioare
Recapitulare Modul
I

1.1

cunotin elor anterioare

1.2

Recapitularea no iunilor

2.1

studiate la Modulul I:

2.2

localitatea, locuin a,

2.3

coala, mediul construit

3.1

Prezentare referate:

4.1

Confortul ambiental n
locuina mea i
Poluarea mediului o
problem?

Produse alimentare de origine


vegetal i animal
Alimente

de

origine

de

origine

mineral
Alimente

vegetal clasificare
1.1
2.

Originea

1.2

alimentelor

1.3*
2.1

Prezentare

referat:

Cum a aprut... S ne
imginm cum a aprut o
anume

legum

sau

4 - 9

un

fruct...
Cultivarea plantelor
Alimente

de

origine

animal clasificare
Creterea animalelor

- 2 -

Planific ri Educaie Tehnologic

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS
1.1
2.1
2.2

3.

Produse alimentare

2.3
3.1
4.1

Tehnologii
4.

Rela ia:

1.1
om

2.3

produse alimentare

4.2

- mediu

5.

Coninuturi
Criterii de selectare a

Nr.
ore

Spt.

10 -12

Obs.

produselor alimentare
Alctuirea meniurilor
Prezentare: Meniul
pentru ziua mea
Protecia consumatorului

Va c a n a d e
Pati
2

13 - 14

15 - 19

20 - 21

Buctria

de

preparare

An colar 2011 - 2012

Prepararea hranei
Depozitarea i
Valorificarea
Rela ia: om produse

1.1

alimentare - mediu
Consolidarea

1.2

cunotin elor anterioare

Consolidarea

2.1

Recapitularea no iunilor

cunotin elor

2.2

studiate la Modulul II:

anterioare

2.3

Produse alimentare de

Recapitulare Modul

3.1

origine vegetal i

II

4.1

animal

4.2

Prezentare referate:Ne
hrnim sntos?

- 3 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

coala cu cls. I-VIII George Cobuc, Nr 14 Baia Mare


Profesor Corina Pacaniuc
Clasa a VI-a

P l a n i fi c a r e
Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

Aviz director
Aviz ef catedr

calendaristic
Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

Obs.

Economia familiei
Prezentarea disciplinei
Evaluare ini ial
1.

Prezentarea
disciplinei

2.2

Norme de sntate i
securitate n munc la

2 - 4

5 - 8

orele de ET, prevenirea


i stingerea incendiilor.
Rolul familiei n
1.1
1.2
2.

Familia

1.3
3.1

producia i consumul de
bunuri i servicii
Diferena dintre nevoi i
dorine
Nevoile persoanei
umane. Satisfacerea
dorinelor
Venituri, consum, economii. De ce s
economisim?
Rela iile ntre membrii
familiei. Clasa de elevi i

1.3
3.

Resursele familiei

2.2

Comportamentul de

2.3

consum

3.1
3.2

nevoile sale
Calitatea produselor i a
serviciilor.
Produc ie i consum
Protecia
consumatorului.
Drepturile
consumatorului
Joc de rol:
Consumatorul i
drepturile lui
- 4 -

Planific ri Educaie Tehnologic

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

An colar 2011 - 2012

CS

Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

9 - 12

13 - 15

1 - 3

Nr.

Spt.

Obs.

Proiectarea bugetului
2.1
4.

Bugetul familiei

2.2

Gestionarea

2.4

timpului

3.1
3.2

Cum s cheltuim inteligent? Planul financiar


Ce este timpul? Gestionarea bugetului
individual de timp
Organizarea timpului
familiei

1.1
5.

Profesii ale

3.1

membrilor familiei

4.1

Meseriile n trecut i
astzi
O carier de succes
Alegerea unei meserii

Vacan a

de

Crciun

Consolidarea
cunotin elor anterioare
1.1
1.2

1.

Consolidarea

2.1

cunotin elor

2.2

anterioare

2.3

Recapitulare Modul

3.1

3.2
4.1

Recapitularea no iunilor
studiate la Modulul I:
Economia familiei
Prezentare referate:
Cum mi-am organizat
timpul n vacana de
Crciun?
Ce nseamn pentru
mine : O carier de
succes?

Nr.

Unitatea de

CS

Coninuturi

Obs.
- 5 -

Planific ri Educaie Tehnologic

crt.

An colar 2011 - 2012

nvare

ore

Materiale i tehnologii
Fibre textile. Fire,
1.1
2.

Materii
prime
materiale

2.1

esturi, tricoturi
Materii prime i materiale
utilizate n pielrie

4 - 8

9 - 12

Lemnul
Lutul i ceramic
Criterii de analiz
Analiza produselor textile
i din piele
Analiza produselor din
lemn
Analiza produselor din
lut i ceramic
Fia tehnologic.
1.1

Analiza produselor
3.

Realizarea
produselor

Opera ii tehnologice
Realizarea produselor

1.2

textile, din piele, din

1.3

lemn, din lut i ceramic

2.1

Vacana de
Pati

Proiect: Moda 2012


Prezentare plane

2.2

Evaluarea i valorificarea

3.1

produselor.
Promovarea i
comercializarea

13 - 16

Nr.
ore

Spt.

produselor
Noi posibilit i de
utilizare i decorare a
produselor.
Realizarea de colaje
(A4)- desene utiliznd
mterialele studiate.
Prezentarea produselor

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

Coninuturi

Obs.
- 6 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012


Activit i i meserii
specifice realizrii

4.

Activit i i meserii

1.1

produselor textile i din

1.2

piele

4.1

Activit i i meserii

4.2*

specifice realizrii

17 - 19

20 - 21

produselor din lemn, lut


i ceramic
Consolidarea
cunotin elor anterioare

1.1

5.

Consolidarea

1.2

cunotin elor

2.1

anterioare

2.2

Recapitulare Modul

3.1

II

4.1

Recapitularea no iunilor
studiate la Modulul II:
Materiale i tehnologii
Prezentare unei
reaclame: Realzarea i
prezentarea reclamelor
(joc de rol) pentru
comercializarea
unor produse din
materialele studiate

coala cu cls. I-VIII George Cobuc, Nr 14 Baia Mare


Profesor Corina Pacaniuc
Clasa a VII-a

Aviz director
Aviz ef catedr
- 7 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

P l a n i fi c a r e
Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

calendaristic
Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

Obs.

Materiale i tehnologii
Prezentarea disciplinei
Evaluare ini ial
1.

Prezentarea
disciplinei

2.2

Norme de sntate i
securitate n munc la

2 - 6

7 - 9

Nr.
ore

Spt.

10 13

orele de ET, prevenirea


i stingerea incendiilor.
Materii prime i
o

materiale

materiale metalice

(materiale
2.

metalice, materiale

1.1

plastice, cauciuc,

1.3

sticl),

Materii prime i

2.1

materiale plastice
o

Materii prime i
materiale din cauciuc

provenien ,
o

clasificare,

Materii prime i

Materii prime i
materiale din sticl

proprieti
o

Elemente de baz
privind analiza
produselor Fia de

1.3
3.

Analiza de produs

1.2
3.1

analiz produs
Prezentarea Fiei de
analiz a dou produse
la alegere din
materialele studiate

Nr.
crt.
4.

Unitatea de
nvare

CS

Realizarea

2.1

produselor

2.2

Coninuturi

Obs.

Fi tehnologic
- 8 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012


o

Elemente de limbaj
grafic

Operaii tehnologice

Realizarea produselor
din materiale metalice

Realizarea produselor
din materiale plastice

3.1

Realizarea produselor
din cauciuc

Realizarea produselor
din sticl

Realizarea Fiei
tehnologice a unui
produs la alegere din
materialele studiate

Evaluarea i

valorificarea
5.

produselor
(calitate, utilizare,

1.2
1.3

prezentare, pre)

Calitatea i utilizarea
produselor
Prezentarea i preul
produselor
Noi posibilit i de
prezentare i
decorare a produselor
Activit i i meserii
specifice realizrii
produselor

Vacan a
Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

de

14 - 15

Crciun

Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

Obs.

- 9 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

Consolidarea
cunotin elor anterioare
Recapitularea noiunilor

1.

1.1

studiate la Modulul I:

Consolidarea

1.2

Materiale i tehnologii

cunotin elor

1 3

anterioare

2.1

Prezentare unei

Recapitulare

2.2

reaclame: Realizarea

Modul I

3.1

i prezentarea

1 - 3

reclamelor (joc de rol)


pentru comercializarea
unor produse din
materialele studiate

Te h n o l o g i i d e c o m u n i c a i i i t r a n s p o r t
o

Sisteme de
comunica ii i
transporturi

Re ele de
Tehnologii de
comunica ii i
2.

transport
Reele de
telecomunica ii

telecomunica ii
1.1
2.1

Re eaua de cabluri

2.2

Re eaua de telefonie

3.2

Re eaua de radio i tv

Re eaua de sateli i

Re ele pt comunica ii

4 - 7

de date informatice
o

Re eaua de
calculatoare

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

Sistemul potal

Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

Obs.

- 10 -

Planific ri Educaie Tehnologic

3.

Reele de transport

1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

An colar 2011 - 2012

Transport terestru
Transport aerian
Transport pe ap

Mijloace i tehnologii

o
o

8 - 10

11 - 12

de realizare a
Mijloace i
tehnologii de
4.

realizare a
transportului i de
transmitere a
informaiei

transportului terestru
1.2

Mijloace i tehnologii

2.1

de realizare a

2.3*

transportului aerian

3.1

3.2

Vacana de
Pati

Mijloace i tehnologii
de realizare a
transportului pe ap

Mijloace i tehnologii

13 - 16

de transmitere a
informa iei
o

5.

Comunica ii i
transport

1.3
3.2
4.1

1.1
Consolidarea
cunotin elor
6.

anterioare
Recapitulare Modul
II

1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1

o
o

Limbaj grafic
Servicii
Impactul asupra
mediului solu ii de
protejare a mediului

17 - 19

Consolidarea
cunotin elor anterioare
Recapitularea no iunilor
studiate la Modulul II:
Tehnologii de comunica ii

20 - 21

i transport
Prezentare referat:
Descrierea unui mijloc
de transport din fiecare
categorie de reea

coala cu cls. I-VIII George Cobuc Nr 14, Baia Mare


Profesor Corina Pacaniuc

Aviz director

- 11 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

Clasa a VIII-a

Aviz ef catedr

P l a n i fi c a r e
Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

calendaristic
Coninuturi

Nr.
ore

Spt.

Obs.

Energie
Prezentarea disciplinei
1.

Prezentarea
disciplinei

Evaluare ini ial


2.2

Norme de sntate i
securitate n munc la
orele de ET, prevenirea

2.

Forme de energie

1.1
1.2

i stingerea incendiilor.
Energia mecanic,
termic, chimic,

23

luminoas, electric

Clasificarea surselor
de energie primar i
secundar

1.1
3.

Surse de energie

2.1

3.1

Forme de energie

4 - 5

Nr.
ore

Spt.

generate de ursele de
energie primar

Surse energetice

specifice zonei
Semne conven ionale
folosite n:
4

Elemente de limbaj

1.1

grafic

2.2

schemele circuitelor
energetice

n schemele
circuitelor electrice
simple

Nr.
crt.
5

Unitatea de
nvare

CS

Tehnnologii de

1.1

obinere a energiei

1.2

Coninuturi

Obs.

7 - 8

Obinerea energiei

2
- 12 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012


electrice

2.1

Tehnologii
neconven ionale de
obinere a energiei
electrice

Tehnologii specifice

zonei
Transportul i
Transport i
5.

distribu ie prin

1.3

distribu ia energiei

2.1

electrice

2.2.

sistemul energetic

3.1

naional

Domenii de utilizare a

9 - 10

11- 13

Nr.
ore

Spt.

14 -15

energiei electrice

Consumatori de
energie

Forme de energie i
utilizarea lor

Circuite energetice
ntr-o locuin

Circuite electrice
Remedierea defectelor
simple a elementelor

6.

1.3

de circuit i a

Energia n

2.1

aparatelor

gospodrie

2.2.

electrocasnice

3.1

MTSM i PSI

Circuite termice
(cldur, ap, aer)

Circuite de gaze

Consumatori
electrocasnici

Metode de
economisire a
energiei

Nr.
crt.
7.

Unitatea de
nvare
Impactul
tehnologiilor
asupra omului

CS
1.2
4.1
i

Coninuturi

Obs.

Impactul tehnologiilor
de producere i
- 13 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012


utilizare a energiei
asupra omului i

mediului

mediului

Vacan a

de

Crciun

Consolidarea
cunotin elor anterioare

1.1
1.2

Consolidarea

1 3

cunotin elor
1.

2.1

anterioare

2.2

Recapitulare

3.1

Modul I

4.1

Recapitularea no iunilor
studiate la Modulul I:
Energia
Prezentare referate:

1 - 3

Cum vedem o zi fr
energie?
Impactul tehnologiilor
de producere i
utilizare a energiei
asupra omului i
mediului - poluare

Domenii profesionale

Prezentare general;
termeni specifici

2.

Domenii
profesionale

1.2
1.3

Specificul profesional
al diferitelor zone

4 - 5

Nr.
ore

Spt.

geografice

Domenii profesionale
noi

Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

Coninuturi

Obs.

- 14 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

Rute de formare
profesional a
absolven ilor de
nv mnt gimnazial
i liceal

1.1
3.

Rute

de

formare

profesional

1.2

Competen e

1.3

profesionale:

2.1

descriere i modalit i

6 - 8

9 - 10

11 - 12

Nr.
ore

Spt.

de evaluare

Prezentarea diferitelor
colegii i licee din

4.

Cerere i ofert pe
pia a muncii

localitate
Pia a muncii

Paii parcuri n
ocuparea unui loc de

2.1

munc

2.2
2.3

ntocmirea unor
documente: scrisoare
de inten ie, C.V.,

interviu de angajare
Structura
organizatoric a unei
intreprinderi; fia
postului

Calitatea muncii i
5.

rela ii de munc

2.1

Comportamentul n

2.2

afaceri

Calitatea muncii:
productivitatea i
eficien a muncii

Condi ii generale de
munc

Comportamentul n
afaceri:comunicarea,
stiluri manageriale,
concurena

V a c a n a d e P a t i
Nr.
crt.

Unitatea de
nvare

CS

Coninuturi

Obs.

- 15 -

Planific ri Educaie Tehnologic

An colar 2011 - 2012

Tendin e n evolu ia
pie ei muncii

6.

Tendin e n
evolu ia pie ei
muncii

Dezvoltarea
domeniului serviciilor,

1.3
2.3

intreprinderilor mici i

13 - 14

15 - 16

17 -18

19 - 20

mijlocii

Mobilitatea

ocupa ional
Modificri suportate
de mediul nconjurtor

7.

Protecia mediului
n contextul
diferitelor domenii
profesionale

1.2
4.2
4.3

prin intervenia omului

Surse de poluare i
msuri de protec ie i
conservare a mediului

Dezvoltare durabil
Condi ii de elaborare a

8.

Planul de afaceri

2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3

planului de afaceri
Etapele de elaborare a
planului de afaceri
Planuri de afaceri
modele

1.1

Consolidarea

1.2

cunotin elor anterioare

1 3

9.

Consolidarea

2.1

Recapitularea no iunilor

cunotin elor

2.2

studiate la Modulul I:

anterioare

2.3

Energia

Recapitulare

3.1

Realizarea unor CV-uri

Modul II

4.1

Scrisori de candidatur

4.2

intocmirea i

4.3

comnetarea lor
Interviul joc de rol

- 16 -