Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul 1: Patrimoniul si clasificarea drepturilor patrimoniale

Patrimoniul folosita in legislatie, notiunea de patrimoniu nu are consacrata normativ o


definitie. Regasim notiunea de patrimoniu consacrata de art. 1718 Cod Civil, care consacra
deprtul de gaj general al creditorilor chirografariasupra patrimoniului debitorului lor , de
asemenea o gasim consacrata de dispozitiile art 781-784 Cod civil, care reglementeaza separatia
de patrimonii provocata de unii creditori ai unei persoane decedate cu scopul de a opri
confuzziunea spre a evita sa vina in concurs cu mostenitorii defunctului.mai este consacrata de
decretul 31/1954, legea 31/1991 (vorbeste despre patrimoniul social al persoanei juridice).
Din punct de vedere economic , patrimoniu intelegem totalitatea bunurilor ce constituie
averea unei persoane. Acceptiunea economica a definitiei este corecta din punct de vedere juridic
numai in masura in care prin bun intelegem nu doar lucrurile materiale, ci si toate drepturile cu
continut economic pe care le are o persoana.
In sens juridic, prin patrimoniu intelegem totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut
economic, evaluabile in bani care apartin unei persoane.
Sunt si drepturi si obligatii care nu fac parte din patrimoniu, cele care nu au un continut
patrimonial. Drepturile care asigura exercitiul functiei publice, precum si actiunile de stat.
Cracterele juridice ale patrimoniului
a. Patrimoniul este o universalitate juridica deoarece intruneste cele 2 elemente ale
orcarei universialitati:
1. Este o masa de bunuri de drepturi si obligatii legate intre ele supuse in
principiu aceluiasi regim juridic.
2. Bunurile sunt distincte de universalitate astfel incat schimbarile ce ele ar suferii
nu afecteaza ideea universalitatii.
b. Numai personele pot avea unpatrimoniu pentru ca numai ele sunt titulare de
drepturi si obligatii
c. Orice persoana are un patrimoniu deoarece orice persoana are drepturi si obligatii
evaluabile in bani, iar daca nu are bunuri are posibilitatea de a le dobandi
d. Unicitatea patrimoniului, o persoana poate avea decat un singur patrimoniu
e. Chiar daca patrimoniul este unic el poate fi impartit in mai multe mase de bunuri,
fiecare cu un regim juridic diferit ( ex: situatia sotiilor care au in patrimoniu atat
bunuri comune cat si bunuri proprii)
Teorii cu privire la patrimoniu
1. Teoria patrimoniului personalitate ideea de patrimoniu se deduce din ideea de
personalitate.
Patrimoniul este un atribut al personalitatii, este emanatia acesteia si expresia puterilor
juridice ale persoanei.

Numai persoanele pot avea patrimoniu


Orice persoana are un patrimoniu
Persoana poate avea un singur patrimoniu indivizibil, indivizibilitate care poarta atat
asupra patrimoniului ca universalitate juridicacat si asupra componentelor sale
Patrimoniul nu poate fi despartit de persoana atata timp cat aceasta este in viata
Critici asupra acestei teorii:
Orice persoana are un patrimoniu nu dincauza ca aceasta este o emanatie a
personalitatiici datorita faptului ca orice persoana are un minimum de bunuri, iar
aceasta nu exclude existenta unei fractiuni de patrimoniu independente de persoana
titularului.
Nu este exact ca o persoana nu poate avea decat un patrimoniu indivizibil caci pot
exista fractiuni de patrimmoniucu afectatiune speciala, nelegate de ideea de persoana.
Regula inalienabilitatii patrimoniu-persoana este inlaturata de practica judiciara ( ex:
datoriile pot fi puse in sarcina dobanditorului averii cand instrainarea s-a facut cu rea
credinta )

2. Teoria patrimoniului de afectatiune ideea de patrimoniu nu este legata de ideea de


persoana ci este legata de ideea de scop (afectatiune).
Conform acetsei teorii patrimoniul se defineste a fi o masa de bunuri afectata unui scop.
In aceasta teorie, patrimoniul este privit ca o realitate, iar nu ca o notiune abstracta, intrucat
este susceptibil de marire si micsorar, are o latura activa si o latura pasiva si poate fiexprimat in
cifre rezultate din compararea activ pasiv.
Potrivit acestei teorii patrimoniul nu este inseparabil de persoana, o persoana poate avea mai
multe patrimonii sau fractiuni de patrimonii si in egala masura notiunea de personalitate juridica si
notiunea de patrimoniu treb uiesc separate.
Critici aduse teoriei patrimoniului de afectatiune:
- Nu tine seama sau ignora existenta persoanei ca subiect de drept. Se apreciaza ca in
aceasta teorie ca subiect de drept ar putea fi si bunuri. Ideea ca un bun poate fi subiect
de drept este aceea ca fondul imobil dobandeste o servitute.
- Compromite principiul securitatii in raporturile juridice lagat de continutul
patrimoniului.
Concluzionand, patrimoniul nu este nici prea legat de persoana dar nici nu face complet
abstarctie de aceasta, caci dreptul de a avea un patrimoniu este unul din atributele persoanei.
Patrimoniul este o un iversalitate juridica independenta de elementele ce o compun, adica de
drepturile si obligatiile ce intra in continut care pot sa dispara,sa se mareasca sau sa se micsoreze.
Patrimoniul ca entitate abstracta, independenta de elementele sale ramane acelasi. Acest
caracter este sustinut printr-o dubla argumentatie:
- Cea consacrata de art 1718 Cod Civil - oricine este obligat personal este tinut asi
indeplini indatoririile cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare.
- Art 781-784 Cod Civil la moartea persoanei, patrimoniul ca universalitate de
drepturi si obligatii trece la mostenitori.

Importanta patrimoniului si functiile acestuia


1. Patrimoniul si dreptul de gaj general al creditorilor chirografari
2. Patrimoniul si subrogatia reala cu titlu universal
3. Patrimoniul si transmisiunea universala sau cu titlu universal