Sunteți pe pagina 1din 7

Despre "Puterea lui ACUM"/About the "Power of NOW"

UN GHID PENTRU TREZIRE SPIRITUALA/A GUIDE TO SPIRITUAL ENLIGHTENMENT


O carte despre trezire, iluminare, invulnerabilitate, eliberare de suferinta,
vindecare, cresterea capacitatii sistemului imunitar intr-o noua traducere in
lb. romana prezentata in varianta bilingva de Dan Mirahorian

Mai intai cateva precizari.


1. Cel care a readus cu cinste in atentia contemporanilor numele marelui
mistic din ordinul dominican, Maître Eckhart (1260 - 1327), nu a sesizat ca
textul sau este inspirat din Ashtavakra Gita/ Ashtavakra Samhita, o carte
careia Osho i-a dedicat discursurile din perioada 11/09/1976 - 20/09/1976,
cuprinse in cartea: "Iluminarea- Singura revolutie /Enlightenment: The Only
Revolution"
2. Consider ca lectura acestei cartii "Puterea lui ACUM" a lui Eckhart Tollle
este o introducere in calea antica de trezire prin "metoda de relaxare
(eliberare; punere in repaus) pilotata", redescoperita de Dan Mirahorian, o
cale care deschide portile reintregirii noastre, eliminarii separarii de intreg,
refacerii unitatii cu Constiinta Universului, care se manifesta in noi, dand
astfel deplina libertate gratiei divine sa lucreze in noi si prin noi.

De ce este nevoie de aceasta noua traducere ?

Puterea benefică si transformatoare a cartii "Puterea lui ACUM" a lui Eckhart Tollle,
a carei simpla lectura in lb. engleză a declansat numeroase vindecări miraculoase, a
fost anihilata in traducerea in lb. romana inca din titlu, care a fost rebotezat "Puterea
Prezentului"[vedeti traducerea realizata de Alexandra Borş, publicata de Editura
Curtea Veche in anul 2004].
Intregul text este plin de erori, in opinia mea fundamentale, care denota ancorarea in
materie si timp("materialism spiritual", cum il numea Chogyam Trungpa).
In traducerea la care facem referire apare, in capitolul 10, introducerea diacronicului
(succesiunii) si a mintii, in locul realitatii sincronice si a non-mintii : in loc de:
Transformarea bolii în Iluminare /Transforming Illness into Enlightenment
apare :"Transformarea bolii în treaptă spirituală superioară"). Necunoasterea
limbajului adecvat (manifestat-nemanifestat; ordinea explicita si cea implicita a lui
David Bohm [explicate (physical) and implicate (non-physical) order], devine in
traducere, in propozitia din mitul al treilea [“explicit (fizic) şi implicit (nonfizic) "], ceea
ce este eronat-vedeti Universul Holografic pe: http://www.scribd.com/mirahorian ).
Titlul: " Adevărul care se afla inlauntrul tau /The Truth that is Within", care face
referire la celebra afirmatie a lui Iisus ca " Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul
vostru/ The kingdom of God is within you" (Luca/Luke 17:21), este tradus ca:
"Adevărul din noi".
Mai jos de acest titlu in loc de "Iisus", este folosit numele "Isus" (vedeti semnificatia in
Nota din capitolul 5: Iisus Hristos: realitatea prezenţei dvs. divine/ Jesus Christ: The
Reality Of Your Divine Presence) in fraza: "Când citez ocazional cuvintele lui Isus sau
ale lui Buddha din Cursul miracolelor sau din alte lucrări, nu o fac pentru a compara, ci
pentru a vă atrage atenţia că în esenţă există şi a existat întotdeauna un adevăr
spiritual unic, deşi acesta ni se prezintă sub atâtea forme", care reda : "When I
occasionally quote the words of Jesus or the Buddha, from A Course in Miracles or
from other teachings, I do so not in order to compare, but to draw your attention to
the fact that in essence there is and always has been only one spiritual teaching,
although it comes in many forms."
Schimbarea de paradigma, care ar putea duce la amanarea auto-anihilarii civilizatiei
prezente de pe Terra, pe care a initiat-o presedintele Barack Obama ("invingator-
invingator", in loc de : "invingator-infrant"), si pt care i s-a decernat premiul Nobel
pentru Pace in 2009, nu poate fi inteleasa de cititorii din Romania, care au la dispozitie
actuala traducere eronata. Din aceasta cauza am inceput sa corectez textul amintit
mai sus.
«Traduttore, traditore» (« a traduce inseamna a trada » (literal « traducatorul,
tradator») este o expresie italiana, care adesea este utilizata in alte limbi pt.
rezonanta sau paronimia sa. Compararea unui traducator cu un tradator nu
desemneaza faptul ca evident traducerea unui text dintr-o limba in alta nu poate
respecta perfect textul operei originale, ci faptul ca textul tradus este alterat,
influentat si colorat de catre credintele traducatorului, daca acesta nu a trecut printr-o
revolutie similara cu cea a autorului; in realitate in cazul unor lucrari, care au telul de
a declansa o schimbare a credintelor anterioare, intervine intotdeauna cenzura si
filtrarea, asa ca nu mai avem de a face cu o traducere, ci cu o redare a convingerilor
proprii ale traducatorului. Adevaratele lucrari de referinta folosesc in astfel de cazuri
versiunea numita bilingva si publica textul original vis-à-vis de traducerea sa. Asa se
procedeaza de pilda in cazul Coranului, textului lui Lao Tzu si asa trebuie procedat si
cu textul lui Eckhart Tolle .

The beneficial and the transformative power of this book in English language, that has
triggered life-changing effects, miraculous healings and an unprecedented shift in
consciousness on our planet, was diminished and destroyed from the beginning in the
Romanian translation, where the title was renamed "The power of the present". [ see
the Romanian translation by Alexandra Bors, which was published by the Curtea
Veche Publishing House, in 2004]
The whole text is full of basic errors (in chapter 10 we discover the introduction of
mind and diachronic symbol(step, stage) where we deal with non-mind and synchronic
reality in the following translation from Romanian: "Transforming Illness into a
superior spiritual step " instead of "Transforming Illness into Enlightenment"). The lack
of knowledge of the appropriate scientific and spiritual language (manifested-
unmanifested; the explicate (physical) and implicate (non-physical) order of David
Bohm becomes "explicit and implicit", which is an error ], see more in Holographic
Universe on: http://www.scribd.com/mirahorian ). The title: " Adevărul care se afla
inlauntrul tau /The Truth that is Within", which refers to the well known affirmation
made by Jesus " The kingdom of God is within you" (Luke 17:21), is translated as: "
The Truth from us".
The Paradigm shift which has been initiated by the President Barack Obama["winner-
winner" instead of "winner-defeated"], and for which he was awarded the Nobel Peace
Prize in 2009, can postpone the self-annihilation of the present civilization on Earth.
If humanity is not to destroy both itself and the planet we must realize the urgent
need for a radical change in human consciousness. The message in the book written
by Eckhart Tolle can not be understood by the readers in Romania, who have access
only to the current version of mistranslation. Because of this I started to correct the
text of the Romanian translation.
Traduttore, traditore or "to translate is to betray" (literally, "translator, traitor") is an
Italian expression that is often used in other languages for its paronymy. Comparing a
translator with a traitor designates not only the evidence that a text translated from
one language into another can not meet the original perfect text, but that translated
text is altered, influenced and colored by the translator's beliefs, if this one has not
undergone a paradigm revolution similar to the one of the author; in fact in the case
of works, which aim to trigger a shift in counsciousness, always comes into play the
censorship and the filtering due to the old beliefs, so we do not deal with a translation,
but with a presentation of the translator’s beliefs system. True scientific works are
issued with the original text and its translation in mirror(called bilingual version). For
example the Koran, the book of Lao Tzu, and why not this book of Eckhart Tolle .
SITURI AUTOR/ AUTHOR SITES
SITE PSI-SCIENCES
http://www.psi-sciences.com/
SITE QI MAGEN
http://www.danmirahorian.com/
SITE GRAAL STAR
http://www.danmirahorian.ro/

SOLICITATI ACEASTA CARTE LA ADRESA


mirahorian@gmail.com
Puterea lui
ACUM
The Power of
NOW
de /by Eckhart Tolle
Traducere in lb. romana corectata de/
Translation in Romanian corrected by
Dan Mirahorian

Un ghid de Iluminare spirituala/A Guide to Spiritual


Enlightenment
Motto: " Suntem aici pentru a permite scopului divin al universului să se
manifeste. Asta arata cât de important eşti " / " We are here to enable the
divine purpose of the universe to unfold. That is how important you are "
Editia intai/First Edition: 1997, Namaste Publishing, Vancouver, Canada

CUPRINS / CONTENT
Introducerea traducatorului/ Foreword of the translator
Prefaţa editorului de Marc Allen (autorul cărţii: "Visionary Business and a Visionary
Life")
Cuvant inainte /Foreword de Russell E. Dicarlo (autorul cărţii: "Towards a New
World")
Mituri, credinte, modele gresite despre realitate
Introducere /Introduction(autorului/of the author)
Cum a aparut aceasta carte? The Origin of this Book
Adevărul care se afla inlauntrul tau The Truth that is Within You

1. NU SUNTEŢI (TOTUNA CU MINTEA) DUMNEAVOASTRĂ /YOU ARE NOT YOUR


MIND
1.1. Cel mai mare obstacol în calea iluminării /The Greatest Obstacle to Enlightenment
1.1.1. Iluminarea - ce este aceasta? / Enlightenment - what is that?
1.2. Eliberarea din mintea dvs./ Freeing yourself from your mind
1.3. Iluminarea: depăşirea gândurilor /Enlightenment: Rising above Thought
1.4. Emoţia: reacţia corpului la mintea dumneavoastră/Emotion: The Body's Reaction
to Your Mind
2. CONŞTIENTIZAREA: CALEA ELIBERĂRII DE DURERE/CONSCIOUSNESS: THE
WAY OUT OF PAIN
Nu mai creaţi durere în prezent /Create No More Pain In The Present
Durerea trecută: dizolvarea corpului-durere/ Past Pain: Dissolving The Pain-Body
Identificarea sinelui fals cu corpul-durere/Ego Identification With The Pain-Body
Originea fricii /The Origin Of Fear
Incercarea sinelui fals(ego) de a atinge starea de împlinire/The Ego's Search For
Wholeness

3. SĂ INTRAM ADÂNC ÎN CLIPA DE ACUM /MOVING DEEPLY INTO THE NOW


Nu vă căutaţi pe voi insiva (sinele) în minte/Don't Seek Your Self in The Mind
Puneţi capăt iluziei timpului /End The Delusion Of Time
Nimic nu există în afara lui clipei Acum /Nothing Exists Outside The Now
Cheia dimensiunii spirituale /The Key To The Spiritual Dimension
Accesarea puterii lui Acum /Accessing The Power Of The Now
Renunţarea la timpul psihologic /Letting Go Of Psychological Time
Nebunia timpului psihologic /The Insanity Of Psychological Time
Negativismul şi suferinţa îşi au rădăcinile în timpul psihologic /Negativity and Suffering
Have Their Roots In Time
Descoperirea vieţii dincolo de situaţia de viaţă/ Finding The Life Underneath Your Life
Situation
Toate problemele sunt iluzii ale minţii/All Problems Are Illusions Of The Mind
Un pas uriaş în evoluţia conştiinţei/ A Quantum Leap In The Evolution Of
Consciousness
Bucuria de a trăi/ The Joy Of Being

4. STRATEGIILE MINŢII DE EVITARE A LUI ACUM/ MIND STRATEGIES FOR


AVOIDING THE NOW
Pierderea lui Acum: iluzia centrală/Loss of Now: The Core Delusion
Starea obişnuită de inconştienţă şi inconştienţa profundă/Ordinary Unconsciousness
and Deep Unconsciousness
Ce caută ei? /What Are They Seeking?
Dizolvarea stării de inconştienţă obişnuită/Dissolving Ordinary Unconsciousness
Eliberarea de nefericire/Freedom from Unhappiness
Cum putem renunţa la negativism?/ How can we drop negativity?
Oriunde v-aţi afla, fiţi acolo complet prezent /Wherever You Are, Be There Totally
Scopul interior al călătoriei vieţii /The Inner Purpose Of Your Life's Journey
Trecutul nu poate supravieţui dacă exista prezenţa/constienţa/The Past Cannot
Survive In Your Presence(Awareness)
Ce rămâne când iluzia ia sfârşit? /What is left when illusion ends?
Care este puterea clipei de Acum? /What is the power of Now?

5. STAREA DE CONSTIENTA(PREZENŢĂ) /THE STATE OF PRESENCE


Nu este ceea ce credeti ca este/ It's Not What You Think It Is.
Ce vreţi să spuneţi cu „inrădăcinat înlauntrul sinelui tau"?/ What do you mean by
"rooted within yourself"?
Sensul ezoteric al „aşteptării"/ The Esoteric Meaning Of "Waiting"
Frumuseţea se iveşte în neclintirea prezenţei /Beauty Arises in The Stillness of Your
Presence
Realizarea starii de pura conştiinţă /Realizing Pure Consciousness
Iisus Hristos: realitatea prezenţei dvs. divine/ Jesus Christ: The Reality Of Your Divine
Presence

6. CORPUL INTERIOR/THE INNER BODY


Fiinţa este sinele dvs. Profund/Being Is Your Deepest Self
Priviţi dincolo de cuvinte/Look Beyond The Words
Descoperiti-va realitatea invizibilă şi indestructibilă/Finding Your Invisible and Indestructible
Reality.
Conectarea cu corpul interior /Connecting With The Inner Body
Transformarea prin intermediul corpului /Transformation Through The Body
Rugăciune pentru corp/ Sermon On The Body
Sa aveti rădăcini interioare inlauntru/ Have Deep Roots Within
Inainte de a intra în corp, iartă /Before You Enter The Body, Forgive
Legătura ta cu Nemanifestatul /Your Link With The Unmanifested
Incetinirea procesului de îmbătrânire /Slowing Down The Aging Process
Există dovezi ştiinţifice în acest sens? Is there any scientific evidence for this?
Intărirea sistemului imunitar/ Strengthening The Immune System
Lăsaţi respiraţia să vă ducă in corp/ Let The Breath Take You Into The Body
Folosirea creativă a mintii /Creative Use Of Mind
Arta de a asculta / The Art Of Listening

7. PORŢI CĂTRE LUMEA NEMANIFESTATĂ/PORTALS INTO THE UNMANIFESTED


Să pătrundem şi mai adânc în corp/Going Deeply into the Body
Sursa Qi-ului(氣; chi; c’hi; in lb. japoneza: ki)/The Source of Chi(Qi;氣; in Japanese: Ki)
Somnul profund fără vise /Dreamless Sleep
Alte porţi /Other Portals
Liniştea/Silence
Spaţiul /Space
Adevărata natură a spaţiului şi a timpului /The True Nature of Space and Time
Moartea conştientă /Conscious Death

8. RELAŢII ILUMINATE/ ENLIGHTENED RELATIONSHIPS


Pătrundeţi în clipa de Acum, oriunde v-aţi afla/Enter The Now From Wherever You Are
Relaţii de iubire/ură/Love/Hate Relationships
Dependenţa şi căutarea plenitudinii/ Addiction And The Search For Wholeness
De la relaţii de dependenţă la cele iluminate/From Addictive To Enlightened
Relationships
Relaţiile ca formă de practică spirituală /Relationships As Spiritual Practice
De ce femeile sunt mai aproape de iluminare /Why Women Are Closer To
Enlightenment
Dizolvarea corpului-durere feminin colectiv /Dissolving The Collective Female Pain-
Body
Renunţarea la relaţia cu sine/Give Up The Relationship With Yourself

9. DINCOLO DE FERICIRE ŞI NEFERICIRE SE AFLĂ PACEA /BEYOND HAPPINESS


AND UNHAPPINESS THERE IS PEACE
Binele superior dincolo de bine şi de rău /The Higher Good Beyond Good and Bad
Sfârşitul dramei vieţii dvs/The End Of Your Life Drama
Efemeritatea şi ciclurile vieţii/Impermanence and the Cycles of Life
Folosirea şi abandonarea negativismului /Using And Relinquishing Negativity
Natura compasiunii/The Nature of Compassion
Spre o ordine diferită a realităţii /Toward a Different Order of Reality

10. SEMNIFICATIA PREDARII/ THE MEANING OF SURRENDER


Acceptarea prezentului de Acum /Acceptance of the Now
De la energia mentală la energia spirituală /From Mind Energy to Spiritual Energy
Predarea în relaţiile personale /Surrender in Personal Relationships
Transformarea bolii în Iluminare /Transforming Illness into Enlightenment
Cand lovesc dezastrele(utilizarea situatiilor limita pt. a ne trezi) /When Disaster Strikes
Transformarea suferinţei în pace/Transforming Suffering into Peace
Calea crucii /The Way of The Cross
Puterea de a alege /The Power to Choose

Mulţumiri /Acknowledgments

S-ar putea să vă placă și