Sunteți pe pagina 1din 7

Fapta inculpatului de a participa la svrirea unei infraciuni continuate, la unele acte n calitate

de instigator, iar la altele n calitate de complice constituie instigare la infraciunea respectiv,


comis n form continuat.
Prin sentinta penala nr.76/1.02.2008 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, n baza art. 334 Cod
procedura penala, s-au respins ca nefondate schimbarile de ncadrare juridica a faptelor pentru care s-a
dispus trimiterea n judecata a inculpatilor C. C., A. P. si N. I. A., astfel cum au fost puse n discutie n
sedinta publica din data de 02.10.2007.
n baza art. 334 Cod procedura penala, s-a dispus schimbarea ncadrarii juridice a faptelor pentru care sa dispus trimiterea n judecata a inculpatului C. C., din infractiunile de nselaciune, prev. de art. 215
alin.l, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal si nselaciune, prev. de art. 215 alin.l, 3 Cod
penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, n infractiunea de nselaciune sub forma complicitatii si
instigarii, prevazuta de art.25 Cod penal si art.26 Cod penal raportat la art.215 alin. 1,3 Cod penal cu
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.
n baza art.334 Cod procedura penala, s-a dispus schimbarea ncadrarii juridice a faptelor pentru care s-a
dispus trimiterea n judecata a inculpatului A.P., din infractiunile de nselaciune, prevazuta de art.215
alin.1,4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal si nselaciune, prevazuta de art.215 alin.1,3 Cod
penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, n infractiunea de nselaciune prevazuta de art.215
alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.
n baza art. 334 Cod procedura penala, s-a dispus schimbarea ncadrarii juridice a faptelor pentru care sa dispus trimiterea n judecata a inculpatei N. I. A., din infractiunile de nselaciune, prevazuta de art.215
alin.1,4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal si nselaciune, prevazuta de art.215 alin.1,3 Cod
penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, n infractiunea de nselaciune prevazuta de raportat la
art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.
n baza art. 25 Cod penal si art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.l, 3 Cod penal cu aplicarea art.41
alin.2 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatului C. C. la pedeapsa de 2 ani nchisoare pentru
comiterea infractiunii de nselaciune sub forma complicitatii si instigarii.
n baza art.71 Cod penal, s-au interzis inculpatului C. C. drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a Il-a
lit.b Cod penal, pe durata executarii pedepsei nchisorii.
n baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului C. C. pe o durata de 4 ani, termen de ncercare stabilit n conditiile art.82 Cod penal.
n baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepselor accesorii
aplicate inculpatului C. C. pe durata de 4 ani a suspendarii conditionate a pedepsei nchisorii.

n baza art.359 Cod procedura penala, s-a atras atentia inculpatului C. C. asupra prevederilor art.83 Cod
penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.
n baza art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 alin.l lit. c Cod penal,
art.76 alin.l lit. e teza I Cod penal si art.80 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatului A. P. la
pedeapsa de 3 luni nchisoare pentru comiterea infractiunii de nselaciune.
n baza art.71 Cod penal, s-au interzis inculpatului A. P. drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a Il-a,
lit. b Cod penal, pe durata executarii pedepsei nchisorii.
n baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului A. P., pe o durata de 2 ani si 3 luni, termen de ncercare stabilit n conditiile art.82 Cod
penal.
n baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepselor accesorii
aplicate inculpatului A. P. pe durata de 2 ani si 3 luni a suspendarii conditionate a pedepsei nchisorii.
n baza art.359 Cod procedura penala, s-a atras atentia inculpatului A. P. asupra prevederilor art.83 Cod
penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.
n baza art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 alin.l lit. c Cod penal,
art.76 alin.l lit. e teza I Cod penal si art.80 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatei N. I. A. la
pedeapsa de 3 luni nchisoare pentru comiterea infractiunii de nselaciune.
n baza art.71 Cod penal, s-au interzise inculpatei N. I. A. drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a Il-a,
lit.b Cod penal, pe durata executarii pedepsei nchisorii.
n baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatei N. I. A. pe o durata de 2 ani si 3 luni, termen de ncercare stabilit n conditiile art.82 Cod
penal.
n baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepselor accesorii
aplicate inculpatei N. I. A., pe durata de 2 ani si 3 luni a suspendarii conditionate a pedepsei nchisorii.
n baza art.359 Cod procedura penala, s-a atras atentia inculpatei N. I. A. asupra prevederilor art.83 Cod
penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.
n baza art. 14 Cod procedura penala si art. 346 alin.l Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod
civil, s-au admis actiunile civile formulate de partile civile S.G S. C. S.RX. Piatra Neamt, S.G E. C.
S.R.L. P. N. si S.G I. S.RL. Piatra Neamt.

Au fost obligati inculpatii, n solidar, sa plateasca partii civile S.G S. C. S.R.L. suma de 6.597,80 lei,
daune materiale, partii civile S.G E. G. S.R.L. suma de 1.260 lei, daune materiale si partii civile S.G I.
S.RL. suma de 455,65 lei, daune materiale.
n baza art. 189 God procedura penala, onorariul avocatului din oficiu, in cuantum de 150 lei, s-a dispus
a fi avansat din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Neamt, pentru avocat I. I. G.
n baza art. 191 alin. 2 Cod procedura penala, au fost obligati inculpatii sa plateasca catre stat suma de
1.800 lei, cte 600 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta aceasta solutie , prima instanta a retinut ca la data de 11.11.2005, M. N., n calitate de
sef punct lucru S.G S. & G. SRL Piatra Neamt, a sesizat Politia municipiului Piatra Neamt, cu privire la
faptul ca n data de 21.10.2005, s-a prezentat la magazinul societatii numitul A. P., n calitate de delegat
al S.G S. S. G. S.R.L. Vatra Dornei, care a achizitionat anvelope, ulei M40, un filtru ulei tractor si 1 1.
motorina , pentru care a emis o fila CEC n valoare de 10197,40 RON. n momentul introducerii n
banca a filei CEC, aceasta a fost refuzata din lipsa totala de disponibil.
Astfel, la data de 21.10.2005, n urma unei ntelegeri prealabile, inculpatii C. C., A. P. si N. I. A., s-au
prezentat la S.G S. & G. SRL Piatra Neamt, de unde au achizitionat anvelope, ulei si un filtru, conform
facturii fiscale nr. 9480937/21.10.2005 emisa de furnizor.
La data de 21.10.2005, N. I. A. s-a prezentat la S.C. S & C. S.R.L. pentru a ridica materialele n valoare
de 10197,40 RON, fiind nsotita de inculpatul A. P., n timp ce inculpatul C. C. a ramas n afara
magazinului.
Pentru achitarea materialelor, N. I. A. a lasat fila CEC seria BB.302 nr.00269280 semnata si stampilata,
care n prezenta acesteia si a inculpatului A. P., martora M. N. a completat la rubricile data-suma n
cifre" de comun acord cu cei doi inculpati.
M. N. a mentionat n declaratia sa faptul ca inculpata a scris contul IBAN al tragatorului pe fila CEC n
prezenta sa. Cu ocazia prezentarii pentru recunoastere dupa plansa foto, M. N. a indicat-o pe inculpata
N. I. A. ca fiind persoana care s-a prezentat sub identitatea de G. AM., aspect care nu a putut fi probat
dincolo de orice dubiu. Fila CEC mai sus-mentionata a fost primita de cei doi inculpati de la C. C., care
la rndul lui a primit-o de la P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei.
Marfa achizitionata a fost transportata de S. D. cu autoutilitara NT-05-BYF, la domiciliul inculpatului A.
P. din comuna T., judetul Neamt.
Produsele ridicate de la S.C. S. & C. SRL Piatra Neamt au fost valorificate de inculpatii A. P. si C. C..

O parte din bunurile achizitionate au fost recuperate de S.C. Stefan & Compania S.R.L., n valoare de
3599,60 RON.
Inculpatul C. C. a primit file CEC si bilete la ordin de la numitul P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL
Vatra Domei, cei trei inculpati cunoscnd faptul ca societatea care a emis filele CEC nu avea disponibil
n cont, acceptnd sa puna n circulatie aceste file CEC si bilete la ordin, fapt recunoscut de inculpatul A.
P. n urma acestor ntelegeri prealabile, cei trei inculpati au mai pus n circulatie o fila CEC si un bilet la
ordin emise de S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei, cunoscnd ca aceasta societate nu are disponibil n cont.
La data de 25.10.2005, inculpatii A. P. si N. I. A. s-au, prezentat la S.C. E. C. SRL Piatra Neamt, de unde
au ridicat marfa n valoare totala de 1260 RON, achitnd cu o fila CEC seria BB.302 00269276 primita
de cei doi inculpati de la C. C. Fila CEC a fost introdusa la plata si refuzata pe motiv de lipsa totala
disponibil n cont (tragatorul aflat n interdictie bancara.
n aceeasi zi de 25.10.2005, inculpatii A. P. si N. I. s-au prezentat la S.C. I. SRL de unde au ridicat marfa
n valoare de 455,65 RON, achitnd aceasta marfa cu bilet la ordin care a fost refuzat de banca datorita
lipsei disponibilului n cont. Biletul la ordin a fost primit de cei doi inculpati de la inculpatul C. C.
Marfa ridicata de A. P. si N. I. A. de la S.G E. G. SRL si S.G I. SRL a fost lasata inculpatului C. C.
Inculpatii C. C., A. P. si N. I. A. au mai fost cercetati pentru fapte similare de Politia orasului Vatra
Domei.

Retinndu-se vinovatia inculpatilor, instanta de fond a dispus condamnarea inculpatilor prin schimbarea
ncadrarii juridice a faptelor descrise n actul de sesizare al instantei la pedepse cu nchisoare, facndu-se
aplicarea dispozitiilor art.81-83 Cod penal.
De asemenea, s-a retinut ca prin faptele comise, cei trei inculpati au produs prejudicii partilor civile SC
S. C. SRL n suma de 6.597,80 lei, SC E. Corn SRL n suma de 1.260 lei si partii civile SC I. SRL n
suma de 4555,65 lei si au fost obligati la plata acestor despagubiri.
mpotriva sentintei a declarat apel inculpatul C. C. solicitnd achitarea sa n baza art. 11 pct.2 lit.a
raportat la art. 10 lit.a din Codul de procedura penala, ntruct n mod nelegal s-a dispus condamnarea sa
n baza declaratiilor contradictorii date de cei doi inculpati.
n subsidiar, s-a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 18/1 Cod penal.
Apelul este nefondat.

Examinnd sentinta atacata n baza motivelor de apel invocate, ct si din oficiu, tribunalul a constatat
legalitatea si temeinicia acesteia.
Prima instanta a retinut n mod corect vinovatia inculpatilor si a dat o ncadrarea legala faptelor retinute
n sarcina lor prin aplicarea dispozitiilor art.334 Cod procedura penala.
Din toate probele administrate n prezenta cauza rezulta ca la data de 21.10.2005, n urma unei ntelegeri
prealabile, inculpatii C. C., A. P. si N. I. A., s-au prezentat la S.C. S. & C. SRL Piatra Neamt, de unde au
achizitionat anvelope, ulei si un filtru, conform facturii fiscale nr. 9480937/21.10.2005 emisa de
furnizor.
La data de 21.10.2005, N. I. A. s-a prezentat la S.C. S. & C. S.R.L. pentru a ridica materialele n valoare
de 10197,40 RON, fiind nsotita de inculpatul A. P., n timp ce inculpatul C. C. a ramas n afara
magazinului.
Pentru achitarea materialelor, N. I. A. a lasat fila CEC seria BB.302 nr.00269280 semnata si stampilata,
care n prezenta acesteia si a inculpatului A. P., martora M. N. a completat la rubricile data-suma n
cifre" de comun acord cu cei doi inculpati.
M. N. a mentionat n declaratia sa faptul ca inculpata a scris contul IBAN al tragatorului pe fila CEC n
prezenta sa. Cu ocazia prezentarii pentru recunoastere dupa plansa foto, M. N. a indicat-o pe inculpata
N. I. A. ca fiind persoana care s-a prezentat sub identitatea de G. A. M., aspect care nu a putut fi probat
dincolo de orice dubiu. Fila CEC mai sus-mentionata a fost primita de cei doi inculpati de la C. C., care
la rndul lui a primit-o de la P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei.
Marfa achizitionata a fost transportata de S. D. cu autoutilitara NT-05-BYF, la domiciliul inculpatului A.
P. din corn. T., jud. Neamt.
Produsele ridicate de la S.C. S. & C. SRL Piatra Neamt au fost valorificate de inculpatii A. P. si C. C.
O parte din bunurile achizitionate au fost recuperate de S.C. S. & C. S.R.L., n valoare de 3599,60 RON.
Inculpatul C. C. a primit file CEC si bilete la ordin de la numitul P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL
Vatra Domei, cei trei inculpati cunoscnd faptul ca societatea care a emis filele CEC nu avea disponibil
n cont, acceptnd sa puna n circulatie aceste file CEC si bilete la ordin, fapt recunoscut de inculpatul A.
P. In urma acestor ntelegeri prealabile, cei trei inculpati au mai pus n circulatie o fila CEC si un bilet la
ordin emise de S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei, cunoscnd ca aceasta societate nu are disponibil n cont.
La data de 25.10.2005, inculpatii A. P. si N. I. A. s-au, prezentat la S.C. E. G. SRL Piatra Neamt, de unde
au ridicat marfa n valoare totala de 1260 RON, achitnd cu o fila CEC seria BB.302 00269276 primita
de cei doi inculpati de la C. C. Fila CEC a fost introdusa la plata si refuzata pe motiv de lipsa totala
disponibil n cont (tragatorul aflat n interdictie bancara.)

n aceeasi zi de 25.10.2005, inculpatii A. P. si N. I. s-au prezentat la S.C. I. SRL de unde au ridicat marfa
n valoare de 455,65 RON, achitnd aceasta marfa cu bilet la ordin care a fost refuzat de banca datorita
lipsei disponibilului n cont. Biletul la ordin a fost primit de cei doi inculpati de la inculpatul C. C.
Marfa ridicata de A. P. si N. I. A. de la S.C. E. C. SRL si S.C. I. SRL a fost lasata inculpatului C. C.
n mod corect au fost nlaturate declaratiile si apararile inculpatului C. C. ca fiind neconcludente,
ntruct nu se coroboreaza cu celelalte probe din care rezulta ca acesta cu intentie directa, a instigat si
ajutat pe coinculpatii A. P. si N. I. A. sa comita mai multe acte materiale care intra n continutul
infractiunii de nselaciune prevazuta de art.215 al.l si 3 Cod penal.
Prin urmare, s-a apreciat ca faptele sale prezinta un grad ridicat de pericol social si nu sunt aplicabile
dispozitiile art.18/1 Cod penal si nici nu se poate reaprecia pedeapsa ce i-a fost aplicata inculpatului,
ntruct instanta de fond a avut n vedere la individualizarea acesteia toate criteriile prevazute de art.72
Cod penal.
mpotriva deciziei a declarat recurs, n termen legal, inculpatul C. C., fara nici o motivare n cererea
scrisa.
Din oficiu, Curtea a pus n discutia partilor motivul de casare prevazut de art. 3859 pct.17 Cod
procedura penala.
Cu ocazia dezbaterilor, inculpatul prin aparator a precizat ca unul dintre motivele de recurs l constituie
ncadrarea juridica a faptei sustinnd ca nu poate fi retinuta att complicitatea, ct si instigarea la aceeasi
infractiune, aceasta din urma absorbindu-se n prima.
Al doilea motiv invocat l constituie individualizarea pedepsei, solicitnd reducerea cuantumului
acesteia, avnd n vedere ca a recunoscut faptele, precum si lipsa antecedentelor penale si valoarea
modica a prejudiciului. Acest motiv constituie cazul de casare prev. de art. 3859 pct.14 Cod procedura
penala.
Verificnd decizia, dar si sentinta pe baza lucrarilor dosarului, a motivelor invocate de inculpat si a celui
invocat din oficiu, Curtea constata ca recursul este fondat.
n primul rnd se impune precizarea ca n recurs inculpatul si-a schimbat pozitia, adoptnd o atitudine de
recunoastere a faptelor, fata de fazele anterioare, cnd a sustinut ca nu este vinovat.
n ce priveste ncadrarea juridica a faptelor, prin rechizitoriu s-au retinut n sarcina sa doua infractiuni de
nselaciune, prevazute de art. 215 al.l si 3 cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal si de art.215 al. 1,4 Cod
penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, fara ca procurorul sa precizeze care acte materiale intra n
continutul primei infractiuni si care n celei de-a doua.

Prima instanta a schimbat ncadrarea juridica pentru inculpatii A. P. si N. I. A. din cele doua infractiuni
n cea prev. de art. 215 al. 1,3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, cu motivarea ca
reprezentantii partilor vatamate au stiut ca nu exista disponibil n cont la data emiterii cecurilor, iar
inculpatii nu erau reprezentanti legali ai societatii care le-a emis. n sarcina inculpatului recurent instanta
a retinut complicitate si instigare la aceasta infractiune, el fiind cel care i-a determinat pe ceilalti doi
inculpati sa primeasca cecurile si biletele la ordin si sa le foloseasca n scopul inducerii n eroare a
partilor vatamate.
Retinerea celor doua forme de participatie la aceeasi infractiune nu este corecta, acestea fiind prevazute
si sanctionate distinct de lege, potrivit art. 25 si 26 Cod penal. Aceasta situatie este valabila si n cazul
infractiunii continuate, care trebuie sa primeasca o singura ncadrare juridica, chiar daca unele acte
materiale ce intra n continutul ei au fost comise n calitate de complice, iar altele n calitate de
instigator.
Infractiunea continuata constituie o unitate legala de infractiune, din aceasta caracterizare decurgnd mai
multe consecinte printre care si cea potrivit careia actele materiale ce o compun nu au o existenta
proprie, autonoma n sensul ca nu pot fi sanctionate aparte si nu pot primi ncadrari juridice ca
infractiuni distincte.
n cauza, din probele administrate rezulta ca inculpatul C. C. a primit instrumentele de plata de la
reprezentantul SC S. S. C." S.R.L, lund rezolutia infractionala de a le folosi si ulterior i-a contactat pe
ceilalti doi inculpati, convingndu-i sa achieseze la acest plan, acestia din urma fiind cei care au
contactat si au negociat cu partile vatamate.
Este astfel evident ca inculpatul C. C. a avut calitatea de instigator, neavnd nici o relevanta pentru
ncadrarea juridica a faptei ca ulterior el a desfasurat actiuni specifice complicitatii, deoarece aceasta se
absoarbe n instigare.
Din considerentele aratate, n temeiul art. 385lD pct.2 lit. d Cod procedura penala s-a admis recursul, s-a
casat n totalitate decizia si n parte sentinta primei instante, cu privire la inculpatul C. C. Retinnd cauza
spre rejudecare, Curtea a schimbat ncadrarea juridica a infractiunii retinute n sarcina inculpatului n
dispozitiile art.25 raportat la art. 215 al. 1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal. Dispunnd
condamnarea inculpatului, s-a facut o noua individualizare a pedepsei, la stabilirea cuantumului acesteia
avndu-se n vedere si mprejurarea ca n ultimul cuvnt, n recurs, inculpatul si-a recunoscut fapta.
n baza art.81 al.l Cod penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata
termenului de ncercare prev. de art. 82 Cod penal.