Sunteți pe pagina 1din 46

2013

STUDIU DE FEZABILITATE
Piese scrise

2013

CAPITOLUL I DATE GENERALE

1 Denumirea obiectivului de investitii:


Prezenta documentatie face parte din proiectul destinat obiectivului de investitii
numit Proiect de canalizare in comuna Calugareni, jud.Giurgiu .Prezentul volum
cuprinde faza de proiectare, Studiu de fezabilitate .
2 Amplasamentul obiectivului de investitii:
Satele Uzunu si Hulubesti din comuna Calugareni, jud. Giurgiu.
3 Titularul investitiei:
Consiliul Local al comunei Calugareni, jud. Giurgiu.
4 Beneficiarul investitiei:
Primaria comunei Calugareni, jud. Giurgiu.
5 Elaboratorul studiului:
S.C. Proiect Instal S.R.L., Alexandria

2013

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE A APELOR UZATE

2013
CAPITOLUL II INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea


proiectului
1.1 Date geografice generale
Comuna Calugareni este formata din satele Calugareni, Hulubesti, Uzunu,
Branistari si Crucea de Piatra, este amplasata in zona centrala a judetului Giurgiu si se
invecineaza la Est cu satele Budeni si Mihai Bravu, la Vest cu satele Stoenesti si
Ianculesti, iar la Nord cu satul Cranguri.
1.2 Situatia consumatorilor potentiali, in prezent si in perspectiva
Populatia totala a comunei Calugareni este de 6560 persoane, impartite in 2260
de gospodarii iar numarul consumatorilor publici este de 1280. Din catergoria
consumatorilor publici enumeram 1 liceu, 6 scoli, 2 gradinite, 4 dispensare umane, 2
farmacii, 3 institutii productive, posta, politia, primaria.
Distributia pe sate a locuitorilor comunei Calugareni se prezinta astfel:

Satul
Numar
locuitori

Calugareni

Uzunu

Hulubesti

Branistari

Crucea de
Piatra

1315

1550

2080

1155

445

Locuitorii comunei Calugareni se indeletnicesc cu cresterea animalelor (in


special porcine) in gospodariile proprii. Numarul aproximativ al animalelor crescute in
gospodarii si distributia lor pe satele apartinand comunei Calugareni, este urmatoarea:
Satul
Rasa animal
Bovine
Cabaline
Porcine

Calugareni

Uzunu

Hulubesti

Branistari

260
70
1900

180
60
1100

330
80
2200

150
50
600

Crucea de
Piatra
80
40
200

Datele privind tipul si numarul potentialilor consumatori au fost furnizate de


Primaria comunei Calugareni. Acestea au stat la baza calculelor de dimensionare a
lucrarilor propuse prin prezentul proiect.

2013

In vederea stabilirii evolutiei in perspectiva a populatiei in cadrul comunei


Calugareni s-au luat ca documente de referinta Proiectarea populatiei Romaniei in profil
teritorial pana in anul 2025 si Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial pana in
anul 2025/2050 tiparite de Institutul National de Statistica in 2004 si respectiv 2008.
Anexele cuprinzand evolutia populatiei, in varianta medie, ofera urmatoarele
date:
Proiectarea populatiei Romaniei in profil

Proiectarea populatiei Romaniei in profil

teritorial pana in anul 2025

teritorial pana in anul 2050

Judetul Giugiu varianta medie


Anul 2003
Anul 2025

Judetul Giugiu varianta medie


Anul 2007
Anul 2050

mii persoane
mii persoane
272.1
240.4
Procent descrestere a populatiei = 11.7%

mii persoane
mii persoane
283.4
218.0
Procent descrestere a populatiei = 23.1%

Intervalul de timp avut in vedere pentru dimensionare a lucrarilor propuse prin


prezentul proiect este de 10 ani, respectiv 2009 - 2019. Pentru dimensionarea lucrarilor
propuse prin prezentul proiect s-a calculat un procent de descrestere a populatiei de
8,6%.
1.3 Entitatea responsabila cu implementarea proiectului
Entitatea responsabila cu implementarea prezentului proiect este Consiliul
Judetean al comunei Calugareni, jud. Giurgiu.
1.4 Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei
Consiliul local al comunei Calugareni a analizat situatia existenta din punctul de
vedere al asigurarii utilitatilor publice oferite cetatenilor comunei. Rezultatele analizei
sunt urmatoarele:

In prezent, in comuna Calugareni nu exista nici un sistem centralizat de


alimentare cu apa. Locuitorii comunei, elevii din scoli sau alte unitati socialculturale ori agenti economici utilizeaza apa extrasa din fantani individuale sau
publice construite in stratul freatic, de mica adancime, care prezinta un mare risc
de poluare prin inexistenta masurilor de protectie sanitara.

2013

De asemenea, in comuna nu exista nici un sistem de canalizare a apelor uzate


menajere. Apa si reziduurile menajere umane sau animale sunt aruncate direct pe
pamant unde se infiltreaza in stratul freatic sau sunt transportate de ploaie si
deversate in rauri. Distanta dintre latrinele taranesti fi fantani este foarte mica
existand riscul infectarii apei cu agenti patogeni.
Rezultatul indica ca situatia existenta influenteaza in mod negativ,direct si se

rasfrange asupra urmatoarelor elemente analizate:

viata si starea de sanatate a locuitorilor comunei;


mediul ambiant (apele, solul,subsolul);
posibilitatile de dezvoltare economica a localitatii (cu potential in turism,

manufactura, industrie alimentara, etc.);


perspectiva accentuarii depopularii zonelor rurale in detrimentul marilor
aglomerari urbane;
Continuarea vietii si activitatii locuitorilor comunei pastrand situatia actuala, este

o varianta ce nu mai poate fi luata in considerare.


Pentru eliminarea impactului negativ generat de lipsa utilitatilor publice, Consiliul
local al comunei Calugareni a decis realizarea unui sistem de alimentare cu apa . Atat
calitatea necorespunzatoare a panzei freatice de mica adancime, menionata anterior,
cat i marimea i gradul de dezvoltare al localitatii, impun rezolvarea alimentarii cu apa
potabila in sistem centralizat, cu funcionare permanenta, din surse de calitate
corespunzatoare si cu respectarea normelor n vigoare.
Problema ramasa consta in modalitatea improprie de gestionare, de catre
locuitorii comunei a apei menajere. Sistemul centralizat de alimentare cu apa este
ineficient si slab utilizat in absenta unei retele de canalizare menajera. Apa menajera
ajunge tot in sol sau in reteaua de rigolele care colecteaza apa pluviala, de unde este
deversata in rauri.
Pentru eliminarea acestei probleme Consiliul local al comunei Calugareni a decis
realizarea unui sistem de alimentare cu apa precum si a unui sistem de colectare si
epurare a apelor uzate menajere.
Prin utilizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare
menajera, locuitorii comunei isi usureaza viata, elimina sursa unor potentiale imbolnaviri
si implicit participa la crearea unui mediu mai curat si mai sanatos pentru comunitate.
Prin prezentul studiu se dorete stabilirea condiiilor tehnico - economice
necesare pentru realizarea componentelor proiectului:

2013

captarea apei subterane si inmagazinarea acesteia;


transportul si distributia apei inmagazinate catre consumatori;
colectarea apelor uzate menjere de la utilizatori si transpotul acestora

catre statia de epurare;


epurarea apelor uzate menajere;
evacuarea in emisar, (paraul Calnistea), a apei epurate.

Soluia tehnic ce va fi prezentata va tine cont de urmtoarele elemente:

proiectarea unor sisteme de alimentare cu apa si canalizare care sa


maximizeze avantajele oferite de conditiile geografice, geologice si

hidrogeologice;
crearea unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare
functional, usor de exploatat, nepoluator si care sa utilizeze tehnologii,

echipamente si materiale de inalta performanta;


obtinerea unui cat mai mic cost de investitie si exploatare.

Conform STAS 4273, lucrrile de alimentare cu ap si canalizare menajera in


mediul rural se ncadreaz, n categoria 4, respectiv n clasa IV de importan.
Conform HGR 766/1997 investiia se ncadreaz n categoria C construcii de
importan normal.
Proiectantul va realiza studiul de fezabilitate in conformitate cu H.G.28/2008,
conform standardelor si normativelor in vigoare, pe baza documentelor si informatiilor
puse la dispozitie de beneficar.
2. Descrierea investitiei:
2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate
Nu a fost intocmit.
Sistemul centralizat de canalizare menajera
Pentru realizarea sistemului de canalizare menajera s-au analizat doua variante
de solutii tinandu-se cont de urmatoarele elemente:

Variantele de trasee propuse pentru reteaua de distributie a apei;


Proprietatea publica asupra terenurilor de amplasament, drumuri, subtraversari,

retele de coexistenta;
Asigurarea, pe cat este posibil, a curgerii gravitationale a apei uzate spre statia
de epurare;

2013
Scenarii tehnice
SCENARIUL 1
Canalizare sat Uzunu:
Conducta PVC, Dn 250 mm, L = 3.729 m;
Canalizare sat Hulubesti:
Conducta PVC, Dn 250 mm, L = 3.136 m;
Statii de pompare ape uzate:
SPAU1, grup de pompare, Q = 23,8 mc/h, h
pompare = 32,24 m, P = 5,9 kwh;
SPAU2, grup de pompare, Q = 29,4 mc/h, h
pompare = 8,0 m, P = 3.1 kwh;
Conducte refulare ape uzate menajere:
Conducta PEID, De 125 mm, L = 1.655 m;
Statie de epurare ape uzate menajere:
Debit zi maxim = 370 mc/zi, debit zi maxim
utilizat = 185 mc/zi;
Conducta evacuare apa epurata in emisar:
Conducta PEID, De 280 mm, L = 187 m;

SCENARIUL 2
Canalizare sat Uzunu:
Conducta PVC, Dn 250 mm, L = 3.729 m;
Canalizare sat Hulubesti:
Conducta PVC, Dn 250 mm, L = 2.950 m;
Statii de pompare ape uzate:
SPAU1, grup de pompare, Q = 23,8 mc/h, h
pompare = 34.6 m, P = 6.2 kwh;
SPAU2, grup de pompare, Q = 29,4 mc/h, h
pompare = 48.90 m, P = 15.0 kwh;
Conducte refulare ape uzate menajere:
Conducta PEID, De 125 mm, L = 2.230 m;
Conducta PEID, De 160 mm, L = 5.480 m;
Statie de epurare ape uzate menajere:
Debit zi maxim = 702 mc/zi, debit zi maxim
utilizat = 185 mc/zi;
Conducta evacuare apa epurata in emisar:
Conducta PAFSIN, Dn 500 mm, L = 75 m;

Scenariul tehnico economic recomandat


Din punct de vedere tehnic, ambele scenarii sunt fezabile. Diferentierea dintre
cele 2 variante prezentate pentru sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare
menajera, s-a facut pe criterii economice. Din analiza costurilor de investitie precum si a
costurilor de exploatare cu energia electrica rezulta ca economic avantajoasa, varianta
numarul 1, varianta ce a fost adoptata in prezentul proiect.

Avantajele scenariului recomandat

Scaderea costurilor de investitie mai multi utilizatori care se vor putea

bransa/racorda;
Scaderea timpului de executie a lucrarilor - intrarea mai rapida in exploatare a

capacitatilor proiectate;
Scaderea costurilor de exploatare tarife mai mici pentru utilizatori;
Afectarea unor suprafete cat mai mici din zona protejata Parcul Natural
Comana, care include zona destinata amplasarii obiectelor cuprinse in prezentul
proiect.

2013
2.3 Descrierea constructiva, functionala si tehnologica
Analiza solutiilor costructive propuse prin proiect porneste de la situatia existenta
si necesitatile locuitorilor comunei Calugareni si se sprijina din punct de vedere tehnic pe
studiile efectuate: studiul geotehnic, studiul hidrogeologic, studiul topografic, avand la
baza standardele si normativele in vigoare.
Posibilitatile de realizare a sistemului centralizat de alimentare cu apa precum si
a sistemului de colectare si epurare a apelor uzate menajere, au fost analizate prin
simulari care au inclus un sistem complet si care au cuprins amplasarea de retele de
distributie a apei si retele de colectare a apei uzate menajere pe toate strazile existente
in cele cinci sate apartinand de comuna Calugareni. Rezultatele analizei au oferit
posibilitatea dimensionarii retelei de distributie, a captarii, a necesarului de inmagazinare
precum si parametrii posibili de utilizare a curgerii gravitationale sau a pomparii apei.
Din punct de vedere economic s-a incercat corelarea oportunitatilor sau
limitarilor generate de proprietatea publica asupra terenurilor si posibilitatile de finantare
existente pentru realizarea componentelor proiectului.
Pentru a beneficia de un acces mai rapid la sursele de finantare accesibile prin
programele existente, sistemului centralizat de alimentare cu apa in cele cinci sate
apartinand de comuna Calugareni se va realiza in etape. Prima etapa, cea prezenta, va
cuprinde o parte din sistemul de alimentare cu apa si canalizare menajera pentru satele
Uzunu si Hulubesti.

2.3.1 Descrierea sistemului de canalizare menajera


Sistemul de canalizare proiectat va fi de tip separativ, utilizat numai pentru
colectarea apelor uzate menajere. Apele meteorice sunt in prezent colectate i
transportate n reeaua hidrografic printr-un sistem de rigole ce strbate intreg
intravilanul satelor Uzunu si Hulubesti.
Amplasamentele sistemului de colectare si epurare a apelor uzate menajere au
fost stabilite impreuna cu reprezentantii consiliului local al comunei Calugareni astfel
incat acestea sa nu afecteze decat terenuri aflate in proprietate publica dar care sa
poata rezolva intreaga acoperire necesara pentru realizarea componentelor sistemului.

2013
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate menajere cuprinde urmatoarele
obiecte:

Reteaua de canalizare ape uzate menajere;


Costructii auxiliare pe reteaua de canalizare ape uzate menajere;
Conducta de refulare ape uzate menajere;
Statia de epurare ape uzate menajere;
Conducta de evacuare apa epurata si gura de varsare in emisar.
Pentru dimensionarea retelei de canalizare menajera au fost luate in considerare

hartile topgrafice 1:25000, planurile topografice si studiul geotehnic realizate pentru


prezentul proiect.
Colectoarele pentru apa uzata menajera si constructiile anexe vor fi amplasate
pe trama stradala, ingropat, in limitele proprietatii publice, tinand cont de cerintele si
restrictiile legale impuse pentru:

Drumuri judetene si comunale existente;


Retele electrice, subterane si supraterane existente;
Retele de telefonie, subterane si supraterane existente;
Reteaua de distributie a apei propusa prin prezentul obiectiv de investitii.
Trasarea retelei de conducte si a constructiilor anexe se va executa respectand

planul de situatie, anexat prezentei documentatii. Traseul colectoarelor a fost ales astfel
nct s respecte urmtoarele condiii:

s fie ct mai aproape de consumatori;


s asigure, pe ct posibil, curgerea gravitaional a apei uzate spre staia de

epurare;
amplasarea pe drumurile cu circulaie rutier intens s se fac n afara zonei
carosabile, pentru a proteja conducta de efectele defavorabile produse de tasri i

vibraii, i pentru a facilita accesul pentru intervenii la reeaua de canalizare;


s se creeze posibilitatea de preluare de ctre colectorul principal, a debitelor
uzate transportate de colectoarele ce subtraverseaza drumul.
Consumatorii casnici ce urmeaza a se racorda la reteaua de canalizare vor

trebui sa se conformeze unor reguli si sa ia unele masuri de protectie inaintea evacuarii


apei menajere in colectoarele de canalizare.
In perspectiva dezvoltarii economice a satelor Uzunu si Hulubesti, pentru
societati cu profil industrial, se vor lua masuri de preepurare a apelor uzate ce vor fi
evacuate in reteaua de canalizare menajera.
In acest sens, in continuare prezentam o lista cu materiile solide si substantele ce nu vor putea fi
deversate in reteaua de canalizare:

2013
a) materii n suspensie, n cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a

canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala, cum sunt:
materialele care la vitezele realizate n colectoarele de canalizare, corespunzatoare debitelor

minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;


diferitele substante care se pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalelor;
corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spaiu liber de 20 mm ntre
bare, iar n cazul fibrelor si firelor textile ori al materialelor similare (pene, fire de par de animale),

care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;


suspensiile dure si abrazive ca pulberile metalice si granulele de roci, precum si altele asemenea,

care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;


pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot conduce la

crearea de zone de acumulari de depuneri pe peretii canalului colector;


substantele care, singure sau in amestec cu alte substante continute in apa din retelele de
canalizare, coaguleaza, existand riscul depunerii lor pe peretii canale-lor, sau conduc la aparitia de

substane agresive noi;


b) substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de
canalizare, echipamentele si conductele din statiile de pompare si staia de epurare a apelor
uzate;
c) substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot
stanjeni exploatarea normala a canalelor i statiilor de epurare a apelor uzate sau care impreuna
cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt

benzina, benzenul, eterii, cloroformul,

acetilena, sulfura de carbon, solventii, dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul
din generatoarele de acetilena;
d) substane toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune n
e)

pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare i a statiei de epurare;


substane cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:
metalele grele si compuii lor;
compusii organici halogenati;
compusii organici cu fosfor sau cu staniu;
agentii de protectie a plantelor, pesticide, fungicide, erbicide, insecticide, algicide si substante

chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;
substante chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca acrilonitrilul, hidrocarburi

policiclice aromatice, benzpiren, benzantracen si altele asemenea;


substante radioactive, inclusiv reziduurile;
substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la

poluarea mediului;
substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii realizate in reteaua de
canalizare si n statia de epurare, determina prin descarcarea lor o data cu apele epurate

modificarea culorii apei receptorului natural;


substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;
substante organice greu biodegradabile.

Reteaua de canalizare ape uzate menajere


Reteaua de conducte pentru ape uzate menajere va fi din PVC, cu mufa si
garnitura de cauciuc. Lungimea retelei de conducte va fi de 6.865 m, din care:

2013

in satu Uzunu = 3.729 m;


in satul Hulubesti = 3.136 m.
Aceste lungimi de conducte includ si segmentele necesare traversarilor sau

subtraversarilor de drumuri, care vor prelua fractiuni de apa uzata de la caminele de


racord amplasate pe o parte a drumului si o vor transporta catre colectoarele amplasate
pe partea opusa a drumului.
Conductele vor fi montate ingropat. Adancimea minima de pozare a acestora va
porni de 0,9 m, adancimea de inghet, deasupra generatoarei superioare a conductei.
Subtraversarile drumului judetean DJ 603 se vor executa prin foraj orizontal.
Pozarea conductelor de subtraversare a tinut cont de amplasarea caminelor de racord si
a celor de vizitare precum si de sistemul rutier existent, adancimea de pozare fiind de
1,5 m intre carosabil si generatoarea superioara a conductei de subtraversare.
Adancimea de pozare a conductelor in prezenta etapa de proiect a tinut cont de
adancimile de pozare necesare obtinereii unei viteze minime de autocuratire a
conductelor pentru intreaga retea ce va fi realizata in satele Uzunu si Hulubesti in
etapele viitoare.
Pantele impuse colectoarelor pentru ape uzate menajere vor fi de minimum 4
si vor urmari realizarea unei viteze minime de autocuratire de 0,7 m/s. De asemenea,
respectarea pantelor impuse intregii retele de colectoare nu va permite depasirea vitezei
maxim admise de curgere a apei uzate prin conducte.
Costructii auxiliare pe reteaua de canalizare ape uzate menajere
Constructiile auxiliare ce vor fi amplasate pe traseul retelei de canalizare
menajera sunt urmatoarele:

Camine de vizitare (CV)


Camine de record (CR)
Statii de pompare ape uzate menajere (SPAU)

Amplasarea caminelor de vizitare se va face, in aliniament, la maximum 60 m


distanta unul fata de celalalt, la schimbarea de directie, intersectii si capat de retea, in
functie de traseul proiectat al retelei de canalizare menajera.
Caminele de vizitare vor asigura conditiile de curgere a apei menajere precum si
accesul la segmentele de retea in vederea interventiilor necesare pe timpul exploatarii.

2013
Caminele de vizitare vor fi executate din beton, si vor fi compuse din placa de
fundatie, camera de lucru si cos de acces din tuburi prefabricate de beton, placa pentru
aducerea la cota, rama si capac carosabil.
Pe portiunile de retea unde terenul prezinta pante pronuntate au fost prevazute
camine de rupere de panta. Acestea vor disipa energia apei, astfel incat viteza apei in
conductele de canalizare din PVC sa nu depaseasca valoarea maxim admisa.
Amplasarea caminelor de racord se va face pe trama stradala opusa caminelor
de vizitare, la 0,70 1,0 m fata de limita proprietatilor, la aproximativ 60 m distanta unul
fata de celalalt.
Caminele de racord vor asigura conditiile de acumulare si curgere a apei
menajere catre caminele de vizitare precum si accesul la segmentul de retea pentru
efectuarea interventiilor necesare pe timpul exploatarii.
Caminele de racod vor fi din polietilena si vor fi asamblate din baza, camera de
lucru, piesa superioara, rama si capac.
Prima statie de pompare a apelor uzate menajere va fi amplasata in afara
perimetrului construibil, in zona islazului comunal, la iesirea din satul Uzunu catre valea
paraului Calnistea. Ea va avea rolul de a pompa apa menajera acumulata in reteaua de
canalizare din satul Uzunu, prin intermediul conductei de refulare catre statia de epurare.
A doua statie de pompare a apelor uzate menajere va fi amplasata in incinta
statiei de epurare. Ea va avea rolul de a pompa spre caminul colector apa menajera
acumulata in reteaua de canalizare din satul Hulubesti.
Din punct de vedere constructiv, cele 2 statii de pompare a apelor uzate
menajere sunt similare si vor fi compuse din camera pompelor si camera de vane.
Constructia statiilor de pompare va fi executata din beton armat, cu camera pompelor
turnata in cheson. Accesul in camera pompelor si in camera de vane se va face prin
capace metalice prevazute cu guri de aerisire.
In camera pompelor vor fi amplasate 1A+1R electropompe submersibile pentru
ape uzate menajere, montate pe dispozitive de ghidare, cu regulatoare de nivel.
Armaturile de izolare si antiretur pentru electropompele principale si bay-pass-urile
pentru electropompele de rezezerva vor fi amplasate in camerele de vane.
Instalatia electrica va cuprinde instalatia de iluminat interior si exterior si
instalatia de comanda si automatizare a electropompelor.Tabloul electric general va fi
montat in camera de vane si va fi alimentat prin coloana electrica montata ingropat de la

2013
blocul de masura si protectie trifazat amplasat la limita imprejmuirii (pentru prima statie
de pompare) sau din tabloul electric general al statiei de epurare (pentru a doua statie de
pompare).
Prima statie de pompare va fi imprejmuita cu gard din plase metalice si porti de
acces si va dispune de drum de acces.
Conducta de refulare ape uzate menajere
Conducta de refulare va transporta apa uzata de la prima statie de pompare la
caminul colector din incinta statiei de epurare. Ea va fi va fi amplasata in zona islazului
comunal si va fi din PEID. Va fi montata ingropat, in functie de linia terenului, avand
adancimea de inghet deasupra generatoarei superioare a conductei. Pe traseul
conductei de transport a apei au fost prevazute camine de piese de curatire (CPC).
Conducta de transport a apei va subtraversa albia paraului Calnistea si digul mal
stang construit spre intravilanul satului Hulubesti. Subtraversarea se va realiza prin foraj
orizontal dirijat. Conducta PEID va fi introdusa in conducta de protectie OL si va fi pozata
la minimum 1,50 m sub albia paraului.
Statia de epurare ape uzate menajere
Statia de epurare a apelor uzate menajere va fi amplasata in satul Hulubesti, in
afara perimetrului construibil, la aproximativ 175 m de albia paraului Calnistea. Aceasta
va asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiiile de calitate
impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane.
Soluia tehnologica
Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si
concentraiilor indicatorilor avui in vedere pentru acestea, si urmrete n mod special
reinerea materiilor n suspensie (SS), a substanelor flotante, reducerea substanelor
organice biodegradabile (exprimate prin CBO 5) i reducerea compuilor azotului i
fosforului.
Schema de epurare cuprinde urmtoarele obiecte tehnologice:

Reele tehnologice;
Cmine de canalizare;
Grtar manual;

2013

Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere;


Treapta de epurare mecano - biologica compact;
Unitate de dezinfecie cu ultraviolete;
Unitate de stocare si dozare coagulant;
Bazin colectare si pompare nmol;
Unitate de deshidratare nmol;
By-pass general;
Platforma depozitare containere reziduuri;
Container de personal;
Instalaii electrice exterioare;
Platforma deservire obiecte tehnologice;

In situaia cderii alimentarii cu energie electrica sau epuizrii volumului tampon


din bazinul de egalizare, omogenizare si pompare (pe timpul nopii) unitatea de epurare
biologica, permite o ntrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. Dup
aceasta perioada de ntrerupere unitatea biologica este capabila sa-si continue
funcionarea fr nici o problema din punct de vedere a proceselor biologice si chimice.
Soluia constructiva
Obiectele si reelele tehnologice ale staiei de epurare vor fi ngropate la
adncimea minima de nghe, cu excepia unitilor de dezinfecie apa menajera,
stocare-dozare coagulant si pavilionului tehnologic-administrativ care vor fi amplasate
suprateran.
Descrierea schemei tehnologice
Apa uzata menajera ajunge in cminul de distribuie/preaplin/by-pass

de la

intrarea pe platforma staiei de epurare. Mai departe, in funcionare normala, prin


intermediul cminului colector, apa ajunge la grtarul manual. Dup reinerea materiilor
solide in suspensie in grtarul manual, apa ajunge, prin intermediul cminului colector, in
deznisipator/separator, unde se rein nisipul si grsimile. In continuare apa uzata se
deverseaz in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare. De aici apa este pompata
in treapta de epurare biologica, unde se elimina substanele organice biodegradabile i
compuii azotului i fosforului. Nmolul primar rezultat din blocurile cu tancuri de epurare
biologica ajunge prin pompare/gravitaional in bazinul de colectare si pompare nmol. In
final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin unitile de dezinfecie cu

2013
ultraviolete. Apa rezultata, epurata si dezinfectata este evacuata apoi in cminele de
prelevare probe si de aici prin intermediul cminului colector se deverseaz n emisar.
Nmolul primar decantat in bazinul de colectare si pompare nmol este pompat
in unitatea de deshidratare cu saci filtru si/sau napoi in unitile de epurare biologica
pentru necesiti de ntreinerea a procesului biologic de epurare.
Nmolul deshidratat in saci in unitatea de deshidratare este transportat cu
cruciorul si depozitat pe platforma de containere.
Apa decantata rezultata din decantarea nmolului in bazinului de colectare si
pompare nmol, ajunge gravitaional napoi in chesonul bazinului de egalizare,
omogenizare i pompare, iar apa filtrata din saci in unitatea de deshidratare nmol este
descrcat in canalul grtarului mecanic.
Apa colectata de sifonul platformei de containere ajunge gravitaional in cminul
colector si de aici in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare.
Grsimile reinute in denisipator/separator ajung gravitaional in bazinul de
colectare grsimi. Nisipul decantat in denisipator/separator este pompat in bazinul de
splare si scurgere nisip.
Apa potabila sub presiune, preluata din reeaua de apa potabila de la limita
platformei, asigura necesitile tehnologice pentru grtarul mecanic (din unitatea de
epurare compact), unitatea de deshidratare, necesitile de splare/incendiu pentru
hidrant si apa potabila pentru laboratorul si grupul social din containerul de personal.
Descrierea fluxurilor tehnologice i a componentelor schemei de epurare
Linia apei const in:

reinerea materiilor grosiere in grtarul mecanic;


reinerea nisipului si grsimilor in deznisipator/separator grsimi;
egalizarea debitelor i omogenizarea compoziiei apelor uzate n bazinul

de egalizare, omogenizare i pompare;


alimentarea n mod continuu i cu o plaja de debite corespunztoare a

unitilor compacte de epurare;


reducerea substanelor organice prin epurare biologic n unitile
compacte, instalaii ce pot realiza i nitrificarea-denitrificarea apelor uzate
prin secvene de exploatare corespunztoare, dac se constat creteri
ale concentraiilor compuilor pe baz de azot;

2013

dezinfecia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaz ntro instalaie ataat unitii compacte. Aceast metod de dezinfecie este
preferat clorrii, din cauza formrii n cursul de ap receptor de compui
toxici pentru flora i fauna acvatic.

Linia nmolului const in

evacuarea nmolului din decantorul primar aferent unitii compacte de


epurare tip Resetilovs (modul biologic de epurare) ntr-un bazin de
colectare si pompare. Un lucru deosebit de important l constituie absena
nmolului n exces datorit aplicrii unei tehnologii performante de

epurare biologic cu unitatea compact;


decantarea nmolului in bazinul de colectare si pompare nmol si
pomparea acestuia in unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul
camerei tehnice si/sau napoi in tancurile de coagulare pentru necesiti

de ntreinerea a procesului biologic de epurare;


deshidratarea nmolului in unitatea de deshidratare cu saci filtru si
evacuarea gravitaionala apei rezultate in bazinul de pompare apa
menajera, iar a nmolului deshidratat in saci cu ajutorul cruciorului pe
platforma de depozitare pentru scurgere.

Linia nisipului si grsimilor const in

evacuarea nisipului colectat in deznisipator/separator grsimi prin

pompare in bazinul de splare si scurgere nisip;


splarea si scurgerea nisipului in bazinul de splare si scurgere nisip si
evacuarea gravitaionala a apei de splare in deznisipator/separator
grsimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul cruciorului pe platforma de

depozitare pentru scurgere;


colectarea gravitaionala a grsimilor in bazinul de colectare grsimi;
evacuarea grsimilor colectate prin vidanjare.

Treapta de epurare mecanica


Grtarul manual pentru un debit de pana la 370 m3/zi si este amplasat intr-un
cmin. Curirea grtarului se face periodic, la intervale de timp stabilite urmare
experienei de exploatare, manual, cu ajutorul unei greble.

2013
Reinerile sunt splate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, ncrcate in
saci/container, evacuate i depozitate pe platforma de depozitare.
Pentru prevenirea mirosului neplcut i realizarea unei fermentri n profunzime
a materialului grosier reinut, este recomandat s se foloseasc o dat la dou
sptmni biopreparate sub form de pudr.
Din cminul grtarului manual, dup reinerea materiilor grosiere, apa uzat
ajunge n separatorul de grsimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor solide
/ grsimilor.
Deznisipatorul / separatorul de grsimi, cu un volum util de 4 mc, de tip vertical,
permite reinerea substanelor plutitoare prin flotaie gravitaional i separarea nisipului
cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.
Evacuarea grsimilor reinute se face gravitaional, pe msura acumulrii
acestora, ntr-un bazinul de colectare grsimi.
In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanelor organice,
biopreparate. Dup umplerea bazinului grsimile sunt evacuate prin vidanjare o data la
cca. 12 luni sau manual cu gleata de personalul de exploatare. Grsimile stabilizate cu
biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (cini, pisici).
Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe
portabile de nisip, cu rotor in construcie rezistent la abraziune, intr-un bazin de stocare,
splare si scurgere nisip prevzut cu radier drenat cu barbacane i strat geotextil ce
permite filtrarea i scurgerea apei napoi in deznisipator. Nisipul este splat i tratat cu
biopreparate, n scopul stabilizrii acestuia, iar apa rezultata din splare se scurge napoi
in deznisipator.
Nisipul splat, tratat, rezultat, se ncrca manual din bazin in saci/containere si
se depoziteaz pe Platforma de depozitare in vederea utilizrii pentru lucrri de
construcie.
Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare
Bazinul de egalizare, omogenizare are o tripl funcionalitate:

omogenizeaz compoziia apelor uzate (care la localiti mici are o gam


de variaie mare) prin capacitatea de nmagazinare a bazinului si prin
agitare cu un mixer electromecanic;

2013

preia vrfurile de debit, in special debitele mici din timpul nopii, prin
nmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure funcionarea

continua a unitii de epurare biologica;


asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera 16,8 m3/h in
unitatea de epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevzute cu
convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitilor de
epurare, funcie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin).

In bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru


omogenizare ape uzate. Bazinul este prevzut capace de acces pentru pompe i mixer
si capac si trepte pentru acces personal ntreinere i exploatare.
Debitmetrie
Pe linia de pompare, nainte de blocul de epurare mecanica finala aferent unitarii
de epurare mecano - biologice compacte se monteaz cte un debitmetru
electromagnetic, care asigur o evidena si semnalizarea precis a debitelor de ap
uzat epurat.
Treapta de epurare mecanica finala
Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un bloc de epurare mecanic
amplasat la partea superioar a unitii de epurare mecano biologice compacte,
containerizate. Materialul reinut de grtarul mecanic este colectat in saci si transportat
pe platforma de depozitare.
Treapta de epurare biologica
Treapta de epurare biologica consta dintr-un bloc de tancuri de epurare biologica
aferent unitii de epurare mecano - biologice compacte, containerizate.
Aceast instalaie realizeaz o epurare mecano-biologic foarte eficient,
procesul tehnologic fiind automatizat i controlat permanent. Blocul de tancuri este
alctuit din urmtoarele componente:

decantor primar;
camera de coagulare;
tanc de hidroliz fermentare;
tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine i
dispozitive de susinere a masei organice tip biofilm flotante;

2013

tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine

i dispozitive de susinere a masei organice tip biofilm fix;


tanc de nitrificare autotrofa.

De la grtarul mecanic apa ajunge n camera de coagulare. n aceast camera


are loc dozarea de polielectrolit, flocularea i sedimentarea compuilor pe baza de
fosfor, eliminndu-se astfel necesitatea unui decantor secundar.
Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei uniti de stocare si
dozare. Materia sedimentat trece gravitaional n decantorul primar, dotat cu decantor
cu blocuri lamelare, care realizeaz reinerea materiilor n suspensie.
Evacuarea nmolului primar se realizeaz prin intermediul unei electropompe de
proces care asigura att evacuarea acestui nmol ctre bazinul de colectare si pompare
nmol primar ct i recircularea pariala a acestuia pentru susinerea procesului biologic.
Cantitatea de fosfor care rmne n ap este cea necesar asigurrii unei concentraii n
Ptot conform NTPA 001 dar care asigura n acelai timp fosforul necesar proceselor
biochimice care au loc n treapta de epurare biologic.
n vederea mineralizrii substanelor organice coninute de nmolul primar se
introduce un biopreparat, care realizeaz fermentarea n profunzime a materialului
decantat.
Datorit aplicrii soluiei cu blocuri lamelare rezult o reducere substanial a
spaiului de decantare dar i o eficien mult mai mare fa de soluiile standard.
Apa astfel limpezit trece n compartimentele de aerare unde se realizeaz
epurarea biologic.
Compartimentul biologic este compus din:

Tanc de fermentare i hidroliz unde se realizeaz urmtoarele procese:


absorbia substanelor solide pe suprafaa mediului plutitor (n flotaie);
reducerea substanelor organice pe baz de carbon (CBO5);
reducerea materiilor n suspensie;
fermentarea produilor de hidroliz.
n acest compartiment se dezvolt bacterii de tip saprofit (nivelul I al lanului

trofic) care ader la mediul plutitor i reduc materia organic n proporie de 40%.
Bacteriile, n aceast prim etap elimin de 20 - 30 de ori mai multe enzime
dect pot s consume. Datorit acestui fapt, acest tanc se poate numi fermentator
(incubator de enzime). Din cauza eliberrii n ap a unei cantiti mari de enzime,

2013
procesele biochimice de eliminare a substanei organice se desfoar n mod accelerat
(intensiv).

Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa, cu formarea nivelului II din lanul trofic,


bacterivore. n acest bazin se realizeaz:
oxidarea intracelular a produilor de hidroliz;
nitrificarea heterotrof prin care se descompune amoniacul sau ionii de
amoniu n azotii respectiv azotai.
Exist bacterii heterotrofe care realizeaz nitrificarea, proces care se desfoar

n prezena oxigenului insuflat n masa de ap i bacterii specializate autotrofe care


realizeaz denitrificarea, obinnd oxigenul necesar metabolismului din compuii organici
i cei pe baz de azot. Bacteriile autotrofe pot convieui n acelai mediu cu bacteriile
heterotrofe.
Reducerea substanelor organice se realizeaz n proporie de 80%.
Denitrificarea permite reducerea azotiilor la azot gazos, care se degaj n
atmosfer.

Tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa - Nivelul III - (se dezvolt o bacterie


superioara a lanului trofic, carnivora care continu procesele ncepute n zona
nivelului II). n plus, se realizeaz mineralizarea trofic, proces consumator de

oxigen.
Tanc de nitrificare autotrofa - Nivelul IV - zon n care se dezvolt cele mai
evoluate microorganisme (carnivore avansate i detrivore nivelul IV al lanului
trofic - bacterii care consum reziduuri de substan organic, metabolii, celule
moarte) care practic cura sistemul.
Procesele de oxidare intracelular a produilor de hidroliz i mineralizare trofic

sunt continuate i n plus apar procese de nitrificare autotrof.


Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de
mineralizare trofic i oxidare intracelular a produilor de hidroliz.
Tehnologia permite eliminarea succesiv a substanelor organice n diferite stadii
ale lanului trofic, transformndu-le n substana anorganica.
n tehnologiile convenionale rezult nmol activat, care este compus din mas
celular. n tehnologia propus aceast mas celular se regsete pe mediul plutitor cu
aderen ridicat la culturile bacteriene, iar substana organic care intr n sistem este
consumat i transformata in materialul celulelor vii iar n ultima etap, n nivelul IV,

2013
regsim celulele i microorganismele detrivore care se hrnesc cu celulele moarte i
care sunt aderente la suportul plutitor.
Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazat pe mineralizarea complet a
materiilor organice. Datorita relaiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe
filmul fix in procesele de epurare, nu se formeaz nmol n exces.
Din bazinul de stocare nmol primar, nmolul primar decantat poate fi pompat
ctre instalaia de deshidratare nmol n saci prevzut cu sistem de dozare polielectrolit
pentru mbuntirea gradului de deshidratare, sau napoi in unitatea de epurare
biologica. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare, este reintrodus
gravitaional n circuitul de epurare. Nmolul rezultat este un nmol mineralizat i
deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platform de stocare.
Unitatea de dezinfecie cu ultraviolete
Aceasta realizeaz dezinfecia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se
monteaz suprateran, imediat dup blocurile de epurare biologica .
Apa limpezit este dirijat spre unitatea de dezinfecie cu ultraviolete, dup care
efluentul epurat i dezinfectat, ce respect condiiile de calitate impuse, este evacuat n
emisar.
Instalaia de dezinfecie cu ultraviolete, montat imediat dup treapta biologic
este din oel inox i funcioneaz cu lmpi neimersate. Razele ultraviolete cu o lungime
de und = 253,7 nm penetreaz masa de lichid, producnd moartea microorganismelor
patogene. Eficiena dezinfeciei este de 95% - 99%
Bazin de colectare si pompare nmol primar
Bazinul asigur:

colectarea nmolului primar provenit de la unitile de epurare mecano biologic

compact, containerizata;
decantarea nmolului primar;
omogenizarea nmolului in vederea pomprii;
pomparea nmolului la unitatea de deshidratare cu saci filtru;
pomparea nmolului napoi in tancurile de coagulare.
In bazin se monteaz o pompa submersibila de nmol i un mixer submersibil cu

jet. Sunt prevzute capace de acces pentru pompa submersibila si mixer si capac si
trepte pentru acces personal ntreinere i exploatare.

2013
Unitatea de deshidratare nmol
Aceasta se monteaz n camera tehnic aferenta unitii de epurare mecano biologice compacte, containerizate.
Nmolul primar, decantat, din bazinul de colectare i pompare ajunge prin
pompare in unitatea de deshidratare nmol primar. Aici acesta trece printr-un ejector,
unde se amesteca cu floculant, dup care trece printr-un mixer static si apoi prin
intermediul unui distribuitor ajunge in sacii filtrani. Apa se scurge in colectorul lada de la
partea inferioar, iar nmolul deshidratat este reinut in sacii cu crucior.
Substanele bio-preparatoare si apa din reea, necesare, sunt introduse in
rezervor prin intermediul unei plnii si unui ejector.
Amestecul este omogenizat in rezervor cu ajutorul unui mixer.
Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin
intermediul unui robinet multifuncional in ejectorul de nmol.
Instalaia de deshidratare nmol n saci realizeaz reducerea umiditii
micornd volumele ce urmeaz a fi evacuat din staia de epurare.
Sacii filtrani permit scurgerea apei i ntoarcerea acesteia n fluxul tehnologic al
apei, reinnd nmolul deshidratat care este deja stabilizat datorit adaosului de
biopreparate. Acest nmol nu mai reprezint un pericol pentru sntatea oamenilor.
Dup umplerea sacilor filtrani cu nmol i dup deshidratare, acetia vor fi depozitai pe
platforma de containere pentru scurgere, prevzut cu grtar de scurgere la partea
inferioar. Apa rezultata n urma deshidratrii ajunge gravitaional n bazinul de
egalizare, omogenizare i pompare.
Platforma pentru containere
Aceasta va avea o suprafaa de S = 24 m 2 si servete pentru depozitarea
temporara a containerelor cu materii solide provenite de la grtarul manual, grtarul
mecanic, deznisipator si a sacilor cu nmol deshidratat de la unitatea de deshidratare.
Platforma este prevzuta cu grtar de pardoseala pentru colectarea apei de
ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci.

2013
By-pass general
Pentru situaia cderii alimentarii cu energie electrica a staiei de epurare
mecano biologice compacte containerizate (situaie de avarie) pentru a evita inundarea
necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol de preaplin i by-pass a platformei
staiei de epurare Dn 300, care tine cont de debitul maxim posibil.
In prima faza dup cderea alimentarii cu energie electrica, apa menajera
afluent se nmagazineaz in bazinul de omogenizare, egalizare si pompare i in
reeaua de canalizare pana la nivelul preaplinului (-0,80 m), dup care deverseaz, in
situaia in care nu s-a remediat defeciunea electrica, prin conducta de by-pass.
Utiliti aferente platformei
Pentru necesitai de splare si in caz de incendiu se prevede un hidrant ngropat,
carosabil.
Apa tehnologica pentru diverse splri se asigura din reeaua de apa potabil de
la limita platformei staiei de epurare.
Pentru aerisirea n vederea ntreinerii cminelor de canalizare, bazinului de
omogenizare, egalizare i pompare apa menajera si bazinului de colectare si pompare
nmol se prevede un ventilator portabil cu furtun de refulare.
Pentru necesitai de ntreinere si exploatare se prevede priza pentru lampa de
control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil.
Platforma staiei de epurare mecano biologice este prevzut cu centura de
mpmntare de protecie pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte.
Pentru protecia muncii si la incendiu staia de epurare mecano biologice
compact containerizat este prevzuta cu dotrile corespunztoare (echipament
protecie personal operare si mentenan, stingtoare, etc.).
Instalaii electrice
Instalaii de for
Asigurarea cu energie electrica a consumatorilor din staia de epurare se
realizeaz prin intermediul unui tablou electric general de distribuie amplasat in incinta
staiei de epurare. Din tabloul electric general al staiei de epurare se vor alimenta
consumatorii principali prin tablouri electrice individuale. Staiile de pompare ap uzat

2013
vor avea alimentare cu energie electric separat. Staiile vor avea cte un tablou
electric propriu.
Instalaii de iluminat
S-a prevzut att instalaia de iluminat pentru spatiile nchise cat si iluminatul
exterior al incintelor. Iluminatul exterior al staiei de epurare cat si al staiilor de pompare
este asigurat prin instalaia interioara electrica.
Instalaii de legare la pmnt
S-au prevzut prize de mpmntare pentru fiecare staie de pompare ct i o
centur de mpmntare in jurul pavilionului de exploatare la care se vor lega toi
consumatorii electrici. Aceasta se realizeaz cu electrozi din otel zincat ngropai si legai
intre ei prin platbanda din otel zincat.
Instalaii de automatizare
ntregul sistem de canalizare este proiectat sa funcioneze automat in vederea
reducerii la minim a interveniei personalului de exploatare. Pentru aceasta au fost
prevzute lucrri de automatizare pentru fiecare din obiectele sistemului.
Instalaii sanitare
Alimentare cu apa pentru satisfacerea necesitilor menajere proprii ale staiei de
epurare se realizeaz printr-un branament la reeaua publica de apa. Acest branament
va asigura att consumatorii din cadrul grupului sanitar din cadrul staiei de epurare ct
i necesarul de ap pentru curarea obiectelor tehnologice si alimentarea hidrantului
pentru incendiu. Apele uzate menajere de la grupul sanitar se vor colecta printr-o reea
de canalizare interioara.
Instalaii de nclzire
Instalaiile de nclzire sunt electrice si sunt prevzute pentru pavilionul de
exploatare. Dimensionarea elementelor de nclzire va trebui sa se asigure temperatura
optima pentru personalul de exploatare.
Conducta evacuare apa epurata si gura de varsare in emisar

2013
Conducta de evacuare apa epurata va fi confectionata din PEID si va face
legatura intre caminul colector din incinta statiei de epurare si emisar,paraul Calnistea.
Pentru situatia cresterii debitelor paraului Calnistea si imposibilitatea evacuarii
gravitationale a apei epurate, s-a prevazut, intre caminul de evacuare si caminul vana
clapet, un by-pass cu electropompa submersibila pentru evacuarea fortata a apei
epurate. Conducta va fi montata ingropat, avand adancimea de inghet deasupra
generatoarei superioare.
Conducta de evacuare va subtraversa digul de aparare mal stang, dinspre satul
Hulubesti si albia majora stanga a paraului Calnistea, pana la gura de varsare.
Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat. Conducta va fi prevazuta cu
clapet antiretur montat in camin si gura de varsare, executata din beton armat. In zona
gurii de varsare, fundul albiei paraului Calnistea va fi amenajata in amonte (2 m) si in
aval (10 m), cu saltea de gabioane ingropata la nivelul fundului albiei.. Malul paraului,
sub placa gurii de varsare, va fi consolidat cu cuburi de gabioane.
3. Date tehnice ale investitiei
3.1 Zona si amplasamentul
Comuna Calugareni este amplasata in zona central-vestica a judetului Giurgiu,
intre Campia Gavanu Burdea (la Nord) si Campia Burnasului (la Sud).
Din punct de vedere geologic, subteranul perimetrului comunal se caracterizeaz
printr-o umplutur sedimentar dominat de dezvoltarea depozitelor cuaternare,
reprezentate n profunzime de formaiunile de vrst Pleistocen inferior i mediu sau
Levantin, alctuite dintr-o alternan de argile, marne i nisipuri cu sau fr pietri, iar la
suprafa, de aluviunile i cuvertura argilo-loessoid a depozitelor de cmpie, de vrst
Pleistocen superior sau de aluviunile depozitelor de lunc i teras ale raurilor Arges si
Neajlov, de vrst Holocen inferior i superior.
Apa subteran este cantonat sub presiune n stratele permeabile (predominant
nisipuri cu pietri), ce aparin depozitelor de vrst Pleistocen inferior, cunoscute sub
denumirea de pietriuri de Frteti. Acviferele pietrisurilor de tip Fratesti, de medie i
mare adncime constituite resursa principal de ap potabil pentru utilizatorii din
perimetrul cercetat, fiind cunoscut pe baza forajelor de exploatare inventariate (conform
studiu hidrogeologic preliminar).

2013
Relieful predominant al comunei Calugareni este cel de campie. Altitudinile
descresc dinspre nordul satului Hulubesti spre valea Calnistei si mai departe, spre sud,
urca pantele accentuate ale satului Uzunu. Treapta de altitudine se situeaza intre 46 m la
confluenta Calnistei cu Neajlovul si 87 m in satul Uzunu.
Comuna Calugareni este strabatuta de la Nord la Sud de drumul national DN5
care trece prin satele Calugareni, Crucea de Piatra si partial prin Uzunu. De asemenea,
drumul judetean DJ 603 strabate o buna parte din satul Uzunu, de la Est catre Vest.
Prin comuna Calugareni trece raul Neajlov care curge dinspre Nord-Vest pe
langa satul Calugareni si mai departe, spre Sud-Vest catre comuna Mihai Bravu. Paraul
Calnistea curge dinspre Vest, printr-o lunca larga situata intre satele Uzunu si Hulubesti
si se varsa in raul Neajlov in apropierea satului Calugareni.
Clima este de tip continental, cu veri calduroase si ierni reci, cu precipitatii nu
foarte importante, ce cad sub forma de averse. Temperatura medie anuala variaza intre
10 - 13C iar cantitatile medii anuale de precipitatii se situeaza intre 550 600 l/mp.
3.2 Statutul juridic al terenurilor ce urmeaza a fi ocupate
Statutul juridic viitor al terenurilor ocupate definitiv de sistemul de alimentare cu
apa va fi reglementat prin decizia Consiliului Local al comunei Calugareni.
3.3 Situatia ocuparilor de teren
3.3.1 Suprafetele de teren ocupate definitiv
Sistem de canalizare menajera
Suprafata ocupata definitiv in afara perimetrului construibil este de 1.204 mp si
este compusa din urmatoarele elemente:

Statie de pompare ape uzate menajere


= 77 mp;
Drum de acces la statie de pompare ape uzate menajere
= 60 mp;
Statie de epurare
= 1.054 mp;
Gura de varsare in emisar
= 13 mp.

3.3.2 Suprafetele de teren ocupate temporar

2013

Sistem de canalizare menajera


Suprafata ocupata provizoriu in perimetrul construibil, este de 23.261 mp si este
compusa din reteaua de canalizare ape uzate menajere.
Suprafata ocupata provizoriu in afara perimetrului construibil, este de 5.618 mp
si este compusa din

Reteaua de canalizare menajera


Conducta de refulare ape uzate menajere
Conducta evacuare apa epurata

= 1.020 mp;
= 4.160 mp;
= 438 mp;

3.4 Studii de teren


Studiu topografic
Se regaseste in volumul II Studii.
Studiu geotehnic
Se regaseste in volumul II Studii.
Studiu hidrogeologic preliminar
Se regaseste in volumul II Studii.
Studiu de impact asupra sanatatii populatiei pentru statii de epurare ape uzate tip
Resetilovs sau similar
Se regaseste in volumul II Studii.
Studiu privind potentialul impact al investitiei asupra zonelor de protectie
comunitara SCI - SPA (Parcul natural Comana).
Se regaseste in volumul II Studii.

3.5 Caracteristicile constructiilor din cadrul obiectivului de investitii


3.5.1 Generalitati

2013
Terasamentele vor cuprinde lucrari de trasare sapatura, sapatura mecanizata in
proportie de 70 80%, sapatura manuala si pregatire radier in proportie de 20 30%,
sprijiniri, strat de nisip (dupa caz), umplere sant in straturi compactate cu stropire,
refacere teren, refacere (reconfigurare) rigola, transport pamant in exces la groapa.
Compactarea umpluturii va fi de minimum 85%. Refacerea terenului se va realiza cu
materiale similare celor existente in teren anterior executiei sapaturii.
Fundatie din beton armat va cuprinde lucrari de cofrare (+cofraj si sustineri),
armare (+ armatura confectionata), turnare beton (+preparare betoane), hidroizolatie
(materiale + manopera).
Constructie din beton armat va cuprinde lucrari de cofrare (+cofraj si sustineri),
armare (+ armatura confectionata), turnare beton, zidarie (dupa caz, material +
manopera), tencuire (materiale + manopera), hidroizolatie (materiale + manopera), piese
de trecere etanse (dupa caz).
Conducta PEID va include si coturi, grila avertizare, manopera.
Conducta PVC va include si manopera.
Camin de vizitare din beton pentru canalizare, H variabil, mai mic de 2,0 m,
va cuprinde turnare beton (+preparare betoane), camera de lucru din tub de beton
prefabricat, cu mufa, avand diametrul util de 1,0 m, tencuire (materiale + manopera),
hidroizolatie (materiale + manopera), placa aducere la cota, piese racord camin
canalizare (dupa caz), rama si capac carosabil din fonta. Pentru caminele cu adancime
mai mare de 2,0 m, camera de lucru din tub de beton prefabricat, cu mufa, cu diametrul
de 1,0 m va avea inaltimea minima de 1,80 m, placa intre camera de lucru si cosul de
acces, cos de acces din tub de beton prefabricat cu diametrul util de 0,8 m si h variabil.
Camin de racord, fabricat din polietilena, compus din baza, cu 3 intrari pentru
racord la proprietati Dn 160 mm si o iesire Dn 250 mm, avand h = 0,5 m, camera de
lucru cu diametrul util de 1,0 m si h variabil, piesa superioara (reductie tronconica de la
1,0 la 0,7 m, avand h = 0,56 m), inel de beton, rama si capac din fonta cu diametrul de
0,67 m. Caminul va fi montat ingropat, pe pat de nisip compactat, umplutura de nisip
compactata minim 85%.
3.5.3 Sistemul centralizat de canalizare menajera
Obiect 7 Retea de canalizare menajera in satul Uzunu
Terasamente, dimensiuni L = 3182,0 m, l mediu = 1.0 m, h mediu = 3.0 m.

2013
Conducta PVC, cu mufa si garnitura de cauciuc, Dn 250 mm, L = 3729 m.
Camin de vizitare din beton, util = 1,0 m, h mediu = 3,0 m, 71 buc.
Terasamente, dimensiuni L = 2,0 m, l = 2.0 m, h = 2.10 m, 33 buc + terasamente,
dimensiuni L = 2,0 m, l = 2.0 m, h = 1.40 m, 17 buc.
Camine de racord, util = 1,0 m, h = 2,0 m, 33 buc + camine racord, util = 1,0
m, H = 1,5 m, 17 buc.
Subtraversari pe segmentul de drum judetean DJ603, foraj orizontal, intre
caminele de racord si caminele de vizitare, h forare = minimum 1,50 m intre sistemul
carosabil si generatoarea superioara a conductei PVC, panta 1%. Caracteristicile
segmentelor de conducta sunt prezentate in tabelul urmator:
NUMAR
SUBTRAVERSARE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SEGMENTUL
CV7 CR8
CV8- CR7
CV9 CR6
CV11 CR5
CV13 CR4
CV15 CR3
CV17 CR2
CV18 CR1
CV20 CR9
CV21 CR10
CV23 CR11
CV24 CR12
CV26 CR13
CV27 CR14
CV28 CR15
CV29 CR16
CV31 CR17
CV32 CR18
CV34 CR19
CV35 CR20
CV36 CR21
CV37 CR22
CV38 CR23
CV39 CR24
CV40 CR25
CV41 CR26
CV42 CR27
CV43 CR28
CV44 CR29
CV45 CR30
CV46 CR31
CV47 CR32
CV48 CR33

LUNGIMEA
SEGMENTULUI
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
12
11
11
12
12
11
11
11
10
11
10
13
12
13
14
13
10
11
13
13
13
11
11

TIP, DIAMETRU
CONDUCTA
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm

2013
34

CV49 CR34
TOTAL

13

PVC, Dn 250 mm
396 ml

Terasamente, L = 151,0 m, l = 0.85 m, h = 1.25 m.


Traversari drum comunal, sapatura deschisa, intre caminele de racord si
caminele de vizitare, refacere carosabil. Caracteristicile segmentelor de conducta sunt
prezentate in tabelul urmator:
NUMAR
TRAVERSARE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SEGMENTUL
CV52 - CR35
CV53 CR36
CV54 CR37
CV55 CR38
CV56 CR39
CV57 CR40
CV58 CR41
CV59 CR42
CV60 CR43
CV61 CR44
CV62 CR45
CV63 CR46
CV67 CR47
CV68 CR48
CV69 CR49
CV70 CR50
TOTAL

LUNGIMEA
SEGMENTULUI
10
11
10
11
11
10
11
11
11
10
10
11
8
5
5
6
151 ml

TIP, DIAMETRU
CONDUCTA
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm

Obiect 8 Retea de canalizare menajera in satul Hulubesti


Terasamente, dimensiuni L = 2761,0 m, l mediu = 1.0 m, h mediu = 3.0 m.
Conducta PVC, cu mufa si garnitura de cauciuc, Dn 250 mm, L = 3136 m.
Camin de vizitare din beton, util = 1,0 m, h mediu = 3,0 m, 54 buc.
Terasamente, dimensiuni L = 2,0 m, l = 2.0 m, h = 1.40 m, 41 buc.
Camine de racord, util = 1,0 m, h = 1,30 m, 41 buc.
Terasamente, L = 375,0 m, l = 0.85 m, h = 1.25 m.
Traversari drum comunal, sapatura deschisa, intre caminele de racord si
caminele de vizitare, refacere carosabil. Caracteristicile segmentelor de conducta sunt
prezentate in tabelul urmator:

2013
NUMAR
TRAVERSARE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

SEGMENTUL
CV77 CR51
CV78 CR52
CV79 CR53
CV80 CR54
CV81 CR55
CV82 CR56
CV83 CR57
CV84 CR58
CV85 CR59
CV86 CR60
CV87 CR61
CV88 CR62
CV89 CR63
CV90 CR64
CV91 CR65
CV93 CR66
CV94 CR67
CV95 CR68
CV97 CR69
CV98 CR70
CV99 CR71
CV100 CR72
CV102 CR73
CV103 CR74
CV104 CR75
CV105 CR76
CV106 CR77
CV107 CR78
CV108 CR79
CV110 CR80
CV111 CR81
CV122 CR82
CV133 CR83
CV114 CR84
CV115 CR85
CV116 CR86
CV117 CR87
CV119 CR88
CV120 CR89
CV121 CR90
CV123 CR91
TOTAL

LUNGIMEA
SEGMENTULUI
7
6
6
7
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
9
8
9
6
7
10
10
8
8
8
11
10
10
10
10
9
8
11
8
10
10
10
10
12
375 ml

Obiect 9 Conducta de refulare ape uzate menajere

TIP, DIAMETRU
CONDUCTA
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm
PVC, Dn 250 mm

2013
Terasamente, dimensiuni L = 1654,70 m, l = 0.72 m, h = 1.12 m.
Conducta PEID, PE80, Pn6, SDR 17,6, De 125 mm, L = 1655 m.
Terasamente (suplimentar fata de transeu), dimensiuni L = 0.70 m, l = 0.70 m, h
mediu = 1,50 m, 7 buc.
Camine din beton armat, dimensiuni utile L = 1,0 m, l = 1,0 m, h = 1,60 m (1,25
m subteran + 0,35 m suprateran), 7 buc.
Piese de curatire, Dn 125 mm 7 buc, accesorii, fitinguri, piese de imbinare.
Subtraversare albie parau Calnistea cu conducta PEID, PE80, Pn6, SDR 17,6,
De 125 mm, foraj orizontal dirijat, L = 74 m, conducta de protectie OLZn, Dn 250 mm.
Obiect 10 Statia de pompare ape uzate menajere (SPAU1)
Terasamente, dimensiuni L = 5,0 m, l = 5.0 m, h = 6.10 m + L = 3,0 m, l = 2.50 m,
h = 2.50 m.
Constructie din beton armat, camera pompelor, turnare in cheson, epuismente, 1
buc.
Constructie din beton armat, camera vanelor, epuismente, 1 buc.
Grup de pompare apa uzata 1A + 1R, putere nominala 5,9 kw panou de
comanda si protectie, cu 3 senzori de nivel, 1 buc.
Instalatie de ventilare cu conducta de aspiratie, motor electric, putere nominala
0,8 kw, panou de comanda si automatizare, 1 buc.
Instalatii hidraulice, conducta OLZn, Dn 150 mm, vane, coturi, teuri, reductii,
racorduri.
Instalatii

electrice,

tablou

de

distributie

0,4

kv

(TP),

tablou

comunicare/transfer/semnalizari,1 buc.
Imprejmuire cu gard din plase sudate montate pe stalpi metalici fixati in pamant
cu bulbi de beton = 38 ml, porti de acces metalice.
Obiect 11 Statie de epurare ape uzate menajere + statie de pompare ape uzate
menajere
Statie de pompare ape uzate menajere (SPAU2)
Terasamente, dimensiuni L = 4,0 m, l = 4.0 m, h = 7.10 m + L = 3,0 m, l = 2.50 m,
h = 2.50 m.

2013
Constructie din beton armat, camera pompelor, turnare in cheson, 1 buc.
Constructie din beton armat, camera vanelor, epuismente, 1 buc.
Grup de pompare apa uzata 1A + 1R, putere nominala 3.1 kw panou de
comanda si protectie, cu 3 senzori de nivel, 1 buc.
Instalatie de ventilare cu conducta de aspiratie, motor electric, putere nominala
0,8 kw, panou de comanda si automatizare, 1 buc.
Instalatii hidraulice, conducta OLZn, Dn 150 mm, vane, coturi, teuri, reductii,
racorduri.
Instalatii

electrice,

tablou

de

distributie

0,4

kv

(TP),

tablou

comunicare/transfer/semnalizari,1 buc.
Statie de epurare
Conductele de canalizare vor fi executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare
din PVC, avand Dn 200 si Dn 300. Conductele sub presiune vor fi executate din tuburi si
fitinguri din PEHD/Pn 6, avand Dn 25, Dn 50, Dn 65 si Dn 80. Cminele de canalizare
vor fi cmine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000, cu excepia
cminului de comutare Dn 1500, de la intrarea in staie, cu racorduri la conductele de
canalizare si adncime variabila, conform profilelor tehnologice. Caminele vor fi
prevzute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de ntreinere i
exploatare.
Treapta de epurare mecanica compusa din grtarul manual pentru un debit de
pana la 370 m3/zi, amplasat intr-un cmin cu diametrul de 1,50 m si adncimea de 1,67
m, 1 buc, deznisipatorul / separatorul de grsimi, cu un volum util de 4 mc, cu bazin
cilindric avand Di = 2,0 m si h = 3,50 m, 1 buc.
Evacuarea grsimilor reinute se face gravitaional, ntr-un bazin de colectare
grsimi cu volumul util de 4 mc. Corespunztor volumului util se prevede un bazin
cilindric cu Di = 2,0 m si h = 3,50 m, 1 buc.
Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe
portabile de nisip, cu rotor in construcie rezistent la abraziune, intr-un bazin de stocare,
splare si scurgere nisip cu volumul util de 3 mc, prevzut cu radier drenat cu barbacane
i strat geotextil ce permite filtrarea i scurgerea apei napoi in deznisipator. Nisipul este
splat i tratat cu biopreparate, n scopul stabilizrii acestuia, iar apa rezultata din

2013
splare se scurge napoi in deznisipator. Corespunztor volumului util se prevede un
bazin cilindric, semingropat cu Di = 2,0 m si h = 1,10 m, 1 buc.
Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare, volum util, 30 m3, asigura
rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopii). Corespunztor
volumului util se utilizeaz un bazin cilindric cu Di = 4,0 m si h = 5,50 m, 1 buc.
Bazin de colectare si pompare nmol primar, volum util, 15 m3. Corespunztor
volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di = 3,0 m si h = 4,0 m, 1 buc.
Platforma pentru containere, S = 24 mp, 1 buc.
Vana cuit cmin de comutare by pass, 1 buc.
Grtar manual din oel inox, 1 buc.
Electropomp de nisip P = 2,4 kW, 1 buc.
Electropompe submersibile de ape uzate avnd Q = 35-40 m 3/h, H = 10 m, P =
3,1 kW inclusiv accesorii de montaj i panou de control i automatizare cu convertizor de
frecven, 1 buc.
Mixer submersibil avnd puterea 0,75 kW inclusiv tablou de control i
automatizare, 1 buc.
Debitmetru electromagnetic, 1 buc.
Staie de epurare mecano biologic, capacitate nominal 142 m 3/zi, capacitate
maxim 185 m3/zi, tancurile i conductele de distribuie din interiorul staiei de epurare
compacte din oel inox AISI, platforme pietonale din oel zincat.
Treapta mecanic, compus din grtar automat si container pentru materialul
solid reinut, 1 set.
Treapta biologic compus din tanc de sedimentare primar prevzut cu
decantor lamelar, tanc de mineralizare prevzut cu sistem de nclzire electric, tanc de
hidroliz fermentare prevzut cu sistem de aerare cu bule fine i sistem de medii
plutitoare de susinere a biofilmului, tanc de bio-oxidare prevzut cu sistem de aerare cu
bule fine i sistem de medii fixe de susinere a biofilmului, tanc de mineralizare trofic
(treapta I) prevzut cu sistem de aerare cu bule fine i sistem de medii fixe de susinere
a biofilmului, tanc de mineralizare trofic (treapta II) prevzut cu sistem de aerare cu
bule fine i sistem de medii plutitoare de susinere a biofilmului, compresor submersibil,
1 set.
Treapta chimic, compus din unitate stocare si dozare polielectrolit (pentru
eliminarea fosforului), treapta de sterilizare inclus n unitatea compact de epurare

2013
compus din uniti de dezinfecie cu ultraviolete UV, model compuse din camer de
egalizare debite, lmpi cu ultraviolete, cu lungimea de und 254 nm, 1 set.
Sistem de deshidratare nmol n saci, sistem de deshidratare a sedimentelor,
complex de pregtire a agentului de coagulare i a dozrii, pompa de dozare care
alimenteaz soluia de coagulare pentru deshidratare, mixer static, 1 set.
Modul de comanda si automatizare pentru ntreg modulul de epurare inclus n
unitatea compact de epurare, 1 buc.
Modul de prelevare automata a probelor si analiza inclus n unitatea compact
de epurare, compus din sistem de prelevare automata pentru probe apa uzata epurata si
unitate compacta mobila pentru analiza laborator apa uzata evacuata, 1 set.
Sistem de nclzire si ventilaie, nclzire electrica prin radiatoare echipate cu
termostat si sistem de ventilaie a modulului biologic inclus n unitatea compact de
epurare, 1 set.
Container termoizolat i ventilat de lucru personal operator cu o putere maxim
instalat de 5 kw, 1 buc.
Sistem de aerare cu bule fine difuzori cu membrana din cauciuc, 1 set.
Distribuitor aer, 1 buc.
Biopreparate pentru stabilizare nmol, biopreparate pentru mineralizare nmol,
biopreparate pentru reducere spumare i CCOCr, biopreparate pentru degradare grsimi
i vaseline, 1 set.
Bazin stocare i pompare nmol compus din electropomp submersibil de
nmol avnd Q = 6 mc/h H = 10m P = 1,2 kW inclusiv cablu electric i accesorii de
montaj, 1 buc, mixer submersibil din oel inox de nmol avnd puterea de 0,75 kW
inclusiv cablu electric i accesorii de montaj, 1 buc, tablou de control i automatizare
comun pomp nmol + mixer nmol, 1 buc.
Instalaii hidromecanice ntre obiectele staiei de epurare (conducte sub presiune
pn la DN 100, inclusiv fitingurile necesare), 1 set.
Instalatii

electrice,

tablou

de

distributie

0,4

kv

(TP),

tablou

comunicare/transfer/semnalizari,1 buc.
Amenajare, sistematizare pe verticala incinta, alei betonate - 140 mp, inprejmuire
cu gard din plase sudate montate pe stalpi metalici fixati in pamant cu bulbi de beton
124 m, porti de acces metalice L1 = 0,9 m, L2 = 3,5 m.

2013
Pentru necesitai de splare si in caz de incendiu se prevede hidrant ngropat,
carosabil, 1 buc.
Pentru aerisirea n vederea ntreinerii cminelor de canalizare, bazinului de
omogenizare, egalizare i pompare apa menajera si bazinului de colectare si pompare
nmol se prevede ventilator portabil cu furtun de refulare, 1 buc.
Pentru necesitai de ntreinere si exploatare se prevede priza pentru lampa de
control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil, 3 buc.
Dotari, birou cu un corp, scaune, panou interventie cu dotari PSI + extinctoare cu
praf si CO2, lada nisip, tomberoane gunoi.
Obiect 12 Conducta de evacuare apa epurata in emisar
Terasamente, dimensiuni L = 136,0 m, l = 0.88 m, h = 1.28 m.
Conducta PEID, PE80, Pn6, SDR 17,6, De 280 mm, L = 187 m.
Camine din beton armat, dimensiuni utile L = 1,0 m, l = 1,0 m, h = 1,60 m (1,25
m subteran + 0,35 m suprateran), 1 buc.
Vana clapet, Dn 280 mm 1 buc, accesorii, fitinguri, piese de imbinare.
Subtraversare dig mal stang si albie majora parau Calnistea cu conducta PEID,
PE80, Pn6, SDR 17,6, De 280 mm, foraj orizontal dirijat, L = 40 m.
Terasamente, dimensiuni L = 4,0 m, l = 2.50 m, h = 2.20 m.
Gura de varsare, constructie din beton armat, dimensiuni atipice L = 1,0/3,50 m, l
= 1,50/2,10 m, h = 1,30/1,70 m, 1 buc.
Consolidare mal parau Calnistea, cuburi de gabioane, L = 1,50 m, l = 0.80 m, h =
1.40 m, 2 buc.
Amenajare fund albie parau Calnistea cu saltea de gabioane ingropata la nivelul
fundului albiei, L = 12,0, l = 5,0, h = 0,30 m.
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
3.6.1 Sistem centralizat de canalizare menajera
Alimentarea cu energie electrica
Datele caracteristice pentru alimentarea cu energie electrica ale punctelor de
consum, vor fi urmatoarele:

2013
Statie de pompare ape uzate menajere (SPAU1)
Putere totala instalata
Putere totala absorbita
Tensiune de utilizare
Puterea celui mai mare motor trifazat
Regimul de lucru

13.88 kw
6.98 kw
230 V si 400 V
Pompa submersibila 5.9 kw
Pompa, 4.5 ore/zi, instalatie ventilare,
iluminat exterior, 10 ore/zi

Receptoare electrice utilizate:


NR.
CRT.
1
2
3
4
5

DENUMIREA
RECEPTORULUI
Grup de pompare 1A
+ 1R
Instalatie ventilare
Iluminat interior
Iluminat exterior
Rezerva

TIP
BUC/PUTERE
PUTEREA
UNITARA
MONOFAZAT TRIFAZAT
trifazat
2 x 5,9 kw
11,8 kw
monofazat
monofazat
monofazat
monofazat

1 x 0,8 kw
2 x 0,04 kw
2 x 0,1 kw
1 x 1 kw

0,8 kw
0,08 kw
0,2 kw
1 kw

Statie de pompare ape uzate menajere (SPAU2)


Putere totala instalata
Putere totala absorbita
Tensiune de utilizare
Puterea celui mai mare motor trifazat
Regimul de lucru

7.08 kw
3.98 kw
230 V si 400 V
Pompa submersibila 3.1 kw
Pompa, 3 ore/zi, instalatie ventilare, 10
ore/zi

Receptoare electrice utilizate:


NR.
CRT.
1
2
3

DENUMIREA
RECEPTORULUI
Grup de pompare 1A
+ 1R
Instalatie ventilare
Iluminat interior

TIP
BUC/PUTERE
PUTEREA
UNITARA
MONOFAZAT TRIFAZAT
trifazat
2 x 3.1 kw
6.2 kw
monofazat
monofazat

1 x 0,8 kw
2 x 0,04 kw

0,8 kw
0,08 kw

Statie de epurare
Putere totala instalata
Putere totala absorbita
Tensiune de utilizare
Puterea celui mai mare motor trifazat
Regimul de lucru

26.02 kw
23.02 kw
230 V si 400 V
Bloc epurare 8.2 kw
SE,18.5 ore/zi, convector electric,
(noiembrie-aprilie), 15 ore/zi, iluminat
interior, exterior 10 ore/zi (mediu)

2013
Receptoare electrice utilizate:
NR.
DENUMIREA
CRT.
RECEPTORULUI
1
Mixer submersibil
Bloc epurare mecano2
biologic
3
Sistem de sterilizare
4
Rezervor coagulant
Instalatie deshidratare
5
namol
Electropompa
6
submersibila
7
Mixer submersibil
Convector electric
8
incalzire
9
Iluminat interior
10
Iluminat exterior
11
Rezerva

TIP
BUC/PUTERE
PUTEREA
UNITARA
MONOFAZAT TRIFAZAT
trifazat
1 x 2,5 kw
2,5 kw
trifazat
1 x 8,2 kw
8,2 kw
trifazat
trifazat
trifazat

1 x 0,78 kw
1 x 0,2 kw
1 x 3,12 kw

0,78 kw
0,2 kw
3,12 kw

trifazat

2 x 1,7 kw

3.4 kw

trifazat
monofazat

1 x 1,5 kw
1 x 2 kw

1,5 kw
2 kw

monofazat
monofazat
monofazat

8 x 0,04 kw
10 x 0,1 kw
1 x 3 kw

0,32 kw
1 kw
3 kw

Centralizator consumuri electrice sistem de canalizare menajera:


Obiect
Statie pompare (SPAU1)
Statie pompare (SPAU2)
Statie epurare
TOTAL CONSUMURI
CONSUM MEDIU

Consumuri electrice
mai - octombrie
noiembrie - aprilie
36.55 kw/zi
36.55 kw/zi
17.3 kw/zi
17.3 kw/zi
377.7 kw/zi
407.7 kw/zi
431.55 kw/zi
461.55 kw/zi
446.55 kw/zi

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a sistemului centralizat de


canalizare menajera sunt necesare urmatoarele lucrari de racordare la reteaua
existenta:
Statie de pompare ape uzate menajere (SPAU1):

Instalatie de lumina-forta, transformator 63xVA, 1 buc.


Linie electrica aeriana 20kv, 32 ml.
Stalpi de beton, 1 buc.

Statie de epurare si statie de pompare ape uzate menajere (SPAU2):

Instalatie de lumina-forta, transformator 63xVA, 1 buc.


Linie electrica aeriana 20kv, 285 ml.
Stalpi de beton, 9 buc.

Aceste lucrri vor fi proiectate si realizate de ctre SC ELECTRICA SA la


comanda beneficiarului.

2013
Consumuri, altele decat cele cu energia electrica

Canalizare menajera
Se va realiza printr-un racord la reteaua de canalizare menajera proiectata.
Numarul de utilizatori este acelasi cu cel de la alimentare cu apa.
Conform STAS 1846-1/2006 Quz = Qs in care Qs este debitul de apa de
alimentare caracteristic al cerintei de apa.
Colectarea gunoiului
Gunoiul menajer rezultat in urma activitatilor de exploatare si intretinere a
sistemului centralizat de alimentare cu apa va fi colectat in tomberoane speciale. Gunoiul
va fi ridicat saptamanal si transportat la groapa de gunoi ecologica.
Conform statisticilor, cantitatea de gunoi produsa in mediul rural in anul 2007 a
fost de 210 kg/om,an.
Centralizator consumuri altele decat cele electrice pentru sistemul de alimentare
cu apa si canalizare menajera:
OBIECT

CONSUM MEDIU ANUAL

Alimentare cu apa
Canalizare menajera
Colectare si ridicare gunoi menajer

15,6 mc/an
15,6 mc/an
630 kg/an

3.7 Concluziile evaluarii impactului asupra mediului


3.7.1 Sistemul centralizat de canalizare menajera
Protectia calitatii apelor
Surse de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti, rezultati
pe faze tehnologice sau de activitate;
Apele uzate colectate prin reteaua de canalizare menajera sunt transportate
direct catre statia de epurare. Anterior au fost prezentate categoriile de materii solide
sau substante ce nu pot fi deversate in reteaua de canalizare. In conditiile nerespectarii
parametrilor precizati, societatile cu profil industrial ce vor deversa apele uzate

2013
tehnologice in reteaua de canalizare a localitatii, vor fi obligati la adoptarea unor masuri
de preepurare a apelor uzate, si aducerea acestora la parametrii acceptati.
Incarcarile specifice ale apelor uzate provenite de la o localitate rurala,
recomandate de GP-106/2004 sunt:
Nr. crt.

Indicatorul de calitate

1
2
3
4
5

CBO5
CCO_Cr
MTS
Azot total
Fosfor total

ncrcarea specific
(g/om, zi)
30
60
35
4
1

Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate, elemente de


dimensionare, randamente de retinere a poluantilor;
n tabelul urmtor se prezint calculul eficienei de epurare necesar, n funcie
de concentraiile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate n reeaua de
canalizare raportate la concentraiile maxime admise, conform NTPA-011/2002:
N
r
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Denumire indicator
Cons. biochimic de oxigen
(CBO5)
Materii totale n suspensie (MTS)
CCO_Cr
Azot total
Fosfor total

Concentraia
n apa uzat
brut, [mg/l]

Concentraia
limit max.
admis, [mg/l]

Eficiena
de
epurare
nec. [%]

375

25

93.33

438

60

86.29

750

125

83.33

50

15

70.00

13

84.00

Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si


concentraiilor indicatorilor avui in vedere pentru acestea, si urmrete n mod special
reinerea materiilor n suspensie (SS), a substanelor flotante, reducerea substanelor
organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) i reducerea compuilor azotului i
fosforului.
Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare
sau emisarul.

2013
Valorile limit de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n receptorul
natural vor fi cele din tabelul urmtor, conform Anexei 1 la NTPA 001/2002. Indicatorii
limit se aplic tuturor categoriilor de eflueni provenii din staii de epurare.
Nr
.
Indicatorul de calitate
cr
t.

U.M.

Valorile limit Metoda de


admisibile
analiz5)

35

A. Indicatori fizici
1. Temperatura1)

B. Indicatori chimici
Ph
Pentru Fluviul Dunrea
3. Materii n suspensie (MS)2)
2.

6,5-8,5
6,5-9,0
35,0 (60,0)

uniti Ph
mg/dm3

4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) )


3

mg O2/dm

Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de


mg O2/dm3
potasiu (CCOCr)3)
6. Azot amoniacal (NH4+)7)
mg/dm3
7)
7. Azot total (N)
mg/dm3
5.

20 25,0

SR ISO 6060-96

2,0 (3,0)
10,0 (15,0)

STAS 8683-70
STAS 7312-83
STAS 8900/1-71
SR ISO 7890/198
STAS 8900/2-71
SR ISO 6777-96
SR ISO 10530-97
SR 7510-97
STAS 7661-89
STAS 8601-70
STAS R 7167-92
SR 7587-96
SR 7277/1-95
SR 7277/2-95
SR EN 1189-99
SR ISO 7825/11996
SR ISO 7825/21996
SR ISO 6703/198
STAS 7685-79
STAS 6364-78
STAS 8663-70
STAS 8910-71
STAS 9187-84
SR ISO 6595-97
STAS 9411-83
STAS 3662-90
SR ISO 7980-97
STAS 8637-79
STAS 7852-80
SR ISO 5961-93

mg/dm3

25,0 (37,0)

9. Azotii (NO2-)7)

mg/dm3

1 (2,0)

10. Sulfuri i hidrogen sulfurat (S2-)

mg/dm3

0,5

11. Sulfii (SO )


12. Sulfai (SO42-)
13. Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH)
14. Substane extractibile cu solveni organici

mg/dm
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

1,0
600,0
0,3
20,0

15. Produse petroliere6)

mg/dm3

5,0

16. Fosfor total (P)7)

mg/dm3

1,0 (2,0)

17. Detergeni sintetici

mg/dm3

0,5

18. Cianuri totale (CN)

mg/dm3

0,1

19. Clor rezidual liber (Cl2)


20. Cloruri (Cl-)
21. Fluoruri (F-)
22. Reziduu filtrat la 1050 C
23. Arsen (As+)4)
24. Aluminiu (Al3+)

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

0,2
500,0
5,0
2.000,0
0,1
5,0

25. Calciu (Ca2+)

mg/dm3

300,0

26. Plumb (Pb2+)4)

mg/dm3

0,2

27. Cadmiu (Cd )

mg/dm

0,2

2+ 4)

STAS 6953-81
STAS 6560-82
SR ISO 5815-98

70 125,0

8. Azotai (NO3-)7)

23

SR ISO 10523-97

2013
28. Crom total (Cr3+ + Cr6+)4)

mg/dm3

1,0

29. Crom hexavalent (Cr6+)4)

mg/dm3

0,1

30. Fier total ionic (Fe2+, Fe3+)


31. Cupru (Cu2+)4)
32. Nichel (Ni2+)4)
33. Zinc (Zn2+)4)
34. Mercur (Hg2+)4)
35. Argint (Ag+)
36. Molibden (Mo2+)
37. Seleniu (Se2+)

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

5,0
0,1
0,5
0,5
0,05
0,1
0,1
0,1

38. Mangan total (Mn)

mg/dm3

1,0

39. Magneziu (Mg2+)

mg/dm3

100,0

40. Cobalt (Co )

mg/dm

1,0

2+

STAS 7884-91
SR ISO 9174-98
STAS 7884-91
SR ISO 11083-98
SR ISO 6332-96
STAS 7795-80
STAS 7987-67
STAS 8314-87
STAS 8045-79
STAS 8190-68
STAS 11422-84
STAS 12663-88
STAS 8662/1-96
SR ISO 6333-96
STAS 6674-77
SR ISO 7980-97
STAS 8288-69

Protectia solului si a subsolului


Surse de poluanti pentru sol si subsol;
Posibilele surse de poluanti pentru sol ar putea fi exfiltratiile de apa uzata
menajera din conductele PVC de colectare si transport a acesteia catre statia de
epurare.
Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului;
Lucrarile ce pot fi efectuate pentru protectia solului si a subsolului vor fi realizate
atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare a sistemului de canalizare
menajera, si se refera la urmatoarele elemente:

Constructia sistemului de canalizare menajera se va realiza cu conducte PVC, cu


grosimea peretelui de 6,1 mm, asamblate cu mufa si garnitura de etansare din

cauciuc;
Axul de pozare a conductelor intre caminele de vizitare va fi rectiliniu iar pantele

impuse vor respecta viteza minima si maxima de tranzitare a fluidului;


Pozarea conductelor se va face pe pat de nisip, cu un grad de compactare a

umpluturii de minimum 85%;


Traseele de conducte vor fi marcate ingropat cu banda avertizoare;
Administratorul retelei va instrui utilizatorii in privinta materiilor solide sau

substantelor care se depun sau corodeaza conductele de canalizare;


La interventiile efectuate pe timpul exploatarii se va evita utilizarea modalitatilor
de desfundare a conductelor prin metode mecanice;

2013
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre;
Valorile limit de ncrcare cu poluani a apelor uzate evacuate n receptorul
natural vor fi conform Anexei 1 la NTPA 001/2002. Indicatorii limit se aplic tuturor
categoriilor de eflueni provenii din staii de epurare.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Distante fata de asezarile umane si obiective de interes public, monumente
istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes national;
Statia de epurare a apelor uzate menajere este amplasata in extravilanul satului
Hulubesti. Distanta de minimum 300 m fata de asezarile umane, conform ordinului
536/1997, este respectata.
Extravilanul dintre satele Uzunu si Hulubesti face parte din Parcul Natural
Comana. Administratorii institutiei au solicitat realizarea unui studiu de impact asupra
mediului in vederea avizarii amplasamentelor statiei de epurare si a retelei de canalizare
menajera.
Studiul de impact asupra mediului se regaseste anexat in volumul II al
prezentului proiect.
Gospodarirea deseurilor
Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate din activitatea obiectivului
de investitii;
Deseurile rezultate din sistemul centralizat de alimentare cu apa se refera la:

namolul uscat rezultat in urma procesului tehnologic de epurare a apei menajere;


Nisip spalat;
Grasimi stabilizate;
deseurile menajere rezultate de la personalul de exploatare si intretinere al
sistemului.

Colectarea, depozitarea si evacuarea desurilor; asigurarea conditiilor de protectie


a mediului.

2013
Namolul uscat va fi colectat in saci si transportat la groapa de gunoi ecologica
sau utilizat ca ingrasamant in agricultura;
Nisipul spalat poate fi utilizat in constructii;
Grasimile pot fi utilizate ca hrana pentru animale (caini, pisici);
Deseurile menajere vor fi colectate in tomberoane speciale, incarcate si
transportate periodic la groapa ecologica de gunoi.
o
Specificul investiiei face ca, la realizarea unui sistem dealimentare cu apa,
canalizare menajera i a unei staii de epurare, spre deosebire de proiectele de investiie
productive, impactul realizrii obiectivului s fie numai unul pozitiv, n acest caz fiind
principalul scop urmrit.
Pe langa utilitatea lui publica acest proiect de investitii intervine in circuitul
natural al apei, o trateaza, ii indeparteaza poluantii cu care ea se incarca pe parcursul
ciclului de utilizare restabilindu-i parametrii fizico chimici si biologici de calitate. El elimina
de pe acet traseu pe de o parte, sursele de pericole igienico sanitare pentru utilizatori,
iar de cealalta parte, solului, raurilor, mediului in general i se restituie o apa cu
caracteristici pozitive, nepoluata. Obiectele cuprinse in prezentul proiect de investitii,
sunt parte a unui sistem integrat de alimentare cu apa.
Prin realizarea obiectivului se va face un prim pas,la nivelul comunei, privind
alinierea la obiectivele specifice referitoare la mediu prevzute n Tratatul de Aderare i
n Programul Operaional Sectorial de mediu.
Din punct de vedere economic analiza poate fi negativa, deoarece investiia nu
este generatoare de profit, principalul su scop fiind tocmai impactul pozitiv asupra
mediului.
4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei
Durata de realizare a investiiei este apreciat la 15 luni, din care 12 luni sunt
estimate pentru execuia lucrrilor.
Principalele etape in derularea investiiei sunt urmatoarele:

Realizarea proiectului tehnic + detalii de executie;


Intocmirea documentatiei pentru licitatie;
Licitaia pentru adjudecarea unui Antreprenor General;
Executarea lucrrilor;

2013

Pregatirea personalului de exploatare;


Recepia definitiv.

4.1 Graficul de realizare a investitiei


Etape in realizarea
investitiei
Realizarea proiectului
tehnic + detalii de
executie
Intocmirea
documentatiei pentru
licitatie
Licitaia pentru
adjudecarea
antreprenorului general
Executarea lucrrilor, din
care:
Obiect 1 - Retea
canalizare menajera in
satul Uzunu
Obiect 2 - Retea
canalizare menajera in
satul Hulubesti
Obiect 3 - Conducta de
refulare ape uzate
Obiect 4 - Statie
pompare ape uzate
menajere (SPAU1)
Obiect 5 Statie
pompare ape uzate
menajere (SPAU2) si
statia de epurare
Obiect 6 - Conducta
evacuare apa epurata in
emisar
Pregatirea personalului
de exploatare
Recepia definitiv

Anul 1
L10

L11

Anul 2
L12

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12