Sunteți pe pagina 1din 2

SC Italy Pallets SRL

Fisa de evaluare performante


Nume ___________________________
Functie__________________________
Data Evaluarii_____________________
Categorie

Aspect

Indeplinirea
sarcinilor

Promptitudine
Corectitudine
Implicare
Perfectionism
Organizarea sarcinilor
Prioritizare
Incadrare in timp
Indeplinirea sarcinilor primite
Volum de sarcini /zi

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Competente

Word
XLS
Internet
Power Point
Matematice (contabilitate)
Capacitatea de a se exprima in
scris
Capacitatea de a se exprima
oral

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Respectul fata de ceilalti


Abilitati de lucru cu oamenii
Capacitatea
de
a
primi
feedback
Capacitatea de a oferi feedback
Abilitati de negociere
Abilitati de consultanta si
consiliere
Dorinta de a oferi ajutor altor
persoane

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Personale

Incredere in sine
Spirit practic
Capacitate de automotivare
Increderea in ceilalti
Echilibru emotional
Capacitate de automonitorizare
Capacitate de autoevaluare
Aptitudine generala de invatare
Amabilitate
Dorinta de a se informa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Situationale

Capacitate de a evalua
Capacitate de a lua decizii
Rezistenta mare la stres
Exigenta
Obiectivitate
Spirit critic
Organizare personala

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Relationare

Performanta
1-5

Capacitatea de adaptare
Spirit inovativ
Comportament
adecvat
limbaj
Comportament
adecvat
vestimentatie
Comportament
adecvat
politete
Capacitate de abstractizare
Capacitate de sintetizare
Manageriale

TOTAL
Administrator

Folosirea eficienta a resurselor


Capacitate de conducere
Capacitate de control
Capacitate de monitorizare
Capacitate de evaluare
Capacitate de previziune
Luarea initiativei

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5