Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

DREPT CIVIL. PARTEA GENERAL

Semestrul

Numrul de credite

Facultatea

de DREPT

Domeniul

DREPT

Total

SI

Specializarea

DREPT

56

28

28

Numrul orelor pe semestru/activiti

Categoria formativ a disciplinei

DS

DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist


Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

Obiective

Coninut
(descriptori)

DI

Dobndirea noiunilor de baz n materia dreptului civil, care asigur nelegerea i aprofundarea de
cunotine n anii urmtori la disciplinele de drept civil.

Capitolul I. Noiuni introductive


I. Definiia dreptului civil
II. Delimitarea dreptului civil
III. Izvoarele dreptului civil
IV. Aplicarea normei juridice civile
V. Interpretarea normelor juridice civile
Capitolul 2. Raportul juridic civil
I. Definiie
II.Caractere
III.Izvoare
IV. Structura raportului juridic civil
1. Subiectele raportului juridic civil
2. Coninutul raportului juridic civil
3. Obiectul raportului juridic civil
Capitolul 3. Actul juridic civil
I. Noiune
II.Clasificarea actelor juridice civile
III.Condiiile actului juridic civil
1. Definiie
2. Condiiile de formare, validitate i eficacitate ale actului juridic civil
3. Condiiile de formare i de validitate ale actului juridic civil
1.Capacitatea
2.Consimmntul
3. Obiectul actului juridic civil
4. Cauza actului juridic civil
5. Forma actului juridic civil
6. Condiiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitile actului juridic civil.
IV. Efectele actului juridic civil
V. Nulitatea actului juridic civil
VI. Reprezentarea n actele juridice civile

Teste i teme de
control
E

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control)


Stabilirea
notei finale
(procentaj)

- rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice

50%

- activiti aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc

50%

- teste pe parcursul semestrului


- teme de control
Bibliografia

1.
2.
3.
4.
5.

Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea general. Persoanele, Ediia a 2-a, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2013
Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea general, Ediia a 2a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2012
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Partea general, Editura Universul
Juridic, Bucureti, 2013
Ionel Reghini, erban Diaconescu, Paul Vasilescu, Introducere n dreptul civil, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2013
G. Boroi, M.M.Pivniceru, T.V.Rdulescu, L.Irinescu, Drept civil. Partea general. Explicaii
teoretice, spee i grile, Editura Hamangiu, 2008

Lista materialelor
didactice necesare
Coordonator Titular de
Disciplin

Grad didactic, titlul, prenume, nume

Semntura

Conf. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Legenda; SI - studiu individual, S - seminar, L - activiti de laborator, P - proiect sau lucrri practice