Sunteți pe pagina 1din 2

TERMOSTAT DIGITAL PROGRAMABIL

MANUAL DE UTILIZARE

c. Evita\i loca\iile in
care termostatul digital

fo. Conecta\i cele doua fire la terminalele


" 1&2. Consulta\i figura 3.1 , 3-2 i 3-3 pentru

8. lnsera\i bateriile 2xAA asigurandu-va ca

B:30

au pozi\ia indicata pe capac. Nota: la

conexiunile normale (fara conexiuni neutre

inlocuirea bateriilor programele sunt

sau punere Jp,.pamW1t).


.1 '<..l'.:.~

20 de secunde.

([

lntroducere

poate fi expus la

Felicitari pentru achizi\ionarea noului dvs.

lumina solara directa.

termostat digital. Gra\ie celei mai recente

d. Evita\i orice loca\ie din apropierea unui

tehnologii pentru microprocesoare,

sistem de incalzire, aragaz, gura de

Nota!~a~~~ existenta are

ventila\ie sau aparate generatoare de

conductori de punere la pamant, acetia

asigura\i-va ca termostatul digital se afla

Termostatul digital este un


termostat ce poate fi programat

termostatul ofera multe caracteristici ce

Fig.1

re\inute in memorie timp de aproximativ

25.0.c

fig.5.1

ii

,,.

2"..

9. Apasa\i tasta RESET odata i

determina economia de energie. Citi\i in

caldura.

nu trebuie conecta\i la termostatul digital.

in modul INITIAL.

intregime instruc\iunile de mai jos, inainte

e. Evita\i orice loca\ie in care pot exista

Acetia trebuie asigura\i electric.

Afiaj LCD (Fig. 4.1)

saptamanal cu programe de 7 zile/24 de

de instalarea termostatului.

boilere ascunse, conducte sau hornuri.

Familiariza\i-va cu ecranul LCD i tastele

ore. Pute\i regla termostatul pentru fiecare

B:Vedere de ansamblu asupra functiilor

f. Nu monta\i in apropierea Uilor i

inainte de programare.

ora, astfel incat sa fie func\ional modul

~i

modalitatii de functionare.

Ora

col\urilor camerelor.

Termostatul dvs. digital include programe

2. Detaa\i capacul frontal , glisandu-1 spre

zilnice presetate, adaptate stilului de via\a

stanga . indeparta\i Urubul din

al utilizatorului. Termostatul poate fi

compartimentul bateriei. Deschide\i carcasa

programat simplu , pentru a indeplini

frontala ridicand-o din partea stanga.

Comanda manuala
~.L

i'' FUSE

220/240VDC
,_..Ji 50/60Hz

0CT

Baterie scazuta

(1f ET

Vacanta
Temp.

0Perioada

cum pute\i ob\ine randamentul maxim al

pre-instalat care indeplinete cerin\ele


multor utilizatori.

Orar program

(1f Perioada

.........................

Fig.3.1

nevoile utilizatorului. Aces! manual indica

0 CT (CON FORT) sau 1!t ET (SEARA).


Termostatul digital vine cu un program

'

12

11

24

Taste (Fig . 4.2)

termostatului digital. Acesta este alimentat

Air conditioning on =
Aer conditionat pomit

de baterii 2x AA i poate inlocui cele mai

8@@IO

multe termostate casnice.


Aten\ie! Termostatul digital a fost proiectat
pentru a comuta la alimentarea de 230VAC.
Sarcina maxima este de 6Amp (rezistiva)

12 Amp (inductiva).

Fig.2.1

3. Deuruba\i urubul de prindere pentru

~.L

1205.

Resetare

PORNIT/OPRIT
Cre~tere

a deschide capacul de protec\ie (Fig. 2.2)

Vacantii
OK/Enter

Manual de utilizare pentru

Fig.3.2

Func1ie taste:
intrarea in modul de programare.
8 - vizualizare temperaturi 0 >i (1f
@ - intrare in modul de reglare ORA >i datii.
Reset - resetarea unitiitii in modul initial.
@ - PORNIRE/OPRIRE terrnostat
Q) - intrare in modul vacan1a
CD - confirrnare setiiri

Atentiel Curentul electric poate fi mortal!

e-

inainte de inceperea lucrarilor, asigura\i-va


ca a\i deconectat alimentarea cu energie
electrica. Daca ave\i dubii, contacta\i un
electrician calificat. Daca in prezent ave\i

Termostat digital

Fig.2.2

~.L

pute\i inlocui direct cu noul dvs. termostat

4. Muta\i baza termostatului pe perete in

digital. Daca nu inlocui\i termostatul

loca\ia dorita, asigurandu-va ca gaura din

existent, trebuie sa instala\i un cablu cu

perete este complet acoperita de baza.

doua fire in sistemul de incalzire.

yerifica\i firele care intra prin orificiul

1. inainte de executarea lucrarilor de

capacului de protec\ie (Fig. 2.3)

220/240VDC
A FUSE ,,_N 50/60Hz

Fig.3.3

6. Remonta\i capacul de protec\ie la baza

instalare, selecta\i loca\ia corespunzatoare

termostatului digital i asigura\i cu urubul

pentru un termostat specific folosind

de re\inere.

urmatoarele indica\ii:

7. Remonta\i carcasa frontala la baza

a. Monta\i termostatul digital la o distan\a

termostatului digital i asigura\i cu Urubul

de 1,6m deasupra podelei.

de re\inere.

b. Monta\i numai pe pere\ii interiori


(termostatul nu este destinat uzului exterior)

2 /: /Y

<:>

1 escre~tere

lnstalarea:

un termostat conectat cu doua fire, ii

220/240VDC

,----'A_,_,_,FU"-'S~E=_,,,,,Ji 50/60Hz

Fig.2.3

0 - intrare in modul CT (temp. CONFORT)


(1f - intrare mod ET (temp. SEARA)
mod temporar anulare temperatura /cre~tere valoare

+-

- mod temporar anulare temperatura /descre~tere valoare.


Operare >i programare
1. Setarea orei ~i datei:
Dupa inserarea bateriilor, apasa~ tasta RESET sau @. Termostatul
va intra in modul deAJUSTARE DATA >i ORA incepe sii clipeasca.
Apasa\i tastele + sau - pentru reglarea setiirii orei. Apiisa~ tasta O
pentru confirrnarea setarii. Afi>ajul pentru minute clipe>te, apiisa\i
tastele + sau - pentru ajustare. Apasa\i tasta O pentru confirrnarea
setiirii. Afi>ajul pentru ZI incepe sa clipeasca, apasa\i tasta + sau pentru ajustarea zilei. Apiisa\i tasta O pentru confirrnarea setari.

Afiiajul va intra in modul de funcponare. De ex., ora este 8:30 VINERI


>i_temperatura camerei este de 250C. Pe ecran vor aparea elementele
dm figura 5.1

Gi

~e ~

IIDl
soo

;::......

(E

Programul de incalzire ~i aer condi\ionat


Zi

I Perioada CT

LU-VI 16:00-7:59 & 16:00-22:59123:00-5:59 & 8:00-15:59


ISA-D~ 7:00-22:59

23:00-6:59

ET. Apasa\i tasta CD


pentru confirmarea setarii.

Afi~reprogram

PerioadAET

1~ f .'.~...::~: :::..
~

.. "i

1i

.i

..

Tabelut 5.2. Program presetat din fabrica


Revizuirea programului presetat
Pentru revizuirea setarilor din programul
pre-instalat, apasa\i,tasta Q pentru a intra
in modul de programare. Programul
presetat pentru luni va indica -0:00. Apasa\i
+/- pentru a afi~a setarea modului de
temperatura (fie CONFORT fie SEARA),
pentru fiecare ora .
De exemplu , programul de luni include:
ET (mod de temperatura SEARA) intre
0:00-5.59 (miezul nop\ii pana la 5:59am)
~i 8:00-15:59 (8am ~i 3.59pm).
CT (modul contort) intre 6:00-7:59 (6am
-7:59pm) ~i 16:00-22:59 (4pm ~i 10:59pm).
Nata: intervalul 23:00-0:00 (11 pm-miezul
nop\ii) este setat in modul de temperatura
ET.
Apasa\i tasta CD ~i va aparea setarea din
ziua urmatoare. Ca ~i mai sus, utiliza\i
tastele +/- pentru a indica modul de
temperatura func\ional in intervalul
respectiv. Repeta\i aceasta procedura
pana ajunge\i la ziua de duminica. Apasa\i
tasta opentru a reveni in modul de
func\ionare .
Modificarea programului presetat
Programul presetat poate fi modificat
pentru a indeplini cerin\ele dvs. Apasa\i
tastaopentru a intra in modul de
programare. Apasa\i tastele +/- pentru a
selecta ora pe care dori\i sa o ajusta\i.
Apasa\i tasta 0 sau <it pentru a schimba
modul de temperatura . De exemplu, pentru
a modifica modul de temperatura din
CONFORT in SEARA in intervalul 12pm4:59am, in ziua de sambata.
Apasa\i tasta o pentru a intra in modul de
programare.
Apasa\i tasta CD in mod repetat pan a la
afi~area zilei de sambata.
Apasa\i tasta + in mod repetat pana la
afi~area orei 12.00 cu CT.
Apasa\i tasta @-CT se va modifica in ET.
Apasa\i tasta + pentru avansarea la ora
13:00

~i

apasa\i @pentru ca CT sa devina

ET. Apasa\i tasta + pentru

afi~area

orei

14:00 ~i apasa\i@ pentru ca CT sa devina

1234567

va trece la ziua
de duminica - apasa\i din
nou tasta CD pentru a va
intoarce la modul de

8:30

Afi~ajul

i
'

25.Dc
i

12

,,,

.;,.

Fig.6

func\ionare . Nata: nu seta\i programul


folosind ora 0:00 nici pentru pornire ~i nici
pentru finalizare. Seta\i programele pentru
a incepe sau se finaliza fie la 23:00 fie la
1 :00. Termostatul poate func\iona eronat
la setarea 0:00.
Vizualizarea ~i modificarea temperaturii
presetate.
Fiecare mod de temperatura este setat la
urmatoarele valori :
Mod

0
@

krcond.
23'C

I 26'C

inclilzire
20'C

17'C

Apasa\i tasta fil pentru a vizualiza modul


de temperatura CT sau ET. Apasa\i tasta
pentru a vizualiza setarea CT sau @
pentru a vizualiza setarea ET {din setarea
CT). Daca afi~ajul cu setarea temperaturii
clipe~te, apasa\i tastele +/- pentru a
pentru
modifica temperatura. Apasa\i
a confirma setarea ~i revenirea in modul
de func\ionare .

Setarea comenzii manuale de anulare a


temperaturii
Anularea temporara a temperaturii permite
anularea setarii curente a temperaturii pe
o perioada intre 1 ~i 48 de ore. Apasa\i
tastele +/- pentru a intra in modul manual
de anulare a temperaturii. lndicatorul de
temperatura de pe ecranul LCD incepe sa
clipeasca. Folosi\i tastele +/- pentru a
confirma noua temperatura.
Pe ecranul LCD va aparea indicatorul H1
care clipe~te (indicand anulare de 1 ora).
Folosi\i tasta + pentru a cre~te la maxim
48 de ore conform solicitarii.
Apasa\i tasta CD pentru confirmare .
Anularea modului de temperatura
(temporar)
Pute\i anula modul CT (CONFORT) sau ET
(SEARA) programat (adica CT in loc de ET
sau invers), pana cand modul de program
este programat sa se reactiveze . Daca
termostatul func\ioneaza in prezent in
modul ET, apasa\i tasta 0 pentru a
schimba i n modul CT, iar termostatul va

trebuie decal sa apasa\i tasta RESETARE.


Ajustari suplimentare
Termostatul suplimentar include doua
comutatoare de faza pe tabloul de circuite,
in spatele carcasei frontale.

func\iona in modul CT, pana la activarea


urmatoarei perioade' ET. Tn mod similar,
daca CT este func\ional , apasa\i tasta <it
pentru a trece in modul ET. Termostatul va
continua sa func\ioneze in modul ET pana
la activarea perioadei de program viitoare.
Nota: prima ora de anulare va func\iona
maxim 45 de minute. Fiecare ora
ulterioara de anulare va func\iona in
intregime. De exemplu 2 ore de anulare,
for func\iona limp de 1 ora ~i 45 de minute.

sus
JOS

0.5 C

ON

Perioada minima de PORN IRE:


Tn modul de incalzire: 1 min
Tn modul de aer condi\ionat: 3 minute

.15. .. :../../... ..'.2.Q/)

CUMPARATOR: :_::.:~_A) fp.,c


.... .<?..?:"::.~.~ .........~/J:.f.V.k' j'
' r. fi.?, ~vi
!' r- ..,...._c?
ADRESA: {, .. ../.. . .fl..~.V!..d..1.. .. -::... :................. .
Semnatura efi . ~talJlpila vatlzatorului

Rece

Specifica\ii tehnice:
Interval de temperatura: 5-300C
Diferen\ial: +/- 0.50C de la temperatura
setata
Acurate\e temperatura : +/- 0.50C
Baterii : 2 xAA (1,5VDC)
Putere nominala de comuta\ie: 250V, 6A
sarcina rezistiva, 2A sarcina inductiva.

#..E.:.......0.2/~.lt..0..

.:

I ca1d

Comutatorul de faza 1, ajusteaza


sensibilitatea termostatului. Tn pozi\ia JOS,
termostatul se activeaza daca varia\ia de
temperatura e mai mare de 0,50C . Tn
pozi\ia SUS, se va activa daca varia\ia e
mai mare de 0,20C.
Comutatorul de faza 2 comuta intre
TNCALZIRE ~i AER CONDITIONAT.
Pozi\ia JOS selecteaza comanda pentru
TNCALZIRE, pozi\ia SUS selecteaza
comanda pentru -AER CONDITIONAT.
Func\ionarea senzorilor
Termostatul dvs. digital folose~te un
termistor avansat NTC pentru detectarea
temperaturii, pozi\ionata in partea din
stanga jos pe tabloul de circuite. Daca
senzorul este atins accidental, trebuie sa
lasa\i senzorul cateva minute sa revina la
temperatura normala. Senzorul masoara
temperatura odata pe minut.

Anularea setarilor
Tn cazul in care dori\i sa anula\i setarile
manuale, temporare sau
permanente/vacan\a, apasa\i una din
tastele 0 sau @pentru a va intoarce in
modul de func\ionare . Alternativ , apasa\i
tasta @ pentru a opri termostatul.
Resetarea termostatului digital
Tn cazul in care dori\i ca termostatul sa
revina la programul sau presetat (~i sa
anula\i modificarile facute de dvs.) nu

DIN DATA: ......

Op9uni comutare termostat

Setarea anularii permanente a


temperaturii/modului de vacan\a
Programul termostatului digital poate fi
anulat, astfel incat sa indice o singura
temperatura constanta pe o perioada de
1-99 de zile. Aces! lucru este deosebit de
util daca pleca\i in vacan\a . Apasa\i tasta
ti) ~i indicatorul pentru data incepe sa
clipeasca pe LCD. Folosi\i tastele +/pentru a seta numarul de zile necesare.
Apasa\i tastao pentru confirmare . Folosi\i
tastele +/- pentru selectarea temperaturii
necesare. Apasa\i tasta CD pentru
confirmare. Nola : daca folosi\i modul de
func\ionare vacan\a pentru protec\ia
impotriva inghe\ului, unele zone ale
sistemului de incalzire se pot afla intr-o
loca\ie expusa din afara zonelor
monitorizate de termostatul digital.

FACTURA: .....

i o.2:c I

Semnatura i tam pi la cu

CERTIFICAT DE GARANTIE REGTHERM


TERMEN DE GARANTIE: 24 LUNI
PRODUS: REGTHERM 510N
Prezentul certificat de garan\ie a fast
intocmit in baza OG 21 /1992, HG
394/1995, HG 629/05.08.1996. Garan\ia
aparatelor este de 24 luni de la data
cumpararii, perioada in care consumatorul
beneficiaza de repararea sau inlocuirea
gratuita a aparatului, in cazul in care se
constata un defect de fabrica\ie. La
cumpararea aparatului consumatorul are
obliga\ia sa verifice completarea
certificatului de garan\ie cu toate datele
necesare, semnarea ~i stampilarea de
catre vanzator. Vanzatorul are obliga\ia sa
faca demonstra\ia de func\ionare ~I sa
explice modul de utilizare. Pentru aceasta
vanzatorul va introduce bateriile ~i va
verifica impreuna cu cumparatorul buna
func\ionare a afi~ajului , a butoanelor de
comanda precum ~i starea generala a
aparatului. inainte de a reclama ca
produsul este defect, verifica\i starea
bateriilor ~i a contactelor electrice,
verifica\i daca montajul este corect ~i ca
problema nu provine dintr-o alta parte a
instala\iei. In cazul defectarii aparatului ,
cumparatorul ii va duce la magazinul de
unde I-a cumparat, solicitand repararea
sau inlocuirea acestuia. Garan\ia este
valabila numai daca aparatul este inso\it
de certificatul de garan\ie ~i factura fiscala
cu care a fast cumparat, ambele
completate corespunzator, lizibile, fara
modificari, semnate ~i ~tampilate.
Cumparatorul va nota pe certificatul de
garan\ie defec\iunea reclamata.
Vanzatorul se obliga ca in eel mult 1O zile
sa repare sau sa inlocuiasca aparatul
defect. Durata termenului de garan\ie se
prelunge~te cu timpul scurs de la data la
care cumparatorul a reclamat defectarea
produsului ~i pana la repunerea acestuia
in func\iune . Cumparatorul i~i pierde
dreptul la garan\ie daca: aparatul a fast
transportat, depozitat manipulat sau utilizat
necorespunzator aparatul a fast modificat,
a suferit interven\ii neautorizate sau a fast
utilizat fara respectarea instruc\iunilor (de
exemplu contactele releului de ie~ire sunt
arse din cauza unui curent electric prea
mare) Prin semnarea acestui certificat
cumparatorul i~i exprima acordul cu cele
cuprinse in acest act ~i declara ca a
preluat aparatul in buna stare, precum ~i
actele necesare: factura, chitan\a ~i
certificatul de garan\ie.

S-ar putea să vă placă și