Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie contabila: Raport casa de marcat

Pentru raportul de vanzare propus mai jos, se vor intocmi inregistrarile contabile corecte:
1.Raportul produselor obtinute in cursul lunii sunt in valoare de 3050 lei.
Conform raportului lunar am urmatoarele:
Incasari din vanzari produse finite 2000 lei din care t.v.a. 387,10
Incasari
din
vanzari
marfuri
500
lei
din
care
t.v.a.
96.77
Protocol
550
lei
din
care
t.v.a.106.45
Total 3050 lei din care t.v.a. 590.32 lei

lei;
lei;
lei

Incasari din vanzari produse


5311
=
701
4427
387,10 lei

lei:
lei
lei

finite

2000 lei
%
1612,90

din

care t.v.a.
2000

387,10

si, concomitent, descarcarea din gestiune a produselor finite vandute:


711 = 345 cu valoarea la cost de productie a produselor finite vandute.
Incasari din vanzari marfuri 500 lei din care t.v.a. 96.77 lei:
5311
707
4427

%
403,23

500

lei
lei

96,77 lei

si, concomitent, descarcarea din gestiune a marfurilor vandute, dupa determinarea coeficientului
K:
%
=
371
500
lei
607
378
4428
96,77 lei.
Coficientul K se determina potrivit prevederilor punctului 160 alin. (4) din Reglementarile
contabile
aprobate
prin
OMFP
3055/2009:
K = (SIC 378 la inceputul anului + RC 378 de la inceputul anului pina la finele perioadei) / (SID
371 la inceputul anului + RD 371 de la inceputul anului pina la finele perioadei) * 100.
Din valorile contului 371 se scade TVA neexigibila.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea vanzarilor de marfa totale fara TVA de la inceputului
anului pana la finalul perioadei, obtinindu-se valoarea adaosului comercial total de la inceputul
anului pana la finele perioadei.
Din acest adaos se scade valoarea adaosului comercial de la inceputul anului pana la finele
perioadei precedente, rezultind adaosul comercial (RD 378) pentru perioada curenta.
TVA neexigibila aferenta vanzarii se cunoaste, fiind egala cu RC 707 din perioada curenta *
24%.
Costul marfii vindute (RD 607) al perioadei curente se calculeaza ca diferenta intre marfa
vanduta cu tva in perioada curenta si (adaosul comercial aferent marfii vandute in perioada
curenta RD 378 + tva neexigibila pentru marfa vanduta in perioada curenta RD 4428).
Protocol 550 lei din care t.v.a. 106.45 lei. Aceasta operatiune nu va genera un venit, determinand
doar cheltuiala cu protocolul.
In cadrul acestei sume, trebuie stabilita suma provenind din marfuri si suma provenind din
mancaruri, pentru a se descarca gestiunea in mod corect.
Ideea este ca atat vanzarea de marfuri, cat si vanzarea de produse finite se vor inregistra pe baza
rapoartelor zilnice emise de casa de marcat (care insumeaza valorile bonurilor fiscale emise in
fiecare zi) si nu pe baza altui document, conform art. 4 alin. (4) din OUG 28/1999 privind
obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicata
cu modificarile si completarile ulterioare:
(4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (4) si raportul fiscal de inchidere zilnica (denumit in
continuare raportul Z nota din normele de aplicare) sunt documente avute in vedere de catre
organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si
taxelor datorate bugetului de stat.
Raportul lunar de care mentionati presupunem ca este un document intern sau un
document emis de softul specializat pentru alimentatie publica privind evidenta stocurilor, dar
care decucem ca, de fapt, contine produse iesite din unitate, odata ce apare si protocolul care nu
este o vanzare, ci o cheltuiala. Pe un raport Z emis de casa de marcat nu are cum sa apara si
protocolul acordat, deoarece, asa cum am mentionat, acesta nu este un venit.
In mod normal, pe raportul lunar emis de casa de marcat nu poate sa apara si protocolul, din
considerentele deja mentionate.
Acest raport lunar, emis de casa de marcat, va contine totalul vanzarilor (veniturilor) din luna
respectiva, evidentiate pe vanzari de marfa si vanzari de produse finite.