Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN COMODAT

ncheiat astzi, .../......../.........


I. PRTILE CONTRACTANTE
I.1. ........................., domiciliat n ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap.
........, nscut la data de ........., n ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............,
eliberat de ..............., C.N.P. ................................., n calitate de comodant, pe de o
parte,
i
I.2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ...........................,
domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., nscut la data de
...................., n ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de
........................, CNP .................................., n calitate de comodatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Obiectul contractului l constituie autoturismul marca ................., tipul ............ de
culoare ......................, an fabricaie ........................, cu numr de identificare .................,
numr de omologare ........................ , capacitate cilindrica ............ cmc, serie motor
........................ serie asiu ............, nscris n circulaie sub nr. ........................, conform
certificatului de nmatriculare nr. .......................... emis de ......................
II.2. Eu, comodantul ........................... , n calitate de proprietar, n conformitate cu art.
2146 din Codul civil, declar c mprumut comodatarului, cu titlu gratuit, autoturismul ce
face obiectul prezentului contract, n scopul de a-i servi la
.............................................................................................................................................
.............................................. .
Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din
strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.
II.3. Eu, comodantul ............................. declar c autoturismul ce face obiectul
prezentului contract nu este sechestrat sau urmrit i a intrat n proprietatea mea prin
........................................ *
II. 4. Eu, comodatarul ............................... declar c primesc cu titlu gratuit spre folosin
autoturismul ce face obiectul prezentului contract.
III. OBLIGAIILE PRILOR
III.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele:
a) s pzeasc i s conserve bunul mprumutat cu prudena i diligena unui bun
proprietar i chiar mai bine dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice n
caz de pericol, n vederea conservrii lucrului mprumutat;
b) s foloseasc autoturismul, sub sanciunea plii de daune interese, conform
destinaiei prevzute n contract;

c) s suporte cheltuielile necesare folosinei i ntreinerii mainii, cum ar fi carburani,


lubrifiani, piese de schimb, manoper reparaii curente si capitale, prime de asigurare
CASCO, etc;
d) s suporte taxele i impozitele aferente autoturismului mprumutat;
e) s suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului, cu excepia ntrebuinrii normale i
fr culp din partea sa;
f) s restituie n bun stare, la data expirrii termenului contractului.

III.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele:


a) s predea la termenul, prevzut la pct. IV.2. din contract, spre folosin comodatarului
autoturismul care face obiectul prezentului contract;
b) s repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului
mprumutat, n situaia n care avea cunotiin de existena acestora la data ncheierii
contractului;
c) s restituie cheltuielilor de conservare, dac acestea au caracter extraordinar,
neprevzute n contract, atunci cnd comodantul, ntiinat n prealabil, nu s-a opus
efecturii lor ori cnd, din cauza urgenei lucrrilor, acesta nu a putut fi ntiinat n timp
util;
d) s nu nstrineze bunul mprumutat i s nu perturbe activitatea comodatarului pe
toat durata derulrii prezentului contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
IV.1. Prezentul contract de mprumut de folosin pe o perioad de .............ani, cu
posibilitatea de prelungire doar prin act adiional.
IV.2. Predarea autoturismului va avea loc la data de ...................., dat la care ncepe
executarea contractului a crui durat se ncheie pn la data de .................... .
V. NCETAREA CONTRACTULUI
V. 1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, n cazul n care intervine:
a) decesul comodatarului;
b) restituirea anticipat a bunului la iniiativa comodatarului;
c) pieirea fortuit a bunului;
d) expirarea termenului contractului;
V. 2 Restituirea anticipat:

Contractul nceteaz la data restituirii anticipate a bunului n urma solicitrii comodantului


n conformitate cu prevederile art. 2156 Cod civil;
V.3. Rezilierea cerut n cazul nendeplinirii obligaiilor contractuale nu va avea nici un
efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante.
V.4. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte pri, cu cel puin ........ zile de data la care ncetarea urmeaz s-i
produc efectele.
V.5 Prevederile referitoare la ncetarea contractului nu nltur rspunderea prii care a
cauzat n mod culpabil ncetarea contractului.
VI. LITIGII
VI.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale
amiabil de reprezentanii lor.
VI.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea diferendelor pe cale amiabil, prile se
vor adresa instanelor judectoreti competente.
VII. FORA MAJOR
Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul neexecutrii necorespunztoare
sau cu ntrziere a obligaiilor asumate prin contract.

VIII. CLAUZE FINALE


VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
VIII.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre
acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
VIII.3. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ..................... ntr-un numr ..................
exemplare originale pentru fiecare parte.
COMODANT ..........................
COMODATAR .................... reprezentat de .......................
* Pentru autoturismul deinut de comodant n baza unui contract de leasing, este necesar
i acordul (adres) firmei de leasing, care este proprietara autoturismului, cu privire la
ncheierea contractului de comodat.