Sunteți pe pagina 1din 1

BPN-alcatuit din venituri si cheltuieli bugetare fiind administrat de executiv si de autorit.publice locale.

Institutii publice - 1)MFP ; 2)Min. Muncii,Familiei si Protectiei Sociale ; 3)Casa Nat. de Pensii ; 4) CNAS ; 5) Consiliile mun. Bucuresti , judetene si locale ; 6) Primarul ; 7) Prefectul ; 8) Trezoreria ; 9)
Curtea de Conturi ; 10)BNR ; 11) Garda Fin. ; 12) Aut. Nat. a Vamilor .
Notiune-restransa:-document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau,dupa caz, numai cheltuielile, in fct.de functie de sistemul de finantare a institutiilor publice .
-extinsa:- ansamblul bugetelor , componente ale sistemului bugetar , agregate si consolidate pentru a forma un intreg.
Elemente specifice ale bugetului public: - i) act de previziune; ii) act de autorizare; iii) act anual .
Natura juridica a bugetului : 1) BPN este o lege : - este un act al puterii legiuitoare si imbraca forma unui act normativ adoptat de legislativ , capatand caracter de norma juridica imperativa . 2) BPN
este un act de natura administrativa : atat veniturile cat si cheltuielile sunt realizate de institutii locale sau centrale administrative , emanand de la acestea . 3) BPN este un act financiar intrucat are in
vedere , in principal , aspectele economice ale bugetului , cuprinzand venituri si cheltuieli .
Concluzie : BPN este un plan financiar , un act administrativ dar si o lege.
Principiile BPN : 1) universalitatii; 2) publicitatii; 3) unitatii; 4) unitatii monetare; 5) anualitatii; 6) specializarii bugetare;7) neafectarii veniturilor bugetare; 8) echilibrul bugetar ; 9) autonomiei locale .
Continutul BPN
1. venituri publice totalitatea resurselor banesti ale statului ;
a) venituri ordinare (clasice) : - impozite : 1) impozite directe : pe venit , profit , bunuri mobile si imobile , capital ; 2) impozite indirecte , pe consum : TVA , accize , taxe vamale .
- taxe : timbru , de poluare , pe viciu , etc. ;
- donatii , sponsorizari .
b) veniturile nefiscale : prelevarile de la entitatile comerciale si necomerciale ale statului , confiscarile, etc .
c) veniturile extraordinare (speciale).
Elaborarea proiectului Bugetului Public National
1. Ministerele , autoritatile locale si celelalte organe ale statului isi elaboreaza propriile bugete si le comunica ministerului finantelor publice pana la data de 15 iulie .
2. Ministerul Finantelor Publice le examineaza , le aproba si constituie proiectul legii bugetului pana la 1 august .
3. MFP depune proiectul legii bugetului la Guvern spre aprobare pana la 30 septembrie .
4. Guvernul depune proiectul legii bugetului la Parlament pana la 15 octombrie in vederea aprobarii impreuna cu un raport privind situatia economica a tarii atat pentru anul bugetar vizat cat si pentru
urmatorii 3 ani .
5. Aprobarea legii bugetului public national se face in mod exclusiv de catre Parlamentul Romaniei pana cel tarziu la data de 31 decembrie .
6. Lege BPN se promulga de catre presedinte si apoi se publica in Mon. Oficial al Romaniei , urmand sa intre in vigoare .