Sunteți pe pagina 1din 1

Controlul financiar - 1.

Notiune reprezinta complexul de mijloace , metode si institutii coordonate


de natura a preveni abaterile , de a stabili raspunderea pentru prejudiciile cauzate si de a le
recupera.
2. Necesitatea controlului financiar presupune a se examina daca economia financiara a statului
se desfasoara in conformitate cu cerintele legale ale activitatii bugetare si fiscale si are ca obiectiv
depistarea erorilor , lipsurilor , deficientelor , in scopul remedierii si evitarii lor in viitor .
3. copul controlului financiar ! a" cunoasterea modului cum sunt obtinute si administrate mijloacele
materiale si financiare de catre societatile comerciale cu capital de stat , de catre regiile statului si
institutiile publice , modul de realizare si c#eltuire a banilor publici , asigurarea ec#ilibrului financiar ,
realizarea eficientei economico-financiare si dezvoltarea economiei nationale $ b" stabilirea
exactitatii operatiunilor materiale care se efectueaza inaintea , in timpul si dupa efectuarea acestora
$ c" este un mijloc de prevenire a savarsirii de acte contrare loegii , de identificare a deficientelor , de
stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii $ d" instrument de indrumare , orientare si
corectare a actiunilor diverselor organe si structuri de conducere si de control .
%. &eneralitatea controlului financiar ! - este practicat in toate societatile , in toate statele moderne ,
indeosebi in statele aflate in tranzitie , cum este si 'omania , in care exista o tentatie sporita de a
atrage foloase de pe urma statului si c#iar de a frauda patrimoniul public .
(. Conditionalitati )cordarea de imprumuturi externe si interne depinde de ! a" cunoasterea starii
finantelor publice $ b" modul in care este organizat si realizat controlul acestora si daca acesta
asigura suficienta incredere $ c" daca sumele imprumutate sunt destinate acoperirii unor nevoi reale
si vor fi folosite conform destinatiei , pentru punerea in valoare a bunurilor nationale , sporirea
productiei si a veniturilor statului imprumutat $ d" activitatile de control trebuie sa se dezvolte , in
toate formele de manifestare a acestuia si tinand seama de realitatile si de nevoile societatii .
*orme de control 1. Controlul politic+parlamentar este apanajul ,egislativului care are atributii de
control asupra activitatii bugetare a -xecutivului si vizeaza ! a" formare ./N prin previzionarea
veniturilor si estimarea c#eltuielilor $ b" controlul administrarii , utilizarii si repartizarii resurselor
publice $ c" controlul executiei bugetare $ d" trecerea prin filtrul legislativ a proiectului ,egii ./N si a
celorlalte bugete .
2. Controlul de specialitate 0administrativ , economic si financiar" se realizeaza prin ! a" corpurile de
control ale ordonatorilor principali de credite 0corpul de control al /rimului 1inistru , al ministrilor ,
etc." -2 administrativ $ b" propriile organe de control ale institutiilor publice -2 audit economic $ c"
institutii de sine statatoare cu atributii exclusive de control 0Curtea de Conturi a 'omaniei , &arda
*inanciara , etc." -2 financiar .
3. Controlul jurisdictional este realizat de institutiile judiciare ce alcatuiesc puterea judecatoreasca
03udecatorii , 4ribunale , Curti de )pel , 5CC3" .
*unctiile controlului financiar ! 1. *unctia de evaluare $ 2. *unctia preventiva
cop !- controlul financiar are sarcina de a opri actele si operatiunile care nu sunt legale . - de a
urmari oportunitatea , necesitatea si economicitatea c#eltuielilor si actiunilor intreprinse de cei
controlati . - de a orienta c#eltuielile , atentia si actiunile spre obiective majore si intr-o ordine
rationala, care sa previna si sa inlature risipa de efort uman si mjloace materiale si sa asigure
eficienta economica a c#eltuielilor .
3. *unctia de documentare $ %. *unctia recuperatorie sau represiva $ (. *unctia educativa .
*orme - 5n principiu , controlul asupra banilor publici este incredintat celor 3 puteri legislative ,
executive si judecatoresti .
Clasificarea
1. dupa momentul in care se efectueaza controlul financiar poate fi ! - a" preventiv $ b" concomitent $
c" ulterior
2. dupa sfera de activitate si organul care efectueaza controlul poate fi ! - a" intern $ b" extern .
3. in functie de perioada si intindere ! a"permanent $ b" periodic $ c" total $ d" partial .
%. dupa organele care il exercita ! a" controlul financiar ierar#ic $ b" de gestiune $ c" de executie .
(. dupa modul de concretizare ! a" controlul direct $ b" controlul indirect $ c" de drept $ d" control de
fapt .