Sunteți pe pagina 1din 2

Notiunea capacitatii de folosinta a persoanei fizice Capacitatea de folosinta a persoanei fizice este capacitatea acesteia de a avea drepturi si obligatii.

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice este caracterizata de legalitate, generalitate, universalitate, egalitate si inalienabilitate. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice Capacitatea de folosinta a persoanei fizice incepe la nastere. Drepturile copilului nascut viu sunt recunoscute de la conceptiune (300180 zile inainte de nastere). Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice Capacitatea de folosinta inceteaza la data mortii. Proba mortii fizic constatate se face cu certificatul de deces, care se completeaza pe baza certificatului medical constatator sau pe baza declaratiei celui care anunta decesul. Disparutii pot fi declarati morti prin hotarare judecatoreasca daca de la data ultimelor stiri despre disparut au trecut 4 ani si de la afisarea extrasului din hotararea judecatoreasca de declarare a disparitiei au trecut 6 luni. Daca disparitia s-a petrecut in imprejurari care indreptatesc a se presupune decesul, termenul este de 1 an si nu este necesara declararea judecatoreasca a disparitiei. Declararea judecatoreasca a disparitiei poate face daca de la data ultimelor stiri despre disparut a trecut 1 an. Hotararea de declarare a mortii, ramasa definitiva va fi comunicata serviciului de stare civila pentru a fi inscrisa in registrul actelor de stare civila. Rectificarea datei mortii este permisa daca se va dovedi ca adevarata o alta data. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice Capacitatea de folosinta a persoanei fizice se face prin raportare la actele normative in vigoare. Stabilirea continutului capacitatii de folosinta a persoanelor fizice se face cu luarea in considerare numai a aptitudinilor omului de a fi titular de drepturi si obligatii civile, nu si de alta natura, apartinand altor ramuri ale dreptului. Ingradirile capacitatii de folosinta a persoanei fizice Ingradiri cu caracter de sanctiune 1. Prin hotarare judecatoreasca in materie penala faptuitorului ii poate fi aplicata pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi, precum si pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi (aceleasi). Pot fi interzise: drepturile parintesti, dreptul de a fi tutore sau curator, dreptul de a ocupa o functie, de a exercita o profesie sau de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii. 2. Prin hotarare judecatoreasca in materie civila persoana fizica poate fi decazuta din drepturile parintesti, daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtarea abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte, ori educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu se face in spirit de devotament fata de Romania. Parintele decazut este lipsit de dreptul de a reprezenta pe minorul de 14 ani in actele juridice civile, dreptul de a incuviinta actele juridice civile ale minorului de 14 16 ani si dreptul de a fi tutore. 3. Sunt nedemni de a succede cel condamnat pentru ca a omorat sau a incercat sa omoare pe defunct, majorul care n-a denuntat omorul defunctului, desi avea cunostinta de el, cel care a facut fata de defunct o declaratie capitala, declarata drept calomnioasa de instanta. 4. Erezii care au dat la o parte, sau au ascuns lucruri ale unei succesiuni nu mai au facultatea de a se lepada de dansa, cu toata renuntarea lor, ei raman erezi si nu pot lua nici o parte din lucrurile date la o parte sau ascunse. Ingradiri cu caracter de ocrotire 5. Minorul nu poate dispune prin donatie sau testament, cu exceptia celui cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani poate dispune prin testament doar de jumatate din bunurile de care ar putea dispune daca ar fi major.

6. Minorul de 16 ani nu poate dispune prin testament in favoarea tutorelui sau afara numai daca tutorele a fost ascendentul sau. 7. Nu se poate dispune prin donatie sau testament in favoarea fostului tutore, daca socotelile definitive n-au fost in prealabil date si primite, afara numai daca tutorele este un ascendent. 8. Tutorele, sotul sau, rudele lui in linie dreapta, fratii si surorilor tutorelui nu pot incheia acte juridice cu minorul. 9. Minorul nu poate garanta obligatia altcuiva. 10. Medicii si farmacistii nu pot primii liberalitati facute de cei ingrijiti. 11. Judecatorii, procurorii si avocatii nu pot fi cesionari de drepturi litigioase care sunt de competenta tribunalului in a carei raza teritoriala isi exercita functiile lor. Notiunea capacitatii de exercitiu a persoanei fizice Capacitatea de exercitiu este capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile savarsind acte juridice. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice este caracterizata de legalitate, generalitate, egalitate si inalienabilitate. Capacitatea de exercitiu deplina Inceputul capacitatii de exercitiu depline Capacitatea de exercitiu deplina incepe de la data cand persoana a devenit majora. Ea consta in aptitudinea persoanei fizice de a exercita drepturile si de a-si asuma obligatii prin incheierea personal si singura a actelor juridice. Incetarea capacitatii de exercitiu depline Capacitatea de exercitiu deplina inceteaza prin moarte, declararea judecatoreasca a mortii sau punere sub interdictie. Continutul capacitatii de exercitiu depline Persoanele fizice pot incheia orice fel de acte juridice civile cu exceptia celor interzise de lege care au ca efect ingradirea capacitatii de folosinta si implicit a celei de exercitiu. Capacitatea de exercitiu restransa Inceputul capacitatii de exercitiu restranse Minorul care a implinit varsta de patrusprezece ani are capacitatea de exercitiu restransa. Incetarea capacitatii de exercitiu restranse Capacitatea de exercitiu restransa inceteaza la majorat, data cand incepe capacitatea de exercitiu deplina, prin punere sub interdictie si deces. Continutul capacitatii de exercitiu restranse Actele juridice ale minorului cu capacitate restransa se incheie de catre acesta, cu incuviintarea prealabila a parintilor sau a tutorelui, ori, dupa caz, a curatorului. Daca actul pe care minorul urmeaza sa-l incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate incheia decat cu incuviintarea autoritatii tutelare, va fi necesara si prealabila incuviintare a acesteia. Incuviintarea prealabila are caracter de regula. Ea se aplica tuturor actelor de administrare. Prin exceptie, nu este necesara incuviintarea pentru acte juridice marunte, acte de conservare, acte de administrare care nu sunt lezionare, precum si pentru testament (daca minorul a implinit 16 ani). Prin exceptie, este nevoie si de incuviintarea autoritatii tutelare pentru actele de instrainare, constitutire a unui drept real accesoriu si renuntarea la drept. Lipsa capacitatii de exercitiu Sunt lipsiti de capacitate de exercitiu minorii care nu au implinit varsta de 14 ani si interzisii. Reprezentantii legali ai celor lipsiti de capacitate de exercitiu sunt parintii pentru copilul minor, tutorele pentru minorul al carui ocrotitor legal este, tutorele pentru cel pus sub interdictie. Prin exceptie, nu este necesara reprezentarea pentru acte juridice marunte si acte de conservare.