Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMA

aferent examenului de admitere la stagiu


n vederea obinerii calitii de contabil autorizat,
sesiunea 2014
1. CONTABILITATE
Capitolul I
CONTABILITATE I RAPORTARE FINANCIAR CONFORME
REGLEMENTRILOR NAIONALE

I.

Contabilitatea i raportarea financiar a entitilor economice:


1.

Obligaii care revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizrii i conducerii
contabilitii.

2.

Forma i coninutul situaiilor financiare anuale.

3.

Utilizatorii i caracteristicile calitative ale situaiilor financiare.

4.

Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoaterea i evaluarea.

5.

Contabilitatea activelor imobilizate (definiii, delimitri, recunoatere i derecunoatere,


sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea dup recunoatere, evaluarea cu ocazia cedrii
i scoaterii din eviden, tratamente contabile i cerine de prezentri de informaii).

6.

Contabilitatea activelor circulante (definiii, delimitri, recunoatere i derecunoatere, sistemul


de conturi, evaluarea iniial, evaluarea dup recunoatere, evaluarea la ieire, tratamente
contabile i cerine de prezentri de informaii).

7.

Contabilitatea terilor i a subveniilor pentru investiii (definiii, delimitri, sistemul de conturi,


contabilitatea decontrilor cu clienii, furnizorii, asigurrile i protecia social, bugetul statului i
fondurile speciale, debitorii i creditorii diveri, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt,
ajustrile pentru deprecierea creanelor, contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor n avans,
contabilitatea subveniilor pentru investiii).

8.

Contabilitatea capitalurilor (definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea capitalului


social, contabilitatea primelor i rezervelor, contabilitatea rezultatului reportat i a rezultatului
exerciiului, inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor
financiare pe termen lung, contabilitatea provizioanelor).

9.

Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor (recunoatere, sistemul de conturi, tratamente


contabile).

10. Contabilitatea elementelor extrabilaniere (delimitri, structuri, angajamente acordate i


primite, operaii n afara bilanului, active i datorii contingente).
11. ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare individuale (delimitri, stabilirea balanei
conturilor nainte de inventariere, inventarierea general, operaii de regularizare, evenimente
ulterioare datei bilanului, balana conturilor dup inventariere, determinarea rezultatului
exerciiului, impozitarea profitului, distribuirea profitului, redactarea situaiilor financiare, analiza
financiar i interpretarea situaiilor financiare, raportul administratorilor, auditarea sau verificarea
situaiilor financiare anuale, aprobarea, semnarea i publicarea situaiilor financiare anuale).

II.

Contabilitate de gestiune:
1.

Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producia n curs de execuie, repartizarea


costurilor indirecte, imputarea raional).

2.

Sistemul conturilor de gestiune.

3.

Raportarea intern a informaiei din contabilitatea de gestiune.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 454 din 18
iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

2.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea i completarea Legii contabilitii nr.
82/1991 i pentru modificarea altor acte normative incidente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 285 din 22 aprilie 2011.

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 766 i 766 bis
din 10 noiembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de
contabilitate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 522 i 522 bis din 25 iulie 2011.

5.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate
de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie 2014.

6.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

7.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,


publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870 i 870 bis din 23 decembrie 2008, cu
completrile ulterioare.

8.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizrilor privind unele msuri
referitoare la organizarea i conducerea contabilitii de gestiune, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 23 din 12.01.2004.

9.

***, Unele aspecte privind aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE,
parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministrului
finanelor
publice
nr.
3.055/2009.
Ghid
practic,
disponibil
la
adresa
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010.pdf.

10 Ghid practic privind aplicarea prevederilor ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr.
2.067/2013,
disponibil
la
adresa
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GhidOMFP_nr2067_17032014.doc.
11. ***, Ghid practic de aplicare a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin
OMFP nr. 3.055/2009, Editura CECCAR, Bucureti, 2010, p. 22-28, 73-76, 79-86, 87-90, 90-147, 154177, 178-192, 206-219, 222-248, 249-347, 350-377, 411-481, 482-531, 532-563, 567-656, 659-758,
762-795, 798-822, 825-903, 913-924, 925-932, 935-1019.
12. ***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare, ediia a IV-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011.

2. FISCALITATE

I.

Impozitul pe profit:
1. Contribuabili.
2. Sfera de cuprindere a impozitului.
3. Perioada impozabil.
4. Cotele de impozitare.
5. Determinarea profitului impozabil (venituri impozabile, venituri neimpozabile, cheltuieli deductibile,
cheltuieli nedeductibile).
6. Reinerea impozitului pe dividende.

7. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale.


8. Reorganizrile, lichidrile i alte transferuri de active i titluri de participare.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare,Titlul II: Impozitul pe profit.
2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit.
3. Ordinul ministrului finanelor publice/ ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare
dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat n Monitorul Oficial nr. 573 din 12 august 2010
II.

Impozitul pe veniturile microntreprinderilor:


1.

Definiia microntreprinderii.

2.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderii.

3.

Baza impozabil.

4.

Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
1
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IV : Impozitul pe veniturile
microntreprinderilor.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
1
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IV : Impozitul pe veniturile
microntreprinderilor.

III.

Impozitul pe venit:
1.

Contribuabili.

2.

Sfera de aplicare i perioada impozabil.

3.

Cotele de impozitare.

4.

Impozitarea veniturilor din activiti independente.

5.

Impozitarea veniturilor din salarii.

6.

Impozitarea veniturilor din alte surse.

7.

Determinarea venitului net anual impozabil i a impozitului pe venitul net anual impozabil.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul III: Impozitul pe venit.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul III: Impozitul pe venit.

3.

Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 2.333/2007 pentru aprobarea
Procedurii privind declararea i stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor
realizate din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere/subnchiriere, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare
pentru contribuabilii care realizeaz venituri din salarii la funcia de baz, ncepnd cu luna iulie 2005,
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea
monedei naionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005.

5.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natur contabil i fiscal
referitoare la practicienii n insolven, persoane fizice sau juridice, care i desfoar activitatea n
conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea
activitii practicienilor n insolven, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din 27
decembrie 2007.

6.

Ordinul ministrului economiei i finanelor/preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr.


3483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe
ctigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de persoanele fizice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, cu modificrile ulterioare.

7.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitilor
independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activiti
desfurate de contribuabilii care realizeaz venituri comerciale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 871 din 09 decembrie 2011, cu completrile ulterioare.

8.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.022/2011 privind completarea Nomenclatorului activitilor
independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activiti
desfurate de contribuabilii care realizeaz venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 2.875/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 931 din 29
decembrie 2011.

9.

Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului i al ministrului finanelor publice nr. 22/28/2012
privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunztoare unei camere de nchiriat n scop
turistic situate n locuina proprietate personal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
22 din 11 ianuarie 2012.

10. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a
certificatului de atestare fiscal pentru persoane juridice i fizice, a certificatului de obligaii bugetare,
precum i a modelului i coninutului acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 450
din 24 mai 2006.
11.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de
atribuire a codului de nregistrare fiscal pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice
n mod independent sau exercit profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru
asocierile i alte entiti fr personalitate juridic, precum i a modelului unor formulare, publicat in
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006.

12.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3384 din 17 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii
de restituire a sumelor reprezentnd impozit pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din
patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 782
din 24 noiembrie 2008.

IV

Contribuiile sociale obligatorii

A. Contribuii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri din salarii, venituri asimilate
salariilor i venituri din pensii, precum i persoanele aflate sub protecia sau n custodia statului:
1. Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale;
2. Baza de calcul al contribuiilor sociale individuale;
3. Baza de calcul al contribuiilor sociale datorate de angajatori, entiti asimilate angajatorului i orice pltitor
de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor;
4. Excepii generale;
5. Excepii specifice;
6. Prevederi specifice privind contribuiile de asigurri sociale de sntate;
7. Calculul, reinerea i virarea contribuiilor sociale;
8. Cotele de contribuii sociale obligatorii;

9. Depunerea declaraiilor;
10. Prevederi speciale;
B. Contribuii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri impozabile din activiti
independente, activiti agricole, silvicultur, piscicultur, din asocieri fr personalitate juridic, precum i
din cedarea folosinei bunurilor:
1. Contribuabili;
2. Baza de calcul;
3. Excepii;
4. Pli anticipate cu titlu de contribuii sociale;
5. Declararea, definitivarea i plata contribuiilor sociale;
6. Cotele de contribuie;
C. Contribuia de asigurri sociale de sntate privind persoanele care realizeaz alte venituri, precum i
persoanele care nu realizeaz venituri:
1. Contribuabilii;
2. Stabilirea contribuiei;
3. Baza de calcul;
4. Calculul contribuiei;
5. Plata contribuiei;
6. Contribuia de asigurri sociale de sntate privind persoanele care nu realizeaz venituri.

Bibliografie:
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23
decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX ^2;
2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06 februarie
2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX ^2;
3. REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004,
privind coordonarea sistemelor de securitate social;
4. REGULAMENTUL (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009,
de stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social;
5. REGULAMENTUL (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010
de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind coordonarea sistemelor
de securitate social i a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

V.

Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele


firmelor strine nfiinate n Romnia:
1. Contribuabili.
2. Sfera de cuprindere a impozitului.
3. Veniturile impozabile obinute din Romnia de nerezideni.
4. Reinerea impozitului din veniturile obinute din Romnia de nerezideni (cotele de impunere).
5. Scutiri de la impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni.

6. Impozitarea redevenelor i a dobnzilor la ntreprinderi asociate sfera de cuprindere i procedura,


definiia dobnzii i a redevenei, a ntreprinderii, a ntreprinderii asociate i a sediului permanent,
situaiile n care nu se aplic tratamentul fiscal favorabil n cazul redevenelor i dobnzilor ntre
ntreprinderi asociate.
7. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a dublei impuneri i ale
legislaiei Uniunii Europene.
8. Certificatele de atestare a impozitului pltit n Romnia de nerezideni.
9. Stabilirea impozitului pe reprezentane contribuabili, impozitul stabilit, termene de plat a
impozitului i depunerea declaraiei fiscale.
10.Chestionare pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul V: Impozitul pe veniturile obinute din
Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul V: Impozitul pe veniturile obinute din
Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia.

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevzute de art. 118
i 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i stabilirea competenelor n ceea ce privete
semnarea acestor formulare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 22 februarie 2011.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidena
fiscal n Romnia a persoanelor fizice, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 30 ianuarie
2012.

VI. Impozitele i taxele locale:


1. Impozitul pe cldiri.
2. Impozitul pe teren.
3. Impozitul pe mijloacele de transport.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX: Impozite i taxe locale.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX: Impozite i taxe locale.

VII.

Impozitul pe construcii:
1. Contribuabili
2. Baza impozabil
3. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
3
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX : Impozitul pe construcii;

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a II-a, nr. 112 din 06
3
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX : Impozitul pe construcii.

VIII. Taxa pe valoarea adugat (TVA):


1.

Aplicarea teritorial.

2.

Persoanele impozabile.

3.

Operaiunile cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat.

4.

Locul operaiunilor cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat.

5.

Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat.

6.

Baza de impozitare.

7.

Cotele de tax pe valoarea adugat.

8.

Operaiunile scutite de taxa pe valoarea adugat.

9.

Regimul deducerilor.

10. Persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adugat.


11. Obligaiile privind taxa pe valoarea adugat.
12. Regimurile speciale pentru: ntreprinderi mici, agenii de turism, bunuri second-hand, opere de art,
obiecte de colecie i antichiti, aurul de investiii, persoanele impozabile nestabilite n Comunitate
care presteaz servicii electronice persoanelor neimpozabile.
13. Rspunderea pentru plata taxei pe valoarea adugat.
14. Dispoziii tranzitorii.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

IX. Accizele:
1.

Regimul accizelor armonizate:

sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, exigibilitatea, calculul accizelor,
termenul de plat, pltitorii de accize;

regimul de antrepozitare fiscal:

reguli generale;

autorizarea antrepozitelor fiscale;

condiii de autorizare;

obligaiile antrepozitarilor autorizai;

anularea, revocarea, suspendarea autorizaiei;

destinatarul nregistrat, expeditorul nregistrat;

deplasarea i primirea produselor accizabile n regim suspensiv de accize;

deplasarea intracomunitar a produselor cu accize pltite;

vnzarea la distan a produselor cu accize pltite;

scutirile i exceptrile de la plata accizelor;

2.

restituirile de accize;

sistemul de marcare.

Alte produse accizabile:

sfera de aplicare;

calculul accizelor;

pltitorii;

exigibilitatea;

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale.

3. DREPT

I.

II.

III.

Regimul juridic privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice


autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale:
1.

Caracterul general al conceptului de profesionist potrivit art. 3 din Noul Cod civil i corelarea
acestuia cu noiunea de ntreprindere.

2.

Condiiile necesare nregistrrii i autorizrii celor trei forme de organizare a activitilor economice
desfurate de ctre persoane fizice: persoana fizic autorizat, ntreprinderea individual,
ntreprinderea familial.

3.

Regimul juridic al persoanei fizice autorizate, al ntreprinderii individuale i al ntreprinderii familiale.

4.

Patrimoniul de afectaiune i patrimoniul profesional individual, n temeiul Noului Cod civil i al


Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

Societatea cu personalitate juridic reglementat de Legea nr. 31/1990 una dintre formele
societare prevzute i de Noul Cod civil n Capitolul VII din Titlul IX al Crii V:
1.

Contractul de societate condiii de fond i de form; forme societare.

2.

Societatea reprezint o persoan juridic de naionalitate romn; capacitatea juridic i atributele


de identificare a societilor: firm, emblem, sediu etc.

3.

Obligaiile sociale modul n care asociaii, acionarii rspund pentru aceste obligaii sociale.

Constituirea i nmatricularea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr.


31/1990:
1.

Actul constitutiv meniuni; condiii de fond i condiii de form.

2.

Capitalul social subscris i vrsat n faza constituirii. Evaluarea aportului n natur, rspunderea
fondatorilor i a primilor membri ai consiliului de administraie, respectiv a directoratului i a
consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existena capitalului vrsat.
Mijloace de verificare a capitalului vrsat i asigurarea integritii acestuia.

3.

Aciunile i prile sociale caracterizare i mod de transmitere. Drepturile i obligaiile deintorilor


de aciuni i pri sociale. Situaia aciunilor nominative i a prilor sociale care nu au fost integral
achitate (nu s-au efectuat vrsminte).

4.

Formaliti specifice pentru constituirea societii pe aciuni prin subscriere public.

5.

nmatricularea societilor n registrul comerului i efectele nmatriculrii.

6.

Efectele nclcrii cerinelor legale de constituire a societilor cu personalitate juridic.

IV. Funcionarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

Reguli comune privind funcionarea societilor cu personalitate juridic:


Regimul juridic al aporturilor la capitalul social;
Regimul juridic al dividendelor;
Rezervele societii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor;
Obligaiile i rspunderea administratorilor societilor cu personalitate juridic reglementate de
Legea nr. 31/1990.

2.

Funcionarea societilor pe aciuni:


Adunrile generale ale acionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuii, adoptarea
hotrrilor, anularea hotrrilor AGA;
Administrarea societilor pe aciuni: sistemul unitar (consiliul de administraie i directorii);
sistemul dualist (directoratul i consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a
societilor comerciale;
Auditul financiar i auditul intern;
Regimul juridic al aciunilor;
Regimul juridic al obligaiunilor.

3.

Funcionarea societilor cu rspundere limitat (SRL):


Regimul juridic al prilor sociale emise de SRL;
Conducerea, administrarea i controlul societilor cu rspundere limitat (SRL);
Societatea cu rspundere limitat cu unic asociat particulariti.

4. Modificarea actului constitutiv al societilor cu personalitate juridic reglementate de


Legea nr. 31/1990:
Dispoziii comune de modificare a actului constitutiv;
Modificarea societilor: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, nfiinarea de
sucursale, puncte de lucru etc.;
Modificarea structurii interne a societilor: excluderea i retragerea asociailor; revocarea
administratorilor;
Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social.
V.

Reorganizarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

Fuziunea societilor (prin contopire i prin absorbie) efectele fuziunii.

2.

Fuziunea transfrontalier.

3.

Divizarea societilor cu personalitate juridic efectele divizrii.

4.

Restructurri interne. Transformarea societilor cu personalitate juridic.

VI. Dizolvarea i lichidarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:
1.

Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvrii.

2.

Lichidarea societilor cu personalitate juridic. Numirea lichidatorilor.

3.

Stabilirea situaiei patrimoniului mijloace de valorificare a bunurilor mijloace de stabilire a


creditorilor i ordinea de plat a acestora.

VII. Obligaiile profesionale ale persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti economice:
1.

nregistrarea n registrul comerului. Rspunderea pentru neefectuarea nregistrrii.

2.

Constituirea fondului de comer. Operaiuni asupra fondului de comer.

3.

Desfurarea activitilor economice cu respectarea regulilor concurenei loiale.

VIII. Procedura insolvenei:


1.

Categorii de debitori crora li se aplic procedura general i simplificat a insolvenei.

2.

Insolvena condiie esenial pentru aplicarea procedurii.

3.

Participanii la procedura insolvenei: atribuiile instanei de judecat, ale judectorului sindic, ale
adunrii creditorilor, ale administratorului judiciar i special, ale lichidatorului.

4.

Efectele patrimoniale ale hotrrii de deschidere a procedurii.

5.

Planul de reorganizare.

6.

Lichidarea judiciar falimentul.

7.

Rspunderea organelor de conducere ale debitorului.

IX. Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la


calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 505
din 15 iulie 2011, cu modificrile ulterioare.

2.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

3.

Legea societilor nr. 31/1990, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.066 din 17
noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

4.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 49 din 04 februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare.

5.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, publicat n


Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.

6.

Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 571
din 29.06.2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

7.

Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.

8.

Hotrrea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare i alte modaliti de
implicare a angajailor n activitatea societii europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 161 din 07 martie 2007.

9.

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea i funcionarea comitetului european de


ntreprindere, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 889 din 15 decembrie 2011.

10.

Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea


de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia nr. 00/33/2000, republicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

11.

Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

12.

Angheni Smaranda, Drept comercial, Profesionitii-comerciani, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2013.