Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. ARCHITECTURAL ENGINEERING S.R.L.

Str. Tudor Arghezi, Nr.21, Sector 2, Bucuresti


J40/5869/2006; CUI 18563414
Tel:0213116615; 0745005184
Cont nr.RO35RNCB 0304043541060001 deschis la BCR-Sucursala Balta Alba

DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA EFECTIV-G1


Renovare sediu primarie in comuna Dobra, judetul Dambovita
Numar cadastral 70591, comuna Dobra, judetul Dambovita

Coeficientul global de izolare termica efectiv al unei cladiri (G1) se calculeaza cu


relatia:

Ai i

G1

R
i

'

mi

W/m3K

unde
V reprezinta volumul incalzit al cladirii, calculat conform Normativelor C107/1 i
C107/3, exprimat in m3
Ai reprezinta aria suprafetei elementului de constructie i, prin care se produce schimb
de caldura, calculata conform Normativelor C107/1, C107/3, C107/5 , exprimata in m2
i reprezinta factorul de corectie a diferentei de temperatura intre mediile separate de

elementul de constructie i, calculat conform Normativelor C107/1, C107/3, C107/5


Rmi reprezinta rezistenta termica specifica corectata, medie, a elementului de
constructie i, calculata conform C107/3 i C107/5, exprimata in m2K/W.
Calcul va tine cont de prevederile din urmatoarele normative:

C107/0-2005 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la


cladiri

C107/2-2005 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la


cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit

C107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale


cladirilor

C107/7-2005 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de


inchidere ale cladirilor

STAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de


constructie la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul (cu modificarile din anexa
K a C107/3-2005)

1.Caracteristicile generale ale cladirii:


Calcul se efectueaza pentru corpul de cladire care adaposteste sediul primariei, ulterior
lucrarilor de renovare (volumetria extinsa finala) .
Constructia are regim de inaltime P si este amplasata in sat Dobra, comuna Dobra, judetul
Dambovita.
Conform hrii de zonare climatic a Romniei pe perioada de iarn, amplasamentul cladirii in
cauza se afl n zona climatic II .
Se vor lua in considerare configuratiile cele mai dezavantajoase pentru un calcul
acoperitor (peretii cu grosimea cea mai mica, alcatuirea placii pe sol existenta etc) !
2.Caracteristicile geometrice ale cladirii renovate (extinse):
A1 Aria efectiva a peretilor exteriori
A1= 68,12x2,70= 183,924 m2
A2 Aria placii peste parter pod nelocuibil
A2= 220,78 m2
A3 Aria placii pe sol
A3= 220,78 m2
A4 Aria tamplariei exterioare cu geamuri termoizolante
A4= 11,92x8 + 1,44x3 + 0,72x1 + 0,36x6 + 3,78 + 2,25 = 28,59 m2
P Perimetrul exterior al spatiului incalzit aferent cladirii aflat in contact cu solul
sau ingropat
P = 68,12 m
3. Volumul interior incalzit al cladirii:
220,78x2,70 = V= 596,106 m3

4. Rezistentele termice specifice unidirectionale (R):


Pereti exteriori:
-tencuiala exterioara de 2 cm grosime

= 0,93 W/mK

-polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime


-zidarie din caramida plina 25 cm grosime
-tencuiala interioara de 2 cm grosime

= 0,044 W/mK

= 0, 51 W/mK

= 0,93 W/mK

k= 1/(1/8+0,02/0,93+0,10/0,044+0,25/0,51+0,02/0,93+1/24) = 2,972
Rm=1/k= 2,972 m2K/W
Tamplarie PVC cu geam termopan cu gaze rare si pelicula reflexive low-e:
Rm=1/k= 0,55 m2K/W
Placa pe sol:
-pardoseala gresie ceramica +adeziv de 2 cm grosime

= 0,93 W/mK

-sapa egalizare mortar de 5 cm grosime

= 0,70 W/mK

-pardoseala existenta de 5 cm grosime

= 0,70 W/mK

-placa B.A. de 10 cm grosime

= 1,62 W/mK

-strat pietris de 10 cm grosime

= 0,58 W/mK

-strat umplutura pamant de 55 cm grosime

= 1,16 W/mK

k= 1/(1/6+0,02/0,93+0,10/0,70+0,10/1,62+0,10/0,58+0,55/1,16) = 1/1,038
Rm=1/k=1,038 m2K/W
Placa peste parter (sub pod nelocuibil):
-termoizolatie vata minerala de sticla de 5 cm grosime
- placa B.A. de 14 cm grosime

= 0,044 W/mK

= 1,62 W/mK

-tencuiala interioara de 2 cm grosime

= 0,93 W/mK

k= 1/(1/6+0,05/0,044+0,14/1,62+0,02/0,93+1/24) = 1/1,452
Rm=1/k=1,452 m2K/W
5.Determinarea factorului de corectie a temperaturilor exterioare:

pereti exteriori
placa pe sol
pod nelocuibil
tamplarie exterioara

=1
=1
=1
=1

6.Determinarea coeficientului global de referinta G1:


Coeficientul global de referinta se determina cu urmatoarea relatie:
G1ref

A
1 A1 A2 A3

d P 4 W/m3K
V a
b
c
e

unde
V reprezinta volumul incalzit al cladirii, calculat conform Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor , exprimat in m3
A1 - aria suprafaelor componentelor opace ale pereilor verticali care fac cu planul orizontal
un unghi mai mare de 60, aflai n contact cu exteriorul sau cu un spaiu nenclzit, exprimat
n m2, calculat lund n considerare dimensiunile interax;
A2 - aria suprafaelor planeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul orizontal
un unghi mai mic de 60), aflate n contact cu exteriorul sau cu un spaiu nenclzit, calculat
lund n considerare dimensiunile interax, exprimat n m2;
A3 - aria suprafaelor planeelor inferioare aflate n contact cu exteriorul sau cu un spaiu
nenclzit, calculat lund n considerare dimensiunile interax, exprimat n m2;
P - perimetrul exterior al spaiului nclzit aferent cldirii, aflat n contact cu solul sau
ngropat, exprimat n m;
A4 - aria suprafaelor pereilor transpareni sau translucizi aflai n contact cu exteriorul sau cu
un spaiu nenclzit, calculat lund n considerare dimensiunile nominale ale golului din
perete, exprimat n m2;
Categoria de cladire: 2 (cladire cu ocupare discontinuua de clasa de inertie termica medie)
Tipul de cladire: cladire administrativa
Zona climatica: II
Conform categoriei de cladire, tipului de cladire si zonei climatice definite conform STAS
6472/2 rezulta conform tabelului 1 din normativul C107-2-2005 urmatorii coeficienti de
control a, b, c , d, e:
a=0,80; b=2,25; c=1; d=1,40 ; e=0,30
G1ref

1
28,59
183,924 220,78 220,78

1,40 68,12
596,106 0,80
2,25
1
0,30

G1ref = 1,240 W/m3K

7.Determinarea coeficientului de izolare termica efectiv (G1):

Ai i

G1

R
i

'

mi

183,924 220,78 220,78 28,59

3
2,972
1,038
1,452
0,55 W/m K

596,106

G1 = 0,803W/m3K
G1<G1ref CONDITIE INDEPLINITA!
Intocmit,
Arh.Cristina Popa