Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Al. I.

Cuza
Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor
Disciplină: Management intercultural

Promovarea turismului litoral din România în: Japonia, Brazilia, Ungaria, Tunisi
a şi Mongolia

Student: Istrate Vlad


Dezvoltare şi Promovare Turistică
An 1-zi
Cuprins:
1. Prezentarea generală a litoralului românesc
2. Prezentarea potenţialului turistic al litoralului românesc

3. Prezentarea bazei tehnico-materiale existente


4. Propuneri de valorificare a potenţialului existent
5. Bibliografie

1.Prezentarea generală a litoralului românesc


• Aşezare geografică
Spre deosebire de alte state din Europa, România are deschidere la mare, un lito
ral de aproximativ 250 km.
Litoralul românesc este situat în sud-sudest-ul ţării, învecinându-se cu Delta D
unării şi Podişul Dobrogei.
• Căi de acces
Căile de acces cele mai folosite sunt căile rutiere şi cele ferate. Şoselele Buc
ureşti-Constanţa, Constanţa-Mangalia, Constanţa-Tulcea, porţiunea de autostradă
Feteşti- Cernavodă, linie ferată între Bucureşti-Constanţa-Mangalia, Bucureşti-M
edgidia-Năvodari şi Bucureşti-Medgidia-Tulcea.
Bineînţeles că esxistă port şi aeroport, la Mihail Kogălniceanu.
• Scurt istoric
Litoralul românesc are o istorie îndepărtată şi are drept dovadă cetăţile Tomis
şi Callatis, cetăţi greceşti de pe litoralul românesc. Astăzi ele poartă denumir
ea de Constanţa şi Mangalia.
Au fost noduri portuare foarte importante, încă din vremea Imperiului Roman.
Este cunoscut faptul că poetul grec Ovidiu şi-a încheiat cursul vieţii la Consta
nţa.
2.Prezentarea potenţialului turistic al litoralului românesc
• Resurse turistice naturale
Relieful este monoton, iar intrarea plajei în mare se face treptat, neexistând d
iferenţe mari de nivel.
Valorile termice medii multianuale sunt de peste 11°C, iar cantitate de precipi
taţii medii multianuale se situează sub 400 mm.
Reţeaua hidrografică este destul de slab reprezentată de puţinele râuri care se
varsă direct în Marea Neagră sau în lacurile din împrejurimi.
Aceste râuri sunt: Casimcea, Taiţa, Teliţa şi Slava. Lacurile sunt destul de num
eroase. Amintim, de la nord la sud, următoarele: Lacul Razim, Lacul Goloviţa, La
cul Zmeica, Lacul Sinoe, Lacul Nuntaşi, Lacul Corbu, Lacul Taşaul, Lacul Siutghi
ol, Lacul Techirghiol, Lacul Taflageac, Lacul Mangalia, laguna Razim-Sinoe, etc.
Flora litoralului Mării Negre cuprinde specii caracteristice zonelor temperat-co
ntinentale, precumşi multe specii endemic.
Fauna este deasemenea variată: păsări,mamifere mici, multe specii de peşti, etc.
Rezervaţii naturale complexe întâlnim la Sacalin, la Periteasca, la Valu lui Tra
ian şi la Histria-Nuntaşi.
Rezervaţii faunistice avem la : Popinu şi Grindu Lupilor.
Rezervaţii speologice avem la Peştera Limanului şi Peştera La Adam.
• Resurse turistice antropice
Cel mai important oraş de pe litoralul românesc este Constanţa. Are o populaţie
de peste 300.000 locuitori şi beneficiază de obiective turistice diversificate ş
i o important capacitate de cazare.
Cetăţi importante sunt prezente la Histria şi la Mangalia.
Staţiuni balneare şi balneo-climaterice se găsesc la Năvodari, Mamaia, Eforie No
rd, Eforie Sud, Techirghiol, Neptun şi Mangalia.
Un alt punct turistic important îl reprezintă Muzeul de Arheologie din Constanţa
.
Staţiunile de pe litoralul românesc, de la nord la sud:Năvodari, Mamaia, Constan
ţa, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aur
ora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche.
3.Prezentarea bazei tehnico-materiale existente
• Unităţi de cazare
Unităţile de cazare sunt suficiente şi majoritatea sunt dotate la nivel
de cel puţin 2*.
În Constanţa, amintim hotelurile: Delta-2*+, Doina-2*, Dunărea-2*, Lido-
2*+, Metropol-2*, Naţional-2*, Patria-2*, Pelican-3*, Perla-3*, Piccadilly-2*, S
elect-2*, Tomis-3*, Victoria-2*+, etc.
Majoritatea hotelurilor dispun de camere single (cu un singur pat), came
ra double (cu două paturi), camera triple (cu trei paturi) cu baie proprie, duş,
WC, balcon. Distanţele hotelurilor de plajă variază între 5-1000 m.
În Eforie Nord, amintim hotelurile: Apollo-3*, Complexul hotelier Bran-B
rad-Bega-2*, Diana-2*, Fortuna-2*, Minerva-2*, Venus-2*,etc.
În Jupiter: Hotel Capitol-2*+, Hotel Majestic-3*, Hotel Olimpic-2*, Mini
-hoteluri Iris-Nalba-2*, Mini-hoteluri Mimoza-1*, Vile Liliacul-3* şi altele.
În Neptun: Hotel Clăbucet-2*, Hotel Delta-2*, Hotel Dobrogea-2*, Hotel Istria-2*
, Hotel Mioriţa-2*+, Hotel Neptun-3*, Hotel Sulina-3*, Hotel Terra-2*, etc.
În Olimp: Hotel Banat-2*, Hotel Majestic Olimp- 3*, Hotel Panoramic-2*,
Hotel Slatina- 2*, etc.
În Saturn: Hotel Balada-3*, Hotel Cupidon-3*, Hotel Hora-3*, Hotel Siren
a- 3*, etc
În Venus: Hotel Florica-2*, Hotel Lidia-2*, Hotel Nora-3*, Hotel Orlando
-3*, Hotel Vulturul-1*, Hotel Raluca-2*+ şi multe altele.
În Cap Aurora: Hotel Opal-2*, Hotel Regal-2 *, Vila Cristal-2*, etc.
• Unităţi de alimentaţie
Majoritatea hoteluri beneficiază de bar şi/sau restaurant. Dacă nu, masa se poat
e servi la multele restaurant de profil de pe litoral, la pizerii sau la terasel
e existente pe această perioadă (de vară, în special).
• Unităţi de tratament
Unul dintre cele mai plăcute mijloace de a face tratament pe litoralul românesc
este acela de a te scălda şi unge cu nămol în Lacul Techirghiol sau Siutghiol.
De unităţi de tratament beneficiază şi staţiunile Năvodari, Mamaia, Eforie Nord,
Eforie Sud, Neptun sau Mangalia.
Se pot trata diferite afecţiuni digestive, de circulaţie, etc
• Modalităţi de agreement
Facilităţi: terenuri de fotbal, de tenis, de volei, de volei pe plajă, de golf,
de minigolf, hipodrom, aqua-land, magazine şi supermarket-uri pentru cumpărături
, cinema, teatru, discoteci, discoteci în aer liber, spaţii special amenajate pe
ntru copii, plimbări cu barca, plimbări cu hidrobicicleta, cu trenuleţul, sătuc
de vacanţă (la Mamaia) şi multe altele.

6. Propuneri de valorificare a potenţialului existent


Pentru aceasta trebuiesc elaborate patru politici de marketing, după cum urmeaz
ă:

• Politica de produs
Ea trebuie să cuprindă printre altele, următoarele:
- Crearea produsului respectiv care este de fapt, litoralul românesc
- Crearea imaginii produsului touristic
- Testarea produsului folosind tehnici consecrate (interviul, chestionarul
, etc)
- Modul de lansare a produsului pe piaţa turistică vizată

• Politica de preţ
- Stabilirea unor preţuri minime şi maxime, conform legislaţiei în vigoare
- Tipuri de preţuri care urmează a fi practicate
- Modalităţi de plată

• Politica de distribuţie se referă la:


- Tipurile de canale de distribuţie utilizate
- Caracteristicile acestora

• Politica de promovare presupune:


- Stabilirea tipului de activităţi promoţionale ce urmează a fi utilizate
alegând dintre următoarele: publicitatea, promovarea vânzărilor, relaţiile publi
ce, marca, manifestările promoţionale sau forţele de vânzare. În acest caz, cea
mai eficientă metodă utilizată în majoritatea cazurilor este publicitatea. De ac
eea, va fi identificat în primul rând segmental de piaţă căruia ne adresăm cu pr
odusul nostrum touristic, iar în al doilea ând va fi ales canalul de comunicaţie
(presă, radio, TV, etc).

Se va realiz un catalog color şi o pagină web, unde se vor prezenta toate datele
despre litoral (descriere, cadru natural, scurt istoric, descriere hoteluri, fa
cilităţi, agreement, date despre climă, despre preţurile practicate aici, despre
posibilităţile de relaxare sau tratament şi nu în ultimul rând, prezentarea exc
ursiilor opţionale).
Promovarea litoralului românesc pe piaţa japoneză
Este un curaj să încercăm să promovăm litoralul românesc japonezilor, de
oarece ei sunt înconjuraţi de apă şi deci de litoral, plus că beneficiază şi de
facilităţi şi servicii de o calitate mai înaltă.
Vom stabili întâi preţurile şi anume:
- Bilet de avion Tokyo-Constanţa-Tokyo: 800 €
- Transfer aeroport-hotel-aeroport: 30 €
- 7 nopţi cazare cu mic dejun în hotel 3* : 100 €
- Excursii opţionale (Bucureşti, Valea Prahovei-Castelul Bran, Mănăstirile
din Nordul Moldovei, etc)
În total: 930 €
Preţul nu include taxele de aeroport şi asigurarea medical obligatorie. Se poate
plăti cu cardul, cash sau virament.
Se va face publicitate în presă, la TV şi la posturile de radio cele mai asculta
te.
Se va pune accent pe ceea ce ar putea să vadă un turist japonez în România , şi
anume, ce nu se găseşte în Japonia.
Se vor face pliante publicitare şi se vor împărţi în oraşele cele mai mari ale J
aponiei, în care se vor specifica excursiile opţionale specific României.
Vor fi scrise slogane de genul: “ Veniţi să vedeţi ce nu aţi mai văzut, veniţi s
ă vedeţi Castelul lui Dracula, Mănăstirile din Nordul Moldovei şi să petreceţi o
săptămână de neuitat pe litoralul românesc.Toate acestea la cele mai mici preţu
ri! Vă aşteptăm!”
Promovarea litoralului românesc pe piaţa braziliană
Preţurile vor fi calculate după cum urmează:
- Transport avion Rio de Janero-Constanţa-Rio de Janero: 950 €
- Transfer aeroport-hotel-aeroport: 30 €
- 7 nopţi cazare cu mic dejun la 2-3 *: 100 €
- Excursii opţionale în România: Bucureşti, Mănăstirile din Moldova, Valea
Prahovei, etc
Total €: 1080
Preţul nu include taxele de aeroport şi asigurarea medicală obligatorie
(aproximativ 250 €). Se poate plăti cu cardul, cash sau prin virament.
Se va face publicitate în presă, la TV şi la posturile de radio cu cea mai mare
audienţă.
Se va pune accent tot pe excursiile opţionale şi pe bazele de tratament de pe li
toralul românesc.
Se vor împărţi fluturaşi şi se va lucra în parteneriat cu agenţiile de turism di
n Brazilia.
Un posibil slogan ar putea fi următorul: “Litoralul românesc vă aşteaptă să petr
eceţi o săptămână de neuitat şi să gustaţi din mâncărurile noastre tradiţionale”

Promovarea litoralului românesc pe piaţa ungară


În preţ vor intra următoarele:
- Bilet autocar Budapesta-Constanţa-Budapesta (cu trecere prin Cluj, Braşo
v şi Bucureşti, cu scurte tururi de oraş): 110 €
- 7 nopţi cazare cu mic dejun la hoteluri de 3 *: 100 €
- Excursii opţionale
Total: 210 €
Se poate plăti cu cardul, cash sau prin virament.
Se va face publicitate în presă, la TV şi la posturile de radio cu cea mai mare
audienţă.
Se va pune accent tot pe excursiile opţionale şi pe bazele de tratament de pe li
toralul românesc.
Se vor împărţi fluturaşi şi se va lucra în parteneriat cu agenţiile de turism di
n Ungaria.
Sloganul: “ Litoralul românesc vă aşteaptă cu baze de tratament şi relaxare, pre
cum şi cu excursii extraordinare în Bucureşti, pe Valea Prahovei sau în Nordul M
oldovei”
Promovarea litoralului românesc pe piaţa tunisiană
Preţul include:
- Transport cu avionul Tunis-Constanţa-Tunis: 150 €
- Transfer aeroport-hotel-aeroport:30 €
- 7 nopţi cazare cu mic dejun: 100 €
- Excursii opţionale în Bucureşti, Valea Prahovei, Mănăstirile din Nordul
Moldovei
Total: 280 €
Se poate plăti cu cardul, cash sau prin virament.
Se va face publicitate în presă, la TV şi la posturile de radio cu cea mai mare
audienţă.
Se va pune accent tot pe excursiile opţionale şi pe bazele de tratament de pe li
toralul românesc.
Se vor împărţi fluturaşi şi se va lucra în parteneriat cu agenţiile de turism di
n Tunisia.
Promovarea litoralului românesc pe piaţa din Mongolia
Preţul include:
- Transport avion Ulaanbaatar-Constanţa-Ulaanbaatar: 650 €
- Transfer aeroport-hotel-aeroport: 30 €
- 7 nopţi cazare cu mic dejun la hotel de 3 *: 100 €
- Excursii opţionale
Total: 780 €
Se poate plăti cu cardul, cash sau prin virament.
Se va face publicitate în presă, la TV şi la posturile de radio cu cea mai mare
audienţă.
Se va pune accent tot pe excursiile opţionale şi pe bazele de tratament de pe li
toralul românesc.
Se vor împărţi fluturaşi şi se va lucra în parteneriat cu agenţiile de turism di
n Mongolia.
La cerere se pot oferi orice alte tipuri de servicii (cazări în alte des
tinaţii decât cele de pe litoral, excursii altele decât cele menţionate în ofert
e, etc.)
Pentru grupuri mai mari de 20 de personae se vor opera reduceri, iar pen
tru achiziţionarea cu mai mult de o lună înainte a pachetului turistic, se va fa
ce o reducere de 3%, iar cu 45 de zile înainte, o reducere de 4 %, etc.

5. Bibliografie:
1. Cristureanu C., Neacşu Nicolae, Băltăreţu A., (1999)- Turism Internaţion
al, Editura Oscar Print, Bucureşti
2. Hurmuzescu D., (1999)- Curs de Tehnica Turismului, Editura Pan-Europe, I
aşi
3. Mândruţ O., (2001)- România, Atlas Geografic Şcolar, Editura Corint, Buc
ureşti
4. Oferta litoral 2007–OLIMP Tourism&Travel Company